1.

Cadangan Tema Penggal Pertama 2011 Cadangan Tema Penggal Kedua 2011 Rancangan Modul Bertema Penggal Pertama

2.

3.

4.Rancangan Modul Bertema Penggal Kedua

PENGGAL PERTAMA MINGGU / TARIKH TEMA SUBTEMA

MINGGU 1 3.1.2011 - 7.1.2011 MINGGU 2 10.1.2011 - 14.1.2011 MINGGU 3 17.1.2011 - 21.1.2011 MINGGU 4 24.1.2011 - 28.1.2011 MINGGU 5 31.1.2011 –4.2.2011 MINGGU 6 7.2.2011 – 11.2.2011 MINGGU 7 14.2.2011 – 18.2.2011 MINGGU 8 21.2.2011 – 25.2.2011 MINGGU 9 28.2.2011 –4.3.2011 MINGGU 10 7.3.2011 – 11.3.2011

அறிமக வாரம

Orientasi

«È¢Ó¸ Å¡Ãõ Orientasi ±ý¨ÉôÀüÈ¢ Diri Saya ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Anggota Badan ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Anggota Badan ±ý ÌÎõÀõ Keluarga Saya

எனைனபபறறி

Diri Saya

என நாட

º£ÉôÒò¾¡ñÎ Perayaan Tahun Baru Cina ±ý ÀûÇ¢ìܼõ Sekolah Saya Åñ½í¸Ùõ ÅÊÅÓõ Warna Dan Bentuk Åñ½í¸Ùõ ÅÊÅÓõ Warna Dan Bentuk என் இல்லம் Rumah Saya

Negara Saya
எனைனபபறறி

Diri Saya
சழலியல

Alam Bahan
எனைனபபறறி

Diri Saya Diri Saya

எனைனபபறறி

PENGGAL PERTAMA

MINGGU / TARIKH
MINGGU 11 21.3.2011 – 25.3.2011 MINGGU 12 28.3.2011 – 1.4.2011 MINGGU 13 4.4.2011- 8.4.2011 MINGGU 14 11.4.2011 – 15.4.2011 MINGGU 15 18.4.2011 – 22.4.2011 MINGGU 16 25.4.2011 – 29.4.2011 MINGGU 17 2.5.2011 – 6.5.2011 MINGGU 18 9.5.2011 – 13.5.2011 MINGGU 19 16.5.2011 – 20.5.2011 MINGGU 20 23.5.2011 – 27.5.2011 MINGGU 21 13.6.2011 –17.6.2011

TEMA
எனைனபபறறி

SUBTEMA
என் இல்லம்( சைமயலைற ) Rumah Saya என் இல்லம்( சைமயலைற ) Rumah Saya Å¢¨Ç¡ðÎô §À¡ðÊ Sukan ¯¨¼¸û Pakaian À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸û Pakaian ¯½×¸Ùõ À¡Éí¸Ùõ Makanan Dan Minuman ¯½×¸Ùõ À¡Éí¸Ùõ Makanan Dan Minuman ¯û¿¡ðÎ ÀÆí¸û Buah-buahan ¦ÅÇ¢¿¡ðÎ ÀÆí¸û Buah-buahan ¸¡ö¸È¢¸û Sayur-sayuran ¸¡ö¸È¢¸û Sayur-sayuran

Diri Saya

எனைனபபறறி

Diri Saya

Alam Bahan

சழலியல

PENGGAL KEDUA MINGGU / TARIKH
MINGGU 22 20.6.2011 – 24.6.2011

TEMA
Alam Hidupan

SUBTEMA
¾¡ÅÃí¸û Tumbuh-tumbuhan

8.2011 – 26.2011 – 9.2011 – 22.2011 – 19.2011 – 1.2011 MINGGU 24 4.2011 – 8.7.7.8.2011 MINGGU 28 1.6.MINGGU 23 27.8.8.7.7.7.7.8.2011 MINGGU 29 8.2011 – 12.8.8.2011 MINGGU 26 18.2011 MINGGU 25 11.7.2011 lkj Tumbuh-tumbuhan ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢¸û Haiwan Jinak ÅÉ Å¢Äí̸û Haiwan Liar ¿£Ã¢ø Å¡Øõ À¢Ã¡½¢¸û Haiwan Di Air Burung ÀȨŸû Serangga â¸û Negaraku Malaysia ¿õ ¿¡Î Á§Äº¢Â¡ Perayaan Di Malaysia Ţơì¸û Hari Kemerdekaan §¾º¢Â ¾¢Éõ Negara Saya PENGGAL KEDUA MINGGU / TARIKH MINGGU 32 5.7.2011 – 29.2011 MINGGU 30 15.2011 MINGGU 31 22.2011 – 5.7.2011 MINGGU 27 25.2011 TEMA Dunia Teknologi SUBTEMA Kenderaan Di Darat ¾¨Ã Á¡÷ì¸õ .9.9.8.2011 – 15.

MINGGU 33 12.9.2011 – 16.9.2011 MINGGU 34 19.9.2011 – 23.9.2011 MINGGU 35 26.9.2011 – 30..9.2011 MINGGU 36 3.10.2011 – 7.10.2011 MINGGU 37 10.10.2011 – 14.10.2011 MINGGU 38 17.10.2011 – 21.10.2011 MINGGU 39 24.10.2011 – 28.10.2011 MINGGU 40 31.10.2011 – 4.11.2011 MINGGU 41 7.11.2011 – 11.11.2011 MINGGU 42 14.11.2011 – 18.11.2011

Kenderaan Di Air ¿£÷ Á¡÷ì¸õ Kenderaan Di Udara ¬¸¡Â Á¡÷ì¸õ º£Õ¨¼ ¦¾¡Æ¢ø¸û Pekerjaan Beruniform Pekerjaan Tidak Beruniform º£Õ¨¼ÂüÈ ¦¾¡Æ¢ø¸û Kemudahan Awam ¦À¡Ð ź¾¢¸û

Dunia Teknologi

Alam Sekitar Alam Sekitar

Alam Semulajadi þÂü¨¸ Alam Semulajadi þÂü¨¸ Cuaca Å¡É¢¨Ä

Alam Fizikal

Dunia Teknologi Persediaan Ke Tahun 1

Pembinaan Graduasi/ Persediaan Ke Tahun

-Simulasi menghidupkan komputer dan menutup komputer dengan komputer (switch OFF. -Bergilir-gilir dan bertolak ansur semasa menggunakan computer.4) Bersikap positif dalam menggunakan ICT. unit system). -Mengetahui cara-cara menggunakan perisian melukis dan fungsi(ST 13. (ST 13. Murid melukis gambar dengan menggunakan perisian melukis.1.ST JANUARI HINGGA JUN Standard Pembelajaran 5+ (ST 13. fungsi yang terdapat dalamnya.2 berturut-turut selama 4 minggu sehingga muridmurid dapat menguasainya. Nota : Standard Pembelajaran ICT boleh diulang mengikut kemampuan murid-murid dengan penggunaan computer. guru menjalani aktiviti ST 13.1. -Menamakan bahagian-bahagian komputer. shut down) menggunakan urutan yang menggunakan urutan yang betul.1. papan kekunci. (double click). tetikus. Guru perlu menyerapkan Standard Pembelajaran ICT ini di dalam Modul Bertema KSPK. .2) Menghidupkan komputer ( switch ON) dan menutup -Mengetahui dan menyatakan fungsi-fungsi bahagian komputer. (ST 13.1. -Mengetahui fungsi dan cara menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik -Percubaan dan penggunaan murid.1. (ST 13. Contohnya.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box).5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. betul dengan bimbingan guru.1.2. ST 13. Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenali nama bahagian-bahagian komputer.1) Mengenalpasti bahagian-bahagian komputer (monitor.

1) Handle books Listen to and identify sounds likes bell rings.1.main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris (BI 1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. (BM 4.6 ) mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. (BM 3. knocking Pupils tell how they comes to school Guide children to handle books properly and ways to (BI1. Membuat latihan pratulis Koyak kertas.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading (3. Conteng bebas.1. ( BM1.6) Name letters of read the proper sound of children’s name Guide childrens to read and spell about sentences in print Sing the alphabet song .1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI2.1.1.1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respon Selamat pagi cikgu .1.1.1) Listen to and identify common sounds around them (BI 1.1.MINGGU 1 Tema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Standard Pembelajaran 4 + ( BM1. Tunjang Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth :selamat pagi cikgu Selamat pagi Selamat pagi Nyanyian lagu ABC Tunjukcara pegang pensel. corak dan garisan secara bebas.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 4. Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Menyanyikan lagu ucap selamat pagi .2) Listen to and identify sounds in the environment (2. (BM 1.1 ) mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan binbingan ( Contoh: Selamat pagi.2.3.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. Selamat petang ).

ketika hendak keluar dari kelas.1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2. ( ¾ 2. -Latihan amali cara menguruskan diri: menggunakan tandas.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1 Mematuhi arahan guru.4 ) ைக இயக்கப் பயிற்சிகள் ெசய்வர். Latihan amali mendengar dan mengikut arahan guru seperti berbaris PM 16.1.1. mencuci tangan PM 15.4 Mematuhi peraturan kelas.1. -Mempamerkan carta peraturan kelas dan memastikan ianya dibaca murid. -Menggalakkan murid mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri seperti: ~mencuci tangan ~menggosok gigi ~menggunakan tandas .1.1.1. PM 15.1.1 எளிய முைறயில் ைக இயக்கப் பயிற்சிகள் ெசய்வர் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ ( ÅÌôÀ¨È ¦À¡Õû¸û ) (¾ 3.2 )þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 3.1.MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.5) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È Ũ¸ôÀÎò¾¢ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Cadangan Aktiviti 5+ -( ÅÌôÀ¨È ¦À¡Õû¸û ) Tunjang Kerohanian.1. sikap Dan nilai -Pendidikan Moral PM 16.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

mencuci tangan.1.marah .sedih.takut. Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah dengan bimbingan guru.MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi orientsasi / அறிமுக வாரம் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah .1.. kertas warna berjalan dengan arahan guru .9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa .1 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan khabar. Standard Pembelajaran 4 + ( PSE 1. PFK 2.takut. PFK 3.merenyuk surat (PFK 1.2 Menggunakan tangan untuk merenyuk (crush ) kertas.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. menggosok gigi dll.1.1.mara h.1.4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas .koyak surat khabar.1. Menyanyi lagu bermelodi dengan membunyikan . Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. kertas warna . ( PSE 1.1.mengoyak kertas dengan rupa yang telah dilukiskan. PFK 1.sedih.

bertanggungjawab dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bermain dalam kumpulan ST 1.la. Standard Pembelajaran 4 + ST 1..1 Menyanyikan melodi mudah (Contoh: Hmm.hmm…la.1..1.KTI 2.. bertanggungjawab .1.2Menunjukkan sikap sistematk. bekerjasama. MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi orientsasi / அறிமுக வாரம் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 5+ Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. bekerjasama.1 Menunjukkan sikap sistematk.La) hmm.

1. jantina) Memperkenalkan tentang diri sendiri dengan bantuan guru. jantina. jantina.( contoh: nama. umur. umur.2Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.1Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. jantina) KM 1.( contoh: nama.Tunjang Kemanusiaa n KM 1. bangsa. hobi) Menyebutkan semula nama rakan masingmasing. . bangsa.1. umur. umur. hobi) Memperkenalkan tentang diri sendiri melalui permainan kotak muzik.

1. Subtema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bercerita tentang perihal diri ( nama.1. jantina. good afternoon 1.1 Talk about the familiar things and experiences with Pupils greet each other. “Good morning. umur.11 ) membezakan jenis suara di persekitaran cth: ketawa. Meneka suara kawankawan.5) Listen to and repeat greetings (BI 3. “Good morning.) dengan bimbingan guru.10 ) mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid ( BM1. Amin” Teacher guides childrens to recognize about themself.MINGGU 2 / வாரம் 2 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 4 + ( BM2.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. Tunjang Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita tentang perihal diri ( nama. e. jantina ) dengan bimbingan guru.1. ( BM2.”.1.3. menangis. umur. (BI 1.1) bebual dengan sebutan perkataan yang betul.1 Listen to and repeat simple greeting. jerit ) Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris 1.1..2.1. Meneka jenis suara ( ketawa.3 ) berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM1.g.6) Name letters of the alphabet -Listen to greetings and repeat .2.1. ( BM1. good morning.Sing alphabets song. (BM 1. .

.

takut.1. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.2 Menyanyikan iringan muzik.1.tak ut.mar ah.memintal adunnan tepung lagu yang mudah dengan diiringi muzik .1.4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Menyanyikan lagu gigi PFK 1.7) Memerhati Murid memerhati dan Menyanyikan lagu diiringi muzik Merenyuk surat akhbar Cadangan Aktiviti 4+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah dengan bimbingan guru.10 Menggunakan tangan untuk memintal KTI 2.MINGGU 2 : DIRI SAYA/ எனைனபபறறி Tema : Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 4 + ( PSE 1.1. Subtema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 5 + ( PSE 1.sedih.1. Pertandingan Memakai dan membutang pakaian Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah .1.1.marah.1.1. butang cangkuk) Murid melakukan aktiviti membutang dengan bimbingan. (PFK 1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan sepertigembira.2 Menggunakan tangan untuk merenyuk (crush) kertas PFK 3.8 Menyanyikan lagu dengan iringan muzik Tunjang (ST 2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz(termasuk butang katup.3) Memerhati Murid memerhati ( ST 2.sedih.2 Menggosok gigi Latihan menggosok dengan cara yang betul dengan bimbingan KTI 2.2.

.

Menyatakan sesuatu peristiwa yang menyentuh perasaan. Menyatakan sesuatu peristiwa dan pengalaman yang menyentuh perasaan.MINGGU 3 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Pendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1.11 Menggunakan jari untuk merenjis (PFK 1. PFK5.1.1.3 Mencuci tangan dengan cara yang Latihan mencuci betul tangan PFK 5.sedih.1. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.sedih. ( PSE 1.4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.mar ah.1.7 Menggunakan jari untuk menggentel.1.3. Subtema : Anggota Badan/ உடல Cadangan Aktiviti 5+ -Bercerita tentang perbezaan antara kanak-kanak dengan anak patung. Guru Perbincangan kepentingan menjaga kebersihan diri .3.2 Mengenal -Guru memperkenalkan anggota sulit lelaki dan perempuan.1 Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.takut. Menggentel adunan tepung PFK 1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.mar ah.1.2Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1.takut. Standard Pembelajaran 5 + PM 1.1. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan tuhan Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita tentang anggota badan manusia yang dijadikan Tuhan.12) Menggunakan jari untuk menjentik PFK 3.6 Menyatakan kepentingan menjaga Merenjis cat air dengan straw PFK 3.1.

.

2 )memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran ( contoh: bentuk ‘J’ dikaitkan dengan mata kail ).1. · nyanyian lagu A-Z. (BM3.2 Read print moving from left to right and top to bottom 4 Subtema : Anggota Badan/ உடல Cadangan Aktiviti 5+ · bersoal jawab tentang fungsi anggota badan.2 Listen to.7 Listen to and identify common objects in the environment 3.9 Hear and sound consonant sounds 4.2.1.2.telinga · memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. Standard Pembelajaran 5 + (BM2.1. Pupils follow instruction. ( bahagian kapala ) contoh: c .MINGGU Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM3.( tangan memegang alat tulis dengan betul.4) Menyebut huruf mengikut urutan (BM 3.5.2. e.4. Cadangan Aktiviti 4+ Memadankan bentuk huruf dengan anggota badan. “If you are happy” Introduce print features such as capital letters. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. e.1.1.1 ) memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.1. ( BM4. please” Listen and do actions base on the songs.5) Mengenalpasti bentuk huruf kecil 1. BM 3.4 Write simple words Names the parts of the body Children hear and say out the consonant sounds of words in the minimal pair Help children to write .g “ Sit down.2 Listen to and follow simple instructions.6 ) menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.g please stand up 1.2.1 ) menyebut huruf mengikut urutan. recite and act out nursery rhymes and action songs 2.

.

Knee and Toe” tangan Cadangan Aktiviti 4+ Menguli adunan tepung Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.7 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi KTI 2. penglihatan b.3Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. penyentuhan Berbual dan menyatakan fungsi setiap organ deria.1. pendengaran c.1.1 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.1.1. ST 3.1. penyentuhan Membimbing murid meneroka alam sekitar dengan menyatakan fungsi anggota badan . Shoulder.3 Mencuci tangan dengan cara yang Latihan mencuci betul KTI 2. pendengaran c.1.1. Menyanyi lagu “Head. penglihatan b.12 Menggunakan jari untuk menjentik PFK 3.2.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas Menyanyi lagu “Head. Knee and Toe” Berkenalan dengan makanan yang baik untuk gigi dan sebaliknya Cadangan Aktiviti 5+ Menjentik air Subtema : Anggota Badan/ உடல . Shoulder.4 Menggunakan tangan untuk menguli PFK 3.MINGGU 4 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.

.

1) Menyebut huruf vokal.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. Menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan nama ahli keluarga.2.1) Membunyikan huruf konsonan. (BM1.MINGGU 5 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2 Listen to and Conversation 1. (BM1. (BM3. (BM4.2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM2. Standard Pembelajaran 5 + Keluarga Saya/ என Cadangan Aktiviti 5+ bersoal jawab tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.1.2.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.7) bersoal jawab secara bersopan (BM3. (BM2. Subtema : Cadangan Aktiviti 4+ Bersoal jawab tentang ahli keluarga dengan bimbingan guru.8 Name common Names the family .2.1. Menyambungkan titik-titik yang putus untuk menjadi huruf konsonan yang terdapat dalam perkataan anggota badan.4) Bersoal jawab secara spontan.1.3.2. Membuat pergerakan nyanyian lagu “ saya sayang ibu”Menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan nama ahli keluarga.5) mendengar lagu dan cerita serta member respons. (BM3. Tunjang 1.3 ) Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul.2.2.

.

6.1.. minta izin.§¸¡Àõ.5 Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.§¸¡Àõ.ÀÂõ §À¡ýÈ ¯½Å÷׸¨Çî ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷/ §ÅÚÀÎòÐÅ÷ ¯½÷׸¨Ç ŨÃóÐì ¸¡ðÎÅ÷ (¾1..1.. tunduk sedikit dan berjalan perlahan di hadapan ibu bapa.6. (¾ 1.. PM 6. PM 7..1) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4 + Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ Subtema : Keluarga Saya/ என Á¸¢ú.¸Å¨Ä.2.1.1 Menunjukkan Melakonkan cara taat dan hormat kepada ahli keluarga. – Á¸¢úîº ¢.§¸ûÅ¢ À¾¢ø ( ¯ý «ôÀ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? ) ±ý «ôÀ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷ .2..1 Bercerita tentang orang yang disayangi. Tunjang Kerohania n.1.12) ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸Ç¢ý §À¡ýÈ ¯½Å÷׸¨Çî §ÅÚÀ¡ð¨¼ «È¢óÐ ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷ ÜÚÅ÷.MINGGU 5 : Keluarga Saya/ என கடமபம Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang Komunikas i -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1. -bercerita tentang cara menghormati ibu bapa. Menyanyikan lagu bertemakan kasih sayang terhadap ibu bapa dan . PM 6..Latihan amali cara menghormati ibu bapa..ÀÂõ (¾ 1...6) ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.¸Å¨Ä. menghormati ibu bapa: minta izin melakukan sesuatu. -Berbual mengenai ahli keluarga...2 menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.2)§¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷ – . Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 7..

.

9 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan ~Memerhati ahli keluarga dan melukiskan gambar mengikut ketinggian ahli keluarga.2 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus KTI 1.1.MINGGU 5 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.1. ~ Memerhati dan bercerita tentang ahli keluarga ST 2.1.1.4 Memerhati dan bercerita secara yerbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. Tunjang KM 2.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol KTI 1.2Menceritakan -Memperkenalkan ahli Memilih bahan mewarna mengikut kesesuaian Berkenalan dengan bahan yang diguna untuk mewarna Cadangan Aktiviti 5+ Latihan membuka dan menutup penutup botol Subtema : Keluarga Saya/ என .1.1.5 Menggunakan jari untuk mencubit KTI 1.3 Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.1Menyebut Mengenali gelaran KM 2.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru Berkenalan dengan bahan yang diguna untuk mewarna Permainan “Kambing dengan Serigala” Cadangan Aktiviti 4+ Mencubit kuih Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.1.1.

.

3. Subtema : Cadangan Aktiviti 4+ Bercerita mengenai situasi / suasana Tahun Baru Cina berdasarkan gambarajah.1.1 Sing songs 2. visit to uncle’s house Sing Chinese New Year’s songs Role and play familiar situations Read alphabets 1. legible print Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai situasi / suasana Tahun Baru Cina berdasarkan gambarajah.5 Name letter of the Listen to Chinese New Year’s songs Talk about the activities they do during the Chinese New Year. Lakonan situasi Tahun Baru Cina.5.2 ) berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. Children list out which thing is for Chinese New Year Name various foods in Chinese New Year Introduce new materials to children and explain it which can provide information or instructionTo label Standard Pembelajaran 5 + ( BM2.g.MINGGU 6 Tema : Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia ( BM2.8 Name common objects in the environment 3.1 Listen to and identify common sounds around them 1.1. e.2.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading 3..2.e.4 Write simple words in neat. Bring some festival decorations in class. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1.1.1.6. Lakonan situasi Tahun Baru Cina.2.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1..5 Recognize and sound out simple words.6 Talk about different types of books around them 4.4 ) berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. i. . C up for cup 3.

.

1.2) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É ¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. .Watak:tetam u dan tuan rumah.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.1.1 ) Bersikap positif tentang Main h terbuka.º£ÉôÒò¾¡ñÎ ¿¢¸ú¨Å ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ¿ÊôÀ÷ Subtema : Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ .º£ÉôÒò¾¡ñÎ ¿¢¸ú¨Å ¿ÊôÀ÷ Standard Pembelajaran 5 + (¾ 1. mengucap selamat Tahun Baru Cina semasa berkunjung ke rumah rakan pada Tahun Baru Cina.3 )bersikap kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Sosioemosi PM 6.MINGGU 6 Tema : Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.9.2.1) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Çò н¢×¼ý ²üÚ ¿ÊôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4+ . -Memberi ucapan yang sesuai mengikut situasi seperti: Selamat Tahun Baru Cina.Murid merancang sendiri bagaimana menghias rumah semasa perayaan ( PSE 2.9. -Main peranan. Tunjang Kerohanian.Situasi:ruma h terbuka.Watak:tetam u dan tuan rumah (PES2. Lakonan bertanya khabar. peranan. PM 6.Situasi:ruma positif tentang Perkembangan kebolehan kendiri.

.

1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan Main “Tarian Singa” Menyanyi lagu mengikut tempo Cadangan Aktiviti 4+ Mengentel cebisan kertas Subtema : Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.1. bertanggungjawab ~. Melakonkan tarian singa. Main “Tarian Singa” Menyanyi lagu sempena Tahun Baru Cina Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ Mengikat tali kasut .Murid melakonkan suasana gotongroyong membersihkan kawasan rumah sebelum Tahun Baru Cina.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat) KTI 3.MINGGU 6 Tema : Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.1 Menunjukkan sikap sistematk.5 Main peranan mengikut imaginasi Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek KTI 2.6 Menggunakan jari untuk menggentel KTI 2.1.1.1.3. bekerjasama.1.1.1Menyatakan perayaan yang terdapat Menyatakan perayaan yang KM 5.2Melibatkan diri dalam aktiviti ST 1. bertanggungjawab dengan bimbingan ~ Murid membuat simulasi suasana Tahun Baru Cina Contoh :Mengucapkan “Gong Xi Fa Cai ”kepada Ibu bapa. bekerjasama.1. Tunjang Kemanusiaa KM 5.3.3 Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat) KTI 3.2Menunjukkan sikap sistematk.

.

about shapes Read flash cards Recognize things in the certain shapes Standard Pembelajaran 5 + ( BM2.2. say aloud and respond accordingly.2.3. Cadangan Aktiviti 5+ menyebut nama warna dan bentuk objek di persekitaran. Cadangan Aktiviti 4+ Mengenal warna dan bentuk. map.2.1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI3.1) Read simple phrases with guidance(e.1. Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம .g. cat.3 ) bersoal jawab berdasarkan tema. legible print Name various objects in the classroom Listen to phrases and say aloud Trace letters 1. minat dan situasi semasa.“Stand up and touch your nose: 3.7 ) menamakan objek di persekitaran.2) Membunyikan huruf vokal. e.MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM2.“Show me the picture of a child eating”.9 Listen to words. (BM3. Membunyikan huruf vokal yang terdapat dalam perkataan mengenai warna Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris (BI1. e.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.6 Recognize and sound similar initial cap...2.man.g.“Draw a flower”. sit down. red ball) (BI4.g.2.cup.2.4) Write simple words in neat. legible Write simple words sound in word. mat (BI 4.3.

1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Menekap rupa geometri .2.1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. Nyatakan warna kegemarannya.7) Menggunakan Memicit bola kecil jari untuk memicit (KTI 1.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga. Menyanyikan lagu bulat. segiempat. -Melukis gambar yang berbentuk dan Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting mengikut garisan putus-putus Melukis dan mewarnakan bentuk Mewarnakan pelbagai bentuk dengan pelbagai warna Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம (PFK 1.1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. -Mewarna gambar robot yang KM6.1.bujur ( KTI 1. bulat.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + (PFK 1.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.2. Nyatakan warna kegemaran dan alasannya.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Tunjang Sains Dan Teknologi Tunjang Kemanusiaa n ( PSE 1.1. -Mengenalkan jenis warna dan bentuk yang terdapat dalam kelas.1. segiempat. (PSE 1.1. (KM6. -Mengenalkan jenis warna dan bentuk yang terdapat dalam kelas.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. bujur KTI 2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (KTI 1.

.

Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம Tunjang Kerohanian.1.7 Menggunakan jari untuk memicit KTI 1.1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1.3 Mengenal dalam cerita yang didengar. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 10.1.1.4 Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan KTI 1. bujur KTI 2.-Murid mencadangkan cara pasti tindakan yang jujur bertemakan . bulat.2 Memberi bantuan kepada ahli Mendengar cerita kejujuran. PM 2.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Mewarnakan pelbagai bentuk dengan pelbagai warna Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting mengikut garisan putus-putus Menggunakan kertas warna yang berbagai bentuk untuk menghasilkan anak patung.MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Menyanyikan lagu Menekap rupa geometri Cadangan Aktiviti 4+ Memicit bola kecil Standard Pembelajaran 5 + PFK 1. -Melihat gambar tentang orang yang ada kesusahan. -Bercerita mengenai kisah baik hati ‘Si PM 10.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga.2 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.1.2. segiempat.1.1.1. PM 2.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga -Melakonkan cara memohon maaf apabila melakukan kesalahan.

.

3 ) mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah. Standard Pembelajaran 5 + ( BM4.1 Read simple phrases with guidance(e.7 Read familiar words printed in the surroundings Label colours and read aloud Label colours Discuss colours in rainbow Cadangan Aktiviti 4+ ·Mengecam warna dan bentuk di dalam kelas.1.2 ) Mengkoordinasikan pergerakan matatangan melalui lakaran bentuk.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 3.2.3. corak dan garisan ssecara bebas.1. Cadangan Aktiviti 5+ · Memadankan warna dan bentuk. Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம . e. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.corak dan garisan secara bebas.g. green leaf Trace letters 1.g.3. sit down.2) mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.1.MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM1.3.2. (4. red ball. favorite things and activities around them with guidance 3. Menyambungkan titik-titik menjadi bentuk.1 Copy letters of the Pupils tell the colours they seen in the environment Read a simple phrases. red ball) 4.2 Talk about familiar experiences.

.

( À¼í¸û ) Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம -þÉõ §ºÃ¡¾ (¾ 2.2 ) Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri Mewarna bentukbentuk (PSE2. Sama dengan 4+.2) þÉõ Åñ½í¸¨Ç/ÅÊÅí¸¨ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ Ç ¸¡ñÀ÷. . ( À¼í¸û ) þÉõ §ºÃ¡¾ Åñ½í¸¨Ç/ÅÊÅí¸¨ Ç «ÎìÌÅ÷.penghargaan dan sumbangan yang diterima.1.1. (¾ 2.4 ) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.1. PM 4. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM4.MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2. ( ¦À¡Õû¸û ) Standard Pembelajaran 5 + (¾ 2.2) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.1. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 2.. pembantu guru dan rakan-rakan yang member bantuan.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.1) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.1. Cadangan Aktiviti 4+ -´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É Åñ½í¸¨Ç/ ÅÊÅí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.1. Cadangan Aktiviti 5+ -´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É Åñ½í¸¨Ç/ ÅÊÅí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷. Melukis dan mewarna bentuk-bentuk.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. Tunjang Kerohanian. ( ¦À¡Õû¸û ) -Minggu Bersopansantun -Menggucapkan terima kasih kepada guru.1.1.4) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.

.

1.Knee and Toe) ST 2.7 Menggunakan jari untuk memicit KTI 1.1.2.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.( Head and Shoulder.1. tapak kaki. segiempat.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Cadangan Aktiviti 4+ Memicit bola kecil Menekap rupa geometri Menyanyikan lagu Red and yellow.1 Membanding Tunjang Sains Dan Teknologi dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri : a) Warna b) Bentuk ~Mengumpul butang mengikut bentuk/warna ST 2. black and purple.4 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai ( Contoh unit bukan piawai : jengkal.MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1. ~. bulat.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1. red and yellow blue and green.3. bujur KTI 2.1.blue and green.4 Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting kertas menjadi bentuk Membentuk gambar dengan cebisan yang diperoleh selepas mengasah pensel Mewarna gambar yang terdiri daripada pelbagai bentuk Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம . blue and green. blue and green.3. white.Mengumpul objek mengikut warna & bentuk/ saiz & bentuk KTI 1.

MINGGU 9 : Rumah Saya Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகள Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 +
( BM3.5.1 ) membatangkan ( mengeja sambil membaca ) dua sukukata untuk menjadi perkataan.

Subtema : Cadangan Aktiviti 4+
· mengeja sambil

warna dan bentuk/ வணணஙகளம Cadangan Aktiviti 5+
· Guru bertanya

Standard Pembelajaran 5 +
( BM2.2.6 ) menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.

membaca dua suku kata tentang bahagian dalam rumah. Contoh: dapur, ruang tamu, bilik.

soalan dan murid menjawab soalan tentang bahagian dalam rumah.

Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris

1.3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 3.2.1 Hear and pronounce simple words 4.2.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat, legible print

Ask children to name out the different parts of a house : roof, door, window, etc Name and read the different rooms in a house List out the name of things which can be found in the bedroom and bathroom

1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite things and activities around them with guidance 3.2.7 Read familiar words printed in the surroundings 4.2.5 Write simple phrases

Show different types of houses’s pictures to children and talk about the differences Names objects in the house To describe what children see in the house

Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil

(¾ 2.3.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷.

- Å£ðÊý À̾¢¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ÜÚÅ÷.

(¾ 1.8.5 ) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷

MINGGU 9 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Kerohanian, Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 +
PM 2.1.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah.

Cadangan Aktiviti 4+
-Melihat gambar tentang gotong-royong membersihkan rumah.

Standard Pembelajaran 5 +
PM 2.1.2 Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain.

Cadangan Aktiviti 5+
-Main peranan membantu ibu bapa membersihkan ruangruang di dalam rumah.

( PSE 1.1.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.

Berbual dan bersoaljawab dengan murid mengenai rumah yang disukai oleh mereka.

(PSE 1.1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi.

Berbual dan bersoaljawab dengan murid mengenai rumah yang disukai oleh mereka. Memilih rumah yang diminati dan mewarnakannya.

Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika

PFK 1.1.4 Menggunakan jari untuk menguli KTI 1.2.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga, bulat, segiempat, bujur KTI 2.1.5 Menyanyi lagu yang mudah mengikut perasaan dan ekspresi

Menguli adunan tepung Menekap rupa geometri menjadi rumah Menyanyi lagu

PFK 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1.2.6 Melukis rupa geometri iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur KTI 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi

menggunting

Melukis rupa geometri menjadi rumah

Menyanyi lagu

.

ruang makan. -Melengkapkan puzzle dan menamakan jenis rumah.4 Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.1 Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. pasir dan Lumpur. bilik mandi.1. rumah panjang dllMengenali bahagian luar rumah seperti bumbung. rumah teras. Di sini. tangga dll. -Menyebut perabot yang terdapat di ruang tamu. tiang. Mengenali jenis rumah seperti rumah papan. bilik tidur.MINGGU 9 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. batu dan pasir). Tunjang Kemanusiaa n KM 2.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. pintu.1. Cadangan Aktiviti 4+ Memerhati dan meramalkan apa yang berlaku sakiranya span kering direndam di dalam air. -Menyanyikan “Lagu Rumah” Rumah saya. Cadangan Aktiviti 5+ Membina model rumah dengan bongkah Menyatakan kesamaan & perbezaan antara model-model rumah yang telah dibina. bilik tidur. dapur. -Mengenali bahagian dalam rumah seperti ruang tamu. tingkap. KM 2.Ini .10 Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek : butang yang berlainan corak. rumah pangsa. -Menyebut peralatan yang terdapat di dapur. Standard Pembelajaran 5 + ST 2. bilik mandi. pasir basah dan pasir kering. Rumah sayaDi sini.2. rumah banglo. dinding.

.

terrace. legible print Ask children what activities was done by he/she during at home Read flash cards To name objects .3. peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. pergerakan nyanyian lagu “ saya sayang ibu” Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris (BI1.4) Write simple words in neat.2.2.3. etc To name out the things which can be found in the living room and kitchen happenings around them (BI3.MINGGU 10 : Rumah Saya Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.2) Read simple phrases (BI 4.2.4) bersoal jawab secara spontan. legible print Hold up some objects (BI1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI3.2. · Membuat Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (BM 2.2.4) Talk about (soap. 1. Cadangan Aktiviti 4+ Bersoal jawab tentang ahli keluarga dengan bimbingan guru.1. apartments. pillow) and let children say which room that object can be found Read the different types of houses : bungalows.5 mendengar lagu dan cerita serta member respons.3.1) Hear and pronounce simple words (BI4.7) bersoal jawab bersoal jawab tentang secara bersopan.

2 ) Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri Berbual tentang aktiviti semasa cuti.2.2 Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar -Membina model rumah secara kreatif Menceritakan tentang aktiviti semasa cuti.1. Contoh: bunga. Contoh: membasuh kasut sekolah. -Melipat kertas menjadi bentuk rumah Cadangan Aktiviti 4+ -Mendengar cerita tentang kebaikan menjimat air dan elektrik.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.4 ) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PM 13. PFK 1. Cadangan Aktiviti 5+ -Menyanyikan lagu bertemakan ‘jimat air’.2.1.8 Menggunting dengan cara yang betul KTI 1.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan KTI 1. ( PSE 2. Contoh: membasuh kasut sekolah.1. PFK 1. .1.2. awan -Menggunakan gunting dengan betul -Melukis rumah idaman (PSE2.MINGGU 10 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Kerohanian. Standard Pembelajaran 5 + PM 13.1Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.1.

.

Rumah .2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbing Cadangan Aktiviti 4+ Menyatakan bentukbentuk peralatan di rumah Standard Pembelajaran 5 + (ST 4. kondominium dll. rumah panjang. bilik tidur. Tunjang Kemanusiaan (KM 2.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). -Memadankan kad perkataan dengan gambar bahagian luar / dalam rumah. licin) dan meramalkan nama bahan tersebut. rumah banglo. -Mengenali bahagian luar rumah seperti bumbung.MINGGU 10: Rumah Saya Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + (ST 2.2. Cadangan Aktiviti 5+ ~Menyentuh tekstur bahan ( kasar. -Mengenali bahagian dalam rumah seperti ruang tamu.1. -Melengkapkan puzzle dan menamakan jenis rumah.2. rumah teras. ruang makan. bilik tidur. pintu. tandas.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh : pasir kering dengan pasir basah. rumah pangsa. dll (KM 2. bilik mandi. bilik mandi. -Menyebut perabot yang terdapat di ruang tamu. -Menyanyikan “Lagu Rumah” Rumah saya.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. -Menyebut peralatan yang terdapat di dapur. tangga dll. -Mengenali jenis rumah seperti rumah papan. ruang makan. tiang. tingkap. dinding. dapur.

.

1 ) Menyebut huruf vokal.” 3.6 ) memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 1. ( BM2.2..2 ) membunyikan huruf vokal.1. ( BM2.g.1.2.2. Kim Seng” Point to the objects.Cth: alat tulis.2. “Goodbye.7 Read familiar words printed in the surroundings Teacher gives instructions to children for carry them out.e.. -menamakan objek di dalam prasekolah. “Please get me the book from the shelf.3 Listen to and follow instructions.2. · Permainan soal jawab tentang alat tulis.cth : bilik darjah.2 Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance 1. e.4. (BM2. e.” Encourage children to recall words when .1.4 )Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM3. name by the teacher Name out the objects 1.g. Cadangan Aktiviti 5+ · Murid menyanyi lagu vokal. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2. Standard Pembelajaran 5 + ( BM3.2 ) menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti 4+ · Murid menyebut huruf vokal dalam perkataan yang diberi.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan di luar bilik darjah. · Permainan melibatkan / memberi arahan kepada rakan.3 Listen to and identify objects in the classroom Greetings to each other. i. “Please stand up. “Good morning”. Mendengar sebutan nama ruang khas dalam sekolah.7) Menamakan objek di persekitaran. Mendengar sebutan nama objek di dalam dan di luar bilik darjah.1. ( BM1.

.

2.1.1 Bersedia menunggu giliran. -Bermain permainan yang membentuk sikap bertolak ansur antara rakan berkongsi permainan.3 Menjaga kebersihan.MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1. Simulasi murid menghormati guru dan ibu bapa. .1.¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷.2. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 2.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷. -Murid menyebut pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan harta benda dalam kelas.âì¸¨Ç ÀÈ ¢ì¸¡§¾ §À¡ýÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.3) ¸ð¼¨Ç¨Â «È ¢óÐ ÜÚÅ÷. -Murid berbual tentang cara menjaga kebersihan dan keselamatan harta benda dalam kelas. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.2. PM 14. Cadangan Aktiviti 4+ ±.2 ) Menunjukkan sifat positif seperti -setia kawan Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 14. Menyatakan akibat tidak mematuhi nasihat. PM 3.¸¡ ºò¾õ §À¡¼¡§¾. Standard Pembelajaran 5 + (¾ 1. ( PSE 2. -Amalan menunggu giliran semasa melakukan aktivitiaktiviti seperti menjawab soalan dan mengambil makanan.1 ) Menunjukkan sifat positif seperti: berdikari,sabar,berkeyak inan,kecindan Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat. Cadangan Aktiviti 5+ .1.1 Menjaga kebersihan. PM 3.1. Tunjang Kerohanian. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.

.

1.1.1. lebih nipis) KM 4. rumah b.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1 Mengenal objek atau objek bahaya -Menyanyi lagu sekolah bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2. ST 2. -Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.3.4 Menggunakan tandas -Cara menggunakan tandas dengan cara yang betul -Perbincangan tentang PFK 5.3Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.1. KM 4. -Menyebut akibat jika melanggar peraturan kelas. -Bersoal jawab dengan murid tentang peraturan kelas.2Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 5+ -perbincangan cara menjaga kebersihan -Perbincangan tentang objek bahaya di rumah dan sekolah -Menyanyi lagu sekolah PFK 3. -Menjaga kebersihan -Menyebut nama sekolah.1Menyebut nama sekolah dengan bimbingan KM 4.1. sekolah ~ Mengelaskan bongkah mengikut warna/ bentuk.5Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas KM 4.6Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -Mematuhi peraturan kelas.2Membandingkan ~ Membandingkan berat objek (lebih berat. -Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.2. saiz ketebalan dan lebih ringan) berat barangan dalam kelas ST 2.4Menyebut nama sekolah KM 4.8 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri PFK 5.1.3Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas dengan bimbingan seperti: Mematuhi peraturan -Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.1.1.1.1.2.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri : a) Warna b) Bentuk Tunjang Kemanusiaa n KM 4. .MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + PFK 3.

g.3.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games 3. berjalan.2 ) mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.2. (¾ 1. duduk. berlari. duduk. Cadangan Aktiviti 5+ · Bergerak mengikut arahan guru tanpa bimbingan. -À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷.1 Hear and pronounce simple words 4.g.1.1.1.¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î «½¢ÅÌòÐ ¿¼ôÀ÷.9. Listen to instructions by teacher on how to play table tennis Recall some familiar words and read aloud Children write simple phrases about their favorite sports Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.5 Recognize and sound out simple words. berdiri.2.4. e.2) ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. berdiri. run.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷.7 ) mendengar arahan dan memberi respons.2.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. . come 3.2.4.Contoh: lompat.5 Write simple phrases Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾ 1. berjalan. berlari.1 Listen to and follow one word instructions.Pronounce simple words Copy simple words Standard Pembelajaran 5 + ( BM1. Children talk about sport events they ever seen in TV Follow simple instructions.Contoh: lompat. . e.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1. legible print 1. -Å¢¨Ç¡ðÎô §À¡ðÊ¢ý ÝÆø¸¨Ç ¿ÊôÀ÷. Cadangan Aktiviti 4+ Bergerak mengikut arahan guru dengan bimbingan. come. e.g.MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM1. C up for cup 4.

