You are on page 1of 21

Photoshop CS3 PL.

Seria praktyk
Autor: Robert Shufflebotham
Tumaczenie: Julia Szajkowska
ISBN: 978-83-246-2059-3
Tytu oryginau: Photoshop CS3 in Easy Steps:
For Windows and Mac (In Easy Steps)
Format: 180x235, stron: 248

Odkryj potencja Photoshopa CS3 i swobodnie twrz profesjonaln grafik!


Jak korzysta z narzdzi Photoshopa?
Jak zarzdza kolorami?
Jak tworzy perfekcyjne obrazy?

Photoshop kady sysza o jego legendarnych moliwociach. Niewtpliwie i Ty


chciaby z niego korzysta. Dziki temu podrcznikowi z atwoci opanujesz
umiejtno swobodnego posugiwania si t aplikacj. Trzymasz bowiem w rku zbir
kolorowych instrukcji i wskazwek, pozbawiony fachowego argonu, ktry poprowadzi
Ci krok po kroku od najprostszych wyjanie, dotyczcych panelu narzdzi, poprzez
zarzdzanie stylami warstw, a do samodzielnego wykonania animacji.
Ksika Photoshop CS3 PL. Seria praktyk dziki opisanym w niej konkretnym
przykadom, bogato ilustrowanym zrzutami ekranu, pozwoli Ci odkry potencja tej
aplikacji. Dowiesz si m.in., jak pracowa z warstwami, poznasz kanay i maski, zasady
korekcji kolorw, a take sposoby na stworzenie wyjtkowych animacji. Nauczysz si
waciwie przygotowywa publikacje do druku oraz opracowywa pliki graficzne
na rne okazje.
Mapy bitowe i grafika wektorowa
Modele barw RGB i CMYK
Program Bridge
Narzdzia rysowania
Ksztatowanie kocwki pdzla ustawienia
Narzdzia edycyjne
Praca z warstwami
Zarzdzanie stylami warstw
Kanay i maski
Korekcja kolorw
Filtry
Tworzenie animacji

Z dobrym podrcznikiem Photoshop nie jest trudny!

Spis treci

Podstawy

rodowisko pracy

Otwieranie i zapisywanie plikw

Obraz i podstawowe informacje o kolorach

Mapy bitowe i grafika wektorowa


Piksele i rozdzielczo
Modele barw RGB i CMYK
Zarzdzanie kolorem
Kalibracja monitora

rodowisko pracy
Praca z panelem Narzdzia
Rozmiar dokumentu i wielko magazynu
Linie pomocnicze i siatka
Przesuwanie
Paleta Info
Metody pracy z palet
Zapisywanie i wczytywanie ustawie osobistych
Drukowanie
Pakiet obrazw
Paleta Historia

Otwieranie plikw graficznych w Photoshopie


Skanowanie grafiki z programu Photoshop
Otwieranie i umieszczanie w dokumencie plikw EPS
Program Bridge
Adobe Camera Raw
Zapisywanie plikw
Format TIFF
Pliki EPS programu Photoshop
Tworzenie nowego pliku
czenie obrazw
Narzdzie Zoomify

Obracanie obrazu
Zmiana rozmiaru obrazu bez ponownego prbkowania
Powikszanie obrazu z ponownym jego prbkowaniem
Zmniejszanie obrazu z ponownym jego prbkowaniem
Kadrowanie obrazu
Dodawanie obramowania
Tryby kolorw
Tryb Bichromia
Kolor narzdzia i kolor ta

7
8
10
11
13
15

17
18
20
22
23
24
25
26
28
29
30
31

33
34
35
36
38
42
44
45
47
48
49
50

51
52
53
54
56
58
59
60
62
63

Kroplomierz i Prbkowanie kolorw


Prbnik kolorw
Paleta Kolor
Paleta Prbki

Narzdzia rysowania

Narzdzia edycyjne

Zaznaczenia

Warstwy

Prbnik predefiniowanych ustawie pdzla


Paleta Pdzle
Wasne pdzle
Ksztat kocwki pdzla ustawienia
Narzdzie Owek
Tworzenie nowych predefiniowanych ustawie narzdzia
Narzdzie Gradient
Narzdzie Wiadro z farb
Tryby mieszania
Tworzenie ksztatw zrastrowanych

Rozmywanie, Wyostrzanie i Smuenie


Narzdzie Stempel
Rozjanianie, ciemnianie i Gbka
Narzdzie Gumka
Magiczna gumka
Gumka ta
Narzdzie Pdzel korygujcy
Punktowy pdzel korygujcy
Narzdzie atka
Narzdzie Zastpowanie kolorw
Paleta Powiel rdo

Narzdzia zaznaczania
Opcje narzdzi zaznaczania
Przemieszczanie zaznaczonych pikseli
Narzdzia Lasso
Narzdzie Rdka
Narzdzie Szybkie zaznaczanie
Popraw krawd
Wtapianie zaznaczenia
Zmienianie obszaru zaznaczenia
Polecenia Powiksz i Podobne
Wklejanie do obszaru zaznaczenia
Wypenianie zaznaczenia
Kopiowanie i wklejanie zaznaczenia
Przeksztacanie zaznaczenia

Praca z warstwami
Scalanie i spaszczanie warstw
Przenoszenie warstw pomidzy obrazami

64
65
67
68

69
70
72
74
76
77
78
79
80
81
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
116
117

Zaznaczanie i czenie warstw


Blokowanie warstw
Warstwy dopasowania
Grupy warstw
Style warstw
Przeksztacanie warstw
Tworzenie nowych warstw
Kompozycje warstw
Zarzdzanie kompozycjami warstw
Obiekty inteligentne
Wypaczenie
Auto-wyrwnanie i auto-mieszanie warstw
Paleta Style

Praca z czcionkami
Tworzenie tekstu punktowego
Tworzenie tekstu akapitowego
Edycja tekstu i jego zaznaczanie
Ustawienia palety Typografia
Ustawienia palety Akapit
Maski tekstowe
Czcionka i style warstwy
Efekty czcionek

10

cieki

11

Kanay i maski

12

Korekcja kolorw

Przeksztacanie zaznaczenia w ciek


Praca z narzdziem Piro
Zaznaczanie cieek i punktw
Praca z punktami kontrolnymi
Zmienianie punktw kontrolnych
Eksportowanie cieek
Tworzenie warstw ksztatu

Praca w trybie szybkiej maski


Paleta Kanay
Zapisywanie i otwieranie obszarw zaznaczenia
Edytowanie masek kanau alfa
Maski warstw
Opcje pracy z kanaami i szybk mask

Jasno i kontrast
Automatyczna regulacja poziomw i kolorw
Okno dialogowe Poziomy
Okno dialogowe Krzywe
Paleta Histogram
Polecenie Cienie/Podwietlenia

118
119
120
122
123
126
127
128
129
131
133
135
137

139
140
141
142
143
145
146
147
148

149
150
151
153
154
155
156
158

159
160
161
162
164
166
168

169
170
171
172
174
176
178

Polecenie Dopasuj kolor


Polecenie Czarno-biay
Balans kolorw

13

Filtry

14

Sie i multimedia

15

Tworzenie animacji i cicie grafiki na plasterki

Opcje filtrw
Maska wyostrzajca i inne filtry wyostrzajce
Inteligentne wyostrzanie
Filtry rozmywajce
Filtry szumu
Filtr Redukcja szumu
Polecenie Wydziel
Poprawianie obszaru wydzielania
Okno dialogowe Skraplanie
Narzdzia wypaczajce filtru Skraplanie
Tworzenie wzorka
Galeria filtrw
Punkt zbiegu
Edycja paszczyzn perspektywicznych
Filtry inteligentne

Zapisz dla Internetu i urzdze


Zapisywanie obrazw zoptymalizowanych
Optymalizacja plikw GIF
Optymalizacja plikw JPEG
Pliki PNG
Tryb Kolor indeksowany
Palety kolorw
Roztrzsanie
Zapisz jako JPEG
Internetowa galeria zdj
Device Central

Tworzenie prostej animacji


Odtwarzanie animacji i ustawianie waciwoci klatek
Optymalizacja i zapisywanie animacji
Klatki porednie animacji
Narzdzie Cicie na plasterki
Plasterki z linii pomocniczych
Plasterki uytkownika i automatyczne
Praca z plasterkami
Opcje plasterka
Optymalizacja i zapisywanie plasterkw

Skorowidz

179
181
182

183
184
185
187
188
190
192
193
195
196
197
198
199
201
203
204

205
206
208
210
211
212
213
214
216
217
218
219

221
222
224
226
227
228
229
230
231
232
233

235

Narzdzia
rysowania

Narzdzia rysowania su
do nadawania kolorw
poszczeglnym pikselom

70 Prbnik predefiniowanych
ustawie pdzla

72 Paleta Pdzle

74 Wasne pdzle

Prbnik predefiniowanych

76 Ksztat kocwki pdzla ustawienia

ustawie pdzli, paleta

77 Narzdzie Owek

grafiki, ale pozwalaj


te na edycj masek.

Pdzle i wszystkie
narzdzia paska opcji daj
Ci pen kontrol nad
procesem rysowania.

78 Tworzenie nowych predefiniowanych


ustawie narzdzia

79 Narzdzie Gradient

80 Narzdzie Wiadro z farb

81 Tryby mieszania

84 Tworzenie ksztatw zrastrowanych

Narzdzia rysowania

Prbnik predefiniowanych
ustawie pdzla
Nie zapomnij
Ustaw kursor na tle
miniatury pdzla, eby
wywietli etykiet opisujc dany pdzel.

Prbnik predefiniowanych ustawie pdzla pozwala szybko i wygodnie


przecza si pomidzy podstawowymi ustawieniami pdzla.

Aby wybra odpowiedni


kocwk pdzla, kliknij
ikon narzdzia Pdzel, po
czym kliknij trjktn ikon
rozwijania listy Pdzel, znajdujc si w pasku opcji.

Z przewijanej listy wybierz


wzr kocwki pdzla, ktra
Ci interesuje. Miniatury
widoczne na licie pokazuj
ksztat pdzla. Liczba umieszczona pod miniatur okrela rednic pdzla w pikselach.

Aby zmieni rozmiar pdzla, przecignij wskanik suwaka


Gwna rednica albo podaj rednic pdzla (w pikselach) w polu
tekstowym. Kliknij przycisk Uyj rozmiaru prbki, eby przywrci pierwotny rozmiar pdzla, jeli oczywicie wczeniej go
zmieniae za pomoc suwaka Gwna rednica. (Opcja ta jest
niedostpna dla pdzli okrgych).

Wybierz ustawienia opcji Tryb, Krycie i Przepyw, a w razie potrzeby rwnie funkcji aerografu.

Ustaw kursor w oknie dokumentu, po czym kliknij i przecignij,


eby naoy kolor narzdzia za pomoc pdzla opisanego ustawionymi wczeniej parametrami.

70

Wskazwka
Jeeli korzystasz z pdzli
okrgych, moesz
zmienia ich twardo,
czyli regulowa stopie
rozmycia krawdzi pdzla.
(Wicej na temat ustawie twardoci znajdziesz
na stronie 76).

Wskazwka
Gdy chcesz narysowa
lini prost, kliknij narzdziem Pdzel w punkcie
pocztkowym, po czym
przesu kursor (ale nie
metod kliknij i przecignij) do punktu kocowego, nacinij klawisz Shift
i kliknij ponownie.

dokoczenie...
Krycie
Opcja Krycie (dostpna dla narzdzi Pdzel, Owek, Pdzel historii,
Artystyczny pdzel historii, Wiadro z farb, Stempel i Stempel ze wzorkiem)
okrela, jak bardzo kolor narzdzia pokrywa piksele ta, gdy przecigasz
narzdziem w obszarze rysunku.
Jeeli chcesz przykry kolor ta cakowicie, upewnij si, e suwak
opcji Krycie jest ustawiony na warto 100%. (Pdzle o agodnych
krawdziach kryj kolor ta w obrbie krawdzi tylko czciowo, eby
wywoa wraenie mikkoci pocignicia). Zmniejszanie wartoci krycia sprawia, e kolor ta zaczyna przebija spod koloru pdzla, tworzc
efekt przezroczystoci.

Wskazwka
Pamitaj, eby przed
rozpoczciem rysowania
zmieni kolor narzdzia
na ten, ktrym chcesz si
posuy.

100%
60%
20%

Parametr Przepyw okrela tempo nakadania koloru narzdzia na to.

Opis trybw mieszania


znajdziesz na stronach
81 83.

100%
60%
20%

Aerograf
Opcja Aerograf imituje efekt rozpylania farby aerografem. Opcja ta daje
najlepsze efekty, gdy jest stosowana z pdzlem o agodnych krawdziach i przy zmniejszonych ustawieniach krycia i przepywu.
Pdzel: agodny
okrgy 90 piks
Krycie: 80%
Przepyw: 40%

Nie zapomnij
Opcja Aerograf jest
aktywna, gdy jej ikona
jest obwiedziona ciemn
ramk.

71

Przepyw

Wskazwka

Strze si
Jeeli paleta Pdzle
wyglda na przyciemnion, oznacza to, e
nie wybrae wczeniej
odpowiedniego narzdzia
edycji lubrysowania.

Paleta Pdzle daje dostp do mnstwa opcji pozwalajcych


kontrolowa wygld i cechy pdzla, ktrym bdziesz si
posugiwa. Moesz skorzysta z ktrego z predefiniowanych
pdzli albo utworzy wasny wzr, zmieniajc liczne dostpne
parametry.

Jeeli chcesz utworzy wasny pdzel o unikalnych


cechach, wybierz najpierw to narzdzie. Paleta Pdzle
jest umieszczona domylnie w doku palet (po prawej
stronie okna programu Photoshop). Kliknij ikon pdzli,
eby rozwin t palet.

Upewnij si, e
opcja Predefiniowane
ustawienia pdzla jest
wyrniona kolorem
niebieskim. Z przewijanej listy umieszczonej po prawej
stronie okna wybierz
jeden z domylnych
pdzli programu
Photoshop. Jeeli
umiecisz kursor nad
interesujcym Ci
wzorem, pojawi si
pod nim etykieta informujca o aktualnych ustawieniach tego
pdzla. W zalenoci od wybranego wzoru zmieni si widoczne
po lewej stronie okna predefiniowane dla niego ustawienia.

Chcc dostosowa pdzel do wasnych potrzeb, skorzystaj z pl


wyboru widocznych po lewej stronie okna. Na dole okna palety
znajdziesz pole podgldu, ktre na bieco aktualizuje wygld
pdzla. (W tym przykadzie modyfikowaem pdzel o rednicy
13 pikseli i agodnych krawdziach, nadajc mu cechy Rozpraszanie, Dynamika ksztatu, Mokre krawdzie i Wygadzanie).

72

Narzdzia rysowania

Paleta Pdzle

Wskazwka
Za pomoc palety Pdzle
moesz te zmienia
waciwoci narzdzi
edycyjnych.

dokoczenie...

Za pomoc suwaka Gwna rednica dostosuj wymiary swojego


pdzla. Moesz te poda odpowiedni warto rednicy bezporednio w polu tekstowym.

Kliknij przycisk
Ksztat kocwki pdzla, aby zmieni takie
ustawienia narzdzia,
jak Kt, Zaokrglenie,
Twardo czy Odstpy.
(Wicej informacji na
ten temat znajdziesz
na stronie 76).
Kliknij etykiet danej
waciwoci pdzla
(po prawej stronie
pola wyboru), eby
dosta si do funkcji pozwalajcych zmienia t waciwo.
(Informacje dotyczce tworzenia wasnych pdzli znajdziesz
nastronie 74).

W pasku opcji ustaw odpowiednie wartoci Tryb, Krycie


i Przepyw.

Jeeli klikniesz inny pdzel widoczny na


licie wzorw predefiniowanych, utracisz
wszystkie wykonane dotychczas zmiany.
Aby zachowa ustawienia do dalszej pracy,
utwrz nowe predefiniowane ustawienia
narzdzia (jak tego dokona, dowiesz si na
stronie 78).

Ustaw kursor w oknie obrazu, kliknij i przecignij, eby uzyska dan lini.

Wybranie opcji Aerograf


z paska opcji jest rwnoznaczne z przypisaniem
pdzlowi efektu Aerograf
w oknie Pdzle.

73

Strze si

Nie zapomnij
Prbnik predefiniowanych
ustawie pdzla pozwala
szybko wybra jeden z domylnych wzorw pdzla.
Jeli za chcesz zmodyfikowa istniejcy wzr, posu
si palet Pdzle.

Narzdzia rysowania

74

Wasne pdzle
Wskazwka
Jeeli chcesz zrozumie,
co autorzy programu
Photoshop rozumieli pod
pojciem ladw pdzla,
wybierz z listy dowolny
pdzel, kliknij przycisk
Ksztat kocwki pdzla,
po czym przecignij
w praw stron suwak
Odstpy. W ten sposb
zobaczysz na wasne
oczy, jak zmienia si liczba
ladw farby pozostawianych przez narzdzie Pdzel w czasie malowania
nim w oknie dokumentu.

Korzystajc z opcji dostpnych po lewej stronie okna palety Pdzle,


moesz zmienia nie tylko predefiniowane ustawienia pdzli, ale take
ksztat ich kocwek. Efekty wymienione ponad lini podziau maj
dodatkowe waciwoci, ktre pozwalaj Ci
dostosowa kady z efektw do wasnych
potrzeb. Opcje stylu umieszczone pod lini
podziau nie podlegaj edycji.

eby nada wasne ustawienia efektowi przypisywanemu pdzlom, na przykad efektowi Dynamika ksztatu, kliknij jego etykiet
(sowa Dynamika ksztatu), a nie pole wyboru. Po prawej stronie okna dialogowego
pojawi si waciwoci danego efektu.

Sprbuj pozmienia
dostpne ustawienia. Pole podgldu
widoczne na dole
okna palety bdzie
na bieco pokazywa
wpyw dokonywanych
zmian.

Dynamika ksztatu
Opcja Dynamika ksztatu okrela stopie i zakres zmiennoci ladw, jakie pojawiaj si podczas wykonywania pocigni pdzlem w obszarze
okna dokumentu.

Rozpraszanie
Ustawienia opcji Rozpraszanie pozwalaj okrela zmian pooenia
ladw farby w pocigniciu oraz kontrolowa liczb pozostawianych
ladw.

dokoczenie...
Tekstura
Ustawienia tekstury pdzla pozwalaj uzyska efekt malowania na
powierzchni o okrelonej fakturze.

Podwjny pdzel
Opcja Podwjny pdzel tworzy pocignicia pdzlem o podwjnej kocwce. Opcje pdzla podstawowego ustawisz w zakadce Ksztat kocwki pdzla, natomiast opcje pdzla dodatkowego zdefiniujesz w zakadce
Podwjny pdzel.

Dynamika koloru
Opcje efektu Dynamika koloru okrelaj, jak zmienia si kolor narzdzia
na caej dugoci pocignicia pdzlem.

Inne dynamiki
Efekt Inne dynamiki pozwala kontrolowa tempo nakadania barwy oraz
krycie pocignicia pdzlem.

Efekt Szum jest najbardziej dostrzegalny, gdy stosuje si go do pdzli


o agodnych krawdziach. Jego zadaniem jest wywoanie losowego
rozrzucenia pikseli.

Mokre krawdzie
Pocignicie pdzlem z naoonym efektem Mokre krawdzie jest ciemniejsze w obszarze krawdzi i nieco przewitujce wewntrz smugi. Efekt ten
imituje nierwne rozmieszczenie farby wodnej na powierzchni kartki.

Aerograf
Stosowanie tego efektu z pdzlem o agodnych krawdziach i nieduym lub rednim kryciem doskonale imituje uycie prawdziwego
aerografu.

Wygadzanie
Wygadzanie pozwala uzyska gadsze krzywe w kadym pocigniciu
pdzla.

Zachowaj tekstur
Opcja ta pozwala zachowa jednolit tekstur obszaru roboczego, gdy
malujesz pdzlami o rnych teksturach. Dziki tej opcji wszystkie
pdzle z tekstur otrzymuj ten sam wzr i t sam skal.

75

Szum

Narzdzia rysowania

Ksztat kocwki pdzla


ustawienia
Opcje narzdzia Ksztat kocwki pdzla dostpne w prawej czci okna
palety Pdzle pozwalaj na wprowadzanie jeszcze bardziej precyzyjnych
zmian w ksztacie kocwki pdzla.

Wskazwka
Wskazwki dotyczce
tego, jak zapisa zmodyfikowan kocwk
pdzla, znajdziesz na
stronie 78 w podrozdziale
Tworzenie nowych predefiniowanych ustawie
narzdzia.

Aby utworzy wasn


kocwk pdzla, wybierz ktry z domylnych pdzli widocznych na licie pdzli
predefiniowanych. Nastpnie kliknij przycisk
Ksztat kocwki pdzla.
Podaj nowe wartoci
parametrw rednica,
Twardo, Odstpy, Kt
i Zaokrglenie.

76

rednica
Podaj liczb pikseli z przedziau od 1 do 2500. Gdy rednica pdzla jest
tak dua, e jej rozmiar uniemoliwia przedstawienie przykadowego
pocignicia pdzlem w naturalnych wymiarach, jej warto jest podawana w polu rednica.

Twardo
Przypisanie twardoci wartoci 100% tworzy pdzel twardy. Wszystkie nisze wartoci odpowiadaj pdzlom o agodnych krawdziach.
Im nisza bdzie ta warto, tym bardziej rozmyta stanie si krawd
pocignicia. Naley jednak pamita, e nawet krawdzie twardych
pdzli zostan poddane procesowi wygadzania.

Odstpy
Wskazwka
Zaznacz pola Odbij X
lub Odbij Y, jeeli chcesz
obrci lad pdzla wok
jego pionowej lub poziomej osi, zmieniajc tym
samym kierunek naoonych na efektw.

Odstp mierzy si jako uamek rozmiaru pdzla. W przypadku pdzli standardowych domylnym ustawieniem tej opcji jest 25%. Wysze ustawienia
opcji powoduj powstanie przerw w smudze pozostawianej przez pdzel.

Kt i Zaokrglenie
Te dwie wartoci pozwalaj utworzy pdzel
o wymiarach przypominajcych stalwk pira do
kaligrafii. Moesz wpisa je bezporednio w polu
tekstowym albo zmieni kt i rednic, przecigajc w odpowiednie
miejsce strzak wskanika oraz punkty wyznaczajce rednic pdzla.

Narzdzie Owek
Narzdziem Owek narysujesz linie swobodne. Ich krawdzie bd
zawsze ostro zakoczone, czyli inaczej mwic, bd niewygadzone.
Owek rysuje zawsze kolorem pierwszoplanowym.
eby narysowa jakkolwiek lini, musisz
najpierw wybra
z Przybornika narzdzie Owek. Ustaw
rozmiar owka na
licie prbnika predefiniowanych ustawie
pdzla (patrz strona
70). Moesz te skorzysta z palety Pdzle,
w ktrej dobierzesz
wasne ustawienia dla
tego narzdzia.

W pasku opcji Pdzel okrel waciwoci owka Tryb, Krycie


i Auto-gumka.

Kliknij i przecignij kursor w obszarze


dokumentu, eby narysowa owkiem dowolny ksztat. Gdy w czasie
przecigania przytrzymasz wcinity
klawisz Shift, narysujesz lini prost
w pionie lub w poziomie.

Aby narysowa lini prost, czc dwa konkretne punkty,


kliknij w punkcie pocztkowym, przesu kursor w nowe miejsce
(ale nie przecigaj), nacinij klawisz Shift i dopiero wtedy kliknij
ponownie.

Auto-gumka
Wskutek zaznaczenia tej opcji narzdzie Owek zamaluje kolorem ta
obszar zabarwiony kolorem narzdzia. Przecignicie kursorem w obszarze, w ktrym nie pojawia si kolor narzdzia, sprawi, e pikselom
zostanie nadany wanie kolor narzdzia.

77

Narzdzia rysowania

Tworzenie nowych
predefiniowanych
ustawie narzdzia
Skorzystaj z opcji tworzenia nowych przedefiniowanych ustawie
narzdzia, gdy zdefiniujesz wasny pdzel i bdziesz chcia zachowa
jego ustawienia, by mc uy go ponownie w przyszoci bez koniecznoci odtwarzania dokonanych
modyfikacji.
Aby utworzy nowe ustawienie narzdzia Pdzel,
uaktywnij najpierw to
narzdzie, a potem nadaj
mu wasne ustawienia,
posugujc si opcjami
palety Pdzle.

Kliknij ikon
Predefiniowane
ustawienia narzdzia
znajdujc si
w doku palet, aby
otworzy t palet, jeeli jest ona
zamknita.

Z menu palety (
)
wybierz opcj Nowe predefiniowane ustawienia narzdzia. Podaj nazw nowego
pdzla w otwartym oknie
dialogowym.

Aby skorzysta z nowego ustawienia, uaktywnij najpierw


narzdzie Pdzel, a potem
rozwi list prbnika predefiniowanych ustawie pdzla w pasku
opcji. Wybierz z niej nazw zapisanego
wanie pdzla.

78

Nie zapomnij
Predefiniowanie ustawie
pozwala Ci uzyska szybki
i atwy dostp do ustawionego raz narzdzia, bez
potrzeby konfigurowania
go za kadym razem.

Narzdzie Gradient
Narzdzie Gradient pozwala tworzy agodne przejcia pomidzy
dwoma kolorami. Z jego pomoc mona te tworzy pynne poczenia
wielu barw. W programie Photoshop istnieje pi rodzajw gradientw
Gradient liniowy, Gradient radialny, Gradient skony, Gradient lustrzany
i Gradient romboidalny. Gradient mona stosowa do zaznaczonego obszaru warstwy lub do jej caoci.

eby utworzy wypenienie gradientowe, wybierz z Przybornika


narzdzie Gradient. W pasku opcji zaznacz ten rodzaj gradientu,
z ktrego chcesz skorzysta.

Wybierz ustawienie funkcji Tryb


i podaj warto parametru Krycie.
Z rozwijanej listy gradientw moesz wybra jedn z oferowanych
przez program gotowych opcji.

Wskazwka

Ustaw kursor w tym miejscu obszaru roboczego, w ktrym ma


rozpoczyna si przejcie gradientowe, po czym kliknij i przecignij. Kt i odlego, na jakie odsuniesz si od punktu startowego, okrela kt i odlego wypenienia gradientem liniowym
albo promie gradientu radialnego. (Wypenienia Gradient radialny, Gradient skony, Gradient lustrzany i Gradient romboidalny naley
tworzy, przecigajc kursorem od rodka obszaru roboczego do
jego krawdzi).

Stosujc podstawowe wypenienia gradientowe, moesz pozostawi zaznaczone opcje Przezroczysto i Roztrzsanie. Opcja
Odwrotno zmienia kolejno kolorw w przejciu gradientowym.

Gradient
liniowy

Gradient
radialny

Gradient
skony

Gradient
lustrzany

Gradient
romboidalny

Wskazwka
Kolory pocztkowy i kocowy gradientu liniowego
wypeniaj wszystkie obszary przestrzeni roboczej,
na ktrej nie rozciga si
przejcie gradientowe.
W przypadku gradientu
radialnego obszar ten jest
wypeniany wycznie
kolorem kocowym.

79

Przytrzymaj klawisz Shift


w czasie definiowania linii
rozchodzenia si wypenienia gradientowego.
Wtedy automatycznie
narysujesz lini prost,
ktrej uoenie bdziesz
mg zmienia co 45.

Narzdzia rysowania

Narzdzie Wiadro z farb


Nie zapomnij
Opcja Wygadzanie
zmikcza nieco krawdzie
obszarw wypenianych
za pomoc narzdzia
Wiadro z farb.

Narzdzie Wiadro z farb pozwala nada pikselom kolor, uwzgldniajc zadan warto parametru Tolerancja. Zasada dziaania narzdzia
przypomina nieco dziaanie narzdzia Rdka, przy czym tym razem
parametr Tolerancja okrela warunki wypeniania barw ssiadujcych ze
sob pikseli. Narzdzie to dziaa zarwno w caym obszarze roboczym,
jak i w wybranej jego czci.

Rozpocznij od wybrania narzdzia Wiadro z farb. Pozostaw ustawienie listy rozwijanej rdo dla obszaru wypenienia w pozycji
Kolor narzdzia. W polu Tolerancja wpisz dowoln liczb naturaln z zakresu 0 255. Im wysz warto podasz, tym wicej
pikseli zostanie objtych dziaaniem narzdzia.

Ustaw zgodnie ze swoimi


potrzebami wartoci
parametrw Krycie
i Tryb oraz zaznaczenia
pl wyboru Wygadzanie
i Wszystkie warstwy.

Narzdzie Wiadro z farb


pozwoli Ci take wypeni obszar wzorem
zapisanym uprzednio
w bibliotece wzorw.
Jeeli chcesz skorzysta
z tej opcji, z rozwijanego
menu rdo dla obszaru
wybierz opcj Wzorek,
a potem na udostpnionej licie wska interesujce Ci wypenienie.

Usu zaznaczenie opcji


Cige, jeeli chcesz, eby narzdzie Wiadro z farb zmienio
kolor wszystkich pikseli w zasigu ustawienia opcji Tolerancja.

Strze si

80

Wiadro z farb jest niedostpne podczas pracy


w trybie Bitmapa.

Tryby mieszania
Kade z narzdzi mieszania moe pracowa w jednym z wielu trybw
mieszania dostpnych w rozwijanym menu paska opcji danego narzdzia.
Rne tryby mieszania poczone z odpowiednimi ustawieniami przezroczystoci i nacisku narzdzia pozwalaj w selektywny sposb kontrolowa,
ktre z pikseli zostan zmienione w czasie pracy z narzdziami rysowania
i edycji. Efekt bardziej przypomina wymieszanie koloru farby nakadanej
i koloru pikseli podoa ni zwyke zastpienie jednego koloru drugim.

Rozpuszczanie
Tryb ten skutkuje uzyskaniem efektu ziarnistoci, przypominajcego
wygldem rysowanie kred po danej powierzchni. W czasie przecigania
kursorem w obszarze roboczym tylko czci pikseli bazowych zostaje nadany kolor domieszkowy, przez co w smudze
pocignicia tworz si przerwy. Intensywno tego efektu
wyregulujesz, zmieniajc ustawienie parametru Krycie.

Usu

81

Nadaje pikselom atrybut przezroczystoci. Dostp do tego


trybu uzyskasz jedynie wtedy, gdy usuniesz zaznaczenie
opcji Zablokuj przezroczyste piksele. Tryb dziaa z narzdziami
Pdzel, Wiadro z farb, Owek i Linia.

Pod spodem
Opcja ta staje si dostpna tylko wtedy, gdy pracujesz na warstwie
przezroczystej. Zanim zdecydujesz si na prac w tym trybie, upewnij
si, czy opcja Zablokuj przezroczyste piksele jest nieaktywna. Tryb Pod
spodem pozwala malowa pod istniejcymi pikselami warstwy. Kolor
domieszkowy pojawia si w przezroczystych obszarach grafiki, ale nie
zmienia parametrw jej pikseli.

Ciemniej
W tym trybie nakadasz kolor tylko na te piksele, ktrych
barwa jest janiejsza ni barwa domieszkowa. Piksele o barwie
ciemniejszej ni kolor domieszkowy pozostan niezmienione.

Mnoenie
czy kolor domieszkowy z kolorem pikseli, by da
w efekcie kolor ciemniejszy ni obydwie barwy skadowe.

ciemnianie
ciemnia kolor podoa, zwikszajc kontrast pomidzy
jego pikselami a pikselami farby domieszkowej. Efekt
jest lepiej widoczny, gdy kolor domieszkowy jest ciemny.
W przypadku zastosowania farby biaej efekt w ogle nie
bdzie widoczny.

Nie zapomnij
Tryby mieszania pozwalaj
zmienia grafik za pomoc narzdzi rysowania i narzdzi edycyjnych bardziej
subtelnie ni po prostu
poprzez nanoszenie na ni
koloru domieszkowego.
Kolor, ktrym malujesz
(kolor domieszkowy),
czy si z barw pikseli,
po ktrych przecigasz
kursorem (kolor bazowy),
co daje inny efekt w kadym z dostpnych trybw
mieszania.

Narzdzia rysowania

dokoczenie...
Wskazwka
Oto oryginalny rysunek,
utworzony w trybie mieszania Zwyky. Porwnaj
go z prezentowanymi
przykadami.

ciemnianie liniowe
Przyciemnia kolor bazowy, zmniejszajc jego jasno w odniesieniu do uytego koloru domieszkowego. Stosowany
z biel tryb ten nie daje adnych efektw.

Janiej
Zastpuje kolorem domieszkowym piksele o odcieniu
ciemniejszym, nie zmieniajc pikseli janiejszych.

Mnoenie odwrotnoci
Daje efekt przeciwny do otrzymywanego w przypadku
zastosowania trybu Mnoenie. Tryb ten mnoy odwrotno
koloru bazowego z kolorem domieszkowym, przez co
barwa pikseli staje si janiejsza.

Rozjanianie

82

Rozjania kolor bazowy, zmniejszajc kontrast. Efekt staje


si lepiej widoczny, gdy kolor domieszkowy jest jasny.
Malowanie kolorem czarnym w tym trybie nie przyniesie
adnego skutku.

Nie zapomnij
Tryby mieszania s dostpne take z palety Warstwy
oraz w oknach dialogowych Wypenij ciek,
Wypenij, Obrysuj i Stonuj.

Rozjanianie liniowe (Dodaj)


Rozjania kolor bazowy, zwikszajc jego jasno w stopniu zalenym od koloru domieszkowego. Uycie koloru
czarnego nie zmieni koloru bazowego.

Nakadka
Ten tryb podnosi kontrast i nasycenie, czc jednoczenie kolor domieszkowy z kolorem pikseli bazowych.
Wszystkie owietlone i zacienione obszary ta zostaj
niezmienione.

agodne wiato
Wywouje efekt mikkiego owietlenia. Rozjania barwy,
gdy kolor domieszkowy jest janiejszy ni szaro 50-procentowa, przyciemnia je, jeeli kolor domieszkowy jest
ciemniejszy od tej wartoci.

Ostre wiato
W zalenoci od dobranego koloru domieszkowego mnoy
(przyciemnia) warto pikseli lub ich odwrotnoci (rozjania), przez co zwiksza kontrast.

dokoczenie...
wiato jaskrawe
Przyciemnia lub rozjania piksele bazowe, zwikszajc
lub zmniejszajc kontrast w zalenoci od zastosowanego
koloru domieszkowego.

wiato liniowe
Rozjania lub przyciemnia piksele bazowe, zwikszajc
lub zmniejszajc jasno w stopniu zalenym od zastosowanego koloru domieszkowego.

wiato punktowe
Zastpuje ciemniejsze bd janiejsze piksele bazowe,
w zalenoci od tego, czy kolor domieszkowy jest janiejszy, czy ciemniejszy od 50-procentowej szaroci.

Wskazwka
Jeeli chcesz otrzyma
w wyniku pocignicia
kursorem lini prost,
kliknij w miejscu, w ktrym ma si ona zaczyna,
przesu (ale nie metod
kliknij i przecignij)
kursor do pooenia kocowego, nacinij klawisz
Shift i kliknij ponownie.

Rnica
Sprawdza jasno pikseli bazowych i kolor domieszkowy,
po czym odejmuje poziom jasnoci koloru domieszkowego
od poziomu jasnoci pikseli. W zalenoci od otrzymanego wyniku zmienia barw pikseli na odwrotn.

Daje efekt zbliony do uzyskiwanego za pomoc trybu Rnica, ale kontrast jest w tym przypadku znacznie niszy.

Barwa
Stosowany do obrazw barwnych nadaje pikselom bazowym barw farby, nie zmieniajc przy tym nasycenia czy
jasnoci koloru bazowego.

Nasycenie
Zmienia nasycenie pikseli bazowych na warto pobran
z koloru domieszkowego, ale nie modyfikuje barwy ani
jasnoci.

Jasno
Zmienia wzgldn jasno pikseli bazowych, nie wpywajc na ich skadowe barwy i nasycenia.

Kolor
Tworzy kolor wynikowy o barwie i nasyceniu koloru domieszkowego oraz jasnoci koloru pikseli ta.

83

Wykluczenie

Narzdzia rysowania

Tworzenie ksztatw
zrastrowanych
Strze si

84

Nie utworzysz ksztatu


zrastrowanego na warstwie wektorowej ani na
warstwie tekstowej.

Ksztat zrastrowany to ksztat wypeniony pikselami; nie ma zdefiniowanej cieki wektorowej i nie moe by edytowany w sposb waciwy
dla warstwy ksztatu.

Aby utworzy ksztat zrastrowany, wybierz warstw, na ktrej


ma si on znale, albo utwrz now. Ustal te kolor narzdzia, ktrym bdziesz chcia wypeni
ksztat.

Z menu dostpnego w Przyborniku


wybierz jedn z opcji Prostokt, Prostokt zaokrglony, Elipsa, Linia, Wielokt
lub Ksztat wasny.

W pasku opcji kliknij przycisk Piksele wypenienia.

Ustaw kursor w obszarze roboczym dokumentu. Przecignij nim po przektnej okna,


eby zdefiniowa rozmiar
ksztatu. Gdy pucisz przycisk myszy, ksztat pojawi si
w oknie dokumentu. Ksztat
zrastrowany nie tworzy automatycznie nowej warstwy.
Mona powiedzie, e jest
on rwnowany zaznaczeniu
czci istniejcej warstwy
i wypenieniu go kolorem.

Kade z narzdzi Ksztat ma wasne


ustawienia. Kliknij trjkt rozwijajcy list Opcje geometrii znajdujc
si po prawej stronie narzdzia Ksztat wasny.
Opcje te bd inne dla kadego z narzdzi
tej grupy.

Wskazwka
Aby umieci w obszarze
roboczym ksztat wasny,
wybierz z Przybornika
narzdzie Ksztat wasny,
a potem w menu Ksztat
znajdujcym si w pasku
opcji wska jeden z ksztatw biblioteki podstawowej. Przecignij kursorem
w oknie dokumentu,
eby zdefiniowa rozmiar
ksztatu.