You are on page 1of 24

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

Po prostu
Word 2003 PL
Autor: Maria Langer
Tumaczenie: Tekst opracowa Micha Dadan
na podstawie tumaczenia Krzysztofa Masowskiego
ISBN: 83-7361-406-0
Tytu oryginau: Word 2003 Visual QuickStart Guide
Format: B5, stron: 448

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Microsoft Office Word 2003 PL to najnowsza wersja zaawansowanego programu


do edycji tekstw dla uytkownikw systemu Windows. Teraz Word ma wiksze
moliwoci ni kiedykolwiek i pozwala swym uytkownikom tworzy szerok gam
dokumentw, poczwszy od prostych, jednostronicowych listw, na wieloplikowych
raportach z rysunkami, tabelami, spisami treci i indeksami skoczywszy.
Ta ksika nauczy Ci obsugi programu Word 2003 dziki duej iloci ilustracji,
wskazwek i instrukcji krok po kroku. Znajdziesz tu wszystko, co niezbdne,
aby w krtkim czasie rozpocz prac z programem.
Poznasz:
Warsztat pracy interfejs Worda 2003
Podstawy pracy z dokumentami
Proste i zaawansowane formatowanie tekstw
Drukowanie dokumentw
Narzdzia suce do sprawdzania pisowni i gramatyki
Tworzenie tabel
Wstawianie grafiki
Automatyzacj prac: spisy treci, indeksy, konspekty, korespondencja seryjna
Tworzenie stron WWW w Wordzie
Makrodefinicje
Dziki spisowi treci, indeksowi i drukowanym zakadkom na marginesach nie bdziesz
mia kopotu ze znalezieniem informacji, ktrych potrzebujesz.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Jeeli nigdy nie uywae Worda lub moe jeste nowicjuszem w dziedzinie edycji
tekstw, to Po prostu Word 2003 PL pozwoli ci osign wyszy stopie
wtajemniczenia w dziedzinie edycji tekstw.

Spis treci

Spis treci

Wprowadzenie do Worda 2003


11
Wprowadzenie...........................................................................................11
Nowe i ulepszone funkcje Worda 2003 ....................................................12
Poznajemy warsztat pracy
15
Rzut oka na Worda ....................................................................................15
Okno Worda ..............................................................................................16
Mysz ..........................................................................................................18
Menu .........................................................................................................19
Skrty klawiszowe ....................................................................................21
Paski narzdzi............................................................................................22
Okienko zada...........................................................................................25
Okna dialogowe.........................................................................................27
Tryby wywietlania ...................................................................................29
Poruszanie si po dokumencie ..................................................................31
Okna ..........................................................................................................35
System pomocy Worda .............................................................................38

Rozdzia 2.

Podstawowe wiadomoci o Wordzie


43
Podstawowe informacje o edycji tekstu ....................................................43
Uruchamianie Worda ................................................................................44
Zakoczenie pracy Worda.........................................................................45
Dokumenty, szablony i kreatory ...............................................................46
Tworzenie dokumentw ............................................................................47
Otwieranie istniejcych dokumentw .......................................................52
Wpisywanie tekstu ....................................................................................53
Znaki formatujce .....................................................................................54
Punkt wstawiania.......................................................................................55
Wstawianie i usuwanie tekstu ...................................................................56
Kliknij i wpisz ...........................................................................................57
5

Spis treci

Rozdzia 1.

Spis treci

Spis treci

Zaznaczanie tekstu ....................................................................................58


Edycja zaznaczonego tekstu......................................................................59
Kopiowanie i przesuwanie tekstu ................................................................60
Opcje wklejania.........................................................................................63
Schowek Office .........................................................................................64
Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie czynnoci ........................66
Znajd i Zamie ........................................................................................68
Zapisywanie dokumentw.........................................................................71
Rozdzia 3.

Podstawy formatowania
75
Podstawowe informacje o formatowaniu ..................................................75
Formatowanie czcionki .............................................................................76
Stosowanie formatowania czcionki...........................................................78
Formatowanie akapitu ...............................................................................82
Praktyczne korzystanie z formatowania akapitu .......................................83
Tabulatory .................................................................................................91
Obramowanie i cieniowanie......................................................................95
Inicjay.....................................................................................................100

Rozdzia 4.

Formatowanie zaawansowane
103
Zaawansowane techniki formatowania tekstu.........................................103
Wywietlanie formatowania....................................................................104
Malarz formatw .....................................................................................107
Style.........................................................................................................108
Szablony i style .......................................................................................114
Ponowne formatowanie tekstu
za pomoc okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie ...................118
Autoformatowanie...................................................................................120

Rozdzia 5.

Formatowanie stron i sekcji


125
Formatowanie stron i sekcji ....................................................................125
Podzia na strony, sekcje i kolumny........................................................126
Okno dialogowe Ustawienia strony ........................................................128
Nagwki i stopki ....................................................................................134
Kolumny..................................................................................................138
Obramowanie strony ...............................................................................140

Spis treci

Drukowanie dokumentw
143
Drukowanie dokumentw .......................................................................143
Podgld wydruku.....................................................................................144
Waciwoci drukarki ..............................................................................148
Drukowanie .............................................................................................150

Rozdzia 7.

Narzdzia do pisania
153
Narzdzia, ktre Word udostpnia piszcym ..........................................153
Korektor pisowni i korektor gramatyczny...............................................154
Autokorekta.............................................................................................161
Tezaurus ..................................................................................................164
Dzielenie wyrazw ..................................................................................166
Statystyka wyrazw.................................................................................168
Zmiana wielkoci liter .............................................................................169
Autopodsumowanie.................................................................................171
Badanie....................................................................................................172
Tumaczenie ............................................................................................173

Rozdzia 8.

Tabele
175
Podstawowe informacje o tabelach .........................................................175
Tworzenie tabeli......................................................................................176
Budowa tabeli..........................................................................................180
Zaznaczanie komrek tabeli....................................................................182
Wypenianie tabeli i formatowanie jej zawartoci ..................................185
Wstawianie i usuwanie komrek...............................................................188
Scalanie i dzielenie komrek i tabel........................................................191
Zmiana wielkoci kolumn i wierszy........................................................193
Autodopasowanie tabeli ..........................................................................197
Nagwki tabel ........................................................................................199
Autoformatowanie tabeli.........................................................................200
Usuwanie tabeli .......................................................................................201

Rozdzia 9.

Wstawianie elementw specjalnych


203
Elementy specjalne..................................................................................203
Autotekst i Autouzupenianie..................................................................204
Pola Worda..............................................................................................207
Symbole i znaki specjalne .......................................................................213
Pliki .........................................................................................................215
7

Spis treci

Rozdzia 6.

Spis treci

Rozdzia 10. Wstawianie grafiki


217
Wstawianie grafiki ..................................................................................217
Obrazy .....................................................................................................218
Diagramy.................................................................................................227
Pola tekstowe i ramki ..............................................................................228
Praca z obiektami graficznymi ..................................................................232

Spis treci

Rozdzia 11. Odwoania


237
Odwoania ...............................................................................................237
Zakadki...................................................................................................238
Przypisy dolne i przypisy kocowe.........................................................241
Podpisy ....................................................................................................245
Odsyacze ................................................................................................251
Indeksy ....................................................................................................255
Spis treci ................................................................................................262
Uaktualnianie pl odwoa......................................................................267
Rozdzia 12. Konspekty
271
Konspekty................................................................................................271
Budowanie konspektu .............................................................................272
Zmiana kolejnoci elementw konspektu ...............................................277
Ogldanie konspektu ...............................................................................279
Praca z konspektem w innych trybach wywietlania ................................282
Numerowanie nagwkw konspektu .....................................................283
Dokumenty gwne .................................................................................286
Rozdzia 13. Koperty i etykiety
293
Koperty i etykiety....................................................................................293
Tworzenie koperty...................................................................................294
Tworzenie etykiet ....................................................................................298
Rozdzia 14. Korespondencja seryjna
301
Korespondencja seryjna ..........................................................................301
Kreator korespondencji seryjnej................................................................302
Tworzenie lub otwieranie dokumentu gwnego ....................................303
Tworzenie i otwieranie rda danych ....................................................307
Kompletowanie dokumentu gwnego....................................................312
Przegldanie korespondencji seryjnej .....................................................318
Scalanie korespondencji seryjnej ............................................................319
8

Spis treci

Rozdzia 15. Praca w grupie


323
Narzdzia suce wsppracy.................................................................323
Waciwoci dokumentu .........................................................................324
Komentarze .............................................................................................330
Wersje......................................................................................................333
ledzenie zmian.......................................................................................335
Ochrona dokumentu ................................................................................339
Rozdzia 16. Uywanie innych programw
345
Wsppraca Worda z innymi programami ..............................................345
Obiekty OLE ...........................................................................................346
Wsppraca Worda z Excelem ................................................................349
Wsppraca Worda z PowerPointem.......................................................352
Wsppraca Worda z Outlookiem ...........................................................354

Rozdzia 18. Makra


375
Makra ......................................................................................................375
Korzystanie z rejestratora makr...............................................................376
Praca z edytorem Visual Basic Editor .....................................................380
Informacje pomocnicze na temat jzyka VBA........................................383
Zabezpieczenie przed wirusami ..............................................................385
Rozdzia 19. Ustawianie opcji Worda
387
Ustawianie opcji Worda ..........................................................................387
Karta Widok ............................................................................................389
Karta Oglne ...........................................................................................393
Karta Edycja............................................................................................397
Karta Drukowanie ...................................................................................399
9

Spis treci

Rozdzia 17. Strony WWW


357
Strony WWW..........................................................................................357
Tworzenie strony WWW.........................................................................359
Wprowadzanie i edycja tekstu strony WWW .........................................361
Formatowanie stron WWW.....................................................................362
cza .......................................................................................................366
Podgld stron WWW ..............................................................................370
Zapisywanie stron WWW .......................................................................371
Otwieranie stron internetowych w Wordzie............................................374

Spis treci

Karta Zapisywanie...................................................................................402
Karta Uytkownik ...................................................................................404
Karta Zgodno .......................................................................................405
Karta Lokalizacje plikw ........................................................................406
Karta Zabezpieczenia ..............................................................................407
Karta Pisownia i gramatyka ....................................................................410
Karta ledzenie zmian.............................................................................413
Konfigurowanie menu i paskw narzdzi ...............................................415
Dostosowywanie skrtw klawiszowych Worda....................................424

Spis treci

Dodatek A

Menu i skrty klawiszowe


427
Menu i skrty klawiszowe.......................................................................427
Menu Plik ................................................................................................428
Menu Edycja ...........................................................................................428
Menu Widok............................................................................................428
Menu Wstaw ...........................................................................................429
Menu Format ...........................................................................................430
Menu Narzdzia ......................................................................................431
Menu Tabela............................................................................................432
Menu Okno..............................................................................................432
Menu Pomoc ...........................................................................................432
Skorowidz

10

433

Formatowanie
stron i sekcji

Formatowanie stron i sekcji

Rozdzia 5. Formatowanie stron i sekcji

Formatowanie stron i sekcji


W rozdziaach 3. i 4. zamieciam mnstwo informacji
o formatowaniu tekstu. Pisaam o rodzajach formatowania
i o tym, jak mona je zastosowa. Jeeli jednak przygotowujesz
dokumenty z myl o wydruku, z pewnoci chciaby jeszcze
pozna opcje zwizane z formatowaniem stron.

Wiele elementw skadajcych si na formatowanie stron


mona przypisa jedynie do pewnych czci (sekcji)
dokumentu. Przykadem takiego elementu jest nagwek, czyli
tekst bd inne informacje, ktre pojawiaj si na grze kadej
strony. Jeeli nie chcesz, aby ten sam tekst widnia na kadej
stronie, moesz podzieli dokument na sekcje, z ktrych kada
bdzie miaa wasny nagwek. Innym elementem skadajcym
si na formatowanie strony jest podzia tekstu na wiele kolumn,
ktry rwnie mona stosowa w odniesieniu do sekcji.
W tym rozdziale opisz rne rodzaje formatowania stron
i wyjani, jak mona stosowa je zarwno dla caych
dokumentw, jak i dla ich wybranych sekcji.

125

Formatowanie stron i sekcji

Formatowanie stron to formatowanie, ktre odnosi si do caego


dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla caych stron ustalamy
na przykad marginesy, ktre okrelaj odlego tekstu
od krawdzi papieru. Nie moemy natomiast ustawi rnych
marginesw dla pojedynczych sw, ani akapitw. Kolejnym
przykadem jest obramowanie strony, ktre otacza ca
zawarto strony, a nie jedynie wybrane fragmenty tekstu.

Rozdzia 5.

Podzia na strony,
sekcje i kolumny

Podzia na strony, sekcje i kolumny

Tworzony dokument jest automatycznie dzielony


na strony przez wstawianie znakw podziau
zalenie od rozmiaru stron, ustawienia marginesw
i wci. Znak podziau strony oznacza koniec
strony i wszystko, co zostao umieszczone za nim,
bdzie drukowane na stronie nastpnej. Wida
to wyranie, gdy oglda si dokument w Ukadzie
wydruku (rysunek 5.1), za w ukadzie Normalny
automatycznie wstawiane znaki podziau stron
pojawiaj si w postaci linii kropkowanych
(rysunek 5.2).

Rysunek 5.1. Podzia strony w Ukadzie wydruku

Chocia nie mamy bezporedniego wpywu


na umieszczenie znakw automatycznego podziau
stron, moemy na ten podzia wpywa porednio
przez wstawianie znakw rcznego podziau strony
(rysunek 5.3). W wikszoci przypadkw powoduje
to inne rozmieszczenie wystpujcych w dalszej
czci dokumentu znakw podziau automatycznego.
Poza znakami podziau strony moemy wstawia
znaki podziau kolumny i sekcji. Wstawienie znaku
podziau sekcji koczy sekcj. Zwykle dzielimy
dokument na sekcje zgodnie z logicznym podziaem Rysunek 5.2. Ten sam podzia strony w widoku
Normalny
na czci, z ktrych kada ma otrzyma inne
ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony
(polecenie Plik/Ustawienia strony). Wstawienie
znaku podziau kolumny koczy kolumn tekstu.
Jest on zwykle uywany w przypadku pisania
tekstu w wielu kolumnach.
Wskazwki
 Znaki automatycznego podziau stron nie s

widoczne przy wywietlaniu dokumentu w trybie


Konspekt i Ukad sieci Web. Znaki podziau,
ktre pojawiaj si w Ukadzie do czytania,
nie s w aden sposb powizane z tymi,
ktre pojawiaj si przy wydruku.
 W dalszej czci tego rozdziau dowiesz si,

e znaki podziau sekcji mog by wstawione


automatycznie przy zmianie parametrw
formatowania strony.
 Wicej informacji o kolumnach i tekcie

wielokolumnowym znajdziesz w dalszej


czci tego rozdziau.
126

Rysunek 5.3. Wstawiony rcznie podzia strony


powoduje zmian wszystkich automatycznych
podziaw wystpujcych za nim

Formatowanie stron i sekcji

Aby wstawi znak podziau:


1. Ustaw punkt wstawiania w miejscu, w ktrym

chcesz wstawi znak podziau (rysunek 5.4).


2. Wybierz polecenie Wstaw/Podzia (rysunek 5.5),

co spowoduje wywietlenie okna dialogowego


Podzia (rysunek 5.6).
Rysunek 5.4. Ustaw punkt wstawiania
w miejscu przyszego podziau strony

Rysunek 5.6.
W oknie dialogowym
Podzia wybierz
typ podziau

Rysunek 5.7. Aby zaznaczy podzia strony,


kliknij lewy margines

Podzia strony wstawia znak podziau


strony. Efekt takiego dziaania jest pokazany
na rysunku 5.3.

Podzia kolumny wstawia znak podziau


kolumny. Powoduje to przesunicie caego
znajdujcego si za nim tekstu do nastpnej
kolumny.

Przerwa w zawijaniu tekstu koczy biecy


wiersz tekstu i wymusza kontynuacj dopiero
po wstawionym rysunku lub tabeli.

Nastpna strona wstawia znak podziau


sekcji bdcy dodatkowo znakiem podziau
strony.

Cigy wstawia znak podziau sekcji


w dowolnym miejscu strony.

Strona parzysta wstawia znak podziau


sekcji bdcy dodatkowo znakiem podziau
strony. Nastpna strona bdzie stron parzyst.

Strona nieparzysta wstawia znak podziau


sekcji bdcy dodatkowo znakiem podziau
strony. Nastpna strona bdzie stron nieparzyst.

lub
Zastosuj jeden ze skrtw klawiszowych:
s

Shift+Enter aby wstawi znak podziau strony.

Ctrl+Shift+Enter aby wstawi znak podziau


kolumny.

Aby usun znak podziau:


1. W widoku (trybie) Normalny zaznacz znak podziau,

klikajc margines na lewo od linii podziau


(rysunek 5.7).
2. Nacinij klawisz Backspace lub Delete.

127

Podzia na strony, sekcje i kolumny

Rysunek 5.5.
Z menu Wstaw wybierz
polecenie Podzia

3. Wybierz typ stosowanego podziau:

Rozdzia 5.

Okno dialogowe
Ustawienia strony
Okno dialogowe Ustawienia strony (rysunki od 5.8
do 5.10) umoliwia skonfigurowanie wielu opcji
formatujcych odnoszcych si do danej strony
i sekcji. Umieszczono je na trzech kartach:
u Marginesy (rysunek 5.8) pozwala na ustawienie

marginesw, marginesu na opraw, orientacji


druku i wielu innych opcji okrelajcych stron
dokumentu.
u Papier (rysunek 5.9) umoliwia okrelenie

rozmiaru i rda papieru.


u Ukad (rysunek 5.10) pozwala na ustawienie

Rysunek 5.8. Karta Marginesy w oknie


dialogowym Ustawienia strony

Ustawienia strony

opcji dokumentu lub jego sekcji: nagwkw


i stopek, wyrwnania tekstu i caej strony.
Jednym z bardzo wanych elementw okna
dialogowego Ustawienia strony jest lista rozwijana
Zastosuj do (rysunek 5.11 i 5.12) widoczna w polu
Podgld na kadej karcie okna. Pozwala ona ustali,
w jaki sposb opcje wybrane w oknie dialogowym
bd stosowane w dokumencie. Opcje dostpne na tej
licie s rne w zalenoci od rodzaju elementu
zaznaczonego w oknie dokumentu:
u Cay dokument stosuje formatowanie

do wszystkich stron dokumentu. Ta opcja


zawsze wystpuje na licie.
u Do zaznaczonego tekstu stosuje formatowanie

Rysunek 5.9. Karta Papier w oknie

jedynie do tekstu zaznaczonego w oknie dokumentu. dialogowym Ustawienia strony


Wybranie tej opcji powoduje automatyczne
wstawienie znaku podziau sekcji przed i za
zaznaczonym tekstem. Opcja ta jest dostpna
na licie tylko wtedy, gdy przed otworzeniem
okna dialogowego Ustawienia strony zaznaczysz
jaki tekst.
u Od biecego miejsca stosuje formatowanie

do wszystkich stron, od punktu wstawiania


a do koca dokumentu. Wybranie tej opcji
powoduje automatyczne wstawienie znaku
podziau sekcji w punkcie wstawiania. Opcja
ta jest dostpna na licie tylko wtedy, gdy przed
otworzeniem okna dialogowego Ustawienia
strony nie zaznaczysz adnego tekstu.
128

Formatowanie stron i sekcji


u Ta sekcja stosuje formatowanie do biecej

sekcji, czyli tej, w ktrej aktualnie znajduje


si migajcy punkt wstawiania. Ta opcja
dostpna jest wtedy, gdy aden fragment
tekstu nie jest zaznaczony, a w dokumencie
wystpuje przynajmniej jeden znak
podziau sekcji.
u Do zaznaczonych sekcji stosuje

formatowanie do aktualnie zaznaczonych


sekcji dokumentu. Ta opcja pojawia si
tylko wtedy, gdy co najmniej jedna sekcja
zaznaczona jest w caoci.

Rysunek 5.10. Karta Ukad w oknie dialogowym


Ustawienia strony

W tej czci rozdziau poka, jak w oknie


dialogowym Formatowanie strony ustawia si
opcje formatujce stron i sekcji.
Wskazwka
 Niektre opcje Ustawienia strony takie,

Aby otworzy okno dialogowe


Ustawienia strony
1. Wybierz polecenie Plik/Ustawienia strony

(rysunek 5.13).

Rysunek 5.13. W menu Plik wybierz polecenie


Ustawienia strony

129

Ustawienia strony

Rysunki 5.11. i 5.12. Lista rozwijana Zastosuj do


w dokumencie skadajcym si tylko z jednej sekcji,
w ktrym nie zaznaczono adnego elementu (u gry),
i ta sama lista w dokumencie zoonym z kilku
sekcji, w ktrym zaznaczono jedn z nich (na dole)

jak marginesy, rozmiar papieru i jego


orientacja maj wpyw na dopuszczalny
obszar zadruku. Jeeli zamierzasz uywa
niestandardowych opcji Ustawienia strony,
rozwa ich ustawienie przed utworzeniem
i sformatowaniem dokumentu.

Rozdzia 5.

Aby ustawi marginesy


i orientacj papieru:
1. W oknie dialogowym Ustawienia strony

kliknij zakadk karty Marginesy,


aby wywietli znajdujce si tam opcje
(rysunek 5.8).

Rysunek 5.14. Lista rozwijana Kilka stron


na zakadce Marginesy okna dialogowego
Ustawienia strony

2. Wprowad dane wartoci w pola Grny,

Lewy, Dolny i Prawy.


3. Aby okreli szeroko marginesu na opraw,

wprowad dan warto w pole Margines


na opraw. W razie potrzeby rozwi te list
Pozycja marginesu na opraw i wska, czy
margines ten powinien by liczony od lewej,
czy od grnej krawdzi strony.

Ustawienia strony

4. Kliknij przycisk, ktry odpowiada danej

przez Ciebie orientacji papieru. Rysunki


umieszczone na przyciskach pokazuj, jakie
ustawienia kryj si pod obiema opcjami.
5. Jeeli wprowadzone zmiany maj dotyczy

caego dokumentu, upewnij si, e na licie


rozwijanej Zastosuj do wskazae pozycj
Cay dokument (rysunek 5.11 i 5.12). Jeeli
jest inaczej, wybierz opcj, ktra bardziej Ci
odpowiada.
6. Kliknij przycisk OK.

Wskazwki
 W razie potrzeby moesz skorzysta z jednej

z opcji odnoszcych si do drukowania wielu


stron w specjalny sposb. Lista Kilka stron
(rysunek 5.14) daje Ci dostp do nastpujcych
ustawie:
s

Standardowo drukuje wszystkie strony


z takimi samymi ustawieniami.

Marginesy lustrzane zamienia opcje


Lewy i Prawy (margines) na Wewntrzny
i Zewntrzny. Przydaje si to przy
drukowaniu dwustronnym.

130

2 strony na arkusz drukuje na jednym


arkuszu papieru dwie strony dokumentu.

Karta skadana jak ksika drukuje


dwie strony papieru na jednej kartce
i zmienia kolejno drukowania w taki
sposb, aby wydrukowane materiay
mona byo zoy w ksieczk.

Efekty wprowadzanych przez siebie zmian


moesz obserwowa w polu Podgld.

Formatowanie stron i sekcji

Aby okreli rozmiar i rdo papieru:


1. W oknie dialogowym Ustawienia strony
Rysunek 5.15. Lista rozwijana Papier

kliknij zakadk karty Papier, aby


wywietli znajdujce si tam opcje
(rysunek 5.9).
2. Wybierz dany rozmiar z listy rozwijanej

Rozmiar papieru (rysunek 5.15).


lub
Wprowad dane wartoci w okienkach
Szeroko i Wysoko.
3. W razie potrzeby ustaw opcje rdo papieru

tak, aby drukarka wiedziaa, skd ma


pobiera papier. Nie dla wszystkich drukarek
opcje te s dostpne.
4. Jeeli wprowadzone zmiany maj dotyczy

5. Kliknij przycisk OK.

Wskazwki
 Opcje rdo papieru, widoczne na zakadce

Papier okna dialogowego Ustawienia strony,


s dla kadej drukarki inne. Prawdopodobnie
nie masz dokadnie tego samego modelu, co
ja (ani modelu o zblionych moliwociach)
i dlatego to, co widzisz u siebie na ekranie,
moe nie przypomina rysunku 5.9.
 Kliknicie przycisku Opcje wydruku

umieszczonego na dole karty Papier


(rysunek 5.9) powoduje wywietlenie
karty Drukowanie okna dialogowego Opcje.
Opcje drukowania omwi w rozdziale 19.

131

Ustawienia strony

caego dokumentu, upewnij si, e na licie


rozwijanej Zastosuj do wskazae pozycj
Cay dokument (rysunek 5.11 i 5.12). Jeeli
jest inaczej, wybierz opcj, ktra bardziej Ci
odpowiada.

Rozdzia 5.

Aby skonfigurowa pocztek sekcji:


1. W oknie dialogowym Ustawienia strony

kliknij zakadk karty Ukad, aby wywietli


znajdujce si tam opcje (rysunek 5.10).
2. Wybierz jedn z opcji z listy rozwijanej Pocztek

sekcji (rysunek 5.16). S to odpowiedniki opcji


wystpujcych w oknie dialogowym Podzia
(rysunek 5.6), omwionym we wczeniejszej
czci tego rozdziau.
3. Wybierz dan opcj z listy rozwijanej

Zastosuj do (rysunek 5.11 i 5.12), aby ustali,


do ktrych podziaw sekcji maj si odnosi
wprowadzane ustawienia.
4. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia strony

Aby skonfigurowa
opcje nagwkw i stopek:
1. W oknie dialogowym Ustawienia strony

kliknij zakadk karty Ukad, aby wywietli


znajdujce si tam opcje (rysunek 5.10).
2. Zaznacz dane opcje w obszarze Nagwki

i stopki:
s

Inne na stronach parzystych i nieparzystych


pozwala okreli inne nagwki i stopki
dla parzystych, a inne dla nieparzystych stron
lub sekcji dokumentu.

Inne na pierwszej stronie pozwala okreli


inny nagwek i stopk dla pierwszej strony
sekcji lub dokumentu.

Od krawdzi pozwala okreli odlego


nagwka i stopki od bocznej krawdzi kartki.

3. Jeeli wprowadzone zmiany maj dotyczy

caego dokumentu, upewnij si, e na licie


rozwijanej Zastosuj do wskazae pozycj Cay
dokument (rysunek 5.11 i 5.12). Jeeli jest
inaczej, wybierz opcj, ktra bardziej Ci
odpowiada.
4. Kliknij przycisk OK.

Wskazwka
 Sposb wstawiania nagwkw i stopek opisz

w dalszej czci tego rozdziau.


132

Rysunek 5.16.
Lista rozwijana
Pocztek sekcji

Formatowanie stron i sekcji

Rysunek 5.17.
Lista rozwijana w polu
Wyrwnanie w pionie

Aby wyrwna w pionie:


1. W oknie dialogowym Ustawienia strony

kliknij zakadk karty Ukad (rysunek 5.10),


aby wywietli jej opcje.
2. Z listy rozwijanej w polu Wyrwnanie

w pionie wybierz odpowiedni opcj


(rysunek 5.17). Rysunek 5.18 pokazuje, jaki
wpyw na wygld strony ma kada z nich.
3. Jeeli zmiany maj by zastosowane

do caego dokumentu, sprawd, czy z listy


rozwijanej w polu Zastosuj do (rysunek 5.11
i 5.12) zostaa wybrana opcja Cay dokument.
W innym przypadku wybierz z listy
odpowiedni opcj.
4. Kliknij przycisk OK.

Wskazwki
jest widoczny tylko wtedy, gdy tekst nie
wypenia caej strony.
 Na ekranie Wyrwnanie w pionie jest

widoczne tylko w trybach Ukad wydruku


i Podgld wydruku.
Rysunek 5.18. Przykady wyrwnywania w pionie:
Do gry (lewy grny rg), Wyrodkowane (prawy
grny), Wyjustowany (lewy dolny), Do dou (prawy
dolny)

Aby ustali domylne


formatowanie strony:
1. Ustaw wszystkie potrzebne Ci opcje na kartach

Marginesy i Ukad (rysunki 5.8 do 5.10)


okna dialogowego Ustawienia strony.
2. Kliknij przycisk Domylne.
3. Pojawi si pytanie (rysunek 5.19), czy Word

Rysunek 5.19. To okno dialogowe pojawi si


po klikniciu w oknie dialogowym Ustawienia
strony przycisku Domylny. Kliknij Tak tylko
wtedy, gdy chcesz zmieni domylne ustawienia
biecego szablonu (w tym przypadku Normal)

ma zmieni domylne ustawienia szablonu,


na ktrym oparty jest dany dokument.
Odpowiedz Tak tylko wtedy, gdy chcesz,
aby wybrane ustawienia byy stosowane
do wszystkich nowych dokumentw,
ktre bdziesz w przyszoci tworzy
na podstawie tego szablonu.

133

Ustawienia strony

 Wynik wybrania opcji Wyrwnanie w pionie

Rozdzia 5.

Nagwki i stopki
Nagwek jest czci dokumentu powielan u gry,
a stopka czci powtarzan u dou kadej strony.
W nagwkach i stopkach zwykle umieszczamy
numery stron, dat zapisania dokumentu i inne podobne
informacje.

Aby wywietli nagwek lub stopk:


1. Wybierz polecenie Widok/Nagwek i stopka

(rysunek 5.20).

Nagwki i stopki

Jeeli trzeba, Word zmieni tryb wywietlania


na Ukad wydruku oraz wywietli Nagwek
biecej sekcji wraz z paskiem narzdzi
Nagwek i stopka (rysunek 5.21).

Rysunek 5.20.
Wybierz polecenie
Nagwek i stopka
z menu Widok

Aby obejrze stopk biecej sekcji, na pasku


narzdzi Nagwek i stopka kliknij przycisk
. Obszar
Wywietl nagwek/stopk
zarezerwowany na stopk zostanie wwczas
wyrniony na ekranie (rysunek 5.22).

Aby w dokumencie zoonym z wielu


sekcji obejrze nagwek lub stopk sekcji
poprzedniej, na pasku narzdzi Nagwek
i stopka kliknij przycisk Poprzedni nagwek .
Obejrzenie odpowiednio nagwka lub stopki
sekcji nastpnej wymaga nacinicia przycisku
Rysunek 5.21. Obszar Nagwka w oknie
Nastpny nagwek .
dokumentu

Wskazwka
 Aby wywietli nagwek lub stopk podczas

ogldania dokumentu w Ukadzie wydruku,


wystarczy dwukrotnie klikn stron w obszarze
nagwka lub stopki.

Aby ukry nagwek lub stopk:


1. Kliknij przycisk Zamknij

na pasku narzdzi

Nagwek i stopka.
lub
Dwukrotnie kliknij w dowolnym miejscu
dokumentu poza obszarem nagwka i stopki.
Dokument zostanie wywietlony w takim samym
trybie, jak przed wywietleniem nagwka i stopki.
Zniknie pasek narzdzi Nagwek i stopka.
134

Rysunek 5.22. Obszar Stopki w oknie


dokumentu

Formatowanie stron i sekcji

Aby utworzy nagwek lub stopk:


Rysunek 5.23. Przykadowy nagwek wypeniony
sformatowanym tekstem

1. Wywietl nagwek lub stopk (rysunek 5.21

lub 5.22), zalenie od tego, ktry z tych dwch


elementw chcesz tworzy.
2. W obszarze nagwka (rysunek 5.23)

Rysunek 5.24. Prosta stopka

lub stopki (rysunek 5.24) wprowad


potrzebne informacje.
3. Gdy skoczysz, ukryj nagwek (stopk),

aby kontynuowa prac nad dokumentem.


Wskazwka
 Zawarto nagwka i stopki mona

Aby edytowa nagwek lub stopk:


1. Wywietl nagwek (rysunek 5.23) lub stopk

(rysunek 5.24), zalenie od tego, ktry z tych


dwch elementw chcesz edytowa.
2. Wykonaj edycj zawartoci nagwka

lub stopki.
3. Gdy skoczysz, ukryj nagwek (stopk),

aby kontynuowa prac nad dokumentem.

Aby usun nagwek lub stopk:


1. Wywietl nagwek lub stopk, ktry()

chcesz usun.
2. Zaznacz zawarto i nacinij klawisz

Backspace. Nastpi usunicie nagwka


lub stopki.
3. Aby kontynuowa prac nad dokumentem,

ukryj obszar nagwka lub stopki.

135

Nagwki i stopki

formatowa dokadnie tak samo, jak tekst


innej czci dokumentu. Na przykad tekst
umieszczony w nagwku pokazanym na
rysunku 5.23 zosta sformatowany kursyw,
a ponadto zastosowano dla niego dolne
obramowanie akapitu. Szczegowe
informacje o formatowaniu tekstu
znajdziesz w rozdziaach 3. i 4.

Rozdzia 5.

Aby do nagwka lub stopki wstawi


element Autotekstu lub pole Worda:
1. W obszarze nagwka lub stopki ustaw

punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz


wstawi element Autotekstu lub pole Worda.
2. Aby wywietli menu Autotekstu,

kliknij przycisk Wstaw Autotekst na pasku


narzdzi Nagwek i stopka (rysunek 5.25).
Kliknij element, ktry chcesz wstawi.
3. Aby wstawi pole Worda, kliknij odpowiedni

Rysunek 5.25.
Menu przycisku
Wstaw Autotekst
z paska narzdzi
Nagwek i stopka

Nagwki i stopki

przycisk na pasku narzdzi Nagwek i stopka


(rysunek 5.26):
s

Numer strony

Liczba stron
wstawia cakowit
liczb stron w dokumencie.

Data

Godzina

wstawia numer strony.

wstawia biec dat.


wstawia biec godzin.

Wskazwki
 Wicej informacji o Autotekcie

i polach Worda znajdziesz w rozdziale 9.


 Aby ponumerowa strony, na pasku

Nagwek i stopka kliknij przycisk Numer


albo wybierz 1., 2., 3. lub ostatni
strony
pozycj z menu Autotekstu (rysunek 5.25).
Informacja o numerze strony zostanie wwczas
wprowadzona do nagwka lub stopki.
Rysunek 5.27 pokazuje przykad uycia
polecenia: Autor, Nr strony, Data z tego
menu. Sdz, e uywanie tych opcji
jest najlepszym sposobem numerowania
stron dokumentu. Korzystanie z polecenia
Wstaw/Numery stron wstawia numery
w ramkach, co utrudnia ich edycj.
Polecenie Numery stron nie zostao
omwione w tej ksice.

136

Rysunek 5.26. Pasek narzdzi Nagwek i stopka

Rysunek 5.27. Przykad stopki z polami wstawionymi


poleceniem Autor, Nr strony, Data z menu Wstaw
Autotekst

Formatowanie stron i sekcji

Aby utworzy inny nagwek


lub stopk dla strony pierwszej
lub stron parzystych i nieparzystych:
1. Aby wywietli okno dialogowe Ustawienia

strony, wybierz polecenie Plik/Ustawienia


strony (rysunek 5.13). W razie potrzeby
kliknij zakadk karty Ukad (rysunek 5.10).
2. Aby utworzy odmienne nagwki i stopki

Rysunek 5.28. Przykadowe nagwki trzech


pierwszych sekcji dokumentu skadajcego si
z wielu sekcji i zawierajcego inne nagwki
i stopki na pierwszej stronie (pierwsza sekcja
skada si tylko z jednej strony). Jak wida,
stosowne podpisy jednoznacznie identyfikuj
poszczeglne nagwki i informuj nas,
czy s one poczone z pozostaymi

dla stron parzystych i nieparzystych,


wcz opcj Inne na stronach parzystych
i nieparzystych.
3. Aby utworzy inny nagwek dla pierwszej

strony dokumentu lub sekcji, wcz opcj


Inne na pierwszej stronie.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Potem utwrz nagwki i stopki, korzystajc

Wskazwki
 Jak wida na rysunku 5.28, ramka otaczajca

obszar danego nagwka lub stopki zawiera


jego jednoznaczny opis.
 Jeeli w Twoim dokumencie wystpuje

kilka nagwkw i stopek, domylnie


kady z nich jest poczony z pozostaymi
(rysunek 5.28), co gwarantuje, e bd
one takie same. Opcj t moesz wcza
i wycza, klikajc przycisk Pocz
na pasku narzdziowym
z poprzednim
Nagwek i stopka. Jeeli chcesz zmieni
tre wybranego nagwka i stopki bez
wpywu na pozostae, powiniene j wyczy.

137

Nagwki i stopki

z polece podanych na stronach poprzednich.


Do przechodzenia od nagwka do nagwka
i od stopki do stopki uywaj przyciskw
i Poprzedni nagwek
Nastpny nagwek
z paska narzdzi Nagwek i stopka.

Rozdzia 5.

Kolumny
Word pozwala, by na podobiestwo gazet formatowa
tekst w kolumnach.
Wskazwki
 Chocia edycja tekstu wielokolumnowego jest

dozwolona przy wywietlaniu go w dowolnym trybie,


jedynie wybierajc Ukad wydruku, mona zobaczy
kolumny ustawione jedna obok drugiej (rysunek 5.29). Rysunek 5.29. Sekcja tekstu
W widoku (trybie) Normalny tekst wielokolumnowy
wielokolumnowego w trybie Ukad wydruku
wyglda jak jedna duga i wska kolumna (rysunek 5.30).
 Podzia na kolumny jest stosowany w sekcji dokumentu.

Dzielc dokument na sekcje, o czym bya mowa


we wczeniejszej czci tego rozdziau, mona
w kadej z nich dzieli tekst na inn liczb kolumn.

Aby podzieli tekst


na okrelon liczb kolumn:
1. Zaznacz tekst, ktry chcesz podzieli na kolumny

Kolumny

(rysunek 5.31).
2. Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk

Rysunek 5.30. Ten sam dokument


w trybie Normalny

i z rozwinitego menu wybierz liczb


Kolumny
kolumn (rysunek 5.32).
Jeeli ogldae dokument w innym trybie, wywietlanie
automatycznie przeczy si na Ukad wydruku.
Tekst zostanie zmieniony na zoony z tylu kolumn,
ile wybrae w punkcie 2. (rysunek 5.29)1.
Wskazwki
 Aby cay, stanowicy jedn sekcj dokument podzieli

na kolumny, w kroku 1. naley ustawi punkt wstawiania


w dowolnym miejscu dokumentu.
Rysunek 5.31. Zaznacz tekst,
 Aby podzieli na kolumny jedn z sekcji dokumentu

ktry chcesz podzieli na kolumny

zoonego z wielu sekcji, w kroku 1. naley ustawi


punkt wstawiania w dowolnym miejscu wybranej sekcji.
 Jeeli jest to konieczne, wstawione bd znaki podziau

sekcji na pocztku i kocu tekstu wielokolumnowego


(rysunek 5.30).

Rysunek 5.32. Liczb


kolumn wybierz z menu
przycisku Kolumny
na pasku Standardowy

Znaki podziau sekcji wstawione przed tekstem podzielonym na kolumny i po nim mona zobaczy,
ogldajc dokument w trybie Normalny przyp. tum.

138

Formatowanie stron i sekcji

Aby ustawi opcje kolumn:


1. Ustaw punkt wstawiania wewntrz sekcji,

w ktrej chcesz zmieni opcje kolumn.


lub
Zaznacz sekcje, w ktrych chcesz zmieni
opcje kolumn.
2. Aby wywietli okno dialogowe Kolumny

(rysunek 5.34), wybierz polecenie


Format/Kolumny (rysunek 5.33).
3. Aby ustali liczb kolumn, kliknij jedn

z ikon z grupy Ustawienia wstpne lub wpisz


odpowiedni liczb w polu Liczba kolumn.
4. Aby ustali rn szeroko poszczeglnych
Rysunek 5.33. Menu Format

kolumn, upewnij si, e jest wyczona


opcja Jednakowa szeroko kolumn,
i wpisz odpowiednie liczby do pl w grupie
Szeroko. Moesz rwnie okreli odstp
midzy kolumnami, wypeniajc pola
z grupy Odstpy.

Kolumny

5. Wczenie opcji Rozdzielone lini

spowoduje wstawienie pionowej linii


midzy kolumnami.
6. Z listy rozwijanej w polu Zastosuj do

wybierz cz dokumentu, w ktrej


wybrane opcje maj by zastosowane
(rysunki 5.11 i 5.12).
lub
Rysunek 5.34. Okno dialogowe Kolumny

Z listy rozwijanej w polu Zastosuj do


(rysunek 5.11) wybierz Od biecego miejsca,
po czym wcz opcj Nowa kolumna,
co spowoduje wstawienie podziau
kolumny w miejscu punktu wstawiania.
7. Kliknij przycisk OK.

Wskazwka
 Podczas wybierania opcji w oknie dialogowym

Kolumny przyszy efekt moesz obserwowa


w polu Podgld.

139

Rozdzia 5.

Obramowanie strony
Obramowanie strony to obramowanie, ktre
dotyczy caej strony dokumentu. Pozwala ono
midzy innymi otacza dokumenty klasyczn,
prostoktn ramk.
Wskazwki
 Obramowanie strony uatwia tworzenie

oficjalnych certyfikatw i innych dokumentw,


w ktrych ramka robi dobre wraenie.
 Obramowanie stron moe by zastosowane

do wszystkich stron dokumentu lub tylko


do tych, ktre nale do wskazanej sekcji.

Rysunek 5.35. Karta Obramowanie strony w oknie


dialogowym Obramowanie i cieniowanie

Aby otoczy stron obramowaniem:

Obramowanie strony

1. Jeeli trzeba, ustaw punkt wstawiania

wewntrz sekcji dokumentu, ktrej strony


maj by otoczone obramowaniem.
2. Wydaj polecenie Format/Obramowanie

i cieniowanie (rysunek 5.33). Spowoduje


to wywietlenie okna dialogowego
Obramowanie i cieniowanie.

Rysunek 5.36.
Lista rozwijana
w polu Kolor

3. W razie potrzeby kliknij zakadk karty

Obramowanie strony, co spowoduje


pokazanie znajdujcych si na niej opcji
(rysunek 5.35).
4. W obszarze Ustawienie kliknij ikon typu

obramowania. Wszystkie opcje za wyjtkiem


Brak i Niestandardowe powoduj otoczenie
stron penym obramowaniem, czyli dodanie
linii obramowania ze wszystkich stron.
5. Z listy Styl wybierz styl linii obramowania.

Potem z menu rozwijanych Kolor


(rysunek 5.36) i Szeroko (rysunek 5.37)
wybierz waciwe opcje.

Rysunek 5.37.
Lista rozwijana
w polu Szeroko

lub
Z listy rozwijanej Wzr wybierz rodzaj
znakw graficznych majcych tworzy
obramowanie strony (rysunek 5.38).
6. Jeeli trzeba, wybierz odpowiedni opcj

z listy Zastosuj do (rysunki 5.11 i 5.12).

140

Rysunek 5.38.
Lista rozwijana
w polu Wzr

Formatowanie stron i sekcji


7. Aby zastosowa obramowanie Niestandardowe,

Rysunek 5.39. To okno dialogowe pojawia si,


jeeli wybierana w polu Wzr opcja tworzenia
ozdobnych obramowa strony nie zostaa
zainstalowana

kliknij przyciski w obszarze Podgldu, suce


do dodawania lub usuwania dowolnej krawdzi
obramowania.
8. Gdy obramowanie wywietlane w polu Podgldu

przybierze dan posta, kliknij przycisk OK.


Wskazwki
 Jeeli po prbie wybrania w kroku 5. opcji

z listy rozwijanej Wzr pojawi si okno


dialogowe pokazane na rysunku 5.39, bdzie
to oznacza, e nie zostaa zainstalowana
funkcja tworzenia ozdobnych obramowa
strony. Aby dokona jej instalacji, kliknij
przycisk Tak, a potem postpuj zgodnie z kolejno
wywietlanymi instrukcjami. Po zakoczeniu
instalacji bdziesz mg wybra ozdobny wzr
obramowania.
zdefiniowa posta obramowania strony
oddzielnie dla kadej krawdzi.
Rysunek 5.40. Okno dialogowe Opcje
obramowania i cieniowania w wersji
dla obramowania strony

 Opcje obramowania bdziesz mg okreli

dokadniej, gdy na karcie Obramowanie strony


w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie
naciniesz przycisk Opcje. Zostanie wwczas
wywietlone okno dialogowe Opcje obramowania
i cieniowania pokazane na rysunku 5.40.
Gdy po wybraniu opcji klikniesz przycisk OK,
powrcisz do okna dialogowego Obramowanie
i cieniowanie.
 Pozostae karty okna dialogowego

Obramowanie i cieniowanie omwiam


w rozdziale 3.

Aby usun obramowanie strony:


1. Ustaw punkt wstawiania w sekcji, ktrej

strony maj by pozbawione obramowania.


2. Wybierz polecenie Format/Obramowanie

i cieniowanie (rysunek 5.33) i w oknie


dialogowym Obramowanie i cieniowanie
kliknij zakadk karty Obramowanie strony
(rysunek 5.35).
3. Kliknij ikon Brak.
4. Kliknij przycisk OK.

141

Obramowanie strony

 Powtarzajc kroki od 5. do 7., bdziesz mg