You are on page 1of 40

Photoshop CS3 PL

Autor: Anna Owczarz-Dadan


ISBN: 83-246-1124-X
Format: 168x237, stron: 504

Naucz si wykorzystywa potg wasnej kreatywnoci i moc obrazu!


Na czym polega praca z obiektami inteligentnymi?
W jaki sposb usuwa niedoskonaoci obrazu?
Jak uzyska efekty specjalne?

Photoshop CS3 PL to najnowsza wersja programu do edycji grafiki rastrowej. Program


ten zosta wyposaony w narzdzia jeszcze bardziej usprawniajce prac, m.in.
w przegldark plikw Bridge (swoiste centrum dowodzenia obrazami) oraz technologi
obiektw inteligentnych, pozwalajc na skalowanie, obracanie i znieksztacanie
warstw. Ta sprawdzona i doceniana przez specjalistw aplikacja umoliwia tworzenie
zoonych, profesjonalnych obrazw, a take realizacj wasnych oryginalnych
i twrczych pomysw.
Ksika Photoshop CS3 PL zawiera wszystkie informacje niezbdne do tego, aby
bez wzgldu na poziom Twojego zaawansowania w dziedzinie obrbki plikw
graficznych mg w peni korzysta z ogromnych moliwoci Photoshopa.
Dziki temu podrcznikowi nauczysz si udoskonala cyfrowe fotografie oraz malowa
i tworzy obrazy. Poznasz sztuczki, ktre pozwol Ci na modyfikacj lub sporzdzenie
wasnej kocwki pdzla, aby uzyska efekt cyfrowych rzs czy ust pomalowanych
byszczykiem. Dowiesz si, jak pracowa na warstwach, na czym polega maskowanie
i w jaki sposb korygowa kontrast czy jasno obrazu. Krtko mwic, zyskasz
wiedz, jak stworzy doskonae technicznie i efektowne obrazy.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Aplikacja Bridge
Metadane
Sortowanie i filtrowanie plikw
Malowanie w Photoshopie
Powikszanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu
Korekcja obrazu
Praca na warstwach
Maskowanie
Modyfikowanie zdj
Edycja obrazu poprzez znieksztacanie
Obiekty inteligentne
Filtry
Efekty specjalne

Photoshop CS3 PL podrcznik, ktry sprawi,


e wykorzystasz cay swj twrczy potencja!

Spis treci

Rozdzia 1. Zanim zaczniesz

15

Uruchamianie programu

16

Nowy interfejs programu

16

Pasek menu

17

Pasek opcji

17

Obszar roboczy

17

Przybornik (paleta narzdzi)

17

Palety programu i panele dokowania

20

wiczenie 1.1. Dokowanie palety w panelu

21

wiczenie 1.2. Dokowanie grupy palet w wybranym miejscu okna programu

23

Otwieranie obrazw w Photoshopie

28

Otwieranie obrazw, ktre byy wczeniej wywietlane w oknie programu

32

Tworzenie nowego okna obrazu

32

Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu

34

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Wybrane formaty wykorzystywane


do zapisywania obrazu w Photoshopie

36

Skrty klawiszowe

37

wiczenie 1.3. Tworzenie wasnego skrtu klawiszowego

39

Zamykanie programu

42

Rozdzia 2. Bridge centrum dowodzenia obrazami

45

Uruchamianie aplikacji Bridge

46

Przestrze robocza

47

Wyszukiwanie obrazw

52

Zapisywanie wynikw oraz kryteriw wyszukiwania w postaci kolekcji

53

Sowa kluczowe

55

Metadane informacje o zdjciu zapisane w pliku

58

Przegldanie obrazw

59

Porzdkowanie plikw

61

Ocena plikw i oznaczanie obrazw etykietami

61

czenie zdj w stos

64

Kopiowanie obrazw

67

Przenoszenie obrazw

67

Tworzenie nowego folderu

67

Usuwanie zdj i folderw

68

Obracanie miniatur i zdj

68

Zmiana nazwy obrazw

70

Sortowanie i ltrowanie plikw

70

Porwnywanie obrazw i podgld

72

Pokaz slajdw

73

Wczytywanie zdj do Photoshopa

75

Wykorzystywanie przegldarki do otwierania obrazw


w aplikacjach innych ni Photoshop

75

Zamykanie programu Bridge

75

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Rozdzia 3. Zaznaczanie obrazu i jego fragmentw

77

Zaznaczanie caego obszaru obrazu

78

Anulowanie zaznaczenia

78

Odzyskiwanie usunitego zaznaczenia

79

Zaznaczanie elementw o regularnych ksztatach

79

wiczenie 3.1. Zaznaczanie za pomoc narzdzi


Zaznaczenie prostoktne oraz Zaznaczenie eliptyczne

81

Zaznaczanie elementw o nieregularnych ksztatach

84

Lasso

84

wiczenie 3.2. Zaznaczanie ksztatu za pomoc narzdzia Lasso

85

Lasso magnetyczne

87

wiczenie 3.3. Zaznaczanie za pomoc narzdzia Lasso magnetyczne

89

Zaznaczanie przez kliknicie

91

Zaznaczanie przez pocieranie

94

Modykacja zaznaczenia polecenie Popraw krawd

96

wiczenie 3.4. Modykacja zaznaczenia za pomoc


polecenia Popraw krawd

97

Odwracanie zaznaczenia

100

Kopiowanie i wklejanie

101

Przesunicie

101

Rozdzia 4. Malowanie w Photoshopie 103


Narzdzia Owek i Pdzel

104

Owek

104

Pdzel

105

wiczenie 4.1. Wczytywanie nowego zestawu pdzli

108

wiczenie 4.2. Modykacja kocwki Pdzla w celu utworzenia rzs

114

wiczenie 4.3. Tworzenie wasnej kocwki Pdzla

120

Zmiana kolorw ta i narzdzia

122

wiczenie 4.4. Zmiana koloru narzdzia

124

Paleta Prbki

124

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Paleta Kolor

126

Zastpowanie kolorw

126

wiczenie 4.5. Zamiana koloru wybranego elementu obrazu

127

Rozdzia 5. Powikszanie i zmniejszanie


widoku w oknie obrazu 131
Pole stopnia powikszenia

132

wiczenie 5.1. Zmiana stopnia powikszenia widoku


w oknie obrazu pole stopnia powikszenia

133

Narzdzie Lupka

135

wiczenie 5.2. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomoc narzdzia Lupka

136

Paleta Nawigator

139

wiczenie 5.3. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomoc palety Nawigator

141

Sposb byskawicznego powikszenia i zmniejszenia widoku

143

Narzdzie Rczka

143

Rozdzia 6. Pozbywanie si niechcianych


elementw z obrazu 145
Korekcja duych powierzchni obrazu

146

wiczenie 6.1. Usuwanie z obrazu pomaraczowej skrki

147

Korekcja efektu czerwonych oczu

151

wiczenie 6.2. Usuwanie efektu czerwonych oczu

152

Usuwanie (lub dodawanie) elementw poprzez ich klonowanie

154

wiczenie 6.3. Usuwanie fragmentu obrazu

157

Paleta Powiel rdo

160

wiczenie 6.4. Wykorzystanie opcji palety Powiel rdo


w celu powielenia obrazu pod okrelonym ktem i w zmienionej skali

164

Byskawiczna korekcja malutkich skaz

168

wiczenie 6.5. Usuwanie z obrazu niedoskonaoci skry


(lub innej dowolnej skazy niewielkich rozmiarw)

169

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Rozdzia 7. Warstwy 171


Najwaniejsze rodzaje warstw dostpne w programie

172

Ukad warstw w palecie

173

Zamiana warstwy To w warstw rastrow

174

Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy

175

Uaktywnianie warstwy i zmiana jej pooenia w palecie Warstwy

177

Usuwanie warstwy

180

czenie i rozczanie warstw

180

Kopiowanie warstw

183

Kopiowanie warstw w obrbie jednego dokumentu

183

Kopiowanie warstw z dokumentu do dokumentu

185

Scalanie warstw

186

Zagniedone grupy warstw

187

Tworzenie grupy warstw

189

Przenoszenie wybranych warstw i grup do innych grup

191

Usuwanie grupy

193

Zmiana krycia warstwy

194

Ukrywanie warstwy

194

Blokowanie warstwy lub pikseli

195

Tryby mieszania warstw

197

Tryby mieszania warstw w praktyce

209

Warstwy dopasowania

211

wiczenie 7.1. Poznawanie moliwoci, jakie daj warstwy dopasowania

213

Rozdzia 8. Maskowanie co,


czego bezwzgldnie musisz si nauczy 217
Maska tradycyjna

218

wiczenie 8.1. Tworzenie i stosowanie maski

220

wiczenie 8.2. Wykorzystywanie maski gradientowej


do tworzenia bardzo prostego kolau

225

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Szybka maska

230

wiczenie 8.3. Wykorzystywanie trybu Szybka maska


do utworzenia precyzyjnego zaznaczenia

230

Maska przycinajca

233

wiczenie 8.4. Wykorzystanie maski przycinajcej do stworzenia


obrazu zoonego ze zdj stylizowanych na wykonane polaroidem

235

Rozdzia 9. Stempel ze wzorkiem


zamie fotogra w co wicej 243
Uaktywnianie narzdzia i jego opcje

244

wiczenie 9.1. Wybieranie wzorku

246

wiczenie 9.2. Tworzenie wasnego wzorku

247

Sposb dziaania narzdzia

248

wiczenie 9.3. Zmiana fotograi w obraz namalowany pdzlem

248

wiczenie 9.4. Wykorzystanie stempla do utworzenia kartki witecznej

252

Rozdzia 10. Zmiana rozmiaru obrazu 255


Rozmiar obrazu

256

Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku

257

wiczenie 10.1. Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku

257

Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby inne ni druk

261

wiczenie 10.2. Zmiana rozmiarw obrazu,


ktry ma by wywietlany na ekranie monitora

261

Rozdzia 11. Powrt do przeszoci


czyli cofanie wykonanych czynnoci 263
Cofanie ostatnio wykonanej czynnoci polecenie Cofnij

264

Cofanie dowolnej czynnoci wykonanej


w oknie obrazu paleta Historia

265

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

wiczenie 11.1. Przywracanie i usuwanie wybranych stanw obrazu

267

Malowanie wybranym stanem obrazu


Pdzel historii i jego moliwoci

271

wiczenie 11.2. Malowanie stanem obrazu w celu wygadzenia skry

271

Rozdzia 12. Kolor w obrazie 277


Korekcja poziomw jasnoci obrazu

278

Polecenie Poziomy i histogram

278

wiczenie 12.1. Korekcja poziomw jasnoci


w obrazie za pomoc polecenia Poziomy

283

Polecenie Auto-poziomy

286

Korekcja kontrastu i jasnoci obrazu

287

wiczenie 12.2. Korekcja kontrastu i jasnoci


w obrazie za pomoc polecenia Jasno/Kontrast

288

Korekcja nasycenia barw i zmiana koloru


wybranego elementu obrazu

290

Korekcja wybranego zakresu barw

292

wiczenie 12.3. Korekcja nasycenia kolorw obrazu


za pomoc polecenia Barwa/Nasycenie

295

Zmiana koloru wybranego elementu obrazu

297

wiczenie 12.4. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu

298

Zapisywanie i wczytywanie ustawie korekcji barwy, jej jasnoci i nasycenia

302

Korekcja ekspozycji

302

wiczenie 12.5. Korekcja ekspozycji za pomoc


warstwy dopasowania polecenia Ekspozycja

303

Kolorowanie obrazw czarno-biaych i zmiana


charakterystyki barwnej zdjcia (Balans kolorw)

306

wiczenie 12.6. Usuwanie przebarwienia skanw

308

wiczenie 12.7. Kolorowanie czarno-biaej fotograi

310

Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biay


(nowe polecenie Czarno-biay)

316

wiczenie 12.8. Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biay


za pomoc polecenia Czarno-biay i nadanie mu okrelonego zabarwienia

317

10

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Nakadanie na obraz ltrw fotogracznych

319

Przywracanie szczegw obrazu

322

wiczenie 12.9. Odzyskiwanie szczegw obrazu

325

Rozdzia 13. czenie obrazw


oraz ich dopasowywanie 331
Dopasowywanie kolorw midzy obrazami

332

wiczenie 13.1. Dopasowanie koloru midzy dwoma obrazami

333

wiczenie 13.2. Dopasowanie kolorw midzy dwiema warstwami


tego samego obrazka

336

Miksowanie obrazw

337

wiczenie 13.3. czenie dwch fotograi,


na ktrych widoczna jest ta sama scena, w obraz idealny

338

czenie obrazw w panoramy


i polecenie Auto-mieszanie warstw

342

wiczenie 13.4. czenie zdj w panoram pozbawion szww

343

Rozdzia 14. Kadrowanie, prostowanie


i przeksztacanie obrazw 347
Przeksztacanie obrazu

348

wiczenie 14.1. Otwieranie zamknitych drzwi poprzez modykowanie


ksztatu jednego z elementw obrazu za pomoc ramki transformacji

349

Kadrowanie obrazu

353

Kadrowanie obrazu za pomoc specjalnej ramki

353

wiczenie 14.2. Kadrowanie obrazu w celu poprawienia jego kompozycji

355

Kadrowanie z jednoczesnym prostowaniem wielu zeskanowanych zdj

358

wiczenie 14.3. Jednoczesne kadrowanie wielu zeskanowanych zdj

358

Kadrowanie obrazu z zachowaniem jego proporcji


a polecenie Kadruj

360

wiczenie 14.4. Kadrowanie obrazu w celu stworzenia


efektu zoomu optycznego z zachowaniem proporcji zdjcia

360

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Obracanie obrazu

364

Prostowanie obrazu poprzez jego obracanie o dowolny kt

364

wiczenie 14.5. Prostowanie obrazu

366

Odbijanie obrazu

368

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

369

Rozdzia 15. Edycja obrazu


poprzez jego znieksztacanie 371
Wyginanie i retuszowanie obrazu
za pomoc polecenia Wypaczenie

372

wiczenie 15.1. Dopasowywanie ksztatu jednej warstwy do drugiej


nakadanie etykiety na puszk za pomoc jednego
z predeniowanych ksztatw wypaczenia

374

wiczenie 15.2. Prostowanie uszu (lub innej wybranej partii ciaa)


poprzez wyginanie obrazu

378

Korygowanie obrazu oraz tworzenie efektw specjalnych


za pomoc ltra Skraplanie

381

wiczenie 15.3. Wyszczuplanie wybranych partii ciaa

386

wiczenie 15.4. Zamiana grymasu w umiech

388

wiczenie 15.5. Zamiana dziecka w stworka


moliwoci narzdzi okna Skraplanie

390

Rozdzia 16. Obiekty inteligentne 399


Zamiana obrazu w obiekt inteligentny

400

Zamiana obiektu inteligentnego w zwyk warstw

401

Powielanie obiektu inteligentnego

401

Skalowanie obrazu z uyciem obiektw inteligentnych

402

wiczenie 16.1. Pomniejszanie rozmiaru obrazu,


a nastpnie jego powikszanie bez utraty jakoci

403

Zastpowanie obrazu znajdujcego si na warstwie


typu obiekt inteligentny innym obrazem

406

11

12

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

wiczenie 16.2. Wykorzystanie moliwoci, jakie daje obiekt


inteligentny, do zastpienia jednego obrazu drugim
z zachowaniem proporcji pierwszego z nich

407

Edycja obrazw zamienionych w obiekty inteligentne

409

Rozdzia 17. Filtry korekcja obrazu


i efekty specjalne 411
Wprowadzenie

412

Galeria ltrw

413

Korekcja obrazu

418

Wyostrzanie obrazu

418

wiczenie 17.1. Wyostrzanie obrazu za pomoc


polecenia Inteligentne wyostrzenie

418

Korekcja wad obiektywu

420

wiczenie 17.2. Korekcja zdjcia znieksztaconego


w wyniku odchylenia obiektywu

424

Dodawanie i usuwanie szumu

425

Efekty specjalne

429

Grupa pierwsza Artystyczne (zamiana fotograi w obraz, zmysowe usta)

429

wiczenie 17.3. Efekt penych ust pomalowanych byszczykiem

434

Grupa druga Pocignicia pdzlem (efekty graczne)

437

Grupa trzecia Znieksztacenie (tworzenie kropli, dodawanie powiaty)

438

wiczenie 17.4. Tworzenie kropli wody

439

Grupa czwarta Rendering (chmury, wiata pojazdu,


strugi wody, delikatna tkanina)

443

Grupa pita Rozmycie (efekt maej gbi ostroci,


mga, wygadzanie skry)

445

wiczenie 17.5. Tworzenie efektu maej gbi ostroci


za pomoc polecenia Rozmycie soczewkowe

446

wiczenie 17.6. Tworzenie mgy


za pomoc ltra Rozmycie gaussowskie

451

Grupa szsta Szkic

453

Grupa sidma Stylizacja

454

wiczenie 17.7. Efekt obrazu wychodzcego ze sceny

456

Photoshop CS3 Pl
Spis treci

Grupa sma Tekstura

458

agodzenie efektu uzyskanego za pomoc ltra

459

Punkt zbiegu korekcja i efekty

459

wiczenie 17.8. Usuwanie niepodanego elementu z obrazu

462

wiczenie 17.9. Efekt plakatu zawieszonego na budynku,


czyli jak wklei do obrazu inny obraz z zachowaniem perspektywy

465

Inteligentne ltry i ich wykorzystanie


podczas tworzenia zoomingu

471

wiczenie 17.10. Tworzenie cyfrowego zoomingu


moliwoci inteligentnych ltrw

472

Autorzy zdj 479


Skorowidz 481

13

4.
Malowanie
w Photoshopie

W tym rozdziale:

Narzdzia Owek i Pdzel


 Owek  Pdzel
 Wybieranie nowej kocwki pdzla
 Paleta Pdzle  Pozostae opcje Pdzla
 Zapisywanie wasnych ustawie wybranej kocwki
 Tworzenie nowej kocwki Pdzla z dowolnego obrazu
 Zmiana kolorw ta i narzdzia  Paleta Prbki  Paleta Kolor
 Zastpowanie kolorw

103

104

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wek (Pencil) oraz Pdzel (Brush) s w programie Photoshop narzdziami


sucymi do rysowania i malowania. Bez nich trudno byoby cokolwiek
stworzy w nowym oknie dokumentu. Jednak nie s one wykorzystywane jedynie
do malowania obrazkw przydaj si rwnie podczas prac edycyjnych, ktrym
poddawany jest obraz (np. malujemy nimi po masce w celu odkrycia lub zakrycia
wybranych obszarw obrazu poddanych dziaaniu ktrego z polece). W rozdziale
tym zapoznasz si z moliwociami obu tych narzdzi. Ponadto dowiesz si,
w jaki sposb dziaa narzdzie Zastpowanie kolorw (Color Replacement) suce
do kolorowania obrazw bez naruszania ich tekstury.

Narzdzia Owek i Pdzel


Aby uaktywni narzdzie Owek (Pencil) lub Pdzel (Brush), kliknij jego ikon
w Przyborniku (rysunek 4.1).

Rysunek 4.1.
Przybornik narzdzia Owek (Pencil)
oraz Pdzel (Brush)

wskazwka
Narzdzia Owek (Pencil) lub Pdzel (Brush) moesz uaktywni rwnie
przy uyciu skrtu klawiszowego naciskajc klawisz B lub Shift+B1.

Owek
Owek (Pencil) jest narzdziem, ktre rysuje linie o ostrych krawdziach.
W automatycznym ustawieniu grubo linii wynosi 1 piksel. Moesz to jednak
zmieni, klikajc na pasku opcji przycisk strzaki i przesuwajc suwak Gwna
rednica (Master Diameter) (rysunek 4.2).
1

Jeli ten skrt nie zadziaa, uyj skrtu Ctrl+K i upewnij si, e w otwartym oknie dialogowym
zaznaczona zostaa opcja Uyj klawisza Shift do przeczania narzdzi (Use Shift Key for Tool Switch).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

105

wskazwka
Jeli pasek opcji nie jest widoczny, upewnij si, czy zostaa wczona opcja
Opcje (Options) w menu Okno (Window).

Rysunek 4.2.
Pasek opcji oraz menu ustawie narzdzia
Owek (Pencil)
Menu ustawie Owka

wskazwka
Rozmiar rednicy narzdzia Owek (Pencil) moesz zwikszy lub zmniejszy,
korzystajc odpowiednio z klawiszy ] lub [.

Aby rysowa Owkiem, wystarczy go wybra w Przyborniku, a nastpnie


wciskajc lewy przycisk myszy przesuwa kursorem w dowolnym kierunku.
Poza zmian gruboci linii, ktre powstaj podczas rysowania Owkiem, mona
ustawi stopie ich przezroczystoci. Zrobisz to za pomoc opcji Krycie (Opacity)
znajdujcej si na pasku opcji narzdzia. Moesz okreli jej warto, korzystajc
z zakresu od 0 do 100%. 100% oznacza pen widoczno linii. W miar zmniejszania
stopnia krycia zmniejsza si widoczno linii. Aby zmieni krycie, wystarczy klikn
strzak znajdujc si obok pola tekstowego i za pomoc wywoanego suwaka
ustawi nowe krycie.

Pdzel
Narzdzie Pdzel (Brush) pozwala uzyska efekt agodnych krawdzi
w przeciwiestwie do narzdzia Owek (Pencil) (rysunek 4.3).

106

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.3.
Rysunek utworzony za pomoc narzdzi
Pdzel (Brush) i Owek (Pencil).
W pierwszym przypadku krawdzie
s agodne, zmikczone; w drugim
ostre

Pdzel (Brush)

Owek (Pencil)

Program Photoshop umoliwia zmian kocwek omawianego narzdzia ich liczba


i rnorodno jest imponujca. S one umieszczone w zestawach. Aby je zmienia,
musisz skorzysta z menu ustawie Pdzla (rysunek 4.4).

Rysunek 4.4.
Menu ustawie Pdzla

Najszybszym sposobem na uzyskanie dostpu do tej palety jest kliknicie prawym


przyciskiem myszy obszaru otwartego okna dokumentu. Moesz take, tak jak
w przypadku Owka, skorzysta z paska opcji narzdzia Pdzel (Brush) (rysunek
4.5). Wystarczy klikn strzak znajdujc si po prawej stronie pola Pdzel
(Brush). Menu ustawie Pdzla na pierwszy rzut oka wyglda tak samo jak menu
ustawie Owka. Rzeczywicie tak jest, jednak w tym przypadku bdziesz korzysta
z pozostaych funkcji, jakie zostay w niej ukryte. Zauwaye zapewne, e w menu
dostpne s dwie podstawowe opcje: Gwna rednica (Master Diameter)
za pomoc suwaka moesz regulowa rednic Pdzla oraz Twardo (Hardness),
ktra pozwala okreli jego twardo (stopie wygadzenia ladu, jaki pozostawia)
(rysunek 4.6).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

107

Rysunek 4.5.
Pasek opcji narzdzia Pdzel (Brush) i ikona umoliwiajca dostp do menu jego ustawie

Rysunek 4.6.
Wpyw zmiany wartoci parametru Twardo (Hardness) na stopie zmikczenia ladu pozostawianego przez Pdzel (Brush)

wskazwka
Wszystkie kocwki Pdzla z zaoenia s automatycznie wygadzane, tzn.
lad przez nie pozostawiany jest bardziej agodny, pynny, a jego krawdzie
nie s ostre. Aby wzmc ten efekt, zmniejsz warto parametru Twardo
(Hardness), przesuwajc jego suwak w lewo.

wskazwka
Rozmiar rednicy narzdzia Pdzel (Brush) moesz zwikszy lub zmniejszy,
korzystajc odpowiednio z klawiszy ] lub [. Aby zwikszy twardo jego
kocwki, zastosuj skrt Shift+] (kadorazowe jego uycie zwikszy twardo
o kolejne 25%), aby zmniejszy Shift+[.

W dolnej czci menu widoczne s kocwki pochodzce z aktywnego w danej


chwili zestawu kocwek Pdzla. Jeli nie znajdujesz wrd nich takiej, ktra
bdzie odpowiadaa Twoim potrzebom, moesz wybra nowy zestaw zawierajcy
inne kocwki.

108

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wiczenie 4.1.
Wczytywanie nowego zestawu pdzli
1. Uaktywnij narzdzie Pdzel (Brush) (

).

2. Kliknij na pasku opcji strzak znajdujc si po prawej stronie przycisku Pdzel


(Brush), aby rozwin menu ustawie narzdzia.
3. Przyjrzyj si, jak wygldaj dostpne kocwki. Za chwil zostan zmienione. Kliknij
strzak znajdujc si w prawym grnym rogu menu (rysunek 4.7).
Rysunek 4.7.
Kliknij strzak znajdujc si w prawym
grnym rogu palety pdzli, aby uzyska
dostp do listy umoliwiajcej zmian
zestawu pdzli

4. Na rozwinitej licie kliknij nazw wybranego zestawu pdzli, np. Pdzle efektw
specjalnych (Special Effect Brushes) (rysunek 4.8).

Rysunek 4.8.
Lista, na ktrej zaznaczone zostay nazwy
zestaww pdzli dostpnych w programie
Photoshop CS3

Zestawy
kocwek
Pdzla

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

109

5. Pojawio si okno z pytaniem (rysunek 4.9), czy program ma zastpi aktualne kocwki Pdzla tymi z zestawu Pdzle efektw specjalnych (Special Effect Brushes). Kliknij OK, aby zatwierdzi.
Rysunek 4.9.
Okno komunikatu programu
Photoshop CS3

Spjrz teraz na palet pdzli. Dostpne w niej kocwki ulegy zmianie


(rysunek 4.10).
Rysunek 4.10.
Zmiany, ktre wystpiy w palecie pdzli
w wyniku zastosowania nowej grupy

w. 4.1.

wskazwka
Photoshop daje moliwo zmiany sposobu wywietlania miniaturek
kocwek w menu ustawie Pdzla. Aby to zrobi, kliknij strzak w prawym
grnym rogu menu i wybierz z listy sposb wywietlania (rysunek 4.11).
Oto przykady (rysunek 4.12).

Rysunek 4.11.
Aby zmieni sposb wywietlania
miniaturek kocwek, w menu ustawie
Pdzla kliknij strzak w prawym grnym
rogu menu i wybierz jedn z zaznaczonych
na licie opcji

Sposoby
wywietlania
kocwek
Pdzla

110

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.12.
Przykady sposobw wywietlania kocwek Pdzla w menu ustawie

Wybieranie nowej kocwki pdzla


Aby wybra now kocwk pdzla, kliknij jej miniaturk w menu ustawie
(rysunek 4.13). Obok pola Pdzel (Brush) na pasku opcji widoczna jest ikona nowo
wybranej, aktywnej kocwki pdzla (Rysunek 4.14).

Rysunek 4.13.
Aby wybra now kocwk Pdzla, kliknij
jej miniaturk w menu ustawie

Rysunek 4.14.
Pasek opcji narzdzia Pdzel (Brush) obok pola Pdzel (Brush) widoczna jest ikona aktualnie wybranej kocwki

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Paleta Pdzle
Narzdzie Pdzel (Brush) daje znaczenie wicej moliwoci w pracy z obrazem ni
Owek (Pencil). Dzieje si tak dziki dodatkowym opcjom znajdujcym si w palecie
Pdzle (Brushes) (rysunek 4.15), ktra zostaje wywoana po naciniciu klawisza F5.

Rysunek 4.15.
Paleta Pdzle (Brushes)

Po otworzeniu palety i klikniciu opcji Predeniowane ustawienia pdzla (Brush


Presets), po prawej stronie znajdziesz dokadnie te same kocwki, ktre ustawiae
w menu ustawie Pdzla. Dostpne s tutaj take poznany ju suwak Master
Diameter (Gwna rednica) i pole podgldu wybranej kocwki. To w nim bdziesz
mg obserwowa efekt zmian wartoci parametru Master Diameter (Gwna
rednica) (rysunek 4.16).

Rysunek 4.16.
Wygld palety Pdzle (Brushes), w chwili
gdy aktywny jest panel Predefiniowane
ustawienia pdzla (Brush Presets)

111

112

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

Klikajc opcj Ksztat kocwki pdzla (Brush Tip Shape), przechodzisz do panelu,
ktry umoliwia modykowanie wybranej wczeniej kocwki. Zauwa, e wygld
palety Pdzle (Brushes) uleg zmianie (rysunek 4.17). Moesz teraz zmieni rednic,
twardo, odstpy czy kt nachylenia kocwki.

Rysunek 4.17.
Wygld palety Pdzle (Brushes), w chwili
gdy aktywny jest panel Ksztat kocwki
pdzla (Brush Tip Shape)

wskazwka

Aby sprawnie pracowa z kocwkami, wybieraj ich grup w menu ustawie


Pdzla; jeli wybranej kocwki nie zamierzasz poddawa innym zmianom ni
zmiana rednicy lub stopnia twardoci pozosta przy menu ustawie pdzli.
Jeli za na bazie uaktywnionej grupy kocwek chcesz utworzy swoj
wasn kocwk lub wybran podda dziaaniu bardziej wyszukanych
opcji, przejd do palety Pdzle (Brushes) i w niej dokonaj modykacji.

Opcja rednica (Diameter) suy do okrelania szerokoci wybranej kocwki.


Wszystkie kocwki Pdzla (w przeciwiestwie do Owka) s wygadzane.
Aby jeszcze bardziej zmikczy krawdzie kocwki, uyj parametru Twardo
(Hardness). Ustaw warto na mniej ni 100%. Odstpy (Spacing) to parametr,
od ktrego zaley wielko odstpu midzy jednym a drugim naoeniem ladu
Pdzla. Kolejny parametr, Kt (Angle), okrela kt nachylenia kocwki i pozwala
j obraca. Jest to jednak widoczne tylko wtedy, gdy kocwka jest elips.
Po lewej stronie palety wida nazwy kilku innych opcji. Aby uaktywni jedn z nich,
kliknij mae pole znajdujce si po lewej stronie jej nazwy. Aby dezaktywowa j,
kliknij ponownie. Klikniciem nazwy jednej z opcji zaznaczonych na rysunku 4.18
sprawisz, e wywietlony zostanie panel zawierajcy dodatkowe opcje. Dziki nim
moesz doda na tworzonym ladzie tekstur, malowa dwiema kocwkami Pdzla
jednoczenie, okreli dynamik ksztatu, stopie rozproszenia i dynamik koloru.

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.18.
Paleta Pdzle (Brushes). Kliknicie jednej
z nazw zaznaczonych opcji spowoduje
wywietlenie panelu zawierajcego
dodatkowe opcje

W palecie dostpnych jest rwnie pi opcji, ktrych kliknicie wprawdzie


nie wywoa panelu z dodatkowymi parametrami, ale poprzez ich zaznaczenie moemy
doda do tworzonego ladu szum, uzyska efekt malowania akwarelami, aerografem
czy po prostu go wygadzi. Mowa o opcjach zaznaczonych na rysunku 4.19.

Rysunek 4.19.
Paleta Pdzle (Brushes). Zaznaczenie
jednej z opcji spowoduje dodanie szumu
do ladu, efektu malowania akwarelami
czy aerografem, wygadzenie ladu
lub pozwoli utrzyma spjny wzr tekstury
pomidzy jednym a drugim pocigniciem
Pdzla (jeli podczas malowania
wykorzystujesz tekstur)

Pdzlem malujemy tak samo jak Owkiem: przytrzymujc wcinity lewy przycisk
myszy, przesuwasz j w dowolnym kierunku, a kursor jednoczenie pozostawia lad
w oknie obrazu.

113

114

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wiczenie 4.2.
Modyfikacja kocwki Pdzla w celu utworzenia rzs
1. Otwrz zdjcie, na ktrym chcesz utworzy efekt przeduonych i zagszczonych
rzs (rysunek 4.20).
Rysunek 4.20.
Fotografia, na ktrej za pomoc narzdzia
Pdzel (Brush) skorygowany zostanie
wygld rzs

2. Uaktywnij narzdzie Pdzel (Brush).


3. W palecie Pdzle (Brushes) kliknij strzak, aby uzyska dostp do menu palety,
a nastpnie na rozwinitej licie wybierz opcj Wyzeruj pdzle (Reset Brushes). Dziki temu w palecie przywrcone zostan domyle kocwki pdzli (rysunek 4.21).

Rysunek 4.21.
Przywracanie domylnego ustawienia kocwek pdzli w palecie Pdzle (Brushes)

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

115

4. Nastpnie kliknij opcj Ksztat kocwki pdzla (Brush Tip Shape).


5. Poniewa chcemy uzyska efekt cyfrowych rzs, skorzystamy z kocwki Dune
Grass. Kliknij jej miniatur (rysunek 4.22).

Rysunek 4.22.
Wybieramy kocwk, za pomoc ktrej stworzymy imitacj rzs. Nosi ona nazw Dune Grass

wskazwka
Nazwa kocwki Pdzla stanie si widoczna, kiedy umiecisz kursor
nad miniatur.

6. Upewnij si, e adna z opcji znajdujcych si po lewej stronie palety nie jest zaznaczona.
7. Ustaw dugo rzs za pomoc suwaka rednica (Diameter).
8. Teraz w zalenoci od zdjcia, jakim dysponujesz, musisz tak dostosowa kt nachylenia rzs, aby wyglday one jak najbardziej naturalnie. Zrobisz to za pomoc opcji Kt (Angle) lub pola Ustaw kt i zaokrglenie pdzla (Set the brush angle and
roundness). Tak naprawd nie ma tutaj adnej reguy. Umie kursor nad strzak
i przesuwaj go w odpowiednim kierunku. Aby zmieni zaokrglenie Pdzla, umie
kursor nad jedn z czarnym kropek na obrczy koa i przesuwaj go do rodka lub
na zewntrz (rysunek 4.23).
9. Nastpnie za pomoc suwaka Odstpy (Spacing) ustaw odstp pomidzy ladami
pozostawianymi przez Pdzel, czyli w omawianym przykadzie odstp midzy jedn a drug rzs. Im gstsze maj by rzsy, tym mniejsz warto wybieramy.
10. Kliknij opcj Dynamika ksztatu (Shape Dynamics). Za pomoc dostpnych w panelu opcji moesz ustali sposb, w jaki bdzie zmienia si lad pozostawiany przez
Pdzel w trakcie kolejnych pocigni. Za pomoc suwaka Wahanie rozmiaru (Size
Jitter) moesz okreli dynamik zmiany rednicy kocwki Pdzla podczas kolej-

116

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

nych pocigni. Dziki temu rzsy bd raz dusze, raz krtsze. Pozwoli to uzyska bardziej naturalny efekt. Ja ustaliam warto okoo 20%. Pozostae opcje
ustaw tak jak na rysunku 4.24. Z pozostaych opcji panelu moemy bowiem skorzysta wwczas, gdy tworzymy rzsty za pomoc tabletu.

Rysunek 4.23.
Za pomoc opcji Kt (Angle) oraz
Zaokrglenie (Roundness) ustawiamy kt
nachylenia oraz zaokrglenie kocwki
Pdzla. Moemy to zrobi take za pomoc
diagramu umieszczonego na biaym polu
po prawej stronie wymienionych opcji.
Parametr rednica (Diameter) pozwala
okreli rednic kocwki narzdzia
w tym przypadku dugo tworzonych rzs

Ustaw kt
i zaokrglenie
pdzla

Rysunek 4.24.
Suwak Wahanie rozmiaru (Size Jitter)
dostpny w panelu Dynamika ksztatu
(Shape Dynamics) pozwala okreli
dynamik zmiany rednicy kocwki
podczas kolejnych pocigni

11. Zaznacz opcj Wygadzanie (Smoothing).


Kocwka pdzla zostaa przygotowana, a wic nie wahaj si jej uy.
12. Wybierz jedno z oczu i kliknij przy krawdzi grnej powieki lub przesu wzdu
niej kursorem. W ten sposb tworzysz pierwsze rzsy. Rb to do momentu, w ktrym kt nachylenia rzs bdzie odpowiedni (rysunek 4.25).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.25.
Tworzenie pierwszych rzs. Przesuwamy
kursorem do momentu, w ktrym kt
nachylenia kocwki bdzie odpowiada
ktowi, pod jakim powinny by nachylone
kolejno tworzone rzsy

13. Dopasuj kt nachylenia i dokocz tworzenie rzs (rysunek 4.26).


Rysunek 4.26.
Jeli zachodzi taka potrzeba, zmieniamy
kt nachylenia kocwki Pdzla
i kontynuujemy tworzenie rzs

117

118

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wskazwka
Rzsy bd miay taki kolor, jaki ustawiony jest w Przyborniku jako kolor
narzdzia. Jeli chcesz, aby miay kolor czarny, nacinij po prostu klawisz D.

wiczenie miao na celu jedynie pokazanie Ci w jaki sposb mona utworzy


kocwk za pomoc, ktrej mona utworzy efekt cyfrowych rzs. Aby ten efekt
by realistyczny, naley wykona kilka dodatkowych czynnoci. Jedna z nich polega
na dopasowaniu ksztatu rzs do powieki. Moesz to zrobi za pomoc polecenia
Przeksztacenie swobodne (Free Transform), o ktrym bdzie mowa w dalszej czci
ksiki. Ponadto moesz wpywa na stopie widocznoci rzs, zmieniajc stopie
krycia ladu pozostawianego przez narzdzie Pdzel (Brush). Zrobisz to w polu
Krycie (Opacity), znajdujcym si na pasku opcji. A oto, jak wygldaby kocowy
efekt wiczenia po zastosowaniu na obrazie wszystkich niezbdnych czynnoci
(rysunek 4.27).

Rysunek 4.27.
Wygld rzs zosta skorygowany

w. 4.2.

Pozostae opcje Pdzla


Na pasku opcji narzdzia Pdzel (Brush) dostpna jest rwnie opcja Krycie (Opacity).
Pozwala ona okreli stopie krycia ladu pozostawianego przez narzdzie w oknie
obrazu (rysunek 4.28). Wystarczy klikn strzak znajdujc si po jej prawej
stronie. Uzyskasz wwczas dostp do suwaka, ktry umoliwi Ci ustawienie
wartoci z zakresu od 1 do 100%, przy czym 100% oznacza, e nanoszona

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

119

farba cakowicie (w 100%) zakrywa powierzchni, na ktr jest nakadana


(rysunek 4.29). Ustawienia mniejsze ni 100% pozwalaj zagodzi dziaanie narzdzia.
Jest to wykorzystywane w wielu technikach edycji obrazw cyfrowych2.

Rysunek 4.28.
Wpyw zmiany wartoci opcji Krycie (Opacity) na stopie krycia ladu pozostawianego przez narzdzie Pdzel (Brush)

Rysunek 4.29.
Pasek opcji narzdzia Pdzel (Brush). Aby zmieni krycie ladu, zmniejsz warto opcji Krycie (Opacity)

Kolejn opcj jest Przepyw (Flow). Pozwala ona okreli, jak szybko w oknie obrazu
ma by nakadana farba podczas malowania narzdziem Pdzel (Brush).
Jeli chcesz w polu Krycie (Opacity) wprowadzi okrelon warto z zakresu
od 1 do 100, moesz zrobi to bez koniecznoci klikania i przesuwania suwaka.
Wystarczy tak warto wprowadzi z klawiatury za pomoc cyfr (0, 1, 2,
, 9,). Jeli chcesz wprowadzi warto mniejsz ni 10%, np. 2%, wwczas
zanim naciniesz klawisz 2 najpierw wcinij klawisz 0. W takiej sytuacji
klawisze naley naciska szybko jeden po drugim. To samo mona zrobi
w przypadku ustalania wartoci opcji Przepyw (Flow). Jednak w tym
przypadku naley uy klawiszy cyfr, wciskajc przy tym Shift.

Zainteresowanych zachcam do zapoznania si z materiaem dotyczcym edycji obrazw


w Photoshopie, jaki zamieciam w ksice Edycja obrazw na przykadzie Photoshop
www.annaowczarz.pl lub z inn tego typu pozycj dostpn na rynku wydawniczym.

wskazwka

120

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wskazwka
Jeli chcesz pozby si wybranych kocwek pdzli z aktywnego zestawu,
nacinij klawisz Alt i kliknij miniatur kocwki. Gotowe!

Zapisywanie wasnych ustawie wybranej kocwki


Jeli dostosowae ustawienia wybranej kocwki Pdzla do swoich potrzeb, moesz
zapisa j pod now nazw i wykorzysta w przyszoci. W tym celu kliknij przycisk
Utwrz nowy pdzel (Create new brush) w dolnej czci palety Pdzle (Brushes)
(rysunek 4.30) i w otwartym oknie nadaj kocwce nazw. Kliknij OK. Miniatur
kocwki znajdziesz m.in. w menu ustawie Pdzla.

Rysunek 4.30.
Fragment palety Pdzle (Brushes). Kliknij
przycisk Utwrz nowy pdzel (Create new
brush), aby zapisa utworzon kocwk

Tworzenie nowej kocwki Pdzla z dowolnego obrazu


Program Photoshop pozwala uytkownikowi tworzy kocwki narzdzia Pdzel
(Brush) z dowolnego zdjcia, obrazu lub jego fragmentu. Moesz to zrobi za pomoc
polecenia Zdeniuj pdzel (Dene Brush Preset).

wiczenie 4.3.
Tworzenie wasnej kocwki Pdzla
1. Otwrz obraz (i jeli chcesz, zaznacz jego fragment), ktry ma sta si kocwk
Pdzla (rysunek 4.31).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.31.
Fotografia, na ktrej podstawie utworzona
zostanie kocwka Pdzla

2. Wybierz polecenie Edycja/Zdefiniuj predefiniowane ustawienie pdzla (Edit/Define


Brush Preset).
3. Nastpnie w otwartym oknie dialogowym Nazwa pdzla (Brush Name), w polu Nazwa (Name), wprowad nazw nowej kocwki i kliknij OK (rysunek 4.32).
Rysunek 4.32.
Okno dialogowe Nazwa pdzla (Brush
Name), za ktrego pomoc podczas
tworzenia wasnej kocwki narzdzia
Pdzel (Brush) nadajesz jej nazw

4. Kocwka ta stanie si widoczna na kocu listy pdzli w menu ustawie pdzli


(rysunek 4.33). Domylnie jej rednica wynosi tyle, ile wynosi najduszy wymiar
obrazu (w pikselach), na podstawie ktrego zostaa utworzona.
Rysunek 4.33.
Menu ustawie pdzli. Na kocu listy
znajduje si ostatnio utworzona kocwka
tego narzdzia

121

122

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wskazwka

Jeli chcesz utworzy wasn kocwk Pdzla na podstawie istniejcego


obrazu lub jego fragmentu, pamitaj o tym, aby rozmiary obrazu nie wynosiy
wicej ni 25002500 pikseli. W przeciwnym wypadku opcja Zdeniuj
predeniowane ustawienie pdzla (Dene Brush Preset)bdzie niedostpna
w menu Edycja (Edit).

wskazwka
Jeli chcesz usun utworzon kocwk z listy widocznej w palecie pdzli,
wystarczy klikn jej nazw prawym przyciskiem myszy, wybra opcj Usu
pdzel (Delete Brush) i nacisn klawisz Enter.

5. Oto utworzona kocwka (rysunek 4.34).


Rysunek 4.34.
lad, jaki pozostawia w oknie obrazu
kocwka Pdzla utworzona z fragmentu
fotografii

w. 4.3.

Zmiana kolorw ta i narzdzia


W Photoshopie istnieje moliwo zarwno zmiany koloru narzdzia, jak i ta,
na ktrym powstaje obraz. Moesz to zrobi m.in. za pomoc okna dialogowego
Prbnik kolorw (Color Picker). Aby uzyska do niego dostp, naley klikn
w Przyborniku jedn z ikon zmiany koloru (ta lub narzdzia, w zalenoci od tego,
czego kolor chcesz zmieni) (rysunek 4.35).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.35.
Ikony zmiany koloru narzdzia i ta

Ustaw kolor narzdzia


Ustaw kolor ta

Zauwa take, e ponad polami znajduje si strzaka z dwoma grotami.


Jeli j klikniesz, kolor, ktry by ustawiony jako kolor ta, zamieni si miejscem
z kolorem, ktry by ustawiony jako kolor narzdzia. Ten sam efekt uzyskasz,
naciskajc klawisz X.
W oknie Prbnik kolorw (Color Picker) rysunek 4.36 znajduj si pola
i suwak, za pomoc ktrych wybieramy nowy kolor.

Kolor, ktry zmieniamy

Nowo wybrany kolor

Przycisk
umoliwiajcy
zatwierdzenie
przeprowadzonej
zmiany koloru

Pole wyboru
nowego koloru

Wartoci liczbowe
skadowych
nowego koloru
w poszczeglnych
modelach

Warto szesnastkowa nowo wybranego


koloru (tzw. pole symbolu koloru)
Suwak wyboru nowego koloru

Rysunek 4.36.
Okno dialogowe Prbnik kolorw (Color Picker) z wyszczeglnionymi elementami skadowymi

123

124

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wiczenie 4.4.
Zmiana koloru narzdzia
1. Kliknij w Przyborniku ikon Set foreground color (Ustaw kolor narzdzia). Gdyby chcia
zmieni kolor ta, powiniene klikn ikon Set background color (Ustaw kolor ta).
2. Otwarte zostao okno dialogowe Prbnik kolorw (Kolor narzdzia)
(Color Picker (Foreground color)).
3. Przesuwajc suwak, wybierz nowy kolor ta.
4. Ustaw kursor w polu wyboru nowego koloru, klikajc lewym przyciskiem myszy
wska odcie wybranego koloru. Jest to nowy kolor narzdzia.
5. Kolor ten stanie si widoczny w polu Nowy (New).
6. W polu # zostaje automatycznie wpisana warto szesnastkowa danego koloru
(potocznie nazywana symbolem koloru).
7. Jeli akceptujesz dokonany wybr, kliknij OK.
w. 4.4.

wskazwka
Jeli zamierzasz utworzy nowy dokument i zaznaczy w nim opcj koloru ta
(w celu osignicia efektu automatycznego nadania przez program koloru
ta takiego, jaki widnieje w polu koloru ta w Przyborniku), najpierw zmie kolor
ta w Przyborniku, a nastpnie rozpocznij tworzenie nowego dokumentu.

wskazwka
Kolorami ustawionymi domylnie w Przyborniku s czarny (dla narzdzia)
i biay (dla ta). Jeli chcesz szybko przywrci te ustawienia, nacinij klawisz D.

wskazwka
Jeli chcesz zamieni miejscami kolory widniejce w Przyborniku w polach
Ustaw kolor narzdzia (Set foreground color) oraz Ustaw kolor ta
(Set background color), nacinij klawisz X.

Paleta Prbki
Kolor narzdzia mona okreli rwnie, klikajc jedn z prbek znajdujcych
si w palecie Prbki (Swatches) (rysunek 4.37). Nowy kolor narzdzia pojawi si
w odpowiednim polu w Przyborniku. Program daje take moliwo tworzenia

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

125

i dodawania do palety wasnych prbek kolorw. Aby to zrobi, w oknie Prbnik


kolorw (Color Picker) wybierz kolor i kliknij przycisk Dodaj do prbek (Add
To Swatches). Kiedy otwarte zostanie okno dialogowe Nazwa prbki koloru (Color
Swatch Name), nadaj prbce koloru nazw i kliknij OK, aby zatwierdzi.

Rysunek 4.37.
Paleta Prbki (Swatches)

Prbki kolorw

Usu prbk

Utwrz now prbk z koloru narzdzia

Jeli w Przyborniku znajduje si ju wybrany przez Ciebie kolor narzdzia i chcesz


szybko utworzy z niego prbk, ktra bdzie dostpna w palecie Prbki (Swatches),
wystarczy e klikniesz w palecie ikon o nazwie Utwrz now prbk z koloru narzdzia
(Create new swatch of foreground color). Aby usun z palety Prbki (Swatches) wybran
prbk koloru, umie nad ni kursor i, naciskajc lewy klawisz myszy, przesu go nad
ikon Usu prbk (Delete swatch), znajdujc si w dolnej czci palety.

wskazwka
Aby w programie szybko ustawi domyle kolory narzdzia i ta, wystarczy
nacisn klawisz D lub klikn w Przyborniku ikon Domylne kolory narzdzia
i ta (Default Foreground and Background Colors).

wskazwka
Kolory narzdzia i ta mona zamienia miejscami w Przyborniku. W tym celu
nacinij klawisz X lub kliknij ikon strzaki widoczn nad polami Ustaw kolor
narzdzia (Set foreground color) i Ustaw kolor ta (Set background color).

wskazwka
Jednym ze sposobw na szybk zmian koloru narzdzia jest uycie narzdzia
Kroplomierz (Eyedropper). Wystarczy podczas malowania nacisn klawisz
Alt i klikn obraz w miejscu, w ktrym znajduje si kolor, ktry ma sta si
kolorem narzdzia. W ten sposb zostanie pobrana prbka koloru.

126

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

Paleta Kolor
Kolor narzdzia i ta moesz wybra rwnie za pomoc palety Kolor (Color).
W tym celu najpierw klikamy w palecie odpowiednie pole: Ustaw kolor narzdzia
(Set foreground color) lub Ustaw kolor ta (Set background color), a nastpnie
za pomoc suwakw R, G, B tworzymy interesujcy nas kolor. Jeli nie chcemy
korzysta z suwakw, moemy wskaza nowy kolor, klikajc Pasek kolorw
znajdujcy si w dolnej czci palety Kolor (Color) (rysunek 4.38).

Rysunek 4.38.
Paleta Kolor (Color)
Ustaw kolor narzdzia
Ustaw kolor ta

Suwaki
R, G oraz B

Pasek kolorw

Zastpowanie kolorw
Narzdzie Zastpowanie kolorw (Color Replacement) pozwala zmienia kolor
elementw znajdujcych si w oknie obrazu bez naruszania ich tekstury (rysunek 4.39).

Rysunek 4.39.
Obraz na grze to orygina, obraz
na dole przedstawia moliwoci
narzdzia Zastpowanie kolorw (Color
Replacement). Wybrany element obrazu
(bluza chopca) zosta pomalowany
na kolor pomaraczowy. Tekstura
nie zostaa naruszona

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

127

wskazwka
Narzdzie Zastpowanie kolorw (Color Replacement) moesz uaktywni,
stosujc kombinacj klawiszy Shift+J lub klikajc w Przyborniku jego ikon
(
) (rysunek 4.40).

Rysunek 4.40.
Przybornik. Narzdzie Zastpowanie
kolorw (Color Replacement)

Posugiwanie si nim jest bardzo proste. Wystarczy je uaktywni, zaznaczy


odpowiednie do naszych potrzeb opcje znajdujce si na pasku opcji, ustawi
odpowiedni kolor narzdzia w Przyborniku (bdzie to kolor, ktrym bdziesz
malowa po obszarze obrazka) i z wcinitym lewym przyciskiem myszy rozpocz
przesuwanie kursora po obrazie.

wiczenie 4.5.
Zamiana koloru wybranego elementu obrazu
1. Uaktywnij narzdzie Zastpowanie kolorw (Color Replacement).
2. Ustaw jako kolor narzdzia ten kolor, ktrym chcesz pomalowa wybrany obszar
obrazu.
Zajmujemy si teraz ustawieniem poszczeglnych parametrw znajdujcych si na pasku opcji narzdzia (rysunek 4.41).

Rysunek 4.41.
Pasek opcji narzdzia Zastpowanie kolorw (Color Replacement)

3. W polu Tryb (Mode) pozostaw warto Kolor (Color), poniewa tylko wtedy przesuwanie po obrazie kursorem spowoduje nakadanie na powierzchni obrazu nowego
koloru. Ustawienie pozostaych wartoci uniemoliwi Ci zapoznanie si z efektem

128

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

zmiany koloru bez naruszenia tekstury. Tak naprawd pozostae wasnoci bardziej
przeszkadzaj, ni pomagaj.
4. Wybierz metod pobierania kolorw. Kliknij przycisk (
), aby nowo wybrany kolor by umieszczany w obszarze, w ktrym wystpuje kolor, jaki klikne kursorem,
po raz pierwszy umieszczajc go w oknie obrazu. Kliknij przycisk ( ), aby prbki kolorw byy pobierane przez cay czas przecigania mysz. W zwizku z tym bdziesz mg zastpi kolor caego obszaru obrazu wybranym przez siebie kolorem.
), jeli chcesz kolorowa tylko te obszary, ktre zawieraj kolor
Kliknij przycisk (
ustawiony jako aktualny kolor ta.
5. Ogranicz (Limits) zaznaczajc opcj Niecige (Discontiguous), sprawisz,
e za kadym razem, gdy pod kursorem znajdzie si prbkowany kolor, bdzie on
przez program zastpowany. Wybierz opcj Cige (Contiguous), aby zastpi kolor caego obszaru, ktry aktualnie ma tak barw jak kolor znajdujcy si pod kursorem. Polega to na tym, e klikajc w pewnym miejscu obszaru i naciskajc lewy
przycisk myszy, prbkujesz kolor, ktry znajduje si pod kursorem. Jeli nie zwolnisz przycisku myszy i bdziesz przesuwa kursorem po obszarze obrazu, nowym
kolorem bdzie zastpowany ten obszar obrazu, ktry jest w kolorze pobranej prbki. Zaznaczenie opcji Szukanie krawdzi (Find Edges) wywoa ten sam efekt, ktry
zosta opisany powyej, z t jednak rnic, e zostan zachowane i uwydatnione
krawdzie obszaru, ktry aktualnie ma tak barw jak kolor znajdujcy si pod kursorem.
6. Za pomoc opcji Tolerancja (Tolerance) okrel, jak dalece mog rni si od siebie poszczeglne kolory, tak aby program uznawa je jeszcze za t sam barw.
Im wiksza warto, tym wikszy zakres kolorw bdziesz mg podda zmianie.
7. Opcja Wygadzanie (Anti-alias). Zaznaczenie jej pozwoli zagodzi krawd przejcia midzy kolorem oryginalnym a zmienionym.
8. Ustal rozmiar kocwki narzdzia Zastpowanie kolorw (Color Replacement). Robimy to tak samo jak w przypadku narzdzia Pdzel (Brush). Moesz zatem zrobi
to np. za pomoc klawiszy [ i ].
9. Kliknij w miejscu, gdzie znajduje si kolor, ktry chcesz zastpi (rysunek 4.42).

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. |Malowanie w Photoshopie

Rysunek 4.42.
Wskazywanie koloru, ktry ma zosta
zastpiony

10. Z wcinitym lewym przyciskiem myszy przecignij kursorem po obszarze, ktrego


kolor ma zosta zmieniony (rysunek 4.43 na grze).
11. Oto efekt kocowy (rysunek 4.43 na dole).
Rysunek 4.43.
Okno obrazu poddawanego korekcji.
Zmiana koloru wybranego fragmentu
obrazu

129

130

Photoshop CS3 Pl
Rozdzia 4. | Malowanie w Photoshopie

wskazwka
Jeli okae si, e cay niepodany kolor nie zosta do koca zastpiony
nowym kolorem, sprbuj zwikszy warto parametru Tolerancja (Tolerance).

wskazwka

Zastosowanie narzdzia Zastpowanie kolorw (Color Replacement)


do biaego koloru nie wywoa podanego efektu. Narzdzie nie daje
moliwoci zastpowania koloru biaego innym. Nie przyniesie to oczekiwanego
rezultatu take wtedy, gdy zechcesz zamalowa obszar dowolnego koloru
kolorem czarnym. Nie stanie si bowiem czarny, lecz bdzie wyglda jak obraz
w skali szaroci. Ma to jednak uzasadnienie wspominaam wczeniej,
e narzdzie Zastpowanie kolorw (Color Replacement) zastpuje kolor,
pozostawiajc niezmienion tekstur. Kolor czarny jest najciemniejszym spord
dostpnych, pokrywa wic kady inny. Tekstura staaby si wic niewidoczna.

w. 4.5.