You are on page 1of 34

Windows Media Center.

Domowe centrum rozrywki


Autor: Michael Miller, The Green Button
Tumaczenie: ukasz Suma, ukasz Sobczyk
ISBN: 978-83-246-0658-0
Tytu oryginau: Creating a Digital Home Entertainment
System with Windows Media Center
Format: B5, stron: 528
Odtwarzaj filmy i muzyk, korzystajc z jednego przycisku
Jak skonfigurowa komputer i system Windows Media Center
Jak zbudowa bibliotek plikw multimedialnych
Jak rozszerzy moliwoci komputera Media Center

Chcesz stworzy domowe centrum multimedialne w oparciu o komputer? Zastanawiasz


si, w jaki sposb odtwarza filmy i muzyk ze swojej kolekcji, korzystajc tylko
z jednego urzdzenia? A moe chcesz pozby si dziesitek pilotw, po ktre musisz
sign, aby obejrze film? Wykorzystaj system Windows Media Center i zbuduj
w oparciu o niego uniwersalny odtwarzacz, na ktrym wywietlisz film z pyty DVD,
posuchasz nowego albumu swojego ulubionego zespou i poserfujesz w internecie.
Podczajc telewizor do komputera, na ktrym zainstalujesz Windows Media Center,
otrzymasz doskonay system audio-video obejmujcy zasigiem cay Twj dom.
Musisz jedynie wiedzie, jaki komputer wybra i jak skonfigurowa system.
Czytajc ksik Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki, poznasz
moliwoci tej niezwykle funkcjonalnej wersji systemu Windows XP. Dowiesz si,
jaki komputer kupi, by korzysta z tego systemu, i jak poczy go z innymi
urzdzeniami. Nauczysz si konfigurowa Windows Media Center, tworzy listy plikw
muzycznych, programw telewizyjnych i filmw, odtwarza i nagrywa pyty DVD
oraz przeglda i obrabia cyfrowe fotografie. Przeczytasz ponadto o urzdzeniu Media
Center Extender, usugach Online Spotlight oraz dowiesz si, jak rozwizywa problemy
z systemem Windows Media Center.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Moliwoci zastosowania systemu Windows Media Center


Wybr komputera dla systemu Media Center
Samodzielny monta komputera z komponentw
Podczanie komputera Media Center do innych urzdze i do sieci
Uruchamianie i konfigurowanie systemu Windows Media Center
Odtwarzanie muzyki z pyt CD
Ogldanie i nagrywanie programw telewizyjnych
Odtwarzanie i nagrywanie pyt DVD
Obrbka fotografii cyfrowych
Usugi i narzdzia Online Spotlight
Inne zastosowania Windows Media Center

Wykorzystaj potencja Windows Media Center


i stwrz wasne centrum rozrywki

SPIS TRECI

Spis treci

Od redakcji polskiego wydania .........................................................11


O autorze ..........................................................................................12
Przedmowa .......................................................................................13
Wprowadzenie ..................................................................................15
CZ I

PROJEKTOWANIE SYSTEMU MEDIA CENTER

1. Po co Ci komputer w salonie ............................................................23


Rzeczy, ktre moesz zrobi w salonie za pomoc komputera PC .................................. 25
Czym rni si salonowy komputer PC od komputera biurkowego ............................. 35
Sterowanie prac salonowego komputera PC za pomoc systemu Windows XP
Media Center Edition ......................................................................................................... 40
Alternatywy dla salonowego komputera PC .................................................................... 42

2. System Media Center, odsona 1.: cyfrowy serwer audio .................45


Cel: suchanie swoich kolekcji muzycznych w sposb cyfrowy ....................................... 46
Plan: konfigurowanie systemu .............................................................................................. 58

3. System Media Center, odsona 2.: cyfrowa nagrywarka wideo ........69


Cel: odtwarzanie i rejestrowanie programw telewizyjnych i filmw ............................... 70
Plan: konfiguracja Twojego systemu ................................................................................... 82

4. System Media Center, odsona 3.: kompletny domowy system


audio-wideo ......................................................................................91
Jak dziaa Media Center Extender ....................................................................................... 92
Cel nr 1: rozsyanie przekazu audio-wideo po caym domu .............................................. 96
Plan nr 1: rozmieszczenie w rnych punktach domu wielu urzdze
Media Center Extender ...................................................................................................... 98

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Cel nr 2: uzyskanie dostpu do plikw audio i wideo przechowywanych


na innym komputerze z poziomu systemu kina domowego ......................................... 100
Plan nr 2a: dooenie urzdzenia Media Center Extender
do Twojego zestawu kina domowego ............................................................................ 100
Plan nr 2b: wykorzystanie konsoli gier wideo Xbox w roli urzdzenia
Media Center Extender .................................................................................................... 102
Korzystanie z systemu Windows Media Center za porednictwem urzdzenia
Media Center Extender .................................................................................................... 104

5. Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu


Media Center ..................................................................................107
Rne rodzaje komputerw Media Center ....................................................................... 108
Zakup komputera Media Center PC przeznaczonego do salonu .................................. 113
Budowanie komputera Media Center od podstaw .......................................................... 119
Skada czy kupowa: porwnanie opcji .......................................................................... 134

CZ II PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA MEDIA CENTER DO PRACY


6. Podczanie sprztu ........................................................................137
Czym si rni podczanie Media Center PC od podczania
zwykego komputera biurkowego .................................................................................... 138
Podczanie rnych rde sygnau do wejcia antenowego ........................................ 142
Podczanie urzdze do wyjcia wideo ........................................................................... 149
Podczanie urzdze do wyjcia audio ............................................................................ 159
Podczanie komputera do sieci ........................................................................................ 167
Podczanie do komputera klawiatury, myszy i pilota zdalnego sterowania ................. 171
Podczanie do komputera zewntrznych urzdze peryferyjnych ................................ 172

7. Konfigurowanie systemu Windows XP Media Center Edition .........175


Uywanie Windows XP ........................................................................................................ 175
Konfigurowanie MCE po raz pierwszy .............................................................................. 176
Konfigurowanie innych ustawie ........................................................................................ 198

CZ III UYWANIE KOMPUTERA MEDIA CENTER


8. Pierwsze kroki w systemie Windows XP Media Center Edition ......207
Podstawowe operacje ......................................................................................................... 208
Strona startowa ..................................................................................................................... 209

SPIS TRECI

Uzyskiwanie pomocy w Media Center .............................................................................. 213


Menu ..................................................................................................................................... 214
Wczanie i wyczanie interfejsu Media Center .............................................................. 225

9. Uywanie systemu Windows XP MCE do przechowywania


i odtwarzania dwiku ....................................................................231
Konfigurowanie Media Center do zastosowa audio ....................................................... 232
Jak odtwarza pyty CD ....................................................................................................... 240
Jak kopiowa pyty CD na dysk twardy .............................................................................. 243
Jak pobiera cyfrow muzyk z sieci na twardy dysk ....................................................... 245
Odtwarzanie cyfrowych plikw audio i zarzdzanie nimi ................................................ 247
Jak korzysta z list odtwarzania .......................................................................................... 267
Jak nagrywa swoje wasne muzyczne pyty kompaktowe .............................................. 281

10. Uywanie systemu Windows XP MCE do ogldania


i nagrywania telewizji ......................................................................287
Jak korzysta z przewodnika po programach ................................................................... 288
Jak za pomoc Media Center oglda biece transmisje telewizyjne ......................... 297
Jak za pomoc Media Center rejestrowa transmisje telewizyjne ................................. 305
Jak oglda zarejestrowane transmisje telewizyjne ......................................................... 326

11. Uywanie systemu Windows XP MCE do odtwarzania


i nagrywania dyskw DVD ..............................................................331
Jak odtwarza pyty DVD ..................................................................................................... 331
Jak nagrywa pyty DVD ...................................................................................................... 335
Jak zrzuca pyty DVD na twardy dysk Twojego komputera ........................................... 344
Jak odtwarza pliki wideo innych typw ............................................................................ 348

12. Korzystanie z systemu Windows XP MCE w cyfrowej fotografii .....353


Konfigurowanie pokazw zdj cyfrowych ....................................................................... 354
Jak oglda zdjcia cyfrowe ............................................................................................... 356
Jak zarzdza swoimi zdjciami cyfrowymi ...................................................................... 358
Jak edytowa zdjcia cyfrowe ............................................................................................. 361
Jak nagrywa cyfrowe zdjcia na pyt CD ....................................................................... 365
Jak uruchamia pokazy zdj cyfrowych ........................................................................... 368
Jak odtwarza muzyk w czasie ogldania pokazu cyfrowych zdj ............................. 370

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

13. Uywanie systemu Windows XP MCE


do zada typowo komputerowych ..................................................371
Prowadzenie internetowych rozmw z innymi uytkownikami
za pomoc programu Media Center Messenger .......................................................... 372
Sprawdzanie poczty elektronicznej za pomoc programu Hotmail Plus Reader .......... 375
Zarzdzanie harmonogramami, kontaktami oraz e-mailami
za pomoc programu MCE Outlook .............................................................................. 378
Zarzdzanie plikami za pomoc programu My File Manager ........................................ 383

CZ IV ROZSZERZANIE MOLIWOCI KOMPUTERA MEDIA CENTER


14. Uywanie komputera Media Center
z urzdzeniem Media Center Extender ...........................................389
Podczanie urzdzenia Media Center Extender ............................................................. 390
Konfigurowanie urzdzenia Media Center Extender ....................................................... 394
Uywanie urzdzenia Media Center Extender ................................................................. 395
Sztuczki umoliwiajce poprawienie wydajnoci dziaania urzdzenia
Media Center Extender .................................................................................................... 398

15. Korzystanie z narzdzi i usug dostpnych w Online Spotlight ......403


Zrozumienie Online Spotlight ............................................................................................. 404
Telewizja i film w Online Spotlight ..................................................................................... 406
Muzyka i radio w Online Spotlight ..................................................................................... 414
Informacje i sport w Online Spotlight ................................................................................ 422
Gry w Online Spotlight ........................................................................................................ 427
Opcje zwizane ze stylem ycia w Online Spotlight ......................................................... 428
Serwisy oferowane przez polsk wersj Online Spotlight ............................................... 432

16. Wyszukiwanie i uywanie innych aplikacji Media Center ..............439


Programy informacyjne ....................................................................................................... 440
Programy pogodowe ........................................................................................................... 442
Programy rozrywkowe ......................................................................................................... 444
Programy do nagrywania pyt DVD .................................................................................... 449
Programy zwizane ze stylem ycia ................................................................................... 451
Programy do kontrolowania automatyki domowej ........................................................... 453
Programy do rozpoznawania numeru rozmwcy ............................................................. 454
Narzdzia zwizane z telefoni internetow ...................................................................... 455

SPIS TRECI

Aplikacje komputerowe ....................................................................................................... 456


Narzdzia zwizane ze zdalnym sterowaniem .................................................................. 459
Narzdzia Media Center ..................................................................................................... 461
Gry komputerowe ................................................................................................................ 464

17. Dostosowywanie systemu Windows XP MCE


do swoich potrzeb ...........................................................................467
Dostosowywanie systemu Windows Media Center
za pomoc narzdzia Tweak MCE ................................................................................. 468
Dopasowywanie systemu Windows Media Center
za pomoc narzdzia MCE Customizer ......................................................................... 478

18. Rozwizywanie problemw z Media Center ...................................489


Dbanie o sta aktualizacj systemu Media Center ......................................................... 490
Gdzie szuka pomocy ......................................................................................................... 491
Typowe problemy i ich moliwe rozwizania ................................................................... 495
Czy jest to warte wszystkich tych problemw ................................................................... 508

SKOROWIDZ ..................................................................................511

ROZDZIA

Skada czy kupowa: wybieranie


odpowiedniego systemu
Media Center
Gdy wybierzesz si do sklepu po odpowiedni dla siebie komputer
Media Center, z pewnoci przekonasz si szybko, e masz
sporo rnych moliwoci do wyboru. Jeli nie zwracasz uwagi
na rodzaj i wygld obudowy urzdzenia, a wic w sytuacji, gdy
nie bdzie ono widoczne, bo zamierzasz je umieci na przykad
w zamykanej szafce, moesz swobodnie zdecydowa si
na tradycyjne rozwizanie PC typu desktop z zainstalowanym
systemem Windows XP Media Center Edition. Jeeli zaley Ci
na tym, aby komputer by dobrze dopasowany do pozostaych
elementw Twojego zestawu audio-wideo, z pewnoci
zainteresujesz si urzdzeniem Media Center PC o bardziej
atrakcyjnym i nowoczesnym wygldzie. Jeli natomiast nie
odpowiada Ci adne z dostpnych na rynku rozwiza albo
po prostu chcesz zaoszczdzi troch pienidzy, moesz
poskada swj komputer Media Center zupenie od podstaw.

108

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Ktra z wymienionych opcji bdzie najlepsza w Twoim przypadku? C, w odpowiedzi


na to pytanie powinna Ci wanie pomc lektura niniejszego rozdziau. Dotyczy on
bowiem wybierania najbardziej odpowiedniego rozwizania Media Center PC dla
Twojego domowego systemu audiowizualnego.

Rne rodzaje komputerw Media Center


Przyjrzyjmy si najpierw rnorakim rozwizaniom
Media Center PC dostpnym na rynku. Jak si atwo
przekonasz, nie wszystkie komputery Media Center
s projektowane z myl o stosowaniu ich w pokoju
dziennym. Mwic wprost, rol Media Center PC
moe spenia dokadnie kady komputer osobisty
z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
XP Media Center Edition. Interfejs Media Center
moe zatem by uywany na kadym komputerze
klasy PC niezalenie od tego, czy bdzie to specjalne
urzdzenie przeznaczone do umieszczenia w salonie,
czy te nie.

uwaga
Jeszcze inn opcj moe oczywicie stanowi
zupene zrezygnowanie z umieszczenia
komputera Media Center w pokoju
dziennym i zastpienie go urzdzeniem
Media Center Extender poczonym
z komputerem znajdujcym si w Twojej
pracowni. Wicej informacji na temat
urzdze Media Center Extender znajdziesz
w rozdziale 4., zatytuowanym System
Media Center, odsona 3.: kompletny
domowy system audio-wideo.

Przenony komputer Media Center PC


Tak si skada, e wiele dostpnych obecnie notebookw oferowanych jest wraz
z zainstalowanym ju systemem operacyjnym Windows XP Media Center Edition.
Oczywicie rozwizania tego typu si rzeczy nie s przeznaczone do uywania w salonie.
S to raczej urzdzenia zaprojektowane dla studentw mieszkajcych w akademikach,
ktrzy potrzebuj komputerw czcych moliwoci naukowe z funkcjami typowo
rozrywkowymi, oraz dla osb duo podrujcych w interesach, dla ktrych liczy si
moliwo ogldania filmw w czasie lotu samolotem czy te w pokoju hotelowym po
cikim dniu wypenionym wanymi spotkaniami biznesowymi. Interfejs Media Center
doskonale sprawdzi si w przypadku obydwu tych grup zastosowa, gdy rwnie
dobrze dziaa on na duym ekranie telewizora oddalonym od widza o trzy metry, jak i na
niewielkim monitorze, na ktrym obraz oglda si z odlegoci trzydziestu centymetrw.
Dobrym przykadem moe tu by oferowany przez firm HP komputer przenony zd8230us,
ktry zosta przedstawiony na rysunku 5.1. Ten wysokiej klasy notebook jest sprzedawany
z zainstalowanym przez producenta systemem operacyjnym Windows XP Media Center

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

109

RYSUNEK 5.1.
Komputer przenony zd8230us, oferowany przez firm HP, z zainstalowanym systemem operacyjnym
Windows XP Media Center Edition dobre rozwizanie dla studentw i czsto podrujcych
biznesmenw

Edition. Jak na urzdzenie przenone jest to komputer o niezych parametrach, ale way
te do sporo, bo ponad 4 kilogramy. Wyposaono go jednak w duy, siedemnastocalowy
monitor panoramiczny, 1 GB pamici RAM, twardy dysk o pojemnoci 100 GB, nagrywark
pyt CD i DVD oraz wbudowany tuner telewizyjny. Umieszczony w pokoju w akademiku
czy w niewielkim mieszkaniu sprawdzi si wietnie jako zamiennik zwykego komputera
biurkowego, ale doskonale zastpi te kompletny system audio-wideo. Do standardowych
zada obliczeniowych i do korzystania z sieci internetowej posuy Ci standardowy
interfejs systemu Windows XP, za interfejs Media Center przyda si w przypadku
odtwarzania muzyki czy ogldania telewizji. Komputer kosztuje okoo 6750 z, a wicej
informacji na jego temat mona znale na stronach firmy HP umieszczonych pod
adresem http://www.hp.pl.
Systemu Media Center Edition nie znajdziesz w tanich komputerach przenonych, wic
nie spodziewaj si ubicia na tym wietnego interesu. Konfiguracje wykorzystujce Media
Center to zwykle drogie, kosztujce od 4500 do nawet 7000 z rozwizania, kupowane
z myl o zastpieniu komputerw typu desktop. Najwicej znajdziesz ich w ofercie firm
Alienware, Dell, HP i Toshiba.

