You are on page 1of 4

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Testy powtrzeniowe
z matematyki, fizyki,
chemii i geografii
dla gimnazjalistw
Autor: Barbara Nahaczewska
ISBN: 83-7361-541-5
Format: A5, stron: 70
Egzamin coraz bliej. Czas ucieka, a materiau do przerobienia jest sporo. Boisz si,
e nie zdysz? Nie odkadaj wszystkiego na ostatni chwil, lecz zacznij powtrk ju
teraz. Kady egzamin mona zda, wystarczy odpowiednio si do niego przygotowa.
Musisz tylko powtrzy wiadomoci, uporzdkowa wiedz i sprawdzi j. Skd wzi
materiay? Z tej ksiki!
Znajdziesz tu zestawy testw z matematyki, fizyki, geografii i chemii wraz
z wykazem poprawnych odpowiedzi. Jeli nie bdziesz sobie radzi z pytaniami
testowymi, to zajrzyj do nastpnych rozdziaw. Znajdziesz w nich rozwizania
zada wraz komentarzami i informacjami, ktre na pewno Ci pomog.
Przykadowe zestawy testw z odpowiedziami
Rozwizania zada
Komentarze do rozwiza
Materia podzielony na przedmioty i tematy
Wynik egzaminu zaley tylko od Ciebie. Uporzdkuj swoj wiedz, a przekonasz si,
e ju za kilka miesicy bdziesz mia si ze swojego dzisiejszego strachu.
Wszystkie testy w jednej ksice. Pytania i odpowiedzi. Tego wanie potrzebujesz.
Matematyka
Fizyka
Chemia
Geografia

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci
Wstp...................................................................................................................................................... 5
Cz I

Testy powtrzeniowe.....................................................................................................................11
Test I ........................................................................................................................... 11
Test II.......................................................................................................................... 15
Test III ........................................................................................................................ 19
Test IV ........................................................................................................................ 23
Test V.......................................................................................................................... 27

Karta odpowiedzi ............................................................................................................................ 31


Cz II

Rozwizania do testw powtrzeniowych........................................................................ 33


Test I ........................................................................................................................... 33
Test II.......................................................................................................................... 39
Test III ........................................................................................................................ 47
Test IV ........................................................................................................................ 55
Test V.......................................................................................................................... 61

Odpowiedzi do testw ................................................................................................................. 69

Test III
Zadanie 1.
Liczby niewymierne to liczby, ktrych nie mona przedstawi w postaci uamka

p
(gdzie p
q

i q s liczbami cakowitymi i q 0).


Zadanie 2.
Oprocentowanie w danym roku obliczamy ze wzoru: d = k t p%, gdzie d odsetki, k
kwota, jak wpacono do banku, t czas, na jaki zaoono lokat (w latach), p%
oprocentowanie lokaty. Natomiast stan konta wyniesie (1 +

p t
) k .
100

Rozwizanie:
k = 1200 z,
d = 1200

3
8%
12

d = 1200

3
0,08
12

t=

3
,
12

p% = 8%

d = 24.
Odp. Odsetki od kwoty 1200 z wpaconej na lokat po 3 miesicach wynios 24 z.
Zadanie 3.
Wzory skrconego mnoenia:
2

 kwadrat sumy: (a + b) = a + 2ab + b


2

 kwadrat rnicy: (a b) = a 2ab + b

 rnica kwadratw: (a b)(a + b) = a b

Rozwizanie:
(3x 5)2 = (3x)2 2 3x 5 + 52 = 9x2 30x + 25.
Zadanie 4.
Rozwizanie:
Basia

Adam

Liczba sistr

x+1

Liczba braci

2x

2x 1 = x + 1

Liczba dzieci w rodzinie

x + 2x + 1 = 3x + 1

x + 1 + x + 1 + 1 = 2x + 3

Obliczamy liczb braci


2x 1 = x + 1
x=2
Obliczamy liczb dzieci w rodzinie obliczamy warto wyraenia: 3x + 1 dla x = 2:

23+1=7
lub obliczamy warto wyraenia: 2x +3 dla x = 2:
2 2 +3 = 7
Odp. W tej rodzinie byo 7 dzieci.
Zadanie 5.
Okrg jest opisany na wielokcie, jeeli wszystkie wierzchoki tego wielokta le na
okrgu. Odlego rodka okrgu opisanego na wielokcie od kadego wierzchoka
wielokta jest rwna promieniowi okrgu. rodek okrgu jest punktem przecicia si
symetralnych bokw wielokta.
Okrg jest wpisany w wielokt, jeeli jest styczny do wszystkich bokw tego wielokta.
Odlego rodka okrgu wpisanego w wielokt od kadego boku wielokta jest rwna
promieniowi okrgu. rodek okrgu jest punktem przecicia si dwusiecznych ktw
wielokta.
Promie okrgu
opisanego
na kwadracie
o boku a
r=

1
a 2
2

Promie okrgu
opisanego na trjkcie
rwnobocznym
o boku a
r=

2 a 3

3 2

Promie okrgu
wpisanego
w kwadrat
o boku a
r=

1
a
2

Promie okrgu
wpisanego w trjkt
rwnoboczny
o boku a
r=

1 a 3

3 2

Dugo okrgu o promieniu r obliczamy ze wzoru l = 2, pole koa ze wzoru P = r2.


Rozwizanie:
Promie okrgu opisanego na kwadracie o boku x: r =
Dugo okrgu opisanego na tym kwadracie:
l = 2

1
2 x,
2

l = x 2 .

1
2 x.
2