You are on page 1of 43

Excel 2007 PL.

Biblia
Autor: John Walkenbach
Tumaczenie: Piotr Pilch
ISBN: 978-83-246-1021-1
Tytu oryginau: Excel 2007 Bible
Format: B5, stron: 920
Kompletny podrcznik dla wszystkich uytkownikw Excela
Upro analiz firmowych danych
Twrz atrakcyjne i czytelne wykresy
Przetwarzaj informacje za pomoc tabel przestawnych

Zarzdzanie informacjami to kluczowe zagadnienie w funkcjonowaniu kadego


przedsibiorstwa. Od wielu lat podstawowym narzdziem, ktrego w tym celu uywaj
mae firmy, jest arkusz kalkulacyjny Excel. W najnowszej wersji tej aplikacji Microsoft
wprowadzi kolejne znaczce ulepszenia, ktre jeszcze bardziej umacniaj Excel na pozycji
lidera wrd innych programw tego typu. Nowe funkcje umoliwiaj midzy innymi
bardziej bezpieczn prac i wygodniejsze wspdzielenie arkuszy midzy uytkownikami,
wykrywanie trendw, przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych czy
przedstawianie informacji za pomoc przejrzystych diagramw i rozbudowanych raportw.
Excel 2007. Biblia to kompletny podrcznik omawiajcy wszystkie aspekty
najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego. Dziki tej ksice nie tylko poznasz podstawy
Excela niezbdne w codziennej pracy, ale take dowiesz si, jak uywa zaawansowanych
funkcji. Nauczysz si midzy innymi zapewnia poprawno danych i chroni je, szybko
wymienia informacje z innymi aplikacjami czy usprawnia prac za pomoc dodatkw
wbudowanych i wasnych. Zobaczysz take, jak pisa w jzyku VBA niestandardowe
programy oraz skrypty, ktre pozwalaj znacznie zwikszy moliwoci arkuszy
kalkulacyjnych w zakresie obsugi danych i dostosowa funkcje Excela
do wasnych potrzeb.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Korzystanie z nowego interfejsu programu Excel 2007


Wydajne wprowadzanie, modyfikowanie i formatowanie danych
Tworzenie i stosowanie wasnych szablonw, formu oraz funkcji
Przedstawianie informacji za pomoc wykresw i diagramw
Przetwarzanie danych przy uyciu dodatkw i tabel przestawnych
Generowanie raportw podsumowujcych
Unikanie bdw i zapewnianie poprawnoci danych
Korzystanie z Excela w grupach roboczych
Tworzenie wasnych skryptw i programw w Excelu

Odkryj wszystkie tajemnice Excela 2007


i sprawnie zarzdzaj danymi!

Podzikowania ................................................................................................ 29
O autorze ......................................................................................................... 37
Wstp ............................................................................................................... 39

Cz I Podstawowe inPodsaawe o inaerP .................................... 45


Rozdzia 1. Wprowadzenie do Excela ............................................................... 47
Kiedy korzystamy z Excela ................................................................................................................. 47
Czym s arkusze i skoroszyty .............................................................................................................. 48
Poruszanie si po arkuszu .................................................................................................................... 50
Nawigacja za pomoc klawiatury .................................................................................................. 51
Nawigacja za pomoc myszy ........................................................................................................ 51
Narzdzie Wstka ............................................................................................................................... 52
Karty narzdzia Wstka ............................................................................................................... 53
Karty kontekstowe ......................................................................................................................... 54
Typy polece narzdzia Wstka .................................................................................................. 55
Obsuga interfejsu narzdzia Wstka za pomoc klawiatury ...................................................... 56
Korzystanie z menu podrcznego ........................................................................................................ 57
Dostosowywanie paska Szybki dostp ................................................................................................ 58
Okna dialogowe ................................................................................................................................... 59
Nawigacja w oknach dialogowych ................................................................................................ 60
Karty w oknach dialogowych ........................................................................................................ 60
Zastosowanie paska zada ................................................................................................................... 61
Tworzenie pierwszego arkusza w Excelu ............................................................................................ 62
Rozpoczcie pracy ......................................................................................................................... 63
Wpisywanie nazw miesicy ........................................................................................................... 63
Wprowadzanie danych o wysokoci obrotw ............................................................................... 63
Formatowanie wartoci .................................................................................................................. 64
Nadawanie arkuszowi bardziej wyszukanego wygldu ................................................................ 65
Dodawanie wartoci ...................................................................................................................... 65
Tworzenie wykresu ........................................................................................................................ 66
Drukowanie arkusza ...................................................................................................................... 66
Zapisywanie skoroszytu ................................................................................................................ 67

10

Excel 2007 PL. Biblia


Rozdzia 2. Nowoci w Excelu 2007 .................................................................. 69
Nowy interfejs uytkownika ................................................................................................................ 69
Wiksze arkusze ................................................................................................................................... 70
Nowe formaty plikw .......................................................................................................................... 70
Tabele arkuszowe ................................................................................................................................. 71
Style i motywy ..................................................................................................................................... 72
Lepiej wygldajce wykresy ................................................................................................................ 72
Widok ukadu stron .............................................................................................................................. 73
Rozbudowane formatowanie warunkowe ............................................................................................ 73
Konsolidacja opcji ............................................................................................................................... 74
SmartArt ............................................................................................................................................... 74
Automatyczne uzupenianie formuy ................................................................................................... 75
Funkcje dotyczce wsppracy ............................................................................................................ 76
Sprawdzanie zgodnoci ........................................................................................................................ 76
Ulepszone tabele przestawne ............................................................................................................... 77
Nowe funkcje arkuszowe ..................................................................................................................... 77
Inne nowe funkcje ................................................................................................................................ 78
Rozdzia 3. Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu ............................. 79
Typy danych uywanych w arkuszu .................................................................................................... 79
Wartoci liczbowe ......................................................................................................................... 80
Tekst .............................................................................................................................................. 80
Formuy ......................................................................................................................................... 80
Wprowadzanie tekstu i wartoci do arkusza ........................................................................................ 81
Wprowadzanie dat i godzin do arkusza ............................................................................................... 82
Wprowadzanie dat ......................................................................................................................... 82
Wprowadzanie godzin ................................................................................................................... 83
Modyfikacja zawartoci komrki ........................................................................................................ 83
Usuwanie zawartoci komrki ....................................................................................................... 83
Zastpienie zawartoci komrki .................................................................................................... 84
Edycja zawartoci komrki ........................................................................................................... 84
Przydatne wskazwki dotyczce wprowadzania danych .............................................................. 85
Formatowanie liczb .............................................................................................................................. 91
Poprawa czytelnoci liczb ............................................................................................................. 91
Dodawanie wasnych formatw liczbowych ................................................................................. 96
Rozdzia 4. Podstawowe operacje na arkuszach ............................................. 97
Podstawowe zasady pracy z arkuszami ............................................................................................... 97
Praca w oknach Excela .................................................................................................................. 97
Uaktywnianie arkusza .................................................................................................................. 100
Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu ................................................................................. 101
Usuwanie arkusza ........................................................................................................................ 101
Zmiana nazwy arkusza ................................................................................................................ 102
Zmiana koloru karty arkusza ....................................................................................................... 102
Przenoszenie i kopiowanie arkuszy ............................................................................................. 103
Ukrywanie i odkrywanie arkusza ................................................................................................ 104
Okrelanie widoku arkusza ................................................................................................................ 104
Powikszanie i zmniejszanie arkuszy .......................................................................................... 104
Ogldanie skoroszytu w wielu oknach ........................................................................................ 106
Porwnywanie arkuszy obok siebie ............................................................................................ 107
Dzielenie arkusza na okienka ...................................................................................................... 108

Spis treci

11

Blokowanie okienek .................................................................................................................... 109


Kontrola okienek za pomoc okna czujki .................................................................................... 110
Wiersze i kolumny ............................................................................................................................. 110
Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................................................................... 111
Usuwanie wierszy i kolumn ........................................................................................................ 112
Ukrywanie wierszy i kolumn ....................................................................................................... 112
Zmiana szerokoci kolumn i wysokoci wierszy ........................................................................ 113
Rozdzia 5. Komrki i obszary komrek ......................................................... 115
Komrki a obszary komrek .............................................................................................................. 115
Zaznaczanie obszarw ................................................................................................................. 116
Zaznaczanie caych wierszy i kolumn ......................................................................................... 117
Zaznaczanie obszarw niecigych ............................................................................................. 117
Zaznaczanie obszarw w kilku arkuszach ................................................................................... 118
Zaznaczanie okrelonych typw komrek .................................................................................. 120
Zaznaczanie komrek za pomoc opcji Znajd ........................................................................... 122
Kopiowanie i przenoszenie obszarw ................................................................................................ 123
Kopiowanie za pomoc polece narzdzia Wstka ................................................................... 124
Kopiowanie za pomoc polece menu ........................................................................................ 124
Kopiowanie za pomoc klawiszy skrtu ..................................................................................... 124
Kopiowanie lub przenoszenie przy uyciu metody przecignij i upu .................................. 125
Kopiowanie do przylegajcych komrek .................................................................................... 125
Kopiowanie obszaru komrek do innych arkuszy ....................................................................... 127
Wklejanie za pomoc Schowka Office ........................................................................................ 127
Wklejanie specjalne ..................................................................................................................... 128
Zastosowanie okna dialogowego Wklejanie specjalne ............................................................... 130
Nadawanie nazw obszarom ................................................................................................................ 132
Tworzenie nazw obszarw w skoroszycie ................................................................................... 132
Zarzdzanie nazwami .................................................................................................................. 135
Dodawanie komentarzy do komrek ................................................................................................. 136
Formatowanie komentarzy .......................................................................................................... 137
Zmiana ksztatu komentarza ........................................................................................................ 137
Odczytywanie komentarzy .......................................................................................................... 139
Ukrywanie i pokazywanie komentarzy ....................................................................................... 139
Edytowanie komentarzy .............................................................................................................. 139
Usuwanie komentarzy ................................................................................................................. 139
Rozdzia 6. Tabele ............................................................................................ 141
Czym jest tabela? ............................................................................................................................... 141
Tworzenie tabeli ................................................................................................................................. 143
Zmiana wygldu tabeli ....................................................................................................................... 144
Praca z tabelami ................................................................................................................................. 146
Nawigowanie w obrbie tabeli .................................................................................................... 146
Zaznaczanie fragmentw tabeli ................................................................................................... 146
Dodawanie nowych wierszy lub kolumn ..................................................................................... 147
Usuwanie wierszy lub kolumn .................................................................................................... 148
Przenoszenie tabeli ...................................................................................................................... 148
Ustawianie opcji tabeli ................................................................................................................ 148
Korzystanie z wiersza sumy ........................................................................................................ 149
Usuwanie z tabeli powielonych wierszy ..................................................................................... 150
Sortowanie i filtrowanie tabeli .................................................................................................... 150
Zamiana tabeli z powrotem na zakres ......................................................................................... 154

12

Excel 2007 PL. Biblia


Rozdzia 7. Formatowanie arkusza ................................................................ 155
Narzdzia suce do formatowania .................................................................................................. 155
Zastosowanie narzdzi formatujcych karty Narzdzia gwne ................................................. 156
Zastosowanie paska narzdzi Minipasek ..................................................................................... 156
Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie komrek ......................................................... 158
Stosowanie formatowania .................................................................................................................. 158
Czcionki ....................................................................................................................................... 159
Zmiana wyrwnania tekstu .......................................................................................................... 161
Kolory i cieniowanie ................................................................................................................... 165
Obramowanie i krawdzie ........................................................................................................... 166
Grafika w tle ................................................................................................................................ 168
Nadawanie nazw stylom .................................................................................................................... 169
Stosowanie stylw ....................................................................................................................... 170
Modyfikowanie istniejcego stylu ............................................................................................... 170
Tworzenie nowych stylw ........................................................................................................... 171
Scalanie stylw ............................................................................................................................ 172
Zapisywanie stylw w szablonach .............................................................................................. 172
Motywy dokumentu ........................................................................................................................... 173
Uycie motywu ............................................................................................................................ 174
Dostosowywanie motywu ............................................................................................................ 175
Rozdzia 8. Pliki Excela .................................................................................... 177
Operacje na plikach Excela ................................................................................................................ 177
Tworzenie nowego skoroszytu .................................................................................................... 177
Otwieranie istniejcych skoroszytw .......................................................................................... 178
Zapisywanie skoroszytu .............................................................................................................. 182
Opcja autoodzyskiwania .............................................................................................................. 183
Okrelanie hasa ........................................................................................................................... 183
Inne opcje skoroszytu .................................................................................................................. 185
Zamykanie skoroszytw .............................................................................................................. 188
Zabezpieczenie efektw pracy ..................................................................................................... 188
Zgodno plikw Excela .................................................................................................................... 189
Rozpoznawanie formatw plikw Excela 2007 .......................................................................... 190
Zapisywanie pliku, ktry bdzie przetwarzany za pomoc wczeniejszej wersji Excela ........... 190
Rozdzia 9. Tworzenie i zastosowanie szablonw ........................................ 191
Szablony Excela ................................................................................................................................. 191
Przegldanie szablonw .............................................................................................................. 191
Tworzenie skoroszytu przy uyciu szablonu ............................................................................... 192
Modyfikowanie szablonu ............................................................................................................ 194
Niestandardowe szablony Excela ...................................................................................................... 194
Szablony domylne ...................................................................................................................... 195
Tworzenie szablonw niestandardowych .................................................................................... 198
Rozdzia 10. Drukowanie arkuszy ................................................................... 201
Drukowanie jednym klikniciem myszy ........................................................................................... 201
Zmiana widoku strony ....................................................................................................................... 203
Widok normalny .......................................................................................................................... 203
Widok ukadu stron ..................................................................................................................... 204
Podgld podziau stron ................................................................................................................ 205
Dostosowywanie typowych ustawie strony ..................................................................................... 206
Dostosowywanie marginesw strony .......................................................................................... 206
Zmiana orientacji strony .............................................................................................................. 207

Spis treci

13

Okrelanie rozmiaru papieru ....................................................................................................... 208


Okrelanie obszaru wydruku ....................................................................................................... 208
Podzia na strony ......................................................................................................................... 208
Zastosowanie obrazu ta .............................................................................................................. 209
Drukowanie tytuw wierszy i kolumn ....................................................................................... 209
Skalowanie wydruku ................................................................................................................... 211
Drukowanie linii siatki ................................................................................................................ 212
Drukowanie nagwkw wierszy i kolumn ................................................................................. 212
Dodawanie do raportw nagwka lub stopki ................................................................................... 212
Wybieranie predefiniowanego nagwka lub stopki ................................................................... 212
Elementy kodu nagwka i stopki ............................................................................................... 213
Inne opcje nagwka i stopki ....................................................................................................... 214
Modyfikowanie ustawie w oknie dialogowym Drukowanie ........................................................... 214
Wybieranie drukarki .................................................................................................................... 215
Okrelanie obszaru drukowania ................................................................................................... 215
Drukowanie kilku kopii arkusza .................................................................................................. 216
Ukrywanie niektrych komrek podczas drukowania ....................................................................... 216
Blokowanie moliwoci drukowania obiektw .............................................................................. 217
Tworzenie widokw niestandardowych arkusza ............................................................................... 218

Cz II FodsPy i PPnmawe ........................................................... 221


Rozdzia 11. Wprowadzenie do formu i funkcji ............................................ 223
Podstawowe informacje o formuach ................................................................................................. 223
Operatory uywane w formuach ................................................................................................ 224
Pierwszestwo operatorw w formuach ..................................................................................... 224
Wykorzystywanie funkcji w formuach ...................................................................................... 227
Wprowadzanie formu do arkusza ..................................................................................................... 230
Wprowadzanie formu z klawiatury ............................................................................................ 230
Wprowadzanie formu przez wskazywanie ................................................................................. 230
Wklejanie do formu nazw obszarw .......................................................................................... 232
Wstawianie funkcji do formu ..................................................................................................... 232
Kilka informacji na temat wstawiania funkcji ............................................................................. 234
Edytowanie formu ............................................................................................................................. 235
Odwoywanie si do komrek w formuach ...................................................................................... 236
Odwoania wzgldne, bezwzgldne i mieszane .......................................................................... 236
Zmiana charakteru odwoania ..................................................................................................... 238
Odwoania do komrek znajdujcych si poza arkuszem ........................................................... 239
Uycie formu w tabelach .................................................................................................................. 240
Podsumowywanie danych tabeli ................................................................................................. 240
Zastosowanie formu w tabeli ...................................................................................................... 241
Odwoywanie si do danych tabeli .............................................................................................. 243
Poprawianie bdw w formuach ..................................................................................................... 244
Odwoania cykliczne ................................................................................................................... 245
Okrelanie momentu przeliczania formu .................................................................................... 246
Zaawansowane techniki nadawania nazw ......................................................................................... 247
Nadawanie nazw wartociom staym .......................................................................................... 247
Nadawanie nazw formuom ......................................................................................................... 248
Cz wsplna obszarw ............................................................................................................. 249
Przypisywanie nazw do istniejcych odwoa ............................................................................ 250

14

Excel 2007 PL. Biblia


Wskazwki dotyczce formu ............................................................................................................ 251
Unikanie sztywnego wpisywania wartoci .................................................................................. 251
Uywanie paska formuy jako kalkulatora .................................................................................. 252
Tworzenie dokadnej kopii formuy ............................................................................................ 252
Przeksztacanie formu w wartoci .............................................................................................. 253
Rozdzia 12. Formuy uatwiajwce prac nad tekstem .................................. 255
Kilka sw na temat tekstu ................................................................................................................. 255
Ile znakw w komrce? ............................................................................................................... 255
Liczby jako tekst .......................................................................................................................... 256
Funkcje tekstowe ............................................................................................................................... 256
Czy komrka zawiera tekst? ........................................................................................................ 257
Kody znakw ............................................................................................................................... 257
Porwnanie dwch acuchw znakw ....................................................................................... 259
czenie kilku komrek .............................................................................................................. 259
Wywietlanie sformatowanych wartoci jako tekstu ................................................................... 261
Wywietlanie wartoci w formacie Walutowe jako tekstu .......................................................... 262
Powtarzanie znaku lub acucha znakw .................................................................................... 262
Histogram tekstowy ..................................................................................................................... 262
Dodawanie znakw do wartoci .................................................................................................. 263
Usuwanie niepotrzebnych odstpw oraz znakw, ktre nie mog by drukowane .................. 264
Obliczenie iloci znakw w acuchu ......................................................................................... 264
Zmiana wielkoci liter ................................................................................................................. 265
Usuwanie znakw z acucha ...................................................................................................... 265
Zastpienie tekstu innym tekstem ................................................................................................ 266
Przeszukiwanie acucha znakw ............................................................................................... 267
Szukanie i zamienianie cigu w acuchu znakw ...................................................................... 268
Zaawansowane formuy tekstowe ...................................................................................................... 268
Zliczanie okrelonych znakw w komrce ................................................................................. 268
Obliczanie czstotliwoci wystpowania okrelonego fragmentu acucha znakw
w komrce ................................................................................................................................ 269
Odnalezienie nazwy pliku na jego ciece dostpu ..................................................................... 269
Odnalezienie pierwszego sowa w acuchu znakw .................................................................. 269
Odnalezienie ostatniego sowa w acuchu znakw .................................................................... 270
Usunicie pierwszego znaku w acuchu .................................................................................... 270
Odnalezienie imienia, drugiego imienia oraz nazwiska .............................................................. 271
Usuwanie tytuw sprzed nazwisk .............................................................................................. 271
Tworzenie liczby porzdkowej .................................................................................................... 272
Obliczanie liczby wyrazw w komrce ....................................................................................... 272
Rozdzia 13. Praca z datami i czasami ............................................................ 273
W jaki sposb Excel traktuje daty i czas ........................................................................................... 273
Rozumienie kolejnych liczb dat .................................................................................................. 273
Wpisywanie dat ........................................................................................................................... 274
Interpretacja kolejnych liczb czasu .............................................................................................. 276
Wpisywanie pr dnia ................................................................................................................... 276
Formatowanie dat i czasw ......................................................................................................... 278
Problemy z datami ....................................................................................................................... 279
Funkcje zwizane z datami ................................................................................................................ 281
Wywietlanie biecej daty ......................................................................................................... 281
Wywietlanie dowolnej daty ....................................................................................................... 282
Wprowadzanie serii dat ............................................................................................................... 282

Spis treci

15

Konwertowanie tekstu na dat ..................................................................................................... 283


Wyliczanie liczby dni midzy dwiema datami ............................................................................ 284
Ustalanie liczby dni roboczych midzy dwiema datami ............................................................. 285
Zmiana daty o okrelon liczb dni roboczych ........................................................................... 285
Obliczanie liczby lat midzy dwiema datami .............................................................................. 286
Obliczanie wieku osoby ............................................................................................................... 286
Wyznaczanie dnia roku ............................................................................................................... 287
Wyznaczanie dnia tygodnia ......................................................................................................... 288
Wyznaczanie daty ostatniej niedzieli .......................................................................................... 288
Wyznaczanie pierwszego dnia tygodnia po okrelonej dacie ..................................................... 288
Wyznaczanie n-tego wystpienia dnia tygodnia w miesicu ...................................................... 289
Obliczanie dni witecznych ....................................................................................................... 289
Wyznaczanie ostatniego dnia w miesicu ................................................................................... 291
Ustalanie, czy dany rok jest rokiem przestpnym ....................................................................... 292
Wyznaczanie kwartau roku ........................................................................................................ 292
Funkcje zwizane z jednostkami czasu .............................................................................................. 292
Wywietlanie czasu biecego .................................................................................................... 293
Wywietlanie dowolnego czasu ................................................................................................... 293
Obliczanie rnicy midzy dwoma czasami ............................................................................... 294
Sumy czasu wiksze ni 24 godziny ........................................................................................... 295
Konwertowanie czasu wojskowego ............................................................................................. 297
Konwertowanie godzin, minut i sekund z zapisu dziesitnego na wartoci czasu ...................... 297
Dodawanie godzin, minut lub sekund do okrelonej wartoci czasu .......................................... 297
Zaokrglanie wartoci czasu ........................................................................................................ 298
Praca z wartociami czasu nie oznaczajcymi godziny w cigu dnia ......................................... 299
Rozdzia 14. Tworzenie formuu ktre zliczajw i sumujw ................................ 301
Zliczanie i sumowanie komrek arkusza ........................................................................................... 301
Podstawowe formuy zliczajce ......................................................................................................... 303
Wyznaczanie liczby wszystkich komrek ................................................................................... 304
Wyznaczanie liczby pustych komrek ........................................................................................ 304
Wyznaczanie liczby niepustych komrek ................................................................................... 305
Wyznaczanie liczby komrek z wartociami liczbowymi .......................................................... 305
Wyznaczanie liczby komrek tekstowych .................................................................................. 305
Wyznaczanie liczby komrek nie zawierajcych tekstu ............................................................. 305
Zliczanie wartoci logicznych ..................................................................................................... 305
Zliczanie wartoci bdw w obszarze ........................................................................................ 306
Zaawansowane formuy zliczajce .................................................................................................... 306
Zliczanie komrek przy uyciu funkcji LICZ.JEELI ............................................................... 306
Zliczanie komrek przy uyciu wielu kryteriw ......................................................................... 307
Okrelanie, ile razy pojawi si najczciej wystpujcy wpis ......................................................... 310
Zliczanie wystpie okrelonego tekstu ...................................................................................... 311
Ustalanie liczby rnych (unikalnych) wartoci w obszarze ....................................................... 312
Tworzenie rozkadu czstoci ...................................................................................................... 313
Formuy sumowania ........................................................................................................................... 317
Sumowanie wszystkich komrek z zakresu ................................................................................ 317
Liczenie sum skumulowanych ..................................................................................................... 318
Sumowania n najwikszych wartoci ...................................................................................... 319
Sumy warunkowe z jednym kryterium .............................................................................................. 320
Sumowanie tylko wartoci ujemnych .......................................................................................... 320
Sumowanie wartoci w oparciu o inny obszar ............................................................................ 321

16

Excel 2007 PL. Biblia


Sumowanie wartoci na podstawie porwna tekstw ............................................................... 322
Sumowanie wartoci na podstawie porwna dat ....................................................................... 322
Sumy warunkowe z wieloma kryteriami ........................................................................................... 322
Uywanie kryterium Oraz ........................................................................................................... 322
Uywanie kryterium Lub ............................................................................................................. 323
Uywanie kryterium Oraz i Lub .................................................................................................. 323
Rozdzia 15. Tworzenie formuu ktre wyszukujw wartoci .......................... 325
Wprowadzenie do formu wyszukujcych ......................................................................................... 325
Funkcje zwizane z wyszukiwaniem ................................................................................................. 326
Podstawowe formuy wyszukiwania .................................................................................................. 326
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO .............................................................................................. 328
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO ............................................................................................... 329
Funkcja WYSZUKAJ .................................................................................................................. 330
czne uycie funkcji PODAJ.POZYCJ i INDEKS ................................................................. 331
Specjalne formuy wyszukujce ........................................................................................................ 333
Wyszukiwanie dokadnej wartoci .............................................................................................. 333
Wyszukiwanie wartoci z lewej strony ....................................................................................... 334
Przeprowadzanie wyszukiwania z uwzgldnieniem wielkoci liter ............................................ 335
Wybieranie midzy wieloma tabelami wyszukiwania ................................................................ 335
Ustalanie ocen na podstawie liczby punktw z testu .................................................................. 336
Obliczanie redniej oceny z punktw przyznawanych za kursy ................................................. 337
Wyszukiwanie dwch wartoci ................................................................................................... 338
Wyszukiwanie wartoci w dwch kolumnach ............................................................................. 339
Ustalanie adresu komrki w obszarze na podstawie jej wartoci ................................................ 340
Wyszukiwanie wartoci najbliszej wartoci szukanej ............................................................... 340
Rozdzia 16. Tworzenie formu do zastosowa finansowych ...................... 343
Warto pienidza w czasie ............................................................................................................... 343
Obliczenia dla poyczek .................................................................................................................... 345
Funkcje Excela do wyliczania informacji o poyczce ................................................................. 345
Przykad oblicze dla kredytu ..................................................................................................... 347
Spata zaduenia z karty kredytowej .......................................................................................... 349
Tworzenie harmonogramu spaty poyczki ................................................................................. 350
Podsumowywanie rnych opcji poyczek za pomoc tabel danych ......................................... 351
Obliczenia dla poyczki z nieregularnymi spatami .................................................................... 354
Obliczenia dla inwestycji ................................................................................................................... 355
Warto przysza pojedynczego depozytu ................................................................................... 356
Warto przysza serii depozytw ............................................................................................... 360
Obliczenia dla amortyzacji ................................................................................................................ 360
Rozdzia 17. Wprowadzenie do formu tablicowych ..................................... 365
Pojcie formu tablicowych ............................................................................................................... 365
Formua tablicowa w wielu komrkach ...................................................................................... 366
Formua tablicowa w jednej komrce ......................................................................................... 367
Tworzenie staej tablicowej ......................................................................................................... 368
Elementy staej tablicowej ........................................................................................................... 369
Pojcie wymiarw tablicy .................................................................................................................. 370
Jednowymiarowe tablice poziome ............................................................................................... 370
Jednowymiarowe tablice pionowe ............................................................................................... 370
Tablice dwuwymiarowe .............................................................................................................. 371
Nazywanie staych tablicowych ......................................................................................................... 371

Spis treci

17

Praca z formuami tablicowymi ......................................................................................................... 373


Wpisywanie formuy tablicowej .................................................................................................. 373
Zaznaczanie zakresu formuy tablicowej .................................................................................... 373
Edytowanie formuy tablicowej ................................................................................................... 373
Zwikszanie lub zmniejszanie obszaru formuy tablicowej,
umieszczonej w wielu komrkach ............................................................................................ 374
Uywanie wielokomrkowych formu tablicowych .......................................................................... 375
Tworzenie tablicy na podstawie wartoci z obszaru ................................................................... 375
Tworzenie staej tablicowej na podstawie wartoci z obszaru .................................................... 376
Przeprowadzanie dziaa na tablicach ......................................................................................... 376
Uywanie funkcji dla tablicy ....................................................................................................... 377
Transponowanie tablicy ............................................................................................................... 378
Tworzenie tablicy skadajcej si z kolejnych liczb cakowitych .................................................. 378
Uywanie jednokomrkowych formu tablicowych .......................................................................... 379
Liczenie znakw w obszarze ....................................................................................................... 380
Sumowanie trzech najmniejszych wartoci obszaru ................................................................... 380
Liczenie komrek tekstowych w zakresie ................................................................................... 381
Eliminowanie formu porednich ................................................................................................ 382
Uywanie staych tablicowych zamiast odwoa do obszaru ........................................................ 383
Rozdzia 18. Efekty ma iczneu uzyskiwane przy uyyciu
formu tablicowych .................................................................... 385
Praca z jednokomrkowymi formuami tablicowymi ........................................................................ 385
Sumowanie wartoci z obszaru, w ktrym s bdy .................................................................... 386
Liczenie iloci bdw w zakresie ............................................................................................... 386
Sumowanie n najwikszych wartoci w zakresie ........................................................................ 387
Liczenie redniej z wykluczeniem zer ......................................................................................... 387
Ustalanie, czy okrelona warto wystpuje w zakresie ............................................................. 388
Ustalanie liczby rnic midzy dwoma zakresami ...................................................................... 389
Zwracanie pozycji najwikszej wartoci z zakresu ..................................................................... 389
Znajdowanie wiersza n-tego wystpienia wartoci w zakresie ................................................... 390
Zwracanie najduszego tekstu z zakresu .................................................................................... 390
Ustalanie, czy obszar zawiera prawidowe wpisy ....................................................................... 391
Sumowanie cyfr liczby cakowitej .............................................................................................. 391
Sumowanie wartoci zaokrglonych ........................................................................................... 392
Sumowanie kadej n-tej wartoci z zakresu ................................................................................ 393
Usuwanie z tekstu wszystkich znakw poza cyframi .................................................................. 394
Ustalanie najbliszej wartoci w zakresie ................................................................................... 395
Zwracanie ostatniej wartoci z kolumny ..................................................................................... 395
Zwracanie ostatniej wartoci z wiersza ....................................................................................... 396
Nadawanie rang przy uyciu formuy tablicowej ........................................................................ 396
Praca z wielokomrkowymi formuami tablicowymi ........................................................................ 397
Zwracanie wycznie wartoci dodatnich z zakresu .................................................................... 397
Zwracanie komrek niepustych z zakresu ................................................................................... 398
Zwracanie listy wartoci unikalnych z zakresu ........................................................................... 398
Wywietlanie kalendarza w zakresie ........................................................................................... 399

18

Excel 2007 PL. Biblia

Cz III Twodrenie wymdesTw i edaPimi ...................................... 401


Rozdzia 19. Podstawowe techniki tworzenia wykresw ............................ 403
Co to jest wykres? .............................................................................................................................. 403
Jak Excel posuguje si wykresami? .................................................................................................. 404
Wykresy osadzone ....................................................................................................................... 405
Arkusze wykresw ...................................................................................................................... 405
Tworzenie wykresu ............................................................................................................................ 406
Tworzenie i dostosowywanie wykresu .............................................................................................. 406
Zaznaczanie danych ..................................................................................................................... 408
Wybieranie typu wykresu ............................................................................................................ 408
Eksperymentowanie z rnymi ukadami .................................................................................... 408
Sprawdzanie innego widoku danych ........................................................................................... 409
Sprawdzanie innych typw wykresw ........................................................................................ 410
Sprawdzanie innych stylw wykresu .......................................................................................... 411
Praca z wykresami ............................................................................................................................. 411
Przenoszenie i zmienianie rozmiaru wykresu ............................................................................. 412
Kopiowanie wykresu ................................................................................................................... 412
Usuwanie wykresu ....................................................................................................................... 413
Dodawanie elementw wykresu .................................................................................................. 413
Przenoszenie i usuwanie elementw wykresu ............................................................................. 413
Formatowanie elementw wykresu ............................................................................................. 413
Drukowanie wykresw ................................................................................................................ 414
Pojcie typw wykresw ................................................................................................................... 415
Wybieranie typu wykresu ............................................................................................................ 415
Przykadowe typy wykresw ....................................................................................................... 417
Wicej informacji ............................................................................................................................... 430
Rozdzia 20. Zaawansowane techniki tworzenia wykresw ........................ 431
Na czym polega dostosowywanie wykresu? ...................................................................................... 431
Zaznaczanie elementw wykresu ...................................................................................................... 432
Zaznaczanie przy uyciu myszki ................................................................................................. 432
Zaznaczanie przy uyciu klawiatury ........................................................................................... 433
Zaznaczanie przy uyciu kontrolki Elementy wykresu ............................................................... 433
Moliwoci modyfikacji elementw wykresu oferowane przez interfejs uytkownika .................... 434
Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie ......................................................................... 434
Uycie narzdzia Wstka i paska Minipasek ............................................................................. 435
Modyfikowanie obszaru wykresu ...................................................................................................... 436
Modyfikowanie obszaru krelenia ..................................................................................................... 436
Praca z tytuami wykresu ................................................................................................................... 437
Zmiana legendy .................................................................................................................................. 438
Zmiana linii siatki .............................................................................................................................. 439
Modyfikowanie osi ............................................................................................................................ 440
Praca na seriach danych ..................................................................................................................... 446
Usuwanie serii danych ................................................................................................................. 447
Dodawanie nowej serii danych do wykresu ................................................................................ 447
Zmiana danych uywanych przez seri ....................................................................................... 448
Wywietlanie etykiet danych na wykresie ................................................................................... 450
Obsugiwanie brakujcych danych .............................................................................................. 451
Dodawanie supkw bdw ........................................................................................................ 451
Dodawanie linii trendu ................................................................................................................ 452

Spis treci

19

Modyfikowanie wykresw 3-W .................................................................................................. 453


Tworzenie wykresw zoonych ................................................................................................. 455
Wywietlanie tabeli danych ......................................................................................................... 456
Tworzenie szablonw wykresw ....................................................................................................... 457
Sztuczki z wykresami ........................................................................................................................ 458
Tworzenie wykresw rysunkowych ............................................................................................ 458
Tworzenie wykresu podobnego do termometru .......................................................................... 459
Tworzenie wykresu w ksztacie wskanika ................................................................................. 460
Warunkowe wywietlanie kolorw na wykresie kolumnowym ............................................... 461
Tworzenie histogramu porwnawczego ...................................................................................... 462
Tworzenie wykresu Gantta .......................................................................................................... 463
Tworzenie wykresw funkcji matematycznych z jedn zmienn ............................................... 465
Tworzenie wykresw funkcji matematycznych z dwiema zmiennymi ....................................... 466
Rozdzia 21. Wizualizacja danych
przy uyyciu formatowania warunkowe o ............................... 467
Formatowanie warunkowe ................................................................................................................. 467
Okrelanie formatowania warunkowego ........................................................................................... 469
Dostpne typy formatowania ....................................................................................................... 469
Tworzenie wasnych regu ........................................................................................................... 470
Formaty warunkowe uywajce grafiki ............................................................................................. 472
Zastosowanie paskw danych ..................................................................................................... 472
Zastosowanie skali kolorw ........................................................................................................ 474
Zastosowanie zestawu ikon ......................................................................................................... 476
Tworzenie regu bazujcych na formule ............................................................................................ 480
Odwoania wzgldne i bezwzgldne ........................................................................................... 481
Przykady formu formatowania warunkowego .......................................................................... 482
Zastosowanie formatw warunkowych ............................................................................................. 484
Zarzdzanie reguami .................................................................................................................. 485
Kopiowanie komrek zawierajcych formatowanie warunkowe ................................................ 485
Usuwanie formatowania warunkowego ...................................................................................... 486
Ograniczenia okna Znajdowanie i zamienianie ........................................................................... 486
Lokalizacja komrek zawierajcych formatowanie warunkowe ................................................. 486
Rozdzia 22. Dodawanie rysunkw i rafiki do arkuszy ................................ 487
Uywanie ksztatw ........................................................................................................................... 487
Dodawanie ksztatu ...................................................................................................................... 487
Dodawanie tekstu do ksztatu ...................................................................................................... 490
Formatowanie ksztatw .............................................................................................................. 490
Grupowanie obiektw .................................................................................................................. 491
Wyrwnywanie i ustalanie odlegoci midzy obiektami ........................................................... 492
Modyfikowanie ksztatw ........................................................................................................... 492
Drukowanie obiektw .................................................................................................................. 493
Zastosowanie obiektw SmartArt ...................................................................................................... 494
Wstawianie obiektu SmartArt ..................................................................................................... 494
Dostosowywanie obiektu SmartArt ............................................................................................. 495
Zmiana ukadu ............................................................................................................................. 496
Zmiana stylu ................................................................................................................................ 497
Wicej informacji na temat obiektw SmartArt .......................................................................... 497
Zastosowanie obiektw WordArt ...................................................................................................... 498

20

Excel 2007 PL. Biblia


Praca z innymi plikami graficznymi .................................................................................................. 498
O plikach graficznych .................................................................................................................. 499
Uywanie panelu zada Clipart ................................................................................................... 499
Wstawianie plikw graficznych .................................................................................................. 500
Wklejanie grafiki ze Schowka ..................................................................................................... 501
Uywanie obrazu jako ta arkusza ............................................................................................... 502

Cz IV Zaawansowane waaiwoai inaera ............................. 500


Rozdzia 23. Dostosowywanie paska Szybki dostp ..................................... 505
Pasek Szybki dostp ........................................................................................................................... 505
Dodawanie nowych polece do paska Szybki dostp ........................................................................ 506
Inne operacje zwizane z paskiem Szybki dostp ............................................................................. 508
Ukryte dziaania ................................................................................................................................. 509
Rozdzia 24. Uyywanie niestandardowych formatw liczbowych ............... 511
Formatowanie liczbowe ..................................................................................................................... 511
Automatyczne formatowanie liczb .............................................................................................. 512
Formatowanie liczb przy uyciu narzdzia Wstka .................................................................. 512
Uywanie klawiszy skrtw do formatowania liczb ................................................................... 513
Uywanie okna dialogowego Formatowanie komrek do formatowania liczb .......................... 513
Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego ........................................................................... 515
Czci kodu formatowania liczbowego ....................................................................................... 516
Kody niestandardowego formatowania liczbowego .................................................................... 516
Przykady niestandardowych formatw liczbowych ......................................................................... 519
Skalowanie wartoci .................................................................................................................... 519
Dodawanie zer przed liczbami .................................................................................................... 522
Wywietlanie uamkw ............................................................................................................... 522
Wywietlanie znaku minus po prawej ......................................................................................... 523
Formatowanie dat i czasw ......................................................................................................... 523
Wywietlanie cznie tekstu i liczb ............................................................................................. 524
Ukrywanie pewnych typw danych ............................................................................................ 525
Wypenianie komrki powtarzajcym si znakiem ..................................................................... 525
Rozdzia 25. Sprawdzanie poprawnoci danych ............................................ 527
Sprawdzanie poprawnoci danych ..................................................................................................... 527
Okrelanie kryteriw sprawdzania poprawnoci danych ................................................................... 528
Typy dostpnych kryteriw sprawdzania poprawnoci danych ........................................................ 529
Tworzenie list rozwijanych ................................................................................................................ 530
Zastosowanie formu przy definiowaniu zasad sprawdzania poprawnoci danych ........................... 531
Odwoania do komrek ...................................................................................................................... 532
Przykady sprawdzania poprawnoci danych .................................................................................... 533
Akceptowanie tylko tekstu .......................................................................................................... 534
Akceptowanie wartoci tylko wtedy, gdy jest ona wiksza
od wartoci znajdujcej si w poprzedniej komrce ................................................................ 534
Akceptowanie tylko unikatowych wartoci ................................................................................. 534
Akceptowanie tylko acuchw zaczynajcych si od litery A ........................................................ 534
Akceptowanie tylko poniedziakowych dat ................................................................................. 535
Akceptowanie tylko tych wartoci, ktre nie przekraczaj sumy ............................................... 535

Spis treci

21

Rozdzia 26. Tworzenie i stosowanie konspektw ....................................... 537


Podstawowe informacje na temat konspektw .................................................................................. 537
Tworzenie konspektu ......................................................................................................................... 540
Przygotowanie danych ................................................................................................................. 540
Automatyczne tworzenie konspektu ............................................................................................ 541
Rczne tworzenie konspektu ....................................................................................................... 542
Praca z konspektami .......................................................................................................................... 543
Wywietlanie poziomw ............................................................................................................. 543
Dodawanie danych do konspektu ................................................................................................ 543
Usuwanie konspektu .................................................................................................................... 543
Ukrywanie symboli konspektu .................................................................................................... 544
Rozdzia 27. wczenie i konsolidacja arkuszy ................................................. 545
czenie skoroszytw ........................................................................................................................ 545
Tworzenie formu odwoa zewntrznych ......................................................................................... 546
Zapoznanie si ze skadni formuy czcej .............................................................................. 546
Tworzenie formuy czcej metod wskazania .......................................................................... 547
Wklejanie czy ........................................................................................................................... 547
Praca z formuami zewntrznych odwoa ........................................................................................ 548
Tworzenie czy w niezapisanych skoroszytach ......................................................................... 548
Otwieranie skoroszytu przy uyciu formu odwoa zewntrznych ........................................... 549
Okrelanie domylnego zachowania ........................................................................................... 549
Aktualizacja czy ........................................................................................................................ 550
Zmiana rda cza ..................................................................................................................... 550
Przerywanie czy ........................................................................................................................ 550
Unikanie potencjalnych problemw z formuami odwoa zewntrznych ........................................ 551
Zmiana nazwy lub przenoszenie rdowego skoroszytu ........................................................... 551
Zastosowanie polecenia Zapisz jako ........................................................................................... 551
Modyfikowanie rdowego skoroszytu ..................................................................................... 551
cza poredniczce .................................................................................................................... 552
Konsolidacja arkuszy ......................................................................................................................... 552
Konsolidacja arkuszy przy uyciu formu ................................................................................... 553
Konsolidacja arkuszy przy uyciu polecenia Wklej specjalnie ................................................... 554
Konsolidacja arkuszy przy uyciu polecenia Konsoliduj ............................................................ 555
Rozdzia 28. Wsppraca pro ramu Excel z internetem ............................... 561
Zapoznanie si ze sposobem uywania przez program Excel jzyka HTML ................................... 561
Rne formaty internetowe ................................................................................................................ 562
Tworzenie pliku HTML ............................................................................................................... 562
Tworzenie pojedynczego pliku strony WWW ............................................................................ 563
Otwieranie pliku HTML .................................................................................................................... 564
Praca z hiperczami .......................................................................................................................... 564
Wstawianie hipercza ................................................................................................................. 565
Zastosowanie hiperczy .............................................................................................................. 566
Zastosowanie kwerend internetowych ............................................................................................... 566
Rozdzia 29. Wspdzielenie danych z innymi aplikacjami ............................ 569
Wspdzielenie danych ...................................................................................................................... 569
Kopiowanie i wklejanie ..................................................................................................................... 570
Kopiowanie danych z programu Excel do edytora Word .................................................................. 571
Wklejanie statycznych informacji ............................................................................................... 571
Wklejanie cza ............................................................................................................................ 573

22

Excel 2007 PL. Biblia


Osadzanie obiektw w arkuszu .......................................................................................................... 575
Osadzanie dokumentw Worda ................................................................................................... 575
Osadzanie innego typu dokumentw ........................................................................................... 575
Osadzanie skoroszytu Excela w dokumencie Worda ........................................................................ 576
Osadzanie skoroszytu w dokumencie Worda przez kopiowanie ................................................... 576
Osadzanie w dokumencie Worda zapisanego skoroszytu ........................................................... 578
Tworzenie w edytorze Word nowego obiektu programu Excel .................................................. 578
Rozdzia 30. Zastosowanie pro ramu Excel w rupie roboczej ................... 579
Zastosowanie programu Excel w sieci ............................................................................................... 579
Rezerwowanie plikw ........................................................................................................................ 580
Wspdzielenie skoroszytw ............................................................................................................. 581
Wspdzielone skoroszyty ........................................................................................................... 581
Udostpnianie skoroszytu ............................................................................................................ 583
Zarzdzanie zaawansowanymi ustawieniami udostpniania ....................................................... 583
ledzenie zmian dokonywanych w skoroszycie ................................................................................ 585
Wczanie i wyczanie funkcji ledzenia zmian ........................................................................ 585
Przegldanie zmian ...................................................................................................................... 587
Rozdzia 31. Ochrona danych .......................................................................... 589
Typy ochrony ..................................................................................................................................... 589
Ochrona arkusza ................................................................................................................................. 590
Odblokowywanie komrek .......................................................................................................... 590
Opcje ochrony arkusza ................................................................................................................ 591
Przypisywanie uprawnie uytkownika ...................................................................................... 592
Ochrona skoroszytu ........................................................................................................................... 593
Wymg podania hasa w celu otwarcia skoroszytu ..................................................................... 593
Ochrona struktury skoroszytu ...................................................................................................... 594
Ochrona okien skoroszytu ........................................................................................................... 595
Ochrona projektu Visual Basic .......................................................................................................... 596
Powizane zagadnienia ...................................................................................................................... 597
Zapisywanie skoroszytu jako pliku PDF ..................................................................................... 597
Finalizowanie skoroszytu ............................................................................................................ 597
Inspekcja skoroszytu .................................................................................................................... 598
Zastosowanie cyfrowego podpisu ............................................................................................... 599
Rozdzia 32. Sposoby unikania bdw w arkuszach .................................... 601
Identyfikacja i usuwanie bdw formu ............................................................................................ 601
Brakujce nawiasy okrge .......................................................................................................... 602
Komrki wypenione znakami # .................................................................................................. 603
Puste komrki wcale takimi nie s .............................................................................................. 603
Nadmiarowe znaki spacji ............................................................................................................. 604
Formuy zwracajce bd ............................................................................................................. 604
Problemy z odwoaniami bezwzgldnymi i wzgldnymi ............................................................ 608
Problemy z kolejnoci stosowania operatorw .......................................................................... 609
Formuy nie s obliczane ............................................................................................................. 609
Wartoci rzeczywiste i wywietlane ............................................................................................ 609
Bdy zwizane z liczbami zmiennoprzecinkowymi ................................................................... 610
Bdy zwizane z czami fantomami ...................................................................................... 611
Zastosowanie narzdzi inspekcji programu Excel ............................................................................. 612
Identyfikowanie komrek okrelonego typu ............................................................................... 612
Przegldanie formularzy .............................................................................................................. 613
ledzenie powiza pomidzy komrkami ................................................................................. 613

Spis treci

23

ledzenie wartoci bdw .......................................................................................................... 616


Usuwanie bdw odwoa cyklicznych ..................................................................................... 616
Zastosowanie funkcji sprawdzania bdw w tle ........................................................................ 616
Zastosowanie narzdzia programu Excel szacujcego formuy .................................................. 618
Szukanie i zastpowanie .................................................................................................................... 619
Szukanie informacji ..................................................................................................................... 619
Zastpowanie danych .................................................................................................................. 620
Wyszukiwanie formatowania ...................................................................................................... 621
Sprawdzanie pisowni w arkuszach .................................................................................................... 622
Zastosowanie autokorekty ................................................................................................................. 623

Cz V Anarira danyaA ............................................................... 625


Rozdzia 33. Uyywanie plikw zewntrznych baz danych
i pro ram Microsoft Query ........................................................ 627
Zewntrzne pliki baz danych ............................................................................................................. 627
Importowanie tabel Accessa .............................................................................................................. 629
Pobieranie danych za pomoc programu Microsoft Query przykad ........................................... 630
Plik bazy danych .......................................................................................................................... 630
Zadanie ........................................................................................................................................ 631
Uycie Microsoft Query do pobrania danych .............................................................................. 631
Praca z danymi pobranymi za pomoc kwerendy .............................................................................. 636
Ustawianie waciwoci zakresu danych zewntrznych .............................................................. 637
Odwieanie kwerendy ................................................................................................................ 638
Usuwanie kwerendy .................................................................................................................... 638
Zmiana kwerendy ........................................................................................................................ 638
Uywanie Microsoft Query bez kreatora kwerend ............................................................................ 639
Rczne tworzenie kwerendy ........................................................................................................ 639
Uywanie wielu tabel z bazy danych .......................................................................................... 640
Dodawanie i edytowanie rekordw w zewntrznych tabelach baz danych ................................. 641
Formatowanie danych .................................................................................................................. 641
Jak dowiedzie si wicej o programie Query ....................................................................................... 641
Rozdzia 34. Tabele przestawne wprowadzenie ....................................... 643
Tabele przestawne .............................................................................................................................. 643
Tabela przestawna na przykadzie ............................................................................................... 644
Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej ................................................................................... 646
Tworzenie tabeli przestawnej ............................................................................................................ 647
Okrelanie danych ....................................................................................................................... 647
Okrelanie lokalizacji tabeli przestawnej .................................................................................... 648
Okrelanie ukadu tabeli przestawnej .......................................................................................... 648
Formatowanie tabeli przestawnej ................................................................................................ 649
Modyfikowanie tabeli przestawnej .............................................................................................. 651
Dodatkowe przykady tabel przestawnych ........................................................................................ 653
Pytanie 1. ..................................................................................................................................... 654
Pytanie 2. ..................................................................................................................................... 655
Pytanie 3. ..................................................................................................................................... 655
Pytanie 4. ..................................................................................................................................... 656
Pytanie 5. ..................................................................................................................................... 657
Pytanie 6. ..................................................................................................................................... 658
Wicej informacji ............................................................................................................................... 658

24

Excel 2007 PL. Biblia


Rozdzia 35. Analiza danych za pomocw tabel przestawnych ...................... 659
Praca z danymi nienumerycznymi ..................................................................................................... 659
Grupowanie pozycji tabeli przestawnej ............................................................................................. 661
Przykad rcznego grupowania .................................................................................................... 661
Przegldanie pogrupowanych danych ......................................................................................... 662
Przykady automatycznego grupowania ...................................................................................... 662
Tworzenie rozkadu czstoci ............................................................................................................ 666
Wstawianie do tabeli pl i elementw obliczeniowych ..................................................................... 667
Tworzenie pola obliczeniowego .................................................................................................. 669
Wstawianie elementw obliczeniowych ..................................................................................... 671
Odwoywanie si do komrek w obrbie tabeli przestawnej ............................................................. 673
Tworzenie wykresw przestawnych .................................................................................................. 675
Przykad wykresu przestawnego ................................................................................................. 676
Dodatkowe informacje na temat wykresw przestawnych ......................................................... 677
Kolejny przykad tabeli przestawnej .................................................................................................. 678
Tworzenie raportu tabeli przestawnej ................................................................................................ 681
Rozdzia 36. Analiza co-jeli ............................................................................ 685
Przykad analizy co-jeli .................................................................................................................... 685
Typy analiz co-jeli ............................................................................................................................ 686
Rczna analiza co-jeli ....................................................................................................................... 687
Tworzenie tabel danych ..................................................................................................................... 687
Tworzenie tabeli opartej na jednej komrce wejciowej ............................................................. 688
Tworzenie tabeli opartej na dwch komrkach wejciowych ..................................................... 690
Meneder scenariuszy ........................................................................................................................ 693
Definiowanie scenariuszy ............................................................................................................ 693
Wywietlanie scenariuszy ............................................................................................................ 695
Modyfikowanie scenariuszy ........................................................................................................ 696
Scalanie scenariuszy .................................................................................................................... 696
Generowanie raportu scenariusza ................................................................................................ 696
Rozdzia 37. Analiza danych przy uyyciu Szukaj wyniku i Soliera ................ 699
Odwrotna analiza co-jeli .................................................................................................................. 699
Szukanie wyniku jednej komrki ....................................................................................................... 700
Przykad szukania wyniku ........................................................................................................... 700
Wicej o szukaniu wyniku ........................................................................................................... 701
Narzdzie Solver ................................................................................................................................ 702
Do jakich zada wykorzystamy Solvera? .................................................................................... 703
Prosty przykad Solvera ............................................................................................................... 703
Wicej o Solverze ........................................................................................................................ 707
Przykady wykorzystania narzdzia Solver ....................................................................................... 708
Rozwizywanie rwnowanych rwna liniowych .................................................................... 708
Minimalizacja kosztw wysyki .................................................................................................. 710
Przydzia zasobw ....................................................................................................................... 712
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ...................................................................................... 713
Rozdzia 38. Analiza danych za pomocw dodatku Analysis ToolPak ............. 717
Analysis ToolPak przegld moliwoci analizy danych ............................................................... 717
Instalowanie dodatku Analysis ToolPak ............................................................................................ 718
Uywanie narzdzi analizy danych .................................................................................................... 719

Spis treci

25

Narzdzia dodatku Analysis ToolPak ................................................................................................ 719


Analiza wariancji ......................................................................................................................... 719
Korelacja ...................................................................................................................................... 720
Kowariancja ................................................................................................................................. 721
Statystyka opisowa ...................................................................................................................... 721
Wygadzanie wykadnicze ........................................................................................................... 722
Test F (z dwiema prbami dla wariancji) .................................................................................... 722
Analiza Fouriera .......................................................................................................................... 722
Histogram .................................................................................................................................... 722
rednia ruchoma .......................................................................................................................... 723
Generowanie liczb pseudolosowych ........................................................................................... 724
Ranga i percentyl ......................................................................................................................... 725
Regresja ....................................................................................................................................... 725
Prbkowanie ................................................................................................................................ 726
Test t ............................................................................................................................................ 726
Test z (z dwiema prbami dla rednich) ...................................................................................... 727

Cz VI Pdoedas inaer i cdoedasowanie w wlrymP raA .......... 729


Rozdzia 39. Podstawowe informacje na temat jzyka pro ramowania
Visual Basic for Applications ..................................................... 731
Podstawowe informacje na temat makr jzyka VBA ........................................................................ 731
Wywietlanie karty Deweloper .......................................................................................................... 732
Bezpieczestwo makr ........................................................................................................................ 732
Zapisywanie skoroszytw zawierajcych makra ............................................................................... 734
Dwa typy makr jzyka VBA .............................................................................................................. 735
Procedury Sub jzyka VBA ......................................................................................................... 735
Funkcje jzyka VBA ................................................................................................................... 736
Tworzenie makr jzyka VBA ............................................................................................................ 737
Rejestrowanie makr jzyka VBA ................................................................................................ 737
Wicej informacji na temat rejestracji makr jzyka VBA ........................................................... 743
Pisanie kodu rdowego w jzyku VBA .................................................................................... 746
Wicej informacji na temat jzyka VBA ........................................................................................... 756
Rozdzia 40. Tworzenie niestandardowych funkcji arkusza ......................... 757
Podstawowe informacje na temat funkcji jzyka VBA ..................................................................... 757
Przykad wprowadzajcy ................................................................................................................... 758
Funkcja niestandardowa .............................................................................................................. 758
Zastosowanie funkcji w arkuszu .................................................................................................. 758
Analiza funkcji niestandardowej ................................................................................................. 759
Procedury Function ............................................................................................................................ 759
Wywoywanie procedur Function ...................................................................................................... 760
Wywoywanie funkcji niestandardowych z procedury ............................................................... 760
Zastosowanie funkcji niestandardowych w formule arkusza ...................................................... 761
Argumenty procedury Function ......................................................................................................... 762
Funkcja pozbawiona argumentw ............................................................................................... 762
Funkcja zawierajca jeden argument ........................................................................................... 762
Kolejna funkcja z jednym argumentem ....................................................................................... 763
Funkcja zawierajca dwa argumenty ........................................................................................... 764
Funkcja opierajca si na argumencie bdcym zakresem .......................................................... 765

26

Excel 2007 PL. Biblia


Usuwanie bdw funkcji niestandardowych .................................................................................... 766
Wklejanie funkcji niestandardowych ................................................................................................. 767
Dodatkowe informacje ....................................................................................................................... 768
Rozdzia 41. Tworzenie okien dialo owych ................................................... 769
Dlaczego s tworzone okna dialogowe? ............................................................................................ 769
Alternatywy dla okien dialogowych .................................................................................................. 770
Funkcja InputBox ........................................................................................................................ 770
Funkcja MsgBox .......................................................................................................................... 771
Podstawowe informacje na temat tworzenia okien dialogowych ...................................................... 774
Praca z formularzami UserForm .................................................................................................. 774
Dodawanie kontrolek ................................................................................................................... 774
Modyfikacja waciwoci kontrolki ............................................................................................. 776
Obsuga zdarze .......................................................................................................................... 777
Wywietlanie formularza UserForm ........................................................................................... 777
Przykad formularza UserForm .......................................................................................................... 777
Tworzenie formularza UserForm ................................................................................................ 777
Testowanie formularza UserForm ............................................................................................... 779
Tworzenie procedury obsugujcej zdarzenie ............................................................................. 779
Kolejny przykad formularza UserForm ............................................................................................ 780
Tworzenie formularza UserForm ................................................................................................ 780
Testowanie formularza UserForm ............................................................................................... 782
Tworzenie procedur obsugujcych zdarzenia ............................................................................ 783
Testowanie formularza UserForm ............................................................................................... 785
Udostpnianie makra przy uyciu przycisku arkusza .................................................................. 785
Udostpnianie makra na pasku narzdzi Szybki dostp .............................................................. 785
Wicej informacji na temat okien dialogowych ................................................................................ 786
Dodawanie skrtw klawiaturowych .......................................................................................... 786
Kontrolowanie kolejnoci uaktywniania kontrolek przez klawisz Tab ....................................... 787
Uzyskanie dodatkowych informacji .................................................................................................. 787
Rozdzia 42. Zastosowanie w arkuszu kontrolek okien dialo owych .......... 789
Dlaczego stosuje si kontrolki w arkuszu? ........................................................................................ 789
Zastosowanie kontrolek ..................................................................................................................... 791
Dodawanie kontrolki ................................................................................................................... 791
Tryb projektowania ...................................................................................................................... 791
Modyfikowanie waciwoci ....................................................................................................... 792
Waciwoci wspdzielone ......................................................................................................... 793
czenie kontrolek z komrkami ................................................................................................ 794
Tworzenie makr dla kontrolek ..................................................................................................... 794
Dostpne kontrolki ActiveX .............................................................................................................. 795
Kontrolka Pole wyboru ................................................................................................................ 795
Kontrolka Pole kombi .................................................................................................................. 796
Kontrolka Przycisk polecenia ...................................................................................................... 796
Kontrolka Obraz .......................................................................................................................... 797
Kontrolka Etykieta ....................................................................................................................... 797
Kontrolka Pole listy ..................................................................................................................... 797
Kontrolka Przycisk opcji ............................................................................................................. 798
Kontrolka Pasek przewijania ....................................................................................................... 798
Kontrolka Przycisk pokrta ........................................................................................................ 799
Kontrolka Pole tekstowe .............................................................................................................. 799
Kontrolka Przycisk przecznika ................................................................................................. 800

Spis treci

27

Rozdzia 43. Praca ze zdarzeniami pro ramu Excel ...................................... 801


Zdarzenia ............................................................................................................................................ 801
Wprowadzanie kodu rdowego procedury jzyka VBA obsugujcej zdarzenie ..................... 802
Zastosowanie zdarze na poziomie skoroszytu ................................................................................. 803
Zastosowanie zdarzenia Open ..................................................................................................... 804
Zastosowanie zdarzenia SheetActivate ....................................................................................... 805
Zastosowanie zdarzenia NewSheet ............................................................................................. 806
Zastosowanie zdarzenia BeforeSave ........................................................................................... 806
Zastosowanie zdarzenia BeforeClose .......................................................................................... 807
Praca ze zdarzeniami arkusza ............................................................................................................ 807
Zastosowanie zdarzenia Change .................................................................................................. 807
Monitorowanie zmian w okrelonym zakresie ............................................................................ 808
Zastosowanie zdarzenia SelectionChange ................................................................................... 809
Zastosowanie zdarzenia BeforeRightClick ................................................................................. 810
Zastosowanie zdarze nie powizanych z obiektami ........................................................................ 810
Zastosowanie zdarzenia OnTime ................................................................................................. 811
Zastosowanie zdarzenia OnKey .................................................................................................. 811
Rozdzia 44. Przykady aplikacji napisanych w jzyku VBA .......................... 813
Praca z zakresami ............................................................................................................................... 814
Kopiowanie zakresu .................................................................................................................... 814
Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkoci ................................................................................. 815
Zaznaczanie komrek od aktywnej a do koca wiersza lub kolumny ....................................... 816
Zaznaczanie wiersza lub kolumny ............................................................................................... 816
Przenoszenie zakresu ................................................................................................................... 817
Optymalne wykonywanie ptli w zakresie .................................................................................. 817
Wywietlenie proby o wprowadzenie do komrki wartoci ...................................................... 818
Okrelanie typu zaznaczenia ....................................................................................................... 819
Identyfikacja zaznacze wielokrotnych ....................................................................................... 820
Zliczanie zaznaczonych komrek ................................................................................................ 820
Praca ze skoroszytami ........................................................................................................................ 821
Zapisywanie wszystkich skoroszytw ......................................................................................... 821
Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytw .................................................................... 821
Praca z wykresami ............................................................................................................................. 822
Modyfikowanie typu wykresu ..................................................................................................... 822
Modyfikowanie waciwoci wykresu ......................................................................................... 823
Formatowanie wykresu ................................................................................................................ 823
Rady dotyczce metod przyspieszenia programw VBA .................................................................. 824
Wyczanie funkcji aktualizacji zawartoci ekranu ..................................................................... 824
Zapobieganie wywietlaniu komunikatw ostrzegawczych ........................................................ 824
Upraszczanie odwoa do obiektw ............................................................................................ 825
Deklarowanie typw zmiennych ................................................................................................. 825
Rozdzia 45. Tworzenie wasnych dodatkw do pro ramu Excel ................ 829
Czym jest dodatek? ............................................................................................................................ 829
Praca z dodatkami .............................................................................................................................. 830
Dlaczego tworzy si dodatki? ............................................................................................................ 832
Tworzenie dodatkw .......................................................................................................................... 833
Przykad dodatku ............................................................................................................................... 834
Tworzenie skoroszytu .................................................................................................................. 834
Procedury moduu Module1 ........................................................................................................ 834

28

Excel 2007 PL. Biblia


Formularz UserForm ................................................................................................................... 835
Testowanie skoroszytu ................................................................................................................ 836
Dodawanie opisw ...................................................................................................................... 836
Ochrona projektu ......................................................................................................................... 837
Tworzenie dodatku ...................................................................................................................... 837
Tworzenie interfejsu uytkownika dla makra dodatku ................................................................ 837
Instalowanie dodatku ................................................................................................................... 839

Dodatmi ....................................................................................... 841


Dodatek A Opis funkcji arkusza ..................................................................... 843
Dodatek D Zawartoa dysku D-sOM ............................................................. 857
Dodatek C Dodatkowe zasoby dla pro ramu Excel ...................................... 867
Dodatek D Skrty klawiszowe stosowane w pro ramie Excel .................... 875
Skorowidz ...................................................................................................... 883

W tej czci Czytelnik znajdzie podstawowe informacje, niezbdne do rozpoczcia pracy


w Excelu. Pozna podstawowe elementy Excela, ktre powinien zna kady uytkownik
tego programu. Jeli dysponuje si ju pewnym dowiadczeniem w pracy z Excelem (lub
z innym programem kalkulacyjnym), wikszo tych zagadnie bdzie znana, chocia
cakiem moliwe, e pozna si tutaj kilka nowych technik i udogodnie.

W tym rozdziale:
t

Do czego suy Excel.

Omwienie elementw okna Excela.

Korzystanie z interfejsu narzdzia Wstka, menu podrcznych i okien dialogowych.

Nawigacja po arkuszach.

Pierwsze wiczenia praktyczne.

Rozdzia zawiera omwienie podstawowych zagadnie zwizanych z Excelem 2007.


Nawet jeli miao si ju do czynienia z wczeniejszymi wersjami Excela, warto przeczyta
niniejszy rozdzia. Excel 2007 rni si od swoich poprzednikw, i to bardzo.

Jak Czytelnik zapewne wie, Excel jest najbardziej rozpowszechnionym na wiecie programem kalkulacyjnym i naley do pakietu Office firmy Microsoft. Na rynku dostpne
s programy kalkulacyjne innych firm, ale Excel z pewnoci jest najbardziej popularny
i sta si wiatowym standardem.
Najwiksz zalet Excela jest to, e ma wiele rnych zastosowa. Podstawowym jego
zadaniem jest oczywicie dokonywanie oblicze, ale program ten moe rwnie dobrze
suy do tworzenia aplikacji, ktre nie zawieraj liczb. Oto kilka z wielu moliwych
zastosowa Excela:
t

Przetwarzanie liczb Excel suy do tworzenia budetw, dokonywania


analizy wynikw bada oraz wszelkich innych analiz finansowych.

Tworzenie wykresw uytkownik moe tworzy rnego rodzaju wykresy


i dostosowywa je do wasnych potrzeb.

Organizowanie list ukad graficzny oparty na wierszach i kolumnach moe


suy do efektywnej prezentacji list.

Dostp do innych danych dane mog by importowane z wielu rnych rde.

48

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu


t

Tworzenie grafik i diagramw w celu tworzenia profesjonalnie


wygldajcych diagramw naley uy ksztatw i nowych obiektw SmartArt.

Automatyzacja zada zoonych jeli jakie zadania s czsto powtarzane


w Excelu, mona je wykona za pomoc jednego kliknicia mysz,
wykorzystujc opcj tworzenia makr.

Uytkownik Excela 2007 pracuje na skoroszycie, ktry znajduje si w pliku o rozszerzeniu


domylnym XLSX. W tym samym czasie moe by otwarta dowolna ilo skoroszytw.
Kady skoroszyt zawiera jeden lub kilka arkuszy, a kady arkusz skada si z pewnej liczby
komrek. Komrka moe zawiera warto, formu lub tekst. Arkusz posiada te niewidoczn warstw rysunkow przechowujc wykresy, obrazy i diagramy. U dou kadego skoroszytu znajduje si jedna lub kilka kart arkusza. Po klikniciu karty na ekranie
ukazuje si odpowiedni arkusz. W skoroszycie mog take znajdowa si arkusze wykresu.
Arkusz wykresu wywietla jeden wykres i uaktywnia si go rwnie poprzez kliknicie
karty.
Osoby korzystajce z Excela po raz pierwszy by moe obawiaj si, e zapamitanie
wszystkich elementw znajdujcych si w oknie programu sprawi im trudno. Po zaznajomieniu si z rnymi elementami wszystko zacznie nabiera sensu.
Rysunek 1.1 przedstawia najwaniejsze elementy Excela, a tabela 1.1 zawiera krtkie
opisy kadego z nich.
Tabela TaTa Elementy Excela, ktre powinien zna kady uytkownik
Nazwa

Opis

Wskanik komrki

Jest to ciemne obramowanie komrki, oznaczajce, e jest ona w danym momencie


aktywna (w kadym arkuszu aktywna jest jedna z jego 17179869184 komrek).

Przycisk Zamknij

Klikajc ten przycisk zamkniesz Excela.

Przycisk Zamknij
okno

Klikajc ten przycisk zamkniesz aktywny w danym momencie skoroszyt.

Litery kolumn

W arkuszu znajduj si 16384 kolumny, ktrych nagwki oznaczone s symbolami


od A do XFD. Po kolumnie. Kliknicie nagwka powoduje zaznaczenie wszystkich
komrek w danej kolumnie.

Przycisk pakietu
Office

Przycisk udostpnia wiele opcji pracy z dokumentem lub Excelem w oglnoci.

Pasek formuy

W tym miejscu pojawiaj si informacje i formuy wprowadzane do Excela.

Pasek przewijania
poziomego

Umoliwia poruszanie si midzy rnymi fragmentami arkusza w poziomie.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

49

Tabela TaTa Elementy Excela, ktre powinien zna kady uytkownik cig dalszy
Nazwa

Opis

Przycisk
Maksymalizuj lub
Przywrcenie w d

Kliknicie tego przycisku powoduje wczenie maksymalnego rozmiaru okna


skoroszytu. Jeeli okno ma ju wielko maksymaln, kliknicie przycisku
zmniejsza je tak, aby nie wypeniao ekranu cakowicie.

Przycisk
Minimalizuj

Kliknicie tego przycisku powoduje zmniejszenie okna Excela.

Przycisk
Maksymalizuj okno

Kliknicie tego przycisku powoduje maksymalne zwikszenie rozmiaru okna


skoroszytu.

Pole nazwy

Wywietla adres aktywnej komrki albo nazw wybranego obszaru, obiektu


lub komrki.

Przyciski widoku
strony

Klikajc jeden z tych przyciskw, mona zmieni sposb wywietlania arkusza.

Pasek Szybki dostp

Pasek narzdzi, ktry mona dostosowywa w celu dodawania czsto uywanych


polece.

Narzdzie Wstka

Podstawowe miejsce przechowywania polece Excela. Kliknicie pozycji listy kart


spowoduje zmian wygldu interfejsu narzdzia Wstka.

Numery wierszy

Kady wiersz arkusza ma przypisany numer, od 1 do 1048576. Kliknicie numeru


wiersza powoduje zaznaczenie wszystkich jego komrek.

Karty arkuszy

Kada z kart przypominajca te z notatnika reprezentuje inny arkusz skoroszytu.


Skoroszyt moe mie dowoln liczb arkuszy, z ktrych kady posiada wasn
nazw wywietlan na karcie. Domylnie kady nowy tworzony skoroszyt zawiera
trzy arkusze. W celu dodania nowego arkusza naley klikn przycisk Wstaw arkusz
(znajduje si za kart ostatniego arkusza).

Przyciski
przewijania kart
arkuszy

Za pomoc tych przyciskw mona przemieszcza si pomidzy kartami arkusza


i wywietla te, ktre nie s w danym momencie widoczne w oknie.

Pasek stanu

Na tym pasku pojawiaj si rne informacje, dotyczce midzy innymi stanu


klawiszy Num Lock, Caps Lock oraz Scroll Lock. Pasek pokazuje rwnie informacje
podsumowujce dotyczce zakresu zaznaczonych komrek. W celu zmiany
wywietlanych informacji naley klikn pasek stanu prawym przyciskiem myszy.

Lista kart

Podobne do kart narzdzia Wstka z rnymi poleceniami interfejsu.

Pasek tytuu

Wszystkie programy systemu Windows maj pasek tytuu, ktry wywietla nazw
programu i biecego skoroszytu. Znajduje si na nim rwnie kilka przyciskw,
ktre umoliwiaj zmian rozmiarw okna.

Pasek przewijania
pionowego

Suy do poruszania si po arkuszu w pionie.

Kontrolka
powikszania

Suwak umoliwiajcy powikszenie lub pomniejszenie zawartoci arkusza.

50

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek TaTa
Ekran Excela zawiera
wiele uytecznych
elementw, z ktrych
bdzie si czsto
korzysta

W tym rozdziale poznasz rne sposoby poruszania si midzy komrkami arkusza. Kady
arkusz skada si z wierszy (numerowanych od 1 do 1048576) i kolumn (oznaczonych
symbolami od A do XFD). Po kolumnie Z nastpuje kolumna AA; a nastpnie kolumny
AB, AC itd. Za kolumn AZ s kolumny BA, BB itd. Po kolumnie ZZ wystpuj kolumny
AAA, AAB itd.
Przecicie kadego wiersza i kolumny nazywane jest komrk. W kadym momencie
na danym arkuszu aktywna jest jedna komrka. Mona j pozna po ciemnym obramowaniu, takim jak to, ktre wida na rysunku 1.2. Jej adres (czyli symbol kolumny i numer
wiersza) jest widoczny w polu nazwy. Zalenie od techniki przyjtej przy poruszaniu
si po arkuszu, komrka aktywna moe lub nie moe by zmieniana.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

51

Rysunek Tasa
Aktywna komrka
oznaczona jest
ciemn ramk
w tym wypadku
jest to komrka C8

Warto zauway, e nagwki wiersza i kolumny aktywnej komrki maj inne kolory.
Ma to uatwi identyfikacj wiersza i kolumny aktywnej komrki.

Nawigacja za poNoci acawiaaNaw


Po arkuszu mona porusza si za pomoc standardowych klawiszy, sucych do nawigacji. Dziaanie tych klawiszy jest bardzo proste: strzaka w d przesuwa aktywn
komrk o jeden rzd niej, strzaka w prawo przesuwa j o jedn komrk w prawo
i tak dalej. Klawisze Page Up i Page Down przemieszczaj aktywn komrk w d lub
w gr o wysoko jednego okna (liczba wierszy przemieszczenia zaley od tego, ile ich
wywietla okno).
Po arkuszu mona rwnie porusza si nie zmieniajc komrki aktywnej za pomoc
klawisza Scroll Lock. Jest to bardzo przydatna metoda, umoliwiajca szybki powrt
do pierwotnego pooenia podczas przemieszczania si po arkuszu. Jeeli chce si
z niej skorzysta, naley nacisn klawisz Scroll Lock, a nastpnie uy klawiszy
nawigacyjnych do przewijania arkusza. Aby powrci do pierwotnego pooenia (aktywnej
komrki), naley nacisn klawisze Ctrl+Backspace, a nastpnie wyczy Scroll
Lock. Gdy Scroll Lock jest wczony, na pasku stanu u dou ekranu pojawia si napis
Scroll Lock.

Klawisz Num Lock steruje klawiszami znajdujcymi si na klawiaturze numerycznej.


Jeeli jest wczony, pasek stanu wywietla napis NUM, a klawiatura numeryczna generuje cyfry. Status klawisza Num Lock nie ma adnego wpywu na blok klawiszy nawigacyjnych (strzaek), znajdujcy si zazwyczaj z lewej strony klawiatury numerycznej.
Tabela 1.2 przedstawia wszystkie klawisze suce do nawigacji w Excelu.

Nawigacja za poNoci Nw zw
Aby zmieni komrk aktywn za pomoc myszy, wystarczy klikn inn komrk i uaktywni j w ten sposb. Po arkuszu mona dowolnie przemieszcza si za pomoc paskw
przewijania. Kliknicie jednej ze strzaek znajdujcych si na pasku przewijania powoduje
przesunicie arkusza o jedn komrk. Aby przesun arkusz o peen ekran, naley klikn
pole w pasku przewijania z wybranej strony. Ten sam efekt mona osign szybciej,
przecigajc pasek przewijania w danym kierunku.
Do pionowego przewijania arkusza suy rwnie kko wbudowane w niektrych
myszach. Kliknicie tego kka i przesunicie myszy w wybranym kierunku powoduje
przewinicie arkusza w tym wanie kierunku. Im duszy ruch mysz, tym szybsze
przewijanie.

52

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Tabela Tasa Klawisze nawigacyjne w Excelu


Klawisz

Dziaanie

Strzaka w gr

Przesuwa komrk aktywn o jeden wiersz w gr.

Strzaka w d

Przesuwa komrk aktywn o jeden wiersz w d.

Strzaka w lewo lub


kombinacja klawiszy
Shift+Tab

Przesuwa komrk aktywn o jedn kolumn w lewo.

Strzaka w prawo lub Tab Przesuwa komrk aktywn o jedn kolumn w prawo.

Page Up

Przesuwa komrk aktywn o jeden ekran w gr.

Page Down

Przesuwa komrk aktywn o jeden ekran w d.

Alt+Page Down

Przesuwa komrk aktywn o jeden ekran w prawo.

Alt+Page Up

Przesuwa komrk aktywn o jeden ekran w lewo.

Ctrl+Backspace

Wywietla obszar arkusza, w ktrym znajduje si komrka aktywna.

Strzaka w gr*

Przewija ekran o jeden wiersz w gr (komrka aktywna nie ulega zmianie).

Strzaka w d*

Przewija ekran o jeden wiersz w d (komrka aktywna nie ulega zmianie).

Strzaka w lewo*

Przewija ekran o jedn kolumn w lewo (komrka aktywna nie ulega zmianie).

Strzaka w prawo*

Przewija ekran o jedn kolumn w prawo (komrka aktywna nie ulega zmianie).

Gdy Scroll Lock jest wczony

W celu powikszenia arkusza podczas uywania kka myszy naley trzyma wcinity
klawisz Ctrl. Jeli w przypadku korzystania z kka myszy w celu powikszenia arkusza
chce si unikn wciskania klawisza Ctrl, naley wybra polecenie Przycisk pakietu Office/
Opcje programu Excel, nastpnie wybra kart Zaawansowane i zaznaczy opcj Powiksz
przy przewijaniu kkiem myszy IntelliMouse.
Nawigacja po arkuszu za pomoc myszy lub paska przewijania nie powoduje zmiany
komrki aktywnej, lecz jedynie przemieszczanie samego arkusza. Aby zaznaczy inn
komrk aktywn, naley j klikn po przewiniciu arkusza do obszaru, na ktrym ona
si znajduje.

W przypadku pakietu Office 2007 najbardziej znaczca zmiana jest zwizana z nowym
interfejsem uytkownika. Usunito tradycyjne menu i paski narzdzi, natomiast w ich
miejsce zastosowano interfejs narzdzia Wstka. Pakiet Office 2007 jest pierwszym
oprogramowaniem w historii, w ktrym uyto tego nowego interfejsu. Pakiet bdzie
postrzegany jako ten, w ktrym zrezygnowano z tradycyjnych menu i paskw narzdzi.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

53

Kaaaw yaazrzzia a aitaa


Polecenia oferowane przez narzdzie Wstka bd si zmieni zalenie od tego, ktr
kart uaktywniono. Interfejs narzdzia Wstka skada si z pogrupowanych tematycznie
polece. Oto krtki przegld kart Excela:
t

Narzdzia gwne. Prawdopodobnie najczciej bdzie korzystao si z tej karty.


W jej skad wchodz polecenia schowka, formatowania, stylw, a take polecenia
wstawiajce wiersze lub kolumny i zestaw polece edytujcych zawarto arkusza.

Wstawianie. Kart naley uaktywni, gdy trzeba bdzie umieci w arkuszu takie
obiekty jak tabela, diagram, wykres, symbol itp.

Ukad strony. Karta zawiera polecenia majce wpyw na oglny wygld arkusza,
w tym ustawienia zwizane z drukowaniem.

Formuy. Za pomoc tej karty mona wstawi formu, nada zakresowi nazw,
skorzysta z narzdzi inspekcji formu lub kontrolowa sposb wykonywania
przez Excela oblicze.

Dane. W obrbie karty znajduj si polecenia Excela zwizane z danymi.

Recenzja. Karta zawiera narzdzia sprawdzajce pisowni, dokonujce translacji


sw, dodajce komentarze lub chronice arkusze.

Widok. Karta obejmuje polecenia kontrolujce rne aspekty zwizane


z wywietlaniem arkusza. Niektre polecenia karty s dostpne z poziomu
paska stanu.

Deweloper. Domylnie karta nie jest widoczna. Oferuje polecenia przydatne


dla programistw. W celu wywietlenia karty Deweloper naley wybra
polecenie Przycisk pakietu Office/Opcje programu Excel, a nastpnie uaktywni
kart Popularne. Obok opcji Poka kart Deweloper na Wstce naley umieci
symbol zaznaczenia.

Dodatki. Karta jest widoczna tylko wtedy, gdy zaaduje si skoroszyt lub dodatek
modyfikujcy menu lub paski narzdzi. Poniewa w przypadku Excela 2007
menu i paski narzdzi ju nie wystpuj, efekty modyfikacji bd widoczne
w obrbie karty Dodatki.

To, ile polece jest widocznych na kartach, zaley od szerokoci okna Excela. Gdy okno
jest zbyt wskie, aby wszystko pokaza, polecenia zostan odpowiednio dostosowane.
W efekcie mona stwierdzi, e czci polece brakuje. Jednak polecenia nadal s dostpne.
Rysunek 1.3 przedstawia kart Narzdzia gwne z widocznymi wszystkimi kontrolkami.
Rysunek 1.4 pokazuje interfejs narzdzia Wstka, gdy okno Excela jest wsze. Warto
zauway, e cho cz tekstw opisu znikna, ikony pozostay. Rysunek 1.5 prezentuje
ekstremalny przypadek, w ktrym okno jest bardzo wskie. Niektre grupy pokazuj jedn
ikon. Jeli jednak kliknie si ikon, dostpne stan si wszystkie polecenia grupy.

Rysunek Ta1a Karta Narzdzia gwne interfejsu Wstka

54

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek Ta4a
Karta Narzdzia
gwne, gdy zwono
okno Excela
Rysunek Ta5a
Karta Narzdzia
gwne, gdy okno
Excela zwono
jeszcze bardziej
Jeli w celu zwikszenia obszaru wywietlania arkusza zamierza si ukry interfejs
narzdzia Wstka, wystarczy dwukrotnie klikn dowoln z kart. W efekcie interfejs
zniknie i bdzie mona ujrze do piciu dodatkowych wierszy arkusza. Gdy ponownie
trzeba bdzie uy narzdzia Wstka, wystarczy klikn kart. Spowoduje to tymczasowe
udostpnienie interfejsu. Aby interfejs by trwale widoczny, naley dwukrotnie klikn
kart. W celu wywietlania lub ukrywania narzdzia Wstka mona te wciska
kombinacj klawiszy Ctrl+F1.

Kaaaw aoyara aowr


Oprcz standardowych kart Excel 2007 oferuje te karty kontekstowe. Gdy zaznaczy si
obiekt (na przykad wykres, tabel lub diagram SmartArt), w obrbie interfejsu narzdzia
Wstka bd dostpne konkretne narzdzia przetwarzajce obiekt.
Rysunek 1.6 pokazuje karty kontekstowe pojawiajce si po zaznaczeniu wykresu. W tym
przypadku s dostpne trzy takie karty Projektowanie, Ukad i Formatowanie. Warto
zauway, e karty kontekstowe na pasku tytuowym okna Excela wywietlaj opis (na
rysunku: Narzdzia wykresw). Po pojawieniu si kart kontekstowych mona oczywicie
dalej korzysta z wszystkich pozostaych kart.
Rysunek Ta6a
Po zaznaczeniu
obiektu pojawiaj
si karty
kontekstowe
zawierajce
odpowiednie
narzdzia
przetwarzajce

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

55

Twpw pocrcrc yaazrzzia a aitaa


Gdy kursor myszy umieci si na poleceniu narzdzia Wstka, pojawi si okienko wyskakujce z nazw polecenia i krtkim opisem. Przewanie polecenia interfejsu narzdzia
Wstka dziaaj zgodnie z oczekiwaniami. W obrbie interfejsu znajduje si kilka rnych
typw polece. Oto one:
t

Proste przyciski. Kliknicie przycisku spowoduje wykonanie konkretnej operacji.


Przykadem prostego przycisku jest przycisk Zwiksz rozmiar czcionki nalecy
do grupy Czcionka karty Narzdzia gwne. Cz przyciskw wykonuje operacj
od razu, natomiast cz wywietla okno dialogowe pozwalajce wprowadzi
dodatkowe informacje. Przyciskom moe towarzyszy tekst lub nie.

Przyciski przeczajce. Tego typu przyciski mona klika. Przekazuj okrelonego


typu informacj przez wywietlanie dwch rnych kolorw. Przykadem jest
przycisk Pogrubienie wchodzcy w skad grupy Czcionka karty Narzdzia gwne.
Jeli zawarto aktywnej komrki nie jest pogrubiona, przycisk Pogrubienie bdzie
mia normalny kolor. W przeciwnym razie przycisk ten bdzie mia to w innym
kolorze. Jeeli kliknie si przycisk Pogrubienie, zmodyfikuje si atrybut pogrubienia
dla zaznaczonego obiektu.

Proste listy rozwijane. Jeli polecenie narzdzia Wstka ma niewielk strzak


skierowan w d, oznacza to, e oferuje list rozwijan. Kliknicie strzaki
spowoduje wywietlenie poniej dodatkowych pozycji. Przykadem jest proste
polecenie Formatowanie warunkowe grupy Style karty Narzdzia gwne.
Gdy kliknie si to polecenie, pojawi si kilka opcji powizanych z formatowaniem
warunkowym.

Przyciski podziau. Tego typu kontrolka jest poczeniem zwykego przycisku


i listy rozwijanej. Jeli kliknie si przycisk, zostanie wykonane polecenie. Jeeli
kliknie si list rozwijan (strzak skierowan w d), pojawi si lista dostpnych
polece. Przycisk podziau mona zidentyfikowa, poniewa gdy umieci si nad
nim kursor myszy, bdzie wywietla dwa kolory. Przykadem przycisku podziau
jest przycisk polecenia Scal i wyrodkuj nalecy do grupy Wyrwnanie karty
Narzdzia gwne (rysunek 1.7). Kliknicie lewej czci kontrolki powoduje
scalenie i wyrodkowanie zaznaczonych komrek. Jeli kliknie si praw cz
kontrolki (strzaka), pojawi si lista polece powizanych ze scalaniem komrek.

Rysunek Ta7a
Polecenie Scal
i wyrodkuj
ma posta
przycisku podziau

56

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu


t

Opcje wyboru. Tego typu kontrolka wcza lub wycza co. Przykadem jest
kontrolka Linie siatki wchodzca w skad grupy Pokazywanie/ukrywanie karty
Widok. Po uaktywnieniu opcji wyboru Linie siatki w arkuszu pojawi si linie
siatki. Gdy opcja jest wyczona, linie nie bd widoczne.

Pokrta. Narzdzie Wstka Excela posiada tylko jedno pokrto. Znajduje si


w grupie Skalowanie do rozmiaru karty Ukad strony. Kliknicie grnej czci
kontrolki spowoduje zwikszenie wartoci. Z kolei kliknicie dolnej czci
kontrolki spowoduje zmniejszenie wartoci.

Niektre grupy narzdzia Wstka z prawej strony maj niewielk ikon nazywan elementem wywoujcym okno dialogowe. Jeli na przykad wywietli si grup Narzdzia gwne/Wyrwnanie (rysunek 1.8), zobaczy si ikon. Po jej klikniciu Excel otworzy okno dialogowe Formatowanie komrek z uaktywnion kart Wyrwnanie. Tego typu ikony
wywoujce okna zwykle oferuj opcje niedostpne w obrbie interfejsu narzdzia Wstka.
Rysunek Ta8a
Cz grup narzdzia
Wstka z prawej strony
posiada niewielk ikon
nazywan elementem
wywoujcym okno dialogowe

Ob Nga iyararj N yaazrzzia a aitaa


za poNoci acawiaaNaw
Pocztkowo mona pomyle, e obsuga interfejsu narzdzia Wstka bazuje wyczenie
na myszy. adne z polece nie ma tradycyjnego podkrelenia litery skrtu klawiaturowego
uwzgldniajcego klawisz Alt. W rzeczywistoci narzdzie Wstka w duym stopniu
wsppracuje z klawiatur. Aby ujrze skrty klawiaturowe, trzeba wcisn klawisz Alt.
Z kad kontrolk interfejsu narzdzia Wstka jest powizana litera (lub ich grupa), ktr
naley zastosowa, aby wykona polecenie.
Podczas uaktywniania skrtu klawiaturowego nie trzeba trzyma wcinitego klawisza Alt.

Rysunek 1.9 pokazuje, jak wyglda karta Narzdzia gwne po wciniciu klawisza Alt
w celu wywietlenia skrtw klawiaturowych. Przykadowo, aby za pomoc klawiatury
wyrwna do lewej strony zawarto komrki, naley kolejno wcisn klawisze Alt, G
(od Narzdzia gwne) i AL (od Align Left). Jeli jest si zwolennikiem uywania klawiatury
(tak jak ja), zapamitanie skrtw klawiaturowych niezbdnych do wykonania czsto
stosowanych polece zajmie zaledwie kilka chwil.

Rysunek TaRa Wcinicie klawisza Alt powoduje wywietlenie skrtw klawiaturowych

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

57

Zmiana decyzji
Excel pozwala na cofnicie efektw niemal kadej operacji za pomoc polecenia Cofnij znajdujcego si na pasku Szybki dostp. Po wykonaniu niewaciwego polecenia naley klikn przycisk
Cofnij (lub wcisn kombinacj klawiszy Ctrl+Z). W rezultacie uzyska si sytuacj, jakby nigdy
nie zrealizowano operacji. Klikajc przycisk Cofnij wicej ni raz, mona cofn efekty do ostatnich
100 wykonanych dziaa.
Jeli kliknie si strzak pooon z prawej strony przycisku Cofnij, zobaczy si opis operacji, ktr
mona cofn. Jeeli kliknie si pozycj widoczn na licie, operacja powizana z pozycj i wszystkie
kolejne zostan cofnite.
Jednak nie mona cofn kadej operacji. Oglnie rzecz biorc, nie mona cofn czegokolwiek,
co zrealizowano za pomoc polece menu Przycisk pakietu Office. Jeli na przykad zapisze si
plik i uwiadomi si sobie, e nadpisano dobr kopi z, nie mona mwi o szczciu.
Przycisk Powtrz, rwnie znajdujcy si na pasku Szybki dostp, dziaa odwrotnie do przycisku Cofnij.
Umoliwia powtrne wykonanie polece, ktre cofnito. Jeeli nic nie cofnito, za pomoc przycisku
Powtrz (lub kombinacji klawiszy Ctrl+Y) mona powtrzy ostatnio wykonane polecenie. Jeli na
przykad dla komrki zastosowano konkretny styl (wybierajc polecenie Narzdzia gwne/Style/
Style komrki), w celu powtrzenia operacji mona uaktywni inn komrk i wcisn kombinacj
klawiszy Ctrl+Y.

Po wciniciu klawisza Alt mona rwnie za pomoc klawiszy strzaek skierowanych


w lewo i prawo przecza si midzy kartami. Po uaktywnieniu waciwej karty naley
wcisn klawisz strzaki skierowanej w d, aby mc zacz korzysta z interfejsu narzdzia
Wstka. Wciskajc nastpnie klawisze strzaek skierowanych w lewo i prawo, mona
przemieszcza si midzy poleceniami interfejsu. Po znalezieniu danego polecenia
naley wcisn klawisz Enter, aby je wykona. Cho metoda ta nie jest tak efektywna,
jak korzystanie ze skrtw klawiaturowych, pozwala szybko przejrze dostpne polecenia.

Oprcz interfejsu narzdzia Wstka Excel oferuje take menu podrczne. Menu takie
pojawia si prawie zawsze po klikniciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu
okna Excela. Nie zawiera ono wszystkich polece zwizanych z dan operacj, lecz jedynie
te, ktre s najczciej uywane.
Rysunek 1.10 przedstawia menu podrczne, ktre ukazuje si na ekranie po klikniciu
komrki prawym przyciskiem myszy. Pojawia si ono tam, gdzie w danej chwili znajduje
si wskanik myszy, dziki czemu wybieranie polece jest szybkie i efektywne. To, jakie
menu pojawi si po klikniciu mysz, zaley od tego, jak operacj wanie wykonujesz.
Jeeli na przykad pracuje si nad wykresem, menu podrczne bdzie zawierao polecenia zwizane wanie z nim.
Pole widoczne powyej menu podrcznego jest nazywane paskiem narzdzi Minipasek
i zawiera czsto uywane narzdzia karty Narzdzia gwne. Pasek ten zaprojektowano
w celu zmniejszenia odlegoci, ktr musi pokona kursor myszy po obszarze ekranu.
Wystarczy klikn prawym przyciskiem myszy, aby typowe narzdzia formatowania

58

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek TaTea
Kliknicie prawym
przyciskiem
myszy powoduje
wywietlenie menu
podrcznego,
zawierajcego
najczciej uywane
polecenia

znalazy si w bezporednim zasigu kursora myszy. Pasek narzdzi Minipasek jest


szczeglnie przydatny, gdy wywietli si kart inn ni Narzdzia gwne. Jeeli zastosuje si narzdzie paska Minipasek, pozostanie on widoczny, gdy bdzie si zamierzao
dokona innej operacji formatowania zaznaczonego obiektu.
Jeli pasek Minipasek uzna si za zbyt rozpraszajcy, mona go ukry. W tym celu
naley wybra polecenie Przycisk pakietu Office/Opcje programu Excel. Po uaktywnieniu
karty Popularne naley wyczy opcj Poka minipasek narzdzi przy zaznaczaniu.

W poprzednich wersjach Excela uytkownicy mieli swobod dostosowywania menu


i paskw narzdzi. W przypadku Excela 2007 wprowadzono zmiany w tym zakresie.
Obecnie uytkownik dostosowywa moe jedynie pasek narzdzi Szybki dostp. Standardowo pasek ten znajduje si z lewej strony paska tytuowego. Alternatywnie pasek mona
wywietli poniej interfejsu narzdzia Wstka. Po klikniciu paska Szybki dostp prawym
przyciskiem myszy naley wybra pozycj Poka pasek narzdzi Szybki dostp poniej
Wstki.
Domylnie pasek Szybki dostp zawiera trzy narzdzia Zapisz, Cofnij i Powtrz.
Oczywicie mona dostosowa pasek przez dodanie innych czsto uywanych polece.
W celu dodania do paska polecenia interfejsu narzdzia Wstka prawym przyciskiem
myszy naley klikn polecenie i z menu wybra pozycj Dodaj do paska narzdzi Szybki
dostp. Jeli kliknie si strzak skierowan w d, znajdujc si z prawej strony paska
Szybki dostp, pojawi si menu rozwijane z dodatkowymi poleceniami, ktre mona
doczy do paska.
Excel posiada polecenia niedostpne w obrbie interfejsu narzdzia Wstka. W wikszoci
sytuacji jedynym sposobem uzyskania do nich dostpu jest umieszczenie ich na pasku
Szybki dostp. Rysunek 1.11 przedstawia kart Dostosowywanie okna dialogowego Opcje

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

59

Rysunek TaTTa
Dodawanie nowych
ikon do paska
Szybki dostp
za pomoc karty
Dostosowywanie
okna dialogowego
Opcje programu Excel

programu Excel. W obrbie tej zakadki mona wykona wszystkie operacje dostosowywania paska Szybki dostp. Szybka metoda wywietlenia tego okna polega na klikniciu
paska Szybki dostp prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji Dostosuj pasek
narzdzi Szybki dostp.
W rozdziale 23. zamieszczono wicej informacji na temat dostosowywania paska
Szybki dostp.

Wiele polece Excela powoduje otwarcie okna dialogowego, ktre po prostu umoliwia
pobranie od uytkownika dodatkowych informacji. Jeli na przykad wybierze si polecenie Recenzja/Zmiany/Chro arkusz, Excel nie bdzie mg kontynuowa, dopki nie
poinformuje si go, jakie obszary arkusza maj by chronione. W zwizku z tym program
otworzy okno dialogowe Chronienie arkusza pokazane na rysunku 1.12.
Okna dialogowe Excela rni si pod wzgldem dziaania. Stosowane s dwa nastpujce
typy okien:
t

Zwyke okno dialogowe. Modalne okno dialogowe, ktre powoduje, e obszar


arkusza przestaje by aktywny. Gdy tego typu okno zostanie otwarte, do momentu
jego zamknicia nie bdzie mona wykona adnej operacji w obrbie arkusza.
Kliknicie przycisku OK powoduje realizacj okrelonych dziaa, natomiast
kliknicie przycisku Anuluj (lub klawisza Esc) zamknicie okna bez wykonywania
adnej operacji. Wikszo okien dialogowych Excela zalicza si do tej kategorii.

60

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek TaTsa
Excel uywa okna
dialogowego do
uzyskania
dodatkowych
informacji zwizanych
z poleceniem

Okno dialogowe zawsze na wierzchu. Niemodalne okno dziaajce podobnie


do paska narzdzi. Po otwarciu takiego okna nadal mona wykonywa w Excelu
inne dziaania. Okno pozostanie widoczne. Zmiany wprowadzone w niemodalnym
oknie dialogowym s natychmiast uwzgldniane. Jeli na przykad dla wykresu
zastosuje si formatowanie, modyfikacje wprowadzone w oknie formatowania
pojawi si na wykresie od razu po ich zatwierdzeniu. Tego typu okna zamiast
przycisku OK maj przycisk Zamknij.

Dla wikszoci uytkownikw dziaanie okien dialogowych jest proste i intuicyjne. Wiele
programw wykorzystuje okna dialogowe i dziaaj one zawsze na tej samej zasadzie.
Poszczeglne opcje okna dialogowego mona okrela za pomoc myszy lub bezporednio
z klawiatury.

Nawigacja w oayacw ziacogowwcw


Poruszanie si po oknach dialogowych jest proste polega na wybieraniu odpowiednich
kontrolek poprzez kliknicie mysz.
Okna dialogowe zostay zaprojektowane z myl o uytkownikach, ktrzy posuguj si
mysz, lecz mona z nich korzysta take przy uyciu klawiatury. Do kadego okna
dialogowego przypisano tekst, w ktrym zawsze jedna litera (zwana klawiszem skrtu
lub skrtem klawiaturowym) jest podkrelona. Nacinicie klawisza Alt i klawisza z podkrelon liter uaktywnia wybran kontrolk. Mona rwnie uy klawisza Tab, ktry
uaktywnia po kolei wszystkie kontrolki okna dialogowego. Kombinacja klawiszy Shift+Tab
odwraca kierunek przegldania kontrolek.
Wybrana kontrolka jest wyrniona ciemn ramk. Aby j uaktywni, naley nacisn
klawisz Spacja.

Kaaaw w oayacw ziacogowwcw


Wiele okien dialogowych w Excelu zawiera karty. Przypominaj one zakadki w notesie
kada z nich reprezentuje inny panel.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

61

Kliknicie karty powoduje wywietlenie w oknie dialogowym odpowiedniego panelu


z kontrolkami. Wemy za przykad okno dialogowe Formatowanie komrek (zostao ono
przedstawione na rysunku 1.13). Okno to ma 6 kart, ktre funkcjonalnie odpowiadaj
szeciu rnym oknom dialogowym.
Rysunek TaT1a
Za pomoc kart
mona wybra
odpowiednie panele
w oknie dialogowym

Karty znajdujce si w oknach dialogowych umoliwiaj dokonywanie wielu rnych


zmian w tym samym oknie. Po zdefiniowaniu wszystkich odpowiednich parametrw
naley klikn przycisk OK lub nacisn klawisz Enter.
Aby wybra kart za pomoc klawiatury, naley nacisn klawisze Ctrl+Page Up lub
Ctrl+Page Down. Mona rwnie nacisn klawisz z pierwsz liter karty, ktr chce si
uaktywni.

W Excelu 2007 pojawiy si nowego rodzaju niemodalne zakadkowe okna dialogowe,


w przypadku ktrych karty zamiast na samej grze s pooone z lewej strony. Przykad
przedstawiono na rysunku 1.14. W celu zaznaczenia karty przy uyciu klawiatury naley
uy klawiszy strzaek skierowanych w gr i w d, a nastpnie klawisza Tab udostpniajcego kontrolki.

Jako ostatni element interfejsu uytkownika omwi pasek zada, ktry pojawia si automatycznie w odpowiedzi na wykonanie kilku polece. Jeli na przykad chce si wstawi
obiekt clipart, naley wybra polecenie Wstawianie/Ilustracje/Obiekt clipart. Excel
wywietli pasek zada Clipart widoczny na rysunku 1.15. Pasek zada przypomina okno
dialogowe. Pasek rni si od niego tym, e mona go pozostawi na widoku tak dugo
jak potrzeba. Pasek zada jest pozbawiony przycisku OK. Gdy zakoczy si korzystanie
z paska, naley klikn przycisk Zamknij znajdujcy si w grnym prawym naroniku.
Cho domylnie pasek zada jest umiejscowiony z prawej strony okna Excela, mona go
przenie w dowolne inne miejsce.

62

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek TaT4a
Nowy typ
zakadkowego
okna dialogowego
z kartami po lewej
stronie

Rysunek TaT5a
Pasek zada Clipart

Czas najwyszy, eby pozna dziaanie Excela w praktyce. Uytkownicy, ktrzy wczeniej nie mieli do czynienia z tym programem, mog zapoznawa si z nim, wykonujc
opisane czynnoci na swoim komputerze.
Pierwsze zadanie polega na utworzeniu prostej tabeli oraz wykresu przedstawiajcego
przewidywane obroty miesiczne.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

63

Rozpoczrcir paacw
Po uruchomieniu Excela naley sprawdzi, czy jest widoczny pusty skoroszyt. W celu
utworzenia nowego pustego skoroszytu naley wcisn kombinacj klawiszy Ctrl+N.
Tabela prezentujca przewidywane obroty miesiczne bdzie skadaa si z dwch kolumn:
kolumna A bdzie zawiera nazwy miesicy, za kolumna B wartoci odpowiadajce
przewidywanym obrotom. Prac naley rozpocz od wpisania odpowiednich nazw do
komrek arkusza. Oto wymagane kroki:
1. Przemieci wskanik komrki za pomoc klawiszy nawigacyjnych tak,
aby wskazywa komrk A1. Pole nazwy wywietli jej adres.
2. Wprowadzi do komrki A1 nazw Miesic (wpisujc j z klawiatury)
i nacisn na kocu klawisz Enter. Zalenie od konfiguracji Excel umieci
wskanik w innej komrce lub pozostawi go w komrce A1.
3. Przesun wskanik do komrki B1, wpisa Przewidywana sprzeda
i nacisn Enter.

api wwayir yazw Nir ircw


W tym punkcie zostan wpisane nazwy miesicy do kolumny A. Oto wymagane kroki:
1. Przemieci wskanik do komrki A2 i wpisa Stycze. W ten sposb mona
wpisa wszystkie pozostae nazwy miesicy, ale na szczcie nie trzeba Excel
zrobi to za nas, wykorzystujc do tego funkcj automatycznego wypeniania.
2. Upewni si, e komrka A2 jest aktywna. Przypominam, e komrki aktywne
s wyrnione ciemn ramk. W prawym dolnym rogu tej ramki znajduje si
may kwadracik zwany uchwytem wypeniania. Wskanik myszy naley tak
przesun, aby znajdowa si na tym kwadraciku. Dalej naley klikn i przecign
wskanik w d a do komrki A13.
3. Excel automatycznie wpisze nazwy miesicy na zaznaczonym obszarze, kiedy
tylko zwolni si przycisk myszy.
Teraz arkusz powinien wyglda tak, jak na rysunku 1.16.

apaowazzayir zaywcw o ww oaowci obaoadw


W dalszej kolejnoci w kolumnie B zostan wstawione wartoci przewidywanych obrotw.
Zamy, e przewidywane obroty na stycze wynosz 50000 z i spodziewany jest
3,5-procentowy wzrost sprzeday w kadym kolejnym miesicu. Oto wymagane kroki:
1. Przemieci wskanik do komrki B2 i wpisa 50000, czyli warto
przewidywanych obrotw na stycze. Mona rwnie wpisa nazw waluty (z).
2. Aby wpisa formu, ktra obliczy przewidywane obroty dla lutego, naley
przesun wskanik do komrki B3 i wprowadzi do niej formu =B2*103,5%.
Gdy nacinie si klawisz Enter, w komrce pojawi si liczba 51250. Formua
zwraca zawarto komrki B2, pomnoon przez 103,5%. Inaczej mwic,
przewidywane obroty w lutym bd wiksze od obrotw w styczniu o 3,5%.

64

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

Rysunek TaT6a
Wygld arkusza
po wpisaniu
nagwkw kolumn
i nazw miesicy

3. Przewidywany obrt dla kolejnych miesicy obliczy si za pomoc tej samej


formuy. Nie trzeba jednak wpisywa jej w kadej komrce kolumny B, poniewa
tym razem Excel znw zrobi to za uytkownika. Naley upewni si, e komrka
B3 jest aktywna, a nastpnie klikn uchwyt wypeniania, przecign w d
do komrki B13 i zwolni przycisk myszy.
W tej chwili arkusz powinien wyglda tak jak pokazany na rysunku 1.17. Trzeba pamita o tym, e wartoci w kolumnie B, za wyjtkiem komrki B4, s obliczane za pomoc
formu. Mona to sprawdzi, zmieniajc wysoko przewidywanego obrotu w pierwszym
miesicu styczniu (w komrce B4). Formuy ponownie oblicz wartoci w komrkach
kolumny B. Bd to inne wartoci, poniewa wszystkie formuy zale od wartoci pocztkowej, wpisanej w komrce B4.
Rysunek TaT7a
Wygld arkusza
po wprowadzeniu
formu

FoaNaaowayir waaaowci
Trudno odczyta wartoci zawarte w arkuszu, poniewa nie s sformatowane. Na tym
etapie zostanie zastosowany format liczbowy, aby wartoci byy czytelniejsze i wyglday
bardziej spjnie. Oto wymagane kroki:
1. Zaznaczy wartoci przez kliknicie komrki B2 i przecignicie kursora
myszy w d do komrki B13.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

65

2. Wykona polecenie Narzdzia gwne/Liczba, klikn list rozwijan Format


liczb (pocztkowo jest widoczna pozycj Oglne) i wybra pozycj Walutowe.
W efekcie wartoci zostan poszerzone o symbol waluty i dwa miejsca dziesitne.
Wyglda to znacznie lepiej!

Nazawayir aaaN zowi baazzirj ww zNaayrgo wwgcizN


Dysponujemy ju funkcjonalnym arkuszem. Jednak dobrze by byo popracowa nad jego
wygldem. Zamiana zakresu na oficjaln (i atrakcyjn) tabel Excela jest prost spraw.
Wymagane jest wykonanie nastpujcych krokw:
1. Uaktywni dowoln komrk zakresu.
2. Wybra polecenie Wstawianie/Tabele/Tabela. Excel otworzy okno dialogowe
Tworzenie tabeli, aby upewni si, e poprawnie zidentyfikowa zakres.
3. Klikn przycisk OK, aby zamkn okno Tworzenie tabeli. Excel zastosuje
domylne formatowanie tabeli i wywietli kart kontekstow Narzdzia
tabel/Projektowanie. Ekran powinien wyglda podobnie jak na rysunku 1.18.
Rysunek TaT8a
Arkusz po zamianie
zakresu na tabel

4. Jeli domylny styl tabeli nie przypad do gustu, wystarczy w grupie


Narzdzia tabel/Projektowanie/Style tabeli wybra inny. Warto zauway,
e gdy przemieszcza si kursor mysz nad interfejsem narzdzia Wstka, pojawia
si podgld rnych stylw tabeli. Po znalezieniu odpowiedniego stylu naley
go klikn. W efekcie styl zostanie zastosowany dla tabeli.

Dozawayir waaaowci
Arkusz wywietla teraz przewidywane obroty dla kadego miesica, ale my chcemy jeszcze
wiedzie, jaka bdzie wysoko sprzeday dla caego roku. Do tego konieczne bdzie
wprowadzenie kolejnej formuy. Oto wymagane kroki:
1. Uaktywni dowoln komrk tabeli.
2. Wybra polecenie Narzdzia tabel/Projektowanie/Opcje stylu tabeli/Wiersz
sumy. Excel automatycznie umieszcza nowy wiersz na dole tabeli, uwzgldniajc
formu obliczajc sum wartoci kolumny Przewidywana sprzeda.

66

Cz I t Podstawowe informacje o Excelu

3. Aby uy innej formuy podsumowujcej (na przykad wyznaczajcej


redni), trzeba klikn komrk B14 i wybra j z listy rozwijanej.

Twoazryir wwaar N
A co zrobi z wykresem, ktry przedstawia przewidywan sprzeda miesiczn? Naley
wykona nastpujce kroki:
1. Uaktywni dowoln komrk tabeli.
2. Wybra polecenie Wstawianie/Wykresy/Kolumnowy, a nastpnie zaznaczy
jeden z typw 2-wymiarowych wykresw kolumnowych. Excel umieci
wykres na rodku ekranu.
3. Klikn ramk wykresu i przecign j, aby przenie go w inne miejsce.
4. Uy polece karty kontekstowej Narzdzia wykresw, aby zmieni wygld i styl
wykresu.
Rysunek 1.19 prezentuje arkusz po utworzeniu wykresu. Zalenie od wybranego ukadu
lub stylu wykresu moe si on rni.
Rysunek TaTRa
Tabela i wykres

Na doczonej do ksiki pycie CD-ROM zamieszczono plik z omawianym przykadem.


Plik nosi nazw tabela i wykres.xlsx.

DaNaowayir aaaN za
Wydrukowanie arkusza nie powinno sprawi adnych trudnoci, pod warunkiem oczywicie, e dysponuje si podczon i poprawnie ustawion drukark.
1. Najpierw naley upewni si, e wykres nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu
wykresu na stronie zostanie wydrukowany wycznie on. Aby usun
zaznaczenie wykresu, naley nacisn klawisz Esc albo klikn dowoln
komrk, znajdujc si poza wykresem.

Rozdzia 1. t Wprowadzenie do Excela

67

2. Aby wykorzysta nowy porczny widok ukadu strony Excela, naley klikn
przycisk Ukad strony znajdujcy si po prawej stronie paska stanu. Excel
wywietli zawarto arkusza strona po stronie (rysunek 1.20). Dziki temu
z atwoci mona zorientowa si, jak bdzie wyglda wydruk. Przykadowo,
mona od razu stwierdzi, czy wykres jest zbyt szeroki, aby zmieci si na jednej
stronie. Jeli tak faktycznie jest, naley klikn i przecign dolny prawy
naronik wykresu, aby zmieni jego rozmiar.
Rysunek Tasea
Przegldanie arkusza
w widoku ukadu
stron

3. Gdy mona rozpocz drukowanie, naley wybra polecenie Przycisk pakietu


Office/Drukuj/Szybkie drukowanie.
Arkusz zostanie wydrukowany przy uyciu domylnych ustawie.

Zapi wwayir aoao zwaN


Wszystkie dotychczasowe czynnoci wykonywane byy tylko w pamici komputera.
Gdyby nastpia awaria zasilania, te informacje zostayby utracone chyba, e zadziaaoby Autoodzyskiwanie Excela. Czas najwyszy zapisa efekty pracy na twardym dysku.
Oto wymagane kroki:
1. Klikn przycisk Zapisz, znajdujcy si na pasku Szybki dostp. Ikona przycisku
przypomina tradycyjn dyskietk. Poniewa skoroszyt nie zosta jeszcze zapisany
i nadal ma domyln nazw, Excel otworzy okno dialogowe Zapisywanie jako.
2. W polu edycji Nazwa pliku wpisa Przewidywany obrPt eiesiwczny i klikn
przycisk Zapisz albo nacisn klawisz Enter. Excel zapisuje skoroszyt w pliku
i nie zamyka go, wic mona dalej na nim pracowa.
Excel automatycznie zapisuje wyniki pracy co dziesi minut. Aby zmieni to ustawienie
(lub je wyczy), naley uaktywni kart Zapisywanie okna dialogowego Opcje programu
Excel. W celu otwarcia tego okna naley wybra polecenie Przycisk pakietu Office/
Opcje programu Excel. Nigdy nie powinno si bazowa na funkcji automatycznego
odzyskiwania Excela. Czste zapisywanie danych jest dobrym pomysem.

Po przeczytaniu rozdziau mona doj do wniosku, e tworzenie przykadowego skoroszytu nie byo wcale trudne. To dopiero pocztek przygody z Excelem. W nastpnych
rozdziaach ksiki zawarto kolejne zadania trudniejsze i bardziej szczegowe.