You are on page 1of 35

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Windows Server 2003.


Rejestr systemu
Autor: Olga Kokoreva
Tumaczenie: Piotr Pilch, Rafa Sionek
ISBN: 83-7361-662-4
Tytu oryginau: Windows Server 2003 Registry
Format: B5, stron: 552
W systemie Windows rejestr jest magazynem danych zwizanych z niemal wszystkimi
funkcjami i komponentami systemu oraz sprztu. Stanowi jednoczenie wrota
umoliwiajce dostosowywanie dziaania systemu do rnych potrzeb i optymalizowanie
jego wydajnoci. Pliki rejestrw wszystkich systemw z rodziny Windows XP/2000/NT
maj analogiczn struktur, ale istnieje midzy nimi sporo rnic, wynikajcych
z konstrukcji jdra systemu. System Windows 2003 Server jest oparty na jdrze
znacznie bardziej rozbudowanym ni w poprzednich wersjach. Z tego wanie powodu
w jego rejestrze pojawio si wiele nowych wpisw. Wszystkie nowe funkcje
zastosowane w systemie Windows Server 2003 maj swoje odzwierciedlenie w rejestrze.
Ksika Windows Server 2003. Rejestr systemu opisuje najwaniejsze komponenty
pliku rejestru systemowego najnowszej wersji Windows. Omawia podobiestwa i rnice,
ktre wystpuj pomidzy rejestrami rnych systemw Windows. Przedstawia take
metody archiwizowania i przywracania rejestru oraz najwaniejsze wskazwki dotyczce
innych aspektw przetwarzania rejestru. Znajdziesz w niej informacje dotyczce
dostosowywania i optymalizacji rejestru systemu Windows Server 2003 oraz omwienie
rozszerze systemw Windows XP/Server 2003, poprawiajcych ich niezawodno.
Struktura rejestru systemowego
Archiwizowanie i przywracanie rejestru za pomoc narzdzi
Kopia zapasowa i Konsola odzyskiwania
Modyfikowanie rejestru za pomoc narzdzia Regedit
Dostosowywanie dziaania systemu z wykorzystaniem rejestru
Informacje o urzdzeniach przechowywane w rejestrze
Rola rejestru w procesie adowania systemu
Ustawienia aplikacji i skadnikw sieci
Zabezpieczanie rejestru przed uszkodzeniem
Zarzdzanie rodowiskiem pracy uytkownika
Ustawienia usugi Active Directory w rejestrze
Diagnozowanie i usuwanie problemw z rejestrem
Tworzenie skryptw dla rejestru
Dziki odpowiednio przeprowadzonym modyfikacjom rejestru mona znacznie zwikszy
wydajno systemu. Wiadomoci zawarte w tej ksice pomog Ci to zrobi.
O autorze:
Olga Kokoreva jest konsultantem z dziedziny informatyki i specjalistk w zakresie
wsparcia technicznego dla uytkownikw. Opublikowaa take kilka ksiek
powiconych rejestrowi systemw z rodziny Windows.

Spis treci
Wprowadzenie ................................................................................... 9
Rozdzia 1. Oglne informacje na temat rejestru systemu Windows XP ............... 15
Wprowadzenie................................................................................................................. 15
Historia rejestru ............................................................................................................... 17
Wady plikw .ini....................................................................................................... 18
Rola rejestru .............................................................................................................. 19
Struktura rejestru ............................................................................................................. 23
Przechowywanie danych w rejestrze......................................................................... 27
Problem z rozmiarem rejestru ................................................................................... 31
W jakiej sytuacji powinno si edytowa zawarto rejestru? .......................................... 34
Alternatywne metody edytowania rejestru ................................................................ 35
Podsumowanie ................................................................................................................ 46

Rozdzia 2. Archiwizacja i przywracanie rejestru ................................................. 47


Przygotowanie si do edycji rejestru ............................................................................... 48
Zastosowanie narzdzia Przywracanie systemu .............................................................. 49
Tworzenie punktu przywracania ............................................................................... 49
Przywracanie stanu systemu za pomoc narzdzia Przywracanie systemu ............... 50
Konfigurowanie narzdzia Przywracanie systemu .................................................... 52
Diagnozowanie narzdzia Przywracanie systemu ..................................................... 55
Zastosowanie narzdzia Kopia zapasowa firmy Microsoft.............................................. 56
Przygotowanie do automatycznego przywracania systemu....................................... 60
Wykonanie procedury automatycznego przywracania systemu ................................ 62
Archiwizowanie i przywracanie danych o stanie systemu ........................................ 65
Zastosowanie narzdzia Konsola odzyskiwania .............................................................. 71
Metody uruchamiania narzdzia Konsola odzyskiwania........................................... 72
Rczne archiwizowanie i przywracanie rejestru systemw Windows NT/2000/XP ....... 75
Eksportowanie i importowanie rejestru ........................................................................... 76
Archiwizowanie rejestru przy uyciu narzdzi pakietu Resource Kit ............................. 79
Narzdzie REG zawarte w pakiecie Resource Kit systemu Windows 2000.............. 79
Podsumowanie ................................................................................................................ 81

Rozdzia 3. Zastosowanie narzdzia Edytor rejestru ............................................ 83


Zastosowanie narzdzia regedit.exe ................................................................................ 84
Uruchamianie narzdzia regedit.exe................................................................................ 85
Omwienie interfejsu uytkownika programu regedit.exe .............................................. 85
Polecenia menu Plik.................................................................................................. 88
Polecenia menu Edycja ............................................................................................. 93
Polecenia menu Widok ............................................................................................. 99

Windows XP. Rejestr systemu


Zarzdzanie zabezpieczeniami rejestru ......................................................................... 103
Ustawianie uprawnie do kluczy rejestru................................................................ 104
Inspekcja rejestru .................................................................................................... 109
Podsumowanie .............................................................................................................. 113

Rozdzia 4. Najprostsze metody dostosowywania systemu Windows.................. 115


Przygotowanie si do modyfikacji rejestru.................................................................... 116
Dostosowywanie kolejnoci adowania ......................................................................... 117
Najprostsza metoda edycji pliku boot.ini ................................................................ 118
Rczna edycja pliku boot.ini ................................................................................... 123
Dostosowywanie procesu logowania............................................................................. 126
Okrelanie wasnego logo wywietlanego w trakcie logowania.............................. 126
Szybkie przeczanie uytkownikw w systemie Windows XP.............................. 127
Dodanie niestandardowego komunikatu wywietlanego w trakcie logowania........ 130
Proces automatycznego logowania.......................................................................... 134
Ukrywanie nazwy ostatnio zalogowanego uytkownika ............................................. 135
Konfigurowanie katalogw systemowych..................................................................... 136
Usuwanie z okna Mj komputer katalogw udostpnionych dokumentw ............ 137
Wywietlanie opcji udostpniania systemu Windows XP
podobnie jak w systemie Windows 2000 ................................................................ 140
Inne popularne metody dostosowywania........................................................................... 141
Konfigurowanie funkcji automatycznego odtwarzania ........................................... 142
Przywracanie domylnych ikon............................................................................... 143
Zmiana nazwy ikony kosza ..................................................................................... 143
Zmiana ikony kosza ................................................................................................ 144
Usuwanie strzaek z ikon skrtw systemu Windows............................................. 144
Blokowanie automatycznego uruchamiania programu Windows Messenger ......... 144
Usuwanie niepodanych komponentw systemu Windows .................................. 145
Podsumowanie .............................................................................................................. 146

Rozdzia 5. Technologia Plug and Play w systemie Windows XP........................ 147


Rejestr i podsystem Plug and Play................................................................................. 148
Historia technologii Plug and Play .......................................................................... 149
Obsuga technologii Plug and Play w systemie Windows NT 4.0........................... 150
Technologia Plug and Play w systemach Windows 2000/XP ................................. 150
Drzewo urzdze Plug and Play.............................................................................. 161
Profile sprztowe........................................................................................................... 168
Zarzdzanie energi....................................................................................................... 171
Zakadka Schematy zasilania .................................................................................. 171
Zakadka Hibernacja ............................................................................................... 173
Zakadka Zaawansowane ........................................................................................ 174
Zakadka APM ........................................................................................................ 175
Klucze rejestru zwizane z technologi APM......................................................... 177
Zakadka Zasilacz UPS ........................................................................................... 179
Narzdzia systemw Windows 2000/XP suce do zarzdzania energi............... 179
Schematy zasilania .................................................................................................. 180
Klucze rejestru powizane z zarzdzaniem energi ................................................ 181
Podsumowanie .............................................................................................................. 182

Rozdzia 6. Rejestr i proces adowania systemu ............................................... 183


Operacje wykonywane w trakcie uruchamiania komputera .......................................... 184
Procedura POST...................................................................................................... 186
Pliki wymagane do uruchomienia systemw Windows NT/2000/XP..................... 187
Proces wstpnego adowania................................................................................... 188
Proces wykonywany przez program adujcy ......................................................... 191

Spis treci

5
adowanie jdra...................................................................................................... 199
Logowanie............................................................................................................... 204
adowanie innych usug i sterownikw .................................................................. 206
Ochrona plikw systemw Windows 2000/XP....................................................... 212
Uruchamianie systemu z problemami dotyczcymi konfiguracji............................ 221
Konsola odzyskiwania ............................................................................................ 225
Raportowanie bdw.............................................................................................. 227
Podsumowanie .............................................................................................................. 231

Rozdzia 7. Omwienie kluczy rejestru.............................................................. 233


Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE.............................................................................. 233
Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE................................................ 235
Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM.............................................................. 244
Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY ................................................... 244
Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE ................................................. 245
Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System........................................................... 252
Klucz HKEY_CLASSES_ROOT.................................................................................. 269
Klucz HKEY_CURRENT_CONFIG ............................................................................ 269
Klucz HKEY_CURRENT_USER................................................................................. 269
Klucz HKEY_USERS................................................................................................... 272
Podsumowanie .............................................................................................................. 272

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze..................................................... 273


Instalowanie komponentw sieciowych za pomoc apletw okna Panel sterowania .... 274
Ustawienia sieciowe w rejestrze systemu Windows NT 4.0.......................................... 279
Typy komponentw sieciowych w rejestrze systemu Windows NT 4.0 ................. 280
Wpyw instalacji komponentw sieciowych na rejestr systemu Windows NT 4.0 .....280
Ustawienia sieciowe zawarte w rejestrze systemw Windows 2000/XP ...................... 285
Powizanie instalacji komponentw sieciowych
z rejestrem systemw Windows 2000/XP ............................................................ 285
Dostosowywanie sieci przy uyciu rejestru................................................................... 296
Automatyczna konfiguracja adresw IP.................................................................. 296
Wyczanie dynamicznej rejestracji na serwerach DNS ......................................... 298
Wyczanie trwaych pocze sieciowych ............................................................. 299
Metoda instalacji protokou NetBEUI w systemie Windows XP ............................ 300
Podsumowanie .............................................................................................................. 301

Rozdzia 9. Zabezpieczanie rejestru ................................................................. 303


Najprostsze metody ograniczania dostpu do rejestru................................................... 305
Dodatkowa ochrona w systemach Windows 2000/XP ............................................ 305
Modyfikowanie praw dostpu do kluczy rejestru .......................................................... 307
Standardowe prawa dostpu systemu Windows XP................................................ 309
Domylne prawa dostpu systemw Windows 2000/ XP
do obiektw systemu plikw i kluczy rejestru ...................................................... 311
Udostpnianie plikw i uprawnienia w systemie Windows XP .............................. 316
Najwaniejsze klucze rejestru systemw Windows NT/2000/XP
wymagajce ochrony ............................................................................................ 320
Ochrona rejestru przed nieautoryzowanym zdalnym dostpem..................................... 323
Ochrona gazi SAM i Security..................................................................................... 325
Metoda ochrony gazi SAM .................................................................................. 325
Ograniczanie anonimowego dostpu do systemu .......................................................... 329
Ograniczanie anonimowego dostpu w systemie Windows 2000 ........................... 329
Rozszerzenia systemu Windows XP i kwestie zwizane ze zgodnoci ................. 330
Narzdzie Zaplanowane zadania jako potencjalne zagroenie bezpieczestwa systemu...333
Podsumowanie .............................................................................................................. 336

Windows XP. Rejestr systemu

Rozdzia 10. Zarzdzanie rodowiskiem pracy uytkownika................................. 337


Podstawowe informacje na temat profili uytkownikw............................................... 338
Zalety profilu uytkownika ........................................................................................... 338
Ustawienia przechowywane w profilu uytkownika ............................................... 340
Struktura profilu uytkownika................................................................................. 340
Plik ntuser.dat ......................................................................................................... 345
Mobilne profile uytkownika w rodowiskach mieszanych .......................................... 346
Rozszerzenia mobilnych profili uytkownikw systemu Windows XP .................. 347
Skrypty .......................................................................................................................... 352
Zastosowanie narzdzia WSH w skryptach logowania ........................................... 353
Oglne informacje na temat zasad systemowych .......................................................... 353
Szablony administracyjne ....................................................................................... 354
Ustawienia zabezpiecze......................................................................................... 355
Przyrostowe szablony zabezpiecze........................................................................ 356
Sposb przechowywania zasad grupy ..................................................................... 356
Podsumowanie .............................................................................................................. 359

Rozdzia 11. Rozwizywanie czstych problemw ............................................... 361


Rozwizywanie problemw z uruchamianiem systemu ................................................ 361
Diagnozowanie problemw z uruchamianiem systemu ............................................ 363
Rwnolega instalacja systemu operacyjnego ......................................................... 363
Dodatkowe profile sprztowe.................................................................................. 366
Problemy z urzdzeniem Zip Iomega korzystajcym z portu rwnolegego ........... 367
Sposb wymuszania wywietlenia niebieskiego ekranu mierci ......................... 369
Uruchamianie z wiersza polece narzdzia Przywracanie systemu ........................ 370
Ponowne tworzenie brakujcej dyskietki ASR........................................................ 371
Rozwizywanie problemw z zamykaniem systemu..................................................... 373
Konfigurowanie systemw Windows NT/2000/XP
w celu usuwania pliku stronicowania przy ich zamykaniu ......................................... 374
Odblokowywanie stacji roboczej z systemem Windows XP......................................... 374
Inne problemy ............................................................................................................... 376
Uaktywnianie rejestrowania wynikw debuggingu profili uytkownikw
i zasad systemowych............................................................................................. 376
Konfigurowanie narzdzia Kopia zapasowa ........................................................... 376
Usuwanie nieaktualnych pozycji z listy zawartej w oknie Dodawanie
lub usuwanie programw...................................................................................... 381
Konfigurowanie rejestrowania zdarze zwizanych z przydziaami dysku............. 383
Podsumowanie .............................................................................................................. 384

Rozdzia 12. Zaawansowane dostosowywanie i rozwizywanie problemw........... 385


Dostosowywanie interfejsu uytkownika ...................................................................... 385
Wpisy rejestru powizane z konfiguracj menu Start systemu Windows XP ......... 386
Zmiana sposobu dziaania grupowania przyciskw paska zada ............................ 391
Wyczanie porad dymkowych wywietlanych w obszarze powiadomie .......... 392
Uniemoliwianie wywietlenia programu na licie najczciej uywanych aplikacji......393
Wyczanie wywietlania na ekranie powitalnym systemu Windows XP
powiadamiania o otrzymanych wiadomociach pocztowych................................. 395
Metody pomocne przy rozwizywaniu problemw....................................................... 397
Dostosowywanie narzdzia Przywracanie systemu................................................. 397
Uaktywnianie rejestrowania zdarze zwizanych z programem Instalator Windows .....402
Modyfikowanie w systemie Windows XP ustawie protokow TCP/IP ............... 403
Uaktywnianie w systemie Windows XP narzdzia Pomoc zdalna .......................... 404
Rozwizywanie problemw z uruchamianiem usug .............................................. 409
Podsumowanie .............................................................................................................. 417

Spis treci

Rozdzia 13. Inne narzdzia modyfikujce rejestr ................................................ 419


Pakiet narzdzi PowerToys dla systemu Windows XP ................................................. 419
Narzdzie Image Resizer......................................................................................... 420
Narzdzie Fast User Switcher ................................................................................. 421
Narzdzie Open Command Window Here .............................................................. 422
Shell Audio Player .................................................................................................. 422
Narzdzie PowerToy Calculator ............................................................................. 423
Narzdzie Tweak UI ............................................................................................... 423
Narzdzie RegMaid porzdkujce rejestr ...................................................................... 426
Narzdzie Regmon monitorujce rejestr........................................................................... 428
Narzdzie NTFSDOS Professional ............................................................................... 429
Narzdzie RegSafe Professional firmy imagine LAN ................................................... 429
Narzdzie ERD Commander 2003 ................................................................................ 432
Podsumowanie .............................................................................................................. 439

Rozdzia 14. Automatyzacja zarzdzania rejestrem przy uyciu narzdzia WSH........ 441
Podstawowe informacje na temat narzdzia WSH ........................................................ 442
Zalety narzdzia WSH ............................................................................................ 442
Model obiektowy narzdzia Host skryptw systemu Windows .................................... 444
Obiekt WshShell ..................................................................................................... 445
Metoda RegRead..................................................................................................... 445
Metoda RegWrite .................................................................................................... 446
Metoda RegDelete................................................................................................... 447
Przykad skryptu napisanego w jzyku JScript ....................................................... 447
Przykady skryptw jzyka VBScript ..................................................................... 449
Podsumowanie .............................................................................................................. 455

Dodatek A Zasoby internetowe ....................................................................... 459


Bibliografia .................................................................................... 465
Sownik ......................................................................................... 467
Skorowidz...................................................................................... 473

Rozdzia 8.

Ustawienia sieciowe
w rejestrze
Nowy system stwarza nowe problemy
technologiczne prawo Murphyego
Nieznacznie poza zasigiem percepcji
Czasami wierz i rozumiem, e
ycie jest dwoma zamknitymi pudami,
Z ktrych jedno zawiera klucz do drugiego
Piet Hein: Gruki. Paradoks ycia
Obsuga sieci w systemie Windows XP opiera si gwnie na podobnej funkcjonalnoci
oferowanej przez system Windows 2000 swoim zakresem obejmujcej sieci lokalne,
poczenia telefoniczne i zdalne. Podstawowe ustawienia sieciowe rejestru systemu Windows XP podobnie jak w systemach Windows NT 4.0/2000 s standardowo okrelane w trakcie inicjalizacji. Wikszo problemw instalacyjnych spowodowanych przez
karty sieciowe umieszczone w komputerze wystpuje w trakcie adowania systemu.
W systemie Windows XP wyeliminowano wiele niedogodnoci systemw Windows NT
4.0/2000. Jednak nadal istnieje problem polegajcy na niepoprawnej detekcji kart sieciowych podczas instalacji. Problem nie zosta zupenie wyeliminowany i w dalszym cigu
ma miejsce w trakcie instalacji systemu Windows XP. Niestety, program instalacyjny nie
oferuje innych moliwoci instalacji kart sieciowych, z wyjtkiem automatycznej detekcji.
Jednak istnieje rozwizanie. Wystarczy zainstalowa system operacyjny bez karty sieciowej (powinno si j wyj z komputera). Po wykonaniu procedury instalacyjnej zakoczonej powodzeniem przy uyciu apletu Dodaj sprzt okna Panel sterowania naley
doczy kart sieciow, a nastpnie zainstalowa komponenty sieciowe.

274

Windows XP. Rejestr systemu

Instalowanie komponentw sieciowych


za pomoc apletw
okna Panel sterowania
W trakcie instalowania komponentw sieciowych i konfigurowania ustawie sieci do
rejestru systemowego dodawane s nowe wpisy. Przed uruchomieniem edytora rejestru
i rozpoczciem sprawdzania tych wpisw zapoznajmy si z prost metod instalacji
komponentw sieciowych i okrelania ich ustawie.
W systemie Windows NT 4.0 by uywany aplet Sie zawarty w oknie Panel sterowania.
Po jego uruchomieniu otwierao si okno Sie. W oknie znajduje si 5 nastpujcych
zakadek:
 Identyfikacja. Zakadka umoliwia sprawdzenie lub zmian nazwy komputera

oraz grupy roboczej lub domeny, do ktrej naley lokalny system.


 Usugi. Zakadka umoliwia zapoznanie si z list usug sieciowych

zainstalowanych w systemie. Zakadka pozwala doda, usun lub


skonfigurowa dodatkowe usugi sieciowe.
 Protokoy. Zakadka suy do przegldania listy zainstalowanych protokow

sieciowych, przegldania i modyfikowania waciwoci poszczeglnych


protokow, a take ich dodawania lub usuwania.
 Karty. Zakadka zawiera list zainstalowanych kart sieciowych i umoliwia

przegldanie lub modyfikowanie ich ustawie.


 Powizania. Zakadka wywietla powizania protokow z kartami sieciowymi.

Przy uyciu zakadki mona wcza lub wycza poszczeglne powizania


i zmienia ich kolejno.
W systemie Windows 2000 aplet Poczenia sieciowe i telefoniczne okna Panel sterowania zastpi dwa niezalene od siebie narzdzia administracyjne systemu Windows
NT 4.0 aplety Sie i Telefonia (przez poczenie oferowanych przez nie funkcji).
W systemie Windows XP sytuacja nie ulega powaniejszym zmianom. W celu skonfigurowania w systemie Windows XP pocze sieciowych naley uruchomi aplet Poczenia sieciowe okna Panel sterowania, co spowoduje otwarcie okna Poczenia sieciowe.
Zakadajc, e zainstalowano kart sieciow i system j poprawnie wykry, okno Poczenia sieciowe bdzie wygldao jak na rysunku 8.1.
Takie okolicznoci jak nieprawidowo dziaajca karta sieciowa mog spowodowa,
e poczenie sieci lokalnej nie bdzie widoczne w oknie Poczenia sieciowe.

Warto zauway, e wygld ikony Poczenie lokalne zawartej w tym oknie zmienia si
w zalenoci od statusu poczenia. Domylnie jest tak, e jeli komputer nie wykryje
karty sieciowej, ikona Poczenie lokalne nie pojawi si w oknie Poczenia sieciowe.
W tabeli 8.1 wymieniono moliwe statusy poczenia z sieci lokaln i odpowiadajce
im ikony.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

275

Rysunek 8.1. Okno Poczenia sieciowe


Tabela 8.1. Ikony poczenia z sieci lokaln
Ikona

Opis
Karta sieciowa zostaa poprawnie zainstalowana w komputerze i wykryta. Zostao nawizane
poczenie z sieci lokaln (jeli poczenie jest aktywne)
Karta sieciowa jest zainstalowana, ale wyjto z jej portu kabel sieciowy

Kabel sieciowy jest wyjty z portu karty sieciowej komputera lub koncentratora.
Ikona pojawia si na pasku zada w tym samym czasie co poprzednia
Karta sieciowa jest zainstalowana, ale zosta wyczony jej sterownik

Brak ikony

Karta sieciowa nie zostaa wykryta

W celu przegldnicia lub zmodyfikowania ustawie sieciowych prawym przyciskiem


myszy naley klikn ikon Poczenie lokalne i wybra pozycj Waciwoci. Zostanie
otwarte okno Waciwoci: Poczenie lokalne (rysunek 8.2). W polu Pocz uywajc
znajdujcym si w grnej czci okna jest podana karta sieciowa obsugujca poczenia
z sieci lokaln. W celu skonfigurowania kart sieciowych naley klikn przycisk Konfiguruj widoczny poniej pola. Warto zauway, e t metod mona skonfigurowa tylko
ju zainstalowane karty sieciowe. Jeli konieczne jest zainstalowanie nowej karty sieciowej, naley uy apletu Dodaj sprzt okna Panel sterowania. Okno dialogowe otwarte po
klikniciu przycisku Konfiguruj jest identyczne jak okno waciwoci karty sieciowej

276

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.2.
Okno Waciwoci:
Poczenie lokalne

wywietlane po zastosowaniu narzdzia Meneder urzdze (rysunek 8.3). Okno umoliwia jedynie okrelenie waciwoci karty sieciowej (jeli wczeniej zainstalowano
sterownik).
Rysunek 8.3.
Okno waciwoci
karty sieciowej

W sekcji To poczenie wykorzystuje nastpujce skadniki zawarta jest lista usug i protokow sieciowych uywanych przez kart. Przyciski Zainstaluj, Odinstaluj i Waciwoci
umoliwiaj odpowiednio zainstalowanie, usunicie i skonfigurowanie protokow i usug
sieciowych.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

277

Opcja Poka ikon w obszarze powiadomie podczas poczenia widoczna w dolnej czci okna Waciwoci: Poczenie lokalne (rysunek 8.2) pozwala uaktywni tryb, w ktrym za pomoc wskanika (rysunek 8.4) wywietlanego na pasku zada mona zapozna
si ze statusem poczenia z sieci lokaln.
Rysunek 8.4.
Wskanik na pasku zada
wywietlajcy status
poczenia z sieci lokaln

Jak ju wczeniej wspomniaam, aplety Poczenia sieciowe i telefoniczne (system Windows 2000) i Poczenia sieciowe (system Windows XP) cz w sobie funkcjonalno
dwch apletw okna Control Panel systemu Windows NT 4.0. Znajduje to odzwierciedlenie w tym, e modyfikacji dokonano w niektrych komponentach podsystemu sieciowego systemw Windows 2000/XP, takich jak RAS (Remote Access Service) i DUN
(Dial-up Networking). Poniej wymieniono wprowadzone udoskonalenia. Oto one:
 Komponent RAS jest obecnie bardziej zintegrowany z innymi komponentami

podsystemu sieciowego. A zatem komponent jest prostszy w uyciu.


W przeciwiestwie do metody stosowanej w systemie Windows NT 4.0,
w ktrym komponent RAS by zarzdzany przez oddzielne narzdzie, w systemach
Windows 2000/XP zarwno lokalne, jak i zdalne poczenia sieciowe s
nadzorowane przez ten sam program. W systemie Windows 2000 jest to aplet N
Poczenia sieciowe i telefoniczne, natomiast w systemie Windows XP aplet
Poczenia sieciowe. Dziki takiemu udoskonaleniu uproszczono zadania
wykonywane przez administratorw i zwykych uytkownikw.
 Procedura tworzenia pocze sieciowych i zarzdzania nimi jest obecnie

znacznie prostsza. W systemie Windows 2000 w tym celu pojawi si specjalny


kreator, ktry w systemie Windows XP jest dalej stosowany (rysunek 8.5).
Kreator zawiera du list ustawie konfiguracyjnych wywietlajcych kilka
okien dialogowych zawierajcych dostpne opcje i instrukcje umoliwiajce
krok po kroku przeprowadzenie konfiguracji pocze. Narzdzie Kreator
nowego poczenia umoliwia stworzenie i skonfigurowanie rnego typu
pocze sieciowych (rysunek 8.6), w tym poczenia z wirtualnymi sieciami
prywatnymi VPN (Virtual Private Network), z internetem, sieciami
korporacyjnymi i serwerem RAS.
 Now funkcj systemw Windows 2000/XP jest wspdzielenie poczenia

sieciowego. Uytkownik moe teraz nawiza zdalne poczenie (na przykad


z internetem), a nastpnie zezwoli innym uytkownikom na korzystanie z niego.
Jest to wygodne w przypadku niewielkich sieci, a zwaszcza domowych.
Co prawda funkcja umoliwia wspdzielenie poczenia z dowoln zdaln sieci,
ale najczciej jest wykorzystywana do udostpniania poczenia internetowego.
 Systemy Windows 2000/XP obsuguj wirtualne sieci prywatne. Poza protokoem

PPTP udzielajcym dostpu do wirtualnych sieci prywatnych (obsugiwane te


w systemie Windows NT 4.0) systemy Windows 2000/XP s rwnie zgodne
z rnymi nowymi technologiami VPN, takimi jak protokoy L2TP (Layer
2 Tunneling Protocol) i IPSec (IP Security). Protok IPSec jest otwartym
standardem korzystajcym z technologii szyfrowania Level 3.

278

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.5.
Okno powitalne
narzdzia Kreator
nowego poczenia

Rysunek 8.6.
Narzdzie Kreator
nowego poczenia
umoliwia stworzenie
rnego typu pocze

 Zwikszona niezawodno usugi RRAS (Routing and Remote Access).

W systemach Windows 2000/XP poczono te funkcje RAS i RRAS.


 W porwnaniu z systemem Windows NT 4.0 systemy Windows 2000/XP oferuj

rozszerzony zestaw funkcji dostosowywania pocze telefonicznych.


Poza wymienionymi funkcjami oferowanymi przez systemy Windows 2000 i XP w tym
drugim wprowadzono kilka udoskonale i nowoci, z ktrych najwaniejsze to:
 Standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.1D

Transparent Bridge. Funkcja umoliwia dodawanie wielu segmentw sieciowych


(zwykle z rnymi typami nonikw danych) i korzystanie z jednej podsieci
opartej na protokole IP.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

279

 Modu tumaczcy nazwy DNS. Modu odpowiedzialny za tumaczenie nazw

stosowanych w sieci lokalnej.


 Funkcja Discovery and Control (wykrywanie i kontrolowanie). Funkcja

umoliwia klientom sieciowym odnalezienie komputera wspdzielcego


poczenie internetowe, sprawdzenie jego statusu i kontrolowanie obsugiwanego
przez niego poczenia.
 Osobista zapora sieciowa. Zapora oferuje podstawowe zabezpieczenie poczenia

internetowego nawizanego z komputera lub niewielkiej sieci firmowej bd


domowej, gdy jednoczenie wykorzystuje si funkcj wspdzielenia poczenia
internetowego. W celu wyczenia lub wczenia zapory dla okrelonego
poczenia internetowego naley wywietli okno Poczenia sieciowe
(rysunek 8.1), a nastpnie prawym przyciskiem myszy klikn poczenie,
ktre bdzie chronione, i z menu podrcznego wybra pozycj Waciwoci.
Po uaktywnieniu zakadki Zaawansowane (rysunek 8.7) naley zaznaczy opcj
Chro mj komputer i moj sie, ograniczajc lub wykluczajc dostp do tego
komputera z Internetu. Aby skonfigurowa zapor poczenia internetowego,
naley klikn przycisk Ustawienia znajdujcy si na dole okna.
Rysunek 8.7.
Wczanie zapory
poczenia
internetowego

Ustawienia sieciowe w rejestrze


systemu Windows NT 4.0
Podczas instalowania nowych komponentw sieciowych do rejestru s doczane odpowiednie informacje. W systemie Windows NT 4.0 kady komponent sieciowy jest reprezentowany przez nastpujce dwie czci rejestru:

280

Windows XP. Rejestr systemu


 Podklucze rejestracji oprogramowania zwizane ze sterownikami komponentu

i karty sieciowej zawarte w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.


 Podklucze rejestracji usug zwizane ze sterownikami komponentu i karty

sieciowej zawarte w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System.


W tym podrozdziale zostanie omwiona oglna organizacja i zawarto kluczy rejestracji
oprogramowania i usug powizanych z komponentami sieciowymi. Pniej zostan
omwione powizania i obsuga zalenoci.

Typy komponentw sieciowych


w rejestrze systemu Windows NT 4.0
W tabeli 8.2 zamieszczono typy komponentw sieciowych zawarte w rejestrze systemu
Windows NT 4.0.
Tabela 8.2. Typy komponentw sieciowych
Typ komponentu

Opis

Karta

Fizyczne urzdzenie

Sterownik

Komponent programowy bezporednio powizany z fizycznym urzdzeniem

Transport

Komponent programowy uywany przez usugi

Usuga

Komponent programowy obsugujcy aplikacje uytkownika

Podstawa

Znacznik uywany do reprezentowania nazwy podstawowej klasy (na przykad


klasy nieposiadajcej obiektw nadrzdnych)

Wpyw instalacji komponentw sieciowych


na rejestr systemu Windows NT 4.0
W trakcie instalowania komponentu sieciowego dowolnego typu program instalacyjny
tworzy w rejestrze podklucze zarwno dla usug, jak i aplikacji sieciowych. A zatem jeli
jest instalowany pojedynczy komponent sieciowy, w rejestrze systemu Windows NT 4.0
zostan utworzone nastpujce klucze:
 Podklucz rejestracji oprogramowania powizany ze sterownikiem znajdujcy si

w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Firma\Nazwa_produktu\Wersja.
Np. cieka klucza rejestru powizana ze sterownikiem karty Etherlink bdzie
miaa posta: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Elinkii\
CurrentVersion. W rejestrze systemw Windows 2000/XP nie istnieje klucz
CurrentVersion.
 cieka podklucza rejestracji oprogramowania powizanego z kart sieciow

bdzie miaa posta: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\


Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\NrKartySieciowej.
 Podklucz rejestracji usugi powizany ze sterownikiem znajduje si w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

281

 Podklucz rejestracji usugi powizany z kart sieciow znajduje si w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services.

Dane rejestracji oprogramowania


powizane z komponentami sieciowymi
W trakcie instalowania karty sieciowej program instalacyjny tworzy oddzielne wpisy
rejestru dla sterownika oraz dla karty. Z tego powodu klucz Software musi zawiera kilka
podkluczy opisujcych komponent sieciowy. W przypadku kadego komponentu sieciowego klucze rejestracji powizane ze sterownikiem i kart zawieraj specjalny podklucz o nazwie NetRules identyfikujcy komponent jako cz zestawu komponentw
sieciowych.
Np. standardowy wpis rejestracji powizany ze sterownikiem karty Etherlink II jest przechowywany w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Elinkii\CurrentVersion.
Standardowe ustawienia takiego sterownika mog by nastpujce:

 
  

 

! "
 
#$ 

# !%&' 
&  
  

Podklucz NetRules powizany ze sterownikiem karty Etherlink II moe zawiera nastpujce ustawienia:
(
( 
 


"
(
! )
#') ' *+,-.&+#/ )
 ()

!
 0,$$1

!0
.$2
' 
#'
 

" 

Dokadny opis ustawie rejestru zawartych w kluczach NetRules znajduje si w pliku


regentry.hlp doczonym do pakietu Resource Kit systemu Windows NT 4.0 Workstation. Ustawienia te s zarzdzane przez system i nie powinny by modyfikowane
przez uytkownikw.
Karta sieciowe (w tym przypadku Etherlink) jest opisana przez klucz NetworkCards
znajdujcy si w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\NetworkCards\NrKartySieciowej.
Standardowe ustawienia karty sieciowej mog by nastpujce:

 
  

 
,
"!" , !

282

Windows XP. Rejestr systemu


3 "$ 

#$ 

& 45  
  

Dane rejestracji usug powizane z komponentami sieciowymi


Klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services jest powizany z rejestracj usug (w tym usug sieciowych). Dane rejestracji usug s wykorzystywane podczas ich adowania do pamici. Podklucze znajdujce si w tym kluczu
zawieraj wszystkie dane niezbdne do zaadowania usugi, uwzgldniajce ciek
programu wykonywalnego, typ usugi i kryteria jej adowania.
Klucze rejestracji oprogramowania powizane z komponentami sieciowymi omwione
w poprzednim podpunkcie zawieraj wymagane wpisy ServiceName. Kady wpis ServiceName posiada warto bdc nazw usugi powizanej z odpowiednim komponentem sieciowym. Nazwa spenia rol cza symbolicznego do ustawie usugi zlokalizowanych w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
<Nazwa_usugi>.
Niektre komponenty sieciowe reprezentuj zestaw zamiast pojedynczej usugi. W tym
przypadku kada z usug posiada wasny podklucz znajdujcy si w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. Zwykle takie komponenty sieciowe
posiadaj podstawow usug. Wszystkie pozostae usugi zestawu s od niej zalene.
Aby to zilustrowa, przeanalizujmy przytoczony przykad (wpisy rejestru powizane
z kart sieciow Etherlink). Wpis ServiceName powizany ze sterownikiem karty sieciowej Etherlink posiada warto Elnkii. Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Services zawiera podklucz o takiej nazwie. Wpisy przechowywane
w tym podkluczu bd definioway ciek pliku sterownika, zalene usugi (zalenoci)
i inne dane niezbdne do uruchomienia usugi. Podklucz Elnkii moe zawiera inne podklucze definiujce ustawienia i zasady wizania sterownika.
W przytoczonym przykadzie wpis ServiceName powizany z kart sieciow Etherlink
ma warto Elnkii02, bdc jednoczenie nazw podklucza znajdujcego si w kluczu
Services. Klucz definiuje zasady wizania i fizyczne ustawienia karty sieciowej (na przykad adres I/O i przerwanie IRQ). Zwykle parametry te s ustawiane przy uyciu zakadki
Adapters okna Network.

Powizanie komponentw sieciowych


Aby oprogramowanie sieciowe mogo poprawnie dziaa, niezbdne jest zaadowanie
wszystkich wymaganych komponentw programowych. Jest to te konieczne w celu
utworzenia odpowiednich relacji pomidzy wszystkimi komponentami. Relacje te s te
okrelane mianem powiza. W celu stworzenia optymalnego zestawu powiza system
poszuka w rejestrze nastpujcych informacji:
 Zestaw konfigurowalnych komponentw sieciowych.
 Typy komponentw sieciowych doczonych do tego zestawu.
 Ustawienia ograniczajce dotyczce komponentw sieciowych i ich powiza.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

283

 Powizania, ktre mog zosta utworzone.


 Odpowiednia metoda informowania komponentw sieciowych o ich

powizaniach.
W trakcie uruchamiania systemu jdro szuka w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\
System\CurrentControlSet\Services informacji dotyczcych powiza dla kadej usugi.
Jeli takie dane zostan znalezione, w celu ich zapisania jdro tworzy podklucze Linkage.
Przykadowo, wartoci wpisu Bind znajdujcego si w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Linkage moe by acuch Bind\Device\Nbf_Elnkii01\Device\Nbf_Elnkii02.
Wpis Bind zawiera informacje dotyczce powiza uywane przez program przekierowujcy systemu Windows NT, gdy w komputerze zainstalowano dwie karty sieciowe.
W tym przypadku do symbolicznej nazwy karty sieciowej doczany jest jej numer
speniajcy rol indeksu. Nazwa jest dodawana do nazwy protokou transportowego
udzielajcego dostpu do karty sieciowej. Nazwy s generowane przez system zgodnie z ograniczeniami narzuconymi przez komponenty sieciowe.
Wszystkie powizania musz spenia wymg przydatnoci. Oznacza to, e powizanie
musi by zakoczone przez kart sieciow (fizyczne urzdzenie) lub logiczny punkt,
ktry moe reprezentowa komponent programowy zarzdzajcy wszystkimi innymi
interakcjami. Taki wymg pozwala unikn zaadowania niepotrzebnych komponentw
programowych. Np. przed zdecydowaniem si na wyjcie karty sieciowej mona poczy si z sieci. Bez zastosowania wymogu przydatnoci powizania nadal bd poczone z komponentami, ktre musz zosta zaadowane (przykadowo, po wyjciu karty
sieciowej nie jest konieczne adowanie jej sterownika).
Poniszy przykad ilustruje zasady wsppracy komponentw programowych nbf.sys
i srv.sys z dwoma kartami sieciowymi Etherlink II i jedn kart IBM Token Ring. W kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Nbf\Linkage
zawarte s nastpujce ustawienia:
6
 )7
)
)7
)
)7(& )
 )77$(!7
)
)77$(!7
)
)77$(!7(& )
" )
#' 
)
)
#' 
)
)( #' (& )

W kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Srv\


Linkage mog si znajdowa nastpujce ustawienia:
6
 )7$(!7
)
)7$(!7
)
)7$(!7(& )
 )77#7$(!7
)
)77#7$(!7
)
)77#7$(!7(& )

284

Windows XP. Rejestr systemu


" )$(! 
#' 
)
)$(! 
#' 
)
)$(! ( #' (& )

Nazwy zawarte we wpisach Bind i Export s tworzone na podstawie nazw zdefiniowanych w kluczach NetRules powizanych z odpowiednimi komponentami. W efekcie nazwy umieszczone we wpisach mog si rni od rzeczywistych nazw usug (w przytoczonym przykadzie podobne nazwy s stosowane w celu uproszczenia omwienia).
Nazwy zawarte we wpisie Route s nazwami podkluczy klucza Services uwzgldniajcymi ca hierarchi powizania.
Po wykonaniu przez system procedury tworzenia powiza komponentw sieciowych
i zapisaniu jej wynikw w rejestrze moe by konieczne poinformowanie okrelonych
komponentw o dokonanych zmianach. Przykadowo, protokoy TCP/IP mog wymaga
podania adresu IP dla kadej nowo dodanej karty sieciowej. Jeli klucz NetRules powizany z komponentem sieciowym zawiera wpis Review o wartoci rnej od zera, pliki .inf
tego komponentu zostan sprawdzone kadorazowo po zmodyfikowaniu powiza.

Obsuga zalenoci komponentw sieciowych


Usugi sieciowe mog by uzalenione od innych usug lub sterownikw. Te z kolei
mog zalee od jeszcze innych usug lub sterownikw. System tworzy nastpujce typy
zalenoci:
 Szczegowe zalenoci reprezentowane przez nazwy usug, od ktrych jest

uzaleniona bieca usuga.


 Grupowe zalenoci.
 Statyczne zalenoci wymagane w kadej sytuacji i okolicznoci.

Szczegowe zalenoci
Szczegowe zalenoci reprezentuj nazw wymaganej usugi. Domylnie system jawnie
generuje nazwy dla wszystkich zalenych usug wykrytych w trakcie tworzenia powiza.
Szczegowe zalenoci s identyfikowane przez wpis Use, ktry w naszym przypadku
pojawi si w kluczu NetRules powizanym z odpowiednim komponentem.
Dla przykadu zamy, e usuga Workstation zaley od usugi NBF powizanej z dwoma kartami sieciowymi. W konsekwencji usuga Workstation jest zalena od sterownikw
kart. System oznacza usug NBF jako zalen od sterownikw dwch kart sieciowych,
natomiast usug Workstation jako zalen od sterownikw kart oraz od usugi NBF.

Grupowe zalenoci
Grupowa zaleno jest usug, ktra musi zosta zaadowana tylko wtedy, gdy jeden
z czonkw zalenego zestawu zosta poprawnie zaadowany. W poprzednim przykadzie
usuga Workstation nie bdzie musiaa by zaadowana, jeli nie bdzie moliwa inicjalizacja sterownikw obu kart sieciowych.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

285

W tym przypadku najprostszym rozwizaniem bdzie zastosowanie grupowych zalenoci. Kada usuga (sterownik, protok transportowy lub inna usuga) potrafi si sama
okreli jako czonek grupy usug. Np.wszystkie sterowniki kart sieciowych w systemie
Windows NT s obsugiwane jako czonkowie grupy NDIS.
W rejestrze wszystkie grupowe zalenoci s identyfikowane przez wpis Use znajdujcy si w kluczu NetRules powizanym z odpowiednim komponentem. Grupy s symbolicznymi nazwami umieszczonymi w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\GroupOrderList.

Statyczne zalenoci
Statyczna zaleno jest wymagan usug, ktra musi zosta zaadowana w kadym
przypadku.
W celu skonfigurowania usugi jako statycznie zalenej od innej usugi naley w kluczu
powizanym z odpowiednim komponentem utworzy wpis OtherDependencies. Wpis ten
jest typu 
i moe zawiera tak ilo nazw usugi, jaka jest wymagana.

Ustawienia sieciowe
zawarte w rejestrze
systemw Windows 2000/XP
Funkcje sieciowe systemw Windows 2000/XP zawieraj kilka udoskonale. Wpyny
one na sposb przechowywania ustawie sieciowych w rejestrze. Do gwnych udoskonale funkcji sieciowych naley zaliczy obsug sterownikw NDIS 5.0 (system Windows 2000) i NDIS 5.1 (system Windows XP), technologii Plug and Play, zarzdzania
energi i nowy format pliku .inf stosowanego przy instalacji komponentw sieciowych.

Powizanie instalacji komponentw sieciowych


z rejestrem systemw Windows 2000/XP
W celu zainstalowania komponentw sieciowych systemy operacyjne Windows 2000/XP
wymagaj zastosowania nastpujcych elementw:
 Instalator klas i opcjonalny dodatkowy instalator. Instalator klas jest dynamicznie

adowan bibliotek DLL instalujc, konfigurujc lub usuwajc urzdzenia


okrelonej klasy. Komponenty sieciowe systemw Windows 2000/XP musz by
instalowane przez systemowy instalator klas lub przez instalator klas dostarczony
przez producenta komponentw.
Jeli standardowy instalator klas nie oferuje urzdzeniu wszystkich wymaganych
funkcji, jego producent moe stworzy opcjonalny instalator dodatkowy. Ma on

286

Windows XP. Rejestr systemu

posta biblioteki DLL podsystemu Win32 dysponujcej wszystkimi funkcjami


wymaganymi przez urzdzenie.
Oto lista istniejcych komponentw sieciowych:


Net. Klasa definiuje karty sieciowe.

NetTrans. Klasa definiuje protokoy sieciowe (np. TCP/IP i IPX) i klientw


sieciowych nawizujcych poczenie.

NetClient. Klasa okrela klientw sieciowych, takich jak Microsoft Client


for Networks lub NetWare Client. Komponent NetClient jest uwaany za
dostawc sieciowego. Moe te oferowa usugi wydruku (w tym przypadku
spenia rwnie rol dostawcy drukowania).

NetService. Klasa okrela usugi sieciowe, takie jak usugi plikw i wydruku.
Instalator klas przy uyciu wartoci ClassGuid definiuje klas komponentu
sieciowego, ktry zostanie zainstalowany. Warto ClassGuid jest globalnym
unikalnym identyfikatorem (GUID Globally Unique Identifier) klasy.
Wartoci ClassGuid mog by generowane za pomoc narzdzia uuidgen.exe.
Bardziej szczegowe informacje na temat narzdzia zawarto w dodatkowych
dokumentach pakietu Platform SDK.
W tabeli 8.3 zamieszczono wszystkie standardowe klasy komponentw
sieciowych i odpowiadajce im wartoci ClassGuid.

Tabela 8.3. Klasy komponentw sieciowych i odpowiadajce im wartoci ClassGuid


Klasa komponentu sieciowego

Warto ClassGuid

Net

{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

NetTrans

{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

NetClient

{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

NetService

{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Informacja o instalatorze klas jest przechowywane w rejestrze w kluczu


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class.
W przypadku kadego instalatora klas klucz ten bdzie zawiera podklucz,
ktrego nazwa nie bdzie taka, jakiej oczekujesz, ani te nie bdzie zawieraa
acucha takiego jak Net. Zamiast tego bdzie to warto ClassGuid (rysunek
8.8). Nazw mona porwna z wartociami ClassGuid zawartymi w tabeli 8.3.
 Jeden lub kilka plikw .inf. Pliki .inf zawieraj informacje wymagane przez

instalator klas do zainstalowania komponentu sieciowego. Dokadny opis formatu


pliku .inf znajduje si w dokumentach doczonych do pakietu Windows DDK
(Driver Development Kit).
 Opcjonalny obiekt powiadamiania. Programowe komponenty sieciowe,

takie jak protokoy, usugi lub klienci, mog posiada obiekty powiadamiania
umoliwiajce wywietlenie interfejsu uytkownika w celu rcznego
skonfigurowania komponentw. Przykadowo, interfejs uytkownika oferuje
moliwo rcznego kontrolowania procesu wizania. Warto zauway, e takie
komponenty sprztowe, jak karty sieciowe, te mog zaoferowa interfejs

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

287

Rysunek 8.8. Zawarto klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\


Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} definiujcego ustawienia instalatora klas

uytkownika i programow kontrol procesu wizania. Jednak wszystkie takie


zadania zamiast przez obiekty powiadamiania s realizowane przez plik .inf lub
dodatkowy instalator. Na rysunku 8.9 pokazano informacje dotyczce obiektu
powiadamiania oferujcego moliwo rcznej konfiguracji protokou NWLink,
biblioteki Migration DLL i powizanych z ni plikw.
Jeli sterownik urzdzenia nie jest doczony do standardowej dystrybucji
systemw Windows 2000/XP, powinien go dostarczy producent.
Poza wyej wymienionymi plikami do zainstalowania komponentw sieciowych niezbdne s nastpujce pliki:
 Jeden lub wicej sterownikw urzdze. Zwykle kady sterownik zawiera swj

obraz (plik .sys) i bibliotek DLL.


 Plik katalogowy sterownika jest opcjonalny, ale bardzo wskazany. Pliki

katalogowe zostay omwione w rozdziale 6. W tym miejscu zwrc tylko uwag


na to, e jeli producent urzdzenia musi doczy je do listy HCL (Hardware
Compatibility List), konieczne bdzie przetestowanie zarwno urzdzenia, jak
i jego sterownika w laboratorium WHQL (Windows Hardware Quality Lab).
Jeli wyniki testw bd zadowalajce, laboratorium WHQL zamieci urzdzenie
na licie HCL i stworzy dla sterownika plik katalogowy .cat przechowujcy
cyfrowy podpis.

288

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.9. Informacje dotyczca obiektu powiadamiania konfigurujcego protok NWLink


 Opcjonalny plik txtsetup.oem. Plik zawiera dane wymagane przez program

instalacyjny systemw Windows 2000/XP do zainstalowania sterownika


urzdzenia podczas pocztkowej fazy procesu instalacji (w trybie tekstowym).

Informacja na temat rejestracji karty sieciowej


Podobnie jak system Windows NT 4.0 systemy Windows 2000/XP posiadaj w rejestrze
podklucze dla wszystkich zainstalowanych kart sieciowych. Klucze te znajduj si
w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\NrKarty (rysunek 8.10).
Warto zauway, e karty sieciowe s numerowane od 1, zamiast od 0 jak to
zwykle ma miejsce.

Wstpnie zdefiniowany klucz HKEY_LOCAL_MACHINE te zawiera dwa dodatkowe


podklucze przechowujce informacje na temat karty sieciowej. Oto one:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum. W tym kluczu

elementy wyliczajce urzdzenia Plug and Play przechowuj dane na temat


poszczeglnych urzdze, takie jak ich identyfikatory i identyfikatory urzdze
zgodnych (jeli istniej). Na rysunku 8.11 wida informacje dotyczce karty
sieciowej Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet znajdujce si w kluczu

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

289

Rysunek 8.10. Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\


NetworkCards\2 rejestru systemu Windows XP

Rysunek 8.11. Informacje na temat karty sieciowej Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet zawarte
w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum

290

Windows XP. Rejestr systemu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum. Z kolei na
rysunku 8.12 zawarto cz tych informacji (uwzgldniaj opis urzdzenia
i jego typ) wywietlanych przez aplet Poczenia sieciowe okna Panel sterowania.
Rysunek 8.12.
Aplet Poczenia sieciowe
okna Panel sterowania
wywietlajcy informacje
przechowywane w rejestrze
w kluczu HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Enum

 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Class\

<IdentyfikatorGUIDKlasy>. W tym kluczu instalatory urzdze przechowuj


dane dotyczce kadej klasy urzdze, jej instalatora i dodatkowego instalatora
(jeli istnieje). Dla kadego zainstalowanego sterownika istnieje podklucz
o nazwach 0000, 0001 itd. Podklucze te zawieraj informacje na temat
poszczeglnych sterownikw, takie jak acuch opisujcy, cieka pliku .inf
sterownika i dane o producencie. Na rysunku 8.13 pokazano zawarto klucz
rejestru przechowujcego dane na temat omawianego sterownika, czyli
sterownika karty sieciowej Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet.
Kady z kluczy sterownika zawiera te zestaw wymaganych podkluczy. S to Linkage
i Ndi. Na rysunku 8.14 pokazano typow zawarto podklucza Linkage powizanego ze
sterownikiem karty sieciowej. Jak mona zauway, podklucz przechowuje nastpujce
standardowe wpisy: Export (zawiera list stworzonych obiektw), RootDevice (okrela
podstawowe urzdzenie) i UpperBind (okrela wizanie protokow).
Klucz Ndi zawiera podklucze i wpisy zalene od typu zainstalowanego komponentu
sieciowego. Jeli z komponentem jest powizana usuga lub urzdzenie, klucz Ndi bdzie
zawiera wpis Service. Wpis ten okrela nazw odpowiedniej usugi lub sterownika (rysunek 8.15). Jeli z okrelonym komponentem sieciowym powizanych jest kilka usug,
klucz Ndi bdzie zawiera wymagany wpis CoServices (typ danych 
).
Wpis ten zawiera list wszystkich usug powizanych z komponentem wcznie z gwn usug okrelon przez wpis Service. Wpis Service jest wymagany przez wszystkie
komponenty NetTrans (protokoy transportowe), komponenty NetClient (klienci sieci)

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

Rysunek 8.13. Ustawienia karty sieciowej w rejestrze systemu Windows XP

Rysunek 8.14. Typowa zawarto klucza Linkage powizanego ze sterownikiem karty sieciowej

291

292

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.15. Wpis HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\


{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0001\Ndi\Service okrela nazw usugi
lub sterownika powizanego z komponentem sieciowym

i komponenty NetService (usugi sieciowe). Komponenty typu Net (karty sieciowe) nie
posiadaj takiego wpisu (rysunek 8.15). Jak mona zauway, z kart sieciow jest powizany sterownik RTL8029.
Wszystkie dodatkowe dane konfiguracyjne dotyczce komponentw sieciowych systemw Windows 2000/XP s przechowywane w rejestrze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network. Warto zwrci uwag na podklucze majce posta dugich acuchw zoonych z cyfr i znakw zawartych w nawiasach
klamrowych (rysunek 8.16). Po dokadnym przyjrzeniu si tym kluczom wida, e ich
nazwy tak naprawd s wartociami ClassGuid zawartymi w tabeli 8.3.
Gdy kolejno wywietlisz zawarto tych kluczy i przyjrzysz si jej, znajdziesz wszystko,
co jest niezbdne do zrozumienia sposobu konfigurowania komponentw sieciowych.
Jeli na przykad otworzysz podklucz {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
(moe pamitasz, e warto ClassGuid okrela karty sieciowe), zauwaysz klucz Connection znajdujcy si na najniszym poziomie hierarchii (rysunek 8.17). Z atwoci
mona si zorientowa, e klucz ten okrela waciwoci poczenia z sieci lokaln.
Pierwszy wpis Name zawiera acuch Poczenie lokalne, ktry wida w oknie Poczenia sieciowe. Kolejny wpis acuchowy o nazwie PnPInstanceID jest czem do podklucza zawartego w kluczu Enum zawierajcego dane na temat karty sieciowej. Z kolei
binarny wpis o nazwie ShowIcon okrela, czy wczony jest wskanik na pasku zada.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

293

Rysunek 8.16. Zawarto klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\


Control\Network

Rysunek 8.17. Waciwoci poczenia z sieci lokaln przechowywane w rejestrze systemu

294

Windows XP. Rejestr systemu

Na rysunku 8.18 zilustrowano zwizek wystpujcy pomidzy wpisami rejestru i apletami


okna Panel sterowania.

Rysunek 8.18. Zwizek wystpujcy pomidzy wpisami rejestru i apletem Poczenia sieciowe
okna Panel sterowania

Informacje rejestracyjne dotyczce komponentw sieciowych


Informacje rejestracyjne dotyczce usug sieciowych s przechowywane w rejestrze systemu w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Klucz
rejestru zawiera klucze rejestracji usug powizanych z komponentami sieciowymi (wcznie z kartami sieciowymi). Aby kontynuowa omwienie, naley zauway, e klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0001\Ndi zawiera wpis Service okrelajcy nazw odpowiedniej usugi lub sterownika (w tym przypadku sterownika RTL8029). Na rysunku 8.19
pokazano podklucz rtl8029 zawierajcy wpisy usugi powizanej z kart sieciow Realtek
RTL8029(AS) PCI Ethernet.
Klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services zawiera te podklucze opisujce kady komponent sieciowy zainstalowany w systemie (rysunek 8.20).

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

Rysunek 8.19. Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\rtl8029


zawiera dane konfiguracyjne powizane z kart sieciow Realtek RTL8029

Rysunek 8.20. Klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services


zawiera podklucze opisujce kady komponent sieciowy zainstalowany w systemie

295

296

Windows XP. Rejestr systemu

Dostosowywanie sieci
przy uyciu rejestru
Niemoliwe jest zawarcie w jednym rozdziale kompletnego wykazu wszystkich ustawie
sieciowych systemw Windows NT/2000/XP (na przykad pakiety Resource Kit zazwyczaj zawieraj wyczerpujcy tom zatytuowany Windows NT Networking). Z pewnoci zagadnienie to zasuguje na powicenie mu oddzielnej ksiki. Jednak mam
nadziej, e niniejszy rozdzia pomoe Ci zrozumie, w jaki sposb ustawienia sieciowe
s przechowywane w rejestrze i jak s powizane z danymi wywietlanymi przez aplety
okna Panel sterowania. Zagadnienie jest jednym z najbardziej interesujcych. Jeli dokadniej si je przeanalizuje, mona dokona wielu odkry i opracowa nowe metody
dostosowywania ustawie sieciowych.
W pozostaej czci rozdziau zostan omwione rne metody dostosowywania ustawie sieciowych przy uyciu rejestru.

Automatyczna konfiguracja adresw IP


Systemy Windows 2000/XP zawieraj wiele udoskonale, z ktrych cz zostaa zauwaona natychmiast i wywoaa wrd uytkownikw gorce debaty. Jednak wiele udoskonale upraszczajcych procedury administracyjne nie jest tak oczywistych. Jednym z nich
jest automatyczna konfiguracja adresw IP (poczwszy od wstpnej wersji Release Candidate 2 systemu Windows 2000 funkcja ta bya nazywana APIPA (Automatic Private IP
Addressing)). Przyjrzyjmy si sposobowi jej dziaania.
Podczas instalacji systemw Windows 2000/XP w standardowym zestawie sieciowym
jest uwzgldniany stos protokow TCP/IP. Domylnie zakada si, e klient sieci adres IP
i mask podsieci otrzyma od serwera DHCP. Wikszo uytkownikw sieci opartych
na systemie Windows NT 4.0 zna problem, ktry wystpuje, gdy dojdzie do konfliktu
adresw IP lub gdy chwilowo niedostpny jest serwer DHCP. Funkcja APIPA wprowadzona w systemach Windows 2000/XP umoliwia klientom serwera DHCP automatyczne
okrelenie adresu IP i maski podsieci (jeli z jakiego powodu serwer DHCP jest wyczony lub niedostpny).
W celu przypisania lokalnemu komputerowi roli klienta DHCP w zakadce Oglne okna
Waciwoci: Protok internetowy (TCP/IP) naley zaznaczy opcj Uzyskaj adres IP
automatycznie (rysunek 8.21).
Domylnie wszystkie komputery z systemami Windows 2000/XP s klientami serwera
DHCP. Jeli w trakcie instalowania systemu operacyjnego zostanie wybrany standardowy zestaw opcji sieciowych, komputer bdzie ju skonfigurowany jako klient serwera
DHCP. Nie s wymagane adne dodatkowe operacje.

Po uruchomieniu klient DHCP szuka serwera DHCP w celu uzyskania danych konfiguracyjnych zwizanych z protokoem TCP/IP (zazwyczaj jest to adres IP, maska podsieci

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

297

Rysunek 8.21.
Zakadka Oglne
okna Waciwoci:
Protok internetowy
(TCP/IP)

i inne ustawienia serwera DHCP). Jeli klient nie moe pobra tych informacji z serwera
DHCP, skorzysta z funkcji APIPA, ktra automatycznie przydziela adres IP z zakresu od
169.254.0.1 do 169.254.255.254. Zakres adresw jest specjalnie zarezerwowany do tego
celu i nie jest uywany gdziekolwiek indziej w internecie. Zostanie uyta standardowa
maska podsieci klasy B postaci 255.255.0.0. Ze wzgldu na to, e klient wybiera dowolny
adres IP z powyszego zakresu, moe on wej w konflikt z innym adresem sieciowym.
Jeli do tego dojdzie, w celu rozwizania problemu zostanie uyty protok ARP (Address
Resolution Protocol). Jeli klient z zarezerwowanego zakresu wybierze dowolny adres IP,
wyle do sieci ramk ARP. Jeli klient nie otrzyma na ni odpowiedzi, nadal bdzie korzysta z wybranego adresu IP. Jeli wybrany adres IP jest ju zajty, w celu uycia innego
klient wykona maksymalnie 10 prb jego uzyskania. Klient bdzie korzysta z uzyskanych
danych konfiguracyjnych do chwili, gdy serwer DHCP stanie si dostpny. Oczywicie
funkcja APIPA jest bardzo przydatna w niewielkich sieci pozbawionych routera.
Jeli dokadnie przyjrzysz si oknu Waciwoci: Protok internetowy (TCP/IP) pokazanemu na rysunku 8.21, z pewnoci zauwaysz jedn z najbardziej cenionych nowych
funkcji wprowadzonych w systemie Windows XP, czyli tak zwane adresowanie alternatywne. Bez wtpienia funkcja ta najbardziej zostanie doceniona przez mobilnych
uytkownikw. Problem polega na tym, e laptopy czsto s podczane do wicej ni
jednej sieci, a ponadto w jednym miejscu uywaj statycznego adresu IP, a w innym
przydzielanego dynamicznie. A zatem przemieszczanie si pomidzy rnymi miejscami kadorazowo wymaga zmiany adresw IP. W systemie Windows XP wyeliminowano
ten problem. Obecnie uytkownik moe tak skonfigurowa swj laptop, aby najpierw
korzysta z dynamicznie przydzielanego adresu IP, a nastpnie prbowa zastosowa
alternatywny adres IP, gdy serwer DHCP okae si niedostpny. W celu uycia tej
funkcji naley otworzy okno Waciwoci: Protok internetowy (TCP/IP) i zaznaczy
opcj Uzyskaj adres IP automatycznie, a nastpnie przej do zakadki Konfiguracja
alternatywna (rysunek 8.22) i okreli inny adres IP. Warto zauway, e drugi adres
IP moe by statyczny lub przydzielany automatycznie.

298

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.22.
Zakadka
Konfiguracja
alternatywna okna
Waciwoci:
Protok internetowy
(TCP/IP)

Moe si zdarzy, e trzeba bdzie cakowicie wyczy funkcj APIPA. W tym celu
naley zmodyfikowa rejestr wykonujc nastpujce czynnoci:
1. Uruchomi program regedit.exe (w przypadku systemu Windows 2000 jest to

narzdzie regedt32.exe).
2. Wywietli zawarto klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\

CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces.
3. Po wybraniu podklucza powizanego z kart sieciow, dla ktrej zostanie

wyczona funkcja APIPA, doda wpis IPAutoconfigurationEnabled (typ


danych  ) i ustawi dla niego warto (domyln wartoci jest 1).
Pocztkowo wpis ten jest pomijany i system stosuje domyln warto (oznacza
to, e funkcja APIPA jest aktywna).
Wpis IPAutoconfigurationEnabled naley doda tylko wtedy, gdy konieczne jest wyczenie funkcji APIPA. Jeli w komputerze zainstalowano wicej ni jedn kart
sieciow i konieczne bdzie wyczenie funkcji APIPA dla kadej z nich, w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameter
s naley umieci wpis IPAutoconfigurationEnabled i ustawi warto .

Wyczanie dynamicznej rejestracji


na serwerach DNS
Domylnie wszystkie komputery z systemami Windows 2000/XP prbuj dynamicznie
zarejestrowa si na serwerach DNS okrelonych w zakadce Oglne okna Waciwoci:
Protok internetowy (TCP/IP). W celu wyczenia tej funkcji naley klikn przycisk

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

299

Zaawansowane znajdujcy si w zakadce Oglne okna Waciwoci: Protok internetowy (TCP/IP). Zostanie otwarte okno Zaawansowane ustawienia TCP/IP. Po uaktywnieniu zakadki DNS (rysunek 8.23) naley wyczy opcj Zarejestruj adresy tego poczenia w DNS.
Rysunek 8.23.
Zakadka DNS
okna Zaawansowane
ustawienia TCP/IP

Jeli t sam operacj chciaby wykona przy uyciu rejestru, naley wywietli zawarto klucza HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\Interfaces i dla wpisu DisableDynamicUpdate (typu danych  ) ustawi warto .

Wyczanie trwaych pocze sieciowych


W celu wyczenia opcji przywracania trwaych pocze sieciowych naley uruchomi edytor rejestru, a nastpnie wywietli zawarto klucza HKEY_USERS\.DEFAULT\
Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Network\Persistent Connections i zlokalizowa wpis SaveConnections. Jego domyln wartoci jest acuch (rysunek 8.24).
Aby wyczy opcj, naley dla wpisu ustawi warto .
W celu wyczenia dla uytkownikw opcji trwaych pocze sieciowych dla wpisu
SaveConnections we wszystkich profilach uytkownika naley ustawi warto .
Wpis jest przechowywany w rejestrze w kluczach HKEY_USERS\<SID_uytkownika>\
Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Network\Persistent Connections.

300

Windows XP. Rejestr systemu

Rysunek 8.24. Klucz rejestru HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\WindowsNT\


CurrentVersion\Network\Persistent Connections

Metoda instalacji protokou NetBEUI


w systemie Windows XP
Jak prawdopodobnie zauwaye, protok NetBEUI nie znajduje si na licie protokow
instalowanych w systemie Windows XP. Wynika to std, e protok nie jest ju duej
obsugiwany w tej wersji systemu Windows. Jednak pliki niezbdne do zainstalowania
protokou NetBEUI (netnbf.inf i nbf.sys) w dalszym cigu s umieszczane na dystrybucyjnym dysku CD. W zwizku z tym w razie potrzeby mona protok zainstalowa.
W celu zainstalowania w systemie Windows XP protokou NetBEUI naley wykona
nastpujce czynnoci:
1. W oknie Panel sterowania uruchomi aplet Poczenia sieciowe.
2. Po klikniciu prawym przyciskiem myszy danego poczenia sieciowego,

dla ktrego zostanie dodany protok NetBEUI, z menu podrcznego wybra


polecenie Waciwoci.
3. W zakadce Oglne klikn przycisk Zainstaluj.
4. Po zaznaczeniu pozycji Protok klikn przycisk Dodaj.

Rozdzia 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze

301

5. Po klikniciu przycisku Z dysku w napdzie CD-ROM umieci dysk CD

systemu Windows XP, a nastpnie po wywietleniu zawartoci katalogu


Valueadd\msft\netbeui zaznaczy plik netnbf.inf i klikn przycisk Otwrz.
6. Klikn przycisk OK.

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale w skrcie omwiono ustawienia sieciowe zawarte w rejestrze
systemw Windows NT 4.0/2000/XP. W kolejnym rozdziale zostan omwione istotne
zagadnienia dotyczce ochrony i zabezpiecze rejestru.