1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2.1.1.1.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan (Contoh: castenat.MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang Kerohanian. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PM 8. Standard Pembelajaran 5 + PM 8. Cadangan Aktiviti 5+ -Permainan lompat tali ( PSE 3.1. -sedia terima kekalahan. -etika dalam bersukan. kerincing.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2. Cadangan Aktiviti 4+ -Permainan bola dalam dua kumpulan.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.7) Berkongsi idea. kerincing.2.3 ) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yng sesuai (kuat-lembut) Perbincangan tentang objek bahaya di rumah dan sekolah Memainkan perkusi . PFK 5. -Berkongsi alat permainan.2. PFK 5.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan (Contoh: castenat. marakas. -sedia terima kekalahan PFK 5. rumah b. (PSE3.2. marakas. -Berkongsi alat permainan.barangan dan peralatan seperti permainan. -etika dalam bersukan. sekolah KTI 2.makanan.makanan.

-Menyatakan akibat jika kurang bersukan.2.2.2. pingpong. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Membanding panjang alat permainan. lumba lari. bola jaring dll. . pingpong.2Menyatakan boleh dilakukan seperti kebolehan diri sendiri lompat tinggi.2. (lebih panjang / lebih pendek) Standard Pembelajaran 5 + ST 2.3Mengenal sepak. bola KM 1. bola sepak. straw. badminton. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Mengukur jarak di antara pemain (Contoh: Lari berganti-ganti) Tunjang Kemanusiaa n KM 1. -Mengenali sukan yang KM 1.1Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.4Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai(Contoh unit bukan piawai: jengkal. bola jaring dll. -Menyatakan akibat jika tidak mengamalkan semangat bekerjasama dalam kumpulan. kekurangan diri sendiri -Menyatakan sukan yang boleh dilakukan seperti lompat tinggi. lebih pendek).MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. buku). lumba lari. tapak kaki. badminton.1Membandingkan panjang objek (lebih panjang.2.

g.3 Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul.1.2 mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. Menyumbung titiktitik menjadi baju. dress etc) Write simple words 1. recite and act out nursery rhymes. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. cat. .1 Hear and pronounce simple words 4. cap.Cth: Sila pakai stoking. action songs and poems 3.man.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.2.1. BM 4.5.MINGGU 13 : Pakaian Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + BM2. Menamakan pakaian.1 Talk about familiar things and experience with guidance 3. BM2.5 Write simple phrases Listen to nursery rhymes and perform actions according to the lyrics Listen and said aloud to words with similar initial sound To label traditional dress Standard Pembelajaran 5 + BM 2.1.2 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Cth: Apa ini? Apakah warna baju ini? Mendengar arahan dan memberi respons.1 Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. Cadangan Aktiviti 4+ Menyebut semula soalan. Talk about clothes using pictures Read simple words about clothes (shirt.2. BM1. Cadangan Aktiviti 5+ Meyoal dengan sebutan yang betul.cup. skirt.2. map. mat 4.3.2. e.2.3 Listen to.7 Menamakan objek di persekitaran. legible print.6 Recognize and sound similar initial sound in word.2.

1 Menjaga harta benda sendiri dan kelas Prasekolah dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (¾ 1.1) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ¦º¡ü¸¨Çì ÜÚÅ÷ PM 3. .1.¯¨¼¨Á¸¨Ç ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷.1. yang disukai dan tidak disukai.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ . (¾ 2. Tunjang Kerohanian. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1.¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ¯¨¼¸¨Ç ÁÊôÀ÷. keselamatan gambar dan alat Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi ( PSE 1.sik ap dan nilaiPendidikan Moral -Mewarnakan untuk membersihkan pakaian . . -Pertandingan memakai pakaian dengan kemas dalam masa yang ditetapkan.3 Menjaga kebersihan.Pertandingan memakai pakaian dengan kemas dalam masa yang ditetapkan.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É ¯¨¼¸¨Çò §¾÷ó¦¾ÎôÀ÷ -Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷.5.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. (¾ 2.MINGGU 13 : Pakaian Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( ¾ 2. PM 15.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1. ÐÄíÌÅ÷.1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.1.3 ) Menyatakan Menyatakan pakaian sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. PM 15. .¯¨¼¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ÜÚÅ÷.(kemeja berbutang) kebersihan. -bersoal jawab mengenai cara menjaga kebersihan pakaian.1. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.1. Menyatakan pakaian yang disukai dan tidak disukai.7) ´üÚ¨Á.1. . Cadangan Aktiviti 4+ . (PSE 1.(baju T) PM 3.1.

.

¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ pakaian tradisional ²üÀ ¯¨¼¸¨Ç ÁÊôÀ÷.2.1. Tunjang Sains Dan Tunjang Teknologi KomunikasiBahasa Inggeris Tunjang Kemanusiaa n Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ST 2.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ masyarakat Malaysia.4 Write simple in neat.1 Copy Warna alphabet correctly in b)Bentuk neat. Menyumbung titik~ Mengelaskan titik menjadi baju. ¯¨¼¸¨Çò §¾÷ó¦¾ÎôÀ÷ kasut. Write simple words Standard Pembelajaran 5 + PFK 4. saiz dan bentuk.2. dll (¾ 1.g.1.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 5+ Cerita “肮脏的小猪” Meyoal dengan sebutan yang betul. gambar. tie etc) warna.2 peribadi yang mudah dandengan bimbingan digunakan memberi respons dengan bimbingan.1. Read and talk about sentences.2 Read simple sentences. ÜÚÅ÷. (maujud). video. .3Membandingkan ~ Membandingkan ketebalan objek (lebih 1.3 Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul. e.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É seluar.¯¨¼¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î gambar.2.2..2.5 Menjaga kebersihan PFK dengan bimbingan guru. ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.1. (¾ 2.5..2 .1. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ .2 Menjaga kebersihan peralatan mendengar arahan BM1. model.1 Menyebut semula yang bersih soalan rangsangan yang dikemukakan.1. Latihan mencuci sapu Menamakan pakaian.1 Memakai pakaian BM2. ÐÄíÌÅ÷.1.1 Membanding dan mengumpulkan 3.À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸¨Çô Baju Melayu. e.MINGGU/ Å¡Ãõ 14 : Pakaian ( À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸û ) MINGGU 13: Pakaian Tunjang Tunjang Perkembang Komunikasian Fizikal Bahasa Dan Estetika Malaysia Standard Pembelajaran 4 + PFK 4. Baju Kurung. BM 4. melalui video. pakaian ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.1.1.1. Samfu.3.7 Menamakan objek di digunakan persekitaran. pelbagai kaum dalam Mengenal jenis 3.¯¨¼¨Á¸¨Ç ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷.2 Menyoal dengan pakaian menggunakan sebutan yang betul 4. legible print KM 7. cap. skirt. ÀüÈ¢ À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.6. tangan Melukiskan corak bagi gambar baju yang diberikan ST 2. -Åñ½õ stoking.7) ´üÚ¨Á.1 Hear and pronounce mengikut objek-objeksimple words satu ciri :a) letters of the 4. lebih nipis).g.4. Cth: Apa ini? Apakah warna baju Latihan mencuci sapu ini? tangan Mendengar arahan dan memberi respons.1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã persekitaran. I like jeans -mengenal -Menyatakan jenis To label clothes pakaian dan aksesori tentang pakaian words pakaian dan aksesori4. Sari. PFK 4. Cadangan Aktiviti 4+ Cerita “肮脏的小猪” Menyebut semula soalan.2. pakaian mengikut Read simple words (belt. peralatan peribadi yang BM2.2.1Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di ( ¾ 2. I like jenis papaya Bercerita KM 7. .( §º¨Ä. ¾£ðÎÅ÷.. Dhoti dll melalui À¡ƒ¤ ̧áí.3) ¬ì¸Á¡É º ¢ó¾¨ÉÔ¼ý À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷ seperti Ceongsam. -Mempelajari cara (¾ 1. .2.Cth: Sila pakai stoking. -Main puzzle. KTI 1.1.8 Name common objects in the tebal. legible print seperti kemeja. topi.4 Menjaga kebersihan BM 2.1.1) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ¦º¡ü¸¨Çì ÜÚÅ÷ (¾ 2. . environment ketebalan pakaian Name different types of clothes (nipis / tebal).

.

2.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan KTI 1.1.6 Membersihkan -Membersihkan alatan tempat dan peralatan yang digunakan PFK 4.3 )bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.MINGGU 14 : Pakaian Tunjang Tunjang Kerohanian.7 Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.2.1.1.9 Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan setelah mencuci kain -Perbincangan kepentingan memakai pakaian bersih -Menggentel kertas warna dan disusun membentuk gambar pakaian yang menarik .3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar -Membersihkan bilik air.1 ) Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. berus. Cadangan Aktiviti 4+ -Latihan melipat baju T dengan bimbingan guru. ( PSE 2.1. Mencuci kasut sekolah sendiri Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 4. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid cuba melipat baju T secara individu. sesuai dan kemas KTI 1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + PM 15. dan tong setelah mencuci kain -Mereka corak bagi gambar baju yang diberi PFK 4.1. Standard Pembelajaran 5 + PM 15.1.1. Memakai kasut sekolah sendiri (PES2.

.

Sari. pakaian Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan merekodkan bahan yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air. -Mempelajari cara melipat pakaian. -Mengenal seperti seluar. topi. gambar. jenis kemeja. Contoh:Kemeja T = menyerap airBaju hujan= tidak menyerap air -Menyatakan seperti seluar.1. pakaian dan aksesori tentang pakaian pakaian dan aksesori kasut.1. kasut. Baju Melayu. Baju Kurung. dll video. kertas menyerap air. -Main puzzle. stoking. jenis tradisional Ceongsam. .Cth: Memulas baju. -Mengenal pakaian seperti Sut Zhong San.MINGGU 14 : Pakaian Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Mengeringkan pakaian yang basah. topi. pelbagai kaum dalam skirt. Dhoti dll melalui model. stoking. (contoh: topi.1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah. (Contoh : kapas menyerap air.1Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. Tunjang Kemanusiaa n KM 7. Standard Pembelajaran 5 + ST 4. skirt. jenis KM 7.5. -Aktiviti melipat kertas.4Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air. (maujud). dll.1.2Bercerita kemeja. video. masyarakat Malaysia. melalui gambar. kepingan plastic tidak menyerap air).

.

Menamakan jenis makanan dan minuman.1.2.3.4. Cadangan Aktiviti 4+ Berbual mengenai makanan dan minuman. etc 1. lunch and dinner Sing action songs Read the food we normally eat for eggs. 2. legible print. Menyambung titiktitik gambar makanan dan minuman.5 Menyatakan permintaan dengan sopan.1.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games 3.2.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1Menyebut huruf konsonan.MINGGU 15 : Makanan Dan MInuman Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2. 4. breakfast.1 Sing songs 3.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.7 Read familiar words printed in the surroundings Listen to instructions by the teacher on how to prepare a sandwiches Children read word cards of the names of food Write about children’s favorite food Standard Pembelajaran 5 + 2.2. Cadangan Aktiviti 5+ Berbual tentang makan dan minuman.1 Hear and pronounce simple words 4. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. e. bread. 4.3. Ask pupils what do they eat e.5 Write simple phrases . 2. 3.1. for breakfast. Menyebut huruf konsonan dalam perkataan.g.1.g. Menyatakan permintaan izin minum air.1. noodles. porridge.7 Menamakan objek di persekitaran.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6.2.

1.ÀÆí¸û.. ( þÉ¢ôÒ ) .1. Tunjang Ketrampila ( PSE 1.1) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.¾¡É¢Âí¸û ¯½×¸¨Çì ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷. ¬ÃïÍ.. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.5) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È Ũ¸ôÀÎò¾¢ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. ( ¬ôÀ¢û.1.1. (¾ 2. .. .6 ) Menyatakan emosi – Membuat kad ucapan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita.1.1. ( ¸¡ö¸È ¢¸û.þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «È ¢óÐ ÜÚÅ÷ . Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 4.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾ ¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä ¢ôÀ÷ (¾ 2.. ) Tunjang Kerohanian .¬ÃïÍ.1.ͨÅ째üÀ ¯½× À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.MINGGU 15 : Makanan Dan Minuman Tunjang Standard Cadangan Aktiviti 4 + Pembelajaran 4 + (¾ 1.1.¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¯½×¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çì ÜÚÅ÷.4 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.. (¾ 2. Cadangan Aktiviti 5+ Tunjang Komunika si -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ . PM 4.3.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ ¯½×¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ÜÚÅ÷.1) ¦ºÅ ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷.1.1.ÀÆí¸û.7) ´üÚ¨Á.( ¸¡ö¸È¢¸û.§º¡Ú ). (PSE 1. ( ¸¡ö¸È ¢¸û.À¼í¸û -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ þÉò¾ ¢üÌ ²üÀ ´ðÎÅ÷.. (¾ 2. -Mengucapkan terima kasih semasa mengambil makanan atau minuman pada waktu rehat. (¾ 2.5.3 ) Menyatakan sesuatu Menyatakan makanan dan minuman yang disukai dan tidak Menceritakan makanan dan minuman yang disukai dan .1.ͨÅ째üÀ ¯½×¸¨Ç §¾÷× ¦ºöÅ÷ .2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2. penghargaan dan sumbangan yang diterima.¾¡É¢Âí¸û þýÛõ ÀÄ.À¼í¸û Standard Pembelajaran 5 + (¾ 2. (¾2.6) þÉò¾ ¢ü§¸üÀ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.ͨÅ째üÀ ¯½×¸¨Ç §¾÷× ¦ºöÅ÷ .§º¡Ú ).3) ´üÚ¨Á.þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷.¾¡É¢Âí¸û ) -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ ÌØ째üÀ ´ðÎÅ÷.ÀÆí¸û. ( ¬ôÀ¢û.

.

Tunjang Kemanusiaan . -Mengenal jenis makanan tradisional antara kaum melalui makanan(maujud).1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia ~ Memerhati dan bercerita tentang kulat yang ada pada makanan rosak. KM 7.3. ~ Merasakan setiap makanan dan mengasingkan makanan mengikut kumpulan rasa. ST 2. popiah. Mengetahuisituasi/pera yaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. masam.2.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. Menyatakansituasi/pera yaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional.2. -Menonton video/carta tentang cara menyediakan makanan tradisional. gambar. cucur udang. masin. -Menonton video/carta tentang cara makan pelbagai kaum. jemput-jemput pisang.6. pahit.10 Menghasilkan karya yang menggbungjalinkan pelbagai teknik menggambar Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenal makanan tidak berkhasiat -Mengenal makanan rosak dan basi -Menekap di pelbagai permukaan untuk mendapat pelbagai kesan tektur Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.1 Mengenal makanan yang berkhasiat KTI 1.6. lempeng. dumpling) KM7.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenal makanan berkhasiat -Menekap di pelbagai permukaan untuk mendapat pelbagai kesan tektur Standard Pembelajaran 5 + PFK 3. tawar).2. -Mengenal rasa jenis makanan seperti manis.5Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. masam. carta. -Melakukan simulasi menyediakan makanan tradisional. video dll.3 Mengenal jenis makanan yang tidak berkhasiat PFK 3. pedas.6.4Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat KM 7.2. -Aktiviti permainan seperti mencari kawan.MINGGU 15: Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 3.2. Menyanyi“LaguMakana n”. masin.4 Mengenal makanan yang rosak dan basi KTI 1.

.

2 Talk about familiar experiences.. 4..2.2 Read simple sentences. ( ¬ôÀ¢û. Menyatakan permintaan izin minum air..5 Menyatakan permintaan dengan sopan.3.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.7 Menamakan objek di persekitaran. Sing action songs Ask children to say out their favourite drink Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2. I like papaya 4.1. ) .3) ´üÚ¨Á.6.¾¡É ¢Âí¸û ) -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ ÌØ째üÀ ´ðÎÅ÷.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. legible print Cadangan Aktiviti 4 + Berbual mengenai makanan dan minuman.À¼í¸û Cadangan Aktiviti 5+ Berbual tentang makan dan minuman.1.2. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷ .Menyambun g titik-titik gambar makanan dan minuman.2. -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ þÉò¾¢üÌ ²üÀ ´ðÎÅ÷.( ¸¡ö¸È ¢¸û.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.ÀÆí¸û. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.g. ( ¸¡ö¸È¢¸û.¾¡É¢Âí¸û þýÛõ ÀÄ.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.MINGGU 16 : Makanan Dan Mnuman Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.ÀÆí¸û.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.1.5 Write simple phrases Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾2.1.6) þÉò¾¢ü§¸üÀ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2.§º¡Ú ).1Menyebut huruf konsonan.1. 2.1 Sing songs 3. Ask friends what is their favourite fruit Read and talk about sentences Write about children’s favorite food (¾ 2. Menamakan jenis makanan dan minuman.ÀÆí¸û. e.1.1.Menyebut huruf konsonan dalam perkataan.3.4. favorite things and activities around them with guidance 3.7) ´üÚ¨Á. ( ¸¡ö¸È¢¸û. 3.þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷. 1. ¬ÃïÍ. 2.1 Hear and pronounce simple words 4.¾¡É ¢Âí¸û ¯½×¸¨Çì ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷. (¾ 2.

Membuat kolaj makanan.2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 9.menyanyi dan berlakon. PM 12. Cadangan Aktiviti 4+ -Bersoal jawab tentang makanan kegemaran masing-masing. -Mengumpul.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan. Standard Pembelajaran 5 + PM 9.8) Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.5 Menyatakan jenis -Mengelaskan makanan makanan (protein.2.1 Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian PFK 3.. -Mengumpul.3) Menunjukkan Membuat kolaj kebolehan sendiri melalui makanan. secara berkumpulan.Berbual mengenai hasil kerja.1.3.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.2 Menyatakan waktu makanan.1 Menjayakan aktiviti gambar yang dihasilkan sendiri. memotong dan menampal gambar makanan dan minuman yang berkhasiat secara kumpulan.1.MINGGU 16 : Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Kerohanian. pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat) -Main perkusi -Mengenal waktu makan . memotong dan menampal gambar makanan dan minuman yang berkhasiat secara kumpulan.menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. (PSE2. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi (PSE 2. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.3. -Melipat kertas PFK 3.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. Cadangan Aktiviti 5+ -Berani berdiri di depan dan memperkenalkan makanan kegemaran diri dengan menunjukkan PM 12.1.2.2. karbohidrat) mengikt jenisnya yang sesuai mengikut waktu makan KTI 2.

cucur udang. -Aktiviti permainan seperti mencari kawan. masin.6. -Melakukan simulasi menyediakan makanan tradisional.6Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Menyelesaikan masalah harian : Contoh : Menyejukkan minuman yang panas. popiah.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. pedas. ketupat ) . sabun. KM 7. -Menonton video/carta tentang cara makan pelbagai kaum.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde.5. -Mengenal rasa jenis makanan seperti manis. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Membaui makanan dan cuba menamakan makanan tersebut. lempeng. gambar. masam. ~ Mengumpulkan makanan mengikut bau.MINGGU 16 : Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2.1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah. ikan kering. jemput-jemput pisang. Standard Pembelajaran 5 + ST 2. video dll. dumpling) KM7. -Mengetahui situasi/perayaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional.3. -Menyanyi “Lagu Makanan”. (contoh: Hari Raya Puasa lemang. (Contoh objek : belacan.6. Tunjang Kemanusiaa n KM 7. daun pandan). carta.1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia -Mengenal jenis makanan tradisional antara kaum melalui makanan(maujud).6. -Menyatakan situasi/perayaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. -Menonton video/carta tentang cara menyediakan makanan tradisional.

10. situations 3. Melafazkan pantun yang mudah dengan bimbingan guru.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.6.MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2. Menyifatkan warna dan bentuk buah-buahan. Cadangan Aktiviti 5+ .2 Ask simple questions pertaining to:stories heard or read. newspaper.3.7 Menamakan objek di persekitaran.2 Read simple words 4. television.3 Sing songs with the correct pronunciation and intonation 1.1. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1. wood encraving 4. legible print Children practice asking “Is the (name of fruit) sweet/sour?” To name local fruit .e. Show children some common fruits.2.3.2.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. i. computer screen.minat dan situasi semasa.2.6. Sing action song Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Melafazkan pantun yang mudah dengan bimbingan guru.5.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.2.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Let children to describe each fruit Recite and sing nursery rhymes. I like papaya Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2. story books. 2. Makan buah-buahan.1 Sing songs 3. pamphlet. 2. 1.g. Pantun dua kerat.4 Write simple words in neat. legible print Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan.5 Talk about prints from different media in the environment (e.3.

Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 8.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1. PM 8.ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ .2. Menyatakan buahbuahan yang disukai dan tidak disukai.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. mengagih-agihkan buah-buahan sama banyak mengikut bilangan murid.1.3.1.1. Menceritakan buahbuahan yang disukai dan tidak disukai. -Main peranan.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. (PSE 1.8. mengagih-agihkan buah-buahan sama banyak antara kawankawan dengan bantuan guru.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ . Tunjang Kerohanian.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. ( PSE 1.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. -Main peranan.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1. . ( ¾ 3.3.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷. (¾ 2.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. ÜÚÅ÷ À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.1. (¾ 2.MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.

1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia ST 2. PFK 3. jemput-jemput pisang.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.3 Mencuci tangan dengan cara yang betul. Cadangan Aktiviti 4+ Menunjuk cara mencuci tangan. mengumpulkan buahbuahan mengikut rasa. segiempat. Buat Jus Buahbuahan. KTI 1.3Mencuba cara makan pelbagai kaum.2.1 menekap(trace) rupa geometric segitiga. rasa dll) -Menyatakan rasa jenis buah-buahan. ~ Membandingkan rasa buah-buahan. masin. cucur udang. segitiga-tembikai yang telah dipotong. Menerangkan kebaikan makan buah-buahan.(contoh: warna. masam.1.1 mengenal makanan yang berkhasiat. bulat.2.2. pahit.5Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. KM 7. Standard Pembelajaran 5 + PFK3. KTI 1.gambar. bulat.bujur.6. Cth bulat-oren.2.3. -Mengecam buahbuahan tempatan dan buah-buahan luar Negara dengan model. dumpling) KM7.3Memerhati dan bercerita tentang sayursayuran dan buahbuahan yang biasa dijumpai.MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK3. lempeng. bentuk. popiah. ~ Memerhati dan bercerita tentang buah-buahan. -Menyanyikan “Lagu Buah-buahan”. KM 7. Melukis buah-buahan dengan rupa geometric. Cadangan Aktiviti 5+ Jus Buah-buahan. -Mengenal buahbuahan luar Negara.6.3. -Mengenal jenis pokok buah-buahan melalui gambar. -Membezakan ciri-ciri buah-buahan. tawar). Menekap rupa geomectic dan menghasilkan rupa buah.6 Melukis rupa geometric iaitu segitiga.buah (maujud). Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. -Memadankan kad perkataan dengan gambar.6. Tunjang Kemanusiaa n -Mengenal buahbuahan tempatan. bujur. . segiempat.

7 Menamakan objek di persekitaran.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.2.2.8.3.1.2. Membaca buku bertema buahbuahan dengan bimbingan.6 Talk about different types of books around them 4.2.2 Role ply familiar daily situations without guidance 1.10.I like apples.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.5 Write simple phrases .1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul.6. I like apples. i. legible print Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan. Read simple words Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.10.2 Read simple words 4. Show children some common fruits. Menyifatkan warna dan bentuk buahbuahan.minat dan situasi semasa. Children assume the roles of shopkeepers Talk about the fruit Read a recipe to make fruit’s juice Write about the children’s favorite fruits 1.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 5+ Makan buah-buahan.3 ask simple ‘WH’ questions 3. 3. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan.1 Sing songs 3.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.5. Let children name them Recite and sing nursery rhymes. 3. Membaca buku bertema buahbuahan.10. Pretend play going to the market.e. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.

9.8.setia kawan .1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ ²üÀ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷. . PM 11. ( PSE 2.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Ç (¾ 2. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.2.empati Menyediakan koktel buah-buahan tanpa bantuan guru setelah melihat demontrasi guru.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ. -mendengar cerita yang berkaitan dengan kerajinan seorang pekebun.sabar.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.2.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Tunjang Kerohanian.1 ) Menunjukkan sifat positif seperti: – – – – berdikari sabar berkeyakinan kecindan Menyediakan koktel buah-buahan dengan bantuan guru setelah melihat demontrasi guru. Cadangan Aktiviti 5+ **¬º¢Ã¢Ââý ¸üÀ¨ÉìÌ ²üÀ ÀÆí¸¨Çô ÀüÈ¢ ¸¨¾ ÜÈÄ¡õ.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷.perpaduan/kekitaantol ong-menolong.1. Cadangan Aktiviti 4 + ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ÜÚÅ÷ . Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkemban gan Sosioemosi PM 11.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. .1.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ. Standard Pembelajaran 5 + ²üÚ ±Ç¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷.berkeyakinan. -Murid menyiapkan gambar kolaj buah epal dengan menggunakan kertas warna dalam masa yang ditentukan. ( ¾ 1.3.2 ) Menunjukkan sifat positif seperti : -berdikari.belas kasihan. ( ¾ 3. ( PSE 2.1. kecindan.2.

lempeng.6.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti Cadangan Aktiviti 4+ -Menzip baju -Menyusun dan melekat gambar buah dalam gambar bakul Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.2Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. .2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. Bentuk ST 2.2. Tunjang Kemanusiaa n KM 7.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan ST 3.2. -Menyatakan rasa jenis buah-buahan.2. masam. -Mengecam buahbuahan tempatan dan buah-buahan luar Negara dengan model.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia KM 7.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri :a. dumpling) KM7. baju. popiah. beg KTI 1.3.9 Menggunakan tangan untuk menzip seluar. -Mengenal buahbuahan tempatan dan luar Negara. -Mengenal jenis pokok buah-buahan melalui gambar.gambar. Warna b. cucur udang.6. ~ Membanding dan mengumpulkan buahbuahan mengikut saiz dan warna.6. -Menyanyikan “Lagu Buah-buahan”. masin).3. Cadangan Aktiviti 5+ -Latihan menzip -Menyusun dan melekat gambar buah dalam gambar bakul Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.2. ~ mengumpulkan buahbuahan mengikut warna. ~ merasa buahbuahan ~ mengasingkan buahbuahan mengikut rasa.3 Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan KTI 1.8Memerhati dan mengumpulkan buahbuahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji.buah (maujud). -Membezakan ciri-ciri buah-buahan. jemput-jemput pisang. -Memadankan kad perkataan dengan gambar.3. mengasingkan buah-buahan yang mempunyai 1 biji dan banyak biji.3Mencuba cara makan pelbagai kaum.

they count the number of items 4.4 Write simple words and read in neat.MINGGU 19 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.. 1.4.5. Standard Pembelajaran 5 + 2.2.2 Listen to. Write simple words Give children a 3. Membunyikan perkataan dengan bimbingan.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan.1 Sing songs 3.7 Menamakan objek di persekitaran. Membuat popia sayursayuran.1 membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf voal dengan bimbingan. recite and Read simple words act out nursery rhymes and action songs.1. Cadangan Aktiviti 4+ Berbual tentang kesukaan sayur-sayuran. 3.4 Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadikan perkataan.2 Read simple number of plastic phrases vegetable.3 Bersoal jawab berdasarkan tema. Name them Listen to rhymes “I like cucumber”. minat dan situasi semasa.7. Sing 1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. legible print To name out the vegetables .2.2.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1. 3.2 Read simple words Go nature walk and spot vegetable grew in the vegetable farm. Membuat popia sayursayuran.(Contoh: kereta) 3.5.3. Membunyikan perkataan dengan bimbingan.4 Tell stories using visual props with or without guidance Tell a story about a familiar story book Cadangan Aktiviti 5+ Menamakan sayur-sayuran.3.6.5.

16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. Menyatakan sayursayuran yang disukai dan tidak disukai.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1. ( ¾ 3.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.1.À¼í¸¨Çô Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ **¬º¢Ã¢Ââý ¸üÀ¨ÉìÌ ÀÆí¸¨Çô ÀüÈ¢ ÜÈÄ¡õ.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.1. ( PSE 1.1.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ²üÀ ¸¨¾ ²üÀ -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -Berbual tentang faedah membuat kerja dalam kumpulan.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.MINGGU 19 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2. Tunjang Kerohanian.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi.Mendengar cerita Wasington Menebang Pokok. -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan -Menanam kacang panjang secara berkumpulan. 10. Cadangan Aktiviti 4+ -. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. (PSE 1.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ÜÚÅ÷ ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷.1.3 Mengenal pasti tindakan jujur dalam cerita yang didengar.1. À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.3.9. . PM 12. Menceritakan sayursayuran yang disukai dan tidak disukai.2.8. ( ¾ 1.1. À¡÷òÐ. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 12. (¾ 2.

2.7Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut : a) warna daun b) berbiji KM 6. KM 6.2.3. KTI 2.2. -Bersoal jawab tentang cara menanam sayur dengan bimbingan guru.3.MINGGU 19 : sayur-sayuran Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 3.1 Mengenal makanan yang berkhasiat.3 Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4+ Buku kecil sayur-sayuran Menyatakan waktu makan sayur-sayuran dan jenis sayur-sayuran yang mereka suka.8Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. ST 3.1Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (contoh: menanam bunga) ~ Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran. -berbincang tentang makanan sesuai mengikut waktu makan. Main perkusi ~ mengelaskan sayursayuran mengikut ciri-ciri seperti berdaun dan berbuah. -Menyatakan kepentingan sayur-sayuran kepada manusia. Tunjang Kemanusiaa n -Menonton video tentang cara menanam sayursayuran berdaun. -Menghasilkan kebun sayur. KTI 2. -Membuat Salad sayursayuran.5 Menyatakan jenis makanan (protein.7 Memainkan perkusi dengan iringan muzik Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. .2. Cadangan Aktiviti 5+ -Carta makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat.2Menyatakan waktu makan.3. PFK 3.2.karbohidrat)yang sesuai mengikut waktu makan.3Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.2. PFK 3.3. -Main perkusi Standard Pembelajaran 5 + PFK3.

Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan.2 Read simple sentences.2.4.4 Write simple words read it. Sing songs Read simple words (tomato. I like papaya Ask children to make sentences incorporating and 4.g. 3. legible print To name vegetables .2.3 Use simple sentences to convey messages 3.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul.8.MINGGU 20 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2. Membaca buku bertema buahbuahan dengan bimbingan. potato) Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.1.3. cucumber. Membaca buku bertema buahbuahan. Children dramatize familiar stories by acting out the roles of various characters Use simple sentences in a conversation Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.minat dan situasi semasa.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.2.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.10.6.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. in neat. 3. Cadangan Aktiviti 5+ Makan buah-buahan.3 Dramatize familiar stories without guidance 1.10.9. legible print 1. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan.7 Menamakan objek di persekitaran.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan bimbingan. e.2 Read simple words 4. Help them to discriminate the leafy vegetables and non-leafy vegetables recite nursery rhymes “Five Little Peas”. Ask children about their favorite vegetable.1 Sing songs 3.2. Menyifatkan warna dan bentuk buahbuahan.

PM 10.9.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ¸üÀ¨ÉìÌ ÀÆí¸¨Çô ÜÈÄ¡õ.1. Cadangan Aktiviti 4+ -.2.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. .MINGGU 20: Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.5) berkomunikasi secara bersopan dan berhemah Bermain suai pasang gambar sayur-sayuran.1.2 ) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.1. ÀüÈ¢ ²üÀ ¸¨¾ ²üÀ -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ÜÚÅ÷ ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. (PSE 3. ( ¾ 3. Bermain suai pasang gambar sayur-sayuran (PSE3. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.5 Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. Tunjang Kerohanian.2. -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -Bersoal jawab tentang akibat tidak bersikap jujur. Melatih murid berkomunikasi dengan rakan dengan cara yang bersopan.À¼í¸¨Çô ¸¡ö¸È¢¸û Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ -**¬º¢Ã¢Ââý À¡÷òÐ.3. -Mendengar cerita bertemakan kejujuran. (¾ 2.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. ( ¾ 1. rakan dan guru. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 10.2.1 Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita.8.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1.

2Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. ~ Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih kacang hijau. -Membuat corak dengan mengecop ukiran ubi kentang pada kertas lukisan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.2.8Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam. KM 6. ST 3. Cadangan Aktiviti 4+ -Menguntai manik Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.3.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar KTI 1.12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif Cadangan Aktiviti 5+ -Menguntai manik Membuat corak dengan mengecop ukiran ubi kentang pada kertas lukisan Berbincang tentang cara menjaga kebersihan diri.3.9 Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. ~ Memerhati dan bercerita tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih kacang hijau. -Mengamalkan tabiat makanan yang baik.4 Memerhati dan bercerita dengan bimbingan tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti PFK3. -Menyanyikan “Lagu Sayur-sayuran”.MINGGU 20 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.3. (contoh:. tidak memilih makanan) -Melawat kebun sayur..3. Tunjang Kemanusiaa n KM 6. .2. -Menamakan jenis sayur-sayuran kegemaran.2.1.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali KTI 1.2.1 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.

MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/ Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1. Standard Pembelajaran 5 + 1. 2.2 Read simple sentences. : “I like papaya.1 Copy letters of alphabet correctly in neat. Mendeklamasikan sajak yang mudah/ringkas.4 Listen to and perform actions based on instructions on activities and games.3 Mendeklamasikan sajak mudah/ringkas.3. Read and talk about sentences in print. Membuat Kad Ucapan Use simple conversation phrases such as greetings.2. Membuat Kad Ucapan.4. . Cadangan Aktiviti 4+ Simulasi memberi ucapan sempena Hari Ibu/Bapa/Guru.2 Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. Write simple words.6 .2.2. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.5 Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. “Happy Teacher’s Day”. 4. Children talk about their mother/teacher and write down simple phrases. Cadangan Aktiviti 5+ Simulasi memberi ucapan sempena Hari Ibu/Bapa/Guru.5 Write simple phrases.1.Selamat petang) 4. 1.2.4.6 Mendengar ucap selamat dan member respons secara bertatasusila.1. Follow rules in games such as musical chairs. e.2 Recite simple rhymes and poems 4. legible print.3 Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. Sing action song.2.g. 3.1Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan(Contoh: Selamat pagi. 1.” 4.

2.1) Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. -Latihan memberi ucapan tanda kasih terhadap ibu atau guru seperti ‘Selamat Hari Ibu.5.3.4) Bertutur dengan penuh keyakinan. Lakonan mengikut peristiwa tertentu.Å¡úòÐ «ð¨¼¸¨Ç ÐÄíÌÅ÷ ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.¾ó¨¾. . -Simulasi mengucapkan ‘Selamat Hari Ibu’ atau ‘Selamat Hari Guru’secara bertatasusila.2 ) ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷ (¾ 3.À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷. PM 6.Á¡½Å÷¸û «À¢ ¿Âòмý À¡¼ø À¡ÎÅ÷. (PSE 2.1) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç Ð½¢×¼ý ²üÚ ¿ÊôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4+ -ÝÆÖìÌ ²üÈÅ¡Ú ¿ÊôÀ÷.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 6.contoh ibu dan anak.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.( «õÁ¡ ) .3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ . Tunjang Kerohanian.9.1.MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1.3.contoh ibu dan anak. Bersoal jawab untuk menyatakan batas antara diri dengan orang lain. (¾ 1. Bersoal jawab untuk menyatakan batas antara diri dengan orang lain. (PSE 2.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ .¬º¢Ã ¢Â÷ ¾¢Éí¸¨Ç ¦¸¡ñÎÅ÷ ) Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (¾ 1. guru dan murid.2.2. guru dan murid. Selamat Hari Guru’. ( «ý¨É.

nama prasekolah.2 melukis rupa organic(rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). Simulasi dan pesanan untuk cuti sekolah.2. . KTI 1. PFK5. nama ibu dan nama bapa serta nama prasekolah. awan. Standard Pembelajaran 5 + PFK5.1 Menyebut nama sendiri. Membuat Kad Ucapan.2.2. Cadangan Aktiviti 4+ Menyebut nama sendiri. Cadangan Aktiviti 5+ Menyebut nama sendiri.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui aktiviti dengan bimbingan.6 menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkahlangkah berikut: menjerit.2. nama ibu atau nama bapa. lari dan memberitahu orang dewasa.2. PFK 5. KTI 1.2. serta nama prasekolah.5 Menyebut nama sendiri.MINGGU 21 : Hari Istimewa Hari Perkerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. nama ibubapa.2 Menjalankan simulasi Simulasi dan pesanan semasa menghadapi situasi untuk cuti sekolah. lari dan memberitahu orang dewasa. Membuat Kad Ucapan. bahaya dengan bimbingan guru dengan langkah-langkah berikut: menjerit. nama ibu dan nama bapa serta nama prasekolah. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. Contoh: bunga.

-Melakonkan situasi menghormati Pekerja.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. bertatasusila kepada guru. (Contoh : Menyanyi sambil memeluk ibu bapa) ST 3.MINGGU 21 : Hari Istimewa Hari Perkerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ ST 3. ~ Mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa. Pendengaran c. Ibu dan Bapa. hidu Tunjang Kemanusiaa n KM 5. Ibu dan Bapa. -Menyatakan sikap menghormati terhadap pekerja.1.4Bergaul mesra dan tolong-menolong a) b) c) d) ~ Mendeklamasi sajak Hari Ibu / Hari Bapa / Hari Guru dan membuat pertunjukkan serta memeluk ibu bapa. Penglihatan b.) d. -Mengadakan minggu bermoral. Guru.2 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka : Penglihatan Pendengaran Penyentuhan hidu KM 5.1.2. Guru. Penyentuhan ~ Simulasi dan menunjuk cara menyayangi ibu bapa.1Bergaul mesra dan tolong-menolong dengan bimbingan -Memupuk nilai murni di kalangan murid. .2. (Contoh: mematuhi nasihat ibu dan bapa.

ST

科学与科技

JULAI HINGGA NOVEMBER 七月至十一月
Standard Pembelajaran 学习标准 Cadangan Aktiviti 5+

5+
(ST 13.1.4) Bersikap positif dalam menggunakan ICT.

(ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.

– –

Guru mempamerkan perisian-perisian yang dapat menarik minat murid-murid. Guru menerangkan kemudahan dan kebaikan penggunaan ICT pada masa kini. Berbincang dan menyelesaikan masalah semasa penggunaan ICT dalam kumpulan. Membuat kad ucapan menggunakan perisian melukis. Penggunaan CD/VCD pendidikan semasa pengajaran dan pembelajaran murid.

(ST 13.2.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box).

– – –

(ST 13.3.1) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.

Nota : Standard Pembelajaran ICT boleh diulang mengikut kemampuan murid-murid dengan penggunaan computer. Contohnya, guru menjalani aktiviti ST 13.2.1 berturut-turut selama 7 minggu sehingga muridmurid dapat menguasainya. Guru perlu menyerapkan Standard Pembelajaran ICT ini di dalam Modul Bertema KSPK.

MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1.1.3 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. Cadangan Aktiviti 4+ Melawat pokok di kawasan sekolah. Permainan menjawab soalan selepas balik dari lawatan pokok. Membunyikan perkataan. Menulis huruf perkataan pokok. Standard Pembelajaran 5 + 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 1.1.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan, permintaan, cerita,lagu. 3.5.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 3.5.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Cadangan Aktiviti 5+ Mendengar bunyi pokok goyang.

Mendengar cerita dan membuat pergerakan seperti pokok goyang, daun jatuh, bunga berkembang, dll. Membunyikan perkataan.

Menyalin perkataan.

MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1.3.1 Talk about familiar things and experience with guidance. 1.6.2 Recite simple rhymes and poems. 3.4.1 Read simple sentences with assistance. Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage children to talk about plant. Say aloud rhymes to practice particular sound of language. Help children read the simple sentences about plant.
â,þ¨Ä,¸¡ö,§Å÷,¾ñÎ,Ò ø,ÁÃõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç ÜÈ «È¢Å÷.

Standard Pembelajaran 5 + 1.2.7 Listen to and identify common objects in the environment. 3.2.7 Read familiar words printed in the surroundings. 4.2.4 Write simple words in neat, legible print.
(¾ 2.3.16 ) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. (¾ 3.2.3 ) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼Ãì¨Ç ±ØÐÅ÷ (¾ 1.1.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷

Cadangan Aktiviti 5+ Show and name each part of a plant. Read flash card. Label the different parts of a tree.

Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢

(¾ 1.1.4 )¦ºÅ¢¦ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ÜÚÅ÷.

- ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷. - ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ŨÃóÐ,¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.

(¾ 1.6.1 ) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷

2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1.2 menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. -Guru melatih murid menjaga tumbuhantumbuhan.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan. Membersihkan tempat dan peralatan selepas menanam pokok.1Menceritakan dengan bimbingan pengalaman gembira.1.MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Kerohanian. 1.1.4 menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.. Membersihkan tempat dan peralatan selepas menanam pokok.sedih.1. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.6Membesihkan tempat dan peralatan yang digunakan.takut.sedih.1. PFK4. PM 12. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyatakan perbezaan bunga ciptaan Tuhan dan bunga rekaan manusia.1.1.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membezakan bunga sebenar dan bunga palsu. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika 1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. . .3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.1. 4.mara h. -berbual tentang cara menjaga tumbuhtumbuhan. PM 12. -Guru melatih murid mananam dan menjaga tumbuhan-tumbuhan bersama kawan atau ahli keluarga -Murid menyatakan kebaikan bekerjasama. PM 12. PM 12.1. Standard Pembelajaran 5 + PM 1.berbual tentang cara menjaga tumbuhatumbuhan.marah dan takut.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan.

bunga berkembang.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.1.1. Membunyikan perkataan. 2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. Membunyikan perkataan. 3. Permainan menjawab soalan selepas balik dari lawatan pokok.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan.2. . Cadangan Aktiviti 5+ Mendengar bunyi pokok goyang. cerita.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 4.1.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian. dll.2. daun jatuh. Menulis huruf perkataan pokok. Cadangan Aktiviti 4+ Melawat pokok di kawasan sekolah.2. Mendengar cerita dan membuat pergerakan seperti pokok goyang.3 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menyalin perkataan. 4.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran.5. Standard Pembelajaran 5 + 1.4.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1.5. 1. permintaan. 3.lagu. 3.

7 Listen to and identify common objects in the environment.Òø.ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.3.þ¨Ä.2. 4. (¾ 2.§Å÷. Say aloud rhymes to practice particular sound of language.2 Recite simple rhymes and poems.1 Talk about familiar things and experience with guidance.2.4 )¦ºÅ¢¦ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ÜÚÅ÷. - Standard Pembelajaran 5 + 1. Help children read the simple sentences about plant. â.3. 1. . Label the different parts of a tree.1.16 ) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷.¾ñÎ. (¾ 1.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. 3.1. Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾ 1.6.4 Write simple words in neat.2. (¾ 3.1 ) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç ¢ôÀ÷ .2.7 Read familiar words printed in the surroundings.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ŨÃóÐ. 3.6.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ Show and name each part of a plant. .4. legible print.1 Read simple sentences with assistance.¸¡ö. Cadangan Aktiviti 4 + Show a picture card and encourage children to talk about plant. Read flash card.3 ) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼Ãì¨Ç ±ØÐÅ÷ (¾ 1.ÁÃõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç ÜÈ «È ¢Å÷.

.

1. buah dll.3 Menghasilkan kraya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti mengambar. KTI 1.2.2.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2 Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.MINGGU 23 : Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. kesan bunyi dll) KTI1. Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. cucuk besi ke dalam soket KTI 2. Kolaj dengan daun. -Meniup daun pokok untuk menghasilkan bunyi Cadangan Aktiviti 5+ -Berkongsi pengalaman yang berkaitan dengan tingkah laku bahaya .1.3. -kolaj dengan daun.12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.3.3. buah dan dll.3.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian KTI 2.1 Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. -Meniup daun pokok untuk menghasilkan bunyi Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan bahayanya tingkah laku yang ditunjukkan dalam bentuk gambar Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. KTI 1. bunga kering. irama.3 Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi KTI 1.

.

-Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam. PM 12. PM 12.1.. Standard Pembelajaran 5 + PM 1.3. 2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan.1.menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru .3 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.menyanyi dan berlakon -guru menerangkan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada hidupan.1.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Kerohanian.3.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. PM 12.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan.mewarna gambar tumbesran pokok.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyatakan perbezaan bunga ciptaan Tuhan dan bunga rekaan manusia. PM 12.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membezakan bunga sebenar dan bunga palsu.8 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. . Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. -Guru melatih murid menjaga tumbuhantumbuhan.2 menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. -Guru melatih murid mananam dan menjaga tumbuhan-tumbuhan bersama kawan atau ahli keluarga -Murid menyatakan kebaikan bekerjasama. -Lakonan bertanggungjawab ke atas kesalahankesalahan yang telah dilakukan.

bau). Standard Pembelajaran 5 + ST 3.. saiz.MINGGU 23 : Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 3.6 Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a) warna b) saiz (Nota : Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar Cadangan Aktiviti 5+ ~ Mengumpulkan bunga mengikut warna dan saiz. .3. ~ Melukis dan mewarnakan bunga.2Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut : a) warna b) saiz c) bau Cadangan Aktiviti 4+ ~ Berbual dan bercerita tentang ciriciri bunga (warna.3.

.

4. 1. 3. Menulis perkataan haiwan jinak dengan huruf kecil.2 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. 3. Cadangan Aktiviti 4+ Mendengar cerita ttg haiwan jinak Cth: Anjing Yang Tamak. Listen to words and identify the sound of tame animals.5 Mendengar lagu dan cerita serta member respons. Menamakan haiwan jinak. 1.5 Listen to and role Listen and identify the different sounds farm animals make.2. gigi saya. Cadangan Aktiviti 5+ Menamakan bunyi haiwan jinak. 3.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.1. Listen to familiar Buku skrap Haiwan Jinak. Standard Pembelajaran 5 + 1. 3. Membunyikan perkataan. 4.1.6.1 Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan.1. baju baru.1. Read simple words . jalan raya).2 Membaca frasa dengan sebutan yang betul.Cth: anak Ayam. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 2.5.2.1. 3.5.(Contoh: emak). Membunyikan sukukata.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. Membaca frasa.1 Membaca frasa dengan bimbingan(Contoh frasa: mata biru.6.2 Read simple words.7 Menamakan objek di persekitaran.MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1.2. Membaca frasa dengan bimbingan.5.2 Listen to and identify common sounds around them.1 Listen to and identify common sounds around them.

.

¸½¢É¢ ãÄõ À¢Ã¡½¢¸Ç¢ý ´Ä ¢¸¨Ç §¸ðÎì ÜÚÅ÷. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3. PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.2.1 ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½ ¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Çì §¸ðÎì ÜÚÅ÷ Cadangan Aktiviti 4+ . ( ¾ 3.ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½ ¢¸¨Çô ÀüÈ¢ À¡ÎÅ÷.1 Menjaga kebersihan.3 Menjaga kebersihan. itik… -Murid menceritakan PM 3.Å¡¦É¡Ä¢. Contohnya: ayam. .4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷. Standard Pembelajaran 5 + ( ¾ 1. -Murid melakon .MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( ¾ 1.5) ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ Å¡º¢ôÀ÷. Tunjang Kerohanian. ´Ä¢¸¨Ç ±ØôÒÅ÷. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.§¸¡Æ¢ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ .¸¡ â¨É -±ý â¨É -â¨É ¦Åû¨Ç ¿¢Èõ ( ¾2. Á¡Î.1.2. (â¨É) -â¨É.2 ) ¦ºÅ¢¦ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ -¬º¢Ã¢Â÷ ÜÚõ À ¢Ã¡½¢¸¨Ç «È¢óÐ. keselamatan harta benda sendiri dan prasekolah. ±.2. keluarga dan orang di sekelilingnya -Murid menceritakan cara menjaga kebersihan jika memelihara haiwan.2.4.5.7 ) À¢Ã¡½¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ ±ØôÒÅ÷ ( ¾ 1. PM 7. -Murid-murid berbincang cara menyayangi haiwan.1.6 Menyatakan dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. -Murid-murid berbincang tentang perlunya menjaga kebersihan persekitaran daripada najis haiwan peliharaan.1.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.1.¬Î.À¢Ã¡½¢¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷.

• • Mengecam bunyi haiwan melalui rakaman radio / CD. ayam-reban.1. ST 3.5 Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.6 Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.1. ikan-air. katak-air dan darat.angin. dijumpa dalam buku.4. ~ Memadankan haiwan dengan habitat yang bersesuaian. itik-kolam. Tunjang Kemanusiaa n KM 6. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan menyebut tempat tinggal haiwan. ditayangkan melalui program television dll) Cadangan Aktiviti 4+ ~ Memerhati gambar haiwan dan menamakan haiwan tersebut. lembu-padang. Standard Pembelajaran 5 + ST 3.4. . kerbausawah.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.haiwan. • • Membentuk model haiwan dengan plastesin Menonton filem KM 6. burungpokok).4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 3. Melakukan simulasi bunyi jenis haiwan.

.7)membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak.2. Cadangan Aktiviti 5+ -memadankan suku kata supaya menjadi perkataan. gajah.1)membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. Cth: rusa. singa.3 Dramatise familiar stories without guidance.2 Read simple words.1 Listen to and identify common sounds around them. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata. monyet. 3. 1. Cth: mendengar bunyi binatang Cth:meniru bunyi binatang dengan intonasi yang berbeza.4. Read simple words about wild animals.2)Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 1. Name the parts of te animals body.8. 3. 1.5.4.MINGGU 25: Haiwan Liar Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM 3.3 Relate stories read to others. Listen to words and identify the sound of wild animals. 4. (BM 3. Children listen to a story and retell the story.2.2.1. legible print.4. To name wild animals. Children dramatise familiar stories by acting out the roles of the various characters. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.6. ular.8 Name common objects in the environment. Sing a songs “Wild Animals”.4 Write simple words in neat.1 Sing songs.

-perbincangan kepentingan bercakap benar.5.2. Murid melakon cerita “Serigala Datang” dan berbincang tentang tindakan yang jujur. PM 10.MINGGU 25: Haiwan Liar Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4 + .rakan dan guru.1 menunjukkan sifat positif -mewarna gambar 2.5 Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.) -விலஙககளின ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷.. ±.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 10. ( காட்டில் சிங்கம் கர்ஜிக்கும்.2 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸ ¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.1 Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita PM 10.1. Memohon maaf apabila melakukan kesalahan. PM 10. Tunjang Ketrampilan 2.1.1.ொகாடய Standard Pembelajaran 5+ (த 1.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.1.2.1) ொசவிமடதத Cadangan Aktiviti 5+ ..2.குழுவாக பாடல் த 1.2 menunjukkan semabgat dan sifat positif -bercerita tentang haiwan liar yang .2. Guru menceritakan cerita “Serigala Datang” kepada murid.2 பலேவற Tunjang Komunikasi ஒலிகைளக ேகடபர -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ விலஙககளின ஒலிகைளக ேகடபர பாடைலப பாடவர ( ¾ 3.¸¡ யாைன -ொபரிய யா¨É -யாைன காடடல வாழம Tunjang Kerohanian. பாடுவர்..3 Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.

.

2.2 Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru PFK 5..3.kecederaan atau penderaan.2.4.2 Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. Cadangan Aktiviti 4+ berisi pasir mengiringi nyanyian -Mendengar cerita tentang kebahayaan haiwan liar.1.7 Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. kecederaan atau penderaan. Cadangan Aktiviti 5+ -Memainkan botol yang berisi pasir mengiringi nyanyian -Memainkan botol yang KTI 2.MINGGU 25 : Haiwan Liar Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2. ~ Meniru bunyi haiwan (singa. Standard Pembelajaran 5 + improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian PFK 5.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.4 Memainkan alat -Simulasi apabila berlaku kecemasan. kambing).2 Mengecam bunyi -Mengecam bunyi .2.7Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.1. haiwan yang makan tumbuhtumbuhan). lembu. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. KTI1.10 menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. ~ Membeza dan membandingkan haiwan mengikut pemakanannya. Tunjang KM 6. anjing. Membuat gambar haiwan liar.2. kucing.4.3. ST 3. Membuat gambar haiwan liar. ~ Mengecam bunyi haiwan. KTI 1.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagi aktiviti menggambar.1 -Membentuk model KM 6.

” Help children to read simple phrases to name sea animals.10.1 Membaca frasa dengan bimbingan. bimbingan.1 Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan.1 membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.7. (BM3.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5.3)membaca nama judul buku dan -Membaca nama pengarang.10.2 Ask simple questions pertaining to -Stories heard or read -Situations 3.1 Listen to and recite nursery rhymes and action song. Read flash card.2.MINGGU 26: Haiwan Di Air Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (BM3. legible print. dengan sebutan yang -Buku skrap.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2. Buku skrap. Help children to copy letter of the alphabet. Membaca perkataan Membaca frasa dengan bimbingan. 4. 3. 3.2 Membaca ayat tunggal yang mudah -Menyalin perkataan. 4. 4. 1.3.10. Sing a song “Once I Caught a Fish Alive. To label a scrap book.5.3.2)mengamalka -Murid menyatakan n penjagaan buku penjagaan buku dengan cara yang betul. betul. dengan cara yang betul.7.2 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. -Membaca ayat tunggal.6. 3. (BM3. 4.1read simple phrases with guidance.10.2 Read simple phrases. .1)mengamalkan -Guru menerangkan penjagaan buku dengan cara yang betul cara yang betul dengan menjaga buku. legible print.4 Write simple words in neat.2. 4. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2 Membaca frasa bimbingan guru.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. 3.6. Observe fish in a class aquarium and ask question. judul buku dan pengarang dengan BM3. dengan sebutan yang betul.2. 3.

.

) -சநைதயின சழைல நடபபர.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர வரிைசபபடததி கறவர ( ¾ 3. -Murid membela ikan dan menjaga ikan dengan penuh kasing sayang dan bertanggungjawab.1 Menjaga kebersihan. -Murid membincangkan akibat jika tidak menjaga kebersihan persekitaran seperti pencemaran air.1.6 Menyatakan dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.MINGGU 26: Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 2.. .3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3. sebagai seorang murid. இறால.விலஙககளின ொபயரகைள வாசிபபர. -Guru mencerita tentang pencemaran air.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4 Melaksanakan tanggungjawab -Murid membincangkan tanggungjawab daripada pencemaran.12) எழததகைள த 1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.3.நீரில வாழம பிராணிகைள அைடயாளம காணபர ( மீன.2. .3. Standard Pembelajaran 5 + (த 2. keluarga dan orang di sekelilingnya. Tunjang Kerohanian.9.¸¡ மீன -சிறிய மீன -மீன நீரில வாழம மாதிரியானவறைற அைடயாளம காணபர ொசாலைல வாசிபபர ( த 2.16) படததிறேகறற Cadangan Aktiviti 5+ .2. PM 7.லி ப= எழததகைள நிரலபடததி கறவர -பிராணிகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.1. menjaga laut PM 7.1) ஒேர Cadangan Aktiviti 4 + .1. ±. நணட.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷. PM 3.

4.4..dan kura-kura. Standard Pembelajaran 4 + 3. Menceritakan kebahayaan ke sungai main Simulasi langkahlangkah untuk menangani situasi bahaya.6 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkahlangkah berikut: menjerit. PFK 5. ~ Bercerita mengenai .2 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkahlangkah yang berikut: menjerit.3 Menjaga keselamatan diri.13 Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai PFK5. PFK 5.2. Contoh ikan.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan : terbang.2. KTI 1.10 Menjaga keselamatan diri. ST 3. Cadangan Aktiviti 5+ -murid memberi pendapat jika haiwan di air diletakkan di darat. Standard Pembelajaran 5 + 3.2. -Menceritakan kebahayaan ke sungai main. ~ Memerhati dan membandingkan ikan mengikut saiz dan warnanya. Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita tentang pengalaman pergi ke pasar dan memancing ikan. lari dan membertahu orang dewasa Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.katak.2.1 berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.4Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti PFK5. Menghasilkan binaan dengan kulit kerang Origami ikan.2.5 berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. merangkak. melompat. lari dan memberitahu orang dewasa ST 3.2. -Simulasi langkahlangkah untuk menangani situasi bahaya ~ Meniru pergerakan haiwan sambil membunyikan bunyi haiwan.8Memerhati dan -Menghasilkan binaan dengan kulit kerang Origami ikan.2.MINGGU 26 : Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika KTI 1.4.

pencemaran udara dan air kepada manusia. (contoh: minum air yang kotor.MINGGU 26 : Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. KM6.3. Perbincangan tentang tabiat memelihara haiwan di air. -Bersoal jawab tentang kesan pencemaran air terhadap manusia dan haiwan.1.5 Bercerita tentang kesan KM 6. ) .9 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi.3.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. KM6. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan cara-cara menjaga laut daripada pencemaran air.3. Standard Pembelajaran 5 + KM6.3. KM6. Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton filem “National Geografi” untuk mengetahui kehidupan haiwan di air di laut.6 menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3. hidupan laut akan tercemar.2 mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi dengan bimbingan guru.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.

. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 1. -Menulis huruf kecil perkataan burung.6.2.2.6.2)membaca frasa dengan sebutan yang betul. 4.2.2. Read flash card.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3. Sing song “I am a bird. gigi saya. 3. (BM 4.6.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.” Help children to talk simple stories about birds.6.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. 1.1 Tell stories about personal experiences with guidance.Cth:”Burung Gagak Minum Air”. legible print.2. baju baru. 1. Help children to read simple phrases to name birds.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. Show pictures of different birds.1)Membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.4 Write simple words in neat.1 Read simple phrases with guidance. Ask children name them. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 3. Listen and recite the rhymes “Two Little Blackbirds” sitting on the wall. (BM4.2.7.8 Name common objects in the environment. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.7.MINGGU 27: Burung Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM3. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM3. jalan raya) (BM3. -Menulis huruf besar perkataan nama burung. -buku skrap. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca frasa dengan bimbingan.3. Buku cerita . -membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.1)Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. To name birds.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2 Read simple phrases. (BM 4.1 Sing songs.

3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3. Standard Pembelajaran 5 + (த 2.3.3.16) படததிறேகறற Cadangan Aktiviti 5+ . .1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர Cadangan Aktiviti 4 + -பறைவகைளப ேபால நடபபர.MINGGU 27: Burung Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + த 1.12) எழததகைள வரிைசபபடததி கறவர ( ¾ 3.ம ல யி= எழததகைள நிரலபடததி கறவர -பறைவகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.¸¡ மயில -அழகிய மயில -இத ஒர மயில ொசாலைல வாசிபபர ( த 2.2.2. ±.9.விலஙககளின ொபயரகைள வாசிபபர. .4) ±Ç ¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸ ¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.

7 berkongsi idea. -Murid mendengar cerita/ lagu “Burung Gagak Yang Tua Dan Anaknya” lalu membuat lakonan.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 2. -Murid mendengar cerita/ lagu “Burung Gagak Yang Tua Dan Anaknya” lalu membuat lakonan.3 Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.2 bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti . PM 6.1. .1.1.2 Memberi bantuan kepada ahli keluarga.2.1 Menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. -Murid menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 3. PM 6.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid mendengar cerita “Burung Merpati Dan Semut” dan menyatakan pengajaran dalam cerita. Standard Pembelajaran 5 + PM 2. warga sekolah dan orang lain. .2. PM 6.barangan dan peralatan seperti permainan.MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Kerohanian.murid secara individu untuk menyiapkan menu burung puyuh goreng tepung.2 Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyiapkan menu burung puyuh goreng tepung 3.makanan. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid mendengar cerita “Burung Merpati Dan Semut” dan menyatakan pengajaran dalam cerita.

.

ayam-reban.haiwan.2.4.13 Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara memberitahu orang dewasa apabila kecemasan -Melafazkan puisi bermuzik latar belakang secara berkumpulan rumah. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.4.2 Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai ST 5. -Membuat layanglayang yang berbentuk burung. lembu-padang. kerbau-sawah. itik. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.3.1.1 Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu (sing with action) KTI 1.2.2. katak-air Aktiviti kumpulan Aktiviti kumpulan yang menghasilkan carta tempat tinggal Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton VCD yang berkenaan -Menyanyikan lagu Burung dengan membuat gerakan Menggunting dan menggam burung.MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.7 Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. Bermain lego bina burung. puisi) KTI 1. KTI 1. ~ Meniru bunyi burung.2. .3 menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti mengambar.5 Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (Contoh:cerita. kecederaan atau penderaan KTI 2.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( Contoh : kucingkolam.4.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. -membuat bayingST 3.1Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai ~ Mengecam bunyi burung.

Letcuem.letcuem. Letcuem.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton “National Geografi” kehidupan burung. Letcuem. Letcuem. (contoh : burung – berkicau) . Cadangan Aktiviti 5+ -Mengecam bunyi jenis burung melalui rakaman radio / CD. Menyanyikan “Lagu Burung Kakak Tua” Burung Kakak Tua Hinggap Di Jendela.angin. Burung Kakak tua. u la la.MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. Standard Pembelajaran 5 + KM6. -Melakukan simulasi bunyi jenis burung.1.1.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.letcuem. Nenek Sudah Tua.haiwan.Murid meneka bunyi tersebut. Giginya tinggal dua. u la la.

Winsy spider.7.2 Listen to recite and act out nursery rhymes and action songs. (BM 4.2. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca frasa dengan sebutan yang betul. Name insects. Read and name the insects. (BM 4.7.5. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6. gigi saya.2)membaca frasa dengan sebutan yang betul.6. Children read simple sentences with their friends.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan.g.1 Copy letter of the Listen to verse and carry out singer play. (BM4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Buku cerita .6. Recite rhymes and carry out finger play. -buku skrap serangga.2. -Menulis huruf kecil perkataan serangga.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Help children to 1. jalan raya) (BM3. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1)Membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.2.1 Read simple sentences with assistance. (BM 4. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca frasa dengan bimbingan.4 Write simple .MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM3.Cth:”Belalang Dan Semut”.: Insy. 3.2.2.2. -Menulis huruf besar perkataan nama serangga.1)Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. 4.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. 3. (BM3. 4.2. e.7 Read familiar words printed in the surroundings. baju baru.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.

8.ேகடட Standard Pembelajaran 5 + (த 1.9.ேகடட தைணயடன ேகடட கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர.1) கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர. ( எறமபம ொவடடககிளியம ) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர.6) ேகடட Cadangan Aktiviti 5+ . (த 2.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.16) படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.8. கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர. .2.3)ஆசிரியர Cadangan Aktiviti 4 + . (த 1.3. கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர.2.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர. (த 1.9.MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang Komunik asi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ (த 1. -( எறமபம ொவடடககிளியம ) .எறமபம பறாவம -பசசிகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.

Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 3. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.3 Menjaga kebersihan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. -Guru melatih murid membersihkan untuk mengelakkan pertumbuhan nyamuk dan lalat.1 Menjaga kebersihan. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menonton video tentang kesan dan akibat kerosakkan seranggga.melakonkan watak serangga dalam cerita. -Murid-murid bekerjasama membersihkan kawasan prasekolah untuk mengelakkan pertumbuhan nyamuk dan lalat.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru.1.MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang Kerohanian. -Guru menggalakkan murid supaya tidak rasa takut apabila berhadapan dengan serangga.3 Berani melibatkan diri dalam Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menonton video tentang kesan dan akibat kerosakkan seranggga. . sekeliling prasekolah aktiviti. -Murid melibatkan diri dalam persembahan nyanyian “Si Lebah” -membina pelbagai watak mengikut mimik muka serangga. 2.1. PM 9.1.1. PM 9.1. .1 bersikap positif tentang kebolehan kendiri.1.3 bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan kendiri Standard Pembelajaran 5 + PM 3. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.

.

Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi sikap asertif pada situasi bahaya Menceritakan tentang penanda buku serangga yang dan mempamerkan hasil dihasilkan .1. -Menyanyikan “Lagu Lebah” KM 6.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat KTI 1. berenang) Tunjang Kemanusiaa n KM 6.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.rama-rama. berjalan.MINGGU 28 : Serangga Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. -Bersoal jawab tentang kebaikan serangga terhadap Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi sikap asertif pada situasi bahaya -Menceritakan tentang penanda buku seranggan yang dihasilkan.8 Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.2.2.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan : terbang. -Berbual tentang cara menjaga habitat serangga daripada kepupusan.4.4 Menceritakan kerja sendiri ST3.3.3Bercerita tentang kepentinagn menjaga alam sekitar. -Menonton filem “National Geografi” untuk mengetahui kehidupan serangga. ~ Meniru pergerakan serangga. menyusur.3. merangkak.4. Memerhatikan kitaran hidup.4 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru KTI 1. melompat.3. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.

.

1.1 Talk about familiar things and experiences with guidance. favorite things and activities around them with guidance.1.11.2 Recite simple rhymes and poems. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Show the Malaysia map and help children to talk about my country. Cadangan Aktiviti 5+ -melihat gambar mercu tanda Negara dan cerita tentangnya. my state. -memadankan gambar mercu tanda Negara dan k ad perkataan. Introduce children to provide information and talk about it.2)membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.9. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. -mengenali mercu tanda Negara. (BM3. my town.MINGGU 29: Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM1.2 Talk about familiar Talk briefly about the experiences. Cadangan Aktiviti 4+ -mendengar lagu Negaraku sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang . tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.3.3. (BM3.5)mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. Help children to read simple rhymes and poems about my country.6. Observe Malaysia map and ask question. -membaca buku cerita yang berkaitan. ➢ Stories heard or brochures that read ➢ Situations . -membaca buku cerita yang berkaitan.1)membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.11.10.2 Ask simple questions pertaining to different races in Malaysia. 1.2)bercerita secara lisan. 1.

.

ேதசிய ொகாடகக ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ வணணம தீடடதல ( ¾3. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 5.ேதசிய ொகாட.2.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.1. PM 6.6.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. ேகாடபாடைட ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர. Cadangan Aktiviti 4 + .( ொகாட. Standard Pembelajaran 5 + த 1. . -Murid berbincang cara bergaul dengan kawan yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. .2. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan.படததிறேகறப ொசாறகைள எழதவர. Tunjang Kerohanian. (ேதசிய ொகாடயின வணணஙகள. -Murid menunjukkan cara menghormati Raja PM 5. ( ¾ 3. PM 6. -Murid menunjukkan cara menghormati Raja dan pemimpin negara.6.MINGGU 29: Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1. =Murid menyanyi lagu “Negaraku” dengan hormat.மலர.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ -ேதசிய ±ØÐÅ÷.2. -Murid simulasi tingkah laku yang sopan dalam pergaulan dengan jiran Melayu atau India.1.2.விலஙக பறறி பதிலளிபபர.5.3) ¦º¡ü¸û .) .1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan masyarakat setempat.1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan.2) ேகளவிகளககச சரியாகப பதில அளிபபர.பலி.3) ஆககமான சிநதனயடன பதிலளிபபர Cadangan Aktiviti 5+ .நம நாட மேலசியா (த 1.ேதசிய ொகாடையப பறறி பதில கறவர.1) ொசவிமடததவறைறச சரியாக கறவர.

.

8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. -Melatih murid menghormati Jalur Gemilang dan lagu Negaraku.1.2. Menonton tarian pelbagai budaya Malaysia. Memberi pendedahan cara mencegah penyakit Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan tingkah laku yang membahayakan Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. Menonton dan belajar tarian pelbagai budaya Malaysia. tempat awam PFK 4. cucuk besi ke dalam soket PFK 4. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 1.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan objek berbahaya di taman permainan dan tempat awam Memberi pendedahan cara mencegah penyakit. 2.6 Menyatakan emosi mengikut situasi 2.3.2 Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.2 Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.MINGGU 29 : Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. KT 3.2..2 Mengamalkan cara0cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh : menutup mulut bila bersin dan batuk).1. KT 3.. taman permainan d.3.1.1. -Melatih murid menghormati Jalur Gemilang dan lagu NegarakuPerbincangan gambargambar yang berkaitan 1.1 Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru(Contoh : menutup mulut bila bersin dan batuk).3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut:c.5 Bertanya dengan penuh keyakinan.1.2Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.Guru menunjukkan gambargambar seperti Bunga .

3Menamakan bendera Malaysia KM5.biru.8Menyatakan nama negeri sendiri.9Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.1 Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.1.7Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Me mbincangkan cara pembentukan pelangi. KM8. Menjalankan aktiviti membentukpelangi.1.MINGGU 29 : Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2.1Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.1. (warna merah. KM 8. -Mengenal kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob. -Memadankan kad bendera pada peta Malaysia. ST 5. KM 8. Standard Pembelajaran 5 + ST 2.1. . -Menyanyikan “Lagu Negaraku”.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran. -Mengenal kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan guru. kuning dan putih) -Mewarnakan bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.12Menyanyikan lagu kebangsaan.1. Tunjang Kemanusiaa n KM 8.2. -Memadankan bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1.9Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. KM5. (contoh :Perlis terletak di arah utara.2 Menyatakan kaum di Malaysia.2. KM 8. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan melukis bendera Negeri Perak.1. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Memerhati dan mengenal warna bendera Negeri Perak. -Menamakan KM 8.1.4Menjalankan aktiviti membentuk pelangi.2 Mengecam bendera Malaysia KM 8. -Mengenal warna bendera Malaysia.1.1.) -Menamakan nama negeri sendiri berdasarkan gambar negeri.

gigi saya. -mendengar lagu Hari Raya dan membuat gerakan.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan.1.6. Hari Deepavali. (BM4.7.1.Guru membimbing murid mengetahui perkara ttg Hari Raya.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. -Membuat suasana Hari Raya. cerita.2. jalan raya) (BM 1.2. -membaca frasa berkaitan dengan Hari Perayaan.1) berbual dengan sebutan perkataan yang betul.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. Cadangan Aktiviti 4+ -menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2. (BM2. permintaan. . minat dan situasi semasa.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. -Guru dan pembantu guru sebagai tuan rumah. Hari Deepavali.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. -mendengar lagu Hari Raya dan membuat gerakan. baju baru. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca ayat tunggal yang mudah dan menyalin ayat dengan cara betul.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. murid-murid sebagai tetamu. BM1.1.lagu. (BM 2.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. (BM3. -Membuat suasana Hari Raya.

“Selamat Hari Raya Puasa”. pamphlet. story books.5 Talk about prints from different media in the environment (e. computer screen. .5.3. : newspaper. 3. Help children to write simple phrases.3 Tell stories about personal experiences without guidance. Cadangan Aktiviti 4+ Help children to read and talk about sentences in print.7. 3.5 Write simple phrase.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.g.2 Write recognizable letter with guidance.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1.g. e. Introduce children to read newspaper about festivals and talk about it.1 Read simple phrases with guidance. wood engraving) 4. 4.2.3. television. Write simple phrases about festivals. Help children to read simple phrases. Cadangan Aktiviti 5+ Ask children to say what festivals they celebrate and how they celebrate it.2. Standard Pembelajaran 5 + 1.

menyanyi dan berlakon. -Guru mengajar murid cara berucap kepada jiran kaum lain pada hari perayaan.8 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. -Murid belajar berucap kepada jiran pada hari perayaan.3 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. . situasi dan masa dengan Deepavali.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan bimbingan.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. Situasi: rumah terbuka Watak: tetamu dan tuan rumah 2.dan berlakon dengan bimbingan guru . -Murid berlakon berkunjung ke rumah jiran pada hari Raya atau Deepavali.3.2.Main peranan. Murid merancang sendiri bagaimana menghiasa rumah semasa hari raya.3.MINGGU 30: Perayaan Di Malaysia Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4 + .2. -Murid menceritakan berdasarkan gambar Hari Raya dan Standard Pembelajaran 5 + - Cadangan Aktiviti 5+ (த 1.மாணவரகள ஆசிரியரின தைணேயாட இைசககரவிகளின ஒலிகைள அறிநத ஒலிபபர.4) Tunjang Komunikasi இைசக்கருவிகளின் -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ஒலிகைள அறிந்து ஒலிப்பர் Tunjang Kerohanian. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 6. PM 6.menyanyi.

.

. KTI 2. -Cerita ttg kes kejadian kehilangan kanak-kanak.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. Cadangan Aktiviti 5+ -peringatan tidak boleh main mercun. Cadangan Aktiviti 4+ -peringatan tidak boleh main mercun.1. Rumah PFK 5. KTI 1. PFK 5. KTI 1. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.4 Menyatakan perasaan terhadap -kad ucapan.4.2. . -Cerita ttg kes kejadian kehilangan kanak-kanak.1.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik KTI 2.2.4 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbngan guru.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. -kad ucapan. -mendengar lagu perayaan sambil menggerakkan badan.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru KTI 2.2. -mendengar lagu perayaan sambil menggerakkan badan serta menyatakan perasaan terhadap lagu tersebut.4.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.2.4.

.

3Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan -lakonan perayaan.1. Hari Krismas) -Murid menyusun kad gambar KM 5. Tahun Baru Cina.1Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (contoh: Hari Raya. Krismas) -Menyatakan perayaan di Malaysia video.1Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Menjalankan penyiasatan terhadap objek yang timbul dan tenggelam. Mewarnakan gambar perayaan-Mengumpul dan memadankan gambar kaum di Malaysia. menyambut perayaan .3.5Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. Hari Keamatan. Deepavali. Cadangan Aktiviti 5+ ~ menjalankan penyiasatan kesan/ tindakan magnet ke atas magnet lain/ objek di dalam kelas.3. (contoh: Hari Raya Puasa. Hari Gawai.1.-Mendengar dan meneka lagu yang diperdengarkan berdasarkan gambar. KM 5. Hari Gawai. ST 4.Membuat kad ucapan -Membaca senikata lagu berunsurkan hari perayaan.6Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. carta dll.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 4. Standard Pembelajaran 5 + ST 4. Tahun Baru Cina.2Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat Malaysia.3. Tunjang Kemanusiaa n KM 5. Hari Keamatan. Deepavali.1.

.

6.g. (BM 2.1. (BM4.3.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. -membaca frasa dengan bimbingan.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. minat dan situasi semasa. BM1.” Teacher gives instructions such as to colour National Flag.2 Listen to and follow simple instructions.1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.1. jalan raya) (BM 1.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. . Pantun empat kerat Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Pantun dua kerat b.4.2.mendengar cerita Hari kemerdekaan.2. -Mendengar cerita Hari Kemerdekaan. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.3.MINGGU 31: Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. .menyalin ayat.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. . 3. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Hari Kemerdekaan.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.4. gigi saya.Bersoal jawab ttg Hari Kemerdekaan. (BM2.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Sing action songs. BM 2.7.lagu. cerita.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. -melafazkan pantun yang mudah.4. -bersoal jawab ttg perarakan Hari Kemerdekaan.1 Read simple Help children to colour National Flag. (BM3.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.: “Please get me the book from the shelf.3 Listen to and follow instructions.2. 2. Help children to read 1. baju baru.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. e. . -melafazkan pantun. permintaan.

MINGGU 31: Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + த 1.ேதசிய தின வாழதத அடைடைய உரவாககவர.ேதசிய ொகாடகக வணனம தீடடவர. . த 1. .ஆசிரியரின கடடைளகக ஏறப அணிவகபபர. ( ேதசிய தின சழைல நடபபர.1.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர. .9. Cadangan Aktiviti 5+ .6) கடடைளகக ஏறப தலஙகவர.

1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 1.2.1.1. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyanyi lagu patriotik mengikut muzik dengan hormat dan penuh semangat.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. -berdiri tegak sewaktu menyanyi lagu Negaraku -main peranan mengikut cita-cita -mewarna Jalur Gemilang dengan kemas dan cermat. 2.1.9Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menyanyi lagu patriotik dengan hormat dan penuh semangat. -PM 12. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.1.6 menyatakan emosi mengikut situasi.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. Standard Pembelajaran 5 + -PM 6.2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri -berdiri tegak sewaktu menyanyi lagu Negaraku -main peranan mengikut cita-cita -mewarna Jalur Gemilang dengan kemas dan cermat 1.MINGGU 31 : Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Kerohanian. -Murid mengumpul gambar Hari Kemerdekaan dalam kumpulan dan menyusun gambar berkaitan dengan kemerdekaan Malaysia. 2. PM 12. -Memerhati dan melukis bendera Malaysia. rakan dan masyarakat setempat.2.1.3 menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. ST 2.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan. . -Murid mengumpul dan menampal gambar sambutan Hari Kemerdekaan dari surat khabar secara kumpulan.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran ~ Memerhati dan mengenal warna bendera Malaysia.

.

.4. KM 8. (Contoh:Perbarisan raksasa. Cadangan Aktiviti 5+ Perbincangan ttg cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikanali.Pertandinga Cadangan Aktiviti 4+ Perbincangan ttg cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikanali.4 Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.1.3 Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.1.2 Menamakan Bapa Kemerdekaan. Menyanyi lagu patriotic dengan perasaan cinta kepada negara. -Menyoal semula kefahaman murid.1Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.4. KTI 1. KM 8. -Menyertai aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah.5 Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.3. -Mengadakan Kempen Bulan Kemerdekaan.4 Mengetahui cara mengelak dari daripada orang yang tidak dikenali. KM 8.4 Menceritakan cara mengelak dari daripada orang yang tidak dikenali.9 Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2.3. KTI 2. -Mengadakan Kempen Bulan Kemerdekaan. Tunjang Kemanusiaa n KM 8.4. -Menyertai aktiviti Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. Membuat topi Jalur Gembilang. Membuat topi Jalur Gembilang. -Guru menceritakan sejarah Malaysia dan pemimpin.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.MINGGU 31 : Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. KTI1.4. KTI 2. Menyanyi lagu patriotic dengan perasaan cinta kepada negara.

-membaca frasa dengan bimbingan.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Listen and identify the sound of land transports. cerita.7.1 Talk about stories words.2. (simple stories) being read. gigi saya. (BM 2. -bersoal jawab ttg kenderaan di darat -melafazkan pantun yang mudah. Title of stories “My Car”.2 Read simple words. minat dan situasi semasa Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di darat. .2 Write recognizable letters with guidance. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 4.6. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.lagu.5. .2. legible print.mendengar Lagu Kereta Bapaku. baju baru. Children read flash cards with simple 3.2. 1.4 Write simple words in neat. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. 1.2. . To label a scrap book.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. 3. (BM4. .1. Name the land transports.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.2.1.1 Listen to and identify common sounds around them.5. 3. BM1. permintaan. -Mendengar lagu Kereta Bapaku.2.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. 4. (BM2. Help children to read and solve the simple riddles.2.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.8 Name common objects in the environment.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.7 Read familiar words printed in the surroundings.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.menyalin ayat.1. jalan raya) (BM 1.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Darat.6 Listen to and solve simple riddles.1. Read flash cards of land transports. (BM3.

தைர மாரககஙகளின ொபயரகைளக கறவர Standard Cadangan Aktiviti 5+ Pembelajaran 5 + த 2.2. .3.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 + 4 + ( த 2.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷. .ேபருந்து) .2.3. .( இரயில்.படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர்.தைர மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.

