MANUAL PENGGUNA

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH
K E M E N T E R I A N P E L A JA R A N M A L AYS I A

iskprk

1

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

A. PENGENALAN

iskprk

2

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

SAPS

• Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dibangunkan untuk mengumpul, menyimpan dan menganalisis data peperiksaan dalaman setiap sekolah di seluruh Malaysia. • SAPS merupakan sistem yang dibangunkan secara atas talian yang boleh dicapai oleh semua pihak termasuklah KPM, JPN, PPD dan Sekolah. Analisis yang dilakukan melalui sistem ini adalah selaras berdasarkan skala gred kebangsaan. • Data yang disimpan melalui SAPS boleh digunapakai oleh semua pihak terutama PPD, JPN dan KPM untuk membuat sebarang analisis.
3
Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

iskprk

SAPS

• Sekurang-kurangnya karenah meminta data berkaitan peperiksaan ke sekolah akan dapat diminimakan. SAPS juga boleh dijadikan ”Early Warning System” kepada pihak pengurusan melalui Analisis TOV (Take Of Value) dan AR (Actual Result). • SAPS boleh dicapai melalui Portal NKRA seperti berikut:

http://saps.moe.gov.my
iskprk

4

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

MENGAKSES SISTEM iskprk 5 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .B.

Daftar guru atau SU Peperiksaan 3.Muka hadapan portal SAPS B1 Mula mengakses SAPS 1. Dapatkan ID Pengguna dan Kata Laluan 2. KP merupakan primary key iskprk 6 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . No.

2. Lengkapkan borang dan hantar. Daftar kod sekolah dan hantar. 1. iskprk 7 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .B2 Proses Pendaftaran SUP Proses mewujudkan pengguna (SUP) yang sah hendaklah dilakukan melalui kemudahan Daftar SU Peperiksaan.

Key-in kata laluan 3. Key-in akses kod (ID pengguna) 2. Login.B3 Login Sistem Pengguna yang telah mendaftar boleh login ke sistem menggunakan Akses Kod dan Kata Laluan yang betul 1. iskprk 8 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

Klik butang masuk. 2. Ujian/Peperiksaan yang aktif dibuka untuk kemasukan markah.B4 Pilih Ujian/Peperiksaan 1. iskprk 9 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

iskprk 10 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Pastikan nama. 2. jawatan dan sekolah yang dipaparkan adalah betul. Rajah menunjukkan SU Peperiksaan sedang dalam talian.B5 Paparan Profil Pengguna 1.

SUP sebagai pengurus utama di sekolah dikehendaki mendaftar semua Kelas. MENU ADMIN C1 Menu Admin 1. Guru Kelas dan PGB di sekolah.C. iskprk 11 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

Semak Senarai Nama Ikut Tingkatan iskprk 12 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik Butang Hantar. 3. 1. 4. Pilih Tingkatan. 2.C2 Daftar Murid Ikut Tingkatan Pendaftaran murid dilakukan bertujuan menyaring senarai murid mengikut Tahun/ Tingkatan dari pangkalan data induk SMM. Klik Butang Daftar Murid Mengikut Tingkatan.

iskprk 13 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 2. Ulang langkah yang sama untuk daftar kelas seterusnya. 3.C3 Daftar Kelas Dari SMM 1. 4. Sila pastikan data ini adalah data SMM sebenar. Pilih label kelas yang disenaraikan Klik butang simpan. Peringatan: Nama kelas ini juga diimport dari data SMM. Pilih nama kelas yang di senaraikan.

4. iskprk 14 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 2. Ulang langkah yang sama untuk daftar kelas seterusnya. Klik Butang Hantar. Sila Pilih Tingkatan/Tahun. 3.C4 Daftar Kelas Manual Pendaftaran kelas secara manual boleh dilakukan sekiranya terdapat kes kelas tidak wujud dalam SMM. 1. Taipkan Nama Kelas.

iskprk 15 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Pilih kelas yang hendak dihapuskan dengan klik `tong sampah’. 2.C5 Hapus Kelas 1. Ikut arahan seterusnya hingga selesai.

1. Sila HAPUSKAN senarai nama Guru/Staf yang tidak berkenaan dari senarai dengan klik ikon Tong Sampah. iskprk 16 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . sila ‘key-in’ secara manual. Klik Butang Hantar Peringatan: Sekiranya Nama Guru TIDAK disenaraikan.C6 Daftar Guru Kelas Pendaftaran Guru Kelas hendaklah dilakukan secara manual. Pilih Nama Guru 4. Pilih Kelas Guru 3. Ini bertujuan mengenalpasti setiap Kelas mempunyai seorang Guru Kelas yang bertanggung jawab terhadap Senarai Muridnya. Pilih Tingkatan Guru 2.

Hapuskan data PGB yang telah bersara atau tidak berkhidmat lagi dengan KPM. Peringatan: SIla pindah keluar sekiranya PGB telah berpindah ke sekolah baru. PGB sekolah hendaklah didaftarkan untuk dikenalpasti sebagai pengurus di peringkat sekolah. iskprk 17 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .C7 Daftar PGB 1. Pilih nama dari senarai sedia ada. 2.

guru kelas dan menambah guru secara manual iskprk 18 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . MENU GURU D1 Menu Guru Menu ini membolehkan SUP mengemaskini data berkaitan guru.D.

Klik Butang Simpan untuk “update data” di server. 2. Klik Ikon Sunting. 3. 4. 1. iskprk 19 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Sila suntung maklumat yang dikehendaki. Menu Edit/Sunting maklumat Guru dipaparkan.D2 Kemaskini Guru Menu ini membolehkan SUP mengemaskini (edit) data setiap guru di sekolah.

1. 5. Sila daftar nama guru kelas ini.D3 Kemaskini Guru Kelas Menu ini membolehkan SUP mengemaskini data Guru Kelas. Klik Butang Sunting Pada Senarai Nama 2. Catatan: Gambarajah menunjukan Nama Guru Kelas Peralihan KP masih BELUM DIDAFTARKAN. Pilih Nama Guru Berkenaan. 4. iskprk 20 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 3. Klik ikon Bakul Sampah jika ingin menghapuskan senarai kelas. Pilih Kelas. Pilih Tingkatan. SUP hendaklah mengambil langkah mengemaskini senarai Guru Kelas terkini melalui menu ini.

2. Isikan maklumat asas Guru yang hendak didaftar. Kes ini boleh dilakukan sekiranya guru ini sememangnya tidak wujud dalam pangkalan data.D4 Tambah Guru Menu ini membolehkan SUP menambah data guru secara manual. 1. iskprk 21 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik butang Simpan.

MENU PEPERIKSAAN E1 Menu Peperiksaan 1. Menu ini membolehkan SUP melakukan semakan status kerja-kerja kemasukan markah dan TOV di peringkat sekolah iskprk 22 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .E.

Catatan: Butang Merah bererti kerja “Key-in” Markah BELUM SELESAI. Pilih Tingkatan / Tahun yang berkenaan. iskprk 23 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 4.E2 Semak Key-in Markah Menu ini membolehkan SUP menyemak status pengisian markah peringkat sekolah 1. Senarai Semak kemasukan markah dipaparkan. Klik Butang Hantar. 3. Klik Menu Semak Key-in. 2.

E3 Semak Key-in TOV Menu ini membolehkan SUP menyemak status pengemaskinian data TOV setiap murid. 3. Klik Menu Semak Key-in TOV. 2. 4. Klik Butang Hantar.Catatan: Butang Merah bererti kerja “Key-in” TOV BELUM SELESAI. iskprk 24 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 1. Pilih Tingkatan/Tahun. Senarai Semak Kemasukan TOV/ETR dipaparkan.

Lembaran Markah murid kelas dipilih dipaparkan.E4 Lembaran Markah Menu ini membolehkan SUP menyemak dan mencetak lembaran markah mengikut kelas. Pilih Tingkatan / Tahun 3. 1. iskprk 25 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Klik Menu Lembaran Markah 2.

Pilih Tingkatan / Tahun 3. Lembaran Markah murid kelas dipilih dipaparkan. Klik Butang Hantar 5. Pilih Kelas 4. iskprk 26 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .E5 Analisis MP Kelas Menu ini membolehkan analisis mata pelajaran kelas dipapar dan dicetak. 1. Klik Menu Lembaran Markah 2.

Klik Menu Analisis MP Kelas 2. 1. iskprk 27 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Pilih Kelas 4.E6 Analisis MP Tingkatan Menu ini memaparkan analisis mata pelajaran sesuatu tingkatan. Lembaran Analisis Mata Pelajaran Kelas yang dipilih dipaparkan. Klik Butang Hantar 5. Pilih Tingkatan / Tahun 3.

Klik Butang Hantar 5. Pilih Kelas 4.E7 Analisis Pencapaian Murid Kelas Menu ini membolehkan pencapaian kedudukan seseorang murid dalam kelas dipapar dan dicetak. 1. Klik Menu Analisis Pencapaian Murid Kelas 2. Lembaran Analisis Pencapaian Kelas yang dipilih dipaparkan. Pilih Tingkatan 3. 28 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir iskprk .

Lembaran Analisis Pencapaian Tingkatan yang dipilih dipaparkan.E8 Analisis Pencapaian Murid Tingkatan Menu ini membolehkan analisa pencapaian murid mengikut Tingkatan/Tahun dilakukan. iskprk 29 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik Butang Hantar 4. 1. Klik Menu Analisis Pencapaian Murid Tingkatan 2. Pilih Tingkatan 3.

Pilih Tingkatan 3.E9 Slip Keputusan Murid Menu ini membolehkan guru kelas mencetak slip keputusan peperiksaan setiap murid. Klik Menu Slip Keputusan Murid 2. iskprk 30 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Pilih Kelas 4. Lembaran Slip Keputusan Murid Kelas yang dipilih dipaparkan. 1. Klik Butang Hantar 5.

2. iskprk 31 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Status TOV/ETR dipaparkan.E10 Pengesahan TOV-ETR Menu ini memaparkan status pengisian markah TOV dan ETR. Butang Hijau : Sudah Disahkan oleh Admin Catatan: Pengesahan hanya boleh dilakukan setelah semua markah di `key-in’. Sila Cetak Surat pengesahan untuk rekod simpanan. 1. Butang Merah : Belum Disahkan oleh Admin 3.

E11 Pengesahan Markah Menu ini menghendaki SUP mengesahkan status kemasukan markah semua mata pelajaran 1. Klik Menu Pengesahan Markah Catatan: Pengesahan hanya boleh dilakukan setelah semua markah di key-in dan Butang Hijau menandakan kerja ‘key-in’ markah ikut Tingkatan/Tahun telah selesai. Sila Cetak Surat Pengesahan untuk rekod simpanan. iskprk 32 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

iskprk 33 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . MENU SEMAK F1 Menu Semak Menu ini bertujuan menyemak enrolmen murid mengikut Tingkatan/Tahun.F. senarai guru-guru di sekolah dan senarai guru kelas.

Pilih Tingkatan / Tahun yang berkenaan. 1. Semak/cetak senarai murid berdasarkan kelas yang dipilih. iskprk 34 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 2.F2 Semak Murid Menu ini membolehkan semakan enrolmen seluruh Tingkatan/Tahun Gambar Klik Klik Menu Semak Murid.

2. Senarai Nama Guru Dipaparkan.F3 Semak Guru Menu ini bertujuan menyemak senarai guru di sekolah yang telah didaftarkan. Catatan: Butang Merah bermaksud Guru Tidak didaftarkan sebagai pengguna dan tidak mempunyai Password. 1. Klik Menu Semak Guru. iskprk 35 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

2. iskprk 36 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Senarai Nama Guru Kelas Dipaparkan. 1. Klik Menu Semak Guru Kelas.F4 Semak Guru Kelas Menu ini bertujuan menyemak senarai Guru Kelas yang terdapat di sekolah.

MENU KEMUDAHAN G1 Menu Kemudahan Menu ini menyediakan kemudahan kepada pihak sekolah untuk muat naik lencana sekolah. iskprk 37 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .G. menukar admin sedia ada di sekolah dan menghapuskan data murid dalam pangkalan data. menukar (reset) kata laluan.

iskprk 38 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik Menu Upload Lencana. Catatan: Saiz lencana disyorkan tidak melebihi 100 x 100 (pixel).G2 Upload Lencana Untuk mencetak slip keputusan peperiksaan setiap murid. 3. 2. system menyediakan kemudahan muat naik fail lencana sekolah. Menu Upload lencana Dipaparkan. 1. Klik Browse dan cari di mana fail lencana sekolah berada.

Sila daftar ID semula. 1. 3. iskprk 39 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik Menu Lupa Kata Laluan. 2. Klik Butang Kosongkan Katalaluan untuk Hapuskan Katalaluan Lama.G3 Lupa Kata Laluan Menu ini memberi kemudahan kepada SUP menukar (reset) kata laluan mana-mana guru di sekolahsekiranya terdapat kes lupa kata laluan. Menu Kosongkan ID dan Katalaluan Guru dipaparkan.

1. Apabila Admin baru berjaya dilantik. iskprk 40 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . Klik Menu Tukar Admin. SUP lama hendaklah melakukan proses menukar status SUP yang baru di sekolah tersebut. 2. 3. Menu memaparkan Nama Admin yang aktif. Klik Butang Hantar. status SUP lama secara automatik menjadi Guru Biasa. Pilih Nama Admin Baru dari senarai Guru. 4.G4 Tukar Admin Sekiranya berlaku pertukaran SUP baru disekolah.

Klik Menu Hapus Data Murid. iskprk 41 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . 4.G5 Hapus Data Murid Data murid keseluruhan Tingkatan/Tahun boleh dilakukan melalui menu ini. 2. Mesej pilihan dipaparkan (OK untuk teruskan atau Cancel untuk batal operasi). 1. Pilih Tingkatan / Tahun. 3. Klik Butang Hapus.

PPD dan JPN. SUP hendaklah klik butang Proses Markah Peperiksaan SETAIP KALI BERLAKU PERUBAHAN (EDIT) MARKAH untuk menghasilkan analisa terkini.H. iskprk 42 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir . PROSES MARKAH PEPERIKSAAN H1 Proses Markah Peperiksaan Menu ini disediakan untuk memproses keseluruhan analisa yang diperlukan diperingkat sekolah.

43 iskprk 43 Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful