You are on page 1of 6

Vrijdag 25 juli

:
PLV-spel
Spelverloop

Er is een spelbord met verschillende vakjes:
- Stellingen
- Vragen
- Doe-opdrachten
- Foto’s
- Zeg het eens in de toekomst

Stellingen

De Aspi’s maken hun mening zichtbaar door rode en groene kaartjes. Degene die
op het vakje beland is, bijt de spits van de discussie af.

 Alle eerstejaarsleiding moet mee op IK (Inleidingscursus) en op SB
(scholingsbivak).

 Elke aspi moet iedere zondag aanwezig zijn op de chiro, ter voorbereiding
van het leiding worden.

 Ik engageer met voor een afdeling. Vier jaar kwiks na elkaar, ollé ollé!

 Aspi’s moeten twee jaar aspi zijn.

 Ik wil volgend jaar bij een leeftijdsgenoot hebben, ik heb niets te leren
van leiding met meer ervaring.

 Ik kijk uit naar leiding zijn. Door te werken rond engagement en leiding-
zijn heb ik er volop goesting in gekregen. Ik ben graag met die kinderen
bezig, zit boordevol ideeën, …

 Ik zou liever lid blijven. Ik heb mij altijd goed geamuseerd in de chiro,
maar wil de verantwoordelijkheid van leiding zijn niet op me nemen.
Daarom ga ik volgend jaar uit de chiro.
 Het is toch de gewoonte dat aspi’s leiding worden, daar moet dan ook niet
over gepraat worden. Je moet iets terugdoen voor de chiro, iedereen doet
het. Er is aflossing nodig.

 Ik zou wel leiding willen worden, maar ik kan er geen tijd voor vrijmaken.
Ik heb andere prioriteiten: voetbal, studies, lief, …

 Ik word zeker leiding omdat ik denk dat er veel ambiance gemaakt wordt
in de leidingsploeg. Toffe bende, samen op stap gaan, na de leidingskring
wordt er flink gezopen, ….

 Mijn ouders zijn zeer bezorgd. Ze vinden dat er nu al veel tijd in de Chiro
kruipt. Hoe zal dat volgend jaar dan zijn?

 Ik weet niet goed of ik leiding wil worden. Ik wil het echt goed doen, tijd
in mijn programma’s steken, cursussen volgen, … Ik wil een doordachte
keuze maken, dingen afwegen, …

 Mijn beslissing of ik leiding wordt hangt af van de beslissing van mijn
mede-aspi’s.

 Ik zie het niet zitten om leiding te worden omdat de rest van de
leidingsploeg mee niet goed ligt.

 Ik wil volgend jaar evenveel te zeggen hebben als de “ouderen”.

Vragen

De Aspi’s krijgen kaartjes met A, B, C en D. De Aspi die op het vakje kwam, bijt
de spits af, en vertelt waarom hij A, B, C of D kiest.

- Voor welke activiteit laat je, als leidster, de jaarlijkse chirofuif staan?
 Stage of examen
 Een intiem etentje met je vriend
 Een fuif van een andere vereniging
 Niets kan wijken

- Hoeveel jaar zou je in leiding willen staan?

 Één jaar
 Drie jaar
 Vijf jaar
 Ik word beslist geen leiding

- Bij welke afdeling zou je het liefst willen staan?
 Pinkel
 Speelclub
 Kwiks
 Tippers/tiptiens

- Wat betekent leidingsengagement voor jou?
 Elke week werking geven
 Elke week werking geven + elke leidingskring bijwonen
 Elke week werking geven + elke leidingskring bijwonen als ik
niets anders te doen heb
 Elke week werking geven + elke leidingkring bijwonen + een
taak opnemen

- Welke taak zou je op jou willen nemen?
 Wc’s/vuilbakken/handdoeken wassen
 Chirokrantje
 Raden bijwonen
 Financiën

- Wie is volgens jou de ideale chiroleidster?
 Diegene voor wie chiro op de eerste plaats komt
 Diegene voor wie chiro op de laatste plaats komt
 Diegene die een middenweg zoekt tussen chiro en andere
bezigheden
 Diegene voor chiro op de tweede plaats komt, na studies of
werk

- Wie is volgens jou de ideale medeleidster?
 Diegene die als minstens drie jaar leidingservaring heeft
 Diegene die altijd alles goed voorbereidt
 Diegene die altijd razend enthousiast is

- Wanneer bereid je best de zondagactiviteit voor?
 Één voor het programma begint
 Op een avond in de week
 Bij het opstellen van het maandprogramma
 Ik improviseer op het moment zelf wel iets

- Welke activiteit is het belangrijkst in een chirojaar?
 De wekelijkse werking
 Een weekend met je afdeling
 Het bivak
 Een gewestdag

- Welke activiteit vind je het belangrijkste om met je chirogroep te
organiseren?
 Groepsfeest
 Fuif
 Actie voor het goede doel
 Christus Koning

- Welke contacten zijn volgens jou het belangrijkste?
 Met de ouders
 Met het gewest en andere chirogroepen
 Met de parochie
 Met andere jeugdverenigingen in de gemeente

- Hoeveel keer per jaar ga je op huisbezoek?
 Één keer: voor het ontvangen van het lidgeld
 Twee keer: voor het ontvangen van het lid –en bivakgeld
 Maandelijks
 Nooit

- Wat doe je als je een probleem hebt met groepsleiding en/of volwassen
begeleiding?
 Ik ga te rade bij het gewest of oudleiding
 Ik ga te rade bij het nationaal secretariaat
 Ik ga te rade bij de jeugdconsulent van de gemeente
 Ik ga te rade bij iemand anders van de leidingsploeg

- Wie is onmisbaar in een leidingsploeg?
 VB
 Groepsleidster
 Proost
 Oudercomité

- Hoeveel leidingskringen vind je nodig per maand?
 Wekelijks, er is voldoende te bespreken
 2 keer per maand is voldoende
 3 keer per maand is voldoende
 1 keer per maand is voldoende

- Welk onderwerp mag zeker niet ontbreken op een leidingskring?
 Evaluatie van de voorbije zondag
 Bespreking van praktische zaken
 Bespreking van een probleemkind
 Bespreking van de financiën

Doe-opdrachten

 Speel de slechts denkbare manier …
 Om een speelclubber met heimwee te helpen…
 Om te zeggen dat ze aan tafel niet met eten mogen gooien…
 Om iedereen aan tafel stil te krijgen…
 Beschrijf het weekend van een leidster in de chiro.
 Waarvoor worden er in de chiro allemaal verantwoordelijken aangeduid,
denken jullie?
 Wat is het verschil tussen het verbond, een regio, het gewest, een groep
en chiro nationaal?
 Welke straf heb jij ooit gekregen die jij onterecht vond? Wat had je zelf
als leidster in die situatie gedaan?
 Stel jullie voor : hoe loopt een LK volgens jullie ?
 Zet bij elke afdeling 2 kernwoorden (bijv. Pinkel : lief & schattig,….)
 Stel jouw profiel van een ideale leidster op.
 Aspi’s krijgen een dom voorwerp, waar ze een activiteit rond moeten
verzinnen.
 Vul aan :
 Chiro is voor mij….,
 Aspi zijn is…
 Ik kom graag naar de chiro omdat…

Zeg het eens in de toekomst

Men rolt met de aspi-dobbelsteen (op elke kant staat een naam van één van de
aspi’s). De rest stelt de verdere chiro-carrière van degene die gedobbeld is voor.

Foto
Aspi’s brengen drie chirofoto’s mee waaraan ze waarde hechten, en vertellen
erover.

Benodigdheden

 Spelbord
 Rode en groene kaartjes
 Kaartjes A, B, C en D
 Papier en stylo’s
 5 domme voorwerpen
 Drie chirofoto’s (elk)
 Aspi-dobbelsteen

Related Interests