You are on page 1of 58

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Photoshop CS/CS PL.


Biblia
Autor: Deke McClelland
Tumaczenie: Micha Dadan
ISBN: 83-7361-646-2
Tytu oryginau: Photoshop CS Bible
Format: B5, stron: 1032 + 24 strony kolorowej wkadki
Poznaj tajniki najnowszej wersji Photoshopa
Wykorzystaj nowe narzdzia do retuszu zdj cyfrowych
Naucz si stosowa nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS
Photoshop od dawna cieszy si zasuon saw i uznaniem w wiecie grafikw
i projektantw, a ostatnio rwnie fotografw. Bogate moliwoci tego potnego
narzdzia doceni wszyscy, ktrzy wykorzystuj komputer do tworzenia i obrbki
cyfrowych obrazw, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent firma Adobe
praktycznie co rok wypuszcza now wersj. W najnowszej wersji Photoshopa noszcej
oznaczenie CS dodano wiele nowych narzdzi i palet i poprawiono dziaanie tych,
ktre s w nim obecne od dawna.
Photoshop CS. Biblia to wyczerpujce omwienie najnowszej wersji Photoshopa.
Opisuje wszystko, co moe przyda si uytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy.
Autor opisuje nie tylko narzdzia, funkcje programu i elementy, ale take sposoby ich
wykorzystania w codziennej pracy podczas obrbki zdj i tworzenia wasnych
projektw. Wikszoci wskazwek znajdujcych si w ksice nie znajdziesz
w dokumentacji s wynikiem wieloletniego dowiadczenia autora w pracy
z kolejnymi wersjami Photoshopa.
Podstawy interfejs uytkownika, widoki i preferencje
Zarzdzanie obrazami przegldarka plikw, praca z plikami i formaty graficzne
Kolory modele barw, paleta Color (Kolor)
Malowanie za pomoc narzdzia Brush (Pdzel) i definiowanie wasnych pdzli
Wypenianie obiektw i obrysowywanie ich konturw
Edycja obrazu retusz i korekcja
Zaznaczanie, maski i edycja fragmentw obrazu
Filtry i efekty
Korzystanie z warstw i trybw mieszania
Narzdzia tekstowe
Kalibracja kolorw i korekcja barwna obrazw
Druk
Poznaj wszystkie moliwoci Photoshopa CS. Sta si ekspertem, tak jak 10 000
polskich uytkownikw Phosotshopa, ktrzy poznali jego tajniki z poprzednich wyda
tej ksiki.

4\WVQMCPCMUKM
O Autorze ............................................................................................................................................ 17
Przedmowa ......................................................................................................................................... 19
Wstp.................................................................................................................................................. 21


 
Rozdzia 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS.................................................................................... 29
Rozdzia 2. Witaj w wiecie Photoshopa!............................................................................................ 41
Rozdzia 3. Zarzdzanie obrazami..................................................................................................... 101
  
 
Rozdzia 4. Definiowanie kolorw .................................................................................................... 181
Rozdzia 5. Malowanie i dostpne pdzle.......................................................................................... 229
Rozdzia 6. Wypenienia i kontury .................................................................................................... 283
Rozdzia 7. Zaawansowane metody edycji obrazu ............................................................................ 319
  ! " # 
 $%$
Rozdzia 8. Narzdzia zaznaczania i cieki...................................................................................... 365
Rozdzia 9. Maskowanie i wyodrbnianie elementw obrazu ........................................................... 433
Rozdzia 10. Korekcja z wykorzystaniem filtrw.............................................................................. 479
Rozdzia 11. Szalestwo filtrw ........................................................................................................ 541
& 
 !' "
 
"
%()
Rozdzia 12. Praca z warstwami ........................................................................................................ 607
Rozdzia 13. Tryby mieszania ........................................................................................................... 663
Rozdzia 14. Ksztaty i style .............................................................................................................. 725
Rozdzia 15. W peni edytowalny tekst ............................................................................................. 763
&* 
Rozdzia 16. Zarzdzanie kolorami ................................................................................................... 801
Rozdzia 17. Korekcja kolorw ......................................................................................................... 825
Rozdzia 18. Przygotowanie do druku ............................................................................................... 893
+,
" $
Dodatek A Skrty i modyfikatory...................................................................................................... 939
Skorowidz.......................................................................................................................................... 982

5RKUVTGEK 


 

  


Co to jest Photoshop? .......................................................................................................................... 29
Troch teorii ........................................................................................................................................ 30
Mapy bitowe a obiekty wektorowe................................................................................................ 31
Zalety i wady malowania .............................................................................................................. 31
Zalety i wady rysowania................................................................................................................ 32
Zastosowania Photoshopa ............................................................................................................. 33
Zastosowania programw wektorowych ....................................................................................... 34
Krtkie wprowadzenie do Photoshopa CS .......................................................................................... 35

 ! "

#
Pierwsze spojrzenie na Photoshopa CS ............................................................................................... 41
Winieta programu.......................................................................................................................... 42
Ekran powitalny ............................................................................................................................ 43
Ekran roboczy Photoshopa .................................................................................................................. 43
Pole informacyjne ......................................................................................................................... 46
Narzdzia....................................................................................................................................... 50
Elementy kontrolne przybornika ................................................................................................... 58
Pasek opcji .................................................................................................................................... 61
Predefiniowane ustawienia narzdzi ............................................................................................. 61
Preset Manager (Zarzdzanie ustawieniami)................................................................................. 63
Pywajce palety............................................................................................................................ 64
Rozmieszczanie i dokowanie palet................................................................................................ 66
Nawigacja w Photoshopie ................................................................................................................... 69
Skalowanie widoku ....................................................................................................................... 69
Narzdzie Zoom (Lupka) .............................................................................................................. 70
Polecenia powikszania i pomniejszania....................................................................................... 71
Pole wspczynnika powikszenia ................................................................................................ 72
Tworzenie okna odniesienia .......................................................................................................... 73
Przewijanie wewntrz okna........................................................................................................... 74
Powikszanie i przesuwanie z dopasowaniem............................................................................... 75
Paleta Navigator (Nawigator)........................................................................................................ 76

$ %
&'(
Dostosowanie interfejsu do potrzeb uytkownika ............................................................................... 77
Preferencje..................................................................................................................................... 78
General (Oglne)........................................................................................................................... 79
File Handling (Obsuga plikw) .................................................................................................... 84
Display & Cursors (Wywietlanie i kursory) ................................................................................ 88
Transparency & Gamut (Przezroczysto i przestrze kolorw)................................................... 89
Units & Rulers (Jednostki i miarki)............................................................................................... 91
Guides, Grid & Slices (Linie, siatki i odcicia)............................................................................. 93
Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujce).......................................................... 94
Memory & Image Cache (Pami i bufor obrazkw).................................................................... 96
File Browser (Przegldarka plikw).............................................................................................. 98
)
*+ '

,
Struktura obrazw ............................................................................................................................. 101
Rozmiar kontra rozdzielczo ..................................................................................................... 102
Zmiana rozdzielczoci na potrzeby druku ................................................................................... 102
Zmiana rozdzielczoci przy umieszczaniu obrazka w dokumentach........................................... 104
Jak okreli idealn rozdzielczo? ............................................................................................. 105
Rozdzielczo obrazkw wywietlanych na ekranie ......................................................................... 106
Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazkw............................................................................... 107
Tworzenie nowego obrazka......................................................................................................... 108
Otwieranie istniejcego obrazka.................................................................................................. 113
Posugiwanie si przegldark plikw......................................................................................... 118
Powielanie obrazka ..................................................................................................................... 131
Zapisywanie obrazka na dysk...................................................................................................... 132
Przegld formatw plikw................................................................................................................. 136
PSD format wasny Photoshopa ............................................................................................. 136
Specjalne formaty........................................................................................................................ 137
Formaty obsugiwane przez rne programy............................................................................... 145
Najbardziej popularne formaty.................................................................................................... 154
Specyficzne formaty.................................................................................................................... 160
Nadal nie moesz otworzy pliku?.............................................................................................. 164
Dodawanie informacji i adnotacji do pliku........................................................................................ 165
Wprowadzanie notatek do obrazka.............................................................................................. 165
Wygo swoj opini ................................................................................................................... 165
Obsugiwanie notatek .................................................................................................................. 166
Ponowne prbkowanie (resampling) i kadrowanie obrazka .............................................................. 168
Zmiana rozmiaru a ponowne prbkowanie ................................................................................. 168
Kadrowanie ................................................................................................................................. 171

  


 
#
- . /(0

1
Wybieranie i edycja kolorw............................................................................................................. 181
Wybieranie kolorw .................................................................................................................... 182
Uywanie prbnika kolorw ....................................................................................................... 183
Rczne wpisywanie wartoci kolorw......................................................................................... 187
Praca z rnymi modelami kolorw .................................................................................................. 188
RGB ............................................................................................................................................ 188
HSB............................................................................................................................................. 190
CMYK......................................................................................................................................... 190

 !

CIE Lab ....................................................................................................................................... 194


Anatomia modelu Lab ................................................................................................................. 194
Kolory indeksowany.................................................................................................................... 195
Skala szaroci .............................................................................................................................. 198
16 bitw na kana ........................................................................................................................ 199
Bitmapa (obraz czarno-biay) ...................................................................................................... 199
Inne metody wybierania kolorw w Photoshopie.............................................................................. 204
Predefiniowane kolory ................................................................................................................ 204
Paleta Color (Kolor) .................................................................................................................... 206
Paleta Swatches (Prbki)............................................................................................................. 208
Predefiniowane ustawienia prbek kolorw................................................................................ 209
Narzdzie Eyedropper (Kroplomierz) ......................................................................................... 210
Narzdzie Color Sampler (Prbkowanie kolorw)...................................................................... 211
Kanay kolorw ................................................................................................................................. 213
Dlaczego miaoby Ci to obchodzi? .......................................................................................... 213
Jak dziaaj kanay?..................................................................................................................... 214
Jak uaktywnia i przeglda kanay?........................................................................................... 215
Sztuczki z kanaami ........................................................................................................................... 216
Kanay RGB ................................................................................................................................ 216
Kanay CMYK ............................................................................................................................ 218
Kanay Lab .................................................................................................................................. 218
Inne funkcje kanaw......................................................................................................................... 220
Edycja kanaw kolorw ................................................................................................................... 224
Poprawianie wygldu kolorowych skanw ................................................................................. 224
Tryb wielokanaowy.................................................................................................................... 226
Zastpowanie i zamienianie kanaw kolorw ............................................................................ 228
2
3( (


Photoshop maluje jak profesjonalista ................................................................................................ 229
Poznaj swoje narzdzia...................................................................................................................... 230
Narzdzia do malowania ............................................................................................................. 232
Narzdzia edycyjne ..................................................................................................................... 233
Podstawowe techniki ......................................................................................................................... 236
Malowanie linii prostych............................................................................................................. 236
Malowanie linii pionowych i poziomych .................................................................................... 238
Malowanie za pomoc narzdzia Smudge (Smuenie)................................................................ 241
Praca z narzdziem Sponge (Gbka) ........................................................................................... 243
Korzystanie z narzdzia Color Replacement (Zastpowanie koloru) .......................................... 246
Cofanie popenionych bdw..................................................................................................... 248
Ksztat i rozmiar pdzla ..................................................................................................................... 249
Wybr ksztatu pdzla ................................................................................................................. 249
Tworzenie wasnych kocwek pdzli........................................................................................ 251
Tworzenie wasnych pdzli ......................................................................................................... 255
Zapisywanie i wczytywanie zestaww pdzli ............................................................................. 256
Dynamika pdzla ............................................................................................................................... 258
Podstawy ..................................................................................................................................... 259
Dynamika ksztatu....................................................................................................................... 260
Dodatkowe opcje......................................................................................................................... 266
Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawdzie) i caa reszta......................................................... 268
Anulowanie linii o zmiennej czuoci ...................................................................................... 269$ %
&'(
Krycie, nacisk i ekspozycja ............................................................................................................... 270
Tryby pdzla...................................................................................................................................... 272
25 trybw pdzla ......................................................................................................................... 273
Trzy tryby pdzla dostpne dla narzdzi Dodge (Rozjanianie) i Burn (ciemnianie)................ 280

4
5 /5

1)
Wypenianie czci obrazu ................................................................................................................ 283
Wypenianie zaznacze kolorem lub wzorem.................................................................................... 284
Narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb) .................................................................................... 285
Polecenie Fill (Wypenij) ............................................................................................................ 289
Klawisze Backspace i Delete....................................................................................................... 291
Uycie narzdzia wypenienia wewntrz zaznaczenia................................................................. 292
Nakadanie wypenie gradientowych............................................................................................... 294
Praca z narzdziem Gradient ....................................................................................................... 294
Opcje narzdzia Gradient ............................................................................................................ 294
Style gradientw.......................................................................................................................... 297
Tworzenie wasnych gradientw ................................................................................................. 299
Edycja gradientw kryjcych ...................................................................................................... 300
Tworzenie losowych gradientw................................................................................................. 305
Zapisywanie gradientw i zarzdzanie nimi................................................................................ 306
Gradacje a tryby mieszania ......................................................................................................... 308
Kontury i strzaki ............................................................................................................................... 311
Tworzenie konturu wok zaznaczenia ....................................................................................... 311
Dodawanie grotw strzaek do linii............................................................................................. 313
Dodawanie strzaek do linii zakrzywionych................................................................................ 314

* 5 5!'

) 
Cztery najlepsze techniki retuszu ...................................................................................................... 319
Klonowanie i korygowanie elementw obrazu.................................................................................. 321
Narzdzie Clone Stamp (Stempel) .............................................................................................. 322
Pdzel korygujcy ....................................................................................................................... 325
Narzdzie Patch (atka) .............................................................................................................. 333
Retuszowanie fotografii..................................................................................................................... 335
Odnawianie starych fotografii ..................................................................................................... 338
Eliminowanie odwracajcych uwag elementw ta ................................................................... 342
Cofanie si w czasie .......................................................................................................................... 346
Tradycyjne funkcje cofania ......................................................................................................... 348
Paleta History (Historia).............................................................................................................. 349
Malowanie poza przeszoci ...................................................................................................... 352

  ! " # 


 $%$
1
6! ! 7/

)42
Zaznaczanie podstawy .................................................................................................................. 365
Jak dziaaj zaznaczenia? ............................................................................................................ 366
Geometryczne kontury zaznaczenia ............................................................................................ 369
Kontury o nieregularnym ksztacie.............................................................................................. 372
Magnetyczne zaznaczenia ........................................................................................................... 374
Magiczny wiat rdki............................................................................................................... 377
Zmiana konturw zaznaczenia........................................................................................................... 381
Szybkie zmiany ........................................................................................................................... 381
Rczne dodawanie i odejmowanie .............................................................................................. 382

 !Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorw................................... 384


Dodawanie i odejmowanie za pomoc rnych polece ............................................................. 385
Wygadzanie konturw zaznaczenia............................................................................................ 389
Przenoszenie i kopiowanie zaznacze ............................................................................................... 394
Rola narzdzia Move (Przesunicie) ........................................................................................... 395
Wykonywanie precyzyjnych ruchw .......................................................................................... 395
Klonowanie zaznaczenia ............................................................................................................. 396
Przesuwanie konturu zaznaczenia niezalenie od jego zawartoci.............................................. 399
Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia .............................................................................. 400
Rysowanie i edytowanie cieek ....................................................................................................... 402
Oglny opis cieek..................................................................................................................... 402
Rysowanie cieek narzdziem Pen (Piro) ................................................................................ 406
Edycja cieek ............................................................................................................................. 412
Wypenianie cieek.................................................................................................................... 419
Malowanie wzdu cieki .......................................................................................................... 419
Przeksztacanie i zapisywanie cieek......................................................................................... 424
Importowanie i eksportowanie cieek .............................................................................................. 427
Wymiana cieek z programem Illustrator .................................................................................. 427
Eksportowanie do Illustratora...................................................................................................... 428
Zachowywanie przezroczystych obszarw na obrazku ............................................................... 429

3/ 5' ( 0'

#))
Zaznaczanie za pomoc masek .......................................................................................................... 433
Malowanie i edycja wewntrz zaznacze .......................................................................................... 436
Praca w trybie szybkiej maski ........................................................................................................... 439
Dziaanie trybu szybkiej maski.................................................................................................... 440
Edycja czerwonej nakadki.......................................................................................................... 444
Gradienty w funkcji masek.......................................................................................................... 445
Tworzenie strzaek gradientowych.............................................................................................. 449
Automatyczne generowanie masek.................................................................................................... 451
Narzdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ............................................................................... 452
Jeszcze bardziej magiczna gumka ta .......................................................................................... 454
Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) ............................................................. 456
Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru)................................................................ 461
Polecenie Color Range (Zakres koloru) kilka praktycznych wskazwek ............................... 465
Tworzenie niezalenego kanau maski .............................................................................................. 466
Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanau maski .................................................................... 467
Przeksztacanie maski w zaznaczenie.......................................................................................... 469
Ogldanie maski i obrazka .......................................................................................................... 470
Tworzenie maski z obrazka ............................................................................................................... 471
 ,
8 /!5/5 .(0

# 
Podstawowe wiadomoci o filtrach ................................................................................................... 479
Pierwszy rzut oka na filtry........................................................................................................... 480
Dziaanie filtrw.......................................................................................................................... 483
Wygaszanie filtru ........................................................................................................................ 486
Zwikszanie ostroci i kontrastu........................................................................................................ 489
Stosowanie filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzajca).............................................................. 489
Stosowanie predefiniowanych filtrw wyostrzajcych................................................................ 495
Wyostrzanie ziarnistych fotografii .............................................................................................. 496
Stosowanie filtru High Pass (Grnoprzepustowy)....................................................................... 500
Przeksztacanie obrazka w kontrastow grafik .......................................................................... 502$ %
&'(
Rozmywanie obrazka ........................................................................................................................ 503
Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)...................................................... 503
Predefiniowane filtry rozmywajce............................................................................................. 506
Wygadzanie obrazka .................................................................................................................. 506
Rozmycie kierunkowe................................................................................................................. 508
Posugiwanie si filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe)..................................................... 517
Zmikczanie konturu zaznaczenia............................................................................................... 521
Szum.................................................................................................................................................. 525
Dodawanie szumu ....................................................................................................................... 526
Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usu kurz i rysy) .............................................................. 529
Urednianie pikseli za pomoc filtru Median (Mediana)............................................................. 530
Wyostrzanie skompresowanego obrazka..................................................................................... 532
Czyszczenie zeskanowanych fotografii....................................................................................... 534
Posugiwanie si filtrem Average (Urednij)............................................................................... 538


( 9.(0

2#
Filtry destrukcyjne............................................................................................................................. 541
Milion gupich efektw ............................................................................................................... 542
A co z innymi? ............................................................................................................................ 548
Ostatnia uwaga o pamici operacyjnej RAM .............................................................................. 548
Galeria filtrw ................................................................................................................................... 549
Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie)................................................................................................. 551
Efekt krystalizacji........................................................................................................................ 551
Mezzotinta................................................................................................................................... 553
Filtry akcentujce krawdzie ............................................................................................................. 555
Wytaczanie obrazka ................................................................................................................... 555
ledzenie krawdzi...................................................................................................................... 557
Tworzenie metalicznej powoki................................................................................................... 560
Filtry znieksztacajce ....................................................................................................................... 561
Obrazek odbity w yce ............................................................................................................... 563
Wirujce spirale........................................................................................................................... 565
Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ................................................................... 571
Tworzenie rwnolegych zmarszczek i fal .................................................................................. 572
Znieksztacanie obrazka wzdu krzywej .................................................................................... 579
Wsprzdne biegunowe ............................................................................................................. 582
Znieksztacanie za pomoc polecenia Liquify (Deformacja)....................................................... 585
Dodawanie chmur i reflektorw ........................................................................................................ 597
Tworzenie chmur......................................................................................................................... 598
Korzystanie z filtru Fibers (Wkna)........................................................................................... 599
Owietlanie obrazka .................................................................................................................... 600

& 
 !' "
 
"
 %()
 
 !

4,
Warstwy s wszdzie......................................................................................................................... 607
Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na now warstw.................................................... 609
Inne sposoby tworzenia warstw................................................................................................... 611
Powielanie warstw....................................................................................................................... 613
Praca z warstwami ............................................................................................................................. 614
Uaktywnianie warstwy ................................................................................................................ 614
Poruszanie si midzy warstwami za pomoc klawiatury ........................................................... 615

 !Przezroczysto warstw............................................................................................................... 616


Modyfikowanie warstwy ta ........................................................................................................ 618
Zmiana kolejnoci warstw........................................................................................................... 620
Automatyczne usuwanie pozostaoci ta .................................................................................... 621
Nakadanie warstw ...................................................................................................................... 623
Stapianie warstw ze sob............................................................................................................. 625
Usuwanie warstw ........................................................................................................................ 626
Zapisywanie spaszczonej wersji obrazka................................................................................ 627
Zaznaczanie zawartoci warstwy....................................................................................................... 627
Tworzenie cienia ......................................................................................................................... 629
Tworzenie powiaty .................................................................................................................... 631
Przemieszczanie, sprzganie i wyrwnywanie warstw...................................................................... 634
czenie (sprzganie) warstw ..................................................................................................... 634
Tworzenie zestaww warstw (Layer sets) ................................................................................... 636
Blokowanie warstw ..................................................................................................................... 638
Linie pomocnicze (Guides) ......................................................................................................... 640
Automatyczne wyrwnywanie i rozmieszczanie warstw ............................................................ 642
Ustawienia siatki ......................................................................................................................... 643
Wykorzystanie narzdzia Measure (Miarka) ............................................................................... 644
Przeksztacanie obrazu ...................................................................................................................... 645
Przeksztacanie caego obrazu..................................................................................................... 645
Przeksztacanie warstwy lub zaznaczonego obszaru ................................................................... 646
Przeksztacenia numeryczne........................................................................................................ 649
Maski i warstwy................................................................................................................................. 650
Zachowywanie przezroczystoci warstwy................................................................................... 651
Tworzenie dodatkowych masek w warstwach............................................................................. 653
Wklejanie w obrbie zaznaczenia................................................................................................ 656
Maskowanie grup warstw............................................................................................................ 657
Praca z kompozycjami warstw .......................................................................................................... 659
 )
:5'5 

44)
Nakadanie obrazkw ........................................................................................................................ 663
Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypenij).................................................................................... 666
Tryby mieszania warstw .................................................................................................................... 669
Szalestwo trybw mieszania...................................................................................................... 686
Zaawansowane opcje mieszania warstw............................................................................................ 692
Mieszanie wewntrznych efektw warstwy ................................................................................ 693
Mieszanie grup odcinania............................................................................................................ 695
Maskowanie efektw................................................................................................................... 697
Wyrzucanie caych kanaw koloru ............................................................................................ 700
Przebijanie warstw ...................................................................................................................... 700
Wykluczanie i przebijanie pikseli...................................................................................................... 704
Suwaki wykluczajce piksele ...................................................................................................... 705
Rozmywanie................................................................................................................................ 708
Obliczenia wykonywane na caym obrazie........................................................................................ 711
Polecenie Apply Image (Zastosuj obrazek) ................................................................................. 712
Dodawanie i odejmowanie obrazkw.......................................................................................... 716
Polecenie Calculations (Obliczenia)............................................................................................ 719
czenie masek ........................................................................................................................... 720$ %
&'(

 #
855(

2
Kilka da, ktrych nie zamawialimy................................................................................................ 725
Rysowanie ksztatw ......................................................................................................................... 726
Zalety i wady ksztatw............................................................................................................... 726
Narzdzia do tworzenia ksztatw ............................................................................................... 728
Proces rysowania ksztatu ........................................................................................................... 730
czenie i edycja ksztatw......................................................................................................... 733
Edycja wypenienia ksztatu ........................................................................................................ 735
Bogactwo stylw warstw................................................................................................................... 739
Zalety stylw warstw................................................................................................................... 746
Wewntrz okna Layer Style (Styl warstwy) ................................................................................ 746
Modyfikowanie i zapisywanie efektw ............................................................................................. 758
Wyczanie efektw .................................................................................................................... 758
Kopiowanie efektw.................................................................................................................... 758
Przeksztacanie efektw w nowe warstwy................................................................................... 759
Efekty a opcje mieszania ............................................................................................................. 760
Zapisywanie efektw w stylach................................................................................................... 761
 2
 5(5 /

4)
Moliwoci edycji tekstu w Photoshopie CS..................................................................................... 763
Pi rodzajw tekstu.................................................................................................................... 765
Sztuka tworzenia napisw ........................................................................................................... 766
Praca z narzdziem Type (Tekst)....................................................................................................... 767
Tworzenie pionowych napisw ................................................................................................... 770
Pisanie i edycja tekstu w ramce................................................................................................... 771
Zaznaczanie i edycja tekstu ......................................................................................................... 772
Formatowanie znakw ................................................................................................................ 773
Formatowanie akapitw .............................................................................................................. 783
Sprawdzanie pisowni................................................................................................................... 788
Wyszukiwanie i zastpowanie tekstu .......................................................................................... 789
Umieszczanie tekstu na ciece................................................................................................... 790
Wyginanie i odksztacanie tekstu ...................................................................................................... 794
Edycja tekstu przekonwertowanego do ksztatw ............................................................................. 796

&* 


 4
*+ /(

1,
W wiecie kolorw ............................................................................................................................ 801
Typowy scenariusz dopasowywania kolorw ..................................................................................... 802
Ustawienia monitora ................................................................................................................... 803
Dobr najlepszej przestrzeni kolorw ......................................................................................... 806
Osadzanie profilu w pliku ........................................................................................................... 807
Ustawianie docelowej przestrzeni kolorw ................................................................................. 808
Zachowanie si programu w przypadku rnic w profilach ........................................................ 809
Konwersja przestrzeni kolorw ................................................................................................... 810
Konwersja kolorw............................................................................................................................ 811
Pole Description (Opis) ............................................................................................................... 811
Pole Working spaces (Przestrzenie robocze)............................................................................... 811
Pole Color Management Policies (Zasady zarzdzania kolorem)................................................ 814
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) ...................................................................................... 817
Wasne ustawienia CMYK ................................................................................................................ 820
Zapisywanie i wczytywanie ustawie dotyczcych kolorw....................................................... 823

 !
8 /!/(0

12
Na czym polega korekcja kolorw?................................................................................................... 825
Efekty zwizane z korekcj kolorw........................................................................................... 826
Dobry, zy i zakrcony ................................................................................................................ 827
Szybkie efekty zmiany kolorw ........................................................................................................ 828
Polecenie Invert (Odwrotno).................................................................................................... 828
Polecenie Equalize (Wyrwnaj) .................................................................................................. 829
Polecenie Threshold (Prg) ......................................................................................................... 831
Polecenie Posterize (Posteryzacja) .............................................................................................. 833
Szybka korekcja kolorw .................................................................................................................. 834
Usunicie nasycenia kolorw ...................................................................................................... 835
Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) ...................................................................................... 836
Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) .................................................................................... 837
Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ............................................................................................. 838
Korekcja barwy i nasycenia............................................................................................................... 839
Korzystanie z narzdzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................... 839
Korekcja barwy i nasycenia narzdziem Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ............................. 844
Kolorowanie obrazkw opcja Colorize (Koloruj) .................................................................. 849
Polecenie Replace Color (Zastp kolor) ...................................................................................... 849
Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ............................................................................ 850
Filtrowanie kolorw .................................................................................................................... 852
Polecenie Variations (Wariacje).................................................................................................. 853
Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) ...................................................................................... 855
Poprawa kolorw w skompresowanych obrazkach ..................................................................... 858
Korekcja poziomw jasnoci obrazka ............................................................................................... 859
Paleta Histogram (Histogram) ..................................................................................................... 860
Korekcja poziomw .................................................................................................................... 862
Korekcja krzywych koloru .......................................................................................................... 870
Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) ................................................................................ 875
Praktyczne zastosowania: krzywe o gadkim ksztacie................................................................ 875
Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym ksztacie............................................................ 877
Polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato) ............................................................................... 879
Warstwy dopasowania....................................................................................................................... 882
Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw .................................................................................. 884
Korekcja paskich obrazkw z wykorzystaniem warstw dopasowania........................................ 886
Korygowanie zdj w formacie RAW ............................................................................................... 887
Korekcja kolorw........................................................................................................................ 889
Wyostrzanie i wygadzanie.......................................................................................................... 890
 1
 5; /

1)
Witaj w wiecie druku ....................................................................................................................... 893
Terminologia zwizana z drukiem..................................................................................................... 894
Drukowanie obrazkw kompozytowych ........................................................................................... 898
Wybr drukarki w systemie Windows ........................................................................................ 899
Wybr drukarki w systemie Mac OS........................................................................................... 900
Ustawienia wydruku.................................................................................................................... 901
Okrelanie funkcji transferu ........................................................................................................ 913
Uruchamianie wydruku ............................................................................................................... 914
Separacja kolorw ............................................................................................................................. 916
Drukowanie obrazka z separacj CMYK .................................................................................... 917
Tworzenie zalewek...................................................................................................................... 919

$ %
&'(
Bichromia, trichromia i kwadrochromia............................................................................................ 920
Tworzenie bichromii ................................................................................................................... 920
Drukowanie bichromii................................................................................................................. 922
Edycja poszczeglnych kanaw bichromii................................................................................. 923
Separacja kolorw dodatkowych ....................................................................................................... 923
Przygotowywanie obrazw do rozpowszechniania ........................................................................... 925
Drukowanie stykwek................................................................................................................. 925
Tworzenie pakietu obrazkw ...................................................................................................... 927
Tworzenie internetowej galerii zdj........................................................................................... 929
Tworzenie pokazu slajdw w formacie PDF............................................................................... 931
Scalanie obrazw w panoramy .................................................................................................... 932

+,
" $
- //055./5

)
Niewidoczne skrty i modyfikatory................................................................................................... 939
Kombinacje z klawiszem Alt....................................................................................................... 940
Menu kontekstowe ...................................................................................................................... 940
Skrty odnoszce si do przybornika .......................................................................................... 941
Skrty odnoszce si do palet...................................................................................................... 942
Definiowanie wasnych skrtw klawiszowych ................................................................................ 945
Prababcia wszystkich tabel skrtw .................................................................................................. 946
Kilka rzeczy, o ktrych powiniene wiedzie ............................................................................. 946
Jedziemy z tym koksem............................................................................................................... 947
/

1)

4Q\F\KC 
 
 
 Wprowadzenie do maskowania

Malowanie wewntrz konturu zaznaczenia

Zastosowanie trybu szybkiej maski do modyfikacji konturw zaznaczenia

Rysowanie zaznacze gradientowych w trybie szybkiej maski

Zastosowanie magicznej gumki, gumki ta oraz polecenia Extract (Wydziel)


do wyodrbnienia obiektu z ta

Zaznaczanie obrazkw za pomoc polecenia Color Range (Zakres koloru)

Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanau maski

Przeksztacanie kanaw w zaznaczenia

Tworzenie precyzyjnej maski w oparciu o obrazek

Zaznaczanie wosw i innych delikatnych szczegw  
Wikszo uytkownikw Photoshopa nie korzysta z masek. Uwaam, e jest to spowodowane nie tylko zoonoci tej metody pracy, lecz take wraeniem, i maski sprawiaj
duo kopotw i nie s tego warte. Jak kady, po pierwszym zetkniciu si z Photoshopem
nie potrafiem sobie wyobrazi potrzeby zastosowania maski. Wystarczyy mi narzdzia
Lasso i Magic Wand (Rdka). Jeli utworzone efekty nie odpowiaday mi, zawsze miaem
jeszcze w zanadrzu narzdzie Pen (Piro). Czego mgbym chcie wicej?
  

Okazao si, e jeszcze wielu innych rzeczy. Kade z wymienionych narzdzi nadaje si
do zaznaczania obrazkw, lecz tylko czciowo spenia nasze wymagania. Narzdzia Lasso
umoliwiaj tworzenie zaznacze o dowolnym ksztacie, lecz adne z nich, nawet magnetyczne lasso, nie poradzi sobie na przykad z elementami o zrnicowanej ostroci.
Rdka zaznacza obszary koloru, lecz zazwyczaj omija istotne kolory, w wyniku czego
krawdzie konturw zaznaczenia czsto s postrzpione i paskudnie wygldaj. Piro,
cho niezwykle precyzyjne, tworzy mechanicznie kontury, ktre mog sprawia wraenie
sztucznych, jeli wemie si pod uwag to, co maj przedstawia.
Maski mog przej wszystkie funkcje innych narzdzi do zaznaczania. Za pomoc masek
mona tworzy swobodne zaznaczenia, zaznacza obszary jednolitego koloru i uzyskiwa zdumiewajco precyzyjne krawdzie. Nie posiadaj przy tym wad narzdzi zaznaczania. Radz sobie z obiektami o zrnicowanej ostroci, daj cakowit kontrol nad
wygldem krawdzi i tworz zaznaczenia rwnie naturalne jak sam obrazek.
W zasadzie maska jest obrazkiem. Maski zaznaczaj piksele za pomoc pikseli. Dlatego
za ich pomoc moesz pokaza Photoshopowi to, co widzisz na fotografii. Stosujc maski, moesz przy tworzeniu konturu zaznaczenia wykorzysta ca potg Photoshopa,
wszystkie jego najlepsze cechy. Maski s bez wtpienia najbardziej odpowiedni metod
zaznaczania dostpn w tym programie.
Jeli nie jeste do koca pewien znaczenia terminu maska, podaj go w tym miejscu maska jest to kontur zaznaczenia wyraony jako obrazek w skali szaroci.


Zaznaczone obszary wywietlane s w kolorze biaym.

Niezaznaczone obszary s wywietlane w kolorze czarnym.

Czciowo zaznaczone fragmenty obrazka wywietlane s w kolorze szarym.


Zmikczone krawdzie rwnie wyraone s w odcieniach szaroci, od jasnoszarego
w pobliu zaznaczonego obszaru do ciemnoszarego w pobliu obszaru
niezaznaczonego.

Na rysunku 9.1 wida kontur zaznaczenia i rwnowan z nim mask. Grny przykad
przedstawia owalne zaznaczenie, ktre zmikczyem za pomoc polecenia Select|Feather
(Zaznacz|Wtapianie). Poniej wida to samo zaznaczenie wyraone w formie maski.
Zaznaczony obszar zosta pomalowany na kolor biay i oznacza powierzchni niepokryt mask, natomiast czarny kolor oznacza zamaskowany obszar, nieobjty zaznaczeniem. Zwr uwag, e, patrzc na zarys selekcji, nie jeste w stanie dostrzec, i zosta
on zmikczony. Po prostu nie da si tego pokaza za pomoc maszerujcych mrwek.
Natomiast w przypadku maski nie ma tego problemu.
Gdy patrzysz na mask umieszczon u dou rysunku 9.1, pewnie si zastanawiasz, gdzie
jest obrazek. Jedn z cudownych rzeczy zwizanych z maskami jest to, e moesz je
oglda niezalenie od obrazka, jak na rysunku 9.1, lub razem z obrazkiem, jak na rysunku 9.2. Na drugim rysunku maska zostaa przedstawiona pod postaci kolorowej nakadki. Domylnie nakadce przypisany jest pprzezroczysty kolor czerwony, przypominajcy zabezpieczajc foli tradycyjnie uywan w ciemniach fotograficznych, a znan
pod nazw rubylith (nakadka w swym naturalnym kolorze zostaa przedstawiona na ilustracji 9.1 na kolorowej wkadce). Czerwona folia wskazuje obszary zamaskowane, czyli

 
   
  
Zmikczony kontur
zaznaczenia (u gry)
i odpowiadajca mu
maska (u dou)

 
Maska z rysunku 9.1.
widoczna razem
z obrazkiem

niezaznaczone, natomiast brak czerwonej nakadki oznacza, e dany fragment obrazka jest
niezamaskowany, czyli zaznaczony. Po powrocie do standardowego trybu maszerujcych mrwek wszystkie zmiany nanoszone na obrazek oddziauj wycznie na niezamaskowane obszary.
  

Teraz, gdy ju mniej wicej wiesz, czym s maski (to bdzie si stawa coraz janiejsze
w trakcie czytania), zadasz mi pytanie o ich zastosowanie. Poniewa maska jest generalnie
niezalenym obrazkiem w skali szaroci, moesz j edytowa za pomoc narzdzi malowania i edycji, filtrw, polece korekty kolorw i prawie kadej dostpnej w Photoshopie
funkcji. Moesz nawet podczas edycji masek zastosowa narzdzia zaznaczania opisane
w poprzednim rozdziale. Skoro dysponujesz wszystkimi tymi narzdziami, nie pozostaje ju
nic innego, jak tylko tworzy idealne kontury zaznaczenia w rekordowo krtkim czasie.


 
Zanim zanurzymy si w techniki maskowania, rozpocznijmy od maej rozgrzewki, czyli
od masek zaznaczenia. Gdy bye w szkole podstawowej, moge spotka nauczyciela,
ktry kaza kolorowa obrazki od kreski do kreski bez wyjedania za lini. (Ja nie
miaem takiego problemu. Moi nauczyciele zajmowali si raczej powstrzymywaniem
mnie przed rysowaniem po cianach lub po innych dzieciakach, tak przynajmniej mi
mwiono). Jeli tak, Twj nauczyciel pokochaby to nieprawdopodobnie proste narzdzie.
W Photoshopie kontury zaznaczenia funkcjonuj jak maski, std termin maska zaznaczenia (a ju si przerazie, e trudno bdzie przebrn przez ten rozdzia). Bez wzgldu
na narzdzie uyte do utworzenia zaznaczenia moe to by ramka zaznaczenia, lasso,
magiczna rdka lub piro Photoshop pozwala na malowanie lub edytowanie wycznie
zaznaczonego obszaru. Farba nie moe si znale na niezaznaczonym, (czyli chronionym) fragmencie obrazka, wic jedyne, co pozostaje, to malowanie w obrbie linii. Jeli
nie chcesz kolorowa obrazkw, bo masz obawy, czy Ci si uda, odpowiedzi na lki
jest maskowanie zaznaczenia.
Rysunki od 9.3 do 9.6 przedstawiaj rzeb gowy poddan paru prostym zabiegom przeprowadzonym za pomoc narzdzi do malowania i edycji (jeeli wszystkie moje ksiki
oka si jedn wielk klap, zamierzam rozejrze si za posad fryzjera). Ponisze wiczenie ilustruje sposb, w jaki utworzyem obrazki, korzystajc z maski zaznaczenia.

 
 

   

1. Zaznaczyem na obrazku rzeb gowy. Prawa strona rysunku 9.3 przedstawia
kontur zaznaczenia. Dla przypomnienia narysowaem go za pomoc pira,
tak jak zostao to omwione w rozdziale 8.
2. Odwrciem zaznaczenie poleceniem Inverse (Odwrotno). Chciaem edytowa
obszar otaczajcy gow, wic zastosowaem polecenie Select|Inverse (Zaznacz|
Odwrotno) (Ctrl+Shift+I w Windows, +Shift+I w Mac OS), aby odwrci
zaznaczone i niezaznaczone obszary.
3. Wcisnem klawisze Ctrl+Backspace (+Delete w Mac OS), aby wypeni
zaznaczony obszar kolorem ta. W tym przypadku to byo szare, jak wida
na prawym obrazku z rysunku 9.3.
4. Pomalowaem wewntrz zaznaczenia. Zanim zaczem, zastosowaem polecenie
View|Extras (Widok|Dodatkowe) (Ctrl+H bd +H), aby nie rozpraszay mnie
podczas malowania te piekielne maszerujce mrwki (to jedno z gwnych
zastosowa polecenia Extras (Dodatkowe)).

 
   
  
Po lewej pokazany
jest obrazek
wyjciowy.
Narysowaem kontur
zaznaczenia wok
rzeby, a nastpnie
odwrciem
zaznaczenie
i usunem to
(po prawej)

5. Wybraem narzdzie Brush (Pdzel) i zajem si malowaniem. Z palety


kocwek pdzli znajdujcej si na pasku opcji wybraem pdzel o szerokoci
150 pikseli. Nastpnie wybraem czarny kolor jako kolor narzdzia i przecignem
mysz wok obwodu gowy, aby oddzieli j wyran lini od szarego ta
(patrz rysunek 9.4). Pomalowaem te wntrza oczodow. Cho kocwka
pdzla bya od nich szersza, czaszka pozostaa nietknita.
6. Wybraem narzdzie Smudge (Smuenie). Ustaliem warto parametru
Strength (Wytrzymao) tego narzdzia na 80%, wciskajc klawisz 8. Nastpnie
jakie dwadziecia razy przecignem mysz kursor od rodka gowy na zewntrz,
aby utworzy seri zawijasw. Jak wida na rysunku 9.5, narzdzie Smudge
(Smuenie) rozmazuje kolory pobrane z wntrza chronionego obszaru, lecz nie
nanosi ich, dopki kursor nie zostanie umieszczony wewntrz zaznaczenia. Jest to
znakomita ilustracja pewnej istotnej cechy programu chocia chroniony obszar
sam jest zabezpieczony przed wszelakimi zmianami, kolory chronionych pikseli
mog oddziaywa na ssiadujce z nimi obszary zaznaczone.
  

  
Pomalowaem
wewntrz maski
zaznaczenia pdzlem
o szerokoci
150 pikseli

 !
Przecignicie
kursorem narzdzia
Smudge (Smuenie)
spowodowao
rozmazanie kolorw
pikseli spoza maski
selekcji, jednak nie
zmienio wygldu tych
pikseli

 
   
 7. Dodaem kilka ozdobnikw. No dobrze, troch przesadziem (patrz rysunek 9.6).


Maska selekcji przydaa si, gdy wybraem narzdzie Burn (ciemnianie), aby
ciemni to wok gowy. Po ponownym odwrceniu maski mogem przyciemni
wybrane obszary twarzy. Jednak gdy malowaem niezwyke wosy, wyszedem
nieco poza zakres naszych rozwaa. Utworzyem bowiem osobn warstw
i wymieszaem rozszalae to z warstw gowy, posugujc si narzdziem Smudge
(Smuenie) z uaktywnion opcj All Layers (Wszystkie warstwy).
 "
Cakiem niezy efekt?
Przypomina mi to
okadk albumu
Original Cast grupy
Godspell

  
Przy omawianiu masek selekcji dowiedziae si, o co w ogle chodzi w maskowaniu,
lecz to dopiero pocztek. Reszta tego rozdziau powicona zostaa opisowi uycia masek do definiowania bardziej zoonych zaznacze.
Najprostszym rodowiskiem do tworzenia maski jest tryb szybkiej maski (Quick Mask).
W trybie tym maska wywietlana jest (domylnie) w postaci czerwonej folii rubylith.
Wszystkie niezaznaczone obszary przedstawiane s w kolorze czerwonym, a zaznaczone bez czerwonego krycia, co wida na grnych obrazkach z ilustracji 9.1 w kolorowej
wkadce. Moesz dowolnie edytowa tak pokazan mask do czasu, a opucisz tryb
szybkiego maskowania i powrcisz do standardowego konturu zaznaczenia. Tryb szybkiego maskowania jest, na co wskazuje jego nazwa, szybki, wygodny i pozbawiony
uciliwoci charakterystycznych dla bardziej konwencjonalnych masek. Jest to rodzaj restauracji fast food idzie si do niej wtedy, gdy nie zaley Ci zbytnio na jakoci
jedzenia; chcesz tylko wej, zje co i jak najszybciej wyj.
  


 
Zazwyczaj przed przejciem do trybu szybkiej maski warto utworzy przynajmniej szkicowe zaznaczenie za pomoc narzdzi zaznaczania. Nastpnie naley skoncentrowa si
na poprawianiu i modyfikowaniu zaznaczenia w trybie szybkiego maskowania. Nie jest
opacalne wykonywanie caej pracy w tym trybie od samego pocztku (oczywicie to
tylko oglna regua, od ktrej kilkakrotnie odchodziem w tym rozdziale, lecz tylko
dlatego, e tryb szybkiego maskowania i ja yjemy w niezwykle zayej przyjani).
Aby przej do trybu szybkiego maskowania, kliknij pokazan na rysunku 9.7 ikon tego
trybu w przyborniku lub wcinij klawisz Q. W trybie szybkiego maskowania obrazek
z rzeb gowy wyglda, tak jak na rysunku 9.7. Gowa pozostaje zamaskowana, gdy nie
jest zaznaczona (na rysunku 9.7 maska pokryta jest jasnoszar nakadk; na kolorowym
monitorze nakadka przybierze czerwony kolor). Obszar poza rzeb wyglda tak samo
jak dotychczas, poniewa jest zaznaczony, czyli niezamaskowany.
 #
Kliknij ikon trybu
szybkiego maskowania
(podwietlona
w przyborniku),
aby zaznaczenie
tymczasowo byo
przedstawiane
jako obrazek
w skali szaroci

Zauwa, e kontur zaznaczenia znika po przejciu do trybu szybkiego maskowania. Dzieje


si tak dlatego, e na chwil przestaje on istnie. Wszystkie wykonywane operacje dotycz wycznie maski, a sam obrazek pozostaje nietknity. Po klikniciu ikony maszerujcych mrwek (na lewo od ikony trybu szybkiego maskowania) lub wciniciu klawisza Q
maska zostanie ponownie przeksztacona w kontur zaznaczenia i bdziesz mg edytowa
obrazek.

 
   
 Jeli po klikniciu ikony trybu szybkiego maskowania na ekranie nic si nie zmienia,
nie oznacza to, e zepsu si komputer, lecz po prostu przed przejciem do tego trybu
nie zaznaczye na obrazku adnego elementu. Gdy nic nie jest zaznaczone, program
przygotowuje do edycji cay obrazek. Innymi sowy zaznaczenie obejmuje wszystkie
piksele (jedynie niektre z polece w menu Edit (Edycja), Layer (Warstwa) i Select
(Zaznacz) wymagaj zaznaczenia jakiego elementu na obrazku, aby mogy zadziaa).
Jeli wszystko zostao zaznaczone, maska jest biaa, a jej nakadka przezroczysta.
Dlatego nie wida adnej rnicy na ekranie. Jest to kolejny powd, ktry powinien
przekona Ci do zaznaczenia jakiego elementu przed przejciem do trybu szybkiego
maskowania przynajmniej bdziesz od razu widzie efekt swoich stara.

Photoshop umoliwia naniesienie czerwonej nakadki maski na zaznaczony lub niezaznaczony obszar. Wicej informacji o sposobie zmiany tego ustawienia znajdziesz w dalszej
czci tego rozdziau, w podrozdziale Edycja czerwonej nakadki.
W trybie szybkiego maskowania moesz edytowa mask przy zastosowaniu nastpujcych metod.


Odejmowanie od zaznaczenia. Pomaluj fragment obrazka czarnym kolorem,


aby doda w tym miejscu czerwon nakadk i w ten sposb usun z zaznaczenia
pewne obszary obrazka. Przez wybircze zamalowanie pewnych czci obrazu
chronisz jego fragmenty.

Dodawanie do zaznaczenia. Pomaluj fragment obrazka biaym kolorem, aby usun


czerwon nakadk z tego miejsca i w efekcie doda obszar do konturu zaznaczenia
(patrz lewy obrazek na rysunku 9.8). Aby zredukowa zamaskowany obszar, moesz
zastosowa narzdzie Eraser (Gumka) (zakadajc, e kolor ta jest biay). Moesz
take zamieni kolory narzdzia i ta, aby pomalowa wybrany fragment biaym
kolorem za pomoc jednego z narzdzi do malowania.

Dodawanie zmikczonych zaznacze. Jeli pomalujesz obrazek odcieniami szaroci,


uzyskasz rozmyte, niepene zaznaczenie. Kontur mona take zmikczy, malujc
go czarnym lub biaym kolorem za pomoc mikkiego pdzla (patrz lewy obrazek
na rysunku 9.8). Ja zdecydowaem si na uycie koloru biaego, ktry naniosem
pdzlem o mikkiej kocwce, dodajc adnie wtopion krawd w grnej
czci selekcji. Nastpnie wszedem ponownie w wiat wdrujcych mrwek
i powiciem jeszcze troch czasu na malowanie i rozmazywanie. Efekty
moich stara wida na rysunku 9.8.

Klonowanie konturw zaznaczenia. Jeli chcesz powieli na obrazku w kilku


miejscach dany kontur zaznaczenia, powiniene si zaprzyjani z szybkim
maskowaniem. Zaznacz przezroczysty obszar jednym ze standardowych narzdzi
do zaznaczania i z wcinitymi klawiszami Ctrl+Alt (+Option w Mac OS)
przemie go, przecigajc mysz, w nowe miejsce na obrazku (patrz rysunek 9.9).
Chocia ja na rysunku zastosowaem narzdzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie
prostoktne), rwnie dobrze do tego celu nadaje si Magic Wand (Rdka). Aby
skopiowa wygadzony kontur zaznaczenia narzdziem Magic Wand (Rdka),
przypisz parametrowi Tolerance (Tolerancja) warto okoo 10 i nie zapomnij
o zaznaczeniu opcji Anti-aliased (Wygadzony). Potem kliknij, aby zaznaczy
przezroczysty obszar maski i skopiuj go. Jakie to proste!
  

 $
Malujc w kolorze
biaym pdzlem
o zmikczonej
kocwce,
powikszyem
zaznaczony obszar
(po lewej).
Po wyjciu z trybu
szybkiej maski
poszalaem troch
z pdzlem
i narzdziem
rozmazywania
(patrz prawy rysunek)

 
Aby sklonowa
zaznaczenie
oczodow,
zarzuciem wok
nich lasso. Nastpnie
wcisnem Ctrl+Alt
(+Option w Mac OS)
i przecignem mysz
zaznaczony fragment
najpierw do gry,
a pniej na d
(patrz lewy rysunek).
Po wyjciu z trybu
szybkiej maski
pozwolio mi to
namalowa wntrza
nowych oczodow
(po prawej)

 
   
 
Przeksztacanie konturw zaznaczenia. Zaznaczenie przedstawione w postaci


szybkiej maski mona skalowa lub obraca niezalenie od obrazka, podobnie
jak po wybraniu polecenia Transform Selection (Przekszta zaznaczenie)
(omwionego w rozdziale 8.). Przejd w tryb szybkiego maskowania, zaznacz
mask za pomoc jednego ze standardowych narzdzi zaznaczania i zastosuj
polecenie Edit|Free Transform (Edycja|Swobodnie przekszta) lub wcinij
klawisze Ctrl+T (+T w Mac OS) (wicej informacji o poleceniu Free Transform
(Swobodnie przekszta) i innych mu pokrewnych znajdziesz w rozdziale 12.).

To tylko niektre z niezwykych efektw, jakie mona uzyska przez edycj zaznaczenia
w trybie szybkiego maskowania. Inne wymagaj uycia narzdzi i funkcji, ktre jeszcze
nie zostay omwione, takich jak filtry i korekta kolorw.
Po ukoczeniu edycji maski kliknij ikon maszerujcych mrwek (na lewo od ikony trybu
szybkiego maskowania) lub wcinij klawisz Q, aby powrci do trybu maszerujcych
mrwek. Teraz utworzone zaznaczenie zostaje otoczone mrwkami, a wszystkie narzdzia i polecenia powracaj do ich standardowych funkcji edycji obrazka. Rysunek 9.10
przedstawia rezultat przejcia w tryb maszerujcych mrwek i nacinicia Ctrl+J (+J
w Mac OS), dziki czemu zaznaczenie zostao umieszczone na nowej pywajcej warstwie. Na zakoczenie wypeniem to biel i dorzuciem cie.
 %
Efekt utworzenia
nowej warstwy
z obszarw, ktre
na ilustracjach 9.8
(pierwszy przykad)
i 9.9 (drugi przykad)
zostay zaznaczone
na rysunkach
po prawej
  

Jak wida na lewym obrazku z rysunku 9.10, tryb szybkiego maskowania pozwala
fantastycznie zmikczy kontur zaznaczenia wok niektrych fragmentw obrazka,
podczas gdy kontur zaznaczenia wok innych fragmentw zachowuje twarde lub tylko
zwyczajnie wygadzone krawdzie. Poniewa wikszo narzdzi do zaznaczania posiada
wbudowane opcje zmikczania, moesz uzyska taki efekt rwnie bez uciekania si
do trybu szybkiego maskowania. Lecz tryb ten umoliwia wybircze modyfikowanie
zmikczenia ju po narysowaniu konturw zaznaczenia, czego nie mona wykona za
pomoc polecenia Select|Feather (Zaznacz|Wtapianie). Tryb szybkiego maskowania
pozwala na ogldanie i kontrolowanie na bieco tego, co wanie robisz z zaznaczeniem.
Czy w tej sytuacji maszerujce mrwki nie wygldaj na przeytek?

 

Chroniony obszar obrazka w trybie szybkiego maskowania wywietlany jest domylnie
w przezroczystym czerwonym kolorze, lecz jeli obrazek zawiera wiele czerwieni, maska
moe by trudno zauwaalna. Na szczcie program pozwala na zmian koloru maski
na inny, a take na modyfikacj stopnia przezroczystoci tej nakadki. Dwukrotnie kliknij
ikon trybu szybkiego maskowania umieszczon w przyborniku lub z menu palety Channels
(Kanay) wybierz pozycj Quick Mask Options (Opcje Szybkiej maski), aby wywietli
okno dialogowe przedstawione na rysunku 9.11.

  Dwukrotnie kliknij ikon trybu szybkiego maskowania, aby uzyska dostp
do okna dialogowego Quick Mask Options (Opcje Szybkiej maski). Moesz w nim zmieni kolor
i stopie nieprzezroczystoci chronionych lub zaznaczonych obszarw, gdy bdziesz je oglda
w trybie szybkiego maskowania


Color Indicates (Uytkowanie kolorw). Wybierz opcj Selected Areas (Obszary


zaznaczone), aby odwrci dziaanie nakadki i przypisa j zaznaczonym obszarom.
Niezaznaczone obszary bd wyglday normalnie. Jeli chcesz, aby nakadka
pokrywaa niezaznaczone obszary, wybierz opcj Masked Areas (Obszary
zamaskowane) (jest to domylne ustawienie).
Moesz rwnie zmieni ustawienia dotyczce sposobu nakadania czerwonej folii bez
otwierania okna dialogowego Quick Mask Options (Opcje Szybkiej maski). Wystarczy
klikn z wcinitym klawiszem Alt (Win) lub Option (Mac OS) ikon trybu szybkiego
maskowania w przyborniku, aby wybra pokrywanie nakadk zamaskowanych
lub zaznaczonych obszarw obrazka. Wygld ikony ulega zmianie w zalenoci
od wybranego ustawienia.

Color (Kolor). Kliknij prbk koloru, aby wywoa okno dialogowe Color Picker
(Prbnik kolorw) i wybierz w nim inny kolor nakadki (jeli masz kopoty z obsug
tego okna dialogowego, wr do rozdziau 4.). Po wywoaniu okna dialogowego

 
   
 Color Picker (Prbnik kolorw) moesz za pomoc kroplomierza przenie wybrany


kolor z obrazka, lecz najlepiej zastosowa kolor, ktry nie wystpuje na obrazku,
aby maska bya bardziej widoczna.


Opacity (Krycie). By zmieni stopie krycia koloru nakadki, wprowad


odpowiedni warto w to pole. Przy wartoci 100% nakadka staje si zupenie
nieprzezroczysta.

Staraj si tak dopasowa kolorow nakadk, aby mg swobodnie widzie i edytowa


zaznaczenie, a jednoczenie widzie obrazek. Przed wykonaniem zrzutw ekranu widocznych na rysunkach od 9.7 do 9.9 zmieniem kolor nakadki na jasnoniebieski, a warto
parametru Opacity (Krycie) na 65%, poniewa na zrzutach ekranu w skali szaroci czerwona nakadka bya sabo widoczna.


 
Jeli uwaasz, e polecenie Feather (Wtapianie) jest wietnym narzdziem do tworzenia
wygadzonych konturw zaznacze, poczekaj, a wyprbujesz gradienty stosowane w trybie
szybkiego maskowania. Nie ma lepszego sposobu na utworzenie efektu zanikania od
zaznaczenia obrazka jednym z narzdzi do tworzenia gradientw.


 
Aby jeszcze bardziej zagmatwa opis, pokazujcy, jak tworzy si mask gradientu, posu si
obrazkiem prawdziwej maski (patrz rysunek 9.12). Jest to bez wtpienia jaki prymitywny
przedmiot kultu ktrej z zapomnianych cywilizacji, ale nie przeszkodzi mi to w uczynieniu
z niego pokanego monolitu, takiego jak te, ktre mona spotka na Wyspie Wielkanocnej.
 
Moesz utworzy
liniowy gradient
w trybie szybkiego
maskowania,
aby sprawi,
by maska (po lewej)
wyaniaa si
ze rodka pola
(po prawej)
  

Wcinij klawisz Q, aby przej do trybu szybkiego maskowania. Nastpnie narzdziem


Gradient (Gradient) narysuj liniowy gradient w kolorze czarnym przechodzcym w biay
(jeli nie wiesz, jak to si robi, zajrzyj do rozdziau 6.). Biaa cz gradientu reprezentuje obszar przeznaczony do zaznaczenia. Postanowiem zaznaczy grn cz maski,
wic wykonaem gradient sigajcy od dolnej wargi do dolnej czci nosa, jak wida na
lewym obrazku z rysunku 9.13. Poniewa gradient jest trudno zauwaalny na tym rysunku,
kierunek i dugo przecignicia zaznaczyem strzak (aby zobaczy mask w penym
kolorze, obejrzyj drugi obrazek z ilustracji 9.2 na kolorowej wkadce).
 
Po narysowaniu
liniowego gradientu
w dolnej czci
obrazka (po lewej)
w trybie szybkiego
maskowania
ukryem obrazek
i zastosowaem
filtr Add Noise
(Dodaj szum)
z parametrem Amount
(Intensywno)
o wartoci 10
(po prawej)

Gdy gradient stosowany jest w roli maski, moe pojawi si niekorzystny efekt paskowania. Aby go wyeliminowa, w stosunku do maski zastosowaem kilkakrotnie filtr
Add Noise (Dodaj szum) o niewielkiej wartoci. Do wykonania obrazka przedstawionego
po prawej stronie na rysunku 9.13 zastosowaem filtr Add Noise (Dodaj szum) z parametrem Amount (Warto) o wartoci 10 i wybran opcj Distribution (Rozmieszczenie):
Uniform (Jednolity).
Po prawej stronie rysunku 9.13 ukryem obrazek i pozostawiem widoczn tylko mask.
Jak wida, w palecie Channels (Kanay) podwietlona jest pozycja Quick Mask wyrniona
kursyw. To dlatego, e program rozpoznaje tryb szybkiego maskowania jako
tymczasowy kana. Moesz ukry obrazek i obejrze mask w kolorze biaym i czarnym,
klikajc ikon oka przy klawiszu kanau cznego (w tym przypadku RGB). Aby ukry
obrazek, mona rwnie wcisn klawisz ~. Jeli chcesz widzie jednoczenie i obrazek,
i mask, ponownie wcinij klawisz z tyld.

 
   
 Aby zastosowa gradient jako zaznaczenie, powrciem do trybu maszerujcych mrwek,


ponownie wciskajc klawisz Q. Nastpnie przecignem mysz z wcinitym klawiszem Ctrl ( w Mac OS) zaznaczon cz maski i upuciem j na obrazek pola,
aby uzyska efekt przedstawiony na lewym obrazku z rysunku 9.14. Niezadowolony z tak
skromnego efektu, uyem te par razy polecenia Free Transform (Swobodnie przekszta) (patrz rozdzia 12.), przypiekem mask narzdziem pociemniania (patrz rozdzia 5.) i wprowadziem dramatyczne owietlenie. Rezultaty wida na prawym obrazku na
rysunku 9.14. Na ilustracji 9.2 w kolorowej wkadce umieszczona zostaa barwna wersja
tej rewelacyjnej kompozycji. Zobaczysz tam rwnie efekty zastosowania jeszcze bardziej
dramatycznego owietlenia.
  
Efekt pokazany
na lewym obrazku
powsta przez
zaznaczenie grnej
czci maski
mask gradientow,
przemieszczenie
jej (przecignicie
mysz z wcinitym
klawiszem Ctrl lub )
i upuszczenie
zaznaczenia
na obrazku pola.
Gdy jeszcze troch
pobawisz si tym
obrazem, otrzymasz
sw wasn wersj
posgu z Wyspy
Wielkanocnej
(po prawej)

 
Gradienty namalowane w trybie szybkiego maskowania mog by stosowane rwnie
do wygaszania wynikw dziaania filtrw i innych zautomatyzowanych efektw specjalnych. Postanowiem na przykad zastosowa filtr wok krawdzi doni i pyty z rysunku 9.15. Rozpoczem prac od usunicia zaznaczenia caego obrazka (Ctrl+D w Windows, +D w Mac OS) i przejcia do trybu szybkiego maskowania. Nastpnie wybraem
narzdzie Gradient, na pasku opcji kliknem ikon gradientu linowego Linear Gradient
(Gradient liniowy) i z palety gradientw wybraem gradient typu Foreground to Transparent (Kolor narzdzia do przezroczystoci). Na pasku opcji zaznaczyem rwnie opcj
Transparency (Przezroczysto).
  

 !
Tym razem
zamierzam otoczy
do trzymajc
pyt agodnie
stopniowanym
efektem filtrowania

Wcisnem klawisz D, aby ustawi czarny jako kolor narzdzia. Nastpnie przecignem mysz po wybraniu narzdzia liniowego gradientu od kadej z czterech krawdzi
obrazka do rodka, aby utworzy seri krtkich gradientw pokrywajcych granice obrazka
(patrz rysunek 9.16; ukryem obrazek, aby bya widoczna maska w czarnym i biaym kolorze). Poniewa wybraem opcj Foreground to Transparent (Kolor narzdzia do przezroczystoci), kady gradient zostanie dodany do poprzedniego.
Aby wymiesza piksele w obrbie maski, zastosowaem polecenie Filter|Noise|Add
Noise (Filtr|Szum|Dodaj szum) z parametrem Amount (Warto) o wartoci 24. Efekt ten
zosta przedstawiony na rysunku 9.16.
Jedyny problem jest taki, e chc zaznaczy nie wewntrzn, a zewntrzn cz obrazka.
W zwizku z tym krawdzie powinny przybra biay kolor, a obszar wewntrzny czarny,
czyli odwrotnie ni wida to na rysunku 9.16. Nic trudnego. Wystarczy wcisn klawisze
Ctrl+I (Win) lub +I (Mac OS), aby odwrci obrazek. Odwracanie w trybie szybkiego
maskowania daje ten sam efekt co zastosowanie w stosunku do zaznaczenia polecenia
Select|Inverse (Zaznacz|Odwrotno).

Na zakoczenie powrciem do trybu maszerujcych mrwek, ponownie wciskajc


klawisz Q. Nastpnie zastosowaem polecenie Filter|Render|Clouds (Filtr|Rendering|
Chmury), aby uzyska efekt widoczny na rysunku 9.17.
Czy przyjrzae si naronikom na masce na rysunku 9.16? Te s mikkie i zaokrglone,
lecz za pomoc narzdzia liniowego gradientu moesz uzyska wszystkie moliwe rodzaje
naronikw. Jeli wolisz ostrzejsze rogi, wybierz gradient typu Foreground to Background
(Od koloru narzdzia do koloru ta), a z menu kontekstowego Mode (Tryb) na pasku
opcji wybierz tryb mieszania Lighten (Janiej). Aby uzyska naprawd niezwyke efekty,
wyprbuj tryby Difference (Rnica) i Exclusion (Wyczenie). Odjazdowe!

 
   
  "
W trybie szybkiego
maskowania
przecignem mysz
po wybraniu narzdzia
liniowego gradientu,
poczwszy od kadej
z czterech krawdzi
obrazka ku rodkowi
(zgodnie z kierunkiem
strzaek)

 #
Po powrocie do
trybu maszerujcych
mrwek zastosowaem
polecenie
Filter|Render|Clouds
(Filtr|Rendering|Chmury),
aby utworzy efekt mgy
widoczny na rysunku
 
Ponisze wiczenie pokazuje, jak doda atrakcyjne, zanikajce strzaki (patrz rysunek 9.13)
do dowolnego rysunku. Photoshop nie tylko pozwala na wykorzystanie gradientw do
tworzenia efektw zanikania, ale take umoliwia atwe tworzenie cieni rzucanych
przez poszczeglne elementy obrazu, co wida na rysunkach 9.18 i 9.19. Aby uzyska taki
efekt, trzeba posuy si gradientow mask warstwy, poleceniem Free Transform (Swobodnie przekszta) oraz narzdziem Line (Linia) i zmieni stopie przezroczystoci warstwy.
  

 $
Narysuj strzak
z odpowiednio
dobranym grotem
za pomoc narzdzia
Line (Linia) (u gry).
Aby uzyska efekt
perspektywy, zaznacz
punkty po lewej
stronie strzaki
i zobr je za pomoc
polecenia Free
Transform (Swobodnie
przekszta).
Aby spotgowa
wraenie gbi,
dodaj warstw
cienia (u dou)

 
Przecignij mysz
od zakoczenia
strzaki w kierunku
grotu, aby utworzy
gradientow mask
warstwy, dziki ktrej
strzaka bdzie
zanika (u gry).
Zmniejsz krycie
warstwy, a widzowi
bdzie atwiej skupi
wzrok na pice (u dou)

 
   
 
 
 
 
  1. Narysuj strzak za pomoc narzdzia Line (Linia), tworzc warstw ksztatu.


Wybierz narzdzie Line (Linia) i upewnij si, e na pasku opcji wcinity jest
klawisz Shape Layers (Warstwy ksztatu). Kliknij Geometry Options (Opcje
geometrii) i dobierz grot dla strzaki. Bez wtpienia, aby doj do waciwych
ustawie, bdziesz musia troch poeksperymentowa (aby utworzy strzak
widoczn na grnym obrazku z rysunku 9.18, nadaem nastpujce wartoci
poszczeglnym parametrom: Weight (Grubo): 25, Width (Szeroko) i Length
(Dugo): 400%, Concavity (Wklso): 25%). Ustaw kolor narzdzia na biay
i przecignij mysz, aby narysowa strzak w danym kierunku.
Wicej informacji na temat posugiwania si narzdziami do tworzenia ksztatw
znajdziesz w rozdziale 14.

2. Za pomoc obrotu nadaj strzace efekt perspektywy. Przeczyem si na


narzdzie zaznaczania bezporedniego i zaznaczyem trzy punkty po lewej stronie
strzaki. Nastpnie wybraem polecenie Edit|Free Transform Points (Swobodnie
przekszta punkty), przesunem rodek obrotu ze rodka strzaki do jej prawego
grnego rogu (zmieniajc na pasku opcji pooenie punktu odniesienia) i obrciem
zaznaczone punkty.
3. Dodaj cie. Kliknem ikon stylu warstwy znajdujc si w dolnej czci palety
Layers (Warstwy) i wybraem opcj Drop Shadow (Cie). Zaakceptowaem ustawienia
domylne, ale oczywicie moesz je zmieni. Efekty tej operacji widoczne s
na dolnym obrazku na rysunku 9.18.
4. Utwrz mask warstwy. Wybierz polecenie Layer|Add Layer Mask|Reveal All
(Warstwa|Dodaj mask warstwy|Odkryj wszystko).
5. Narysuj gradientow mask. Wybierz narzdzie Gradient i upewnij si, e na
pasku opcji wybrany jest gradient Black to White (Czarny, biay). Nastpnie na
gradient na strzak, zaczynajc od jej koca i dochodzc mniej wicej do poowy
(patrz grny obrazek na rysunku 9.19).
6. Zwiksz stopie przezroczystoci strzaki. Teraz ju strzaka adnie zanika do
przezroczystoci, ale mam wraenie, e jej grna cz zajmuje zbyt duy obszar
obrazu. aden problem po prostu zwiksz w palecie Layers (Warstwy)
przezroczysto warstwy, na ktrej znajduje si strzaka, nadajc parametrowi
Opacity (Krycie) warto 70%. Efekt wida na dolnej ilustracji na rysunku 9.19.
Czy to nie jest mie, e mona tak czy ostre brzegi generowane przez wektorowe
narzdzia do tworzenia ksztatw z mikkimi krawdziami maski warstwy? 
Oprcz trybu szybkiej maski i maskowania zaznaczenia, w programie znajdziesz kilka
narzdzi, ktre automatyzuj proces maskowania, a waciwie pewne jego etapy, gdy
nadal musisz kontrolowa ten proces i wskaza dokadnie, jaki element ma zosta zamaskowany. S to narzdzia Background Eraser (Gumka ta) i Magic Eraser (Magiczna gumka),
  

a take polecenie Extract (Wydziel). Przyjrzelimy si ju standardowej gumce (w rozdziale 7.), ale na wypadek gdyby czyta ksik wyrywkowo, wspomn, e to narzdzie zastosowane na warstwie ta nanosi na ni kolor ta. Jeeli natomiast uyjesz go na
jakiej innej warstwie, bdzie wymazywa piksele, odsaniajc warstwy znajdujce si
pod spodem. Magiczna gumka dziaa podobnie jak narzdzie wypeniania, tyle e na odwrt. Gdy klikniesz ni obraz, usuniesz grup pikseli o podobnych do siebie kolorach.
Z kolei gumka ta, jak sama nazwa wskazuje, wymazuje z obrazu to, a wszystko, co
znajduje si na pierwszym planie, pozostawia nietknite. Dzieje si tak, gdy prawidowo
posugujesz si tym narzdziem. W przeciwnym wypadku bdzie ono wymazywa
wszystko, jak leci.
Moesz przecza si midzy poszczeglnymi rodzajami gumek, klikajc ikon gumki
w przyborniku z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS) lub naciskajc klawisz E
bd Shift+E.
 
Jak wanie wspomniaem, magiczna gumka, dzielca miejsce w przyborniku ze zwyk,
wymazuje piksele o zblionych kolorach. Jeli umiesz posugiwa si narzdziem Magic
Wand (Rdka) omwionym w rozdziale 8., nie bdziesz mia z tym narzdziem adnego problemu. Oba dziaaj praktycznie tak samo, tylko rdka zaznacza, a gumka
wymazuje piksele.
Gdy klikniesz ktry z pikseli magiczn gumk, Photoshop sprawdzi, ktre piksele wok
niego maj podobny kolor, tak samo jak to ma miejsce w przypadku posugiwania si
rdk. Jednak piksele te nie zostan zaznaczone, lecz stan si przezroczyste (patrz
rysunek 9.20). Pamitaj, e przezroczysto wymaga osobnej warstwy. Jeeli wic obrazek
skada si wycznie z ta, Photoshop automatycznie przeksztaci je w warstw, ktra
nie bdzie miaa nic pod spodem. Std wzr szachownicy widoczny na drugim obrazku
na rysunku przezroczysty obszar, pod ktrym nie ma ju nic.
Przyciski Lock (Zablokuj) w palecie Layers (Warstwy) wpywaj na dziaanie magicznej
gumki. Gdy aden z nich nie jest wcinity, magiczna gumka dziaa dokadnie tak, jak
wanie opisaem. Jeli jednak zablokujesz przezroczyste piksele, bdzie ona nanosia
nieprzezroczyste piksele w kolorze ta, nie wpywajc na przezroczyste obszary. Jeeli
na danej warstwie zablokowano piksele obrazu, w ogle nie da si uy na niej
magicznej gumki.

Na dziaanie narzdzia Magic Eraser (Magiczna gumka) mona jeszcze bardziej wpywa za pomoc kontrolek umieszczonych na pasku opcji i pokazanych na rysunku 9.21.
Poniej znajdziesz ich opis. Poza wartoci parametru Opacity (Krycie) opcje te maj
takie same znaczenie jak w przypadku narzdzia Magic Wand (Rdka).


Tolerance (Tolerancja). Parametr ten dziaa tak samo jak w przypadku rdki
okrela, jak bardzo podobne musz by kolory przylegajcych do siebie pikseli,
aby stay si one przezroczyste. Im wysza warto, tym szerszy zakres kolorw.
Pamitaj, e kada zmiana wartoci tego parametru odnosi si do najbliszego
kliknicia narzdziem Magic Eraser (Magiczna gumka), a nie do ju istniejcych
obszarw przezroczystoci.

 
   
  %
Aby usun to
skadajce si
z podobnych do siebie
kolorw, takie jak niebo
na obrazku, kliknij je
narzdziem Magic Eraser
(Magiczna gumka)
(dolny obrazek)

 
Opcje narzdzia Magic
Eraser (Magiczna gumka)
s prawie takie same
jak opcje rdki


Anti-aliased (Wygadzony). Jeli chcesz utworzy mikk otoczk na krawdzi


przezroczystego obszaru, pozostaw t opcj wczon. Jeeli natomiast wolisz
ostre krawdzie, takie jak przy bardzo niskiej wartoci parametru Tolerance
(Tolerancja), wycz j.

Contiguous (Cigy). Po wczeniu tej opcji narzdzie Magic Eraser (Magiczna


gumka) bdzie usuwa jedynie cige obszary koloru. Jeeli chcesz usuwa wszystkie
piksele o okrelonym kolorze, takie jak piksele ta oddzielone na rysunku 9.20
od reszty nieba przez lwa, wycz opcj Contiguous (Cigy).

Use All Layers (Wszystkie warstwy). Wczenie tej opcji informuje Photoshopa, e
chcesz usuwa piksele ze wszystkich widocznych warstw. Narzdzie Magic Eraser
(Magiczna gumka) w dalszym cigu bdzie wymazywa jedynie piksele biecej
warstwy, ale bdzie przy tym bra pod uwag kolory ze wszystkich warstw.

Opacity (Krycie). Gdy zmniejszysz t warto, wymazywane piksele bd raczej


przewitujce ni cakiem przezroczyste. Przy niszych wartociach uzyskasz
bardziej subtelne efekty.
  

! 
 
Magiczna gumka jest tak prosta w uyciu jak motek i rwnie mao delikatna. Usuwa
ona piksele, ale zostawia przy tym wiele kolorowych plamek i postrzpionych krawdzi.
Rwnie dobrze moesz zaznaczy jaki obszar rdk i nacisn Backspace (Win) lub
Delete (Mac OS). Efekt bdzie taki sam.
Bardziej skrupulatnym narzdziem, ktre ma przy tym wiksze moliwoci, jest narzdzie
Background Eraser (Gumka ta). Jak pokazano na rysunku 9.22, gumka ta wymazuje
piksele ta, w miar jak przecigasz po nich mysz. Podobnie jak poprzednio, jeeli obrazek
skada si wycznie z ta, Photoshop umieci go na nowej warstwie, tak aby mia gdzie
zapamita informacje o przezroczystoci. Narzdzie to jest na tyle inteligentne, eby
wymaza samo to bez naruszania pierwszoplanowych pikseli pod warunkiem i tu
tkwi haczyk e bdziesz utrzymywa krzyyk w samym rodku kursora wymazywania,
tak aby wskazywa on piksel o kolorze ta. Jeeli przesuniesz krzyyk na ktry z pierwszoplanowych pikseli, one rwnie zostan usunite. Jak pokazano na rysunku 9.23, liczy
si pooenie krzyyka.
 
Przecignij gumk ta
wzdu krawdzi
obrazu, aby usun
to, a wszystko,
co znajduje si
na pierwszym planie,
pozostawi nietknite

Podobnie jak w przypadku magicznej gumki, na dziaanie gumki ta wpywaj przyciski


Lock (Zablokuj) umieszczone w palecie Layers (Warstwy). Zablokowanie pikseli obrazu
uniemoliwia korzystanie z gumki ta. Miej wiadomo, e jeli przecigniesz tym
narzdziem nad zaznaczonym obszarem, ktry jest ju czciowo przezroczysty,
to gumka ta i tak zadziaa, niezalenie od tego, czy przezroczyste piksele zostay
zablokowane.

Na dziaanie narzdzia Background Eraser (Gumka ta) mona te wpywa za porednictwem kontrolek znajdujcych si na pasku opcji (patrz rysunek 9.24). Z pocztku s
one oniemielajce, ale w sumie atwo si z nich korzysta.


Limits (Ogranicz). Zaznacz na tej licie pozycj Contiguous (Cige), a narzdzie


Background Eraser (Gumka ta) bdzie wymazywa kolory wskazywane przez
kursor tak dugo, jak dugo bd one takie same jak kolor piksela znajdujcego si
bezporednio pod krzyykiem. Chcc wymazywa wszystkie piksele o podobnym
odcieniu, niezalenie od tego, czy tworz one cigy obszar, czy nie, wybierz pozycj
Discontiguous (Niecige). Dodatkowa opcja, Find Edges (Krawdzie), wyszukuje
krawdzie w trakcie przecigania mysz i uwydatnia je. Cho jest to interesujce
rozwizanie, czsto powoduje powstawanie efektu halo i w zwizku z tym rzadko
jest uyteczne.

 
   
  
Utrzymuj krzyyk,
bdcy czci
kursora gumki ta,
nad tem, ktre
chcesz wymaza
(grny obrazek).
Jeli przez przypadek
przesuniesz
krzyyk nad obiekt
pierwszoplanowy,
zostanie on
wymazany
(dolny obrazek)

  Cho opcje narzdzia Background Eraser (Gumka ta) mog oniemiela,
tak naprawd s do intuicyjne


Tolerance (Tolerancja). Zwiksz warto parametru Tolerance (Tolerancja), aby


wymazywa wicej kolorw naraz. Niskie wartoci przydaj si przy wymazywaniu
kolorw w okolicach delikatnych i pooonych blisko siebie detali, takich jak wosy.

Protect Foreground Color (Zachowaj kolor narzdzia). Wcz t opcj, aby


zabezpieczy przed wymazaniem wszystkie piksele majce ten sam kolor
co aktualny kolor narzdzia. Domylnie jest to kolor czarny. Wiem, e to gupia
opcja, ale jest i ju.

Sampling (Prbka). Na tej licie okrelasz, na jakiej podstawie gumka ta decyduje,


co moe wymaza, a czego nie. Domylne ustawienie, Continuous (Cige), kae
gumce, w miar jak przecigasz mysz, cay czas na nowo sprawdza, ktry kolor
ma by wymazany. Jeeli to jest do jednorodne, by moe bardziej bdzie Ci
odpowiadaa opcja Once (Raz), po wybraniu ktrej prbka koloru zostanie zbadana
tylko raz w chwili pierwszego kliknicia i tylko ten kolor bdzie wymazywany
w czasie przecigania mysz. Wybierz opcj Background Swatch (Prbka ta),
aby wymazywa tylko aktualnie wybrany kolor ta (domylnie jest to biay).
  

! 
"#$
 % #
Podobnie jak gumka ta i magiczna gumka, polecenie Extract (Wydziel) suy do odseparowania elementu obrazka od jego otoczenia. Po narysowaniu szkicowego zaznaczenia
wok elementu, ktry chcesz zachowa, program usunie wszystko oprcz niego. Wedug
mnie jednak, polecenie Extract (Wydziel) jest tylko odrobin bardziej praktyczne od gumki ta, a jednoczenie bardziej zoone. Niektre obrazki wietnie daj si w ten sposb obrabia, a inne nie. Zastosowanie polecenia Extract (Wydziel) daje czasami cakiem dobre rezultaty, jeli wszystko poprawnie wykonasz. Zabierzmy wic teraz
polecenie Extract (Wydziel) na prbn jazd.
1. Wybierz polecenie Extract (Wydziel), ktre znajduje si w menu Filter (Filtr)
lub zastosuj skrt klawiszowy Alt+Ctrl +X (+Option+X w Mac OS).
Wwczas wywietlone zostanie okno dialogowe Extract (Wydziel) przedstawione
na rysunku 9.25.
 !
Okno Extract
(Wydziel) ze
wszystkimi
dostpnymi w nim
narzdziami i opcjami
stanowi wrcz
miniaturowe
laboratorium
do tworzenia masek

2. Wybierz narzdzie podwietlania krawdzi. Najprawdopodobniej narzdzie to


jest ju aktywne, lecz jeli nie, wcinij klawisz B, aby go wybra.
3. Obrysuj konturem element, ktry chcesz zachowa. Ja chc usun to, wic
obrysowaem zdjcie lwa (patrz rysunek 9.26). Pamitaj o dokadnym zakreleniu
elementu albo, jeli dany element jest czciowo obcity, zewntrznych granic
zdjcia.
Czsto atwiej klikn kilkakrotnie z wcinitym klawiszem Shift wok obwodu obrazka,
ni rcznie przecign mysz. Kliknicie z wcinitym klawiszem Shift tworzy linie
proste od jednego punktu kliknicia do nastpnego. Jeli tylko bdziesz wszystko
wykonywa uwanie i starannie, polecenie Extract (Wydziel) powinno funkcjonowa
bez zastrzee.

 
   
  "
Po obrysowaniu czci
obrazu, ktr chcesz
zachowa, kliknij
wewntrz obrysu
narzdziem
wypenienia

Aby uzyska wspomaganie podczas rysowania konturu, zaznacz opcj Smart Highlight
(Podwietl inteligentnie) w sekcji Tool Options (Opcje narzdzia) okna dialogowego
Extract (Wydziel). Opcja ta powoduje automatyczne wyszukanie funkcji podwietlenia
krawdzi obrazka. Po wczeniu podwietlania kursor przeksztacony zostaje w may
celownik: kko z czterema skierowanymi do rodka liniami. Podczas przecigania
umie rodek kka nad krawdzi midzy wybranym elementem obrazka a tem.
Ta funkcja daje najlepsze efekty oczywicie w przypadku obiektw o wyranych
krawdziach. Zauwa, e po uaktywnieniu inteligentnego podwietlania nie mona
ju rysowa prostych segmentw linii z wcinitym klawiszem Shift.
Aby tymczasowo wyczy inteligentne podwietlanie bez wyczania tej opcji, przecignij
kursor z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS) lub najpierw wycz opcj,
a nastpnie przecignij kursor z wcinitym klawiszem Ctrl (), aby tymczasowo
skorzysta z opcji Smart Highlight (Podwietl inteligentnie).

4. Podczas podwietlania krawdzi zastosuj klawisze nawiasw kwadratowych,


[lub], aby powikszy lub pomniejszy pdzel. Jeli malujesz pdzlem o rednicy
od 1 do 9, kadorazowe wcinicie klawisza lewego lub prawego nawiasu
kwadratowego zmienia rozmiar pdzla o 1 piksel. Przyrost zmian ronie wraz
ze zwikszeniem rozmiaru pdzla.
Stosujc pdzle o maych rozmiarach, uzyskujemy ostrzejsze krawdzie. Wiksze pdzle
lepiej nadaj si do malowania delikatnych, zawiych detali, takich jak wosy, licie,
spltane wkna, cienki makaron itp.

5. W razie pomyki wcinij klawisze Ctrl+Z (+Z w Mac OS). Dostpny jest
zaledwie jeden poziom cofania. Oznacza to, e moesz cofn i ponownie
zastosowa tylko jedno, ostatnio wykonane pocignicie narzdziem
podwietlania.
  

Jeli chcesz usun wiksz cz podwietlenia, przecignij mysz po wybraniu


narzdzia gumki ponad le opracowanym obszarem (aby uzyska dostp do tego
narzdzia z klawiatury, wcinij klawisz E) lub zastosuj narzdzie podwietlania
krawdzi, wciskajc klawisz Alt (Option w Mac OS). Aby usun cae podwietlenie
i pracowa od pocztku, wcinij klawisze Alt+Backspace (Win) lub Option+Delete
(Mac OS).
6. W trakcie pracy ustawiaj odpowiednio widok. Jeli nie widzisz waciwej czci
obrazka, wcinij spacj lub kliknij ikon rczki, aby uzyska dostp do narzdzia
rczki. Moesz rwnie powikszy lub pomniejszy obrazek, wciskajc klawisze
Ctrl++ (plus) lub Ctrl+ (minus) (++ (plus) lub + (minus) w Mac OS), bd
te zastosowa narzdzie Zoom (Lupka).
7. Wybierz narzdzie Fill (Wypenienie). Symbolizuje je ikona z wiaderkiem farby.
Aby wybra to narzdzie z klawiatury, wcinij klawisz G. Jest to ten sam skrt,
ktry w przyborniku Photoshopa uaktywnia narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb).
8. Kliknij wewntrz elementu, ktrego krawdzie podwietlie. Podwietlony
kontur zostanie wypeniony kolorem. Jeli kolor wypenienia rozlewa si po caym
obrazku, jest to prawdopodobnie spowodowane przerw w konturze. Wcinij
klawisze Ctrl+Z (+Z w Mac OS), aby cofn zastosowanie wypenienia,
a nastpnie narzdziem rczki przewi obrazek, aby odnale przerw. Zaataj
j narzdziem podwietlania krawdzi i ponownie kliknij kursorem narzdzia
Fill (Wypenienie).
Aby usun wypenienie, mona rwnie klikn wewntrz wypenionego obszaru
narzdziem wypenienia lub gumk.

9. Wcinij przycisk Preview (Podgld). Przed zastosowaniem potencjalnej maski


obejrzyj j w podgldzie, aby skontrolowa kocowy efekt (patrz rysunek 9.27).
Jeli w punkcie 8. klikniesz narzdziem wypenienia z wcinitym klawiszem Shift,
kontur zostanie wypeniony, a nastpnie automatycznie wczony podgld obrazka,
co oszczdzi kopotu z wciskaniem przycisku Preview (Podgld).

10. W razie potrzeby poddaj mask edycji. Do dyspozycji masz kilka rnych narzdzi.
Wszystkie zostay opisane na rysunku 9.27. Informacje o nich znajdziesz na licie,
ktr przeczytasz po zakoczeniu wiczenia.
11. Wcinij przycisk OK, aby usun zamaskowany fragment obrazka. Jeeli obrazek
skada si jedynie z warstwy ta, zostanie przeniesiony jako pywajcy obiekt
na oddzieln warstw. Narzdziem Move (Przesunicie) moesz przecign
wyodrbniony obiekt na inne to. Jak wida na rysunku 9.28, umieciem zdjcie
lwa na tle woskiego krajobrazu. Kompozycja nie jest moe idealna, lecz nie
jest le, jak na pi minut pracy.
12. Po zamkniciu okna Extract (Wydziel) dokonaj ewentualnych poprawek
za pomoc gumki ta i pdzla historii. Gumk ta wyma pojedyncze piksele,
ktrych nie usuno polecenie Extract (Wydziel), a przy uyciu narzdzia
History Brush (Pdzel historii) przywr wybrane szczegy, ktre zostay
usunite po uyciu polecenia Extract (Wydziel).

 
   
  #
Wcinij przycisk
Preview (Podgld),
aby oceni wygld
ukoczonego obrazka

 $
Przypuszczam, e ten
lew jest wypchany,
lecz nawet zwierzak
z muzeum ma chyba
czasem ochot
na zmian otoczenia

W punkcie 10. wspomniaem o sposobach modyfikowania maski w oknie dialogowym


Extract (Wydziel). Do dopracowania maski w oknie Extract (Wydziel) przed wciniciem
przycisku OK su nastpujce techniki.


