ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

ELEMEN 2
MEREKOD FAKTA SEJARAH

TAJUK PENTADBIRAN KOMUNITI SETEMPAT MUKIM PELANGAI .0.1.

0 5.0 6.2.0 8.0 2.0 9.1-INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN y NAMA RASMI y LOKASI y MATLAMAT y CARTA ORGANISASI 6.0 4.2-LATAR BELAKANG y SEJARAH PENUBUHAN y UNDANG-UNDANG TUBUH y PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIRAN y CARA PERLANTIKAN PENTADBIRAN TEMPATAN 6.0 .0 PERKARA TAJUK: PENTADBIRAN KOMUNITI SETEMPAT MUKIM PELANGAI SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 6.0 3.0 SENARAI KANDUNGAN BIL 1.4-PERKEMBANGAN y SUMBER KEWANGAN y PEMBANGUNAN PRASARANA / FIZIKAL y KEMAJUAN YANG DICAPAI y PERANCANGAN MASA HADAPAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN MUKA SURAT 7.3-PERANAN y EKONOMI y KEAGAMAAN y KEMASYARAKATAN y KEBAJIKAN 6.

kerana telah membenarkan kami menjalankan kerja kursus sejarah 21/2 ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya iaitu Mohd Arif bin Hassan kerana bekerjasama dalam mengumpulkan maklumat .3. Penghargaan dan rasa terhutang budi yang sesungguhya tidak dapat dilahirkan dengan sempurnanya dalam beberapa baris ucapan. Terima kasih daun keladi. yang telah banyak membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Seterusnya. setinggi-tinggi penghargaan perlu ditujukan kepada: Encik Rosdin bin Rahmat. Kedua ibu bapa saya telah memberikan semangat dan dorongan yang kuat kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus sejarah 21/2 ini dalam tempoh yan ditetapkan. Beliau juga sentiasa memberi tunjuk ajar dan bimbingan untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa bantuan kakak saya. mungkin kerja kursus sejarah21/2i ini tidak dapat disiapkan.0 PENGHARGAAAN Setinggi pengharaan diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak bagi menyiapkan kerja kursus georafi.Asiah Bibi bt Mohidin. Budi tuan semuan jadi kenangan. Saya juga ingin menguncapkan terima kasih kepada Pn. .Semoga Allah jua yang akan membalasnya. Selain itu. saya ingin menguncapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya iaitu Mohd Fadril bin Othman dan Junaimah binti Lamsah. pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pelangai.guru sejarah tingkatan 3. Beliau telah memberikan dorongan dan sokongan sepanjang perlaksanaan kerja kursus sejarah 21/2i ini. Namun demikian. saya ingin menguncapkan terima kasih kepada kakak saya iaitu Nor fazlina binti mohd fadril.

saya ingin mengetahui tentang latar belakang Mukim Pelangai dari segi sejarah.4. Di samping itu. Pengetahuan tentang peranan yang dimainkan oleh pentadbir Mukim Pelangai ini penting bagi menyedarkan masyarakat tentang sumbangan dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. menganalisis.kemasyarakatan. dan merekod fakta sejarah secara jelas dan tepat. . dan kebajikan terhadap masyarakat tempatan.kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pelembagaan Pentadbiran Mukim Pelangai sebagai salah satu komuniti setempat yang terdapat di negeri Pahang. kebudayaan. Objektif umum adalah untuk menguasai kemahiran mengumpul.Ini secara tidak langsung akan membolehkan masyarakat memberi cadangan atau peranan dalam usaha meningkatkan Pembangunan serta kemajuan Mukim Pelangai dan juga Negara kita.0 OBJEKTIF KAJIAN Saya melaksanakan kerja kursus sejarah 21/2 ini untuk mencapai objektif umum dan objektif khusus. undang-undang berkaitan penubuhan serta struktur pentadbiran. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui peranan pentadbiran Mukim Pelangai dalam bidang keagamaan. Bagi objektif khusus pula.

peranan dan perkembangan Mukim Pelangai. Mukim Pelangai. Beliau telah menjawab soalan dan memberi taklimat tentang pengurusan Mukim Pelangai. Seterusnya. Disana kami telah menemubual Penghulu Mukim Pelangai. struktur pentadbiran. dan bahan-bahan lain yang diperolehi dari pejabat Pnghulu Mukim Pelangai. Ahmad. Lawatan ke Balai Penghulu Mukim Pelangai oleh 39 0rang pelajar tingkatan tiga telah diadakan pada 21 APRIL 2011 jam 09. kami telah menggunakan kaedah temubual dengan orang sumber iaitu Encik Nasaruddin bin Ahmad. Hasil daripada pengurusan dan pentadbiran berkesan oleh pentadbiran.00 pagi hingga 11. kami telah menganalisis dokumen seperti peta minit masyarakat.00 pagi.5.0 KAEDAH KAJIAN Kaedah lawatan dan pemerhatian merupakan salah satu kaedah yang telah kami gunakan untuk mendapatkan maklumat dan sumber tentang pentadbiran Mukim Pelangai. Beliau telah memberi penerangan tentang latar belakang. Semasa lawatan. Saya juga telah melayari internet di laman web Û Kampung Simpang PelangaiÜ melalui laman web tersebut saya telah memperolehi maklumat tentang kemajuan dan pembangunan penduduk Mukim Pelangai. . Encik Nasaruddin b.Pnhulu Mukim Pelangai.

Kampung Bukit Gajah. Mukim Pelangai diliputi Sembilan buah kampung. Tidak ada nama lain bagi institusi ini. Kampung Felda Chemomoi. Kampung Semerting.6.HASIL KAJIAN 6. Misi Balai penghulu Mukim Pelangai adalah untuk menyampaikan segala dasar-dasar kerajaan kepada penduduk Mukim Pelangai bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam pembangunan Negara. Kampung Baris dan Kaampung Chemomoi.. Kmapung Simpang Pelangai. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Shafie.0. Kampung JawiJawi. Kampung Sg Kemahal.ribu penduduk mendiami Mukim ini yang terdiri daripada kaum melayu yang merupakan majoriti kaum cina diikuti kaum India dan Orang Asli. Terdapat sejumlah ááá. y Matlamat balai penghulu Mukim Pelangai dari segi visi ialah memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat yang mendiami Mukim Pelangai tanpa mengira pelbagai kaum.Institusi Pentadbiran Tempatan y Nama rasmi Institusi Pentadbiran Tempatan ialah Balai Penghulu Mukim Pelangai.1. y Lokasi Mukim Pelangai terletak dalam daerah Bentong di Negeri Pahang Darul Makmur. Dahulunya disebut sebagai Mukim Penghulu. . Kampung Hayat.

.y Carta organisasi dan senarai Pentadbiran .Balai penghulu Mukim Pelangai diketuai oleh seorang Pembantu Pegawai Tadbir yang dipanggil penghulu. Dibawah penghulu terdapat Sembilan buah kampung dalam mukim pelangai. Penghulu Mukim Pelangai ialah Encik Nasaruddin bin Ahmad. Beliau bertugas di bawah pegawai daerah Bentong.

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN MUKIM PELANGAI .

Walau bagaimanapun. institusi penghulu terletak dibawah jabatanya dikenali sebagai penolong pegawai tadbir. Penghulu Mukim Pelangai merupakan salah satu jawatan yang mendapat pengiktirafan sultan. Pada hari ini. Institusi ini mengutip cukai bagi pihak sultan kepada penduduk di Mukim ini.Latar Belakang y Sejarah Penubuhan / Asal usul / tarikh / pengasas -Mengikut sejarah. Institusi Penghulu telah diwujudkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.6. Bangunan Kompleks Penghulu yang mentadbir Mukim Pelangai telah didirikan sekitar tahun 1930an.2. Dahulu jawatan penghulu berdasarkan keturunan tetapi sekarang seseorang yang telah dilantik mengetuai Mukim berdasarkan kelayakan. Penghulu bertangungjawab mentadbir Mukim dan merupakan wakil sultan. Penghulu tidak mempunyai pendapatan tetap. Penghulu Mukim sebagai ketua pentadbiran institusi ini akan merujuk kepada pegawai daerah. Bangunan baru Kompleks Penghulu Mukim Pelangai telah didirikan pada tahun 1997. .Institusi Penghulu yang mentadbir Mukim Pelangai terletak dibawah bidang kuasa jabatan perkhidmatan Awam. y Undang-undang penubuhan / undang-undang kecil / Garis panduan Penubuhan .

y Perincian peranan / tanggungjawab / bidang tugas pentadbiran -Penghulu sebagai ketua pentadbir institusi Pentadbiran Mukim Pelangai bertanggungjawab menjalankan pengurusan pentadbiran di mukim ini. Institusi ini juga bertanggungjawab mengadakan mesyuarat dengan semua pengerusi jawatan kuasa kerajaan bagi mengenal pasti masalah penduduk tempatan dari segi kemiskinan tanah kebajikan dan sebagainya. Jawatan pengerusi jawatankuasa kampung juga dilantik oleh jabatan (JKKK) bagi setiap kampung dibawah mukim pelangai juga dilantik oleh jabatab yang sama dengan perkenan sultan. institusi ini juga menyelesaikan masalah tanah antara rakyat dengan kerajaan di peringkat daerah. merancang dan menyelaras perlaksanaan programprogram di peringkat mukim. Di samping itu. . Seterusya. Dalam mesyuarat juga dibincangkan tentang program pendidikan / kebudayaan / kesihatan dan sebagainya untuk penduduk mukim ini. y Cara perlantikan pentadbiran tempatan -Penghulu sebagai ketua pentadbir dilantik oleh jabatan perkhidmatan Awam dengan perkenan sultan.

Institusi pentadbiran Mukim Pelangai terlibat dalam mengadakan program berkaitan hari-hari kebesaran Islam. dewan. Pejabat penghulu juga berperanan mengenal pasti fakirfakir miskin dalam bulan Ramadhan dan Syawal untuk diberi bantuan oleh zakat dan kerajaan negeri. program sambutan Maal Hijrah. y Kemasyarakatan -Dalam bidang kemasyarakatan Institusi Pentadbiran mukim pelangai ini mengadakan kerjasama dengan pihakpihak tertentu seperti polis. . pejabat kesihatan. Maulidur Rasul dilaksanakan di kampung-kampung di Mukim Pelangai melalui kerjasama pejabat penghulu dan JKKK kerana penghulu secara tidak langsung merupakan AJK setiap masjid. sekolah dan lain-lain. Semua kemudahan ini dibekalkan kepada masyarakat hasil kerjasama dan maklumat diberi oleh Institusi ini kepada kerajaan. Israk Mikraj. Pihak berkuasa bertujuan menjaga keamanan / keselamatan dan kesejahteraan penduduk tempatan.3. gelanggang sukan untuk keselesaan penduduk tempatan. Misalya mengadakan mesyuarat dengan pihak polis untuk membanteras kegiatan mat rempit dan jenayah lain di kampung-kampung. Misalnya.Peranan y Keagaman -Dalam bidang keagamaan. Langkahnya adalah mengadakan kemudahan pusat jalur lebar.6.

Misalnya menyalurkan bantuan daripad kerajaan negeri atau persekutuan kepada mangsa banjir. Pejabat Penghulu dengan kerjasama JKKK akan mendapatkan bantuan untuk penduduk mukim pelangai yang menghadapi masalah. pesakit kronik dan sebagainya. Bantuan kepada pelajar miskin seperti mendapat biasiswa atau bantuan lain dalam bidang pendidikan turut diuruskan oleh pejabat penghulu. . kebakaran. Dalam hal ini.y Kebajikan -Pihak pentadbir penghulu mukim juga bertujuan menjaga kebajikan penduduk mukim pelangai.

institusi ini juga mendapatkan pelbagai kemudahan lain untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk tempatan. Antaranya adalah pusat jalur lebar. Dan sebagainya. telah sedia ada di mukim pelangai hasil usaha institusi pentadbiran ini.6. y Pembangunan prasarana / fizikal -Pembangunan dan kemajuan mukim pelangai begitu rancak dan mewujudkan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti jalan raya. Sememangnya memerlukan sumber kewangan yang banyak. Salah satu sumber kewangan institusi ini ialah daripada ADUN dan kerajaan negeri Pahang.5- Perkembangan y Sumber kewangan -Sebagai sebuah institusi yang banyak membantu dan menjaga kebajikan penduduk tempatan. Selain itu. . dewan orang ramai. gelanggang futsal. sekolah. klinik. Ianya digunakan untuk menjalankan pentadbiran dan program di mukim Pelangai.

Usaha institusi ini dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan telah membawa kemajuan penduduk setempat dalam bidang ekonomi. Begitu dengan bantuan komputer riba atau netbook bagi melahirkan orang yang celik teknoogi maklumat(IT). Lebuh raya karak.y Kemajuan yang dicapai -Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh penduduk mukim pelangai di bawah pentadbiran institusi ini. y Perancangan masa hadapan -Perancangan masa hadapan bagi institusi ini adalah meningkatkan mutu perkhidmatan dengan memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. sekolah berasrama penuh dan rumah rehat khas sebagai tempat persinggahan orang luar. Proram Ekonomi Kampung dan sebagainya. Misalnya projek pembangunan pusat latihan ketenteraan Awam(PULKA) dan banyak projek lebuh raya Karak. Projek-projek mega hasil usaha institusi ini sedang dilaksanakan seperti pusat latihan ketenteraan Awam yang terbesar di Asia Tenggara. Seterusnya memastikan kesemua program dan projek pembangunan dilaksanakan denan lancar. Dalam bidang ekonomi masalah kemiskinan telah dapat diatasi melalui program Pembangunan Rakyat Termiskin(PPRT). Perancangan masa depan untuk penduduk Mukim Pelangai sedang diusahakan oleh institusi ini dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan iaitu mendirikan Institusi pengajaran tinggi Awam(IPTA).pelangai. pendidikan. Kemajuan dalam bidang sosialpula dengan bantuan biasiswa kerajaan Negeri seperti yayasan Pahang disalurkan kepada pelajar. . Misalnya dalam soal tanah yang sering menjadi masalah dan isu utama kepada penduduk. kampung Angkat ADUN. sosial. dan sebagainya.pelangai.

Seterusya kajian ini juga membolehkan masyarakat tempatan memberi cadangan dan saranan kepada pihak pentadbiran tempatan bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan dan kecekapan mereka. Melalui kajian ini.0-RUMUSAN Hasil daripada kajian ini saya telah dapat mengetahui peranan yang dimainkan oleh Balai Penghulu Mukim Pelangai sebagai sebuah Pentadbiran Komuniti setempat di kampung saya. saya juga menyedari pentadbiran komuniti setempat seperti Balai Penghulu Mukim Pelangai memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada penduduk Mukim Pelangai tetapi juga terhadap pembangunan. . kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan Negara.7. Kajian ini juga menyedarkan peranan tanggungjawab dan tugas yang dipikul oleh Balai Penghulu Mukim Pelangai dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan dan membangunkan penduduk setempat selaras dengan hasrat kerajaan. saya juga menyedari akan sumbangan yang telah diberikan institusi tersebut pembangunan dan kemajuan masyarakat setempat. Akhir sekali.

05.HJ ABDUL RAHIM@ABD KUDUS BIN TAHAR Pengerusi JKKK Kampung Hayat ENCIK HAMZAH BIN SAID Pengerusi JKKK Kampung Baris ENCIK ABDUL GHAFFAR BIN MAT IDRIS Pengerusi JKKK Kampung Baris TUN HJ IDRUS BIN MAT NOR Pengerusi JKKK Kampung(f) Chemomoi 02. . 04. ENCIK NASARUDDIN BIN AHMAD Penghulu Mukim Pelangai ENCIK MOHD SHUKOR BIN SABTU JKKK Kampung Shafie ENCIK MOHD YUSOF BIN HJ JALALUDIN Pengerusi JKKK Kampung Simpang Pelangai ENCIK AHMAD@JOHAN BIN HJ MAT TAHIR Pengerusi JKKK Kampung Semerting TN.SENARAI PENTADBIR 01. 05. 06. 07. 03.

Bilakah bangunan Mukim Pelangai dibina? Bangunan lama Mukim Penghulu telah dibina pada tahun 1970an. Bolehkah disebutkan nama-nama kampung tersebut? Kg.Hayat dan Kg. Apakah visi dan misi pentadbiran Mukim Pelangai? Visi Pentadbiran Mukim Pelangai adalah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh kampung Mukim Pelangai. Semerting.Sungai Kemahal. Kg. 4.Felda Chemomoi. Kg. 6. Apakah nama institusi ini? Balai Penghulu Mukim Pelangai 2. Berapa buah kampung yang berada di bawah Mukim Pelangai? Sembilan buah Kampung. Seterusnya merancang dan melaras perlaksanaan program-program di peringkat Mukim Pelangai.Bukit Gajah. . Kg. 7. Kg. Apakah matlamat Pentadbiran Mukim Pelangai? Pentadbiran Mukim Pelangai bertanggunjawab menjalankan pengurusan Mukim Pelangai. Kg. Kg. Baris. Bangunan baru dibina pada pada tahun 1977.Shafie. Di bawah penghulu terdapat Sembilan orang pengerusi JKKK yang mengetuai Sembilan buah kampung. Chemomoi.Temu bual Orang sumber : Kad Pengenalan: Alamat : Encik Nasaruddin bin Ahmad 700528-06-5363 Balai Penghulu Mukim Pelangai Soalan: 1. 3. Misi Pentadbiran Mukim Pelangai pula adalah membantu kerajaan menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada penduduk Mukim Pelangai. 5. Siapakah yang mengetuai pentadbiran Mukim Pelangai? Seorang penghulu yang mengetuai pentadbiran Mukim Pelangai. Kg. Simpang Pelangai.

Pahang Darul Makmur. tahun 2008 sasaran kerja tahunan. Pahang Darul Makmur.9. . 28740 Bentong. Orang Sumber: Encik Nasaruddin bin Ahmad. 41 tahun. Kompleks Penghulu Mukim Pelangai. Encik Nasaruddin bin Ahmad.html Lain-lain sumber: Minit mesyuarat jawatan kuasa Tindakan Mukim Pelangai.1. Penolong Pegawai Tadbir Mukim. Bil. 28740 Bentong. Internet: http://telecentremy/kampungsimpangpelangai/kampungkampungsekitar.0-RUJUKAN Lawatan: Kompleks Penghulu Mukim Pelangai.

0-LAMPIRAN .8.

ELEMEN 3 MENULIS ESEI .

Seterusya segala program pembangunan adalah bertujuan memelihara kesejahteraan rakyat dan melahirkan sebuah masyarakat yang berdisiplin. Melalui institusi seperti Majlis Perbandaran JKKK Mukim dan lain-lain. . Pentadbiran kerajaan dapat melahirkan rakyat yang bersemangat setia akan Negara. sambutan maulidur Rasul dan sebagainya dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu dan harmoni. makmur dan sejahtera. Melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti mulia. Keberkesanan pentadbiran institusi tempatan akan terselah.dapat menutup di kalangan rakyat Malaysia. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royon. Di samping itu akan wujud juga nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan wujud la juga tolong menolong dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain sewaktu melaksanakan aktiviti anjuran Institusi Pentadbiran tempatan. Ini adalah kerana mereka bersyukur menjadi warganegara Malaysia yang dapat hidup dalam sesebuah Negara yang berada dalam keadaan aman. sukaneka.Esei: Institusi Pentadbiran tempatan merupakan Pihak yang membantu kerajaan dalam melaksanakan pelbagai dasar yang bertujuan membangun serta memberi kesejahteraan hidup kepada masyarakat. Apabila wujudnya perpaduan. Melalui Proram kemasyarakatan yang telah dijalankan oleh institusi Pentadbiran tempatan akan terhasilkan rakyat yang bersemangat kekitaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful