„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

CONSILIUL JUDETEAN BACAU ROMANIA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
pentru contractul de proiectare si executie;

„ CONSTRUCTIA CELULEI 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DESEURI DIN BACAU SI INCHIDEREA DEPOZITELOR MUNICIPALE NECONFORME”

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI Specificatii tehnice

APRILIE 2011

1

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE Sectiunea I Sectiunea II Sectiunea III Sectiunea IV Formulare Conditii contractuale Caiet de sarcini Cantitati de lucrari – Fise tehnice – Celula 2 Desene Studiu geotehnic si hidrogeologic – Celula 2 Fisa de date a achizitiei

2

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

CUPRINS

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE......................................................... 2 1
1.1 1.2

ELEMENTE GENERALE ....................................................................................... 12
DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI.............................................................................. 12 NORME SI REGULAMENTE ROMANESTI ................................................................................. 12

2 3
3.1 3.2

SCOPUL SPECIFICATIILOR................................................................................. 13 STANDARDE ......................................................................................................... 14
STANDARDE DE NATURA TEHNICA........................................................................................ 14 ABREVIERI........................................................................................................................... 15

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

CONTROLUL LUCRARILOR................................................................................. 16
ECHIPAMENTELE ANTREPRENORULUI .................................................................................. 16 PROTEJAREA STRUCTURILOR SI UTILITATILOR EXISTENTE .................................................... 16 SIGURANTA SI SECURITATE PE AMPLASAMENT ..................................................................... 16 MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR SI UTILAJELOR ........................................... 16 NOTIFICAREA OPERATIUNILOR ............................................................................................. 16 NU EXISTA DISPOZITII SPECIFICE .......................................................................................... 16 APROBAREA SURSELOR, MATERIALELOR SI UTILAJELOR ..................................................... 17 CURATENIA ......................................................................................................................... 17 RESPONSABILITATEA ANTREPRENORULUI ........................................................................... 17

5
5.1

SPECIFICATII ADMINISTRATIVE ......................................................................... 18
JURNALUL DE SANTIER ........................................................................................................ 18
3

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

5.2 5.3 5.4 5.5

PROGRAMUL (GRAFICUL DE EXECUTIE) ............................................................................... 18 RAPOARTE DE EXECUTIE ..................................................................................................... 18 SEDINTE „OPERATIVE” ........................................................................................................ 19 ASIGURAREA CALITATII........................................................................................................ 19

6
6.1 6.2 6.3

SIGURANTA SI PROTECTIA MUNCII.................................................................. 22
SIGURANTA SI PROTECTIA MUNCII ........................................................................................ 22 MANIPULAREA CONTROLATA A DESEURILOR. ...................................................................... 22 PROTECTIA MEDIULUI .......................................................................................................... 24

7
7.1 7.2

PROIECTARE........................................................................................................ 25
PRINCIPII DE PROIECTARE .................................................................................................... 25 PLANSE SI BREVIAR DE CALCULE ......................................................................................... 26
Planse ........................................................................................................................................26 Planse si Oferta pentru licitatie..............................................................................................26 Oferta de proiectare .................................................................................................................27 Oferta de executie ....................................................................................................................27
Detalii de executie si breviare de calcule ............................................................................. 27

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

7.2.4.1

Desene conforme cu executia “As built as drawing”.........................................................28 Proceduri de aplicat cu referire la detaliile de executie si la breviarele de calcul .........29

8
8.1

LUCRARI DE CONSTRUCTII - GENERALITATI................................................... 30

ORGANIZAREA DE SANTIER: BIROURILE DIN INCINTA SANTIERULUI, DOTARI, RACORDARE LA UTILITATI .......................................................................................................................................... 30
8.1.1 8.1.2 8.1.3 Sediu temporar al Antreprenorului - birouri.........................................................................30 Facilitati pentru consultanta...................................................................................................30 Organizarea si utilitatile de santier........................................................................................31
Generalitati .............................................................................................................................. 31 Laboratorul de santier ............................................................................................................ 31 Furnizarea de servicii ............................................................................................................. 32 Primul ajutor............................................................................................................................ 32 Generalitati .............................................................................................................................. 32 Personal................................................................................................................................... 33 Echipamente topo................................................................................................................... 33 Echipament de testare............................................................................................................ 33 Echipament de protectie ........................................................................................................ 34 Transport ................................................................................................................................. 34

8.1.3.1 8.1.3.2 8.1.3.3 8.1.3.4

8.1.4

Asistenta acordata consultantului.........................................................................................32

8.1.4.1 8.1.4.2 8.1.4.3 8.1.4.4 8.1.4.5 8.1.4.6

8.1.5

Alimentarea cu utilitati generale ............................................................................................34 4

................................3...............................1......................4..................................5...............................................1 8.........39 Definitii. 42 Controlul apei...... 45 Asezarea materialului de umplutura ............................................2 EXECUTIA LUCRARILOR.....................................1.......................3 9 9.........................4 9........2......................54 9................................... 53 Date generale .......................6..4................................................................. 52 Lucrari de umplutura .........47 9.............6.......................................................................................................4.........................5.......................1 9............4 9..........5....2................................................................. 51 Conditii de executie................2 8............3.........3.3....... 54 9.... 39 Generalitati............37 Generalitati ..........41 9.. 36 8.....................................3.............................................................................5 9...........................................2 9...3....................... 41 Surse pentru materialele de umplutura ......................................................................50 Date generale .....................1 CAIETE DE SARCINI STRUCTURA ................2 9.............3 Instalatii sanitare..............6 Partea desenata..... 46 Pregatirea fundatiilor pentru structuri ................................................................................38 9........................................................................40 Indepartarea Stratului Vegetal ...............2 8.......................................................6 Compactarea....3........................................4... 47 Grad de toleranta .....6.........................................................................................................1 5 .................. 37 Trasarea amplasamentului.......1.....3...................................................................................................................................3 9............................4..............................2.............. 34 Alimentare cu apa.....................................................1 8.......1 9.1...............................5......3...3...............................................................1.........................................................................2 Caiet de sarcini cofraj.................... 37 GENERALITATI ..................................35 8.5..........................................................3 9.......................................45 9....................................................................7 Excavatii ...........4.....................................3...................................................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 8..........4.......................4.............4........3 9............................ 35 Date referitoare la lucrari ................................................................................... 50 Caiet de sarcini sapatura si umplutura.............................4..............................................................................................................................................................................4..............................................1..............3 9............6 9........................1 9...................................... 43 Excavarea in stanca.......................................................................5 9.40 Lucrari pregatitoare ..............................................................................3.......4 9............................ 35 Alimentare cu energie electrica. 37 Trasarea lucrarilor....1............................................ 51 Lucrari de sapaturi..............................3........................................3.......2 9...................1.................1........................................3................................................................... 42 Materiale provenite din excavatii.....6....................................3................4......................................2 9...................................................1..1................................3 9..................................... 43 Excavarea in terenuri moi .............. 36 Dimensiuni......................3 Studii geologice..................4 CAIET DE SARCINI TERASAMENTE .... 46 Executarea umpluturilor pe timp friguros .....................................................................................5. 41 Generalitati .............. 35 Cote de nivel si borne topografice ..................2.......3...1...............5.................................................1 9..................... 37 9...........................................................1 9..............................................................4..................38 Utilitati cu caracter temporar....3................ 49 9............................................................................................3.........................................1.................................................................................................... 41 Trasarea Lucrarilor ...................................................................................................................... 50 Materiale / Materiale de umplutura in interiorul limitelor cladirii ......3....4........................5 Umpluturi.................... 44 Generalitati .............. 37 LUCRARI PREMERGATOARE ...................................................................3.................................................2 9.........................................1 9.......................................3..2........................................4.............2.....................................2 9.............. 43 Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros ............1 9..1 9.....................................................................1 9.................................................................................................................4 9......1.....2 9........................................................

......................................1 9........................................................................................ 68 Materiale .............................................................4 Caiet de sarcini betoane.... 90 Materiale si produse ..................113 6 ....................4.................102 Imbinarea conductelor...........................6.............5..............................1 9.......... 92 9.........................................................9 9........................................ manipulare si depozitarea materialelor pentru betoane.........................4........7 9...............................................6 9............................3 9............4 9..........108 Receptia si punerea in functiune. 59 Materiale .....111 Ordinea de executie a lucrarilor...............4................ 65 Probe si testare materiale pentru lucrarile de beton ..............5.............................95 Domeniul de aplicare...............................................5 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE COLECTARE SI TRANSPORT A LEVIGATULUI ....2 9...............................................................4.......7 9.........................2 9........4.............................3 9..............................................................................14 9............................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.................6.......................................................................3 9.16 9......... 95 Consideratii generale...............5 Caiet de sarcini pentru lucrari de confectii metalice .......................................................................................5..103 Realizarea umpluturilor................................................................................................................................5...98 Executia transeei.............................................8 9............. depozitare si manipulare .............................................100 Realizarea patului de pozare.................4.........................................................................................................107 Probe de etanseitate a retelei de conducte .........4.................................................................................................................3 Caiet de sarcini armaturi .......... depozitare........................................5 Generalitati.......98 Punerea in opera ............................6........4 9.................6.................5........................................... 61 Conditii de executie..............................................4......4... 58 Date generale ........2 9.....3.107 Proba de etanseitate a caminelor de vizitare .............................4............. 61 Livrare..............................................93 Dispozitii finale :....................................59 9........ 70 Livrare.........90 9...............................................................................................................................................................................................65 9....................................................................................94 9..4..............93 Tehnica securitatii muncii : ................13 9...................................................15 9.......................................................................7 9.......................4................................................6 9.................................................6 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA SISTEMULUI DE INCHIDERE A DEPOZITELOR URBANE NECONFORME ........................100 Pozarea conductelor .......4.........................112 Stratul de sustinere......................... 76 Rosturi ............................1 9.............3 9...5.......................................................................................................6.......................3.....99 Verificarea tevilor si componentei conductei ...........................................4.. 55 Conditii de executie..........3 9................................... 62 Date generale ......................................4 9..............................................................................................................................................................................................6 9............5......................................................................4....................................10 9...................112 Strat de drenaj al biogazului..........................5 9.......................................2.....4.............................................5.17 9................. manipulare si protejare...........5......5 9.4.......................1 9..5........................4 9............5...................................................98 Trasarea............5.......2 9......5......................................................................3.............................3......5.................109 9.................................4.......1 9.............................................................................................5..........................96 Responsabilitati......4...............4.............................................96 Transport..................................5........................4.......4................. 87 Date generale ..........................110 Standarde si Normative.3 Materiale ...................2 9.12 9.................................5..... 86 Protejarea si tratamentul betonului monolit.........................2 9.........................................................4.................................4.............................................................. 75 Conditii de executie..........................................4..................................................4.........................4.............................................. 110 9..............................4...............96 Lucrari preliminare montajului......................................................................................109 Masuri de protectia muncii...........................................4...11 9......... 91 Montajul confectiilor metalice ................8 Masuri de Protectia muncii si PSI...................................2..........................5....5........................5................................

....................124 Echipamente si produse pentru realizarea imbinarilor ...........2..113 Colectare.........................................2...........................121 Depozitare....129 Incercari in conditii de exploatare......119 9.............................................13 9....................14 9.......3 7 .29 9...........7....................7....................26 9.................................28 9.........2....17 9.......................2.......7.......114 Inspectia si Reparatii ....................7........................................6................................21 9........1 9........11 9...............................................7.......2 9................................7...........27 9......................................................2.....................................6..............................................................................................................9 9.........................6.6...........12 9..................3 9......7.7...........2...129 Proceduri de urmat in cazul neconformarii la cerintele incercarilor distructive......2................................................118 Exigente referitoare la stratul din geomembrana ................................................................................................................................................................................2 9......................24 9...............................................132 9...............123 Deteriorari.2.......6...............1......................................................................7..............................................................7.......7..............2..................2...........................................7....................... 117 9.........126 Incercarea cu Vacuum................................................8 9...........2 9.....133 Inspectii si Reparatii .............................2...................................................2 9.....7......................3..122 Localizarea campurilor de asternere......2......................114 Instalarea .................7 CAIET DE SARCINI PRIVIND FOLOSIREA MATERIALELOR GEOSINTETICE PENTRU IMPERMEABILIZAREA CELULEI 2.....131 Verificarea Reparatiilor la Geomembrane........................................................1 Geocompozit bentonitic ..........................115 Caracteristici tehnice.............................7....................................16 9......122 Metoda de asternere .................................................125 Incercari de continuitate nedistructive pentru imbinari ...........................................................2..............32 9.................................7......2...6 9.......................124 Conditii atmosferice pentru realizarea imbinarilor ............120 Transport si Manipulare ........................................................122 Indentificarea campurilor de asternere....127 Incercarea prin Presiune de aer (Numai pentru imbinari duble prin topire)..6....7.........................7..........1 9..............................2.131 Aprobarea sistemului de etansare ...........116 9.....................4 9........116 9..........................................127 Incercari distructive......126 Incercarea prin scintilatie..................123 Imbinarea campurilor din PEHD in vederea realizarii sistemului de etansare ..............6...................122 Pregatirea stratului suport in vederea asternerii Geomembranei .7....7 Geosintetic drenant .....7......................128 Dimensiunile esantioanelor ...............................................................2.....................................25 9................................7..........2..............................121 Asternere PEID....................6 Strat de argila geosintetica.......................................................................7.......................7..............................117 Caracteristici tehnice..................................................................................30 9......7.....................................6.7.........................132 Instalare ........................119 Materia prima si modul de confectionare al Geomembranei ................................31 9.....2..........10 9.....6.................................23 9............2..................7.....7................................7................................................................1 9.19 9.7..............................116 Instalarea .....................117 Pregatirea stratului suport .............3......................7...7......128 Localizare si frecventa ...............................................7........3 9.......117 Instalarea geocompozitelor bentonitice ..............................7.......... Transport................................................................................2....2..................7.5 9.......15 9.................2.....................2.......7......22 9.................7....2........................2 Geomembrana din PEID .2...............128 Procedura de esantionare.........................3 9...20 9.......................................................7.........3 9..................................122 GraficuI de asternere ..................................................130 Procedura de reparare a Geomembranei............2.............................................................18 9........6......7......................................................3 Geotextile de protectie ...........................................7 9..............7..............2...............2...........................................2..............125 Procedura Generala de realizare a imbinarilor...1................................................. Manipulare si depozitare pe Santier.....................................2 9..............132 Specificatiile referitoare la Materiale de Protectie Geotextile.....1 9..............................6......7..............2..................................7......................7...............................125 Imbinari de incercare...........................................................3........121 Planul campurilor de asternere ...........119 Livrare..........................................................133 9..2..........................................................................................................130 Defecte si repararea acestora la sistemul de etansare PEHD..........................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9...........................7......................116 Controlul punerii in opera ...........................................2..........................................7..7...................................................1 9..........................1...........

...........142 Receptia lucrarii ..2...............2 9......1........1.....................................................1...........................1 10............................8........9 9.......140 Controlul executiei lucrarilor .......................................134 Materiale folosite..................................................................................................................................................8.........................8.156 Piatra..157 9....9..............6 9...........10 9.2................................5 9.........................................2................8 9.....................8 9................2 Materiale utilizate – condi ii de calitate.............................................................................8........................3 9..........................139 Lucrari de excavatii .............1 9.................... 162 Constructia digurilor ...........................................................9....1........2 9.......145 Generalitati ......1................................................................................8.....................8.......................................156 9......................1 9............................................ 163 8 .....147 9.................... 2..........8..documente de referinta ...........................159 Conducta principala de eliminare a gazului .............................................147 Stabilirea caracteristicilor de compactare..................................................................................................................................134 Generalitati .3.................8....8....3 9...........................................149 Conditii tehnice.8.....160 Separatorul de condensat .............................................................................2...1 9..........5 9................................................152 Receptia lucrarii ......................................................................3 SISTEMUL DE IMPERMEABILIZARE A BAZEI CELULEI..............................................................1.................................................4 9...........................................................154 9.....162 Constructia bazei celulei ............. 134 Lucrari de terasamente ...........................8......2....................4 9......................................................................................138 Miscarea pamintului .. reguli sl metode de verificare ....................................................................................................... 162 AMPLASAMENTUL......137 Executarea terasamentelor .......... 162 LUCRARI DE TERASAMENTE .2.........................1.......................10................8.................................................8......3 9.....................144 Anexa ......................................2 9............................................154 Descrierea opera iunilor..................2 9.....................................2 Strat de balast............8......................................................................................................................1 9.....161 9.....1..................9....10 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE DEGAZARE A DEPOZITELOR DE DESEURI NECONFORME 157 Puturile de degazare ......................................163 10............................137 Lucrari pregatitoare ..............................................................................................1 9...8........................5 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DIN GABIOANE .............................................4 9...................................................155 Cutii pentru gabioane ..................8...........9................................................7 9..............................3..............5 10 10.................8..............135 Verificarea calitatii paminturilor .............................1 10................................................9.............................................................1.......................4 9.2....156 Controlul calită ii lucrărilor..........2.2.......................8........................2 10.................................. 154 Generalită i............................................................9.....2...............2 CONSTRUCTIA CELULEI NR.....................3 9....................8........................................................156 Zidăria uscată din piatră brută în interiorul coşurilor din gabioane –...................2 9...1..........139 Controlul compactarii.......................149 Executia stratului de balast ....161 Sistemul de ardere controlata a gazului.......10..............................................................................................................................................155 Confec ionarea gabioanelor ............................................................1 9...............................................147 Materiale folosite..........................11 9...............6 9...155 Execu ia săpăturii ............1 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE DRUMURI...............................................................................................................1.........................................................9........................158 Statiile de colectare a gazului.............................................................................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9...............10.............10.......9....................10..................................9 9........................9.............................................................

....170 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Onesti.......................3.........................4....................................................................1 INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME............................................1 11...............................4...............................1 11..........174 Instalatii de monitorizare ................................7 11..........2 11.....175 Masuri de protectie impotriva inundatiilor.......................................1..........5 11.....2....2 11..................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 10.....1.......................................3...........................1........178 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Targul Ocna ..................................3......................................................3................................................... 168 Date generale ..............................................................2 11...........2 11...................................................2 11.......................................................................................................................3 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA DARMANESTI ................................................................................6 11..................................2............................................183 Instalatii de monitorizare ......................5 11...187 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Darmanesti........8 11........................................1 11...............................................................................2.............1 11.................4.................................193 Sistemul de colectare a apelor pluviale ......................184 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului..2....................8 11................................185 Conditii de mediu pe amplasament ........................................................................................................................2............6 11...............7 11.......................................................176 Amplasamentul depozitului neconform .......................3..171 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului.............3..............7 11...184 Date generale ................................................5 10.........................................3...................................4............................................ 168 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA ONESTI ................3 11..................................2..............1..............1.....180 11........................................................................................... 176 11.........................9 Sistemul de colectare a gazului...................................................................................174 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului................185 Amplasamentul depozitului neconform ..........1 11..8 Sistemul de colectare a gazului.....194 Masuri de protectie impotriva inundatiilor............168 Amplasamentul depozitului neconform ......................7 SISTEMUL DE COLECTARE SI TRANSPORT AL LEVIGATULUI ...1............................................4.2...........9 Sistemul de colectare a gazului..........175 Date generale .4 10...3.......190 11......173 Sistemul de colectare a apelor pluviale ............... 166 CANALUL PERIMETRAL .....1 11...............................4..................... 166 SISTEMUL DE COLECTARE SI TRANSPORT AL BIOGAZULUI ......1................................3......................................................3...172 11.....................................................179 Sistematizarea depozitului.......3 11..1............2.....179 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului...............1..................189 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului.......5 11.............................1.......... 164 DRUMUL DE INSPECTIE .........4 11..............................................................3 11.................4 11..193 Instalatii de monitorizare .......168 Conditii de mediu pe amplasament ................................................2 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEATARGU OCNA.........1...................176 Conditii de mediu pe ampasament ................................6 10......195 9 ....................2 11.....................................................182 Sistemul de colectare a apelor pluviale ............................ 185 11....171 Sistematizarea depozitului... 166 11 11......................................................194 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului......6 11..........189 Sistematizarea depozitului.......................................................3..2.............4 11........................................................................2....................

.....................................1 11....................................209 Sistemul de colectare a apelor pluviale ...................................204 Amplasamentul depozitului neconform ...............1 11.................................... 225 ANEXA C STANDARDE ROMANESTI ARMONIZATE CU REGULAMENTELE UE ................................................................212 Conditii de mediu pe amplasament ....................1 11..4.4......8 Sistemul de colectare a gazului de depozit .............1 11...............................207 Sistematizarea depozitului..........3 11.................................211 Masuri de protectie impotriva inundatiilor..........5 11...................................................7 11.........................................202 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului ........5....................203 Masuri de protectie impotriva inundatiilor...4 ANEXE ..5..................6 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA BUHUSI ................................................................................................ 238 ANEXA D DOTARI PENTRU BIROURILE CONSULTANTULUI...........„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.......................199 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului..............4....................7 11...............................................202 Monitorizarea apei freatice............5.................................................5...3 12.....................210 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului ....................................196 Amplasamentul depozitului neconform .........................4..4.....................4......6 11......217 Sistematizarea depozitului.....199 11...............................4 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA COMANESTI ........6... 224 ANEXA A LEGISLATIA ROMANA PENTRU ACTIVITATI DE CONSTRUCTII .....................................................6........................................................................ 224 ANEXA B STANDARDELE ROMANESTI PENTRU ACTIVITATILE SI MATERIALELE DE CONSTRUCTII ..........................................................................................................4....................... 204 11...............................................................6..............5 11.........2 11....................211 Date generale ............................214 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Buhusi...................2 11........................................................2 11..............................................................................................5...................................................................212 Amplasamentul depozitului neconform .4.6..............7 11..................................................................218 11....................1 12..........5..................5......8 11.8 11..............2 11......................................6 11.............9 Sistemul de colectare a gazului de depozit .........................4....................................................5 11...........5.............................................. 196 Date generale .....9 Sistemul de colectare a gazului de depozit .......204 Conditii de mediu pe amplasament ..............199 Sistematizarea depozitului......206 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Moinesti ....................................................4.....................198 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Comanesti ....................................6.........................5 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA MOINESTI ............................................196 Conditii de mediu pe amplasament ................ 244 10 ..................4 11............................6...217 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului..........4.......4....................................................6..........................6................4................................223 12 12....................................4 11.........222 Monitorizarea apei freatice...........4...............................................4.....3 11....3 11.............2 11...........4 11.................. 212 11...4......207 11....................................201 Sistemul de colectare a apelor pluviale ..........................................................6..................................222 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului .....................1 11....5................................................................6.....................5..............203 Date generale .221 Sistemul de colectare a apelor pluviale ...4.....1 11...........................................................................2 11............2 12.......................6 11.......................5...................................................................207 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului..............210 Monitorizarea apei freatice.......................

.................. 245 ANEXA F COMUNICARE TRANSELECTRICA BACAU.6 ANEXA E STUDIU HIDROLOGIC ....... 245 11 ..................................5 12...............................„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 12...........................................................

Proiectul este co-finantat de Comisia Europeana prin programul POS Mediu. este Consiliul Judetean Bacau. conform Proiectului tehnic de executie. echipamentele tehnologice si functionale si echipamentele de transport sa fie noi. excluzandu-se in totalitate procurarea lor second hand. standarde pentru materiale precum si pentru lucrarile ce trebuie executate de catre Antreprenor. in cadrul acestor Conditii Contractuale (FIDIC). si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor FIDIC Galben (editia intai. judetul Bacau.1 ELEMENTE GENERALE DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI Contractul presupune realizarea unor obiective de investitii aferente “Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Bacau” si cuprinde urmatoarele obiective: • Constructia Celulei 2 a Depozitului municipal de deseuri nepericuloase Bacau. Autoritatea Contractanta. utilajele. Normele si Standardele romanesti in vigoare.2 NORME SI REGULAMENTE ROMANESTI Specificatiile tehnice generale fac referire la standardele de proiectare. 1. Antreprenorul are obligatia ca toate dotarile. Tara beneficiara este Romania. 1999). astfel incat sistemul nou creat sa asigure indeplinirea tuturor cerintelor legislative in conditii de impact minim asupra mediului si sanatatii populatiei. pentru fiecare categorie de lucrari.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 1 1. care va juca rolul de Angajator. Solutiile tehnice care se vor stabili prin proiect precum si solutiile tehnice de executie ale lucrarilor de constructie sunt definite in conformitate cu Regulamentele. In prezenta Documentatie de atribuire a contractului de lucrari. Proiectarea si realizarea inchiderilor depozitelor de deseuri neconforme urbane din localitatile: Onesti Targu Ocna Darmanesti Comanesti Moinesti Buhusi • Obiectivul global al proiectului este acela de a imbunatati infrastructura de deseuri existenta in judetul Bacau. 12 . Contractul de proiectare si executie se va supune Conditiilor de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice.

Este subanteles si s-a incuviintat ca lucrarile vor fi executate si finalizate in conformitate cu spiritul. in intelesul si in scopul reale ale Documentelor Contractuale. Orice lucrare descrisa intr-un capitol si nu si in alte capitole. particularitati rezultate in urma si datorate conditiilor impuse proiectarii. normelor si standardelor aplicabile acestui contract. 13 . va fi interpretata ca fiind stipulata in toate capitolele. astfel incat lucrarile sa fie finalizate in totalitate. Acolo unde vor fi prezentate specificatii detaliate. Sectiunea Specificatii Tehnice Volumul II acopera totalitatea lucrarilor de executat. sau daca pare ca unele dintre specificatii sunt in conflict. Rezumatul nu este limitativ si Antreprenorul va trebui sa faca dovada ca a inteles si se va conforma tuturor regulamentelor. sau care fac referinta la un numar restrans de activitati. Daca din specificatii sau alte Documente Contractuale lipseste ceva ce este considerat a fi necesar in intelegerea pe deplin a lucrarilor de executat. adica a Sectiunii IV a acestei Documentatii de Atribuire. in alte capitole ale Specificatiilor sau vor fi inscrise ca note pe plansele de executie. va cere si va obtine. din partea Consultantului. instructiuni scrise cuprinzand modalitatile de reazolvare a celor de mai sus.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In Anexa A este prezentat un rezumat al Regulamentelor ce sunt considerate de referinta pentru executia de lucrari de constructii si instalatii. 2 SCOPUL SPECIFICATIILOR Aceste Specificatii tehnice vin in completarea Conditiilor Generale si Particulare de Contract. aceste specificatii detaliate vor prevala asupra Specificatiilor Tehnice Generale prezente. in principal a partilor semnificative si general valabile pentru realizarea acestor lucrari precum si sub-sectiunile care fac referinta la particularitati care trebuie avute in vedere la proiectarea si executia fiecarui obiectiv de investitie mentionat. Antreprenorul. inainte de a continua executia lucrarilor afectate de aceste omisiuni sau discrepante. in conformitate cu scopul Documentatiei de Atribuire.

normelor si regulamentelor romanesti in vigoare in domeniu. decat standardele si codurile romanesti respective. Daca Antreprenorul va dori sa procure materiale sau sa execute lucrari in conformitate cu un standard national alternativ sau cu o specificatie internationala. sau. sau daca nu sunt aplicabile nici unul dintre cele mentionate. prin comparatie.EN-. In cazul in care exista discrepante intre cerintele mentionate anterior Antreprenorul va solicita instructiuni de la Consultanta. Pot fi folosite oricare standarde si coduri acceptate international numai daca: sunt la fel de restrictive sau mai restrictive. In cazul in care Consultantul ia decizia ca standardele si codurile astfel propuse de Antreprenor nu garanteaza realizarea unor lucrari de calitate mai buna sau cel putin egala cu standardele initiale. Pentru cazurile cand standardele si normele romanesti nu sunt obligatorii sau nu sunt aplicabile. normelor si regulamentelor romanesti aplicabile lucrarilor de executat si care sunt in vigoare. Anexa B – Standarde romanesti considerate aplicabile lucrarilor de executat si Anexa C – Standarde romaanesti armonizate cu directivele UE sunt doar indicative. si si-a dat acordul in scris pentru folosirea lor. Folosirea altor standarde oficiale. Antreprenorul fiind obligat sa se conformeze tuturor standardelor. in conformitate cu instructiunile primite de la acesta din urma. Antreprenorul va inainta Consultantului toate informatiile necesare. in scris. Consultantul va face cunoscuta decizia sa. In acest caz. nu exista coduri sau standarde romanesti aplicabile pentru cazul/lucrarea respectiv/a. 14 . insotita de o traducere autorizata. Antreprenorul este obligat sa se conformeze standardelor si codurilor specificate in Contract. DIN IEC. poate fi acceptata doar dupaa ce Consultantul a revizuit aceste standarde. lucrarile se vor conforma cerintelor ultimelor editii si modificari sau actualizari ale standardelor ISO.1 STANDARDE STANDARDE DE NATURA TEHNICA Conditia minima de indeplinit este satisfacerea intotdeauna a standardelor. cu standardele de buna practica si cu Specificatiile prezente. Antreprenorul se va conforma regulamentelor proprii ale furnizorului respectiv. in limba engleza. Pentru conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica. in termen de o luna de la data primirii pachetului de informatii solicitat. Consultantului propunerea sa detaliata. care conduc la lucrari de calitate mai buna sau cel putin egala cu cea prevazuta de standardele si codurile specificate prin Contract. el va inainta.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 3 3.

e.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 3. Id est (de exemplu/asta este) ID Identificare IEC Comisia Internationala pentru Electrotehnica IP Clasa Internationala de protectie ISO Organizatia internationala pentru standardizare ISPA Instrumente pentru Politicile Structurale de Pre-Aderare KEMA-KEUR Autoritate olandeza pentru incercare mcb Intrerupator miniatural de circuit MCCB Intrerupator de circuit in carcasa TMB Statie de tratare mecano-biologica MIG Tehnici de sudura a metalelor in medii de gaz inert N/A Neaplicabil NDT Teste nedistructive ND Diametru Nominal PC Computer Personal PE Impamantare PELV Protectie suplimentara joasa tensiune PLC Sistem logic de control programabil PN Clasa de presiune PP Polipropilena PPP Parteaneriat. Exempli gratia (de exemplu) EC Comunitatea Europeana EN Norma Europeana EU Uniunea Europeana FIDIC Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti GRP Poliester armat cu fibra de sticla HD Document armonizat PEHD Polietilena de inalta desitate i.g.Public-Privat prEN Norma Europeana Preliminara (draft) PSD Distributie granulometrica PTTA Tip de ansamblu testat Parteaial PVC Policlorura de vinil RAM Memorie volatila Rcb Disjunctor de protectie actionat de curentul rezidual S/D start Star / Delta start Mai jos sunt detaliate abrevierile folosite in text 15 .2 ABREVIERI Abreviere AC AISI ASTM BEP BS CE Explicatie Curent alternativ Institutul American pentru siderurgie Societatea Americana pentru Incercari si Materiale Punctul de eficienta maxima Standard Englez Comunitatea Europeana (marcajul "European Community" A cerifica conformitatea cu Standardele) CEE Comisia Europeana de Electrotehnica (Comisie Internationala de Standardizare a Regulamentelor de Certificare a Echipamentelor electrice) CENELEC Comitetul European de Standardizare in domeniul Electrotehnic DC Curent continuu DIN Normative Industriale Germane DN Diametru nominal e.

4. In cazul in care Consultantul ar fi omis sa emita un astfel de ordin.5 4.3 4. Orice materiale sau utilaje care. 16 . nu-l va exonera in nici un fel pe Antreprenor de obligatiile sale de asigurare a calitatii lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut. nivelul de calitate cerut.6 NOTIFICAREA OPERATIUNILOR NU EXISTA DISPOZITII SPECIFICE Acestei sectiuni se aplica Sub-Clauza 7.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Abreviere TIG TN-S TTA UL UPS UV VDE WPS Explicatie Tehnica de sudura Tungsten in mediu de gaz (tehnica de sudura cu arc cu electrod de wolfram in mediu de gaz inert) Terra . vor fi inlaturate imediat de pe amplasament. structurilor si drumurilor existente in zona amplasamentului.neutral . acestea se considera a fi cuprinse in preturile unitare ale articolelor de deviz din Lista respectiva. Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate in lucrari se vor manipula si depozita astfel incat sa se evite orice fel de accidente. la executia lucrarilor. indiferent ca ele sunt sau nu prezentate in desenele de ansamblu.1 CONTROLUL LUCRARILOR ECHIPAMENTELE ANTREPRENORULUI Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la nivelul de calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta.22 din Conditiile de Contract. Consultantul ii poate cere Antreprenorului sa-si mareasca eficienta.separate – Conductor de protectie si separare de nul Tip de ansamblu testat Laboratorul ”subsemnatului„ – Autoritatea de testare a Statelor Unite Sursa de alimentare neintreruptibila Radiatii Ultraviolete Verbandes Deutscher Elektrotechniker Specificatie pentru procedura de sudura 4 4.2 PROTEJAREA STRUCTURILOR SI UTILITATILOR EXISTENTE Antreprenorul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor.4 SIGURANTA SI SECURITATE PE AMPLASAMENT MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR SI UTILAJELOR Acestei sectiuni se aplica prevederile Sub-Clauzelor 4. oricand pe durata executiei lucrarilor. sau sa inchirieze echipament suplimentar. si Antreprenorul nu va fi despagubit nici pentru materialul/utilajul considerat necorespunzator si nici pentru indepartarea acestuia. 4. echipamentele sunt insuficiente. Orice paguba provocata sau rezultata din operatiunile executate de Antreprenor se vor repara pe spezele acestuia din urma. Acolo unde nu exista dispozitii specifice in Lista de lucrari pentru lucrarile temporare. Daca. fie ele publice sau private. si Antreprenorul se va conforma unui asemenea ordin. sau nu pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrarilor. 4. sa schimbe tipul. in opinia Consultantului. au devenit prea uzate pentru a fi corespunzatoare folosirii lor in scopul pentru care au fost procurate.8 si 4.3 din Conditiile de Contract. ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura.

Furnizorii de materiale vor fi selectionati si Consultantului i se vor inainta mostre semnificative ale acestor materiale. Nu toate materialele provenind din aceeasi sursa sunt aprobate doar prin faptul ca sursa respectiva a fost aprobata. pentru ca acestea sa poata fi testate inainte de a fi inglobate in lucrari.8 4. ca in lucrari sunt folosite numai materialele ce sunt conforme cu specificatiile tehnice respective. In executia lucrarilor nu pot fi folosite materiale provenite din surse neaprobate de Consultanta . 4. MATERIALELOR SI UTILAJELOR Materialele si utilajele incorporate in lucrarile permanente vor fi aprovizionate in conformitate cu specificatiile Sectiunii III – Conditii Particulare de Contract.23 din Conditiile de Contract.7 APROBAREA SURSELOR. 17 . prin incercari continue.9 CURATENIA RESPONSABILITATEA ANTREPRENORULUI Acestei sectiuni i se aplica prevederile Sub-Clauzei 4. Aprobarile primite din partea Consultantului nu-l exonereaza pe Antreprenor de responsabilitatile si obligatiile ce-i revin prin prin prevederile Contractuale. Antreprenorul trebuie sa faca dovada.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 4.

care va contine si explicitarea intarzierilor de orice natura.3 din Conditiile de Contract. in cuprinsul acestui jurnal. lansarea comenzilor si fabricarea utilajelor. Antreprenorul se va asigura ca originalele acestor jurnale sunt pastrate in siguranta. etc. programul/graficul de executie ce va fi trimis spre aprobare acestuia se va intocmi. dupa ce acesta va fi facut o cerere justificata in acest sens. pot avea un impact asupra acestora din urma in cazul in care nu sunt executate in timp util – cum ar fi activitatile de proiectare a detaliilor de executie. In acest context. Peste tot. toate acele activitati. Antreprenorul va inainta Consultantului. detaliat si in conformitate cu Sub-Clauza 8. chiar daca nu sunt activitati de proiectare si/sauconstructie. 5. un grafic de executie actualizat. 5. unde notele sunt scrise in limba romana.3 din Conditiile de Contract. Prezentarea acestui grafic in fiecare luna este suplimentara oricarei alte actualizari a graficului de executie ce poate fi ceruta de catre Consultanta in conformitate cu Sub-Clauza 8. Antreprenorul va tine un jurnal de santier. precum si a operatorului PPP al depozitului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 5 5.3 RAPOARTE DE EXECUTIE Antreprenorul va conveni cu Consultantul datele la care trebuiesc inaintate Rapoartele saptamanale sau lunare care vor descrie ritmul de executie. in comparatie cu programarea initiala a lucrarilor Activitatile planificate a fi executate in urmatoarele trei luni. majore. in conformitate cu Sub-Clauza 4. in cazul in care Antreprenorul nu este roman isi va asigura singur traducerea lor.2 PROGRAMUL (GRAFICUL DE EXECUTIE) In cazul in care Consultantul nu emite o alta instructiune. in termen de cinci zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni. pentru a fi pus la dispozitia Consultantului sau a reprezentantilor Angajatorului. 18 .1 SPECIFICATII ADMINISTRATIVE JURNALUL DE SANTIER In conformitate cu specificatiile continute in Volumul II al Conditiilor Contractuale.21 din Conditiile de Contract. Acest jurnal va fi intotdeauna disponibil. Programul va fi prezentat in format de grafic cu coloane. Acest grafic va contine date referitoare la cel putin: Progresul realizat pe parcursul lunii anterioare. care. la biroul Antreprenorului. precum si mentionarea masurilor preconizate a fi luate in vederea recuperarii acestor intarzieri. vor fi considerate activitati importante. cuprinzand toate activitatile importante (majore) pornind de la etapele majore ale activitatii de proiectare. Antreprenorul urmand a pune la dispozitia Consultantului o copie a tuturor notelor avizate. In fiecare saptamana Antreprenorul si Consultantul vor verifica si aviza notele zilnice consemnate pe parcursul saptamanii anterioare.

Antreprenorul se va prezenta la sedintele operative saptamanale. acesta va trimite copiile proceselor-verbale. Dupa ce Consultantul a revizuit schitele in conformitate cu comentariile primite. in termen de maximum 10 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni. Aceste sedinte vor avea loc. cu o agenda ‘prescurata’ pentru ca activitatile respective sa fie convenite impreuna cu Consultantul. sa implementeze si sa urmareasca un sistem de asigurare si control al calitatii care sa acopere toate aspectele Contractului. 5. Atat Angajatorul cat si Beneficiarul au dreptul de a asista la aceste sedinte operative. de asemenea sa acopere toate Lucrarile care trebuie executate. planul de management. si specificatiile proprii sistemelor acestora de asigurare a calitatii 19 . in termen de cel putin 2 zile de la data la care Antreprenorul si-a depus Raportul lunar de executie.5 ASIGURAREA CALITATII Sectiunea de fata este suplimentara prevederilor cuprinse in Volumul II . Este o cerinta generala ca lucrarile sa fie sub-contractate numai companiilor care au un sistem eficient de asigurare a calitatii.. In cazul in care Antreprenorul nu este roman. etc. pentru fiecare parte specifica de lucrari si pentru contracte specifice. se vor preciza principiile directoare generale si procedurile de implementare a planurilor de asigurarea calitatii. planurile insele de asigurare a calitatii.Conditii de Contract. si organizatia responsabila cu asigurarea calitatii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 5.4 SEDINTE „OPERATIVE” Antreprenorul va conveni cu Consultantul asupra datelor la care se vor desfasura in mod sistematic sedintele operative. schitele acestor procese verbale vor fi apoi inantate Antreprenorului. organigrama departamentului. pentru furnizori si subcontractori. pentru comentarii. Mai mult. pe toata durata Contractului si. tuturor acelora care au fost prezenti la respectivele sedinte. • -Managementul documentelor • -Managementul achizitiilor • -Managementul subcontractorilor si furnizorilor. recunoscut. Sistemul de asigurare al calitatii propriu Companiei va prezenta intreaga organigrama a departamentului de asigurarea calitatii precum si alocarea responsabilitatilor. daca activitatile din santier impun acest lucru. Documentatia de asigurare a calitatii intocmita de Antreprenor va acoperi cel putin urmatoarele elemente: • Sistemul de menagement al calitatii ( conform standardului ISO 9001 sau echivalent) • Sistemul de management al mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent) • Sistemul de management al securitatii si sanatatii în muncă (conform standardului ISO 18001 sau echivalent) • Sistemul de responsabilitate socială (conform standardului ISO 8000 sau echivalent) • Personalul Antreprenorului si organizarea managementului de proiect. monitorizarea si liniile de actiune. in orice caz. in forma lor finala. in mod normal. la intervale lunare. si. aceste sedinte operative vor fi conduse in limba romana iar Antreprenorul va asigura traducere simultana in limba romana. precum si cu cerintele legislatiei romanesti. in termen de 3 zile de la data fiecarei sedinte. Sistemul se va conforma cu un standard international de asigurare a calitatii. Antreprenorul este obligat sa intocmeasca. Consultantului ii revine obligatia de a intocmi procesele-verbale de sedinta.

Daca. responsabilitatile precise precum si liniile ierarhice de comunicare si responsabilitate in cadrul general al departamentului responsabil cu asigurarea calitatii. pe toata durata de executie a Proiectului. documentele referitoare la controlul calitatii executiei precum si conformitatea acestora cu nivelul de calitate cerut. Ca urmare. va avea la baza Documentele de Ofertare si consideratiile proprii ale Antreprenorului cu privire la executia lucrarilor. care se va afla in permanenta in santier. criteriile de aprobare si documentatia respectiva si cine este responsabil sa efectueze aceasta activitate. atunci CP va fi amendat in consecinta si retrimis spre aprobare. poate demonstra ca documentatia si/sau activitatile de control ale Antreprenorului trebuiesc extinse. Toate activitatile mentionate in Planul de Control vor fi documentate in consecinta. CP va descrie pentru fiecare activitate de control: tipul de control. Persoanele care efectueaza controalele de calitate si incercarile vor fi altele decat persoanele care executa sau supervizeaza executia lucrarilor. atat in fata Consultantului cat si al Organismului de Stat pentru Controlul Calitatii. si pentru acestea. Antreprenorul va face dovada. Acest CP va fi inaintat spre aprobare Consultantului nu mai tarziu de o saptamana inainte de inceperea lucrarilor sau a unei parti aprobate din acestea. responsabile pentru sistemul de asigurare al calitatii vor fi persoane autorizate si calificate sa ia decizii referitoare la problemele respective. In cazul in care Consultantul nu aproba acest CP in forma in care a fost acesta inaintat. Antreprenorul se va conforma instructiunilor scrise ale Consultantului si le va indeplini pe spezele sale si in perioada convenita de executie a lucrarilor. din partea Antreprenorului. metoda de control. Sistemul de management al Antreprenorului cu referire la prezenta documentatie de executie a lucrarilor ii va include pe toti sub-contratorii si furnizorii acestuia. intr-un sistem propriu aprobat de arhivare. Schimbarile ulterioare din punct de vedere al activitatilor de asigurare a calitatii nu vor conduce la modificarea datelor de finalizare convenite si nici a valorilor de contract. care va contine descrierea tuturor activitatilor de verificare importante si critice. CP va include activitatile de control asa cum au fost acestea specificate in Contract precum si orice alt tip de control normal sau special pe care Antreprenorul il considera a fi necesar pentru a se asigura calitatea lucrarilor sale. Antreprenorul va inainta Consultantului pentru aprobare Planul sau detaliat de Control (CP) cu privire la toate activitatile sau masurile ce trebuie intreprinse cu referire la asigurarea calitatii pentru toate lucrarile de executat sau pentru parti din aceste lucrari. Vor fi indicate: modul in care sunt asigurate conditiile ca numai documentatia in vigoare si aprobata sa fie folosita pentru executia lucrarilor si metoda de inregistrare a variatiilor si amendamentelor la documentatie. ca lucrarile executate sunt conforme cu cerintele de calitate stipulate in Contract sau cu acelea aprobate pentru perioada de derulare a Contractului. Pe perioada de derulare a Contractului. Antreprenorul va conduce si va inregistra. Consultantul.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Persoanele. Planul de Control si toate celelalte documente referitoare la sistemul de asigurare al calitatii vor fi inregistrate si pastrate de Antreprenor. pe baza Documentelor din Sistemul de asigurare al calitatii si pe baza Planului Calitatii aprobate. vor fi indicate in mod clar. 20 . Activitatile realizate de Antreprenor cu privire la controlul calitatii lucrarilor nu-i limiteaza acestuia responsabilitatile ce-i revin din Contract cu privire la executia lucrarilor. pe durata executiei lucrarilor. Planul de Control propus initial de Antreprenor. pe perioada de derulare a Contractului.

Listele de identificare cu referinte incrucisate intre documente si respectivele materiale si bunuri. fara a fi nevoit sa emita o notificare preliminara. Sistemul de arhivare. intr-un original si doua copii conforme cu originalul: • • • • toate certificatele. La momentul aprovizionarii cu materiale si bunuri. Antreprenorul va intocmi pe spezele sale “Cartea Constructiei” in conformitate cu legislatia romana si o va inainta Consultantului spre aprobare . va fi pastrata de catre Antreprenor pentru o perioada de inca minimum 5 ani de la expirarea perioadei de garantie. autoriza un audit al calitatii. Lucrarile de remediere realizate de Antreprenor dupa finalizarea lucrarilor fac obiectul acelorasi conditii de control ca si restul lucrarilor executate in cadrul contractului. inca inainte de inceperea lucrarilor. etc. Marcajele de identificare vor cuprinde cel putin: numele proiectului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Pe baza Planurilor de Asigurarea calitatii si de Control. Intreaga documentatia va fi inaintata purtand marcaje de identificare precum data emiterii si semnatura persoanelor responsabile pentru documentatia respectiva. liste de verificare. Antreprenorul va inainta Consultantului. pentru materialele si bunurile ce vor fi folosite in Lucrari: Toate documentele ce demonstreaza ca incercarile si testele s-au efectuat si rezultatele acestora sunt in conformitate cu Specificatiile. Antreprenorul va intocmi toate formele de inregistrare necesare. Consultantul va avea acces nelimitat la sistemul de arhivare si el poate. inclusiv documentatia de asigurare a calitatii. numarul activitatii asa cum este el definit in Planul de Control. registre. ora si locul unde se desfasoara activitatea de control. documentatiile de incercare etc. 21 .

sunt: • excavatiile (e. Antreprenorul va efectua. montarea de bariere pentru a impiedica accesul auto.1 SIGURANTA SI PROTECTIA MUNCII SIGURANTA SI PROTECTIA MUNCII Acestui proiect ii sunt aplicabile toate regulamentele. manipularea si folosirea acestora (e.g. in vederea prevenirii oricaror riscuri.g. utilaje si echipamente existente si operationale) Depozitarea de substante periculoase. namol in rezervoare. un studiu HAZCON care va fi aprobat de comun acord cu Consultantul. camine si retele de conducte (e.Conditiile de Contract. Inainte de inceperea oricarui tip de lucrari. traficul. Se atrage atentia Antreprenorului asupra unui numar de pericole care se pot intalni in timpul executarii lucrarilor proiectate. lipsa de oxigen. caderi. instructiunile si oricare alte prescriptii legale din domeniul protectiei muncii care fac referire la lucrarile specifice ce se vor executa prin contract. Antreprenorul va inainta spre aprobare Consultantului o Metodologie de executie a lucrarilor. prezenta gazelor nocive.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 6 6. Acolo unde Consultantul considera a fi necesar. etc. pentru a preveni contactul cu retelele din sub sau supra-teran. Lucrarile care implica un risc major de accidentare si pentru care se vor lua masurile de siguranta necesare. teren stabil. operatorii de echipament si utilaje vor fi instruiti si vor fi supravegheati corespunzator pe durata executiei acestor operatiuni.g. chimicale. in general. gaze toxice) lucrarile pe drumuri(e. operator de sarcina.) lucrul la inaltime (e. Inainte de inceperea oricarei operatiuni potential periculoase. inainte de a pregati Metodologia de executie.g. caderi de materiale) lucrul in vecinatatea si sub liniile de alimentare cu energie electrica sub tensiune lucrul cu deseul menajer sau alte deseuri materiale spatii inchise (e.g.2 MANIPULAREA CONTROLATA A DESEURILOR. pietonii) ridicarea de materiale grele (e. prezenta vaporilor. montarea de indicatoare de avertizare pentru pietoni. operator calificat. utilaje specifice si potrivite. leptospiroza/boala Weil. explozive) • • • • • • • • • 6. 22 . semnalizator) Suprapunerea cu operatorul (e.g. a angajatilor beneficiarului precum si a publicului.g. in masura in care acest lucru este posibil. sprijinirea peretilor sapaturii pentru a preveni prabusirea acestora. innec. Prevederile acestei sectiuni vin in complectarea cerintelor cuprinse in Volumul II . a gazelor explozibile) canalizarile. pericole ce pot afecta sanatatea si siguranta personalului propriu din santier. aburilor.g. in conditii de siguranta si de protectia muncii.

In orice zona din santier desemnata a fi “Zona restrictionata” nu se poate intra decat pe baza unui “Permis de lucru”. Pe santier se va gasi si un registru pentru inregistrarea constatarilor facute la verificarea acestor echipamente. Antreprenorul se va conforma oricaror cerinte preventive mentionate in permisul respectiv. Antreprenorul va asigura tot echipamentul de salvare necesar preocupandu-se si de permanenta sa verificare si intretinere. incluzand: • • • • • • • Echipamente de prim ajutor (pansamente. la eventualele pagube provocate proprietatii. si va pastra permisul pe toata perioada de valabilitate a acestuia. operationale. in legatura cu orice fel de accident intamplat. La primirea unui asemenea permis.. Atunci cand Antreprenorul cere emiterea unui astfel de permis. acolo unde se afla camine si camere de vizitare pentru retele. Vor fi marcate si semnalizate corespunzator toate zonele in care actioneaza echipamente mecanice. etc. dupa care il va returna Consultantului. Antreprenorul va executa si va inregistra in mod corespunzator monitorizarea tuturor acestor tipuri de medii atmosferice. si toate aceste echipamente si utilaje vor fi verificate corespunzator inainte ca ele sa fie lansate in executie Antreprenorul il va informa pe Consultanta. sau unde sunt folosite echipamente chimice. etc. dupa cum Consultantul considera ca este necesar. Consultantul urmand a face diligentele necesare pe langa autoritatile competente pentru emiterea acestui permis. electrice. Antreprenorul nu va permite nici unuia dintre angajatii sai sau ai subcontractorilor sai sa patrunda intr-o astfel de zona fara un permis corespunzator. Antreprenorul se va asigura ca un numar suficient dintre angajatii sai este pe deplin instruit sa foloseasca aparatura de ventilare si sa posede cunostinte de prim ajutor. intrun interval de timp cat mai scurt dupa producerea acestuia.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Toate echipamentele si utilajele vor fi cele corespunzatoare tipului de operatiune ce urmeaza a fi executata. 23 . Consultantul ii va cere Antreprenorului sa indeparteze (sau sa ordone indepartarea) oricarei persoane angajate pe lucrare care persista intr-un comportament care aduce prejudicii sigurantei. in detaliu. Se vor face aranjamentele necesare pentru a putea face fata urgentelor. Antreprenorul va intocmi rapoarte si va inregistra documentele referitoare la siguranta si protectia muncii persoanelor. el o va face notificandu-si intentia Consultantului cu 7 zile de executare (zile de executare = zile intregi) inainte datei preconizate. Antreprenorul va asigura echipamentul de monitorizare necesar in cazul lucrului in medii cu atmosfera periculoasa sau potential periculoasa. si transportul la cel mai apropiat spital care are sectie de urgenta sau traumatologie Echipament de monitorizare Echipament de salvare Echipament de stingere a incendiilor Linie de comunicatie cu cea mai apropiata statie de pompieri. Conformarea la cerintele inscrise pe permis nu-l absolva pe Antreprenor de oricare dintre responsabilitatile ce-I revin prin Contract. In mod similar se va proceda cu orice echipament care este periculos sau nesigur si care va fi inlaturat din santier.) Persoana (persoanele) instruite in acordarea de prim ajutor Linie de comunicatie cu. sanatatii persoanelor sau mediului.

inclusiv apa potabila. pe depozitul existent se produce gaz (metan) care fie poate fi ars. controlul apelor uzate. 24 .va lua masuri de diminuare a riscurilor de aprindere sau explozie a amestecului de metan cu aerul atmosferic. curatenia drumurilor exterioare in zonele de intersectie cu cele de pe amplasament. Din moment ce toate lucrarile ce urmeaza a fi executate pe depozitele existente implica deseurile exista si un potential risc de infectare a muncitorilor care executa aceste lucrari. Antreprenorul va pune la dispozitia personalului de aci. De aceea. grupuri sanitare. sapun. 6. provenite sau generate de executia lucrarilor. mirosurile neplacute. Astfel Antreprenorul trebuie sa intocmeasca proceduri pentru lucrarile pe care personalul le va executa executa. Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului este pentru Contract fundamentul planului de management al mediului. lavoare cu apa calda. acestor muncitori li se vor pune la dispozitie instalatii cu dus si produse de spalare a ochilor. Acest plan va cuprinde printre altele informatii referitoare la programul de lucru. nivelul de zgomot.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Se vor asigura spatii adecvate dotate cu un minim de utilitati. sa instruiasca personalul respectiv si sa se asigure ca acest personal este dotat si poarta echipamentele de protectie necesare. pentru a putea raspunde eventualelor efecte de impact asupra mediului. un Plan de Management al Mediului (EMP) care va cuprinde toate actiunile de remediere considerate a fi necesar de implementat pe durata executiei lucrarilor.3 PROTECTIA MEDIULUI Proiectul are la baza Studiul de Fezabilitate. pentru servit masa. fie poate sa explodeze. curatenia pe amplasament etc. La concentratii mai mari de metan in aerul atmosferic amestecul poate lua foc. Antreprenorul va pregati. Mai mult. De acord cu Consultantul. Atunci cand se executa lucrarile la depozitele necontrolate trebuie avuta o atentie deosebita la conformarea cu cerintele de protectia muncii si a sanatatii lucratorilor.95 % aerul atmosferic. prezentandu-i masurile de siguranta ce trebuiesc luate. un echipament mobil pentru masurarea concentratiei de metan si – pe durata executiei lucrarilor la depozitul veche . Antreprenorul va opri lucrul pe amplasament si il va informa pe Consultant. Metanul in amestec cu aerul atmosferic va fi explozibil intr-o proportie de amestec de 5 .15 % metan si 85 . precum si Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Daca masuratorile indica o concentratie de metan apropiata de aceea la care exista riscul exploziei. Studiul de Fezabilitate este disponibil si Antreprenorul poate cere sa i se permita accesul la studierea lui in vederea stangerii de informatii. prosoape precum si spatii curate/uscate/incalzite dotate cu mese si scaune.

Traseele retelelor de utilitati subterane si supraterane existente vor trebui verificate pe teren. conform prevederilor legislatiei romane in vigoare privind calitatea in constructii si materiale agrementate (legea 10/1995. agrementate tehnic. sistemul de etanseizare a depozitului. Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Targu Ocna. drumul perimetral si imprejmuirea depozitelor. etc). prin sondaje si masuratori. sistemul de drenare si evacuare a apei de precipitatii. Proiectul detaliat. refacerea si protectia mediului. securitate la incendiu. de catre persoane autorizate si utilizand tehnologii noi. lucrarile de aparare impotriva apelor mari. siguranta in exploatare. protectie impotriva zgomotului. Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea. 25 . Se vor elabora piese scrise (inclusiv date si breviare de calcul) si piese desenate (cuprinzand profile longitudinale. HG 766/1997. din cadrul contractului. realizarea si mentinerea. de executie. iar eventualele neconcordante vor fi corelate la faza intocmirii detaliilor de executie. sectiuni transversale si planuri de situatii) conform cerintelor normelor de proiectare si ale legislatiei in vigoare. de legislatia in vigoare din Romania..„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 7 7. pe intreaga durata de existenta a constructiilor.Darmanesti Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Comanesti Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Moinesti Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Buhusi Antreprenorul va dispune proiectarea si executia obiectivului de investitie. tehnice si umane pentru organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in constructii. normativelor si standardelor cerute in constructii.1 PROIECTARE PRINCIPII DE PROIECTARE Antreprenorul va proiecta la nivel de Proiect tehnic si Detalii de executie in vederea executarii ulterioare urmatoarele obiecte: • • • • • • Inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Onesti . Antreprenorul va asigura toate resursele materiale. Contractantul va raspunde de verificarea oricarui parametru din proiect si de asemenea de asigurarea tuturor avizelor necesare. igiena. a urmatoarelor cerinte esentiale: • • • • • rezistenta mecanica si stabilitate. precum si prevederilor tuturor normelor. va fi intocmit utilizandu-se cele mai bune practici si va corespunde cerintelor legislatiei romanesti privitoare la proiectare si constructie. sanatatea oamenilor. Antreprenorul va proiecta in detaliu sistematizarea pe verticala a depozitelor ce urmeaza a fi inchise.

pentru fiecare obiect in parte: • • • Plansele generale de amplasament. 7. precum si pentru procedeele de executie utilizate. si fac referire la cerintele minime de indeplinit de catre Antreprenor in intocmirea proiectului si executia lucrarilor respective. Graficul va detalia toate activită ile de proiectare şi lucrările de execu ie (temporare şi permanente) care vor fi executate în scopul realizării contractului. durata în care Ofertantul îşi propune să le desfăşoare.2 PLANSE SI BREVIAR DE CALCULE 7. impreuna cu proiectantul si reprezentantul Beneficiarului. prin responsabilul cu asistenta tehnica a lucrarilor. pentru care se intocmeste oferta de proiectare si executie. descriind succesiunea activită ilor şi programul propus pentru execu ia Lucrărilor cuprinse în Caietul de sarcini . Plansele generale de retele si instalatii. Planse generale de sistematizare verticala.1 Planse Plansele prezentate in Documentatia de atribuire precizeaza obiectele precum si propunerea de amplasare a acestora. asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. sa obtina certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru organizarea de santier.2. cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. angajat de Beneficiar. precum si documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor cerute in aceasta. sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire. precum si toate avizele si acordurile cerute in acestea. sa asigure. sa intocmeasca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru executia obiectivului de investitii si sa verifice indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate si a concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului.2 Planse si Oferta pentru licitatie Plansele si oferta pentru licitatie vor fi cele depuse de catre Ofertant in Oferta sa si vor cuprinde.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. Ofertantul va prezenta informatii privind planificarea executiei ce vor cuprinde: a) Prezentarea graficului de execu ie a lucrărilor. • • • 7.2. stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier. Antreprenorul va avea obligatia : • • sa intocmeasca documentatia de obtinere/prelungire a certificatului de urbanism. trasarea generala a lucrarilor si stabilirea bornelor de reper si a reperelor de nivelment. 26 .

Planse de armare elemente beton si breviarele de calcul aferente. breviare de calcul si proceduri de executie pentru toate tipurile de lucrari ce urmeaza a fi executate noi sau in conexiune cu lucrarile existente. O reprezentare grafică a Planului de Execu ie (sub forma unui grafic Gantt) care să indice perioadele de lucru alocate şi îndatoririle personalului implicat în derularea contractului.3 Oferta de proiectare Oferta scrisa va contine principiile de baza ce vor fi folosite in proiectare. fitinguri. Sistemului de management al traficului in cazul executiei lucrarilor de drumuri. Aceste planse si breviare se vor referi si vor cuprinde. si va da o atentie deosebita particularitatilor referitoare la materialele si tehnologiile folosite in executia obiectivelor. la: • • • • • • • • • • Calcule hidraulice si planse de retele. blocuri de ancoraj. Ofertantul va întocmi şi prezenta o Metodologie de Execu ie completă. santuri.2. si va da o atentie deosebita standardelor si codurilor de buna practica in vigoare in domeniu. Planse cuprinzand lucrarile suplimentare prevazute a fi executate in conexiune cu lucrarile noi. Planse. etc. Ofertantul va preciza numărul.1 Detalii de executie si breviare de calcule Antreprenorul va pregati si va inainta spre aprobare Consultantului toate plansele de ansamblu si detaliile de executie precum si toate breviarele de calcul intocmite in vederea executiei si finalizarii lucrarilor. etc. inclusiv planşe şi desene. detalii de camine. Planuri generale elemente de structura. De asemenea. atat in proiectarea de principiu cat si in cea de detaliu.4 Oferta de executie Oferta scrisa referitoare la activitatile de constructie propriu-zise va contine descrierea generala a tehnologiilor de executie a lucrarilor proiectate. în care să descrie metodele pe care inten ionează să le aplice în execu ia Lucrărilor. Breviare si detalii de executie elemente prefabricate fie in situ fie in ateliere.4.2.2. 7. Planuri de situatie si de sistematizare generala Planuri si profile retele Planse si grafice prezentand toate retelele de alimentare. sau in cazul realizarii de racorduri. tipurile şi capacită ile echipamentelor şi personalului pe care inten ionează să le utilizeze pentru execu ia lucrărilor în termenul propus. Breviare de calcul structuri. armari. armari. dar nu se vor limita. Sistemul de coordonare si colaborare intre eventualii subantreprenori.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Ofertantul trebuie să ia în calcul condi iile meteorologice probabile şi obliga ia de a întocmi detalii de execu ie. retele si instalatii. De asemenea se va face referire si la sistemul de management al coordonarii intre diferitele specialitati. detalii decofraj. 7. elemente structurale. Metodologiilor si tehnologiilor de realizare a lucrarilor de: terasamente. 7. 27 .

si in conformitate cu modul real de executie al respectivei parti de lucrare. mentiuni referitoare la constrangeri legislative sau de ordin tehnic. Consultantul va permite inceperea lucrarilor sau a partilor de lucrari doar in urma aprobarii documentelor de executie a respectivelor lucrari si/sau parti de lucrari – piese scrise si desenate – prezentate de catre Antreprenor. Modificarile si/sau comentariile facute de Consultant vor fi inglobate in respectivele breviare si/sau planse. Plansele cuprinzand toate partile componente ale lucrarilor vor fi clare si complete. in 3 copii. in conformitate cu lista ne-exhaustiva prezentata mai sus. etc. si vor fi prezentate Consultantului in conformitate cu urmatoarele cerinte: • • Dimensiuni planse: In cazul in care nu s-a convenit altfel cu Consultantul. Proceduri de aplicat cu referire la detaliile de executie si la breviarele de calcul Aceste documente vor fi intocmite de catre Antreprenor. Aceste 4 seturi de documente vor fi purta vizibila mentiunea „DETALII DE EXECUTIE – DOCUMENTE DE LUCRU APROBATE DE CONSULTANT” – atat in romana cat si in engleza numai in cazul in care Consultanta provine dintr-o tara straina. tehnologiile de executie. etc. tot in 3 exemplare. si Antreprenorul va retrimite. impreuna cu comentariile sale. unelte sau scule speciale ce urmeaza a fi folosite in realizarea respectivei activitati. avand inscrise toate cotele si dimensiunile. . Consultantul va retrimite Antreprenorului una dintre aceste copii a fiecaruia dintre documente. In urma acestei aprobari finale. legislatia in vigoare. precum si toate notele proiectantului referitoare la modul de citire/executie al respectivei lucrari/parte de lucrare. 28 . Adaptarea la teren a detaliilor de proiect standard si breviare de calcul aferente. calitatea materialelor. Scara la care se vor intocmi aceste planse depinde de continutul planselor si/sau a detaliilor de prezentat. Elemenete de arhitectura peisagistica si de sistematizare a obiectivelor finalizate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare. plansele se vor intocmi la dimensiuni corespunzatoare si in conformitate cu standardele internationale. Consultantului i se vor inmana 4 seturi din documentele si calculele aprobate.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • • • Detalii de executie si asamblare constructii si confectii metalice. • Antreprenorul va inainta Consultantului spre aprobare. insotite de breviarele de calcul si datele generale si/sau particulare folosite in aceste calcule: Procedurile de executie a lucrarilor pe diferitele specialitati. atat plansele cat si breviarele de calcul. 7. pana cand acesta din urma isi da acordul asupra continutului documentelor prezentate. detalierea eventualelor utilaje.2.5 Desene conforme cu executia “As built as drawing” • • Aceste documente reprezinta de fapt Detaliile de executie realizate de catre Antreprenor. documentele modificate spre aprobare Consultantului. Toate detaliile si plansele de ansamblu generale care sunt necesare pentru executia obiectivului respectiv.

etc. Modificarile si/sau comentariile facute de Consultant vor fi inglobate in respectivele breviare si/sau planse. tot in 3 exemplare respectivele documente si/sau 29 . Antreprenorul va retrimite. impreuna cu comentariile sale. documentele modificate spre aprobare Consultantului. Scara la care se vor intocmi aceste planse depinde de continutul planselor si/sau a detaliilor de prezentat. in scris celui de-al doilea. daca este necesar. tehnologiile de executie. Consultantului urmare a analizei pe care Antreprenorul a facut-o cu privire la comentariile Consultantului. Aprobarea primita din partea Consultantului pentru piesele scrise s/sau desenate ce includ modificari induse de catre Consultant nu-l vor exonera pe Antreprenor de indeplinirea obligatiilor ce-i revin in executia lucrarilor in conformitate cu contractul. • Antreprenorul va inainta Consultantului spre aprobare. Consultantul va permite inceperea lucrarilor sau a partilor de lucrari doar in urma aprobarii documentelor de executie a respectivelor lucrari si/sau parti de lucrari – piese scrise si desenate – prezentate de catre Antreprenor. si vor fi prezentate Consultantului in conformitate cu urmatoarele cerinte: • • Dimensiuni planse: In cazul in care nu s-a convenit altfel cu Consultantul. in termen de 7 zile de la primirea documentului modificat. tot in 3 exemplare. mentiuni referitoare la constrangeri legislative sau de ordin tehnic. In cazul in care Antreprenorul nu este de acord cu modificarile impuse de Consultant. pana cand acesta din urma isi da acordul asupra continutului documentelor prezentate. In acest caz. in 3 copii. tot in 3 exemplare respectivele documente si/sau calcule. Plansele cuprinzand toate partile componente ale lucrarilor vor fi clare si complete. Aceste 4 seturi de documente vor fi purta vizibila mentiunea „DETALII DE EXECUTIE – DOCUMENTE DE LUCRU APROBATE DE CONSULTANT” – In Limba romana.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Aprobarea primita din partea Consultantului pentru piesele scrise si/sau desenate ce includ modificari induse de catre Consultant nu-l vor exonera pe Antreprenor de indeplinirea obligatiilor ce-i revin in executia lucrarilor in conformitate cu contractul. Consultantului i se vor inmana 4 seturi din documentele si calculele aprobate. Orice modificare va fi ceruta de Consultant aceasta va fi inclusa in proiect fara a-i aduce vreo alterare. Antreprenorul va retrimite. Orice modificare va fi ceruta de Consultant aceasta va fi inclusa in proiect fara a-i aduce vreo alterare. 7. etc. calitatea materialelor. primul ii va notifica acest dezacord. in termen de 7 zile de la primirea documentului modificat.2. primul ii va notifica acest dezacord. plansele se vor intocmi la dimensiuni corespunzatoare si in conformitate cu standardele internationale. In urma acestei aprobari finale.6 Proceduri de aplicat cu referire la detaliile de executie si la breviarele de calcul Aceste documente vor fi intocmite de catre Antreprenor. si Antreprenorul va retrimite. in scris celui de-al doilea. In cazul in care Consultantul provine dintr-o tara straina aceste documente vor fi atat in Limba romana cat si in Limba engleza. precum si toate notele proiectantului referitoare la modul de citire/executie al respectivei lucrari/parte de lucrare. avand inscrise toate cotele si dimensiunile. Consultantul va retrimite Antreprenorului una dintre aceste copii a fiecaruia dintre documente. In cazul in care Antreprenorul nu este de acord cu modificarile impuse de Consultant. In acest caz. atat plansele cat si breviarele de calcul.

Aceste metode. Consultantului cele trei (3) birouri si o sala de sedinte. precum si grupurile sanitare corespunzatoare. Biroul va fi echipat corespunzator si va fi intretinut in conditii bune de catre Antreprenor pe intreaga durata de executie a proiectului. Se vor asigura prin grija Antreprenorului. RACORDARE LA Sediu temporar al Antreprenorului . in termen de nouazeci (90) de zile de la data inceperii Contractului de lucrari. alimentate cu energie electrica. spatii destinate sedintelor. Daca Antreprenorul sau reprezentantul sau autorizat parasesc amplasamentul ei vor trebui sa fie accesibili via telefon mobil. tehnici sau proceduri odata descrise intr-unul dintre documentele amintite mai sus nu sunt repetate in mod necesar si in Caietele de Sarcini. de asemenea. Titulaturile specificatiilor nu sunt presupuse a fi parte din acestea si nu vor fi luate in considerare in interpretarea sau formularea acestor specificatii. pe toata durata executiei lucrarilor. Instructiunile sosite din partea Consultantului. DOTARI. Birourile vor fi complet mobilate si echipate cu: linie telefonica.GENERALITATI Conditiile Contractuale si Proiectul obtinute de la Beneficiar se vor citi impreuna ca Caietele de Sarcini precum si metodele.1. mentionata inainte. fie in organizarea sa de santier fie in vecinatatea acesteia. un spatiu in vecinatatea propriilor birouri.1 SANTIER: BIROURILE DIN INCINTA SANTIERULUI. tehnicile sau procedurile la care acestea fac referinta. 30 . procese. pe toata durata functionarii acestui birou. daca este necesar. in incinta santierului. Indiferent de impartirea pe subcapitole cu diverse titulaturi a acestor specificatii. incal zire si ventilare. fax. angajatilor sau agentilor acestuia.1. vor fi considerate a fi inmanate Antreprenorului. incalzirea. pe toata durata contractului si pentru inca alte trei luni de la data terminarii Perioadei de Garantie. fiecare parte a specificatiilor este presupusa a fi suplimentara si complementara fiecarei alte parti. 8. trei (3) spatii pentru birourile pentru folosinta exclusiva a Consultantului si personalului din subordinea sa. Antreprenorul sau reprezentantul sau autorizat se va afla pe santier in permanenta.birouri Antreprenorul isi va amplasa sediul temporar principal in vecinatatea sau pe amplasamentul investitiei. Consultantului urmare a analizei pe care Antreprenorul a facut-o cu privire la comentariile Consultantului.1 ORGANIZAREA DE UTILITATI 8. o imprimanta. doua computere. procesele. Antreprenorul va asigura. la sediul Antreprenorului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini calcule. complect echipate si mobilate in conformitate cu Anexa D. pe sau langa amplasamentul santierului.2 Facilitati pentru consultanta Antreprenorul va asigura si va intretine pe spezele sale. un ploter A1 si laptop-uri. 8. spatiu care va fi astfel ales incat sa asigure amplasarea in conditii de lucru normale a 3 birouri pentru personalul Consultantului si. 8 LUCRARI DE CONSTRUCTII . precum si toate utilitatile. un spatiu destinat Consultantului si personalului acestuia. Biroul va include si o sala de sedinta echipata pentru a gazdui cel putin 15 persoane. cel putin la nivelul datelor inscrise in Anexa D. echipa si intretine in conditii de buna functionare. alimentarea cu energie electrica precum si serviciile de curatenie. Antreprenorul va furniza.

monta construi si intretine toate cladirile. Aceasta inseamna.1. Antreprenorul si personalul lor. acesta va produce proiectul la detaliu. Localizarea cu precizie a organizarii de santier se va alege in intelegere cu Consultantul. echipamentelor. retelelor de servicii. in santier. materialele si echipamentele. in birourile sale. de asemenea instalarea unei organizari de santier corespunzatoare. Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului. Antreprenorul se presupune ca va fi depus in oferta sa. pentru intreaga perioada de Contract.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Fiecare dintre aceste birouri va masura 3 m x 5 m iar sala de sedinte va avea o suprafata suficienta pentru a adaposti zece (10) persoane asezate la masa de consiliu. dar oricum nu mai tarizu de patru (4) saptamani de la primirea de catre Antreprenor a Scrisorii de acceptare. specificatiile (caietele de sarcini) si toate detaliile referitoare la amplasarea. planse.1 Generalitati Pentru durata Contractului. mobilier. In plus. in conformitate cu cele specificate in cerintele particulare. serviciile. pentru a procura. Angajatorul va pune la dispozitia Antreprenorului. doua (2) linii telefonice impreuna cu extensiile catre toate birourile. si sa le inainteze autoritatilor competente si Consultantului pentru aprobare (aprobare care nu va fi intarziata nemotivat) inainte ca sa se comande materialele si sa inceapa executia lucrarilor. inclusiv Perioada de Garantie. 8. echipament. de care Consultantul. grupuri sanitare. o descriere. gunoaie. utilitati pentru santier pe care el le va procura in conformitate cu prevederile prezentei.3. amplasat intr-o locatie convenita cu si aprobata de Consultanta. mobilierului si tot ceea ce trebuie sa procure. apa statatoare si altele asemenea. inprejmuiri si alte asemenea. planurile de incadrare in zona si de constructie a cladirilor. la cererea Consultantului. dotat cu echipamentul necesar. in legatura directa sau nu cu lucrarile de executat. instaleze si sa construiasca in conformitate cu prevederile prezente. construi. lipsit de deseuri. fara taxa. chiar si temporara. angaja personal si va intretine. 31 . se recomanda ca alegerea sa sa fie potrivita cu durata executiei lucrarilor de constructie. Aceste linii telefonice vor fi la dispozitia exclusiva a Consultantului si personalului sau si vor fi pastrate functionale pe santier cu inca 3 luni dela data finalizarii perioadei de garantie. linii telefonice si spatii de parcare atat pentru sine cat si pentru Consultanta. Cu toate acestea.1.1. Antreprenorul poate sa aleaga a-si stabili birourile de santier in caravane sau containere.3. drumurile si altele asemenea. dotata cu incalzire. Antreprenorul va fi responsabil pentru intretinerea in buna stare a tuturor utilitatilor si va executa cu promptitudine repararea si imbunatatirea acestora. un amplasament suficient pentru ridicarea organizarii de santier si a utilitatilor mentionate mai jos. muncitorii si agentii acestora. numarul si amplasamentele propuse pentru diferitele tipuri de cladiri. la cele insiruite in Anexa D. drumurilor.3 Organizarea si utilitatile de santier 8. un laborator. Antreprenorul va pune la dispozitie manopera. astfel ca aceasta sa se potriveasca planificarii globale a lucrarilor si cu metodologia de implementare a Contractului. au nevoie pe sau in apropierea amplasamentului santierului. Va mentine amplasamentul curat.2 Laboratorul de santier Antreprenorul va procura. Cat mai curand posibil. 8. ventilatie.

Antreprenorul va inlatura cu totul acest laborator de pe amplasament. forta de munca. acolo unde cere Consultantul. in mod adecvat. precum si cei apartinand Angajatorului si Consultantului. pe spezele sale.4. etc) la aceasta data. a urmatoarelor: • • • • Alimentarea cu apa potabila/industriala. 8. spatii adecvate si usor accesibile pentru interventiile de Prim Ajutor pentru accidente produse pe durata executiei lucrarilor din cadrul Contractului si tot echipamentul care poate fi necesar. fara deteriorari. pe spezele sale. Alimentarea cu energie electrica si cu alte surse de putere si iluminat. in legatura directa sau indirecta cu lucrarile de executat. atunci costul pentru asigurarea acestor servicii va fi suportat de catre Angajator. Se va duce la indeplinire.3 Furnizarea de servicii Antreprenorul va procura. toate utilitatile. pentru incercari. Cerintele particulare referitoare la echipamentul care este procurat in cadrul aceastei clauze sunt detaliate in specificatiile particulare referitoare la birourile pentru Consultanta. Aceste persoane vor fi aduse la cunostinta tuturor angajatilor de pe santier prin nominalizarea si afisarea numelor lor in locuri vizibil marcate pe santier. la cerea acestuia. construirea si intretinerea. Costurile implicate de acest tip de asistenta sunt prevazute. teste. normative. Telecomunicatii Antreprenorul va face demersurile necesare pentru procurarea. in conformitate cu intreagul set legislativ in vigoare (legi. la cerere. astfel incat o astfel de persoana calificata sa poata fi imediat disponibilizata in cazul producerii vreunui accident. 8. orice ordin venit din partea Consultantului referitor la extinderea sau modificarea utilitatilor si serviciilor de prim ajutor.3.1 Generalitati Antreprenorul va pune in orice moment la dispozitia Consultantului.3. in bune conditii si a suficiente mijloace de comuncatie pentru folosinta personalului. mentiuni sau specificatii. dar nu limitandu-se la acestea. in stare buna si functional. Antreprenorul va avea un numar suficient dintre angajatorii sai. ordonante si regulamente. Consultantului ii va fi permisa folosirea fara restrictii a sistemelor de comunicatie din dotarea Antreprenorului.1. utilajele de constructii si materialele solicitate. in orice moment si in orice loc.1. 8.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini La sfarsitul perioadei de Contract. conducerii si agentilor sai.1. pe sau in apropierea santierului. pe santier. etc. mentionate sau specificate in contract.1. Aceste locuri vor fi intretinute in buna stare si marcate in mod vizibil. Intregul echipament din dotarea laboratorului va fi predat Angajatorului. va instala si va construit tot ceea ce este necesar pentru asigurarea. total instruiti in acordarea si aplicarea manevrelor de prim ajutor. in mod prompt. 32 . pe sau in apropierea santierului. inclusiv toate utilitatile descrise mai sus.4 Asistenta acordata consultantului 8. instalarea.4 Primul ajutor Antreprenorul va procura si va intretine. daca solicitarea venita din partea Consultantului nu este acoperita de nici una dintre aceste prevederi. pentru executia lucrarilor de constructii. Canalizare pluviala si menajera. folosire in scop sanitar.

om de legatura.4.) cu nicovala. Zece (10) balize/jaloane. echipamentul va ramane in proprietatea Antreprenorului. pentru folosinta exclusiva a Consultantului. 33 . persoana insarcinata cu curatenia si indepartarea deseurilor etc.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Serviciile de asistenta la care se face referire in paragraful anterior includ. Doua (2) panglici otel. 8. la fiecare punct de lucru al santierului pe care se executa lucrarile din Contract echipamentul de testare/incercare descris mai jos. La finalizarea lucrarilor din Contract sau la terminarea Contractului. 8. La finalizarea lucrarilor din Contract sau la terminarea Contractului. Un (1) ampermetru. Paznici. Un (1) termometru pentru beton (°C). ca un minimum.00 m lungime. Un (1) ciocan de incercare Schmidt tip N (forta de impact 0. Un (1) micrometru. Un (1) multi-metru electric. Un (1) Dispozitiv de masurare a stratului de acoperire cu beton al armaturilor. 5 m. si altele asemenea. 5.450V). 30 m. activitati diverse. Doua (2) panglici otel.4. echipamentul va ramane in proprietatea Antreprenorului.4. 2. dar nu sunt limitate la cele ce urmeaza.1. 100 m. Un (1) teodolit (Wild T16 B360° sau orice alt tip aprobat) complet cu trepied cu picioare reglabile.50 lungime Doua (2) panglici otel. ca un minimum. complete cu placi de sustinere si nivela cu bula (sferica).kg.2 Personal Antreprenorul va pune la dispozitia exclusiva si permanenta a Consultantului si personalului din subordinea acestuia. pentru folosinta exclusiva a Consultantului. 8. si va pastra in bune conditii facand toate ajustarile necesare si corecte. nivela automata (Wild N2 sau orice alt tip aprobat) complet cu trepied cu picioare reglabile Doua (2) stadii.1. la fiecare punct de lucru al santierului pe care se executa lucrarile din Contract echipamentul topo descris mai jos.3 Echipamente topo Antreprenorul va procura. colector de mostre. si va pastra in bune conditii facand toate ajustarile necesare si corecte. metrice.225m. pe timp de zi si de noapte atat pentru birouri cat si pentru laborator. Un (1) electrometru etalon pentru masurarea grosimii peliculei uscate. Un (1) voltmetru (AC/DC. citire verticala. urmatorul personal si agenti: 4 persoane competente pentru a indeplini sarcinile de curierat.4 Echipament de testare Antreprenorul va procura. 110 .1.

8. pelerine de ploaie. Aceste autovehicule vor fi conduse de conducatori auto profesionist angajati de Antreprenor. a personalului acestora. angajati si agenti. Antreprenorul va procura mobilier si echipament in conformitate cu cele mentionate in Anexa D. Autvehiculele vor fi echipate cu trusa de scule si altele asemenea. atat din partea Angajatorului cat si a Consultantului.6 Transport Antreprenorul va disponibiliza. Vehiculele vor fi la dispozitia permanenta a Consultantului si Angajatorului. pentru folosinta exclusiva a Angajatorului si Consultantului. de buna calitate si corespunzatoare pentru folosinta indelungata in conditii grele. vehiculele si echipamentele vor fi returnate Antreprenorului. veste de salvare. 8. Antreprenorul va intretine aceste utilitati curate si-n conditii de buna igiena. angajanti si agenti si altii asemenea pe care Consultantul ii autorizeaza sa poarte echipament de protectie. Antreprenorul va pune la dispozitie celor de mai sus. emise de catre un asigurator cu prestigiu. Antreprenorul va incheia pentru durata Contractului. si a personalului acestuia.1. Antreprenorul va pune la dispozitie pentru aceste autovehicule toate materialele necesare inclusiv combustibilii si lubrifiantii. Se vor procura pachete software separate pentru fiecare calculator cu manualele respective. Antreprenorul va procura pentru Consultanta un aparat de fotografiat automatic si compact. La finalizarea sau terminarea Contractului vehiculele vor ramane in proprietatea Antreprenorului.5. casti si alt echipament de protectie in conformitate cu specificatiile particulare.1 Instalatii sanitare Antreprenorul va asigura si intretine pe santier utilitatile cu caracter sanitar. pentru aceste autovehicule asigurari prin polite de asigurare integrale. autovehicule pe care le va repara si le va intretine in bune conditii. Softurile calculatoarelor va fi in limba Engleza.4.4. autovehicule similare.5 Echipament de protectie Antreprenorul va procura. pentru folosinta Reprezentantului Consultantului.5 Alimentarea cu utilitati generale 8. La finalizarea lucrarilor mobilierul de birou. Atat asigurarea cat si compania asiguratoare vor fi subiectul unor aprobari. Echipamentele din birourile Consultantului vor fi asigurate corespunzator impotriva furtului sau deteriorarii. va posta avertismente si va lua toate acele masuri pe care le considera 34 . cizme de cauciuc.1. pentru folosinta tuturor persoanelor care executa sau au legatura cu Lucrarile. in conformitate cu specificatiile particulare. sau in conformitate cu cerintele Consultantului si in legatura cu Contractul. la Inceperea Lucrarilor. Pe perioada intretinerii sau a reparatiilor. de circulatie in siguranta. echipament de prim ajutor.1. si vor avea disponibile piese de schimb.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 8. Antreprenorul va furniza toata birotica si consumabilele necesare personalului Consultantului.1.

8.1. 8. Bornele vor fi determinate in sistemul de proiectie STEREO 70 si sistemul de referinta Marea Neagra 1975. se vor planta in fiecare amplasament minimum o pereche de borne. 8.5. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi asigurate. va fi asigurat si montat de catre Antreprenor pe spezele sale. inainte de predarea-preluarea in totalitate a Lucrarilor.1. Aceste borne constituie reteaua de sprijin necesara ridicarii elementelor liniare din teren si vor fi determinate de catre Antreprenor prin tehnologie GPS sau folosind puncte din reteaua de sprijin locala sau nationala. si spre satisfactia Consultantului. decat daca s-a convenit in acest sens cu Consultantul. punctele de precolectare etc.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini necesare pentru a pastra curatenia in santier. Aceasta sursa va fi folosita atat in scopuri lucrative cat si pentru consum in utilitatile cu caracter temporar. nici pentru iluminat sau in alte scopuri similare. Antreprenorul nu va folosi nici o Parte din Lucrarile Permanente pentru a alimenta temporar cu energie electrica santierul.6 Partea desenata Partile desenate la care se face referinta in Conditiile Contractuale vor fi obtinute de la Beneficiar. Sistemul de alimentare cu apa. Angajatorul va prelua instalatiile respective. conectate si intretinute de catre Antreprenor.1. Toate conexiunile cu caracter temporar precum si instalatiile aferente acestora vor face obiectul unei documentatii ce va fi inaintata spre aprobare Consultantului. 8. Antreprenorul va inainta spre aprobarea Consultantului.3 Alimentare cu energie electrica Intreagul sistem de alimentare cu energie electrica si.1 Cote de nivel si borne topografice In vederea realizarii proiectarii si a trasarii ulterioare pe teren a elementelor planimetrice si altimetrice din proiect. in cazul in care Antreprenorul are nevoie de acestea pentru a-si indeplini pe deplin sarcinile ce-i revin prin Contract asa cum a fost aprobat de catre Consultanta. sau la o data ulterioara.2 Alimentare cu apa Antreprenorul va asigura si va intretine o sursa adecvata de alimentare cu apa potabila pentru folosinta sa si a sub-contractorilor sai. 35 . tot echipamentul necesar in acest sens. Toate instalatiile cu caracter temporar vor fi demontate si scoase de pe amplasament de catre Antreprenor.1. in conformitate cu regulamentele si normele locale si nationale in domeniu. pentru fiecare caz in parte. detalii legate de aranjamentele sanitare pe care le propune pentru santier avand in vedere si distanta la care se gasesc parte dintre obiectivele proiectului: gropile rurale. ca urmare. inclusiv legaturile la reteaua publica. trebuie aprobate de catre Consultanta. Antreprenorul va executa orice fel de actiune de curatire indicata de catre Consultanta pentru a mentine conditiile de igiena sanitara. daca nu s-a stabilit nimic in legatura cu acestea.6.5.

dimensiuni. dar nu va aproba plati suplimentare referitoare la aceste inlocuiri. 8.1.3 Dimensiuni Toate dimensiunile. Consultantul va aproba in limite rezonabile. Valorile initiale ale tuturor ridicarilor topografice realizate pe amplasament vor fi cele puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Antreprenorul va planta bornele astfel incat sa se asigure conservarea lor pana la finalizarea investitiei. Antreprenorul va inventaria toate bornele de nivel primite si va trimite Consultantului o copie a acestui inventar. In cazul in care dimensiunile prezentate in plansele de executie nu coincid cu dimensiunile standard pentru materialele. inlocuirea elementelor abnorme cu cele standard.2 Date referitoare la lucrari Datele si informatiilor referitoare la cote. 36 . aliniamente si pante se vor completa de catre Antreprenor pe durata executiei lucrarilor de constructii.6. disponibile pe piata.6. fitingurile. vor fi aprobate de Consultant si vor face referinta la cotele de nivel ale bornelor topografice mentionate. De asemnea. distantele si cotele din planse si care vor fi furnizate de catre Autoritatea Contractanta vor fi exprimate in sistemul metric. 8. accesoriile constructive. etc.1. Antreprenorul va elabora detaliile de executie si desenele respective tot in sistem metric.

acordurilor si autorizatiilor necesare realizarii obiectivelor mentionate. Antreprenorul va pregati toate desenele precum si specificatiile necesare executiei obiectelor de constructii pe care Antreprenorul le-a contractat. Nu vor fi acceptate nici materialele si nici echipamentele second-hand.2. Orice schimbari. inclusiv detaliile de fasonare a armaturilor. Oricare alte detalii de montaj. si le va inainta spre aprobare Consultantului inainte de punerea in opera.1. in cooperare cu Angajatorul sau Beneficiarul .1.2. se vor proiecta de catre Antreprenor si vor fi aprobate de Consultanta. propriile ridicari topo pentru verificarea datelor furnizate si stabilirea valorilor de referinta.2 Trasarea amplasamentului Antreprenorul. precum si toate documentele necesare in vederea obtinerii tuturor avizelor. Antreprenorul va amplasa in puncte corespunzator si bine determinate. monta si intretine.1 EXECUTIA LUCRARILOR GENERALITATI Toate materialele si echipamentele livrate pentru a executa sau a fi inglobate in lucrarile permanente ce se vor executa sub acest contract vor fi produse noi. Antreprenorul isi va realiza. periodic se vor face verificari ale cotelor de nivel ale bornelor prin raportarea citirilor la punctele si cotele de nivel originale. in conformitate cu prevederile Volumului II Conditiile de Contract. modificari aduse proiectului initial si recomandate de catre proiectant Antreprenorului vor fi aprobate de catre Consultanta inainte ca aceste modificari sa fie implementate. Plansele si specificatiile de constructii-montaj vor fi realizate in conformitate cu buna practica romaneasca in ceea ce privesc documentele intocmite pentru lucrarile de constructii. Antreprenorul va intocmi proiectul.1 Trasarea lucrarilor 9. odata cu inceperea Contractului. 9.2. 9.2 LUCRARI PREMERGATOARE 9. Antreprenorul va asigura. in interiorul amplasamentului. de executie si/sau grafice.amplasamentului vor trasa obiectele principale ale investitiei ce urmeaza a fi executata in conformitate cu Contractul. detaliile de executie si detaliile de confectionare. Toate documentele inaintate ca Parte a DDE realizat de catre Antreprenor vor fi clasificate ca fiind Document ale Antreprenorului si acestea vor fi inaintate in vederea verificarii si aprobarii de catre Consultanta. borne topografice temporare si statii topo de ridicare din care. de referinta preluate de la Consultant. Pozitionarea bornelor originale de marcare a limitelor de proprietate va fi realizata de catre un topograf autorizat. la intrarea pe amplasamentul investitiei sau intr-o 37 .1 Generalitati Lucrarile se vor trasa si se vor raporta la Sistemul National de Coordonate. Aceste borne vor fi protejate. Proiectul la detaliu de executie va fi verificat de Antreprenor in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare. pastrate si intretinute pe durata executiei lucrarilor.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9 9. instalatii si punere in opera a diferitelor materiale.

Se va acorda o atentie deosebita la amplasarea placilor comemorative sau a altor mijloace de publicitate in conformitate cu specificatiile din programul POS Mediu. operarea si demontarea utilitatilor cu caracter temporar sunt in sarcina Antreprenorului.2.5 m inaltime. Antreprenorul va cauta locatia sau locatile pe care sa-si ridice una sau mai multe organizari de santier pentru a-si amplasa birourile.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini alta locatie convenita cu si aprobata de Consultanta.3 Utilitati cu caracter temporar Toate cheltuielile legate de montarea. Antreprenorul va monta aceste panouri de identificare pe toate amplasamentele pe care va executa lucrari. atelierele. agentiile de finantare. imprejmurile. precum si pentru a verifica datele geologice prezentate in rapoartele geologice atasate documentatiei. 9. depozitele. si vor avea inscrise denumirea proiectului. Unul dintre aceste panouri va fi inscriptionat in limba engleza iar cel de-al doilea in limba romana. : 38 . 9.2 Studii geologice Antreprenorul isi va realiza propriile studii geologice generale. si. depozitele. denumirea Antreprenorului. pentru a determina calitatea si grosimea stratului de pamant vegetal. pe o adancime de cca 1. Investigatiile se vor finaliza si Antreprenorul isi va prezenta raportul Consultantului. echipamentele etc. insotite si de propunerile referitoare la testele de labortator pe care intentioneaza sa le execute. Aceste panouri vor avea dimensiuni corespunzatoare pentru montaj si vor avea inscrise in limbile engleza si romana aceleasi informatii ca cele mentionate mai sus. va face curatenie si va executa toate celelalte lucrari necesare pentru a readuce amplasamentul la starea sa initiala. Schite ale acestor panouri vor fi supuse aprobarii Consultantului. solide si rezistente la intemperii. etc. Antreprenorul va obtine toate permisele si aprobariile necesare in conformitate cu legislatia romana si regulamentele specifice referitoare la utilitatile cu caracter temporar. cu cel putin doua saptamani inainte de data preconizata pentru inceperea lucrarilor de terasamente necesare pentru executia straturilor de fundare din depozit. denumirea Beneficiarului. Antreprenorul va inainta Consultantului propunerile sale de realizare a investigatiilor.2. calitatea straturilor de fundatie. daca se doreste. Acolo unde este necesar se va obtine si aprobarea autoritatilor rutiere respective. La finalizarea partilor relevante din Lucrari Antreprenorul isi va demonta birourile. echipamentele. Studiul va prevedea cel putin executia unui foraj de incercare la fiecare 2 500 m2. Panourile vor avea minimum 2 m latime pe 1. inainte de a fi lansate in productie.50 m. atelierele. cu doua saptamani inainte de data preconizata pentru inceperea acestor studii. doua panouri de identificare ale investitiei. indiferent de tipul acestora. inclusiv logo-urile respective..

In cazul in care pe amplasamentele pe care urmeaza a se executa lucrari de terasamente sunt informatii asupra posibilitatii existentei unor corpuri explozibile. se include si aceea a dimensiunilor si cotelor de nivel ale amprizei caii ferate sau a drumurilor. Proiectantului si Contractantului. argila si terenuri argiloase. consemnata intr-un proces-verbal incheiat de delegatii Beneficiarului. Toate lucrarile de terasamente pentru diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele aratate in desene. picioarelor taluzelor. trasarilor reperilor cotei zero etc. ale platformei. iar executarea sapaturilor se va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza instalatiile respective (aviz de sapatura si atunci cind este cazul si permis de foc etc. trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii sau inghetului. iar daca in timpul executarii sapaturilor se intilnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat lucrarile. nisipuri si materiale granulare. Lucrarile de terasamente vor include: • • • • • Excavarea in terenul fiecarui amplasament incluzand. la lucrarile de excavare si umplutura. canal. putindu-se folosi si alte procedee de executie verificate in practica si care prezinta eficienta din punct de vedere tehnico-economic si al securitatii muncii. atit in ansamblu cit si pentru fiecare obiect in parte. Antreprenorul trebuie sa fie aiba in vedere si sa fie familiarizat cu conditiile de executie a lucrarilor de executat in diferite tipuri de pamanturi.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.3. Toate testele realizate pe pamanturi pentru lucrarile de terasamente se vor realiza de catre un laborator acreditat si aprobat de catre Consultanta.3 CAIET DE SARCINI TERASAMENTE 9. In sensul prezentelor Specificatii. Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare-primire a amplasamentului.Cod de Practica pentru lucrari de terasamente sau a unui cod similar. anuntindu-se de urgenta Beneficiarul. Excavatii in si umpluturi cu argila si soluri de natura argiloasa provenite din gropi de imprumut Haldarea pamanturilor excavate pe amplasamente Realizarea straturilor de fundare si etansare din argile sau pamanturi argiloase de pe amplasament sau provenite din gropi de imprumut. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren. Cind executarea sapaturilor implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane existente (apa. dar dupa eliberarea generala a amplasamentului. lucrarilor de aparare. ale santurilor. dar nelimitandu-se la stratul vegetal. Lucrarile de terasamente vor fi realizate in conformitate cu BS 6031:1981.) ce ramin in functiune. Umpluturi realizate cu soluri existente si cu soluri din gropi de imprumut din afara amplasamentului. electrice etc. termenul “nivelul terenului” se va referi la suprafata terenului inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. si de o maniera curata si ordonata. In verificarea trasarilor si reperilor.. prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu au un caracter limitativ. Fata de varietatea situatiilor din teren si a solutiilor posibile.1 Generalitati Aceasta sectiune descrie cerintele generale pentru executia lucrarilor de terasamente cu referire. se va solicita in prealabil concursul organelor de specialitate (protectie civila).). Antreprenorul va 39 . ale drumurilor. in principal. gaze. Proiectantul lucrarii si organele de specialitate pentru adoptarea de masuri corespunzatoare.

turbe. care se vor compacta. Material corespunzator va defini materialul excavat sau adus de la gropi de imprumut. inclusiv udarea si maturarea. resturi vegetale. va fi pregatit pentru compactare in straturi de grosimi prescrise. namol instabil.3. 40 . material care. butuci. selectionat.3 Lucrari pregatitoare Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise. Pe amplasamentul viitoarelor taluzuri si fundatii ale structurilor. ar fi putut avea efecte nocive asupra lucrarilor in cazul in care ar fi fost folosit ca material de umplutura. Poate primi.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini proteja. noroi si mal. in lucrari de amenajare a terenului si a platformei de lucru. care. in virtutea compozitiei sale fizice sau chimice. Gropile ce ramin dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pamint sau alte materiale acceptabile. pentru a impiedica producerea de praf si scoaterea noroiului in si in afara amplasamentului. 9. in principal. materiale inghetate argile sau prafuri cu continut organic crescut.5 m sub cota terenului amenajat. sau poate fi doar o umplutura compactata. • • • 9. Stratul de forma defineste cota la care va fi nivelat terenul. in vederea formarii unui strat stabil de umplutura. Antreprenorul nu va executa lucrari de terasamente in conditii de timp nefavorabil. si se va asigura ca nu sunt distruse nici una dintre partile de lucrari permanente. smarcuri sau balti materiale perisabile. deja finalizate. fie forma unei structuri de beton situata imediat deasupra. namol de canalizare. dupa ajustarea continutului de umiditate. Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare.3. Material necorespunzator va defini orice material altul decat cel considerat corespunzator si va include: − − − − − − material provenit din mlastini. radacinile vor fi indepartate la o adincime nu mai mica de 0. pietris grosier sau refuz de ciur argila cu limita de lichefiere peste 80 si/sau indicele de plasticitate depasind 55. sunt cele de eliberare a Amplasamentului si constau.2 • Definitii Definitiile de mai jos sunt aplicabile specificatiilor referitoare la lucrarile de terasamente: Fundatia va fi partea de structura ingropata prin care se va realiza sprijinirea Lucrarilor Permanente. functie de necesitati. pentru a nu afecta in nici un fel lucrarile de executat sau deja executate.

La inceperea lucrarilor de sapaturi. dupa executarea curatirii si nivelarii terenului si dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat. Acesta va fi pastrat separat de alte materiale. balast: 2:3.3. Inginerul va verifica incheierea si buna executie a lucrarilor pregatitoare. materialele si utilajele folosite in acest scop vor fi prevazute in preturile unitare ale Antreprenorului. Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare.3. Argila nisipoasa: 4:3.75m Teren mijlociu: 1.1 Indepartarea Stratului Vegetal Daca nu se indica altfel.3. Daca este necesar.3.4. • Inclinarea maxima a taluzului .2 Trasarea Lucrarilor Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea fiecarei constructii conform Proiectului. costurile cu manopera. Roca: 6:1. 9.25m Teren tare si foarte tare: 2. acest articol va consta in indepartarea stratului vegetal de la cota terenului natural pe adincimea stabilita prin sondaje efectuate pe amplasamentul constructiilor in cadrul studiului geotehnic. Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate.1 Generalitati Pentru evitarea surparii malurilor. indepartarea se va realiza atit in zonele unde urmeaza a se executa noile obiective cit si in zonele unde se vor executa lucrari temporare si excavari de materiale pentru umplutura. nu va fi mai mare de: − − − − − Antreprenorul este responsabil de asigurarea stabilitatii taluzurilor si acolo unde este cazul va reduce aceste limite definite mai sus.00m Nisip. Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare in trepte) inainte de operatiunile de umpluturi si compactari.4 Excavatii 9.3. Argila: 3:2. Nisip argilos: 1:1. 41 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. in special in cazul prezentei apei in aceste zone.stabilita de catre Antreprenor. Tolerantele admise la trasarea pe teren a constructiilor conform STAS 9824/1-75 9.3. ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale fluxului de lucru este necesara respectaea urmatoarelor conditii: • Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste: − − − Teren slab coeziv: 0.

Antreprenorul. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a evacua apa colectata in zona excavata. cand turnarea betonului de fundatii sau a celui de egalizare nu se face imediat dupa executarea sapaturii. Antreprenorul se va asigura ca haldele vor fi mentinute in stare buna si ca nu prezinta pericol de accidentare. 9. Oricare dintre gropile de imprumut nominalizate de catre Antreprenor va trebui sa fie aprobata de catre Consultanta. sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii.3. . va conduce lucrarile de excavatii astfel ca materialele corespunzatoare sa fie excavate separat pentru folosirea ulterioara in Lucrari. licentele. materialul de umplutura pentru Lucrari.2 Surse pentru materialele de umplutura Antreprenorul va obtine. sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel incat pentru orice faza a lucrului. la atingerea cotei de fundare pentru a stabili daca natura terenului de fundare corespunde cu studiul geotehnic. folosite de catre Antreprenor ca halde temporare de depozitare trebuie aprobate de catre Consultanta. Acolo unde in excavatie se descopera o combinatie de materiale corespunzatoare si necorespunzatoare. cu acordul Inginerului. dupa care se vor indeparta cei 30cm. Antreprenorul va informa Inginerul. pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico–mecanice ale terenului de sub talpa de fundatie. fundul gropii trebuie lasat sa se usuce. fara a fi contanimate de materialele necorespunzatoare calitativ. 42 . pe parcursul executiei.3. de regula. dupa cum se va dovedi necesar pentru realizarea lucrarilor de terasamente. a unor crapaturi in teren. in cazul aparitiei pe fundul gropii. fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura colectarea apelor. si apoi se poate incepe turnarea betonului de egalizare. mecanizat. sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata cu cel putin 30cm decat cota finala. in acest scop sapatura se va opri cu cca. Locatiile de pe amplasament. si pentru intocmirea Procesului Verbal natura teren de fundare.4. se va aviza ternul de fundare de catre Geotehnicia. inainte de inceperea lucrarilor intr-o astfel de groapa de imprumut. 9. in cazul umezirii superficiale datorate precipitatiilor atmosferice. iar masurile necesare vor fi luate de Geotehnician si Proiectant.3 Materiale provenite din excavatii Materialele excavate corespunzatoare pentru a fi refolosite in lucrari vor fi sortate si depozitate in halde in locurile convenite cu Consultantul. sapatura manuala fiind folosita numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificata din punct de vedere tehnico–economic. de pe amplasament sau va aduce din gropi de imprumut. prin sapatura manuala. etc. In timpul executarii sapaturilor. Antreprenorul va obtine si-si va face pe cheltuiala proprie toate aprobarile si permisele necesare.4. Antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta geotehnicianului pe santier. 30 cm deasupra cotei din proiect urmand ca diferenta sa fie executata manual. trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii pe o distanta suficienta pentru a nu periclita constructiile invecinate.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Executarea lucrarilor de excavare se face. Antreprenorul va depozita materialele considerate necesare si care se intentioneaza a fi folosite sau refolosite in Lucrari.

4. Materiale necorespunzatoare. incluzand materiale moi sau umede in exces care se intalnesc la cotele proiectate pentru realizarea straturilor de forma sau a fundatiilor. sau margini de sapatura care au devenit necorespunzatoare in urma metodelor sale de executie a lucrarilor respective. In nisipuri argiloase. Toate lucrarile de terasamente vor prezenta o panta suficienta pentru deversarea rapida a apelor provenite din oricare sursa. 9. de orice fel.6 Excavarea in stanca Materialul provenit din excavatiile in stanca vor fi depozitate in halde in locatiile desemnate pentru depozitare pe sau in vecinatatea amplasamentului. argile si paminturi sensibile la umezire. Excavatia astfel obtinuta va fi apoi umpluta cu material corespunzator in conformitate cu instructiunile emise de catre Consultanta. 9. Antreprenorul va repara orice fundatie sau formatiune de fundatie care a fost distrusa sau compromisa de apa. Pamintul rezultat din saparea santurilor se va depune intre santurile de garda si sapaturile pe care le apara.4 Controlul apei Antreprenorul nu va permite ca apa sa se acumuleze in nici una dintre lucrarile de terasament fie ele cu caracter temporar sau permanent exceptie facand locurile proiectate in mod special si cele pentru care s-a convenit astfel cu Consultantul. la cotele si pe suprafetele indicate de catre Consultanta. vor fi indepartate prin excavare pana la atingerea unor straturi.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Nici un fel de material nu va fi depozitat in halda sau aruncat fara a se primi permisunea respectiva din partea Consultantului. va fi oprita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru. Materialul va fi utilizat. Antreprenorul va reabilita pe cheltuiala proprie si intr-o maniera convenita cu Consultantul a oricarei parti din straturile de forma sau fundatii.3.4. Fundatiile ce pot fi deteriorate de ploi vor fi protejate corespunzator impotriva stricaciunilor.3. peretii santurilor pot fi impermeabilizati in aceste portiuni. 9. in care apa ce se infiltreaza local dauneaza stabilitatii terasamentelor.4. se vor prevedea prin proiect si executia lor va incepe numai dupa ce sunt aprovizionate toate materialele. pantele de scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevazute in proiect. propunerile sale referitoare la metodele de protectie de implementat.5 Excavarea in terenuri moi Antreprenorul va asigura toate resursele necesare si corespunzatoare pentru executarea lucrarilor de terasamente in terenuri de fundare de diverse naturi. Antreprenorul va inainta spre aprobare Consultantului. dupa cum a fost convenit cu Consultantul. Lucrarile de impermeabilizare sau consolidare. va fi pompata afara din excavatie sau va fi deversata intr-o locatie aprobata.3. Orice cantitate de apa fie provenind din excavatie fie infiltrata din exterior. fie la 43 . dispozitivele si uneltele necesare. Dimensiunile santurilor de garda. Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie. fie ca material de umplutura in zonele de sub stratul de baza de argila compactata.

pentru a nu se forma gheata in jurul punctului de lucru si pentru a impiedica infiltratea apei sub talpile de fundatie .4. buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se de resturile de pamant. apa pompata va fi indepartata imediat . Unele prevederi ale normativului sunt date in continuare in caietul de sarcini. Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare. Suprafata rezultata in urma excavatiilor in stanca va fi nivelata la cote corespunzatoare celor proiectate. in conformitate cu tabelul urmator: Temperatura aerului (°C ) -5 -10 -15 Timpul de incepere a inghetarii (min) 90 60 50 44 . Daca va fi necesara compactarea.3. asa cum va fi indicata aceasta in plansele din proiectul de executie sau mentionata in specificatii. scarificatoare . Suprafata excavata in stanca va fi nivelata la cota care sa permita executia Lucrarilor Permanente. concasata va fi utilizata ca strat de umplutura necompactata pentru a nivela suprafata excavata. roca excavata. a santurilor sau a drumurilor de acces.7 Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile din C16-84 “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente” aplicabile acestui tip de lucrare. 9. dupa cum se considera a fi necesar si materialul corespunzator pentru lucrarea reaspectiva. La sapaturile cu epuismente. suprafata excavata si umplutura respectiva se vor compacta prin utilizarea de utilaje grele. astfel incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de turnarea unor fundatii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini realizarea digurilor. • Executia sapaturilor Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial . in conformitate cu specificatiile. • Transportul pamantului pe timp friguros Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a incepe sa inghete . Daca se considera necesar.

STAS 8942/3-90 . La pozarea conductelor si cablurilor subterane. Nu se va executa nici un fel de umplutura fara aprobare din Partea Consultantului. Suprafetele pe care se va executa umplutura vor fi uscate. Determinarea caracteristicilor de compactare. umplutura in jurul cladirilor. Materialul de umplutura nu va contine resturi de lemn. cu continut de materii organice sau cu alte materiale nepotrivite. a straturilor de „captusire„. Se va acorda aceeasi atentie si metodelor de executie a umpluturii si compactarii. pentru amenajarea fundului sapaturii se va folosi un strat de nisip sau de pietris de riu fin (in nici un caz agregate concasate). Umplutura se va imprastia in straturi egale pe toata latimea suprafetei respective si va prezenta pantele indicate in plansele din proiectul de executie. umplutura in santuri si alte lucrari similare. .STAS 1913/5-85 . nisip sau pietris ce pot fi compactate in straturi. cu sol vegetal.5.3. respectiv paminturile rezultate din lucrarile de sapatura. corespunzatoare pentru umpluturi. se va repara de catre Antreprenor pe spezele sale. Compactarea se va executa in conformitate cu BS 6031. Materialul de umplutura folosit pentru realizarea digurilor. aducerea la cotele proiectate a bazei celulei. Se interzice realizarea umpluturilor din paminturi cu umflari si contractii mari. argile moi. Fiecare strat de umplutura se va compacta pe toata latimea sa inainte de asezarea stratului urmator. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari de 100 mm din materialul excavat. astfel incat sa minimizeze riscul de deteriorare a lucrarilor. Pe durata executiei lucrarilor de umplutura Antreprenorul va controla si dirija traficul.1 Generalitati Materialul de umplutura va fi. fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm. Încercarea Proctor. un material cu o curba granulometrica buna. moloz. Se interzice utilizarea balastului la executarea pernelor de pamint si a umpluturilor in terenuri sensibile la umezire. Determinarea granulozitatii. in special tevilor ingropate. avind 15 cm grosime. radacini. Umplutura in santuri se va incepe in acelasi timp cu operatiunea de inlaturare a elementelor de sustinere a peretilor spaturii. astfel incat sa nu se produca deterioararea structurilor sau retelelor de conducte. Transportul materialelor inspre zonele unde se vor executa umpluturile va incepe abia atunci cand pe respectivul amplasament exista utilaje de imprastiat si compactat in numar suficient pentru a executa lucrarea.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.STAS 1913/13-83 . in general. bolovani. unde este cazul. se va asterne in straturi. Determinarea modulului de deformatie liniar prin încercari pe teren cu placa De regula. miluri. 45 . argila.Teren de fundare. Orice astfel de deteriorare.Teren de fundare. in vederea realizarii unei fundatii stabile. . Umpluturile in jurul structurilor si la conducte se vor executa folosind utilaje corespunzatoare. Materialul de umplutura se va compacta in conformitate cu Specificatiile. Materialul va avea o dispersie a particulelor conform cu normativele prezentate mai jos: .5 Umpluturi 9. ridicarea cotelor terenului. provenita din nedirijarea corespunzatoare a traficului.3.Teren de fundare. umpluturile se vor executa cu materiale locale. urmarindu-se perioadele de executie si programul convenite cu Consultantul.

Gradul de compactare (D) ce trebuie obtinut dupa compactare va fi. Grosimile straturilor vor putea fi adaptate pe parcursul executiei cu avizul inginerului geotehnician. umpluturile din material coeziv sau semicoeziv se vor realiza in straturi orizontale succesive (imprastiate manual sau mecanic). in cazul compactarii cu cilindru compactor cu crampoane sau suprafete netede.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Suparafata superioara a straturilor intermediare de umplutura se va realiza cu pante suficiente pentru a permite drenarea rapida a apelor de suprafata si a preveni deteriorarea materialului de umplutura. el va fi obligat sa ia toate masurile necesare. 9. dupa caz.3 Pregatirea fundatiilor pentru structuri Amplasamentul pe care se vor realiza fundatiile va fi curatat in conformitate cu indicatiile din plansele din proiectul de executie si Specificatiile referitoare la curatirea amplasamentului pe o suprafata si la o cota convenite pe amplasament cu Consultantul. In cazul in care Antreprenorul va fi obligat sa dirijeze traficul din santier peste zone in care s-au executat umpluturi. imprastia si compacta astfel incat sa rezulte un strat de umplutura omogen si in conformitate cu cerinte mentionate in Specificatii. fundatia se va excava si se va realiza.3. Dupa ce s-au executat lucrarile de curatire si s-au inlaturat materialele din demolare. pentru fiecare dintre fundatiile prevazute in Lucrari. Materialele de umplutura se vor aseza sub straturile si la cotele indicate pe plansele din proiectul de executie.2 Asezarea materialului de umplutura Trasarea lucrarilor consta in plantarea. Suprafata demolata se va indica in planse sau va fi indicata de catre Consultanta. In functie de utilajul folosit pentru compactare. in functie de rezultatele obtinute pe parcurs. Acolo unde trebuie inlaturat pavajul existent. a unui numar suficient de reperi de nivelment ce vor servi pentru verificarea nivelului patului si a nivelului umpluturilor la fiecare strat compactat. in cazul compactarii cu maiul manual. dalele se vor demola si molozul va fi inlaturat. intre 20-25 cm. avind cota scrisa pe ei si vor fi bine semnalizati si protejati. inclusiv acelea de a realiza straturi suplimentare. in afara zonei lucrarilor. avind urmatoarele grosimi dupa compactare: − − − intre 4-6 cm. conform STAS 9850-89. respectiv a liniei piciorului de taluz al rambleului si a limitei superioare a umpluturilor. in cazul compactarii cu maiul mecanic actionat de muncitor.5. Materialele de umplutura se vor aseza.3. Se traseaza prin picheti si reperi limita inferioara a umpluturilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru protejarea si mentinerea capacitatii portante a umpluturii in toate stadiile de executie a constructiilor.5. astfel incat sa se evite deteriorarea de catre astfel de actiuni a Lucrarilor Permanente. 9. intre 10-12 cm. Excavarea se va executa in conformitate cu 46 . dar in apropierea acesteia. Materialul de umplutura se va depozita astfel incat sa nu se produca segregarea. de umplutura. Reperii de nivelment vor fi cotati. temporare. umplutura la cota indicata in plansele din proiectul de executie.

Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior neinghetat La atingerea temperaturilor critice mentionate in tabel . 9.5. folosindu-se incercarile in situ sau in laborator va fi conform STAS9850/89 va fi de o incercare pentru fiecare 200 m 3 de pamant compactat.6 Compactarea Frecventa determinarilor pentru verificarea greutatii volumetrice a materialului compactat. deteriorari sau zone potential periculoase sau zone care sunt considerate de catre Consultanta a fi inacceptabile.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Specificatiile. 9. Fundatia odata finalizata va fi inspectata. iar asternerea se va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor. se vor reabilita de catre Antreprenor astfel ca sa se respecte exigentele Consultantului. Orice astfel de zone descoperite in fundatie. Zonele de sub cota fundatiei se vor umple folosind materialul si in conformitate cu specificatiile din capitolul Umpluturi generale. Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici de teren. Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau ninsoare.3. transportul asternerea compactarea pamantului neinghetat. Straturile de pamant asternute fara aprobarea Consultantului vor fi asternute pe riscul Antreprenorului. Toate rezultatele se vor inregistra si vor fi inaintate Consultantului pentru aprobare. executarea umpluturilor se opreste luindu-se masuri de protejare a a suparafetelor decapate cat si a celor realizate prin umplutura. activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata.3. inainte de inceperea oricaror alte Lucrari de constructie de executat peste cota fundatiei.4 Executarea umpluturilor pe timp friguros Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau mecanice daca se respecta urmatoarele conditii: Temp eratur a si +1ºC +1ºC +1ºC Procesul tehnologic si conditii de realizare Saparea. 47 . iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii. pentru a depista zonele in care materialul nu a fost compactat corespunzator sau zone unde stratul de fundatie ar fi putut fi deteriorat in vre-un fel. din zone in care terenul nu este inghetat. in umplutura Durata Durata totala de executie Durata de sapare In momentul asternerii stratului Saparea pamantului pentru asezarea in umplutura. La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

Straturile de pamant care nu sunt conforme cu cerintele, vor fi scoase prin excavarea stratului, pe toata grosimea si pe o suprafata rectangulara extinzandu-se simetric la jumatatea distantei dintre locatia unde incercarile au dat rezultate non-conforme si locul in care s-a executat o alta determinare pentru care rezultatele au fost corespunzatoare. Materialul excavat poate fi refolosit pentru a inlocui stratul inlaturat, doar in cazul in care Consultantul aproba refolosirea. Repararea straturilor non-conforme de pamant prin folosirea altor metode cum ar fi aceea a scarificarii si re-compactarii, dupa uscarea in aer sau dupa udare, se poate executa doar pe baza aprobarii primita de la Consultanta. Constructorul va trebui sa determine in santier grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant ce se va asterne pentru compactare si numarul de treceri ale compactorului ce poate asigura gradul de compactare stabilit. In acest scop inainte de inceperea lucrarilor va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi realizata, se va realiza o noua plansa de incercare dupa ce se va aduce modificari grosimii stratului si numarului de treceri ale compactorului. Rezultatele acestor incercari vor trebui sa fie mentionate in registrul de santier. Cand inclinarea transversala a terenului natural este cuprinsa intre 1/5 – 1/3, dupa operatia de curatire a terenului se vor executa, sub rambleu, trepte de infratire potrivit STAS 2916-73. Treptele de infratire vor avea minimum 1.0 m latime si o inclinare de 2% spre vale. Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai apropiata de umiditatea optima de compactare determinata prin incercarea Proctor. In cazul in care umiditatea pamantului pus in opera difera de cea optima se vor lua masuri corespunzatoare pentru asigurarea gradului de compactare prescris. In functie de alura curbei de compactare se pot admite abateri de ± 3 – 4 % de umiditate fata de umiditatea optima pentru pamanturi coezive. Pentru determinarea umiditatii optime de compactare a materialului care va fi pus in opera se va realiza incercarea Proctor normal in laborator pe probe mediii reprezentative. In cazul in care umiditatea pamantului depaseste umiditatea optima de compactare, acesta va fi asternut in straturi subtiri si va fi lasat sa se usuce pana la obtinerea umiditatii corespunzatoare de punere in opera. Procesul de uscare poate fi accelerat prin utilizarea grapelor cu discuri. Se recomanda ca pentru executie sa se aleaga perioadele cele mai uscate din timpul anului. Cand se prevede timp ploios se lucreaza pe tronsoane limitate, astfel incat executia sa se termine in cursul aceleiasi zile. Inainte de venirea ploilor suprafata rambleului va trebui nivelata si compactata pentru a nu ramane adancituri, evitand astfel efectul infiltratiilor. Straturile de pamant coeziv imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor acoperi cu un alt strat fara luarea unor masuri pentru reducerea umiditatii si asigurarea posibilitatii de compactare corespunzatoare. Dupa ploi insemnate poate fi mai economica indepartarea stratului de pamant foarte umed decat uscarea si compactarea lui. In cazul in care umiditatea pamantului este mai mica decat umiditatea optima de compactare se va preumezi locul de unde se extrage pamantul cu 2 – 3 zile inainte de sapare. La asternerea pamantului in straturi se va umezi pana la obtinerea umiditatii optime de compactare, iar compactarea se va face dupa uniformizarea umiditatii in strat. Pe timp friguros nu se va admite ca lucrarile de terasamente sa fie intrerupte in faze intermediare ale procesului tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant 48

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

9.3.6.1 Grad de toleranta Tolerantele permise la asezarea straturilor de pamant compactat sunt: Parametru Aliniament vertical: - nivel la taluz - nivel la suprafete plane -Planeitate (sub dreptarul de 4 m) Aliniament proiectat +/- 0. 05 m +/- 0. 05 m 0. 025 m 25 per 10,000 m2 25 per 10,000 m2 25 per 10,000 m2 Cerinta Valoare Toleranta Incercari numar

Antreprenorul va realiza, de asemnea si o ridicare topo a formatiunii inainte si dupa asternerea stratului de pamant compactat si va demonstra astfel ca stratul asternut are grosimea ceruta in proiect.

49

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

9.4

CAIETE DE SARCINI STRUCTURA
9.4.1 Caiet de sarcini sapatura si umplutura 9.4.1.1 Date generale Limita de aplicabilitate si deservire

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de sapaturi din interiorul structurilor si turnarea umpluturii in jurul elementelor ingropate ale cladirii sau sub placile de beton turnate la nivelul terenului, inclusiv pavaje pana la 1,5 m latime in jurul perimetrelor cladirilor. Toate aceste lucrari se vor executa in conformitate cu plansele si cu prevederile prezentului capitol. Termenul "Nivel finit" se va folosi pentru a defini cota obtinuta dupa terminarea sapaturilor sau umpluturilor. Termenul "Nivelul excavatiei" se va folosi pentru definirea cotei la care se termina lucrarile de sapaturi si de unde incepe turnarea primului strat de umplutura, egalizare, etc. Cuvintele "teren", "pamant", nu includ stanca de duritate mare sau slaba, impietruiri pentru pavaje. Sapatura in aceste materiale nu face obiectul prezentei specificatii. Standarde si normative de referinta Normativele si standardele care urmeaza, in functie de destinatia si specificul lor, se vor respecta la lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini. Prezenta lista nu este restrictiva. Se vor respecta normele in vigoare la data realizarii proiectului. - P10-1986 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la lucrari de constructii, cu modificarile ulterioare. C 160-1975 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. P7-1992 - Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire. P70/1979 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari. C277-1988 - Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrarile de constructii. C196-1986 - Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate la lucrarile de fundatii. NE008-1997 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. STAS-1243/1988 - Terenuri de fundare, clasificare si identificarea pamanturilor. STAS 1913/14-1974 - Teren de fundare, determinarea caracteristicilor de compactare. 50

-

-

-

-

-

-

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

-

STAS 1913/5-1985 - Determinarea granulozitatii. STAS 1243/1988 - Terenul de fundare. Clasificare.

9.4.1.2 Materiale / Materiale de umplutura in interiorul limitelor cladirii Conditii generale Materialele nu vor contine in cantitati daunatoare moloz, radacini, iarba, frunze, humus, apa uzata si alte materii organice, bucati de argila, sulfati sau alte saruri. Material umplutura Material rezultat din sapatura. Cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul poate folosi la lucrare pamantul provenit din sapaturi in incinta cladirilor. Materialul pentru umplutura obtinut din interiorul sau exteriorul santierului va fi cel optim, cu care scop, in conformitate cu STAS 1913/14-74 si STAS 1913/13-83, i se vor determina caracteristicile de compactare; Conditii interne grosimea stratului utilajul de compactare presiunea specifica de compactare numarul de treceri viteza de rulare

Determinari si date umiditatea optima de compactare granulozitatea (STAS 1913/14-74) limita de plasticitate (STAS-1913/4-86) porozitatea, densitatea aparenta maxima in stare uscata, unghiul de frecare interna, coeziunea, modulul de deformatie edometrica,STAS

9.4.1.3 Conditii de executie Eliberarea terenului ocupat de cladiri Indepartarea stratului de suprafata se va executa conform celor stabilite prin proiect. Antreprenorul va indeparta de pe suprafata indicata in planse stratul vegetal si toate celelalte obstacole (noroi, moloz,

51

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

umpluturi, etc.). Daca Consultantul nu indica diferit, toate materialele provenite din demolari se vor indeparta de pe santier si se vor depozita intr-un loc indicat de Proiectant. 9.4.1.4 Lucrari de sapaturi Date generale Antreprenorul poate executa aceste lucrari prin orice metoda pe care o socoteste optima in functie de conditiile prezentei specificatii. Cotele initiale ale terenului vor fi convenite cu Consultantul inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi. Adancimea sapaturilor se va hotari de catre Proiectant (vezi mai jos). Orice piedici (inclusiv scurgeri de canalizare) care se vor ivi pe parcursul sapaturilor se vor aduce la cunostinta Consultantului si se vor remedia dupa cum se va indica ulterior. Antreprenorul va inregistra pe un plan corespunzator care se va depune la Consultant, adancimea la care s-a turnat fiecare cantitate de beton sub fundatii sau structura. El va asigura si fixa in pozitie scanduri de trasare vopsite la toate sapaturile, cota si pozitia acestora care se vor putea oricand examina si verifica de Consultant. La nevoie se vor fixa dreptare, corniere sau tije pentru asigurarea suprafetelor drepte si liniilor exacte. In afara de aceste verificari, Antreprenorul va fi singurul raspunzator pentru trasarea corecta si terminarea corespunzatoare a lucrarilor (vezi STAS 9824/1-87). Se va conveni cu Consultantul un program pentru lucrarile de sapaturi pentru a nu se executa fundatii de suprafata inaintea celor mai adanci din apropierea acestora. Sapaturi generale in suprafete largi in cadrul limitelor cladirilor Dupa operatiile de scoatere a radacinilor, Antreprenorul va trece la operatia de indepartare a stratului vegetal de pe suprafata ocupata de cladiri. Stratul de suprafata se va depozita in incinta santierului pentru a se refolosi ulterior. Daca sub stratul vegetal de suprafata se mai gasesc radacini, frunze sau alte materiale organice, Antreprenorul va indeparta prin sapare pamantul necorespunzator pana la atingerea unei adancimi unde se afla pamant de o compozitie corespunzatoare. Umplutura se va face cu pamant aprobat sau beton clasa BC 3,5 conform indicatiilor. Plata se va face la preturile unitare din devize. Materialul provenit din sapaturile de mai sus se va depozita conform indicatiilor Proiectantului, in scopul refolosirii sale. Nu se va executa nici o lucrare de constructii, inclusiv umpluturi sub placile parter, inainte de aprobarea cotei sapate de catre Consultant.

Sapaturi in gropi si santuri pentru fundatie si subsoluri Antreprenorul, in decursul sapaturilor, va respecta pantele (daca exista), traseele, cotele si adancimile aratate in planse, sau va executa sapaturile pana la intalnirea unui teren sanatos de fundare, conform instructiunilor Proiectantului. Antreprenorul va verifica ca la adancimea propusa concentratia sulfatilor exprimati in SO3 sa fie mai mica de 0,2 %. Nu se va continua executarea nici unei lucrari de constructii inainte ca Consultantul sa aprobe cota sapata si/sau solul de fundare. Limitele sapaturilor vor asigura 52

Partea superioara a sapaturilor (nivelul de fundare) se va tine descoperita cat mai putin timp posibil. Ultimii 15 cm se vor sapa cand Antreprenorul a luat toate masurile pentru continuarea in timp util a lucrarilor urmatoare. cand trebuie impiedicata patrunderea nisipului curgator. Se va avea grija sa se previna deteriorarea hidroizolatiei peretilor subsolului si a stratului de bitum. lovituri. Antreprenorul va remedia orice strat care nu corespunde prevederilor de executie inainte de turnarea straturilor ulterioare. lipsa de supraveghere a operatiilor sau din alt motiv. Antreprenorul va efectua pe teren determinarea continutului de umiditate si al densitatii solului in situ folosind metodele prevazute in proiect si va prezenta rezultatele inregistrate ale acestora Consultantului.8/3. Nici un element de sprijinire a malurilor sapaturii nu se va lasa pe loc in afara cazului in care se obtine acordul in scris al Proiectantului. necesare realizarii densitatii cerute se vor respecta cu strictete.5. Se atrage atentia asupra faptului ca sapaturile executate spre inlesnirea Antreprenorului (din motive tehnologice) nu se fac cu cheltuieli suplimentare pentru investitor. 53 . cu respectarea prevederilor STAS 2914/84 si C56/85 anexa 2.4..5 Lucrari de umplutura Date generale Toate lucrarile de umpluturi se vor executa in straturi de o grosime de max. necesare lucrului in siguranta. malurile sapaturii vor fi captusite. Antreprenorul va face probe de laborator pe materialul folosit la umpluturi si va determina densitatea maxima uscata (Proctor) si continutul optim de umiditate. Sprijinirile se vor proiecta si executa astfel incat sa asigure construirea in securitate si in ritm corespunzator a structurilor permanente. La nevoie. fie prin trasare incorecta. peretii sapaturilor se vor sprijini folosindu-se sisteme de sustinere temporare. Inainte si dupa compactare. ruloul pe pneuri. rulou vibrator si placi vibratoare. minute de vibrare etc. In cazul in care Antreprenorul sapa mult sub nivelul specificat. prevenindu-se stricaciuni sau deplasari ale structurilor si utilitatilor executate anterior si care sunt in apropiere. Compactarea se va accepta in spatiile inguste. noroiului etc. fara a se produce tasari sau deplasari ale terenului. Materialul va fi apoi compactat la 90 % din valoarea densitatii maxime uscate. Umpluturi in jurul blocurilor de fundatie si subsolurilor Materialul aprobat pentru umpluturi se va depozita langa peretii subsolului dupa ce betonul a atins rezistenta necesara si a fost acoperit cu bitum. Antreprenorul va folosi echipament mecanic cum ar fi compactor cu role netede. numarul de treceri minime. va umple partea respectiva pe cheltuiala sa cu beton clasa C2. conform normativului C169/1988. La nevoie. Compactarea se va executa regulat. Umpluturi generale in limitele cladirilor Cand este posibil. 20 cm dupa compactare. continutul de umiditate al materialului se va corecta pentru a ajunge la +/.2 % din continutul optim de umiditate. sau pentru asigurarea securitatii muncitorilor.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini spatiu de lucru corespunzator pentru montarea cofrajelor si a suportilor pentru peretii gropilor sapate. 9.3. sau asa cum se precizeaza in proiect.1. numai cu conditia respectarii prevederilor calitative. Materialul de umplutura din orice strat va fi rezonabil de uniform ca granulatie si imprastiere.

20 mm de la cota indicata.constructie provizorie pentru mentinerea betonului proaspat la forma dorita in timpul turnarii. Diafragmele si stalpii constructiilor care se vor executa in serie mare. Cofrajul pentru grinzi si placi monolite de la etaje vor fi proiectate astfel ca sa poata fi scoase 48 ore dupa turnare lasand insa un numar suficient de popi ce vor fi mentinuti pana ce betonul atinge 70% din rezistenta prescrisa.2. precum si esafodajul. fie in cofraj pierdut dintr-o placa de beton armat (sistem "Predale").. beton armat si beton precomprimat. C11.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Tolerante Suprafata finisata va putea fi +/. 9. Formwork (cofraj): . pentru a fi refolosite ulterior. La aceasta specificatie s-au folosit urmatoarele definitii (conform B. Orice material in exces provenit din sapaturi sau material care nu a fost aprobat de Consultant pentru refolosire sau lasat si nefolosit se va incarca si transporta in afara santierului la locul indicat de Proiectant. Nu se va face nici o plata suplimentara Antreprenorului pentru sapaturi executate in plus fata de cele indicate de plansele aferente Contractului sau comandate in scris de catre Consultant. cu respectare STAS. spraituri etc. vor fi turnate in panouri mari de cofraj din tabla de otel care se vor refolosi de regula 12 ore dupa turnare..S. . Evacuarea materialului in exces Stratul superior si pamantul excavat provenit din sapaturi se va depozita in movile pe suprafata santierului conform aprobarii Consultantului. Structurile de cladiri de regula sunt proiectate in vederea folosirii repetate a cofrajelor. precum si esafodajul. spraituirea etc.Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje 54 - . termenul va include contravantuirile. Forms: idem Shuttering: idem Sheathing: cofraj din tabla de otel. Elementele orizontale de rezistenta vor fi turnate fie in cofraje captusite cu placaj pe rame de lemn sau otel. conform C162-73.4.termenul include contravantuirea.2 Caiet de sarcini cofraj 9. Mould (tipar): constructia provizorie folosita la mentinerea betonului proaspat la forma dorita in timpul turnarii pentru elementele prefabricate. Standarde si normative de referinta NE012-99 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton.-74 .1 Date generale Limita de aplicabilitate si deservire Aceasta sectiune include specificatii pentru proiectarea si constructia cofrajelor pentru betoane. 565-1963).4.

Normative pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente.Tolerante la suprafetele din beton aparent. pentru tolerantele admise.Normative privind alcatuirea. STAS 1686-79 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - C162-73 . executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la cladiri.2 Materiale 55 . etc. STAS 857-83 .Piese si elemente din beton pentru constructii . industriale si agrozootehnice Tolerante si asamblari in constructii. Antreprenorul va face dovada ca intreprinderea sa sau subantreprenorul sau au experienta indelungata in domeniul proiectarii si fabricarii cofrajelor metalice rapid demontabile de constructie robusta. STAS 7009-79 . STAS 8530/3-88 .Constructii civile. inclusiv tiranti si esafodaj. sageti. sa permita decofrarea rapida fara deteriorari de material Se va da atentia necesara finisajului cerut pentru suprafata betonului.Coordonarea modulara in constructii. 9.2. dimensiunile si finisajul necesar sa fie etanse la pierderile de lapte de ciment sa fie stabile sa fie rezistente sa nu permita deformatii.conditii generale. - - - Proiectarea si constructia cofrajului pentru elemente beton monolit Proiectarea si constructia cofrajului va fi efectuata de persoane competente. industriale si agrozootehnice. Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: . Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente si modificarile la instructiuni. STAS . C 56-85 . Antreprenorul va prezenta date de catalog ale fabricantului pentru toate elementele de cofraj brevetate si pentru toate accesoriile.4. Sistemul ISO de tolerante in constructii . Sisteme de tolerante. capabile sa reziste satisfacator la mai multe refolosiri.Constructii civile.sa asigure forma.Terminologie.Multimoduli si dimensiuni modulare STAS .

Cofrajele (inclusiv sustinerile) vor fi suficient de rigide pentru a mentine cofrajele in pozitie corecta si pentru a corecta forma si profilul. Se accepta mici defecte la suprafata. Cofraj pentru suprafata beton clasa "A" Cofraj clasa "A" va realiza o suprafata de calitate normala compatibila cu buna si normala practica si se va folosi la fundatii si la fata exterioara a constructiilor ingropate. Conditii pentru suprafata betonului rezultata la decofrare. segregari sau alte defecte majore. fara a se produce socuri sau stricaciuni ale suprafetei betonului turnat monolit sau materialelor invecinate. Cofrajul va fi astfel dispus incat sa poata fi indepartat usor si scos de pe betonul turnat. o parte se va lasa deschisa si se va 56 . blocurile sau placile vor avea rosturile inchise cu mortar de ciment 1:3 sau cu oricare alt mijloc care va impiedica scurgerea mortarului din beton. sau alte defecte majore. Fata de contact cu betonul va fi din placaj sau tabla de otel.5 x 12. dar suprafata va fi lipsita de goluri. fata fiind considerata pana la 150 mm sub terenul nivelat. Cofrajele pentru grinzi se vor proiecta astfel incat partile laterale sa se poata scoate fara a se deranja partile inferioare ale grinzilor sau sprijinirile de sub baza grinzilor. Nu se vor folosi captuseli deteriorate pentru cofraj clasa "B". Aceste deschizaturi se vor fixa in locuri cat mai putin vizibile cu putinta. dar suprafata betonului nu va avea goluri. segregari. Daca nu s-a prevazut o membrana impermeabila. la colturile exterioare se vor efectua tesituri de 12. Tablele de otel vor fi joantate cu suduri continue care vor fi polizate si slefuite la nivel. Goluri provizorii (daca e cazul) pentru vizitarea interiorului sau pentru iesirea apei de spalare se vor fixa etans in cofrajele stalpilor si peretilor pentru a impiedica pierderea mortarului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Cofraj si esafodaj Daca nu se specifica sau se permite in alt fel. Cofrajele se vor realiza astfel incat sa asigure unghiuri drepte si egale. dispuneri. Daca nu se descrie in plansele aprobate sau in alta parte diferit. cote si verticalitate corespunzatoare in constructia terminata. Daca cofrajul elementului vertical este montat pe toata inaltimea. va realiza o suprafata de calitate buna conform cu o buna si normala practica. Se pot folosi blocuri sau placi de beton drept cofraje pierdute afara de constructii pentru depozitarea apei. Cofrajele vor fi suficient de rigide si etanse pentru a nu se scurge laptele de ciment sau mortarul din beton la orice faza si pentru a putea aplica corespunzator metoda de turnare si compactare. pante. Pentru placile monolite. Aspectul betonului nu este de importanta principala la aceasta clasa de cofraj. muchii si margini corespunzatoare pentru realizarea unei alinieri. cauzate de aerul sau apa inclusa. cofrajul va fi construit cu tabla de otel sau placaj pe rame de otel sau lemn asamblate in panouri cat mai mari posibile spre a reduce la minimum numarul de rosturi si pentru a se conforma sistemului de imbinare indicat. cofrajele intradosului se pot proiecta astfel incat sprijinirile (popii) sa ramana pe loc dupa decofrarea intradosului. astfel ca structura finala din beton sa se mentina in limitele de tolerante dimensionale admise in specificatii.5 mm atat la elementele de beton cat si la rosturile de constructie (facultativ la colturile interioare) sipculitele vor fi taiate la dimensiune pentru a asigura tesituri netede si continue. Cofraj pentru suprafata beton clasa "B" Cofraj clasa "B" care se va folosi la toate elementele de rezistenta supraterane pe care urmeaza sa se aplice mai tarziu.

Toate contravantuirile vor fi cat mai rigide posibil si unde exista pericol de deplasare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini monta dupa montarea si verificarea armaturii de Consultant sau reprezentantul sau. montarea si decofrarea cu respectarea ordinii in operatii aprobate fara a se prejudicia calitatea betonului. 57 . vor fi proiectati pentru a impiedica scurgerea sau picurarea apei de-a lungul partii inglobate partial sau total. acoperirea in beton va fi egala sau mai mare decat acoperirea ceruta pentru armaturi. Daca este asigurata curatenia in interior si daca turnarea urmeaza dupa verificarea si aprobarea Consultantului. Partea care se scoate va fi de tipul care se scoate usor. Tiranti cofraj Tirantii de cofraj ce trec prin beton vor fi asezati cat mai ascuns posibil. calitatea adecvata pentru cofraj. contravantuirile vor avea dispozitive care vor prelua (corecta) aceste deplasari. Daca o parte din tirant ramane inglobata in beton. Tabla de otel Se va folosi numai tabla normala de otel si de o astfel de grosime incat cofrajul va ramane nedeformat sub presiunea betonului proaspat. Tirantii de cofraj vor avea rezistenta necesara la impingerea betonului proaspat. precum incorporarea in panourile de cofraj a balustradelor. cu marginile etansate. Antreprenorul va tine seama in proiectul sau de prevederile specifice protectiei muncii. care vor acorda cuvenita aprobare de a continua cu turnarea betonului. anexa III. Tirantii de cofraj in constructii cu apa. nu vor fi necesare goluri provizorii de vizitare. schelelor de podine. Cofrajul va avea grosimea suficienta pentru a rezista presiunii din betonul proaspat turnat fara deformare vizibila.1. Esafodaje Sustinerile sau esafodajul se vor proiecta astfel incat sa reziste sarcinilor verticale si laterale care se pot aplica pana la preluarea acestora de structura de beton. Placaj Placajul va satisface conditiile din STAS 7004-89 pentru placaj din mai multe straturi incheiate cu rasina. tirantul va fi demontabil partial sau total. Daca corodarea unui tirant metalic nu poate fi impiedicata prin mijloace adecvate. unsoare sau alta substanta care ar putea decolora betonul sau provoca un aspect de slaba calitate (patare). din lemn de fag. Suprafata interioara va fi mentinuta fara rugina. fara deteriorarea serioasa a betonului si care lasa cele mai mici posibile gauri de umplut. placi avertizoare etc. Popii si sustinerile se vor proiecta astfel incat sa asigure ajustarea exacta a cofrajului la contur si cota. Tolerante pentru cofrajele ce se vor folosi pentru structuri monolite Se vor respecta prevederile NE012-99. Cofrajele vor fi folosite si la turnarea suprafetelor superioare ale unei lucrari in panta (si se vor ancora pentru a se preveni flotarea) in locurile in care panta depaseste 25%.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

Tiranti de cofraj Nu se permite folosirea distantierilor de lemn sau tiranti de sarma. Tirantii de cofraj pentru cofraj brevetat vor fi corespunzator tipului respectiv de cofraj si vor fi folositi asa cum indica fabricantul. Agenti de decofrare Generalitati Se vor folosi numai agentii care nu vor adera, pata sau afecta negativ suprafetele betonului (spre a impiedica aderenta betonului proaspat la captuseala cofrajului). Agentul va fi de asemenea compatibil, respectiv nu va afecta finisajul sau tratamentul ulterior al betonului. Va fi insolubil in apa, nu se va exfolia si nu va fi spalat de ploaie sau de apa de spalare. Cofraje de otel Se va folosi ulei de decofrare care nu pateaza betonul si impiedica rugina otelului. Cofraje de lemn Se va folosi agent standard existent pe piata, care reduce la minimum prafuirea fetei betonului si permite scoaterea usoara a cofrajului. 9.4.2.3 Conditii de executie Montarea si refolosirea cofrajului La fiecare folosire se va verifica asezarea corecta a popilor si strangerea corecta a tirantilor de cofraj. Spatiile ce vor fi umplute cu beton nu vor avea murdarii, aschii, talaj, praf, praf de nisip, bride din sarma neagra, etc., inainte de a se incepe turnarea betonului. Fetele in contact cu betonul nu vor avea ciment uscat pe ele, loviri, cuie care se proiecteaza in afara, sapaturi sau alte defecte. Toate gaurile pentru cuie si rosturile dintre foile de placaj se vor inchide cu chit sau alt material aprobat. Se va aplica un agent aprobat pentru decofrare, la fiecare folosire, pe fetele cofrajului in contact cu betonul neintarit pentru a se impiedica lipirea betonului. Acest agent se va aplica inaintea montarii armaturilor si nu se va folosi in asemenea cantitati incat sa curga. Contrasageata Antreprenorul va tine seama de tasarile sau deformarile cofrajelor care pot aparea in timpul desfasurarii lucrarilor si care sa nu depaseasca tolerantele admise pentru ca betonul ajuns la maturitate sa se inscrie perfect in cotele, formele si dimensiunile specificate. Antreprenorul va avea de asemenea in vedere contrasagetile care pot aparea indiferent daca se indica sau nu in planse pentru deformarile elastice ale elementelor de rezistenta si/sau deformarile datorate curgerii betonului. In absenta contrasagetii specificate, intradosul tuturor placilor si grinzilor mai mari de 5 m deschidere se va prevedea cu o contrasageata de valoare egala cu 1/500 x deschiderea respectiva.

58

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

Montarea accesoriilor Inainte de turnarea betonului se vor pozitiona buloane si elemente de fixare, miezurile si celelalte dispozitive folosite pentru realizarea deschiderilor, gaurilor, mufelor, canelurilor, niselor si a altor cavitati. Nu se va taia nici o gaura in beton fara aprobare. Articolele care trebuie inglobate in cofraje aferente lucrarilor de instalatii mecanice, electrice, diverse, se vor pozitiona si fixa cu exactitate. Antreprenorul va fixa si ingloba in lucrare dispozitive de ancoraje si alte piese aferente altor lucrari care sunt prinse de/sau sprijinite de betonul monolit. Ancorajele care ies in afara elementelor de rezistenta (mustati pentru ziduri) se pot indoi dupa decofrare, respectiv partea iesind se poate inveli in hartie sau alt material care se poate scoate usor. Antreprenorul va folosi planse de trasare, diagrame sau instructiuni pentru alte specialitati decat lucrarile de beton si va coordona livrarea si turnarea pieselor care trebuie inglobate in beton conform instructiunilor Proiectantului. Se vor avea in vedere realizarea gaurilor, canalelor si niselor pentru circuite si conducte, tevi sau alte elemente conform planselor si/sau specificatiilor. Decofrare Cofrajul care nu suporta greutatea betonului intarit precum lateralele de grinzi, peretii, stalpii, fundatiile si partile similare ale constructiilor, poate fi scos la 12 ore dupa terminare daca: - betonul este suficient de tare pentru ca sa nu sufere din operatia de decofrare; tratamentele de intarire si protejare sunt mentinute

Cofrajul pentru grinzi si placi monolite de la etaje: asa cum se precizeaza.

9.4.3

Caiet de sarcini armaturi 9.4.3.1 Date generale Limita de aplicabilitate si deservire

Aceasta sectiune contine precizari (specificatii) pentru barele de otel si plasele sudate din sarma de otel pentru armarea betonului de ciment monolit sau prefabricat.

Concepte de baza

59

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

Armatura de rezistenta principala va consta din bare deformate laminate la cald de tip PC 52 de productie romaneasca conform STAS 438/1-89 si plasa metalica din sarma de otel trasa la rece de productie romaneasca, conform STAS 438/2-91 si 438/3-89. Armatura de rezistenta secundara ca si cea principala poate folosi bare simple laminate la cald, tip OB 37, fabricate in Romania, conform STAS 438/1-89 sau DIN 17100. Nu se va inlocui otelul PC 52 cu otel PC 60 sau otel PC 90 fara aprobarea Proiectantului de rezistenta. Standarde si normative de referinta P59-86 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton C28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton. C150-99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor industriale si agricole NE012-99 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. STAS 438/1-89 - Bare din otel laminat la cald pentru armarea betonului STAS 438/2-91 - Sarma trasa neteda STAS 438/3-89 - Plase sudate pentru armare beton STAS 889 -89 - Sarma neagra

-

-

-

-

Prelevare mostre si incercari La livrare, fiecare partida de bare de otel va fi insotita de copii certificate ale incercarilor la fabrica pentru fiecare diametru si fiecare sarja, incercari care sa ateste indeplinirea cerintelor asupra compozitiei chimice si asupra rezistentei. Se vor face teste de intindere suplimentare la cererea Consultantului la fiecare 30 tone de bare de diametru mai mare (peste 10 mm diametru nominal) care se vor folosi ca armatura principala in stalpi si grinzi. Antreprenorul va asigura mostrele pentru epruvetele de proba luate conform normelor tehnice in vigoare din barele livrate la santier. Impamantarea carcasei de armare a cladirii Subantreprenorul pentru armaturi va efectua cu pret unitar separat, innadirea prin sudura a unor bare anume din pereti, placi si talpi astfel ca acestea sa formeze conductori continui de scurgere la pamant. Numarul, amplasarea si alte detalii sunt aratate pe plansele pentru instalatii electrice.

60

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

9.4.3.2 Materiale Bare de otel laminat la cald

o Bare rotunde netede pentru armare beton Scriere prescurtata (simbol): OB 37 Diametre: conform STAS 438/1-89. Tolerante: idem.

o Bare profilate pentru armarea betonului. Scriere prescurtata (simbol): PC 52 Diametre: conform STAS 438/1-89. Tolerante: idem

o Sarma neteda pentru armare constructiva Diametre: conform STAS 438/2-91 Tolerante: idem Sarma neteda trasa va fi fabricata din otel OL 34-1 fabricat in Romania conform STAS 500/2-80. Conditii puse compozitiei chimice a materialului topit: niciuna

o Plasa din sarma de otel sudata pentru armarea betonului. La acest contract plasele nu vor fi de rezistenta. - Conditii: conform STAS Diametre: idem Tolerante: idem

o Sarma de legat: sarma moale neagra 1,00 mm otel carbon conform STAS 889-89. 9.4.3.3 Livrare, depozitare, manipulare si protejare o Bare armatura Livrare si marcare conform STAS 438/1-89.

61

vopsea.4. grasime. a etrierilor stalpilor si grinzilor si barele principale ale peretilor. Barele nu se vor taia la flacara si nu se vor incalzi inainte de taiere. fie miezul fie nervurile. Armatura se va taia si/sau indoi la rece conform prevederilor din BS 4466. Grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor va respecta prevederile STAS 10107/090. 9. Distantierii se pot confectiona din orice alt material durabil. care nu cauzeaza corodarea armaturii si nu duce la exfolierea acoperirii cu beton. Barele care prezinta semne de fracturi se vor respinge. o Plase otel pentru armare Livrare si marcare conform STAS 438/3-89 o Manipulare si protejare armatura In orice moment armatura se va mentine curata. tunder. Barele superioare se vor mentine in pozitia corecta prin capre corespunzatoare (scaune).4 Conditii de executie o Taiere si indoire Barele livrate in colaci sau barele drepte indoite la jumatate din motive de transport sau barele incorect indoite se vor indrepta si reindoi prin metode care sa nu prejudicieze materialul. rugina neaderenta.3. ulei. Caprele metalice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Barele drepte si/sau cele in colaci se vor depozita pe o platforma acoperita cu un strat de piatra si se vor stivui in ordine pe blocuri de beton deasupra nivelului pardoselii astfel incat sa se permita inspectarea si identificarea lor si mentinerea acestora fara praf si departe de materiale daunatoare. daca nu sunt protejate pentru a fi conform cu conditiile de mai sus referitoare la distantieri. plastic sau metal. cu exceptia cazului in care se obtine permisiunea expresa din partea Consultantului sau a Proiectantului de Rezistenta. 62 . conform specificatiilor din planse se va asigura si mentine in limitele tolerantelor admise prin intermediul distantierilor din ciment. fara urme de murdarie. Lumina verticala necesara intre straturi succesive de bare in grinzi sau elemente similare se va mentine prin prevederea unor bare metalice de distantare introduse la asemenea intervale incat barele principale sa nu faca sageata vizibila de distantiere alaturate. Acoperirea cu beton a armaturii de baza la placi si talpi de fundatie. se vor sprijini pe blocurile distantiere din ciment ca cele de mai sus. o Fixarea armaturii Armatura se va fixa exact si se va asigura pentru prevenirea deplasarilor dincolo de limitele prevazute in tolerante. Conexiunile ne-structurale (care nu sunt de rezistenta) pentru pozitionarea armaturii se pot confectiona din sarma neagra de otel sau prin sudura de prindere (haftuire). pamant aderent sau orice alt material care poate prejudicia aderenta dintre beton si armatura sau care poate cauza corodarea armaturii sau dezintegrarea betonului.

innadirea inseamna orice imbinare intre 2 bare in afara de cele din planse care asigura transferul eforturilor teoretice de la bara la bara.5 C8/10 C12/15 OB37 C16/20 C18/22.5 40 35 50 45 60 55 35 30 45 40 55 50 30 45 40 55 50 Toleranta buna conditii bune de functionare Conditii defarobaile de aderenta / solicitare Conditii defavorabile de aderenta cumulate cu conditii defavorabile 63 . La tiranti si in stalpi orice innadire a barelor de armare principale se va suda.3 In scopul inregistrarii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Innadirea barelor. conform aprobarii din partea Proiectantului. In sensul prezentei Specificatii. Sudura va fi cu arc electric. Antreprenorul va elabora si prezenta in timp util planse in 3 copii in care se arata dispunerea si detalii ale innadirilor efectiv executate. Innadirile pot fi prin suprapunere sau prin sudura. cu conditia ca acestea sa fie sigur joantate. Innadirile se considera decalate daca vor avea distanta intre axele innadirilor cel putin cat lungimea suprapunerii inmultita cu factorul 1. Innadiri prin suprapunere in barele tensionate Pentru armaturile solicitate la intindere se vor respecta lungimile de ancoraj (x) (suprapunere) conform tabelului: Valorile “λ” pentru λ Otel Clasa betonului C12/15 35 PC60 C16/20 C18/22. lucru care ar impiedica turnarea corespunzatoare a betonului in jurul barelor. Daca se poate. Innadiri prin suprapunere nu se vor folosi la bare cu dimensiunea peste 25 mm. altele decat cele aratate pe planse. pe cat este posibil. o Date generale Antreprenorul va furniza otelul beton de lungime integrala conform prevederilor din planse. pentru a slabi eforturile in beton si pentru a preveni aglomerarea barelor. innadirile din barele paralele a armaturii principale din grinzi se vor plasa decalat pe longitudinala. In placi si grinzi innadirea armaturii la punctele de maximum efort se va evita ori de cate ori este posibil.5 C8/10 C12/15 PC52 C16/20 C18/22. Antreprenorul poate folosi 2 bare mai scurte in locul uneia lungi.

Numele sudorilor calificati conform C 28-83. dimensiunea din extrasul de armatura se va determina ca dimensiune a betonului minus acoperirea nominala pe fiecare parte si minus scaderea tolerantelor functie de dimensiunea elementului si incovoiere. Antreprenorul si Inspectorul vor asigura luarea la cunostinta de catre sudori a instructiunilor detaliate privind procedeul adoptat pentru sudura. Antreprenorul va avea pe santier un "Inspector de Sudura" care va fi prezent permanent pe toata durata executarii operatiilor de sudura. Se va tine la zi o situatie a tuturor sudurilor si cu numele sudorilor care le-au executat.89 se vor executa conform Normativului C 2883 pentru sudarea barelor de otel pentru turnarea betonului. Pe santier. Tolerante Taiere si fasonare o Bare indoite peste 1000 mm 2000 mm pana la si inclusiv 1000 mm 2000 mm Plus 5 5 5 Minus 5 10 25 Cand armatura trebuie sa se introduca intre 2 fete de beton. conform tabelului de mai jos. Consultantul va avea acces la atelierul Antreprenorului in orice moment rezonabil si Antreprenorul ii va pune la dispozitie toate cele necesare inspectarii in decursul operatiilor de sudura. Antreprenorul va avea raspunderea sa asigure ca toate sudurile sa se execute conform normativului C 28-83 si va asigura supravegherea necesara respectarii acestei conditii. o Tabel cu scaderi pentru tolerante scadere totala Distanta intre fete beton m 0-1 Tip bara etrieri si bare indoite Toleranta mm 10 64 . barele se vor imbina cu eclise prin sudura de colt obtinuta cu ajutorul sudurii manuale cu arc.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini o Innadiri sudate in barele tensionate Innadirile sudate a barelor de otel conform STAS 438/1. precum si detalii privind orice teste trecute de fiecare din acestia se vor inregistra si pastra la dispozitia Consultantului oricand sunt cerute. Sudurile cap la cap se vor executa numai in conditii de supraveghere intr-un atelier aprobat.

4 Caiet de sarcini betoane 9.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 1-2 peste 2 orice lungime idem idem bare drepte 15 20 40 o Innadire prin suprapunere Tolerante pentru lungime si suprapunere: plus 3d minus 0. 9. inclusiv stratul de baza pentru pardoseli. beton turnat sub apa. beton produs pentru folosirea in elemente de rezistenta la constructii obisnuite. Deviatie de la amplasarea specificata : ± 50 mm o Tolerante pentru distanta intre bare grinzi stalpi ± 3 mm placi pereti ± 5 mm fundatii ± 10 mm distante intre etrieri pas spirala ± 10 mm.4. Nu se va folosi la: structuri pentru pastrarea apei sau altor lichide. asa cum se arata mai jos: * . pardoseli rezistente la uzura (circulabile) din beton si placile de beton ale drumurilor.C 6/7. Concepte de baza In conditiile acestui contract se vor folosi urmatoarele clase de beton.1 Date generale Limita de aplicabilitate si deservire In aceasta parte sunt cuprinse specificatii pentru betonul ciment Portland si agregat greu din surse naturale. beton expus la actiunea apei de mare sau folosit in alte conditii agresive.4. definite prin referire la Rc rezistenta caracteristica si urmatoarele tipuri definite prin continutul de ciment si dimensiunea maxima a pietrisului.4.5 65 . prefabricate sau beton precomprimat.

NE012/1999 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton.Betoane de ciment. 66 - - - - - - - - - - - - .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - C 16/20 Standarde si normative de referinta.Prevederi de proiectare pentru cladiri.Instructiuni tehnice privind protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane situate in medii agresive naturale si industriale.Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural. C130/1978 . C155/1989 . beton armat si beton precomprimat .88 . C170/1987 . C 16/1984 . P100-1/2006 .1990 .Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor de termocentrala la prepararea betoanelor. STAS 3622/1-86 . STAS 1759 . Normativ pentru verificarea calitatii. beton armat si beton precomprimat. C122/1989 .Calculul si alcatuirea elementelor din beton.Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide si imbunatatirile ulterioare.Incercari pe betoane. STAS 3349/1-83 . Determinarea rezistentelor mecanice. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei. Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-1971 Elemente prefabricate din beton. C189-1988 .Betoane de ciment.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente si precizarile ulterioare. P 73/1978 . STAS 1275 .88 . inclusiv modificarile si imbunatatirile ulterioare. STAS 10107/0 .Partea I . Clasificare.Incercari pe betoane.Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor.Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare. Incercari pe betonul proaspat.Cod de proiectare seismica . Incercari pe betonul intarit. beton armat si beton precomprimat. receptia lucrarilor de constructii si instalatii.

Beton de referinta. STAS 3519 . Verificarea impermeabilitatii la apa.89 . NE012/99. Documentatii (ce se cer Antreprenorului) Dozaje (retete) stabilite prin incercari (design mixes). Determinarea rezistentei la inghet .Incercari pe betoane.Constructii din beton.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - STAS 2414 . STAS 9602 . aratand ca dozajul si componentii betonului vor da un beton care va statisface cerintele specificate. compactitatii si porozitatii betonului intarit.agregate.90 . Clasificare si indicatii generale. 67 . Determinarea densitatii. - - - - - - Prescriptii pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii din beton. beton armat si beton precomprimat. Antreprenorul va inainta dozajele (retetele) de control pentru fiecare clasa de beton. STAS 2833 .Incercari nedistructive ale betonului.dezghet. Prescriptii pentru confectionari si incercari.88 . va trebui sa depuna cu mult timp inainte datele fabricantului spre a fi aprobate de Consultant.Incercari de laborator ale betoanelor. Metoda prin smulgere. In acest scop se vor consulta normativele C 16/1984. STAS 5440 . beton armat si beton precomprimat. Antreprenorul va prezenta metodele propuse spre a satisface cerintele pentru prepararea si livrarea in anotimpul foarte cald sau pe timp friguros. STAS 1799 . Verificarea reactiei alcalii .Incercari pe betoane. STAS 6652/1-82 .Betoane de ciment. STAS 5511 . STAS 3518 . Betonare pe timp foarte cald sau pe timp friguros.89 . Determinarea contractiei axiale a betonului intarit. Determinarea aderentei dintre beton si armatura. Retetele se vor stabili conform prevederilor NE012/1999. Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului.82 .91 . Adaosuri Daca Antreprenorul intentioneaza sa foloseasca intarzietor de priza sau plastifiant sau alti aditivi.Incercari pe betoane.76 .80 .Incercari pe betoane.70 . STAS 5885 .Incercari pe betoane. Cu cel putin 60 zile inainte de a incepe betonarea.

Buletine de laborator pentru fiecare dozaj. dupa semnarea contractului. genul sau caracteristicile componentilor in timpul acestui contract. in afara cazului in care se prevede diferit. incercat. Antreprenorul va asigura un laborator pe santier. se vor suporta de Antreprenor. necesare datorita faptului ca primul test a esuat (nu a avut rezultate conform specificatiilor) se vor plati de catre Antreprenor Toate costurile necesare testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente. atestand ca cimentul si ceilalti componenti sunt conform specificatiilor. Noile buletine de laborator. indiferent daca sunt cerute prin specificatii sau de catre Consultant. Prelevarea mostrelor si testarea agregatelor se va executa conform prevederilor capitolelor respective din STAS 1667/76 si NE012/1999. iar costurile aferente retestarilor ulterioare. adica se vor include in preturile unitare pentru lucrarile de beton. Costurile aferente primei testari pe orice material sau pentru lucrarile terminate se vor suporta de "Prima Parte" din Contract. Consultantului i se va da o notificare corespunzatoare care sa-i permita asistarea la teste. Antreprenorul va furniza spre aprobarea Consultantului mostrele cerute prin specificatii sau solicitate de Consultant. - Buletine de incercari. Toate costurile aferente testelor se vor suporta de Antreprenor.2 Probe si testare materiale pentru lucrarile de beton Date generale. 68 . impreuna cu o lista a surselor pe care le propune Antreprenorul pentru obtinerea materialelor ce necesita aprobare. Antreprenorul va executa testarea conform cu instructiunile primite de la Consultant si dupa cum se specifica mai jos. Imediat ce este posibil. de fiecare data cand este necesar sa se schimbe sursa. 9. Agregate. unde se vor face majoritatea testelor. C 56/1985 si NE012/1999.4. Certificate Antreprenorul va trimite la timpul cuvenit Inspectorului de santier: . Acestea sunt definite de STAS 1799-88. precum si certificatele de la fabricanti si furnizori. Certificat(e) confirmand ca fiecare adaos chimic pus in opera este identic cu mostra omologata si este compatibil cu ceilalti componenti din reteta stabilita. certificare si testare.4. Antreprenorul va furniza toate buletinele de incercari. Inaintea testarii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In acest scop se va consulta normativul NE012/1999. Consultantul poate cere ca anumite materiale sau testele de control a calitatii sa se testeze / sa aiba loc intr-un laborator independent (neutru).

69 . 8625-90. La livrarea pe santier se vor face testele de control obisnuite pentru calitatea materialului. In decursul executarii lucrarii se vor face frecvente verificari de rutina prin laboratorul de pe santier si rezultatele acestor teste se vor furniza in timp util Consultantului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Probele de minimum 50 kg se vor prezenta Consultantului. semnat de un reprezentant autorizat al Fabricantului. Certificatul. Apa Apa pentru amestec se va testa conform STAS 790/84. pentru inspectare. SR EN196-3:1995. Lotul respectiv va fi identificat clar prin certificat. periodic. in cadrul laboratorului de pe santier. Adaosuri Adaosurile vor respecta prevederile STAS 8573-78. normativ NE012/99. Ciment Antreprenorul va furniza in dublu exemplar un certificat de testare (certificat de conformare). tot agregatul fin si grosier de diferite tipuri de beton folosit in proiect trebuie sa fie de o calitate si granulatie cel putin egala cu cea a probei aprobate (omologate). STAS 5296-77. impreuna cu fiecare lot de ciment livrat pentru lucrari. Certificatele vor fi insotite de o copie a certificatului cu rezultatele testelor. pentru a dovedi respectarea specificatiilor. SR EN 196-1:1995. dupa solicitari. Lucrarile vor continua atata timp cat rezultatele arata respectarea conditiilor impuse. Acest certificat nu il va scuti pe Antreprenor de raspunderea sa de a asigura numai ciment care respecta prevederile mentionate in scopul introducerii in lucrari. sau in cazul in care se intentioneaza schimbarea sursei. pe probe prelevate conform SR EN 196-3:1995. va mentiona ca proba a fost testata de catre Producator sau de catre un laborator aprobat si ca respecta in orice privinta prevederile specificatiilor pentru tipul respectiv de ciment. analiza si testare si daca sunt aprobate de Consultant. in momentul aprobarii statiei de betoane care alimenteaza beton pentru lucrari. NE012/99.

pirite de fier si saruri solubile. namol sau praf fin sau impuritati organice nocive sunt determinate conform prevederilor. b) Metode de incercare STAS . 70 . Standardele de referinta pentru agregate sunt: . c) Calitate agregat. inclusiv rezistenta la coroziune a armaturii (dupa caz). fara a contine materii nocive intr-o astfel de forma sau in cantitate suficienta pentru a avea o influenta negativa asupra rezistentei dupa orice perioada de intarire a betonului sau asupra rezistentei in timp a betonului.4. ca de exemplu sulfati de calciu. Asemenea materiale nocive sunt enumerate mai jos: . NE012/99. STAS 1667. cantitatile maxime de argila. sau alte materiale laminate (care se exfoliaza).„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.662 .Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. magneziu si sodiu.1667 .76. Agregatul trebuie sa fie dur.argila.76 . rezistent si curat. particule solzoase sau alungite. marne.Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.80 . mica.4.4606 . STAS . Agregatul greu consta in principal din material granular necorosiv rezultat fie din dezintegrarea naturala a stancilor.89 . a) Date generale. Daca nu se pun la dispozitia Consultantului probe satisfacatoare privind performanta generala a acestor agregate. Agregatul greu trebuie sa fie conform cu prevederile STAS 4606-80.Ancorari de drumuri.STAS . Particulele vor fi curate si fara nici un strat aderent cum ar fi de exemplu o pelicula de argila. carbune si alte impuritati organice. fie din procesul de macinare mecanica a pietrei dure si pietrisului.3 Materiale Materiale pentru beton de rezistenta o Agregate pentru beton din surse naturale (agregat greu). mai ales sub forma unei membrane adezive. Agregatele din surse marine se pot folosi functie de respectarea normativului NE012/99. Agregate naturale de balastiera.

Granulatia agregatului total.pentru a produce un beton de densitate maxima si lucrabilitate maxima. Granulometria pietrisului cand se determina prin testare conform STAS 1667-76 se va mentine in limitele date in anexa I. proba care a fost in prealabil uscata nu va trebui sa-si mareasca greutatea cu peste 10 %. iar daca se va folosi la structuri impermeabile. Cantitatile sau proportia din agregatul de o singura marime care urmeaza a se combina pentru a forma pietrisul poate varia din timp in timp. Agregatele cu o singura dimensiune se vor combina in proportie necesara pentru a asigura granulatia generala a pietrisului in limitele prevazute in NE012/99. cand se determina prin testare.5 % din greutate. Pietris pentru egalizare si beton masiv. Pietrisul va fi produs prin macinare secundara sau tertiara a produsului din macinarea primara sau secundara a pietrei de calcar aprobate care e retinuta de sita care are ochiurile de cel putin 2 ori mai mari decat dimensiunea nominala a agregatului final care trebuie produs. dupa necesitati. Dupa imersiune in apa timp de 24 ore.nisip (trece prin sita de 0-3 mm) (conform STAS 1667-76 si NE012/99). Pietrisul pentru straturi de egalizare de baza si beton masiv turnat sub blocurile de fundatie se poate obtine si prin sfaramarea la dimensiunea ceruta a blocurilor de zidarie casate. o Pietris (nu trece prin sita de 0-7 mm) pentru beton folosit in elemente de rezistenta. folosindu-se un raport minim de apa/ciment.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Sulfatii exprimati prin cantitatea totala de SO3. se va incadra in limitele date in normativul NE012/99. Granulometria nisipului. din fiecare agregat fin si grosier nu vor depasi 0. Agregatul intalnit va consta din nisip de cariera naturala sau material fin de sfaramare secundara si tertiara a produselor provenite de la concasarea primara si secundara a rocii aprobate. cu peste 5 %. care vor avea agregate de 20 mm. functie de natura si sursa agregatului . 71 . o Balast (agregat total) Definitie: material compus din amestec natural de nisip si pietris folosit ca atare. o Agregat marunt . conform STAS 1667-76 se va incadra in limitele uneia din zonele de granulatie data in NE012/1999.4 din NE012/99. Dimensiunea maxima: 40 mm pentru orice beton. Cantitatea substantelor nocive nu va depasi limitele precizate in NE012/99. retinuta de o sita cu deschideri cel putin de 2 ori mai mari decat dimensiunea nominala a agregatului sau un amestec din asemenea nisip de cariere naturale din material fin sau de concasare. cand se determina prin testare conform STAS 1667-76. cu exceptia celui pentru pereti si placi sub 20 cm grosime si pentru betonul turnat prin pompare.nisip si pietris . Sfaramaturile fine si nisipul natural va trebui spalat (daca e nevoie) cu apa.

pot fi folosite la egalizari sau in placile turnate la nivelul terenului din cadrul perimetrului cladirii. Aceste materiale se vor considera nisip si respectiv pietris. determinata conform STAS 3069-87. mirosul. fara materii daunatoare. 8011-/84.1. continutul in deseuri industriale. cu exceptia granulometriei. reactia la turnesol. o Ciment pentru structuri a) Calitatea cimentului Cimentul va fi ciment cu priza normala. in scopul testarii. rezistent la agresivitate sau alte cimenturi vor fi folosite numai unde si cand va indica Consultantul sau proiectul. materialul se va separa in material sub 5 mm (3/16") si material de 5 mm (3/16") si peste. o Adaosuri Cand Antreprenorul doreste sa foloseasca un adaos.1. continutul in saruri.3. Starea de conservare se determina conform STAS 1077/67. o Apa de amestec Apa care se va folosi pentru amestecul cu ciment va fi dintr-o sursa aprobata si va fi curata. cu exceptia testului de granulometrie. in toate privintele. se vor verifica: limpezimea. In momentul punerii in opera. o Apa de stropire Apa folosita pentru stropire poate fi din orice sursa. cimentul va avea curgerea libera si nu va avea bucati compacte. cu conditia ca concentratia de sulfati. conform STAS 1500-78. Aceasta apa nu se va folosi daca nu a fost aprobata si testata corespunzator. se vor respecta prevederile NE012/99. sa nu depaseasca 2000 mg / dm3. Testarea se va face conform STAS 790/84. Adaosurile pot fi: reductori de apa antrenori de apa intarzietori de priza acceleratori de priza protectie la inghet 72 . in conformitate cu NE012/99. 7058-91 si NE012/99. cu conditia sa se asigure dovada ca betonul intarit atinge rezistenta prescrisa la 56 zile. b) Tolerante Loturile de ciment care nu corespund integral cu prevederile standardelor mentionate la V. anexa IV. de orice fabricatie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Agregatul total va fi conform. cu conditiile pentru nisip si piatra si.

Nu este permisa adaugarea de apa la beton in momentul ajungerii la santier. a) Lucrabilitatea betonului proaspat Lucrabilitatea se va stabili prin testul de tasare a conului la amestecul de beton conform STAS 3622-86 si NE012/99. d) Masuri in cazul nerespectarii prevederilor aferente betonului proaspat. ulterior. in limitele raportului maxim specificat de apa/ciment si in afara cazului in care nu a fost dozat corespunzator in betoniera si in afara cazului in care acest lucru este intamplator. In perioadele calde sau reci: 2 verificari suplimentare la orele critice.: ± 25 mm sau ± 1/3 din valoarea ceruta. In perioadele calde si reci se vor face verificari dese ale temperaturii betonului la livrarea si dupa turnarea in cofraje. Pierderea lucrabilitatii. c) Temperatura betonului proaspat Temperatura betonului nu va depasi +320 C in momentul turnarii betonului in structuri obisnuite. pentru a se atinge tasarea conului ceruta. temperatura nu va depasi +160C. Lucrabilitatea necesara pentru fiecare dozaj se va stabili prin grija Antreprenorului in momentul prepararii dozajelor de proba. altele decat cele masive. 73 . care din ele este mai mare. se vor efectua teste pentru a verifica lucrabilitatea si temperatura betonului proaspat. Rezultatele se vor inregistra. Periodicitatea de prelevare a probelor si verificarea unui tip anume de beton: 2 verificari/schimb de 8 ore si cel putin din 25 m3 dintr-un tip anume de beton. Toate aceste date se vor identifica la lucrarile in curs de executie pentru ca conditiile invecinate unei parti din structura sa poata fi determinate. in afara cazului in care apa este necesara pentru corectarea dozajului. Temperatura aerului. daca e cazul. pentru a se asigura toate cerintele din punct de vedere al rezistentei mentionate.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini o Beton proaspat Incercarile pe beton proaspat se fac conform STAS 1759-88 Inainte si in decursul operatiilor de betonare. viteza vantului si umiditatea relativa se vor inregistra de asemenea. Probele (mostrele) se vor preleva la locul de descarcare din vehiculul de transport. adica acelea ale caror dimensiuni sunt astfel incat in timpul hidratarii cimentului este generata caldura excesiva. In cazul acesta. b) Tolerante admise: Tasarea con. pentru clasa 20 si pentru clasa superioara.

STAS 1759-88 Continutul de agregate cu Dmax < 3. grinzi. Dimensiunea si numarul cuburilor de proba intr-o serie O serie va fi constituita din 3 cuburi de proba/schimb din sarje diferite in interval de maximum 3 ore. Probele de beton proaspat pentru cuburile de proba se vor obtine prin metoda corespunzatoare specificata in STAS 1759-88 si NE012/99. partea 4-1970. se vor folosi prescriptiile NE012/99.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini o Beton intarit Antreprenorul va pregati sectiuni de proba pentru stalpi. pentru beton clasa 20 sau clase superioare.15 mm. In decursul executarii operatiilor de betonare se vor efectua teste de compresiune conform BS 1881. Continutul de aer oclus. pereti etc. . Nota: producerea simultana a doua sau mai multe tipuri de beton de catre aceeasi statie nu se accepta. care vor contine apa curata improspatata de cel putin 2 ori pe luna si mentinuta la temperatura +20 (+/. NE012/99. cuburile se vor testa dupa 28 zile cu toleranta de ± 8 ore. Pentru confectionarea cuburilor de proba. Pentru comparatii mai exacte. pentru a testa sistemul sau de cofrare si metodele de betonare. Din cele 2 serii de mai sus.. Antreprenorul va furniza 2 recipiente de apa corespunzatoare de dimensiunea ceruta. Se accepta si testarea cuburilor la 7 zile. Fiecare cub va fi format dintr-un singur esantion luat dintr-un auto-mixer ales la intamplare. conform STAS 2320-88 si STAS 1275-88 si NE012/99. placi. una se va lasa la lucrare langa betonul din care a fost prelevata si se va trata similar si in aceleasi conditii. Probele se vor preleva la locul de descarcare din vehiculul de transport.2)oC. 74 . Antreprenorul va furniza 12 forme metalice corespunzatoare. Inceputul de priza. In acest caz. In general. NE012/99. in scopul demonstrarii eficientei metodei de compactare pe care intentioneaza sa o aplice si va arata fiecare tip de finisare pe care-l propune ca standard pentru lucrare. Se vor face 2 seturi de cuburi de proba in fiecare zi in care se foloseste un tip anume de beton sau cel putin din fiecare 25 m3 produsi din tipul respectiv. rezultatele se considera satisfacatoare daca totalizeaza 70% din rezistenta necesara la 28 zile. iar cealalta se va transporta dupa 72 ore la laboratorul de testare si se va supune la testarea obisnuita de laborator.Densitatea aparenta. STAS 1759-88 Durabilitatea. Din fiecare proba se vor confectiona minimum doua cuburi.

8. nu sunt indeplinite Se vor respecta prevederile NE012/1999. conform indicatiilor Consultantului de acord cu Proiectantul de Rezistenta al Proiectului. Aceste masuri pot varia de la acceptare (in cazuri mai putin grave) la testare nedistructiva a betonului intarit din structura sau teste sub sarcina a structurii sau partii din acesta sau respingerea si indepartarea elementului de beton in cauza.4. Daca mai mult de 1 cub dintr-o serie nu indeplineste a 2-a conditie.4 Livrare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini a) Acceptarea probelor de rezistenta pe cuburi Respectarea conditiei rezistentei la compresiune se considera indeplinita daca: Rezistenta medie determinata la orice serie de cuburi conform NE012/1999 pentru varsta de 28 zile pe baza mediei obtinute pe schimb.2 Bc.1. Fiecare cub are o rezistenta mai mare decat 85% din R28 20oC. Anexa III. cu conditia ca rezistenta medie a seriei sa se incadreze in prima conditie.2. pierderea partilor fine sau amestecarea cu pamant sau materii straine. este cel putin egala cu 1.3. Nu se va folosi nici un material inainte de a fi aprobat si materialele care nu au fost aprobate se vor indeparta imediat de la lucrari pe cheltuiala Antreprenorului. atunci rezultatul se va considera valabil numai pentru sarja respectiva de beton din care s-a prelevat cubul respectiv. de calitatea si tipul specificat aici si similar cu probele aprobate. 75 .4.1. manipulare si depozitarea materialelor pentru betoane Date generale Materialele folosite la lucrare vor fi noi. Daca numai un rezultat pe cub nu respecta a doua conditie de mai sus. 9. Daca apare segregarea sau se amesteca diferite sorturi de agregate. - b) Masuri in cazul in care prevederile de la V. c) Tolerante pentru beton monolit si elemente de rezistenta Se vor respecta prevederile normativului NE012/1999. Se vor lua masuri privind betonul reprezentat de cuburile de proba de mai sus. Livrarea se va face cu suficient timp inainte pentru a da posibilitatea la nevoie de a se preleva si testa noi probe. atunci tot betonul din toate sarjele reprezentate de cuburile respective se considera ca nu indeplinesc conditiile de rezistenta. Manipularea se va face astfel incat sa nu apara segregarea. sau daca o serie nu indeplineste prima conditie. Agregate Agregatele se vor livra si stoca separat dupa sursele si sorturile respective. Tabelul III.1.

76 . Se va livra la locul de stocare intr-un singur camion numai o singura marime de agregat. Antreprenorul va prezenta detalii pentru retete la fiecare tip de beton care se va folosi la lucrari. Livrarea. Transportul cimentului in vrac se va face numai in recipienti cu transport pneumatic. pentru a se preveni segregarea.5 Conditii de executie a) Generalitati Pentru fiecare tip in parte.4. a lucrabilitatii agregatului. In anotimpul ploios cimentul se va depozita imediat la primirea lui pe santier. Agregatele provenite din diferite surse sau de diferite marimi nu se vor folosi unul in locul altora. Fiecare stoc se va eticheta mentionandu-se greutatea. precum si de orice alte proprietati necesare asigurarii rezistentei. marca si tipul. pentru a se preveni amestecarea cu pamant sau alte substante straine. sau silozuri in care se va depozita cimentul ferit de umezeala. dar nu se vor stivui pe peretele exterior. Amestecarea diferitelor sorturi de ciment sau tipuri in cutii sau silozuri nu este permisa. Transportul cimentului livrat in saci se face numai in vagoane sau camioane acoperite.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini acestea se vor trece din nou prin sita inainte de folosire. numele fabricantului. se vor asigura cutii corespunzatoare confectionate. Modul de stivuire va permite accesul usor pentru inspectare. ciment.4. Mostrele tuturor materialelor care se vor folosi in diverse retete se vor prezenta de asemenea spre aprobare. acestea se vor amesteca numai in scopul obtinerii unor granulometrii diferite. Inainte de inceperea lucrarilor pe santier. a raportului (apa/ciment) pentru a se atinge rezistenta necesara. Agregatele spalate trebuie stocate cel putin 24 ore inainte de dozare pentru evacuarea apei. Daca aceste stive sunt apropiate una de alta. Sacii se vor stivui unul langa altul pentru a reduce circularea aerului. Agregatele se vor depozita in gramezi de o singura marime pe suprafete separate acoperite de un strat compact (platforma) tare. pentru a fi aprobate de Consultant. de maximum 1 m fiecare ca grosime. data de fabricare. a aspectului compact si a unei suprafete finite corespunzatoare a betonului. Gramezile de pietris se vor dispune in straturi orizontale. Antreprenorul va raspunde de selectarea proportiilor de agregate. Cimentul livrat in saci se va depozita intr-un sopron etans cu pardoseala uscata sau platforma uscata care e ridicata la minimum 30 cm de cota terenului. Depozitarea cimentului in vrac se face in celule tip siloz. se vor separa prin dulapi. 9. cu transport pneumatic. separare si identificarea fiecarui transport in ordinea datelor lor de fabricatie. manipularea si depozitarea cimentului Cimentul se va livra in cantitati suficiente pentru a se asigura ca nu vor interveni intreruperi in lucrari inainte de terminarea betonarii conform programului stabilit. Daca ulterior cimentul se va manipula in vrac pentru transportul la statia de betoane.

parametrii de care trebuie sa se tina seama sunt prezentati in NE012/99. restul la 28 zile dupa turnare.C. Se va acorda atentia cuvenita ajustarii corespunzatoare a marimii granulometriei nisipului spre a evita separarea laptelui de ciment si segregarea in timpul operatiilor de pompare. se vor prepara in conditiile de lucru indicate de Consultant.lucrabilitatea rezistenta necesara betonului intarit omogenitatea impermeablitatea conditiile de exploatare. folosind probe reprezentative din materialele propuse spre a fi folosite sau care se folosesc deja la lucrari. Aceste retete P. Pentru fiecare reteta propusa se va face o compozitie mai bogata cu 20 kg ciment/m3 si o compozitie mai saraca cu 20 kg ciment/m3. vor fi necesare retete de verificare suplimentare si cuburi de proba pentru a se dovedi ca sunt respectate conditiile generale din specificatii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini b) Beton turnat cu pompa Se va permite turnarea betonului cu pompa. Includerea de adaosuri plastifiante pentru reducerea cantitatii de apa sau a altor materiale in scopul imbunatatirii caracteristicilor de curgere a betonului vor fi permise numai daca se va demonstra ca acestea nu afecteaza negativ betonul in stare plastica sau in lucrare terminata. cu conditia respectarii conditiilor din aceasta specificatie. Astfel. Retetele se vor judeca in functie de factorul de lucrabilitate si compactare respectiv daca media rezultatelor pe cuburi din fiecare lot de 6 depaseste conditiile de rezistenta prevazute mai sus. c) Stabilirea retetelor preliminare de control (RPC) Dozajul preliminar se alcatuieste astfel incat sa se asigure betonului caracteristicile necesare scopului de punere in opera: . Se vor face 3 amestecuri din fiecare compozitie de mai sus si se vor face 4 cuburi din fiecare amestec. 77 . In cazul in care Antreprenorul modifica sursa sau tipul unui element component din beton sau se intalnesc greutati in turnarea betonului dintr-o reteta aprobata. in perioadele calde. 12 in total pentru reteta. Sase cuburi se incearca la 7 zile. Este necesar ca Consultantul sa aprobe schimburile respective. De asemenea se vor respecta prevederile normativului NE012/99.

78 . cu conditia ca marimea fiecarei retete sa fie astfel incat la fiecare sa intre un numar intreg de saci. Robinetele etc. la dimensiunile cutiei. apa se va doza numai cu recipiente gradate aprobate.. cimentul adaugandu-se ultimul. Masurarea la volum poate fi permisa de Consultant pentru lucrari de marime ce nu depasesc 2 m3 fiecare si unde betonul se va prepara cu betoniera mobila adusa langa lucrare. acestea se vor umple fara a se compacta agregatul la o adancime uniforma. pentru diferitele retete.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Dozarea componentelor betonului d) Dozarea agregatului De obicei masurarea se va face la greutate si Antreprenorul va asigura cel putin o instalatie de dozare si cantarire aprobata de Consultant. cimentul se poate masura cu conditii de masurare verificate si aprobate de Consultant. Cand Consultantul a aprobat dozarea volumetrica. depozitare si dozare a adaosurilor in cazul in care adaosurile sunt aprobate de Consultant. se vor verifica regulat pentru a se evita scurgeri in toba/malaxor. in acelasi bunker de cantarire pana la atingerea cifrei exacte pe cadran. acordandu-se tolerante pentru infoierea agregatului fin datorita umezelii (daca este cazul). betoniere rutiere sau manual. Robinetele de umplere si descarcare ale dozatorului de apa vor fi astfel interblocate incat robinetul de descarcare nu se poate deschide inainte ca dispozitivul de umplere sa fi fost complet inchis. succesiv. Cand s-a aprobat "dozarea volumetrica" sau cand s-a aprobat reteta de catre Consultant pentru prepararea betonului pe santier cu malaxoare (betoniera) mobile. e) Dozare ciment De obicei se va face la greutate si Antreprenorul va asigura cel putin un dozator separat cu cantar propriu unde se poate cantari fiecare lot cu o precizie de ± 2%. Antreprenorul va asigura compartimente separate sau bunkere separate pentru fiecare dimensiune sau categorie de agregat. stabilite de comun acord cu Consultantul. Diversele ingrediente se vor adauga separat. Cantitatea necesara de apa se va descarca direct in toba sau malaxor. Cutiile de dozare a proportiilor corecte trebuie folosite cu aprobarea Consultantului. prestabilita. f) Dozare apa Statia de beton se va prevedea cu un rezervor de apa si un dispozitiv de masurare a cantitatii de apa care trebuie adaugata la reteta cu o precizie de ± 2%. g) Dozarea adaosurilor chimice Statia pentru prepararea betonului se va echipa cu utilaje de preparare. Cimentul se mai poate masura cu sacul. Mijloacele de cantarire ale agregatului vor avea o precizie de ± 3 %.

intr-o betoniera mecanica cu sarje discontinui. Se va avea grija pentru impiedicarea contaminarii materialelor cu materii nocive de orice natura. 79 . Echipamentul de malaxare se va pastra curat fara beton depus pe pereti si murdarii. dupa masurare. malaxoarele si toate celelalte echipamente de manipulare se vor spala bine cu apa curata. care poate asigura reglarea imediata pentru varietatea cantitatii adaosurilor care se dozeaza. indeplinind cerintele unei exploatari sigure. Paletele se vor inlocui cand orice parte sau sectiune din ele s-a uzat cu 2.5 cm peste sau sub valoarea dimensiunilor originale din proiectul fabricii producatoare. cu o precizie de ± 0. Reglarea echipamentelor se va verifica la intervalele solicitate de Consultant si se vor prezenta spre inspectarea Consultantului inregistrari ale acestor verificari de reglare. Statia pentru prepararea betonului va cuprinde o betoniera cu sarje discontinui cu toba sau malaxor. se vor descarca direct in toba/malaxorul betonierei sau intr-o palnie de incarcare prinsa de betoniera. agregat sau apa) nu este permisa. suficienta numai pentru a pregati betonul la lucrabilitatea ceruta. Un exemplar din proiectul fabricatului cu dimensiunile si dispunerea paletelor se va tine la dispozitia Consultantului. pentru a se asigura ca se mentine consistenta ceruta. Se va adauga apa in timpul amestecarii. masa nisipului si pietrisului se va modifica daca este nevoie a lua in considerare apa libera din acestea si apa din reteta se va reduce cu cantitatea de apa libera din agregat. inclusiv opririle care depasesc 60 minute in anotimpul rece si 30 minute in anotimpul cald. La incetarea lucrarilor. In cazul unei asemenea contaminari materialele sau betonul amestecat se vor indeparta de pe santier. Antreprenorul va pune la dispozitie cel putin un dispozitiv de masurare al adaosurilor. Similar malaxarea excesiva care necesita adaos de apa pentru pastrarea consistentei necesare nu se permite. in afara cazului in care se aproba diferit Cantitatea betonului amestecat in orice sarja nu va depasi 80 % sau nu va fi sub 75 % din capacitatea nominala a betonierei. care se pot amesteca manual conform prevederilor de mai jos.1 % la litru. In anotimpul umed. i) Amestecare mecanica Cimentul si agregatele se vor malaxa temeinic in proportiile aprobate. h) Echipamente pentru amestecarea mecanica Antreprenorul va folosi in general betoniere mecanice. Teste de tasare a conului se vor face cand lucrarile de betonare sunt in curs de desfasurare. Materialele constituente uscate. cu exceptia sarjelor de maximum 1/4 m3.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In asemenea cazuri. Orice amestec care segrega in timpul descarcarii se va respinge si materialul se va indeparta de pe santier. Corectarea betonului care s-a intarit partial (adica amestecarea lui cu sau fara ciment in plus.

folosind mijloacele si metodele care sa impiedice segregarea materialelor. cand se permite acest lucru. inghetarea. dupa care se va adauga treptat cantitatea necesara de apa in timp ce toba este in miscare si betonul este amestecat pana capata culoare uniforma si consistenta uniforma. iar stratul izolator se va vopsi alb sau argintiu Constructiile de depozitare ale cimentului. betonierele. prin mentinerea la umbra a zonei de alimentare sau stropire. fara a socoti mijloacele de transport sau cofraje. in perioada rece se va verifica si proteja in permanenta impotriva inghetului. 80 . Agregatul grosier se va imprastia mai intai si cel fin dupa aceea. cel putin 2 minute in anotimpul rece. l) Protejarea echipamentelor de caldura sau frig Rezervoarele sau auto-cisternele pentru transportul apei. orizontala si curata. Aceste acumulari se vor indeparta. peretii superiori si verticali ai bunkerelor de descarcare ai betonierelor. se va executa in loturi de maximum 1/4 m3 si se va amesteca pe o platforma etansa. containerele expuse la soare si conductele de apa pentru beton se vor izola.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini j) Amestecare prin betoniere cu toba Agregatul uscat si cimentul se vor amesteca "uscat" cel putin 4 rotiri a tobei. tamburele autobetonierelor. Cimentul uscat se va imprastia pe agregatul fin si intreaga masa se va invarti de minimum 2 ori. conductele de transport ale betonului se vor vopsi alb sau argintiu. pierderea sau contaminarea ingredientelor si va asigura calitatea si consistenta corespunzatoare a betonului. Bunkerele de cantarire. De asemenea. Agregatul va fi masurat in recipiente gradate. Antreprenorul va lua masuri corespunzatoare pentru ca pietrisul sa nu se incalzeasca excesiv. m) Amestecarea manuala Betonul preparat manual. partea superioara a bunkerelor de descarcare ale malaxoarelor se vor adaposti. cel putin un minut in anotimpul rece. Toba betonierelor si paletele malaxoarelor se vor verifica frecvent in sezon cald ca sa nu acumuleze ciment si mortar care ar reduce randamentul. Apa curata se va adauga apoi si intreaga masa se va invarti minimum de 3 ori. k) Amestecarea cu betoniera cu malaxor (amestec fortat) Agregatele uscate si cimentul se vor amesteca "uscat" cel putin 4 rotiri ale paletelor dupa care se va adauga treptat cantitatea necesara de apa cu paletele in miscare si apoi betonul este amestecat pana capata culoare si consistenta uniforma. n) Transportul betonului de la betoniera Betonul se va transporta de la betoniera la locul de punere in opera cat mai repede posibil. Grosimea totala a stratului nu va depasi 30 cm. uscarea necorespunzatoare sau cresterea temperaturii.

o) Manipularea betonului la punerea in opera Betonul se va descarca cat mai aproape posibil de pozitia finala in cofraj pentru a evita manipularea ulterioara sau curgerea. idem.bene metalice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Galetile. Cand sunt necesare pante abrupte sau jgheaburi de peste 6 m lungime. 81 . suprabetonari. jgheaburi inclinate metalice sau cu captusire metalica (nu aluminiu) cu panta maximum 1 verticala si 2 orizontala si minimum 1 verticala la 3 orizontale. Daca nu s-a obtinut aprobarea pentru pompare. antreprenorul poate folosi si benzi transportoare dar nu in anotimp cald sau rece. Antreprenorul poate folosi orice anotimp din an: . betonul se va descarca intr-un bunker sau bena de tip 1 aprobat inainte de a fi distribuit. echipament de pompare si echipament pneumatic de transport de un tip corespunzator cu capacitate si putere corespunzatoare. - - - - Toate echipamentele vor fi pastrate curate si fara pojghite de beton intarit. Acestea vor fi orizontale sau cu o panta care nu va duce nici la segregare nici la pierderi de material si nici nu vor permite ca betonul sa se lipeasca de banda de retur si va fi astfel dispusa la desfasurare incat sa se impiedice segregarea. prin udare si spalarea cu apa in abundenta dupa fiecare turnare sau dupa pauze in lucru care depasesc 1 ora Se vor prevedea podine de circulatie peste armaturi. p) Turnarea betonului. Antreprenorul va prevedea situatii alternative adecvate pentru transportul si turnarea betonului in cazul unei defectiuni a pompei. pana ce betonarea va ajunge la un rost de lucru amplasat rezonabil. alte dispozitive care se pot folosi in timpul anului: carucioare impinse manual si/sau roaba care sa nu curga sau sa fie prevazute cu capac in timpul anotimpurilor cald si rece. lopeti. 180 l continut maximum la turnarea de plansee subtiri. orice capacitate cand se toarna alte elemente. Generalitati Nu se va turna nici un beton pana ce Antreprenorul nu obtine aprobarea sa o faca de la Consultant sau reprezentantul sau. atunci se vor respecta intocmai instructiunile fabricantului. astfel ca acestea sa nu fie deformate. autobetonierele sau echipamentul de pompare nu vor contine beton de dozaj diferit sau care contine ciment de o alta calitate. deplasate au avariate.

La stalpi. Armatura se va verifica pentru a fi conforma cu prevederile (mai ales in ceea ce priveste distantierii si distanta dintre bare). Elementele verticale se pot turna in 2 etape: in acest caz in imediata apropiere a planului rostului se vor fixa 2 etrieri suplimentari (1 buc. pereti si elemente verticale similare.00 metri. betonul se va turna in cofraje cu pompa. Fiecare strat se va lega de cel anterior prin vibrare. sub si 1 buc. si se vor uda bine imediat inainte de turnare. Se va permite caderea libera pe toata inaltimea numai a amestecurilor de beton coezive care nu segrega. Apa care se acumuleaza pe o suprafata de beton proaspat turnata trebuie indepartata. Betonul se va furniza intr-un asemenea ritm incat intervalul de timp dintre straturile succesive sa nu depaseasca 20 minute. cu conditia ca armatura sa nu fie deplasata. Amplasarea acestui rost va fi aprobata de Consultant inainte de inceperea turnarii. Cofrajele in care se vor turna beton se vor pregati in consecinta. La plansee. stalpi sau alte elemente. bena sau lopata. Rostul de constructie se va afla sub partea inferioara a grinzii celei mai coborate. Daca oprirea in alta parte a turnarii betonului pare dinainte inevitabila. Betonul se va turna in straturi orizontale de maximum 50 cm grosime. Altfel se vor folosi jgheaburi rigide sau flexibile in trunchiuri de con. peste). cofrajul avariat sau miscat. q) Turnarea betonului de la inaltimea normala Betonul poate cadea liber in cofrajele de pereti sau stalpi de la inaltime mai mica de 2. in prealabil se va pregati rostul de lucru la locul unde se va opri turnarea. Se interzice folosirea vibratoarelor pentru impingerea masei de beton proaspat. betonul se va turna in straturi continue pana la executarea intregului planseu sau a unei parti de marime aprobata (cum se arata pe planse). 82 .00 metri si de la care betonul cade liber in cofrajul pentru pereti. betonul se va turna inainte de fixarea armaturii in planseul respectiv. r) Turnarea betonului de la inaltime mare In sensul acestui paragraf se va considera mare orice inaltime care depaseste 2. Betonul se va turna continuu pentru ca nici o cantitate sa nu se toarne pe un beton care s-a intarit suficient de mult pentru a forma "cusaturi" sau planuri slabe in cadrul sectiunii respective.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Antreprenorul va face cunoscuta Consultantului cu cel putin 2 zile inainte intentia sa de a turna beton in unul sau mai multe elemente si va asigura toate facilitatile spre a permite Consultantului sau reprezentantului sau sa examineze armarea si cofrajul respectiv. Cu exceptia cazurilor in care se aproba diferit. ci vor avea capete verticale si fete superioare netede. Straturile de beton nu se vor termina cu pante in forma de pene.

Peretele ales ca specimen va avea cel putin 150 cm lungime. Antreprenorul va fi responsibil pentru planul de executia a lucrarilor pe timp friguros. u) Turnarea betonului pe timp calduros Temperatura betonului pus in opera nu va depasi 32oC. 83 . aprobate de Consultant. s) Turnarea betonului pe vreme proasta Se va intrerupe turnarea cand cantitatea de ploaie este suficienta spre a spala suprafata betonului proaspat. fac exceptie elementele mai groase de 1. care va contine: • Tehnologie de preparare. transport. pe care il va inanta spre aprobare Consultanta. Perioada de amestecare a betonului se va mari cu 25% fata de perioada de amestec din perioade cu conditii atmosferice normale. 5 MPa pentru betonul fara aditivi pentru cresterea rezistentei betonului la inghet 5. Stratul suport pe care se va turna betonul va trebui sa fie intr-o conditie corespunzatoare pentru a elimina posibilitatea ca betonul sa inghete la contactul cu acesta. la care nu va depasi 30oC. La efectuarea operatiunilor de turnare in conditii de timp friguros se vor avea in vedere si previziunile meteo.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Antreprenorul va executa un perete etalon spre a demonstra eficienta metodei sale propuse. si prezinta o temperatura minima zilnica sub 0°C. Suprafetele expuse se vor acoperi imediat dupa terminarea turnarii. nu se va turna beton cand temperatura la umbra a aerului este de 44o C sau mai mare si bate vantul. cu conditia obtinerii aprobarii din partea Consultantului. turnare a mixturii de beton si protectie a betonului daca va fi cazul • • • Temperatura mixturii de beton inante si dupa turnare Valoarea minima a rezistentei betonului care sa permita decofrarea. functie de conditiile particulare de lucru si de temperaturile medii zilnice ale aerului. t) Turnarea betonului pe timp friguros Turnarea betonului la temperaturi ale mediului in cofraje sub – 50 C nu va fi permisa dupa cum nu va fi permisa turnarea daca Consultantul a hotarat astfel.00 m. 0 MPa pentru betonul cu aditivi. Se vor putea folosi aditivi chimici. Conditiile de iarna: acele conditii pentru care temperatura medie zilnica a aerului se situeaza sub +5°C. Rezistenta betonului in structuri monolite la momentul primei expuneri la temperaturi de timp friguros trebuie sa fie: 7. In aceste conditii turnarea betonului trebuie facuta in conformitate cu un plan intocmit pentru lucrarile de beton. Daca nu se iau masuri adecvate de Antreprenor.

- Propunerile vor avea in vedere: . Detalii si metodele de turnare si manipulare a betonului in anotimpul foarte cald vor fi corespunzator cu standardul ACI 305-77 capitolele 4. metode de tratare/protejare in perioada de intarire ("curing"). Metoda se va stabili de comun acord cu Consultantul. diferenta maxima dintre temperatura miezului si a suprafetei nu trece de 20oC. temperatura de turnare. betonul se va pune in opera tarziu dupa amiaza sau noaptea.vibrarea va fi interioara in afara cazurilor in care se obtine o autorizatie speciala pentru folosirea altor metode. vibratoarele se vor manevra astfel incat sa asigure vibrarea corespunzatoare in jurul armaturii si a elementelor inglobate. vibrarea se va face la punctul de turnare si in zona cu beton proaspat turnat. fie cum se prevede in aceste specificatii. dupa care viteza de ridicare si coborare a temperaturii in beton nu va depasi 35o C/ora. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului propuneri care sa asigure ca in timpul turnarii: . temperatura maxima a betonului nu va depasi 70o C. de la Consultant.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In astfel de imprejurari.reteta betonului. 4. vibratoarele vor fi de tip si model standard.1. Daca temperatura armaturii este peste 50o C va fi stropita cu apa putin inainte de betonare. fie in scris. Antreprenorul va efectua masuratori in betonul elementelor de grosimea aratata mai sus. in functie de urmatoarele prevederi: . precum si la colturile si unghiurile cofrajului fara a mai veni in contact direct cu cofrajul si armatura. Antreprenorul va asigura un numar suficient de vibratoare pentru compactarea corespunzatoare a fiecarui lot. Compactarea se va face prin vibrare mecanica.2 si 4. Cand grosimea betonului depaseste 150 cm.viteza de crestere a temperaturii in beton nu va depasi 150o C/ora in primele 3ore. Atunci cand Consultantul va cere. - - 84 .3. Pentru turnarea betonului pe timp friguros se va consulta NE012/99. v) Compactare beton Betonul se va compacta bine imediat dupa turnare.

- Driscuirea si prelucrarea cu mistria se va face pentru a preveni aparitia de mortar in exces sau mustirea de lapte de ciment la suprafata betonului. cu aprobarea Consultantului. Fetele de beton care se vor finisa diferit fata de ce s-a specificat se vor pregati conform indicatiilor intrun mod convenit si aprobat. Fata superioara a unui plan care nu se va acoperi ulterior cu alte materiale va fi nivelata. prevederile prezentei clauze se vor aplica si elementelor prefabricate dar. . 85 . hidrofug sau cu un strat de izolatie hidrofuga pentru apa sub presiune se vor bate cu maiul pentru a se realiza cotele si pantele aratate in plansele aferente contractului sau in alte domenii. - Finisare suprafatelor de beton w) Aspectul suprafetelor formate de cofraje si tipare / Suprafetele orizontale sau usor inclinate.vibratoarele se vor aplica la puncte uniform distantate intre ele la maximum de 2 ori raza de care vibrarea este simtita in mod efectiv. vibrarea se va suplimenta cu folosirea indesarii manuale cu tije (vergele) pentru a se asigura suprafete netede si beton dens. cu exceptia suprafetelor segregate care trebuie remediate. Fetele de beton care urmeaza a se tencui se vor face aspre prin mijloace aprobate pentru a favoriza aderenta. la colturi si in acele locuri unde este imposibila folosirea vibratoarelor. Fetele ascunse ale betonului se vor lasa asa cum raman dupa decofrare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Vibratoarele se vor introduce si scoate incet din beton. x) Conditii de calitate pentru finisarea suprafetei betonului Lucrarile de finisare ale betonului nu vor fi inferioare celor prezentate de sectiunile etalon din punct de vedere calitativ si care au fost aprobate de Consultant. dar nu se va continua prea mult incat sa apara segregarea si nici ca sa se formeze in zone mici mortar. Vibrarea va dura suficient de mult si va fi de intensitate suficienta pentru a compacta bine betonul. Suprafetele cu panta de sub 25% fata de orizontala se vor finisa dupa cum urmeaza: Fata superioara a placii care urmeaza a se acoperi cu un strat de pardoseala. Amprentarea suprafetei se va executa prin folosirea unor dispozitive speciale la adancimile si cu modelele descrise. finisata neted cu drisca sau mistria atata timp cat nu s-a facut priza la cotele si pantele din planse sau in alta parte. se pot folosi metodele de vibrare ale producatorului sau vibrare exterioara.

rosturile de constructie se vor amplasa aproximativ la mijlocul deschiderii. se vor executa muchii tesite. cu exceptia cazurilor cand apar segregari. natura si dimensiunile cofrajului si conditiile de lucru de la santier. pe perimetrul tuturor rosturilor. precum si modul de tratament dupa turnarea ("curing"). de comun acord cu Proiectantul de rezistenta al proiectului. In cazul in care: - Consultantul. conditiile climaterice predominante in perioada betonarii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini y) Masurile care trebuie luate in cazul nerespectarii etalonului de calitate Suprafetele segregate se vor repara imediat dupa scoaterea cofrajului: . 9. care se vor repara. Amplasarea exacta a rosturilor de constructie care nu sunt indicate pe plansa va fi decisa la santier luand in considerare echipamentul si forta de munca aduse de Antreprenor pentru fabricarea. cand aceasta va ramane aparenta. Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare propunerile sale inainte de a incepe lucrul. punerea in opera si compactarea betonului.) Aceste rosturi se vor executa in locurile aratate in planse sau conform aprobarii Consultantului. .6 Rosturi a) Rosturi de constructie (r. vor hotari ce metoda corespunzatoare se va folosi pentru repararea betonului de catre Antreprenor. apar deplasari ale armaturii la turnarea betonului. Cele neindicate in planse se vor executa si amplasa astfel incat sa nu se prejudicieze rezistenta structurii sau aspectul suprafetei. Antreprenorul va lua toate masurile necesare (fixarea unor sipculite de lemn etc. suprafata are un finisaj care nu este conform cu cel al sectiunilor acceptate de proba. Fetele ascunse ale betonului se vor lasa asa cum raman dupa scoaterea cofrajului. Daca nu se va cere altfel in mod special.4. 86 .) pentru a asigura o tesitura dreapta exacta la muchiile exterioare ale rosturilor. fata betonului aparent turnat pe cofraj se va freca imediat dupa scoaterea cofrajului pentru indepartarea neregularitatilor si bavurilor de orice fel.gaurile superficiale lasate de apa/aer se vor umple.c.4. in cazul in care nu se dau alte instructiuni. cofrajele nu au sustinut betonul in mod corespunzator. in plan vertical sau orizontal. in grinzile si in placile etajelor.

9. se va turna mai intai un strat de lapte de ciment sau mortar gras inainte de turnarea urmatorului strat de beton. e) Acoperirea rosturilor de dilatatie supuse traficului Banda de cauciuc sintetic fixata in profile de aluminiu. a vanturilor uscate. se poate turna beton preparat manual V. Acoperirea partii de plafon a rostului de dilatatie: idem. a ploii si de contactul cu substante care l-ar afecta negativ. limitele verticale pot consta fie din tabla expandata sau din plasa de sarma subtire rigidizata prin tije metalice prinse de armatura si lasata in beton acoperite cu cel putin 25 mm beton. Daca intre turnarea unor straturi succesive trece mai mult de o ora.4. atunci operatiile se vor intrerupe si betonul se va lasa sa se intareasca cel putin 24 ore.4. care trebuie furnizat in maximum o ora pana ce se ajunge la un rost de constructie corespunzator amplasat. d) Material de etanseizare al rosturilor La locurile aratate in planse: chit de etanseizare din 2 componenti bisulfidici aplicabil pe suprafete verticale sau in panta. Apoi se va zgaria. umiditatii sau a ciupercilor (parazitilor). 87 . imbiba cu apa si daca Consultantul dispune. Acoperirea rosturilor de dilatatie verticala: banda din cauciuc sintetic. Inainte de turnarea betonului proaspat pe/sau langa beton intarit. cofrajele se vor etansa pe perimetrul de contact. c) Rosturi de dilatatie in structuri (r d s) Material de umplere a rosturilor Spatiul dintre fetele structurilor alaturate se vor umple cu foi prefasonate facute dintr-un material rezistent la umezeala si rezistent la actiunea caldurii. curati.650.7 Protejarea si tratamentul betonului monolit a) Generalitati Betonul preparat si pus de curand in opera va fi protejat prin mijloace aprobate de actiunea directa a soarelui. fara a curge sub actiunea indelungata a soarelui.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Cand este necesara executarea rosturilor verticale in grinzi. b) Rost accidental In cazul in care in timpul betonarii statia de betoane se opreste si nu mai furnizeaza beton din diverse motive.

cel putin 18 ore. In conditii normale. betonul proaspat va fi tratat in scopul de a impiedica viteza exagerata de evaporare a apei de pe toata suprafata in perioada necesara hidratarii cimentului si intaririi corespunzatoare a betonului. in timpul carora temperatura medie a betonului va depasi +10o C. Acoperire Intreaga zona tratata se acopera cu panza de sac (iuta) asezata direct pe beton si mentinuta in mod continuu. c) Tratament in perioada de intarire Perioada minima de timp pentru protejarea si tratamentul betonului cu ciment Portland normal ce se intareste in anotimp foarte cald cu vanturi uscate va numara cel putin sapte zile. sau +5o C si in coborare. Acoperirea cu foi impermeabile Intreaga zona de tratat se mentine constant umeda prin stropire ca la metoda de mai sus. dupa care se acopera imediat cu foi impermeabile adecvate acestui scop. Antreprenorul va implementa metode de protejare si tratament sub temperatura ridicata. Se va asigura aplicarea continua a apei in tot timpul operatiei de desfacere a cofrajului. fara rupturi sau goluri. e) Tratamentul stalpilor si peretilor din beton monolit Cofrajul de lemn va fi tinut umed prin stropire cu apa pana ce betonul capata suficienta rezistenta spre a permite desfacerea cofrajelor fara a dauna betonului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In plus. Inundare Suprafata va fi tinuta sub apa pe toata perioada de tratament. Aplicare continua a apei Se realizeaza prin stropire cu o duza care atomizeaza apa (incat se formeaza ceata si nu stropi). asa cum se aproba de Consultant. b) Anotimp foarte cald sau rece Daca temperatura la umbra a aerului este de +32o C si in urcare. numai dupa ce betonul a devenit vartos. protectia si tratamentul vor fi mentinute cel putin patru zile. pana ce betonul se intareste. sau scazuta. Se va mentine umed betonul in toata perioada de intarire. 88 . d) Metode de tratament Antreprenorul va folosi una din metodele descrise mai jos.

erodare de apa curata sau murdara si alti factori care ar prejudicia rezistenta si durata in timp a betonului intarit. 89 . elementele de beton care se acopera ulterior cu umplutura vor fi protejate contra agresivitatii sarurilor din materialul de umplutura si de terenul inconjurator printr-o membrana impermeabila ce consta dintr-un amorsaj si un strat de mortar bituminos aprobat aplicat in stricta conformitate cu recomandarile fabricantului. Acolo unde va indica Proiectantul sau acolo unde se arata in planse. care trebuie sa fie sub 0. Antreprenorul va stabili prin cel putin o proba de laborator concentratia sulfatilor din teren prin procentul de SO3. Betonul turnat in teren care contine substante daunatoare se va prepara dintr-un sort corespunzator de ciment si nu va fi pus in contact cu terenul si cu apa scursa din acesta. Betonul care nu a ajuns la maturitate se va proteja contra deteriorarilor produse de incarcare excesiva.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Golurile lasate de conurile tirantilor de cofraj se vor umple si se vor face remedieri cat mai curand posibil dupa decofrare astfel ca remedierile si mortarul de umplere a golurilor sa se intareasca odata cu betonul inconjurator. f) Tratamentul planseelor de beton monolit Imediat dupa terminarea finisarii betonului proaspat. socuri.2%. respectiv dupa cca. 4 ore. sau prin acoperire. fata superioara va fi protejata de soare si vant uscat cu "paturi" portabile de panza sau foi de polietilena inchisa la culoare intinsa pe rame usoare pana ce betonul este suficient de tare ca sa suporte circulatia pietonala si greutatea "paturilor" puse direct pe el fara a lasa amprente. intregul perete va fi tratat cu ceata de apa. vibrare. in timpul turnarii si trei zile dupa terminarea lucrarii. g) Protectia betonului Betonul turnat sub nivelul terenului se va proteja de surparile de teren din timpul si dupa turnare. Dupa aceea.

care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate. protejare anticorosiva si finisare ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice. Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Dirigintelui de santier se vor lansa comenzile pentru executie si livrarea confectiilor metalice. - 90 . cuprinzand materialele.4. d) Standarde: STAS424-91 Otel cornier cu aripi egale STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructi Marci.5 Caiet de sarcini pentru lucrari de confectii metalice 9.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii.5. asamblare (buloane sau sudura). sistemele de fixare. tipice. STAS 500/3-80 Otel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica. c) Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si normativele de mai jos. STAS908-90 Banda de otel. rasini alchidice sau epoxidice. Marci. Normele europene in vigoare pentru europrofile. e) Mostre si testari Antreprenorul va prezenta spre aprobare Dirigintelui de santier una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe.1 Date generale a) Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice (otel). protejat cu grund anticorosiv si vopsite cu vopsea pe baza de ulei. vor avea prioritate prezentele specificatii. b) Concept de baza Toate confectiile metalice se executa din otel moale. STAS 7941-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.4.

la 10-15 cm de pardoseala.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificatele producatorului. . piulite. Se vor livra de catre producator vopsite cu un strat de grund anticorosiv pe baza de miniu de plumb. Tabla va avea grosimea de cel putin 2. transport Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate. in containere si se vor transporta astfel pana la depozitul special amenajat din cadrul santierului.0 mm si va fi zincata la cald. Depozitarea se va face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena. 91 . otel rotund.lungime. cu aprobarea Proiectantului. c) Livrare. modificari ale solutiilor. saibe. in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie. ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi.2 Materiale si produse a) Materiale Otel moale conform standardelor enumerate mai sus: otel lat laminat la cald. Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite. teava trasa la cald.5 mm la dimensiuni pana la 1.4.5 m.5 m si maximum 1% din lungime la dimensiuni peste 1. dibluri CONEXPAND protejate anticorosiv prin cadmiere (daca nu se specifica altfel). Confectiile metalice vor fi protejate anticorosiv prin grunduire cu grund pe baza de ulei conform STAS 3097-80. . latime : +/. in stricta conformitate cu desenele de executie si cu mostrele aprobate In cazuri speciale se acorda. profile laminate la cald. Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice: .0. 9. tabla de otel.5 mm planeitate: deviatia unui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1. gabaritelor sau finisajelor fata de cele aprobate initial.Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm.5. prin care se atesta calitatea materialelor folosite. b) Produse Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate. (490 gr/mp) Accesorii: suruburi.2 mm grosime: + 1 mm. dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al solutiilor initiale. pe stative. in ansambluri sau subansambluri. manipulare.

in conformitate cu detaliile de executie.3 Montajul confectiilor metalice a) Operatiuni pregatitoare La inceperea montajului se vor fi executat urmatoarele lucrari: . 9. d) Verificari in vederea receptiei Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport. ghermele. Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior. Lucrarile de hidroizolatii. etc. b) Operatiile de montaj: Fixarea provizorie prin haftuirea in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). c) Operatiuni de finisare Se curata suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati. calitatea executarii (suduri. in legatura directa si care pot influenta operatiile de montaj a confectiilor metalice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale.) Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice functie de elementele de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora . Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb. rectificari la peretii de beton). placute. Se repara stratul de grund anticorosiv.5. etc.4. Se executa vopsitoria conform reglementarilor tehnice in vigoare. Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (functie de solutie. slefuiri. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectiilor metalice (praznuri.Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli. placaje. de la caz la caz). Dirigintele de santier va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte. 92 . inclusiv probele de etanseitate a acestora. imbinari.) Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate.

Personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor. 125/1996 ale Agentiei de Protectia Mediului privind masurile luate la dimensionarea si exploatarea spatiilor care pot fi surse de poluare a factorilor de mediu.4.Legea Protectiei Mediului" nr. . cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective. Este necesar sa se faca instructie ca toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei.descarcare manuala a materialelor ce se face prin rostogolire pe plan inclinat. Constructorul va adopta si alte masuri pe care le va 93 .S.6 Masuri de Protectia muncii si PSI In realizarea lucrarilor ce fac obiectul acestui proiect se va tine cont de prevederile urmatoarelor reglementari: .6. . scripetii. Lista prezentata mai sus nu este restrictiva. macaraua.Regulamentul privind "Protectia si igiena muncii in constructii" elaborat de MLPAT cu Ordinul nr.7. acestea se vor controla inaintea inceperii lucrarilor. 9/N/15. Se vor verifica inainte de folosire: scarile. schelele. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.T. in interes de serviciu sau interes personal.4. Aparatele de sudura (grupuri de sudura) precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea lucrarilor si pe timpul lor de catre serviciul tehnic al intreprinderii sau santierului respectiv. Pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamentul de protectie corespunzator in timpul lucrului sau de circulatie prin santier. Efectuarea operatiilor de incarcare . Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor de pe santier.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. 137/1995 si Ordinul nr. Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat. 9. Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere si rostogolire libera.1993 si publicate in Buletinul Constructiilor nr."Normativul de Siguranta la Foc a Constructiilor" – P118/1999 elaborat de IPCT – SA si avizat de MLPAT. Se vor respecta toate prevederile in vigoare la data executarii lucrarilor referitoare la protectia muncii si PSI.7 Tehnica securitatii muncii : In timpul executiei structurii nu se va circula in raza de actiune a macaralei sau a scripetelui.5. La operatiunile de incarcare . precum si cu manevra de coborare.descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea materialelor de constructie si cu capacitatea acestora.03. precum si verificari ale cunostintelor referitoare la N.8/1993.

9/N/15.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini considera necesare astfel incat orice posibilitati de accidentare sa fie excluse cu desavarsire. 10-1995 si a Normativului P 130/ 1988 beneficiarul va acorda o atentie deosebita comportarii in timp a constructiei. .1997.Sa anunte Inspectia de Stat in Constructii Lucrari Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului. angajat in acest scop. in atentia beneficiarului lucrarii. care ar surveni in timpul executiei lucrarilor. la receptia lucrarilor.2 din Legea calitatii nr. republicata.8 Dispozitii finale : Se vor respecta toate prevederile. pentru ca acestea sa analizeze ce masuri de protectie s-ar impune din cauza modificarilor fata de proiect.Sa nu inceapa executia lucrarilor inainte de obtinerea autorizatiei de constructie prevazuta de Legea nr. . inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in evidenta si sa puna la dispozitia acesteia “Programul de control al executiei lucrarilor pe santier”. La intocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie. In conformitate cu Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/1999. predarea de catre executant a ”Cartii tehnice a constructiei” si sa asigure pe parcursul existentei constructiei urmarirea curenta a acesteia in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. .03. La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena muncii elaborat de MLPAT nr. 925/1995. 273/1994. Constructorul va cere avizul Consultantului pentru orice abatere fata de proiect.Sa recurga la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu executia. . 9. NOTA IMPORTANTA: In mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai sus este necesar sa se mentioneze. beton armat si zidarie. 90/1996. constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.1993 si Legea protectiei muncii nr. ca are urmatoarele obligatii legale: .11. .In conformitate cu prevederile art.10/1995 constructia se incadreaza in categoria celor al caror proiect este obligatoriu a se supune verificarii tehnice de catre un inginer verificator de proiecte autorizat si atestat in exigenta “rezistenta si stabilitate” pentru constructii din beton. Conform Legii nr. 50/1991.Sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.Sa asigure urmarirea executiei lucrarilor de catre un inspector de santier atestat legal.Sa solicite. standardele si normativele mentionate in prezentul memoriu tehnic. atestat in conditiile Hotararii Guvernului nr.4. Pe parcursul executiei se vor incheia toate documentele care atesta calitatea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile 94 .766 din 21. .

− mare flexibilitate. Lucrarile se vor realiza numai dupa intocmirea documentatiei in faza de “Proiect Tehnic (P. 95 . − masa scazuta.5 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE COLECTARE SI TRANSPORT A LEVIGATULUI 9. respectiv de drenare si transport a levigatului. − rezistenta exceptionala la abraziune le fac ideale pt. fitingurilor si garniturilor pentru montare. 9. prin termenul de conducta se intelege ansamblul format din: tevi. in conformitate cu aceasta.1 Consideratii generale Prezentul caiet de sarcini este intocmit pe baza standardelor. a normativelor in vigoare si a “Programului de control a calitatii lucrarilor pe santier”. − caracteristici hidraulice optime care se mentin constante in timp. In sensul prezentelor prevederi. − siguranta totala si intr-o plaja larga a normativelor de atoxicitate nationale si internationale. Stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera. Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru: .)”. − protectie ridicata la raze UV. fitinguri (coturi. Lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor. Pregatirea conductelor.E. Proprietatile conductelor din PEID: − rezistenta optima la stress-cracking cu fiabilitate mare in timp a conductelor sub presiune. ceea ce face ca aceste tuburi sa intre in categoria tuburilor netede. reductii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Legii calitatii nr. Documentatia intocmita respecta prevederile Legii 50/1991 republicata si sta la baza documentatiei de executie.10/1995. − rezistenta buna la temperaturi mai scazute de -40ºC.T. transportul de maluri si lichide abrazive. teuri. garantata de folosirea materiilor prime aditivate la origine cu negru de fum. − insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica. prevederilor si normativelor in vigoare si contine proceduri minime pentru tehnologia de executie a retelelor exterioare din PEID.) si Detalii de Executie (D.5. − excelenta rezistenta chimica. prescriptiilor. − inalta productivitate la montare.Transportul conductelor si fitingurilor. capace). − rugozitate foarte scazuta. verificata si stampilata conform legii. − siguranta si simplitatea sistemelor de imbinare.

5. sau a apei pluviale. nivel apa subterana. 9. Intre teava si sol sa existe o distanta suficienta pentru ca teava sa nu se deterioreze atunci cand se transporta si se stocheaza. cu avizul prealabil al Consultantului vor putea stabilii solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta de functionare a lucrarilor.). precum si de calitatea executiei si respectarea prescriptiilor impuse de furnizorul de polietilena.3 Responsabilitati Este obligatoriu ca executia lucrarilor pentru canalizare din conducte de PEID. In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni. Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii dar nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea efectuarii verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare. Unitatea de constructii ce va asigura montajul. raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie in conformitate cu prescriptiile de protectie a muncii. sa se faca de catre unitati de constructii profilate pe astfel de lucrari si dotate cu utilaje si personal specializat. 9. Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte. Stocarea tevilor si fitingurilor in conditiile sus mentionate nu se admite pe o durata mai mare de 2 ani. depozitare si manipulare Tevile de polietilena cu diametrul exterior de 80 si110mm sunt livrate in colaci sau pe tamburi.5.2 Domeniul de aplicare Prezentele proceduri se aplica conductelor de tip PEID prevazute in prezentul proiect pentru transportul levigatului. 9. fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare . actiuni corozive. etc.4 Transport. unitatea de constructii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - Conditii speciale de montaj (in functie de calitatea terenului de fundatie. Ambalajul colacilor trebuie sa protejeze conducta in timpul depozitarii si transportului precum si de actiunea razelor ultraviolete. Pentru tamburi se vor respecta urmatoarele: -extremitatile tevii sunt fixate pe armatura tamburului -spirele sunt legate in straturi pentru a evita derularea tevii Suprafetele tamburului in contact cu teava sunt amenajate astfel incat sa nu deterioreze teava. iar tevile cu diametrul exterior de 125mm in bare. in vederea asigurarii calitatii executiei. fie la furnizorul de materiale. 96 .5.

astfel incat sa fie permis accesul la tevile mai vechi. astfel incat sa nu se deformeze si sa nu fie contaminate cu pamant. Legarea in chingi a tubului. De asemenea se impune ca in mijlocul de transport. Se recomanda ca inaltimea stivei de tuburi sa nu depaseasca 1 m. este obligatorie sprijinirea de o parte si de alta a tamburului. Colacii vor fi stocati de preferinta culcati. Acestea se vor manipula numai pri ridicare. Manipularea si transportul tuburilor din PEID se va face cu atentie. in magazii sau locuri acoperite si ferite de soare. accesoriile se pastreza pe rafturi. tuburile din PEID nu vor fi aruncate. se va pastra pana la utilizarea pe santier. pe sortimente si dimensiuni. sprijinirea se poate realiza foarte simplu cu ajutorul penelor sau al caramizilor. descarcarea si alte diverse manipulari in depozite si pe santiere. atat pentru ambalajele pline. protejandu-se impotriva surselor de caldura si a prafului. Racordurile si piesele de imbinare se vor depozita in rafturi. In timpul verii tuburile. tunele si alte lucrari pe care vehiculul poate sa le intalneasca in drum. noroi. pentru a nu permite intrarea animalelor sau insectelor. de exemplu paleti. pe sortimente si dimensiuni. In timpul transportului cu camionul. trebuie sa fie mai mica decat inaltimea libera sub poduri. asigurandu-se in primul rand accesul la cele vechi. in timpul transportului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Inaltimea partii superioare a tamburului plasat pe vehicul. solventi etc. Depozitarea tevilor de PEID se va face grupat pe tipuri de tevi de aceleasi presiuni si dimensiuni. extremitatea exterioara libera va fi ancorata solid inainte de orice manevrare. In acelasi timp se vor respecta prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile. Pentru transportul tuburilor se vor folosi camioane cu platforme. piesele de legatura. cat si pentru cele goale. Temperatura recomandata de depozitare este intre +5 si +30 0C. alese astfel incat conductele sa fie asezate pe intreaga lor lungime. in caz de utilizare partiala. Se recomanda ca tuburile sa fie protejate prin fixare cu chingi sau alte metode adecvate. substante petroliere. aruncarea. Tuburile vor avea prevazute la ambele capete capace de inchidere. apa uzata. iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. pentru a le feri de zgarieturi si lovituri. La incarcarea. Sunt interzise tararea si rostogolirea tuburilor pe platforma vehiculului la incarcare sau descarcare si pe pamant. Pentru stocare mai lunga. tamburul va fi asezat astfel incat sa fie sprijinit in patru puncte pe platforma si totodata legat cu chingi pentru ca eforturile sa se exercite asupra partilor metalice ale tamburului si nu asupra tubului. Se recomanda sa nu se dezlege colacii din chingi decat in momentul utilizarii lor pe santier. betonate sau balastate si pe cat posibil folosindu-se paleti. Depozitarea se va face pe suprafete orizontale. Pe santier. Pe santier. Fitingurile. lungimea nesprijinita a tevilor din PEID sa nu depaseasca 1m. manevrarea acestora la temperaturi mai mici de – 5 0C. este bine sa se evite contactul direct cu solul folosind. racordurile si piesele din PEID se transporta acoperite cu prelate. realizata strat cu strat. 97 . In acest caz suprapunerea colacilor nu va trebui sa depaseasca inaltimea de 1m. Tuburile. racordurile si piesele din PEID se depoziteaza grupat. pentru a evita indoirea si deformarea tuburilor in timpul transportului. materialele depozitate nu vor avea in apropiere surse de caldura. Chiar pe suprafete plane. tuburile vor fi stocate pe suprafete plane si amenajate (fara pietre iesite in afara). Nu se admite: rostogolirea.

astfel ca santurile sa ramina deschise numai pe timpul strict necesar. se vor solicita clarificari din partea proiectantului. Executantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si conditiile de executie ale lucrarilor. conducte de gaze. In cazul in care anumiti parametri.5. in axul caminelor. panta terenului etc. cabluri electrice si telefonice. pe baza proiectului.de trasare. si anume: . 9. Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului. in virfurile de unghi. trebuie sa procedeze la executia unor operatii preliminare. cum ar fi natura solului. 9.6 Trasarea Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va materializa pe teren traseul conductei conform planselor din proiect.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. depozitarii pamintului.5. conditiile de pozare. Operatiile de trasare permit: . in punctele de intersectie cu alte conducte).7 Executia transeei Saparea transeelor se va incepe numai dupa completa organizare a santierului.5 Lucrari preliminare montajului Inainte de inceperea lucrarilor de montaj. etc) prin borne sau tarusi. de executie a transeei. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. aprovizionarea cu tevi si celelalte materiale necesare. camine. Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului. 98 . Saparea santului se va face conform unui grafic detailat al executiei retelei. sunt in discordanta cu prescriptiile proiectului. Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5. trebuie sa fie informat Consultantul. sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu apa. intocmit de constructor pe baza posibilitatilor de lucru ale santierului.sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor. marcind punctele caracteristice (virfuri de unghi. la distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor. la tangentele de intrare si iesire din curbe. sau din cauza circulatiei. in punctele caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal.5. In cazul in care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiect. Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax. etc. termoficare. executantul.

pentru a asigura cotele din proiect si pante continue. imediat inainte de pozarea conductei. In plus.8 Punerea in opera Punerea in opera respectiv realizarea retelei de canalizare necesita mai multe faze de executie: . Talpa /fundul santului va avea o latime egala cu diametrul exterior al tevii.1 m sub nivelul prevazut in proiect. Dimensiunile santului influenteaza marimea si distributia solicitarilor produse de pamint si de circulatia rutiera. 9.Acest material va avea o grosime 15 cm sub conducta si 15 cm deasupra. In principal se va adopta metoda santurilor inguste. in consecinta. Santurile trebuie sapate pina la nivelul cerut prin proiect. in locurile in care exista cele mai bune conditii de prestatii tub/economicitate. Daca solul este pietros sau stincos. trebuie luate masuri pentru fixarea. plus spatiul de lucru eventual necesar. Saparea ultimului strat de 20-30 cm de deasupra cotei de pozare va fi executata numai manual si in cazul sapaturii mecanizate. sau la trecerea prin zone de soluri cu caracteristici portante diferite. iar stratul astfel indepartat trebuie inlocuit cu pamint fara pietre.5. astfel incit sa se respecte acoperirea minima a conductei la inghet si totodata sa corespunda profilului hidraulic proiectat. conform prevederilor proiectului. se recomanda ca latimea transeei sa fie egala cu diametrul exterior al conductei la care se adauga 400. daca este posibil. toate operatiile pregatitoare se vor desfasura pe marginea transeei. fundul santului trebuie adincit cu cel putin cu 0. astfel incit sa se evite caderea lor accidentala pe conductele deja pozate. se vor indeparta pietrele mari de pe marginea transeei. capacitatea portanta a conductei. Solul afinat sau coeziv de pe fund trebuie indepartat si inlocuit cu un strat de sol necoeziv sau chiar cu un pat de asezare. Fundul santului nu trebuie afinat. - Materialul excavat trebuie sa fie depozitat de-a lungul traseului conductelor si apoi utilizat. se va avea grija sa se asigure stabilitatea peretilor prin sprijiniri daca este cazul. de exemplu prin depunerea unui strat de pietris marunt pentru sustinerea tevii. Dupa terminarea sapaturii se va realiza un pat de pozare din nisip necernut cu granulozitatea maxima de 10 mm.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Determinarea exacta a adincimii se va face cu rigle de nivel si cruci de vizare.Verificarea tevilor si componentelor conductei Realizarea patului de pozare 99 . Solul eventual afinat din greseala trebuie reparat prin compactare. In timpul executiei transeei. In dreptul sudurilor care se executa in sant se vor executa adinciri si largiri locale ale transeei. pentru lucrarile de umplutura. consolidarea conductei. In acest caz. Transeele vor fi executate cu ajutorul masinilor de excavat sau manual in functie de zona amplasarii. Daca fundul santului este din sol instabil cu continut mare de apa.

daca diametrul granulelor nu depaseste 10 mm. 100 . Certificatele de calitate vor fi emise si semnate de catre producator.fisuri. Patul are un rol important in fixarea tevilor.9 Verificarea tevilor si componentei conductei Inainte de montaj se vor verifica tevile si celelalte componente ale conductei pentru a descoperi eventualele deteriorari aparute in cursul transportului si depozitarii. -umplerea corecta a santului . respectiv imbinarea 9. Nu sunt admise la montaj tevile si alte componente. Elementele componente ale unei conducte care vor fi supuse presiunii trebuie sa aiba aplicat marcajul. 9. cum ar fi: taieturi. cu deteriorari ale suprafetei sau peretelui. care va stabili si conditiile de acceptare. precum si terenurile afinate usor legate cu mil. Materialul cel mai indicat pentru realizarea patului sunt nisipurile. etc) -daca au fost executate reparatiile si inlocuirile necesare.10 Realizarea patului de pozare Capacitatea de rezistenta si deformarea tevilor depinde foarte mult de calitatea patului.5. Utilizarea altor materiale. nisip milos sau argila. inainte de a fi acoperite -daca s-a realizat adancimea si latimea corecta a santului si daca s-au respectat distantele obligatorii fata de alte constructii sau retele subterane existente -daca au fost inlaturate toate obstacolele de pe fundul canalului inainte de coborarea conductei -daca pe timpul coborarei conductei in sant s-a asigurat o pozitie corecta a conductei si daca nu au aparut deteriorari ale acesteia.5. Materialele si produsele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate. etc. nisip cu pietris. zgirieturi. In timpul montarii s fac urmatoarele verificari: -sa nu existe pe conducta defecte de suprafata (zgarieturi. in afara celor specificate in proiect.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - Pregatirea conductelor si componentelor pentru lansare Pozarea tuburilor in transee Montarea. care sa coincida cu certificatele de calitate aferente. cauzate de obiecte ascutite. cojiri. se va face numai cu avizul Consultantului. care ajung la o adincime mai mare de 10% din grosimea peretelui. Pregatirea patului in conditii bune asigura datorita frecarilor de contact reducerea la minim a dilatarii lineare a tevilor .

Straturile vor fi compactate manual in straturi cu grosimea de 20 cm. denivelarile mici pot fi depasite prin amplasare de material selectionat sau cu granulatie fina. Trebuie deci.Pozarea pe pat realizat din material adaugat In linii generale. Sunt interzise elementele susceptibile de a constitui reazeme concentrate. Ca urmare se disting doua situatii : . Acestea intervin : in repartizarea fortelor de reactiune ale solului. 101 . Acest lucru se obtine prin indepartarea oricaror puncte proeminente de pe fundul santului si inlocuirea lor cu material de umplutura de granulatie fina. portantei sale. in repartizarea continua a sarcinilor asupra tubului. metoda ce poate fi folosita in cazul apelor freatice numai dupa ce tevile montate au fost fixate impotriva ridicarii. Patul poate fi compactat si prin inundare cind nisipul cu umiditate naturala. Cind egalizarea nu poate fi executata cu usurinta. intr-un strat de minim 5 cm grosime. fortelor statice si dinamice. In caz de necesitate se va prevedea si o scurgere de drenarea apelor accidentale. datorita naturii sale. Comportamentul tubului in sol este influentat si conditionat de modul de rezemare a acestuia pe fundul transeei. in actiunea impingerii laterale a terenului.de exemplu prin montarea de ancore transversale.Pozarea pe sol existent fara coeziune In cazul in care solul existent este sfarimicios (nisip sau pietris). sa se pozeze tuburile in asa fel incit sa nu aiba reazem concentrat. prin lopatare. in urma careia patul de nisip se compacteaza in timp de 1-2 ore. atunci cind fundul transeei nu se preteaza la realizarea in situ a patului de pozare. in protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la periferia sa. Este esentiala pozarea conductelor pe suport neted si continuu. pentru a evita concentratiile locale ale fortelor de incovoiere. . de sprijinirea laterala si de umplutura. Grosimea dupa compactare sub generatoarea inferioara a tubului va fi minim 10 cm. compactat. impotriva spalarii . este necesar sa se sape transeea mai adinc. Patul de pozare are ca prima functie asigurarea unei repartitii uniforme a incarcarilor asupra zonei de rezemare. astfel incit sa constituie o rezemare uniforma pe toata lungimea sa. iar compactarea in zona tevilor se va realiza cu mai de lemn sau metalic cu colturi rotunjite. nivelat manual se stropeste cu apa pina la saturatie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Materialul pentru patul tevilor se poate introduce in sant numai manual. In portiunile cu panta se vor lua masuri pentru stabilizarea patului de sustinere de pe fund. Se intelege deci grija deosebita care trebuie acordata realizarii patului de pozare acolo unde este cazul si umpluturii transeelor. pozarea directa poate fi luata in consideratie cu conditia de a profila in prealabil suprafata de contact a tubului in solul existent. cu scopul de a se adauga material granular.

cabluri electrice subterane. persoana responsabila se va asigura ca santul prezinta siguranta atat din punct de vedere al caracteristicilor geometrice. pe timpul iernii. O atentie deosebita se va acorda la trecerea conductei pe sub sau pe langa obstacole. Granulatia nu trebuie sa depaseasca 10 mm la patul conductei. Aceeasi precautie trebuie avuta si la aparitia oricaror distorsiuni la conductele livrate in colac sau tamburi.) Inainte de coborarea in sant. In acest caz etansarea trebuie sa fie uniforma si sa nu creeze efort de torsiune.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Materialele adecvate pentru realizarea patului (umpluturii) includ nisip de drenaj. Daca in timpul operatiilor de pozare a conductelor se constata deplasari datorate dilatarii sau contractarii termice se vor lua masuri de eliminare a acestora. iar imbinarile prin fuziune sa fie suficient de racite inainte de aplicarea oricaror eforturi. 9. care apare in mod natural la conducte cu diametrul pana la 90mm. Modificarile treptate de directie pot fi realizate la conductele de polietilena prin incovoiere. Este recomandabil ca imbinarea partii finale a conductelor sa fie realizate in conditii de stabilitate termica a conductei. Conducta va fi trasa de pe tambur in asa fel incat sa nu apara nici o tensiune pe portiunea de conducta ingropata. etc. Nu se vor folosi drept suport temporar pentru conducte bucati de caramida sau alt material dur. este necesara o mica adaugire la lungimea conductei de polietilena pentru a compensa contractia de pe fundul racoros al santului. Conducta care este prea scurta sau nu este aliniata nu trebuie ridicata de bolturile unei imbinari cu flansa deoarece apar eforturi suplimentare la capatul de intrare. In timpul verii.11 Pozarea conductelor Inainte de inceperea pozarii conductelor. Tensiuni pot aparea si ca urmare a derularii neliniare a conductei pe tambur. al protectiei muncii. ca urmare a operatiei de desfasurare. se va folosi lungimea exacta a conductei. Serpuirea din sant. la flansa adaptata si la robinetul sau piesa fixa care le leaga. in cazul existentei a doua puncte fixe. conducta din polietilena va fi verificata sa nu prezinte taieturi.dar este necesar sa mentina conducta cat mai central in sant pentru a permite o compactare corecta a umpluturii laterale. pietris si sol de natura friabila. este in mod normal suficienta pentru compensarea contractiei termice anticipate. La instalare. 102 . Instalarea armaturilor cu flansa impune de obicei folosirea flanselor scurte din polietilena cu inel de sprijin cu garnituri.5. zgarieturi sau alte deteriorari. La coborarea conductei in sant se va avea grija sa se evite zgarierea conductei la contactul cu taluzele si fundul santului. cat si din punct de vedere al traseului (pozitia fata de constructii. Curbarea tevilor din polietilena este admisa iar proprietatile sistemelor de imbinare prin fuziune permit schimbarea directiei fara a recurge la utilizarea curbelor speciale sau a blocurilor de ancorare cu conditia ca teava sa nu fie curbata la o raza mai mica de 30Dn si nici pri utilizarea surselor de caldura.

care realizeaza etansarea prin stringere si in consecinta comprimarea unei garnituri de cauciuc pe conducta. tuburile trebuie ferite de insorire prin protejarea locului de depozitare si de lucru cu corturi. capatul conductei trebuie adus la o sectiune circulara inainte de realizarea sudurii. reductii. coturi sau piese sa de racord. c) Imbinarea prin Sudura a Conductelor si Fitingurilor din PEID Sudura conductelor si fitingurilor din PEID se poate executa in doua moduri: . Pentru usurinta montajului in camin. de regula pentru intercalarea armaturilor (vane de inchidere) in camine sau pentru realizarea trecerii la un alt material . teuri. racordurile si piesele de imbinare se vor utiliza. respectiv din acelasi tip de polietilena PE 100 sau PE 80 si sa aiba aceiasi grosime de perete (SDR). de regula. de exemplu prin incalzirea cu aer fierbinte (50 ..5.cap la cap . Acestea pot fi cuplaje mecanice (coliere metalice cu autostringere) sau piese racord din polipropilena..). indiferent de metoda de sudura. b) Imbinarea Mecanica a Conductelor si Fitingurilor din PEID Imbinarile mecanice se pot realiza cu adaptoare de flanse.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Un alt mod de a realiza imbinarea mecanica a conductelor din PEID este cu piese de racord prin compresiune. cu mufe (mansoane). capetele conductelor ce se sudeaza trebuie sa fie libere de orice eforturi sau tensiuni pe toata perioada de sudura si de racire. se sisteaza montarea tuburilor de PEID. La temperaturi sub -5O C. au grosimi de pereti diferite sau au diametre mai mici sau egale cu 90 mm. sudura lor se face prin electrofuziune. fonta etc.. 103 . cu elemente de electrofuziune electrosudabile (mufe. Tuburile. cuplaje si reductii. In cazul in care conductele si fitingurile sunt din materiale cu PE diferit. De asemenea. iar locul de depozitare a tuburilor va fi incalzit cu aer cald. teuri. in ordinea livrarii. La temperaturi mai mari. teuri. respectiv coturi. conductele si fitingurile din PEID trebuie sa fie compatibile. 100 ºC) sau prin prinderea in cleme rotunde.otel. Deoarece conductele desfasurate de pe tamburi sunt ovale.cu disc (oglinda) cu rezistenta. Este obligatorie corelarea presiunii nominale a contraflanselor metalice corespunzatoare adaptorului cu cea a armaturilor cu flanse. se recomanda pentru sudarea adaptorului de flanse folosirea mansonului electrosudabil (mufa electrofuziune).12 Imbinarea conductelor a) Prevederi Generale Temperatura optima de prelucrare si montare a tuburilor din PEID este cuprinsa intre +5O . piese sa de bransament cu etc. Pentru a fi sudate cap la cap. racordurile si piesele de imbinare din PEID gasite necorespunzatoare se refuza la receptie si nu se introduc in lucru. deci o sudura prin fuziunea capetelor.. +30O C. Tuburile. coturi.

d) Elemente de Executie Calitatea lucrarilor este influentata de crearea conditiilor de sudura a conductelor sau a conductelor cu racordurile si piesele de legatura din PEID (cap la cap sau cu elemente de electrofuziune).gradul de instruire si nivelul de calificare a sudorilor. - Factori de executie care conditioneaza calitatea sudurilor cap la cap sunt: . care poate influenta sudura.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Sudura cap la cap este o metoda folosita in mod special pentru conducte cu diametrul exterior mai mare sau egal cu 90 mm si se bazeaza pe fenomenul de polifuziune. respectiv prin timpul de sudura pentru cazul temperaturilor > 5O C.45O C si expunere directa la razele solare. Calitatea sudurii este determinata de respectarea procedurii de sudare. prin necesitatea unei protectii (cort. ce poate duce la fragilitatea sudurii. Factorii de mediu care influenteaza realizarea sudurilor si rezistenta la presiunea interioara sunt: . precum si presiunea si timpul de racire inainte de indepartarea clemelor de fixare ale dispozitivului de pozitionare. Pentru a preveni racirea conductei datorita curentilor de aer. Odata pornit aparatul si realizate conexiunile la bornele elementului de electrofuziune. in caz de temperaturi > 40 . apoi incalzirea pieselor de asamblat in zona de sudura la temperatura necesara si din aplicarea asupra acestora a unei presiuni (presare) necesare. O sudura corecta cu elemente de electrofuziune se executa prin citirea corecta a codurilor de bare de pe piesele de electrofuziune cu cititorul aparatului de sudura si prin respectarea intocmai a indicatiilor afisate pe ecranul acestui aparat. Sudura cap la cap cu disc de rezistenta este un procedeu care consta in pregatirea. care vor trebui sa fie atestati de o institutie autorizata. care trebuie sa acopere aparatul de sudura si sudorul si care va fi incalzita cu ajutorul unui generator de aer cald pentru a evita racirea brusca. protectia locului de munca prin acoperire in scopul obtinerii unei temperaturi uniforme pe tot conturul tubului. respectiv de 104 . intreg procesul de sudura este automat. Astfel sudura se realizeaza omogen si fara aport suplimentar de material. durata maxima pentru indepartarea discului. capatul conductei opus celui sudat se va acoperi ermetic. respectarea parametrilor de sudura: presiune si timp de apasare a suprafetelor pentru topire. in cazul temperaturilor < 5O C. prelata sau folie de plastic). iar in masura in care este posibil. extremitatile opuse ale tubului de sudat se obtureaza pentru a reduce cit mai mult posibil racirea suprafetelor sudurii prin actiunea curentilor de aer si a vintului.temperatura exterioara.

De > 63 Taierea la unghi de 90O a capatului tubului/lor Foarfeca pt. Se curata marginile interioare ale tuburilor si racordurilor de sudat Cutit cu lama dreapta sau razuitor Se curata marginile interioare ale tuburilor si racordurilor de sudat Cutit cu lama dreapta sau razuitor 105 . Pozarea tuburilor in transee trebuie sa fie realizata in ondulatii largi. tuburile. Tevile cu diametrul de 63 sau 75 mm trebuie incalzite daca se doreste derularea colacilor la temperaturi apropiate de 0 ºC. Astfel. Desfasurarea colacilor de teava se va face fara a deteriora conducta. noroi sau alte murdarii inainte de instalare. pentru diametre de pina la 90 mm. Astfel. De ≤ 63 ghilotina pt.6 21 17 25 21 25 26 35 Valorile de mai sus sunt aplicabile pentru temperaturi de cca. De > 63 3. in functie de temperatura. unde coeficientul f este in functie de SDR. Taierea la unghi de 90O a capatului tubului/lor Foarfeca pt. ele urmind a se majora sau micsora corespunzator. Este interzisa derularea colacilor la temperaturi exterioare sub + 5 ºC. praf. La derulare se va avea in vedere ca flexibilitatea materialului depinde de temperatura mediului ambiant. iar partile distruse sau deformate vor fi inlaturate. La pregatirea elementelor de conducta se va tine seama de faptul ca schimbarile de temperatura produc modificarea lungimii tevii. piesele speciale si racordurile din PEID trebuie reverificate inainte de montare. Tabel recapitulativ privind executarea sudurilor TIP SUDURA Nr. Tevile si elementele de legatura trebuie sa fie curatate de pamint. raza de curbura maxima admisa este R = f x De.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini atentia cu care se fac pregatirile pentru executarea acestei operatii. crt SUDURA CAP LA CAP Denumirea operatiei 1.2 mm/ºC la cresterea. Astfel. in vederea depistarii eventualelor deteriorari aparute in timpul manipularii si transportarii acestora pe santier. Incalzirea se va face circulind prin conducta apa calda sau abur fara presiune ori aer cald la temperaturi sub 100 ºC. respectiv scaderea temperaturii. trebuie avut in vedere ca un metru de tub din PEID se lungeste sau se scurteaza cu 0. destinate sa compenseze contractarea si dilatarea (polietilena are o dilatare liniara care poate atinge 8 mm la m pentru o diferenta de temperatura de 40 ºC). 20 ºC. Schimbarile de directie ale tevii se pot face prin folosirea avantajului flexibilitatii materialului (PEID). conform tabelului de mai jos: SDR f 9 12 11 15 3. De ≤ 63 ghilotina pt. Curatirea prealabila a tubului SUDURA CU TERMOELEMENTE Scule si aparate Denumirea operatiei Curatirea prealabila a tubului Scule si aparate Material moale si alcool metilic Material moale si alcool metilic 2.

prin stergerea tuburilor si pieselor Tesatura textila sau hirtie alba absorbanta imbibata cu solvent 5. f) Dispozitii Finale pentru Pozarea Conductelor In vederea asigurarii calitatii imbinarilor sudate se vor executa urmatoarele controale: . Fixarea dispozitivului de pozitionare (suprafete de sudat sa fie uscate si neatinse cu mina) si alinierea elementelor care se sudeaza a) Reglarea temperaturii de sudare b) Reglarea presiunii (presarii) necesare sudurii Dispozitiv de pozitionare Aparat sudura Fixarea dispozitivului de pozitionare (suprafete de sudat sa fie uscate si neatinse cu mina) Dispozitiv de pozitionare 6. Se asteapta racirea ansamblului Se demonteaza dispozitivul de pozitionare e) Testarea sudurilor. Degresarea suprafetei de sudura. Testarea se va face conform prescriptiilor furnizorului de material si prin citirea corecta a codurilor folosite si prin incercari la tractiune si indoire. 106 . controlul parametrilor de sudare. incercari la care tubul trebuie sa cedeze inaintea sudurii. Executarea sudurii prin presarea suprafetelor de sudat Se asteapta racirea ansamblului Se demonteaza dispozitivul de pozitionare 9. controlul vizual al imbinarilor sudate. Amplasarea termoelementului intre elementele de sudat si mentinerea lui conform graficului de sudura (timp incalzire).„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 4. La incheierea lucrarilor este necesar ca Contractantul sa prezinte ″Cartea Constructiei″ aferenta lucrarii executate. 10. Reglarea temperaturii de sudare Dispozitiv Post de sudura (sursa de curent) 7. controlul suprafetelor prelucrate si geometria rosturilor de sudare. prin stergerea tuburilor si pieselor Tesatura textila sau hirtie alba absorbanta imbibata cu solvent Degresarea suprafetei de sudura. Aparat sudura Aplicarea bornelor de sudura Post de sudura (sursa de curent) Post de sudura 7’ Extragerea termoelementului Aparat sudura Aplicarea bornelor de sudura (sursa de curent) Post de sudura Aparat sudura Executarea sudurii (sursa de curent) 8. racordurilor.controlul calitatii tuburilor si mansoanelor.

care se va realiza cu material de umplutura granular. cu un grad de compactare de 93%.13 Realizarea umpluturilor Realizarea umpluturilor se va face pe 3 (trei) zone distincte si anume: Zona I sau zona de conducta este zona patului de pozare. Se pot utiliza probe diferite pentru conducte si pentru caminele de vizitare si de racord. Umplutura se va face in straturi de 20–25 cm cu o compactare mecanica cu utilaje usoare. materialul trebuie refuzat. cu o compactare mecanica care va atinge un grad de compactare de 93%. fiting sau camin. de la suprafata. Zona II va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru acoperirea tubului. Proba de etanseitate poate fi realizata fie cu aer. 9. Zona II se va realiza cu material rezultat din sapaturi. Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este acceptata in procente foarte mici pentru zona de umplutura III. Zona III de umplutura se va realiza pe ultimii 50 cm.5. ca vor avea o curgere satisfacatoare si ca sunt etansate la fiecare imbinare.materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale solidificate. pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare. Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 20 cm astfel incit tuburile sa nu sufere nici o deteriorare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. De 107 . pamint) sau o protectie de beton. In cazul in care exista si particule de peste 40 mm. - - Compactarea se va face manual sau cu echipament usor pentru a nu periclita stabilitatea tubului. Zona I trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: . trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri. fie cu apa (proba hidrostatica). pietrisuri. 15 cm. nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari ulterioare compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de max. este acela de a asigura ca tuburile au fost pozate la nivel.14 Probe de etanseitate a retelei de conducte Scopul probelor de etanseitate pentru sistemele de conducte fara presiune.5. In zona II nu este admisa umplutura prin basculare deoarece acest lucru ar putea provoca deformatii locale.

15 Proba de etanseitate a caminelor de vizitare Operatiunea se realizeaza dupa ce: . . maxim admisibile pentru un metru patrat de suprafata udata. 9.0 bari) pentru masurarea presiunilor pe timpul incercarilor/probelor de etansare. . Durata de incercare va fi de min. . Blocarea la pozitie a celor dopuri de la capetele tronsonului de proba (situate in caminele respective) se va realiza cu dispozitive reglabile adecvate. Incercarea va fi precedata de urmatoarele operatiuni: .5. Operatiunea poate fi facuta numai dupa ce betoanele turnate si etansarile cu mortar au ajuns la rezistenta prescrisa. Presiunea de incercare la capatul aval al tronsonului probat va fi de 0. Se procedeaza apoi la umplerea cu apa a tronsonului de conducta supus probei de presiune. Incercarea de etanseitate a conductei canalului si a conductelor de pe aceasta se executa pe tronsonul de conducta dintre doua camine de vizitare. Totusi in cazul unui prim insucces sau unui insucces prelungit al probei cu aer. Capacele de inchidere din interiorul retelei trebuie sa fie asigurate pentru a rezista la presiunea hidrostatica.se verifica calitatea lucrarii de finisare a fundatiei caminului. verificarea si supravegherea atenta asigura ca tuburile sa fie pozate pe traseul si la nivelul corect. 108 .capatul aval se inchide cu un dop de inventar. tronsonul de conducta trebuie sa fie inspectat pentru a asigura ca toate deschiderile de pe conducta situate dupa varful tronsonului de testat sunt etanse in timpul probei. umplerea cu apa se face cu o ora inainte de efectuarea probei. compatibil cu dimensiunile piesei inglobata in fundatia caminului si prevazut la pareta superioara a tronsonului cu un robinet de control a dezaerisirii canalului in faza de umplere cu apa pentru probe. si s-au realizat verificarile.inchiderea etansa a capetlor tronsonului in proba. durata ei si presiunile de proba depind de cerintele consultantului sau de reglementarile oficiale in vigoare.capatul amonte se inchide cu un “dop” de inventar. Daca nu este specificat. este admis sa se recurga la proba cu apa iar rezultatul probei cu apa trebuie sa fie singurul decisiv.blocarea “la pozitie” a dopurilor/capacelor din capete amonte ale racordurilor la limita proprietatilor.5 kg/cm2. 15 min.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini exemplu conductele pot fi incercate cu aer iar caminele incercate cu apa. In cazul metodei cu aer numarul de repuneri in functiune si de reluari ale probei repetate dupa insucces este nelimitat. Alegerea tipului de proba.002 litri. va fi de 0. Pierderile de apa. Pregatirea pentru proba In timpul instalarii.se verifica lucrarile executate pentru monolitizarea si etanseizarea pieselor prefabricate care compun caminul. compatibil cu dimensiunile piesei inglobata in fundatia caminului si prevazuta cu stut + robinet de umplere cu apa. iar la partea superioara cu stut + robinet + manometru (0…1. .

masurate in “h” nivel apa in camin. denivelarea.17 Masuri de protectia muncii La executie se vor respecta instructiunile prevazute in N. nu trebuie sa fie mai mare de 4 cm. cablurile telefonice si conductele de gaze si a conditiilor impuse de detinatorii lor.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini .16 Receptia si punerea in functiune Receptia reprezinta actiunea prin care Investitorul accepta si preia lucrarile executate. Proba la etanseitate se realizeaza prin umplerea caminului cu apa si masurarea pierderilor in timp.instruirea tuturor cadrelor care lucreaza pe santier pentru cunoasterea obligatiilor ce le revin pe linie de tehnica securitatii muncii. 109 .S. stipulata in contract.se astupa cu dopuri etanse conductele de “intrare” si “iesire” din camin. sau. certificind faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu contractul si cu documentatia de executie. Receptia lucrarilor se este precedata de controlul riguros al acestora care implica in mod obligatoriu verificarea: . inclusive de la gurile de scurgere. Aceste pierderi nu trebuie sa depasesaca. . in scopul de a incepe exploatarea lor.Respectari dimensiunilor si cotelor prevazute in desenele de executie. 9. Stadiile receptiei sunt: .M. in concordanta cu prevederile proiectului.caminul a fost umplut cu apa cu 24 ore inainte de inceperea probei si a masurarii pierderilor de apa. pentru a se preveni orice pericol de accidente.5.5. cu referire speciala la cablurile electrice. Receptia finala . dintre care cele mai importante sunt prezentate in continuare: . Respectari prescriptiilor de amplasare pentru alte dispozitive prevazute pe retea. Receptia se realizeaza in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii "Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente" (HG 273/1994) si cu alte norme aferente acestui domeniu. Asigurari capacitatii de transport.o atentie deosebita se va da cunoasterii amplasarii retelelor subterane existente. . in timp de 20 de minute de la umplerea caminului cu apa.la sfirsitul perioadei de garantie.Receptia la terminarea lucrarilor contractate. 9. Asigurari etanseitatii conductei. in vigoare pentru lucrarile de canalizare.T. 20 litri.

Se va face fara atingerea acestora si numai dupa ce au fost protejate prin lucrari adecvate de sustineri.coborarea in transee se va face numai pe scari. instalandu-se panouri de avertizare.00 m de aceasta. Toata gama de materiale geosintetice ce vor fi parte din acest proiect asa cum sunt ele definite in prezentele Specificatii generale. Similar se procedeaza si pentru gurile de scurgere. etc. si geotextil. pe langa sau pe sub eventualele cabluri electrice. iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzator. . urmatoarele: 110 . ca nu exista gaze vatamatoare sau explozive. cu ajutorul detectorului de gaze. la 1.spargerea de betoane pentru montari sau ajustari se va face numai de catre muncitori calificati.sculele disponibile nu vor fi lasate la margine a transeei. .50 m de centrul caminului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini . amplasate in toate directiile de deplasare. . Pe durata lucarrilor transeea va fi imprejmuita. inainte de confectionarea si lansarea comenzii pentru argila geosintetica. atunci cand se lucreaza in camin si capacul este indepartat. . dotati cu scule de mana adecvate.depozitarea materialului rezultat din sapatura se va face la distanta mai mare de1. fiind depozitate la o distanta de cel putin 1. Este interzisa lansarea tuburilor (ca si executia sapaturii) printre.1 Generalitati Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea lucrarilor de inchidere cu materiale minerale si geosintetice ale depozitelor de deseuri menajere neconforme din Judetul Bacau. Antreprenorul va inainta Consultantului.Se vor monta placute avertizoare cu inscriptia “CAMIN IN LUCRU”. iar muncitorii vor purta echipament adecvat si casti de protectie. . Muncitorul care coboara in camin va fi asigurat cu centura de siguranta (ham) si franghie si va fi asistat de pe sol (de pe carosabil) de doi muncitori. apa.lansarea in sant a tuburilor se va face de catre muncitorii calificati. respectandu-se normele de protectia muncii specifice acestor operatiuni. inclusiv prin luarea tuturor masurilor convenite de executant cu detinatorii retelelor subterane respective. . folosindu-se franghii si scripeti. iar accesul in caminele de vizitare se face dupa ce in prealabil s-a constatat. incluzand aici stratul de argila geosintetica si geotextilele vor fi certificate prin Certificate ISO 9001-2000 si certificate care demonstreaza conformitatea acestor materiale cu alte standarde.6. 9.6 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA SISTEMULUI DE INCHIDERE A DEPOZITELOR URBANE NECONFORME 9. protejati cu ochelari de protectie.conducte de gaze.00 m de marginea transeei. Caietul de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune care trebuie sa fie indeplinite la realizarea sistemului de inchidere a depozitului.

defectele aparute si orice alta inscriere dupa cum sunt cerute de aceste Specificatii.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - Mostre din materialele propuse a fi folosite in lucrari: argila geosintetica si geotextil. rezistenta la strapungere. Antreprenorul va intocmi si inainta Rapoarte zilnice. ‘asigurarea calitatii’ se refera la un tipar planificat de actiuni si masuri menite sa asigure conformitatea confectionarii si instalarii sistemului de etansare cu proiectul si Specificatiile. alcatuit din pietris • Strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic cu greutatea specifica mai mare sau egala cu 5000g/mp. Calcule si rezultate ale incercarilor. si materialele folosite.6. dupa cum urmeaza: • Strat de sustinere de 50 cm grosime. vor fi definite asigurarea si controlul calitatii. • Strat filtrant gaz de 30cm grosime. cu detalierea lucrarilor executate. intarzierile. In contextul confectionarii si instalarii straturilor. permeabilitate si alte criterii utile pentru proiect. 111 . Inainte de instalarea stratului de argila geosintetica si geotextil. metoda de executie pentru lucrarire respective. • Strat drenant pentru apele din precipitatii de tip saltea drenanta • Strat de pamant (strat de retinere a apei) cu o grosime de 85cm • Strat de pamant vegetal cu o grosime de 15 cm 9. demonstrand ca materialele sunt corespunzatoare la incarcari. Antreprenorul va inainta Consultantului spre aprobare. In contextul Contractului.2 Standarde si Normative • Normativ MTCT NP 075/2002 privind utilizara materialelor geosintetice la lucrarile de constructii. Executarea lucrarilor de inchidere a depozitului de deseuri are ca scop: • izolarea deseurilor depuse • drenarea biogazului • drenarea apelor meteorice • impiedicarea poluarii mediului inconjurator Solutia retinuta prevede realizarea unui sistem de inchidere compus din mai multe straturi. ‘Controlul calitatii’ se refera la actiunile intreprinse de producator pentru a asigura conformitatea materialelor cu cerintele cuprinse in specificatii. descriind in detaliu modul de asternere. Descrierea proprietatilor materialelor. schita de asternere propusa. precum si detalii referitoare la personalul insarcinat cu instalarea (incluzandu-se si experienta in executia lucrarilor de acest gen).

• executia stratului 4 asternerea stratului de drenare ape pluviale. Stratul de sustinere nu poate contine componente organice. Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului. Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice care apar odata cu realizarea sistemului de inchidere. exploatarea. monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri aprobat prin ordinul MAPM 1147/2002 • Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice GP 1107-04 aprobat prin ordinul MTCT 276/2005 • SR EN 13257 Geotextile si produse inrudite – Caracteristici impuse pentru uutilizarea in luicrarile de depozitare a deseurilor solide • EN 13492 Bariere geosintetice – Caracteristici impuse pentru uutilizarea in luicrarile de depozitare a deseurilor solide. Grosimea stratului 30cm. otel si metale.50m. deseuri minerale adecvate sau materiale minerale naturale. Se va compacta si nivela pana se atinge cota din proiect. nisip. grosime strat pamant vegetal 15cm. asfalt cu continut de gudron sau bitum. sol excavat. Marimea maxima a 112 . pe suprafata nivelata a acestora se realizeaza un strat de sustinere cu grosimea de 0. valoarea coeficientului de permeabilitate trebuind sa fie ma mare de 1x10-4m/s. Se va compacta si nivela pana se atinge cota din proiect. • executia stratului 2 prin asternerea si compactarea stratului filtrant pentru gaze. Continutul de carbonat de calciu nu poate depasi 20% (masa). Grosimea stratului de pamant 85cm. zgura. Sistemul de inchidere trebuie realizat complet pe toata suprafata.6.3 Ordinea de executie a lucrarilor • nivelarea si compactarea deseurilor pana la obtinerea cotelor proiectate si inlaturarea elementelor grosiere. Nu este permisa asternerea doar a unuia sau unora dintre straturi care apoi sa fie lasate descoperite pe perioade lungi de timp pana la completarea sistemului. • executia stratului 3 impermeabilizarea cu geocompozit bentonitic. • executia stratului 5 strat de recultivare Se va compacta si nivela pana se atinge cota din proiect. Ca materiale pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseurile din constructii si demolari. a amplasamentelor de depozitare si stocare a materialelor solide periculoase 9. Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de minimum 45MN / mp. fier.4 Stratul de sustinere Realizarea lucrarilor de inchidere presupune urmatoarele operatii: Pentru imbunatatirea capacitatii portante a mavului de deseuri sistematizat.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor-construirea. materiale plastice.6. 9. • profilarea taluzelor depozitului cu o panta maxima de 1:3 • executia stratului 1 prin asternerea stratului de sustinere. Grosimea stratului 50cm.

ele trebuie doar asternute uniform. 9. Stratul drenant trebuie sa aba un coeficient de permeabilitate mai mare sau egal cu 1x10-4m/s. md/cmd** D-4595 Alungirea md/cmd** la rupere. La utilizarea materialelor de drenare trebuie dovedita atat rezistenta acestora fata de apa de condens si gazul de depozit. Incercarile ce se fac pe aceste straturi se rezuma la determinarea grosimii de strat si incercarile realizate pe materialele din care s-a realizat stratul. precum si rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj. 9. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 5%. Nu se va utiliza material coeziv.6.50 ≥5000 Tipul bentonitei Indice de umflare Pierdere de fluid Rezistenta la intindere EN ISO 10319 / ASTMkN/m Max.32mm.30m din pietris cu granulatia 16 .4 KN/m 10 / 6 ≥ 40N/10cm ≤1 x 10-11 >4. Siguranta la sufoziune fata de stratul de sustinere trebuie sa fie asigurata. Straturile de pietris nu trebuie compactate. Pietrisul obtinut din surse comerciale va fi insotit de certificate indicand proprietatile materialui si mentionand procedeele de incercare folosite pentru determinarea acestor proprietati.5 Strat de drenaj al biogazului Peste stratul de sustinere se asterne un strat de drenare a gazului cu o grosime de 0.6 Strat de argila geosintetica Mai jos sunt prezentate caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca argila geosintetica ce se va folosi pentru acest proiect: Proprietati Aspect Continut smectica de argila Metoda de incercare Inspectie vizuala Analiza mineralogica Specificatii ASTM-D-5890 ASTM-D-5891 ml/2g ml non UM Valori Fara defecte sau vicii vizibile ≥70% Bentonita de sodiu 24 ≤ 18 12. EN ISO 10319 / ASTM% D-4595 ASTM-D-6496 N/10 cm*** / de DIN 18130 / ASTM-Dm/s 5887 m g/mp 113 Rezistenta la exfoliere Permeabilitate filtratie Latime rulou Greutate specifica .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini granulelor materialului nu poate depasi 10cm. Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen.6. suprafata trebuie sa fie plana si nivelata. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie ma mic de 10% (masa). .

tinandu-se cont si de faptul ca repozitionarile ulterioare sunt dificile si pot duce la deteriorarea materialului. Dupa descarcare si depozitare. vant foarte puternic sau pe un teren cu umiditate foarte ridicata. Se va acorda o atentie deosebita derularii pentru a nu se forma pliuri. nivelat si curat. conducte) prin etansare reprezinta puncte singulare care trebuie tratate cu maximum de atentie. Trecerile de piese (tevi. Se va evita realizarea de suprapuneri suplimentare in punctele singulare (treceri de piese de exemplu) Pe masura ce derularea avanseaza se verifica starea produsului si a stratului suport. cmd = transversal directie de deplasare utilaj. Tararea acestuia poate duce la dezlipirea bentonitei si la compromiterea totala a produsului. In timpul punerii in opera ca si dupa aceasta este interzisa circulatia peste geocompozit cu utilaje mecanice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini = pe baza.2 Instalarea Geocompozitele bentonitice trebuie instalate conform specificatiilor din proiect. Se vor respecta detaliile de executie din proiect pentru realizarea trecerii. Rezultatele acestei verificari vor face obiectul unui raport ce va fi inaintat Consultantului. In faza de montaj pana la realizarea definitiva a ancorajului. Imbinarile se vor realiza prin simpla suprapunere si eventual adaos de bentonita. Daca geocompozitul a fost lasat descoperit. Producatorul geocompozitului va preciza care sunt masurile ce trebuie luate in astfel de situatii. uscata si protejata impotriva intemperiilor. Produsul va fi derulat pe panta de sus in jos.1 Colectare. In timpul derularii se va tine seama de marimea suprapunerilor care este de 300 mm si de directia acestora conform planului de punere in opera. Spatiul de descarcare trebuie sa fie uscat. 114 . Manipulare si depozitare pe Santier Materialele pentru realizarea straturilor de etansare din argila geosintetica (GCL) vor fi produse sub forma de rulouri. fara a fi tarat. Instalarea geocompozitului nu se poate face pe ploaie. geocompozitul va fi lestat pepante cu saci de nisip.6. iar defectul va fi reparat cu ajutorul unor petice care se vor suprapune peste zona afectata. 9. rulourile vor fi inspectate in vederea descoperirii eventualelor deteriorari. Derularea geocompozitului se va face in general mecanizat. **md = directia deplasare utilaj. Transport.6. 9. suficient de spatioasa pentru depozitarea rulourilor GCL. si au existat precipitatii produsul poate fi compromis datorita hidratarii necontrolate a bentonitei fara efort normal.6. *** amplitudine max. La partea superioara a taluzelor geocompozitul va fi introdus in transeea de ancorare pe lungimea prevazuta de proiect. respectand orientarea fetelor prin raport cu stratul suport.6. Orice portiune din sistemul de impermeabilizare care prezinta defecte trebuie marcata pe planul de punere in opera. Suprafata de depozitare trebuie sa fie tare. La fabricatie ele vor fi impachetate astfel incat sa se previna infiltrarea apei in interiorul sulurilor. utilizand personal uman pentru a ajusta pozitia. Pentru descarcarea rulourilor camioanele si/sau containerele se va folosi un sistem de panta inclinata rezemata de mijlocul de transport iar rulorile vor fi sprijinite in timpul manevrei.

reparate si in final reinspectate.6.6. Instalarea se va face la conditii atmosferice propice. a directiei imbinarilor. trebuie sa fie nivelara. pe timp uscat. Instalarea va incepe la cota cea mai mare pentru a impiedica umezirea straturilor inferioare. vor fi identificate. moloz. Inspectia va include modul de executie al petrecerilor. mentionate in raportul amintit. Controlul punerii in opera a geocompozitului va urmari: • pozitionarea corecta a fasiilor de geocompozit in conformitate cu planul de punere in opera • mentionarea pe planul de punere in opera a eventualelor modificari de pozitie si a eventualelor petice • corectitudinea realizarii imbinarilor prin suprapunere. materiale ascutite si va nu va prezenta zone in care sa stagneze apa.3 Inspectia si Reparatii Dupa asternere.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Controlul punerii in opera a geocompozitului va urmari: • pozitionarea corecta a fasiilor de geocompozit in conformitate cu planul de punere in opera • mentionarea pe planul de punere in opera a eventualelor modificari de pozitie si a eventualelor petice • corectitudinea realizarii imbinarilor prin suprapunere. Rulourile odata instalate vor fi inspectate in vederea descoperirii unor eventuale deteriorari de natura fizica. se va realiza inspectia vizuala a rulourilor si a petrecerilor. • modul de realizare a ancorarii la partea superioara a taluzului Instalarea rulourilor din GCL se va face in conformitate cu un plan de montaj ce va fi pregatit de Antreprenor si aprobat de Consultanta. fara pietre. va mentiona descoperirea oricaror defecte si deteriorari aparute pe parcursul asternerii. resturi vegetale. 9. Suprafata pe care se vor instala rulourile GCL. formarea de cute si incretituri. Trebuiesc evitate. rezultatele acestei inspectii facand obiectul unui raport ce va fi inaintat spre aprobare Consultantului. respectiv respectarea latimii de suprapunere. la asternerea rulourilor. Succesiunea operatiunilor de instalare a rulourilor se va determina functie de directia de scurgere a apelor de suprafata. panta maxima a terenului. • modul de realizare a ancorarii la partea superioara a taluzului La executarea reparatiilor se vor urma indicatiile specifice ale producatorului. de la baza pantei. a directiei imbinarilor. Partile de lucrare ce trebuiesc reparate. in caz de precipitatii. curata. aliniamentul fasiilor. respectiv respectarea latimii de suprapunere. 115 .

6. cu miez tridimensional.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.7. acesta se va instala pe masura ce se instaleaza geocompozitul bentonitic prin derulare in acelasi sens evitandu-se circulatia pe el.7. protejat cu geotextile filtrante. Caracteristicile tehnice ale acestui material sunt : Masa pe unitatea de suprafata ≥ 500g/mp. Lestarea se va face cu saci de nisip in greutate de 30-40kg. a directiei imbinarilor.6. termosudat pe ambele fete. manipulare si pozare ca pentru geocompozitul bentonitic. amplasati la 10m distanta unul fata de altul.3 Controlul punerii in opera Controlul punerii in opera a geotextilului va urmari: .15l/sxm.7. Sistemul de drenaj tri-stratificat. Daca nu este posibila asternerea in aceeasi zi a stratului de drenaj se impune lestarea geotextilului pentru a nu se permite antrenarea lui de catre vant.la o sarcina minima de 20KPa. care are doua geotextile netesute filtrante. Imbinarile se vor face prin simpla suprapunere pe o latime de 150mm. cu rezistenta mare la compresiune este fabricat dintr-un miez valurit de mono-filamente extrudate. 9.pozitionarea corecta a fasiilor de geotextil in conformitate cu planul de punere in opera mentionarea pe planul de punere in opera a eventualelor modificari de pozitie si a eventualelor petice corectitudinea realizarii imbinarilor prin suprapunere. utilizand personal uman pentru dirijare si repozitionare. Fiind vorba de un geotextil de drenare. 9. - 116 . respectand planul de punere in opera.6.1 Caracteristici tehnice Geosinteticul cu rol de drenaj inlocuieste materialele granulare drenante si vor fi supuse acelorasi conditii de transport.2 Instalarea Derularea geotextilului se va face manual sau mecanizat fara a fi tarat. Ancorarea se va face in transeele de ancoraj impreuna cu geocompozitul bentonitic. respectiv respectarea latimii de suprapunere. sau prin acoperire continua cu pamant pe margini.6.7 Geosintetic drenant 9. Conductivitatea in plan ≥ 0.

pulbere) Masa pe unitatea de suprafata EN 14196 (Ρton) Indice de umflare ASTM 5890 Pierdere de fluid ASTM 5891 Continut de apa DIN 18121 / ISO11365 Geocompozit bentonitic Masa pe unitatea de suprafata EN 14196 (ΡGBR-C) Grosime EN ISO 9863-1 Rezistenta maxima la tractiune EN ISO 10319/ASTMD 4595 Alungire la rupere EN ISO 10319/ASTMD 4595 Rezistenta la jupuire Forta la poansonare Permeabilitate Indice de flux UM Valori g/mp g/mp g/mp ml/2g ml % 220 110 4.0 / 6.0 ?60 ?360 2000 2 x 10 (-11) 5 x 10 (-9) g/mp mm Kn/m % N/10cm N/m ASTM 6496 EN ISO 12236/ASTMD 6241 N DIN 18130 / ASTM D 5887 m/s DIN 18130 / ASTM D 5887 (mc/mp)/s 9.0 10. fara fagase si fara variatii bruste.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.1.7.1 Geocompozit bentonitic 9.1 Caracteristici tehnice Caracteristici Metoda de incercare Straturile de geotextil Geotextil superior (netesut.7 CAIET DE SARCINI PRIVIND IMPERMEABILIZAREA CELULEI 2 FOLOSIREA MATERIALELOR GEOSINTETICE PENTRU 9. latimea si adancimea prevazuta in proiect. 117 . Se va acorda o atentie deosebita pregatirii stratului suport in dreptul racordarilor cu alte constructii. Transeea de ancorare va fi executata la distanta.7. La colturi transeea se va rotunji usor pentru evitarea indoirii geocompozitului. 10 5000 6 12. zone moi sau cu portanta inegala. din polipropilena) Masa pe unitatea de suprafata EN ISO 9864 Geotextil suport (tesut din polipropilena) Masa pe unitatea de suprafata EN ISO 9864 Stratul de bentonita (bentonita sodica.7.0/12. angulare sau radacini.2 Pregatirea stratului suport Stratul suport trebuie sa fie neted.1. fara incluziuni dure. zone cu baltiri. in apropierea carora este dificila compactarea adecvata ceea ce poate duce la tasari diferentiate.67 24 ?18 aprox.

Imbinarile se vor realiza prin simpla suprapunere si eventual adaos de bentonita. In timpul derularii se va tine seama de marimea suprapunerilor care este de 300 mm si de directia acestora conform planului de punere in opera. Derularea geocompozitului se va face in general mecanizat.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Transeea se va curata de pietre sau pamantul cazut pentru a nu fi prins sub geocompozitul bentonitic. 9. Trecerile de piese (tevi. In timpul punerii in opera ca si dupa aceasta este interzisa circulatia peste geocompozit cu utilaje mecanice. 118 . tinandu-se cont si de faptul ca repozitionarile ulterioare sunt dificile si pot duce la deteriorarea materialului.3 Instalarea geocompozitelor bentonitice Geocompozitele bentonitice trebuie instalate conform specificatiilor din proiect. respectand orientarea fetelor prin raport cu stratul suport. fara a fi tarat. Se va evita realizarea de suprapuneri suplimentare in punctele singulare (treceri de piese de exemplu) Pe masura ce derularea avanseaza se verifica starea produsului si a stratului suport. Produsul va fi derulat pe panta de sus in jos. geocompozitul va fi lestat pe pante cu saci de nisip. La partea superioara a taluzelor geocompozitul va fi introdus in transeea de ancorare pe lungimea prevazuta de proiect.1.Proces verbal de predare primire amplasament’’. iar defectul va fi reparat cu ajutorul unor petice care se vor suprapune peste zona afectata. Imediat dupa instalarea geocompozitului bentonitic se va trece la instalarea geomembranei din PEID pentru a proteja geocompozitul bentonitic de eventualele precipitatii. vant foarte puternic sau pe un teren cu umiditate foarte ridicata. Controlul executiei si calitatii stratului suport va fi realizat pe tronsoane determinate de executant. Integritatea terenului de fundare este responsabilitatea constructorului de terasamente.7. Se vor respecta detaliile de executie din proiect pentru realizarea trecerii. Tararea acestuia poate duce la dezlipirea bentonitei si la compromiterea totala a produsului. Producatorul geocompozitului va preciza care sunt masurile ce trebuie luate in astfel de situatii. Se va acorda o atentie deosebita derularii pentru a nu se forma pliuri. conducte) prin etansare reprezinta puncte singulare care trebuie tratate cu maximum de atentie. iar instalatorul geocompozitului va semna un . Orice portiune din sistemul de impermeabilizare care prezinta defecte trebuie marcata pe planul de punere in opera. Inainte de instalarea geocompozitului. Daca geocompozitul a fost lasat descoperit. Instalarea geocompozitului nu se poate face pe ploaie. Nu se va instala o suprafata mai mare de geocompozit bentonitic decat poate fi acoperita imediat de geomembrana din PEID. si au existat precipitatii produsul poate fi compromis datorita hidratarii necontrolate a bentonitei fara efort normal. aceasta va avea dimensiunea zonei ce poate fi acoperita cu geocompozit intr-o zi. utilizand personal uman pentru a ajusta pozitia. suprafata suport va fi inspectata de catre reprezentantul furnizorului/instalatorului impreuna cu beneficiarul sau reprezentantul acestuia pentru a se aproba calitatea lui.. Daca transeea de ancorare se executa intr-o argila sensibila la variatii de umiditate. In faza de montaj pana la realizarea definitiva a ancorajului.

respectiv respectarea latimii de suprapunere. numar) si data de productie a rasinii.2. parte a sistemului de etansare pot fi expuse conditiilor atmosferice locale pentru perioade de pana la 6 luni. va realiza seturi de incercari care sa demonstreze ca produsul va fi conform acestor specificatii si va fi corespunzator pentru a fi folosit in scopul lucrarii. a directiei imbinarilor.pozitionarea corecta a fasiilor de geocompozit in conformitate cu planul de punere in opera mentionarea pe planul de punere in opera a eventualelor modificari de pozitie si a eventualelor petice corectitudinea realizarii imbinarilor prin suprapunere.2 Geomembrana din PEID 9. numele producatorului rasinii unitatea producatoare).7. 9. Toate materialele asternute ca parti ale sistemului de etansare vor avea garantie de nu mai putin 120 de ani asa cum vor fi incorporate in Lucrarile Permanente.2.2 Materia prima si modul de confectionare al Geomembranei Geomembrana va fi confectionata din rasina polietilenica de cea mai buna calitate cu un continut de polimer reciclat ce nu depaseste 2% din masa produsului.7. 935 inainte de adaugarea de negru de fum (calamina). Controlul punerii in opera a geocompozitului va urmari: . si care se conformeaza cel putin exigentelor de mai jos. date de identificare (nume de comercializare. Antreprenorul sau subantreprenorul sau de specialitate.7. Greutate Specifica (ASTM D792 Metoda A sau ASTM D1505): > 0. inainte de inceperea operatiunilor de asternere din santier. • Copie a certificatelor de calitate emise de catre furnizorul rasinii continand date referitoare la densitatea si coeficientul de lichefiere. 119 . aprobat. Trebuie avut in vedere ca elementele de natura granulara. Modul de realizare a ancorarii la partea superioara a taluzului - - 9. urmatoarele informatii: • Originea materialului (numele furnizorului de rasina. Antreprenorul va furniza Consultantului.1 Exigente referitoare la stratul din geomembrana Stratul de geomembrana din PEID va avea grosimea de 2mm va fi lis pe ambele fete si se va poza in conformitate cu notele din plansele din proiectul de executie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Instalarea va incepe de la cotele superioare spre cotele inferioare pentru a se impiedica infiltrarea apei de precipitatii pe sub geocompozi.

9. E 190/2.3 Livrare La livrarea pe santier Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului un certificat de controlul calitatii pentru fiecare dintre rulourile livrate.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • Rapoarte ale incercarilor efectuate de producator in vederea verificarii calitatii rasinii folosite pentru producerea geomembranei.7. care trebuie sa includa greutatea specifica (ASTM D792 Metoda A sau ASTM DL505) si coeficientul de lichefiere (ASTM D1238 Conditia 190/2. P 190/5 DIN EN ISO 1133 (190°C/5 Kg) ASTM D 1238 Cond. sau metode similare si echivalente acestora. Rezultatele incercarilor de calitate dupa modelul din tabelul de mai jos. Proprietate Grosime nominala Latime rulou Metoda de incercare ASTM D 5199 DIN EN ISO 9863-1 ASTM D 1505 UM mm mm Valori 2.94 Densitate ASTM D 792 DIN EN ISO 1183-1/A ASTM D 1238 Cond. evaluate prin utilizarea metodelor de incercare indicate in specificatii.00 > 5000 ≥ 0.16 g/cm3 Coeficient de alungire la curgere g/10 min ≤ 3.0 Rezistenta de intindere la limita de ASTM D 6693 curgere DIN EN ISO 527-3 Alungirea la curgere ASTM D 6693 DIN EN ISO 527-3 16 10-12 120 .2.16 g/10 min Kg) MPA % ≤ 1. 16). Materialul va fi incercat in conditii de imbibare cu apa. Incercarile se vor realiza in conformitate cu ASTM D 5321-92: “Metode de incercare standard pentru determinarea coeficientilor pamanturilor si al materialelor Geosintetice sau coeficientul de frecare dintre straturile realizate din materiale Geosintetice prin metoda forfecarii directe”. • Enumerare a proprietatilor materialului incluzand cel putin toate exigentele specificate. Certificatul se va anexa Raportului de asigurarea calitatii intocmit la finalul operatiunilor de asternere care va include: Numerele si codurile de identificare ale rulourilor.0 Coeficient de curgere DIN EN ISO 1133 (190°C/2.

Toate componentele geo-membranelor vor fi depozitate ridicat de la nivelul solului si vor fi intretinute in stare uscata. 121 . curata. initial. Antreprenorul va aduce la cunostinta Consultantului descoperirea oricaror defecte sau deteriorari ale rulourilor si va inlocui materialul deteriorat. pentru depozitarea rulourilor. pentru a evita potentiala deteriorare a stratului. inainte de asternerea membranei in santurile de ancorare. Amplasamentul sau amplasamentele dedicate depozitarii vor fi aprobate initial de catre Consultanta. 9. 9. fara a desface rulourile.7. Antreprenorul va efectua o verificare a rulourilor in vederea descoperirii eventualelor defecte sau deteriorari. descarcarea si depozitarea geo-membranelor. furtului sau circulatiei vehiculelor.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Rezistenta de intindere la rupere Alungirea la rupere Continutul de negru de fum (calamina) Rezisten a la poansonare ASTM D 6693 DIN EN ISO 527-3 ASTM D 6693 DIN EN ISO 527-3 ASTM D 1603 ASTM D 4833 EN ISO 12236 MPA % % N N >26 700 2 700 5400 Rezistenta la rupere ASTM D 1004 DIN EN ISO 34-1/B 280 9.6 Asternere PEID Santurile de ancorare necesare pentru realizarea sistemului de etansare se vor excava in conformitate cu detaliile curpinse in plansele din proiectul de executie. ca: • Marginile santului acolo unde stratul intra in sistemul de ancorare sa fie uniforme. • Santul si umplutura sa fie lipsite de incluziuni care ar putea deteriora stratul. La livrarea pe santier a geo-membranelor. astfel incat sa se impiedice deteriorarea membranelor.7. fara incluziuni etc. precum si detalii cu privire la modul de instruire al personalului care va executa aceste operatiuni. Verificarea se va face.2. Aceasta Metoda va cuprinde detalii cu privire la echipamentele si utilajele ce vor fi folosite.2.2. inainte ca materialul sa fie livrat pe santier. • Stratul sa poata fi asternut fara probleme cauzate de existenta unor eventuale colturi ascutite. derularea facandu-se doar daca este descoperita sau banuita existenta acestor defecte sau deteriorari. o Metoda de lucru in care va detalia conditiile de siguranta in care trebuie sa se realizeze transportul.4 Transport si Manipulare Antreprenorul va intocmi. incarcarea. pazita impotriva vandalizarii.5 Depozitare Antreprenorul va pregati o suprafata nivelata si bine uscata. drepte.7. Antreprenorul trebuie sa verifice.

care va include.11 GraficuI de asternere Campurile vor fi asternute cate unul. i. Codul de identificare a campurilor de asternere va fi cat mai simplu si logic.2. ce urmeaza a fi imbinata pe amplasament.2. pregatita in conformitate cu cele descrise in aceste Specificatii. imediat inainte de inceperea lucrarilor de asternere a geo-membranei.7.8 Pregatirea stratului suport in vederea asternerii Geomembranei Consultantul va inspecta si aproba suprafata stratului suport (argila geosintetica GCL). .10 Indentificarea campurilor de asternere Un camp de asternere va fi reprezentat de unitatea de suprafata a geo-membranei. pozitia si data asternerii fiecarui camp de geo-membrana. dar nu se va limita la.7. 9. un camp de asternere va fi un rulou sau pozitia unui rulou decupat pe amplasament. 9. Orice masuri de reparare a stratului de argila geosintetica vor fi convenite cu Consultantul inainte de a putea fi executat de catre Antreprenor.7.2. Consultantului i se va inainta un Raport zilnic al executiei. precum si localizarea zonelor reparate. 9.7.2. Acest cod de identificare va fi convenit cu Consultantul. incluzandu-se localizarea punctelor in care s-au executat incercari. 9. urmatoarele informatii: Numele personalului din executie Detalii ale desfasurarii operatiunilor Detalii referitoare la campurile asternute 122 .2. Antreprenorul va inregistra codurile de identificare.7. La momentul asternerii Antreprenorul va codifica fiecare camp de asternere (de forma numerica sau litere-cifre).„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Se remediaza imediat orice fel de defecte in executia santului care ar putea reduce calitate operatiunii de asternere a stratului. e. Acest plan va fi actualizat in fiecare saptamana mentionandu-se succesiunea reala de asternere a membranelor. 9. Orice schimbare va fi convenita cu Consultantul. Astfel actualizat planul va fi apoi inaintat Consultantului.9 Localizarea campurilor de asternere Campurile de asternere vor fi amplasate de ctre Antreprenor in conformitate cu planul propriu de amplasare si cu Specificatiile. si fiecare camp va fi imbinat imediat dupa asternere (pentru a minimiza numarul de campuri neasigurate).7 Planul campurilor de asternere Antreprenorul va intocmi un plan detaliind configuratia campurilor de asternere si localizarea acestora in cadrul amplasamentului.

Inlaturarea acestora din lucrarea va fi consemnata in mod corespunzator de catre Antreprenor. Daca exista intarzieri la asternerea geo-textilei si/sau a stratului de pietris peste membrana. Se asigure ca metoda folosita pentru derularea membranei nu produce deteriorarea suprafetei suport. nu poarta incaltaminte necorespunzatoare. astfel incat sa nu produca deteriorarea geo-membranei si sa previna eventuala ridicarea acesteia din cauza vantului. Se asigure ca metoda folosita de asternere a membranei minimizeaza riscul de producere a incretirilor (in mod special incretiri in zona de suprapunere a doua campuri adiacente). anvelorpe). Campul nou trebuie lasat sa ajunga la aceeasi temperatura cu cel deja asternut si expus astfel incat acesteasa se intinda in aceeasi masura. Sa verifice ca suprafata suport pregatita pentru asternerea geo-membranei nu a suferit deteriorari. care au fost respinse la inspectie. in trecere sau lucrand pe stratul de membrana PEHD vor purta incaltaminte cu talpa moale. sau din alte cauze. Tot personalul implicat in operatiune. prin circulatie peste ea. 123 . Incarcatura temporarea sau ancorarea se vor inlatura inainte de asternerea geo-textilei si/sau a stratului de pietris. in conformitatea cu sarcina suportata.13 Deteriorari Antreprenorul va verifica fiecare element al geo-membranei. g. si va fi corespunzatoare in momentul asternerii. pronuntate. Antreprenorul va informa Consultantul in ceea ce priveste suprafetele de geo-membrane care trebuie reparate si care vor fi gata de inspectia in vederea aprobarii.12 Metoda de asternere Antreprenorul va fi obligat sa: Se asigure ca nici un echipament sau utilaj folosit in executia lucrarilor nu va produce deteriorarea geomembranei pe durata manipularii acesteia. dupa asternere si inainte de imbinare pentru a descoperi eventualele suprafete deteriorate. Antreprenorul va informa imediat pe Consultanta in cazul in care oricare dintre operatiunile mentionate mai sus nu pot fi realizate.7.2. Antreprenorul va asterne peste aceasta din urma.2. . Se asigure ca intreg personalul care realizeaza operatiunea de asternere a geo-membranei nu fumeaza. astfel incat sa se minimizeze suparafata de geo-membrana neprotejata. Se asigure minimizarea suprafetelor de geo-membrana in contact direct cu traficul din operatiunile de asternere a geo-textilei si/sau stratului de material granular si sa asigure protejare suprafetelor pe care se preconizeaza un trafic excesiv. sau va fi angajat in alte activitati care ar putea duce la deterioarea geo-membranei. Se va da o atentie deosebita asigurarii sigurantei personalului la momentul derularii rulourilor in vederea asternerii acestora pe suprafete cu pante abrupte. Va asterne straturile de geo-textil si/sau de pietris cat mai curand dupa finalizarea incercarilor de asigurarea si controlul calitatii. vor fi marcate si inlaturate.7. ori datorita caldurii excesive. saci cu nisip.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Geo-membrana deteriorata sau portiuni deteriorate din geo-membrana. 9. de la data acceptarii sale. o sarcina temporar suficienta si/sau va acora membrana (e. scurgerilor de hidrocarburi.

La colturi si in zonele cu forme geometrice neregulate se vor reduce la minimum numarul imbinarilor. e.7. Sub aparatul de sudura se aseza o bucata lisa de material sau placa termoizolanta pentru a preveni deterioararea PEHD.2. Aparatul de sudura prin extrudare va fi echipat cu dispozitive de transmitere a temperaturii realizate in aparat la doze si la cilindrul de extruder. decat in cazul unei autorizari explicite. zona de imbinare va fi curata si lipsita de umezeala. 124 .2. praf. Curatarea. se va finaliza cu cel mult o (1) ora inaintea inceperii operatiunii de sudura prin extrudare (in cazul sudurii prin impanare aceasta operatiune nu va fi necesara). polizarea fasiilor de imbinat. Aparatul de sudura prin extrudare va fi curatat inainte de inceperea operatiunii de imbinare. murdarie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Antreprenorul se va asigura ca: Echipamentele folosite pentru realizarea imbinarilor nu vor deteriora geo-membrana. In cazurile in care lungimea totala a rulourilor nu trece peste baza pantei. scotandu-se din cilindrul de extruder toata cantitatea de material extrudat degradat de caldura. Generatorul electric va fi asezat pe o suprafata nivelata astfel incat sa nu produca degradarea geomembranei. Fasiile de imbinare se vor realiza prin suprapunerea a minimum 75 mm din campurile adiacente in cazul sudurii prin extrudare si 100 mm pentru sudura de impanare prin topire la cald. ramasa. conform si compatibil cu acela folosit pentru numerotarea campurilor de asternere . nici sa dizolve polimerul si nici sa fie periculos pentru sanatatea operatorilor si nici sa polueze mediul. Orice alte proceduri alternative de realizare a imbinarilor. 5 m distanta de baza pantei sau zonele in care pot aparea eventuale puncte de concentrare a eforturilor. Antreprenorul si Consultantul vor conveni asupra unui sistem de numerotare a imbinarilor. i. . Antreprenorul va verifica daca: Inainte de realizarea imbinarii.7. marginile campurilor de asternere se pot imbina cu conditia ca aceste margini sa fie decupate la un unghi mai mare de 45° pentru a minimiza tensiunile din imbinare. orientate in lung. Agentii de curatare nu trebuie: nici sa provoace infoierea. la mai putin de 1. Aparatul are in dotare dispozitive de transmitere a temperaturilor aplicabile. vor fi detaliate si inaintate Consultantului pentru aprobare.15 Echipamente si produse pentru realizarea imbinarilor Procedeele recomandate/aprobate pentru realizarea imbinarilor campurilor de asternere sunt: procedeul de sudura prin extrudare si cel de sudura prin impanare (prin topire la cald). resturi si orice alt gen de impuritati.14 Imbinarea campurilor din PEHD in vederea realizarii sistemului de etansare In general. Nici o imbinare orizontala nu se va executa. 9. Aparatul de sudura prin impanare va fi un dispozitiv automat montat vehicular care produce o imbinare dubla cu spatiu de aer inclus. imbinarile trebuie orientate paralel cu directia pantei maxime. si nu in plan transversal pantei.

furtuna de praf.7. consecutive. in general de Antreprenor va fi: Rulourile de membrana se vor suprapune pe minimum 100 mm in cazul sudurii prin impanare si 75 mm in cazul sudurii prin extrudare (in cazul in care nu exista alte indicatii. Inainte de inceperea operatiunilor de sudare propriu-zise se vor face incercari de sudura astfel incat aparatura sa fie calibrata corespunzator in vederea realizarii unor conditii corespunzatoare de sudura. 9. Mostrele vor fi incercate la desprindere fie tragandu-se cu mana de ele. Daca cedeaza in imbinare. si ori de cate ori aparatul va fi oprit si se raceste) si pentru fiecare aparat care se foloseste.2.16 Conditii atmosferice pentru realizarea imbinarilor Sudura sau asternerea campurilor nu se va realiza in cazul: precipitatiilor de orice fel. succesiunea operatiunilor necesare pentru realizarea imbinarilor urmata.7. sau in conditii de vanturi puternice.17 Imbinari de incercare Aceste imbinari se vor realiza pe bucati de geomembrana in vederea verificarii conditiilor de sudura. 9. incercarea se repeta dupa ajustarea echipamentului.2.7. Esantionul de incercare are cca 1. Daca imbinarea cedeaza din nou atunci nu vor fi acceptati nici echipamentul si nici operatorul. 0 m lungime pe 300mm latime (dupa imbinare) cu sudura realizata pe directia cea mai mare. Consultantul va fi imediat informat in cazul aparitiei unor probleme datorate conditiilor atmosferice. dupa pranz. stipulate in mod expres de catre 125 . apa statatoare. 9. nu se va executa sudura pe perioade cand temperatura la suprafata membranei din PEHD va fi sub -5° C sau peste 35° C. fie prin folosirea unui tensiometru. Astfel de imbinari de incercare trebuie realizate la inceputul fiecarei sesiuni de sudura (inceput de zi. Doua mostre alaturate. de incercare. Aceste imbinari de incercare se vor realiza in conditii identice cu conditiile in care se va realiza sudura pe amplasament. fiecare avand 25 mm latime. si mostrele nu trebuie sa cedeze in imbinare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Imbinarile vor fi aliniate si vor prezenta cat mai putine incretituri si “guri de peste”-goluri de sudura.2. dar cel putin 75mm. nici in timpul si nici imediat dupa producerea acestora. vor fi taiate din esantionul de incercare.18 Procedura Generala de realizare a imbinarilor In cazul in care nu exista alte specificatii exprese. Conditiile atmosferice normale in care va fi recomandabila realizarea operatiunilor de sudura sunt: Nu se va executa nici un fel de operatiune de sudura la temperaturi ridicate care ar putea afecta sanatatea echipei de operatori. si nu vor mai fi folositi la operatiuni de aceasta natura pana nu sunt corectate deficientele respective si pana nu se executa doua suduri reusite. in conditii de umezeala excesiva. Suprapunerile de sudura vor avea valorile nominale de 100mm. In plus. Consultantul va asista la realizarea acestor incercari .

2.20 Incercarea cu Vacuum Aceasta incercare se realizeaza in principal pe sudurile prin extrudare si poate fi folosita la incercarea sudurilor prin impanare atunci cad geometria sudurilor face imposibila sau impracticabila incercarea prin presiune de aer sau atunci cand se incearca localizarea cu precizie a unui defect ce se presupune ca persista dupa ce s-a realizat incercarea prin presiune de aer. inainte de realizarea sudurii. si un manometru care sa masoare vacuumul din compartiment. Toate imbinarile transversale se vor executa. Incercarile nu dau informatii referitoare la rezistenta imbinarilor. folosind un echipament de incercare cu vacuum.2.7. Solutie de sapun. o fereastra transparenta de vizualizare. pe toata lungimea acestora. De asemenea vor fi inaintate Consultantului rezultatele tuturor incercarilor. din plastic pentru a fi plasat direct sub membranele suprapuse ce urmeaza a fi imbinate. care atarna. Orice incercare ce urmeaza sa fie realizata va fi adusa din timp la cunostinta Consultantului. 9. a unuia de incercare prin scintilatie. in plan paralel cu imbinarea. Scopul acestor incercari nedistructive va fi verificarea continuitatii imbinarilor. Incercarile de continuitate pe masura derularii operatiunii de sudare si nu la finalizarea tuturor imbinarilor din camp. format dintr-o carcasa rigida. de forma ovala sau rotunda depasind taietura cu cel putin 150mm pe toate directiile. Echipamentul de incercare are urmatoarea componenta: Un ansamblu de compartiment de vacuum.19 Incercari de continuitate nedistructive pentru imbinari Antreprenorul va realiza incercarea nedistructiva pentru toate imbinarile. Cutele din zonele de suprapunere se vor taia de-a lungul coamei cutei astfel incat sa se realizeze o suprapunere plana.7. galeata si o perie mare. 126 . protector. 9. pentru a preveni formarea umiditatii intre membranele de sudat si/sau pentru a asigura un ritm bun de deplasare pentru echipamentul de sudura prin impanare. a unuia de incercare prin presiune de aer. sau a oricarei alte metode aprobate. In cazul sudurii prin impanare realizate pe un strat suport umed sau noroios.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini producator). Imbinarea se va intinde pana la campurile din peretii celulei si cel putin pana la baza santului de ancorare. se va decupa in zona ce urmeaza a fi sudata prin extrudare si zona de sudat se va aseza. va fi necesara asezarea unui sub-strat. la intersectii. un orificiu sau un sistem de supape. Un tub de presiune/vacuum din cauciuc cu fitinguri si elemente de legatura. mop sau ansamblu de stropire. Cutele taiate se vor imbina si orice portiune unde suprapunerea nu va fi corespunzatoare va fi peticita cu o bucata din aceeasi geo-membrana. portabil. Un recipient de vacuum din otel si un ansamblu de pompe echipat cu un sistem de control al presiunii si conducte de legatura. Partea superioara. o membrana moale din neopren atasata unui buton. prin sudura prin extrudare.

Pierdere permisa Diferenta Maxima de admisibila dupa 5 minute presiune 127 . Membrana va fi lasata sa se raceasca cel putin 2 ore inainte de a incepe incercarea. Incercarea se va derula urmand urmatoarea procedura: Pe intreaga lungime a imbinarii se va insera o sarma continua de cupru. Echipamentul de incercare va fi reglat pentru a produce o tensiune de cca 10 KV pe milimetru grosime de geo-membrana de incercat. Specificatii pentru incercarea prin presiune pe sudurile cu cusatura dubla imbinate prin impanare la cald Grosime membrana de Minimum Initial (kN/m2).21 Incercarea prin scintilatie Echipamentul va fi compus din: Dispozitiv de incercare cu bobina de inductie. Dupa ce s-a executat sudura se va astepta racirea ei. Imbinarile pe care s-au realizat incercarile cu Vacuum se vor mentiona in Raportul zilnic.7. Apoi sonda aparatului se va trece incet. debavurare. la o inaltime corespunzatoare. Se vor marca toate zonele unde apar bule de sapun si acestea vor fi reparate in conformitate cu Specificatiile. Zona reparata va fi retestata. cu reglaj continuu al inaltei frecvente in gama 15 la 30 KV Sarma de cupru.22 Incercarea prin Presiune de aer (Numai pentru imbinari duble prin topire) Echipamentul va fi compus din: pompa de aer (manuala sau mecanica) echipata cu manometru capabil sa genereze si sa mentina o presiune intre 25 si 36 psi (160 si 250 kPa). Un ac ascutit gol. Cand se observa producerea unei scantei intre sonda si cordonul extrudat de sudura lin locul respectiv exista un defect de sudare. 9. Maximum Initial (kN/m2).2.7. Un furtun din cauciuc cu fitinguri si elemente de legatura.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Incercarea trebuie realizata la minimum 35 kPa vacuum si pe o durata de 10 la 15 secunde. 9. de-a lungul fiecareia dintre marginile si pe centrul cordonului de sudura extrudata. Incercarea se face la cel putin o ora de la terminarea sudurii. Rezultatele obtinute pe sectiunea incercata se vor verifica prin comparatie cu urmatoarele criterii. Imbinarea se va pregati prin polizare. sau dispozitiv apobat de alimentator sub presiune.2. Locul se marcheaza si se fac reparatiile in conformitate cu specificatiile de fata.

Frecventa de esantionare se va masura ca medie pentru intreaga celula. Scopul acestor incercari va fi acela de a verifica daca sudurile sunt perfect integrate una cu cealalta si de a evalua rezistena acestor imbinari. la incheierea contractului si/sau la intalnirile anterioare inceperii lucrarilor. esantioanele pentru incercarile distructive se vor preleva cu o frecventa de minimum 1 esantion pentru fiecare 150m de sudura. 9. 9.7.2. Aceste locatii se vor stabili dupa cum urmeaza: Frecventa de realizarea a incercarilor va fi convenita intre Antreprenor si Consultanta.25 Procedura de esantionare Esantioanele se vor preleva si vor fi incercate de catre Antreprenor pe masura desfasurarii operatiunii de sudura.7.24 Localizare si frecventa Consultantul va alege locurile de unde se vor preleva mostrele.2. 2. zona se marcheaza si se repara in conformitate cu specificatiile de fata. date care dau indicatii asupra durabiliatii imbinarii. Incercarile distructive se vor realiza de catre Antreprenor pe mostre prelevate din zone aleatoare indicate de catre Consultanta. Antreprenorul nu va permite acoperirea nici unui strat de etansare pana la finalizarea procedurilor de asigurare a calitatii si incercarilor spre satisfactia Consultantului. Incercarile distructive implica folosirea a 2 tehnici: 1) incercarea la forfecare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini (kN/m2). 9.23 Incercari distructive Incercarea distructiva a imbinarilor permite singura evaluare directa a rezistentei imbinarii si a eficientei sudurii.7.2. Incercarea reazistentei imbinarii se va executa pe durata executiei sudurii. Sudorul nu va fi instiintat despre locul de unde se vor preleva esantioanele pentru incercare. si nu la momentul finalizarii tuturor imbinarilor din camp. si 2) incercarea la exfoliere. Antreprenorul va: 128 . Daca nu se prevede altfel. 0 mm 200 240 15 Daca incercarea pe sectiune nu indeplineste aceste criterii.

300 mm x 300 mm.7. atunci se considera ca intreg esantionul va fi non-conform.7. Va repara imediat toate gaurile din geo-membrana rezultate in urma prelevarii de esantioane pentru incercari distructive in conformitate cu procedurile de reparare descrise in prezentele specificatii. 9. Continuitatea din noile imbinari ale zonelor reparate se vor incerca in conformitate cu procedurile recomandate mai sus. se vor preleva doua cupoane-esantion initiale pentru incercarile in conditii de exploatare. Metodele folosite vor fi ASTM modificat. Valorile minime ale rezistentelor sunt cuprinse in tabelul de mai jos: Valori Minime Grosime Geomembrana Exfoliere Exfoliere Extrudare Impanare (kN/m) 2. Aceasta reprezinta proba martor si va fi astfel inregistrata de catre Consultanta. Fiecare cupon-esantion are 25 mm latime pe 150mm lungime cu imbinarea centrata pe lungime. se vor preleva doua tipuri de esantioane: Intai. cinci dintre ele la incercarea de exfoliere si cinci la cea de forfecare. 1m. Distanta dintre locurile de prelevare va fi de minimum 1.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Atribui un numar fiecarui esantion prin care sa se poata identifica imbinarea de referinta si esantionul si le va marca in conformitate. Una.26 Dimensiunile esantioanelor La locatia stabilita pentru prelevare. Antreprenorului pentru incercare. Cupoanele se vor incerca folosind tensiometrul.2. Daca ambele cupoane-esantion vor fi conforme cu specificatiile. D413 si D638. 0 mm 18 (kN/m) 23 Forfecare Extrudare (kN/m) 29 Forfecare Impanare (kN/m) 29 Daca mai mult de un esantion din oricare dintre cel doua grupuri de 5 se situeaza in afara limitelor admisibile. 9. daca va fi cazul. D4437. unul dintre cele doua cupoane se va taia in 3 parti care se vor distribui dupa cum urmeaza: Una.27 Incercari in conditii de exploatare Antreprenorul va preleva 10 (zece) cupoane de 25 mm latime din esantionul de incercare. si se urmeaza procedura descrisa anterior. 500 mm x 300 mm. In cazul in care oricare dintre cupoanele-esantion nu dau rezultatele asteptate in urma incercarii in conditii de exploatare. Va inregistra in Raportul zilnic localizarea (pozitia) esantionului. Cupoanele se vor incerca la exfoliere. laboratorului de incercari pentru asigurarea calitatii geo-membranei. atunci se va urma procedura descrisa.2. 129 .

Consultantului i se vor inainta toate rezultatele incercarilor. in afara limitelor admisibile. sudurile non-conforme ale geo-membranelor si alte situatii nesatisfacatoare vor fi. pe fiecare directie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Imediat ce vor fi disponibile.2. acoperirea zonelor de imbinare nonconforme) si le va prezenta in Raportul zilnic. zonele cu materii prime intacte sau orice alt semn de contaminare cu materiale straine.2. in cazul in care numarul punctelor de reparat de pe o cusatura se considera a fi foarte mare. zilnic si vor fi incluse ca modificari pe plansele continand descrierea lucrarilor efectiv executate (as-built drawings).7.29 Defecte si repararea acestora la sistemul de etansare PEHD Toate zonele de imbinare si cele fara imbinari ale geo-membranei vor fi examinate de catre Antreprenor in vederea identificarii unor defecte. identificate in Raportul zilnic. vor fi supuse unor serii de incercari nedistructive folosind metodele corespunzatoare descrise anterior. Materialele deteriorate si cele cu defecte vor fi identificate.7. materie prima intacta sau orice alt semn de contaminare cu materiale straine. Locurile in care se executa reparatii vor fi marcate corespunzator de Antreprenor. 0m distanta de punctul in care s-a inregistrat neconformitatea. gaurile. atunci se va reface sudura intre cele doua puncte astfel localizate. Urmarirea traiectoriei sudurii pana la un punct intermediar localizat la maximum 3. Toate imbinarile declarate conforme trebuie delimitate de doua puncte de prelevare de esantioane declarate conforme. incluziuni de aer. atunci se vor preleva esantioane standard.28 Proceduri de urmat in cazul neconformarii la cerintele incercarilor distructive Ori de cate ori se intampla ca esantioanele sa prezinte rezultate la incercari. Locul fiecarei zone necorespunzatoare din punct de vedere al exigentelor la incercarile nedistructive. Fiecare locatie suspecta. 9. Aceste desene vor fi disponibile in orice moment pentru verificare de catre reprezentantul Consultantului responsabil cu asigurarea si controlul calitatii. incluziunile de aer. atunci procesul se repeta pentru a stabili cu exactitate zona in care imbinarea trebuie refacuta. gauri. Se vor mentiona si activitatile de reparare/corectare a defectelor inregistrate. vor fi mentionate intr-un raport detaliat al defectelor de calitate si vor fi inregistrate in Raportul zilnic. Daca aceste esantioane suplimentare se dovedesc a fi conforme cu exigentele incercarii in conditii de exploatare. Daca oricare dintre aceste esantioane se dovedeste a fi nonconforma. de asemenea. Se vor mentiona si masurile luate pentru rezolvarea sau corectarea defectelor amintite. si sa preleveze cate un nou mic esantion pentru o alta incercare in conditii de exploatare. atat in ceea ce priveste calitatea imbinarii cat si calitatea zonelor fara imbinari. va 130 . Antreprenorul are doua optiuni: Refacerea imbinarii intre doua zone pentru care rezultatele testelor au prezentat valori conforme. Antreprenorul va documenta toate masurile luate in legatura cu numarul de incercari distructive nereusite (de ex. Daca si aceste esantioane sunt conforme. 9. declarate fiind neconforme la exigentele la incercari distructive. Defectele. Seful echipei de montori poate alege sa refaca o imbinare intreaga.

materialele si tehnicile de reparare vor fi aprobate anterior de catre Consultanta pentru fiecare tip de reparatie . Toate suprafetele trebuie sa fie curate si uscate la momentul executiei reparatiei. si vor avea toate marginile rotunjite cu o raza de cel putin 75mm.folosita pentru repararea lungimilor mari de imbinari sau a imbinarilor cu defecte. In plus. reparatia se va reface si se va reincerca pana cand se vor obtine rezultate conforme. 9.7. 131 . in urma acestor incercari. Re-sudarea – se va scoate pe toata lungimea imbinarea si se va re-suda.2.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini fi marcat de catre Antreprenor si va fi reparat. Acoperirea . a rupturilor si a zonelor contaminate cu materii straine. porilor sau a altor defecte minore locale. Procedurile.30 Procedura de reparare a Geomembranei Orice portiune de geo-membrana care rezulta non-conforma in urma efectuarii incercarilor nedistructive se va repara. Exista mai multe procedee de reparare a acestor zone. Zonele respective nu se vor acoperi pana cand rezultatul incercarilor nu demonstreaza conformitatea lucrarii amintite cu exigentele. dupa cum va fi cazul.folosita pentru repararea gaurilor mici. se dovedesc a fi conforme se vor constitui ca model de reparatie corespunzatoare. e.2. Peticele si invelisurile vor depasi cu cel putin 150mm marginile defectelor. Invelirea .folosita pentru repararea zonelor mici de imbinare prin extrudare. 9. folosita si ca alternativa la metoda invelirii. Reparatiile care. Decizia finala referitoare la procedura de reparatie corespunzatoare se va conveni de catre Consultanta si Antreprenor. acolo unde imbinarea suprapunerilor nu va fi corespunzatoare.folosita pentru repararea zonelor necorespunzatoare care prezinta cusaturi care au margini expuse i.7. metoda folosita acolo unde imbinarea s-a dovedit necorespunzatoare pe lungimi mari.31 Verificarea Reparatiilor la Geomembrane Fiecare reparatie va fi incercata nedistructiv folosindu-se metodele descrise mai sus. trebuie sa fie satisfacute si urmatoarele prevederi: Suprafetele de geo-membrana care urmeaza a fi reparate se vor poliza (lustrui) cu cel mult o ora inainte de executia reparatiei. Polizare (curatire) si re-sudare . Procedurile respective includ: Peticirea – folosita pentru repararea gaurilor mari. Daca insa rezultatele incercarilor indica neconformitati. Sudura sau imbinarea prin puncte . Toate echipamentele de imbinare folosite la executia reparatiilor trebuie sa fie echipamente aprobate.

ce se va folosi in scopul acestui proiect sunt: Proprietate Materie prima Masa pe unitate de suprafata Grosime Rezistenta md/cmd** admisibila la rupere. Plansele cu asezarea reala a campurilor de membrana vor fi finalizate si aprobate.3 Geotextile de protectie 9.32 Aprobarea sistemului de etansare Sistemul de etansare al geo-membranei va fi aprobat cand: Toate materialele componente ale sistemului vor fi asternute si imbinate. Va fi finalizata si verificarea conformitatii tuturor imbinarilor si a tuturor reparatiilor inclusiv incercarile asociate acestor operatiuni. **md = directia de deplasare utilaj. tip folie monostrat perforata din fibre de bumbac netesute.2. Specificatiile tehnice referitoare la geotextila de protectie.000 (PP).7.90 / ≥ 60 / ≥40 ≥10. 9.7. Alungire la forta maxima la rupere. Metoda incercare EN ISO 9864 EN ISO 9863-1 EN ISO 10319 de Unitate Valori g /m2 mm kN/m % N Polipropilena alba 2000 10 .12 80 . la operare. Antreprenorul va aduce la cunostinta Consultantului orice activitate de demobilizare. EN ISO 10319 md/cmd** Forta de strapungere EN ISO 12236 = pe baza.7.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9.1 Specificatiile referitoare la Materiale de Protectie Geotextile Protectia geotextila se va folosi pentru a proteja sistemul de etansare geosintetic impotriva ruperii si uzurii pe parcursul lucrarilor de instalare si impotriva eventualei deteriorari provenite din particulele granulare ale stratului de drenare. Rapoartele zilnice vor fi completate. *cmd = transversal directiei de deplasare utilaj 132 .3.

In zonele plane nu trebuie pastrata vreo orientare particulara referitoare la asternere. taluzuri inclinate. Rulourile geotextile se vor asterne pe pante. Geotextil va fi ancorata in acelasi sant in care s-au ancorat si stratul de argila geosintetica si geomembrana din PEHD.3. raportate. Partile ce trebuie reparate vor fi mentionate. cca 20-25 cm la muchiile foilor si cca 50 cm la marginile foilor. Toate rulourile geotextile se astern fara a forma cute sau incretituri. se va intocmi procesul verbal si se va prezenta Consultantului pentru aprobare. In general nu sunt permise suprapunerile transversale adiacente. 133 . 9.3 Inspectii si Reparatii Dupa instalare. Inspectia va include: suprapunerile si aliniamentele. totusi.3.7.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Se permit. suprapuneri in forma de T. Geomembrana PEHD trebuei curatata cu o perie pentru a inlatura orice pietre si resturi care ar putea produce strapungerea membranei PEHD. va repera orice defecte sau deteriorari aparute in timpul instalarii. 200°C) cel putin la fiecare 50cm.2 Instalare Asternerea geotextilului de protectie se va desfasura in conformitate cu un plan de asternere pregatit de catre Antreprenor si aprobat de catre Consultanta. urmandu-se prevederile din plansele din proiectul de executie. Suprafata astfel curatata trebuie inspectata in vederea aprobarii de catre Consultanta. Rulourile geotextile vor fi suprapuse in mod obisnuit intr-un sistem similar cu acela al placilor pentru invelitori ceramice. reparate si in final re-inspectate. Foile adiacente se fixeaza una de alta prin sudura cu aer fierbinte (la aprox.7. astfel incat imbinarea sa curga paralel cu directia de panta maxima. inainte de asternerea geotextilei. se va face o inspectie vizuala a ruloului si a imbinarii.

in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.1 Lucrari de terasamente 9. cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor. Antreprenorul este obligat sa efectueze. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor. prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de specialitate. 134 .8. efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. la cererea beneficiarului. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini.1 Generalitati Prevederi generale La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare.8 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE DRUMURI 9. Antreprenorul va asigura.8.1.

2 Materiale folosite Pamanturi pentru terasamente La executarea terasamentelor se vor utiliza paminturi tip ‚”1” si ”2” clasificate conform STAS 1243 . umflare libera redusa sau 4b medie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. praf nisipos. praf argilos. foarte sensibile la inghet-dezghet organice (MO > 5%) cu o compresibilitale sl umflare 4c libera redusa si sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet anorganice cu compresibilitale si umflare 4d libera mare. Pamanturi coezive: nisip prafos. praf. argila prafoasa nisipoasa.88 si STAS 2914 (tabelul 1a si 1b. sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet Conform Casagrande < 35 < 70 Mediocra ≤ 10 < 40 Mediocra > 35 > 7o Rea organice (MO > 5%) cu 4e compresibilitale mijlocie si umflare libera redusa sau medie foarte sensibila la < 35 < 75 Rea 135 . argila nisipoasa.) Tabelul 1a Granulozitate Indice de plasticit ate IP pentru monogramei fractiune a sub mm < 10 Umflar e libera UL % Calitate\= -9 material 0. argila. nisip argilos. argila grasa anorganice cu compresibilitate si umflare 4a libera redusa. sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet anorganice cu compresibilitale mijlocie. argila prafoasa.8.5 pentru terasame nte < 40 Mediocra Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pamant Simbol 4.1.

Pamanturi necoezive medii si fine (fractiunea mai mica de 2mm reprezinta mai mult de 50%) Nisip cu pietris.5 mm 1. nisip idem 2a insa uniforme mare. Nisip cu pietris. idem 1a. Tabelul 1b Granulozitate neuniformitate Un Umflare liberaUL % – 0 Mediocr a – – ≤ 10 – ≤ 40 ≥ 20 ≥ 40 – > 10 Foarte rea > 40 Indice de plastici tate IP pentru fractiun ea sub 0. neuniforme (granulozitate continua) sensibilitate mijlocie la 2a inghet-dezghet. nisip mare. fara sa fie luate masuri speciale. Pamanturi necoezive grosiere fractiunea mai mare de 2mm reprezinta mai mult de 50%) Blocuri. (granulozitate 2b discontinua) 3. insa uniforme pietris. la orice inaltime de terasament. Pamanturi necoezive medii si fine (fractiunea mai mica de 2mm reprezinta mai mult de 50%) cu liant constituit din pamanturi coezive. 3a fractiunea libera prezinta umflare libera. 1a insensibile la inghetdezghet si la variatiile de <1 umiditate Simbol Conform monogramei Casagrande Coeficient de Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pamant >5 < 10 < 20 Calitat e materia l pentru terasa mente Mediocr a ≤5 2. foarte sensibile la inghet-dezghet Sectiunea II: Caiet de sarcini – > 40 Foarte rea Materiile organice sunt notate cu MO Paminturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice.dezghet. cu parti fixe. bolovanis. clasificate ca mediocre in cazul in care conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 privind prevenirea degradarilor provocate din inghet .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE inghet-dezghet organice (MO > 5%) cu compresibilitale mare. mijlociu sau fin. umflare libera medie sau 4f mare. insensibile la variatiile <6 de umiditate >5 < 20 < 40 Mediocr a ≤5 Rea cu multe parti fine. mijlociu sau fin cu liant prafos sau argilos. foarte sensibile la inghet-dezghet. respectiv ≥6 contractie redusa idem 3a insa fractiunea fina prezinta umflare 3b medie sau mare Rea 136 . Paminturile prafoase si argiloase. (granulozitate 1b discontinua) cu foarte putine parti fine nruniforme (granulozitate continua.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Apa de compactare Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie.4 Executarea terasamentelor Pichetajul sl bornarea lucrarilor 137 . 9. Caracteristici care se verifica Frecvente minime determinare conform STAS Granulozitate Limite de plasticitate Coeficientul de neuniformitate Pentru paminturile folosite in rambleele din 4 Caracteristicile de compactare – spatele zidurilor – paminturilor folosite la protectia rambleelor -o 5 Umflare libera 1913/12-88 O incercare la fiecare: 6 Sensibilitate la inghet-dezghet – 2000 mc pamint pentru rambleu – 250 ml drum in debleu 7 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1 -82 1709/2-90 1913/13-83 In functie de heterogenitatea pamintului utilizat. 9.3 Verificarea calitatii paminturilor Verificarea calitatii pamintului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia prevazute in tabelul c . Tabel 2 Metode de Nr.8. crt.8. Adaugarea eventuala a unor produse. insa nu va 1913/5-86 fi mai mica decit o incercare la 5000 mc 1 2 3 1913/4-86 730-89 Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.1. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului in afara de terasamentele din spatele lucrarilor de arta.1. destinate sa faciliteze compactarea nu se face decit cu aprobarea proiectantului si beneficiarului in care se vor preciza si modalitatile de utilizare.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Pichetajul este efectuat prin grija beneficiarului de catre antreprenor.5 Lucrari pregatitoare Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate: asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si subterane demolarea constructiilor existente. Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. etc. vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene.conform documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber antreprenorului. Aceste lucrari se fac de comun acord cu beneficiarul si proiectantul. Aceste lucrari se vor efectua pe intreaga zona a proiectului ocupat de constructor cu scopul de a-si putea desfasura operatiile care-i revin conform contractului. ce trebuie inlaturate vor fi dislocate in bucati si depozitate apoi in locuri bine stabilite. inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. fata de cele prevazute in proiect. antreprenorul trece la restabilirea si completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou. aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.1. curatirea cu perie mecanica. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pina la adincimea de 1. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol. de telecomunicatii sau de alta natura. 138 . Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperelor de a restabili sau de a le restabili sau de a le reamplasa daca este necesar. Acestia se vor scoate in afara zonei de lucru. pina la aparitia pietrurii existente. de impuritatile aparute accidental (materii organo-vegetale si/sau pamintoase). Aceste lucrari se vor corela cu cele prevazute in proiect si in caz de neconcordante se va instiinta beneficiarul pentru a stabili sumele necesare. straturile de baza. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. Scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre antreprenor.00m sub nivelul platformei terasamentelor. in cazul in care se intilneste un strat bituminos in zona pina la 100cm sub cota proiectata. a intregii suprafete a pietrurii existente pe platformele sectoarelor de drum care se vor executa. bordurile. Cu ocazia efectuarii pichetajului. electrice. eventual suplimentare. 9. Materialele rezultate prin demolarea constructiilor vor fi descarcate intr-o zona care nu va afecta zona si aspectul estetic al drumului cit si mediul inconjurator in conformitate cu indicatiile inspector de santierlui. Toate imbracamintile din beton de ciment. acesta va fi scarificat iar materialul rezultat va fi compactat la densitatea aparenta prescrisa pentru rambleu sau va fi depozitat in vederea reciclarii. daca se apreciaza ca aceasta este necesara si oportuna.8. pe cheltuiala si raspunderea sa.

precum si pamintul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite vor fi transportate in depozite definitive. Executia debleelor Lucrarile de excavatii vor cuprinde toate sapaturile executate folosind utilaje adecvate fara a necesita explozivi. Excavatiile vor fi realizate la dimensiunile proiectate in coformitate cu tolerantele admise. cofraje sau alte lucrari temporare. sapaturile in zonele cu profil mic.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Fazele de lucru pentru excavatii vor cuprinde: incarcarea materialului excavat in mij loace de transport protejarea patului drumului cu material corespunzator si inlaturarea lui ulterioara inlocuirea materialului care a devenit necorespunzator (ca urmare a actiunii traficului de santier) afinarea sau dislocarea materialului inainte sau in timpul excavatiei manipularea materialului excavat evacuarea apei din excavatii sprijinirea marginilor sapaturii selectarea si separarea materialului excavatii suplimentare reclamate de constructor pentru spatiul de lucru.6 Miscarea pamintului Excedentul de sapatura ca si pamaturile din deblee care sunt improprii realizarii rambleelor. Excavatiile vor fi executate folosind echipamente si tehnologii adecvate selectate in conformitate cu tipul si calitatea pamintului ce trebuie excavat.7 Lucrari de excavatii Descrierea lucrarilor Aceste lucrari vor include excavatii largi cum sunt debleurile. excavatiile facute in scopul devierii sau a regularizarii cursurilor de apa. Abaterile de la dimensiunile specificate in plansa vor fi de max 1.5cm. rocile detritice naturale si alte materiale similare. prin inlaturarea materialului in exces fata de aceste cote. Paminturile obisnuite vor include paminturile necoezive cum sunt nisipurile. etc. cu distantele de transport.5cm pe directia verticala pe toata portiunea unde urmeaza sa se construiasca sistemul rutier inclusiv acostamentele acoperite. paminturile prafoase .1. reumplerea lor cu material corespunzator si compactarea Toate excavatiile vor fi executate in conformitate cu profilurile.1. 9. vor putea fi tolerate la formarea acostamentelor de pamint a zonelor mediane sau altor benzi deoarece acestea vor fi ulterior protejate cu pamint vegetal sau insamintate. In scopul de a usura realizarea patului la cotele stabilite in proiect. excavatii facute in scopul devierii drumurilor publice. Abaterile pe verticala mai mari de 1.8.8. schele. balasturile precum si argilele. cotele si pantele indicate in planse. in timpul operatiei de constructie se recomanda ca diferentele fata de cotele proiectate sa fie mai degraba pozitive decit negative. 139 .

eventual. sa fie mentionate in registrul de santier. Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga latime. in mod accidental. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3m sunt de ± 5 cm. In timpul executiei debleelor. modificata la cererea inginerului Tabelul 3 Denumirea incercarii Incercarea Proctor Determinarea continutului de apa Frecventa minimala a incercarilor Observatii 1 la 5000 mp 1 la 250 m de platforma Pentru fiecare tip de pamint Pe strat Pe strat Determinarea gradului de compactare 3 la 250 m de platforma 140 . Aceste acceptari trebuie.1. Debleele ajunse la cota vor suporta o compactare de suprafata care va fi executata de asa maniera incit sa se obtina pe o adincime de 30cm un grad de compactare de cel putin 100% Proctor normal. Nu se vor crea supraadinciri in debleu. in special. 9.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de debleu precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre beneficiarul lucrarii. in cazul in care. Compactarea stratului de forma va trebui sa permita atingerea unui grad de compactare de 100 Proctor normal. Va trebui. In cazul in care terenul intilnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de portanta dorita. Daca constata ca stabilitatea paminturilor nu este asigurata. in mod obligatoriu. beneficiarul va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala investitorului. sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung cu conditia ca apelor de scurgere naturala sa nu se adune in acest front. antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile de asa maniera incit paminturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleelor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie.8 Controlul compactarii Starea rambleului este controlata prin supravegherea beneficiarului pe masura executiei in urmatoarele conditii: controlul va fi strat dupa strat se va proceda pentru fiecare strat la urmatoarele incercari cu urmatoarea frecventa. apar asemenea situatii se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie beneficarul lucrarii si pe cheltuiala antreprenorului. antreprenorul trebuie sa ia de urgenta masuri de consolidari si sa previna imediat beneficiarul si proiectantul.8.

modului de deformatie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind incercarea Proctor determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe straturi si sectoare. grosimea stratului care se compacteaza). Amplasamentul pistelor de incercare poate fi ales in interiorul amprizei lucrarii cind programul general de executie permite aceasta. grosimea stratului. umiditate) sau mecanice (rezistenta la poansonare. in acest sens se urmareste daca materialul pus in opera este de aceasi calitate (granulozitate. controlind materialul si modul de executie al compactarii. umiditate) cu a materialului folosit la executarea platformelor experimentale pe care s-a efectuat compactarea de proba si daca se respecta tehnologia stabilita cu aceasta ocazie (tipul utilajului. timp in care urmeaza sa se execute lucrarile de laborator si sa se interpreteze rezultatele obtinute in vederea luarii deciziei. Dimensiunile minime ale sectorului pe care se executa compactarea de proba sunt: lungime > 30 m (exclusiv rampele de acces de la capete) latimea > 3. Prin cea de a doua cale controlul se desfasoara permanent. in mod obligatoriu. Numarul sectoarelor de incercare rezulta din numarul parametrilor variabili care pot interveni in tehnologia de compactare (tipul de utilaj. Compactarea de proba se executa pe portiuni limitate denumite si piste sau platforme de incercare cu scopul de a stabili pentru fiecare utilaj de compactare cu care urmeaza a se lucra grosimea optima a stratului si numarul minim de treceri prin care se realizeaza gradul de compactare prescris atunci cind pamintul are o umiditate apropiata de cea optima (Wopt ± 2 ). Verificarea modului in care materialele puse in opera au fost compactate este o garantie a comportarii in timpul exploatarii in bune conditiuni. Se poate controla executia unei compactari pe doua cai si anume: examinind rezultatele obtinute. numarul de treceri). umiditatea pamintului. natura pamintului. Aceasta receptie va trebui. Calitatea lucrarilor de compactare se verifica prin determinarea gradului de compactare "Gc" stabilit cu relatia: 141 . sau in exteriorul acesteia eventual intr-o zona apropiata de sursa de material (groapa de imprumut. Urmind prima cale se determina. balastiera) trebuind sa preceada cu citeva zile inceperea efectiva a lucrarilor de compactare. mentionata in registrul de santier. deformatia elastica) ale materialului. adica masurind sau apreciind calitatile fizice sau mecanice ale materialului compactat. Antreprenorul nu va putea cere receptia unui strat decit daca toate gradele de compactare corespunzatoare sunt superioare minimului prescris. dupa executarea compactarii. odata cu executarea lucrarilor de compactare. Pamintul pe care se face compactarea de proba trebuie sa aiba aceasi natura cu cel care urmeaza a fi utilizat la executarea terasamentelor pe santierul respectiv.5 m (cel putin dublul latimii utilajului de compactare) Amplasarea pistelor de incercare se va face in aliniament si pe cit posibil in teren orizontal. proprietatile fizice (densitate.

Proba care reprezinta cea mai mare densitate aparenta in stare uscata indica si umiditatea optima.1 Om in raport cu reperii pichetajului general.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini [%] in care: W.se detrermina pastrind constanta grosimea straturilor si a numarului de treceri.1. 142 . 9. se pastreaza constanta umiditatea optima.umiditatea aferenta acestui strat Stabilirea gradului de influenta a acestor factori se face in prealabil pe platformele experimentale sau pe fisii aparte.densitate in stare uscata a stratului de teren compactat ρ . Stabilirea numarului de treceri si a grosimii stratului se determina astfel: se executa mai multe fisii de umplutura in straturi de grosimi diferite. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor efectuate asupra calitatii si starii (umiditatii) pamintului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. Raportul n/h = minim .indica valoarea optima a celor doi factori de influenta. Verificarea trasarii axului sl a amprizei drumului Verificarea trasarii axului si a amprizei drumului se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului.8.9 Controlul executiei lucrarilor Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: verificarea trasarii si bornarii axei si amprizei drumului verificarea pregatirii terenului de fundatie verificarea calitatii si starii pamintului utilizat controlul grosimii straturilor asternute controlul compactarii terasamentelor controlul caracteristicilor platformei drumului controlul capacitatii portante. fiecare strat se compacteaza prin mai multe treceri succesive a mijlocului pina cind se obtine aceeasi densitate. Se iau apoi probe din fiecare strat la care se adauga densitatea aparenta in stare uscata si se reprezinta grafic in curba de compactare.densitatea materialului in stratul compactat W . [gr/cm3] . Toleranta admisibila fiind de ± 0. la care se variaza cite unul din factori mentinind constanti pe ceilalti doi astfel: Umiditatea optima . variind pentru fiecare strat procentul de umiditate.

In cazul paminturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata. Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitate in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor Normal STAS 1913/13-83. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie se stabilesc in functie de tipul pamintul de fundatie. In cazul paminturilor necoezive se va preleva o singura proba din fiecare punct care trebuie sa aiba un volum de minimum 1000cm3. aceasta trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pamint respectiv si utilajele folosite la compactare pentru a se asigura gradul de compactare si capacitatea portanta prescrisa. ax. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamint pus in opera.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Verificarea pregatirii terenului de fundatie Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse. In cazul probelor extrase din gropile de imprumut se va determina si densitatea in starea uscata. dreapta. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face in corelatie cu masuratorile cu deflectometru in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta. stinga) de pe ampriza variantelor de drum nou. etc. Verificarea grosimii straturilor asternute Grosimea fiecarui strat de pamint asternut la executarea rambleului va fi verificata. 143 . mijlocul si de la baza stratului atunci cind acesta are grosimi mai mari de 25cm si numai de la suprafata si baza stratului atunci grosimea este mai mica de 25cm. ax. Masuratorile cu deflectometru se vor efectua in profile transversale amplasate la maximum 25m unul dupa altul in trei puncte (dreapta. Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stinga. a umiditatii. iar daca nu corespund se continua compactarea concomitent cu alte masuri de imbunatatire a granulometriei.indicativ CD 31-94. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu pirghii conform instructiunilor tehnice departamentale . se va dispune fie continuarea compactarii. Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000mp de suprafete compactate. specificindu-se si eventualele remedieri necesare. fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv. se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon de 100 KN to are valori mai mari decit cea admisibila in cel mult 10% din punctele masurate. In cazul in care valorile obtinute nu sunt corespunzatoare celor prevazute. in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250m lungime. La nivelul terenului de fundatie de sub rambleu. Verificarea calitatii sl starii pamintului utilizat Verificarea calitatii pamintului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamintului conform tabelului 1a si 1b.

verificarea topografica a nivelmentului si determinarea deformabilitatii cu ajutorul deflectometrului cu pirghie sau a Dynatestului sau a altor metode agrementate. La nivelul platformei (patului) se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 100 KN are valori mai mari decit cea admisa. Tolerantele de nivelment admisibile impuse pentru patul drumului sunt ± 0. in ceea ce priveste suprafata platformei si nivelarea taluzelor. Receptia pe faze de executie In cadul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini. argila prafoasa nisipoasa. la nivelul patului drumului.8. nisip argilos Praf nisipos. tolerantele sunt cele aratate anterior in prezentul caiet de sarcini.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Nu se va trece la executia stratului urmator atit timp cit rezultatele verficarilor efectuate nu confirma realizarea gradului de compactare prescris. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii: 144 . Tabel 4 Tipul de pamint conform Stas 1243-88 Nisip prafos. in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. Controlul topografic al nivelmentului va fi facut pe profile din 20 in 20m. verificarea elementelor geometrice. argila nisipoasa. iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei trebuie sa poarte ambele semnaturi. Controlul caracteristicilor patului drumului Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si consta in verificarea gradului de compactare. praf argilos nisipos. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze.05m fata de prevederile proiectului. Portiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu pirghie. Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar si antreprenor. Deformabilitatea platformei drumului este stabilita prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie.10 Receptia lucrarii Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executie (receptii pe faze de executie) unei receptii la terminarea terasamentelor si unei receptii finale. Aceste date se urmaresc de catre beneficiar si se inscriu in cartea tehnica a drumului. 450 argila 9. praf argilos.1. compactarea ulterioara a stratului nefiind posibila. praf Valoarea admisibila a deformatlei elastice 1/100 mm 350 400 Argila prafoasa.

etc. nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului Receptia la terminarea lucrarilor Receptia la terminarea terasamentelor se efectueaza odata cu receptia sectorului de drum terminat.8.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini - trasarea si pichetarea lucrarii terminarea lucrarilor pregatitoare. verificindu-se: concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcin si a proiectului de executie natura pamintului din corpul drumului si din terenul de sub rambleu. inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor. inclusiv decaparea stratului vegetal pregatirea terenului de fundatie de sub rambleu terminarea terasamentelor la nivelul patului drumului. starea taluzurilor.11 Acte normative Anexa . cit si a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sau finala. Constructorul va avea in dotare toare dispozitivele necesare verificarii calitatii lucrarilor si la solicitarea inspector de santierlui de santier le va pune la dispozitia acestuia. Lucrarile nu se vor receptiona daca: nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cit si pe fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze) lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei se observa fenomene de instabilitate. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control. 9.1. cu prevederile caietului de sarcini starea de stabilitate. indepartarea apelor. Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere. Receptia finala La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele in perioada de garantie si daca acestea au fost intretinute corespunzator.documente de referinta 145 . ravinari ale taluzelor. concordanta gradului de compactare si a capacitatii portante realizate.

Conditii tehnice de calitate."Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. SR En 13450-2003 . Determinarea umiditatii. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor." STAS 1913/1 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Ordin comun MT/MI . Prescriptii tehnice. Terasamente." STAS 1913/4 ."Teren de fundare."Norme generale de protectia muncii" NSPM nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor" Reglementari tehnice CD 31 ." STAS 1913/13 . Adincimea de inghet in complexul rutier. Determinarea greutatii volumetrice pe teren." STAS 1709/3 ."Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" NGPM/1996 ."Teren de fundare." STAS 1243 .2000 ."Teren de fundare."Instructiuni proprii de securitatea munciipentru lucrari de intretinere. Metoda de determinare. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamintulrilor de fundatie. Prescriptii de calcul" STAS 1709/2 ."Teren de fundare."Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri."Teren de fundare. Conditii tehnice generale de calitate." 146 ."Teren de fundare."Lucrari de drumuri.116/1999 ."Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatiiportante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide" Standarde SR EN 13242-2003." STAS 2914 .nr. Determinarea densitatii paminturilor."Teren de fundare." STAS 1913/3 . Determinarea limitelor de plasticitate. 775/1998 ."Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere" Ordin AND nr.08. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale paminturilor cu umflaturi si contractii mari. Clasificare si identificarea pamintului" STAS 1709/1 . Determinarea granulozitatii" STAS 1913/12 ."Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.79/1998 ."Teren de fundare." STAS 1913/5 ."Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri." STAS 1913/15 ."Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor" Ordin Ml nr.

La executia stratului de balast se va trece numai dupa ce se constata. in depozite intermediare.2. Natura si caracteristicile petrografice-mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS 6200-4. 9. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. in urma verificarilor. Granulozitatea trebuie sa fie continua si sa se inscrie in limitele mentionate in SR EN 933-2-98.2.intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor intr-un registru rezultatele tuturor determinarilor de laborator 147 . poroase si vacuolare mai mare de 10%. 19. 13 Agregatele utilizate trebuie sa provina din roci omogene.1 Generalitati Prevederi generale La executarea stratului de balast se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.2 Strat de balast 9. rezistente la inghetdezghet. Agregatele nu trebuie sa contina corpuri straine. Antreprenorul va asigura. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a stratului de balast. friabile. figura 2 pag. prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de specialitate. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. sa nu contina silice microcristalina sau amorfa care reactioneaza cu alcaliile din cimenturi. efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. pirite. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete.conform SR 662 tabelul 14 pag. Antreprenorul este obligat sa efectueze. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea inspector de santierlui de santier. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate. la cererea beneficiarului. verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. moi. limonite sau saruri solubile. Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: . ca sunt asigurate gradul de compactare si capacitatea portanta a terasamentelor.8.8. Agregatele se vor aprovoziona din timp. fara urme de degradare. beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.2 Materiale folosite Agregate naturale Pentru executia stratului de balast se va utiliza balast sort 0 . cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.8. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini.70.

In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse. destinate sa faciliteze compactarea nu se face decit cu aprobarea proiectantului si beneficiarului in care se vor preciza si modalitatile de utilizare. prin laboratorul sau.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor aprovizionate. in conformitate cu prevederile prevazute in tabelul urmator: Tabel 1 Nr Caracteristici care se verifica crt Frecventa minima La aprovizionare La locul de punere in opera Metoda de 1 Examinarea datelor inscrise in La fiecare lot aprovizionat certificatul de calitate sau de garantie 2 Determinarea granulometrica 0 proba la fiecare lott Echivalentul de nisip aprovizionat. de 500t. dar sa respecte conditiile prevazute in STAS 790 . acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului. aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incit sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. Controlul calitatii materialelor Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in opera se face de catre Antreprenor. Adaugarea eventuala a unor produse. dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. Apa necesara compactarii nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie. pet Neomogenitatea balastului fiecare sursa (daca este 4606 730 3 Umiditatea 0 proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cite ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice 4606 148 . granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate anterior.84. Apa de compactare Apa utilizata la realizarea stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa.

max. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea.m.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 4 Rezistenta la uzura cu masina tip 0 proba la fiecare lot Los Angeles (LA) aprovizionat.2. = umiditatea optima de compactare. p. conform STAS 1913/13 se stabileste: d umax. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc du.3 Stabilirea caracteristicilor de compactare Caracteristici optime de compactare Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. 149 .m. de 500t. = greutatea volumica in stare uscata. gc= 100 x––––––– d u. exprimata in %. = umiditatea efectiva de compactare. Caracteristici efective de compactare Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: d uet. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de acostament.PM 9. p.8.8.4 Executia stratului de balast Masuri preliminare La executia stratului de balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de anterioare in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari. = greutatea volumica in stare uscata. Prin incercarea Proctor modificata. pt fiecare sursa (sort) - 730 9. maxima exprimata in g/cm3 w opt.ef.2. efectiva exprimata in g/cm3 w ef.

acestea fiind consemnate in registrul de santier. Grosimea maxima de asternere se stabileste de catre Antreprenor. exprimata in m2.grosimea optima de compactare grosimea maxima a stratului de balast pus in opera umiditatea optima de compactare componenta atelierului de compactare numarul minim de treceri intensitatea de compactare = Q/S . Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson experimental de minim 30m lungime.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini In cazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast. respectindu-se componenta atelierului. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta inspectorului de santier. Experimentarea punerii in opera a balastului Inainte de inceperea lucrarilor. exprimat in m3 S = suprafata compactata in intervalul de timp dat. tinind seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. in cadrul testelor de compactare. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier. 150 . schimb). zi. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. pe sectorul experimental. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. de unde se repartizeaza uniform pe latimea si grosimea prevazuta in proiect. Compactarea stratului (straturilor) de balast se face cu atelierul ce compactare stabilit pe tronsonul experimental. Asternerea si nivelarea se face la sablon. Punerea in opera a balastului Amestecul se descarca pe drum in cordoane. in unitatea de timp (ora. se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea locala. care sa conduca la obtinerea gradului de compactare minim prescris Q = volumul de balast pus in opera. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator. stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. viteza utilajelor de compactare. prin care se vor stabili: .

se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. capacitate portanta) - 151 . pentru verificarea compactarii. incercarile si determinarile aratate in tabelul 2. densitate maxima uscata) caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului (straturilor) de balast. sau care ramin dupa compactare. dar cel putin un test la fiecare 250m 4606 de banda de circulatie Minim 3probe la o suprafata de 2000mp de strat - Determinarea grosimii stratului Verificarea realizarii intensitatii de compactare zilnic Q/S Determinarea gradului de compactare prin Zilnic in minim 3puncte pentru determinarea greutatii volumice in stare uscata suprafete sub 2000mp si minim 5puncte pentru suprafete peste 2000mp de strat Determinarea capacitatii portante la nivelul in cite 2 puncte situate in profiluri superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10m unul de altul pentru fiecare banda 1913/15 12288 Normativ CD 31 Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast se determina prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. se corecteaza cu materiale aport si se recompacteaza. densitate. indicativ CD 3 Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: . procedeul de verificare sau Frecventa minima caracteristica care se verifica incercarea Proctor modificata Determinarea umiditatii corelatia umiditatii de compactare Metoda de verificare conform STAS 1913/13 si Zilnic. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza. conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. Controlul calitatii compactarii balastului In timpul executiei stratului de fundatie se vor face. Tabel 2 Determinarea.compozitia granulometrica a balastului utilizat caracteristicile optime de compactare. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

prevazuta in proiect. Abaterile limita la latime pot fi ± 5cm. reguli sl metode de verificare Elemente geometrice Stratul de balast se executa in grosimea minima si pe latimea prevazuta in proiectul tehnic. minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13: . cu care se strapunge stratul.5 Conditii tehnice.5cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25m distanta. Abaterile limita la cotele fundatiei din balast. fata de cotele din proiect pot fi de ± 10mm. Abateri limita Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20mm.100% in cel putin 95% din punctele de masurare 98% in toate punctele de masurare Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile Grosimea stratului de balast Valorile deflexiunii admisibile Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Strat de forma Conform Paminturi de tipul (conform STAS 1243) STAS 12253 152 . Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Conditii de compactare Straturile de balast trebuie compactate pina la realizarea urmatoarelor grade de compactare. Denivelarile admisibile sunt cu ± 0. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se executa.2. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. la fiecare 100m de strat executat.8.

toleranta admisa la denivelari fiind de ± 10mm in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decit cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. toleranta admisa la denivelari fiind de ± 20mm. Toate verificarile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator. corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115kN) are valori mai mari de 200 in cel putin 10% din punctele masurate.in profil longitudinal. - 153 . Uniformitatea se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. care va cuprinde si: .indicativ CD 31".datele meteorologice privind temperatura aerului si prezenta precipitatiilor masurile tehnologice luate de constructor Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3m lungime astfel: . in profil transversal.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini P3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 185 163 144 129 118 109 101 95 89 323 284 252 226 206 190 176 165 156 P4 371 327 290 261 238 219 204 190 179 P5 411 366 325 292 266 245 227 213 201 Verificarea capacitatii portante si a uniformitatii executiei se efectueaza prin masuratori cu defiectometrul cu pirghie conform "Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide . masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie. verificarea se efectueza in dreptul profilelor aratate in proiect. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast se considera corespunzatoare daca valoarea admisibila a deflexiunii (dacim0.01 mm).

154 .6 Receptia lucrarii Receptia pe faze de executie Receptia pe faza determinanta.sunt structuri care pot fi considerate cu caracter permanent. . sunt structuri la care deforma ia nu este un defect ci un factor func ional. termenul de executie a acestora si eventualele rcomandari cu privire la modul de continuare a lucrarilor. Receptia preliminara la terminarea lucrarilor Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari conform normelor legale in vigoare. şi cuprinde următoarele opera iuni : .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Receptia finala Receptia finala se face odata cu imbracamintea. se efectueaza conform Regulamentului privid controlul de stat al calitatii in constructii.1 Generalită i Consolidările din gabioane au următoarele caracteristici : − sunt structuri elastice.realizarea zidăriei din piatră în cutiile confec ionate.8. Lucrarea de consolidare a depozitelor inchise impotriva viiturilor se măsoară în mc. cind toate lucrarile prevazute sunt complet terminate. stabilita in proiect.9. .9 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DIN GABIOANE 9. constatarile consemnate pe parcursul executiei.confec ionarea coşurilor pentru saltele şi eleva ie. Verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile de la punctel 4 si 5.2. . 9. conform normelor legale in vigoare. capabile să reziste în bune condi ii oricărui tip de solicitare şi în particular de a prelua şi tensiuni importante. dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia. . In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal de receptie pe faza" in care sunt specificate remedierile care sunt necesare. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si caietul de sarcini.sunt structuri drenante capabile să preia şi să evacueze apa. care confirmă lucrul tuturor elementelor construc iei fără să reducă rezisten a stucturii.execu ia săpăturii.

9. permanentă şi martori.(cate o ancora la 1ml de perete) Plasa. Peretii carcaselor din otel beton Φ 12mm care se vor confectiona intr-un atelier specializat se vor adduce pe santier unde se vor ansambla dupa cum urmeaza: • Realizarea cutiilor de gabioane (pereti. zidită. se va lega pe cadre cu sârmă zincată. 9. STAS 2543/76.9.15 x 1500 sau 2000. suprasarcini. căderi de pietre.2.2 Confec ionarea gabioanelor Gabioanele se confec ionează din plasă de sârmă zincată Z 50 x 3.2 Descrierea opera iunilor 9. 155 . se va întări in interior cu bare din o el beton Ø 10 mm. Armaturile se vor fasona intr-un atelier specializat conform detaliilor de executie si a extraselor de armature. tolerantele admisibile ale barelor fiind: Φ 10 – 20mm ± 3mm Barele vor fi protejate impotriva oricaror deformatii accidentale.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. Verificarea elementelor geometrice si de rezistenta ale barelor folosite se vor consemna intr-un process verbal de lucrari ascunse. conform detaliilor de executie. bine împănată. materiale. Umplerea gabioanelor se va face cu piatră brută cu greutate până la 50 kg/buc. • Montarea plasei zincate pe cutia gabionului in pozitia deschisa • Lansarea carcasei astfel pregatite pe pozitie • Umplerea cutie cu piatra • Montarea capacului si legarea acestuia de cutie • Inchiderea plasei zincate • Legarea intre ele a gabioanelor alaturate prin coasere cu sarma zincata. toate executate in modul descris mai sus Cadrele gabionului se vor confectiona din o el beton 37 cu diametrul de 12 mm pe laturile exterioare gabionului iar pentru a asigura rigiditatea gabionului.2.9.1 Execu ia săpăturii Săpătura se va execută pe tronsoane alternative la adăpostul sprijinirilor cu cadre şi dulapi verticali sau se va execută cu taluz. fund) si a capacului in atelier centralizat. bolovani. starea taluzurilor în zona lucrărilor în vederea depistării unor eventuale semne prevestitoare de pierdere a stabilită ii acestora sau a pere ilor săpăturii. În timpul execu iei lucrărilor de săpături este necesar a cerceta şi verifica cu aten ie prin observare directă. uscată. si cu ancore din sarma zincata cu Φ 4mm.

.3 Materiale utilizate – condi ii de calitate 9.15 cu ochiuri pătrate. Condi iile de calitate pe care trebuie să le satisfacă piatra sunt următoarele : • piatra trebuie să fie dură având rezistenta la compresiune pe epruvete in stare uscata de minimum 80 N/mmp. − coeficientul de gelivitate la 25 cicluri pe piatra scara %. Pietrele se împănează între ele cu pietre mai mici de formă corespunzătoare care se introduc în goluri. O aten ie deosebită se va acorda aşezării pietrelor în parament prin alternarea pietrelor cu coadă scurtă cu cele cu coadă lungă.9.1 Cutii pentru gabioane Coşurile pentru gabioane se execută din plasă metalică din sârmă zincată “Z” sau sârmă neagră “N” Ø 3. Cadrele care asigură nedeformabilitatea coşurilor sunt confec ionate din o el beton Ø 12 şi între ele Ø 10 mm. Nu se admite folosirea din roci argiloase sau marnoase. nu se admit crăpături.9. 9. se va trece la umplerea mijlocului.3. conform STAS 2543/76. max 3 − coeficientul de inmuiere pe epruvete % max.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Umplerea gabioanelor se va face pe loc prin aranjarea pietrei brute sau bolovanilor în coşurile de sârmă care sunt dispuse alternativ şi legate unele de altele cu sârmă. Pietrele care se întrebuin ează la executarea unui strat trebuie să fie cât mai uniforme ca rezisten ă şi densitate. 9. compactă.3.9. Pentru execu ia zidăriilor uscate se va folosi numai piatră de carieră sau bolovani de râu. Se recomandă ca piatra să fie extrasă înaintea iernii care precede punerea ei în lucru.4 Zidăria uscată din piatră brută în interiorul coşurilor din gabioane – Piatra se va aşeza manual pe lat. -25 • sa prezinte muchii vii la cioplire • Sa aiba un sunet clar la lovirea cu ciocanul. strivite sau cuiburi de materii minerale care se dezagregă uşor. • rezistenta la inghet-dezghet (Rezisten a pietrei la gelivitate se determină conform STAS 1667/76). 9. dupa realizarea unei zidarii uscate de piatra pe contur. Umplerea gabioanelor se va face incepand cu conturul . în rânduri cât mai orizontale astfel ca să se reazeme între ele pe o suprafa ă cât mai mare iar volumul golurilor să fie cât mai mic.9. Dupa executarea zidariei de piatra bruta in gabioane se vor 156 .2 Piatra La execu ia zidăriei se va folosi piatra provenită din roci cu structură omogenă. zone alterate. Pentru fe ele exterioare se folosesc pietre mai mari.

infiltra ii de apă. 9. constă în verificarea naturii şi stării de consisten ă a terenului de fundare.9.10 CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE DEGAZARE A DEPOZITELOR DE DESEURI NECONFORME Principalul scop al degazarii la depozitele care accepta deseuri biodegradabile este prevenirea emisiei in atmosfera a gazelor cu impact negativ asupra mediului (de exemplu. Sistemul de degazare trebuie sa fie construit astfel incat sa se garanteze siguranta costructiei si sanatatea personalului de operare. etc.5 Controlul calită ii lucrărilor De la început este necesar să se specifice trasarea de detaliu. Materialele din care sunt construite instalatiile trebuie sa fie rezistente impotriva actiunilor agresive generate de: . ori a sistemului de acoperire al depozitului.microorganisme. atat de la paramentul exterior cat si de la cel interior. confec ionare şi aşezare pe salteaua de gabioane şi montare în eleva ie. . animale sau ciuperci 157 . . ca dimensiune. Intregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etans fata de mediul exterior si trebuie sa fie amplasat izolat fata de sistemele de evacuare a apelor din precipitatii. Pozitionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie sa afecteze functionarea celorlalte echipamente. colectarea şi evacuarea apelor. pe toate laturile. Biogazul din depozit este produs de obicei prin descompunerea biologica si anaeroba a materiilor organice care compun masa de deseuri.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini inchide capacele cutiilor si se vor lega gabioanele intre ele. pe tot parcursul execu iei se vor verifica dimensiunile în plan şi sec iune.temperatura ridicata din corpul depozitului (pana la 700 C). Nu se permite umplerea in vrac a cutiilor de gabioane.levigat si condensat. (min 4 legaturi/ ml) cu OB 37 Φ 6mm. calitatea materialelor puse în operă. Se va avea in vedere in permanenta impanarea umpluturii gabionului pentru a se preveni deformarea sa.incarcarea provenita din greutatea corpului deseurilor si a acoperirii de suprafata a depozitului . Verificarea terenului de fundare. Pentru amplasarea lucrărilor pentru consolidări de mal se vor verifica dacă evolu ia în timp a acestor fenomene de instabilitate impun modificări sau adaptări la situa ia reală de pe teren la data atacării execu iei lucrărilor de sprijin. 9. platforma de lucru şi măsurile luate pentru scurgerea apelor meteorice sau din izvoare şi semnalizarea punctului de lucru. Pentru asigurarea calită ii şi func ionalită ii lucrărilor de sprijinire cu gabioane. gaze cu efect de sera). Se vor verifica cutiile din plasă. în conformitate cu prevederile proiectului de execu ie.

se propune ca biogazul sa fie colectat cu ajutorul unei instalatii de captare. si in care este inglobata conducta de drenaj cu diametrul interior de minimum 200 mm. pentru a asigura prelungirea putului de gaz pe perioada de operare a depozitului. se foloseste un material cu d=16-32 mm. Diametrul perforatiilor trebuie sa fie mai mic de 0. sa poata fi usor reparate si controlate. iar distanta de la puturi pana la limita exterioara a corpului depozitului trebuie sa fie > 40 m. sunt mai stabile fata de fortele rezultate din procesele de tasare in corpul depozitului si rezista mai bine la fortele de forfecare.1 Puturile de degazare Puturile pentru extractia gazului trebuie sa fie pozitionate in mod uniform in masa de deseuri care genereaza gaz. Se utilizeaza conducte cu perforatii rotunde. deoarece au rezistenta mai mare la deformare. 2m3 de gaz pe ora. care va cuprinde: put de extractie a gazului. Putul de gaz este alcatuit dintr-un filtru vertical cu diametrul > 80 cm.5xd. pentru depozitele a caror productie de biogaz se preteaza la o degazare prin metoda activa. adica 8-12 mm. Deoarece permeabilitatea materialului filtrant trebuie sa fie de cel putin 1x10-3 m/s. pentru a nu permite patrunderea aerului in interior. pozitionat in interiorul corpului depozitului. Pentru calcularea numarului de puturi de gaz se tine seama de faptul ca 1 metru de conducta filtranta cu o sectiune minima de >250 cm2 capteaza aprox. Puturile se amplaseaza cat mai aproape de berme si de caile de circulatie. Puturile de gaz trebuie sa fie etanse. diametrul perforatiilor depinde de dimensiunile granulelor din filtrul cu pietris sau criblura. de asemenea. Conductele trebuie sa fie prevazute cu sisteme de infiletare. realizat din pietris sau criblura. Aceasta dispunere a elementelor asigura o extractie uniforma a gazului generat in corpul depozitului cu o suprapresiune de aproximativ 40 hPa. pentru a suporta tasarea corpului depozitului si. Puturile de gaz se amplaseaza pe cat posibil simetric si la distanta egala intre ele (de circa 50 m). pentru a cuprinde in zona de aspirare si marginea depozitului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Tinand seama de Normativul tehnic de depozitare in vigoare. ele trebuie sa fie rezistente. cuprinzand conducte de drenaj conducte de captare a gazului statii de colectare a gazului conducte de eliminare si conducta principala de eliminare a gazului separator de condensat instalatie de ardere controlata a gazului / instalatie pentru valorificarea gazului – instalatie de siguranta pentru arderea controlata componente de siguranta 9. Pentru a acoperi un volum suficient din corpul depozitului si pentru a putea dirija gazul captat in directia dorita este necesara generarea unei subpresiuni efective de 30 hPa la capatul superior al putului de gaz. 158 .10. Peretii conductelor filtrante trebuie sa fie perforati.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Dupa inchidere. fara a provoca deteriorari ale conductelor. Capacul este prevazut cu o instalatie pentru prelevarea probelor de gaz si masurarea temperaturii. Conductele de captare a gazului se instaleaza cu o panta de cel putin 5% fata de statia de colectare a gazului. pentru a se putea efectua reparatii la conducte fara riscul emanatiilor necontrolate de gaz. PE cu conductibilitate electrica). ea se inlocuieste cu o noua conducta. Conductele trebuie sa fie acoperite si protejate de inghet la suprafata depozitului. si la deformarea sau obturarea sectiunii conductei. In cazul in care o conducta de captare a gazului nu mai functioneaza. pentru a suporta eventualele tasari si surpari din corpul depozitului. forte transversale si forte de torsiune. Diametrul conductei de captare trebuie sa fie ≥ 90 mm. sau sa fie executate din material cu conductibilitate electrica (de ex. Trebuie sa se evite acumularile de apa in conductele de captare a gazului. pentru a se asigura o extractie continua si a se evita efectele negative ale gazului de depozit asupra sanatatii personalului de operare a depozitului. forte de presiune. trebuie sa se evite atat patrunderea aerului si a apei din precipitatii in corpul depozitului in jurul puturilor de extractie a gazului. pentru a se asigura controlul conductei filtrante. pentru a se minimiza deteriorarile prin tasari.2 Statiile de colectare a gazului In statiile de colectare a gazului conductele individuale de colectare sunt conectate la conducta de eliminare a gazului. Fiecare put de extractie a gazului trebuie sa fie conectat la una dintre statiile de colectare a gazului prin intermediul unei conducte de captare. la capatul superior definitiv al putului si la statiile de colectare a gazului. Aceste conducte trebuie sa fie prevazute cu sisteme flexibile de conectare la puturile de extractie. cat si emisiile de gaz in stratul de recultivare. 159 . pentru evitarea influentelor climatice si a manipularilor nepermise ale instalatiilor de siguranta. printr-un strat de pamant sau deseuri cu o grosime > 80 cm. Conducta etansa trebuie sa aiba un capac cu sistem de infiletare. Conductele de colectare a gazului trebuie sa poata fi inchise ermetic cu ajutorul unor sisteme de inchidere prin culisare. Conductele si conexiunile flexibile trebuie sa fie asigurate impotriva incarcarii cu electricitate statica. 9. Calitatea materialului din care sunt facute conductele trebuie sa asigure o rezistenta la presiune ≥ PN 6. La extremitatea superioara a putului de gaz se aplica o conducta etansa peste conducta filtranta. pentru a evita inghetarea apei provenite din condensat care poate duce la deteriorarea armaturilor si a echipamentelor. pentru a se evacua apa provenita din condens in interiorul conductei. corespunzator tasarilor din corpul depozitului. In forma sa finala putul de gaz este prevazut cu un dispozitiv de acoperire si inchidere. care se scurteaza periodic.10. Se recomanda pantele mai mari.

prevazute cu spatii de aerisire (in pereti se monteaza cel putin 2 gratare de aerisire cu dimensiunile 50 x 50 cm) si asigurate impotriva accesului persoanelor neautorizate. La cantitati mai mari de gaz (> 750 m3/h) si conducte mai lungi (> 1000 m) diametrul minim trebuie sa fie > 250 mm. Conducta principala de eliminare trebuie sa poata fi reglata de la caminele in care sunt amplasate separatoarele de condensat. si in nici un caz pe sub instalatii de colectare a apei din precipitatii (rigole) si pe sub drumurile de acces (din cauza sarcinilor dinamice si statice care apar in aceste zone). cu pozitionare verticala pe sectiunea conductei. Panta conductei principale de eliminare trebuie sa fie de cel putin 0. pentru a asigura o viteza constanta de circulatie a gazului > 2 m/s. Aceasta portiune se realizeaza din teava cu diametrul de DN 50. La proiectarea si constructia statiilor de colectare a gazului trebuie sa se tina seama de faptul ca acestea trebuie sa fie intotdeauna in afara zonei impermeabilizate a bazei. 6-8 m/s. deoarece se formeaza mai mult condensat.5%. In incinta statiilor de colectare a gazului. 160 . pentru a putea interveni in cazul in care apar defectiuni. Rigolele pentru colectarea apei din precipitatii se amplaseaza intre corpul depozitului si statiile de colectare.3 Conducta principala de eliminare a gazului Statiile de colectare a gazului sunt conectate intre ele printr-o conducta principala de eliminare a gazului (conducta perimetrala). Toate conductele se instaleaza la adancimi mai mari decat adancimea de inghet specifica zonei. fiecare conducta de colectare trebuie sa fie prevazuta cu o portiune speciala pentru prelevarea probelor. pentru a putea evacua particulele minerale din condensat.10. 9. numarul puturilor de colectare si distributia lor. pe care se mentioneaza si interdictiile legate de fumat si de foc. viteza optima a gazului este de aprox. respectiv suprafetei depozitului si trebuie sa fie accesibile direct de pe drumul perimetral. pentru a se evita depunerile pe lagarele sistemului de rotatie. respectiv 5 x DN dupa stutul de masurare. a drumurilor de acces si a instalatiilor de drenaj. Conducta principala de eliminare a gazului trebuie sa fie amplasata in afara zonei de impermeabilizare a suprafetei. dar nu la mai putin de 80 cm. Intre zona de masurare si cilindrul de colectare (in care se termina conductele de captare individuale) se amplaseaza un dispozitiv culisant pentru inchidere si reglare. La proiectare trebuie sa se tina seama de pozitionarea sistemelor de impermeabilizare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Numarul statiilor de colectare se stabileste in functie de dimensiunea depozitului. Diametrul nominal al conductei (DN) trebuie sa fie de cel putin 200 mm. Intre cilindrul de colectare si conducta principala de eliminare se monteaza un dispozitiv culisant de inchidere Constructiile care constituie statiile de colectare a gazului trebuie sa fie complet inchise. In zona statiilor de colectare a gazului se monteaza panouri de avertizare asupra pericolelor legate de prezenta gazului de depozit. Lungimea acestei tevi trebuie sa fie 10 x DN inainte de stutul de masurare.

10. pentru a supraveghea nivelul condensatului.5 Sistemul de ardere controlata a gazului Statia de ardere va fi instalata ca o unitate compacta intr-un container standard ISO avand un cos de facla localizat la o distanta de minim 10. in conformitate cu regulamentele de protectie. Rezervorul pentru condensat trebuie sa fie calculat pentru a cuprinde cel putin cantitatea de condensat care se aduna in 14 zile. separatoare de condensat.4 Separatorul de condensat Gazul de depozit saturat cu vapori de apa duce la formarea de condensat in sistemul de conducte. De aceea in conducta principala de eliminare a gazului se instaleaza. Condensatul se evacueaza intr-un rezervor la care sunt conectate toate separatoarele de condensat de unde vor ajunge intr-o statie de epurare a apelor uzate. Caminele de separare a condensatului. in camine subterane cu acces. Caminele trebuie sa poata fi controlate in orice moment. astfel incat sa se evite patrunderea condensatului in sol sau in apa freatica. Daca topografia depozitului permite. precum si toate instalatiile din interior care pot veni in contact cu condensatul. si sa fie impermeabil si rezistent pe termen lung. Rezervorul trebuie sa fie prevazut cu un indicator de preaplin. atunci cand se pompeaza condensatul. intr-un recipient care trebuie sa fie intotdeauna plin cu condensat. 161 . Caminele trebuie sa fie impermeabile fata de apa freatica si sa fie calculate static pentru a fi rezistente la fortele care le-ar putea deplasa. se confectioneaza din materiale rezistente la coroziune. Ca baza de calcul pentru cantitatea de condensat se considera cantitatea de apa care se formeaza la racirea de la 55°C la 20°C.00m fata de container. 9.10. condensatul poate fi evacuat si prin cadere libera direct intr-un separator de condensat amplasat la capatul conductei principale de eliminare a gazului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 9. in punctele cele mai joase. pentru evitarea patrunderii aerului in conducta principala de gaz. Condensatul se evacueaza printr-un spozitiv tip sifon. Aceasta inseamna aprox. 100 ml de condensat la fiecare m3 de gaz de depozit. Distanta intre separatorul de condensat si rezervorul de condensat trebuie calculata astfel incat sa se asigure ca vacuumul din conducta principala de eliminarea a gazului nu determina absorbtia condensatului inapoi in sistemul de conducte.

in care este cuprinsa si suprafata ocupata de ampriza digurilor perimetrale. 10. avand comun digul intercelular ce delimiteaza cele doua celule (Plansa 10. Din punct de vedere geomorfologic perimetrul depozitului de deşeuri menajere se situează în zona de terasă joasă de pe partea dreapta a râului Bistrita care prezenta ini ial un relief aproximativ plan cu o uşoară pantă către sud. Suprafata utila. al Celulei nr. delimitata de coronamentul interior al digurilor este de 77200m2.005 pentru subcelula estica. 2 a depozitului se va dezvolta in nordul Celulei nr. Aceasta variatie a inaltimii digului de la capete spre zona comuna celor doua subcelule este ceruta de necesitatea transportului levigatului prin drenurile absorbante catre conducta colectoare. 162 .2 LUCRARI DE TERASAMENTE Celula a II-a se intinde pe o suprafata totala. 1.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 10 CONSTRUCTIA CELULEI NR.75 Km sud de centrul oraşului Bacau şi ocupă o suprafa ă de 32.1). care este destinata depozitarii deseurilor.1 Constructia digurilor Digul perimetral va avea o lungime de 808m si se va sprijini in doua puncte pe digul de nord. 2 10.003 pentru subcelula vestica si de 0. Latimea la coronament a digului va fi de 4m (Plansa 10.2.1). Pentru a se obtine colectarea si transportul gravitational al levigatului generat. la nord de Combinatul chimic S.000m3. existent. pante ce corespund cu pantele conductelor de transport a levigatului.756.1). 1. Zona este mărginită la est de râul Bistrita. Celula nr.5 ha. la sud si la vest de terenuri agricole.C. de 84800m2 (Plansa 10. Inaltimea digului a fost dictata de cerinta de a avea o inaltime minima de 2m de la baza celulei Inaltimea digului variaza de la 3m la 6m. celula va fi compusa din doua subcelule cvasiegale ca suprafata. Digul perimetral va avea taluzul exterior cu panta de 1:2. Volumul total de deseuri estimat a se inmagazina in celula la o elevatie finala de 30m este de 1.A .1 AMPLASAMENTUL Noul depozit de deşeuri de la Bacau se găseşte la 8.SOFERT S.5 si taluzul interior cu panta de 1:3. inaltimea maxima gasindu-se in dreptul digului intercelular ce delimiteaza cele doua subcelule. a caror baze vor avea o panta generala de la nord la sud de 0. 10.

2. folie de geocompozit bentonitic cu K = 2x10-11m/s. 2005 si Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor din 26. Prin compactare se va realiza un grad de compactare Proctor de 92%.2 Constructia bazei celulei Modelarea bazei celulei are ca scop asigurarea colectarii si transportului gravitational al levigatului prin sistemul de drenaj. transportat. Baza celulei se va modela folosind pamant bun de constructii excavat din cariera. 10. Pantele taluzelor digului intercelular vor fi de 1:1. baza celulei va fi modelata in coame si depresiuni. Panta de la coame catre drenuri se situeaza intre 3 si 4% si este dictata de necesitatea realizarii unei pante generale a bazei celulei de la nord catre sud care sa asigure pozarea celor doua colectoare de levigat.6% pentru subcelula vestica.50m si K maxim 1x10-6m/s. Deoarece terenul pe care se va construi Celula 2 este un teren aluvionar alcatuit din pietrisuri cu o permeabilitate de 1x10-4 m/s. 10.5. iar apa freatica se afla la o adancime mai mica de 2m. bariera geologica construita va avea urmatoarea alcatuire (Plansa 10. Panta longitudinala a drenurilor care este egala cu panta coamelor va fi constanta de 1% pe subcelula vestica si va varia de la 1% la 1.5m.11.50m in zona digului intercelular pana la 0. membrana de PEID cu grosimea de 2mm. Acest dig se va construi numai dupa ce a fost construita bariera de argila cu grosimea de 0. depus in straturi si compactat pe amplasament.1) : • • • strat de argila compactata cu grosimea de 0. Grosimea umpluturii va varia de la 4. Bariera geologica construita trebuie sa fie de minim 0. astfel incat sa se asigure o deplasare a levigatului catre liniile de drenuri absorbante pozate dealungul depresiunilor.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Corpul digului se va construi din pamant excavat din cariera si transportat la locul de punere in opera. Digul intercelular va avea o inaltime minima de 1m peste baza calulei si o latime la coronament de 2m. 163 .3 SISTEMUL DE IMPERMEABILIZARE A BAZEI CELULEI Stabilirea sistemului de impermeabilizare al Celulei 2. conform normativelor mai sus mentionate se impune construirea unei bariere geologice artificiale. Transversal pe liniile de drenaj.50m grosime si sa aiba acelasi efect privind impermeabilizarea bazei depozitului pe care o are o bariera naturala din argila cu grosimea de 1m si coeficientul de permeabilitate K = 1x10-9m/s.2004. similar Celulei 1 s-a facut in conformitate cu regulile stabilite de HG 349 din 21 04. In urma considerentelor mai sus expuse.00m la piciorul digului perimetral de pe laturile estica si vestica.

Prin inchiderea totala a vanelor de pe drenurile colectoare in celula se poate inmagazina pe durata unor precipitatii exceptionale o cantitate de levigat de aproximativ 70000mc. Liniile de drenuri sunt pozate echidistant la o distanta de 30 m. Se va realiza un grad de compactar Proctor de 92%. care are rol de dig intercelular dintre Celula 1 si Celula 2 se va face in transeea existenta in care a fost ancorat si sistemul de impermeabilizare al Celulei 1. Aceste camine vor fi din beton cu sectiune patrata cu latura de 2 m. cu adancimea de 2. Fiecare linie de dren va strabate taluzul interior al laturei estice sau vestice a celulei si se va varsa in caminele situate pe conducta colectoare a levigatului la baza taluzului exterior al digului perimetral. Drenurile absorbante vor fi formate din conducte din PEID perforate. pentru a rezista sarcinii data de o coloana de deseu compactat cu inaltimea de 30m. cand drenurile nu vor fi acoperite de deseuri. Peste stratul de argila se va asterne cele 3 componente geocompozite ale sistemului de impermeabilizare. La 15m de o parte si alta a drenului sunt modelate coamele.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • geotextil de protectie cu greutatea specifica de 1600 g/m2 Argila se va asterne si compacta in 2 straturi de cate 25cm (grosimea masurata dupa compactare) peste baza celulei si peste paramentul interior al digurilor perimetrale. Cuveta Celulei 2 va lucra ca un rezervor de regularizare a productiei de levigat. Sistemul de colectare a levigatului este format din 7 linii de drenuri absorbante in subcelula estica si 7 linii in subcelula vestica.90m si vor fi dotate cu dispozitive pentru spalarea drenurilor cu apa sub presiune din aval catre amonte si cu o vana de inchidere a accesului levigatului in camin. levigatul generat in celula sa nu depaseasca capacitatea de stocare a rezervorului tampon de 700 m3 si capacitatea de prelucrare a statiei de epurare de 120 m 3/zi. cantitate care apoi poate fi eliberata treptat in acord cu capacitatea de tratare a statiei de osmoza inversa. Distanta dintre radierul caminului si generatoarea inferioara a drenului absorbant va fi de 90cm. 10. ele vor colecta apa pluviala ce trebuie evacuata in canalul perimetral. Sistemul de colectare si transport al Celulei 2 (Plansa 10.1 )a fost dimensionat sa raspunda unei cantitati de precipitatii de 50mm in 24 de ore. cu diametrul De 355mm si Pn 16. Stabilitatea sistemului se va obtine prin ancorarea celor 3 geocompozite in transee de ancoraj sapate pe coronamentul digurilor perimetrale.4 SISTEMUL DE COLECTARE SI TRANSPORT AL LEVIGATULUI Principalul factor care influenteaza cantitatea de levigat generat intr-o celula deschisa sunt precipitatiile atmosferice care percoleaza masa de deseuri. Aceasta necesitate se va realiza prin conectarea drenului in caminul de vizitare la o conducta din PEID cu diametrul De 90 mm care va strabate caminul si va ajunge in canalul perimetral. astfel ca in perioadele cu precipitatii extreme. Ancorarea sistemului de impermeabilizare pe coronamentul digului de sud al Celulei 2. In prima faza de functionare a celulei. Prin vana de pe drenul absorbant se poate controla debitul de levigat ce pleaca catre statia de epurare. 164 .

CM1 a carui radier se afla la cota 140.00m.005 si deverseaza in caminul existent al Celulei 1. Deoarece pe tronsonul cuprins intre caminul CL7b si caminul CL14b conducta colectoare este pozata sub adancimea de inghet se va construi o acoperire de protectie din pamant compactat care sa asigure o coloana de pamant peste generatoarea superioara a conductei de 1. 14 buc. cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm ce se asterne pe baza celulei si pe taluzuri peste geotextilul de protectie.5 • Curba PEID 90°De 355mm • Curba PEID 90°De 200mm • Vana fluture Dn 350mm • Flansa rotunda plata din otel Dn 350mm • Adaptor pentru flansa metalica din PEID De 355mm • Colier de sustinere din otel Dn 355mm 21 ml 6 ml 14 buc. Antreprenorul are obligatia ca la incheierea lucrarilor sa predea beneficiarului toate armaturile si fitingurile care se vor monta in caminele de beton pentru functionarea drenurilor in faza a doua dupa lista de mai jos: • Teava PEID De 355mm.70 m si baza mare de 3 m cu rolul de protectie a drenului impotriva solicitarilor mecanice (Plansa 10. Conducta de pe latura vestica are o panta de pozare de 0. baza mica de 0. Intre aminul proiectat CL7b si caminul existent CM1 se vor construi 7 camine de vizitare pentru schimbarea de directie sau pentru inspectie. Intre caminul proiectat CL7a si caminul existent CV9 se vor construi 4 camine pentru schimbare de directie ce vor fi din PEID cu diametrul de 1. de-a lungul liniilor de drenuri.5 • Teava PEID De 200mm. 165 . Pn 2.00 m. peste generatoarea superioara.70 m. Sectiunea acestei acoperiri va fi trapezoidala cu latimea la coronament de 2m. 14 buc 14 buc. De-a lungul drenurilor. CV9 a carui radier se afla la cota 142.00 m. Pn 2.1) Pentru anularea riscului de infiltrare a levigatului prin sistemul de impermeabilizare. 14 buc. Aceasta constructie va fi inglobata in viitor in digul perimetral al Celulei 4 a depozitului. Conducta de pe latura estica are o panta de pozare de 0.33. conexiunea la conducta care deverseaza in canalul perimetral se va intrerupe si levigatul va ajunge prin camin in conducta colectoare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Cand drenul va colecta levigat. faza a doua de functionare. stratul de pietris are sectiune trapezoidala cu inaltimea de 0. Aceste camine vor fi din PEID si vor avea diametru de 1. acolo unde se va concentra in permanenta levigat se va proceda la dublarea membranei de PEID pe o latime de 3m. Cele 2 conducte colectoare (estica si vestica) care preiau levigatul din drenurile absorbante sunt din PEID cu De 400mm si Pn 6. Elementul drenant cu rolul de filtrare a levigatului pentru a se evita colmatarea drenurilor este asigurat de un strat de pietris in grosime de 50 cm.10.003 si deverseaza in cainul existent al Celulei 1. 14 buc.

7 SISTEMUL DE COLECTARE SI TRANSPORT AL BIOGAZULUI 166 . urmand ca in viitor sa se lege de drumul perimetral al Celulei 3. canalul va fi construit in unele sectoare in rambleu sau in taluzul digului existent al Celulei. baza mica de 0. Pe latura vestica.6 CANALUL PERIMETRAL Apele de precipitatii neinfestate ce vor cadea in cuveta Celulei 2 inainte de depunerea deseurilor si pe versantii celulei dupa aplicarea sistemului de inchidere vor fi colectate in canalele perimetrale ce se vor construi pe latura estica si vestica a celulei si conduse in bazinul de stocare a apelor pluviale si apoi pompate in Raul Bistrita. pentru asigurarea pantei longitudinale. Drumul se va construi din pietris cu grosimea de 0.50m. drumul perimetral al Celuei 2 nu va fi in continuarea drumului de inspectie construit pentru Celula 1. Accesul autovehiculelor precum si a compactorului de deseuri peste canalul perimetral se va face printr-un podet ce se va construi peste ramura estica a canalului perimetral in apropierea garajului pentru compactor. Pe partea opusa canalului perimetral drumul va avea o rigola marginala cu sectiune triunghiulara consolidata mecanic.0015.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 10. Datorita configuratiei terenului si spatiului limitat de gardul de protectie a conductei de transport a gazului metan. Canalul se va construi din dale de beton turnate pe loc si va avea adancimea minima de 0. In sectiune transversala platforma drumului va avea panta catre rigola marginala. Pe latura estica drumul se va construi intre coltul de N-E si coltul de N-V al Celulei 2 urmand extinderea sa odata cu construirea celulelor 3 si 4.49 si km 0 + 128. iar pe latura estica apele pluviale colectate de rigola marginala a drumului vor fi evacuate in ramura estica a canalului perimetral si in fosa de infiltrare in freatic. latimea de 3m si acostamente de 0.50m si panta longitudinala minim de 0. datorita zonei de protectie a conductei de transport a gazului. Constructia sa va incepe in partea de sud imediat ce permite spatiul dintre gard si piciorul digului si se va opri la coltul de N-V al celulei. depozitul de deseuri va trebui sa aiba un drum de inspectie destinat exclusiv pentru personalul ce desfasoara lucrari de supraveghiere.50m.5 DRUMUL DE INSPECTIE Perimetral.30m.91 se va amenaja o alveola pentru a da posibilitate autovehiculelor sa intoarca. exploatare si reparatii. Evacuarea apelor pluviale colectate de rigolele marginale ale drumului se va face pe ramura vestica in fosele de infiltrare in freatic. cu radierul situat in cea mai mare parte cu 50 cm mai jos decat linia rosie a drumului. 10. Intrarea pe drumul perimetral al laturii estice se va face prin intermediul a doua rigole carosabile cu lungimea de 5m ce traverseaza rigola marginala a drumului perimetral. 10. Intre Km 0+104. Canalul perimetral va avea sectiune trapezoidala cu panta taluzelor de 1:1. Latura vestica a canalului se va construi prin prelungirea canalului marginal existent ce deserveste Celula 1.

Cota substatiei proiectate este mai mica decat cota substatiei existente de legatura. 167 . Stuturile de condens asociate substatiei. va fi necesara captarea. conducta de transport se va conecta la conducta existenta ce pleaca din substatia Celulei 1 si se va poza in coronamentul digului. In faza de executie a Celulei 2 constructorul va avea obligatia de a executa cele doua substatii de gaz ce vor fi amplasate pe coronamentul digului perimetral pe latura de Est si cea de Vest unde se vor racorda conductele de captare a gazului de la cele 28 de puturi si conductele de transport catre arzator. Pentru latura de est. conducta de transport va fi pozata in teren natural si va urmari in mare traseul canalului perimetral pentru a se conecta la conducta de transport existenta. respectiv conductei de transport au o lungime pe verticala in rezervor de cel putin L=1. Colectarea condensului care apare pe aceasta conducta de transport se realizeaza in rezervorul de condens al substatiei proiectate. Conducta de transport biogaz ce leaga substatia din partea de vest a Celulei 2 de substatia existenta este proiectata in contrapanta. prin intermediul unui stut de legatura Dn50. Din aceste doua substatii biogazul va fi aspirat de catre exhaustorul arzatorului prin conducte de transport din PEID cu De 200mm. Degazarea activa va consta in captarea biogazului de depozit prin intermediul puturilor de degazare ce se vor construi odata cu depunerea deseurilor in celula si conducerea biogazului prin sistemul de transport la arzatorul aflat in coltul de S-E al depozitului.8 mCA. evacuarea si neutralizarea biogazului generat de masa de deseuri prin metoda de degazare activa.0 m acoperind scaderea de presiune (inaltimea vacuumetrica) in rezervor de circa 0. Pentru latura vestica. Cele doua conducte de transport se racordeaza la conductele existente de transport prin intermediul a doua vane de separatie ingropate. Vanele sunt necesare pentru evitarea aspiratie de aer in reteaua de transport biogaz existenta pana la punerea in folosinta a sistemului de extractie pentru Celula 2.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Dupa inchiderea celulei.

Bacau. Jud. La Est: proprietate particulara. pe DN 11 Onesti – Brasov. Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuinte din Municipiul Onesti este de circa 1000 m. vecinatatile depozitului neconform Onesti sunt: La Nord: teren (Consiliul Local Onesti). compactate periodic si acoperite in anumite locuri cu pamant vegetal.1. si ocupa o suprafata de 31.525 mp. Grosimea medie a deseurilor dintr-un strat este de circa 4 m. Conform Plansei 11. La Sud: proprietate particulara.2 Amplasamentul depozitului neconform Depozitul neconform de deseuri Onesti este situat pe teritoriul Municipiului Onesti. iar grosimea totala a deseurilor este de circa 11 m. La Vest: cursul si albia raului Oituz.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11 INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME 11.2 Plan de situatie si a imaginilor de mai jos. 168 .1.1. Baza depozitului nu este prevazuta cu sistem de impermeabilizare si nici cu sistem de colectare a levigatului.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Onesti Primaria Orasului Onesti 1950 2009 31.525 mp 11.1 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA ONESTI 11. Deseurile sunt depuse in straturi succesive.

1.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11.1: Plan de incadrare in zona – Depozit Onesti Figura 11.1.2: Depozit neconform Onesti 169 .

Cursul de apă major care drenează zona este rîul Trotus. după alte clasificări Depresiunea Casinului . Fisuratia acestor roci este foarte putin deschisa şi în consecinta circulatia apei este foarte lenta iar volumul de apa redus. sub adanccimea de 5 m. Temperatura in oras si zonele invecinate este in medie de + 7 grade C. O parte din deşeuri au curs de pe terasa inferioară pe terasa de vale (lunca) inundabilă a rîului Oituz. coeziv. Circulatia maselor de aer in zona este determinata de Valea Moldovei. Zona în care este situat amplasamentul este stabila în prezent si nu prezinta alunecari sau curgeri de teren. usor înclinata spre nord-vest. Face exceptie portiunea din deponie care a curs pe panta în lunca.3 m. cu plasticitate medie. în cadrul Depresiunii Onesti. tare. coeziv. se încadrează în zona externă a Subcarpa ilor Orientali. galben cafeniu. cu o rupere spre lunca formînd o treapta. datorita diferentei mari de nivel dintre rîu şi cota amplasamentului. Ca unitate geomorfologică majoră. Gresie neogena. Nisip prafos argilos.1. plasticitate mica. Terenul de pe terasa nu poate fi inundat de rîul Oituz. Practic nu exista un acvifer freatic de mica adîncime care sa fie expus poluarii din scurgerile de levigat din gunoi si care sa transmita poluanti în apele de suprafata. Terenul formeaza o suprafata plana. si nici pericol de aparitie a eroziunilor în viitor. Depozitul este înconjurata circa 75% de padocuri si gard din panouri de beton. grosime 1. Regimul precipitatiilor este legat de relief.2 m. pastrandu-se intre 60-80 zile. pe valea Trotusului. pe partea dreaptă a văii rîului Oituz.5 m.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. între Muntii Vrancei la sud si Culmea Pietricica la nord. Apele pluviale sunt evacuate rapid prin scurgere în terenul nisipos – pietros. Orasul Onesti se afla intr-o zona cu climat continental moderat. Structura terenului in zona amplasamentului este urmatoarea: Sol vegetal argilos brun. care face parte din bazinul hidrografic al Siretului. grosime 0. Pietris cu intercalatii de nisip grosier. Nivelul gunoiului din interior depăşeşte mult înăltimea padocurilor. Portiunea din deponie care s-a scurs pe lunca este în schimb expusa la viituri. cu acces direct din DN 11. Apele freatice din zona se gasesc la o adincime de peste 5m în stratele de gresii si argile marnoase helvetiene. precipitaiile solide incep in aceasta zona in cursul lunii noiembrie. avand o orientare predominanta NV-SE.3 Conditii de mediu pe amplasament Amplasamentul este situat pe terasa inferioară. grosime 1. Nu sunt eroziuni în prezent. 170 .

1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicarilor topografice si al calculelor analitice s-a determinat faptul ca in depozit exista o cantitate de circa 190. din balast cu grosimea de 0. In prezent depozitul este traversat de o linie electrica aeriana de 220kv aflata la o inaltime de doar 4m peste varful depozitului. Drept material pentru stratul de sustinere se vor utiliza deseuri din constructii si demolari (moloz) sau pamant de excavatii.80 pentru asigurarea stabilitatii taluzelor si a sistemului de impermeabilizare. Sucursala Bacau. Suprafata pe care se va reprofila depozitul fiind relativ redusa (22. deseurile sunt depuse în straturi succesive. In Anexa F se prezinta metodologia de urmat pentru obtinerea . Plan de situatie . In prezent. a impus ca trunchiul de piramida sa aiba o panta de 1:2. In actiunea de sistematizare. cu ajutorul utilajelor terasiere si transportate cu mijloace auto. spre centru pentru formarea trunchiului de piramida. trebuie sa fie dislocate si mutate mecanic deseurile stocate in partea de est si care in momentul actual.30m.Depozit inchis. care va face legatura intre drumul perimetral al depozitului si parte superioara a trunchiului de piramida(capac).1. fapt ce face imposibila orice lucrare de reprofilare a depozitului.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Onesti 11. conform cerintelor Companiei de Transport a Energiei Electrice. Pe bancheta se va executa un drum de inspectie lat de 3m.000mp) raportata la cantitatea de deseuri care se gaseste in depozit.. sunt sprijinite de un zid inalt de 2 m format din placi de beton armat. se prezinta modul de sistematizare a depozitului. Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se va aplica un strat de sustinere cu o grosimea de 50 cm. compactate periodic. 171 . care impiedica revarsarea lor in afara perimetrului depozitului.1.Avizului de amplasament”. Proiectul tehnic de suprainaltare a LEA va fi insotit conform legii de un Studiu de coexistenta dintre LEA si depozit din care vor rezulta masurile ce se impun.7 pentru a permite receptionarea intregului volum de deseuri. strat care are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. deseurile de pe margine vor fi impinse. In Plansa 11.1.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.000 m3 deseuri.4.3. Inaltimea depozitului reprofilat va varia intre 23 si 27m. Pentru executarea operatiunilor necesare sistematizarii depozitului se impune suprainaltarea LEA prin plantarea a doi stalpi de tip SSy+12 220110 conform unui proiect tehnic de specialitate. si va fi prevazut cu o bancheta cu latimea de 5m la cota +234. Pentru reprofilarea depozitului in vederea inchiderii.

3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Colectarea gazului de depozit Pe stratul de sustinere se aplica stratul de drenare a gazului cu grosime de 30 cm. 11. A fost aleasa aceasta solutie de impermeabilizare cu geocompozit bentonic datorita avantajelor acestuia.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Stratul de sustinere va fi omogen si rezistent la eforturi în mod uniform.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Dupa sistematizarea depozitului si aplicarea stratului de sustinere se realizeaza impermeabilizarea suprafetei depozitului.4. Materialul de drenaj va fi pietris cu granulatie 16-31 mm. Geocompozitul bentonic trebuie sa asigure impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima de 0. este posibil ca si dupa inchidere sa apara tasari.1. Intrucat depozitul este unul neconform. Sistemul de impermeabilizare al depozitului neconform Onesti este prezentat in Figura 11-3.50 m si cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s.1. Stratul de impermeabilizare Peste stratul de pietris se va asterne un strat de geocompozit bentonitic pentru izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator. iar suprafata va fi plana si nivelata. principalul fiind comportarea buna la tasari diferentiate. Figura 11. Alte avantaje ale utilizarii geocompozitului bentonic sunt: 172 .

Biogazul din depozit este produs de obicei prin descompunerea biologica si anaeroba a materiilor organice care compun masa de deseuri. In cazul depozitului neconform de la Onesti se va prevedea un sistem de degazare ce se va realiza in 2 etape.85 m. Puturile pentru extractia gazului in numar de 11 (vezi Plansa 11. si vor fi amplasate pe cat posibil simetric si la distanta egala intre ele (de circa 50 m) si cat mai aproape de caile de circulatie. In baza rezultatelor se va decide tipul tratarii gazului.15 m. Conform Normativului la un continut de metan mai mic de 20 % sau la o cantitate de gaz captat < 100 m3/h. conform Normativului. rezistenta buna la inghet/dezghet si umezire/uscare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • • • pretul competitiv. Stratul de recultivare Peste salteaua drenanta se va continua inchiderea cu un strat de pamant argilos in grosime de 0.1. Cantitatea de gaz care poate fi captata pentru o perioada de la 4 la 6 saptamani. precum si continutul de metan al acestuia se determina conform cu prognoza de generare a gazului si cu rezultatele experimentale.1. urmand extragerea fortata a gazului. se va adopta metoda de degazare pasiva si echipamentele utilizate in perioada de testare vor fi amplasate pe alt depozit pentru a i se testa capacitatea de generare de gaz. Puturile de gaz existente (utilizate in etapa de testare) se vor utiliza la degazarea pasiva. Strat de drenaj pentru apa din precipitatii Drenarea apelor de suprafata provenite din precipitatii se va face prin intermediul unei saltele drenante cu filtru pe ambele parti. instalare usoara. Prima etapa se va realiza in timpul profilarii depozitului cand se vor executa puturile de gaz si straturile de impermeabilizare a depozitului pana la stratul de pamant. iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de 0. 11. Dupa ce au fost executate puturile de extragere gaz si sistemul de impermeabilizare se monteaza echipamentele pentru captarea gazului.3) vor fi pozitionate in mod uniform in masa de deseuri care genereaza gaz. Prin executarea puturilor de gaz se intelege forarea puturilor si echiparea lor pentru o instalatie activa de extractie a gazului. pozitionata peste geocompozitul bentonitic.5 Sistemul de colectare a gazului Principalul scop al degazarii la depozitele care accepta deseuri biodegradabile este prevenirea emisiei in atmosfera a gazelor cu impact negativ asupra mediului (de exemplu. conform „Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor”. in functie de topografia terenului. gaze cu efect de sera). care va fi insamantat cu ierburi perene. 173 .

B = 1.3.30 m.1. precum si cu statie de colectare gaz. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare.50m. Canalul perimetral este executat in sapatura deschisa si este captusit cu saltea drenanta care se prelungeste de pe depozit si se ancoreaza pe malul opus al canalului.1.3. exhaustor si un echipament de ardere a gazului.3.Depozit inchis. Plan de situatie Depozit inchis. pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat. se va poza o conducta de drenaj cu diametrul de 200mm cu perforatii pe 2/3 din circumferinta. cum se vede si in Plansa 11. din care se vor putea preleva periodic probe de apa. Sistemul de colectare a gazului de pe depozitul neconform de la Onesti este reprezentat in Plansa 11. 11.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale de pe suprafata depozitului neconform vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral.1. Pentru usurarea transportului apei pluviale. amplasate conform Plansei 11. Sectiunea canalului perimetral este trapezoidala si are urmatoarele caractersitici: h = 0.30m. va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic Se vor amplasa 2 puturi in avalul directiei de curgere a apei freatice si unul martor in amonte.1.7 Instalatii de monitorizare Supravegherea impactului pe care depozitul il va avea asupra panzei freatice se va face prin executarea a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane. Plan de situatie . Protec ia conductei si a geosinteticului si geocompozitului cu care este captusit canalul se va face prin asternerea unui strat de piatra sparta.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Daca continutul de metan este mai mare de 20% sau cantitatea de gaz captata in perioada de proba este mai mare de 100m3/h se va monta o instalatie activa de extractie a gazului. Aceasta instalatie va fi compusa din conducte individuale pentru cele 11 puturi prevazute.Depozit inchis. b = 0. Plan de situatie . 174 . separator de condensat. Toate componentele instalatiei se vor executa si monta in conformitate cu normele in vigoare. pe taluze si 2/3 din adancimea canalului. Apa colectata de canalul perimetral va fi deversata in raul Oituz printr-un canal de legatura ce va fi consolidat mecanic cu dale de beton.1. astfel incat sa se formeze o baza de curgere a apei delimitata de un sector de cerc de 1200. 11. Accesul utilajelor peste canalul perimeral se va face prin doua podete din tuburi Premo Dn 400mm. conducta principala de eliminare a gazului.

Lucrarea se va ridica pana la cota 385 si va avea o lungime de 175m. zincata cu echidistanta de 2.3.00 m.50m. In partea superioara a acestui prism se vor construi canalul perimetral. 175 . cu inaltimea de 2. rezulta un nivel al raului pentru un debit cu asigurarea de 2% de 218. si va fi amplasat Plansei 11. Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate.15. 11. Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm. al persoanelor neautorizate in arealul de lucru. prismul de pamant va fi protejat fata de actiunea apei de un zid de sprijin construit din gabioane. este necesara imprejmuirea/protejarea zonei de procesare pentru a nu permite accesul.50m. Suprafata de contact dintre prism si stratul de drenaj al biogazului va fi captusita cu geocompozitul bentonitic ce se prelungeste de pe depozit pentru a impiedica patrunderea apei in masa de deseuri prin stratul de drenare a biogazului.1. prezentate in Anexa E a acestui Caiet de sarcini ca rezultat al studiului hidrologic facut pe Raul Oituz in dreptul depozitului de deseuri al Orasului Onesti .1.1. accidental.4 Sectiuni prin depozit inchis.1. drumul si gardul de protectie.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. existand pericolul de afuiere a deseurilor si a sistemului de inchidere. Plan de situatie – Depozit. In partea dinspre rau.8 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris grosime 30 cm. Stalpii vor avea fundatie din beton. Baza depozitului pe latura paralela cu raul se afla la cota 218. lungime 635 m si latime 3. Pentru evitarea acestei situatii se vor efectua lucrari de aparare impotriva inundatiilor care vor consta in executia unui prism de pamant compactat cu o latime la partea superioara de 9.9 Masuri de protectie impotriva inundatiilor Din datele puse la dispozitie de catre Agentia Nationala Apele Romane.4m ce porneste de la stratul de drenaj al biogazului si pe care se sprijina straturile de pamant de acoperire Plansa 11. In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului.

la o altitudine de 263 m fata de nivelul Marii Negre.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Tg. Tg.La Nord: statie de transfer.2. este situat in partea central vestica a Moldovei.2 Plan de situatie. o adevarata “ potcoava a dealurilor “ strajuit din trei parti de prelungirile Muntilor Trotusului (masivul Nemirei in S si SV. in partea de est a acestuia la aproximativ 10 m este un canal colector. Orasul Tirgu Ocna. Ocna 1978 2010 17. Actualul depozit s-a dezvoltat pe doua unitati teritoriale dupa cum urmeaza: Targu Ocna 15.La Vest: statie de epurare.La Sud: teren agricol – proprietati particulare.022 m2.5 km fata de centrul localitatii Targu Ocna. Butnaru). La Stupina. .2 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEATARGU OCNA 11. La Fundatura.522 m2 11.La Est: teren agricol – proprietati particulare.2 Amplasamentul depozitului neconform Depozitul neconform este situat in partea de nord-vest la aproximativ 1. pe cursul mijlociu al raului Trotus. avand coordonatele geografice de 2600 37’ longitudine estica si 4600 17’ latitudine nordica. Vecinatatile depozitului neconform sunt urmatoarele: . Trotus (E). Se invecineaza cu: orasul Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V). In zona amplasamentului. ramas de la sistemul de desecare(Plansa 11. Pargaresti (S-E) si Oituz (S).2. Culmea Berzuntului in V) si dealurile subcarpatice in N (Prislopu.2. Fetele Targului.Bacau Primaria Orasului Tg.500 m2 si Targu Trotus 2.) 176 . . Ocna . . Orasul Tirgu Ocna este adapostit intr-un golf depresionar.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Barsanesti (N).

1: Plan de incadrare in zona Depozit Targu Ocna Figura 11. 177 . la o distanta de circa 450 m se afla o apa de suprafata a carei denumire nu este cunoscuta.2.2. pe timp de vara acesta fiind practic inexistent. Cursul de apa are un debit foarte mic. Accesul catre amplasament se face pe drumul national DN 15 si pe un drum din beton rutier ce este special destinat pentru deservirea depozitului de deseuri.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. In vecinatatea amplasamentului. Ocna este de aproximativ 800 m. cu o lungime de circa 135 m.2: Imagini Depozit Targu Ocna Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuinte din orasul Tg.

Nu sunt eroziuni în prezent. Apele freatice din zonă se găsesc la o adîncime de peste 57m în stratele de pietrişuri şi bolovănisuri. şi nici pericol de apari ie a eroziunilor în viitor. Drenarea este realizată de albia minoră a Trotuşului. În conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND PRINCIPIILE. amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 7). Hidrologie Terenul de pe terasa unde se va dezvolta depozitul sistematizat. apoi se continuă cu alternan e de prafuri argiloase nisipoase şi nisipuri argiloase la partea superioară cu praf argilos nisipos. cute şi încălecări. datorită digului de apărare existent. Apele pluviale sunt evacuate rapid prin scurgere în terenul nisipos – pietros. Geotehnica Zona în care este situat amplasamentul depozitului este stabilă în prezent şi nu prezintă alunecări sau curgeri de teren.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. nu este in pericol de a fi inundat de rîul Trotuş. Riscul geotehnic. EXIGEN ELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI INDICATIV NP 074/2007.2. Direc ia de curgere este nord-sud. nisipuri şi nisipuri argiloase din Holocen. Pe terasele înalte există depozite loessoide. Pe versan i sunt frecvente depozite de argile de pantă. Acviferul freatic este alimentat din dealurile subcarpatice de la nord de terasa. intens tectonizat cu falii. Peste acest fundament există depozite Cuaternare din Pleistocenul inferior care încep cu pietriş cu bolovăniş în bază. In albia minoră şi terasa de vale sunt acumulări de pietrişuri. Factorii lua i în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii: Condi ii de teren Apa subterană Clasa constructiei Vecinătă i Zona seismica Total teren bun fără epuismente redusă fără risc C 2 1 2 1 1 7 puncte 178 . rezultate din alterarea rocilor neogene care formeaza acumulări coluviale.3 Conditii de mediu pe ampasament Geologia Structura geologica a amplasamentului pe care se gaseste depozitul apartine perioadei Paleogen Neogen.

unde se pot folosi. care se vor forma si scurge de pe suprafata depozitului reprofilat.30m – sol vegetal argilos brun. Depozitul se va dezvolta in lateral de linia electrica. care prevad ca sub liniile aeriene electrice aeriene aflate in functiune.30 – 1. In prima faza.00 – 0.10m –nisip argilos.500 m3 In Plansa 11. galben cafeniu. asigurand atat o buna stabilitate a constructiei formate cat si o evacuare rapida a volumelor de ape pluviale.1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicărilor topografice si al calculelor analitice efectuate s-a apreciat că. Portiunea supraterana a trunchiului de piramida.10 – 3. fara straturile de acoperire si impermeabilizare) va fi de 7.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Pentru cercetarea litologiei stratului de fundare a fost executat un foraj manual geotehnic cu prelevare continuă de probe. In conformitate cu prevederile legale in vigoare depozitul a sistat operatiunile de depozitare. se va realiza prin împingerea si adunarea unei cantităti de aproximativ 8. prezinta o foarte buna siguranta a masei de deseuri din depozitul nou profilat la deteriorari (tasari inegale si neuniforme). cu plasticitate medie 0. s-a hotarat ca depozitul sistematizat in vederea „inchiderii definitive”.00m – pietriş cu bolovăniş avînd intercala ii de nisip grosier 11. cu caracteristicile sale principale. plasticitate mică. Reprofilarea a depozitului amenajat.00m sub conductorul electric.2. in siguranta.4. Volumul total de deseuri NECOMPACTATE care poate fi receptionat in trunchiul de piramida nou format este de aproximativ 14. se vor aduna si se vor deplasa deseurile de pe marginile suprafetei de depozitare spre zona centrala a depozitului reprofilat. fara ca prin aceasta sa apara nici un pericol de electrocutare. În urma examinării probelor din sondaje a fost stabilită următoarea coloană litologică: 0.500 m2.000 mc de deseuri. Depozitul de deseuri va fi sistematizat sub forma unui trunchi de piramidă.3 „Plan de situatie . imprastiate neuniform pe o suprafata de peste 8. Înăltimea depozitului după reprofilare. sa nu fie dezvoltat sub linia electrica de 20kV. unde se va continua cu realizarea trunchiului de piramida. incarcatoarele prevazute cu cupa frontala chiar pe acoperisul depozitului.2. în depozit există o cantitate de aproximativ 14.2. nu este permis accesul cu utilaje de lucru intr-o zona situata la mai putinde 7. în prezent. (deseuri. Solutia tehnica astfel adoptata. 179 . coeziv. va prezenta un taluz perimetral de 1:3.Depozit inchis”.500 m3 de deseuri.00 m masurata de la baza acestuia. tare.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Targul Ocna 11. consisten ă ridicată 1. datorita restrictiei impuse de procedurile operationale de lucru. este prezentat modul de reprofilare a depozitului. In cadrul variantei de reprofilare.

30m -4 Perimetral ditch from drainage pipe. Dupa reprofilarea masivului de deseuri compactate. Ocna este prezentat in Figura 11. Greensward or erosion hardness vegetation Gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune Humus Pamant vegetal 0. se incep operatiile pentru realizarea impermeabilizarii fata de apa meteorica a suprafetei depozitului. urmatoarele operatii tehnologice: • pe suprafetele nou create (fetele laterale si baza mica a trunchiului de piramida). Pentru realizarea stratului de sus inere se pot utiliza deşeurile din construc ii şi demolări. de pe marginile suprafetei actuale de depozitare spre zona centrala.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Pentru realizarea trunchiului de piramida.15m Bed of clay soil. Dimensiunea maxima a granulelor materialului nu trebuie sa depaseasca 0.85m Geosyntetic drainage mat with filter on both sides Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti Geosyntetic clay layer Geocompozit bentonitic Gaz drainage layer Strat drenant pentru biogaz din pietris sort 7-16 mm. concomitent cu desfasurarea operatiilor de compactare a straturilor de deseuri depuse. 16-31mm Perforated pipe from drainage Conducta perforata. pamânt excavat. nivelate si compactate ale corpului de deseuri. in ordine.50m 1: 3 5% Waste / Deseuri 1:1 1 1: Gravel Pietris. cenusa. cu coeficient de permeabilitate Kf>1x10 m/s 0. deseurile vor fi adunate si impinse cu utilaje terasiere senilate. cenuşi industriale.4. Sistemul de impermeabilizare (succesiunea straturilor in sectiune transversala) a depozitului reprofilat de la Tg. pentru drenaj de Ø300 Support layer Strat de sustinere din deseurile din constructii si demolari. se va aplica un strat de sustinere a depozitului. cu o grosime de 50 cm.. 11.3.2. pentru finalizarea activitatilor de inchidere a depozitului neconform se vor desfasura. depth 0.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Dupa sistematizarea si reprofilarea sub forma de trunchi de piramida a depozitului si aplicarea stratului de sustinere.50m Figura 11. Stratul de sus inere nu are voie să con ină componente organice (lemn).50m Canal perimetral pentru conducta drenaj.10 m. trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi în mod uniform cu o suprafa a plană şi nivelată. Compactarea se realizeaza prin treceri succesive cu utilajele terasiere si mijloacele de transport peste masa deseurilor. deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. sand / ballast layer noncompacted Strat de pamant argilos. adincime de 0. nisip / pietris necompactat 0. deseurile minerale adecvate sau materiale naturale 0. cu con inutul de carbonat de calciu nu sub 10 % (masa stratului depus). materiale plastice.3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului 180 . asfalt cu con inut de gudron si metale.2.2. cu rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea tuturor straturilor de inchidere. uniforme. pământul excavat de pe suprafata depozitului. in straturi succesive.

printre care mentionam: • materialul geocompozit cu bentonita reprezinta o bariera de autosigilare sau inchidere ermetica. peste stratul de sustinere. geocompozitul cu bentonita sub forma de saltea asigurand o impermeabilizarea la fel de buna cu a unui strat argila compactata de minim 0. care fixeaza reteaua. fiind o bariera foarte buna atat pentru lichide cat si pentru vapori si gaze. fie ca strat suport utilizat la baza depozitelor de deseuri. asigurand un coeficient de permeabilitate pentru biogaz de minim 1x10-4 m/s. in final dupa prima umectare. se aplica stratul cu material folosit pentru drenarea biogazului. Datorita acestei evolutii a generarii de biogaz in masa deseurilor din depozit. cu o structura complexa de straturi care asigura. care va asigura izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator. atat din punct de vedere economic cat si al protectiei mediului. realizand o rezistenta mare la fortele de forfecare ce pot apar in timpul tasarilor inegale din masa de deseuri. • • • Din cele prezentate mai sus. materialul dezvolta un proces unic de legare a fibrelor din tesut.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Strat de colectarea gazului de depozit Toate depozitele care se sistematizeaza si se inchid. Materialul folosit va fi pietrisul. S-a ales folosirea materialului geocompozit bentonitic in locul straturilor succesive de argila compactata utilizate pana in prezent la inchiderea depozitelor neconforme. cu o granulatie cuprinsa intre 16-31 mm. gaze cu efect de sera). vor fi surse generatoare de biogaz. o grosime uniforma de bentonita dilatata. pana se epuizeaza masa biologica iar faza aeroba genereaza biogaz rapid si in cantitati mari. Stratul de impermeabilizare Peste stratul de drenare a biogazului se va continua cu asternerea unui strat de geocompozit bentonitic. Acest strat va avea o grosime de minim 30 cm. fie ca material de etanseizare pentru vapori si gaze. deoarece geocompozitul prezinta mai multe avantaje. Gazul emanat din depozit este produs prin descompunerea biologica aeroba si anaeroba a materiilor organice din masa de deseuri. se observa ca utilizarea saltelelor cu geocompozit bentonitic prezinta avantaje prin comparatie cu argila compactata. Descompunere in lipsa aerului se desfasoara lent si poate dura chiar zeci de ani.50m. Strat de drenaj pentru apa din precipitatii 181 . geocompozitul bentonitic este un strat tehnologic cu functii multiple. format anterior. Principala conditie care se impune acestor depozite este prevenirea emisiei in atmosfera a gazelor nocive cu impact negativ asupra mediului (de exemplu. este un material folosit pentru acoperirea depozitelor de deseuri in faza de inchidere sau pentru izolarea pamanturilor contaminate.

deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj. Modul de intindere si fixare a acestor doua straturi de materiale impermeabile este detaliat in Plansa nr. geocompozitul bentonitic si salteaua drenanta se vor asterne si peste talvegul canalului perimetral. si un strat de sol vegetal (d ≥ 0. este impermeabilizarea depozitului fata de mediul inconjurator. strabatand straturile de deseuri va avea ca efect producerea de levigat (substante lichide toxice). ar duce la percolarea acestuia prin straturile geologice si infestarea panzei de apa freatica din zona. Pentru respectarea acestei cerinte majore. Apa de ploaie.2. cu conditia ca ele sa se inscrie in cotele si caracteristicile prevazute in prezentul proiect. sa nu fie acceptata patrunderea apelor de suprafata in masa de deseuri reprofilata. Aceasta ultima componenta a sistemului de inchidere consta din realizarea a doua straturi succesive: un strat de pamant (d ≥ 0. se vor lua masuri de colectare si evacuare a biogazului. in conformitate cu prescriptiile din normativele in vigoare. adica sa nu se permita. 182 . depasind suprafata desfasurata a acestuia cu inca 0. Drumurile utilizate in timpul constructiei pot fi utilizate in final ca drumuri de circulatie. si in acelasi timp.50m. Conditia principala care trebuie respectata dupa finalizarea lucrarilor de inchidere a depozitelor menajere. varsta si natura deseurilor. Fractiile lichide de levigat care s-ar forma in aceasta situatie defavorabila.85 m).15 m) in care se va planta vegetatia rezistenta la eroziune.4 „Sectiuni prin depozitul inchis” Stratul de recultivare Stratul de recultivare se realizeaza obligatoriu peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime (inaltime totala) de minim 1. din moloz sau pietris. Tinand seama de volumul. Nu se planteaza tufisuri si copaci. Prezenta vegetatiei rezistente la eroziune asigura dezvoltarea unei retele reticulare care va conferi o rezistenta sporita a ultimului strat de acoperire a depozitului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Colectarea si transportul spre sistemul de evacuare a apelor meteorice. s-a optat pentru sistemul de degazare pasiva a depozitului. 11. se va face prin intermediul unei saltele drenante. 11.00 m. dupa care se ancoreaza Ancorarea este realizata prin formarea unei transei de ancoraj obisnuite. cu filtru pe ambele parti. pozitionata peste geocompozitul bentonitic. prin straturile care formeaza sistemul de acoperire emisia de biogaz din corpul depozitului in exterior.5 Sistemul de colectare a gazului Pentru a preveni acumularea de biogaz in masa de deseuri dupa inchiderea depozitului. La realizarea straturilor. circulatia pe suprafata depozitului se poate face numai cu utilaje cu transmisie pe senile si numai pe caile de circulatie construite in acest scop. care se va insamanta complet si uniform cu gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune. Peste stratul de pamant se aplica stratul de sol vegetal.2.

11. Canalul perimetral va avea doua sensuri de curgere cu pante diferite. In cazul ferestrelor construite pe taluz atat materialul drenant cat si geocompozitul bentonitic se petrec peste fata exterioara a ferestrelor pentru a se impiedica patrunderea apei de precipitatii in corpul depozitului. care se infiltreaza prin straturile superioare de la suprafata depozitului reprofilat.50m.3. Sectiunea transversala a canalului perimetral are : hmin = 0. dispunera tronsoanelor de canal perimetral si altele informatii sunt cuprinse in Plansa 11.70m.4 „Sectiuni prin depozitul inchis ”.2. s-a ales ca solutie tehnica pastrarea unui punct superior (apex) de unde se vor desprinde doua trasee de canal perimetral. Functie de microrelieful zonei unde se va profila depozitul.05 m pentru ferestrele ce se monteaza pe taluz. Fereastra de degazare pasiva este o structura realizata din beton armat in forma de prisma rectangulara cu baza un patrat cu latura de 1. vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral si colector ape pluviale..10m pentru a dirija controlat biogazul din stratul de drenare prin fereastra si apoi in atmosfera.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale. Canalul perimetral este executat in sapatura deschisa cu sectiune trapezoidala. b = 0.2.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Degazarea pasiva se va face prin folosirea ferestrelor de degazare care vor elimina biogazul in atmosfera dupa ce in prealabil va fi curatat prin biofiltrul ferestrei.2. pentru cele ce se monteaza pe suprafete plane si o inaltime de 2. canalul este captusit cu folia de bentonita si materialul filtrant care se vor ancora in sol. Tinand cont de faptul ca o fereastra acopera o arie cu raza de 25m. Canalul perimetral trebuie sa asigure o panta de scurgere de minim 0.2.5% pentru a permite evacuarea apelor pluviale care se vor aduna de pe versantii si capacul depozitului reprofilat. pe depozit vor fi amplasate 3 ferestre de degazare conform Plansei nr. asa cum este prezentat in Plansa 11. prin executia unei transee de ancoraj. Pe tot perimetrul. B = 1. Fereastra va fi umpluta cu compost pentru purificarea biogazului eliminat in atmosfera si va fi acoperita cu un capac pentru a impiedica patrunderea apelor de precipitatii in corpul depozitului. 11. deschisa la ambele capete cu inaltimea de 1.30m. Fereastra montata pe suprafata orizontala se construieste peste folia de geocompozit bentonitic care se va decupa in interiorul ferestrei intr-un patrat cu latura de 1.3 „Plan de situatie . Plan final de situatie – depozit inchis. Pantele.Depozit inchis” 183 . Patrunderea animalelor mici in depozit prin ferestrele de degazare se va impiedica prin pozarea peste compost a unei plase din sarma zincata 20x20xΦ2 montate pe o rama metalica Φ12. Materialul drenant se petrece pe o inaltime de 50cm peste peretii exteriori ai ferestrei.50m.30m.

Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate.depozit inchis. iar putul PM1 va fi amplasat in amonte.2. va fi deversata in canalul de desecare prin intermediul unui canal executat in sapatura deschisa si consolidat mecanic cu dale de beton turnate pe loc . pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat.00 m.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Apa pluviala colectata de pe intreaga suprafata a depozitului sistematizat prin intermediul canalului perimetral. Partea neperforata a conductei se va situa pe generatoarea inferioara.2. 11. 11.3 Plan de situatie – Depozit inchis. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm.2. vor fi amplasate la baza depozitului. si latime 3. iar trecerea peste canalul perimetral se face prin intermediul a 2 podete din tub PREMO cu diametrul de 400 mm. pe taluzele canalului pe 2/3 din adancimea acestuia. Stalpii vor avea fundatie din beton. cu notatiile PM3 si PM2. Pentru asigurarea curgerii apei pluviale. al persoanelor neautorizate in arealul de lucru.. 184 .Plan final de situatie . zincata cu echidistanta de 2. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare. In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului. va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic . accidental. si va fi amplasat conform Plansei 8. realizandu-se in acelasi timp si protectia stratului impermeabil format din salteaua drenanta si geocompozitul bentonitic cu care este captuşit canalul. / Conducta perforata se va proteja impotriva deteriorarii prin asternerea unui strat de pietris (16-31mm). este necesara imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul. Accesul utilajelor se face prin intermediul unei porti.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara. identificate pe planul general al depozitului sistematizat.8 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris grosime 30 cm. cu perforatiile dispuse pe un arc de cerc de 2400 . se va poza o conducta (de drenaj) cu diametrul de 200mm perforata. in aval sensului de curgere al apei freatice. conform Plansei 11.50m.3. cu inaltimea de 2.7 Instalatii de monitorizare Supravegherea efectului pe care depozitul il produce in timp asupra panzei freatice se va face prin intermediul a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane din care se vor preleva probe de apa . Doua puturi de monitorizare.

. orasul Darmanesti se gaseste in depresiunea intramontana ComanestiDarmanesti. . inalt de 3.comuna Agas si Judetul Harghita. Accesul autogunoierelor si a altor vehicule de transport mecanizat.3.comuna Dofteana si Judetului Covasna. este asezat in partea de vest a judetului Bacau. formatiune geologica care face parte din grupa centrala a Carpatilor Orientali.3.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Darmanesti . Data fiind amplasarea depozitului in terasa inferioara a raului Trotus.3. 185 . precum si a utilajelor terasiere care au fost utilizate pentru nivelarea straturilor de deseuri din etapele de formare a depozitului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.la Vest . Orasul Darmanesti. concomitent cu largirea drumului) cu ocazia inceperii lucrarilor pentru sistematizare. pe un drum de legatura care prezinta un carosabil amenajat cu pietris. Acest drum de acces se va reabilita (imbunatatiri la structura carosabilului. locatia de unde au fost aduse deseurile menajere. cuprinzand vaile Trotusului si Uzului. Vecinatatile amplasamentului sunti: .35 km (masurat in linie dreapta) fata de primele case din localitate.Bacau Primaria Orasului Darmanesti 2000 2010 6. s-a facut.788 m2 11. Din punct de vedere geografic.5m care protejeaza depozitul de unda de viitura (Plansa 11.2 Plan de situatie).la Sud . de-a lungul timpului. comuna Berzunti si comuna Dofteana.la Est . care unea si in trecut valea Trotusului cu valea superioara a Oltului.2 Amplasamentul depozitului neconform Depozitul neconform s-a dezvoltat in partea de nord-est a orasului Darmanesti.3 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA DARMANESTI 11. intre locatia depozitului si rau a fost construit un dig din pamant. inclusiv si zona de confluenta a celor doua râuri.comuna Asau si orasul Comanesti. .la Nord . la aproximativ 0.comuna Poduri. Din aceasta zona se deschide un traseu transcarpatic prin pasul Uzului.

în etajul climatic submontan.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. cu vînturi pe direc ia nord-vest sud-est. venite din nord-est determină temperaturi medii multianuale de -60C. dar apar şi curen i descenden i de pe versan ii subcarpatici. Incărcările date de vînt sunt neglijabile datorită adăpostului oferit de vale. Zile cu înghe pentru aceasta zona este de aproximativ 100 pe an Tipul climateric : III Indicele de umiditate Im : peste 20. Iarna.3. Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale de +70 C .1: Plan de incadrare in zona Zona amplasamentului depozitului neconform. 186 .90 m. masele de aer continental rece. Dinamica atmosferei este dirijată de-a lungul văii Trotuşului. Zile cu temperaturi peste 200 C aproximativ 90 pe an. Adâncimea maximă de înghe în zonă este de 0. se înscrie într-un climat continental moderat.

In albia minoră şi terasa de vale sunt acumulări Holocene de bolovănişuri.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. la viituri foarte mari. cute şi încălecări. Apele freatice din zona studiata se găsesc la o adîncime variabilă. poate fi inundat de rîul Trotuş. Apele freatice sunt inmagazinate in bolovanişul cu pietriş care formeaza depozitele de luncă şi baza terasei. Acest nivel este sub coronamentul digului de protectie si sub nivelul terenului pe care va fi sistematizat depozitul. 187 . nisipuri şi nisipuri argiloase.Siret” Bacau. intens tectonizat cu falii.Neogenului. pietrişuri. formînd acumulări coluviale. Alimentarea acviferului freatic se face din mun ii de la sud-vest şi direct din valea Uzului. rezultate din alterarea rocilor neogene. Administratia Bazinala de Apa . Pe terasele înalte există depozite loessoide. conform datelor obtinute de la Agentia Nationala Apele Romane.3.3. de la peste 2m pe terasa inferioară la 0.3 Conditii de mediu pe amplasament Geologia Amplasamentul depozitului neconform este situat în zona Paleogen . Pe versan i sunt frecvente depozite ale argilelor de pantă. Apele pluviale sunt evacuate rapid prin infiltrare/scurgere în terenul nisipos – pietros.. Din aceste considerente rezulta ca nu sunt necesare lucrari de aparare impotriva inundatiilor. Nivelul apelor Raului Trotus la un debit cu asigurarea de 2% este de 328. apoi se continuă cu alternan e de prafuri argiloase nisipoase şi nisipuri argiloase la partea superioară cu praf argilos nisipos.80m. Hidrologie Terenul de pe terasa inferioara unde se gaseste amplast depozitul.2 Imagini Depozit Darmanesti. 11. Peste acest fundament există depozite Cuaternare din Pleistocenul inferior care încep cu pietriş cu bolovăniş în bază.5m pe luncă.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

Geotehnica Zona în care este situat amplasamentul depozitului este stabilă în prezent şi nu prezintă alunecări sau curgeri/falii tectonice de teren. Nu sunt eroziuni puternice în prezent şi nici pericol de apari ie a eroziunilor în viitor, in cazul unui regim pluviometric normal. Singurele situatii in care pot aparea eroziuni semnificative in structura terenului sunt desemnate viiturile puternice(catastrofale) care nu pot fi previzionate. Riscul geotehnic. În conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGEN ELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI INDICATIV NP 074/2007, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 7). Factorii lua i în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:
Condi ii de teren Apa subterană Clasa constructiei Vecinătă i Zona seismica Total teren bun fără epuismente redusă fără risc C 2 1 2 1 1 7 puncte

Urmare valorilor factorilor de risc prezentati mai sus, se poate trage concluzia ca depozitul sistematizat nu va prezenta un risc de distrugere in cazul unui seism. In aceasta situatie, nu sunt necesare calcule specifice de verificare a stabilitatii structurii constructiei depozitului reprofilat.

Structura litologiei. Pentru cercetarea litologiei stratului de fundare a noului depozit au fost studiate deschiderile naturale (falii deschise) care sunt prezente in aria investigata. În urma examinărilor efectuate de specialistii angajati, a fost stabilită următoarea coloană litologică: 0,00 – 0,20m – sol vegetal, care are in structura multe pietre de dimensiuni mici si medii cu marginile rotunjite; 0,20 – 0,60m –pietris, combinat cu mult bolovanis 0,60 – 3,00m – pietriş cu bolovăniş avînd intercala ii de nisip grosier.

188

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

11.3.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Darmanesti 11.3.4.1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicărilor topografice si al calculelor analitice efectuate, s-a apreciat că în prezent, în depozit există o cantitate de 9. 500 m3 de deseuri, imprastiate neuniform pe o suprafata de peste 6800 m2. Pana in etapa de finalizare a inchiderii/sistematizarii, in acest depozit NU se vor mai receptiona deseuri de la populatie. Depozitul de deseuri va fi sistematizat sub forma unui trunchi de piramidă, care va avea in faza finala de executie, cota bazei situata la 337.00 m fată de nivelul Mării Negre. Solutia tehnica adoptata, va asigura o foarte buna stabilitate la deteriorari (tasari inegale si neuniforme) a masei de deseuri din depozitul reprofilat. Portiunea supraterana a trunchiului de piramida, va prezenta un taluz perimetral de 1:3, asigurand o evacuare rapida a volumelor de ape pluviale, care se vor forma si scurge de pe depozitul reprofilat. Sistematizarea depozitului amenajat, se va realiza prin împingerea si adunarea unei cantităti de aproximativ 7.500 mc de deseuri. In prima faza, se vor aduna si se vor deplasa deseurile de pe marginile suprafetei de depozitare actuale spre zona centrala, unde se va continua cu realizarea trunchiului de piramida. Înăltimea depozitului (deseuri, fara straturile de acoperire si impermeabilizare) va fi după sistematizare, de 5,00 m, masurata de la baza acestuia. Volumul total de deseuri care poate fi receptionat in trunchiul de piramida nou format este de aproximativ 9.500 m3 In Plansa 11.3.3 „Plan de situatie -Depozit inchis”, este prezentat modul de reprofilare a depozitului, cu caracteristicile sale principale. Pentru formarea trunchiului de piramida, deseurile vor fi adunate si impinse cu utilaje terasiere senilate, de pe marginile suprafetei de depozitare actuale spre zona centrala si dispuse in straturi succesive, uniforme ca inaltime. Compactarea deseurilor se va face prin treceri succesive cu utilajele terasiere si mijloacele de transport peste masa deseurilor in timpul operatiunii de sistematizare. Dupa formarea trunchiului de piramida din deseurile compactate, pentru finalizarea activitatilor de inchidere a depozitului neconform se vor desfasura, in ordine, urmatoarele operatii tehnologice: • pe suprafata nou creata (fetele laterale si baza mica a trunchiului de piramida), nivelata si compactata, se va aplica un strat de sustinere a depozitului, cu o grosime de 50 cm, avand rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea tuturor straturilor de inchidere. Ca material pentru stratul de sus inere se pot utiliza deşeurile din construc ii şi demolări, pământul excavat de pe suprafata depozitului, cenuşi industriale, deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. Dimensiunea maxima a granulelor materialului nu trebuie sa depaseasca 0,10 m. Con inutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 % (masa stratului depus). Stratul de sus inere nu are voie să 189

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

con ină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu con inut de gudron, metale,si trebuie să fie omogen şi rezistent.

11.3.4.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului
Dupa sistematizarea si reprofilarea sub forma de trunchi de piramida a depozitului si aplicarea stratului de sustinere, se executa operatiile pentru realizarea impermeabilizarii suprafetei depozitului impotriva aptrunderii apei meteorice. Sistemul de impermeabilizare (succesiunea straturilor in sectiune transversala) a depozitului reprofilat de la Darmanesti este prezentat in Figura 11.3.3

Greensward or erosion hardness vegetation Gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune Humus Pamant vegetal 0.15m Bed of clay soil, sand / ballast layer noncompacted Strat de pamant argilos, nisip / pietris necompactat 0.85m Geosyntetic drainage mat with filter on both sides Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti Geosyntetic clay layer Geocompozit bentonitic Gaz drainage layer Strat drenant pentru biogaz din pietris sort 7-16 mm, cu coeficient de permeabilitate Kf>1x10 m/s 0.30m
-4

Perimetral ditch from drainage pipe, depth 0.50m Canal perimetral pentru conducta drenaj, adincime de 0.50m

1:3

5%

Waste / Deseuri
1:1 1:1

Gravel Pietris, 16-31mm Perforated pipe from drainage Conducta perforata, pentru drenaj de Ø300

Support layer Strat de sustinere din deseurile din constructii si demolari, pamânt excavat, cenusa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale 0.50m

Figura 11.3.3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului

Strat de colectare a gazului de depozit In conformitate cu legislatia in vigoare depozitul de la Darmanesti a sistat activitatea de depozitare a deseurilor. In perioada trecuta de la infiintarea depozitului pana la momentul sistarii depozitarii, 190

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme”

de deseuri din Bacau si inchiderea

Consiliul Judetean Bacau

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Sectiunea II: Caiet de sarcini

majoritatea deseurilor au fost acoperite cu pamant, in interiorul masei de deseuri desfasurandu-se un proces anaerob de producere a biogazului. In momentul in care masa de deseuri este decopertata si deplasata la noul loc de depozitare, bacteriile metanogene din deseuri vor lua contact din nou cu aerul, accelerandu-se de data asta procesul aerob de producere a biogazului. Se poate afirma si ca bacteriile nu au epuizat descompunerea in totalitate, a substantelor biodegradabile din deseuri, ca urmare si dupa reprofilarea depozitului vor exista emanatii de biogaz. Datorita evolutiei procesului de generare a biogazului in masa deseurilor din depozit, peste stratul de sustinere, format anterior, se aplica stratul un strat de material folosit pentru drenarea biogazului in grosime de minim 30 cm. Materialul de drenaj va fi pietrisul, cu o granulatie cuprinsa intre 16-31 mm, asigurand un coeficient de permeabilitate pentru biogaz de minim 1x10-4 m/s.

Stratul de impermeabilizare Peste stratul de drenare a biogazului se va asterne un strat de geocompozit bentonitic (saltea subtire), care va asigura izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator S-a ales folosirea materialului geocompozit bentonitic in locul straturilor succesive de argila compactata, utilizate pana in prezent la inchiderea depozitelor neconforme, deoarece geocompozitul prezinta mai multe avantaje, printre care mentionam: • materialul geocompozit cu bentonita reprezinta o bariera de autosigilare sau inchidere ermetica, cu o structura complexa de straturi care asigura, in final dupa prima umectare, o grosime uniforma de bentonita dilatata. • geocompozitul bentonitic este un strat tehnologic cu functii multiple, fiind o bariera foarte buna atat pentru lichide cat si pentru vapori si gaze. • este un material folosit pentru acoperirea depozitelor de deseuri in faza de inchidere sau pentru izolarea pamanturilor contaminate, fie ca material de etanseizare pentru vapori si gaze, fie ca strat suport utilizat la baza depozitelor de deseuri. • materialul dezvolta un proces unic de legare a fibrelor din tesut, care fixeaza reteaua, realizand o rezistenta mare la fortele de forfecare ce pot apar in timpul tasarilor inegale din masa de deseuri. Din cele prezentate mai sus, se observa ca utilizarea saltelelor cu geocompozit bentonitic prezinta avantaje, atat din punct de vedere economic cat si al protectiei mediului, in comparatie cu utilizarea straturile de argila compactata, geocompozitul cu bentonita sub forma de saltea asigurand o impermeabilizare la fel de buna cu a unui strat argila compactata de minim 0.50m, iar folosirea acestui material asigurand si o marire a capacitatii depozitului care-l utilizeaza.crescand perioada de serviciu a depozitului respectiv.

191

deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj. Apa de suprafata.3. Pentru respectarea cerintei majore de capsulare eficienta. Toate elementele de proiectare care au fost prezentate mai sus. In conformitate cu prescriptiile din normativele in vigoare conditia principala care trebuie respectata la finalizarea lucrarilor de inchidere a depozitelor menajere. La realizarea straturilor sistemului de inchidere. Modul de intindere si fixare a acestor doua straturi de materiale impermeabile este detaliat in Plansa nr.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Strat de drenaj pentru apa din precipitatii Colectarea si transportul spre sistemul de evacuare a apelor meteorice de suprafata se va face prin intermediul unei saltele drenante. cu conditia sa se inscrie in cotele si caracteristicile prevazute in prezentul proiect. Peste stratul de pamant se aplica stratul de sol vegetal.3. Prezenta vegetatiei rezistenta la eroziune. pozitionata peste geocompozitul bentonitic. Sistemul de inchidere final consta din realizarea a doua straturi succesive: un strat de pamant (d ≥ 0. 192 . va asigura dezvoltarea unei retele reticulare care va conferi o rezistenta sporita a ultimului strat de acoperire a depozitului. Fractiile lichide de levigat care s-ar forma in aceasta situatie defavorabila. Nu se planteaza tufisuri si copaci. prin infiltrarea prin straturile de deseuri ar avea ca efect producerea de levigat (substante lichide toxice).4 „Sectiuni prin depozitul inchis” Stratul de recultivare Stratul de recultivare se realizeaza obligatoriu peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime (inaltime totala) de minim 1. si un strat de sol vegetal (d ≥ 0. ar putea percola prin straturile geologice conducand la infestarea panzei de apa freatica din zona. realizata cu ajutorul unor materiale cu caracteristici de capsulare a volumului de deseuri care vor conduce la oprirea emisiilor de biogaz din corpul depozitului inspre exterior. din moloz sau pietris. sunt specificate si detaliate in Plansa 11.85 m). si in acelasi timp.50m.15 m) plantat cu vegetatia rezistenta la eroziune. vor impiedica patrunderea apelor de suprafata in masa de deseuri reprofilate. care este semanat sau plantat complet si uniform cu gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune. Ancorarea este realizata prin formarea unei transei de ancoraj obisnuite. depasind suprafata desfasurata a acestuia cu inca 0. circulatia pe suprafata depozitului se poate face numai cu utilaje cu transmisie pe senile si numai pe caile de circulatie construite in acest scop.4 Sectiuni din depozitul inchis. este realizarea impermeabilizarii depozitului fata de mediul inconjurator. Drumurile utilizate in timpul constructiei pot fi utilizate in final ca drumuri de circulatie. dupa care se va ancora. geocompozitul bentonitic si salteaua drenanta se vor prelungi peste talvegul canalului perimetral. cu filtru pe ambele parti.00 m.11.

Tinand seama de volumul.05 m pentru ferestrele ce se monteaza pe taluz.10m pentru a dirija controlat biogazul din stratul de drenare prin fereastra si apoi in atmosfera.70m. 11.4 „Sectiuni prin depozitul inchis”. pentru cele ce se monteaza pe suprafete plane si o inaltime de 2. 11. asa cum este prezentat in Plansa 11. varsta si natura deseurilor. Degazarea pasiva se va face prin folosirea ferestrelor de degazare care vor elimina biogazul in atmosfera dupa ce in prealabil va fi curatat prin biofiltrul ferestrei. B = variabil functie de cota la care se gaseste canalul.3. Tinand cont de faptul ca o fereastra acopera o arie cu raza de 25m.50m. s-a optat pentru sistemul de degazare pasiva a depozitului.3. care se infiltreaza prin straturile superioare de la suprafata depozitului reprofilat.50m.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale. Fereastra de degazare pasiva este o structura realizata din beton armat in forma de prisma rectangulara cu baza un patrat cu latura de 1. vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral si colector ape pluviale. Canalul perimetral este executat in sapatura deschisa cu sectiune trapezoidala si este captusit cu cele doua materiale geocompozite ce provin de pe depozit: geotextilul bentonitic si salteaua drenanta care se ancoreaza intr-o transee. se vor lua masuri de colectare si evacuare a biogazului.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Sectiunea transversala a canalului perimetral are: hmin = 0.30m.3.3.5 Sistemul de colectare a gazului Pentru a preveni acumularea de biogaz in masa de deseuri dupa inchiderea depozitului. Materialul drenant se petrece pe o inaltime de 50cm peste peretii exteriori ai ferestrei. Patrunderea animalelor mici in depozit prin ferestrele de degazare se va impiedica prin pozarea peste compost a unei plase din sarma zincata 20x20xΦ2 montate pe o rama metalica Φ12. b = 0. Plan de situatie – depozit inchis. deschisa la ambele capete cu inaltimea de 1.3. Fereastra montata pe suprafata orizontala se construieste peste folia de geocompozit bentonitic care se va decupa in interiorul ferestrei intr-un patrat cu latura de 1. In cazul ferestrelor construite pe taluz atat materialul drenant cat si geocompozitul bentonitic se petrec peste fata exterioara a ferestrelor pentru a se impiedica patrunderea apei de precipitatii in corpul depozitului. care se gaseste in imediata 193 . va fi deversata cu ajutorul unui canal in albia raului Trotus. Apa pluviala colectata de pe intreaga suprafata a depozitul sistematizat prin intermediul canalului perimetral. Fereastra va fi umpluta cu compost pentru purificarea biogazului eliminat in atmosfera si va fi acoperita cu un capac pentru a impiedica patrunderea apelor de precipitatii in corpul depozitului. pe depozit vor fi amplasate 2 ferestre de degazare conform Plansei nr.

3. Partea neperforata a conductei se va situa pe generatoarea inferioara.Depozit inchis. Doua puturi de monitorizare. accidental. si va fi amplasat conform Plansei 11. 11. realizandu-se in acelasi timp si protectia stratului impermeabil format din salteaua drenanta si geocompozitul bentonitic cu care este captuşit canalul. iar putul PM1 va fi amplasat in amonte.3.00 m. si latime 3. 11. pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat. In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului. Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate. Accesul utilajelor se face prin intermediul unei porti.. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm.7 Instalatii de monitorizare Supravegherea efectului pe care depozitul il produce in timp asupra panzei freatice se va face prin intermediul a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane din care se vor preleva probe de apa . Pentru asigurarea curgerii apei pluviale. cu inaltimea de 2. al persoanelor neautorizate in arealul de lucru.3.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini apropiere a depozitului. Conducta perforata se va proteja impotriva deteriorarii prin asternerea unui strat de pietris (16-31mm).8 Drumuri de acces si imprejmuirea amplasamentului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris grosime 30 cm. zincata cu echidistanta de 2. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare.3 Plan de situatie . iar trecerea peste canalul perimetral se face prin intermediul a 2 podete din tub PREMO cu diametrul de 400 mm.50m. Acest canal va fi executat tot in varianta „sapatura deschisa” si va fi captusit cu dale de beton.. cu notatiile PM3 si PM2.3. vor fi amplasate la baza depozitului. va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic . conform Plansei 11. Stalpii vor avea fundatie din beton. 194 . pe taluzele canalului pe 2/3 din adancimea acestuia.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara. groase de 10 cm. se va poza o conducta (de drenaj) cu diametrul de 200mm perforata. in aval sensului de curgere al apei freatice.3. Dalele de beton se vor turna monolit in canal pe un strat de 5 cm grosime de nisip pilonat pe taluz si pe talveg. este necesara imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul. identificate pe planul general al depozitului sistematizat. Sectiunea de curgere a canalului de scurgere va fi identica cu sectiunea transversala a canalului perimetral. cu perforatiile dispuse pe un arc de cerc de 2400 .

00 m.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Aceasta cota de viitura este sub coronamentul digului existent.80m. executat din materiale locale si se afla cu mult sub baza depozitului sistematizat care este 332.3.9 Masuri de protectie impotriva inundatiilor Din datele transmise de catre Agentia Nationala Apele Romane. 195 . la acest obiectiv nu sunt necesare lucrari suplimentare de protectie impotriva inundatiilor. rezulta o cota maxima al Raului Trotus pentru o asigurare de 2% in zona depozitului de deseuri de 328. In concluzie. Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuinte din Orasului Comanesti este de circa 500 m. Grosimea medie a deseurilor dintr-un strat este de circa 80 cm. La Sud: drum de acces depozit.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Comanesti Primaria Orasului Comanesti 1978 16 iulie 2009 16. La Est: teren (Consiliul Local Comanesti).047 mp. Green Forest (fabrica de cherestea). Conform Planului de incadrare in zona (Plansa 11.2 Amplasamentul depozitului neconform Depozitul neconform de deseuri Comanesti este situat in dreptul haldei de cenusa a termocentralei din oras. La Vest: S.4.1) si a imaginilor de mai jos.4 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA COMANESTI 11. compactate periodic si acoperite in anumite locuri cu pamant vegetal.047 mp 11.4. iar grosimea totala a deseurilor este de circa 12 m.4. vecinatatile depozitului neconform Comanesti sunt: La Nord: cursul si albia raului Trotus.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Deseurile sunt depuse in straturi succesive. pe malul opus al Raului Trotus si ocupa o suprafata de 16. 196 . Baza depozitului nu este prevazuta cu sistem de impermeabilizare si nici cu sistem de colectare a levigatului.C.

Terenul este plan.4.4.2: Depozit neconform Comanesti Accesul catre amplasament se face pe strazi asfaltate din orasul Comanesti si pe drumul de pamant ce deserveste fabrica de cherestea din vecinatate. fara denivelari majore.1: Plan de incadrare in zona Figura 11.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. 197 .

2 m. Structura terenului in zona amplasamentului este urmatoarea: In zona conului de dejectie: Sol vegetal cu pietre. Apele freatice din zonă se găsesc la o adîncime variabilă. se afla intr-o zona cu climat continental moderat. Bolovanis cu pietris acvifer 2. datorita diferentei mari de nivel dintre riu si cota amplasamentului. Bolovanis cu pietre amestecat cu pamant. În schimb.4.2 m. avand o orientare predominanta NV-SE. care face parte din bazinul hidrografic al Siretului. pastrandu-se intre 60-80 zile.8 m. Lunca: Sol vegetal cu pietre. portiunea din deponie care a fost depusa pe lunca este expusa la viituri. în nordul Depresiunii Dărmăneşti. cu o rupere mică spre lunca formînd o treapta. Terenul formează o suprafata neregulata. precipitaiile solide incep in aceasta zona in cursul lunii noiembrie. se încadreaza în zona externa a Subcarpatilor Orientali. Circulatia maselor de aer in zona este determinata de Valea Moldovei. Temperatura in oras si zonele invecinate este in medie de + 7 grade C. Cursul de apă major care drenează zona este rîul Trotuş. Terenul de pe conul de dejectie nu poate fi inundat de riul Trotus. Ca unitate geomorfologică majoră. pe valea Trotusului. grosime 1. grosime 0.5m pe luncă. de la peste 5m pe conul de dejectie la 0. 198 . O parte din deşeuri au curs de pe terasa inferioară pe terasa de vale (lunca) inundabilă a rîului. Apele freatice sunt inmagazinate in bolovanişul cu pietriş care formeaza depozitele de luncă şi conul de dejec ie men ionat. Regimul precipitatiilor este legat de relief. Orasul Comanesti. grosime 0.3 Conditii de mediu pe amplasament Amplasamentul este situat pe un con de dejec ie al unei văi toren iale din dreapta Trotuşului şi se întinde pînă pe terasa de vale a rîului.2 m.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. înclinată spre nord-est. Alimentarea acviferului freatic se face din valea toren iala şi direct din versantul drept al văii fiind vizibile scurgeri de suprafa ă.

se va executa o bancheta cu latimea de 5.000 mp. Suprafata totala pe care se va realiza sistematizarea deseurilor este de aproximativ 9. Depozitul va fi protejat impotriva afuierii de catre o posibila unda de viitura prin executarea unei protectii din gabioane in partea de N a depozitului. iar suprafata va fi plana si nivelata.si trebuie să fie omogen şi rezistent. asfalt cu con inut de gudron.500 m3 deseuri.4. bancheta care va avea si rol de drum de acces catre puturile de colectare a gazului prevazute.3. In prezent.4.. Dimensiunea maxima a granulelor materialului nu trebuie sa depaseasca 0. Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se va aplica un strat de sustinere cu o grosime a de 50 cm.00m si +371.10 m. 11. Depozitul va fi sistematizat sub forma unui trunchi de piramida. strat care are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. 199 . Sistemul de impermeabilizare al depozitului neconform Comanesti este prezentat in Figura 11. metale.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. cu un taluz de 1:3. Stratul de sustinere va fi omogen si rezistent la eforturi în mod uniform.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Dupa sistematizarea depozitului si aplicarea stratului de sustinere se realizeaza impermeabilizarea suprafetei depozitului.1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicarilor topografice si al calculelor analitice s-a determinat faptul ca in depozit exista o cantitate de circa 45.3 Plan de situatie .4. deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale.4. Con inutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 % (masa stratului depus). pe latura paralela cu albia raului Trotus. iar inaltimea depozitului dupa sistematizare va varia intre 9 si 15m. materiale plastice.00m.00 m. Pentru a asigura stabilitatea masivului de deseuri sistematizat si a sistemului de impermeabilizare. compactate periodic. se prezinta modul de sistematizare a depozitului. Stratul de sus inere nu are voie să con ină componente organice (lemn). In Plansa 11.4. deseurile sunt depuse în straturi succesive. • Drept material pentru stratul de sustinere se vor utiliza deseuri din constructii si demolari (moloz) sau pamant de excavatii.4.Depozit inchis.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Comanesti 11. cenuşi industriale. cu cota bazei mari ce variaza intre +363.4.

Intrucat depozitul este unul neconform. Geocompozitul bentonic trebuie sa asigure impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima de 0.50 m si cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Materialul de drenaj va fi pietris cu granulatie 16-31 mm. principalul fiind comportarea buna la tasari diferentiate. Stratul de impermeabilizare Peste stratul de pietris se va asterne un strat de geocompozit bentonitic pentru izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator.3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Colectarea gazului de depozit Pe stratul de sustinere se aplica stratul de drenare a gazului cu grosime de 30 cm. Alte avantaje ale utilizarii geocompozitului bentonic sunt: • • • pretul competitiv. 200 . pozitionata peste geocompozitul bentonitic. A fost aleasa aceasta solutie de impermeabilizare cu geocompozit bentonic datorita avantajelor acestuia. instalare usoara.4.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. Strat de drenaj pentru apa din precipitatii Drenarea apelor de suprafata provenite din precipitatii se va face prin intermediul unei saltele drenante cu filtru pe ambele parti. rezistenta buna la inghet/dezghet si umezire/uscare. este posibil ca si dupa inchidere sa apara tasari.

exhaustor si un echipament de ardere a gazului. Sistemul de colectare a gazului de pe depozitul neconform de la Comanesti este reprezentat in Plansa 11.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Stratul de recultivare Peste salteaua drenanta se va continua inchiderea cu un strat de pamant argilos in grosime de 0. Conform Normativului la un continut de metan mai mic de 20 % sau la o cantitate de gaz captat < 100 m3/h. Daca continutul de metan este mai mare de 20% sau cantitatea de gaz captata in perioada de proba este mai mare de 100 m3/h se va monta o instalatie activa de extractie a gazului.3 Plan de situatie . In cazul depozitului neconform de la Comanesti se va prevedea un sistem de degazare ce se va realiza in 2 etape. conform „Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor”. Cantitatea de gaz care poate fi captata pentru o perioada de la 4 la 6 saptamani. in functie de topografia terenului. se poate trece la etapa a doua adica degazarea pasiva a depozitelor.5 Sistemul de colectare a gazului de depozit Principalul scop al degazarii la depozitele care accepta deseuri biodegradabile este prevenirea emisiei in atmosfera a gazelor cu impact negativ asupra mediului (de exemplu. precum si cu statie de colectare gaz. 201 . Puturile pentru extractia gazului vor fi pozitionate in mod uniform in masa de deseuri care genereaza gaz. care va fi insamantat cu ierburi perene. Prin executarea puturilor de gaz se intelege forarea puturilor si echiparea lor pentru o instalatie activa de extractie a gazului. Biogazul din depozit este produs de obicei prin descompunerea biologica si anaeroba a materiilor organice care compun masa de deseuri.85 m. gaze cu efect de sera). Toate componentele instalatiei se vor executa si monta in conformitate cu normele in vigoare. Puturile de gaz existente (utilizate in etapa de testare) se vor utiliza la degazarea pasiva. Aceasta instalatie va fi compusa din conducte individuale. urmand extragerea fortata a gazului. conducta principala de eliminare a gazului. separator de condensat. si vor fi amplasate pe cat posibil simetric si la distanta egala intre ele (de circa 50 m) si cat mai aproape de caile de circulatie.4. iar echipamentele utilizate in perioada de testare vor fi amplasate pe alt depozit pentru a i se testa capacitatea de generare de gaz. In baza rezultatelor se va decide tipul tratarii gazului. conform Normativului. Prima etapa se va realiza in timpul profilarii depozitului cand se vor executa puturile de gaz si straturile de impermeabilizare a depozitului pana la stratul de pamant. iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de 0.15 m.4. precum si continutul de metan al acestuia se determina conform cu prognoza de generare a gazului si cu rezultatele experimentale. 11. Dupa ce au fost executate puturile de extragere gaz si sistemul de impermeabilizare se monteaza echipamentele pentru captarea gazului.Depozit inchis.

4.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Pentru usurarea transportului apei pluviale.4. cum se vede si in Plansa 11.4. Sectiunea canalului perimetral este trapezoidala si are urmatoarele caractersitici: h = 0.3 Plan de situatie . Apa colectata de canalul perimetral va fi deversata in raul Trotus printr-un canal de legatura ce va fi consolidat mecanic cu dale de beton. se va poza o conducta de drenaj cu diametrul de 200mm cu perforatii pe 2/3 din circumferinta.50m.30 m. Acesta deverseaza apele pluviale colectate in canalul perimetral. Aceste dimensiuni ale canalului au rezultat in urma unui calcul ale debitelor de apa pluviala preluate de acest canal perimetral. Accesul utilajelor peste canalul perimeral acolo unde este realizata deversarea in raul Trotus. va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic 202 . De asemenea trebuie mentionata existenta canalului aferent drumului acces la puturi de colectare a gazului de pe depozit.7 Monitorizarea apei freatice Supravegherea impactului pe care depozitul il va avea asupra panzei freatice se va face prin executarea a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane. amplasate conform Plansei 11.3 si 11. B = 1. pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat.4. b = 0. astfel incat sa se formeze o baza de curgere a apei delimitata de un sector de cerc de 1200.30m.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale de pe suprafata depozitului neconform vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral.4.4.depozit inchis. din care se vor putea preleva periodic probe de apa. pe taluze si 2/3 din adancimea canalului. Acest canal se executa in sapatura deschisa si in final se inierbeaza cu ierburi perene. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare. Protec ia conductei si a geosinteticului si geocompozitului cu care este captusit canalul se va face prin asternerea unui strat depiatra sparta. Canalul perimetral este executat in sapatura deschisa si este captusit cu geocompozitul bentonitic si salteaua drenanta care se prelungeste de pe depozit si se ancoreaza pe malul opus al canalului. 11. cu diametrul de 400 mm. se face peste podete de tip PREMO.

Bancheta realizata la inaltimea de10 m fata de baza depozitului sistematizat va avea latimea de 5 m si va facilita accesul la puturile de gaz. accidental.00m.4.3 Plan de situatie . al persoanelor neautorizate in arealul de lucru.4. drumul si gardul de protectie.4. Administratia Bazinala de Apa Siret Bacausi prezentate in Anexa E a acestui Caiet de sarcini rezulta o cota maxima al Raului Trotus pentru o asigurare de 2% in zona depozitului de deseuri de 362. Bancheta va avea rol si de drum de acces catre puturile de colectare gaz.8 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris grosime 30 cm.80m.4. este alcatuit dintr-un prism de pamant compactat cu o latime la partea superioara de 9. Stalpii vor avea fundatie din beton. este necesara imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul. Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate. Accesul utilajelor se face prin intermediul unei porti. prismul de pamant va fi protejat fata de actiunea apei de un zid de sprijin construit din gabioane.00 m.9 Masuri de protectie impotriva inundatiilor Din datele transmise de catre Agentia Nationala Apele Romane. Aceste lucrari se vor proteja depozitul pana la cota 363.4. ceea ce ar putea duce la afuierea siatemului de impermeabilizaresi acoperire. 203 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.50m. cu inaltimea de 2. Suprafata de contact dintre prism si stratul de drenaj al biogazului va fi captusita cu geocompozitul bentonitic ce se prelungeste de pe depozit pentru a impiedica patrunderea apei in masa de deseuri prin stratul de drenare a biogazului. In partea superioara a acestui prism se vor construi canalul perimetral.4. iar trecerea peste canalul perimetral se face prin intermediul unor podete din tub PREMO cu diametrul de 400 mm. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm.3 si 11.4m ce porneste de la stratul de drenaj al biogazului si pe care se sprijina straturile de pamant de acoperire. zincata cu echidistanta de 2. 11. Acest nivel al viiturii se ridica peste cota bazei depozitului. si va fi amplasat conform Plansei 11. In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului. si latime 3. Sistemul de protectie impotriva inundatiilor Plansa 11. si chiar a masei de deseuri. In partea dinspre rau. Pentru evitarea acestui scenariu se vor face lucrari de protectie impotriva inundatiilor pe latura depozitului paralela cu albia raului pe o lungime de aprox.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara.Depozit inchis. 145m.

5.7 m. vecinatatile depozitului neconform Moinesti sunt: La Nord: statie de sortare. Baza depozitului nu este prevazuta cu sistem de impermeabilizare si nici cu sistem de colectare a levigatului. iar grosimea totala a deseurilor este de circa 6 m.5.5. 204 .2 Amplasamentul depozitului neconform Terenul pe care este amplasata deponia este proprietatea beneficiarului si este situat pe teritoriul orasului Moinesti.779 mp 11. Deseurile sunt depuse in straturi succesive. Jud.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.2) si a imaginilor de mai jos. Bacau. Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuinte din orasul Moinesti este de circa 1500 m. printr-un drum de exploatare spre raul Tazlaul Sarat. Grosimea medie a deseurilor dintr-un strat este de circa 0.5 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA MOINESTI 11. La Est: teren Consiliul Local. compactate periodic si acoperite in anumite locuri cu pamant vegetal. La Sud: cursul si albia raului Tazlaul Sarat. la iesirea inspre Municipiul Bacau. La Vest: teren Consiliul Local. Accesul se face indirect din DN 2G.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Moinesti Primaria Orasului Moinesti 1976 2009 28. Conform planului de general de situatie (Plansa 11.

2: Depozit neconform Moinesti Terenul formează o suprafa ă neregulată.1: Plan de incadrare in zona Figura 11.5. înclinată slab spre sud.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11.5. 205 .

7 m. grosime 0. afluient al rîului Tazlău. între albia minoră şi terenuri agricole.3 Conditii de mediu pe amplasament Amplasamentul este situat pe lunca din stînga văii rîului Tazlăul Sărat . Alimentarea acviferului freatic se face dinspre nord. care face parte din bazinul hidrografic al Siretului. Zona în care este situat amplasamentul este stabilă în prezent şi nu prezintă alunecări sau curgeri de teren. Nu sunt eroziuni în prezent. din dealurile subcarpatice.5. iar drenarea are loc spre Tazlăul Sărat. 206 . Pietris cu bolovanis. Apele freatice din zonă se găsesc la o adîncime variabilă. afluient al Trotuşului. Direc ia curgerii subterane a apei freatice este nord-sud. se încadrează în zona externă a Subcarpa ilor Orientali. dar există pericol de apari ie a eroziunilor la viituri. Cursul de apă major care drenează zona este rîul Tazlăul Sarat. în sudul Depresiunii Tazlău.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. Apele freatice sunt înmagazinate în pietrişul cu bolovaniş care formeaza depozitele de luncă.2 m. cu vînturi pe direc ia nord-vest sud-est dar apar şi curen i descenden i de pe versan ii subcarpatici. Temperatura in oras si zonele invecinate este in medie de + 7 grade C. grosime 0. Ca unitate geomorfologică majoră. Orasul Moinesti se afla intr-o zona cu climat continental moderat. grosime 1 m. Terenul de pe lunca Tazlăului Sărat poate fi inundat la viituri. Nisip slab argilos. Apele pluviale sunt evacuate prin infiltrare în terenul nisipos – pietros. Dinamica atmosferei este dirijată în lungul văii Trotuşului. de circa 3m. Structura terenului in zona amplasamentului este urmatoarea: Sol vegetal cu pietre.

Sistemul de impermeabilizare al depozitului neconform Moinesti este prezentat in Figura 11.3 Plan de situatie .Depozit inchis. 11.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Moinesti 11. In Plansa 11.4.5.1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicarilor topografice si al calculelor analitice s-a determinat faptul ca in depozit exista o cantitate de circa 98. iar inaltimea depozitului dupa sistematizare se va incadra intre 14 si 18m. 207 . In prezent. iar suprafata va fi plana si nivelata. deseurile sunt depuse în straturi succesive.5. bancheta care va avea si rol de drum de acces catre puturile de colectare a gazului prevazute.3. cu cota bazei superioare de +399. Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se va aplica un strat de sustinere cu o grosime a de 50 cm.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Dupa sistematizarea depozitului si aplicarea stratului de sustinere se realizeaza impermeabilizarea suprafetei depozitului. compactate periodic.80 a depozitului sistematizat se va executa o bancheta cu latimea de 5.00 m. Stratul de sustinere va fi omogen si rezistent la eforturi în mod uniform. Depozitul va fi sistematizat sub forma unui trunchi de piramida.5. Suprafata totala pe care se va realiza sistematizarea este de aproximativ 17.5. Drept material pentru stratul de sustinere se vor utiliza deseuri din constructii si demolari (moloz) sau pamant de excavatii.5.000 mp. Pentru a asigura stabilitatea masivului de deseuri sistematizat si a sistemului de impermeabilizare. strat care are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.4.600 m3 deseuri. la cota 394.00 m si cu un taluz de 1:3.. se prezinta modul de sistematizare a depozitului.

pozitionata peste geocompozitul bentonitic. Stratul de impermeabilizare Peste stratul de pietris se va asterne un strat de geocompozit bentonitic pentru izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator. Materialul de drenaj va fi pietris cu granulatie 16-31 mm.5. Intrucat depozitul este unul neconform. Alte avantaje ale utilizarii geocompozitului bentonic sunt: • • • pretul competitiv.50 m si cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. principalul fiind comportarea buna la tasari diferentiate. este posibil ca si dupa inchidere sa apara tasari. Strat de drenaj pentru apa din precipitatii Drenarea apelor de suprafata provenite din precipitatii se va face prin intermediul unei saltele drenante cu filtru pe ambele parti.3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Colectarea gazului de depozit Pe stratul de sustinere se aplica stratul de drenare a gazului cu grosime de 30 cm. A fost aleasa aceasta solutie de impermeabilizare cu geocompozit bentonic datorita avantajelor acestuia. 208 . instalare usoara. rezistenta buna la inghet/dezghet si umezire/uscare. Geocompozitul bentonic trebuie sa asigure impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima de 0.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11.

precum si cu statie de colectare gaz. care va fi insamantat cu ierburi perene. Prima etapa se va realiza in timpul profilarii depozitului cand se vor executa puturile de gaz si straturile de impermeabilizare a depozitului pana la stratul de pamant. si vor fi amplasate pe cat posibil simetric si la distanta egala intre ele (de circa 50 m) si cat mai aproape de caile de circulatie. Daca continutul de metan este mai mare de 20% sau cantitatea de gaz captata in perioada de proba este mai mare de 100m3/h se va monta o instalatie activa de extractie a gazului. Biogazul din depozit este produs de obicei prin descompunerea biologica si anaeroba a materiilor organice care compun masa de deseuri. In baza rezultatelor se va decide tipul tratarii gazului. conform „Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor”. Puturile de gaz existente (utilizate in etapa de testare) se vor utiliza la degazarea pasiva.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Stratul de recultivare Peste salteaua drenanta se va continua inchiderea cu un strat de pamant argilos in grosime de 0. precum si continutul de metan al acestuia se determina conform cu prognoza de generare a gazului si cu rezultatele experimentale. separator de condensat. iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de 0. Cantitatea de gaz care poate fi captata pentru o perioada de la 4 la 6 saptamani. 209 . Aceasta instalatie va fi compusa din conducte individuale. Dupa ce au fost executate puturile de extragere gaz si sistemul de impermeabilizare se monteaza echipamentele pentru captarea gazului. gaze cu efect de sera). conducta principala de eliminare a gazului. Conform Normativului la un continut de metan mai mic de 20 % sau la o cantitate de gaz captat < 100 m3/h. 11.5 Sistemul de colectare a gazului de depozit Principalul scop al degazarii la depozitele care accepta deseuri biodegradabile este prevenirea emisiei in atmosfera a gazelor cu impact negativ asupra mediului (de exemplu. conform Normativului. iar echipamentele utilizate in perioada de testare vor fi amplasate pe alt depozit pentru a i se testa capacitatea de generare de gaz. in functie de topografia terenului.85 m.5. Toate componentele instalatiei se vor executa si monta in conformitate cu normele in vigoare. In cazul depozitului neconform de la Moinesti se va prevedea un sistem de degazare ce se va realiza in 2 etape. exhaustor si un echipament de ardere a gazului. Prin executarea puturilor de gaz se intelege forarea puturilor si echiparea lor pentru o instalatie activa de extractie a gazului. se poate trece la etapa a doua adica degazarea pasiva a depozitelor. urmand extragerea fortata a gazului. Puturile pentru extractia gazului vor fi pozitionate in mod uniform in masa de deseuri care genereaza gaz.15 m.

5. cum se vede si in Plansa 11. De asemenea trebuie mentionata existenta canalului aferent drumului acces puturi de colectare a gazului de pe depozit. Apa colectata de canalul perimetral va fi deversata in raul Tazlaul Sarat printr-un canal de legatura ce va fi consolidat mecanic cu dale de beton. amplasate conform Plansei 11. Pentru usurarea transportului apei pluviale. din care se vor putea preleva periodic probe de apa. 210 .3 Plan de situatie .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Sistemul de colectare a gazului de pe depozitul neconform de la Moinesti este reprezentat in Plansa 11. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare. Canalul perimetral este executat in sapatura deschisa si este captusit cu saltea drenanta care se prelungeste de pe depozit si se ancoreaza pe malul opus al canalului. pe taluze si 2/3 din adancimea canalului.5. 11. se va poza o conducta de drenaj cu diametrul de 200mm cu perforatii pe 2/3 din circumferinta. pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat.Depozit inchis.50m. Protec ia conductei si a geosinteticului si geocompozitului cu care este captusit canalul se va face prin asternerea unui strat de piatra sparta. B = 1.. va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic Se vor amplasa 2 puturi in avalul directiei de curgere a apei freatice si unul martor in amonte.5. Sectiunea canalului perimetral este trapezoidala si are urmatoarele caractersitici: h = 0.3 Plan de situatie .30m.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale de pe suprafata depozitului neconform vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral. 11.7 Monitorizarea apei freatice Supravegherea impactului pe care depozitul il va avea asupra panzei freatice se va face prin executarea a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane. astfel incat sa se formeze o baza de curgere a apei delimitata de un sector de cerc de 1200. Acesta deverseaza apele pluviale colectate in canalul perimetral.30 m. Acest canal se executa in sapatura deschisa si in final se inierbeaza cu ierburi perene.5.Depozit inchis.3 Plan de situatie Depozit inchis. b = 0. Accesul utilajelor peste canalul perimeral se va face prin 2 podete din tuburi PREMO cu Dn 400mm...5.

5. Sistemul de protectie este alcatuit dintr-un prism de pamant compactat cu o latime la partea superioara de 9. Ca urmare a celor prezentate mai sus se va impune construirea unui sistem de aparare impotriva viiturilor asa cum este prezentat in Plansele nr.40m.00m. Stalpii vor avea fundatie din beton. 211 . Lucrarea se va ridica pana la cota 219 si va avea o lungime de 340m. Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.3 si 11. 11. zincata cu echidistanta de 2. depozitul sistematizat are baza situata la cota 383.4. ceea ce expune depozitul la actiunea distructiva a unei viiturice ar putea aparea pe rau. si latimea de 3.in urma studiului hidrologic facut pe Raul Tazlau.00 m. prezentat in Anexa E. si va fi amplasat conform Plansei 11. In partea superioara a acestui prism se vor construi canalul perimetral. accidental. este necesara imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul. Suprafata de contact dintre prism si stratul de drenaj al biogazului va fi captusita cu geocompozitul bentonitic ce se prelungeste de pe depozit pentru a impiedica patrunderea apei in masa de deseuri prin stratul de drenare a biogazului. drumul si gardul de protectie.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.4m ce porneste de la stratul de drenaj al biogazului si pe care se sprijina straturile de pamant de acoperire.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara. al persoanelor neautorizate in arealul de lucru. Plan de situatie . paralela cu Raul Tazlau. In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului.5.3.Depozit inchis. prismul de pamant va fi protejat fata de actiunea apei de un zid de sprijin construit din gabioane.5. Pe latura sudica. rezulta un nivel al raului pentru un debit cu asigurarea de 2% de 384. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm.8 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris cu grosimea de 30 cm.5. 11. In partea dinspre rau.9 Masuri de protectie impotriva inundatiilor Din datele obtinute de la Agentia Nationala Apele Romane. cu inaltimea de 2.50m.chiar si la o asigurare de 10%. Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate.5. in dreptul depozitului de deseuri al Orasului Moinesti (Sectiunea Gazarie).

(balastiera) teren Consiliul Local si drum de acces • la est – canal de deversare ape reziduale • la vest – teren Consilliul Local (Statia de epurarare) Suprafata totala pe care se va realiza inchiderea depozitului este de 8.2 Amplasamentul depozitului neconform Depozitul neconform s-a dezvoltat in partea de sud-est a orasului Buhusi.368 mp si al 2-lea lot cu o suprafata de 2. Conform documentatiei cadastrale amplasamentul este format din 2 loturi: 1 lot cu o suprafata de 6.6.477 mp. Depozitul neconform se afla in apropierea Statiei de epurare a orasului. in vecinatatea canalului de evacuare ape uzate reziduale. Terenul se afla in intravilanul localitatii si apartine domeniului public al orasului Buhusi. pe un drum de legatura care prezinta un carosabil amenajat cu pietris. de-a lungul timpului. Vecinătă ile amplasamentului studiat sunt: • la nord – teren Consiliul Local • la sud .6 INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DIN LOCALITATEA BUHUSI 11.6.1 Date generale Denumirea depozitului Proprietarul depozitului Anul punerii in functiune Anul sistarii activitatii de depozitare Suprafata ocupata de deseuri Depozit neconform Buhusi Primaria Orasului Buhusi 1972 2009 18489 mp 11. 212 . Acest drum de acces se va reabilita cu ocazia inceperii lucrarilor pentru sistematizare. Accesul autogunoierelor.845 mp. s-a facut.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.

Cantită ile anuale de precipita ii sunt în medie cuprinse între 500-600 mm pe an. respectiv zona unde se gaseste depozitului neconform. Luna cea mai călduroasă este iulie cu o temperatură medie de 16 °C.1: Plan de incadrare in zona Clima Clima localită ii Buhusi. Zile cu înghe pentru aceasta zona sunt de aproximativ 70 pe an.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. se încadrează în tipul de climă cu nuan ă continentală. V-S. înregistrându-se diferen e mari de temperatură între iarnă şi vară. Temperatura medie anuală a aerului este de 8-9 °C. Zile cu temperaturi peste 200 C aproximativ 100 pe an. Tipul climateric : III Indicele de umiditate Im : peste 20. 213 . cu maxima absolută de 40 °C (10 iulie 1955). Mişcările predominante ale maselor de aer sunt cele cu direc ii NE-SV. Temperatura medie a iernii este de – 4-5 °C. Adâncimea maximă de înghe în zonă este de 0.90 m.6.

In intravilan există la suprafa ă umpluturi de origine antropogenă pe grosimi variabile. Falia pericarpatică limitează forma iunile din fundament şi influen ează par ial depozitele cuaternare ale teraselor înalte ale Bistri ei.6. 214 . zona amplasamentului depozitului neconform este situată pe un fundament Miocen care cuprinde forma iuni de molasă argilo-nisipoasă salmastră. peste care sunt dispuse depozite aluvionare ale Pleistocenului mijlociu şi superior. Relieful înalt este acoperit cu o acumulare de argilă rezultată din alterarea rocilor neogene.3 Conditii de mediu pe amplasament Geologia Din punct de vedere geologic – structural. formate din bolovănişuri.2: Depozit neconform Buhusi 11.6.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Figura 11. pietrişuri şi prafuri nisipoase argiloase încheindu–se la suprafa ă cu un strat superficial de sol vegetal atribuit Holocenului.

Apele subterane sunt inmagazinate in bolovanişul cu pietriş care formeaza depozitele stratificate. EXIGEN ELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI INDICATIV NP 074/2007.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Relieful Relieful localită ii se încadrează din punct de vedere morfologic în zona Subcarpa ilor Moldovei. nu pot fi previzionate. Apele pluviale sunt evacuate rapid prin infiltrare/scurgere în terenul nisipos – pietros. În conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND PRINCIPIILE. Geotehnica Zona în care este situat amplasamentul depozitului este stabilă în prezent şi nu prezintă alunecări sau curgeri/falii tectonice de teren. in cazul unui regim pluviometric normal. Alimentarea acviferului freatic se face din mun ii de la sud-vest şi direct din valea Bistritei. în sudul depresiunii Cracău-Bistri a. Riscul geotehnic. se găsesc la o adîncime de la peste 2 m. rîul Bistri a fiind prevazut cu constructii hidrotehnice de protectie. Factorii lua i în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii: Condi ii de teren Apa subterană Clasa constructiei Vecinătă i Zona seismica Total teren bun fără epuismente redusă fără risc C 2 1 2 1 1 7 puncte 215 . Apele freatice din zona studiata. amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 7). Nu sunt eroziuni puternice în prezent şi nici pericol de apari ie a eroziunilor în viitor. in general. Hidrologie Terenul care a fost ales pentru dezvoltarea depozitului reprofilat nu prezintă pericol de inundare. Singurele situatii in care pot aparea eroziuni semnificative in structura terenului sunt desemnate viiturile puternice(catastrofale) care. fata de cota terenului natural.

In aceasta situatie. Pentru determinarea litologiei amplasamentului au fost executate (forate) trei sondaje geotehnice. se poate trage concluzia ca noul depozit care se va forma/sistematiza nu va prezenta un risc de distrugere in cazul unui seism.00 m – pietriş umed pînă la acvifer. nu sunt necesare calcule specifice de verificare a stabilitatii structurii constructiei noului depozit (sistematizat/reprofilat).00 – 2.00 m – pietriş umed pînă la acvifer. 216 .40 m .50 m . Deseurile menajere care formeaza depozitul neconform.gunoi 2.40 m .40 . Sondaj 3 0. se întind pe o arie mare si sunt formate in principal din gunoi menajer cît si deşeuri din constructii.40 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Urmare valorilor factorilor de risc prezentati mai sus. manuale cu prelevare continuă de probe. Structura litologiei.nisip grosier.00 – 0.umplutură de sol vegetal cu pietre şi gunoi 0. care au pus în evidentă urmă-toarea coloană litologică : Sondaj 1 0. Sondaj 2 0.00 m – pietriş umed pînă la acvifer.5.00 – 0.50 .5.5. slab argilos 0.

217 . cu caracteristicile sale principale.700 m2. care se vor forma si scurge de pe suprafata depozitului reprofilat. unde se va continua cu realizarea trunchiului de piramida. cavitatile (gropile) de pe suprafata vechiului depozit pana se o obtine o suprafata cvasiplana la cota +205m fata de nivelul Marii Negre. Înăltimea depozitului (deseuri. in acest depozit NU se vor mai receptiona deseuri. pentru finalizarea activitatilor de inchidere a depozitului neconform se vor desfasura. Dupa formarea trunchiului de piramida din deseurile compactate prin treceri succesive ale utilajelor terasiere. In urmatoarea faza de reprofilare a depozitului neconform se vor deplasa deseurile de pe marginile suprafetei de depozitare spre zona centrala a depozitului reprofilat.3 „Plan de situatie . urmatoarele operatii tehnologice: pe suprafata nou creata (fetele laterale si baza mica a trunchiului de piramida). Solutia tehnica astfel adoptata. va prezenta un taluz perimetral de 1:3.6. Portiunea supraterana a trunchiului de piramida. Pana in etapa de finalizare a inchiderii/sistematizarii.Depozit inchis”.4.00 m.00 m. de pe marginile suprafetei vechiului depozit spre zona centrala si dispuse in straturi succesive.480 m2.6. fara straturile de acoperire/ impermeabilizare) după sistematizare. deseurile vor fi adunate si impinse cu utilaje terasiere senilate.000 mc de deseuri.6. cu o grosime de 50 cm.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. asigurand atat o buna stabilitate a constructiei formate cat si o evacuare rapida a volumelor de ape pluviale. Volumul total de deseuri NECOMPACTATE care poate fi receptionat in trunchiul de piramida nou format este de aproximativ 10. Depozitul va fi sistematizat sub forma unui trunchi de piramidă.1 Sistematizarea depozitului Cu ajutorul ridicărilor topografice si al calculelor analitice efectuate.500m3 In plansa 11. care va avea in faza finala de executie.500m3 de deseuri. este prezentat modul de reprofilare a depozitului. imprastiate neuniform pe o suprafata de peste 18. uniforme ca inaltime. o inaltime de aproximativ 6. în depozit există o cantitate de 10. s-a apreciat că în prezent. va fi de 4. Pentru formarea trunchiului de piramida. se vor umple cu material rezultat de la demolari. Sistematizarea depozitului amenajat. in ordine. se va realiza prin împingerea si adunarea unei cantităti de aproximativ 8. In prima faza.4 Sistemul de inchidere a depozitului neconform Buhusi 11. masurata de la baza acestuia. Suprafata bazei mari a poliedrului geometric in care se va realiza sistematizarea depozitului este de aproximativ 4. strat care are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea tuturor straturilor de inchidere. se va aplica un strat de sustinere a depozitului. prezinta o foarte buna siguranta a masei de deseuri din depozitul nou profilat la deteriorari (tasari inegale si neuniforme). nivelata si compactata a corpului de deseuri.

16-31mm Perforated pipe from drainage Conducta perforata. suprafa a trebuie să fie plană şi nivelată. sand / ballast layer noncompacted Strat de pamant argilos. Stratul de sus inere trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi în mod uniform. deseurile minerale adecvate sau materiale naturale 0. pamânt excavat.50m -4 Perimetral ditch from drainage pipe.6. Dimensiunea maxima a granulelor materialului nu trebuie sa depaseasca 0.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Ca material pentru realizarea stratului de sus inere se pot utiliza deşeurile din construc ii şi demolări.4.10 m. Sistemul de impermeabilizare (succesiunea straturilor in sectiune transversala) a depozitului nou reprofilat de la Buhusi este prezentat in Figura 4-1. pentru drenaj de Ø300 Figura 11. adincime de 0. Stratul de sus inere nu are voie să con ină componente organice (lemn).50m Canal perimetral pentru conducta drenaj. Con inutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 % (masa stratului depus).15m Bed of clay soil.30m Support layer Strat de sustinere din deseurile din constructii si demolari.2 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Dupa sistematizarea si reprofilarea sub forma de trunchi de piramida a depozitului si aplicarea stratului de sustinere. materiale plastice. cu coeficient de permeabilitate Kf>1x10 m/s 0. deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. cenusa.3 Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului Strat de colectare a gazului de depozit 218 . depth 0.6. asfalt cu con inut de gudron.85m Geosyntetic drainage mat with filter on both sides Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti Geosyntetic clay layer Geocompozit bentonitic Gaz drainage layer Strat drenant pentru biogaz din pietris sort 7-16 mm. 11. fier/o el şi/sau alte metale.50m 1 :3 5% Waste / Deseuri 1: 1 1: 1 Gravel Pietris. Greensward or erosion hardness vegetation Gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune Humus Pamant vegetal 0. se executa operatiile pentru realizarea impermeabilizarii fata de apa meteorica a suprafetei depozitului. cenuşi industriale. pământul excavat de pe suprafata depozitului. nisip / pietris necompactat 0.

in interiorul masei de deseuri desfasurandu-se un proces anaerob de producere a biogazului. accelerandu-se de data asta procesul aerob de producere a biogazului. care va asigura izolarea completa a corpului depozitului de mediul inconjurator. geocompozitul bentonitic este un strat tehnologic cu functii multiple.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Depozitul neconform de deseuri de la Buhusi a sistat depozitarea in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. o grosime uniforma de bentonita dilatata. atat din punct de vedere economic cat si al protectiei 219 . cu o structura complexa de straturi care asigura. • • • Din cele prezentate mai sus. sigur vor exista emanatii de biogaz. cu o granulatie cuprinsa intre 16-31 mm. fiind o bariera foarte buna atat pentru lichide cat si pentru vapori si gaze. in momentul in care masa de deseuri este decopertata si deplasata la noul loc de depozitare. deci dupa reprofilarea depozitului. deoarece geocompozitul prezinta mai multe avantaje. peste stratul de sustinere. este un material folosit pentru acoperirea depozitelor de deseuri in faza de inchidere sau pentru izolarea pamanturilor contaminate. in final dupa prima umectare. se observa ca utilizarea saltelelor cu geocompozit bentonitic prezinta avantaje prin comparatie cu argila compactata. utilizate pana in prezent la inchiderea depozitelor neconforme. bacteriile metanogene din deseuri vor lua contact din nou cu aerul. care fixeaza reteaua. se aplica stratul cu material folosit pentru drenarea biogazului. Stratul de impermeabilizare Peste stratul de drenare a biogazului se va asterne un strat de geocompozit bentonitic (saltea subtire). fie ca material de etanseizare pentru vapori si gaze. materialul dezvolta un proces unic de legare a fibrelor din tesut. fie ca strat suport utilizat la baza depozitelor de deseuri. Datorita acestei evolutii a generarii biogazului din masa deseurilor din depozit. Materialul folosit pentru realizarea stratului de drenaj va fi pietrisul. a substantelor biodegradabile din deseuri. material care asigura un coeficient de permeabilitate pentru biogaz de minim 1x10-4 m/s. format anterior. In perioada scursa de la infiintarea depozitului pana la momentul sistarii. S-a ales folosirea materialului geocompozit bentonitic in locul straturilor succesive de argila compactata. realizand o rezistenta mare la fortele de forfecare ce pot apar in timpul tasarilor inegale din masa de deseuri. Cu certitudine. deseurile depozitate au fost acoperite cu pamant. Totusi. Acest strat va trebui sa aiba o grosime de minim 30 cm. printre care mentionam: • materialul geocompozit cu bentonita reprezinta o bariera de autosigilare sau inchidere ermetica. se mai poate afirma si ca bacteriile nu au epuizat descompunerea in totalitate.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini mediului.15 m) in care se va planta vegetatia rezistenta la eroziune.4 Sectiuni prin depozitul inchis. 220 .50m. cu filtru pe ambele parti.6. strabatand straturile de deseuri va avea ca efect producerea de levigat (substante lichide toxice). Fractiile lichide de levigat care s-ar forma in aceasta situatie defavorabila. Nu se planteaza tufisuri si copaci. pozitionata peste geocompozitul bentonitic.85 m). sunt specificate si detaliate in Plansa 11. si un strat de sol vegetal (d ≥ 0. se va face prin intermediul unei saltele drenante. 11.. Ancorarea este realizata prin formarea unei transei de ancoraj obisnuite. geocompozitul cu bentonita sub forma de saltea asigura o impermeabilizarea la fel de buna cu a unui strat argila compactata de minim 0. Pentru respectarea acestei cerinte majore. ar duce la percolarea acestuia prin straturile geologice si infestarea panzei de apa freatica din zona. depasind suprafata desfasurata a acestuia cu inca 0. din moloz sau pietris.6. dupa care se ancoreaza. Strat de drenaj pentru apa din precipitatii Colectarea si transportul spre sistemul de evacuare al apelor meteorice. deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj.00 m. Modul de intindere si fixare a acestor doua straturi de materiale impermeabile este detaliat in Plansa nr. si in acelasi timp.4 „Sectiuni prin depozitul inchis” Stratul de recultivare Stratul de recultivare se realizeaza obligatoriu peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime de minim 1. geocompozitul bentonitic si salteaua drenanta se vor asterne si peste talvegul canalului perimetral.. Toate elementele de proiectare care au fost prezentate mai sus. in conformitate cu prescriptiile din normativele in vigoare. Prezenta vegetatiei rezistente la eroziune asigura dezvoltarea unei retele reticulare care va conferi o rezistenta sporita a ultimului strat de acoperire a depozitului. adica sa nu fie permisa prin straturile care formeaza sistemul de acoperire. nici un fel de emisie de biogaz din corpul depozitului in exterior. Peste stratul de pamant se aplica stratul de sol vegetal. Drumurile utilizate in timpul constructiei depozitului pot fi utilizate in final ca drumuri de circulatie. Conditia principala care trebuie respectata dupa finalizarea lucrarilor de inchidere a depozitelor menajere. La realizarea straturilor circulatia pe suprafata depozitului se poate face numai cu utilaje cu transmisie pe senile si numai pe caile de circulatie construite in acest scop. care se va insamanta complet si uniform cu gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune.50m. este impermeabilizarea depozitului fata de mediul inconjurator. Aceasta ultima componenta a sistemului de inchidere consta din realizarea a doua straturi succesive: un strat de pamant (d ≥ 0. cu conditia ca ele sa se inscrie in cotele si caracteristicile prevazute in prezentul proiect. sa nu fie acceptata patrunderea apelor de suprafata in masa de deseuri reprofilata. Apa de ploaie.

Degazarea pasiva se va face prin folosirea ferestrelor de degazare care vor elimina biogazul in atmosfera dupa ce in prealabil va fi curatat prin biofiltrul ferestrei. si natura deseurilor. Tinand cont de faptul ca o fereastra acopera o arie cu raza de 25m. Materialul drenant se petrece pe o inaltime de 50cm peste peretii exteriori ai ferestrei.6. Patrunderea animalelor mici in depozit prin ferestrele de degazare se va impiedica prin pozarea peste compost a unei plase din sarma zincata 20x20xΦ2 montate pe o rama metalica Φ12.6.05 m pentru ferestrele ce se monteaza pe taluz. Tinand seama de volumul. 221 . Periodic.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. deschisa la ambele capete cu inaltimea de 1. Fereastra de degazare pasiva este o structura realizata din beton armat in forma de prisma rectangulara cu baza un patrat cu latura de 1. pe depozit vor fi amplasate 3 ferestre de degazare conform Plansei nr.5 Sistemul de colectare a gazului de depozit Pentru a preveni acumularea de biogaz in masa de deseuri dupa inchiderea depozitului. 11. In cazul ferestrelor construite pe taluz atat materialul drenant cat si geocompozitul bentonitic se petrec peste fata exterioara a ferestrelor pentru a se impiedica patrunderea apei de precipitatii in corpul depozitului. Fereastra va fi umpluta cu compost pentru purificarea biogazului eliminat in atmosfera si va fi acoperita cu un capac pentru a impiedica patrunderea apelor de precipitatii in corpul depozitului.50m. pentru cele ce se monteaza pe suprafete plane si o inaltime de 2. Fereastra montata pe suprafata orizontala se construieste peste folia de geocompozit bentonitic care se va decupa in interiorul ferestrei intr-un patrat cu latura de 1.3.70m. Plan de situatie – Depozit inchis. s-a optat pentru sistemul de degazare pasiva a depozitului.. compostul se va reimprospata. se vor lua masuri de colectare si evacuare a biogazului.10m pentru a dirija controlat biogazul din stratul de drenare prin fereastra si apoi in atmosfera.

6. conform Plansei 11. se continua intinderea geocompozitului bentonitic si a saltelei drenante. vor fi amplasate la baza depozitului. Sectiunea transversala a canalului perimetral are urmatoarele caractersitici: hmin = 0. Doua puturi de monitorizare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11. pe taluzele canalului si pe 2/3 din adancimea acestuia.6 Sistemul de colectare a apelor pluviale Apele pluviale. b = 0. Conducta perforata se va proteja impotriva deteriorarii prin asternerea unui strat de pietris (16-31mm). B = 1. se va poza o conducta (de drenaj) cu diametrul de 200mm perforata. Pe tot perimetrul canalul colector.50m.. Adancimea minima de forare a puturilor de monitorizare. Apa pluviala de pe intreaga suprafata a depozitul sistematizat colectata prin intermediul canalului perimetral. cu notatiile PM3 si PM2. realizandu-se in acelasi timp si protectia stratului impermeabil format din salteaua drenanta si geocompozitul bentonitic cu care este captuşit canalul. care se infiltreaza prin straturile superioare de la suprafata depozitului reprofilat. un trapez cu baza mica jos.30m. intre canalul perimetral si canalul de evacuare ape epurate se va executa un canal deschis consolidat cu dale de beton turnate pe loc Pentru asigurarea curgerii apei pluviale.7 Monitorizarea apei freatice Supravegherea efectului pe care depozitul il produce in timp asupra panzei freatice se va face prin intermediul a 3 puturi de monitorizare a apelor subterane din care se vor preleva probe de apa . va cobora cu cel putin un metru sub nivelul rocii suport al stratului freatic .3. in aval sensului de curgere al apei freatice. vor fi preluate de salteaua drenanta cu filtru pe ambele parti si conduse in canalul perimetral si colector ape pluviale. care se vor ancora in sol. va fi deversata in canalul de evacuare a apei epuratecare deserveste statia de epurare din apropiere.6.6. Pentru evacuarea apelor colectate de canalul perimetral.4 „Sectiuni prin depozitul inchis”. 222 . prin intermediul unei transee de ancoraj. Partea neperforata a conductei se va situa pe generatoarea inferioara. Canalul perimetral in lungime de 370 m este executat in sapatura deschisa si prezinta in sectiune transversala.30m. pe talvegul canalului perimetral al depozitului sistematizat. identificate pe planul general al depozitului sistematizat. 11. cu perforatiile dispuse pe un arc de cerc de 2400 . asa cum este prezentat in Plansa 11. iar putul PM1 va fi amplasat in amonte.6.

Accesul utilajelor se face prin intermediul unei porti.50m. iar trecerea peste canalul perimetral se face prin intermediul a 2 podete din tub PREMO cu diametrul de 400 mm. accidental. al persoanelor neautorizate in arealul de lucru. Stalpii vor avea fundatie din beton.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 11.8 Drumuri de acces si imprejmuirea depozitului Drumul de acces in depozit este un drum din pietris grosime 30 cm.6.00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara. si latime 3. 223 . este necesara imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul. Imprejmuirea se va realiza cu gard alcătuit din panouri gard bordurate si zincate.6. iar panoul de gard va fi ingropat in pamant pe adancimea de 20cm. zincata cu echidistanta de 2.00 m.3 . cu inaltimea de 2. si va fi amplasat conform Plansei 11..Plan de situatie . In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul depozitului.depozit inchis.

Responsibilitatile Inspectoratului de Stat in Constructii Regulament pentru emiterea de Agremente Tehnice Europene pentru Constructii Ordin ministerial pentru depozitarea deseurilor Hotarare de Guvern .07.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 12 ANEXE 12.98 Descriere Legea calitatii in constructii Regulament referitor la Normele tehnice in Constructii Legea pentru executia Lucrarilor de constructii Ordin ministerial pentru armonizarea standardelor Romane si EU Hotarare de Guvern . 775/22.Regulament pentru Receptia Lucrarilor de Constructii Hotarare de Guvern – Responsibilitile Verificatorilor de de proiecte atestati Hotarare de Guvern – Sistemul de asigurarea a calitatii si implementarea acestuia Legea apelor Ordin ministerial pentru durabilitatea si siguranta structurilor hidraulice si protectia impotriva inundatiilor Ordin ministerial pentru depozitarea deseurilor Norme generale de protectia impotriva incendiilor 224 .251/1990 MAPPM Ordin MAPM 757/2004 OMI nr.1 ANEXA A LEGISLATIA ROMANA PENTRU ACTIVITATI DE CONSTRUCTII Lege/Regulamente Legea 10/1995 cu toate modificarile HG 203/2003 Legea 50/1991 republicata Ordin MTCT 2132/2004 HG 272/ 1994 Ordin MTCT 270/2005 Ordin MAPM 757/2004 HG 273/1994 HG 925/1995 HG 766/1997 Legea 107/1996 Ordin nr.

72 Emulsii bituminoase cationice pentru lucrari de drumuri Imbracaminti SR 138 . STAS 10501/2 . Forme si dimensiuni.73 Caramizi de constructii din argila arsa.80 Blocuri ceramice cu goluri pentru plansee si acoperisuri STAS 2945 . Dimensiuni NIF 1181/2 . buloane Caramizi si blocuri de STAS 456 . Agregate pentru beton STAS 1667 . STAS 5185/1 .2 ANEXA B STANDARDELE ROMANESTI PENTRU ACTIVITATILE SI MATERIALELE DE CONSTRUCTII Descriere Agregate pentru beton Standarde romanesti STAS 1667 .73 Caramizi pline din argila.86 Blocuri ceramice cu goluri orizontale.74 Tevi si blocuri pentru conducte de ventilatie si cosuri de fum.94 Cartoane bituminoase bituminoase Compusi de ruperea STAS 8270 .80 Pop nituri si nituri combinate NID 2867 .1994 Ciment cu adaos de var 225 . Suruburi cu cap inecat cu crestatura in cruce. STAS 2561/3-90 Teren de fundare. Piloti forati de diametre mari. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor legaturii chimice la de dilatatie.76 Ciment alb Portland SP1 . Dimensiuni STAS 9344/6 .89 Lucrari de drumuri.71 Suspensie de bitum filerizat cu var hidratat . 1181/3 .86 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.90 Suruburi infiletate. Reguli si metode de incercare zidarie STAS 457 .80. straturi de acoperire din materiale pentru drum bituminoase cilindrate din suspensie asfaltica granulata STAS 558 . NE 012-99 Coduld e practica referitoare la executia lucrarilor din beton. P 7-92 Norme pentru proiectarea si executia fundatiilor in soluri sensibile. pentru placile din tabla profilata. executie si receptie. Fundatii pe piloti.78 Opritoare pentru prinderi impuscate. Conditii tehnice de calitate.86 Caramizi pline din argila STAS 1625 . separate STAS 2865 .76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. STAS 2561/4-90 Teren de fundare. STAS 8560 . Ciment SR 7055 . STAS 8877 . Emulsii bituminoase STAS 729 .90 Suruburi infiletate.76 Agregate naturale dense pentru betoane si mortare cu lianti minerali Poduri – generalitati SI 546-99 Normativ referitor la executia acoperirilor pentru poduri realizate din bitum fierbinte. Prescriptii generale pentru proiectare.86 Poduri de sosea. Prescriptii generale pentru proiectare. Caramizi gaurite cu lamba si uluc. Elemente de prindere si Standard C 172 . Suruburi cu cap hexagonal.80 Corpuri ceramice pentru pereti de cladiri.88 Instructiuni tehnice pentru fixarea profileleor metalice fixare pentru acoperisuri si pereti STAS 9344/5 .„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 12. beton armat si beton pre-comprimat. pentru pereti exteriori.80 si 1181/4 .

Specificatii generale STAS 4928 .80 Usi din lemn pentru cladiri industriale. STAS 799 . Piese de legatura.87 Tamplarie pentru cladiri industriale si ne-industriale.88 Usi si ferestre din lemn.90 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila. Specificatii tehnice generale STAS 9530 . Grad C metalice STAS 796 . Acoperiri din macadam STAS 179 . Vocabular.80 Conducte din beton armat.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Cimenturi si pentru betoane SP3 .94 Suruburi cu cap hexagonal. Dimensiuni STAS 475 . Dimensiuni STAS 476 .80 Placi de fixare din otel pentru sectiuni U si I. Coturi. Mufe.1997 Ciment colorat Portland SP5 .1995 Ciment Portland cu aditivi Sp6 .89 Piulite hexagonale. Conditii tehnice generale de calitate. Curbe.80 Nituri cu cap mare inecat. Dimensiuni 226 .84 Lucrari de drumuri. filer de creta si filer de var stins in pulbere.76 Cimenturi. Dimensiuni STAS 474 .1995 Ciment Portland BS12 .78 Aditivi impermeabilizatori pentru mortare de ciment STAS 8625 .80 Conducte din beton si produse auxiliare din beton beton STAS 4905 .90 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila.Dimensiuni STAS 482 . Dimensiuni STAS 2241/1 .89 Nituri.94 Buloane cu cap hexagonal. Suruburi de fundatie. adaosuri minerale si aditivi. Macadam.85 Fitinguri din fonta maleabila. Specificatii tehnice generale STAS 2242 . Ferestre simple STAS 470 . STAS 6232 .84 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila. Sectiuni tip STAS 469 . Specificatii tehnice generale Tocuri si foi de usi STAS 466 .90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.87 Conducte din beton si blocuri pentru cabluri de telecomunicatii STAS 7039/1 .85 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila. agrozootehnice si tip M.79 Ferestre din lemn pentru cladiri indistriale. Imbinari si coturi de imbinare STAS 485 .82 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila.79 Filer de calcar. Grad C STAS 2082 .75 Tuburi din azbociment si prize pentru tubulatura de presiune.84 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila STAS 477 . Specificatii tehnice generale STAS 922 .82 Saibe de siguranta.92 Suruburi uzuale.81 Tuburi de presiune din beton pretensionat STAS 7345/1 . Nomenclatura STAS 472 .78 SP4 . Dimensiuni STAS 2350 .89 Usi din lemn cu gol vitrat STAS 9317/1 .1996 Ciment de temperaturi joase cu aditivi SP7 . STAS 8573 . Mansoane STAS 838 . Exigente de calitate Elemente de prindere SR ISO 4016 .84 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila. Conducte si fitiguri din STAS 816 .1991 Ciment pentru drumuri cu aditivi CD 345 aditivi STAS 539 .84 Fitinguri pentru tevi din fonta maleabila. Usi cu imbinare in falt / prin suprapunere. Usi din lemn Tevi si fitinguri din fonta STAS 471 . Grad C pentru constructii SR ISO 4018 .92 Usi din lemn pentru cladiri.

Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare statica. Dimensiuni STAS 5332 . Specificatii 227 . STAS 6054-77 .5 Saibe plate. Terminologie STAS 11212/2 .Teren de fundare.80 Suruburi autofiletante. Surub cu cap striat / moletat / zimtuit insurubate manual.79 Fluxiri topite pentru sudarea otelurilor. Zonarea Romaniei. Flanse pentru fitinguri si tevi.84 Lipire/sudura. Piulita rotunda cu caneluri pentru cheie. STAS 3300/1-85 .86 Beton pentru imbracaminti Clasa Bc 7. STAS 1242/5-88 . Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate.84 Lipire/sudura.94 Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de imbunatatire a terenurilor de fundare prin metode dinamice cu folosire de materiale C 196 .89 Nituri hexagonale clasa A si B STAS 5200/1. Clasificare si terminologie SR EN 876 . Conditii de calitate.91 Flanse din otel.94 Materiale de umplutura pentru sudura manuala. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.Teren de fundare. STAS 662 . presiuni si diametre tevi nominale STAS 1156 . folosite cu pretensionare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamica standard in foraj.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini STAS 4373 . Nituri IP STAS 8796/3 .5 STAS 667 .80 Flanse pentru vane si tevi.Teren de fundare.4. STAS 11161 . Cercetari prin sondaje deschise. Proba de rezistenta la rupere in sens longitudinal pe sudura metalica din rosturile sudate prin topire Teren de fundare STAS 1242/2-83 . Dimensiuni Materiale de umplutura C 140 .80 Suruburi de precizie. Tipuri si specificatiile tehnice STAS 9477/1. Clasificare STAS 7242 – 87 Sudura metalelor cu electrozi acoperiti pentru sudura fontei. Tipuri. adaos pentru sudura Cerinte dimensionale SR EN 26848 .93 Electrozi de wolfram pentru sudura cu arc in mediu de gaz inert si pentru taiere si sudura cu plasma.Teren de fundare.Teren de fundare.89 Lucrari de drumuri. STAS 1242/6-76 .97 Incercari distructive pe suduri in materiale metalice. folosite cu pretensionare.86 Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate in lucrari de fundatii Vergele de metal de SR EN 20544 .Teren de fundare. Saibe IP. STAS 1242/4-85 . C251 . Adincimi maxime de inghet. Agregate naturale de balastiera. drumuri si autostrazi. Marci si specificatii tehnice STAS 11212/1 . STAS 5303 . STAS 1242/3-87 . Flanse si fitinguri pentru STAS 1155 . Principii generale de calcul.80 Prinderi de inalta rezistenta.3. Metode de lipire/sudare.89 Prinderi de inalta rezistenta. 2.80 Nituri de precizie. Dimensiuni STAS 8796/2 .

84 Componente filetate pentru montarea flanselor.84 Componente filetate pentru montarea flanselor.89 Flanse din fonta sau otel. Fitinguri de conexiune prin presare. Exigente generale STAS 1730 . Suctiune interna si alte conditii de testare impuse SR ISO 3458 .84 Folii de uz general din polietilena de densitate scazuta Garnituri pentru imbinari STAS 1740 . Porozitatea acoperirilor electrochimice.94 Placi ceramice. Determinarea rezistentei la abraziune a suprafetelor glazutare STAS 5939 .80 Flase din fonta si otel. Dimensiuni STAS 1741 . fibra de sticla Diametre exterioare nominale si presiuni nominale.95 Tevi termoplastice pentru transportul fluidelor. Bai de acoperire cu nichel. Suprafete plane de etansare Pn2. Dimensiuni STAS 8171 .94 Foi de sticla trase SR 3515 .94 Sticla de geam ornamentala SR 8572 . SR ISO 3477 . Incercarea presiunii interne.71 Fitinguri din otel filetate Pn100. 228 . STAS 1302/2 .95 Conexiuni intre fitinguri si tevile de presiune din polipropilena. Dimensiuni Paratraznete STAS 490 .89 Garnituri din azbest si elastomeri. Garnituri pentru etansari STAS 8121/1 .95 Tevi de presiune din polietilena.85 Componente filetate pentru montarea flanselor.90 Bai pentru acoperiri electrochimice. Garnituri pentru etansarea suprafetelor imbinate cu nut si feder Pn10 -Pn160 STAS 1742 .94 Placi ceramice. Nituri hexagonele.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini tehnice generale STAS 1302/1 – 81 Fitinguri din otel filetate Pn100. Determinarea absorbtiei de apa. Calitati si exigente tehnice generale Tevi din plastic armat cu SR ISO 161-1 . Lista tipurilor. Metode de analzia. Garnituri pentru etansari cu cu falnsa articulatii conice ‚mama si tata’ Pn10 .80 Placi din gresie ceramica STAS 7361 . Masa volumetrica.Pn100.71 Pardoseli din covoare PVC flexibile cu insertie STAS 8171 .78 Coale si placi STAS 491 .96 Sticla emailata securizata STAS 11522 .80 Flase din fonta si otel. Determinarea modulului de rezistenta SR EN 154 .5…Pn400. SR ISO 3459 .92 Tevi din policlorura de vinil neplastifiata / rigida.89 Oteluri termorezistente pentru dispozitivele de fixare.95 Tevi si conectori din polipropilena.90 Acoperiri metalice. Determinari pe oteluri. Specificatii tehnice generale STAS 8121/3 . Sticla pentru ferestre SR 853 . STAS 7874 . pardosea SR EN 100 . Partea 1: Serii metrice SR ISO 2508 – 94 Tevi din policlorura de vinil neplastifiata / rigida.70 Lamele din plumb Placi ceramice de SR EN 99 . Specificatii tehnice generale Porti STAS 6973 .94 Placi ceramice.85 Folii din polietilena de densitate scazuta STAS 8121/2 . Determinare si conditii tehnice STAS 6675/1 . Determinarea si conditii tehnice.80 Materiale si placi de pardosea din policlorvinil STAS 7915 . Absorbtia de apa.

80 Constructii industriale. Tipuri si dimensiuni STAS 3430 . Determinarea sarurilor minerale STAS 7184/10 . gratare si cadre Hidranti. ne-industriale si agricole. Conexiuni fixe.74 Echipament anti-incendiu.94 Instructiuni tehnice pentru pereti despartitori din lemn STAS 8512/1 . Placi de acoperire din beton armat prefabricat pentru canale interioare.80 Echipament anti-incendiu. Clasificare. Tabla striata. etc.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Materiale de glazurare Zgura de granulara furnal Placi acoperire rigole. 6. Hidrant interior. mangan. Determinarea 229 . S. STAS 9274 . calciu. Specificatii pentru cutiile de suprafata STAS 3081 .84 Geamuri termoizolante cu material de etansare.74 Echipament anti-incendiu.79 Structuri industriale.90 Materiale plastice. Capace din tabla striata pentru canale. 5.80 Oteluri laminate la cald. Conexiuni de admisie. Placi de acoperire pentru canale. Determinarea densitatii STAS 7184/7 .88 Pamanturi. trioxid de fier si trioxid de aluminiu. Dimensiuni STAS 703 .86 Geamuri termoizolante cu chit. Specificatii pentru carcasele pentru hidranti interiori STAS 7184/2 . Hidranti ingropati Pn10 STAS 702 . Determinarea continutului de azot STAS 7184/3 . STAS 9274 . 4. puturi de acces si puturi de instalatie STAS 10948 . Determinarea compozitiei granulometrice STAS 7184/13 . Scari metalice drepte. Rasini epoxi. Determinarea pH STAS 9273 .84 Garnituri din cauciuc de uz pentru vehicule cu motor si pentru usile si ferestrele vagoanelor de cale ferata. Pardoseli. Clasificare STAS 3480 .79 Epoxirasini tip 040 si 040T STAS 128412 . scara industriale. Conexiuni de deversare. pentru canale STAS 701 .80 Canlizare. Determinarea substantelor insolubile: acid clorhidric. rampe de Lucrari de dulgherie Compusi de etansare rosturi si materiale de Specificatii tehnice generale STAS 11553 .79 Constructii industriale. NP 46 . puturi de acces si puturi de instalatie STAS 9329 . Forme si dimensiuni STAS 3272 .79 Pamanturi. STAS 4834 – 86 Guri de scurgere din fonta pentru poduri. 3. 8 Zgura de furnal.73 Echipament anti-incendiu. 7.79 Echipament anti-incendiu.87 Pamanturi. Dimensiuni STAS 3226 . Capace si gratare dub fonta.85 Pamanturi. STAS 12183 . Cerinte tehnice generale STAS 3230 .88 Table perforate de uz general StandardP 1134 .77 Pamanturi.80 Echipament anti-incendiu.86 Standarde tehnice referitoare la folosirea zgurei deferizate de la Combinatul siderurgic Hunedoara. Dimensiuni STAS 695 .87 Structuri industriale.80 Constructii industriale.82 Zgura de furnal.80 Echipament anti-incendiu. Na. Dimensiuni STAS 2501 . capace camine si Pamant de imprumut Pardoseli accesuri. Cerinte tehnice generale STAS 4242/1 . Specificatii generale pentru realizarea analizelor chimice si determinarea umiditatii STAS 4242/2.

Determinarea continutului de argint. Specificatii generale pentru realizarea analizelor chimice si spectrale STAS 1776/2/3/4/6/…. Metode de incercare.69 Rasini sintetice.78 Plumb. STAS 9201 . saibe SR ISO 4014 .88 Aditivi pentru uleiuri. magnesiu.71 Metode de testare fizice.81 Aditivi si uleiuri aditive.76 Var.85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. Rame si capace pentru STAS 2308 . suruburi.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini etansare echivalentului epoxi STAS 8308 . Calitatea A si B SR ISO 4017 .81 Alimentare cu apa si canalizare.90 Cuie din sarma Piatra naturala STAS 5089 .89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.80 Var hidratat pentru constructii STAS 11394/1 Var. Specificatii generale pentru efectuarea analizelor chimice. Mostre. Clasificare STAS 6200 /2 .69 Aditivi si uleiuri aditive. Romalchid R 60 Materiale de etansare STAS 7717 . parte fina.81 Specificatii pentru determinarea caracteristicilor petrografice si mineralogice si a compozitiei chimice STAS 6200/5 .80 Var pentru constructii. Scari.94 Buloane cu cap hexagonal cu filet scurt. mecanice si mineralogice.80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. arsenic. pregatirea sectiunilor subtiri si a carotelor de incercare STAS 6200/4 . natriu Var pentru mortare STAS 146 .87 Cladiri.71 Produse din piatra naturala pentru constructii. Nomenclatura STAS 5090 . Cuie STAS 2111 . 230 . cupru.13 Plumb.81 Piatra naturala pentru constructii. nichel. Metode de incercare. stibiu. Determinarea continutului de calciu STAS 8854 . Mortare STAS 1030 . Determinarea continutului de rosturi si lubrificanti cloruri STAS 8428 .83 Produse din piatra naturala pentru constructii. calciu. STAS 2634 .72 Aditivi pentru uleiuri minerale. Piulite. STAS 2634 . zinc. fier. Specificatii generale pentru proiectare Plumb STAS 1776/1 . Determinarea continutului de azot STAS 12597 .91 Determinarea rezistentei la compresiune si calculul coeficientului de inmuiere STAS 6200/6 .94 Buloane cu cap hexagonal filetate pana la cap. Reguli pentru Controlul calitatii. Specificatii general pentru teste mecanice STAS 6200/3 . Rame si capace pentru camine camine Camine pentru STAS 6002-88 bransament retea alimentare apa Panglica de marcare STAS 9570/1 . STAS 3910/1 .91 Piatra naturala pentru constructii.80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. cadmiu. bismut. Aditiv P 601 Scari STAS 2965 .

79 Lacuri si vopsele. STAS 10275/3 . Determinarea finetei de macinare. STAS 10275/2 . Dimensiuni.85 Lacuri si vopsele. Vopseluri si materiale SR EN 21524 .93 Lacuri si vopsele.80 Piulite de semi-precizie.94 Lacuri si vopsele. Determinarea finetii granulelor pentru zugraveli in SR ISO 4618-1 . Dimensiuni STAS 9344/1 . Culori si nuante Tencuieli STAS 545/1 . Grund gri 2446 STAS 6592 . Grunduri pe baza de ulei STAS 3122 . Piulita triubnghiulara.91 Saibe plate.82 Tencuieli.69 Lacuri pe baza de ulei. STAS 3097 .86 Tencuieli plane si fasii pentru peretii despartitori Foi din materiale plastice Standard C 216 .80 Piulite cu autoblocare. Specificatii generale. Lacuri pe baza de bitum STAS 3706 . Partea III: terminologie pentru rasini STAS 2043 .89 Piulite hexagonal Calitatea A si B STAS 4372 .89 Piulite hexagonal inalte Calitatea A si B STAS 4373 . Grunduri nitro-celulozice.80 Lacuri si vopsele.69 Apa de suprafata.82 Saibe de siguranta. Dimensiuni STAS 5200/1/2/3/4/5/6 . Buloane cu cap ciuperca si gat patrat. Dimensiuni.80 Tencuieli pentru constructii STAS 10275/1 .80 Lacuri si vopsele.73 Lacuri si vopsele. Determinarea rezistentei peliculei de vopsea la modificarile datorate temperaturii mediului. Dimensiuni.84 Folii din polietilena de densitate scazuta 231 . Vopsea Gri 1000 STAS 3745 . Partea I: terminologie constructii generala SR ISO 4618-2 .83 Standarde tehnice pentru hidroizolarea constructiilor subterane cu folii PVC STAS 8171 .80 Suruburi de precizie.89 Piulite hexagonal scurte Calitatea A si B STAS 5304 .69 Lacuri si vopsele.80 Buloane de semi-precizie. categorii si exigente tehnice STAS 3744 . SR ISO 4618-3 . Determinarea timpului de intarire STAS 1480 .69 Vopsele de ulei.75 Lacuri si vopsele. Lacuri pe baza de nitro-celuloza STAS 3474 . Piulita hexagonala cu inel din plastic. STAS 2241/1 . Dimensiuni STAS 6444 .80 Surub de orectie cu cap hexagonal si guler. Lac Negru 1060 STAS 4121 . Exigente tehnice generale STAS 9478 . Suruburi de presiune cu cap striat / moletat / zimtuit.87 Lacuri si vopsele.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Calitatea A si B STAS 4071 .93 Lacuri si vopsele. Determinarea gradului de dispersie STAS 2489 .82 Tencuieli. STAS 5302 .82 Tencuieli. Vocabular. Vocabular.80 Saibe de siguranta.80 Lacuri si vopsele. STAS 9851 . Diluanti pentru produsele pe baza de nitro-celuloza STAS 3421 .86 Suruburi cu infiletare. Vopsea de grund pe baza de ulei STAS 8311 . Exigente tehnice generale STAS 2241/2 .93 Terminologie referitoare la defecte initiale si schimbarile induse de imbatranirea peliculei de vopsea.

Tipuri beton pretensionat STAS 7039 /2 . beton armat si beton pretensionat.83 Tuburi de presiune din beton pretensionat. Tuburi de presiune din beton pretensionat. beton Exigente tehnice generale STAS 6657/2 . paneluri.83 Tuburi de presiune din beton pretensionat. Dimensiuni Scurgerea apelor STAS 2274 . Conditii tehice de calitate.81 Tuburi de presiune din beton pretensionat. SR ISO 3477 .69 Beton prefabricat.76 Placaje.92 Tevi din PVC neplastifiat. Reguli si metode de verificare a calitatii.74 Placaje.86 Tevi din polietilena de inalta densitate.93 Tevi din propilena. Determinarea schimbarilor dimensionale si de masa datorate umiditatii relative a aerului STAS 1575 . Conditii de incercare a rezistentei la propilena copolimer rupere SR ISO 3458 . STAS 6675/2 . STAS 7721 . STAS 7039/3 .88 Lucrari de tinichigeri pentru constructii neindustriale. jgheaburi si accesorii de fixare si imbinare Lucrari de drumuri. Placi acoperire cu plastic STAS 7873 . Tevi de presiune din SR ISO 3212 . STAS 8331 . beton armat si beton precomprimat.Norme departamentale pentru executia mecanica a lucrarilor de generalitati terasamente. Clasificare si terminologie Conducte si fitinguri din STAS 7093/1 . Determinarea rezistentei la rupere a rosturilor executate prin lipire. Clasificare si terminologie.90 Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton. Metode de verificare a dimensiunilor Tevi marcare STAS 9570/1-89 Marcarea retelelor de conducte si cabluri in localitati Placi prefabricate pentru STAS 1137 . Determinari tehnice. placaje.87 Placaje.89 Furniruri.88 Panel (de lemn).„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini STAS 12984 .84 Tevi din polietilena de inalta densitate. Determinarea rezistentei la compresiune STAS 1245/5 . Determinarea rezistentei la rupere a liantului STAS 2161 .89 Elemente din beton. STAS 5513 .95 Imbinari intre fitinguri si tevile de presiune din polipropilena. P Tuburi de presiune din beton pretensionat centrifugate. Determinarea caracteristicilor adezivului prin folosirea cutitului Tevi si fitinguri din STAS 10617/2 .91 Folii din policlorura de vinil plasticizata stratificata pentru hidroizolare Placaje STAS 1245/4 .89 Elemente din beton. beton armat si beton pretensionat. pluviale industriale si agricole. STAS 7578 . Dimensiuni polietilena STAS 10617/4 .87 Panel. Panel STAS 1809 . Indentificarea si clasificarea tipurilor de pamanturi Dimensiuni de particule (analiza granulometrica prin cernere) Limita de plasticitate Parametri de compactare Coeficient de umiditate Densitate 232 . Incercarea la presiune interna.82 Placaje.91 Tevi din polipropilena si imbinari.87 Borduri prefabricate Produse prefabricate din STAS 6657/1 . Burlane.90 Placi din fibre de lemn.68 Placi prefabricate din beton pentru pavaje pavaje Borduri prefabricate STAS 1134 .

87 Nisip uzual monogranular STAS 9719 . Proiectare si amplasare. Drumuri .parapet STAS 1948/1-91 Lucrari de drumuri. STAS 729 – 89 Lucrari de drumuri.89 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Permeabilitate (testata in laborator) Parametri de compactare test Proctor Determinarea greutate volumetrica / specifica / aparenta a pamantului (pamanturi coezive) Determinarea densitatii prin metoda conului de nisip (pamanturi necoezive) Determinarea eforturilor (capacitate portanta) (C 182-87. Imbracaminti bituminoase cilindrate. STAS 426/1 . SR 1948/2-95 Lucrari de drumuri.87 Table di aliaje Cu-Zn.85 Nisipuri uzuale poligranulare pentru incercarea 233 . CD Norm 31-94). Dimensiuni STAS 428/1 .80 Table din cupru. Reguli si metode de verificare STAS 515 . Drumuri – acoperiri din SR 183/1-95 Lucrari de drumuri.78 Foi si placi din plumb STAS 513 . Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald SR 174-2 . Table ondulate. STAS 1913/13-83. STAS 1913/6-76. Parapete pe poduri.Terasamente . Conditii tehnice de calitate. executate la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif). STAS 1913/4-86. Specificatii technice STAS 426/2 . Imbracaminti bituminoase cilindrate.Exigente tehnice generale de calitate STAS 2914-84. Preparare mixtura.78 Coame si tigle din argila arsa.80 Otel laminat la cald. STAS 1337 . Normativ C 22 – 92 Norme referitoare la constructia pavajelor din beton de ciment prin metoda cofrajelor fixe.90 Nisipuri STAS 7727 .74 Invelitori din placi STAS 514 . STAS 289/2 . Imbracaminti de beton de ciment ciment executate in cofraje fixe. STAS 1913/15-75. Table galvanizate STAS 2029 . Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.87 Tabla din zinc si aliaje ale zincului STAS 490 . Dimensiuni. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Drumuri . SR 183/2-98 Lucrari de drumuri.73 Coame si placi plane din azbociment Nisipuri STAS 3 . Lucrari de drumuri.asfalt SR 174-1:2009 Lucrari de drumuri. Specificatii technice STAS 5584 . STAS 12288-85. Amplasare si proiectare. STAS 1913/13-83.89 Coame si tigle din argila arsa STAS 2028 . STAS 1913/1-82. Materiale de acoperire STAS 488 . STAS 1913/3-76. STAS 1243-88. executate la rece cu suspensie de bitum filerizat(subif).80 Otel laminat la cald. .90 Placi din aluminiu.97 Lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.84 Table din cupru. STAS 1913/5-85. Stilpi de ghidare si parapete.

STAS 1802 – 71 Fitinguri filetate din fier forjat Pn100. STAS 4789 . Flanse din otel turnat Pn40. Flanse din otel turnat Pn16. Clasificare si specificatii tehnice STAS 438/2 .. fara sudura STAS 7656 – 90 Tuburi cu sudura continua pentru instalatii STAS 1734 – 73 Dimensiuni de flanse (Pn1. Nipluri. Reguli pentru Controlul calitatii STAS 6482/2 . Dimensiuni STAS 2250 . STAS 2098 – 86 Retele de tevi industriale.84 Flanse din otel. Mufe.73 Componente tevi. Presiuni nominale. Partea I: Tevi de uz general SR ISO 5252 – 94 Tevi din otel. Flanse rotunde. Carcase sudate STAS6482/1 .Pn6) STAS 1735 – 73 Tevi. Sarma moale trasa SR 438-3 . Nipluri. Dimensiuni STAS 4678 .73 Sarme si produse din sarma de otel pentru beton pretensionat. Dimensiuni STAS 2099 .86 Retele de tevi industriale. Partea I: Tevi sudate din otel cu caracteristici specifice pentru temperatura mediului STAS 530/1 – 87 Tuburi din otel. STAS 2119 .91 Flanse din otel. Flanse din otel turnat Pn64. Dimensiuni. STAS 4791 .98 Produse din otel pentru armaturi in beton. Dimensiuni STAS 2121 . Dimensiuni STAS 1803 – 71 Fitinguri filetate din fier forjat Pn100.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Tevi si fitinguri din otel cimenturilor din mortarele plastice SR 404-1 – 98 Tevi din otel laminate la cald SR 6898-1 – 95 Tevi sudate (elicoidal). Dimensiuni cepuri. Tolerante SR ISO 9330-1 – 94 Tevi de presiune sudate. Flanse din otel turnat Pn100. Nipluri.91 Flanse din otel. Dimensiuni de flanse Pn10 si Pn16. Bare din otel laminate la cald. teste de presiune si presiuni maxime admisibile de lucru STAS 2765 . Dimensiuni de flanse Pn25 si Pn40 STAS 1738 – 73 Tevi. Pn64 si Pn100 STAS 1801 – 71 Fitinguri filetate din fier forjat Pn100. Imbinari tevi. Nipluri. STAS 1804 – 71 Fitinguri filetate din fier forjat Pn100.86 Retele de tevi industriale. Flanse ovale infiletate Pn6. Flanse ovale plate pentru sudura Pn6 Dimensiuni.85 Flanse din otel.89 Componente tevi. STAS 1737 – 73 Tevi. Dimensiuni. trase sau laminate la rece.89 Produse din otel pentru armaturi in beton. detasate pe teava Pn6. Dimensiuni. Specificatii tehnice de livrare. Flanse cu gat rotund pentru sudura pe capul tevilor Pn6.91 Produse din otel pentru armaturi in beton. Diametre nominale. Dimensiuni STAS 2120 .80 Sarme si produse din sarma de otel pentru beton pretensionat.86 Retele de tevi industriale. Dimensiuni STAS 438/1 . Sarma de otel. 234 Armaturi .

Tabla neagra STAS 3480 . Reguli si metode pentru Controlul calitatii.86 Cherestea din conifere. STAS 1949 . Metoda de masurare.89 Otel rotund calibrat STAS 1946 .88 Protectia lemnului. Dimensiuni nominale prezervarea cherestelei STAS 1928 .88 Adezivi fenol-formaldehidici pentru lemn si industria prelucratoare Cherestea si STAS 942 . Tratarea suprafetelor. Calitati.88 Protectia lemnului.88 Cherestea. STAS 565 .89 Protectia lemnului.86 Cherestea din conifere.81 Protectia lemnului.80 Sarme si produse din sarma de otel pentru beton pretensionat. Specificatii tehnice.90 Protectia lemnului.66 Otel laminat la cald. Novolac STAS 9017 . STAS 9302/7 . STAS 9302/4 . Inscrisuri si compunerea lor. Impregnarea la presiuni diferite de presiunea atmosferica cu ajutorul produselor solubile in apa. Profil economic I.90 Cherestea din stejar. STAS 9302 /1 . T-uri cu aripi egale STAS 908 .70 Rasini sintetice fenol-formaldehidice. Calitati.90 Otel laminat la cald. Grinzi U. Semnalizare rutiera. STAS 9302/3 . Specificatii tehnice generale STAS 9302/2 .86 Protejarea lemnului pentru constructii impotriva atacului insectelor si al ciupercilor STAS 5194 . Specificatii tehnice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini STAS 6482/3 . Calitate STAS 505 .80 Oteluri imbatranite de uz general.80 Otel laminat la cald. Specificatii tehnice. Semnalizare rutiera.66 Otel laminat la cald. Tabla striata STAS 7550 . Benzi STAS 1800 . Tabla groasa de otel.81 Protectia lemnului. Dimensiuni si tolerante Aditivi rasini sinbtetice STAS 6458 . Sarme profilate STAS 6482/4 . Impregnarea cu produse lichide la presiune atmosferica. Grinzi I STAS 566 .86 Otel laminat la cald. simboluri si amplasare.91 Lemn. Specificatii tehnice. STAS 2925 . Semnalizare rutiera. Clasificare.86 Otel laminat la cald. Impregnarea la presiuni diferite de presiunea atmosferica cu antiseptici uleiosi. STAS 9302/5 . SR 1848/3-2008 Siguranta circulatiei.80 Structuri din otel de uz general.80 Otel laminat la cald. Standarde Structuri din otel STAS 500/2 . Profil economic U . Specificatii tehnice STAS 564 . Terminologie Siguranta circulatiei SR 1848/1-2008 Siguranta circulatiei.86 Otel laminat la cald. Calitate (stalpi si grinzi) STAS 500/3 . 235 . Specificatii pentru prelucrare si transport STAS 8022 . Determinarea masurilor antiseptice eficiente impotriva mucegairii. Prevederi tehnice.80 Sarme si produse din sarma de otel pentru beton pretensionat. SR 1848/2-2008 Siguranta circulatiei.86 Otel laminat la cald. Dimensiuni si tolerante STAS 7551 .

Determinarea dilatarii lineare SR EN 104 . Tevi si fitinguri. Determinarea rezistentei chimice. Determinarea rezistentei la socuri de temperatura SR EN 105 . Exigente tehnice generale Placi placaj pereti SR EN 87 . STAS 1743/3 .80 Placi ceramice CESAROM STAS 9405 .79 Sectiuni din policlorura de vinil pentru etansarea 236 . caracteristici si marcare. Marcaje rutiere.87 Hidroizolarea teraselor si acoperisurilor cu materiale bituminoase. Hidroizolatii bituminoase la elementeled e constructii.90 Tevi si fitinguri ceramice. ne-industriale si agricole. Lucrari de etansare la umiditate / la igrasie a cladirilor. Forme si dimensiuni STAS 1743/5 . Ramificatii.87 Cladiri industriale. trasa. STAS 1244/2-79 Intersectii de drumuri. rotunda.81 Gresie ceramica.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini STAS 1848/4-95 Siguranta circulatiei.94 Cartoane bitumate SR 137 . STAS 233 . Amplasare si operare.94 Placi ceramice.89 Sarma din otel dur. Determinarea rezistentei la microfisurare.94 Placi ceramice.94 Placi ceramice. Reguli si metode de control Materiale de etansare STAS 9076 . Semafoare pentru managementul traficului. Determinarea dimensiunlor si calitatii suprafetei. Forme si dimensiuni STAS 1743/4 . de uz general Tevi si fitinguri din argila STAS 1743/1 . Placi neglazurate SR EN 103 .84 Apa pentru betoane si mortare Hartie impermeabila STAS 2355/1 . ne-industriale si agricole. Definitii.78 Gresie ceramica antacida. Coturi. Semnalizatoare luminoase.94 Placi ceramice.80 Placi faianta Apa STAS 790 . Rezistenta al frecarea puternica. Echipamanete ne-automate.87 Cladiri industriale. 138 . Determinarea rigiditatii suprafetei prin metoda Mohs SR EN 102 .94 Placi ceramice. Determinarea modulului de rezistenta SR EN 101 . Forme si Dimensiuni STAS 4183 . Placi glazurate SR EN 106 .94 Placi ceramice.90 Tevi si fitinguri ceramice. Specificatii generale pentru proiectare si executie SR.94 Placi ceramice. Norme.95 Materiale de hidroizolatie bituminoase.86 Placi gresie ceramica STAS 7813 .94 Placi ceramice pentru placaj pereti si pardoseli. STAS 1848/5-82 Road signing. STAS 1848/7-85 Siguranta circulatiei.90 Tevi si fitinguri ceramice. SR EN 100 . Placi neglazurate. Sarme pentru STAS 889 . Clasificare si terminologie STAS 2355/2 . SR EN 98 .90 Tevi si fitinguri ceramice.94 Placi ceramice. clasificari. Specificatii tehnice generale vitrificata STAS 1743/2 .90 Tevi si fitinguri ceramice. Reductii. Tevi si fitinguri Terminologie STAS 4234/1 . Specificatii generale pentru proiectare si executie STAS 2355/3 . Forme si dimensiuni. Exigente tehnice de calitate.

STAS 228/4 .79 Ferestre din lemn pentru cladiri industriale.75 Blocuir din lemn pentru pavele.88 Ferestre si usi din lemn.87 Parchet din lemn de stejar pentru pardoseli. Sectiuni STAS 799 .80 Cladiri. Metode de asigurarea calitatii STAS 8282 . Clase de calitate. Specificatii tehnice generale STAS 228/2 .87 Parchet din lemn solid pentru pardoseli.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini Ferestre Pardoseli din lemn rosturilor pentru structurile din beton care retin apa. Specificatii tehnice generale STAS 9317/1 . Clase de calitate STAS 3344/1 . Ferestre simple.87 Parchet din lemn de fag pentru pardoseli.87 Tamplarie pentru cladiri ne-industriale si industriale. Ferestre din lemn. Clasificare si terminologie 237 . Terminologie STAS 228/3 . Ferestre metalice. STAS 469 . Specificatii tehnice generale STAS 228/1 .87 Parchet din lemn solid pentru pardoseli.

Partea 1: Cauciuc vulcanizat Garnituri de etansare de cauciuc. Stalpi din otel Stalpi pentru iluminatul public – Partea 6. Detectori in linie folosind ca principiul de transmisie al fasciculului optic Feronerie pentru cladiri. Sonerii Sisteme de detectare si de alarma la incendiu – Partea 4: Echipament de alimentare cu energie electrica Sisteme de detectare si de alarma la incendiu – Partea 5: Detectori de caldura. caracteristici si criterii de conformitate Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canalizarii. Conditii si metode de incercare Cimenturi – Partea 1: Compozitie. Exigente pentru stalpi realizati din materiale compozite (polimeri si fibre) Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 2: Camine de vizitare si camine de inspectie. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canaliz– Partea 2: Elastomeri termoplastici Garnituri de etansare de cauciuc. Stalpi din aluminiu Stalpi pentru iluminatul public – Partea 7. Dispozitive pentru iesiri de urgenta actionate printr-un maner sau o placa de impingere. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice Var pentru cladiri– Partea 1: Definitii. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Cerinte de material 238 SR EN 54-3:2002/A1:2003 SR EN 544+AC2000/A1:2003 SR EN 54-5:2002/A1:2003 SR EN 54-7:2002/A1:2003 SR EN 54-12:2003 SR EN 179/A1:2002 SR EN 197-1:2002 SR EN 442-1:2000/A1:2004 SR EN 459-1:2003 SR EN 588-2:2002 SR EN 671-1:2002 SR EN 671-2:2002 SR EN 681-1/A2:2003 SR EN 681-2/A1:2003 SR EN 681-3/A1:2003 . Detectori Spot. Sisteme stationare anti-incendiu. Sisteme echipate cu furtune – Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtune fara curbura plane. Garnituri de etansare de cauciuc.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini 12.3 ANEXA C STANDARDE ROMANESTI ARMONIZATE CU REGULAMENTELE UE Indicativ SR EN 40-5:2002 SR EN 40-6:2002 SR EN 40-7:2003 Titlu Stalpi pentru iluminatul public– Partea 1. specificatii si criterii de conformitate pentru tipurile de cimenturi frecvent folosite. Sisteme stationare anti-incendiu. Sisteme echipate cu furtune– Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtune semi-rigide. Radiatoare si convectoare. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit Sisteme de detectare si de alarma la incendiu – Partea 12: Detectori de fum.

bratari de sprijin si console. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Exigente de material pentru garniturile de etansare folosite pentru si din linile prin care trec gazul si hidrocarburile lichide. Definitii. Dispozitive de iesire antipanica actionate printr-o bara orizontala.calcare Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Conditii si metode de incercare Feronerie pentru cladiri. Aditivi pentru beton. Partea 4: Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat Specificatii pentru parti componente auxiliare de zidarie – Partea 1: Bratari. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire Specificatie a mortarelor pentru zidarie. cu sifon integrat Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Dispozitive pentru iesire in caz de urgenta actionate printr-o bara orizontala. Partea 2: Mortare pentru zidarie Accesorii pentru constructii. Dispozitive de opriredeschidere actionate electric pentru usi batante. bratari de fixare. Partea 2: Aditivi pentru beton. conformitate. Vase WC si vase WC cu rezervor alaturat. mortar si pasta. conditii. Partea 2: Elemente pentru zidarie din silico . Garnituri de etansare din cauciuc. Cerinte si metode de incercare 239 . Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canalizarii– Partea 4: Garnituri de etansare turnate din poliuretan. marcare si etichetare Aditivi pentru beton. Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Definitii. exigente si conformitate. Cerinte si metode de incercare Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare Feronerie pentru cladiri.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 681-4/A1:2003 SR EN 682:2002 SR EN 771-1:2003 SR EN 771-2:2003 SR EN 771-4:2004 SR EN 845-1:2004 SR EN 845-2:2004 SR EN 845-3:2004 SR EN 934-2:2003 SR EN 934-4:2002 SR EN 997:2004 SR EN 998-1:2004 SR EN 998-2:2004 SR EN 1125:2001/A1:2002 SR EN 1154:2001/A1:2003 SR EN 1155:2001/A1:2003 SR EN 1158:2001/A1:2003 pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canaliz– Partea 3: Materiale din cauciuc celular vulcanizat Garnituri de etansare de cauciuc. mortar si pasta – Partea 4: Aditivi pentru cabluri post intinse. Specificatii pentru parti componente auxiliare de zidarie – Partea 2: Buiandrugi Specificatii pentru parti componente auxiliare de zidarie– Partea 3: Plase din otel pentru armarea rosturilor orizontale.

Exigente si metode de incercare. cerinte pentru proiectare si incercare. Cerinte si metode de incercare. Pietre de bordura pentru pavajul exterior. Principii constructive si testare– Partea 1: Statii de pompare pentru deseuri organice Statii de pompare pentru apa uzata menajera – Partea 1: Statii de pompare pentru deseuri organice – Partea 1: Statii de pompare pentru deseuri organice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 1337-7:2003 SR EN 1341:2002 SR EN 1342:2002 SR EN 1343:2002 SR EN 1344:2003 SR EN 1423:1999/A1:2004 SR EN 1433:2003 SR EN 1457:2003/A1:2003 SR EN 1463-1:1999/A1:2004 SR EN 1520:2003 SR EN 1916:2003 SR EN 1917:2003 SR EN 1935:2003 SR EN 12004/A1:2003 SR EN 12050-1:2002 SR EN 12050-2:2002 SR EN 12050-3:2002 SR EN 12050-4:2002 SR EN 12094-5:2006 Stalpi pentru structuri – Partea 7: Stalpi PTFE rotunzi si cilindrici Placi din piatra naturala pentru pavaj exterior. Retroreflectorizante – Partea 1: Cerinte initiale de performanta Beton armat prefabricat cu agregate usoare si structura deschisa. Componente pentru instalatii de stingere cu gaz. Exigente si metode de incercare. Produse pentru marcaje rutiere. Microbile de sticla. Placi din piatra naturala pentru pavaj exterior. Adezivi pentru placi ceramice. beton slab armat si beton armat Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu. Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Balama cu ax simplu. Partea 5: Cerinte si metode de incercare pentru distribuitoare directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor 240 . marcare si evaluarea conformitatii. Exigente si metode de incercare Produse pentru marcaje rutiere. Conditii si metode de incercare. Clasificare. beton slab armat si beton armat Accesorii pentru constructii. particule antiderapante si mixturile lor. Statii de pompare pentru apa uzata menajera–– Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitata pentru deseuri organice Statii de pompare pentru apa uzata menajera – Partea 4: Ecluze de intretinere pentru deseuri organice si nonorganice. Cosuri de fum. Exigente si metode de incercare. Tuburi si accesorii de beton simplu. Produse pentru pulverizare. Placi de pavaj din argila arsa. Statii de pompare pentru apa uzata menajera – Partea 1: Statii de pompare pentru deseuri organice. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Definitii si specificatii. Canale interioare de argila arsa/ceramice.

Componente din sistemul sprinkler si improscare apei – Partea 4: Sisteme de alarma cu motoare hidraulice.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 12094-7:2002 SR EN 12094-6:2002 SR EN 12094-13:2002 SR EN 12101-3:2003 SR EN 12209:2004 SR EN 12259-1+A1:2002 SR EN 12259-2:2002/A1:2002 SR EN 12259-3/A1:2003 SR EN 12259-4/A1:2003 SR EN 12259-5:2003 SR EN 12326-1:2004 SR EN 12380:2003 SR EN 12416-1:2002 SR EN 12416-2:2002 SR EN 12566-1:2002/A1:2004 SR EN 12620:2003 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Produse de ardezie si piatra pentru invelitori si placari discontinue. Sistem de lupta impotriva incendiilor. Sistem de lupta impotriva incendiilor. Cerinte. Componente pentru sistemul de lupta impotriva incendiilor cu CO 2– Partea 13: Conditii si metode de testare pentru ventilele de retinere Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti– Partea 3: Specificati pentru exhaustoare de fum si gaze feirbinti. metode de incercare si evaluarea conformitatii Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente din sistemul sprinkler si improscare apei – Partea 5: Detectori de scurgere ape. Protectia anti-incendiu. Partea 1: Specificatie de produs Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Partea 7: Conditii si metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Agregate pentru betoane. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. constructia si intretinerea lor. Partea 5: Cerinte si metode de incercare pentru distribuitoare directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor Sisteme anti-incendiu. Sisteme de stingere cu pulbere. 241 . Partea 1: Conditii si metode de incercare a elementelor componente Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Feronerie pentru cladiri.Partea 2: Sisteme de supape de alarma apa apa Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Broaste ingropate si aplicate. Cerinte si metode de incercare Statii de tratare ape uzate. Sisteme de stingere cu pulbere – Partea 2: Proiectarea produselor. actionate mecanic. Componente pentru instalatii de stingere cu gaz. Componente pentru sisteme de apa si sprinklere– Partea 1: Sprinklere. Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PT. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. – Partea 1: Fose septice prefabricate. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor.Partea 3: Sisteme de supape de alarma apa apa Protectia anti-incendiu. Broaste ingropate si aplicate si placi opritor.

Trepte pentru camine de vizitare. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate 242 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13101:2003 SR EN 13139:2003 SR EN 13160-1:2003 SR EN 13162:2003 SR EN 13163:2003 SR EN 13164:2003 SR EN 13164:2003/A1:2004 SR EN 13165:2003 SR EN 13164:2003/A1:2004 SR EN 13166:2003 SR EN 13166:2003/A1:2004 SR EN 13167:2003 SR EN 13167:2003/A1:2004 SR EN 13168:2003 SR EN 13168:2003/A1:2004 SR EN 13169:2003 SR EN 13169:2003/A1:2004 SR EN 13170:2003 . Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Cerinte. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Produse fabricate din vata de lemn (WW). Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma rigida de poliuretan (PUR). Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Elemente de inchidere Placi din ipsos. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Definitii. Partea 1: Performante si caracteristici. incercari si evaluarea conformitatii Agregate pentru mortare. Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor. Agregate usoare – Partea 1: Agregate usoare pentru betoane. Sisteme de detectare a scurgeriloe– Partea 1: Principii generale Produse termoizolante pentru cladiri. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata de lemn (WW). conditii si metode de incercare. conditii si metode de incercare. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 12676-1:2002/A1:2004 SR EN 12839:2002 SR EN 12859:2003 SR EN 12860:2003 SR EN 13043:2003 Sisteme de management al traficului cu bariera de lumina (sistem anti-orbire). Definitii.a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. mortare si paste de cment. marcare. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Prefabricate din beton. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma fenolica (PF).. Produse fabricate din sticla celulara (CG). Liant pe baza de ipsos pentru placile de ipsos. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din sticla celulara (CG). Produse fabricate din spuma fenolica (PF). Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri.

Conditii si metode de testare ale argilei/ materialelor ceramice in vrac. Caracteristici impuse pentru utilizarea lor in constructia de tunele si structuri subterane Agregate de roca din stanca pentru umpluturi. Caracteristici impuse pentru utilizarea lor la constructia de canale Geotextile si produse inrudite. Clapete pentru cladiri impotriva refularii. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Caracteristici impuse pentru utilizarea in constructia de rezervoare si baraje. Geo-textile si produse similare. Geo-textile si produse similare. Conditii caracteristice pentru folosirea in constructia de drumuri si alte zone de trafic (cu exceptia trecerilor de cale ferata si straturile de uzura ale drumurilor) Geo-textile si produse similare. Usi folosite pentru uz comercial si industrial si pentru garaje. Standarde de produs. umpluturi si structuri de sprijin. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Partea 1: Produse fara caracteristici ingifuge sau rezistente la fum. Partea 1. Geotextile si produse inrudite. Material pentru beton simplu in straturi. Conditii caracteristice pentru folosirea in lucrari de sapatura. Caracteristici impuse pentru utilizarea lor in constructia de tunele si structuri subterane Geotextile si produse inrudite. Produse termoizolante pentru cladiri. acoperirea bancurilor) Geotextile si produse inrudite. 243 . Conditii caracteristice pentru folosirea in constructia de cai ferate Geo-textile si produse similare.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 13171:2003 SR EN 13171:2003/A1:2004 SR EN 13241-1:2004 SR EN 13242:2003 SR EN 13249:2001 SR EN 13250:2001 SR EN 13251:2001 SR EN 13252:2001 SR EN 13253:2001 SR EN 13254:2001 SR EN 13255:2001 SR EN 13256:2001 SR EN 13257:2001 SR EN 13265:2003 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13450:2003 SR EN 13502:2003 SR EN 13564-1:2003 SR EN 13813:2003 din pluta expandata (ICB). Caracteristici si cerinte. Specificatii Agregate pentru pietris grosier. Gramezi. Specificatie. Conditii caracteristice pentru folosirea in sisteme drenante. Partea 1: Cerinte Material pentru beton simplu in straturi si pardoseli. Conditii caracteristice pentru folosirea in lucrari de protectie impotriva eroziunii (protectia tarmurilor. Specificatie. Specificatie Produse termoizolante pentru cladiri. Caracteristici impuse pentru utilizarea lor la constructia de canale Geotextile si produse inrudite. Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in Consultantaia civila si in constructii de drumuri Geo-textile si produse similare.

0m x 1.„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini SR EN 13830:2004 SR EN 13986:2003 Pereti cortina.8m inaltime cu 3 sertare. Caracteristici. Standard.8m inaltime • Zece (10) scaune. • Un scaun de birou pe rotile. evaluarea conformitatii si marcare 12. • O tabla de scris. 2m x 1.9m x 0. echipamente si mobilier: • Doua (2) fisete cu incuietori cu cheie (fiecare cu 4 sertare) 244 . dintre care unul cu incuietoare cu cheie • O masa laterala. adjustabil in inaltime si la unghiul spatarului. Sala de sedinte va fi mobilata cu: • O masa de consiliu.6m x 0. 3. 1. • Doua scaune vizitatori.8m x 0.8m inaltime. 1.2m In plus fata de cele mentionate Antreprenorul va procura si urmatoareale.4 ANEXA D DOTARI PENTRU BIROURILE CONSULTANTULUI D1 DISPUNEREA BIROURILOR CONSULTANTULUI Birourile Consultantului vor fi compuse din: Descriere Birouri Consultanta Camere 3 Suparfata total minim pardosea 15mp/incapere X 3 incaperi = 45 mp Sala de sedinte Suficienta pentru asezarea a min 10 persoane in jurul mesei de consiliu Grupuri sanitare 1 Lavoare 1 Kicineta 1 Depozit 1 D2 MOBILIER SI ECHIPAMENT PENTRU BIROUL CONSULTANTULUI Fiecare dintre incaperi va fi mobilata cu: • Un birou. Placi pe baza de lemn destinate constructiei.2m x 0.2m x 0.

„Constructia Celulei 2 a Depozitului conform depozitelor municipale neconforme” de deseuri din Bacau si inchiderea Consiliul Judetean Bacau DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Sectiunea II: Caiet de sarcini • • • • • • • • • • Trei mese verificare planse. cuptor cu microunde1000W kettle 2000W electric. 2m x 1m x 1m inaltime Un fiset pentru pastrare planse. potrivit pentru o pozitie verticala a planselor format A0 frigider 140 litri. cu decuplare automata 5 cosuri gunoi Vesela si tacamuri 6 persoane Stingatoare incendiu (1 electric.6 ANEXA F COMUNICARE TRANSELECTRICA BACAU 245 . fiecare de 15 litri) 2 bucati 2 cratite 5 cuiere de haine tip pom 12.5 ANEXA E STUDIU HIDROLOGIC 12. 1uz general.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful