You are on page 1of 20

Diabe zawsze tkwi w szczegach

opanuj do perfekcji tajniki obsugi Worda 2010 PL


yjemy w czasach, w ktrych nie sposb wyobrazi sobie pracy (nie tylko biurowej), w ktrej zbdna
byaby umiejtno obsugi edytora tekstu. Ta wiedza moe by kluczem do Twojego sukcesu jeli
potrafisz tworzy estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancj
pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaangaowania, a efekt moe przerosn najmielsze
oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj si z ksik otwierajc przed Tob wiat Worda 2010
PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorw.
Word 2010 PL. Kurs sprawi, e byskawicznie opanujesz obsug wszystkich potrzebnych Ci polece.
Dziki temu podrcznikowi nauczysz si zmienia czcionk, stosowa style, tworzy szablony i listy,
posugiwa si narzdziem Autokorekty oraz wstawia rne obrazy w dowolnie wybranych miejscach.
Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a take zastosujesz potrzebne przypisy.
Edycje i aktywacja pakietu Microsoft
Office 2010

Tworzenie przypisw dolnych


i kocowych oraz spisw treci

Formatowanie znakw, akapitw i stron

Praca z elementami graficznymi

Wstka i Szybki dostp

Tworzenie i edycja list oraz tabel

Tworzenie i edycja dokumentw

Podzia tekstu na kolumny

Uruchamianie i zamykanie edytora


Word 2010

Style, motywy i szablony

Ksiki wydawnictwa Helion SA z serii Kurs adresowane s do pocztkujcych uytkownikw


komputerw, ktrzy chc w krtkim czasie naby praktyczne umiejtnoci, przydatne w karierze
zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystpnym jzykiem i bogato ilustrowane s wspania
pomoc w samodzielnej nauce.

Word 2010 prdzej czy pniej bdzie Ci bardzo potrzebny!

Cena: 34,90 z
5612

Diabe zawsze tkwi w szczegach


opanuj do perfekcji tajniki obsugi Worda 2010 PL
Poznaj podstawy pracy z tym wietnym edytorem tekstu
Naucz si formatowa tekst w zalenoci od jego przeznaczenia
Odkryj tajniki tworzenia list, przypisw i spisw treci

Bonus! Dodatkowe rozdziay na FTP


WO10KU 1

30-06-10 13:17:59

Word 2010 PL. Kurs


Autor: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-246-2684-7
Format: 168237, stron: 304

Diabe zawsze tkwi w szczegach opanuj do perfekcji tajniki obsugi Worda 2010 PL
Poznaj podstawy pracy z tym wietnym edytorem tekstu
Naucz si formatowa tekst w zalenoci od jego przeznaczenia
Odkryj tajniki tworzenia list, przypisw i spisw treci
yjemy w czasach, w ktrych nie sposb wyobrazi sobie pracy (nie tylko biurowej),
w ktrej zbdna byaby umiejtno obsugi edytora tekstu. Ta wiedza moe by kluczem
do Twojego sukcesu jeli potrafisz tworzy estetyczne, odpowiednio sformatowane
i rozplanowane pisma, masz gwarancj pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to
wiele zaangaowania, a efekt moe przerosn najmielsze oczekiwania. Dlatego jak
najszybciej zapoznaj si z ksik otwierajc przed Tob wiat Worda 2010 PL
nowej wersji jednego z najlepszych edytorw.
Word 2010 PL. Kurs sprawi, e byskawicznie opanujesz obsug wszystkich
potrzebnych Ci polece. Dziki temu podrcznikowi nauczysz si zmienia czcionk,
stosowa style, tworzy szablony i listy, posugiwa si narzdziem Autokorekty oraz
wstawia rne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz
tekst na kolumny, dodasz tabele, a take zastosujesz potrzebne przypisy.
Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010
Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010
Wstka i Mini Toolbar
Tworzenie i edycja dokumentw
Formatowanie znakw, akapitw i stron
Style, motywy i szablony
Praca z elementami graficznymi
Tworzenie i edycja list oraz tabel
Podzia tekstu na kolumny
Tworzenie przypisw dolnych i kocowych oraz spisw treci
Word 2010 prdzej czy pniej bdzie Ci bardzo potrzebny!