Przecignij mysz kursor narzdzia Cleanup (Czyszczenie) (C), aby zmieni


krycie maski. Za pomoc klawiszy numerycznych wyreguluj nacisk narzdzia,
zmieniajc w ten sposb stopie przezroczystoci wprowadzany przez narzdzie.
Aby wymaza obiekty w celu uzyskania penej przezroczystoci, wcinij 0,
podobnie jak podczas stosowania tego narzdzia na warstwie. Dla uzyskania 90%
  

przezroczystoci wybierz 9, dla uzyskania 80% wybierz 8 itd. Aby przywrci


pene krycie, przecignij mysz z wcinitym klawiszem Alt (Win) lub Option
(Mac OS).


Przecignij mysz kursor narzdzia Edge Touchup (Retusz krawdzi) (T) wzdu
granic maski, aby wyostrzy jej krawdzie. Jeli granica midzy mask a elementem
nie jest dobrze zdefiniowana, przecignicie mysz po wybraniu tego narzdzia
spowoduje zwikszenie krycia elementu i zmniejszenie krycia maski. Innymi sowy,
przeksztaca ono delikatne krawdzie w krawdzie jasno zdefiniowane.
Aby wyregulowa si narzdzia, posu si klawiszami numerycznymi.

Zwiksz warto parametru Smooth (Wygad), aby usun zbkane piksele


z maski. Wybr duej wartoci powoduje wygadzenie krawdzi wok obrazka
i wypenienie dziur. Funkcja ta przydaje si, wwczas gdy krawdzie s poszarpane.

Przecignij mysz kursor narzdzia podwietlania krawdzi lub gumki, aby


edytowa granic maski. Po wybraniu ktrego z tych narzdzi ponownie pojawi
si podwietlenie oryginalnej maski, a narzdzia bd funkcjonowa w taki sam
sposb jak podczas wstpnego rysowania podwietlenia. Po dopasowaniu
podwietlenia kliknij jego obszar z wcinitym klawiszem Shift, aby program
odwiey mask i pokaza jej podgld.

Wybierz odpowiedni opcj z menu Show (Poka), aby przej midzy oryginalnym
podwietleniem1 (Original) i podgldem wydzielonego obrazka (Extracted).
Aby przecza si midzy tymi dwoma widokami bez uycia menu, wcinij
klawisz X.

To jest 99% tego, co naley wiedzie o poleceniu Extract (Wydziel). Dla uytkownikw
pragncych dopeni swoj wiedz ostatnim procentem niej zamieciem przegld pozostaych opcji dostpnych w prawej czci okna dialogowego Extract (Wydziel).

Highlight (Podwietl), Fill (Wypenij). Za pomoc tych rozwijanych list moesz


zmienia kolor podwietlenia i wypenienia. Nie ma znaczenia, jakich kolorw
uywasz, najwaniejsze, aby byy dobrze widoczne na obrazku.

Textured Image (Obrazek z tekstur). Jeeli na obrazie znajduje si duo tekstur,


sprbuj uaktywni t opcj. Podobnie jak opcja Smooth (Wygad), pomaga ona
wygadzi postrzpione krawdzie wystpujce w obrazie.

Channel (Kana). Zaawansowani uytkownicy mog mie ochot na wstpne


przygotowanie konturw podwietlenia, tworzc niezaleny kana maski tzw.
kana alfa. Kana taki mona utworzy w palecie Channels (Kanay) przed
zastosowaniem polecenia Extract. Zaaduj mask, wybierajc j z listy Channel
(Kana) w oknie Extract (Wydziel). Za pomoc narzdzi do podwietlania lub
gumki moesz kontynuowa modyfikacj podwietlenia. Dziwne jest to, e po
wczytaniu maski kolor czarny w jej kanale reprezentuje podwietlony obszar,
a biel obszar niepodwietlony. Bardzo mnie to denerwuje, ale tak dziaa.

Po wybraniu opcji Original w oknie Extract moe zosta wywietlony podgld oryginalnego obrazka
z podwietleniem krawdzi oraz ich wypenieniem lub te bez tych elementw, zalenie od tego, czy wczone
s opcje Show Highlight oraz Show Fill w polu Preview przyp. red.

 
   
 Force Foreground (Kolor narzdzia). Jeli dany element obrazka skada si


zwykle z jednego koloru, zastosuj polecenie Force Foreground (Kolor narzdzia)
i kroplomierzem pobierz z obrazka prbk koloru, ktry chcesz zachowa (moesz
rwnie zdefiniowa kolor, pobierajc go z palety Swatches (Prbki), lecz jest
to bardziej pracochonne). Nastpnie zastosuj narzdzie do podwietlania, aby
zamalowa wszystkie miejsca, w ktrych wystpuje pierwszoplanowy kolor.
(Zauwa, e wczenie tej opcji to alternatywa uycia narzdzia wypeniania.
Po zaznaczeniu opcji Force Foreground (Kolor narzdzia) narzdzie wypenienia
jest niedostpne).

Display (Wywietlanie). Nie trzeba koniecznie oglda obrazka w podgldzie


na przezroczystym tle. Mona wybra rwnie biay (White Matte (Biaa otoczka))
lub jaki inny kolor, czy obejrze obrazek jako mask (Mask (Maska)), na ktrej
biay kolor reprezentuje nieprzezroczysty obszar, a czarny przezroczysty
(nie mona jednak eksportowa takiej maski ciekawe dlaczego?).
Wcinij klawisz F, aby wybra tryb wywietlania w menu. Wcinicie klawiszy Shift+F
spowoduje przywrcenie w menu poprzedniego trybu.

Show Highlight (Podwietlenie), Show Fill (Wypenienie). Za pomoc tych opcji


moesz kontrolowa ukrywanie oraz wywietlanie kolorw podwietlenia
i wypenienia.
I ostatnia wskazwka. Przed zastosowaniem polecenia Extract (Wydziel) bd te
magicznej gumki lub gumki wymazujcej to warto skopiowa obrazek na oddzieln
warstw albo wykona zdjcie obrazka w palecie History (Historia). Wwczas bdziesz
mia kopi zapasow, na wypadek gdyby rzeczy nie potoczyy si zgodnie z Twoim planem.

& "#'#
(&
#

Kolejn wygodn metod tworzenia maski jest stosowanie polecenia Color Range (Zakres
koloru) z menu Select (Zaznacz). Polecenie to pozwala na generowanie zaznacze
opartych na zakresach kolorw. Za pomoc kroplomierza mona wybra kolory przeznaczone do uycia w zaznaczeniu i te, ktre postanowie odrzuci. Polecenie Color Range
(Zakres koloru) jest zblione dziaaniem do narzdzia Magic Wand (Rdka), lecz umoliwia zaznaczanie kolorw w bardziej precyzyjny sposb i natychmiastow zmian tolerancji zaznaczenia.
Po wybraniu polecenia Select|Color Range (Zaznacz|Zakres koloru) wywietlone zostaje
okno dialogowe Color Range (Zakres koloru) przedstawione na rysunku 9.29. Podobnie jak
rdka z zaznaczon opcj Contiguous (Cigy), polecenie Color Range (Zakres koloru)
powoduje zaznaczenie obszarw o zblionym kolorze z caego obrazka, bez wzgldu na to,
czy kolory te ssiaduj ze sob, czy nie. Kliknij okno obrazka, aby zaznaczy wybrane
kolory, tak samo jak podczas zastosowania rdki. Zamiast regulowa warto parametru
Tolerance (Tolerancja) przed uyciem rdki, moesz w dowolnym momencie dostosowa parametr Fuzziness (Tolerancja). Zaznaczenie zostanie automatycznie zaktualizowane zgodnie z poczynionymi zmianami. Polecenie Color Range (Zakres koloru) to
taka rdka, ktra zaywa sterydy.
  

Dlaczego waciwie nie rozbudowano moliwoci rdki, zamiast dodawa kolejne


polecenie? W oknie dialogowym Color Range (Zakres koloru) mona obejrze podgld
maski tego narzdzie Magic Wand (Rdka) nie potrafi, a przecie taka opcja
umoliwia ocen dokadnoci zaznaczenia. Jedyne, co mona powiedzie na obron
rdki, to fakt, e jest wygodna w uyciu nic wicej. Gdyby te dwie funkcje zostay
poczone w jedno narzdzie, stracioby ono na funkcjonalnoci.

Gdy przesuniesz kursor poza okno dialogowe Color Range (Zakres koloru), przeksztaci
si on w kursor kroplomierza. Kliknij obraz, aby okreli kolor, na ktrym zamierzasz
oprze zaznaczenie (nazywam go kolorem bazowym), w taki sposb, jakby uy do tego
celu rdki. Lub te kliknij podgld, opisany na rysunku 9.29. W obu przypadkach
podgld zostanie zaktualizowany, aby wywietli mask po wprowadzeniu zmian.
 
W oknie dialogowym
Color Range (Zakres
koloru) moesz
wygenerowa mask
przez wskazanie
koloru kroplomierzem
i dopasowanie
wartoci parametru
Fuzziness
(Tolerancja)

Moesz wykona rwnie inne operacje.
Dodawanie kolorw do zaznaczenia. Aby doda kolejne kolory bazowe do


zaznaczenia, kliknij ikon kroplomierza z funkcj dodawania kolorw w oknie
dialogowym Color Range (Zakres koloru) i kliknij w oknie obrazka lub podgldu.
Jeli standardowe narzdzie Eyedropper (Kroplomierz) jest aktywne, moesz
uzyska dostp do omawianego narzdzia przez kliknicie z wcinitym klawiszem
Shift (tak samo jak klikasz z wcinitym klawiszem Shift kursorem rdki, aby
doda kolory do zaznaczenia). Moesz nawet przeciga mysz po wybraniu
kroplomierza z wcinitym klawiszem Shift, aby pobra szereg kolorw za jednym
zamachem, czego nie da si wykona podczas pracy z rdk.

Usuwanie kolorw z zaznaczenia. Aby usun niektre bazowe kolory z zaznaczenia,


kliknij ikon kroplomierza z funkcj usuwania kolorw lub kliknij z wcinitym
klawiszem Alt (Win) lub Option (Mac OS) kursorem narzdzia Eyedropper
(Kroplomierz). Aby usun wiele kolorw jednoczenie, moesz przecign
kursor bez wcinitego klawisza Alt (Option w Mac OS) lub z wcinitym.
Jeli podczas dodawania lub usuwania kolorw popenie bd, wcinij klawisze
Ctrl+Z (+Z w Mac OS). Tak, polecenie Undo (Cofnij) dziaa rwnie wewntrz okna
dialogowego Color Range (Zakres koloru), nie tylko poza nim.

 
   
 
Regulacja wartoci parametru Fuzziness (Tolerancja). Opcja ta podobna jest


do parametru Tolerance (Tolerancja) stosowanego w narzdziu Magic Wand
(Rdka), poniewa okrela zakres kolorw przeznaczonych do zaznaczenia na
podstawie wskazanych kolorw bazowych. Aby zwikszy zaznaczony obszar,
zastosuj wiksz warto tego parametru, bowiem mniejsza powoduje zmniejszenie
si zaznaczonej powierzchni. Po wprowadzeniu wartoci 0 zaznaczony zostanie
wycznie kolor bazowy, ktry wskazae za pomoc kliknicia. Inaczej jednak
ni w przypadku parametru Tolerance (Tolerancja), zmiana wartoci parametru
Fuzziness (Tolerancja) natychmiast wpywa na wygld zaznaczenia. Dlatego te
po zmianie wartoci tolerancji nie naley powtrnie klika, podczas gdy w trakcie
pracy z rdk jest to konieczne.
Parametry Fuzziness (Tolerancja) i Tolerance (Tolerancja) rni si od siebie
rwnie rodzajem konturw zaznacze, jakie generuj. Parametr Tolerance
(Tolerancja) powoduje zaznaczenie wszystkich kolorw wewntrz okrelonego
zakresu i dodaje wygadzone krawdzie. Jeli dane zaznaczenie zostanie wywietlone
jako maska, bdzie si skada w wikszoci z biaych pikseli z cienk lini szarych
pikseli wok obwodu. Parametr Fuzziness (Tolerancja) powoduje natomiast pene
zaznaczenie wycznie tych kolorw, ktre klikne z wcinitym klawiszem Shift
lub bez niego i czciowo zaznacza inne kolory w zakresie. W ten sposb wikszo
maski wyraona jest w odcieniach szaroci. Jasnoszare piksele reprezentuj
najbardziej zblione do siebie kolory, a ciemnoszare najmniej zblione, ktre
jednak nadal znajduj si w zakresie okrelonym przez parametr Fuzziness
(Tolerancja). W rezultacie otrzymujemy zaznaczenie gradientowe, ktre czciej
daje naturalne efekty.

Odwracanie zaznaczenia. Aby odwrci zaznaczenie, wybierz opcj Invert


(Odwrotno). W ten sposb obszary pokryte biaym kolorem stan si czarne,
a czarnym biae. Tak jak podczas stosowania narzdzia Magic Wand (Rdka)
czsto atwiej odizolowa obszar, ktrego nie chcesz zaznacza, ni obszar
przeznaczony do zaznaczenia. Jeli staniesz przed takim problemem, zaznacz
wtedy opcj Invert (Odwrotno).

Przechodzenie midzy wywietlaniem obrazka a podgldu. Posu si dwiema


opcjami umieszczonymi poniej okna podgldu, aby kontrolowa jego zawarto.
Jeli wybierzesz pierwsz opcj Selection (Zaznaczenie) bdzie tu wywietlana
ta maska, ktra zostanie wygenerowana po wciniciu klawisza Enter (Win) lub
Return (Mac OS). Jeli wybierzesz opcj Image (Obraz), podgld przedstawi
zmniejszon wersj obrazka.
Wcinij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Win) lub (Mac OS), aby przechodzi midzy tymi
dwoma rodzajami podgldu. Moja rada: pozostaw wybran opcj Selection (Zaznaczenie),
a wciskajc klawisz Ctrl lub , przechod do drugiego trybu wywietlania, gdy bdziesz
chcia obejrze obrazek.

Kontrolowanie zawartoci okna dokumentu. Menu Selection Preview (Podgld


zaznaczenia) umieszczone u dou omawianego okna dialogowego umoliwia
wybr tego, co widzisz w oknie dokumentu. Domylnym ustawieniem jest opcja
None (Brak), ktra normalnie wywietla obrazek w oknie obrazka. Opcja Grayscale
(Skala szaroci) wywietla sam mask. Aby zobaczy razem obrazek i mask,
wybierz opcj Quick Mask (Szybka maska). Jeli chcesz obejrze zaznaczenie
na czarnym lub biaym tle, wybierz odpowiednio opcj Black Matte (Czarna
otoczka) lub White Matte (Biaa otoczka).
  

Cho opcje z grupy Matte (Otoczka) mog wydawa si dziwne, pomagaj sprawdzi,
w jaki sposb zaznaczony obrazek poczy si z innym tem. W lewym grnym
rogu rysunku 9.30 znajduje si oryginalny obrazek, a po prawej widoczna jest
jego maska w skali szaroci. Na masce zaznaczonymi elementami s cienie na
pycie, palcach i nadgarstku, a owietlone partie s niezaznaczone. Dwa widoki
uzyskane po wczeniu opcji Matte (Otoczka) umoliwiaj obejrzenie, jak si
prezentuje to zaznaczenie na dwch rnych tach tak odmiennych od siebie,
jak noc i dzie. Aby dobra takie ustawienia, ktre zapewni gadkie przejcie
midzy obrazkiem a tem, okrel parametr Fuzziness (Tolerancja) i wybierz opcj
Black Matte (Czarna otoczka) lub White Matte (Biaa otoczka).
 %
Te opcje dostpne
w menu Selection
Preview
(Podgld zaznaczenia)
modyfikuj sposb
przedstawiania
podgldu zaznaczenia
w oknie obrazka

Zaznaczanie z gry ustalonych kolorw. Wybierz odpowiedni opcj z menu Select


(Zaznacz) znajdujcego si u gry okna dialogowego, aby jako kolor bazowy
zaznaczenia wybra jeden z kolorw podstawowych. Jeli wskaesz dowoln
opcj, oprcz Sampled Colors (Prbkowane kolory), opcja Fuzziness (Tolerancja)
i kroplomierz stan si niedostpne. Wwczas kolory bd okrelane na podstawie
ich zwizkw z wybranym kolorem podstawowym. Jeli wybrae na przykad
skadow czerwon (Red), program zaznaczy wszystkie czerwone piksele
i czciowo inne kolory w zalenoci od wartoci czerwonego w nich zawartej.
Kolory skadajce si wycznie z niebieskiego i zielonego nie bd zaznaczone.

 
   
 Najbardziej uyteczn opcj w tym menu jest Out of Gamut (Poza przestrzeni
kolorw), ktra zaznacza wszystkie kolory na obrazku zapisanym w trybie RGB
lub Lab, ktre nie wchodz w zakres modelu kolorw CMYK. Moesz zastosowa
t opcj do zaznaczenia i zmodyfikowania kolorw nie mieszczcych si
w przestrzeni kolorw CMYK, zanim przekonwertujesz obraz do tego trybu.


adowanie i zapisywanie ustawie. Wcinij przycisk Save (Zapisz), aby zapisa


biece ustawienia na dysku. By otworzy zapisany plik z ustawieniami,
wcinij klawisz Load (Wczytaj). Aby mona byo uywa pliku z ustawieniami
na komputerze PC, musi on mie rozszerzenie .axt.

Po zdefiniowaniu maski wedle uznania wcinij przycisk OK lub wcinij klawisz Enter
bd Return, aby wygenerowa kontur zaznaczenia. Chocia polecenie Color Range
(Zakres koloru) jest bardziej elastyczne ni narzdzie Magic Wand (Rdka), uzyskane
zaznaczenia nie bd wygenerowane lepiej ni w przypadku uycia innego zautomatyzowanego narzdzia. Dlatego te po narysowaniu konturu zaznaczenia przez program
prawdopodobnie przeczysz si do trybu szybkiego maskowania i za pomoc narzdzi
do edycji i malowania poprawisz odpowiednio mask.
Jeli ju masz dosy czytania o oknie dialogowym Color Range (Zakres koloru), sprbuj
przyswoi sobie chocia dziaanie parametru Fuzziness (Tolerancja) i obsug narzdzia
Eyedropper (Kroplomierz). Oglnie rzecz biorc, moesz zastosowa te narzdzia na
dwa sposoby. Jeli zamierzasz utworzy zmikczone zaznaczenie z gradientowymi krawdziami, przypisz opcji Fuzziness (Tolerancja) wysok warto, co najmniej 60, i kliknij,
a nastpnie kliknij po wybraniu kroplomierza dwa lub trzy razy z wcinitym klawiszem
Shift. Aby utworzy bardziej precyzyjne zaznaczenie, zastosuj parametr Fuzziness (Tolerancja) z wartoci 40 lub mniejsz, a nastpnie przecignij mysz kursor kroplomierza
z wcinitym klawiszem Shift lub z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS), a
uzyskasz zadowalajc mask.
Rysunek 9.31 przedstawia kilka przykadowych efektw. Aby wykona obrazki umieszczone po lewej stronie, kliknem raz kursorem kroplomierza punkt na pycie CD i ustawiem warto parametru Fuzziness (Tolerancja) na 40. Do utworzenia obrazkw znajdujcych
si po prawej stronie zwikszyem warto parametru Fuzziness (Tolerancja) do 180. Nastpnie kliknem z wcinitym klawiszem Shift, a pniej uyem kroplomierza, klikajc z wcinitym klawiszem Shift i jeszcze raz z wcinitym klawiszem Alt, aby wybrane
przeze mnie kolory zostay dokadnie zaznaczone. Grne obrazki ilustruj efekt wypenienia zaznaczonego obszaru biel. Na dolnych skopiowaem zaznaczenia i wkleiem je na
identyczne to przedstawiajce chmury. Na wszystkich czterech przykadach wysze wartoci parametru Fuzziness (Tolerancja) day bardziej oglny, mikki efekt, a nisze wartoci
wykreoway zaznaczenie bardziej precyzyjne, lecz o ostrzejszych krawdziach.

)#'#
(&
#

*#"
 +
Moesz ograniczy obszar obrazka, ktrego dotyczy polecenie Select|Color Range
(Zaznacz|Zakres koloru), przez zaznaczenie jego czci przed zastosowaniem tego
polecenia. Gdy zaznaczenie ju istnieje, polecenie Color Range (Zakres koloru) maskuje
tylko piksele w obrbie zaznaczenia. Take podgld odzwierciedla to ograniczenie
zaznaczenia.
  

 
Po utworzeniu dwch
zaznacze za pomoc
polecenia Color
Range (Zakres
koloru), jednego
z nisk wartoci
parametru Fuzziness
(Tolerancja) (po
lewej), drugiego
z wysok (po prawej),
obrysowaem oba
zaznaczenia (u gry)
i wkleiem je na inne
to (u dou)

Moesz rwnie doda lub odj fragment od istniejcego zaznaczenia za pomoc polecenia Color Range (Zakres koloru). Podczas wybierania tego polecenia wcinij klawisz
Shift, aby doda fragment do zaznaczenia, a klawisz Alt (Option w Mac OS), aby odj.
Jeli podczas tworzenia zaznaczenia zupenie si zgubisz i stracisz orientacj w tym, co
masz zaznaczy, a co nie powinno by objte zaznaczeniem, kliknij kursorem kroplomierza, aby rozpocz wszystko od pocztku. W ten sposb wyczyszczone zostan
wszystkie kolory z zaznaczenia oprcz tych, ktre klikne. Moesz rwnie wcisn
klawisz Alt (Option w Mac OS), aby przeksztaci przycisk Cancel (Anuluj) w Reset
(Wyzeruj). Jeli wciniesz przycisk z wcinitym klawiszem Alt (lub Option), przywrcone zostan ustawienia w obrbie okna dialogowego, ktre byy wybrane podczas pierwszego zastosowania polecenia Select|Color Range (Zaznacz|Zakres koloru). 
Problemem masek utworzonych w trybie szybkiego maskowania lub za pomoc polecenia Color Range (Zakres koloru) jest ich nietrwao. Program nie potrafi zapamita
ich na duej, podobnie jak nie jest w stanie pamita, w jaki sposb dane zaznaczenie
zostao wykonane czy lassem, czy te rdk.

 
   
 Zazwyczaj mona jako to przey. Przecie zaznaczenie z reguy stosuje si tylko raz,
wic nie ma powodu do obaw. Lecz jeli utworzenie danego zaznaczenia byo niezwykle
czasochonnym przedsiwziciem? I co wtedy, gdy po kwadransie klikania z wcinitym
klawiszem Shift tutaj i przecigania mysz z wcinitym klawiszem Alt tam, dodawania
kilku konturw w trybie szybkiego maskowania i doprowadzania zaznaczenia do porzdku
Twj szef nagle zwouje spotkanie lub rozbrzmiewa dzwonek na obiad? Nie moesz po
prostu tego wszystkiego zostawi, gdy jeste w poowie zaznaczenia. Prno uala si
przed uytkownikami niezaznajomionymi z Photoshopem, gdy w ogle nie zrozumiej
i nie wyra Ci wspczucia.
Najprostszym rozwizaniem jest utworzenie kopii zapasowej zaznaczenia, zapisanie
pliku i przejcie do kolejnej fazy Twojego ycia. W zasadzie po kadych 15 minutach
pracy nad zaznaczeniem powiniene zapisa jej efekty. Licho nie pi, a 15 minut to zbyt
duy kawaek ycia, aby go jeszcze powtarza (przecitny czowiek przeywa tylko
okoo 2,5 miliona kwadransw, wic wykorzystaj je mdrze!). Przecie nie dopuciby
do tego, aby 15 minut edycji obrazka poszo w niepami bez zapisania, a zasady nie
zmieniaj si tylko dlatego, e teraz pracujesz nad zaznaczeniem.

&" 
 
Ponisze wiczenie przedstawia sposb tworzenia kopii zapasowej zaznaczenia w niezalenym kanale maski, czyli w dowolnym kanale niewchodzcym w skad wymaganych do definiowania obrazka kolorowego lub obrazka w skali szaroci. Kanay maski
zapisywane s wraz z samym obrazkiem, dziki czemu mog by uznane za bezpieczne
i stabilne rozwizanie.

 
 
  
 
  
1. Przekszta zaznaczenie w kana maski. Moesz w tym celu zastosowa polecenie
Select|Save Selection (Zaznacz|Zapisz zaznaczenie), moesz te klikn prawym
przyciskiem myszy w oknie obrazka i z menu kontekstowego wybra polecenie
Save Selection (Zapisz zaznaczenie), ktre zapisuje zaznaczenie jako mask2
(w Mac OS musisz klikn z wcinitym klawiszem Control). Wywietli si
wwczas okno dialogowe przedstawione na rysunku 9.32, w ktrym naley okreli,
gdzie chcesz umieci mask. W wikszoci przypadkw mask najlepiej zapisa
w oddzielnym kanale wewntrz biecego obrazka. W tym celu upewnij si,
e nazwa biecego obrazka widoczna jest w menu Document (Dokument).
Nastpnie z menu Channel (Kana) wybierz pozycj New (Nowy), wpisz
nazw kanau i wcinij klawisz Enter lub Return.
Jeli chcesz zastpi stary kana, wybierz jego nazw z listy Channel (Kana).
Udostpnione wtedy zostan opcje znajdujce si u dou okna dialogowego,
pozwalajce na dodanie maski do kanau, odjcie jej lub znalezienie przecicia
(czci wsplnej) z kanaem. Opcje te dziaaj w podobny sposb do funkcji
dostpnych podczas przeksztacania cieki w kontur zaznaczenia (co zostao
omwione w poprzednim rozdziale) z tym wyjtkiem, e cz maski razem.
Rezultat jest taki jak po dodaniu, odjciu lub przeciciu si konturw zaznaczenia,
tyle e wyraony w formie maski.
2

Polecenie to jest dostpne w podrcznym menu, gdy aktywne jest jedno z narzdzi do zaznaczania przyp. red.
  

 
Okno dialogowe
Save Selection
(Zapisz zaznaczenie)
umoliwia
przeksztacenie
konturu zaznaczenia
w mask i zapisanie
go w nowym lub
istniejcym kanale

Inna metoda polega na zapisaniu maski do oddzielnego dokumentu w trybie


Multichannel (Wielokanaowy). W tym celu z listy Document (Dokument) wybierz
pozycj New (Nowy) i wcinij klawisz Enter bd Return.
Co za zatrzsienie opcji! Jeli zaley Ci wycznie na zapisaniu wanie utworzonego
zaznaczenia do nowego kanau, nie musisz zadrcza si poleceniem Save Selection
(Zapisz zaznaczenie), a tym bardziej oknem dialogowym. Wystarczy klikn ikon tworzenia
kanau na podstawie aktualnego zaznaczenia umieszczon u dou palety Channels
(Kanay) (zostaa opisana na rysunku 9.32). Wwczas program automatycznie utworzy
nowy kana, przeksztaci zaznaczenie w mask i umieci j w kanale.

Bez wzgldu na zastosowan metod kontur zaznaczenia pozostanie nietknity.


2. Obejrzyj mask w palecie Channels (Kanay). W tym celu kliknij odpowiedni
nazw kanau w palecie Channels (Kanay) do nowego kanau automatycznie
zostaa przypisana nazwa Alpha 1 (Alfa 1), chyba e nadae mu inn. Jak wida
na rysunku 9.32, zastpiem zawarto kanau o nazwie Existing Mask zawartoci
now, z moj mask.
Ten punkt nie jest oczywicie obowizkowy. Nie musisz oglda kanaw masek,
aby ich uywa. Zaleao mi tylko na tym, aby zapozna si z wygldem maski
i przywyk do sposobu jej przedstawiania. Pamitaj biay kolor reprezentuje
zaznaczenie, czarny obszar niezaznaczony, a szary okrela czciowe zaznaczenie.
Jeli nie nazwae maski w punkcie 1., a chciaby to uczyni teraz, dwukrotnie
kliknij pozycj Alpha 1 (Alfa 1) w palecie Channels (Kanay) i w wywoanym oknie
dialogowym wpisz now nazw.

3. Powr do standardowego trybu edycji obrazka, klikajc kana czny,


czyli pierwsz pozycj w palecie Channels (Kanay). A jeszcze lepiej zrobisz,
gdy wciniesz klawisze Ctrl+1 (+1 w Mac OS) podczas edycji obrazka w skali
szaroci lub Ctrl+tylda (+tylda w Mac OS), jeli edytowany obrazek jest kolorowy.

 
   
 4. Zapisz obrazek na dysku, aby przechowa zaznaczenie jako cz pliku. Wiele


rnych formatw, takich jak PICT, Pixar, PNG, TIFF, Targa, PDF i wasny format
Photoshopa, obsuguje obrazki zapisane w trybie kolorw RGB z dodatkowym
kanaem maski. Lecz jedynie format TIFF, PDF i format Photoshopa daj sobie
rad z wiksz liczb kanaw ni cztery wszystkie trzy zapisuj maksymalnie
do 56 kanaw. Ja do zapisywania obrazkw z maskami stosuj zazwyczaj format
TIFF z kompresj LZW.
Zarwno wasny format Photoshopa, jak i TIFF kompresuj maski, w wyniku czego zajmuj one znacznie mniej miejsca na dysku. Format Photoshopa kompresj wykonuje automatycznie, natomiast podczas zapisywania obrazka w formacie TIFF naley pamita
o zaznaczeniu opcji LZW Compression (Kompresja LZW). W obu przypadkach kompresja
tego typu jest absolutnie bezpieczna nie zmienia w obrazku ani jednego piksela, a tylko
zapisuje kod w bardziej wydajny sposb.
Jeli wykonae wiczenie dotyczce tworzenia strzaek gradientowych z wczeniejszej
czci tego rozdziau, wiesz ju, e moesz zapisa take szybk mask w oddzielnym
kanale w celu wielokrotnego jej stosowania. Na wszelki wypadek powtrz tutaj sposb
wykonania tej operacji. Po przejciu do trybu szybkiego maskowania w palecie Channels
(Kanay) wywietlona zostaje pozycja Quick Mask (Szybka maska). Kursywa wskazuje
na tymczasowy charakter tego kanau. To oznacza, e kana nie zostanie zapisany razem
z obrazkiem. Aby sklonowa jego zawarto do nowego, staego kanau, przecignij
mysz pozycj Quick Mask (Szybka maska) na ikon z symbolem strony umieszczon
w dolnej czci palety Channels (Kanay). Na koniec zapisz obrazek w formacie TIFF
lub wasnym formacie Photoshopa i kopia zapasowa jest ju gotowa.

)
 
Aby odzyska zaznaczenie utrwalone w postaci kanau, zastosuj polecenie Select|Load
Selection (Zaznacz|Wczytaj zaznaczenie). Wwczas wywietlone zostanie okno dialogowe prawie identyczne z tym, ktre przedstawiam na rysunku 9.32. Okno dialogowe
polecenia Load Selection (Wczytaj zaznaczenie) rni si od wspomnianego tylko tym,
e zawiera opcj Invert (Odwrotno). Zaznacz dokument i kana zawierajcy mask,
ktr chcesz zastosowa. Moesz doda j do biecego zaznaczenia (Add to Selection
(Dodaj do zaznaczenia)), odj j (Substract from Selection (Odejmij od zaznaczenia))
lub przeci z zaznaczeniem (Intersect with Selection (Przetnij z zaznaczeniem)). Aby
odwrci zaznaczone i niezaznaczone czci maski, wybierz opcj Invert (Odwrotno).
A jak mona unikn spotkania z poleceniem Load Selection (Wczytaj zaznaczenie)?
W palecie Channels (Kanay) kliknij z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS)
nazw kanau zawierajcego mask, jakiej chcesz uy. Jeli na przykad klikniesz z wcinitym klawiszem Ctrl pozycj Existing Mask przedstawion na rysunku 9.32, program
zastosuje odpowiedni kontur zaznaczenia w oknie obrazka.
Kanay skadowych koloru, podobnie jak kanay masek, mona przeksztaca w zaznaczenia. Jeli na przykad zamierzasz zaznaczy czarne piksele na fragmencie zeskanowanego rysunku w skali szaroci, kliknij z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS)
pierwsz pozycj w palecie Channels (Kanay). W ten sposb zostan zaznaczone biae
piksele. Teraz wcinij klawisze Ctrl+Shift+I (+Shift+I w Mac OS) (lub zastosuj polecenie
Select|Inverse (Zaznacz|Odwrotno)), aby odwrci zaznaczenie i wybra czarne piksele.
  

Zaczekaj, to jeszcze nie wszystko.
Aby przeksztaci kana w zaznaczenie, wcinij klawisze Ctrl+Alt+numer


kanau (Win) lub +Option+numer kanau (Mac OS). Gdy na przykad
wcisn klawisze Ctrl+Alt+4, pracujc nad moim obrazem, to przeksztacony
w zaznaczenie zostanie kana o nazwie Existing Mask przedstawiony
na rysunku 9.32.

Moesz rwnie wybra kana i klikn ikon tworzenia zaznaczenia na


podstawie kanau umieszczon w dolnym lewym rogu palety Channels
(Kanay). Lecz dla mnie to zbyt wiele zachodu.

Aby doda mask do biecego konturu zaznaczenia, kliknij z wcinitymi


klawiszami Ctrl+Shift (Win) lub +Shift (Mac OS) nazw kanau w palecie
Channels (Kanay).

Aby odj mask od zaznaczenia, kliknij nazw kanau z wcinitymi


klawiszami Ctrl+Alt (Win) lub +Option (Mac OS).

Aby odnale cz wspln zaznacze, kliknij z wcinitymi klawiszami


Ctrl+Shift+Alt (Win) lub +Shift+I (Mac OS).

,#-

W Photoshopie mona oglda dowolny kana maski wraz z obrazkiem, tak jak mask
i obrazek razem w trybie szybkiego maskowania. W tym celu kliknij pierwsz kolumn
w palecie Channels (Kanay) przy nazwie wybranego kanau alfa, aby wczy wywietlanie (w pustym dotd okienku pojawi si symbol oka). Gdy oko znajduje si obok nazwy
kanau, oznacza to, e dany kana jest widoczny. Jeli wanie ogldasz obrazek, kliknij
przed nazw kanau maski, aby zobaczy mask jako pprzezroczyst kolorow nakadk,
tak jak w trybie szybkiego maskowania. Jeli na ekranie widoczna jest tylko zawarto
kanau maski, kliknij przed nazw kanau cznego, aby rwnie go uwidoczni.
Gdy maska jest aktywna, moesz wywietla i ukrywa obrazek (kana czny), wciskajc
klawisz tyldy (~). Niewielu uytkownikw wie o tym skrcie, lecz warto go zapamita.
Skrt ten dziaa bez wzgldu na to, czy paleta Channels (Kanay) jest otwarta, czy
zamknita i uatwia skoncentrowanie si na masce bez koniecznoci jedenia
mysz po caym ekranie.

Uycie kanau maski rni si od pracy w trybie szybkiej maski tym, e podczas jednoczesnego ogldania obrazka i kanau maski mona edytowa albo obrazek, albo kana.
Jednoczenie da si edytowa nawet dwie lub wicej masek. Aby wybra kana do edycji,
kliknij jego nazw w palecie. Jeli chcesz edytowa jednoczenie dwa kanay, kliknij
nazw pierwszego, a nastpnie z wcinitym klawiszem Shift nazw drugiego.
Wszystkie nazwy aktywnych kanaw s podwietlone.
Kolor i przezroczysto kadej maski mona zmienia niezalenie od innych kanaw
masek i trybu szybkiej maski. W tym celu dwukrotnie kliknij nazw kanau maski lub
z menu palety Channels (Kanay) wybierz pozycj Channel Options (Opcje kanau)
(pozycja ta jest niedostpna podczas edycji standardowego kanau koloru, takiego jak
czerwony (Red), zielony (Green), niebieski (Blue), niebieskozielony (Cyan), purpurowy
(Magenta), ty (Yellow) lub czarny (Black)). Wywietlone zostanie okno dialogowe
zblione wygldem do przedstawionego na rysunku 9.11, zawierajce dodatkowo pole

 
   
 Name, ktre umoliwia zmian nazwy kanau maski. Moesz teraz edytowa kolorow
nakadk, zgodnie z instrukcjami podanymi wczeniej w tym rozdziale, w podrozdziale
Edycja czerwonej nakadki.
Jeli kiedykolwiek bdziesz chcia edytowa kontur zaznaczenia wewntrz kanau
maski za pomoc narzdzi do malowania i edycji, kliknij ikon trybu szybkiej maski
w przyborniku. Moe to przypomina chiskie pudeka, lecz tryb szybkiej maski dostpny
jest nawet podczas pracy w kanale maski. Upewnij si, czy kolor kanau maski rni
si od koloru szybkiej maski, aby si nie pomyli.


 

Do tej pory wszystko, co omwilimy w tym rozdziale, byo dosy proste. Teraz nadszed
czas na przyjrzenie si pracy profesjonalistw. T cz rozdziau powicimy procesowi
tworzenia maski zoonego obrazka. Dowiesz si, w jaki sposb zaznacza si obrazek,
o ktrym nigdy w yciu nie pomylaby, e bdziesz umia go zaznaczy obraz wypeniony po brzegi drobnymi szczegami, takimi jak licie, rozwiane nitki, malekie
kamyczki czy wosy.
Rzu okiem na rysunek 9.33, a zrozumiesz, o co mi chodzi. Z t ma licznotk wi
si trzy problemy: zbkane pasemka wosw opadajce jej na czoo i ramiona, istna tcza
kolorw na sukience i szeroki zakres poziomw jasnoci ta. Te dwa ostatnie elementy
moesz podziwia w penej krasie na rysunku 9.3 na kolorowej wkadce. Wyobraasz
sobie zaznaczenie ktrego z nich lassem lub rdk? To niewykonalne. Jak wida na
rysunku 9.33, narzdzia te nie s wystarczajco precyzyjne. Sukienka i to maj zbyt wiele
wsplnych kolorw, aby gumka ta moga zadziaa. Nawet nie myl o narzdziu Pen
(Piro) gdy zakoczysz zaznaczanie wosw, bdziesz wymaga leczenia psychiatrycznego. Krawdzie nie s za wystarczajco wyraziste, aby mona si byo poratowa poleceniem Select|Color Range (Zaznacz|Zakres koloru).
Jakie jest rozwizanie tego problemu? Rczne maskowanie. Chocia style maskowania
poszczeglnych uytkownikw Photoshopa s rwnie zrnicowane co ich style artystyczne,
kilka wyprbowanych zasad dziaa w kadym przypadku. Po pierwsze, przejrzyj kanay
obrazka, aby odnale kana najlepiej nadajcy si do umieszczenia w nim maski. Wyszukaj
kana o duym kontracie zwaszcza wok krawdzi. Kolejnym krokiem bdzie jego skopiowanie i podniesienie kontrastu za pomoc polecenia Image|Adjustments|Levels (Obrazek|
Dopasuj|Poziomy) (niektrzy uytkownicy wol polecenie Image|Adjustments|Curves
(Obrazek|Dopasuj|Krzywe), lecz polecenie Levels (Poziomy) jest prostsze w uyciu). Nastpnie pomaluj wntrze zaznaczenia, a uzyskasz zadowalajc Ci mask.
Jedyny sposb na zaznajomienie si z procesem maskowania to sprbowa samemu.
W poniszym wiczeniu przedstawiem mj sposb maskowania obrazka z dziewczynk
i wklejania go na inne to. Kocowy efekt jest tak realistyczny, e przysigby, i ona
si tam urodzia.
  

 
Ta dziewczynka
moe i wyglda
uroczo, ale te
wszystkie detale
i niewyrane
przejcia na
fotografii to za wiele
dla narzdzi selekcji
i wyodrbniania
dostpnych
w Photoshopie.
W tym przypadku
mask trzeba utworzy
rcznie


 
  
  
  
 
 

1. Przejrzyj kanay kolorw. Wcinij klawisze Ctrl+1 (+1 w Mac OS), aby
obejrze kana koloru czerwonego, Ctrl+2 (+2) zielonego i Ctrl+3 (+3)
niebieskiego. Ten akurat obrazek zapisany jest w trybie RGB, lecz obrazki
w trybie kolorw CMYK i Lab mona przejrze w ten sam sposb. Jeli edytujesz
obrazek w skali szaroci, masz do wyboru tylko jeden kana czarny (Black).
Rysunek 9.34 przedstawia trzy kanay obrazka w trybie RGB. Z nich wszystkich
w kanale koloru zielonego widoczny jest najwikszy kontrast midzy wosami,
sukienk, a tem. To nie za wiele, ale lepsze ni nic.

 
   
   
Z trzech kanaw
koloru kana koloru
zielonego oferuje
najwikszy kontrast
midzy wosami,
sukienk i tem.
Uwierz mi na sowo

2. Skopiuj wybrany kana. Przecigajc mysz, przenie kana na ikon z symbolem


strony znajdujc si w dolnej czci palety Channels (Kanay) (pracujc nad
obrazkiem z dziewczynk, skopiowaem kana zielonego koloru). Teraz moesz
pracowa nad tym kanaem bez uszkadzania samego obrazka.
3. Zastosuj polecenie Filter|Other|High Pass (Filtr|Inne|Grnoprzepustowy).
Teraz naley uwidoczni krawdzie na obrazku, aby nie musia na nie rcznie
polowa. A gdy mowa o krawdziach, to tak naprawd mowa o filtrach,
gdy wszystkie narzdzia do wykrywania krawdzi dostpne w Photoshopie
umieszczone zostay w menu Filter (Filtr). Masz do dyspozycji rne filtry do
wyszukiwania i edycji krawdzi: Unsharp Mask (Maska wyostrzajca), Find
Edges (Znajd krawdzie) i wiele innych, ktre zostan omwione w rozdziale
10. i 11. Lecz najlepszym filtrem do wyszukiwania krawdzi wewntrz maski
jest Filter|Other|High Pass (Filtr|Inne|Grnoprzepustowy).
Polecenie High Pass (Grnoprzepustowy) zamienia pewne obszary obrazka w kolor
szary. Chocia sama nazwa brzmi dosy dziwnie, polecenie to jest cakiem
praktyczne. Nadaje ono elementom niebdcym krawdziami szary kolor,
pozostawiajc krawdzie nietknite. W ten sposb elementy bdce krawdziami
i elementy, ktre nimi nie s, podzielone zostaj na dwa obszary o zrnicowanej
jasnoci w oparciu o warto parametru Radius (Promie) z okna dialogowego
High Pass (Grnoprzepustowy). W przeciwiestwie do wikszoci filtrw niska
warto parametru Radius (Promie) daje bardziej wyrazisty efekt ni wysoka
i w rezultacie odnajduje wicej krawdzi.
Rysunek 9.35 przedstawia oryginalny kana koloru zielonego po lewej stronie
i wynik zastosowanie filtra High Pass (Grnoprzepustowy) po prawej. Dla parametru
Radius (Promie) wybraem warto 10, ktra jest cakiem mi, umiarkowan
liczb. Im mniejsz warto podasz, tym wicej krawdzi zostanie znalezionych
i tym wicej bdziesz mie pracy. Warto 3 dla parametru Radius (Promie) te
jest odpowiednia, tyle e wypenienie maski zajmie Ci jak godzin. Warto 10
oznacza powstanie mniej dokadnej maski, lecz jeli cenisz swj czas, jest to
rozsdniejszy wybr.
  

 ! Po skopiowaniu kanau zielonego koloru (po lewej) zastosowaem filtr High Pass
(Grnoprzepustowy) o wartoci parametru Radius (Promie) wynoszcej 10, aby podwietli krawdzie
na obrazku (po prawej)

4. Zastosuj polecenie Image|Adjustments|Levels (Obrazek|Dopasuj|Poziomy)


(Ctrl+L w Windows, +L w Mac OS). Polecenie to pozwoli zwikszy kontrast
obrazka. Chocia zostao ono szczegowo omwione w rozdziale 17., podam
tutaj skrcon wersj: w oknie dialogowym Levels (Poziomy) zwiksz pierwsz
warto parametru Input Levels (Poziomy wejcia), aby przyciemni ciemne
kolory, i zmniejsz trzeci warto parametru Input Levels (Poziomy wejcia),
aby rozjani jasne kolory (na razie nie przejmuj si rodkow wartoci).
Rysunek 9.36 przedstawia wynik zwikszenia pierwszej wartoci parametru Input
Levels (Poziomy wejcia) do 110 i zmniejszenia trzeciej do 155. Jak wida na obrazku
po lewej, w ten sposb znacznie zwikszony zosta kontrast midzy biaymi wosami
i czarnym tem.
Aby zademonstrowa, jak wane jest zastosowanie polecenia High Pass
(Grnoprzepustowy) w tym wiczeniu, na obrazku po prawej stronie z rysunku 9.36
przedstawiem mask tworzon bez uycia tego filtra. Zastosowaem te same wartoci
parametru Input Levels (Poziomy wejcia) co na lewym obrazku, a jednak
obrazek jest rozmyty, a krawdzie ledwo widoczne. No i spjrz na te wosy.
Absolutnie nie do przyjcia.
5. Odnajd krawdzie. W wyniku uycia filtra High Pass (Grnoprzepustowy)
i polecenia Levels (Poziomy) uzyskae skomplikowan kolorowank. Od tego
momentu wszystko zaley od sztuki rysowania bez wyjedania za linie. Musisz

 
   
  "
A oto wyniki
zastosowania
polecenia Levels
(Poziomy) na masce
z filtrem High Pass
(Grnoprzepustowy)
(po lewej) i bez (po
prawej). Jak wida,
dziki zastosowaniu
filtra krawdzie
stay si jeszcze
bardziej wyraziste

si jednak upewni, e uzyskane linie s cige. Na przykad w moim przypadku


krawdzie wosw zostay odwzorowane przez czarne linie na biaym tle, ale
sukienka reprezentowana bya przez biae linie na czarnym tle. Aby rysunek by
spjny, zaznaczyem lassem gwn cz sukienki i wybraem z menu polecenie
Image|Adjustments|Invert (Obrazek|Dopasuj|Odwrotno) (Ctrl+I w Windows,
+I w Mac OS). Spowodowao to zamienienie miejscami obszarw czerni
i bieli. Sdzc po pierwszej ilustracji na rysunku 9.37, obrazek wyglda teraz
gorzej, ale atwiej ledzi krawdzie.
6. Zastosuj lasso do usunicia niepotrzebnych elementw. Aby uproci ca
sytuacj, musisz pozby si tych elementw obrazu, ktrych na pewno nie bdziesz
potrzebowa. Interesuje Ci tylko obszar, w ktrym dziewczynka styka si z tem
gwnie w okolicach wosw i sukienki. Wszystko inne ma by czarne lub biae.
Na drugim obrazku na rysunku 9.37 zaznaczyem oglnie posta, klikajc
po wybraniu narzdzia lassa z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS).
Nastpnie wypeniem j biaym kolorem, wciskajc klawisze Alt+Backspace
(Option+Delete w Mac OS).
Na rysunku 9.38 zaznaczyem obszar lecy poza dziewczynk i wypeniem go
biel, naciskajc Ctrl+Backspace (+Delete w Mac OS). Zwr uwag, e za
pomoc lassa mogem zrobi wiele, ale nie wszystko. Zwaszcza obszary wewntrz
wosw i wok prawego rkawa wymagaj starannej edycji pdzlem.
Pamitaj o wciniciu klawiszy Ctrl+D (+D w Mac OS), aby usun zaznaczenie
przed przejciem do kolejnego punktu.
  

 #
Aby upewni si,
e otrzymamy
cig lini midzy
pierwszoplanowym
obiektem a tem,
zaznaczyem lassem
obszar sukienki
i odwrciem go
(po lewej). Nastpnie
zaznaczyem wntrze
dziewczynki
i wypeniem je
czarnym kolorem
(po prawej)

 $ Zaznaczajc obszar lecy poza dziewczynk i wypeniajc go biel, mogem wprowadzi wyrany podzia midzy obiektem pierwszoplanowym a tem. Jednak w dalszym cigu pozostao
troch problematycznych krawdzi zaznaczonych na rysunku keczkami

7. Pomaluj pdzlem wntrza linii. Jest to najbardziej czasochonna cz wiczenia.


Teraz Twoim zadaniem bdzie pomalowanie wntrza linii, tak aby piksele krawdzi
stay si czarne lub biae. W przypadku tego obrazu posuyem si tward kocwk
pdzla o szerokoci okoo 5 do 10 pikseli. Za pomoc klawisza X zmieniaem kolor
narzdzia z biaego na czarny i na odwrt. Pierwszy obrazek z rysunku 9.39
przedstawia efekt mojej pracy. Jak wida, samowolnie zadecydowaem, w ktrych
miejscach wosy s na tyle gste, e nie bdzie przez nie przewitywa to.

 
   
  
Z problematycznymi
obszarami obrazu
poradziem sobie
dziki zastosowaniu
pdzla (po lewej).
Nastpnie
odwrciem ca
mask, tak aby
obszar wewntrz
postaci sta si biay,
a obszar poza ni
czarny (po prawej).
W zalenoci
od sposobu, w jaki
bdziesz malowa
swoj mask,
by moe uda Ci si
omin 8. punkt

Moesz nie zgodzi si z niektrymi moimi pocigniciami pdzla. Ale wiesz


co? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Mimo wszystkich ewentualnych
niedocigni, moja maska cakiem dobrze nadaje si do zaznaczania postaci
dziewczynki i jej niesfornych wosw, co ju wkrtce udowodni.
8. Odwr mask. By moe bdziesz mg pomin ten punkt, zaley to od tego,
jak bd wyglday krawdzie postaci po zastosowaniu filtra grnoprzepustowego.
W moim przypadku uzyskaem czarny zarys postaci na biaym tle. Chc jednak
zaznaczy dziewczynk, a nie to, wic to ona musi by zaznaczona na biao. Dlatego
te nacisnem Ctrl+I (+I w Mac OS), aby zamieni ze sob miejscami
obszary czerni i bieli. Jeeli pierwszoplanowy element Twojego obrazu bdzie
zaznaczony na biao ju po ukoczeniu kroku 7., pomi ten punkt.
9. Przejd do widoku cznego. Wcinij klawisze Ctrl+tylda (Win) lub +tylda
(Mac OS), a jeli pracujesz nad obrazkiem w skali szaroci, wcinij Ctrl+1 (+1).
A tak przy okazji, nadszed czas na zapisanie obrazka, jeli do tej pory tego
nie zrobie. Pamitaj, wietnie nadaje si do tego format TIFF.
10. Kliknij kana maski z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS),
aby przeksztaci go w zaznaczenie. Maska jest ju gotowa.
11. Przecigajc mysz z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS),
przemie zaznaczenie i upu je na inny obrazek. Rysunek 9.40 przedstawia
efekt upuszczenia postaci dziewczynki na to przedstawiajce gigantyczn,
pomaraczow dyni podobn do tej, ktr trzyma ona w rkach. Dziki
zastosowaniu maski dziewczynka w nowym rodowisku wyglda tak naturalnie,
jak w poprzednim. Kto, kto nie zna moliwoci Photoshopa, mgby nie uwierzy,
e dziewczynka nie zostaa w tym miejscu sfotografowana. Lecz jeli rzucisz
okiem na rysunek 9.33, moesz potwierdzi, e obrazek przedstawiony na rysunku
9.40 jest naprawd sztucznie wykonan kompozycj. Aby obrazek lepiej si
sprzeda, domalowaem kilka dodatkowych wosw, ale Ty nie musisz by
a tak drobiazgowy. Po prostu mam bzika na tym punkcie.
  

  %
Dziki maskowaniu
dziewczynka
rozpocza ycie
na nowej, usanej
dyniami ciece.
Crka marnotrawna
wrcia!

Czarno-biay rysunek 9.40 wyglda dobrze, lecz, szczerze mwic, kompozycje kolorowe
mog nie by tak udane. Czstym problemem s w tym przypadku obwdki wok postaci.
Rozwizaniem moe by naniesienie pdzlem kolorw z ta. Popatrz na obrazek z dziewczynk z ilustracji 9.3 na kolorowej wkadce. Wybraem narzdzie Brush (Pdzel) w trybie
mieszania Color (Kolor), kliknem z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS)
warstw Background (To), aby pobra kolory z nowego ta i naniosem je na wosy. Po
minucie czy dwch takiego malowania udao mi si uzyska ostateczny portret dziewczynki. Jeli to nie jest perfekcyjna kompozycja, to ju sam nie wiem, co ni jest.