You are on page 1of 29

Adobe Acrobat 9/9 PL.

Oficjalny podrcznik
Autor: Adobe Creative Team
Tumaczenie: Maria Chaniewska
ISBN: 978-83-246-2187-3
Tytu oryginau: Adobe Acrobat 9 Classroom in a Book
Format: 170230, stron: 368

Poznaj nowe moliwoci programu i twrz doskonale prezentujce si dokumenty


Jak tworzy pliki PDF i zarzdza nimi?
Jak pracowa z obiektami 3D w plikach PDF?
Jak optymalnie wykorzysta wszystkie funkcje programu?
Dziki programowi Adobe Acrobat 9/9 PL moesz tworzy doskonale prezentujce si
pliki PDF i czy je w portfolia, a nawet dodawa do nich elementy multimedialne.
Wszystkie Twoje pliki bd stuprocentowo bezpieczne, poniewa ta aplikacja umoliwia
wykorzystywanie hase oraz trwae usuwanie poufnych informacji. Program pozwala
take na sprawn prac w grupie, wspprac przy tworzeniu dokumentu, komentowanie,
recenzowanie i zatwierdzanie publikacji, a take wyjtkowo proste tworzenie formularzy,
ktre kady uytkownik moe wypeni i zapisa.
Ksika Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik zawiera pitnacie lekcji
z wiczeniami i umoliwia nauk w takim tempie, ktre najbardziej Ci odpowiada.
Dziki temu podrcznikowi nauczysz si korzysta z zaawansowanych funkcji
programu. Poznasz take wiele profesjonalnych zagadnie, ktre mona zastosowa
w opracowaniach dokumentw inynierskich lub prawnych. Jeli jednak nie znasz
jeszcze programu Acrobat, moesz zacz nauk od podstaw i dokadnie zapozna si
z elementami, narzdziami i funkcjami programu, takimi jak wyodrbnianie zawartoci
plikw, recenzowanie i komentowanie z uyciem uproszczonych przepyww oraz
zabezpieczanie plikw PDF.
Praca z plikami PDF
Tworzenie dokumentu PDF z plikw Microsoft Office
czenie plikw w portfolia PDF
Wypenianie formularzy PDF
Udoskonalanie i edycja dokumentw PDF
Dodawanie plikw multimedialnych
Dodawanie podpisw i zabezpiecze
Uywanie programu Acrobat w cyklu recenzowania
Korzystanie z funkcji prawniczych, inynierskich i technicznych
Praca z obiektami 3D i w plikach PDF
Skorzystaj z wiedzy dowiadczonych instruktorw firmy Adobe
i twrz profesjonalne, eleganckie dokumenty!

Spis treci
Wstp
Oficjalny podrcznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Acrobat Pro, Acrobat Pro Extended iAcrobat Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wymagania wstpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instalowanie Adobe Acrobat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uruchamianie Adobe Acrobat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kopiowanie plikw zpyty doczonej doksiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatkowe zasoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Certyfikaty firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zapoznanie zprogramem Adobe Acrobat 9


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Adobe PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adobe Acrobat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adobe PDF wsieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pierwszy rzut oka naobszar roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wywietlanie prezentacji PDF wtrybie penoekranowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Projektowanie dokumentw dowywietlania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Korzystanie zpomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2 Rzut oka naobszarroboczy


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Otwieranie pliku PDF wobszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Praca znarzdziami ipaskami narzdzi programu Acrobat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Praca zprzyciskami zada programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Praca zpanelem nawigacyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Korzystanie znarzdzia Organizer (Organizator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

SPIS TRECI

Acrobat 9 Book.indb 4

2009-06-29 20:34:08

3 Tworzenie plikwAdobe PDF


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tworzenie plikw Adobe PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Korzystanie zpolecenia CreatePDF (Utwrz PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Przeciganie iupuszczanie plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Konwertowanie iczenie rnych typw plikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Stosowanie polecenia Print (Drukuj) dotworzenia plikw Adobe PDF. . . . . . . 65
Predefiniowane ustawienia Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Redukcja rozmiaru pliku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kompresja iponowne prbkowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wstawianie plikw multimedialnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Skanowanie dokumentu papierowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Konwersja wiadomoci e-mail doPDF (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Konwersja stron internetowych naAdobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Wasne badania: Tworzenie plikw AdobePDF
zmenukontekstowego (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF zplikw


Microsoft Office (Windows)
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PDFMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Konwersja plikw Microsoft Word naformat Adobe PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Wstawianie treci 3D doprezentacji PowerPoint (Acrobat Pro Extended) . . . . 93
Konwersja dokumentw Excel izaczynanie recenzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Konwertowanie stron internetowych zprogramu Internet Explorer . . . . . . . . 103
Wasne badania: Eksport tabel zplikw PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Wasne badania: Konwersja iczenie wielu plikw Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5 czenie plikw wportfolio PDF


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Tworzenie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Dostosowywanie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 5

2009-06-29 20:34:08

Udostpnianie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118


Zabezpieczanie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Przeszukiwanie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Czytanie plikw PDF ipraca znimi


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Zmienianie widoku pocztkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Wywietlanie naekranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Czytanie dokumentw PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Przeszukiwanie dokumentw PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Drukowanie dokumentw PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Wypenianie formularzy PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Elastyczno, dostpno istruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Rzut oka nadostpne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Nadawanie plikom elastycznociidostpnoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Dodawanie znacznikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Dodawanie tekstu zastpczego (Alt Text). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Korzystanie zfunkcji dostpnoci programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

7 Udoskonalanie iedycja dokumentw PDF


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Rzut oka naplik roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Przesuwanie stron zapomoc miniatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Edycja stron Adobe PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Edycja czy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wstawianie pliku PDF doinnego pliku PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Praca zzakadkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Usuwanie strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Ponowne numerowanie stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Edycja iwyodrbnianie tekstu oraz obrazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Edycja obrazw zapomoc narzdziaTouchUp Object
(NarzdzieKorygowanie obiektu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Konwersja stron PDF doplikwwformacie obrazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

SPIS TRECI

Acrobat 9 Book.indb 6

2009-06-29 20:34:09

Dodawanie podpisw izabezpiecze


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Podpisy cyfrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Tworzenie cyfrowych podpisw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Zabezpieczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Rzut oka naparametry zabezpiecze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Dodawanie zabezpiecze doplikw PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Dodawanie hase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Certyfikowanie plikw PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Podpisywanie certyfikowanych dokumentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Wasne badania: Uywanie bezpiecznych kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

9 Korzystanie zprogramu Acrobat wcyklu recenzowania


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Proces recenzowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dodawanie komentarzy dodokumentu PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Narzdzia komentowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Praca zkomentarzami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Inicjalizowanie recenzji udostpnianej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Wasne badania: Inicjalizowanie wsppracy naywo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

10 Praca zformularzami wprogramie Acrobat


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Konwertowanie plikw PDF nainteraktywne formularze PDF. . . . . . . . . . . . . . 232
Dodawanie pl formularza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Dystrybucja formularzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Zbieranie danych formularza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Praca zdanymi formularza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Wasne badania: Obliczanie isprawdzanie pl numerycznych. . . . . . . . . . . . . . 246

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 7

2009-06-29 20:34:09

11 Tworzenie prezentacji multimedialnych


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Dodawanie pliku wideo dopliku PDF (Acrobat Pro iPro Extended). . . . . . . . . 252
Dodawanie animacji Flasha (Acrobat Pro iPro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Przypisywanie pliku plakatu dla wideo lubanimacji
(Acrobat Pro iPro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Tworzenie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

12 Korzystanie zfunkcjiprawniczych
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Numerowanie Batesa iredakcja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Stosowanie numerowania Batesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Definiowanie numerowania Batesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Edycja numerowania Batesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Stosowanie redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Zmiana preferencji dokumentw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Okrelanie waciwoci narzdzia Redaction (Redakcja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Przeszukiwanie tekstu wcelu redakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Tworzenie portfolio PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

13 Korzystanie zfunkcjiinynierskich itechnicznych


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Praca zwarstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Korzystanie zpanoramy ipowikszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Korzystanie znarzdzi pomiaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Korzystanie zNarzdzia Lupka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Konwersja pliku rysunku naformat PDF (Acrobat Pro iPro Extended). . . . . . . 291
Trwae usuwanie tekstu zdokumentw PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Korzystanie zfunkcji map PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Rejestracja geograficzna (Acrobat Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

SPIS TRECI

Acrobat 9 Book.indb 8

2009-06-29 20:34:09

14 Wykorzystywanie programu Acrobat


do profesjonalnego druku
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Tworzenie plikw PDF dla druku idrukarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Inspekcja wstpna plikw (Acrobat Pro iPro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Praca zprzezroczystoci (AcrobatPro iPro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Konfigurowanie zarzdzania kolorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Podgld zadania wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Zaawansowana kontrola wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

15 Praca zobiektami 3D wplikach PDF


Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Acrobat Pro Extended
iAdobe 3D Reviewer (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Praca ztreci 3D wplikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Recenzowanie ikomentowanie modeli 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Konwersja plikw projektowych 3D naformat PDF
(Acrobat Pro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Uywanie plikw 3D PDF podczas prac produkcyjnych
(Acrobat Pro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Korzystanie zmodelu 3D wpublikacjach technicznych
(Acrobat Pro Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 9

2009-06-29 20:34:10

Tworzenie dokumentu
Adobe PDF zplikw
Microsoft Office (Windows)
Wprowadzenie
Podczas tej lekcji:

przekonwertujesz plik Microsoft Word naformat Adobe PDF,


przekonwertujesz nagwki istyle programu Word nazakadki PDF,
akomentarze programu Word nanotatki PDF,

zmienisz ustawienia konwersji Adobe PDF,


wstawisz model 3D dopliku PowerPoint,
przekonwertujesz plik Microsoft Excel iwylesz go dorecenzji.
Lekcja zajmie okoo 60 minut. Skopiuj katalog Lesson04 naswj dysk
twardy, jeli jeszcze tego nie zrobie.

84

Acrobat 9 Book.indb 84

2009-06-29 20:34:41

85

Acrobat 9 Book.indb 85

2009-06-29 20:34:41

Lekcja jest przeznaczona dla uytkownikw Windows posiadajcych aplikacje


Microsoft Office, takie jak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint iMicrosoft Excel,
zainstalowane naswoich komputerach. Dojej przeprowadzenia potrzebujesz jednej lub
kilku takich aplikacji zainstalowanych wswoim systemie. Jeeli ich nie uywasz, powiniene tlekcj pomin. Odwied witryn Adobe (www.adobe.com), aby sprawdzi,
ktre wersje Microsoft Office sobsugiwane.
Zaoylimy, ekorzystasz zMicrosoft Office 2007.
Wicej informacji natemat konwersji plikw programu Outlook naformat PDF znajdziesz wlekcji 3.

PDFMaker
PDFMaker, ktry jest instalowany automatycznie razem zprogramem Acrobat, suy
dotworzenia plikw Adobe PDF zaplikacji firmy Microsoft. Waplikacjach Microsoft
Office 2007, takich jak Word, Excel, PowerPoint iAccess, opcje tworzenia plikw PDF
sdostpne zewstki Acrobat. Wewczeniejszych wersjach pakietu Office przyciski
Convert ToAdobe PDF (Konwertuj naAdobe PDF) imenu Adobe PDF sdodawane
automatycznie dopaskw narzdzi imenu aplikacji firmy Microsoft. Menu iprzyciski Adobe PDF su dokontroli ustawie uywanych podczas konwersji doAdobe
PDF, wysyania pliku PDF poczt elektroniczn irozpoczcia procesu recenzowania
zapomoc e-maili bez opuszczania aplikacji Microsoft. Program Acrobat 9 moe take
doczy dodokumentu PDF plik rdowy.
Pliki PDF tworzone zaplikacji Microsoft Office zapomoc programu Acrobat 9
maj wiksz dokadno ni przedtem, akonwersja jest znacznie szybsza. Pliki PDF
sczsto znacznie mniejsze odplikw rdowych. (Wyjtkiem mog by zoone pliki
programu Excel). Moesz take utworzy pliki zgodne zPDF/Azdowolnych plikw
Office. (Zauwa jednak, ePDFMaker nie obsuguje standardu PDF/Adla programu
Microsoft Publisher).

Jeeli waplikacjach Office 2007 nie wida wstki Acrobat, zokna dialogowego Options
(Opcje) wybierz Add-Ins (Dodatki) ikliknij Acrobat PDFMaker Office COM Addin.
Waplikacjach Office 2003 istarszych wybierz Help/About Microsoft nazwa aplikacji
(Pomoc/Microsoft nazwa aplikacji - informacje). Woknie dialogowym kliknij Disabled
Items (Elementy wyczone). Wska nalicie Adobe PDF ikliknij Enable (Wcz).
Pniej zamknij iponownie uruchom swoj aplikacj firmy Microsoft.

86

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 86

2009-06-29 20:34:42

Acrobat wprogramach Word, PowerPoint iExcel instaluje te same przyciski ipolecenia. Winterfejsie Acrobat/Microsoft Office istniej jednak pewne rnice specyficzne
dla aplikacji. Pomimo tych specyficznych rnic, powiniene ukoczy wszystkie czci
tej lekcji nawet wtedy, gdy posiadasz tylko jedn aplikacj Microsoft Office, np.Word,
zainstalowan wswoim systemie.
Poprostu wykonuj kroki zkadej sekcji, pomijajc etapy specyficzne dla aplikacji, iuyj
pliku lekcji dla aplikacji Microsoft Office, ktr posiadasz.

Konwersja plikw Microsoft


Word naformat Adobe PDF
Word jest popularnym programem autorskim, ktry pozwala naatwe tworzenie
rnych typw dokumentw. Bardzo czsto uytkownicy programu Word stosuj style
dooznaczania nagwkw itworz cza, aby ich dokumenty byy bardziej uyteczne.
Wprocesie recenzowania uytkownicy mog take dodawa komentarze. Podczas
tworzenia dokumentu Adobe PDF zdokumentu Word moesz przekonwertowa style
inagwki programu Word nazakadki programu Acrobat, akomentarze nanotatki
programu Acrobat. Hipercza wdokumencie Word szachowane. Plik Adobe PDF
przypomina dokument programu Word izachowuje tsam funkcjonalno, ale bdzie
dostpny dla czytelnikw nawszystkich platformach, bez wzgldu nato, czy maj
aplikacj Word. (Pliki PDF tworzone zdokumentw programu Word soznaczone,
coczyni atwym zmian przeznaczenia treci izwiksza jej dostpno).

Plik Microsoft Word

Uwaga:

Narzdzie PDFMaker
wwersji Acrobat
Pro Extended zawiera opcj dozagniedania wplikach Microsoft Word
wielu typw plikw
multimedialnych.
Pliki skonwertowane naformat FLV.
Pokonwersji dokumentu naformat
PDF dokument PDF
zawiera odtwarzalny
plik FLV.

Najpierw przyjrzyjmy si plikowi programu Word, ktry przekonwertowalimy naformat Adobe PDF.
1 Uruchom Microsoft Word.
2 Zmenu przycisku Office wybierz Open (Otwrz). Wska plik Feedback.doc
znajdujcy si wkatalogu Lesson04 ikliknij Open (Otwrz). Zmenu przycisku Office
wybierz Save As (Zapisz jako), zmie nazw pliku nafile Feedback1.doc izapisz go
wkatalogu Lesson04.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 87

87

2009-06-29 20:34:42

3 Umie kursor myszy


nad nagwkiem
Feedback wotwartym
dokumencie ikliknij,
aby wprowadzi
punkt wstawiania.
Zauwa, estylem
programu Word jest
Title (Tytu). (Style
szlokalizowane
nazakadce Home
(Narzdzia gwne).

Wykorzystasz tinformacj dokonwersji stylu programu Word


nazakadk wpliku Adobe PDF.
Zauwa, edodokumentu programu Word
zosta dodany komentarz. Wnastpnej czci
sprawdzimy, czy ten komentarz zostanie
przekonwertowany dokomentarza programu
Acrobat wdokumencie PDF.

Konwertowanie nagwkw istylw


programu Word dozakadek PDF
Jeeli dokument programu Word zawiera nagwki istyle, ktre chcesz konwertowa
dozakadek wpliku Adobe PDF, musisz zidentyfikowa te nagwki istyle woknie
dialogowym Acrobat PDFMaker. (Style programu Word odHeading 1 (Nagwek 1)
doHeading 9 (Nagwek 9) skonwertowane automatycznie). Poniewa ten dokument nie jest sformatowany przy uyciu stylw nagwkw od1. do9., bdziesz musia
upewni si, ewykorzystany styl jest konwertowany dopoczonej zakadki podczas
tworzenia pliku Adobe PDF.
1 Waplikacji Word 2007 kliknij Preferences (Preferencje) ( ) nawstce Acrobat.
Wewczeniejszych wersjach tego programu napasku menu Word wybierz
AdobePDF/Change Conversion Settings (Adobe PDF/Zmie ustawienia konwersji),
aby otworzy okno dialogowe Acrobat PDFMaker.

88

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 88

2009-06-29 20:34:43

Okno dialogowe Acrobat PDFMaker jest miejscem definiowania ustawie, ktre


kontroluj konwersj plikw aplikacji Microsoft naformat Adobe PDF. Karty dostpne
wtym oknie dialogowym rni si, wzalenoci oduywanej aplikacji Microsoft
Office. Poniewa tukorzystasz zprogramu Microsoft Word, woknie dialogowym
Acrobat PDFMaker dostpne skarty Word iBookmarks (Zakadki). Pniej podczas
tej lekcji otworzysz okno dialogowe Acrobat PDFMaker zprogramw PowerPoint
iExcel izobaczysz wnim inne karty.
Jeeli korzystasz zwersji Acrobat Pro Extended1, okno dialogowe PDFMaker manow
kart Video (wideo) gdzie okrelasz opcje lub pliki multimedialne, ktre skonwertowane doformatu FLV iwstawiane doplikw Word lub PowerPoint.
2 Kliknij kart Bookmarks (Zakadki).
Karta jest miejscem, gdzie wyznaczasz, ktre nagwki istyle programu Word skonwertowane nazakadki Adobe PDF.
3 Przewi wd list zakadek istylw, a zobaczysz styl Title (Tytu).
4 Przesu kursor
myszy nad pusty
kwadrat wkolumnie
Bookmark(Zakadka)
odpowiadajcy
stylowi Title (Tytu)
ikliknij puste pole
wyboru.

Pojawi si X, cowskazuje, edla tego stylu zostaa utworzona zakadka. Zauwa,


epoziom jest automatycznie okrelony jako 1. Jest tohierarchiczny poziom zakadki
PDF. (Gdyby mia drugi poziom nagwkw, nadaby mu numer 2).
5 Przewi list iusu zaznaczenie zwszystkich innych wybranych stylw.
Dowolne ustawienia wykonywane nakarcie Bookmarks (Zakadki) dotycz tylko konwersji dokumentw programu Word.

Konwersja komentarzy programu Word nanotatki PDF


Podczas konwersji dokumentu naformat Adobe PDF nie musisz traci adnych
komentarzy, ktre dodae dodokumentu wprogramie Word. Komentarze wdokumencie aplikacji Word skonwertowane nanotatki wdokumencie Adobe PDF.
1 Kliknij kart Word woknie dialogowym Acrobat PDFMaker izaznacz opcj Convert
Displayed Comments ToNotes In Adobe PDF (Konwertuj wywietlone komentarze
douwag wpliku Adobe PDF).
Wpanelu Comments (Komentarze) zobaczysz jeden komentarz, ktry maby zawarty.
Upewnij si, epole wkolumnie Include (Docz) jest zaznaczone.

Adobe Acrobat Pro Extended nie posiada polskiej wersji jzykowej przyp. red.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 89

89

2009-06-29 20:34:43

2 Wcelu zmiany koloru notatki wdokumencie Adobe PDF klikaj wielokrotnie


kolumn Color (Kolor), aby cyklicznie przej przez dostpne dowybrania kolory.
Wybralimy niebieski.
3 Aby automatycznie
otworzy notatki
wdokumencie
PDF, kliknij
pole wkolumnie
Notes Open
(Otwieranie uwag).
Jeeli zechcesz,
moesz pniej
zamkn notatk
wdokumencie PDF.
Dowolne ustawienia, jakich dokonasz nakarcie Word, dotycz tylko konwersji dokumentw tego programu.
4 Kliknij kart Settings (Ustawienia).

Rzut oka naustawienia konwersji


1 Woknie dialogowym Acrobat PDFMaker kliknij strzak obok menu Conversion
Settings (Ustawienia konwersji).
Wmenu tym wymieniono predefiniowane ustawienia konwersji uywane dotworzenia
plikw Adobe PDF. Dla wikszoci uytkownikw programu Acrobat te predefiniowane ustawienia (ang. presets) szwykle wystarczajce.
Jeeli chcesz dostosowywa ustawienia konwersji, moesz uy przycisku Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) wcelu uzyskania dostpu dookna dialogowego
Adobe PDF Settings (Ustawienia Adobe PDF). Dowolne, utworzone przez Ciebie dostosowane ustawienia bd take wymienione wmenu Default Settings (Standardowy).
Gdy chcesz zobaczy wyjanienia ustawie domylnej konwersji, wybierz nazw ustawienia konwersji wmenu Default Settings (Standardowy). Opis jest wywietlony obok
ikony informacyjnej. Uyj strzaek przewijania wgr iwd, aby przej przez tekst,
jeeli opis przekracza dwie linie.
2 Pozakoczeniu wywietlania dostpnych ustawie zmenu rozwijanego Conversion
Settings (Ustawienia konwersji) wybierz Standard (Standardowy).
3 Upewnij si, ewybrana jest opcja View Adobe PDF Result (Zobacz wynik Adobe
PDF). Wtedy Acrobat uruchamia si automatycznie natychmiast pozakoczeniu
konwersji iwywietlany jest plik Adobe PDF, ktry utworzye.

90

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 90

2009-06-29 20:34:43

4 Upewnij si, eopcja


Enable Accessibility
And Reflow With
Tagged Adobe PDF
(Wcz dostpno
iponowne przelewanie woznakowanym
pliku Adobe PDF)
jest wczona (zaznaczona). Tworzenie
oznaczonych plikw
PDF sprawia, epliki
sbardziej dostpne.
Wicej informacji natemat dostpnoci plikw PDF znajduje si wlekcji 6.
Jeeli dopliku PDF chcesz doczy plik rdowy, zaznacz wtym oknie dialogowym
opcj Attach Source File (Docz plik rdowy).
5 Kliknij OK, aby zastosowa swoje ustawienia.
Teraz, gdy zdefiniowae ustawienia dostosowania podczas konwersji, jeste gotowy
doprzeprowadzenia konwersji swojego pliku programu Word naformat Adobe PDF.
Najpierw jednak zapisz ten dokument.
6 Wybierz Save As/Word Document (Zapisz jako/Dokument programu Word) zmenu
przycisku Office, aby zapisa swoj prac wkatalogu Lesson04.

Uwaga: Adobe

PDFMaker bdzie korzysta ztych ustawie konwersji podczas konwertowania dokumentw


programu Word
doczasu ich zmiany.

Konwersja pliku Word


1 Waplikacji Microsoft Office 2007 Word kliknij przycisk Create PDF (Utwrz plik
PDF) ( ) nawstce Acrobat. Dla wczeniejszych wersji kliknij przycisk Convert
ToAdobe PDF (Konwertuj naAdobe PDF) ( ) napasku narzdzi programu Word.
2 Woknie dialogowym Save Adobe PDF As (Zapisz plik Adobe PDF jako) nazwij
izapisz swj plik. Nazwalimy plik Feedback1.pdf ikliknlimy Save (Zapisz), aby
zapisa go wkatalogu Lesson04.
Twj plik zosta przekonwertowany doformatu Adobe PDF. Stan konwersji jest pokazany woknie komunikatu Acrobat PDFMaker.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 91

91

2009-06-29 20:34:44

3 Acrobat automatycznie wywietla przekonwertowany plik. Zauwa, ekomentarz


programu Word zosta przekonwertowany dootwartej notatki Adobe PDF.
Bymoe musisz przewin wd, eby zobaczy tnotatk.

Wskazwka:

Program Acrobat9
pozwala naedycj
nagwkw istopek
wplikach PDF tworzonych zplikw
Office 2007.

Wskazwka:

Jeeli poprostu
chcesz przekonwertowa swj plik
Microsoft Office
doAdobe PDF, korzystajc zbiecych
ustawie konwersji Adobe PDFMaker,
przecignij ikon
pliku Office nad
ikon Acrobat 9
naswoim pulpicie
lub napusty panel
dokumentu wobszarze roboczym programu Acrobat.

92

4 Poprzeczytaniu notatki kliknij jej przycisk zamykajcy.


5 Kliknij przycisk Bookmarks (Zakadki)
( ) wpanelu nawigacyjnym izauwa,
ezakadka zostaa utworzona
automatycznie.

Gdy wprogramie Acrobat 9 klikniesz zakadk wpanelu nawigacyjnym swojego


pliku PDF, cze przeniesie Ci bezporednio donagwka, anie dogry strony,
ktra go zawiera.
6 Jeeli doczye plik programu Word, kliknij przycisk Attachments (Zaczniki)
nadole panelu nawigacyjnego wcelu sprawdzenia, eoryginalny dokument zosta
doczony.
7 Zamknij plik pozakoczeniu przegldania.
8 Wybierz File/Exit (Plik/Zakocz), aby zamkn program Acrobat.
9 Wyjd zprogramu Microsoft Word.

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 92

2009-06-29 20:34:45

Tworzenie dokumentw Adobe PDF


zszablonw scalania poczty Word
Scalanie poczty wprogramie Word generuje specjalne dokumenty, np.formularze
listw, ktre sspersonalizowane znazwami iadresami osb, doktrych bd
wysyane. Korzystajc zAcrobat PDFMaker, moesz uy szablonw scalania poczty
Word izwizanych znimi danych dowyprowadzenia scalanej korespondencji
bezporednio wformacie PDF. Moesz nawet skonfigurowa PDFMaker
dodoczania tych plikw PDF dowiadomoci e-mail, ktre sgenerowane podczas
procesu tworzenia PDF.

Wstawianie treci 3D doprezentacji


PowerPoint (Acrobat Pro Extended)
Zapomoc programu Acrobat Pro Extended moesz wstawi wikszo typw modeli
3D doplikw Microsoft
Word, Excel iPowerPoint. Wtej czci lekcji wstawisz dopliku programu PowerPoint
model 3D, bdziesz nim manipulowa, anastpnie sam plik przekonwertujesz naformat PDF.
Kroki spodobne dokrokw wykonywanych podczas wstawiania modelu 3D dopliku
Excel lub Word.
1 Otwrz Microsoft PowerPoint iutwrz
nowy pusty slajd. Wpolu Click toAdd Title
(Kliknij, aby doda tytu) wpisz tekst Aquo
Water Bottle.

2 Zmenu przycisku Office wybierz Save As/PowerPoint Presentation (Zapisz jako/


Prezentacja programu Power Point). Zapisz dokument jako 3D_Insert wkatalogu
Lesson04. (Wwersji PowerPoint 2003 lub wczeniejszej wybierz File/Save As
(Plik/Zapisz jako)).
3 Naswoim slajdzie PowerPoint utwrz punkt wstawiania, wktrym chcesz umieci
model 3D. Aby utworzy punkt wstawiania, kliknlimy wpolu podtytuu.
Nastpnie kliknij przycisk Embed 3D (osad model 3D) ( ) nawstce Acrobat.
(Wwersji PowerPoint 2003 lub starszej kliknij przycisk Acrobat 3D Model
(model3D) ( ) napasku narzdzi Acrobat PDFMaker 9.0).
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 93

93

2009-06-29 20:34:45

Model 3D, ktry wstawiasz dopliku Office, jest reprezentowany przez plakat lub podgld. Klikanie plakatu lub podgldu waplikacji Office aktywuje model idaje uytkownikowi ograniczon zdolno manipulowania nim. Pokonwersji pliku Office doformatu
Adobe PDF klikanie plakatu (lub podgldu) wAcrobat lub Adobe Reader daje peen
dostp dopaska narzdzi 3D sucego domanipulacji modelem.
4 Woknie dialogowym Add 3D Data (dodaj dane 3D) kliknij Browse For Model
(przegldaj dla modelu).
5 Woknie dialogowym Open (otwrz) przejd dokatalogu Lesson04, wybierz plik
Aquo_Bottle.u3d ikliknij Open.
6 Rozwi menu Import Settings Profile (import ustawie profilu) iwybierz
Visualization/Small File (wizualizacja/may plik), aby wygenerowa may plik PDF,
ktry bdziesz mg atwo wymienia zkolegami.
Zapomoc tego okna dialogowego moesz, jeeli chcesz, doczy skrypt JavaScript
doswojego pliku 3D. Podczas tej lekcji poprostu dodasz model 3D.
7 Kliknij OK, aby doda model 3D.

94

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 94

2009-06-29 20:34:45

Zmienianie rozmiaru podgldu


Teraz wyregulujesz rozmiar podgldu.
1 Kliknij model 3D, aby go zaznaczy. Przytrzymaj kursor myszy nad rogiem miejsca
przeznaczonego namodel 3D, a wskanik ten zmieni si nastrzak zdwoma
ostrzami, iprzecignij zwcinitym przyciskiem Shift rg ramki, eby tak zmieni
rozmiar modelu, aby pasowa doramki podtytuu. (Przeciganie zwcinitym
przyciskiem Shift proporcjonalnie zmienia rozmiar zarezerwowanego miejsca).
Jeeli tokonieczne, przesu miejsce zarezerwowane, bywyrodkowa jepod
tekstem tytuu.

2 Zmenu przycisku Office wybierz Save (Zapisz), aby slajd programu PowerPoint
zapisa wkatalogu Lesson04. Uyj tej samej nazwy pliku.
Teraz przekonwertujesz swj slajd programu PowerPoint naformat Adobe PDF,
abyzobaczy, jak jest obsugiwany model 3D.

Zmienianie domylnego widoku


Zanim przekonwertujesz swj slajd naformat PDF, zmienisz domylny wygld swojego
modelu 3D.
1 Wprogramie PowerPoint 2007 kliknij kart View (Widok) iwybierz Slide Show
(Pokaz slajdw). Slajd otworzy si wtrybie penoekranowym.
2 Przesu kursor myszy nad okno podgldu, aby aktywowa model 3D iotworzy
pasek narzdzi Acrobat 3D Control (Acrobat 3D). Narzdzia natym pasku su
domanipulowania modelem. (Pomoc dla tych narzdzi znajdziesz wlekcji 2.).

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 95

95

2009-06-29 20:34:46

3 Wybierz narzdzie Rotate (obrt) (


modelem wcelu zmiany widoku.

) pierwszez lewej strony iprzecignij jenad

Teraz zmienisz kolor ta itryb renderowania.


4 Kliknij model prawym przyciskiem idla trybu renderowania wybierz Viewing
Options/Model Render Mode/Shaded Illustration (opcje widoku/tryb renderowania
modelu/ilustracja zcieniowaniem).
5 Kliknij model prawym przyciskiem myszy iwybierz Viewing Options/Select
ABackground Color (opcje widoku/wybierz kolor ta). Napalecie okrel kolor.
Wybralimy ty. Kliknij OK.

Teraz sprawisz, eTwj nowy widok stanie si domylny.

96

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 96

2009-06-29 20:34:47

6 Kliknij model prawym


przyciskiem myszy
iwybierz Views/Set As
Default View (widoki/
ustaw jako widok
domylny).

7 Wcinij Esc, aby wyj ztrybu penoekranowego.


8 Zmenu przycisku Office wybierz Save (Zapisz), aby zapisa swj slajd PowerPoint
wkatalogu Lesson04. Uyj tej samej nazwy pliku.

Konwersja doformatu Adobe PDF


1 Przy otwartym pliku 3D_Insert.ppt kliknij przycisk Create PDF (utwrz PDF) ( )
nawstce Acrobat. (Wprogramach Word iPowerPoint 2003 lub wczeniejszych
kliknij przycisk Convert toAdobe PDF (konwertuj doformatu Adobe PDF) ( )
napasku narzdzi Acrobat PDFMaker 9.0). Kliknij Save (Zapisz), aby zapisa
plik wtym samym katalogu zuyciem tej samej nazwy, ale zrozszerzeniem PDF.
Konwersja pliku PowerPoint doAdobe PDF jest pokazana woknie komunikatu.
2 Twj plik PDF otwiera si automatycznie wprogramie Acrobat.
Zauwa teraz, epodgld modelu 3D zawiera domylny widok, ktry utworzye.
3 Wpanelu dokumentu Acrobat kliknij wobrbie modelu, aby otworzy pasek
narzdzi 3D. Kady, kto uywa programu Acrobat, moe skorzysta znarzdzi
natym pasku dowyprbowania efektw 3D.
4 Pozakoczeniu zamknij pliki PDF iPowerPoint oraz wyjd zprogramu
PowerPoint.
Waplikacjach Office 2007 zmieniasz ustawienia konwersji PDF, klikajc przycisk
Preferences (Preferencje) nawstce Acrobat. Naley wykona toprzed konwersj pliku
naformat PDF.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 97

97

2009-06-29 20:34:47

Adobe Presenter
(Acrobat Pro Extended)
Adobe Presenter tododatek doprogramu PowerPoint. Pomaga tworzy bogate
pliki multimedialne douycia podczas prezentacji, treningw iszkole. Pokazy
slajdw wykorzystujce Presenter mog zawiera wideo, narracj, interaktywne
quizy iinn dynamiczn tre suac doubogacenia wygldu. Publikowanie
pokazu slajdw wykorzystujcego Presenter doformatu PDF zachowuje ca jego
tre. Redukuje take rozmiar pliku ipozwala uytkownikom naprzegldanie go
offline. Dootwierania plikw Presenter PDF uytkownicy potrzebuj programu
Adobe Reader 9 lub Acrobat 9.

Dodawanie klipw wideo


doplikw Microsoft Office
Przy uyciu wersji Acrobat 9 Pro lub Pro Extended moesz atwo dodawa bogat
tre multimedialn doswoich plikw Microsoft Office.
Zapomoc Acrobat Pro Extended moesz doda tre wideo dopliku programw
Word lub PowerPoint, uywajc polecenia Adobe PDF/Embed Video And Convert
ToFlash Format (adobe PDF/osad plik wideo ikonwertuj doformatu Flash) wOffice
2003 lub przycisku Embed Video (osad wideo) nawstce Acrobat wOffice 2007.

Konwersja dokumentw Excel


izaczynanie recenzji
Wtej czci lekcji utworzysz plik PDF zdokumentu Excel irozpoczniesz proces formalnej recenzji, wktrym plik PDF jest przesyany dowybranych recenzentw. Dodatkowo
Acrobat dozarzdzania procesem poczty elektronicznej oferuje take uyteczne narzdzia zarzdzania plikiem ikomentarzami, aby udogodni recenzowanie.
Acrobat 9 pozwala naatwe wybranie iuporzdkowanie arkuszy kalkulacyjnych przeznaczonych dokonwersji, atake wykonuje konwersj wszystkich czy izakadek.

Plik Excel
1 Uruchom Microsoft Excel.
2 Wybierz Open (Otwrz) zmenu przycisku Office, wska plik Financial2008.xls
znajdujcy si wkatalogu Lesson04 ikliknij Open (Otwrz). Nastpnie wybierz Save
As/Excel Workbook (Zapisz jako/Skoroszyt programu Excel) zmenu Office, zmie
nazw pliku naFinancial2008_1.xls izapisz wkatalogu Lesson04.
98

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 98

2009-06-29 20:34:47

Teraz bdziesz recenzowa plik Excel. Zauwa, epierwszy arkusz zawiera


kosztykonstrukcji.
3 Kliknij przycisk Annual Operating Costs nadole arkusza Excel. Drugi arkusz
zawiera roczne koszty operacyjne.

Podczas tworzenia pliku PDF naley przekonwertowa oba te arkusze.

Konwersja caego skoroszytu


Wpakiecie Office 2007 moesz wybra konwersj caego skoroszytu, fragmentu
lubwybranych arkuszy doformatu PDF. Wewczeniejszych wersjach pakietu Office
musiae albo wybra opcj Convert Entire Workbook (Konwertuj cay skoroszyt)
zmenu rozwijanego Adobe PDF, albo okreli zakres stron woknie dialogowym
Adobe PDF Maker.
1 Wprogramie Excel 2007 kliknij Preferences (Preferencje) nawstce Acrobat.
2 Nakarcie Settings (Ustawienia) okna dialogowego Acrobat PDFMaker wybierz
Smallest File Size (Najmniejszy rozmiar pliku) zmenu Conversion Settings
(Ustawienia konwersji), poniewa masz zamiar wysa plik PDF poczt
elektroniczn.
3 Zaznacz opcj Fit Worksheet ToASingle Page (Dopasuj skoroszyt dopojedynczej
strony).
4 Upewnij si, ezaznaczona jest opcja Enable Accessibility And Reflow With Tagged
Adobe PDF (Wcz dostpno iponowne przelewanie woznakowanym pliku
AdobePDF). Poutworzeniu oznaczonego pliku PDF moesz znacznie atwiej
kopiowa dane tabelaryczne zplikw PDF zpowrotem doaplikacji arkuszy
kalkulacyjnych. Wicej informacji znajduje si wsekcji Wasne badania,
dalej wtej lekcji. Ponadto tworzenie oznaczonego pliku PDF powoduje, epliki
sbardziej dostpne.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 99

99

2009-06-29 20:34:48

5 Zaznacz opcj Prompt


For Selecting Excel
Sheets (Monituj
ozaznaczanie arkuszy
programu Excel),
aby napocztku
procesu konwersji
pliku otworzy okno
dialogowe pozwalajce
naokrelenie, ktre
arkusze iwjakiej
kolejnoci bd
zawarte.

Te ustawienia konwersji bd uywane dokonwersji dokumentw Excel


doczasu ichmodyfikacji.
6 Kliknij OK, aby zastosowa zmiany.
Wprogramie Acrobat 9 moesz konwertowa arkusz kalkulacyjny oduym rozmiarze
dopliku PDF, ktry majeden arkusz szerokoci iwiele arkuszy dugoci. Nakarcie
Settings (Ustawienia) okna dialogowego Acrobat PDFMaker opcja Fit Worksheet
ToASingle Page (Dopasuj skoroszyt dopojedynczej strony) reguluje rozmiar kadego
arkusza, tak ewszystkie wpisy natym arkuszu znajduj si natej samej stronie
dokumentu PDF. Opcja Fit ToPaper Width (Dopasuj doszerokoci papieru) reguluje
szeroko kadego arkusza, tak aby wszystkie kolumny warkuszu pojawiay si
najednej stronie wdokumencie PDF.

Rozpoczynanie recenzji zwizanej zpoczt elektroniczn


Plik dorecenzji moesz wysa poczt elektroniczn, uywajc przycisku Create And
Send For Review (Utwrz iwylij dorecenzji) nawstce Acrobat (Excel 2007) lub
Convert ToAdobe PDF And Send For Review (Konwertuj doAdobe PDF iwylij doprzegldu) (wczeniejsze wersje). Odbiorca otrzyma e-mail zinstrukcjami, jak uczestniczy
wrecenzji izwrci komentarze przy uyciu usugi Acrobat.com.
Moesz take skorzysta zfunkcji Tracker (led recenzje) wprogramie Acrobat izaprosi dodatkowych recenzentw douczestnictwa wprocesie lub wysania recenzentom
przypomnienia. Moesz zaprosi uytkownikw programu Adobe Reader douczestnictwa wrecenzowaniu. Wicej informacji natemat stosowania programu Acrobat
podczas procesu recenzowania ikomentowania znajduje si wlekcji 9.
1 Wpakiecie Office 2007 zwstki Acrobat wybierz przycisk Create And Send For
Review (Utwrz iwylij dorecenzji) ( ). (Wwersji Office 2003 lub starszej wybierz
Adobe PDF/Convert ToAdobe PDF And Send For Review (Adobe PDF/Konwertuj
doAdobe PDF iwylij doprzegldu)).

100

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 100

2009-06-29 20:34:48

2 Woknie dialogowym Acrobat


PDFMaker wybierz, czy
konwertowa cay skoroszyt,
wybrany materia, czy arkusz.
Wybralimy konwersj caego
skoroszytu.
3 Kliknij Convert ToPDF
(Konwertuj naPDF).

4 Woknie dialogowym Save Adobe PDF File As (Zapisz plik Adobe PDF jako) kliknij
Save (Zapisz), aby zapisa plik jako Financial2008_1.pdf wkatalogu Lesson04.
Otworzy si okno dialogowe Send For Shared Review (Wylij doudostpnionej recenzji),
aby przeprowadzi Ci przez ten proces.

5 Zmenu rozwijanego wybierz, czy doprocesu recenzowania uy Acrobat.com,


czyTwojego wasnego serwera wewntrznego. Kliknij Next (Dalej).
Kroki rni si, wzalenoci odtego, jaki wybrae sposb zbierania danych
odrecenzentw.
6 Poukoczeniu krokw kreatora iwysaniu pliku zamknij plik PDF iwyjd
zprogramu Microsoft Excel.
Nie moesz sprawdzi dziaania funkcji recenzji e-mail bez pomocy przynajmniej
jednego innego uczestnika. Zalecamy eksperymentowanie ztfunkcj, gdy masz
dokument doprzejrzenia przez kolegw.
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 101

101

2009-06-29 20:34:49

Korzystanie zdzielonego widoku arkusza kalkulacyjnego


Gdy pracujesz zarkuszami kalkulacyjnymi, czsto przydaje si utrzymanie jednej
kolumny lub wiersza nazw wwidoku podczas przewijania wgr iwd kolumn
lub wzdu wierszy. Wprogramie Acrobat pozwalaj natopolecenia Split (Podzia)
iSpreadsheet Split (Podzia naarkusz).
1 Przejd dokatalogu Lesson04 iotwrz plik GE_Schedule.pdf.
Ten harmonogram jest trudny doczytania naekranie zpowodu maej czcionki
wwidoku Fit Page (Zmie stron). Uyjesz polecenia Spreadsheet Split (Podzia
naarkusz) doprzyjrzenia si bliej pewnym danym. Najpierw zmienisz widok strony.
2 Wybierz Window/Spreadsheet Split (Okno/Podzia naarkusz), aby podzieli panel
dokumentu nacztery wiartki.
Moesz przecign prostokty podziau wgr, wd, wlewo lub wprawo, aby zmieni rozmiary paneli.
Zmienianie poziomu powikszenia wwidoku Spreadsheet Split (Podzia naarkusz)
powoduje zmian poziomu powikszenia wkadej wiartce. (Wwidoku Split (Podzia)
moesz mie rne powikszenia wkadym zdwch okien).
3 Przecignij pionowy prostokt podziau nalewo, aby kategorie wypeniy
lewypanel.
4 Przecignij poziomy prostokt podziau dogry, aby znalaz si dokadnie poniej
kolumny nagwkw.

5 Przecignij paski podziau, aby wyrwna jeznagwkami kolumn


ietykietamiwierszy.
6 Uyj pionowego paska przewijania doprzewinicia wd kategorii.
Poniewa nagwki kolumn pozostaj widoczne, atwo zbada harmonogram
dla kadego zadania.
7 Gdy zakoczye badanie widoku Spreadsheet Split (Podzia naarkusz), wybierz
File/Close (Plik/Zamknij) izamknij plik GE_Schedule.pdf bez zapisywania pracy.

102

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 102

2009-06-29 20:34:49

Konwertowanie stron internetowych


zprogramu Internet Explorer
Acrobat 9 dodaje przycisk imenu dopaska narzdzi programu Internet Explorer 6 lub
nowszego ipozwala nakonwersj aktualnie wywietlanej strony internetowej lub czci
strony internetowej dopliku Adobe PDF, konwersj iwydruk lub konwersj iprzesanie poczt elektroniczn wjednej atwej operacji. Gdy drukujesz stron internetow,
ktr przekonwertowae naAdobe PDF, jest ona ponownie formatowana dostandardowej strony drukarki idodawane slogiczne podziay stron. Moesz by pewien,
ewydrukowana kopia bdzie zawieraa wszystkie informacje zestrony internetowej
widzianej naekranie.
Wicej informacji natemat konwertowania stron internetowych zprogramu Internet
Explorer znajduje si wlekcji 3.

Wasne badania: Eksport tabel zplikw PDF


Zoznaczonych plikw PDF moesz atwo kopiowa iwkleja tabele doaplikacji arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel. Wczeniej wtej lekcji przekonwertowae arkusz
programu Excel dopliku PDF. Uyjesz tego pliku zpowrotem, aby zobaczy, jak atwo
skopiowa iwklei tabele zplikw PDF ponownie doaplikacji arkusza kalkulacyjnego.
1 Nawiguj dokatalogu Lesson04 ikliknij dwukrotnie plik Financial2008_1.pdf,
abyotworzy go wprogramie Acrobat.
2 Napasku narzdzi programu Acrobat kliknij narzdzie Select (Narzdzie
Zaznaczanie) ( ).
3 Przecignij odlewego grnego rogu tabeli doprawego dolnego, zaznaczajc cay
tekst wtabeli, lub kliknij wewntrz tabeli. Zauwa, ekursor myszy zmienia si,
wskazujc nazaznaczenie tabeli.
4 Kliknij zaznaczon tabel prawym przyciskiem izmenu kontekstowego wybierz
polecenie Open Table In Spreadsheet (Otwrz tabel wskoroszycie).
Acrobat automatycznie uruchamia program Excel, anastpnie kopiuje iwkleja tabel
donowego arkusza kalkulacyjnego.
5 Pozakoczeniu zamknij nowy arkusz programu Excel iwyjd ztej aplikacji.
Nastpnie zamknij plik Financial2008_1.pdf.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 103

103

2009-06-29 20:34:49

Wasne badania: Konwersja


iczenie wielu plikw Office
Wczasie tej lekcji dowiedziae si, emoesz konwertowa pliki Office naformat
Adobe PDF zpoziomu aplikacji Office, ktrej uye doutworzenia tych plikw. Jeeli
jednak masz wiele plikw pakietu Office np.pliki aplikacji Word, PowerPoint iExcel
moesz take wjednym atwym kroku przekonwertowa iskonsolidowa te pliki,
korzystajc zprogramu Acrobat.
1 Wprogramie Acrobat kliknij przycisk Combine (Pocz) napasku narzdzi Tasks
(Zadania), aby otworzy menu.
2 Wybierz Merge Files Into ASingle PDF (Scal pliki wjeden plik PDF). Woknie
dialogowym kliknij Add Files (Dodaj pliki).
Uwaga: Informacje
natemat czenia plikw Office wPDF
Portfolio znajduj si
wlekcji 5.

3 Woknie dialogowym Add Files (Dodaj pliki) przejd dokatalogu Lesson04.


4 Upewnij sie, edla Files Of Type (Pliki typu) wybrana jest opcja All Files (Wszystkie
obsugiwane formaty), anastpnie zwcinitym przyciskiem Ctrl kliknij, aby
zaznaczy pliki Feedback.doc iFinancial2008.xls. Kliknij Add Files (Dodaj pliki).
Moesz zmieni kolejno swoich plikw. Wtym wiczeniu jednak poprostu
jeprzekonwertujemy.
5 Kliknij Combine Files (Pocz pliki).
Acrobat konwertuje pliki doAdobe PDF iczy jewjeden plik. Wicej kontroli nad
procesem konwersji zyskasz, jeeli oddzielnie utworzysz poszczeglne pliki PDF,
adopiero potem jepoczysz. Jeeli jednak masz kilka podobnych iprostych plikw, wygodne jest tworzenie pliku PDF zwielu plikw rdowych wtym jednym
prostymkroku.
6 Kliknij Save (Zapisz), aby zapisa skonsolidowany iprzekonwertowany plik.
Teraz Acrobat otworzy skonsolidowany plik PDF.
7 Poprzejrzeniu pliku zamknij go bez zapisywania swojej pracy iwyjd
zprogramuAcrobat.

104

LeKCJA 4 Tworzenie dokumentu Adobe PDF z plikw Microsoft Office (Windows)

Acrobat 9 Book.indb 104

2009-06-29 20:34:49

Pytania kontrolne
1 Jak moesz upewni si, estyle programu Word inagwki skonwertowane
dozakadek Acrobat podczas konwersji dokumentw programu Word doformatu
Adobe PDF przy uyciu narzdzia PDFMaker?
2 Czy moesz przekonwertowa cay skoroszyt programu Excel doformatu Adobe PDF?
3 Jak moesz zmieni plakat, ktry reprezentuje tre 3D wpliku PDF?

Odpowiedzi
1 Jeeli chcesz, aby nagwki istyle programu Word byy przekonwertowane dozakadek
wprogramie Acrobat, musisz upewni si, esone identyfikowane dokonwersji
woknie dialogowym Acrobat PDFMaker. Wprogramie Microsoft Word wybierz
Adobe PDF/Change Conversion Settings (Adobe PDF/Zmie ustawienia konwersji)
(waplikacjach Office 2007 wska Preferences (Preferencje) nawstce Acrobat) ikliknij
kart Bookmarks (Zakadki). Upewnij si, ewymagane nagwki istyle szaznaczone.
2 Tak. Waplikacji Excel 2007 kliknij przycisk Preferences (Preferencje) nawstce Acrobat
iwybierz opcj Prompt For Selecting Excel Sheets (Monituj ozaznaczanie arkuszy
programu Excel) woknie dialogowym Acrobat PDFMaker. Wewczeniejszych wersjach
programu Excel napasku narzdzi wybierz Adobe PDF/Convert Entire Workbook
(Adobe PDF/Konwertuj cay skoroszyt). Opcja jest zaznaczona, gdy obok niej znajduje
si znak zaznaczenia.
3 Wtrybie pokazu slajdw wPowerPoint kliknij, aby aktywowa zawarto 3D. Kliknij
prawym przyciskiem myszy izmie widok, uywajc menu Viewing Options (opcje
widoku). Nastpnie wmenu Views (widoki) okrel ten nowy widok jako domylny.

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrcznik

Acrobat 9 Book.indb 105

105

2009-06-29 20:34:50