Spis treci
Rozdzia 1. Zamiast wstpu...............................................................................5
Wymagania systemowe pakietu Office 2010.........................................................6
Wybrane edycje pakietu Microsoft Office 2010...................................................7
Aplikacje pakietu Microsoft Office 2010...............................................................8
Uruchamianie edytora Word 2010...................................................................... 10
Aktywacja programw pakietu Office 2010....................................................... 11
Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word 2010................................ 13
Nowy interfejs uytkownika edytora Word 2010.............................................. 15
Rozdzia 2. Tworzenie i edycja dokumentw...................................................29
Tworzenie nowego dokumentu........................................................................... 29
Otwieranie istniejcych dokumentw................................................................ 30
Tworzenie nowego dokumentu na bazie dokumentu istniejcego................. 32
Tworzenie dokumentw opartych na szablonach............................................. 33
Poruszanie si w dokumencie.............................................................................. 36
Wpisywanie tekstu i edycja dokumentw.......................................................... 38
Zapisywanie i zamykanie dokumentw........................................................... 101
Rozdzia 3. Formatowanie znakw, akapitw i stron.....................................105
Co si stao z paskiem narzdzi Formatowanie............................................... 106
Formatowanie znakw........................................................................................ 107
Formatowanie akapitw..................................................................................... 127
Dodawanie nagwkw i stopek........................................................................ 165
Rozdzia 4. Style, motywy i szablony.............................................................175
Zastosowanie stylw........................................................................................... 175
Zastosowanie motyww..................................................................................... 191
Zastosowanie szablonw.................................................................................... 196
Rozdzia 5. Praca z elementami graficznymi.................................................201
Zdjcia, obrazy i inne elementy graficzne........................................................ 201
Wstawianie elementw typu WordArt............................................................. 202
Wstawianie zdj i obrazw............................................................................... 204
Wstawianie elementw typu clipart.................................................................. 210
Wstawianie ksztatw......................................................................................... 212
Rozdzia 6. Tworzenie i edycja list..................................................................217
Listy wypunktowane........................................................................................... 217
Listy numerowane............................................................................................... 223
Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)............................................................ 226

Rozdzia 7. Tworzenie i edycja tabel..............................................................229


Tworzenie prostych tabel................................................................................... 229
Zastosowanie szablonw tabel........................................................................... 231
Szybkie wstawianie prostych tabel.................................................................... 232
Zaznaczanie poszczeglnych elementw tabeli............................................... 233
Zmiana rozmiarw wierszy i kolumn w tabeli................................................ 235
Zmiana szerokoci kolumn tabeli przy uyciu linijki..................................... 236
Usuwanie tabeli.................................................................................................... 239
Wstawianie kolumn............................................................................................ 242
Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli......................................... 243
czenie wybranych komrek tabeli................................................................ 244
Dzielenie komrek tabeli.................................................................................... 245
Przenoszenie tabeli w inne miejsce................................................................... 246
Automatyczne powielanie nagwkw tabeli.................................................. 247
Rysowanie tabel, czyli przyjemne z poytecznym........................................... 248
Tworzenie tabel metod mieszan.................................................................... 253
Obracanie tekstu w tabeli o 90......................................................................... 258
Formatowanie tabel............................................................................................. 259
Rozdzia 8. Podzia tekstu na kolumny...........................................................261
Szybkie dzielenie tekstu na kolumny................................................................ 262
Szybka zmiana szerokoci kolumn................................................................... 264
Zaawansowane opcje tworzenia kolumn......................................................... 265
amanie kolumn................................................................................................. 267
Rwnowaenie dugoci kolumn...................................................................... 268
Wywietlanie znacznikw granic kolumn (tekstu)......................................... 270
Usuwanie podziau na kolumny........................................................................ 271
Rozdzia 9. Tworzenie przypisw dolnych i kocowych.................................273
Wstawianie przypisw........................................................................................ 274
Zmiana formatu znacznika przypisu................................................................ 275
Zmiana zakresu cigej numeracji przypisw................................................. 277
Przenoszenie i kopiowanie przypisw.............................................................. 278
Usuwanie przypisw........................................................................................... 279
Zmiana wygldu separatora przypisw
i dodawanie not kontynuacji przypisw....................................................... 280
Zamiana przypisw dolnych na przypisy kocowe........................................ 286
Rozdzia 10. Tworzenie spisw treci...............................................................289
Szybkie tworzenie spisu treci........................................................................... 290
Zaawansowane tworzenie spisu treci.............................................................. 291
Tworzenie spisu treci za pomoc stylw niestandardowych....................... 293
Szybkie oznaczanie hase spisu treci............................................................... 294
Tworzenie spisu treci przy uyciu rcznego oznaczania hase..................... 295
Aktualizacja spisw treci.................................................................................. 296
Usuwanie spisw treci z edytowanych dokumentw.................................... 298

Zdjcia, obrazy i inne elementy graficzne


Wstawianie elementw typu WordArt
Wstawianie zdj i obrazw
Wstawianie elementw typu clipart
Wstawianie ksztatw

Praca z elementami
graficznymi
Co prawda Microsoft Word jest formalnie edytorem tekstu, ale w niczym nie zmienia
to faktu, e bardzo mocno wspiera uytkownikw w zakresie wzbogacania dokumentw rnego rodzaju elementami graficznymi. Pracujc z Wordem, moemy rozrni dwa podstawowe rodzaje grafiki pozwalajce uatrakcyjni tworzone dokumenty:
obiekty rysunkowe (takie jak Autoksztaty, diagramy, krzywe, linie i obiekty typu
WordArt) i obrazy (zdjcia i grafiki czy elementy typu clipart).

Zdjcia, obrazy i inne elementy graficzne


Jeden obraz jest wart tysica sw. Wstawienie odpowiednio dobranego zdjcia czy
rysunku do edytowanego dokumentu moe z pewnoci podnie jego atrakcyjno
izwrci uwag uytkownika na prezentowane treci. Word 2010 pozwala nie tylko
na proste wstawianie rysunkw i zdj, ale umoliwia rwnie tworzenie kolekcji
zdj, rysunkw i innych elementw graficznych oraz zarzdzanie nimi, skalowanie
i modyfikowanie zdj i obrazw, korzystanie z bardzo rozbudowanej galerii efektw
graficznych i umieszczanie takich elementw dokadnie w tym miejscu dokumentu,
w ktrym najlepiej bd speniay swoje zadanie.

202

Wstawianie elementw typu WordArt

Wstawianie elementw typu WordArt


Obiekty typu WordArt to inaczej ozdobne elementy tekstowe umieszczane w dokumencie. Wygld takiego przykadowego elementu przedstawiono poniej.

Aby wstawi prosty obiekt typu WordArt do dokumentu, powiniene wykona polecenia opisane poniej.
2

1. Przejd na kart
Wstawianie.
2. W grupie opcji
Tekst odszukaj
i nacinij przycisk WordArt.

4
3

3. Z galerii wybierz
styl elementu
WordArt, ktry
chcesz wstawi
do dokumentu.

4. Na ekranie pojawi si pole tekstowe. Wpisz tekst, ktry bdzie treci obiektu
WordArt, i po zakoczeniu kliknij lewym przyciskiem myszy dowolne miejsce dokumentu poza obszarem obiektu WordArt. Gotowe! Wygld naszego
przykadowego obiektu typu WordArt przedstawiamy poniej.

Wstawianie elementw typu WordArt

Modyfikacja obiektw typu WordArt


Obiekt WordArt, ktry utworzylimy przed chwil, nie jest jednak zbyt efektowny.
Jak zatem mona uzyska nieco bardziej spektakularne efekty? To nic trudnego.
Aby si o tym przekona, wykonaj polecenia opisane poniej.
1. Kliknij obiekt WordArt, ktrego wygld chcesz zmodyfikowa. Zwr uwag,
e na Wstce pojawia si nowa grupa Narzdzia do rysowania, zawierajca
kart Formatowanie.
2. Aby zmieni styl
obiektu WordArt,
zaznacz jego odpowiedni fragment,
rozwi list Szybkie
style i z galerii wybierz nowy styl.

3
5
4
1

Aby zmieni rodzaj


wypenienia ta
obiektu Word-Art,
kliknij obiekt lewym
przyciskiem myszy
(1), rozwi galeri
wypenienia (2)
ta i wybierz z niej
odpowiedni motyw
(3). Jeeli nie odpowiadaj Ci podstawowe wypenienia,
wybierz opcj Inne
wypenienia motyww (4) i wybierz
motyw z dodatkowej listy (5).

203

204

Wstawianie zdj i obrazw

Aby zmieni wygld obiektu typu WordArt, kliknij obiekt lewym przyciskiem
myszy (1), rozwi galeri Efekty tekstowe (2) i wybierz rodzaj efektu, ktry
chcesz zastosowa. Do wyboru masz cay szereg efektw z kategorii: Cie,
Odbicie, Powiata, Skos, Obrt 3-W oraz Przeksztacenie (3). Poniewa liczba
dostpnych efektw i ich kombinacji jest ogromna, a wybr prosty, nie bdziemy tutaj szczegowo opisywa poszczeglnych opcji po prostu sprbuj poeksperymentowa z rnymi ustawieniami!

2
3

Wstawianie zdj i obrazw


Aby wstawi wybrane zdjcie lub obraz do edytowanego dokumentu, powiniene wykona polecenia opisane poniej.
1. Umie punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w ktrym chcesz wstawi zdjcie lub obraz.
2. Przejd na kart Wstawianie (np. naciskajc kombinacj klawiszy lewyAlt+V).
3. Nacinij przycisk Obraz znajdujcy si w grupie polece Ilustracje.
4. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Wstawianie obrazu.
5. Odszukaj i zaznacz wybrane zdjcie lub obraz.
6. Nacinij przycisk Wstaw. Wybrany element graficzny zostanie wstawiony
do dokumentu.

Wstawianie zdj i obrazw

3
4

Aby szybko przywoa okno Wstawianie obrazu na ekran, nacinij sekwencj klawiszy
lewyAlt, V, 7.

Word pozwala na wstawianie elementw gracznych zapisanych w wielu rnych formatach plikw. Poniej zamieszczamy list obsugiwanych formatw plikw. Pamitaj,
e niektre z nich mog nie by dostpne domylnie ich uycie moe wymaga doinstalowania odpowiednich konwerterw z dysku instalacyjnego pakietu Oce.

Rozszerzenie

Nazwa formatu pliku

CGM

Computer Graphics Metale

EPS

Encapsulated PostScript

GIF, GFA

Graphics Interchange Format

JPG, JPEG, JFIF, JPE

Joint Photographic Expert Graphics

PICT/PCZ

Macintosh PICT/Compressed PCT

PNG

Portable Network Graphics

TIF, TIFF

Tagged Image File Format

BMP, BMZ, RLE, DIB

Windows Bitmap

EMF/EMZ

Windows Enhanced Metale/Compressed

WMF/WMZ

Windows Metale/Compressed

WPG

WordPerfect Graphics

205

206

Wstawianie zdj i obrazw

Czsto po wstawieniu rysunku czy zdjcia do dokumentu rozmiary takiego elementu


nie bd odpowiaday Twoim wymaganiom. Aby szybko zmieni rozmiary, kliknij taki
element lewym przyciskiem myszy, a nastpnie zap przy uyciu myszy wybrany
znacznik naronika i przecignij tak, by uzyska dane rozmiary elementu. Podczas
skalowania obrazw i zdj powiniene pamita o kilku prostych zasadach:

Aby rodek obrazu lub zdjcia pozosta w tym samym miejscu, podczas przecigania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Ctrl.

Aby proporcje obrazu lub zdjcia zostay podczas skalowania zachowane, przy
przeciganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Shift.

Aby podczas skalowania rodek obrazu lub zdjcia pozosta w tym samym miejscu i jednoczenie jego proporcje zostay zachowane, przy przeciganiu uchwytu
zmiany rozmiaru przytrzymaj nacinite klawisze Ctrl+Shift.

