You are on page 1of 69

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Photoshop 7/7 CE.


Biblia
Autor: Deke McClelland
Tumaczenie: Micha Dadan
ISBN: 83-7361-061-8
Tytu oryginau: Photoshop 7 Bible
Format: B5, stron: 1008
Adobe Photoshop to rozbudowana aplikacja niepodzielnie panujca na rynku programw
do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej. Kolejne edycje tego programu wzbogacane s
o nowe moliwoci i funkcje sprawiajce, e nawet dowiadczeni graficy i projektanci
nie mog osi na laurach musz cay czas poznawa ogromny potencja Photoshopa.
wiatowej sawy artysta i ekspert Photoshopa, Deke McClelland, otrzyma ponad 20
nagrd i napisa ponad 60 ksiek na temat grafiki i projektowania komputerowego,
ktre sprzeday si w ponad 3 milionach egzemplarzy. W swym poprawionym
i uzupenionym bestsellerze, McClelland prowadzi Ci za rk prezentujc wszystkie
aspekty programu, poczwszy od podstaw edycji obrazu, a skoczywszy na nowych
technikach pracy z palet pdzli, narzdziami korygujcymi, przegldark plikw,
filtrem Liquify, narzdziami do korekcji kolorw oraz stylami i efektami warstw.
Poznaj interfejs, palety i narzdzia Photoshopa
Opanuj techniki korekcji kolorw, a take edycji i retuszu obrazw
Poznaj formaty zapisu grafiki i modele barw
Twrz wasne obrazy uywajc narzdzi malarskich Photoshopa
Stosuj zaznaczenia i maski
Poznaj moliwoci filtrw Photoshopa
Naucz si stosowa cieki
Pracuj z warstwami i obiektami
Edytuj teksty i dodawaj efekty specjalne
Przygotuj swoje prace do druku
Trudno wyobrazi sobie wiat grafiki komputerowej bez Photoshopa, trudno te znale
na rynku bardziej wyczerpujc pozycj na temat tego programu ni Photoshop 7/7CE.
Biblia.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Gdy kto zadaje mi pytanie dotyczce Photoshopa, na ktre nie znam odpowiedzi,
odsyam go do Biblii Photoshopa. Ta ksika robi co, czego nie potrafi adna inna
mwi o wszystkim.
Russell Preston Brown, Dyrektor Kreatywny, Adobe Systems Z Biblii Photoshopa Dekea
nauczyem si wicej ni z jakiejkolwiek innej ksiki o tym programie Scott Kelby,
Prezes Narodowego Stowarzyszenia Uytkownikw Photoshopa

5RKUVTGEK 


 

  


Co to jest Photoshop? ............................................................................................................... 27
Troch teorii ............................................................................................................................ 28
Mapy bitowe a obiekty wektorowe ....................................................................................... 28
Zalety i wady malowania ..................................................................................................... 29
Zalety i wady rysowania ...................................................................................................... 30
Zastosowania Photoshopa.................................................................................................... 31
Zastosowania programw wektorowych................................................................................ 32
Krtkie wprowadzenie do wersji sidmej Photoshopa.................................................................. 32

  !

"
Pierwsze spojrzenie na sidm wersj Photoshopa ...................................................................... 37
Ekran powitalny.................................................................................................................. 38
Zasoby online ..................................................................................................................... 39
Ekran roboczy Photoshopa........................................................................................................ 40
Pole informacyjne............................................................................................................... 42
Narzdzia........................................................................................................................... 46
Elementy kontrolne przybornika........................................................................................... 55
Pasek opcji......................................................................................................................... 57
Predefiniowane ustawienia narzdzi ..................................................................................... 58
Preset Manager (Zarzdzanie ustawieniami) .......................................................................... 60
Pywajce palety................................................................................................................. 61
Rozmieszczanie i dokowanie palet........................................................................................ 63
Nawigacja w Photoshopie ......................................................................................................... 65
Skalowanie widoku ............................................................................................................. 66
Narzdzie Zoom (Lupka)..................................................................................................... 67
Polecenia powikszania i pomniejszania ............................................................................... 68
Pole wspczynnika powikszenia ........................................................................................ 69
Tworzenie okna odniesienia................................................................................................. 69
Przewijanie wewntrz okna ................................................................................................. 70
Paleta Navigator (Nawigator)............................................................................................... 72
Dostosowanie interfejsu do potrzeb uytkownika ........................................................................ 73
Preferencje......................................................................................................................... 75
General (Oglne) ................................................................................................................ 76

 # $%
&'(
File Handling (Obsuga plikw) ........................................................................................... 80
Display & Cursors (Wywietlanie i kursory) ......................................................................... 83
Transparency & Gamut (Przezroczysto i przestrze kolorw) .............................................. 85
Units & Rulers (Jednostki i miarki)....................................................................................... 86
Guides, Grid & Slices (Linie i siatki) .................................................................................... 89
Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-ins i dyski magazynujce) ..................................................... 90
Memory & Image Cache (Pami i cache obrazw) ............................................................... 92
"
)* '

+
Struktura obrazw .................................................................................................................... 95
Rozmiar kontra rozdzielczo .............................................................................................. 96
Zmiana rozdzielczoci na potrzeby druku.............................................................................. 96
Zmiana rozdzielczoci przy umieszczaniu obrazka w dokumentach......................................... 98
Jak okreli idealn rozdzielczo? ....................................................................................... 99
Rozdzielczo obrazkw wywietlanych na ekranie................................................................... 100
Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazkw........................................................................ 101
Tworzenie nowego obrazka ............................................................................................... 103
Otwieranie istniejcego obrazka ......................................................................................... 107
Posugiwanie si przegldark plikw................................................................................. 112
Powielanie obrazka ........................................................................................................... 119
Zapisywanie obrazka na dysk ............................................................................................ 120
Przegld formatw plikw....................................................................................................... 123
PSD format wasny Photoshopa..................................................................................... 124
Specjalne formaty ............................................................................................................. 124
Formaty obsugiwane przez rne programy ....................................................................... 131
Najbardziej popularne formaty ........................................................................................... 140
Specyficzne formaty ......................................................................................................... 146
Nadal nie moesz otworzy pliku?...................................................................................... 151
Dodawanie informacji i adnotacji do pliku ................................................................................ 152
Zapisywanie informacji o pliku .......................................................................................... 152
Wprowadzanie notatek do obrazka ..................................................................................... 154
Wygo swoj opini ......................................................................................................... 155
Obsugiwanie notatek........................................................................................................ 156
Ponowne prbkowanie (resampling) i kadrowanie obrazka......................................................... 157
Zmiana rozmiaru a ponowne prbkowanie .......................................................................... 157
Kadrowanie...................................................................................................................... 160

  


 
,
- . /(0

1
Wybieranie i edycja kolorw ................................................................................................... 169
Wybieranie kolorw.......................................................................................................... 170
Uywanie prbnika kolorw .............................................................................................. 171
Rczne wpisywanie wartoci kolorw................................................................................. 175
Praca z rnymi modelami kolorw ......................................................................................... 176
RGB................................................................................................................................ 176
HSB ................................................................................................................................ 178
CMYK ............................................................................................................................ 179
CIE Lab........................................................................................................................... 182
Anatomia modelu Lab ....................................................................................................... 182
Kolory indeksowane.......................................................................................................... 184

2 

Skala szaroci ................................................................................................................... 186


Bitmapa (obraz czarno-biay) ............................................................................................. 187
Inne metody wybierania kolorw w Photoshopie....................................................................... 191
Predefiniowane kolory....................................................................................................... 191
Paleta Color (Kolor).......................................................................................................... 193
Paleta Swatches (Prbki) ................................................................................................... 195
Predefiniowane ustawienia prbek kolorw......................................................................... 197
Narzdzie Eyedropper (Kroplomierz) ................................................................................. 197
Narzdzie Color Sampler (Prbkowanie kolorw)................................................................ 198
Kanay kolorw...................................................................................................................... 200
Dlaczego miaoby Ci to obchodzi? .................................................................................. 201
Jak dziaaj kanay? .......................................................................................................... 201
Jak uaktywnia i przeglda kanay?................................................................................... 202
Sztuczki z kanaami ................................................................................................................ 204
Kanay RGB..................................................................................................................... 204
Kanay CMYK ................................................................................................................. 205
Kanay Lab ...................................................................................................................... 207
Inne funkcje kanaw.............................................................................................................. 208
Edycja kanaw kolorw ......................................................................................................... 212
Poprawianie wygldu kolorowych skanw .......................................................................... 212
Tryb wielokanaowy.......................................................................................................... 214
Zastpowanie i zamienianie kanaw kolorw ..................................................................... 215
+
3( (


Photoshop maluje jak profesjonalista........................................................................................ 217
Poznaj swoje narzdzia ........................................................................................................... 219
Narzdzia do malowania.................................................................................................... 221
Narzdzia edycyjne........................................................................................................... 222
Podstawowe techniki .............................................................................................................. 225
Malowanie linii prostych ................................................................................................... 225
Malowanie linii pionowych i poziomych............................................................................. 227
Malowanie za pomoc narzdzia Smudge (Smuenie) .......................................................... 228
Praca z narzdziem Sponge (Gbka)................................................................................... 233
Cofanie popenionych bdw ............................................................................................ 235
Ksztat i rozmiar pdzla........................................................................................................... 236
Wybr ksztatu pdzla ....................................................................................................... 236
Tworzenie wasnych kocwek pdzli ................................................................................ 239
Tworzenie wasnych pdzli................................................................................................ 242
Zapisywanie i wczytywanie zestaww pdzli ...................................................................... 243
Dynamika pdzla.................................................................................................................... 245
Podstawy ......................................................................................................................... 246
Dynamika ksztatu ............................................................................................................ 247
Dodatkowe opcje.............................................................................................................. 252
Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawdzie) i caa reszta ................................................... 255
Anulowanie linii o zmiennej czuoci .............................................................................. 256
Krycie, nacisk i ekspozycja ..................................................................................................... 257
Tryby mieszania ..................................................................................................................... 259
24 tryby mieszania ............................................................................................................ 260
Trzy tryby mieszania dostpne dla narzdzi Dodge (Rozjanianie) i Burn (ciemnianie) ......... 266 # $%
&'(
1
4 /4

1
Wypenianie czci obrazu ...................................................................................................... 269
Wypenianie zaznacze kolorem lub wzorem ............................................................................ 270
Narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb) ............................................................................ 271
Polecenie Fill (Wypenij)................................................................................................... 275
Klawisze Backspace i Delete.............................................................................................. 277
Uycie narzdzia wypenienia wewntrz zaznaczenia........................................................... 278
Nakadanie wypenie gradientowych ...................................................................................... 280
Praca z narzdziem Gradient.............................................................................................. 280
Opcje narzdzia Gradient................................................................................................... 281
Style gradientw ............................................................................................................... 283
Tworzenie wasnych gradientw ........................................................................................ 285
Edycja gradientw kryjcych ............................................................................................. 287
Tworzenie losowych gradientw ........................................................................................ 291
Zapisywanie gradientw i zarzdzanie nimi......................................................................... 293
Gradacje a tryby mieszania ................................................................................................ 295
Kontury i strzaki.................................................................................................................... 298
Tworzenie konturu wok zaznaczenia................................................................................ 298
Dodawanie grotw strzaek do linii..................................................................................... 300
Dodawanie strzaek do linii zakrzywionych......................................................................... 301

) 4 4 '

"5+
Cztery najlepsze techniki retuszu ............................................................................................. 305
Klonowanie i korygowanie elementw obrazu .......................................................................... 307
Narzdzie Clone Stamp (Stempel) ...................................................................................... 308
Pdzel korygujcy............................................................................................................. 311
Narzdzie Patch (atka) .................................................................................................... 320
Retuszowanie fotografii .......................................................................................................... 321
Odnawianie starych fotografii ............................................................................................ 324
Eliminowanie odwracajcych uwag elementw ta ............................................................. 329
Wykorzystanie powtarzajcych si wzorw .............................................................................. 333
Retuszowanie za pomoc wzorka ....................................................................................... 334
Opcje dotyczce malowania wzorw .................................................................................. 336
Tworzenie wzorw i tekstur............................................................................................... 337
Polecenie Pattern Maker (Tworzenie wzorka)...................................................................... 344
Tworzenie wasnych powtarzajcych si wzorw ................................................................ 349
Cofanie si w czasie................................................................................................................ 354
Tradycyjne funkcje cofania................................................................................................ 356
Paleta History (Historia) .................................................................................................... 357
Malowanie poza przeszoci ............................................................................................. 361

 ! " # $ 


 %

6  7/

" "
Zaznaczanie podstawy........................................................................................................ 373
Jak dziaaj zaznaczenia?................................................................................................... 374
Geometryczne kontury zaznaczenia.................................................................................... 377
Kontury o nieregularnym ksztacie ..................................................................................... 380
Magnetyczne zaznaczenia.................................................................................................. 382
Magiczny wiat rdki..................................................................................................... 385

2 Zmiana konturw zaznaczenia ................................................................................................. 389


Szybkie zmiany ................................................................................................................ 389
Rczne dodawanie i odejmowanie ...................................................................................... 390
Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorw................................ 391
Dodawanie i odejmowanie za pomoc rnych polece........................................................ 393
Wygadzanie konturw zaznaczenia ................................................................................... 396
Przenoszenie i kopiowanie zaznacze....................................................................................... 402
Rola narzdzia Move (Przesunicie) ................................................................................... 402
Wykonywanie precyzyjnych ruchw .................................................................................. 403
Klonowanie zaznaczenia.................................................................................................... 404
Przesuwanie konturu zaznaczenia niezalenie od jego zawartoci.......................................... 407
Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia ....................................................................... 408
Ostateczna zagada pywajcych zaznacze......................................................................... 410
Rysowanie i edytowanie cieek .............................................................................................. 410
Oglny opis cieek .......................................................................................................... 411
Rysowanie cieek narzdziem Pen (Piro)......................................................................... 414
Edycja cieek.................................................................................................................. 420
Wypenianie cieek.......................................................................................................... 427
Malowanie wzdu cieki ................................................................................................. 427
Przeksztacanie i zapisywanie cieek ................................................................................. 433
Importowanie i eksportowanie cieek...................................................................................... 435
Wymiana cieek z programem Illustrator........................................................................... 436
Eksportowanie do Illustratora............................................................................................. 437
Zachowywanie przezroczystych obszarw na obrazku ......................................................... 437

3/ 4' ( 0'

,,
Zaznaczanie za pomoc masek ................................................................................................ 441
Definicja maski................................................................................................................. 442
Malowanie i edycja wewntrz zaznacze.................................................................................. 444
Praca w trybie szybkiego maskowania...................................................................................... 447
Dziaanie trybu szybkiej maski........................................................................................... 448
Edycja czerwonej nakadki ................................................................................................ 451
Gradienty w funkcji masek ................................................................................................ 454
Tworzenie strzaek gradientowych...................................................................................... 457
Automatycznie generowanie masek.......................................................................................... 460
Narzdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ........................................................................ 461
Jeszcze bardziej magiczna gumka ta .................................................................................. 464
Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) ........................................................ 466
Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) .......................................................... 471
Polecenie Color Range (Zakres koloru) kilka praktycznych wskazwek ............................ 476
Tworzenie niezalenego kanau maski ...................................................................................... 477
Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanau maski .............................................................. 477
Przeksztacanie maski w zaznaczenie.................................................................................. 480
Ogldanie maski i obrazka................................................................................................. 480
Tworzenie maski z obrazka ..................................................................................................... 481
 5
%4 .(0

,
Podstawowe wiadomoci o filtrach........................................................................................... 489
Pierwszy rzut oka na filtry ................................................................................................. 490
Dziaanie filtrw ............................................................................................................... 494
Wygaszanie filtru.............................................................................................................. 497 # $%
&'(
Zwikszanie ostroci i kontrastu .............................................................................................. 499
Stosowanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) ................................................................. 500
Stosowanie predefiniowanych filtrw wyostrzajcych.......................................................... 506
Wyostrzanie ziarnistych fotografii ...................................................................................... 507
Stosowanie filtru High Pass (Grnoprzepustowy) ................................................................ 511
Przeksztacanie obrazka w kontrastow grafik.................................................................... 512
Rozmywanie obrazka.............................................................................................................. 514
Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) ................................................. 514
Predefiniowane filtry rozmywajce..................................................................................... 517
Wygadzanie obrazka ........................................................................................................ 517
Rozmycie kierunkowe ....................................................................................................... 518
Zmikczanie konturu zaznaczenia ...................................................................................... 529
Szum..................................................................................................................................... 533
Dodawanie szumu............................................................................................................. 534
Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usu kurz i rysy)......................................................... 537
Urednianie pikseli za pomoc filtru Median (Mediana) ....................................................... 538
Wyostrzanie skompresowanego obrazka ............................................................................. 540
Czyszczenie zeskanowanych fotografii ............................................................................... 542

2( 8.(0

+,
Filtry destrukcyjne.................................................................................................................. 547
Milion gupich efektw ..................................................................................................... 548
A co z innymi? ................................................................................................................. 552
Ostatnia uwaga o pamici operacyjnej RAM ....................................................................... 554
Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) ........................................................................................ 555
Efekt krystalizacji ............................................................................................................. 555
Mezzotinta ....................................................................................................................... 557
Filtry akcentujce krawdzie ................................................................................................... 559
Wytaczanie obrazka ......................................................................................................... 559
ledzenie krawdzi ........................................................................................................... 561
Tworzenie metalicznej powoki.......................................................................................... 564
Filtry znieksztacajce............................................................................................................. 564
Obrazek odbity w yce ..................................................................................................... 567
Wirujce spirale................................................................................................................ 568
Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ............................................................. 574
Tworzenie rwnolegych zmarszczek i fal ........................................................................... 577
Znieksztacanie obrazka wzdu krzywej............................................................................. 582
Wsprzdne biegunowe.................................................................................................... 587
Znieksztacanie za pomoc polecenia Liquify (Skraplanie) ................................................... 589
Zawijanie obrazka wok trjwymiarowego ksztatu.................................................................. 600
Zastosowanie filtru 3D Transform (Transformacje 3D) ........................................................ 601
Podzia na warstwy przed zastosowaniem filtru ................................................................... 605
Dodawanie chmur i reflektorw ............................................................................................... 607
Tworzenie chmur.............................................................................................................. 607
Owietlanie obrazka.......................................................................................................... 607

& 
 "' #
 
#
 %
 
 

1 +
Warstwy s wszdzie.............................................................................................................. 615
Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na now warstw............................................... 617
Inne sposoby tworzenia warstw.......................................................................................... 619
Powielanie warstw ............................................................................................................ 621

2 Praca z warstwami.................................................................................................................. 621


Uaktywnianie warstwy ...................................................................................................... 622
Poruszanie si midzy warstwami za pomoc klawiatury...................................................... 623
Przezroczysto warstw..................................................................................................... 624
Modyfikowanie warstwy ta............................................................................................... 626
Zmiana kolejnoci warstw ................................................................................................. 627
Automatyczne usuwanie pozostaoci ta............................................................................. 629
Nakadanie warstw............................................................................................................ 631
Stapianie warstw ze sob................................................................................................... 633
Usuwanie warstw.............................................................................................................. 634
Zapisywanie spaszczonej wersji obrazka......................................................................... 634
Zaznaczanie zawartoci warstwy.............................................................................................. 635
Tworzenie cienia............................................................................................................... 636
Tworzenie powiaty .......................................................................................................... 638
Przemieszczanie, sprzganie i wyrwnywanie warstw ............................................................... 640
czenie (sprzganie) warstw ............................................................................................ 642
Tworzenie zestaww warstw (Layer sets) ........................................................................... 643
Blokowanie warstw........................................................................................................... 646
Linie pomocnicze (Guides) ................................................................................................ 647
Automatyczne wyrwnywanie i rozmieszczanie warstw ....................................................... 650
Ustawienia siatki............................................................................................................... 651
Wykorzystanie narzdzia Measure (Miarka) ........................................................................ 651
Transformacje obrazka ........................................................................................................... 653
Transformowanie caego obrazka ....................................................................................... 653
Transformowanie warstwy lub zaznaczonego obszaru.......................................................... 654
Transformacje numeryczne................................................................................................ 657
Maski i warstwy..................................................................................................................... 658
Zachowywanie przezroczystoci warstwy ........................................................................... 658
Tworzenie dodatkowych masek w warstwach ..................................................................... 661
Wklejanie w obrbie zaznaczenia ....................................................................................... 664
Maskowanie grup warstw .................................................................................................. 664
 "
94'4 

11
Nakadanie obrazkw ............................................................................................................. 667
Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypenij) ............................................................................ 671
Tryby mieszania warstw.......................................................................................................... 673
Szalestwo trybw mieszania............................................................................................. 688
Zaawansowane opcje mieszania warstw ................................................................................... 694
Mieszanie wewntrznych efektw warstwy......................................................................... 696
Mieszanie grup odcinania .................................................................................................. 698
Maskowanie efektw ........................................................................................................ 700
Wyrzucanie caych kanaw koloru .................................................................................... 703
Przebijanie warstw............................................................................................................ 704
Wykluczanie i przebijanie pikseli............................................................................................. 708
Suwaki wykluczajce piksele ............................................................................................. 709
Rozmywanie .................................................................................................................... 712
Obliczenia wykonywane na caym obrazie................................................................................ 714
Polecenie Apply Image (Nadaj obrazek) ............................................................................. 716
Dodawanie i odejmowanie obrazkw.................................................................................. 720
Polecenie Calculations (Obliczenia).................................................................................... 723
czenie masek ................................................................................................................ 725 # $%
&'(
 ,
:44(


Kilka da, ktrych nie zamawialimy ....................................................................................... 729
Rysowanie ksztatw (shapes) ................................................................................................. 730
Zalety i wady ksztatw ..................................................................................................... 730
Narzdzia do tworzenia ksztatw....................................................................................... 732
Proces rysowania ksztatu .................................................................................................. 734
czenie i edycja ksztatw................................................................................................ 737
Edycja wypenienia ksztatu............................................................................................... 739
Bogactwo nowych stylw warstw ............................................................................................ 742
Zalety stylw warstw ........................................................................................................ 747
Wewntrz okna Layer Style (Styl warstwy)......................................................................... 750
Modyfikowanie i zapisywanie efektw..................................................................................... 760
Wyczanie efektw.......................................................................................................... 761
Kopiowanie efektw ......................................................................................................... 762
Przeksztacanie efektw w nowe warstwy........................................................................... 764
Efekty a opcje mieszania ................................................................................................... 764
Zapisywanie efektw w stylach.......................................................................................... 765
 +
 4(4 /

1
Moliwoci edycji tekstu w Photoshopie 7................................................................................ 767
Pi rodzajw tekstu ......................................................................................................... 769
Sztuka tworzenia napisw.................................................................................................. 770
Praca z narzdziem Type (Tekst) ............................................................................................. 772
Tworzenie pionowych napisw .......................................................................................... 774
Pisanie i edycja tekstu w ramce.......................................................................................... 775
Zaznaczanie tekstu............................................................................................................ 777
Formatowanie znakw ...................................................................................................... 778
Formatowanie akapitw..................................................................................................... 787
Sprawdzanie pisowni......................................................................................................... 793
Wyszukiwanie i zastpowanie tekstu .................................................................................. 794
Wyginanie i odksztacanie tekstu ............................................................................................. 795
Edycja tekstu przekonwertowanego do ksztatw ...................................................................... 797

&( ))


 1
)* /(

5
W wiecie kolorw ................................................................................................................. 801
Typowy scenariusz dopasowywania kolorw ............................................................................ 802
Ustawienia monitora ......................................................................................................... 803
Dobr najlepszej przestrzeni kolorw ................................................................................. 806
Osadzanie profilu w pliku .................................................................................................. 808
Ustawianie docelowej przestrzeni kolorw .......................................................................... 808
Zachowanie si programu w przypadku rnic w profilach ................................................... 809
Konwersja przestrzeni kolorw .......................................................................................... 810
Konwersja kolorw ................................................................................................................ 811
Pole Description (Opis) ..................................................................................................... 811
Pole Working spaces (Przestrzenie robocze)........................................................................ 812
Pole Color Management Policies (Zasady zarzdzania kolorem) ........................................... 815
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) .............................................................................. 818
Wasne ustawienia CMYK ...................................................................................................... 821
Zapisywanie i wczytywanie ustawie dotyczcych kolorw.................................................. 824

2 
: / /(0


Na czym polega korekcja kolorw?.......................................................................................... 827
Efekty zwizane z korekcj kolorw................................................................................... 828
Dobry, zy i zakrcony ...................................................................................................... 829
Szybkie efekty zmiany kolorw ............................................................................................... 830
Polecenie Invert (Odwrotno)........................................................................................... 830
Polecenie Equalize (Wyrwnaj) ......................................................................................... 831
Polecenie Threshold (Prg)................................................................................................ 833
Polecenie Posterize (Posteryzacja) ..................................................................................... 835
Szybka korekcja kolorw ........................................................................................................ 836
Usunicie nasycenia kolorw ............................................................................................. 837
Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy)............................................................................... 838
Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) ............................................................................. 839
Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ..................................................................................... 840
Korekcja barwy i nasycenia..................................................................................................... 840
Korzystanie z narzdzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ................................................. 841
Korekcja barwy i nasycenia narzdziem Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .......................... 846
Kolorowanie obrazkw opcja Colorize (Koloruj)............................................................. 851
Polecenie Replace Color (Wymie kolor)............................................................................ 851
Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ..................................................................... 852
Polecenie Variations (Wariacje) ......................................................................................... 854
Poprawa kolorw w skompresowanych obrazkach............................................................... 856
Korekcja poziomw jasnoci obrazka....................................................................................... 857
Korekcja poziomw .......................................................................................................... 858
Korekcja krzywych koloru................................................................................................. 865
Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) ......................................................................... 869
Praktyczne zastosowania: krzywe o gadkim ksztacie .......................................................... 870
Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym ksztacie ...................................................... 871
Warstwy dopasowania ............................................................................................................ 874
Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw ........................................................................... 876
Korekcja paskich obrazkw z wykorzystaniem warstw dopasowania .................................... 878
 
 4; /

 
Witaj w wiecie druku ............................................................................................................ 879
Terminologia zwizana z drukiem............................................................................................ 880
Drukowanie obrazkw kompozytowych ................................................................................... 884
Wybr drukarki w systemie Windows................................................................................. 885
Wybr drukarki w systemie Mac OS .................................................................................. 886
Ustawienia wydruku ......................................................................................................... 887
Okrelanie funkcji transferu ............................................................................................... 899
Uruchamianie wydruku ..................................................................................................... 901
Separacja kolorw .................................................................................................................. 904
Drukowanie obrazka z separacj CMYK ............................................................................ 904
Tworzenie zalewek ........................................................................................................... 906
Bichromia, trichromia i kwadrochromia.................................................................................... 906
Tworzenie bichromii ......................................................................................................... 907
Drukowanie bichromii....................................................................................................... 909
Edycja poszczeglnych kanaw bichromii.......................................................................... 910
Separacja kolorw dodatkowych.............................................................................................. 911
Przygotowywanie galerii obrazkw.......................................................................................... 912

 # $%
&'(

*+
# )
- /2/044./4

 
Niewidoczne skrty i modyfikatory.......................................................................................... 919
Kombinacje z klawiszem Alt.............................................................................................. 920
Menu kontekstowe............................................................................................................ 920
Skrty odnoszce si do przybornika .................................................................................. 921
Skrty odnoszce si do palet ............................................................................................ 922
Prababcia wszystkich tabel skrtw ......................................................................................... 925
Kilka rzeczy, o ktrych powiniene wiedzie....................................................................... 925
Jedziemy z tym koksem .................................................................................................... 926
2/

1

4Q\F\KC 

 Przegld filtrw korekcyjnych, destrukcyjnych i filtrw

czenie filtrowanego obrazka z oryginalnym

Regulowanie ostroci obrazka za pomoc filtra Unsharp Mask (Wzmocnienie)

Poprawianie ziarnistej fotografii za pomoc specjalnie przygotowanej maski

Podkrelanie krawdzi filtrem High Pass (Grnoprzepustowy)

Tworzenie jarzcych si obrazkw za pomoc filtru Gaussian Blur


(Rozmycie gaussowskie)

Wtapianie zaznaczenia za pomoc filtrw Maximum (Maksimum) i Gaussian Blur


(Rozmycie gaussowskie)

Szczegowy przegld filtrw dostpnych w menu Filter|Noise (Filtr|Szum)

Wyostrzanie skompresowanych obrazkw

Redukcja mory w zeskanowanych obrazkach

 
 
 
 
W Photoshopie filtry umoliwiaj automatyczne wprowadzanie rozmaitych efektw
specjalnych. Chocia nazw przejy od filtrw stosowanych w fotografii, ktre zwykle
poprawiaj rozkad wiata i perspektywy, filtry Photoshopa maj znacznie wiksze moliwoci. Dziki ich zastosowaniu moesz delikatnie zwikszy ostro obrazka, wprowadzi chaotycznie rozproszone piksele, uzyska efekt gbi lub zupenie rozbi obrazek
i zoy na nowo, uzyskujc cakowicie odmienny rezultat. Dziki filtrom moesz zastosowa dowoln liczb efektw specjalnych.
  

Na tym etapie wtajemniczenia wewntrzny gos powinien ju przestrzega przed stosowaniem standardowych efektw specjalnych. A dlaczego? Poniewa wszyscy uytkownicy Photoshopa lub jego modszego brata programu Photoshop Elements maj
do nich dostp. Jeli podczas pracy nad wasnymi kompozycjami bdziesz polega na
takich filtrach, osoby, ktre bd je oglda, szybko oceni je jako sabe, a przynajmniej
mao oryginalne prby artystyczne.
Wyobra sobie taki scenariusz: marnujesz swj czas przed telewizorem, przeskakujc
bezmylnie przez kanay. Gdy mzg jest ju bliski wyschnicia, napotykasz nagle na
wietn reklam samochodu terenowego, ktry sunie po ekranie, a sceneria w tle zmienia
si chyba 17 razy. Ta przykuwajca uwag niecodzienna reklama byaby naprawd wietna,
gdybym tylko pamita, ktry model samochodu promuje. No c
Gdy reklama dobiega koca, jeste tak zaaferowany, e zapominasz wcisn przycisk do
przerzucania kanaw. Zanim si spostrzeesz, jeste ju w poowie ogldania reklamy
rajdu wielkich ciarwek. Podobnie jak w poprzednim przypadku, film reklamowy najeony jest efektami specjalnymi wirujce litery, gos lektora obniony o oktaw z silnym pogosem i cae mnstwo wielkich wspaniaych maszyn wypenionych prawdziwymi mczyznami o minimalnej liczbie szarych komrek. Po obejrzeniu czego takiego
czowiek czuje si, tak jakby dosta w gow porzdnym motkiem i jeszcze par razy zosta
przejechany walcem.
W gruncie rzeczy wszystkie efekty specjalne nie s takie ze. Wszystko zaley od tego,
w jaki sposb zostan one uyte. Reklamie SUV-a udaje si przycign uwag i skupi j
na stale zmieniajcym si otoczeniu, dziki czemu to auto wydaje si odjazdowe. Z kolei
efekty zastosowane w reklamie rajdu ciarwek to raczej gatunek tanich chwytw. S one
nie tylko pozbawione konkretnego przekazu, ale co gorsza, nie ma w nich kreatywnoci.
A zatem w tym i nastpnym rozdziale zajmiemy si kreatywnym zastosowaniem efektw
specjalnych. Zamiast wyprbowywania na obrazku wszelkich moliwych filtrw, co jest
wystarczajco dokadnie opisane w podrczniku doczonym do programu, w rozdziaach tych znajdziesz informacje o dziaaniu najwaniejszych filtrw i wskazwki dotyczce ich zastosowania.
Nauczysz si rwnie stosowa kilka filtrw, czc je ze sob oraz wykorzystujc do
edycji obrazkw i konturw zaznacze. Moim celem nie jest przedstawienie dostpnych
w programie filtrw sam moesz si tym zaj, wystarczy obejrze menu Filter
(Filtr). Ja sprbuj podpowiedzie, jak i kiedy najlepiej je wykorzysta.

 
  
Aby uzyska dostp do efektw specjalnych Photoshopa, naley zastosowa jedno z polece
zgromadzonych w menu Filter (Filtr). Polecenia te mona podzieli na dwie gwne grupy
filtry korekcyjne i destrukcyjne.

 
 

Filtry korekcyjne s standardowymi narzdziami stosowanymi do modyfikowania zeskanowanych obrazkw i przygotowania obrazka do wydruku lub wywietlenia na ekranie.
W wielu przypadkach efekty s tak delikatne, i osoba ogldajca obrazek moe nawet

 
   
nie zauway, e zastosowany zosta filtr korekcyjny. Jak wida na rysunku 10.1, do filtrw
korekcyjnych zaliczamy te zmieniajce ostro obrazka, poprawiajce przejcia midzy
kolorami i uredniajce kolory ssiadujcych pikseli. Znajdziesz je w menu Filter (Filtr),
w podmenu Blur (Rozmycie), Noise (Szum), Sharpen (Wyostrzanie) oraz Other (Inne).
 
Twarz tej kobiety,
zostaa poddana
dziaaniu czterech
filtrw korekcyjnych,
po jednym z menu
Sharpen (Wyostrzanie),
Blur (Rozmycie), Other
(Inne) i Noise (Szum)
(patrzc w kierunku
zgodnym z ruchem
wskazwek zegara,
poczwszy od grnego
obrazka po lewej
stronie)

Wiele filtrw korekcyjnych mona zestawi w pary, ktre stanowi swoje dokadne przeciwiestwa. Filtr Blur (Rozmycie) jest przeciwiestwem filtra Sharpen (Wyostrzanie), Add
Noise (Dodaj szum) Median (Mediana) itd. Nie oznacza to jednak, e jeden filtr cakowicie usuwa efekt drugiego; jedynie odwoujc filtr (na przykad za pomoc palety
History (Historia)) mona naprawd przywrci obrazek do poprzedniego stanu. Chc tylko
powiedzie, e dwa przeciwne filtry tworz kontrastujce ze sob efekty.
Tematem tego rozdziau s filtry korekcyjne. Chocia nie s tak liczne jak ich destrukcyjni konkurenci, powiciem im wicej czasu, gdy tworz efekty, ktre najczciej
bdziesz stosowa.


 

Filtry destrukcyjne tworz efekty tak dramatyczne, e mog atwo zdominowa ca


kompozycj, w wyniku czego zastosowany filtr stanie si bardziej istotny ni sam obrazek.
Wikszo filtrw destrukcyjnych umieszczona zostaa w menu polece Filter|Distort
(Filtr|Znieksztacenie), Pixelate (Pikslowanie), Render (Rendering) i Stylize (Stylizacja).
Kilka obrazkw przytoczonych efektem filtra przedstawiono na rysunku 10.2.
  

 
Efekt zastosowania
czterech destrukcyjnych
filtrw, po jednym
z podmenu Distort
(Znieksztacenie),
Pixelate (Pikslowanie),
Render (Rendering)
i Stylize (Stylizacja)
(patrzc od grnego
lewego obrazka
w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek
zegara). Zauwa,
e filtr Lighting Effects
(Efekty wietlne) mona
stosowa wycznie
na kolorowych obrazkach,
dlatego te przed
zastosowaniem
go musiaem
przekonwertowa
obraz do trybu RGB

Poniewa filtry destrukcyjne tworz fascynujce efekty, wielu uytkownikw podczas


pierwszych eksperymentw z Photoshopem wanie je wykorzystuje najczciej. Lecz
naley pamita, e filtry te nieodwracalnie niszcz klarowno i kompozycj obrazka.
Oczywicie kada funkcja dostpna w Photoshopie jest do pewnego stopnia destrukcyjna,
lecz filtry destrukcyjne tak intensywne zmieniaj obrazek, e nie mona tych modyfikacji
zatuszowa przez zastosowanie innego filtra czy techniki edycji.
Filtry destrukcyjne zostay szczegowo omwione w rozdziale 11. Zamiast opisywa kady
z osobna, postaram si przedstawi pobieny ich przegld.

W Photoshopie znajdziesz 47 destrukcyjnych filtrw pochodzcych z kolekcji Gallery
Effects, opracowanej pierwotnie przez firm Silicon Beach. Firma ta najpierw zostaa przejta przez firm Aldus (twrcw PageMakera), a nastpnie Adobe Systems. Nie wiedzc, co
zrobi z tym zestawem moduw, firma Adobe wczya je w kocu do Photoshopa.
Od wydania kolekcji Gallery Effects 1.5 w 1993 roku w filtrach tych wprowadzono
niewiele zmian. Czci z nich nadano inne nazwy filtr o nazwie GE Ripple obecnie znany
jest jako Ocean Ripple (Fale morskie), aby nie mylono go z wasnym filtrem Photoshopa
rwnie o nazwie Ripple (Falowanie). Jeden z filtrw GE Emboss zosta wykluczony z zestawu prawdopodobnie z tego wzgldu, e pokrywa si z popularnym filtrem

 
   
Emboss uruchamianym za pomoc polecenia Filter|Stylize|Emboss (Filtr|Stylizacja|Paskorzeba). Niestety, filtry te nie zostay w aden sposb ulepszone. W efekcie nadal
nie mona obejrze efektu ich dziaania w oknie podgldu, a niektre z dziaaj w nieprawdopodobnie wolnym tempie.
Zamieciem tutaj opisy tylko kilku filtrw pochodzcych z Gallery Effects tych,
ktre s naprawd niezbdne. Oczywicie zachcam do eksperymentowania i wysnucia
wasnych konkluzji. Mimo wszystko, jak wida na rysunku 10.3, filtry te tworz intrygujce efekty specjalne; na przykad efekt uzyskany przy uyciu filtra Plastic Wrap
(P1aster) jest po prostu rewelacyjny. Dla przypomnienia dodam jeszcze, e wikszo
filtrw z kolekcji Gallery Effects znajduje si w menu polece Filter|Artistic (Filtr|Artystyczne), Brush Strokes (Pocignicie pdzla), Sketch (Szkic) i Texture (Tekstura). Kilka
znalazo si w menu innych polece, midzy innymi Filter|Distort|Diffuse Glow (Filtr|
Znieksztacenie|Rozmyta powiata), Glass (Szko) i Ocean Ripple (Fale morskie), a take
Filter|Stylize|Glowing Edges (Filtr|Stylizacja|arzce si krawdzie).
 
