You are on page 1of 24

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Skorowidz
Katalog ksiek
Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912011

Word 2010 PL.


Seria praktyk
Autor: Scott Basham
Tumaczenie: Zbigniew Wako z wykorzystaniem
fragmentw ksiki Word 2007 PL. Seria praktyk
w tumaczeniu Zbigniewa Smogura
ISBN: 978-83-246-2985-5
Tytu oryginau: Word 2010 in Easy Steps
Format: 165220, stron: 216
Odkryj Worda na nowo w biurze i domu
Jak formatowa tekst?
Jak wstawia elementy graficzne i tabele?
Jak edytowa dokument za porednictwem Internetu?
Word to od lat najlepszy przyjaciel kadego uytkownika komputera. Jeli nauczysz si nim
posugiwa, bdzie Ci wierny niczym pies i nie zawiedzie Twojego zaufania. Dziki tej ksice szybko
i sprawnie opanujesz szerokie spektrum uytecznych umiejtnoci i z atwoci bdziesz tworzy
dokumenty o charakterze biznesowym, naukowym czy artystycznym. Szczegln zalet tego
podrcznika jest to, e mog z niego korzysta zarwno nowicjusze, jak i weterani Worda. I jedni,
i drudzy doceni fakt, e jest on praktycznym graficznym przewodnikiem, w ktrym do
zilustrowania omawianych treci wykorzystywane s rysunki i przykady.
Ksika Word 2010 PL. Seria praktyk w jasny i przejrzysty sposb opisuje peen zakres funkcji
programu w jego najnowszej wersji poczynajc od tworzenia i edytowania prostych dokumentw
tekstowych, przez rysowanie tabel, wstawianie elementw graficznych i korzystanie z narzdzi
wspomagajcych merytoryczne opracowywanie tekstu, po bardziej zaawansowane techniki, takie
jak przegldanie i edycja dokumentw umieszczonych w sieci. Cao zostaa podana w formie
umoliwiajcej szybkie dotarcie do kadej potrzebnej informacji, dziki czemu Word przestanie
mie przed Tob jakiekolwiek tajemnice.
Formatowanie akapitw
Tworzenie i modyfikowanie stylu
Stosowanie znakw specjalnych
Tworzenie i edycja rwna
Rysowanie i formatowanie tabeli
Tworzenie spisu treci i bibliografii
Korespondencja seryjna
Dodawanie komentarza
Efekty artystyczne
Tabele i ilustracje
Nagwki i stopki
Biblioteka SmartArt
Word 2010 program dla wszystkich ludzi pracy oraz hobbystw!

Spis treci

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Rozpoczynanie pracy z Wordem 2010
Okno gwne
Wstka
Minipasek narzdzi
Pasek narzdzi Szybki dostp
Pasek stanu
Pomoc
Edycja tekstu
Zaznaczanie tekstu
Praca z plikami
Kliknij i pisz
Podstawy nawigacji

Zakadka Narzdzia gwne


Kontrolki z sekcji Czcionka
Formatowanie akapitw
Szybkie style
Okno dialogowe Style
Style akapitowe
Style poczone
czenie stylw w obrbie akapitu
Linijka
Tabulacja
Schowek
Kolekcja
Malarz formatw
Sekcja Edytowanie

Karta Wstawianie
Narzdzia z sekcji Strony
Tabele i ilustracje
Narzdzia z sekcji cza
Nagwki i stopki
Narzdzia z sekcji Tekst
Zaawansowane efekty tekstowe
Rwnania i symbole

7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
22
24
25

27
28
33
38
44
45
46
48
49
50
54
57
59
60

65
66
68
69
72
74
82
84

Karty specjalne
Tabele
Obrazy
Biblioteka ClipArt
Ksztaty
Zawijanie tekstu
Biblioteka SmartArt
Wykresy
Zrzuty ekranu

5
6

88
96
103
104
105
107
109
110

Karta Ukad strony

111

Motywy
Ustawienia strony
Podziay
Sekcje
To strony

112
115
116
117
120

Karta Odwoania
Spis treci
Przypisy dolne i kocowe
Cytaty
Bibliografia
Podpisy
Spis ilustracji
Indeks
Wykaz rde

87

Karta Korespondencja
Koperty
Etykiety
Korespondencja seryjna

123
124
128
131
132
133
134
135
137

139
140
142
144

Karta Recenzja
Sprawdzanie pisowni i gramatyki
Przeszukiwanie materiaw rdowych
Tezaurus
Tumaczenie
Komentarze
ledzenie zmian
Akceptowanie i odrzucanie zmian
Ochrona dokumentu

Karta Widok
Widoki dokumentu
Konspekt
Linie siatki
Panel Nawigacja
Okna
Makra

10

Widok Backstage
Informacje
Polecenia Zapisz i Zapisz jako
Ostatnio uywane miejsca i dokumenty
Stosowanie szablonw
Drukowanie
Polecenie Zapisz i wylij
Opcje

11

Funkcje zaawansowane
Inspektor dokumentw
Funkcje panelu Nawigacja
Word w internecie
Zarzdzanie stylami
Efekty artystyczne
Zabezpieczanie dokumentu hasem
Tworzenie stron internetowych

Skorowidz

151
152
156
158
159
163
164
166
168

173
174
176
177
178
179
182

185
186
187
188
189
192
193
195

197
198
199
201
204
205
206
208

211

11

Funkcje
zaawansowane

Rozdzia ten

198 Inspektor dokumentw

powicony jest

199 Funkcje panelu Nawigacja

wybranym

201 Word w internecie

zaawansowanym

funkcjom i narzdziom
programu Word,
ktre umoliwiaj
rozwijanie poznanych

204 Zarzdzanie stylami


205 Efekty artystyczne
206 Zabezpieczanie dokumentu hasem

208 Tworzenie stron internetowych

do tej pory technik.

Funkcje zaawansowane

198

Inspektor dokumentw
Przed wysaniem dokumentu do znajomych lub szerszego grona odbiorcw warto go dokadnie sprawdzi. Czasami moe zawiera ukryte
informacje i dane, ktrych raczej nie chcielibymy ujawnia. Pomocne
w tym moe by okno dialogowe Inspektor dokumentw.

Wcz widok Backstage. W tym celu kliknij zakadk karty Plik.

Domylnie powinny wywietli si informacje o dokumencie


(jeli jest inaczej, kliknij pozycj Informacje). Nastpnie kliknij
przycisk Wyszukaj problemy i z jego menu wybierz polecenie
Przeprowad inspekcj dokumentu.

Wywietlone zostanie
okno dialogowe Inspektor
dokumentw. Zawiera ono
list szeciu elementw,
ktre warto sprawdzi.
Wikszo z nich w zwykych warunkach jest
niewidoczna, ale kto,
kto dobrze zna Worda,
moe je odczyta.

Kliknij przycisk Inspekcja. Po chwili wywietlone zostan


wyniki.

Jeeli jakie elementy zostan znalezione, moesz je usun,


klikajc przycisk Usu wszystko. Kliknij jeszcze przycisk Ponowna
inspekcja, aby sprawdzi, czy rzeczywicie nie ma ju ukrytych
elementw, a gdy skoczysz, kliknij przycisk Zamknij.

Funkcje panelu Nawigacja


Z panelem Nawigacja mielimy ju do czynienia w rozdziale 9. Teraz
sprbujemy go uy w bardziej wyrafinowany sposb.

Przegldanie nagwkw
Jeli panel Nawigacja jest niewidoczny, otwrz kart Widok
i zaznacz na niej opcj Okienko
nawigacji.

Upewnij si, e w panelu


Nawigacja aktywna jest pierwsza
karta, na ktrej wywietlane s
same nagwki dokumentu.

Nagwki tworz charakterystyczne drzewko, odzwierciedlajce hierarchiczn


struktur dokumentu. Klikajc
mae trjkciki, moesz zwija
(ukrywa) lub rozwija podrzdne struktury poszczeglnych gazi tego drzewka.

Nagwki (gazie drzewka)


moesz przeciga w d lub
w gr. Jest to prosty sposb na
zmian struktury dokumentu.

Kliknij prawym przyciskiem


myszy jeden z nagwkw
rozwinie si menu z poleceniami dodawania nagwkw,
usuwania ich, przenoszenia
na wyszy lub niszy poziom
hierarchii, zaznaczania i drukowania.

Jeli dokument nie zawiera adnych nagwkw,


pierwsza karta panelu
Nawigacja zawiera
jedynie sugesti, e jakie
style nagwkowe powiniene zastosowa.

199

Wskazwka

Funkcje zaawansowane

dokoczenie...
Przegldanie stron

Upewnij si, e panel Nawigacja jest otwarty, i kliknij zakadk


drugiej karty. Jej zawarto stanowi miniatury poszczeglnych
stron dokumentu.

Aby poszerzy panel, przecignij


w bok pionow krawd oddzielajc
go od gwnego obszaru roboczego.
Jeeli przecigniesz pasek tytuowy
panelu, ten zmieni si w swobodne
okno dialogowe, ktrego rozmiary
moesz zmienia dowolnie.

Gdy klikniesz miniatur jakiej strony, w gwnym oknie dokumentu ta


wanie strona zostanie wywietlona.

Przegldanie rezultatw wyszukiwania

200

Wskazwka
Jeli klikniesz trzeci zakadk, zobaczysz wyniki
wyszukiwania wraz z ich
kontekstami. Kliknij jeden
z wynikw, a dokument
zostanie przewinity do
miejsca, gdzie wskazany
element wystpuje.

Jeli klikniesz may trjkcik obok lupy w grnej czci panelu,


bdziesz mg wybra, jakie obiekty (grafika, tabele, rwnania
itp.) maj by wyszukiwane.

Word w internecie
Fascynujc funkcj Worda w wersji 2010 jest moliwo przegldania i edytowania dokumentw bezporednio w internecie nawet bez
potrzeby instalowania programu. Oznacza to, e moesz pracowa
w dowolnym miejscu, jeli tylko masz dostp do internetu i umiecie
dokument w obszarze wspdzielonym, takim jak Microsoft SharePoint
czy Windows Live SkyDrive.

Zapisywanie dokumentu w obszarze wspdzielonym

Upewnij si, e masz otwarty waciwy dokument, po czym


otwrz kart Plik i wybierz polecenie Zapisz i wylij.

Wybierz opcj Zapisz w sieci Web. Jeli masz ju konto, zobaczysz


teraz swoje zdalne foldery. Kliknij dwukrotnie jeden z nich.

Uzyskanie dostpu
do zdalnych folderw moe chwil
potrwa.

201

Moesz by rwnie poproszony


o podanie nazwy
uytkownika i hasa
do swojego konta.

W standardowym
oknie Zapisz jako,
ktre si otworzy, sprawd, czy
nazwa i format
pliku s poprawne,
a nastpnie kliknij
przycisk Zapisz.

Twj dokument jest teraz we wspdzielonym obszarze serwisu SkyDrive.


Podany sposb umieszczenia dokumentu w tym serwisie nie jest jedyny
moesz to robi take bezporednio, korzystajc z przegldarki internetowej.

Funkcje zaawansowane

dokoczenie...
Edycja dokumentu za porednictwem internetu

Zaloguj si w serwisie Windows Live (http://home.live.com).

W grnej czci ekranu ustaw wskanik myszy na etykiecie


Windows Live i z rozwinitego w ten sposb menu wybierz opcj
SkyDrive. Poniej powinna si wywietli struktura Twoich zdalnych folderw.

Kliknij waciwy folder, aby wywietli jego zawarto.

Wskazwka

202

Jeli klikniesz trzeci zakadk, zobaczysz wyniki


wyszukiwania wraz z ich
kontekstami. Kliknij jeden
z wynikw, a dokument
zostanie przewinity do
miejsca, gdzie wskazany
element wystpuje.

dokoczenie...
Zaznacz swj plik. Wywietl si informacje, komentarze i menu
z opcjami pozwalajcymi na przegldanie, edytowanie, pobieranie,
usuwanie i przenoszenie pliku.

Aby rozpocz prac nad dokumentem, wybierz opcj Edytuj


w przegldarce.

203

Opcja Wywietl jest rwnie przydatna, poniewa


tworzy penoekranowy
podgld dokumentu
i udostpnia kontrolki do
wyszukiwania tekstw,
powikszania widoku
i wyboru konkretnej
strony.

Funkcje zaawansowane

Zarzdzanie stylami
Style byy ju omawiane w rozdziale 2., Karta Narzdzia gwne.
Informacje o zastosowanych stylach s zapisywane wraz z dokumentem. Wiadomo te, e szablon o nazwie Normal.dotm jest uywany do
tworzenia wszystkich nowych dokumentw. Jeli zatem w ramach tego
szablonu zdefiniujesz nowy styl, bdzie on dostpny we wszystkich
dokumentach, ktre utworzysz.

Importowanie i eksportowanie stylw


Na karcie Narzdzia gwne kliknij w prawym dolnym rogu sekcji
Style ikon , aby otworzy panel Style (pokazany obok).

Kliknij ikon Zarzdzanie stylami, aby


otworzy okno dialogowe o takiej samej
nazwie.

W lewym dolnym rogu


tego okna kliknij przycisk Import/Eksport.

Otworzy si okno Organizator, ktre umoliwia swobodne kopiowanie stylw zarwno z biecego dokumentu do szablonu
Normal.dotm, jak i w kierunku przeciwnym.

204

Wskazwka
Za pomoc okna Organizator moesz przenosi
style midzy dwoma
dowolnymi dokumentami. Aby zamieni jeden
z plikw na inny, kliknij
odpowiedni przycisk
Zamknij plik, a nastpnie
kliknij nowy przycisk
Otwrz plik.

Efekty artystyczne
Z funkcji sucych do manipulowania obrazami korzystalimy ju
w rozdziale 4., Karty specjalne, ale Word oferuje rwnie pokany
zbir efektw, jakie na og mona znale jedynie w programach do
edycji zdj.

Zaimportuj zdjcie, z ktrym bdziesz mg poeksperymentowa. Na pocztek utwrz kilka kopii tego zdjcia, aby pniej
mc atwo oceni rnice midzy poszczeglnymi wersjami.

Zaznacz jedn z kopii. Na wstce pojawi si karta


Formatowanie.

Otwrz t kart i w sekcji Dopasowywanie kliknij przycisk Efekty


artystyczne.

Rozwinita zostanie galeria efektw. Gdy ustawisz wskanik


myszy na jednym z nich, zaznaczony obraz zmieni swj wygld
zgodnie z ustawieniami wskazanego efektu. Kady efekt moesz
dodatkowo zmodyfikowa za pomoc kontrolek dostpnych po
wybraniu polecenia Opcje efektw artystycznych.

Wskazwka

205

Jeli po zastosowaniu
efektu obraz niewiele si
zmienia, sprawd jego
rozdzielczo. Przy duej
rozdzielczoci efekt jest
bardzo subtelny i bez
powikszenia skali widoku trudno go dostrzec.
Zapamitaj, e rozdzielczo moesz zmniejszy,
korzystajc z funkcji
kompresowania obrazw,
dostpnej na karcie
Formatowanie, w sekcji
Dopasowywanie.

W rozdziale 8., Karta Recenzja, widzielimy, e za pomoc hasa


mona ograniczy innym uytkownikom wykonywanie niektrych
czynnoci edycyjnych. Istnieje take moliwo ustanowienia takiego
ograniczenia na poziomie dokumentu jako caoci inny uytkownik
nie bdzie mia w ogle dostpu do takiego dokumentu, jeli nie poda
prawidowego hasa.

Upewnij si, e dokument jest otwarty.

Na karcie Plik wybierz Informacje. Kliknij przycisk Ochrona


dokumentu i z rozwinitego w ten sposb menu wybierz polecenie
Szyfruj przy uyciu hasa.

Zostaniesz poproszony
o podanie hasa. Wpisz co, co
bdziesz w stanie zapamita,
bo moesz sam pozbawi si
dostpu do wasnego dokumentu. Kliknij OK.

W kolejnym oknie dialogowym


bdziesz musia wpisa to
samo haso jeszcze raz w celu
potwierdzenia jego poprawnoci.

206

Funkcje zaawansowane

Zabezpieczanie
dokumentu hasem

dokoczenie...
Jeli teraz spojrzysz na panel Informacje, zobaczysz, e dokument
jest zabezpieczony i do jego otwarcia wymagane jest podanie
hasa.

Zapisz dokument.

Zamknij dokument, a nastpnie


sprbuj go ponownie otworzy.
Tym razem zobaczysz okno
z prob o podanie hasa. Wpisz
je uwanie, po czym kliknij
przycisk OK.

Jeli popenisz
bd przy wpisywaniu hasa, zamiast
dokumentu otworzy
si okno ze stosown
informacj. Pamitaj,
e w hasach wane
s wielkoci liter,
a zatem haso Awokado123x rni si od
awokado123X.

207

Funkcje zaawansowane

Tworzenie stron internetowych


Word z pewnoci nie jest podstawowym narzdziem projektantw
stron internetowych, ale jego moliwoci w tej dziedzinie nie s wcale
skromne. Za pomoc narzdzi omawianych w poprzednich rozdziaach
moesz z powodzeniem tworzy strony zawierajce tekst (formatowany),
grafiki i hipercza.

Utwrz nowy dokument w zwyky sposb, a nastpnie kliknij


ikon na pasku stanu, aby wczy tryb wywietlania Ukad
sieci Web.

Teraz dokument bdzie przypomina swoim wygldem stron


internetow. Dodaj i sformatuj tekst oraz wstaw jak grafik
lub obraz.

W prezentowanym przykadzie zamienimy tekst Napisz do nas


w hipercze do adresu e-mail. Zaznacz w tekst, kliknij przycisk
Hipercze i w pokazanym niej oknie dialogowym wybierz opcj
Adres e-mail, a nastpnie wpisz odpowiednie dane.

208

Wskazwka
HTML jest skrtem nazwy
jzyka sucego do
tworzenia stron internetowych (HyperText Markup
Language jzyk
znacznikw hipertekstu).
Podstaw tego jzyka
jest zwyky tekst i dlatego
Word niele sobie radzi
z generowaniem odpowiednich plikw.

dokoczenie...

Gdy osoba ogldajca tak stron kliknie hipercze, jej program


do obsugi poczty elektronicznej (jeli go ma na swoim komputerze) zostanie automatycznie uruchomiony. W naszym przykadzie dodano jeszcze trzy inne hipercza, ale s to cza do
innych czci dokumentu.

Nie zapomnij

Gdy skoczysz opracowywanie dokumentu, otwrz kart Plik


i wybierz na niej polecenie Zapisz jako, wska miejsce zapisu,
wpisz nazw pliku i upewnij si, e wybrae dla niego typ
Strona sieci Web (*.htm; *.html). Moesz rwnie klikn przycisk
Narzdzia, wybra Opcje sieci Web i okreli przegldark, w jakiej
zapisywana strona bdzie ogldana.

Zapisz jako typ:


Strona sieci Web

209

Hipercze moe prowadzi rwnie do innej


strony internetowej. Aby
takie hipercze utworzy,
musisz zna adres URL
(Uniform Resource Locator
ujednolicony format
adresowania zasobw)
docelowej strony. Jest to
ten adres, ktry zazwyczaj
wpisujesz w pasku wyszukiwania w przegldarce internetowej.

Funkcje zaawansowane

dokoczenie...

Strony internetowe zazwyczaj


maj tytuy, ktre s wywietlane na pasku tytuowym przegldarki. Aby utworzonej stronie
przypisa taki tytu, kliknij
przycisk Zmie tytu i wpisz stosowny tekst.

Gdy klikniesz przycisk Zapisz, w pliku .htm zapisany


zostanie tylko tekst gwny,
a elementy graficzne, niektre formatowania i inne
zasoby trafi do odrbnego
folderu. Wane jest, aby
ten folder zawsze towarzyszy plikowi .htm jeli je
rozdzielisz, strona bdzie
wywietlana niewaciwie.

Na koniec zamknij Worda i odszukaj na dysku zapisany przed


chwil plik .htm. Jeli klikniesz go dwukrotnie, otworzy si przegldarka i zobaczysz w niej swoje dzieo, czyli utworzon wanie
stron internetow.

Jeli bdziesz chcia wprowadzi jakie zmiany, uruchom ponownie Worda i otwrz oryginalny dokument.

210

Wskazwka
Strona jest gotowa, ale
eby bya dostpna
w internecie, trzeba j
umieci na serwerze
w miejscu wskazanym
przez dostawc usug
internetowych. Jeli
masz swoje konto, firma
zarzdzajca serwerem
poinstruuje Ci, jak naley
przesya pliki.

Skorowidz
A
Adresaci korespondencji
seryjnej, 147
akapit, 33
style akapitowe, 38
wyrwnywanie, 33
akceptowanie zmian, 166
aktualizacja spisu treci, 127
atrybuty czcionki, 29
Autokorekta, 35

C
Centrum zaufania, 195
cieniowanie, 76
ClipArt, 103
Cofnij, 14
cytaty, 131
czas, 73
Czcionka, 30
czcionki, 28
motywy, 114

D
Data i godzina, 73
daty, 73
definiowanie

E
edycja
bloki konstrukcyjne, 80
dokumenty w internecie,
201, 202
makra, 184
nagwek, 72
rwnania, 84
spis treci, 125
stopka, 72
tekst, 18
Edycja punktw zawijania, 105
efekty artystyczne, 205
efekty motywu, 113
efekty tekstowe, 30, 32, 82
eksportowanie stylw, 204
etykiety, 142

F
formatowanie
akapit, 33
indeks, 136
tabela, 92
tekst, 29
znaki, 30
formaty plikw, 187

G
grafika, 68
gramatyka, 152
grupowanie obiektw, 102

H
haso ochrony, 206
hipercza, 70
HTML, 208

I
Ilustracje, 68, 96
importowanie stylw, 204
indeks, 135
formatowanie, 136
oznaczanie wpisu, 135
inicjay, 83
Inspektor dokumentw, 198
Inspektor stylw, 48
interfejs uytkownika, 10
internet, 201
IRM, 171

J
jednostki miar, 49
jzyk dokumentu, 162
justowanie tekstu, 33

211

Backstage, 12, 186


biae miejsca, 49
bibliografia, 132
biblioteka ClipArt, 103
biblioteka SmartArt, 107
bitmapy, 96, 102
blogi, 193
bloki konstrukcyjne, 79
edycja, 80
Organizator blokw
konstrukcyjnych, 81
stosowanie, 80

punktory, 34
siatka, 177
dodawanie
komentarz, 163
koperta do dokumentu, 140
nagwek, 72
obraz z pliku zapisanego na
dysku, 96
przypis dolny, 128
przypis kocowy, 129
rysunek z pliku zapisanego
na dysku, 101
stopka, 72
strona tytuowa, 67
dokumenty, 18, 22
dokumenty w starszym
formacie, 186
otwieranie, 23
sekcje, 117
szablony, 189
zapisywanie, 22
dostosowywanie paska
narzdzi Szybki dostp, 14
dostosowywanie paska stanu, 16
drukowanie, 192
dzielenie dokumentu na
sekcje, 117
dzielenie wyrazw, 119

Skorowidz

212

K
karty, 10, 11
kerning, 31
kolekcja, 57
Kolor czcionki, 32
kolor strony, 121
Kolor wyrnienia tekstu, 32
kolory motywu, 113
kolumny, 115
komentarze, 163
Kompresuj obrazy, 100
Konspekt, 176
Kontur, 32
Konwertuj tekst na tabel, 88
koperty, 140
kopiowanie, 56
kopiowanie atrybutw tekstu, 59
Kopiuj, 56
Korespondencja, 140
korespondencja seryjna, 144
blok adresu, 149
definiowanie odbiorcw
listu, 145
kreator, 144
lista adresatw, 147
wiersz pozdrowienia, 150
kreator korespondencji
seryjnej, 144
krj pisma, 28
ksztaty, 104
umieszczanie tekstu
wewntrz ksztatu, 106
wstawianie, 104
zawijanie tekstu, 105
zmiana rozmiaru, 104

L
ligatury, 31
linie siatki, 177
linijka, 49
listy numerowane, 35
listy punktowane, 34
listy wielopoziomowe, 37

cza, 69
czenie pl tekstowych, 77

czenie stylw w obrbie


akapitu, 48

M
makra, 182
edycja, 184
przegldanie, 184
rejestrowanie, 182
Makra, 184
Malarz formatw, 59
marginesy, 115
minipasek narzdzi, 13
Minitumacz, 161
modyfikacja spisu treci, 126
modyfikacja stylu, 41
modyfikacja stylu za
pomoc tekstu
dokumentu, 43
modyfikacja tabulacji, 50
motywy, 112
czcionki, 114
efekty, 113
kolory, 113

N
nagwek, 72
Narzdzia gwne, 28
Narzdzia grafiki SmartArt, 108
Narzdzia nagwkw
i stopek, 72
Narzdzia rwna, 84
Nawigacja, 60, 178, 199
nawigacja po dokumencie, 25
nawigacja po przypisach, 130
Normal.dotm, 204
Nowe okno, 179
Nowy komentarz, 163
numerowanie wierszy, 118

O
obiekty clipart, 103
obiekty SmartArt, 107
obiekty WordArt, 82
obramowanie strony, 122
Obrazkowy znak wodny, 120
obrazy, 96
kompresja, 100

korekty, 99
style, 100
usuwanie ta, 98
zmiana rozmiarw, 97
obroty 3-W, 76
ochrona dokumentu, 168, 206
Odczyt penoekranowy, 174
odrzucanie zmian, 166
odsyacze, 71
ograniczanie dostpu, 171
ograniczanie formatowania, 169
Okienko nawigacji, 199
Okienko recenzowania, 165
Okienko tekstu, 108
okna, 179
okno gwne, 10
Opcje Autokorekty, 35
Opcje programu Word, 15, 195
Opcje wklejania, 55
Organizator blokw
konstrukcyjnych, 81
Ostatnio uywane, 188
otwieranie dokumentu, 23
dokumenty pochodzce
z internetu, 168
Otwrz, 23, 188
oznaczanie
cytaty, 137
wpisy indeksu, 135

P
panel Nawigacja, 60, 178, 199
pasek narzdzi Szybki
dostp, 10, 14
modyfikacja, 14
pasek stanu, 16
PDF, 193
pisownia, 152
Pisownia i gramatyka, 152
pliki, 22
podgld tumaczenia, 161
podpisy, 133
Podzia strony, 67
podziay, 116
Podziel, 179
pola tekstowe, 74
czenie pl tekstowych, 77
przepywanie tekstu, 77
tworzenie, 76
pomoc, 17

R
rejestrowanie makra, 182
Resetuj obraz, 100
Resetuj pooenie okna, 181
Rozgrupuj, 102
Rozmie wszystko, 180
rwnania, 84
edycja, 84
rysowanie tabeli, 89
Rysuj pole tekstowe, 76, 77
Rysuj tabel, 89

S
Scal formatowanie, 55
scalanie komrek, 93
schowek, 54
schowek wieloelementowy, 58
sekcje, 117
SharePoint, 201
siatka, 177
Siatka rysowania, 177
SkyDrive, 193, 201
SmartArt, 107
sortowanie list, 36
Sortowanie tekstu, 36
Sortuj, 36
spis ilustracji, 134
spis treci, 124
aktualizacja, 127
dodawanie pozycji, 125
modyfikacja, 126
rczne tworzenie spisu
treci, 127
usuwanie pozycji, 125
sprawdzanie dokumentu, 198
sprawdzanie gramatyki, 152
sprawdzanie pisowni, 152
sprawdzanie zaznaczonego
tekstu, 152
stopka, 72
stosowanie
obiekty WordArt, 82
style, 38, 39
szablony, 189
Stosowanie stylw, 41
Strona tytuowa, 67
strony, 66
strony internetowe, 208, 210
style, 38, 204
czenie stylw w obrbie
akapitu, 48
modyfikacja, 41
modyfikacja za pomoc
tekstu dokumentu, 43
stosowanie, 38, 39
tworzenie, 40, 44
Style, 44
style akapitowe, 38, 45
stosowanie, 38
tworzenie, 45
style obrazu, 100
style poczone, 46
style tabel, 94

Style WordArt, 83
style znakowe, 39
stosowanie, 39
Symbol, 85, 86
symbole, 85
symbole wieloznaczne, 64
synonimy, 158
szablony, 189
tworzenie szablonw, 191
Szybki dostp, 14
Szybkie czci, 75, 79
szybkie style, 38
szyfrowanie dokumentu, 206

ledzenie zmian, 164

T
tabele, 68, 88
cieniowanie, 94
formatowanie, 92
karta Projektowanie, 95
karta Ukad, 95
kolumny, 92
komrki, 91
obramowanie, 94
rysowanie tabeli, 89
scalanie komrek, 93
style, 94
tworzenie z tekstu, 88
usuwanie wierszy lub
kolumn, 92
wiersze, 92
waciwoci tabeli, 94
wstawianie, 88
wstawianie wierszy lub
kolumn, 92
zmiana rozmiaru, 89
tabulacja, 50
tabulatory, 52
tekst, 18
formatowanie, 29
kolumny, 115
zawijanie tekstu, 105
Tekstowy znak wodny, 120
Tezaurus, 158
to strony, 120
tumaczenie tekstu, 159

213

porwnywanie
dokumentw, 166
Poszukiwanie, 156
powikszanie widoku, 26
Powikszenie, 26
Powtrz, 14
Poziom powikszenia, 26
preferencje, 195
Preferencje jzykowe, 162
przegldanie makr, 184
przegldanie nagwkw, 199
przegldanie rezultatw
wyszukiwania, 200
przegldanie stron, 200
Przejd do, 63
Przecz okna, 181
Przerwij cze, 78
przeszukiwanie materiaw
rdowych, 156
Przetumacz zaznaczony
tekst, 159
przewijanie dokumentu, 25
Przewijanie synchroniczne, 181
przypisy dolne, 128
przypisy kocowe, 129
Przytnij, 97
Przytnij do ksztatu, 97
przywracanie formatowania
pierwotnego, 39
Przywr w d, 10
publikowanie na blogu, 193
Publikuj jako wpis blogu, 193
punkt wstawiania, 18
punktory, 34
punkty tabulacji, 50
Pusta strona, 66

Skorowidz

tworzenie
bibliografia, 132
bloki konstrukcyjne, 79
dokument, 18, 22
etykiety, 142
hipercza do dokumentu
zapisanego na dysku, 70
koperty, 140
pola tekstowe, 76
rwnania, 84
spis treci, 124, 127
strony internetowe, 208
style, 40, 44
style akapitowe, 45
style poczone, 46
szablony, 191
wykaz rde, 138
zakadki, 69
Tworzenie konspektu, 176

214

U
Ukad sieci Web, 24, 175, 208
Ukad strony, 115, 122
Ukad wydruku, 24, 68
umieszczanie tekstu wewntrz
ksztatu, 106
URL, 209
uruchamianie programu Word, 9
ustawianie jzyka
dokumentu, 162
ustawienia strony, 115, 118
Usu podzia, 179
Usu to, 98
usuwanie
tabulatory, 53
znaki, 18

V
Visual Basic, 184

W
wcicia, 49
Wersja robocza, 176
widok Backstage, 12, 186
widoki dokumentu, 24, 174
Konspekt, 176

Odczyt penoekranowy, 174


Ukad sieci Web, 175
Wersja robocza, 176
Windows Live, 171, 193, 202
wirusy, 168
Wklej, 56
wklejanie, 54, 56
zmiana opcji wklejania, 55
Waciwoci tabeli, 94
Word 2010, 8, 9
WordArt, 82
wpis w blogu, 194
Wstaw indeks, 136
Wstaw podpis, 133
Wstaw przypis dolny, 128
Wstaw przypis kocowy, 129
Wstaw spis ilustracji, 134
Wstaw wykaz rde, 138
wstawianie
cytaty, 131
data i godzina, 73
ksztaty, 104
obiekty o charakterze
tekstowym, 74
obrazy, 96
podziay stron, 67
strony, 66
symbole, 85
tabele, 88
Wstka, 11
karty, 11
wybr czcionki, 28
wycinanie, 54
Wycinek ekranu, 110
Wyczy formatowanie, 39
wyjustowanie, 33
wykaz rde, 137
oznaczanie cytatw, 137
tworzenie, 138
wykresy, 109
wymiary okna, 10
wyniki wyszukiwania, 200
wyrwnywanie, 33
wyszukiwanie, 60, 61
wyszukiwanie informacji
powizanych z zaznaczonym tekstem, 156
znaki specjalne, 64
wyrodkowanie, 33
Wywietl obok siebie, 181
wywietlanie linijki, 49
Wytnij, 54

X
XPS, 193

Z
zabezpieczanie dokumentu
hasem, 206
zakadki, 69
zamiana, 62
Zamie, 60
zapisywanie dokumentu, 22, 187
zapisywanie dokumentu
w obszarze
wspdzielonym, 201
Zapisz, 22, 23, 187
Zapisz i wylij, 193
Zapisz jako, 187
Zapisz w sieci Web, 193, 201
Zapisz zaznaczenie jako nowy
szybki styl, 40
zarzdzanie stylami, 204
zawijanie tekstu, 105
zaznaczanie tekstu, 19
zaznaczanie niecigych
fragmentw tekstu, 21
zaznaczanie z uyciem
klawisza Alt, 21
zaznaczanie z uyciem
klawisza Shift, 20
Zestaw stylw, 42
zmiana
opcje wklejania, 55
rozmiar okna, 10
rozmiar pola tekstowego, 75
rozmiar tabeli, 89
zmiany, 164
akceptowanie, 166
odrzucanie, 166
Zmie obraz, 100
Zmie style, 42
Znajdowanie i zamienianie,
61, 62
znaki specjalne, 64
Znajd, 60
Znaki podziau, 116
znak wodny, 120
znaki specjalne, 64, 86
zrzut ekranu, 110