You are on page 1of 16

A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER (részlet Gregorian Bivolaru: "Nem-apokalipszis" bolygószintű akcióprogram könyvéből) (AMELY CSAK AKKOR HATÉKONY

, HA A MAGASSÁGOSRA NYITOTT LÉNYÜNK MEGNYILVÁNÍTJA AZ ATYAISTEN SEGÍTSÉGÉT ÉS MINDENHATÓSÁGÁT ) Mottó: ● „Tudni és nem cselekedni a legnagyobb gyávaság, melynek- sokunk számára katasztrofális, sőt halálos következményei lesznek a közeljövőben.”(Gregorian Bivolaru jógatanár) „Kérjetek hittel és alázattal, és megadatik néktek!” (Biblia) „Hogyha annyi hitetek van, mint egy mustármag, és azt mondjátok a hegynek: „Költözz innen oda!” akkor a hegy el fog költözni, és ily módon meg fogjátok látni, hogy semmi sem lesz számotokra lehetetlen.” (Máté 17-20.) Néhány bevezető elem Már az elején szükséges megértenünk, hogy a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER (mely csak abban az esetben hatékony, ha a Legfelsőbbre nyitott lényünk megnyilvánítja az Atyaisten segítségét és mindenhatóságát) egyben csendes ima, aszkézis, a vezeklés egy módja, mely lehetővé teszi, hogy felfedezzük az Atyaisten rejtélyes valóságát, valamint az Ő isteni Mindenhatóságát és Kegyelmét. Ez a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER lehetővé teszi, hogy - amikor ezt elvégezzük - érzékeljük Isten akaratának rejtélyes valóságát, amelyet úgy szoktak nevezni, hogy az „Égi Atya akarata”. Ha ezt a módszert nap, mint nap elvégezzük, fokozatosan - a grammnyi gyakorlat által – mindannyiunknak sikerülni fog -a magunk részéről hozzájárulnunk ahhoz, hogy vezekeljük azokért a bűnökért és törvénytelenségekért, amelyek felhalmozódva a közeljövőben megnyilvánulni készülő, bolygószintű katasztrófákhoz vezettek. Ha a leírás szerint megvalósítjuk ezt a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT, bizonyos misztikus tapasztalatok által fel fogjuk fedezni Isten jelenlétének rejtélyes valóságát. Tudatosítani fogjuk az isteni Kegyelem rejtélyes energiáját, valamint fel fogjuk fedezni a Szentlélek rejtélyes megnyilvánulása által adott fenntartó erőt. Ez a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER, alapvetően a csendes ima egy felsőrendű formája. Ez egy alázattal és isteni reménységgel teli kérés, mely Istenbe vetett erős, mély és teljes hiten alapul. Ily módon, belső univerzumunkban egy okkult rezonancia folyamat lép fel Isten Rejtélyes Valóságával. Ez mindenekelőtt azzal jár, hogy szavakban kifejezhetetlen módon megértjük, hogy az Istennel való bensőséges kommunikáció lehetséges számunkra.

akik velünk egyidőben szintén végzik ezt. Hogyan kell előzetesen felkészülnünk a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER elvégzésére? Először egy iránytű segítségével megállapítjuk. A velünk szemben lévő falra előzetesen elhelyezzük a Föld bolygó poszterét (melyet szükséges előzetesen beszereznünk). Amint azt a grammnyi gyakorlat által mindnyájan megfigyelhetjük majd. ha Legfelsőbbre nyitott lényünkben megnyilvánul az Atyaisten segítsége és Mindenhatósága. feltárulkozásokat és megéléseket. Tehát bár az imánk csendes és személyes lesz. Ez a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER egyben az aszkézis egy formája. amennyiben rendelkezésünkre áll a szükséges idő. hogy az imádságunk folytonos. Amint azt majd mindannyian megfigyelhetjük. hogy amikor ráülünk.Így feltárul számunkra. Azáltal. Mindez lényünkben gyakran misztikus. ahol a Nap felkel). amely annak az iránynak felel meg. hogy a valódi imádság intenzív. minden esetben. hogy melyik irányban van Kelet. mély. rejtélyes és felemelő érzésként élünk meg. hogy egyre intenzívebben és mélyebben érzékeljük lényünkben Istennek ezeket a jellegeit. hogy tekintetünk virtuális tengelyét könnyen a Föld bolygó (űrből látható képe) ábrázolásának közepére tudjuk rögzíteni oly módon. Éppen ezért nevezik ezt az irányt Napkeletnek. amelyeket nekünk ad. Ezt az imádságot minél mélyebben. amikor a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT végezzük. elmondhatjuk. azután sorra el fogjuk végezni a megadott sorrendben a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT felépítő minden fázist. se túlságosan balra. egy támlás széket elhelyezünk olyan irányban. mégis együttesen fog hatni. se túlságosan jobbra irányítani. amikor magunknak kérünk. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER bemutatása a fázisonkénti megvalósítás szerint A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER csak és kizárólag akkor lesz az (mármint LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY). A szükséges grammnyi gyakorlat ezzel kapcsolatban végül segíteni fog annak felfedezésében. se túlságosan lefelé. hogy ne kelljen tekintetünket se túlságosan felfelé. teljességet adó tapasztalatot fog kiváltani. hogy lehetséges egy leírhatatlan rejtélyes közösségi állapotot megélnünk Istennel. pontosan az erre megadott órákban kell elvégezni. hogy Isten újra megbékéljen velünk emberekkel. akkor arccal és testtel Napkelet felé forduljunk. Azután. hogy az imádság nem pusztán olyan kérésekből áll. amikor együtt gyakoroljuk azokkal az emberi lényekkel. hogy lehetséges ezt a csendes imát más olyan emberekért megvalósítani. Amint lényünkben fellép és fennmarad az intenzív és mély közösség-állapot Istennel. a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER segíteni fog felfedeznünk Isten tökéletes hűségét. azaz Napkelet (Kelet vagy Napkelet az égtáj. Ezt a posztert úgy kell elhelyeznünk. . spontán módon fel fog lépni bennünk az őszinte és tiszta vágy. Így ez a kiterjedt vezeklési folyamat lehetővé teszi. ezt az imádságot bensőnkben valósítjuk meg. amelyet tiszta. A módszert naponta. hogy nagy hálával megköszönjük neki mindazokat az ajándékokat. mély elsöprő közösségi állapot Isten rejtélyes valóságával. hanem így felfedezzük azt is. akiknek szükségük van Isten segítségére. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER megvalósítása által fel fogjuk fedezni. sőt nagyon intenzíven fogjuk megélni minden esetben.

” . hogy az illető szoba. HOGY REJTÉLYES MÓDON HELYEZZÉK ÁT ÉS ALKIMIZÁLJÁK EZT A FÉNYT. hasonlóképpen fogunk eljárni. ha a körülmények olyanok. vagy akár többször elvégezzük. ISTEN AKARATA ÉS ISTEN ANGYALAINAK SEGÍTSÉGE ÁLTAL VÁLJON ENNEK A LÁNGNAK AZ ENERGIÁJA TELJESSÉGBEN EGY JÓTÉKONY FÉNNYÉ ÉS MARADJON IS AZ. ahol a legfelsőbb és hatékony módszert végezzük. Ilyen helyzetekben. ÉS EGYBEN KÖNYÖRGÖM HOZZÁ ÉS HOZZÁJUK.pontosan a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER együttes végrehajtására megállapított időpontban . őszintén és Istenbe vetett hittel kimondjuk a következő felajánlási szent formulát: „ITT ÉS MOST TELJESSÉGGEL ODAAJÁNDÉKOZOM EZT A FÉNYT A JÓISTENNEK ÉS AZ Ő FÉNYANGYALAINAK. annak érdekében. . Abban az esetben. ahol a technikát megvalósítjuk. Így rejtélyes szolidaritás-állapotot tapasztalunk meg. hogy kellő alkalommal elvégeztük a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT. melyet a tekintet tengelyének magasságában fog elhelyezni. Ekkor mindegyikük előtt el kell helyezni a falra (illetve a lehetőségek függvényében egy megfelelő helyre) a szem tengelyének magasságában a Földbolygó (űrből látható képét ábrázoló) poszterét. és ehhez megfelelő számú széket fogunk elhelyezni.részt vesz ezeknek a tevékenységeknek a megvalósításában). egyszerűen lendületet fog adni számunkra. ha azt figyeljük meg. ha előzetesen meggyújtunk egy teamécsest. amely felébresztve és felerősítve bennünk a lelkesedést. hogy az összes résztvevő arccal és törzzsel Napkelet felé fordulva üljön. hogy az összes széknek. olyasfélét. Ez megkönnyíti a módszer szinte erőfeszítés nélküli megvalósítását. azt feltételezi. HOGY AZ A TÚLVILÁGRA JUSSON. hogy legyünk egyedül a szobában. mely folyamat egyszerre történő végrehajtása következtében (melyet az okkult rezonancia fellépte által kiváltott kifinomult megnyilvánulások gerjesztenek) könnyen érzékelhető. aki nap. amely egy festőművész állványához hasonlít. szükséges egy megfelelő támasztékot használnunk. mivel ez a rejtélyes egységben való működés spontánul kivált egy rejtélyes felfokozódási jelenséget (egy gyakran nem képzelt. annak érdekében. hogy velünk együtt (egyszerre) megvalósítják ezt a módszert. hogy a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT mindenki egyszerre végezze. hogy a posztert Napkelet felé helyezzük el. Az.MEGJEGYZÉS: Abban az esetben. már az elejétől Napkelet felé kell néznie. ÉS EZ ISTEN KEGYELMÉVEL ÉS MINDENHATÓSÁGÁNAK MEGNYILVÁNULÁSÁVAL EGYÜTT TELJES MÉRTÉKBEN HOZZÁ FOG JÁRULNI AHHOZ. Szintén elengedhetetlenül szükséges. ki-ki a saját poszterét fogja használni. hogy lehetővé tegye. nem teszi lehetővé. hogy ne zavarjon bennünket a velünk egy szobában lévők esetleges kíváncsisága. E felsőrendű módszer hatékonyságának fokozása érdekében kifejezetten jó. hogy lehetséges ezt a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT más. MELY A BOLYGÓNKAT ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGET FENYEGETI. hogy a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT naponta legalább egyszer. (fokozatosan) sikerülni fog (az előzetesen erre meghatározott) pontos időintervallumban egyre világosabban és áthatóbban érzékelnünk a leírhatatlan lendületet a beilleszkedésre. akik úgy döntöttek. Fontos. tekintetbe kell vennünk azt. és elhelyezzük egy porcelán tányérra. pontosan a folyamat által gerjesztett kifinomult kollektív erőtér miatt. olyan emberi lényekkel együtt végezni. Közvetlenül azután. melyek mind Napkelet felé fognak nézni. HOGY SIKERÜLJÖN AZ ISTENTŐL KAPOTT SEGÍTSÉG ÁLTAL MINDÖRÖKRE ELKERÜLNI AZT A SZÖRNYŰSÉGES KATASZTRÓFÁT. mégis jelentős növekedést ennek a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERNEK a hatékonyságában). Következésképp. mint nap. melyet mindannyian tudatosítani fogunk (ezt az állapotot egyre világosabban fogja megtapasztalni mindenki. hogy közvetlenül az illető gyertya meggyújtása előtt ünnepélyesen.

Íme. Ennek a szent. Kérem.ÁMEN. arccal és törzzsel (az előzetesen iránytűvel meghatározott) Napkelet felé fordulunk. hogyan fogunk eljárni ezután: állunk. hogy megvédjük a Földbolygót az esetleges kataklizmától. Ha például.ÁMEN. amely a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER megvalósítását jelenti annak érdekében. arccal és törzzsel Napkelet felé fordulva).” Ennek a szent invokációnak a kimondásához kötelező. ÁMEN. a fejtetőtől egészen a talpunkig (talpunkat is beleértve) valamint belső lényünket is. odaadó és Istenbe vetett hittel teli invokációnak a végén (állva.Majd ezt a felajánlást ezzel a formulával zárjuk: „ISTEN BENÜNKET ÚGY SEGÉLJEN. elönti szinte az egész testünket. hogy mindig legyen kéznél papírra írva . A meggyújtott gyertyát azután hagyjuk teljességében elégni. és 10-15 másodpercig behunyt szemmel . és kifejezetten jó. akkor konkrétan 05:00 órakor fogjuk elvégezni a konkrét kezdést. még azután is. Ezt a programot az alábbi táblázatban mutatjuk be: A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA HÉTFŐTŐL SZOMBATIG: 05:00 – 05:20 08:00 -08:20 11:00-11:20 14:00-14. őszinte. AZAZ A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER KONKRÉT KEZDETE Ezt a kezdetet pontosan a módszer megvalósítására megállapított időintervallum kezdetekor végezzük el. melyet a „NEM APOKALIPSZIS!!!” sürgős bolygószintű akció Programjára megállapítottunk.20 SPECIÁLIS PROGRAM VASÁRNAPRA: 05:00-05:30 08:00-08:30 11:00-11:30 14:00-14:30 17:00-17:30 20:00-20:30 23:00-23:30 02:00-02:30 FÁZIS. érzékeljük az isteni Kegyelem rejtélyes áramának kiáradását. felemelő és egész lényünket átható érzelmet élünk át. legalább egy gyertyát meggyújtunk. ha mikor a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT az előzetesen megállapított intervallumok egyikében végezzük. ezt a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT reggel végezzük. amennyire lehet. hogy az illető módszert befejeztük.és minden alkalommal pontosan az itt megadott módon fogjuk kimondani. hogy az alábbiakban található a táblázat a pontos időpontokkal.20 17:00-17:20 20:00-20:20 23:00-23:20 02:00-02. először befelé fordulunk. ünnepélyes. Ez alkalommal belső univerzumunkban egy fenséges. mely mindig fentről lefelé nyilvánul meg lényünkben. vegyétek figyelembe.

rejtélyes. melynek következtében bizonyos kifinomult. ÉGI ATYÁM. a fejtetőtől egészen a talpunkig (azt is beleértve). AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN ÁMEN! Ennek a fázisnak a végén leülünk a székre. hogy ezt a formulát kimondjuk. ha ezt a felajánlási formulát állva. pozitív választ.maradunk. jótékony jelenségek lépnek fel lényünkben. HOGY AZ ISTENTŐL VALÓ SEGÍTSÉG ÁLTAL TELJES MÉRTÉKBEN MEGVÉDJE A FÖLDBOLYGÓT ÉS MINDEN EMBERT BÁRMIFÉLE BOLYGÓSZINTŰ KATAKLIZMÁTÓL. TELJESSÉGGEL ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL NEKED AJÁNDÉKOZOM ENNEK A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERNEK MINDEN GYÜMÖLCSÉT. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER ELSŐ FÁZISA Ennek a fázisnak a keretében előzetesen ünnepélyesen megvalósítjuk a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER gyümölcseinek a felajánlását az Atyaistennek. majd közvetlenül ezután törekszünk arra. melyet ekkor kimondunk: „URAM. 2. hogy érzékeljük a megerősítő. majd ünnepélyesen és minél inkább befelé fordulva ezekben a pillanatokban kimondjuk magunkban: 1. mint az isteni energia szavakkal leírhatatlan energiaáramlatának kiáradását. valamint egész belső lényünket. szent felajánlásnak a végén. Ahhoz. 4. azután pedig magunkban ünnepélyesen. mely mindig fentről lefelé nyilvánul meg. a technika gyümölcseinek szent felajánlási formulája. felemelő érzelmet élünk át belső univerzumunkban. MELYNEK CÉLJA. Íme. Ekkor egész lényünket átható. ISTENEM. ITT ÉS MOST. őszintén és Istenbe vetett hittel kiejtjük. akik még nem rendelkeznek a szükséges minimális ismerettel arra a rejtélyes folyamatra vonatkozóan. előre leírjuk egy papírra. őszinte és Istenbe vetett hittel teli. hogyan kell egy cselekedet gyümölcseit felajánlani. (15 másodpercig) lehetőség szerint minél mélyebben érzékeljük a választ erre a rejtélyes felajánlásra. elárasztja egész testünket. azoknak . FIGYELEM! A legjobb. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!” Ennek az ünnepélyes. 3. arccal és testtel Napkelet felé fordulva végezzük. FIGYELEM! Mindazok.

áttetsző. mély érzelmeket vált ki. amely egy fentről lefelé áramló. akár Gábriel Arkangyalhoz. aki előre elfogadja az általatok elfogadott cselekvés ÁLDOZATI AJÁNDÉKÁT! Ezután teljesen másképp fogjátok érzékelni azt a cselekvést. hogy felfedezzétek azt a számos értéket. hogy e fázis során alázattal és hittel kérjük. akkor könnyedén érzékelni fogjátok mindazokat a csodálatos minőségi és energetikai különbségeket. hogy valami rejtélyes és szavakkal leírhatatlan dolgot érezzetek. egyrészt az őrangyalunktól (tudvalevő. ISTENEM. FÁZISA Fontos szem előtt tartanunk. Ezért könyöröghetünk akár Metatron Arkangyalhoz. Ha így jártok el. lassan és ünnepélyesen mondjátok ki. Amennyiben a felajánlás végén igenlő választ kaptunk. mivel nyilvánvaló. semleges állapot hátterét létrehozva arra kell várnotok. amely rendkívül finom. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 2. amelyek e tapasztalatok során fel fognak lépni. mely egyben segíti őket abban. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!” Azt javaslom. akár Rafael Arkangyalhoz. mint kifinomult energiaáramlatot fentről lefelé. közvetlenül ezután pedig teremtő. Ehhez. készen állunk a következő fázis megvalósítására. hogy vezetést. elárasztja az egész testet. akkor nem fogunk hozzá A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER megvalósításához. hogy ezt az invokációt. és az Ő isteni segítsége és vezetése által közeledjenek Hozzá. melynek gyümölcseit előtte felajánlottátok. hogy mindannyian törekedjenek gyorsan felfedezni ezt az egyszerű és nevelő módszert. az Arkangyal címszónál). (Lásd e mű 2. MELY MÓDSZER CÉLJA. FIGYELEM!!! Ha a felajánlás végén azt állapítjuk meg. Így érzékelni fogjátok ISTEN rejtélyes. akit az affinitásaink és vágyaink függvényében választottunk magunknak. ITT ÉS MOST. mivel a felajánlásra kapott válasz nemleges (mivel nem léptek fel az igenlő. TELJESSÉGGEL ÉS FELTÉTELEK NÉLKÜL NEKED AJÁNDÉKOZOM ENNEK A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERNEK A GYÜMÖLCSEIT. HOGY TELJES MÉRTÉKBEN MEGVÉDJE A FÖLDBOLYGÓT ÉS MINDEN EMBERT BÁRMELY BOLYGÓSZINTŰ KATAKLIZMÁTÓL. Ez a szavakban leírhatatlan válasz. magasztos. hogy lényünkben semmiféle állapot nem lép fel (amely számunkra egy igenlő pozitív válasz megnyilvánulását jelezné). hogy (egyelőre) nem fogjuk megkapni a szükséges ISTENI fenntartást.a FELAJÁNLÁS idejére meghatározott fázisban ki kell mondaniuk magukban a következő szavakat: „URAM. pozitív válasz és az ezzel járó.mindannyiunknak mindig van őrangyalunk). receptív. Mindez lehetővé fogja tenni számotokra. melyek különféle jótékony cselekedeteitek gyümölcseinek FELAJÁNLÁSÁBÓL származnak. hogy . hogy könnyen rátaláljanak Istenre. ÉGI ATYÁM. ihletet és segítséget kapjunk. és gyakran leírhatatlan borzongást vált ki. rejtélyes módon párbeszédbe kezdtek ISTEN-nel.(FAKULTATÍV MÓDON) azt javasoljuk. szavakkal leírhatatlan válaszát lényetekben. kifinomult. kötetének SZÓSZEDETETÉBEN. felemelő. . egyben azt mutatja. fent leírt jelenségek).már születésünk pillanatától . akár Mihály Arkangyalhoz. és szokatlan energiaáramként nyilvánul meg lényetekben. akár Uriel Arkangyalhoz. másrészt pedig valamelyik – általunk előzetesen kiválasztott – Arkangyaltól.

nem tanácsos folyton változtatni. hogy érzékeljétek milyen lehet egy másik Arkangyal fenntartó erejét érezni. melyek késlekedés nélkül felhalmozódnak lényünkben . HOGY ITT ÉS MOST SIKERREL MEGVALÓSÍTSAM EZT A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT. Tehát. vagy akár Rafael Arkangyal segítségét.„JÓ ÉS ÁLDOTT ŐRANGYAL. VÁGGYAL ÉS HITTEL KÉRLEK.belső tapasztalataink következtében. őszintén. nem szükséges semmilyen módon erőltetnünk. hogy amikor ezt a választást már megtettétek. Szükséges tehát megjegyeznetek. és ahogyan újra és újra megvalósítjuk ezt a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER-t . ha eleinte nem érzékeljük mindezeket a jelenségeket. hogy kétségeink legyenek olyankor. Ha egyenlőre nem lép fel ez a magasztos egységállapot az őrangyalunk rejtélyes jelenlétével és valóságával.” Miután ünnepélyesen. a fokozatos tapasztalatok összeadódása következtében. hogy meghaladja a maximális 45 másodpercet. hogy az Arkangyalok kivétel nélkül. AMIT MINDEN ALKALOMMAL ADSZ NEKEM. csodálatos jelenlétének és rejtélyes segítségének tudatosítása nem szükséges. mely által az idő múlásával fel fog lépni lényetekben a belső érettség állapota. Azonban kérünk benneteket. Még akkor is. akár Uriel Arkangyal. Fontos megjegyeznünk. mivel alapvetően szükséges. lehetőség szerint igyekezzünk minél jobban érzékelni azt a rejtélyes közösségi állapotot. hogy melyik Arkangyalhoz intézzük az invokációt. és átlényegítően kimondtuk ezt a kérést. hanem hagyjuk. őszintén és ISTENBE vetett hittel fogunk kimondani). illetve ne válasszátok már az elejétől fogva azt. és kitartásotokat. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖM NEKED MINDAZT. akár Mihály Arkangyal. hogy ha egyszer választottatok. hogy választási affinitásaink függvényében kérhetjük akár Metatron Arkangyal. SEGÍTS ÉS VEZESS ENGEM. és hagyni. hogy ha már egyszer kiválasztottátok az öt Arkangyal egyikét. igyekezni fogunk minél figyelmesebbnek lenni. akár Gábriel Arkangyal. Így elmélyül a hűség és kitartás állapota. akkor ezután tanúsítsátok hűségeteket. amikor az Arkangyalok egyikének fenntartó erejét és segítségét kérjük. . mindannyian birtokában vannak a mindenütt-jelenvalóság isteni ajándékának. rátérünk az Arkangyalok egyikéhez intézett invokációra. ALÁZATTAL. a későbbiekben ne módosítsátok a választásotokat.egy ponton ez a (fent leírt) leírhatatlan átélés fel fog lépni. Amint tudatosítottuk az őrangyal jelenlétét és segítségét bizonyító sajátos. Őrangyalunk átható. hogy infantilis kíváncsiság vezéreljen benneteket. és ezért sosem szabad. ennek a rejtélyes tapasztalatunknak a beindítását. azután már nem tanácsos megváltoztatni ezt a választást. amely az őrangyalunk megjelenését és segítségét mutatja számunkra (A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER megvalósításának teljes ideje alatt). hogy ez az átélés idővel spontánul lépjen fel. FIGYELEM!!! Figyelembe kell vennünk. ANNAK MINDEN FÁZISÁVAL EGYÜTT. szavakkal leírhatatlan állapotot. hogy minden alkalommal más Arkangyalhoz fogtok fordulni. ÉS ADJ LENDÜLETET AHHOZ. akihez az alábbi szent formula használatával fogunk könyörögni (melyet ünnepélyesen.

VÁGGYAL ÉS ISTENBE VETETT HITTEL KÖNYÖRGÖM HOZZÁD. hogy akár az őrangyal. spirituális barátság szövődött az őrangyalunkkal és az általunk megidézett Arkangyallal is. ha (egyelőre) nem lép fel semmiféle jól körülírható állapot. AMI ELŐFORDULHAT BENNEM. ha egyes esetekben erőteljesebben érzékeljük az őrangyalunk jelenlétét. hogy a meghívott Arkangyal fenntartó erejét érzékeljük nagyon erőteljesen. MELY VALAHA IS FELLÉPHET. illetve nem kell aggódnunk. vagy szinte semmit. akihez az invokációt intéztük. a tudatosítás végén. vagy akár jelentéssel teli álmok során. amikor az őrangyal jelenlétét és fenntartó erejét is. hogy továbbra is szavakkal leírhatatlan marad). spontánul megnyilvánulhat lényünkben akár életünk . azt javasoljuk. akkor ezt a tudatosítást (az ilyen esetekben) arányosan csökkenthetjük 15-20 másodpercre. „SZENT ÉS ÁLDOTT … ARKANGYAL. majd a későbbiek során. EGYBEN KÖNYÖRGÖM HOZZÁD. máskor pedig éppen fordítva . abban az esetben pedig. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖM NEKED MINDAZT AZ IHLETET ÉSA FENNTARTÓ ERŐT. újra növelhetjük. töltse ki az általa (mindörökre) kiválasztott Arkangyal nevét. jól körülírható állapotot tudatosítani.. hogy előzetesen . ÉS ANNAK MINDEN FÁZISÁBAN. hogy mély. ADJ IHLETET ÉS TARTS FENN ITT ÉS MOST ENNEK A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERNEK A MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. amelyet az őrangyalunk jelenlétének tudatosításakor éreztünk.” Az invokáció kimondása végén (közvetlenül utána) igyekszünk minél mélyebben tudatosítani a fennkölt és sajátos állapotot. HOGY TÁVOLÍTS EL TŐLEM MINDEN KÍSÉRTÉST. készen állunk arra. ALÁZATTAL. amely ugyanakkor jól elkülöníthető attól az állapottól. hogy mindenki a papíron. HOGY SEGÍTS. nem kell erőltetnünk. amikor kezdünk egy adott. hogy rátérjünk a következő fázisra. de lehet kevesebb is.fel fognak lépni. melyek egyesek számára . hanem isteni módon reménykednünk kell. VALAMINT MINDEN NEHÉZSÉGET ÉS KÉTSÉGET. Amennyiben eleinte nem tudatosítunk semmit.a megfelelő pillanatban . Egyes esetekben abban a kellemes meglepetésben lehet részünk. AMIT MINDEN ALKALOMMAL ADSZ NEKEM.egyáltalán nem véletlenszerű pillanataiban. sőt erőteljes és mély közösségi állapot lépjen fel a Szentlélek rejtélyes energiájával. amit használni fog. Ezután az általunk kiválasztott Arkangyalhoz intézve ünnepélyesen. hogy idővel ez a tudatosítás fel fog lépni.lehetséges. hogy belső univerzumunkban minél jobban körülhatárolható. hogy ebben a műben az invokáció szent formulájában kipontozott rész található (……………. őszintén. valamint a meghívott Arkangyal jelenlétét és fenntartó erejét is érzékeljük. miközben egyelőre nem érzékeljük túl világosan az őrangyal jelenlétét és segítségét. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 3. és azután ez egyre mélyebb lesz (mindazzal együtt. és Istenbe vetett hittel kiejtjük az invokáció szent formuláját. A fázis befejeztével. Annak érdekékben. hogy bizonyos alapvető elméleti szempontokat minél jobban megértsünk.Mivel az affinitásai függvényében mindenki az öt Arkangyal közül egyet fog kiválasztani. FÁZISA Fontos szem előtt tartanunk. nem kell meglepődnötök rajta. Szükséges azonban tekintetbe vennünk. Így fokozatosan tudatossá válunk arról. fennkölt szeretet és önfeláldozáson alapuló. hogy ebben a fázisban arra fogunk törekedni. Nem kell meglepődnünk azon. hogy a legjobb az.) azért. A tudatosítás megfelelő időintervalluma maximum 45 másodpercre terjedhet. akár az Arkangyal.

akik bizonyos mértékig tisztában vagytok a Szentlélek rejtélyes valóságának leírhatatlan tapasztalatával. akár életünk egyes . melyeket e fázis folyamán jó lesz megtapasztalnotok.pillanataiban. de lehet kevesebb is abban az esetben. melyek egyesek számára fel fognak lépni. HOGY TARTS FENN VÉGTELEN ÉS TELJES ERŐDDEL. akik szinte semmit nem tudnak a Szentlélek rejtélyes valóságáról. ha időről időre tanulmányoznátok a SZÓSZEDETBEN taláható összes információt. hogy mély. a későbbiek folyamán. abban a kellemes meglepetésben lehet részünk. Egyes esetekben. Éppen ezért ünnepélyesen. felemelő eufórikus beilleszkedési állapotot egy óriási intim valóságba. az általatok megvalósított invokációt minden alkalommal gyümölcsöző lesz. és mivel előzetesen tökéletesen meggyőződtetek a Szentlélek mindenütt-jelenvalóságáról. fennkölt szereteten és önfeláldozáson alapuló. mivel lehetséges. energizáljon és beillesszen bennünket az Isteni Harmóniába. ANNAK MINDEN FÁZISÁVAL EGYÜTT! SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖM NEKED MINDAZT AZ INTEGRÁLÁST.” Közvetlenül az invokáció befejezése után tudatosítani fogunk egy különleges. és ezek egyben segítenek abban.tanulmányozzátok figyelmesen. FENNTARTÓ ERŐT.egyáltalán nem véletlenszerű . TÖKÉLETES ÉS REJTÉLYES SZENTLÉLEK! ALÁZATTAL. MELYET MINDEN ALKALOMMAL MEGADSZ NEKEM. hogy a Szentlélek rejtélyes valóságának enigmatikus megnyilvánulása később spontánul felléphet lényünkben. mely egyben lehetővé teszi számunkra a határtalanság bámulatos állapotának szavakkal leírhatatlan megtapasztalását. spirituális . hogy az ezután következő fázisok. A közösségi állapot a Szentlélek rejtélyes valóságával maximum 45 másodpercre terjedhet. Ugyanakkor lényünkben leírhatatlan szentség és megtisztulás állapot lép fel. és kivonatolnátok bizonyos. BENNSŐSÉGES. kötetében találhatók) a SZENTLÉLEK címszó alatt! Ez megkönnyíti a megértést. illetve a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER során az fenntartson. jegyzeteket készítenétek. hogy egyes. ismét növelhető. REJTÉLYES ÉS JÓTÉKONY ENERGIÁT. Ez a rendkívül különleges állapot szinte mindig túlynomórészt anyai. szintén szükséges tanulmányoznotok a SZÓSZEDETBEN található információkat. Ez a tudatosítás (ilyen esetekben) arányosan csökkenthető. ÉS SEGÍTS ITT ÉS MOST SIKERREL MEGVALÓSÍTANI EZT A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT. akár 25-20 másodpercre. főleg azok számára. majd pedig. lelkesítő. ott közzétett revelációk jelentős mértékben gazdagíthatják a Szentlélek rejtélyes valóságáról alkotott képeteket. Mivel a Szentlélek rejtélyes valósága egyben különálló személyiséggel is bír. lenyűgöző és mélyen érzelmes árnyalatokat mutat. Mivel a hiteles beavató ismeretek szinte mindig bizonyos letisztultsághoz és erőhöz nyitnak utat. amikor már kezdünk jól körülírható állapotot tudatosítani. hogy egyre mélyebb és erőteljesebb közösségi állapotot éljetek át a Szentlélek rejtélyes valóságával. sőt olvassátok el többször a SZÓSZEDETBEN található magyarázatokat (melyek e mű 2. őszintén és Istenbe valamint a Szentlélek rejtélyes valóságába vetett hittel telve kimondjuk a következő invokációt: „ISTENI ÉLETET ADÓ. Így fokozatosan tudatossá válunk arról. illetve bizonyos mély jelentőséggel bíró álmunk során. tiszta. Azoknak is. VÁGGYAL ÉS LÉTEZÉSEDBE VETETT HITTEL SZÓLÍTLAK ÉS KÖNYÖRGÖM HOZZÁD. számotokra érdekes gondolatokat. ha (egyelőre) még nem lép fel bennünk jól körülírható állapot. nőies. üdvözítő lenne.

ERŐS. ennek a fázisnak a befejeztével. rejtélyes energiát. sőt tanulmányozzátok ennek a műnek a 2.” . és ezeknek a rejtélyes. arra kérlek benneteket. annál inkább szükséges nagyon figyelmesen tanulmányozni és többször elolvasni a rá vonatkozó leírást ennek a műnek a SZÓSZEDETÉBEN. MÉLY ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI KEGYELEM REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT. hogy a balkezesek esetében pontosan fordítva kell eljárni. Először tehát belső univerzumunkba hívjuk az Isteni Kegyelem rejtélyes energiáját. majd pedig sorra felhalmozzuk a törzsünk szintjén. hogy könnyen. Ennek a tudatosításnak a végén. Azt követően pedig igyekszünk belső univerzumunkba hívni azt a sajátos. Ekkor a bal tenyerünket felfelé irányítjuk. Azután belső univerzumunkba hívjuk az Isteni Mindenhatóság rejtélyes valóságát. hogy minél jobban megértsétek ezeket a rejtélyes aspektusokat – melyek közületek egyesek számára újak. hogy a bal tenyéren keresztül befogadjuk ezt a sajátos. jól körvonalazható okkult energiát. Ezt a fázist pedig így valósítjuk meg: Először ünnepélyesen. először a bal tenyerünket a bal térdünkre fogjuk helyezni. MAJD PEDIG ERŐSEN TÖREKSZEM ARRA. Figyelem! Kérem. a SZÓSZEDET-ben található fogalmakat! Amennyiben e három aspektus egyikének megsejtésében és érzékelésében nehézségek lépnek fel. hogy eredményesen sorra belső univerzumunkba hívjuk ezeket a rejtélyes isteni jellegeket. HOGY MINDEZ AZ ÉGI ATYA – ISTEN – NEKEM AJÁNLOTT CSODÁLATOS SEGÍTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK MEG VELEM. hogy belső univerzumunkban sorra érzékeljünk meghatározott isteni jellegeket. valamint belső univerzumunkban. hogy ennek a fázisnak a keretében arra fogunk törekedni. HOY EGYRE TISZTÁBBAN ÉS INTEZÍVEBBEN ÉREZZEM ENNEK FELHALMOZÓDÁST BELSŐ UNIVERZUMOMBAN. majd pedig (miután sikerült sorra belső univerzumunkba hívni ezeket az isteni jellegeket) elkezdjük tudatosítani. készen állunk arra. MÉLYEN ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE RÓLA. hogy olvassátok el figyelmesen.barátság szövődött a Szentlélek rejtélyes valóságával.annak érdekében. vegyétek figyelembe. így sokkal gyorsabban érzékelni fogják a Szentlélekkel való mély és elsöprő közösségi állapotot. ezért ők sokkal gyorsabban képesek lesznek kiépíteni a kapcsolatot. Vegyétek figyelembe. Mive la nők nagyrésze rendelkezik azzal a különleges adottsággal. összetettek sőt akár nehezen érthetőek lehetnek -. kifinomult energiáknak a befogadását a jobb kézen keresztül fogják tudatosítani). kötetében. ezért ők sokkal gyorsabban rejtélyes. őszintén és Istenbe vetett hittel kimondjuk a következő szent formulát: „ITT ÉS MOST. mély és elsöprő közösségi állapotba lépnek a Szentlélek rejtélyes valóságával. hogy ahhoz. mely Isten Akaratának megnyilvánulását minden alkalommal kíséri (amit „ISTEN AKARATÁNAK” szoktak nevezni). FÁZISA Fontos szem előtt tartanunk. gyors és erőteljes kapcsolatot létesítsen a Szentlélek rejtélyes valóságával. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 4. hogy rátérjünk as következő fázisra. (a balkezesek jobbkezüket fogják tenyérrel felfelé a térdükre helyezni.

Végül. Végül. mely Isten Mindenhatóságának rejtélyes megnyilvánulását mutatja. majd később. melyeket a tenyerünkön keresztül fogunk fel. Közvetlenül ennek az invokációnak a végén. majd felhalmozunk a testünk és a többi. . közvetlenül ezután. igyekszünk tudatosítani azt a jól körvonalazható és mély állapotot. mely azt mutatja. A tudatosításra szánt időintervallum maximum 30 másodpercre terjedhet. nem kell erőltetni. és megfigyeljük ezeknek az energiáknak a felhalmozódását az egész testben. MÉLY ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI MINDNEHATÓSÁG REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT. hogy lényünkben felhalmozódtak az isteni Kegyelem energiái. MÉLYEN ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE RÓLA. de ha (egyelőre) nem lép fel egy jól körvonalazható állapot. HOGY MINDEZ AZ ÉGI ATYA – ISTEN – NEKEM AJÁNLOTT CSODÁLATOS SEGÍTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK MEG VELEM. majd pedig fokozatosan tovább fog terjedni a testre. HOY EGYRE TISZTÁBBAN ÉS INTEZÍVEBBEN ÉREZZEM ENNEK FELHALMOZÓDÁST BELSŐ UNIVERZUMOMBAN. amikor már kezdjük tudatosítani az isteni Mindenhatóság energiáit. Lehetséges. láthatatlan burkunk szintjén.” Miután pedig kimondtuk ezt az invokációt. 10-15 másodpercre. rátérhetünk a következő invokációra. amikor már kezdjük tudatosítani az isteni Kegyelem energiáit. A tudatosításra szánt időintervallum maximum 30 másodpercre terjedhet. nem kell aggódni. vagy legalább a törzsre. őszintén és Istenbe vetett hittel mondunk ki: „ITT ÉS MOST. igyekszünk tudatosítani azt a jól körvonalazható tapasztalatot. akkor lehet kevesebb is. azután pedig egyre inkább el fog mélyülni (bár akkor is szavakkal leírhatatlan marad). akkor lehet kevesebb is. hogy idővel ez a tudatosítás fel fog lépni. melyeket a tenyerünkön keresztül fogunk fel. vagy szinte semmit. b) Most rátérünk egy másik invokációra. MAJD PEDIG ERŐSEN TÖREKSZEM ARRA.Közvetlenül az invokáció befejezése után. rátérhetünk a következő invokációra. Ha eleinte egyelőre nem tudatosítunk semmit. melyet először a bal kéz tenyerén fogunk tapasztalni. (Ilyen esetben) a tudatosítást arányát csökkenthetjük. vagy legalább a törzsünkben. nem kell erőltetnünk. de ha (egyelőre) nem lép fel egy jól körvonalazható állapot. hogy az isteni Kegyelemnek ezeket a rejtélyes energiáit nagyon finom energiaáramként érzékeljük. Lehetséges. igyekszünk tudatosítani. azaz nagyon finom. vagy majdnem semmit. majd felhalmozunk a testünk és a többi. és fokozatosan el fog mélyülni (bár ekkor is szavakkal leírhatatlan marad). nem kell aggodalmaskodnunk. Amennyiben eleinte egyelőre nem tudatosítunk semmit. láthatatlan burkunk szintjén. áttetsző fluidumok formájában. áttetsző áramlatok formájában. majd később. hanem isteni módon reménykednünk kell. hogy az illető tenyerünkön keresztül felvesszük az Isteni Kegyelem rejtélyes energiáinak megnyilvánulását. melyet ünnepélyesen. hanem csak isteni módon reménykednünk. hogy idővel ez a tudatosulás fel fog lépni. akkor újra növeljük az időtartamot. akkor újra növeljük az időtartamot. (Ilyen esetben) a tudatosítást arányát csökkenthetjük. 10-15 másodpercre. ERŐS. hogy az isteni Kegyelemnek ezeket a rejtélyes energiáit nagyon finom energiaáramként érzékeljük. azaz nagyon finom. amennyire mélyen csak lehetséges.

Most megfigyeljük ezeknek a rejtélyes isteni jellegeknek a felhalmozódását és megnyilvánulását. akkor növeljük. akkor lehet kevesebb is. hogy egy suis generis isteni „csatornává” válunk. isteni hatások is fellépnek lényünkben. Ennek a fázisnak a folyamán tehát érzékelni fogjuk – amennyire lehetséges egyenlő mértékben és egyidejűleg –. Ha eleinte egyelőre nem tudatosítunk semmit. MÉLYEN ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE RÓLA. és egy suis generis (természetéből adódó) energetikai telítettséget váltanak ki. HOY EGYRE TISZTÁBBAN ÉS INTEZÍVEBBEN ÉREZZEM ENNEK FELHALMOZÓDÁST BELSŐ UNIVERZUMOMBAN. és ezáltal felfedezzük a REJTÉLYES ISTENI . amikor már kezdjük tudatosítani az Isteni Akarat energiáit. melyet először a bal kéz tenyerén fogunk tapasztalni. hogy más. FÁZISA Fontos szem előtt tartanunk. Ezen kívül vitális és pszichikai szinten is mélyen jótékony és erős visszhangok felléptét állapíthatjuk meg. Ezzel párhuzamosan. hanem isteni módon reménykednünk kell. őszintén és Istenbe vetett hittel mondunk ki: „ITT ÉS MOST. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 5. melyek „vízesésszerűen” fognak fellépni belső univerzumunkban. és fokozatosan el fog mélyülni (bár ekkor is szavakkal leírhatatlan marad). az Isteni Mindenhatóság megnyilvánulásának energiáit és az Isteni Akarat megnyilvánulásának energiáit). melyek tudatunkban értelmi és értelemfeletti szinten is beállnak. melyet ünnepélyesen. Végül pedig rátérhetünk a következő fázis megvalósítására. A tudatosításra szánt időintervallum maximum 30 másodpercre terjedhet. mely az Isteni Akarat rejtélyes megnyilvánulását mutatja.” Miután pedig kimondtuk ezt az invokációt. nem kell erőltetni. MAJD PEDIG ERŐSEN TÖREKSZEM ARRA. hogy fokozatosan tudatosítsuk azt az összetett és egyszerre lezajló folyamatot. közvetlenül ezután. HOGY MINDEZ AZ ÉGI ATYA – ISTEN – NEKEM AJÁNLOTT CSODÁLATOS SEGÍTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK MEG VELEM. forrásként tör fel lényünkből. mélyen dinamizáló és megtisztító hatásokat váltanak ki. nem kell aggódni. mély. emelkedett. igyekszünk tudatosítani azt a jól körvonalazható és mély állapotot. melyek összetett. mely mélyen jótékony. hogy a bal tenyéren keresztül felvesszük ezeket a rejtélyes isteni jellegeket (azaz az Isteni Kegyelem megnyilvánulásának energiáit. de ha (egyelőre) nem lép fel egy jól körvonalazható állapot. vagy szinte semmit. de a testünkben is. hogy ennek a fázisnak a folyamán arra fogunk törekedni. majd pedig fokozatosan tovább fog terjedni a testre és lényünk láthatatlan kifinomult burkaira. (Ilyen esetben) a tudatosítást arányát csökkenthetjük. melynek során felvesszük az Isteni Kegyelem megnyilvánulásának energiáit.c) Most rátérünk egy másik invokációra. 10-15 másodpercre. hogy idővel ez a tudatosítás fel fog lépni. majd később. értelmi világossággal és kötetlenül megfigyeljük. és érzékeljük ezek egyesülését belső univerzumunkban. röviddel ezután az isteni energiatöbblet rejtélyes módon. Valamint egyre nagyobb örömmel fogjuk megfigyelni. ERŐS. valamint az Isteni Mindenhatóság és az Isteni Akarat megnyilvánulásának energiáit. MÉLY ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI AKARAT REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT.

ha megfigyeljük amint belső univerzumunkban egyszerre több. nagyszerű. Ennek a különleges tudatosításnak a végén pedig készen állunk arra. mely az összes közül a legfontosabb. hogy szavakkal leírhatatlan belső megtapasztalás által (fokozatosan) felfedezzük. hogy tartson. ha eleinte sokatok számára elég nehéz lesz mindezt érzékelni. hogy ezt bizonyos mértekben érezzétek. hogy a Makrokozmosz óriási EGÉSZE teljes mértékben visszatükröződik bennünk (belső univerzumunk Mikrokozmoszában). hogy tegyetek meg mindent. és ne lankadjon a figyelmetek. fokozatosan és minél jobban körvonalazható módon tudatosítjuk. miközben lényünk teljességgel és eufórikusan kiterjed az Atyaisten szupergigantikus rejtélyes valóságába. hogy a hatásai felhalmozódnak. hogy (főleg eleinte) kitartóak és türelmesek legyetek. Ez az erős és mély tudatosítási folyamat annak az összetett. hogy a Világmindenség gigantikus Egésze. sőt az egész Makrokozmosz aktív módon visszatükröződik bennünk. és növekedni. melyek segíteni fognak felfedezni. azt javasoljuk. ami tökéletes módon illeszkedik és keveredik az isteni Teremtés holografikus EGÉSZÉNEK nagyszerű valóságába. hogy valójában MINDANNYIAN AZ ATYAISTEN REJTÉLYES VALÓSÁGÁNAK KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA VAGYUNK TEREMTVE. melyek segíteni fognak abban. képesek lesznek kirügyezni. amelyek eleinte halványak és alig érzékelhetőek voltak. egyszerre végbemenő és szavakban leírhatatlan folyamatnak a megéléséből áll. FÁZISA Már ennek a lényegi fázisnak az elején ünnepélyesen. hogy a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERBŐL egy gramm gyakorlat több tonna elmélettel felér! Ennek érdekében szükséges. valamint ennek a szavakkal leírhatatlan egyesítési folyamatnak a tudatosítása 2 percig kell. rendkívül jótékony okkult rezonancia folyamat indul be. Ezután pedig. hogy rátérjünk a következő fázis megvalósítására. ennek a fázisnak a végén.KÖZVETÍTŐ állapotát. hogy az együttes végrehajtás erőteljes hatása miatt később egyre könnyebb lesz mindezt átélni (ahogyan meghatározott számú alkalommal elvégezzük a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT). Azoknak. őszintén és hittel kimondjuk a következő szent formulát: . lényünk egyre inkább dinamizált Mikrokozmoszában. Ennek az állapotnak a spirituális megízlelése. hogy mindannyian egy suis generis RÉSZ vagyunk. Egyben azt is fel fogjátok fedezni. meg fogjuk állapítani. azt javasoljuk. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 6. Így tudatosíthatjátok. rejtélyes. Ha még (egyelőre) közületek egyeseknek nehéz lesz érzékelni a suis generis SPIRITUÁLIS KEVEREDÉSNEK és leírhatatlan egységesülésnek ezt az összetett folyamatát. mint RÉSZ (mely rátalált önmaga értelmére (küldetésére)) teljes mértékben és mélyen beilleszkedünk a Makrokozmosz EGÉSZÉBE. Sőt. mivel ez nagyon fontos! Valamint nagyon jó. mi pedig. hogy ezt az intervallumot sose rövidítsék le. és az is marad. mert így azok az átélések. hogy a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER egyre gyümölcsözőbb számotokra. Még. akik (egyelőre) nem érzik világosan és mélyen ezt az egységesítési folyamatot. akin keresztül az Atyaisten megnyilvánul. hogy a fellépő kivételes hatások bizonyos belső átalakulásokat is jelezni fognak. Így mindannyiunk számára lehetségessé válik új és üdvözítő módon felfedezni. meg fogtok győződni arról. Mindezeket egy rendkívüli átélés formájában tapasztaljuk meg.

elárasztja törzsünket és egész lényünket. AMINT AZ ÉGBEN. MELYEK MIATT MI. mély és elsöprő választ. és az ISTENI AKARAT ENERGIÁJA a bal tenyéren keresztül egyszerre beáramlik lényünkbe. és az ISTENI AKARAT ENERGIÁJA. mélyen és erősen beáramlik lényünkbe egyszerre az ISTENI KEGYELEM ENERGIÁJA. mely mindig fentről lefelé árad. misztikus. teljesen. amit a beavatottak nagyon jól ismernek. Ennek érdekében a jobb kezünket meghatározott módon fogjuk tartani úgy. HOGY VÉGTELEN KÖNYÖRÜLETESSÉGED EREJÉVEL NE BÜNTETÉST ÉRDMELJÜNK. A kijelölt testhelyzetben a széken ülve a bal tenyeret a bal combra helyezzük. ezután ezeket az energiákat a jobb kar felé irányítjuk. ÉS EGYBEN SEMMISÜLJENEK MEG MINDAZOK A BŰNÖK ÉS TÖRVÉNYSZEGÉSEK. és a jobb tenyéren és az öt ujjon keresztül sugároznak ki lényünkből. SZERETETTEL. hogy megközelítőleg 60 fokos szöget formáljon). és isteni beteljesedés állapotát gerjesztik belső univerzumunkban. majd pedig ez a három rejtélyes isteni energia harmónikus módon kombinálódik és összekeveredik. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!” Ennek az invokációnak a végén tudatosítjuk a rejtélyes. ISTENEM. hogy az alkar és a felkar egy V betűt formáljon. HOGY ÓRIÁSI KÖNYÖRÜLETESSÉGEDBEN SEGÍTS NEKÜNK. és igyekszünk kellő figyelemmel tudatosítani. mély és teljes hiten alapul. Fontos szem előtt tartanunk. Fontos megjegyeznetek. és a jobb kéz tenyerén és öt ujján keresztül kiáradnak lényünkből. akkor fordítva járunk el. melynek szárai megközelítőleg 60 fokos szöget zárnak be egymással. ÚGY A FÖLDÖN IS. ÉGI ATYA. ISTENI REMÉNYSÉGGEL ÉS HÁLÁVAL TELVE MINDIG EGYÜTT KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD. hogy amikor ezt a fázist végezzük. és a bal karral tesszük ugyanezt). ha balkezesek vagyunk. LEGYEN MEG MINDIG KIZÁRÓLAG A TE AKARATOD. VALAMINT E LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER ISTENI GYÜMÖLCSEI ÁLTAL VEZEKELJÜNK. valamint az alkar és a felkar által formált V alaknak rejtélyes jelentése van. a jobb karunkat a törzsünkhöz közelítjük. majd pedig a jobb kar felé irányulnak. MEGÉRDEMELJÜK A TE BÜNTETÉSED! KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD. hogy a bal kézen keresztül folyamatosan. Szintén fontos megjegyeznünk. . és valahol a fejtetőn keresztül lép be a testünkbe. EMBEREK.„URAM. hogy ez a fázis kizárólag akkor válik valóban gyümölcsözővé. mely Istentől jövő finom és felemelő energiaáramként. az ISTENI MINDENHATÓSÁG valóságának megnyilvánulása. amikor lényünkben létezik a teljes megnyílás a Legfensőbb iránt. hogy a kar tartásának. Ekkor a jobb karunk V alakot fog formálni. melyek megszakítás nélküli áramlatként lényünkbe vonzódnak. TELJES ÉS MÉLY HITTEL KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD. felemeljük a jobb karunkat (abban az esetben. Ennek a fázisnak a során szükséges tudatosítanunk. mely Istenbe vetett erős. EMBEREKTŐL A SZENVEDÉSEKNEK EZT A SERLEGÉT. HOGY HATALMAS EGYÜTTÉRÉZSED. Amikor a három (fent említett) isteni jelleg kibocsátására törekszünk a jobb karon keresztül. ISTENI MINDENHATÓSÁG valóságának megnyilvánulása. Ez a szavakban leírhatatlan kifinomult jelenség a szent formula kimondása után nagyon gyorsan lép fel. Közvetlenül ezután rátérhetünk ennek a nagyon fontos fázisnak a konkrét megvalósítására. HOGY TÁVOLÍTSD EL ÖRÖKRE TŐLÜNK. azután pedig szétárad a testünkben és kifinomult burkainkban. Isten iránt. és behajlítva tartjuk (oly módon. tenyérrel felfelé (és minél lazábban). ALÁZATTAL. HANEM MINDANNYIAN A MEGBOCSÁTÁSOD ÉS EGYÜTTÉRZÉSED. ERŐS. hogy az ISTENI KEGYELEM ENERGIÁI. a tenyerünket pedig (minél lazábban) előre fordítjuk.

Istentől való segítség által. tanácsos felállni. mint egy óriási artézi kút – ennek a fázisnak a teljes ideje alatt . akkor kinyitjuk a szemünket és villámgyorsan. hogy ez a 6. hálával kimondani a következő szent formulát: „URAM. Amikor az óra csörög. Azért kell így eljárnunk. Istentől kapott segítséggel szólítjuk ezeknek a rejtélyes isteni jellegeknek a szakadatlan áramlását. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNJÜK. fázis kezdete óta). akkor pedig legalább 15 percig tartson. hogy a végén minden alkalommal még maradjon egy perc a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER utolsó fázisának megvalósítására. hogy ezeknek az isteni jellegeknek a kombinációjából álló energiaáramlat csökken. így lényünk (főleg ekkor) egy rejtélyes isteni csatornává válik. pontosan mikor van vége ennek az intervallumnak. Ezután tudatosítjuk. egészen ennek a fázisnak a befejezéséig. szükség van egy ébresztőóra használatára.FÁZISA Fontos figyelembe vennünk. amikor megállapítjuk. mely fentről lefelé elárasztja lényünket. hogy ezek a testünkben és belső univerzumunkban felhalmozott isteni jellegek megszakítás nélküli áramlatban. kinyitjuk a szemünket. Pontosan így fogjuk folytatni. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER 7. ISTENEM. fázis megvalósítását kezdjük. lehetőleg pislogás nélkül. ÁMEN! ÁMEN!ÁMEN!” Közvetlenül a szent záróformula kimondása után. melyet mindig be kell állítanunk úgy. hogy amikor a 7. az Isteni Mindenhatóság megnyilvánulásának energiái és az Isteni Akarat energiái) újra megjelenését és megnyilvánulását. melyben és mely által ezek az isteni jellegek megnyilvánulnak. ezzel egyidőben határozottan. ALÁZATTAL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNJÜK. DICSŐSÉG NÉKED MOST ÉS MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ. arccal és törzzsel Napkelet (azaz Kelet) felé fordulni. és villámgyorsan. hogy 19 perc teljen el (a 0. és minden alkalommal. FIGYELEM! Nagyon fontos. hogy jelezze mennyi idő áll a rendelkezésünkre. az Isteni Mindenhatóság megnyilvánulásának energiáiból és az Isteni Akarat energiáiból) . Ahhoz.mely artézi kútként tör fel a jobb kéz tenyerén és ujjain keresztül . A minél nagyobb pontosság érdekében használhatunk stopperórát. hogy lényünk által megvalósul ezeknek a rejtélyes isteni jellegeknek a szakadatlan áramlása. HOGY NAGY KEGYELMEDBEN SEGÍTESZ BENNÜNKET.nyilvánvalóan alábbhagy. hogyan járjunk el ezt követően: Miután a nyitott szemünket. spontánul egy emelkedett. azonnal rátérünk az utolsó fázis végrehajtására.Íme. amikor ezzel az .elárasztja a földgolyó rejtélyes. majd pedig mélyen összeszedett. világosan és folyamatosan kinyilvánítjuk azt a szándékunkat. hogy tudjuk. fázis legalább 8 percig tartson. kifinomult energetikai légkörét. leírhatatlan áramlatot fogunk érezni. HOGY MEGHALLGATTAD ALÁZATOS ÉS ŐSZINTE IMÁINKAT. eufórikus. az előttünk lévő poszterre rögzítjük. Ha ezeknek az isteni jellegeknek kombinációjából álló áramlat (azaz az Isteni Kegyelem energiáiból. ÉGI ATYA. amikor pedig vasárnap végezzük a A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT. a jobb tenyerünkből és ujjainkból feltörve. szólítjuk ezeknek az isteni jellegeknek kombinációjából álló áramlat (azaz az Isteni Kegyelem energiái. befelé összpontosító állapotban. EMEREKET.

. Ez alkalommal újra mély és felemelő érzést élünk át belső univerzumunkban. amire írtuk. FIGYELEM! Kérem. itt jelzett formulát ki tudjátok mondani. hogy kellően nagy betűkkel leírjuk őket. a papírt pedig. szükséges. hogy a megfelelő szöveget kimondjuk. hogy az összes. amikor külön-külön megvalósítjuk a szent formulák kimondásával járó fázisokat.ihletett mondással őszintén köszönetet mondunk az Atyaistennek. a térdünkre kell helyeznünk. vegyétek figyelembe: Ahhoz.