Akreditovani programi stručnog usavršavanja

za učitelje
u školskoj 2011/2012. godini

„ Za dvadeset godina neće biti važno koji auto vozite, u kakvoj kući živite, koliko novca imate u banci ili kakvu odeću nosite. Ali, svet može biti barem malo bolji jer ste odigrali važnu ulogu u životu deteta.“
Ilustracija Koni Volf

„Obrazovanje plus“ već niz godina vodi programe stručnog usavršavanja za učitelje, koji se zasnivaju na principima holističkog pristupa u radu sa decom i na potrebi jačanja psihološkog imuniteta prosvetnih radnika. Naši seminari su izuzetno dobro ocenjeni od strane učesnika, prvenstveno zato što ih vode praktičari, zato što su znanja i veštine koje se na njima steknu sasvim primenljivi, zato što su životni, korisni i inspirativni. Mi verujemo i znamo da je moguće uticati na to da nam posao bude lakši i da više uživamo u njemu, a naši seminari su želja da to znanje podelimo sa drugima. Ove godine, pored seminara koje smo do sada realizovali, realizovaćemo i dva nova programa. U nastavku su informacije o svakom pojedinačnom seminaru. Za škole koje realizuju dva ili više seminara, obezbeđen je popust. Na sajtu www.deeplus.rs možete naći primere dobre prakse i više informacija o našem radu. Sa željom da u novoj školskoj godini postignete uspehe na svakom planu, da uživate, saznajete, budete inspirisani i inspirišete,

Obrazovanje plus

DA SVIMA PRIJA INKLUZIJA
broj strana u katalogu 419, obavezan, prioriteti: 2, 3, 6

Za unapreĎivanje i obogaćivanje različitih oblika razvijanja atmosfere inkluzije u odeljenju i školi

Ilustracija Koni Volf

kroz osnaživanje učitelja za prilagođavanje promenama koje zahteva rad u inkluzivnom odeljenju, razvijanje strategija za prevazilaženje stresa i jačanje veština planiranja i efikasnog upravljanja vremenom. Teme koje se obraĎuju: Holistički pristup u razumevanju pojma inkluzije Inkluzija u obrazovanju kao deo modela kvalitetnog obrazovanja za sve Promene u obrazovanju – neminovnost i stres Tehnika Oblak za analizu problema i tehnika Drvo za strateško planiranje Podrška roditelja u ostvarivanju kvalitetnog obrazovanja Primeri dobre prakse– kako napraviti dobar individualni obrazovni plan Ciljna grupa: Trajanje obuke: Cena: vaspitači, nastavnici osnovne i srednje škole, stručni saradnici 15 sati / 2 dana Broj učesnika: 20 - 30 4.000 dinara po učesniku

INFORMACIJE 011 2563 420 / 063 853 3167

obrazovanjeplus@gmail.com www.oplus.org.rs www.deteplus.rs

Da u vrtiću i školi svako REZILIJENTAN bude lako
broj strana u katalogu 269, izborni, prioriteti: 4, 6

REZILIJENTNOST podrazumeva prilagodljivost promenama i kapacitet za uspešnu adaptaciju, uprkos izazovima i teškim okolnostima
REZILIJENTNA OSOBA

istrajava u teškim uslovima i otporna je na stres
Ilustracija Koni Volf

„Za opstanak u vrsti nije najbitnije biti snažan i inteligentan, već prilagodljiv promenama i rezilijentan“ Čarls Darvin Teme koje se obraĎuju: ■ Faktori rezilijentnosti; ■ Merenje rezilijentnosti; ■ Razvoj rezilijentnosti vaspitača / nastavnika; ■ Simptomi stresa i strategije prevazilaženja stresa; ■ Veštine komunikacije sa decom i odraslima zasnovane na znanju o rezilijentnosti; ■ Važnost planiranja i evaluacije u radu i efikasno upravljanje vremenom ■ Jačanje rezilijentnosti kod dece U vremenu ubrzanih promena u kojem živimo, svakodnevno smo izloženi stresu koji negativno utiče na naše zdravlje, porodične odnose i funkiconisanje na poslu. Ovaj seminar učesnicima pruža priliku da steknu znanja i praktične veštine koje će im pomoći da jačaju svoj psihološki imunitet, lakše se nose sa stresom, razviju sposobnost adaptiranja u teškim uslovima i pomognu deci da razvijaju veštine snalaženja i otpornosti na stres. Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici Broj učesnika: 20 – 30 Cena: 4.500 dinara po učesniku

Trajanje obuke: 16 sati / 2 dana

INFORMACIJE 011 2563 420 / 063 853 3167 obrazovanjeplus@gmail.com

www.rezilijentnost.com

www.oplus.org.rs

DOBRA SARADNJA SA RODITELJIMA = DOBRO DECI + DOBRO NAMA + DOBRO NJIMA
broj strana u katalogu 272, obavezan, prioriteti: 4, 7

Za unapreĎivanje i obogaćivanje različitih oblika saradnje sa roditeljima
“Roditelji i učitelji su kao baštovani. Oni su tu da posade seme osnovnih ljudskih vrednosti u dečje duše i da ih neguju dok ne procvetaju.” Teme koje se obraĎuju: ■ Značaj i principi saradnje nastavnika i roditelja ■ Uloga temperamenta u komunikaciji roditelj – nastavnik ■ Tipovi vaspitnih stilova u porodici ■ Priroda konflikata i njihovo rešavanje (tehnika Oblak) ■ Najčešći konflikti sa roditeljima ■ Oblici saradnje sa roditeljima nastavnici osnovne i srednje škole, vaspitači, stručni saradnici 15 sati / 2 dana Broj učesnika: 20 - 32 4.000 dinara po učesniku

Ilustracija Koni Volf

Ciljna grupa: Trajanje obuke: Cena:

INFORMACIJE 011 2563 420 / 063 853 3167 / 064 894 8872 obrazovanjeplus@gmail.com

www.oplus.org.rs

www.deteplus.rs

DA KOD UČITELJA SVAKO UČI RADOSNO I LAKO
broj strana u katalogu 268, izborni, prioriteti: 2, 4, 5, 6

Za podršku učiteljima u realizaciji savremenih obrazovnih programa
Teme koje se obraĎuju: ■ Uloga temperamenta u razvoju deteta i veštine komunikacije sa decom i odraslima zasnovane na znanju o temperamentima; ■ Višestruka inteligencija i značaj aktivnosti koje uključuju rad obe moždane hemisfere; ■ Principi inkluzivnosti u radu, ■Aktivnosti za razvoj koordinacije i fine motorike ■ Razvoj psihološkog imuniteta nastavnika; ■Važnost planiranja i evaluacije u radu; ■ Disciplina i autoritet nastavnika; ■ Životne vrednosti u obrazovanju

Ilustracija Koni Volf

Praktični delovi: Pesme, igre, aktivnosti za razvoj koordinacije i fine motorike kod dece, igre za razvoj samopouzdanja i socijalnih veština, aktivnosti za razvijanje višestruke inteligencije i obe moždane hemisfere, aktivnosti koje deci olakšavaju učenje pisanja i čitanja Ciljna grupa: Broj učesnika: učitelji 20 – 30 Trajanje obuke: Cena: 24 sata / 3 dana 4.800 dinara po učesniku

INFORMACIJE 011 2563 420 / 063 853 3167 / 064 2388 693 obrazovanjeplus@gmail.com

www.oplus.org.rs

www.deteplus.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful