You are on page 1of 21

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Real World Camera Raw


i Photoshop CS2. Efektywna
obrbka cyfrowych zdj
Autor: Bruce Fraser
Tumaczenie: Marcin Karbowski
ISBN: 83-246-0180-5
Tytu oryginau: Real World Camera Raw
with Adobe Photoshop CS2
Format: B5, stron: 328

Kady, kto powanie myli o fotografii cyfrowej, chciaby mie jak najwiksz kontrol
nad efektami swojej pracy. W tradycyjnej fotografii punktem wyjcia by negatyw
od niego zaczyna si pasjonujcy proces obrbki ciemniowej. Czy fotografia cyfrowa
pozbawia nas tego aspektu fotografowania? Z pewnoci nie. Coraz wicej cyfrowych
aparatw fotograficznych oferuje moliwo zapisu zdj w formacie RAW. Plik RAW
czsto nazywany jest cyfrowym negatywem. Przechowuje dane z przetwornika aparatu,
nie poddane jeszcze obrbce przez wewntrzne systemy korekcji. Ten format zapisu
zdj otwiera przed fotografem zupenie nowe moliwoci.
Ksika Real World Camera Raw i Photoshop CS2 to poradnik powicony obrbce
plikw RAW. Przedstawia moliwoci moduu Camera Raw i dwch innych narzdzi
doczanych do Photoshopa CS2 przegldarki plikw Bridge i moduu DNG Converter.
Po lekturze dowiesz si m.in., jak ocenia jako cyfrowych negatyww, w jaki sposb
modyfikowa pojedyncze pliki RAW i cae ich grupy i jak opatrywa je informacjami,
korzystajc z metadanych i plikw XMP.
Cechy formatu RAW
Moliwoci przegldarki Adobe Bridge i moduu DNG Converter
Edycja zdj za pomoc Camera Raw
Ocena jakoci zdj
Przypisywanie zdjciom sw kluczowych za pomoc Bridgea
Automatyzacja obrbki zdj
Wykorzystywanie metadanych
Odkryj potg formatu RAW

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci

Wstp ...................................................................11
Cyfrowa wdka ...........................................................................................12
Domowe laboratorium obrbki cyfrowej .......................................... 13
Tonc w zalewie danych ......................................................................... 13
Inteligentne obrazy .................................................................................. 13
Praca u podstaw ........................................................................................ 14
Pycha i zrozumienie ..................................................................................14
Jak czyta t ksik?............................................................................... 15
Kilka sw do uytkownikw Windows ..............................................16
Tempo innowacji ........................................................................................16
Do pobrania .................................................................................................16
Podzikowania ............................................................................................17

Rozdzia 1. Format RAW ........................................ 19


Czym jest cyfrowy plik RAW? ............................................................... 20
Matryca aparatu ........................................................................................ 20
Zdjcia RAW wykonywane s w skali szaroci ............................... 22
Ekspozycja i odzwierciedlanie liniowe ................................................ 24
Ekspozycja.................................................................................................. 25

! wstep.indd 5

2006-03-16 22:01:23

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Po co stosowa format RAW? ................................................................. 27


Wykorzystywanie wszystkich bitw .................................................. 27
Kontrola nad balansem bieli.................................................................. 28
Interpretacja kolorymetryczna ............................................................. 28
Ekspozycja.................................................................................................. 30
Szczegy i szum ...................................................................................... 31
Ograniczenia formatu RAW ................................................................... 31
Czas konwersji........................................................................................... 31
Rozmiar pliku ............................................................................................ 32
Dugowieczno........................................................................................ 32
Adobe Camera Raw .................................................................................. 33
Uniwersalny konwerter .......................................................................... 33
Dodatkowe moliwoci ........................................................................... 33
Integracja z Photoshopem ..................................................................... 33
Cyfrowy negatyw ...................................................................................... 34

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw? ......................... 35


Anatomia obrazu cyfrowego................................................................... 36
Piksele i rozdzielczo ............................................................................ 36
Gbia bitowa, zakres dynamiczny i kolor ....................................... 37
Wspczynnik gamma i mapowanie odcieni .................................... 39
Obrbka obrazw a utrata danych ........................................................ 40
Utrata danych i ograniczanie moliwoci ......................................... 43
Konwertowanie przestrzeni kolorw .................................................. 46
Kolejna zaleta Camera Raw .................................................................. 47
Od pliku RAW do kolorowego zdjcia................................................. 47
Interpolacja i interpretacja kolorymetryczna ................................... 47
Balans bieli i kalibracja........................................................................... 48
Narzdzia do mapowania odcieni ........................................................ 48
Nasycenie .................................................................................................... 53
Rozmiar ....................................................................................................... 53
Wyostrzanie ............................................................................................... 54
Redukcja szumu kolorw i luminacji ................................................. 55
Histogram ................................................................................................... 55

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW .... 57


Adobe Bridge ............................................................................................. 58
Wirtualny st montaowy .................................................................... 58
Obsuga metadanych ............................................................................... 60
Obsuga Camera Raw ............................................................................. 61

! wstep.indd 6

2006-03-16 22:01:23

Spis treci

Camera Raw ............................................................................................... 61


Domylne ustawienia Camera Raw .................................................... 62
Konwerter Adobe DNG .......................................................................... 63
Konwertowa czy nie konwertowa? .................................................. 63
Obsuga konwertera Adobe DNG....................................................... 65
Photoshop ................................................................................................... 68
Automatyzacja i zadania ........................................................................ 68
Podsumowanie ........................................................................................... 69

Rozdzia 4. Elementy sterujce Camera Raw .............. 71


Camera Raw, Photoshop i Bridge ......................................................... 72
Anatomia Camera Raw............................................................................ 74
Elementy statyczne Camera Raw ........................................................ 76
Paleta narzdzi ......................................................................................... 76
Podgld ........................................................................................................ 80
Histogram i wywietlacz wartoci RGB ........................................... 82
Menu Settings ........................................................................................... 84
Menu Camera Raw ................................................................................... 85
Preferencje .................................................................................................. 86
Wczytywanie i zapisywanie ustawie ................................................ 88
Eksportowanie ustawie......................................................................... 88
Automatyczne poprawki......................................................................... 89
Ustawienia domylne dla aparatu........................................................ 90
Przyciski gwne ....................................................................................... 91
Ustawienia przepywu pracy ................................................................. 94
Zakadki ..................................................................................................... 95
Zakadka Adjust (Dopasuj) ................................................................... 96
Zakadka Detail (Szczegy) ..............................................................104
Zakadka Lens (Obiektyw)..................................................................107
Zakadka Curve (Krzywa) ................................................................... 110
Zakadka Calibrate (Kalibracja) ........................................................ 113
Narzdzia cyfrowej ciemni ....................................................................118

Rozdzia 5. Camera Raw w praktyce........................121


Konguracja Camera Raw....................................................................122
Ocenianie obrazu ....................................................................................126
Edycja ........................................................................................................136
Tryb tamy lmowej .............................................................................. 164
Synchronizacja ustawie ...................................................................... 165

! wstep.indd 7

2006-03-16 22:01:23

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Zapisywanie obrazw w tle .................................................................. 167


Zapisywanie ustawie obrazu .............................................................. 169
Baza danych Camera Raw ................................................................... 169
Pliki .xmp .................................................................................................. 169
Zapisywanie podzbiorw ustawie...................................................172
Camera Raw to nie wszystko ............................................................... 174

Rozdzia 6. Adobe Bridge.......................................175


Uruchamianie programu ......................................................................176
Okna dialogowe ....................................................................................... 177
Rozmieszczanie okien...........................................................................177
Elementy okien........................................................................................178
Narzdzia i przyciski .............................................................................179
Palety ..........................................................................................................182
Polecenia menu Bridge .......................................................................... 187
Preferencje i menu Bridge (Mac OS) ...............................................187
Menu File i polecenie File Info ..........................................................190
Polecenia Select, Find i Edit w menu Edit .....................................193
Automatyzacja, pami buforowa i menu Tools ............................200
Etykiety, rangi i menu Label ...............................................................204
Menu View ...............................................................................................206
Menu Window i konguracja programu Bridge ...........................209
Nawigacja .................................................................................................212
Otwieranie obrazw ............................................................................... 213
Miniatury .................................................................................................. 214
Zastosowania aplikacji Bridge ............................................................. 215
Selekcja i sortowanie ............................................................................. 216
Wprowadzanie ustawie Camera Raw ............................................217
Lenistwo popaca .................................................................................... 218

Rozdzia 7. Organizacja pracy ................................219


Reguy przepywu pracy .......................................................................220
Raz a dobrze.............................................................................................221
Automatyzacja .........................................................................................221
Metodyczno .........................................................................................222
Planowanie i strategia ............................................................................222
Pami buforowa.....................................................................................223
Strategie dotyczce ustawie .............................................................224

! wstep.indd 8

2006-03-16 22:01:23

Spis treci

Nazewnictwo............................................................................................225
Rangi i etykiety .......................................................................................229
Prostota jako strategia ...........................................................................229
Przegrywanie obrazw ..........................................................................230
Prdko nonikw danych w aparatach .........................................231
Formatowanie nonika danych...........................................................232
Pojemnoci kart pamici ......................................................................233
Kopiowanie zdj ...................................................................................233
Archiwizowanie zdj ...........................................................................234
Faza werykacji obrazw......................................................................236
Werykowanie obrazw .......................................................................236
Wypenianie pamici buforowej ........................................................237
Przerywanie procesu .............................................................................239
Wczytywanie wielu katalogw do pamici buforowej ...............240
Faza obrbki wstpnej ...........................................................................240
Selekcja i edycja......................................................................................240
Przypisywanie rang i etykiet ..............................................................244
Wprowadzanie ustawie Camera Raw ............................................247
Sortowanie i zmienianie nazw............................................................252
Dodawanie sw kluczowych i metadanych ..................................254
Faza produkcji .........................................................................................256
Przetwarzanie w tle ...............................................................................257
Zautomatyzowana konwersja ..............................................................257
Otwieranie wielu wersji obrazu .........................................................259
Przekazywanie zdj bezporednio do komputera.......................260
Tworzenie przepywu pracy.................................................................260

Rozdzia 8. Wykorzystywanie metadanych .............. 261


Czym jest XMP i do czego si przydaje? ..........................................263
Narastajce trudnoci ............................................................................263
XMP to tekst ..........................................................................................264
XMP od kuchni .......................................................................................265
Zawarto pliku .xmp ............................................................................268
Grzebanie w metadanych......................................................................275
Czyszczenie szablonw metadanych ...............................................277
Tworzenie wasnych palet File Info...................................................279
MetaLab ....................................................................................................279
Sprytne obrazy .....................................................................................282

! wstep.indd 9

2006-03-16 22:01:24

10

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Rozdzia 9. Zalety automatyzacji ........................... 283


Zasady przetwarzania wsadowego ......................................................284
Zasady otwierania plikw w operacjach
przetwarzania wsadowego ...............................................................286
Zasady wsadowego zapisywania plikw .........................................286
Zasady uruchamiania operacji wsadowych ....................................287
Znaczenie zasad ......................................................................................287
Zapisywanie zada przetwarzania wsadowego ................................287
Proste zadanie Save as JPEG.........................................................288
Zadanie zoone Save for Edit ......................................................292
Uruchamianie przetwarzania wsadowego .........................................296
Ustawienia sekcji Source .....................................................................297
Ustawienia sekcji Destination ............................................................297
Contact Sheet II ......................................................................................298
Image Processor ......................................................................................299
Merge to HDR ........................................................................................301
PDF Presentation....................................................................................301
PhotoMerge ..............................................................................................304
Picture Package .......................................................................................304
Web Photo Gallery ................................................................................306
Zaawansowana automatyzacja ............................................................. 310

Skorowidz ...........................................................313

! wstep.indd 10

2006-03-16 22:01:24

Oglny opis
systemu obrbki
plikw RAW
Camera Raw, Bridge i Photoshop

W niniejszym rozdziale spojrzymy na cay system obrbki plikw RAW


z wysokoci 30 000 stp. Poszczeglne skadniki omwi bardziej szczegowo
w kolejnych rozdziaach, wczeniej jednak warto choby oglnie zapozna si
z ich funkcjami i wzajemnymi relacjami.
Camera Raw jest narzdziem o ogromnym potencjale, jednak stanowi zaledwie
jeden skadnik potnego systemu, dajcego niemal nieograniczone moliwoci,
poczwszy od wstpnej selekcji zdj, poprzez dodawanie metadanych i praw
autorskich, a na przygotowywaniu ostatecznej formy plikw skoczywszy. Jednym
ze skadnikw tego systemu jest oczywicie sam Photoshop.
Photoshop jest jednym z najbardziej zoonych programw dostpnych
na kadej platformie systemowej i prawdopodobnie napisano o nim wicej ni
o jakiejkolwiek innej aplikacji. Pojawia si zatem kuszca perspektywa korzystania
podczas obrbki zdj jedynie z Photoshopa. Jednym z celw, jakie wyznaczyem
sobie, piszc t ksik, jest zmiana takiego podejcia. Traktujc Camera Raw tylko
jako szybki sposb na importowanie plikw RAW do Photoshopa, niepotrzebnie
zwikszamy swj nakad pracy, nie wykorzystujc jednoczenie caego potencjau
drzemicego w moliwoci obrbki plikw w tym formacie.
W tej ksice Photoshopa traktowa bdziemy gwnie jako narzdzie suce
do dokonywania poprawek, kontrolowania zautomatyzowanch procesw oraz zapisywania obrazw w formie plikw o rnych formatach. Podczas testowania wersji
beta programu Photoshop CS2 mj przyjaciel Jeff Schewe zauway artobliwie, i
to Photoshop sta si wtyczk dla Camera Raw, a nie na odwrt. Ze swojej strony
mog jedynie doda, e rzadko si zdarza, aby art by rwnie bliski prawdzie.
57

Ral World RAW.indb 57

2006-03-15 22:06:14

58

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Jednym z najwikszych zagroe podczas pracy z obrazami w formacie RAW


jest utonicie w zalewajcym nas potoku danych. Pliki takie s zwykle mniejsze
ni skany z negatyww, jednak jest ich tak wiele, i rzadko kiedy spdza bdziemy
wiele godzin na poprawianiu jednego z nich. W przeciwnym razie moe i zarobimy
na ycie, ale z pewnoci nie zostanie nam zbyt wiele czasu, by si nim nacieszy.
W rozdziale omwi zatem podstawowe zagadnienia dotyczce organizacji pracy
podczas obrbki plikw RAW.

Adobe Bridge
Adobe Bridge jest now aplikacj doczan do Photoshopa CS2. Zastpuje
przegldark plikw pierwszy raz wprowadzon w Photoshopie 7. Bridge ley
w sercu caego Adobe Creative Suite. Obsuguje wszelkie typy plikw, poczwszy
od rnych formatw RAW i Photoshopa, poprzez In Design i Illustratora, a na
wszdobylskich PDF-ach skoczywszy. Poniewa jednak jest to ksika o obrazach
w formacie RAW, skoncentruj si na zastosowaniu Adobe Bridge w obsudze
takich wanie plikw.

Wirtualny st montaowy
Jedn z kluczowych funkcji spenianych przez Bridge jest funkcja wirtualnego
stou montaowego. Po wskazaniu nowego folderu zawierajcego cyfrowe zdjcia
Camera Raw rozpoczyna prac w tle, generujc miniatury i podgld przy uyciu
domylnych ustawie. Dziki temu Bridge umoliwia sortowanie, ocenianie i dokonywanie wstpnej selekcji spord zawartych w katalogu plikw.
Bridge jest narzdziem bardzo elastycznym, co pozwala dostosowa go
do konkretnych potrzeb. Rozmiary miniatur i podgldu mona zmienia, uzyskujc
dowoln wielko od mikroskopijnych miniaturek po podgld wystarczajco
duy, by zdecydowa, czy zdjcie warto zachowa. Podobnie jak w przypadku
prawdziwego stou montaowego obrazy mona sortowa przez ukadanie ich
w odpowiedniej kolejnoci, jednak w przeciwiestwie do swojego zycznego
odpowiednika Bridge moe sam dokonywa takiej selekcji opartej na wczeniej
zdeniowanych kryteriach, takich jak czas wykonania, ogniskowa, czas otwarcia
migawki, warto przysony lub dowolna ich kombinacja. Daje rwnie moliwo
przypisywania ocen i etykiet zdjciom, co uatwia ich pniejsze sortowanie. Bridge mona te zastosowa jako narzdzie automatycznego importowania obrazw
do Photoshopa, zaznaczajc miniatury obrazw, ktre maj by w ten sposb
przetworzone. Rysunek 3.1 pokazuje niektre z licznych sposobw kongurowania
Bridgea w zalenoci od zaistniaych potrzeb. Wicej szczegw na temat tego
narzdzia znale mona w rozdziale 6., Adobe Bridge.

Ral World RAW.indb 58

2006-03-15 22:06:15

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

59

Rysunek 3.1. Rne konfiguracje przegldarki Bridge


Konfiguracja podstawowa
daje nam dostp
do wszystkich moliwoci
oferowanych przez Bridge
nawigacji z wykorzystaniem
zakadek Folders (Foldery)
oraz Favorites (Ulubione),
miniaturek i podgldu
zdj oraz wprowadzania
metadanych z uyciem
zakadek Metadata
(Metadane) oraz Keywords
(Sowa kluczowe)

Podgld mona powikszy,


by dokadniej obejrze
zdjcie

Miniatury rwnie
mona powiksza
w celu porwnania
ze sob obrazw

Ral World RAW.indb 59

2006-03-15 22:06:15

60

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Obsuga metadanych
Dosownie rzecz ujmujc, metadane to dane na temat danych. Jedn z poytecznych cech aparatw cyfrowych jest to, i kade zdjcie zawiera bogaty zbir
metadanych: czas otwarcia migawki, rednic przysony, czuo ISO, ogniskow
i inne dane techniczne dotyczce poszczeglnych uj. Mona jednak (i powinno
si) uzupenia te informacje wasnymi, takimi jak prawa autorskie, sowa kluczowe
i inne, uatwiajce prac i zwikszajce warto zdj.
Co wicej, najlepiej zrobi to zaraz po zaimportowaniu zdj do Bridgea.
S po temu dwa powody:
Metadane dodane do plikw RAW s przekazywane do wszystkich utworzonych
na ich podstawie obrazw. Innymi sowy, dodajc informacje na temat praw autorskich do takiego pliku, mamy pewno, i informacje te zawarte bd rwnie
w utworzonych na jego podstawie obrazach typu PSD, TIFF czy JPG.
Podczas gdy polecenie File Info (Informacje o pliku) z menu File (Plik) w Photoshopie pozwala na wywietlanie informacji tylko o jednym pliku naraz, Bridge
umoliwia edycje danych dla wielu plikw rwnoczenie.
W miar jak kolekcja cyfrowych zdj ronie, zwiksza si rola metadanych, ktre
uatwiaj wyszukiwanie konkretnych uj. Sfabrykowaem rysunek 3.2, by pokaza,
o co chodzi. Na dostpnych obecnie komputerach lepiej nie otwiera katalogw zawierajcych 6 798 348 zdj! By moe wydaje si to czystym fantazjowaniem, rozwamy
jednak sytuacj pracujcego dla gazety fotografa, ktry wykonuje 1000 zdj dziennie,
trzy dni w tygodniu, 48 tygodni w roku, w trakcie 40-letniej kariery

Rysunek 3.2.
Zalety metadanych

Wykorzystujc
zalety metadanych,
znacznie atwiej
poradzi sobie
z du iloci zdj!

Ral World RAW.indb 60

2006-03-15 22:06:16

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

61

Nawet robic dziesi razy mniej zdj, powinnimy zawczasu wykorzysta


zalety wprowadzania metadanych, w przeciwnym bowiem razie po pewnym czasie
bdziemy mieli powane problemy ze zorganizowaniem i wyszukiwaniem zdj
w naszej kolekcji. Metadane omwi dokadniej w rozdziale 8., Wykorzystywanie
Metadanych. Inteligentne obrazy.

Obsuga Camera Raw


Jako osobna aplikacja, Bridge posiada funkcje, ktrych stara przegldarka plikw nie obsugiwaa. Jedn z nich jest penienie funkcji aplikacji nadzorujcej
dla wtyczki Camera Raw. W rezultacie, otwierajc pliki RAW w Camera Raw, mamy
moliwo wybrania, ktra z aplikacji Photoshop czy Bridge ma wystpowa
w tej roli.
Informacje na temat edycji przeprowadzanych w Camera Raw s zapisywane
w postaci metadanych. Pliki RAW posiadaj atrybut read-only (tylko do odczytu), nie
mona wic dokonywa w nich adnych zmian. Podczas edycji obrazw w Camera
Raw ustalamy jedynie parametry konwersji z postaci RAW do obrazu RGB. Mona
zatem wykorzysta Camera Raw (z Bridgem w roli aplikacji nadzorujcej) do edycji
plikw RAW w celu ustalenia wspomnianych parametrw, jednak bez dokonywania
konwersji. Dopiero po otworzeniu plikw w Photoshopie Camera Raw tworzy
wersje RGB zgodnie z zapisanymi wczeniej ustawieniami.
Oczywicie, jeli chcemy jak najszybciej otworzy plik w Photoshopie, moemy
wykorzysta go jako aplikacj nadzorujc dla Camera Raw. Moemy nastpnie
otwiera pliki RAW bezporednio w Photoshopie z pominiciem okna dialogowego
Camera Raw (jednak nie samej aplikacji, poniewa nadal jest ona odpowiedzialna
z konwersj) lub z jego wykorzystaniem, jeli tak nam wygodniej. Tego typu zagadnienia poznamy dokadniej w rozdziale 7., Organizacja pracy. Jak zyska na czasie.

Camera Raw
Camera Raw przeksztaca zdjcia w formacie RAW w kolorowe obrazy, stanowic
jednoczenie interfejs pozwalajcy kontrolowa cay proces. O ile w tym drugim
przypadku rola Camera Raw jest do oczywista, o tyle przebieg wszystkich operacji
za kulisami jest bardziej skomplikowany.
Jedn z podstawowych funkcji Camera Raw jest generowanie miniatur
i podgldu obrazw wykorzystywanych nastpnie w aplikacji Bridge. Otwierajc
po raz pierwszy folder z obrazami w formacie RAW, przez kilka sekund zobaczy
moemy miniatury wygenerowane przez aparat. Jednak w tym samym momencie
Camera Raw uruchamia procesy dziaajce w tle, tworzc dla kadego zdjcia
duy podgld o wysokiej jakoci, a nastpnie wykorzystujc go do wygenerowania
nowej miniatury.

Ral World RAW.indb 61

2006-03-15 22:06:16

62

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Aplikacja jest rwnie wspdzielona przez Bridgea i Photoshopa, co stwarza


nowe moliwoci w zakresie organizacji pracy. Na przykad mona dokona edycji obrazw w Camera Raw z Bridgem w roli aplikacji nadzorujcej, a nastpnie
przekaza proces przeksztacania ich w obrazy RGB do Camera Raw obsugiwanej
przez Photoshopa. W tym samym czasie moemy nadal korzysta z Camera Raw
pod Bridgem, edytujc kolejne obrazy.

Domylne ustawienia Camera Raw


Rola domylnych ustawie Camera Raw w generowaniu miniatur i podgldu
zdj w aplikacji Bridge jest do prosta. S one stosowane we wszystkich plikach
pierwszy raz otwieranych w Bridgeu dopty, dopki uytkownik nie zadecyduje,
e ma by inaczej.
Ustawienia te nie s ani wite, ani obiektywnie poprawne czy te odzwierciedlajce wykonane ujcie stanowi jedynie arbitraln interpretacj
obrazw w formacie RAW. Nie istniej interpretacje identyczne z wykonanym
ujciem, podobnie jak nie ma jednego poprawnego sposobu wykonywania negatyww. Najczstsza skarga, jak mona usysze na temat Camera Raw, jest taka,
i obrazy nie wygldaj tak jak JPG-i w aparacie lub ich odpowiedniki po konwersji
wykonanej w konwerterach dostarczonych przez jego sprzedawc. Niestety, adna
z narzekajcych osb nie zadaa sobie trudu skorzystania z opcji kontrolowania
konwersji w Camera Raw, zamiast tego uywajc ustawie domylnych.
Czciowo problem sprowadza si zapewne do faktu, i Camera Raw daje dostp
do wszystkich danych uchwyconych na zdjciu. Wiele rmowych konwerterw
niweluje odzwierciedlajcy cienie szum na zdjciach przez zastosowanie silnego
kontrastu zmieniajcego wikszo cieni na czer. Spora cz z nich zwiksza
rwnie znacznie nasycenie. Dla porwnania, ustawienia domylne Camera Raw
s nieco bardziej konserwatywne stosowany jest mniejszy kontrast, dziki
ktremu zachowana jest wiksza ilo oryginalnego szumu. Mnie osobicie takie rozwizanie bardziej odpowiada, pozwala bowiem atwiej stwierdzi, jakie
uyteczne dane zawiera zdjcie. Co wicej, Camera Raw umoliwia kontrol nad
dokonywan konwersj, dziki czemu po dojciu do odpowiedniej wprawy mona
uzyska praktycznie dowolny wygld zdjcia.
Jeli wic uwaasz, i ustawienia domylne powoduj generowanie obrazw zbyt
ciemnych, zbyt jasnych lub o zbyt duym albo zbyt maym kontracie zmie je!
Zajmie to najwyej kilka minut. Obiekty sterujce Camera Raw (cznie ze zmienianiem ustawie domylnych) omwi w nastpnym rozdziale.

Ral World RAW.indb 62

2006-03-15 22:06:17

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

63

Konwerter Adobe DNG


Konwerter Adobe DNG jest porcznym, samodzielnym narzdziem pozwalajcym
na przeksztacanie obrazw RAW z aparatu na nowy format Adobe DNG. Jego
wykorzystanie lub nie jest indywidualn decyzj uytkownika (Camera Raw, Bridge i Photoshop radz sobie rwnie dobrze zarwno z plikami DNG, jak i plikami
w formacie RAW stosowanym w danym aparacie), a rozwaania zawarte w tym
rozdziale maj na celu pomc w jej podjciu. Moim zdaniem zalety formatu DNG
przewaaj nad wszelkimi wadami, a jego powstanie daje sprzedawcom aparatw
wskazwk dotyczc przyszoci fotograi cyfrowej. No dobrze, moe jestem nieco
stronniczy. Wybr tak naprawd naley do uytkownikw.

Konwertowa czy nie konwertowa?


Format DNG opracowano w odpowiedzi na problem trwaoci cyfrowych obrazw
w formacie RAW. Jedn z gwnych trudnoci z formatami RAW dostarczanymi
przez sprzedawcw cyfrowego sprztu fotogracznego jest brak dokumentacji
tylko sam sprzedawca jest w stanie z ca pewnoci stwierdzi, co takie pliki
zawieraj. Nie ycz le nikomu w tej brany i mam nadziej, e wszystkie te rmy
pozostan na rynku jeszcze przez dugie dekady, stymulujc konkurencj i postp
techniczny, jednak nie mona wykluczy, i ktrej z nich nie bdzie ju za pi,
dziesi czy pitnacie lat. Powstaje zatem pytanie, co wtedy poczniemy z tymi
wszystkimi obrazami zatrzanitymi w przestarzaym formacie rmowym?
Format archiwalny. Co prawda inna rma w swej wielkodusznoci moe zdecydowa si na odtworzenie starego formatu, tym samym zapewniajc jego obsug
(w tym miejscu wielkie podzikowania dla Thomasa Knolla za ogromny wysiek,
jaki woy w dekodowanie licznych formatw RAW), jednak w przeciwnym wypadku zostaniemy pozostawieni sami sobie ze starym, nieuaktualnianym oprogramowaniem, a w najgorszym przypadku z gigabajtami bezuytecznych danych.
Format DNG eliminuje to ryzyko, poniewa w przeciwiestwie do rmowych formatw jest formatem otwartym, a jego specykacja jest powszechnie
dostpna. Dziki temu kady rednio uzdolniony programista bdzie umia napisa konwerter obsugujcy DNG bez uciekania si do inynierii wstecznej, jeli,
odpuka, rma Adobe znikaby z rynku. Innymi sowy, format DNG idealnie nadaje
si do tworzenia archiww z obrazami.

Ral World RAW.indb 63

2006-03-15 22:06:17

64

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Pierwsza wersja konwertera Adobe DNG miaa jedn potencjaln wad: usuwaa
wszelkie niezrozumiae dla niej metadane. Mimo i tak naprawd jedynie rmowe
konwertery mogyby zrobi z nich uytek, mao komu przypada do gustu wizja
utraty jakichkolwiek informacji w trakcie konwersji. W kolejnych wersjach programu
problem zosta rozwizany poprzez wbudowywanie oryginau do pliku tworzonego
podczas przeksztacenia. Obraz w formacie RAW mona wic odzyska w kadej
chwili, a jedyn wad tego rozwizania jest wikszy rozmiar tworzonych plikw.
Obsuga metadanych. Poniewa rmowe pliki RAW nie posiadaj specykacji
technicznych, Adobe traktuje je jako pliki read-only (tylko do odczytu), gdy wszelki
zapis wie si z ryzykiem nadpisania wanych danych. W rezultacie metadane
dodawane do takich obrazw s przechowywane w doczanych plikach xmp
lub bazie danych wykorzystywanej aplikacji.
DNG z kolei posiada specykacj techniczn i jest zaprojektowany z myl
o przechowywaniu metadanych, mona wic bezpiecznie dopisywa informacje bezporednio do pliku. Eliminuje to konieczno przechowywania dodatkowych plikw
i bardzo upraszcza prac. Jednoczenie, podobnie jak w przypadku plikw rmowych,
dopisywanie metadanych nie zmienia danych dotyczcych samego obrazu. Jeli zatem
rma, dla ktrej pracujemy, wymaga od nas dostarczania wykonywanych fotograi
w formacie RAW (wymaganie takie stawia np. National Geographic), bezpieczniej
jest przesa pliki DNG z osadzonymi metadanymi ni dostarcza pliki RAW
z doczonymi plikami metadanych. Eliminuje to bowiem ryzyko przypadkowego
skasowania dodatkowych plikw i utraty zawartych w nich informacji.
Kompatybilno z oprogramowaniem. Poniewa DNG jest formatem otwartym, inni producenci oprogramowania mog atwiej wbudowa w swoje
produkty obsug tego formatu. Programy zarzdzajce zasobami cyfrowymi
i aplikacje katalogujce obsugujce DNG automatycznie zyskaj kompatybilno
z wszystkimi aparatami obsugiwanymi przez Camera Raw. Miniatury i podgld mog
by zawarte bezporednio w pliku zdjcia, tote programy nie musz traci czasu
na generowanie ich samodzielnie. Nie ma rwnie moliwoci utraty metadanych,
poniewa, jak ju wspomniaem wczeniej, s one rwnie wbudowane w plik.
Obsug DNG zaczyna si rwnie wprowadza w bardziej specjalistycznym
oprogramowaniu. Na przykad stworzony przez DxO Labs program DxO Optics
Pro, w ktrym wykona mona zaawansowan korekt znieksztace powodowanych przez wiele popularnych obiektyww, pozwala zapisywa poprawione zdjcia
w formacie DNG. Dziki temu po dokonaniu poprawek mona dokonywa dalszej
obrbki zdjcia w Camera Raw.
Tak naprawd upowszechnianie si rmowych formatw RAW nie ley w niczyim interesie, nawet samych sprzedawcw aparatw (cho kiedy pisz te sowa,
nadal wielu z nich wydaje si by niewiadomymi tego faktu). Specykacja DNG

Ral World RAW.indb 64

2006-03-15 22:06:17

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

65

jest wystarczajco elastyczna, by umoliwi twrcom oprogramowania konwertujcego umieszczanie w plikach ich wasnych, tajnych znacznikw metadanych,
przy jednoczesnej gwarancji, i pliki te bd nadal obsugiwane przez wszelkie
aplikacje zgodne z formatem DNG.
Wady. Podstawow wad formatu DNG jest to, i nie jest on obsugiwany przez
wikszo konwerterw dostarczanych przez sprzedawcw aparatw cyfrowych,
co oznacza konieczno przechowywania zdj w obu formatach lub zrezygnowania
z zalet oferowanych przez DNG. Oczywicie, nie stanowi to wady dla tych uytkownikw, ktrzy nie uywaj rmowego oprogramowania sprzedawcy.
Kolejnym minusem jest rozmiar plikw. Jeli wybierzemy wariant bezpieczny,
w ktrym oryginalny plik RAW zawierany jest w caoci w pliku DNG, musimy si
liczy ze znacznym zwikszeniem zajmowanego przez obrazy miejsca na dysku.
Osobicie wykorzystuj taki bezpieczny format do celw archiwalnych, natomiast obrbk przeprowadzam z wykorzystaniem plikw mniejszych, uzyskanych
przy pomocy kompresji bezstratnej. Rwnie dobrym rozwizaniem wydaje si
archiwizowanie zdj w formacie RAW producenta i wykorzystywanie do pracy
plikw DNG. Warto jednak zda sobie spraw z zagroenia, jakie niesie ze sob
w takim wypadku zniknicie z rynku rmy, w ktrej zaopatrzylimy si w aparat. Wraz
z ni zniknoby bowiem obsugujce nasz archiwalny format oprogramowanie.

Obsuga konwertera Adobe DNG


Konwerter Adobe DNG to bardzo prosta aplikacja. Obrazy mona te zapisywa
w formacie DNG z wykorzystaniem Camera Raw, jednak konwerter pozwala
na znacznie atwiejsze przetwarzanie wikszych iloci plikw. Przyjrzyjmy si
rysunkowi 3.3.

Rysunek 3.3.
Konwerter Adobe DNG
Tu podajemy ciek dostpu do pliku
W tym miejscu wybieramy katalog docelowy

Podajemy nazw pliku

Ustalamy opcje konwersji

Ral World RAW.indb 65

2006-03-15 22:06:17

66

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Gwne okno programu pozwala na dokonanie nastpujcych operacji:


Moemy wybra katalog zawierajcy pliki RAW przeznaczone do konwersji,
zaznaczajc dodatkowo opcj uwzgldniania podkatalogw.
Moemy wyznaczy katalog docelowy, w ktrym zapisane zostan utworzone pliki. Moe to by ten sam folder lub dowolny inny. Dodatkowo moemy
zaznaczy opcj zachowywania struktury podkatalogw.
Nazwy przeksztacanych plikw moemy zmieni, wykorzystujc polecenie
identyczne z Batch Rename (Wsadowa zmiana nazwy) w Bridge.
Moemy rwnie wydoby oryginalne pliki RAW z plikw DNG, jeli posiadamy tak zapisane obrazy.
Opcje konwersji moemy zmieni, naciskajc przycisk Change Preferences (Preferencje). Pojawi si okno Preferences pokazane na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4.
Okno Preferences
konwertera
Adobe DNG

Opcje konwersji rwnie nie s specjalnie skomplikowane.


Compressed (lossless) (Kompresja (bezstratna)) wcza bezstratn kompresj.
Nie widz adnego powodu, dla ktrego mona by wyczy t opcj, chyba
e kto posiada cay magazyn dyskw twardych.
Preserve Raw Image (Zachowaj obraz RAW) zachowuje plik w jego oryginalnym, mozaikowym formacie. Warto zaznaczy t opcj, jeli chcemy
skorzysta z moliwoci oferowanych przez Camera Raw. Utworzone w ten
sposb pliki mona konwertowa na linearne pliki DNG, ale nie na odwrt.
Convert to Linear Image (Konwertuj na plik linearny) zapisuje plik
w formie niemozaikowej. Opcja ta jest szczeglnie uyteczna, jeli chcemy

Ral World RAW.indb 66

2006-03-15 22:06:17

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

67

skorzysta ze zgodnego z DNG konwertera plikw RAW (innego ni Camera


Raw) do obsugi obrazw z aparatu wykorzystujcego wzorzec mozaikowy
nieobsugiwany przez ten konwerter. Linearne pliki DNG s znacznie wiksze
ni ich odpowiedniki w formacie mozaikowym, std te koncepcja oszczdzania
czasu potrzebnego na przeksztacanie plikw poprzez ich konwersj do postaci
linearnej nie jest szczeglnie opacalna potencjalne zyski z pewnoci nie
przewysz strat spowodowanych wyduonym czasem odczytu danych.
Embed Original Raw File (Osad oryginalny plik RAW) docza dokadn
kopi oryginalnego pliku do tworzonego pliku DNG. Osadzony obraz mona
w kadej chwili odzyska. Uywam tej opcji do tworzenia plikw archiwalnych,
a nie korzystam z niej, jeli plik ma by poddawany dalszej obrbce, gdy jej
zaznaczenie powoduje znaczny wzrost objtoci pliku.
Po naciniciu przycisku Convert (Konwertuj) konwerter przystpuje do pracy,
przeksztacajc wyznaczone pliki RAW na format DNG zgodnie z podanymi
w opcjach konwersji parametrami. Postp caej operacji ledzi mona w oknie
Conversion Status (Przebieg konwersji) (rysunek 3.5).

Rysunek 3.5.
Okno Conversion
Status (Przebieg
konwersji)
Adobe DNG

Aby wydoby zawarte w plikach DNG oryginalne pliki RAW, naciskamy


przycisk Extract (Wydobd). Pojawi si okno dialogowe Extract Originals (Wydobd
oryginay), gdzie wyznaczy moemy ciek dostpu i katalogi docelowe dla caej
operacji. Po naciniciu przycisku Extract (Wydobd), konwerter Adobe DNG
wydobdzie oryginay z plikw DNG patrz rysunek 3.6.
Rysunek 3.6.
Okno Extract
Originals
(Wydobd
oryginay)

Ral World RAW.indb 67

2006-03-15 22:06:18

68

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

W czasie kiedy powstawaa ta ksika, podstawow zalet formatu DNG byo


eliminowanie doczanych plikw z metadanymi. Jego wykorzystanie nie wymaga specjalnej wiedzy, a ostateczna decyzja naley wycznie do uytkownika.
Nie ma potrzeby jak najszybszego przerzucania si na DNG, ale jeli zaley
nam na dugowiecznoci naszych plikw, warto przechowywa przynajmniej jedn
kopi kadego zdjcia w tym formacie. Dziki temu atwo bdzie mona odzyska
zawarte w nich oryginay zdj w formacie RAW.

Photoshop
Photoshop jest niezwykle zoonym narzdziem o ogromnym potencjale. Jego
moliwoci i, powiedzmy sobie szczerze, zoono zwikszano przez ostatni
dekad (ktra w przemyle zwizanym z oprogramowaniem odpowiada mniej
wicej stuleciu). Legiony skrybw, w tym ja sam, napisao miliony sw na temat
jego moliwoci i dziwactw. Nie jest to jednak ksika o Photoshopie. Jest to ksika
o tym, jak zaimportowa pliki RAW do Photoshopa w sposb szybki, efektywny
i zachowujcy je w stanie jak najbardziej zblionym do optymalnego.
Krtko mwic, ksika ta mwi o operacjach, wykonywanych zanim pliki
wylduj w Photoshopie.

Automatyzacja i zadania
Jedyn kluczow funkcj Photoshopa omwion bardziej szczegowo w tej
ksice jest automatyzacja, a w szczeglnoci dostpna w Photoshopie opcja
realizacji zada. Zajmujc si fotogra cyfrow, regularnie bdziemy zmuszani
do obrabiania na naszym komputerze danych w iloci, ktra jeszcze kilka lat temu
nawet specjalistom z NASA nia si jedynie w najgorszych koszmarach. W miar
upywu czasu bez wtpienia zwikszymy moc obliczeniow naszego sprztu, jednak kluczowy skadnik systemu wetware zamontowany midzy klawiatur
a krzesem, z pewnoci nadal dziaa bdzie z t sam prdkoci co przez ostatnie
20 000 lat.
Wykorzystanie zada do zautomatyzowania powtarzalnych operacji to ju
nie tylko dobry pomys to klucz do przetrwania. Pisanie zada nie jest oczywicie pozbawione wyzwa i haczykw, jednak jeli uwaacie, e to zadanie
dla programistw, to spiesz uspokoi: pisanie akcji przypomina programowanie
w takim samym stopniu jak przejadka do sklepu spoywczego przypomina udzia
w rajdzie Pary Dakar.
Kada czsto powtarzana w Photoshopie operacja to potencjalny kandydat
do zautomatyzowania. Moja kopia Photoshopa spdza mnstwo czasu, samodzielnie
realizujc powierzone jej zadania i mam nadziej, e nim skoczycie czyta t ksik,
tak samo bdzie w waszym przypadku. Rzadko zdarza mi si otwiera obrazy w Pho-

Ral World RAW.indb 68

2006-03-15 22:06:18

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

69

toshopie bezporednio z Camera Raw. Prawie zawsze uywam do ich edycji Bridgea,
a operacj otwierania w Photoshopie realizuj przez przetwarzanie wsadowe.
Przetwarzanie wsadowe pozwala rwnie wyostrza zdjcia, dodawa warstwy
dopasowania, a take zmienia nazwy i zapisywa pliki w okrelonym formacie. Zasiadam wic do pracy nad gotowymi warstwami i mog od razu przej
do wprowadzania poprawek, pliki natomiast maj ju nadane odpowiednie nazwy
i format. Kiedy wic skocz, naciskam jedynie Ctrl+S. Automatyzacja prostych
operacji, jak zmienianie nazw plikw lub ich zapisywanie w konkretnym formacie
i z uwzgldnieniem odpowiednich opcji pozwala oszczdzi jedynie niewielk ilo
czasu w przypadku jednego obrazu. Posiada jednak przynajmniej trzy zalety:
Niewielka ilo czasu uzyskana w przypadku jednego zdjcia zmienia si
w cae godziny, jeli zdj s tuziny lub setki.
Mj umys wyzwala si z katorgi powtarzania w kko tych samych czynnoci.
Przy automatyzacji zada nie ma ryzyka popenienia bdu!
Wykorzystywanie komputera w taki sposb, by wykonywa on za nas prac,
omwi bardziej szczegowo w rozdziale 9., Zalety automatyzacji. Jak uatwi
sobie prac .

Podsumowanie
Wsplnie Bridge, Camera Raw, Photoshop oraz, opcjonalnie, Konwerter Adobe
DNG tworz potny system do zarzdzania i konwertowania obrazw w formacie RAW. Czytajc kolejne rozdziay omawiajce w detalach jego poszczeglne
skadniki, starajcie si pamita o opisanej tu oglnej strukturze caoci. Pomaga
to dostrzec odpowiedni kontekst omawianych zagadnie i tym samym doceni ich
wag i znaczenie.
Obrazy w formacie RAW nie zmieniaj si. S jak negatywy. Mona je przeksztaci na wiele rozmaitych sposobw podczas konwersji na obrazy RGB,
podobnie jak z jednego negatywu mona zrobi wiele rnych odbitek.
Bridge jest narzdziem sucym do sortowania i dokonywania selekcji obrazw, a take dodawania i edycji metadanych. Miniatura i podgld kadego
zdjcia s tworzone przez Camera Raw na podstawie ustawie przypisanych
do danego pliku lub (jeli obraz jest wywietlany po raz pierwszy) domylnych
ustawie Camera Raw dla aparatu, ktrym zrobiono zdjcie.
Jeli nie odpowiadaj nam domylne ustawienia Camera Raw dla danego modelu aparatu, moemy (i powinnimy) zmieni je wedug naszego uznania.
Edycja i konwersja plikw RAW to osobne operacje, cho mona je czy.

Ral World RAW.indb 69

2006-03-15 22:06:18

70

Real World Camera Raw i Photoshop CS2

Jeli mamy sto obrazw w formacie RAW, ktre chcemy, powiedzmy, przeksztaci na pliki TIFF w wysokiej rozdzielczoci i JPG-i w niskiej rozdzielczoci,
najlepszym rozwizaniem jest ich edycja w Camera Raw pod Bridgem, a nastpnie wykorzystanie przetwarzania wsadowego w Photoshopie do otworzenia
ich na podstawie ustawie z Camera Raw. Na koniec musimy tylko zapisa
obrazy w odpowiednich formatach.
Teraz, kiedy mamy ju pewn ogln wiedz na temat caoci opisywanego systemu obrbki plikw RAW, czas przej do bardziej szczegowego opisu wtyczki
Camera Raw, czym zajmiemy si w kolejnym rozdziale.

Ral World RAW.indb 70

2006-03-15 22:06:18