II. THỰC TẾ 1. Tổng quan dự án 2. Mục đích 3.

2 chương trình chính

Dự án “Nâng cao Năng lực Cộng đồng Dân cư tại Hà Nội”
(Chương trình Sống Xanh)

1. Tổng quan dự án
• • • • Dự án do Irish Aid tài trợ Thời gian: 3 năm Tổng kinh phí: 230,000 USD Gồm 2 chương trình chính: Xanh nhà và Xanh Cộng Đồng

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị

Kế hoạch Hành động Toàn cầu

Cơ quan Viện trợ Ai-len

2. Mục đích
- Tiến trình cùng học hỏi

- Giúp mỗi người phát huy tiềm năng - Thay đổi các thói quen hàng ngày => Cải thiện chất lượng cuộc sống và gìn giữ tài nguyên cho Trái đất.

3. Hai mảng chương trình: Xanh nhà, Xanh cộng đồng
THÔNG ĐIỆP:

“XANH NHÀ, XANH CẢ CỘNG ĐỒNG”

3.1. Xanh nhà
1. 2. 3. 4. 5. Là gì? Tiến trình thực hiện Các nhóm Sống Xanh là gì? Tài chính Kết quả thực hiện

1. Xanh nhà
- Thực hiện các hành động

- Thay đổi hành vi trong 6 chủ đề: - Năng lượng - Nước - Rác thải - Tiêu dùng thông thái - Ngôi nhà an toàn - Sức khoẻ

2. Tiến trình thực hiện

Các chủ đề thực hiện

Quản lý rác thải

Sử dụng nước hợp lý

Tiết kiệm năng lượng

Người tiêu dùng thông thái

Ngôi nhà an toàn

Sức khỏe

3. Nhóm Sống Xanh là gì?
• Gồm 7-12 thành viên cùng khu dân cư • Mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống • Cam kết cùng hành động • Thực hiện hành động tại hộ gia đình mình với sự hỗ trợ của cộng tác viên cộng đồng • Tham gia chương trình Xanh cộng đồng

CLB SX Ban Quản lý

Cộng tác viên

Nhóm Sống Xanh - Nhóm trưởng - Thành viên

Nhóm Sống Xanh -Nhóm trưởng -Thành viên

Nhóm Sống Xanh -Nhóm trưởng -Thành viên

4. Tài chính cho các hoạt động
* CLB SX: 1 BQL gồm 3 người - 200,000đ/nhóm SX mới - 10% tiền hoạt động chung - 100,000đ hỗ trợ photo, in ấn * Cộng tác viên: 50,000đ/buổi hướng dẫn/nhóm * Nhóm SX: - 300,000đ/nhóm trưởng – hỗ trợ quản lý - 30,000đ/nhóm/buổi họp – trà nước * Thành viên: - 50,000đ/người – sản phẩm dùng thử

5. Kết quả hoạt động đến năm 2011
• 80 nhóm Sống Xanh trên địa bàn Hà Nội với hơn 783 hộ gia đình • Xây dựng 4 CLB Sống Xanh tại 4 phường ở Hà Nội • Tập huấn và đào tạo hiệu quả cho 9 Cộng tác viên tại cộng đồng Hà Nội • Mở rộng tại các địa phương khác: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Kết quả cụ thể
• Một hộ gia đình trong 1 tháng: - Giảm 30 kg rác - Giảm sử dụng 90 túi nilon - Giảm 2m3 nước - Giảm 9kwh điện • Với 800 hộ gia đình trong 1 tháng: - 24.000 kg rác - 72.000 túi nilon - 1600 m3 nước = 6.400.000 đồng - 7200 kwh điện = 8.640.000 đồng

Các hoạt động Xanh nhà

3.2. Xanh cộng đồng
1. Mục đích 2. Cách tổ chức 3. Kết quả thực hiện

1. Mục đích

Đề xuất và xây dựng các tiểu dự án nhằm cải thiện môi trường sống chung của khu dân cư.

2. Cách tổ chức
• Hỗ trợ kỹ thuật • Cùng đóng góp tài chính • Gây quỹ

3. Kết quả thực hiện
 Hoàn thiện 5 dự án cộng đồng:
• Chỉnh trang đường bờ vở Sông Hồng: vườn cộng đồng, sân chơi, đường đi lại • Chỉnh trang nhà văn hóa và xóa nạn rác tường tại khu dân cư • Chỉnh trang sân tập thể dục dành cho người già và trẻ em • Xây dựng vườn hoa cộng đồng • Tổ chức ngày hội Sống Xanh tại cộng đồng để giới thiệu cho dân cư

Một số hình ảnh

III. Bài học kinh nghiệm
• • • • Vườn ươm mạng lưới Tài liệu hóa quy trình Truyền thông mạnh mẽ Vận động chính sách

Xin trân trọng cảm ơn!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful