You are on page 1of 47

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Pozycjonowanie
w wyszukiwarkach
internetowych
Autor: Shari Thurow
Tumaczenie: Marcin Samodulski
ISBN: 83-7361-490-7
Tytu oryginau: Search Engine Visibility
Format: B5, stron: 232

Stworzenie doskonaego serwisu WWW to dopiero pocztek drogi. Jej nastpnym


etapem jest sprawienie, aby witryna bya czsto odwiedzana. Nawet najbardziej
efektowna i profesjonalnie przygotowana witryna WWW jest bezuyteczna, jeli
uytkownicy internetu nie wiedz o jej istnieniu. Na popularno witryny maj wpyw
rne czynniki szata graficzna, tre, atwo nawigacji i odpowiednie przygotowanie
jej struktury tak, aby wyszukiwarki internetowe i uytkownicy mogli odnale j
w gszczu setek tysicy innych witryn.
Ksika Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych zawiera informacje
przydatne kademu, kto chce spopularyzowa swoj witryn WWW. Autorka ksiki,
dowiadczona projektantka witryn internetowych, przedstawia w niej nie tylko zasady
tworzenia stron wycznie pod ktem przeszukujcych je mechanizmw, ale rwnie
pokazuje, co mona zrobi, aby osoby, ktre odwiedziy witryn, wracay do niej.
Zasady projektowania witryn WWW
Odpowiednie wykorzystanie sw kluczowych i schematw nawigacyjnych
Dobr odpowiedniego przekazu marketingowego dla witryny
Waciwe stosowanie JavaScript, Flasha i stylw CSS
Sposoby pozycjonowania dynamicznych witryn WWW
Zgaszanie witryn do katalogw i wyszukiwarek
Uywanie statystyk do oceny popularnoci witryny
Promowanie witryny bez spamowania
Jeli projektujesz witryny internetowe lub zajmujesz si marketingiem, musisz
przeczyta t ksik. Przekonasz si, jak wiele moesz zyska, odpowiednio
wykorzystujc zawart w niej wiedz.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci
O Autorce........................................................................................ 11
Przedmowa...................................................................................... 13
Wprowadzenie ................................................................................. 15
Witryna towarzyszca .......................................................................................................16
W jaki sposb zorganizowana jest ta ksika ...................................................................17

Rozdzia 1. Zanim zbudujesz .............................................................................. 19


Wprowadzenie...................................................................................................................19
Dlaczego zapewnienie odpowiedniej widocznoci witryny w wyszukiwarkach
internetowych jest istotne...............................................................................................20
Jak dziaaj usugi wyszukiwania .....................................................................................21
Wyszukiwarki .............................................................................................................22
Pakiet usug pa za umieszczenie.....................................................................25
Pakiet usug pa za pozycj ..............................................................................26
Sposoby optymalizacji pod ktem wyszukiwarek ................................................26
Katalogi witryn internetowych ...................................................................................32
Usugi odpatnego zgaszania witryn do wyszukiwarek i katalogw ...................34
W jaki sposb katalogi tworz ranking witryn internetowych..............................35
W jaki sposb redaktorzy oceniaj witryny ..........................................................36
Zasady projektowania witryn ............................................................................................38
Zasada nr 1: witryna powinna by czytelna................................................................39
Zasada nr 2: witryna powinna mie atwy mechanizm nawigacji ..............................40
Zasada nr 3: witryna powinna charakteryzowa si konsekwentnym
ukadem i wygldem................................................................................................41
Zasada nr 4: witryna powinna szybko si adowa.....................................................43
Zasada nr 5: najlepiej jeli witryn mona szybko i atwo znale ............................44
Podsumowanie ..................................................................................................................46

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Rozdzia 2. Jak tworzy jeszcze lepsze strony internetowe .................................. 49


Wprowadzenie...................................................................................................................49
Komponent tekstowy.........................................................................................................50
Wybr sw kluczowych.............................................................................................50
Narzdzia, techniki i wskazwki ................................................................................53
Precyzowanie zapyta ...........................................................................................54
Wyszukiwarka Overture........................................................................................55
Serwis Google AdWords.......................................................................................57
Rozkad wyrazw..................................................................................................58
Sowa specjalne i sowa odfiltrowywane ..............................................................58
Wewntrzne wyszukiwarki witryn........................................................................60
Co naley zrobi z list sw kluczowych ............................................................60
Tworzenie hierarchii witryny na podstawie motyww gwnych ........................64
Rozmieszczanie sw kluczowych ....................................................................................66
Tworzenie efektywnych tagw tytuowych ................................................................66
Metoda mocnej trjki ............................................................................................68
Liczba pojedyncza i mnoga...................................................................................69
Zawarto sekcji body.................................................................................................70
Priorytety sw kluczowych........................................................................................70
Wezwanie do dziaania ...............................................................................................72
Metatagi ......................................................................................................................73
Metatag description ...............................................................................................73
Zmiana czasownika ...............................................................................................75
Wzbogacanie opisu poprzez doczenie do niego wezwania do dziaania ...........76
Zmiana szyku wyrazw lub kolejnoci zda.........................................................76
Umieszczanie nazwy firmy w metatagu description.............................................77
Metatag keywords .................................................................................................77
Metatag revisit.......................................................................................................78
Metatag robots ............................................................................................................78
Opis alternatywny .......................................................................................................79
Przeroczyste elementy graficzne...............................................................................80
cza i nazwy plikw .................................................................................................81
Gsto rozmieszczenia sw kluczowych .................................................................82
Jzyki obce a wyszukiwarki........................................................................................82
Komponent czy...............................................................................................................84
Schematy nawigacyjne......................................................................................................85
cza tekstowe............................................................................................................86
cza wzgldne i bezwzgldne...................................................................................87
Najlepsze i najgorsze miejsca na cza .................................................................88
Potencjalne problemy z czami tekstowymi ........................................................88
Przyciski nawigacyjne ................................................................................................91
Potencjalne problem z przyciskami nawigacyjnymi.............................................93
Mapy obrazowe...........................................................................................................94
Rozwijane menu..........................................................................................................96
Potencjalne problemy z rozwijanymi menu ..........................................................96
Dynamicznie generowane adresy URL ......................................................................98

Spis treci

7
Protok wyczenia spod dziaania pajczkw........................................................100
Kiedy naley stosowa protok wyczenia spod dziaania
pajczkw wyszukiwarek.................................................................................100
Wyczenie zawartoci spod dziaania pajczkw wyszukiwarek
za pomoc metatagu robots..............................................................................101
Plik robots.txt ......................................................................................................101
Optymalizacja witryn pod ktem wyszukiwarek zewntrznych i wewntrznych ....103
Komponent popularnoci ................................................................................................104
Popularno cza......................................................................................................105
Katalogi ...............................................................................................................105
Witryny branowe ...............................................................................................106
Zwizki branowe ...............................................................................................106
Instytucje edukacyjne..........................................................................................106
Pozyskiwanie czy...................................................................................................106
Uwaaj, do kogo si podczasz ...............................................................................107
Ruch internetowy ......................................................................................................107
Kryteria bezporednio niezwizane z zawartoci witryny
wpywajce na jej pozycj rankingow .................................................................108
Osiganie kompromisu pomidzy marketingiem a projektem graficznym witryny .......109
Podsumowanie ................................................................................................................109

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn....................................... 111


Wprowadzenie.................................................................................................................111
Wodotryski mog bardziej zaszkodzi ni pomc..........................................................112
JavaScript a widoczno w wyszukiwarkach..................................................................112
Zewntrzny plik ze skryptami JavaScript .................................................................115
Uycie wielu skryptw na jednej stronie ..................................................................116
Zalety zewntrznych plikw .js ................................................................................119
Okrelanie zawartoci alternatywnej za pomoc tagu <noscript>............................119
Tag <nonscript> a spam............................................................................................120
Kaskadowe arkusze stylw (CSS)...................................................................................120
Tworzenie zewntrznych arkuszy stylw CSS .........................................................122
Zalety arkuszy stylw ...............................................................................................124
Ramki a optymalizacja witryny pod ktem wyszukiwarek.............................................126
Cechy ramek a sposb dziaania wyszukiwarek.......................................................126
Tag <noframes> ..................................................................................................127
Tag <noframes> a spam ......................................................................................129
Mechanizm nawigacyjny na witrynie z ramkami .....................................................129
Ramki i JavaScript ....................................................................................................131
Witryny wykonane w technologii Flash a ich widoczno w wyszukiwarkach .............132
Strony powitalne i intra.............................................................................................132
Witryny wykonane w technologii Flash ...................................................................135
Dynamiczne strony internetowe......................................................................................136
Statyczne strony informacyjne..................................................................................137
Strony informacyjne a bramy, czyli strony wejciowe.............................................138
Modyfikacja znakw specjalnych w adresach URL .................................................139

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


Usuga pa za umieszczenie.................................................................................140
Zawsze dokonuj optymalizacji stron, ktre zgaszasz do wyszukiwarek
w ramach programu pa za umieszczenie ...................................................140
Korzystaj z programu PFI w przypadku stron dynamicznych,
ktrych nie mog zaindeksowa pajczki ........................................................140
Dowiedz si, jak najefektywniej korzysta z programu PFI
w przypadku stron czsto modyfikowanych ....................................................141
Najwaniejsze strony witryny zgo do wyszukiwarki
metod pa za umieszczenie........................................................................141
Korzystaj z usug tylko tych firm oferujcych program PFI,
ktre mog dostarczy wiarygodne, wysokiej jakoci raporty ........................141
Przetestuj rne programy PFI i ustal,
jakiej wyszukiwarki uywa docelowa grupa twoich odbiorcw......................141
W programach PFI nie wolno zgasza stron zawierajcych elementy spamu...141
Identyfikatory sesji a wyszukiwarki .........................................................................142
Promocja witryny w wyszukiwarkach przy wykorzystaniu usug typu
pa za pozycj (PFP).........................................................................................142
Przed wykupieniem usugi PFP dokonaj kompleksowej analizy
sw kluczowych..............................................................................................142
Zach odbiorcw do kliknicia reklamy ...........................................................143
Dla kadego produktu lub usugi, ktre promujesz,
przygotuj zestaw stron docelowych .................................................................143
Przygotuj si na wiele prb .................................................................................143
Wszystkie strony docelowe powinny zawiera adekwatn tre
i przynajmniej jedno haso wzywajce do dziaania ........................................143
Strony posiadajce identyczn lub prawie identyczn zawarto obejmij
protokoem wyczenia spod dziaania pajczkw wyszukiwarek ..................143
Miej wiadomo, e najwysza pozycja nie oznacza wcale
najlepszej witryny ............................................................................................144
Technologia SSI (Server-Side Includes) .........................................................................144
Optymalizacja dokumentw PDF ...................................................................................146
Oglne wskazwki dotyczce optymalizacji dokumentw PDF..............................148
Podsumowanie ................................................................................................................149

Rozdzia 4. Gdy zbudujesz................................................................................ 151


Wprowadzenie.................................................................................................................151
Zgaszanie witryn do katalogw .....................................................................................152
Planowanie rejestracji witryny w katalogach ...........................................................152
Wybr najlepszej kategorii .......................................................................................153
Moliwo sugerowania nowej kategorii..................................................................156
Tworzenie efektywnego tytuu witryny ....................................................................158
Tworzenie efektywnego opisu witryny.....................................................................159
Rejestracja patna ......................................................................................................163
Moliwo zgoszenia witryny do kilku kategorii ....................................................164
Lista sprawdzajca witryny przygotowane do zgoszenia do katalogu ....................166
Zgaszanie witryn do wyszukiwarek ...............................................................................169
Planowanie rejestracji w wyszukiwarkach ...............................................................169
Lista sprawdzajca dla stron i witryn zgaszanych do wyszukiwarek ......................171
Oprogramowanie do sprawdzania pozycji rankingowych........................................172

Spis treci

9
Monitorowanie statystyk witryny....................................................................................173
Adresy witryn, ktre przysporzyy najwicej odwiedzin na danej witrynie.............173
Najczciej wykonywane przez uytkownikw zapytania,
ktre doprowadziy ich do naszej witryny.............................................................175
Najpopularniejsze strony docelowe ..........................................................................175
Najczciej obierane cieki przez witryn ..............................................................178
Jak ponownie zarejestrowa witryn...............................................................................179
Zmiana wpisu w katalogu .........................................................................................180
Darmowa rejestracja............................................................................................181
Rejestracja patna ................................................................................................182
Jeli twj wniosek zostanie odrzucony .....................................................................182
Powtrne zgoszenia do wyszukiwarek ....................................................................185
Utrzymanie witryny.........................................................................................................186
Bd 404 ....................................................................................................................186
Nazwy plikw ...........................................................................................................187
Przekierowania..........................................................................................................188
Podsumowanie ................................................................................................................189

Rozdzia 5. Dobre zwyczaje, czyli co naley, a czego nie wolno robi,


prowadzc marketing witryny w wyszukiwarkach internetowych...... 191
Wprowadzenie.................................................................................................................191
Czym tak naprawd jest spam.........................................................................................192
Rodzaje spamu ................................................................................................................195
Promowanie sw kluczowych niezwizanych z tematyk witryny.........................195
Przesycenie sowami kluczowymi ............................................................................195
Wpychanie sw kluczowych ...................................................................................196
Ukrywanie tekstu ......................................................................................................196
Stosowanie drobnego tekstu .....................................................................................197
Ukrywanie czy .......................................................................................................197
Farmy czy i piercienie stron .................................................................................197
Podmienianie i porywanie stron................................................................................198
Stosowanie przekierowa .........................................................................................198
Powielanie lub duplikowanie stron...........................................................................199
Stosowanie stron otwierajcych, przej i bramek ...................................................200
Tuczenie....................................................................................................................200
Mnoenie domen i tworzenie mirrorw....................................................................200
Orto-spamowanie i zajmowanie pustostanw ..........................................................200
Obalanie powszechnych mitw.......................................................................................201
Mit o gwarantowanej pozycji rankingowej...............................................................201
Mit o tym, e marketing witryny w wyszukiwarkach gwarantuje
sta pozycj rankingow.......................................................................................201
Mit o tym, e celem optymalizacji witryn i stron pod ktem wyszukiwarek
jest zdobycie najwyszych pozycji rankingowych ................................................202
Mit o potrzebie zgaszania witryny do tysicy wyszukiwarek .................................202
Mit o raportach widocznoci w wyszukiwarkach.....................................................202

10

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


Mit o tym, e optymalizacja witryny pod ktem wyszukiwarek nie daje
dobrego zwrotu z inwestycji ..................................................................................203
Mit o tym, e ruch generowany przez wyszukiwarki nie jest tak dobry,
jak ruch wygenerowany tradycyjnymi metodami marketingowymi .....................204
Mit o tym, e efektywny marketing w wyszukiwarkach powinien
by realizowany przez webmastera danej firmy....................................................204
Mit o tym, e wysokie pozycje rankingowe mona osign
bez koniecznoci zmiany witryny..........................................................................204
Mit o tym, e lista klientw lub referencje prezentowane na witrynie
firmy pozycjonujcej wiadcz o jej dobrej reputacji ...........................................205
Podsumowanie ................................................................................................................205

Dodatek A Zasoby .......................................................................................... 207


Wprowadzenie.................................................................................................................207
Witryny............................................................................................................................208
Ksiki.............................................................................................................................211
Zasoby polskiego internetu .............................................................................................212

Dodatek B Sowniczek .................................................................................... 215


Skorowidz...................................................................................... 225

Rozdzia 3.

Sposoby optymalizacji
istniejcych witryn
Wprowadzenie
Wikszo firm ma ju witryny internetowe lub jest w trakcie ich przebudowy. Z tego powodu tworzenie zupenie
nowej, przyjaznej wyszukiwarkom witryny moe sta si
niemoliwe ze wzgldu na koszty. Jeeli posiadasz ju witryn internetow i masz problemy z uzyskaniem dobrej
pozycji w wyszukiwarkach, to w tym rozdziale pomoemy ci dokona pewnych modyfikacji i uczyni j bardziej
przyjazn wyszukiwarkom.

112

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Wodotryski mog bardziej zaszkodzi


ni pomc
Flash, DHTML, aktywne przyciski wykonane w JavaScripcie i animacje dodaj witrynie szyku i atrakcyjnoci. Mog pomc odwiedzajcym zrozumie schemat nawigacji
i zwikszy czytelno witryny. Widzimy wic, e wodotryski niekoniecznie s czym
zym pod warunkiem e su wygodzie uytkownikw.
Opisywane dodatki przeszkadzaj jednak w przeprowadzeniu kampanii promocyjnej
w wyszukiwarkach. Wyszukiwarki zawsze szukaj tekstu na stronach, a niektre projekty witryn nie zawieraj w ogle tekstu do indeksowania, jak na przykad ma to miejsce w przypadku witryn wykonanych w caoci w technologii Flash. Pewne witryny
zawieraj tekst nasycony sowami kluczowymi, jednak ich konstrukcja i schemat nawigacji nie uatwiaj pajczkom dostpu do niego.
Wybr technologii i metod tworzenia witryny moe take niekorzystnie wpyn na
proces jej przeszukiwania przez pajczki. Innymi sowy, fakt, e przyciski nawigacyjne
zaprojektowano i wykonano we Flashu, nie jest rdem problemu dla wyszukiwarek problem stanowi to, e przyciski zapisane zostay w plikach w standardzie Flash.
Najlepszy projekt zawsze poprzedzony jest przemyleniami i planami. Jeeli wiesz,
e twoja firma bdzie promowa witryn w wyszukiwarkach w ramach internetowej
kampanii marketingowej, stworzenie szablonw przyjaznych wyszukiwarkom przyczyni si do oszczdnoci czasu i pienidzy. Jeli jednak posiadasz ju witryn i nie
jeste skonny modyfikowa jej w zbyt duym stopniu, zapoznaj si z zaprezentowanymi w tym rozdziale rozwizaniami zastpczymi, ktre pomog zwikszy jej widoczno w wyszukiwarkach.

JavaScript a widoczno
w wyszukiwarkach
JavaScript jest skryptowym jzykiem programowania, dziki ktremu twrcy maj
moliwo wzbogacania witryn internetowych inteligentnymi elementami interaktywnymi. Najpowszechniejszymi zastosowaniami JavaScriptu s skrypty obsugujce aktywne przyciski typu rollover, otwierajce okienka typu pop-up, sprawdzajce poprawno
danych w formularzach, realizujce rozwijane menu nawigacyjne. Moda na aktywne
przyciski wykorzystujce JavaScript tak si rozpowszechnia, e s one standardowymi
i nieodzownymi elementami programw wspomagajcych projektowanie witryn.
Zastosowanie JavaScriptu do tworzenia schematu nawigacyjnego witryny moe znacznie zmniejszy dostpno czy dla pajczkw. W chwili obecnej wikszo wyszukiwarek nie poda w ogle czami osadzonymi w skryptach JavaScript (dotyczy to
midzy innymi aktywnych przyciskw i menu) lub zbir rodzajw takich czy jest
mocno zawony.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

113

Niektre elementy kodu JavaScript s korzystniejsze pod ktem wyszukiwarek ni pozostae. Generalnie rzecz ujmujc, im prostszy skrypt, tym wiksze prawdopodobiestwo,
e pajczek pody okrelonym czem.
Listing 3.1 przedstawia prosty skrypt obsugujcy aktywny przycisk. Kod ten jest najbardziej przyjazny wyszukiwarkom spord wszystkich podobnych skryptw, ktre
widziaam. Nie jest to kod idealny, lecz lepszy ni wikszo skryptw, ktre moesz
znale w programach wspomagajcych projektowanie witryn.
Listing 3.1. Skrypt obsugujcy aktywny przycisk rollover umieszczony pomidzy tagiem <head> a </head>

 

 
   

  

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 
 

 $"%
#&'"


" 


( 
 )*

 +, 

 +, 

 + 
 


 + 
 


 -, 

 -, 

 - 
  - 
  ., 

 ., 

 . 
 


 . 
 

/
*

 +

 +

114

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


 
 +

 -

 -
 
 -

 .

 .
 
 .
/
 " 

 

 
  0


 

Skrypty JavaScript mona umieci w jednym z dwch miejsc na stronie: pomidzy


tagiem i lub 
 i 
. Na listingu 3.1 skrypt umieciam pomidzy tagiem a .
Za pomoc tego skryptu definiujemy przyciski (wczony) i (wyczony)
skadajce si na przycisk aktywny. Gdy umiecisz kursor myszy nad przyciskiem
nawigacyjnym  , skrypt dokona zamiany i wywietli przycisk  .
Na rysunku 3.1 widzimy witryn firmy ARCH Venture Partners i kursor myszy umieszczony nad przyciskiem Our Portfolio Companies (Firmy, ktre obsugujemy) przycisk
zosta wywietlony w wersji .
Rysunek 3.1.
Wygld przycisku
typu rollover
ulega zmianie,
gdy umiecimy nad
nim kursor myszy

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

115

Wielu specjalistw od pozycjonowania radzi, aby kod JavaScript umieszcza pomidzy


tagami 
 
, najlepiej na dole strony tu przed tagiem zamykajcym 
.
W kontekcie poruszanych zagadnie jest to doskonae rozwizanie, poniewa poruszajc si po kodzie HTML, pajczki maj szybszy dostp do tekstu znajdujcego si
na grze strony. Dlaczego? Poniewa przed znalezieniem waciwych, najistotniejszych
dla nich fragmentw kodu, treci strony i czy w sekcji 
nie musz przedziera si
przez cay kod JavaScript. Jednak umieszczenie kodu JavaScript na kocu strony moe
wyduy czas jej adowania, zwaszcza jeli skrypty s dusze ni zawarto HTML,
a liczba wykorzystywanych skryptw jest dua. Co wic jest lepszym rozwizaniem?

Zewntrzny plik ze skryptami JavaScript


Poniewa pajczki wyszukiwarek interesuj si tylko widocznym tekstem w sekcji 

i czami, ktrymi mog si porusza, kod JavaScript nie ma dla nich znaczenia (chyba
e wykorzystujesz go do spamowania wyszukiwarek). Zatem aby skrci wyszukiwarkom oraz odwiedzajcym czas oczekiwania na zaadowanie strony, nie umieszczaj na
stronach skryptw JavaScript. Zamiast tego, gdzie to tylko moliwe, kod JavaScript
umieszczaj w zewntrznych plikach.
Aby to uczyni, wytnij kod znajdujcy si pomidzy tagiem a i wklej
go do edytora tekstu. Kod przytaczanej ju strony firmy TranquiliTeas bdzie wyglda teraz jak na listingu 3.2.
Listing 3.2. Kod strony firmy TranquiliTeas

 

 
   

  

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 

 
 

 $"%
 
" '
#&'" 

Tekst w edytorze tekstu bdzie przypomina nastpujcy kod:" 


( 
 )*

116

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych +, 

 +, 

 + 
 


 + 
 


 -, 

 -, 

 - 
  - 
  ., 

 ., 

 . 
 


 . 
 

/
*

 +

 +
 
 +

 -

 -
 
 -

 .

 .
 
 .
/
 " 

 

 
  11

Zapisz ten plik i nadaj mu nazw, ktr atwo zapamitasz, na przykad rollover.js lub
mouseover.js. Wraz z innymi skryptami umie go na serwerze w podkatalogu o nazwie scripts, jak pokazano na rysunkach 3.2 i 3.3.
Nastpnie poinformujemy pajczki, aby nie przeszukiway zawartoci plikw z kodem
JavaScript. Do tego celu uyjemy protokou wyczenia stron spod dziaania robotw
(Robots Exclusion Protocol). W edytorze tekstu wpisujemy nastpujcy fragment kodu:
7UGTCIGPV
2
3


Plikowi z kodem nadajemy nazw robots.txt i umieszczamy go w katalogu gwnym


na serwerze, co przedstawiono na rysunku 3.2.

Uycie wielu skryptw na jednej stronie


To rozwizanie mona stosowa w przypadku dowolnego skryptu na stronie. Biorc
po raz kolejny za przykad witryn firmy TranquiliTeas, zamy, e na stronie gwnej chcemy umieci aktywne przyciski i otwiera okienka typu pop-up. Na listingu
3.3 przedstawiono kod HTML, ktry moe realizowa wymienione zadania.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

117

Rysunek 3.2.
Na serwerze
utwrz katalog
o nazwie scripts

Rysunek 3.3.
W katalogu umie
wszystkie skrypty
JavaScript.
W tym przykadzie
w katalogu
umieszczamy skrypt
obsugujcy
aktywne przyciski

Listing 3.3. Aktywny przycisk typu rollover i wyskakujce okienka typu pop-up na witrynie TranquiliTeas

 

 
   

 
118

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


 

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 
 

 $"%
 
" '
#&'"
 $"%
 
'
#&'" 

Nastpnie kod JavaScript realizujcy otwieranie okienek pop-up umie w pliku tekstowym i nadaj mu atw do zapamitania nazw, na przykad popup.js. Tak przygotowany plik umie na serwerze w podkatalogu scripts jak na rysunku 3.4.
Rysunek 3.4.
Skrypty obsugujce
aktywne przyciski
typu rollover
i otwieranie
okienek pop-up
umieszczone zostay
w podkatalogu script
na serwerze WWW

Poniewa w pliku robots.txt umiecilimy ju instrukcje dla pajczkw mwice, aby


nie przeszukiway katalogu scripts, nie ma potrzeby modyfikowania tego pliku po dodaniu do strony kadego nowego skryptu.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

119

Zalety zewntrznych plikw .js


Mona atwo zauway trzy zalety uycia zewntrznych plikw z kodem JavaScript:
 Uycie zewntrznych plikw z kodem JavaScript skraca czas adowania witryny

i tym samym skraca czas oczekiwania uytkownikw na jej zawarto, poniewa


skrypty cigane s tylko raz cignite skrypty przegldarka przechowuje
w pamici podrcznej. Jeeli skrypty zostay cignite i umieszczone
w pamici podrcznej przegldarki na komputerze uytkownika, to podczas
kolejnych wizyt nie ma potrzeby ponownego ich pobierania (pod warunkiem
e na witrynie wykorzystywane s nadal te same wersje skryptw).
 Skracany jest take czas przesyania stron twojej witryny do pajczkw,

gdy tego daj. Po wyczeniu wszystkich zewntrznych plikw z kodem


JavaScript spod dziaania pajczkw wyszukiwarki maj jedynie dostp
do tekstw i czy na twoich stronach. Kod JavaScript znajdujcy si
w zewntrznych plikach jest ignorowany.
Wiele osb zajmujcych si marketingiem witryn nie bierze pod uwag
podczas ich projektowania i promocji aspektu czasu adowania zawartoci.
Pajczki wyszukiwarek nie czekaj, a olbrzymie strony zostan zaadowane
z serwera, poniewa dugi czas adowania moe budzi podejrzenia
o spamowanie lub tuczenie pajczka tysicem adresw z bazy danych,
co czsto powoduje jego zawieszenie. Zatem strona, ktra aduje si szybciej,
jest bardziej przyjazna pajczkom.
 Pliki zewntrzne sprawiaj, e praca projektantw i programistw jest

atwiejsza i wydajniejsza. Jeeli zachodzi potrzeba modyfikacji skryptu,


zamiast dokonywa zmian na kadej stronie witryny, wystarczy poprawi
jeden dokument dziki temu oszczdzamy czas i pienidze.
Widzimy wic, e stosowanie zewntrznych plikw czyni nasz witryn przyjazn
wyszukiwarkom i uytkownikom.

Okrelanie zawartoci alternatywnej


za pomoc tagu <noscript>
Tag  suy do podawania zawartoci alternatywnej dla uytkownikw,
ktrych przegldarki nie obsuguj JavaScriptu lub ktrzy wyczyli obsug skryptw JavaScript w przegldarce. Jeli stosujemy tag  umieszczamy go
pomidzy tagiem a . Listing 3.4 przedstawia sposb prawidowego
uycia tagu  na przykadzie kodu rdowego HTML fikcyjnej witryny firmy TranquiliTeas.
Listing 3.4. Uycie tagu <noscript>


+ 
  +
 

 
 
   
120

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


"
 

 


!3


 4 


  


  


 ! !


  


,# 
! 
 
 
 
!
  
 
  +1566177717777Tag <nonscript> a spam


Niestety, wiele osb uciekajcych si do nieuczciwych metod promocji witryn odkryo,
e wykorzystujc tag , mona ukry na stronie rne teksty, nawet gdy strona nie zawiera adnych skryptw JavaScript. Dziaanie to ma na celu popraw pozycji
rankingowej witryny. Nigdy nie wykorzystuj tego tagu do ukrywania czy lub zawartoci niezwizanej z tematyk strony, ktrych w adnym przypadku nie chcesz pokazywa uytkownikom.
Z powodu czstych naduy wikszo wyszukiwarek ignoruje lub obnia znaczenie
tekstu znajdujcego si w tagu . Ponadto, poniewa wikszo uytkownikw nigdy nie ma okazji obejrze zawartoci tagu , wyszukiwarki ignoruj
wszystkie ukryte tagi (z wyjtkiem tagu , ktry tak naprawd nie jest ukryty) lub
przynajmniej nie wykorzystuj znajdujcego si w nich tekstu do okrelania pozycji
rankingowej.
Umieszczanie dodatkowego kodu HTML w tagu  moe znacznie wyduy czas adowania stron twojej witryny. Przed dodaniem do strony jakiegokolwiek
kodu JavaScript i tagu  zastanw si, czy ten kod jest potrzebny. Jeli skrypt
zosta dobrze napisany, tag  jest zbdny. Niejedna witryna pozyskuje wielu
odwiedzajcych kierowanych przez wyszukiwarki, nie wykorzystujc nawet fragmentu
kodu w JavaScripcie.

Kaskadowe arkusze stylw (CSS)


Kaskadowe arkusze stylw (CSS) s dodatkiem do standardu HTML rozwinitym przez
konsorcjum World Wide Web (W3C). Korzystajc z arkuszy stylw, projektanci i uytkownicy mog tworzy specjalne szablony stylu i okrela wygld rnych elementw
tekstowych na stronie, bez zmiany jej struktury.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

121

Uycie arkuszy stylw do budowy witryny jest korzystne z punktu widzenia uytkownika kocowego, jak rwnie zwiksza jej widoczno w wyszukiwarkach. Arkusze
stylw redukuj objto kodu i rozmiar stron internetowych. Style to rwnie moliwo dostosowania waciwoci pojedynczych tagw HTML. Na przykad style pozwalaj stosowa czcionki i ich grupy zgodnie z zamierzeniami twrcy bez koniecznoci
polegania na domylnych waciwociach przegldarki. Jaki jest tego rezultat? Uytkownicy witryny otrzymuj znacznie bardziej czytelne strony.
Jednym z przykadw korzyci, jakie przynosz arkusze stylw, s nagwki. Nagwki,
a zwaszcza nagwek , mog przybiera znacznie ciekawsze formy. Do tej pory
wygld nagwka zalea od ustawienia przegldarki okrelonego odbiorcy. Rysunek 3.5 prezentuje, jak bardzo mog rni si nagwki w standardowych przegldarkach.
Rysunek 3.5.
Wygld rnych
nagwkw
w przegldarce
Internet Explorer
na platformie
Macintosh.
Czcionka domylna
tej przegldarki
to Times New Roman.
Na platformie PC
tekst jest znacznie
wikszy

Zwr uwag, jak due s nagwki i jak dominuj na stronie. Jeli najwaniejsze informacje umieszczasz na grze strony w postaci nagwkw i , moesz niewiadomie zepchn pozostae wane informacje na d ekranu, a nawet poza jego obrb.
W celu osignicia najwyszej moliwej widocznoci w wyszukiwarkach i zadouczynienia reguom skutecznego marketingu najwaniejsze sowa kluczowe powinny
by widoczne na grze ekranu. Przy uyciu arkuszy stylw mona o wiele atwiej
i szybciej umieszcza istotne informacje w grnej czci stron ni przy uyciu standardowych tagw HTML.
Rysunek 3.6 przedstawia podobn stron wykonan przy uyciu zewntrznego arkusza stylw.
Mniejsze, czytelniejsze nagwki s bardziej widoczne, ponadto mamy do dyspozycji
wicej miejsca na ekranie.

122

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Rysunek 3.6.
Wygld rnych
nagwkw
w przegldarce
Internet Explorer
na komputerze
Macintosh
po sformatowaniu
tagw HTML
za pomoc
arkusza stylw

Tworzenie zewntrznych arkuszy stylw CSS


W przypadku zagadnienia optymalizacji witryn pod ktem wyszukiwarek uycie zewntrznych arkuszy stylw wie si z takimi samymi korzyciami jak uycie zewntrznych plikw JavaScript. Poniewa wyszukiwarki nie interesuj si arkuszami stylw
(chyba e wykorzystujesz je do spamowania), wszystkie arkusze mona umieci w jednym zewntrznym pliku i obj go protokoem wyczenia spod dziaania pajczkw.
Projektanci witryn z czysto praktycznych powodw do definiowania stylw i tworzenia
arkuszy czsto wykorzystuj edytory HTML. Kod HTML strony TranquiliTeas przedstawiony na listingu 3.5 wygenerowany zosta za pomoc programu Dreamweaver. Zwr
uwag, e definicje stylw umieszczone zostay pomidzy tagiem a .
Listing 3.5. Kod wygenerowany przez program Dreamweaver

 

 
   

  

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

123

!# 
  
 

 
 
##&
811
 #*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+.&;
&1
3
/
+*
1
#39 :
4"
1
;1
<3+5&;
1
3 ;
&1
3
/
-*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+=&;
1
3 ;
&1
3
/
.*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+>&;
1
3 ;
&1
3
/
*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+.&;
&1
3
/
11
#
 

Aby utworzy zewntrzny arkusz stylw, wytnij cay kod znajdujcy si pomidzy
tagiem 
 a 
 i wklej go do edytora tekstu. Kod wczeniej prezentowanej
strony TranquiliTeas bdzie teraz wyglda nastpujco:

 

 
   

  

  
 
 

 

 
 
    ! 
 
 "
 
 

124

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


!# 
  
 

 
 

! %?@A%4AA#& #+
##&#
 

Kod w edytorze tekstu powinien mie nastpujc posta:


 #*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+.&;
&1
3
/
+*
1
#39 :
4"
1
;1
<3+5&;
1
3 ;
&1
3
/
-*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+=&;
1
3 ;
&1
3
/
.*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+>&;
1
3 ;
&1
3
/
*
1
#39 :
4"
1
;
1
<3+.&;
&1
3
/

Zapisz ten tekst w pliku o atwej do zapamitania nazwie, na przykad style1.css. Wraz
z innymi arkuszami stylw umie go na serwerze w katalogu css, jak przedstawiono
na rysunkach 3.7 i 3.8.

Zalety arkuszy stylw


Uycie zewntrznych arkuszy stylw przynosi korzyci uytkownikom, projektantom
oraz sprzyja wyszukiwarkom z tych samych powodw co uycie zewntrznych plikw
z kodem JavaScript. Po pierwsze, dziki zewntrznym plikom skracamy czas adowania witryny przez uytkownikw, poniewa pliki css cigane s tylko raz, a nastpnie
przechowywane s w pamici podrcznej przegldarki. Jeeli arkusz stylw zosta ju
raz cignity na komputer uytkownika, podczas kolejnych wizyt na tych stronach

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

125

Rysunek 3.7.
Utwrz na serwerze
podkatalog
o nazwie css

Rysunek 3.8.
W katalogu css
umie wszystkie
arkusze stylw

twojej witryny, ktre wykorzystuj ten arkusz, nie jest on ju pobierany. Ponadto arkusze stylw przyczyniaj si do zmniejszenia objtoci kodu i rozmiaru plikw, dodatkowo skracajc czas otwierania witryny.
Stosowanie zewntrznych arkuszy stylw uatwia rwnie prac projektantom witryn,
ktrzy modyfikuj wygld caej witryny jedynie poprzez modyfikacj arkuszy stylw.
W zewntrznych plikach z arkuszami stylw nie umieszczaj protokou wyczenia spod
dziaania pajczkw. Zbyt wiele osb prbowao oszuka wyszukiwarki za pomoc
arkuszy stylw poprzez ukrywanie tekstu, aby sztucznie zwikszy nasycenie sowami kluczowymi. Z powodu tego szerzcego si procederu wyszukiwarki zaczy
kara witryny, ktre nie dopuszczaj pajczkw do arkuszy stylw.

Podsumowujc, stosowanie zewntrznych arkuszy stylw czyni witryn bardziej przyjazn uytkownikom i zwiksza jej widoczno w wyszukiwarkach.

126

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Ramki a optymalizacja witryny


pod ktem wyszukiwarek
Debata nad tym, czy do budowy witryn powinno si stosowa ramki, wci trwa. Specjalici od ergonomii witryn internetowych odradzaj ich uycie, poniewa poprawne
dodanie okrelonej strony do listy ulubionych stron wykracza poza moliwoci uytkownikw witryny. Rwnie adres URL pojawiajcy si w przegldarce nie odpowiada
dokadnie wywietlanej zawartoci. Podzielone s take opinie uytkownikw kocowych uwielbiaj je lub nienawidz. Pocztkujcym internautom czsto towarzyszy
poczucie zagubienia, gdy maj do czynienia z nawigacj opart na ramkach. Bardziej
dowiadczeni uytkownicy preferuj strony bez ramek. Generalnie wikszo osb woli
oglda i uywa witryny bez ramek, jeli istnieje taka moliwo.
Jeeli tworzysz now witryn lub modyfikujesz istniejc, zdecydowanie odradzam
uycie ramek. Biorc pod uwag zagadnienie optymalizacji witryny pod ktem wyszukiwarek, naley zaznaczy, e w przypadku ramek pajczki mog nie mie dostpu
do stron zawierajcych tekst nasycony sowami kluczowymi, jeli witryna nie zostaa
wykonana poprawnie. Ponadto cza publikowane na listach wynikw wyszukiwarek
mog prowadzi do stron pozbawionych mechanizmu nawigacji (ktry mg zosta
umieszczony na innej stronie w innej ramce). Jednak jeli odpowiednio zaplanujemy
budow witryny, rwnie witryna oparta na ramkach moe by przyjazna wyszukiwarkom. W tej czci rozdziau omawiamy rozwizania suce optymalizacji witryn
z ramkami.

Cechy ramek a sposb dziaania wyszukiwarek


Poniewa pajczki wyszukiwarek indeksuj tekst i podaj czami, podstawowy
problem ze startowym kodem definiujcym ramki polega na tym, e nie zawiera on
waciwej treci, czyli tekstu ze sowami kluczowymi, ani czy, ktrymi mogyby si
porusza pajczki. Listing 3.6 przedstawia typowy kod HTML definiujcy ramki na
naszej fikcyjnej witrynie TranquiliTeas.
Listing 3.6. Kod HTML definiujcy prosty zestaw ramek

 

 
   

  

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 

 
 

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

127

 
 +-6B 6 
 6
  

6

6
 "

 
< 
 
 6

6

6
  
< 
 
 6

6

6
 
 #
 #


Po krtkiej analizie tego kodu zauwaamy, dlaczego wiele witryn opartych na ramkach
nie uzyskuje dobrej pozycji w wyszukiwarkach. Strona definiowana przez zaprezentowany kod nie ma praktycznie adnej treci oprcz tytuu i zawartoci metatagw.
Jeeli wyszukiwarka wzorem Google do wyznaczania pozycji rankingowej nie bierze
pod uwag metatagw, to jedyn treci strony bdzie dla niej tylko i wycznie tytu.
Pojedyncze wyraenie kluczowe nie moe skutecznie opisywa zawartoci strony ani
wiadczy o jej jakoci.

Tag <noframes>
Przegldarka internetowa moe teoretycznie wywietli dwie wersje witryny z ramkami. Jeeli przegldarka obsuguje ramki, wywietla zawarto w ramkach, a jeli nie,
prezentuje tre umieszczon pomidzy tagami   .
Jeeli twoja witryna oparta jest na ramkach, koniecznie umie pomidzy tymi tagami
adekwatny tekst zawierajcy sowa kluczowe oraz cza do najwaniejszych podstron.
Dziki temu pajczek bdzie mg przeszuka tekst stanowicy jej esencj.
Listing 3.7 przedstawia krtki przykad poprawnie napisanej strony startowej definiujcej ramki. Jeeli miaabym uoy prawdziwy opis pomidzy tagami, uyabym przynajmniej 200 300 sw w kilku skadnych zdaniach, tak aby wyszukiwarki i odbiorcy wiedzieli, e maj do czynienia z zawartoci o wysokiej jakoci. Zwr rwnie
uwag, e w prezentowanym kodzie umieciam odwoanie do zewntrznego arkusza
stylw, aby wygld zawartoci w tagu  odpowiada konwencji witryny.
Listing 3.7. Przykadowy kod HTML ilustrujcy uycie tagu <noframes>

 

 
   

  

  

128

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych


 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 

 
 

! %?@A%4AA#& #+
#
#&#
 
 +-6B 6 
 6
  

6

6
 "

 
< 
 
 6

6

6
  
< 
 
 6

6

6
 
 #
 
+ 
  +
 

 
 
   "
 

 


!3


 4 


  


  


 ! !


  


,# 
! 
 
 
 
!
  
 
  +1566177717777
 
 #


Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

129

Tag <noframes> a spam


Niestety, dawno temu waciciele witryn i projektanci odkryli, e wykorzystujc tag
 , nawet gdy dana strona nie zawiera definicji ramek, mog ukrywa tekst
i tym samym oszukiwa wyszukiwarki.
Wewntrz tagu  nie umieszczaj drugiego nagwka w postaci metatagu
lub tagu , poniewa te tagi powinny znajdowa si w sekcji , a nie 
.
Umieszczanie na stronach zwielokrotnionych tytuw i metatagw moe spowodowa
naoenie kary na witryn, poniewa nie suy to uytkownikom kocowym, a jedynie
zwikszeniu nasycenia sowami kluczowymi.

Z powodu szerzcej si fali nieprawidowego wykorzystywania tagu  wyszukiwarki zaczy go ignorowa lub przypisywa mniejsze znaczenie jego zawartoci.

Mechanizm nawigacyjny na witrynie z ramkami


Jak informowalimy w rozdziale 2., Jak tworzy jeszcze lepsze strony internetowe
w projekcie witryny przyjaznej wyszukiwarkom oraz uytkownikom naley uwzgldnia dwie formy nawigacji: przeznaczon dla uytkownikw i przeznaczon dla pajczkw wyszukiwarek. Projekt witryny opartej na ramkach nie jest wyjtkiem, zwaszcza
jeeli chcemy osign dobr widoczno w wyszukiwarkach.
Najprostszym sposobem przeksztacenia witryny z ramkami do postaci bardziej przyjaznej wyszukiwarkom jest umieszczenie na dole kadej strony zestawu czy do innych
stron.
Przykadowa witryna firmy Dee Concrete zostaa oparta na dwch ramkach: w lewej
ramce umieszczono przyciski nawigacyjne, a w prawej ramce wywietlana jest waciwa zawarto. Odwiedzajcy witryn moe przej do strony Products and Accessories (Produkty i akcesoria), korzystajc z menu, ktre dostpne jest zaraz po wejciu
na witryn, z poziomu strony gwnej (patrz rysunek 3.9).
Jeli jednak w wyniku wykonania zapytania w wyszukiwarce uytkownik otrzyma list
wynikw, a na niej bezporednie cze do samej strony Products & Accessories, to po
jego klikniciu strona ta nie zostanie umieszczona w ramce, tylko bezporednio w oknie
przegldarki. Moemy to zobaczy na rysunku 3.10.
Jak widzimy, pomimo tego, e strona zostaa wyrwana z pierwotnego ukadu ramek
i zarazem z kontekstu, pajczki mog j nadal przeszukiwa i przechodzi do innych
podstron witryny Dee Concrete z nastpujcych powodw:
 na dole strony znajduj si cza tekstowe,
 w grnej czci strony znajduj si cza w postaci wskanikw pooenia,
 cza umieszczono rwnie w tekcie strony.

130
Rysunek 3.9.
Tak wyglda
strona Products
& Accessories
(Produkty
i akcesoria)
wywietlona
w jednej z ramek

Rysunek 3.10.
Tak moe wyglda
strona Products
& Accessories
z witryny firmy
Dee Concrete
po klikniciu cza
na licie wynikw
wyszukiwarki

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

131

Dlatego, kiedy tworzysz witryn opart na ramkach, zadbaj o to, aby strony wywietlane w ramce gwnej zawieray cza, ktrymi mog poda pajczki. Pajczki musz
mie moliwo znalezienia stron wewntrznych witryny opartej na ramkach.
Jeeli:
 do stron wewntrznych nie prowadz adne cza ze strony startowej

zawierajcej ukad ramek,


 strony wewntrzne nie zostay zgoszone do wyszukiwarek,
 do stron wewntrznych nie prowadz adne cza z innych witryn,

wyszukiwarki nie bd mogy doda stron wewntrznych do swoich spisw.

Ramki i JavaScript
Jeli chcesz, aby poszczeglne strony twojej witryny zawsze wywietlane byy w kontekcie ukadu ramek, moesz na wszystkich stronach witryny umieci odpowiedni
kod JavaScript automatycznie adujcy stron z ramkami, jeli nie jest ona jeszcze zaadowana. Kod naley umieci pomidzy tagami , jak przedstawiono na
przykadzie fikcyjnej witryny TranquiliTeas na listingu 3.8.
Listing 3.8. Skrypt JavaScript umieszczony pomidzy tagami <head></head>

 

 
   

  

  
 
 

 


  


   
!  
 "
 

 
!# 
  
 

 
 

 $"%

811

()
 ;
11


 

Prezentowany skrypt nie otwiera okrelonej strony w kontekcie ukadu ramek, jedynie
aduje wskazany plik HTML definiujcy zestaw ramek, zwykle bdcy stron gwn.
W przypadku zastosowania tego skryptu uytkownicy witryny nie bd mogli uywa
przycisku Back (Wstecz) przegldarki, poniewa powrt do pojedynczej strony spowoduje ponowne zaadowanie zestawu ramek.

132

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Chocia istniej skrypty, ktre umoliwiaj uytkownikom dodawanie stron osadzonych w ramkach do listy ulubionych stron lub otwieraj okrelon stron w kontekcie zestawu ramek, to najlepiej jest jednak pozwoli odbiorcom witryny wybra, czy
chc oglda wersj witryny opart na ramkach, czy bez ramek. Wielu ludzi po prostu
nie lubi ramek i doceni moliwo ich wyczenia.

Najlepszym sposobem pozostawienia uytkownikom wyboru pomidzy wersj witryny


z ramkami i bez ramek jest umieszczenie odpowiednich opcji na stronie gwnej. Po
przeanalizowaniu statystyk ruchu na witrynie przez okres przynajmniej trzech miesicy
bdziesz mg okreli, ktr wersj witryny preferuj odwiedzajcy. Moe si okaza,
e uytkownicy znacznie czciej wybieraj wersj bez ramek, poniewa atwiej si
na niej porusza. Jeeli tak si stanie, szablonu bez ramek uyj do budowy przyszych
wersji dotychczasowej witryny i nowych witryn. Po zlikwidowaniu ramek bardzo czsto
kierowany z wyszukiwarek ruch na witrynie zwiksza si.

Witryny wykonane w technologii Flash


a ich widoczno w wyszukiwarkach
Technologia Flash to znakomite rozwizanie uywane do tworzenia witryn wzbogaconych inteligentnymi efektami wizualnymi. Projektanci witryn uwielbiaj Flasha,
poniewa umoliwia on wykorzystanie obrazw wektorowych w przeciwiestwie do
pozostaych technik tworzenia witryn pozwalajcych jedynie prezentowa bitmapowe
elementy graficzne. Obrazy wektorowe mona swobodnie skalowa a ich jako nie
zmniejsza si, co oznacza, e rwnie witryny wykonane w technologii Flash mona
atwo dostosowywa do rozmiarw okna przegldarki. Ponadto animacje Flash s
medium strumieniowym w czasie gdy pocztek animacji zostanie ju cignity
i jest wywietlany w oknie przegldarki, pozostaa cz animacji jest wanie adowana. atwo zauway, e technologia Flash przynosi korzyci zarwno projektantom
witryn, jak i ich odbiorcom.
Jednak na tle zagadnienia optymalizacji witryn pod ktem wyszukiwarek Flash nie jest
ju tak idealnym rozwizaniem. Chocia kilka najwikszych wyszukiwarek potrafi
interpretowa cza zagniedone w mechanizmach nawigacyjnych wykonanych we
Flashu, gwny problem z witrynami flashowymi polega na tym, e zawieraj one niewiele tekstu, wic pajczki wyszukiwarek nie maj czego indeksowa.

Strony powitalne i intra


Jednym z gwnych pl wykorzystania animacji flashowych s strony powitalne i intra.
Strony powitalne i intra s specjalnymi stronami internetowymi zawierajcymi:
 obszerny element graficzny i cze zachcajce do odwiedzenia witryny

lub animacj Flash,

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

133

 cze umoliwiajce pominicie intra (Pomi intro),


 przekierowanie do kolejnej strony po zakoczeniu odtwarzania animacji.

Na wielu witrynach strona powitalna peni rol strony gwnej.


Mwic oglnie, zarwno uytkownicy kocowi, jak i wyszukiwarki nie przepadaj za
stronami powitalnymi, poniewa zawieraj one bardzo mao uytecznych informacji,
nawet jeli ich wygld zapiera dech w piersiach. Wykorzystanie strony powitalnej lub
intra w charakterze strony gwnej przypomina prb zmuszenia wszystkich klientw
supermarketu do obejrzenia 30-sekundowej reklamy przed wejciem do sklepu. Rysunek 3.11 przedstawia pikne intro wykonane w technologii Flash.
Rysunek 3.11.
Intro witryny
Caliper Technologies.
Nawet jedyny
wystpujcy na tej
stronie tekst
(skip intro)
jest elementem
graficznym.
Zwr uwag na fakt,
e nie pozostawiono
wyszukiwarkom
adnego tekstu
do indeksowania.
Strona nie zawiera
take adnych czy,
ktrymi mogyby
poda ich pajczki

Analizujc t przykadow stron, natychmiast dostrzegamy wiele przyczyn, z ktrych


powodu strony powitalne nie s przyjazne wyszukiwarkom:
 Strony powitalne i intra zawieraj bardzo mao tekstu, ktry

wyszukiwarki mogyby indeksowa. Na niektrych stronach powitalnych


tekst w postaci zrozumiaej dla wyszukiwarek w ogle nie wystpuje. Pamitaj,
e najwaniejszymi elementami strony internetowej s tytu i widoczny tekst
w sekcji 
, ktry mona zaznaczy, skopiowa do schowka, a nastpnie
stamtd wklei do edytora tekstu. Sekcja 
na prezentowanej stronie
powitalnej nie zawiera adnego widocznego tekstu.
 Strony powitalne i intra nie zawieraj czy, ktrymi mogyby poda

pajczki wyszukiwarek. W wikszoci przypadkw na takich stronach


wystpuje cze tylko do jednej strony, co dla wyszukiwarek oznacza,
e tylko jedna strona na twojej witrynie jest wana. Jeli to jedyne cze
bdzie na dodatek zagniedone w kodzie JavaScript, niewiele wyszukiwarek
bdzie mogo z niego skorzysta.
 Wikszo wyszukiwarek nie przechowuje stron powitalnych w swoich

spisach, poniewa nie zawieraj one adnej treci.

134

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Na stronach powitalnych i w intrach nigdy nie umieszczaj automatycznych przekierowa realizowanych za pomoc kodu HTML lub JavaScript. Wikszo wyszukiwarek nie dodaje do swoich spisw stron zawierajcych tego rodzaju przekierowania.

Jednym z moliwych sposobw rekompensaty wymienionych wad stron powitalnych


jest umieszczenie na nich tekstu zawierajcego sowa kluczowe oraz zestawu czy.
Jeeli zaley ci na utrzymaniu niczym niezakconego wygldu strony z animacj Flash,
tekst i cza moesz umieci poniej linii przewijania, w czci strony, ktra nie jest
widoczna zaraz po jej otworzeniu. Aby zobaczy ten tekst, uytkownicy musieliby przewin ekran. Jeli jednak to uczyni, ich oczom ukae si adekwatna tre i wane cza.
Aby okreli, czy uycie strony powitalnej na witrynie ma uzasadnienie, mona na
przykad stworzy dwie rne strony gwne:
 Stron powitaln jak ta przedstawiona na rysunku 3.12, zawierajc obszern

animacj Flash i tekst ze sowami kluczowi usytuowany poniej linii przewijania.

Rysunek 3.12. Umieszczajc na stronie powitalnej tekst zawierajcy sowa kluczowe, sprawiamy,
e strona bdzie bardziej przyjazna wyszukiwarkom, a jednoczenie nie ograniczamy siy oddziaywania
animacji Flash
 Stron powitaln z tekstem zawierajcym sowa kluczowe usytuowanym

powyej linii przewijania i bez animacji Flash.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

135

Analizujc statystyki wygenerowane dla twojej witryny obejmujce okres 3 miesicy


wstecz, ustal, ktr stron gwn preferuj odwiedzajcy. Jeli odwiedzajcy wol
stron powitaln z animacj Flash i tekstem poniej linii przewijania, zachowaj wanie
t stron. W przeciwnym razie jako stron gwn ustaw stron bez animacji. Oba typy
stron nie wykluczaj dobrej pozycji rankingowej w wyszukiwarkach, lecz zastosowanie jednego z nich moe okaza si bardziej opacalne.
Niezalenie od preferencji odbiorcw, przyjazna wyszukiwarkom strona powitalna
musi zawiera tekst ze sowami kluczowymi.

Witryny wykonane w technologii Flash


Niektre wyszukiwarki potrafi poda czami zdefiniowanymi na witrynach wykonanych w technologii Macromedia Flash ju od roku 2001 i robi to coraz lepiej. W sierpniu 2002 roku wyszukiwarka FAST Search ogosia, e jej pajczki maj moliwo
indeksowania zawartoci witryn flashowych oraz potrafi poda zaszytymi w nich
czami. Bya to dobra wiadomo dla projektantw witryn wykorzystujcych technologi Flash.
Poniewa witryny flashowe rzadko zawieraj teksty przesycone sowami kluczowymi, odbiorcy twojej witryny powinni mie moliwo wyboru pomidzy wersj Flash
a wersj HTML. Spraw, aby uytkownicy wybierali preferowan wersj na stronie
gwnej, jak ma to miejsce w przypadku witryny firmy SiteLab przedstawionej na rysunku 3.13.
Rysunek 3.13.
Strona gwna
witryny firmy SiteLab
zawiera tekst bogaty
w sowa kluczowe.
Mona na niej take
dokona wyboru
pomidzy wersj
Flash a wersj
HTML witryny

Gwn zalet tego rozwizania jest fakt, e wersja HTML witryny moe pomc
w utrzymaniu dobrej pozycji rankingowej w wyszukiwarkach do czasu, gdy wszystkie
wyszukiwarki bd poprawnie obsugiway witryny cakowicie wykonane w technologii Flash.

136

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Dynamiczne strony internetowe


Wiele dynamicznych stron internetowych generowanych jest na podstawie danych
pochodzcych z bazy danych. Wykorzystywane s do tego takie technologie, jak:
Active Server Pages (.asp), Cold Fusion (.cfm), Java Server Pages (.jsp) i inne.
Wyszukiwarki mog mie problemy z indeksowaniem dynamicznych stron internetowych, ale niekoniecznie ze wzgldu na fakt wsppracy z bazami danych, lecz z powodu
postaci generowanego adresu URL.
Porwnajmy adres URL statycznej strony internetowej z adresem strony dynamicznej. Typowa statyczna witryna internetowa skada si ze zbioru stron, ktrych nazwy
posiadaj rozszerzenie .html lub .htm. Kada strona to osobny plik z niepowtarzaln
w skali witryny zawartoci. Adres strony statycznej nie zawiera symboli specjalnych
typu ?, &, $, =, + lub %. Na przykad na fikcyjnej witrynie firmy TranquiliTeas statyczna strona powicona herbacie oolong posiada adres URL w postaci:
www.tranquiliteasorganic.com/oolongteas.html
W przeciwiestwie do witryn statycznych witryny dynamiczne skadaj z niewielkiej
liczby plikw, ktrych zawarto jest bardzo do siebie zbliona. Pliki nalece do witryny dynamicznej to przede wszystkim szablony opisujce sposb, w jaki przegldarka
ma wywietli waciw zawarto stron. Natomiast zawarto szablonw nie ma nic
wsplnego z waciw zawartoci witryny na tle zagadnienia sw kluczowych oraz
wyszukiwarek i nie stanowi niczego unikatowego. Waciwa zawarto witryny dynamicznej przechowywana jest w bazie danych. Aby zaadowa okrelon tre do szablonu, do adresu URL docza si odpowiedni parametr (lub zmienne). Na przykad
gdyby witryna TranquiliTeas czerpaa informacje o rnych produktach z bazy danych,
adres URL jednej z podstron mgby mie posta:
www.tranquiliteasorganic.com/products.asp?product_no=25
Nazwa strony zawierajcej szablon to products.asp. Znak zapytania (?) oznacza, e
strona jest dynamiczna i po nim nastpi lista zmiennych i ich wartoci. Product_no jest
nazw zmiennej (parametru), a 25 to warto tej zmiennej (parametru). W tym przykadzie liczba 25 odpowiada informacjom o herbacie oolong w bazie danych.
Przedstawiony adres URL jest nadal przyjazny wyszukiwarkom, poniewa wystpuje
w nim tylko jeden parametr, a wiele wyszukiwarek zwaszcza Google i FAST Search
nie ma problemw z indeksowaniem jednoparametrowych adresw stron dynamicznych. Jeli jednak adres URL zawiera wiele parametrw, wyszukiwarki maj znacznie
wiksze trudnoci z ustalaniem, czy wynikowa strona internetowa charakteryzuje si
niepowtarzaln treci.
Jako przykad przeanalizujmy adres URL dynamicznej strony internetowej zawierajcy wiele parametrw oddzielonych znakiem &. Adres z dwoma parametrami moe
wyglda nastpujco:
www.tranquiliteasorganic.com/
products.asp?product_no=25&product_ sortorder=asc

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

137

Wyszukiwarki maj znacznie wiksze trudnoci z prawidowym zaindeksowaniem tej


strony, poniewa nie ma sposobu, aby ustali, ktre parametry identyfikuj now stron,
a ktre su do oznaczania innych cech, na przykad sposobu sortowania zawartoci,
wybranego schematu nawigacyjnego itd.
Widzimy wic, e jednym ze sposobw przystosowywania witryn dynamicznych do
wymaga wyszukiwarek jest zmniejszenie liczby parametrw wystpujcych w adresie
URL. Inne sposoby obejmuj doczanie statycznych stron informacyjnych, modyfikacj znakw specjalnych w adresach URL, wykupywanie usug typu pa za umieszczenie i patne pozycjonowanie.

Statyczne strony informacyjne


Jedn z najprostszych metod optymalizacji witryn dynamicznych jest tworzenie statycznych stron HTML, ktre mog by indeksowane przez wyszukiwarki. Nie wszystkie
strony tworzce witryn musz by generowane dynamicznie. W szczeglnoci dotyczy to tych, ktre nie s czsto aktualizowane. W praktyce wiele witryn od samego
pocztku zawiera strony informacyjne. Czy na twojej witrynie wystpuje dzia najczciej zadawanych pyta, sowniczek z charakterystycznymi terminami branowymi lub
strona ze wskazwkami i faktami dotyczcymi oferowanych przez ciebie produktw
i usug? Rysunki 3.14 i 3.15 przedstawiaj przykady treci, ktre mog by umieszczone na stronach informacyjnych.
Rysunek 3.14.
Na witrynie
organizacji Safe
Place znajduje si
wiele stron
informacyjnych
zawierajcych
kompetentne teksty
na temat
przeciwdziaania
zjawisku przemocy
domowej

138

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Rysunek 3.15.
Witryna firmy
Koch Group
prezentujca strategie
marketingowe
dla producentw
zawiera zestaw rad
skierowanych
specjalnie
do przedstawicieli
tej grupy odbiorcw

Strony informacyjne a bramy, czyli strony wejciowe


Wielu ludzi myli strony informacyjne ze stronami wejciowymi. S to dwa zupenie inne
pojcia dotyczce zagadnienia optymalizacji witryn pod ktem wyszukiwarek. Tworzenie i stosowanie stron wejciowych uwaane jest za spam, a strony informacyjne mog
by poyteczne pod ktem wsppracy zarwno z wyszukiwarkami, jak i katalogami.
Bramy s stronami internetowymi tworzonymi tylko w jednym celu osignicia dobrej
pozycji rankingowej dla danego sowa lub wyraenia kluczowego. Ich zadaniem nie jest
zatem przynosi korzyci uytkownikom. Zwykle tre strony wejciowej generuje
komputer. Firmy zajmujce si pozycjonowaniem witryn i stron t niezbyt elegancj
metod przewanie automatycznie generuj tysice stron wejciowych, spord ktrych kada zoptymalizowana jest w zakresie jednego sowa lub wyraenia kluczowego. Wszystkie tak wygenerowane strony s nastpnie zgaszane do wyszukiwarek za
porednictwem formularza Dodaj URL. Ten proceder powoduje zamiecanie spisw
przegldarek niepotrzebnymi i powtarzajcymi si informacjami. Strony wejciowe nie
maj adnych zalet wizualnych, a ich tre jest tak niepoprawna, e trzeba nimi wielokrotnie karmi wyszukiwarki. Uytkownicy, ktrzy trafi na tak stron, nie zechc
ju wicej odwiedzi witryny, do ktrej prowadzi.
Na przeciwnym biegunie mamy strony informacyjne, ktre tworzone s z myl o ich
uytkownikach. Zawieraj informacje, o ktre zabiegaj odwiedzajcy i ktrymi s
zainteresowani. Poniewa strony informacyjne stanowi zawsze cz jakiej witryny,
mog przyczyni si do wzrostu jej popularnoci w wyszukiwarkach oraz katalogach.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

139

Tabela 3.1 zawiera porwnanie cech stron informacyjnych i stron wejciowych.


Tabela 3.1. Charakterystyka stron informacyjnych i stron wejciowych
Charakterystyka stron informacyjnych

Charakterystyka stron wejciowych

Stworzone gwnie z myl o uytkownikach


kocowych

Stworzone z myl jedynie o zdobyciu lepszej pozycji


rankingowej

Wizualnie dopasowane do reszty witryny

Zwykle zawierajce tylko tekst

Nie generowane przez komputer,


zawsze przystosowane do ogldania przez ludzi

Zwykle generowane przez komputer

Zawsze umieszczone razem z witryn na tym


samym serwerze w celu wzmocnienia
promocji w wyszukiwarkach

Czsto umieszczone na serwerze innym ni ten,


na ktrym znajduje si waciwa witryna

Strony zawierajce ciekaw i niepowtarzaln


zawarto mog zosta przyjte do katalogu

Nieakceptowane przez due, dbajce o reputacj


katalogi

Uytkownicy witryny i pajczki


wyszukiwarek zawsze widz to samo

Czsto uytkownikom witryny i pajczkom


wyszukiwarek przedstawiana jest odmienna zawarto

Nie zawieraj elementw spamu


(przekierowa, ukrytego tekstu,
przesycenia sowami kluczowymi itd.)

W wielu przypadkach zawieraj elementy spamu

Modyfikacja znakw specjalnych w adresach URL


Moliwoci wyszukiwarek w zakresie analizy dynamicznych stron internetowych cigle
wzrastaj. Ogldajc wyniki wyszukiwania wygenerowane przez niektre wyszukiwarki, moesz zauway adresy URL zawierajce znaki zapytania (?) i znaki rwnoci (=).
Jednym ze sposobw zwikszenia widocznoci adresw URL stron dynamicznych jest
przeksztacenie kopotliwych symboli specjalnych, takich jak przecinki lub odwrotne
ukoniki, do postaci zrozumiaej dla wyszukiwarek. Przykadowo ten dynamiczny
adres URL:
www.tranquiliteasorganic.com/products.asp?product_no=25
mona przeksztaci do postaci:
www.tranquiliteasorganic.com/products.asp/product_no/25
tak aby wyszukiwarka umiecia opisywan stron w swoim spisie.
W internecie mona znale specjalne programy i rozwizania do przeksztacania adresw przystosowane do technologii Active Server Pages (ASP), Cold Fusion pages (CFP),
CGI/Perl i serwerw Apache. Najwiesze informacje dostpne s na witrynie Danny
Sullivans Search Engine Watch, w dziale dla zarejestrowanych uytkownikw:
www.searchenginewatch.com/subscribers/more/dynamic.html
Informacje te dostpne s rwnie na oficjalnej witrynie tej ksiki.

140

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Usuga pa za umieszczenie
W chwili przystpienia do promocji w wyszukiwarkach dynamicznych witryn internetowych warto rozway zakup pakietu usug typu pa za umieszczenie (PFI). Usugi te
polegaj na odpatnym umieszczaniu witryn w spisach wyszukiwarek. Korzyci dla osb
pozycjonujcych i wacicieli witryn wynikajce z takiego rozwizania s nastpujce:
 Maj pewno, e ich strony nie zostan usunite ze spisw wyszukiwarek.
 Na strony bardzo szybko zawitaj pajczki.

Wykupienie usugi typu pa za umieszczenie gwarantuje, e zgoszone do wyszukiwarki strony zostan umieszczone w jej spisach i nie zostan z nich usunite przez
okrelony czas, zwykle przez 6 miesicy lub rok. Aby przeduy okres wiadczenia
opisanych usug, naley wnie ustalon opat. Gwarancja obecnoci stron w spisach
wyszukiwarek pomaga wacicielom witryn oszczdzi duo czasu i pienidzy. Uczestniczc w programie pa za umieszczenie, waciciele witryn nie musz nieustannie
kontrolowa stron w kadej wyszukiwarce i sprawdza, czy przypadkiem jaka z nich
nie zostaa usunita ze spisu.
Zgoszenie stron do wyszukiwarek w ramach programu pa za umieszczenie nie
oznacza wcale, e strony te osign najwysze pozycje rankingowe. Z tego powodu
kada zgaszana strona powinna by zoptymalizowana.
Specjalici od promocji witryn w wyszukiwarkach uwaaj, e udzia w programie
pa za umieszczenie przynosi oszczdnoci czasu i pienidzy, poniewa strona, ktra
nie znajduje si w spisie wyszukiwarki, nie moe uzyska dobrej pozycji w rankingu.
Ponadto usuga pa za umieszczenie umoliwia zgaszanie do wyszukiwarek stron
dynamicznych bez potrzeby przeprowadzania kosztownych modyfikacji i wdraania
dodatkowych rozwiza optymalizacyjnych.
Poniej opisano siedem krokw prowadzcych do udanej akcji promocyjnej witryny
przy wykorzystaniu usugi typu pa za umieszczenie.

Zawsze dokonuj optymalizacji stron, ktre zgaszasz do wyszukiwarek


w ramach programu pa za umieszczenie
Programy PFI nie gwarantuj uzyskania najwyszych pozycji rankingowych. Do analizy stron zgoszonych w ramach programu PFI i stron znalezionych przez pajczki
wykorzystywane s te same algorytmy rankingowe. Jeeli zatem chcesz, aby twoje
strony znalazy si na dobrych pozycjach w rankingu, zadbaj o waciwe rozmieszczenie
sw i wyrae kluczowych, jak to opisano w rozdziale 2. tej ksiki.

Korzystaj z programu PFI w przypadku stron dynamicznych,


ktrych nie mog zaindeksowa pajczki
Jedn z przyczyn, dla ktrych wprowadzono usugi PFI, bya potrzeba udostpniania
pajczkom wartociowych informacji wystpujcych na stronach dynamicznych. Strony
dynamiczne o adresach zawierajcych jeden parametr powinny prawdopodobnie zosta
przeszukane w normalnym trybie. Jeli jednak ustalisz, e pajczki nie docieraj do pewnych stron twojej witryny dynamicznej, zgo je do wyszukiwarki, korzystajc z usug PFI.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

141

Dowiedz si, jak najefektywniej korzysta z programu PFI


w przypadku stron czsto modyfikowanych
Ogromn zalet uczestnictwa w programach PFI jest szybkie wprowadzanie zmian
w bazach wyszukiwarek, gdy zmienia si zawarto zgoszonych stron. Z tego powodu
gdy informacje na okrelonych stronach aktualizowane s codziennie lub co tydzie,
jak na przykad wiadomoci lub lista produktw aktualnie objtych obnik cen, to
promocja tych stron w ramach programu PFI sprawi, e bd one szybciej widoczne
w wyszukiwarkach.

Najwaniejsze strony witryny zgo do wyszukiwarki


metod pa za umieszczenie
Jeeli prowadzisz ma firm i twj budet jest ograniczony, do wyszukiwarek w ramach
PFI zgo jedynie najwaniejsze strony twojej witryny. Bardzo wiele witryn osiga
doskonae wskaniki zwrotu z inwestycji, zgaszajc metod PFI jedynie od 10 do 20
zoptymalizowanych stron.

Korzystaj z usug tylko tych firm oferujcych program PFI,


ktre mog dostarczy wiarygodne, wysokiej jakoci raporty
Wiele programw PFI obejmuje sporzdzanie szczegowych raportw na temat sw
kluczowych uytych do znalezienia kadej strony i liczby klikni cza do twojej
witryny wystpujcego na licie wynikw. Wszystkie godne zaufania firmy sprzedajce usugi PFI oferuj raporty dla duych witryn (skadajcych si z ponad 1000 stron),
lecz niewiele z nich zajmuje si raportami dla mniejszych. Jednym z wyjtkw jest
firma Position Technologies, ktra sporzdza raporty do programw PFI realizowanych
zarwno w wyszukiwarce Inktomi, jak i FAST Search. Adres witryny Position Technologies dostpny jest w dodatku Zasoby.

Przetestuj rne programy PFI i ustal,


jakiej wyszukiwarki uywa docelowa grupa twoich odbiorcw
Wykupienie usugi pa za umieszczenie w niektrych wyszukiwarkach moe by
bardziej skuteczne i opacalne. Zaley to od brany, w ktrej dziaasz. Na przykad wielu
uytkownikw wyszukiwarki Teoma/AskJeeves to pracownicy organizacji i instytucji
edukacyjnych, a w szczeglnoci rnego rodzaju szk. Z tego powodu firmy, ktrych
docelow grup odbiorcw stanowi instytucje edukacyjne, powinny zgosi strony
w ramach programu PFI oferowanego wanie przez wyszukiwark Teoma.

W programach PFI nie wolno zgasza stron


zawierajcych elementy spamu
Strony w ramach usugi pa za umieszczenie obowizuj te same obostrzenia antyspamowe, ktre stosuje si wobec stron zgaszanych w tradycyjnym darmowym trybie.
Wobec stron zgoszonych w programie PFI zawierajcych spam natychmiast wycigane
s konsekwencje w postaci usunicia ze spisu wyszukiwarki.

142

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Identyfikatory sesji a wyszukiwarki


Niestety, adresy URL wystpujce na listach wynikw wyszukiwarek i zawierajce
identyfikatory sesji s czsto martwymi czami. Problem z identyfikatorami sesji polega
na tym, e ta sama zawarto wystpuje pod cigle nowymi adresami URL. Aby nie
wywietla powtarzajcej si zawartoci, wiele wyszukiwarek nie umieszcza w swoich
spisach stron, ktrych adres zawiera identyfikator sesji.
Jeeli waciciel witryny uzna, e identyfikatory sesji s niezbdne, aby punktualnie
dostarcza odbiorcom wysokiej jakoci zawarto merytoryczn stron, to moe skorzysta z programu promocyjnego typu pa za pozycj.

Promocja witryny w wyszukiwarkach


przy wykorzystaniu usug typu pa za pozycj (PFP)
Wielu wacicielom witryn uczestnictwo w programach typu pa za pozycj, na
przykad oferowanych przez serwis Overture, pozwolio zaoszczdzi mnstwo czasu.
Ponadto nie musieli oni zajmowa si wdraaniem potencjalnie kosztownych rozwiza przejciowych. Programy PFP oferowane przez wyszukiwarki daj co, czego nie
uzyskamy w programach PFI gwarancj najwyszych pozycji w rankingach wyszukiwarek. Jeeli zdecydujesz si licytowa dwie lub trzy najwysze pozycje w rankingu,
masz gwarancj, e twj wpis bdzie wywietlony wrd najwyszych pozycji w rankingu danej wyszukiwarki i jej partnerw.
Poniej opisano siedem krokw prowadzcych do udanej akcji promocyjnej witryny
przy wykorzystaniu usugi typu pa za pozycj.

Przed wykupieniem usugi PFP dokonaj kompleksowej analizy


sw kluczowych
Niektre sowa lub wyraenia kluczowe kosztuj wicej. Pewne sowa kluczowe mog
generowa kliknicia i wizyty na witrynie, lecz bd to wizyty o niskiej wartoci marketingowej. Na przykad wykupienie pozycji dla sowa kluczowego darmowy w ramach
programu PFP spowoduje wygenerowanie duego ruchu, ale nie zapewni duej sprzeday.
Dodatkowo powiniene przejrze listy rankingowe wyszukiwarek i katalogi, aby sprawdzi, jakie witryny rwnolegle walcz o wzgldy docelowej grupy twoich odbiorcw.
Wykupienie programu promocyjnego w niektrych wyszukiwarkach jest bardziej opacalne ni w pozostaych. Przygotuj zestaw hase reklamowych dla kadego oferowanego
przez ciebie produktu lub usugi.
Firma Microsoft nie wykorzystuje tej samej reklamy rok w rok, poniewa taka reklama
znudziaby si odbiorcom. Dotyczy to take uytkownikw wyszukiwarek ogldajcych
i czytajcych twoje hasa reklamowe publikowane podczas kampanii PFP nie mog
oglda tej samej reklamy miesic po miesicu. Musisz zatem aktualizowa i odwiea hasa reklamowe, poniewa przestan spenia swoj rol.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

143

Zach odbiorcw do kliknicia reklamy


Przedstawiciele docelowej grupy odbiorcw powinni mie wiadomo, jakiego rodzaju
witryn odwiedz po klikniciu ogoszenia, reklamy, bannera itp. Jeli odbiorcy nie widz
adnych korzyci wynikajcych z kliknicia, odsetek klikajcych bdzie niszy.
Jednym z prostych chwytw zachcajcych uytkownikw do klikania reklam jest
postawienie pytania w rodzaju: Czy chcesz zwikszy ruch na Twojej witrynie? lub
Potrzebujesz pomocy doradcy podatkowego?. Oczywicie dalsze informacje znajduj
si na docelowej stronie, do ktrej prowadzi cze z reklamy.

Dla kadego produktu lub usugi, ktre promujesz,


przygotuj zestaw stron docelowych
Gdy uytkownik kliknie reklam, ma nadziej, e zostanie przeniesiony bezporednio
na stron zawierajc informacje o danym produkcie lub usudze oraz o ewentualnych
korzyciach, ktre wynikaj z faktu kliknicia. Taki uytkownik nie chce trafi na stron
gwn i nie chce prowadzi poszukiwa informacji na okrelony temat.

Przygotuj si na wiele prb


Prowadzenie kampanii promocyjnej w systemie PFP wymaga wielu godzin monitorowania i testowania. Reklamodawcy musz ustali, ktre sowa kluczowe generuj
najbardziej przydatne wizyty, ktre strony docelowe generuj najwysze obroty i jaki
rodzaj promocji PFP najlepiej dociera do docelowej grupy odbiorcw.
Nakad pracy potrzebnej do prowadzenia tego typu akcji promocyjnej moe przytacza, zwaszcza gdy witryna prezentuje tysice rnych produktw i usug. Specjalici
od promocji witryn posiadaj du wiedz w zakresie poszukiwania sw kluczowych
oraz monitorowania statystyk witryny. Jeeli zatem stwierdzisz, e pracownicy w twojej
firmie nie maj czasu na cige tworzenie reklam, ogosze oraz stron docelowych,
rozwa moliwo zlecenia tej pracy wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie strony docelowe powinny zawiera adekwatn tre


i przynajmniej jedno haso wzywajce do dziaania
Czego oczekujesz od uytkownikw odwiedzajcych twoj witryn? Czy chcesz, aby
zoyli zamwienie, zaprenumerowali biuletyn informacyjny lub by moe wypenili
formularz? Na stronie docelowej powinno znajdowa si wystarczajco duo informacji, ktre mogyby wpyn na wykonanie przez odwiedzajcych oczekiwanej przez
ciebie czynnoci.

Strony posiadajce identyczn lub prawie identyczn zawarto


obejmij protokoem wyczenia spod dziaania pajczkw wyszukiwarek
Wiele stron docelowych zawiera identyczn tre, a nieznacznie rni si pod wzgldem wygldu i oczekiwanej od uytkownika czynnoci. Strony te s znajdowane przez
pajczki i umieszczane w spisach wyszukiwarek. Wyszukiwarki jednak nie s w stanie

144

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

jednoznacznie okreli, czy maj do czynienia ze spamem, dlatego zachowaj ostrono i strony przygotowane na potrzeby kampanii PFP obejmij protokoem wyczenia
spod dziaania pajczkw.

Miej wiadomo, e najwysza pozycja


nie oznacza wcale najlepszej witryny
Ludzie automatycznie zakadaj, e witryna zajmujca pierwsz pozycj rankingow
jest zawsze najlepsza. W przypadku wyszukiwarek oferujcych usugi PFP pierwsza
niekoniecznie oznacza najlepsza. Wiele doskonaych witryn nie uczestniczy w programach PFP, a dowiadczeni internauci wiedz, e pozycje rankingowe mona kupowa.
Dobrze jest rwnie dowiedzie si, jak wyglda sie wyszukiwarek biorcych udzia
w okrelonym programie PFP. Czsto licytacja trzeciej pozycji jest bardziej opacalna
ni prba wywalczenia pierwszej. Wpis wywietlany na trzecim miejscu bardzo czsto prezentowany jest rwnie w wyszukiwarkach partnerskich, co przedstawiono na
rysunku 3.16.
Rysunek 3.16.
Witryny, dla ktrych
wykupiono pozycj
w serwisie AdWords
nalecym do Google,
prezentowane s
rwnie na
listach wynikw
w wyszukiwarce
AskJeeves.
Zwr uwag
na fakt, e reklama
wywietlana jest,
nawet jeli
reklamodawca
nie wykupi
pierwszej pozycji

Technologia SSI (Server-Side Includes)


Technologia SSI polega na uyciu specjalnych polece umieszczanych w tekcie standardowych komentarzy HTML. Polecenia su do dynamicznego generowania pewnych elementw strony, ktre nastpnie przesyane s z serwera do przegldarki lub
pajczka wyszukiwarki. Naley pamita, e przed wysaniem strony (na przykad do
wyszukiwarki) serwer skada j z okrelonych przez jej twrc elementw. Zatem dowolna strona utworzona za pomoc technologii SSI musi zawiera najwaniejsze elementy
strony przyjaznej wyszukiwarkom: tekst, w ktrym wystpuj sowa kluczowe, i schemat nawigacyjny czytelny dla pajczkw.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

145

Rysunek 3.17 przedstawia proces skadania strony w technologii SSI przez serwer na
podstawie polece umieszczonych w komentarzach HTML i wysyania jej do pajczka
wyszukiwarki
Rysunek 3.17.
Strony w technologii
SSI s skadane
na serwerze,
a nastpnie wysyane
do pajczka
wyszukiwarki.
Jeli tylko kocowa
posta strony ma
optymaln posta,
moe zdoby wysok
pozycj rankingow

Twrcy witryn mog zoy stron z elementw dowolnego typu. Najczciej s to


nagwki, elementy nawigacyjne i oczywicie waciwa tre strony.
Aby strony SSI byy przyjazne wyszukiwarkom, kada zoona strona powinna zawiera sowa kluczowe w tytule, metatagach, widocznym tekcie sekcji 
oraz opisach
alternatywnych. Jeeli mechanizm nawigacyjny umieszczany jest na stronie w drodze
wstawiania SSI (za pomoc polecenia ), upewnij si, e ma on form przyjazn
wyszukiwarkom. Jeeli masz wtpliwoci, zbuduj dwa mechanizmy nawigacyjne: jeden
przeznaczony dla uytkownikw witryny, drugi odpowiedni dla pajczkw. Widoczno witryny w wyszukiwarkach moe zwikszy zestaw czy tekstowych znajdujcych si na dole kadej strony.
Strony internetowe tworzone za pomoc technologii SSI maj rozszerzenie  lub
 . Przykadowo jeli do budowy fikcyjnej witryny firmy TranquiliTeas wykorzystalibymy technologi SSI, adres strony powiconej herbacie oolong miaby posta:
www.tranquiliteasorganic.com/oolongtea.shtml
Najistotniejszym problemem dotyczcym stron internetowych skadanych z wielu
elementw SSI jest czas adowania. Gdy pajczek wyszukiwarki zada od serwera
strony, serwer powinien przesa j tak szybko, jak to tylko moliwe. Bardzo czsto
zdarza si jednak, e proces generowania strony przez serwer trwa bardzo dugo.
W rezultacie pajczek moe uzna to za bd i opuci serwer bez zarejestrowania
informacji, ktre znajdoway si na witrynie. Jest to czsty powd pomijania przez
wyszukiwarki niektrych podstron witryn internetowych.

146

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Poniewa przedstawiony wczeniej adres URL nie zawiera adnych znakw specjalnych charakterystycznych dla adresw dynamicznych (?, &, $, =, + lub %), jest on
przyjazny wyszukiwarkom.

Optymalizacja dokumentw PDF


Wyszukiwarki coraz sprawniej przeszukuj i indeksuj zawarto rnego typu dokumentw. Google na przykad potrafi indeksowa 12 formatw dokumentw, w tym
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, RTF oraz Adobe PDF. Wiele
innych wyszukiwarek take potrafi indeksowa zawarto dokumentw PDF.
Nazwa formatu PDF to skrt od portable document format (format dokumentu przenonego). Format PDF jest uniwersalnym medium przenoszenia, publikowania i utrwalania dowolnych dokumentw rdowych z zachowaniem oryginalnych czcionek, kolorw, elementw graficznych i formatowania. Na wielu witrynach w formacie PDF
publikuje si broszury marketingowe, informacje dla prasy, podrczniki uytkownika
i poradniki. Rysunek 3.18 przedstawia typow stron, na ktrej udostpniono dokument w formacie PDF.
Rysunek 3.18.
Firma Position
Technologies
opublikowaa
informacje dla prasy
w formie
dokumentu PDF

Waciciele witryn umieszczaj i udostpniaj informacje w plikach PDF, poniewa


chc zachowa taki wygld dokumentw, jaki miayby one po wydrukowaniu. Przyjmijmy na przykad, e chcemy, aby tekst w naszej broszurze sformatowany by przy
uyciu czcionki Avant Garde. Aby cignity z internetu na komputer uytkownika
tekst by nadal sformatowany t czcionk, musi by ona zainstalowana na tym komputerze. Jeeli tak nie jest, pobrana z internetu broszura nie bdzie wygldaa tak, jak
to zaplanowae. Z tego powodu wiele udostpnianych na witrynach broszur publikuje
si w formacie PDF.

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

147

Dokumenty PDF mog osign wysok widoczno w wyszukiwarkach, jeli zostan


poprawnie sformatowane. W praktyce w rankingach dla niektrych sw lub wyrae
tekstowych dokumenty PDF zajmuj najwysze pozycje, co wida na rysunku 3.19.
Rysunek 3.19.
Dokument PDF
zajmuje najwysz
pozycj w rankingu
wyszukiwarki Google
dla wyraenia
chromatography
manuals (podrczniki
do chromatografii)

Aby dokument PDF by przyjazny wyszukiwarkom, znajdujcy si w nim tekst musi


by naprawd tekstem, a nie zdjciem tekstu. Jednym ze sposobw sprawdzania, czy
dokument PDF zawiera tekst, ktry mog indeksowa wyszukiwarki, jest wywietlenie
waciwoci dokumentu. Jeeli we waciwociach dokumentu nie ma nazw czcionek,
oznacza to, e dokument PDF nie zawiera adnego tekstu.
Aby sprawdzi obecno czcionek w dokumencie PDF, wykonaj nastpujce czynnoci:
1. Otwrz wybrany dokument PDF za pomoc programu Adobe Acrobat 5.0.
2. Wybierz polecenie File/Document Properties/Fonts (Plik/Waciwoci

dokumentu/Czcionki). Na ekranie powinno pojawi si okno dialogowe


Document Fonts (Czcionki uywane w tym dokumencie), jak przedstawiono
na rysunku 3.20. Jeli w tym oknie pojawi si nazwy czcionek, oznacza to,
e dokument PDF zawiera tekst, ktry mog indeksowa wyszukiwarki.
Rysunek 3.20.
W oknie dialogowym
Document Fonts
(Czcionki uywane
w tym dokumencie)
wywietlone zostay
nazwy czterech czcionek
uytych w dokumencie
PDF. Oznacza to,
e dokument
zawiera tekst,
ktry wyszukiwarki
mog indeksowa

148

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Aby zobaczy, jaki dokadnie tekst mog indeksowa wyszukiwarki, uyj narzdzia
Text Select (Zaznacz tekst), ktre wybrano na rysunku 3.21.
Rysunek 3.21.
Narzdzie Text Select
dostpne w programie
Adobe Acrobat 5.0

Sprbuj zaznaczy test znajdujcy si w dokumencie PDF (patrz rysunek 3.22). Moliwy
do zaznaczenia tekst moe by indeksowany przez wyszukiwarki.
Rysunek 3.22.
W tym przykadowym
dokumencie PDF
mona zaznaczy
tekst podzielony
na akapity.
Natomiast tekst
obok loga nie daje
si zaznaczy,
zatem wyszukiwarki
nie maj do niego
dostpu

Oglne wskazwki dotyczce optymalizacji


dokumentw PDF
W przypadku dokumentw PDF obowizuj te same wskazwki, ktre odnosiy si
do dokumentw HTML.
Uytkownicy witryny powinni wiedzie, e po klikniciu danego cza bd oglda
dokument PDF. Ponadto powinni zna jego rozmiar, poniewa pliki PDF maj przewanie wicej ni 100 kB objtoci.
Przekonajmy si na przykadzie naszej fikcyjnej witryny firmy TranquiliTeas, e prostym
sposobem przekazania uytkownikom informacji na temat dokumentu PDF mogoby
by umieszczenie na stronie cza w nastpujcej postaci:
Zobacz broszur firmy TranquiliTeas powicon herbacie naturalnej PDF
(360 kB).

Rozdzia 3. Sposoby optymalizacji istniejcych witryn

149

 Upewnij si, e publikowany przez ciebie dokument PDF zawiera tekst,

do ktrego maj dostp wyszukiwarki.


Wyszukiwarki nie potrafi indeksowa i przeszukiwa dokumentw PDF
zawierajcych jedynie obrazy graficzne. Jeli wic dokument PDF tworzysz
na podstawie dokumentu zeskanowanego za pomoc skanera paskiego,
wyszukiwarki nie bd mogy wydoby z niego tekstu.
 Teksty umieszczane w dokumentach PDF powinny zawiera sowa kluczowe.
 W przypadku wielostronicowych dokumentw PDF najwaniejszy tekst

znajduje si na pierwszej stronie.


Upewnij si, e tytuy, nagwki i tekst na pierwszej stronie publikowanego
przez ciebie dokumentu PDF zawieraj zestaw najwaniejszych
sw kluczowych.
 Zminimalizuj czas adowania dokumentu.

Wyszukiwarki zalecaj, aby rozmiar dokumentw PDF nie przekracza 100 kB.
Jeeli okae si, e utworzony przez ciebie dokument ma wicej ni 100 kB,
na stronie, na ktrej bdzie udostpniony ten dokument, powiniene umieci
jego streszczenie.
 Stwrz zoptymalizowane strony zawierajce streszczenia dokumentw PDF.

Jeeli udostpniasz pliki PDF znacznych rozmiarw, na przykad podrczniki


lub katalogi, rozwa moliwo utworzenia stron HTML zawierajcych
streszczenia lub podsumowania tych dokumentw. Streszczenia powinny
zawiera od 200 do 250 sw. Tekst powinien zosta umieszczony w sekcji
 
. Rwnie tytu oraz metatagi powinny zawiera sowa kluczowe.
Opisy czy do dokumentw PDF take powinny, o ile to moliwe, zawiera
sowa kluczowe. cza do dokumentw PDF powinny si rwnie znale
na mapie strony.

Podsumowanie
Strony z dynamiczn zawartoci oraz wzbogacone efektami wizualnymi mog osiga doskona widoczno w wyszukiwarkach, jeli ich projektanci bd z wyprzedzeniem uwzgldnia specyfik prowadzenia kampanii promocyjnej w internecie. Jeeli
waciciel witryny ma zamiar w niedalekiej przyszoci przeprowadzi akcj marketingow witryny w wyszukiwarkach jako cz internetowej kampanii promocyjnej, to
stworzenie szablonw projektowych witryny moe mu pozwoli zaoszczdzi niemao
czasu i pienidzy.
Jednak cel projektowania witryn powinien by raczej zwizany z jej uytkownikami, a nie
wyszukiwarkami. Dlatego jeli waciciel witryny stwierdzi, e docelowa grupa odbiorcw jego witryny preferuje taki projekt, ktry nie jest przyjazny wyszukiwarkom, to powinien ten fakt uwzgldni i kierowa si wol uytkownikw. Pajczki wyszukiwarek

150

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

nie bd wydawa milionw, kupujc oferowane przez ciebie produkty lub usugi. To
docelowa grupa odbiorcw dokonuje zakupw. Projektujc, zawsze pamitaj o uytkownikach.
Witryny, ktre nie zostay zbudowane na podstawie przyjaznego wyszukiwarkom projektu, mog skorzysta z ich oferty obejmujcej usugi typu pa za umieszczenie
i pa za pozycj.
Niemniej jednak budowanie witryn przyjaznych wyszukiwarkom moe by bardziej
opacalne ni patna promocja. Starannie zoptymalizowana witryna wyposaona w przyjazny pajczkom mechanizm nawigacyjny moe wygenerowa dugotrway zwrot z inwestycji. Patna promocja w wyszukiwarkach przynosi czsto krtkotrwae rezultaty, przez
co naley bez przerwy wymyla nowe hasa reklamowe, projektowa reklamy i tworzy strony docelowe.
Waciciele witryn mog take doj do wniosku, e najlepsze wyniki przynosi poczenie marketingu w wyszukiwarkach z patn promocjh. Ostatecznie to waciciele
witryn musz zdecydowa, jaka forma marketingu w wyszukiwarkach daje najlepszy
zwrot z inwestycji w przypadku ich firm.