You are on page 1of 1

INSTITUT : IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU

UNIT : PENDIDIKAN JASMANI

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI

NAMA AHLI KUMPULAN SISWA GURU : 1. 2. 3. 4.

TARIKH MULA 12 OGOS 2011 TARIKH HANTAR 12 SEPTEMBER 2011 TUGASAN PROJEK PISMP SEM 4 - PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI JASMANI Persediaan mengajar sangat penting dalam memastikan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan. Tugasan A (Modul P&P) 1. Berdasarkan tajuk yang ditetapkan, tulis satu rancangan pengajaran harian yang lengkap untuk satu sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani 30 minit berasaskan format yang ditetapkan. 2. Bina instrumen yang bersesuaian untuk menilai objektif setiap domain; a. Domain psikomotor b. Domain kognitif c. Domain afektif 3. Sediakan dan bina bahan bantu mengajar yang bersesuian untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut. BBM hendaklah dihantar bersama-sama dengan tugasan anda. 4. Gunakan bahan 1 hingga 3 di atas dalam satu sesi Pengajaran dan Pembelajaran Mikro bersama ahli kumpulan anda. Tugasan B (Video) Hasilkan rakaman video sesi Pengajaran Mikro anda Persembahkan dalam bentuk VCD/DVD ARAHAN TUGASAN Hantar tugasan dalam bentuk hard copy dan soft copy 1. Penulisan RPH hendaklah mengikut format yang dilampirkan. 2. Susun tugasan mengikut turutan berikut:I. Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap. II. Instrumen penilaian psikomotor; penilaian kognitif; penilaian afektif. III. Bahan bantu mengajar atau gambar (jika BBM jenis 3 dimensi) IV. Catatan refleksi keseluruhan. V. Borang bukti kolaborasi. VI. VCD/DVD VII. Lampiran-lampiran. VIII. Senarai rujukan. FORMAT PENULISAN TUGASAN Sila rujuk Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (Edisi Pelajar) KP(BPG) 9022/4/54/ (06) berkuatkuasa mulai Januari 2006 Tanda tangan Pensyarah : Tanda tangan Ketua Jabatan:

__________________________________________________________________________________Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)/1