Modyfikacja zdj i obrazw


Wstawione do dokumentu obrazy lub zdjcia mona modyfikowa, zmieniajc jasno, kontrast lub rozmycie obrazu, dodajc do nich rnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, powiaty, odbicia, krawdzie wygadzone, skosy i obroty trjwymiarowe (3-W), czy te stosujc szerok gam efektw artystycznych.
Zmiana jasnoci, kontrastu lub rozmycia obrazu

Zapewnie nieraz miae okazj si przekona, e doskonae zdjcie, ktre udao Ci si


zrobi, jest zbyt jasne czy zbyt mao kontrastowe. Na szczcie takie zdjcie nie jest stracone, a Word pozwoli Ci je odpowiednio podrasowa. Dziki odpowiedniemu rozjanieniu obrazu moesz zwikszy czytelno szczegw w przewietlonych lub niedowietlonych obszarach zdjcia, a zwikszajc lub zmniejszajc kontrast, moesz wpywa
na to, jak wyrane s przejcia pomidzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjcia.
Zmiana jasnoci oraz wyostrzanie i zmikczanie obrazu lub zdjcia

Aby zmieni jasno lub wyostrzy (zmikczy) obraz lub zdjcie umieszczone
wedytowanym dokumencie, powiniene wykona polecenia opisane poniej.
1. Kliknij obraz lub zdjcie, ktrego jasno chcesz zmodyfikowa.
2. Na Wstce pojawi si karta Formatowanie.
3. Nacinij przycisk Korekty znajdujcy si w grupie polece Dopasowywanie.
4. Aby wyostrzy zdjcie lub zmieni jego jasno, wybierz z galerii dany
poziom korekty obrazu.

Wstawianie zdj i obrazw

5. Jeeli chcesz bardziej precyzyjnie zmieni poziom jasnoci lub wyostrzy


zdjcie, wybierz z galerii polecenie Opcje korekty obrazu.
2

1
4

6. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Formatowanie obrazu.


7. Aby zmieni ustawienia wyostrzenia obrazu, skorzystaj
z opcji i suwakw w obszarze
Wyostrzanie i zmikczanie.

6
7

8. Aby zmieni ustawienia jasnoci


i kontrastu, skorzystaj z opcji
i suwakw w obszarze Jasno
i kontrast.
9. Po zakoczeniu modyfikacji
nacinij przycisk Zamknij.

Jeeli grupa Narzdzia obrazw lub karta Formatowanie nie jest widoczna na Wstce,
powiniene si upewni, e obraz lub zdjcie s zaznaczone. Jeeli nie, kliknij taki
obraz lub zdjcie lewym przyciskiem myszy.
Jeeli ustawisz wskanik myszy nad dowolnie wybran miniatur w galerii i przez
chwil przytrzymasz go nieruchomo, Word zmieni wygld zaznaczonego zdjcia i bdziesz mg oceni, jak bdzie ono wygldao po wprowadzeniu wybranej zmiany.

207

208

Wstawianie zdj i obrazw

Dodawanie efektw graficznych

Jak ju wspominalimy wczeniej, obrazy lub zdjcia wstawione do dokumentu


moesz ulepsza, dodajc do nich rnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie,
powiaty, odbicia, krawdzie wygadzone, skosy i obroty trjwymiarowe (3-W).
Poniej znajduje si przykadowe zdjcie po zastosowaniu kilku wybranych efektw
graficznych.

Bez efektw

Aby doda wybrany efekt do zdjcia, wykonaj polecenia opisane poniej.


1. Kliknij obraz lub zdjcie, do ktrego chcesz doda efekt graficzny.
2. Na Wstce pojawi si karta Formatowanie.
3. Nacinij przycisk Efekty obrazw znajdujcy si w grupie polece Style obrazu.
4. Aby wybra jeden z predefiniowanych zestaww efektw graficznych, rozwi
list Ustawienie wstpne, a nastpnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosowa ustawienia do wasnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W.
5. Aby doda cieniowanie, rozwi list Cie, a nastpnie kliknij odpowiedni
efekt. Aby dostosowa ustawienia cieniowania do wasnych potrzeb, wybierz
zlisty polecenie Opcje cienia.
6. Aby doda lub zmieni ustawienia odbicia, rozwi list Odbicie, a nastpnie
kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosowa ustawienia odbicia do wasnych
potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje odbicia.
7. Aby doda lub zmieni ustawienia powiaty, rozwi list Powiata, a nastpnie
kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosowa ustawienia powiaty do wasnych
potrzeb, wybierz z listy polecenie Wicej kolorw z powiat lub Opcje powiaty.
8. Aby doda lub zmieni ustawienia krawdzi, rozwi list Wygadzone krawdzie, a nastpnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosowa ustawienia krawdzi
do wasnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje krawdzi wygadzonych.
9. Aby doda lub zmieni ustawienia skosw obramowa, rozwi list Skos,
anastpnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosowa ustawienia skosw
do wasnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W.

Wstawianie zdj i obrazw

10. Aby zmieni ustawienia obrotw 3-W, rozwi list Obrt 3-W, a nastpnie
kliknij odpowiedni obrt. Aby dostosowa ustawienia obrotw do wasnych
potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje obrotu 3-W.
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Aby doda ten sam efekt do wielu obrazw lub zdj, powiniene najpierw zaznaczy
pierwszy obraz, a nastpnie wcisn i przytrzyma klawisz Ctrl, i klikajc lewym przyciskiem myszy, zaznaczy pozostae obrazy.
Aby usun dodany wczeniej efekt graczny, zaznacz obraz lub zdjcie, nacinij przycisk Efekty obrazw znajdujcy si w grupie polece Style obrazu, rozwi list odpowiadajc efektowi, ktry chcesz usun, a nastpnie kliknij opcj usuwania efektu. Np. aby
usun cieniowanie, rozwi list Cie, a nastpnie wybierz z galerii opcj Brak cienia; aby
usun odbicie, rozwi list Odbicie, a nastpnie wybierz z galerii opcj Bez odbicia itd.

Dodawanie efektw artystycznych

Efekty artystyczne pozwalaj na wzbogacenie edytowanych dokumentw obrazami


lub zdjciami, ktre wygldaj jak szkic, rysunek czy malowany obraz. Word pozwala
rwnie na uywanie obrazw jako wypenienia innych obiektw graficznych.
Poniej przedstawiamy przykadowe zdjcie po zastosowaniu kilku wybranych efektw artystycznych.

Bez efektw

Owek

Ekran wietlny

Szko

Fotokopia

209

210

Wstawianie elementw typu clipart

Aby zastosowa wybrany efekt artystyczny, wykonaj polecenia opisane poniej.


1. Kliknij obraz lub zdjcie, do ktrego chcesz zastosowa wybrany efekt artystyczny.
2. Na Wstce pojawi si karta Formatowanie.
3. Nacinij przycisk Efekty artystyczne znajdujcy si w grupie opcji Dopasowywanie.
4. Wybierz z galerii dany efekt artystyczny.
5. Aby dopasowa efekt artystyczny do wasnych potrzeb, wybierz z galerii
polecenie Opcje efektw artystycznych.

W tym samym czasie do obrazu lub zdjcia moesz uy tylko jednego efektu artystycznego. Rwnoczesne zastosowanie kolejnego efektu artystycznego spowoduje
usunicie poprzedniego.

Aby usun wybrany efekt artystyczny,


kliknij obraz lub zdjcie, przejd na kart
Formatowanie, nacinij przycisk Efekty artystyczne (1) i z galerii wybierz pierwsz
opcj Brak (2).

Wstawianie elementw typu clipart


Aby wstawi do dokumentu element typu clipart, powiniene wykona polecenia
opisane poniej.
1. Umie punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w ktrym chcesz wstawi
element typu clipart.
2. Przejd na kart Wstawianie (np. naciskajc kombinacj klawiszy lewyAlt+V).
3. Nacinij przycisk Obiekt clipart znajdujcy si w grupie polece Ilustracje.
4. Na ekranie pojawi si panel Clipart.

Wstawianie elementw typu clipart

5. W polu Wyszukaj wpisz


sowa kluczowe opisujce kategori poszukiwanego elementu i nacinij
klawisz Enter lub przycisk Przejd.

6
9

10
8

6. Aby ograniczy wyszukiwanie elementw typu


clipart tylko do wybranego typu multimediw,
rozwi list Wyniki powinny mie posta i zaznacz
dany format wyszukiwanych elementw.

7. Word posiada dosy rozbudowan galeri wbudowanych elementw typu


clipart. Jeeli jednak nie znajdziesz w niej tego, czego szukasz, moesz skorzysta z ogromnej biblioteki clipartw dostpnych na serwerach sieciowych
firmy Microsoft. Aby to zrobi, zaznacz opcj Uwzgldnij zawarto witryny
Oce.com i nacinij przycisk Przejd.
8. W rodkowej czci panelu Clipart pojawi si galeria elementw clipart,
ktrych opisy pasuj do zestawu sw kluczowych podanych wczeniej w polu
Wyszukaj. Lista odszukanych elementw moe by duga, wic czasami odnalezienie odpowiedniego elementu moe zaj dusz chwil. Po odszukaniu
waciwego clipartu dwukrotnie kliknij go lewym przyciskiem myszy.
9. Wybrany clipart pojawi si w dokumencie.

211

212

Wstawianie ksztatw

10. Aby zmieni jego domylne rozmiary, zap lewym przyciskiem myszy
wybrany uchwyt i przecignij tak, aby otrzyma dane rozmiary elementu
clipart (oczywicie takie skalowanie dotyczy tylko ilustracji i zdj).
Kiedy zmieniasz rozmiary elementu typu clipart, powiniene pamita o kilku prostych zasadach:

Aby rodek obiektu pozosta w tym samym miejscu, podczas przecigania uchwytu

zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Ctrl.

Aby proporcje obiektu zostay podczas skalowania zachowane, przy przeciganiu


uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Shift.

Aby podczas skalowania rodek obiektu pozosta w tym samym miejscu i jedno-

czenie proporcje obiektu zostay zachowane, przy przeciganiu uchwytu zmiany


rozmiaru przytrzymaj nacinite klawisze Ctrl+Shift.

Modyfikacja elementw typu clipart


Zwr uwag, e po zaznaczeniu wstawionego clipartu na Wstce pojawia si grupa
Narzdzia obrazw, w ktrej znajduje si karta Formatowanie. Elementy typu clipart
moesz modyfikowa w podobny sposb jak inne elementy graficzne.

Wstawianie ksztatw
Ksztaty to zestaw maych, wstpnie zdefiniowanych rysunkw wektorowych, ktre
moesz wstawia do dokumentu. Dodatkowo moesz rwnie tworzy swoje wasne
ksztaty poprzez modyfikacj istniejcych bd rysowanie nowych ksztatw.
Aby wstawi wybrany ksztat, wykonaj polecenia opisane poniej.
1. Przejd na kart Wstawianie.
2. Nacinij przycisk Ksztaty znajdujcy si w grupie polece Ilustracje.
3. Wybierz z galerii dany ksztat i kliknij go lewym przyciskiem myszy.

Wstawianie ksztatw

4. Wskanik myszy zmieni ksztat na znak +. Wcinij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a nastpnie narysuj obrys ksztatu.
1

2
4

5. Aby zmieni rozmiary wstawionego


ksztatu, zap
lewym przyciskiem
myszy wybrany
uchwyt i przecignij
tak, by otrzyma
dane rozmiary
ksztatu.

Kiedy zmieniasz rozmiary ksztatu, powiniene pamita o kilku prostych zasadach:

Aby rodek obiektu pozosta w tym samym miejscu, przy przeciganiu uchwytu

zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Ctrl.

Aby proporcje obiektu zostay podczas skalowania zachowane, przy przeciganiu


uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wcinity klawisz Shift.

Aby podczas skalowania rodek obiektu pozosta w tym samym miejscu i jedno-

czenie proporcje obiektu zostay zachowane, przy przeciganiu uchwytu zmiany


rozmiaru przytrzymaj nacinite klawisze Ctrl+Shift.

Modyfikacja ksztatw
Po zaznaczeniu wstawionego ksztatu na Wstce pojawia si grupa Narzdzia do rysowania, w ktrej znajduje si karta Formatowanie. Ksztaty moesz modyfikowa
wpodobny sposb jak inne elementy graficzne.

213

214

Wstawianie ksztatw

Zmiana wypenienia ksztatw

Ksztaty mona wypenia kolorami, obrazami, gradientem kolorw lub teksturami.


Aby zmieni wypenienie ksztatu, powiniene wykona polecenia przedstawione
poniej.
1. Zaznacz wybrany ksztat, klikajc go lewym przyciskiem myszy.
2. Na Wstce pojawi si karta Formatowanie.
3. Nacinij przycisk Wypen. ksztatu.
4. Aby zmieni kolor wypenienia, kliknij kwadrat z wybranym kolorem. Jeeli
chcesz zdefiniowa wasne kolory, wybierz opcj Wicej kolorw wypenienia.
5. Aby wypeni ksztat obrazem, wybierz polecenie Obraz i wska plik graficzny, ktrego chcesz uy jako wypenienia ksztatu. Aby wypeni ksztat
gradientem kolorw, rozwi polecenie Gradient i wybierz z galerii dan
definicj gradientu. Jeeli chcesz zdefiniowa swj wasny gradient, wybierz
z galerii polecenie Wicej gradientw. Aby wypeni ksztat wybran tekstur,
rozwi polecenie Tekstura i wybierz z galerii dan tekstur. Jeeli chcesz
uy swojej wasnej tekstury, wybierz z galerii polecenie Wicej tekstur.
2

Wstawianie ksztatw

Zmiana wyrwnywania ksztatw na stronie

Na stronie dokumentu moesz umieci wiele ksztatw i innych elementw graficznych. W takiej sytuacji bardzo czsto przydaje si moliwo wyrwnywania pooenia takich elementw. Aby zmieni pooenie elementw graficznych na stronie, powiniene wykona polecenia opisane poniej.
1. Zaznacz jeden lub wicej elementw graficznych (np. ksztatw), ktrych
pooenie na stronie chcesz zmieni bd wyrwna. Aby to zrobi, kliknij
pierwszy element, nastpnie wcinij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i kolejno klikaj
pozostae obiekty.
2. Na Wstce pojawi si karta Formatowanie.
3. Nacinij przycisk Wyrwnaj.
4. Wybierz z menu podrcznego odpowiedni opcj wyrwnywania.
2

1
4

Jak ju zapewne zdye si zorientowa, Word 2010 posiada bardzo rozbudowane


moliwoci wzbogacania dokumentw elementami graficznymi, ktrych szczegowe
omwienie wykracza daleko poza zakres niniejszej ksiki. W tym rozdziale omwilimy jednak szereg podstawowych metod pracy z elementami graficznymi, ktre
z pewnoci pozwol Ci na samodzielne odkrywanie innych moliwoci, jakie oferuje Word 2010.

215

Diabe zawsze tkwi w szczegach


opanuj do perfekcji tajniki obsugi Worda 2010 PL
yjemy w czasach, w ktrych nie sposb wyobrazi sobie pracy (nie tylko biurowej), w ktrej zbdna
byaby umiejtno obsugi edytora tekstu. Ta wiedza moe by kluczem do Twojego sukcesu jeli
potrafisz tworzy estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancj
pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaangaowania, a efekt moe przerosn najmielsze
oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj si z ksik otwierajc przed Tob wiat Worda 2010
PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorw.
Word 2010 PL. Kurs sprawi, e byskawicznie opanujesz obsug wszystkich potrzebnych Ci polece.
Dziki temu podrcznikowi nauczysz si zmienia czcionk, stosowa style, tworzy szablony i listy,
posugiwa si narzdziem Autokorekty oraz wstawia rne obrazy w dowolnie wybranych miejscach.
Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a take zastosujesz potrzebne przypisy.
Edycje i aktywacja pakietu Microsoft
Office 2010

Tworzenie przypisw dolnych


i kocowych oraz spisw treci

Formatowanie znakw, akapitw i stron

Praca z elementami graficznymi

Wstka i Szybki dostp

Tworzenie i edycja list oraz tabel

Tworzenie i edycja dokumentw

Podzia tekstu na kolumny

Uruchamianie i zamykanie edytora


Word 2010

Style, motywy i szablony

Ksiki wydawnictwa Helion SA z serii Kurs adresowane s do pocztkujcych uytkownikw


komputerw, ktrzy chc w krtkim czasie naby praktyczne umiejtnoci, przydatne w karierze
zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystpnym jzykiem i bogato ilustrowane s wspania
pomoc w samodzielnej nauce.

Word 2010 prdzej czy pniej bdzie Ci bardzo potrzebny!

Cena: 34,90 z
5612

Diabe zawsze tkwi w szczegach


opanuj do perfekcji tajniki obsugi Worda 2010 PL
Poznaj podstawy pracy z tym wietnym edytorem tekstu
Naucz si formatowa tekst w zalenoci od jego przeznaczenia
Odkryj tajniki tworzenia list, przypisw i spisw treci

Bonus! Dodatkowe rozdziay na FTP


WO10KU 1

30-06-10 13:17:59