Doble

Per calcular el doble d’una quantitat podem multiplicar per dos .

x 2 =
O OBSERVA.
- El doble de 4 és 8 perquè 4 x 2 = 8.
- El doble de 8 és 16 perquè 8 x 2 = 16.
- El doble de 10 és 20 perquè multipliquem 10 x 2 .

CALCULA el doble .

DOBLE
6
9
12
8
13

....................
....................
....................
....................
....................

DOBLE
35
20
45
40
14

....................
....................
....................
....................
....................

... ........................... ... TRIPLE 37 29 64 70 82 .Triple Per calcular el triple d’una quantitat podem multiplicar per tres ... .El triple de 5 és 15 perquè 5 x 3 = 15.. TRIPLE 7 13 8 9 10 .................................. .. ........................ ......... . .El triple de 6 és 18 perquè multipliquem 6 x 3 ..... ..... CALCULA el triple ...................... ......... .............. ........................................El triple de 2 és 6 perquè 2 x 3 = 6. x3 = O OBSERVA...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful