You are on page 1of 25

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Adobe Photoshop 7.
Wystarczy jedno kliknicie!
Autorzy: Jack Davis, Linnea Dayton
Tumaczenie: Marek Korbecki
ISBN: 83-7361-354-4
Tytu oryginau: Adobe Photoshop 7 One Click Wow
Format: B5, stron: 96
Ksika przedstawia ogromny zakres moliwoci oferowanych przez Photoshopa.
Wkrtce przekonasz si, e dziki tej ksice i towarzyszcemu jej dyskowi CD-ROM
praca stanie si atwiejsza, zarwno w przypadku codziennych zada, jak i projektw
na wczoraj.
Na doczonym do niniejszej ksiki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800
wspaniaych, wspierajcych Twoj kreatywno rozwiza graficznych,
gotowych do natychmiastowego uycia:
Photoshop potrafi malowa! Ponad 60 specjalnych profilw artystycznych pozwali
przeksztaci zdjcia w obrazy akwarelowe, olejne, pastelowe, a take wykonane
innymi technikami.
Style warstw! Niemal 250 niesamowitych, rozbudowanych i praktycznych stylw
daje niesychane moliwoci w zakresie przeksztacania napisw i elementw
graficznych w obiekty z metalu, kamienia, lodu, szka, plastiku, drewna czy lamp
neonowych -- co tylko sobie wymarzysz!
Style fotograficzne! Na pycie znale mona ponad 75 profilw przeznaczonych
do przetwarzania zdj: tinty, efekty ciemnego pokoju, kolorystyczne efekty
tonalne, tekstury malarskie i pcienne, nakadki ziarna kliszy filmowej i szumu
cyfrowego, ramki (wraz z obwdkami wewntrznymi) i mikkie winiety.
Efektowne przyciski! 150 stylw przyciskw oraz 50 stylw typu Rollover
przeznaczonych do stylizacji elementw nawigacyjnych automatycznie
definiujcych obszary aktywne i mona ich uy jednym klikniciem
w programie ImageReady.
Specjalne profile do retuszowania fotografii! Efektywne pdzle, narzdzia do
usuwania efektu czerwonych oczu i zaczerwienie skry oraz wybielania zbw.
I jeszcze wicej! Praktyczne profile kadrowania o najczciej stosowanych
wymiarach, ponad 40 unikalnych gradientw i ponad 150 wspaniaych wzorw
deseni i tekstur.
wiato, kamera, akcja! Zadania doczone na CD-ROM-ie pozwalaj bez trudu
tworzy efekty specjalne przy uyciu tekstw, grafiki oraz zdj i obrazw
malarskich, a take peni rol wygodnych narzdzi automatyzujcych
rutynowe zadania.

SPIS TRECI

Jak korzysta z ksiki


i pyty CD-ROM?

Ksika niniejsza zawiera liczne wskazwki i wiele inspirujcych


przykadw wykorzystania profilw One-Click Wow! Presets,
zawartych na pycie CD-ROM.

One-Click Wow!
Szybki start

Nie moecie si ju doczeka, kiedy zaczniemy? Oto gar wskazwek


na dobry pocztek.

1. KORZYSTANIE ZE STYLW
ONE-CLICK WOW!

12

Co to jest styl warstwy?

13

Styl to narzdzie pozwalajce znacznie wzbogaci wygld zdj,


tekstu i grafiki za pomoc naoenia koloru, tekstury, gbi,
obramowania oraz wielu innych efektw. Style Rollover natomiast,
uyte w programie ImageReady, umoliwiaj tworzenie kolekcji
interaktywnych przyciskw.

Magia stylw warstw


Po naoeniu stylu na warstw atwo zarwno zmienia zawarto
warstwy, jak i modyfikowa sam styl.
Skalowanie stylu
Dostosowywanie stylw
Kopiowanie i wklejanie stylw
Korzystanie ze stylw w poczeniu z maskami i grupami obcinajcymi
Korzystanie ze stylw w programie ImageReady

Zapisywanie, zmiana wielkoci


i przygotowanie
plikw wyjciowych

15
16
18
20
21
23

24

Tutaj Czytelnik dowie si, jak wybra format zapisu stylizowanego


obrazu i jak w razie potrzeby zmniejszy jego wielko.

Samouczek korzystania
ze stylw warstw
Samouczek demonstrujcy krok po kroku proces tworzenia projektu
obejmujcy czynnoci, takie jak nakadanie stylw na warstwy,
modyfikacj zawartoci warstwy przy jednoczesnym zachowaniu
waciwoci stylu, kopiowanie stylw, ich skalowanie oraz tworzenie
interaktywnych przyciskw w programie ImageReady.

28

2. STYLE DLA FOTOGRAFII

33

Galeria zdj

34

Znale tu mona zbir inspirujcych przykadw wykorzystania


stylw One-Click Wow! do stylizacji zdj.

P r z y k a d y e f e k t w f o t o g r a f i c z n y c h 38
Katalog ten uatwi uytkownikowi wybr stylw dla fotografii
i cyfrowych obrazw malarskich.
Krawdzie
Ramki
Tinty i efekty antyczne
Efekty nakadki koloru
Style Darkroom
Ziarno kliszy, szum i mezzotinta
Papier, ptno oraz inne nakadki teksturowe

38
40
42
44
46
48
50

3. STYLE DLA TEKSTU I GRAFIKI

52

Galeria napisw
i elementw graficznych

53

W rozdziale tym Czytelnik znajdzie wiele przykadw uycia


stylw One-Click Wow! do przetwarzania obiektw tekstowych
i graficznych.

Przykady efektw
graficznych i tekstowych
Z katalogu tego warto korzysta podczas wybierania stylw,
dziki ktrym napisy czy elementy graficzne przeksztac si
w obiekty, ktre bdzie mona przeczyta i niemal ich dotkn!
Chrom
Metale
Szko, ld i kryszta
Klejnoty i gadkie kamienie
Plastiki
Drewno politurowane i teksturowane
Skaa, cega i inne materiay
Desenie materiaw organicznych
Desenie i tkaniny
Kreski i wypenienia
Efekty cienia, otoczki i paskorzeby
Blask i neony
Style Rollover dla przyciskw

58

58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

4. POZOSTAE PROFILE WOW!

84

Jak malowa, korzystajc z profilw


malarskich i klonujcych?
85
Profile ze zbioru Wow! Tool Presets zapewniaj przetwarzanym
obrazom wygld i klimat prac wykonanych tradycyjnymi
technikami graficznymi od farb akwarelowych i olejnych
po pastele i kred. Pozwalaj przeksztaca zdjcia w obrazy
malarskie, do czego su profile Wow-Pattern Stamp oraz Wow
Art History Brush. Korzystajc natomiast z profilw Wow-Art
Media Presets, wsppracujcych z narzdziem Brush (Pdzel),
Czytelnik moe tworzy obrazy malarskie od podstaw.

Galeria obrazw

88

W podrozdziale tym zgromadzono kolekcj przykadw zastosowania


profilw imitujcych dziaanie tradycyjnych narzdzi malarskich.
Jest to take prezentacja efektw, jakie moemy uzyska,
przeksztacajc zdjcia w obrazy malarskie przy uyciu profilw
Wow-Pattern Stamp oraz Wow-Art History Brush.

Profile Pattern Stamp


i Art History

90

Dziesi przykadw przeksztace tego samego zdjcia w obrazy


malarskie demonstruj efekty zastosowania profilw Art History
Brush i Pattern Stamp ze stylami Wow-Texture Styles
przedstawionymi na stronach 50. i 51.

K o r z y s t a n i e z p d z l i r e t u s z e r s k i c h 92
Zbir profilw Tool Presets oferuje zestaw narzdzi retuszerskich,
pozwalajcych poprawia kolorystyk zdj, usuwa z nich efekt
czerwonych oczu, wybiela zby i biaka oczu, a take redukowa
zaczerwienienia skry.

Korzystanie z zada Wow!

93

Przygotuj plik, zapoznaj si z treci komunikatw i wyprbuj


dziaanie zada Wow! Action.

Zadania z kolekcji Wow!

94

Uyj tych zoonych, zautomatyzowanych procedur, pozwalajcych


uzyska profesjonalne i praktyczne rezultaty jednym klikniciem.

Wypenienia gradientowe
Przedstawione tu profile gradientw s bardzo przydatne do
wypeniania liter tworzcych napisy i elementw graficznych,
jak rwnie do tworzenia te.

96

Korzystanie
ze stylw
One-Click
Wow!

Na kolejnych stronach bdziemy mwi o tym,


jak dziki zastosowaniu stylw z kolekcji One-Click
Wow! przeksztaca projekty, wykonane
w programie Photoshop 7, z typowych
w ekscytujce. Bez wzgldu na to, czy
przetwarza bdziemy napisy, grafik, zdjcia,
czy prace graficzne, jak te, ktre zobaczymy
w rozdziale 4., moemy uzyska w peni
profesjonalne efekty, a wystarczy do tego tylko
jedno kliknicie palety stylw.
Bdziemy mwi take o skalowaniu stylw,
co pozwala dopasowywa je do poszczeglnych
projektw. Omwimy rwnie korzystanie ze stylw
(cznie ze stylem Rollover) w programie
ImageReady 7. Kady styl z kolekcji Wow Style
moe by uyty jako podstawa dla nowych stylw,
ktre moemy tworzy zarwno w programie
Photoshop, jak i ImageReady, zmieniajc jeden
lub kilka ustawie efektu i zachowujc
zmodyfikowane style do pniejszego
wykorzystania. Krtki Samouczek korzystania
ze stylw warstw zaczynajcy si na stronie 28.,
zaznajomi nas z operacjami, takimi jak nakadanie,
dostosowywanie i zachowywanie stylw.
Kolejny podrozdzia (strony od 24. do 27.)
powicony zosta ostatecznemu przygotowaniu
plikw programu Photoshop, czy to do druku,
czy prezentacji w internecie.

Style z kolekcji One-Click Wow! Styles mona


nakada na obrazy o dowolnej rozdzielczoci,
ale najlepsze efekty uzyskuje si, wwczas gdy
obraz ma rozdzielczo 225 pikseli na cal.
Zobacz te: Wskazwka na stronie 16.

CO TO JEST
STYL WARSTWY?
Styl to narzdzie pozwalajce
znacznie wzbogaci wygld
zdj, tekstu i grafiki przez
naoenie koloru, tekstury,
gbi, obramowania oraz wielu
innych efektw.

wic najprociej, styl warstwy to wygld, jaki


mona natychmiast nada zdjciu, napisowi czy
elementowi graficznemu za pomoc jednego kliknicia
palety Styles (Style). Oto kilka przykadw
zaawansowanych efektw uzyskanych po uyciu stylw
zawartych na pycie. Aby uzyska podobne efekty,
nie korzystajc przy tym ze stylw warstwy, trzeba by
powici sporo czasu oraz wysiku i posiada
odpowiednie umiejtnoci.

Style warstw oraz inne profile zawarte


na pycie CD-ROM doczonej do niniejszej
ksiki s niezastpionymi narzdziami,
przeznaczonymi do wsppracy z programami
Photoshop 7 oraz ImageReady 7. Style te,
podobnie jak tekstury i gradienty, mona
wykorzysta take w programach Photoshop 6
i ImageReady 3. Jednake Tools Presets
Ustawienia narzdzia nowa paleta
(U
w programie Photoshop 7) oraz Actions
(ZZadania) interfejs programu Photoshop
zmienia si) nie s zgodne z programem
Photoshop 6 .
Style i instrukcje przeznaczone do
wykorzystania z programem Adobe Photoshop
Elements zawarte s w innym pakiecie,
skadajcym si z ksiki Adobe Photoshop
Elements One-Click Wow! i pyty CD-ROM.

Styl moe powodowa zamian kolorystyki obrazu, na przykad przez


czciowe pokrycie gradientem w kolorze sepii (Wow-Tint FX 01)
lub zwikszenie gbi koloru i kontrastu (Wow-Darkroom 04)

o przygotowania kolekcji stylw One-Click Wow!


posuyy nastpujce skadniki:
rzut cienia, ostrego i agodnego,
cie wewntrzny, tworzcy efekt rzebienia
przeksztacanych obiektw,
efekt arzenia si krawdzi, powodujcy ich
rozszerzenie na zewntrz bd do wntrza obrazu,
cite krawdzie, szerokie i wskie, o naronikach
ostrych i zaokrglonych,
nakadki pojedynczych kolorw, gradientw i deseni,
powodujce zmiany, a nawet przesonicie zdjcia,
napisu czy elementu graficznego,
efekt przezroczystoci, dziki ktremu przetwarzany
obraz mona uczyni czciowo lub cakowicie
przejrzystym,
tekstury, ktre tworz wypukoci i wgbienia na
powierzchni obrazu,
kreski take wielokolorowe ktre pozwalaj
podkreli kontury obrazu,
nakadka satynowa, ktra pozwala uzyska efekty
odbicia i rozproszenia wiata.

Bevel shadow
cie cicia
Bevel highlight
odblask cicia

Styl moe generowa efekty krawdziowe, uywane do stylizacji zdj,


na przykad nowoczesnej obwdki (Wow-Edges 05) czy te antycznej,
drewnianej ramki (Wow-Frame 05)

Styl pozwala zamieni prosty napis czy element


graficzny w realistycznie wygldajcy obiekt
materialny, na przykad ze stali (Wow-Metal 17)
czy przezroczystego, niebieskiego plastiku
(Wow-Plastic 08)

Za pomoc stylu
warstwy (Wow-Gems
02) mona zamieni
szare koo
w perowo-kamienn
pastylk. Ten sam
efekt mona uzyska
bez zastosowania
stylu, tworzc 11warstwowy obraz,
wedug schematu
ukazanego z prawej
strony, wykorzystujc
szare koo jako
podstawowy
element grupy
wycinajcej. Wybr
rozwizania jest
oczywisty!

Inner shadow
cie wewntrzny
Inner glow
arzenie wewntrzne
Satin effect
nakadka satynowa
Color overlay
nakadka koloru
Pattern overlay
nakadka desenia
Original gray circle
oryginalne, szare koo
Outer glow
arzenie zewntrzne
Drop shadow
rzut cienia
Background
to

CO TO JEST STYL WARSTWY

13

tyle mona stosowa w programie ImageReady


7 w taki sam sposb jak w Photoshop 7. Jednake
ImageReady pozwala dodatkowo korzysta ze stylw
Rollover Styles (style rollover), ktre zapewniaj
ekranow aktywno przyciskw umieszczanych
na stronach internetowych oraz w innych,
interaktywnych interfejsach. Style te zawieraj
ustawienia kolorw, wymiarw oraz kod JavaScript
konieczne do tego, by przyciski na ekranie zmieniay
swj wygld, gdy uytkownik wskae je wskanikiem.
Style Wow Buttons, ktrych nazwy zawieraj fraz
All Three, to style Rollover. Zgromadzone s
w bibliotece Wow 7-20 Button Styles, a kady
utworzony przy ich uyciu przycisk moe przyjmowa
jeden z trzech stanw. Przedstawiamy je na poniszych
rysunkach.

W kady styl One-Click Wow! Rollover


wbudowany zosta kod JavaScript, ktry
powoduje, e przycisk zmienia si, gdy
ustawiony zostanie nad nim wskanik myszy.
Jeli chcesz zobaczy tre kodu, kliknij
Podgld
przycisk Preview in Default Browser (P
w domylnej przegldarce), znajdujcy si
Narzdzia) programu
u dou palety Tools (N
ImageReady .

Kiedy odwiedzajcy klika przycisk, uaktywniany jest stan Down, ktry


sygnalizuje, e kliknicie zostao zarejestrowane i uruchomio okrelone
dziaanie

tyle Wow Button-All Three oferuj szeroki wybr


wzorw przyciskw w stanie Normal. Stan Over
polega zwykle na rozwietleniu przycisku, za w stanie
Down przyciski wygldaj na wcinite
w powierzchni, na ktrej s umieszczone.

Przycisk w stanie Normal oczekuje na dziaanie uytkownika


odwiedzajcego witryn

Normal

Gdy odwiedzajcy ustawia wskanik myszy nad przyciskiem, ten


przechodzi w stan Over. Zmiana stanu zachodzi w taki sposb,
by zasygnalizowa, e jego kliknicie spowoduje jakie zdarzenie

14

CO TO JEST STYL WARSTWY?

Over

Down

MAGIA
STYLW
WARSTW

tyle warstw zapewniaj ogromn elastyczno! Kiedy


naoymy styl na warstw, dostosowuje si on do
zmian wprowadzonych w jej zawartoci.

rogram pozwala nie tylko zmienia zawarto


stylizowanych warstw, ale rwnie zamienia
style na inne lub modyfikowa ich pojedyncze atrybuty.

Po naoeniu stylu na warstw


atwozarwno zmienia
zawarto warstwy,
jak i m o d y f i k o w a s a m s t y l .
Jeli naoymy styl (w tym przykadzie jest to Wow-Metals 06) na warstw
napisu, a pniej zmienimy krj czcionki, styl zostanie zachowany

Aby usun styl z warstwy, wystarczy


klikn prawym klawiszem myszy (Windows)
lub klikn z wcinitym klawiszem Ctrl
(Macintosh) ikon
obok jej nazwy na
Warstwy) i z otwartego menu
palecie Layers (W
podrcznego wybra polecenie Clear Layer
Style (W
Wyczy styl warstwy). Mona te
Wyczy styl),
uy przycisku Clear Style (W
znajdujcego si u dou palety Styles (SStyle).

Styl Wow-Chrome 10 zosta naoony (u dou) na napis, zastpujc styl


Wow-Metals 06

programie ImageReady style Rollover rwnie


dopasowuj si do zmian ksztatu elementw
graficznych, co pozwala modyfikowa ksztat przyciskw
przy zachowaniu waciwoci graficznych stylu
i interaktywnoci.

Tekst mona edytowa, a styl dopasuje si do wprowadzonych zmian

Jeli zmienimy ksztat elementu graficznego, styl (w tym przypadku WowMetals 19) citych krawdzi i odblaskw dopasowuje si do nowej formy

Styl rollovera Wow Button 03-All Three zosta naoony na cztery identyczne
przyciski, na czterech rnych warstwach. Przyciski widoczne na rysunku
reprezentuj stan Normal, a ramki wok nich wyznaczaj obszary aktywne

Po rozcigniciu przyciskw styl dopasowa si do ich nowego ksztatu,


podobnie jak ramki obszaru aktywnoci

Gdy rysujemy lub malujemy na warstwie, na ktr uprzednio naoony


zosta styl, jest on (w tym przypadku styl Wow-Plastic 07) automatycznie
nakadany na nowo tworzone elementy warstwy

MAGIA STYLW WARSTW

15

Skalowanie
stylu
Aby dopasowa styl warstwy
do wielkoci wybranego
obrazu, musimy uy funkcji
skalowania stylu.
Kady styl warstwy zapamituje
ustawienia rozdzielczoci pliku, w ktrym
zosta zastosowany. Style w kolekcji One-Click
Wow! Styles przygotowane zostay
z rozdzielczoci 225 pikseli na cal. Cho
style te mona wykorzystywa w plikach
o innej rozdzielczoci, to jednak oczekiwane
rezultaty najatwiej uzyska w tych plikach,
ktrych rozdzielczo jest taka sama.
Rozdzielczo obrazu mona zmieni, w aden
sposb nie zmieniajc jego zawartoci.
Wystarczy wybra polecenie Image/IImage Size
Obrazek/W
Wielko obrazka), wyczajc
(O
M e t o d a p on o w n e g o
funkcj Resample Image (M
prbkowania) i wpisujc 255 w polu
Resolution (R
Rozdzielczo). Procedura ta
opisana jest take w podrozdziale One-Click
Wow! Szybki start, na stronach 9. i 10.

ardzo prawdopodobne jest, e po naoeniu stylu


konieczne okae si jego przeskalowanie. Wynika
to std, e styl moe wyglda rnie, w zalenoci od
gruboci linii tworzcych rysunek, gruboci czcionki
czy te wielkoci zdjcia.

1. Nakadanie stylu. Pierwsz czynnoci jest

naoenie stylu na warstw przy uyciu metody opisanej


w podrozdziale One-Click Wow! Szybki start,
na stronach od 9. do 11. lub przez jego skopiowanie
i wklejenie, o czym bdziemy mwi w podrozdziale
Kopiowanie i wklejanie stylw, na stronie 20.

2. Skalowanie. Klikamy prawym klawiszem myszy


(Windows) lub wciskamy klawisz Ctrl (Macintosh)
i klikamy ikon widoczn z prawej strony nazwy
warstwy, na palecie Layers (Warstwy), po czym
wybieramy polecenie Scale Effects (Skaluj efekty)
z podrcznego menu. Powoduje to otwarcie okna
dialogowego Scale Layer Effects (Skaluj efekty
warstw). Klikamy ikon trjkta obok symbolu %,
co powoduje wywietlenie suwaka. Chwytamy
i przecigamy suwak, regulujc w ten sposb szeroko
ramki. Istnieje te moliwo okrelenia jej wielkoci
przez wpisanie wartoci procentowej, zgodnie
z sugestiami zawartymi w poniszej uwadze.

Wspaniay portret babci wymaga


umieszczenia w ramce

Jednak ramka i obwdka, ktre


pojawiy si po naoeniu stylu
Wow-Frame 03, zasaniaj zbyt
du cz fotografii. Sytuacja
wymaga wic przeskalowania
stylu

Z poziomu menu podrcznego


otwieramy okno dialogowe Scale
Layer Effects (Skaluj efekty warstw),
a nastpnie zmieniamy skal efektu
na 50%, znacznie poprawiajc
wygld ramki

Uwaga: Nakadajc style warstw zawierajcych dese


lub tekstur, musimy wzi pod uwag kilka istotnych
wskazwek.
Po pierwsze, niektre ustawienia skali efektu
pozwalaj szczeglnie dobrze zachowa ostro
i czysto rysunku desenia lub tekstury (kady styl
One-Click Wow! zawierajcy dese bd tekstur
oznaczony jest gwiazdk [*] na kocu nazwy,
przykady s przedstawione na stronach od 38. do 51.
oraz od 58. do 81. tej ksiki). Jeli upewnimy si,
e rozdzielczo przetwarzanego obrazu wynosi 225
pikseli na cal (patrz poprzednia wskazwka), to
optymalnymi ustawieniami skali s 25%, 50%, 100%
(bez skalowania) oraz 200%. Jeeli adne z tych

16

MAGIA STYLW WARSTW

ustawie nie zapewnia oczekiwanych rezultatw,


moe okaza si na przykad, e dopasowanie
szerokoci ramki do fotografii moliwe jest wycznie
kosztem zmikczenia rysunku desenia (style, ktre
nie zawieraj deseni ani tekstur nosz nazwy bez
gwiazdki na kocu. To za oznacza, e, nakadajc je,
nie musimy przejmowa si ustawieniami skali).

Moliwe, e w wyniku nadmiernego


zmniejszenia skali stylu niektre jego
elementy ulegn zatarciu na przykad
jeeli wybralibymy zbyt niskie ustawienie
Scale (SSkala) w oknie dialogowym Scale
Effects (SSkaluj efekty warstwy), po czym
zamknlibymy okno, klikajc przycisk OK,
to cicie krawdzi lub cie obrazka mgby
znikn. Ponadto zbyt dua redukcja skali
obrazu moe uniemoliwi przywrcenie mu
dotychczasowej wielkoci. Jeli tak si zdarzy,
wystarczy ponownie naoy styl
i przeskalowa obraz, tym razem jednak
nie tak drastycznie.

Przeskalowanie stylu Wow-Frame 03 do 48% powoduje zamazanie rysunku


desenia (u gry), natomiast po zmianie skali do 50% rysunek ten
zachowuje ostro

Po drugie, redukcja skali stylu deseniowego bd


teksturowego moe spowodowa, e miejsca czenia
kafelkw desenia stan si bardziej widoczne. Jeli
na przykad przyjrzymy si dokadnie portretowi
babci w ramce (strona 16.), to przekonamy si,
e powtarzalny wzr desenia widoczny jest bardziej
w ramce utworzonej w punkcie 2. ni w 1., kiedy to
styl zosta naoony przy ustawieniu skali 100%.
W tym przypadku bowiem pozwolilimy, by dese
dopasowa si do szerokoci ramki, dziki czemu
powtrzenia wzoru nie s widoczne.

eli styl On-Click Wow! naoymy na obraz


o rozdzielczoci innej ni 225 pikseli na cal, wwczas
uzyskane rezultaty mog by odmienne ni te, ktre
prezentowane s w ksice. Oto kilka przykadw stylu
Wow-Frame 03, ktry naoony zosta na cztery kopie
tego samego obrazu, ale o rnych rozdzielczociach.

72 piksele na cal

150 pikseli na cal

225 pikseli na cal

300 pikseli na cal

Zwrmy uwag, e zmiana rozdzielczoci obrazu w celu


zmiany skali stylu nie jest rozwizaniem najwaciwszym.
Znacznie efektywniejsz jest metoda skalowania,
opisana w punkcie 2. na stronie 16. Gdy chcemy jednak
naoy styl One-Click Wow! na obraz o rozdzielczoci
innej ni 225 pikseli na cal, wyprbujmy wymienione
poniej ustawienia skali, ktre definiujemy w oknie
dialogowym Scale Layer Effects (Skaluj efekty
warstw). Uatwi one zachowanie ostroci rysunku
desenia. Wspczynniki wyrnione pogrubieniem
czcionki daj te same rezultaty co domylne ustawienie
100% w przypadku obrazu o rozdzielczoci 225 pikseli
na cal (warto przypomnie, e, nakadajc style
niezawierajce deseni ani tekstur, nie trzeba martwi si
ustawieniami skali).
72 piksele na cal: 78%, 156%, 312%, 624%
150 pikseli na cal: 75%, 150%, 300%
300 pikseli na cal: 75%, 150%, 300%

SKALOWANIE STYLU

17

Dostosowywanie
stylw
Photoshop pozwala zmienia
skadniki nakadanych stylw,
a n a w e t w z b o g a c a j e o nowe
efekty. Tak zmodyfikowane
style mona zapisywa
i zachowywa do dalszego
wykorzystania.

iedy nie moemy znale w kolekcji One-Click


Wow! stylu, ktry w peni speniaby nasze
oczekiwania, moemy wykorzysta inny, najbardziej
zbliony i go zmodyfikowa. Miejscem, w ktrym
dokonujemy zmian stylw naoonych na warstwy,
jest okno dialogowe Layer Style (Efekty).

Okno dialogowe Layer Style


(Efekty) (widoczne poniej)
otwieramy, dwukrotnie
klikajc ikon widoczn
po prawej stronie nazwy
stylizowanej warstwy, na
palecie Layers (Warstwy).
Podobny rezultat mona
osign, dwukrotnie
klikajc jeden z efektw
u dou rozwinitej palety
Layers

Celem niniejszej ksiki jest

zaprezentowanie moliwoci, jakie daj


style z kolekcji One-Click Wow!,
zawarte na doczonej pycie CD-ROM,
a take sposobw ich wykorzystania.

Inner Shadow (Cie wewntrzny) i Inner Glow


(Blask wewntrzny) po wewntrznej stronie
krawdzi; (2) Inner Glow zawsze rozcigany jest
rwnomiernie we wszystkich kierunkach, natomiast
pooenie cienia mona dowolnie zmienia.

Styl Wow-Frame 07 wykorzystuje


typowy efekt ciemnego cienia
zewntrznego

Styl Wow-Glow 02, dziki


purpurowemu cieniowi, nadaje
napisowi efekt neonu

Ustawienia w sekcji Bevel and Emboss (Faza


i paskorzeba) okna dialogowego Layer Style
(Efekty) pozwalaj modelowa cicie krawdzi,
w czym wspomagaj je parametry Contour (Kontur)
oraz Texture (Tekstura). Contour wpywa na
wygld krawdzi obiektu, za Texture na wygld
powierzchni.

Parametr Kontur w stylu Wow-Metal 15 uatwia ksztatowanie krawdzi


obiektu, za zmieniajc Tekstur, moemy utworzy nierwnoci jego
powierzchni

Oprcz efektw, style warstw oferuj opcje mieszania,


ktre decyduj o sposobie interakcji stylu i warstwy
z innymi warstwami oraz maskami
W lewej czci okna dialogowego Layer Style (Efekty) wymienione s
wszystkie efekty, ktre mog by wczone do stylu. Te, ktre ju zostay
wykorzystane, oznaczone s znacznikami widniejcymi w polach wyboru.
Efekt mona doda lub usun ze stylu, klikajc odpowiednie polu wyboru.
Kliknicie nazwy efektu wcza go i otwiera kart jego ustawie

by dostosowa efekt, warto wiedzie, jakie jest jego


dziaanie. Oto krtkie podsumowanie.
Efekty Shadow (Cie) i Glow (Blask) tworz
rozmyt, ciemn bd rozwietlajc obwdk wok
krawdzi wszystkich obiektw na warstwie. Obwdk
mona zamieni z jasnej na ciemn lub odwrotnie,
wybierajc inny kolor i Blend Mode (Tryb
mieszania). Innym parametrem, decydujcym
o wygldzie efektu, jest take jego mikko, czyli
gsto. Tylko dwch parametrw zmieni si nie da:
(1) Drop Shadow (Cie) i Outer Glow (Blask
zewntrzny) rozcigane s na zewntrz krawdzi, za

Efekt Satin (Satyna) tworzy zoone wewntrzne


odblaski w stylu pprzezroczystym lub odbicia
w stylu nieprzezroczystym.

18

MAGIA STYLW WARSTW

Styl Wow-Plastic 09 z wczonym


efektem Satin (Satyna) (po lewej),
tworzcym refrakcj wiata
i wyczonym (z prawej)

Efekt Satin (Satyna) w stylu WowChrome 20 symuluje odbicia


wiata na powierzchni obiektu
(po lewej); wyczenie efektu
powoduje utrat chromowego
blasku (po prawej)

Efekty Overlay (Nakadka) definiujemy, zmieniajc


Color (Kolor) Gradient i Pattern (Wzorek).
Elementy te s nakadane wedug wskazanej
kolejnoci, od gry ku doowi.

Karty poszczeglnych efektw, otwierane


w oknie dialogowym Layer Style (EEfekty),
pozwalaj zmienia ustawienia niektrych
parametrw bez koniecznoci przesuwania
suwakw czy wpisywania liczb modyfikuje
si je przecigniciami wskanika w oknie
edytowanego obrazu. W ten sposb mona
zmienia kt padania i odlego cienia,
a take Inner Shadow (CCie wewntrzny),
przesuwa tekstur, efekt satyny, nakadk
gradientu i desenia, jak rwnie kolor
wikszoci linii tworzony z gradientw
i deseni.
Oprcz pojedynczych waciwoci efektw
w stylu, zmienia moemy take ich skal
i wymiary caego stylizowanego obrazu,
przy czym proporcje wszystkich stylw zostaj
zachowane. Mwilimy o tym w podrozdziale
Skalowanie stylu, na stronach od 16. do 17.
Kliknicie pola Styles (SStyle), widniejcego
u gry listy, z prawej strony okna dialogowego
Layer Style (EEfekty), otwiera palet wszystkich
dostpnych stylw wprost w oknie
dialogowym!

Nakadka wzorku (desenia) w stylu Wow-Woods 15 tworzy rysunek drewna


(po lewej), nakadka gradientu w trybie Gradient Overlay (Rozjanianie)
rozwietla obiekt (porodku), za naoenie koloru ciemnotego w trybie
Color Overlay (Nakadka) powoduje zwikszenie kontrastu i podkrelenie
kolorw

Efekt Stroke (Obrys) tworzy lini konturow wok


obiektu, wypenion wybranym kolorem, gradientem,
a nawet wzorkiem. Obrys moe by tworzony
wewntrz lub na zewntrz krawdzi obiektu, a take
z obu stron jednoczenie.

Efekt wiate neonowych uzyskany za pomoc stylu Wow-Glows 01,


tworzony jest przez gradientowy obrys w trybie Shape Burst (Pknity
ksztat)

o naoeniu stylu na warstw moemy przystpi


do modyfikowania jego waciwoci w oknie
dialogowym Layer Style (Efekty). Oto kilka
przykadw takiego dziaania.
Obiekt mona oddali od podoa, zwikszajc
warto parametru Distance (Odlego) efektu
Drop Shadow (Cie).

Zmieniajc kt padania wiata w ustawieniach efektu Drop Shadow


(Cie) uytego w stylu Wow-Chrome 13, z domylnych 120 stopni
(po lewej) do 60 (po prawej), przesuwamy pozorne rdo wiata z gry,
po lewej, do dou, z prawej strony napisu

Wybierajc rne ustawienia parametru Contour


(Kontur) dla efektu Contour, moemy zmienia styl
ramki okalajcej obraz.

Zmiana domylnego wzoru konturu efektu Bevel And Emboss/Contour


(Faza i paskorzeba/Kontur) powoduje przeobraenie prostej ramki
(z lewej), utworzonej przez naoenie stylu Wow-Frame 04, w bardziej
wyszukan, o obionej powierzchni (z prawej)

W stylach wykorzystujcych t sam tekstur dla


efektw Pattern Overlay (Naoenie wzorku) oraz
Texture (Tekstura) wygadzenie powierzchni mona
uzyska, wyczajc efekt Bevel and Emboss/
Texture (Faza i paskorzeba/Tekstura).

Styl Wow-Plastic 03 z domyln tekstur efektu Texture (Tekstura)


(po lewej) i bez niej (po prawej)
Po naoeniu stylu Wow-Fabric 16 i zwikszeniu wspczynnika Distance
(Odlego) z domylnych 9 pikseli (po lewej) do 36 (po prawej) napis
wyglda tak, jakby by uniesiony nad podoe

Kierunek padajcego wiata mona zmieni,


regulujc parametr Angle (Kt) efektw cienia,
cienia wewntrznego oraz fazy i paskorzeby
(zmieniajc ustawienie kta dla jednego efektu,
musimy zmieni go w podobny sposb w pozostaych
efektach, by zachowa jednolito owietlenia).

o wprowadzeniu modyfikacji stylu mona go


zachowa do przyszego wykorzystania. Zacz
naley od dodania go do biecej palety Styles (Style),
a nastpnie zachowa jako element biblioteki stylw,
korzystajc z narzdzia Preset Manager (Meneder
stylw).

Zobacz te: Punkt 8. podrozdziau Samouczek


korzystania ze stylw warstw na stronie 31. opisuje
procedury nadawania stylom nazw i okrelania ich
zachowywania.
DOSTOSOWYWANIE STYLW

19

Kopiowanie
i wklejanie
stylw

opiowanie stylu z jednej warstwy na inn, w tym


samym pliku lub innym, jest bardzo proste. Dziki
tej moliwoci moemy powiela zarwno style
przygotowane od podstaw, jak i napotkane w innych
plikach. A tak przebiega kopiowanie i wklejanie stylu.

Style mona kopiowa


z warstwy na warstw,
a nawet z pliku do pliku.

1. Aby skopiowa styl, klikamy prawym klawiszem


myszy (Windows) lub z wcinitym klawiszem Ctrl
(Macintosh) ikon widoczn z prawej strony nazwy
warstwy, otwierajc w ten sposb menu podrczne.
Nastpnie wybieramy polecenie Copy Layer Style
(Kopiuj styl warstwy). Ten sam rezultat mona
osign, wybierajc polecenie Layer/Layer Style/Copy
Layer Style (Warstwa/Styl warstwy/Kopiuj styl
warstwy).

Kopiujc styl z jednego pliku do innego,


chcielibymy, by po skopiowaniu zachowa on
te same atrybuty, o ile oba pliki maj t sam
rozdzielczo (naley pamita, e style
z kolekcji One-Click Wow!, oprcz podzbioru
Wow-Button, przygotowane zostay
w jednakowej rozdzielczoci 225 pikseli
na cal). Aby szybko uzyska rozdzielczo
pliku, naley klikn informacyjn, lew cz
paska stanu, wciskajc klawisz Alt (Windows)
lub Option (Macintosh).

Poniewa spodobaa
nam si ramka
(przeskalowana wersja
stylu Wow-Edges 05)
utworzona na warstwie
Dinner, skopiujemy
j na inne warstwy

W celu skopiowania
warstwy wybieramy
polecenie z menu
podrcznego

Jeli okae si, e rozdzielczoci obu


plikw s rne i konieczna jest tymczasowa
zmiana tego parametru w pliku odbiorczym,
naley wybra polecenie Image/IImage Size
Obrazek/W
Wielko obrazka) i upewni si,
(O
Metoda
e funkcja Resample Image (M
ponownego prbkowania) jest wyczona,
a nastpnie wpisa now rozdzielczo
Rozdzielczo) (t sam
w polu Resolution (R
procedur mona zastosowa po wklejeniu
stylu w celu przywrcenia pierwotnej
rozdzielczoci obrazu).

20

MAGIA STYLW WARSTW

2. Aby wklei skopiowany styl, klikamy prawym


klawiszem myszy (Windows) lub z wcinitym
klawiszem Ctrl (Macintosh) z prawej strony nazwy
warstwy, na ktrej zamierzamy powieli to,
co skopiowalimy. W ten sposb otwieramy menu
podrczne, a z niego wybieramy polecenie Paste
Layer Style (Wklej styl warstwy).

Skopiowany styl zosta wklejony na inn


warstw, take przy uyciu menu podrcznego

3. Moemy kontynuowa wklejanie stylu

na inne warstwy. Jeli z gry zamierzamy wklei styl


na wicej ni dwie, moemy zaoszczdzi nieco czasu,
czc warstwy docelowe i wklejajc styl na wszystkie
jednoczenie.
Aby poczy warstwy, klikamy miniaturk pierwszej
z nich na palecie Layers (Warstwy). Nastpnie klikamy
kolumn po lewej stronie, obok miniaturek wszystkich
czonych warstw. Poczone warstwy wyrnione s
ikonami ogniw acucha, wywietlanymi w teje
kolumnie.
Po poczeniu warstw ponownie otwieramy menu
podrczne, ale tym razem wybieramy polecenie
Paste Layer Style to Linked (Wklej efekty
do poczonych).

Poczylimy kilka rnych warstw, po czym


wkleilimy skopiowany styl na wszystkie
jednoczenie. Zabieg ten pozwoli na
ujednolicenie obramowania wszystkich zdj
tworzcych obraz

Korzystanie
ze stylw
w poczeniu
z maskami
i grupami
obcinajcymi
Maski warstw, maski
wektorowe oraz grupy
obcinania pozwalaj
maskowa obrazy wewntrz
figur czy napisw.
Photoshop 7 oferuje kilka nowych metod
nakadania wektorowych masek na
warstwy. Operacj t naley zacz od
wybrania warstwy za pomoc kliknicia
jej nazwy na palecie warstwy.
Kolejn czynnoci powinno by wybranie
polecenia Layer/AAdd Vector Mask
Warstwa/D
Dodaj mask wektorow).
(W
Podobny rezultat mona osign, klikajc
Utwrz mask warstwy),
ikon Add a Mask (U
znajdujc si na pasku u dou palety
Layers (W
Warstwy), z wcinitym klawiszem
Ctrl (Windows) lub a (Macintosh).
Jeli na dan warstw ju wczeniej
naoylimy mask, to Photoshop jest na
tyle sprytny, by wiedzie, e jedynym
typem maski, jaki pozosta do wyboru,
jest maska wektorowa. Zwalnia to nas
od obowizku naciskania klawisza
Ctrl/a podczas klikania ikony Add
a Mask (U
Utwrz mask warstwy).

a kad warstw w Photoshopie, oprcz warstwy


Background (To), moemy naoy dwie maski
mask pikselow oraz mask wektorow. Maski te
decyduj o tym, ktre fragmenty warstwy bd
widoczne, a ktre zostan ukryte.

Styl Wow-Tint FX 03 nakada tonalny efekt sepii, a ponadto wewntrzny


blask i cie wok krawdzi. W tym przypadku krawd wyznacza maska
Mask wektorow mona naoy na warstw, wciskajc klawisz Ctrl/a
i klikajc ikon Add a mask (Utwrz mask warstwy). Ksztat maski tworzy
si natomiast za pomoc narzdzia z grupy Shape (Ksztat), na przykad
Ellipse (Elipsa), ktr mona znale na palecie narzdziowej. Nastpnie
naley klikn przycisk Add to path area (+) (Dodaj do obszaru cieki
(+)), umieszczony na pasku narzdziowym
Option (Opcje)
i, przecigajc wybranym narzdziem, wytyczy obrys maski

Domylnie maska warstwy lub maska wektorowa


pozostaje poczona z zawartoci warstwy. Jeli na
przykad przecigniemy obraz za pomoc narzdzia
Offset (Przesunicie), przemieszczona zostanie rwnie
maska, w zwizku z czym widoczny bdzie wci ten sam
fragment obrazu. Jeli jednak odczymy mask od
warstwy, klikajc ikon acucha widoczn midzy ich
miniaturkami, i przesuniemy obraz, maska pozostanie
w miejscu, odsaniajc inne, dotychczas zasonite
fragmenty obrazu.

o zmodyfikowaniu ksztatu maski styl dopasowuje


si do jej nowej formy.

Elipsa zostaa rozcignita w taki


sposb, by widoczne stay si obie
osoby wystpujce na zdjciu.
Zmiany ksztatu elipsy dokonano
za pomoc narzdzia Path Selection
(Zaznaczanie cieki) (jego ikona
znajduje si tu nad ikon
narzdzia Pen (Piro), na palecie
narzdziowej Tools), wciskajc
klawisz Ctrl/a i przecigajc
jeden z naronikw ramki

Wpyw maski na efekty krawdziowe mona wyczy,


zaznaczajc pole wyboru opcji Layer Mask Hides
Effects (Maska warstwy ukrywa efekty) lub Vector
Mask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywa
efekty), w sekcji Blending Options (Opcje mieszania)
okna dialogowego Layer Style (Efekty).

Po zerwaniu cza midzy mask i obrazem, co wida na powyszym


rysunku, obraz mona przesuwa wewntrz maski, przecigajc go
za pomoc narzdzia Move (Przesunicie)

eli maska naoona jest na warstw stylizowan,


wwczas kady efekt krawdziowy, uyty w stylu,
ukada si wzdu krawdzi maski.

Zaznaczenie pola wyboru opcji


Vector Mask Hides Effects
(Maska wektorowa ukrywa efekty)
w sekcji Blending Options (Opcje
mieszania) okna dialogowego
Layer Style (Efekty), powoduje
ukrycie efektw blasku i cienia

KORZYSTANIE ZE STYLW W POCZENIU Z MASKAMI I GRUPAMI OBCINAJCYMI

21

Gdy chcemy utworzy grup obcinania,


wykorzystujc do tego celu kilka warstw
obrazu, moemy tego dokona na kilka
sposobw.
Zaznaczamy warstw tu ponad t, ktra
ma peni rol warstwy obcinajcej,
a nastpnie wybieramy polecenie
Layer/G
Group With Previous (W
Warstwa/
Grupuj z poprzedni).
Wskazujemy warstw i grupujemy j
z poprzedni za pomoc skrtu
klawiaturowego Ctrl/a+G.
Option i klikamy
Wciskamy klawisz Alt/O
Warstwy), na pasku
na palecie Layers (W
midzy warstw obcinajc i znajdujc
si tu nad ni. Gdy wskanik myszy
zmienia posta w zoon z dwch kek
ikon, oznacza to, e utworzona zostanie
grupa obcinajca.

rupa obcinajca pozwala uy zawartoci jednej


warstwy jako maski dla innej warstwy (lub warstw)
powyej niej.

Zobacz te: Sposoby tworzenia grup obcinajcych


opisuje wskazwka po lewej.

Po utworzeniu grupy nazwa warstwy obcinajcej na


palecie Layers (Warstwy) jest podkrelona, za nazwa
warstwy obcinanej wywietlana jest z wciciem.

orzystanie z grup obcinajcych daje znacznie wicej


moliwoci ni uycie pojedynczych masek, czy to
pikselowych, czy wektorowych. Jedn z korzyci jest
moliwo maskowania obrazw wewntrz napisw,
przy czym tekst pozostaje w peni edytowalny.

Aby przesun (przeskalowa bd obrci) grup


obcinajc, zaczynamy od poczenia warstw: klikamy
jedn z nich, a nastpnie klikamy w kolumnie po lewej
stronie miniaturek pozostaych warstw. W polach tej
kolumny pojawi si wwczas ikony acucha. Po
poczeniu warstw operacje przesuwania, obracania
czy skalowania odnosz si do nich wszystkich.

Warstwa zdjcia zostaa zaznaczona, a nastpnie poczona z warstw


napisu. Po wybraniu polecenia swobodnego przeksztacenia obie warstwy
zostay obrcone razem

olejn korzyci wynikajc ze stosowania grup


obcinania jest to, e w charakterze masek (a nawet
stylw) mona uywa wiele warstw jednoczenie.

Grup obcinajc mona utworzy, naciskajc klawisz Alt/Option


i klikajc midzy warstwami na palecie Layers (Warstwy). Kady styl
naoony na warstw obcinajc zostanie wwczas naoony take
na warstw obcinan. W tym przykadzie styl Wow-Glass 12 zosta
naoony na warstw napisu SEASIDE

Domylnie przesunicie (przeskalowanie czy obrcenie)


warstwy obcinanej nie wywiera adnego wpywu na
grup obcinajc. Dziki temu obcinany obraz mona
bez trudu przemieszcza wewntrz obcinajcego napisu
czy figury.
Kolejne warstwy mona docza do grupy
w podobny sposb, korzystajc z wybranej
metody.

Obraz widoczny w literach zosta obrcony przez kliknicie nazwy


warstwy, na ktrej si znajduje, przez nacinicie klawiszy Ctrl/a +T
(skrt wybierajcy polecenie Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnie
przekszta)) i przecignicie uchwytu ramki przeksztacania

22

MAGIA STYLW WARSTW

Kada z szeciu zmontowanych


fotografii (po lewej) znajduje si
na osobnej warstwie. Wszystkie
zdjcia zostay poczone w jedn
grup obcinania, ktrej
podstawow warstw (obcinajc)
jest warstwa elipsy, na ktr
naoony zosta styl Wow-Tint 08.
Styl ten wpywa na wszystkie
obcinane fotografie, nakadajc
na nie granulowan tekstur
i przyciemniajc ich krawdzie

Korzystanie
ze stylw
w programie
ImageReady
Style wykorzystane
w programie ImageReady
pozwalaj nadawa ksztaty
ekranowym przyciskom
i powoduj, e dziaaj one
interaktywnie.
Lista pojedynczych efektw w stylach
nie jest wywietlana domylnie na palecie
Layers (W
Warstwy) programu ImageReady.
Aby wywietli t list, naley klikn may
trjkt widoczny po lewej stronie ikony
Style Rollover s zaprojektowane wycznie
do uycia w programie ImageReady. Jeli
sprbujemy wykorzysta je w Photoshopie,
stylizowana warstwa przyjmie styl stanu
Normal, nie nabierajc cech interaktywnych.
Napisy warto umieszcza na warstwach
innych ni te, na ktrych umieszczana jest
graficzna cz przyciskw. W ten sposb
bowiem tre napisw pozostaje edytowalna,
za samym napisom mona nadawa odrbne
style.

tyle w ImageReady 7 wczytuje si i nakada w taki


sam sposb jak w Photoshopie 7. Jednak oprcz
pojedynczych stylw, ktre znajdujemy w programie
Photoshop, ImageReady pozwala nakada
i dostosowywa take style Rollover.
Style te zgromadzone s w bibliotece Wow 7-20
Buttons Styles (zaprojektowanej specjalnie do
wykorzystania w ImageReady), a fraza All Three
na kocu nazwy stylu oznacza, e jest to styl Rollover.

Aby obejrze (i przypisa) okrelony stan, kliknij jego


nazw na palecie Rollover.
Aby wywietli wszystkie stany
zawarte w stylu Rollover, naley
klikn ikon trjkta widoczn
obok miniaturki stanu Normal
na palecie Rollovers

Gdy chcemy zmieni styl przycisku w wybranym


stanie, wystarczy wybra go spord stylw
pojedynczych (nie Rollover).
Aby dokona edycji jednego lub kilku efektw
uytych w stylu wybranego stanu, wybieramy
odpowiedni warstw na palecie Layers (Warstwy),
po czym dwukrotnie klikamy nazw efektu,
otwierajc palet z jego ustawieniami (style
pojedyncze take mog by edytowane w ten sposb).
Aby zastosowa styl w ImageReady, otwieramy bibliotek na palecie
stylw, zaznaczamy warstw na palecie Layers (Warstwy), a nastpnie
klikamy ikon stylu (miniaturki stylw Rollover wyrnione s czarnym
trjktem w lewym grnym rogu)

Kiedy nakadamy na warstw jeden ze stylw Wow


Button-All Three, tworzony jest prostoktny obszar
interaktywnoci, wystarczajco duy, by obj wszystkie,
nieprzezroczyste obiekty znajdujce si na warstwie.
Obszar ten automatycznie reaguje na dziaania
uytkownika. Kady styl Wow Button-All Three
obejmuje trzy stany: Normal, Over oraz Down.

Paleta efektw w programie


ImageReady ukrywa wicej ni
wida na pierwszy rzut oka. Klikajc
ikon na zakadce palety,
rozwijamy j (po prawej)
i uzyskujemy dostp do dalszych
parametrw

Zobacz te: Definicje wszystkich trzech stanw mona


znale w podrozdziale Co to jest styl warstwy?, we
wczeniejszej czci niniejszego rozdziau, na stronie 14.
Naoenie stylw Wow
Button-All Three na trzy
wzory przyciskw, z ktrych
kady umieszczony jest
na odrbnej warstwie,
spowodowao utworzenie
obszaru interaktywnego
dla kadego z nich

aleta Rollovers w programie ImageReady


7 znacznie uatwia przypisywanie poszczeglnych
stanw zawartych w stylu Rollover, a take badanie
rezultatw. Oto przykady.

Aby zachowa styl, przypisujc go jednak do innego


stanu przycisku, dwukrotnie klikamy nazw stanu
i po otwarciu okna dialogowego Rollover State
Options (Opcje stanu Rollover) wybieramy stan
docelowy.
Okno wyboru stanu
docelowego

KORZYSTANIE ZE STYLW W PROGRAMIE IMAGEREADY

23

Zapisywanie,
zmiana
wielkoci
i przygotowanie
plikw
wyjciowych
Aby zachowa moliwoci
edycji obrazw, naley
zachowywa je wraz
z zachowaniem podziau
na warstwy, razem ze stylami,
w plikach wasnego formatu
programu Photoshop.
Nastpnie powinnimy wybra
odpowiedni objto i format
pliku wyjciowego:
z przeznaczeniem do druku
z poziomu programu
Photoshop,
w celu przeniesienia obrazu
do innego programu
i wydrukowania,
w celu dalszej edycji
w programie ImageReady,
w celu wywietlania na
ekranie.

ykorzystujc style w pliku Photoshopa, warto


w plik okresowo zapisywa we wasnym formacie
programu (.psd). W ten sposb bowiem obraz pozostaje
ywy i w peni edytowalny. Oznacza to, e wszystkie
elementy obrazu tekst, warstwy i ich style mona
podda edycji w dowolnym momencie.
Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw.
Aby zapisa plik po raz pierwszy, wybieramy polecenie
File/Save As (Plik/Zapisz jako), a nastpnie,
w otwartym oknie dialogowym Save As (Zapisz jako)
wskazujemy format Photoshop. Powinnimy przy tym
upewni si, e pole wyboru opcji As Copy (Jako
kopi) nie jest zaznaczone, w przeciwiestwie do pola
opcji Layers (Warstwy), ktre powoduje, e zachowany
zostanie podzia warstw oraz ich style. Nastpnie
nadajemy plikowi nazw oraz lokalizacj, w ktrej ma
by zachowany, po czym klikamy przycisk Save
(Zapisz).

Sprawdzanie wielkoci obrazu


przeznaczonego do wydrukowania. Aby

otworzy okno dialogowe Image Size (Wielko


obrazka) wybieramy polecenie Image/Image Size
(Obrazek/Wielko obrazka). Po otwarciu naley
upewni si, e pole wyboru opcji Resample Image
(Metoda ponownego prbkowania) NIE jest
zaznaczone.
Zobacz te: Wskazwka zatytuowana Ponowne
prbkowanie obrazu na stronie 25. wyjani, dlaczego
wyczenie funkcji ponownego prbkowania jest tak wane.
Okno dialogowe Save As (Zapisz jako) w programie Photoshop 7
(w wersji dla Mac OS X) przygotowane do zapisu pliku warstwowego,
we wasnym formacie programu

Podczas dalszej pracy plik zapisujemy, wybierajc


polecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub naciskajc klawisze
Ctrl/a+S. Powoduje to zapisanie pliku w tym samym
formacie.

24

o zakoczeniu nakadania i dostosowywania stylw


warstw i zapisaniu obrazu w pliku w formacie
programu Photoshop moemy przystosowa wielko
obrazu do drukowania, o czym bdzie mowa za chwil,
i wydrukowa go wprost z aplikacji. Moemy te
przygotowa go do wykorzystania w programie
poligraficznym czy te edytorze tekstu (aby wiedzie,
jak przystosowa obraz do dalszej edycji w programie
ImageReady, naley przeczyta podrozdzia
Redukowanie wielkoci kopii obrazu przeznaczonego
do dalszej edycji w programie ImageReady, ktry
znajdziemy na stronie 26.). Jeli obraz ma by po prostu
doczony do listu elektronicznego lub umieszczony
na stronie internetowej, wwczas naley przygotowa
go zgodnie ze wskazwkami zawartymi w podrozdziale
Zmiana wielkoci obrazw przesyanych poczt
elektroniczn i umieszczanych na stronach
internetowych na stronie 27.).
Bez wzgldu na to, czy obraz bdzie drukowany
z poziomu programu Photoshop, czy te przeniesiony
w celu wydrukowania do innej aplikacji, korzystajc
z okna dialogowego Wielko obrazka, moemy
stwierdzi, czy przy obecnej wielkoci obraz zostanie
wydrukowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
czy te naley jego wielko zmieni.

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOCI I PRZYGOTOWANIE PLIKW WYJCIOWYCH

Jeli wymiary, jakie chcielibymy uzyska na wydruku,


rni si od tych, ktre wywietlone s w polach
Width (Szeroko) i Height (Wysoko) sekcji
Document Size (Rozmiar dokumentu), w jednym
z pl wpisujemy dan warto. Drugi wymiar zostanie
automatycznie dopasowany dla zachowania proporcji
obrazu. Modyfikacji ulegnie take Resolution
(Rozdzielczo).
Jeli rozdzielczo wynikowa okae si co najmniej
rwna jednej z wymienionych niej, oznacza to
bdzie, e obraz zawiera wystarczajco duo informacji,

Kiedy pole opcji Resample Image


Metoda ponownego prbkowania) nie jest
(M
zaznaczone, wwczas adne modyfikacje
parametrw, jakie wprowadzimy w oknie
Rozmiar obrazka),
dialogowym Image Size (R
nie spowoduj jakichkolwiek zmian kolorw
pikseli (kropek tworzce obraz). Jeli na
przykad zmniejszymy wartoci Width
Wysoko), warto
(SSzeroko) i Height (W
Resolution (R
Rozdzielczo) wzronie. Mwic
najprociej, w ten sposb instruujemy program
Photoshop, by zachowa kolory wszystkich
pikseli, ale kady z nich wydrukowa jako
mniejszy. Dziki temu kady piksel zajmuje
mniejsz powierzchni, co powoduje, e
drukowany obraz otrzymuje mniejsze rozmiary,
ale staje si ostrzejszy.
Z drugiej jednak strony, po zwikszeniu
wymiarw obrazu piksele zachowuj swoje
kolory, lecz staj si wiksze. Naley zatem
uwaa, by nie nada pikselom zbyt duych
rozmiarw innymi sowy, by rozdzielczo
(wyraana liczb pikseli na cal lub centymetr)
nie staa si zbyt niska powoduje to
bowiem, e na wydruku pojawiaj si
pojedyncze piksele, co wida szczeglnie
wyranie na krawdziach midzy obszarami
o kontrastowych kolorach.

Obraz o niedostatecznej rozdzielczoci uwidacznia


pojedyncze piksele. Jest to widoczne zwaszcza w druku
wykonywanym za pomoc pras drukarskich

by mg zosta wydrukowany we wskazanej wielkoci.


Przyj naley nastpujce zasady.
Bezpieczna rozdzielczo dla druku
wykonywanego za pomoc drukarki atramentowej
wynosi 150 pikseli na cal lub wicej.
Bezpieczna rozdzielczo dla druku
wykonywanego do celw komercyjnych, za
pomoc urzdze poligraficznych, wynosi 225
pikseli na cal lub wicej.
Jeli rozdzielczo obrazu, ktry zamierzamy
wydrukowa, mieci si we wskazanych, bezpiecznych
granicach, moemy przej do podrozdziau
Drukowanie wprost z programu Photoshop
lub Przygotowanie kopii obrazu w celu przeniesienia
do innego programu (oba na tej stronie).
Zmiana wymiarw obrazu. Jeeli rozdzielczo
obrazu nie mieci si w bezpiecznych granicach,
oznacza to, e jego wydruk bdzie nieostry.
Niska warto
rozdzielczoci w oknie
Image Size (Rozmiar
obrazka) oznacza, e jeli
obraz wydrukowany
zostanie w wymiarach
8x10 cali, moe pojawi
si pikselizacja (widoczne
poszarpanie krawdzi)

Bardzo atw metod poprawienia jakoci wydruku


jest zwikszenie rozdzielczoci obrazu do wartoci
bezpiecznej, co uzyska mona, zmniejszajc wymiary
obrazka. Gdy chcemy skorzysta z tego rozwizania,
musimy w taki sposb zredukowa Width (Szeroko)
bd Height (Wysoko) obrazu, by warto
Resolution (Rozdzielczo) znalaza si w bezpiecznym
zakresie.
Zredukowanie wymiarw
obrazu do 5x4 cali
spowodowao na tyle
due podwyszenie
rozdzielczoci, e obraz
nadaje si do
wydrukowania za pomoc
drukarki atramentowej

Redukujc wymiary obrazu przy wyczonej funkcji


ponownego prbkowania, instruujemy program, by,
zachowujc kolory wszystkich pikseli (maych,
kwadratowych kropek), drukowa je jako mniejsze
i cilej uoone (wiksza liczba pikseli na cal). Dziki
temu oko ogldajcego nie bdzie w stanie ich
rozrni.

Drukowanie wprost z programu Photoshop.

Po ustawieniu odpowiednich wymiarw i bezpiecznej


rozdzielczoci obrazu jestemy gotowi do wydrukowania
go wprost z Photoshopa. Wszystko, co pozostao do
zrobienia, to wybranie polecenia File/Print With
Preview (Plik/Drukowanie z podgldem), sprawdzenie
pooenia obrazu na stronie i kliknicie przycisku Print
(Drukuj) w razie koniecznoci zmiany orientacji
strony naley najpierw klikn przycisk Page Setup
(Ustawienia strony). Powinnimy take upewni si,
e ustawienia drukarki odpowiadaj wielkoci papieru,
ktrego uywamy. Niektre modele drukarek oferuj
ponadto funkcje pozwalajce poprawi jako druku,
co ma szczeglne znaczenie w przypadku zdj
i reprodukcji.

Sterownik drukarki Epson C80 samodzielnie okrela, czy drukowany obraz


jest czarno-biay, czy te kolorowy. Jednak o rodzaju uytego papieru (w
tym przypadku papieru do druku o jakoci fotograficznej) musi go
poinformowa uytkownik. Tryb PhotoEnhance bardzo dobrze sprawdza
si podczas drukowania zdj oraz obrazw innego rodzaju

Przygotowanie kopii obrazu w celu


przeniesienia do innego programu. Jeli obraz

ma zosta przeniesiony do programu poligraficznego


i wydrukowany z jego poziomu, to czeka nas nieco
wicej pracy. Jedynym, sprawdzonym sposobem
przygotowania pliku do drukowania w innym programie
jest wygenerowanie spaszczonej kopii (obraz
spaszczony to taki, ktrego wszystkie warstwy zostay
poczone i przeniesione na warstw ta).
Po pierwsze, tworzymy kopi przenoszonego obrazu,
wybierajc polecenie Image/Duplicate
(Obrazek/Powiel) i generujc w ten sposb duplikat
pliku.

Powielanie pliku

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOCI I PRZYGOTOWANIE PLIKW WYJCIOWYCH

25

Oto kilka formatw, najbardziej


uytecznych do zachowywania projektw
przygotowywanych w Photoshopie.
Aby zachowa rozdzielno warstw oraz
edytowalno stylw lub te przygotowa
obraz do wydrukowania z poziomu
Photoshopa, zapisujemy go we wasnym
formacie programu (.ppsd).
Jeli naszym celem jest umieszczenie obrazu
na stronie dokumentu przygotowywanego
w programie poligraficznym, najlepiej bdzie,
jeli obraz w zachowamy w formacie TIFF
(.ttif).
Z uwagi na moliwo znacznej redukcji
objtoci format JPEG (.jjpg) jest szczeglnie
uyteczny w przypadku obrazw
przeznaczonych do umieszczenia na stronach
internetowych bd wysania poczt
elektroniczn. Naley jednak zwrci uwag
na to, e kompresja moe wywiera
niekorzystny wpyw na jako obrazu.
Gdy chcemy, by plik by odczytywalny przez
program Adobe Acrobat Reader (bardzo
popularna, bezpatna aplikacja oferowana
w wersjach zarwno dla systemu Windows,
jak i Mac OS), zapisujemy go w formacie PDF
(.ppdf).
Aby dowiedzie si wicej na temat formatw
zapisu plikw w programie Photoshop 7,
naley wybra polecenie Help/P
Photoshop Help
Pomoc/ZZawarto pomocy), a nastpnie
(P
otworzy temat Saving and Exporting
(ZZapisywanie i eksportowanie obrazkw)
i wskaza punkt About file formats
Omwienie formatw plikw).
(O

Nastpnie, by spaszczy obraz, wybieramy polecenie


Layer/Flatten Image (Warstwa/Spaszcz obrazek).
W ten sposb uzyskamy spaszczon, jednowarstwow
wersj obrazu. Wygld obrazu nie ulegnie zasadniczym
zmianom, ale poniewa obraz nie bdzie ju skada si
z odrbnych warstw, tote i modyfikacja stylw nie
bdzie moliwa. Obszary przezroczyste wypenione
zostan biaym kolorem, a tekst przestanie by
edytowalny (dlatego te bardzo wane jest to, by
operacji spaszczania dokonywa na kopii obrazu,
zachowujc orygina w formacie Photoshopa, wedug
wskazwek zawartych we wczeniejszym podrozdziale
Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw na stronie
18.).
Aby zapisa duplikat pliku, wybieramy polecenie
File/Save (Plik/Zapisz), a nastpnie z rozwijalnego
menu Format w oknie dialogowym Save As (Zapisz
jako) selekcjonujemy format zapisu, na przykad TIFF.
Zobacz te: Porady dotyczce wyboru formatu znale
mona we wskazwce po lewej stronie.

Po nadaniu plikowi nazwy i wybraniu lokalizacji klikamy


przycisk Save (Zapisz).

eli opracowywany obraz nie jest przeznaczony do


drukowania, a jedynie do wywietlania na ekranie
na przykad jako element animacji lub interaktywnego
interfejsu strony internetowej moemy zredukowa
wymiary obrazu, dziki czemu bdzie on mg by
zademonstrowany na kadym monitorze, nawet
najmniejszym.

Redukowanie wielkoci kopii obrazu


przeznaczonego do dalszej edycji
w programie ImageReady. By moe zechcemy

przenie obraz do programu ImageReady, zachowujc


wszystkie warstwy, i wykorzysta go do przygotowania
przyciskw lub animacji, wczajc i wyczajc
poszczeglne warstwy. W takim przypadku konieczne
bdzie zachowanie stylw warstw. Najpierw jednak
bdziemy musieli zmniejszy rozmiary obrazu
w Photoshopie: zaczynamy od zapisania kopii pliku,
wybierajc polecenie Image/Duplicate
(Obrazek/Powiel) i klikajc przycisk OK.

Powielanie pliku

26

Czynnoci, ktre musimy wykona w dalszej kolejnoci,


mog wydawa si nieco zagmatwane, ale s bardzo
istotne z uwagi na dziwne, aczkolwiek bardzo
interesujce, powizania midzy stylami warstw
i rozdzielczoci. Sekret ley w zmianie rozdzielczoci,
a nie wielkoci obrazu.
1. Okrel docelowe wymiary obrazu. Moe na przykad
si okaza, e dany projekt wymaga nadania obrazowi
wysokoci 464 pikseli.
2. Po wczytaniu kopii pliku otwrz okno dialogowe
Image Size (Wielko obrazka), wybierajc
polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielko
obrazka). Wcz funkcj Resample Image
(Metoda ponownego prbkowania), a take
Constrain Proportions (Zachowaj proporcje).
3. Zmieniaj ustawienie Resolution (Rozdzielczoci)
nie ruszajc jednak ustawie Width (Szeroko) ani
Height (Wysoko) a dany wymiar (Szeroko
bd Wysoko), okrelony w punkcie 1., uzyska
odpowiedni warto. Dokonujc tych regulacji,
w polu Rozdzielczo moesz wpisywa wartoci
dziesitne. Dziki temu uzyskanie dokadnego
wymiaru nie stanowi problemu.

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOCI I PRZYGOTOWANIE PLIKW WYJCIOWYCH

Dobierajc warto rozdzielczoci metod prb i bdw, naley bacznie


obserwowa wskazania w polach wymiarw obrazu, widniejcych u gry
okna dialogowego. Rozdzielczo zmieniamy dopty, dopki nie uzyskamy
danego wymiaru

4, Kliknij OK, by zakoczy procedur zmiany


wymiarw obrazu i zamkn okno dialogowe.
Wielko obrazu zostanie zmieniona, a wraz z ni
przeskalowaniu ulegn wszystkie style.
Aby przenie obraz do programu ImageReady,
wystarczy klikn przycisk Jump to ImageReady
(Przejd do ImageReady), ktry umieszczony jest
u dou palety narzdziowej.

Zmiana wielkoci obrazw przesyanych


poczt elektroniczn i umieszczanych
na stronach internetowych. Rnica midzy

Dziki wczeniu funkcji Resample Image


Metoda ponownego prbkowania) w oknie
(M
Wielko obrazka )
dialogowym Image Size (W
zmiana wymiarw obrazu powoduje zmian
liczby pikseli tworzcych w obraz; aby go
zmniejszy, Photoshop odrzuca niektre
piksele. Jeli za obraz jest powikszany,
program wymyla dodatkowe piksele.
Kady z tych procesw moe spowodowa
zmikczenie obrazu, co moe pocign
za sob konieczno zastosowania filtru
wyostrzajcego, o czym bdzie mowa
za chwil.

przygotowywaniem obrazu w celu przeniesienia go


do programu ImageReady i preparowaniem w celu
doczenia do listu elektronicznego lub umieszczenia
na stronie internetowej polega na tym, e w drugim
mamy do czynienia z obrazem spaszczonym, a nie
warstwowym, uzyskanym jako kopia obrazu
oryginalnego. A zatem, zaczynamy od wybrania
polecenia Image/Duplicate (Obrazek/Powiel)
i kliknicia przycisku OK. Nastpnie za wybieramy
polecenie Layer/Flatten Image (Warstwa/Spaszcz
obrazek).
Zobacz te: Aby dowiedzie si wicej o spaszczaniu
obrazw, naley wrci do podrozdziau Przygotowanie
kopii obrazu w c e l u p r z e n i e s i e n i a d o i n n e g o p r o g r a m u
na stronach od 25. do 26.

Po wczytaniu kopii pliku oryginalnego otwieramy okno


dialogowe Image Size (Wielko obrazka), wybierajc
polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielko
obrazka). Nastpnie wczamy funkcje Resample
Image (Metoda ponownego prbkowania)
oraz Constrain Proportions (Zachowaj proporcje).
W sekcji Pixel Dimention (Wymiary piksela),
zajmujcej grn cz okna dialogowego, wpisujemy
docelow szeroko lub wysoko obrazu. Jeli nie
wiemy, jakie wymiary naley nada obrazowi, to,
ograniczajc jego szeroko do 580, a wysoko do 400
pikseli, zyskamy pewno, e obraz bdzie wywietlany
w caoci nawet na maych monitorach.
Aby zmiana wymiarw obrazu
bya moliwa, powinnimy
wczy funkcj Resample
Image (Metoda ponownego
prbkowania)

Wyostrzanie. Modyfikacja wymiarw obrazu przy

wczonej funkcji Resample Image (Metoda


ponownego prbkowania) moe spowodowa, e obraz
stanie si nieco zamazany.
Zobacz te: O tym, dlaczego obraz po ponownym
prbkowaniu moe ulec zamazaniu, mwi wskazwka
zamieszczona po lewej stronie.

Aby cho w pewnym stopniu przywrci obrazowi jego


wczeniejsz szczegowo, moemy zastosowa filtr
Sharpening (Wzmocnienie). Wybieramy go poleceniem

Filter/Sharpen/Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzanie/


Wzmocnienie). Po otwarciu okna dialogowego
Unsharp Mask (Wzmocnienie) regulujemy ustawienia.
Filtr wzmocnienia wyszukuje krawdzie kolorw na
obrazie, po czym zwiksza kontrast kolorw po obu
stronach tej krawdzi. Dziki temu krawdzie staj si
wyraniejsze, a cay obraz ostrzejszy.
Dobieranie ustawie w oknie
dialogowym Unsharp Mask
(Wzmocnienie) zaczynamy od
ustawienia Amount (Warto) na 50%,
wartoci Radius (Promie) na 1 piksel
i ustawienia Treshold (Prg) na 0.
Nastpnie, aby uzyska wyostrzenie
obrazu, stopniowo zwikszamy Amount
(Warto)

Zapisywanie pliku. Zapiszmy teraz plik, wybierajc


polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako) w formacie
JPEG. Kliknicie przycisku Save (Zapisz) w oknie
dialogowym powoduje otwarcie kolejnego okna JPEG
Options (Opcje JPEG).

Jeli naszym priorytetem jest zachowanie jak najmniejszej objtoci pliku,


zaczynamy od ustawienia Quality (Jako) na 3, zaznaczajc przy tym
pole wyboru opcji Baseline Optimized (Standardowy optymalizowany).
Nastpnie stopniowo zwikszamy wspczynnik jakoci dotd, kiedy
rozmiary pliku osign najwysz, akceptowaln wielko. Powinnimy
take zaznaczy pole wyboru opcji Preview (Podgld)

Optymalizacji obrazu moemy dokona take innym


sposobem (znacznie zmniejszajc objto pliku i nie
tracc zbyt wiele na jakoci obrazu), zamiast polecenia
File/Save As (Plik/Zapisz jako) wybierajc polecenie
File/Save For Web (Plik/Zapisz dla Weba) (aby
dowiedzie si wicej na temat korzystania z tej funkcji
programu, naley otworzy menu Help (Pomoc),
wybra polecenie Photoshop Help (Zawarto
pomocy), nastpnie klikn cze Search (Szukaj),
wpisa haso Optimizing images (Optymalizacja
obrazkw) i nacisn przycisk Search (Szukaj).

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOCI I PRZYGOTOWANIE PLIKW WYJCIOWYCH

27

Samouczek
korzystania
ze stylw
warstw
W podrozdziale niniejszym
nauczymy si, jak:
1. skonfigurowa program
Photoshop do wsppracy
ze stylami,
2. nakada style,
3. zmienia style,
4. kopiowa i wkleja style,
5. konwertowa to w taki
sposb, by moliwe byo
nakadanie na stylw,
6. zamienia style,
7. skalowa style,
8. zapisywa biblioteki stylw,
9. zmienia zawarto warstw
bez zmiany stylw,
10. n a k a d a s t y l e R o l l o v e r
w programie ImageReady.

1. Przygotowywanie pliku. Najpierw musimy


upewni si, e style z kolekcji One-Click Wow!
zostay skopiowane do folderu Styles programu
Photoshop.

Zobacz te: Wskazwki dotyczce instalowania stylw


mona znale w podrozdziale One-Click Wow! Szybki start
na stronie 9.

Po uruchomieniu programu Photoshop sprawdzamy,


czy paleta Layers (Warstwy) jest otwarta. Jeli nie,
wybieramy polecenie Window/Show Layers (Okno/
Warstwy). W podobny sposb otwieramy palet Styles
(Style), czyli wybieramy polecenie Window/Show
Styles (Okno/Style). Klikamy przycisk oznaczony
maym trjktem, znajdujcy si w prawym grnym rogu
palety Styles (Style), i wybieramy polecenie Large List
(Dua lista).

Zawarto pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd

Na duej licie palety Styles (Style) wywietlane s miniaturki i pene nazwy


stylw. Natomiast dolna cz menu teje palety zawiera spis wszystkich
bibliotek stylw, zawartych w folderze Styles programu Photoshop

Nastpnie, ponownie otwierajc menu palety Styles


(Style), wybieramy bibliotek Wow 7-15 Organic
Styles, ktra znajdziemy w dolnej czci menu. Kiedy
pojawi si komunikat ostrzegawczy, klikamy przycisk
Append (Docz), dodajc style z wybranej biblioteki
do tych, ktre ju widniej na palecie. Kliknicie
przycisku OK powoduje za zamian stylw.
Zobacz te: O rnicach midzy doczaniem
i zastpowaniem stylw bdzie mowa w jednej
z kolejnych wskazwek, na stronie 29.
Aby doczy style do
biecego zbioru, klikamy
przycisk Append (Docz);
kliknicie przycisku OK
powoduje za zamian
stylw

28

W taki sam sposb doczamy kolejne biblioteki: Wow


7-03 Tint FX Styles oraz Wow 7-17 Stroke Styles.
Kolejn czynnoci, jak powinnimy wykona, jest
skopiowanie pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd z folderu
Wow-Styles Tutorial na pycie CD-ROM doczonej
do ksiki na twardy dysk. Po skopiowaniu otwieramy
w plik, wybierajc polecenie File/Open (Plik/twrz).

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLW WARSTW

Kiedy spojrzymy na palet Layers (Warstwy), bez trudu


przekonamy si, e kady skadnik wczytanego obrazu
Wow-Styles Tutorial 1.psd, ktry jest projektem
pocztwki, umieszczony zosta na osobnej warstwie.
Tekst napisany czcionk Arial Black zosta
rozdzielony na dwie warstwy, ktrym moemy
nada rne style.
Zdjcia take umieszczono na odrbnych warstwach.
Zostay one jednak poczone. Aby zczy warstwy,
kliknito nazw jednej z nich na palecie Layers
(Warstwy), a kolejnymi klikniciami w kolumnie
cza zczono z ni nastpne warstwy zdj.
Zabieg taki umoliwia jednoczesne przesuwanie
i stylizowanie warstw.
Na samym spodzie stosu ley wypeniona szarym
kolorem warstwa Background (To).
adnej z warstw obrazu nie nadano jeszcze stylu.
2. Nakadanie stylu na warstw. Wszystkim

warstwom, na ktrych umieszczono elementy obrazu,


mona nada odrbne kolory i gbi, nakadajc
na nie rne style.
Na warstw napisu Mentawai wybrany zosta styl
Wow-Organics 05, ktry nada napisowi wygld
przestrzenny przez uycie efektw cienia, blasku,
fotograficznej nakadki desenia (tkanina) oraz tinty
utworzonej z nakadki koloru.

Po naoeniu stylu na warstw po prawej


stronie jej nazwy, na palecie Layers
Warstwy), pojawia si ikona . Ponadto
(W
poniej wywietlane s nazwy efektw,
ktrych uyto do zdefiniowania stylu.
Gdy chcemy czasowo wyczy dziaanie
jednego z nich, wystarczy klikn ikon oka
widniejc w kolumnie po lewej stronie
nazwy efektu. Ponowne kliknicie w tym
samym miejscu przywraca efekt. Aby uczyni
Warstwy) nieco bardziej zwart,
palet Layers (W
naley klikn may trjkt widoczny na lewo
od ikony , ukrywajc w ten sposb list
efektw. Kolejne kliknicie tego trjkta
powoduje wywietlenie listy na powrt.
Podczas otwierania biblioteki program
daje do wyboru moliwo doczenia
(dodania) nowych stylw do tych, ktre ju
widniej na palecie, lub zastpienia biecej
kolekcji now. Obie opcje maj swoje zalety
i wady. Doczenie kolejnych stylw moe
spowodowa, e ich lista stanie si bardzo
duga, a pami RAM komputera znacznie
obciona. Trudniej te znale odpowiedni
styl. Z drugiej jednak strony, jeli zamieniamy
dotychczasowy zbir stylw, zamiast
go rozszerzy, naraamy si na ryzyko
utraty stylw, ktre sami utworzylimy,
zaimportowalimy lub zmodyfikowalimy,
ale po dodaniu ich do palety nie zapisalimy
w bibliotece.

Napis a really cool place zmodyfikowano przy


zastosowaniu stylu Wow-Stroke 01, przygotowanego
z uyciem trzech nakadek: koloru, gradientu
i desenia.
Warstwa rodkowego zdjcia (Dinner) zostaa
zmodyfikowana przy uyciu stylu Wow-Tint FX 01,
nadajcego fotografii tonalne zabarwienie sepi. Styl
wykorzystuje efekty blasku wewntrznego, ciemnego
cienia oraz nakadki koloru, ktry czciowo
zastpuje oryginalne kolory odcieniami brzu.

Obraz zawarty w pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd po naoeniu stylw


na obie warstwy tekstowe oraz warstw fotograficzn Dinner.
Mae ikony wywietlane na palecie Layers (Warstwy) wskazuj, ktre
warstwy zmodyfikowano przy uyciu stylw

3. Dostosowywanie stylu. Modyfikowanie

Przed (z lewej) i po zmniejszeniu wielkoci efektu Inner Glow


(Blask wewntrzny) do 10 pikseli

4. Kopiowanie i wklejanie stylw. Gdy chcemy

zastosowa ten sam styl na innych warstwach


fotograficznych, musimy go skopiowa i wklei,
wykonujc nastpujce czynnoci: prawym klawiszem
myszy (Windows) lub z wcinitym klawiszem Ctrl
(Macintosh) klikamy ikon obok nazwy warstwy
Dinner, a z wywietlonego menu podrcznego
wybieramy polecenie Copy Layer Style (Kopiuj styl
warstwy). Nastpnie, poniewa wszystkie warstwy
zdj s ze sob poczone, klikamy prawym klawiszem
(lub z wcinitym klawiszem Ctrl) nazw dowolnej
z pozostaych fotografii i wybieramy polecenie Paste
Layer Style To Linked (Wklej styl do poczonych).
Spowoduje to naoenie tego samego stylu na wszystkie
warstwy fotograficzne jednoczenie (jeli styl miaby
zosta wklejony tylko na jedn z nich, naleaoby uy
polecenia Paste Layer Style (Wklej styl warstwy).

naoonego stylu jest bardzo proste. Aby zmieni styl


na warstwie fotograficznej Dinner, dwukrotnie
klikamy ikon obok nazwy warstwy, otwierajc
w ten sposb okno dialogowe Layer Style (Efekty).
Nastpnie klikamy pozycj Inner Glow (Blask
wewntrzny) na licie z lewej strony okna i moemy
przystpi do regulowania parametrw efektu.
Zredukujmy wic ustawienie Size (Wielko)
do 10 pikseli, by nieco zmniejszy szeroko krawdzi
efektu. Okno dialogowe zamykamy klikniciem
przycisku OK.
Kopiowanie stylu (z lewej) i wklejanie go na pozostae, poczone
warstwy fotograficzne (z prawej)

Ustawienie Size (Wielko) dla efektu Inner Glow (Blask wewntrzny)


w stylu Wow-Tint FX 01 wynosi 32 piksele

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLW WARSTW

29

6. Zamiana stylw. Jedn z najwspanialszych cech

Dwukrotne kliknicie nazwy warstwy


powoduje w programie Photoshop 7
zaznaczenie samej nazwy, co umoliwia
jej modyfikowanie.

Jednak dwukrotne kliknicie miniaturki


lub ikony otwiera okno dialogowe Layer
Style (EEfekty), ktre pozwala na dostosowanie
parametrw stylu naoonego na warstw.

Obraz z pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd po skopiowaniu stylu


Wow-Tint FX 01 i wklejeniu na poczone warstwy

5. Konwertowanie ta. Gdy chcemy uzyska


interesujce to, moemy uy jednego ze stylw
One-Click Wow!, zawierajcego dese bd tekstur
i wypeni nimi ca warstw. Aby jednak zamieni
oryginalne, szare to, jakie wida w opracowywanym
obrazie, naley przeksztaci Background (To)
w warstw akceptujc style. W tym celu dwukrotnie
klikamy miniaturk Ta na palecie Layers (Warstwy),
w oknie dialogowym New Layer (Nowa warstwa)
wpisujemy now nazw warstwy (na przykad Base
Layer lub Warstwa bazowa) i klikamy przycisk OK.

palety Layers (Warstwy) jest to, e pozwala ona


cakowicie zmienia wygld i klimat caej kompozycji
obrazu, do czego wystarczy zamiana jednego stylu
innym. Gdy chcemy wskaza warstw, ktrej styl
zamierzamy zmieni, klikamy jej nazw na palecie
Layers (Warstwy). Nastpnie wczytujemy odpowiedni
bibliotek stylw One-Click Wow! i klikniciem
wybieramy nowy styl.
Aby zmieni styl Base Layer (Warstwa bazowa),
wczytajmy bibliotek Wow 7-14 Rock Styles
i wybierzmy z niej Wow-Rocks 20, w jednej chwili
wypeniajc to obrazu marmurow tekstur.
By nada nowy wygld napisowi Mentawai,
wczytajmy bibliotek Wow 7-09 Metal Styles
i wybierzmy styl Wow-Metals 06. Dziki temu
napis nabierze zocistego blasku, ktry tworzony
jest przez efekty nakadki desenia i odpowiedniej
tekstury.

Przeksztacanie
Background (To)

Jeli uznamy, e Base Layer Warstwa bazowa)


powinna by wypeniona wzorem bambusowym,
wwczas z palety Styles (Style) wybieramy styl
Wow-Organics 16.

Opracowywany obraz po naoeniu stylu Wow-Organics 16 na najnisz


warstw (obraz na tym etapie pracy stanowi zawarto pliku Wow-Styles
Tutorial 2.psd)

30

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLW WARSTW

Nowe style, zastpujce poprzednie, zastosowano na warstwach


Mentawai oraz Base Layer (Warstwa bazowa) uyto stylw
Wow-Metals 06 i Wow-Rocks 20

7. Skalowanie stylu. Skalowanie bardzo czsto


pomaga w dopasowaniu stylu do wielkoci okrelonego
elementu graficznego. Wskamy zatem warstw a really
cool place, jednokrotnie klikajc jej nazw na palecie
Layers (Warstwy). Nastpnie kliknijmy prawym
klawiszem myszy (Windows) lub z wcinitym klawiszem
Ctrl (Macintosh) ikon po prawej i wybierzmy
polecenie Scale Effects (Skaluj efekty warstw)
z menu podrcznego. Po otwarciu okna dialogowego
Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw) kliknijmy
may trjkt widniejcy z prawej strony wartoci 100,
odsaniajc w ten sposb suwak regulacyjny. Nastpnie
przesumy w suwak w lewo, zmieniajc tym samym
wielko tekstury i redukujc dystans midzy napisem

Gdy zechcemy zachowa bibliotek


zawierajc niektre lub wszystkie style, ktre
znajduj si na palecie Styles (SStyle),
powinnimy uy polecenia Edit/Preset
Manager (Edycja/Zarzdzanie ustawieniami) ,
z rozwijanej listy Preset Type (TTyp ustawie)
wybra Styles (SStyle), a nastpnie, wciskajc
klawisz Shift, klikniciami zaznaczy
wszystkie style, ktre chcielibymy zawrze
w bibliotece i klikn przycisk Save Set
(ZZapisz zestaw).

i rzucanym przeze cieniem. Przesunicie cienia


sprawia, e napis wydaje si by bliej ta.

(Edycja/Zarzdzanie ustawieniami) i z listy


rozwijanej Preset Type (Typ ustawie) wybieramy
opcj Styles (Style). Po wykonaniu tych czynnoci
moemy wybra style, ktre zawarte zostan w nowo
tworzonej bibliotece.
Zobacz te: Instrukcje dotyczce zapisywania nowych
bibliotek stylw mona znale we wskazwce po lewej
stronie.

Przed (z lewej) i po zredukowaniu skali stylu do


20%

9. Zmiana zawartoci warstwy. Jedn


z magicznych cech stylw warstw jest to, e pozostaj
one sklejone z warstwami. A zatem, jeli zawarto
warstwy, na ktr naoylimy styl, zmienia si, styl
natychmiast dopasowuje si do owej zmiany.
Aby zmieni krj czcionki na warstwie Mentawai,
selekcjonujemy t warstw na palecie, nastpnie
zaznaczamy napis za pomoc narzdzia Type (Tekst)
i wybieramy nowy krj z rozwijanej listy na pasku
narzdziowym Options (Opcje) (gdy chcemy
zmieni krj czcionki na caej warstwie, wwczas
nie musimy zaznacza narzdziem Tekst adnego
tekstu, jaki si na niej znajduje).

8. Zapisywanie biblioteki stylw. Kiedy

Kliknicie przycisku Save Set (Zapisz zestaw)


powoduje utworzenie biblioteki z wybranych stylw

Po otwarciu okna dialogowego Save (ZZapisz)


naley nada nazw nowej bibliotece,
odnale folder Styles (wewntrz folderu
Presets programu Photoshop 7) i klikn
przycisk Save (ZZapisz).

Kiedy biblioteka zostanie zapisana, klikamy przycisk


Done (Gotowe).

dokonamy zmian wykorzystanych stylw (na przykad


modyfikacji tonalnego zabarwienia w punkcie 3.
czy przeskalowania stylu w punkcie 7.), warto nowo
powstaym stylom nada nowe nazwy i zachowa
w bibliotece stylw. Dziki temu zmodyfikowane style
bdzie mona wybiera wprost z palety Styles (Style)
Proces zapisu wasnych stylw przebiega dwuetapowo.
Po pierwsze, dodajemy nowy styl do listy
wywietlanej na palecie Styles (Style) zaznaczamy
warstw, na ktrej uyty zosta styl przeznaczony
do zapisania (powiedzmy, na warstwie Dinner),
po czym klikamy przycisk Create New Style
(Utwrz nowy styl), znajdujcy si u dou palety
Style. Pola opcji w oknie dialogowym New Style
(Nowy styl), ktre si otworzy, pozostawiamy
bez zmian, wpisujemy nazw stylu i klikamy
przycisk OK.

Zapisanie biblioteki w folderze Styles powoduje,


e bdzie ona widoczna na licie bibliotek, w menu
palety Styles (Style)

Przed (u gry) i po zmianie kroju czcionki (nie dysponujc krojem


wykorzystanym w przykadzie, czyli CCDutchCourage, mona uy innego)
Po zaznaczeniu stylizowanej warstwy klikamy przycisk Create New Style
(Utwrz nowy styl), rozpoczynajc w ten sposb proces zapisywania
biecego stylu. Po zamkniciu okna dialogowego New Style (Nowy styl)
zapisany styl pojawi si jako ostatnia pozycja listy na palecie Styles (Style)

Nastpnie, aby zapobiec utracie nowego stylu na


skutek zastpienia biecego zestawu stylw innym,
wybieramy polecenie Edit/Preset Manager

Zmiemy teraz tre napisu a really cool place.


Zacznijmy od wyselekcjonowania zawierajcej
go warstwy, a nastpnie zaznaczmy cay napis,
przecigajc wzdu niego wskanikiem narzdzia
Type (Tekst). Nacinijmy klawisz CapsLock
i wpiszmy BEYOND THE DREAM, a na koniec
nacinijmy klawisz Enter.

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLW WARSTW

31

Palety stylw w programach Photoshop


i ImageReady s podobne, ale nie takie same.
Wczytanie biblioteki stylw w jednym
programie nie powoduje automatycznego
wczytania jej w drugim. Biblioteki te trzeba
wczytywa w obu programach niezalenie.
W przeciwiestwie do Photoshopa program
ImageReady nie udostpnia opcji Large
List (D
Dua lista) w menu palety stylw.
Najlepszym wyborem pozostaje tu wic
Dua miniaturka),
opcja Small List (D
gdy tylko ona zapewnia jednoczesne
wywietlanie prbek stylw i ich
penych nazw.
Poniewa program ImageReady nie zosta
wyposaony w funkcj Preset Manager
(ZZarzdzania ustawieniami), to gdy chcemy
zapisa bibliotek stylw, naley wskaza
pust warstw, by nie wprowadza zmian
w obrazie, a nastpnie usun te style,
ktrych nie chcemy zapisa w bibliotece,
zaznaczajc je kolejno na palecie Styles
Usu
(SStyle) i klikajc przycisk Delete Style (U
styl) (oznaczony ikon kosza na mieci).
Przycisk ten znajduje si na samym dole
palety. Po usuniciu wszystkich niechcianych
stylw naley klikn przycisk umieszczony
w prawym grnym rogu palety, oznaczony
maym trjktem Style i z podrcznego menu
wybra polecenie Save Styles (ZZapisz style).

Wyselekcjonowany
tekst
Napis po edycji treci

Aby zakoczy t cz samouczka, zmiemy czcionk


dla warstwy BEYOND THE DREAM. Obraz na tym
etapie pracy zawiera plik Wow-Styles Tutorial 3.psd.
10. Nakadanie stylw Roolver w programie
ImageReady. Program ImageReady 7 pozwala

korzysta ze wszystkich stylw, jakich mona uy


w Photoshopie 7. Jednak dodatkow korzyci jest
moliwo wykorzystania stylw Rollover, w ktre
wbudowane zostay funkcje interaktywne.
Uruchamiamy zatem program ImageReady i otwieramy
plik Wow-Styles Tutorial 4.psd. Zawarty w nim obraz
jest wersj opracowywanej wczeniej pocztwki, ktrej
wymiary przystosowano, przez ich redukcj, do potrzeb
strony internetowej i ktr wyposaono w graficzne
przyciski. Kady z owalnych przyciskw umieszczony
zosta na osobnej warstwie.

wybrany styl i utworzy obszar interaktywnoci


(najmniejszy obszar obejmujcy cay przycisk i elementy
jego stylu).

Obraz Wow-Styles Tutorial 4.psd po naoeniu stylu Wow Button 24-All


Three na wszystkie przyciski

Obraz zawarty w pliku Wow-Style Tutorial 4.psd

Z menu podrcznego palety Styles (Style) wybierzmy


bibliotek Wow 7-20 Button Styles, a nastpnie
kliknijmy przycisk Append (Docz) lub Replace
(Zastp).
Zobacz te: O rnicach midzy doczaniem
i zastpowaniem stylw bya mowa na stronie 29.,
w jednej ze wczeniejszych wskazwek.

Nastpnie kliknijmy na palecie Layers (Warstwy)


nazw jednego z owalnych przyciskw, wskazujc w ten
sposb jego warstw, a z palety stylw wybierzmy
Wow Button 24-All Three. ImageReady naoy

32

Przed (u gry) i po naoeniu stylu Wow-Button


24-All Three na warstw jednego z przyciskw

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLW WARSTW

W podobny sposb ten sam styl Rollover namy


na warstwy pozostaych piciu przyciskw.
Tak jak w programie Photoshop, moemy wprowadza
modyfikacje stylizowanych przyciskw. W tym celu
selekcjonujemy nazw wybranej warstwy, naciskamy
klawisze Ctrl/a+T jako odpowiednik wybrania
polecenia Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnie
przekszta), a nastpnie, wciskajc klawisz Alt/
Option, przecigamy jeden z uchwytw ramki
przeksztacania (poczone przyciski zostan
przeksztacone w taki sam sposb).
Zarwno styl, jak
i obszar interaktywny
automatycznie
dostosowuj si do
zmian ksztatu
przycisku. Aby
zakoczy operacj
przeksztacania,
naley nacisn
klawisz Enter