Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

35

Proiect de activitate integrata

„Cu Primăvara la joacă”

Grupa „Fluturaşilor” prof. Violeta Păşcuţi Data: 12.03.2010

„Labirintul” Construcţii: . lexical.„Tablou de primăvară” – desen . precum şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.„De-a florăresele” III.Proiect de activitate integrată Nivel: II. 2 . Tranziţie: joc cu text şi cânt „Cântec de Primăvară”. sintactic. Scopul activităţii • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic. Activitate de dezvoltare personală (ADP) Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa ghiocei isteţi”. dragă Primăvară” Subtema: „Buchetul Primăverii” Tema activităţii: „Cu Primăvara la joacă” Tipul activităţii: fixare şi consolidare de cunoştinţe. Forma de realizare: activitate integrată ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE I. de a lipi şi asambla diferite materiale pentru a realiza o lucrare practică inspirată din natură.„Ce au în comun aceste flori?” . • Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. Activităţi Liber Alese Joc de masă: .„Flori de primăvară” – modelaj Joc de rol: . • Dezvoltarea simţului practic şi estetic al copiilor. Activităţi Liber Alese (Activitate complementară) Joc cu text şi cânt: .„Flori de primăvară” – mozaic Ştiinţă: .„Gardul grădinii” Artă: .„Ţăranul e pe câmp” Joc distractiv: „Cursa în saci”. Grupa mare Tema anuală: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” Tema proiectului: „Te iubim. priceperi şi deprinderi. • Consolidarea priceperii şi deprinderii de a decupa.„Grădina pentru flori” . II. Activităţi pe domenii experienţiale Domeniul Limbă şi Comunicare: Joc didactic: „Surprizele primăverii” Domeniul Om şi Societate: „Grădina cu flori” IV. joc de mişcare „În apa liniştită a râului”.

cuburi grădina pentru flori şi gardul acesteia.„Flori de primăvară” – mozaic O1 . . DLC .să-şi cultive spiritul de echipă şi fair-play.„Tablou de primăvară” – desen .să construiască din lego.„Grădina pentru flori” . O4 . Ştiinţă: . .„Ce au în comun aceste flori”.să sorteze piese de mozaic în funcţie de necesitatea lor pentru realizarea florilor de primăvară.să-şi cultive calităţi de voinţă şi caracter cum sunt: iniţiativa. O9 . să proiecteze şi să găsească soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. valorificând deprinderile de lucru însuşite. rotodiscuri. DOS .să-şi cultive sensibilităţi artistice. activităţii personale şi a relaţiilor cu ceilalţi.să grupeze florile în funcţie de criteriul după care se aseamănă. Obiective de referinţă: ALA . . perseverenţa.să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. Construcţii: . Obiective operaţionale: ALA Joc de masă: . prin realizarea unei stări de veselie accentuată. ALA II . 3 .să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană.să formeze petalele şi frunzele florilor combinând piese de diferite culori.să comunice verbal cu partenerii folosind expresii adecvate şi corecte.să realizeze flori de primăvară folosind tehnici specifice modelajului.• Educarea dorinţei de participare activă în cadrul jocurilor propuse şi a respectului faţă de colegi. spiritul de cooperare cu alţi copii. hărnicia. formarea gustului estetic. O7 .să analizeze florile stabilind asemănări şi deosebiri. O5 .„Gardul grădinii” O6 .să deseneze liber imagini specifice anotimpului primăvara.să identifice.„Flori de primăvară” – modelaj O8 . .să rezolve labirintul găsind drumul cel mai scurt şi mai sigur.Labirintul „Udă florile” O3 . Artă: . O2.

să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical.Joc de rol: . O15 . desparte cuvintele date în silabe. DOS: O19 – să selecteze materialul necesar temei propuse. formulează o propoziţie. O11 .să susţină un dialog pe tema dată. DLC: O14 .să alcătuiască cuvinte care încep cu sunetul dat. O26 – să execute acţiuni motrice cu grade diferite de complexitate. spune câte cuvinte sunt în propoziţie. acurateţe şi gradul de finalizare a lucrării. O25 – să joace jocuri de mişcare pentru copii. • găsirea unor cuvinte care încep cu sunetul „p” de la primăvară. precizând numărul de silabe din care este format fiecare cuvânt.să ghicească după câteva caracteristici esenţiale florile de primăvară.să interacţioneze cu partenerii de joc. • alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate cu cuvintele descoperite. Mijloc de realizare: Joc didactic Sarcina didactică: • despărţirea cuvintelor în silabe. • Educatoarea – Zână numeşte un copil de la fiecare echipă care va alege un jeton. apoi menţionează numărul de silabe. O12 – să imite acţiuni desfăşurate într-o florărie. Regulile jocului: • grupa este împărţită în două echipe. O18 .„Ţăranul e pe câmp” Joc distractiv: „Cursa în saci” O24 – să respecte regulile jocului. O21 – să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup. ALA II Joc cu text şi cânt: . 4 .„De-a florăresele” O10 .să folosească corect singularul şi pluralul substantivelor. precizarea numărului de silabe a cuvintelor date. asamblare. O17 .să despartă cuvinte în silabe. O22 – să creeze lucrări originale prin folosirea tehnicilor de lucru învăţate: îndoire. O23 – să analizeze lucrările realizate de cealaltă echipă pe baza următoarelor criterii: originalitate. O13 – să folosească în timpul jocului formulele de politeţe potrivite. denumeşte imaginea. O20 – să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj adecvat. • Echipa care nu rezolvă corect este corectată de cealaltă echipă căreia i se acordă punctajul aferent. O16 . • Copiii vor rezolva probele jocului fiind punctaţi pe tabela de scor. lipire.

CULEA. GONGEA. CIOFLICA Smaranda Maria. Aspecte teoretice şi practice în abordarea metodei proiectelor la vârste timpurii. Bucureşti. Bibliografie: 1. întrecerea. Ana. 7. 1-2/2010. Aplicarea noului curriculum. Editura Şcoala Gălăţeană. Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia. plastilină. tabela de scor. mişcarea. Metode interactive de grup. OPREA. 2009. 4. coord. Craiova. Editura Arlequin. • Evaluare practic aplicativă • Recompense: medalioane şi bomboane. premiile.Elemente de joc: • Surpriza. Antologie de jocuri editată de Revista Învăţământului Preşcolar. PACLEA Daniele. povestirea. NISTOR. Revista Învăţământului Preşcolar. 5 . • Evaluare scrisă. aplauzele. Jocuri didactice pentru educarea limbajului. Aurelia. Fantezii florale. grădina primăverii. rotodiscuri. 3. Editura Humanitas Educaţional.flori. cuburi. 6.. Piteşti. Silvia. DIMA. explicaţia. saci pentru concurs. Galaţi. Activitatea integrată din grădiniţă. COMAN Daniela. Didactica Publishing House. Didactica Publishing House. Constanţa. penare.. ghicitorile. 2007. planşa model cu etapele de lucru. FULGA Mihaela. Bucureştin. Editura Arves. 2008. Strategii didactice interactive. coş cu flori naturale. Laurenţia. Bucureşti. exerciţiul. tabelul de scor. 2009. Bucureşti. lego. Crenguţa-Lăcrimioara. planşa castel. Silvia. jocul. 1995. 1999 2. Laurenţia. RUIU Georgeta. DVD-player. CULEA. 10. problematizarea. Editura Diana. CD-uri muzicale. Petroşani. BREBEN. 2007. demonstraţia. ecusoane. Bucureşti. nr. Elena. Mijloace de învăţământ: Zâna Primăverii. 2005. SECRIERU. flipchart.. mozaic. munca în echipă şi independentă. plicuri colorate. jetoane cu imagini sugestive . individual. pe grupuri. turul galeriei. Forme de organizare: frontal. labirintul. recompensele. Ghid pentru proiecte tematice. Bucureşti. coord. Editura Tehno-Art. cartoane. coord. Editura Didactică şi Pedagogică. ANA. foarfece. 5. lipici. Metode de evaluare: • Evaluare orală. 2010. 8. metoda analitico-sintetică. Veniţi să ne jucăm copii!. 9.

luna. Zâna Primăverii vrea să le arate copiilor grădina ei de flori. Vom înregistra întreaga activitate pentru ca Zâna să o poată viziona mai târziu. le propun să facem cercul prieteniei pentru a desfăşura întâlnirea noastră obişnuită de dimineaţă. Aceştia vor primi premii. Vorbisem cu ea să vină la noi la lecţii.” „Bună dimineaţa Zambilelor”. Având în vedere tema săptămânii şi faptul că au avut ca sarcini să-i roage pe părinţi să le citească sau să le spună povestioare despre primăvară. Acest moment solicită întregul colectiv al grupei şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri. Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: „Echipa Fluturaşilor” şi „Echipa Florilor”. Copiii vor fi trişti pentru păţania Zânei. Le voi propune ca şi azi salutul nostru să fie legat de tema săptămânii şi să ne salutăm folosindu-ne de numele florilor de primăvară ca de nişte porecle: „Bună dimineaţa Ghiocei isteţi. Noutatea zilei constă în faptul că în drum spre grădiniţă m-am întâlnit cu Zâna Primăverii tocmai în faţa spitalului Pelican. învăţând să asculte. ne vom aduna cu toţii în cerc pentru a desfăşura împreună jocul didactic „Surprizele primăverii”. Mi-a spus că datorită iernii care nu mai vrea să plece sa răcit zdravăn şi trebuie să se interneze în spital. urmând să comunice zânei dacă ne-am îndeplinit cu brio sarcinile. fie verbal. Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a experienţelor proprii. Era înfofolită şi îi curgea nasul. fiecare echipă îşi va 6 . la exprimarea liberă în faţa celorlalţi. împărtăşirea cu ceilalţi se va axa pe „schimbul de poveşti”. să-şi exprime trăirile. Mi-a dat bagheta ei magică şi coroniţa de flori. Zâna ne-a trimis un juriu. care ne va urmări şi analiza prestaţia. Echipele vor parcurge mai multe probe şi vor primi un punctaj în funcţie de care vor fi desemnaţi câştigătorii. Împreună vom încerca să contribuim la însănătoşirea Zânei Primăverii. anotimpul şi vremea de afară. însă datorită acestei îmbolnăviri neaşteptate. aşa cum vi-am promis. Păstrând grupurile fluturaşilor şi a florilor. Deci. Vom completa împreună calendarul naturii: ziua. După ce copiii se vor juca la centrele de interes.” „Bună dimineaţa Lalelelor vesele. Tranziţia spre activitatea practică se va realiza prin intermediul unor cântece de primăvară. Dezvelind surpriza pregătită copiilor Zâna va fi întristată să constate că toate florile de primăvară din grădina ei au fost suflate de vântul năpraznic. un eveniment pe care l-au trăit ieri sau chiar în această dimineaţă. iar copiii din grupa „Fluturaşilor” participând la activităţile zilei. Pentru a se asigura că totul decurge bine. flori de primăvară. eu îndeplinind bine rolul de zână. fie non-verbal (mimică şi gestică).SCENARIUL ZILEI După ce sosesc toţi copiii. dar şi entuziasmaţi de situaţia creată. astăzi eu voi fi Zâna Primăverii. păreri despre o întâmplare. m-a rugat să o înlocuiesc eu.

pentru împodobirea grădinii Zânei. 7 .pune în valoare creativitatea prin confecţionarea de flori. care va fi premiată. lalele şi ghiocei. Evaluarea se va realiza prin metoda „Turul galeriei”. La finalul zilei toţi copiii vor primi recompense. Fericită că şi-a reconstruit grădina. Zâna se va juca împreună cu copiii jocurile „Ţăranul e pe câmp” şi „Cursa în saci”. După terminarea jocurilor se va declara echipa câştigătoare.

Captarea Se va realiza sub formă Povestirea atenţiei de surpriză. Rolul zânei va fi jucat de către educatoare care se va costuma potrivit rolului. 4.EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTIC DIDACTICE 1. 2. prin prezenţa Conversaţia Zânei Primăvara la activitate. Vor rezolva labirintul „Udă florile” găsind 8 EVALUAREA Evaluare orală Munca individuală Conversaţia Evaluare practic aplicativă Evaluare orală Explicaţia Jocul Evaluare scrisă . Joc de masă Copiii vor sorta piese de mozaic în funcţie de necesitate pentru a realiza „Flori de primăvară”. 2. Momentul Pentru ca activitatea să organizatori se desfăşoare în bune c condiţii se va avea în vedere următoarele: . Pentru început obiectivelor copiii se vor pregăti pentru concurs făcând antrenament pe centrele de interes.aerisirea sălii de grupă. le vor grupa în funcţie de criteriul după care se aseamănă. .pregătirea materialului didactic la îndemâna copiilor.aranjarea scăunelelor şi măsuţelor pe cinci centre de interes. Ştiinţă Vor analiza florile stabilind asemănări şi deosebiri. . Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea învăţării Copiii vor putea alege din următoarele sectoare: 1. 3. Educatoarea – Zână îi va Conversaţia Anunţarea anunţa pe copii că astăzi temei zilei şi vom porni „Cu Primăvara a la joacă”.

După ce educatoarea îi va recompensa pentru implicarea activă în jocurile propuse şi originalitatea îndeplinirii sarcinilor. Zâna îi va invita pe copii la semicerc unde îi va anunţa tema şi obiectivele jocului „Surprizele primăverii”. 3. iar apoi vor poposi în Grădina de flori a Zânei Primăverii unde îi aşteaptă şi alte surprize. vor formula corect propoziţii. vor rezolva corect mai multe sarcini. care se va desfăşura sub forma unui concurs. 5. În jocul de astăzi copiii vor descoperi mai multe surprize. răspunzând la ghicitori. Se va insista în timpul jocului asupra folosirii formulelor de politeţe potrivite. Joc de rol Copiii se vor juca „De-a florăresele” imitând acţiunile desfăşurate întro florărie. Artă Punându-şi în valoare creativitatea şi talentul vor desena sau modela liber imagini specifice anotimpului primăvara. vor despărţi cuvintele în silabe. Construcţii Folosind piese de lego. Ajutându-se de 9 Munca individuală Evaluare practic aplicativă Conversaţia Practic aplicativă Evaluare orală Conversaţia Surpriza Explicaţia Demonstraţi a .a) explicarea regulilor jocului b) explicarea şi demonstrar ea jocului drumul cel mai scurt. rotodiscuri. copiii vor construi grădina pentru flori şi gardul grădinii. 4. cuburi.

Fiecare surpriză are mai multe sarcini pe care copiii vor trebui să le rezolve. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect vor primi câte o inimioară. Copiii vor alege imaginea care arată răspunsul la ghicitoare. Un copil formulează o propoziţie cu cuvântul respectiv. Câştigă echipa care acumulează cele mai multe inimioare. Trupul fin şi mic el are Zboară vara pe câmpie Spuneţi ce-ar putea să fie. 1 Educatoarea va citi alternativ câte o ghicitoare pentru fiecare echipă.” (Fluturele) Se alege imaginea care arată răspunsul la ghicitoare şi se aşează pe Explicaţia tablă. o vor aşeza pe tablă şi vor 10 Evaluare orală Evaluare orală Evaluare scrisă Exerciţiul . Executarea jocului propriu-zis: Proba nr. Zâna Primăverii scoate din coş un plic şi citeşte conţinutul. Fiecare echipă va trebui să răspundă la ghicitori şi să alcătuiască o propoziţie cu răspunsurile acestora.c) jocul de probă medalioane Zâna Primăverii îi va împărţi pe Jocul copii pe echipe: „Echipa Fluturaşilor” şi „Echipa Florilor”. Jocul „Colorat e ca o floare.

să formuleze o propoziţie. acolo unde locuieşte Zâna Primăvara cu surorile ei. explicând copiilor că în spatele ferestrelor de pe panou se află diferite surprize. 2 Zâna Primăverii va solicita câte un copil din fiecare echipă să ia o floare din coşul ei. 5. • desparte în silabe cuvântul care denumeşte imaginea 11 Evaluare orală Conversaţia Metoda analiticosintactică Evaluare orală Evaluare scrisă . Fiecare echipă rezolvă pe rând sarcinile probei: • deschiderea ferestrei. • denumirea imaginii descoperite. dar ea nu a înţeles decât sunetul iniţial al cuvântului. Obţinerea Proba nr. Proba nr. frunză. Le cere copiilor să spună cât mai multe cuvinte care încep cu sunetul dat. • formulează propoziţii cu cuvintele descoperite (ghiocel. fulg. Proba nr. soare). să despartă în silabe cuvântul care denumeşte floarea aleasă şi să precizeze numărul silabelor. să o denumească. 4 performanţe Se descoperă pe panou i „Castelul Anotimpurilor”. 3 Zâna Primăverii le spune copiilor că vântul călător a dorit să-i spună ceva.alcătui propoziţii cu răspunsul.

După intuirea materialului se realizează observarea fiecărui model pe care îl au de executat. copiii vor lucra împreună în cele două echipe. Din păcate. hârtie în diverse culori pentru lalele. Astfel. 6. Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi să răspundă toţi copiii. retenţiei şi a Zâna Primăverii transferului intenţionează să descopere copiilor o altă surpriză şi anume minunata ei grădină de flori. hârtie albă pentru ghiocei. Zâna va cere ajutorul copiilor în a-şi reamenaja minunata ei grădină de ghiocei şi lalele. iar educatoarea va explica modul de 12 Conversaţia Evaluare orală Observaţia Explicaţia Demonstraţi a Exerciţiul . încurajându-le spiritul de competiţie. confecţionând ghiocei şi lalele pentru a împodobi grădina Zânei.descoperită. foi ajutătoare. foarfece şi lipici. modele pentru tulpini şi frunze. Pe masa de lucru a fiecărui grup se vor afla materialele necesare activităţii practice: carton colorat. Încântată de Asigurarea angajamentul copiilor. a Fluturaşilor şi a Lalelelor. cea surprinsă va fi Zâna când va vedea că vântul rece al iernii care nu mai vrea să plece i-a sulfat toate florile din grădină.

Zâna Primăverii va puncta fiecare echipă în 13 Munca individuală Evaluare scrisă Evaluare orală Metoda „Turul galeriei” Evaluare orală Conversaţia Evaluare orală . 8. • În timp ce copiii lucrează. Vivaldi. cer. desfăşurânduse pe fondul muzical „Anotimpurile” de A. ghiocel. • Se reactualizează cerinţele privind corectitudinea şi acurateţea lucrărilor. cooperarea între copii. Atmosfera de lucru este relaxantă. inverse Zâna Primăverii va aprecia lucrările realizate de fiecare echipă. Copiii aşează în grădina primăverii florile confecţionate. solicitând copiilor să formuleze propoziţii cu cuvintele: grădină. stimulându-le încrederea în forţele proprii şi încurajându-i. 7. Se va realiza prin Asigurarea intermediul metodei conexiunii „Turul galeriei”. • Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. • Se trece apoi la realizarea propriu-zisă a modelului. i evidenţiind efortul colectiv şi individual. lalea. • Este solicitat un copil de la fiecare măsuţă să repete etapele de lucru. Evaluarea Se realizează evaluarea performanţe lucrărilor colective. educatoarea îi îndrumă.realizare a lucrării.

va intra cu picioarele în sac. Încheierea activităţii Ultima probă din concurs va consta într-o întrecere sportivă realizată printrun joc distractiv. Conversaţia Jocul Evaluare orală Conversaţia Explicaţia Demonstraţi a Exerciţiul Recompense 14 . De la fiecare echipă va veni câte un copil. Câştigă echipa care termină mai repede de parcurs traseul. După parcurgerea traseului dus întors prin săritură.” Cele două echipe se vor întrece în alergarea cu sacul.funcţie de rezultate pe tabelul de scor. va parcurge distanţa sărind. Se trasează o linie de start şi se stabileşte distanţa ce trebuie parcursă. Echipa cu cele mai multe puncte va fi desemnată câştigătoare. Zâna Primăverii va premia cele două echipe şi va aprecia efortul şi comportamentul deosebit pe care l-au avut copiii în timpul activităţilor. copilul din sac înmânează floarea coechipierului. Tranziţia spre acesta se va face prin jocul cu text şi cânt „Ţăranul e pe câmp. 9. acesta la rândul său intră în sac şi continuă jocul până ce toţi copiii parcurg traseul. La terminarea jocului se va face frontal numărarea punctelor obţinute de fiecare echipă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful