You are on page 1of 36

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

Po prostu
CorelDRAW 10
Autor: Phyllis Davis
Tumaczenie: Mirosawa Stryjek, Jarosaw Stolarczyk,
opracowanie wersji 10.: Witold Wrotek
ISBN: 83-7197-636-4
Format: B5, stron: 328

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Jeden z najpopularniejsych programw graficznych nie bdzie ju dla Ciebie adn


tajemnic po przeczytaniu ksiki autorstwa Phyllis Davis. Wane zagadnienia
zwizane z wykorzystaniem narzdzi Corela opatrzono licznymi ilustracjami, dziki
ktrym atwiej nauczysz si nimi posugiwa. Dowiesz si jak rysowa proste linie
i krzywe, wypenia kolorem utworzone figury, zmienia ich ksztat i dostosowywa je
do swoich potrzeb; zapoznasz si z problemami zwizanymi z osadzaniem tesktu oraz
drukowaniem. Jeden z rozdziaw powicono wykorzystaniu Corela w tworzeniu
grafiki dla stron WWW.
Seria Po prostu to ksiki, dziki ktrym skutecznie przyswoisz sobie potrzebn
wiedz. Niezwykle istotn zalet ksiek jest ich przejrzysty ukad -- kada konkretna
informacja opisana jest na osobnej stronie, dziki czemu czytelnik szybko znajduje
interesujce go zagadnienie. Seria przeznaczona jest dla pocztkujcych i rednio
zaawansowanych uytkownikw komputerw osobistych.

Po prostu CorelDRAW 10

Rozdzia 1.

Podstawy

13

Spis treci

CorelDRAW 10 co to takiego? ........................................................................ 14


Co nowego w CorelDRAW 10? ........................................................................... 14
Jak dziaa CorelDRAW 10? ............................................................................... 16
Ekran programu CorelDRAW 10...................................................................... 17
Elementy ekranu programu CorelDRAW 10 ................................................... 17
Menu ..................................................................................................................... 20
Otwieranie menu i wybieranie polece ................................................................. 20
Zbyt due menu i okna dialogowe...................................................................... 21
Paski narzdzi ...................................................................................................... 22
Wczanie poszczeglnych paskw narzdzi........................................................ 22
Powikszanie za pomoc narzdzia Zoom (powikszenie) .................................. 26
Pomniejszanie za pomoc narzdzia Zoom........................................................... 26
Powikszanie przy uyciu paska narzdzi Standard (standardowego) ................. 26
Narzdzie Hand (do) ........................................................................................ 27
Uywanie narzdzia Hand (do) .......................................................................... 27
Zmiana jakoci widoku.......................................................................................... 28
Dokery................................................................................................................... 29
Otwieranie dokera.................................................................................................. 29
Zamiana pooenia dokera..................................................................................... 30
Zamykanie jednego z kilku jednoczenie otwartych dokerw.............................. 30
Korzystanie z systemu pomocy........................................................................... 31
Otwieranie pomocy CorelDRAW 10, Technical Support (pomocy technicznej)
i CorelTutor (samouczka)...................................................................................... 33
Korzystanie z pomocy kontekstowej..................................................................... 33
Jak zobaczy etykietk narzdzia.......................................................................... 33
Kilka wanych terminw .................................................................................... 34
Obiekt .................................................................................................................... 34
Krawd................................................................................................................. 34
Waciwoci........................................................................................................... 34
Uchwyty................................................................................................................. 34
Wzy..................................................................................................................... 34
Punkty kontrolne.................................................................................................... 34

Spis treci
Segment krzywej ................................................................................................... 34
Zaznaczanie ........................................................................................................... 34
Wybr wielu obiektw .......................................................................................... 35
Zaznaczanie przez przeciganie ............................................................................ 35
Kontur .................................................................................................................... 35
Wypenienie........................................................................................................... 35
Wypenienie fontannowe....................................................................................... 35
Prowadnice ............................................................................................................ 35
Warstwa ................................................................................................................. 35
Kolejno uoenia obiektw ................................................................................ 35
Grupa ..................................................................................................................... 36
Grupa zagniedona .............................................................................................. 36

Rozdzia 2.

Zaczynamy

39

Spis treci

Dodawanie do pulpitu skrtu do programu CorelDRAW 10................................ 40


Tworzenie nowego pliku ....................................................................................... 41
Tworzenie nowego pliku przy uyciu szablonu .................................................... 42
Otwieranie istniejcego pliku ................................................................................ 43
Zapisywanie efektw pracy ................................................................................... 43
Zapisywanie kopii plikw ..................................................................................... 44
Importowanie pliku................................................................................................ 45
Eksportowanie rysunku ......................................................................................... 46
Zamykanie pliku .................................................................................................... 49
Opcje tworzenia kopii zapasowych ....................................................................... 50
Odzyskiwanie uszkodzonych plikw .................................................................... 51
Zamykanie programu CorelDRAW ...................................................................... 52

Rozdzia 3.

Prostokty i elipsy

53

Rysowanie prostokta............................................................................................ 54
Zaokrglanie naronikw prostokta .................................................................... 55
Rysowanie elipsy................................................................................................... 56
Tworzenie wycinka lub uku z elipsy.................................................................... 57

Rozdzia 4.

Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie

59

Zaznaczanie obiektu .............................................................................................. 60


Zaznaczanie kilku obiektw .................................................................................. 60
Zaznaczanie obiektw przez przeciganie ............................................................ 60
Zaznaczanie wszystkich obiektw ........................................................................ 61
Deselekcjonowanie obiektw................................................................................ 61
Przesuwanie obiektu .............................................................................................. 61
4

Po prostu CorelDRAW 10
Kopiowanie obiektu za pomoc schowka ............................................................. 62
Kopiowanie obiektu przez przeciganie................................................................ 63
Powielanie obiektu ................................................................................................ 63
Tworzenie szyku obiektw za pomoc zaawansowanej duplikacji ...................... 64
Klonowanie obiektu............................................................................................... 65
Ogldanie jednego rysunku w dwch oknach ....................................................... 66
Ogldanie dwch rysunkw w dwch oknach ...................................................... 66
Kopiowanie obiektu z jednego dokumentu do drugiego....................................... 67
Przemieszczanie obiektu z jednego dokumentu do drugiego................................ 68
Zmiana szerokoci obiektu .................................................................................... 70
Zmiana wysokoci obiektu .................................................................................... 71
Proporcjonalna zmiana wysokoci i szerokoci obiektu ....................................... 72
Usuwanie obiektu .................................................................................................. 73

Rozdzia 5.

Wielokty, gwiazdy i spirale

75

Rozdzia 6.

Wzy i krawdzie

83

Konwersja obiektu na krzywe ............................................................................... 86


Wybieranie wza .................................................................................................. 87
Wybieranie kilku wzw...................................................................................... 87
Dodawanie punktw kontrolnych do wza lub zamiana odcinka w krzyw ....... 88
Zamiana krzywej w odcinek prostej...................................................................... 89
Zaczynamy rysowanie serca.................................................................................. 90
Zmiana wza gadkiego w ostry........................................................................... 91
Przesuwanie wza................................................................................................. 92
Przesuwanie punktw kontrolnych........................................................................ 92
Grna cz serca .................................................................................................. 93
Odrczne dodawanie wzw ................................................................................ 94
Automatyczne dodawanie wzw ........................................................................ 95
Usuwanie wza..................................................................................................... 96
Przerywanie krzywej i rozczanie wzw .......................................................... 97
czenie wzw ................................................................................................... 98

Spis treci

Tworzenie wieloboku ............................................................................................ 76


Zmiana liczby bokw wieloboku .......................................................................... 77
Rysowanie gwiazdy............................................................................................... 78
Tworzenie gwiazdy-wieloboku ............................................................................. 79
Tworzenie spirali symetrycznej............................................................................. 80
Rysowanie spirali logarytmicznej ......................................................................... 81
Wicej o spiralach ................................................................................................. 82

Spis treci
czenie dwch wzw odcinkiem...................................................................... 98
Zmiana ksztatu bez uywania wzw ................................................................. 99
Fala jak to zrobi?............................................................................................. 100

Rozdzia 7.

