You are on page 1of 21

ActionScript 3.

0 dla Adobe
Flash CS4/CS4 PL Professional.
Oficjalny podrcznik
Autor: Adobe Creative Team
Tumaczenie: Pawe Koronkiewicz
ISBN: 83-7197-641-0
Tytu oryginau: ActionScript 3.0 for Adobe
Flash CS4 Professional Classroom in a Book
Format: 170230, stron: 368
Poznaj tajniki pracy z ActionScript 3.0 w rodowisku Flash CS4 i twrz efektowne animacje
Jak wprowadza mechanizmy interakcyjne we Flashu?
Jak sterowa osi czasu i animacj?
Jak pisa funkcje obsugi zdarze?
Adobe ActionScript 3.0 to zaawansowany jzyk programowania, w peni zintegrowany
z Flashem CS4 -- rozbudowanym rodowiskiem projektowania graficznego, wyposaonym
w narzdzia do pracy z dwu- i trjwymiarow animacj, dwikiem, grafik wektorow
i bitmapow, tekstem oraz obrazem wideo. Dziki temu Adobe ActionScript 3.0
umoliwia tworzenie multimedialnych, bogatych i w peni interaktywnych aplikacji,
takich jak gry, systemy do e-nauki i e-commerce oraz tradycyjne aplikacje dla platformy
Adobe AIR.
Ksika ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik
zostaa przygotowana w oparciu o oficjalny program szkoleniowy Adobe Systems
Incorporated, opracowany przez ekspertw Adobe. Poszczeglne lekcje zawieraj
podstawowe i zaawansowane informacje, a take liczne wskazwki oraz opisy technik
czy mechanizmw, ktre umoliwiaj uzyskanie wysokiej efektywnoci pracy.
Z podrcznikiem nauczysz si sprawnie posugiwa tym wyjtkowym jzykiem
programowania, tworzy pliki kodu ActionScript, obsugiwa zdarzenia i funkcje.
Dowiesz si, jak wzbogaca Twoje aplikacje o takie elementy, jak animacja, dwik,
wideo i wyszukana grafika, aby zadowoli najbardziej wyrafinowane gusta uytkownikw.
Formaty plikw Flash i ActionScript 3.0
O czasu
Zdarzenia i funkcje
Animacja, dwik, wideo i ActionScript
Tworzenie instalacji klasy we Flashu
adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji
Narzdzia w rodowisku testowania
Tablice i ptle
Lista odtwarzania w formacie XML
Zaawansowane techniki animacji i pracy z grafik
Drukowanie i wysyanie poczty
Opanuj ActionScript 3.0 i twrz efektowne animacje we Flashu CS4!

Spis treci

Jak zacz
Seria Oficjalny podrcznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wymagane przygotowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalowanie Flasha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfiguracja sprztowa komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kopiowanie plikw lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jak korzysta ztej ksiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Konwencje typograficzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inne rda informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Informacje natemat ActionScriptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aktualizacje Flasha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wersja programu Flash Player. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uytkownicy wersji CS3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Certyfikaty Adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ActionScript 3.0 wprowadzenie


Krtka historia Flasha iActionScriptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pocztkujcy programista jzyka ActionScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dowiadczenie zActionScript 1.0 i2.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1 O czasu
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pierwsze kroki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wizanie kodu zosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 Zdarzenia ifunkcje
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tworzenie detektorw zdarze ifunkcji obsugi zdarze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sterowanie odtwarzaniem klikniciami przyciskw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

SPIS TRECI

Book AS34Flash.indb 4

2009-06-25 01:39:43

3 Animacja iActionScript
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Przykadowy projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Waciwoci klipw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Obiekty typu Tween animacje zklatkami porednimi wActionScripcie. . . 59
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4 Kod ActionScript w plikach zewntrznych


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tworzenie pliku kodu ActionScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tworzenie instancji klasy weFlashu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tworzenie instancji skadnika List iokrelanie jego parametrw. . . . . . . . . . . . . 88
Dodawanie instancji skadnika UILoader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Detektor zdarzenia CHANGE skadnika List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
adowanie plikw SWF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Plik galerii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Dodawanie paska przewijaniapola tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

6 Sterowanie adowaniemzawartoci
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Narzdzia wrodowisku testowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Przygotowywanie pola tekstowego ipaska postpu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Wstawianie kodu ledzcego prac skadnika UILoader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Wizanie odtwarzania klatek zprocesem adowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7 Tablice iptle
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Pocztkowa wersja przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Dodawanie obiektw MovieClip zBiblioteki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Generowanie wielu obiektw przy uyciu ptli for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Detektory zdarze kliknicia obiektw Block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 5

2009-06-25 01:39:43

Animacja inicjowana zdarzeniem ENTER_FRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139


Funkcja testDone() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8 Quiz zprzyciskami opcji wpliku ActionScriptu


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Pocztkowa wersja przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Tworzenie nowego pliku ActionScriptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Podstawowe elementy klasy RadioButtonQuiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Deklaracje zmiennych quizu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Funkcje quizu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Formatowanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tworzenie quizu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Sprawdzanie odpowiedzi funkcja checkAnswer() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Wczanie nowej klasy doprojektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

9 Dwik iActionScript
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Pocztkowa wersja przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Suwak skadnik Slider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Klasy Sound, SoundChannel iSoundTransform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wstawianie tytuw piosenek ptla for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ukrywanie niepotrzebnych suwakw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Programowanie przyciskw dowybierania utworw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Wywietlanie suwakw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Detektor zdarzenia ID3 obiektu Sound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Obiekt TextFormat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Oprogramowanie suwakw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

10 Lista odtwarzania wformacie XML


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Oglna struktura pliku XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Pocztkowa wersja przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Obiekt XML zamiast tablicy songList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
adowanie zewntrznej listy odtwarzania przy uyciu klasy URLLoader . . . . 221

SPIS TRECI

Book AS34Flash.indb 6

2009-06-25 01:39:44

Zdarzenia COMPLETE iIO_ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222


Przenoszenie detektorw zdarze dofunkcji xmlLoaded(). . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Aktualizacja funkcji chooseSong(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Hipercza korzystajce zdanych XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Zmienianie listy utworw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

11 Wideo iActionScript
Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Zawarto folderu lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Skadnik FLVPlayback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Konfigurowanie waciwoci skadnika FLVPlayback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Waciwoci obiektu FLVPlayback wActionScripcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Skadnik FLVCaptioning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Lista odtwarzania wformacie XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Tryb penoekranowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

12 Zaawansowane techniki animacji ipracy zgrafik


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Kinematyka odwrotna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Przegld przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Animacje IK wActionScripcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Obiekty Sound iSoundChannel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Odtwarzanie izatrzymywanie odtwarzania efektw dwikowych. . . . . . . . . 282
Kamera iActionScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Klasy Bitmap iBitmapData. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Pixel Bender Toolkit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

13 Drukowanie iwysyanie poczty


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Przegld przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Proste cze dowysyania poczty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Wysyanie poczty zFlasha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 7

2009-06-25 01:39:44

Klasa PrintJob funkcja drukowania wprojekcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317


Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

14 Aplikacje Adobe AIR


Przegld lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
AIR iActionScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Ustawienia publikowania dla projektu AIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Doczanie pliku doaplikacji AIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Tworzenie aplikacji AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Przegld przykadowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Wykrywanie zdarze przecigania obiektw dookna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Propozycje samodzielnych wicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

SPIS TRECI

Book AS34Flash.indb 8

2009-06-25 01:39:44

adowanie zawartoci
wczasie pracy aplikacji
Przegld lekcji
Wtej lekcji czytelnik dowie si, jak:

pracowa zeskadnikami Flash CS4 User Interface;


tworzy obiekty List iokrela ich parametry;
aktywowa detektor zdarze zmian wyboru wobiekcie List;
uywa skadnika UILoader dosterowania adowaniem
iwywietlaniem plikw SWF igrafiki rastrowej;

zmienia plik rdowy skadnika UILoader zpoziomu


ActionScriptu;

uywa klasy URLLoader doadowania danych tekstowych zplikw


zewntrznych;

dodawa detektor zdarze reagujcy nazakoczenie adowania


danych;

modyfikowa waciwoci pola tekstowego wActionScripcie;


uywa skadnika UIScrollBar dotworzenia pl tekstowych
zmechanizmem przewijania zawartoci.

Lekcja trwa okoo 2,5 godziny.


Jeeli systematycznie zapoznawalimy si zmateriaem poprzednich lekcji,
znamy ju pokany zbir metod pracy zActionScriptem 3.0 imoemy
wprowadza doplikw Flasha wiele rnorodnych efektw ifunkcji. Jednak
wikszo projektw weFlashu nie skada si zpojedynczego pliku, ale caej
kolekcji plikw SWF oraz plikw zdanymi itreci multimedialn, ktrych
zawarto jest adowana wczasie wykonania.

86

Book AS34Flash.indb 86

2009-06-25 01:39:52

Wtej lekcji utworzymy prost galeri obrazkw


iwczymy jdowikszego projektu weFlashu

87

Book AS34Flash.indb 87

2009-06-25 01:39:52

Poniewa jednym zgwnych tematw tej lekcji jest integrowanie wielu plikw wjeden
projekt weFlashu, zasb materiaw nadysku CD jest znacznie bogatszy.
Zapoznajmy si zzawartoci folderu Lessons\Lesson05. Znajdziemy wnim podfolder
Images zplikami JPG ipodfolder Text zplikami tekstowymi ASCII. Wszystkie te elementy wczymy doprojektu weFlashu przy uyciu ActionScriptu.
Wpodfolderze Start znajduje si plik lesson05_start.fla, gwny plik, zktrym bdziemy
pracowa wtej lekcji. Wtym samym folderze srwnie pliki instruments.swf ipaint.
swf. Stofinalne wersje projektw zlekcji 3. i4. Lekcj rozpoczniemy odzaadowania tych dwch plikw SWF doprojektu lesson05_start.fla przy uyciu instancji skadnika List (innymi sowy, przy uyciu obiektu typu List). Nastpnie utworzymy nowy
plik galerii, ktry pozwoli uytkownikowi wybiera elementy zlisty miniatur iwywietla due wersje reprezentowanych przez nie obrazkw. Kady obrazek bdzie podpisany. Podpisy bd adowane zodrbnych plikw tekstowych. Gotowa galeria zostanie
dodana dolisty plikw, ktre mona zaadowa doprojektu lesson05_start.fla.

Tworzenie instancji skadnika List


iokrelanie jego parametrw
Skadnik List (lista), jeden zwielu standardowych skadnikw, ktre mona wcza
doprojektw weFlashu CS4, pozwala wprosty sposb tworzy listy obiektw
dowyboru przez uytkownika. Konfiguracj skadnika okrela grupa parametrw, ktrych wartoci mona okrela zpoziomu interfejsu Flasha lub ActionScriptu. Wten
sposb decydujemy otreci etykiet elementw listy ipowizaniach tych elementw
zdanymi. Skadnik generuje rwnie zdarzenia powizane zezmianami zaznaczenia
nalicie.
Rozpoczynamy lekcj odotwarcia pliku lesson05_start.fla zfolderu Lessons\Lesson05\
Start. Zwrmy uwag, ejest toten sam projekt, zktrym pracowalimy wlekcji 1.,
O czasu, iwlekcji 2., Zdarzenia ifunkcje. Wtej lekcji przygotujemy interfejs
aplikacji.
1 Naosi czasu, nad warstw buttons, dodajemy now warstw inadajemy jej nazw
components.
2 Zaznaczamy klatk 50 (oetykiecie home) nowej warstwy idodajemy klatk kluczow
(klawisz F6).
3 Otwieramy panel Components (Skadniki) (polecenie Window/Components (Okno/
Skadniki)).

88

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 88

2009-06-25 01:39:52

4 Wpanelu Components (Skadniki) rozwijamy ga User Interface (interfejs


uytkownika) izaznaczamy skadnik List (lista).

5 Zwracajc uwag nato, aby wdalszym cigu zaznaczona bya klatka 50 nowej
warstwy components, przecigamy zaznaczon wpanelu pozycj List nast
montaowy. Uyjemy tego skadnika doutworzenia listy plikw, ktre uytkownik
moe zaznaczy izaadowa doprojektu.
6 Zaznaczamy nowy skadnik typu List nastole montaowym iwywietlamy panel
Properties (Waciwoci) (polecenie Window/Properties (Okno/Waciwoci)).
7 Wpanelu waciwoci nadajemy obiektowi nazw instancji loadList.
8 Ponownie wpanelu waciwoci, zmieniamy warto waciwoci X obiektu
loadList na30, aY na150.
9 Zmieniamy wartoci waciwoci W(szeroko) iH (wysoko) na, odpowiednio,
140 i60.
10 Zwracajc uwag, aby wdalszym cigu zaznaczony by ten sam obiekt loadList,
otwieramy panel Component Inspector (Inspektor skadnikw) (polecenie Window/
Component Inspector (Okno/Inspektor skadnikw)).
11 Zaznaczamy parametr dataProvider iklikamy obrazek lupy pojawiajcy si
wprawej czci pola tekstowego. Otwieramy wten sposb okno, wktrym mona
wprowadza etykiety iokrela powizania elementw listy zdanymi.
12 Dodajemy dolisty trzy nowe elementy, klikajc trzykrotnie przycisk +.
13 Zaznaczamy parametr label pierwszego elementu iwpolu tekstowym poprawej
stronie wprowadzamy Instruments.
Bdzie toetykieta pierwszego elementu listy.
14 Zaznaczamy parametr data pierwszego elementu iwprowadzamy warto
instruments.swf.

