You are on page 1of 15

Gimnazija “Uroš Predić” , Pančevo

Maturski rad iz parapsihologije

Astralna Projekcija

Mentor: Vodeničar Ljubinica

Učenica : Ivana Aća

Pančevo, Jun 2008.
1

. Astralno telo -astralno telo -aura -astralna vrpca 3. Zaključak 2 . Uvod 2. Kako se odvija astralna projekcija? -uspostavljanje veze sa astralnim telom i uskladjivanje vibracija -prebacivanje svesti iz fizičkog u astralno telo -odvajanje astralnog tela od fizičkog -udaljavanje astralnog tela 4.sadržaj: 1.

Kako se pred nama otvaraju odgovori na razna pitanja. reinkarnacije. i ono najvaznije: naša podsvest. kao i pitanja o sposobnosti mišljenja. postoje i brojni zaključci i pretpostavke o daljem razvoju čovečanstva. sećanja na predhodni život.uvod - Kao što postoji više objašnjenja za nastanak sveta.. ima li ga uopšte. otvaraju se i nova pitanja nad tim odgovorima. Jedno od postavljenih pitanja jeste i pojava snova. 3 .

Fizičko telo umire i svest prelazi u astralno telo putem sna ili dubokog transa. prenoseci sve znanje i informacije stečene u predhodnom životu. Mentalno telo u svom daljem razvoju gradi svoje astralno telo. Prilikom smrti. ponekad nazivanim i Istinska volja. koje nam je poznato i koje nam služi kao “ljuštura”. doživljaje i osećanja. postoje astralno i mentalno telo. Medjutim. Postoji vrpca koja tokom života povezuje fizičko sa astralnim telom i koja se pri smrti prekida. vizije. koje se izražava kroz slike. jer u njima više nema svesti božanskog bića. mentalni i božanski. Astralno telo je projekcija našeg iskustva mentalnog tela. Mentalno telo je sklop informacija o predhodnim životima. o saznanjima stečenim boravkom na Zemlji i na božanskim ravnima. Ono obuhvata pravac o učenju. Sva tela odgovaraju odredjenim svetovima u kojima se nalaze. pri kojem procesu je utvrdjeno da ljušture sadrže sva secanja i informacije preminule osobe. dolazi do obrntuog procesa. Ono boravi na božanskoj ravni. snove. u božanskom telu.Da li je naša podsvest sećanje na predhodne živote ili je samo odraz dnevnih doživljaja? Duhovni pogled na svet govori o podsvesti kao o budnom sanjanju. Po istom duhovnom pogledu na svet veruje se da postoje tri sveta: astralni. On govori o tome da pored fizičkog tela. astralno telo postaje ljuštura. nakon čega se raspada na sitne astralne čestice i prelazi u mentalno telo. Svest inkarnirana kroz astralno telo se kasnije prilagodjava okruženju koje osoba doživljava svojim psihičkim domenom i razvija se u zavisnosti od narednog karmičkog zadatka. Mentalno telo sadrzi sve informacije i saznanja o karmickim spletovima i napretku duše tokom prethodnih radova na višim i nižim nivoima dostignutim u predhodnom životu. o sećanju na predhodne živote i putu naše duše do ispunjenja misije karmičkog zadatka. Pre svoje inkarnacije duša isprva biva besmrtno božansko biće koje je slobodno i bez oblika. nakon čega se spušta u mentalno telo. Izvesni ljudi poseduju sposobnost kontaktiranja ljušture kroz razne oblike spiritualizma. Nakon toga. smernice koje nas vode do idućeg karmičkog zadatka. vidovitosti ili prilikom astralne projekcije. Astralno telo kao nosilac svesti boravi na astralnom nivou najmanje četrdeset dana nakon smrti. ljušture su nežive. Nakon astralnog tela dolazi do začeca pri kome se duša razvija u materici i stupa u svoje fizičko telo. 4 .

Sa druge strane. prelaziti duge razdaljine i uticati na iskustva koja se stvaraju oko nje. prebacivanjem svesti u astralno telo i njegov boravak na fizičkoj i astralnoj ravni. lucidnim sanjanjem smatraju posebnu vrstu izuzetno živog sna koja je rezultat delovanja nesvesnog u ljudskoj psihi. dok tokom sna boravi na nižim odnosno višim astralnim nivoima. Pod astralnom projekcijom se. kao i na predele u astralnoj ravni. To je isti fenomen. pri čemu može uticati na simbole koje vidi. Drugi veruju da je lucidno sanjanje isto što i izvantelesno iskustvo. jedina razlika je u nivoima na kojima obituje svest u tim momentima. iz astralne ravni moguce je spustiti se na fizičke nivoe. Iz direktne projekcija na fizičku ravan astralno telo se lako uzdiže na astralne ravni i obrnuto. Osoba može posmatrati svoje fizičko telo u snu. Sebstvom ili Andjelom čuvarem. Osobe koje ostvare kontakt sa svojim mentalnim telom. smatra sposobnost voljnog napuštanja fizičkog tela. Pod izvantelesnim iskustvom podrazumeva se sposobnost voljnog napuštanja fizičkog tela pri transu ili snu i boravak na materijalnoj ravni. a samim tim i sa zapisima o prošloj karmi to iskustvo smatraju kao kontakt sa višim Ja. Postoje sporovi oko pitanja da li je lucidno sanjanje isto što izvantelesno iskustvo. Tokom vantelesnog iskustva astralno telo boravi na zemaljskoj ravni. Psiholozi se pridržavaju naziva lucidno sanjanje i objašnjavaju ga kao pojavu svesnosti sanjača u snu. 5 . šetati se. Jastvom. šta je zapravo astralna projekcija? Neki je nazivaju lucidnim sanjanjem ili izvantelesnim iskustvom. kada zanemarimo sitne nesuglasice koja se javljaju pri njenom tačnom definisanju.Ali.

. što fizičkog. ali zapravo ono je njegov duplikat. Oko astralnog tela kruži svetlost koja se naziva aura i ona predstavlja osećanja..astralno telo Astralno telo je nalik na fizičko telo. što psihičkog. tačnije celokupni osećaj dotičnog čoveka. astralno telo izgleda bolje ili lošije od fizičkog tela. 6 . unutrašnje nemire. medjutim sačinjeno je od fine astralne materije. zdravlje. U zavisnosti od zdravlja osobe.

to nije pravilo. Kod zdravih ljudi. Budući da je sačinjeno od astralne materije. jer se u tom momentu nalazi na mnogo višim astralnim 7 . tačnije ukoliko postane svestan u snu. zrači vedrim prolećnim bojama. ono se projektuje iz viših čakri. Dok poprimaju odabrani oblik. Iskustva brojnih sanjača navode primere posete bolesnicima. repne i čakre solarnog pleksusa. Čakra se odredjuje na osnovu potreba. prednje ili bočne strane. njegova aura deo je fizičkog tela i nalik je svetlosti koja zrači na metar od centra tela. dok je aura tužnih teget. Najčešće su to temeni deo ili solarni pleksus. osoba iz svakodnevnice.Dok je čovek u budnom stanju. Ukoliko je sanjač u lucidnom sanjanju. Astralnom telu neophodna je čakra na fizičkom telu da bi se projektovalo. naravno. a razočaranih žuta itd itd. Takva sposobnost naziva se preuzimanje božanskih oblika. biljaka. neophodna je “astralna kapija” koja može biti bilo koji predmet koji nas vezuje za osobu ili stvar do koje želimo da dodjemo. prilikom sticanja iskustva astralne projekcije. Kako bi astralno telo putovalo kroz predele. astralno telo ima sposobnost menjanja izgleda i boje. neće biti u mogućnosti da je primeti. Astralna vrpca vidljiva je samo dok se sanjač kreće na nivou zemlja-zemlja i na jako niskim astralnim ravnima. Medjutim. ukoliko su srećni. njihova svest se ne menja u tolikoj meri. Sanjač. snage i vibracija astralnog tela i dominantne duhovne energije. Ona izvire iz predela čakre odakle se astralno telo projektuje iz fizičkog tela. ostaju tragovi poprimljenog oblika koji u obliku karakteristika svesti uplivaju u svest sanjača. Astralno telo može se projektovati sa ledjne. Položaj u kojem sanjač spava nije od velike važnosti. predmeta. slavnih ličnosti. kao što su genitalne. možemo slobodno reći bilo kog oblika. Njihova aura zrači maslinastom bolešljivom bojom sa tamnim mrljama i vrlo je slaba. ima mogućnost preuzimanja oblika simbola. Astralno telo spojeno je sa fizičkim telom posebnom niti koja se naziva astralna vrpca. Kasnije. dok boravi na astralnim ravnima. Astralno telo se kod početnika najčešće projektuje iz nižih čakri. ukoliko je dovoljno uvežban. tačnije ukoliko obraća pažnju na snove i poseduje izvesno iskustvo u takvim pojavama. ukoliko se radi o psihički i fizički zdravoj osoba.

moći će da je vidi jedino dok je u istoj prostoriji gde je i njegovo fizičko telo. Nemogućnost vidjenja astralne vrpce ne znači da se sanjač ne nalazi u astralnoj projekciji ili da sa njom nešto nije u redu. ona postaje nevidljiva. Ona je vidljiva samo nekih 6 do 10 metara od fizičkog tela. ukoliko se sanjač brzo probija kroz astralne ravni direktnim izlazom iz fizičkog tela. tananih materija i usled 8 . Takodje. neće moći da je vidi. Ona je sadržana od finih.ravnima. već u momentu kada napusti tu prostoriju. To bi značilo da dok sanjač sanja i dok je na ravni zemlja-zemlja.

odnosno područja univerzuma. Ono poseduje sposobnost penjanja na različite nivoe i sakupljanje snage i sticanje iskustava na tim nivoima. medjutim može biti i teže. dostignutog nivoa svesnosti i od toga u kolikoj meri je kadro da bude propušteno u odredjeni deo astralnog Drveta života. Duhovni rad na astralnom planu se bazira na osvajanju jedne po jedne od 32 astralne kapije ili staze. pravi svet astralnog tela jeste astralna ravan. Astralno telo je teško oko 80 grama. Beličaste je boje. 9 . Na toj ravni astralno telo je nosilac svesti i ima sve karakteristike i moći astralnog stanovnika. Uspešnost u tom astralnom poduhvatu zavisi od sposobnosti i jačine astralnog tela. Ipak. lake i fine vibracije. osetiće blagi elektricitet. već i moralne karakteristike sanjača. Njena debljina zavisi od udaljenosti astralnog od fizičkog tela sanjača. ona je debljine novčica i sanjač može primetiti njenu zategnutost i povezanost sa fizičkim telom. Ukoliko je sanjač dodakne. kao i da pomera sitne predmete. Pod time se podrazumeva ne samo znanje i moć.navedenih uzroka nije primetljiva u svakom momentu doživljaja astralne projekcije. U astralnom telu sanjač poseduje moć da na fizičkom planu posmatra karakteristike prostora i aktivnosti ljudi. Ona postaje sve tanja i prozirnija kako se sanjač odvaja od svog fizičkog tela. strujanje. medjutim ukoliko obratimo veću pažnju na nju možemo primetiti skalu duginih boja u njoj. hladne. Dok je sanjač udaljen na 3 do 4 metara od svog fizičkog tela. dok u jednom trenutku ne primeti da je više ne može videti.

. Hipnogeno stanje karakteristično je za ovu fazu. dok se astralna čula gotovo istovremeno bude. slike i pejzaže na mentalnom 10 . Sanjač posmatra figure. Astralno telo se odvaja od fizičkog tela kroz nekoliko faza: *Uspostavljanje veza sa astralnim planom i uskladjivanje vibracija Pred san fizičko telo se opušta i relaksira.Kako se odvija astralna projekcija?! Fizičkom telu potrebno je da neko vreme boravi na fizičkom planu kako bi zadovoljilo svoje egzistencijalne i druge potrebe. Na isti način astralnom telu potrebno je da boravi na astralnom planu odredjeno vreme.

i različiti astralni zvuci. stresnih i negativnih dogadjaja iz detinjstva i kasnijeg života individue. Astralne oči se otvaraju. Astralno telo će se izdvojiti iz fizičkog tela prvo na nivou jedne. bilo kada se astralno telo vraća ili izdvaja iz fizičkog tela i to predstavlja prilično šokantno iskustvo. Telo zapada u stanje ukočenosti i obamrlosti. dok su to zapravo prilike astralnog plana. vratio bi se u predhodnu fazu. Takvo stanje je prirodno za izdvajanje astralnog iz fizičkog tela i ne može naškoditi sanjaču. cele rečenice ponekad. koja bi se u budnom stanju mogla mogla smatrati prilično kako fizički. glasovi. tako i psihički neprijatnim. Sanjač može imati utisak hujanja vetra kroz sobu.planu. Pre svega. kao što su šištanje nalik zvuku televizora sa nenameštenim kanalom. Javljaju se snažni svetlosni bljesci i oni karakterišu početak izlaska astralnog iz fizičkog tela. Nemogućnost direktnog projektovanja proizilazi iz traumatičnih. plutanja. Ono se može produžiti jedino u slučaju prevelikog straha sanjača prilikom suočavanja sa tom situacijom. čakre i to tek nakon što je fizičko telo obamrlo. iako su svi prozori zatvoreni. Najčešce se izdvaja dok smo u snu. muzički tonovi. u stanje nalik paralizi i sanjač nije u mogucnosti da pomeri ijedan deo tela. okretanja ili podizanja pojedinih ekstremiteta. U ovoj fazi sanjač gubi svest i tone u san. *Prebacivanje svesti iz fizičkog u astralno telo. medjutim direktno projektovanje iz stanja transa je moguća. zato što sanjač ima doživljaj paralize. Sanjač može osetiti promenu ukusa u ustima koji ne toliko retko podseca na ukus metala. kao i cele muzičke fraze. visoku frekvenciju zvuka. iz razloga što nismo navikli da naše telo doživimo u takvom stanju. Ukoliko je dolazilo do 11 . jer kada bi se pomerio. takodje. kao i različite mirisne fenomene. te sanjač ima utisak da može videti sobu zatvorenih očiju. San obiluje nedostatku svesti o daljim dogadjanjima. Ovaj period karakterišu. Moguće je da se sanjač probudi u ovoj fazi. plovljenja. Oni stvaraju energetske blokade na čakrama. različiti instrumenti itd. Takva obamrlost je neophodna da bi astralno telo napustilo fizičko telo i takva paraliza traje vrlo kratko. već odredjene. svega par minuta. Sanjač ima utisak lebdenja. kao i blage dodire glave i drugih delova tela.

