You are on page 1of 10

ASOCIAŢIA ROMĂNĂ PENTRU ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

SĂNĂTATE

masuri). 4) Observaţiile făcute intervenienţilor şi urmările lor. 5) Urmările observaţiilor asupra intervenienţilor şi a reprezentanţilor lucrătorilor care sunt importante pentru conceperea proiectului sau pentru realizarea lucrării. regulile aplicabile şi măsurile concrete adaptate la caracteristicile specifice ale şantierului sau în raport cu planul de securitate şi sănătate. 2 . efectivul prevăzut de lucrători precum şi durata de execuţie a lucrărilor prevăzute. 2) Deciziile. constatările şi evenimentele importante pentru conceperea proiectului sau realizarea lucrării.2.6 REGISTRUL. Momentul intervenţiei fiecăruia pe şantier. 6) Lipsurile intervenienţilor în raport cu principiile generale de prevenire.JURNAL DE COORDONARE Ce este? Jurnalul de coordonare este documentul sau ansamblul de documente ţinute de către coordonatorul de SSM şi reia. 3) Observaţiile antreprenorilor completate şi vizate. Ce cuprinde? Jurnalul de coordonare menţionează următoarele elemente: 1) Numele şi adresa intervenienţilor. 7) Raporturile reuniunilor din structura de conducere stabilite de HG300/ 2006 privind şantierele temporare sau mobile. în pagini numerotate. Obligatii: PARTEA I – NUMELE accidentele sau incidentele ce au avut loc 8) Informatii despre ŞI ADRESA INTERVENIENŢILOR (cauze. datele şi adnotările privind coordonarea şi evenimentele de pe şantier. Jurnalul de coordonare este obligatoriu pe toate şantierele unde coordonarea trebuie să fie organizată.

...................................................................................... Durata executării lucrărilor: ..... Efectivul propriu La intrare: ................................... et 4 Data întrării în şantier: ....................................................... Observaţii ale antreprenorului general: Vizat Manager de lucrare Coordonator SSM NUMELE ŞI ADRESA INTERVENIENŢILOR: 3 ..... ........................................Antreprenor general: LUPP CONSTRUCTION ROMANIA SRL Adresa sediului: comuna Şelimbăr.............. str Sibiului nr 2................. ........................ Pe durata execuţiei: .........................................................................................................................................

.pe durata: Nominalizarea lucrărilor contractante: A prezentat Planul Propriu de SSM pentur corelarea cu PGC.la intrare: .. CONSTATĂRI ŞI EVENIMENTE ÎN: 4 ....... Nu__ 2 Da ___ 3 4 PARTEA A II – A: DECIZII....1..... Denumire: Adresă: Data intrării în şantier: Durata execuţiei lucrărilor: Efectiv: ........

REALIZAREA LUCRĂRILOR Avize Obiectul analizat Coordonator Manager de lucrare Aprobare – manager de proiect PARTEA A III – A ŞI A IV –A: OBSERVAŢII INTERVENIENŢI: 5 .CONCEPEREA PROIECTULUI ..

Conţinutul observaţiei Coordonator Vizat Manager de lucrare 6 .

PARTEA A V – A: OBSERVAŢII ASUPRA INTERVENIENŢILOR Observaţii Cine a făcut constatarea Cum s-a constatat 7 .

PARTEA A VI – A: LIPSURI CONSTATATE LA INTERVENIENŢI Constatări Unde s-a constatat? Cum s-a rezolvat? 8 .

PARTEA A VII – A: RAPOARTELE REUNIUNILOR Data reuniunilor Obiectul de analizat Concluzii Aprobare 9 .

INCIDENTE Data Descrierea evenimentului Cauze Măsuri de a nu se mai repeta. 10 .PARTEA A VIII – A: ACCIDENTE DE MUNCĂ.