You are on page 1of 16

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

Internet. Kurs
Autorzy: Maria Sok, Maciej Kunowski
ISBN: 83-7361-314-5
Format: 180x235, stron: 312
Zawiera CD-ROM

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Samo wyliczenie moliwoci oferowanych przez internet mogoby zaj wiele stron.
Poza dostpem do nieprzeliczonych zasobw informacji na rne tematy,
oglnowiatowa sie jest te doskonaym rodkiem komunikacji (dziki poczcie
elektronicznej czy tzw. komunikatorom). Ale to nie wszystko: ju teraz mona
rozmawia przez sie jak przez telefon (nie pacc przy tym ogromnych rachunkw),
dokonywa zakupw, pobiera z sieci filmy i muzyk, wreszcie pracowa nie ruszajc
si z domu.
Ksika Internet. Kurs to nowoczesny podrcznik, dziki ktremu w krtkim czasie
poznasz fascynujcy wiat sieci i nauczysz si w nim porusza. To pozycja skierowana
do pocztkujcych uytkownikw, nie majcych wikszego dowiadczenia w obsudze
komputera. Moesz z niej korzysta bez pomocy nauczyciela. Krtkie rozdziay, ktre
moesz przeczyta w cigu kilkunastu minut, przedstawiaj krok po kroku czynnoci
jakie naley wykonywa, aby osign zamierzony efekt.
Poznasz:
Podstawowe informacje o internecie
Korzystanie z przegldarki stron WWW
Sposoby skutecznego wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci
Korzystanie z poczty elektronicznej
Korzystanie z komunikatorw (Tlen, Gadu-Gadu)
Podstawy tworzenia stron WWW
Zasady bezpiecznego poruszania si w internecie
Ksiki wydawnictwa Helion z serii Kurs skierowane s do pocztkujcych
uytkownikw komputerw, ktrzy chc w krtkim czasie naby praktycznych
umiejtnoci, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane
przystpnym jzykiem i bogato ilustrowane, s wspania pomoc przy samodzielnej
nauce. Wszystkie opisywane programy zostay umieszczone na pycie CD doczonej
do ksiki.
Przeznaczony dla pocztkujcych
Praktyczne zadania krok po kroku
Przystpny i zrozumiay jzyk
Liczne ilustracje
Idealny do samodzielnej nauki

Spis treci
Wstp ......................................................................................................................................................5
Rozdzia 1. Internet. Rodzaje podczenia do sieci ..................................................................................7
Co to jest internet?................................................................................................................. 7
Co to jest World Wide Web?................................................................................................ 9
Przegld metod podczania komputera do internetu .................................................. 10
BHP w internecie ................................................................................................................. 37
Podsumowanie.....................................................................................................................40

Rozdzia 2. Surfowanie po internecie...........................................................................................................41


Podstawowe informacje o przegldarkach ........................................................................ 41
Internet Explorer ................................................................................................................. 43
Ciasteczka w internecie.................................................................................................. 71
Podsumowanie.....................................................................................................................77

Rozdzia 3. Jak szuka w internecie ..............................................................................................................79


Strategia wyszukiwania .......................................................................................................79
Zasady formuowania zapytania .......................................................................................82
Google ................................................................................................................................... 83
Wyszukiwanie plikw .........................................................................................................88
Podsumowanie..................................................................................................................... 91

Rozdzia 4. Poczta elektroniczna ....................................................................................................................93


Struktura adresu e-mail....................................................................................................... 93
Zakadamy konto pocztowe............................................................................................... 93
Outlook Express ..................................................................................................................99
Spam .....................................................................................................................................118
Podsumowanie....................................................................................................................121

Spis treci

Rozdzia 5. Grupy dyskusyjne.......................................................................................................................123


Usenet.................................................................................................................................. 123
Grupy dyskusyjne w programie Outlook Express ........................................................ 127
Buki i akronimy ................................................................................................................141
Podsumowanie................................................................................................................... 144

Rozdzia 6. Komunikatory internetowe ...................................................................................................145


Gadu-Gadu ......................................................................................................................... 146
Tlen ...................................................................................................................................... 163
ICQ ...................................................................................................................................... 178
IRC....................................................................................................................................... 193
Czaty na stronach WWW ................................................................................................. 210
Podsumowanie................................................................................................................... 212

Rozdzia 7. Randki internetowe....................................................................................................................213


Randki.o2.pl....................................................................................................................... 215
Sympatia.pl.........................................................................................................................223
Randki.interia.pl................................................................................................................228
Podsumowanie................................................................................................................... 234

Rozdzia 8. Tworzenie stron WWW ............................................................................................................ 235


Posta rdowa dokumentu HTML i znaczniki .........................................................237
Nowa strona WWW ..........................................................................................................239
Tekst i jego atrybuty .......................................................................................................... 246
Odnoniki...........................................................................................................................274
Obrazy na stronach WWW ..............................................................................................280
Tabele................................................................................................................................... 291
Podsumowanie...................................................................................................................297

Skorowidz...................................................................................................................................... 299

Strategia wyszukiwania
Zasady formuowania zapytania
Google
Wyszukiwanie plikw
Podsumowanie

Jak szuka
w internecie
Strategia wyszukiwania
Aby szuka efektywnie, najpierw musisz zada sobie pytanie, czego szukasz.
Innymi sowy, musisz zdefiniowa strategi szukania:
Czego dotyczy Twj problem?
Jakie s kluczowe kwestie z nim zwizane?
Czy moesz je wyrazi innymi sowami?
Odpowiadajc na te pytania, zgromadzisz list terminw, z ktrymi moesz zacz swoje
wyszukiwanie. Pamitaj, e list t zawsze mona rozbudowywa. Jeli na licie znajduj
si terminy, ktrych nie rozumiesz, zawsze moesz skorzysta z encyklopedii lub sownika.
Przy wyszukiwaniu komputer szuka odnonikw, korzystajc z podanych przez Ciebie
terminw. Stosowane s tylko te terminy a wic jeli szukasz stron o motoryzacji,
pominiesz strony powicone modelom samochodw, a wic spor cz zasobw.
W przypadku terminw w obcych jzykach istotn spraw jest pisownia oto
na przykad wyraz behaviour w pisowni angielskiej, a tu behavior w pisowni amerykaskiej.
Po kadym etapie wyszukiwania powiniene przejrze to, co znalaze, aby okreli
uyteczno i przydatno tych materiaw. Odwied strony tematyczne, aby sprawdzi,
czy nie ma na nich uytecznych odnonikw.

80

Strategia wyszukiwania

Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeli to moliwe, caych fraz. Nie uywaj jednak
zbyt wielu sw. W ten sposb znajdziesz strony, ktre mog prowadzi do kolejnych
uytecznych stron lub same s w jaki sposb przydatne.
Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, ktre mog znale zastosowanie w dalszych
etapach wyszukiwania, a wic synonimy, skrty nazw itp. Tu take moe by przydatna
zwyka ksika na przykad Sownik jzyka polskiego.
Dostosuj wyszukiwanie, korzystajc z narzdzi wyszukiwarek. Sprbuj wyeliminowa
te terminy, ktre okazay si mao istotne. Jeli potrzebna Ci pomoc, skorzystaj
z tematycznych grup dyskusyjnych.
W internecie istniej trzy podstawowe sposoby wyszukiwania dokumentw i stron WWW:
Wyszukiwarki pozwalaj wyszukiwa przy uyciu sw kluczowych, odnoszcych
si do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputerowy bot, pajk lub robot
nieustannie przeszukuje sie, a informacje o swoich znaleziskach przesya do
centralnej bazy danych. Gdy wpisujesz termin w oknie wyszukiwarki, przeszukujesz
w rzeczywistoci baz danych. Dziki temu, e zasigiem dziaania programu objta
jest caa sie WWW, moesz znale wicej informacji. Wiele wyszukiwarek stara si
posortowa znaleziony materia pod ktem zgodnoci z Twoim zapytaniem. Wiele
oferuje narzdzia pozwalajce na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane
wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materia jest prezentowany
w postaci czy prowadzcych do zasobw. Wyszukiwarki maj te swoje wady.
Przede wszystkim zwracaj zbyt wiele wynikw. Rne wyszukiwarki maj dostp
do rnych stron, co sprawia, e konieczne jest korzystanie z dwch lub wicej takich
narzdzi. Przykadowe wyszukiwarki to AltaVistaPL (http://www.altavista.com.pl/),
Google (http://www.google.pl/) czy Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl).
Multiwyszukiwarki to najnowsze narzdzia do wyszukiwania informacji w WWW.
Ich istota polega na tym, e korzystajc ze specjalnego oprogramowania, system
zatrudnia jednoczenie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogw
tematycznych, a nastpnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je
wedug nazw indeksw. Multiwyszukiwarki rni si od pozostaych narzdzi tym,
e nie posiadaj adnej wewntrznej bazy danych. Posuguj si natomiast zasobami
wyszukiwarek i katalogw tematycznych. Podstawow ich zalet jest to, e nie
musisz ju sam uruchamia kolejnego wyszukiwania przy uyciu innego narzdzia.
Niektre multiwyszukiwarki potrafi eliminowa powtarzajce si rekordy oraz
strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach wwczas jako efekt
pracy narzdzia prezentowana jest lista pojedynczych trafie, z ktrej usunite
zostay powtrzenia. Multiwyszukiwarki, ktre tego nie potrafi, zwracaj kilka
list po jednaj dla kadej ze stosowanych wyszukiwarek powtrzenia s
wwczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki
take zwracaj ogrom materiau (mona powiedzie, e jest to nawet lawina).

Strategia wyszukiwania

81

Ze wzgldu na wykorzystanie rnych wyszukiwarek w procesie wyszukiwania,


a wic i rnych kryteriw, multiwyszukiwarki nie nadaj si do formuowania
bardzo zoonych i specjalistycznych zapyta. Przykadowe multiwyszukiwarki to:
Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/).
Katalogi tematyczne podobnie jak wyszukiwarki, skadaj si z bazy danych oraz
programu wyszukiwawczego. Rnica polega na sposobie gromadzenia informacji.
Katalogi tematyczne s zarzdzane przez zespoy ludzkie, decydujce o umieszczeniu
okrelonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych s wic tworzone
gwnie przez ludzi. Tym samym ich wielko nie dorwnuje bazom wyszukiwarek.
Niektre katalogi s oglne i obejmuj szeroki tematycznie zakres materiau,
inne skupiaj si na okrelonych zagadnieniach. Dziki roli czowieka w procesie
gromadzenia zasobw w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony ju nieistniejce,
jednak z tego samego powodu zakres sieci objty katalogiem jest mniejszy, a nowe
strony trafiaj do niego pniej. Ukad tematyczny katalogw sprzyja znajdowaniu
rzeczowej informacji na okrelony temat. Przykadowe katalogi to hoga.pl
(http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/).
Rnice pomidzy poszczeglnymi typami narzdzi, przede wszystkim midzy
wyszukiwark a usugami katalogowymi, powoli zacieraj si. Wyszukiwarki rozwijaj si,
czsto ich dziaanie obejmuje katalogi tematyczne. Powstaj take katalogi tematyczne
skojarzone z wyszukiwarkami.

82

Zasady formuowania zapytania

Zasady formuowania zapytania


Oto kilka zalece, ktre pomog Ci w efektywnym wyszukiwaniu informacji
w internecie:
W zapytaniu stosuj wyrazy, ktrych spodziewasz si w tekcie strony.
Pamitaj, e odmiana moe wpyn na zwracane rezultaty.
Waniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby mie pewno, e pozostae
take bd traktowane jako wane, umie przed nimi znak plus (+), na przykad:
+grzejniki +centralne +ogrzewanie.
Aby wyczy jaki termin z wyszukiwania, stosuj znak minus (), na przykad:
+ryby sodkowodne. Zwr uwag, e midzy znakiem a wyrazem nie ma spacji.
Jeli szukasz tylko frazy, znaki + i nie powinny by stosowane w jej obrbie.
Stosuj przynajmniej trzy sowa kluczowe i korzystaj, o ile to moliwe, z fraz.
Unikaj wyrazw bardzo popularnych, takich jak na przykad woda,
chyba e zastosujesz je we frazie, tak jak choby tu: "cika woda".
Wpisujc sowa kluczowe i frazy, korzystaj gwnie z maych liter (chyba e szukasz
czego, co powinno by pisane wielkimi literami). Nie wszystkie wyszukiwarki s
niewraliwe na wielko liter (w Google nie ma ona znaczenia).
cz ze sob frazy i sowa kluczowe, na przykad tak: +kowboje +"dziki zachd" dallas.

Google

83

Google
Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstaa w 1998, a jej autorami s studenci
Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. W procesie wyszukiwania Google
wykorzystuje zaawansowane algorytmy dopasowywania dokumentw do zapytania
uytkownika. Nie tylko zliczana jest liczba wystpie wyszukiwanych sw kluczowych,
ale rwnie analizowane s wszelkie aspekty zawartoci strony. Tego typu wyszukiwanie
okazuje si by bardzo obiektywne.
Prostota uycia wraz z efektywnoci wyszukiwania stawiaj obecnie Google na czele
listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet choby tak, e zapisuje ostatni
kopi odwiedzanej strony, co pozwala odnale stron, nawet jeli przestaa ju istnie.
Pozwala te zaoszczdzi czas dziki przyciskowi Szczliwy traf, ktry automatycznie
przenosi Ci do pierwszej wyszukanej przez Google strony, z pominiciem wywietlania
wynikw wyszukiwania.
Google korzysta z wasnej bazy danych Google Directory, opierajcej si na otwartym,
a wic tworzonym take przez uytkownikw projekcie Open Directory Project.
Google pozwala wyszukiwa strony WWW, pliki graficzne i artykuy w grupach
dyskusyjnych. Udostpnia te bogate katalogi.
Obsuguje operatory + i oraz akceptuje podwjny cudzysw jako oznaczenie frazy.
Zreszt nawet jeli nie zastosujesz cudzysoww, Google zaoy domylnie, e szukane
przez Ciebie wyrazy s w niedalekiej od siebie odlegoci.
Krtkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) s ignorowane w wyszukiwaniu, jeli nie s chronione
operatorem +.
Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znale strony WWW powicone internetowi.

84

Google

Aby wyszuka informacje o internecie, korzystajc z wyszukiwarki Google:

1. Uruchom wyszukiwark
1
3

Google wpisz w polu


adresowym przegldarki
adres  

.

2. Nacinij Enter lub kliknij


przycisk Przejd.

3. W oknie przegldarki
pojawi si strona gwna
wyszukiwarki.

4. Wpisz w polu tekstowym

5
4

sowa kluczowe. Poniewa


chcemy znale materiay
powicone internetowi,
wyraz    powinien
zosta uyty jako podstawowe
sowo kluczowe.

5. Jeli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwarka zwrci setki tysicy stron
(sprawd sam!). Dodaj wic dodatkowe sowa, na przykad fraz   
(pamitaj o cudzysowach!) oraz sowo kluczowe
.

6. Poniewa interesuj nas materiay dostpne online, wyczymy z wyszukiwania ksiki


w tym celu wpisz znak minus (), a bezporednio za nim umie wyraz   .
Znak minus uyty wraz ze sowem kluczowym peni w wyszukiwarce Google
funkcj operatora logicznego. Na kocu tego rozdziau znajdziesz szersze
omwienie kwestii stosowania operatorw tego typu take w innych wyszukiwarkach.

Google

85

7. Kliknij przycisk
Szukaj z Google.

8. Wywietlona zostanie

lista trafie.

9. Liczba trafie pojawia


si na niebieskim pasku.

9
8

10

10. Przegldnij znalezione


pozycje. Jeli opis ktrej
wyda si interesujcy,
kliknij cze prowadzce
do niej.

Jeli rezultaty wyszukiwania bd zbyt skpe, oznacza to, e szukae w zym


miejscu lub za bardzo zawzie zakres wyszukiwa. By moe zapytanie zostao sformuowane niepoprawnie zdarza si czsto, e literwka psuje
wszystko. By moe szukanego materiau po prostu nie ma w internecie,
cho to naprawd trudne do uwierzenia lecz i takie sytuacje si zdarzaj.
Sprbuj w takim przypadku zmieni sowa kluczowe. Jeli to take nie pomoe, zmie wyszukiwark lub zastosuj multiwyszukiwark, signij do katalogw lub zasobw specjalistycznych. Moesz take popyta na grupach dyskusyjnych.

11. Aby przegldn kolejn


stron trafie, przewi
dokument, korzystajc
z paska przewijania.

12. Kliknij numer strony


lub kliknij cze Nastpna.

13. Jeli lista wyszukanych


12

11
13

pozycji jest zbyt


obszerna, kliknij cze
Szukaj w wynikach.

86

Google

14. Kopot z nadmiarem

15
14

wyszukanych dokumentw
najczciej wynika
ze zbyt ubogiej listy
sw kluczowych. Dodaj
w oknie, ktre si ukae,
jedno lub dwa dodatkowe
sowa kluczowe.

15. Kliknij przycisk Szukaj


w wynikach, a liczba
rezultatw wyszukiwania
powinna si zmniejszy.

16. Przegldnij ponownie


16

swoje znaleziska.
Wrd trafie znajdziesz
stron Piotra Rnickiego
zawierajc bardzo wiele
fachowych informacji
o internecie (i nie tylko).
Oto jej adres: http://
members.lycos.co.uk/roznicki/
info.htm. Zawiera ona
mnstwo artykuw,
wykadw i innych
cennych materiaw.

Google

87

Odszukana za pomoc wyszukiwarki strona WWW nie musi by stron


gwn witryny. Dobrze zaprojektowana witryna jest wyposaona w narzdzia nawigacji midzy swoimi stronami, w tym w cze prowadzce do strony
gwnej. cze to nie zawsze rzuca si w oczy, przesuwaj wic mysz, aby
wskanik zmieni si, przybierajc posta apki
. Na niektrych witrynach
do strony gwnej prowadzi cze tekstowe o treci na przykad strona
gwna; na innych moe to by logo firmy. Czasami mona dosta si do
strony gwnej, usuwajc z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje
i pozostawiajc tylko nazw domeny.
Bd krytyczny w stosunku do tego, co znajdujesz w internecie. Ksiki i artykuy publikowane w czasopismach s recenzowane artykuy internetowe
rzadko. Wiarygodno strony mona take oceni po jej sponsorach. Jeli
stron firmuje Towarzystwo Wspierania Pieszego Wymarszu na Ksiyc, zachowaj ostrono. Wane s take cza do innych stron sprawd, gdzie
prowadz.
Aby waciwie oceni wiarygodno strony, trzeba take nauczy si rozrnia reklam, promocj i waciw tre. Jest to o tyle trudne, e coraz czciej twrcy stron WWW szukaj materialnego wsparcia sponsorw.
Nie daj si nabra. S w internecie strony, ktre powstay tylko dla artu. Odwied na przykad stron http://georgewbush.com, a potem stron http://gwbush.com
naprawd tylko jedna z nich jest serio!

88

Wyszukiwanie plikw Archie

Wyszukiwanie plikw Archie

Wyszukiwanie plikw
Wyszukiwanie plikw Archie

Archie
Jeli szukasz plikw lub serwerw FTP, skorzystaj z systemu Archie. Archie jest systemem
informacyjnym oferujcym bardzo wan usug elektronicznego wyszukiwania plikw
w internecie. Pozwala uytkownikowi przeglda katalogi zawierajce listy plikw
dostpnych w sieci. Po uzyskaniu lokalizacji poszukiwanych plikw uytkownik moe,
wykorzystujc usug FTP (File Transfer Protocol), sprowadzi je na swj komputer.
System Archie pozwala przeglda archiwa internetu globalnie, pozwala te na zawenie
obszaru poszukiwa do kontynentu, kraju lub regionu. Zaleca si ograniczanie obszaru
w celu zmniejszenia liczby drogich pocze midzynarodowych, a take skrcenia czasu
poszukiwa.
Istnieje wiele hostw z usug Archie. Polski serwer Archie jest dostpny pod adresem
http://archie.icm.edu.pl/.
Skorzystajmy z systemu Archie, aby znale na przykad Service Pack 1 dla systemu
Windows XP.
Aby odszuka plik, korzystajc z systemu Archie:

1. Wpisz w polu adresowym


przegldarki adres
http://archie.icm.edu.pl/.

2. Wywietlona zostanie strona

WWW serwera Archie.

3. Wpisz w polu tekstowym

3
4

Wyraenie nazw lub cz


nazwy szukanego pliku
w naszym przypadku
wpiszemy xpsp1_pl_x86.exe
(jest to nazwa pliku darmowego
uaktualnienia dla polskiej
wersji systemu Windows XP).

4. Kliknij przycisk Szukaj


serwera FTP.

Wyszukiwanie plikw Archie

89

5. Przegldnij list trafie.


6. Aby cign plik
z archiwum ftp,
kliknij nazw pliku.

5
6

7. Wywietlone zostanie
okno Pobieranie pliku
(lub okno innego
programu obsugi
pobierania plikw).
Kliknij w nim przycisk
Zapisz.

8. Nastpnie w oknie
Zapisywanie jako wska
folder, w ktrym
chcesz zapisa plik.

9. Kliknij przycisk Zapisz.


9

90

Wyszukiwanie plikw PLIKoskop

PLIKoskop
PLIKoskop to internetowa wyszukiwarka plikw przechowywanych na polskich
serwerach FTP. Umoliwia szybkie odnalezienie potrzebnych plikw: sterownikw,
muzyki bd filmw, i pobranie ich z pominiciem zatoczonych czy midzynarodowych.
Aby odszuka plik, korzystajc z PLIKoskopu:

1. Wpisz w polu adresowym

przegldarki adres


  
.

2. Wywietlona zostanie strona


wyszukiwarki PLIKoskop.

3. Wpisz w polu tekstowym


4

 nazw lub cz


nazwy szukanego pliku
w naszym przypadku
wpiszemy 
 
(jest to nazwa pliku
darmowego uaktualnienia
dla polskiej wersji systemu
Windows XP).

4. Kliknij przycisk Szukaj.


5. Przegldnij list trafie.
Tak jak poprzednio,
aby cign plik,
kliknij jego nazw.

Wyszukiwanie plikw PLIKoskop

Podsumowanie

Podsumowanie
W internecie istniej trzy podstawowe sposoby wyszukiwania dokumentw
i stron WWW: wyszukiwarki, multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne.
Wyszukiwarka Google pozwala wyszukiwa strony WWW, pliki graficzne
i artykuy w grupach dyskusyjnych. Udostpnia te bogate katalogi.
Archie i PLIKoskop pozwalaj wyszukiwa w internecie pliki.

91