Odcinki i krzywe

103

Spis treci

Rysowanie odcinkw........................................................................................... 104


Odcinek nachylony pod okrelonym ktem ........................................................ 104
Rysowanie krzywej.............................................................................................. 105
Usuwanie fragmentu krzywej w trakcie rysowania ............................................ 105
Rysowanie obiektw zamknitych ...................................................................... 105
Rysowanie odcinka.............................................................................................. 106
Rysowanie obiektw zamknitych ...................................................................... 106
Rysowanie krzywej.............................................................................................. 107
Rysowanie flagi ................................................................................................... 108
Paleta wysuwana narzdzia Outline (kontur) ...................................................... 110
Okno dialogowe Outline Pen (piro konturu)..................................................... 110
Zmiana gruboci linii........................................................................................... 111
Zmiana typu linii ................................................................................................. 112
Dodawanie do linii grotu ..................................................................................... 112
Tworzenie wasnych ksztatw grotw ............................................................... 113
Zmiana rozmiaru i ksztatu grotu ........................................................................ 114
Kaligrafowanie .................................................................................................... 115
Przecinanie obiektu lini prost........................................................................... 116
Przecinanie obiektu lini krzyw......................................................................... 117
Usuwanie czci obiektu gumk ......................................................................... 118
Zmiana wielkoci powierzchni usuwanej za pomoc gumki .............................. 119
Przechodzenie do rnych trybw rysowania narzdziem
Artistic Media (rodki artystyczne) ..................................................................... 120
Rysowanie w trybie Preset (wedug wzorca) ...................................................... 121
Rysowanie w trybie Brush (pdzel) .................................................................... 122
Rysowanie w trybie Sprayer (rozpylacz) ............................................................ 123
Rysowanie krzywych w trybie Caligraphy (kaligrafowanie).............................. 124
Rysowanie w trybie Pressure (czuy na nacisk) .................................................. 125
Zastosowanie narzdzia Artistic Media (rodki artystyczne)
do istniejcych krzywych .................................................................................... 126
Posugiwanie si narzdziem Perfect Shapes (perfekcyjne ksztaty).................. 127
Wstawianie strzaek narzdziem Perfect Shapes (perfekcyjne ksztaty) ............ 128

Po prostu CorelDRAW 10

Rozdzia 8.

Ustawienia strony

129

Wybieranie rozmiaru i orientacji strony.............................................................. 130


Zmiana jednostki miary ....................................................................................... 132
Doczanie stron do dokumentu .......................................................................... 133
Usuwanie strony z dokumentu ............................................................................ 134
Jednoczesne usuwanie kilku kolejnych stron...................................................... 134
Przechodzenie pomidzy stronami ...................................................................... 135
Przegldanie informacji o dokumencie ............................................................... 136

Rozdzia 9.

Precyzyjne narzdzia

137

Rozdzia 10. Kolory i wypenienia

155

Sprawdzanie tego, czy krawd jest zamknita .................................................. 156


Wypenianie obiektu jednolitym kolorem ........................................................... 156
Zmiana koloru obramowania obiektu.................................................................. 157
Usuwanie koloru z obiektu.................................................................................. 157
Pobieranie koloru wypenienia lub obramowania
przy uyciu narzdzia Eyedropper (pipeta)......................................................... 158
Wypenianie obiektu przy uyciu narzdzia Paintbucket (puszka z farb)......... 159
Dodawanie obramowania przy uyciu narzdzia Paintbucket (puszka z farb) . 159
Zmiana systemu kolorw w palecie kolorw...................................................... 160
Wypenianie obiektu przy uyciu okna dialogowego Uniform Fill
(wypenienie jednolite) ........................................................................................ 162
Jeden ze sposobw tworzenia kolorw niestandardowych ................................. 163
Dodawanie wypenienia tonalnego liniowego .................................................... 164
7

Spis treci

Przesuwanie punktu zerowego ............................................................................ 139


Zmiana jednostek miary aktualnego dokumentu................................................. 140
Zapisywanie zmian jako domylnych dla nowych dokumentw........................ 141
Wyczanie linijek ............................................................................................... 142
Zmiana pooenia linijki...................................................................................... 142
Dodawanie prowadnic do strony ......................................................................... 144
Ustawianie ukonych prowadnic......................................................................... 144
Przesuwanie prowadnic ....................................................................................... 145
Usuwanie prowadnicy ......................................................................................... 145
Usuwanie wszystkich prowadnic ........................................................................ 145
Wczanie funkcji przycigania do prowadnicy ................................................. 146
Ustawienia siatki.................................................................................................. 147
Powikszanie paska stanu.................................................................................... 148
Zmiana zawartoci paska stanu ........................................................................... 149
Wyrwnywanie pooenia obiektw ................................................................... 151

Spis treci
Zmiana typu wypenienia tonalnego ................................................................... 165
Zmiana kolorw wypenienia tonalnego ............................................................. 165
Zmiana pooenia pocztkowego i kocowego koloru wypenienia .................. 166
Dodawanie do wypenienia tonalnego kolorw porednich ............................... 167
Dodawanie do obiektu wypenienia dwukolorowego ......................................... 168
Dodawanie do obiektu wypenienia wielokolorowego i z mapy bitowej ........... 169
Tworzenie niestandardowych wypenie deseniem ............................................ 170
Dodawanie do obiektu wypenienia tekstur....................................................... 171
Wypenianie obiektu przy uyciu narzdzia Interactive Mesh
(interakcyjne wypenienie siatkowe)................................................................... 172
Przesuwanie siatki i przesuwanie jej wzw...................................................... 174

Rozdzia 11. Praca z tekstem

175

Spis treci

Dodawanie tekstu ozdobnego.............................................................................. 176


Dodawanie tekstu akapitowego........................................................................... 177
Przeksztacanie tekstu ozdobnego w akapitowy ................................................. 178
Przeksztacanie tekstu akapitowego w ozdobny ................................................. 178
Edytowanie tekstu ozdobnego lub akapitowego ................................................. 179
Zmiana typu czcionki obiektu tekstowego .......................................................... 180
Zmiana rozmiaru znakw tekstu akapitowego i ozdobnego ............................... 181
Jeszcze jedna moliwo zmiany rozmiaru znakw tekstu akapitowego
i ozdobnego.......................................................................................................... 181
Zmiana formatowania pojedynczych znakw ..................................................... 182
Zmiana wyrwnania obiektu tekstowego............................................................ 183
Odstpy standardowe jednakowe pomidzy wszystkimi znakami .................. 184
Zmiana odstpu midzy pojedynczymi znakami ................................................ 185
Odstpy standardowe jednakowe pomidzy wszystkimi wierszami ............... 186
Zmiana odstpu pomidzy pojedynczymi wierszami ......................................... 187
Importowanie tekstu do rysunku ......................................................................... 188
Zmiana ksztatu obiektu tekstu akapitowego ................................................... 189
Automatyczne rozmieszczanie fragmentw tekstu w powizanych ramkach .... 190
Rozmieszczanie tekstu na krzywej...................................................................... 191
Rozmieszczanie tekstu w obiekcie ...................................................................... 192
Rozmieszczanie tekstu wok obiektu................................................................. 193
Rozmieszczanie gotowego tekstu wok obiektu................................................ 194
Dodawanie wypunktowania ................................................................................ 195
Dodawanie inicjaw ........................................................................................... 196

Rozdzia 12. Zabawy z tekstem

197

Ukosowanie tekstu............................................................................................... 198


Obracanie tekstu .................................................................................................. 199
8

Po prostu CorelDRAW 10
Obracanie tekstu przy uyciu narzdzia Free Rotation (swobodny obrt) ......... 200
Ukosowanie tekstu przy uyciu narzdzia Free Skew (swobodne pochylenie).. 201
Dodawanie cienia za pomoc kopiowania .......................................................... 202
Tworzenie cieni za pomoc narzdzia Interactive Drop Shadow
(interakcyjny cie)............................................................................................... 204
Zmiana koloru cienia ........................................................................................... 205
Interakcyjne dopasowywanie tekstu ozdobnego ................................................. 206
Dopasowywanie tekstu do cieki....................................................................... 206
Tworzenie gbi wektorowej ............................................................................... 209
Dodawanie do gbi wektorowej kolorw
przy uyciu narzdzia Interactive Extrude (interakcyjna gbia)........................ 210
Dodawanie do gbi wektorowej desenia wypenienia tonalnego
pochodzcego z mapy bitowej lub tekstury ........................................................ 211
Dodawanie do gbi wektorowej fazy ................................................................. 211
Dodawanie do gbi wektorowej efektw owietlenia........................................ 212
Zmiana ksztatu znakw ...................................................................................... 213
Uzyskanie efektu neonu ...................................................................................... 215

219

Przesuwanie obiektu na wierzch ......................................................................... 220


Umieszczanie obiektu przed okrelonym obiektem............................................ 220
Przesuwanie obiektu o jeden poziom w gr ...................................................... 220
Umieszczanie obiektu pod wszystkimi obiektami .............................................. 221
Umieszczanie obiektu za okrelonym obiektem ................................................. 221
Przesuwanie obiektu o jeden poziom niej ......................................................... 221
Otwieranie dokera Object Manager (meneder obiektw) ................................. 222
Tworzenie nowej warstwy................................................................................... 223
Zmienianie biecej warstwy .............................................................................. 223
Zmiana parametrw warstwy .............................................................................. 224
Zmienianie kolejnoci warstw............................................................................. 225
Przemieszczanie lub kopiowanie obiektu do innej warstwy ............................... 226
Usuwanie warstwy............................................................................................... 226
Tworzenie gazetki................................................................................................ 227

Rozdzia 14. Przeksztacenia

231

Grupowanie obiektw ......................................................................................... 232


Rozdzielanie grupy obiektw .............................................................................. 232
Rozdzielanie wszystkich grup w zaznaczonych obiektach ................................. 232
Blokowanie obiektw .......................................................................................... 233
Odblokowywanie obiektw................................................................................. 233
Odblokowywanie wszystkich obiektw ze strony .............................................. 233
9

Spis treci

Rozdzia 13. Warstwy

Spis treci
Obracanie obiektu................................................................................................ 234
Spawanie obiektw.............................................................................................. 235
Tworzenie czarno-biaej grafiki .......................................................................... 236
Rozczanie obiektw.......................................................................................... 238
Odbicie obiektu w poziomie................................................................................ 239
Odbicie obiektu w pionie..................................................................................... 240
Skalowanie obiektu.............................................................................................. 241
Tworzenie efektu drzeworytu.............................................................................. 242
Metamorfoza dwch trjkatw............................................................................ 244
Wykoczenie drzeworytu .................................................................................... 245

Rozdzia 15. Efekty specjalne

247

Spis treci

Korzystanie z narzdzia Interactivce Envelope (interakcyjna obwiednia)


w celu zmiany ksztatu obiektu ........................................................................... 248
Korzystanie z wzorcw obwiedni ....................................................................... 250
Nadawanie obwiedni trybu odwzorowania ......................................................... 251
Wpisanie w ksztat serca sowa LOVE ............................................................... 252
Przeksztacenie jednego obiektu w drugi
przy uyciu narzdzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza)................ 254
Metamorfoza zwielokrotniona............................................................................. 255
Dodawanie efektu perspektywy .......................................................................... 257
Tworzenie obiektu obrysowanego wasnym cieniem ......................................... 258
Szybkie kadrowanie obiektw............................................................................. 261
Tworzenie przezroczystoci ................................................................................ 262
Znieksztacenie typu Push and Pull (wepchnij i wypchnij) ................................ 264
Znieksztacenie typu postrzpienie...................................................................... 265
Znieksztacenie typu wir...................................................................................... 265
Tworzenie konturu obiektu.................................................................................. 266
Zmiana liczby konturw...................................................................................... 267
Zmiana gruboci linii konturu ............................................................................. 267
Tworzenie efektu soczewki ................................................................................. 268
Wprawianie rakiety w ruch ................................................................................. 269

Rozdzia 16. Symbole, cliparty i mapy bitowe

273

Wstawianie do rysunku symboli ......................................................................... 274


Tworzenie wasnego symbolu ............................................................................. 275
Importowanie clipartw....................................................................................... 276
Importowanie map bitowych............................................................................... 277
Przeksztacanie obiektw wektorowych w mapy bitowe.................................... 278
Trasowanie........................................................................................................... 279
10

Po prostu CorelDRAW 10
Przeksztacanie mapy bitowej z jednego modelu koloru w inny ........................ 280
Dodanie do mapy bitowej efektu rysunku impresjonistycznego ........................ 281
Dodawanie szumu do mapy bitowej.................................................................... 282
Tworzenie winiety ............................................................................................... 283
Poprawianie jasnoci i kontrastu zdjcia............................................................. 285
Poprawianie barwy i nasycenia zdjcia............................................................... 286

Rozdzia 17. CorelDRAW i Internet

287

Rozdzia 18. Drukowanie

305

Drukowanie dokumentu ...................................................................................... 306


Drukowanie dwch i wicej kopii....................................................................... 306
Drukowanie okrelonych stron............................................................................ 307
Skalowanie wydruku ........................................................................................... 308
Kafelkowanie wydruku ....................................................................................... 309
Wybieranie drukarki ............................................................................................ 310
Ustawianie rozmiaru i pooenia stron wydruku dla innej drukarki ................... 311
Dodawanie informacji o pliku i paserw............................................................. 312
Tworzenie wycigw barwnych.......................................................................... 314
Tworzenie plikw w formacie PostScript (.ps) ................................................... 316
Tworzenie plikw w formacie Encapsulated PostScript (.eps)........................... 316
Otwieranie zakadki Preflihgt (analiza wstpna)................................................. 318
Otwieranie okna Print Preview (podgld wydruku)............................................ 319
Skalowanie rysunku w oknie Print Preview (podgld wydruku)........................ 320
Rozmieszczanie rysunku na stronie wydruku ..................................................... 321
Powikszanie i zmniejszanie ............................................................................... 321
Otwieranie minipodgldu .................................................................................... 322

Skorowidz

323
11

Spis treci

Zmiana jednostki miary linijki na piksele i ustawienie rozdzielczoci............... 288


Umieszczanie kolorw przegldarki w palecie kolorw..................................... 289
Tworzenie ta lub kafelkowanej grafiki............................................................... 290
Dodawanie tytuu do strony................................................................................. 293
Oznaczanie tekstu jako tekst HTML ................................................................... 294
Udostpnianie paska narzdzi obiektw internetowych ..................................... 296
Otwieranie okna dialogowego Waciwoci obiektw ....................................... 296
Przypisywanie zakadki ....................................................................................... 298
Tworzenie poczenia z obiektem z przypisan zakadk................................... 299
Tworzenie hiperpocze..................................................................................... 300
Sprawdzanie konfliktw obiektw HTML.......................................................... 301
Eksportowanie stron WWW stworzonych w CorelDRAW 10 ........................... 302

Efekty specjalne

Efekty specjalne

W tym rozdziale poznasz zasady dziaania obwiedni, ktra


umoliwia uzyskiwanie prostych, a efektownych zmian
w obiektach poprzez wykrzywianie ich ksztatw. Bdziesz
uywa do tego narzdzia Interactive Envelope (interakcyjna
obwiednia). Nastpnie bdziesz dokonywa metamorfozy
jednego obiektu w drugi przy uyciu narzdzia Interactive
Blend (interakcyjna metamorfoza). Potem nauczysz si
uzyskiwa przezroczysto obiektu przy uyciu narzdzia
Interactive Transparency (interakcyjna przezroczysto).
Poznasz take narzdzie Interactive Distortion (interakcyjne
znieksztacenie), ktre suy do szybkiego rozcigania i zmiany
ksztatu obiektw. W tym rozdziale poznasz jeszcze zupenie
nowe narzdzie Interactive Contour (interakcyjny obrys).
Na kocu za nauczysz si modelowa smug imitujc
ruch obiektu.

247

Rozdzia 15.
Obwiednia suy do wykrzywiania obiektw.
Wyobra sobie pojemnik, do ktrego wtaczasz
obiekt, przez co dopasowuje on swoje ksztaty
do ksztatu pojemnika. Wanie tak dziaa
obwiednia. Ksztat obwiedni mona zmieni
przy uyciu narzdzia Shape (ksztat) lub
Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia)
oraz wzw otaczajcych obiekt.

Rysunek 15.1. Narzdzie Interactivce Envelope


(interakcyjna obwiednia) znajdziesz w palecie
wysuwanej narzdzia Interactive Blend
(interakcyjna metamorfoza)

Zmiana ksztatu obiektu

Narzdzie Interactive Envelope (interakcyjna


obwiednia) znajdziesz na palecie wysuwanej
narzdzia Interactive Blend (interakcyjna
metamorfoza) (rysunek 15.1). Po wybraniu
tego narzdzia wszystkie jego opcje pojawiaj
si na pasku waciwoci (rysunek 15.2).

Korzystanie
z narz dzia Interactivce Envelope
(interakcyjna obwiednia)
w celu zmiany ksztatu obiektu
1. Wybierz narzdzie Interactive Envelope

(interakcyjna obwiednia) z palety


wysuwanej Interactive Blend
(interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.1).
2. Zaznacz kursorem obiekt, ktry

Rysunek 15.2. Pasek waciwoci wsppracuje


z narzdziem Interactive Envelope (interakcyjna
obwiednia). Udostpniane s na nim wszystkie
opcje tego narzdzia

chcesz przeksztaci (rysunek 15.3).


O zaznaczeniu obiektu wiadczy
pojawienie si prostoktnej ramki
(czerwonej przerywanej linii z wzami).
3. Wybierz tryb pracy obwiedni klikniciem

jednego z przyciskw:


Straight-line (linia prosta) pomidzy


wszystkimi naronymi wzami obiektu
znieksztacanego utrzymane zostan
linie proste (rysunek 15.4a);

 Single-arc (pojedynczy uk) kad

par naronych wzw poczy linia


krzywa (rysunek 15.4b);

248

Rysunek 15.3. Zaznacz obiekt, nad ktrym


chcesz popracowa, kursorem narzdzia
Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia).
Wok obiektu pojawi si osiem wzw
poczonych lini przerywan

Efekty specjalne
 Double-arc (podwjny uk) kad

par naronych wzw poczy linia


falujca (rysunek 15.4c);
 Unconstrained (nieograniczony)

Rysunek 15.4a.

Rysunek 15.4b.

krawd obiektu moe by dowolnie


uksztatowana poprzez przeciganie
wzw i punktw kontrolnych tak,
jak gdyby by to kontur narysowany
przy uyciu narzdzi Freehand
(rysunek odrczny) lub Bezier
(krzywe Beziera) (rysunek 15.4d).
4. Przecignij wzy kursorem tak, by nada

Rysunek 15.4c.

Rysunek 15.4d.

obwiedni podany ksztat (rysunek 15.5).

Rysunek 15.5. Uksztatuj obwiedni


przecigajc jej wzy przy uyciu
narzdzia Interactive Envelope
(interakcyjna obwiednia). (Tu pracowano
w trybie Straight-line (linia prosta))

 Moesz take tworzy obwiednie

naladujce jakie typowe ksztaty.


Na rysunku 15.6 za twarz umieszczono
kontur ksiyca. Twarz zostaa nastpnie
zaznaczona i dodano do niej obwiedni
w trybie Unconstrained (nieograniczony).
Potem opierajc si na wzorcu, ktrym
by ksiyc nadano jego ksztat obwiedni.
Zmiana ksztatu obwiedni spowodowaa
zmian ksztatu twarzy.
 Jeeli chcesz wpasowa w obwiedni kilka

obiektw, musisz je przedtem zgrupowa.

Rysunek 15.6. Czy to moliwe,


e ten facet jest na ksiycu?

249

Zmiana ksztatu obiektu

Wskazwki
 Pracujc w trybie Unconstrained
(nieograniczony) moesz za pomoc
narzdzia Shape (ksztat) i paska
waciwoci dodawa nowe wzy,
zmienia ich typ i zmienia ksztat
obwiedni, jak gdyby bya to zwyczajna
krawd obiektu. (Dokadne informacje
o wzach znajdziesz w rozdziale 6.).

Rozdzia 15.
Standardowe wzorce umoliwiaj szybkie
dodanie specyficznych ksztatw obwiedni
do obiektu. Wzorce te s atwe w uyciu
i pozwalaj zrozumie zasad dziaania
obwiedni.

Korzystanie z wzorcw obwiedni


1. Wybierz narzdzie Interactive Envelope

Rysunek 15.7. Zaznacz obiekt


kursorem narzdzia Interactive
Envelope (interakcyjna obwiednia)

(interakcyjna obwiednia).
2. Zaznacz obiekt, do ktrego chcesz

Korzystanie z wzorcw obwiedni

zastosowa wzorcow obwiedni


(rysunek 15.7). Wok obiektu pojawi si
obwiednia w postaci omiu wzw
poczonych czerwon lini przerywan.
3. Wybierz ksztat obwiedni z menu

rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec)


znajdujcego si na pasku waciwoci
(rysunek 15.8). Obiekt przyjmie ksztat
obwiedni (rysunek 15.9). Kady z wzorcw
obwiedni nadaje obiektowi odmienny
wygld.

Rysunek 15.8. Wybierz ksztat obwiedni z menu


rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec)
Rysunek 15.9. Obiekt
przyjmuje ksztat obwiedni

Rysunek 15.10a d. Wyprbuj rne wzorce obwiedni. Rezultatu nigdy do koca nie przewidzisz

250

Efekty specjalne

Rysunek 15.11. W menu rozwijanym Mapping


Mode (tryb odwzorowania) wybiera si sposb,
w jaki obiekt jest ksztatowany przez obwiedni

Z pewnoci zwrcie ju uwag


na menu rozwijane Mapping Mode
(tryb odwzorowania), ktre wystpuje rwnie
na pasku waciwoci (rysunek 15.11).
Tryb odwzorowania wpywa na sposb
dziaania obwiedni. Efekty dziaania trybu
odwzorowania s wyranie widoczne,
gdy stosuje si je w obiekcie wykorzystujcym
wzorzec obwiedni.

Nadawanie obwiedni
trybu odwzorowania
1. Zaznacz obiekt, w ktrym chcesz

zastosowa obwiedni, kursorem


narzdzia Interactive Envelope
(interakcyjna obwiednia).
2. Wybierz tryb odwzorowania z menu

rozwijanego. Znajdziesz je na pasku


waciwoci (rysunek 15.12).
3. Wybierz wzorzec obwiedni z menu

Rysunek 15.13. Tak wyglda obiekt


oryginalny przed zastosowaniem
pokazanego wzorca obwiedni

Rysunek 15.14a.
Tu uyto trybu
odwzorowania
Horizontal (poziomo)

Rysunek 15.14b.
Tu uyto trybu
odwzorowania
Original (orygina)

rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec)


(rysunek 15.8). Obiekt przyjmuje
ksztat nadany przez obwiedni i tryb
odwzorowania. Rysunek 15.13 przedstawia
oryginalny wygld obiektu przed dodaniem
wzorca obwiedni. Na rysunkach 15.14a d
widoczne s rezultaty zastosowania
rnych trybw odwzorowania przy
zachowaniu tego samego ksztatu obwiedni.

Rysunek 15.14c.
Tu uyto trybu
odwzorowania Putty
(elastycznie)

Rysunek 15.14d.
Tu uyto trybu
odwzorowania
Vertical (pionowo)

251

Zmienianie ksztatu obiektu

Rysunek 15.12. Tryb odwzorowania


mona wybra z paska waciwoci, gdy
wybrane zostao narzdzie Interactive Envelope
(interakcyjna obwiednia)

Rozdzia 15.

Ksztatowanie obwiedni
jako obiektu
W rozdziale 6. nauczye si rysowa serce
przy uyciu wzw. Teraz moesz uzupeni
serce sowem LOVE wykorzystujc w tym
celu obwiedni w ksztacie serca.

Rysunek 15.15. Narysuj serce

Wpisanie w ksztat serca sowa LOVE


1. Narysuj serce zgodnie z poleceniami

opisanymi w rozdziale 6. (rysunek 15.15).


2. Napisz sowo LOVE przy uyciu

Projekt specjalny

narzdzia Text (tekst). Wybierz typ


i rozmiar czcionki i dopasuj rozmiar sowa
do szerokoci serca (rysunek 15.16).

Rysunek 15.16. Napisz sowo LOVE,


a nastpnie dopasuj jego rozmiar
do rozmiaru serca

3. Wybierz narzdzie Interactive Envelope

(interakcyjna obwiednia) (rysunek 15.1),


a nastpnie zaznacz tekst. Wok obiektu
pojawi si prostoktna obwiednia.
4. Otwrz list wzorcw obwiedni

klikniciem przycisku Add Preset


(dodaj wzorzec), ktry znajdziesz na pasku
waciwoci. Przejrzyj menu rozwijane
(przesuwajc suwakiem) i znajd wzorzec
najbardziej zbliony do serca
(rysunek 15.17).
Rysunek 15.17. W menu rozwijanym Add Preset
(dodaj wzorzec) znajd wzorzec obwiedni
w ksztacie serca

252

Efekty specjalne
5. Kliknij wzorzec serca. Wok tekstu pojawi

si maa obwiednia w ksztacie serca


(rysunek 15.18).
6. Wzorujc si na narysowanym wczeniej

Rysunek 15.18. Gdy klikniesz wzorzec


serca, wok tekstu pojawi si obwiednia
w ksztacie serca

7. Tekst rozcignie si do krawdzi obwiedni

(rysunek 15.20). Wypenij wybranym


kolorem serce (czerwony jest zawsze
dobrym wyborem), a innym kolorem
wypenij tekst (rysunek 15.21).
Wskazwki
 Aby doda now obwiedni do utworzonego
ju obiektu, kliknij przycisk Add New
Envelope (dodaj now obwiedni)
(rysunek 15.22).
 By wyeksportowa serce i przeksztacony

tekst, musisz je razem zgrupowa


(po szczegy zajrzyj do podrozdziau
Grupowanie obiektw w rozdziale 14.).

Rysunek 15.20. Gdy zakoczysz


modelowanie ksztatu obwiedni,
tekst dopasuje si do serca

Rysunek 15.21. Nadaj sercu i tekstowi


wybrane kolory wypenienia

Rysunek 15.22. Kliknij przycisk Add New Envelope


(dodaj now obwiedni) i dodaj obiektowi
uksztatowanemu za pomoc obwiedni now obwiedni

253

Projekt specjalny

Rysunek 15.19. Wzorujc si na sercu


nadaj jego ksztat obwiedni przecigajc
w tym celu jej wzy i punkty kontrolne

sercu, nadaj jej ksztat obwiedni. W tym


celu przecignij odpowiednio wzy
i punkty kontrolne obwiedni (rysunek 15.19).

Rozdzia 15.
Efekt metamorfozy polega na stworzeniu
pomidzy dwoma obiektami okrelonej
liczby krokw lub obiektw porednich.
Metamorfoza moe suy do szybkiego
uzyskiwania kilku kopii obiektu (t moliwo
wykorzystae, gdy w poprzednim rozdziale
tworzye projekt specjalny) lub do uzyskania
efektu przeksztacenia jednego obiektu
w drugi. Taka metamorfoza moe zosta
zwielokrotniona, co sprawi, e obiekt bdzie
wyglda tak, jakby byszcza.

Narzdzie Interactive Blend

Przeksztacenie jednego obiektu


w drugi przy u&yciu narz dzia
Interactive Blend
(interakcyjna metamorfoza)

Rysunek 15.23. Zaznacz dwa obiekty, ktre maj


uczestniczy w metamorfozie

Rysunek 15.24. Narzdzie Interactive Blend


(interakcyjna metamorfoza)

1. Zaznacz narzdziem Pick Tool (wskanik)

dwa obiekty, ktre chcesz poczy efektem


metamorfozy (rysunek 15.23).
2. Wybierz narzdzie Interactive Blend

(interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.24).


Obok kursora pojawi si symbol w ksztacie
stroniczek i strzaki.

Rysunek 15.25. Przecignij narzdzie Interactive


Blend (interakcyjna metamorfoza) od pierwszego
obiektu do drugiego

3. Ustaw kursor na pierwszym obiekcie,

wcinij lewy przycisk myszy i przecignij


ni do drugiego obiektu. Podczas
przecigania pojawi si linia przerywana
(rysunek 15.25).

Rysunek 15.26. Gdy zwolnisz przycisk myszy,


pomidzy oryginalnymi obiektami pojawi si
obiekty przejciowe

4. Zwolnij przycisk myszy. Pomidzy

zaznaczonymi obiektami pojawi si


obiekty obrazujce kolejne kroki
metamorfozy (rysunek 15.26).
Wskazwka
 Do zwikszania i zmniejszania iloci

pojawiajcych si krokw metamorfozy


oraz ustalania kta obrotu uywa si
okienka tekstowego znajdujcego si
na pasku waciwoci (rysunek 15.27).

254

Rysunek 15.27. Liczb krokw przejciowych


i stopie ewentualnego obrotu moesz zmieni
korzystajc z okienka tekstowego znajdujcego si
na pasku waciwoci

Efekty specjalne
Aby przeprowadzi metamorfoz
zwielokrotnion, trzeba wpierw narysowa
obiekty, ktre maj zosta jej poddane.
Nastpnie trzeba wypeni je kolorami i kolejno
poczy. W tym przykadzie dodano blasku
zwykej gwiazdce.

Metamorfoza zwielokrotniona
1. Narysuj obiekty, ktre chcesz podda
Rysunek 15.28. Obiekty maj ju odpowiednie
rozmiary. Czekaj tylko na wypenienie kolorem

metamorfozie (rysunek 15.28). W tym


przykadzie gwiazdka zostaa trzykrotnie
skopiowana, a kada z kopii zostaa
odpowiednio powikszona tak, by gwiazdki
mieciy si w sobie.
2. Dodaj do obiektw rne kolory i u je

Rysunek 15.29. Obiekty s ju


pokolorowane. Teraz trzeba tylko
przeprowadzi metamorfoz

3. Z wczonym narzdziem Interactive Blend

(interakcyjna metamorfoza) ustaw kursor


nad pierwszym obiektem, wcinij lewy
przycisk myszy i przecignij do nastpnego
(rysunek 15.30). W naszym przykadzie
metamorfoza zostaa przeprowadzona
od gwiazdki czarnej w stron duej biaej
gwiazdki (rysunek 15.31).

Rysunek 15.30. Wcinij lewy przycisk myszy


i przecignij narzdzie Interactive Blend
(interakcyjna metamorfoza) od obiektu pierwszego
do drugiego. To bdzie krok pierwszy

Rysunek 15.31.
Pierwszy etap
metamorfozy
zakoczony

255

Metamorfoza zwielokrotniona

w odpowiedniej kolejnoci (rysunek 15.29).


Gwiazdki zostay skopiowanie i przeskalowane,
dziki czemu uoone s wsprodkowo.
Wypenione zostay kolorami od czerwonego
(brzeg) do tego (rodek).

Rozdzia 15.
4. Ustaw kursor nad kolejnym obiektem,

wcinij lewy przycisk myszy i znowu


przecignij (rysunek 15.32). W tym
przykadzie metamorfoz przeprowadzono
od gwiazdki szarej w stron czarnej
gwiazdki (rysunek 15.33).

Rysunek 15.32.
Przecignij mysz
od kolejnego wybranego
obiektu w stron obiektu
odniesienia

5. Powtarzaj czynnoci opisane w poprzednim

Metamorfoza zwielokrotniona

punkcie tak dugo, a wszystkie obiekty


skadowe przejd metamorfoz (rysunek
15.34). W tym przykadzie trzeci i ostatni
punkt wiczenia polega na przecigniciu
mysz od rodkowej biaej gwiazdeczki
do szarej.
Wskazwki
 Pozwl swojej wyobrani rozwin
skrzyda. Prawie kady ksztat i cie
mona stworzy za pomoc metamorfozy
(rysunki 15.35a b).
 Jeeli przeprowadzona wanie metamorfoza

nie znajduje Twego uznania (lub co po


prostu nie wyjdzie), wr do poprzedniego
etapu korzystajc z kombinacji klawiszy
Ctrl+Z.

Rysunek 15.33.
Zakoczona metamorfoza
pomidzy gwiazdk szar
i czarn

Rysunek 15.34.
Ostatni czynnoci
jest metamorfoza pomidzy
najmniejsz bia gwiazdk
a gwiazdk szar

 Nawet po przeprowadzeniu

zwielokrotnionej metamorfozy moesz


zmieni liczb krokw kadej
z kolejnych metamorfoz. Wystarczy
zaznaczy jeden z oryginalnych obiektw
narzdziem Pick Tool (wskanik) i wpisa
now liczb w okienku tekstowym Number
of Steps (liczba krokw) (rysunek 15.27).
Rysunki 15.35a-b. Wiele widocznych na tych
rysunkach kombinacji wiata i cienia zostao
stworzonych poprzez zastosowanie metamorfozy

256

Efekty specjalne
Rysunek 15.36. Zaznacz
obiekt narzdziem Pick
Tool (wskanik)

Dodanie perspektywy stwarza efekt oddalenia


i dodaje rysunkom gbi.

Dodawanie efektu perspektywy


1. Zaznacz obiekt narzdziem Pick Tool

(wskanik) (rysunek 15.36).


2. Z menu Effects (efekty) wybierz polecenie

Add Perspective (dodaj perspektyw)


(rysunek 15.37). Obiekt zostanie
przykryty prostoktn siateczk zoona
z czerwonych kropek i czterech uchwytw
w naronikach (rysunek 15.39).
3. Ustaw kursor na jednym z uchwytw,

Rysunek 15.38.
Obiekt pokryje
prostoktna siatka
zoona z czerwonych
kropek i uchwytw
w naronikach

4. Gdy uzyskasz odpowiedni efekt, zwolnij

przycisk myszy.
Wskazwki
 Podczas przecigania uchwytu na ekranie
pojawi si znaczek X symbolizujcy punkt
zbiegu. Jego take moesz uy do zmiany
perspektywy.
 Efekt perspektywy moe by dodany

jednoczenie do wielu obiektw. Przed


zaznaczeniem trzeba je tylko zgrupowa.
 Efekt perspektywy usuwamy przecigajc

Rysunek 15.39.
Perspektywa zmienia si
w trakcie przecigania
mysz

jeden z uchwytw na drugi lub wybierajc


z menu Effects (efekty) polecenie Clear
Perspective (wyczy perspektyw).

257

Dodawanie perspektywy

Rysunek 15.37. Z menu Effects (efekty)


wybierz polecenie Add Perspective
(dodaj perspektyw)

wcinij lewy przycisk myszy i przecignij.


Zmiana ksztatu siatki wywoana
przeciganiem powoduje zmian
perspektywy.

Rozdzia 15.
Dodanie cienia powoduje, e obiekt
wyglda bardziej realistycznie (jakby by
trjwymiarowy). Dodanie do obiektu cienia
moe take zagodzi jego wygld. Cie moe
by wykorzystany do tworzenia konturu
rysunku, ktry jest wypeniony takim samym
kolorem jak to (rysunek 15.40).

Rysunek 15.40. Cie moe by wykorzystany do


tworzenia tekstu lub dowolnego innego obiektu

Tworzenie obiektu
obrysowanego wasnym cieniem
1. Otwrz okno dialogowe Options (opcje),

wybierajc polecenie Options (opcje)


z menu Tools (narzdzia).

Rysunek 15.41. Zmie ustawienie podsunicia


na 0.2 mm

2. Przejd do panelu Rulers (suwaki), klikajc

Tworzenie cienia obiektu

kolejno pozycje Document (dokument)


Rulers (suwaki) na licie kategorii.
3. W polu Nudge (podsuwanie), znajdujcym

si po prawej stronie okna dialogowego,


zmie warto w okienku tekstowym Nudge
(podsunicie) na 0,2 mm (rysunek 15.41)
i kliknij przycisk OK.

Rysunek 15.42. Zaznacz obiekt, ktry chcesz


obrysowa jego wasnym cieniem

4. Zaznacz narzdziem Pick Tool

(wskanikiem) obiekt, ktremu chcesz


doda cie (rysunek 15.42).
5. Wypenij zaznaczony obiekt takim samym

kolorem, jakiego planujesz uy do


wypenienia ta rysunku, a nastpnie usu
kontur obiektu klikniciem prawym
klawiszem myszy prbki koloru
przekrelonej znakiem X (rysunek 15.43).
(W tym przykadzie do wypenienia obiektu
i jego ta uyto 30-procentowej czerni.)

Rysunek 15.43. Wypenij obiekt kolorem,


ktry wybrae dla ta, i usu jego kontur

6. Z menu Edit (edycja) wybierz polecenie

Copy (kopiuj) lub uyj kombinacji klawiszy


Ctrl+C. Kopia obiektu znajdzie si
w schowku.
7. Ustaw kursor na obiekcie, wcinij prawy

klawisz myszy i przecignij j na prawo


i w d od obiektu oryginalnego
(rysunek 15.44).

258

Rysunek 15.44. Przecignij kopi obiektu,


wciskajc prawy klawisz myszy

Efekty specjalne
8. Zwolnij klawisz myszy. Na ekranie pojawi

Rysunek 15.45. W menu podrcznym kliknij


polecenie Kopiuj tutaj (Copy Here)

si menu podrczne z pytaniem, czy chcesz


obiekt przenie, skopiowa, czy doda do
rolety. Wybierz polecenie Copy Here
(kopiuj tutaj) (rysunek 15.45).
9. Wcinij kombinacj klawiszy

Ctrl+PageDown lub z menu dodatkowego


polecenia Order (kolejno), znajdujcego
si w menu Arrange (rozmieszczenie),
wybierz polecenie Back One (przesu niej)
(rysunek 15.46). Kopia obiektu zostanie
umieszczona za nim.
10. Zaznacz narzdziem Pick Tool (wskanik)

oryginalny obiekt.
11. Zmie kolor wypenienia oryginalnego

12. Wybierz narzdzie Interactive Blend Tool


Rysunek 15.46. W menu dodatkowym polecenia
Kolejno (Order) z menu Rozmieszczenie
(Arrange) wybierz polecenie Przesu niej
(Back One)

(interakcyjna metamorfoza) z palety


wysuwanej Interactive Tool (interakcyjne
narzdzie).
13. W okienku tekstowym Number of Steps

(liczba krokw) wpisz 40, a w okienku


Blend rotation (obrt) 0 (rysunek 15.48).
14. Ustaw kursor na obiekcie oryginalnym,

wcinij lewy klawisz myszy i przecignij go


na kopi.
Rysunek 15.47. Zmie kolor wypenienia
oryginalnego obiektu na ciemniejszy o kilka tonw
Liczba krokw

Kt obrotu

Rysunek 15.48. Ustaw liczb krokw na 40,


a obrt na 0

259

Tworzenie cienia obiektu

obiektu na ciemniejszy o kilka tonw


(rysunek 15.47). (W tym przykadzie uyto
60-procentowej czerni.)

Rozdzia 15.
15. Zwolnij klawisz myszy. Obiekty zlej si ze

sob (rysunek 15.49).


16. Wcz Pick Tool (wskanik).
17. Wcinij kombinacj klawiszy Ctrl+V lub

wybierz polecenie Paste (wklej) z menu Edit


(edycja). Na ekranie pojawi si zaznaczona
kopia oryginalnego obiektu.

Rysunek 15.49. Po zwolnieniu lewego klawisza


myszy obiekty pocz si

18. Kliknij prbk z kolorem biaym,

by wypeni kopi (rysunek 15.50).

Tworzenie cienia obiektu

19. Teraz musisz podsun bia kopi lekko

na lewo nad obiekt powstay z poczenia,


by uzyska efekt podwietlenia. Aby tego
dokona, bdziesz musia uy funkcji
podsunicia. Na klawiaturze wcinij klawisz
ze strzak skierowan w gr obiekt
przesunie si o 0,2 mm w gr, a nastpnie
wcinij klawisz ze strzak skierowan
w lewo obiekt przesunie si o 0,2 mm
w lewo. To przesunicie jest prawie
niezauwaalne.
20. Wcinij kombinacj klawiszy Ctrl+V lub

wybierz polecenie Paste (wklej) z menu Edit


(edycja). Pojawi si kolejna kopia
oryginalnego obiektu (rysunek 15.51).

Rysunek 15.50. Nadaj kopii biae wypenienie

Rysunek 15.51. Kolejn kopi obiektu


oryginalnego dodaj wybierajc z menu Edycja
(Edit) polecenie Kopiuj (Copy)

21. Przy uyciu narzdzia Rectangle (prostokt)

narysuj prostokt nieco wikszy od


stworzonego obiektu. Wypenij go wczeniej
wybranym kolorem.
22. Ustaw prostokt dokadnie nad obiektem.
23. Wcinij kombinacj klawiszy

Shift+PageDown lub wybierz polecenie


To Back (przesu pod spd) z menu
dodatkowego polecenia Order (kolejno)
znajdujcego si w menu Arrange
(rozmieszczenie). Prostokt przemieci si
pod wszystkie uoone na sobie warstwowo
obiekty. Teraz widoczny jest cie obiektu
(rysunek 15.52).

260

Rysunek 15.52. Po dodaniu prostokta


z wypenieniem ta widoczny stanie si cie obiektu

Efekty specjalne
Przy uyciu polecenia PowerClip (szybkie
kadrowanie) moesz umieci jeden obiekt
w drugim. Gdy uywasz tego polecenia, jeden
obiekt staje si kontenerem, a drugi stanowi jego
zawarto. Kada wystajca poza obiekt-kontener cz obiektu, ktry sta si jego
zawartoci, zostaje odcita.
Rysunek 15.53. Zaznacz obiekt, ktry ma by
zawartoci

Szybkie kadrowanie obiektw


1. Zaznacz narzdziem Pick Tool (wskanik)

obiekt, ktry ma sta si zawartoci


(rysunek 15.53).
2. Z menu dodatkowego polecenia PowerClip

3. Kliknij obiekt-kontener. Pojawi si w nim

obiekt-zawarto (rysunek 15.55).


Wskazwki
 Kontenerem moe by dowolny obiekt
Rysunek 15.54. Z menu dodatkowego polecenia
Power Clip (szybkie kadrowanie) znajdujcego si
w menu Effects (efekty) wybierz polecenie Place
Inside Container (umie w kadrze)
Rysunek 15.55. Gdy
klikniesz obiekt-kontener,
obiekt-zawarto znajdzie
si w jego rodku

o zamknitej krawdzi, ktry stworzony


zosta w CorelDRAW gwiazda, wielokt
czy tekst ozdobny.
 Zawartoci moe by dowolny obiekt

stworzony w CorelDRAW lub obiekt


importowany (na przykad mapa bitowa).
(Wicej informacji o mapach bitowych
znajdziesz w rozdziale 16.).
 Korzystajc z polecenia PowerClip (szybkie

kadrowanie) pu wodze wyobrani. Nigdy


nie wiadomo, jakie poczenia dadz
ciekawe efekty (rysunki 15.56a c).

Rysunki 15.56a c.

261

Szybkie kadrowanie obiektw

(szybkie kadrowanie) znajdujcego si


w menu Effects (efekty) wybierz polecenie
Place Inside Container (umie w kadrze)
(rysunek 15.54). Kursor zmieni si w du
czarn strzak.

Rozdzia 15.

Narzdzie Interactive Transparency

Narzdzie Interactive Transparency


(interakcyjna przezroczysto) daje moliwo
tworzenia obiektw jak si pewnie
domylasz przezroczystych. Gdy obiekt
przezroczysty zostaje umieszczony na innym
obiekcie, obiekt znajdujcy si pod nim nadal
jest widoczny. To, jak go wida, zaley od
typu przezroczystoci. Narzdzie Interactive
Transparency (interakcyjna przezroczysto)
dziaa tak samo jak narzdzie Interactive Fill
(interakcyjne wypenienie) (zajrzyj do
podrozdziau Dodawanie wypenienia
tonalnego liniowego w rozdziale 10.) i dodaje
do obiektu wypenienie przezroczystoci
jednolit, tonaln, deseniem lub tekstur.

Rysunek 15.57. Wybierz narzdzie


Interactive Transparency (interakcyjna
przezroczysto) z paska narzdzi

Rysunek 15.58. Zaznacz obiekt,


ktry ma sta si przezroczysty

W rzeczywistoci te wypenienia s
maskami w skali szaroci. Maska zakrywa
fragment obiektu, ale pozostaa cz obiektu
zostaje niezmieniona.

Tworzenie przezroczysto-ci
1. Wybierz narzdzie Interactive

Transparency (interakcyjna
przezroczysto) z paska narzdzi
(rysunek 15.57). Obok kursora pojawi
si may kieliszek.

Rysunek 15.59. Aby obiekt sta si


przezroczysty, musisz przecign kursor
narzdzia Interactive Transparency
(interakcyjna przezroczysto)

2. Wska klikniciem obiekt, ktry ma sta

si przezroczysty (rysunek 15.58).


(O zaznaczeniu obiektu wiadczy
pojawienie si wzw).
3. Ustaw kursor w miejscu, od ktrego ma

Rysunek 15.60. Po zwolnieniu przycisku


myszy obiekt stanie si przezroczysty.
Standardowym wypenieniem
przezroczystoci jest wypenienie tonalne

zaczyna si wypenienie
przezroczystoci.
4. Wcinij lewy przycisk myszy i przecignij

ni do miejsca, w ktrym wypenienie


przezroczystoci ma si zakoczy
(rysunek 15.59).
5. Zwolnij przycisk myszy. Obiekt stanie si

szary i zamglony (rysunek 15.60). Jeeli


przesuniesz teraz przezroczysty obiekt
nad jaki inny, bdzie on nadal widoczny
poprzez obiekt przezroczysty
(rysunek 15.61).

262

Rysunek 15.61. Gdy ponad jaki inny obiekt


przesuniesz obiekt, w ktrym przed chwil
wprowadzie zmiany, bdziesz mg przekona si,
e sta si on przezroczysty

Efekty specjalne
Po wybraniu narzdzia Interactive
Transparency (interakcyjna przezroczysto)
na pasku waciwoci zachodz zmiany.
Udostpnione zostaj rne funkcje wybranego
narzdzia (rysunek 15.62). Dostpne s cztery
typy przezroczystoci:
 Uniform (jednolita) przezroczysto

pokrywajca obiekt jest rwnomierna;


 Fountain (tonalna) przezroczysto

obiektu stopniowo narasta;

 Pattern (deseniu) obiekt przykrywa

pprzezroczysty dese;
 Texture (tekstury) obiekt przykryty

zostaje pprzezroczyst tekstur.