Do Photoshopa
dodano filtry z kolekcji
Gallery Effects
przypadkowo
wykupionej przez
korporacj Adobe
wraz z firm Aldus
Corporation. Na tym
rysunku zastosowano
cztery filtry z tej serii,
po jednym z podmenu
Filter|Artistic
(Filtr|Artystyczne),
Brush Strokes
(Pocignicie pdzla),
Texture (Tekstura)
i Sketch (Szkic)
(patrzc od grnego
lewego obrazka
w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek
zegara)

Jeli eksperymentowanie z filtrami doprowadzi Ciebie, tak jak mnie, do takiej samej
konkluzji, a mianowicie, e moesz z powodzeniem przey wikszo swych dni bez
stosowania filtrw z Gallery Effects, sprbuj je wyczy. Wszystkie przechowywane s
w katalogu Effects, znajdujcym si w katalogu Plug-Ins na dysku. Wystarczy zmieni
nazw katalogu Effects na ~Effects i 47 filtrw zniknie z menu.
  

 


Po wybraniu polecenia z menu Filter (Filtr) dany filtr zostaje zastosowany na zaznaczonym fragmencie obrazka umieszczonego na biecej warstwie. Jeli adna jego cz
nie zostaa zaznaczona, program nanosi filtr na cay obrazek. Dlatego te, jeli zamierzasz podda dziaaniu filtru kade wgbienie i szpar biecej warstwy, wcinij klawisze
Ctrl+D (+D w Mac OS), aby usun istniejcy kontur zaznaczenia i dopiero wtedy
wybierz polecenie, jakie chcesz zastosowa.

 
 
 
Niektre filtry stanowi integraln cz Photoshopa, natomiast inne s zewntrznymi
moduami rozszerzajcymi umieszczonymi w katalogu Plug-Ins. Dziki temu moesz
zwikszy funkcjonalno tej aplikacji, dokupujc dodatkowe filtry z innych kolekcji,
takich jak wspomniana ju Gallery Effects czy Eye Candy firmy Alien Skin.
Katalog Plug-Ins, umieszczony w katalogu Photoshopa, zawiera kilka podkatalogw.
Domylnie filtry umieszczane s domylnie w podkatalogach Filters i Effects, lecz dodatkowe filtry moesz umieci w dowolnym miejscu katalogu Plug-Ins. Nawet jeli utworzysz
nowy katalog wewntrz katalogu Plug-Ins pod nazw Tutaj nie ma filtrw, wykreujesz
kolejny wewntrz tego katalogu i nazwiesz go Naprawd nie ma tu adnych filtrw, a w nim
jeszcze jeden o nazwie Wycznie dla chrzszczy i wszystkie dokupione filtry umiecisz
w tym ostatnio utworzonym katalogu, program przejrzy Twoje sprytne knowania i wywietli wszystkie filtry, jakie tam umiecie, zachowujc t sam co zwykle struktur
podmenu znajdujcych si w menu Filter (Filtr). Tworzenie podkatalogw pomaga
w zachowaniu porzdku na dysku i sprawia, e nie musisz w poszukiwaniu filtrw
przeglda listy 6000 plikw.

 
Od lat najwikszym problemem zwizanym z filtrami w Photoshopie by brak moliwoci
podgldu efektu filtru przed zastosowaniem go na obrazku. Trzeba byo dopasowa
15000 nic nie znaczcych ustawie i mie nadziej, e wszystko bdzie dobrze. Lecz dzisiaj
ycie jest o wiele atwiejsze. W 3. wersji Photoshopa wprowadzono moliwo podgldu,
w 4. sta si on oglnie dostpny dla wszystkich oprcz tylko kilku najbardziej skomplikowanych filtrw, a w kolejnych wersjach ju niczego nie zepsuto.
W Photoshopie do ogldania efektw filtrw su dwa narzdzia.


Okna podgldu umieszczone w oknach dialogowych. Opisane na rysunku 10.4


okno podgldu, o rozmiarach 100 na 100 pikseli, naley obecnie do standardowego
wyposaenia okien dialogowych filtrw. Aby przej do fragmentu obrazka, ktrego
podgld chcesz obejrze, przewi go w oknie podgldu. Przesu kursor poza okno
dialogowe, aby przeksztaci si w kwadratowy kursor podgldu (rwnie opisany
na rysunku). Kliknij kursorem punkt na obrazku, aby obszar wskazany klikniciem
znalaz si w oknie podgldu.
Wcinij przycisk powikszania (+) i pomniejszania (), aby powikszy lub
pomniejszy obrazek w oknie podgldu. Moesz nawet wykorzysta w tym celu

 
   
 
Wikszo okien
dialogowych filtrw
umoliwia obejrzenie
efektu dziaania filtru
zarwno wewntrz
okna dialogowego,
jak i w oknie
dokumentu

standardowy skrt klawiszowy Ctrl+spacja lub Alt+spacja (+spacja lub


Option+ spacja w Mac OS) w zalenoci od tego, czy chcesz obrazek powikszy,
czy pomniejszy.


Podgld w oknie dokumentu. Wikszo filtrw korekcyjnych i cz destrukcyjnych,


takich jak Mosaic (Mozaika) lub Emboss (Paskorzeba), pozwala na podgld
obrazka w jego oknie. Wystarczy zaznaczy opcj Preview (Podgld), aby uaktywni
t funkcj. Podczas generowania podgldu efektu pod wspczynnikiem skali
powikszenia (w procentach) pojawia si migajca linia postpu. Na rysunku 10.4
wida, e podgld dolnej czci obrazka jeszcze nie zosta wygenerowany, dlatego
te linia postpu nadal migocze i posuwa si naprzd. Jeli pracujesz na stosunkowo
wolnym komputerze, lepiej wyczy opcj Preview (Podgld), aby przyspieszy
dziaanie filtrw.
Tak si skada, e opcja Preview (Podgld) nie wpywa na zawarto okna podgldu,
ktre na bieco monitoruje efekt wybranych ustawie, czy Ci si to podoba, czy nie.

Zaznacz opcj Preview (Podgld), aby porwna wygld obrazka przed i po zastosowaniu
filtru korekcyjnego w oknie dokumentu. Zaznacz t opcj, aby obejrze efekt, a wycz,
by powrci do wywietlania pierwotnego obrazka. W okienku podgldu rwnie moesz
  
wykona podobne porwnanie, klikajc wewntrz okienka. Wcinij przycisk myszy, aby
zobaczy oryginalny obrazek, zwolnij przycisk myszy, by obejrze przefiltrowany obrazek.
Jest to co w rodzaju elektronicznej, dorosej wersji zabawy w chowanego.

Nawet gdy okno dialogowe jest aktywne i widoczne na ekranie, moesz powiksza,
pomniejsza i przewija zawarto okna dokumentu. Wcinij klawisze Ctrl+spacja
(+spacja w Mac OS) i kliknij, aby powikszy obrazek, za by go zmniejszy, wcinij
Alt+spacja (Option+spacja w Mac OS) i rwnie kliknij. Powikszanie i pomniejszanie
obrazka moesz te uzyska dziki wciniciu odpowiednio Ctrl++ (znak plus) (++
(znak plus) w Mac OS) i Ctrl+ (znak minus) (+ (znak minus) w Mac OS). Przewijasz
obrazek, wciskajc spacj i przecigajc mysz. W tym celu mona rwnie zastosowa
polecenia z menu View (Widok) i Window (Okno).
Jeszcze jedna wskazwka. Po wciniciu klawisza Alt (Win) lub Option (Mac OS) przycisk
Cancel (Anuluj) przeksztaca si w Reset (Wyzeruj). Aby przywrci ustawienia aktywne
przy pierwszym otwarciu okna dialogowego, wcinij ten przycisk z wcinitym klawiszem
Alt (Win) lub Option (Mac OS). To nie musz by koniecznie domylne ustawienia, tylko
te, ktre jako ostatnie zastosowae na obrazku.

Wikszo destrukcyjnych filtrw nie posiada moliwoci podgldu w oknie obrazka.


A niektre z nich nadal nie pozwalaj na zastosowanie podgldu, a s to: Radial Blur
(Rozmycie promieniste), Displace (Przemieszczenie), Color Halftone (Rastrowanie kolorw), Extrude (Bryy 3-D), Tiles (Pytki), De-Interlace (Usu przeplot) i Offset (Przesunicie). Oczywicie filtry, ktrych zastosowanie nie wymaga okna dialogowego, nie potrzebuj podgldu, gdy nie posiadaj adnych ustawie do wyregulowania.

 
  
  
 
Aby ponownie zastosowa ostatnio uyty filtr w biecej sesji Photoshopa, wybierz
pierwsze polecenie z menu Filter (Filtr) lub po prostu wcinij klawisze Ctrl+F (+F
w Mac OS). Aby powtrnie zastosowa ostatnio uyty filtr, lecz z innymi ustawieniami,
wybierz pierwsze polecenie z menu Filter (Filtr) z wcinitym klawiszem Alt (Option
w Mac OS). Wcinij klawisze Ctrl+Alt+F (Win) lub +Option+F (Mac OS), eby ponownie
wywietli okno dialogowe danego filtru.

Obydwie techniki dziaaj nawet po anulowaniu ostatniego zastosowania filtru. Jednake


jeli anulujesz zastosowanie filtru w trakcie jego dziaania, wybranie skrtw Ctrl+F lub
Ctrl+Alt+F (+F lub +Option+F w Mac OS) spowoduje powtrne zastosowanie ostatniego filtru, ktrego dziaanie nie zostao anulowane.

!"
 
 # "
  $
Oprcz wprowadzania z klawiatury wartoci w oknach dialogowych filtrw moesz zmienia
je za pomoc klawiszy kursora, naciskajc na klawiaturze strzaki skierowane w gr
i w d. Podczas pracy z wartociami procentowymi wcinij klawisz strzaki, aby zwikszy
lub zmniejszy warto o 1. Wcinij klawisz strzaki skierowanej w gr lub w d i klawisz
Shift, aby zmieni warto o 10.
W przypadku paru destrukcyjnych filtrw, a zwaszcza filtrw pochodzcych z kolekcji
Gallery Effects, naley zastosowa klawisze strzaek z klawiatury numerycznej, gdy
standardowe klawisze nawigacji wwczas nie dziaaj.

 
   
Jeli warto naley poda w uamkach dziesitnych, wcinicie klawisza strzaki zmienia
warto o 0,1, a wcinicie z klawiszem Shift o 1,0.

 

W wielu przypadkach filtry stosuje si na zaznaczeniu lub obrazku z pen jego intensywnoci. Oznacza to, e oddzielasz okrelony obszar obrazka za pomoc narzdzia
zaznaczania, wybierasz polecenie filtru, wprowadzasz wybrane ustawienia w wywietlonym oknie dialogowym, siadasz wygodnie i podziwiasz fajerwerki.
Po co to gadanie o penej intensywnoci? Przecie nie ma innego sposobu wykonania
caej operacji, prawda? Prawda. Mona jednak zmniejszy intensywno dziaania filtru
ju po jego zastosowaniu za pomoc polecenia Fade (Zanik). Odpowiedni skrt klawiszowy to Ctrl+Shift+F w Windows i +Shift+F w Mac OS. Polecenie to umoliwia
wymieszanie przefiltrowanego obrazka z oryginaem.
Jak wida na rysunku 10.5, okno dialogowe Fade (Zanik) zawiera podstawowe narzdzia
do czenia obrazkw, czyli parametr krycia (Opacity) i menu trybw mieszania (Mode).
By zademonstrowa cudowne dziaanie polecenia Filter|Fade (Filtr|Zanik), na twarzy
kobiety, ktra ma wanie robion maseczk, zastosowaem dwa wybitnie destrukcyjne
filtry z kolekcji Gallery Effects Filter|Stylize|Glowing Edges (Filtr|Stylizacja|arzce
si krawdzie) i Filter|Sketch|Bas Relief (Filtr|Szkic|Relief). Obrazki umieszczone po
prawej stronie przedstawiaj rezultat nacinicia klawiszy Ctrl+Shift+F i zastosowania
dwch trybw mieszania, Screen (Mnoenie odwrotnoci) i Vivid Light (wiato jaskrawe),
z wartoci parametru Opacity (Krycie) ustawion na odpowiednio 100% i 65%.

% 

Wad polecenia Fade (Zanik) jest to, e jest ono dostpne wycznie natychmiast
po zastosowaniu filtru (lub innego polecenia edycyjnego). Jeli zmodyfikujesz kontur
zaznaczenia po naoeniu filtru, polecenie Fade (Zanik) zostanie zaciemnione i bdzie
udostpnione ponownie dopiero po uyciu kolejnego filtru.

W zwizku z tym, moe bardziej Ci bdzie odpowiada skopiowanie zaznaczenia na


oddzieln warstw (Ctrl+J w Windows, +J w Mac OS) przed zastosowaniem filtru.
W ten sposb moesz wykonywa inne operacje, a nawet stosowa po kolei kilka filtrw
przed poczeniem przefiltrowanego obrazka z oryginaem.

 
 &"

Jest jeszcze jeden powd, dla ktrego warto przenie zaznaczenie na oddzieln warstw przed zastosowaniem filtru; jeli obrazek otoczony jest ramk, jak te przedstawione
na rysunku 10.6, ramka ta nie powinna podlega modyfikacji podczas operacji filtrowania.
Aby tego unikn, zaznacz obrazek w obrbie ramki i wcinij klawisze Ctrl+J (Win)
lub +J (Mac OS), aby przenie go na oddzieln warstw przed zastosowaniem filtru.
Powd jest taki, e wikszo filtrw wpywa na ssiadujce piksele, nawet jeli nie s
one zaznaczone. Tylko jeli zaznaczenie przeksztacone zostaje w pywajcy element,
nie posiada adnych ssiadujcych pikseli i w ten sposb filtr zastosowany zostaje wycznie
na zaznaczonych pikselach.
  

  
Zastosuj skrt
Ctrl+Shift+F
(+Shift+F w Mac OS),
aby poczy
przefiltrowany
obrazek z oryginaem.
Nie wiem jak Ty,
ale ja wolabym zrobi
sobie maseczk
Glowing Edges
(arzce si krawdzie)
ni Bas Relief (Relief)

Rysunek 10.6 przedstawia wynik zastosowania dwch filtrw omwionych w tym rozdziale Unsharp Mask (Wzmocnienie) i Motion Blur (Poruszenie) przed i po przeniesieniu obrazka na oddzieln warstw. We wszystkich przypadkach czarna ramka o szerokoci 2 pikseli nie zostaa zaznaczona. Na obrazkach po lewej stronie zastosowanie
filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) powoduje powstanie wok krawdzi obrazka charakterystycznej pozostaoci o wysokim kontracie, podczas gdy filtr Motion Blur (Poruszenie)
powoduje powielenie lewych i prawych krawdzi ramki. Problemy te znikaj, gdy naoy
si filtry na obrazki przeniesione na oddzieln warstw, jak wida w prawej kolumnie.
Nawet jeli obszar lecy poza granicami selekcji nie jest ramk w dosownym tego
sowa znaczeniu (tylko na przykad janiejszym lub ciemniejszym obszarem, sprawiajcym
wraenie ramki), rozbicie obrazu na warstwy jest dobrym rozwizaniem. Powiniene
zawsze umieszcza zaznaczony obszar na osobnej warstwie, chyba e chcesz, aby filtr
bra pod uwag piksele lece na jego krawdzi.

 
   
 !
Wynik zastosowania
dwch przykadowych
filtrw na obrazkach
otoczonych ramk.
W kadym przypadku
zaznaczony zosta tylko
obrazek, bez ramki.
Obrazki po prawej
stronie zostay
przed filtrowaniem
przeniesione na
oddzieln warstw,
dziki czemu filtr
nie zmodyfikowa
ich ramek

' Teraz podam jeszcze jeden powd, dla ktrego warto podda obrazek warstwowaniu
przed zastosowaniem filtru. Skopiowanie obrazka na warstw chroni orygina. Jeli po
prostu chcesz sobie poeksperymentowa, wcinicie klawiszy Ctrl+J (+J w Mac OS)
jest czsto bardziej wygodne od przywrcenia stanu w palecie History (Historia). Po zastosowaniu na warstwie czterech czy piciu efektw moesz je cofn, klikajc z wcinitym klawiszem Alt (Win) lub Option (Mac OS) ikon kosza na mieci umieszczon
u dou palety Layers (Warstwy), co spowoduje usunicie warstwy. Oryginalny obrazek
pozostanie nietknity. 


Jeli kiedykolwiek eksperymentowae z Photoshopem, na pewno wyprbowae wiele
filtrw z menu polecenia Filter|Sharpen (Filtr|Wyostrzanie). Przez zwikszenie kontrastu midzy ssiadujcymi pikselami moesz poprawi wygld obrazkw, ktre zostay
nieostro sfotografowane lub zeskanowane.
  

Polecenia Sharpen (Wyostrzanie), Sharpen More (Wyostrz bardziej) i Sharpen Edges


(Wyostrzanie brzegw) (Wyostrzanie brzegw) s atwe w uyciu i natychmiast widoczny
jest efekt ich zastosowania. Jednake moesz uzyska lepsze rezultaty i zwikszy zakres
opcji wyostrzania, jeli nauczysz si obsugiwa polecenia Unsharp Mask (Wzmocnienie)
i High Pass (Grnoprzepustowy) opisane na nastpnych stronach.

  
  
Omawianie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) zacznijmy moe od jego dziwnej nazwy
(maska odostrzajca). Filtr ten nie ma nic wsplnego ani z odostrzaniem, cokolwiek
to oznacza, ani z funkcjami maskowania dostpnymi w Photoshopie. Nazwa ta zostaa
przejta z tradycyjnej techniki obrbki filmu, w ktrej dokonuje si podwietlania krawdzi
na obrazku przez poczenie rozmytego negatywu filmu z oryginalnym pozytywem.
I wszystko byoby w porzdku, gdyby nie fakt, e wikszo artystw tworzcych w Photoshopie nigdy w yciu nie dotkna statycznej kamery (niezwykle drogi sprzt, mniej
wicej dwa razy wikszy od pralki, stosowany przez edytorw zdj z pnego triasu,
z przedphotoshopowej epoki). Nawet ja, cho z racji mej profesji zajmowaem si obsug
takiej maszynerii, nie miaem okazji zgbi tajnikw tej techniki. Na koniec chciabym
zauway, i moliwoci filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) znacznie przekraczaj to,
co mona byo osign za pomoc statycznej kamery.
Aby zrozumie dziaanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) czy innych filtrw dostpnych w Photoshopie i sucych do wyostrzania obrazka, naley zacz od podstawowej
terminologii. Po zastosowaniu jednego z filtrw do wyostrzania zostaje zwikszony
kontrast midzy ssiadujcymi pikselami. Uzyskany efekt zbliony jest do regulacji ostroci
w aparacie fotograficznym.
Dwa z filtrw do wyostrzania Sharpen (Wyostrzanie) i Sharpen More (Wyostrz bardziej)
dziaaj na cay obrazek w granicach zaznaczonego obszaru. Natomiast filtr Sharpen
Edges (Wyostrzanie brzegw) wyostrza wycznie krawdzie obrazka, czyli te obszary,
ktre charakteryzuj si najwikszym kontrastem.
Filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) obsuguje obydwie opcje wyostrzania. Moe wyostrzy
tylko krawdzie obrazka lub te cay zaznaczony obszar bez wzgldu na to, czy znajdzie
krawd, czy nie. Tworzy dokadnie takie same efekty jak polecenia Sharpen (Wyostrzanie),
Sharpen Edges (Wyostrzanie brzegw) i Sharpen More (Wyostrz bardziej), lecz jest bardziej
wszechstronne. Krtko mwic, filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) to jedyny filtr wyostrzania, jaki kiedykolwiek bdzie Ci potrzebny.
Po zastosowaniu polecenia Filter|Sharpen|Unsharp Mask (Filtr|Wyostrzanie|Wzmocnienie)
wywietlone zostanie okno dialogowe Unsharp Mask (Wzmocnienie) przedstawione na
rysunku 10.7. Znajduj si w nim nastpujce opcje.


Amount (Warto). Wprowad warto midzy 1% a 500%, aby okreli stopie


wyostrzenia zaznaczonego obrazka. Im wiksza warto, tym obrazek bardziej ostry.

Radius (Promie). Opcja ta okrela grubo wyostrzonej krawdzi. Niskie wartoci


daj w efekcie kruche, delikatne krawdzie, a wysokie grubsze, o wikszym
kontracie.

 
   
 "
Mimo dziwnej nazwy
filtr Unsharp Mask
(Wzmocnienie)
dziaa bez zarzutu,
wyostrzajc obrazki
wedle ustawie
wprowadzonych w tym
oknie dialogowym

Threshold (Prg). Wprowad warto pomidzy 0 a 255, aby kontrolowa sposb


rozpoznania krawdzi na obrazku przez program. Warto oznacza numeryczn
rnic midzy wartociami jasnoci dwch ssiadujcych pikseli, ktra musi
zachodzi, aby piksele te mogy zosta wyostrzone. Niskie wartoci wyostrzaj
du liczb pikseli, wysokie znacznie mniejsz.

Podgld dostpny w oknie dialogowym Unsharp Mask (Wzmocnienie) jest absolutnie


niezbdny. Z pewnoci docenisz t pomoc podczas pracy z Photoshopem. Podgld uatwia
eksperymentowanie z opcjami Amount (Warto), Radius (Promie) i Threshold (Prg).
Bdziesz mniej zdziwiony uzyskanymi rezultatami, jeli przeczytasz informacje zawarte
na nastpnych stronach szczegowo wyjaniajce dziaanie tych opcji i demonstrujce
efekt zastosowania kadej z nich.

(
# 
  

Gdyby parametr Amount (Warto) by jedyn opcj filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie),
nikt nie miaby problemw ze zrozumieniem jego dziaania. Jeli chcesz tylko odrobin
wyostrzy obrazek, wprowad nisk warto procentow. Wartoci pomidzy 25 i 50
wyraone w procentach s idealne do tworzenia subtelnych efektw. Jeli zamierzasz
wyostrzy obrazek, przekraczajc granic dobrego smaku, wprowad warto pomidzy
300 i 500%. Natomiast gdy zaley Ci na umiarkowanym wyostrzeniu, wyprbuj wartoci
z zakresu od 50% do 300%. Rysunek 10.8 przedstawia wyniki zastosowania rnych wartoci parametru Amount (Warto) z pozostawionymi domylnymi wartociami parametrw Radius (Promie) (1,0) i Threshold (Prg) (0).
Jeli nie jeste pewien, jak bardzo powiniene wyostrzy obrazek, wyprbuj niewielk warto z zakresu od 25% do 50%. Nastpnie powtrnie kilkakrotnie zastosuj to ustawienie,
wciskajc klawisze Ctrl+F (+F w Mac OS). Jak wida na rysunku 10.9, wielokrotne
zastosowanie filtru z niskimi wartociami tworzy prawie identyczny efekt jak zastosowanie
filtru raz z wiksz wartoci. Moesz na przykad uzyska ten sam efekt, przedstawiony
  

 #
Wynik wyostrzenia obrazka
filtrem Unsharp Mask
(Wzmocnienie)
po zastosowaniu
omiu rnych wartoci
parametru Amount
(Warto). Na wszystkich
obrazkach zachowano
domylne ustawienia
parametrw Radius
(Promie) (1,0)
i Threshold (Prg) (0)

na rodkowym obrazku na rysunku, zarwno przez trzykrotne zastosowanie filtru Unsharp


Mask (Wzmocnienie) z wartoci 50%, jak i jednokrotne naoenie z wartoci 250%.
Efekty przedstawione w grnym rzdzie na rysunku 10.9 powstay po zastosowaniu
wartoci parametru Radius (Promie) wynoszcej 1,0. W dolnym rzdzie zmniejszaem
stopniowo wartoci tego parametru: na lewym obrazku parametr Radius (Promie) wynosi
1,0, na rodkowym 0,8 i na prawym 0,6.
Korzy ze stosowania niskich wartoci jest taka, e umoliwiaj one eksperymentowanie
ze stopniowym zwikszaniem ostroci, co wida na rysunku. Nie mona natomiast stopniowo zmniejszy ostroci, jeli pierwotnie zastosowae zbyt du warto. Aby to wykona, naley zastosowa skrt Ctrl+Z (Win) lub +Z (Mac OS) i rozpocz od nowa.
Dla porwnania ilustracja 10.1 na kolorowej wkadce przedstawia wynik zastosowania
filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) na kadym z kanaw koloru w trybie RGB z osobna.

 
   
 $
Wielokrotne zastosowanie
filtru Unsharp Mask
(Wzmocnienie) o wartoci
parametru Amount
(Warto) wynoszcej 50%
(grny rzd) daje efekt
prawie identyczny z tym,
ktry uzyska mona
po zastosowaniu
tego filtru jeden raz
z wyszymi ustawieniami
(dolny rzd)

We wszystkich przypadkach ustawiem warto parametru Amount (Warto) na 500%,


a w przypadku parametrw Radius (Promie) i Threshold (Prg) odpowiednio 4,0 i 0.
Grny rzd obrazkw przedstawia oryginalne zdjcie (po lewej) i efekt zastosowania
filtra na wszystkich trzech kanaach na raz. W kolejnych rzdach pokazano efekt naniesienia filtra na jeden i na dwa kanay. Widoczne jest delikatne halo koloru utworzone przez
filtr zwaszcza przy krawdzi twarzy. Wyostrzenie kanau koloru czerwonego kreuje na
twarzy czerwone halo i uwydatnia zielono-niebieskie detale makijau. Zastosowanie
filtru na czerwonym i zielonym kanale spowodowao utworzenie najbardziej widocznych
efektw, gdy kanay te zawieraj najwiksz cz szczegw obrazka. W niebieskim
kanale mamy najmniej szczegw obrazka, jak zwykle, dlatego te wyostrzenie go dao
mniej dramatyczne efekty.
Jeli nie jeste pewien, w jaki sposb mona uzyska dostp do pojedynczych kanaw
koloru, przeczytaj rozdzia 4. Podobne efekty wywoasz rwnie, wyostrzajc pojedyncze
kanay na obrazku opartym na modelu kolorw Lab lub CMYK.
Jak ju wspomniaem w rozdziale 4., Photoshop jest w zasadzie edytorem obrazkw
w skali szaroci, wic zastosowanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) na kolorowym
obrazku spowoduje naoenie go oddzielnie na kady z kanaw koloru. Dlatego te po
zastosowaniu tego filtru zawsze pojawia si efekt halo przedstawiony na ilustracji 10.1
na kolorowej wkadce, tylko jest on mniej widoczny, gdy halo zostaj poczone ze sob.
Aby unikn tego efektu, przekszta obrazek w obrazek oparty na modelu kolorw
Lab (Image|Mode|Lab Color (Obrazek|Tryb|Kolor Lab)) i zastosuj filtr Unsharp Mask
(Wzmocnienie) w palecie Channels (Kanay) wycznie na kanale Lightness (Jasno)
(kanaw a i b nie naley filtrowa). W ten sposb wyostrzone zostan szczegy obrazka,
a kolory pozostan cakowicie nietknite.
  

(
# 
& # )
Filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) rozpoznaje krawdzie i zwiksza kontrast wok nich.
Parametr Radius (Promie) okrela grubo krawdzi. Due wartoci tworz grubsze
krawdzie ni te, ktre powstay po zastosowaniu mniejszych wartoci.
Idealna warto parametru Radius (Promie) zalena jest od rozdzielczoci obrazka i jakoci
jego krawdzi.


Podczas tworzenia obrazkw do wywietlania na ekranie, na przykad na potrzeby


sieci, stosuj bardzo ma warto parametru Radius (Promie), tak jak 0,5. W ten
sposb uzyskane krawdzie s tak cienkie, e masz wraenie, jakby kto wanie
wyczyci Ci okulary.

Jeli po zastosowaniu niewielkiej wartoci parametru Radius (Promie) widoczne


s na rysunku niedoskonaoci, takie jak ziarno, linie skanowania lub wady powstae
podczas kompresji JPEG, zwiksz warto do 1,0 lub wikszej. Jeli nawet to nie
pomoe, nie bj si. W dalszej czci tego rozdziau przedstawi dwie inne
zaawansowane techniki suce do poprawiania jakoci obrazkw, jedn przeznaczon
do wyostrzania starych ziarnistych zdj, a drug poprawiajc jako
skompresowanych obrazkw.

Przed drukowaniem obrazka z umiarkowan rozdzielczoci, midzy 120 a 180 ppi,


ustaw warto parametru Radius (Promie) na 1,0. Krawdzie na ekranie bd
sprawia wraenie nieco grubych, lecz na wydruku wszystko bdzie wyglda dobrze.

W przypadku obrazkw o wysokiej rozdzielczoci, o wartoci okoo 300 ppi, ustaw


warto parametru Radius (Promie) na 2,0. Poniewa mamy teraz wicej pikseli
na cal, krawdzie musz by grubsze, aby po wydrukowaniu byy widoczne i dobrze
si prezentoway.
Jeli potrzebna Ci jaka prosta regua, zalecam zwikszenie parametru Radius (Promie)
o warto 0,1 dla kadych 15 ppi kocowej rozdzielczoci obrazka. W ten sposb
w przypadku rozdzielczoci 75 ppi wybierasz dla parametru warto 0,5, dla 120 ppi
0,8; dla 180 ppi 1,2 itd. Jeli masz kalkulator, po prostu podziel wybran warto
rozdzielczoci przez 150, a otrzymasz idealn warto parametru Radius (Promie).

Moesz oczywicie wybra wysokie wartoci omawianego parametru, na przykad 250.


Z takim ustawieniem znacznie zwikszony zostanie kontrast, a obrazek bdzie wyglda,
jakby zosta zbyt wiele razy skopiowany na kserokopiarce. Ustawienia takie wietnie
nadaj si do tworzenia efektw specjalnych.
Lecz nie polegaj wycznie na mojej opinii tutaj Ty decydujesz. Rysunek 10.10 przedstawia wynik zastosowania rnych wartoci parametru Radius (Promie). We wszystkich
przypadkach zachowano domylne wartoci parametrw Amount (Warto) (100%) i Threshold (Prg) (0).
Rysunek 10.11 demonstruje efekt poczenia rnych wartoci parametrw Amount
(Warto) i Radius (Promie). Jak wida, wysokie wartoci parametru Amount (Warto)
pomagaj zrekompensowa efekt wprowadzenia wysokiej wartoci parametru Radius
(Promie). Gdy na przykad warto parametru Amount (Warto) ustawiona jest na
200% (grny rzd), warto parametru Radius (Promie) z przedziau 0,5 2,0 zdaje

 
   
 
Wynik zastosowania
omiu rnych wartoci
parametru Radius
(Promie),
od precyzyjnych
krawdzi do rozmytych

si gwnie zwiksza kontrast obrazka. Jednak po zmniejszeniu wartoci parametru


Amount (Warto) do 50% wysza warto parametru Radius (Promie) wpywa nie
tyle na kontrast, co na rwnomierne rozoenie efektu w obrazie.

*  
)
Filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) wyostrza domylnie kady piksel w zaznaczeniu.
Jednak, zwikszajc warto parametru Threshold (Prg), mona wyregulowa dziaanie
filtru w taki sposb, aby wyostrza tylko bardziej widoczne krawdzie zawarte w obrazku.
Parametr Threshold (Prg) okrela rnic midzy dwoma ssiadujcymi pikselami,
mierzon w poziomach jasnoci, ktra musi wystpi, aby program rozpozna to miejsce
jako krawd wymagajc wyostrzenia.
Przypumy, e wartoci jasnoci ssiadujcych pikseli wynosz 10 i 20. Jeli wybierzesz 5 jako warto parametru Threshold (Prg), program rozpozna obydwa piksele
jako krawd; zauwa, e rnica midzy ich wartociami jasnoci wynosi ponad 5. Jeli
  

 
Wynik poczenia
rnych wartoci
parametrw Amount
(Warto) i Radius
(Promie).
W kadym przypadku
zastosowano domyln
warto parametru
Threshold (Prg)
wynoszc 0

jednak przypiszesz parametrowi Threshold (Prg) warto 20, dwa piksele nie zostan
rozpoznane. Niska warto parametru Threshold (Prg) powoduje oddziaywanie filtru
Unsharp Mask (Wzmocnienie) na znaczn liczb pikseli i vice versa.
W grnym rzdzie obrazkw na rysunku 10.12 wysokie wartoci parametru Threshold
(Prg) spowodoway objcie wyostrzeniem tylko nielicznych krawdzi (wyostrzone miejsca widoczne s na twarzy kobiety jako skazy z racji zastosowania bardzo silnego wyostrzenia). Po stopniowym zmniejszeniu wartoci tego parametru w drugim i trzecim rzdzie
efekt wyostrzenia rozprzestrzenia si na pozostae obszary twarzy, a wreszcie obejmuje ju wszystkie szczegy, jak wida na obrazku umieszczonym po prawej stronie
dolnego rzdu.

     !"


Jakie wic wnioski pyn z porwnania polece Sharpen (Wyostrzanie), Sharpen Edges
(Wyostrzanie brzegw) i Sharpen More (Wyostrz bardziej) z filtrem Unsharp Mask
(Wzmocnienie)? Po pierwsze, adne z tych predefiniowanych polece nie umoliwia

 
   
 
Wynik zastosowania
dziewiciu rnych
wartoci parametru
Threshold (Prg).
Aby lepiej uwidoczni
rnice midzy
poszczeglnymi
obrazkami, ustawiem
wartoci parametrw
Amount (Warto)
i Radius (Promie)
odpowiednio
na 500% i 2,0

zrnicowania gruboci krawdzi, ktra to funkcja okrelana jest wartoci parametru


Radius (Promie) w przypadku filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie). Po drugie, jedynie
polecenie Sharpen Edges (Wyostrzanie brzegw) rozpoznaje obszary obrazka o wysokim kontracie. I po trzecie, nie mona zmienia ustawie adnego z tych polece
(oczywicie poza moliwoci wprowadzenia zanikania filtru po fakcie). Rysunek 10.13
przedstawia efekt uzyskany po zastosowaniu kadego z wymienionych polece i prawie
jednakowy efekt utworzony za pomoc filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie).

   


Po zakoczeniu dyskusji o Unsharp Mask (Wzmocnienie), krlu filtrw wyostrzajcych,
pozwol sobie wtrci niewielki komentarz wraz z rozwizaniem pewnego powszechnego problemu zwizanego z wyostrzaniem.
Najpierw komentarz. Podczas gdy parametry Amount (Warto) i Radius (Promie) s
w pewnym stopniu opcjami nadrzdnymi, ktre bd Ci suy przez ca przewidywaln
przyszo, zachcam modych i starych do traktowania parametru Threshold (Prg)
  

 
Wynik zastosowania
trzech predefiniowanych
filtrw wyostrzania
(grny rzd),
porwnany z ich
odpowiednikami
uzyskanymi filtrem
Unsharp Mask
(Wzmocnienie)
(dolny rzd). Wartoci
zastosowane dla filtru
Unsharp Mask
(Wzmocnienie) podane
s w nastpujcej
kolejnoci: Amount
(Warto), Radius
(Promie), Threshold
(Prg)

z jak najwiksz uraz i pogard. Myl jest jasna wszyscy zgadzamy si co do tego,
e potrzebujemy jakiego sposobu na narysowanie linii rozgraniczajcej piksele przeznaczone do wyostrzenia i te, ktre chcemy zostawi bez zmian. Lecz parametr Threshold (Prg) jest niczym innym jak przecznikiem tworzcym niezgrabne przejcia
midzy wyostrzonymi i niewyostrzonymi pikselami.
Zwr uwag na zdjcie Fredericka Douglassa przedstawione na rysunku 10.14. Podobnie
jak wiele starych zdj, ta fotografia znanego abolicjonisty sprawia wraenie znacznie
mikszej od tych, z ktrymi obecnie mamy do czynienia. Lecz jeli posu si pomocnym filtrem Unsharp Mask (Wzmocnienie), tak jak to uczyniem podczas pracy nad drugim
obrazkiem z rysunku, spowoduj uwidocznienie zarwno ziarna fotografii, jak i szczegw obrazka. Zalecanym w programie rozwizaniem jest zwikszenie wartoci parametru Threshold (Prg), lecz gruboskrno tej opcji daje w efekcie dziobowat faktur
fotografii, co wida na obrazku po prawej stronie. Po prostu jeden rodzaj ziarnistoci
zosta zastpiony innym.
Te nage przejcia nie zachcaj do stosowania w programie oficjalnych metod. Pdzle
maj wygadzone krawdzie, zaznaczenia mog by wtapiane, polecenie Color Range
(Zakres koloru) oferuje opcj Fuzziness (Tolerancja) krtko mwic, wszystkie te narzdzia maj na celu naladowanie mikkoci z prawdziwego ycia. Jednak tutaj, przy stosowaniu najistotniejszego filtru Photoshopa, nie znajdujemy adnej metody na uzyskanie
efektu zmikczenia granic midzy przefiltrowan a nieprzefiltrowan parti obrazka.
Czekajc wic, a zostanie ulepszony parametr Threshold (Prg) przez dodanie na przykad suwaka Fuzziness (Tolerancja) lub podobnego narzdzia mona samemu uzyska
ulepszon wersj wyostrzenia za pomoc bardzo prostej techniki maskowania. Korzystajc z kilku filtrw, ktre zostan szczegowo opisane w tym i nastpnym rozdziale,

 
   
  Oryginalne zdjcie jest nieco zbyt rozmyte (po lewej), co moe zosta skorygowane
filtrem Unsharp Mask (Wzmocnienie). Pozostawienie domylnej wartoci parametru Threshold (Prg)
(0) powoduje uwidocznienie ziarnistoci fotografii (obrazek rodkowy), lecz zwikszenie tej wartoci
daje rwnie nieatrakcyjny efekt (po prawej)

moesz opracowa mask wyodrbniajc najwaniejsze krawdzie w obrazku z odpowiednio rozmytymi przejciami i chronic obszar midzy nimi. Wic wycignij swoje
ulubione klasyczne zdjcie i wykonaj ponisze wiczenie.

 
 
 

1. Powiel jeden z kanaw koloru. Przejd do palety Channels (Kanay) i przenie


jeden z kanaw koloru na ikon z symbolem strony o zagitym naroniku. Poniewa
zdjcie pana Douglassa jest obrazkiem wykonanym w skali szaroci, skopiowaem
jedyny dostpny kana.
2. Zastosuj polecenie Filter|Stylize|Find Edges (Filtr|Stylizacja|Znajd krawdzie).
Jak wytumaczyem w rozdziale 11., filtr Find Edges (Znajd krawdzie)
automatycznie obrysowuje krawdzie obrazka grubymi, lepkimi konturami, ktre
idealnie nadaj si do tworzenia masek krawdzi.
3. Wcinij klawisze Ctrl+I (+I w Mac OS) lub zastosuj polecenie Image|
Adjustments|Invert (Obrazek|Dopasuj|Odwrotno). W wyniku zastosowania
filtru Find Edges (Znajd krawdzie) obrazek skada si teraz z czarnych linii
umieszczonych na biaym tle, lecz aby zaznaczy krawdzie, naley zastpi te
elementy obrazka kolorami. Polecenie Invert (Odwrotno) zamienia miejscami
kolor biay i czarny na masce, co zostao zilustrowane na pierwszym obrazku
z rysunku 10.15.
4. Zastosuj polecenie Filter|Other|Maximum (Filtr|Inne|Maksimum). Nastpnym
zadaniem jest pogrubienie krawdzi. Filtr Maximum (Maksimum) powoduje
rozszerzenie biaych obszarw na obrazku; oddziauje on na mask w podobny
sposb jak polecenie Select|Modify|Expand (Zaznacz|Zmie|Rozszerzanie) podczas
edycji konturu zaznaczenia. Parametrowi Radius (Promie) przypisz warto 4
  

  Kopiuj kana, odnajduj krawdzie i stosuj polecenie Invert (Odwrotno)
(po lewej). Nastpnie nanosz szereg filtrw, aby rozszerzy i zmikczy krawdzie (po rodku).
Po przeksztaceniu maski w kontur zaznaczenia ponownie stosuj filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie)
ze wietnym rezultatem (po prawej)

i wcinij klawisz Enter lub Return. W tym przypadku warto 4 da dobre rezultaty,
ale pamitaj, e jeli chcesz uzyska najlepszy efekt, powiniene zawsze
poeksperymentowa z rnymi wartociami dobranymi do rozdzielczoci obrazu.
5. Zastosuj polecenie Filter|Noise|Median (Filtr|Szum|Mediana). Potrzebujesz teraz
grubych, mikkich krawdzi, a te, ktre masz w tej chwili, s troch za delikatne.
Aby je uwidoczni, zastosuj filtr Median (Mediana) z tak wartoci parametru
Radius (Promie), jak w przypadku ostatniego filtra (4) i wcinij klawisz Enter
bd Return.
6. Zastosuj polecenie Filter|Blur|Gaussian Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie
gaussowskie). Niestety zastosowanie filtru Maximum (Maksimum) powoduje
utworzenie na obrazku grupek malutkich kwadratw, ktre absolutnie nie przyczyni
si do osignicia naszego celu. Aby jako sobie z nimi poradzi, pocz kwadraciki
w gadk, mikk lini za pomoc polecenia Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)
o wartoci 4, czyli takiej samej jak dla parametru Radius (Promie) filtru Maximum
(Maksimum). Wcinij klawisz Enter lub Return.
Ukoczona maska zostaa przedstawiona na drugim obrazku z rysunku 10.15.
Chocia na niewtajemniczonej osobie pewnie nie zrobi adnego wraenia, patrzysz
na idealn mask krawdzi mikk, naturaln i niesamowicie precyzyjn.
7. Powr do standardowego widoku cznego. Jeli pracujesz nad kolorowym
obrazkiem, wcinij klawisze Ctrl+~ (tylda) (Win) lub +~ (tylda) (Mac OS),
za w przypadku obrazka w skali szaroci Ctrl+1 (Win) lub +1 (Mac OS).
8. Przekszta mask w kontur zaznaczenia. Kliknij z wcinitym klawiszem Ctrl
(Win) lub (Mac OS) nazw maski, ktra znajduje si w palecie Channels (Kanay).
Wwczas zostan zaznaczone najistotniejsze krawdzie obrazka bez ziarna.

 
   
9. Zastosuj polecenie Filter|Sharpen|Unsharp Mask (Filtr|Wyostrzanie|Wzmocnienie).


Na ostatnim obrazku z rysunku 10.15 zastosowaem maksymaln dopuszczaln
warto parametru Amount (Warto), czyli 500%, a parametrowi Radius (Promie)
przypisaem warto 2,0.
10. Bez wzgldu na to, jak ustawie pozostae wartoci, ustaw warto parametru
Threshold (Prg) na 0. I od dzisiaj ju nigdy jej nie zmieniaj.
Na wypadek, gdyby rysunki 10.14 i 10.15 okazay si zbyt subtelne, na rysunku 10.16
zamieciem powikszony obraz wielkiego abolicjonisty. Grny obrazek przedstawia
wynik zastosowania metody opartej na korzystaniu z parametru Threshold (Prg), natomiast dolny zosta utworzony za pomoc maski krawdzi. Ktry z tych obrazkw sprawia
Twoim zdaniem wraenie bardziej ostrego i mniej ziarnistego?
 !
Powikszony widok
ostatnich obrazkw
z rysunku 10.14
(u gry) i 10.15
(i dou). Parametr
Threshold (Prg)
zdecydowanie
przegrywa z dobr
mask krawdzi

  
# $ 
 
Filtr High Pass (Grnoprzepustowy) moe by zaklasyfikowany do grupy filtrw wyostrzajcych, lecz nie znajduje si w podmenu Filter|Sharpen (Filtr|Wyostrzanie). Ten czsto
niezauwaany klejnot umoliwia oddzielanie na obrazku obszarw o wysokim kontracie
od tych o kontracie niskim.
Po zastosowaniu polecenia Filter|Other|High Pass (Filtr|Inne|Grnoprzepustowy) udostpniona zostaje jedyna opcja tego filtru znany Ci ju dobrze parametr Radius
(Promie), ktrego warto moe ksztatowa si w zakresie od 0,1 do 250,0. Jak wida
na rysunku 10.17, wysokie wartoci parametru Radius (Promie) w niewielkim stopniu
wpywaj na obraz. Niska warto parametru Radius (Promie) powoduje zaznaczenie
obszarw o wysokim kontracie ciemnoszarym kolorem, a obszarw o niskim kontracie
  

 "
Wynik oddzielenia
obszarw obrazka
o wysokim i niskim
kontracie za pomoc
filtru High Pass
(Grnoprzepustowy)
z dziewicioma rnymi
wartociami parametru
Radius (Promie)

kolorem szarym, lecz nieco janiejszym. Warto 0,1 (niezilustrowana na rysunku)


przeksztaca wszystkie piksele obrazka w jednolit szaro i z tego powodu jest ona
nieprzydatna.

  %   " &


Filtr High Pass (Grnoprzepustowy) jest niezwykle uyteczny przed zastosowaniem polecenia Image|Adjustments|Threshold (Obrazek|Dopasuj|Prg), ktre przeksztaca wszystkie
piksele obrazka w piksele biae i czarne (co rwnie zostao opisane w rozdziale 17.).
Jak wida na rysunku 10.18, polecenie Threshold (Prg) daje zupenie rne rezultaty
w zalenoci od tego, czy zostanie ono wydane przed, czy po zastosowaniu filtra High
Pass (Grnoprzepustowy). Uycie tego filtra z nisk wartoci parametru Radius (Promie)
i zastosowanie polecenia Threshold (Prg) przeksztaca obrazek w typowy rysunek
w rozumieniu tradycyjnych technik malarskich.

 
   
 #
Zastosowanie filtru High Pass
(Grnoprzepustowy) z nisk
wartoci parametru Radius
(Promie) (grny rzd);
rodkowy rzd:
zastosowanie polecenia
Image|Adjustments|
Threshold (Obrazek|
Dopasuj|Prg)
i Filter|Blur|Gaussian Blur
(Filtr|Rozmycie| Rozmycie
gaussowskie). Nastpnie
obrazki z rodkowego rzdu
umieciem na odrbnej
warstwie i naoyem
naorygina, modyfikujc
ustawienia parametru krycia
(Opacity) i trybu mieszania
(Mode)

W drugim rzdzie obrazkw z omawianej ilustracji zastosowaem po poleceniu Threshold


(Prg) opcj Filter|Blur|Gaussian Blur (filtr ten bdzie tematem nastpnego podrozdziau tego rozdziau). Dla parametru Radius (Promie) filtru Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie) wybraem warto 1,0. Podobnie jak parametr Threshold (Prg) z okna dialogowego Unsharp Mask (Wzmocnienie), polecenie Threshold (Prg) tworzy niezgrabne
przejcia. Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) agodzi je i tworzy tym samym
bardziej naturalny efekt.
Ale po co w ogle przeksztaca obrazek w gar niewiele rnicych si od siebie szaroci, a potem jeszcze stosowa niszczce polecenie, takie jak Threshold (Prg)? Jednym z powodw jest utworzenie maski, co zostao szczegowo omwione w rozdziale 9.
(co prawda, w tym rozdziale zamiast polecenia Threshold (Prg) zastosowaem Levels
(Poziomy), lecz obydwa dziaaj w bardzo zbliony sposb).
Istnieje take moliwo zaakcentowania krawdzi na obrazku. Podczas wykonywania
obrazkw z ostatniego rzdu na rysunku 10.18, przed zastosowaniem filtrw High Pass,
Threshold (Prg) i Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie), skopiowaem fotografi na
  

oddzieln warstw. Po przeksztaceniu tej warstwy poeksperymentowaem z ustawieniami


parametru Opacity (Krycie) i trybami mieszania (Mode), aby uzyska efekt szkicu.
Warto wspomnie, e w Photoshopie mamy dostp do kilku zautomatyzowanych filtrw
ledzcych krawdzie Find Edges (Znajd krawdzie), Trace Contour (Obrysuj kontur)
i Glowing Edges (arzce si krawdzie) pochodzcych z kolekcji Gallery Effects.
Lecz filtr High Pass (Grnoprzepustowy) oferuje wiksz kontrol ni wszystkie te
polecenia i umoliwia wykorzystanie wikszej liczby alternatywnych rozwiza. Wartymi
wymienienia s rwnie niektre filtry z kolekcji Gallery Effects, a przede wszystkim
ten uruchamiany poleceniem Filter|Sketch|Photocopy (Filtr|Szkic|Kserokopia), ktry
odziedziczy spor cz kodu po filtrze High Pass (Grnoprzepustowy). Chocia na
pierwszy rzut oka High Pass (Grnoprzepustowy) moe sprawia wraenie filtru dosy
dziwacznego, jest to jeden z najwaniejszych filtrw dostpnych w Photoshopie.

 
 
Polecenia dostpne w podmenu Filter|Blur (Filtr|Rozmycie) tworz efekty przeciwne do
tych, ktre mona uzyska za pomoc filtrw z podmenu Filter|Sharpen (Filtr|Wyostrzanie). Zamiast zwiksza iloci kontrastu midzy ssiadujcymi pikselami, filtry Blur
(Rozmycie) zmniejszaj kontrast, tworzc w ten sposb efekty zmikczenia.

'  


$
 (
 ) 
 
Najwybitniejszy filtr z grupy Blur Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) powoduje
stopniowe poczenie okrelonej liczby pikseli na podstawie krzywej gaussowskiej, o ktrej
wspomniaem wczeniej. Po zastosowaniu polecenia Filter|Blur|Gaussian Blur (Filtr|
Rozmycie|Rozmycie gaussowskie) udostpniony zostaje jedyny parametr tego filtru
Radius (Promie), ktremu mona przypisa warto midzy 0,1 a 250,0 (zaczyna brzmie
znajomo, prawda?). Jak wida na rysunku 10.19, wartoci parametru Radius (Promie)
mniejsze od 1,0 i rwne tej liczbie powoduj delikatne rozmycie obrazka; rednie wartoci,
midzy 1,0 i 5,0, przeksztacaj obrazek w wersj, jak widz po cigniciu okularw,
natomiast wiksze wartoci powoduj rozmycie obrazka do takiego stopnia, e nie mona
ju go rozpozna.
rednie i wysokie wartoci parametru Radius (Promie) wietnie nadaj si do tworzenia
zabawnego efektu Opalizujcej kobiety, znanego z odcinkw Star Trek. Chodzi mi
oczywicie o star seri. Kapitan Kirk spotyka czarujc pani ambasador czy te pani
naukowiec, ktra wanie teleportowaa si na pokad. Ujmuje j za rk i wyjania, jak
bardzo jest zaszczycony, przyjmujc tak uroczego gocia. Wtedy wanie mona zobaczy
efekt, o ktrym tu mowa; zblienie aktorki opatulonej czym w rodzaju mienicego si
halo, ktre skutecznie przesania wszelkie niedoskonaoci makijau ba, mogoby
nawet ukry cakiem powany trdzik poniewa jaki sprytny operator rozmaza wazelin po caym obiektywie kamery. Przyznaj si, wszystko by odda, aby odtworzy ten
efekt w Photoshopie!
Rysunek 10.20 i ilustracja 10.2 na kolorowej wkadce przedstawiaj urodziw panienk.
Dla naszych potrzeb przyjmiemy, e swe spiczaste uszy schowaa pod kapeluszem, a pewna
midzygalaktyczna kosmetyczka nadaa jej brwiom nieco bardziej humanoidalny ksztat.
W poniszych punktach wyjaniem, w jaki sposb nadaem jej ten wspaniay, opalizujcy wygld.

 
   
 $
Wynik rozmycia obrazka
filtrem Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie)
z zastosowaniem
dziewiciu rnych
wartoci parametru
Radius (Promie).
Zaczynamy od lekko
nieostrej fotografii,
koczymy horrorem
u okulisty


 
 
 

1. Jeli chcesz, zaznacz fragment obrazu. Jeeli zamierzasz zastosowa efekt tylko
na fragmencie obrazka, zastosuj w odniesieniu do zaznaczenia polecenie Feather,
wybierajc warto parametru Radius (Promie) midzy 5 a 8 pikseli.
2. Zastosuj polecenie Filter|Blur|Gaussian Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie
gaussowskie). Wybierz niezwykle du warto parametru Radius (Promie),
powiedzmy 8,0 i wcinij klawisz Enter bd Return. Efekt widoczny jest na
pierwszym przykadzie na rysunku 10.20. Z kolei na pierwszym przykadzie
z rysunku 10.2 z kolorowej wkadki zwikszyem promie do 12, poniewa
wymiary tego obrazka mierzone w pikselach s niemal dwa razy wiksze ni
jego czarno-biaej wersji.
  

 
Po gaussowskim rozmyciu
obrazka (lewy grny rg)
zastosowaem polecenie
Edit|Fade Gaussian Blur
(Edycja|Zanik Rozmycie
gaussowskie), obniajc
warto parametru Opacity
(Krycie) na 65%
(prawy grny rg)
i stosujc tryb Darken
(Ciemniej) ze 100%
kryciem (lewy dolny rg).
Nakadajc w trybie Linear
Dodge (Rozjanianie
liniowe) kolejn warstw
filtra Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie)
z 80% kryciem, uzyskaem
kocowy efekt

3. Nacinij Ctrl+Shift+F (+Shift+F w Mac OS), aby wywoa okno dialogowe


Fade (Zanik). Aby utworzy efekt przedstawiony na drugim przykadzie z rysunku
10.20, zmniejszyem warto parametru Opacity (Krycie) do 65%, w wyniku czego
obrazek sta si nieco przezroczysty. W ten sposb twarde krawdzie oryginalnego
obrazka bd przewitywa przez przefiltrowane.
4. Moesz uzyska dodatkowe efekty, wybierajc rne opcje z menu
kontekstowego Mode (Tryb). Trzeci przykad z rysunku 10.20 (a drugi z rysunku
10.2 z kolorowej wkadki) utworzyem przez zwikszenie parametru Opacity
(Krycie) z powrotem do 100% i wybranie trybu Darken (Ciemniej), ktry
wykorzystuje kolory z przefiltrowanego obrazka do przyciemnienia oryginau.
Nastpnie nacisnem klawisze Ctrl+F (+F w Mac OS), aby ponownie naoy
filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie), wcisnem Ctrl+Shift+F (+Shift+F
w Mac OS), wywoujc tym samym polecenie Fade (Zanik), obniyem warto
parametru Opacity (Krycie) do 80%, po czym wybraem tryb Linear Dodge
(Rozjanianie liniowe) (patrz ostatni przykad na rysunku 10.20). Ten sam obrazek
w kolorze pokazany jest na ilustracji 10.2 na kolorowej wkadce.
Gdy patrz na t kobiet, nabieram jednak wtpliwoci dotyczcych jej i kapitana Kirka.
Chyba lepiej pasuje do Scottyego (gwnego mechanika na USS Enterprise).

 
   
   !"


aden z filtrw umieszczonych w menu Filter|Blur (Filtr|Rozmycie) ani Blur (Rozmycie),
ani Blur More (Rozmyj bardziej), nie potrafi rozprowadza efektu roz mycia zgodnie
z krzyw Gaussa. Z tego powodu polecenia te s mniej funkcjonalne ni filtr Gaussian
Blur (Rozmycie gaussowskie). Aby jednak pomc Ci w wyrobieniu sobie zdania o tych
narzdziach, rysunek 10.21 przedstawia efekt uzyskany po zastosowaniu kadego z predefiniowanych polece i ich bliski odpowiednik utworzony za pomoc filtru Gaussian
Blur (Rozmycie gaussowskie).
 
Efekty uzyskane za pomoc
dwch predefiniowanych
filtrw rozmywajcych
(grny rzd) porwnane z ich
odpowiednikami uzyskanymi
filtrem Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie)
(dolny rzd) z podanymi
wartociami parametru
Radius (Promie)

 % 


Jeli masz do czynienia z obrazkiem, ktry wymaga starannego wygadzenia, takim jak
256-kolorowy plik w formacie GIF, moesz wygadzi strzpiaste krawdzie w lepszy
sposb, ni stosujc filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie). Najwaciwszym rozwizaniem jest wygadzenie obrazka. Ale jak? Photoshop nie zosta wyposaony w filtr do
antialiasingu. Hm, zastanwmy si. W rozdziale 8. opisaem sposb wygadzania namalowanych pdzlem linii czy obrysowywanych konturw zaznaczenia; element ulega
dwukrotnemu powikszeniu, a nastpnie pomniejszeniu o 50% z zastosowaniu dwuszeciennej interpolacji. To samo mona zrobi z obrazkiem.
Zastosuj polecenie Image|Image Size (Obrazek|Wielko obrazka), aby powikszy obrazek do 200% jego oryginalnego rozmiaru. Upewnij si, ze zaznaczona jest opcja Resample Image (Metoda ponownego prbkowania) i wybrany tryb interpolacji Bicubic (Dwuszecienna) (aby uzyska odrobin inny efekt, moesz poeksperymentowa rwnie
  

z opcj Bilinear (Dwuliniowa), lecz nie prbuj opcji Nearest Neighbor (Najbliszy ssiad)).
Nastpnie ponownie zastosuj polecenie Image|Image Size (Obrazek|Wielko obrazka),
lecz tym razem zmniejsz obrazek o 50%.
Rysunek 10.22 przedstawia dziwaczne bazgroy, ktre spodziem ktrego dnia, gdy
ogarna mnie apatia. Na lewym grnym obrazku na rysunku 10.23 moesz podziwia
w powikszeniu detale mego arcydziea. Wida wyranie, e przydaoby si je wygadzi.
Po prawej stronie w grnym rzdzie umieszczony zosta ten sam obrazek po zastosowaniu
na nim filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) z parametrem Radius (Promie)
o bardzo niewielkiej wartoci 0,5. Zamiast wyglda na wygadzony, obraz jest po
prostu rozmyty.
 
Bazgroy Twojego mistrza.
Dopatruj si w nich,
czego tylko chcesz

Jednak jeli zamiast tego powiksz i pomniejsz obrazek poleceniem Image Size (Wielko
obrazka), uzyskam realne wygadzenie krawdzi, co wida na lewym dolnym przykadzie.
Uzyskany efekt jest podobny do standardowego antialiasingu przeprowadzanego w Photoshopie. Nawet po powikszeniu i pomniejszeniu obrazka cztery razy pod rzd, jak zostao
to wykonane na dolnym prawym przykadzie, obrazek nie wyglda, jakby by rozmyty,
ale sprawia wraenie gadszego.

) 
 
Oprcz narzdzi do zwykego rozmywania w Photoshopie dostpne s dwa filtry rozmywania kierunkowego: Motion Blur (Poruszenie) i Radial Blur (Rozmycie promieniste).
Zamiast wprowadzania efektu bezkierunkowej mglistoci, tak jak to robi filtr Gaussian

 
   
 
Fragment ilustracji
10.22 (u gry po lewej)
oraz ten sam fragment
rozmyty za pomoc
filtra (u gry po prawej).
Przez powikszenie
i zmniejszenie obrazka
jeden lub wicej razy
(u dou po prawej
i lewej stronie)
zmikczyem piksele
bez wprowadzania
nadmiernego rozmycia.
Powikszone szczegy
obrazka przedstawiaj
z bliska wpyw
kadej operacji
na poszczeglne
piksele

Blur (Rozmycie gaussowskie), filtr Motion Blur (Poruszenie) rozmywa piksele wzdu
linii prostych na okrelonym ich odcinku. Filtr Radial Blur (Rozmycie promieniste) rozmywa piksele w rnych kierunkach, w zalenoci od ich odlegoci od rodka efektu
rozmazania. Na kolejnych stronach zamiecilimy opisy obydwu tych filtrw.

+  
 , 


Filtr Motion Blur (Poruszenie) nadaje obrazkowi taki wygld, jakby on sam lub aparat
zostay poruszone podczas robienia zdjcia. Po zastosowaniu polecenia Filter|Blur|
Motion Blur (Filtr|Rozmycie|Poruszenie) wywietlone zostaje okno dialogowe przedstawione na rysunku 10.24. W pole parametru Angle (Kt) wpisz kt poruszenia. Moesz
go rwnie okreli, przesuwajc lini prost wewntrz kka znajdujcego si po prawej
stronie okna dialogowego (patrz rysunek). Zauwa, e na rysunku 10.24 kursor przy
ustawianiu tego pokrta znalaz si ju poza kkiem. Wystarczy rozpocz przeciganie
we wntrzu pokrta; potem moesz przesuwa kursor w dowolnym miejscu, a i tak
bdziesz mg okreli kt.
Nastpnie okrel dugo rozmycia w polu Distance (Odlego) od 1 do 999 pikseli.
Filtr rozmazuje piksele na odcinku o dugoci okrelonej wartoci parametru Distance
(Odlego), jak wida na rysunku 10.25.
  

 
Przecigajc lini
wewntrz okrgu,
moesz zmienia
kt rozmycia

  
Pojedynczy czarny
prostokt i pi
rnych zastosowa
filtru Motion Blur
(Poruszenie). Obok
rysunkw podano
zmieniajc si
warto parametru
Distance (Odlego).
We wszystkich piciu
przykadach
zachowano warto
parametru Angle (Kt)
wynoszc 0 stopni

Z matematycznego punktu widzenia Motion Blur (Poruszenie) jest jednym z prostszych


filtrw dostpnych w Photoshopie. Zamiast stosowa rozkad gaussowski przy obliczaniu
rozmycia, co mogoby pozwoli na uzyskanie bardziej wiarygodnego efektu, program
tworzy prosty liniowy rozkad wartoci; kolory zmieniaj si rwnomiernie od rodka

 
   
w obu kierunkach, tak jakby program przyj warto przypisan parametrowi Distance
(Odlego), utworzy analogiczn liczb klonw obrazka, oddali poow z nich w jednym
kierunku, a drug poow w drugim, wszystkie umieszczajc w odlegoci 1 piksela od
siebie, i zrnicowa odpowiednio krycie kadego z nich.

+  
- 
Problem zwizany z dziaaniem filtru Motion Blur (Poruszenie) polega na tym, e rozmazuje on piksele w dwch kierunkach. Jeli chcesz rozprowadzi piksele tylko w jednym
z kierunkw, wyprbuj filtr Wind (Wiatr). Moesz stosowa go niezalenie lub w poczeniu z filtrem Motion Blur (Poruszenie).
Po zastosowaniu polecenia Filter|Stylize|Wind (Filtr|Stylizacja|Wiatr) wywietlone zostaje
okno dialogowe Wind (Wiatr) przedstawione na rysunku 10.26. Mona w nim wybra trzy
metody i dwa kierunki rozprowadzania zaznaczonych pikseli. Na rysunku 10.27 porwnane
zostay efekty utworzone za pomoc filtru Motion Blur (Poruszenie) z trzema wariantami
uycia filtru Wind (Wiatr). Zauwa, e filtr ten nie rozmazuje pikseli, lecz raczej tworzy
poziome zacieki o gruboci jednego piksela i losowo zrnicowanej dugoci.
 !
Za pomoc filtru Wind
(Wiatr) moesz
rozprowadzi kolory
w jednym lub dwu
kierunkach w poziomie,
w postaci zaciekw
o jednopikselowej
gruboci

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatw sprbuj poczy obraz przefiltrowany za


pomoc filtrw Motion Blur (Poruszenie) i Wind (Wiatr) z obrazem oryginalnym. Przykadem moe by rysunek 10.28. By utworzy ten obrazek, sklonowaem go w caoci
na now warstw i dwukrotnie naoyem na najwysz warstw filtr Wind (Wiatr)
najpierw z opcj Stagger (Zawirowanie), a nastpnie Blast (Podmuch) (pierwszy przykad). Potem uyem filtru Motion Blur (Poruszenie) z parametrem Angle (Kt) o wartoci
0 i parametrem Distance (Odlego) o wartoci 100 (drugi przykad). Nastpnie z menu
trybw mieszania (Mode) wybraem pozycj Lighten (Janiej) (trzeci przykad). Na
koniec, aby uchroni przd ciarwki przed rozmyciem, dooyem mask warstwy
i wypeniem j gradientem przechodzcym od prawej do rodka obrazu, od czerni do
  

 "
Rnica midzy efektami
uzyskanymi filtrem
Motion Blur (Poruszenie)
(u gry) i filtrem Wind
(pozostae trzy obrazki).
We wszystkich obrazkach
zastosowaem opcj
Direction (Kierunek):
From the Right (z prawej)

bieli. Poprawiem te nieco mask za pomoc narzdzi do malowania, aby mie kontrol nad dokadnym rozoeniem efektu w obrazie. Jeli chcesz wiedzie wszystko na
temat masek warstw, zajrzyj do rozdziau 12.
W rezultacie otrzymaem perfekcyjne poczenie dwch wiatw. Efekt pdu przedstawiony na rysunku 10.28 nie zamazuje szczegw obrazka, jak to zwykle czyni filtr Wind
(porwnaj rysunek 10.27). Ponadto wida wyranie, e ruch odbywa si w jednym kierunku, w lewo efekt, ktrego nie mona uzyska za pomoc samego filtru Motion
Blur (Poruszenie).

 
   
 #
Poczenie obrazw
poddanych dziaaniu
filtra Wind (Wiatr)
(u gry), filtra Motion
Blur (Poruszenie)
(drugi obrazek) oraz
trybu Lighten (Janiej)
(trzeci obrazek),
z mask warstwy
(u dou)

!  
*,* " 
 "


Wybierz polecenie Filter|Blur|Radial Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie promieniste), aby
uzyska dostp do okna dialogowego Radial Blur (Rozmycie promieniste) przedstawionego na rysunku 10.29. W oknie tym mona wybra jedn z dostpnych metod rozmywania (Blur Method (Metoda rozmycia)): Spin (Obrt) i Zoom (Powikszenie).
Po wybraniu opcji Spin (Obrt) obrazek wydaje si wirowa wok jakiego rodkowego
punktu. Punkt ten okrela si, przecigajc mysz wewntrz pola z siatk oznaczonego
napisem Blur Center (rodek rozmycia) (jak wida na rysunku). Po wybraniu opcji Zoom
(Powikszenie) osoba ogldajca obraz ma wraenie, jakby wszystko si od niej oddalao.
Zupenie tak jak w aparatach fotograficznych, wyposaonych w funkcj zoom. I w tym
  

 $
Przecignij wewntrz
okna z siatk,
aby okreli punkt
rodkowy rozmycia
bd powikszenia
obrazu

przypadku moesz okreli rodkowy punkt efektu rozmycia, przecigajc mysz w obrbie
siatki widocznej w oknie dialogowym filtru. Rysunek 10.30 przedstawia efekty zastosowania obu ustawie.
Po wybraniu metody rozmywania (czyli jednej z opcji Blur Method (Metoda rozmycia))
wprowad w pole Amount (Warto) dowoln warto midzy 1 i 100, aby okreli
maksymaln odlego, na jak filtr rozmywa piksele (wpisanie 0 jest pozbawione sensu,
gdy na obrazku nie zajd adne zmiany). Piksele pooone najdalej od punktu rodkowego zostan najbardziej przemieszczone, podczas gdy piksele znajdujce si w pobliu
rodka nie porusz si prawie wcale. Pamitaj, e due wartoci powoduj znaczne przeduenie procesu obliczeniowego. Stosowanie filtru Radial Blur (Rozmycie promieniste)
mona uzna za jedn z najbardziej czasochonnych operacji, ktre s moliwe do wykonania w Photoshopie.
W polu Quality (Jako) wybierz jedn z dostpnych opcji, aby okreli kompromis midzy
czasem generowania i jakoci efektu. Opcje Good (Dobra) i Best (Najlepsza) zapewniaj gadko zarysw obrazka dziki uyciu dwuliniowej i dwuszeciennej interpolacji
(temat ten zosta przedstawiony w rozdziale 2.). Jednak wyduaj one czas nakadania
filtru na obrazek (potrzeba wicej czasu na obliczanie pikseli w obrazku).
Opcja Draft (Prbna) oznacza najnisz jako pojawiaj si szlaki lunych, chaotycznie
rozproszonych pikseli lecz efekt zostaje znaczenie szybciej wygenerowany. Prawy
grny i lewy dolny obrazek z rysunku 10.29 zosta utworzony przy wybranej opcji
Draft (Prbna). Lewy obrazek w rodkowym rzdzie powsta po wybraniu opcji Good
(Dobra), za obrazki widoczne po prawej w rodkowym i dolnym rzdzie powstay przy
zastosowaniu opcji Best (Najlepsza).

. 


 " 

Filtr Smart Blur (Inteligentne rozmycie) uruchamiany za pomoc polecenia Filter|Blur|


Smart Blur (Filtr|Rozmycie|Inteligentne rozmycie) suy do rozmywania obszarw obrazka
o niskim kontracie z zachowaniem jego krawdzi. W ten sposb mona zredukowa
ziarno fotografii, plamki oraz inne wady obrazka, nie zmniejszajc ostroci krawdzi

 
   
 
Pi przykadw
zastosowania filtru
Radial Blur (Rozmycie
promieniste) z metodami
Spin (Obrt) i Zoom
(Powikszenie)
i wykorzystaniem rnych
ustawie parametru
Quality (Jako).
W przypadku obrazkw
z rozmyciem wirowym
(Spin (Obrt)) okreliem
warto parametru
Amount (Warto)
na 10 pikseli,
a w przypadku obrazkw
z rozmyciem radialnym
(Zoom (Powikszenie))
na 30. rodek kadego
efektu znajduje si
w okolicach nosa modelki

gwnych obiektw na zdjciu (jeli stosowae kiedykolwiek filtr Filter|Pixelate|Facet


(Filtr|Pikslowanie|Fasetka), przydatna moe si okaza informacja, e filtr Smart Blur
(Inteligentne rozmycie) jest zasadniczo odmian tego filtru, wyposaon w okno dialogowe
pozwalajce przystosowa go do potrzeb uytkownika.
Najwaniejszymi opcjami dostpnymi w oknie dialogowym Smart Blur (Inteligentne
rozmycie) (patrz rysunek 10.31) s suwaki Radius (Promie) i Threshold (Prg). Podobnie
jak wszystkie pozostae parametry typu Radius (Promie), take i ten powoduje rozszerzenie liczby pikseli branych pod uwag przy obliczeniach. Parametr Threshold (Prg)
zbliony jest natomiast do parametru o tej samej nazwie z okna dialogowego Unsharp
Mask (Wzmocnienie); okrela rnic midzy dwoma ssiadujcymi pikselami, niezbdn
do traktowania ich jako krawdzie.
  

 
Filtr Smart Blur
(Inteligentne rozmycie)
umoliwia rozmywanie
obszarw o niskim
kontracie bez
modyfikowania
krawdzi obrazka

Warto parametru Threshold (Prg) w szczeglny i niespodziewany sposb wpywa na


warto parametru Radius (Promie). Parametr Radius (Promie) tworzy bardziej delikatne efekty, gdy jego warto przekracza t, ktra zostaa podana dla parametru Threshold (Prg). Przyjrzyj si rysunkowi 10.32. Mamy tu seri obrazkw, na ktre naoono filtr
Smart Blur (Inteligentne rozmycie) z rnymi wartociami parametrw Radius (Promie)
i Threshold (Prg) (w tej wanie kolejnoci ich wartoci podane zostay pod kadym
z obrazkw). Ustalenie wartoci parametru Radius (Promie) na 5,0 pozwala uzyska
wiksz wyrazisto ni przypisanie temu parametrowi wartoci 20,0 i 60,0 (spjrz na grny
rzd obrazkw). Wynika to z tego, e 5,0 jest wartoci mniejsz od wartoci 10,0, ktra zostaa ustalona dla parametru Threshold (Prg), podczas gdy pozostae wartoci parametru
Radius (Promie) (20,0 i 60,0) przekraczaj wartoci parametru Threshold (Prg).
Parametr Quality (Jako) okrela gadko krawdzi. Wybranie opcji High (Wysoka)
powoduje wyduenie oblicze w porwnaniu z opcj Medium (rednia) i Low (Niska),
lecz uzyskamy wtedy najlepsze efekty (obrazki na rysunku 10.32 zostay wykonane
z wybran opcj High (Wysoka)). Dwie dodatkowe opcje na licie Mode (Tryb) umoliwiaj obrysowanie biaymi liniami krawdzi zdefiniowanych przy uyciu wartoci parametru Threshold (Prg).
Opcja Overlay Edges (Pomi brzeg) uwidacznia obrazek i podkrelone kontury, natomiast
opcja Edge Only (Tylko brzeg) pokazuje wycznie podkrelone kontury. Jedynym praktycznym zastosowaniem tych opcji jest monitorowanie w oknie podgldu precyzji
ustawienia parametru Threshold (Prg) lub tworzenie efektw specjalnych.
Szczerze mwic, uwaam, e filtr Smart Blur (Inteligentne rozmycie) wymaga jeszcze kilku
poprawek. Wiesz ju, jak mam opini o parametrze Threshold (Prg) i w tym przypadku
na pewno nie jest ona lepsza. Bez moliwoci kontrolowania przej midzy wyostrzonymi
i niewyostrzonymi obszarami uzyskane efekty bd wyglday dosy dziwacznie.

 
   
 
Kombinacje rnych
wartoci parametrw
Radius (Promie)
(pierwsza podana
liczba) i Threshold
(Prg) (druga liczba).
Zauwa, e najbardziej
dramatyczne efekty
uzyskiwane s,
gdy warto parametru
Radius (Promie)
rwna si mniej wicej
poowie wartoci
parametru Threshold
(Prg)

Lepszym sposobem na rozmywanie obszarw o niskim kontracie jest utworzenie maski


krawdzi, co omwiem w podrozdziale tego rozdziau zatytuowanym Wyostrzanie
ziarnistych fotografii. Wystarczy odwrci zaznaczenie za pomoc polecenia Select|Inverse
(Zaznacz|Odwrotno) i zastosowa filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie).

Rysunek 10.33 przedstawia obraz rozmyty przy wykorzystaniu znanej ju techniki maskowania, porwnany z obrazem rozmytym filtrem Smart Blur (Inteligentne rozmycie).
Pierwszy obrazek przedstawia efekt zastosowania filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie)
z parametrem Threshold (Prg) o wartoci 20. Nastpnie zastosowaem filtr Smart Blur
(Inteligentne rozmycie) z parametrem Radius (Promie) o wartoci 2,0 i Threshold (Prg)
o wartoci 20,0, dopasowujc te wartoci do wartoci uytych dla filtru Unsharp Mask
(Wzmocnienie). W efekcie naoenia tych filtrw Frederick Douglass wyglda tak, jakby
dopiero co kichn w trakcie pieprzenia jakiej potrawy.
Na drugim obrazku utworzyem mask krawdzi (patrz Tworzenie i zastosowanie maski
krawdzi) i zastosowaem filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) z parametrem Threshold
(Prg) o wartoci 0. Nastpnie wcisnem klawisze Ctrl+Shift+I (+Shift+I w Mac OS),
  

 
Rnica midzy
moliwociami
zautomatyzowanego
polecenia Threshold
(Prg) (po lewej)
i efektem uzyskanym
przez wyostrzenie
i rozmycie obrazka
za pomoc maski
krawdzi (po prawej).
Mimo oglnej
komputeryzacji
odrobina pracy rcznej
nadal wygrywa
z mechanicznym
procesem

aby odwrci zaznaczenie, i zastosowaem filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)


z parametrem Radius (Promie) o wartoci 2,0. W rezultacie otrzymaem gadki obrazek
z ostrymi krawdziami. Na rysunku 10.34 wida to z bliska.
 
Mj gos w debacie
o wyszoci maski
krawdzi nad filtrem
Smart Blur
(Inteligentne rozmycie)

 
   
'& 


Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) i inne filtry z podmenu Blur (Rozmycie) s rwnie
przydatne do edycji masek, jak i do edycji pikseli waciwego obrazka. Jak ju wczeniej wspomniaem, stosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) w odniesieniu do maski daje taki sam efekt jak stosowanie polecenia Select|Feather (Zaznacz|
Wtapianie) na konturze zaznaczenia. Lecz filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)
pozwala na sprawowanie wikszej kontroli. Podczas gdy polecenie Feather (Wtapianie)
oddziauje jednakowo na wszystkie czci konturu zaznaczenia, filtr Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie) moesz stosowa selektywnie, czc mikkie i twarde krawdzie
w jednym zaznaczeniu.
Inn zalet pracy z maskami jest moliwo ogldania rzeczywistego ksztatu przyszego
zaznaczenia na ekranie. Nie musimy polega na niewygodnych maszerujcych mrwkach. Powiedzmy, e chcesz doda na obrazku troch cienia, rzucanego przez to, co
znajduje si na pierwszym planie. Po dokadnym zaznaczeniu pierwszoplanowego obiektu
planujesz wtopi zaznaczenie wycznie w kierunku do rodka, tak aby cie wydawa
si mniejszy od rzucajcego go przedmiotu. Jak to zrobi? Chocia moesz sprbowa
to osign za pomoc polece przeznaczonych do pracy z zaznaczeniami, typu Contract
(Zawanie) lub Feather (Wtapianie), o wiele atwiej bdzie zastosowa filtry, takie jak
Minimum lub Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) dla maski. Lecz zanim bd kontynuowa, musz wyjani dziaanie filtrw Minimum i Maximum (Maksimum).

 ""/""""
Filtr Minimum uruchamiany poleceniem Filter|Other|Minimum (Filtr|Inne|Minimum) rozszerza ciemne obszary obrazka, rozcigajc je na przylegajce do nich piksele. Jego
przeciwiestwo, filtr Maximum (Maksimum), uruchamiany poleceniem Filter|Other|
Maximum (Filtr|Inne|Maksimum), rozszerza jasne czci obrazka kosztem ciemnych partii.
Przypomina to proces tworzenia zalewek podczas przygotowywania pracy do druku przez
poszerzanie lub kurczenie okrelonych obszarw.
Podczas pracy w trybie szybkiej maski lub na niezalenym kanale maski zastosowanie
filtru Minimum spowoduje zwenie zaznaczonego obszaru przez rwnomierne odjcie
pikseli od krawdzi konturu zaznaczenia. Okno dialogowe Minimum zawiera jedynie
parametr Radius (Promie) okrelajcy liczb pikseli, ktre maj by odjte. Filtr Maximum (Maksimum) rwnomiernie zwiksza rozmiar biaych obszarw, dodajc piksele
do krawdzi konturu zaznaczenia.

0 
 
 
Ponisze wiczenie prezentuje sposb wykorzystania filtrw Minimum i Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie) do wtapiania istniejcego konturu zaznaczenia w taki sposb,
aby utworzy cie rzucany przez obiekt znajdujcy si w naszej kompozycji na pierwszym planie. Rysunki od 10.35 do 10.37 ilustruj czynnoci wykonywane w kolejnych
krokach. Rysunek 10.38 przedstawia ukoczony projekt.
  


 
 
 
   

1. Zaznacz pierwszoplanowy obiekt. Jak wida na rysunku 10.35, mj obrazek,


pochodzcy z archiwum Corbis, przedstawia pewnego postrzelonego gocia.
Zadbaem ju o wycicie go z ta i umieszczenie na osobnej warstwie. Najlepiej
bdzie, jeli zrobisz to samo (zajrzyj do rozdziau 12., by przeczyta, jak si za to
zabra). Aby zaznaczy tego wystraszonego czowieczka, przeksztaciem mask
przezroczystoci warstwy w kontur zaznaczenia, klikajc z wcinitym
klawiszem Ctrl ( w Mac OS) nazw warstwy w palecie Layers (Warstwy).
  
Ten nienaturalnie
radosny czowiek
zamieszkuje
osobn warstw.
Aby go zaznaczy,
kliknem z wcinitym
klawiszem Ctrl
( w Mac OS)
ikon jego warstwy
w palecie Layers
(Warstwy)

2. Jeli pracujesz na warstwach, przejd na warstw ta. Najszybsza droga to


skrt klawiszowy Shift+Alt+[ (Shift+Option+[ w Mac OS).
3. Wcinij klawisz Q, aby przej do trybu szybkiej maski. Jeli wolisz, utwrz
nowy kana maski, lecz tryb szybkiej maski jest wygodniejszy.
4. Zastosuj polecenie Filter|Other|Minimum (Filtr|Inne|Minimum). Wprowad tak
warto parametru Radius (Promie), aby rozszerzy obszar przezroczystoci
kosztem zaznaczenia. W przypadku obrazka przedstawionego na rysunku 10.36

 
   
 ! Filtr Minimum zmniejsza w trybie szybkiej maski rozmiar przezroczystego obszaru,
kurczc tym samym zarys selekcji

wybraem warto promienia Radius (Promie) wynoszc 20 pikseli. Spowodowao


to rozszerzenie czarnego, czyli zamaskowanego obszaru i zmniejszyo obszar
lecy w granicach selekcji.
5. Zastosuj polecenie Filter|Blur|Gaussian Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie
gaussowskie). By utworzy delikatny cie, w polu Radius (Promie) wprowadziem
tak sam warto co w oknie dialogowym Minimum, czyli 20. Nisze wartoci
rwnie by si nadaway. Jedyny potencjalny problem z wikszymi wartociami
polega natomiast na tym, e mog one sprawi, i obszar cienia rozcignie si
poza obrazek, a raczej nie chcemy otrzyma takiego efektu. Po klikniciu na OK
Photoshop rozmyje cay przezroczysty obszar.
6. Wcinij klawisz Q, aby wyj z trybu szybkiej maski. I jeste z powrotem
w codziennym wiecie maszerujcych mrwek!
7. Wylij zaznaczony obszar na osobn warstw. Najatwiej to zrobi, naciskajc
Ctrl+J (+J w Mac OS). Mamy teraz cie wypeniony kolorami z warstwy ta.
  

8. Wybierz tryb Multiply (Mnoenie). Moesz zaznaczy go na licie znajdujcej si


w grnej czci palety Layers (Warstwy) lub wcisn Shift+Alt+M (Shift+Option+M
w Mac OS). Jak dowiesz si z rozdziau 13., spowoduje to wtopienie cienia w to
i sprawi, e bdzie on ciemniejszy. Dokadnie taki, jaki powinien by cie. Poniewa
na wyszej warstwie znajduje si nasz pierwszoplanowy obrazek, moesz na razie
nie dostrzec rnicy. Ale nie przejmuj si. Wkrtce j zobaczysz.
9. Przeskaluj i odpowiednio zniekszta cie. Nacinij Ctrl+T (+T w Mac OS),
aby wywoa polecenie Free Transform (Swobodnie przekszta). Nastpnie
przecignij grne uchwyty ramki, tak aby przeskalowa cie. Nastpnie nacinij
Ctrl ( w Mac OS) i przecignij uchwyt, co spowoduje znieksztacenie cienia.
Jeli chcesz uzyska najlepszy efekt, pamitaj, e znieksztacenie powinno by
moliwie due. By moe bdziesz musia pomniejszy obrazek i rozszerzy okno
dokumentu, tak eby mia do dyspozycji duy obszar roboczy (patrz rysunek
10.37). Gdy uzyskasz satysfakcjonujce Ci rezultaty, zatwierd je, naciskajc
Enter bd Return.

 " Nacinij Ctrl+T (+T w Mac OS), aby wej w tryb Free Transform (Swobodnie
przekszta). Nastpnie przecignij z wcinitym klawiszem Ctrl ( w Mac OS) narony uchwyt,
aby odpowiednio znieksztaci cie

 
   
Dziki zastosowaniu trybu Multiply (Mnoenie) cie wydaje si ciemniejszy od reszty


ta. Jeli chcesz, moesz okreli dla niego dany stopie przezroczystoci lub wypeni innym kolorem. Ja postanowiem wypeni to jednym z predefiniowanych wzorw
o nazwie Molecular. Jak wida na rysunku 10.38, pozwolio mi to zmieni bohatera naszego fotomontau z nazbyt radosnego socjopaty w zbyt rozentuzjazmowanego przewodnika wycieczki. Jak ju mwiem, moesz uzyska ten efekt za pomoc polecenia
Select|Modify|Expand i Feather (Zaznacz|Zmie|Rozszerzanie i Wtapianie), lecz chyba
e masz szczegln awersj do trybu szybkiej maski bdziesz bardziej pewny rezultatu, gdy dokadnie widzisz to, co robisz.
 #
Nagle ten pan przesta
by straszny. On po prostu
fascynuje si swoj prac.
Z pewnoci wszyscy
moglibymy si czego
nauczy od tego szaleca


W menu polecenia Filter|Noise (Filtr|Szum) znajduj si cztery swobodnie powizane
ze sob filtry. Jeden z nich dodaje przypadkowe piksele do obrazka i nosi nazw Dodaj
szum Add Noise. Trzy pozostae, Despeckle (Usu kurz i rysy), Dust & Scratches
(Kurz i rysy) i Median (Mediana), uredniaj kolory ssiadujcych pikseli w taki sposb,
e teoretycznie usuwaj szum z nienajlepiej zeskanowanych obrazkw. Lecz w rzeczywistoci dziaaj rwnie efektywnie, usuwajc zarwno istotne szczegy, jak i niepotrzebny szum. Na nastpnych stronach przedstawi dziaanie filtrw Noise (Szum), kilka
moich ulubionych zastosowa tych filtrw i pozostawi Tobie wysnucie wnioskw.
  

 


Szum dodaje do obrazka piaszczyst faktur. Fotografia wyglda wic tak, jakby j
wykona w Nowym Jorku na Lower East Side, mknc twoim czarnym Maserati Bora,
gdy miejscowy motoch obrzuca Ci piaskiem, a szofer rozpaczliwie usiowa opuci
rolety w samochodzie. Wic i tak masz szczcie, e zdjcie w ogle wyszo. Rzeczywisto jest, rzecz jasna, bardziej szara; szum dodamy do zwykego zdjcia za pomoc
filtru, gdy ju uda si nam zaparkowa nasz samochd pod sklepem z wczorajszym pieczywem. To jest wanie pikno szumu. Sprawia, e rzeczy wygldaj wietnie, nawet
jeli takie nie s.
Aby doda szum, zastosuj polecenie Filter|Noise|Add Noise (Filtr|Szum|Dodaj szum).
Przedstawione na rysunku 10.39 okno dialogowe Add Noise (Dodaj szum) zawiera nastpujce opcje.
 $
W oknie dialogowym
Add Noise (Dodaj szum)
okrel ilo
i zrnicowanie szumu,
jaki chcesz doda
do zaznaczenia

Amount (Intensywno). Ta warto okrela liczb pikseli na obrazku, ktre mog


oddali si od ich biecych kolorw. Reprezentuje ona raczej zakres kolorw ni
zakres jasnoci i jest wyraana w procentach. Maksymalna dopuszczalna warto
wynosi 400%. Jest ona oparta na 256 wartociach jasnoci przypadajcych na jeden
kana w przypadku obrazka 24-bitowego. Jeli chodzi o obrazek 16-bitowy,
warto ta opiera si na 32 768 wartociach jasnoci. Zatem w przypadku obrazka
24-bitowego (8-bitowe kanay) warto domylna 12,5% jest odpowiednikiem
32 poziomw jasnoci jest to 12,5% z 256.
Jeli na przykad przypisae obrazkowi 24-bitowemu warto 12,5%, program
zmieni kolor piksela na dowolny kolor oddalony od biecego o maksymalnie
32 tony jasnoci w kanale kolorw czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeli
wpisae 400%, program moe teoretycznie zastosowa 1024 janiejsze lub
ciemniejsze wartoci jasnoci. Lecz dziki ustawieniom otrzymujesz kolory bdce
poza zakresem, dlatego te zostaj one sprowadzone do koloru czarnego lub biaego.
Jako rezultat uzyskujesz wikszy kontrast pikseli tworzcych ziarno szumu.

 
   
Uniform (Jednolite). Wybierz t opcj, aby zupenie dowolnie zastosowa kolory


w obrbie okrelonego zakresu. Photoshop nie posiada adnych preferencji
kolorystycznych, tote rozprowadza wszystkie kolory rwnomiernie.

Gaussian (Gaussowskie). Opcja ta powoduje obliczanie kolorw zgodnie z rozkadem


Gaussa. W efekcie wikszo kolorw obliczonych przez filtr jest bd bardzo
zbliona do oryginalnych kolorw, bd te mieci si w najdalszych granicach
okrelonego zakresu. Innymi sowy, opcja daje wicej jasnych i ciemnych pikseli,
tworzc w ten sposb bardziej wyrazisty efekt.

Monochromatic (Monochromatyczny). W przypadku kolorowego obrazka


zastosowanie filtru Add Noise (Dodaj szum) rnicuje losowo wartoci pikseli
we wszystkich kanaach kolorw, przy czym obliczenia dla kadego kanau s
przeprowadzane niezalenie. Natomiast po zaznaczeniu opcji Monochrome
(Monochromatyczny) szum zostanie rozprowadzony we wszystkich kanaach
w ten sam sposb. W rezultacie otrzymuje si szum w skali szaroci (opcja ta
nie dotyczy obrazkw w skali szaroci, gdy szum nie moe sta si bardziej szary
ni ju jest).

Na rysunku 10.40 porwnano zastosowanie szumu typu Gaussian (Gaussowski) oraz


szumu typu Uniform przy takich samych wartociach intensywnoci szumu (parametr
Amount (Intensywno)).
 
Szum typu Gaussian
(Gaussowski) daje
bardziej wyraziste
efekty ni szum
typu Uniform przy
identycznej wartoci
parametru Amount
(Intensywno)
  

(" "
Zazwyczaj filtr Add Noise (Dodaj szum) jednoczenie rozjania i przyciemnia piksele na
obrazku. Moesz jednak ograniczy efekt do nakadania tylko janiejszych lub tylko
ciemniejszych pikseli. W tym celu zastosuj filtr Add Noise (Dodaj szum), a nastpnie
polecenie Fade (Zanik) (Ctrl+Shift+F w Windows, +Shift+F w Mac OS) i wybierz
tryb mieszania Lighten (Janiej) lub Darken (Ciemniej). Moesz rwnie skopiowa obrazek na now warstw, zastosowa filtr i poczy przefiltrowany obrazek z oryginaem.
Rysunek 10.41 przedstawia przykadowe zastosowanie janiejszego i ciemniejszego szumu.
Po skopiowaniu obrazka na oddzieln warstw zastosowaem filtr Add Noise (Dodaj
szum) z parametrem Amount (Intensywno) o wartoci 40% i wybraem metod Gaussian
(Gaussowskie). Do wykonania grnego lewego obrazka wybraem tryb mieszania Lighten
(Janiej). Do utworzenia prawego obrazka zastosowaem tryb Darken (Ciemniej). W obu
przypadkach dodaem warstw skadajc si wycznie z janiejszego lub ciemniejszego
szumu, zachowujc wyrazisto oryginau.
 
Moesz ograniczy
zastosowanie filtru
Add Noise (Dodaj szum)
do rozjaniania
(po lewej) lub
przyciemniania szumu
(po prawej) przez
zastosowanie filtru
na klonie umieszczonym
na oddzielnej warstwie.
Aby utworzy efekt
padajcego deszczu
i zadrapa
(dolne obrazki),
na warstwach szumu
zastosowaem filtry
Motion Blur (Poruszenie)
i Unsharp Mask
(Wzmocnienie)

Aby uzyska efekt zaciekw widoczny na dolnych obrazkach z rysunku 10.41, naoyem
na obrazki umieszczone na odrbnych warstwach filtry Motion Blur (Poruszenie) i Unsharp
Mask (Wzmocnienie). W oknie dialogowym Motion Blur (Poruszenie) ustawiem parametr
Angle na 30, a parametr Distance (Odlego) na 30 pikseli. Nastpnie zastosowaem
filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) z parametrem Amount (Warto) o wartoci 200%
i parametrem Radius (Promie) o wartoci 1. Oczywicie warto parametru Threshold
(Prg) pozostaa niezmieniona (0).

 
   
&"
Najwiksz wad filtru Add Noise (Dodaj szum), w moim mniemaniu, jest niemono
okrelenia rozmiaru poszczeglnych drobin szumu. Bez wzgldu na to, jak ustawisz parametry, szum nakadany jest zawsze w kwadratach o wielkoci 1 piksela. Moesz wyprbowa powikszenie kropek szumu na warstwie przez zastosowanie filtru Maximum
(Maksimum) lub Minimum. Lecz w praktyce otrzymujesz w ten sposb jednolite wypenienie obrazka, poniewa nie ma midzy pikselami szumu przestrzeni tak duej, aby
pomieci wiksze kropki.
Na szczcie Photoshop udostpnia kilka sposobw. Jednym z nich jest filtr Pointillize
(Puentylizacja), ktry dodaje kropki o rnym rozmiarze, a nastpnie przypisuje im
kolory zblione do oryginalnych kolorw na obrazku. Chocia filtr Pointillize (Puentylizacja) nie ma losowego charakteru filtru Add Noise (Dodaj szum), moesz uy go, aby
doda tekstur do obrazka.
Do utworzenia grnego lewego obrazka na rysunku 10.42 zastosowaem polecenie Filter|
Pixelate|Pointillize (Filtr|Pikslowanie|Puentylizacja) i dla parametru Cell Size (Rozmiar
komrki) wybraem warto 5. Po wciniciu klawisza Enter (Return w Mac OS) aby
zastosowa filtr, wcisnem Ctrl+Shift+F (+Shift+F w Mac OS) i wygasiem filtr,
zmieniajc warto parametru Opacity (Krycie) na 50%. Powstay efekt zbliony jest
wygldem do obrazka, na ktry naniesiono grube ziarna szumu. Obrazek w prawym
grnym rogu jest podobny, przy czym w tym przypadku parametr Opacity (Krycie)
ustawiony by na 100%, a zastosowanym trybem mieszkania by Pin Light (wiato
punktowe). Wicej informacji na temat trybw mieszania znajdziesz w rozdziale 13.
Rwnie w kolekcji Gallery Effects znajduje si kilka odpowiednikw filtrw do wprowadzania szumu. Filtr Halftone Pattern (Wzr rastra) uruchamiany poleceniem Filter|
Sketch|Halftone Pattern (Filtr|Szkic|Wzr rastra) nanosi wzr kropek rastra, jak wida
na rodkowych obrazkach z rysunku 10.42. Lecz podobnie jak wszystkie filtry w menu
polecenia Sketch (Szkic), zastpuje kolory na obrazku aktualnymi kolorami narzdzia i ta.
Filtr Grain (Ziarno) z menu polecenia Filter|Texture|Grain (Filtr|Tekstura|Ziarno)
standardowa przystawka do wprowadzania szumu posiada 10 rnych opcji na licie
Grain Type (Rodzaj ziarna), z ktrych kada tworzy inny rodzaj szumu. Dolne obrazki
z rysunku 10.42 ilustruj zastosowanie dwch typw szumu filtru Grain (Ziarno):
Clumped (Paprochy) i Speckled (Punkciki). W obu przypadkach intensywno i kontrast
byy takie same. W ostatnim przykadzie zastosowaem tryb mieszania Soft Light (agodne wiato).


 

  
*
 
A teraz kilka informacji o filtrach usuwajcych szum. Polecenie Despeckle (Usu kurz
i rysy) tak naprawd powinno pojawi si w podmenu Filter|Blur (Filtr|Rozmycie).
Rozmywa ono zaznaczenie z jednoczesnym zachowaniem krawdzi; chodzi o to, e
niechciany szum jest najbardziej widoczny na cigych obszarach obrazka. W praktyce
filtr ten jest prawie dokadnym przeciwiestwem filtru Sharpen Edges (Wyostrzanie
brzegw).
  

 
Wynik zastosowania
kilku rnych filtrw
podobnych do Add
Noise (Dodaj szum),
takich jak Pointillize
(Puentylizacja),
Halftone Pattern
(Wzr rastra)
i Grain (Ziarno)

Filtr Despeckle (Usu kurz i rysy) wyszukuje w obrazku krawdzie za pomoc wbudowanego we odpowiednika parametru Threshold (Prg) w przypadku filtru Unsharp
Mask (Wzmocnienie) ustawionego na warto 5. Nastpnie rozmywa pozostae elementy
oprcz krawdzi z si filtru Blur More (Rozmyj bardziej), jak wida na grnym lewym
obrazku z rysunku 10.43.

+    " 


  
Kolejny filtr z menu polecenia Filter|Noise (Filtr|Szum), Median (Mediana), usuwa szum
przez urednienie kolorw obrazka po jednym pikselu na raz. Po zastosowaniu polecenia Filter|Noise|Median (Filtr|Szum|Mediana) wywietlone zostaje okno dialogowe
z parametrem Radius (Promie) dotyczcym tego filtru. W przypadku kadego piksela

 
   
 
Wynik zastosowania
filtru Despeckle
(Usu kurz i rysy)
(u gry po lewej)
i Median. Podane
liczby okrelaj
wartoci parametru
Radius (Promie)
filtru Median

zaznaczenia filtr urednia kolor ssiadujcych pikseli znajdujcych si w obrbie okrelonego promienia, ignorujc jednoczenie te piksele, ktre na tyle si rni, e mog
popsu redni. W wyniku tych oblicze na rodkowy piksel zostaje naniesiony uredniony kolor. Moesz poda dowoln warto promienia midzy 1 i 100. Jednak nawet
gdy nie przekroczysz stosunkowo niskiej wartoci (16), utworzy si widoczne rozmycie, co mona zobaczy na dolnym prawym obrazku na rysunku 10.43 (patrz poprzedni
podrozdzia). Przy maksymalnej wartoci parametru Radius (Promie) uzyskuje si efekt
rozmytego gradientu z rozmazanymi wszystkimi szczegami obrazka.
Podobnie jak w przypadku filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie), przez wzmocnienie filtru Median (Mediana) poleceniem Fade (Zanik) moesz uzyska kilka interesujcych i przydatnych efektw. Lecz zamiast tworzy efekt jarzenia z filmu Star Trek,
filtr Median (Mediana) wygadza szczegy, nadajc obrazkowi plastikowy wygld,
co wida na obrazkach z rysunku 10.44. Do utworzenia wszystkich tych obrazkw zastosowaem filtr Median z wartoci parametru Radius (Promie) ustawion na 5 pikseli.
Nastpnie wcisnem klawisze Ctrl+Shift+F (+Shift+F w Mac OS), aby wywietli
okno dialogowe Fade (Zanik), w ktrym zmniejszyem warto parametru Opacity (Krycie)
do 65%. W przypadku obrazka widocznego w lewym dolnym rogu w oknie dialogowym
Fade (Zanik) z powrotem zwikszyem krycie do 100% i zastosowaem tryb mieszania
Darken (Ciemniej). Ostatni obrazek powsta przez ustawienie krycia na 80% i uycie
trybu Linear Dodge (Rozjanianie liniowe).
Kolejna rnica midzy filtrem Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) i Median (Mediana) jest taka, e filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) niszczy krawdzie, podczas gdy filtr Median (Mediana) tworzy nowe. Oznacza to, e moesz zastosowa filtr
Median (Mediana), a nastpnie filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie), aby uzyska nawet
bardziej wyraziste efekty rzebiarskie.
  

 
Po zastosowaniu filtru
Median dla naszej
klingoskiej piknoci
osabiem efekt
za pomoc polecenia
Edit|Fade Median
(Edycja|Zanik
Mediana). Uyem
rnych trybw
mieszania i rnych
poziomw krycia
(patrz podpisy
pod obrazkami)

   % 


Aparaty cyfrowe to rewelacyjny sprzt do tworzenia elektronicznych obrazkw. Moesz
wykona dowoln liczb obrazkw, natychmiast zaadowa je do komputera i umieci
w wydrukowanym dokumencie dosownie po kilku minutach od zrobienia zdjcia. Nie
mam adnych wtpliwoci, e ju wkrtce Ty take kupisz cyfrowy aparat (jeli jeszcze
tego nie zrobie).
Niestety na razie technologia ta jest jeszcze bardzo moda. A jeli uywasz takiego aparatu, jednego z taszych lub sprzedawanych po przystpnej cenie, powiedzmy poniej
800 zotych, pewnie zauwaye, e nawet najdelikatniejsze zastosowanie filtru Unsharp
Mask (Wzmocnienie) na zdjciu powoduje powstanie poszarpanych krawdzi i szpetnych
wad. Te niedoskonaoci spowodowane s aosnym zasobem pikseli, nie najlepszymi
schematami kompresji (wszystkie oparte s na algorytmie JPEG) lub i jednym i drugim.
Technika ta jest jednak bezustannie doskonalona. Aparaty cenowo znacznie wykraczajce
poza moliwoci finansowe konsumenta (mwi tu o cenach przekraczajcych 2000
zotych) mog tworzy obrazki o przyzwoitej rozdzielczoci i czsto umoliwiaj przechowywanie nieskompresowanych zdj w formacie TIFF. Lecz jak to zwykle bywa, na udostpnienie tych moliwoci w sprzcie za umiarkowan cen trzeba jeszcze poczeka.
Tymczasem sprbuj poprawi wyrazisto szczegw i wygadzi przejcia midzy
kolorami na cyfrowych zdjciach za pomoc kombinacji filtrw Median (Mediana),

 
   
Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) i Unsharp Mask (Wzmocnienie) na skopiowanym na oddzieln warstw obrazku. W poniszym wiczeniu znajdziesz wszystkie
potrzebne instrukcje.

 
  
 
1. Zaznacz cay obrazek i skopiuj go na now warstw. Su do tego skrty Ctrl+A,
Ctr+J (+A, +J w Mac OS). Rysunek 10.45 przedstawia zdjcie przeznaczone
do wyostrzenia, przedstawiajce dziecko mojej znajomej.
  
Zrobiem zdjcie
temu dzieciakowi
niedrogim aparatem
cyfrowym wyposaonym
w zmienny obiektyw
szerokoktny
rybie oko.
Jak niewinnie
i szczliwie wyglda
to dziecko na pewno
nie jest uytkownikiem
komputera

2. Zastosuj polecenie Filter|Noise|Median (Filtr|Szum|Mediana). Po przetworzeniu


kilku tysicy takich obrazkw odkryem, e najlepsz wartoci dla parametru
Radius (Promie) jest 2. Jeli jednak obrazek wyglda szczeglnie le, to 3 da
gwarantowany efekt.
3. Zastosuj polecenie Filter|Blur|Gaussian Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie
gaussowskie). Teraz po lekkim wygadzeniu szczegw i zniwelowaniu wikszoci
artefaktw pozostaych po kompresji zastosujemy filtr Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie) z parametrem Radius (Promie) o wartoci 1,0, aby rozmy delikatnie
plastikowe szczegy. W ten sposb zmikczymy krawdzie utworzone przez
filtr Median (przecie nie yczymy sobie adnych faszywych krawdzi, prawda?).
4. Zastosuj polecenie Filter|Sharpen|Unsharp Mask (Filtr|Wyostrzanie|
Wzmocnienie). Teraz rozmyty obrazek wymaga intensywnego wyostrzenia. Dlatego
te zastosuj filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) z maksymaln wartoci (500%)
parametru Amount (Warto) i wartoci 1,0 parametru Radius (Promie) (aby
odpowiada wartoci tego samego parametru dla filtru Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie)). W ten sposb wyrazisto krawdzi zostanie przywrcona,
co wida na rysunku 10.46.
5. Zmniejsz warto parametru Opacity (Krycie). Poniewa przefiltrowana warstwa
jest zbyt gadka, pocz ten przefiltrowany obiekt pywajcy z oryginaem,
wybierajc warto parametru Opacity (Krycie) midzy 30 a 50%. Na zdjciu
Coopera zastosowaem warto 45%. Twarze dzieci maj wyranie zdefiniowane
krawdzie, ktre cakiem niele przechodz filtrowanie.
  

 !
Dziki filtrom Median,
Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie) i Unsharp
Mask (Wzmocnienie),
zdjcie maego Coopera
wyglda teraz o wiele
gadziej, a nawet bardziej
ni gadko to po prostu
fotografia gumowego
dzieciaka

6. Pocz obrazek z kadrem. Wcinij klawisze Ctrl+E (Win) lub +E (Mac OS),
aby upuci warstw w kadr.
7. W razie potrzeby kontynuuj standardowy retusz obrazka. Rysunek 10.47
ilustruje rnice midzy efektem uzyskanym za pomoc filtru Unsharp Mask
(Wzmocnienie) zastosowanego na oryginalnym obrazku (u gry) a obrazkiem
opracowanym przedstawion tu metod (u dou). W obu przypadkach przy
wyostrzeniu zastosowaem parametr Amount (Warto) o wartoci 200%
i parametr Radius (Promie) o wartoci 1,0. Na grnym zdjciu wida wiele
skaz, zwaszcza na powikszonym oku, podczas gdy dolny obrazek sprawia
wraenie gadkiego i delikatnego.
Ta technika wietnie przydaje si do wyostrzania innych skompresowanych obrazkw,
takich jak stare zdjcia, ktre zbytnio skompresowae bez utworzenia kopii zapasowej,
a take obrazki pobrane z Internetu. Jeli jednak zastosowanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) tworzy paskudne grudki, wyprbuj alternatywn technik przedstawion w kolejnej czci rozdziau.

,   


W podmenu Filter|Noise (Filtr|Szum) znajduje si jeszcze jeden filtr o nazwie Dust &
Scratches (Kurz i rysy). Suy do usuwania czstek kurzu, wosw, zadrapa i innych
wad, ktre mog powsta podczas skanowania obrazka. Filtr ten posiada dwie opcje
Radius (Promie) i Threshold (Prg). Jeli tylko dana skaza jest mniejsza lub ciesza
od wartoci parametru Radius (Promie) i wystarczajco rni si od swego otoczenia,
aby zadowoli parametr Threshold (Prg), filtr usuwa plamk lub lini i interpoluje
kolory midzy pikselami lecymi na obwodzie skazy.
Lecz podobnie jak wiele innych zautomatyzowanych narzdzi, filtr ten dziaa poprawnie
tylko w sprzyjajcych warunkach. Nie sugeruj, aby nigdy go nie uywa w zasadzie
oczyszczanie obrazka moesz zaczyna wanie od zastosowania tego filtru, lecz jeli nie
zadziaa (a prawdopodobnie tak wanie bdzie), nie rozpaczaj. Po prostu sam usu rcznie
wady za pomoc narzdzia Clone Stamp (Stempel), co zostao omwione w rozdziale 7.

 
   
 "
Porwnanie wyostrzonego
rcznie cyfrowego zdjcia
(u gry) i rwnie
wyostrzonego zdjcia
po uprzednim zastosowaniu
na nim filtrw Median,
Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie) i Unsharp
Mask (Wzmocnienie)
(u dou)

Jak ju powiedziaem, filtr Dust & Scratches (Kurz i rysy) zosta zaprojektowany do
usuwania wad powstaych podczas skanowania obrazka. Filtr ten moe jednak rwnie
usuwa wzr mory z obrazka. Wzory te powstaj podczas skanowania ju wydrukowanych
obrazkw pochodzcych z ksiek i magazynw. Podczas skanowania drukowanego
obrazka w rzeczywistoci skanujesz zbir kropek rastra, a nie zdjcie o cigym rozkadzie tonw. W wikszoci przypadkw zeskanowany wzr kropek rastra interferuje
z rozdzielczoci zeskanowanego obrazka, co daje w efekcie rytmiczne i rozpraszajce
uwag wzory zwane mor.
Podczas skanowania opublikowanych zdj lub rysunkw zastanw si chwil, czy to,
co robisz, jest legalne. Na Tobie spoczywa obowizek upewnienia si, e skanowany
obrazek nie jest chroniony prawami autorskimi. Wikszo obrazkw (lecz nie wszystkie)
jest chroniona przez 75 lat od chwili publikacji, a potem staje si wasnoci publiczn.
Istniej sytuacje, w ktrych chronione obrazki mog by powielane, ale z pewnoci
nie wolno wykorzystywa ich w celach komercyjnych. Nie jestem prawnikiem, wic nie
mog doradza Ci w tych sprawach. Wydaje mi si jednak, e lepiej by przesadnie
ostronym, ni mie choby najmniejsze kopoty z prawem.
  

Filtr Dust & Scratches (Kurz i rysy) wietnie nadaje si do eliminowania wzorw mory,
zwaszcza ze zmniejszon wartoci parametru Threshold (Prg) poniej 40 lecz
rwnie przyczynia si do eliminacji szczegw obrazka, jak wida na ilustracji 10.3
na kolorowej wkadce. Jest to pierwszy obrazek wykonany przeze mnie dla magazynu
Macworld. Zosta utworzony na podstawie zdjcia zrobionego na wystawie powiconej Tutanchamonowi. Ponad dziesi lat pniej zeskanowaem go z okadki numeru
02/1991 tego czasopisma. Poniewa sam zaprojektowaem oryginalny obrazek, magazyn
Macworld pewnie nie wytoczy mi procesu, lecz i w takim przypadku trzeba uwaa,
bo w umowie z odbiorc Twego dziea moe znale si zapis, e zrzekasz si praw
autorskich do niego.
Pierwszy obrazek z ilustracji 10.3 z kolorowej wkadki pokazuje zdjcie zaraz po zeskanowaniu i wczytaniu do Photoshopa. Rysunek 10.48 ilustruje poszczeglne kanay kolorw obrazka. W obu przypadkach wyranie wida punkty rastra. Przeplataj si one
z punktami niezbdnymi do wydrukowania ilustracji w tej ksice, tworzc tak zwan
mor. Wyglda to okropnie.

 # Poszczeglne kanay kolorw zeskanowanego obrazka, ktrego kolorow wersj
moesz obejrze na ilustracji 10.3 na kolorowej wkadce. Co kana, to gorzej. Tylko kilka razy w yciu
widziaem tak straszn mor

rodkowy przykad na kolorowej wkadce przedstawia ten sam obrazek po zastosowaniu


dla niego filtru Dust & Scratches (Kurz i rysy) z parametrem Radius (Promie) o wartoci
2 i parametrem Threshold (Prg) o wartoci 20. Mora zostaa usunita, lecz krawdzie
rwnie. Kusi mnie, aby opisa ten obrazek za pomoc takich przymiotnikw, jak mikki
i gbczasty, a s to dyskwalifikujce przymiotniki w wiecie cyfrowej edycji obrazu.
A co z dolnym obrazkiem? W jaki sposb udao mi si wyeliminowa mor i zachowa
w miar wyraziste szczegy? Oczywicie przez naoenie filtrw Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie), Median (Mediana) i Unsharp Mask (Wzmocnienie) na poszczeglne
kanay kolorw.
Pierwszy krok polega na przeanalizowaniu poszczeglnych kanaw kolorw (zastosuj
skrty Ctrl+1, Ctrl+2 i Ctrl+3, za +1, +2, +3 w Mac OS). Kady z nich zosta
znieksztacony wzorem mory z rn intensywnoci. Jak wida na rysunku 10.48,

 
   
wszystkie kanay wymagaj poprawek, lecz kana koloru niebieskiego, jak zwykle gwny
podejrzany, jest najgorszy. Sztuczka polega wic na tym, aby wyeliminowa wzory
z kanau niebieskiego i odtworzy szczegy z kanaw koloru czerwonego i zielonego.

 $ Filtr Dust & Scratches (Kurz i rysy) z atwoci eliminuje mor, ale jednoczenie
zmikcza detale i tworzy jaskrawe przejcia midzy kolorami

Aby poprawi kana koloru niebieskiego, zastosowaem filtr Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie) i Median (Mediana) w sporych dawkach. Wybraem polecenie Filter|Blur|
Gaussian Blur (Filtr|Rozmycie|Rozmycie gaussowskie) i przypisaem parametrowi Radius
(Promie) warto 3, co stanowi warto wysok, skoro wysoko obrazka wynosi tylko
okoo 900 pikseli. Nastpnie zastosowaem polecenie Filter|Noise|Median (Filtr|Szum|
Mediana) i okreliem przy tym warto parametru Radius (Promie) na 3.
W wyniku zastosowania tych filtrw powsta obrazek o grubo zaznaczonych konturach,
bez mory, lecz z ograniczon liczb szczegw. Aby odrobin wzmocni szczegy,
zastosowaem polecenie Filter|Sharpen|Unsharp Mask (Filtr|Wyostrzanie|Wzmocnienie)
z parametrem Amount (Warto) o wartoci 200% i parametrem Radius (Promie) o wartoci 3, odpowiadajcej wartoci tego samego parametru zastosowanej do rozmycia obrazka.
Podczas poprawiania mory prawie zawsze najlepszym wyborem jest warto 0 dla parametru Threshold (Prg), gdy wiksza warto nie tylko powstrzymuje wyostrzenie
wzoru mory, lecz rwnie czsto kae filtrowi ignorowa prawdziwe krawdzie, ktre i bez
tego s ju wystarczajco delikatne.
Kanay koloru zielonego i czerwonego wymagay mniejszej uwagi. Na kana zielony
naoyem filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) z parametrem Radius (Promie)
o wartoci 1,5, a nastpnie wyostrzyem obrazek za pomoc filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) z parametrem Amount (Warto) o wartoci 200% i parametrem Radius (Promie)
o wartoci 1,5 (takim samym jak przy rozmyciu). Na kanale koloru czerwonego (Ctrl+1
w Windows, +1 w Mac OS) zastosowaem filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)
z parametrem Radius (Promie) o wartoci 1. Efekty tych operacji, wykonywanych kana po kanale, widoczne s na rysunku 10.50.
Po zakoczeniu poprawek przejd do widoku cznego obrazka w trybie RGB (Ctrl+~
(tylda) w Windows, +~ (tylda) w Mac OS), aby obejrze wynik Twojej pracy (lub wywietl widok obrazka w trybie RGB na ekranie przez zastosowanie polecenia Window|
  

  Modyfikujc po jednym kanale na raz, mog zatuszowa wyrane problemy
w kanale niebieskim i uwydatni mocne strony kanau czerwonego i zielonego

Documents|New Window (Okno|Dokumenty|Nowe Okno)). Ostro obrazka bez wtpienia bdzie mniejsza ni na pocztku. Moesz poprawi to przez bardzo ostrone kilkakrotne
zastosowanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) z parametrem Amount (Warto) ustawionym na, powiedzmy, 50% i przy promieniu (Radius) o dugoci 1 piksela. Pamitaj, e
nadmierne wyostrzenie moe przywrci wzory mory, a nawet odkry nowe.
I ostatnia wskazwka. Do skanowania rastrowanych obrazkw zawsze wybieraj jak
najwiksz rozdzielczo obsugiwan przez skaner. Nastpnie zmie rozdzielczo
obrazka zgodnie z preferencjami za pomoc polecenia Image|Image Size (Obrazek|
Wielko obrazka), co zostao omwione w rozdziale 3. Ta operacja moe znacznie
przyczyni si do eliminacji mory.