110

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Komputer Media Center PC typu desktop


Plan jest nastpujcy: we standardowy desktop PC, zainstaluj system operacyjny
Windows XP Media Center Edition, nastpnie do do niego kilka tunerw telewizyjnych,
duy dysk twardy i wielki monitor, a otrzymasz wydajny komputer do uniwersalnych
zastosowa, ktry moe jednoczenie spenia zadania systemu audio-wideo. Rwnie
takim rozwizaniem mog by zainteresowani studenci, podobnie jak osoby korzystajce
z niewielkich mieszka w centrum miasta. Koncepcja opiera si w tym przypadku
na fakcie, e w miejscach, w ktrych przestrze mieszkalna jest mocno ograniczona,
a z pewnoci jest tak i w pokojach w akademikach, i w niewielkich kawalerkach, jedno
urzdzenie speniajce wszystkie niezbdne funkcje jest zdecydowanie lepszym
rozwizaniem ni kilka osobnych urzdze zajmujcych cenn powierzchni biurka.
Desktop Media Center PC moe dziaa zarwno jako standardowy komputer, gdy
uywa si zwykego interfejsu systemu Windows XP, jak i oferowa moliwoci systemu
audio-wideo po przeczeniu go na interfejs Media Center.
Dobrym przykadem tego typu komputera jest
z pewnoci oferowana przez firm Dell maszyna
Dimension E510, ktra zostaa przedstawiona na
rysunku 5.2. Ten stosunkowo niedrogi, bo kosztujcy
okoo 2500 z sprzt wyglda jak tradycyjny komputer
biurkowy, a co wicej, dokadnie tak samo dziaa,
jednak gdy tylko wybierzesz zielony przycisk
z menu Start systemu Windows, przejdziesz do
interfejsu Media Center, ktry pozwoli Ci rwnie
na korzystanie z wbudowanego tunera telewizyjnego.
Wicej informacji na temat tej maszyny znajdziesz
na stronach firmy Dell pod adresem
http://www.dell.pl.

wskazwka
Jeli chcesz korzysta z systemu Media
Center za pomoc biurkowego komputera,
spraw sobie najwikszy monitor, na jaki Ci
tylko sta. W tym przypadku rozmiar ma
bowiem znaczenie i odczujesz to zarwno
przy ogldaniu filmw, jak i nagranych
wczeniej lub emitowanych na ywo
transmisji telewizyjnych. Kupienie monitora
panoramicznego rwnie nie bdzie zym
pomysem.

Podobne maszyny moesz rwnie znale w ofercie takich firm jak Gateway, HP czy
Sony. Zakres cen, z jakim si tu moesz spotka, rozpoczyna si od kwot rzdu 2500 z,
a koczy na 6000 z, a nawet na nieco wikszych sumach. Ceny uzalenione s oczywicie
w duej mierze od oferowanych konfiguracji sprztowych.
Istnieje jeszcze pewien podzbir desktopw Media Center PC, ktrych zakup by moe
zechcesz rozway. Mam tu na myli tak zwane ciche komputery, a wic takie, w ktrych
producentom udao si wyeliminowa przykry szum powodowany przez wentylatory,
stanowicy nieodzown waciwo biurkowych rozwiza PC. Przykadem moe tu by

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

111

RYSUNEK 5.2.
Komputer typu desktop o nazwie Dimension E510 produkcji firmy Dell z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows XP Media Center Edition dobre rozwizanie do pokoju w akademiku
lub niewielkiego mieszkania

przedstawiony na rysunku 5.3 komputer RA-940 firmy Sony, bdcy urzdzeniem Media
Center PC zapakowanym w eleganck obudow typu wiea i oferujcym moliwoci
korzystania z wbudowanego tunera TV i z dysku twardego o pojemnoci 250 GB (moliwe
jest zwikszenie przestrzeni do 1,2 TB), dostpnym w cenie okoo 4400 z. Cicha praca
urzdzenia jest efektem zastosowania technologii chodzenia wodnego, ktre polega na
tym, e ciepo generowane przez najwaniejsze podzespoy komputera jest odprowadzane
za pomoc systemu hydraulicznego, a nie zwykego, haaliwego wiatraka. Wicej
informacji na temat komputera znajdziesz na stronie producenta umieszczonej pod
adresem http://www.sony.pl.
Dziki niezwykle cichej pracy oraz moliwoci zainstalowania dodatkowych dyskw
twardych o duej pojemnoci komputer tego typu moe by doskonaym rozwizaniem
przeznaczonym do uywania w pokoju dziennym, oczywicie przy zaoeniu, e nie
przeszkadza Ci tradycyjny wygld urzdzenia. Sprawa ta nie bdzie miaa z pewnoci
adnego znaczenia, gdy zamierzasz umieci komputer w zamykanej szafce. W kocu,
co za rnica, czy obudowa bdzie pionowa, czy te pozioma, jeli i tak zwykle nie
bdzie w ogle widoczna?
Obudowy pionowe maj w dodatku pewn przewag nad niewielkimi obudowami
poziomymi, poniewa duo atwiej montuje si w nich dodatkowe urzdzenia,
o jakie z czasem zechcesz zapewne rozbudowa swj komputer. Gdy zajdzie potrzeba
zainstalowania drugiego dysku twardego, zmiany karty tunera telewizyjnego lub wymiany
nagrywarki CD na nagrywark DVD, przekonasz si, e bdzie to znacznie prostsze

112

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.3.
Komputer Media Center firmy Sony to cichy sprzt oferowany w tradycyjnej obudowie typu mini-tower

w przypadku tradycyjnej wiey PC. Dooenie dodatkowych kart czy napdw do


komputera umieszczonego w obudowie typu audio-wideo bdzie zwykle duo bardziej
kopotliwe, a moe si okaza wrcz niemoliwe.

Komputer Media Center PC w obudowie typu audio-wideo


Czego by nie mwi o wyszoci innych rozwiza, wikszo osb, ktre zdecyduj si
na umieszczenie komputera w salonie, bdzie wymagaa, aby jak najmniej przypomina
on swoim wygldem tradycyjny zestaw PC. Idealnym komputerem salonowym jest zatem
rozwizanie anty-PC, czyli urzdzenie oferujce moliwoci komputera osobistego, lecz
wygldajce i dziaajce zupenie inaczej ni on.
Mwimy tu o komputerze osobistym umieszczonym w czarnej poziomej obudowie
o wysokoci od 7,5 do 10 cm i szerokoci okoo 42,5 cm, a wic o tych samych rozmiarach,
co wikszo typowych komponentw sprztu audio-wideo, takich jak odtwarzacze
DVD i magnetowidy. Komputer tego typu powinien ponadto dziaa stosunkowo cicho
i zawiera wszystkie niezbdne gniazda wyj i wej audio-wideo na tylnej ciance.
Nie zaszkodzi rwnie umieszczone z przodu gniazdo FireWire, pozwalajce na
podczenie Twojej kamery cyfrowej bez koniecznoci grzebania w kablach znajdujcych
z tyu urzdzenia. Komputer taki moesz swobodnie umieci pomidzy innymi

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

urzdzeniami w swojej szafce na sprzt


audiowizualny i cieszy si, e nikt nie wymyliby
tego lepiej od Ciebie.
Urzdzenia tego typu znajduj si w ofercie
co najmniej kilku znanych firm z brany
elektronicznej. Niektrym z nich przyjrzymy si
bliej w nastpnym podrozdziale.

Zakup komputera Media Center


PC przeznaczonego do salonu
Szukajc komputera Media Center w postaci
komponentu audio-wideo, szybko przekonasz si,
e masz do wyboru du liczb modeli oferowanych
przez kilku gwnych producentw sprztu
elektronicznego. W zalenoci od moliwoci
i wydajnoci, jakiej oczekujesz od urzdzenia,
jego cena moe si zawiera w przedziale
od okoo 3500 a do 18 000 z, a jeli si uprzesz,
to przyjemno ta moe Ci kosztowa nawet
znacznie wicej. W kolejnych punktach znajdziesz
krtkie opisy najbardziej popularnych komputerw
Media Center.

Alienware

113

uwaga
Nie wszystkie komputery Media Center
w formie komponentw audio-wideo maj
wspomnian tu wysoko od 7,5 do 10
centymetrw. Podobnie jak niektre drogie
elementy zestaww audiowizualnych,
w rodzaju wzmacniaczy duej mocy,
cz z nich przekracza nawet barier
20 centymetrw, a nieraz s to urzdzenia
jeszcze wysze. Przykady takich komputerw
mona znale wrd produktw firmy
Niveus Media z serii Denali. Wielko tych
urzdze pozwolia projektantom na
zastosowanie wikszego zestawu gniazd
wejciowych i wyjciowych oraz umoliwia
wykorzystanie duej metalowej powierzchni
w pasywnym systemie chodzenia komputera.

uwaga
Opisane tu komputery byy dostpne jesieni
2005 roku. Znajc szybko zmian w tym
segmencie rynku elektroniki uytkowej,
spodziewam si, e w momencie czytania
tej ksiki moesz znale zupenie inne
modele maszyn w aktualnej ofercie.
Informacje znajdujce si w tym podrozdziale
maj w zaoeniu zaprezentowa jedynie
pewne przykady tego, czego moesz si
spodziewa na rynku. Z pewnoci pomoe
Ci to w dokonaniu waciwego wyboru,
nawet jeli niektre konfiguracje ulegn
cakowitej zmianie lub cz dotyczcych
ich szczegw zostanie zaktualizowana.

Alienware (http://www.alienware.com) to firma


znana gwnie z wysokiej jakoci (i rwnie wysokiej
ceny) komputerw osobistych przeznaczonych dla
fanw gier. Przedsibiorstwo weszo take na rynek
rozwiza Media Center, oferujc komputery, przy ktrych projektowaniu szczeglny
nacisk pooono na moliwoci zwizane z wymaganiami graczy.

Przedstawiony na rysunku 5.4 komputer DHS 5 korzysta z procesora AMD Athlon 64


taktowanego zegarem 1,8 GHz. Maszyna wyposaona jest w 1 GB pamici RAM, dysk

114

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.4.
Komputer DHS 5 firmy Alienware Media Center PC dla prawdziwych graczy

twardy o pojemnoci 160 GB oraz nagrywark CD czc w sobie moliwoci napdu


DVD. Komputer kosztuje okoo 6000 z.
Jednak tym, co wyrnia DHS 5 spord dostpnych na rynku komputerw, jest moliwo
korzystania z gier komputerowych w trybie plug-and-play, ktr urzdzenie zawdzicza
technologii Discover Console. Aby zagra w swoj ulubion gr PC, powiniene jedynie
woy zawierajcy j dysk do napdu komputera, a DHS 5 sam zatroszczy si o instalacj
i rozpoczcie gry. Wszystko odbywa si tu automatycznie, zupenie jak w przypadku
konsoli Xbox.

HP
Moim zdaniem, jeli chodzi o niezbyt drogie rozwizania typu Media Center PC, firma
Hewlett-Packard (http://www.hp.pl) oferuje najwiksze moliwoci za rozsdne
pienidze. Przykadem moe tu by komputer HP z552 Digital Entertainment Center
pokazany na rysunku 5.5.

RYSUNEK 5.5.
Komputer z552 Digital Entertainment Center firmy HP niedrogi Media Center PC przeznaczony na rynek
masowy

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

115

Tym, co dostajesz za swoje ciko zarobione


zotwki, jest salonowy komputer osobisty
uwaga
Firma HP oferuje rwnie kilka innych
w konfiguracji odpowiedniej dla komponentw
komputerw Media Center, ktre
audio-wideo, wykorzystujcy procesor Intel P4
charakteryzuj si wikszymi moliwociami.
taktowany czstotliwoci 3 GHz. Poza tym
Przykadem moe by z557, ktry
urzdzenie wyposaono w pami operacyjn
wyposaono w trzy tunery TV (dwa
o pojemnoci 512 MB, dysk twardy o pojemnoci
standardowe i jeden z moliwoci odbioru
przekazw HDTV), 1 GB pamici operacyjnej,
200 GB, nagrywark pyt CD i DVD oraz dwa
wewntrzny dysk twardy o pojemnoci
standardowe tunery telewizyjne. Komputer z552
300 GB, drugi dysk wymienny o takiej samej
wyglda dokadnie tak, jak inne komponenty
pojemnoci oraz nagrywark pyt CD i DVD.
zestaww audiowizualnych i dostarczany jest
Cena takiego zestawu to okoo 6600 z.
wraz z odpowiednim pilotem sterujcym oraz
bezprzewodow klawiatur. Jednak zdecydowanie
najlepsz cech urzdzenia jest jego cena. W peni wyposaony komputer Media Center
moesz naby za stosunkowo niewielk kwot, wynoszc okoo 3500 z.
Komputer, o ktrym mowa, wyglda naprawd elegancko i chocia nie jest to moe
najbardziej wydajna z dostpnych na rynku maszyn Media Center stanowi z pewnoci
doskonae rozwizanie dla szerokich rzesz zwykych uytkownikw.
Wygld i sposb dziaania tego sprztu zdecydowanie bardziej przypomina to, czego
mona si spodziewa po klasycznym urzdzeniu
elektroniki uytkowej, ni to, co kojarzy si moe
uwaga
z tradycyjnym komputerem biurkowym.
Zwr uwag na komputery Media Center
zbudowane w oparciu o technologi Viiv
opracowan przez firm Intel. Viiv to nowa
Niveus Media
platforma rozwiza PC Intela, przeznaczona
do zastosowa zwizanych z cyfrow
Pomimo istnienia wszystkich wymienionych
rozrywk, wykorzystujca ukady
wczeniej komputerw do uytku domowego
dwurdzeniowych mikroprocesorw,
sam zdecydowaem si wybra urzdzenie Denali
7.1-kanaowy system dwiku przestrzennego
Edition PC produkowane przez firm Niveus Media
i najnowsze sterowniki graficzne. Komputery
wyposaone w moliwoci Viiv oferuj
(http://www.niveusmedia.com). Jak moesz si
rwnie dostp do rnego rodzaju serwisw
atwo przekona, spojrzawszy na rysunek 5.6,
rozrywkowych dziaajcych w sieci
Denali to niezy kawa sprztu o wygldzie
internetowej. Wikszo duych producentw
przypominajcym raczej profesjonalny wzmacniacz
urzdze Media Center PC ma w swojej
dwiku ni odtwarzacz DVD. Majc 20 centymetrw
ofercie komputery biurkowe i rozwizania
salonowe utworzone na bazie platformy Viiv.
wysokoci, komputer ten zdecydowanie gruje
nad pozostaymi komponentami zestawu kina

116

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.6.
Jeden z najwikszych dostpnych na rynku i oferujcych najciekawsze moliwoci komputerw
Media Center urzdzenie Denali Edition PC produkowane przez firm Niveus Media

domowego, nie przeszkadza mu to jednak w zachowaniu zblionego do nich wygldu.


Due wymiary urzdzenia maj bezporedni zwizek z bogactwem zestawu ukadw,
ktre firma Niveus postanowia upchn wewntrz obudowy, oraz z chci zapewnienia
odpowiedniego chodzenia wszystkich tych skarbw. I to wanie jest jedn z najlepszych
cech Denali dziaa on zupenie bezgonie, gdy w jego wntrzu nie umieszczono
ani jednego wentylatora. Odprowadzanie ciepa odbywa si tutaj w sposb pasywny
za pomoc samej obudowy, ktra zostaa zaprojektowana jako jedna wielka chodnica.
Wewntrz obudowy maszyny firmy Niveus czai si doskonay komputer Media Center.
Skada si na niego midzy innymi procesor Intel P4 pracujcy z czstotliwoci 3,2
GHz, 1 GB pamici RAM, 800 GB przestrzeni do zapisu danych zapewnianej przez dwa
twarde dyski o pojemnoci 400 GB kady, nagrywarka pyt CD speniajca jednoczenie
funkcj odtwarza dyskw DVD, opracowany przez firm Intel omiokanaowy system
dwiku wysokiej jakoci, wbudowany tuner radiowy FM, dwie karty standardowej telewizji
i jeden ukad pozwalajcy na odbir programw HDTV. Nie istnieje zbyt wiele rzeczy,
ktrych ten kombajn nie potrafi zrobi, moe z wyjtkiem tego, aby sta si niepozornym.
C, przyzna te jednak trzeba, e moe on wyrwa pokan dziur w Twoim portfelu,
bowiem w podanej tu konfiguracji bdzie Ci on kosztowa okoo 14 500 z.
Jednak pracownicy firmy Niveus doskonale rozumiej Twj problem i postanowili wczy
do swojej oferty rwnie sprzt, ktry znajduje si w zasigu moliwoci finansowych
nieco bardziej przecitnego zjadacza chleba. Mam tu na myli lini produktw znan
pod nazw Rainier Edition, ktrej przedstawiciel zosta pokazany na rysunku 5.7. Za niecae

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

117

RYSUNEK 5.7.
Komputer Rainer Edition firmy Niveus Media nieco taszy, lecz wci dobry Media Center PC

9000 z moesz kupi taszy model wyposaony w procesor P4 taktowany zegarem 2,8
GHz, 512 MB pamici operacyjnej, 250-gigabajtowy dysk twardy oraz dwa standardowe
tunery TV. Nadal nie jest to moe sprzt tani, ale z pewnoci nie kupujesz byle czego.

Sony
Tak jak ju wczeniej wspominaem, firma Sony ma w swojej ofercie seri chodzonych
wod komputerw typu desktop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP
MCE. Kade z tych urzdze moesz swobodnie postawi w swoim salonie, zakadajc,
e nie przeszkadza Ci pionowa obudowa charakterystyczna dla komputerw nalecych
do tej rodziny. Jeli jednak jest inaczej, rwnie nie masz powodw do zmartwie, gdy
firma Sony przewidziaa i to, wprowadzajc do sprzeday Media Center PC umieszczony
w poziomej obudowie przypominajcej skadniki zestawu audiowizualnego.
Urzdzenie VAIO VGX-XL1 Digital Living System to w istocie co wicej ni zwyky
komputer Media Center. Stanowi ono bowiem kompletny cyfrowy system rozrywkowy,
skadajcy si z jednostki Media Center, zmieniarki pyt CD i DVD, wbudowanego
punktu dostpowego do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, wyposaonego w zewntrzn
anten, oraz bezprzewodowej klawiatury Media Center ze zintegrowanym urzdzeniem
wskazujcym, czyli tak zwanym touchpadem.
Jak atwo moesz si przekona, spojrzawszy na rysunek 5.8, gwna jednostka systemu
wyglda dokadnie tak, jak kady inny komponent audio-wideo. Przedni panel urzdzenia
mona otworzy w celu odsonicia wejcia czytnika kart pamici, dwch gniazd FireWire,
jednego portu USB, gniazda mikrofonowego, gniazda suchawkowego oraz pozostaych
gniazd audio i wideo. Zmieniarka dyskw CD i DVD zostaa zaprojektowana w bardzo
podobny sposb, dziki czemu obydwa elementy systemu bd doskonale wyglda
w Twojej szafce na sprzt audiowizualny.

118

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.8.
VAIO VGX-XL1 firmy Sony komputer Media Center PC wraz z towarzyszc zmieniark pyt CD i DVD

Sam komputer dziaa w oparciu o dwurdzeniowy procesor Intel Pentium D, 512 MB pamici
RAM, ktr mona rozszerzy do 2 GB, oraz 200-gigabajtowy dysk twardy; urzdzenie
pozwala ponadto na zamontowanie dwch dodatkowych napdw dyskowych wewntrz
obudowy. System wyposaono rwnie w jedn standardow kart telewizyjn oraz
moliwoci podczenia telewizora za pomoc cza HDMI.
Zmieniarka mieszczca 200 pyt pozwala take na nagrywanie dyskw CD i DVD, mona
zatem skorzysta z niej zarwno jako z urzdzenia odtwarzajcego, jak i wypalajcego
pyty. Co wicej, moe ono zosta zastosowane jako wydajny sprzt do kompresowania
muzyki z pyt kompaktowych i zapisywania ich na twardym dysku komputera. W tym celu
wystarczy zaadowa zmieniark 200 muzycznymi dyskami CD i uruchomi automatyczny
proces zrzucania zawartoci na nonik magnetyczny. Moliwo ta zwalnia Ci
z koniecznoci czasochonnego i mczcego wymieniania pojedynczych pyt w napdzie,
gdy moesz po prostu zaadowa 200 dyskw jednoczenie i na dugi czas zapomnie
o urzdzeniu.
Firma Sony wykonaa rwnie kawa dobrej roboty w kwestii integracji swojego
oprogramowania z interfejsem Media Center. Przykadem moe tu by moliwo
obsugiwania zmieniarki pyt CD i DVD z poziomu menu My Changer (Zmieniarka).
Podobnie jest z wypalaniem pyt DVD przy uyciu interfejsu Media Center, ktre wykonuje
si za pomoc specjalnego programu o nazwie Click to DVD (Kliknij, aby nagra DVD),
opracowanego przez Sony.
Cena systemu XL1 wynosi okoo 6900 z, a wicej informacji na jego temat w jzyku
angielskim mona znale na stronie http://products.sel.sony.com/xl1/.

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

119

Budowanie komputera Media Center od podstaw


Dla przecitnego uytkownika jedyn moliwoci rozpoczcia przygody z Media Center
jest kupienie gotowego komputera produkowanego przez ktr z renomowanych firm
elektronicznych. Caa instalacja sprztu ogranicza si wwczas do wyjcia go z opakowania
i podczenia do pozostaych elementw zestawu kina domowego. Istnieje jednak inna
grupa odbiorcw, ktrych cechuje nieco wiksze zacicie techniczne. Ludzie Ci nie tylko
s w stanie samodzielnie poskada swj komputer Media Center z osobnych elementw,
ale potrafi przy okazji czerpa z tego nie lada przyjemno. Jeli jeste tak osob,
podrozdzia ten przeznaczony jest wanie dla Ciebie.

Zalety skadania wasnego komputera Media Center PC


Jakie mog by ewentualne zalety wynikajce z wasnorcznego zbudowania komputera
Media Center od podstaw? C, tak si skada, e jest ich cakiem sporo.
Pierwsz jest niewtpliwie moliwo dostosowania urzdzenia do Twoich indywidualnych
potrzeb. Konstruujc komputer od zera, moesz bowiem wybiera dokadnie
te komponenty, ktre speniaj Twoje osobiste wymagania. Chcesz 2 GB pamici
operacyjnej i terabajt przestrzeni dyskowej na swoje dane? Co z tunerami telewizyjnymi
i zmieniark DVD? A co powiesz na supercich obudow i wygodny wywietlacz na
przedniej ciance? Prosz bardzo, wszystko to moesz mie. Musisz jedynie poskada
odpowiednie elementy w cao.
Budujc wasny system Media Center PC, nie musisz wybiera jednego z dostpnych
na rynku zestaww, zwykle sztywno skonfigurowanych i niespeniajcych wszystkich
Twoich wymaga. Nie musisz rwnie kupowa drogich czci czy paci za wydajno,
ktra tak naprawd nie jest Ci do niczego potrzebna, tylko dlatego, e nale one do
komputera, ktry wybrae. W przypadku rozwiza skadanych w domu nie ma mowy
o kompromisach, gdy otrzymujesz dokadnie to, co chcesz. Nie mniej, ale i nie wicej.
Przy okazji oszczdzasz te pienidze. To kolejny, bardzo wymierny zysk wynikajcy
z samodzielnego tworzenia wasnego Media Center PC. Budowanie komputera moe
(cho oczywicie nie musi) by nieco tasze ni kupowanie gotowego urzdzenia.
Nie s to zwykle wielkie oszczdnoci, bo w gr wchodzi zwykle parset zotych, lecz
na pewno nie kilka tysicy. Poza tym oszczdno ta odbywa si kosztem czasu, ktry
musisz powici na skadanie komputera, jednak wci moe ona tu by pewnym
argumentem, bo pienidze, ktre w ten sposb oszczdzasz, moesz zainwestowa
w lepsze i bardziej wydajne elementy systemu.

120

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Ostatni wart wspomnienia korzyci jest wreszcie zupenie niewymierne finansowo,


ale z pewnoci nie mniej istotne poczucie dumy z dobrze wykonanej pracy, jak rwnie
wiadomo, e dysponujesz systemem jedynym w swoim rodzaju. Wszyscy Twoi koledzy
mog mie komputery Della czy HP, lecz Ty bdziesz mia swj unikatowy sprzt,
jakiego nie da si zwyczajnie kupi w sklepie. Przyznasz chyba, e nie da si tego
po prostu wyceni.

Niezbdny poziom umiejtnoci


Jak wielkich uzdolnie technicznych wymaga zbudowanie wasnego komputera?
Odpowied brzmi: sporych. Musisz bowiem czu si w miar pewnie w wiecie pyt
gwnych, kart pamici i twardych dyskw, sprawnie posugiwa si rubkami, kablami
i slotami kart, potrafi poradzi sobie z ustawieniami BIOS-u, konfiguracj macierzy
RAID i ca mas odpowiednich przecznikw. Jeli nie wiesz, w jaki sposb podcza
si zasilanie portw szeregowych, zadanie to moe Ci niestety przerosn.
Aby samodzielnie poskada komputer, musisz dobrze wiedzie, co tak naprawd
chcesz w nim umieci. Niezbdna bdzie tu wiedza na temat rnych typw portw,
wtyczek i kabli, oraz tego, ktre z nich nadaj si do podczenia odpowiednich
elementw skadowych. Musisz oczywicie zna sposb poczenia wszystkich urzdze
oraz fizycznego zamontowania ich w obudowie. Nie moesz przy tym ba si pomyek,
poniewa skadanie komputera w domu jest zawsze sztuk, ktr opanowuje si metod
kolejnych prb i bdw.
Jeli otwierajc obudow komputera, nie czujesz si zbyt pewnie, zdecydowanie
powiniene darowa sobie prb poskadania wasnego systemu. Podobnie powiniene
zrobi, gdy nie potrafisz poradzi sobie z rozwizaniem podstawowych problemw
z komputerem i zawsze w takiej sytuacji wzywasz fachowca. Nie powiniene te zabiera
si za budowanie Media Center PC, jeli masz kopoty z podczeniem drukarki do
komputera bez koniecznoci grzebania w odpowiednich instrukcjach obsugi. Myl,
e wiesz ju, o co chodzi.

Wybieranie elementw skadowych


Jeli czujesz si na siach, eby zbudowa swj wasny komputer od podstaw, nadszed
czas na rozejrzenie si za odpowiednimi elementami, ktrych bdziesz potrzebowa
do poskadania maszyny. Wybr konkretnych modeli i ich waciwych parametrw
bdzie tu oczywicie zalea tylko i wycznie od Twoich potrzeb i zachcianek; uywajc

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

oglnych poj, postaram si tu jednak omwi


rne rodzaje ukadw, ktrych powiniene
poszuka.

Obudowa

121

uwaga
W kilku kolejnych podpunktach znajdziesz
sporo poj pochodzcych z jzyka
technicznego. Nie ma tu miejsca na
dokadniejsze wyjanienia wszystkich
kwestii technologicznych, ale mam dla
Ciebie pewn rad. Jeli nie masz pojcia,
co oznaczaj poszczeglne terminy, lepiej
bdzie, gdy dasz sobie spokj ze skadaniem
komputera od podstaw, bo oznacza to po
prostu, e jest to zadanie przekraczajce
Twoje siy i biec znajomo tematu.

Wybr obudowy dla Twojego Media Center PC ma


kluczowe znaczenie dla dalszych prac. Zdecyduj
si, czy chcesz korzysta z estetycznej obudowy
przypominajcej skadniki domowych zestaww
audiowizualnych, czy te moe wolisz obudow
typu mini-tower oferujc w swoim wntrzu nieco
wicej miejsca na elementy systemu. Zastanw si
te, czy wybrana przez Ciebie skrzynka zmieci pyt gwn, ktr chcesz zastosowa.
Pomyl, co z dodatkowymi moliwociami obudowy, takimi jak na przykad miejsce
na wywietlacz na jej przednim panelu.
Wymienione tu rzeczy to waciwie najwaniejsze cechy, ktre musisz wzi pod uwag
przy wyborze obudowy swojego komputera. Jeli chcesz zna moje zdanie na ten temat,
to proponuj Ci rozway wybr jednej z nastpujcych obudw dostpnych na rynku:
Ahanix D5 Media Center Enclosure (http://www.ahanix.com), naprawd dobra
obudowa pozioma, przypominajca z wygldu element domowego zestawu
audio-wideo i wyposaona w wywietlacz umieszczony na przedniej ciance.
Pozwala na zamontowanie penowymiarowej pyty gwnej zgodnej ze standardem
ATX. Jest dostpna w kolorach srebrnym i czarnym; zostaa pokazana
na rysunku 5.9.

RYSUNEK 5.9.
Ahanix D5 Media Center Enclosure dobry wybr w kwestii obudowy dla Twojego komputera Media
Center

122

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Antec Overture II (http://www.antec.com), pozioma obudowa w ksztacie


komponentu audio-wideo, w ktrej zapewniono cich prac maszyny. Dostpna
w lnicym kolorze czarnym z elementami chromowanymi i podwietleniem
elementw delikatnym wiatem bkitnym.
Obudowy nmediapc HTPC BA i S (http://www.nmediapc.com), nieco powikszone
poziome obudowy w formie komponentu audio-wideo, wyposaone w wywietlacz
na przednim panelu oraz sloty czytnikw kart pamici. Dostpne zarwno
w srebrnym, jak i w czarnym kolorze.
Silverstone LC11M (http://www.silverstonetek.com), niska pozioma obudowa
w ksztacie komponentu audio-wideo, wyposaona w wywietlacz umieszczony
na przednim panelu, na ktrym znajduj si take ukryte gniazda FireWire i audio.
Dostpna w kolorach czarnym i srebrnym.
Opisane tu obudowy zostay zaprojektowane
specjalnie z myl o komputerach Media Center
i mona je kupi za kwot od 300 do okoo 900 z,
w zalenoci od wymaganych cech i moliwoci.

uwaga
Niektre obudowy PC sprzedawane s wraz z
wasnymi zasilaczami, inne pozwalaj na
monta ukadw zasilajcych dostarczanych
przez producentw niezalenych.

Zasilacz
Podejmujc decyzj dotyczc wyboru urzdzenia zasilajcego Twj komputer, powiniene
kierowa si dwoma zasadniczymi wyznacznikami, a mianowicie jego moc wyjciow
i poziomem generowanego przeze haasu. W przypadku wikszoci standardowych
zastosowa Media Center powinien wystarczy zwyky zasilacz o mocy co najmniej 300
lub 350 watw, ale na pewno warto pomyle o wikszej mocy, jeli zamierzasz zasila
z niego dodatkowe urzdzenia wewntrzne, takie jak nadmiarowe dyski twarde czy tunery
TV. W tego typu wymagajcych systemach moe by uzasadnione uycie ukadu
zasilajcego o mocy 500 watw.
Za cay szum wydobywajcy si z komputera odpowiedzialne s pracujce w jego
wntrzu wentylatory. Oczywicie trzeba tu jeszcze doda haas generowany przez
twarde dyski i napdy CD i DVD, ale nie jest on tak wielki ani tak uciliwy dla ucha jak
praca zwykych ukadw chodzenia. S one niezbdne, gdy zasilacz i inne elementy
przetwarzajce prd elektryczny wytwarzaj do duo ciepa w czasie dziaania i ciepo
to musi w jaki sposb by odprowadzane. Tradycyjn metod jest w tym przypadku
zastosowanie wentylatorw, ktre wymuszajc obieg powietrza, powoduj jednoczenie
duy haas, raczej niemoliwy do zaakceptowania w systemie pracujcym w Twoim
salonie. Alternatyw dla zasilaczy chodzonych szumicymi wiatraczkami s oferowane

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

123

przez niektrych producentw ukady zasilajce chodzone biernie, a wic bez


koniecznoci stosowania wentylatorw. W tego typu instalacjach, ktrych niezym
przykadem jest przedstawiony na rysunku 5.10 zasilacz Antec Phantom, chodzenie
zapewnia duy metalowy radiator otaczajcy ukad zasilajcy.

RYSUNEK 5.10.
Pozbawiony wentylatorw zasilacz Antec Phantom jedna wielka chodnica!

Zasilacze znajduj si w ofercie takich firm jak Antec (http://www.antec.com), Aspire


(http://www.aspireusa.net), Cooler Master (http://www.coolermaster.com), Enermax
(http://www.enermax.com.tw), Silverstone (http://www.silverstonetek.com), Vantec
(http://www.vantecusa.com) oraz wielu innych. Za odpowiedni model bdziesz musia
zapaci od okoo 300 do 600 z.

Pyta gwna i procesor


Zasilacz jest oczywicie tylko niepotrzebn nikomu kup zomu, jeli nie podczy si
do niego ukadw, ktre wymagaj zasilania. A najwaniejsz rzecz w komputerze,
ktra tego zasilania wymaga, jest rzecz jasna pyta gwna, czyli najwikszy
w caym sprzcie ukad, majcy za zadanie czenie wszystkich pozostaych urzdze
w logiczn i dziaajc cao.
Pyta gwna zawiera zestaw kluczowych dla pracy komputera obwodw, ktre kontroluj
cay system, a take rnego rodzaju wewntrzne poczenia i co najwaniejsze
centraln jednostk przetwarzajc (ang. Central Processing Unit, w skrcie CPU).
CPU to mikroprocesor, ktry stanowi niejako mzg systemu komputerowego i moe by
uwaany za najwaniejszy element caego Twojego komputera.

124

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Pyty gwne moesz znale w ofercie rnych firm komputerowych. S wrd nich
przedsibiorstwa Abit (http://www.abit.com.tw/page/pl/index.php), ASUS (http://
pl.asus.com), Gigabyte (http://www.gigabyte.pl), Intel (http://www.intel.com/cd/products/
services/emea/pol/motherboards/) oraz MSI (http://www.msi-polska.pl). Musisz
oczywicie sprawdzi najpierw, czy wybrana przez Ciebie pyta gwna pasuje do
kupionej obudowy oraz czy znajduje si na niej odpowiednie gniazdo dla procesora,
ktry chcesz mie. Poza tym dobrze jest zwrci uwag na takie elementy pyty jak
wbudowane karty graficzn i dwikow oraz na fakt, czy bd one wystarczajce
do planowanych zastosowa Media Center, ilo rnego rodzaju gniazd, kontrolerw
i slotw umieszczonych na pycie oraz inne tego typu sprawy. Za sensown pyt gwn
powiniene zapaci od 300 do okoo 750 z.
Przykadem moe tu by przedstawiona na rysunku 5.11 pyta gwna D955XBK firmy Intel,
ktra stanowi doskonae rozwizanie dla wysokowydajnych systemw Media Center PC.
Jest to pyta ATX wyposaona w ukad dwiku wysokiej jakoci o nazwie Intel High
Definition Audio. Pozwala ona na stosowanie kart graficznych PCI Express, posiada
osiem portw USB, jeden port szeregowy i jeden rwnolegy, cztery interfejsy ATA
z moliwoci obsugi RAID oraz szereg innych ciekawych ukadw. Zostaa oczywicie
zaprojektowana do wsppracy z procesorami Intel Pentium 4, w tym rwnie z tymi
z nich, ktre uywaj technologii hiperwtkowoci (ang. Hyper Threading, w skrcie HT).
Pyta D955XBK kosztuje okoo 750 z.

RYSUNEK 5.11.
Pyta gwna D955XBK firmy Intel z wbudowanym ukadem dwikowym High Definition Audio

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

125

W kwestii CPU masz wybr pomidzy produktami firm Intel i AMD. Procesory Pentium
4 Intela, takie jak te, ktre moesz zobaczy na rysunku 5.12, s by moe bardziej
popularne w zastosowaniach Media Center, jednak ukady AMD 64 rwnie maj bardzo
wielu zwolennikw. Jeli zdecydujesz si na procesor firmy Intel, bdzie prawdopodobnie
chcia kupi ukad taktowany co najmniej czstotliwoci 3,2 GHz, a nawet wiksz,
gdy zamierzasz nagrywa i odtwarza duo materiaw wideo. Jeeli wybierzesz ktry
z procesorw AMD 64, pomyl o ukadzie 3200+ lub lepszym. Spodziewaj si w tej
kwestii wydatkw z zakresu od 600 do okoo 1200 z, w zalenoci od wymaga
wydajnociowych, jakie bdziesz stawia jednostce CPU.

RYSUNEK 5.12.
Procesory Pentium 4 firmy Intel

Pami operacyjna
W swoim komputerze Media Center bdziesz chcia zapewne zainstalowa co najmniej
512 MB pamici RAM, by moe 1 GB, a nawet wicej. Kupujc ukady pamici,
musisz wybra taki ich typ, ktry jest obsugiwany przez Twoj pyt gwn. Bdzie
to prawdopodobnie pami DDR (ang. Double Date Rate pami o podwjnej
szybkoci) lub DDR2 (ang. Double Date Rate, second generation pami o podwjnej
szybkoci drugiej generacji).
Ukady pamici zwykle kupuje si parami, jeli wic chcesz zamontowa w swojej
maszynie 512 MB pamici RAM, powiniene kupi dwa moduy po 256 MB, a jeli
zamierzasz zainstalowa 1 GB, zaopatrz si w dwa ukady po 512 MB kady. Kupujc
512 MB pamici, nie powiniene wyda wicej ni 300 z. Za zestaw o pojemnoci 1 GB
moesz z kolei zapaci od okoo 450 do 600 z, za 2-gigabajtowa pami RAM to ju
wydatek rzdu 900 z. Ceny zale tu jednak nie tylko od pojemnoci pamici, ale i ich
szybkoci dziaania, a czsto rwnie od producenta. Moduy pamici, takie jak ten,
ktry zosta pokazany na rysunku 5.13, powiniene umieci w odpowiednich gniazdach

126

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.13.
Modu pamici DDR firmy Kingston

znajdujcych si na pycie gwnej. Jeli kupisz odpowiednie ukady, przekonasz si,


e nie da si ich zamontowa nieprawidowo, gdy zcza moduw s odpowiednio
dopasowane do slotw pyty gwnej.
Wrd najbardziej znanych producentw pamici RAM s midzy innymi Corsair
(http://www.corsairmemory.com), Crucial (http://www.crucial.com), Kingston
(http://www.kongston.com) i Micron (http://www.micron.com).

Napdy dyskw twardych


Pojemno potrzebnej Ci pamici masowej jest cile zalena od sposobu, w jaki zamierzasz
korzysta ze swojego komputera Media Center. Wikszo osb, ktre samodzielnie
skadaj swj sprzt, musi si nad tym powanie zastanowi, gdy wszystko jest w tym
przypadku w ich rkach i s w stanie zbudowa naprawd wielkie banki danych w swoich
systemach, z pewnoci duo wiksze ni pojemnoci oferowane przez dyski montowane
w gotowych rozwizaniach Media Center PC. Bez problemu moesz kupi dyski, ktrych
pojemno siga 400 czy 500 GB, a w dodatku moesz zainstalowa dwa lub nawet
wicej takich monstrw w swoim sprzcie, cho oczywicie jest to silnie uzalenione od
wybranego przez Ciebie typu systemu. Powiedzmy, e chcesz zamontowa dwa dyski
po 500 GB i poczy je w macierz RAID o cakowitej pojemnoci 1 TB. Jeeli masz miejsce
na cztery napdy, moesz rozszerzy ten ukad rwnie na nie i korzysta z 2 TB przestrzeni

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

127

dyskowej. To znacznie wicej, ni dostajesz w najlepszych nawet gotowych komputerach


Media Center.
Podstawowy dysk o pojemnoci 200 GB, podobny do przedstawionego na rysunku 5.14,
bdzie Ci kosztowa okoo 300 z, a za urzdzenie oferujce pojemno 500 GB zapacisz
okoo 800 z. Napdy dyskowe oferuj takie firmy jak Hitachi (http://www.hitachi.pl),
Maxtor (http://www.maxtor.pl), Seagate (http://www.seagate.com) oraz Western Digital
(http://www.wdc.com). Poszukaj modeli zaprojektowanych specjalnie z myl
o zastosowaniach audio-wideo, napdy tego typu pracuj bowiem zwykle duo ciszej
ni standardowe dyski twarde.

RYSUNEK 5.14.
Wewntrzny napd dysku twardego produkcji firmy Western Digital

Napdy dyskw CD i DVD


Twj komputer Media Center powinien mie jeden napd CD i DVD, pozwalajcy
zarwno na odtwarzanie, jak i nagrywanie obydwu rodzajw pyt. Przykadem takiego
napdu jest urzdzenie przedstawione na rysunku 5.15. Za przyzwoity ukad nie musisz
paci fortuny, gdy zalenie od marki i maksymalnej szybkoci dziaania kosztowa on

128

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.15.
Wewntrzny napd dyskw CD i DVD firmy NEC

bdzie od 150 do 450 z. Do najpopularniejszych wytwrcw napdw nale firmy


LiteOn (http://www.liteon.com), NEC (http://www.nec.pl), Plextor (http://www.plextor.pl),
Sony (http://www.sony.pl) i Toshiba (http://www.toshiba.pl).

Karta graficzna i tuner TV


Jeli zamierzasz korzysta ze swojego komputera Media Center w celu odtwarzania
i rejestrowania programw telewizyjnych, bdziesz musia zainstalowa w maszynie dwie
oddzielne karty: standardow kart graficzn oraz kart tunera telewizyjnego. W gruncie
rzeczy moe si zdarzy, e bdziesz chcia zamontowa nawet dwa tunery TV,
a mianowicie jeden ukad do odbioru standardowych, analogowych przekazw
telewizyjnych i drugi przeznaczony do odbierania cyfrowego sygnau HDTV.
Wybierajc kart graficzn, zastanw si nad jednym z produktw firmy ATI
(http://www.ati.com) z serii Radeon lub kart wykorzystujc ukad z serii GeForce
6 lub 7 firmy NVIDIA (http://www.nvidia.pl), a wic wytwarzan przez firmy ASUS
(http://pl.asus.com), eVGA (http://www.evga.com), Gigabyte (http://www.gigabyte.pl)
lub PNY (http://www.pny.com), bd przez innych producentw obecnych na rynku.
Jeeli jeste zainteresowany bardzo wydajnym rozwizaniem graficznym, ktre poradzi
sobie z przetwarzaniem wszystkich materiaw wideo przechodzcych przez Twj
system, moesz zastanowi si nad kupnem karty ATI Radeon X850, ktra zostaa pokazana
na rysunku 5.16. Moesz rwnie naby kart, ktra bdzie wyposaona w analogowe
gniazdo sygnau wideo oraz wyjcie DVI lub HDMI zapewniajce najlepsz z moliwych
do osignicia jako. Wydasz na ten cel prawdopodobnie od 600 do nawet 3600 z,
w zalenoci od tego, jakiej wydajnoci bdziesz wymaga od ukadu i jakie zcza
uwaasz za niezbdne.

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

129

RYSUNEK 5.16.
Kart graficzna Radeon X850 firmy ATI wyposaona w cyfrowe wyjcie wideo DVI

W przypadku standardowej karty telewizyjnej masz rwnie do wyboru rne modele


wytwarzane przez firmy ATI (http://www.ati.com), AVerMedia (http://www.avermedia.pl),
Hauppage (http://www.hauppage.com), Kworld (http://www.kworld.com.tw) i Pinnacle
(http://www.pinnaclesys.com). Wszystkie produkowane przez nie urzdzenia s dobrej
jakoci. Z pewnoci bdziesz chcia mie kart z moliwociami DVR. Niezalenie
od producenta przygotuj si na wydatek od 150 do okoo 450 z.
Jeli chodzi o tunery pozwalajce na odbir telewizji wysokiej rozdzielczoci, namawiabym
Ci na kupno oferowanej przez firm ATI karty HDTV Wonder, ktra zostaa przedstawiona
na rysunku 5.17. Podobne ukady produkuje rwnie firma AVerMedia oraz kilka innych
przedsibiorstw z brany elektronicznej. Za kart tego typu bdziesz musia zapaci od
350 do okoo 600 z.

Karta dwikowa (muzyczna)


Jeeli Twoja pyta gwna nie zostaa wyposaona we wbudowany cyfrowy ukad
dwikowy, taki jak oferowany przez firm Intel system High Definition Audio, powiniene
kupi oddzieln kart muzyczn i zamontowa j w swoim systemie. Z pewnoci
bdziesz chcia, aby byo to urzdzenie wyposaone w cyfrowe wyjcia audio i aby
radzio sobie z 24-bitowym dwikiem prbkowanym z czstotliwoci 96 kHz oraz
dekodowaniem dwiku przestrzennego zarwno dla standardw Dolby Digital, jak i DTS.
Poszukasz wic zapewne jednej z lepszych kart z serii Sound Blaster oferowanych przez

130

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

RYSUNEK 5.17.
Tuner telewizji wysokiej rozdzielczoci HDTV Wonder oferowany przez firm ATI

firm Creative Labs (http://pl.europe.creative.com). Moim faworytem jest tu ukad Sound


Blaster Audigy 2, przedstawiony na rysunku 5.18. Na porzdn kart dwikow musisz
przeznaczy od okoo 300 do mniej wicej 900 z.

RYSUNEK 5.18.
Karta dwikowa Sound Blaster Audigy 2

Urzdzenia do sterowania komputerem


Musisz si rwnie zastanowi nad sposobem sterowania swoim systemem. Bdziesz
potrzebowa trzech urzdze: pilota zdalnego sterowania Media Center, bezprzewodowej
myszy oraz bezprzewodowej klawiatury. Pierwszym z nich moe by standardowy pilot
Microsoft Media Center, podobny do przedstawionego na rysunku 5.19, ktry kosztuje

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

131

RYSUNEK 5.19.
Standardowy zestaw zdalnego sterowania Microsoft Media Center

okoo 120 z, Moesz rwnie skorzysta z uniwersalnego pilota, ktry zaprogramujesz


do stosowania z Media Center. Przykadem takiego urzdzenia jest kosztujcy niemao,
bo okoo 750 z, pilot Harmony 880 firmy Logitech.
Moim ulubionym salonowym zestawem sterujcym prac komputera jest komplet Gyration
Media Center Remote & Keyboard skadajcy si z klawiatury i myszy, kosztujcy okoo
550 z. By moe zainteresuje Ci rwnie oferowane przez firm Microsoft urzdzenie
czce w sobie moliwoci klawiatury i myszy o nazwie Remote Keyboard for Windows
XP Media Center Edition, ktre kosztuje okoo 250 z.

Oprogramowanie Windows XP Media Center Edition


Ostatni, ale zdecydowanie nie najmniej wan spraw, jest sam system operacyjny
Windows XP MCE. Niestety nie moesz go po prostu kupi w pudeku, jak kady inny
element sprztowy komputera. Moesz jednak naby wersj OEM systemu operacyjnego
wraz z ktrym z waniejszych komponentw, takim jak pyta gwna czy procesor, a zakup
ten czeka Ci i tak. Sprawd w ktrym z najbliszych sklepw komputerowych, co musisz
zrobi, aby mc zamwi kopi systemu Media Center Edition. Za Windows XP MCE
bdziesz prawdopodobnie musia zapaci od okoo 360 do 450 z.

132

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

TABELA 5.1. Ceny elementw skadowych budowanego samodzielnie komputera


Media Center
Komponent

Najnisza cena

Najwysza cena

Obudowa

250 z

1000 z

Zasilacz

0 z (dostarczany wraz
z obudow)

700 z

Pyta gwna

300 z

700 z

Procesor

400 z

1100 z

Pami operacyjna

200 z (1 GB)

600 z (2 GB)

Dysk twardy

220 z (200 GB)

900 z (500 GB 2)

Napd dyskw CD i DVD

120 z

1000 z

Karta graficzna

500 z

3400 z

Karta tunera TV

110 z (1 standardowa)

900 z (1 standardowa,
1 HDTV)

Karta dwikowa

0 z (dostarczana wraz z pyt


gwn)

900 z

Pilot zdalnego sterowania

100 z

800 z

Bezprzewodowa
klawiatura i mysz

130 z

400 z

System operacyjny
Windows XP MCE

370 z

370 z

Cena sumaryczna

2700 z

12 570 z

Podsumowanie kosztw
Ile tak naprawd bdzie Ci kosztowao samodzielne poskadanie komputera Media
Center? Zaley to w duej mierze od typu i jakoci komponentw, ktre zdecydujesz si
kupi, oraz od szybkoci dziaania i pojemnoci rnego rodzaju napdw dyskowych.
Mamy tu zatem do czynienia z pewnymi zakresami cen, ktre zostay zebrane w tabeli 5.1.
Jak ju wczeniej wspominaem, to tylko zakres moliwych kosztw i to raczej zakres do
szeroki. System poskadany od podstaw po najniszych kosztach, kosztujcy okoo 3500 z,

R O Z D Z I A 5 . Skada czy kupowa: wybieranie odpowiedniego systemu Media Center

133

jest niewiele taszy ni gotowy komputer kupiony w sklepie. Jeli chodzi o najdrosze
rozwizania C, pacisz tu za wydajno, w kocu cena 13 700 z do czego
zobowizuje

Skadanie wszystkiego w cao


Po skompletowaniu wszystkich niezbdnych elementw skadowych nadchodzi wreszcie
czas na zbudowanie Twojego nowego komputera. Powiniene oczywicie postpowa
zgodnie ze wskazwkami, ktre znajdziesz w instrukcjach obsugi poszczeglnych
komponentw, ale poniej zamieciem oglny plan dziaania, ktry moe Ci pomc
w skadaniu sprztu w jedn cao:
1. Zamontuj w obudowie pyt gwn.
2. Zamontuj w obudowie zasilacz.
3. Umie w obudowie wywietlacz znajdujcy si na przedniej ciance.
4. Zamontuj w obudowie dysk twardy (lub dyski twarde, jeli masz ich wicej).
5. Zamontuj w obudowie napd pyt CD i DVD.
6. Umie na pycie gwnej procesor wraz z odpowiednim systemem chodzcym.
7. W moduy pamici do odpowiednich gniazd pyty gwnej.
8. Zainstaluj kart graficzn, kart dwikow i kart tunera TV (lub karty,
jeli planujesz ich wiksz liczb).
9. Podcz bezprzewodow klawiatur i mysz.
10. Podcz komputer do swojego telewizora i magnetowidu (odbiornika audio-wideo).
11. Wcz zasilanie komputera i dokonaj odpowiednich ustawie dotyczcych BIOS-u
i pamici.
12. Zainstaluj system operacyjny Windows XP MCE na twardym dysku komputera.
13. Zainstaluj i skonfiguruj sterowniki rnych urzdze nalecych do systemu.
14. Uaktywnij i zarejestruj system Windows XP MCE.
Tak to wyglda, ujte dosownie w kilku sowach. Rzecz jasna, nie powiniene zabiera
si za to zdanie, jeli jego wszystkie etapy nie wydaj Ci si proste i oczywiste. Istnieje
te pewna obawa, e system nie bdzie od razu dziaa idealnie, ale rozwizywanie
pojawiajcych si tu problemw w sposb naturalny wie si z procesem samodzielnego
skadania komputera. Jeli jednak dobrze radzisz sobie z kwestiami technicznymi, caa
zabawa bdzie dla Ciebie niez przygod i zyskasz niema satysfakcj z faktu posiadania

134

Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

jedynego w swoim rodzaju systemu Media Center. Poza tym bdziesz mia te wiadomo,
e w przyszoci atwo dasz sobie rad z wymian pojedynczego komponentu komputera
na nowszy.

Skada czy kupowa: porwnanie opcji


A zatem, czy powiniene kupowa gotowe rozwizanie Media Center PC, czy te
sprbowa zbudowa swj komputer samodzielnie od podstaw? Dla wikszoci
zwykych uytkownikw, a zwaszcza dla osb pozbawionych talentw i umiejtnoci
technicznych, kupienie gotowego komputera bdzie jedynym moliwym wyjciem.
Jeli jednak jeste mistrzem techniki, bdziesz mg zaoszczdzi nieco cho niezbyt
wiele pienidzy i poskada urzdzenie samemu. Waniejszy jest tutaj fakt, e metoda
ta pozwala Ci na dobranie dokadnie takich elementw, ktre bd speniay Twoje
wymagania, i umoliwia zoenie komputera idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb,
bez koniecznoci pjcia na jakikolwiek kompromis. W rzeczywistoci przecitny
komputer Media Center poskadany wasnorcznie jest zawsze duo lepszym
rozwizaniem, dostosowanym do indywidualnych wymaga dziki wykorzystaniu dobrej
karty graficznej i dwikowej, wielu tunerw telewizyjnych oraz kilku twardych dyskw.
Jeeli tego wanie oczekujesz od swojego systemu, a ponadto dysponujesz wiedz, jak
poradzi sobie ze zoeniem komputera, zdecydowanie powiniene zastanowi si nad
t moliwoci. W innym przypadku kup po prostu najlepszy gotowy system, na jaki
moesz sobie pozwoli, i naucz si go w peni akceptowa i szczerze kocha.