You are on page 1of 12

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

ABC grafiki komputerowej.


Wydanie II
Autorzy: Roland Zimek, ukasz Oberlan
ISBN: 83-246-0178-3
Format: B5, stron: 248

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Cakiem niedawno pojcie grafika komputerowa wywoywao umiechy politowania


na twarzach ludzi uznawanych za autorytety w dziedzinie informatyki. Dzisiaj ci ludzie
zapewne wstydz si tego, co wwczas mwili. Z grafik komputerow spotykamy si
niemal na kadym kroku korzystamy z jej efektw nawet o tym nie wiedzc. Okadki
ksiek i czasopism, czowki programw telewizyjnych, etykiety na butelkach i kartki
pocztowe to wszystko powstaje wanie dziki grafice komputerowej. Wzrost jej
popularnoci najlepiej oddaje stale zwikszajca si ilo aplikacji graficznych
dostpnych na rynku.
Ksika ABC grafiki komputerowej. Wydanie II zawiera wszystkie podstawowe
informacje o grafice komputerowej, ktre powinien pozna si nie tylko pocztkujcy
grafik komputerowy, ale kady, kto do pracy lub rozrywki wykorzystuje komputer.
Jak poprawi le zeskanowane lub bdnie skomponowane zdjcia? Jak nada slajdom
prezentacji bardziej profesjonalny wygld? W jakim programie stworzy oryginalne
zaproszenia na przyjcie? Po lekturze tej ksiki nie bdziesz ju zadawa sobie takich
pyta. Poznasz cechy odrniajce grafik wektorow od bitmapowej i nauczysz si
tworzy i modyfikowa obrazki obu typw wykorzystujc aplikacje CorelDRAW
i Adobe Photoshop.
Podstawowe wiadomoci o grafice komputerowej
Instalacja i uruchamianie programu CorelDRAW 12
Rysunek wektorowy
Tworzenie i modyfikowanie obiektw wektorowych
Efekty wektorowe
Grafika bitmapowa
Narzdzia rysunkowe Photoshopa
Palety i okna dialogowe
Korzystanie z warstw, cieek, kanaw i masek podczas edycji obrazw
Korekcja i retusz obrazw za pomoc narzdzi i filtrw
Wiadomoci zawarte w tej ksice przydadz Ci si nawet, jeli nie zamierzasz zosta
grafikiem komputerowym.

Spis treci
Cz I

Edycja grafiki wektorowej ................................................7

Rozdzia 1. Wstp .............................................................................................. 9

Co nowego w programie? ................................................................................................. 9


Wymagania systemowe .................................................................................................. 10
Rnice pomidzy rysunkiem rastrowym a wektorowym .............................................. 10

Rozdzia 2. Pierwsze kroki ................................................................................ 13


Instalacja programu CorelDRAW 12 ............................................................................. 13
Uruchamianie programu ................................................................................................. 16
Wygld ekranu ............................................................................................................... 18
Przydatne informacje ...................................................................................................... 21

Rozdzia 3. Podstawy rysunku wektorowego ..................................................... 25

Rysowanie prostych obiektw ........................................................................................ 25


Prostokty, elipsy, wielokty i spirale ...................................................................... 25
Ksztaty podstawowe ............................................................................................... 28
Nadawanie kolorw obiektom ........................................................................................ 29
Transformacje obiektw ................................................................................................. 31
Tworzenie kopii obiektu ................................................................................................. 33
Obiekty z 3 punktw ...................................................................................................... 35
Uproszczone rysowanie .................................................................................................. 36
Kolejno obiektw ........................................................................................................ 37
Wybieranie obiektw ..................................................................................................... 37
Grupy obiektw .............................................................................................................. 39
Blokowanie obiektw ..................................................................................................... 41
Wyrwnywanie i rozkadanie obiektw ......................................................................... 42

Rozdzia 4. Praca z tekstem ............................................................................. 47


Wpisywanie i formatowanie tekstu ................................................................................ 47
Okienko Format Text ..................................................................................................... 49

Rozdzia 5. Nadawanie wypenie i konturw ..................................................... 57


Zmiana ustawie domylnych ........................................................................................ 57
Wypenienie jednolite ..................................................................................................... 58
Wypenienie tonalne ....................................................................................................... 60
Wypenienie deseniem ................................................................................................... 62
Wypenienie tekstur ...................................................................................................... 63
Wypenienie postscriptowe ............................................................................................ 64
Okno dokowane .............................................................................................................. 65
Kontury obiektw ........................................................................................................... 65

ABC grafiki komputerowej

Rozdzia 6. Precyzyjne rysowanie ...................................................................... 69


Linijki ............................................................................................................................. 70
Siatka .............................................................................................................................. 71
Prowadnice ..................................................................................................................... 75
Dynamiczne prowadnice ................................................................................................ 77
Przyciganie do obiektw ............................................................................................... 78

Rozdzia 7. Edycja krzywych ............................................................................. 83


Krzywe Bziera .............................................................................................................. 83
Zmiana ksztatu krzywych .............................................................................................. 85
Zmiana ksztatu obiektw ............................................................................................... 88
Rysowanie linii ............................................................................................................... 89
Rysunek odrczny .................................................................................................... 89
Krzywe Bziera ........................................................................................................ 90
rodki artystyczne .................................................................................................... 91
Pisak ......................................................................................................................... 92
amana ..................................................................................................................... 92
Krzywa z 3 punktw ................................................................................................ 93
Interakcyjny cznik ................................................................................................. 93

Rozdzia 8. Modyfikacje obiektw ..................................................................... 97


Narzdzia ksztatu .......................................................................................................... 97
N ........................................................................................................................... 97
Gumka ...................................................................................................................... 98
Pdzel rozmazujcy .................................................................................................. 98
Pdzel chropowaty ................................................................................................... 99
czenie obiektw ........................................................................................................ 100
Ksztatowanie ............................................................................................................... 100
Spawanie ................................................................................................................ 101
Przycinanie ............................................................................................................. 102
Cz wsplna ........................................................................................................ 104
Upro .................................................................................................................... 105
Przd bez tyu ........................................................................................................ 106
Ty bez przodu ....................................................................................................... 106

Rozdzia 9. Praca z bitmapami ........................................................................ 109

Cz II

Edycja grafiki rastrowej ...............................................115

Rozdzia 10. Wstp .......................................................................................... 117


Rozdzia 11. Narzdzia ..................................................................................... 119
Narzdzia do tworzenia selekcji ................................................................................... 121
Narzdzia zaznaczenia ........................................................................................... 121
Narzdzie Move (Przesunicie) .............................................................................. 123
Narzdzie Lasso ..................................................................................................... 124
Narzdzie Magic Wand (Rdka) ........................................................................ 125
Narzdzie Crop (Kadrowanie) ............................................................................... 126
Narzdzia odcinania ............................................................................................... 128
Narzdzia malarskie i edycyjne .................................................................................... 128
Narzdzie Brush (Pdzel) ....................................................................................... 130
Narzdzie Pencil (Owek) .................................................................................... 133
Narzdzie Clone Stamp (Stempel) ......................................................................... 134
Narzdzie Pattern Stamp (Stempel wzorkiem) ....................................................... 135
Narzdzia Healing Brush (Pdzel korygujcy) oraz Patch (atka) ........................ 137

Spis treci

5
Narzdzia Spot Healing Brush (Pdzel korygujcy punktowo)
oraz Red Eye (Czerwone oko) ............................................................................. 137
Narzdzie History Brush (Pdzel historii) .............................................................. 138
Narzdzie Art History Brush (Pdzel stylowy) ...................................................... 139
Narzdzia typu Eraser (Gumka) ............................................................................. 139
Narzdzie Gradient ................................................................................................ 141
Narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb) ............................................................... 143
Narzdzia Blur (Rozmycie), Sharpen (Wyostrzenie) oraz Smudge (Smuenie) .... 144
Narzdzia Dodge (Rozjanianie), Burn (ciemnianie) oraz Sponge (Gbka) ........ 145
Narzdzia Notes (Adnotacje), Hand (Rczka) oraz Zoom (Lupka) ........................ 146

Rozdzia 12. Palety .......................................................................................... 147


Paleta Navigator (Nawigator) ....................................................................................... 150
Paleta Info .................................................................................................................... 151
Paleta Color (Kolor) ..................................................................................................... 152
Paleta Swatches (Prbki) .............................................................................................. 153
Paleta Styles (Style) ..................................................................................................... 155
Paleta History (Historia) ............................................................................................... 157
Zdjcia ................................................................................................................... 157
Stany historii .......................................................................................................... 159
Paleta Actions (Zadania) .............................................................................................. 160
Paleta Layers (Warstwy) .............................................................................................. 163
Podstawowe operacje na warstwach ...................................................................... 164
Krycie ..................................................................................................................... 170
Tryb mieszania warstw .......................................................................................... 171
Blokowanie parametrw warstwy .......................................................................... 172
Zestawy warstw ...................................................................................................... 172
czenie warstw ..................................................................................................... 173
Warstwy dopasowania (korekcyjne) ...................................................................... 173
Efekty warstw ........................................................................................................ 176
Maski warstw ......................................................................................................... 178
Pozostae operacje wykonywane na warstwach ..................................................... 178
Paleta Channels (Kanay) ............................................................................................. 179
Paleta Paths (cieki) ................................................................................................... 181

Rozdzia 13. Tryb szybkiej maski selekcje dla niecierpliwych ......................... 183
Kilka sw na temat masek ........................................................................................... 183
Praca w trybie szybkiej maski ...................................................................................... 184
Uruchamianie trybu szybkiej maski ....................................................................... 185
Ustawianie opcji malowania .................................................................................. 186
Tworzenie maski .................................................................................................... 186
Poprawianie maski ................................................................................................. 188
Konwersja maski na zaznaczenie ........................................................................... 189
Zastosowanie .......................................................................................................... 191

Rozdzia 14. cieki i ksztaty, czyli obraz wektorowy w Photoshopie ................ 195
Elementy skadowe cieki ........................................................................................... 197
Segmenty i wzy ................................................................................................... 197
Styczne kierunkowe i uchwyty pomocnicze .......................................................... 197
Wzy gadkie ........................................................................................................ 197
Wzy narone ....................................................................................................... 198
Rodzaje cieek ............................................................................................................ 198
Podcieki .............................................................................................................. 199
Narzdzia do tworzenia i edycji cieek ....................................................................... 199
Zastosowanie narzdzi ........................................................................................... 200

ABC grafiki komputerowej


Narzdzia do zaznaczania cieek ................................................................................ 206
Narzdzia do tworzenia ksztatw ................................................................................ 207
cieki odcinania warstwy ........................................................................................... 207
Konwersja cieki na zaznaczenie ................................................................................ 211
Inne operacje wykonywane na ciekach ..................................................................... 212
Obrysowywanie cieek ......................................................................................... 212
Wypenianie cieek .............................................................................................. 213
Eksport do programu Adobe Illustrator .................................................................. 213

Rozdzia 15. Podstawy korekcji obrazw ........................................................... 215


Przygotowanie do edycji kadrowanie i zmiana wymiarw obrazka ........................ 215
Zmiana wymiarw na potrzeby druku .................................................................... 215
Korekcja tonalna .......................................................................................................... 218
Polecenie Levels (Poziomy) ................................................................................... 218
Polecenie Curves (Krzywe) .................................................................................... 219
Retusz ........................................................................................................................... 222
Korekcja za pomoc filtrw ......................................................................................... 224
Stosowanie filtrw ................................................................................................. 224
Biblioteka filtrw ................................................................................................... 225

Dodatki ......................................................................................229
Dodatek A Konfiguracja tabletu graficznego ................................................... 231
Technologia .................................................................................................................. 231
Mysz ...................................................................................................................... 232
Pirko ..................................................................................................................... 232
Tablet ..................................................................................................................... 232
Zastosowanie ................................................................................................................ 233
Konfiguracja sterownika ........................................................................................ 233
Konfiguracja tabletu w Photoshopie ...................................................................... 236

Skorowidz ..................................................................................... 241

Rozdzia 5.

Nadawanie
wypenie i konturw
Gdy narysujesz nowy obiekt, zostan mu nadane domylne kolory wypenienia, konturu itp. (standardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypenienia). Oczywicie wszystkie te parametry (i wiele innych) moesz dowolnie modyfikowa. W rozdziale 3. omwiem ju,
jak zmieni kolor wypenienia. Jednak wypenienie nie musi by jednokolorowe. CorelDRAW
oferuje wiele rnych moliwoci wypenie. Aby do nich dotrze, musisz wybra narzdzie
(rysunek 5.1). Zgrupowane s tam nastpujce sposoby wypeniania obiektw:
Wypenienie
1. okno dialogowe jednolitego koloru wypenienia,
2. okno dialogowe wypenienia tonalnego,
3. okno dialogowe wypenienia deseniem,
4. okno dialogowe wypenienia tekstur,
5. okno dialogowe wypenienia postscriptowego,
6. bez wypenienia (obiekt przezroczysty),
7. okno dokowane.
Rysunek 5.1.
Narzdzie wypenienia

Zmiana ustawie domylnych


Pamitaj, aby przed skorzystaniem z narzdzia Wypenienie
wskaza obiekt, gdy w przeciwnym razie pojawi si okienko umoliwiajce zmian ustawie domylnych, pokazane na
rysunku 5.2.

Cz I Edycja grafiki wektorowej

58
Rysunek 5.2.
Okienko zmiany
ustawie domylnych

Poniewa nie zaznaczye obiektu, program bdzie chcia zmieni ustawienia domylne. Standardowo, gdy rysujesz nowy obiekt, jego kontur jest w kolorze czarnym, a wypenienie przezroczyste. Moesz oczywicie to zmieni. Jeeli chcesz, aby zmiany odnosiy si do nowo tworzonych
obiektw graficznych, pozostaw zaznaczon opcj Rysunek. Zaznaczenie Tekst ozdobny pozwoli
Ci na zmian ustawie domylnych tekstu ozdobnego, a Tekst akapitowy tekstu akapitowego.
Kliknicie przycisku OK spowoduje, e dokonanie zmian w kolejnym oknie zmieni ustawienia
domylne.
Jeeli bdziesz chcia przywrci oryginalne ustawienia, kliknij na pustym obszarze kartki, a nastpnie kliknij kwadrat
nad palet kolorw (ustawisz domylnie brak wypenienia). Standardowy czarny kontur przywrcisz, klikajc prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie
kolorw. Za kadym razem, gdy pojawi si okienko zmiany ustawie domylnych, zaakceptuj je.
W podobny sposb moesz zmieni inne ustawienia domylne, np. krj czy rozmiar tekstu.

Wypenienie jednolite
Jednolite wypenienie (rysunek 5.3) pozwala nada obiektowi tylko jeden kolor, podobnie jak po
wybraniu barwy z palety przy prawej krawdzi ekranu.
Rysunek 5.3.
Obiekty z wypenieniem
jednolitym

W okienku, ktre si pojawi na ekranie (rysunek 5.4), moesz wybra modele kolorw bd palety.
Odpowiednie okno wybierasz spord trzech zakadek w lewym grnym rogu okienka.
W oknie przegldarki kolorw moesz wybra jeden spord kilku modeli kolorw (CMYK, RGB,
HSB, Lab i inne). Wykorzystywana tu jest wizualna reprezentacja caego spektrum kolorw.
Zmiana palety koloru odbywa si przez przesunicie odpowiedniego suwaka z jej prawej strony.
Kolor wybierzesz klikajc go na palecie koloru (zostanie on zaznaczony maym kwadracikiem).
W prawym grnym rogu zobaczysz kolor obiektu, ktry zmieniasz (Stary), oraz kolor, ktry
zostanie mu nadany (Nowy). Jeeli znasz si na reprezentacji barw, moesz sprbowa wybra
odpowiedni kolor, wykorzystujc suwaki w czci Skadowe. Za szybkiego wyboru jednego
spord kilkudziesiciu standardowych kolorw dokonasz dziki rozwijanej licie Nazwa.

Rozdzia 5. Nadawanie wypenie i konturw

59

Rysunek 5.4.
Zakadka Modele
wypenienia jednolitego

Niezwykle interesujce jest okienko harmonii kolorw (Miksery), pokazane na rysunku 5.5.
Wybierane w ten sposb kolory s najbardziej przydatne przy pracy z kilkoma obiektami, gdy
chcesz, aby ich kolory wspgray ze sob. Jeli zastosujesz harmoni kolorw, sprawisz, e
bd one do siebie pasoway. Koo harmonii kolorw moesz dowolnie obraca, a kolory, ktre
harmonizuj ze sob, bd wywietlane poniej. Wywietlan liczb harmonizujcych ze sob
kolorw moesz okreli dziki suwakowi Rozmiar.
Rysunek 5.5.
Zakadka Miksery
wypenienia jednolitego

Polecam take wyprbowanie okienka przejcia kolorw (rysunek 5.6), ktre wybieramy przyciskiem Opcje, a nastpnie, po zaznaczeniu pozycji Miksery, wskazujemy Przejcie kolorw.
Pojawi si wtedy kolorowy kwadrat, w ktrego naronikach znajduj si pola umoliwiajce
wybr koloru wylewajcego si z tego naronika.
W ostatniej zakadce Palety (rysunek 5.7) wybierasz jeden z predefiniowanych modeli kolorowych. Istniej dwa rodzaje palet, z ktrych mona wybiera kolory: standardowe i niestandardowe. Standardowe palety kolorw dostarczane s przez niezalenych producentw i najkorzystniej
jest je stosowa wraz z odpowiednim katalogiem prbek kolorw. Gdy masz katalog z prbkami
kolorw, moesz wybra sobie odpowiedni model do katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja,

Cz I Edycja grafiki wektorowej

60
Rysunek 5.6.
Przejcie kolorw

Rysunek 5.7.
Zakadka Palety
wypenienia jednolitego

gdy chcesz sobie zapewni konkretny kolor na wydruku, gdy kolory wydrukowane przewanie
rni si od tych, ktre widzimy na ekranie. Wie si to z innym sposobem powstawania kolorw na drukarce i na ekranie.

Wypenienie tonalne
Wypenienie tonalne (nazywane take gradientowym), widoczne na rysunku 5.8, pozwala ustawi agodne przejcie pomidzy dwoma lub wicej kolorami. Istnieje wiele odmian wypenienia
tonalnego, pozwalajcego uzyska przejcia kolorw wedug wasnego uznania.

Rozdzia 5. Nadawanie wypenie i konturw

61

Rysunek 5.8.
Obiekty z wypenieniem
tonalnym

Kade z przej mona dodatkowo modyfikowa, dopasowujc je do wasnych potrzeb przez


zmian waciwych parametrw, dostpnych w oknie tego przejcia (rysunek 5.9).
Rysunek 5.9.
Wypenienie tonalne

W polu Typ (rysunek 5.10.) moesz zmieni typ wypenienia tonalnego, wybierajc wzdu cieki liniowej (Liniowe), promieniowej (Promieniowe), stokowej (Stokowe) lub kwadratowej
(Kwadratowe).
Rysunek 5.10.
Typy wypenienia
tonalnego

Zmiana kta gradacji dla wypenienia liniowego powoduje zmian ukonego pooenia tonalnego.
Kt ten moesz te zmieni, trzymajc wcinity lewy przycisk myszy i poruszajc ni w obszarze miniaturki wybranego wypenienia (prawy grny rg okienka), rysunek 5.11.
Rysunek 5.11.
Kt wypenienia
tonalnego

Cz I Edycja grafiki wektorowej

62

Natomiast Brzeg okrela, jak dugo kolor pocztkowy i kocowy pozostaj niezmienne, zanim
zaczn si przenika. W przypadku pozostaych typw przej kt gradacji zmienia si prawym
przyciskiem myszy (oprcz cieki radialnej, ktra nie ma kta gradacji), gdy lewy suy do
zmiany pooenia rodka.
W polu przejcia kolorw (rysunek 5.12) wybierasz typ wypenienia: dwukolorowe lub dowolne niestandardowe. W dwukolorowym okrelasz kolor pocztkowy, kocowy, rodek przejcia
kolorw i sposb dobierania kolorw przejciowych (wzdu linii prostej lub cieki biegncej
przez koo kolorw).
Rysunek 5.12.
Przejcie kolorw

Dowolne wypenienie pozwala wybra kilka kolorw, ktre bd si przenika nawzajem. Miejsce kadego koloru okrelane jest maym trjkcikiem nad paskiem mieszania kolorw. Moesz
chwyci dowolny z trjkcikw i przesun go w inne miejsce, bd te zmieni kolor. Kwadraty po bokach okrelaj kolor pocztkowy i kocowy. Najlepszym jednak sposobem wyboru
przejcia niestandardowego jest wybranie go spord zdefiniowanych wzorcw. Przyciski z plusem i minusem pozwalaj dodawa i usuwa wzorce.

Wypenienie deseniem
Wypenienie deseniem obiektu (rysunek 5.13) umoliwia wypenienie go obrazkiem dwukolorowym, wielokolorowym lub map bitow. Jedynie w przypadku deseniu dwukolorowego moesz
wybra wasne kolory. W pozostaych przypadkach okrelasz tylko istniejcy dese.
Rysunek 5.13.
Obiekty wypenione
deseniem

Wszystkich zmian dziaania tego wypenienia moemy dokona w oknie wypenienia deseniem
(rysunek 5.14).
Moesz take zaadowa istniejcy dese z dysku (na przykad w formacie wektorowym dla
deseniu wielokolorowego lub GIF, JPG czy innym dla mapy bitowej). Jeeli chcesz, aby modyfikacje i deformacje obiektu byy stosowane take do deseniu (rysunek 5.15), musisz zaznaczy
pole Transformuj wypenienie z obiektem.
Desenie wypeniaj w caoci zaznaczony obiekt w ten sposb, e w miejscu, gdzie koczy si
jeden kafelek, zaczyna si nastpny. Jest to identyczna zasada, jak stosuje si np. dla tapety
w systemie Windows, z tym e moesz dokona take dowolnych transformacji, takich jak pochylenie czy obrt.
Aby dese by adnie widoczny (adnie wypenia obiekt), powiniene dobra odpowiedni rozmiar
kafelka. W czci Rozmiar tak zmieniaj szeroko i wysoko, aby obiekt by pokryty przynajmniej kilkoma kafelkami.

Rozdzia 5. Nadawanie wypenie i konturw


Rysunek 5.14.
Wypenienie deseniem

Rysunek 5.15.
Grny kwadrat
zosta wypeniony
bez zaznaczenia
transformacji wypenienia
wraz z obiektem,
odwrotnie ni dolny.
Dlatego dolny
po zmniejszeniu i obrocie
zmodyfikowa take
rozmiary kafelkw

63