Przy uyciu paska waciwoci mona ustawi
take sposb oddziaywania midzy kolorami
wypenienia przezroczystoci a kolorami
obiektw przykrytych. Gdy wprowadzone
wypenienie okae si nieodpowiednie,
zawsze moesz klikn przycisk Remove
(usu przezroczysto) i nada nowe.

Rysunek 15.63. Mi
oryginalny przed
umieszczeniem na sowie
BEAR i dodaniem
maski przezroczystoci

Rysunek 15.65a.
Uniform
Transparency
(przezroczysto
jednolita)

Rysunek 15.64b.
Linear
Transparency
(przezroczysto
tonalna)

Sprawd efekty uzyskiwane dziki


zastosowaniu rnych typw przezroczystoci.
Na rysunku 15.63. pokazane s dwa obiekty:
mi i sowo BEAR przed zmian misia
w obiekt przezroczysty i nasuniciem go
na tekst. Na rysunkach 15.64a e pokazano
rne typy przezroczystoci.

Rysunek 15.64c.
Radial
Transparency
(przezroczysto
tonalna)

Rysunek 15.64d.
Conical
Transparency
(przezroczysto
tonalna)

Rysunek 15.64e.
Texture
Transparency
(przezroczysto
tekstury)

263

Narz!dzie Interactive Transparency

Rysunek 15.62. Pasek waciwoci oferuje dostp do rnych opcji przezroczystoci

Rozdzia 15.
Narzdzie Interactive Distortion (interakcyjne
znieksztacenie) (rysunek 15.65) daje
moliwo szybkiego dodawania obiektom
ciekawych efektw. Tak jak w przypadku
pozostaych narzdzi interakcyjnych, funkcje
narzdzia Interactive Distortion (interakcyjne
znieksztacenie) udostpnione s na pasku
waciwoci (rysunek 15.66). Znieksztacenie
wystpuje w trzech typach: Push and Pull
(wepchnij i wypchnij), Zipper (postrzpienie)
i Twister (wir) i moe by dodawane
do kadego obiektu stworzonego
w CorelDRAW 10 (take do tekstu ozdobnego).

Znieksztacenie typu Push and Pull


(wepchnij i wypchnij)

Narzdzie Push and Pull

1. Wybierz narzdzie Interactive Distortion

Rysunek 15.65. Narzdzie Interactive Distortion


(interakcyjne znieksztacenie) wybierz z palety
wysuwanej interakcyjnej metamorfozy

Rysunek 15.66. Na pasku waciwoci, w zalenoci


od wybranego typu znieksztacania, udostpniane s
rne funkcje znieksztacania

(interakcyjne znieksztacenie) z palety


wysuwanej narzdzia Interactive Blend
(interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.65).
Obok kursora pojawi si zdeformowany
prostokcik.
2. Wybierz opcj Push and Pull (wepchnij

i wypchnij) znajdujc si na pasku


waciwoci (rysunek 15.66).

Rysunek 15.67. Zaznacz obiekt kursorem narzdzia


Interactive Distortion (interakcyjne znieksztacenie)

3. Zaznacz klikniciem obiekt, ktry chcesz

zmieni (rysunek 15.67). (O zaznaczeniu


obiektu wiadczy pojawienie si wzw).
4. Ustaw kursor w pobliu rodka obiektu.
5. Dla uzyskania efektu wepchnicia wcinij

lewy przycisk i przecignij mysz w prawo


(rysunek 15.68). Efekt wypchnicia
uzyskasz przecigajc mysz w lewo
(rysunek 15.69).
6. Gdy osigniesz zamierzony efekt, zwolnij

przycisk myszy.

264

Rysunek 15.68. Dla uzyskania efektu wepchnicia


przecignij mysz z wcinitym lewym przyciskiem
w prawo

Efekty specjalne

Znieksztacenie typu postrz pienie


1. Wybierz narzdzie Interactive Distortion

(interakcyjne znieksztacenie) (rysunek 15.65).


2. Kliknij przycisk Zipper (postrzpienie)
Rysunek 15.69. W celu uzyskania efektu
wypchnicia przecignij mysz w lewo
z wcinitym lewym przyciskiem

znajdujcy si na pasku waciwoci


(rysunek 15.66).
3. Zaznacz obiekt, ktry chcesz postrzpi

(rysunek 15.67). (O zaznaczeniu wiadczy


pojawienie si wzw obiektu).
4. Ustaw kursor w miejscu, w ktrym chcesz

rozpocz wystrzpianie, a nastpnie


wcinij lewy przycisk i przecignij mysz
(rysunek 15.70).
5. Gdy uzyskasz podany efekt, zwolnij
Rysunek 15.70. W celu uzyskania postrzpienia
przecignij kursor w dowolnym kierunku

przycisk myszy.

Znieksztacenie typu wir


1. Wybierz narzdzie Interactive Distortion

(interakcyjne znieksztacenie) (rysunek 15.65).


2. Kliknij przycisk Twister (wir) znajdujcy si

na pasku waciwoci (rysunek 15.66).


3. Zaznacz obiekt, ktry chcesz znieksztaci
Rysunek 15.71. Efekt przecignicia kursorem
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek zegara

(rysunek 15.67). (O zaznaczeniu wiadczy


pojawienie si wzw wok obiektu).
4. Ustaw kursor w miejscu, w ktrym chcesz

rozpocz znieksztacanie, a nastpnie


wcinij lewy przycisk i przecignij mysz
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek
zegara (rysunek 15.71) lub w kierunku
przeciwnym (rysunek 15.72).
5. Gdy osigniesz zamierzony efekt, zwolnij

przycisk myszy.
Rysunek 15.72. Efekt przecignicia kursorem
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara

265

Rozdzia 15.
Narzdzie Interactive Contour (interakcyjny
obrys) tworzy linie konturu bazujc na
konturach obiektw. Dowolnie ustawia mona
jednak grubo linii konturu, kolor i kierunek
przesunicia (ku rodkowi obiektu, na zewntrz,
do wewntrz).

Rysunek 15.73. Wybierz narzdzie


Interactive Contour (interakcyjny obrys)

Tworzenie konturu obiektu


1. Wcz narzdzie Interactive Contour

(interakcyjny obrys). Znajdziesz je na


palecie wysuwanej narzdzia Interactive
Beld (interakcyjna metamorfoza)
(rysunek 15.73).

Rysunek 15.74. Zaznacz obiekt, ktry chcesz


obrysowa konturem. O zaznaczeniu wiadczy
pojawienie si wzw wok obiektu

2. Zaznacz klikniciem obiekt, ktry chcesz

Narzdzie Interactive Distortion

obrysowa konturem (rysunek 15.74)


3. Ustaw kursor tu przy krawdzi obiektu.
4. Przecignij mysz do wewntrz obiektu,

a powstanie obrys wewntrzny


(rysunek 15.75). Jeeli przecigniesz mysz
na zewntrz, stworzysz kontur zewntrzny
(rysunek 15.76).
Po wybraniu narzdzia Interactive Contour
(interakcyjny obrys) na pasku waciwoci
automatycznie udostpniane s wszystkie opcje
tego narzdzia (rysunek 15.77).

Rysunek 15.75. Kontur wewntrzny


tworzy si przecigajc mysz do wewntrz

Rysunek 15.76. Kontur zewntrzny


tworzy si przecigajc mysz na zewntrz

Rysunek 15.77. Pasek waciwoci daje szybki dostp


do opcji interakcyjnego obrysu

266

Efekty specjalne
Rysunek 15.78. Zaznacz obiekt
posiadajcy obrys. Ten obiekt
ma kontur zewntrzny

Zmiana liczby konturw


1. Zaznacz obiekt narzdziem Pick Tool

(wskanik) (rysunek 15.78).


2. Po wybraniu narzdzia Interactive Contour
Rysunek 15.79.
Obiekt pojawia si
z now liczb konturw.
Teraz posiada on trzy
zewntrzne linie konturu

(interakcyjny obrys) wpisz now liczb


w okienku Contour Steps (liczba krokw)
na pasku waciwoci (rysunek 15.77).
3. Wcinij klawisz Enter. Obiekt pojawia si

z now liczb obrysw (rysunek 15.79).

Zmiana grubo-ci linii konturu


1. Zaznacz ju obrysowany obiekt kursorem

2. Wpisz now wielko w okienku tekstowym

Contour Offset (przesunicie konturu)


(rysunek 15.77).
3. Wcinij klawisz Enter. Obiekt pojawia si

z konturem nowej gruboci (rysunek 15.81).


Rysunek 15.81. Obiekt
pojawia si z konturami
o nowej gruboci. Teraz
grubo kadej linii
konturu wynosi 2,6 cm

Wskazwka
 Poeksperymentuj troch z rnymi

ustawieniami wprowadzanymi na pasku


waciwoci. Za pomoc tego narzdzia
mona stworzy naprawd ciekawe efekty
(rysunki 15.82a c).

