You are on page 1of 2

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ Τ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ημείς φρίττομεν αδελφοί εννοούντες τα υψηλά καί μεγάλα καί θαυμαστά της
Κυριακής καί Αναστάσιμου ημέρας προνόμια, άτινα εισί ταύτα:
α) Ή Κυριακή είναι ή αρχή της δημιουργίας της αισθητής κτίσεως, ην ό Πατήρ
ιδιαιτέρως ενήργησε, καίτοι συνεργούντων καί του Υιού καί του Πνεύματος.
β) Ή Κυριακή έγινε αρχή εκ μέρους της ανακαινίσεως της κτίσεως, ην ενήργησε
ό Υιός ιδιαιτέρως δια της αυτού Αναστάσεως.
γ) Ή Κυριακή είναι εκ μέρους της ανακαινίσεως της κτίσεως, το Πνεύμα το 'Άγιον,
κατελθόν εν Κυριακή εις είδος πύρινων γλωσσών, καί φώτισαν καί τελείωσαν τους
Αποστόλους. Ιδού πόσον τίμησε την Άγίαν Κυριακή όλη ή Άγία Τριάς.
δ) Ή Κυριακή είναι ογδόη:
Διότι μετά την έβδομη αριθμείται, καί υπεραναβέβηκε τον εβδοματικό καί ιουδαϊκό
σαββατισμό, κατά τον Αθανάσιο, κατά τον Βασίλειον, καί κατά τον θεολόγο
Γρηγόριο.
Διότι καί ή εν τη Κυριακή γενομένη Ανάστασις του Κυρίου ογδόη
εστίν, αριθμούμενη μετά τάς επτά Αναστάσεις, τ ά ς γ ε ν ο μ έ ν α ς π ρ ο τ η ς Α ν α σ τ ά σ ε ω ς
α υ τ ο ύ , κ α τ ά τ ο ν Θεσσαλονίκης Γρηγόριο.
1)

Όγδοη λέγεται, ότι ό Κύριος άναστάς κατά την ογδόην, καί φανείς εις
τους Αποστόλους, πάλιν μετά οκτώ ημέρας έφάνη εις αυτούς, παρόντος καί του Θωμά.
2)

Διατί αί μεν άλλαι Δεσποτικαί εορταί, μίαν μόνην φοράν τον χρόνον
εορτάζονται, ή δε Κυριακή εορτάζεται εις κάθε οκτώ ημέρας, καί ακολούθως εορτάζεται
πενήντα δύω φοραίς τον χρόνον. Ιδού πόσον ανωτέρα καί υπερέχουσα των άλλων εορτών
είναι ή Κυριακή!
3)

ε) Ή Κυριακή είναι μία, καθώς την ονομάζει ό Μωυσής «καί έγένετο εσπέρα καί
έγένετο πρωί ήμερα μία» (Γεν. 1,5).
στ) Ή Κυριακή είναι εικών καί προοίμιον του μέλλοντος αιώνος. Όθεν ό Μ. Βασίλειος
απορήσας διατί ωνόμασε αυτήν ο Μωυσής μίαν, καί ουχί πρώτη λέγει: «Ίν' ούν προς την
μέλλουσα ζωήν την έννοια ημών απαγάγη, μίαν ωνόμασε του αιώνος την εικόνα, την
απαρχήν των ημερών, την ομήλικα του φωτός, την Αγίαν Κυριακή, την τη Ανάστασι του
Κυρίου τετιμημένην».
ζ) Ή Κυριακή τόσον υπερέχει του Σαββάτου, όσο υπερέχει ή αλήθεια καί τελειότης
της αρχής καί του τύπου καί της σκιάς, κατά τον Θεσσαλονίκης Γρηγόριο...
η) Εν τη Κυριακή θέλει έλθη ό Κύριος κατά την δευτέρα Παρουσία, όθεν είπεν ό
θεοφόρος Μάξιμος, «του Κυρίου κατά την ογδόη ήμέραν (ήτις είναι ή Κυριακή, ουδεμία
γαρ άλλη ογδόη εστί) φανερουμένου, τουτ' εστί κατά την Παρουσίαν αυτού»...
θ) Εν τη Κυριακή έχει να γένη ή κοινή Ανάστασις των νεκρών, καί ουχί εν άλλη ημέρα,
όθεν είπεν ό Θεσσαλονίκης Γρηγόριος «τοσούτο τη Κυριακή το περιόν καί σεβάσμιόν, δια το κατ'
αυτιών υπερευλογημένον τέλος, καί την ελπιζομένην κατ' αυτήν κοινήν των απάντων

Πολλοί δε Άγιοι λέγουσι ότι έχει να έλθει ό Κύριος. καί ή Ανάστασις των νεκρών. άλλ' έσται μία ημέρα ανέσπερος καί αδιάδοχος εις αιώνας αιώνων. κατά τον αυτόν Άγιον. Επειδή γαρ εν Κυριακή έχει να γένη ή Δευτέρα Παρουσία. ό άδυτος Ήλιος της δικαιοσύνης. ία) Ή Κυριακή τώρα μεν είναι εικών του μέλλοντος αιώνος... ως είπεν ό Θεσσαλονίκης Γρηγόριος.».. ως είπεν ανωτέρω ό θείος Μάξιμος.Άνάστασιν». εν τω μεσονυκτίω της Κυριακής. άφ' ου μίαν φοράν καταυγασθεί από τάς ακτίνας του νοητού Ηλίου Χριστού... ιδού Ο Νυμφίος. τότε δε έσται αυτός εκείνος ό όγδοος αιών. εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού». ι) Εν τη Κυριακή μέλλουν οί Δίκαιοι να εισέλθουν εις την τελεί αν κατάπαυσιν της αιωνίου εκείνης καί απέραντου ζωής.. Τούτου χάριν ή Κυριακή εκείνη. καί ή απόλαυσις των Δικαίων. δεν λαμβάνει πλέον εσπέρα. (Από την ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ του Αγίου Νικόδημου Άγιορείτου) . ως τούτο συμπεραίνεται από το ευαγγελλικόν εκείνο «μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν.