You are on page 1of 33

Real World Camera Raw

i Photoshop CS3/CS3 PL.


Efektywna obrbka
cyfrowych zdj
Autor: Bruce Fraser, Jeff Schewe
Tumaczenie: Marcin Karbowski
ISBN: 978-83-246-1482-0
Tytu oryginau: Real World Camera Raw
with Adobe Photoshop CS3
Format: 172x245, stron: 392
Cyfrowa ciemnia na Twoim komputerze!
Jak efektywnie korzysta z dostpnych narzdzi?
Jak zautomatyzowa swoj prac?
Jak uzyskiwa niezwyke efekty?

Do niedawna obrbka fotografii bya sztuk tajemn, dostpn tylko


dla profesjonalistw. Jednak dzi, dziki popularnoci, jak zdobyy aparaty cyfrowe,
kady moe powici chwil na zabaw w komputerowej ciemni. Narzdzie Camera
Raw ujrzao wiato dzienne w lutym 2003 roku i od razu zdobyo uznanie wrd
mionikw surowego obrazu matrycy. Pozwala ono na dokonywanie wszelkich
modyfikacji negatyww cyfrowych, czyli zdj zapisanych w formacie RAW,
poczwszy od korekty balansu bieli, a skoczywszy na usuniciu efektu czerwonych
oczu. Camera Raw w wersji CS3 pracuje jeszcze szybciej, a nowe narzdzia Fill Light
oraz Dust Busting pozwalaj na wiksz ingerencj w jasne i ciemne obszary obrazu.
Dodatkowo wersja CS3 pozwala na konwersj obrazu do czerni i bieli z wykorzystaniem
korekcji w omiu kanaach barwnych. Na co czekasz? Czas wykorzysta to wszystko
w Twoich projektach!!!

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Dziki ksice Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS 3 przekonasz si,
dlaczego warto stosowa format RAW i jakie s jego zalety oraz ograniczenia. Poznasz
od podstaw zasady pracy z aplikacj Camera Raw, nauczysz si konfigurowa j
i efektywnie wykorzystywa poszczeglne narzdzia. Niewtpliw zalet ksiki s
liczne przykady, ktre pozwol Ci na atwiejsze przyswajanie wiedzy. Przykady te
przedstawione s w atrakcyjnej formie przed i po. Autorzy Bruce i Jeff omawiaj
rwnie sposb wspdziaania Camera Raw z aplikacjami Adobe Bridge oraz Adobe
Photoshop. Dowiesz si midzy innymi, jak usun efekt czerwonych oczu,
wykadrowa zdjcie, redukowa szumy, retuszowa fotografie i kalibrowa kolory
w swoim aparacie. Nauczysz si wykorzystywa narzdzia do mapowania odcieni
oraz dopasowania tonw. Ponadto po przeczytaniu tej ksiki automatyzacja
monotonnych czynnoci nie bdzie stanowia dla Ciebie najmniejszego problemu!
Teraz Twoje zdjcia bd jeszcze lepsze!

Przegld

Wstp

11

ROZDZIA 1.

Format RAW

ROZDZIA 2.

Jak dziaa Camera Raw?

ROZDZIA 3.

Oglny opis systemu obrbki plikw RAW

ROZDZIA 4.

Elementy sterujce Camera Raw

ROZDZIA 5.

Camera Raw w praktyce

ROZDZIA 6.

Adobe Bridge

ROZDZIA 7.

Organizacja pracy

ROZDZIA 8.

Wykorzystywanie metadanych

ROZDZIA 9.

Zalety automatyzacji
Skorowidz

19
35
79

151

227

381

275
345

321

61

Spis treci

Wstp ................................................................... 11
Cyfrowa wdka ..................................................................................... 12
Domowe laboratorium obrbki cyfrowej ......................................12
Tonc w zalewie danych ....................................................................13
Inteligentne obrazy ..............................................................................13
Praca u podstaw ...................................................................................14
Dziedzictwo Brucea Frasera .............................................................14
Jak czyta t ksik?..........................................................................14
Kilka sw do uytkownikw Windows ..........................................15
Tempo innowacji ...................................................................................16
Do pobrania ............................................................................................16
Twrcy Camera Raw ...........................................................................16
Podzikowania .......................................................................................18

Rozdzia 1. Format RAW ......................................... 19


Czym jest cyfrowy plik RAW? .......................................................... 20
Matryca aparatu ...................................................................................20
Zdjcia RAW wykonywane s w skali szaroci ..........................22
Ekspozycja i odzwierciedlanie liniowe ........................................... 24
Ekspozycja.............................................................................................26
5

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Po co stosowa format RAW? ............................................................ 27


Wykorzystywanie wszystkich bitw .............................................28
Kontrola nad balansem bieli.............................................................28
Interpretacja kolorymetryczna ........................................................29
Ekspozycja.............................................................................................31
Szczegy i szum .................................................................................31
Ograniczenia formatu RAW .............................................................. 31
Czas konwersji......................................................................................32
Rozmiar pliku .......................................................................................32
Dugowieczno...................................................................................32
Adobe Photoshop Camera Raw ........................................................ 33
Uniwersalny konwerter .....................................................................33
Dodatkowe moliwoci ......................................................................33
Integracja z Photoshopem ................................................................34
Cyfrowy negatyw ................................................................................. 34

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw? .........................35


Anatomia obrazu cyfrowego.............................................................. 36
Piksele i rozdzielczo .......................................................................36
Gbia bitowa, zakres dynamiczny i kolor ...................................37
Wspczynnik gamma i mapowanie odcieni ...............................40
Obrbka obrazw a utrata danych ................................................... 42
Utrata danych i ograniczanie moliwoci ....................................44
Konwertowanie przestrzeni kolorw .............................................47
Kolejna zaleta Camera Raw .............................................................48
Od pliku RAW do kolorowego zdjcia............................................ 48
Interpolacja i interpretacja kolorymetryczna ..............................48
Balans bieli i kalibracja......................................................................50
Narzdzia do mapowania odcieni ...................................................51
Nasycenie ...............................................................................................56
Rozmiar ..................................................................................................56
Wyostrzanie ..........................................................................................57
Redukcja szumu kolorw i luminacji ............................................58
Histogram .............................................................................................. 58

Rozdzia 3. Oglny opis systemu obrbki plikw RAW ...61


Adobe Bridge CS3............................................................................... 62
Wirtualny st montaowy ...............................................................63
Obsuga metadanych ..........................................................................63
Obsuga Camera Raw ........................................................................66
Camera Raw .......................................................................................... 67
Domylne ustawienia Camera Raw ...............................................68

Spis treci

Konwerter Adobe DNG ..................................................................... 69


Konwertowa czy nie konwertowa? .............................................69
Obsuga konwertera Adobe DNG..................................................72
Photoshop ............................................................................................. 75
Automatyzacja i zadania ...................................................................75
Podsumowanie ...................................................................................... 76

Rozdzia 4. Elementy sterujce Camera Raw ..............79


Camera Raw, Photoshop i Bridge .................................................... 80
Anatomia Camera Raw....................................................................... 82
Dokadna analiza elementw sterujcych Camera Raw............. 83
Ikony paneli Camera Raw ................................................................86
Panel Basic (Podstawowe) .................................................................87
Panel Tone Curve (Krzywa tonalna) ..............................................93
Panel Detail (Szczeg)......................................................................96
Panel HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci) .......................... 101
Panel Split Tone (Rozdziel tonowanie) ...................................... 104
Panel Lens Corrections (Korekcja obiektywu) ....................... 105
Panel Camera Calibration (Kalibracja aparatu) ...................... 108
Panel Presets (Ustawienia domylne) ........................................ 109
Rozwijane menu Camera Raw ......................................................111
Gwne przyciski Camera Raw ....................................................114
Opcje obiegu pracy ...........................................................................115
Przycisk Save Image (Zapisz obraz) ............................................117
Kontrolowanie powikszenia obrazu .......................................... 121
Pasek narzdzi Camera Raw ......................................................... 121
Skrty klawiszowe Camera Raw ................................................. 135
Kalibrowanie kolorw w aparacie ............................................... 142
Narzdzia cyfrowej ciemni ..............................................................147

Rozdzia 5. Camera Raw w praktyce ....................... 151


Domylne ustawienia Camera Raw ...............................................152
Konguracja Camera Raw...............................................................154
Ocenianie obrazu ...............................................................................158
Edycja ................................................................................................... 166
Przykady przed i po .................................................................167
Synchronizowanie operacji korygujcych ................................ 207
Camera Raw jako obiekt inteligentny ......................................... 214
Pliki JPEG i TIFF w Camera Raw................................................220
Camera Raw to nie wszystko ..........................................................225

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Rozdzia 6. Adobe Bridge ...................................... 227


Uruchamianie programu ................................................................ 228
Okna dialogowe ..................................................................................228
Rozmieszczanie okien..................................................................... 229
Elementy okien.................................................................................. 230
Miniaturki obrazw ......................................................................... 232
Stosy miniaturek............................................................................... 235
Kongurowanie paneli programu Bridge.................................. 236
Filtrowanie i sortowanie ................................................................. 238
Narzdzia programu Bridge CS3 ................................................ 253
Menu Edit (Edycja) ......................................................................... 261
Pokaz slajdw .................................................................................... 265
Kopiowanie obrazw w aplikacji Bridge......................................267
Otwieranie obrazw ..........................................................................271
Zastosowania aplikacji Bridge ........................................................272
Selekcja i sortowanie ....................................................................... 272
Wprowadzanie ustawie Camera Raw ...................................... 273
Lenistwo popaca ...............................................................................274

Rozdzia 7. Organizacja pracy ................................ 275


Reguy obiegu pracy .........................................................................277
Raz a dobrze....................................................................................... 278
Automatyzacja ................................................................................... 278
Metodyczno ................................................................................... 279
Planowanie i strategia .......................................................................279
Pami buforowa............................................................................... 281
Strategie dotyczce ustawie ....................................................... 282
Format DNG ..................................................................................... 283
Nazewnictwo...................................................................................... 285
Rangi i etykiety ................................................................................. 287
Prostota jako strategia ..................................................................... 287
Przegrywanie obrazw .....................................................................288
Prdko nonikw danych w aparatach ................................... 289
Formatowanie nonika danych..................................................... 290
Pojemnoci kart pamici ................................................................ 291
Kopiowanie zdj ............................................................................. 291
Faza werykacji obrazw.................................................................293
Werykowanie obrazw ................................................................. 293
Wypenianie pamici buforowej .................................................. 294
Przerywanie procesu ....................................................................... 296
Wczytywanie wielu katalogw do pamici buforowej .......... 297

Spis treci

Faza obrbki wstpnej ......................................................................298


Selekcja i edycja................................................................................ 298
Przypisywanie rang i etykiet ........................................................ 301
Wprowadzanie ustawie Camera Raw ...................................... 304
Sortowanie i zmienianie nazw...................................................... 309
Dodawanie sw kluczowych i metadanych ............................ 311
Faza produkcji .................................................................................... 313
Przetwarzanie w tle ......................................................................... 314
Zautomatyzowana konwersja ........................................................ 314
Przekazywanie zdj bezporednio do komputera..................316
Obrbka kocowa .............................................................................. 317
Archiwizowanie zdj ..................................................................... 317
Dostarczanie obrazw..................................................................... 319
Tworzenie obiegu pracy ...................................................................320

Rozdzia 8. Wykorzystywanie metadanych .............. 321


Czym jest XMP i do czego si przydaje? .....................................324
Narastajce trudnoci ...................................................................... 324
XMP to tekst ..................................................................................... 325
XMP od kuchni ..................................................................................326
Zawarto pliku .xmp ...................................................................... 327
Szablony metadanych .......................................................................337
Tworzenie wasnych palet File Info..............................................340
Sowa kluczowe i opisy.....................................................................341
Sprytne obrazy ................................................................................344

Rozdzia 9. Zalety automatyzacji ........................... 345


Zasady przetwarzania wsadowego .................................................346
Zasady otwierania plikw w operacjach
przetwarzania wsadowego ......................................................... 348
Zasady wsadowego zapisywania plikw ................................... 349
Zasady uruchamiania operacji wsadowych .............................. 345
Znaczenie zasad ................................................................................ 350
Zapisywanie zada przetwarzania wsadowego ...........................350
Proste zadanie Save as JPEG................................................... 351
Zadanie zoone Save for Print ............................................... 357
Obsuga zada ................................................................................... 362
Droplety ...............................................................................................369
Meneder skryptw ..........................................................................371
Przenoszenie zada na inny komputer .........................................373

10

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Uruchamianie przetwarzania wsadowego ....................................374


Ustawienia sekcji Source ............................................................... 374
Ustawienia sekcji Destination ...................................................... 375
Image Processor .................................................................................376
Zaawansowana automatyzacja ........................................................378

Skorowidz ........................................................... 381

Jak dziaa
Camera Raw?
Zagldamy za kulisy

Na wstpie chcielibymy zapewni, i w tym rozdziale nie bdzie adnych rwna matematycznych ani technicznego argonu. Na pierwszy rzut oka moliwoci
oferowane przez Camera Raw przypominaj te, ktre mamy ju w Photoshopie.
Jednak omwione w poprzednim rozdziale rnice midzy plikami RAW
a wszystkimi pozostaymi formatami obrabianymi w Photoshopie powoduj, i
wszystko, co mona robi w Camera Raw, powinno si robi w Camera Raw.
Aby zrozumie, dlaczego tak jest, naley najpierw pozna zasady dziaania
Camera Raw. Jeli naleycie do ludzi, ktrzy najatwiej ucz si przez praktyk,
proponuj od razu przej do rozdziau 4., Elementy sterujce Camera Raw,
w ktrym omawiam praktyczne wykorzystanie narzdzi dostpnych w tej
aplikacji. Jeli jednak powicicie nieco czasu na zapoznanie si z treci tego
rozdziau, lepiej zrozumiecie, co tak naprawd oferuj wspomniane narzdzia,
to za pozwoli Wam mie lepsze wyczucie, kiedy i jak ich uywa.
Aby w peni efektywnie wykorzystywa Camera Raw, naley najpierw zda
sobie spraw, e podobnie jak Photoshop i inne programy aplikacja ta nie zdaje
sobie nawet sprawy z istnienia takich poj jak: tonacja, kolor, prawda, pikno
czy sztuka, o ich zrozumieniu nie wspominajc. To tylko niezwykle pomysowa maszyna sumujca, onglujca zerami i jedynkami. Nie bd si zagbia
w zagadnienia zwizane z matematyk opart na systemie dwjkowym. Pozwol
sobie tylko na stwierdzenie, e ludzi na tym wiecie mona zakwalikowa do 10
kategorii: tych, ktrzy rozumiej system binarny, i tych, ktrzy go nie rozumiej.
Nie musicie zatem rozumie zasad rzdzcych liczeniem z uyciem zer i jedynek
czy te systemu szesnastkowego, ale konieczne jest, abycie zrozumieli, w jaki
sposb liczby mog reprezentowa odcienie i kolory.
35

36

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Anatomia obrazu cyfrowego


Obraz cyfrowy skada si z liczb. Jego podstawowymi skadnikami s piksele. Ich
ilo okrela stosunek midzy rozmiarem obrazka a widocznymi szczegami.
Kuszce wydaje si w tym miejscu zastosowanie terminu rozdzielczo, jednak
w wielu przypadkach komplikuje to tylko cae zagadnienie, zamiast je uproci.
Dlaczego tak si dzieje?

Piksele i rozdzielczo
cile rzecz biorc, w swej czystej, platoskiej formie obraz cyfrowy nie posiada
rozdzielczoci, a jedynie wymiary mierzone w pikselach. Atrybut rozdzielczoci
zyskuje dopiero w momencie, kiedy nadajemy mu jak zyczn form wywietlajc go na monitorze lub drukujc. Rozdzielczo nie jest jednak staym
atrybutem.
Dla przykadu: typowe, wykonane przy uyciu 6-megapikselowej matrycy
zdjcie ma rozmiary 3072 na 2048 pikseli. Moemy je jednak wywietli
i wydrukowa w wielu rnych rozmiarach. Zwykle staramy si, aby piksele
byy niewidoczne, wic ich rozmiar determinuje wielko drukowanego zdjcia.
Im wikszy obraz, tym bardziej widoczne piksele, a w kocu dochodzimy do
punktu, w ktrym cao nie jest ju warta drukowania.
Nasze zdjcie moemy oczywicie wydrukowa w rozmiarach 40 na 60 cali,
co moglibymy rwnie uczyni z negatywem 35 mm. Problem tkwi w tym, e
efekt w obu przypadkach nie prezentowaby si najlepiej. W przypadku negatywu ziarna na zdjciu osignyby wielko pieczek do golfa, a rozmiary pikseli
zdjcia cyfrowego mona by oszacowa jako 1/50 cala kwadratowego, a wic
wystarczajco due, by mona je byo dostrzec goym okiem.
Poszczeglne rozdaje drukowania maj rne wymagania co do rozdzielczoci, generalnie jednak potrzeba przynajmniej 180 i rzadko wicej ni 480
pikseli na cal, aby wydruk wyglda przyzwoicie. Tak wic dla naszego zdjcia
maksymalne wymiary to 11 na 17 cali. Naley zatem pamita, i ten sam zbir
pikseli mona drukowa w rnych wymiarach i w rezultacie otrzymywa rn
rozdzielczo (liczb pikseli na cal), ale sama liczba pikseli si nie zmienia. Przy
180 pikselach na cal wydruk naszego zdjcia bdzie mia wymiary 17,07 na 11,38
cala. Przy 300 wymiary wydruku wyniosy by 10,24 na 6,83 cala. Rozdzielczo
jest wic wartoci zmienn te same piksele mona rozcign na wikszej
lub mniejszej powierzchni.
Aby oszacowa rozmiary obrazu dla danej rozdzielczoci, wystarczy podzieli
przez ni wymiary obrazu w pikselach. Stosujc jako jednostk rozdzielczoci
piksele na cal (ppi2), a cale jako jednostk rozmiaru, dzielimy 3072 (dugo
duszej krawdzi w pikselach) przez 300 i otrzymujemy wynik 10,24 cala.
2

Ang. pixels per inch przyp. tum.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

37

Nastpnie dzielimy 2 048 (dugo krtszej krawdzi) przez t sam liczb, otrzymujc wynik 6,826. Dla rozdzielczoci rwnej 240 ppi otrzymujemy wymiary
12,8 na 8,53 cala. Analogicznie, aby obliczy rozdzielczo dla danego rozmiaru,
naley podzieli wymiary w pikselach przez wymiary w calach. W rezultacie
otrzymamy rozdzielczo w pikselach na cal. Przykadowo, dla wymiarw 10
na 15 cali omawiane zdjcie bdzie miao rozdzielczo 204,8 ppi.
Rysunek 2.1 pokazuje ten sam obraz w rozdzielczoci 50, 150 i 300 ppi.

Rysunek 2.1.
Rozmiar obrazu
a rozdzielczo

50 ppi

150 ppi

300 ppi

Kady piksel jest deniowany przez pewien zestaw liczb. Ograniczaj one
nasze moliwoci dokonywania zmian w obrazie, cho w bardziej subtelny
sposb ni to ma miejsce w przypadku wymiarw piksela.

Gbia bitowa, zakres dynamiczny i kolor


Zarwno odcie, a wic to, jak ciemny lub jasny jest piksel, jak i jego kolor
(czerwony, zielony, niebieski, ty i caa reszta niezliczonych barw tczy) opisywany jest przez liczby.
Gbia bitowa. W skali szaroci kady piksel reprezentowany jest przez
pewien zbir bitw. W przypadku gbi rwnej 8 bitom na kana, bitw tych
jest 8, a dla 16 bitw na kana 16. Piksel skadajcy si z 8 bitw moe mie
256 rnych wartoci, od 0 (czarny) poprzez 254 odcienie szaroci, a do 255
(biay). Dla piksela 16-bitowego mamy ju 32 769 moliwoci. Ponownie,
0 oznacza czer, po czym nastpuje 32 767 odcieni szaroci i w kocu warto
32 768 dla koloru biaego. Zainteresowanych tym, dlaczego gbia 16-bitowa
daje w rezultacie 32 769 odcieni zamiast 65 536, odsyamy do ramki Gbia
bitowa w Photoshopie w dalszej czci rozdziau.

38

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Liczba pikseli wyznacza szeroko i wysoko obrazu, natomiast bity odpowiadajce kademu z nich opisuj jak jasny lub ciemny jest dany piksel, dodajc
swoisty trzeci wymiar. Std termin gbia bitowa.
Zakres dynamiczny. Niektrzy dystrybutorzy aparatw porwnuj gbi
bitow do zasigu dynamicznego. Jest to w duej mierze chwyt marketingowy,
poniewa nie ma bezporedniej zalenoci midzy tymi dwoma wartociami.
Zakres dynamiczny w aparatach cyfrowych to analogowe ograniczenie
matrycy. Najjaniejszy odcie, jaki aparat moe uchwyci, jest okrelany przez
pojemno elementw matrycy. W pewnym momencie dany element nie jest ju
w stanie rejestrowa kolejnych fotonw stan taki okrelamy jako nasycenie
w zwizku z czym nie s one dalej zliczane. Najciemniejszy odcie to punkt,
przy ktrym szum zaczyna przewaa nad sygnaem wytwarzanym przez rejestrowane fotony. To drugie pojcie jest bardziej subiektywne ze wzgldu na
rn tolerancj szumu u poszczeglnych ludzi.
Rnice midzy gbi bitow a zakresem dynamicznym najlepiej wytumaczy na zasadzie analogii do klatki schodowej. Zakres dynamiczny to
jej wysoko, a gbia bitowa to ilo schodw. Jeli chcemy, by po schodach
wchodzio si atwiej, to musimy ich umieci wicej w wyszej klatce ni
w niszej. Analogicznie, chcc uzyska wraenie agodniejszego przechodzenia
midzy poszczeglnymi odcieniami, musimy zastosowa wicej bitw dla opisu
szerszego zakresu dynamicznego ni dla wszego. Jednak podobnie jak wiksza
ilo mniejszych schodw nie zwiksza oglnej wysokoci klatki schodowej, tak
wiksza ilo bitw nie oznacza poszerzenia zakresu dynamicznego.
Kolor. Kady obraz RGB skada si z trzech 8- lub 16-bitowych obrazw
w skali szaroci lub inaczej kanaw. Jeden z nich reprezentuje odcienie koloru czerwonego, drugi odcienie koloru zielonego, a trzeci niebieskiego (patrz
rysunek 2.2). S to trzy podstawowe kolory wiata. Mieszanie ich w rnych
proporcjach pozwala uzyska dowolny z kolorw widzianych przez czowieka. Obraz o gbi kolorw rwnej 8 bitom na kana zawiera 16,7 milionw
(256256256) kolorw, natomiast przy gbi 16 bitw na kana uzyskujemy
35 trylionw rnych kolorw.
Jeli odnosicie wraenie, e to ogromna ilo kolorw, to macie racj. Szacunki
na temat liczby widzianych przez czowieka kolorw bardzo si rni, ale nawet
te najbardziej liberalne nie zbliaj si do 16,7 miliona, o 35 trylionach nie
wspominajc. Po co nam wic a tyle danych?

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

39

Rysunek 2.2.
W grnej
czci rysunku
przedstawiono
koo kolorw RGB,
w ktrym gradienty
kolorw czerwonego,
zielonego
i niebieskiego tworz
barwy porednie.
Kolor ty powstaje
z poczenia
czerwonego
i zielonego, cyjan
z poczenia zielonego
i niebieskiego,
a magenta
z poczenia
czerwonego
i niebieskiego

Koo kolorw

Kana czerwony

Kana zielony

Kana niebieski

Ot s one potrzebne z dwch, raczej niepowizanych ze sob, powodw.


Pierwszy, mao istotny z punktu widzenia tej ksiki, jest taki, e obrazy RGB
o 8-bitowej gbi zawieraj 16,7 definicji kolorw, a nie 16,7 milionw widzialnych kolorw. Oznacza to bardzo du nadmiarowo: nawet na najlepszych
monitorach trudno dostrzec rnic midzy wartociami 0,0,0 i 0,0,1 lub
0,1,0, lub 1,0,0 albo pomidzy 255,255,255 a 254,255,255 lub 255,254,255,
lub 255,255,254. Podobna nadmiarowo ma miejsce bez wzgldu na wybran
z przestrzeni RGB barw.
Drugi, niezmiernie istotny dla treci tej ksiki powd, to konieczno obrbki
naszych obrazw (zwaszcza tych w formacie RAW, ale o tym nieco pniej),
bowiem kada dokonana w nich zmiana powoduje zmniejszenie liczby unikalnych kolorw i poziomw tonalnych. Aby zrozumie, kiedy i jak wykonywa
poszczeglne operacje zwizane z edycj, naley najpierw zda sobie spraw,
jaki wpyw maj one na zawarte na zdjciach dane.

40

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Gbia bitowa w Photoshopie


Jeli kana zoony z 8 bitw zawiera 256 poziomw,
kana 10-bitowy skada si
z 1024 poziomw, a 12-bitowy z 4096, to czy 16-bitowy
nie powinien posiada ich
65 536?
C, z pewnoci moliwe
jest takie rozwizanie, jednak
w Photoshopie jest inaczej.
Zastosowano tu 32 769 pozio-

mw od 0 (czarny) do 32 768
(biay). Jedn z zalet tego
rozwizania jest wyznaczenie jednoznacznego punktu
rodkowego midzy czerni
a biel, co jest bardzo pomocne podczas operacji takich jak
wybr trybu mieszania.
Jeli kto uwaa, e uzyskana w ten sposb gbia
bardziej przypomina 15-bi-

tow, to przypomn tylko, i


zapisywana jest przy uyciu
16 bitw. Poza tym do czasu,
kiedy aparaty cyfrowe bd
w stanie uchwyci wicej
ni 32 769 poziomw, sami
z pewnoci przerzucimy
si ju na kanay oparte na
32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych.

Wspczynnik gamma i mapowanie odcieni


Aby zrozumie podstawow rnic midzy wykonywaniem zwykych zdj
a robieniem zdj cyfrowych, naley najpierw zapozna si z koncepcj przeksztace opartych na wspczynniku gamma. Jak wspomniaem w rozdziale 1.,
aparaty cyfrowe reaguj na wiato inaczej ni zwyke aparaty czy nasze oczy.
Matryce po prostu zliczaj fotony i przypisuj zdjciu konkretny odcie innymi sowy, rejestruj natenie wiata w sposb liniowy.
Ludzkie oczy zupenie inaczej postrzegaj wiato. S o wiele bardziej
wraliwe na drobne zmiany przy jego maym nateniu ni przy duym. Klisza
lmowa zostaa zaprojektowana tak, by reagowaa na wiato w taki sam sposb,
jednak matryce w aparatach cyfrowych dziaaj zupenie inaczej.
Wspczynnik gamma suy do przeliczania wartoci zawartych na zdjciu
na reprezentowane przez nie natenie wiata. Jego warto dla matryc aparatw wynosi 1,0, co daje relacj liniow. Oznacza to, e zarejestrowane wartoci
nie odpowiadaj ludzkiemu sposobowi postrzegania wiata. Zaleno midzy
liczb fotonw docierajcych do siatkwki oka a odbieranym wraeniem jasnoci najlepiej opisuje wspczynnik o wartoci od 2,0 do 3,0 w zalenoci od
warunkw, w ktrych dokonywana jest obserwacja. Rysunek 2.3 demonstruje
rnice midzy ludzkim a charakterystycznym dla aparatw cyfrowych sposobem widzenia. Na rysunku 2.4. przedstawiono rzeczywisty obraz zapisany
z zachowaniem relacji liniowej oraz krzyw, ktr naley zastosowa, aby nada
mu normalny wygld.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

41

Rysunek 2.3.
Cyfrowe i ludzkie
postrzeganie wiata
Tak odbiera zmiany w nateniu wiata aparat cyfrowy

a tak ludzkie oczy.

Rysunek 2.4.
Ciemny obraz
widoczny na rysunku
zosta przetworzony
w programie Camera
Raw za pomoc
ustawie liniowych
wartoci jasnoci
i kontrastu s rwne
zero, a parametry
krzywej zdefiniowano
jako liniowe.
Przeprowadzilimy
mapowanie krzywej
odcieni janiejszego
obrazu za pomoc
narzdzia Levels
(Poziomy) dostpnego
w programie
Photoshop. Aby
uzyska rezultat
odpowiadajcy
mapowaniu gamma,
zastosowalimy strom
krzyw

Obiecalimy, e nie bdzie matematyki (jeli interesuj was takie szczegy,


proponujemy poszuka pod hasem wspczynnik gamma w wyszukiwarce
Google), opiszemy wic tylko praktyczne implikacje liniowej natury zdj
cyfrowych.
W zdjciach cyfrowych bardzo dua ilo bitw suy opisowi szczegw
w obszarach o duej jasnoci, w ktrych nasze oczy s mao wraliwe. Z kolei
obszarom ciemniejszym, w ktrych o wiele atwiej dostrzegamy drobne rnice,
powicana jest o wiele mniejsza ilo danych. Jak si wkrtce przekonacie,
efektem ubocznym wszystkich przeprowadzanych podczas edycji zdj operacji jest utrata czci zawartych w nich bitw. Dotyczy to wszystkich obrazw

42

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

cyfrowych: skanw ze zwykych zdj, sztucznie wytworzonych obrazw czy


zdj wykonanych aparatem cyfrowym. Jednak dla tych ostatnich ma to pewne
szczeglne implikacje.
W przypadku zdj cyfrowych przyciemnianie jest znacznie bezpieczniejsz
operacj ni rozjanianie, poniewa w jego wyniku wicej bitw przechodzi
do obszarw ciemniejszych. Rozjanianie z kolei powoduje rozprzestrzenienie
niewielkiej iloci reprezentujcych cienie bitw na wikszy zakres tonalny.
Zwiksza to szum i prawdopodobiestwo wystpienia efektu posteryzacji.
W przypadku zdj cyfrowych trzeba wic odwrci star zasad naley
ustawia parametry ekspozycji pod ktem jasnych obszarw, a obrabia tak,
aby uwypukli ciemne.

Obrbka obrazw
a utrata danych
Niemal kada zmiana koloru i odcieni pikseli obrazu powoduje utrat pewnej
iloci danych. Bez obaw, jest to zupenie normalne podczas obrbki zdj. Caa
sztuka polega na wykorzystaniu dostpnych bitw w celu uzyskania podanego
wygldu zdjcia, przy jednoczesnym zminimalizowaniu utraty danych. Po co
zatem stara si zachowa jak najwicej informacji z oryginalnego pliku, skoro
i tak w kocu zaczniemy si ich pozbywa? To proste: tym sposobem mamy
pniej wiksze pole manewru.
Do zapisu, a take wywietlania i druku zdjcia nie potrzeba duej iloci
danych. Ich ilo musi jednak by znacznie wiksza, jeli chcemy to zdjcie
podda obrbce. Rysunek 2.5 przedstawia dwie kopie tego samego obrazu. Na
pierwszy rzut oka wydaj si bardzo podobne, jednak ich histogramy rni si
w istotny sposb. Jedna zawiera znacznie wicej danych ni druga.
Pomimo ogromnej rnicy w iloci danych, trudno odrni zaprezentowane
zdjcia. Przy dokadniejszym przyjrzeniu si pirom mona co najwyej zaobserwowa pewne do subtelne rnice. Rysunek 2.6 pokazuje efekt zastosowania
delikatnej korekcji za pomoc krzywych podczas obrbki obu zdj. Rnice
ju nie s subtelne!
Rnica midzy tymi zdjciami polega na sposobie edycji. W przypadku
pierwszego z nich wykorzystano pene moliwoci Camera Raw, tworzc obraz
o gbi 16 bitw na kana i wykonujc dalsz obrbk w Photoshopie. Drugie
zdjcie powstao na podstawie ustawie domylnych. W rezultacie dalszej
obrbce poddawany by obraz o 8-bitowej gbi.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?


Rysunek 2.5.
Poziomy a wygld

Oba zdjcia
po otwarciu
w Photoshopie
wygldaj podobnie,
jednak ich histogramy
znacznie si rni.
Dolny obraz zawiera
znacznie mniej
danych ni grny.
Po dokadnym
przyjrzeniu si
mona dostrzec
pewne subtelne
rnice w barwie
i szczegach, jednak
najistotniejsze
s potencjalne
moliwoci dalszej
obrbki oferowane
przez kade ze zdj.

Rysunek 2.6.
Poziomy
a moliwoci
obrbki

43

To zdjcie poprawiono
w Camera Raw,
uzyskujc gbi
kolorw rwn
16 bitom na kana.

Ten obraz zosta


przekonwertowany na
podstawie domylnych
ustawie Camera Raw,
co dao w rezultacie
8-bitow gbi.

Tu widzimy zdjcia z rysunku 2.5


po zastosowaniu agodnej krzywej S
(zwikszajcej nieco kontrast). Rnice
midzy zawierajcym duo danych
(grnym) zdjciem a jego uboszym
odpowiednikiem (u dou) s o wiele bardziej
widoczne. Na dolnym zdjciu wida
znacznie mniej szczegw, kontrast jest
przesadnie podkrelony i pojawiaj si
przekamania kolorw.

44

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Utrata danych i ograniczanie moliwoci


Smutna prawda jest taka, e kada przeprowadzana operacja zmniejsza dalsze
pole manewru. Mona zapewni sobie lepszy start, wykorzystujc potencja
Camera Raw w celu tworzenia obrazw o 16-bitowej gbi, jednak nawet wtedy
dalsza obrbka zmniejsza bdzie ilo dostpnych danych na trzy sposoby:
Przycinanie. Suwaki Wyjciowy punkt bieli i Wejciowy punkt czerni, suwak sucy w Photoshopie do regulacji poziomw a take suwaki Exposure (Ekspozycja)
i Shadows (Cienie) w Camera Raw to elementy przycinajce. Pozwalaj wepchn
piksele w zakres bieli (poziom 255) lub czerni (poziom 0).
Jak sama nazwa wskazuje, suwaki te pozwalaj przycina wartoci poziomw w pikselach. Wyjtkowo jasne obszary czsto chcemy sprowadzi do
poziomu 255. Jeli wic obraz jest niedowietlony, moemy przeksztaci nieco
ciemniejsze piksele na czyst biel. Moemy nastpnie naoy ograniczenia na
niektre poziomy. Na przykad, ustawiajc suwak punktu bieli w oknie Levels
(Poziomy) na poziomie 252, przypiszemy wszystkim pikselom o wartoci 252,
253 i 254 warto 255. Po zatwierdzeniu tej zmiany rnice midzy wspomnianymi pikselami znikn bezpowrotnie.
Z kolei w ciemniejszych obszarach czsto wystpuj problemy z szumem. Jeli
wic wszystkie piksele poniej poziomu 10 zawieraj szum, dobrym pomysem
jest ustawienie suwaka punktu czerni w oknie Levels (Poziomy) na warto 10.
Tym sposobem wszystkie szumy w znajdujcych si w tym zakresie pikselach
zamienione zostan w czer. Tu rwnie zatracaj si wszelkie rnice midzy
pikselami, jednak czsto nie warto si tym przejmowa. Rysunek 2.7 pokazuje,
jak dziaa przycinanie.
Jeli jestecie przyzwyczajeni do przycinania pikseli za pomoc okna Levels
(Poziomy) w Photoshopie, z pewnoci zauwaycie, e suwaki Exposure (Ekspozycja) i Shadows (Cienie) w Camera Raw dziaaj nieco inaczej od suwakw punktu
bieli i punktu czerni. Czciowo wynika to z faktu, i druga z wymienionych
aplikacji przystosowana jest bardziej do pracy nad obrazami utworzonymi na
podstawie liniowego wspczynnika gamma ni powstaymi w wyniku korekcji
gamma, z ktrymi mamy do czynienia w Photoshopie. Innym powodem jest
moliwo ustawiania wartoci zarwno dodatnich, jak i ujemnych za pomoc
suwaka Exposure (Ekspozycja) w Camera Raw.
Jeli udao nam si uchwyci cay zakres luminacji fotografowanej sceny (tak
jak to ma miejsce na zdjciu z rysunku 2.7), najlepiej stosowa suwaki Exposure
(Ekspozycja) i Shadows (Cienie) bez przycinania poziomw, zostawiajc sobie
nieco wicej moliwoci dalszej obrbki (chyba e faktycznie chcemy przyci
piksele do czerni lub bieli z okrelonego powodu). Jeli natomiast aparat nie
zarejestrowa caego zakresu luminacji, musimy zdecydowa, czy nasze wysiki
koncentrowa bdziemy na wiatach, czy na cieniach. Decyzja zwykle zaley
od uchwyconych danych jeli w obszarach wiate nastpiy przepalenia lub

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

45

Rysunek 2.7.
Przycinanie czerni,
bieli i nasycenia

Przycinanie wiate
Ten obraz RAW
jest niedowietlony,
obejmuje jednak
cay zakres luminacji
bez przycinania
wiate lub cieni.

Zbytnie zwikszenie
wartoci suwaka
Shadows (Cienie)
powoduje przycicie
pikseli w obszarach
cieni do czystej czerni.

Optymalnym
rozwizaniem
jest przesunicie
suwaka Exposure
(Ekspozycja) tak
blisko prawego
koca histogramu,
jak to moliwe
bez wymuszania
przycinania.

Przycinanie cieni

Przycinanie nasycenia

Oprcz przycinania
wiate przy uyciu
suwaka Exposure
(Ekspozycja) lub cieni
przy uyciu suwaka
Shadows (Cienie)
mona rwnie
wymusi przycicia
w poszczeglnych
kanaach przez
przesadne zwikszenie
nasycenia. W tym
przypadku przycity
zosta kana niebieski.

Przesunicie suwaka
Exposure (Ekspozycja)
zbyt daleko powoduje
przycicie pikseli
w obszarach wiate do
czystej bieli.

mamy cienie kompletnie wypenione szumem, to na etapie konwersji niewiele


da si w tej sprawie zrobi (patrz ramka Jak wiele przewietlonych szczegw
mona odzyska? w dalszej czci rozdziau).

46

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Zmniejszanie zakresu tonalnego. Podczas zmniejszania zakresu tonalnego


rwnie nastpuje utrata poziomw, cho w sposb nieco mniej oczywisty ni
w przypadku operacji przycinania. Dla przykadu, rozjaniajc tony rednie bez
przesuwania punktu bieli, zawamy zakres tonalny znajdujcych si midzy
nimi obszarw. W rezultacie niektre piksele znajdujce si wczeniej na rnych poziomach, znajd si teraz na tym samym poziomie. Po zatwierdzeniu
zmian istniejce midzy nimi rnice (i wynikajce z nich szczegy na zdjciu)
zostan utracone. Ilustruje to rysunek 2.8.

Rysunek 2.8.
Zwikszanie
i zmniejszanie
zakresu tonalnego

Ten zakres
jest zwikszony.

Ten zakres
jest zmniejszony.

Wykorzystujc suwak Brightness (Jasno) w Camera Raw lub szary


suwak w oknie Levels (Poziomy) w celu rozjanienia tonw rednich,
kompresujemy dane dotyczce wiate i rozcigamy na szerszy zakres te
dotyczce cieni. Zaprezentowane obrazy i histogramy pokazuj kontrol
jasnoci w Camera Raw, natomiast histogram demonstruje efekt uycia
szarego suwaka w oknie Levels (Poziomy) na obrazie o 8-bitowej gbi.
Przerwy s skutkiem rozcigania danych, a wystajce supki kompresji.

Zwikszanie zakresu tonalnego. Zwikszanie zakresu tonalnego rwnie


wpywa negatywnie na zawarte w obrazie dane. Nie s one usuwane, ale rozcigane na wikszy zakres tonalny, co czsto powoduje utrat efektu pynnych
zmian barwy. Kady, kto uywa Photoshopa duej ni tydzie, spotka si
z efektami zbyt wielu poprawek, takimi jak pasy na niebie czy posteryzacja
w obszarach cieni. S one spowodowane rozciganiem danych na zbyt szeroki
zakres, przez co przerwy midzy poziomami staj si widoczne goym okiem
(patrz rysunek 2.8).
Jeli mylicie, e w takim razie obrbka zdj nieuchronnie prowadzi do
katastrofy jestecie w bdzie. Aby zdjcia wyglday dobrze, naley wprowadza w nich poprawki. Czasem trzeba usun pewne informacje dobrym

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

47

przykadem jest szum w obszarze cieni a nieodczna utrata danych jest po


prostu naturaln konsekwencj takiej operacji. Nie jest to co, czego naley si
obawia, ale co, z czego naley sobie zdawa spraw. Istotna w tym wszystkim
jest wiadomo, e pewne techniki obrbki pozwalaj na wiksz elastyczno
ni inne.

Konwertowanie przestrzeni kolorw


Inna operacja, ktra z reguy pociga za sob wszystkie trzy wymienione wczeniej rodzaje utraty danych, to konwersja przestrzeni kolorw. Podczas konwersji
z wikszej przestrzeni na mniejsz nastpuje przycicie kolorw znajdujcych
si poza zakresem przestrzeni docelowej (znakomicie ilustruje to rysunek 1.6
w poprzednim rozdziale).
Znaczna liczba poziomw zostaje przycita w trakcie konwersji midzy przestrzeniami o rnych wspczynnikach gamma i krzywych wartoci tonalnych.
Im wiksza rnica midzy wspczynnikami, tym wicej poziomw tracimy.
Rysunek 2.9 pokazuje efekt konwersji gradientu utworzonego na podstawie
liniowego wspczynnika gamma na przestrze o wartoci wspczynnika
rwnej 1,8. Histogramy demonstruj efekt zarwno dla gbi 8-, jak i 16-bitowej. Nawet w przypadku 16-bitowej gbi wida przerwy i wystajce supki,
a w przypadku gbi 8-bitowej utracona zostaje jedna czwarta poziomw.

Rysunek 2.9.
Konwersja
na podstawie
wspczynnika
gamma

Gradient utworzony w przestrzeni o liniowym wspczynniku gamma


Oryginalne dane
Mamy tu do czynienia z doskonaym gradientem, na ktrym
wszystkie odcienie s odzwierciedlane rwnomiernie. W rezultacie
otrzymujemy jednolity histogram.
Konwersja obrazu o 16-bitowej gbi z wykorzystaniem
wspczynnika gamma rwnego 1,8
Histogram w programie Photoshop nie wywietla dokadnego
rozkadu danych w obrazie 16-bitowym na swojej 256-stopniowej
skali. W rezultacie, mimo i widoczne s wystajce supki,
rzeczywista utrata danych jest niewielka lub nie wystpuje wcale.
Konwersja obrazu o 8-bitowej gbi z wykorzystaniem
wspczynnika gamma rwnego 1,8

48

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Kolejna zaleta Camera Raw


Wszystkie informacje na temat utraty danych s o tyle istotne, e jednym
z podstawowych zada Camera Raw jest mapowanie odcieni podczas konwersji z pierwotnej, opartej na liniowym wspczynniku gamma przestrzeni na
przestrze z wprowadzon korekcj gamma. Podczas edycji w Camera Raw nie
tylko dokonujemy obrbki uchwyconych pikseli, ale te ustalamy parametry
konwersji. Mona uzyska ten sam wygld zdjcia, dysponujc jednoczenie
plikiem zawierajcym wiele danych i, co za tym idzie, dajcym wiele moliwoci
dalszej obrbki lub ubogim w dane i niezdatnym do dalszego przetwarzania.
Znakomicie ilustruj to rysunki 2.5 i 2.6.
Konwersja z formatu RAW to dopiero pocztek dugiego procesu obrbki
obrazu. W jego trakcie zdjcie moe by konwertowane na wiele rnych przestrzeni kolorw i zmieniane na najrozmaitsze sposoby. Oszczdzimy sobie zatem
sporo nerww wykorzystujc Camera Raw do utworzenia tak bogatego w dane
pliku, jaki tylko jestemy w stanie uzyska. Nowe ustawienia domylne wersji 4
programu, w przeciwiestwie do poprzednich, dostosowuj si do zawartoci
obrazu Camera Raw wprowadza autokorekt do kadego zdjcia jednak
pomimo, i ustawienia te czsto dobrze si sprawdzaj, z reguy mona je jeszcze
poprawi. Czasem te aplikacja bdnie ocenia, co tak naprawd jest istotne na
danym obrazie. Zdecydowanie warto powici nieco czasu na nauk efektywnej
obsugi Camera Raw. Dziki temu uzyskiwa bdziemy lepsze obrazy, znacznie
ograniczajc konieczny nakad pracy w Photoshopie.

Od pliku RAW
do kolorowego zdjcia
Tak dotarlimy do kluczowych zagadnie zwizanych z konwersj z Camera
Raw w przestrze RGB z korekcj gamma. W rozdziale 5., Camera Raw
w praktyce, omwi rne sposoby wykorzystywania do tego celu narzdzi
dostpnych w aplikacji. Tutaj skoncentrujemy si na tym, w jaki sposb narzdzia
te przeprowadzaj wspomnian konwersj (patrz rysunek 2.10).

Interpolacja i interpretacja kolorymetryczna


Pierwszy etap caego procesu, interpolacja, polega na wprowadzeniu informacji
o kolorze i w rezultacie zamianie obrazu w skali szaroci w obraz RGB. Tutaj
te dokonywana jest wstpna interpretacja kolorymetryczna skala szaroci
przekonwertowywana jest na wewntrzn przestrze aparatu o liniowym
wspczynniku gamma i podstawowych ltrach (zwykle, cho nie zawsze, R,
G oraz B niektre aparaty dodaj jeszcze czwarty ltr) zdeniowanych
przez wbudowane ustawienia. Ramka Kolor w Camera Raw opisuje, w jaki

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

49

Rysunek 2.10. Dwie wersje tego samego obrazu w formacie RAW. W pierwszym przypadku nie
przeprowadzono interpolacji i zapisano obraz w skali szaroci. W drugim zdjcie zostao poddane
interpolacji i zapisane z wykorzystaniem przestrzeni kolorw RGB po przeprowadzeniu korekty gamma

Oryginalne zdjcie w skali szaroci, zapisane


w formacie RAW.

Obraz RAW zapisany


z zachowaniem relacji liniowej i bez
przeprowadzania interpolacji.

To samo zdjcie po przeprowadzeniu interpolacji


i przetworzeniu obrazu w oparciu o wspczynnik gamma.

Obraz RAW po korekcie gamma


i bez przeprowadzania interpolacji.

Zdjcie po przeprowadzeniu
interpolacji i przetworzeniu
w Camera Raw.

Trzy zaprezentowane fragmenty zdjcia przedstawiaj (w duym przyblieniu) kwiatek widoczny na rodku
oryginalnego zdjcia w formacie RAW (u gry rysunku). Zobaczy moemy szczegy zarwno obrazu po
korekcie gamma, jak rwnie ostatecznej postaci zdjcia (po interpolacji) w przestrzeni RGB. Kady piksel
odpowiada odczytowi konkretnego czujnika matrycy. W szczegowym ujciu po lewej stronie, na obszarze
odpowiadajcym temu kwiatowi, zauway mona niebieskie punkty w miejscach, gdzie piksele s ciemne.
W trakcie interpolacji i konwertowania na przestrze kolorw ciemne piksele s zastpowane janiejszymi
(rodkowy rysunek) celem nadania im tej barwy.

sposb aplikacja radzi sobie z trudnym zadaniem deniowania kolorw aparatu.


Interpolacja i interpretacja kolorymetryczna przeprowadzane s automatycznie,
generujc w rezultacie interpretacje obrazw widoczne w Bridgeu oraz wygld
zdj otwieranych w Camera Raw.
W pierwszej kolejnoci nastpuje interpretacja kolorymetryczna, a nastpnie
interpolacja (patrz rysunek 2.10). Obie operacje dokonywane s w wewntrznej
przestrzeni kolorw aparatu. W niej rwnie przeprowadzana jest redukcja szumu
i wszelkie korekty zwizane z aberracj chromatyczn (dokonywanie ich pniej,
w innej przestrzeni kolorw, moe powodowa niepodane przekamania barw).

50

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Balans bieli i kalibracja


Balans bieli Color Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta) w poczeniu
z wszelkimi poprawkami wprowadzanymi przy uyciu zakadki Calibrate
(Kalibracja) w Camera Raw usprawnia konwersj z wewntrznej przestrzeni
aparatu do poredniej przestrzeni o duej gamie kolorw. To przestrze oparta
na takich samych parametrach i punkcie bieli jak ProPhoto RGB, posiadajca
jednak liniowy wspczynnik gamma. Kolory wykorzystywane dla balansu bieli
zaprezentowano na rysunku 2.11.

Rysunek 2.11.
Kolory
wykorzystywane
w trakcie
opracowywania
balansu bieli
w Camera Raw

2000K

3200K

5500K

7500K

15000K

Zakres kolorw balansu bieli w kelwinach. Camera Raw wykorzystuje rozkad


Plancka (uwaga: zakres nie jest dokadnie odwzorowany na skali).

Zakres kolorw tinty midzy kolorem zielonym a magenta. Skala nie jest
dokadna, a kolory s wykrelone prostopadle do rozkadu Plancka.

Operacje te polegaj na redeniowaniu denicji kolorymetrycznych przestrzeni RGB aparatu, a nie przeksztacaniu wartoci samych pikseli. Wykonanie
ich w Photoshopie jest po prostu niemoliwe, bardzo istotne jest zatem wykorzystanie zalet oferowanych na tym polu przez Camera Raw (ich szczegowy
opis znajduje si w rozdziale 4.: Elementy sterujce Camera Raw).
Pozostae zmiany w wikszoci przeprowadzane s w poredniej przestrzeni ProPhoto RGB. Mona je zastpi obrbk w Photoshopie, nadal jednak
przewag na tym polu posiada Camera Raw. Narzdzia do mapowania odcieni
Exposure (Ekspozycja) (teraz wzbogacone o dodatkowy suwak Recovery (Odtwarzanie)), Blacks (Czarne) (w poprzedniej wersji programu narzdzie to nosio
nazw Shadows (Cienie)), Fill Light (Wypenij wiato), Brightness (Jasno), Contrast
(Kontrast) oraz Tone Curve (Krzywa tonalna) to najlepszy przykad wspomnianej
przewagi. Nadrzdne znaczenie ma tu suwak Exposure (Ekspozycja) pomijajc
go, nie wykorzystujemy w peni moliwoci naszego zdjcia jednak pozostae
narzdzia rwnie s istotne.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

51

Kolor w Camera Raw


Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektw Camera
Raw jest to, i aplikacja ta nie
posiada funkcji implementujcych domylny profil dla
poszczeglnych aparatw.
Wyprbowalimy wiele programw posiadajcych takie
moliwoci, dowiadczajc
wikszego lub mniejszego
rozczarowania, i moemy
stwierdzi jedno: o ile nie wykonujemy zdj w studio przy
kontrolowanym owietleniu
i dostosowanym do niego balansie bieli, prolowanie jest
czynnoci frustrujc, jeli
nie daremn. Z tego wzgldu
niekompatybilno Camera
Raw w tym wzgldzie postrzegamy bardziej jako zalet
ni ograniczenie.
Obsuga kolorw w Camera Raw jest pomysowa
i, jak na razie, unikalna. Dla

kadego obsugiwanego aparatu Thomas Knoll, twrca


aplikacji, stworzy nie jeden,
ale dwa profile: jeden dla
owietlenia dziennego (D65),
a drugi dla owietlenia arowego (2850K). Odpowiedni
prol jest wybierany w trakcie
interpretacji kolorymetrycznej
obrazu RAW. Suwaki balansu
bieli (Temperature (Temperatura)
i Tint (Tinta)) pozwalaj na
zmiany w ramach, a nawet
poza obrbem dwch wbudowanych proli.
Jeli nasz aparat zapisuje
znacznik balansu bieli, jego
warto jest stosowana pod
warunkiem, e wybrana zostanie opcja As shot (Jak na
ujciu). Jeli znacznik taki nie
jest zapisywany, Camera Raw
samodzielnie ocenia warto
parametru. W obu przypadkach mamy moliwo obej-

cia pocztkowych ustawie


i samodzielnego dobrania
balansu bieli.
Prawd jest, e profile
aparatw cyfrowych rni
si w zalenoci od modelu.
Niektre aparaty wykazuj wiksze zrnicowanie
na tym polu ni inne, jeli
wic nasz sprzt rni si
w zasadniczy sposb od tego,
ktry posuy do utworzenia
prolu, domylne ustawienia
kolorw w Camera Raw mog
si okaza nie do koca dopasowane. Narzdzia w zakadce
Calibrate (Kalibracja) pozwalaj
na zoptymalizowanie kolorw
w trakcie konwersji. W wikszoci przypadkw jest to
prostszy i prawdopodobnie
bardziej efektywny sposb ni
tworzenie prolu dla aparatu
(patrz rozdzia 4., Elementy
sterujce Camera Raw).

Narzdzia do mapowania odcieni


Narzdzia do mapowania odcieni pozwalaj nam dobra parametry konwersji
z wewntrznej przestrzeni aparatu w przestrze opart na wspczynniku
gamma. Wsplnie maj ogromny wpyw na oglny wygld zdjcia. Nawet jeli
planujemy liczne poprawki w Photoshopie, warto uy tych narzdzi, aby uzyska wygld obrazu jak najbardziej zbliony do podanego.
Dlaczego? Poniewa w ten sposb uzyskujemy obraz o optymalnie rozmieszczonych bitach. Dziki temu lepiej zniesie on dalsz obrbk (patrz Utrata
danych i ograniczanie moliwoci wczeniej w tym rozdziale), a my mamy
mniej pracy w Photoshopie.

52

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Wszystkie poprawki przeprowadzone za pomoc narzdzi Exposure (Ekspozycja),


Blacks (Czarne), Brightness (Jasno), Contrast (Kontrast) oraz zakadk Tone Curve
(Krzywa tonalna) s w trakcie konwersji traktowane jako pojedyncza operacja.
Kolejno, w jakiej ich dokonujemy, nie wpywa zatem na jako, ma jednak znaczenie z punktu widzenia organizacji pracy. Omwi to zagadnienie w rozdziale 5.,
Camera Raw w praktyce.
Ekspozycja. Suwak Exposure (Ekspozycja) suy tak naprawd do przycinania
wiate, cho wpywa na cay zakres tonalny obrazu. Na pierwszy rzut oka efekty
stosowania suwakw Exposure (Ekspozycja) i Brightness (Jasno) mog wydawa si
podobne, jednak ten drugi suy bardziej do korekty tonw rednich (cho ustawienie go na warto powyej 100 moe powodowa przycinanie wiate).
W przypadku wartoci dodatnich suwak Exposure (Ekspozycja) daje podobne
efekty jak biay suwak w oknie Levels (Poziomy) w Photoshopie, przycinajc
poziomy do bieli. Poniewa jednak operuje liniowymi danymi, modykuje tony
rednie i cienie w sposb bardziej subtelny ni operacje przeprowadzane na
obrazie o nieliniowym gamma. Zapewnia te lepsz kontrol nad przycinaniem
ni narzdzia w Photoshopie.
Dla wartoci ujemnych sprawa wyglda zupenie inaczej. Camera Raw oferuje
tu bowiem moliwo niespotykan w innych konwerterach odzyskanie przewietlonych szczegw. Wikszo konwerterw traktuje jako biae wszystkie
piksele, w ktrych przycicie nastpio tylko w jednym kanale. Camera Raw natomiast wykorzystuje pene informacje o kolorze, umoliwiajc tym samym odzyskiwanie przewietlonych szczegw nawet na podstawie pojedynczego kanau.
Zachowuje jednak czyst (przycit we wszystkich kanaach) biel w pikselach
(w przeciwiestwie do wikszoci konwerterw zmieniajcych przycite piksele
na szare) i przyciemnia reszt obrazu, stosujc specjalny algorytm, by zachowa
kolor pozostaych pikseli. Ramka Jak wiele przewietlonych szczegw mona
odzyska? opisuje cae zagadnienie bardziej szczegowo, a na rysunku 2.12
przedstawiono przykad praktyczny.
Uzyskanie tego samego efektu podczas obrbki obrazu po korekcji gamma
w Photoshopie jest po prostu niemoliwe. W przestrzeni liniowej poowa bitw
opisuje najjaniejszy przedzia, mamy wic du ilo informacji do dyspozycji.
Po konwersji opartej na wspczynniku gamma pozostaje nam znacznie mniej
danych, na ktrych moemy dokonywa korekty.
Czarne. Suwak Blacks (Czarne) pozwala nam przycina bity do czerni. Dziaa
podobnie jak czarny suwak w oknie Levels (Poziomy), w Photoshopie dajc jednak
mocniejsze efekty. Dzieje si tak, poniewa w przestrzeni o liniowym gamma
znacznie mniej bitw powicanych jest na opis najciemniejszych obszarw
zdjcia. W pierwszej edycji tej ksiki Bruce opisa to narzdzie jako nieco tpe,
jednak zmiany wprowadzone od wersji 2.3 Camera Raw znacznie poprawiy cay
mechanizm. Mona teraz bez obaw stosowa go do ustalania punktu czerni.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

53

Rysunek 2.12. Odzyskiwanie szczegw

Ten obraz jest przewietlony, na


co wskazuje biay supek na kocu
histogramu oraz zaznaczone na
czerwono fragmenty zdjcia.

Po wybraniu opcji Auto


(Automatyczny) w panelu Basic
(Podstawowe) zredukowana
zostanie warto parametru
Exposure (Ekspozycja),
a parametr Recovery
(Odtwarzanie) zostanie
zwikszony. Powoduje to znaczne
zmniejszenie przycinania (znika
wikszo czerwonych zaznacze
na zdjciu) i przyciemnienie
gbokich cieni.

W tym przypadku zwikszona


zostaa warto parametrw
Fill Light (Wypenij wiato)
oraz Blacks (Czarne). Krzywa
tonw zostaa zoptymalizowana
poprzez przesunicie w lewo
suwaka Brightness (Jasno)
i zwikszenie parametrw
Clarity (Przejrzysto), Vibrance
(Wibracja) oraz Saturation
(Nasycenie). Warto rwnie
zauway, e balans bieli zosta
zwikszony do 5800K.

54

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Jak wiele przewietlonych


szczegw mona odzyska?
Odpowied brzmi oczywicie: to zaley. Jeli dany
piksel jest kompletnie przepalony przycity do bieli na
wszystkich trzech kanaach
to nie ma adnych szczegw do odzyskania. Jeli jeden
lub w lepszym przypadku
dwa kanay zawieraj jeszcze
jakie dane, Camera Raw
bdzie si stara odzyska
zawarte w nich informacje
i przypisa pikselowi naturalnie wygldajce kolory.
W pierwszej kolejnoci
aplikacja wykorzystuje moliwoci dokonywania zmian
oferowane przez aparat. Pole
do manewru jest tu rne
w zalenoci od modelu,
a w niektrych przypadkach
nie ma go wcale. Nastpnie
Camera Raw wykorzystuje
informacje zawarte w nieprzycitych kanaach do od-

tworzenia informacji o kolorze (patrz rysunek 2.12).


W dalszej kolejnoci zmniejszona zostaje wprowadzona
za pomoc suwaka Brightness
(Jasno) kompresja jasnych
obszarw. Dziki temu dane
na temat jasnoci rozprowadzone zostaj na szerszy
zakres tonalny. Na koniec tony
rednie i cienie mapowane
s na podstawie krzywej (na
rysunku 2.13 przedstawione
zostao to samo zdjcie przed
i po wykonaniu wspomnianych operacji).
Ilo moliwych do odzyskania szczegw ogranicza
kilka czynnikw, zalenych
od modelu aparatu. Pierwszym z nich jest punkt, po
ktrego przekroczeniu matryca aparatu przycina wszystkie
trzy kanay. Mona odzyska
wiele danych, gdy tylko jeden

kana zawiera informacje, jeli


jednak zbytnio rozcigniemy dane dotyczce jasnoci,
przejcie midzy przepaleniami i odzyskanymi pikselami
bdzie wyglda nienaturalnie. W niektrych aparatach
matryca moe powodowa
przesunicia odcieni kolorw
w pobliu punktu przycicia.
Jeeli w takiej sytuacji zbyt
mocno rozcigniemy zakres
tonalny jasnych obszarw,
uzyskamy w efekcie bardzo
dziwne kolory. W obu tych
przypadkach ograniczenie
wynikajce z praktyki moe
by znacznie wiksze ni
to, ktre mogoby wynika
z teorii.
Wikszo aparatw stosuje wzmocnienie analogowe,
by umoliwi wykonywanie
zdj przy rnych czuociach ISO, niektre jednak

Porada: Efekty przycinania najlepiej sprawdza przy widoku 100%. Przy


oddalonym widoku moemy przez pomyk niepotrzebnie przyci niektre
piksele. Przed przeprowadzeniem konwersji zawsze warto sprawdzi wygld
zdjcia w normalnym wymiarze, aby uzyska pewno, e nie przycinamy
pikseli, ktre wolelibymy zachowa.
Wypenij wiato. Po zakoczeniu pracy z suwakiem Blacks (Czarne) warto
wyprbowa suwak Fill Light (Wypenij wiato). Narzdzie to zostao wprowadzone dopiero w najnowszej wersji programu. Wykorzystuje ono oparty na masce
parametr w celu rozjaniania gbokich cieni. Mona je porwna do narzdzia

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

55

Rysunek 2.13.
Szczegy
obrazu przed
i po wykonaniu
poprawek

stosuj wzmocnienie cyfrowe. W tym drugim przypadku zdjcie wykonane przy


wysokiej czuoci ISO jest
po prostu niedowietlonym
obrazem z wbudowan dodatni kompensacj ekspozycji.
Mona zatem odzyska wiele
danych przez odwrcenie
efektu kompensacji.
Balans bieli jest tutaj rwnie istotnym czynnikiem,
poniewa dopasowuje kanay
przycite do nieprzycitych.
Podczas odzyskiwania danych z przewietlonych obszarw dobrym pomysem
jest rozpoczcie obrbki od
odpowiedniego ustawienia

suwaka Exposure (Ekspozycja)


przed przejciem do balansu
bieli, poniewa w trakcie rozcigania danych dotyczcych
jasnoci balans najprawdopodobniej si zmieni.
W praktyce wikszo
aparatw umoliwia odzyskanie przynajmniej jednej
czwartej przedziau przewietlonych danych, kosztem
nieznacznego pogorszenia
balansu bieli. W wielu przypadkach mona odzyska cay
przedzia, a czasem nawet
wicej, jednak odzyskanie
wszystkich czterech ley
poza zasigiem wikszoci
aparatw. Nie chcemy tu

nikogo zachca do celowego przewietlania obrazw,


ale podczas wykonywania
zdj w zmiennych warunkach owietleniowych lepiej
jest nieznacznie przewietli
zdjcie, ni go nie dowietli
(wynika to z opisanej wczeniej liniowej natury zdjcia
cyfrowego). Niedowietlenie
spowoduje bowiem znaczny
wzrost szumu w obszarach
cieni. W przypadku przewietlenia Camera Raw daje
nam do dyspozycji zestaw
poytecznych narzdzi, dziki
ktrym moemy odzyska
przynajmniej cz utraconych szczegw.

Shadow/Highlight (Cie/Podwietlenie) znanego z Photoshopa, ale wersja dostpna w Camera Raw jest zdecydowanie lepsza, poniewa wykorzystuje liniowy
wspczynnik gamma.
Jasno i Kontrast. Suwaki Brightness (Jasno) oraz Contrast (Kontrast) pozwalaj ulepszy konwersj tonw porednich z przestrzeni liniowej w przestrze
z korekt gamma. Dziaaj one zupenie inaczej ni narzdzia o tej samej
nazwie w Photoshopie. Funkcjonalnie odpowiadaj bardziej narzdziom Levels
(Poziomy) i Curves (Krzywe) (Brightness) pozwala na poprawki w zakresie tonw
rednich, natomiast Contrast (Kontrast) odpowiada krzywej S), z jedn rnic.

56

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Camera Raw korzysta z algorytmu zachowujcego oryginaln barw, podczas


gdy stosowanie przeksztace opartych na krzywych w stosunku do obrazw
RGB w Photoshopie moe powodowa przekamania kolorw. Nasycenie zaprojektowano z myl o naladowaniu efektu nasycenia uzyskiwanego na lmie
przy zwikszaniu kontrastu.
Jeli nie dokonamy adnych poprawek przy uyciu suwaka Exposure (Ekspozycja) lub s one niewielkie, to stosowanie suwakw Brightness (Jasno) i Contrast
(Kontrast) oraz krzywych tonalnych zamiast narzdzi w Photoshopie daje
pewne korzyci. Im bardziej jednak zmieniamy ekspozycj w Camera Raw, tym
wikszego znaczenia nabiera przeprowadzenie jednoczesnej korekty jasnoci
i kontrastu (patrz rysunek 2.12 we wczeniejszej czci rozdziau).

Nasycenie
W programie Camera Raw 4 do dyspozycji mamy ponad 30 elementw sterujcych, umoliwiajcych modykowanie barw, nasycenia i luminacji (jeli
uwzgldnimy suwaki Vibrance (Wibracja), Saturation (Nasycona), zakadki HSL/
Grayscale (HSL/Skala szaroci) oraz Camera Calibration (Kalibracja aparatu)). Twrcy
aplikacji zdecydowali si na takie rozwizanie ze wzgldu na niezwykle istotn
rol barw, nasycenia i luminacji kolorw w procesie przetwarzania plikw RAW.
Majc jednak w pamici stare przysowie Uwaaj, czego sobie yczysz, bo
moe si speni, pki co ograniczymy si do omwienia narzdzi dostpnych
w zakadce Basic (Podstawowe).
Gwny suwak Saturation (Nasycona) dziaa podobnie do suwaka o tej samej nazwie w oknie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), w Photoshopie rzadziej
jednak powoduje przekamania kolorw. Podobnie jak suwaki Exposure (Ekspozycja) i Shadows (Cienie), moe powodowa przycinanie kolorw, zalecamy wic
ostrono.
Suwak Vibrance (Wibracja) umoliwia nieliniowe zwikszanie nasycenia. Innymi sowy, przesuwanie go w prawo powoduje zwikszanie mniej nasyconych
kolorw w wikszym stopniu ni kolorw nasyconych, przy jednoczesnym
zmniejszaniu poziomu nasycenia kolorw skry. Omawiane narzdzie rzadziej powoduje przycinanie nasycenia, ale zarwno ono, jak i suwak Saturation
(Nasycona) maj wpyw na wszystkie kolory na zdjciu. W celu dopracowania
poszczeglnych barw lepiej posuy si elementami sterujcymi HSL. Przycinaniem nasycenia oraz obsug zakadki HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci)
zajmiemy si w rozdziale 4., Elementy sterujce Camera Raw.

Rozmiar
Camera Raw pozwala na konwersj obrazw o wewntrznej rozdzielczoci
aparatu, a take mniejszych i wikszych. Dokadne rozmiary zale od modelu
aparatu, najczciej s to jednak wielkoci odpowiadajce 50, 66, 100, 133, 166
oraz 200 procentom domylnego rozmiaru.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

57

W przypadku aparatw stosujcych kwadratowe piksele istnieje niewielka


rnica midzy zmienianiem rozmiaru w Camera Raw a zwikszaniem przy uyciu interpolacji dwuszeciennej lub zmniejszaniem z zastosowaniem wyostrzania dwuszeciennego w Photoshopie. Jeli jednak potrzebujemy maego pliku,
o wiele wygodniej jest zmieni jego rozmiar w trakcie konwersji w Camera Raw,
ni stosowa pniej metod zmniejszonego prbkowania w Photoshopie.
W aparatach o niekwadratowych pikselach domylny rozmiar najlepiej
zachowuje ich pierwotn ilo (jeden wymiar poddawany jest zwikszeniu
prbkowania, a drugi zmniejszeniu). Podczas powikszania ilo pikseli
wzdu krawdzi o wyszej rozdzielczoci nie zmienia si, natomiast krawd
o mniejszej rozdzielczoci poddawana jest zwikszonemu prbkowaniu. W ten
sposb powstaj dopasowane do siebie kwadratowe piksele w przekonwertowanym obrazie. Utworzony t technik obraz zachowuje maksymaln ilo szczegw zdjcia wykonanego aparatem o niekwadratowych pikselach. Z reguy
daje ona rwnie lepsze efekty ni konwersja do mniejszego pliku, a nastpnie
zwikszanie prbkowania w Photoshopie.
Metoda ta jest rwnie przydatna w przypadku aparatw wyposaonych
w matryc Fuji Super CCD, w ktrych stosowany jest obrcony o 45 stopni wzr
Bayera. Dziki jednokrotnemu powikszeniu zachowane s oryginalne piksele,
a luki powstae w wyniku rotacji zostaj zapenione. W pierwszej kolejnoci
nastpuje rotacja, nastpnie zapenianie powstaych luk poprzez jednokrotne
powikszanie, wreszcie przeprowadzane jest zmniejszone prbkowanie, w celu
uzyskania pierwotnej iloci pikseli.

Wyostrzanie
Narzdzia zwizane z wyostrzaniem dostpne w programie Camera Raw 4.1
zostay znacznie ulepszone, czciowo dziki Bruceowi Fraserowi. Thomas
Knoll oraz pracownicy rmy Adobe kontaktowali si z nim w celu uzyskania
dodatkowych wskazwek na temat poprawek, ktre naleao wprowadzi w tym
aspekcie dziaania aplikacji. Bruce nie by w stanie dokoczy swojej pracy
na tym polu, w zwizku z czym jego miejsce zaj Jeff Schewe. Dziki niemu
wytyczne opracowane przez Brucea dotyczce wyostrzania zdj w Camera
Raw zostay wprowadzone w wersji 4.1 programu. Szczegowe informacje na
temat narzdzi zwizanych z t funkcj aplikacji znale mona w rozdziale 4.,
Elementy sterujce Camera Raw. Tutaj chcemy jedynie zaznaczy, e naley
je traktowa jako pierwszy etap procesu wyostrzania, a nie jako jedyne suce
do tego narzdzie. Camera Raw pozwala zastosowa wyostrzanie wycznie
do podgldu zdjcia, pozostawiajc jego przekonwertowan posta bez zmian.
Opcja ta uatwia okrelenie oglnego poziomu kontrastu, poniewa zdjcie
przed przeprowadzeniem wyostrzania ma wygld bardziej spaszczony ni jego
wyostrzona wersja.

58

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL

Redukcja szumu kolorw i luminacji


O ile suwak Sharpening (Ostro) jest przydatny, o tyle narzdzia do redukcji
szumu luminacji i kolorw s niezastpione. Szum luminacji przejawia si
w postaci rnych zmian w tonacji, z reguy w obszarach cieni, cho moe si
rozprzestrzeni na tony rednie, jeli fotografujemy przy wysokim wspczynniku czuoci ISO. Szum kolorw objawia si w postaci nienaturalnych zmian
kolorw.
Przed pojawieniem si Camera Raw polegalimy na raczej topornych technikach dostpnych w Photoshopie. Konwertowalimy obraz na model Lab, by
nastpnie z osobna redukowa szum kolorw i luminacji, zwykle przez rozmycie
kanaw a i b w celu pozbycia si szumu kolorw i rozmycia lub zastosowania
ltra Despect (Usu kurz i rysy) wobec kanau jasnoci oraz usunicia szumu
luminacji. W porwnaniu do narzdzi dostpnych w Camera Raw bya to do
prymitywna metoda. Wycieczka z RGB do Lab i z powrotem bywa bardzo
destrukcyjna dla obrazu ze wzgldu na bdy zaokrglenia, a operowanie na
osobnych kanaach jest czasochonne.
Dziki kilku sprytnym algorytmom Camera Raw pozwala na wykonywanie
tych samych operacji bez konwersji do modelu Lab caa obrbka wykonywana
jest w przejciowej przestrzeni RGB o liniowym gamma i duej gamie kolorw.
Narzdzia do redukcji szumw dziaaj szybciej, s mniej destruktywne i bardziej efektywne ni ich odpowiedniki w Photoshopie. Tote uywajcie ich!

Histogram
Histogram (patrz rysunek 2.14) jest jednym z najbardziej poytecznych,
a jednoczenie najczciej pomijanych narzdzi w Camera Raw. W tym rozdziale wielokrotnie podkrelaem jego rol podczas dokonywania oceny obrazu,
zwaszcza jeli chodzi o przycinanie. Jednak histogram dostpny w Camera Raw
istotnie rni si od tych, ktre mamy do dyspozycji w aparatach.

Rozdzia 2. Jak dziaa Camera Raw?

59

Rysunek 2.14.
Histogram
w programie
Camera Raw

Pamitajcie, e nie ma czego takiego jak doskonay histogram.


Histogram jest jedynie graficzn prezentacj danych zawartych w obrazie.
Niemniej umiejtno jego poprawnej interpretacji jest niezmiernie wana.

Po pierwsze, jest bardziej godny zaufania ni jego odpowiedniki w aparatach


nie pokazuj one bowiem histogramu pliku RAW, tylko histogram pliku
JPEG, ktry uzyskalibymy, wykonujc zdjcie przy aktualnych ustawieniach.
W rezultacie przydaj si one jedynie do oglnej oceny ekspozycji. To samo
dotyczy ostrzee o przewietleniu zdjcia aparaty s pod tym wzgldem
przesadnie ostrone. Domylna konwersja z formatu RAW na JPEG z reguy
oparta jest na krzywej tonw o duym nachyleniu, by moe w celu lepszej
imitacji kliszy lmowej, przez co histogram i ostrzeenia o przewietleniu oparte
na pliku JPEG nie do koca oddaj to, co zawarte jest na zdjciu RAW.
Histogram w Camera Raw to narzdzie o znacznie wikszej precyzji. Dynamicznie odzwierciedla statystyk konwertowanego obrazu, pokazujc przycinanie we
wszelkich formach przycinanie wiate do bieli, cieni do czerni i jednego lub
kilku kanaw do kompletnie nasyconego koloru. Pozwala rwnie obserwowa
efekty zastosowania rnych narzdzi. Obserwowanie zarwno histogramu, jak
i podgldu zdjcia, daje o wiele peniejszy obraz tego, co dzieje si z naszymi
danymi ni sam podgld. W kolejnych rozdziaach szczegowo omwimy sposoby wykorzystania narzdzi Camera Raw do uzyskania optymalnego wygldu
zdj RAW. Pocztkujcy uytkownicy aparatw cyfrowych powinni jednak
powici troch czasu na przyswojenie sobie treci tego rozdziau, poniewa
zdjcia cyfrowe znacznie rni si od wykonywanych na kliszy. Zrozumienie
sposobu, w jaki liczby wykorzystywane s do reprezentowania obrazw, jest
kluczem do zrozumienia i ewentualnego wykorzystania tej rnicy.