osoba je lišena svih simptoma neprijatnosti. Samim tim javljaju se i različiti simptomi koji prekidaju započetu svesnu astralnu projekciju. potisnutim sadržajem ili bolnim iskustvom iz prošlosti ili sadašnjosti. Osoba u stanju transa počinje da oseća bol oko čela. strahova. Ukoliko je dolazilo do suzbijanja besa. da dok individua pokušava da se direktno projektuje iz odredjene čakre. bola glave. energija je zatočena u predelu stomaka. osećanja. On nestaje u trenutku kada osoba prekine vežbu projekcije. prolazi nivo zemljazemlja i astralno telo uspeva da se uzdigne do neki od astralnih nivoa. ukoliko osoba radi na upoznavanju sebe. kao i zabrana i kažnjavanja. U momentu kada prekinemo sa nametnutom projekcijom. potreba za kašljanjem. tačnije srčane čakre. Iz tog razloga neophodno je obraćati pažnju na svoje snove i podvrgnuti se samostalnom obliku psihoterapije kako bi osoba bila u mogućnosti da se suoči sa psihičkim nemirima i kako bi se oslobodila nepotrebne potisnute energije. životnih ciljeva. Pored mučnine. potisnuta i neispoljena energija se u tim situacijama zatvarala na nivou grudi. i svrab u grlu. Jedini razlog za neuspeh i nemogućnost direktne astralne projekcije jesu naši nesvesni i potisnuti strahovi. takodje. 12 . ti strahovi i prepreke će se smanjivati i postepeno nestajati. Njihova primarna funkcija jeste zaštita osobe od psihičkog bola. želja. Simptomi nalik mučnini ili neizdrživom bolu u predelu čakre kroz koju pokušavamo da se projektujemo. utrnulost nogu ili iracionalni strahovi. a kao posledicu imaju prekid svesne astralne projekcije. bol i mučnina nestaju. Astralno telo uspeva da se izdvoji kroz čakru dok je sanjač u nesvesnom stanju. Njihova suština kao prirodnih psihičkih mehanizama. To bi značilo. On se svakim momentom dubljeg ulaska u projekciju pojačava i postaje nepodnošljiv užareni obruč oko glave. potreba. ona automatski stupa u kontakt sa potisnutim osećanjima i pokreće mehanizme odbrane. je sprečavanje stupanja u kontakt sa traumom. Dok se astralna projekcija doživljava kroz san. svojih problema. gde sanjač uspeva da postigne svesnost. ismevanja od strane roditelja. Oni su mnogobrojni i različiti.potiskivanja tuge i plača u detinjstvu. Oni se pojavljuju prilikom svakog pokušaja direktne astralne projekcije. medjutim. Javlja se vrtoglavica i još jači bol. javljaju se.

u svakom slučaju. U njemu će postojati uverenje da se još uvek nalazi u fizičkom telu. U tom slučaju sanjač gubi svesnost na nekoliko trenutaka. Astralno telo se može otkotrljati kroz bočnu stranu i nakon toga preći u vertikalan položaj. Na takav način prešlo je razdaljinu od par metara. Takav način nije jedini. Princip odvajanja je. a ne postepeno. 13 . Kod početnika se pri doživljavanju astralne projekcije dogadja da u momentu kada se približe fizičkom telu ili ga pogledaju. kao ni jedini ispravan. kao što je gore opisano. na nekih metar od njega. imaće osećaj da je fizički veoma lak i isto tako lako podignut. astralno telo se udaljilo od fizičkog i slobodno je da istražuje područje Zemlje i astralnih ravni. kao i što je moguće da njegov pokret bude usmeren ka dole. budu vraćeni u njega. *Udaljavanje astralnog tela Nakon predhodne tri faze. kroz krevet. Dok se iz horizontalnog položaja uzdiže. nakon postizanja stanja lakog transa. naći će se sasvim svestan u uglu svoje sobe ili na ulici ili u nekom nepoznatom predelu. jedina razlika je u fizičkom pravcu napuštanja tela. dok neće imati osećaj razlike fizičkog od astralnog tela. isti. Ukoliko je sanjač svestan prilikom napuštanja tela. javljaju se ne retko laki električni trzaji. dok je izdvajanje astralnog tela veoma brzo.*Odvajanje astralnog tela od fizičkog: Nakon što je svest iz fizičkog prešla u astralno telo. sanjač će propustiti postepeno izdvajanje i u tom slučaju. Ukoliko se odvajanje dogodi ubrzano. zatim lako sklizne napred i koso se uspravi. ono se podiže paralelno sa fizičkim telom.

a ne kao mita koji je tu da bi se objasnile stvari koje ne možemo da razumemo. 14 . Ona je postavljeno pitanje nad datim odgovorom i bice na listi nerešenih razmišljanja dok ne bude postala odgovor nad kojim ce se postaviti pitanje.-zaključakU današnje vreme nauka i duhovni pogled na svet pronalaze sve više zajedničkih odgovora na pitanja o postojanju astralne projekcije kao činjenice. Astralna projekcija vid je još jednog spoznanstva sebe i sveta koji nas okružuje.

Korišćena literatura: “Joga budnog sanjanja i astralna projekcija” – Swami Brahmajñanananda „Dying to live: near-death experiences” - Susan Blackmore 15 .