You are on page 1of 19

System 7 punktw

Scotta Kelbyego. Kluczowe


techniki, ktre dziel
przecitne zdjcie
od prawdziwej fotografii
Autor: Scott Kelby
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 978-83-246-1522-3
Tytu oryginau: Scott Kelbys 7-Point
System for Adobe Photoshop CS3
Format: 200x230, stron: 288

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Poznaj profesjonalne techniki obrbki cyfrowych zdj


Jak rozpozna to, co naley zmodyfikowa na fotografii?
W jaki sposb dobra parametry narzdzi?
Jak zautomatyzowa proces obrbki zdj?
Dziki magii fotografii cyfrowej niemal kady z nas moe uwieczni najciekawsze chwile
swojego ycia na zdjciach. Aparaty cyfrowe dostpne w sklepach oferuj moliwoci
pozwalajce na wykonywanie fotografii w rnych warunkach, a programy graficzne
umoliwiaj modyfikacj i popraw naszych dzie. Nadal jednak, mimo coraz
doskonalszych aparatw i narzdzi, wykonanie dobrego zdjcia wymaga pewnej dozy
umiejtnoci. Naley opanowa zasady kompozycji, techniki doboru parametrw
ekspozycji, moliwoci programw tematycznych, a pniej przy przetwarzaniu zdj
metody korekcji nawietlenia, kolorystyki i kadrowania. Moemy zaoy, e reguy
wykorzystywane przy fotografowaniu s uniwersalne, jednak co w przypadku obrbki?
Czy tu rwnie moemy postpowa wedug cile okrelonego algorytmu?
W ksice System 7 punktw Scotta Kelbyego. Kluczowe techniki, ktre dziel
przecitne zdjcie od prawdziwej fotografii autor przekona Ci, e moesz doprowadzi
do perfekcji kade zdjcie, nawet najmniej udane, stosujc jedn metod. Czytajc
t ksik, dowiesz si, jak korzysta z plikw w formacie RAW, dokonywa korekcji
za pomoc krzywych, kompensowa bdy ekspozycji, pracowa z kanaami obrazu
i wyostrza fotografie. Na bogato ilustrowanych przykadach poznasz niesamowity system
7 punktw, ktry zosta opantentowany w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystasz techniki
stosowane na co dzie przez profesjonalistw, ale opisane w taki sposb, e zrozumiesz je
bez problemu, nawet bdc pocztkujcym uytkownikiem Photoshopa.
Przetwarzanie fotografii w formacie RAW
Modyfikacja obrazu za pomoc krzywych
Korekcja owietlenia
Nadawanie lub usuwanie dominanty barwnej
Praca w przestrzeni barwnej Lab
Korzystanie z warstw i kanaw
Wyostrzanie fotografii
Poznaj unikatowy system 7 punktw mistrza Kelbyego
i doprowad swoje zdjcia do perfekcji!

SPIS TRECI
LEKCJA 1
Jazda konna na play, Los Osos, Kalifornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

LEKCJA 2
Kabriolet, Marin Headlands, Kalifornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

LEKCJA 3
Stary dystrybutor, jezioro Tahoe, Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

LEKCJA 4
Krajobraz, Page, Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

LEKCJA 5
Koci pod wezwaniem Matki Boskiej z Gwadelupy, Santa Fe, Meksyk . . . . . . . . . . . . . 74

LEKCJA 6
Kwiaty, jezioro Tahoe, Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

LEKCJA 7
Most Golden Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

PRZETWARZANIE ZDJCIA W MODULE CAMERA RAW


KOREKCJA PRZY UYCIU KRZYWYCH
POLECENIE SHADOW/HIGHLIGHT CIE/PODWIETLENIE
MALOWANIE WIATEM
WYKORZYSTANIE KANAW OBRAZU
ZMIANA TRYBU MIESZANIA I MASKOWANIE WARSTW
WYOSTRZANIE

LEKCJA 8
Matt Kloskowski, Nassau, Wyspy Bahama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

LEKCJA 9
Neutralny filtr gradientowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

LEKCJA 10
Ciemna weranda, Bar Harbor, Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

LEKCJA 11
Okno, Santa Fe, Nowy Meksyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

LEKCJA 12
Przysta, Los Angeles, Kalifornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

LEKCJA 13
Zachd soca, Hawaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

LEKCJA 14
Dave Cross, Nassau, Wyspy Bahama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

System 7 punktw Scotta Kelbyego

LEKCJA 15
Wynajty samochd, Point Lobos, Kalifornia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

LEKCJA 16
Kobieta z odtwarzaczem iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

LEKCJA 17
Efekt z Hollywood na przykadzie zdjcia kowboja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

LEKCJA 18
Liniowiec i nadcigajca burza, Coco Cay, Wyspy Bahama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

LEKCJA 19
dki na jeziorze, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

LEKCJA 20
Kanion, Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

LEKCJA 21
Podsumowanie wiadomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
System siedmiu punktw Scotta Kelbyego ciga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

T
N
I
-PO M
E
T
YS

System 7 punktw Scotta Kelbyego

PRZETWARZANIE ZDJCIA W MODULE CAMERA RAW


KOREKCJA PRZY UYCIU KRZYWYCH
POLECENIE SHADOW/HIGHLIGHT CIE/PODWIETLENIE
MALOWANIE WIATEM
WYKORZYSTANIE KANAW OBRAZU
ZMIANA TRYBU MIESZANIA I MASKOWANIE WARSTW

Zanim przystpisz do przerabiania materiau opisanego w tej lekcji, koniecznie zapoznaj si ze wstpem, zatytuowanym Poznaj tajemnic siedmiu punktw ju teraz!
(zawarte tam wiadomoci oka si bardzo pomocne podczas wykonywania kolejnych
projektw). Przykadowe zdjcie, ktre skorygujemy podczas pierwszej wsplnej lekcji,
dobraem w taki sposb, by pokrtce zaprezentowa Ci wszystkie siedem punktw
edycji obrazu. Nie przejmuj si jednak nie kada fotografia wymaga tak kompleksowego podejcia, o czym bdziesz mia okazj przekona si w dalszej czci ksiki.
(Z drugiej strony, jeli absolutnie wszystkie Twoje zdjcia trzeba bdzie korygowa
w ten sposb, powiniene troch popracowa nad technik fotografowania
Hej, nie bij! Chciaem dobrze!). Wspomniana ju przykadowa fotografia wykonana
zostaa na spowitej mg play w Los Osos, w Kalifornii.

Krok 1.
Otwrz oryginalne zdjcie w module Camera
Raw (patrz rysunek).

SCOTT KELBY

LEKCJA 1

WYOSTRZANIE

LEKCJA 1

22

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 2.

LEKCJA 1

Korekcj w module Camera Raw zawsze rozpoczynam od dobrania poprawnego ustawienia


balansu bieli (ktry mona obrazowo opisa
jako dominujc barw wiata na zdjciu).
Jak wida, oryginalna fotografia jest brudnoszara. Sprbujmy j odrobin ociepli, przesuwajc
suwak Temperature (Temperatura) w praw
stron, w kierunku koloru tego (na pokazanym obok przykadzie przesunem go
do wartoci 7100).

Krok 3.
Rozjanijmy teraz zakres wiate zdjcia, przesuwajc suwak Exposure (Ekspozycja) w prawo.
Poniewa zdjcie jest wyranie niedowietlone,
zmiana ta musi by do radykalna: zdecydowaem si na zwikszenie wartoci tego parametru
a do +1,30. Jeli chcesz, moesz zaryzykowa
jeszcze silniejsze rozjanienie obrazu zakres
wiate (czyli najjaniejsze fragmenty zdjcia)
jest w tym przypadku na tyle ciemny, e nawet
bardzo agresywna korekcja ekspozycji nie spowoduje utraty znajdujcych si tu detali (taka
utrata detali zwana jest niekiedy obciciem lub
przyciciem zakresu tonalnego). Niemniej jednak nawet moje wywaone ustawienia ekspozycji doprowadziy do tego, e fotografia zostaa
cakowicie wybacz okrelenie wyprana
z kolorw, a dalsze poprawki mog ten mankament jedynie pogbi. W takich przypadkach,
zamiast kierowa si histogramem znajdujcym si w prawym grnym rogu okna moduu
Camera Raw, lepiej zaufa wasnym oczom.
Przesu suwak Exposure (Ekspozycja) jeszcze dalej w prawo i przyjrzyj si zdjciu, a przekonasz
si, co mam na myli. Dalsze rozjanianie obrazu
jest wprawdzie moliwe, lecz nie przyniesie
adnych wymiernych zyskw.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

23

LEKCJA 1

Krok 4.
Gdy mamy do czynienia z obrazem o bardzo sabym kontracie na przykad takim, jak edytowane w tym przypadku zdjcie na pocztek warto
podj prb pogbienia cieni (czyli dodatkowego zaakcentowania najciemniejszych fragmentw
zdjcia). Sztuczka ta umoliwia zwikszenie nasycenia barw i podkrelenie rnic pomidzy trudnymi do odrnienia odcieniami. Do zwikszania
intensywnoci cieni w module Camera Raw suy
suwak Blacks (Czarne). Przesu go w praw stron
na tyle daleko, by cienie ulegy wyranemu przyciemnieniu. W pokazanym obok przykadzie warto parametru Blacks (Czarne) zwikszyem do 39.
Na tym etapie sugeruj zakoczenie wstpnych
poprawek w module Camera Raw i przeniesienie
zdjcia do Photoshopa. Dalsza korekcja obrazu
w module Camera Raw jest wprawdzie moliwa,
lecz przykadowe zdjcie wymaga bardzo drastycznych dziaa, moliwych do przeprowadzenia wycznie przy uyciu polecenia Curves (Krzywe). Niemniej jednak, jeli porwnasz wersj pokazan obok
z oryginalnym zdjciem (patrz rysunek ilustrujcy 1. krok tej lekcji), z pewnoci uznasz, e udao nam
si dokona pewnego postpu. Kliknij przycisk Open Image (Otwrz obraz) znajdujcy si w dolnej czci
okna moduu Camera Raw, aby otworzy fotografi w Photoshopie.

Krok 5.
Po wczytaniu zdjcia do Photoshopa kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwrz now
warstw wypenienia lub korekcyjn) i z menu,
ktre si wwczas pojawi, wybierz opcj Curves
(Krzywe). Z listy Preset (Predefiniowane ustawienie) znajdujcej si na samej grze okna dialogowego Curves (Krzywe) mona wybra jedno
z wielu predefiniowanych ustawie, sucych
do tworzenia rnych efektw specjalnych (nie
bdziemy si nimi zajmowa w tej ksice) oraz
korekcji kontrastu. Sprbujmy na pocztek wybra ze wspomnianej listy opcj Strong Contrast
(RGB) (Duy kontrast (RGB)). Zobaczymy, czy
nastpi oczekiwana poprawa jakoci obrazu.
Wyglda jednak na to, e nie. Zdjcie jest ciemniejsze tam, gdzie byo ciemne, i bardziej te
tam, gdzie byo tawe, lecz wcale nie wyglda
o wiele lepiej ni przed dokonaniem poprawki. Nie wszystko jeszcze stracone: przy uyciu specjalnych
kroplomierzy, znajdujcych si w oknie dialogowym Curves (Krzywe), moemy skorygowa dziaanie
tego narzdzia w sposb odpowiedni dla edytowanego zdjcia.

24

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 6.

LEKCJA 1

Pod siatk z wykresem krzywej w oknie dialogowym Curves (Krzywe) znajduj si trzy przyciski
z kroplomierzami (sucymi do korekcji zakresu
cieni, pcieni i wiate). Kliknij dwukrotnie przycisk z kroplomierzem cieni (pierwszy po lewej
jego ikona jest czciowo zamalowana na
czarno). Na ekranie wywietlone zostanie wwczas okno dialogowe Select Target Shadow Color
(Wybierz docelowy kolor cienia), w ktrym mona
zdefiniowa podany odcie dla najciemniejszych fragmentw obrazu. Poszczeglne skadowe (R, G i B) tego koloru wpiszemy rcznie.
W tym celu dwukrotnie kliknij w polu skadowej
R, aby podwietli jego zawarto, a nastpnie
wpisz tam warto 7. Gdy ju to zrobisz, nacinij
klawisz Tab, aby podwietli zawarto pola G.
Rwnie zmie jego warto na 7. Nacinij Tab po raz kolejny, aby w analogiczny
sposb zmieni warto parametru B (dziki czemu wszystkie trzy skadowe bd
miay identyczn warto), i kliknij przycisk OK. Zmiana docelowej wartoci cieni na
7 sprawdza si w przypadku wikszoci drukarek atramentowych, lecz jeli zakres
cieni na fotografii byby szczeglnie przytaczajcy, mona nieznacznie j skorygowa,
nadajc poszczeglnym skadowym warto 10.

Krok 7.
Dwukrotnie kliknij przycisk kroplomierza po
prawej stronie (jest on do poowy wypeniony
kolorem biaym i odpowiada za wygld wiate),
a gdy na ekranie pojawi si okno dialogowe
Select Target Highlight Color (Wybierz docelowy
kolor podwietlenia), nadaj poszczeglnym skadowym wartoci 245, 245 i 245. Analogicznie,
jak miao to miejsce w przypadku cieni, wartoci
te znakomicie sprawdzaj si podczas korekcji
zdj przeznaczonych do wydruku na drukarce
atramentowej. Kliknij przycisk OK, aby je zatwierdzi. Jeli chodzi o oczekiwany odcie pcieni
(za ktry odpowiada rodkowy, szary kroplomierz), jego domylna warto wynoszca
128, 128, 128 jest zupenie poprawna. Jeli
chciaby nieznacznie rozjani ten zakres, zmie
j na 133, 133, 133. Przyznam, e sam bardzo czsto uywam takiej wanie wartoci, wic jeli chcesz j wyprbowa, w znany Ci ju sposb kliknij dwukrotnie przycisk rodkowego kroplomierza i wprowad podane wartoci w polach odpowiednich
skadowych koloru, zatwierdzajc je przyciskiem OK.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

25

LEKCJA 1

Krok 8.
Ustawienia warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe)
zostay skonfigurowane i zostan zapamitane
(a do czasu ich kolejnej zmiany, ponownej instalacji Photoshopa lub wyzerowania pliku z preferencjami programu). Wyprbujmy zatem efekt
ich dziaania: kliknij kroplomierz zakresu cieni,
a nastpnie kliknij takie miejsce na fotografii,
ktre Twoim zdaniem powinno mie cakowicie
czarny kolor. Jeli nie moesz odnale takiego
miejsca, odszukaj moliwie najciemniejszy fragment obrazu i kliknij go. W tym przypadku byo
to o tyle proste, e kobieta pokazana na zdjciu
miaa na sobie czarne spodnie wystarczyo
klikn je czarnym kroplomierzem (patrz rysunek), by zneutralizowa zakres cieni i nada mu
podan gbi. Jak wida na rysunku, uzyskana zmiana jest bardzo powana. To pokazuje,
dlaczego zwyke zwikszenie kontrastu obrazu okazao si niewystarczajce
i trzeba byo sign po zaawansowane ustawienia warstwy korekcyjnej
Curves (Krzywe).

Krok 9.
Teraz naley skorygowa zakres wiate, odnajdujc taki fragment zdjcia, ktry powinien mie
biay lub w razie trudnoci ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca bardzo jasny odcie.
Zazwyczaj nie jest to zbyt trudne (wystarczy
dobrze poszuka), lecz jeli mamy do czynienia z fotografi tak, jak w naszym przykadzie
(zamglon, szar i monotonn), odnalezienie
fragmentu speniajcego te zaoenia moe by
kopotliwe. W takim przypadku mona poprosi
o pomoc sam program. Kliknij przycisk OK, aby
tymczasowo zamkn okno dialogowe warstwy
Curves (Krzywe), a nastpnie kliknij przycisk
Create New Adjustment Layer (Utwrz now warstw wypenienia lub korekcyjn) i z menu, ktre
si wwczas pojawi, wybierz opcj Threshold
(Prg). Gdy na ekranie wywietlone zostanie
okno dialogowe Threshold (Prg), przecignij suwak znajdujcy si w dolnej
czci tego okna do koca w prawo (ekran stanie si wwczas jednolicie
czarny). Gdy ju to zrobisz, zacznij przesuwa go powoli w lew stron.
Pierwszy jasny fragment, ktry pojawi si wwczas na podgldzie zdjcia,
bdzie odzwierciedla pooenie najjaniejszej czci fotografii.

26

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 10.

LEKCJA 1

Skoro wiesz ju, ktry fragment zdjcia jest


najjaniejszy, kliknij przycisk OK, aby zamkn
okno dialogowe warstwy Threshold (Prg),
a nastpnie przecignij t warstw nad przycisk
z symbolem kosza, znajdujcy si w dolnej czci panelu Layers (Warstwy), aby j usun. Gdy
to zrobisz, dwukrotnie kliknij miniatur warstwy
korekcyjnej Curves (Krzywe), aby ponownie
wywietli okno dialogowe tej warstwy wraz ze
wszystkimi wprowadzonymi wczeniej ustawieniami. Kliknij przycisk kroplomierza odpowiadajcego za zakres wiate, a nastpnie kliknij
w najjaniejszym fragmencie zdjcia (patrz rysunek). W ten sposb zneutralizujesz w zakres,
a jednoczenie nadasz mu maksymaln moliw
jasno. Zatwierd wybrane ustawienia przyciskiem OK, a nastpnie pocz obydwie warstwy
przy uyciu polecenia Flatten Image (Spaszcz
obraz) z menu panelu Layers (Warstwy). Aby
wywietli to menu, kliknij niewielki przycisk ze
strzak, znajdujcy si w prawym grnym rogu
tego panelu.

Krok 11.
Ko i jedziec s owietleni wiatem sonecznym
padajcym z tyu. Zdjcia robione przy takim owietleniu wymaga rozjanienia pierwszego planu i zaakcentowania pewnych detali, ktre s teraz niemal
zupenie niewidoczne. Uyjemy w tym celu zwykego
polecenia Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie), lecz
zrobimy to w do nietypowy sposb, naladujcy
dziaanie warstwy korekcyjnej. Wprawdzie w wersji
CS3 Photoshopa nie da si zastosowa polecenia
Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie) w potrzebny
nam sposb, ale przy uyciu filtrw inteligentnych
mona wykona pewn sprytn sztuczk, ktra
sprawi, e w pewnym sensie okae si to moliwe.
Rozpocznij od wskazania warstwy Background (To)
w panelu Layers (Warstwy), a nastpnie nacinij
Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby j powieli. Gdy to
zrobisz, wybierz polecenie Convert for Smart Filters
(Konwertuj na inteligentne filtry) z menu Filter (Filtr)
i kliknij przycisk OK w oknie z komunikatem, ktre
by moe si wwczas pojawi.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

27

LEKCJA 1

Krok 12.
Wybierz teraz polecenie Shadow/Highlight
(Cie/Podwietlenie) z menu Image/Adjustments
(Obraz/Dopasowania) bdzie to jedno z zaledwie dwch dostpnych w nim teraz polece.
Domylne ustawienia tego polecenia powoduj
rozjanienie zakresu cieni o 50%. Osobicie
uwaam, e w wikszoci przypadkw jest to
warto znacznie przesadzona (nie inaczej jest
i tym razem). Przecignij zatem suwak Amount
(Warto) w sekcji Shadow (Cie) w lew stron tak daleko, a wskae on warto 16%
(patrz rysunek). Kliknij przycisk OK. Spowoduje
to rozjanienie caego zakresu cieni na zdjciu
o 16%. Jednak naszym celem jest przecie ograniczenie dziaania tego polecenia do sylwetki
konia i jedca. Jak to zrobi? Na szczcie dziki
sztuczce, o ktrej przed chwil wspomniaem,
wcale nie bdzie to takie trudne.

Krok 13.
Spjrz na panel Layers (Warstwy), w ktrym powinna pojawi si maska warstwy korekcyjnej
Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie). Maska ta
ma kolor biay, co znaczy, e uyte przed chwil
polecenie obejmuje swoim zasigiem cae zdjcie. Aby to zmieni, kliknij miniatur maski w celu jej zaznaczenia. Nastpnie nacinij Ctrl+I (Mac
OS: Command+I), aby zmieni jej kolor z biaego
na czarny. Wskutek tego dziaanie polecenia
Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie) zostanie
cakowicie ukryte. Gdy tak si stanie, nacinij klawisz D, aby zmieni biecy kolor narzdzia na
biay, i wcz narzdzie Brush (Pdzel) przy uyciu
klawisza B. Kliknij miniatur biecej kocwki
pdzla na pasku opcji programu i wybierz z przybornika redniej wielkoci kocwk o mikkich
krawdziach. Gdy wszystko bdzie gotowe,
zamaluj sylwetk konia i posta kobiety, aby
przywrci w tych miejscach dziaanie polecenia
Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie). Gdy skoczysz, fotografia bdzie rozjaniona o 16% jedynie w tych miejscach, ktre rzeczywicie tego wymagaj, a cao mona bdzie ju z powodzeniem scali przy
uyciu polecenia Flatten Image (Spaszcz obraz) z menu panelu Layers (Warstwy).

28

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 14.

LEKCJA 1

Jeli przyjrzysz si teraz fotografii pokazanej na


rysunku ilustrujcym 13. krok tego wiczenia,
zapewne zauwaysz, e grna jej cz (mniej
wicej jedna trzecia) jest znacznie janiejsza ni
reszta zdjcia. T dysproporcj naley zniwelowa przy uyciu pewnej sprytnej sztuczki, ktra
najczciej uywana jest w celu przyciemniania
bkitu nieba na zdjciach krajobrazowych (naladuje ona dziaanie tradycyjnego, neutralnego
filtra powkowego, zakadanego na obiektyw
aparatu). Nacinij klawisz D, aby zmieni biecy
kolor narzdzia na czarny, a nastpnie kliknij
przycisk Create New Adjustment Layer (Utwrz
now warstw wypenienia lub korekcyjn) i z menu, ktre si wwczas pojawi, wybierz opcj
Gradient. Na ekranie wywietlone zostanie okno
dialogowe Gradient Fill (Wypenienie gradientem),
a na zdjciu pojawi si czarno-przezroczysty
gradient, przyciemniajcy doln cz fotografii. Poniewa naszym celem jest
raczej przyciemnienie grnej czci zdjcia, zaznacz opcj Reverse (Odwrotnie),
aby zmieni kierunek naoenia gradientu.

Krok 15.
Domylnie gradient przesania ca fotografi
(od gry do dou), lecz jego zasig mona skorygowa, posugujc si edytorem gradientw.
W tym celu kliknij miniatur biecego gradientu
w oknie dialogowym Gradient Fill (Wypenienie
gradientem) i przyjrzyj si dugiemu, poziomemu paskowi, znajdujcemu si w dolnej czci
tego okna. Pasek ten odzwierciedla biecy
wygld gradientu, za w grnej i dolnej czci
tego paska znajduj si niewielkie znaczniki,
umoliwiajce jego modyfikacj. Kliknij znacznik
znajdujcy si w prawym grnym rogu gradientu (powinien on mie biay kolor) i przecignij
go w lew stron. Gdy zwolnisz przycisk myszy,
wygld gradientu w oknie ze zdjciem zostanie
zaktualizowany: zostanie on skompresowany,
a jego najciemniejsza cz przesunie si ku grze. Przesu biay znacznik jeszcze dalej w lew
stron, ustawiajc go nieco po lewej stronie rodka paska z gradientem (patrz
rysunek) i kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Gradient Editor (Edytor gradientw), a nastpnie w oknie dialogowym Gradient Fill (Wypenienie gradientem).

System 7 punktw Scotta Kelbyego

29

Krok 16.

LEKCJA 1

W celu wtopienia utworzonego gradientu w to


zdjcia (nie moemy przecie pozostawi go
w jego racej, czarno-biaej postaci) zmie
tryb mieszania warstwy z tym gradientem na
Soft Light (agodne wiato), posugujc si list
trybw mieszania w panelu Layers (Warstwy).
Gradient zostanie wwczas elegancko poczony
z obrazem, co wyrwna niejednorodn ekspozycj grnej i dolnej czci fotografii. Porwnaj
pokazane obok zdjcie z rysunkiem ilustrujcym 13. krok tego projektu, na ktrym wiksza
jasno grnej czci kompozycji jest wyranie
widoczna. Ponownie wybierz polecenie Flatten
Image (Spaszcz obraz) z menu panelu Layers
(Warstwy).
Uwaga: sztuczk t bdziemy wykorzystywa
jeszcze niejednokrotnie podczas realizacji kolejnych projektw opisanych w tej ksice. Zazwyczaj jednak bdziemy uywa
jej w celu przyciemnienia nieba na zdjciach krajobrazowych, cho oglna
zasada (przyciemnienie grnej czci kompozycji i agodne wytumienie
gradientu w dolnych partiach zdjcia) pozostanie taka sama.

