You are on page 1of 1

Driedaagse

:
Metrospel
Speluitleg

Groepsindeling: duo’s (verplicht hand in hand)

Speluitleg: Iedereen krijgt een ééndagsmetro-kaart. Er wordt één duo
aangeduid die tikker zijn, ze dragen allebei een rode muts. Vanaf het aanduiden
van de tikker, spurt elk duo weg (in de metro of in de hoekjes van het
metrostation). Bedoeling is dat het spel een anderhalf uur wordt gespeeld, en
ondertussen kunnen er andere duo’s worden aangetikt. Een duo moet steeds hand
in hand lopen en samenblijven! Het aantal metrostations waartussen je kan reizen
is ook vastgelegd.

Afspraken:
- Duo’s blijven samen, hand in hand. Wanneer de tikkers niet hand in hand
zijn bij het tikken geldt het niet.
- De tikkers dragen beide de rode mutsen.
- Pas op! Veiligheid!
- Je blijft tussen de afgesproken haltes, en bevind je zoveel mogelijk op de
metro.
- Na een anderhalf uur komen we terug naar een afgesproken punt. Hou dat
in het oog.

Metroticket:
Een ééndags-JUMP-pas  4,50 euro
Op zaterdag en zondag zijn ze geldig voor twee personen die samen reizen.
14 personen, 7 duo’s  31,5 euro

Benodigdheden

- Metrotickets
- Twee rode mutsen
- 7 afgedrukte metroplannetjes