You are on page 1of 2

Oznaavanje svjeeg betona prema HRN EN 206-1:2006

Objanjenje novih oznaka svjeeg betona. Primjer : C 30/37 ; XC4 ; XD2 ; XF1 ; XA1 ; S3 ; Cl 0,10 ; Dmax 16
C 30/37 XC4 ; XD2 ; XF1 ; XA1 S3 Cl 0,10 Dmax 16 razred vrstoe razred izloenosti razred konzistencije razred sadraja klorida razred prema maksimalnom zrnu

1. Prva oznaka razred vrstoe


razred C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 vrstoa 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 25 N/mm2 30 N/mm2 37 N/mm2 45 N/mm2 stara oznaka (MB 10) (MB 15) (MB 20) (MB 25) (MB 30) (MB 30 i MB 40) (MB 45)

2. Druga oznaka - razred izloenosti


X0 - za nearmirani beton u okolini bez smrzavanja, abrazije ili kemijskog djelovanja i za armirani beton u vrlo suhim uvjetima uporabe.

Korozija uvjetovana karbonatizacijom XC1 - suha ili stalno vlana okolina XC2 - vlana, rijetko suha okolina XC3 - umjereno vlana okolina XC4 - izmjenino vlana i suha okolina Korozija uvjetovana kloridima koji nisu iz mora XD1 - umjereno vlana okolina. U ovu klasu treba svrstavati povrine armiranog betona izloene kloridima iz zraka. XD2 - vlana, rijetko suha okolina. U ovu klasu treba svrstavati povrine armiranog betone izloene otpadnim vodama iz industrija koje sadre kloride XD3 - izmjenino vlana i suha okolina. U ovu klasu treba svrstavati povrine armiranog betona mostova izloene neposrednom djelovanju (prskanju) kloridima (solima za otapanje) . Korozija uvjetovana kloridima iz mora XS1 - okolina uz more izloena solima iz zraka XS2 - okolina stalnog djelovanja mora (dijelovi armiranobetonske konstrukcije u moru) XS3 - zona plime i oseke i zona zapljuskivanja valovima Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja sa ili bez soli za odmrzavanje XF1 - umjerena zasienost vodom bez soli za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati vertikalne povrine betona izloene atmosferilijama.

Samoborka d.d.

strana 1 od 2

18.06.2007.

Oznaavanje svjeeg betona prema HRN EN 206-1:2006


XF2 XF3 XF4 - umjerena zasienost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati vertikalne povrine betona prometnih graevina izloene smrzavanju i solima za odmrzavanje iz zraka. - visoka zasienost vodom bez soli za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati horizontalne povrine betona izloene kii i smrzavanju. - visoka zasienost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati betonske povrine izloene neposrednom djelovanju smrzavanja i soli za odmrzavanje kao to su npr. prometne kolnike povrine i zone plime i oseke i zapljuskivanja valovima izloene i smrzavanju.

Kemijsko djelovanje XA1 - lagano kemijsko djelovanje XA2 - umjereno kemijsko djelovanje XA3 - jako kemijsko djelovanje Klasu kemijske agresivnosti treba utvrivati prema stvarno utvrenoj prisutnosti kemijski agresivnih tvari u vodi ili tlu u dodiru s betonom graevine i graninim vrijednostima koliina agresivnih tvari navedenim u tablici 2. EN 206. Ako je beton pri uporabi izloen vie nego jednoj danoj klasi izloenosti uvjete i klase djelovanja okoline kao i mjere zatite betona treba kombinirati.

3. Trea oznaka - razred konzistencije


razred S1 S2 S3 S4 slijeganje 10 40 mm 50 90 mm 100 150 mm 160 210 mm stara oznaka plastini pumpani

Kod zemljovlanih betona nije navedena klasa konzistencije zato to za taj beton konzistencija nije razvrstana u razrede (4.2.1 HRN EN 206-1).

4. etvrta oznaka - razred sadraja klorida


razred Cl 1,0 Cl 0,40 Cl 0,20 Cl 0,10 sadraj klorida na masu cementa 1,00 % 0,40 % 0,20 % 0,10 %

5. Peta oznaka - razred prema maksimalnom zrnu


razred Dmax Dmax Dmax maksimalno zrno (mm) 8 16 32

Samoborka d.d.

strana 2 od 2

18.06.2007.