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 89

89

2009-06-25 01:39:53

Dane przypisane poszczeglnym elementom posu doprzechowywania nazw plikw, ktre bd adowane powybraniu tych elementw.

15 Dla drugiego elementu listy wprowadzamy etykiet Gallery idane gallery.swf.


Plik galerii utworzymy pniej (wtej lekcji).
16 Dla trzeciego elementu listy wprowadzamy etykiet Paint idane paint.swf.
Zachwil dodamy kod, ktry bdzie powodowa, ezaznaczenie tego elementu
nalicie bdzie prowadzio dozaadowania kocowej wersji aplikacji dorysowania,
ktr przygotowalimy wlekcji 4., Kod ActionScript wplikach zewntrznych.
17 Klikamy przycisk OK, aby zamkn okno Values (Wartoci).

Dodawanie instancji skadnika UILoader


Wdalszej czci tej lekcji nauczymy si adowa dane multimedialne doFlasha przy
uyciu ActionScriptu. Jeeli jednak chcemy zaadowa plik SWF, JPG, PNG lub GIF,
uycie skadnika UILoader pozwoli zaoszczdzi nieco pracy. Tutaj uyjemy go dozaadowania plikw SWF doprojektu lesson05_start.fla. Pniej wpodobny sposb adowa bdziemy dopliku galerii obrazki wformacie JPG. Przy adowaniu plikw tekstowych posuymy si ju ActionScriptem. Plikw tekstowych nie mona adowa przy
uyciu skadnika UILoader.
Zaczniemy odumieszczenia obiektu UILoader nastole montaowym.
1 Pozaznaczeniu klatki 50 (home) warstwy components iwywietleniu panelu
Components (Skadniki), zaznaczamy skadnik UILoader wgrupie User Interface
(interfejs uytkownika).
2 Przecigamy zaznaczony skadnik nast montaowy.
3 Wpanelu Properties (Waciwoci) wprowadzamy nazw instancji dla obiektu
UILoader nastole montaowym: loadWindow.

90

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 90

2009-06-25 01:39:53

4 Wprowadzamy parametry pooenia iwielkoci obiektu loadWindow (rwnie


wpanelu Properties): X = 200, Y = 135, W= 550 iH = 400. adowane pliki SWF
bd wywietlane wrozmiarze 550 na400 pikseli.

Detektor zdarzenia CHANGE skadnika List


Gdy uytkownik wybierze jedn zpozycji wywietlanych przez skadnik List, nastpi
zdarzenie CHANGE. Funkcj obsugi tego zdarzenia definiujemy iuaktywniamy
wpodobny sposb jak dla zdarze opisywanych wczeniej.
1 Upewniamy si, epanele Timeline (O czasu) iActions (Operacje) swidoczne,
poczym zaznaczamy klatk 50 (home) warstwy actions.
2 Umieszczamy kursor wwierszu pod wprowadzonym wczeniej kodem iwpisujemy:
loadList.addEventListener(Event.CHANGE, loadFile);
function loadFile(e:Event):void {
}

Taka konstrukcja powinna wyglda znajomo. Detektor zdarzenia CHANGE dodajemy wtaki sam sposb jak detektory zdarze zwizanych zmysz irozpoczciem
odtwarzania klatki.
Funkcja loadFile() jest teraz wywoywana zakadym razem, gdy uytkownik
wybiera klikniciem element listy. Naszym kolejnym zadaniem jest wpisanie kodu
tej funkcji. Bdzie on adowa odpowiedni plik SWF wywietlany przez instancj
skadnika UILoader.

adowanie plikw SWF


Zaadowanie pliku SWF, JPG, PNG lub GIF doskadnika UILoader sprowadza si
doprzypisania waciwoci source tego skadnika nazwy pliku. Skadnia polecenia jest
nastpujca:
UILoaderInstanceName.source = "cieka pliku";

Aby naprzykad zaadowa plik instruments.swf doinstancji skadnika onazwie load-

Window, piszemy:

loadWindow.source = "instruments.swf";

Wnaszym projekcie potrzebna jest funkcja, ktra aduje plik okrelony danymi powizanymi zelementem listy. Nazwy plikw wprowadzilimy wczeniej jako parametry dataProvider. Informacja tazostanie wykorzystana wkodzie funkcji. Wefekcie
jeeli uytkownik wybierze naprzykad element oetykiecie Paint, doobiektu UILoader

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 91

91

2009-06-25 01:39:53

zostanie zaadowany plik paint.swf. Cig paint.swf zostanie odczytany zparametru


dataProvider wybranego elementu listy.
1 Wnowo utworzonej funkcji loadFile() wprowadzamy polecenie przypisania
danych dowaciwoci source:
function loadFile(e:Event):void {
loadWindow.source = e.target.selectedItem.data;
}
e toobiekt Event (zdarzenie), e.target tolista, waciwo selectedItem
towybrany przez uytkownika element, awaciwo data todane wprowadzone
winspektorze skadnikw.

Cao kodu wklatce 50 powinna teraz wyglda nastpujco:

2 Zapisujemy itestujemy projekt.


3 Wrodowisku testowania zaznaczamy nalicie element Paint. Spowoduje
tozaadowanie dointerfejsu pliku paint.swf.
4 Zaznaczamy nalicie element Instruments. Zostanie zaadowany plik
instruments.swf.

92

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 92

2009-06-25 01:39:53

5 Zaznaczamy nalicie element Gallery. Tospowoduje wygenerowanie bdu,


poniewa plik gallery.swf nie zosta jeszcze utworzony. Zajmiemy si tym pniej.
Wlekcji 13., Drukowanie iwysyanie poczty, wrcimy dotematu obsugi
pojawiajcych si wczasie wykonania bdw. Bdzie toniezbdne, aby uchroni
uytkownika przed niezrozumiaymi komunikatami wprzypadku zakce przy
adowaniu plikw.

Plik galerii
Teraz przejdziemy doprzygotowywania pliku galerii, doktrego odwouje si skadnik List. Galeria bdzie aplikacj, ktra pozwala uytkownikowi wybiera obrazki JPG
adowane przez obiekt UILoader przy uyciu miniatur. Zaznaczenie miniatury bdzie
dodatkowo powodowao zaadowanie tekstu zpliku zewntrznego iprzypisanie pobranego cigu znakw dopola tekstowego nastole montaowym. Wstpna wersja projektu
toplik gallery.fla wfolderze Lesson05/Start. Dodamy doniego kod ActionScript realizujcy wszystkie potrzebne funkcje. Rozpocznijmy jednak odzapoznania si zelementami, ktre zostay ju dla wygody czytelnika przygotowane.

Plik gallery.fla
Wpliku przygotowane selementy graficzne ioglny ukad galerii. Naszym zadaniem
bdzie uzupenienie projektu oodpowiedni kod ActionScript, czyli polecenia odpowiedzialne zaadowanie tekstu iobrazkw.
1 Otwieramy plik gallery.fla zfolderu Lessons\Lesson05\Start.
Naosi czasu wida cztery warstwy, anastole montaowym znajduj si trzy obiekty.
Nie zostay jeszcze zdefiniowane adne operacje. Naszym podstawowym zajciem
wtej lekcji bdzie wprowadzanie kodu wwarstwie actions. Wwarstwie loader
znajduje si obiekt UILoader.
2 Zaznaczamy instancj skadnika UILoader. Wpanelu waciwoci wida, ejej
nazwa toldr.
3 Zaznaczamy dynamiczne pole tekstowe wwarstwie text. Nazwa instancji toinfo.
4 Zaznaczamy wwarstwie thumbs klip zawierajcy zbir miniatur. Jego nazwa
tothumbs_mc.
5 Dwukrotnie klikamy klip thumbs_mc.
Teraz wida, eklip skada si zsiedmiu przyciskw zobrazkami. Gdy zaznaczamy kolejne przyciski, widzimy zmiany nazwy instancji wpanelu Properties
(Waciwoci) odbtn1 dobtn7. Poniewa przyciski znajduj si wewntrz
klipu thumbs_mc, cieka odwoa donich bdzie miaa posta thumbs_mc.btn1,
thumbs_mc.btn2 itd.
6 Wracamy doosi czasu, wybierajc polecenie menu Edit/Edit document (Edytuj/
Edytuj dokument).

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 93

93

2009-06-25 01:39:53

Detektory zdarze przyciskw


Wewczeniejszych lekcjach uywalimy ju metody addEventListener() dowskazania funkcji wykonywanej poklikniciu przycisku. Powtrzymy teraz tak sam procedur dla przyciskw wewntrz klipu thumbs_mc. Teraz jednak bdziemy musieli zadba
oodpowiednie cieki wskazujce przyciski sone nieco bardziej rozbudowane.
1 Pozaznaczeniu klatki 1 warstwy actions wstawiamy kursor tekstowy wpierwszym
wierszu panelu Actions (Operacje).
2 Pamitajc oodpowiedniej konstrukcji cieki odwoania doobiektu przycisku,
wprowadzamy kod wywoa metody addListener:
thumbs_mc.btn1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr1);
thumbs_mc.btn2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr2);
thumbs_mc.btn3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr3);
thumbs_mc.btn4.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr4);
thumbs_mc.btn5.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr5);
thumbs_mc.btn6.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr6);
thumbs_mc.btn7.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ldr7);

Kliknicia przyciskw bd teraz powodowa wywoania funkcji ldr1, ldr2 itd.


Naszym kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie tych funkcji.
3 Wwierszu pod wywoaniami metody addListener wpisujemy definicj funkcji
ldr1():
function ldr1(e:Event) {
ldr.source = "../images/image1.jpg";
}

Poklikniciu pierwszego przycisku funkcja aduje obrazek image1.jpg doobiektu


UILoader onazwie ldr. Zwrmy uwag nazapis cieki dopliku JPG. Fragment
../ nakazuje przej ojeden folder wyej whierarchii folderw nadysku. Punktem
odniesienia jest lokalizacja pliku Flasha galerii. Tam wyszukiwany jest folder images, awnim plik image1.jpg. Jeeli taki zapis jest dla czytelnika nowoci, pomocne
bdzie wywietlenie drzewa podfolderw Lessons\Lesson05 iporwnanie lokalizacji
pliku gallery.swf ifolderu images.
4 Uzupeniamy funkcj ododatkowy wiersz:
function ldr1(e:Event) {
ldr.source = "../images/image1.jpg";
textLoad("../text/picture1.txt", 0xAAFFAA);
}

Kliknicie przycisku powoduje zaadowanie obrazka przez obiekt UILoader.


Dodany wiersz wywouje funkcj textLoad(), ktrej zadaniem jest adowanie zawartoci plikw tekstowych dopola tekstowego. Funkcja tajeszcze nie istnieje. Jeeli przed jej wpisaniem podejmiemy prb testowania projektu, zostanie
wywietlony komunikat bdu. Zwrmy uwag, efunkcja pobiera dwa parametry.
Pierwszy tocieka pliku tekstowego, adrugi tonumer koloru, ktry zostanie uyty
dla ta pola tekstowego. Funkcj textLoad() utworzymy ju wkrtce, ale najpierw
dodamy funkcje dla pozostaych przyciskw.

94

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 94

2009-06-25 01:39:53

5 Przygotowujemy analogiczne funkcje dla pozostaych szeciu przyciskw.


Zwrmy uwag, ewewczeniejszych lekcjach pokadym wywoaniu metody
addEventListener() odrazu wprowadzalimy odpowiedni funkcj obsugi zdarzenia. Tutaj wywoania metody dodajcej detektor zdarze szebrane razem,
adopiero powszystkich nastpuj definicje kolejnych funkcji. Kolejno moe by
dowolna.
Powpisaniu caego kodu panel Actions (Operacje) powinien wyglda podobnie
doprzedstawionego narysunku:

adowanie tekstu zpliku zewntrznego


Teraz wpiszemy kod adujcy rne pliki tekstowe dopola tekstowego info. Skadnik
UILoader uywany doadowania plikw SWF iplikw obrazkw uywa klasy
ActionScript Loader. Uycie skadnika zgrupy User Interface pozwolio nam unikn
wpisywania kodu aplikacji adujcego obrazki zaca operacj odpowiada UILoader.
adowanie tekstu lub innych danych odbywa si nieco inaczej. Uywamy wtym celu
klasy onazwie URLLoader. Poniewa nie pomoe nam aden standardowy skadnik
(Component) Flasha, musimy napisa kod tworzcy nowy obiekt URLLoader.

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 95

95

2009-06-25 01:39:53

1 Pod wpisanym wczeniej wpanelu Actions (Operacje) kodem wprowadzamy


polecenie utworzenia nowego obiektu:
var loader:URLLoader = new URLLoader();

Kolejnym elementem jest funkcja textLoad(), ktra wykona operacj adowania tekstu zpliku zewntrznego. Wywoanie tej funkcji wystpuje wkadej funkcji
obsugi zdarzenia kliknicia przycisku.
2 Pod wpisanym wczeniej wpanelu Actions (Operacje) kodem wprowadzamy:
function textLoad(file:String, color:uint) {
loader.load(new URLRequest(file));
info.backgroundColor = color;
}

Funkcja textLoad() robi dwie rzeczy. Najpierw wywouje metod load klasy
URLLoader. Metoda taaduje plik tekstowy. Pamitajmy, ewywoanie tej funkcji nastpuje przy klikniciu jednego zsiedmiu przyciskw. Gdy powrcimy dofunkcji obsugi
zdarze, zobaczymy wnich, efunkcji przekazywane sdwa parametry. Pierwszym
jest cig znakw opisujcy ciek pliku, adrugi tonumer koloru. Nazwy parametrw
tofile icolor.
Parametr file suy dowskazywania cieki pliku, ktry zostanie zaadowany metod
load(). Parametr color suy dookrelania koloru ta umieszczonego wczeniej
nastole montaowym pola tekstowego onazwie info.
Gdy funkcja zostaje wywoana, pierwszy wiersz aduje tekst, adrugi zmienia kolor ta.
Jednak wtym momencie tekst nie zostaje jeszcze wywietlony. Wymaga tododatkowo
przypisania zaadowanych danych dowaciwoci text pola tekstowego.
Wywietlanie danych zaadowanych zzewntrznych plikw tekstowych wpolu tekstowym jest prost operacj. Zanim jednak doniej przejdziemy, powinnimy zadba obardzo istotn rzecz sprawdzi, czy czynno pobierania danych zzewntrz zakoczya
si sukcesem.

Zdarzenie COMPLETE sprawdzanie, czy tekst zosta zaadowany


Zdarzenie COMPLETE obiektu URLLoader moe zosta powizane zfunkcj obsugi zdarzenia (podobnie jak kade inne zdarzenie). Dodamy teraz odpowiedni detektor
ponownie uyjemy metody addEventListener.
1 Wkolejnym wierszu panelu Actions (Operacje) wprowadzamy:
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, displayText);
function displayText(e:Event) {
info.text = (loader.data);
}

96

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 96

2009-06-25 01:39:53

Gdy obiekt loader zakoczy adowanie pliku tekstowego, funkcja obsugi zdarzenia
COMPLETE wywietli tekst wpolu nastole montaowym.
Teraz moemy powici nieco uwagi formatowaniu pola tekstowego. Bdzie ono
miao wyrniajce si to iobramowanie, ustalimy te kolor obramowania.

Sprawdzanie wyniku operacji


adowania danych zewntrznych
Dowywietlenia zaadowanego przez obiekt URLLoader tekstu wystarczy jeden
wiersz:
info.text = (loader.data);

Cakiem naturalne byoby doczenie tego wiersza dofunkcji textLoad():


function textLoad(file:String, color:uint) {
loader.load(new URLRequest(file));
info.backgroundColor = color;
info.text = (loader.data);
}

Cho takie rozwizanie sprawdzaoby si zapewne waplikacji uruchamianej lokalnie,


moe powodowa wiele problemw, gdy plik spobierane zserwera. Pamitajmy,
ewykonanie wiersza kodu wjzyku ActionScript zajmuje zazwyczaj niewielki ua
mek sekundy. Gdy wjednym poleceniu nakazujemy zaadowanie pliku teksto
wego zdysku, ktry moe znajdowa si nainnym komputerze, adwa wiersze
dalej umieszczamy instrukcj wywietlenia pobranych danych, moemy by pewni,
ewczeniej czy pniej opnienie wkomunikacji midzy komputerami spowo
duje, epobierane dane nie bd gotowe douycia. Wwczas zostanie wygenero
wany komunikat bdu czasu wykonania.
Jest toproblem, zktrym naley liczy si przy kadej operacji pobierania danych
zlokalizacji zdalnej iktry sprawia, ejedn zpodstawowych regu programowania
jest potwierdzanie wyniku takiej operacji przed prb uycia danych.
WActionScripcie nie jest totrudne zarwno klasa Loader, jak iURLLoader dys
ponuj standardowym zdarzeniem COMPLETE, generowanym, gdy realizacja da
nia pobrania danych koczy si sukcesem.

2 Dodajemy trze wiersze przypisujce waciwoci decydujce oformatowaniu:


function displayText(e:Event) {
info.text = (loader.data);
info.background = true;
info.border = true;
info.borderColor = 0x333333;

Uwaga:

Formatowaniem
tekstu zajmie
my si wlekcji8.,
Quiz zprzyciska
mi opcji wpliku
ActionScriptu.

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 97

97

2009-06-25 01:39:53

Dodawanie paska
przewijaniapola tekstowego
Zawarto adowanych plikw tekstowych nie mieci si wpolu tekstowym nastole
montaowym. Szczliwie si jednak skada, eFlash zosta wyposaony wskadnik
UIScrollBar, ktry pozwala wyposay pole wpasek przewijania.
Przewijanie tekstu towana funkcja, zwaszcza winterfejsach, ktre dysponuj niewielk iloci miejsca dowywietlania informacji. Dodanie dopola tekstowego paska
przewijania nie jest trudne. Naszym kolejnym zadaniem bdzie powizanie pola tekstowego info zeskadnikiem UIScrollBar.
1 Zaznacz nastole montaowym pole tekstowe info.
2 Wybierz zmenu Text (Tekst) polecenie Scrollable (Przewijalny).

3 Poleceniem Window/Components (Okno/Skadniki) otwieramy panel Components


(Skadniki) izaznaczamy skadnik UIScrollBar zgrupy User Interface.
4 Przecigamy skadnik zpanelu Components (Skadniki) nast montaowy,
doprawego grnego rogu pola tekstowego info.
5 Poprzecigniciu skadnika UIScrollBar nast montaowy otwieramy panel
Component Inspector (Inspektor skadnikw) (polecenie Window/Component
Inspector (Okno/Inspektor skadnikw)).
6 Zaznaczamy parametr scrollTargetName.
7 Wprowadzamy nazw info.
8 Zapisujemy itestujemy projekt. Kliknicie jednego zprzyciskw zminiaturami
powoduje zaadowanie obrazka iwywietlenie go przez obiekt UILoader oraz
wywietlenie tekstu wpolu info. Dodatkowo zmieniany jest kolor ta pola
tekstowego. Wpolu info mona korzysta zpaska przewijania.
9 Zapisujemy plik ipowracamy doprojektu lesson05_start.fla.

98

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 98

2009-06-25 01:39:53

10 Ponownie testujemy plik lesson05_start.fla. Wybranie zlisty elementu Gallery


powoduje teraz otwieranie wobiekcie UILoader nowego pliku galerii. Przyciski
galerii powinny dziaa tak jak przy ostatniej prbie zplikiem gallery.fla.

Propozycje samodzielnych wicze


Samodzielne prby dalszego rozbudowywania projektu pomog ugruntowa wieo
zdobyt wiedz. Oto kilka propozycji:

Utwrz nowy projekt weFlashu idodaj go dolisty wlesson05_start.fla tak, aby sta
si kolejnym elementem listy obiektw dowywietlenia.

Zastp pliki JPG uywane wprojekcie gallery.fla innymi obrazkami. Sprbuj tak
zmodyfikowa kod, aby pliki byy pobierane zinnej cieki.

Sprbuj doczy doprojektu inne skadniki zgrupy User Interface. Informacje


oich parametrach mona znale wPomocy Flasha.

Wnastpnej lekcji nauczymy si konstruowa mechanizm adowania wstpnego


imonitorowa proces pobierania zewntrznych plikw Flasha.

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrcznik

Book AS34Flash.indb 99

99

2009-06-25 01:39:54

Pytania kontrolne
1 Jakie typy plikw mona zaadowa doprojektu przy uyciu skadnika UILoader?
2 Jakie zdarzenie skadnika List jest generowane, gdy uytkownik wybiera elementy
zlisty?
3 Jakie zdarzenie klasy URLLoader jest generowane wchwili zakoczenia pobierania
danych?

Odpowiedzi
1 Skadnik UILoader pozwala adowa pliki SWF, JPG, PNG iGIF.
2 Dowykrywania wyboru elementu zlisty wywietlanej przez skadnik List suy
zdarzenie CHANGE tego skadnika.
3 Poprawne zakoczenie adowania danych przez obiekt URLLoader sygnalizuje
zdarzenie COMPLETE.

100

LeKCJA 5 adowanie zawartoci w czasie pracy aplikacji

Book AS34Flash.indb 100

2009-06-25 01:39:54