You are on page 1of 17

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

Photoshop CS
Autor: Anna Owczarz
ISBN: 83-7361-420-6
Format: B5, stron: 344

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Kada kolejna wersja programu Photoshop firmy Adobe wywouje wrd grafikw
i fotografikw dreszczyk emocji. Adobe Photoshop nie jest bowiem zwykym
programem: to aplikacja, ktra od lat wyznacza standardy w dziedzinie komputerowego
przetwarzania i przygotowania do druku obrazw bitmapowych. Mona bez wikszej
przesady powiedzie, e Adobe tworzc Photoshopa, pooya podwaliny pod t
dziedzin zastosowa komputera.
Ksika niniejsza jest skierowana zarwno do osb, ktre pracoway ju
z wczeniejszymi edycjami Photoshopa, jak te i do nowicjuszy. Bogato ilustrowana
i przystpnie napisana sprawi, e po jej lekturze bdziesz sprawnie posugiwa si
tym doskonaym narzdziem. Cennym uzupenieniem s liczne wiczenia pozwalajce
sprawdzi swoj wiedz.
Poznaj:
Podstawy pracy z programem
Nowoci w wersji CS
Narzdzia suce do malowania
Edycja obrazw
Korzystanie z warstw
cieki i ksztaty
Praca z tekstem
Mapowanie kolorw
Tworzenie panoram
Drukowanie obrazw
Filtry i efekty specjalne
Signij po t ksik i przekonaj si, jak wspaniae moliwoci ma Adobe Photoshop
w swojej najnowszej wersji. Majc tak zaawansowane narzdzie, granic Twojej
kreatywnoci bdzie tylko Twoja wyobrania.

Spis treci
Wstp .............................................................................................................11
Wprowadzenie ................................................................................................ 13
Nowoci w programie Photoshop CS ........................................................................................... 13
Photoshop CS zmiany, ktre zainteresuj wszystkich uytkownikw ............................... 13
Rozszerzona przegldarka plikw........................................................................................... 14
Skrty klawiaturowe .................................................................................................................. 16
Tworzenie, ogldanie i edycja wasnych informacji o plikach ............................................ 16
Podziel si z innymi swoimi pracami prezentacje PDF .................................................. 16
Wsppraca za pomoc Web Photo Galleries........................................................................ 17
Nadzr edycji historii obrazka ................................................................................................ 17
Uatwiony dostp do nowej galerii filtrw............................................................................. 17
Ciesz si rozszerzonymi skryptami ......................................................................................... 17
Wspomaganie zarzdzania kolorem ....................................................................................... 18
Photoshop CS dla fotografikw .................................................................................................... 18
Szybko dopasowuj kolory......................................................................................................... 19
Kontroluj surowe dane o obrazach zapisane w pamici aparatu cyfrowego..................... 19
Rozszerzona edycja w trybie 16-bitowym ...............................................................................20
Podgld histogramu w czasie pracy z obrazem......................................................................20
Automatyczne kadrowanie i prostowanie.............................................................................. 21
atwe korygowanie problemw z ekspozycj ........................................................................ 21
Tworzenie panoramy................................................................................................................. 21
Symulacja zastosowania filtra fotograficznego ..................................................................... 21
Szybkie zastpowanie koloru ................................................................................................... 21
Pakiety obrazkw .......................................................................................................................22
Photoshop CS dla projektantw grafiki .......................................................................................22
Tworzenie alternatywnych projektw w pojedynczym dokumencie .................................22
Zagniedony zestaw warstw ....................................................................................................22
Tekst, cieka i ksztat................................................................................................................23
Dokumenty na wielk skal...................................................................................................... 23

Rozdzia 1. Podstawy obsugi programu.............................................................. 25


Uruchamianie programu ................................................................................................................27
Ekran powitalny programu ............................................................................................................29
Tutorials ......................................................................................................................................30
Tips and Tricks ........................................................................................................................... 31

Photoshop CS
Color Managment Setup .......................................................................................................... 31
What's New .................................................................................................................................32
Dostp do Ekranu powitalnego...............................................................................................34
Okno programu ...............................................................................................................................34
Tworzenie nowego okna obrazu ....................................................................................................38
Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu ................................................................42
Przegldarka plikw.........................................................................................................................43
Uruchamianie przegldarki plikw ........................................................................................44
Elementy przegldarki plikw .................................................................................................44
Zamykanie przegldarki ...........................................................................................................52
Zamykanie programu......................................................................................................................52

Rozdzia 2. Krlestwo narzdzi do malowania .................................................... 55


Przybornik......................................................................................................................................... 55
Owek i Pdzel ................................................................................................................................ 56
Owek (Pencil Tool).................................................................................................................57
Pdzel (Brush Tool) ...................................................................................................................58
Prbnik kolorw ..............................................................................................................................64
Narzdzie Color Replacement Tool.............................................................................................. 66
Opcje narzdzia..........................................................................................................................67
Jak posugiwa si narzdziem?................................................................................................69

Rozdzia 3. Praca z obrazem ............................................................................ 71


Zaznaczanie caego obszaru obrazu ..............................................................................................72
Zaznaczanie elementw posiadajcych regularne ksztaty ........................................................73
Zaznaczanie elementw o nieregularnych ksztatach.................................................................77
Lasso.............................................................................................................................................77
Lasso magnetyczne.....................................................................................................................79
Kopiowanie i wklejanie ...................................................................................................................82
Przesunicie.......................................................................................................................................85

Rozdzia 4. Zmiany czsto bywaj potrzebne...................................................... 87


Zmiana rozmiaru dokumentu .......................................................................................................88
Zmiana widoku okna dokumentu................................................................................................. 91
Pole stopnia powikszenia........................................................................................................ 91
Narzdzie Zoom Tool ...............................................................................................................93
Paleta Navigator (Nawigator) .........................................................................................................96

Rozdzia 5. Warstwy .....................................................................................101


Warstwa To a zwyka warstwa...................................................................................................... 102
Zamiana warstwy To w zwyk warstw ..................................................................................... 103
Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy....................................................................... 105
Uaktywnianie warstwy i zmiana jej pooenia w palecie Layers .............................................. 107
Usuwanie warstwy .......................................................................................................................... 110

Spis treci

Zagniedone zestawy warstw ...................................................................................................... 112


Tworzenie zestawu warstw ...................................................................................................... 112
Umieszczanie wybranych warstw i zestaww warstw w zestawie....................................... 117
Usuwanie zestawu .................................................................................................................... 121
Inne opcje palety Layers ................................................................................................................ 121

Rozdzia 6. cieki......................................................................................... 125


cieki spojrzenie oglne......................................................................................................... 125
Narzdzia obsugujce cieki ...................................................................................................... 127
Rysowanie cieek .......................................................................................................................... 128
Narzdzie Pen Tool ................................................................................................................. 129
Narzdzie Freeform Pen Tool ................................................................................................ 134
Narzdzie Magnetic Pen Tool................................................................................................ 137
Zmiana ksztatu cieki ................................................................................................................. 138
Malowanie wzdu cieki............................................................................................................. 138

Rozdzia 7. Ksztaty .......................................................................................141


Linia prosta i strzaki ..................................................................................................................... 142
Prostokt, prostokt zaokrglony oraz elipsa ............................................................................ 147
Ksztaty wasne................................................................................................................................ 153
Techniki wypeniania ksztatw................................................................................................... 156
Kolor.......................................................................................................................................... 156
Wzorek....................................................................................................................................... 158
Gradient .....................................................................................................................................161

Rozdzia 8. Tekst .......................................................................................... 167


Wstawianie tekstu do okna obrazu.............................................................................................. 168
Edycja tekstu w ramce.................................................................................................................... 172
Formatowanie znakw .................................................................................................................. 173
Ozdabianie tekstu .......................................................................................................................... 179
Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odksztacanie ................................................... 179
Ozdabianie tekstu przez przekonwertowanie go do ksztatu............................................ 181
Umieszczanie tekstu na ciece .................................................................................................... 182
Umieszczanie tekstu we wntrzu ksztatu................................................................................... 185

Rozdzia 9. Kadrowanie ................................................................................. 187


Narzdzie Crop Tool..................................................................................................................... 188
Crop and Straighten ...................................................................................................................... 191
Kadrowanie zaznaczenia............................................................................................................... 193
Canvas Size...................................................................................................................................... 195

Rozdzia 10. Anulowanie wykonanych czynnoci i zapisywanie ich przebiegu ........ 197
Polecenie Undo .............................................................................................................................. 198
Paleta History ................................................................................................................................. 198
Zapisywanie przebiegu czynnoci w pliku tekstowym .............................................................205

Photoshop CS

Rozdzia 11. Edycja obrazw...........................................................................209


ciemnianie i rozjanianie obrazu............................................................................................... 210
Rozmazywanie obrazu .................................................................................................................. 211
Zmiana nasycenia koloru.............................................................................................................. 214

Rozdzia 12. Mapowanie kolorw.................................................................... 217


Poziomy jasnoci obrazka............................................................................................................. 218
Polecenie Levels ........................................................................................................................ 218
Polecenie Auto Levels..............................................................................................................222
Polecenie Auto Color i Auto Contrast .......................................................................................224
Polecenie Match Color..................................................................................................................225
Dopasowywanie koloru midzy dwoma obrazkami ..........................................................227
Dopasowanie koloru z jednej z warstw danego obrazka
do koloru znajdujcego si na innej warstwie tego samego obrazka .............................228
Polecenie Replace Color................................................................................................................230
Filtry fotograficzne ........................................................................................................................ 233
Polecenie Shadow/Highlight .......................................................................................................235

Rozdzia 13. Panorama ..................................................................................243


Wybr zdj do kompozycji.........................................................................................................243
Okno dialogowe Photomerge ......................................................................................................246

Rozdzia 14. Retusz obrazw .........................................................................253


Gumka .............................................................................................................................................254
Gumka usuwajca to.....................................................................................................................255
Wtapianie ........................................................................................................................................258
Stempel ............................................................................................................................................262

Rozdzia 15. Filtry programu Photoshop CS....................................................... 267


Filtry wprowadzenie .................................................................................................................267
Galeria filtrw.................................................................................................................................269
Filtry do zada specjalnych ..........................................................................................................274
Unsharp Mask ..........................................................................................................................274
Smart Blur .................................................................................................................................277
Efekty specjalne ..............................................................................................................................279
Grupa pierwsza Artistic .....................................................................................................280
Grupa druga Brush Strokes ...............................................................................................284
Grupa trzecia Distort .........................................................................................................285
Grupa czwarta Render .......................................................................................................287
Grupa pita Sketch .............................................................................................................290
Grupa szsta Stylize............................................................................................................ 291
Grupa sidma Texture .......................................................................................................293

Spis treci

Rozdzia 16. Drukowanie ............................................................................... 297


Rozdzielczo .................................................................................................................................297
Ustawienia wydruku ......................................................................................................................299
Page Setup .................................................................................................................................299
Print with Peview...................................................................................................................... 301
Drukowanie ....................................................................................................................................305

Dodatek A Ustawienia programu i ich dostosowywanie


do indywidualnych potrzeb uytkownika ........................................... 307
Zmiana preferencji.........................................................................................................................308
Panel General............................................................................................................................308
Panel File Handling ................................................................................................................. 312
Panel Display & Cursors ......................................................................................................... 315
Panel Transparency & Gamut ................................................................................................ 316
Panel Units & Rulers (Jednostki i miarki)............................................................................ 318
Panel Guides, Grid & Slices .................................................................................................... 320
Panel Plug-Ins & Scratch Disks ..............................................................................................322
Panel Memory& Image Cache ............................................................................................... 323
Panel File Browser ....................................................................................................................324
Tworzenie wasnych skrtw klawiaturowych...........................................................................326

Skorowidz ...................................................................................................329

Rozdzia 2.
Krlestwo narzdzi do malowania
W tym rozdziale:
Paleta Przybornik
Specyfika narzdzi Pencil Tool (Owek) oraz Brush Tool (Pdzel)
Prbnik kolorw
Nowe narzdzie programu Photoshop Color ReplacementTool
Owek (ang. Pencil Tool) oraz Pdzel (ang. Brush Tool) s w programie Photoshop
narzdziami sucymi do rysowania i malowania. Bez nich waciwie trudno
byoby cokolwiek stworzy (narysowa) w oknie dokumentu. W rozdziale tym
zapoznasz si z moliwociami obu tych narzdzi. Narzdzie Color ReplacementTool jest nowoci w programie Photoshop. Suy do kolorowania obrazw bez
naruszania ich tekstury. Mnie zachwycio od momentu, kiedy po raz pierwszy
go uyam. W programie brakowao czego takiego. Ale po kolei.

Przybornik
Czym jest Przybornik? To jedna z palet chyba nikt nie zakwestionuje stwierdzenia, e najwaniejsza w ktrej umieszczone zostay wszystkie narzdzia,
jakie oferuje swoim uytkownikom program Photoshop (rysunek 2.1).

56

Photoshop CS

Rysunek 2.1.
Paleta Przybornik
programu Photoshop CS

Kade z narzdzi jest umieszczone w Przyborniku na jednej ze znajdujcych si


tam pozycji. Czasem bywa tak, e na pozycji takiej znajduje si ikona tylko jednego narzdzia, np. ikona narzdzia Move Tool (Przesunicie). Czasem jednak
na pozycji znajduje si kilka rnych, lecz sucych do tego samego celu (rne s tylko efekty ich zastosowania) narzdzi, np. po klikniciu ikony znajdujcej si na pozycji 11. udostpnione zostaj narzdzia Eraser Tool (Gumka),
Background Eraser Tool (Gumka ta) oraz Magic Eraser Tool (Magiczna gumka). Pozycje te s pewnego rodzaju szufladkami, do ktrych wrzucono jedno lub kilka
narzdzi jednoczenie. Kade narzdzie ma swoj wasn ikon. Aby uaktywni
narzdzie, ktre nie dzieli z niczym miejsca na danej pozycji (w szufladce)
kliknij jego nazw. W pozostaych przypadkach kliknij ikon znajdujc si
na okrelonej pozycji, a nastpnie z rozwinitej listy wybierz potrzebne w danej
chwili narzdzie. Warto take doda, e w przypadku narzdzi, ktre zajmuj
wsplnie jedn pozycj (szufladk) w Przyborniku, na pozycji tej widoczna jest
ikona tego narzdzia, ktre spord danej grupy byo uywane jako ostatnie.

Owek i Pdzel
Owek (Pencil Tool) oraz Pdzel (Brush Tool) zostay umieszczone w Przyborniku na
pozycji 8. Aby wybra jedno z nich, kliknij umieszczon tam ikon, a nastpnie
z rozwinitej listy wybierz konkretne narzdzie, klikajc jego nazw (rysunek 2.2).

Rozdzia 2.  Krlestwo narzdzi do malowania

57

Rysunek 2.2.
Uaktywnianie narzdzi
Pdzla i Owka

Narzdzie Owka lub Pdzla moesz uaktywni rwnie przy uyciu skrtu
klawiaturowego naciskajc klawisz B lub B+Shift.

Czas na kilka sw na temat kadego z narzdzi.

Owek (Pencil Tool)


Pencil Tool (Owek) jest narzdziem, ktre rysuje linie o ostrych krawdziach.
W automatycznym ustawieniu grubo linii wynosi 1 piksel. Moesz to zmieni. Aby ustali now grubo rysowanej linii, musisz skorzysta z paska Opcji
tego narzdzia (rysunek 2.3). Pasek znajduje si w grnej czci okna programu.
Jeli nie jest widoczny, upewnij si, czy zostaa wczona opcja Options (Opcje)
w menu Window (Okno).

Rysunek 2.3. Pasek Opcji narzdzia Pencil Tool

Grubo linii zmienisz za pomoc suwaka Master Diameter (Gwna rednica)


(rysunek 2.4). Aby zwikszy warto omawianego parametru, przesu suwak
w prawo, aby j zmniejszy w lewo. Dostp do tego parametru uzyskasz, klikajc strzak znajdujc si po prawej stronie pola Brush na pasku Opcji (na rysunku 2.3 miejsce to jest wskazywane przez strzak bdc kursorem).

58

Photoshop CS

Rysunek 2.4.
Paleta opcji narzdzia
Pencil Tool

wiczenie 2.1.
wiczenie polega na zwikszeniu gruboci linii rysowanej za pomoc narzdzia Pencil Tool do 5 pikseli.
1. Uaktywnij narzdzie Pencil Tool, klikajc w Przyborniku ikon (
( ) z wybraniem z listy opcji Pencil Tool.

) lub ikon

2. Na pasku Opcji kliknij strzak pokazan na rysunku 2.3.


3. Przesu suwak Master Diameter w prawo tak, aby warto w polu opcji
zwikszya si do 5 pikseli.
Moesz rwnie wpisa w pole opcji (rysunek 2.4) Master Diameter warto . Aby to
zrobi, zatrzymaj kursor w wyej wspomnianym polu, zaznacz widniejc tam warto
i wprowad na jej miejsce now. Nacinij Enter, aby zatwierdzi.

Jak posugiwa si narzdziem owka? Wystarczy je uaktywni, a nastpnie


wciskajc lewy przycisk myszy przesuwa kursorem w dowolnym kierunku.
Poza zmian gruboci linii, ktre powstaj podczas malowania owkiem,
mona ustawi stopie ich przeroczystoci. Pozwala na to funkcja Opacity (Krycie), znajdujca si na pasku Opcji narzdzia. Moesz okreli jej warto, korzystajc z zakresu od 0 do 100 %. 100 % oznacza pen widoczno linii. W miar
jak zmniejszamy stopie krycia, zmniejsza si widoczno linii. Aby zmieni
warto krycia, wystarczy klikn strzak znajdujc si obok pola, w ktrym
widnieje jej warto. Za pomoc suwaka naley ustawi nowe krycie.

Pdzel (Brush Tool)


Narzdzie Brush Tool (Pdzel) pozwala m.in. uzyska taki sam efekt jak podczas
malowania farbami akwarelowymi. Program Photoshop w zakresie omawianego narzdzia umoliwia zmian jego kocwek ich liczba i rnorodno

Rozdzia 2.  Krlestwo narzdzi do malowania

59

jest imponujca. S one podzielone na grupy i typy. W kadej grupie znajduje


si wiele rodzajw kocwek danego typu. Aby je zmienia, musisz skorzysta
z palety pdzli (rysunek 2.5).
Rysunek 2.5.
Paleta pdzli

Najszybszym sposobem uzyskania dostpu do tej palety jest kliknicie prawym przyciskiem myszy obszaru otwartego okna dokumentu. Moesz take,
tak jak w przypadku owka, skorzysta z paska Opcji (tym razem narzdzia
Brush Tool (rysunek 2.6). Wystarczy klikn strzak znajdujc si po prawej
stronie pola Brush. Paleta pdzli na pierwszy rzut oka wyglda tak samo jak
paleta owka. Rzeczywicie tak jest, jednak w tym przypadku bdziesz korzysta z pozostaych funkcji, jakie zostay w niej ukryte. Na pocztek zauwaye
zapewne, e paleta posiada dwie podstawowe opcje: Master Diameter za pomoc suwaka moesz regulowa rednic pdzla oraz Hardness (Twardo),
ktra pozwala okreli jego twardo (stopie wygadzenia ladu, jaki pozostawia pdzel).

Rysunek 2.6. Pasek Opcji narzdzia Brush Tool i ikona umoliwiajca dostp do palety pdzli
Wszystkie kocwki pdzli z zaoenia s automatycznie wygadzane, tzn. lad przez nie
pozostawiany jest bardziej agodny, pynny, a jego krawdzie nie s ostre. Aby wzmc ten
efekt, zmniejsz warto parametru Hardness, przesuwajc jego suwak w lewo.

Czas na grupy pdzli i przypisane do nich kocwki. Spjrz na rysunek 2.5.


W prawym grnym rogu palety znajduje si strzaka skierowana grotem w prawo.
Kiedy j klikniesz, rozwinita zostanie lista zawierajca szereg opcji umoliwiajcych
m.in. zmian sposobu wywietlania umieszczonych w palecie miniaturek kocwek pdzla, a take dwanacie opcji stanowicych grupy pdzli (poczwszy
od Assorted Brushes, na Wet Media Brushes skoczywszy) (rysunek 2.7).

60

Photoshop CS

Rysunek 2.7.
Lista opcji palety pdzli

wiczenie 2.2.
wiczenie polega na zamianie widocznego w palecie typu pdzli na Special Effect
Brushes.
1. Otwrz nowe okno dokumentu (jego rozmiar i pozostae ustawienia
nie s istotne).
2. Uaktywnij narzdzie Brush Tool.
3. Kliknij jego obszar prawym przyciskiem myszy, aby uaktywni palet pdzli.
Przyjrzyj si, jak wygldaj znajdujce si tam kocwki pdzli
(rysunek 2.5). Zaraz zostan zmienione.
4. Kliknij strzak znajdujc si w prawym grnym rogu palety pdzli
(rysunek 2.8).
Rysunek 2.8.
Kliknij strzak znajdujc
si w prawym grnym rogu
palety pdzli, aby uzyska
dostp do listy umoliwiajcej
zmian typu kocwek pdzli

Rozdzia 2.  Krlestwo narzdzi do malowania

61

5. Na rozwinitej licie odnajd okrelon wczeniej grup pdzli Special


Effect Brushes i kliknij jej nazw.
Pojawio si okno komunikatu programu (rysunek 2.9), w ktrym widzisz
pytanie, czy yczysz sobie, aby program aktualne pdzle zastpi pdzlami
z Special Effect Brushes.abr.
Rysunek 2.9.
Okno komunikatu
programu Photoshop CS

6. Kliknij OK, aby zatwierdzi.


Spjrz teraz na palet pdzli. Dostpne w niej kocwki pdzla ulegy
zmianie (rysunek 2.10). Aby wybra jedn z nich, kliknij jej miniaturk.
Obok pola Brush na pasku Opcji widoczna jest ikona nowo wybranej,
aktywnej kocwki pdzla (rysunek 2.11).
Rysunek 2.10.
Zmiany w palecie pdzli,
ktre wystpiy w wyniku
zastosowania nowej
grupy pdzli

Rysunek 2.11. Wygld paska Opcji po zastosowaniu nowej grupy pdzli obok pola Brush pojawia si
ikona nowo wybranej kocwki pdzla

Jeli w palecie pdzli wybierzesz okrelon grup pdzli, bdzie ona rwnie
widoczna w palecie Brushes (Pdzle) otwartej za pomoc polecenia Window/
Brushes. Po wybraniu tego polecenia paleta Brushes zostaje umieszczona w polu
dokowania aby j otworzy, naley klikn jej zakadk (rysunek 2.12) lub
pojawia si (tak jak inne palety) w oknie programu. Na rysunku 2.13 widzimy
palet Brushes.

62

Photoshop CS

Rysunek 2.12.
Pole dokowania programu Photoshop CS
i znajdujca si w nim zakadka palety
Brushes. Aby otworzy palet, kliknij jej
zakadk tak jak pokazuje strzaka
Rysunek 2.13.
Wygld palety Brushes w chwili,
gdy aktywny jest panel Brush
Presets (Ustawienia pdzla)

Kiedy otworzysz palet, zauwaysz zapewne, e po prawej stronie znajduj si


dokadnie te same kocwki pdzli, ktre ustawiae za pomoc palety pdzli.
Znajduje si tutaj take dobrze ju znany suwak Master Diameter, a take pole
podgldu wybranego pdzla. Dziki niemu widzisz podczas zmiany np.
wartoci parametru Master Diameter jakiego efektu moesz si spodziewa. Po
lewej stronie wida szereg dodatkowych opcji. Uaktywniasz je, klikajc mae
pola, znajdujce si po lewej stronie ich nazw, dezaktywujesz przez ponowne
kliknicie. Efekt cay czas jest widoczny w polu podgldu. W ten sposb mona
osign naprawd ciekawe rezultaty.
Zauwa, e w grnej czci palety zaznaczona jest w tej chwili opcja Brush Presets
(Ustawienia pdzla). Klikajc pooon pod ni opcj Brush Tip Shape (Ksztat
pdzla), przechodzisz do panelu, ktry umoliwia tworzenie wasnej kocwki
na bazie ju istniejcych. Zauwa, e uleg nieco zmianie wygld palety Brushes
(rysunek 2.14). Moesz zmieni rednic, twardo, odstpy czy kt nachylenia
pdzla. Kiedy wczysz opcj Wet Edges (Mokre brzegi), moesz uzyska efekt
malowania akwarelami. Diameter (rednica) suy do okrelania szerokoci wybranego pdzla. Wszystkie kocwki pdzli s wygadzane (w przeciwiestwie
do owka). Aby jeszcze bardziej zmikczy krawdzie pdzla, uyj parametru

Rozdzia 2.  Krlestwo narzdzi do malowania

63

Rysunek 2.14.
Wygld palety Brushes
(Pdzle) w chwili, gdy
aktywny jest panel Brush
Tip Shape (Ksztat
pdzla)

Hardness (Twardo). Ustaw warto na mniej ni 100%. Spacing (Odstpy) to parametr, ktry sprawuje kontrol nad wielkoci odstpu midzy jednym a drugim naoeniem pdzla (jak czsto jest nakadany lad pdzla). Kolejny parametr, Angle (Kt), okrela kt nachylenia pdzla. Pozwala obraca jego kocwk.
Jest to jednak widoczne tylko wtedy, gdy pdzel jest elips. Kiedy ju dokonasz
wszystkich ustawie kocwki pdzla i osigniesz efekt, ktry Ci zadowoli,
kliknij OK, aby zatwierdzi zmiany.
Jak malowa pdzlem? Tak samo jak owkiem: przytrzymujc wcinity lewy
przycisk myszy, przesuwasz j w dowolnym kierunku, a kursor jednoczenie
pozostawia lad w oknie obrazu.
Poniewa wspomniaam o palecie pdzli oraz palecie Brushes, warto dokona
podsumowania. Paleta pdzli umoliwia dokonanie zmiany grupy dostpnych kocwek
pdzla. W palecie Brushes pracujesz na kocwkach pochodzcych z ju aktywnej grupy
pdzli (wanie tej ustalonej za pomoc opcji dostpnych w palecie pdzli). W palecie
Brushes moesz modyfikowa kocwki za pomoc wielu dostpnych opcji, ktrych nie
posiada paleta pdzli. Jaki z tego wniosek? Aby pracowa sprawnie z kocwkami pdzli,
przyjmij zasad, e grup kocwek pdzli wybierasz w palecie pdzli. Nastpnie jeli
nie zamierzasz wybranej kocwki poddawa bardziej skomplikowanym procesom
(ni zmiana jej rednicy lub stopnia twardoci) pozosta przy palecie pdzli. Jeli za
na bazie uaktywnionej grupy kocwek pdzli chcesz utworzy swoj wasn kocwk
lub wybran podda dziaaniu bardziej wyszukanych opcji, przejd do palety Brushes i w niej
dokonaj modyfikacji.

64

Photoshop CS

Prbnik kolorw
Kiedy ju poznae wasnoci narzdzi sucych do malowania, warto nauczy
si dokonywania zmiany koloru, jaki bd one pozostawiay w oknie obrazu
podczas pracy. W kocu mao ciekawe byoby tworzenie rysunkw za pomoc
jednego wybranego koloru. W tym miejscu musz poinformowa, e istnieje
moliwo zarwno zmiany koloru narzdzia, jak i ta, na ktrym powstaje obraz. Wszystkiego moesz dokona za pomoc okna dialogowego nazwanego
Color Picker (Prbnik kolorw). Aby uzyska do niego dostp, naley klikn
jedn z ikon koloru dostpnych w Przyborniku (rysunek 2.15). Teraz, w zalenoci od tego, czy chcesz zmieni kolor narzdzia, czy te kolor ta, kliknij odpowiednio pole pooone po lewej stronie (wyej) ikona Set foreground color
(Ustaw kolor narzdzia) lub po prawej stronie (niej) ikona Set background
color (Ustaw kolor ta). Zauwa take, e ponad polami znajduje si strzaka
z dwoma grotami. Jeli j klikniesz, kolor, ktry by ustawiony jako kolor ta,
zamieni si miejscem z kolorem, ktry by ustawiony jako kolor narzdzia.
Rysunek 2.15.
Ikony zmiany koloru
narzdzia i ta

Czas zapozna si z oknem dialogowym Color Picker (Prbnik kolorw) rysunek 2.16.
Rysunek 2.16.
Okno dialogowe
Color Picker
(Prbnik kolorw)
z wyszczeglnionymi
elementami skadowymi

Jak zapewne widzisz, posiada ono wiele pl, a co za tym idzie parametrw.
Oto ich waciwoci.
Suwak (A) za jego pomoc okrelasz nowy kolor narzdzia. Pamitaj
jednak, e ustalasz BARW, nie ODCIE.
W polu podgldu koloru (Select foreground color) (B), przesuwajc kursor
z wcinitym lewym przyciskiem myszy w dowolnym kierunku,
okrelasz odcie barwy wczeniej wybranej za pomoc suwaka.

Rozdzia 2.  Krlestwo narzdzi do malowania

65

Pole C jest podgldem nowo wybranego koloru.


Pole D jest podgldem starego koloru tego, ktry chcesz zmieni.
Pole E to symbol koloru. W tym miejscu pojawia si numer koloru widocznego
w polu C. Jest to przydatna informacja, gdy kady z kolorw ma swj
identyfikator w postaci takiego wanie numeru. Dziki jego znajomoci
mona atwo i szybko wpisa tak warto w pole symbolu koloru. W wiecie
penym barw i rnorodnoci ich odcieni daje to pewno, e kolor, ktrego
symbol wprowadzimy w tym miejscu, bdzie mia jedyn waciw barw
i odcie. Przydaje si to czsto podczas tworzenia grafiki w zespoach.
Wwczas, podajc wsppracownikowi symbol koloru, masz pewno,
e na projekcje znajdzie si dokadnie taki kolor, jaki miae na myli,
a nie zbliony. Oko ludzkie bywa bowiem mylne i atwo je oszuka.
Aby szybciej zrozumie waciwoci omwionych pl, wykonaj ponisze
wiczenie.