2.1. PM 16. kereta api dan sebagainya.4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan 3.8 menunjukkan kemahiran play entry.1. -Murid mengenal simbol jalan yang ditujuk dan mematuhi peraturan jalan raya.menyatakan akibat jika tidak mematuhi peraturan jalan raya Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.2. -mewarna gambar kenderaan -membuat model kenderaan dan bermain dengan kenderaan tersebut. 2.2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri 3.1 Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. PM 16. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid simulasi beratur semasa menaiki kenderaan awam seperti bas.1.4 Mematuhi peraturan kelas. .2. . -Murid mengenal simbol jalan raya dan berbincang cara mematuhi peraturan jalan raya. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 14.4 menunjukkan kemahiran play entry dengan bimbingan -mewarna gambar kenderaan -membuat model kenderaan dan bermain dengan kenderaan tersebut.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membuat lakonan tidak berebut-rebut semasa menaiki bas atau kereta api.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Kerohanian. Standard Pembelajaran 5 + PM 14.1 Bersedia menunggu giliran.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.1.

4.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Cadangan Aktiviti 4+ PFK 5.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri mellaui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. ~ Membanding dan mengumpulkan kenderaan mengikut bilangan roda. -Membuat pergerakkan badan mengikut muzik Melukis kereta impian.2.4.4.2. .2.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang KTI 1.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: Penglihatan.Pendengaran Penyentuhan ~ Melawat ke tempat letak kereta sekolah.8Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: -Kuat-lembut (dinamik) -Tampalan-kereta.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.2.3 menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: d. melintas jalan raya KTI 2. ST 2. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.3.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan cara menjamin keselamatan diri dan cara melintas jalan raya Kuat-lembut (dinamik) KTI 1.2.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.9 Menyatakan cara menghindari sumber.

-bercerita tentang kenderaan di darat membawa pencemaran udara. -Cerita tentang pengalaman menaiki kenderaan di darat.3.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. .5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.3. -Cerita tentang pengalaman menaiki kenderaan di darat. -bercerita tentang kenderaan di darat membawa pencemaran udara.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.6 Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. Standard Pembelajaran 5 + KM 6. -bercerita tentang cara kenderaan di darat mengelakkan pencemaran udara. KM 6.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenalkan jenis kenderaan di Darat -Memupuk sikap menjaga kebersihan semasa menaiki kenderaan tersebut. Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenalkan jenis kenderaan di Darat -Mengamalkan menjaga kebersihan dalam kenderaan tersebut.

Help children to read and talk about sentences. -bersoal jawab ttg kenderaan di air -melafazkan pantun yang mudah. 3.2. minat dan situasi semasa.1 Sing songs. 1. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di air .2.4 Write simple Sing action songs. (BM 2. Row.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2 Write recognizable letters with guidance. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. : I like papaya. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. Row Your Boat” Children read simple words.2.menyalin ayat. Listen and identify the sound of water transports. 4.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.1.MINGGU 33: Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2 read simple sentences.6. Row Your Boat”. (BM4. Write simple words . . 1.2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Row. 4. . : “Row. -membaca frasa dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. jalan raya) (BM2.g. 3.6.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Air.4.7.1 Listen to and identify common sounds around them. gigi saya.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. baju baru. (BM3.g.2.6. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.2 Read simple words. e. e. “Row.1.

PM 3.3.1.நீ மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. -Murid menbincangkan akibat jika semua orang tidak menjaga kebersihan kenderaan yang diguna.1 Bersedia menunggu giliran.1.படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர். -Guru menerangkan cara menggunakan kenderaan air dengan betul.படகு) . த 2. Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ . PM 14.1 Menjaga kebersihan. PM 3. Tunjang Ketrampila n Perkemban gan Sosioemosi -mewarna gambar kenderaan dengan cermat mewarna gambar kenderaan air dengan kemas dan cantik. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan 2.MINGGU 33 : Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang Komunikas i -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( த 2.2.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Tunjang Kerohania n.1. 2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 14.1.2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri -Murid simulasi beratur semasa menaiki feri.4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan -Murid membuat lakonan tidak berebutrebut semasa menaiki feri. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.2.( கப்பல்.16 .3 Menjaga kebersihan.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.தைர மாரககஙகளின படததிறேகறற ொபயரகைளக கறவர ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.3.1. .

2.9 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti -Mobail kapal laut.8Membanding dan mengumpulkan dikenalpasti. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 4. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. Lakonan tepi pantaiada motorboat. di air dan di . Cadangan Aktiviti 5+ -Menonton VCD berkenaan -Menari menggunakan riben. Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi langkah menangani situasi bahaya -Mobail kapal laut.2 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkahlangkah yang berikut: menjerit.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.3.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.1.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.2.4. ada orang berenang.10 Menjaga keselamatan diri KTI 2. ST 2. ~ Membandingbeza dan menyatakan objek yang boleh tenggelam dan timbul.2.1Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. Lakonan tepi pantaiada motorboat.7 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik menggunakan alat seperti riben. ada orang berenang.2.KT 3. KT 3. lari dan memberitahu orang dewasa KTI 1. gelung rotan.MINGGU 33 : Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. gelung rotan dan tali objek mengikut ciri yang darat. ~ Mengasingkan kad gambar kenderaan di udara.1. tali KTI 1.

Write simple word on air transports.2 Read simple words. gigi saya.4 Write simple words in neat. 4.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. . Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2.7 Read familiar words printed in the surroundings. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di Udara.menyalin ayat.7.1.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Read flash cards.6. -membaca frasa dengan bimbingan. baju baru. 4. 1. 3. Label parts of the vehicles.g.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Udara. 3. minat dan situasi semasa. jalan raya) (BM2.: picture clues.2.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Label parts of the vehicles.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2 Write recognizable letters with guidance.4 Listen to and retell simple stories using aids: e.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM4. legible print. Read flash cards.2. visual props.2.5. . Children bring in favourite toy plane and tell others about it.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. (BM 2.2.1 Listen to and identify common sounds around them.1.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. -bersoal jawab ttg kenderaan di Udara Standard Pembelajaran 5 + (BM3. Children bring in favourite toy plane and tell others about it. (BM3. . Write simple word on air transports.

(எ.2.) .கா : இது வானூூர்தி ) ( த 2.ஆகாய மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர்.3.ஆகாய மாரககஙகளின ொசாலைல வாசிபபர ொபயரகைளக கறவர ( ¾ 3.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ . ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ த 2.16 படததிறேகறற .3.7) ஆசிரியர Tunjang Komunikasi தைணயடன -Bahasa Tamil படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.(வானூூர்தி.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ .

Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.berbual tentang kenderaan udara yang murid tahu contoh kapal terbang dan helicopter.3.1.6 berinteraksi dengan yakin 3. PM 14.2.berbual tentang kenderaan udara yang murid tahu -guru menerangkan perlunya menepati masa ketika manaiki kapal terbang.1.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang Kerohanian. -Murid menbincangkan akibat jika semua orang tidak mematuhi peraturan dalam lapangan terbang.3 Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 9.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru. PM 14.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti.2.1. 2. Standard Pembelajaran 5 + PM 9. . -Murid berbual tentang prosedur menaiki kapal terbang.3. Contoh: Menunggu giliran naik kapal terbang dan menunggu bagasi. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid simulasi prosedur menaiki kapal terbang dengan sabar.1 Bersedia menunggu guliran. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid cuba melipat kapal terbang kertas dengan kertas warna.1 bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru .10 menepati masa dan janji .

.

8 Mengenal elemen muzik: ➢ Kuat-lembut ➢ Cepat-lambat Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.4.4.1. .Murid memerhati dan menyatakan hasil pemerhatian penerbangan tersebut. ~ Murid membuat origami jet daripada kertas yang berlainan.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara betul semasa mengendali alatan berbahaya -Mengenal elemen muzik .4Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat -Guru menerbangkan jet kertas.~Murid menerbangkan jet kertas yang telah dibuat.2. ➢ Tinggi-rendah ST 2.11 Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya KTI 2.~Murid memerhati dan merekodkan hasil ujikaji penerbangan tersebut.8Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Cepat-lambat (tempo) Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi langkah menangani situasi bahaya Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.

.

2. (BM4. Children listen to a story and discuss about their ambitions. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.g.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.4. 4.2.7.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. . Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Pekerjaan Beruniform. minat dan situasi semasa. : I like papaya.7.1.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.6.2 Read simple sentences. Listen to cumulative stories and say out sentences or phrases using visual props with guidance. 3. e.2. -membaca frasa dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. legible print.3. (BM3.3.2. -bersoal jawab ttg Pekerjaan Beruniform. 1. Help children to read and talk about sentences.1 Read simple phrases with guidance. .6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. . jalan raya) (BM2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.4 Tell stories using visual props with or without guidance. Help children to read phrases about uniform. 3.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. gigi saya. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. -menulis pekerjaan beruniform dengan bimbingan.4 Write simple words in neat.Bersoal jawab ttg pekerjaan beruniform.menyalin ayat. (BM 4. baju baru. Name occupations.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.2. (BM 2.

1.1.9.3. Cadangan Aktiviti 4 + . Standard Pembelajaran 5 + ( த 2.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர.3. Cadangan Aktiviti 5+ -சீருைட ெதாழில்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர். மருத்துவர்மருத்துவமைன சூூழலுக்ேகற்ப நடிப்பர் . மரததவர.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( த.சீரைட ொதாழிலகளின ொபயரகைளக கறவர .9.காவலகாரர.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ ( த 2.ஆசிரியர ேபானற கதாபபாததிரஙகைள ஏறற நடபபர.ஆசிரியர்பள்ளிக்கூூடம்.1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர. ( த. ** கணினி மூூலம் ெசாற்கைள வாசிப்பர் .7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.

Cadangan Aktiviti 4+ -Guru menerangkan cara menghormati posmen. ahli bomba. rakan dan masyarakat setempat. dan sebagainya.2. 2. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. Contoh: mengucapkan terima kasih kepada polis. -Simulasi memberi ucapan yang sesuai kepada orang yang membantu kita.3. polis.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.2. polis.1 menunjukkan sifat positif seperti:-sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -bermain gambar suai pasang mengenai pekerjaan.2.2. jururawat dan sebagainya. Ucapan terima kasih kepada polis.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Kerohanian. -bersoal jawab tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan pakaian. PM 6. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara menghormati posmen.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2. . ahli bomba.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.7 bercerita dan memberi pendapat Standard Pembelajaran 5 + PM 6. ahli bomba Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. -Murid berbincang ucapan yang sesuai kepada orang yang membantu kita.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. PM 6. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6.

.

Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2. ~ Murid membanding dan mengumpulkan pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.2.Cth: Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenal elemen muzik Standard Pembelajaran 5 + KTI 2.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas.1Membandingkan panjang objek (lebih panjang.1.1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. ST 2. Menyanyi lagu tema : pekerjaan beruniform. pakaian tradisional mengikut kaum. lebih pendek). Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenal elemen muzik Mewarna gambar pekerjaan beruniform. Menyanyi lagu tema : pekerjaan beruniform..2. ~ Menyatakan perbandingan yang telah dibuat. (Contoh objek : pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. KTI 2.4.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4.3.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2. ~ Murid mengukur dan membandingkan panjang antara pakaian mereka dengan kawan mereka. KTI 2.Cth .8 Mengenal elemen muzik: ➢ Panjang-pendek ➢ Sedih-gembirabersemangat KTI 1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas. kenderaan mengikut bilangan roda). Mewarna gambar pekerjaan beruniform.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Tinggi-rendah (pic) KTI 1.8Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti.

.

KM 5. -Membuat persembahan cerita tolong-menolong dengan bahan boneka.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 5.polis dan sebagainya.1. .1. -Main peranan memberi ucapan yang sesuai kepada orang yang berkenaan berdasarkan situasi seperti terima kasih kepada ahli bomba yang menolong memadamkan api. Standard Pembelajaran 5 + KM 5. -bercerita tentang pengalaman diri dengan orang beruniform.1Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.2Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 5+ -Meneka dan menamakan jenis pekerjaan beruniform melalui aksi yang dilakonkan. -mewarnakan gambar pekerjaan beruniform. KM 5. Cadangan Aktiviti 4+ -Main peranan seperti doktor ahli bomba. -mewarnakan gambar pekerjaan beruniform.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1. -bercerita tentang pengalaman diri dengan orang beruniform.4Bergaul mesra dan tolong menolong.

(BM3.2. gigi saya. -membaca frasa dengan bimbingan.menyalin ayat. jalan raya) (BM2.7. . minat dan situasi semasa.1. .2.2. (BM4. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. -menulis pekerjaan tidak beruniform dengan bimbingan.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.MINGGU 36 : Perkerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. baju baru.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. -bersoal jawab ttg Pekerjaan Tidak Beruniform. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.6.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. .Bersoal jawab ttg pekerjaan tidak beruniform. (BM 2. -Berbual mengenai cita-cita murid.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Pekerjaan Tidak Beruniform. (BM 4.

pamphlet.10.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.3 Ask simple ‘Wh’ questions.1 Use simple sentences to carry out a conversation. television.g. ➢ To introduce oneself ➢ To show appreciation ➢ To express feelings and emotion.4 Write simple words in neat. e.5 Talk about prints from different media in To label a scrap book. greetings. 1. Introduce children to read newspaper and talk about public institutions and facilities.2 Using simple Use simple sentences sentences to carry out a in a conversation. . legible print.3. : ➢ To exchange greetings. wood engraving) 4. story books. 1.9. Ask friends about places they like to go.9. conversation. computer screen. ➢ To show appreciation.: newspaper. the environment (e. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ 1.5.2.MINGGU 36 : Perkerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. 3.g.: Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage childrento talk about Public Institutions and Facilities. Use simple sentences in a ➢ To exchange conversation.g. e.

** கணினி மூூலம் ெசாற்கைள வாசிப்பர் .9.காவலகாரர.3.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( த. மருத்துவர்மருத்துவமைன சூூழலுக்ேகற்ப நடிப்பர் .ஆசிரியர ேபானற கதாபபாததிரஙகைள ஏறற நடபபர.1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர. Cadangan Aktiviti 4 + .9. ( த. Cadangan Aktiviti 5+ -சீருைட ெதாழில்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.ஆசிரியர்பள்ளிக்கூூடம்.சீரைட ொதாழிலகளின ொபயரகைளக கறவர .1.3.MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ ( த 2. மரததவர.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர. Standard Pembelajaran 5 + ( த 2.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.1.

” Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3. -bermain gambar suai pasang mengenai pekerjaan.2.” Standard Pembelajaran 5 + PM 6..4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. PM 6.MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Kerohanian. . -main peranan mengikut cita-cita murid.6 menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.1.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.latihan amali memberi ucapan hormat seperti “Selamat pagi tuan.pakaian.1.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. polis. .tempat tinggal dan lain-lain -Main peranan untuk menghormati pekerjaan orang lain. pakcik. ahli bomba. -Murid berbincang ucapan Contoh: mengucapkan terima kasih kepada pekerja sekolah dengan “Selamat pagi.. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6.3 mematuhi etika social dalam perhubungan.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.contohnya: -tidak tegur orang dengan menepuk bahu -tidak peluk atau cium orang sesuka hati.. petani. jururawat dan sebagainya. PM 6.2. nelayan.main peranan mengikut pekerjaan 3.2. rakan dan masyarakat setempat. . Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menunjukkan cara menghormati posmen. Cadangan Aktiviti 4+ -Guru menerangkan cara menghormati guru. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan.. puan.

3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: Menyanyi lagu ➢ Panjang-pendek (irama) KTI2. ~ Murid merekodkan ukuran yang telah dibuat.4Bergaul mesra dan tolong menolong. KTI2. KTI 2. buku). Mengenal elemen muzik.4Mengukur menggunakan unit bukan piawai(Contoh unit bukan piawai: jengkal.1. straw.1.1.14 Menyurih menggunakan templet atau objek Cadangan Aktiviti 5+ -Menyurih mengikut pembaris geometri -Mengenal elemen dan alat muzik Menyanyi lagu bertema pekerjaan tidak beruniform. ~ Membandingbezakan gambar pekerjaan beruniform dengan pekerjaan tidak beruniform mengikut kumpulan. Tunjang Kemanusiaa n KM 5. bertema pekerjaan tidak beruniform. panjang dan tinggi objek panjang baju dan . ST 2. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1. tapak kaki. bertanggungjawab dengan bimbingan.1.1.2. Cadangan Aktiviti 4+ Menggunting dengan cara yang betul.1Menunjukkan sikap sistematik.13 menyanyi dengan gerakan.MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.8 Menggunting dengan cara yang betul KTI 2.4.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. ~ Murid mengukur seluar menggunakan straw.4. -Meneka dan menamakan jenis Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.1Bergaul mesra dan tolong menolong -Main peranan seperti pekebun.9 Mengenal elemen dan alat muzik (had kepada gendang.2. bekerjasama. KM 5.1.

2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.6.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. gigi saya.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1. -bersoal jawab Kemudahan Awam Standard Pembelajaran 5 + (BM3.2.2. baju baru. . -Berbual mengenai cita-cita murid.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. (BM 2. (BM3. minat dan situasi semasa.2. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kemudahan Awam -membaca frasa dengan bimbingan.7.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 4.2.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.menyalin ayat. . . (BM4. jalan raya) (BM2.

4 Write simple words in neat.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. 1. Ask friends about places they like to go. ➢ To show conversation.3. wood engraving) 4. .g.10. ➢ To introduce oneself ➢ To show appreciation ➢ To express feelings and emotion. story books.g. 1. 3. newspaper. appreciation. computer screen. pamphlet.1 Use simple sentences to carry out a conversation. Use simple ➢ To exchange sentences in a greetings. : To exchange greetings. legible print.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.: Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage children to talk about Public Institutions and Facilities.9.5 Talk about prints from different media in the environment (e.: To label a scrap book. e.3 Ask simple ‘Wh’ questions.g. Introduce children to read newspaper and talk about public institutions and facilities. e.9. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ 1.5. conversation. television.2 Using simple Use simple sentences sentences to carry out a in a conversation.2.

3 Menjaga kebersihan.4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர Cadangan Aktiviti 5+ -ொபாத இடஙகளில கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைள ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர. . Standard Pembelajaran 5 + . -Guru menerangkan cara menggunakan kemudahan awam – Murid menunjukkan sikap tanggungjawab menggunakan kemudahan awam.1.1.ொபாத இடஙகளில கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைளப பறறி ஆசிரியர விளககம அளிபபார. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3. PM 3. PM 3.த 1.MINGGU 37: Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + . -Murid menceritakan cara menggunakan kemudahan awam -Murid berbincang tanggungjawab diri semasa menggunakan kemudahan awam. -ொபாத இடஙகைளப பறறி ேகடகம ேகளவிகளககப பதிலளிபபர.1.1.1 Menjaga kebersihan.6. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1. PM 3.1) ொசவிமடததவறைறப பரிநத ொகாளவர Cadangan Aktiviti 4+ . த 1.2 Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.த 1.4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர Tunjang Kerohanian.4 Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.1.

ibu mengandung dan anak kecil.2 mengawal emosi .3.1 menyelesaikan turun BAS konflik dengan cara yang mengutamakan positif dengan orang tua.mengutamakan yang positif.4.1 mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ .MINGGU 37: Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembangan Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + 2. orang tua. 2.Bercerita tentang kebakaran dan murid menyatakan tindakan.4.2 menyelesaikan turun konflik dengan cara bas.ibu bimbingan mengandung dan anak kecil. .lakon cara menunjukkan tatasusila diri mengunakankemuda han awam.berbual tentang cara betul menggunakan kemudahan awam seperti :-beratur naik 3.3.berbual tentang dalam situasi yang tidak cara betul ketika menyenangkannya menggunakan kemudahan awam seperti :-beratur untuk naik bas dan 3.

ST 4.tempat untuk orang cacat Tunjang Kemanusiaa n KM 8.1Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tandas lelaki dan tandas perempuan -Menerangkan cara menggunakan kemudahan awam seperti tandas.1.2 Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tempat pembuangan sampah.1.3.7 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. masa dan tenaga dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4+ -Perbincangan bersama guru tentang situasi yang tidak selamat Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.1.3 Mengamalkan sikap asertif dengan bimbingan bila menghadapi situasi yang tidak selamat KTI 3. bertanggungjawab dengan bimbingan. -Memadankan gambar kemudahan awam dengan simbol yang betul.~ Murid bekerjasama mencari penyelesaian masalah: (Kuatiti air yang diperlukan untuk menjirus api hingga padam.3.2.1. pasir tidak larut dalam air). -Simulasi bermain di taman permainan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1.3 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.padang permainan. .3Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.pondok telefon.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.3.7 Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat KTI 3.tanda lalulintas. botol plastic buat telefon. KTI1. KM 8.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Perbincangan bersama guru tentang situasi yang tidak selamat -Simulasi bermain di taman permainan -Kutipan barangan buang spt: cawan kertas. masa dan tenaga. -Menyatakan tempat yang dapat menjumpai simbol .1Menunjukkan sikap sistematik.12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. ~ Permainan rumah terbakar.) -Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tandas lelaki dan tandas perempuan serta perhentian bas. bekerjasama. ~ Murid mencampurkan air kepada bahan seperti garam.

6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. . -Berbual mengenai alam semualajadi yang mereka kenali. jalan raya) (BM2.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.5.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. To describe things in the environment.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. name things which children see.2.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. Encourage children to read nursery rhymes and perform action songs. Go on a nature walk. minat dan situasi semasa. (BM4. -bersoal jawab ttg alam semulajadi -menulis huruf kecil dengan bimbingan.menyalin ayat. (BM 4. Tell a story and encourage them to talk about the stories.3.6.5.2.2. legible print.4 Write simple words in neat.1 Listen to and recite nursery rhymes and action songs.2.1.1 Talk about stories (simple stories) being read. gigi saya.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2. baju baru. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.7.. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg alam semulajadi -membaca frasa dengan bimbingan. (BM 2. . Read flash cards. (BM3. .MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2 Read simple phrases.3 Talk about the natural environment with guidance.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. 3. 3. 4. 1.

மரம. . . அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர் .3.காட. அதைனக கறவர.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.காற்று.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ .8) இயறைக ஒலிகைள அறிநத. ூூ ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க ற ூூ அறிவர்.2) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2.காற்று.2.2) இயறைக ஒலிகைள அறிநத கறவர Cadangan Aktiviti 4 + .2.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1. ஆ று ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க றஅறிவர்.2.இைல ேபானற படஙகைள வைரநத.நிலா. கடல் Standard Pembelajaran 5 + (த 1.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.மைல.5.நிலா.சரியன ேபானற ொசாறகைள வாசிபபர. ஆ று அைல. (த 1. கடல் அைல.

1 Menjayakan sungai. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ PM 13. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid berbual tentang pencemaran alam sekitar.1. dan cara menyayangi alam sekitar seperti menyayangi PM 12.4.1 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru. aktiviti secara kumpulan. PM 12. -Guru mengingatkan murid supaya berjimat cermat semasa menggunakan air.1 mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru -mewarna gambar alam semulajadi dengan kemas dan cermat.2 Mengamalkan -Murid berbual tentang sikap berjimat cermat dalam pencemaran alam sekitar penggunaan barang keperluan.1. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.3 menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.1.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan.4. -Guru mengingatkan murid supaya berjimat cermat semasa menggunakan air dan kertas.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kerohanian. 2.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 13. Berbual tentang cara merancang satu tugasan dan langkah yang diambil untuk menyiapkan tugasan . -Murid berbincang cara menjaga kebersihan sungai.

1. disentuh dan didengar -Nyanyian lagu tema alam semulajadi. .2.2Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.7 Menghayati benda yang dilihat.3.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a) b) c) d) Penglihatan Pendengaran Penyentuhan Hidu. KTI 2.1.3. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.13 Menyanyi dengan gerakan. ~ Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. ST 4.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan jenis sentuhan -Menghasilkan lukisan pemandangan Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.6 Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat KTI 1. ~ Melawat ke luar kawasan prasekolah.2 Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat KTI 1.3.1.3 Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri KTI 2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan jenis sentuhan -Melawat sekitar sekolah dan menghayati persekitaran sekolah -Nyanyian lagu tema alam semulajadi.3.

sungai.hutan. -Menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar. KM 6.) Standard Pembelajaran 5 + KM 6. (*Air –minum. menyiram.air terjun.3 Bercerita tentang -Melatih murid menanam kepentingan menjaga alam tumbuhan di taman bunga.fotosintesis dll.memupuk sikap yang positif. KM 6. mencuci. taman.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kemanusi aan Standard Pembelajaran 4 + KM 6. . memasak.angin.vitamin D.Contoh:menanam bunga. -Mengenali akibat mencemarkan alam semula jadi.air terjun. Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.hutan.1Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan.ladang. mandi.3.1Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3. KM 6.1.haiwan. -Menonton filem yang bertema cintai akan alam sekitar.(Contoh:Keceriaan .sungai. sekitar.3.haiwan. Cadangan Aktiviti 5+ -Meneka dan membezakan jenis bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.kesihatan) KM 6. *Mataharibertenaga.3Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1.2. -Mengatakan pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.ladang.angin. taman.

Help children to write simple words 1.2 Read simple words.g.: I like papaya.1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. . jalan raya) (BM2. name things which children see. Help children to read talk about sentences.g. e. gigi saya.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. baju baru. Go on a nature walk. -Berbual mengenai alam semulajadi.2.4.2 Recite simple rhymes and poems.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5 write simple phrases.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.6. .2.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.Bersoal jawab ttg kemudahan awam. To describe things in the environment. Help children to read a simple rhymes and poems. minat dan situasi semasa.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. -bersoal jawab ttg alam semulajadi .2 Read simple sentences. .2. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg alam semulajadi -membaca frasa dengan bimbingan.6. (BM3.menyalin ayat. 3. 3.: Flower. (BM 2.3.3 Talk about the natural environment with guidance.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. e.2. Children read flash cards with simple words.7. 4. (BM4.

5.6.3) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2.படங்கைளப் பார்த்து ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர் Standard Pembelajaran 5 + ( த 1.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( த 1. . நிலா நிலா ஓடி வா .3.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.¸ø§À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ .ÌÇõ.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ .16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.Å¡ÉÅ ¢ø.2.அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர்.1 எளிைமயான ேகளவிகளககப பதில அளிபபர Cadangan Aktiviti 4 + .

5 menunjukkan cara menghormati perassan dan pandangan orang lain. PM 12.2 menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. PM 13.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan. -Guru mengajar murid membuat kertas kitar semula secara kumpulan. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kerohanian. -permainan KIM (kami ingin memungut). 3. -lakonan berkaitan dengan rasa bertanggunjawab. sekitar dengan kurangkan PM 12.1 Menjayakan aktiviti secara kumpulan.1. Murid berbual tentang pencemaran alam sekitar. .2 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam -Guru menerangkan kita mesti menyayangi alam penggunaan kertas.1 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.1.1.1. Murid membuat kertas kitar semula. Menerapkan minat untuk kitar semula.1.1. penggunaan barang keperluan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ PM 13.

2Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + KTI1.2 Melukis rupa organik(rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). Tunjang KM 6. (Contoh : awan pada hari panas. puppet dengan bimbingan guru. ~ Melukiskan sebuah lukisan selepas pemerhatian dibuat. KT 3.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 1.2 Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza. cuaca berangin dan hari hendak hujan). Cadangan Aktiviti 5+ Melukis bunga.4 Memerhati dan -Menjelajah . ~ Memerhatikan warna dan bentuk persekitaran.1. ~ Membersihkan air yang kotor dengan menggunakan pasir.6 Berlakon dengan menggunakan props.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran. pakaian seragam. ST 2. ST 2.5.1.1.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2. ST 5. lakonan mengenai cinta kepada alam semulajadi.1. cuaca mendung.1.2.2Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. KT 3. -lakonan mengenai cinta kepada alam semulajadi.2.1.1 Melahirkan -Soal jawab mengenai KM 6.2 Berlakon dengan menggunakan props contoh scraf. Contoh: bunga. ~ Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan. Cadangan Aktiviti 4+ Melukis bunga. awan.1.

.

(BM3.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. gigi saya. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. baju baru. -bersoal jawab ttg aktivti cuaca.3. 4. 1. (BM 2. (BM4.5 Write simple Talk about the weather using weather charts. . 4.aktiviti cuaca murid. minat dan situasi semasa. Talk about the weather.2 Write recognizable Listen to and identify 1. happenings around rain.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. jalan raya) (BM2.2.2. . -menulis huruf kecil dengan bimbingan.1 Listen to and identify common sounds around them. wind blow etc.1. .2. Ask children what kind of activity he/she can 3. (BM 4.7.e. them.7 Read familiar words printed in the surroundings.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.3.4 Talk about the sound of i. Write simple phrases Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg cuaca -membaca frasa dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2.2. Read flash cards with simple words.6.2.menyalin ayat.

மின்னல் ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க றஅறிவர்.5. ேபானற ொசாறகைள வாசிபபர. இடி. அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர் .3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ .2.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3. மைழ.ொவயில.2. ூூ Standard Pembelajaran 5 + (த 1.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.காற்று. (த 1. .3.வானிைல படஙகைள வைரநத. இடி.மைழ. மின்னல் ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க ற ூூ அறிவர்.மைழ.8) இயறைக ஒலிகைள அறிநத.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1.2) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2. அதைனக கறவர.2. .2) இயறைக ஒலிகைள அறிநத கறவர Cadangan Aktiviti 4+ .

2.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergualan seharian dengan bimbinagn. .1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan -Murid mendengar cerita dalam pergualan seharian “Angin dan Matahari” dengan bimbinagn. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menceritakan tindakan yang akan dilakukan di rumah semasa hujan. PM 5.1. dijemur di luar rumah semasa hujan.1. PM 5.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Kerohanian.barangan dan peralatan seperti permainan.2 bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti -berbual tentang cara merancang satu tugasan -merekodkan cuaca secara berkumpulan Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3.1. Contoh: Membantu ibu membawa balik baju yang berjemur di luar.7 berkongsi idea.1.2.makanan. dan menyatakan pengajarannya dengan bantuan guru.1 Memberi bantuan -Guru mengajar murid kepada ahli keluarga dan warga membawa balik baju yang sekolah. -Murid mendengar cerita “Angin dan Matahari” dan menyatakan pengajarannya. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + PM 2. 3. -berbual tentang cara merancang satu tugasan -merekodkan cuaca secara berpasangan atau berkumpulan PM 2. warga sekolah dan orang lain.2 memberi bantuan kepada ahli keluarga.

~ Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.1. PFK 5. dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. .3 membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.1. Lagu Hujan. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1. PFK 5. KTI 2. ~ Murid membuat ramalan cuaca hari ini. Perbincangan ttg Carta anggota sulit.cuaca mendung. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ KTI1.5 mengenal anggota sulit. ST 5.3.2.1 Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. ST 5.1Membuat ramalan tentang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan mendung.11 Mereka corak bebas Melukis gambar cuaca.6 menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. Lagu Hujan Perbincangan ttg Carta anggota sulit. KTI 2.1. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 1.3.4. Cadangan Aktiviti 4+ Membuat gambar cuaca dengan gambar. hari akan hujan).2 Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (cth: awan pada hari panas.13 Menyanyi dengan gerakan. ~ Berbincang tentang ramalan yang telah dibuat. ~ Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang itu.

kegunaan belon panas.panas dan sebagainya.matahari kepada hidupan di dunia melalui gambar(*Air –minum. Standard Pembelajaran 5 + KM 6.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:Perubahan cuaca. .rebut dan petir. Cadangan Aktiviti 5+ -Menjelajah persekitaran dan menyatakan keadaan hujan. *Udarabernafas.1. -Mengelas kepentingan air.fotosintesis dll.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6.vitamin D.udara.matahari kepada hidupan di dunia. menyiram. *Mataharibertenaga.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. memasak.2. mandi.2 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.berangin. mencuci. Cadangan Aktiviti 4+ Soal jawab mengenai cuaca tentang pengalaman sedih.) KM6.udara.1.gembira bila berlaku hujan.

2. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg peraturan permainan.7. -menulis huruf kecil dengan bimbingan. -membaca frasa dengan bimbingan. recite and act out nursery rhymes.1 Talk about familiar things and experiences with guidance. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. . Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. -bersoal jawab ttg permainan.5.2. (BM 4. 4.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. action songs and poems.2. 1.g. -Berbual mengenai permainan. minat dan situasi semasa. gigi saya.5.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Write simple words. .6.2.1.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. Ask children to perform each action 4.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2 Read simple words. 3.2. e. jalan raya) (BM2. (BM3. . baju baru.: kite flying.2.menyalin ayat. (BM4. Listen to nursery rhymes and perform actions. Name games.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.5 Write simple phrases. (BM 2. Ask children to say what games they like. Children listen to a story and discuss activities they like.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2 Write recognizable as they say the letters with guidance.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. 3. words.3.3 Listen to.3 Relate stories read to others.

6.4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர Cadangan Aktiviti 5+ த Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ த 1.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + .த 1.1.4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர .

Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menjalankan permainan dalam kumpulan dengan adil.mengadakan pertandingan dalam permainan rakyat seperti ‘Jan-jan Jala’ -menekan sikap sabar dan bersemangat dalam pertandingan 2. . PM 14.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1 Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan di dalam kelas.1 Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.1 Mematuhi arahan guru. -Murid bermain bola sepak dengan mengikut arahan guru atau ketua kumpulan. catur dan sebagainya bersama-sama kawan.2 menunjukkan semabgat dan sifat positif seperti:-sabar-bedikariberkeyakinan -kecindanperpaduan/kekitaan -tolong-menolong-setia kawan -belas kasihan-empati . -Guru mengingatkan murid supaya bermain congkak.2.mengadakan pertandingan dalam permainan rakyat seperti ‘Jan-jan Jala’ -menekan sikap sabar dan bersemangat dalam pertandingan Standard Pembelajaran 5 + PM 8.1.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Kerohanian. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemoi 2. Contoh: Bola sepak.2. -Murid bermain congkak atau catur dengan kawankawan secara bergiliran. PM 14.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. -Murid bermain permainan dengan ikut arahan guru.1..1 menunjukkan sifat positif seperti: -sabar-berdikari -berkeyakinan-kecindan . Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menjalankan permainan dalam kumpulan dengan adil.1..1.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.2. PM 16. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 8.2. PM 16.

2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. .5Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. Cadangan Aktiviti 4 + -Menonton VCD berkenaan Standard Pembelajaran 5+ PFK 5.2Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. ST 5. perhatikan dan bincang tentang ketepatan yang dibuat.1Menghasilkan bayangbayang menggunakan pelbagai objek.~ Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.1.3.4.~ Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang itu.8 Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 2.4.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat.1.(Contoh aktiviti : objek mana yang akan tenggelam dan timbul.4 Mengetahui cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 2.11 Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ -Menonton VCD berkenaan -Menyanyi sambil membuat pergerakan -Mendengar lagu dan muzik pelbagai kaum Tunjang Sains Dan Teknologi ~ Murid meneka nama bayang-bayang alat permainan yang ditunjukkan.1.4.6Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama ~ Murid meramalkan perubahan kelajuan bola bagi setiap kecerunan yang berbeza. ST 5. ~ Golekkan bola. ST 2.3.) ST 5.

gasing. seremban. jenis permainan KM 7.2 Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenalkan pelbagai jenis permainan tradisional.(yang mudah) KM 7. cara permainan dimainkan.5. berunsur budaya pelbagai dll.3. Standard Pembelajaran 5 + KM 7.3. Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenalkan pelbagai jenis permainan tradisional. kaum masyarakat Malaysia. -Mendengar dengan teliti -Menamakan jenis cara permainan permainan tradisional dimainkan.2 -Bermain permainan gelang dimainkan. berdasarkan gambar -Bermain guli dan peralatan yang diberi. Bermain Permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat -Mendengar dengan teliti -Meneka dan membezakan Malaysia.sorokContoh:Permainan Mengenal pelbagai peralatan sorok.5. getah.1 Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. galah panjang congkak dan gasing.1 Bermain Permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.ting-ting. .MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 7.

4.3. Write simple phrases about Year One.: sit down.4.g. -Berbual mengenai tahun 1.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. 3. minat dan situasi semasa.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. red ball) “Please queue up. -bersoal jawab ttg peraturan sekolah. (BM 2.” 3. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. friend.2.: instructions and “Please stand up. Read simple phrases “Thank you. 4.2. Help children to read and talk about sentences. . Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.7. (BM 4. (BM4.1 Handle books the book in your carefully.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. e.5 Write simple phrases.g.2.” Teacher gives instructions and children carry them out.” “Goodbye. gigi saya.2. bag. .: I like papaya. e.6.1.2 Read simple sentences. -menulis nama sendiri dengan bimbingan. e. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Tahun 1 -membaca frasa dengan bimbingan.4.1 Listen to and follow Teacher gives simple instructions.” children carry out.: “Please keep 2.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.” 1.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.1 Read simple phrases with guidance. .3) Bersoal jawab berdasarkan tema.” Role play about borrow and return books in the library.2.g.Bersoal jawab ttg kemudahan awam. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. baju baru.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. teacher..menyalin ayat.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.3 Listen to and follow instructions. (BM3.g.g. jalan raya) (BM2. e. e. “Please get me the book from the shelf.

1. .1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. -Murid main peranan rajin menyiapkan kerja sekolah dan belajar memakai baju sekolah tanpa bantuan.த 1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1 Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.1 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.1.1.4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர Tunjang Kerohanian. murid main peranan beratur semasa menbeli makanan di kantin sekolah.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + 。 Cadangan Aktiviti Standard 4+ Pembelajaran 5 + - Cadangan Aktiviti 5+ -பளளியில . Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 11.1.1.peraturanperaturan sekolah.4 Mematuhi peraturan sekolah.dmurid main peranan beratur menbeli makanan di kantin sekolah.6.4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைள ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர. PM 15. . -Murid main peranan rajin menyiapkan kerja sekolah dan belajar memakai baju sekolah tanpa bantuan.murid mengemaskan bag sendiri tanpa bantuan ibu bapa. PM 16.peraturan-peraturan sekolah . -பளளிையப பறறி ேகடகம ேகளவிகளககப பதிலளிபபர. த 1.1.1.Guru mengajar murid cara mengemaskan bag sendiri. PM 16. PM 15. PM 11.

-Menyatakan cara yang sesuai membantu seseorang yang dalam susah.2Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. -Menyatakan faedah berkawan.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia ST 2.3.4Bergaul mesra dan tolong menolong.1.1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang muda KM 5.8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan ST 2. Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali -Latihan tarian tradisional melayu Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.5. KM 5.-Main peranan dalam suasana lakonan menolong guru mengambil barang dan membersihkan kelas. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali -Latihan tarian tradisional melayu Tunjang Sains Dan Teknologi Tunjang Kemanusiaa n ~ Memakai uniform prasekolah. -Menggunakan ucapan yang sesuai apabila bergaul dengan kawan dan orang lain.5.4 Mengetahui cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 3.1.1Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.-Main peranan dalam suasana lakonan bergaul mesra dengan orang lain.8 Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 3.1. . ~ Murid memilih uniform sekolah yang lengkap dan memakainya. -Main peranan dalam KM 5.3. KM 5.1. KM 5.2Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.1.5 Mengamalkan sikap suasana lakonan menolong ibu di dapur dan tolong menolong dalam masyarakat setempat.3 Menyatakan faedah berkawan.-Menonton filem kartun yang menggambarkan tolongmenolong. menolong ayah mencuci kereta.1.1.

rehat dan menyiapkan tugas yang diberikan.2.sedih.10 menepati masa dan janji.marah Cadangan Aktiviti 4+ -lakonan hadir ke sekolah pada hari pertama masuk ke tahun satu. -latihan menepati masa sewaktu masuk kelas. 1.6 menyatakan emosi mengikut situasi Cadangan Aktiviti 5+ -lakonan hadir ke sekolah pada hari pertama masuk ke tahun satu.1 menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2 mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternative untuk mengurus emosi -Main peranan cara menyesuaikan diri 1. Standard Pembelajaran 5 + 1.1. -bersoal jawab antara guru dan murid.4 mengenal pasti tindakan alternative untuk mengurus emosi -Main peranan cara menyesuaikan diri 3.takut.2.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + 1.2.1. .

**** கறிபப : 1) ஆசிரியரகள மாணவரகளின சழநிைலகக தககவாற கரபொபாரள மறறம கறறல தரதைத மாறறிக ொகாளளலாம. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful