prof. dr ing poliščuk e.

jaroslav

projektovanje informacionih sistema

2

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Prof. dr ing Poliščuk E. Jaroslav PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

Kompjuterska obrada knjige: autor E-mail: jaroslav@cg.ac.yu

Sva prava zadržava autor.

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

3

PREDGOVOR
"Klasična predstava o svemiru, koji se sastoji od materije i energije, mora da ustupi mjesto predstavi o svijetu sastavljenom od tri komponente: energije, materije i informacija, jer bez informacija organizovani sistemi nisu mogući. Jedino moguće materijalističko tumačenje održavanja organizovanosti je neprekidno izvlačenje iz spoljnjeg svijeta (okoline) i iz samog sistema mase informacija o pojavama i procesima koji se tu odvijaju" [A. Lerner, 2003]. Predviđanje sa kraja 2005. godine, koje je objavila kompanija "Gartner" - USA, vodeća u svijetu u analizi kretanja u oblasti globalne industrije informatičke tehnologije, glasi: „Trend automatizacije informatičkih tehnologija će imati veliki uticaj na razvoj softvera, posebno softvera za nadzor sistema, testiranje aplikacija, tehničku podršku i umrežavanje. Neka informatička zaduženja će biti veća, neka će biti umanjena, neka prebačena u druge dijelove kompanije, a neka će biti ukinuta". Specijalizovani informatički radnici, koji se ističu samo svojim poznavanjem informatičkih tehnologija i vještinama vezanim za računare, bez posjedovanja drugih funkcionalnih znanja, biće manje potrebni, predviđaju „Gartner“-ovi analitičari. Prosječno informatičko odijeljenje u srednjim i velikim kompanijama će do 2010. godine biti za trideset procenata manje, tvrde analitičari tržišta kompanije „Gartner“, i zaključuju: „Informatički radnici budućnosti će biti zaposleni u jednom od četiri glavna područja: tehnološkoj infrastrukturi, projektovanju i upravljanju informatičkim sistemima, projektovanju i upravljanju procesima ili upravljanju odnosima“. Osim autorovog iskustva u projektovanju IS, knjiga je, uglavnom, rađena na osnovu dostupne literature i obrađuje savremeni pristup projektovanju IS. Izvori, na osnovu kojih je nastala ova knjiga, jednim dijelom su navedeni u samom tekstu knjige, dok je cjelovit pregled dan u okviru pregleda korištene literature. Zahvaljujem se autorima čiji su manji dijelovi radova, u djelimično izmijenjenom obliku, ušli u sastav ove knjige. Ukoliko njihovo autorstvo nije na svakom mjestu jasno naglašeno, taj propust će rado biti naknadno otklonjen. U pojedinim slučajevima bilo je nemoguće razgraničiti autorstvo pojedinih tekstova, jer se isti ili sličan tekst mogao naći u različitim izvorima. Knjiga je, prvenstveno, namjenjena studentima postdiplomskog specijalističkog studija Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i može poslužiti kao potrebna literatura.

4

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Knjiga može korisno poslužiti projektantima IS, kao i svima koji se bave razvojem savremenih IS ili žele da se detaljnije upoznaju sa ovom oblasti.

U Podgorici, septembar 2007. god.

Autor

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

5

SADRŽAJ
1. Opšte o informacionim sistemima ........................................................... 1.1. Uvod ...................................................................................................... 1.2. Pojam informacionog sistema................................................................ 1.3. Elementi i osobine sistema i informacionih sistema .............................. 1.4. Vrste informacionih sistema .................................................................. 1.5. Životni ciklus razvoja sistema ................................................................ 1.6. Kompleksnost razvoja informacionog sistema ...................................... 2. Planiranje razvoja informacionog sistema .............................................. 2.1. Modaliteti razvoja informacionog sistema ............................................. 2.2. Analiza izvodljivosti, troškova i koristi projekta ...................................... 2.3. Strategija i planiranje razvoja informacionog sistema ............................ 2.4. Modeli razvoja informacionih sistema .................................................... 2.5. Metodologija razvoja informacionih sistema .......................................... 2.6. Savremeni postupci razvoja informacionog sistema .............................. 3. Uvod u projektovanje i definisanje zahtjeva za informacionim sistemom ........................................................................... 3.1. Uvod u projektovanje i izgradnju informacionog sistema ....................... 3.2. Definisanje zahtjeva za informacionim sistemom ................................... 4. Analiza sistema ........................................................................................... 4.1. Uvod u analizu sistema .......................................................................... 4.2. Aktivnosti analize ................................................................................... 4.3. Definisanje zahtjeva koje sistem mora posjedovati ............................... 9 9 11 13 15 16 18 21 21 27 30 38 48 51 57 57 60 67 67 67 69

5. Modeliranje funkcija i procesa .................................................................. 77 5.1. Uvod u modeliranje funkcija i procesa ................................................... 77 5.2. Metode strukturiranog modeliranja, analize i dokumentovanja tehnoloških procesa ................................................... 83 5.3. Modeliranje toka podataka ..................................................................... 89 5.4. Elementarni procesi ............................................................................... 98

.................................. Osnovni pojmovi modela podataka ............ Informaciono inženjerstvo .......... 133 8................... 132 8...2...... Uvod u dizajn baza podataka ....... 180 10..... Arhitektura informacionog sistema ........................... Mape dijaloga ……………………………............................................3..3.... 151 9... Oblikovanje (dizajn) sistema ............ Standardizacija i modularnost programske podrške ..............2......2............................................................ 123 7............5.............. 11................................................. Dizajn baza podataka .....................................8..................................................... 101 6............................ 176 10............. Inženjerski pristup izgradnji IS . Matrica entiteti/događaji ..... 116 7................................................. 148 9............................6 Poliščuk E............................... Podešavanje baze podataka ............. Model istorije života entiteta ........1............................................ Modeliranje procesa vođeno događajima .............................................................. 11........................6.........4...... Implementaciono projektovanje. 129 7... Modeliranje podataka ................. Razvoj modela podataka .............................. 134 8............. Specifikacija i dizajn programske podrške ..........6.............................. 11............... Dizajn programske podrške .......................................3....1.............. Trigeri u relacionim bazama podataka ...... Normalizacija ........ 101 6.............................. 162 10..5.................. 128 7...... Rječnik podataka – katalog .................................................................................... 136 8...................... Dizajn interfejsa ............................. Modeliranje događaja ............. Uvod .................................................... Šifarski sistem ........ 151 9............................................. Denormalizacija ............................................ 132 8................................................................... Logičko modeliranje podataka ....................................................................................... Ulančavanje procedura .........4........................................ 164 10.................... Organizacija modula i aplikacija ....... 165 10.............6...............................3................... 111 6.............. 166 10............... 162 10...... 168 10........................................................................................... generisanje i programiranje BP pomoću CASE alata ................................ Reverzno inženjerstvo .................1................................ Programsko inženjerstvo ..... Strukturirani dizajn ............5.... 181 11...5...................................................... 124 7...... 186 186 186 187 191 194 195 196 ..........9......... Ugradnja pravila za očuvanje integriteta ................. Pristup oblikovanju programa ...................... 11.......4..1..............4............................. 11...................1.................. 163 10............................... Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 6....................................7..................................... 135 8...... Sistemsko inženjerstvo ....................... 11........................................2....7........................................................................................................1..... 153 10...........3................................ Oblikovanje i arhitektura informacionog sistema ....................................... Dijagram prelaza stanja .................……………………....………………………………… 130 8..2.......2....... CASE proizvodi . 11.................................. 123 7....

..........................................8................................................ 14........... 13................................... 13....................................6...........5..................................... 12................3...................... Prikaz plana ...... 15.............. 13.......................6.. Evidencija projekta . Pristup programiranju ................................................... Elementi konfiguracije .......... Implementacija informacionog sistema ................................................. Tehnike za vremensko planiranje ...............4..........................................................................................7.. Izrada plana ............... 14.................. Provjera ispravnosti informacionog sistema ...............................................5.................................................................1... 15.................. Organizacija i timski rad . 12.......................................... Planiranje projekata ...............................10........................ Poboljšanje sistema i reinženjerstvo ............................................... Uvođenje sistema u primjenu .................... 13....................... Primjena i održavanje informacionog sistema ............... 14...............................4............ 14.......... 12............ 14.......................................... 13..........3............................................................. Raspodjela zadataka ............... 251 ............................................5.............................................................................. 12................ Programski standardi i preporuke ............. Organizacija velikih projekata .... Struktogram ..4........2.........12. 14. 13....... 15................................... Modeli timova ............. Programiranje (kodiranje) ....... Stablo odlučivanja ............ Održavanje informacionog sistema ......5..................2.............. 15........... Programski jezici ........................ 13..................... 12............................................................................... 14.................................................................... 14............................ 12...................2...................................... 14.......... Izrada sistema ...............................6........................................... 14........ Organizacija i upravljanje projektom ...................................... 13.....9.................................................Poliščuk E........................... Praćenje napretka (izvršenja) projekta ..........1....3............................ Literatura ..................................................3...................13. 14.......7.... Generički modeli organizacije .. Izrada dokumentacije ......................................... Akcioni dijagram ................. 14......... Preporuke za planiranje poslova ...... 14.......................... 15................................. Logičko projektovanje programa i programski jezici ......... 14...............4................................. 15...2....... Upravljanje projektom ........................................... Tabele odlučivanja ............................1............... algoritam) ..............11................. Strukturirani prirodni jezik (pseudokod) ....................... Dijagram toka (blok dijagram............................1................... Obuka korisnika IS .......................... Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 7 201 201 201 202 204 209 211 213 213 216 221 222 224 225 226 233 233 233 234 235 236 236 237 238 239 240 241 242 243 245 245 246 246 247 248 12..............................

8 Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema .

Brzi tehnološki razvoj zahtjeva da se dugoročno zna šta se hoće. i 2. Sa jezicima 3GL. Pri tome je potrebno poštovanje pravila koja će omogućiti da razmjenjuju podatke. u upotrebu su ušli jezici 3.1. Problem smanjenja performansi je rješavan uvođenjem u upotrebu sve „moćnijeg“ hardvera. kao i mašinski jezici i asembleri. Uvod Projektovanje informacionih sistema (IS) je kompleksna kreativna djelatnost koja zahtijeva sistemski pristup. koji su. Opšte o informacionim sistemima 1. generacije je bilo povećanje produktivnosti programiranja. Bitna karakteristika 3GL je njihova nezavisnost od hardvera. generacije. U prošlosti je razvoj programskih proizvoda bio oslonjen na različite tipove alata za programiranje. metodologiju primjerenu tehnološkim mogućnostima. koja će obezbjediti kompatibilnost sistema i biti fleksibilna u prihvatanju nove tehnologije. šta podrazumjeva zajedničku mrežu za prenos. generacije su. Ono što je potrebno je dovoljno slobode kako bi korisnici mogli da razvijaju svoju inicijativu u kreiranju sistema koji im je potreban.Poliščuk E. u trećoj fazi. a problem smanjene funkcionalnosti je rješavan . odnosno povećanje kvaliteta i brzine realizacije programskih proizvoda. u upotrebu je ušla i tehnika strukturiranog programiranja. metodu. i prati dostignuća u tehnologiji i metodologiji projektovanja. U prvoj fazi razvoja u upotrebi su bili mašinski jezici (jezici 1. Poslije jezika 1. nije svrsishodno težiti za standardom koji bi čvrsto definisao pristup. bili zavisni od hardvera i teško čitljivi. takođe. Jezici 3. Totalno integrisani IS je nedostižan i nepotreban. Za organizaciju koja modernizuje IS. zajednički model podataka i njihov standardni oblik. Neophodno je imati strategijsku sliku razvoja IS. proceduralno orijentisani. sredstva i dokumentaciju. U drugoj fazi se koriste asembleri (jezici 2. generacije). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 9 1. ne uzimajući u obzir vrstu primjene. generacije (3rd generation languages (3GL)). stepen razvoja IS. Osnovna prednost uvođenja u upotrebu jezika 3. Sa druge strane. čija je čitljivost bila veoma mala i koji su zavisili od hardvera. generacije). karakteristike korisnika i osobine realnog sistema u kome IS djeluje. povećanje produktivnosti je uzrokovalo smanjenje performansi (brzine rada) tadašnjih programskih proizvoda i funkcionalnosti (širine primjene) 3GL.

uloženih u razvoj IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema tehnikom povezivanja programa. Prema tim podacima 64% grešaka pri razvoju IS se pravilo u toku analize korisničkih zahtjeva i projektovanja IS. svega 30% je otklonjeno prije isporuke softvera. na primjer. što je ilustrovano dijagramom na slici 1.10 Poliščuk E. očekivanja da će programski proizvodi. Očekivani efekti ulaganja Ulaganje u softver. što je dovelo do fenomena nazvanog softverska kriza. sa asemblerskim programima. Međutim. ili daljim povećanjem mogućnosti samih 3GL. bez obzira na znatno povećanje ulaganja u ovu djelatnost. Grafički prikaz fenomena „softverska kriza“. Najveći dio programerskog vremena je odlazio na održavanje postojećih programskih proizvoda. pratiti potrebe krajnjih korisnika i mogućnosti hardvera se već 70-ih godina nisu ostvarila. Od pomenutih 64% „ranih“ grešaka. ljudske resurse i razvoj programskog proizvoda Slika 1.1. koji su razvijeni upotrebom 3GL. Pri tome. što je blokiralo dalji razvoj IS. Tvrdnja da je najveći dio programerskog vremena odlazio na održavanje postojećih programskih proizvoda se može potkrijepiti slijedećim statističkim podacima. Osnovni pojavni oblik softverske krize je bio u tome da očekivani efekti od razvoja programskih proizvoda brzo izostaju. pisanih pomoću 3GL. otklanjanje strateške greške u fazi održavanja košta 100 puta više nego kad se greška otkrije na početku rada na projektu. Ovo je dovelo do jedne „neprirodne“ raspodjele finansijskih sredstava. Povećanje cijene održavanja i neefikasno programiranje su doveli do velikih zakašnjenja u realizaciji projekata IS. 2000]. prema kojoj preko 70% ukupnih sredstava uloženih u razvoj IS odlazi na njegovo održavanje [Mogin et al. Tako. veliki projekti u SAD su . kasno otkrivanje i otklanjanje grešaka iz početnih faza razvoja programskih proizvoda dovodi do eksponencijalnog rasta troškova uvođenja u upotrebu i održavanje proizvoda. hardver.1. Identifikovani su slijedeći problemi kroz koje se softverska kriza prelamala. dok se preostalih 36% grešaka pojavljivalo tokom realizacije IS. Programiranje upotrebom 3GL je bilo neefikasno i dugotrajno. Prema nekim podacima.

koje su njegove funkcije i kakav je njegov položaj u sistemu u kome djeluje. Nedostatak odgovarajućih softverskih alata za razvoj aplikacija IS. Dejstvo okoline na sistem naziva se "ulaz". prema tome. koji bi podržali projektovanje IS ili automatizovali postupke projektovanja sa dovoljnim nivoom ekspertskog znanja. što vodi ka neefikasnoj realizaciji i održavanju IS. Objekti nekog sistema su povezani sa objektima van njegovih granica.2 može predstavljati poslovni sistem. Sistem na slici 1. fragmentiranog i nekonzistentnog dokumentovanja i neusaglašenosti dijelova projekta IS. Pojam informacionog sistema Metodologija razvoja informacionih sistema (IS) treba da bude opšta. pojave velikog broja grešaka i prekoračenja zadanih vremenskih rokova završetka projekta. Zato je neophodno odrediti granice sistema koje izoluju objekte od interesa od "okoline" sistema. cirkulaciju .2. Sistem je skup objekata i njihovih veza (medjusobno povezanih objekata). kao podrške odgovarajućim tehnikama i metodologijama. Svi ovi uzroci su doveli do prethodno opisanih posljedica. generacije (4th generation languages (4GL)). a ovi sa nekim drugim "daljim" i tako dalje. odnosno na neki "opšti sistem". mrežu puteva ili ulica. U skladu sa navedenim činjenicama. vodi ka nekvalitetnom projektu uslijed otežanog rukovođenja projektom. 3. primjenljiva na sisteme bilo koje vrste. Projektovanje IS bez primjene odgovarajuće metodologije dovodi do lošeg projekta. Objekti u sistemu se opisuju preko svojih svojstava koja se nazivaju atributima. trebalo tražiti u otklanjanju navedena tri uzroka. Nedostatak softverskih alata. a dejstvo sistema na okolinu "izlaz" sistema. Granice sistema definišu skup objekata koji će se u tom sistemu posmatrati. Zahtjeva da se precizno definiše šta se pod pojmom IS podrazumjeva. 2.Poliščuk E. Iz tih razloga je potrebno poći od slijedećih opštih pojmova i definicija. vremenom su identifikovani slijedeći uzroci softverske krize: 1. godine „kasnili“ od 30 do 45 mjeseci. Ovo. To je vodilo ka formalizaciji metodologija i tehnika projektovanja IS i pojavi CASE proizvoda i jezika 4. 1. Rješenje softverske krize je. sistem za prenos električne energije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 11 1985. takođe.

za precizno razgraničenje koncepata o kojima se govori. Takođe. "Informacija je nešto što ukida ili smanjuje neodređenost" [N. Za pojam informacije uobičajene su slijedeće definicije: "Informacija je kapacitet povećanja znanja" [I. prenošenja znanja. Iz ugla upravljanja i donošenja odluka. koriste kao sinonimi. Wilson. Medjutim. . u svakodnevnom govoru. Ako se povežu definicije pojmova sistema i informacije. informacija se može razmatrati kao svaka vrsta znanja ili poruka koja može da se upotrijebi za poboljšanje upravljanja u nekom sistemu. Winer. 1975]. energije ili informacija. u svakodnevnom govoru. kretanje materijala koji se obrađuje. Information System) je sistem u kome se veze izmedju objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmjenom informacija. a veze izmedju objekata u sistemu i dejstvo okoline na sistem se ostvaruje na tri načina: razmjenom materije.2. 1979]. ima smisao obavještavanja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema dokumenata unutar nekog poslovnog sistema. Objekti u sistemu mogu biti veoma različiti. čuva i obrađuje podatke pretvarajući ih u informacije potrebne za upravljanje. itd. neophodno je i ova dva pojma precizno definisati i razgraničiti. objašnjenja. može se izvesti slijedeća opšta definicija informacionog sistema: Informacioni sistem (eng. Pojmovi podatak i informacija se. OKOLINA O1 O2 (interfejs) IZLAZ ULAZ O3 On Slika 1. informacioni sistemi su sastavni deo upravljanja ("održanja željene organizovanosti") nekog sistema. Iz tog ugla posmatranja može im se pridodati atribut "upravljački" i definisati upravljački IS kao sistem koji prenosi. Opšti prikaz sistema.12 Poliščuk E. Riječ informacija.

međuzavisnost i Organizacija je struktura i poredak. definišu opseg i domašaj sistema. Karakteristike. Osnovna funkcija IS je čuvanje i prenos podataka o činjenicama iz sistema i njegove okoline i njihova obrada u informacije koje zahtjeva korisnik. interakciju. 8. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 13 Podatak je kodirana predstava o nekoj činjenici iz realnog svijeta.3. Proizvodnja sa Prodajom). Interakcija predstavlja način na koji pojedine komponente sarađuju sa drugim komponentama (npr. 4. Ograničenja. Međuzavisnost pokazuje . Nabavka sa Proizvodnjom. 1. Elementi i osobine sistema i informacionih sistema Mogu se izdvojiti slijedeći elementi sistema i definisati njihove glavne osobine: 1. Krajnje tumačenje nekom podatku daje sam primalac (čovjek). integrisanost. on je nosilac informacije i služi za tehničko uobličavanje informacija. Izlazi su elementi koji napuštaju sistem. Interfejs je veze između sistema i njegove okoline. kako bi se one mogle sačuvati ili prenijeti. ustanova. 5. 7. Informacija je protumačeni podatak o pojavi koju podatak prikazuje.Poliščuk E. ali se još uvijek tiče sistema. 2. Okolina je sve što je izvan granica sistema. koja sačinjavaju unutrašnji i vanjski činioci koji određuju i ograničavaju funkcionisanje sistema. 6. Znanje se gradi na osnovu novih informacija koje se nadovezuju na postojeće znanje. preduzeće). odnosno komponente koje pripadaju sistemu. Isti podaci mogu biti različito interpretirani od strane različitih ljudi u zavisnosti o njihovom znanju. 3. koje opisuju organizaciju. uz pomoć različitih postupaka obrade podataka. Granice. odnosno hijerarhijske veze koje određuju formalnu komunikaciju i upravljački lanac (npr. Podsistemi. Ulazi su elementi koji ulaze u sistem iz okoline.

Upravljanje informacijama se obavlja bez obzira na vrstu sistema. Ulaz u neki poslovni sistem predstavlja izlaz iz nekog drugog poslovnog sistema. Poslovni sistemi u kojima se IS primjenjuju visoko su zavisni o stalnoj raspoloživosti IS kroz duže vrijeme. skladištenje i pronalaženje informacija. Informacioni sistem je podsistem poslovnog sistema. te se mogu nazvati organizacioni IS. zapisivanje i pamćenje podataka. (2) sistemi za upravljanje informacijama važnim za organizaciju i društvo. složeni interfejs prema okolini. Korisnici informacionih sistema su poslovodstvo. Informacioni sistem određuju slijedeće karakteristike: složena okolina. energija. izrade i održavanja IS se prevazilaze zbog važnosti IS za jedan poslovni sistem. klijenti i drugi. a sačinjavaju ga: prikupljanje podataka. izvršioce (osobe. 1980]. obrada podataka. kao i prikaz informacija u odgovarajućem obliku. Informacioni sistem sadrži/predstavlja znanje organizacije koju podržava. . kao i veliki obim i složenost podataka. Poslovne sisteme sačinjavaju materijalni ulazi i izlazi (sirovine. računarski (“kompjuterizovani”. radnici (zaposleni. Problemi projektovanja. proizvodi) i informacioni tokovi (poruke. dok je integrisanost mjera povezanosti komponenti. Poslovni sistemi sadrže procese (npr. dokumenti). mašine. osoblje). alati.. povratne veze (npr. IS i aplikacije pokazuju se prijeko potrebnim za održavanje konkurentnosti ili postizanje kompetitivnog prestiža poslovnog sistema. Pojam informacionog sistema podrazumijeva sisteme koji su podržani računarom. proizvodnja).. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema da jedan podsistem zavisi od drugog (ulaz) da bi mogao funkcionisati. odnosno informacioni sistemi. . koji uključuje različite ulaze i izlaze. programi. koju je teško u potpunosti definisati. skladišta podataka (informacija). ali obrađuju informacije. skladišta materijala. računari). Sačinjavaju ga ulazni podaci i izlazne informacije. Namjena IS je prikupljanje i pružanje informacija korisnicima u jednom ili više poslovnih sistema. Informacija je postala upravljački resurs jednake važnosti kao što su vlasništvo (osnovna sredstva). tj. ljudski resursi ili kapital. sirovine). poređenje plana i realizacije). prerada. . “kompjuterski”) i sisteme koji se ne oslanjaju na računare.14 Poliščuk E. (3) sistemi za upravljanje sadržajem ljudskih aktivnosti [Checkland. obrada. složene veze između ulaza i izlaza (strukturno i algoritmički). procesi (obrada podataka o stanjima stvarnog sistema) i izvršioci (osobe. Za informacione sisteme se mogu izdvojiti bitni elementi i definisati njihovne glavne osobine: (1) sistemi za obavještavanje.

uprava Upravljanje Operativno Taktičko (trendovi) Strategijsko (“šta ako”.Poliščuk E.1. Transakcioni informacioni sistemi (TIS) [Transaction Processing System (TPS). 7. Upravljanje i nivoi IS su prikazani tabelom 1. Upravljački informacioni sistemi (UIS) [Management Information System (MIS)]. Tabela 1.1. Groupware (GSS)]. Sistemi za automatizaciju kancelarijskog poslovanja [Office Automation Systems (OAS)]. čija je namjena da evidentiraju i obrađuju podatke o poslovnim transakcijama. sinonim Data Processing System]. 6. 2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 15 1. Vrste informacionih sistema Mogu se izdvojiti slijedeće vrste informacionih sistema: 1. koji imaju zadatak da podržavaju upravljačku funkciju na osnovu dokazanih matematičkih/statističkih metoda. Izvršni informacioni sistemi [Executive Information System (EIS)]. periodično Sintetizovane. 4. 3.4. koji predstavljaju podvarijantu IS za izvršne rukovodioce. odnosno sistemi sa ugrađenim znanjem i simulacijom zaključivanja. Ekspertni sistemi (ES) [Expert Systems (ES)]. Sistemi za grupnu podršku [Group Support System. kada Obrada podataka. ko Niže poslovodstvo Srednje poslovodstvo Više poslovodstvo. 5. Informacioni sistem Transakcioni Upravljački Za podršku odlučivanju Informacije. “ad hoc” Korisnici. Sistemi za podršku odlučivanju (SPO) [Decision Support System (DSS)]. koji služe za odlučivanje na osnovu nestrukturiranih podataka iz različitih izvora. dnevno Zbirne. …) .

Sistemsko testiranje (System Testing). Projekat prolazi kroz faze životnog ciklusa.3) potrebno je definisati mnogo kompleksnije faze. Implementacija/kodiranje (Implementation/Coding). koje nužno treba obaviti tokom razvoja. određivanju načina njihovog rješavanja. izvršavanje i nadzor razvojnog projekta. Strategijsko planiranje razvoja IS počinje snimanjem stanja (inicijalna strategija). Doprinosi određivanju poslovnih ciljeva. Detaljni/programski dizajn (Detailed/Program Design). Praćenje životnog ciklusa obezbjeđuje konzistentan i standardizovan način razvoja IS. odnosno preglednu analizu problemskog područja i . Svrha praćenja životnog ciklusa razvoja omogućava pravilno planiranje. Životni ciklus razvoja sistema (Systems Development Life-Cycle (SDLC)) 1. Sadrži studiju izvodljivosti. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 1. bez obzira na veličinu sistema koji se gradi. Mogu se izdvojiti slijedeći nazivi životnog ciklusa: životni ciklus razvoja IS. Životni ciklus i faze razvoja informacionog sistema Za životni ciklus razvoja IS (slika 1.5. životni ciklus razvoja softvera i životni ciklus razvoja aplikacija. procjenu postignutih rezultata i donošenje odluka o daljnjim koracima. identifikovanju problema i ideja. Svaka pojedina aktivnost proizvodi skup rezultata.5. Pojedinačno i integralno testiranje (Unit & Integration Testing).16 Poliščuk E. Primjer: Za životni ciklus razvoja softvera mogu se definisati slijedeće faze i zadaci: • • • • • • • Potreba analize i dizajna (Requirements Analysis & Specification). 1.5. Životni ciklus definiše faze i zadatke (aktivnosti). Predaja sistema (System Delivery). Ciklus osigurava “kontrolne točke” za praćenje napretka.1.2. Pojam životnog ciklusa razvoja Naziv životnog ciklusa razvoja zavisi od konteksta u kome je upotrebljen. te definisanju zahtjeva koji se postavljaju pred sistem. Konceptualni/sistemski dizajn (Conceptual/System Design).

Poliščuk E. a vrši se nakon odabira računarske platforme. 2005]. Postoje rješenja koja ne treba dizajnirati. Izrada (implementacija) podrazumjeva ugradnju baze podataka (BP). Planiranje projekta se sastoji od izrade plana rada. Poslovni cilj je izrada glavnog projekta informatizacije. Integracija i provjera sistema je udruživanje dijelova i provjera cjeline.3. da bi se dokazalo da sistem radi (da je ispravno napravljen). Slika 1. Specifikacija zahtjeva je detaljni opis zahtjeva za IS. interfejsa. Sadrži dizajn potrebnih rješenja. . Detaljni dizajn predstavlja razradu rješenja. određivanja kadrova za projekat. Dijagram životnog ciklusa i faza razvoja IS [Fertalj & Kalpić. Testiranje je provjera ugrađenih komponenti. odnosno dizajn (modeliranje) IS. Oblikovanje sistema. odnosno izradu tehnološkog modela IS (pogled izvođača). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 17 određivanje (granica) projekata. predstavlja pogled projektanta na budući IS. Potrebno je izvršiti dizajn arhitekture. upravljanje i nadzor projekta. te da radi ono što je zahtijevano (da je napravljen pravi sistem koji ispunjava zahtjeve korisnika). drugim riječima izvršiti tehničku specifikaciju sistema. problema i poslovnih zahtjeva. Služi za donošenje odluke o tome kako graditi sistem. oblikovan tako da ga razumiju dizajneri. Vrši se detaljna analiza postojećeg sistema. Analiza zahtjeva je detaljna analiza kojom se preciziraju granice projekta i poslovni zahtjevi. pohranjivanja podataka i programa. Predstavlja model budućeg sistema. kodiranje procesa (funkcija) novog IS.

poboljšanja ili prilagođavanja načina upotrebe. Slika 1.4. Na slici 1. Kompleksnost razvoja informacionog sistema 1.6. kao i izradu plana održavanja. Novi razvojni ciklus se provodi nakon preispitivanja čitavog sistema i konstatacije da su potrebne veće izmjene uslijed promjena u poslovanju ili promjena poslovnih ciljeva. To podrazumjeva izgraditi sistem koji zadovoljava poslovne ciljeve. pomoć tehničkog osoblja korisnicima informacionog sistema u toku njegove upotrebe.1. unutar zadanih granica. Održavanje se sastoji od izmjena sistema radi poboljšanja njegovih radnih karakteristika (performansi). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Uvođenje u primjenu sistema predstavlja prenošenje radnih aktivnosti i konverzija podataka sa starog na novi sistem. prema zahtjevima korisnika. Prikaz faza životnog ciklusa razvoja softvera.4 su navedene tipične faze životnog ciklusa razvoja softvera. u prihvatljivom vremenu i po opravdanoj . Održavanje podrazumjeva i podršku dobavljača opreme.18 Poliščuk E. Novi razvojni ciklus.6. 1. predstavlja novi projekat. bez naglašavanja da se radi o diskretnim i/ili sekvencijalnim aktivnostima. Ciljevi i problemi razvoja informacionih sistema Osnovni cilj razvoja informacionog sistema je izgraditi sistem koji radi i koji je pouzdan. najčešće.

Procenat uspješnih i neuspješnih projekata IS prema Standish Group. Ukupni gubici smatra se da su neizračunljivi. nedostatak usmjerenosti korisniku. 1994. Neposredni trošak je bio relativno nizak (9 miliona £). jer se do njih nije stiglo na vrijeme. Neki primjeri neuspješnih projekata i sistema London Ambulance System (1992): Nakon uvođenja u eksploataciju IS se dva puta "raspao" zbog niza grešaka. u okviru predviđenih sredstava i sa predviđenim funkcijama. Neki od problema koji se mogu pojaviti prilikom razvoja IS su: prekoračenje planiranog vremena i finansijskih sredstava.standishgroup. 1.33 miliona $ i male kompanije 434 hiljade $. Prosječno prekoračenje troškova je 189%. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 19 cijeni. 2002. 1. Uzroci neuspjeha projekata informacionih sistema Razlozi neuspješnih projekata IS su različiti.7%.2. Mogu se izdvojiti slijedeći razlozi: složenost aplikacija. nepouzdanost. Prosječno koštanje projekta prema The CHAOS Report [Standish Group. Projekti završeni na vrijeme.32 miliona $. Denver Airport (1994): Nepouzdanost softvera za upravljanje prtljagom uzrokovala je odlaganje otvaranja vazdušne luke u trajanju od 16 mjeseci. Oko 70% informacionih sistema u svijetu se smatra neuspješnim.1%. iznosi 34% uspješnih projekata i 17% potpunih neuspjeha. Ariane 5 (1996): Raketa eksplodirala u lanseru radi niza softverskih grešaka. te posljedični gubitak klijenata od 450 miliona £. http://www.2%. ali se vjeruje da su neki ljudi umrli. sačinjavaju 16. Taurus (1993): Projekat sistema automatizovanih transakcija Londonske berze prekinut je nakon 5 godina razvoja i troška od 75 miliona £.Poliščuk E. naročito zbog grešaka u upravljanju razvojem IS. neispunjavanje zahtjeva. ali uz veće troškove.com] iznosi: velike kompanije 2. duže trajanje i/ili reduciranu funkcionalnost 52. a prosječno prekoračenje rokova 222%. kao i teškoće u održavanju IS. odnosno neodgovarajući sistem.6.3. neelastičnost IS u primjeni. uz troškove od 1.6.1 miliona $/dan. nesigurnost. srednje kompanije 1. a projekti završeni i u funkciji. Prekinutih projekata je 31. zanemarivanje okruženja .

naročito jer donosi konačne (za poslovni sistem sudbonosne) odluke. kao i podcijenjena uloga vlastitih stručnjaka. • uključivanje korisnika. formalni nadzor nad projektom. neodgovarajući CASE alati i krivo korištenje. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema organizacije. Ne treba isključiti i slijedeće uzroke neuspjeha: loša izvedba projekata. jer su se izvođači trudili napraviti lijepa programska rješenja. greške u dizajnu i kontroli kvaliteta. 1. uglavnom. nerealno planiranje. Važno je da u procesu izgradnje sudjeluje i poslovodstvo. neodgovarajuća analiza sistema. izostanak praćenja napretka i nedostatak komunikacije između korisnika i izvođača. Mnogi sistemi su propali. a informacije o neuspješnim projektima nerado se objavljuju. da bi se upoznalo sa stvarnim mogućnostima i koristima uvođenja IS. upravljanje izvedbom. Korisnik poznaje(?) poslovni proces i zna(?) odrediti potrebe. pretjerani optimizam. U našem okruženju uzroci neuspjeha se. pa čak i svojevrsna zloporaba CASE alata.20 Poliščuk E. praćenje napretka.4. a nisu razumjeli suštinu poslovnog sistema i poslovanja. a informatičar upoznaje(?) poslovanje i zna(?) kako izraditi IS. formalno izvještavanje o napretku. . Među najčešćim uzrocima može se pretpostaviti da su: loša organizacija i vođenje projekata. ne istražuju. Poboljšanje uspješnosti informacionih sistema Da bi se poboljšala uspješnost IS potrebno je: • projektovanje IS. delegirano upravljanje projektima. ili su bili odbačeni. oslonac na vanjske projektante i savjetnike.6. • planiranje.

uz izdvajanje vlastitog informatičkog odjela u glavnog izvođača. kreativnost i povećanje stručnosti vlastitog osoblja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 21 2. Vanjski razvoj informacionog sistema Angažovanje vanjskih saradnika za razvoj informacijskog sistema. . razvoj je skuplji i dugotrajniji i može povećati gomilanje zaostalog posla. sistem je prilagođen organizaciji/poslovanju.1. kao i povremeno ili dugoročno angažovanje spoljnih saradnika. ili njegovih dijelova. softverske kuće. Prednosti su višestruke. kao i konsultativna pomoć prilikom ugradnje složenih poslovnih funkcija. Prednosti ovakvog pristupa su fleksibilnost. Moguća varijanta je i nalaženje strateškog partnera na duži vremenski period. podrazumjeva pružanje pomoći u obrazovanju radnika informatičke struke. takva da ne postoje gotova rješenja na tržištu ili takva da organizacija pomoću nje postiže komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju. Modaliteti razvoja informacionog sistema 2. Varijante su slijedeće: ugovoreni razvoj. pomoć pri analizi poslovnog sistema i oblikovanju IS ili obavljanje analize i oblikovanja. U ovoj knjizi će biti razmatrani modaliteti razvoja koji se najčešće koriste.1.Poliščuk E. Planiranje razvoja informacionog sistema 2. Takođe se podrazumjeva kodiranje (generisanje) cjelovitog programskog sistema. Ovakav razvoj podrazumijeva dugotrajan postupak i odgovarajuću visoku cijenu.1. 2. IS ili njegovi dijelovi izrađuju se po mjeri naručioca. Nedostaci su da ovaj pristup zahtijeva značajno vrijeme i napor. upravljanje izvođenjem i/ili nadzor izvođenja. odnosno ugovara se isporuka gotovog proizvoda ili dugoročna saradnja sa isporučiocem.2. Razvoj vlastitim informatičkim snagama podrazumjeva osposobljavanje i angažiranje netehničkog osoblja. Vlastiti razvoj informacionog sistema Postoje različiti modaliteti razvoja informacionog sistema. Razvoj vlastitim snagama ima smisla kada se radi o programskoj podršci koja je posebnost organizacije. Postoje dodatni ili posebni razlozi kao što su povećana tajnost podataka i poslovnih procesa ili povećana zaštita IS.1. npr. a po mogućnosti treba istovremeno poboljšati organizaciju/poslovanje poslovnog sistema.

Prednosti su raskošna funkcionalnost i kompatibilnost sa svjetskim poslovnim standardima. šta može uzrokovati da rješenja gube moguću komparativnu prednost (brzinu i lakoću primjene). uglavnom. upravljanje ljudskim resursima i plate (CG management. Nedostatci su nepostojanje ili manjkavost pojedinih komponenti. J.22 Poliščuk E. Glomazni paketi mogu zahtijevati angažovanje velikog broja . robno-materijalno poslovanje (material management/distribution).4.D. ima svoje prednosti i nedostatke. propisima. prekapacitiranost dobavljača. koji se mogu nabaviti kao gotovi proizvodi.1. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Nedostaci i rizici su takođe prisutni.3. Modaliteti ovakvog pristupa su slijedeći: otkup izvornog koda i samostalna dorada ili kompletno odsustvo izvornog koda uz samostalno održavanje. 2. mjestimična tehnološka zastarjelost. šta olakšava prilagođavanje aplikacija organizaciji/poslovanju. Prilagođavanje se obavlja slično razvoju. gubitka nadzora nad sadašnjim i/ili budućim razvojem (zavisnost o dobavljaču). Primjeri aplikativnih paketa. šta zahtijeva istovremeno prilagođavanje programske opreme i promjenu organizacije/poslovanja. Nužno je da upravljanje projektom informatizacije na sebe preuzme vlastito kompetentno osoblje koje ima mogućnost odlučivanja.1. Poželjno je da se mogu prilagoditi potrebama. dok se nedostatci ogledaju u neprilagođenosti domaćim uslovima i konkretnoj organizaciji/poslovanju. Dolazi do gubitka povjerljivih informacija. koji nose komercijalne nazive: Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Lotus Domino) ili specijalističke aplikacije za određene namjene. Cjeloviti sistemi za podršku poslovanju. Nabavka “gotovih” stranih poslovnih aplikacija. Mogu se nabaviti slijedeći sistemi za upravljanje poslovanjem. npr. Edvards. payroll). Prednost ovog pristupa je usklađenost važećim uslovima. Microsoft Office). podržavaju slijedeće aplikacije: finansijsko poslovanje (accounting). proizvodnju (manufacturing). Nabavka gotovih aplikacija Nabavka gotovih programskih proizvoda po pravilu ne ispunjava u potpunosti poslovne potrebe. su: programski paketi za kancelarijsko poslovanje (npr. Nabavka poslovnih aplikacija Slijedeći modalitet razvoja IS je nabavka i prilagođavanje postojećih domaćih poslovnih aplikacija. programi za upravljanje dokumentima (npr. 2. takođe. Peoplesoft. kao i gubitak vlastite stručnosti. SAP. BAAN.

Prednost izvedbenog koda je i ta da se ne mora kupiti (skupi) razvojni programski alat u kojem je programski proizvod razvijan. ponuda gotovih aplikacija. brigu i odgovornost o njegovom održavanju preuzima isporučilac. Mane izvedbenog koda. pruža mogućnost prilagđavanja vlastitim . raspoloživost dokumentacije. referense dobavljača (prisutnost dobavljača na lokalnom tržištu) i podrška korisnicima. kao i pomoć u razvoju vlastitih aplikacija. Osim toga. OLTP. 2. tehničke mogućnosti (Client-Server.Poliščuk E. mogućnost prilagođavanja i prepravki. Kriterijumi za donošenje odluke o nabavci Opšti kriterijumi za donošenje odluke o razvoju IS su: • • • • • • cijena. održavanje (dinamika razvoja i mogućnosti nabavke novih verzija). 2. elastičnost.7. su: izvedbeni kôd podrazumijeva potpunu zavisnost od isporučioca. brzina. što se dokazuje referensama.1. OLAP). uz izuzetak nekih opšte primjenjivih komercijalnih programa. Izvorni kôd omogućava stalni razvoj i praćenje vlastitih posebnosti. osim putem posebnog dogovora sa isporučiocem. ne postoji mogućnost razvoja programske opreme vlastitim snagama. Takođe. Nabavka izvedbenog programskog koda Prednosti nabavke izvedbenog koda su: izvedbeni kôd je jeftiniji. obzirom na korisnika. mogućnost obuke i trajne podrške. tehničke konsultacije. ne postoji mogućnost prilagođavanja specifičnim vlastitim potrebama.1. broj korisnika. 2. tj. kredibilitet i održivost dobavljača na tržištu.1. kapacitet. Dodatna prilagođavanja lako mogu postati predmetom ucjene. što se može pokazati kao prednost u odnosu na konkurenciju. funkcionalnost. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 23 konsultanata. Nabavka izvornog programskog koda Prednosti nabavke izvornog programskog koda su znatne. blagovremeno otklanjanje problema. Mogući modalitet nabavke je da se prilagođavanje vrši vlastitim snagama uz savjetovanje i pomoć dobavljača. interoperabilnost). U dodatne kriterijume mogu se svrstati: otvorenost sistema (portabilnost.6. Pod podrškom korisnicima se podrazumjeva: školovanje.5.

• kada korisnik nema vlastite informatičke stručnjake. upotrebom generatora izvornog koda. a korisnik raspolaže vlastitim informatičkim snagama dovoljnim za projektovanje novog. ekonomsku i vremensku izvodljivost. • kada isporučilac ne može preuzeti obavezu održavanja ili ne može garantovati da će ostati na tržištu. Izvorni kôd treba preporučiti onda: • kada programska oprema predstavlja stratešku investiciju. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema potrebama.1. Nema bojazni da će nakon prve potrebne izmjene prestati upotreba IS zbog toga što isporučilac nije trenutno dostupan. prisutne. 2. Preporuke za izbor programskog koda su slijedeće. Sniženje cijene izvornog koda može se postići automatizacijom kodiranja. šta daje elastičnost pri promjenama organizacije poslovanja. Izvorni kôd je višestruko skuplji od izvedbenog. onesposobi aplikaciju za rad i izgubi pravo na održavanje. • kada na tržištu ne postoji IS koji odgovara potrebama. Izvedbeni kôd treba preporučiti u slijedećim slučajevima: • kada se radi o standardnim. Održavanje je skuplje ukoliko se radi o programskoj opremi podložnoj promjenama. Ulazi su specifikacija računarske opreme i programske podrške. te odabrana tehnološka arhitektura. dok su izlazi moguća rješenja novog sistema i njihove karakteristike. a korisnik nema namjeru da se baviti detaljima te struke.8. operativnu. ne može se povoljno kupiti sličan. Analiza izvodljivosti alternativnih rješenja se sastoji od procjena alternativa obzirom na tehničku. Naručilac se izlaže iskušenju da nekompetentno mijenja nabavljeni izvorni kôd. Ulazi su . • kada korisnik nema novaca ili želje za vlastiti informatički razvoj. masovno prodavanim aplikacijama. Izbor modaliteta razvoja Određivanje mogućih rješenja podrazumjeva identifikaciju rješenja na osnovu poslovnih zahtjeva postavljenih tokom analize. postavlja nerazumne uslove ili je u međuvremenu nestao sa tržišta. • kada se radi o visokostručnim aplikacijama koje se neće mnogo mijenjati. takođe. Uvidom u kvalitetna gotova rješenja pomaže se razvoju vlastitih informatičkih radnika. Mane narudžbe izvornog koda su. Potrebna je razvojna varijanta programskog alata u kojem je IS razvijen. • kada korisnik raspolaže kompetentnim informatičarima ili ima motiva razvijati vlastitu informatičku djelatnost.24 Poliščuk E.

2. Ulazi su napravljena analiza izvodljivosti. a izlazi analiza izvodljivosti za svako moguće rješenje. Dodjeljena ocjena se pomnoži težinskim faktorom kriterijuma za koji je donesena. Sistemi se ocjenjuju za svaki kriterijum ocjenom iz dogovorenog raspona (npr.1. od 1 do 4). Odredi se težinski faktor za svaki kriterijum (npr. Da bi se pravilno uporedio značaj različitih kriterijuma koristi se sistem bodovanja. 2005]. Tabela 2. Primjer: Analiza izvodljivosti za moguća rješenja. te se dobije broj bodova [Fertalj & Kalpić.Poliščuk E.1. Procedura bodovanja kriterijuma je slijedeća. Oni kriterijumi koji su značajniji u uporedbi sistema dobivaju veće težinske faktore. procjena veličine projekta. Prijedlog rješenja sistema koji će se oblikovati i ugraditi se donosi na osnovu izbora onog rješenja koje ima najbolju ukupnu kombinaciju izvodljivosti. referense i uslovi dobavljača. od 0 do 5).9. a izlazi prijedlog sistema sa usvojenim promjenama dizajna predloženog sistema. karakteristike i cijene hardvera i softvera. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 25 karakteristike mogućih rješenja. Ocjenjivanje kriterijuma za izbor sistema Na osnovu opisa karakteristika ne može se sa sigurnošću procijeniti koji je sistem najbolji. plan projekta. Karakteristike: Operativni sistem Baza podataka Brzina pretraživanja i dohvat podataka Programski jezik Raspoloživ izvorni kod Korisnički interfejs Integrisani sistem pomoći (on-line help) Dokumentacija (na papiru) Mogućnosti aplikacije Integracija sa drugim aplikacijama Brzina ispisa računa Rad sa različitim štampačima Rad u mreži Vrijeme obuke korisnika Arhiviranje podataka Upotreba konfiguracije za druge poslove Broj instalisanih paketa Datum prve instalacije Cijena paketa Cijena računara i sistemskog softvera Težinski Super Video Video Boss Video ZZ Video faktor Ocjena Bodovi Ocjena Bodovi Ocjena Bodovi Ocjena Bodovi 2 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 4 5 4 0 5 5 4 5 4 2 5 5 3 5 5 3 3 2 3 8 4 20 4 0 10 10 8 20 12 8 15 5 3 10 15 3 3 4 9 4 4 4 5 0 5 0 0 1 3 3 5 0 5 0 5 2 3 5 2 8 4 16 5 0 10 0 0 4 9 12 15 0 5 0 15 2 3 10 6 1 2 1 2 5 3 0 0 2 0 5 0 0 5 5 0 5 5 4 5 2 2 4 2 5 6 0 0 8 0 20 0 0 5 10 0 5 5 8 15 3 1 4 2 0 3 0 4 5 0 5 0 0 3 5 3 5 5 2 3 6 1 16 2 0 6 0 8 20 0 20 0 0 3 10 9 5 5 4 9 Ukupno bodova: 171 124 97 124 .

Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Na kraju se saberu dodjeljeni bodovi po svim kriterijumima za svaki sistem: Si = 3sij wj j =1 n gdje su: Si = ukupna vrijednost i . funkcionalnosti sistema.1. Izvršilac projekta treba biti stimulisan proporcionalno ostvarenoj. Ugovori se mogu raskinuti ili ne ispuniti kako je bilo zamišljeno.. Kod prikupljanja ponuda treba potencijalnom dobavljaču uputiti zahtjev za dostavljanje referensi (kada postoje različiti dobavljači i/ili proizvodi. integracije sa postojećim sistemom. tabela 2. vrlo teško uklapa u zakonske odredbe po kojima treba tačno specificirati što se želi. a želi se odabrati najbolje rješenje.to rješenje. Izbor ponuda se obavlja slijedećim redoslijedom: (1) provjera sadržaja ponuda. ključne parametre performansi. održavanju (kada se određeni proizvod može nabaviti od različitih dobavljača). Izlazi su lista potencijalnih dobavljača proizvoda ili usluga.1). wj = važnost ili težina j .tog rješenja. (2) izrada rang liste. vrši se na osnovu slijedećih ulaza i izlaza. isporuke i naplate. (3) izbor objektivno najboljeg ponuđača (to se.26 Poliščuk E. poželjno odvojenim ocjenjivanjem pojedinačnih ponuda. kod izbora dobavljača proizvoda ili usluga..10. Često se mogu javiti slijedeće nedoumice: • Šta učiniti kada su sistemi (pod)jednako bodovani? • Šta učiniti ako pojedino svojstvo ima više podsvojstava? 2. a mora se kupiti najjeftinije). Najbolji je onaj sistem sa najvećim brojem bodova (npr. nažalost. dodatna svojstva. održavanja i slično. u praksi dokazanoj i od korisnika prihvaćenoj. . te kriterijumi za izbor. . sij = vrijednost j . Ugovaranje posla se završava sklapanjem ugovora koji definiše uslove saradnje. Ulazi sadrže specifikacije zahtjeva za programsku podršku i računarsku opremu: funkcionalnost. Super Video. cijenama.tog kriterijuma za i . prikupljaju se ponude koje su skup “referensi"). Izbor dobavljača proizvoda ili usluga Definisanje kriterijuma i opcija. .tog kriterijuma. kao i zahtjev za dostavljanje ponude sa informacijama o konfiguracijama.

Izvještaj o izvodljivosti projekta Izvještaj o izvodljivosti projekta sačinjavaju slijedeće analize: • • • • organizaciono . te početno izvodljiv projekat može postati neizvodljiv.operativne izvodljivosti projekta sadrži procjenu hitnosti rješavanja problema (planiranje).operativna izvodljivost. opreme. novca.2. ekonomiske aspekte (gdje spadaju problemi troškova i mogućnosti ušteda). Ove analize treba da se vrše tokom planiranja. Praktično gledano.2. Tu se neminovno nameću i slijedeća pitanja: Vrijedi li rješavati problem? i Da li predloženo rješenje rješava problem? Da bi se odgovorilo na ova pitanja potrebno je analizirati: performanse (odnosno protočnost i odziv sistema u odnosu na ulaze). kao i procjenu prihvatljivosti rješenja (kasnije faze). tehničko .1. kao i usluge (poželjni i pouzdani servisi.2. korisne). koju provode sistem analitičari. Treba na vrijeme uočiti otpore ulozi ili tehničkim . kontrolu (u prvom redu sigurnost i zaštitu podataka). tačne. itd. nakon faze sistemske analize. (3) procjenjuje se da li projekat omogućava poboljšanja. informacije (da li su dovoljne.2. ali i kasnije. npr.). praktičnosti i isplativosti projekta IS. efikasnost (odnosno poboljšavanje upotrebe raspoloživih resursa: ljudi. pravovremene. točnost procjene izvodljivosti raste sa dubinom analize. elastičnost i mogućnost prilagođavanja. (4) radi se izvještaj o izvodljivosti i prezentira se relevantnim učesnicima radi komentara i mišljenja (može biti dio idejnog rješenja). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 27 2. Studija izvodljivosti (feasibility study) sadrži: (1) detaljnu provjeru projekta. (5) eventualni povratak u studiju izvodljivosti. (2) procjenu da li je projekat izvodljiv obzirom na raspoloživa sredstva. vremenska izvodljivost. Nakon odluke o pokretanju projekta složenost i opseg projekta se mogu promijeniti. troškova i koristi projekta 2. zadovoljstvo).Poliščuk E. odnosno mjerenje korisnosti. odnosno revidirani izvještaj. Analiza organizaciono . prikladne. ažurne. Analiza izvodljivosti. Ništa manje bitni nisu ni odgovori na slijedeća pitanja: Koji je stav korisnika prema rješenju? i Da li će se sistem koristiti? Neophodni su podrška uprave i prihvatanje sistema od krajnjih korisnika.tehnološka izvodljivost. 2. ekonomska izvodljivost. Analiza izvodljivosti projekta Za pojedine projekte se vrši analiza njihove izvodljivosti.

Analiza vremenske izvodljivosti projekta treba da dâ odgovor da li su predviđeni rokovi ostvarivi. Bolje je isporučiti ispravan sistem dva mjeseca kasnije. obzirom na raspoloživu stručnost. (2) povrat investicije (korist – trošak)/trošak (Internal Rate of Return). ili ga u nekoj mjeri treba prilagoditi ili doraditi. . Procjena upotrebljivosti sistema se najlakše može izvršiti korištenjem prototipa. zadovoljstvo korisnika.28 Poliščuk E. nego neispravan ili beskoristan na vrijeme! Ekonomska izvodljivost projekta će biti objašnjena preko analiza i uporedbe ukupnih troškova .000. Potrebno je pravilno ocjeniti potrebno vrijeme osposobljavanja korisnika za postizanje pune primjene sistema. Veoma bitna osobina je da se zastupljena tehnološka rješenja mogu jednostavno primijeniti. . Raspoloživost tehnologije podrazumijeva da se primjenljiva tehnologija može nabaviti.tehnološke izvodljivosti projekta sadrži procjenu mogućih rješenja i alternativa. (3) trenutak u kojem korist nadvlada trošak (Payback Point)..koristi (cost-benefit analysis (CBA)). Današnja vrijednost onoga što će postati $1. Ništa manje bitno nije ni činjenica da li postoje potrebni stručnjaci za primjenu nove tehnologije. Analiza tehničko . kao i procjenu primjenjivosti različitih tehnologija. procjenu postojećih rješenja u drugim organizacijama (tamo gdje je moguće). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema rješenjima sistema i predložiti načine njihovog otklanjanja. Obezbjediti da korisnik daje prednost ponuđenom rješenju u odnosu na postojeći način rada. ima li to rješenje potrebne karakteristike. Očekivano vrijeme završetka može biti poželjno ili obavezno. U prvom redu potrebno je izvršiti procjenu stanja na tržištu opreme.00 nakon ‘n’ godina u budućnosti. Primjeri: • Troškovi razvoja od $100. ako se uzmu u obzir kamate ‘I’ iznosi: PV = 1/(1 + I)n = (1 + I) – n Razlika predstavlja kamatu koja se može zaraditi tim novcem ($ označava novčanu jedinicu u bilo kojoj valuti). prihod. Troškovi i korist mogu biti mjerljivi (npr.. iznos plata. cijena opreme. brzina odlučivanja.) i nemjerljivi (npr. prodaja. . Finansijski trošak i korist se mogu izraziti formulama: (1) razlika korist – trošak u nekom razdoblju (Net Present Value). Namjeniti jednostavni interfejs za početnike i povremene korisnike. Ako je riječ o gotovom rješenju. CBA računa troškove i korist projekta kao trenutnu vrijednost (Present Value (PV)). dobra referensa). Krajnjeg korisnika treba na vrijeme pripremiti za promjenu radnog okruženja i procedura. složenije operacije za iskusne korisnike.000 imaju trenutnu vrijednost od $100. Pri tome treba imati na umu da se i najnovija tehnologija može savladati.

Poliščuk E. Tabela 2.000 za pet godina uz kamatnu stopu od 8% ima trenutnu vrijednost od samo: $30. 2005]. Odnos trošak/korist je prikazan tabelom 2.08)5 = $20.2. .417 Povrat investicije (Return On Investment (ROI)) se obično dijeli sa dužinom trajanja projekta kako bi se dobio godišnji ROI. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 29 • Korist projekta u iznosu od $30. Primjer: Analiza trošak – korist [Fertalj & Kalpić.000 / (1 + 0. Nizak ROI (~ manji od 10% godišnje) može pokazivati da je korist preniska da bi bila isplativa.2 i grafičkim prikazom tabele.

kako ostvariti povećanje proizvodnje ulaganjem u nove proizvodne tehnologije. u Poslovnom sistemu koji se sastoji od više cjelina. Na primjer. tehnička sredstva. Proizvodnja i Informatika često postoji više različitih tehničkih sistema ili aplikacija. konkurencija)? Koji su problemi. tehnologija)? Razlozi zbog kojih treba planirati IS su višestruki. Planiranje razvoja informacionog sistema Planiranje razvoja informacionog sistema treba da dâ odgovor na slijedeća pitanja: • • • • • Čime se poslovni sistem bavi (grana. Pri tome se dobijaju odgovori: šta se želi postići (prepoznatljivost. poslovodstva.30 Poliščuk E.3. gdje je kratkoročno razdoblje obično manje od 2 godine. Definisanje poslovne strategije Poslovni ciljevi zahtjevaju definisanje poslovne strategije. nepotpunost informacija. To ima za posljedicu umnožavanje informacija uz različito tumačenje u različitim dijelovima. i kako osigurati zadovoljstva i radne sposobnosti zaposlenih doškolovavanjem i mogućnostima napredovanja. poboljšanjem sistema administracije). srednjoročno 2 do 5 godina i dugoročno više od 5 godina [Awad. proizvodi.2. uticaj). kao što su Uprava. 1985]. naročito kada svaka cjelina prikuplja samo njoj važne informacije. zaposlenih (ugled. problem povezivanja informacija pri pokušaju cjelovite interpretacije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 2. razmjene podataka i održavanja. potrebe i želje uprave. čemu i kako služe. Strategija i planiranje razvoja informacionog sistema 2.1. odnosno planiranje akcija za postizanje ciljeva. vremenski okviri.3. koje i kakve podatke sadrže? Postoje li aplikacije čiji je razvoj u toku? U kojem su stadijumu razvojni projekti? • Koje su potrebne aplikacije? • Koji su raspoloživi resursi (osoblje. zakonska). Na osnovu strategijskih ciljeva se definišu poslovni ciljevi i određuju zadaci. kao i problem različitog posluživanja. takozvanih informatičkih ostrva. . Uprava definiše viziju i misiju poslovnog sistema. tj. tržište.3. 2. uz istovremeno održavanje kvaliteta proizvoda. kojima će poslovni sistem u nekom razdoblju ispuniti svoju misiju. Finansije. zadaci i ciljevi poslovnog sistema? Koja je željena uloga IS u postizanju postavljenih ciljeva? Koje aplikacije postoje. kvalitet. strategijske ciljeve. Činioci koji utječu na postavljanje ciljeva su slijedeći: ograničenja (organizaciona. kako željeno postići (promjenom organizacije. prihodi). finansijska.

kao i zastarila tehnologija (npr. predlagač). 2. zastario interfejs Internet-a. kao i posebnosti i ograničenja.3. Još se mogu navesti primjene metoda analize i dizajna za proučavanje poslovnog sistema. budući da se dizajnom sistema predlažu ili nameću poboljšanja. odnosno prethodno istraživanje. očekivanu funkcionalnost. Prije pokretanja projekta potrebno je izvršiti snimak stanja. U praksi situacija je slijedeća. pad prodaje. sa ciljem definisanja opšteg (sveobuhvatnog) plana i arhitekture IS čiji razvoj slijedi. koga sastavlja sponzor projekta (organizator. Odabir projekta se vrši na osnovu prijedloga projekta. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 31 Tradicionalno planiranje IS se provodi odvojeno od poslovnog planiranja ili provodi se kao reakcija na promjene u poslovnoj politici. promjene na Univerzitetu uzrokovane novim zakonom). Nestabilnost aplikacija uzrokuje nedostatak podataka. svrha). kao i traženje odgovora na pitanje "Da li je projekt vrijedan pažnje?". promjene poslovnih procesa (npr. tako da informatizacija bude podrška promjeni poslovnog sistema i poslovnih procesa. Odabir i pokretanje projekta Prvenstveno pokretači promjena su korisnici. odnosno njihovo nezadovoljstvo aplikacijama i/ili podacima i/ili reorganizacijom. procjena izvodljivosti. cilj. Pokretači promjena mogu biti i pokazatelji poslovanja (npr. uska grla proizvodnje. što naglašava potrebu uvođenja novih funkcija. planiranja IS u skladu sa strategijom razvoja poslovnog sistema. odnosno organizacija i upravljanje projektom. nedostupnosti. Radna grupa za odabir projekta odobrava projekat.3. neplanirano i nejasno povećanje troškova). produbljivanje snimka. Strategojsko planiranje IS je prikladno za stabilne poslovne sisteme. prijedlozi rješenja. a nezadovoljstvo reorganizacijom nastaje uslijed promjene organizacione strukture. oformljenje projektantske ekipe (uključivanje . sastoji se od slijedećih aktivnosti: izrada plana rada. tj. U praksi je teško izvodljivo u uslovima “preživljavanja”. poslovne potrebe. postavljanje ciljeva. poslovni sistem se "dovodi u red" tokom informatizacije i pomoću informatizacije. Prijedlog projekta sadrži sažetak projekta (naziv. Nezadovoljstvo podacima nastaje uslijed njihove nepouzdanosti. vizijom i ciljevima poslovnog sistema. manjkavosti. istraživanje koje prethodi projektu. Planiranje projekta. Analizom sistema evidentiraju se problemi i slabosti poslovnih procesa. očekivanu korist. Sastoji se od uspostave smjera i prioriteta usklađivanja informacionih servisa u skladu sa misijom. Umjesto prema strategijskom planu. prepoznavanje problema i potreba. zastario razvojni alat i prisutan problem njihovog održavanja. Slijedi faza proučavanja problema. zastarile BP).Poliščuk E. traženje odgovora na pitanja "Da li su problemi vrijedni rješavanja?“ i "Da li je gradnja isplativa?".

3). Primjer: Postojeći problemi i prijedlozi rješenja [Fertalj & Kalpić. pružiti korisnicima lako savladive alate za pisanje izvještaja. Hitnost HITNO 6 mjeseci 6 mjeseci Vidljivost Visoka Srednja Korist 175000 75000 Prioritet 2 2 Predloženo rješenje Novi razvoj Novi razvoj Srednja 515000 2 Novi razvoj 12 mjeseci Niska 15000 3 3 mjeseca Visoka 35000 1 Nakon razvoja novog sistema. prikupljanja informacija. Moguće je opciono provođenje procjena mogućih tehničkih rješenja. mogućih prilika i direktiva. 2005]. pa treba objediniti skladišnu evidenciju.3. Brza ispravka. najčešće intervjuisanjem korisnika. 4. kao i određivanje dosega projekta i početnog plana projekta. mogućnosti ili direktive 1. 3. postizanje ciljeva. kao i evidentiranja problema i prijedloga. a zatim novi razvoj.4. vlasnika i viših rukovodilaca. procjenu potreba za nadogradnjom (poboljšanjima). uspostava upravljanja i nadzora projekta. Kratko obrazloženje problema.3. Snimanje poslovnog sistema se sastoji od pregleda poslovnih planova. uprava. . pri čemu je važno osigurati predanost učesnika zajedničkom cilju. pravilnik) ili vanjskim uticajem (npr. npr. Moguća prilika je mogućnost pozitivne promjene. Ovo će se još pogoršati preuzimanjem dva dodatna sistema za obradu narudžbi (iz Privatna predstava i Filmsko platno). pri čemu treba imati na umu da to treba biti detaljnije provedeno u kasnijim fazama. Izražena je nedoslijednost (nekonzistentnost) između podataka u evidencijama članova i narudžbi. Snimanje stanja obuhvata identifikaciju korisnika i opsega postojećeg (postojećih) IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema učesnika iz različitih djelatnosti. video i video igre. i. 2. dok je direktiva zahtjev ili ograničenje koji su nametnuti poslovnom politikom (npr. Svaki sistem ima vlastiti interfejs prema različitom skladišnom sistemu. Vrijeme odgovora na narudžbu mjereno od vremena zaprimanja narudžbe do isporuke klijentu se povećalo na prosječno 15 dana. ako takvi postoje ili nisu “tajna”. radnici različitih poslovnih područja ili organizacijskih jedinica. Postoji nedostatak pristupa informacijama nužnim za upravljanje i donošenje odluka. 2. Nedavno preuzimanje kompanija: Privatna predstava i Filmsko platno nametnulo je povećanje zahtjeva za protokom informacija i dokumenata. pocjenu potreba za izmjenama (prilagođavanjem i popravkama) i procjenu potreba za izradom novih IS ili podsistema IS (Tabela 2. Pod problemom se podrazumjeva neželjena situacija koja sprječava potpuno ispunjenje svrhe.32 Poliščuk E. Trenutno 3 različita sistema za unos narudžbi servisiraju odjele za audio. 5. Tabela 2. uočavanje problema i nedostataka postojećeg IS. na kraju. vanjski konsultanti). zakon). obavljanje zadataka. Snimanje stanja Snimanje stanja omogućava brzo istraživanje i evaluaciju problema. čak i kada ne postoji problem.

Postojeći sistem unosa narudžbi nije kompatibilan sa planiranim sistemom za automatsku identifikaciju (štapićasti kod) koji se razvija za skladište. Planiranje projekta Planiranje projekta podrazumjeva određivanje namjene projekta i izdvajanje zadataka koji su saglasni poslovnim ciljevima. 2.Poliščuk E. Objectives. Izrada početnog (preliminarnog) plana razvoja IS započinje podjelom projekta u manje cjeline i određivanje redoslijeda realizacije pojedinih podprojekata. 7. obavlja razrada i raspodjela poslova. Buduće verzije tek razvijenog sistema. a zatim novi razvoj. dodatna ocjena koristi može povećati ažurnost. Brza ispravka. Ovakvim pristupom se dobija okvirni vremenski plan rada po fazama. 8.5. aplikacijom ili podsistemom). Constraints. Početni plan razvoja IS sadrži nazive podprojekata i omogućava doradu i ažuriranje u skladu sa napretkom projekta. Permissions. Nastoji se pronaći takva podjela posla na cjeline da cjelinu može obaviti jedna osoba ili ekipa. End products (SCOPE)) daje odgovore na slijedeća pitanja: • • • • • • • Koje su granice sistema? Koji će zahtjevi biti ispunjeni? Šta ne može biti napravljeno? Šta neće biti napravljeno? Ko će. kako i pod kojim uslovima moći koristiti rješenje? Kako se mjeri ili određuje uspjeh (neuspjeh)? Kako će se znati da je projekat gotov? Vremensko planiranje obuhvata određivanje prioritetnih zadataka i vremenskih okvira prioriteta. Konsolidovani prijedlog projekta može poslužiti kao interni ugovor projekta (tabela 2. Problemi sa podacima obuhvataju nedoslijednosti u podacima i nedostatak upravljanja ulazom i izmjenama. Može se koristiti za prezentaciju projekta radi traženja saglasnosti o njegovom nastavku. 12 mjeseci 3 mjeseca Niska Visoka nepoznata 65000 4 1 Vidljivost: U kojoj mjeri će rješenje ili novi sistem biti vidljivi korisnicima. kao i određivanje prioriteta. Korist: Paušalna procjena koliko bi rješenje povećalo dobit ili smanjilo trošak u jednoj godini. Sistemi datoteka u Privatna predstava i Filmsko platno nisu kompatibilni sa onim u Zvučna pozornica. 6 mjeseci Srednja nepoznata 2 33 Novi razvoj.4). Domet i razgraničenje projekata ili podprojekata (System boundary. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 6. a mogu biti informatizovani. . da se cjelina može obaviti jednom metodom i posao završi jednim “proizvodom” (dokumentom. ali su sigurnost i kontrola pristupa problematični. Postoji mogućnost uvođenja sistema naručivanja putem Interneta.3.

12.34 Poliščuk E. 14. 3. Obuka opšte informatičke pismenosti za rukovodioce odjeljenja. Obuka za ostale korisnike. 11. 2.3.Obrazloženje prijedloga * Hitne prepravke * Brze prepravke * Unapređenja * Novi razvoj Plan projekta * Početni ciljevi projekta * Početni glavni plan projekta (na nivou faza) * Detaljni plan za slijedeću fazu Prilozi . Zamjena dotadašnjeg programa novim programom. Uklanjanje uočenih nedostataka i izrada β . a može imati oblik prikazan tabelom 2. Obuka za programere u jeziku za upravljanje bazama podataka.5.Kratak opis projektnog zadatka .Sažetak prijedloga . Obuka za odabrane korisnike na β . 13. 4.verzije aplikacije. Testiranje kod korisnika u paralelnom radu sa dosadašnjim programom. 9. 17. Izrada prototipa programske podrške za i-tu fazu realizacije. Prikupljanje primjedbi korisnika i novih zahtjeva. 15. 8. Obuka za upoznavanje sa mogućnostima programa za odabrano poslovodstvo. Izvještaj o projektu Izvještaj o projektu obrađuje probleme i dostignuća projekta. Uklanjanje nedostataka i izrada stabilne verzije. Testiranje α . Tabela 2.5.(ostala dokumentacija) .Zahtjev za uslugama sistema . 7. Uvođenje korištenja programa kod ostalih korisnika.verziji. 6.Matrica obrazloženja problema .Kratko objašnjenje provedenih aktivnosti Činjenice i zaključci (može se potkrijepiti matricom problema i mogućih rješenja) • • • - Problemi i analiza problema Mogućnosti i analiza mogućnosti Direktive i implikacije • Detaljan prijedlog .4. Izrada slijedeće faze/verzije programa. Tabela 2.verzije programa.4. Izrada α . 5. 2. Obuka za administratore baze podataka.Kratko obrazloženje očekivanih koristi . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Primjer: Početni (preliminarni) plan informacionog sistema.verzije u informacionim sistemima. Nabavka sistema za upravljanje bazama podataka. uz preuzimanje podataka. 1. Povratak na tačku 5). 10. • Sažetak . 16.6. tabela 2.Kratko objašnjenje sadržaja izvještaja Prikupljene informacije .

.7. 3. odnosno analiza poslovnih procesa analizom od vrha prema dolje i uočavanje podataka povezanih sa procesima. se mogu ilustrovati na slijedećem jednostavnom primjeru: Problem: Vidljivi znak: Razlog: Uzrok: pad prodaje povećani opoziv (storno) narudžbi nezadovoljstvo kupaca spor sistem za naručivanje Zadatak analitičara je da razdvoji uzroke i posljedice problema. njihovih uzroka i posljedica. 'lijenosti' ili nezainteresovanosti osoblja za posao ili pak posljedica ručnog unosa podataka i izdavanja računa. . Uzroci i posljedice problema. 2. ). brzi odgovor na zahtjeve klijenata. Vrši se detaljnija analiza problema. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 35 2. Ti činioci treba srazmjerno brzo i lako da doprinose ostvarivanju ciljeva (npr. Određivanje poslovnih ciljeva Za projekte koji prođu početnu selekciju vrši se produbljivanje analize problema. odnos cijene i kvaliteta proizvoda. kojima poslovodstvo posvećuje posebnu pažnju. Planiranje poslovnog sistema (Business Systems Planning (BSP)) firme IBM. Drugi primjer: Dug red u videoteci nije poseban problem. odnosno činilaca. .. od kojih su najznačajnije: 1. koji mogu biti raznovrsni. Pri tome je potrebno odgovoriti na pitanja da li su problemi vrijedni rješavanja i da li je gradnja IS isplativa. Mogu se koristiti različite formalne metode.3. imajući na umu misao: "Ne pokušavaj popraviti prije nego shvatiš kako radi!" Takođe je potrebno izvršiti analizu poslovnih procesa odgovarajući na pitanja: • Koji su najveći problemi? • Koja su moguća rješenja problema? • Kako informatizacija može pomoći? kao i grubo modeliranje postojećeg sistema.8. Analiza izvodljivosti i procjena troškova . Analiza kritičnih faktora uspjeha (Critical Success Factors (CSF)). 2. a može biti posljedica pomanjkanja osoblja.3.Poliščuk E. ciljevi i ograničenja Istraživanje uzroka problema.koristi.

tako da se eliminiše upotreba Ograničenja sistema 1. Broj zaposlenih u obradi narudžbi se ne može povećati. 3. Na ekranskoj formi računara za ručni unos smanjiti broj potrebnih pritisaka na tastaturu. ukupni budžet projekta je XXXXX €) ili naknade izvođačima ne smiju prekoračiti XX% ukupnog iznosa). Ograničenja mogu biti slijedeća: osoblje (npr. Zamjeniti postojeće obrasce za prikupljanje narudžbi mrežnim sistemom između skladišta i prodaje. CILJEVI I OGRANIČENJA SISTEMA Ciljevi sistema 1. uskladiti hijerarhiju odlučivanja sa hijerarhijom u poslovnom sistemu ili racionalizovati utrošak novca za . nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala ne smije premašiti XXX €). finansijska sredstva (npr. Promet je povećan. Središnji računar radi na maksimumu svoga kapaciteta. odjel informatike smije zaposliti najviše tri stalno zaposlena radnika). 3.. kao primjeri. Novi sistem mora biti kompatibilan sa već odabranim sistemom za automatsku identifikaciju štapićastim kodom.6. Pojedine vrijednosti se unose više puta. 5. . povećao se broj grešaka pri unosu. materijalni trošak (npr. a broj službenika smanjen. razlozima i mjestu nastanka svakog troška u sistemu. neki od mogućih ciljeva: pomoći reorganizaciju u tržišno orijentisanom poslovnom sistemu prema EU normama. 2. projekat se mora obaviti bez nabavke novog hardvera ili poželjno je da trošak opreme predstavlja najmanje 33% budžeta). Budući da službenici pokušavaju brže raditi. Sistem previše zavisi o ručnom unosu. osigurati informacije o izvorima. Tabela 2. Posljedica je da se narudžbe obrađuju duže nego je potrebno. Smanjiti vrijeme unosa pojedine narudžbe za 30%. Novi sistem mora biti kompatibilan sa postojećim Windows XX standardom. 2005]. 4. Vrijeme odgovora na narudžbu je neprihvatljivo dugo.. Ovdje će biti navedeni. računarska oprema (npr. Primjeri poslovnih ciljeva mogu biti raznovrsni. . 2. šta se ogleda u sporijem radu aplikacije za unos narudžbi. Prenijeti unos podataka sa središnjeg računara na PC. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema U razmatranom primjeru analitičar treba razmotriti da li je zahtjev vlasnika videoteke za ubrzanjem procesa izdavanja filmova realan. 3.6 [Fertalj & Kalpić.36 Poliščuk E. Ručni unos narudžbi svesti na 50% ukupnog broja. Uzroci i posljedice 1. njihovi ciljevi i ograničenja su prikazani u tabeli 2. Analiza uzroka i posljedice problema. 2. Vrijeme obrade narudžbe je isto. ANALIZA UZROKA I POSLJEDICA Problem ili mogućnost 1.

što dodatno usporava unos narudžbi. Granice projekta moraju biti definisane što je moguće preciznije. u zavisnosti o veličini čitavog projekta). Time se kasnije povećanje projekta. povećanje obima uslijed pogrešne procjene ili različitog tumačenja ciljeva između korisnika i izvođača. a po potrebi i revizija glavnog plana. Prema potrebi se planira i provodi izrada prototipa ili oglednog (pilot) projekta i procjena njegove uspješnosti. ali će se barem moći kontrolisati.10. kao i procjena ograničenja. možda.Poliščuk E. Tu spada ponovna procjena i preciziranje opsega projekta. papirne dokumentacije. Tokom izvođenja projekta često se događa polagano. definisanja ciljeva i zadataka informacionog sistema. 3 do 9 mjeseci. kao i verifikacija razumijevanja problema i usaglašavanje percepcije sistema i stavova između učesnika (korisnici. globalni model procesa (funkcionalna dekompozicija. organizaciona struktura. puzeći domet projekta. Kreirati globalni. okvirni. neće ukloniti.3. klase podataka (ne klase objekata!)). tok ključnih poslovnih procesa. Pri tome primjeniti taktiku skrivanja zanemarivanja detalja i usredotočenje na ono što je zaista važno (npr. izbjegavanje proučavanja tehničkih detalja u ranim fazama). grubi model sistema i to: model organizacije i resursa (kontekst. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 37 4. prostorni raspored sredstava). Obrasci za prikupljanje narudžbi iz skladišta nisu oblikovani za racionalno popunjavanje. kruženje dokumenata i protok informacija) i globalni model entiteti-veze (kategorije podataka. tzv. 2. Poželjno je realizovati takav prototip koji će omogućiti procjenu mogućih tehničkih rješenja IS . 2. povoljnih prilika i mogućih rješenja problema. Modeliranje postojećeg sistema Svrha modeliranja postojećeg sistema je preciziranje dometa projekta. informatičari).3. ali značajno. Planira se prototip koji se može uspješno i “brzo” realizirati (npr.9. Planiranje informacionog sistema Planiranje informacionog sistema se sastoji od analize problema.

Usluge (servisi) Detaljni prijedlozi . takođe. Sekvencijalni (vodopadni) model razvoja informacionog sistema Polazna pretpostavka metodologije životnog ciklusa je da se faze razvoja realizuju strogo sekvencijalno.7 prikazuje idejno rješenje plana razvoja IS.Kratki navod sadržaja izvještaja Poznate informacije . projektuje i shema baze podataka IS.38 Poliščuk E. zahtjevaju da se one otklone i dokumentuju vraćanjem u prethodne i prolaskom kroz sve faze koje slijede iza faze .(ostala dokumentacija prema potrebi) 2. Modeli razvoja informacionih sistema 2.Opis tehnika korištenih u analizi Pregled postojećeg sistema .Modeli postojećeg sistema * Model interfejsa (kontekst) * Model resursa (prostor) * Model procesa (funkcija) * Model podataka (kategorije) • Analiza postojećeg sistema * problemi.Kratki navod ciljeva unapređenja sistema .Ciljevi i prioriteti unapređenja sistema . tada se svaka faza istovremeno primjenjuje na svaki od podsistema.4. mogućnosti i analiza uzroka i posljedica za pojedine elemente • • • • .Preporuke unapređenja sistema . a pored toga vratiti uloženu investiciju. Na kraju se (opet!) može očekivati pokretanje.Sažetak prijedloga .Informacije . • Sažetak .Modeli sistema (ako nisu dio studije) . Kada je riječ o informacionom sistemu. pojedinih) projekata.1. odbacivanje. mogućnosti i direktiva .Kontrola .Sažetak problema. odgađanje ili prilagđavanje (ostalih.7. u okviru identifikovane arhitekture IS. otkrivene u tekućoj.Strategijske odrednice . Greške iz prethodnih faza.Plan projekta * Precizirati domet projekta * Revidirati glavni plan * Detaljni plan za slijedeći korak Dodaci .Popis održanih razgovora i kordinisanih grupnih sastanaka . Tabela 2.Popis ostalih izvora informacija .Djelotvornost . Tabela 2. Realizacija naredne faze ne započinje dok se tekuća faza ne završi.Performanse . Istovremeno se.Ekonomija .4. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema (alternativa) i prijedlog najboljeg rješenja. istovremeno za cijeli programski proizvod.

4. dobra dokumentovanost i praktično istovremeni završetak svih podsistema IS. postoji potreba da se u razvoj IS odjednom ulože značajna finansijska sredstva. „V“ model i drugi manje značajni modeli. zvjezdasti. Često se javlja potreba da se precizni. Sekvencijalni pristup. a neki od njih su slijedeći [Mogin et al. Sistem nije upotrebljiv dok nije u potpunosti gotov. Dobre strane ovog pristupa su: integrisanost IS. a produžava se vrijeme potrebno za dobijanje konačnog rješenja aplikacije. čime se smanjuje rizik od neuspjeha razvoja. gdje postoje razrađene procedure ručne obrade ili računarski sistem koji treba unaprijediti. inkrementalni. spiralni. Prikladan je velikim projektima (investicijama). Nisu dozvoljene naknadne promjene rezultata prethodnih faza. 2.1(a)) redoslijedno (sekvencijalno) napreduje iz faze u fazu. U cilju izbjegavanja negativnih efekata sekvencijalnog pristupa javio se prototipski pristup. pored dobrih osobina. ovaj pristup daje dobre garancije da će. što je jako kasno jer se korekcija grešaka i održavanje komplikuju. Mogu se izdvojiti slijedeće varijante sekvencijalnog (vodopadnog) modela: klasični vodopadni model. metodološki kompleksni projektantski koraci izvode na osnovu nedovoljno precizno identifikovanih informacionih zahtjeva. Umjesto da to bude postupno. kao i evolutivni. Klasični vodopadni model (slika 2. podsistema i sistema. U sekvencijalnom modelu primjene metodologije životnog ciklusa krajnji korisnik nije dovoljno uključen u proces razvoja programskog proizvoda. kao i u potrebi uvođenja prema gore (bottom up) modula. Između početka projekta i prvih operativno primjenljivih rezultata kod korisnika vremenski interval je dosta dug. Takođe. Uzajamnio djelovanje prva tri nedostatka sekvencijalnog pristupa ima za posljedicu da se skrivene mane programskog proizvoda i prethodno neidentifikovani korisnički zahtjevi često otkrivaju tek u fazi uvođenja aplikacije u upotrebu. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 39 gdje je greška napravljena. 2000]: 1. ne daje uvijek prave efekte kada je u pitanju ostvarenje prethodno definisanih ciljeva. doći do zadovoljavajućeg rješenja programskog proizvoda. 3. Problem predstavlja i predodžba o proizvodu na osnovu pisane specifikacije. Uzroci su višestruki. Ovakav način primjene metodologije životnog ciklusa i strukturiranog pristupa se zove sekvencijalni ili vodopadni (waterfall) model primjene metodologije životnog ciklusa. Nedostaci ovog modela su izraženi u slučaju grešaka ili novih/promijenjenih zahtjeva. za dobro definisano okruženje.Poliščuk E. Zahvaljujući dobroj dokumentovanosti pojednostavljeno je održavanje aplikacija IS. u konačnom vremenu. pseudostrukturirani vodopadni model i radikalni (strukturirani) razvoj. .

Prikladan je kada se unaprijed ne zna konačni izgled sistema.2. Radikalni (strukturirani) razvoj (slika 2. Dozvoljava korištenje rječnika podataka.40 Poliščuk E. Tim rezultatima se testiraju elementi IS na različitim stepenima razvoja.1(b)) sadrži povratnu vezu i mogućnost promjene rezultata prethodnih faza. pseudostrukturiranog i radikalnog razvoja (b).1(b)) omogućava da se aktivnosti različitih faza mogu obavljati istovremeno. 1. Uporedni prikaz klasičnog razvoja (a).2) omoguća definisanje rezultata (“proizvoda”) pojedinih faza koji se proslijeđuju u slijedeće faze. Analiza Analiza Oblikovanje Izrada Evaluacija Primjena Primjena (a) (b) Oblikovanje Izrada Evaluacija Slika 2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Pseudostrukturirani vodopadni model (slika 2. Ovaj model razvoja IS omogućava primjenu tehnika strukturiranog programiranja.4. . programskih jezika četvrte generacije (4GL) i generatora aplikacija. 2. “V” model razvoja informacionog sistema “V” model razvoja IS (slika 2.

2. Prototipski pristup postaje u punoj mjeri praktično primjenljiv (iako je ideja o prototipskom pristupu u softverskom inženjerstvu bila prisutna dosta rano) tek pojavom sveobuhvatnih i kvalitetnih projektantskih i programerskih CASE (Computer Aided Software Engineering) proizvoda. Primjer “V” modela.4. Prototipski model razvoja informacionog sistema Uz strukturirani pristup.3. Model oponašanja (model u prirodnoj veličini).2. prototipski pristup razvoju programskog proizvoda predstavlja koncept koji se može primjeniti u okviru metodologije životnog ciklusa. koji su integrisani sa okruženjem četvrte generacije. odnosno jednoekranski ili . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 41 Test prihvatljivosti Testirani sistem Analiza Scenariji aplikacije Specifikacija zahtjeva Strukturirano oblikovanje Ogledni slučajevi Integracija sistema Model sistema Detaljno oblikovanje Dizajn modula Kodiranje i testiranje Testirani softver Integracija modula Testirani moduli Ogledni slučajevi Slika 2. mogu se uočiti slijedeće tri vrste prototipskog modela.Poliščuk E. U zavisnosti od njegove namjene.

Funkcionalni prototip dogradnjom može da postane radni sistem (slika 2. interfejs). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema višeekranski model kojim se prikazuje kako će izgledati dio sistema (npr. Radni model daje se na uvid korisniku i omogućava korisniku stvaranje slike o izgledu sistema. Prototip može postupno. Nedostaci su u tome što se “zaboravlja” da prototip nije pravi sistem. dokumentacija proizlazi iz izrade pa postoji opasnost da pisane specifikacije nikad neće biti napravljene. istraživački model. obično korištenjem 4GL. Dobija se nefunkcionalni prototip (koji se ne može koristiti u obavljanju radnih zadataka korisnika. čime se stiče bolja slika o zahtjevima korisnika. mogući neuspjeh zamjene prototipa radnim sistemom. Ovakav pristup razvoju IS je prikladan za male projekte. Određivanje zahtjeva Dizajn prototipa Izrada prototipa Razvoj prototipa Radni sistem Slika 2. za istraživanje dijelova sistema kako bi se provjerile neke ključne postavke (npr. tj. Prototipski razvoj podrazumijeva iteraktivni pristup. traženje različitih načina na koje se sistem može izgraditi (npr.3). a sadrži izgled ekranskih formi. kao i nemogućnost ispravne procjene i planiranja resursa. Prednosti su u iteracijama promjena (korisnici se smiju predomisliti). Savremeni softverski alati omogućavaju brzu izradu prototipa. čiji se razvoj u određenom trenutku prekida i slijedi faza oblikovanja sistema (slika 2.3.42 Poliščuk E. koji sistem za upravljanje BP. ugradbeni model. na kraju. Ograničeni/strukturirani razvoj prototipa služi kao sredstvo za određivanje zahtjeva. programski jezik. Korisnik daje primjedbe za popravak i poboljšanja. da postane dio završnog IS. menia i izvještaja). računari). povećanju kreativnosti i brzini razvoja. Dijagram brzog razvoja prototipa. inkrementalnom doradom.4). provjera performansi određenog modula) i. Ujedno se uklanjaju moguća iznenađenja na kraju razvoja. .

projektovanje i programiranje. Zbog toga. u odnosu na klasičnu primjenu metodologije životnog ciklusa. uglavnom.Poliščuk E. prilikom predaje korisniku prototipa aplikacije. može se reći da su te činjenice prije savjetodavnog. nego formalno strogog karaktera. 2000]: 1. precizno definisati standarde za izgled korisničkog interfejsa. . Potrebno je. Riječ je. Standarde treba usaglasiti sa mogućnostima odabranog CASE proizvoda. Opšte preporuke za primjenu prototipskog pristupa su slijedeće [Mogin et al. Kako korisnik ne bi bio doveden u zabludu. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 43 Određivanje zahtjeva Dizajn prototipa Izrada prototipa Razvoj prototipa Radni sistem Prototip Dokumentovanje zahtjeva Oblikovanje Specifikacije zahtjeva Slika 2. Pri tome treba precizirati način upotrebe prototipa od strane korisnika.4. 2. a generator programskog koda upotrebljenog CASE proizvoda treba prilagoditi za programiranje i izgled korisničkog interfejsa. Preporučuje se dekomponovanje cjeline IS na manje projekte. prije početka primjene prototipskog pristupa. a zatim definisanje nižeg stepena međusobne integracije informacionih podsistema. a sve u cilju postizanja bolje podrške standarda. o činjenicama proisteklim iz iskustva u praktičnoj primjeni prototipskog pristupa. Praktični aspekti primjene prototipskog pristupa su višestruki. Dijagram ograničenog/strukturiranog razvoja prototipa. obavezno ga upoznati sa činjenicom da je u pitanju prototip a ne konačno rješenje. 3.

Rješenja IS. pa se od predstrukturiranja svjesno odustaje. Prototip aplikacije može da predstavlja rješenje koje je dobijeno pomoću generatora koda nekog CASE proizvoda. a nisu podržani odgovarajućim generatorom. korisnik treba da upotrebljava isključivo test podatke. posebno treba obratiti pažnju na preporuke 3 i 4. 8. prvenstveno na osnovu specifikacija konceptualnog nivoa. ukoliko u međuvremenu dođe do prestrukturiranja sheme BP. ukoliko je to moguće. Radeći sa prototipom aplikacije. koji se definišu tek u implementacionom projektu. ne realizuju u okviru prototipa aplikacije kako slijedeća generisanja ne bi uništila tako isprogramirane cjeline. U cilju izbjegavanja problema. Treba se orijentisati pretežno ka odbacivim prototipovima aplikacija. To znači da se detalji. Iterativni pristup može dovesti do zamora krajnjih korisnika i projektanata. ali ne i njegova potpuna funkcionalnost. istih ili sličnih poslovnih sistema. 6. u prototip aplikacije treba uključiti i odgovarajuće izvještaje. Ako je moguće. jer se time izrada samog prototipa pojednostavljuje (odbacivi prototip se dobija primjenom generatora koda. 7. Ako se radi o neodbacivim prototipovima (neodbacivi prototipovi se evolutivnim podešavanjem pretvaraju u konačna rješenja aplikacija). ukoliko se želi postići što kraće vrijeme dolaska do prototipa. Poteškoće koje se mogu izbjeći primjenom prethodno opisanih preporuka. U cilju „približavanja“ korisničkog interfejsa i funkcionalnosti generisane aplikacije konačnom rješenju. dorada izgenerisanih aplikacija može biti zamoran i vremenski zahtjevan posao. odnosno olakšavanja postupka dorade izgenerisanih aplikacija. Do gubitka test podataka može doći u situaciji kada je za njihovo prestrukturiranje potrebno uložiti veliki napor. važno je preduzeti mjere predviđene . mogu biti dobra osnova u primjeni prototipskog razvoja. su slijedeće. uneseni test podaci mogu biti izgubljeni. jer tada korisnik lakše sagledava upotrebljivost aplikacije. 7 i 9 vodi ublažavanju ovog konflikta. a koje se mogu javiti prilikom primjene prototipskog razvoja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 4. Primjena preporuka 5. što znači da su ova dva zahtjeva među sobom u suprotnosti. 5. On mora biti prethodno „pripremljen“ na činjenicu da. Ne treba praviti više od tri prototipa jedne aplikacije.44 Poliščuk E. Upotreba generatora koda je moguća tek kada je formiran odgovarajući dio sheme BP. a sa druge strane treba koristiti prototip aplikacije upravo da bi se pribavile sve relevantne informacije za strukturiranje sheme BP. kako se ne bi produžilo ukupno vrijeme izrade aplikacije i došlo do zamora krajnjih korisnika i projektantskog tima. 9. Na taj način se postiže kratko vrijeme izrade prototipskog rješenja. ili kada je takvo prestrukturiranje nemoguće izvršiti zbog izmjena u shemi BP. a koristi BP čija shema ne mora biti blizu konačnog rješenja).

Zbog toga je važno obratiti pažnju na preporuku 2.4. posebno značajnu ulogu ima evolutivni pristup razvoju IS. Aplikacije koje se razvijaju samo primjenom prototipskog pristupa mogu postati „izolovana ostrva“. Evolutivni model primjene metodologije životnog ciklusa. kod nekih projekata. Te iste pojave su prisutne i u razvoju IS. očekuje se da prototipski pristup doživi svoju punu afirmaciju ukoliko se primjenjuje u kombinaciji sa nekim od modela primjene metodologije životnog ciklusa. direktna primjena isključivo prototipskog pristupa je moguća u slučaju da treba razvijati skoro izolovane podsisteme sa niskim stepenom međusobne integracije. posebno treba obratiti pažnju na preporuke 5 i 6. ako za nju postoje uslovi. Imajući u vidu tu činjenicu. Usaglašavanje podataka.4. a njegove potrebe se mijenjaju (rastu) tokom primjene. 2. u situaciji kada se projektantske aktivnosti izvode na osnovu . U tom smislu. Može se zaključiti da IS raste sa poslovnim sistemom koga podržava. Uočava se da upravo primjena ovog principa. Primjena prototipskog pristupa IS je pokazala da on nije primjeren razvoju integrisanih IS. na kome se zasniva primjena sekvencijalnog modela metodologije životnog ciklusa. Jedan od osnovnih principa. Ako je riječ o manje iskusnim korisnicima ili projektantima.Poliščuk E. je da realizacija naredne faze ne započinje dok se tekuća faza ne završi. predviđa da je za određene faze životnog ciklusa programskog proizvoda moguće da naredna faza započne prije nego što se prethodna završi. posebno treba obratiti pažnju na preporuku 3. jer insistiranje na brzom uvođenju aplikacija u funkciju dovodi do parcijalizacije IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 45 preporukom 1. Intervencije na prototipu kod korisnika mogu stvoriti lažni utisak da je projektovanje IS trivijalan posao. unesenih putem neodbacivog prototipa sa bitno prestrukturiranom shemom BP. a da pri tome projektant ne uoči takav „propust“ na vrijeme. može intenzivirati negativne efekte primjene metodologije životnog ciklusa. U cilju izbjegavanja problema. odnosno pravovremeno identifikovanje informacionih zahtjeva. faze životnog ciklusa počinju da se sprovode iterativno. može se dogoditi da primjena prototipskog pristupa ne ostvari jadan od osnovnih ciljeva. Prema tome. može biti u funkciji ublažavanja ovog problema. nasuprot sekvencijalnom. Da bi se problem izbjegao. je često vremenski zahtjevan i neizvjestan posao. Sa druge strane. što dovodi do određenog stepena paralelizma u realizaciji tih faza. Primjena preporuke 9. Primjena preporuka 8 i 9 može pozitivno uticati na ublažavanje ili izbjegavanje ovog problema. Do ove ideje se došlo na osnovu pretpostavke da ne treba odjednom realizovati kompletnu fazu i utrošiti za to veliku količinu vremena i novca. Evolutivni model razvoja informacionog sistema Primjena IS mijenja pogled korisnika.

potprojekti se ponovo posmatraju kao cjelina i na njih se primjenjuju. Ova varijanta evolutivnog pristupa kombinuje mnoge dobre strane sekvencijalnog modela metodologije životnog ciklusa i prototipskog pristupa. potprojekti se realizuju međusobno nezavisno i mogu biti fazno pomjereni u vremenu. Prema prvoj. Analiza Oblikovanje Izrada Evaluacija Analiza Oblikovanje Izrada Evaluacija Analiza Oblikovanje Izrada Evaluacija Analiza Oblikovanje Izrada Evaluacija Slika 2. Drugim riječima. koraci konceptualnog i implementacionog projektovanja. Na taj način se rješavaju problemi dugog vremenskog intervala od početka projekta do pojave prvih rezultata i potrebe ulaganja odjednom finansijskih sredstava. nakon utvrđivanja preciznih informacionih zahtjeva. i potrebe ulaganja finansijskih sredstava odjednom. kao pri primjeni sekvencijalnog modela metodologije životnog ciklusa. Prema drugoj varijanti. Mogući evolutivni model primjene metodologije životnog ciklusa. kao metodom za tačno utvrđivanje informacionih zahtjeva. međutim. operativno primjenljivih rezultata kod korisnika. rezultati konceptualnog i implementacionog projektovanja BP se integrišu. Brzi prelazak u narednu fazu treba da obezbjedi bolju osnovu za kasniji uspješni završetak prethodne faze. Ovakav nezavisan rad. Za utvrđivanje informacionih zahtjeva se pretežno primjenjuju odbacivi prototipovi. a ne postupno. može dovesti do nižeg stepena integrisanosti IS. Primjenjuju se dvije varijante evolutivnog pristupa. ali ne rješava probleme dugog vremenskog intervala od početka projekta do pojave prvih.5. Kako je jedan od bitnih motiva za nastanak evolutivnog pristupa problem nedovoljno precizno identifikovanih informacionih zahtjeva. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema nedovoljno precizno identifikovanih informacionih zahtjeva. a projekti podsistema se usaglašavaju sa shemom integrisane BP. smatra se da njegova praktična primjena ima smisla ukoliko se on kombinuje sa prototipskim pristupom.46 Poliščuk E. nešto izmjenjeni.

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

47

Na slici 2.5 je prikazan mogući evolutivni model primjene metodologije životnog ciklusa. Razvoj se vrši u inkrementalnim koracima, dovoljno malim da se mogu obavljati prototipski. Svaki od nizova razvojnih aktivnosti (analiza, oblikovanje, izrada, evaluacija) vodi operatibilnom proizvodu koji se isporučuje i koji generiše naredne zahtjeve.

2.4.5. Inkrementalni model razvoja informacionog sistema
Kao i u slučaju evolutivnog modela, na početku primjene inkrementalnog modela, kompletno se sprovodi faza strategije metodologije životnog ciklusa. Nakon toga, formiraju se relativno manji potprojekti sa nižim stepenom međusobne integracije i utvrde se slijedeći parametri potprojekata: ciljevi, resursi i rok predaje u upotrebu. Ciljevi i resursi su varijabilni parametri, koji se po potrebi mogu mijenjati u toku samog projekta, dok je rok predaje u upotrebu programskog proizvoda obavezno fiksni parametar. Potprojekti se realizuju međusobno nezavisno i mogu biti fazno pomjereni u vremenu. Inkrementalni model se može posmatrati kao posebna varijanta evolutivnog modela životnog ciklusa.

2.4.6. Spiralni i zvjezdasti model razvoja informacionog sistema
Kod spiralnog modela primjene metodologije životnog ciklusa, na početku svake faze provodi se procjena rizika. Nastoje se utvditi mogući rizici i razriješiti ih prije nastavka (uklanjanjem ili svođenjem na najmanju moguću mjeru). U slučaju da je rizik prevelik, projekat se prekida (slika 2.6).
Analiza rizika ANALIZA Verifikacija Analiza rizika OBLIKOVANJE Verifikacija Analiza rizika IZRADA Testiranje Analiza rizika INTEGRACIJA Verifikacija

PRIMJENA

Slika 2.6. Dijagram procjene rizika.

48

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Spiralni model metodologije životnog ciklusa prikazan je na slici 2.7(a). Y osa predstavlja kumulativni trošak, a na x osi svaka petlja spirale predstavlja jednu fazu razvoja i to: analizu, oblikovanje, izradu i integraciju. Faza može biti realizovana redoslijedno, prototipski ili evolutivno, a odluka o nastavku razvoja donosi se prolaskom kroz osu x.
kumulativni trošak integracija izrada oblikovanje analiza

Programiranje

Projektovanje

Upravljanje projektom Uvođenje u upotrebu Snimanje i analiza

1. 2. 3. 4.

Analiza rizika, procjena alternativa; Razvoj i verifikacija slijedećeg „proizvoda”; Planiranje slijedeće faze; Pregled – određivanje ciljeva, alternativa i ograničenja.

(a)

(b)

Slika 2.7. Spiralni (a) i zvjezdasti (b) model metodologije životnog ciklusa. Zvjezdasti model, slika 2.7(b), ne uvodi stroga ograničenja u redoslijedu primjene faza i koraka metodologije životnog ciklusa. To ne znači da prirodnog redoslijeda izvršavanja određenih koraka metodologije u ovom modelu nema, već da on zavisi od više faktora, impliciranih konkretnim projektom. Tako, na primjer, reverzno inženjerstvo, ili potreba za reinženjeringom postojećeg IS, mogu zahtjevati potpuno obrnuti redoslijed primjene faza životnog ciklusa (primjena "odozdo na gore").

2.5. Metodologija razvoja informacionih sistema
2.5.1. Uvod u metodologiju razvoja informacionog sistema
Metodologija se može definisati kao metoda + idejni pristup. Sadrži u sebi kolekciju procedura, tehnika, alata i dokumentacionih pomagala, potkrijepljenih filozofijom, koji potpomažu izgradnju informacionih sistema [Avison & Fitzgerald, 1995]. Metodologija predstavlja skup načela izrade IS, koji se u određenoj situaciji svodi na metodu jedinstveno prikladnu toj situaciji [Checkland, 1994].

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

49

Komponente metodologije se mogu razvrstati u slijedećih pet tačaka: 1. 2. 3. 4. 5. Etape projekta; Zadaci za svaku pojedinu etapu; Izlazi (projektna dokumentacija); Preporuke (vodič) upotrebe odabranih tehnika i pomagala; Način upravljanja projektom i nadzorom projekta.

Cilj metodologije je da omogući sistemski postupak razvoja kojim će se moći pratiti napredak, uspostavi komunikaciju između učesnika uključenih u izgradnju IS (poslovodstvo, korisnici, analitičari, programeri), osigura skup tehnika koje će omogućiti da se zadaci izvršavaju na standardne i provjerene načine, osigura efikasan nadzor sa ciljem uočavanja grešaka u ranim fazama. Osim navedenog, cilj metodologije je da omogući elastične promjene poslovanja i tehnologije (npr. odvajanjem analize i oblikovanja), uokviri razvojnu strategiju kojom će se ukloniti ad hoc rješavanje problema, odredi ili ukaže kada i u kojoj mjeri je potrebno uključivanje korisnika, te potiče i omogućava uključivanje korisnika kada se za to ukaže potreba. Metodologija omogućava da se dovoljno pažnje posveti analizi poslovanja, čime će se osigurati izrada sistema koji odgovara poslovanju i zahtjevima korisnika. Jeftinije je otkriti i popraviti grešku u ranim fazama, jer je lakše popraviti dokumentaciju nego mijenjati programski kôd. Izmjene u kasnijim fazama zahtjevaju promjene rezultata prethodnih faza. Lakše je pronaći grešku tokom faze u kojoj je nastala, nego tražiti je i popravljati na osnovu posljedičnih učinaka primijećenih u kasnijim fazama.

C i j e n a Plan Analiza Oblikovanje Izrada Održavanje

Slika 2.8. Relativno trajanje i cijena otkrivanja grešaka u različitim fazama. Relativno trajanje i cijena otkrivanja grešaka u različitim fazama razvoja IS prikazani su na slici 2.8.

50

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

2.5.2. Pristup razvoju informacionog sistema
Tokom projektovanja IS primjenjuju se, uglavnom, sve vrste modela metodologija životnog ciklusa, ali se razlikuju pristupi razvoju. Mogu se izdvojiti slijedeći pristupi razvoju. Usmjerenost procesima (npr. SA/SD), koji je za korisnika jednostavniji pristup jer omogućava opisivanje specifičnih funkcija. Prisutan je problem određivanja nivoa dekompozicije (nivoa osnovnih procesa). Nedovoljna pažnja je posvećena modelu podataka, šta za posljedicu može imati neodgovarajući model baze podataka i otežanu integraciju aplikacija uslijed nekompatibilnih podataka. Usmjerenost podacima (npr. IEM) obezbjeđuje složeniji opis strukture podataka, ali jednostavnije tokove podataka. Procesi se definišu analizom podataka (grupišu oko podataka) i brže konvergira kraju, jer je skup objekata (entiteta) modela konačan. Početak razvoja definisanjem događaja (npr. JSD) je primjereniji sistemima za rad u stvarnom vremenu.

2.5.3. Komercijalne metodologije za razvoj informacionog sistema
Nazivi nekih strukturiranih komercijalnih metodologija za razvoj informacionih sistema su navedeni u originalu: • AD/Cycle (Application Development Cycle), • BSP (Business System Planning), • CASE*Method, • IEM (Information Engineering Methodology, Martin), • JSD/JSP (Jackson System Development/ Jackson System Programming), • SA/SD (Structured Analysis / Structured Design), • SASS (Structured Analysis and System Specification), • SSM/M (Soft Systems Method / Multiview), • SSA (Structured System Analysis), • SSADM (Structured System Analysis and Design Method), • Yourdon (Yourdon Structured Method). Objektno usmjerene metodologije: • • • • • Yourdon/OO (Yourdon / Object Oriented), OMT (Object Modelling Technique), BOOCH (Booch’93), Schlaer-Mellor, Unified Modelling Process (Rational).

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

51

Primjena neke od ovih metodologija ne znači da će IS biti dobar! Zahtjevi korisnika se mogu mijenjati u vremenu. Preporučene aktivnosti ne moraju uvijek biti prikladne, primjenjive ili potrebne. Insistiranje na provođenju propisanih procedura vodi u zanemarivanje stvarnih problema, što za posljedicu može imati formalno dobro napravljen, ali neuspješan sistem. Većina metodologija je namijenjena analizi i oblikovanju. Rijetke metodologije podržavaju sve faze životnog ciklusa (npr. IEM). Metodologije treba da su podržane odgovarajućim alatima za upravljanje i projektovanje (CASE), što nije uvijek ispunjeno u praksi. Alternative komercijalnim metodologijama je zdrav razum, najbolje dokazano u praksi, prečice do rješenja problema zasnovane na sličnim iskustvima, kao i prilagođavanje razvojnog procesa.

2.6. Savremeni postupci razvoja informacionog sistema
2.6.1. Brzi razvoj aplikacija
Brzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development (RAD)) je efikasna izrada programskog proizvoda u relativno kratkom vremenu. Ovo se postiže sistemskom i vremenski sažetom primjenom slijedećih tehnika i alata: aktivno i efikasno uključivanje korisnika, odgovarajuće upravljanje projektom, ispravna upotreba metoda i tehnika razvoja, upotreba CASE alata i modernih programskih jezika (4GL), kao i upravljana izrada prototipa. RAD se obavlja malim ekipama u trajanju od 60 do 120 dana (približno 20 sedmica) za podsistem veličine od 25 do 30 relacija (tabela). Cijena postignutog ubrzanja može biti gubitak pregleda nad cjelinom sistema. Treba paziti da brzina ne postane sebi svrhom, jer tada vodi u improvizaciju (izradu priručnih rješenja) i “prljavi” razvoj. Faze brzog razvoja su: 1. JEM (Joint Enterprise Modeling ) – združeno modeliranje organizacije, odnosno sjednice na kojima poslovodstvo i analitičari traže načine usmjerenja organizacije i načine kako je učiniti kompetentnom. Istražuju se ciljevi organizacije, problemi, kritični činioci uspjeha te strategijske mogućnosti; 2. JRP (Joint Requirements Planning) – združeno planiranje zahtjeva, odnosno analiza zahtjeva za razmatrani poslovni sistem. Proučavaju se funkcije sistema, identifikuju upotrebljive i uklanjaju nekorisne funkcije, te istražuju i definišu informacione potrebe;

Nastoji se oblikovati sistem tako da potpuno odgovara zahtjevima. prototipovi za test uporabljivosti. Osnovno načelo je da se IS moraju graditi kao što se grade drugi “unikatni” proizvodi. priprema obuke.iterativna izrada prototipa. Sedmice 5-9 • prva JAD sjednica. priprema JRP sjednice.6. izrada dokumentacije. Sedmice 1-4 • pokretanje projekta. 4. Za razliku od klasične strukturirane analize. Primjer: RAD projekat. obuka korisnika. završno testiranje. obavljanje JRP sjednice. u građevinarstvu ili brodogradnji. konsolidacija JAD dizajna i prototipa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 3.Information Strategy Planning (ISP). . obuka. Faze informacionog inženjerstva su slijedeće: 1. Sedmice 10-14 • razvoj i testiranje. Aplikacije postaju projekti u kojima se provode postupci analize i dizajna da bi se razvili produkcioni sistemi. planiranje završetka. Informaciono inženjerstvo (Information Engineering (IE)) Informaciono inženjerstvo (IE) se zasniva na analizi poslovnih zahtjeva iz koje se izdvajaju aplikacije IS i prioriteti tih aplikacija.2. Konstrukcija .52 Poliščuk E. završetak dizajna. završetak projekta. istraživanje. informaciono inženjerstvo je procesno osjetljiva tehnika usmjerena na podatke i primjenjuje se na organizaciju kao cjelinu ili na neki njen značajni dio. Sedmice 15-20 • izrada dokumentacije. početak dizajna. koja se odvija projekat-po-projekat. Planiranje strategije IS . npr. projektanta i menadžera. 5. Završetak projekta . priprema JAD sjednice. 2. koje obuhvata posmatranje poslovanja kao cjeline sa ciljem definisanja opšteg. priprema konverzije. Zahtijeva tijesnu saradnju korisnika. druga JAD sjednica.provjera rada. JAD (Joint Application Design) – združeno oblikovanje aplikacija.

Dijelovi softvera. moraju u svakoj fazi projekta biti jednostavni. XP nalaže kontinuirane povratne informacija od svih učesnika projekta. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 53 sveobuhvatnog plana i arhitekture za redoslijedni razvoj informacionih (pod)sistema. . 1996]. među svim njegovim učesnicima. 3. kao i njegova cjelokupna arhitektura. Ovdje se prvenstveno misli na komunikaciju među članovima razvojnog tima. Nakon toga se rade modeli procesa. U XP hrabrost podrazumijeva sposobnost provođenja teških odluka (npr. 4. Ekstremno programiranje (eXtreme Programming (XP)) Načela ekstremnog programiranja nastala su prije desetak godina [Kent Beck.6. Budući da je informacija proizašla iz podataka.Poliščuk E. a moraju biti visoko integrisani da bi se ostvarila strategija ili misija. Analiza poslovnih područja . odbacivanja dijelova koda kada je to neophodno ili nametanja velikih promjena u kasnoj fazi projekta) ili odluka koje u danom trenutku nisu pretjerano popularne. Aplikacije postaju projekti u kojima se primjenjuju drugi postupci analize i dizajna. Napomena: O informacionom inženjerstvu biće još govora u poglavlju 8. Takođe. Proučavanje poslovnih područja i definisanje poslovnih zahtjeva za visoko organizirani i integrisani skup informacionih (pod)sistema i aplikacija podrške poslovnog područja. te drže projekt na "pravom putu".Business Area Analysis (BAA). te komunikaciju naručioca sa izvođačima (članovima razvojnog tima i njihovim rukovodiocima). Vrši se izdvajanje poslovnih područja i određivanje prioriteta. što značajno podiže kvalitet rada i ispunjenje rokova. 2. zatim na međusobnu komunikaciju članova tima sa rukovodiocem projekta. Jednostavnost se ostvaruje kontinuiranim prilagođavanjem programskog kôda i svođenjem projektne dokumentacije na minimalno prihvatljivi nivo. Pod poslovnim područjem se podrazumjeva skup poslovnih procesa koji se protežu organizacijom. Modeliranje započinje modelima podataka. slično onima u strukturiranoj analizi. Dobre povratne informacije onemogućavaju nerazumijevanje među učesnicima projekta. odnosno izdvajanje aplikacija i definisanje njihovih prioriteta na osnovu analize poslovnih područja.3. XP zahtijeva komunikaciju u svim fazama projekta. podaci moraju biti prvi planirani. hrabrost podrazumijeva međusobnu iskrenost svih članova projektantskog tima. 2. Definisanje aplikacija.

tako da svaka priča definiše jedan dio funkcionalnosti sistema. kada sistem zadovoljava funkcionalnost traženu od strane naručioca. XP preporučuje relativno često izdavanje novih verzija sistema. U početku se kreira grubi plan koji se redefiniše kroz razgovore sa naručiocima i korisnicima. Smatra se da umorni projektanti ne mogu postići maksimalnu efikasnost u radu. pazeći da kôd bude jasan i razumljiv. Programeri moraju pisati kôd u skladu sa dogovorenim standardima. tj. izvorno nazvan Objectory. Prilagođavanje programskog kôda (refactoring) je tehnika kojom se pojednostavljuje programski kod uklanjanjem ponavljanog koda i uklanjanjem (nepotrebnog) složenog koda. prije nego što njen razvoj stvarno i počne. 2. koji se obavlja na slijedeći način: . a drugi prati pisanje i revidira kôd. XP nalaže izgradnju novih verzija nekoliko puta dnevno. nakon svake implementirane funkcionalnosti. Zastupljeno je poštovanje 40-satne radne sedmice. Ujedinjeni razvojni proces (Unified software development process (UDP)) Ujedinjeni razvojni proces. Korisnici se izražavaju "pričama". Zastupljen je iterativni i inkrementalni razvoj. dizajn arhitekture sistema je kontinuirani proces koji se u malim koracima odvija tokom čitavog razvoja. Igra planiranja definiše funkcionalnosti slijedeće verzije. Programeri rade u parovima. obično u prvom trenutku u kojem to ima poslovnog smisla. Naručilac ili predstavnik naručioca mora biti prisutan prilikom razvoja sistema kako bi bio dostupan u slučaju potrebe za pojašnjenima. Zajedničko vlasništvo se sastoji u tome da svi inženjeri koji učestvuju u razvoju projekta imaju pravo mijenjati bilo koji njegov dio u bilo kojem trenutku.54 Poliščuk E. Pričama se dodjeljuju prioriteti i ciljano vrijeme implementacije (1 do 3 sedmice po zahtjevu). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema XP uvažava mogućnost promjene specifikacija koje definišu funkcionalnost sistema. kasnije je dobio ime Rational Unified Process (RUP). na način da jedan piše kôd. Metafora sistema je analogna onome što većina drugih metodologija naziva arhitekturom sistema. Najčešći argument osporavaoca XP-a je u tvrdnji da XP zanemaruje dizajn sistema. Prihvati promjenu! je jedan od osnovnih XP postulata. pa se zabranjuje prekovremeni rad dvije sedmice zaredom. XP ne definiše format ili tehniku u kojoj metafora mora biti izražena. a time i dotok povratnih informacija i igru planiranja. Testiranje se sastoji od testova komponenti i testova prihvatljivosti.4. Često izdavanje novih verzija pojačava komunikaciju. tj.6. Metafora mora biti jasno izražena te nedvosmisleno shvatljiva svim članovima projektantskog tima. te kako bi pomogao u definisanju sistema i pisanju testova. U stvati.

Svaka iteracija se obavlja standardnim životnim ciklusom koji uključuje analizu. Faza konstrukcije (izrade) slijedi nakon provođenja prethodnih faza. ugradnju i provjeru. koga sačinjavaju opravdanje razloga za pokretanje projekta. #n-1 iter. Elaboracija (Elaboration). podešavanje performansi.9). Mogu se izdvojiti slijedeće glavne faze razvoja (slika 2. oblikovanje. Glavne faze razvoja se obavljaju kroz niz iteracija. globalna analiza i dizajn. Prelaz (Transition) sačinjavaju beta testiranje. Konstrukcija (Construction). Rezultat iteracije je proizvod završnog kvaliteta. obuka korisnika.9. #2 Inkrementi iter.Poliščuk E. kao i kontinuirane integracije. provjera prihvatljivosti i zadovoljstva korisnika. prikupljanje najvažnijih zahtjeva (10% detaljno) i određivanje dosega projekta. gradnja. 2. razrade arhitekture i izrade sistema. koji zadovoljava podskup ukupnih zahtjeva. Početak Zahtjevi Analiza Elaboracija Gradnja Prelaz Oblikovanje Ugradnja Provjera iter. odnosno prikupljanje detaljnih zahtjeva (80%). Softver se razvija i objavljuje po dijelovima. Dijagram glavnih faza razvoja. se sastoji od prikupljanja ostalih zahtjeva plus promjene zahtjeva. ustanovljavanje osnovne arhitekture i planiranje konstrukcije. #1 iter. Isporuke mogu biti interne ili prema korisnicima. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 55 1. provjeren i integrisan. 3. #n Slika 2. Početak (Inception).

u cjelini. Izbor pristupa razvoju informacionog sistema Izbor opšte metodologije po kojoj će programski proizvod biti razvijen vrši se tokom ustanovljavanja projekta razvoja programskog proizvoda. za projekte do 18 mjeseci. kakav je stepen uređenosti poslovanja u samom poslovnom sistemu. Ne postoje formalna pravila na osnovu kojih ovaj izbor treba napraviti. već se može govoriti samo o preporukama. Ukoliko je izabrana metodologija životnog ciklusa. koji se ciljevi projekta smatraju prioritetnim i u kojoj mjeri su ciljevi ambiciozno postavljeni. je okvirno 3 do 6 iteracija. Dosta preporuka za izbor odgovarajućeg modela primjene metodologije životnog ciklusa proizilazi iz razmatranja danih u okviru tačaka 2. a dijelom i budući korisnici. da li je većina korisnika budućeg programskog proizvoda iskusna u upotrebi rješenja vezanih za informacione tehnologije ili ne. rukovodeći tim projekta mora da se opredjeli za odgovarajući model primjene metodologije životnog ciklusa i izvrši dodatna prilagođavanja izabranog modela potrebama projekta. koji se mogu navesti i koji utiču na izbor modela primjene metodologije. da li su.56 Poliščuk E. Smanjenje broja iteracija za posljedicu ima slabije rezultate razvoja. Zahtijeva pripremu okruženja. Trajanje iteracije može varirati u zavisnosti od faze. su slijedeći: koliko je poslovni sistem složen sa stanovišta funkcija koje se u njemu obavljaju. zainteresovani i stimulisani za uvođenje novog programskog proizvoda.5. da li je rukovodeći i izvođački tim projekta iskusan u primjeni odgovarajućih informacionih tehnologija. Neki od parametara.4 i 2. je nastavak evolutivnog razvoja. Uobičajeno. otežane ili ne mogućnosti za obezbjeđivanje komunikacija. Ovom navođenju parametara može se dodati: kakve informacione tehnologije stoje na raspolaganju za realizaciju projekta. Prva iteracija je najčešće i najteža. 2. iteracije imaju podjednako trajanje. da li je opšta ekonomska i politička situacija u okruženju poslovnog sistema stabilna ili ne.5. . ekipe i posla.6. Opasna je zbog mogućeg pretjeranog optimizma. Ako se krivo procjeni može izazvati pomake i neželjene učinke. tada najkasnije do završetka faze strategije. da li su rukovodeće strukture iz poslovnog sistema. Broj i trajanje iteracija za ujedinjeni razvojni proces. sa kolikim finansijskim sredstvima za realizaciju projekta se raspolaže i kakva je dinamika obezbjeđenja tih sredstava. U fazi konstrukcije to vrijeme je duže. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Post-implementacija (Post-deployment) očuvanje integriteta aplikacije.

Fizički model (ugradni. Prikaz redoslijeda izrade fizičkog i logičkog modela IS. a zatim logički i fizički model budućeg IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 57 3. Operativni (budući fizički) sistem prikazuje šta. Model je apstrakcija ili reprezentacija dijela stvarnog svijeta. odnosno različito značenje podataka zavisno od područja unutar poslovnog sistema i okruženja. Uvod u projektovanje i definisanje zahtjeva za informacionim sistemom 3. 3. potrebno je odrediti "surogat" postojećeg sistema po ugledu na istovjetne sisteme u . ko i kada. a prema potrebi može se razmatrati organizacijski nivo.1. te ko. šta su podaci (slika 3.Poliščuk E. šta radi. Logički model (esencijalni.1.1). tehnički) opisuje kako je sistem fizički i tehnički izgrađen.1. gdje i kada nešto radi. ali ne i gdje radi.1. implementacioni. Modeliranje informacionog sistema Potrebna je izrada modela koji odgovaraju dijelovima poslovnog sistema. Ukoliko od ranije ne postoji IS.1. izrađuje se na osnovu poslovnih zahtjeva i zahtjeva krajnjih korisnika. Redoslijed izrade fizičkog i logičkog modela Fizički i logički model postojećeg IS. konceptualni.2. Uvod u projektovanje i izgradnju informacionog sistema 3. Postojeći fizički IS Postojeći logički IS Budući logički IS Budući fizički IS Korisnički/poslovni zahtjev Budući organizacijski IS Slika 3. poslovni) opisuje šta je sistem.

1. Model resursa/sredstava opisuje izvršioce. Model procesa opisuje obradu podataka posmatranog sistema. Tehnika oblikovanja dijagramima odvija se na slijedeći način.2). GDJE se podaci nalaze i GDJE se podaci obrađuju. strukturnim kartama. Model funkcija i procesa opisuje KAKO se prikupljaju. odnosno razmatra učinke koje događaji imaju na procese i podatke. iterativno od vrha prema dolje (od globalnih funkcija do osnovnih procesa). . odnosno ŠTA opisuju podaci. Vrste modela informacionog sistema Model podataka opisuje ŠTA su podaci. Logički model opisuje strukturu podataka i logičkih datoteka. Najčešći model procesa je dijagram toka podataka. odnosno KO obrađuje podatke. Model događaja opisuje KADA se podaci obrađuju.58 Poliščuk E. te vrši opis stanja. Modeliranje programa podrazumjeva predstavljanje struktura (programskih) modula IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema drugim poslovnim sistemima ili razvoj započeti sa izradom logičkog modela.2. obrađuju i distribuiraju podaci. Kao primjer se može navesti dijagram promjene stanja. Najčešći konceptualni model je model entiteti-veze. a najčešći logički model je relacioni model podataka. Dijagram modeliranja IS [Fertalj & Kalpić. Izradom modela nastoji se opisati situacija u kojoj događaj iz vanjskog svijeta pokreće (okida) process. Konceptualni model opisuje podatke i veze između podataka. Obavljanjem procesa podaci prelaze u novo stanje (slika 3.3. 2005]. Proces ima određeni učinak na podatke u nekom stanju. Model funkcija se oblikuje razlaganjem (dekompozicijom) funkcija. Događaj Staro stanje podataka Sinhronizacija (koncept okidača) Proces (naredbe i pravila) učinak Struktura podataka Novo stanje podataka Slika 3. 3. npr.

šta podrazumjeva korisnika sistema i vlasnika sistema. poboljšani informacioni sistemi te nove ili poboljšane aplikacije. Graditelj sistema (programer. Korisnik sistema (krajnji korisnik) neposredno koristi IS pri obavljanju svakodnevnih poslova ili koristi informaciju dobijenu iz IS. projektant. Kao ključne aktivnosti mogu se uočiti sistemska analiza i sistemski dizajn. zagovornik promjena. arhitekta i kontrolor.4. zajedno se zovu informaciono inženjerstvo. psiholog. a može biti i graditelj sistema. mrežu i programe. Plodovi ove aktivnosti su poboljšani poslovni procesi. postavlja prioritete i određuje politiku njegovog korištenja. odnosno sistematičan i metodičan pristup rješavanju problema sistema. Formalna definicija [Whitten et. 2000] sistem analitičara glasi: Sistem analitičar pomaže proučavanju problema i potreba poslovanja radi određivanja kako poslovni sistem i informaciona tehnologija mogu najbolje riješiti problem i postići unaprijeđenje poslovanja. baze podataka. stručnjak koji izgrađuje sistem) provjerava njegovu ispravnost te ga isporučuje u primjenu. ekranske forme. Sistem analitičar je istraživač. političar. izlaze. ulaze. oblikuje datoteke. koja se naziva životni ciklus razvoja sistema. .1. u nekim metodama. konstruiše komponente sistema na osnovu specifikacija koje rade dizajneri sistema. prevodi poslovne zahtjeve i ograničenja u tehničko rješenje. integriše rješenje. al. trgovac. a često sve zajedno. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 59 3. Vlasnik sistema (naručilac. Ključne aktivnosti i učesnici Ključne aktivnosti. Povezuju one koji trebaju računar i one koji poznaju informacione tehnologije (IT). Sistemska analiza (analiza sistema) proučava poslovanje sa ciljem da dâ preporuke za poboljšanja sistema i specifikacije zahtjeva za rješavanje. Sistemski dizajn (dizajn sistema) omogućava specifikaciju ili konstrukciju računarom podržanog rješenja identifikovanih poslovnih zahtjeva. rješavalac poslovnih problema. Učesnici (nosioci uloga) u navedenim aktivnostima su: Korisnik (korisnik usluga. Njihov zadatak je da provode sistemsku analizu i dizajn. Većina sistem analitičara koristi specifičnost pristupa.Poliščuk E. stvarni vlasnik ili predstavnik uprave) naručuje i plaća razvoj i održavanje sistema. Sistem analitičari razumiju i poslovanje i računarsku obradu podataka. osoba ili grupa za koju se gradi IS). Projektant (dizajner sistema) je tehnički stručnjak koji oblikuje sistem tako da zadovolji zahtjeve korisnika. klijent.

koje se mogu izdvojiti u definisanju zahtjeva za informacionim sistemom. Sučeljavanje korisnika i informatičara ubrzava rješavanje proturječnih iskaza. ali može i više. Evidentiranje rezultata analize poželjno je obaviti CASE alatima. što će u narednom tekstu biti detaljnije opisano. Nakon završetka analize i sinteze dobijenih informacija. Standardno uključuje dva sagovornika. Nužna je ocjena postojećih aplikacija i/ili računarom podržanih podataka. Definisanje zahtjeva za informacionim sistemom 3. Sagovornici su rukovodioci. procesi osnovne djelatnosti). ali i zbog njihove konverzije u novi sistem.2.60 Poliščuk E. radi analize podataka. poslovne politike. radi boljeg utvrđivanja pravila. koji su pogodni i za prikupljanje informacija o resursima. Ključne aktivnosti Ključne aktivnosti. Ispitanik se pojavljuje u ulozi pasivnog sagovornika (!?). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 3. dok je intervjuisanje grupe kada se razgovara sa više korisnika iz različitih područja.2.2. ciljeva poslovanja i strukture informacija. Analiza dokumentacije podrazumjeva prikupljanje cjelokupne dokumentacije značajne za poslovanje. Prikupljanje informacija Jedna od aktivnosti kod definisanja zahtjeva za IS su intervjui sa ključnim korisnicima i radne sjednice. Informacije se prikupljaju nizom pojedinačnih razgovora.3. Postupak intervjua je spor i neefikasan.2. Posmatranje. Individualni intervju je kada učestvuje jedan korisnik. prikupljanje podataka i ustanovljavanje činjenica. Postupak analize mora biti prilagođen korisniku. je značajan vid definisanja zahtjeva za IS. odnosno neposredni uvid u poslovne procese posmatranjem radnih sredina (način izrade i razmjene dokumenata. krajnji korisnici i ostali učesnici iz poslovnog sistema.2. jer se organizacija razgovora mora obaviti za svaki pojedini razgovor. i to korisnika i ispitivača. (Prve) razgovore treba voditi prema unaprijed dogovorenom planu i rasporedu. Postupak intervjuisanja Intervju mora biti neusiljen i elastičan razgovor sa ispitanikom u obliku niza pitanja i odgovora.1. 3. šta treba da obezbjedi koordinator intervjua. 3. su prikupljanje informacija. Ako naručilac zapošljava informatičare svakako ih treba uključiti u analizu. ili učesnici koji rade isti posao. Kao zamjena za intervjue koriste se upitnici i ankete. neke razgovore (ponekad i čitavu seriju) treba ponoviti da bi se .

Preispitivanje i pojašnjenje sadržaja se sastoji od provjera zapisanih navoda radi upotpunjavanja bilješki: telefonom. a ostali ulažu primjedbe.5 sata). Ukupan broj razgovora ne može se unaprijed tačno odrediti i treba ga prilagoditi stvarnoj situaciji.”). . vrijeme i mjesto održavanja razgovora. Priprema pitanja podrazumjeva izradu jezgra tema. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 61 upotpunile dobijene informacije ili uskladili proturječni iskazi.Poliščuk E. spisak učesnika.5 do 2. 5. provjerava se da li treba proširiti krug sagovornika. odnosno postavljanje pitanja i zapisivanje odgovora.2. 3. Trajanje prvog razgovora je 2 sata (okvirno 1.. • Zapisnik ne smije nametati zaključke. i izradu sveobuhvatnog potsjetnika i izdvajanje prikladnih pitanja. 2. određuje se voditelj razgovora koji je ujedno i zapisničar. popis prikupljene dokumentacije i ime zapisničara. Kada u razgovoru sudjeluje više analitičara. sadržaj razgovora (tekst zapisnika). Prekida se redoslijed postavljanja pitanja. ne može zapisivati. • Zapisnik mora sadržavati ono što je rečeno i slijediti tok razgovora. to jest standardnih pitanja. elektronskom poštom ili novim sastankom. Tehnika intervjuisanja Priprema za razgovor treba da sadrži utvrđivanje informacija koje treba saznati. dogovara se nastavak razgovora (dopunski razgovor) kada voditelj razgovora nije postavio sva planirana pitanja ili smatra da je razgovor nametnuo nova pitanja. . • Zapisnik treba da sadrži: naziv projekta. prikupljanje dokumentacije. Završetak razgovora je približno 5 do10 minuta prije isteka planiranog vremena. 4. jer su oni rezultat analize. Zahvala na razgovoru. Vođenje razgovora. provjerava se da li postoji nešto što je sagovornik htjeo reći a nije bilo pitano. 3. Mogući plan i obavljanje razgovora može da se odvija na slijedeći način: 1. koji sadrži predstavljanje učesnika i upoznavanje sa svrhom razgovora (prikupljanje informacija o … ). . proučavanje postojeće dokumentacije i prethodnih nalaza. Dokumentovanje razgovora sačinjavaju: • Samostalno pisanje zapisnika (“Ko ne razumije.. određivanje dokumentacije koju treba prikupiti i priprema pitanja koja će biti postavljena tokom razgovora.4. Početak razgovora.

Pogodna je za popis resursa. .. Upitnici i ankete Upitnik je. Po potrebi sagovornik može nadopuniti dijelove za koje smatra da nisu evidentirani ili pojasniti dijelove za koje misli da su pogrešno protumačeni. Koji su najveći problemi . jasno govori”. Analizom odgovora se razdvajaju činjenice od mišljenja. Preporuke za vođenje intervjua Tokom provođenja intervjua treba pitati o svemu što se smatra važnim. teško je procijeniti iskrenost (spontanost) odgovora. 3. ?.. Može se dostaviti korisniku prije ili nakon intervjua. Preporučuje se slijedeće ponašanje: iskrenost i nepristranost (cilj je naći za korisnika najprikladnije rješenje. Ne pretpostavljati da se unaprijed zna o čemu se radi.2. pažnja i jezgrovitost tj.2. Sadrži pitanja koja se postavljaju tokom razgovora (okvirno 20 pitanja). Grupno intervjuiranje je potrebno izbjegavati i po potrebi nadoknaditi radnim sjednicama... a može i obeshrabriti ispitanika. u suštini. utvrđuje se da li pojedine činjenice odgovaraju drugima... analiziraju činjenice koje se ne poklapaju i vrši provjera odgovora različitih sagovornika na isto pitanje. Repertoar i vrste pitanja može biti slijedeći: 1. Možete li navesti primjer za takvu situaciju?.. “Probna” pitanja: Zašto?. 3. koji potvrđuje vjerodostojnost zapisnika. 3. ?.62 Poliščuk E. izbjegavanje sugestivnih pitanja. Na koji način obrađujete .. nenametanje zaključaka i ležernost (plus praćenje reakcija sagovornika)..6. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Autorizacija (ovjera) zapisnika se vrši tako da se zapisnik dostavlja na uvid sagovorniku. Pitanja zatvorenog tipa: Koliko . a odgovori i obrada odgovora mogu se standardizovati. Pitanja otvorenog tipa: Što mislite o . obrađujete (u nekom razdoblju)?. Pitanja su zatvorenog tipa. “brzo misli. Ništa nije samo po sebi razumljivo i svima jasno. Ovu vrstu intervjuisanja iznimno provesti kada se želi utvrditi zajednički interes ili protivrječnost. pismeni intervju.5. a ne naturati određeno programsko rješenje ili računarsku platformu). Anketa može da obuhvatiti više ispitanika. Nedostaci upitnika su slijedeći: ispitanik može prilagoditi (kontrolisati) svoje odgovore. ?. . Molim detaljnije objašnjenje za .. 2.

Takođe se analizira nepostojanje programske dokumentacije. je intervjuisanje najelastičnije! osjećajima i motivaciji osoblja. informatička ostrva). nemogućnost rada u višekorisničkom okruženju. Proučavanje dokumenata Prikupljaju se svi dokumenti do kojih se može doći. te šta treba promijeniti da bi se popravili (sadržaj. tipične dokumente (pravilnici.2. i to: korišteni programski jezici i alati. loša programska rješenja (funkcionalnost. zakoni. Tokom intervjua analitičar i ispitanik se nalaze jedan može posmatrati način na koji ispitanik odgovara i pitanja. Poželjno je da dokumenti budu reprezentativni. mreža. kao i sastav i stepen informatičke obučenosti korisnika. izvještaji) i dokumente nastale analizom podataka. podrške i podataka najčešći razlozi za izgradnju novog IS. potrebno ih je evidentirati i analizirati. Treba shvatiti zašto i kada dokumenti nastaju. . Treba prikupiti više uzoraka iste vrste dokumenta! Vrijednost informacija o analiziranoj organizaciji prikupljena (samo) preko dokumenata je niska. U prvom redu se analizira nepovezanost aplikacija (tzv. 3. Reprezentativni dokumenti najčešće ne ukazuju na izuzetke. popunjeni na tipičan način (tako se može ustanoviti koje informacije se unose i na koji način). integritet. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 63 Na osnovu navedenog. Vrši se procjena aplikacija i (baza) podataka u primjeni. Nužno je modele (podataka). kako se popunjavaju. Evidencija i analiza postojećih aplikacija Budući da su nedostaci opreme. Praksa može odudarati od pravilnika i administrativnih obrazaca. ali ipak trebaju. ergonomija). zaštita i sigurnost podataka. lakoća popunjavanja i čitanja). pa analitičar po potrebi proširiti ili usmjeriti 3. obrasci.2. Excel).7. uključujući programe za kancelarijsko poslovanje (npr. operativni sistem. SUBP). to jest podatke koji se rjeđe bilježe.Poliščuk E. grafički interfejs). Stalno bilježenje nekih podataka ne mora značiti da su ti podaci stvarno potrebni. tehnološka zastarjelost (programski jezici i alati. međusobna povezanost različitih aplikacija i podataka. provjeriti kod korisnika. U prvom redu treba prikupiti dokumente koji su nastali kao rezultat analize procesa. može se zaključiti da Pomoću intervjua se može više naučiti o stavovima. razmatrane analizom. nasuprot drugom. postojeće platforme (računari.8. Analiziraju se nedostaci sistemske opreme i programske podrške. nepouzdanost. podržane funkcije i način posluživanja programa. tj. koliko su potrebni.

mogućnost manipulacije posmatrača.10. Navedene pojave su posljedica razvoja tokom upotrebe i nedoslijednosti tog razvoja. prikrivanjem uobičajenog kršenja radnih procedura. Posmatranje na licu mjesta je najteža metoda za utvrđivanje činjenica. isti entitet iz stvarnog svijeta pojavljuje se pod različitim nazivima. moderator. npr. najčešće kao posljedica nepostojanja primarnih ključeva. znatan utrošak vremena. Najčešći nedostaci su različitost modela podataka postojećih aplikacija i nedostaci unutar pojedinih modela. dva ili više entiteta iz stvarnog svijeta su prikazani različitim brojem entiteta u modelu podataka.64 Poliščuk E. npr. nedefinisanost veza i pored postojanja primarnih i drugih (stranih) ključeva. Podaci dobijeni iz malog broja kratkotrajnih posmatranja mogu biti nepouzdani i netačni. Posmatranje poslovnog sistema Definisanje zahtjeva za IS se može dopuniti uvidom u poslovne procese. 3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Nedostaci modela podataka mogu biti različiti. nedefinisanost identifikatora (primarnih ključeva). pri čemu se korisnici potiču na aktivno i kreativno sudjelovanje. isti entitet iz stvarnog svijeta opisan je različitim atributima. ako se dobro ne provede. najčešće. Od predloženih rješenja odabira se najbolje prema realnoj izvodljivosti.3). Za to je potreban poseban prostor i izolacija. odnosno posmatranjem radnih sredina. izrada i razmjena dokumenata. ako se dobro provede. nedefinisanost veza među podacima. Genijalnost grupe se koristi za prikupljanje ideja i definisanje informacionih potreba. Prednost ovakvog pristupa je u tome što je analitičar u stanju da realno sagleda poslovni proces. 3. fizički ulazi i izlazi sistema. i obezbjeđuje pouzdanost prikupljenih informacija. kao i ukupne nenormalizovanosti modela.9. Posmatra se lokacija i kretanje ljudi. Nedostaci posmatranja poslovnog sistema su neefikasnost. proizvodnje. dnevni red i zapisnici (slika 3.2. Postupak je . ometanje i nelagodnost posmatranih osoba. Radni sastanci Radni sastanci (sjednice) se organizuju da analitičari i korisnici zajednički provode analizu i oblikovanje. naglašenog ponavljanje uvedenog prilikom izrade zahtjevnih ili složenih programskih rješenja. Izvodi se tako da se od svakog ispitanika iz grupe traži da definiše svoj pogled na idealno rješenje. Različitost modela podataka postojećih aplikacija se očituje u tome da entiteti iz stvarnog svijeta nisu jednako zastupljeni u postojećim modelima. procesi osnovne djelatnosti.2. zaprimanje. tok izvršavanja poslova. Nedostaci unutar pojedinih modela su. Svaki učesnik iznosi sve što mu pada na pamet u vezi sa problemom koji se rješava. Ovaj pristup je efikasan. Cilj sjednice je (zajedničko) pronalaženje najboljeg rješenja.

Prostor za radne sjednice [A. Slika 3. Sjednice treba da traju više dana (5 do 10) u nekoliko sedmica.2. Haley Wixom. “usitnjavanje” razgovora i često udaljavanje od tema. Systems Analysis and Design. 3. Razlog tome može biti nedostatak postojećeg modela na kojem bi korisnik zasnivao svoje potrebe ili pak . Otpor sjednici je srazmjeran nivou položaja konkretnog učesnika. jer se podrazumijeva da je informatizacija isključivo njihov posao. Otpor je naročito naglašen kada poslovni sistem zapošljava informatičare.Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 65 koristan tamo gdje postoje korisnici koji dobro poznaju sistem. ali teško prihvataju nove ideje. Njihovim organizovanjem se izbjegavaju specifični (egzotični) i nejasni zahtjevi.Dennis & B. Prednosti radnih sjednica su njihova pogodnost za projekte kojima se rješavaju problemi važni za cijeli poslovni sistem ili veći dio poslovanja.3. Nedostaci radnih sjednica su pasivnost učesnika. preciznije se ustanovljava doseg projekta i bolje uočava protivrječnost zahtjeva. 2000]. John Wiley & Sons. Razvoj prototipa Razvoj prototipa se koristi kada korisnik ne može tačno da definiše svoje informacione potrebe prije nego što se izgradi informacioni sistem.11. Ovom zahtjevu u praksi je vrlo teško udovoljiti zbog obaveza učesnika.

U radu sa takvim sistemom korisnik otkriva svoje informacione potrebe. inicijalne potrebe. Ne izjednačavati “tako se uvijek radi” sa “tako treba raditi”! . te u okruženjima gdje se informacione potrebe korisnika mjenjaju ili razvijaju (prototipski model razvoja IS je obrađen u podtački 2. Ova taktika obično oslikava korisnika sa dobrim poznavanjem onoga šta želi.66 Poliščuk E. Šanse za uspješno definisanje problema su male. Da bi se olakšala vizuelizacija budućeg sistema izgrađuje se sistem koji zadovoljava neke osnovne. Najčešći problemi pri prikupljanju informacija Ponašanja korisnika često može da uzrokuje niz problema pri definisanju zahtjeva za IS. izračunavanja i sl. Informatičkim žargonom su opisana ponašanja koja se mogu očekivati od korisnika. Taktika "Treba mi isto. Taktika “dimne zavjese”: korisnik traži više mogućnosti. ekranskih formi.2.3). Postupak korištenje sistema i modifikovanje istog iterativno se ponavlja. Izrada prototipa pogodna je u onim okruženjima gdje je teško definisati konkretni model sistema. a informacione potrebe korisnika otkrivaju korištenjem sistema. Dodatni zahtjevi služe za postizanje bolje nagodbe sa analitičarom. sortiranja. a obično izuzeci zahtijevaju i najviše napora tokom ugradnje: "To je naša jedina procedura … (osim kada … )". te se sistem modifikuje kako bi se zadovoljile te potrebe.12. Ovakav pristup obično je uzrokovan pomanjkanjem iskustva korisnika. a zapravo mu je potrebna samo jedna ili dvije. gomilu nepotrebnih izvještaja. 3. koji su bitni (nužni!) za uspješnu realizaciju. 1. 2. a ponekad oboje. 3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema teška vizuelizacija budućeg sistema. koji ne zna šta bi mu stvarno moglo zatrebati ili nije u stanju izdvojiti ono šta je bitno. ali u boljem obliku": korisniku koji koristi ovu taktiku nedostaje volja ili znanje. Korisnik je sklon prešutjeti izuzetke. jer samo korisnik može izraziti svoje potrebe i probleme.4. Taktika “kuhinjskog sudopera”: korisnik navodi (preko)brojne potrebe. a zahtjeve treba reducirati na one realne i izvodljive.

analizom trajanja i koštanja poslovnih procesa. Svrha. Analiza sistema se provodi sa namjerom slijedeće sinteze sistema i razvoja aplikacija. . Uvod u aktivnosti analize Aktivnosti analize se mogu sistematizovati u tri nivoa. Sinteza sistema je ponovno objedinjavanje komponenti u cjeloviti.2. • Poboljšanjem poslovnih procesa (Business Process Improvement (BPI)). Uvod u analizu sistema Analiza sistema (sistemska analiza) je raščlanjivanje sistema na njegove komponente da bi se proučilo kako te komponente rade i međusobno komuniciraju.koristi i analizom rizika. 4. tj. poželjno poboljšani. gdje svaki nivo traži odgovor na odgovarajuća pitanja. • Reinženjeringom poslovnih procesa (Business Process Reengineering (BPR)) ili preoblikovanjem poslovnih procesa (Business Process Redesign (BPR)). povećanjem efikasnosti i djelotvornosti. Biće navedene moguće definicije analize sistema. Analiza sistema 4. Analiza sistema je: (1) razmatranje i planiranje sistema i projekta. paralelizam izvedbe).1. ukidanjem ili zamjenom pojedinih aktivnosti. (2) proučavanje i analiza postojećeg poslovnog i informacionog sistema. te (3) definisanje poslovnih zahtjeva i prioriteta novog ili poboljšanog postojećeg sistema [Whitten et. al. sistem.1.Poliščuk E. 2000].2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 67 4. cilj i dubina analize sistema mogu se predstaviti slijedećim aktivnostima: • Automatizacijom poslovnih procesa (Business Process Automation (BPA)). procjenom alternativnih tehnologija. odnosno povećanjem efikasnosti korisnika analizom problema i uklanjanjem uzroka. šta predstavlja radikalni redizajn poslovnih procesa analizom mogućih posljedica. Aktivnosti analize 4. analizom troškova . te predlaganjem poboljšanja (udruživanje procesa.

Detaljna specifikacija zahtjeva za IS: Koji su podaci potrebni?. Objektno usmjerena analiza omogućava: modeliranje učaurivanjem podataka i procesa u objekte. Kada?.2. se rade odgovarajući modeli (modeliranje procesa. Za ostale elemente. proučavanje postojećih objekata da bi se vidjelo mogu li se ponovno iskoristiti ili prilagoditi za nove primjene. ko je kome potčinjen. kako sarađuju različiti odjeli. Primjeri: ProtokDokumenata. Navedeni postupci se mogu komplementarno primjenjivati i pored uvriježenog mišljenja da je riječ o međusobno isključivim metodama! .2. Koji su problemi pri korištenju aplikacija? 2. dizajneri i projektanti zajednički definišu i oblikuju sistem. modeliranje podataka). takođe. Pozadinska analiza treba da pomogne razumjevanju strukture organizacije. Na koji način se podaci prikupljaju i objedinjuju? 3. koje mogu evoluirati do konačnog rješenja. ko u njoj radi. a ne projekat po projekat. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 1. Od koga?. Brzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development (RAD)) je razvoj djelomičnih verzija aplikacija.68 Poliščuk E. Kakav im je oblik?. analitičari. Postupci i tehnike analize Moderna strukturirana analiza je procesno usmjerena tehnika modeliranja poslovnih zahtjeva za sistem. kao i definisanje novih ili modifikovanih objekata koji će skupa sa postojećim objektima graditi novu aplikaciju. Ko ih treba?. Na koji način korisnici koriste sistem da bi obavili svoj posao?. Detaljna analiza postojećeg sistema. Združeni razvoj aplikacija (Joint Application Development (JAD)) je analiza zasnovana na intenzivnim radnim sjednicama na kojima vlasnici. usmjerena podacima i proučavanju poslovnog sistema ili njegovih većih dijelova kao cjeline. Koji su izlazni podaci?. RazmjenaPodataka. Informaciono inženjerstvo je procesno osjetljiva tehnika. itd. Ko ih stvara?. 4. te utvrđivanje potreba i zahtjeva: Kako radi postojeći sistem?. korisnici. Koji su izvori izlaznih podataka?. Za potrebe pozadinske analize može se izraditi shema organizacione strukture iz koje će biti vidljivo koja osoba ili grupa ljudi obavlja koji dio posla (modeliranje funkcija). Daljnja razrada granica projekta.

• Uključivanje određivanja prioriteta zahtjeva. odnosno identifikovanje problema. Strukturirana analiza omogućava provođenje strukturiranog procesa i dobijanje rezultatata analize. IEEE Std 610. kao i oblikovanje procesa i podataka. nezavisno od tehničkih rješenja. • Logički modeli kojima se prikazuje ŠTA je sistem i ŠTA mora raditi (a ne KAKO radi). [IEEE Std 830-1998. Omogućava strukturiranje procesa. Strukturirana analiza Moderna strukturirana analiza i Logički dizajn su česti sinonimi koji su u upotrebi. koja je usmjerena procesima. ulaza. detalje implementacije ili informacije vezane uz planiranje projekta. Zahtjevi ne sadrže detalje dizajna. Definisanje zahtjeva koje sistem mora posjedovati 4. 4. Analiza sa ciljem automatizacije poslovnih procesa omogućava razumijevanje postojećeg sistema. . ekstenzivno prikupljanje informacija i zahtjeva.Poliščuk E. izlaza i skladišta podataka potrebnih da bi se odgovorilo na poslovne događaje. (2) uslov ili sposobnost koju mora posjedovati sistem ili komponenta sistema da bi zadovoljila ugovor. Ti modeli izražavaju suštinu sistema (sinonimi: esencijalni. omogućava uočavanje mogućih poboljšanja (ako nije učinjeno ranije). Pažnja se usmjerava na ono ŠTA se želi izgraditi. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 69 4. reviziju i doradu modela.3.2. ali se razvila tako da obuhvata i podatke. Sačinjavaju je: • Tehnika modeliranja poslovnih zahtjeva za sistem. Razvoj koncepata budućeg sistema obuhvata prikupljanje dodatnih informacija. analizu problema. Osim toga. (3) dokumentovanu reprezentaciju uslova ili mogućnosti definisanih pod (1) ili (2).3.12-1990]. kao i analizu i traženje uzroka problema i prioritete njihovog rješavanja.3. a ne ulazi se u detalje kako i kada to napraviti. Koriste se dijagrami toka podataka za logički prikaz poslovnih zahtjeva.1. šta predstavlja logički dizajn. konceptualni ili poslovni modeli). Uvod u definisanje zahtjeva IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standard definiše zahtjeve koje mora posjedovati sistem kao: (1) uslov ili sposobnost koje korisnik treba da ima da bi riješio problem ili ostvario cilj. specifikacije ili neki drugi ugovoreni document. ustanovljavanje željenih poboljšanja. standard.

naplatu usluga koje nisu pružene. Nefunkcionalni zahtjevi (kako ili kako dobro) su standardi. korištenje subvencije za druge svrhe osim prehrane. poslovni zahtjev "Omogućiti Internet prodaju"). Očekivana novčana ušteda: Sistem mora biti tako koncipiran da prava na subvencioniranu prehranu može koristiti samo student koji ih je stekao i da ih može koristiti samo u svrhu prehrane. opisima scenarija rada. 1997]. poslovna potreba "Poboljšanje usluge postojećim klijentima i pridobijanje novih") ili sadržani u dokumentima u kojima se opisuje vizija i opseg projekta (npr.3. od čega je 70 do 85% pripisivo pogrešnim zahtjevima. te osobine kvaliteta koje preciziraju opis proizvoda navodeći karakteristike proizvoda u različitim dimenzijama. odnosno skup logički povezanih funkcionalnih zahtjeva koje korisniku omogućavaju ispunjavanje poslovnih zahtjeva. koju treba ugraditi u proizvod da bi omogućio korisnicima obavljanje njihovih zadataka.70 Poliščuk E. . zaradu ilegalnih posrednika. Primjer 1: Zahtjevi vlasnika sistema za studentsku subvencioniranu prehranu [Fertalj & Kalpić.2. U ovu grupu zahtjeva spadaju posebno zanimljive mogućnosti programa. Tipična posljedica su "prazna očekivanja". Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Za 40 do 60% grešaka u projektu uzrok leži u greškama napravljenim u fazi postavljanja zahtjeva. Funkcionalni zahtjevi (šta) definišu softversku funkcionalnost (očekivano ponašanje i operacije koje sistem može izvoditi). Vrste zahtjeva Zahtjevi mogu biti: poslovni zahtjevi (zašto). ograničenja za dizajn i implementaciju. razlika između onog što očekuje naručilac i onoga šta je izvršilac mislio da treba napraviti. funkcionalni zahtjevi (šta) ili nefunkcionalni zahtjevi (kako ili kako dobro). Potrebno je još naglasiti da je potrebno odrediti prioritetete pojedinih zahtjeva. tj. Korisnički zahtjevi (zahtjevi krajnjih korisnika) opisuju zadatke koje korisnik mora moći obaviti služeći se aplikacijama ili koji su sadržani u opisima slučajeva korištenja. korisnički zahtjevi (zahtjevi krajnjih korisnika). opisi vanjskih interfejsa. Nepotpuno definisani zahtjevi čine nemogućim planiranje projekta i praćenje promjena [Leffingwell. Naknadne prepravke mogu predstavljati do 40% troškova razvoja. a bitne su ili korisniku ili projektantu. Poslovni zahtjevi definišu ciljeve organizacije (korisnički zahtjevi na višem nivou). Sistem mora onemogućiti: korištenje subvencije od strane osoba koje nemaju na to pravo. zahtjevi za performansama. 2005]. pravila i ugovori koje proizvod mora zadovoljiti. 4. odnosno daju opis problema koje treba riješiti (npr.

Koliko doslijedni intervali moraju biti? Zahtjev definisan preciznije i detaljnije: Modul za nadzor će ispisivati statusnu poruku u za to određeni dio interfejsa. Ukoliko je više zahtjeva grupisano u jedan lakše je previdjeti neki od njih tokom izrade ili testiranja. Poruka će se ažurirati svakih 60 s (±10 s) nakon što započne izvođenje pozadinskog zadatka i biće vidljiva cijelo vrijeme. Koji dio proizvoda će ispisati poruku?. ne manjim od 60 sekundi" nameće slijedeća pitanja: Šta je statusna poruka i pod kojim uslovima će biti ispisana?. Prehrana kod bilo kojeg izvršioca usluga: Novi sistem mora omogućiti da student ostvaruje svoje pravo kod bilo kojeg izvršioca usluge subvencionirane prehrane. Lakše ostvarivanje ostalih prava iz studentskog standarda.servis. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 71 U idealnom slučaju zahtjevi vlasnika podudaraju se sa poslovnim ciljevima! Primjer 2: Zahtjevi krajnjih korisnika. cijeli dokument ili nešto . Koliko dugo ostaje vidljiva?. itd. Zahtjev "Softverski proizvod će se trenutno prebaciti između ispisivanja i skrivanja oznaka koji se ne mogu štampati" je neostvariv zahtjev iz slijedećih razloga: Računari ništa ne mogu napraviti trenutno! Da li programska podrška sama odlučuje kad će se prebaciti iz jednog stanja u drugo ili je to inicirano akcijom korisnika? Na koji dio teksta će se primijeniti promjena prikaza: da li samo označeni tekst. smještaj u studentskim domovima. Ukloniti nepotrebne postupke za ostvarivanje prava: Sistem mora biti tako koncipiran da kad se studentu jednom zavedu prava na matičnoj ustanovi nisu potrebna nikakva daljnja dokazivanja za ostvarivanje prava kod izvršioca usluga. Ukoliko se pozadinski zadatak izvodi normalno. a naročito unaprijed. javni prijevoz po povlaštenoj cijeni. To će biti odlučeno tokom dizajna. student . Zahtjev "Softverski proizvod će ispisati statusnu poruku u redovnim intervalima. Dosadašnja praksa je bila da svaki izvršilac usluga izdaje svoje bonove koji se mogu koristiti samo u određenim restoranima. npr. Primjećuje se da u zahtjevu nije detaljno opisano kako i gdje će se poruka ispisivati. Ukinuti plaćanje unaprijed: Treba izbjeći bilo kakvo plaćanje od strane studenata za potrebe ostvarivanja prava. Primjer 4: Neostvariv zahtjev. Smanjiti rizik gubitka ostvarenih prava: Sistem mora onemogućiti zloupotrebu stečenih prava. pozorišta. kina. Modul će ispisati poruku o grešci ukoliko dođe do zastoja u izvođenju. Modul za nadzor će ispisati "Zadatak obavljen" nakon što se zadatak obavi.Poliščuk E. Primjer 3: Nepotpuni zahtjev. modul za nadzor će ispisivati postotak obavljenog posla. Problem je rastavljen u više zahtjeva budući da će svaki zahtijevati posebno testiranje.

Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema treće?. U zahtjevu "Parser će brzo generisati izvještaj o greškama HTML oznaka. on možda opisuje poslovno pravilo. mogu dobiti je. Funkcionalni zahtjevi: Izjava koja počinje sa „Korisnik mora moći da obavi neku funkciju”. 4. posebne oznake ili kontrolne oznake? Bolji zahtjev glasi: "Korisnik će posebno dogovorenom akcijom. generisaće izvještaj koji sadrži broj linije i tekst pronađenih HTML grešaka. neće se generisati izvještaj. ispraviti greške?. pod određenim uslovima. te opis svake greške. najvjerojatnije su slučajevi korištenja. Određivanje zahtjeva Poslovni zahtjevi: Sve što opisuje finansijski. poslovni zahtjev. ali nije točno navedeno kakvu (npr. Ona nisu funkcionalni zahtjevi. Kada se generiše izvještaj? Bolje rješenje glasi: Nakon što je HTML analizator obradio datoteku. trgovački ili drugi poslovni prodor koji korisnici. Funkcionalni zahtjevi opisuju vidljivo ponašanje sistema i definišu šta će sistem raditi. uz pomoć izvještaja. Uočava se i nejednoznačnost: da li su "oznake koje se ne mogu štampati" skrivene oznake. koje korisnici moraju obavljati. koji omogućava brzu ispravku grešaka kada program koriste početnici u HTML-u" uočavaju se slijedeće neodređenosti: riječ "brzo" je neodređena. odabrati da li će se HTML (Hyper Text Markup Language) oznake u trenutno otvorenom dokumentu prikazivati ili ne". Sad je jasno da je riječ o HTML oznakama. dok specifični opisi zadataka predstavljaju korisničke scenarije.72 Poliščuk E. Poslovna pravila su operativni principi poslovnih procesa. ili „Sistem treba moći da demonstrira određeno ponašanje” je najvjerovatnije funkcionalni zahtjev. Postavljaju se i slijedeća pitanja: Kako se ovjerava zahtjev?.3. nije definisano šta predstavlja izvještaj i to čini zahtjev nekompletnim. Primjer 5: Neodređeni zahtjev. Specifične zadatke treba generalisati u opšte slučajeve korištenja. ili organizacija koja razvija sistem. kombinacija tipki). te da korisnik mora moći da obavi nekakvu akciju. šta se prepušta dizajnerima. Treba svima biti jasno zašto sistem „mora” biti u stanju da obavlja . Poslovna pravila: Kada korisnik izjavi da neku aktivnost mogu obavljati samo pojedine osobe ili uloge. Ukoliko nema grešaka prilikom analize.3. najvjerovatnije. Slučajevi korištenja ili scenariji: Opšte izjave o korisničkim ciljevima ili poslovnim zadacima. Kako pronaći nekoga ko se smatra početnikom u HTML-u i zatim vidjeti kako brzo će.

4. Neopravdana ograničenja treba pokušati odbaciti jer onemogućavaju postizanje najboljeg rješenja. Treba istražiti zašto korisnik predlaže određenu ugradnju. Specifikacija sistemskih zahtjeva treba da uključuje odlomke za ove zahtjeve. Zahtjevi vanjskih interfejsa: Ova klasa zahtjeva opisuje veze između sistema i vanjskog svijeta. „Korisnik odabira podatak koji želi iz padajuće liste”. a ne na način realizacije. kojom bi mogao obaviti neku akciju.3.Poliščuk E. Treba testirati svaki zahtjev koji se smatra nužnim i probati ga rangirati. jer to može pomoći u razumijevanju stvarne potrebe i korisnikovih očekivanja o načinu kako sistem treba da raditi. Ako se zahtjev može rangirati onda nije obavezan. pretpostavljenih vrijednosti ili kompozicija složenih struktura podataka. pouzdanost. hardver i druge softverske sisteme. taj sistem ne može ispuniti svoju svrhu. Definicija podataka je bilo koji opis formata. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 73 određene funkcije. kao glavni orjentir za učesnike na projektu. te mehanizme komunikacije za korisnike. Primjer je poboljšanje prenosivosti programa korištenjem samo standardnih naredbi nekog programskog jezika. Sve definicije treba pohraniti u Rječnik podataka. da bi se precizno utvrdilo šta oni misle pod tim dvosmislenim i subjektivnim terminima. . a ne zahtjev. sigurnost i efikasnost treba razmotriti sa korisnicima. on predlaže rješenje. Kod postavljanja zahtjeva treba se usmjeriti na ono što je potrebno obaviti. mogu umanjiti primjenu komercijalnog softvera i komponenti u rješenju. tj. ako sistem ne uključuje nužne zahtjeve. jednostavnost. 4. Predloženo rješenje može odvući pažnju od pravih zahtjeva. Zahtjeve koji opisuju poželjne karakteristike sistema: brzinu. Neka ograničenja mogu pomoći u zadovoljavaju atributa kvaliteta. Ograničenja su uslovi koji ograničavanju izbor rješenja raspoloživih dizajneru ili programeru. robustnost. dozvoljenih vrijednosti. uključujući i interfejse. Postavljanje prioriteta zahtjeva Nužno svojstvo sistema nameće pitanje: Da li vlasnik sistema nešto stvarno mora imati? Postoji tendencija da se previše zahtjeva proglasi nužnim! Po definiciji. npr. Atributi kvaliteta: Izjave koje opisuju kako dobro sistem obavlja funkciju su atributi kvaliteta. Spadaju u nefunkcionalne zahtjeve i trebaju biti dokumentovani. Ideje o rješenju: Ako korisnik opisuje specifičan način interakcije sa sistemom. jer su nužni za prvu verziju sistema. intuitivnost. Potpuno obavezni zahtjevi se ne mogu rangirati. jedna vrsta nefunkcionalnih zahtjeva. Takođe. Predloženi funkcionalni zahtjevi ponekad predstavljaju zastarjele ili neefikasne poslovne procese koji ne trebaju biti uključeni u novi sistem.

1).2 Hardverski interfejs 3.4 Komunikacioni interfejs 4.5 Ograničenja dizajna i ugradnje 2. a sačinjavaju ga poslovni i korisnički zahtjevi. Ostali zahtjevi Dodatak A: Rječnik Dodatak B: Modeli i dijagrami Dodatak C: Lista nedovršenih/neodređenih zahtjeva . Sveobuhvatni pregled 2.1 Namjena 1. svojstva i mogućnosti bez kojih se može. (2) narativni dokument namijenjen korisniku. Ranije verzije sistema mogu pružiti (ne potpunu) funkcionalnost bez tih zahtjeva.4 Opseg proizvoda 1.6 Pretpostavke i zavisnosti 3. Neobvezna svojstva sistema su proizvoljni zahtjevi. Specifikacija zahtjeva. mogu biti rangirani. kao i njihovi prioriteti. Ovi zahtjevi.4 Kvalitet programske podrške 5. 4.2 Funkcije proizvoda 2.1.1 Opis i prioriteti 4.4 Okruženje u kojem se izvodi proizvod 2. To nisu pravi zahtjevi. Dokumentovanje analize zahtjeva Kratke definicije zahtjeva glase: (1) izjava o stanju. ili ga piše korisnik.1 Zahtjevi za performansama sistema 5.3 Funkcionalni zahtjevi 5. Svojstva sistema 4.5 Referense 2.5 Poslovna pravila 5. 1. Sačinjavaju ga funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi te njihovi Tabela 4. Namijenjen je ugovaračima i izvršiocima razvoja.3. Ostali nefunkcionalni zahtjevi 5.3 Kategorije korisnika i svojstva 2.6 Korisnička dokumentacija 6.1 Korisnički interfejs 3.x. takođe.3 Ko treba čitati dokumente i savjeti za čitanje dokumenata 1.x. često nazvana i funkcionalnom specifikacijom. ključne pretpostavke i preporuke za njihovo rješavanje.1 Kontekst proizvoda 2. Uvod 1.74 Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Poželjno svojstvo sistema su funkcije koje korisnik želi na kraju da ima.5.2 Zahtjevi za sigurnošću korisnika 5. Poželjni zahtjevi mogu i trebaju biti rangirani. uočeni problemi.3 Zahtjevi za sigurnošću podataka 5. Predstavlja cjeloviti i nezavisan pogled na sistem.2 Pregled dokumenata 1.x Svojstvo X 4. iako bi lijepo bilo ih imati. Zahtjevi za interfejsom 3. ograničenjima i potrebama sistema.3 Softverski interfejs 3. je strukturirani dokument sa detaljnim opisom očekivanog ponašanja sistema (tabela 4.x.2 Nizovi pobuda/odziv 4.

konzistentnost. uz želju da ih izvođači nadopune tokom izvedbe. Ta svojstva su: potpunost (cjelovitost). Nejasni (dvosmisleni) zahtjevi: Situacija u kojoj čitalac(i) zahtjeva taj zahtjev tumači(e) na više načina. Svojstva dobro postavljenih zahtjeva Svojstva dobro postavljenih korisničkih zahtjeva su definisana IEEE standardom [1998].Poliščuk E.3. opis toka dokumenata (dijagrami toka). Minimalističke specifikacije: Tendencija postavljanja minimalnih zahtjeva ili skiciranja koncepata. kao i konceptualni model podataka (dijagrami entiteti . kao i degradaciju kvaliteta proizvoda. izaziva frustracije izvođača i neispunjena očekivanja korisnika. Dobra specifikacija zahtjeva korisnika mora da sadrži slijedeća svojstva: potpunost. Zanemarivanje potreba: Zanemarivanje potreba određenih (grupa) korisnika izaziva stvaranje „opozicije“ projektu. tačnost. mogućnost izmjene i mogućnost praćenja. Uzroci lošeg planiranja zahtjeva Nedovoljna uključenost korisnika: Bez korisnika se ne može točno znati šta korisnici žele. na osnovu kojih se može pristupiti dizajnu i ugradnji pojedinih komponenata sistema. Cilj je napisati dovoljno dobre zahtjeve. nedvosmislenost i mogućnost provjere.veze). Čudni korisnički zahtjevi: Neopravdana promjena mišljenja tokom izvedbe uzrokuje prekoračenje predviđenog roka za realizaciju.7. model organizacione strukture (strukturirani dijagrami).3. Takvi proizvodi su neprihvatljivi. Pretjerano ukrašavanje: Želja izvođača da dodaju novu funkcionalnost "koja treba da se svidi korisnicima" i zahtjev korisnika za dodacima koji dobro izgledaju ali ne pridonose funkcionalnosti. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 75 prioriteti.6. . ostvarivost (izvodljivost). To uzrokuje prepravljanje i gubljenje vremena. 4. nužnost. poredak po prioritetima. uz prihvatljiv stepen rizika. model procesa (dijagrami toka podataka). Izrada takvih dodataka je nepotrebna i predstavlja gubljenje vremena. 4.

76

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Primjer dobro postavljenih korisničkih zahtjeva:
“Hemičar ili član osoblja hemijske laboratorije može podnijeti zahtjev za jednom ili više hemikalija. Zahtjev može biti udovoljen ili dostavom pakovanja hemikalije koja se već nalazila na zalihi hemijske laboratorije ili upućivanjem narudžbe za novim pakovanjem hemikalije od vanjskog dobavljača. Osoba koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost pretraživanja kataloga hemikalija vanjskog dobavljača dok sastavlja narudžbu. Sistem mora pratiti status svakog zahtjeva za hemikalijama od trenutka kada je ispunjen do trenutka kada je udovoljen ili otkazan. Takođe, mora pratiti istoriju svakog pakovanja hemikalija od trenutka kada stigne u kompaniju do trenutka kad je potpuno upotrebljen ili odbačen.”

Na osnovu izjava korisnika i prikupljene dokumentacije modeliraju se pojedine komponente sistema (procesi, podaci, događaji). Mogu se definisati preslikavanja uočenih imenica i glagola u konkretne komponente analitičkog modela. Moguća preslikavanja su opisana u tabeli 4.2. Tabela 4.2.
Tip riječi Imenica Primjer - Ljudi, organizacije, softverski sistemi, jedinice podataka ili postojeći objekti Komponente analitičkog modela - Skladišta podataka (DFD – modeliranje toka podataka) - Entiteti ili njihovi atributi (ERD – dijagram entiteti - veze) - Klase ili njihovi atributi (dijagram klasa) - Procesi (DFD) - Odnosi (ERD) - Prelazi (iz stanja u stanje) (STD – dijagram prelaza stanja) - Metode klasa (dijagram klasa)

Glagol

- Akcije, ono što korisnik može poduzeti ili događaji koji se mogu dogoditi

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

77

5. Modeliranje fukcija i procesa
5.1. Uvod u modeliranje funkcija i procesa
Logički procesi (koje sačinjavaju funkcije, događaji i elementarni procesi) su akcije koji se obavljaju bez obzira na način ugradnje i raspoložive resurse sistema. Neke metode poistovjećuju funkcije i procese. Stvarni problemi su preveliki i presloženi da bi se riješili odjednom („u komadu”), te je potrebno njihovo strukturno raščlanjivanje (razlaganje). Načelo je poznato i glasi „podijeli pa s/vladaj” (lat. divide et impera, eng. divide and conquer). Sistem se razlaže i opisuje hijerarhijskim modelima. Modeli sistema se oblikuju iterativnim razlaganjem sa vrha prema dolje. Razlagati se mogu: funkcije i procesi, organizaciona struktura, struktura podataka i struktura programske opreme.

5.1.1. Logički procesi
Funkcije su skup logički povezanih trajnih poslovnih aktivnosti i zadataka (npr. djelatnost, posao). Funkcije se obavljaju stalno (nemaju određeni početak i kraj). Funkcije obavljaju osobe, grupe radnika ili organizacione cjeline. Primjeri funkcija: Prodaja, proizvodnja, otprema, računovodstvo. Funkcija se može sastojati od desetina pa i stotina diskretnih procesa. Funkcije se mogu hijerarhijski razložiti do nivoa diskretnih procesa, koji obavljaju određeni zadatak kojim odgovaraju na poslovne događaje. Događaj je logički dio posla koji se obavlja kao nedjeljiva cjelina. Često je u upotrebi i naziv transakcija. Pokreće se diskretnim ulazom i završava nakon što proces odgovori odgovarajućim izlazom. Poslovni događaj može se predstaviti jednim procesom kojim sistem reaguje na taj događaj. Logički događaj dalje se razlaže do elementarnih procesa kojima se prikazuje reakcija sistema na taj događaj. Proces (elementarni, primitivni proces) je postupak, način rada, doslijedna izmjena stanja. Takođe, proces je diskretna odluka, aktivnost ili zadatak kojim se obavlja neki posao.

78

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Proces se obavlja uvijek na isti način (za određeni ulaz se dobija isti izlaz). Trajanje procesa je konačno i odredivo (poznati: početak, završetak i ponavljanje). Za obavljanje procesa se koriste sredstva (npr. ljudska, materijalna, finansijska). Poslovna pravila su instrukcije i logika koji određuju proceduru obavljanja procesa. Ugrađuju se u računarski program (npr. preduslovi izlaska na ispit, broj polaganja ispita, uslovi upisa). Poslovna politika je skup poslovnih pravila. U većini poslovnih sistema predstavlja osnovu za donošenje odluka.

5.1.2. Modeliranje funkcija
Funkcionalna dekompozicija (dekompozicija funkcija) se koristi za izradu opšteg modela funkcija (modela poslovnih funkcija) posmatranog sistema u fazi planiranja, što predstavlja strukturirano planiranje. Hijerarhija funkcija iterativno se razlaže do nivoa procesa, tj. do trenutka kada se počne opisivati šta se nekom funkcijom obavlja (slika 5.1).

Slika 5.1. Iterativno razlaganje hijerarhija funkcija do nivoa procesa. Dijagram funkcionalne dekompozicije (Functional Decomposition Diagram (FDD)) koristi istu notaciju za razlaganje bilo koje hijerarhijske strukture, pa se često zove samo Dijagram dekompozicije ili Mapa hijerarhije.

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

79

Elementi dijagrama dekompozicije su: funkcije, procesi, spojnice i vanjski spojevi. Funkcije se označavaju se (glagolskom) imenicom (npr. Prodaja, Proizvodnja), procesi glagolskim izrazom oblika infinitiv+objekat (ofarbati dio, osušiti dio), spojnice su spojevi između funkcija i procesa, a vanjski spojevi su spojevi sa dijelovima dijagrama na drugim stranicama (slika 5.2). Primjer dijagrama dekompozicije za jedan sistem /podsistem prikazan je na slici 5.3.
Funkcija

Proces

Slika 5.2. Elementi dijagrama dekompozicije.
MARKET

Nabava

Knjigovodstvo

Prodaja

Evidentiranje dobavljača

Naručivanje robe

Knjiženje

robe

Evidentiranje kupca

Fakturisanje robe

Prodaja robe

Izrada narudžbi

Zaprimanje robe

Izrada otpremnice

Otprema robe

Dodavanje

Ažuriranje

Brisanje

Slika 5.3. Primjer dijagrama dekompozicije za jedan sistem/podsistem.

80

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

Izrada globalnog modela funkcija može započeti izradom hijerarhijske liste funkcija po pojedinim organizacionim cjelinama. Primjer: • NABAVA • Evidentiranje dobavljača • Nabavka robe - Izrada narudžbi - Zaprimanje robe UPRAVLJANJE OSOBLJEM • Evidentiranje službe - Prijem u službu - Praćenje službe » redovni rad » prekovremeni rad » bolovanje » godišnji odmori - Otpuštanje iz službe • Obračun plata

Izrada dijagrama dekompozicije odvija se po slijedećem postupku. Polazi se od korijena dijagrama, kome se dodjeljuje ime sistema. Slijedi razrada u podsisteme i poslovne funkcije. Daljnja razrada je do nivoa operacionalizacije. Pri izradi dijagrama dekompozicije potrebno je pridržavati se slijedećih pravila: svaki proces je roditelj ili dijete, roditelj mora imati barem dvoje djece, dok po većini standarda, dijete smije imati samo jednog roditelja. Preporuke: Izostaviti procese koji samo premještaju ili preusmjeravaju podatke, a pri tome ih ostavljaju nedirnute. Pažnju usmjeriti na procese koji: nešto računaju (npr. prosjek ocjena), donose ili potpomažu odluke (npr. određivanje raspoloživosti robe pri naručivanju), filtriraju ili sumiraju podatke (npr. računi kojima je istekao rok plaćanja), organizuju podatke u korisne informacije (npr. generisanje izvještaja), pokreću druge procese (npr. mijenjaju modalitet rada uređaja) ili rukuju podacima (npr. stvaranje, čitanje, ažuriranje, brisanje i slično). Pomoću hijerarhijskih dijagrama se može prikazati funkcionalna dekompozicija realnog sistema. Takav jedan dijagram, dobijen pomoću alata Function Hierarchy Diagramer (Designer 2000, ORACLE), je prikazan na slici 5.4. Svaka funkcija, koja se kreira putem navedenog alata istovremeno predstavlja i proces u budućim dijagramima toka podataka. Zato pojam procesa i funkcije, ili poslovne funkcije, predstavljaju sinonime u terminologiji mnogih CASE alata.

Za funkciju se kaže da je elementarna ukoliko njeno započinjanje podrazumjeva da će se ona u cjelosti izvršiti. Osim dijagramsko orijentisanog alata. ne moraju dalje dekomponovati i tada one predstavljaju listove u hijerarhijskoj strukturi funkcija. Primjer dijagrama dekompozicije funkcija (procesa). Pored osnovnih podataka za funkcije.1. Elementarne funkcije se.5. 5. ili će efekti njenog izvršavanja u cjelosti biti poništeni. karta organizacije) daje prikaz strukture organizacije hijerarhijom pravougaonika („kućica").3.4. postoji mogućnost da se elementarna funkcija dalje dekomponuje na atomične funkcije. U cilju preciznijeg specificiranja. za definisanje organizacione strukture sistema. mapa. za svaku funkciju se određuje da li je riječ o elementarnoj funkciji ili ne. U ovu grupu alata spada Repository Object Navigator (Designer 2000. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 81 Slika 5. .Poliščuk E. u principu. koje u tom slučaju predstavljaju listove u hijerarhijskoj strukturi funkcija. ORACLE).6.). pomoću hijerarhijskog navigatora objekata. može se upotrijebiti alat za neposredni pristup rječniku podataka. Dijagram organizacije Dijagram organizacije (shema. čija je ekranska forma prikazana na slici 5. Svaki pravougaonik predstavlja određenu ulogu ili odgovornost u organizaciji (slika 5.

Dijagram organizacije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Dekan XXX Sekretarica XXX Prodekan za nastavu XXX Stud.Ekranska forma CASE alata Repository Object Navigator (Designer 2000. služba XXX Prodekan za naučni rad XXX Finansijska služba Prodekan za finansije XXX Sekretar XXX Institut XXX Biblioteka Računarska tehnika Informacioni sistemi Slika 5.5. . Slika 5. ORACLE).6.82 Poliščuk E.

Prikaz bloka „poslovna funkcija“. prilikom unošenja nove organizacione cjeline. Predstavlja metodu za modeliranje tehnoloških procesa i funkcija. odnosno poslovne (organizacione) cjeline. IDEF1.2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 83 Prozor na lijevoj strani ekranske forme prikazuje hijerarhijski navigator objekata rječnika. koja je definisana nizom standarda (IDEF0. koji odražava nekoliko poslovnih funkcija. gornja – „upravljanja“ i donja – mehanizma“. Osnovni pojmovi IDEF0. koja uključuje uređaje i ljude.2. Elementi organizacione strukture se definišu kreiranjem pojava tipa objekta pod nazivom Business Units. Ova familija metoda se uspješno primjenjuje u najrazličitijim oblastima i pokazala kao efikasno sredstvo za analizu. Navođenjem oznake neposredno nadređene organizacione cjeline. U osnovi IDEF0 metodologije se nalazi pojam bloka. uspostavlja se hijerarhijska struktura organizacionih cjelina (desna strana ekranske forme). analize i dokumentovanja tehnoloških procesa 5. projektovanje i predstavljanje (modeliranje) tehnoloških procesa. Upravljanje Ulaz Poslovna funkcija Izlaz Mehanizam Slika 5.SADT® i SofTech. desna – „izlaza“. Ranije tehnike za ovu namjenu su Structured Analysis and Design Technique . IDEF1x.Poliščuk E. Metodologija funkcionalnog modeliranja IDEF0 je zamišljena kao inženjerska disciplina za razvoj složenih sistema. IDEF4. IDEF3. . Četiri strane bloka imaju slijedeće uloge: lijeva strana ima ulogu „ulaza“.1. Metodologija funkcionalnog modeliranja IDEF0 Za realizaciju programa integrisane kompjuterizacije proizvodnje razrađena je familija metoda IDEF (Integrated Definition Function Modeling). nastale 1960-ih godina. Metode strukturiranog modeliranja. 5. IDEF5 i IDEF9).7.

Principi modeliranja u IDEF0. . princip ograničenja složenosti i princip konteksta. odnosno samo glavna poslovna funkcija sistema koji se modelira. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Uzajamno dejstvo između funkcija u IDEF0 se predstavlja u obliku duge. koji se sastoji od: • • • • ulaz (I = Input): nešto što se troši u procesu (nije obavezan). upravljanje (C = Control): ograničenje na izvršavanje procesa (obavezno). Princip funkcionalne dekompozicije se sastoji u predstavljanju složene poslovne funkcije skupom elementarnih funkcija.8. Na kontekstnom dijagramu se prikazuje samo jedan blok. Drugim rječima. mehanizam (M = Mechanism): koristi se u procesu. slika 5. poslovne funkcije se mogu prikazati ICOM konceptom (slika 5. „izlazni“ ili „upravljački“. Slika 5. ali se ne troši (nije obavezan).7). Princip ograničenja složenosti se sastoji u tome da broj blokova na dijagramu mora biti od 2 do 6. Grafički prikaz funkcionalne dekompozicije. U IDEF0 su realizovana tri osnovna principa modeliranja procesa: princip funkcionalne dekompozicije.8. tok dobija naziv „ulazni“. izlaz (O = Output): rezultat procesa (obavezan). koja odražava tok podataka ili materijala. Pri određivanju glavne poslovne funkcije. Jedan poslovni sistem se može opisati na razne načine. koji sa izlaza jedne funkcije dolaze na ulaz druge. u zavisnosti od toga sa kog stanovišta se posmatra. neophodno je imati u vidu cilj modeliranja.84 Poliščuk E. Princip konteksta se sastoji u tome da modeliranje poslovnog procesa počinje sa crtanjem kontekstnog dijagrama. U zavisnosti od toga sa koje strane bloka se nalazi.

pojave problema i „uskih grla“ u razradi projekta usavršavanja poslovnih procesa.9 je predstavljen dio funkcionalnog modela toka dokumenata (eng. neminovno se postavlja pitanje kako ovo modeliranje pomaže povećanju efikasnosti i kvaliteta djelatnosti poslovnog sistema. odnosno određuje uzajamnu vezu između sistema koji se modelira i njegovog okruženja. koja se koriste u radu poslovnog sistema. On „određuje“ granice modeliranja poslovnog sistema. rus. Model parcijalnih procesa omogućava uočavanje i tačno određivanje poslovnih pravila. koji se informacioni objekti koriste pri izvršavanju poslovnih procesa i zasebnih operacija. Postojeći modeli KAKO JE. Funkcionalni model KAKO JE je polazna tačka za analizu zahtjeva poslovnog sistema. документооборот – kretanje dokumenata u organizaciji od trenutka nastajanja ili dobijanja do završetka korištenja ili odašiljanja). Izgrađeni funkcionalni modeli KAKO JE omogućavaju jasno utvrđivanje koji poslovni procesi se ostvaruju u poslovnom sistemu. DocFlow. Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima funkcionalnog modeliranja poslovnih procesa. Razmatrani poslovni sistem je obavezno dio nekog projekta izgradnje ili razvoja korporativnog IS. Poslovna pravila. Na slici 5. Instrukcija Dokument za rukovodstvo Sortirati dokumente Neregistrovani dokumenti Dokumenti za direktora podliježu registraciji Registrovati dokumente Registrovani dokumenti Prijemno Slika 5. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 85 Kontekstni dijagram ima još jednu ulogu u funkcionalnom modeliranju.Poliščuk E. Grafički prikaz dijela funkcionalnog modela toka dokumenata. Pri izvršavanju operacije „sortirati dokumente“ koristi se poslovno pravilo: „ne podležu registraciji kopirani .9.

Funkcionalni model KAKO ĆE BITI omogućava već u fazi projektovanja budućeg IS predviđanje tih promjena. u okvirima razmatranog procesa (npr. se određuje da li dokument podliježe registraciji ili ne“.86 Poliščuk E. nego i na kom radnom mjestu poslovno pravilo se mora primjeniti. a kao rezultat. modifikaciju važećih instrukcija zaposlenih. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema dokumenti. Primjena funkcionalnog modela KAKO ĆE BITI omogućava. Daljnja razrada metodologije funkcionalnog modeliranja IDEF0 je razvoj slijedeće dvije tehnike. Dokumentovanje tehnoloških procesa IDEF3 Metoda IDEF3 predstavlja standard za dokumentovanje tehnoloških procesa. U okviru funkcionalnog modela poslovno pravilo ima slijedeći oblik: „ukoliko je u prijemno došao dokument namjenjen rukovodstvu. Izvršavanje svakog scenarija prati odgovarajući tok dokumenata. promjena u poslovnom sistemu. opis redoslijeda etapa obrade dijelova u radionici i promjena njihovih svojstava nakon završetka svake etape). na osnovu instrukcije. Funkcionalni model omogućava identifikaciju svih informacionih objekata. opis standarda) i tok dokumenata koji odražavaju hod njegovog izvršenja (npr. šta doprinosi efikasnosti korištenja resursa. IDEF1x). . i to: tehnike za dokumentovanje tehnoloških procesa (IDEF3) i tehnike za oblikovanje tokova podataka (DFD). To zahtjeva promjenu poslovnih pravila. rezultati testova. nego i smanjenje mogućeg rizika uslijed neprilagođenosti korisnika informacionim tehnologijama.2. Funkcionalni model omogućava ne samo identifikaciju postojanja pravila. Ovo pravilo je definisano u instrukciji o toku podataka. on podliježe sortiranju. koji se odvijaju u poslovnim sistemima. funkcionalni model IDEF0 određuje kako se koriste informacioni objekti u okvirima poslovnih procesa. Raspodjela resursa. ne samo skraćenje roka implementacije IS. koja prikazuje tok informacija. Pod scenarijom se podrazumjeva opis redoslijeda promjena svojstava objekata. Funkcionalni model omogućava jasnu raspodjelu resursa između operacija poslovnog procesa. telegrami i pisma“. i predstavlja alat za vizuelno praćenje i modeliranje njihovih scenarija. Informacioni objekti. koji je dvojak: tok dokumenata koji određuju strukturu i redoslijed procesa (npr. koje koristi poslovni sistem u svojoj djelatnosti. ekspertiza). Izgrađeni modeli KAKO ĆE BITI. tehnološke napomene. Za razliku od nekih informacionih modela (Data Flow Diagrams (DFD).2. kao i strukture poslovnih procesa. 5. Razvoj i implementacija korporativnog IS dovodi do promjena uslova izvršavanja pojedinih operacija. Taj zadatak je naročito aktuelan pri uvođenju novih poslovnih procesa u poslovnom sistemu.

10.obavlja se samo jedna od povezanih aktivnosti. izlaz prethodne je ulaz u slijedeću aktivnost. koji predstavlja grafičku predstavu scenarija obrade dijela. .Poliščuk E. Primjer: Potrebno je opisati proces farbanja dijelova u proizvodnoj radionici. OFARBATI PONOVO OFARBATI DIO OSUŠITI DIO TESTIRATI DIO POSLATI U SLIJEDEĆU RADIONICU Slika 5.tok objekata (Object Flow).prethođenje (Precedence). • O (ILI) . koje se javljaju u svakoj fazi obrade. povezivanje uz korisnički definisani uslov. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 87 Postoje dva tipa dijagrama u standardu IDEF3. . fazu procesa ili primljena rješenja. Na dijagramima za veze između funkcija se koriste slijedeći grafički simboli: . prethodna aktivnost se mora završiti da bi slijedeća započela (crta se slijeva nadesno ili odozgo prema dole). Pravougaonici na dijagramu PFDD se zovu funkcionalni elementi ili elementi ponašanja (Unit of Behavior (UOB)) i označavaju aktivnosti. .relacioni (Relational Link). • X (ekskluzivno ILI) . a drugi tip su Dijagrami stanja objekta i njegovi transformacioni procesi (Object State Transition Network (OSTN)). Dijagrami PFDD služe za vizuelni prikaz scenarija odvijanja procesa u realnom sistemu. Na slici 5. Prelazi. veze (J . Razmatrani proces se sastoji od farbanja i faze kontrole kvaliteta. Dijagrami prvog tipa su Dijagrami opisa redoslijeda faza procesa (Process Flow Description Diagrams (PFDD)).svaka povezana aktivnost uvijek se obavlja/završava. Dijagrami OSTN se koriste za ilustraciju transformacija dijela. Primjer PFDD dijagrama.obavlja se jedna ili više povezanih aktivnosti.10 je prikazan dijagram PFDD.junction) su slijedeće: • & (logičko I) . koja određuje da li je potrebno dio ponovo ofarbati (u slučaju odstupanja od standarda) ili ga poslati na dalju obradu. koji predstavljaju opise jednog te istog scenarija tehnološkog procesa iz različitih uglova posmatranja. Pomoću dijagrama PFDD dokumentuje se redoslijed i opis faza obrade dijela u okviru razmatranog tehnološkog procesa. Svaki UOB se imenuje glagolskim izrazima oblika infinitiv + objekat i jedinstvenim brojem.

okidač (triger) i ciljni rezultat. Svaka organizaciona jedinica. proces (funkcija). Procesi na dijagramu se. a promjene stanja usmjerenim linijama. Prilikom otvaranja novog dijagrama bira se proces za koji se dijagram crta i taj proces se zove kontekstni proces.88 Poliščuk E. ima svoju oblast nadležnosti u . onda dijagram OSTN omogućava posmatranje istog procesa „sa stanovišta objekta“. sa izvodom iz jednog dijagrama. tok. depozit. a kao rezultat je prikazana promjena stanja objekta. u terminologiji ovog alata. Organizacija dijagrama procesa prati funkcionalnu dekompoziciju IS. CASE alata Process Modeller (Designer 2000. Procesi. koji se na samom dijagramu prikazuju. ili neki njen dio. prikazana na dijagramu. Svaka linija je povezana sa odgovarajućim funkcionalnim blokom UOB. ORACLE). i promjena tog stanja su ključni pojmovi OSTN dijagrama. UOB/ Testirati sloj boje UOB/ Ofarbati dio Novi sloj boje Rijetka boja Tvrda boja na dijelu UOB/ Osušiti dio UOB/ Testirati sloj boje Ispolirati sloj boje Slika 5. slika 5. su prevashodno neposredno podređeni procesi kontekstnom procesu. pri čemu se cjelokupna hijerarhija organizacionih jedinica. prikazuje na krajnjem lijevom dijelu dijagrama. dijela u razmatranom primjeru.11.12 je prikazana ekranska forma. Stanje objekta je prikazano krugovima. Primjer OSTN dijagrama.11. Stanje objekta. CASE alat Process Modeller omogućava oblikovanje i prikaz organizacione strukture poslovnog sistema. ali to može biti i bilo koji drugi proces iz funkcionalne dekompozicije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Ako je dijagram PFDD tehnološki proces „sa stanovišta posmatrača“. koji je namjenjen za izradu dijagrama procesa. Za svaki proces u hijerarhiji dekompozicije se formira jedan dijagram. Na slici 5. nazivaju koracima ili aktivnostima. Process Modeller je zasnovan na slijedećim konceptima: organizaciona jedinica.

Dijagram procesa na ekranskoj formi CASE alata Process Modeller (Designer 2000. strukture i obrade podataka.12. omogućava prikaz protoka. koja se proteže u visini odgovarajuće organizacione jedinice.13). 5.3. Matrica „organizacione jedinice/procesi” se definiše pomoću dijagrama procesa. Modeliranje toka podataka (Data Flow Diagram (DFD)) Dijagram toka podataka (DTP) je skup sredstava za dokumentovanje fizičkog i logičkog modela sistema. . te dokumentovanje logike poslovnih pravila i procedura (slika 5. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 89 pogledu izvođenja pojedinih aktivnosti. To znači da je za sve procese u danoj oblasti zadužena nadležna organizaciona jedinica. Oblast nadležnosti je na dijagramu prikazana u obliku horizontalne trake. Slika 5.Poliščuk E. ORACLE).

odakle je i potekla. registrator. relacija (tabela) u bazi podataka. Potvrđena prijavnica. Tokovi ulaze u procese (ulazni). Opis procesa sadrži opis aktivnosti (algoritam) njegovog djelovanja. Proces predstavlja aktivnost pretvaranja podataka (ulaznog u izlazni tok podataka). Procesi se imenuju glagolskim izrazima oblika infinitiv+objekat (npr. Spremište podataka (data store) predstavlja organizovani i trajni skup podataka. ažuriranje. Obavljanje poslova nabavke). npr. Prodaja. koriste se i mijenjaju u toku obavljanja procesa (ulazno/izlazni) ili nastaju kao rezultat procesa (izlazni). mjehurasti grafikon. 5. Izlazni račun. Tehnika.90 Poliščuk E. npr. D1 Spremište podataka Tok podataka a P1 Vanjski entitet Tok materijala Proces 5. npr. opis promjene stanja. se primjenjuje pri razvoju aplikacija. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Sinonimi za dijagram toka podataka su: transformacioni grafikon. . to jest treba izbjegavati opšte nazive (npr. Elementi dijagrama toka podataka Tok podataka (data flow) predstavlja skupove podataka koji se kreću kroz sistem. Prijavnica (Prijavnice). Spremište se označava imenicom (imenicom u množini). koja se koristi za modeliranje toka podataka.1. Ne može se koristiti za opis programske logike. Prijaviti ispit) ili glagolskom imenicom (npr. mjehurasti dijagram (Bubble Chart). datoteka. Nazivom treba izraziti šta proces obavlja. dokument.3. izradu upravljačkih specifikacija ili dizajn korisničkog interfejsa. Tokovima se dodjeljuju jedinstveni nazivi oblika imenica ili pridjev+imenica. Promjena sadržaja spremišta (punjenje. Prijava ispita).13. pražnjenje) i korištenje (čitanje) obavlja se procesima. Označava mjesto pohrane podataka. Uprošteni dijagram toka podataka.

Vanjski entiteti predstavljaju izvorišta i odredišta podataka. Vanjski entiteti mogu biti osobe.14). Student. orgazicione jedinice. ORACLE) . npr. Izrada dijagrama toka podataka Dekompozicija procesa se odvija na slijedeći način. ustanove. a poželjno je slijediti “pravilo 7±2” (slika 5. Preporučuje se izrada dijagrama koji sadrže između 2 i 9 procesa.14. drugi sistemi.. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 91 Vanjski entitet (external entity. Za označavanje entiteta se koriste imenice. to jest izvore i ponore podataka.3. external agent) je objekat vanjskog svijeta povezan sa posmatranim sistemom. . Primjer dijagrama toka podataka oblikovan pomoću alata Dataflow Diagramer (Designer 2000. Određuje granice posmatranog sistema. 5. Polazni dijagram ili dijagram konteksta hijerarhijski se razlaže na poddijagrame do nivoa osnovnih procesa. Dobavljač.Poliščuk E.2. Slika 5. Kupac. Proces na nekom nivou razrađuje se dijagramom na nižem nivou.

15). određivanje glavnih aktivnosti sistema i njihovo prikazivanje odgovarajućim procesima. Prikazuje jedan proces i vanjske entitete. Pregledni dijagram (initial diagram) omogućava uočavanje glavnih tokova informacija (npr.15. Preporuke za označavanje elemenata kojih se treba pridržavati prilikom crtanja dijagrama su slijedeće. slovne oznake. utvrđivanje sa korisnikom granica sistema. Osim navedenog. . Zahtjev za identifikaciju P0 Narudžba 0 Osoba Identifikacija Članska karta 0 Videoteka Novi video Dobavljač Rezultat upita Zahtjev za rezervaciju Video Članska karta i plaćanje Upit 0 Član Slika 5. Procesi i tokovi podataka se označavaju malim slovima. Nazivi spremišta. korišteni dokumenti. kao i utvrđivanje procesa i spremišta podataka (slika 5. Primjer dijagrama konteksta: Videoteka. ili slovo+broj.16). izvora i odredišta se označavaju velikim slovima. Dijagram konteksta prikazuje sistem na najvišem nivou hijerarhije prikaza. Definiše okruženje sistema i područje analize. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Postupak se zaustavlja kada postane očigledna ugradnja (implementacija) procesa na najnižem nivou. pregledni dijagram omogućava uključivanje vanjskih entiteta i tokova podataka sa dijagrama konteksta.92 Poliščuk E. a nakon toga određuju vanjski entiteti i njihova povezanost sa sistemom (slika 5. Hijerarhijski nivoi nose brojčane oznake. Započinje se procesom koji prikazuje sistem u cjelini. potrebni podaci). Nivo konteksta se označava „0”.

Na kraju je potrebno provjeriti potpunost i ispravnost modela. Rezervisati video Slika 5. za proces Upisati novog člana. potrebno je za svaki proces sa preglednog dijagrama identifikovati podaktivnosti.Poliščuk E. određivanje granica sistema. 2005].16. . U praksi to može značiti doradu dijagrama u većem broju ponavljanja. a zatim ga po potrebi ažurirati.17). Ponavljati postupak za svaki od procesa na poddijagramu. Na primjer. evidentirati novog člana i izraditi člansku kartu (slika 5. U toku razrade procesa na poddijagramu. Model obrazložiti korisniku. Uspostaviti nivo detalja slijedeći “pravilo 7±2”. Dubinu i uravnoteženost modela teško je odrediti. podaktivnosti su: zatražiti lične podatke. čak i kada dijagrame rade iskusni analitičari. Određivanje dometa dijagrama toka podataka: Videoteka [Fertalj & Kalpić. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 93 Primjer: Pregledni dijagram.

Nije dozvoljeno variranje tokova nekog nivoa na nižim nivoima (npr.94 Poliščuk E. spremišta i vanjskog entiteta.3.: postojanje procesa bez ulaza i/ili izlaza (tzv. Ne dozvoljava se neposredna povezanost vanjskih entiteta. neposredno povezanim procesima i procesima koji ne obavljaju pretvaranje podataka. Ograničenja i posebni slučajevi su slijedeći.3. kao i postojanje “rekurzivnih” procesa. tok T na nižim nivoima prikazivati kao T1. Nije dozvoljeno grananje toka u različite tokove.3 Član Član Izraditi člansku kartu Članska karta Slika 5.1 Identifikacija Zatražiti lične podatke Lični podaci P1. . T2). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Zahtjev za identifikaciju P1. Određivanje dubine i uravnoteženosti modela podataka.17.4 Evidentirati novog člana D1 Član P1.3. spajanje različitih tokova. Preporuke za izradu DTP Prilikom izrade DTP treba voditi računa o trivijalnim tokovima podataka. Svi objekti modela moraju biti povezani. Nepovezanost pojedinih objekata ukazuje na nepotpunost modela. 5. spremišta. npr. crne rupe). izlaza za koje ne postoji dovoljno ulaza (tzv.4. Pravila i ograničenja kod izrade DTP Pravilo balansa (očuvanja) tokova glasi: Količina tokova koji ulaze u proces i izlaze iz procesa mora odgovarati količini tokova podprocesa na nižem nivou hijerarhije. sive rupe) i postojanje nepovezanih spremišta ili vanjskih entiteta. 5.

a mogu se koristiti za prikaz posebnih stanja kao što je dojava poruke sistema (npr. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 95 Trivijalni tokovi su izlazi iz procesa koji ne ulaze u spremišta ili odredišta.Poliščuk E. Procesi se mogu odvijati istovremeno. 2.3.18.18. Gane/Sarson (korištena u primjerima). Najčešće primjenjivane notacije su: 1. Neposredno povezani procesi su kada jedan od procesa čeka na završetak prethodnog. dojava greške).Primjer prespajanja toka podataka. U tom slučaju treba preimenovati jedan od tokova ili treba obaviti prespajanje tokova.14). . šta je učinjeno sa tokom podataka b. SSADM (korištena na slici 5. 5. Notacije koje koriste DTP Postoje različite notacije koje se koriste kod izrade DTP.5. koje su navedenim redoslijedom prikazane na slici 5.19. Slika 5. 3. Procesi koji ne obavljaju pretvaranje podataka su kada je izlazni tok jednak ulaznom. Yourdon/DeMarco. slika 5. Obično imaju posebno značenje.

koja se inače koristi za opis sintakse programskih jezika. razdvajanje i spajanje tokova (alternativni tokovi). tj. koji prikazuju učestalost procesa (npr. podataka o podacima. tok dokumenata ili tok upravljanja (npr. 5.6. Standardno se upotrebljava BNF notacija (Backus-Naur Form). ni jednom do konačni broj puta Alternativa (selekcija) elemenata u zagradi Odvajanje alternativnih elemenata u [ ] izrazu . tabela 5.1. Opisivanje podataka Rječnik podataka (Data Dictionary) je mjesto pohrane definicija elemenata podataka i struktura podataka. Notacije koje se koriste kod izrade DTP. = + () {} [] | Struktura s lijeva se sastoji od dijelova s desna („sastavljeno od“) Agregacija elemenata (logičko I) Opcionalnost elemenata u zagradi (0 ili 1) Ponavljanje (iteracija) elemenata u zagradi. kao i posebnih simbola za tok resursa.19. zatim posebnih simbola za prikaz ponavljanja procesa. tri puta dnevno). Tabela 5. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema P1 Vanjski entitet Ulazni tok Proces D1 Izlazni tok Spremište podataka Vanjski entitet Ulazni tok 1 Proces Izlazni tok Spremište podataka Vanjski entitet a 1 Ulazni tok Proces D1 Izlazni tok Spremište podataka Slika 5. Može se koristiti kao alternativna tehnika za prikaz modela podataka. Predstavlja strukturirano spremište meta-podataka. Prvobitno se pojavio kao proširenje dijagrama toka podataka. za pohranu opisa spremišta podataka i tokova podataka.1.96 a Poliščuk E.3. Proširenja modela je izvršeno uvođenjem okidača (trigera). različite linije ili ikone).

Vrijednost } + (IznosRac) Može se napisati i kao: Racun = @BrRac + DatRac + BrKupca + { StavkaRac } + ( IznosRac ) StavkaRac = @SifArt. Nakon toga se opisuju grupe sačinjene od elementarnih podataka.Poliščuk E. odnosno elementarnih podataka. Struktura podataka određuje sadržaj spremišta podataka. Kol.20).20. Vrijednost Primjer: Opis podataka može započeti opisom najmanje logičke cjeline podataka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 97 ** @ Početna i završna vrijednost raspona definisanog [ ] izrazom Komentar Oznaka ključa Primjer: Opis računa i stavki računa korištenjem BNF notacije. kao i tokove podataka (slika 5. NazArt. Racun = @BrRac + DatRac + BrKupca + { SifArt. Kol. NazArt. Primjer opisivanja podataka. šta definiše strukturu podataka. . Najmanja logička cjelina podataka Grupe sačinjene od elementarnih podataka Elementarni podatak Struktura podataka Grupe sačinjene od struktura podataka Tok podataka Spremište podataka Slika 5. Cijena. Cijena.

Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 5. Elementarni procesi Mini-specifikacije (funkcionalne primitive) se koriste za opisivanje osnovnih procesa u dijagramu toka podataka. Mogu poprimiti različite oblike. Na osnovu ovog algoritma može se. Mini-specifikacije kreira korisnik CASE alata. neosjetljive su na izmjene dijagrama [Fertalj & Kalpić. listu podataka koji izlaze iz procesa (izlazni tokovi podataka). ali imaju nekoliko zajedničkih elemenata: naziv i broj procesa.3). kao i tijelo opisa procesa. generisati programski kôd (tabele 5.98 Poliščuk E. Proces 1: Opis: Ulazni tokovi: Provjera raspoloživosti filma Provjera da li u videoteci postoji kopija filma koja se može iznajmiti Upit (Film) Rezervacije Posuđivanje Rezultat upita (Raspoloživ | Nije raspoloživ | Ne postoji) izračunaj broj kopija traženog filma u videoteci ako je broj kopija veći od nule tada ako je broj kopija veći od (broj posuđivanja + broj rezervacija) rezultat = „Raspoloživ” inače rezultat = „Nije raspoloživ” inače poruka „Ne postoji” Izlazni tokovi: Logika procesa: . Primjer 1: Definisanje procesa (1). Tabela 5. Opis procesa sadrži algoritam zadatka koji se procesom obavlja. u zavisnosti od alata. 2005].4. koji može poprimiti različite oblike (dizajn programa.2 i 5. listu podataka koji ulaze u proces (ulazni tokovi podataka).2. odnosno opis programske logike). Budući da se ne kreiraju automatski na osnovu prethodno unesenih opisa (modela procesa i modela podataka).

ali će takav dijagram biti preopterećen fizikalnim primjesama.1. Prikupljanje i sređivanje informacija o funkcijama i procesima se može obaviti pomoću tabela prije. Teorijski. Izrađuju se dijagrami toka podataka sa fizikalnim primjesama. odnosno logičke modele procesa sistema ili aplikacije.4). Identifikuju se poslovna područja i poslovne funkcije. tj. Dizajn sistema se bavi fizičkim modelima procesa.3. moguće je proizvesti DTP povratnim inženjerstvom postojećih aplikacija. izrade dijagrama (tabela 5. Proces 1: Opis: Ulazni tokovi: Izlazni tokovi: Logika procesa: Provjera raspoloživosti filma Provjera da li u videoteci postoji kopija filma koja se može iznajmiti Upit (Film) Rezervacije Posuđivanje Film nije raspoloživ. dijagramom konteksta određuju se domašaj i interfejs sistema). Reinženjerstvo poslovnih procesa je analiza i restrukturiranje poslovnih procesa radi poboljšanja efikasnosti i uklanjanja birokratije. ali i umjesto. protočnost podataka i troškove. koje uključuju vremensku dimenziju. najčešće u obliku dijagrama dekompozicije funkcija ili nerazrađenog DTP (npr. Postojeći procesi se analiziraju i dokumentuju prikladnim modelima procesa. Ne postoji izračunaj broj kopija traženog filma u videoteci ako je broj kopija veći od nule tada ako je broj kopija veći od (broj posuđivanja + broj rezervacija) rezultat = Film je raspoloživ inače ako član želi rezervisati film tada upiši rezervaciju (izlazni tok Film nije raspoloživ) inače poruka „Ne postoji” 5. Analiza sistema razmatra aplikacione modele procesa. Primjer 2: Definisanje procesa (2). dodavanjem upravljačkih komponenti i resursa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 99 Tabela 5. Primjena modela procesa Strateško planiranje sistema predstavlja definisanje arhitekture sistema u okviru strateškog plana. Film je raspoloživ.Poliščuk E. pri čemu se radi model procesa poslovnog sistema (globalni model procesa). prije primjene informacijskih tehnologija.4. .

..4. Izlaz (prema) Vanjski entitet Spremište Komentar/Algoritam Izraditi narudžbu .. Tok službe Struktura tokova ne mora u potpunosti odgovarati strukturi spremišta Provjeri zahtjev prema Pravilniku o zapošljavanju. Osoba Narudžba. .. pa napiši rješenje Dijagram toka podataka (DTP) iz stvarnog projekta prikazan je na slici 5.. Prijem u službu Podaci o dobavljaču..100 Proces Ulaz (od) Poliščuk E.21. Zahtjev za prijem (osoba) Ispisana narudžba (dobavljač) . Slika 5... Dobavljač. Osoba...21.. Stavka. Artikl . DTP iz stvarnog projekta [Fertalj & Kalpić. ) Dobavljač .. Artikli za naručivanje . Rješenje zahtjeva (osoba. 2005]. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Tabela 5.

1). Osim osnovnih modela. Ilustracija dijagrama entiteti-veze.1. koriste se i prošireni modeli. Modeli podataka postojećeg i budućeg sistema međusobno su sličniji nego modeli procesa postojećeg i budućeg sistema. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 101 6. budući da se podaci najčešće pohranjuju u BP.Poliščuk E. Omogućavaju dobru komunikaciju sa korisnicima i lakše utvrđivanje naziva. Osnovni pojmovi modela podataka 6. Pored toga. Uvod u modeliranje Modeliranje podataka je tehnika organizovanja i dokumentovanja podataka IS. Strukture podataka i njihova svojstva su trajniji i stabilniji od procesa.2. Dijagram entiteti-veze Dijagram entiteti-veze (Entity-Relationship Diagram (ERD)) se naziva još i dijagram objekti-veze.1. koji su i obrađeni u ovoj knjizi. a i lakše ih je preoblikovati.1.1. Modeliranje podataka se završava brže nego modeliranje procesa i modeli podataka se brže približavaju rezultatu nego modeli procesa. Martin. Slika 6. Sinonim je modeliranje baze podataka. 6. Chen. Modeliranje podataka 6. Prema mnogim autorima modeliranje podataka je najvažnija tehnika oblikovanja informacionog sistema. Podaci su resurs koji se dijeli između većeg broja procesa i zbog toga moraju biti organizirani na način koji je prilagodljiv poslovnim zahtjevima. Postoje različite notacije ovih dijagrama. Ne postoje jednoznačni standardi postupka njihove izrade. . pa se manje posla “baca”. npr. modeli podataka su bitno manji od modela procesa.1. (slika 6. skraćeno DOV.

• povezanost različitih objekata stvarnog svijeta. apstraktni pojam.Telefon = (TelefonNaPoslu. kod kojih je vrijednost pojedinačni podatak: npr. TelefonKodKuce. Entiteti mogu poprimiti različite uloge u zavisnosti od konteksta.102 Poliščuk E. Sinonimi za atribut su: svojstvo (property). višeznačni atributi. u zavisnosti o metodi.4. gdje je vrijednost uređena torka ili logička grupa jednostavnih atributa: npr. npr. Atributi i domeni Atribut predstavlja neko obilježje. Pojedinačne pojave (instance). zaposlenje. tj. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 6. objekat. ustanova (ETF).3. Pojedinačne vrijednosti atributa se pohranjuju u bazu podataka kao elementarni podaci. složeni (sastavljeni) atributi. stanje) . Ivo Ban. sadašnji ili budući. npr. rođenje. MobilniTelefon). npr. 1986]. polje (field). npr. 1976]. . ako se ne razmatraju konkretni podaci. U praksi se može poistovjetiti pojam entitet sa skupom entiteta. roman Zločin i kazna. (4) bilo šta o čemu pohranjujemo informaciju [Martin. događaj (situacija. Ime. godina).1. Osoba je Kupac i/ili Dobavljač. (3) logička reprezentacija podatka [Finkelstein. poslovni sistem (Hotel Proljeće ili Elektroprivreda). tip entiteta (entity type) i klasu entiteta (entity class). srodstvo. Prezime. npr. Student ili Nastavnik. Definicije entiteta istaknutih autora su: (1) stvar koja se može zasebno identifikovati [Chen. atributi mogu biti: jednostavni atributi. Osoba. se grupišu u: skup entiteta (entity set). školovanje.prošli. penzionisanje. Po vrijednostima koje predstavljaju. atributi sa više istovrsnih vrijednosti: npr. datum = (dan. odnosno atributi koji predstavljaju ponavljajuće grupe podataka. 1989]. Osoba. Označava se imenicom (u jednini). engleski jezik ili iskustvo (poznavanje jezika). Entitet može biti: • • • • • • osoba. npr. npr. (2) bilo koji objekat koji se može razlikovati i predstaviti u bazi podataka [Date. 1989].1. Fakultet. Entiteti Entitet (entity) je nešto što postoji u stvarnom svijetu i posjeduje osobine koje ga opisuju i po kojima se razlikuje od svoje okoline. 6. mjesec. odnosno značenje entiteta.

. integer. Netehnički tipovi podataka su opšti tipovi koji se koriste u sistem analizi i pri prikupljanju zahtjeva (npr.. mogu poprimiti. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 103 Obzirom na uskladištenu vrijednosti.Poliščuk E. int. znakovni niz. integer). 8746 37528 1164 . Domeni su skup mogućih vrijednosti koje. Nad svakim domenom se može definisati po volji mnogo atributa. isto kao i atributi. gdje im se vrijednost može odrediti na osnovu vrijednosti drugih atributa: starost = (DanašnjiDatum−DatumRođenja). atributi mogu biti atributi za uskladištenje i izvedeni atributi. tekst. . formula CC66.. BLOB (Binary Large OBject)). byte (iz sastava SUBP „SQLserver”)). . character ili konkretni tipovi char. podskupom vrijednosti tipa podatka (npr. Pol = {M. Skup vrijednosti (domen) se može definisati: tipom podatka (npr. Domeni mogu biti jednostavni i složeni. interval [10-99]) ili skupom konstanti (npr.. nad njima definisani atributi... dok su tehnički tipovi podataka generički tipovi podataka koji se mogu preslikati u konkretne tipove (npr.2...2. Uopšteno rečeno. Alan Bob Kit ··· Melrose place xx Sunset boulevard 2958 Vancouver avenue 63 … Identifikator Osobe (IdOsobe) Prezime (Prezime) Ime (Ime) Adresa (Adresa) Šifra mjesta (SifMjesta) 8746 37528 1164 765 Karson Ford Rock Ford Kit Alan Bob Kit Melrose place 666 Vancouver avenue 63 Sunset boulevard 2958 . . Ž})... Ilustracija atributa i domena dana je na slici 6. Ilustracija atributa i domena. broj. Ford Karson Rock . datum-vrijeme.. Tipovi podataka mogu biti netehnički (logički) ili tehnički. većina atributa treba da ima standardnu vrijednost. Standardna vrijednost atributa je vrijednost koja se zapisuje kada je korisnik ne specificira.. Vrijednosti atributa definišu tip podatka (domen) i pretpostavljena ili standardna vrijednost (default). 038 001 282 Slika 6.

@) je atribut ili skup atributa koji (svojim vrijednostima) jednoznačno identifikuju svaki od entiteta u nekom skupu entiteta. Osim navedenih uslova.. Entitet mora imati barem jedan ključ..104 Poliščuk E.. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 6.5. Entitet može imati više mogućih ključeva. Jednoznačnost se definiše na slijedeći način: u skupu entiteta ne smiju postojati dvije pojave sa istim vrijednostima svih ključnih atributa (npr. stabilnost (otpornost na promjene tokom vremena). neutralnost (obzirom na značenje vrijednosti ključa). 038 001 282 Šifra mjesta (SifMjesta) 038 Poštanski broj (PostBr) Naziv mjesta (NazMjesta) 001 282 10000 20000 30000 Roma New York Los Angeles Slika 6. raspoloživost (dostupnost svim korisnicima).. a može se sastojati od više atributa (složeni. ulančani ključ): npr. kandidata za primarni ključ. sastavljeni. dok minimalnost znači da ne postoji podskup atributa ključa koji je. . ne smiju postojati 2 osobe sa JMBG=2209964100028). tj.. MJESTO = @ŠifraMjesta + NazivMjesta.. Identifikator Osobe (IdOsobe) Prezime (Prezime) Ime (Ime) Adresa (Adresa) Šifra mjesta (SifMjesta) 8746 37528 1164 765 Karson Ford Rock Ford Kit Alan Bob Kit Melrose place 666 Vancouver avenue 63 Sunset boulevard 2958 .. Povezivanje entiteta ili skupova entiteta stranim ključem. Entitet može imati jedan ili više ključeva. jednoznačan (npr. dobar primjer: KURS = @OznakaValute + @DatumKursa + . Mora se sastojati od bar jednog atributa (jednostavni ključ): npr. .3. ). OSOBA = @JMBG + Prezime + Ime. ...1. Ključevi Ključ (key) ili identifikator (Id.. loš primjer: OSOBA = @JMBG + @Prezime + . takođe. Ključ mora zadovoljavati uslove jednoznačnosti i minimalnosti. . ključ mora zadovoljiti i slijedeće uslove: određenost (postojanje vrijednosti u trenutku stvaranja instance).. MJESTO = @ŠifraDržave +@ŠifraMjesta.. koji ne moraju .

Može poprimiti vrijednost primarnog ključa drugog entiteta ili nula-vrijednost (null value). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 105 biti međusobno disjunktivni. Nakon odabira primarnog ključa.SifMjesta). Osoba. pa joj je SifMjesta neodređena (nepoznata) vrijednost. skup atributa čije se vrijednosti odnose na vrijednosti ključa drugog entiteta (Osoba. ostali mogući ključevi postaju alternativni ključevi (alternate key (AK)): npr. Analogno entitetima. Osoba. a imenuje se glagolom ili glagolskom imenicom. Mjesto. pojam veza podrazumijeva skup veza.1. tj. odnosno • Entitet Osoba (IdOsobe=8746) ima SifMjesta=038.6.).PostBr. nasuptot vozila (tipa buldožer) koje se ne registruje na isti način (neprimjenljiva vrijednost).JMBG. nadomješta vrijednost atributa koji se ne koristi.IdOsobe. Primjer: Moguće nula-vrijednosti: • • Osoba (IdOsobe=37528) boravi u nepoznatom mjestu. . Nula-vrijednost nije 0 (nula) niti “” (prazan znakovni niz). odnosno skupova entiteta (slika 6. Jedan od ključeva se odabira za primarni ključ (primary key): npr.3. Primjer: • Osoba. tj.SifMjesta odnosi se na Mjesto. pojedinačna veza uspostavlja se na nivou instanci entiteta. mogu imati atribute presjeka. Primjer: Veza i uloge: • Osoba STANUJE u Mjestu (Osoba je STANOVNIK Mjesta). tj.Poliščuk E. Strani ključ (foreign key (FK)) je skup atributa koji se odnosi na ključ drugog skupa entiteta. Mjesto.SifMjesta odnosi se na Mjesto. Strani ključ ukazuje na povezanost između entiteta. Nula-vrijednost označava nepoznatu vrijednost atributa ili neodređenu vrijednost atributa. Veza može izražavati ulogu entiteta koje povezuje. Kada se ne razmatraju instance.SifMjesta. Vozilo (tipa putnički automobil) nepoznatog registarskog broja.SifMjesta. tj. Veze Veza (relationship) pokazuje odnos između entiteta. a veze se grupišu u skupove veza (relationship sets). 6. referensira entitet Mjesto sa IdMjesta=038. • u Mjestu STANUJE Osoba (Mjesto je MJESTO STANOVANJA Osobe).

1. 1. Primjer veze i uloga. pozitivni cijeli broj ili znak (npr. Uopšteno.N Osoba . Ne mora postojati nijedna instanca sa druge strane veze. Stepen veze je broj entiteta koji sudjeluju u vezi. • jedan-prema-više (1:N) . involucijska). Veze su dvosmjerne pa se kardinalnost definiša za oba smjera veze. uopšte. To je veza prvog stepena: unarna veza (refleksivna. rekurzivna. Tako veza drugog stepena je binarna veza. može se povezati bilo koji broj entiteta (pri čemu treba biti oprezan!). veza n-tog stepena: n-arna veza. Gornja granica može biti 1. posebnom vezom 2.1 Mjesto Stanuje 0. M). Mora postojati barem neki broj ili općenito M instanci sa druge strane veze. veza trećeg stepena je ternarna veza. Donja granica može biti 0. obavezno pridruživanje. tj. stepena. U nekim metodama se smatra posebnim slučajem binarne veze. pozitivni cijeli broj ili znak (npr. klasifikacija veze (type of relationship) označava način pridruživanja pojava entiteta u vezi: • jedan-prema-jedan (1:1).4. • više-prema-više (M:N). neobavezno pridruživanje.može postojati više (paralelnih) veza između dva entiteta. Primjer: Binarna veza 1:N. Kada je donja granica jednaka nuli postoji djelomično.106 Poliščuk E. Kada je donja granica različita od nule postoji potpuno. dok je. Kardinalnost veze (donja i gornja granica kardinalnosti) je minimalni i maksimalni broj pojava jednog entiteta za pojedinačnu pojavu sa njim povezanog entiteta. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Mjesto MjestoStan Stanuje Stanovnik Osoba Slika 6. Posebni slučaj je veza nekog entiteta sa tim istim entitetom. Tip. N). Može imati konkretan broj ili općenito N instanci sa druge strane veze.

N Osoba 1.M Sastav NadJed OrgJed Cjelina Slika 6. Specijalizacija/generalizacija Specijalizacija/generalizacija se zove i "je" veza (“is a” relationship).7.M 0.1 Pripada PodJed 0. Ova veza opisuje posebne slučajeve u nekom skupu entiteta.N 0. 6.5. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 107 Primjer: Binarna veza M:N. Zanimanje 1.N Proizvod Proizvodi Slika 6. Primjeri binarnih veza 1:N i M:N. to jest odnos nekog entiteta (nadtip) i njegovih posebnosti (podtip).N OrgJed Primjer: Unarna veza 1:N i unarna veza M:N. OrgJed 0.N Proizvod Dio 0.Poliščuk E.6. Primjer ternarne veze i unarnih veza 1:N i M:N. Podređeni entiteti stvaraju se na osnovu njima nadređenog entiteta sa kojim dijele zajedničke atribute: .N Zaposlen 1.1. 0. Primjer: Ternarna veza.

Jaki i slabi entiteti Jaki entitet je entitet koji postoji (egzistira) samostalno. Radnik. vlastitog atributa (deskriptora). npr. Radnik je uvijek Osoba.1 Igla ES 0. A je ponekad B.sadrži zajedničke atribute i predstavlja generalizaciju podređenih entiteta. nezavisan/dominantan entitet. Osoba). . npr. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema • nadtip (supertype) . Egzistencijalno slabi entitet je entitet koji ne postoji samostalno. Primjeri: 1. 3.8. ali ne može istovremeno biti Igla i Avion). Saradnik. Slabi entitet postoji samo ako postoji jaki entitet u vezi.108 Poliščuk E. • podtip (subtype) . Egzistencijalno zavisan entitet nije ujedno i identifikaciono zavisan.sadrži samo njemu svojstvene atribute i predstavlja specijalizaciju nadređenog entiteta. predstavlja zavisan/podređen entitet. Mjesto.1 Radnik NS 0.1 Avion Slika 6. ali u isto vrijeme može biti i Radnik i Saradnik) ili ekskluzivna (Proizvod je Igla ili Avion. entitet koji nema vlastiti ključ nego se njegov ključ sastoji od ključa jakog entiteta i.N Saradnik 0. Osoba je Radnik ili Saradnik. Proizvod je ponekad Igla (Avion).1. Neekskluzivna i ekskluzivna specijalizacija. B je podtip od A ako: B je uvijek A. prema potrebi. entitet sa stranim ključem (npr. Identifikaciono zavisan entitet je ujedno i egzistencijalno zavisan. Igla je uvijek Proizvod. Identifikaciono slabi entitet je entitet koji se ne identifikuje samostalno. Osoba Proizvod 11 0. Specijalizacija može biti neekskluzivna (npr. 6.7. Osoba je ponekad Radnik (Saradnik). StavkaRacuna. 2.

1 0.1 Osoba Primjer: Identifikaciona veza i identifikacioni slab entitet.N 0.1 0. Mjesto 1.8. 1.1 NS 0.N 0. Racun 1.M Sastav Dio 0.Poliščuk E. slike 6.1 Račun 1.10. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 109 Primjer: Egzistencijalno slab entitet Osoba.N 1. 6.1 0.1 Zanimanje 1.M 1. Primjeri slabih entiteta. ERD notacije Najviše je u upotrebi Chen-ova i Martin-ova notacija dijagrama entitet–veze (ERD).1 RačStRač OdnosiSeNa 0.N 1.N 0.N StavkaRačuna ES Radnik Saradnik 0.1 NadJed Pripada 0.N Stanuj Osoba 1.N StavkaRacuna Slika 6.N Proizvodi 0.N Zaposlen OrgJed 0.1 RacStRac 1. Primjer dijagrama entitet–veze jednog preduzeća (prema Chen-u). Chen-ova notacija: Mjesto 1.9. .N Igla Avion Slika 6.N Cjelina 1.1.1 PodJed 1.1 Proizvod 1.9.1 Stanuje 0.9 i 6.

6. Zahtjev može biti udovoljen ili dostavom pakovanja hemikalije koja se već nalazila na zalihi hemijske laboratorije ili upućivanjem narudžbe za novim pakovanjem hemikalije od vanjskog dobavljača. . Martin-ova notacija. Sistem mora pratiti status svakog zahtjeva za hemikalijama od trenutka kad je ispunjen do trenutka kad je udovoljen ili otkazan. mora pratiti istorijat svakog pakovanja hemikalija od trenutka kad stigne u kompaniju do trenutka kad je potpuno upotrijebljen ili odbačen".110 2.10. Takođe. Primjer dijagrama entitet–veze jednog preduzeća (prema Martin-u). Izrada ERD analizom izjava korisnika Dijagrama entitet–veze (ERD) može biti izrađen na osnovu izjava korisnika. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Zanimanje Pripada Stanuje Osoba Zaposlen OrgJed Sastav Proizvod Račun Radnik Saradnik Stavka računa Igla Avion Slika 6.10. Tekst izjave korisnika za izradu dijagrama entiteti–veze za hemijsku laboratoriju može da glasi: "Hemičar ili član osoblja hemijske laboratorije može podnijeti zahtjev za jednom ili više hemikalija. Mjesto Poliščuk E.1. Osoba koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost pretraživanja kataloga hemikalija vanjskog dobavljača dok sastavlja narudžbu.

2. model podataka sa . 2005].Poliščuk E. model konteksta podataka (context data model). Razvoj modela podataka 6.11. Primjer dijagrama entiteti–veze za hemijsku laboratoriju [Fertalj & Kalpić. 6.1. Uvod u razvoj modela podataka Može da se razvija jedan od slijedećih modela podataka: globalni model podataka (enterprise data model).2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 111 M zahtjeva Inventar hemijske laboratorije 1 pohranjuje M M ispunjava 1 Zahtjev za hemikalijom M 1 popisuje Zahtjevač M M 1 M Pakovanje hemikalija 1 prati 1 sadrži Hemikalija opisuje M Istorija pakovanja hemikalija Dobavljačev katalog Slika 6. model podataka sa definisanim ključevima (key-based data model).

112

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

potpuno određenim atributima (fully attributed data model) i potpuno opisani model podataka (fully described data model). Kategorije entiteta, koji ulaze u sastav modela podataka, su slijedeće: osnovni (fundamentalni, jaki entiteti), koji ne spadaju u ostale kategorije (npr. Mjesto), asocijativni (spojni, vezni), koji proizlaze iz asocijativnih veza (npr. Zaposlenje), atributivni, koji opisuju ili kategoriziraju druge entitete (npr. Zanimanje, Stanje) i podtipovi – specijalizacije (npr. Radnik, Saradnik, Igla, Avion).

6.2.2. Konceptualni model podataka
Globalni model podataka (npr. model podataka poslovnog sistema) se izrađuje u fazi planiranja. Dobijeni konceptualni model entiteti-veze, koji najčešće sadrži neodređene veze i nerazrađene kategorije podataka, može da ne sadrži pojedine veze. Definiše se mogući domet sistema, kao i ukupne informacione potrebe. Model konteksta podataka se izrađuje na početku analize. Konceptualni model, koji sadrži samo one entitete koji će biti obuhvaćeni tehničkim rješenjem, predstavlja aplikativni model podataka. Takav model usklađuje doseg bez detalja o entitetima ili detalja o poslovnim pravilima. ERD sa entitetima i vezama (često nespecifičnim), bez atributa ili samo sa osnovnim atributima, sadrži: obične veze, tj. veze tipa 1:N, npr. "račun ima više stavki" ili veze višeg stepena, npr. “zaposlenje osobe u organizacionoj jedinici na radnom mjestu”, odnosno Zaposlen. Preporuka je da se izbjegavaju entiteti koji se odnose na specifični kontekst ili ulogu. Za konceptualno modeliranje podataka se koristi tehnika dijagrama entiteti-veze (ERD). Na slici 6.12 je prikazana ekranska forma, sa izvodom iz jednog dijagrama ERD, CASE alata Entity Relationship Diagramer (Designer 2000, ORACLE), koji ovu tehniku podržava. Koncepti tehnike ERD, koji su neposredno ili posredno povezani ovim alatom, su: tip entiteta, slabi tip entiteta, tip veze, kardinalnost tipa veze, atribut tipa entiteta, domen, ključ tipa entiteta, veza „is a” i kategorizacija (koja se ovdje predstavlja ekskluzivnim tipom veze). ERD se oblikuju tako što se novi tipovi entiteta i tipovi veza neposredno kreiraju u okviru izabranog aplikativnog sistema, dok se prethodno kreirani tipovi entiteta i tipovi veza, po potrebi, preuzimaju iz rječnika podataka, bilo da pripadaju izabranom ili nekom drugom aplikativnom sistemu. Na ovaj način se obezbjeđuje mehanizam za oblikovanje jedinstvene konceptualne sheme BP informacionog sistema.

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

113

Slika 6.12. Ekranska forma, sa izvodom iz jednog dijagrama ERD, CASE alata Entity Relationship Diagramer (Designer 2000, ORACLE). Notacija za prikaz ERD-a u Entity Relationship Diagramer-u se razlikuje od prethodno navedene notacije. Najbitnija razlika je u tome da se tipovi veze ovdje ne prikazuju simbolima za romb i linijama, već samo pomoću jedne linije koja povezuje dva tipa entiteta. Ta linija može biti puna, isprekidana ili djelimično isprekidana i na sebi imati dodatne oznake u zavisnosti od parametara tipa veze. Pored opštih pravila za tumačenje prikazanog ERD-a, koja se mogu naći u literaturi o BP, potrebno je naglasiti da simbol: • • • "#" uz atribut (obilježje) označava da je riječ o atributu koje je u sastavu primarnog ključa tipa entiteta, "*" uz atribut označava da je riječ o atributu koji je obavezan za unos, odnosno korespondira ograničenju Null(N, A) = ⊥, "o" uz atribut označava da je riječ o atributu koji nije obavezan za unos, odnosno korespondira ograničenju Null(N, A) = T,

114

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

"|" na tipu veze označava da je tip entiteta na strani gdje se nalazi simbol "|" identifikaciono zavisan od tipa entiteta na drugoj strani, što znači da će u sastav primarnog ključa takvog tipa entiteta ući i svi atributi primarnog ključa tipa entiteta na drugoj strani posmatranog tipa veze, a " " na tipu veze označava da se pojave tipa entiteta na strani gdje se nalazi simbol " " ne mogu "prevezivati" za druge pojave tipa entiteta na drugoj strani.

6.2.3. Logički modeli podataka
Model sa definisanim ključevima entiteta ne sadrži neodređene veze. One su nadomještene asocijativnim entitetima. Vrši se određivanje ključeva (primarnih, alternativnih, stranih). Ako se primarni ključ (PK) ne može odrediti, možda se ne radi o skupu entiteta. Određivanje kardinalnosti veza se vrši odgovaranjem na pitanja oblika: “mora/ može”: “ni jedan” (0), “barem jedan” (1), “više” (N), odnosno donja/gornja granica kardinalnosti. Primjeri: 1. Koliko stavki računa mora/može imati račun? – odgovor je: 1 (donja granica kardinalnosti), N (gornja granica kardinalnosti); 2. Koliko se osoba mora/može nalaziti u mjestu? – odgovor je: 0 (donja granica kardinalnosti), N (gornja granica kardinalnosti). Definisanje generalizacionih hijerarhija (određivanje specijalizacija, tj. podtipova entiteta), npr. Igla i Avion, vrši se definisanjem klasifikacionog atributa nadtipa (diskriminator podtipa), npr. Proizvod.TipProizvoda ∈ {“Igla”, “Avion”}. Model sa definisanim atributima entiteta se dobija dodavanjem preostalih opisnih atributa, određivanjem podskupova podataka, definisanjem domena, logičkih tipova podataka i standardnih vrijednosti atributa (slika 6.13).

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

115

Slika 6.13. Primjer modela podataka sa definisanim atributima entiteta i ključevima entiteta (konceptualna shema).

6.2.4. Dokumentovanje i konverzija modela entiteti-veze
Potpuno opisani model podataka je ostvaren kada raspolaže sa putpunim opisom atributa, logičkih tipova podataka i standardnih vrijednosti. Dodatni opisi su prava pristupa podacima i trajnost podataka (arhiviranje). Dobijanje potpuno opisanog modela vremenski je najzahtjevniji zadatak. Uobičajeno se provodi na kraju, ali može započeti uporedno sa izradom modela zasnovanog na ključevima ili definisanjem opisnih atributa. Dalja konverzija modela se sastoji u prevođenju modela entiteti-veze u relacioni model podataka. Faza dizajna, odnosno fizičko oblikovanje podataka, se sastoji od konverzije logičkog u fizički model (izrada sheme baze podataka), kao i od normalizacije i prilagođavanja uslijed tehničkih ograničenja i performansi.

116

Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema

6.2.5. Definisanje koncepata modela podataka
Definisanje entiteta podrazumjeva dodjeljivanje jedinstvenih naziva i izradu opisa entiteta, odnosno definisanje značenja i namjene entiteta, poslovnih zahtjeva i ograničenja. Treba koristiti kratki naziv (kôd), koji je često potreban zbog ograničenja alata ili programskog jezika. Izbjegavati skraćenice zbog moguće pojave akronima. Atributi ključeva i opisni atributi su važni za razumijevanje suštine modela. Voditi računa o tragu zahtjeva, odnosno porijeklu i primjeni entiteta. Potrebno je definisati ovlaštenja nad meta-podacima i odgovornost za podatke. Definisanje veza se sastoji u određivanju jedinstvenog naziva, koji se sastoji od glagola, odnosno glagolske imenice (npr.Roditelj-Dijete). Takođe je potrebno definisati: značenje veze (sastavni dio dokumentacije), tip veze (identifikaciona ili neidentifikaciona veza), modalitet i kardinalnost, ključeve, diskriminator generalizacije /specijalizacije, kao i pravila za očuvanje integriteta pri unosu i brisanju instanci. Određivanje ključeva se sastoji u određivanju ključa jakog entiteta (identifikacioni atribut) i ključa identifikaciono slabog entiteta (ključ jakog entiteta i vlastiti atribut). Potrebno je obratiti pažnju na ključeve sastavljene od više atributa, kao i na atribute ključa koji su ujedno ključevi drugih entiteta. Odrediti moguće zamjenitelje ključeva. Kod stranih ključeva obratiti pažnju na moguću migraciju primarnog u strani ključ. Treba ukloniti neodređenosti stranih atributa. Definisanje atributa podrazumjeva da naziv atributa mora biti jedinstven, sa izuzetkom stranih ključeva. Treba povesti računa o značenju atributa, domenu atributa i kardinalnosti atributa. Atributi mogu biti izvedeni atributi (iz različitih instanci) i izračunati atributi (jedne instance).

6.3. Logičko modeliranje podataka
6.3.1. Prevođenje modela E-V u relacioni model
Osnovni koncepti koji se javljaju u modelu entiteti – veze (E–V) su: entiteti, atributi, ključevi i veze. U narednom tekstu je predstavljeno parcijalno prevođenje modela E-V u relacioni model. Entiteti (skup entiteta) se predstavljaju relacijama (tabelama). Stanovnici Mjesta XX su Osobe XXX (relacije: Mjesto, Osoba).

godina) dobija se atribut Datum (slika 6.TelefonNaPoslu.15. mjesec.14). slika 6. . BrojTelefona).Telefon). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 117 Atributi mogu imati slijedeće kardinalnosti preslikavanja: kardinalnost 0 . VrstaTelefona. Atributi skupa entiteta Osoba. Višeznačni atribut je skup odgovarajućih atributa. npr.opciona vrijednost (null).1 0.15. Atribut Prezime entiteta Osoba se predstavlja sa Osoba. Osoba. kardinalnost 1 .Poliščuk E. npr.14.TelefonKodKuce. dok je složeni atribut dobijen grupisanjem. Izvedeni atribut je atribut koji se pamti ili se izostavlja.N Telefon Telefon VrstaTelefona BrojTelefona Slika 6.Prezime. Primjeri višeznačnih atributa.Staz. Osoba. npr.Telefon: Telefon (IdOsobe. grupisanjem (dan.zahtijevana vrijednost (not null) i kardinalnost N višeznačni atribut (npr. Osoba.Telefon: Osoba. npr.MobilniTelefon ili prikazano kao slabi entitet. Osoba. Osoba. Osoba IdOsobe Prezime Ime Adresa DatRodj Staz Slika 6. Osoba IdOsobe Prezime Ime TelefonNaPoslu TelefonKodKuce MobilniTelefon Adresa DatRodj Staz Osoba 1. Osoba.

IdOsobe. koga sačinjava indeks nad jedinstvenim vrijednostima (unique index) + oznaka zahtijevane vrijednosti (not null). Osoba.SifNadJed) <FK2> i RacunOsoba (Racun. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Ključevi mogu biti primarni.SifMjesta ili alternativni (AK).17.118 Poliščuk E.16.SifMjesta) <FK1>. Mjesto. Mjesto.16). npr. Primjeri stranog ključa <FK>. Pripada (OrgJed. . OsobaSKljucem IdOsobe Prezime Ime Adresa DatRodj Staz Mjesto SifMjesta PostBr <AK> NazMjesta Slika 6. Veza može biti binarna veza 1:N sa stranim ključem. Na slici 6.IdOsobe) <FK3>. npr. Mjesto SifMjesta PostBr <AK> NazMjesta Osoba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DatRodj Staz OrgJed SifOrgJed NazOrgJed SifNadJed <FK2> Osoba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DatRodj Staz Racun BrRac DatRac IdOsobe <FK3> IznosRac Slika 6.17 su prikazane binarne veze egzistencijalno slabog entiteta sa običnim stranim ključem i to: Stanuje (Osoba. Primjeri primarnog i alternativnog ključa <AK>.PostBr (slika 6.

Osoba (IdOsobe.1:0.1 (1. . Kolicina) ili kompozitni ključ. JedCijena.M 0.Poliščuk E. Osoba (IdOsobe. npr.N OrgJed Proizvodi Proizvod Zanimanje SifZan NazZan Zanimanje 1.N Osoba 1. Prezime.18. Po potrebi se može razmotriti udruživanje entiteta u binarnoj vezi 1. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 119 Identifikaciono slabi entitet naslijeđuje ključ jakog entiteta. 0. Staz.N Zaposlen 1.18. Komentar (IdOsobe. slika 6. TekstKom). Kolicina). Racun BrRac DatRac IdOsobe <FK> IznosRac StavkaRacuna BrRacuna <FK1> SifProizvoda <FK2> JedCijena Kolicina Proizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCijena TipProizvoda StavkaRacuna BrRacuna <FK1> RbrStRac SifProizvoda <FK2> JedCijena Kolicina Slika 6. Binarna veza 1. … . JedCijena. … . Prezime. … . Prezime. SifProizvoda.N OrgJed Osoba IdOsobe Prezime SifMjesta <FK> Adresa DatRodj Staz Zaposlen IdOsobe <FK1> SifOrgJed <FK2> SifZanim <FK3> DatPoc DatZav KoefPlate Proizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCjena TipProizvoda OrgJed SifOrgJed NazOrgJed SifNadJed <FK1> DatPoc DatZav 0. SlikaOsobe (IdOsobe.1:1. Primjer ključeva asocijativnog entiteta. TekstKom). StavkaRacuna (BrRacuna. Primjeri složenog ključa. Taj ključ može biti spojni ključ.1) u jednu relaciju: Osoba (IdOsobe.M Cjelina Sastav SifProizvod<FK1> SifDjela <FK2> BrDjelova BrDjelova Proizvodi SifOrgJed <FK1> SifProizvod<FK2> Proizvod Dio Sastav Slika 6. SifProizvoda.19. RbrStRac. Staz).1 sa stranim ključem transformiše se u identifikaciono slabi entitet bez deskriptora: npr. Staz).1:0. StavkaRacuna (BrRacuna. Slika). npr.

Avion (slika 6. Tako integrisana relaciona shema se dorađuje odgovarajućim editorom. Primjer specijalizacije nadtipa u n podtipova. npr. Ključ asocijativnog entiteta je unija ključeva entiteta spojenih vezom (slika 6.13. npr. Primjer: Proizvodi. Igla. Specijalizacija nadtipa u n podtipova (n binarnih veza) u kojoj je nadtip (jaki) entitet. je prikazan na slici 6. ORACLE).20). npr.TipProizvoda i podtip (identifikaciono) slabi entitet.21. Proizvod. Database Design Transformer (Designer 2000. takođe. Nakon postupka prevođenja konceptualne sheme BP. 6. generiše prvu verziju relacione sheme BP.22.19). u relacioni model podataka i izvršene normalizacije. kome se po potrebi određuje klasifikacioni atribut. . čiji opis će se. Sastav.1 ES 0.120 Poliščuk E. Implementaciono projektovanje sheme BP pomoću CASE alata Implementaciono projektovanje sheme baze podataka započinje prevođenjem ERD konceptualne sheme BP u relacioni model.3.1 Igla Avion Igla SifProizvoda <FK> Duzina Promjer Avion SifProizvoda <FK> BrSjedista DoletKM Slika 6. Proizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCijena TipProizvoda Proizvod 1. slika 6. dobija se implementaciona shema BP. sa slike 6. Za ovo prevođenje se može koristiti odgovarajući CASE alat. npr. Izgled korisničkog interfejsa za Design Editor/Server Model. Svaki pravougaonik na shemi predstavlja jednu relaciju (tabelu) BP. Design Editor (Designer 2000. dok linije predstavljaju puteve prostiranja primarnog ključa. Ovaj alat na osnovu konceptualne sheme BP. opisane u rječniku podataka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Nespecifične veze se sastoje od asocijativnog entiteta + n binarnih veza 1:N.1 0. nalaziti u rječniku. odnosno ograničenja stranog ključa. ORACLE). zajedno sa izvodom iz jednog dijagrama relacione sheme.2. Zaposlen.20.

23. grafikonski prikaz podataka ili bibliotečkog modula. kreiranje izvještaja. Implementaciona shema služi. slika 6. Dijagram implementacione sheme aplikacije Komercijalni poslovi. Design Editor/Modules (Designer 2000. Na osnovu implementacione sheme BP se automatski generiše ORACLE/SQL (ili ANSI/SQL) opis sheme BP. takođe. npr. sa mogućnošću prenosa podataka između modula. Programska specifikacija modula za interaktivni rad sa bazom podataka. šta je detaljnije opisano u tački 10. se mogu oblikovati odgovarajućim CASE alatom.21.Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 121 Slika 6. koji treba implementirati na odgovarajućem serveru BP.7. Pomoću istog alata se formira struktura ekranskih formi aplikacije i obezbjeđuje međusobno povezivanje programskih modula. kao osnova za modeliranje programske specifikacije modula i samo generisanje programskih modula. . ORACLE).

ORACLE).23. Ekranska forma CASE alata Design Editor/Modules (Designer 2000.22.122 Poliščuk E. Slika 6. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 6. Ekranska forma CASE alata Design Editor/Server Model (Designer 2000. ORACLE). .

Raspodjela događaja vezanih za projektovanje IS: 1. učestalost (ulazni upravljački tokovi). Izrada dijagrama događaja. Unutrašnji događaji su događaji stanja. Modeliranje događaja 7. Izrada dijagrama funkcionalne dekompozicije. Sâm događaj nije proces. Izrađuje se po jedan dijagram za svaki događaj. 2. Izrada dijagrama dekompozicije događaja. istek roka plaćanja računa. Modeliranje procesa vođeno događajima Događaj je zgoda ili zbivanje u sistemu koja vodi ili pokreće procese sistema. Imenuju se tako da naziv sadrži vremensku oznaku.1. Opšti prikaz dijagrama sistema izrađen modeliranjem procesa vođenim događajima prikazan je na slici 7. utvrđivanje poslovnih događaja na koje sistem mora odgovoriti. spremišta i tokove za svaki pojedini događaj. npr. . Dodaje se po jedan proces za svaki utvrđeni događaj. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 123 7. Elementi popisa su događaj. Izrada primitivnih dijagrama. Razrada dijagramom toka podataka koji sadrži osnovne procese. 5. zaključivanje ispitnog roka i slično. odnosno udruživanjem dijagrama događaja. postavljanje početnog dometa projekta. proces stvaranja podataka o narudžbi i stavkama narudžbe. provjeru prethodnih zaduženja kupca. itd. Vanjski događaji se pokreću od strane vanjskih entiteta. 4. zahtjev za upis studenta ili zaprimanje narudžbe kupca. Izrada dijagrama konteksta sistema. 6. rok. koji zahtijevaju informaciju ili ažuriranje podataka (ulazni tokovi podataka). provjeru stanja skladišta. ulaz i izlaz.Poliščuk E. dodavanje procesa za rukovanje događajima.1. Vremenski događaji su vremenski uslovljeni. npr. 3. npr. mjesečni obračun plata. Primjer: Kupac dostavom narudžbe pokreće proces provjere da li se radi o narudžbi postojećeg ili novog kupca. vremenski i unutrašnji. Događaj može biti vanjski. npr. Izrada dijagrama sistema. 7. podjela sistema u logičke podsisteme i/ili funkcije. odnosno razrada procesa za obradu događaja. Imenuje se tako da naziv sadrži naziv vanjskog entiteta. nego okidač procesa koji se njime pokreće. Izrada popisa događaja i odziva. isporuka robe sa skladišta zahtijeva naručivanje nove robe. odnosno posljedica prelaza sistema iz jednog stanja u drugo na takav način da to zahtjeva obradu (ulazni upravljački tokovi).

124 Poliščuk E. Matrica entiteti/događaji (Entity/Event Matrix) Matrica entiteti/događaji omogućava pogled na sistem usmjeren događajima. .R (read) (u nekim metodama se ne bilježi). Elementi koji prikazuju učinak događaja na entitete su: • • • • stvaranje – C (reate). 7.2. Završetak je kada se ostvari da svaki događaj ima učinak na barem jedan entitet.U (update) ili M (odify). Matrica sadrži događaje (redovi) i entitete (stupci). brisanje .1. a svaki entitet mora imati događaj koji ga stvara i briše.D (elete). Primjer modeliranja procesa vođeno događajima. čitanje . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Sistem Sistem Funkcija 1 Funkcija n Događaj n-2 Događaj n-1 Događaj n Funkcija 2 Događaj 1 Događaj 2 Događaj 3 Događaj 4 Događaj 5 Događaj 1 Događaj 5 Događaj n Slika 7. ažuriranje .

2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 125 Pojednostavnjeni primjer matrice događaj/entitet za rezervaciju sobe u hotelu Proljeće.2. Primjer matrice događaj/entitet.1. 7.Poliščuk E. Matrica Elementarne funkcije/Tipovi entiteta. Slika 7. Slika 7. prikazan je na slici 7. ORACLE. Matrice Funkcije/Tipovi entiteta i Funkcije/ Atributi se projektuju tako da se u njima pojavljuju sve elementarne funkcije.3.2. Generisanje matrica CASE alatima Generisanje matrica CASE alatima biće ilustrovano kreiranjem matrica Funkcije/Tipovi entiteta i Funkcije/ Atributi pomoću Matrix Diagrammer-a iz sastava Designer-a 2000. .

4 do 7. sa značenjem da je zadatak funkcije modifikacija podataka o postojećim pojavama tipa entiteta. Update (U). sa značenjem da je zadatak funkcije brisanje pojave tipa entiteta. Slike 7. za tipove entiteta KUPAC.4. Archive (A). i Other (O). kod matrice Funkcije/Tipovi entiteta. a na slikama 7. Načini upotrebe tipa entiteta u zavisnosti od funkcije. Delete (D).6 su prikazane matrice Elementarne funkcije/Atributi. sa značenjem da je zadatak funkcije da posebnim postupcima arhivira pojave tipa entiteta. sa značenjem da funkcija ima zadatke koji prethodnim načinima upotrebe nisu pokriveni. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Na slici 7. Retrieve (R). SKLADISTE i ROBA za istu aplikaciju. sa značenjem da je zadatak funkcije preuzimanje podataka o postojećim pojavama tipa entiteta. sa značenjem da je zadatak funkcije formiranje nove pojave posmatranog tipa entiteta. Matrica Elementarne funkcije/Atributi za tip entiteta KUPAC.126 Poliščuk E. .3 je prikazana matrica Elementarne funkcije/Tipovi entiteta za aplikaciju Komercijalni poslovi. mogu biti: • • • • • • Create (C). .

kod matrice Funkcije /Atributi.5. Retrieve (R). Slike 7. sa značenjem da je zadatak funkcije da prvi put zadaje vrijednost atributa tipa entiteta.6. sa značenjem da je zadatak funkcije preuzimanje postojeće vrijednost atributa tipa entiteta.Poliščuk E. Matrice Elementarne funkcije/Atributi za tip entiteta ROBA. . Načini upotrebe atributa tipova entiteta u zavisnosti od funkcije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 127 Slike 7. Matrica Elementarne funkcije/Atributi za tip entiteta SKLADISTE. mogu biti: • • Insert (I).

sa značenjem da je zadatak funkcije modifikovanje prethodno zadane vrijednosti atributa tipa entiteta. Opisuje vremenski zavisno ponašanje (jednog) entiteta.128 • • • • Poliščuk E. Nullify (N).7.8. sa značenjem da funkcija ima. Model istorije života entiteta (Entity Life History) Istorijat života entiteta je pogled na sistem usmjeren učincima događaja koji uzrokuju promjene stanja. odnosno prati promjene ponašanja entiteta koji prolazi kroz sistem. .7.3. Dijagram podudarnosti učinka (Effect Correspondence Diagram – ECD). Dijagram podudarnosti učinka za opšti slučaj. koji prethodno nije imao nula vrijednost. entitet. i Other (O). sa značenjem da je zadatak funkcije omogućavanje zadavanja nula vrijednosti za atribut tipa entiteta. u odnosu na vrijednosti atributa tipa entiteta. Archive (A). zadatke koji prethodnim načinima upotrebe nisu pokriveni. a za rezervaciju sobe u hotelu Proljeće na slici 7. za opšti slučaj je prikazan na slici 7. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Update (U). sa značenjem da je zadatak funkcije da posebnim postupcima arhivira vrijednosti atributa tipa entiteta. 7. blok redoslijedni redoslijedni događaj događaj (sekvenca) (sekvenca) Ο alternativni događaj (selekcija) operacije ponovljeni događaj (iteracija) n o ∗ m Slika 7.

nenajavljen dolazak potvrda rezervacije 3 opoziv rezervacije ili nedolazak najavljeni dolazak 2 Ο stvaranje troška plaćanje usluga arhiviranje rezervacije 7 3 3 5 6 povećanje troška 4 ∗ privremena rezervacija 1 Ο dolazak gosta Ο opoziv rezervacije 3 nedolazak gosta 3 1 2 1. Osloboditi sobu 7. Elementi prikaza su: stanje. pri čemu stanje na nekom nivou postaje početno stanje dijagrama na nižom nivou.8. Dijagrami prelaza stanja sistema za rad u stvarnom vremenu se razlikuju po tome što sadrže posebno stanje . dok veći sistemi se razlažu slično dijagramima toka podataka. Dijagram prelaza stanja (State Transition Diagram (STD)) Dijagram prelaza stanja se zasniva na ideji mašine sa konačnim brojem stanja. kumulativni rezultat ponašanja nekog objekta (pravougaonik. Kreirati rezervaciju 2. Manji sistemi se mogu prikazati jednim dijagramom.4. 7. prelaz. Predstavljaju grafički prikaz promjena stanja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema rezervacija sobe 129 rezervacija. jezičke analize (parsing) i dizajna korisničkog interfejsa. krug ili elipsa). Zauzeti sobu 3. Obrisati podatke o rezervaciji Slika 7. Primjenjuju se kod razvoja sistema za rad u stvarnom vremenu (real-time system). Ažurirati status rezervacije 4. uslov promjene stanja i akcija koja se obavlja (opis linije prelaza oblika događaj/akcija). Dijagram prelaza stanja najčešće opisuje vremenski zavisno ponašanje čitavog sistema. promjena stanja uzrokovana nekim događajem (usmjerena linija od jednog stanja prema drugom) i događaj. Kreirati zaduženje 5. Dijagram podudarnosti učinka za rezervaciju sobe u hotelu Proljeće.Poliščuk E. hipotetičkom mehanizmu koji u nekom trenutku može biti u jednom od konačno mnogo diskretnih stanja. tj vremenski zavisnog ponašanja sistema. Poništiti zaduženje 6.

komandna linija ili dijalog prozor) može biti aktivan u određenom trenutku.9. Na slici 7. ali je konačan. . Mape dijaloga Korisnički interfejs u mnogim aplikacijama se može promatrati kao konačni automat. Korisnici i razvojni tim mogu zajednički razmatrati dijalog mape kako bi postigli zajednički stav o tome kakva treba biti korisnikova interakcija sa sistemom kako bi se izvršio određeni zadatak. Prikazuju elemente dijaloga u sistemu i mogućnost navigacije između njih. ali ništa ne govore o dizajnu ekranske forme. poznate. Korisnik može doći do ograničenog broja drugih elemenata u zavisnosti o akcijama koje preduzima. Dijagram prelaza stanja Sokomata hotela Proljeće ili Bankomata banke Montenegro. doviđenja“ čekanje na izbor obavljen odabir/ „Pokupite“ izvađeno/ „Još nešto?“ natočeno (izbrojano) Slika 7. radna površina. najčešće. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema "besposlen". 7.130 Poliščuk E. i mogućnosti su. Jedan element interfejsa (odabirač.9 je prikazan Dijagram prelaza stanja Sokomata hotela Proljeće ili Bankomata banke Montenegro. prazni hod (idle) neispravna kartica/ „Neispravna“ kartica izvađena/ “Umetnite“ ispravna kartica/ „Izaberite“ čekanje na vađenje kartice izabran „Kraj“/ „Hvala. Mape dijaloga prikazuju sistem na visokom nivou apstrakcije.5. Broj putanji kojima korisnik može mijenjati dijaloge je obično vrlo velik. na kome su naglašena stanja „čekanje”.

Poliščuk E. Koristi se notacija dijagrama prijelaza stanja. kao što je signal da je pisač ostao bez papira i kombinacija navedenih. . dijalog mapa predstavlja interakciju korisnika i sistema na konceptualnom nivou. Postoji nekoliko vrsta pokretačkih uslova: korisnička akcija. Uslov koji pokreće korisničku navigaciju prikazan je kao tekst na strelicama. vrijednost podataka. takođe. Prilikom analize zahtjeva. korisne kod modeliranja vizuelne arhitekture web sjedišta. Radi pojednostavnjenja mogu se izostaviti neke opšte funkcije. Polazna tačka za ovaj model korištenja je popis traženih hemikalija koji se naziva "Trenutna lista zahtjeva". pa se ponekad tako i nazivaju (eng. Konkretna ugradnja može biti drugačija. a alternativno se hemikalija može dobiti iz zaliha hemijske laboratorije. Primjer: Korisnik inicira model korištenja odabirom opcije "zatraži hemikaliju" iz glavnog odabirača. kao što je pritisak tastera ili klik na link ili dugme dijalog prozora. site maps). npr. kao što je pogrešan unos koji pokreće pojavljivanje poruke o grešci. uobičajeni put bi bio naručiti hemikaliju od vanjskog dobavljača. pritiskanje tastera F1 da bi se dobila pomoć ili standardni navigacijski linkovi koji se pojavljuju na svakoj stranici. Navigacioni linkovi u sjedištu pojavljuju se kao tranzicije na dijalog mapi. sistemski uslov. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 131 Dijalog mape su. npr. Dijalog mape mogu prikazati alternativne putove kao grane koje odstupaju od uobičajenog puta. kao što je kucanje opcije iz ekranske forme i pritisak na taster Enter.

Faze životnog ciklusa programskog proizvoda su: strategija (strateško planiranje razvoja programskog proizvoda). . analize. Pojam softverskog inženjerstva se javlja početkom 70-ih godina. programiranje (realizacija programskog proizvoda). prije pojave pojma CASE proizvoda. snimanje i analiza (detaljna analiza ponašanja realnog sistema. uvođenje u upotrebu i eksploatacija sa održavanjem. dođe kako do dovoljno kvalitetnog projekta programskog proizvoda. inženjerskog pristupa pri razvoju programskih proizvoda sa ciljem da se u zadanim vremenskim rokovima. korisničkih zahtjeva i konceptualno projektovanje programskog proizvoda). Inženjerski pristup izgradnji IS 8. prolazi kroz iste faze. preciznom primjenom odgovarajućih tehnika. Okosnicu takvog koncepta predstavljaju metodologija životnog ciklusa i strukturirani pristup razvoju programskog proizvoda. projektovanja i programiranja programskog proizvoda. informacioni sistem) i odvajanje pojma projekta programskog proizvoda od pojma njegove realizacije.132 Poliščuk E. Uvod Razlog za uvođenje posebne discipline u računarstvu sa nazivom softversko inženjerstvo je prvi uzrok pojave softverska krize. odnosno životni vijek. Bitno je da sve nabrojane faze prati aktivnost izrade odgovarajuće projektne. odnosno izvođačke dokumentacije. projektovanje (oblikovanje izvođačkog – implementacionog projekta programskog proizvoda). odnosno projektovanje IS bez primjene odgovarajuće metodologije. koja predstavljaju sastavni dio programskog proizvoda. Strukturirani pristup se primjenjuje u okviru faza snimanja. To znači da i razvoj programskog proizvoda treba da prati faznu logiku životnog ciklusa. Predstavlja opštu tehniku koja se zasniva na slijedećim principima: postepeno dekomponovanje složenog sistema na podsisteme manje složenosti. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 8. tako i do dovoljno kvalitetnog samog programskog proizvoda. nezavisnu izgradnju podsistema.1. dok se u fazi programiranja izrađuju i uputstva za upotrebu aplikacija. Ideja softverskog inženjerstva je bila uvođenje metodološkog. integraciju nezavisno izgrađenih komponenti u jedinstvenu cjelinu (programski proizvod. Metodologija životnog ciklusa polazi od činjenice da životni ciklus svakog programskog proizvoda.

Računarski programi. 1992]. Informacioni sistem uobičajeno sadrži jednu ili više računarskih aplikacija.. koju ljudi koriste za upravljanje informacijama (obavještenjima). itd. tj. slika i zvuka). izrade programa.2. • kraj '60-ih. tehnika testiranja (provjere valjanosti). analize vremenskog izvođenja. • sredinom ’70-ih: strukturirani dizajn . „Programsko inženjerstvo . ne troše se. U današnje vrijeme obuhvata računarsku tehnologiju (hardver i softver) i telekomunikacionu tehnologiju (mreže za prenos podataka. posvećena problemima razvoja programske podrške (“softverska kriza”). Programsko inženjerstvo (softverski inženjering) ima više definicija. kao i sistemska primjena prikladnih alata i tehnika na čitav proces razvoja programske opreme.. teško se mjere. Biće navedene neke od njih: 1. Sastoji se od analiziranja i bližeg opisivanja (specifikacije) postupaka koje treba programirati.Poliščuk E. podložnost greškama. itd.izrada hijerarhijskih sistema modularne programske opreme. ima za cilj ekonomičan razvoj visoko. oprema ili tehnika. Informaciona tehnologija (IT) je bilo koji oblik tehnologije. stare. probnih izvedbi programa. Programsko inženjerstvo (Software Engineering) Programski proizvodi (software) se sastoji od: programske podrške. dugo se koriste i lako se kopiraju (zajedno sa greškama). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 133 8. Programsko inženjerstvo je inženjerska disciplina koja obuhvata sve aspekte izrade programske opreme [Sommerville. 3. Programsko inženjerstvo je inženjerska disciplina koja se bavi praktičnim problemima razvoja velikih programskih sistema [Sommerville. podaci i dokumentacija imaju slijedeća svojstva: složenost. . 2000]. računarom podržana dokumentacija. dijela računarskog sistema koji nema fizičkih dimenzija. Računarska aplikacija je namjenski program. rane ’70-te: strukturirano programiranje – disciplinovano programiranje zasnovano na prikladnoj sintaksi proceduralnih jezika. primjenjeni programski proizvod (oprema).kvalitetne programske opreme“ [Pagel & Six. preporuka. pisanja dokumentacije. 2. svih vrsta programa i programskih jezika. Područje programskog inženjerstva su poslovi kojima se oblikuje i razvija programska oprema. 1994]. Razvoj postupaka (metoda) programskog inženjerstva se može hronološki prikazati: • godina 1968: Prva NATO konferencija o programskom inženjerstvu. odnosno računarom podržano rješenje jednog ili više poslovnih problema ili potreba.

rane 2000-te: automatizacija informatičkih tehnologija. • rane '80-te: CASE alati. Upravljanje softverom (Software Management) u slijedećim segmentima: softversko upravljanje projektom (Software Project Management). Proizvodi softverskog inženjeringa (Software Product Engineering) su: zahtjevi softverskog inženjeringa (Software Requirements Engineering). testiranje softvera (Software Testing). . arhitektura računara (Computer Architecture). softversko upravljanje kvalitetom (Software Quality Management). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema • kasne ’70-te.. softversko upravljanje procesima (Software Process Management) i softverska akvizicija (Software Acquisition).3. softversko upravljanje odlučivanjem (Software Risk Management). a. Tehnika je način provođenja metode. 8. definiše primjenu tehnika i njihovo povezivanje (npr. IS mora biti projektovan. • sredinom '80-ih: informaciono inženjerstvo. ERD. Metoda je smišljen i organizovan skup procedura izrade (modela. matematička podrška (Mathematical Foundations). . rad softvera i održavanje (Software Operation and Maintenance). uz korištenje dobro definisane notacije.. IDEF. takođe. • kasne ‘90-te. Razvoju IS treba pristupiti kao strukturiranom i planiranom procesu podržanom računarom. izrada prototipova. Sugeriše proces obavljanja i način dokumentovanja. kao što se to čini sa drugim proizvodima. • rane ‘90-te: objektno usmjereni razvoj. DFD). odnosno način na koji se provodi određena aktivnost razvojnog procesa. tehnika i alata. Definiše način provođenja određenog postupka i dokumentovanja rezultata tog postupka. • kasne '80-te: brzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development). softverski dizajn (Software Design). kodiranje softvera (Software Coding). Računarsku osnovu (Computing Fundamentals) softverskog inženjeringa sačinjavaju: algoritmi i strukture podataka (Algorithms and Data Structures). softversko upravljanje konfiguracijom (Software Configuration Manage-ment). združeni razvoj aplikacija (Joint Application Development).odvajanje logičkog opisa od fizičkog opisa (informacionog) sistema. U procesu razvoja IS mora biti zastupljena sistemska primjena prikladnog skupa metoda. oblikovanje podataka. operativni sistemi (Operating Systems) i programski jezici (Programming Languages).134 Poliščuk E. softvera). . Informaciono inženjerstvo (Information Engineering) Informaciono inženjerstvo se bavi inženjerskim pristupom izgradnji IS i upravljanju informacijama. rane '80-te: strukturirana analiza .

3. planiranje aplikacija (Application Planning). . pristup razvoju sistema (Approaches to Systems Development). Sistemsko inženjerstvo (System Engineering) Nema opšte prihvaćene definicije sistemskog inženjerstva. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 135 Softverski alati (tool) je instrument. Predstavlja interdisciplinarni i/ili timski pristup oblikovanju i razvoju. 8. baze podataka (Database) i vještačka inteligencija (Artificial Intelligence). implementacija sistema i strategija testiranja (Systems Implementation and Testing Strategies). koncepti razvoja sistema i metodologije (Systems Development Concepts and Methodologies). upravljački informacioni sistemi (Information Systems Management). informaciona i poslovna analiza (Information and Business Analysis). pravni i etički aspekti IS (Legal and Ethical Aspects of IS). organizacioni postupci (Organizational Behavior). kojim se osigurava njihova djelotvornost i funkcionalnost. profesionalizam (Professionalism) i interdisciplinarno znanje (Interpersonal Skills). telekomunikacije (Telecommunications). upravljanje projektom (Project Management).Poliščuk E. alati za razvoj sistema i tehnike (Systems Development Tools and Techniques). Teoriju i razvoj sistema (Theory and Development of Systems) sačinjavaju: sistemski i informacioni koncepti (Systems and Information Concepts). 4. rad sistema i održavanje (Systems Operation and Maintenance) i razvoj posebnih vrsta informacionih sistema (Systems Development for Specific Types of Information Systems). Sagledava sistem kao cjelinu pristupom sa vrha prema dolje (top-down). upravljanje procesima za promjene (Managing the Process of Change). Organizacioni i upravljački koncepti (Organizational and Management Concepts) informacione tehnologije su: opšta teorija organizacije (General Organization Theory).4. Upravlja ciklusom koji sadrži sve faze od dizajna do odumiranja. za sistemsko inženjerstvo se može reći da: 1. sredstvo koje se koristi u razvoju IS. operativni sistemi (Operating Systems). Informacionu tehnologiju (Information Technology) sačinjavaju: arhitektura kompjutera (Computer Architectures). Osigurava djelotvornost i (dovoljno) rano donošenje odluka definisanjem zahtjeva i njihovim povezivanjem sa odgovarajućim oblikovanjem. upravljanje odlučivanjem (Risk Management). algoritmi i strukture podataka (Algorithms and Data Structures). teorija odlučivanja (Decision Theory). informacioni sistemski dizajn (Information Systems Design). programski jezici (Programming Languages)). 2. Ipak.

postaju teško prihvatljivi. Tako. protivrječnih ograničenja i druge. kada ih je teže otkloniti. na primjer. obezbjeđenje jednostavnog i jeftinog održavanja programskog proizvoda. ili automatizaciju. predstavlja motiv za pojavu CASE proizvoda. izmjena na jednom nivou detaljnosti često zahtjeva izmjene i na drugim nivoima detaljnost. CASE proizvodi Nepostojanje odgovarajućih softverskih alata za podršku razvoja softverskih proizvoda. obezbjeđenje zadovoljavajućeg kvaliteta samog programskog proizvoda. održavanje konzistentne projektne dokumentacije i kontrola kompleksnosti projekta postaju naporan posao. odnosno ako broj identifikovanih atributa ne prelazi sto. homonima. barem jednog zadatka u okviru životnog ciklusa drugog programskog proizvoda. U projektu se javljaju greške u vidu: sinonima. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 8. pokazuje se da problem.136 Poliščuk E. Osnovni ciljevi primjene CASE proizvoda su: obezbjeđenje zadovoljavajućeg kvaliteta projekta i projektne dokumentacije. Pri tome. dok je skraćenica CAISE akronim naziva Computer Aided Information System Engineering (informaciono/sistemsko inženjerstvo podržano računarom). Strukturirani pristup zahtjeva od projektanta i programera da posjeduju visoki nivo ekspertnog znanja iz oblasti softverskog inženjerstva i zadovoljavajući nivo znanja iz predmetne oblasti za koju se pravi programski proizvod. prevazilazi čovjekove moći percepcije i koncentracije. može dovesti do pojave novih grešaka. a kvalitet rezultata nepredvidiv. potrebni za izradu projekta. Primjena strukturiranog pristupa i metodologije životnog ciklusa znače upotrebu većeg broja manje ili više formalnih tehnika i crtanja različitih dijagrama i matrica zavisnosti na različitim nivoima detaljnosti. skraćenje vremena projektovanja i realizacije programskog proizvoda. ručno projektovanje i sprovođenje ovih izmjena. Pod CASE proizvodom se podrazumjeva bilo koji programski proizvod namjenjen za podršku. zbog kompleksnosti prouzrokovane obimom. . Greške učinjene u ranijim fazama projekta se uočavaju tek u kasnijim fazama. sa neizvjesnim ishodom. odnosno drugi i treći uzrok softverske krize. Skraćenica CASE je akronim naziva na engleskom jeziku Computer Aided Software Engineering ili Computer Aided System Engineering (programsko/sistemsko inženjerstvo podržano računarom). Kada veličina konceptualne sheme prelazi ove granice. Iterativno vraćanje na ranije faze projekta u cilju otklanjanja grešaka. ili je namjenjen za kompletnu podršku projektovanju i realizaciji drugog programskog proizvoda. kao i kompleksnost zadataka i tehnika koje se u metodologiji životnog ciklusa i u strukturiranom pristupu primjenjuju. što u praksi ne mora biti uvijek obezbjeđeno. Ukoliko je riječ o projektu većeg obima. povećanje produktivnosti projektanata i programera. čije otklanjanje zahtjeva dodatni napor. o manuelnom projektovanju BP ima smisla govoriti samo ako broj tipova entiteta i veza konceptualne sheme ne prelazi nekoliko desetina.5. Tada vrijeme i napor.

Mogu se sresti različite klasifikacije CASE proizvoda. od CASE proizvoda se očekuje da obezbjede što viši stepen automatizacije kada se obavljaju slijedeći zadaci: • izrada dokumentacije. ili više projekata. Da bi zadovoljili navedene zahtjeve. • obavljanje izmjena na programskim proizvodima. • izrada dijagrama i matrica. šta je prikazano na slici 8. • integracija parcijalnih rezultata projektovanja u jedinstvenu cjelinu. koji se smještaju u rječnik. CASE proizvodi su organizovani tako da rade nad jedinstvenom BP. Međusobni odnos različitih CASE alata i jedinstvenog rječnika podataka. Alat za modeliranje dijagrama toka podataka Alat za modeliranje ER dijagrama Alat za modeliranje programskih specifikacija Rječnik podataka Alat za modeliranje matrica Generatori koda Slika 8. koja se naziva Rječnik podataka CASE proizvoda. razlikuju se: . vezama. Rječnik sadrži podatke o svim konceptima (objektima. je izvršena prema fazama životnog ciklusa koje CASE proizvod pokriva. • kontrola funkcionalnosti. • projektovanje programskih proizvoda. matricama. • konceptualno i implementaciono projektovanje shema baza podataka. Prema toj klasifikaciji. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 137 U skladu sa navedenim razlozima. uobičajena i ne suviše selektivna. Svi pojedinačni alati jednog CASE proizvoda koriste i smještaju podatke u isti rječnik podataka. kompletnosti i kvaliteta projekta. • izrada (generisanje) programskih proizvoda.1. dijagramima. Jedna. dokumentaciji.Poliščuk E. itd.1. konzistentnosti. definisanim u okviru jednog. itd.).

bez prethodnog generisanja programskih specifikacija. 8. sve je naglašeniji zahtjev da CASE sadrži „inteligentne“ alate i alate koji u sebi uključuju elemente ekspertnog znanja. projektovanje). 2.5. implementaciono projektovanje sheme BP.1. odnosno za podršku projektovanju programskog proizvoda (strategija. Pri razvoju savremenih projektantskih CASE proizvoda. planiranja i upravljanja resursima (materijalnim. namjenjeni za podršku posljednje („donje“) tri faze životnog ciklusa. odnosno za podršku realizacije programskog proizvoda (programiranje. kadrovskim i finansijskim).138 Poliščuk E. Projektantski CASE proizvodi (Upper CASE. treba da sadrži alate za podršku: planiranja projekta (izbora metodologije i tehnika razvoja IS. Front-End CASE) Za podršku prve tri faze životnog ciklusa koriste se projektantski CASE proizvodi. tj. Projektantski CASE proizvodi. modela procesa koji se odvijaju u realnom sistemu. dijagrama toka podataka. kojima se iskazuju međuzavisnosti između elemenata konceptualne sheme BP. organizacione i prostorne strukture sistema. ili putem modifikacija prevedene konceptualne sheme. Kod projektovanja IS. kao i vremenskog terminiranja projekta). uvođenje u upotrebu. kao i funkcionalne. ili putem modifikacija prethodno generisanih programskih specifikacija. CASE proizvod koji podržava fazu strategije. Implementaciono projektovanje programskih specifikacija aplikacija se može sprovoditi neposredno. konceptualne sheme BP i matrica. CASE proizvod može da sadrži alate za: prevođenje konceptualne sheme BP u implementacionu shemu. generisanje programskih specifikacija aplikacija (struktura menia. bez prethodne izrade i prevođenja konceptualne sheme. organizacione i prostorne strukture). 3. namjenjeni da podrže svih šest faza životnog ciklusa. opisa ekranskih ili štampanih formi. koji su namjenjeni za podršku prve („gornje“) tri faze životnog ciklusa. integrisani projektantski i programerski CASE proizvodi. Kada je u pitanju faza projektovanja. Implementaciono projektovanje sheme BP se može sprovoditi neposredno. upravljanja projektom (detaljnog planiranja i izdavanja zadataka. eksploatacija i održavanje). Integrisani CASE proizvodi. snimanje i analiza. Da bi podržao faze snimanja i analize. praćenja realizacije projekta i sprovođenje postupaka kontrole kvaliteta. To znači da alati treba da primoravaju projektanta na poštovanje formalnih . CASE proizvod treba da sadrži alate za izradu: strukturiranih modela sistema (model funkcionalne. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 1. načina i standarda za primjenu izabrane metodologije i tehnika). podshema i standardnih procedura za upite i ažuriranje BP) i implementaciono projektovanje programskih specifikacija aplikacija. Programerski CASE proizvodi. odnosno kompletan život programskog proizvoda.

različitih namjena i mogućnosti.2. Na taj način projektant dobija tehničku pomoć u radu. na višem nivou. generacije. U smislu povećanja nivoa deklarativnosti. ili na osnovu programskih specifikacija generišu 4GL programe aplikacija IS.5.Poliščuk E. Na slici 8.2. na osnovu opisa implementacione sheme BP. tj. jer on podrazumjeva široki spektar programerskih ili korisničkih alata. generacije.2 su prikazani mogući elementi jednog 4GL okruženja. Pored toga. očekuje se da alat „pruži“ projektantu i ekspertnu. što znači da ova vrsta jezika i dalje ima svoje mjesto u postupku realizacije programskog proizvoda. od jednostavnih alata do razvijenih jezika. . generacije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 139 pravila upotrebe odgovarajuće tehnike. Back-End CASE) U programerske CASE proizvode se najčešće svrstavaju generatori koda. Generatori koda su u mogućnosti da. Takva pomoć se ogleda u mogućnosti da sam alat pruža odgovarajuća projektantska rješenja ili da je u stanju da analizira. vrednuje i ocjenjuje rješenja. 8. preglednosti i lakoće programiranja jezici 4. Mogući elementi jednog 4GL okruženja. pomoć u primjeni odgovarajuće tehnike. koja je napravio projektant softverskog proizvoda. generacije (4GL) predstavljaju dalju nadogradnju jezika 3. Treba uočiti da u takvo okruženje ulaze i jezici 3. Zbog toga se često govori o pojmu okruženja 4. Programerski CASE proizvodi (Lower CASE. generacije. Teško je dati preciznu definiciju jezika 4. generacije Rječnik podataka Generatori i editori upita Slika 8. intelektualnu. generišu DDL opis sheme BP za konkretni sistem za upravljanje BP. Alati za programiranje logike aplikacija Generatori i editori ekranskih menia Generatori i editori ekranskih formi Relacioni upitni jezik SQL Generatori i editori izvještaja Programski jezici 3. koji dani alat podržava.

generacije i načina povezivanja sa 4GL okruženjem i odgovarajuće („jače“) hardverske platforme. generatora koda i 4GL okruženja je manja od funkcionalnosti jezika 3. generacije je. generacije. mogu obezbjediti sve prednosti upotrebe generatora koda i 4GL okruženja. generacije ili generisana aplikacija pomoću jezika 4. jezika 3. oslonjeni na jedinstveni rječnik podataka. Šta više. Prisutni su i negativni efekti primjene generatora koda i jezika 4. sporija od odgovarajuće aplikacije razvijene uz pomoć jezika 3. odnosno širina primjene. generacije. Posredni pozitivan efekat je mogućnost primjene prototipskog pristupa razvoju programskih proizvoda.4. čime se obezbjeđuje jedinstveno razvojno okruženje programskih proizvoda. Neposredni pozitivni efekti primjene generatora koda i 4GL okruženja se ogledaju u ubrzanju i olakšanju procesa izrade programskog proizvoda. kao i smanjenju troškova održavanja aplikacija. na istoj hardverskoj platformi. generacije. Jezik 4. o čemu je detaljnije bilo govora u podtački 2.3. generacije razvijeni su generatori koda i 4GL okruženje. 4GL okruženja i jezika 3. Uloženi napor. 2000]. iz istih razloga kao i CASE proizvodi. Uočava se da ovi nedostaci predstavljaju kontinuitet trendova koji se odnose i na uvođenje i upotrebu jezika 3. Prednosti i nedostaci upotrebe generatora koda i 4GL okruženja ukazuju da se pravilnim izborom generatora koda i 4GL okruženja. pronalaženje i ispravljanje uočenih grešaka. potreban za realizaciju aplikacije Složenost aplikacije Slika 8. uz očuvanje dovoljno dobrih performansi izvršavanja razvijene aplikacije i dovoljno dobre funkcionalnosti za rad. generacije [Mogin et al. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Uočava se da su svi alati iz okruženja 4.3.140 Poliščuk E. Da se prevaziđe neproduktivno i dugotrajno programiranje uz upotrebu jezika 3. budući da je olakšano otkrivanje. generacije. nastoji se da ovi alati budu integrisani sa CASE proizvodima po pitanju korištenja zajedničkog rječnika podataka. . Problematika funkcionalnosti generatora koda. generacije. Funkcionalnost. To znači da se mogu postići velike uštede pri realizaciji i održavanju aplikacija IS dodatnim ulaganjima u hardver i alate za razvoj aplikacija.

nakon već izvršenog prilagođavanja generisanog koda pomoću alata 4. tada pripadaju i klasi programerskih CASE proizvoda. implementacione i interne sheme BP. Prvi način predviđa pomjeranje granice upotrebljivosti generatora koda. generacije i jezika 3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 141 Problematika funkcionalnosti generatora koda. nadzor i upravljanje izvedbom. Za složenije aplikacije je.Poliščuk E. Ukoliko sadrže i generatore opisa sheme BP. Smatra se da je samo 25 do 30% specifikacija prenosivo iz projektantskog (gornjeg) u programerski (donji) CASE. te automatizovanim proslijeđivanjem informacija iz jedne faze razvoja u drugu. što predstavlja ozbiljnu prepreku potpuno automatizovanoj izradi programskih proizvoda. Uočava se da se manje složene aplikacije mogu neposredno dobiti upotrebom generatora koda. 4GL okruženja i jezika 3.4.3. upotrebom zajedničkog rječnika podataka i zajedničkog interfejsa. koji su nomjenjeni za razvoj IS. Projektovanje shema baze podataka pomoću CASE proizvoda Za projektovanje shema baza podataka postoje samostalni CASE proizvodi. nakon generisanja koda potrebno izvršiti dodatna prilagođavanja. Drugi način se zasniva na sistematičnom evidentiranju dorađenih dijelova generisanog koda u okviru rječnika podataka. generacije. generacije ilustrovana je dijagramom na slici 8. Integracija programskih proizvoda se ostvaruje usvajanjem pravila određene metode razvoja. 8. Integrisani CASE proizvodi. upotrebom alata 4. Integrisani CASE proizvodi (Integrated CASE (ICASE)) Integrisani CASE proizvodi pokrivaju sve faze razvoja. koji bi bez daljih dorada bio spreman za upotrebu. Ponovno generisanje aplikacije. Cilj je da se pređe granica od 80% ukupno generisanog koda. Takvi proizvodi. kao i izgradnju i primjenu IS. tako da se pomoću generatora koda mogu izgraditi i složenije aplikacije. 8. dok se vrlo složeni i dominantno proceduralni dijelovi aplikacija mogu uspješno realizovati samo upotrebom jezika 3. generacije. Iz navedenih razloga je prethodno i naglašena potreba kombinovane upotrebe alata 4. Savremeni trendovi razvoja generatora koda idu ka tome da se ovaj nedostatak ublaži na dva načina. tako da svako slijedeće regenerisanje uzme u obzir i postojeća prilagođenja koda. planiranje razvoja IS. . a sadrže i dodatne module za povratno (reverzno) inženjerstvo. te osiguranje kvaliteta IS. uglavnom. pripadaju klasi projektantskih CASE proizvoda.3. prilagođene konkretnim SUBP. generacije. obavezno sadrže alate za projektovanje konceptualne. Potpuno integrirano CASE okruženje automatizuje izradu modela poslovnog sistema. Upotreba generatora koda ima još jedan nedostatak.5. generacije. može značiti „uništavanje“ prethodno izvršenih prilagođavanja.5.

u skladu sa pravilima strukturiranja ER dijagrama. Na slici 8. implementacione i interne sheme najčešće omogućavaju projektovanje konceptualne sheme u modelu entiteti – veze (ER model) i automatsko prevođenje ER konceptualne u implementacionu shemu. uvjek rezultuje u skup relacija. Ukoliko rezultat normalizacije pokaže da posmatrani tip entiteta ili tip veze treba dekomponovati.4 je prikazana ekranska forma integrisanog CASE alata (ICASE) Popkin System Architect. . Nakon definisanja skupa funkcionalnih zavisnosti. CASE proizvod tu izmjenu u ER dijagramu vrši automatski. Tek kada dobije gotove programe.6 je prikazana ekranska forma alata za projektovanje objektno orijentisanog softvera Rational ROSE. najčešće u skupu tipa entiteta ili tipa veze. Pojedini CASE proizvodi omogućavaju i projektovanje fizičke organizacije relacione BP.142 Poliščuk E. Mogućnost definisanja funkcionalnih zavisnosti posjeduju samo pojedini CASE proizvodi.5 je prikazana ekranska forma alata za oblikovanje BP CA AllFusion ERwin.5 i 8. koja je predstavljena. koji podržava OO metode (UML. koje su bar u trećem normalizovanom obliku (3NO). prvenstveno. OOAD). Grafički editor sadrži predefinisane standardne geometrijske simbole koncepata ER modela. predstavlja heuristički postupak. apstraktnom i stranom notacijom. podržavajući različite notacije projektovanja (IDEF1X. 8. kao i pronalaženje potencijalnih sinonima i homonima. crtanje ER dijagrama se može posmatrati samo kao usputan. CASE proizvod za projektovanje ER konceptualne sheme se sastoji od grafičkog editora za poluautomatsko crtanje ER dijagrama i analizatora konzistentnosti nacrtanih shema. zainteresovan da pomoću računara olakša. Analizator konzistentnosti je namjenjen za provjeru usaglašenosti nacrtanog ER dijagrama sa pravilima strukturiranja. Sa druge strane. IE. korisnik može da ocjeni da li mu rješenje odgovara.6 su prikazani primjeri nekih aktuelnih CASE proizvoda. Na slici 8. nakon prevođenja u relacioni model podataka. za njega. Na slici 8. programere interesuje podshema u implementacionom modelu podataka. zasnovanu na relacionom modelu podataka. Crtanje ER dijagrama se obavlja biranjem simbola i njihovim povezivanjem. Booch. ili njihove prototipove. Nema dokaza da „pažljivo“ projektovanje ER dijagrama. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Savremeni CASE proizvodi za projektovanje konceptualne. OMT. Prema tome. Na slikama 8. u praksi se često dešava da ovako nacrtan ER dijagram ne predstavlja lako razumljivu osnovu za komunikaciju između projektanta i korisnika.4. korak u projektovanju implementacione sheme i. DM). Rezultat ovakvog projektovanja je automatski generisan opis implementacione i interne sheme u relacionom upitnom jeziku SQL. ubrza i poveća kvalitet obavljanja svojih radnih zadataka i nije spreman da se udubljuje u analizu kvaliteta konceptualne sheme. reverzno inženjerstvo i generisanje programskog koda. koji je namjenjen za dizajn i reinžnjerstvo BP. … ). CASE proizvod vrši normalizaciju relacija. u suštini. Krajnji korisnik je. i ne baš jednostavan. koji podržava više metodologija projektovanja IS (SSAD. Međutim.

Poliščuk E. Ekranska forma CASE alata za oblikovanje baza podataka.5. Slika 8.4. . Ekranska forma integrisanog CASE alata (ICASE). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 143 Slika 8.

• projektovanje IS. IS se istovremeno razvija radom na više aplikativnih sistema. prvenstveno u pogledu lakšeg traženja podataka i sprovođenja . Ekranska forma CASE alata za projektovanje objektno orijentisanog softvera. • održavanje IS. implementiranom u okviru ORACLE baze podataka.5. i predstavlja sveobuhvatni programski proizvod. namjenjen je za podršku slijedećih faza životnog ciklusa: • snimanje i analiza poslovnog sistema. • programiranje korisničkih aplikacija. sa značajnom prisutnošću na tržištu informacione tehnologije u vrijeme pisanja ove knjige. pod nazivom ORACLE/Designer 2000. koje se nazivaju aplikativni sistemi. Aplikativni sistem može predstavljati zaokruženu cjelinu. 8. Prikaz CASE proizvoda ORACLE/Designer 2000 Komercijalni CASE proizvod korporacije ORACLE (USA). Ovakvim pristupom projektovanju. Razvoj IS pomoću više aplikativnih sistema omogućava veću fleksibilnost u radu. Projektantsko-programerske aktivnosti u okviru Designer-a 2000 se obavljaju u cjelinama. • uvođenje u upotrebu i eksploatacija IS. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 8.144 Poliščuk E.5. Designer 2000 radi sa jedinstvenim rječnikom podataka (rječnik podataka programskog proizvoda Designer 2000 se na engleskom jeziku zove Repository).6. podsistem ili IS.

Takođe. Prilikom prijavljivanja za rad sa Designer-om 2000.7. Designer 2000 predviđa upotrebu slijedećih alata: . koja uključuje evolutivni. takođe. korisnik se odlučuje za aplikativni sistem nad kojim će realizovati svoje projektantsko-programerske aktivnosti. Postoji i mogućnost da se cjelokupni IS razvija putem samo jednog aplikativnog sistema. Navedeni pristup ne uvodi ograničenja koja bi negativno uticala na integrisanost IS. Odgovarajuća ovlaštenja za rad sa izabranim aplikativnim sistemom moraju biti prethodno dodjeljena korisniku.Poliščuk E. kao i na prototipskom razvoju. kao i faze snimanja i analize. olakšava održavanje različitih verzija projektne dokumentacije i zaštitu sadržaja rječnika podataka od brisanja. tako i na bilo kojoj od kombinacija. inkrementalni ili zvjezdasti model primjene metodologije životnog ciklusa. Slika 8. slika 8. Designer-a 2000 svoju metodologiju može da zasnovana. kako na klasičnom modelu primjene metodologije životnog ciklusa. Ekranska forma ORACLE/Designer-a 2000. i primjenu tehnika reverznog inženjerstva BP i aplikacija IS.7. nenamjernih izmjena ili neovlaštenog pristupa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 145 izmjena u okviru projekta. različite namjene. Designer 2000 omogućava. Za fazu strategijskog planiranja. Po svom sastavu Designer 2000 je integrisani skup programskih alata.

i • Entity Relationship Diagramer . kao i struktura programskih modula (ekranskih formi aplikacija). • Generate Module / Forms. koji je namjenjen za dijagramski prikaz procesa i tokova u realnom sistemu i podršku njihovog eventualnog reverznog inženjeringa. generisanje izvještaja.alat za konceptualno modeliranje sheme baze podataka. • Generate Module / Reports. i • Design Editor / Distribution. kao i trigera baze podataka). za prevođenje ER konceptualne sheme baze podataka u relacionu shemu baze podataka. grafički prikaz podataka i biblioteka procedura i funkcija). podshema i strukture ekranskih formi). funkcija. programa za interaktivno ažuriranje baze podataka. • Function Hierarchy Diagramer . zasnovanih na jeziku IV generacije Developer 2000 / Reports. zasnovanih na jeziku IV generacije Developer 2000 / Forms. • Design Editor / DB Admin. za generisanje SQL opisa implementacione sheme baze podataka. putem dijagrama tokova podataka. • Application Design Transformer. Designer 2000 je opremljen slijedećim generatorima koda: • Generate Database From Server Model. za generisanje programskih modula za interaktivni pristup bazi podataka.alat za modeliranje funkcionalne dekompozicije realnog sistema i strukture programske podrške informacionog sistema. za implementaciono projektovanje programskih modula (tj. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Process Modeller. uvođenja u upotrebu i eksploataciju i održavanje informacionog sistema. programiranje procedura. implementacione sheme baze podataka (oblikovanje shema relacija .alat za modeliranje tokova podataka unutar poslovnog i informacionog sistema. putem dijagrama tipova entiteta i veza. • Generate Database Administration Objects .generisanje SQL opisa interne sheme baze podataka. • Dataflow Diagramer . za generisanje programskih modula za formiranje izvještaja. za inicijalno generisanje programskih specifikacija (opisa programskih modula. Za fazu projektovanja informacionog sistema su namjenjeni slijedeci alati: Database Design Transformer. za projektovanje interne sheme baze podataka (zadavanje parametara fizičke organizacije podataka). • . Kada su u pitanju faze: programiranja. za projektovanje distribuirane sheme baze podataka.tabela. za projektovanje relacione. • Design Editor / Modules. paketa procedura i funkcija.146 • Poliščuk E. • Design Editor / Server Model.

koji se svrstavaju u oblast reverznog inženjerstva: • Capture Design of Database.Poliščuk E. kreiranih u okviru alata Developer 2000/Forms. Designer 2000 posjeduje i slijedeće programe. za generisanje programskih modula za grafički prikaz podataka. na osnovu stanja rječnika ORACLE baze podataka. u dijelu koji se odnosi na generatore koda. za generisanje ORACLE WebServer programskih modula. u koje. namjenjen za reverzni inženjering bibliotečkih modula. U skupu alata opšte namjene. kao i utvrđivanje i eliminisanje razlika između stanja rječnika ciljne baze podataka i rječnika Designer-a 2000. za kreiranje interaktivnih programskih modula (koji se jos nazivaju i "forme"). Može se konstatovati da je Designer 2000. namjenjen za usaglašavanje implementacione specifikacije Forms modula iz Designer-a 2000 i postojećeg Forms modula iz Developer-a 2000. • Table To Entity Retrofit. za kreiranje programskih modula za izvještavanje (koji se nazivaju i "izvještaji") i Graphics Builder. kreiranih u okviru paketa Developer 2000. namjenjen za reverzni inženjering programskih modula za izvještaje. • Capture Design of Visual Basic. zasnovanih na HTML formatu. • Capture Design of Form. Designer 2000 posjeduje slijedeće: • . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 147 Generate Module / Graphics. namjenjen za reverzni inženjering interaktivnih programskih modula. • Capture Design of Report. kreiranih u okviru alata Developer 2000/Reports. za kreiranje programskih modula za grafički prikaz podataka ("grafikona"). zasnovanih na jeziku IV generacije Developer 2000 / Graphics. kreiranih pomoću alata Visual Basic. za pristup bazi podataka preko Internet/Web servera. • Generate Module / Visual Basic. • Generate Module / Web Server. i • Capture Applicatoin Logic. zasnovanih na programskom jeziku Visual Basic. zasnovanih na Forms ili Microsoft Help korisničkom interfejsu. Pored nabrojanih. namjenjen za reverzni inženjering interaktivnih programskih modula. za generisanje programskih modula za interaktivni pristup bazi podataka. za generisanje programskih modula za prezentiranje uputstava i ostalih tekstualnih informacija. i • Generate Module / Help System. dosta čvrsto povezan i sa ORACLE-ovim okruženjem četvrte generacije Developer 2000. Report Builder. prikazanu putem dijagrama tipova entiteta i veza. namjenjen za reverzni inženjering implementacione ili interne sheme baze podataka. izmedju ostalih. spadaju alati: Form Builder. namjenjen za prevođenje implementacione sheme baze podataka u konceptualnu shemu baze podataka. • Capture Design of Library.

jer je to daleko ekonomičnije od ponovnog projektovanja IS. u okviru Designer-a 2000 se pojavljuje alat pod nazivom: • Object Database Designer. • Matrix Diagramer. U mnogim organizacijama uložena je velika količina materijalnih. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Repository Object Navigator. Drugi cilj je . obavljanje određenih formalnih kontrola. dodjela prava pristupa korisnicima. iskustvo. postojeća rješenja i resursi što bolje iskoriste. Početak reverznog inženjerstva u razvoju programskih proizvoda se vezuje za postupak ručnog. arhiviranje i dearhiviranje rječnika podataka. u cilju stvaranja osnova za održavanje tekuće verzije tog programskog proizvoda. itd. namjenjen za projektovanje dijagrama klasa objekata. prevođenje dijagrama klasa objekata u implementacionu shemu baze podataka i implementaciono i fizičko projektovanje sheme baze podataka. za generisanje velikog broja različitih tipova izvještaja. namjenjen za izgradnju različitih tipova matričnih dijagrama.148 • Poliščuk E. na osnovu stanja rječnika podataka Designer-a 2000. pomoću kojeg se obavljaju administrativni zadaci nad Designer-om 2000. na osnovu prethodno realizovanog programskog proizvoda. finansijskih i ljudskih resursa u razvoj i eksploataciju IS. 8. za interaktivno izvršavanje SQL naredbi nad ORACLE bazom podataka. • Repository Administration Utility. i • SQL Plus. Prvi cilj je generisanje projektne i programerske dokumentacije za aktuelnu verziju programskog proizvoda. jeste da se u razvoj inovirane verzije IS ne kreće iz početka. namjenjen za direktni pristup objektima u rječniku podataka Designer-a 2000. • Online Help. Jedan od zahtjeva. Tehnike reverznog inženjerstva se koriste za ostvarivanje slijedeća dva osnovna cilja. ili samo kao "papirna" projektna dokumentacija. pri čemu ti izvještaji služe za sprovođenje određenih kontrola i analiza kvaliteta projekta. za koju prethodno takva dokumentacija nije urađena. Kada je u pitanju objektno orijentisani pristup razvoju informacionog sistema.6. • Repository Reports. Nastoji se da se sav uloženi napor. kao alat za prezentiranje uputstava za korištenje Designer-a 2000. kao što su: instalacija i deinstalacija rječnika podataka. ili automatizovanog generisanja projektnih i programskih specifikacija. koji se postavlja prilikom prelaska na nove informacione tehnologije. Reverzno inženjerstvo Nastanak pojma i tehnika reverznog inženjerstva je motivisan slijedećom situacijom. putem hijerarhijski organizovanog navigatora objekata.

Poliščuk E. Tehnike reverznog inženjerstva. stanja rječnika podataka konkretnog sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP) pod kojim je posmatrana BP realizovana ili opisa datoteka i formata slogova u programskom kodu aplikacija tekuće verzije IS (npr. 2. u domenu IS. pomoću kojeg se želi razviti nova verzija tog programskog proizvoda. Ekranska forma CASE alata za reverzno inženjerstvo. Generisanje konceptualne sheme BP. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 149 generisanje projektnih i programskih specifikacija programskog proizvoda u formatu "razumljivom" CASE proizvodu. na osnovu implementacione sheme baze podataka (npr. se primjenjuju za ostvarenje slijedećih zadataka: 1.8. 3. podshema i proceduralne logike) na osnovu programskih kodova aplikacija tekuće verzije IS (npr. Slika 8. ekranskih formi ili formi za izvještaje. Na slici 8. u okviru SUBP ORACLE/Designer 2000 prevođenje implementacione sheme BP u konceptualnu shemu BP obavlja program Table To Entity Retrofit). na osnovu nekih od slijedećih parametara: realnih podataka koji postoje u BP. na osnovu stanja rječnika ORACLE baze podataka i eliminisanja razlika između rječnika ciljne BP i rječnika Designer-a 2000. Generisanje programskih specifikacija (struktura menia. obavlja program Capture Design of Database).8 je prikazana ekranska forma alata za reverzno inženjerstvo. u okviru SUBP ORACLE /Designer . Generisanje implementacionog opisa sheme BP. u okviru SUBP ORACLE/Designer 2000 reverzni inženjering implementacione sheme BP.

najbolji rezultat se. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 2000 za reverzni inženjering ekranskih formi. Ukoliko se. na primjer. . tehnika reverznog inženjerstva primjenjuje za generisanje implementacione sheme BP. kako od prirode konkretnog zadataka koji se rješava. na koju se tehnika reverznog inženjerstva primjenjuje. može očekivati ukoliko se kao ulazna specifikacija koriste podaci iz rječnika podataka sistema za upravljanje bazama podataka. iz nekog razloga. medjutim.150 Poliščuk E. ne mora biti uvijek tačna. "informativnosti" ulazne specifikacije. a najlošiji ako se kao ulazna specifikacija koriste samo realni podaci iz BP. tj. Ova konstatacija. Ukoliko rječnik podataka konkretnog sistema za upravljanje bazama podataka sam po sebi nije dovoljno informativan. Izbor tehnike reverznog inženjerstva i njena automatizovana primjena u velikoj mjeri zavisi. Capture Design of Report i Capture Design of Library). izvještaja i bibliotečkih modula. ili se u tom rječniku. namjenjeni su programi Capture Design of Form. ne nalaze svi potrebni podaci. Samim tim je i kvalitet generisanog rezultata u reverznom inženjerstvu bitno određen kvalitetom ulazne specifikacije. tada ni izlazni rezultat reverznog inženjerstva ne može biti dobar. u opštom slučaju. tako i od kvaliteta.

određuje da li je softver nabavljen. radne stanice. Moderni strukturirani dizajn je procesno usmjerena tehnika razrade velikog programa u hijerarhiju modula sa ciljem izrade programa koje je lakše napraviti i održavati. postrelacioni. Omogućava izradu modela za ugradnju.1. odnosno tehničku specifikaciju sistema. Dizajn sistema daje odgovor kako sistem treba izgraditi ili kakav sistem treba biti. šta predstavlja fizički dizajn. Analiza događaja.Poliščuk E. 3. napravljen prema zahtjevima korisnika ili mješavina. neredundantan. Takođe. Daje odgovor da li je centralizirana ili distribuirana obrada i skladištenje podataka. rad . Starije varijante su oblikovanje programa sa vrha nadolje (top-down program design) i strukturirano programiranje. objektno-relacioni. izmjenu i brisanje podataka i po potrebi ažuriranje modela procesa. 9. Izrada dobrog modela podataka.1. odnosno analiza entiteta normaliziranog modela i uočavanje događaja i uslova koji uzrokuju stvaranje. Opšti dizajn sistema Opšti (konceptualni) dizajn daje funkcionalne specifikacije i omogućava odabir tehničke arhitekture sistema. Oblikovanje (dizajn) sistema Analiza sistema treba da dâ odgovor šta sistem mora da raditi. Pretvaranje logičkog modela procesa u fizički model za odabranu arhitekturu. 2. ako pretvaranje nije ranije učinjeno. kojim se opisuje kako sistem radi. način izvršenja i koje se tehnologije koriste. Alternative i/ili nadopune su informaciono inženjerstvo. objektni). Daje procjenu alternativa i detaljnu specifikaciju računarom podržanog rješenja. elastičan i prilagodljiv. izrada prototipa. Analiza i distribucija procesa sadrži: 1. koji mora biti jednostavan. brzi razvoj aplikacija (RAD) i objektno usmjereni dizajn. koju sačinjavaju: 1. Određuju se i razvojni alati.1. odnosno izrada sheme aplikacije. Oblikovanje i arhitektura informacionog sistema 9. Mogu se izdvojiti slijedeće faze definisanja opštog dizajna: Analiza i distribucija podataka. zajednički dizajn aplikacija (JAD). Pretvaranje konceptualnog modela podataka u logički model (relacioni. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 151 9. Fizički procesi su: serveri. kao i analiza podataka i normalizacija modela.

Pristupi oblikovanju i razvoju Pristup oblikovanju i razvoju sistema može biti cjelovit. 2. ugađanje baze podataka i oblikovanje fizičkih datoteka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema koji treba obaviti. odnosno pretvaranje logičkog modela podataka u fizički model podataka za odabrani SUBP. Grupisanje i distribucija obrade na različite lokacije. dok su fizička skladišta: baze podataka.1. Optimalno rješenje je izrada jedinstvenog modela podataka.2. a sadrži problem koordinacije izvođača. sistemima. postojećim. 4. Detaljni dizajn sistema Detaljni dizajn su tehničke specifikacije sistema. Proces (logički) ili skup procesa može da se nalazi u jednom ili više programskih modula. Dizajn računarske mreže. 3. Izrada procedura za provjeru ispravnosti i konverziju sistema predstavlja posljednju fazu detaljnog dizajna. istovremeni (tzv. na početku razvoja. uz razvoj i postupnu integraciju aplikacija. povezivanje sa drugim. Ovakav pristup postavlja velike zahtjeve za ljudskim resursima.152 Poliščuk E. 9. Definisanje prava pristupa logičkih grupa korisnika. 9. Prototipski razvoj detalja dizajna je najprihvatljiviji. uz kasniju integraciju. tabele (relacije) i datoteke. Fazni pristup se sastoji u podjeli na podsisteme. te je potrebno određivanje veza između modula (standardno strukturnim kartama). Izrada planova konverzije i instalacije predstavlja posljednju fazu definisanja opštog dizajna. “frontalni”) razvoj cijelog IS. Ovakav pristup je moguć kod velikih IS koji se daju rastaviti. odnosno izradu sheme baze podataka. . kao i oblikovanje ekranskih formi i izvještaja. Dizajn interfejsa sadrži dizajn interfejsa sistema (protokoli pristupa i razmjene podataka). nezavisnom razvoju pojedinih podsistema. određivanje fizičkih parametara (volumetrija). Sadrži izradu fizičkog modela podataka. Javlja se problem rastavljanja i povezivanja podsistema.1. U dizajn programa ulazi i preciziranje programske logike. Dizajn programa je utvrđivanje strukture programa na osnovu modela procesa.3. Izrada sheme BP podrazumjeva prilagođavanje modela podataka mogućnostima i ograničenjima SUBP. Opšti dizajn interfejsa se odnosi na poboljšanje izgleda (ergonomija).

Primjeri arhitekture sistema. Distribuirana prezentacija mreža Svi podaci na mainframe serveru Sva poslovna logika na mainframe serveru Distribuirani podaci (2-slojna) mreža Distribuirani podaci i logika (3-slojna) mreža Podaci i procesi BP na serveru Poslovna logika na aplikativnom serveru Internet i Intranet mreža Podaci na serveru BP Sigurni Intranet provajder za pristup podacima.2. .2. Dizajn arhitekture sistema Dizajn arhitekture se sastoji od planova koji definišu pojedine komponente sistema. Specifikacija hardvera i softvera je podloga za nabavku opreme. Arhitektura informacionog sistema 9.1. komunikacije. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 153 9.1. logici i Dio logike na Intranet serveru interfejsu Siguran ulaz za zaštitu aplikacija i podataka mreža Korisnički interfejs na PC klijentu Korisnički interfejs na PC klijentu Podaci i procesi BP na serveru Logika i korisnički interfejs na PC Unutrašnji korisnički interfejs na PC Sigurna konekcija na server BP Konekcija na spoljnji svijet Dio logike na Internet serveru Internet provajder konekcija za pristup interfejsu i dijelu logike Vanjski korisnik PC klijent Slika 9. programsku podršku. u prvom redu računarsku opremu.Poliščuk E. sistem zaštite i globalnu podršku aplikacija.

koja se sastoji u zamjeni znakovnog interfejsa grafičkim interfejsom. personalni računari (PC). kao što su bančini terminali (bankomati). koji omogućavaju pristup terminal emulatorima ili udaljenim radnim plohama. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Uobičajeni modeli arhitekture su: • serverski (server-based) – obrada se obavlja na serveru. 9. Primjer centralizovane obrade. Ovom arhitekturom je omogućeno skladištenje podataka (datoteke i baze podatka). Internet kiosci. Produžava se vijek starih aplikacija. Prezentaciona logika Aplikaciona logika Logika pristupa podacima Skladištenje podataka .2) se ostvaruje sa višekorisničkim računarom (mainframe. uglavnom.154 Poliščuk E. su određeni pohranom podataka (data storage). Model mreže sadrži prikaz glavnih komponenti sistema.2. Tu spadaju i terminali posebne namjene.2. ali se funkcionalnost ne može značajno poboljšati. Serveri mogu biti: • veliki računari (Mainframe). minicomputer) i terminalima.2. • mikroračunari (Microcomputer). korisnički interfejs (uobičajeno znakovni interfejs) i interfejs sistema (mrežne i druge komponente). ručni računari i sl. izvodi na personalnim računarima. Distribuirana prezentacija je proizvoljna nadogradnja centralnih aplikacija. Funkcije sistema. • klijentski (client-based) – obrada se obavlja na personalnom računaru. Centralizovana obrada podataka Centralizovana obrada (slika 9.1 su prikazani primjeri arhitekture IS. odnosno slojevi arhitekture. pristupom podacima (data access logic). Klijenti su klasični terminali (npr. Ova zamjena se. Klijent (terminal) Server Host (mainframe računar) Slika 9. Na slici 9. ansi. vt220) i mikroračunari (PC). njihove fizičke lokacije i način njihovog međusobnog povezivanja. • klijent-server (client-server based) – kombinacija prethodne dvije. elementima obrade (application logic) i interfejsom (presentation logic). • mali računari (Minicomputer). poslovna logika (programska podrška).

Debeli klijent je onaj klijent kod koga je integrisana logika podataka. Promjena poslovne logike znači . veća samostalnost klijenta i rasterećenje glavnog računara (servera). Može imati lokalnu bazu podataka. Prednosti debelog klijenta su: brzi početni razvoj aplikacije. Kao debeli klijenti mogu se koristiti jeftini računari sa snažnim procesorima. Nedostatak je da je poslovna logika integrisana na klijentu. Posjeduje mogućnost povezivanja sa klijentima i drugim serverima. Posjeduje minimalnu ili nikakvu elastičnost na promjenu poslovne politike. Server je višekorisnički računar. Posjeduje mogućnost povezivanja na servere (prema potrebi i na druge klijente). Prednosti dvoslojne arhitekture klijent-server (slika 9.3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 155 9.Poliščuk E. Klijent (mikroračunar) Server (mikroračunar) Prezentaciona logika Aplikaciona logika Logika pristupa podacima Klijent (mikroračunar) Skladištenje podataka Server (mikroračunar. kvalitetnijoj (lakšoj) obradi i središnjem upravljanju integritetom podataka na serveru.2. mali računar ili veliki računar) Prezentaciona logika Aplikaciona logika Logika skladištenja podataka Skladištenje podataka Slika 9. Dvoslojna arhitektura klijent-server.3. obradu podataka i servisiranje interfejsa. Korisnicima izgleda kao da jedan računar obavlja cijeli posao. a omogućava obradu i skladištenje podataka. Dvoslojna arhitektura klijent-server Klijent je jednokorisnički računar. Nedostak ove arhitekture je u otežanom održavanju aplikacione logike (programa) na svim klijentima i pojava „debelog klijenta”. Sadrži interfejs.3) su u izolaciji promjena u pojedinom sloju. Omogućava rad sa dijeljenom bazom podataka. Nema obrade podataka na serveru ili je obrada minimalna.

Kod u sloju pristupa podacima (DAL . a to znači skupi glavni računar. Takođe sadrži dio poslovne logike. Velika je mogućnost rada sa zastarjelim podacima. 4. ili logiku ličnog karaktera. Ako sa vremenom aplikacija postane spora (zbog količine podataka). Namjena pojedinog sloja je slijedeća: 1. a tipični primjer tankog klijenta je web pretraživač. Tanki klijent je onaj klijent kod koga se logika podataka nalazi na serveru. Razvoj velike aplikacije sa vremenom postaje vrlo kompleksan (sav programski kod je na klijentu). procesa. Troslojna i višeslojna arhitektura klijent-server Kod troslojne arhitekture klijent-server (slika 9. treba promijeniti sve klijente. problem raspodjele podataka. ukoliko sa vremenom obrada postane spora (zbog količine podataka) može se jednostavno povećati snaga središnjeg računara. promjena poslovne logike može se obaviti centralizovano.156 Poliščuk E. 2. Osnovna namjena tankog klijenta je prikaz podataka. bez preopterećenja ili potrebe za promjenom procedura). povećanja broja korisnika. 2.Business Logic Layer ). Prednosti tankog klijenta su: promjena poslovne logike ne znači obavezno i promjenu u klijentskom dijelu aplikacije. Server aplikacija obavlja upravljanje transakcijama "preuzetih" sa servera podataka.4. 9. odnosno mogućnost ekspanzije (npr.2. Dio ili čitava poslovna logika je "preuzeta" sa klijenta. 3. Većinom se koriste u poslovnim sistemima.Data Access Layer). Kod na bazi podataka (stored procedure). Kao tanki klijent može se koristiti npr. Nedostaci su: veliko opterećenje glavnog računara. Programski kod se može podijeliti u više nivoa. čime je dobijena arhitektura: server aplikacija + server baza podataka + klijent. Prednosti troslojne arhitekture su: bolja raspodjela opterećenja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema instalisanje nove verzije aplikacije na svim klijentima. npr. računari ne moraju imati veliku procesorsku snagu. Ukoliko se kao klijent koristi web pretraživač moraju se poštivati njegova ograničenja. Kod na prezentacionom sloju . i to onaj dio koji se ne mijenja. Smanjena je mogućnost rada sa zastarjelim podacima (gotovo za svaku promjenu ide se na server). web pretraživač (dobro definisano i svima dostupno). 3. Kod u sloju poslovne logike (BLL . Server baza podataka vrši upravljanje podacima. kao i veće opterećenje mreže. Klijent sadrži korisnički interfejs.: 1. Višeslojna arhitektura se koristi za razvoj složenih aplikacija.formi (GUI . . veća skalabilnost. interfejsa. Manja je kompleksnost razvoja velikih aplikacija (kod je podijeljen na serverski dio i klijentski dio).Graphic User Interface). Nedostaci su: složeni (komplikovani) dizajn i razvoj.4) distribucija baza podataka i poslovne logike je izvršena na zasebne servere.

Arhitekture Dvoslojne K/S arhitekture sa tankim klijentima Aplikacije Naslijeđeni aplikativni sistemi gdje je nepraktično i neisplativo odvojiti aplikativne obrade i upravljanje podacima. server aplikacija odnosno BLL (npr.4. Podacima bogate aplikacije (pretraživanje i upiti) sa veoma malo ili bez aplikativne obrade.GUI (u web aplikaciji to je web pretraživač). Izbor arhitekture klijent-server Izbor arhitekture može zavisiti o raspoloživim računarima i mrežnoj infrastrukturi.1. Troslojna arhitektura klijent-server. 9.2.5. Klijent (mikroračunar) Server aplikacija (mikroračunar) Server BP (mikroračunar. Općenito.1): Tabela 9.Poliščuk E. i to: klijent . mali računar ili veliki računar) Aplikaciona logika Logika pristupa podacima Skladištenje podataka Slika 9. mali računar ili veliki računar) Prezentaciona logika Klijent (mikroračunar) Aplikaciona logika Logika pristupa podacima Skladištenje podataka Web server (mikroračunar) Prezentaciona logika Server aplikacija (mikroračunar) Aplikaciona logika Server BP (mikroračunar. . web servis) i baza podataka (npr. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 157 Često se vrši podjela u tri nivoa. Računarsko-zahtjevne aplikacije sa vrlo malo ili bez obrade podataka. SQL Server). mogu se primijeniti sljedeći kriterijumi (tabela 9.

DHTML. Aplikacije u kojima se integrišu podaci iz višestrukih izvora. Visual Studio. jediničnu cijenu i količinu za pojedinu narudžbu. Primjer 2: Promjene zahtjeva navedenih u primjeru 1: korisnik se nakon mjesec dana rada aplikacije. i jeftino). Na tankom klijentu treba na serveru promijeniti samo pohranjenu proceduru za dohvat narudžbi (brzo. prevesti ga u novu izvršnu opciju te dostaviti aplikaciju korisnicima (sporo i skupo). Aplikacije velikog opsega sa stotinama ili hiljadama klijenata. • ukupnu količinu i ukupnu vrijednost narudžbe. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Aplikacije gdje se aplikativna obrada izvodi na klijentu sa COTS (Commercial Off-The Shelf Software) programskom podrškom. slika 9. korištene u okolini gdje je dobro uspostavljeno upravljanje sistemom. Troslojne ili višeslojne K/S arhitekture Primjer 1: Sa arhitekturom klijent-server potrebno je napraviti aplikaciju koja će prikazivati [Fertalj & Kalpić. prodavače i datume narudžbi. Ovaj sloj sačinjavaju HTML. Win32 aplikacije. . Na debelom klijentu treba promijeniti SQL upite u izvornom kodu. Primjer 3: Rješenje razmatranog primjera u višeslojnoj arhitekturi sadrži slijedeće nivoe. koji služi za prikupljanje informacija od korisnika. naravno. Prezentacioni sloj se može generisati generatorom koda npr. Usput računati zbirne vrijednosti.5: 1. vršenje osnovnih provjera unijetih podataka. njihovo slanje sloju poslovne logike.NET 2003. predomislio i želi da se prikazuje zadnjih 50 narudžbi. Rješenje sa tankim klijentom je: na klijentu pozvati stored proceduru koja vraća podatke o zadnjih 20 narudžbi. Sistemi u kojima su i podaci i aplikacije promjenljivi. Aplikacije sa relativno čvrstom krajnje . kad se promjeni trenutna narudžba pozvati stored proceduru koja vraća detalje trenutne narudžbe i zbirne vrijednosti. primanje rezultata od sloja poslovne logike i prezentaciju dobijenih rezultata korisniku u razumljivom formatu. na klijentu napraviti SQL upit kojim se obuhvataju detalji za zadnjih 20 narudžbi. klijent-server skriptovanje.158 Dvoslojne K/S arhitekture sa debelim klijentima Poliščuk E. ActiveX kontrole. itd. Java apleti. Prezentacioni sloj GUI. Rješenje sa debelim klijentom glasi: na klijentu napraviti SQL upit kojim se obuhvataju podaci o zadnjih 20 narudžbi.korisničkom funkcionalno-šću. • nazive artikala. kad se promjeni narudžba proći kroz sve detalje i ispisati one koje pripadaju trenutnoj narudžbi. u programskom jeziku Visual C (C#). 2005]: • kupce. Aplikacije koje zahtjevaju računarsko zahtjevne obrade podataka (npr. • treba prikazivati zadnjih 20 narudžbi. vizualizacija podataka – interaktivno ili u izvještajima). manje od pet minuta. Ispunjenje promjene zahtjeva se sastoji u slijedećem.

Sloj poslovne logike BLL se može generisati generatorom koda npr. . u programskom jeziku C#. ADO i RDO. koji direktno ostvaruje interakciju sa podacima koji. Arhitektura Windows DNA (Distributed interNet Aplication architecture). Ovaj sloj obezbjeđuje poslovna pravila i servise koji pomažu tokom pisanja skalabilnih aplikacija (npr.NET 2003. Forme Sistemski servisi Administracija Mrežni servisi Sloj poslovne logike Alati Zaštita Web server IIS Transakcije MTS Sloj pristupa podacima DBMS. Sloj pristupa podacima DAL. asinhrone i servise redova. Prema pravilima višeslojnog programiranja na prezentacionom sloju (formi) koristi se sloj poslovne logike (b-klasa). U konstruktoru b-klase se učitavaju podaci o narudžbama. serverska skriptovanja).5.EventArgs e){ // Konstruisi bklasu _bLastOrders = new BLastOrders(_connectionString). 3. txt Osnovni servisi Slika 9. Pristup podacima preko Windows DNA se naziva Universal Data Access (UDA). obično. transakcione i servise komponenti. u programskom jeziku C#. kao i za integritet podataka. Ovaj sloj služi za smještanje. COM+ Prezentacioni sloj DHTML. egzistiraju u BP kao što su SQL Server ili ORACLE. Web servise.NET 2003 u programskom jeziku C#). U razmatranom primjeru treba konstruisati b-klasu i ispisati podatke u gridu.Poliščuk E. Prezentacioni sloj GUI (generator koda Visual Studio. Ovi servisi su čvrsto integrisani jedan sa drugim i sa OS i dostupni su preko komponentnog modula (COM+). Visual Studio. Tok izrade aplikacije u višeslojnoj arhitekturi je slijedeći. pronalaženje i održavanje podataka. koji se zovu OLE-DB. na kojem se prikazuju podatci o detaljima narudžbi. Sloj poslovne logike BLL. // Postavi DataSource na oba grida 1. koji je namjenjen za primanje podataka od prezentacionog sloja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 159 2. Programski kod glasi: private void FormLastOrders_Load(object sender. Sloj pristupa podacima DAL se može generisati generatorom koda npr. LLBLGen. interakciju sa slojem za pristup podacima radi procesiranja podataka i slanje obrađenih informacija prezentacionom sloju. UDA je skup modela sistemskog i aplikacionog nivoa. Nakon toga se okine event. mail. File system. System.

// Definiranje EntityCollection-a za narudžbe _ordersEntityCollection = new EntityCollection(new OrdersEntityFactory()). textBoxTotalQuantity.EventArgs e) { // Dohvati podatke o trenutno selektiranoj narudžbi _bLastOrders. Programski kod glasi: private void dataGridOrders_CurrentCellChanged(object sender.SelectOrderDetails(Convert. tako da GUI služi samo za prikazivanje podataka. // Ispiši detalje trenutno selektirane narudžbe dataGridOrders_CurrentCellChanged(sender. a usput računa i zbirne podatke (ti podaci su dostupni preko property-a b-klase). a sve veće obrade i rad sa bazom moraju se odvijati u b-klasi. Sloj poslovne logike BLL (generator koda Visual Studio. To se radi tako da se pozove pripadajuća metoda u b-klasi (SelectOrderDetails).OrderDetailsEntityCollection.TotalQuantity.CurrentRowIndex. 0])). U razmatranom primjeru uz bklasu postoji i sloj pristupa podacima (DAL) prije same baze podataka. SelectLastOrders(). System.ToString("C"). } 2.NET 2003 u programskom jeziku C#).160 Poliščuk E. Biće naveden primjer konstruktora u b-klasi (sloju poslovne logike).Text = _bLastOrders.DataSource = _bLastOrders.TotalPrice. Ta metoda dohvata detalje neke narudžbe. dataGridOrderDetalis. // Definiranje EntityCollection-a za detalje narudžbe .ToInt32(dataGridOrde rs[ dataGridOrders.DataSource = bLastOrders. } Kod promjene selektirane narudžbe treba osvježiti podatke o detaljima.Text = _bLastOrders. Sloj poslovne logike treba pažljivo definisati. Programski kod glasi: public BLastOrders(string connectionString) { // Konstruiranje adaptera za pristup bazi podataka _dataAccessAdapter = new DataAccessAdapter(connectionString). e).OrdersEntityCollection. a iz priloženog koda se vidi da je programiranje znatno jednostavnije nego upotrebom SQL upita.ToString(). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema dataGridOrders. U b-klase se intenzivno koristi DAL. // Ispiši zbirne podatke na formu textBoxTotalPrice.

Create(OrdersFieldIndex. • Programski kod se generiše pomoću generatora koda. mogućnost promjene baze podataka. // Narudžbe treba sortirati prema datumu unatrag ISortExpression sorter = new SortExpression( SortClauseFactory. manja mogućnost greške. itd. path.objekti za pristup bazi koji su isti za sve baze i DALDBSpecific . kao i preglednost koda.Add(OrdersEntity. path).PrefetchPathCustomers). Na sličan način bi se riješio i dohvat detalja pojedine narudžbe.objekti za pristup bazi koji su specifični za pojedine baze podataka. • DAL se u ovom primjeru dijeli na dva dijela: DALGeneric .Poliščuk E. // Definisanje dodatnih staza za dohvat podataka (treba dohvatiti podatke o kupcima i radnicima) IPrefetchPath2 path = new PrefetchPath2((int)EntityType. sorter.Descending)).FetchEntityCollection(_ordersEntityCollec tion. Programski kod glasi: public EntityCollection SelectLastOrders() { // Isprazni trenutni sadržaj _ordersEntityCollection. Mada se ne čini jednostavnim. • Ovaj sloj služi za pristup bazi podataka (DAL).Add(OrdersEntity. nema velikog gubljenja vremena na pisanje koda za pristup bazi podataka. .PrefetchPathEmployees).OrderDate. } Navedeni primjer sa dohvatom zadnjih 20 narudžbi u b-klasi se može promjeniti da se dohvati zadnjih 50 narudžbi. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 161 _orderDetailsEntityCollection = new EntityCollection(new OrderDetailsEntityFactory()). 20. // Dohvat podataka iz baze (uz korištenje sortera i dodatnih staza za dohvat) _dataAccessAdapter. } 3. null. SortOperator. path. Prednosti rješenja upotrebom generatora programskog koda: mogućnost pristupa bazi podataka preko objekta (nije potrebno znanje SQL-a). Sloj pristupa podacima DAL (generator koda LLBLGen u programskom jeziku C#). Radi se o primjeru pristupa bazi podataka preko objekata.Clear().OrdersEntity). Osnovna prednost je manja mogućnost greške. // Vrati podatke dohvaćene iz baze return _ordersEntityCollection. u praksi ima mnoge prednosti u odnosu na pisanje SQL upita.

. dovođenje modela u određeni normalizovani oblik (NO). normalizacija. [Internet. karakterišu slijedeći koncepti: strukturirani upitni jezik (SQL). 9i Developer Microsoft InterSystems Corp. obuhvata izradu sheme baze podataka (fizički model. kao i prevođenje modela podataka u strukture podržane odabranom tehnologijom (SUBP). obuhvata određivanje primarnog ključa.konzistentnost i integritet podataka.. . 3NO ili viši NO. Analizu podataka sačinjavaju priprema modela podataka za ugradnju. 2006]. najbolje govori tabela 10. Uvod u dizajn baza podataka Dizajn baza podataka. efikasno rukovanje podacima.162 Poliščuk E. pohranjene procedure (stored procedures). dinamički skupovi podataka (cursor).1. sekundarnog ključa. okidači . O zastupljenosti pojedinih tipova baza podataka za komercijalnu upotrebu. u prvom redu. Dizajn baza podataka 10. odnosno tehnika organizovanosti atributa. Prednosti baza podataka su: pouzdanost . prilagodljivost na promjene zahtjeva i skalabilnost.1. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 10. koje su nezamjenljive kod obrade poslovnih podataka. tehnički nacrt). Product Access 2002 Cache DB2 eXtremeDB FileMaker FoxPro Informix Matisse Objectivity/DB OpenInsight Oracle 8i. Takođe.trigeri (triggers).1. Tabela 10. Relacione BP. IBM McObject FileMaker Microsoft IBM Matisse Software Objectivity Revelation Software Oracle License DB Type Commercial Relational Commercial Post-relational Commercial Relational Commercial Navigational Commercial FileMaker Commercial Relational Commercial Relational Commercial Object-oriented Commercial Object-oriented Commercial Multi-valued Commercial Relational . stranog ključa i opisnih polja. korisnički definisani tipovi podataka i funkcije. .

2. normalizacija se svodi na ispunjenje tzv.5 UniData UniVerse Versant enJin Microsoft Sybase IBM IBM Versant Corp. Z) je u četvrtom normalizovanom obliku ako postojanje netrivijalne višeznačne zavisnosti X →→ Y uslovljava postojanje funkcionalne zavisnosti X → A za svaki atribut A relacije R. Relacija R je u BCNO ako je svaka determinanta kandidat za ključ. Relacija R je u petom normalizovanom obliku ako i samo ako se svaka zavisnost spajanja u relaciji R može pripisati kandidatu za ključ. i ako svi njeni neprimarni atributi potpuno funkcionalno zavise od svih kandidata za ključeve. i ako ne sadrži tranzitivne zavisnosti neprimarnih atributa od kandidata za ključ. Y. odnosno tehnika organizovanosti atributa. "relacione zakletve" [Finkelstein. Većina dizajnera se zaustavlja na 3NO ili na BCNO (Boyce-Codd NO). Relacija u 1NO ne može opisivati entitete ili veze u sistemu koji imaju višeznačne atribute. ne može za atribut imati neku drugu relaciju. C:1 i C:M. 1989]: . je postupak strukturiranja sheme relacione baze podataka tako da se ukloni što više neodređenosti (nekonzistentnosti). Determinanta je svaki atribut. ako je u drugom. b) Relacija R je u prvom normalizovanom obliku ako je bilo koji podskup neprimarnih atributa funkcionalno zavisan od ključa. Relacija R je u drugom normalizovanom obliku. ako je u prvom. Commercial Relational Commercial Relational Commercial Nested relational Commercial Nested relational Commercial Object-oriented 10. 1:M. Relacija R je u trećem normalizovanom obliku. Formalne definicije normalizovanih oblika glase: a) Relacija R je u prvom normalizovanom obliku ako svi njeni atributi imaju samo "atomske" vrijednosti. c) Relacija R je u prvom normalizovanom obliku ako između kandidata za ključ i ostalih neprimarnih atributa postoje slijedeći tipovi preslikavanja: 1:1.Poliščuk E. Informatičkim žargonom rečeno. Stepen normalizacije (normalizovani oblici) se povećava od 1NO do 5NO. Normalizacija Normalizacija. od koga neki drugi atribut potpuno funkcionalno zavisi. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 163 SQL Server 2000 Sybase ASE 12. Relacija R (X. prost ili složen.

odnosno veza na tabele koje nisu uključene u generisanje modela. Teorijski se ne preporučuje za asocijativne entitete. @IdRadnogMjesta. . • BCNO: svi atributi koji određuju druge atribute čine moguće ključeve. a to nije u suprotnosti sa poželjnim redundantnim vezama. Većina CASE alata normalizira u 1NO: zamjena veza više-prema-više asocijativnim entitetima i zamjena višeznačnih atributa entitetima. definisan primarni ključ. .3NF: svaki neključni atribut je neposredno zavisan samo o PK. 3. koji se umeću ispred ključa sastavljenog od većeg broja atributa (npr. Generisanje programskog koda okidača (trigera). . Automatizovano dodjeljivanje stvarnih tipova podataka konkretnog SUBP. 6. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema • ključ .1NO: nema ponavljajućih grupa. Denormalizacija Zamjenici (surogati) ključeva su ključevi sa samopovećavajućim vrijednostima (serial). @DatZaposlenja. zbog poboljšanja elastičnosti i poboljšanja performansi. Primjer 2: Drzava 1:N Mjesto 1:N Osoba. 4.. Automatizovana migracija ključa i prepoznavanje tzv. Denormalizacija se svodi na ograničeno i kontrolisano narušavanje NO.. zamjenika ključa treba ugraditi kada je relacija (tabela) u koju se ugrađuje referensirana iz drugih relacija.. gdje zahvat može rezultirati u logički model određenim brojem intervencija. pri čemu je Mjesto = @IdDrzave. 5. visećih veza (dangling relationships). Prije početka kodiranja obavlja se ograničeno uvođenje konzistentnosti i ugađanje baze podataka. jer se time gubi smisao identifikacione veze. @IdZanimanja RadnoMjesto = @IdRadnogMjesta Zaposlenje = @IdOsobe.2NO: svi neključni atributi u potpunosti zavisni o čitavom PK.164 Poliščuk E. Praktično. Viši normalizovani oblici: problem prepoznavanja djelomičnih i tranzitivnih zavisnosti. Prevođenje modela i normalizacija uporabom CASE alata se odvija slijedećim redoslijedom: 1. Primjer 1: @IdRadnogMjesta = @IdOrgJedinice. Stvaranje relacija (tabela) za entitete nadtipa i podtipa. . koji naslijeđuju ključeve svojih roditelja. @IdMjesta. Na originalni ključ postavlja se jednoznačan (unique) kompozitni indeks. ≥ 3). .. 2. • ništa drugo nego ključ . 10.3. • cijeli ključ .

i dolazi do gubitka izvorne vrijednosti stranog ključa. npr: . stvaranjem objekata u rječniku BP. obavezni unos (not null) stranog ključa i provjeru postojanja referensirane torke pri unosu. za opšti slučaj. Kod referencijalnog integriteta mora postojati vrijednost stranog ključa (mandatory . To mogu biti atributi čuvanja za izvedenu vrijednost koja se može izračunati agregiranom funkcijom (npr. obuhvata entitetski integritet i referencijalni integritet. 10. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 165 “Čisti dizajn” je dosljedna ugradnja zamjenika ključa sa samopovećavajućim vrijednostima u sve tabele (relacije) baze podataka. stanje skladišta. su postupci prilikom unosa. Dolazi do umnožavanja ključeva. a svodi se na restrikciju pri unosu. tj. Podrazumijeva se da se denormalizacija obavlja samo na mjestima gdje je to stvarno nužno i na takav način da ne ugrožava integritet podataka.not null). strani ključ se smije postaviti na nul-vrijednost (optional null). Uvođenje konzistentnosti je dodavanje atributa za čuvanje izvedenih vrijednosti. domenski integritet se ostvaruje postavljanjem ograničenja na skup vrijednosti. Dijeljenje relacija je smještanje rijetko korištenih atributa u posebnu relaciju. Entitetski integritet se ostvaruje postavljanjem primarnog ključa. tj. Ugradnja referencijalnog integriteta može biti različita. Pravila referencijalnog integriteta. dok se referencijalni integritet ostvaruje postavljanjem stranog ključa i ograničenja na unos. odnosno aplikativno upravljanje integritetom. ažuriranja i brisanja roditelja ili djeteta i odnose se na: zabranu (restrict). pod uslovom da su slične strukture i sadržaja. a alternativni ključevi su sa obaveznim atributima i jedinstvenim indeksima. npr.Direct Referential Integrity). Dodavanje atributa čuvanja može biti za redundantne vrijednosti koje se inače dobijaju složenim i/ili sporim upitima (zadnje zaposlenje + zadnji izbor u zvanje + zadnje školovanje) ili dodavanje atributa kao što su zastavice za "trajno" označavanje zapisa. zamjenik postaje primarni a originalni postaje alternativni ključ. Ugradnja pravila za očuvanje integriteta Očuvanje integriteta. nedefinisanog stranog ključa (null).Poliščuk E. Neposredno upravljanje referencijalnim integritetom od strane SUBP (DRI .4. Udruživanje relacija je uklanjanje pojedinih relacija stapanjem atributa obične veze 1:1 ili udruživanje nadtipa sa podtipovima kardinalnosti 1:1. čime se pojednostavljuje ugradnja. ili kaskadnu obradu torki koje referensiraju roditelja koji se ažurira ili briše. postojanje opcionog. ažuriranje odgovarajućih vrijednosti stranih ključeva (set null) i postavljanje na standardnu vrijednost (set default). iznos računa kao suma iznosa stavki) ili oznake zadnje vrijednosti nekog stanja kada se vrijednosti pojedinih stanja nalaze u relaciji sa velikim brojem zapisa (torki). brisanje torki koje imaju odgovarajuću vrijednost stranog ključa (cascade).

. koji omogućava ugradnju i ostalih postupaka prilikom unosa/izmjene/ brisanja torki (vidjeti tačku 10. Izbjegavati nepotrebne i indekse koji su sastavni dio drugih indeksa! Potrebno je ukloniti indekse prilikom masovnih obrada podataka. Neki sistemi implicitno kreiraju indekse za primarne i strane ključeve. Uopšteno. 10. u tom slučaju ne treba posebno kreirati indekse. a po potrebi postaviti dodatne indekse nad preostalim poljima.5.6). Mogući problemi su višestruki. Javlja se problem umnožavanja programskog koda. Aplikaciono upravljanje integritetom su postupci unosa/izmjene/brisanja podržani programskim kodom. Mješovito upravljanje referencijalnim integritetom je kombinacija navedenih mogućnosti. 2. Postupak kaskadnog ažuriranja ili brisanja torki treba provesti rekurzivno. pretraživanje će raditi brzo. da bi se referencijalni integritet očuvao u svim dijelovima baze podataka. Promjene podataka uzrokuju ažuriranje indeksa. CHECK_CONSTR)... Podešavanje baze podataka Postavljanje indeksa se vrši radi osiguranja integriteta podataka i ubrzanja dobijanja podataka.166 Poliščuk E. Prilikom ažuriranja stranog atributa koji je ujedno i primarni atribut ne smije se narušiti jedinstvena vrijednost ključa. 5. 3. Indeksi nad najčešće korištenim poljima. Indeksi nad stranim ključem (ubrzanje provjere integriteta i spojnih upita). Neki atribut stranog ključa može biti primarni atribut. a ne samo na mjestu obrade. uglavnom po prvom polju. Postavlja se pitanje da li treba kreirati indekse u relacijama sa malim brojem podataka. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema [ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ] [ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ]. Jedinstveni indeksi nad primarnim i alternativnim ključevima (integritet). Grupni indeks (CLUSTERED INDEX). Upravljanje referensijalnim integritetom okidačima (triggers) je elastičniji pristup. Ako su ključevi složeni. sa tim da neposredno upravljanje referencijalnim integritetom od strane SUBP (DRI) ima prednost... faktor popunjenosti (FILL FACTOR). 4. Indeksi treba da su: 1. Preporučuje se koristiti naredbe i opcije za uvoz podataka (BULK INSERT . sortiranje ili selekciju uz uslov (ubrzanje pretraživanja). Koriste se slijedeće preporuke za postavljanje indeksa. naročito kod hibridnih sistema (4GL + GUI). Pokušaj ažuriranja na nul-vrijednost stranog ključa koji je dio primarnog ključa u suprotnosti je sa pravilom entitetskog integriteta. tj poljima koja se koriste za grupisanje. .

SELECT . npr.. StatusNecega. zapisa i/ili polja u različite fizičke BP ili različite fizičke segmente BP.. 999-nepostojeća vrijednost.. npr. SELECT . Kupac. OPTION (FORCE ORDER). Predmet. koji predstavljaju evidenciju pristupa i promjena podataka. npr. • primoravanje nekorištenja indeksa primjenom neškodljive funkcije nad poljem nad kojim se uobičajeno koristi indeks. “” ) = . SELECT AVG(polje). odnosno statički podaci koji se koriste od različitih aplikacija radi očuvanja konzistentnosti podataka i poboljšanja performansi.. a može se mijenjati. npr. Replikacija podataka predstavlja umnožavanje relacija.. npr. odnosno kopije istorijskih podataka za lakši dohvat i pregled bez regenerisanja dokumenata. Ovaj faktor uobičajeno je određen i automatski podešen.. WITH (INDEX(index.. Racun. . • ostale opcije. • arhivske. npr. replikacija šifarnika između baze podataka na serveru i BP debelog klijenta. . gdje opisna polja mogu da sadrže zahtijevanu vrijednost + pretpostavljenu vrijednost. WHERE NULLIF ( polje. OrgJedinica.)). 0-nepoznata vrijednost. gdje su strana polja posebne vrijednosti u šifrarnicima.Poliščuk E.. Prijavnica. • šifarnici. Punjenje baze podataka se vrši različitim vrstama datoteka/relacija. Ubrzanje upita omogućava: • analiza plana izvođenja (Execution Plan) i odabir poželjnog plana.. odvajanje matičnih datoteka i šifarnika od transakcionih relacija. zapisa i/ili polja u različite fizičke BP.. log). Distribucija podataka je raspodjela pojedinih relacija. index. npr. gdje dodani zapis ostaje “zauvijek” u sistemu. predstavljaju zapise poslovnih događaja sa ograničenim vijekom. npr. gdje polje ima/nema nulvrijednosti. npr. Može se pojaviti problem neodređenih vrijednosti agregatnih funkcija. • primoravanje korištenja određenog indeksa. npr. ali se može i ručno podešavati. OPTION (FAST n_rows). Artikl. a uklanjanje zapisa se vrši uz arhiviranje. koga određuje broj logičkih zapisa koji se obrađuju jednim čitanjem (fizički zapis). • dokumentacione. SELECT . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 167 Minimizaciji nul-vrijednosti treba posvetiti nužnu pažnju. • transakcione (prometne). Može se pojaviti problem vanjskih spojnih upita. Mjesto (poštanski brojevi). • dnevnici (audit. Fizičku raspodjelu podataka određuju faktor blokiranja (blocking factor). problem operacija sa nulvrijednostima. koje su uklonjene iz medija za direktni (on-line) pristup. npr. koje mogu biti: • matične.

1. dovoljno je naznačiti željenu aplikaciju upotrebom jednostavnih ekranskih formi. poziciju i tip podatka.. unošenje i uređivanje podataka. definišu se automatski postupci koji se izvršavaju nakon obavljanja radnji unošenja.168 Poliščuk E. Na primjer...mdf E:\. Unutar bloka. nalaze se generatori aplikacija (Generate Module/Forms). U okviru bloka postoje polja. kao prazan prostor na formi.. slog prikazuje jedan zapis (torku) osnovne relacije.. Na formi se mogu dodavati osnovne provjere ili uputstva za pružanje pomoći. prostora za vođenje evidencije i rezervnih kopija na različite fizičke uređaje. Na ovaj način zadane instrukcije se kombinuju sa mogućnostima SUBP. Svako polje se može postaviti pojedinačno ili se može pozvati automatski uslovni blok generatora aplikacija. Svako polje ima određenu veličinu. Ovo je najnapredniji nivo i mogu se napraviti složene provjere i asistencije pisanjem kratkih SQL programa.. Uvod U relacionim bazama podataka. • Drugi nivo predstavlja definisanje blokova i polja. koji omogućavaju brzi razvoj aplikacija za unošenje.exe D:\.\backup\* 10. Umjesto da se pišu programi. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Smještaj fizičkih datoteka obezbjeđuje povećanje sigurnosti i brzine pristupa odvajanjem SUBP.6.6. . pretraživanje. Ekranska forma. Primjer: Dvije fizičke jedinice.\log\*. Najjednostavnija forma predstavlja prozore na osnovne relacije. kakav je ORACLE/Designer-a 2000.. Generator aplikacija sadrži tri nivoa dizajniranja ekranske forme: • Prvi nivo predstavlja kreiranje blokova i polja. Korisnik određuje složenost dizajnirane forme i ima potpunu slobodu da izabere blokove. prostora za podatke. u cilju očuvanja uslova integriteta. četiri logičke podjele: C:\. U sastavu savremenih SUBP. koji se u njega unosi. mogu se definisati veličine polja. se sastoji od blokova i svaki blok odgovara jednoj relaciji BP. postavlja polja i vrši provjere učinjenog. Trigeri u relacionim bazama podataka 10. U relacionom upitnom jeziku SQL (PL/SQL) takvi postupci se zovu trigeri (okidači). Polja se koriste za prikazivanje. brisanja i ažuriranja podataka u relacijama. uslovne vrijednosti ili pomoćne poruke. koja se dizajnira pomoću generatora aplikacija. najčešće u cilju očuvanja uslova integriteta..\binn\MSSQL. a kao rezultat se dobije prototip aplikacije.log F:\.\data\*. • Treći nivo predstavlja definisanje trigera (okidača). ažuriranje i brisanje podataka.

Pascal. Triger može pretraživati ili modifikovati bilo koju relaciju za koju korisnik ima pravo pretraživanja ili modifikovanja. pri pokretanju forme ili ulaska kursora u novi blok. Udruživanje trigera se može razvrstati u slijedećih pet grupa: 1. 10. tako da korisnik može dobiti slog stavki pritiskom samo na jedan taster. SQL naredbe rade sa podacima iz relacija BP ili iz ekranske forme.NAZIV FROM KUPAC WHERE KUPAC. Razvrstavanje naredbi u trigerima Trigeri se mogu definisati kao skup naredbi koje počinju da se izvršavaju u nekom trenutku rada forme generatora aplikacija. koje korisnik može izvršavati. COBOL i drugi. Unos. SQL naredbe generatora aplikacija i korisničke izlazne naredbe.6. ali ne i u jednom koraku. se mogu razvrstati u tri vrste. Promjena.6. Korisničkim izlaznim naredbama se mogu vršiti računske radnje na poljima formi. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 169 10.Poliščuk E.BRKUPCA Navedeni triger izvršava naredbu uvijek kada korisnik javlja. SQL naredbe generatora aplikacija simuliraju akcije funkcionalnih tastera i drugih operacija. slijedeći makrotriger pomiče kursor na blok ARTIKAL i izvršava pretraživanje: #EXEMACRO GOBLK ARTIKAL. ažuriranja ili brisanja u BP. pristupi poljima u relacijama i drugo. 2. od kojih svaki korak sadrži jednu naredbu. 3. 1. Na primjer. 2. Vrste naredbi su SQL naredbe. SQL sintaksa dozvoljava trigerima da prenose vrijednosti između relacija i formi.2. prije i nakon dobijanja sloga. Makrotriger može biti vezan za funkcionalni taster. nakon promjene vrijednosti i prije ili poslije prihvatanja unosa. koje se koriste u trigerima.BRKUPCA =:NARUDZBA. Pretraživanje. kao što su: C.3. slijedeći SQL triger automatski javlja naziv kupca iz relacije KUPAC u polje forme: SELECT NAZIV INTO: NARUDZBA. Korisničke izlazne naredbe pozivaju korisnikove programe napisane problemski orijentisanim programskim jezicima. Te naredbe se mogu kombinovati u jednom trigeru. Naredbe. Na primjer. Ovaj makrotriger se može izvršavati svaki put kada korisnik pregleda blok NARUDŽBA. Svaki triger može biti sastavljen od jednog ili više koraka. slog ili polje. 3. unosi ili mijenja broj kupca u formi NARUČIVANJE. EXEQRY. Načini udruživanja trigera Trigeri se mogu udruživati za obavljanje različitih funkcija.

odnosno izvršavaće se odmah nakon što korisnik promjeni vrijednost u bilo kojem polju bloka. Name (ime): imenovati triger ili upisati tip trigera koji se želi kreirati. prije pretraživanja bloka. Da se kreira novi triger. Trigeri se mogu definisati na tri nivoa forme. slog ili polje. pri napuštanju forme ili kada kursor napusti blok. koja se ne odnosi na naprijed navedene slučajeve: 6. 5. Triger "poslije promjene". poslije promjene. poslije polja. Na nivou polja se mogu primjeniti slijedeći trigeri: prije polja. prije sloga. prije ažuriranja. poslije sloga. trigeri prihvatanja. Trigeri imenovani od korisnika. triger "poslije promjene" definisan na nivou bloka će se primjenjivati na svako polje bloka. kada su udruženi sa cijelom formom. poslije brisanja. triger "poslije promjene" se može definisati na nivou polja. poslije ažuriranja. Optimalni redoslijed definisanja trigera Da bi se trigeri definisali neophodno je navesti njegove korake i vlasništva. uključujući: koji je tip trigera. bloka ili forme. da se dobiju LIST TYPES ili LIST KEYS prozori.. 33 10. Na nivou forme se mogu primjeniti slijedeći trigeri: prije forme. Pritisak na taster. obični trigeri ili podtrigeri.170 Poliščuk E. i to: trigeri na nivou polja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 4. a ne samo kada korisnik napušta blok. trigeri za tastere i trigeri imenovani od korisnika. trigeri za tastere i trigeri imenovani od korisnika. Na primjer. poslije forme. prije unosa. kada korisnik pritisne funkcionalni taster. potrebno je: 1. U slučaju potrebe dati naredbe TYPES ili KEYS. poslije pretraživanja sloga. će se primjenjivati na svako polje forme. Na nivou bloka se mogu primjeniti slijedeći trigeri: prije bloka. koji se pozivaju iz drugih trigera. Izlaz. . Tip trigera važi na nivou u kojem se definiše. koji sadrže listu mogućih trigera na tekućem nivou ili listu mogućih trigera za tastere na bilo kojem nivou. Svaki tip trigera se može definisati na njegovom nivou ili bilo kojem višem nivou. definisan na nivou forme. koje naredbe će se izvršavati u svakom koraku i šta će se desiti ako korak uspije ili ne uspije. Može se izdvojiti još jedna grupa trigera. poslije bloka. Na svakom nivou postoje određeni trigeri koji se mogu primjeniti. kada su udruženi sa određenim poljem. odnosno kada će se izvršavati. kada su udruženi sa određenim blokom i trigeri na nivou forme. trigeri na nivou bloka. trigeri za tastere i trigeri imenovani od korisnika.4. Na primjer. Područje rada trigera je određeno nivoom na kojem je definisan. prije brisanja.6.

Kada je izvršeno uspješno definisanje koraka trigera. brisanje trigera ili promjenu njegovog imena. Za definisanje atributa koraka trigera (neobavezno). koja će se izvršavati u ovom koraku. u ovoj rubrici se upisuje oznaka koja to omogućava. koji se obično. izvršavaju u nizu.Poliščuk E. Korak se sastoji od jedne SQL naredbe. Područje trigera: u ovu rubriku se upisuje SQL naredba ili SQL naredba generatora aplikacija. Poruka ako triger ne uspije: u ovu rubriku se upisuje poruka koja će se prikazati ako korak ne uspije. Seq#: upisati redoslijed za normalno izvršavanje koraka. 2. 4. 3. 3. gdje se mogu unijeti naredbe koje treba izvršiti. Izabrati CREATE da se prikaže TRIGGER STEP prozor. 4. Label (oznaka): ako se želi drugačiji pristup koraku u trigeru. Triger se sastoji od serije koraka. Moguće je izvršiti modifikaciju postojećeg trigera. Success and Failure labels (oznake uspjeha i neuspjeha): koraci trigera se normalno izvršavaju u nizu. 5. Definisanje atributa koraka trigera se vrši na slijedeći način: 1. potrebno je izabrati ATTRIBUTES da se prikaže TRIGGER STEP ATTRIBUTES prozor. normalni kriterijum za uspjeh ili neuspjeh se obrće. Separate cursor data area (odvojeni prostor memorije): svakom koraku trigera je dodjeljen vlastiti prostor u radnoj memoriji računara. Abort trigger when step fails (prekini triger kada korak ne uspije): ako je ovaj prekidač odabran. Pomenuti TRIGGER STEP prozor se koristi da se napišu ili promjene koraci trigera. Atributi koraka trigera (korak 5) saopštavaju: šta se dešava kada korak uspije ili ne uspije ili koliko memorije se dodjeljuje korisniku. SQL naredbe generatora aplikacija ili korisničke izlazne naredbe. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 171 2. Za definisanje koraka trigera. a oznaka prekida nije specifirana. Reverse return code (obrnuto javljanje): ako je ovaj prekidač izabran. Return success when aborting trigger (javi uspjeh kada se prekine triger): ovaj prekidač ima značenje samo ako je izabran i Abort trigger when step fails (prekini triger kada korak ne uspije). 5. ali ne uvijek. 2. neuspjeh koraka će zaustaviti izvršavanje trigera. Međutim. a TRIGGER STEP ATTRIBUTES prozor da se kontroliše šta se događa kada korak uspije ili ne. potrebno je: 1. za dalji rad postoje dvije mogućnosti: da se izvrši dalje pomjeranje u slijedeći korak (NEXT STEP) ili da se kreira novi korak izborom CREATE i ponovi postupak. mogu se koristiti oznake koraka da se promjeni redoslijed izvršavanja.

2. Ako je vidljivo. pozivanje druge forme. To može biti polje koje odgovara osnovnoj relaciji za blok (polje BP). Svaki SQL iskaz (naredba + pomoćni iskaz) je uključen u jedan korak trigera. se mogu koristiti samo u koracima trigera i to za: • • • • predefinisanje funkcionalnih tastera. SQL naredbe generatora aplikacija i korisničke izlazne naredbe. vrši računanje sa podacima u formi. SQL naredbe imaju dva proširenja.(atribut_lista)|:(blok. mijenja oblik podataka u formi. izvršenje trigera imenovanih od korisnika. itd. koja omogućavaju vezu sa poljem forme: 1. ali se može upotrijebiti radi pojašnjenja. . Objašnjenje pojmova iz sintakse trigera Određeni pojmovi iz sintakse trigera biće objašnjeni u skladu sa izvršenim razvrstavanjem naredbi u trigerima na: SQL naredbe. Osim toga. SQL naredbe generatora aplikacija. izvođenja serije akcija na formi bez pritiskanja tastera.172 Poliščuk E.5.6. Dvotačka (:) označava upućivanje polju forme. SQL naredbe se zasnivaju na standardnom relacionom upitnom jeziku SQL. Može se upotrijebiti sintaksa :(BLOK. to može biti polje koje je vidljivo.)POLJE da se izvrši obraćanje polju u formi. to može biti polje koje korisnik može da modifikuje (dozvoljen unos i/ili dozvoljeno ažuriranje) ili ne.)polje) FROM relacija_lista (WHERE klauzula) (HAVING klauzula) (GROUP BY klauzula) Podaci se mogu postaviti u bilo koje polje bloka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Određivanje uspjeha i neuspjeha trigera je prilično složeno i zbog ograničenog prostora neće se dalje razmatrati u ovoj knjizi. SQL naredbe u trigerima omogućavaju da se: postave podaci u polja forme. postavljanje dvotačke (:) u INTO izrazu je nepotrebno. Takođe. 10. umjesto atributu relacije. ili ono koje ne odgovara. koji predstavlja osnovu za rad sa podacima u BP. SQL naredbe se unose neposredno u TRIGGER STEP prozor.)polje|) (INTO (:)(blok. ili ono koje nije vidljivo. provjerava da li podaci postoje u BP i provjeravaju podaci u poljima forme. za razliku od SQL naredbi koje imaju višestruku upotrebu. Prema tome. U SELECT iskazu se može uključiti izraz INTO da se postave javljene vrijednosti u polja forme. Proširena sintaksa SELECT naredbe je: SELECT ((relacija).

Takvi izlazi se mogu koristiti da se obrade podaci iz polja relacija i formi. Na primjer. on izvodi sve funkcije po redoslijedu. osigurava da se neke akcije izvode uvijek u nizu i obezbjedi pomoć (npr. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 173 • rad sa varijablama. #ERASE i #HOST. ili specijalne funkcije koje se mogu izvoditi samo sa trigerima. PRVBLK. naredba: #EXEMACRO NXTBLK. usklađivanje slogova iz dva ili više blokova forme). Jedan korak trigera uključuje jedan iskaz (naredba + argument ili funkcija). #COPY. pozivanjem druge forme da se pročita traženi podatak). i to: #EXEMACRO.BRNARUDŽBE polja varijabli GLOBAL.ID #HOST naredba se koristi u koraku trigera da izvrši neku naredbu operativnog sistema. globalne varijable ili sistemske varijable sa izvornog na željeno mjesto. prikažu poruke i izvode druge radnje koje su izvan domašaja SQL naredbi i SQL naredbi generatora aplikacija.Poliščuk E. odnosno varijable koja sadrži niz naredbi. Na primjer. vrijednosti polja. Akcije mogu biti korisničke funkcije (kao da korisnik pritiska određene tastere). Postoje četiri naredbe koje se mogu koristiti u koracima trigera. i • izvođenje naredbi operativnog sistema. kontroliše tok aplikacije (npr. . Na primjer. Sve SQL naredbe generatora aplikacija počinju znakom #. #EXEMACRO naredba se koristi za izvršavanje serije akcija u formi. SQL naredbe generatora aplikacija se unose neposredno u TRIGGER STEP prozor.BRNARUDZBE GLOBAL.ID #ERASE naredba se upotrebljava za brisanje vrijednosti globalne varijable.ID varijablu iz prethodnog primjera: #ERASE GLOBAL. I izvorno i željeno mjesto prate ključnu riječ #COPY. NXTSET. <Next Set of Record> i <Previous Block> navedenim redoslijedom. slijedeća naredba dodjeljuje sadržaj NARUDŽBA. slijedeća naredba u operativnom sistemu UNIX štampa datoteku dat1: #HOST 'lpr -b dat1' Korak trigera može privremeno izaći iz generatora aplikacija u neki drugi napisani program. radi kao da je korisnik pritisnuo tastere <Next Block>. Makroserija naredbi se koristi da: olakša korisniku složeno ukucavanje ili često ponavljanje. čije ime dolazi iza ključne riječi #ERASE. Na primjer. slijedeća naredba briše GLOBAL. #COPY naredba se može koristiti u koraku trigera da se kopiraju konstante. Iza naredbe #HOST se stavlja niz naredbi u navodnicima ili ime polja. Kada generator aplikacija izvršava korak trigera koji sadrži makro.ID: #COPY NARUDZBA.

1.1. Korisnički izlazi se mogu pisati u bilo kojem od nekoliko programskih jezika. COBOL. ORACLE.3. prikazan je na slikama 10.2 i 10. uključujući C.6. odnosno PL/SQL program. Postupak implementacionog projektovanja jednog trigera baze podataka u okviru Designer-a 2000. Kada se napiše program korisničkog izlaza. 10. Na desnoj strani ekranske forme. koji je definisan u okviru klase Trigger Definitions. Cjelokupni programski kod trigera predstavlja objekat. Hijerarhijski navigator objekata je prikazan na lijevoj strani ekranske forme. potrebno ga je ispraviti. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Korisničke izlazne naredbe su mnogo komplikovanije za pisanje i izvođenje od SQL naredbi i SQL naredbi generatora aplikacija. Slika 10. izvođenje ažuriranja koja iniciraju vrijednosti u formi i optimiziranje izvođenja aplikacija.174 Poliščuk E. .1. XML i HTML.6. slika 10. pomoću alata softverskog inženjeringa Designer-a 2000. ista slika. 10.: izvođenje složenih provjera polja. Pascal. Generisanje trigera CASE alatima 3 Postupak implementacionog projektovanja jednog trigera baze podataka. PL/1. Riječ je o trigeru PP_Stav_Nal_INS. kompajlirati i povezati sa trigerom. pod nazivom PP_Stav_Nal_INS. Ada. a kod najnovije verzije SUBP ORACLE 9i i u programskoim jezicima Java. iskazano putem neproceduralnog jezika PL/SQL. Vidljivo je da je triger PP_Stav_Nal_INS direktno podređen tabeli Stav_Nal. pa se koriste samo za one radnje koje ove triger naredbe ne mogu izvršiti. koji je definisan nad shemom relacije (tabele) Stav_Nal. pretkompajlirati. FORTRAN. kao npr. izvođenje složenih računa. prikazano je tijelo trigera.

2 je prikazana ekranska forma za zadavanje naziva. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 175 Na slici 10. Slika 10. kao i to da li je riječ o trigeru koji se pokreće na nivou polja (iskaza). opisnog polja "svrha" i naziva PL/SQL programa. Postupak implementacionog projektovanja jednog trigera baze podataka u okviru Designer-a 2000. ili na nivou sloga (torke).2. omogućava definisanje: događaja koji pokreće izvršenje trigera. Postupak implementacionog projektovanja jednog trigera baze podataka u okviru Designer-a 2000.3. trenutka okidanja trigera. Slijedeća ekranska forma.3. prikazana na slici 10. .Poliščuk E. pridruženog trigeru. Slika 10.

NAR VARCHAR2(32) NOT NULL).7. ZAL NUMBER(12. čija modifikacija dovodi do pokretanja trigera.2. vrši se opis sheme BP pomoću jezika SQL. JEM VARCHAR2(17) NOT NULL. tada se otvara posebna ekranska forma.3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Ako se za dogadjaj izabere operacija UPDATE. RAS NUMBER(12. ORACLE. ograničenja torki. ekranska forma "When" omogućava zadavanje takvog uslova. NAS VARCHAR2(22)). CREATE TABLE ZALIHA (IDS NUMBER(6) NOT NULL. šta je razmatrano u podtački 6. Na slici 10.1. generisanje i programiranje BP pomoću CASE alata 10. CREATE TABLE KUPAC (IDK NUMBER(6) NOT NULL. Implementaciono projektovanje.4) DEFAULT 0 NOT NULL. CREATE TABLE SKLADISTE (IDS NUMBER(6) NOT NULL.4 je prikazan izvod iz datoteke koja sadrzi SQL naredbe za kreiranje odgovarajućih relacija (tabela).176 Poliščuk E. CREATE TABLE ROBA (IDR NUMBER(6) NOT NULL. šta je detaljnije opisano u dokumentaciji SUBP. CREATE TABLE ZAG_NAL (IDS NUMBER(6) NOT NULL. Osim SQL naredbi za kreiranje relacija BP. Opis implementacione sheme BP Na osnovu specifikacije implementacionog projekta sheme BP za aplikaciju Komercijalni poslovi. .4) DEFAULT 0 NOT NULL). IDR NUMBER(6) NOT NULL. Riječ je o automatski generisanom kodu. BON NUMBER(8) DEFAULT 6 NOT NULL). ograničenja stranog ključa i trigeri. BRN NUMBER(6) NOT NULL. kreiraju se ograničenja primarnog ključa. ADR VARCHAR2(62) NOT NULL). putem koje se zadaje skup obilježja tabele (relacije). Ukoliko triger treba da sadrži logički (WHEN) uslov. 10. produkovanom pomoću generatora SQL koda Designer-a 2000.7. NAK VARCHAR2(36) NOT NULL.

KOL NUMBER(12. 177 Slika 10. Tokom postupka generisanja.5. OSN VARCHAR2(17)). vrše se dodatne modifikacije implementacione specifikacije modula u cilju otklanjanja eventualno uočenih nedostaka ili poboljšanja izgleda dobijene ekranske forme. BRN NUMBER(6) NOT NULL.4) DEFAULT 0 NOT NULL).7. CREATE TABLE STAV_NAL (IDS NUMBER(6) NOT NULL. 10. IDR NUMBER(6) NOT NULL.Poliščuk E. Izgled ekranske forme za formiranje naloga za otpremu je prikazan na slici 10.2. generisanje programa je sprovedeno upotrebom generatora modula Developer 2000 Forms. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema IDK NUMBER(6) NOT NULL. Izvod iz datoteke koja sadrži SQL naredbe za kreiranje odgovarajućih relacija (tabela). STN VARCHAR2(17) NOT NULL. . ORACLE.5. Izgled ekranske forme za formiranje naloga za otpremu.4. STA VARCHAR2(17) NOT NULL. Generisanje programa i programiranje Za formiranje naloga za otpremu aplikacije Komercijalni poslovi. koji je obično iterativne prirode. Slika 10.

ciji je identifikacioni broj naveden u zaglavlju naloga. korisnik može da zada dodatne kriterijume za prikaz izvoda iz cjelokupne evidencije (u ovom slučaju cjelokupne evidencije kupaca). u trenutku kada se kursor nalazio na polju za unos identifikacionog broja robe (IDR) i kada je pozvana lista izbora vrijednosti identifikacionog broja robe. Izgled ekranske forme.178 Poliščuk E. U okviru ove. U ovoj listi vrijednosti. je prikazan na slici 10.7. mogu se naći samo podaci o robi koja je evidentirana na zalihama onog skladišta. Izgled prethodne ekranske forme.6. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 10.6. Izgled ekranske forme za formiranje naloga za otpremu. . prikazan je na slici 10. u trenutku kada se kursor nalazio na polju za unos identifikacionog broja kupca (IDK). kao i svih drugih lista izbora u ovom modulu. u trenutku kada se kursor nalazio na polju za unos identifikacionog broja kupca (IDK) i kada je pozvana lista izbora vrijednosti identifikacionog broja kupca. U ovom primjeru. riječ je o skladištu sa identifikacionim brojem 10.

zadaje. transakcija će sadržavati jednu UPDATE naredbu. Isto tako. na kraju izvođenja transakcije. putem prikazane ekranske forme. biti obavješten o efektima njenog sprovođenja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 179 Slika 10. . U slučaju da je putem ekranske forme izvršeno ažuriranje podataka u radnoj zoni programa. Logika izvršavanja interaktivnog modula naloga za otpremu jeste da korisnik.7. u okviru transakcije će automatski biti formirana jedna SQL INSERT naredba. Za svaku novododanu torku u radnoj zoni programa. Postupak ažuriranja se sprovodi automatski. transakcija sadržavati jednu DELETE naredbu. koja je označena kao izbrisana.Poliščuk E. npr. korisnik je obavezan da pokrene postupak ažuriranja podataka u BP. a korisnik će. nakon pokretanja programa i prijavljivanja na server BP. pokretanjem opcije menija Action/Save ili aktiviranjem odgovarajuće ikone. dok će za svaku torku u radnoj zoni programa. Prikaz ekranske forme za formiranje naloga za otpremu. izborom funkcije Save (Sačuvaj). modifikuje ili briše podatke o nalogu za otpremu. Ti podaci se smještaju u radnu zonu programa. U suprotnom treba da odustane od izmjena podataka. putem jedne transakcije. može da selektira. za svaku modifikovanu torku u radnoj zoni programa.

8. . Primjer: Šifarnik Studentska prehrana. Kao primjeri hijerarhijskih kodova mogu se navesti: šifra predmeta MAT03A3. Ostale šifarnike definisati tako da se naknadno mogu nadograđivati. npr. sa značenjem MAT 3 obavezni predmet u 3. 200-299 CABLE CHANNELS. Šifra statusa Opis statusa Pravo prehrane R P U V L O redovne studije paralelne studije studije uz rad vanredne studije paralelne studije sa pravom prehrane studije za lične potrebe DA NE NE NE DA DA Primjer jedinstvene šifre: Jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) je jedinstveni broj u sistemu koga student dobija prilikom upisa na studije i zadržava sve do kraja svog studija. Hijerarhijski kodovi predstavljaju podjelu u grupe. Pravilnikom o studentskoj prehrani propisan je status upisa potreban za ostvariranje prava na subvencioniranu prehranu. Izrada šifarskog sistema je neophodna tamo gdje je nemoguće preuzeti postojeće šifarnike od drugih ustanova ili iz postojećih sistema. Ako se isti student upiše na dvije ili više ustanova .2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 10. U modernim SUBP mogu se generirati uz opciona ograničenja. ili hijerarhija vojnih sredstava n*m cifara. IT. ali dovoljno male da se mogu interpretirati bez računara. 400-499 ADULT.. npr. student mora biti upisan u tekuću akademsku godinu na redovnom studiju. satelitski TV kanali: 100-199 PAY PER VIEW. DE. Samogovoreće šifre (significant position codes) su svaki broj ili grupa brojeva koji opisuju neko svojstvo instance. Tabela 10. SQL Server IDENTITY [( seed .180 Poliščuk E. oznake država: MNE. često kombinovanih sa brojevima. . Oznake definisane zakonom. Izbjegavati samogovoreće šifre. Preporuke za izradu šifarnika su slijedeće. 500-599 MUSIC-ONLY. Sistem šifriranja treba biti smislen i prikladan. električne sijalice). podgrupe itd. 300-399 SPORT.. Posebno se evidentira način upisa (tabela 10. npr. standardom ili drugim propisima treba preuzeti i prilagoditi. Šifarski sistem Serijske šifre su brojevi koji se redoslijedom dodjeljuju svakoj novo dodanoj instanci entiteta. Blok šifre su sličane serijskim šiframa. npr. s tim da su serijski brojevi grupisani prema značenju. semestru. Šifre moraju biti dovoljno velike da opišu željene karakteristike. Alfanumeričke oznake su ograničeni skup znakovnih oznaka. SLO. kako bi dodavanje novih šifara bilo jednostavno.2). increment )]. a često se koriste i u skladišnoj evidenciji (dimenzije automobilskih guma. npr. JMBG.

8. 10.oznaka vrste kartice (1 broj) .privremena kartica. Prva četiri broja označavaju matičnu ustanovu vlasnika. Slijedećih 5 brojeva su oznaka vlasnika u ustanovi (matični broj vlasnika ili se generiše redoslijedom). JMBAG ima deset brojeva podijeljenih u dvije grupe. To je baza podataka o bazi podataka ili meta baza. grupe. .katalog (Meta Modeling) Rječnik podataka sistema za upravljanje relacionom BP je grupa relacija i pogleda (view) koji sadrže informacije o BP. Te relacije i poglede kreira SUBP prilikom kreiranja BP. glasi 601983.student i 4 . indekse. privilegije i druge koncepte iz BP. rječnik podataka uvijek sadrži trenutni opis BP. Unutar ustanove JMBAG i matični broj (broj indeksa) su također jedinstveni. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 181 uvijek zadržava JMBAG koji je dobio na prvoj ustanovi. C . te kontrolni broj (deseti). B . E . već se on automatski generiše.npr: 1 . korisnike.Kontrolni broj kartice (1 broj).redni broj kartice koju je student dobio (1 broj). modifikuje ili briše. atribute. i prema međunarodnom standardu ISO/IEC 7812 na jedinstven način identifikuje Studentsku karticu u međunarodnom sistemu kartičnog poslovanja. Rječnik podataka opisuje relacije. Primjer strukture rječnika podataka je prikazan na slici 10. Broj kartice se generiše automatski. Relacije rječnika se mogu čitati sa standardnim SQL pretraživanjem. Radnici u ustanovama ne unose taj podatak.jedinstveni broj u međunarodnom kartičnom poslovanju (IIN).JMBAG (10 brojeva). D .Poliščuk E. Prema tome. Rječnik podataka .9. SUBP ih automatski ažurira kad god se neki koncept kreira. a u sebi sadrži 6 grupa brojeva: (601983) 11 (0036324986) 0 A BC D E A .

11 strukturirani prikaz (meta model) za primjer Narudžba.182 Poliščuk E.9 je prikazana praktična realizacija relacija iz sastava Rječnika podataka. Na slici 10. Na slici 10. Meta modeliranje može korisno poslužiti za opis poslovnih sistema i funkcija poslovnog sistema.12 strukturirani (meta model) aplikacije Prodaja i na slici 10. na slici 10. Primjer strukture rječnika podataka.8.13 je prikazan primjer ekranske forme aplikacije nad meta modelom. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 10. na slici 10.10 je predstavljen strukturirani prikaz (meta model) jednog poslovnog sistema.

Poliščuk E. Strukturirani prikaz (meta model) jednog poslovnog sistema. dokum. (rad.10. Vrsta dokumenta Osoba na dok.mj) Osoba Propis Opis procesa Zakon Vrsta događaja Organiz. Org cjelina Hijerar. na dok. Plan Događ. Finans. Dokument Događaj Pravna osoba Fizička osoba Stavka sruktuir.9. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 183 Slika 10. . Primjer praktične realizacije rječnika podataka. Materij. Osnovno Potrošno Tehničko *** Vrsta sredstva Sastavnica sredstva Svojstvo Sredstvo Svojstvo sredstva Slika 10. Pravni Inform.

CRD. CPU. FDD. Šef Narudžbenica Plan Osoba MBB. . Veza: Ponuda preduzeća IMB br.FDD Sredstvo Svojstvo sredstva Slika 10. Ivo. Pero Broj. HDD. Zakon Vrsta događaja Pravni Finansij. Datum.11. xxxx od xx. CDR. Narudžbu izradio: Pero Odobrio njegov šef: Ivo Stavke: Računar IMB Šestium: xx kom MBO. Ponuda Narudžba Naručivanje Pravna osoba Fizička osoba Šestium Monitor Štampač Skener Osnovno Tehničko Vrsta sredstva Svojstvo MBO.200x. RAM. Strukturirani prikaz (meta model) za primjer Narudžba.200x.HDD. RAM. Narudžba MBB-Nabava za osnovno tehničko sredstvo prema preduzeću IMB Br. Menadž. CASE Monitor 15” xx kom Štampač xx kom Skener xx kom MBB Nabava Pravilnik o poslovanju Opis poslova naručiv.xx. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Primjer: Narudžba.CPU.xx.184 Poliščuk E. xxxx od xx.

Slika 10.13. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Korisnik SifMje Zaglavlje SifZag VrstaDok VrDok StandSifPlac StandSifOtpr StandSifZag StandSifNap Napomena SifNap NacinPlac SifPlac Otprema SifOtp 185 Parametar SkracParam Mjesto SifMje Tarifa TarBroj Dokument IdDok Partner SifPart SifMje VrDok IdPrethDok SifPart SifOtpr SifPlac SifZag SifNap Artikl SifArt TarBroj StavkaDok IdDok SifArt Uplata IdUplate IdDok Slika 10. . Strukturirani prikaz (meta model) aplikacije Prodaja.12.Poliščuk E. Primjer ekranske forme aplikacije nad meta modelom.

blokova.1.2. Oblikovanje programa prema podacima usmjerenim pristupom (Jackson & Warnier. opis vrste podataka. 11. Mora biti ostvarena mala vanjska zavisnost modula (skopčanost). sadrži proces pretvaranja zahtjeva za programsku podršku u oblik koji omogućava programiranje. odnosno specifikacija programa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 11. interfejsom i sličnostima između klasa i komponenti. potprograma. koji savladavanje veličine i složenosti programa ostvaruje razradom u hijerarhiju programskih modula. Dizajn programske podrške. Strukturirani dizajn programske podrške.Progam Design Language (pseudokod)). pri čemu program napisan pomoću PDL nema oblik izvedbenog programa. Tako npr. . međusobne povezanosti različitih dijelova programa i podataka. 1979) sačinjavaju slijedeće faze. kao i postizanje ponovne upotrebljivosti u budućim programima. crne kutije. Specifikacija i dizajn programske podrške Specifikacija programske podrške. Objektno usmjereni pristup se zasniva na podjeli na klase. koje istovremeno sadrže strukture podataka i procedure (metode). Kohezija i povezivanje se. ili tzv. Moduli trebaju biti minimalno međusobno zavisni. kao i specifikaciju prikaza podataka. opis ulaznih i izlaznih podataka.186 Poliščuk E. omogućava veliko unutrašnje prijanjanje modula (koheziju). Dizajn programske podrške 11. odnosno ostvarena minimizacija uticaja promjene jednog modula na druge module. 1981) zasniva se na tome da struktura podataka određuje strukturu programa. svaki modul treba obavljati jednu i samo jednu funkciju. takođe. Procedure se obavljaju nad objektima (instancama) klasa. funkcionalni pristup oblikovanju programa (Yourdon & Constantine. obuhvata navođenje svih zadataka koje program treba obaviti. Podjela programa i/ili sistema u module. Pristup oblikovanju programa Pristup oblikovanju programa može biti različit. 1. odnosno dizajn programa. subrutina. primjenjuju. a provode kontrolisanim naslijeđivanjem. Programski modul je grupa instrukcija. Moduli moraju biti interno visoko povezani. 2. opis jezikom za oblikovanje programa (PDL . a sastoji se od paragrafa.

Grafički prikaz sistema Dijagram toka podataka Dijagram toka podataka sa određenim granicama Strukturna karta Slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 187 11. Dijagram toka podataka prikazuje ŠTA treba postići.3.1.2.1). Strukturirani dizajn Strukturirani dizajn omogućava oblikovanje programa na osnovu dijagrama toka podataka korištenjem strukturnih karti. podatak (data couple) funkcija niz poziv ugrađena funkcija (modul) iteracija selekcija indikator (control couple) Slika 11. slika 11.Poliščuk E. kao i plošnim razlaganjem glavnog procesa u sastavne procese (slika 11. Pseudokod Strukturna karta (Structure Chart) prikazuje modeliranje programske podrške na osnovu dijagrama toka podataka.2. a strukturnom kartom se izražava KAKO ostvariti te zahtjeve. transformacione i transakcione analize. . Elementi prikaza strukturne karte. Grafički prikaz strukturiranog dizajna.

Sistem izvještaja o prodaji datum zbir datum zbir Uzmi datum datum Zapiši izvještaj zbir zbir Ispiši zbir zbir datum vrijednost EOF Uspjeh Katastrofa Zapiši zaglavlje Zapiši red datum EOF podatak vrijednost Računaj zbir podatak Čitaj podatak Piši podatak Slika 11. Struktura dizajna. aplikacije sa jasno raspoznatljivim ulazima. obrada. podsistema: • Get C. središnjom obradom i izlazima.3.4. Strukturna karta za DTP izvještaja o poslovanju kompanije. Primjenljiva je na sisteme koji imaju strukturu oblika “ulaz–središte-izlaz”. slika 11. • Put I. ponavljajuće i uslovne obrade.3. Transformaciona analiza (transform analysis) je analiza promjene/ pretvaranja podataka. . koji se mogu prikazati linearnim tokom podataka. slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Prikaz hijerarhije programskih modula uključuje prenos podataka i upravljanja između različitih nivoa obrade. se sastoji od tri odgovarajuća elementa (ulaz. prikladna za ovakve sisteme. koji pribavlja podatak C. Primjer: Izvještaj o poslovanju kompanije Gazda & ortaci. • C → I. koji obradom pretvara podatak C u podatak I. tj. tj. izlaz). koji ispisuje rezultat I.188 Poliščuk E. kao i prikaz naredne.

Primjer: • središte zaprima ulaz B. sisteme u kojima se donosi odluka o tome koji će se proces koristiti za pretvaranje ulaza u izlaze (npr. interaktivne aplikacije). Ulaz se usmjerava nekom od modula obrade. . Primjenjuje se na sisteme sa jasno raspoznatljivim središtima izvršenja. Slika 11.5. C2 ili C3) koristi se kao izlazni tok C. Ilustracija transformacione analize. Transakciona analiza (transaction analysis) je analiza izvršenja/obavljanja obrade. Ilustracija transakcione analize. B2 ili B3) u odgovarajući proces (3. koji se usmjerava (kao B1.4. slika 11. • rezultirajući podatak (C1. a pojedini izlazi se kasnije koriste u daljnjoj obradi. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 189 Slika 11. 4 ili 5).Poliščuk E.5. tj.

slika 11. Primjer: Slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Sistemi koji nisu ni transformacioni ni transakcioni se obrađuju na poseban način.6. slika 11. Za oblikovanje programa se. . primjenjuje kombinacija osnovnih postupaka.190 Poliščuk E. Najčešće se oblikuju plošnim razlaganjem glavnog procesa u sastavne procese.7. složeni sistemi. Stvarni sistemi su. Slika 11. Prikaz složenog sistema dobijenog kombinacijom osnovnih postupaka. te prikupiti i čuvati proizvedene rezultate obrade. Nadređeni proces mora pribaviti sve ulaze potrebne za obavljanje pojedinih podređenih procesa.7. najčešće.6. obično. Strukturna karta za DTP razložen plošnom dekompozicijom.

Grid (mreža. linijski). .. NumericUpDown namjenjen je za unos nevelikog niza diskretnih vrijednosti. . vrsti prikazanih podataka. koji se obavlja na mjestu nastanka podataka. Radio Button služi za unos vrijednosti iz konačnog malog skupa unaprijed poznatih. količini podataka te mogućim akcijama. pen-based). uređaji osjetljivi na dodir (touch screen. Programska oprema mora imati standardni izgled ekranskih formi.. Elementi grafičkog interfejsa za unos podataka Elementi grafičkog interfejsa za unos podataka su: Text Box (i varijante) služi za unos podataka u obliku slobodnog teksta. 11. Izlazi (izvještaji) mogu biti: dokumenti (prijavnice. Automatizovani unos može biti raznolik: biometrijski uređaji (otisci prstiju. međusobno isključivih vrijednosti (2 do 3). Check Box omogućava unos binarnih vrijednosti. tekstualni ili grafički. magnetski uređaji (magnetske kartice i drugo). opciona vrijednost je "nepoznato". List Box namjenjen je za unos umjereno velikog broja (?) poznatih. optički čitači (optički čitači oznaka. touch-pad. Oblikovanje i standardizacija interfejsa Organizacija interfejsa. uzorci glasa). . računi). zbirni izvještaji (grupisanje.. iznimke). sortiranje.4. područje za prikaz statusa obrade i radno područje za rad sa podacima.1..4.3. . elektromagnetski uređaji (identifikacija objekata pomoću radio talasa). matrica) predstavlja kombinaciju osnovnih elemenata. detaljni izvještaji (dokumentovanje obrade. pametne kartice (mikroprocesor. Spin (Spinner). Mora postojati područje za navigaciju (ekranska forma za izbor ili pregled podataka). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 191 11. optički čitači teksta). Interfejsi Korisnički interfejsi su. najčešće. DomainUpDown. Drop-Down ili Combination (Combo) Box omogućava unos umjereno velikog broja (?) poznatih (?).2. istorija i stanja evidencije).4. . memorija). 11. međusobno isključivih vrijednosti. Dizajn interfejsa 11. štapićasti. U svakom trenutku mora biti vidljiva informacija o dijelu obrade.Poliščuk E. ne nužno isključivih vrijednosti. Unos podataka može biti periodični za masovni unos (batch input) ili interaktivni unos (on-line). grafički izvještaji (tačkasti.4.

Polja ekranske forme moraju biti logički grupisana. Doslijednost interfejsa nužan je uslov koji programska oprema mora ispuniti. precizne te zavisne o kontekstu. Slika 11.8. uz mogućnost brzog odabira (funkcionalnom tipkom ili slovom opcije). Prikaz standardnog oblika ekranske forme. Treba ustrajati na preglednosti podataka i minimizirati prekrivanje informacija (npr. Unos se mora obavljati u redoslijedu kojim su polja fizički poredana. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Interfejsom moraju biti podržane različite vrste ekranskih formi za izbor (npr. Padajuće (pull-down) i kaskadne ekranske forme su "nevidljive". Horizontalna ekranska forma za izbor (menu bar) je uvijek vidljiva i lako dohvatljiva. zvučne signale i upozorenja. Skočne forme (pop-up) nisu očigledne. Interfejs mora imati ujednačene standardne poruke. Ergonomija interfejsa.. vertikalne i kružne). Standardni izgled ekranske forme prikazan je na slici 11. u slučaju više istovremeno prikazanih "prozora"). ali postoji problem ikona i skrivanja.192 Poliščuk E. kojima se pruža dovoljna informacija. Trake sa ikonama (toolbar) su vidljivi i lako se pamte. skaču na različitim mjestima. a unaprijed treba predvidjeti i one za aktiviranje dodatnih funkcija. Poruke moraju biti jednostavne. Tipke za obavljanje standardnih funkcija moraju biti definisane pažljivo i jednoznačno. Izbjegavati računarski žargon .8. ali se opcije daju grupisati. a korisnik nepotrebno ne opterećuje.

Na slici 11. . U svakom dijelu obrade treba omogućiti odustajanje uz potvrdu korisnika da to stvarno želi (npr. Upozorenja i potvrde prekida pohrane podataka treba provoditi samo ukoliko je stvarno došlo do promjene. Dijelove aplikacije. prekid transakcija). Na polju za unos šifri treba omogućiti odabir iz suženog skupa podataka smještenih u šifarnik. Suženje skupa treba da se može obaviti na osnovu dijela tekstualnog opisa šifre. unos i izmjena podataka obavljaju na istoj ekranskoj formi i na isti način. Primjer grafičkog interfejsa. brisanje).9 je prikazana ekranska forma jednog grafičkog interfejsa. pod uslovom da se tim prekidom ne narušava integritet podataka (npr. Pregled na ekranskoj formi uklanja potrebu za ispisom na papiru i olakšava prilagođavanje uslova za selekciju podataka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 193 i skraćenice. Prilikom izgradnje interfejsa treba ukloniti ili prevesti poruke na stranom jeziku (npr.9. uz mogućnost upotrebe meta znakova. Funkcionalnost interfejsa. Slika 11. po mogućnosti neposredno nakon promjene sadržaja polja ekranske forme. prekid selekcija velikog broja zapisa.Poliščuk E. kojima se obavlja masovni unos podataka. one koje javlja SUBP) i izbjegavati stručne izraze. Korisniku treba omogućiti pregled teksta koji će biti napisan u izvještaj. Unesene podatke treba provjeravati što ranije. Treba omogućiti prekid akcija koje predugo traju. Mora biti ugrađena interaktivna pomoć zavisna o kontekstu. Poželjno je da se traženje.

aktiviranje funkcije za unos ili izmjenu vezanog podatka i. Primjer ulančavanja procedura. Primjer ulančavanja procedura je prikazan na slici 11. Programska oprema mora slijediti poslovne procese. prođe kroz nekoliko ekranskih formi za izbor do šifarnika. prisiljen da poništiti do tog trenutka unesene podatke. Ulančavanje procedura Često se događa da dio rada treba poništiti zbog toga što u sistemu ne postoji šifra koja se želi upotrijebiti.194 Poliščuk E. vratiti se na mjesto gdje je ona bila potrebna. Slika 11. treba smanjiti broj postupaka za jedan poslovni proces da korisnici ne bi ponavljali iste akcije. na kraju. 11. uz prikaz svih zapisa u odgovarajućoj relaciji. .10.10. Problem je u tome što je korisnik. Gdje god je to moguće. treba omogućiti otvaranje liste za pregled (uz prikaz ograničenog skupa zapisa na osnovu prethodno postavljenog uslova). Takođe. a nemoguće ju je pohraniti. aktiviranje čitavog modula za obradu vezanih podataka. ponovi unos prije poništenih podataka i tek tada ih pohrani.5. sa listom za pregled i odabir zahtijevanog podatka. Rješenje je da se na polju za unos vrijednosti stranog ključa omogući otvaranje “prozora”. pohrani novu šifru. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema potrebno je prilagoditi kretanju unutar jedne ekranske forme i minimizirati potreban broj tastera.

ν). Početni sistem (moduli pune i reducirane funkcionalnosti) se sastoji od početne ekranske forme za izbor i izvedbenih programa Pi. µ(j) skupova standardnih funkcija. dati prednost učestalijim poslovnim procesima i paziti da se grupisanje obavi po funkcionalnim cjelinama.6. koji sadrže glavni program Mi za poziv ekranske forme za izbor standardnog modula. koji sadrže udruženi glavni program M’j. … . Postupak je slijedeći. π(j) reduciranih skupova funkcija te ρ(j) skupova ručno ugrađenih funkcija. nad ν izvedbenih programa.11.Poliščuk E. proizvoljne dubine. n). treba pažljivo grupisati poslovne procese u sisteme procedura. uz naknadno razdvajanje sistemskih od korisničkih promjenjivih elemenata. (j = 1. To je hijerarhijski ekranski meni. Nakon toga se vrši postupno udruživanje i reorganizacija modula. Početni sistem je skup modula za obradu podataka u jednoj relaciji. Sistem nakon reorganizacije i kodiranja modula dobija hijerarhijski oblik (slika 11. Organizacija modula i aplikacija Pri izradi prve globalne podjele modula i definisanju ekranskih formi za izbor. … .11). x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Pokretački meni P1 M1 F1 R1 P2 M2 F1 R1 Pi Mi Fi Ri Pn Mn Fn Fn Slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 195 11.12). skup standardnih funkcija {F}i te pridruženi reducirani skup funkcija {R}i (slika 11. . pri čemu svaki od njih podržava standardne funkcije i poziva druge module. ali dugoročno donosi prednosti. Ovakav način izrade programske opreme zahtijeva veći početni rad. Primjer modula pune i reducirane funkcionalnosti. (i = 1.

Ako programski jezik nema neproceduralnih naredbi za konstrukciju uslova selekcije treba ih programski simulirati. Primjer sistema nakon reorganizacije i kodiranja modula. Odabir referenciranih podataka obavlja se kao kod unosa. Standardizacija i modularnost programske podrške 11. 4. Unos novog zapisa: obavlja odgovarajuću provjeru domenskog. 3. 11. Ulaz u modul. entitetskog i referencijalnog integriteta. Standardizacija i modularnost Standardne funkcije modula aplikacije za rad sa bazom podataka su slijedeće: 1. podataka koji se nalaze u drugim relacijama. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Hijerarhijski meni x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx P’1 M’1 F’11 R’11 H11 F’1μ(j) R’1π(j) H1ρ(j) F’v1 R’v1 Hv1 P’v M’v F’vμ(j) R’vπ(j) Hvρ(j) Slika 11.1. koji ostvaruje automatski prikaz podataka na osnovu uslova/parametera. 2. Izmjena postojećeg zapisa: omogućava se promjena vrijednosti prethodno učitanog. Treba omogućiti odabir. a trenutno na ekranskoj formi prikazanog zapisa.12. a povezani su preko stranog ključa. Načelno se zabranjuje izmjena vrijednosti identifikatora zapisa. koje se unosi sa ekranske forme (query by form).7. i po potrebi unos. . svi zapisi ili odabrani zapisi (primarni ključ je uslov za selekciju zapisa).7. Traženje (selekcija) podataka: mora podržavati traženje po uzorcima (query by example).196 Poliščuk E. Može biti prikazan niti jedan zapis.

2005].* FROM (((Vrsta) INNER JOIN Rod ON Vrsta.* FROM Vrsta ORDER BY ImenaLat modifikuje se u: SELECT DISTINCTROW Vrsta. Brisanje učitanog i prikazanog zapisa uz odgovarajuće integritetske provjere i poruke. odredište ispisa. 9. npr. Standardno se prikazuju samo osnovni elementi zapisa (primarni ključ i relevantni zavisni atributi). svi učitani zapisi. Pretpostavljena naredba za selekciju podataka: SELECT Vrsta. štampač. Poredak (sort) zapisa koji se prikazuju: određivanje poretka prije selekcije ili naknadni preraspored već učitanih zapisa. Pregledanje (eng. Primjer: Učitavanje po uzorku [Fertalj & Kalpić. Brisanje se obavlja uz dodatnu potvrdu. 7. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 197 5.IdVrste) INNER JOIN NarodnoIme ON NarodnoImeVrste. trenutno prikazani zapis.NazNarodnogImen a LIKE "*loza*" ORDER BY ImenaLat . po stranicama. 6. odnosno osnovni podatci (šifra i naziv) ili svi podaci. dodavanje na kraj postojeće datoteke).IdVrste = Vrsta.IdRoda = Rod. Izlaz iz modula: sa prenosom informacija o odabranom zapisu (primarni ključ ili cijeli zapis). skok na prvi/zadnji/n-ti zapis. format ispisa.IdNarodnogImena WHERE Rod.IdNarodnogImena = NarodnoIme. Ispisivanje izvještaja (report): sadržaj ispisa. datoteka (nova datoteka. ekranska forma.NazRoda LIKE "vitis*" AND NarodnoIme. 8.IdRoda) INNER JOIN NarodnoImeVrste ON NarodnoImeVrste. pretraživanje liste podataka po dijelu naziva (filter) ili po želji koji može odabrati jedan ili više zapisa ili onemogućiti odabir. browsing) prethodno učitanih podataka: grupni pregled većeg broja učitanih zapisa u “prozoru” po redovima.Poliščuk E.

osim sa ekranskih formi unutar vlastitog modula.198 Poliščuk E. univerzalni modul se može zamijeniti i pomoću polovine standardnih modula. Za većinu relacija u bazi podataka dovoljno je napraviti modul sa ugrađenim standardnim funkcijama. koji se može dinamički prilagoditi tako da obrađuje podatke u različitim relacijama. dok se sofisticirane funkcije nadograđuju ručno (slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 11.2. Poželjno je unaprijed oblikovati standardne module i to: modul za obradu pojedinačnih zapisa. . Univerzalni modul. Masterdetail). Forma je kreirana kao kombinacija kopija osnovnih formi. Alternativno. U zavisnosti od projekta. Slika 11.13. modul za tabelarnu obradu i modul tipa glava-stavke (tzv.14). Primjer osnovnog standardnog modula. preporučuje se ugraditi univerzalni modul sa standardnim funkcijama. Univerzalni modul treba realizovati tako da u pogonu može istovremeno postojati više instanci istog modula prilagođenih pojedinim relacijama. Ugradnja opštih programskih rješenja Standardni modul. Standardne funkcije se ugrađuju tako da se.7. Primjer: Udruživanje standardnih modula. mogu aktivirati i iz bilo kojeg drugog modula (slika 11.13).

15.14.15). . Sadrži samo osnovne objekte i pozive na standardne procedure (metode) za obradu događaja vezanih uz te objekte. Slika 11. Primjer udruživanja standardnih modula.Poliščuk E. U trenutku aktiviranja obavlja se prilagođavanje relacije za obradu podataka strukturi relacije podataka (slika 11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 199 Slika 11. Primjer univerzalnog modula za tabelarnu obradu. Primjer: Univerzalni modul za tabelarnu obradu.

Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Primjer: Univerzalni modul za pojedinačnu obradu sadrži objekte za posluživanje standardnih funkcija. Unaprijed se ugrađuju pozivi standardnih procedura vezanih uz standardne funkcije. Primjer univerzalnog modula za pojedinačnu obradu.16.200 Poliščuk E. te po jednu instancu objekata za prikaz/obradu podataka. koji se prilikom aktiviranja modula dinamički umnožavaju u skladu sa strukturom relacije. . Slika 11.16). te objekte za prikaz/obradu podataka (slika 11.

Implementacija informacionog sistema 12.Poliščuk E. kada se žele ukloniti neki nedostaci osnovnog jezika kojim se obavlja razvoj (npr. odnosno transfer probnih podataka i testiranje operacija nad podacima. se obavlja kroz slijedeće faze: formiranje razvojnog tima i dodjeljivanje odgovornosti članovima tima. te alat za otkrivanje pogrešaka (debugger). programske petlje (sa uslovom na početku. najčešće primjenom nekog formalnog programskog jezika. Istovremeno korištenje različitih programskih jezika. Ovo kodiranje je sporo i dugotrajno. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 201 12. . Ručno kodiranje je neizbježno zbog veličine stvarnih problema i složenosti procesa. uslovno grananje (npr. kreiranje baze podataka. svakodnevnu upotrebu. računarom podržanog. tj. ukratko. Programiranje (kodiranje) Programiranje (kodiranje) je pretvaranje detaljnog programskog opisa u stvarni program. Nakon kreiranja baze podataka vrši se instalacija i testiranje novih softverskih paketa (po potrebi). case/switch/select) i ponavljanje. 12. Strukturirano programiranje (strukturno programiranje) je tehnika programiranja koja podrazumijeva pristup odozgo prema dolje (top-down programming). izrada detaljnog plana programiranja.2. Upotrebljavaju se programske strukture: linijska (tj. odnosno jezika različitih generacija. Drugim riječima. izrada i provjera baze podataka. 4GL + C). kao i generisanje sheme baze podataka. sistema u poslovni sistem. Koriste se programski jezci visokog nivoa: jezici četvrte generacije (4GL – Fourth Generation Language). tj. treba koristiti samo po potrebi. blok naredbi sa jednim ulazom i izlazom). generisanje interfejsa. Kod strukturiranog programiranja treba izbjegavati bezuslovne skokove (GOTO naredbe). izgradnja i testiranje mreža (po potrebi). Automatsko kodiranje se koristi za generisanje programskog koda. naredbe if. pisanje i testiranje novih programa i. npr. na kraju. Poželjno je da konkretni jezik uz prevodilac (compiler) uključuje interpretator (interpreter). Izrada sistema Implementacija informacionog sistema podrazumjeva ugradnju novog. sa uslovom na kraju. Izrada IS. predstavlja izradu novog sistema i isporuku tog sistema u eksploataciju. pisanje programske dokumentacije.1. kao i objektno orijentisani jezici (Object Oriented Language). objektno zasnovani jezici (Object Based Language). sa unaprijed poznatim brojem koraka).

4. Programska cjelina (unit) je skup programskih naredbi koje obavljaju jedan zadatak ili jedan dio zadatka. Inkrementalni pristup: struktura programa. Problem: kako ustanoviti u kojoj funkciji se nalazi greška. 2. Pristup programiranju Monolitni pristup (build and fix) je dugotrajno kodiranje. npr. Izrađuje se program čija je struktura prikazana slikom 12. Odgađa otkrivanje problema (grešaka u kodu i dizajnu). postupno programiranje) je niz ponavljanja oblika kodiranje+provjera+ispravka.3. odozdo prema gore. pozvane funkcije se kodiraju kao . a b e h c f i l j m d g k Slika 12.1. Uvođenje programskog modula uslovljava pojavu modularnog programiranja. kao i ravnomjerniju podjelu posla. Primjer: Inkrementalni pristup. potprogrami (procedure. Pokretanje programa završava fatalnom greškom. funkcije). Uobičajeno se podrazumijevaju fizičke cjeline. Omogućava pristup odozgo prema dolje. raniju raspoloživost djelomičnih (nedovršenih) verzija programa. a zatim se udružuju.1. Proslijeđuje probleme u primjenu i održavanje. Komponenta je bilo koji sastavni dio softvera. 1. poželjno takvih da se mogu ponovo koristiti. kao i mješoviti pristup. Programski modul je skup logički povezanih programskih cjelina. Inkrementalni pristup (stupnjevito. Omogućava raniju provjeru i izdvajanje grešaka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Proceduralno programiranje je način programiranja koji omogućava da se program definiše kao skup programskih cjelina. a zatim niz ponavljanja oblika provjera+ispravka. 3. 12. Prilikom izrade funkcije koja poziva neke druge funkcije.202 Poliščuk E. Prvo se kodiraju sve funkcije. glavni program. Rješenje je u postupnom kodiranju i udruživanju funkcija. 5.

3): prvi programer radi heb. Nakon što su završeni d i odrezak f. bcd za a). Ako funkcija fGornja poziva funkciju fDonja. pisanjem odrezaka (npr. Nakon što su završene b. onda se fGornja kodira i integriše prije fDonja. b. odnosno brže otkrivanje logičkih grešaka i manji utrošak odrezaka. Ako se funkcija fDonja poziva iz funkcije fGornja. treći programer započinje gjklm (slika 12.14. u kojima se donose odluke).2.2). "test". jedan programer izrađuje beh. . još neugrađene funkcije. Alternativni redoslijed je a+beh+cdfi+gjklm. a drugi istovremeno radi cdfi. tako da je tijelo funkcije prazno ili sadrži poruku (“Tu sam B”): Funkcija A () poziv B() Funkcija B() ispis "Tu sam B" Prilikom izrade funkcije koja će biti pozvana iz neke druge. Redoslijed kodiranja je lmhijkefgbcda (slika 12. 3. Mogući redoslijed kodiranja: abcdefghijklm. izrađuje se pogonska funkcija (driver): Funkcija M (a. a b e h c f i l j m d g k Slika 12. Nakon što je funkcija a napravljena i provjerena. Prednost ovog pristupa programiranju je bolja provjera logičkih funkcija (na višem nivou hijerarhije. Programiranje od dna prema gore (Bottom-Up). Nedostatak je nedovoljna provjera operativnih funkcija (na nižim nivoima obavljaju stvarni posao). drugi programer radi ifc i treći programer radi lmjkgd. pristupa se konačnom udruživanju. c. c i d. …) Programiranje od vrha prema dolje (Top-Down). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 203 odresci ili okrajci (stub).Poliščuk E. Programiranje od vrha prema dolje. …) Program DriverM poziv M (1. onda se fDonja izrađuje prije fGornja.

Zatim se od dna prema gore rade operativne funkcije. korištenjem predefinisanih simboličkih oznaka i konstanti. komentari. a b e h c f i l j m d g k Slika 12.4.4). Takođe je potrebno izbjegavanje programskih redova . različitim označavanjem pojedinih elemenata jezika.204 Poliščuk E. Prednost ovog pristupa programiranju je rano otkrivanje logičkih grešaka uz bolju provjeru operativnih funkcija. kao što su rezervisane riječi. npr. tehnikom i stilom programiranja. 12. programskim komentarima.4. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Prednost ovog pristupa programiranju je bolja provjera operativnih funkcija i manji utrošak pogonskog koda. a b e h c f i l j m d g k Slika 12. Mješoviti (sandwich) pristup. efhiklm (slika 12. Programski standardi i preporuke Povećanje čitljivosti programa se ostvaruje: standardizacijom naziva. npr. identifikatori.3. opcije prevodilaca (različita boja ili "veličina" znakova). abcdgj. Mješoviti pristup. Nedostatak je kasno otkrivanje logičkih grešaka. Programiranje od dna prema gore. Prvo se od vrha prema dolje izrađuju logičke funkcije.

npr. SifMje za Mjeru i Mjesto. odnosno izbjegavati "jednoslovne" varijable.SifraMjesta.Poliščuk E. osim u nečitkost. 4. k ili i.Sifra. 5.Sif Nastavnika. npr. tzv.1. . 4. odnosno pomicanje u desnu stranu naredbi unutar programskih struktura. podjela nizova naredbi na odsječke koji su u cjelini vidljivi na ekranskoj formi. Izbjegavati nazive dobijene rutinskim spajanjem naziva entiteta i atributa. Koristiti skraćenice opštih pojmova kao što su: broj. redni broj.* FROM Posao WHERE Posao.SifraOsobe. x3..posao_datum … bolje je SELECT Posao. 2. ozn. repOsoba. Izbjegavati prekratke nazive koji. dat. bolje je Nastav. formatiranje izvornog koda. rOsoba za izvještaje…. produktivnosti ručnog kodiranja (pojava sintaksnih grešaka izazvanih greškama u pisanju produžava vrijeme ispravljanja i prevođenja) i mogućih ograničenja jezika. npr. Nazive odabirati u skladu sa značenjem sadržaja. datum respektivno br.SifNstvnk . šifra. umjesto SELECT Posao. Artikl. skraćenica. 3. osim za indekse i dimenzije polja: i. n.. x2. Redni_broj_stavke_kalkulacije. 6. Osoba. frmOsoba ili fOsoba za ekransku formu. rbr. umjesto: Osoba. Koristiti standardne prefikse/sufikse za srodne elemente/objekte. zbog smanjenja čitljivosti.Sifra. Smjernice za nazive Nazivi struktura podataka treba da budu pisani u skladu sa slijedećim preporukama: 1. vode u nedoslijednost već pri prvoj pojavi iste skraćenice za različiti pojam. 2. npr. 12. j. 3. "uvlačenje". iii. pisanje jedne programske naredbe u redu. sif. skr. Mjesto. Izbjegavati upotrebu posebnih znakova koje sintaksa jezika/sistema ne dozvoljava pri označavanju identifikatora. npr. ili. Koristiti smislene nazive. operatori i znakovi kao što su: Dat-Rođ.4. npr. ii. Dužina identifikatora treba da je do 18 znakova. i.Sifra. Mjesto. Koristiti nazive koji se daju izgovoriti. npr. oznaka.* FROM Posao WHERE Posao. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 205 koji dužinom prelaze širinu ekranske forme.DatPosla … . npr. Nazivi programskih varijabli treba da budu pisani u skladu sa slijedećim preporukama: 1.SifNastav ili Nastavnik. x1. Davati nazive iz kojih se vidi na šta se odnose. max za najveću vrijednost ili len za varijablu koja određuje dužinu. npr. jer mogu djelovati nezgrapno unutar upita. Izbjegavati preduge nazive. Nstvnk.

npr. Smjernice za komentare Programski komentari treba da budu ažurni. backColor. A. koji osim stvarnih naziva ima mogućnost evidentiranja kodova koji će se koristiti prilikom stvaranja objekata BP. kao što su: korištenje velikih i malih slova (BrojCipela).Ras.Ras. nego (bezuspješno) pojašnjavati.Kos. koji se koristi kod imenovanja prostora: imena. Ne pretjerivati u pisanju komentara. sa druge strane. Dok. Value As String) As Integer .05 'Modified : I. početna slova ostalih riječi u imenu su velika slova.206 Poliščuk E. 22. da odgovaraju stvarnom stanju. koristiti imenice za imena klasa i koristiti glagole za imena postupaka. static.Kos. Preporučuje se upotreba različitih notacija. 12. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 5. tj. sCount. gCount. npr.2. umetanje podcrte između dijelova od kojih je sastavljen pojam (broj_cipela) ili kombinovanje spomenutih notacija. Poželjno je oblikovanje obaviti takvim alatom za modeliranje.08. npr. interfejsa.05 '*************************************************************** Function FormatField(Col As Integer. Razlikovati nazive globalnih i lokalnih varijabli.09. O tome treba voditi računa već prilikom oblikovanja baze podataka. klasa. Preporuke. Identifikator klase može započeti znakom @. zahtjeva da početno slovo prve riječi u imenu bude malo slovo. te formalnih argumenata koji se odnose na isti pojam. Komentarisati smisao naredbi (izbjegavati prepričavanje"). Dodjeljivanje naziva objektima modela podataka odražava se na nazive programskih varijabli. koji se koristi kod zaštićenih atributa i lokalnih varijabli postupaka. lCount. 24. Standardizacija naziva. kojih se treba pridržavati: imena interfejsa uobičajeno započinju slovom I. A. camelCase. čime se olakšava snalaženje u programskom kodu i uklanja moguća "neodređenost" sadržaja. Primjeri: PascalCase. '*************************************************************** 'Function : FormatField 'Purpose : Formats a field 'Arguments: ' Col Index of field ' Value Value to format 'Returns : True if successful 'Created : I.4. BackColor. zahtjeva da početno slovo svake riječi u imenu bude veliko slovo. pobrojanih tipova. Primjer: Komentar u zaglavlju potprograma. Loš kôd je bolje ponovo napisati. aCount. public ili protected atributa. postupaka i svojstava.

02."already changed by" request '@ 'reset Status and Flags for imported ads '@ SQL = "UPDATE AD SET NewStatus=Status. IIf(QuietMode. 0) If hFile = 0 Then '15. 0.06.2005 by J '#'Ellerman .2005 by K 'enum FTP files to compare Case-Insensitive Dim bFile As Long. NewCDFlag=CDFlag..2005 by J .bas 'Purpose: Client Library . FindData. 'Public Const FTP_APPDIR 'Public Const FTP_DIR '. hFile = FtpFindFirstFileA(hservice. " & _ '@ "NewNPFlag=NPFlag. 05....2006 by K Primjer: Blok komentar.") '#'End Block Out 22. 'Public Variable ImmediateTransfer '. "*. 0) hFile = FtpFindFirstFileA(hservice. RemoteFileName. UpdatedOnServer=True" '@ If MinImportedAdSN > 0 Then '@ SQL = SQL & " WHERE Ad. "". "Updating local flags..C:\VbProjs\dh69cd\dh69libClient..Poliščuk E.*". '#'Block Out 22. FoundFile As String FindData.09..03. '*************************************************************** 'Module: dh69libClient . FindData.SN > " & MinImportedAdSN '@ End If '@ daoExecute SQL. 'Public Const EXCHANGEINPROGRESS 'Public Const CHECKSYSTEMDATE 'Public Const TRYTOEXCHANGELATER '.. '*************************************************************** Primjer: Komentar programskog redoslijeda i komentar naredbi.cFileName = String(MAX_PATH.09.2005 by N '*************************************************************** 'Public Method TestTransfer 'Public Method SetConnectVars 'Public Method ErrExportImport '. 0) If hFile = 0 Then Exit Function 'empty directory. 0.Transfer related 'Modified: 14.. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 207 Primjer: Komentar u zaglavlju modula..

• doslijedno formatirati podatke. • nakon pronađene i ispravljene greške provjeriti imali ih još. a zatim brzo rješenje. terminali i pisači).3. Prije početka kodiranja treba pripremiti programske priručnike sa funkcijama grupisanim po namjeni. nego naći bolji algoritam. te rukovanje pravima pristupa programima i podacima). te poruka i tekstova pomoći. • izbjegavati nepotrebna grananja. sistem izbora. • loš kôd bolje je napisati ponovno.0).. • pripaziti na granične vrijednosti podataka. naročito indeksiranih varijabli . Programski priručnici. funkcije za održavanje baze podataka (npr. • prvo napraviti jasno i ispravno rješenje. • nedovoljno opšta rješenja bolje je reorganizovati. • provjeravati zahtijeve za ulaznim podacima i valjanost ulaznih podataka. funkcija i korisnika.4.. • olakšati ispravljanje neispravnih ulaznih podataka. • koristiti zagrade radi naglašavanja redoslijeda izračunavanja izraza. • provjeriti moguće numeričke greške (10. • kodirati sa osloncem na programske priručnike. Programske preporuke Na početku izrade treba uspostaviti standarde kodiranja. pomaže kod promjene kodne stranice ili u slučaju potrebe za prevodom na neki drugi jezik. kao i programski dio sistema zaštite (npr. funkcije za upravljanje transakcijama i provjeru statusa izvedenih upita). • izbjegavati trikove (ne žrtvovati jasnoću radi "efikasnosti"). • presložiti i pojednostaviti nerazumljive izraze. • neefikasan kôd ne usavršavati. provjera konzistentnosti podataka i izrada rezervnih kopija). funkcije za rad sa podacima u bazi podataka (npr. . kada sve tekstove treba odjednom mijenjati. poruka i pomoći). nego ga popravljati ("krpiti"). funkcije interfejsa (npr.208 Poliščuk E. . • ugraditi podrazumijevane vrijednosti ulaznih podataka. Grupisanje funkcija interfejsa. • izbjegavati programske varijable opšteg tipa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 12. • rekurziju koristiti samo za rekurzivne strukture podataka. • postaviti početne vrijednosti varijabli prije upotrebe. funkcije za administriranje vanjskih uređaja (npr. a zatim odabrani stil doslijedno primjenjivati! Tehnika i stil programiranja zahtjevaju: • eksplicitno deklarisati programske varijable. Tu spadaju funkcije za rad sa opštim tipovima podataka (npr.1 nije uvijek 1. • izbjegavati poređenje na jednakost brojeva sa pomičnim zarezom. • rutinski posao i jednostavnu optimizaciju prepustiti prevodiocu. • ponavljajuće blokove i izraze zamijeniti potprogramima. nego ih prilagođavati radi višekratnog korištenja.0 * 0. definiranje programskih modula. nizovi znakova i datumi).

Način provjere može biti strukturalni i funkcionalni.5. su uspješni kada se dokaže postojanje grešaka. test toka podataka (provjera procesa korak-po-korak) i test interfejsa sistema (provjera prenosa podataka između sistema). kojom se utvrđuje da je napravljen pravi proizvod. Testovi proizilaze iz iskustva te osobe. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 209 12. da odgovara specifikaciji zahtjeva. Validacija (potvrda valjanosti). Testiranje programa (provjera. koji odgovara korisniku i namjeni. uobičajeno sa vrha prema dolje. Nedovršeni elementi mogu se simulirati (ostaci i pogonski moduli). uz uporabu ispitnih podataka. Vrste testiranja sistema Testiranje ostataka je testiranje upravljačkih struktura i vrijednosti sadržanih u kodu.Poliščuk E. Probni slučajevi se izvode uvidom u programski kôd (inspekcija koda).5. Verifikacija (ovjera ispravnosti) je dokazivanje da je faza dobro provedena ili da je proizvod dobro napravljen. Vrše se slijedeće provjere: funkcionalno testiranje (gdje se vrši . Integraciona provjera je ispitivanje grupa komponenti koje integrisane čine cijeli sistem ili neki njegov dio. Vrši se ispitivanje pojedinačnih cjelina (proceduralno programiranje). Vrše se slijedeće provjere: test korisničkog interfejsa (provjera svake funkcije interfejsa). Funkcionalni način provjere provjerava što cjelina radi. tj. Ispitivanje provodi programer komponente (postoje iznimke za kritične sisteme). to jest da li zadovoljava postavljene zahtjeve. te analizom rezultata obrade. test slučajeva korištenja (provjera svakog pojedinačnog slučaja).5.1. Ispitivanje provodi nezavisni tim za testiranje.2. Provjera programa se vrši izvođenjem. odnosno testiranja na greške i ispitivanja programa. Ovu provjeru provode programeri. Ovu provjeru provodi osoblje proizvođača ili korisnici. odnosno provjera rada sistema kao cjeline. 12. Cilj testiranja sistema Provjera ispravnosti informacionog sistema. Testiranje komponenti je ispitivanje pojedinih programskih komponenti. Probni slučajevi se izvode iz specifikacija funkcija. Cilj testiranja na greške je utvrđivanje grešaka. Testiranje i ispravljanje grešaka se mora obavljati redoslijedom kojim su moduli kodirani. ispitivanje programa). Provjera sistema. odnosno nedostataka unutar programa. kojom se osigurava da svi nezavisno razvijeni aplikativni programi rade ispravno u skladu sa specifikacijama. Provjera ispravnosti informacionog sistema 12. Testovi su zasnovani na specifikaciji sistema. Kod strukturalnog načina provjere se provjerava kako cjelina radi.

volume . Preporuke za provjeru. Po želji krajnji korisnik dodatno iznosi svoja zapažanja ili prijedloge. upotrebljivost i lakoća upotrebe metoda i procedura. recovery . . Plan testiranja sistema Testiranje mora biti sistemsko. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema provjera funkcionalnosti prema zahtjevima korisnika). neispravni podaci. ponašanje programa (npr. vrstu preduzete akcije (npr.mogućnost oporavka pri “forsiranom” padu sistema. Ovaj test provode nezavisne institucije za osiguravanje kvaliteta.verifikacija velikog broja simultanih pristupa. su slijedeće. nastoji obaviti svoje svakodnevne poslove. Testiranje performansi (odnosno provjeru nefunkcionalnih zahtjeva) sačinjavaju: • • • • • stress . Nadzorni test se provodi prema potrebi. 12. potvrda pohrane ili prekid obrade). ispravan i spreman za primjenu. vršna opterećenja. a greške uklanjaju po mogućnosti istog dana. Provjeravaju se performanse sistema. koji sadrži: identifikator programa ili dijela obrade (npr. Predstavlja potvrdu da je sistem gotov. To je sveobuhvatni i konačni test sa stvarnim podacima. u kojoj učestvuju poznati korisnici.210 Poliščuk E. neregularni završetak rada. naziv opcije sistema za ekransku formu). a provode ga korisnici kod izvođača. Beta-testiranje je validaciono testiranje.provjera prava pristupa.3.brzina odziva.test na količinu podataka. fragmentaciju. unos ili izmjena). naziv funkcije (npr. Alfa-testiranje je verifikaciono testiranje. te se izrađuje lista prioriteta ugradnje. traženje grešaka i propusta. Sastoji se od probne upotrebe sistema. koristeći napravljena rješenja. pogrešan prikaz podataka). . Nerealni i preveliki zahtjevi se odbacuju ili se planira njihova naknadna ugradnja. Testiranje provode korisnici kod sebe. bez prisustva izvođača. identifikator ili opis podatka koji se želi obraditi. Vrši se simulacija stvarnog okruženja. izrada rezervnih kopija i oporavak sistema.5. te uslove pod kojima ga je naručilac spreman preuzeti. Prikupljeni dodatni zahtjevi se procjenjuju.. testiranje performansi i testiranje dokumentacije (tj. security . a po potrebi i očekivani rezultat.. složenost algoritama. Provjeru obavlja ogledna skupina krajnjih korisnika koja. provjera korisničke dokumentacije i primjera). timing . Provjera se vrši u stvarnim uslovima. Primjedbe se prikupljaju dnevno. Test prihvatljivosti je test sistema kojim se dokazuje da proizvod zadovoljava korisničke zahtjeve i potrebe organizacije.. prema unaprijed napravljenom planu.

Dokumentovanje razvoja Projektna dokumentacija treba da dokumentuje razvoj IS. opis postupka ponovnog pokretanja i oporavka . Tu spadaju: upute za upotrebu (user manual). vrsta i obim dokumenata zavisi o aplikaciji.Software Test Documentation (STD). podsjetnici ili kratke upute (quick reference guide. Plan upravljanja softverskim projektom . Pored navedenog. opis arhitekture sistema i specifikaciju interfejsa prema drugim sistemima. konfiguracijom Software Configuration 4. Plan garancije kvaliteta softvera . 5. dnevnik promjena i programski priručnici). Document za softverski dizajn . probni podaci i rezultati provjere.6. 6. kao i proizvode pojedinih faza razvoja. opis izrade rezervnih kopija i vraćanja podataka . Dokumentacija softverskog testa .Software Design Document (SDD). Tehnička dokumentacija je namijenjena tehničkom osoblju. 7. tehničku dokumentaciju sačinjavaju: programska dokumentacija (izvorni kôd. Potrebna je za razumijevanje.6. Izvorni kod (Source code). instalacioni priručnik (odnosno opis instalacione procedure) i upute za rukovanje i održavanje (opis procedura za pokretanje/zaustavljanje . cue cards). Plan softverskog upravljanja Management Plan (SCMP). 8. Broj.Software Requirements Specification (SRS). pocket guide. upute za vježbu (training guide.restart. izradu i održavanje sistema.Poliščuk E. 9. tutorial). .Software Quality Assurance Plan (SQAP). Specifikacija softverskih zahtjeva . detaljni priručnik (reference manual). Plan validacije i verifikacije softvera . 3. Dokumentaciju po IEEE standardu sačinjavaju: 1. Omogućava upravljanje projektom i konfiguracijom sistema. Korisnička dokumentacija mora pružiti pomoć korisnicima pri upotrebi sistema i mora biti prilagođena korisnicima različitog iskustva. opis baze podataka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 211 12.Software Project Management Plan (SPMP). Korisničko uputstvo (User's manual). specifikaciju dizajna.1.startup/shutdown. restore. 2. recovery).Software Validation and Verification Plan (SVVP). Izrada dokumentacije 12.backup. budući da sadrži plan razvoja. instalacioni priručnik (installations manual).

prije završetka kodiranja i testiranja. kratka poglavlja. . naročito kada autor ili autori prestanu biti raspoloživi. opisivati postupak rada. određivanje lozinki i prava pristupa.2. a ne samo sadržaj ekranske forme (npr. Dokumentacija mora biti dobro ilustrovana (slikama ekranskih formi i njihovog redoslijeda). dobra dokumentacija mora biti napisana sa gledišta čitaoca. Takođe. a ne pisca.6. Preporuke za izradu dokumentacije Izrada dokumentacije zahtijeva angažovanje i do nekoliko sati (3) po stranici. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 12. jednostavnost izraza.212 Poliščuk E. odražavati stvarno stanje opreme u primjeni (tj. šta podrazumjeva konzistentnost pojmova. Mora biti planirana i započeti izradu dovoljno rano. radne procedure). biti ažurna) i uključivati rječnik korištenih izraza. Preporučuje se odvojeno čuvati odgovarajuću varijantu programske opreme (alata) kojom je proizvod napravljen. Između ostalog. mora bilježiti načela (argumente odluka). Prije objavljivanja dokumentacije treba provjeriti/dokazati da odgovara namjeni. Prilikom izrade treba izbjegavati ponavljanja i neodređenosti i koristiti standardizovane dokumente. Nepostojanje dokumentacije može biti razlog za prestanak korištenja aplikacija. redoslijed popunjavanja šifarnika.

Poliščuk E. Dijagram toka (blok dijagram. Primjer 1: Slika 13. Primjer dijagrama toka. nemogućnost opisa struktura podataka. veliki i neprikladni dijagrami. dozvola skokova koji vode upotrebi GOTO naredbe. Za opis akcije ili odluke unutar simbola može se primijeniti bilo koja notacija. Nedostaci dijagrama toka su veliki skup simbola.1. pseudokod ili prirodni jezik.1. npr. . Osim toga. ali ipak predstavlja tehniku koja (nikako ne) izlazi iz upotrebe. algoritam) Dijagrami toka (Flowcharts) omogućavaju grafički prikaz sistema (system flowchart) i predstavljaju zamjenu za fizičke DTP. kao i grafički prikaz programa (program flowchart). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 213 13. nedostatak formalizma. dijagrami toka su usredotočeni na akcije koje sistem/program mora obaviti. Logičko projektovanje programa i programski jezici 13. nestrukturiranost. Specifikaciju predstavlja skup simbola koji opisuju upravljački tok.

3. .214 Primjer 2: Poliščuk E. Obrada podat.podat. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema POČETAK Pripremne radnje Spojište tokova Učitav. Primjer 3: Prodaja Slika 13. NE Kraj obrade DA Završne radnje KRAJ Kontrola izlaza iz petlje Slika 13. Primjer opšteg oblika dijagrama toka. Dijagram toka Prodaja (generator dijagrama toka Visio).2. Izlaz podat.

Poliščuk E. Primjer 5: Slika 13. Simboli dijagrama toka. .Ekranska forma generatora dijagrama toka Code Visual to Flowchart V3.5. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 215 Primjer 4: Slika 13.4.5 (2006).

p.2. • elementi algoritma ne smiju posjedovati specifičnosti nekog programskog jezika. Promjenljive i njihovi tipovi se u pseudokodu posebno ne deklarišu. Pseudokod je prilagođen strukturiranom načinu programiranja i otuda potiču njegova osnovna sintaksna pravila.1. Ako to ne proizilazi iz njihovog naziva. operator dodjele. kao i pravila za konstruisanje procesa i naredbe pseudokoda. su opisani u nastavku teksta. • elementi pseudokoda moraju biti tako definisani da se mogu lako prevesti na većinu programskih jezika opšte namjene. nisu ograničene dužinom. koji se ne mogu lako izraziti putem naredbi nekog drugog programskog jezika opšte namjene. npr. Sintaksa i semantika osnovnih elemenata i osnovnih struktura pseudokoda. POSTAVI. Osnovni elementi pseudokoda Osnovne elemente pseudokoda sačinjavaju: • • • • • promjenljive. 13.. Pri definisanju sintakse i semantike ovog pseudokoda. pošlo se od slijedećih zahtjeva: • svaki element pseudokoda mora biti jednoznačno definisan. aritmetički i algebarski operatori. Strukturirani prirodni jezik (pseudokod) Pseudokod je srodan višim programskim jezicima. koji poznaje osnovna pravila pisanja algoritma. Taj glagol se piše velikim slovima. • elementi pseudokoda moraju biti razumljivi čitaocu. Pišu se „italic“ slovima. glagoli. Glagoli: Svaka imperativna naredba pseudokoda počinje glagolom. . Predstavlja način opisa logičkog toka algoritma programa. ali ne sadrži formalna pravila jezičke sintakse ni jednog od njih. npr. opisuju se u okviru komentara. specifične za rad sa datotekama. • pseudokod mora posjedovati naredbe za rad sa datotekama na eksternom memorijskom uređaju. Za potrebe ovog teksta. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 13.216 Poliščuk E. a ako se sastoji od više riječi povezuju se podcrtom („_“).2. komentari. prilagođen je našem govornom području.

Svaka aktivnost počinje glagolom u imperativnom obliku (IZVRŠI). mada aktivnost može predstavljati i svaku od osnovnih struktura pseudokoda ili pak strukturu nad skupom osnovnih struktura. Aktivnost je naredba pseudokoda ili struktura nad skupom naredbi pseudokoda. selekcija (razgranata struktura) i iteracija (ciklična struktura). Sekvenca je osnovni oblik strukturiranja algoritma. Redoslijed izvršavanja aktivnosti je određen redoslijedom njihovog navođenja u pseudokodu. Sam tekst komentara je niz alfanumeričkih znakova. koji ne smije sadržavati oznake za početak ili kraj komentara. predstavljaju i osnovne strukture pseudokoda. a izvršenju aktivnosti B mora prethoditi izvršenje aktivnosti A. promjenljiva p posjeduje vrijednost izraza i. u naredbama pseudokoda. Naredba ima oblik: POSTAVI p ← i. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 217 Operator dodjele: Naredba dodjele vrijednosti promjenljivoj posjeduje dvije komponente. Na slici 13.Poliščuk E. Komentar u pseudokodu ima slijedeću sintaksu: ( * tekst komentara * ). gdje „( *“ označava početak. gdje je p promjenljiva. Osnovne strukture pseudokoda Osnovne strukture strukturiranog načina pisanja algoritma. Svaka aktivnost sekvence se piše u novom redu i počinje od iste kolone. logički i relacioni operatori se. Predstavlja linearnu strukturu nad skupom aktivnosti. kojoj se dodjeljuje vrijednost. a „ *)“ kraj komentara. koja predstavlja operator dodjele. . Sekvencom se opisuje niz aktivnosti.2. izvršenju aktivnosti C mora prethoditi izvršenje aktivnosti B. skupovni. 13. Primjer: ( * ovo je ispravan komentar * ) ( * ovo je neispravan komentar ( ** ) ( ********************************* ovo je ispravan komentar *********************************** ). koriste na uobičajen način.2. od tri aktivnosti u pseudokodu. koje se bezuslovno odvijaju jedna za drugom. a i neki izraz.6 je prikazana sekvenca. U svakom slučaju. To su sekvenca (linijska struktura). Aritmetički i algebarski operatori: Aritmetički. Nakon realizacije naredbe dodjele. To su glagol POSTAVI i strelica „←“. i odgovarajući blok dijagram.

Pseudokod i blok dijagram selekcije. Semantika ove strukture se može opisati na slijedeći način. Pseudokod i blok dijagram sekvence.6. Selekcija je osnovna struktura koja služi za prikaz uslovnog grananja u algoritmima. Ako je zadovoljen uslov P. PSEUDOKOD: AKO JE P TADA IZVRŠI A INAČE IZVRŠI B KRAJ AKO BLOK DIJAGRAM da P A B Slika 13. U sintaksi selekcije se za svako AKO JE uslov TADA. Primjer: Neka je a promjenljiva čija je trenutna vrijednost 0. piše INAČE i jedno KRAJ AKO. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema PSEUDOKOD: IZVRŠI A IZVRŠI B IZVRŠI C BLOK DIJAGRAM A B C Slika 13. nakon izvršenja selekcije: AKO JE a ≤ 0 TADA POSTAVI a ← a+1 INAČE POSTAVI a ← a-1 KRAJ AKO .218 Poliščuk E. počevši od iste kolone kao AKO .7 je prikazana sintaksa pseudokoda i blok dijagram selekcije. Tada će promjenljiva a imati vrijednost 1. tada se izvršava aktivnost A. inače se izvršava aktivnost B. Na slici 13.7.

PSEUDOKOD: RADI naziv_radi DOK JE P IZVRŠI A KRAJ RADI naziv_radi BLOK DIJAGRAM A da P Slika 13. a završava se frazom KRAJ RADI. bez obzira na ispunjenje uslova P. tada se oduzimanje u iteraciji: RADI oduzimanje_od_n DOK JE n > 1 POSTAVI n ← n . aktivnost A se uopšte ne izvodi. Iteracija – RADI DOK NE BUDE je iteracija kod koje se. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 219 Da je inicijalna vrijednost promjenljive a bila 1. Na slici 13. bilo n ≤ 1. Kada je riječ o iteraciji tipa RADI DOK JE. koja se piše od iste kolone kao i RADI. Iteracija – RADI DOK JE je algoritamska struktura u kojoj se aktivnost A ponovljeno izvršava tako dugo dok je postavljeni uslov P zadovoljen. nakon izvršenja selekcije bi imala vrijednost a = 0. Aktivnost A se izvršava tako dugo dok ne bude zadovoljen uslov P. inicijalno . za nju je specifično da ukoliko uslov P nije zadovoljen kod prvog ispitivanja.Poliščuk E. za razliku od iteracije tipa RADI DOK JE. Počinje glagolom RADI. tada se oduzimanje ni jedan put ne bi izvršilo. aktivnost A izvršava prije ispitivanja postavljenog uslova P. Da je.8 je prikazana sintaksa pseudokoda i blok dijagram iteracije tipa RADI DOK JE. Svaka iteracija ima svoje ime.8. .9 je prikazana sintaksa pseudokoda i blok dijagram iteracije RADI DOK NE BUDE. Primjer: Neka je n = 10.1 KRAJ RADI oduzimanje_od_n izvršava 9 puta. Na slici 13. Aktivnost A će se sigurno izvršiti bar jedan put. Pseudokod i blok dijagram iteracije RADI DOK JE.

Pseudokod i blok dijagram iteracije RADI DOK NE BUDE.9. tada se oduzimanje u iteraciji: RADI oduzimanje_od_n DOK NE BUDE n = 1 POSTAVI n ← n .220 PSEUDOKOD: Poliščuk E. tada uslov za izlazak iz iteracije ne bi nikada bio zadovoljen. Moguće oznake za pisanje pseudokoda: Abc abc Abc := # " s v M IvI & Si I&I naziv algoritma rezervisana riječ pseudokoda za opis algoritama ugrađena ili trivijalna funkcija (procedura) pridruživanje zamjena vrijednosti komentar konstanta ili parametar skalar vektor matrica nula-vektor modul (dužina) vektora skup element skupa kardinalni broj skupa prazan skup .1 KRAJ RADI oduzimanje_od_n izvršava 9 puta. Primjer: Neka je n = 10. inicijalno bilo n ≤ 1. Da je. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema BLOK DIJAGRAM RADI naziv_radi DOK NE BUDE P IZVRŠI A KRAJ RADI naziv_radi A P da Slika 13.

10 je prikazan primjer prikazivanja procesa pomoću akcionog dijagrama.11). Na slici 13. Ekranska forma generatora aplikacija Advantage:Plex. Slika 13.3. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 221 13. Primjer akcionog dijagrama za rad sa generatorom aplikacija Advantage:Plex.11. Slika 13.10. . Akcioni dijagram Akcioni dijagram (Action Diagram) je formalizovana mješavina strukturiranog prirodnog jezika i pseudokoda. Koriste se kod rada sa generatorima aplikacija (slika 13.Poliščuk E.

Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 13.13 je prikazano stablo odlučivanja za Videoteku i na slici 13. Može se uspostaviti veza između stabla odlučivanja i pseudokoda.4. Stablo odlučivanja Stablo odlučivanja (Decision Tree) je binarno stablo u kojem svaki nezavršni čvor predstavlja odluku koja se donosi u tom čvoru. djeca ispod 12 godina u pratnji odrase osobe plaćaju četvrtinu cijene. koji plaćaju polovinu cijene. Stablo odlučivanja za navedeni primjer izgleda kao na slici 13. Primjer: Posjeta zoološkom vrtu Životinje.222 Poliščuk E. List reprezentuje rezultat niza odluka na putu od korijena do tog lista. • studentski popust ne vrijedi vikendom.12. Stablo odlučivanja je prikladno za opis složenih grananja u postupku odlučivanja. omladina do 18 godina plaća polovinu pune cijene ulaznice.14 pripadajući pseudokod. . Slika 13. osim ako su studenti ili penzioneri. Zavisno o donijetoj odluci tok programa prenosi se u podstablo čvora. Primjer stabla odlučivanja za zoološki vrt Životinje. Na slici 13.12. • posjetioci u grupi imaju 10% popusta na punu cijenu. • • • • ulaz za djecu do 3 godine je besplatan. osobe iznad 18 godina plaćaju punu cijenu. Lako je razumljivo i predstavlja dobro sredstvo za komunikaciju sa korisnicima.

. Primjer stabla odlučivanja za Videoteku. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 223 Kategorija filma: Ukupni broj filmova koje član želi iznajmiti: Rok za vraćanje posuđenog filma: Hit film Politika iznajmljivanja filmova: Običan film bilo koliko 1 dan 1 dan 3 dana 3 dana manje od 3 3-6 više od 6 Slika 13.Poliščuk E.14. Primjer pseudokoda za Videoteku.13.5) inače ⏐ ako je ukupni broj filmova manji od 3 tada ⏐ ⏐ rok iznajmljivanja = 1 dan ⏐ ⏐ cijena = cijena + osnovna cijena filma ⏐ inače ⏐ ⏐ ako je ukupni broj filmova manji od 7 ⏐ ⏐ ⏐ rok iznajmljivanja = 3 dana ⏐ ⏐ inače ⏐ ⏐ ⏐ rok iznajmljivanja = 7 dana ⏐ ⏐ ako film nije treći po redu (svaki treći obični film je besplatan) tada ⏐ ⏐ ⏐ cijena = cijena + osnovna cijena filma Slika 13. ⏐ cijena = cijena + (osnovna cijena filma x 1. Primjer pseudokoda za Videoteku. cijena = 0 ako je hit film tada ⏐ rok iznajmljivanja = 1 dan Slika 14.13.

npr. Tabela 13. Logika odlučivanja treba da bude nezavisna o tome kojim redoslijedom su uslovi napisani. nije uvijek svejedno kojim su redoslijedom napisane akcije. Fortran i Basic). Potrebno je izbjegavati eventualno dupliranje izraza i značenja. Pravila izrade tabela odlučivanja Prilikom izrade tabela odlučivanja preporučuje se koristiti slijedeća pravila: 1. 4.5. generišu programski kôd različitih jezika (npr.1. Međutim. Primjer: Proširena tabela odlučivanja za zoološki vrt Životinje. U gornjem dijelu tabele treba pokušati rasporediti redove tako da oni redovi koji sadrže više potvrda uslova (znak Y) budu što više. kao i ograničene skupove mogućih odgovora. a ove ispred znakova N. 3. Neki CASE alati.224 Poliščuk E. Tabele odlučivanja Tabele odlučivanja (Decision Tables) predstavljaju tabelarni prikaz preslikavanja skupa ulaznih uslova u skup izlaznih akcija. Uslovi (condition stub) Dob Pratnja Student Vikend Grupa <3 3-12 D Ispunjenost uslova (condition entries) 3-12 N 12-18 >18 D N >18 D D D >18 D D N >18 N D >18 N N PEN Akcije (action stub) Slobodan ulaz Četvrtina cijene Polovina cijene 90% cijene Puna cijena X X X Izbor akcije (action entries) X X X X X X X 13. Kolone u desnom dijelu tabele treba rasporediti tako da u istom redu oznake "" budu ispred oznaka Y. dok oni koji sadrže oznake "-" budu niže. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 13. 5.5. da/ne ili nisko/srednje/visoko. koji podržavaju ovaj način izrade specifikacija. Posjeduju relativno jednostavne uslove.1. C. Predstavljaju dobro sredstvo za opis poslovnog odlučivanja. Pascal. 2. .

15. Osnovni elementi struktograma.6. Struktogram Struktogram (Nassi-Shneiderman Chart) je grafički prikaz programskih struktura. Znatno je prikladniji od dijagrama toka.6 ukupni broj filmova manji od 3 film je treći po redu Akcije rok iznajmljivanja je 7 dana rok iznajmljivanja je 3 dana rok iznajmljivanja je 1 dan cijena = cijena + (osn. cijena filma x 1.2. naročito kada ga je potrebno često mijenjati. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 225 Primjer: Proširena tabela odlučivanja za Videoteku. Osnovni elementi struktograma su prikazani na slici 13. Neprikladan je za ručnu izradu. Nassi-Shneiderman dijagrami su pogodni za reverzni inženjering programa pisanih u C programskom jeziku i za generisanje koda. Politika iznajmljivanja filmova hit film ukupni broj filmova veći od 6 ukupni broj filmova 3 .15. Tabela 13.16 je prikazan Nassi-Shneiderman dijagram urađen pomoću CASE alata Xper-C. Na slici 13. .Poliščuk E.5) cijena = cijena + osnovna cijena filma X X X X X X X X X X X X X X Y Y N Y Y N Y N Y N Y N N Y Y N N Y N Y N N Y N N N Y - 13. Sekvenca Selekcija Iteracija Slika 13.

Programski jezici 13. Programski jezici treće generacije Jezici treće generacije (eng.1. prvobitno jednostavan interpretator za interaktivno rješavanje numeričkih problema.16. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 13. 3rd generation languages . Jezici za numeričke i naučne probleme: • FORTRAN (FORmula TRANslator). kasnije se razvio u Visual Basic. prvi rašireniji jezik za rješavanje numeričkih problema. Može se izvršiti podjela programskih jezika po namjeni. jezik pogodan za rješavanje numeričkih i logičkih problema.High Level Languages).7.226 Poliščuk E. • BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code).7. Ekranska forma Nassi-Shneiderman dijagrama u CASE alatu XperC. • ALGOL (ALGOrithmic Language). . odnosno proceduralno usmjereni programski jezici.3GL) su jezici visokog nivoa (HLL . 13.

7. . Za rad sa ovim jezikom u prednjem planu se mora nalaziti Sistem za upravljanje bazom podataka . nastao sa namjerom da se razvije programski jezik pogodan za probleme iz područja vještačke inteligencije. specijalizovane za određene klase problema. C sa svojstvima objektnog programiranja.4GL) su nastali krajem '70-ih i početkom '80-ih godina. 13. jezik prikladan za poslovne aplikacije i rad sa podacima. namjenjen logičkom programiranju. Zadovoljavaju potrebe za izradu 60 80% svih aplikacija. pokušaj postavljanja standarda za jezik integrisanih računarskih sistema (kontrola industrijskih pogona. Programski jezici četvrte generacije predstavljaju jezike posebne namjene. 13.2. Višenamjenski jezici: • PL/I. • C. • Pascal. Programski jezici četvrte generacije Jezici četvrte generacije (eng. • Modula-2 i Oberon. te predstavljaju jezike vrlo visokog nivoa (Very High Level Languages). proširenje Pascal-a podrškom sistemskom programiranju. konceptom procesa i modula koji međusobno komuniciraju. nastao sa namjerom da se napravi jezik koji se može efikasno ugraditi na većinu računara. pogodan za numeričko-inženjerske i poslovne aplikacije. vazduhoplova ili bolničkih sistema). Većina današnjih 3GL su višenamjenski jezici.Poliščuk E. 4GL naredbe integrišu naredbe jezika visokog nivoa.DataBase Management System). generacije (4th Generation Environment). Vrste i primjena 4GL Jezici za rad sa bazama podataka su strukturirani upitni jezici. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 227 Jezik za poslovne probleme: • COBOL (COmmon Business Oriented Language).SUBP (DBMS . • C++.3. Neki 4GL čini skup raznorodnih pomagala povezanih u cjelinu sa okruženjem 4.7. a koji će biti pogodan za učenje programiranja kao logičke i sistematske discipline. Jezik orijentisan listama i redovima: • LISP (LISt Processing). 4th generation languages . Jezik vještačke inteligencije: • PROLOG (PROgramming in LOGic). • ADA. Najčešće je u upotrebi SQL (Structured Query Language). razvijen radi izrade operativnog sistema iz kojeg je nastao Unix. danas predstavlja standard kada se radi o proceduralnom programiranju.

).. unos. Oracle. programski paketi za prenos slika. npr. AVERAGE.Data Manipulation Language).. Elementi tabele su: konstante. … . COUNT. kao i pristup bazama podataka (postavljanje upita) i kreiranje dijaloga. TAN. ASIN. Grafički orijentisani jezici (računarska grafika) služe za sintezu slika pomoću računara (dijagrami. ). animacija. Geografski IS (GIS . programi za prenos podataka. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Podjezici SQL-a su: 1. Jezik za upravljanje podacima (DCL – Data Control Language). LN. izmjena. Primjer: Strukturirani upitni jezik SQL se koristi u sistemima za upravljanje slijedećim relacionim bazama podataka: DB2. očekivanje) i finansijske funkcije (npr. Primjenjuje se za analizu. elektronska pošta . COS. telefax. za rad sa podacima (postavljanje upita. matematičke funkcije: SIN. Nakon izračunavanja vrijednosti formula automatski slijedi promjena podataka. kao i za pomoć pri donošenju odluka (problemi tipa "šta ako"). IF.. MS SQL Server. MIN. Informix. Unix-a). planiranje (finansije. LOG. kao i kod rada u mreži računara (emulatori terminala. MAX … . za kontrolu pristupa podatcima (dodjeljivanje i ukidanje prava pristupa). prodaja). Integrisana programska podrška (Integrated Software) objedinjuje matrični kalkulator.Data Definition Language). kamatni račun). D31=ROUND(SUM(D1:D30) * 0. obradu teksta i grafički prikaz podataka.-1). Matrični kalkulatori (Spreadsheet) su tabele organizovane kao mreža redova i kolona. MS Access i drugim.65. ljuske) predstavljaju najrašireniji pristup nadogradnje OS (npr. 3. EXP. koncept više slojeva.228 Poliščuk E. CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) su računarom podržano projektovanje i računarom podržana proizvodnja. mogu se . statističke funkcije (npr. kao i koncept objekata. odnosno jezik za definisanje sheme BP u rječniku podataka (kreiranje objekata). Nad istim jezgrom (kernel). 2. AND. Jezik za rukovanje podacima (DML . SQRT. brisanje). logički izrazi: OR. Jezik za opis podataka (DDL . Jezici četvrte generacije (4GL) kao programski jezici se koriste za pisanje aplikacija nad bazom podataka.. . Ovdje se još mogu svrstati simulatori. Programska proširenja operativnih sistema (skeleti. grafički znakovi i objekti. Elementi jezika su aritmetičke i agregatne funkcije: SUM.Geographic Information System) uključuju podatke o geometriji. Programi i jezici za prenos podataka se sreću u komunikacionim sistemima (modem. digitalizacija). proizvodnja. izrazi (formule). NOT.

Poliščuk E. • supstitucija varijabli (set TERM=vt100... ako nije EOF pomakni se. echo $TERM). • ulančavanje naredbi na principu "cjevovoda" (cat | more). Prezime CHAR(20) NOT NULL. Neproceduralni jezici sadrže niz naredbi koji određuje ŠTA treba učiniti. Tipične neproceduralne naredbe su: naredbe za definisanje strukture podataka te rukovanje podacima u BP (nema potrebe za poznavanjem imena i lokacije datoteka. "dohvati podatke … koji zadovoljavaju uslov … ".7. "ikone". prog < input. cd. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 229 koristiti različiti skeleti (shell). Adresa CHAR(20). "otvori datoteku.. Svojstva jezika 4GL Osnovno svojstvo jezika 4GL je neproceduralna sintaksa. ). zatvori datoteku" i sl.dat).. kao i naredbe za izvještaje (selekcija. ).dat. sortiranje. • obrada u pozadini (background processing) (prog &. NOT NULL ). adresa. CREATE TABLE Osoba ( IdOsobe INTEGER NOT NULL...4. ).c ⇒ 1. podržavanju rada sa "prozorima". npr. • redoslijedno izvođenje više programa (cd dir.. Uz neproceduralne. npr. . Proceduralni jezici koriste niz naredbi koji određuje KAKO se određena akcija obavlja. npr: Bourne shell.c . Mashey shell i dr. agregatne funkcije. npr. ). • usmjeravanje ulaza i izlaza (prog > output... jobs. 13. Ostala programska proširenja OS se zasnivaju na primjeni računarske grafike. . if-then-else. . • naredbe za kontrolu programskog toka (while. C shell. ls. naredbe za izbor posla (menu).c 2. ekranske forme i dr. Skelet se koristi kao tumač (interpreter) naredbi. ). fg). SifMjesta SMALLINT. grupisanje. . Elementi programskog jezika su: • prenos i zamjena parametara (script prog arg1 arg2 ⇒ $1=arg1 $2=arg2). mnogi 4GL raspolažu proceduralnim naredbama da bi se omogućila ugradnja proceduralnih rješenja.. naredbe za unos ili ispis podataka putem ekranske forme (form).. ).. . • sposobnost testiranja rezultata prethodno izvršene naredbe (if test prog then ..: • kreiranje liste argumenata prilikom poziva programa (ls *. Ime CHAR(20). Primjer 1: Opisivanje podataka (SQL). . case..

.SifMjesta = Mjesto. COMMAND "Kraj" "Kraj rada" EXIT MENU END MENU Primjer 6: Rukovanje podacima putem ekranske forme. DISPLAY BY NAME rOsoba.. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Primjer 2: Rukovanje podacima (selekcija u jeziku SQL). DEFINE rOsoba RECORD LIKE Osoba DEFINE rMjesto RECORD LIKE Mjesto .230 Poliščuk E.* BEFORE FIELD SifMjesta MESSAGE "Unijeti šifru mjesta" AFTER FIELD SifMjesta CALL Sel_Mjesto (rOsoba.* IF status = NOTFOUND THEN MESSAGE "Ne postoji mjesto" NEXT FIELD SifMjesta . Stanuje := Osoba..SifMjesta Primjer 4: Rukovanje podacima (ZIM).SifMjesta) RETURNING rMjesto.SifMjesta = Mjesto... Mjesto WHERE Osoba. MENU ”Osoba" COMMAND "Dohvat" "Postavljanje uslova za dohvat zapisa" CALL dohvat() IF status != NOTFOUND THEN NEXT OPTION "Slijedeci" END IF COMMAND "Slijedeci" "Dohvatanje slijedećeg zapisa" CALL slijed() .. SELECT * FROM Osoba. FIND ALL Osoba Stanuje Mjesto FIND ALL Osoba (UNRELATED) Stanuje Mjesto FIND ALL Osoba Stanuje Mjesto (COMPLETE) Primjer 5: Ekranski meni (Informix-4GL). INPUT BY NAME rOsoba..SifMjesta AND Osoba.* .Prezime LIKE "K%" Primjer 3: Definicija veze u rječniku podataka (Zim Information Management (ZIM)).. COMMAND "Unos" "Unos novog zapisa" CALL unos() ..

Kodiranje je sa manje grešaka. . END INPUT 231 Primjer 7: Izvještaj (ZIM).. jezgrovitiji i čitljiviji programski kod. Prave se kraće programske liste. Povećanje efikasnosti je od 6 do 60 puta (ne i skraćenje vremena izrade!)..Ime FORMAT ACROSS 2 PAGESIZE 23 PAUSE 1 PAGE HEADING "Stranica:" $PAGE : MASK 'ZZ9' : DETAIL LINE Osoba. Izradi programske opreme se pristupa u ranoj fazi razvoja.Prezime : NEWLINE : Osoba. Prednost se gubi u slučajevima kada se radi o aplikacijama koje uključuju rješenja proceduralnog tipa. C. Pojedina 4GL naredba zamjenjuje do nekoliko hiljada 3GL-a naredbi.Prezime.NazGrada ENDREPORT Ford Alan Vancouver avenue 63 383260 New York Slika 13.17. koristeći prototipski razvoj. npr. kao što su COBOL ili FORTRAN. REPORT ALL FROM Osoba Stanuje Mjesto SORTED BY Osoba.Adresa : NEWLINE : Mjesto. Sličnost programa strukturiranom govornom jeziku pojednostavnjenje izradu programske dokumentacije. a ujedno je olakšano otklanjanje grešaka. Ista aplikacija napisana u jeziku SQL može na istom računaru biti od 5 do 20 puta brža od odgovarajuće aplikacije napisane u nekom 3GL. Bitno je ubrzana izrada programa sa neproceduralnom sintaksom i generatorima koda. Osoba.Ime Osoba. odnosno rješenja dobijena povezivanjem na 3GL. Primjer izvještaja.PostBr : NEWLINE : Mjesto. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema END IF . Povećanje efikasnosti se postiže smanjenjem broja naredbi i pomoću interne optimizacije.Poliščuk E.

Programska oprema razvijena pomoću 4GL posjeduje jednostavnu i razumljivu sintaksu. dvodnevnim testom (TWO DAY TEST).232 Poliščuk E. korištenje višenivovskih prevodilaca (npr. Poželjno je da korisnik nakon manjih prekida u radu (npr. 4GL-EC-C-O-4GE). Može se provjeriti tzv.. 10 dana) bude u mogućnosti nastaviti sa radom bez poteškoća. sličnu govornom jeziku. kvalitetniji razvojni i korisnički interfejs. Nakon toga korisnik bi morao biti u mogućnosti samostalno da obavlja neke manje poslove. UNIX. Napred navedeno ne vrijedi jednako za sve 4GL! . Većina korisnika treba da može naučiti osnove 4GL za 2 do 3 dana. . ANSI SQL standard). Odlikuje se prikladnošću za učenje i rukovanje jezikom i podacima. ). upravljački programi koji su nadgradnja OS (npr. kao i manje dijalekata (npr. SQLEXEC).. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Prenosivost (portabilnost) programske opreme omogućavaju: oslonac na standardne OS (MS-DOS/WINDOWS.

Prednosti ove organizacije su brže odlučivanje. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 233 14. poticanje identifikacije osoblja sa projektom. Ekipa je "samoupravljačka" jedinica. a nedostaci su u smanjenju osjećaja pripadnosti projektu.2. Prednosti su u tome što projektna komponenta pogoduje uspješnosti projekta. Funkcionalna organizacija predstavlja organizaciju osoblja po funkcionalnim odgovornostima. njihove koordinacije i njima unaprijed poznatih procedura. Matrična organizacija je u osnovi funkcionalna. Projektnu organizaciju predstavlja osoblje organizirano unutar/oko projekta. Uspješnost tima Formiranje „Jurišanje“ Normiranje Djelovanje Energija tima Slika 14. koheziji projekta. . a funkcionalna komponenta pogoduje povećanju specijalizacije.1. funkcionalna i matrična organizacija. Organizacija i timski rad Timski rad (teamwork). Organizacija i upravljanje projektom 14. dok su nedostaci u upotrebljivosti ove organizacije za male projekte i minimalna raspodjela ekspertize. Nedostatak je mogući sukob interesa. Uticaj karakteristika tima na njegovu uspješnost. motivacija članova. sinergija i slično. Generički modeli organizacije Generičke modele organizacije sačinjavaju: projektna. Pojedine funkcije mogu podržavati veći broj različitih projekata. Prednosti su u potpomaganju specijalizacije (povećanju broja specijalista). koja posluje u duhu saradnje svojih članova.1. minimiziranje potreba susreta između članova. 14. inovativnost. Prednosti timskog rada su kvalitetnije donošenje odluka. osoblje izmiješano u različitim projektima.Poliščuk E. tj.

a isporuku sistema/aplikacija vrši poslovni analitičar. grupašenju /stranačkoj pripadnosti. U poboljšanoj (revidiranoj) organizaciji ima ulogu rukovodioca ekipe. tj. konceptualno i logičko oblikovanje obavlja sistem analitičar. Prikaz klasične organizacije tima. Mora istovremeno biti dobar (vrhunski) programer i rukovodilac.2). .2. Glavni programmer (rukovodilac) Administrator Programer * O Rezervni programmer (pomoćnik) Slika 14. djelovanje. nesklonost iznošenju stavova. međusobno uvažavanje i predstavljanje (Performing). prepuštanje vođenju. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Razvoj tima definišu slijedeće karakteristike: formiranje (Forming). Pomoćno osoblje se sastoji od administrativnog koordinatora. "jurišanje" (Storming).1. pomanjkanju kvalitetne komunikacije. Modernu organizaciju tima (4GL tim) sačinjavaju izvršioci slijedećih radnih zadataka: rukovodilac projekta. programsko inženjerstvo obavlja programeranalitičar. odnosno uviđanje dobrih strana zajedničkog rada. tehničara i činovnika. neuspješnosti dogovaranja. U poboljšanoj (revidiranoj) organizaciji ima ulogu pomoćnika rukovodioca (slika 14. mlađi (junior) programer i administrator.234 Poliščuk E. Modeli timova Klasičnu organizaciju tima (Chief Programmer Team) sačinjavaju: glavni programer (chief programmer). saradnju sa korisnikom ostvaruje poslovni analitičar. rezervni programer (backup programmer). Neki stvarni poslovni sistemi koriste gornju podjelu za opis radnih mjesta. koje se ogleda u neslozi. koje podrazumjeva ljubaznost. sukobu ličnosti. mrežni servisi su zaduženje sistem inženjera za komunikacije. Nabavka i pogon opreme je radni zadatak sistem inženjera za računare.3. Glavni programer objedinjuje znanje i odlučivanje ekipe. 14. Uticaj karakteristika tima na njegovu uspješnost prikazan je slikom 14. dok izrada dokumentacije je posao razvojnog tima. Rezervni programer služi kao zamjena za nekog od mlađih programera. odnosno viši sistem analitičar. povezivanje u efikasnu operativnu grupu. normiranje (Norming).

Upravnik je nadređen upravnicima/ rukovodiocima timova.4. . Upravnik projekta Upravnik Rukovodilac tima tima Članovi tima Slika 14. Organizacija velikih projekata Upravnik ili rukovodilac projekta (project manager. slika 14. a programer (programer aplikacija) vrši kodiranje i testiranje aplikacija. 14. kao i rukovođenje ostalim članovima tima. oblikovanje i izvedbu. Administrator baze podataka je zadužen za BP. Sastav tima odgovara poslovima koje treba obaviti. Primjer: Ulogu upravnika tima i rukovodioca tima može imati ista osoba.. Uloga administratora BP i sistem inženjera može se dodijeliti istoj osobi. Upravnik tima obavlja poslove planiranja. project leader) upravlja projektom. Posao može da obavlja više ekipa.3. Tim može imati više programera. Tim može imati i dva rukovodioca i to: upravnika tima (team manager) i rukovodioca tima (team leader). Raspodjela uloga konkretnim članovima. koji upravlja osobljem (plate.. upravljanja i nadzora. kao i broj članova pojedine kategorije. dok rukovodilac tima se bavi tehničkim aspektima aktivnosti koje se odnose na izradu i/ili uvođenje aplikacija/podsistema IS. zavisi o konkretnom projektu i raspoloživosti radnika. rukovodilac tima. projektant (analitičar .3. upravlja razvojem (organizacija posla).programer) je zadužen za analizu. . Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 235 Elastični model tima ima oblik: upravnik tima. ). Grafički prikaz organizacije velikih projekata.Poliščuk E. a sistem inženjer(i) obavlja(ju) održavanje mreže i računara. režije. Ovakav model tima se može primijeniti bez obzira na moguću različitu sistematizaciju radnih mjesta u nekom poslovnom sistemu.

ključni događaji. identifikovati pokroviteljstvo kao garanciju realizacije. kao i ažuriranje vremenskog rasporeda. Izgradnja IS je posao koji se. izabrati upravnika /rukovodioca projekta.. dodavanje osoblja usporava razvoj. odnosno funkcionalne tačke (broj linija koda). određivanje zavisnosti između aktivnosti i izrada vremenskog rasporeda za projekat. Planiranje projekata Zašto planirati? Duhoviti odgovor na ovo pitanje glasi: ako nešto može poći pogrešno. preraspodjelu sredstava i aktivnosti u skladu sa događajima. unatoč posebnostima. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 14. Planiranje projekta mora: odrediti doseg. vremenski raspored i finansijska sredstva. napor izrade (određivanje iznosa čovjek-mjeseci) i vrijeme izrade (u mjesecima). 1982. praćenje napretka redovnim revizijama. Uključuje različite aspekte: • plan – Koje aktivnosti i u kojem vremenskom razdoblju treba obaviti? • sredstva/resursi – Koji su kadrovi (osoblje) i oprema potrebni? • organizacija – Koji je odnos pojedinih resursa? • raspored – Koji je redoslijed aktivnosti? • upravljanje – Kako usmjeriti i motivisati izvođače (tim)? • nadzor – Poštuje li se plan? Elementi plana su: veličina projekta. Elementi plana su aktivnosti. poći će pogrešno u najgore vrijeme i na najgorem mjestu (Murphyjev zakon). Nakon što je odgovarajući broj osoba pridružen nekom zadatku. planiranja.. procjena i dodjeljivanje sredstava potrebnih za pojedinu aktivnost. odabrati alate za upravljanje projektom i pokrenuti projekat. na vrijeme i uz minimalne troškove. Plan je najbolja procjena.]. . obavlja kao neki drugi inženjerski poslovi. procjena trajanja pojedinih aktivnosti. resursi (sredstva). Upravljanje (nadzor) sadrži: određivanje postupka izvještavanja o napretku projekta. . Šta je plan (a šta nije)? Plan ne predstavlja izvjesnost ili nešto što će se zaista dogoditi. Programerski paradoks [Brooks. Planiranje vremena (izrada rasporeda) sačinjavaju: određivanje aktivnosti. zasnovana na pretpostavkama i iskustvu. Upravljanje projektom (Project management) Upravljanje projektom predstavlja proces organizovanja. Murphy je bio optimista (Grimmov komentar). umjesto da ga ubrza.5. u planiranom vremenu i sa planiranim resursima. upravljanja i nadzora razvoja sistema kojim će se postići prava funkcionalnost. troškovi .236 Poliščuk E.6. 14.

Potrebno je racionalizovati pripadajuće troškove. 14. Naglašava vremensko preklapanje aktivnosti.Gantogrami (Gantt Charts) omogućavaju prikaz aktivnosti linijama. Primjer gantograma. iterativno razraditi plan i revidirati plan u skladu sa postojećim iskustvom/saznanjima. Izrada plana sadrži slijedeće aktivnosti: utvrđivanje ključnih aktivnosti i događaja. Gantogram prikazuje predviđeni početak i kraj aktivnosi. kao i utvrđivanje potrebnih sredstva. Vidljivo je . a mogu se izdvojiti PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) i COCOMO (COnstructive COst MOdel). definisanje strukture i sadržaja plana projekta. May 1996 Slika 14.Poliščuk E. Metode namijenjene za upravljanje projektima su mnogobrojne. Dužina linije je srazmjerna vremenu obavljanja aktivnosti.7.4. Najbolja strategija je podijeliti projekt u niz manjih projekata (podprojekata) koji se mogu nezavisno obaviti. određivanje vremenskih redoslijeda aktivnosti i događaja. Mrežni plan . Tehnike za vremensko planiranje Štapićasti/stupčasti dijagrami . definisanje skupa provjera i izvještaja koji se koriste za nadzor realizacije. Metoda PRINCE je strukturirana metoda za upravljanje projektom.PERT/CPM (Program Evaluation Review Technique/Critical Path Method) prikazuje vremensku predstavu aktivnosti i njihovih uslovljenosti. njihovu međusobnu zavisnost te odgovornost za izvođenje aktivnosti. povezati pojedine podprojekte/poslove u glavni projekat.4. slika 14. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 237 Složeni projekti zahtijevaju velike ekipe. za definisanje organizacione strukture projekta.

1). 14.238 Poliščuk E. Oblikovanje mora biti završeno prije ugradnje. U određenim vremenskim trenutcima se razmatra stepen dovršenosti neke/nekih projektnih aktivnosti. Slika 14. ugradnja komponenti) zavisi o zadatku T1 (npr.T2(M3) T1(M1) T4(M5) T3. Primjer mrežnog plana – PERT/CPM. Izrada plana Definisanje zadataka i njihove međuzavisnosti biće objašnjeni preko slijedećeg primjera (tabela 14. druge aktivnosti započinju nakon što se to ostvari ili pomak ključnog događaja ima za posljedicu vremenski preraspored.1. Tabela 14. Ključni događaj je obično kraj neke faze ili aktivnosti.8. kao npr. očekuje se da faza ili aktivnost bude gotova.T4(M2) T1. oblikovanje komponenti).T7(M7) T9(M6) T11(M8) . slika 14. a koje u nizu. Upravljanje ključnim događajima se vrši tabelarnim prikazima planiranih aktivnosti i trenutnog statusa njihovog izvršenja. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema koje aktivnosti se mogu vršiti paralelno. Zadaci T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Trajanje (u danima) 8 15 15 10 10 5 20 25 15 15 7 10 Zavisnosti T1(M1) T2.5. ukoliko zavise o ranijim aktivnostima. Zadatak T3 (npr.T6(M4) T5.5. Naglašava kritični put projekta.

M2. (T1-T3-T9-T11-T12.6). T12 Slika 14. Prekoračenje vremenskog roka najčešće je vezano uz kritični put. a ne leže na kritičnom putu ne bi trebale uzrokovati vremensko prekoračenje (npr. .6). M4.7).9.Poliščuk E. slika 14. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 239 Pristupa se izradi mrežnog plana na osnovu definisanih zadataka i zavisnosti (slika 14. jer T8 ne leži na kritičnom putu). Aktivna mreža se čita sa desna na lijevo. zadatak T9. što pokazuje da postoji određena fleksibilnost u datumu njihovog završavanja.. U navedenom primjeru to je 11 sedmica ili 55 radnih dana. 14. Neke od aktivnosti su označene i zasjenjenim linijama. Prikaz plana Gantogram je alternativni način prikaza vremenskog rasporeda (slika 14. odnosno najdužem putu na aktivnoj mreži. Ako se aktivnost ne završi na vrijeme. Primjer dijagrama mrežnog plana. ako T8 kasni ne bi trebalo uticati na krajnji datum. Tek kad se uspješno pređe ključna tačka može se započeti sa slijedećom aktivnosti. Minimalno vrijeme potrebno za završetak projekta se može procjenjivati prema kritičnom putu. ne može započeti sve dok zadaci T3 i T6 nisu završeni. Sve aktivnosti moraju završavati u ključnim tačkama (M1. M3.. Kritični put. . Npr. Aktivnosti koje kasne. Dolazak na tačku M4 pokazuje da su ti zadaci završeni.6. ). kritični put neće biti ugrožen sve do završetka zasjenjene linije.

Tabela 14.7.2. Za razmatrani primjer prikazano je tabelom 14. Angažovanje ne mora biti kontinuirano. Osobe mogu raditi na drugim projektima. Primjer gantograma sa prikazom vremenskog rasporeda. Raspodjela zadataka Štapićasti dijagram (gantogram).8). takođe.2. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 14. Zadaci T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Inženjer Nada Ana Nada Pero Mile Ana Igor Pero Nada Ana Pero Pero . 14. ići na odmor ili obavljati neke druge aktivnosti.240 Poliščuk E.10. pokazuje razdoblje u kojima je osoblje angažirano na projektu (slika 14.

CA Process Continuum. . npr. Primjer ekranske forme CASE alata za upravljanje projektima. Evidencija projekta Za planiranje.9. upravljanje.9 i 14. Slika 14. MS Project. Primjer vremenskog angažovanja osoblja pomoću gantograma.8. praćenje napretka.Poliščuk E. Ekranske forme CASE alata za upravljanje projektima su prikazani na slikama 14. CASE alati za planiranje.10. 14.11. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 241 Pero Nada Ana Igor Iva Slika 14. praćenje istorije projekta mogu se koristiti različiti programski proizvodi.

242 Poliščuk E. šta se može prikazati slijedećim programom.10. Drugi primjer ekranske forme CASE alata za upravljanje projektima. 14. Postavljanje projektnih ograničenja Napraviti početnu procjenu projektnih parametara Definisanje ključnih tačaka i izvještavanje while projekt nije završen ili otkazan loop Nacrtaj vremenski raspored projekta Podijeli aktivnosti prema vremenskom rasporedu Čekaj Provjeri napredak projekta Revizija procijenjenih projektnih parametara Ažuriranje vremenskog rasporeda projekta Provjeri projektna ograničenja i izvještaje If (povećanje problema) then Ponovni tehnički pregled i moguća revizija end if end loop .12. napisanom pomoću pseudokoda. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Slika 14. Praćenje napretka (izvršenja) projekta Upravljanje projektom podrazumjeva stalni nadzor napredovanja.

tj.11 je prikazan primjer dijagrama za praćenje napretka projekta. Takve je dovoljno predvidjeti i najaviti. . P1 prilagođavanje plana D1 plan projekta P2 praćenje napretka O rukovodilac projekta a član ekipe D2 radnih sati evidencija Slika 14. 14.13. Načelno je dovoljan jedan plan (i pregled realizacije) mjesečno.12 prikazan primjer tabele za evidentiranje napretka. Preporuke za planiranje poslova Planiranje poslova: Planovi moraju biti ažurni. prilagođeni stvarnom stanju. Konkretno razdoblje za koje se radi plan može varirati u zavisnosti o veličini projekta. kako se vrijeme ne bi trošilo na detaljiziranje koje zbog moguće promjene stanja ionako neće biti istinito. Primjer dijagrama za praćenje napretka. s tim da uključuje raspored nedjeljnih aktivnosti. dok je na slici 14. Izbjegavati detaljno planiranje poslova koji slijede u daljoj budućnosti. a pažnju usmjeriti na probleme koji se trenutno rješavaju. Više pažnje treba posvetiti članovima koji zaostaju u izvršenju plana ili rješavaju složeniji problem u odnosu na ostale članove. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 243 Na slici 14. Po potrebi treba prerasporediti postojeće poslove.12. Planovi trebaju biti što kraći. Zadatak Izvršioci Planirani početak Planirani završetak Prioritet Planirano trajanje Stvarno trajanje Status % ispunjenja Stvarni završetak Kašnjenje Komentar Slika 14.11.Poliščuk E. Primjer tabele za evidentiranje napretka. Poslove i zadatke treba uravnoteženo raspodijeliti.

FTP rječnik. izbjegavanje hijerarhije). raspodjela moći i odgovornosti (ravnopravnost.244 Poliščuk E. vrijeme. čuvanje informacija (mrežni rječnik. Tmp. web server) ili u obliku organizacije rječnika (Admin. forma. Chat. itd). Projekt. učestalost). Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Komunikacija može biti: verbalna (brzo slušaj i misli. konstruktivne povratne informacije (kritikovanje postupaka. elektronskom poštom). elektronska (E-mail. pisana (sadržaj. Sastanci moraju biti pripremljeni (mjesto. Druženja moraju biti efikasna! Izbjegavati raspravu o opštepoznatim ili nevažnim stvarima. a ne osoba). . izbjegavanje "jedinih" rješenja (traženje alternativa). bilježi izrečeno). teme. sporo i jasno govori. zapisivanje odluka (zapisivanje da bi se izbjegla pogrešna tumačenja). učesnici)! Tehnike za poboljšanje rada: Brainstorming (iznošenje ideja). Backup. News). Materijali. razumijevanje neuspjeha (analiza i poboljšanje svega što nije dobro). Rasprave treba prekinuti u trenutku kada se pretvore u razgovor o temama koje se ne odnose na posao. obavještavanje (pismenim putem.

nakon što se utvrdi da sistem ispravno radi. Postupno uvođenje je uvođenje grupa lokacija. prelazak na novi način rada. uvođenjem po dijelovima. Mogući problemi su pojava grešaka koje nisu bile uočene tokom testiranja. Aktivnosti i preduslovi su: 1.1.Poliščuk E. aplikacija i baze (baza) podataka novog sistema. dok istovremeno uvođenje predstavlja jednovremeno uvođenje na svim lokacijama. Instalacija opreme. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 245 15. Izrada plana konverzije (migracije) za uspješan prelazak na novi sistem. Primjena i održavanje informacionog sistema 15. Uvođenje sistema može biti neposredno i paralelno. Provodi se na određeni dan. koja može biti verbalna ili putem raspodjele dokumentacije. Modularno uvođenje je postupna zamjena starog sistema novim.5. inicijalni unos podataka. Uvođenje sistema u primjenu Uvođenje u primjenu projektovanog informacionog sistema uključuje instalisanje opreme. uspostava sistema zaštite i održavanja. završni prenos podataka. Poduka tehničkog osoblja i krajnjih korisnika. resurse i redoslijed izvedbe. Testiranje sistema. Definisati način uvođenja. Mogući problemi su potreba za spojnim programima. što stvara otpor korisnika. izradu plana testa prihvatljivosti ukoliko nije urađen ranije. evaluacija projekta i sistema. nepredviđeno preopterećenje opreme u punom pogonu. vidjeti tačku 12. po mogućnosti na kraju sedmice. u starom i u novom sistemu. a zatim i na ostalim lokacijama. Nedostatak je neposredna izloženost korisnika greškama sistema. odgovornosti. Probno uvođenje je neposredno/paralelno uvođenje sistema na jednoj lokaciji. 3. 5. Paralelno uvođenje podrazumjeva istovremeni rad starog i novog sistema tako dugo dok se ne pokaže da novi sistem ispravno radi i da su se korisnici navikli na novi način rada. Bitno je manje rizičan postupak u odnosu na neposredno uvođenje. Korisnici mogu biti raspoređeni na različitim lokacijama. tj programima za premošćavanje. prenos postojećih podataka uz konverziju. uobičajeno nakon završetka poslovnog razdoblja. 4. Nedostatak je potreba za dvostrukom obradom istih podataka. 2. Neposredno uvođenje podrazumjeva početak rada novog sistema uz istovremeni prestanak rada starog sistema. Izvodljivo je samo ako je moguć istovremeni rad oba (nekompletna) sistema. poslove. te prelazak na novi način rada. . Konverzija sistema.

Obuka tehničkog osoblja može uključivati operativni sistem i uslužne programe. Slijedi školovanje (krajnjih) korisnika.3. da bi se mogla pokrenuti primjena IS. konstruisan i testiran.1. Prvo se obavlja obuka tehničkog osoblja koje će održavati sistem i pružati podršku krajnjim korisnicima.1. Obuka krajnjih korisnika može uključivati opštu informatičku kulturu (npr. administriranje baze podataka. Održavanje informacionog sistema 15. prikladna dokumentacija i podrška tokom primjene. Obuku mogu obaviti radnici naručioca (npr. operaciona istraživanja. Bez obzira kako je dobro sistem dizajniran. kvalitetni sistem interaktivne pomoći. Održavanje i nadgradnja Održavanje je trajna aktivnost koja započinje odmah nakon uvođenja sistema u primjenu. da bi se stekla njegova podrška pri obuci ostalih korisnika tokom primjene. greške će se neizbježno pojaviti! Ispravljanje grešaka u primjeni se naziva održavanjem sistema ili održavanjem programa. ali se ona uobičajeno provode. ili obuku iz posebnih znanja potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti (npr. Obuka korisnika IS Vrši se obuka tehničkog osoblja korisnika i krajnjih korisnika sistema. Održavanje samo po sebi ne podrazumijeva ugradnju poboljšanja ili novih mogućnosti. Uvođenje Rizik Trošak Trajanje neposredno paralelno ostalo visok nizak srednji niski (ako uspije) visok srednji kratko (ako uspije) dugo varijabilno 15. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema Karakteristike različitih načina uvođenja sistema u primjenu su prikazani u tabeli 15. probni rad u fazi provjere rada sistema. projektovanje primjenom računara i sl. programske jezike i CASE alate.2. koje treba prilagoditi funkcijama koje oni obavljaju u svakodnevnom radu. 15. to jest korištenje aplikacija. Redoslijed obuke je slijedeći. Tabela 15. odjel informatike ili grupa za to odabranih i osposobljenih radnika) ili vanjski izvođači obuke.1. upotreba personalnih računara). Nakon toga treba obrazovati (niže) rukovodstvo.3.246 Poliščuk E. . funkcije sistema i način upotrebe sistema.). Postupci i tehnike obuke su kursevi.

kao i ažuriranje dokumentacije. programi treba da budu “izmjereni” da bi se utvrdila osnovica prema kojoj će se ocijeniti izmijenjeni programi.2. mjesečno). Pod korektivnim održavanjem se podrazumijeva popravka nakon što se problem pojavio. 15. da bi se izbjegle različite verzije u primjeni kod različitih korisnika. Nepostojanje funkcije čija ugradnja nije bila planirana nije bug. ako je ta bila bolja.4. Neophodna je mogućnost povratka na prethodnu verziju. te tako započinje novi ciklus razvoja. Editovanje i testiranje. Takođe je potrebno regresivno testiranje. odnosno upravljanje verzijama. dizajn. izrada). Perfektivno održavanje je nadgradnja sistema da bi se riješili novi problemi ili ugradnja novih mogućnosti. Bekap se obavlja periodično (dnevno. Potrebno je vršiti redovnu izradu sigurnosnih kopija (backup).Poliščuk E. prilagođavanja strukture (promjene strukture podataka) ili poboljšanje performansi (optimizacija programa). Potrebno je poznavanje programa. Prije izmjene programa. Većina . Uklanjanje grešaka i izmjene programa Definicija i validacija problema podrazumjeva uočavanje uzroka grešaka u primjeni (bugova).3. problem različitog tumačenja greške koje nastaje uslijed nerazumijevanja ili pogrešnog korištenja programa. Održavanje . planiranje i priprema aktivnosti koje slijede. Vrši se vraćanje podataka iz sigurnosne kopije (restore) ili uklanjanje uzroka greške (ispravljanje programa).3. 15. Održavanje može imati neželjene popratne učinke na funkcionalnost i performanse aplikacija. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 247 Tokom primjene i održavanja obavlja se analiza dodatnih zahtjeva.servisiranje sistema Preventivno održavanje sistema podrazumijeva zaštitu od mogućih problema. tj. Poboljšanje sistema i reinženjerstvo Poboljšanje sistema je dorada i nadgradnja sistema prema novim zahtjevima. odnosno problem reprodukcije greške. Ocjenjivanje sposobnosti. analiza novih zahtjeva i povratak u odgovarajuću fazu (analiza. Adaptivno održavanje je prilagođavanje funkcionalnosti (načina posluživanja). ponavljanje svih testova da bi se provjerilo da izmjene nisu uzrokovale nove greške. sedmično.3. 15.

1. Konfiguracija je imenovani skup konfiguracijskih elemenata u određenoj tački životnog ciklusa. potrebama za dodatnim informacijama ili novim idejama (željama korisnika). odnosno prilagođavanje većim promjenama tehnologije. kao i generisanje izvještaja. kao i ispravka sistema koji će biti lakše popraviti ako dođe do prekida. Restukturiranje datoteka i baza podataka je promjena strukture u postojećoj bazi podataka. odnosno restrukturiranje organizacije modula ili programske logike. Konfiguracija elemenata u određenoj tački životnog ciklusa. Neke aplikacije je teško održavati (npr. Primjeri takvih programa su pretraživanje i pregledanje podataka. . Jednostavni program je onaj program koji koristi samo postojeće podatke. Reinženjerstvo je adaptacija sa ciljem smanjenja troškova održavanja. Rezanje koda ili odsjecanje koda je izdvajanje dijelova programa radi izrade odvojenog programa ili potprograma. Elementi konfiguracije Element konfiguracije (prema IEEE) je agregacija hardvera i/ili softvera koja se tretira kao jedinka u procesu upravljanja konfiguracijom. Poboljšanja i reinženjerstvo moraju biti planski provedeni.1. Pisanje jednostavnih novih programa. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema novih zahtjeva uzrokovana je promjenama u poslovanju. ispravka sistema prije nego što dođe do mogućeg prekida u radu. uslijed zastarjelosti tehnologije). slika 15. 15. a trošak održavanja pojedinih aplikacija može doseći trošak izrade novih. Konverzija koda je prelazak na novi programski jezik. Reinženjerstvo programa je reorganizacija koda. Reinženjerstvo. Ove promjene su najčešće i najsigurnije. Prelazak na novu tehnologiju upravljanja podacima predstavlja veliki rizik.248 Poliščuk E. Slika 15.5.

0. • objava.0 V 1.2.2 V 1.2. npr. Na slici 15. živi paralelno sa njim.4. različiti jezik).1.2 Slika 15.2.1.1.1. isporuka (release) – originalna verzija u primjeni. npr.2 V 2. Verzije konfiguracije.1. podrazumijeva izmjene u određenim vremenskim intervalima. npr. release) proizvoda.2.2.1 V 1.v1. zadnja v2. • varijanta (variant) – alternativa originalu (hardverska platforma.1 V 1. .1. • revizija (revision) – ona koja se koristi umjesto originalne.2 shematski su prikazane navedene verzije konfiguracije. V 1.1 V 1. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 249 Verzije konfiguracije su slijedeće: • verzija (version) – određeno izdanje (issue.Poliščuk E. v1.0 V 1.4.

250 Poliščuk E. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema .

Hoffer A. B. 10).. 3/e.swebok. 82-94. 1989. Inc. 2005.hr. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 251 Literatura 1. 20. techniques and tools.1). 21.K. George F. Comm. 25 (no. Comm. 5. 67. P et all: Human and organisational issues in information systems development Behaviour and Information Technology.com/doc.12-1990: "Standard Glossary of Software Engineering Terminology" in IEEE Software Engineering Standards Collection.: No silver bullet: essence and accidents of software engineering. Vol 33 (no. 1985. of the ACM. B. 2. vol. D. 1987 Cameron. Of the ACM. Vol 32 (no.: Information Systems development: methodologies. AddisonWesley. 1991. P.: Four paradigms of information systems development. Inc. R.http://www.M. 8-20. Enterprise IT Management (EITM) .axosoft. Carnegie Mellon University. 1999. 11).I. 6). 4.http://www. Avison. Boehm.: The Mythical Man Month. 17.http://www. 15. pp. 2005. 3. 10-19. 3). 1975. 1199 – 1216. CollabNet.http://www3. Addison .construx. Campbell. 12.: Comparing software development methods: example. . Rational Software Corporation.11 (no.T.R. F. Computer.W.tigris.zpm. . 11. pp. Journal of Systems & Software. 1992. G. J. J.: A taxonomy of software development methods. 2001..P. 2001.org/. Hornby. Irwin. ed.: Object Data Management. 22.: System Analysis and Design. pp. IEEE Std 610. 13. Original Copyright© by Addison Wesley Longman. 386 – 402. D. User Guide.http://www. 2006. Valacich S. Axosoft Company . & Ward. 1992. Construx Software . 18. J. & Fitzgerald. New York. 6.http://argouml. Cattel R. 10.. cmu. 19. McGraw-Hill. 1991. pp. March 1983. Brooks. 1983.: Biting the Silver Bullet: Toward Brighter Future for System Development.http://www.ca. 160-174. Brooks. . vol. 2006.http://www. G. 2006. 3(1). 9. ZPM & FER . 16. Object-Oriented and Extended Relational Database Systems. pp. 2006.Poliščuk E. Inc.com/.E.Wesley Publishing Company. Institute of Electrical and Electronics Engineers.htm.P. 7. Harel. Awad A. Axtools . H.sei. Blum. 1998. J.org/. F.fer. 1994. 2nd. Prentice Hall College Div. Information and Software Technology. and Klein. 1994. pp. pp. 8. 3-24. James Rumbaugh and Ivar Jacobson: The Unified Modeling Language (UML). A. Software Engineering Institute .. 2006.edu/seihome.. Grady Booch. Computer vol.: Modern Systems Analysis and Design.com/Solutions/. 20 (no 4). vol.: Seven Basic Principles of Software Engineering. 14. Hirscheim. 37 (no.com/. G.axtools.

1998. 2006. 2005. 26. Podgorica. The MIT Press Cambridge. Govedarica M. J. J. E. 33. J.com . Intelligentedu.. McLeod R. NIP "Tehnička knjiga". Lazarević B. (doktorska disertacija).. 44. Beograd. 1986. Podgorica. I deo. 2004. Poliščuk E.: Software Project Survival Guide Microsoft Press. ISBN: 1-57231621-7. Poliščuk.: Projektovanje informacionih sistema. J. Jaroslav: Neproceduralni razvoj informacionih sistema.html.http://www. 1992. Inc. ISBN 0-130-21914-2. ISBN: 0-471-22089-2. Wiley Higher Education. Jovanović V.. 2004..: Software četvrte generacije ORACLE. Poliščuk. Massachusetts. Podgorica.: Systems Development: A Project Management Approach. J. E. McConnell S.: Projektovanje informacionih sistema. London. 2000. .. 27. Murch R. Elektrotehnički fakultet. 34.. Vučković M. E. Lazarević B. Elektrotehnički fakultet. 2004. Poliščuk E. 2002. 32. J.omg. II deo. Beograd. 43. 2002. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 23. Naučna knjiga. Mogin P. Institut za organizacione sisteme. Jovanović V.intelinfo.com/do/panther.http://www. 1/e.: Informacioni sistemi (skripta). 1/e. 2005. 1998. Kim Won: Introduction to Object-Oriented Databases. Objektno . 28. 42. Poliščuk. 41. 1991. Beograd. Naučna knjiga. 1992. 2003. E. Informatička literatura JEP (vlastito izdanje). Informatička literatura JEP (vlastito izdanje). Elektrotehnički fakultet. 2000. 30.: Objektne baze podataka (skripta). 24. 31. J. JYACC Company .orijentisani pristup razvoju informacionih sistema. Original Copyright© by IBM: The Business System Planning (BSP). 38. Luković I. Object Management Group. Dizdarević P. Postdiplomske studije informatike na Univerzitetu u Banja Luci. 40. 25.: Ekspertni sistemi. Poliščuk. Sveučilište u Zagrebu. STYLOS. E.: Project Management: Best Practices for IT Professionals. Jordan E.: Prilog metodologiji razvoja sistema za podršku odlučivanju i ekspertnih sistema. Poliščuk. 29. 2004..: Principi projektovanja baza podataka. Fakultet organizacionih nauka. Prentice Hall PTR.com.prolifics.: Projektovanje informacionih sistema pomoci CASE alata (skripta). Poliščuk.: Baze podataka. Poliščuk E. 37. 36. Podgorica. . Addison Wesley Higher Education. J. 1990. Podgorica. Podgorica. Beograd. Maciaszek L: Requirements Analysis and System Design: Developing Information Systems with UML.http://www. Elektrotehnički fakultet. 1986.252 Poliščuk E. (magistarski rad). E. Novi Sad.org/uml/. 39.: Multiprocesorski i distribuirani računarski sistemi (skripta). 1991. 2006. 35.

VI naučno . Novi Sad. J. 2001.: The Intelligent Agent: An Analysis of the Experimental Results. PRAKSA: Jugoslovenska revija za informatiku i automatsku obradu podataka. Žabljak. No. and Stojanovic. 51. E. Zbornik radova sa IV naučno – stručnog skupa IT '99. 3248 – 3253. IX međunarodna konferencija "Informatika u obrazovanju. J.: The Machine Learning Method: Analysis of Experimental Results. D. Poliščuk E. Poliščuk E. J. 46. pp. 55. Beograd.: Novi pristup razvoju informacionih sistema. 1996.Poliščuk E. 11. VI međunarodna konferencija "Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije". kvalitet i nove informacione tehnologije". Beograd. J. Zbornik radova '92 “OFFICE AUTOMATION”. J. 1996. Univerzitet u Novom Sadu.: The Analysis Of Experimental Results Of Machine Learning Approach. Univerzitet u Novom Sadu. E. 56. ISSN 0929 – 6174. No. III međunarodni simpozij informacijske i komunikacijske tehnologije u uredskom poslovanju '92 "OFFICE AUTOMATION". 49.: Koncepti objektno orijentisanog modela podataka. Podgorica. Varaždin. 2003. Poliščuk E. J. 3.: Informatičko obrazovanje "inženjera budućnosti". Beograd. 1995. Univerzitet u Novom Sadu. . Poliscuk E. IV naučno . 1. J. J.: Projektovanje informacionih sistema (skripta). Poliščuk E. PRAKSA: Jugoslovenska revija za informatiku i automatsku obradu podataka. Journal of Information and Organizational Sciences. Poliščuk E. Poliščuk E. Poliscuk.sadašnjost i budućnost. 47.: Neki aspekti razvoja sistema za podršku odlučivanju. J. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 253 45.2777.: Savremeni pristup razvoju informacionih sistema.: Neki problemi korišćenja informacione tehnologije.: Some Features of Object Data Management Concepts. E. 48. 52. V međunarodna konferencija "Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije". Poliscuk. 2000. 50. ISSN 1109 .stručni skup: Informacione tehnologije . 2004. Journal of Information.: Neke osobine sistema za objektno upravljanje podacima. Journal of Quantitative Linguistics. Vol. Apatin. 57. Issue 10. Zbornik radova. Poliščuk E. Taylor & Francis Group. Zbornik radova I. Vol. 53. Beograd. R. 1998. Elektrotehnički fakultet. Zbornik radova sa VI naučno – stručnog skupa IT ‘01. Žabljak. JISA INFO. Poliščuk E. Poliščuk E.stručni skup: Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost. časopis Jugoslovenskog informatičkog saveza . 1999. 1992. J. WSEAS Transactions on Systems. 215-233. INFO SCIENCE. pp. Comunication and Computer Sciences. J. Poliščuk E. 1991.: Informatička organizacija ili "organizacija budućnosti". 58. Zbornik radova. ISSN 0351-1804. vol. J. Zrenjanin. pp. Sveučilište u Zagrebu. 54. J. 1998. 29-42.: Koncepti hijerarhija klasa i naslijeđivanje u objektno orijentisanom modelu podataka. J. 1992. Poliscuk. 2004.3. 27.

com/. Inc. 5th ed. 71. 2006.com/docs/index.com.com/survivalguide/. . http://www. . 67. Biblioteca di informatica. 5. 154-167. R. E. Motto.: The Machine Learning Method: Analysis of Experimental Results. Popkin Software . 2006. Poliščuk.au/. ISSN 1507-0360. 2006.queensu.13. http://www. Poliščuk. Dittman K. 1998).. J. 74.S. pp. Vol.: Adaptive Machine Reinforcement Learning.qucis.http://www. 2001. Pressman R.S. J.: Systems Analysis & Design Methods. html.http://www. 76.it/. 65. 1998. ISBN 0-07-25523-60. Rational Software Corporation . 2007. Journal of Applied Computer Science.: Intelligible Automated Reasoning: Systems with the Resolution. ProxySource. 2006. Induction and Symmetry. Standish Group International.org/article/84531/. 72. Sommerville. http://fantomas.. 77. Robotics and Control System.motto. Pressman & Associates. Software Engineering Environments at Auburn University . Krakow. 2. Centrum ksiazki akademickiej i naukowe.pittarese. Universita di Milano. 2005.http://www. 2003. 2006. D.http://www. London 2005. . 2005. SOFTEAM . pp. ISSN 1109 . Addison-Wesley Publishing Company. Taylor & Francis Group. 62.html.: Software Engineering. 80.Pl-Ksiegarnia Internetowa. Issue 2.usr.pl/. .http://www. 63.2. Poliščuk.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 7-28. Vol.com.com. Pressman & Associates. J. 2005. 68. 69. International Society for Advanced Research. WSEAS Transactions on Computers. 2006.http://www.com. 2004. 81.com/. 2006. 64.html. pp. E.citeulike.254 Poliščuk E. 261-266.dsi. com/Auburn/cse625/case.proxysource. E. 2001. J. Jaroslav: Projektovanje informacionih sistema 59. I. McGraw-Hill/Irwin.com/apm/index. vol.com/.http://www.ca /Software-Engineering/ tools. Sparx Systems Pty Ltd. 61..: The Machine Learning Method: Analysis of Experimental Results. L. 75. McGrawHill. Poliščuk.rspa. 2000. Milano. C. Inc.rational. Poliscuk. Poliščuk E. 70. E. Visible Systems Corporation .construx. No. Steve McConnell's: Software Project Survival Guide (Microsoft Press. Inc. 2006.rspa.http://www. School of Computing at Queen's University Canada . 5/e.http://www. 79. ISBN 0-07-249668-1. Bentley L. Inc.sparxsystems.popkin.visual-paradigm.: Automatic Programming Systems Dedicated for Proving of Theorems. Emerging Technologies.visible. 66. Visual Paradigm International . 2006. Whitten J.http://www.objecteering. 73. E.S. 78.com/. http://www.http://www. J. 2005. J. 60. R.htm.2750.http://www.: Automatic Theorem Proving: Situation Management and Decision Making. .unimi. . 2005.standishgroup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful