You are on page 1of 37

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Oko w oko z Adobe


Photoshop CS
Autor: Deke McClelland
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 83-7361-851-1
Tytu oryginau: Adobe Photoshop CS One-on-One
Format: B5, stron: 568
Doskonay kurs Photoshopa CS stworzony przez prawdziwego specjalist
Naucz si efektywnie korzysta z narzdzi Photoshopa CS
Opanuj techniki korekcji kolorw
Zastosuj efekty i filtry
Photoshop CS to bez wtpienia najbardziej rozbudowany i posiadajcy najwiksze
moliwoci program graficzny. Cieszy si zasuon popularnoci wrd grafikw,
projektantw i poligrafw. Za pomoc Photoshopa mona wykona niemal wszystko,
co jest zwizane z obrbk obrazw i przygotowaniem ich do druku lub publikacji
w internecie. Mnogo narzdzi oferowanych przez Photoshopa CS powoduje,
e uytkownicy rozpoczynajcy z nim prac czsto nie wiedz, od czego zacz.
Doskona pomoc dla tych osb moe okaza si odpowiednio przygotowany kurs.
Ksika Oko w oko z Adobe Photoshop CS stanowi taki wanie kurs. Autor, Deke
McClelland, wykorzysta swoje dowiadczenie i przygotowa 12 lekcji, dziki ktrym
poznasz wszystkie najistotniejsze funkcje Photoshopa CS. Wykonujc zawarte
w ksice przykady, przekonasz si, e wszystkie zadania zwizane z obrbk
grafiki s atwiejsze, ni mona si tego spodziewa. W kolejnych lekcjach opanujesz
podstawy obsugi programu i korzystania z jego narzdzi, stopniowo przechodzc
do coraz bardziej zaawansowanych zagadnie. Kad lekcj wykonasz we wasnym
tempie, ilustracje i materiay z CD-ROM-u uatwi Ci przyswojenie materiau, a test
znajdujcy si na kocu kadej z lekcji pomoe Ci utrwali poznane wiadomoci.
Interfejs uytkownika
Zarzdzanie plikami
Korekcja jasnoci i kolorystyki obrazu
Narzdzia zaznaczania
Kadrowanie i skalowanie obrazu
Retusz i edycja grafiki
Tworzenie i stosowanie masek
Wyostrzanie i rozmywanie
Korzystanie z warstw
Style i efekty warstw
Przygotowanie do druku i drukowanie
Po zakoczeniu kursu, ktry przygotowa dla Ciebie McClelland, staniesz si
prawdziwym profesjonalist.

SPIS TREI
Przedmowa Oko w oko, czyli jak to dziaa?

IX

Lekcja 1.

O otwieraniu obrazkw i zarzdzaniu plikami

Czym jest Photoshop?


Otwieranie obrazu
Zarzdzanie obrazkami
Zastosowanie metadanych
Wsadowa zmiana nazw
Drukowanie miniatur
Tworzenie pokazu slajdw

4
5
11
20
28
31
37

Lekcja 2.

O wiatach, pcieniach i cieniach


Jaskrawo i kontrast
Automatyczna korekcja obrazu
Korekcja poziomu jaskrawoci
Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)
Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

Lekcja 3.

O balansie kolorw
Czym jest barwa i nasycenie?
Korygujemy przebarwienia fotografii
Barwa i odcie
Kolorowanie obrazu w skali szaroci
Korygowanie zdj w formacie Camera Raw

Lekcja 4.

O zaznaczaniu
Wyodrbnianie fragmentu zdjcia
Zaznaczanie kolorowych obszarw za pomoc narzdzia Rdka
Narzdzia do tworzenia zaznacze o geometrycznych ksztatach
Zaznaczanie nieregularnych ksztatw
Krelenie precyzyjnych linii krzywych

43
44
46
52
62
70

77
78
80
87
91
98

117
119
120
130
138
146
V

!! spis_tresci.indd V

2005-06-09 20:38:44

Lekcja 5.

O kadrowaniu, prostowaniu i skalowaniu


Przeksztacenia caego obrazu
Kolejno czynnoci
Automatyczne kadrowanie i prostowanie
Prostowanie przekrzywionej fotografii
Posugiwanie si narzdziem Crop (Kadrowanie)
Skalowanie obrazu

Lekcja 6.

O malowaniu, edycji i uzdrawianiu


Mistrzowska semka i jeszcze dwa
Trzy sposoby edytowania obrazu
Kolorowanie zeskanowanego rysunku
Wypenianie i teksturowanie
Przyciemnianie, rozjanianie, gbka i smuenie
Uzdrawianie i atanie

Lekcja 7.

O tworzeniu i zastosowaniu masek


Spjrzmy na wiat oczami Photoshopa
Polecenie Color Range
Poprawianie zaznaczenia w trybie Quick Mask
Wydzielanie obiektu z ta zdjcia
Tworzenie maski od zera
Maska wkracza do akcji

Lekcja 8.

O poprawianiu ostroci
Iluzja ostroci
Wyostrzanie, rozmywanie i urednianie
Wyostrzanie obrazu
Rozmycie gaussowskie i Mediana
Wykorzystanie maski krawdzi

Lekcja 9.

O kompozycjach wielowarstwowych
Zalety i wady warstw
W jaki sposb zarzdza warstwami?

VI

161
162
163
164
167
173
179

189
190
191
193
204
215
228

243
243
246
256
268
277
286

295
295
298
300
310
321

335
336
339

Spis treci

!! spis_tresci.indd VI

2005-06-09 20:38:44

Ukadanie i edycja warstw


Importowanie i przeksztacanie warstw
Maski, odcinanie i zaawansowane opcje mieszania warstw
Kompozycje warstw

Lekcja 10.

O napisach i ksztatach
Wektorowy duet
Tworzenie i formatowanie napisw
Rysowanie i edycja ksztatw
Wyginanie i deformowanie tekstu

Lekcja 11.

O stylach i efektach warstw


Cudowny wiat dynamicznych efektw graficznych
Efekty warstw a warstwy korekcyjne
Dodawanie efektw warstw
Kontury i powiaty
Naladowanie odbi za pomoc stylu Bevel and Emboss
(Faza i paskorzeba)
Rozwizywanie problemw z efektami warstw
Tworzenie i konfigurowanie warstw korekcyjnych

Lekcja 12.

Skorowidz

340
348
364
379

391
392
394
413
427

441
441
444
445
454
461
469
479

O drukowaniu i plikach wyjciowych

497

Drukowanie w domu a masowe powielanie


na maszynach drukarskich
Przestrzenie RGB i CMYK
Drukowanie na drukarce atramentowej
Przygotowanie materiau CMYK dla drukarni
Drukowanie kilku obrazkw na jednym arkuszu

499
499
501
514
528

537

Spis treci

!! spis_tresci.indd VII

VII

2005-06-09 20:38:44

2
LEKCJA

lekcja02.indd 42

2005-06-09 20:40:21

O WIATACH,
PCIENIACH I CIENIACH
PHOTOSHOP

jest obrazkowym Szewcem Dratewk.


Jego podstawowym zadaniem jest przywracanie do stanu uywalnoci starych, znoszonych fotografii, z ich cyfrowymi odpowiednikami wygniecionych noskw i znoszonych podeszew. Podobnie jak
z butami, tak i tutaj nie kade zdjcie mona naprawi; niektre
s nieodwracalnie uszkodzone ju w momencie opuszczenia fabryki. Wikszo zdj ma w sobie jednak wicej ycia, ni mgby si
spodziewa. I jeli ktokolwiek moe to ycie z nich wydoby, to jeste to wanie Ty i Twj niezawodny pomocnik Photoshop.
Nieco dalej poznasz rne sposoby poprawienia wygldu fotografii, stosowane w takiej kolejnoci, w jakiej dadz one najlepszy moliwy efekt. Prosz wybaczy nadmiar kursywy, ale chciaem podkreli t bardzo istotn cz zdania. Oprcz informacji, ktre
pozwol Ci maksymalnie wykorzysta potencja poszczeglnych narzdzi Photoshopa,
zajm si te bowiem jeszcze
jedn, nieczsto poruszan
kwesti w jakiej sytuacji
i kolejnoci powinno uywa
si odpowiednich narzdzi.
Kada zmiana nakada si na
poprzedni, dlatego kolejno
poszczeglnych operacji moe
mie kluczowe znaczenie.
Zdjcie buta przed retuszem
W tej lekcji poznasz narzdzia do korekcji jaskrawoci
i kontrastu obrazu. W nastpnej zajmiemy si kolorami.
W kolejnych nauczysz si prostowa, kadrowa, wyostrza
i korygowa obrazy na wiele
innych sposobw. Jeli poddasz
fotografi opisywanym zabiegom w kolejnoci sugerowanej
podczas nastpnych lekcji, to
przyrzekam, e efekt kocowy
wypadnie najlepiej, jak to moliwe. Sowo zawodowca.

Ta sama fotograa, po korekcji barw w Photoshopie


(w sumie, szewc by mu nie zaszkodzi)

Rysunek 2.1.
43

lekcja02.indd 43

2005-06-09 20:40:21

W SKRCIE
Materiay
pomocnicze
Przed rozpoczciem wicze upewnij si, e skopiowae pliki niezbdne do ich wykonania z doczonej do ksiki pyty CD. Podczas
tej lekcji bdziemy korzysta z materiaw umieszczonych w folderze
Lekcja 02.

Podczas tej lekcji zajmiemy si jednymi z najbardziej zaawansowanych funkcji Photoshopa. Bd to polecenia Levels (Poziomy), Curves (Krzywe) oraz Shadow/Highlight
(Cie/wiato). Przyjrzymy si te narzdziom automatycznej korekcji koloru i kontrastu w postaci trzech polece Auto. Dowiesz si te:

Jak poprawi jasno i kontrast fotografii . . . strona 46

Jak wykorzysta polecenie Curves (Krzywe)


do zdefiniowania wasnego podziau
charakterystyki tonalnej obrazu na zakresy . .strona 62

Jak naprawi fotografi zrobion


z uyciem lampy byskowej
i zwikszy szczegowo cieni . . . . . . . . . . strona 70

Jak rcznie skorygowa wygld wiate,


cieni i pcieni za pomoc polecenia
Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 52

Jaskrawo i kontrast
Jeli kiedykolwiek wiczye na siowni, to trener zapewne zaleca Ci najpierw rozgrzewk i trening najwikszych partii mini,
a dopiero pniej przystpienie do bardziej precyzyjnie ukierunkowanych wicze. Wcale nie chc przez to powiedzie, e jestem
ekspertem w dziedzinie kulturystyki, wrcz przeciwnie uwaam,
e wyjcie lodw z zamraarki stanowi wystarczajco powany wysiek fizyczny, by usprawiedliwi pochonicie caej porcji.
Chciaem tylko obrazowo podkreli, e niekiedy naley zastosowa technik od ogu do szczegu, a w wersji dla mionikw
kultury fizycznej od przysiadw i wyciskania sztangi do wicze
mini brwi i nosa.
Ta sama zasada dotyczy edycji obrazu. Naley zacz od najpowaniejszych zmian, a nastpnie zagbi si w szczegy. Najwiksze
zmiany to te, ktre wymagaj zaangaowania znacznej czci pikseli skadajcych si na obrazek, dlatego te maj one tendencje
do niepotrzebnego i przesadnego uwypuklania efektw innych,
drobniejszych modyfikacji, ktrymi moglimy podda ten obrazek
wczeniej. Co wicej, due zmiany szybko odsaniaj niedostatki
fotografii, co uatwia rozpoznanie elementw, ktre wymaga bd
poprawek.
Najpowaniejsze modyfikacje zdj dotycz zagadnie zwizanych z jasnoci, a cilej mwic z zalenociami midzy ciemnymi a jaskrawymi obszarami zdjcia. Najczciej mwi si o nich

44

lekcja02.indd 44

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:24

jako o korekcjach jasnoci i kontrastu, gdzie jasno okrela,


jak jasna bd te jak ciemna jest
wskazana grupa barw, za kontrast
opisuje rnic midzy ciemnymi
i jasnymi obszarami fotografii (rysunek 2.2).
Take Photoshop w pewnym stopniu wpisuje si w trend nazywania zmian jasnoci kolokwialnym
okreleniem jasno/kontrast
jedna z dostpnych funkcji korekcji obrazu nosi bowiem tak wanie nazw. Niestety, cho jest ona
bardzo prosta w uyciu, to brak jej
przewidywalnoci i precyzji dziaania bardziej zoonych polece,
takich jak Levels (Poziomy), Curves (Krzywe) czy Shadow/Highlight (Cie/wiato). Narzdzia
te dokonuj analizy obrazu pod
ktem jego trzech podstawowych
atrybutw: wiate, cieni i pcieni,
ktre przez niewtajemniczonych
nazywane s po prostu kolorami
ciemnymi, jasnymi oraz o redniej
jasnoci. Na rysunku 2.3 doskonale
zilustrowano wspomniane zakresy
barw na przykadowej fotografii.
Takie rozrnienie pozwala nie tylko dostosowa ogln jaskrawo
i kontrast zdjcia, lecz rwnie
umoliwia bardziej precyzyjn
kontrol poszczeglnych zakresw
tonalnych obrazu. Mona na przykad przyciemni cienie, rozjani
pcienie, za wiata pozostawi
nienaruszone. Mao tego, wszystkich zmian moesz dokona, nie
naruszajc wcale rwnowagi barwnej obrazu lub wrcz przeciwnie
jeli chcesz, moesz korygowa
charakterystyk barwn i tonaln
zdjcia jednoczenie. Czerwony
albo niebieski, jasny jak dzie czy
ciemny jak noc kady rodzaj obrazu stanowi nieograniczone pole
do eksperymentw.

Maa jasno

Dua jasno

Niski kontrast

Duy kontrast

Rysunek 2.2.

Rysunek 2.3.

Jaskrawo i kontrast

lekcja02.indd 45

45

2005-06-09 20:40:24

Automatyczna korekcja obrazu

Rysunek 2.4.

Program Photoshop oferuje trzy polecenia suce do


automatycznej korekcji jaskrawoci i kontrastu obrazu
(nazwa kadego z nich zaczyna si od przedrostka Auto,
a wszystkie umieszczone zostay w menu Image/Adjustments (Obrazek/Dopasuj)). Polecenia te nie zawsze zachowuj si w przewidywalny sposb niekiedy efekty
ich dziaa s cakiem nieoczekiwane lecz wykonuj je
bez adnych wskazwek z Twojej strony. Zachowuj si
jak pracownicy, ktrzy nie uzyskali od szefa wystarczajco dokadnych informacji dotyczcych postawionego
przed nimi zadania. Niekiedy uda im si rozwiza jaki
problem, a Ty bdziesz zadowolony, e nikt nie zawraca Ci gowy. Czasem jednak potrafi niele namiesza,
a wwczas bdziesz naprawd aowa, e nikt si z Tob
nie skonsultowa. Na szczcie przy odrobinie wysiku
mona z tych pracowitych, acz niezbyt bystrych robotnikw, wyksztaci cakiem niele spisujc si zaog.
1. Otwrz mao kontrastowe zdjcie. Skorzystaj
z polecenia File/Browse (Plik/Przegldaj) bd
File/Open (Plik/Otwrz), aby odnale na dysku folder o nazwie Lekcja 02, a nastpnie otwrz
zdjcie Low contrast skull.jpg. Fotografia ta przedstawia czaszk tygrysa szablozbnego (rysunek
2.4) i poza kiepskim kontrastem charakteryzuje
si dodatkowo nieciekawym, lekko fioletowym
podbarwieniem. Do rozwizywania tego typu problemw su funkcje Auto.

Rysunek 2.5.

46

lekcja02.indd 46

2. Powiel trzykrotnie okno z obrazem. Wydaj polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel), a kiedy pojawi si okno dialogowe Duplicate Image
(Powielenie obrazka), nadaj kopii obrazka nazw
Auto Levels w sposb przedstawiony na rysunku 2.5. Ponownie wydaj polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel), a drug kopi zdjcia nazwij
Auto Contrast. Wreszcie powiel fotografi po
raz trzeci i nadaj jej nazw Auto Color. Powiniene teraz mie cztery okna z tym samym zdjciem. W kadym z nich wyprbujemy inny sposb
automatycznej korekcji obrazu.
3. U okna w taki sposb, aby wszystkie byy widoczne jednoczenie. Kliknij okno fotografii Low
contrast skull.jpg, aby je uaktywni. Wydaj teraz
polecenie View/Zoom Out (Widok/Pomniejsz) lub
skorzystaj ze skrtu Ctrl+ ( + w systemie Mac
OS), aby zmniejszy obraz tak, by zajmowa nie
wicej ni jedn czwart ekranu. Nastpnie wydaj

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:29

polecenie Window/Arrange/Match Zoom (Okno/U/


Dopasuj powikszenie) w celu dostosowania powikszenia w pozostaych oknach ze zdjciami. Na koniec
wydaj polecenie Window/Arrange/Cascade (Okno/
U/Kaskada), aby dopasowa wymiary okien. Przecignij teraz paski tytuowe okien w taki sposb, by
widzie wszystkie cztery zdjcia jednoczenie. W razie
potrzeby nacinij klawisz Tab, co spowoduje ukrycie
paska narzdzi i palety programu.
4. Skorzystaj z polecenia Auto Levels (Auto-poziomy).
Kliknij okno z obrazem, ktremu nadae nazw Auto
Levels, aby je uaktywni. Nastpnie wydaj polecenie
Image/Adjustments/Auto Levels (Obrazek/Dopasuj/
Auto-poziomy). Photoshop w mgnieniu oka dokona
korekcji obrazu. Nie ma wtpliwoci, e uzyskany
efekt jest lepszy ni obraz rdowy (rysunek 2.6).
Fotografia wydaje si jednak nieco zbyt brunatna.
Czy osignity rezultat to kres moliwoci Photoshopa? Jedynym sposobem przekonania si o tym
jest wyprbowanie innych opcji.

Rysunek 2.6.

5. Skorzystaj z polecenia Auto Contrast (Auto-kontrast). Kliknij okno o nazwie Auto Contrast, aby je
uaktywni. Nastpnie wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Contrast (Obrazek/Dopasuj/Auto-kontrast). Tym razem jaskrawo i kontrast zostay
skalibrowane lepiej, lecz automat nie usun niestety
lekko purpurowego zabarwienia fotografii, o ktrym
wspominaem na pocztku (rysunek 2.7). W moim prywatnym rankingu punkt otrzymuje polecenie
Auto Levels (Auto-poziomy).
6. Skorzystaj z polecenia Auto Color (Auto-kolor).
Kliknij okno Auto Color i wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Color (Obrazek/Dopasuj/Auto-kolor).
Photoshop za jednym razem zrwnoway jaskrawo, kontrast i wyeliminuje niepodany odcie obrazka (rysunek 2.8).
Uzyskany teraz efekt jest najbardziej zbliony do
rzeczywistego wygldu sceny. Powstaje jednak pytanie, czy najbardziej zbliony oznacza najlepszy?
Lekko zielonkawe zabarwienie nadaje fotografii
nieco szpitalny charakter, za ktrym szczerze mwic nie przepadam. To, do czego naprawd d,
plasuje si gdzie midzy efektem wydanego przed
chwil polecenia, a rezultatem dziaania polecenia
Auto Levels (Auto-poziomy). Na szczcie obydwie
te techniki mona zastosowa jednoczenie, o czym
przekonasz si ju za chwil (patrz strona 50).

Rysunek 2.7.

Rysunek 2.8.
Automatyczna korekcja obrazu

lekcja02.indd 47

47

2005-06-09 20:40:30

Kanay barw
Jeli chcesz zrozumie zasady rzdzce korekcj
barw w Photoshopie, musisz zdoby podstawow wiedz dotyczc obliczania i odzwierciedlania barw. Wymaga to midzy innymi poznania
dwch kluczowych poj dotyczcych koloru:
jasnoci oraz kanau koloru. Ostrzegam, bdzie
troch matematyki, lecz potrzebne nam obliczenia s bardzo proste i nie wymagaj kalkulatora.
Na pocztek rozwamy dziaanie omawianego mechanizmu bez udziau kolorw. Po zeskanowaniu
czarno-biaego zdjcia skaner przeksztaca je do
obrazu w skali szaroci, nazywanego w ten sposb,
poniewa nie skada si on wycznie z czarnych
i biaych pikseli, lecz rwnie kilkuset odcieni porednich. Wszystko to dzieje si w rzeczywistoci
cyfrowej, dlatego kady piksel takiego obrazu
opisany jest okrelon liczb, zwan jasnoci lub
poziomem. Zero oznacza, e piksel jest czarny, za
maksymalna dostpna warto (zazwyczaj 255)
przekada si na kolor biay. Pozostae wartoci
jasnoci, opisane liczbami od 1 w gr, wskazuj
coraz janiejsze odcienie szaroci.
Gdy w gr zaczynaj wchodzi barwy, pojedyncza liczba opisujca jasno przestaje wystarcza.
Trzeba bowiem ju nie tylko odrnia piksele
jasne od ciemnych, lecz rwnie barwy ywe od
przytumionych, ty od fioletu i tak dalej.
Kana czerwony

48

lekcja02.indd 48

Kana zielony

Rozwizanie polega na podziale koloru na podstawowe elementy skadowe. Istnieje wiele


przepisw na barwy, lecz jak dotd najwiksz
popularnoci cieszy si model RGB, ktrego
nazwa stanowi skrt od angielskich sw red, green i blue, oznaczajcych trzy podstawowe barwy
skadowe: czerwon, zielon i niebiesk. Model
RGB opiera si na waciwociach fizycznych
wiata. Rysunek poniej pokazuje scen, gdzie
trzy kolorowe reflektory jaskrawoczerwony,
intensywnie zielony i granatowy owietlaj jeden punkt. Trzy snopy wiata spotykaj si i nakadaj na siebie, aby da w efekcie najjaniejszy
Kana niebieski

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:34


Kana

y
won
czer

Kana zielony

widziany przez nas kolor, czyli neutraln biel.


Korygujc ilo wiata, emitowan przez kady
z reflektorw, moesz uzyska dowolny kolor
z widzialnego spektrum barw.
Wyobra sobie teraz, e zamiast trzech reflektorw dysponujesz trzema projektorami wyposaonymi w odrobin rnice si slajdy. Kady slajd pokazuje ten sam obraz, lecz pierwszy
zawiera tylko informacje o kolorze czerwonym,
drugi tylko o zielonym, wreszcie trzeci wycznie o niebieskim. Jeli ustawiby rzutniki tak,
by wywietlay swoje slajdy w tym samym miejscu na cianie, uzyskaby wielobarwny obraz
w caej okazaoci.
Opisana przed chwil technika stanowi klucz do
zrozumienia sposobu, w jaki budowany jest kolorowy obraz w Photoshopie. Jedyna rnica polega na tym, e zamiast slajdw mamy tu do czynienia z kanaami. Kady kana jest niezaleny
od pozostaych i zawiera obraz w skali szaroci,
co zostao przedstawione na rysunku na dole poprzedniej strony. Aby wywietli penokolorowy
obraz, Photoshop nadaje kanaom odpowiednie
barwy i czy je, co zostao schematycznie pokazane na rysunku obok. Kady kana skada si

Kana

nieb

ieski

z pikseli mogcych przybra jedn z 256 wartoci


jasnoci, opisujcych kolor biay, czarny oraz palet 254 porednich odcieni porednich. Pocztkowo moe wydawa si to liczb do skromn,
ale uwzgldniajc fakt, i kady z kanaw wywietlony jest w innym kolorze, otrzymujemy
do dyspozycji 256, czyli 16,8 miliona barw.
(Dostpny jest rwnie bardziej precyzyjny model barw, ktry pozwala uzyska wiele miliardw
rnych odcieni; zagadnienie to zostao opisane
bardziej szczegowo w lekcji 3., w ramce 8 czy
16 bitw na kana?, na stronie 108).
Korzystajc z opcji w oknach dialogowych polece Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) mona
uzyska dostp zarwno do penokolorowego
obrazu, jak i do poszczeglnych jego kanaw.
Jeli chcesz przekona si, jak wygldaj kanay
obrazu w skali szaroci, otwrz palet Channels
(Kanay) za pomoc polecenia Window/Channels
(Okno/Kanay) i kliknij miniatur dowolnego
kanau: czerwonego, zielonego lub niebieskiego.
Kliknicie miniatury RGB spowoduje ponowne
wywietlenie obrazu penokolorowego.
Kanay barw

lekcja02.indd 49

49

2005-06-09 20:40:37

Rysunek 2.9.

7. Pocz obrazy uzyskane za pomoc funkcji Auto Color


(Auto-kolor) i Auto Levels (Auto-poziomy). Wybierz
okno z obrazem Auto Color i wydaj polecenie Image/Apply Image (Obrazek/Zastosuj obrazek). W oknie
dialogowym Apply Image (Zastosuj obrazek) (rysunek
2.9) wykonaj nastpujce czynnoci:

Zdjcie czaszki przed retuszem

Z listy Source (rdo) wybierz opcj Auto Levels,


co spowoduje poczenie obrazu o tej wanie nazwie z biecym obrazem Auto Color.

Z listy Blending (Tryb) wybierz opcj Normal


(Zwyky).

Dostosuj warto parametru Opacity (Krycie).


W przypadku tego projektu zdecydowaem si
ustawi procentow warto krycia obrazu Auto
Levels na 60%, pozostawiajc pozostae 40% na
obraz Auto Color.

Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa wprowadzone zmiany i poczy dwa wskazane zdjcia.

To samo zdjcie uzyskane z poczenia dwch


obrazw: 40% Auto Color i 60% Auto Levels

Rysunek 2.10.

50

lekcja02.indd 50

8. Zapisz skorygowan fotografi. Po poczeniu obrazw


Auto Color i Auto Levels (efekt tego poczenia moesz
podziwia na rysunku 2.10; dla porwnania obok poprawionego zdjcia znajduje si oryginalne) wydaj polecenie
File/Save (Plik/Zapisz) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+S
( +S w Mac OS). Obraz ten nie by wczeniej zapisywany, tote Photoshop poprosi Ci o nadanie mu nazwy
i wskazanie docelowego miejsca na dysku. Poniewa jest
to paski (niezawierajcy warstw) obrazek otrzymany na
podstawie fotografii cyfrowej w formacie JPEG, moesz
spokojnie zapisa plik w tym samym formacie. Kliknij
przycisk Save (Zapisz), okrel jako kompresji za pomoc suwaka Quality (Jako) najlepiej, aby wynosia
ona minimum 10 a nastpnie kliknij przycisk OK w celu zatwierdzenia caej operacji.

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:40

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?


Polecenia Auto, z samej definicji, dokonuj
poprawek obrazu nie pytajc Ci o szczegy.
Nie oznacza to jednak, e poprawki te zawsze
s identyczne, niezalenie od rodzaju poddanej
nim fotografii. Wrcz przeciwnie, kade z polece Auto przeprowadza szczegow analiz
obrazu i dopasowuje zakres i charakter zmian
do uzyskanych wynikw. Ciemna fotografia
ulegnie zupenie innym zmianom ni jasna, obraz o tawym odcieniu zostanie poprawiony
inaczej ni fotografia podbarwiona na niebiesko, i tak dalej.
Naley jednak nadmieni, e cho poprawka
w przypadku kadej fotografii jest inna, to ju
pewien zestaw regu, ktry rzdzi sposobami
ich obliczania, jest za kadym razem taki sam.
I tak, polecenie Auto Levels (Auto-poziomy)
wykorzystuje jeden zestaw regu, polecenie
Auto Contrast (Auto-kontrast) posuguje si
innym zestawem, jeszcze inny za jest wykorzystywany przez polecenie Auto Color (Auto-kolor). Opis zasad dziaania poszczeglnych
polece przedstawiam poniej. Jednak, zamiast
omawia je w kolejnoci, w ktrej s one wywietlane w menu Image/Adjustments (Obra-

Zdjcie przed retuszem

Auto Contrast
(Auto-kontrast)

zek/Dopasuj) co zrobiem podczas wiczenia


Automatyczna korekcja obrazu rozpoczn od najprostszego polecenia o nazwie Auto
Contrast (Auto-kontrast) i na tej podstawie
przedstawi pozostae dwa.

Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast)


odnajduje najciemniejsze miejsce w obrazie i przyciemnia je tak bardzo, jak to
tylko moliwe bez zmiany jego koloru.
Nastpnie wyszukuje najjaniejszy punkt
fotografii i podejmuje prb maksymalnego rozjanienia tego punktu. Zamy,
e najciemniejszym kolorem na zdjciu
jest niebieski, za najjaniejszym ty
(z tak sytuacj mamy do czynienia na rysunku poniej). Polecenie Auto Contrast
(Auto-kontrast) sprawi, e niebieski stanie
si ciemnoniebieski, za ty jasnoty.
Rwnowaga kolorw nie ulegnie zmianie,
co jest efektem ze wszech miar podanym, pod warunkiem, e kolorystyka zdjcia jest poprawna. Jeli tak nie jest, obraz
bdzie wymaga dalszych poprawek.

Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) nie


podejmuje prby zachowania rwnowagi

Auto Levels
(Auto-poziomy)

Auto Color
(Auto-kolor)

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?

lekcja02.indd 51

51

2005-06-09 20:40:42

barwnej zdjcia. Zamiast tego przeprowadza analiz kadego kanau koloru z osobna i kalibruje je tak, e najciemniejszy
punkt w kadym z kanaw staje si czarny, za najjaniejszy biay. W rezultacie,
po zastosowaniu tego polecenia, obrazek
najczciej ma do powanie zmienion charakterystyk barw. Czasem nie ma
w tym nic zego, szczeglnie jeli zdjcie
i tak wymaga retuszu kolorw. Czstokro
jednak uzyskana zmiana jest tak silna, e
zdecydowanie za bardzo odbiega od naturalnego wygldu fotografii. W przypadku
zdjcia pokazanego na rysunku polecenie
Auto Levels (Auto-poziomy) spowodowao
przesunicie koloru rowego w stron
barwy niebieskiej.

Polecenie Auto Color (Auto-kolor) charakteryzuje si nieco wolniejszym (w porwnaniu do poprzednikw) dziaaniem.
Dzieje si tak dlatego, e prbuje ono
przeprowadzi dokadniejsz analiz
zdjcia. Podobnie jak Auto Levels (Auto-poziomy), powoduje ono pogbienie
cieni i rozjanienie wiate na podstawie
charakterystyki poszczeglnych kanaw
obrazu. Podstawowa rnica polega na

9.

tym, e Auto Color (Auto-kolor) prbuje


zneutralizowa ewentualn zmian zabarwienia cieni czy wiate, ktra nastpuje
w wyniku dziaania polecenia Auto Levels
(Auto-poziomy). Algorytmy polecenia
Auto Color (Auto-kolor) dokonuj take
analizy pcieni i niweluj ewentualne
podbarwienia, ktre mog mie wpyw
na charakterystyk barwn zdjcia. Biorc pod uwag dzisiejsz wiedz na temat
mechanizmw rzdzcych kolorem, jest
to najdoskonalsza metoda automatycznej
korekcji obrazu.
Ze wzgldu na zoono algorytmu, ktry dokonuje analizy podbarwie w kadym z trzech
podzakresw tonalnych obrazu cieniach,
wiatach i pcieniach polecenie Auto Color
(Auto-kolor) zazwyczaj spisuje si znacznie
lepiej, ni jego koledzy z auto-paczki. Tym
niemniej daleko mu jeszcze do perfekcji, co
zreszt wietnie ilustruje wiczenie Automatyczna korekcja obrazu. Najlepszym rozwizaniem jest wyprbowanie kadego z dostpnych polece i samodzielne zadecydowanie,
ktre z nich umoliwia uzyskanie najlepszego
rezultatu w przypadku danej fotografii.

Zamknij wszystkie fotografie. Po wybraniu i zapisaniu najlepszego rozwizania


moesz ju zamkn pozostae okna ze zdjciami. Wydaj polecenie File/Close
All (Plik/Zamknij wszystko) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+Alt+W ( +Option+W). Gdy program zapyta o ch zapisania zmian, kliknij przycisk No (Nie)
(lub Dont Save w przypadku Mac OS). Jeli wolisz posugiwa si skrtami
klawiaturowymi, nacinij klawisz N (lub D w przypadku komputera Mac).

Korekcja poziomu jaskrawoci


Polecenia z grupy Auto s przydatne i wygodne, ale nie zastpi starych, poczciwych opcji retuszu rcznego. A kiedy przyjdzie ju zakasa rkawy i zaoy
ochronne okulary, naszym przyjacielem stanie si polecenie Levels (Poziomy).
Cho nie jest to najpotniejsze i najbardziej wszechstronne narzdzie w arsenale
Photoshopa (pniej przekonasz si, e w wielu przypadkach znacznie bardziej
elastycznym narzdziem jest funkcja Curves (Krzywe)), to stosunkowo przystpna forma i wystarczajco wysoka funkcjonalno polecenia Levels (Poziomy) s
jego niezaprzeczalnymi atutami. Umoliwia ono korekcj wiate, cieni i pcieni
w przewidywalny i atwy do kontrolowania sposb, a jednoczenie zapewnia zachowanie pynnych przej midzy tymi zakresami.

52

lekcja02.indd 52

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:45

PERA

MDROCI

Polecenie Levels (Poziomy) doskonale nadaje si do zwikszania lub


zmniejszania jasnoci. Tam, gdzie w gr wchodzi kontrast, polecenie Levels (Poziomy) znacznie lepiej radzi sobie ze zwikszaniem
kontrastu ni z jego zmniejszaniem. Sposb zmniejszania kontrastu obrazu, w szczeglnoci bardzo ostrych cieni i wiate, poznasz
w wiczeniu Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe) na
stronie 62 oraz Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego
owietlenia (strona 70).

W kolejnym wiczeniu wyjaniam, w jaki sposb poprawi jaskrawo i kontrast obrazu za pomoc polecenia Levels (Poziomy).
1. Otwrz fotografi do retuszu. Otwrz plik End of
rail.jpg, umieszczony w folderze Lekcja 02. Zdjcie to zostao zrobione w Pikes Peak (Colorado)
aparatem Olympus C-5050 dokadnie w miejscu, gdzie
tory grskiej kolejki kocz si gigantycznym urwiskiem.
Jak wida, kolorystyka obrazu jest fatalna (rysunek 2.11),
lecz nie naley wini za to urzdzenia, biedak wypad mi
z rki podczas wspinaczki i zdaje si, e utraci kilka do
istotnych dla kadego aparatu podzespow. Na szczcie,
pomimo doznanych obrae, i tak udao mu si zrobi
zdjcie, ktre mona z powodzeniem naprawi za pomoc
Photoshopa.
2. Powiel okno z fotografi. Czsto, zanim rozpoczn prac z poleceniem
Levels (Poziomy), podejmuj jedn
lub dwie prby skalibrowania zdjcia
za pomoc polece Auto (w kocu, jeli kto moe zrobi co za mnie, to
dlaczego nie da mu szansy?). Zamiast
eksperymentowa na oryginalnym
zdjciu, lepiej jest zrobi jego kopi.
Wydaj zatem polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel) i nadaj nowemu zdjciu nazw Auto Color.
Jeli nie masz ochoty nadawa nazw kolejnym kopiom obrazw, nacinij klawisz Alt
(Option w Mac OS) podczas wydawania
polecenia Image/Duplicate (Obrazek/Powiel). Photoshop pominie wwczas okno
dialogowe z polem wprowadzania nazwy
i nada kopii nazw wygenerowan automatycznie w tym przypadku bdzie to
End of rail copy (End of rail kopia).

Rysunek 2.11.
Korekcja poziomu jaskrawoci

lekcja02.indd 53

53

2005-06-09 20:40:45

3. Zastosuj polecenie Auto Color (Auto-kolor). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Color (Obrazek/Dopasuj/Auto-kolor) lub jeszcze lepiej skorzystaj ze
skrtu Ctrl+Shift+B ( +Shift+B w Mac
OS). W wyniku tego otrzymamy zdjcie
widoczne na rysunku 2.12. Ju sam fakt,
e Photoshop moe wyczarowa tak zaskakujco du ilo informacji o kolorze z mocno podbarwionego zdjcia, jest
wrcz niesamowity. Obawiam si jednak,
e uzyskany efekt nie jest do koca satysfakcjonujcy. Obraz pozosta stosunkowo
ciemny, a bkitne podbarwienie nie zostao poprawnie zneutralizowane.
4. Powr do oryginalnej fotografii. Kliknij
pasek tytuowy okna End of rail.jpg, aby
uaktywni okno z oryginalnym zdjciem.
5. Wydaj polecenie Levels (Poziomy). Wydaj
polecenie Image/Adjustments/Levels (Obrazek/Dopasuj/Poziomy) lub skorzystaj ze
skrtu Ctrl+L ( +L w Mac OS). Photoshop wywietli przedstawione na rysunku
2.13 okno dialogowe Levels (Poziomy),
ktre zawiera nastpujce opcje:

Rysunek 2.12.

Rozwijana lista Channel (Kana), ktra umoliwia


edytowanie zawartoci kadego kanau obrazu niezalenie od innych. Jeeli chcesz podda edycji wszystkie kanay jednoczenie, wybierz opcj RGB (jest to
domylna opcja w tym menu).

Trzy pola o nazwie Input Levels (Poziomy wejcia)


okrelaj intensywno korekcji w odniesieniu do
cieni, pcieni i wiate. Standardowe wartoci wynosz odpowiednio 0, 1,00 oraz 255 i oznaczaj brak
zmian w obrazie.

Czarny kleks porodku okna to histogram, czyli wykres obrazujcy rozkad jasnoci obrazu. (Wicej informacji dotyczcych czytania histogramu znajdziesz
w ramce W jaki sposb czyta histogram i wyciga
wnioski na podstawie jego przebiegu na stronie 58).

Dwie wartoci w polach Output Levels (Poziomy wyjcia) umoliwiaj rozjanienie najciemniejszego i przyciemnienie najjaniejszego punktu obrazu. Innymi
sowy, umoliwiaj one zmniejszenie kontrastu zdjcia. Faktycznie bywaj przydatne podczas wytumiania
kontrastu, jednak podczas typowych prac zwizanych
z retuszem zdjcia s praktycznie bezuyteczne.

Rysunek 2.13.

54

lekcja02.indd 54

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:47

Przycisk Save (Zapisz) umoliwia zapisanie zestawu ustawie, do ktrego mona potem wrci w dowolnym momencie. Wczytanie zapisanej konfiguracji nastpuje po
klikniciu przycisku Load (Wczytaj).

Dziaanie przycisku Auto jest analogiczne do wydania polecenia Auto Levels (Auto-poziomy) z tym, e zastosowane
ustawienia moesz potem dowolnie modyfikowa. Kliknij
przycisk Options (Opcje), aby uzyska dostp do innych
polece typu Auto takich jak Auto Color (Auto-kolor)
jak rwnie dostosowa szczegy dziaania polecenia
Auto Levels (Auto-poziomy).

Widzisz trzy kroplomierze znajdujce si ponad polem


Preview (Podgld)? Wybierz jeden z nich i kliknij w dowolnym miejscu zdjcia. Czarny kroplomierz kalibruje
obraz w taki sposb, e wskazany nim kolor staje si czarny. Kliknicie biaym kroplomierzem sprawia, e wybrany kolor staje si biay; szary za powoduje, e wskazany
punkt zostaje pozbawiony koloru i przeksztacony do
skali szaroci.

Zaznacz pole Preview (Podgld), aby na bieco obserwowa wpyw zmian dokonywanych w omawianym oknie
dialogowym na obraz. Gdy to zrobisz, moesz take korzysta ze skrtw Ctrl++ i Ctrl+, umoliwiajcych
zmian powikszenia obrazu ( ++ oraz + w Mac
OS). Nacinicie spacji powoduje uaktywnienie narzdzia
Hand (Rczka).

Wycz pole Preview (Podgld) w celu sprawdzenia, w jaki sposb


wyglda obraz przed wydaniem polecenia Levels (Poziomy). Opcja
Preview (Podgld) doskonale przydaje si do szybkich porwna typu
przed-i-po.

6. Kliknij przycisk Auto. Kliknij przycisk Auto,


aby zastosowa funkcj Auto Levels (Auto-poziomy). W wyniku tego powiniene uzyska
obraz bardzo podobny do obrazu Auto Color
otrzymanego w 3. punkcie wiczenia. Histogram zostanie rozcignity i wypeni rodkow
cz okna, lecz wartoci numeryczne w polach
Input Levels (Poziomy wejcia) pozostan niezmienione, co zilustrowano na rysunku 2.14.
(Dlaczego tak si dzieje, wyjani w nastpnym
punkcie wiczenia). Podobnie jak poprzednio,
automatyczna kalibracja obrazu nie jest doskonaa, lecz stanowi dobry punkt wyjcia do dalszych prac. Rnica polega
na tym, e za pomoc narzdzi dostpnych w oknie dialogowym Levels (Poziomy) moemy skorygowa automatycznie
obliczon korekcj obrazu.

Rysunek 2.14.

Korekcja poziomu jaskrawoci

lekcja02.indd 55

55

2005-06-09 20:40:48

7. Uaktywnij kana Red (Czerwony). Z listy Channel (Kana) wybierz opcj Red (Czerwony) lub
nacinij Ctrl+1 ( +1 w Mac OS). Zobaczysz histogram kanau koloru czerwonego wraz ze skorygowanymi wartociami w polach Input Levels
(Poziomy wejcia) (rysunek 2.15).
Rysunek 2.15.
PERA

MDROCI

Kliknicie przycisku Auto w punkcie 6. wiczenia spowodowao zmian poziomw wejciowych dla kadego kanau z osobna. Jeli po przeprowadzeniu
zmian histogram dla caego obrazu uleg zmianie (tak jak wida to na rysunku
2.14), to aby zapozna si z numeryczn wartoci wprowadzonych modyfikacji, musisz sprawdzi je osobno dla kadego z kanaw skadowych.

8. Zmie wartoci wejciowe wiate i cieni. Zwr uwag na czarny


i biay suwak w ksztacie trjkta, umieszczone tu pod histogramem (zostay one zakrelone na czerwono na rysunku 2.15). Pooenie suwakw odpowiada wartociom w pierwszym i ostatnim polu
Input Levels (Poziomy wejcia). W omawianym przypadku pooenie
czarnego suwaka informuje, e dowolny piksel o jasnoci wynoszcej
20 lub mniej bdzie potraktowany jako czarny (dotyczy to kanau
koloru czerwonego). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku
suwaka biaego, kady piksel o jasnoci 198 lub wicej bdzie potraktowany jako biay. (Wartoci uzyskane przez Ciebie mog si odrobin rni; przypominam te, e warto 0 oznacza kolor czarny,
za 255 to idealna biel.) Automatycznie obliczone wartoci s w miar poprawne, lepiej jednak odrobin zacieni ograniczony przez
nie przedzia, a tym samym przesun kilka dodatkowych kolorw
w stron czerni lub bieli. Przesu warto w polu poziomu wejciowego czerni z 20 na 30, bieli za ze 198 na 168.
Mwic przesu warto, mam na myli dosowne przesunicie jej za pomoc klawiatury. Brzmi dziwnie, lecz w praktyce okazuje si bardzo wygodne; podwietl warto 20 w pierwszym polu i wcinij Shift+ , aby zwikszy j do 30. Z kolei podwietl warto 198 w trzecim polu i trzykrotnie
skorzystaj ze skrtu Shift+ w celu zmniejszenia jej do 168. Wszystkie te
zmiany pozwol odrobin zabarwi zdjcie na czerwono.

9. Zwiksz warto wejciow dla pcieni. Zwiksz rodkowe pole


w sekcji Input Levels (Poziomy wejcia) do 1,23, zwikszajc
tym samym jaskrawo pcieni dla kanau koloru czerwonego.
W rezultacie powiniene uzyska obraz zbliony do pokazanego
na rysunku 2.16.

56

lekcja02.indd 56

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:49

PERA

MDROCI

Warto w rodkowym polu Input Levels (Poziomy wejcia) oraz odpowiadajce jej pooenie szarego suwaka pod histogramem obliczane s nieco inaczej ni punkt czerni i bieli
obrazu. Ta wyraona w postaci wykadnika
potgi warto nazywana jest te wspczynnikiem gamma, a jej korekta, nawet niewielka, powoduje znacznie wiksz zmian w wygldzie obrazu ni ma to miejsce w przypadku
wartoci dla wiate i cieni. Standardowa warto wynosi 1,00 i oznacza podniesienie liczb
opisujcych barwy do potgi pierwszej, co
oczywicie oznacza brak jakichkolwiek zmian.
Wysze wartoci gamma powoduj rozjanienie pcieni, za wartoci mniejsze od 1,00
ich przyciemnienie.

10. Wybierz kana koloru zielonego. Z listy


Channel (Kana) wybierz opcj Green
(Zielony) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+2 ( +2 w Mac OS).

Rysunek 2.16.

11. Skoryguj cienie, pcienie i wiata.


Zmie wartoci w polach Input Levels
(Poziomy wejcia) na odpowiednio: 36,
1,25 oraz 205. Spowoduje to rozjanienie odcieni w kanale koloru zielonego (rysunek 2.17).
12. Przecz na kana koloru niebieskiego. Z listy Channel (Kana) wybierz
opcj Blue (Niebieski) lub skorzystaj
ze skrtu Ctrl+3 ( +3 w Mac OS).
13. Skoryguj cienie, pcienie i wiata.
Tym razem w pola Input Levels (Poziomy wejcia) wprowad wartoci
50, 1,26 oraz 187. Zmiany dokonane
na skrajnych wartociach cieni i wiate skutkuj przyciemnieniem tych
zakresw tonalnych w kanale koloru
niebieskiego, za do wysoka warto
w polu odpowiadajcym za pcienie
spowoduje do intensywne rozjanienie tego zakresu. W wyniku tego nastpi niewielkie przesunicie kolorw, widoczne szczeglnie dobrze na wiecznie
zielonej rolinnoci w tle zdjcia i ziemi
midzy podkadami torowiska.

Rysunek 2.17.

Korekcja poziomu jaskrawoci

lekcja02.indd 57

57

2005-06-09 20:40:49

W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na podstawie jego przebiegu

W wiecie statystyki histogram to pewien rodzaj wykresu supkowego, w ktrym zarwno


szeroko, jak i wysoko supkw jest zmienna i obrazuje rozkad danych statystycznych.
Wykres w oknie dialogowym Levels (Poziomy) jest nieco prostszy. Histogram skada si
tu bowiem z dokadnie 256 pionowych supkw. Kady z nich odpowiada jednej wartoci
jaskrawoci, poczynajc od czerni (lewy skraj
wykresu) a do bieli (prawy skraj). Wysoko
kadego supka odzwierciedla sumaryczn liczb pikseli o okrelonym stopniu jasnoci w caym obrazku. Takie podejcie pozwala spojrze
na przetwarzany obraz w zupenie inny sposb
moemy skoncentrowa si wycznie na
charakterystyce tonalnej obrazu.
Przyjrzyjmy si histogramowi przedstawionemu poniej. Dla uatwienia podzieliem go
na cztery czci. Jeli wyobrazisz sobie, e
histogram to przekrj przez bardzo strome,
piaszczyste wydmy na pustyni, to okae si, e
jedynie marne 5% caej masy piasku znajduje
si w pierwszej wiartce; a zatem jedynie 5%
wszystkich pikseli skadajcych si na obraz
jest ciemnych. Wysokie usypisko w ostatniej
wiartce stanowi jednak a 25% caej masy
wydm, a zatem jedna czwarta pikseli fotografii

58

lekcja02.indd 58

jest jasna. Obraz opisany takim histogramem


zawiera wic znacznie wicej wiate ni cieni.
Jeden rzut oka na fotografi (grne zdjcie na
nastpnej stronie) potwierdza poprawno histogramu. Zdjcie zawiera zdecydowanie wicej
wiate ni cieni, a rnica jest tak oczywista,
e opisywanie jej za pomoc histogramu moe
wydawa si zbdne. Jednak ten niepozorny
wykres stanowi bardzo przydatny element
podczas pracy z obrazem; moemy dziki niemu dokadnie sprawdzi, gdzie zaczynaj si
najciemniejsze cienie i gdzie kocz najjaniejsze wiata, a take oszacowa rozkad wartoci
w pozostaych zakresach tonalnych obrazu.
Biorc pod uwag wszystko to, co napisaem
wczeniej, mona wyrni kilka sposobw
pracy z histogramem w oknie dialogowym polecenia Levels (Poziomy).

Punkty czerni i bieli. Powrc na chwil


do porwnania z wydmami; przesu czarny suwak pod wykresem a do punktu,
gdzie rozpoczyna si pierwsza z wydm.
Nastpnie przesu biay suwak do punktu, w ktrym koczy si ostatnia wydma
po prawej stronie. (W razie potrzeby rzu
okiem na pomocniczy rysunek poniej).

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:52

Dziki temu najciemniejsze kolory w obrazie stan si czarne, a najjaniejsze zostan przeksztacone w biay kolor, maksymalizujc kontrast obrazu bez szkody
dla szczegowoci cieni i wiate zdjcia.

Obcicie. Postaraj si nie przesuwa zbyt


wielu barw poza punkt czerni lub bieli.
Bezporednim nastpstwem takiego dziaania jest tzw. obcicie, czyli przeksztacenie caych obszarw fotografii w jednolicie czarne bd biae plamy. W przypadku
grafik monochromatycznych taki efekt
moe by interesujcy bd nawet wskazany, jednak w odniesieniu do zdj, w ktrych do zachowania realizmu niezbdne s
pynne gradienty i przejcia tonalne, jest
on nie do przyjcia.
Jeli chcesz sprawdzi, ktre piksele zostan
przesunite poza punkt czerni lub bieli, nacinij
klawisz Alt (Option w Mac OS) podczas przecigania dowolnego z suwakw pod wykresem.
Przesu czarny trjkt i przyjrzyj si podgldowi
na zdjciu obcite zostan wszystkie piksele
wywietlone w kolorze czarnym lub dowolnym,
innym ni biay (ilustruje to przykad na samym
dole strony). Podczas przesuwania biaego trjkta obcite zostan wszystkie te piksele, ktre
nie zostan wywietlone w kolorze czarnym.

Zrwnowaenie histogramu wspczynnikiem gamma. Zmieniajc pooenie


rodkowego szarego suwaka sprbuj po-

traktowa go jako rodek cikoci obrazu. Wyobra sobie, e musisz zrwnoway mas piasku, (ktrej przekrj stanowi
histogram) usypan na gigantycznej hutawce-rwnowani podpartej szarym trjktem suwaka pod wykresem. Poprawne
ustawienie wartoci gamma oznacza rwnomierny rozkad wartoci wzdu caego
spektrum tonalnego obrazu, co zazwyczaj
przekada si na najbardziej naturalny wygld zdjcia.
Pamitaj, e podane tutaj informacje stanowi
jedynie oglne wskazwki dotyczce korzystania z histogramu, nie s sztywnymi reguami postpowania. Obcicie kolorw moe
niekiedy zaowocowa interesujcymi efektami
graficznymi: bardzo ciemny, wytumiony obraz moe na przykad stanowi doskonae to
dla biaych napisw. Moim celem jest przedstawienie niezbdnych informacji, ktre mog
uatwi i przyspieszy prac, jednak w adnej
mierze nie chciabym ogranicza Twojej kreatywnoci.

W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na podstawie jego przebiegu

lekcja02.indd 59

59

2005-06-09 20:40:54

14. Przecz na widok RGB. Z listy


Channel (Kana) wybierz opcj
RGB lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+~ ( +~ w Mac OS). Klawisz
tyldy (~) znajduje si po lewej stronie klawisza 1.
15. Zwiksz warto gamma. Wska pole
z wartoci gamma (jeli warto ta
bya podwietlona podczas pracy
z kanaem koloru niebieskiego, to
nie trzeba tego robi, pole to pozostanie bowiem aktywne). Nastpnie
wcinij dwukrotnie kombinacj klawiszy Shift+ , aby zwikszy warto parametru gamma do 1,2. Spowoduje to rozjanienie pcieni we
wszystkich kanaach koloru zdjcia
(rysunek 2.18).
Rysunek 2.18.
PERA

MDROCI

Opisane zwikszenie wartoci gamma na wikszoci monitorw PC


bdzie wygldao bardzo dobrze, jednak w przypadku systemw
Mac OS opisana zmiana moe wydawa si zbyt intensywna, poniewa fotografia stanie si wyblaka i zbyt jasna. Jeli faktycznie tak
si zdarzy, zmniejsz warto gamma do 1,1 lub nawet 1,0.

16. Kliknij przycisk OK. Moesz te nacisn klawisz Enter lub Return w celu zatwierdzenia zmian i zamknicia
okna dialogowego Levels (Poziomy).
Otrzymany obraz jest znacznie janiejszy ni oryginalna fotografia, w szczeglnoci pcienie obrazu. Jedn z wad rozjaniania pcieni jest nieznaczny spadek nasycenia barw
zdjcia. Na szczcie za pomoc polecenia Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie) moesz z powodzeniem tchn nowe ycie w wyblake barwy napisz o tym w nastpnym punkcie
wiczenia.

60

lekcja02.indd 60

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:40:58

17. Wydaj polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/Barwa/Nasycenie) lub
skorzystaj ze skrtu Ctrl+U ( +U w
Mac OS). Polecenie Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie) umoliwia zwikszenie intensywnoci barw obrazu; poznasz je bliej podczas naszej trzeciej
lekcji, w wiczeniu Barwa i odcie na
stronie 87.
18. Zwiksz warto parametru Saturation (Nasycenie). Nacinij klawisz Tab,
aby wskaza pole parametru Saturation
(Nasycenie). Nastpnie trzykrotnie
wcinij kombinacj Shift+ , aby zwikszy warto tego parametru do +30
procent. Nastpnie zatwierd zmian
przyciskiem OK bd klawiszem Enter
lub Return. Lekko wypowiay jeszcze
przed chwil obraz nabra kolorytu (rysunek 2.19).
Jak wida, zdjcie, ktre naleaoby praktycznie spisa na straty, udao si w niezwyky sposb przywrci do ycia! Pewnie zastanawiasz si, jakim cudem doszedem do wszystkich tych wartoci liczbowych, ktre
wpisae w pola rnych parametrw w oknie Levels (Poziomy). Odpowied jest prosta metod prb i bdw. Spdziem znacznie wicej czasu na eksperymentach i dobieraniu
odpowiednich wartoci do poszczeglnych kanaw koloru,
ni wskazywaaby na to dugo zamieszczonego tutaj wiczenia. Pracujc z wasnymi fotografiami przekonasz si, e
niejednokrotnie jest to jedyny sposb na osignicie zamierzonych rezultatw. Nie obawiaj si eksperymentowa, jeeli
bdziesz korzysta z podgldu zmian (zaznaczywszy pole
Preview (Podgld)), zawsze bdziesz mg przyjrze si efektom kadej z wprowadzonych korekt i modyfikacji przed jej
zatwierdzeniem.

Rysunek 2.19.

Przyznam po cichu, e po nabraniu dowiadczenia, czas powicony na eksperymenty znacznie si skraca. Powrmy na
przykad do 11. punktu zakoczonego wanie wiczenia; nie
miaem pojcia, e waciwa warto wejciowa dla cieni ma
wynosi akurat 36, jednak moja intuicja od pocztku podpowiadaa mi bardzo zblion do tej liczby warto. Sztuczka
polega na dobrym czytaniu i wyciganiu wnioskw z ksztatu
histogramu, o czym napisaem szerzej w ramce o jake trafnym tytule W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na podstawie jego przebiegu na stronie 58.
Korekcja poziomu jaskrawoci

lekcja02.indd 61

61

2005-06-09 20:40:59

Retusz za pomoc
polecenia Curves (Krzywe)
Generalnie polecenia z grupy Auto oraz polecenie Levels (Poziomy) spisuj si najlepiej, jeli chcesz zwikszy oglny kontrast zdjcia i przyciemni lub rozjani
pcienie. Znacznie trudniej jest za ich pomoc zmniejszy nadmierny kontrast obrazu. Z czego w takim razie naley skorzysta, jeli chcemy na przykad lekko
przyciemni niektre z wiate czy rzuci nieco blasku
na zbyt gbokie cienie? Do takich zabiegw potrzebujemy narzdzia znacznie bardziej wyrafinowanego ni
polecenie posugujce si prostym podziaem na trzy
zakresy tonalne: cienie, pcienie i wiata. Musimy bowiem podzieli cienie i wiata na bardziej precyzyjne
skadowe, innymi sowy, zdefiniowa wasny podzia
obrazu na zakresy tonalne.
Zadanie, ktre opisaem przed
chwil, mona zrealizowa
za pomoc polecenia Curves
(Krzywe). Umoliwia ono
zdefiniowanie i edycj tuzina, a nawet wicej punktw
kontrolnych na skali jasnoci.
Moesz te ograniczy si do
trzech lub czterech, lecz nawet
wwczas elastyczno posugiwania si nimi jest duo wiksza ni w przypadku polecenia
Levels (Poziomy). Ju za chwil
przekonasz si, e polecenie to
nie ma wasnego histogramu,
jednak dziki nowej palecie
o nazwie Histogram, dostpnej
w Photoshopie CS, nie stanowi
to ju wikszego problemu.

Rysunek 2.20.

1. Otwrz plik z fotografi. Otwrz zdjcie


o nazwie Constitution.jpg, umieszczone
w folderze Lekcja 02. Fotografia ta zostaa
zrobiona tym samym Olympusem C-5050, o ktrym pisaem w poprzednim wiczeniu, z tyme
jeszcze przed upadkiem. Przedstawia ona (rysunek
2.20) zacumowany aglowiec i wygldaaby cakiem
niele, gdyby nie to, e jaskrawe wiato soneczne
nadao jej zbyt intensywny kontrast: olinowanie
i burty statku wyszy bardzo ciemne, a ich szczegy
s sabo widoczne. Myl, e moemy to zmieni.

62

lekcja02.indd 62

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:00

2. Otwrz palet Histogram. Wydaj polecenie Window/Histogram (Okno/Histogram), aby wywietli niepozorn palet
o nazwie Histogram. Zbyt niepozorn,
powiedziabym nawet. Dopasowana do
szerokoci innych palet, paleta Histogram pozwala zobaczy najwyej trzy
czwarte spord wszystkich 256 supkw
wykresu. To nie wystarczy do naszych
zastosowa. Kliknij przycisk ze strzak
w prawym grnym rogu palety i wydaj
polecenie Expanded View (Widok rozszerzony) w sposb pokazany na rysunku
2.21. Teraz wielko histogramu odpowiada wykresowi znanemu ju z okna
dialogowego polecenia Levels (Poziomy).
3. Odwie wykres. Najprawdopodobniej
w prawym grnym rogu histogramu wywietlona bdzie maa ikonka ostrzeenia
( ), ktra oznacza, e ogldany wykres
zbudowany zosta na podstawie danych
o obrazie, znajdujcych si w pamici
podrcznej programu. Przechowywanie
danych w pamici podrcznej zwiksza
wydajno dziaania Photoshopa, lecz
tworzone na podstawie nieaktualnych
informacji wykresy mog zmyli Ci
podczas wprowadzania poprawek do charakterystyki tonalnej zdjcia. Kliknicie
ikonki z wykrzyknikiem lub z symbolem podwjnych strzaek , opisanych
jako Uncached Refresh (Odwie bez buforowania), umoliwia wygenerowanie nowego wykresu na podstawie aktualnych
danych (rysunek 2.22).
4. Wywietl wszystkie kanay kolorw. Jeli
stae si maniakiem histogramw (nawet
jeli nie, to na potrzeby tego wiczenia
sprbuj si powici), wywietl histogramy osobno dla kadego z kanaw koloru.
W tym celu wydaj polecenie All Channels
View (Widok wszystkich kanaw) z podrcznego menu palety Histogram. Nastpnie zaznacz opcj Show Channels in Color
(Poka kanay w kolorze) (rysunek 2.23).
W rezultacie wywietlony zostanie zestaw
kolorowych histogramw, ktry moesz
obserwowa podczas pracy z obrazem.

Rysunek 2.21.

Rysunek 2.22.

Rysunek 2.23.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

lekcja02.indd 63

63

2005-06-09 20:41:02

Paleta Histogram w penym wymiarze moe przesania a


trzy znajdujce si poniej palety. Jeli brakuje Ci miejsca na
ekranie, kliknij zakadk palety Navigator (Nawigator) bd
Info (palety te s domylnie zgrupowane), a program natychmiast ukryje ca palet Histogram i odsoni zabran przez ni
cz ekranu. To wietny sposb na zaoszczdzenie miejsca
za kadym razem, gdy nie bdziesz potrzebowa podgldu histogramw przez dusz chwil. Na potrzeby tego wiczenia
pozostawmy palet Histogram rozwinit, kliknij wic ponownie jej zakadk przed przystpieniem do pracy.

5. Wydaj polecenie Curves (Krzywe). Wydaj polecenie


Image/Adjustments/Curves (Obrazek/Dopasuj/Krzywe) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+M ( +M w Mac
OS). Widoczne na rysunku 2.24 okno dialogowe polecenia Curves (Krzywe) zawiera wiele spord opcji
dostpnych take w oknie Levels (Poziomy), wczajc w to rozwijane menu Channels (Kanay), przyciski
Load (Wczytaj), Save (Zapisz), Auto i Options (Opcje),
kroplomierze, a take pole wczania podgldu Preview
(Podgld). (Opis dziaania tych narzdzi znajdziesz w 5.
punkcie wiczenia Korekcja poziomu jaskrawoci na
stronie 54). Istniej te jednak istotne rnice:

Gwnym elementem okna dialogowego Curves


(Krzywe) jest wykres jaskrawoci, na ktrym widnieje edytowalna krzywa noszca nazw krzywej
jaskrawoci. Krzywa ta odzwierciedla wszystkie
wartoci tonalne obrazu, poczwszy od czerni (w lewym dolnym rogu) do bieli (w prawym
grnym). Kliknij w dowolnym miejscu krzywej
w celu dodania punktu kontrolnego, ktry mona nastpnie przecign, rozjaniajc bd przyciemniajc wskazany zakres tonalny obrazu.

Gdy kursor znajduje si ponad obszarem wykresu, pola Input (Wejcie) i Output (Wyjcie) wywietlaj jego wsprzdne: pole Input (Wejcie)
okrela pocztkow jaskrawo koloru, za Output (Wyjcie) wywietla zmienion warto, ktra
zostanie zatwierdzona po klikniciu przycisku
OK. Podobnie jak w oknie dialogowym Levels
(Poziomy), jaskrawo w obrazie RGB okrelana
jest wartociami z przedziau od 0 do 255.

Na prawo od wartoci Input (Wejcie) i Output


(Wyjcie) znajduj si dwa narzdzia suce do
edycji krzywej jaskrawoci obrazu. Pierwsze

Rysunek 2.24.

64

lekcja02.indd 64

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:03

z nich to edytor punktw kontrolnych. Klikajc tym narzdziem w pobliu wykresu, spowodujemy dodanie punktu kontrolnego krzywej. Nastpnie mona zmodyfikowa jego pooenie, zmieniajc przebieg krzywej w dany sposb. Drugie
narzdzie, owek, umoliwia krelenie krzywej odrcznie.
Jeli wygld krzywej znacznie odbiega od Twoich oczekiwa,
moesz zmieni narzdzie na owek i szybko, odrcznie nada
jej waciwy przebieg.
Przycisk Smooth (Wygad), dostpny wycznie w narzdziu Pencil (Owek), umoliwia wygadzanie ostrych kantw na wykresie krzywej jaskrawoci. Opcja ta przydaje si szczeglnie wwczas, gdy do krelenia
wykresu wykorzystamy take klawisz Shift. W poczeniu z owkiem
pozwala on kreli proste odcinki wykresu, czyli innymi sowy, rysowa
lini aman. Jeli pojedyncze kliknicie przycisku Smooth (Wygad) nie
zaatwi sprawy, kliknij go tyle razy, ile uznasz za stosowne.

Mamy za sob wprowadzenie teoretyczne,


sprawdmy zatem, jak spisuje si omawiana
opcja w praktyce.
6. Powiksz okno z wykresem. Kliknij przycisk znajdujcy si w prawym dolnym rogu
okna dialogowego Curves (Krzywe), aby
powikszy obszar wykresu do kwadratu
o boku 256 pikseli (rysunek 2.25). Powikszony wykres uatwia bardziej precyzyjne
krelenie punktw i zmian ich pooenia.
Moesz rwnie zwikszy liczb linii siatki; w tym
celu nacinij klawisz Alt (Option w Mac OS) i kliknij w obszarze wykresu. Siatka 44 zostanie
zastpiona bardziej precyzyjn siatk 1010,
widoczn na rysunku 2.25. Ponowne kliknicie
z przytrzymaniem klawisza Alt spowoduje powrt
do standardowej siatki wykresu.

Rysunek 2.25.

7. Znajd docelowy zakres tonalny. Jeeli chcesz okreli zakres


tonalny, ktry zamierzasz zmieni, wska kursorem myszy
odpowiednie miejsce na zdjciu i kliknij. Na wykresie jaskrawoci pojawi si niewielkie kko, ktre bdzie zmienia swoje
pooenie podczas przecigania kursora myszy w rne miejsca fotografii. W ten sposb moesz zlokalizowa na wykresie
wsprzdne barw, ktrych jaskrawo powiniene zmieni. Na
przykad jasny bkit nieba plasuje si na wykresie midzy wartociami 160 a 190, za cienie wzdu burty statku zawieraj si
w przedziale midzy 10 a 60. Mechanizm ten umoliwia szybkie
zorientowanie si w zasigu poszczeglnych zakresw tonalnych na zdjciu.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

lekcja02.indd 65

65

2005-06-09 20:41:03

8. Zdefiniuj nowe punkty na wykresie. Zorientowae si ju,


w jaki sposb mniej wicej
wyglda charakterystyka tonalna
obrazu, czas powrci do opcji
w oknie dialogowym Curves
(Krzywe) i skorygowa przebieg
krzywej jaskrawoci. Pierwszym
krokiem podczas modyfikacji
przebiegu krzywej jest dodanie
punktu kontrolnego. Taki punkt
moesz doda, klikajc w dowolnym miejscu w pobliu biecego wykresu (na pocztku ma on
posta ukonej linii prostej), jednak znacznie lepsz metod jest
pobranie wsprzdnych punktw wprost ze zdjcia.

Rysunek 2.26.

W tym celu naley wcisn klawisz Ctrl ( w Mac OS) i klikn w oknie
z obrazem. W przypadku naszego zdjcia najlepiej bdzie klikn w dowolnym, jasnym miejscu na niebie (na rysunku 2.26 miejsce takie zostao
oznaczone tym kkiem) oraz gdzie wzdu burty statku, tam gdzie jest
ona najciemniejsza (czerwone kko na rysunku). Na wykresie powinny
pojawi si dwa punkty kontrolne umieszczone tu przy jego przeciwnych
kocach; punkty te dobrze oddaj rozkad wiate i cieni na fotografii.

9. Zmie wartoci w polu Output


(Wyjcie). W celu rozjanienia
cieni przecignij nieznacznie
pierwszy punkt w gr. Drugi
za bardzo nieznacznie przesu
w d spowoduje to subtelne
przyciemnienie nieba. Obserwuj
jednoczenie liczby wywietlane
w polach Input (Wejcie) i Output
(Wyjcie). Jeli chcesz uzyska
efekt przedstawiony na rysunku
2.27, wprowad w nich rcznie
nastpujce wartoci:

Rysunek 2.27.

66

lekcja02.indd 66

Dla punktu pierwszego


w polu Input (Wejcie) wpisz
53, w polu Output (Wyjcie)
za 83.

Dla punktu drugiego w polu Input (Wejcie) wprowad


176, w polu Output (Wyjcie)
za 170.

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:03

Kilka prostych sztuczek mone znacznie uatwi edycj punktw kontrolnych na wykresie. Po pierwsze,
moesz uaktywni dowolny punkt za pomoc klawiatury. Nacinij Ctrl+Tab (Control+Tab w systemie
Mac OS), aby wybra kolejny lub Ctrl+Shift+Tab
w celu wybrania poprzedniego punktu na wykresie.
Korzystajc ze strzaek, moesz przesuwa wybrany
punkt kontrolny; kade wcinicie klawisza strzaki
spowoduje zmian jego pooenia o 1. Jeli dodatkowo naciniesz klawisz Shift, zostanie on przesunity
o 10. Klawisze strzaek i powoduj zmian wartoci parametru Output (Wyjcie), za klawisze
zmian parametru Input (Wejcie).

10. Zaktualizuj przebieg histogramw. Zwr


uwag, e wykresy na palecie Histogram zmieniaj swj przebieg, ilustrujc biece zmiany w obrazie. Przebieg histogramu sprzed
wydania polecenia Curves (Krzywe) zostaje
rozjaniony i wywietlony jest w tle, za na
pierwszym planie rysowany jest aktualny wykres dla caego obrazu oraz poszczeglnych
skadowych RGB (rysunek 2.28). Jedyny minus polega na tym, e po wydaniu polecenia
Curves (Krzywe), Photoshop nanosi wszelkie
zmiany na podstawie informacji znajdujcych
si w pamici podrcznej. Moesz jednak
w kadej chwili wymusi odwieenie danych
o obrazie, klikajc ikon z wykrzyknikiem
bd przycisk w ksztacie podwjnej strzaki
, znajdujcy si na palecie Histogram.
11. Przecz na kana koloru niebieskiego. Po wprowadzeniu poprawek kontrast i jasno zdjcia
ulegy korzystnej zmianie. Nadal jednak wida
wyran przewag koloru niebieskiego, o czym
mona zreszt atwo przekona si, ogldajc
histogram kanau niebieskiego na palecie Histogram (wysokie wartoci po prawej stronie wykresu oznaczaj, e kana danego koloru jest intensywny i moe zdominowa charakterystyk
barwn zdjcia, za wykres, ktrego najwysze
wartoci zostay zgrupowane po stronie lewej,
wskazuje na nieznaczny udzia danego koloru
w obrazie). Jeli chcesz edytowa kana koloru
niebieskiego niezalenie od pozostaych kanaw obrazu, wybierz opcj Blue (Niebieski) z listy Channel (Kanay) w oknie dialogowym Curves (Krzywe) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+3 (
+3 w Mac OS).

Rysunek 2.28.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

lekcja02.indd 67

67

2005-06-09 20:41:05

12. Dodaj trzy nowe punkty na wykresie. Zdefiniujemy teraz trzy


punkty na wykresie jaskrawoci
kanau niebieskiego, ktre pozwol nam ograniczy jego dominujc rol w wygldzie fotografii (ich pooenie moesz
sprawdzi na rysunku 2.29):
Pole Input (Wejcie): 128, pole
Output (Wyjcie): 128. Pooenie tego punktu nie zmienia
przebiegu wykresu, stanowi
on jedynie punkt zaczepienia
krzywej na wykresie. W przyblieniu mona okreli jego
rol jako nieruchomego
punktu przegicia, wzgldem ktrego mona zmienia
przebieg krzywej.

Rysunek 2.29.

Pole Input (Wejcie): 230, pole Output (Wyjcie): 215. Punkt


ten pozwoli nam nieco pogbi zbyt jasny bkit nieba.

Pole Input (Wejcie): 245, pole Output (Wyjcie): 235. Ten


punkt pozwoli uzyska nieco agodniejszy przebieg krzywej, zapewniajcy agodniejsze przejcia tonalne w obrbie
wiate obrazu.

13. Zapisz zmiany. Kliknij przycisk OK lub zatwierd zmiany klawiszem


Enter bd Return i zamknij okno dialogowe Curves (Krzywe).
Kontrast fotografii uleg teraz znacznej poprawie, jasne fragmenty fotografii w szczeglnoci niebo zostay lepiej nasycone,
za cienie obrazu stay si bardziej szczegowe, co wida przede
wszystkim na ocienionej burcie statku. Jeli chcesz porwna
biecy i oryginalny wygld zdjcia, nacinij raz bd kilka razy
klawisze Ctrl+Z ( +Z). Wyglda na to, e dalimy sobie rad
z korekcj charakterystyki tonalnej, odbyo si to jednak kosztem nieznacznego wypowienia barw. Najprostszym sposobem
zaradzenia temu jest zastosowanie polecenia Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie).
14. Wywietl okno dialogowe Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie).
Wydaj polecenie Image/Adjustments/Hue/Saturation (Obrazek/
Dopasuj/Barwa/Nasycenie) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+U (
+U w systemie Mac OS).
15. Skoryguj wartoci parametrw Hue (Barwa) i Saturation (Nasycenie). Kliknij w polu zawierajcym warto parametru Hue
(Barwa) i nacinij kombinacj Shift+ , aby zmniejszy warto
tego parametru do 10 stopni. Spowoduje to przesunicie nieznacznie purpurowych odcieni nieba do bardziej naturalnego

68

lekcja02.indd 68

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:06

bkitu (rysunek 2.30). Nacinij


klawisz Tab w celu podwietlenia pola parametru Saturation (Nasycenie) i dwukrotnie
skorzystaj ze skrtu Shift+ ,
aby zwikszy jego warto do
+20%. Kliknij przycisk OK.
Na rysunku 2.31 przedstawiono porwnanie midzy zdjciem sprzed retuszu i po nim. Zgoda, zmiana nie jest
a tak widoczna, jak w poprzednim
wiczeniu, lecz pamitajmy, e diabe
tkwi w szczegach, a zaawansowane narzdzia mog suy do takich
wanie, subtelnych poprawek. Do
narzdzi z grupy zaawansowanych
mona z pewnoci zaliczy polecenie Curves (Krzywe), ktre wraz ze
swym wyszukanym algorytmem opierajcym si na dowolnie
modyfikowalnym przebiegu krzywej, moe suy do najdelikatniejszych nawet korekt jasnoci i kontrastu. Szczegy cieni na zdjciu po retuszu s bardziej czytelne, niebo nie sprawia tak przytaczajcego wraenia jak na oryginalnym zdjciu,
a caa fotografia zyskaa na naturalnoci. Oczywicie, jest to
tylko mj subiektywny osd, ale podejrzewam, e wikszo
ludzi uznaaby tak poprawk za korzystn.

Fotograa wykonana Olympusem C-5050


przed retuszem

Rysunek 2.30.

Ta sama fotograa po retuszu za pomoc polece


Curves (Krzywe) oraz Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)

Rysunek 2.31.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

lekcja02.indd 69

69

2005-06-09 20:41:07

Niwelowanie efektw
lampy byskowej
i tylnego owietlenia
Fotografia to sztuka owietlania, a dokadniej wszystko zaley od tego, w jaki sposb
wiato odbije si od okrelonej powierzchni
i wpadnie do obiektywu aparatu. Jeli wic zawiedzie owietlenie, to i nasze ujcie nie bdzie
naleao do najlepszych. Jednym z klasycznych
bdw popenianych podczas fotografowania
jest sytuacja, w ktrej gwny obiekt zdjcia
jest owietlony od tyu. Cie padajcy wwczas
na pierwszy plan ujcia moe skutecznie zniszczy nasz kompozycj. Kady fotografik wie,
e owietlenie tylne mona w pewnym stopniu
zrwnoway, dziki wykorzystaniu lampy byskowej, lecz nawet najlepszym zdarza si o tym
zapomnie. Pozostaje te kwestia zastosowania tanich, kiepskich lamp byskowych, ktre
w sabych warunkach owietleniowych potrafi
do mocno zachwia rwnowag kompozycji,
poniewa pierwszy plan ujcia jest nienaturalnie
jasno owietlony, za drugi plan i to spowite s
w niemal nieprzeniknion czer.
Rysunek 2.32.

Niezalenie od tego, czy zdjcie jest przewietlone, czy te niedowietlone, lekarstwem na


trapice je bolczki jest polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato). Jest to jednoczenie jedna
z nowych funkcji Photoshopa CS, ktra potrafi
w magiczny wrcz sposb odzyska informacje
ukryte w cieniach i wiatach fotografii, zachowujc przy tym stosunkowo pynne i agodne
przejcia midzy poszczeglnymi zakresami tonalnymi obrazka. Oto gotowy przepis:
1. Otwrz plik z fotografi.
Otwrz plik Roman at feed.jpg
znajdujcy si w folderze o nazwie Lekcja 02. Fotografia ta zostaa wykonana w ciemnym pomieszczeniu przy
uyciu taniej lampy byskowej i jest niemal
cakowicie pozbawiona drugiego planu.
Trudno powiedzie cokolwiek o wystroju
wntrza w tle rwnie dobrze zdjcie takie mogoby zosta zrobione nie w drogiej
restauracji, a w toalecie (rysunek 2.32).

70

lekcja02.indd 70

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:10

Rysunek 2.33.

2. Otwrz palet Histogram. Wydaj polecenie Window/Histogram (Okno/Histogram), aby wywietli palet Histogram.
(Jeli paleta ta bya ju wczeniej otwarta,
to ponowne wydanie tego polecenia spowoduje jej ukrycie. W takim przypadku
bdziesz musia wyda je raz jeszcze).
3. Ukryj kanay kolorw. W odrnieniu
od polece Levels (Poziomy) i Curves
(Krzywe), polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato) nie rozdziela poszczeglnych kanaw obrazu. W tym
przypadku Photoshop zastosuje nasze
poprawki do wszystkich kanaw jednoczenie, nie trzeba wic trwoni cennego miejsca na ekranie na potrjne histogramy. Kliknij przycisk ze strzak
znajdujcy si w prawym grnym rogu
palety Histogram i kliknij opcj Expanded View (Widok rozszerzony) dostpn
w podrcznym menu palety. Na ekranie
pozostanie tylko jeden, duy histogram
(rysunek 2.33).
4. Wydaj polecenie Shadow/Highlight
(Cie/wiato). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Shadow/Hightlight (Obrazek/Dopasuj/Cie/wiato).
Okno
dialogowe Shadow/Highlight (Cie/
wiato), ktre si pojawi, zawiera dwa
suwaki. Suwak Shadow (Cie) umoliwia rozjanienie cieni, za suwak Highlights (wiato) przyciemnienie wiate
zdjcia (rysunek 2.34).

Rysunek 2.34.

Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

lekcja02.indd 71

71

2005-06-09 20:41:11

5. Skoryguj cienie i wiata obrazu. Standardowe ustawienia dostpne w oknie Shadow/Highlight (Cie/wiato) s nieco zbyt
agresywne, jeli chodzi o rozjanianie cieni,
i nieco zbyt zachowawcze pod wzgldem
przyciemniania wiate. Skoryguj warto parametru Amount (Warto) dla cieni do 30%,
za warto parametru Amount (Warto) dla
wiate zwiksz do 10% (rysunek 2.35).
6. Wcz zaawansowane opcje korekcji. Okno
dialogowe polecenia Shadow/Highlight
(Cie/wiato) wydaje si nieco ubogie,
szczeglnie w porwnaniu z narzdziami,
takimi jak Levels (Poziomy) czy Curves
(Krzywe), lecz pod t skromn powierzchownoci kryje si prawdziwy lwi pazur.
Pazur w wysuwamy przez zaznaczenie
pola Show More Options (Poka wicej opcji)
w dolnej czci okna; wwczas naszym
oczom ukazuje si wypenione suwakami
okno widoczne na rysunku 2.36.
Rysunek 2.35.

7. Zwiksz warto parametrw Radius (Promie). Algorytmy dziaania funkcji Shadow/Highlight (Cie/wiato) bardziej przypominaj dziaanie filtrw omwionych
w lekcji 8. O poprawianiu ostroci ni narzdzia typu Levels (Poziomy) i Curves
(Krzywe). (Rzeczywicie cz kodu odpowiedzialnego za dziaanie funkcji Shadow/
Highlight (Cie/wiato) oparta jest o algorytmy filtra High Pass (Grnoprzepustowy),
omwionego w ramce Jak wyostrzy przez rozmycie? na stronie 306). Oznacza to,
e polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato), poza przypisanymi do funkcjami,
powoduje take nieznaczne wyostrzenie obrazu. W celu zagodzenia tego efektu zwiksz
warto obydwu parametrw Radius (Promie) jeden znajduje si w sekcji Shadows
(Cienie), drugi za w sekcji Highlights (wiata) do 100 pikseli. Dua warto parametru
Radius (Promie) powoduje rozproszenie
efektu, a co si z tym wie, pozwala uzyska
najagodniejsze moliwe przejcia tonalne
midzy trjk naszych dobrych znajomych:
wiatami, cieniami i pcieniami.
8. Zmie wartoci parametrw Tonal Width
(Szeroko tonalna). Dwa suwaki Tonal
Width (Szeroko tonalna) reguluj szeroko zakresu tonalnego dla cieni i wiate,
a mwic prociej decyduj, jak szerokie
spektrum odcieni bdzie potraktowane jako
cienie oraz jako wiata.
Rysunek 2.36.
72

lekcja02.indd 72

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:12

Dua cz naszej fotografii jest wypeniona


cieniami, a jedynie niewielkie jej fragmenty wiatami, dlatego naszym zadaniem
bdzie zawenie zakresu tych pierwszych
i rozszerzenie tych drugich. Zmniejsz wic
warto parametru Tonal Width (Szeroko
tonalna) w sekcji Shadows (Cienie) do 40%,
za warto analogicznego parametru w sekcji Highlights (wiata) zwiksz do 70%.

Rysunek 2.37.

9. Rozjanij cienie. Poniewa ograniczylimy


cienie przez zmniejszenie szerokoci ich
zakresu tonalnego i zwikszenie wartoci
parametru Radius (Promie), to moemy
swobodnie zwikszy warto parametru
Amount (Warto), nieznacznie je rozjaniajc. Zmie zatem warto w polu
Amount (Warto) sekcji Shadows (Cienie)
z 30% do 70%.

10. Zmniejsz warto parametru Color Correction (Korekta koloru). Podobnie jak
parametr Saturation (Nasycenie) w oknie dialogowym Hue/Saturation (Barwa/
Nasycenie) (patrz punkt 18. na stronie 61), suwak Color Correction (Korekta
koloru) umoliwia dostosowanie nasycenia barw. Poniewa kolorystyka tego
zdjcia jest nieco zbyt intensywna, zmniejsz warto tego parametru do +10.
Pozostaw wartoci innych parametrw w sekcji Adjustments (Dopasowanie)
bez zmian. Na rysunku 2.37 przedstawiono okno dialogowe Shadow/Highlight
(Cie/wiato) z kocowymi wartociami, zastosowanymi w tym wiczeniu.
11. Zapisz dokonane zmiany. Kliknij przycisk
OK lub nacinij klawisz Enter lub Return,
aby zatwierdzi wprowadzone zmiany i zamknij okno dialogowe Shadow/Highlight
(Cie/wiato).
Rezultat widoczny na rysunku 2.38 jest daleki od
ideau. Oczywicie tak drastyczne zmiany w jasnoci obrazu nie pozostan bez wpywu na zaszumienie zdjcia czy przesadne uwypuklenie faktury przedmiotw, nawet jeli zaprzgniemy do
pracy tak elastyczn i zaawansowan funkcj, jak
Shadow/Highlight (Cie/wiato). Tym niemniej
ekspozycja zdjcia ulega znacznej poprawie,
dziki czemu mona dostrzec takie szczegy na
obrusie czy oryginalnym kostiumie mczyzny,
ktre przed retuszem skryway si pod niemal
jednolitymi, ciemnymi plamami. Podsumowujc,
funkcja Shadow/Highlight (Cie/wiato) to najdoskonalsze zintegrowane narzdzie do korygowania nadmiernie kontrastowych fotografii, jakie
oferuje program hotoshop.

Rysunek 2.38.

Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

lekcja02.indd 73

73

2005-06-09 20:41:13

PODSUMOWANIE WIADOMOCI
Pocz pojcia z ponumerowanej listy po lewej stronie z odpowiednimi opisami z kolumny po
stronie prawej. Prawidowe odpowiedzi wydrukowane do gry nogami znajdziesz na samym
dole strony.

Najwaniejsze pojcia Opisy


1. wiata, cienie
i pcienie
2. Czerwony,
zielony i niebieski
3. Kana koloru
4. Auto Levels
(Auto-poziomy)
5. Auto Contrast
(Auto-kontrast)
6. Auto Color
(Auto-kolor)
7. Apply Image
(Zastosuj obrazek)
8. Levels (Poziomy)
9. Histogram
10. Warto gamma
11. Curves (Krzywe)
12. Shadow/Highlight
(Cie/wiato)

A. Polecenie to automatycznie koryguje wygld wiate i cieni osobno


dla kadego kanau koloru. Efektem ubocznym jest stosunkowo
czsta zmiana charakterystyki barwnej obrazu.
B. Trzy zakresy jaskrawoci, ktre mona niezalenie edytowa
za pomoc polecenia Levels (Poziomy).
C. Ta nowa funkcja w programie Photoshop CS umoliwiajca
przyciemnienie wiate i rozjanienie cieni dokadnie to, czego
potrzebujesz podczas retuszowania fotografii robionych przy
uyciu kiepskiej lampy byskowej.
D. Najlepsze narzdzie do rcznego korygowania jaskrawoci
i zwikszania kontrastu obrazu z uwzgldnieniem podziau
na kanay kolorw.
E. Wspczynnik ten, wyraony w postaci wykadnika potgi,
zwielokrotnia jaskrawo obrazu, rozjaniajc lub przyciemniajc
zakres pcieni.
F. Polecenie to zarwno poprawia, jak i neutralizuje cienie, pcienie
i wiata obrazu, co czyni z niego najbardziej przydatn funkcj
automatycznej korekcji charakterystyki tonalnej zdjcia.
G. Wykres supkowy, ktry odzwierciedla sumaryczny rozkad
wartoci tonalnych obrazu.
H. Polecenie to powoduje automatyczn korekcj cieni i wiate,
bez naruszania rwnowagi barwnej obrazka.
I. Niezaleny obraz w skali szaroci, ktremu Photoshop nadaje
okrelon barw, a nastpnie miesza z innymi, podobnymi
obrazami, w wyniku czego powstaje widoczny na ekranie,
penokolorowy obrazek.
J. Jedyne narzdzie, ktre umoliwia wskazanie okrelonego
koloru na zdjciu, a nastpnie rozjanienie go lub
przyciemnienie; polecenie to doskonale nadaje si do
zmniejszania kontrastu fotografii.
K. Trzy podstawowe kolory wiata, ich mieszanie umoliwia
uzyskanie dowolnej barwy widzialnej.
L. Polecenie umoliwiajce poczenie dwch otwartych
w Photoshopie obrazw, w szczeglnoci przydaje si ono
do scalenia rnych wersji fotografii po retuszu.

Odpowiedzi
1B, 2K, 3I, 4A, 5H, 6F, 7L, 8D, 9G, 10E, 11J, 12C
74

lekcja02.indd 74

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

2005-06-09 20:41:15