OPENING DAYš-š$2šadmissionš(agesš6š&šup)š–šListšofšconcessionš&švendoršspecialsšavailablešatšInformationšBoothsšš Sponsored by US Bank, Bing’s & Bing’s East, KDRO/KPOW, Sedalia Democrat & Hostess

Brands, Inc. PEPSI GRANDSTANDššJerrodšNiemannš&šCandyšCoburnš–š7:30šp.m.šTicketsš$20/$10 STATE FAIR ARENAšSponsoredšbyšToyotaš–šMRCAšStatešFinalsšRodeoš–š7šp.m.šš$8šAdultš/š$5šAgesš6-12 MISSOuRI LOTTERYš–šNewšlocationšinsidešMO-AgšTheatreš 15 šEnjoyšthešhotšsummeršwithšcoolšprizes!ššWinšašpairšofš personalšwatercraftsš–šOnešforšyoušandšonešforšašfriend! SchEDuLE OF AcTIvITIES šš=šRuralšLifestylesšShowcasešEvent

šFarmšToyšShowš(9ša.m.š–š9šp.m.),šSponsored by Third š National Bankš–šAssemblyšHallšš 50 šCAFNRš101š(9ša.m.š–š9šp.m.)š–šMO-AgšTheatrešš 15 š šSpecialtyšDemoš–šPorkš–š4-HšBldgšš 32 šš š šArtists-In-Residence:ššJoycešJablonski,šCeramicšArtistš š &šBonniešShelton,šPastelšArtistš–šFinešArtsšBldgšš 38 š šFreešhealthšscreenings,šincludingšbloodšpressureštest,š š courtesyšofšBothwellšRegionalšHealthšCenteršš (9ša.m.š–š6šp.m.)š–šSenioršLoungeš 42 ššš •šRegisterštošwinšfreešgroceriesšsponsoredšbyšWebš&š Sons,šInc.šoršconcertš&ševentšticketsšatšU.S.šBankšBoothš –šinšfrontšofšPepsišGrandstandšš 18 š •šOpeningšDayšCeremonyš–šSouthšofšAgriculturešBldgš 35 •šGeorgešD.šPeakšMemorialšBurnš&šWoundšCenterš&šš AmericanšRedšCrossšBloodšDriveš(10ša.m.š–š2šp.m.)ššš MO-AgšTheatreššš 15 šLiliesšPresentationš–šFloriculturešBldgšš 37 š šUppercasešLiving–šConsumeršShowcasešStageš 26 š š •šPowerhouse!!!šRhythm,šSound,šPowerš-šPercussiveš Danceš–šKidsšStagešš 31 •šHedrick’sšRacingšPigsšShow,šSponsored by Socketšš 7 šNaturalšPlantsšDemonstrationš–šAgšBldgšš 35 š š šGourdsš–šGrowingš&šCleaningš–šš š ConsumeršShowcasešStagešš 26 šInsectsš&šDiseasešofšMissourišTreesš–šš š ConservationšBuildingšš 29 šBeef,šIt’sšGoodš–šConsumeršShowcasešStagešš 26 š •šFaithšSingersš–šTouchstonešEnergyšStagešš 27 •šRonaldšMcDonald,šsponsored by McDonald’sš–š KidsšStagešš 31 •šRobinson’sšChainsawšWoodšCarvingšš 43 šUppercasešLivingš–šConsumeršShowcasešStagešš 26 š šApronsš&šBagsš–šConsumeršShowcasešStagešš 26 š •šPaulšBunyanšLumberjackšShow,šš Sponsored by Missouri Emerald Ash Borer Programšš 33 šMolesš&šVolesš–šConsumeršShowcasešStageš 26 š •šHedrick’sšRacingšPigsšShow,šSponsored by Socket
1:00 12:30
7

9:00

šBirdšIdentificationšTipsšPresentation–šš š FloriculturešBldgš 37 šWineš101šTastingš-š$5,šSponsoredšbyšMissourišWineš&š š GrapešBoardš–šMSFšWinešTentšnorthšofšMECšBldgš 24 šQuiltingš&šSergersš–šConsumeršShowcasešStageš 26 š •šFaithšSingersš–šTouchstonešEnergyšStageš 27 •šLimbošContestš–šKidsšStageš 31 •šMockingbirdšSunšperformingšatšthešBudšStageš 19 •šRobinson’sšChainsawšWoodšCarvingš 43 šNaturalšPlantsšDemonstrationš–šAgšBldgš 35 š šIdeasšfromšPamperedšChefš–šš š ConsumeršShowcasešStageš 26 •šRonaldšMcDonald,šsponsored by McDonald’sš–š KidsšStageš 31 šCookingšwithšPorkš–šConsumeršShowcasešStageš 26 š •šHedrick’sšRacingšPigsšShow,šSponsored by Socketš 7 šMenušPlanning,šGatewayštošSavingš–šš š ConsumeršShowcasešStageš 26 •šHomešFreešAšCappellašMusicš&šComedyšShowš–šš šššTouchstonešEnergyšStageš 27 •šPaulšBunyanšLumberjackšShow,ššššš šššSponsored by Missouri Emerald Ash Borer Program
4:00 3:30 3:00 2:30

2:00

10:00

10:30 11:00

33

11:30 12:00

šWineš202šClassš-š$5,šSponsoredšbyšMissourišWineš&š š GrapešBoardš–šMSFšWinešTentšnorthšofšMECšBldgš 24 šWhat’sšNewšinšTupperwareš–šš š ConsumeršShowcasešStageš 26 •šPowerhouse!!!šRhythm,šSound,šPowerš–šPercussiveš Danceš–šKidsšStageš 31 •šMSFšIdolšPreliminaryšRoundš–šBudšStageš 19 š“StampinšUp”šScrapbookingš&šRubberšStampsš–šš š ConsumeršShowcasešStageš 26 •šRobinson’sšChainsawšWoodšCarvingš 43
5:00 4:30

•šTerryšDavolt’sšComedyšHypnosisšShowš–šš TouchstonešEnergyšStageš 27 •šAmazingšAnastasinišCircus,šš Sponsored by McDonald’sš 49
5:30 6:00

šGrandma’sšRemedies,šWatkinsš–šConsumeršShowcaseš š Stageš 26 •šTerryšDavolt’sšComedyšHypnosisšShowš–šš TouchstonešEnergyšStageš 27 •šPowerhouse!!!šRhythm,šSound,šPowerš–šPercussiveš Danceš–šKidsšStageš 31 •šMarshallšMunicipalšBandš–šš AgriculturešBuildingšSouthšLawnš 35 •šAmazingšAnastasinišCircus,šš Sponsored by McDonald’sš 49 šInsectsš&šDiseasešofšMissourišTreesš–šš š ConservationšBuildingš 29 •šMSFšFirešDept.šHands-OnšFirešExtinguisheršTraining,š SponsoredšbyšFarmersšInsurancešGroupš–šš StatešFairšFirehouseš š šNošCoupons?šGatewayštošSavingš–šš š ConsumeršShowcasešStageš 26
1:30

•šHedrick’sšRacingšPigsšShow,šSponsored by Socketš •šOpeningšDayšParadešalongšMSFšBlvd.š •šMockingbirdšSunšperformingšatšthešBudšStageš 19 •šPaulšBunyanšLumberjackšShow,šSponsored by Missouri Emerald Ash Borer Programš 33 •šTrumanšthešTigerš–šMO-AgšTheatreš 15
7:00 7:30 8:00

•šRobinson’sšChainsawšWoodšCarvingš 43 •šHomešFreešAšCappellašMusicš&šComedyšShowš–šš TouchstonešEnergyšStageš 27 •šHedrick’sšRacingšPigsšShow,šSponsored by Socketš •šAmazingšAnastasinišCircus,šš Sponsored by McDonald’sš 49
9:00
7

•šNacešBrothersšperformingšatšthešBudšStageš 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful