PENGESAHAN PENDAPATAN

Kepada Pihak Yang Berkenaan, Adalah dengan ini disahkan bahawa PARMAN BIN INJUM , No. Kad Pengenalan : 580403-12-5857 adalah waris kepada pemohon yang berpendapatan bersih sebanyak RM 1,000.00 sebulan dengan Berniaga Kecil-kecilan.

Dengan ini, saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan adalah benar.

......................................... ( PARMAN BIN INJUM)

PENGESAHAN
Dengan ini saya mengesahkan bahawa keterangan di atas adalah benar dan saya adalah benar-benar mengenali penama di atas.

.......................................................... ( ) Tandatangan, nama serta cop jawatan Jabatan Pegawai yang mengesahkan

.......... Adalah dengan ini disahkan bahawa NAULIEH BINTI JARATUL . nama serta cop jawatan Jabatan Pegawai yang mengesahkan ............. . Dengan ini......................... ( NAULIEH BINTI JARATUL) PENGESAHAN Dengan ini saya mengesahkan bahawa keterangan di atas adalah benar dan saya adalah benar-benar mengenali penama di atas....................... . saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan adalah benar........PENGESAHAN PENDAPATAN Kepada Pihak Yang Berkenaan.. No......................... ( ) Tandatangan. Kad Pengenalan : 680601-12-5522 adalah waris kepada pemohon dimana tidak mempunyai sebarang pekerjaan.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful