You are on page 1of 19

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek

Word 2010 PL.


wiczenia praktyczne
Autor: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-246-2683-0
Format: A5, stron: 160

Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912010

Opanuj najwaniejsze narzdzia synnego edytora tekstw!


Jak tworzy eleganckie dokumenty?
Jak wstawia i modyfikowa tabele?
Jak dodawa obiekty graficzne i zdjcia?
Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe Bez Worda trudno dzi oby si nie
tylko w biurze, ale take i w domu. Ten najpopularniejszy na wiecie, niezwykle
funkcjonalny edytor tekstw pozwala nie tylko tworzy rozmaite dokumenty i nadawa
im elegancki, profesjonalny wygld. Umoliwia take tworzenie korespondencji seryjnej,
automatyczne sprawdzanie poprawnoci ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych
zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyjtkowo prosty w obsudze. Ponadto najnowsza
edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne moliwoci w zakresie formatowania
i edytowania tekstw oraz ich organizowania i udostpniania. Ten niezwyky potencja
czeka na Twoje odkrycie!
Dziki tej ksice opanowanie najwaniejszych narzdzi i podstawowych funkcji programu
nie bdzie stanowio dla Ciebie adnego problemu. Liczne wiczenia szybko pozwol Ci
tworzy i edytowa nowe dokumenty, formatowa tekst i akapity. Przeczytasz o tym,
jak przenosi konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwa i podmienia jego fragmenty.
Dowiesz si, jak sporzdza listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz
si byskawicznie tworzy i modyfikowa tabele oraz pracowa z elementami graficznymi
wstawia i edytowa obiekty WordArt, docza zdjcia i obrazy oraz uywa ciekawych
efektw wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego
drukowania Twoich dokumentw.
Interfejs uytkownika edytora Word 2010
Tworzenie i edycja dokumentw
Formatowanie tekstu i akapitw
Formatowanie z wykorzystaniem stylw
Tworzenie i edycja list oraz tabel
Praca z elementami graficznymi
Zarzdzanie plikami
Drukowanie dokumentw
Przekonaj si, e tworzenie profesjonalnych dokumentw to naprawd nic trudnego!

Spis treci
Zamiast wstpu
Rozdzia 1. Interfejs uytkownika edytora Word 2010
Wstka
Przyciski Uruchom okno dialogowe
Karty kontekstowe
Karty programw
Galerie
Pasek narzdzi Szybki dostp
Inne elementy interfejsu uytkownika Word 2010

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentw


Wpisywanie tekstu
Zaznaczanie tekstu
Wstawianie symboli i znakw specjalnych
Wycofywanie i powtarzanie ostatnich polece
Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementw
Wyszukiwanie i zamiana tekstu
Tworzenie dokumentw opartych na istniejcych
szablonach

Rozdzia 3. Formatowanie dokumentw


Formatowanie znakw
Formatowanie akapitw
Formatowanie z wykorzystaniem stylw

5
13
14
18
18
19
20
20
23

27
27
33
36
38
41
46
56

63
64
79
97

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rozdzia 4. Tworzenie i edycja list


Listy wypunktowane
Listy numerowane
Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)

Rozdzia 5. Tworzenie tabel


Rysowanie tabel, czyli przyjemne z poytecznym

Rozdzia 6. Praca z elementami graficznymi


Zdjcia, obrazy i inne elementy graficzne

Dodatek A

103
103
107
112

115
136

149
149

Zarzdzanie plikami
Format plikw Microsoft Office 2010
Otwieranie dokumentw
Zapisywanie dokumentw

(do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf)

Dodatek B

Drukowanie dokumentw
Ustawienia strony
Drukowanie podgld wydruku
Drukowanie dokumentw

(do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf)

1
Interfejs uytkownika
edytora Word 2010
Interfejs uytkownika programu Word 2010 jest w prostej linii
kontynuacj interfejsu zaprezentowanego po raz pierwszy
w pakiecie Office 2007, std dla uytkownikw tego pakietu
interfejs wersji 2010 bdzie wyglda bardzo znajomo. Jeeli jednak
przesiade si na Worda 2010 z ktrej z wczeniejszych wersji: 97,
2000, 2002 czy 2003, to kiedy gwne okno edytora Word 2010 po
raz pierwszy pojawi si na ekranie Twojego komputera, z pewnoci
bdziesz zaskoczony jego wygldem. Firma Microsoft nieco przyzwyczaia nas do tego, e interfejs edytora Word, a przynajmniej jego
wygld i ukad najwaniejszych polece w wielu kolejnych wersjach
(97, 2000, 2002, 2003) pozostawa niemal niezmieniony, a wikszo
modyfikacji sprowadzaa si do wprowadzania nowych polece.
Word 2010 (a take jego poprzednik Word 2007) otrzyma jednak
zupenie nowy interfejs uytkownika, zaprojektowany tak, aby sprzyja efektywnemu wykorzystaniu narzdzi poszczeglnych aplikacji
i zwikszaniu wydajnoci pracy w programie. Nowy interfejs daje
uytkownikowi przejrzysty obszar roboczy, ktry nie rozprasza uwagi
i pozwala szybciej i atwiej uzyskiwa podane wyniki, a jednoczenie oferuje wiele nowych elementw znakomicie usprawniajcych
prac z edytorem i pozwalajcych uytkownikowi szybciej i efektywniej tworzy profesjonalnie wygldajce dokumenty.

14

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Wstka
W nowym interfejsie uytkownika menu, paski narzdzi i wikszo
okienek zada dobrze znanych ze starszych wersji programu Word
zastpiono jednym mechanizmem, tzw. Wstk (ang. Ribbon), ktra
zostaa zaprojektowana tak, aby maksymalnie uatwi uytkownikowi
odszukiwanie i wykorzystywanie penego zestawu funkcji oferowanych
przez dan aplikacj (patrz rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Tradycyjne menu Worda zostao zastpione Wstk


1. Karty grupuj polecenia zwizane z poszczeglnymi

kategoriami wykonywanych operacji (Plik, Narzdzia gwne,


Wstawianie, Ukad strony, Odwoania, Korespondencja, Recenzja,
Widok).
2. Grupy s elementami skadowymi poszczeglnych kart, dziel

polecenia w ramach danej operacji na podzadania (Schowek,


Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie).
3. Przyciski polece i galerii umoliwiaj wywoywanie

poszczeglnych polece lub wywietlanie menu zawierajcych


polecenia.
Na Wstce moe si znajdowa wicej elementw, takich jak przyciski, galerie i zawarto okien dialogowych, ni w menu i na paskach
narzdzi. Wstka umoliwia szybkie wybieranie polece potrzebnych do wykonania okrelonego zadania. Kada karta jest zwizana z okrelon kategori wykonywanych operacji, takich jak pisanie,
formatowanie czy tworzenie ukadu strony. Poszczeglne polecenia
s zorganizowane w grupy funkcjonalnie zwizane z dan operacj
i zgromadzone razem na odpowiednich kartach.

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

15

Wstka zostaa zoptymalizowana do wywietlania w rozdzielczoci ekranu


wynoszcej min. 1024786 pikseli (przy otwarciu okna programu Microsoft
Word na cay ekran komputera). Jeeli zaczniesz zmniejsza okno Worda,
to Wstka automatycznie zacznie zmniejsza ilo wywietlanych polece
oraz zmienia organizacj poszczeglnych grup polece tak, aby dostosowa
je do mniejszego okna. Na rysunku 1.2 przedstawiono wygld Wstki
po zmniejszeniu szerokoci okna Worda o poow.

Rysunek 1.2. Wstka automatycznie dostosowuje ilo


wywietlanych polece do rozdzielczoci ekranu

Ukrywanie Wstki
Pomimo caej swojej atrakcyjnoci i efektownoci Wstka zajmuje
cakiem spor cz okna edytora Word (patrz rysunek 1.3). W niektrych sytuacjach moe to by przyczyn pewnych niedogodnoci,
std w razie potrzeby moesz j po prostu na pewien czas ukry i przywoa na ekran dopiero wtedy, kiedy bdzie potrzebna (patrz rysunek 1.4). Aby ukry Wstk, po prostu nacinij kombinacj klawiszy
Ctrl+F1. Wszystkie grupy polece zostan ukryte, a na ekranie pozostan widoczne tylko poszczeglne karty Wstki. Aby przywrci
Wstk w penej krasie, ponownie nacinij kombinacj klawiszy
Ctrl+F1. Zamiast tego moesz rwnie nacisn przycisk Minimalizuj
Wstk, znajdujcy si po prawej stronie Wstki, tu obok przycisku
przywoujcego system pomocy Worda.

Rysunek 1.3. Wstka w penej krasie

16

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 1.4. Wstka w wersji zminimalizowanej


Innym sposobem ukrycia Wstki jest dwukrotne kliknicie lewym
przyciskiem myszki aktywnej karty. Aby przywrci Wstk na ekran,
ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki aktywn kart.

System pomocy Wstki


Aby przekona si, do czego suy dane polecenie zlokalizowane na
Wstce po prostu ustaw nad nim wskanik myszki i przytrzymaj przez
chwil nieruchomo. Na ekranie pojawi si okienko podpowiedzi ekranowej zawierajcej opis danego polecenia (patrz rysunek 1.5).

Rysunek 1.5. W okienku podpowiedzi ekranowej znajdziesz krtki opis


polecenia
Podobnie jak w poprzednich wersjach edytora Word, aby przywoa
na ekran okno pomocy wystarczy nacisn klawisz F1.

Obsuga Wstki przy uyciu klawiatury


Pomimo i praca ze Wstk przy uyciu myszy jest cakiem efektywna,
to nie zmienia to faktu, e szerokie grono uytkownikw woli posugiwa si klawiatur czasami po prostu tak jest szybciej i wygod-

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

17

niej. Wstka zostaa w tym celu wyposaona w rozbudowany mechanizm skrtw klawiszowych, ktry pozwala na szybkie wywoanie
przy uyciu klawiatury niemal kadego polecenia. Kada sekwencja1
klawiszy Wstki rozpoczyna si od nacinicia klawisza lewy Alt2.
Po jego naciniciu na poszczeglnych kartach Wstki pojawiaj si
informacja o przypisanych do nich klawiszach (patrz rysunek 1.6).

Rysunek 1.6. Wstk moesz obsugiwa przy uyciu klawiatury

Aby teraz przej na wybran kart polece, nacinij powizany z ni


klawisz (np. aby przej na kart Ukad strony, powiniene nacisn
klawisz A). Po naciniciu klawisza karty, zostaje ona otwarta, a na
Wstce pojawiaj si informacje o skrtach klawiszowych przypisanych do poszczeglnych polece danej karty.
Zwr uwag, e niektre polecenia maja przypisane skrty dwuznakowe; przykadowo poleceniu Obramowania stron zosta przypisany
skrt PB (patrz rysunek 1.7). W takim przypadku oznacza to po prostu,
e powiniene nacisn najpierw klawisz P, a potem klawisz B. Krtko
mwic, jeeli chcesz wykona to polecenie przy uyciu klawiatury,
to powiniene nacisn sekwencj klawiszy lewy Alt, A, P, B, inaczej
mwic, kolejno nacisn klawisze lewy Alt, potem A, nastpnie P
i wreszcie B.

Wprowadzamy tutaj pojcie sekwencji klawiszy ze wzgldu na fakt, e podczas


pracy ze Wstk okrelone klawisze tworzce skrt klawiszowy musisz
naciska kolejno, a nie jak do tej pory razem. Przykadowo, polecenie nacinij
sekwencj klawiszy lewy Alt, G, A, R oznacza, e powiniene wymienione
klawisze nacisn kolejno jeden po drugim, a nie przytrzymywa razem,
jak w przypadku kombinacji klawiszy. Oczywicie w wielu przypadkach
skrty klawiszowe znane z poprzednich wersji Worda i reprezentowane
przez kombinacje klawiszy (np. Ctrl+B) nadal dziaaj.

Dla odrnienia od klawisza prawy Alt, ktrego bdziesz uywa do


wprowadzania polskich znakw diakrytyzowanych. W razie potrzeby
zamiast klawisza lewy Alt sekwencj klawiszy moesz rozpocz,
naciskajc klawisz F10 (oba sposoby s rwnowane).

18

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 1.7. Skrty klawiszowe przypisane do poszczeglnych polece Wstki

Po wybraniu danej karty z klawiatury moesz rwnie wybiera jej


polecenia przy uyciu klawiszy strzaek kursora, przechodzc kolejno od polecenia do polecenia.

Przyciski Uruchom okno dialogowe


W prawym dolnym naroniku niektrych grup polece znajdziesz
mae przyciski, ktrych nacinicie powoduje otwarcie powizanego
z dan grup okna dialogowego lub okna zada zawierajcego dodatkowe opcje (patrz rysunek 1.8). Przykadowo, nacinicie przycisku
Uruchom okno dialogowe w grupie Czcionka powoduje wywietlenie
na ekranie okna dialogowego opcji ustawie czcionek.

Rysunek 1.8. Przyciski Uruchom okno dialogowe

Karty kontekstowe
Niektre karty polece pojawiaj si na Wstce tylko wtedy, kiedy
staj si potrzebne i kiedy ich pojawienie si uatwia odszukiwanie
i wybieranie polece potrzebnych do wykonania operacji inaczej
mwic, pojawiaj si tylko w kontekcie danej operacji. Karty kontekstowe umoliwiaj prac z okrelonymi rodzajami obiektw zaznaczonych w treci dokumentu, takimi jak elementy graficzne (rysunek,
obrazek), tabela itp. Po zaznaczeniu wybranego obiektu na Wstce
pojawia si karta bd nawet karty kontekstowe zawierajce odpowie-

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

19

dni zestaw powizanych narzdzi. Dziki takiemu rozwizaniu obszar


Wstki zachowuje swoj przejrzysto i nie jest niepotrzebnie zamiecony wieloma niezbyt czsto uywanymi poleceniami. Przykadowo,
karty kontekstowe Narzdzia tabel bd widoczne tylko wtedy, kiedy
zaznaczysz tabel umieszczon w treci edytowanego dokumentu (patrz
rysunek 1.9).

Rysunek 1.9. Karty kontekstowe pojawiaj si tylko wtedy, kiedy s potrzebne


Zwr uwag, e karty kontekstowe pojawiajce si na Wstce
s wyrnione innym kolorem. Aby powrci do standardowego zestawu
kart, wystarczy klikn lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek poza
zaznaczonym obiektem.

Karty programw
Kiedy zmieniasz tryb pracy edytora Word 2010 lub widok dokumentu,
standardowy zestaw kart Wstki jest zastpowany przez odpowiednie
karty programw zwizane z nowym trybem pracy lub widokiem. Przykadowo, kiedy przed wydrukowaniem dokumentu wczysz widok
Konspekt to na Wstce pojawi si dodatkowa karta zawierajca polecenia zwizane z tym widokiem (patrz rysunek 1.10).

Rysunek 1.10. Karty programw pojawiaj si po wybraniu okrelonych


polece

20

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Galerie
Galerie s to gotowe, predefiniowane zestawy formatowania, ukadu
elementw wykresu, autoksztatw itp., z ktrych uytkownik moe
w atwy sposb wybra dany element, unikajc w ten sposb czasochonnego przedzierania si przez kolejne zestawy menu, okien dialogowych i opcji. W wielu wypadkach galerie pozwalaj na osignicie znakomitych rezultatw i szybkie przygotowanie profesjonalnie
wygldajcych dokumentw (patrz rysunek 1.11).

Rysunek 1.11. Galerie zdecydowanie uatwiaj wybr odpowiedniego elementu

Pasek narzdzi Szybki dostp


W grnej czci okna programu Word znajdziesz pasek o wdzicznej
nazwie Szybki dostp, ktry jak sama nazwa wskazuje zapewnia
szybki dostp do najczciej wykorzystywanych polece. Domylnie
znajduj si na nim tylko trzy ikony reprezentujce odpowiednio

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

21

Aby skorzysta z danej galerii, wystarczy klikn lewym przyciskiem myszki


na strzak otwierajc galeri (patrz rysunek 1.12), a nastpnie wybra
dany element. Oczywicie bardziej wymagajcy uytkownicy nadal
mog korzysta z tradycyjnych okien dialogowych dajcych nieco wiksz
kontrol nad wynikiem operacji, aczkolwiek zapewne w zdecydowanej
wikszoci przypadkw proste rozwi, wybierz i kliknij bdzie tym, czego
potrzebujesz.

Rysunek 1.12. Przyciski rozwijania galerii

polecenia Zapisz, Cofnij oraz Ponw. Prawdziwa sia tego paska kryje
si jednak w tym, e moesz go dowolnie dopasowywa do wasnych
potrzeb i umieszcza na nim polecenia, z ktrych najczciej korzystasz (rysunki 1.13, 1.14).

Rysunek 1.13. Pasek narzdzi Szybki dostp

Rysunek 1.14. Pasek narzdzi Szybki dostp moesz atwo dostosowa


do wasnych potrzeb
W razie potrzeby moesz szybko doda do paska narzdzi Szybki dostp
wybrane polecenie bezporednio ze Wstki. Aby tego dokona, kliknij
wybrane polecenie na Wstce prawym przyciskiem myszki, a nastpnie
z menu podrcznego wybierz polecenie Dodaj do paska narzdzi Szybki
dostp.

22

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Dostosowywanie Wstki do wasnych potrzeb


Microsoft Word 2010 pozwala na dostosowywanie Wstki do indywidualnych wymaga uytkownika. W razie potrzeby moesz tworzy swoje wasne, niestandardowe karty i grupy z czsto uywanymi
poleceniami, zmienia nazwy i kolejno wbudowanych kart domylnych i grup domylnych pakietu Microsoft Office 2010. Nie moesz
jednak zmienia nazw polece domylnych, ikon skojarzonych z tymi
poleceniami ani kolejnoci tych polece.
W I C Z E N I E

1.1

Dostosowywanie Wstki

Aby dostosowa Wstk do wasnych potrzeb, wykonaj polecenia opisane poniej (patrz rysunek 1.15).

Rysunek 1.15. Word 2010 pozwala na dostosowanie Wstki do wasnych


potrzeb

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

23

1. Przejd na kart Plik.


2. Z menu wybierz polecenie Opcje.
3. Na ekranie pojawi si okno dialogowe Opcje programu Word.
4. Kliknij polecenie Dostosowywanie Wstki.
5. Zaznacz wybran kart i grup Wstki.
6. Wybierz z listy polecenie, ktre chcesz umieci na karcie
7.
8.
9.
10.

i nacinij przycisk Dodaj.


Aby doda now kart, nacinij przycisk Nowa karta.
Aby doda now grup na danej karcie, nacinij przycisk
Nowa grupa.
Aby zmieni nazw wybranej karty lub grupy, nacinij
przycisk Zmie nazw.
Po zakoczeniu nacinij przycisk OK.

Inne elementy
interfejsu uytkownika Word 2010
Zanim na dobre rozpoczniesz prac z edytorem Microsoft Word 2010,
powiniene dokadnie zapozna si rwnie z innymi elementami jego
interfejsu uytkownika (patrz rysunek 1.16). Aby nieco uatwi Ci to
zadanie, poniej zamieszczamy krtkie omwienie poszczeglnych
elementw.
1. Karta Plik tutaj znajdziesz polecenia zwizane z operacjami
na plikach, informacjami o dokumencie, drukowaniu i opcjach
programu Word.
2. Pasek narzdzi Szybki dostp zapewnia szybki dostp
do najczciej wykorzystywanych polece.
3. Przycisk umoliwiajcy dopasowanie paska narzdzi Szybki
dostp do wasnych potrzeb.
4. Pasek tytuowy aplikacji znajdziesz tam nie tylko nazw
programu, ale rwnie i nazw aktualnie otwartego dokumentu.
Jeeli edytujesz zupenie nowy dokument i jeszcze nie zdye

24

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 1.16. Inne elementy interfejsu uytkownika edytora Word 2010

5.
6.
7.

8.

9.

10.

nada mu nazwy, to Word umieci tam domyln nazw


skadajc si ze sowa Dokument oraz kolejnego numeru
edytowanego pliku.
Wstka umoliwia szybkie wybieranie polece potrzebnych
do wykonania okrelonego zadania.
Przyciski polece umoliwiaj wywoywanie poszczeglnych
polece lub wywietlanie menu zawierajcych polecenia.
Grupy s elementami skadowymi poszczeglnych kart, dziel
polecenia w ramach danej operacji na podzadania (np. Schowek,
Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie).
Przyciski Uruchom okno dialogowe powoduj otwarcie
powizanego z dan grup okna dialogowego lub okna zada
zawierajcego dodatkowe opcje.
Karty grupuj polecenia zwizane z poszczeglnymi kategoriami
wykonywanych operacji (Narzdzia gwne, Wstawianie, Ukad
strony, Odwoania, Korespondencja, Recenzja, Widok).
Przycisk Minimalizuj standardowy przycisk systemu Windows,
pozwala na zminimalizowanie danej aplikacji do paska zada.

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

25

11. Przycisk Przywr standardowy przycisk systemu Windows,

pozwala na przywrcenie okna aplikacji do poprzedniego


rozmiaru.
12. Przycisk Zamknij standardowy przycisk systemu Windows,

pozwala na zakoczenie pracy z danym programem i zamknicie


jego okna.
13. Przycisk podziau okna pozwala na jednoczesne przegldanie

tego samego dokumentu w dwch oknach edytora (w kadym


z nich moesz uy innego widoku dokumentu).
14. Pionowy pasek przewijania pozwala na przewijanie

dokumentw w pionie.
15. Obszar roboczy dokumentu.
16. Punkt wstawiania, symbolizowany przez migajcy kursor.
17. Przycisk przeczajcy wywietlanie przymiaru pionowego

i poziomego (linijki). Przycisk dziaa na zasadzie przecznika,


czyli jego pierwsze nacinicie wcza wywietlanie przymiarw,
kolejne nacinicie je wycza.
18. Pole wywietlajce numer biecej strony dokumentu oraz

cakowit ilo stron w dokumencie. Kliknicie lewym


przyciskiem myszki tego pola powoduje wywietlenie okna
dialogowego Przejd do.
19. Pole wywietlajce ilo sw w dokumencie. Kliknicie lewym

przyciskiem myszki tego pola powoduje wywietlenie na


ekranie okna dialogowego zawierajcego statystyk tekstu.
20. Pole wywietlajce jzyk dokumentu. Kliknicie lewym

przyciskiem myszki tego pola powoduje wywietlenie okna


dialogowego wyboru jzyka dokumentu.
21. Zestaw ikon pozwalajcych na przeczanie widoku dokumentu.

Znaczenie poszczeglnych ikon (kolejno od lewej) jest


nastpujce:
T Przycisk Ukad wydruku pozwala na wywietlanie

dokumentu w taki sposb, w jaki tekst, grafika i inne


elementy tworzonego dokumentu zostan rozmieszczone
na wydrukowanej stronie. Widok ten jest rwnie przydatny
do edytowania nagwkw i stopek, formatowania strony
oraz pracy z kolumnami i obiektami graficznymi.

26

Word 2010 PL wiczenia praktyczne


T Przycisk Odczyt penoekranowy jest to widok, ktry

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

optymalizuje sposb wywietlania dokumentu na ekranie


pod ktem czytania dokumentu (tekst jest wywietlany
przy uyciu specjalnej technologii zwanej Clear Text).
Ukad dokumentu widoczny na ekranie podczas pracy
w tym trybie ma raczej niewiele wsplnego z faktycznym
wygldem danej strony dokumentu na wydruku, niemniej
jednak jest niezastpiony, zwaszcza podczas czytania
duych dokumentw bezporednio z ekranu monitora.
T Przycisk Ukad sieci Web ukad sieci Web powinien by
uywany podczas tworzenia dokumentw przeznaczonych
do publikacji na witrynach sieci Web edytowany
dokument jest wywietlany w taki sposb, w jaki bdzie
docelowo prezentowany w oknie przegldarki sieciowej.
T Przycisk Konspekt widok konspektu pozwala na
przegldanie i edycj struktury dokumentu (jest to
mechanizm bardzo przydatny, zwaszcza podczas edycji
duych, rozbudowanych dokumentw).
T Przycisk Wersja robocza standardowy, roboczy widok
dokumentu. Z tego widoku najlepiej korzysta podczas
pisania, edytowania i formatowania tekstu. Pamitaj,
e podczas pracy z widokiem roboczym wywietlanie ukadu
strony jest nieco uproszczone, co pozwala na szybkie
edytowanie i wprowadzanie duych iloci tekstu.
Pole wywietlajce biecy wspczynnik powikszenia widoku
dokumentu. Kliknicie tego pola lewym przyciskiem myszki
powoduje wywietlenie okna dialogowego Powikszenie.
Suwak pozwalajcy na pynn regulacj wspczynnika
powikszenia widoku dokumentu.
Przycisk Poprzednia strona nacinicie tego przycisku powoduje
wywietlenie na ekranie poprzedniej strony dokumentu.
Przycisk Przegldanie zaznaczenia pozwala na szybk zmian
sposobu przegldania dokumentu (domylnie wedug stron).
Przycisk Nastpna strona nacinicie tego przycisku powoduje
wywietlenie na ekranie nastpnej strony dokumentu.
Przycisk Pomoc.
Przycisk Minimalizuj Wstk.