Rysunki 15.82a c. Dodawanie


konturw moe si odbywa na
wiele sposobw. Zastosowanie
duej liczby krokw przy
ustawieniu maej gruboci
konturu da efekt rozwietlenia

267

Narz!dzie Interactive Contour

Rysunek 15.80. Zaznacz


obiekt posiadajcy kontur.
Ten obiekt ma dwie
zewntrzne linie konturu
(kada o gruboci 1,3 cm)

narzdzia Interactive Contour (interakcyjny


obrys) (rysunek 15.80).

Rozdzia 15.
Doker Lens (soczewki) (rysunek 15.83)
umoliwia uzyskiwanie efektw, jakie powstaj
przy zastosowaniu rnych soczewek
w aparacie fotograficznym Fish Eye (rybie
oko), Brightening (rozjanienie), Transparency
(przezroczysto), Color Inversion (inwersja
kolorw). W funkcji soczewki, przez ktr
ogldany jest obiekt, moe by uyty kady
obiekt zamknity (na przykad kwadrat,
gwiazda czy tekst ozdobny).

Rysunek 15.83.
Doker Lens (soczewki)
daje moliwo
uzyskania bardzo
ciekawych efektw

Tworzenie efektu soczewki


1. Z menu Effects (efekty) wybierz polecenie

Lens (soczewki) (rysunek 15.84) lub uyj


kombinacji klawiszy Alt+F3.

Tworzenie efektu soczewki

2. Zaznacz narzdziem Pick Tool

(wskanikiem) obiekt, ktry ma by


soczewk, i ustaw go na obiekcie, ktry
ma by przez ni ogldany (rysunek 15.85).

Rysunek 15.84. Wybierz


polecenie Lens (soczewki)
z menu Effects (efekty)

3. W rolecie Lens (soczewki) wybierz efekt

z menu rozwijanego Lens Type


(typ soczewki).
4. Kliknij przycisk Apply (zastosuj). Rysunek,

ktry jest soczewk, zmieni wygld, co daje


wraenie, e cz rysunku znajdujcego si
pod nim jest ogldana przez soczewk
(rysunek 15.86). Sprawd, jakie efekty daj
inne soczewki z menu rozwijanego Lens
Type (typ soczewki) (rysunki 15.86a c).
Rysunek 15.85. Ustaw
obiekt-soczewk na obiekcie,
ktry ma by przez ni ogldany

Rysunek 15.87a. Soczewka


Fish Eye (rybie oko)

268

Rysunek 15.87b. Soczewka


Transparency (przezroczysto)

Rysunek 15.86. Gwiazda


ogldana przez soczewk
powikszajc

Rysunek 15.87c. Soczewka


Brightenieng (rozjanienie)

Efekty specjalne

Wprawianie obiektw w ruch


Uzyskanie wraenia poruszania si obiektu
nie jest atwe, gdy masz do dyspozycji tylko
kartk papieru. Aby wykona to zadanie,
zaprojektujemy smug imitujc lad
pozostawiany przez poruszajcy si obiekt.
W poniszym przykadzie uyto clipartu rakiety
znajdujcego si na CD-ROM-ie nr 2
w katalogu Clipart\Collection\Space\Rockets\
Rocket8.Cdr.

Wprawianie rakiety w ruch


1. Importuj clipart rakiety przy uyciu dokera

2. Zmie dugo rakiety na 5 cm i powiksz

j, by bya lepiej widoczna (rysunek 15.89).


3. Zaznacz rakiet i rozgrupuj j uywajc

Rysunek 15.89. Zmie dugo rakiety,


a nastpnie, by bya lepiej widoczna, powiksz j

kombinacji klawiszy Ctrl+U lub wybierajc


z menu Arrange (rozmieszczenie) polecenie
Ungroup (rozdziel grup). Na pasku stanu
pojawi si informacja: 17 Objects Selected
on Layer 1 (Zaznaczono 17 obiektw
na warstwie Warstwa 1).
4. Skopiuj j do schowka za pomoc

kombinacji klawiszy Ctrl+C.


5. Wklej kopi za pomoc kombinacji klawiszy

Ctrl+V.

269

Projekt specjalny

Rysunek 15.88. W dokerze Scrapbook


(teczka podrczna) zaznacz clipart Rocket8

Scrapbook (teczka podrczna) (rysunek


15.88). (Wicej informacji na temat
importowania z dokerw znajdziesz
w rozdziale 16.).

Rozdzia 15.
6. Zaznacz grn czarn petw rakiety,

i przesu j o 2,5 cm. Po lewej stronie


rakiety pojawi si kopia petwy
(rysunek 15.90).
7. Zwr uwag na to, e dolna krawd kopii

jest krzywa. Ta krawd musi zosta


wyrwnana do linii, jak wyznacza
przeduenie krawdzi czerwonego korpusu
rakiety. Przecignij poziom prowadnic
i ustaw j dokadnie wzdu krawdzi
korpusu rakiety (rysunek 15.91).
8. Z menu Arrange (rozmieszczenie) wybierz

polecenie Snap to Guidelines (przycigaj do


prowadnic), a nastpnie wybierz narzdzie
Shape (ksztat).

Rysunek 15.90. Kopia petwy umieszczona na lewo


od rakiety

Rysunek 15.91. Dodaj poziom prowadnic


i umie j wzdu grnej krawdzi korpusu rakiety

Projekt specjalny

9. Powiksz widok petwy na tyle,

by widzie j wyranie i zaznacz j


klikniciem. Wok petwy pojawi si
wzy (rysunek 15.92).
10. Przecignij dolne wzy petwy na wysoko

Rysunek 15.92. Gdy zaznaczysz kopi


petwy, pojawi si jej wzy

prowadnicy tak, by wyrwna doln


krawd (rysunek 15.93).
11. Zmniejsz obrazek, by na powrt widoczna

bya rakieta.
Rysunek 15.93. Przecignij wzy dolnej
krawdzi petwy do linii prowadnicy

270

Efekty specjalne
12. Wybierz narzdzie Pick Tool (wskanik)

i zaznacz nim petw.


13. Wypenij petw 30-procentow czerni
Rysunek 15.94. Wypenij petw 30-procentow
czerni i usu jej kontur

i usu jej kontur klikajc prawym


przyciskiem myszy prbk koloru
przekrelon znakiem X (rysunek 15.94).
14. Wybierz polecenie Copy (kopiuj) z menu

Edit (edycja) lub uyj kombinacji klawiszy


Ctrl+C.
15. Wcinij kombinacj klawiszy Ctrl+V lub
Rysunek 15.95. Przecignij szar kopi w miejsce,
z ktrego wczeniej zostaa usunita oryginalna
petwa

wybierz polecenie Paste (wklej) z menu


Edit (edycja). Pojawi si zaznaczona kopia
szarej petwy.
16. Przy uyciu Pick Tool (wskanika)

przecignij szar kopi petwy na oryginalne


miejsce petwy w rakiecie (rysunek 15.95).
17. Zaznacz petw znajdujc si na lewo od

Rysunek 15.96. Uyj paska waciwoci do


okrelenia liczby krokw

18. Wybierz narzdzie Interactive Blend

(interaktywna metamorfoza) (rysunek 15.24).


19. Wpisz liczb krokw 30 w stosownym

okienku tekstowym na pasku waciwoci


(rysunek 15.96).
20. Ustaw kursor na szarej petwie stanowicej

cz rakiety.
Rysunek 15.97. Gdy przeprowadzisz metamorfoz
kopii petw, uzyskasz efekt smugi pozostawionej
przez lecc rakiet

21. Wcinij lewy przycisk myszy i przecignij j

w kierunku petwy po lewej stronie rakiety.


22. Zwolnij przycisk myszy. Petwy szara

i wypeniona kolorem ta zostan


poczone i bd tworzy smug imitujc
ruch (rysunek 15.97).

271

Projekt specjalny

rakiety i wypenij j kolorem ta.

Rozdzia 15.
23. Wybierz polecenie To Back (pod spd)

z menu dodatkowego Order (kolejno),


ktre znajduje si w menu Arrange
(rozmieszczenie), lub uyj kombinacji
klawiszy Shift+PageDown. Smuga przesunie
si za czarn petw rakiety (rysunek 15.98).
Gratuluj! Wanie stworzye pierwsz
smug imitujc ruch.

Rysunek 15.98. Gdy poczone metamorfoz


kopie obiektw zostaj przeniesione pod spd,
staj si smug

24. Powtrz czynnoci opisane w punktach

6 23 i dodaj tak sam smug do dolnej


petwy (rysunek 15.99).
Wskazwka
 W celu uzyskania efektu ruchu moesz uy

Rysunek 15.99. Po dodaniu drugiej smugi rakieta


odlatuje

take linii i krzywych (rysunki 15.100a c).

Projekt specjalny

Rysunki 15.100a c.

Podsumowanie
W tym rozdziale nauczye si:
 stosowa obwiedni;

 podkrela kontury obiektw cieniem;

 zmienia ksztat obwiedni wzorujc si

 kadrowa obiekty;

na obiektach;
 uywa nowego narzdzia Interactive

Contour (interakcyjny obrys);


 wprowadza perspektyw;

272

 dodawa efekt soczewki;


 dodawa smug imitujc ruch obiektu.