You are on page 1of 18

Windows Vista PL.

Projekty
Autor: John Rizzo
Tumaczenie: Zbigniew Smogur
ISBN: 978-83-246-1130-0
Tytu oryginau: Moving to Microsoft Windows
Vista: Visual QuickProject Guide
Format: B5, stron: 144
Poznaj praktyczne aspekty pracy z Windows Vista
Jak zainstalowa i aktualizowa system?
Jak dostosowa Windows Vista do swoich potrzeb?
W jaki sposb zabezpieczy komputer przed zagroeniami z sieci?

Windows Vista to najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego


na wiecie. Zapowiadany od dawna produkt okaza si rewelacj. Znacznie poprawiono
stabilno, bezpieczestwo, mechanizmy pracy w sieci i komfort obsugi. Jego
moliwoci doceni zarwno pocztkujcy, jak i dowiadczeni uytkownicy
komputerw. Kilka wersji rnicych si zakresem funkcjonalnym i moliwociami
sprawia, e kady uytkownik moe wybra odpowiedni dla siebie edycj
tego systemu.
Ksika Windows Vista PL. Projekty to doskonay sposb na poznanie najnowszego
wcielenia Windows w praktyce. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane zadania, ktre
jako pocztkujcy uytkownik Visty bdziesz musia zrealizowa, aby sprawnie
korzysta z systemu. Dowiesz si, jak zainstalowa i optymalnie skonfigurowa system
Vista oraz przenie ustawienia i dane z innego komputera wyposaonego w Windows
XP. Nauczysz si pracowa w jego nowatorskim rodowisku i personalizowa je,
a take zabezpiecza komputer przed atakami z sieci, wirusami, programami
szpiegujcymi i dostpem osb niepowoanych.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Przygotowanie do aktualizacji systemu


Korzystanie z Doradcy uaktualnienia
Instalacja Windows Vista
Przenoszenie ustawie i plikw z innego komputera
Wybr i przeczanie kompozycji systemu
Wyszukiwanie plikw
Dostosowywanie wygldu Pulpitu
Konfiguracja menu Start i paska zada
Nawigacja w oknach folderw
Grupowanie i sortowanie ikon plikw
Operacje na plikach i folderach

Zabezpieczanie systemu i danych


Poznaj system Vista PL w praktyce!

spis treci
wprowadzenie
czego si nauczysz
jak korzysta z tej ksiki

7
8
12

kolejny etap

1. przygotowania do aktualizacji
wybr wersji windows vista
sprawdzanie systemu
znajdowanie informacji o karcie grafiki
uruchamianie doradcy uaktualnienia
kupno nowego komputera
dla windows vista

15
16
18
20
21

czyszczenie dysku twardego


defragmentacja dysku twardego
tworzenie kopii zapasowej danych
informacje dodatkowe

30
31
32

29
finalizowanie instalacji systemu
windows vista
informacje dodatkowe

34
36

33

3. przenoszenie plikw i ustawie z innego komputera


uruchomienie narzdzia
atwego transferu
wybr metody transferu
wybrana metoda transferu
uruchomienie oprogramowania
na starym komputerze

24
26
27
28

23

2. instalacja systemu windows vista


rozpoczcie procesu instalacji
wybr typu instalacji
konfiguracja dyskw
nazwa uytkownika
oraz nazwa komputera

14

38
39
40

kopiowanie danych
ze starego komputera
kopiowanie danych do systemu
windows vista
informacje dodatkowe

37
42
44
46

41

spis treci
4. poznawanie systemu windows vista
przeczanie kompozycji
przerzucanie okien
szukanie plikw

48
51
52

47
przegldanie folderw
korzystanie z gadetw
informacje dodatkowe

55
56
59

5. dostosowywanie pulpitu do wasnych potrzeb

61

zmiana ta pulpitu
zmiana ikon pulpitu
zmiana rozmiaru ikon pulpitu

68
72

62
66
67

zmiana rozmiaru pulpitu


informacje dodatkowe

6. przejcie kontroli nad menu start


wywietlanie wikszej
liczby programw
zmiana odnonikw na menu
przypinanie programu

73
74
77
80

dodawanie pliku lub folderu


usuwanie elementw menu
uatwianie zamykania
informacje dodatkowe

82
83
84
86

7. przejcie kontroli nad paskiem zada


podgld zminimalizowanych okien
dodawanie ikon programw
dodawanie ikon folderw
przemieszczanie paska zada

88
90
93
96

87
automatyczne ukrywanie
paska zada
informacje dodatkowe

97
98

8. nawigowanie po oknach folderw


poznawanie paskw narzdzi
pokazywanie i ukrywanie ikonek
dodawanie folderw do ulubionych
korzystanie z eksploratora
przenoszenie lub kopiowanie plikw

100
102
103
104
106

99
uywanie paska adresu
podgld i edycja informacji o pliku
podgld plikw
zmiana widoku folderw
informacje dodatkowe

107
109
110
111
112

spis treci

spis treci
9. sortowanie, grupowanie i filtrowanie plikw

113

sortowanie plikw i folderw


zmiana nagwkw kolumn
dodawanie kryterium sortowania
grupowanie plikw i folderw

121
122
124

114
115
117
119

filtrowanie plikw i folderw


ukadanie w stos plikw i folderw
informacje dodatkowe

10. zabezpieczanie komputera


sprawdzanie stanu bezpieczestwa
dostosowywanie zapory
szukanie oprogramowania
szpiegujcego
zabezpieczanie przegldarki
internetowej

skorowidz

spis treci

125
126
129
130

ustawienie filtrowania niechcianych


wiadomoci
ustawienia kontroli rodzicielskiej
informacje dodatkowe

134
135
138

133

139

poznawanie systemu
windows vista

Teraz, kiedy zainstalowae ju system Windows Vista, moesz zapozna si z nowymi


funkcjami, jakie on oferuje. Moesz rwnie dostosowa Windows Vista do wasnych
upodoba.
W tym rozdziale zapoznasz si z niektrymi funkcjami, ktrych nie znajdziesz
w systemie Windows XP. Dotyczy to kompozycji Aero oraz zwizanych z ni funkcji,
takich jak trjwymiarowe przerzucanie okien. Dowiesz si, jak korzysta z niewielkich
aplikacji, zwanych gadetami, oraz nowych, elastycznych moliwoci wyszukiwania.
Uzyskasz te informacj, jak przecza si midzy kolejnymi kompozycjami oraz jak
dostosowywa niektre z nowych funkcji systemu Windows Vista.

47

przeczanie kompozycji
Windows Vista zawiera trzy rne kompozycje, ktrych moesz uywa do zmiany
sposobu funkcjonowania caego rodowiska systemu Windows. Tak jak w Windows
XP, przeczanie do innej kompozycji zmienia ksztat i kolory takich elementw interfejsu, jak: przyciski, okna i menu. W przeciwiestwie jednak do systemu Windows XP
kompozycje Windows Vista mog wycza pewne funkcjonalnoci. Oto wspomniane trzy kompozycje:

Windows Aero
Podstawowy Windows Vista
Klasyczny Windows

Najbardziej zauwaaln cech


kompozycji Aero jest przezroczysto obramowa okien oraz
menu. Moesz zobaczy, co si
znajduje pod nimi.
Schemat Aero posiada rwnie
kilka unikatowych cech. Metoda
trjwymiarowego przeczania
okien jest dostpna jedynie, gdy
uywasz kompozycji Windows
Aero (przerzucanie okien i trjwymiarowe przerzucanie okien
jest opisane w dalszej czci tego
rozdziau).

48

poznawanie systemu windows vista

Klasyczna kompozycja
Windows przyblia wygld
systemu Windows, ktry
by aktualny przed pojawieniem si systemu Windows XP. Niemniej jednak
okna nadal maj struktur
i funkcje systemu Windows
Vista, w tym nowy pasek
adresu oraz list folderw.

Jeeli nie zaley Ci na przezroczystoci oferowanej przez


kompozycj Aero, moesz si atwo przeczy do kompozycji Podstawowy Windows Vista lub Klasyczny Windows.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, aby wywietli menu kontekstowe.

2 Wybierz polecenie
Personalizuj.
3 Pojawi si okno
Personalizacja. Kliknij
opcj Kompozycja.

poznawanie systemu windows vista

49

przeczanie kompozycji cd.

4 Pojawia si okno Ustawienia


kompozycji. Z listy rozwijanej
Kompozycja wybierz Windows Vista.
5 Kliknij przycisk OK.

Nie bdziesz w stanie przeczy si z kompozycji Windows Vista na Windows Aero,


jeeli korzystasz z wersji Windows Vista Home Basic lub jeeli Twj komputer nie
spenia wymaga sprztowych (wicej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale 1.).

50

poznawanie systemu windows vista

przerzucanie okien
Korzystanie z paska narzdzi nie zawsze jest szybkim sposobem na zlokalizowanie
danego okna, szczeglnie jeeli masz ich wiele otwartych.
System Windows Vista oferuje lepszy sposb. Nacinij przyciski Alt+Tab, a pojawi
si opcja zwana przerzucaniem okien. Podczas trzymania wcinitego klawisza Alt
naciskaj klawisz Tab, co spowoduje przerzucanie midzy oknami, podwietlajc
jednoczenie to, ktre jest aktywne. Gdy waciwe okno jest podwietlone, zwolnij
wcinite klawisze, aby przej do tego okna.
W kompozycji Windows Vista przerzucanie pokazuje ikony i nazwy okien.
W kompozycji Aero przerzucanie pokazuje aktualne podgldy okien.
Aero zaskakuje jeszcze jedn
sztuczk suc do przerzucania
okien. Zamiast naciska kombinacj klawiszy Alt+Tab, nacinij
klawisze Windows+Tab. To uruchomi funkcj zwan Przerzucanie
okien 3W. Powoduje ona, e okna
ukadane s w trjwymiarowy
stos. Nacinicie klawisza Tab
przenosi Ci pomidzy oknami.
Pulpit wywietlany jest jako jedno
z dostpnych okien. Kiedy okno,
do ktrego chcesz si przeczy,
jest widoczne, zwolnij klawisze.

Innym sposobem na wywoanie funkcji przerzucania


okien lub trjwymiarowego przerzucania okien jest
kliknicie ikony Przecz midzy oknami, ktra znajduje
si w obszarze Szybkiego uruchamiania paska zada.

poznawanie systemu windows vista

51

szukanie plikw
Odnajdywanie plikw w systemie Windows Vista jest atwiejsze ni kiedykolwiek.
Kade okno folderu posiada pole wyszukiwania, ktre pozwala znajdowa pliki zlokalizowane w danym folderze.

W momencie gdy zaczniesz wpisywa w nim


haso, Windows Vista
natychmiast bdzie
zwraca w prawej czci
okna wyniki wyszukiwania. Aby otworzy plik,
wystarczy, e go dwukrotnie klikniesz.

W tym przykadzie szukamy w folderze Dokumenty


fotografii kwiatw. Aby wykona zadanie, wystarczy,
e wpiszesz sowo kwiat w polu wyszukiwania. Wyniki
obejmuj zarwno pliki z wyrazem kwiat w nazwie
pliku, jak rwnie pliki, ktre ten cig znakw posiadaj
wewntrz, w nazwie autora lub w tagach.
Moesz ograniczy wyniki wyszukiwania za pomoc pojedynczego kliknicia mysz. Za pomoc
przyciskw na pasku wyszukiwania zaawansowanego moesz przefiltrowa wyniki wzgldem typu
pliku: dokument, poczta e-mail, muzyka lub obraz.
Poniewa w tym przykadzie poszukiwana jest
fotografia, naley klikn Obraz.

52

poznawanie systemu windows vista

Okno pokae teraz jedynie te z plikw znalezionych podczas wyszukiwania,


ktre s obrazem.
Zwr uwag, e tylko dwa z plikw posiadaj w nazwie sowo kwiat.
Skd Windows Vista wie, e naley wywietli plik o nazwie Ogrd?
Aby si tego dowiedzie, kliknij ten plik.

Odpowied znajduje si w okienku szczegw. W polu


Tagi wida sowa kluczowe, z ktrych jedno to Kwiaty.
To wanie dlatego w wynikach wyszukiwania znalaz si
midzy innymi tene plik.
Tagi to opisowe sowa, ktre moesz dodawa do plikw
z tego miejsca w okienku szczegw (aby dowiedzie si
jak, zajrzyj do rozdziau 8.).
Moesz jeszcze bardziej zawzi wyniki wyszukiwania
po klikniciu odnonika Wyszukiwanie zaawansowane.

poznawanie systemu windows vista

53

szukanie plikw cd.


Po klikniciu odnonika
Wyszukiwanie zaawansowane pojawia si okienko
wyszukiwania pozwalajce na uycie wikszej
liczby kryteriw.
Moesz rozszerzy
wyszukiwanie do lokalizacji spoza danego folderu, korzystajc z menu
Lokalizacja.

Wyniki wyszukiwania moesz zawzi rwnie do starszych lub nowszych plikw.


Menu Start systemu Windows Vista
rwnie posiada pole wyszukiwania.
Funkcja przeszukiwania dostpna w oknie folderu dziaa jedynie
w obszarze danego folderu i jego
podfolderach, ale pole wyszukiwania w menu Start zwraca wyniki
z zasobw caego komputera.
Windows Vista wywietla te wyniki
bezporednio w menu Start.
Widoczne s tutaj nazwy znalezionych programw, plikw i folderw.
Kliknij dowolny element, aby go
otworzy.

54

poznawanie systemu windows vista

przegldanie folderw
Przygldajc si zrzutom znajdujcym si na poprzednich stronach, moesz zauway, e okno folderu systemu Windows Vista wyglda nieco inaczej ni te znane z poprzednich wersji systemu. Jego nowe funkcje uatwiaj zarzdzanie plikami.
Nowy pasek adresu zawiera menu rozwijane, ktre
pozwala na otwarcie folderu
z dowolnego miejsca caej
cieki.
Drzewo folderw tradycyjnego Eksploratora Windows
jest wbudowane teraz
w kade okno. Kliknij folder,
aby podejrze jego zawarto. Kliknij po lewej stronie
folderu, aby rozwin lub
zwin zawarto folderu.
Nagwki kolumn pokazane s take wtedy, gdy pliki nie s wywietlane
w kolumnach. Kliknij nagwek kolumny, aby przesortowa zawarto folderu,
nawet w widoku ikon.

Nowa funkcja, zwana


Grupowaniem, organizuje
zawarto folderu wzgldem nazwy, daty lub innego kryterium.
Rozdziay 8. i 9. bardziej
szczegowo opisuj,
jak pracowa z oknami
folderw.

poznawanie systemu windows vista

55

korzystanie z gadetw
Gadety to miniaplikacje, ktre zajmuj niewielk przestrze ekranu i specjalizuj si
w wykonywaniu jednego zadania. Wiele z nich pobiera z internetu informacje takie
jak pogoda lub nagwki wiadomoci.
Gadety funkcjonuj w pasku bocznym
systemu Windows, ktry znajduje si
po prawej stronie ekranu. Przed uzyskaniem dostpu do gadetw musisz
wczy pasek boczny.
1 W menu Start kliknij
Wszystkie programy.
2 Kliknij Akcesoria.
3 Kliknij Pasek boczny systemu
Windows.

Po prawej stronie pojawi si przezroczysty pasek boczny, ktry zawiera


gadety.
Ikona Pasek boczny systemu Windows
jest wywietlana po prawej stronie
paska zada.

56

poznawanie systemu windows vista

Dostosuj pasek boczny tak, aby zawiera jedynie


te gadety, ktre sobie yczysz.
1 Przesu kursor nad znak plus (+), ktry znajduje si
na grze paska bocznego. Znak plus si rozwietli
i pojawi si napis Gadety.
2 Kliknij znak plus.

3 Pojawi si paleta
z dostpnymi gadetami. Przecignij jeden
z gadetw na pasek
boczny.

4 Gadety takie jak Akcje staj


si wiksze i wywietlaj wicej
informacji, kiedy przecignie si
je z paska bocznego na pulpit.

poznawanie systemu windows vista

57

korzystanie z gadetw cd.


Niektre gadety maj ustawienia, ktre mona zmienia. Na przykad gadet Akcje
pozwala na dodanie przedsibiorstw, dla ktrych bdzie wywietlany kurs akcji. Aby
otworzy ustawienia gadetu, przesu kursor nad gadet. Pojawi si niewielkie okno.
Kliknij znak X, aby usun gadet
z paska bocznego lub z pulpitu.
Kliknij ma ikon klucza, aby wywietli okno dialogowe do zmieniania ustawie.

Moesz ukry pasek boczny, ale pozostawi go w trybie uruchomionym.


Kliknij prawym przyciskiem myszy puste
pole paska bocznego i wybierz polecenie Zamknij pasek boczny. Pasek boczny
zostanie zminimalizowany do paska
zada.
Gadety znajdujce si na pulpicie pozostan wywietlone, gdy pasek boczny
bdzie ukryty.
Aby przywrci pasek boczny, kliknij
ikon Pasek boczny systemu Windows,
ktra znajduje si na pasku zada.
Aby wyczy pasek boczny, kliknij
prawym przyciskiem myszy ikon Pasek
boczny systemu Windows znajdujc
si na pasku zada. Wybierz polecenie
Zakocz, ktre pojawi si w menu kontekstowym.

58

poznawanie systemu windows vista

informacje dodatkowe
Przeczanie kompozycji (str. 48)

Szukanie plikw (str. 52)

Przeczanie kompozycji zmienia cay


zestaw elementw, kolorw, a nawet
dwikw. Moesz przeprowadzi
mniej rozlege dostosowanie ni przeczanie kompozycji.
W oknie Personalizacja (kliknij prawym
przyciskiem myszy na pulpicie, a nastpnie wybierz polecenie Personalizuj)
wybierz opcj Kolor i wygld okien. Moesz za jego pomoc zmieni schemat
koloru. Przeczenie si ze schematu
kolorw Windows Aero na schemat
Podstawowy Windows Vista to kolejny
sposb na pozbycie si przezroczystych
obramowa okien kompozycji Aero.
Jeeli prbujesz przej ze schematu
podstawowego systemu Windows
Vista na Aero, to odpowiednich opcji
powiniene szuka w dwch miejscach: w oknie dialogowym Ustawienia
kompozycji, opisanym na stronie 50.
oraz w oknie dialogowym Ustawienia
wygldu. Oba musz by ustawione
na opcj Aero, aby wywietla efekty
przezroczystoci.

Prdko funkcji wyszukiwania systemu


Windows Vista wynika z faktu, e tworzy on plik indeksu niektrych plikw
i wiadomoci pocztowych znajdujcych
si na dysku twardym. Indeks ten jest
podobny do indeksu znajdujcego
si na kocu ksiki. Mona rcznie
przeglda kad stron, aby znale
dan informacj, ale szybciej jest skorzysta z indeksu. Kiedy rozpoczynasz
pisanie w polu wyszukiwania, Windows
Vista odwouje si do pliku indeksu.
Kiedy przeprowadzasz zaawansowane
wyszukiwanie, korzystajc z okna wyszukiwania, menu Lokalizacja zawiera
opcj o nazwie Indeksowane lokalizacje.
Dziki niej przeszukiwane s wszystkie
miejsca na komputerze, ktre zostay
zaindeksowane. To, co nie podlega
indeksowaniu, to pliki programw oraz
rne pliki systemowe i konfiguracyjne
wikszo uytkownikw nigdy nie
ma potrzeby dostpu do nich. Jeeli
kiedykolwiek zajdzie konieczno ich
wyszukania za pomoc wyszukiwania zaawansowanego, wybierz opcj
Wszdzie. Obejmuje ona pliki, ktre
nie s zawarte w indeksie, co oznacza
jednoczenie, e wyszukiwanie bdzie
wolniejsze.

poznawanie systemu windows vista

59

informacje dodatkowe cd.


Korzystanie z gadetw (str. 42 )
Jeeli gadety przypady Ci do gustu,
moesz si zmczy przechodzeniem
za kadym razem do menu Start po
kadym uruchomieniu komputera.
Na szczcie istnieje moliwo wydania systemowi Windows Vista polecenia, by uruchamia pasek boczny
za Ciebie.
Kiedy pasek boczny bdzie uruchomiony, kliknij prawym przyciskiem myszy
ikon Pasek boczny systemu Windows
znajdujc si po prawej stronie.
Wybierz z menu kontekstowego
polecenie Waciwoci. Kliknij pole
wyboru oznaczone etykiet Uruchom
pasek boczny podczas uruchamiania
systemu Windows. Od tego momentu
pasek boczny wraz z gadetami bdzie
uruchamiany za kadym razem, kiedy
uruchamiany bdzie komputer.
Na stronach firmy Microsoft dostpnych jest wicej darmowych gadetw.
Aby je pobra, otwrz palet gadetw
i kliknij odnonik Pobierz wicej gadetw w trybie online. Przegldarka Internet Explorer przeniesie Ci do strony
z gadetami.

60

poznawanie systemu windows vista