Krok 17.
Pomimo wysikw podjtych w celu ocieplenia
kolorystyki zdjcia w module Camera Raw kolorystyka ta nadal jest mda i mao przekonujca.
Sprbujmy j zatem dodatkowo ociepli, tworzc kolejn warstw korekcyjn, bdc odpowiednikiem filtrw ocieplajcych stosowanych
w tradycyjnej fotografii. Kliknij przycisk Create
New Adjustment Layer (Utwrz now warstw
wypenienia lub korekcyjn) i z menu dostpnych
warstw korekcyjnych, ktre si wwczas pojawi,
wybierz warstw Photo Filter (Filtr fotograficzny).
W oknie dialogowym pozostaw domylny filtr
Warming Filter (85) (Filtr ocieplajcy (85)), zwiksz
warto parametru Density (Gsto) do 40%
(rola tego parametru jest analogiczna do roli suwakw Amount (Warto) spotykanych w wielu
poleceniach i narzdziach Photoshopa), kliknij
przycisk OK i ponownie scal wszystkie warstwy
dokumentu w znany Ci ju sposb.

30

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 18.

LEKCJA 1

W drodze do dalszego zwikszania rnorodnoci


i nasycenia kolorw posuymy si jedn z moich
ulubionych sztuczek, polegajcych na korekcji
koloru w przestrzeni Lab (jest to uproszczona
wersja bardzo skomplikowanego procesu przetwarzania obrazu, ktrego nauczyem si od mistrza korekcji koloru, Dana Margulisa). Rozpocznij
od wybrania polecenia Lab Color (Lab) z menu
Image/Mode (Obraz/Tryb). Ta operacja spowoduje
konwersj obrazu z przestrzeni barw RGB na
Lab (nawiasem mwic, wbrew pozorom proces
ten nie ma adnego wpywu na jako zdjcia).
Konwersja ta polega na zmianie wewntrznej
struktury kanaw obrazu: w przestrzeni Lab nie
skada si on ju z kanaw koloru czerwonego,
zielonego i niebieskiego (jak w przestrzeni RGB),
lecz z kanau jasnoci (w ktrym zawarta jest caa
informacja o zmianach jasnoci, a co za tym idzie
o kontracie obrazu) oraz dwch kanaw
zawierajcych czstkowe informacje o kolorach
nosz one nazwy a oraz b.

Krok 19.
Gdy obraz zostanie ju skonwertowany, rozwi
menu Image (Obraz) i wybierz z niego polecenie Apply Image (Zastosuj obraz). Polecenie
to umoliwia naoenie wybranego kanau na
zdjcie przy uyciu tych samych trybw mieszania, z jakimi mamy do czynienia podczas edycji
warstw. Gdy na ekranie wywietlone zostanie
okno dialogowe Apply Image (Zastosuj obraz),
wybierz opcj Soft Light (agodne wiato) z listy
Blending (Mieszanie). Teraz naley wybra jeden
z trzech dostpnych kanaw (zespolony kana
Lab, kana a lub kana b) kady z nich bdzie
mia inny wpyw na kontrast i kolorystyk zdjcia. Najlepiej bdzie, jeli wyprbujesz kolejno
wszystkie, wybierajc ich nazwy z listy Channel
(Kana). Domylnie ze wspomnianej listy wybrana jest opcja Lab, ktrej dziaanie ilustruje rysunek obok. Zdjcie nie wyglda le, lecz myl,
e moemy pokusi si o jeszcze lepszy efekt.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

31

LEKCJA 1

Krok 20.
Wybierz teraz kana a, a pniej kana b, aby
przekona si, jaki efekt przyniesie naoenie ich
na obraz. W tym przypadku bardziej spodoba
mi si efekt uzyskany po wybraniu kanau b.
(Nie sugeruj si tym jest to tylko kwestia
gustu i artystycznej wizji w zwizku z korekcj
danego zdjcia; akurat tak si zoyo, e w przypadku tej konkretnej fotografii najbardziej spodoba mi si efekt uzyskany w wyniku zastosowania kanau b, cho w innym przypadku mogoby by zupenie inaczej. Jeli uznasz, e uzyskany
w ten sposb efekt jest troch za intensywny,
moesz sprbowa zmniejszy warto parametru Opacity (Krycie) w taki sposb, jaki opisaem
w kolejnym kroku wiczenia). Kliknij przycisk OK,
aby zatwierdzi wybrane ustawienia, i porwnaj
otrzymane zdjcie z wariantem pokazanym na
rysunku ilustrujcym 17. krok projektu. Zobacz,
o ile cieplejsza, bogatsza i bardziej zrnicowana staa si kolorystyka zdjcia! Zanim przystpimy
do realizacji kolejnych etapw wiczenia, wybierz polecenie RGB z menu Image/Mode (Obraz/Tryb),
aby przywrci pierwotny tryb kolorw fotografii.

Krok 21.
Pora na wyostrzanie. Proces ten naley przeprowadza zawsze pod koniec pracy nad obrazem,
tu przed zapisaniem pliku (z jednym wyjtkiem:
w przypadku niektrych zdj mona pozwoli sobie na nieznaczne, wstpne wyostrzenie fotografii
w module Camera Raw. Wwczas pod koniec edycji zdjcia naley ponowi proces wyostrzania, tym
razem w Photoshopie. Proces w najczciej ma na
celu uzyskanie odpowiedniej wyrazistoci odbitki
i charakteryzuje si do agresywnym doborem
wartoci parametrw wyostrzania). Poniewa znakomita wikszo fotografii opisanych w tej ksice
jest wyostrzana na ostatnim etapie pracy, warto
zaprogramowa kilka tzw. operacji, ktre uatwi
nam zautomatyzowanie tego procesu. W tym celu
otwrz panel Actions (Operacje), a jeli jest on niewidoczny wybierz polecenie Actions (Operacje)
z menu Window (Okno). Kliknij przycisk Create New
Action (Utwrz now operacj), znajdujcy si na dole tego panelu, a gdy na ekranie pojawi si okno
dialogowe New Action (Nowa operacja), nadaj rejestrowanej operacji odpowiedni nazw (ja nazwaem
j Sharpen Medium, czyli Umiarkowane wyostrzanie), wybierz klawisz funkcyjny, ktrego
bdziesz mg uy do jej uruchamiania, i kliknij przycisk Record (Nagraj).

32

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 22.

LEKCJA 1

Wybierz polecenie Unsharp Mask (Maska


wyostrzajca) z menu Filter/Sharpen (Filtr/
Wyostrzanie), a gdy na ekranie wywietlone
zostanie okno dialogowe Unsharp Mask (Maska
wyostrzajca), zastosuj umiarkowane parametry
wyostrzania. Przykadowo warto parametru
Amount (Warto) moe wynosi 85%, parametru Radius (Promie) 1, za Threshold (Prg)
4. Po wprowadzeniu odpowiednich parametrw kliknij przycisk OK.

Krok 23.
Przy wyostrzaniu kolorowego zdjcia mona niekiedy wywoa pewne efekty uboczne
w postaci przekama barw, cienkich kolorowych
otoczek wok krawdzi obiektw lub uwypuklenia istniejcych mankamentw zdjcia.
Efektw tych mona jednak unikn: w tym celu
niezwocznie po zakoczeniu wyostrzania wydaj
polecenie Edit/Fade Unsharp Mask (Edycja/Zanik
Maska wyostrzajca). Z listy Mode (Tryb) w oknie dialogowym Fade (Zanik), ktre si wwczas pojawi, wybierz
opcj Luminosity (Jasno) i kliknij przycisk OK. W pewnym uproszczeniu mona powiedzie, e ten sprytny
trik polega na wyostrzeniu czarno-biaej wersji edytowanego zdjcia niezalenie od informacji o kolorze.
Pozwala to ustrzec si przed negatywnymi skutkami zwizanymi z wyostrzaniem poszczeglnych kanaw
koloru. Uycie polecenia Fade (Zanik) stanowi ostatni etap wyostrzania obrazu przy uyciu filtra Unsharp
Mask (Maska wyostrzajca). Jak wida, proces w nie jest skomplikowany, lecz moe by czasochonny, dlatego warto byo pokusi si o jego zautomatyzowanie dziki temu cao mona bdzie wykona przy
uyciu jednego przycisku. Jeli ju mowa o przyciskach, kliknij przycisk Stop Playing/Recording (Zatrzymaj
wykonywanie lub nagrywanie), znajdujcy si w dolnej czci panelu Actions (Operacje), aby zatrzyma rejestrowanie zadania.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

33

LEKCJA 1

Krok 24.
Jeli przyjrzysz si teraz panelowi Actions
(Operacje), zapewne zauwaysz, e pojawi si
w nim nazwa zarejestrowanej przed chwil
operacji (na rysunku obok nosi ona nadan
przeze mnie nazw Sharpen Medium). Poniej
tej nazwy znajdowa si bdzie lista czynnoci
wykonywanych w ramach tej operacji. W tym
przypadku nie ma ich wiele: filtr Unsharp Mask
(Maska wyostrzajca) oraz polecenie Fade
(Zanik). Zwr jednak uwag na to, e zostay
one zarejestrowane wraz z wybranymi podczas
wyostrzania ustawieniami. Jeli chciaby przekona si, jakie ustawienia maj poszczeglne
polecenia zarejestrowane w ramach operacji,
kliknij niewielki trjkt, znajdujcy si po lewej
stronie ich nazwy.

Krok 25.
Skoro zarejestrowalimy ju jedn przydatn
operacj, sprbujmy pj za ciosem i nagra
dwie kolejne (co pozwoli nam zaoszczdzi mnstwo czasu podczas dalszej pracy).
Obydwie bd suy do wyostrzania obrazu.
Jedyn rnic midzy nimi bdzie stanowi
dobr parametrw dziaania filtra. Pierwsza
z powodzeniem da si zastosowa do wyostrzania obrazw przedstawiajcych wyraziste
obiekty o ostrych, dobrze zaakcentowanych krawdziach (na przykad fotografii architektonicznych, zdj przedstawiajcych metalowe obiekty lub urzdzenia itp.), druga za przystosowana
bdzie do wyostrzania fotografii o znacznie
agodniejszym charakterze (portretw ludzi,
zwierzt, zdj kwiatw itp.). Rozpocznij od
zapisania edytowanego dokumentu przy uyciu
polecenia File/Save (Plik/Zapisz), gdy podczas
rejestrowania wspomnianych operacji bdziemy musieli podda go jeszcze dwukrotnemu
wyostrzaniu, co z pewnoci nie wpynie korzystnie na jego jako

34

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 26.

LEKCJA 1

Kliknij przycisk Create New Action (Utwrz now


operacj), znajdujcy si na dole panelu Actions
(Operacje), i zatytuuj now operacj Sharpen
High (lub po prostu w sposb podkrelajcy
du intensywno wyostrzania). Wybierz
klawisz funkcyjny, ktrym bdzie mona automatycznie uruchomi zarejestrowan operacj,
i kliknij przycisk Record (Nagraj).

Krok 27.
Ponownie wybierz polecenie Unsharp Mask
(Maska wyostrzajca) z menu Filter/Sharpen
(Filtr/Wyostrzanie). Tym razem jednak nadaj
parametrowi Amount (Warto) warto 120%,
parametrowi Radius (Promie) 1 piksel, za
warto parametru Threshold (Prg) zmniejsz
do 3 i kliknij przycisk OK. Gdy ju to zrobisz,
wydaj polecenie Edit/Fade Unsharp Mask
(Edycja/Zanik Maska wyostrzajca), z listy Mode
(Tryb) w oknie dialogowym Fade (Zanik) wybierz
tryb Luminosity (Jasno), kliknij przycisk OK
i zakocz rejestracj operacji przyciskiem Stop
Playing/Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub
nagrywanie) w panelu Actions (Operacje). Dwie
operacje mamy ju z gowy pora na trzeci
i ostatni.

System 7 punktw Scotta Kelbyego

35

Krok 28.

LEKCJA 1

Ponownie kliknij przycisk Create New Action


(Utwrz now operacj), znajdujcy si na
dole panelu Actions (Operacje), i nadaj
rejestrowanej operacji odpowiedni nazw
(ja nazwaem j Sharpen Low, czyli
agodne wyostrzanie). Wybierz kolejny
klawisz funkcyjny, ktry umoliwi byskawiczne
uruchomienie tej operacji, i kliknij przycisk
Record (Nagraj).

Krok 29.
Pora na skonfigurowanie ustawie w oknie
dialogowym filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzajca). Parametrowi Amount (Warto)
nadaj warto 100%, parametr Radius (Promie)
pozostaw bez zmian jego warto powinna wynosi 1 piksel, za warto parametru
Threshold (Prg) zwiksz do 10. Zatwierd
wybrane ustawienia przyciskiem OK i wydaj
polecenie Edit/Fade Unsharp Mask (Edycja/Zanik
Maska wyostrzajca). Wybierz tryb Luminosity
(Jasno) z listy Mode (Tryb), kliknij przycisk OK
i zakocz rejestrowanie operacji przyciskiem
Stop Playing/Recording (Zatrzymaj wykonywanie
lub nagrywanie) w panelu Actions (Operacje).

36

System 7 punktw Scotta Kelbyego

Krok 30.

LEKCJA 1

Spjrz teraz na panel Actions (Operacje): trzy rne


operacje (patrz rysunek), ktre zarejestrowalimy
przed chwil, mona uoy w dowolnej kolejnoci. W tym celu wystarczy klikn i przecign je
w gr lub w d listy operacji, tak jak w przypadku warstw w panelu Layers (Warstwy). Gdy uporzdkujesz zawarto panelu Actions (Operacje),
wybierz polecenie Revert (Przywr) z menu
File (Plik). Przywraca ono wygld i stan projektu
z chwili, gdy by on ostatnio zapisany (w tym przypadku oznacza to powrt do wersji zdjcia sprzed
dwukrotnego, niepotrzebnego wyostrzenia go
podczas rejestrowania dwch ostatnich operacji).
Porwnanie zdjcia przed korekcj i po niej ilustruj rysunki umieszczone poniej.

Przed korekcj

Po korekcji

System 7 punktw Scotta Kelbyego

37