TAJUK

ALAT-ALAT UCAPAN MAKHRAJ-MAKHRAJ HURUF SIFAT-SIFAT HURUF HUKUM DAN CARA BACAAN AL-ISTIAZAH HUKUM DAN CARA BACAAN AL-BASMALAH HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN HUKUM NUN DAN MIM BERSABDU(BERTASYDID) HUKUM MIM SUKUN AL-MUTATHILAIN, AL-MUTAJANISAIN DAN ALMUTAQARIBAIN HUKUM LAM TA’RIF BAHAGIAN HUKUM BACAAN HURUF RA’ HUKUM LAM PADA LAFAZ AL-JALALAH HUKUM BACAAN MAD DAN QASR

M/S

ALAT-ALAT UCAPAN

1.

Bibir mulut

10. Anak tekak 11. Saluran 12. Rongga 13. Dengung. 14. Rongga 15. Biji halkum 16. Pita suara 17. Saluran

2. Gigi. makan 3. Gusi gigi mulut 4. Langit-langit keras

5. Langit-langit lembut kerongkong 6. 7. Anak lidah Hujung lidah

8. Tengah lidah nafas 9. Pangkal lidah

MAKHRAJ-MAKHRAJ HURUF
1. 2. 3. Tempat menahan/menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. 28 huruf. 5 bahagian: Rongga mulut dan rongga kerongkong Kerongkong Lidah Bibir mulut Hidung

4.

Makhraj 5 yang umum dipecah-pecahkan jadi 17 bahagian :-

1. Rongga kerongkong hingga rongga mulut. Huruf alif, wau dan ya’. Huruf lingkungan udara. Berakhir dengan hembusan udara daripada paru-paru melalui saluran angin. Huruf lingkungan rongga.

2.

Pangkal kerongkong. Huruf hamzah dan ha’

Huruf ‘ain dan ha’. Tepi hujung lidah berdekatan dengan makhraj huru nun.3. 10. Huruf ta’. 4. dal dan ta’. 5.tekan udara dalam rongga mulut keluar daripada sekatan. Tekanan udara pada makhrajnya berlainan sebabkan sebutan huruf kuat atau lemah. Huruf qaf. Tengah kerongkong. Huruf jim. Huruf nun. Tekanan udara keluar. Huruf ghain dan kha’. Hujung lidah diangkat tekan pada gusi gigi gunting atas. . diangkat menekan pada langit-langit keras. Pangkal daun lidah terkeluar sedikit daripada makhraj huruf qaf. 6. Huruf ra’. 11. Ta’ paling kuat. Melencong ke belakang tepi hujung lidah. 12. Huruf lingkungan langit-langit keras. Huruf kaf. 7. 9. Sepanjang tepi lidah ditekankan pada geraham atas. Huruf dad. berikutnya dal. sebelah atau sebelah kanan. Tepi hujung lidah diangkat ke langit-langit keras menekan pada gusi gigi depan sebelah atas yang jadi tempat sekatan udara. Pangkal lidah diangkat ke langit-langit lembut ditekankan pada anak lidah. 8. Hujung kerongkong (sebelah atas dekat lingkungan anak lidah). syin dan ya’. Tepi hujung lidah diangkat ke langit-langit keras tekan pada gusi gigi depan sebelah atas yang jadi tempat sekatan udara dan langit-langit lembut diturunkan. Pertengahan daun lidah. Huruf lam. Tekan udara dalam rongga mulut dan keluar lalu mulut dan hidung.

Dua bibir mulut dibulatkan munsung ke hadapan secara terbuka. Tekanan hujung lidah pada hujung gigi gunting atas. zal dan tha’. Dua bibir dirapatkan secara ringan. 14. Tutup dua bibir mulut jadi tempat sekatan udara dan turunkan langi-langit lembut. Hujung lidah ditekankanpada belakang gigi gunting bawah antara bahagian depan lidah dan langit-langit keras. Keluan bunyi dengung huruf mim. Tekanan udara pada makhrajnya yang sebabkan sebutan huruf kuat atau lemah. Hujung lidah dikeluarkan terletak antara hujung gigi gunting atas dan bawah. Turunkan langit-langit lembut. . langit-langit lembut dan masuk ke hidung dan keluar. 15. Huruf lingkungan gusi. 16.keluar bunyi dengung huruf nun. Huruf wau. Huruf ba’ dan mim. Huruf za’. Huruf fa’. Za’ paling kuat. Tekan ydara dari paru-paru lalu rongga kerongkong. Huruf sad. Huruf lingkungan bibir mulut. sin dan zay. langit-langit lembut dan masuk ke hidung dan keluar. Bibir mulut dalam sebelah bawah diangkat mengenai hujung gigi gunting atas.13. Sad paling kuat. Huruf lingkungan hujung lidah. 17. Tekan udara dari paru-paru lalu rongga kerongkong. berikutnya zay. berikutnya zal. Angkat tepi hujung lidah ke langit-langit keras tekan pada gusi gigi depan sebelah atas. Pangkal hidung.

3. kuat dan sebagainya. orang dan lain-lain. 17 sifat : 1. lembut.) ﻋﻈﻢ ﻮﺯﻦ ﻗﺍﺭﺉ ﺫﯼ ﻏﺾ ﺟﺪ ﻄﻠﺐ‬ • Al hams:- Bahasa: sembunyi Istilah: semasa sebut huru nafas terlepas sebab tekanan yang lemah pada makhrajnya. 2. Al Jahr Vs Al Hams • Al jahr:- Bahasa: nyaring Istilah: semasa sebut huruf nafas tertahan sebab tekananyang kuat pada makhrajnya. Bahasa: keadaan atau rupa khas sesuatu benda. 19 huruf( ‫.) ﻔﺣﺛﻪ ﺷﺧﺺ ﺳﻜﺖ‬ 2.SIFAT-SIFAT HURUF 1. 10 huruf ( ‫. Sifat tunggal (7) SIFAT-SIFAT BERLAWANAN 1. Sifat berlawanan (5 pasangan) 2. Istilah ilmu tajwid: cara menekan/menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Asy Syiddah Vs Ar Rakhawah . sama ada nyaring.

) ﻠﻦ ﻋﻤﺮ‬ 3.) ﺧﺫ ﻏﺚ ﺤﻇ ﻓﺾ ﺷﻭﺺ ﺰﻱ ﺴﺍﻩ‬ • At tawassut Bahasa: sederhana/pertengahan Istilah: sebutan huruf antara syiddah dan rakhawah. 22 huruf ( ‫. 16 huruf ( ‫.• Asy syiddah:- Bahasa: kuat Istilah: semasa sebut huruf suara tertahan sebab tekanan yang kuat pada makhrajnya. Semasa sebut hurufnya sederhana sebab tidak seluruh suara tertahan dan tidak seluruh suara terlepas. 7 huruf ( ‫. Merendah ke bawah.) ﺨﺹ ﺿﻐﻄ ﻗﻇ‬ • Al istifal Bahasa: merendah Istilah: semasa sebut huruf sebahagian besar daripada pangkal lidah tidak terangkat ke langitlangit.) ﺃﺠﺪ ﻗﻄ ﺑﻛﺖ‬ • Ar rakhawah:- Bahasa: lembut Istilah: semasa sebut huruf suara terlepas sebab tekan yang lemah pada makhrajnya. Al Isti’la’ Vs Al Istifal • Al isti’la’ Bahasa: meninggi Istilah: semasa sebut huruf sebahagian besar daripada pangkal lidah terangkat ke langit-langit. 8 huruf ( ‫.) ﺃﻧﺷﺮ ﺤﺩﻳﺙ ﻋﻠﻤﻙ ﺴﻮﻒ ﺘﺠﻬﺯ ﺑﺫﺍ‬ . 5 huruf ( ‫.

Sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian keluar daripada 2 bibir mulut. Al Izlaq Vs Al Ismat • Al izlaq Bahasa: tergelincir Istilah: sebut huruf dengan mudah dan lancar.4.) ﻮﺠﺪ ﺴﻌﺔ ﻔﺰﻛﺍ ﺣﻕ ﻠﻪ ﺷﺮﺐ ﻏﻴﺙ‬ 5. 23 huruf (‫. 6 huruf ( ‫ﻓﺮ ﻤﻥ ﻠﺐ‬ ). Al Itbaq Vs Al Infitah • Al itbaq Bahasa: menutup/mendempik Istila: semasa sebut huruf melengkung keliling lidah ke langit-langit. • Al ismat Bahasa: tertegah Istilah: ditegah hanya guna huruf untuk susun kalimah bahasa arab yang lebih daripada tiga huruf yang menjadi huruf akar pada kalimah.)ﺠﺰ ﻏﺵ ﺳﺍﺧﻃ ﺻﺪ ﺛﻗﺔ ﺇﺫ ﻮﻋﻇﻪ ﻴﺣﻀﻙ‬ . 4 huruf ( ‫. 25 huruf ( ‫ﻤﻦ ﺃﺧﺫ‬ ‫.) ﺼﺿﻄﻅ‬ • Al infitah Bahasa: membuka Istilah: semasa sebut huruf tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit.

) ﻮ ﻱ‬ .) ﺻﺰﺲ‬ 2. 5 huruf ( ‫ﻗﻄﺑﺠﺩ‬ ). Al Lin Bahasa: lunak/lembut Istilah: huruf disebut keluar daripada makhrajnya dengan lunak lembut. Al Qalqalah Bahasa: bergerak-gerak dan gementar Istilah: bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj ekoran bacaan huruf sukun.SIFAT-SIFAT TUNGGAL 1. Bunyi suara unggas. 3 huruf ( ‫. Tekan makhraj terlalu kuat dan lepas dalam waktu singkat. As Safir Bahasa: bersiul/berdesir Istilah: sebut huruf dengan bunyi berdesir dan kuat dari antara 2 bibir mulut. 2 jenis:Qalqalah sughra ( qalqalah kecil) Contoh: ‫ﻴﺠﻌﻠﻮﻦ‬ Qalqalah kubra ( qalqalah besar) Contoh: ‫ﺻﺮﺍﻄ‬ 3. 2 huruf (‫.

2 huruf (‫)ﻞﺮ‬ 5. 1 huruf ( ‫. 1 huruf ( ‫. Al Inhiraf Bahasa: melentur/melencong Istilah: sembunyikan huruf dengan melenturkan lidah dan melencongkan makhraj kepada makhraj yang lain.) ﺮ‬ 6. 1 huruf ( ‫.) ﺾ‬ . Al Istitalah Bahasa: berpanjangan Istilah: makhraj huruf berpanjangan daripada tepi pangkal lidah hingga tepi hujung lidah makhraj huruf lam.4. At Takrir Bahasa: berulang-ulang Istilah: semasa sebut huruf keadaan hujung lidah bergerak berulang-ulang serta bergetar.) ﺶ‬ 7. At Tafasysyi Bahasa: berhamburan Istilah: semasa sebut huruf berhamburan angin antara gigi depan dan langit-langit keras.

2 cara dengan suara perlahan: dibaca dalam sembahyang dan seorang diri.  CARA BACAAN 4 cara iaitu 2 cara dengan suara nyaring: dibaca dalam majlis.HUKUM DAN CARA BACAAN AL ISTI`AZAH  HUKUM BACAAN Istiazah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. .

.Sambung isti’azah dengan basmalah sahaja kemudian dengan nafas baru mula bacaan awal surah. Sambung ketiga-tiganya sekaligus dengan satu nafas. . CARA BACAAN ISTI’AZAH DENGAN BASMALAH DAN AWAL SURAH 4 cara iaitu - Berhenti pada isti’azah dan basmalah. Berhenti pada isti’azah dan sambung basmalah dengan awal surah.

. Berhenti di akhir surah dan berhenti pada basmalah. Kecuali surah At-Taubah sebab tidak tertulis padanya. Berhenti di akhir surah dan sambung bacaan basmalah dengan awal ayat surah. Berhenti di akhir surah al-anfal kemudian sambung bacaan dengan awal ayat sura attaubah. Sambung akhir surah dengan basmalah dan awal ayat surah sekaligus dengan satu nafas. Dengan nafas baru mula baca awal ayat surah. 2.  CARA BACAAN BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 1.  BASMALAH ANTARA SURAH AL-ANFAL DENGAN AT-TAUBAH 1. 3.HUKUM DAN CARA BACAAN AL BASMALAH  HUKUM BACAAN Hukum baca di awal surah sunat sebab tertulis padanya.

2. . Saktah di akhir ayat surah al-anfal kemudian sambung bacaan dengan awal ayat surah attaubah. 3. Sambung akhir kalimah surah al-anfal dengan awal surah at-taubah dengan satu nafas tanpa berhenti dan saktah.

Istilah: masukkan huru pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. 6 huruf iaitu ‫ﻢ ﻦ ﻮ ﻱ ﻞ ﺮ‬ 2 bahagian . .HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN Apabila nun sukun /tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah bahas arab yang mengandungi 28 tidak termasuk alif dalam Al-Quran maka ia mempunyai 4 hukum bacaan: • • • • Al-izhar Al-idgham Al-iqlab Al-ikhfa’  AL-IZHAR - Bahasa: menyatakan sesuatu . 6 huruf iaitu ‫ﺀ ﻫ ﻉ ﻍ ﺡﺥ‬  AL-IDGHAM - Bahasa: memasukkan sesuatu kedalam sesuatu.Istilah: melafazkan setiap huruf bertanda sukun dari makhrajnya tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar.

Istilah: tukar lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim lalu diikhfa’kan di sisi huruf ba’ serta kekalkan dengungnya. . 1 huruf iaitu ‫ﺐ‬  AL-IKHFA’ - Bahasa: tersembunyi . 15 huruf iaitu ‫ﺕ ﺙ ﺝ ﺪ ﺫﺰ ﺲ ﺶ ﺹ ﺾ ﻂ ﻇ ﻒ ﻖ ﻙ‬ .Istilah: baca huruf tanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta kekalkan sifat dengung huruf pertama. idgham ma’al ghunnah: memasukkak dengan dengung 4 huruf iaitu ‫ﻢ ﻦ ﻮ ﻱ‬  Idgham bila ghunnah: memasukkan tanpa dengung 2 huruf iaitu ‫ﻞ ﺮ‬  AL-IQLAB - Bahasa: menukarkan sesuatu kepada sesuatu .

HUKUM NUN DAN MIM BERSABDU (BERTASYDID)  HUKUM Wajib menyatakan sifat dengung dengan sempurna 2 harakat. Huruf nun dan mim bersabdu dinamakan juga harf ghunnah musyaddad: huruf dengung bersabdu idgham bi-ghunnah musyaddad: memasukkan serta dengung bertasydid . Huruf nun dan mim adalah huruf yang bersifat dengung. • Istilah ilmu tajwid: suara lembut dan sedap yang hanya berada pada huruf nun dan mim. Apabila terdapat sabdu diatasnya maka wajib didengungkan dengan sempurna 2 harakat sama ada bacaannya disambung atau berhenti padanya Cuma dengungnya lebih sempurna dan kemas daripada dengung idgham. • Dengung pada bahasa: keluarkan bunyi melalui hidung atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langitlangit lembut.

. Idgham mislaini saghir: idgham 2 jenis huruf yang sama kecil .Wajib idghamkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim yang berbaris serta dengung sempurna 2 harakat. Al-idgham - Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah.HUKUM MIM SUKUN Mim sukun bertemu huruf hijaiyah ada 3 hukum:• • • al-ikhfa’ al-idgham al-izhar  Al-ikhfa’ - Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba’ yang berbaris dalam 2 kalimah. .Wajib ikhfa’kan huruf sukun di sisi huruf ba’ yang berbaris serta dengung sempurna 2 harakat. Ikhfa’ syafawi: ikhfa’ kebibiran  .

sama ada dalam satu kalimah atau 2 kalimah.Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba’. Izhar syafawi: izhar kebibiran. Wajib menyatakan sebutan huruf mim sukun daripada makhrajnya serta tanpa dengung. . Al-izhar .

• Izhar kecuali pada 6 tempat daripada 3 makhraj wajib idgham. AL MUTAJANISAINI DAN AL MUTAQARIBAINI  AL-MUTAMATHILAIN (DUA YANG BERSAMAAN) • Dua huruf yang serupa pada nama. • Idgham al-mutajanisain saghir: memasukkan dua yang berhampiran sejenis kecil.AL MUTHAMATHILAINI . bersamaan pada sifat dan makhraj sama ada dalam satu atau dua kalimah. . • Wajib idgham • Idgham al-mutamathilain saghir: memasukkan dua yang bersamaan kecil • Contoh adalah ‫ﻛﺍﻧﺖ ﺘﺄﺗﻬﻢ‬  AL-MUTAJANISAIN (DUA YANG BERHAMPIRAN SEJENIS • Dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat.

ﺇﺫ ﺰﻴﻦ‬Atau berhampiran pada makhraj tidak pada sifat seperti ‫ .ﺇﺫﺠﺎﺀﻮﻛﻢ‬ . ﺩ‬wajib idgham kamil 3 tempat: ‫ﻮﺪﺖ ﻃﺍﺌﻔﺔ‬ ‫ﺃﺛﻗﻠﺖ ﺪﻋﻮﺍ‬ ‫ﻮﻣﻬﺪﺖ ﻠﻪ‬ Makhraj ‫ ﻇ.ﻗﺪ ﺴﻣﻊ‬Atau berhampiran sifat tidak pada makhraj seperti ‫.• Contoh: Makhraj ‫ ﻂ‬dan ‫ ﺕ. ﻧ‬dan ‫ ﺙ‬wajib idgham kamil pada 2 tempat: ‫ﺇﺫ ﻈﻠﻣﺘﻣ‬ Makhraj ‫ ﺐ‬wajib idgham pada ‫ ﻢ‬secara idgham kamil serta dengung kerana mim bersabdu pada satu tempat : ‫ﭐﺮﻜﺐ ﻣﻌﻧﺎ‬  AL-MUTAQARIBAIN ( DUA YANG BERHAMPIRAN) • Dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat seperti ‫ .

 AL-IZHAR  Kata sandang ta’rif disandang pada permulaan kata nama am yang dimulakan dengan salah satu huruf qamariyah. maka huruf lam yang ada kata sandang ta’rif waji izhar.HUKUM LAM TA’RIF Huruf lam yang didahului oleh hamzah wasl yang ada pada kata sandang ta’rif.  wajib idgham  idgham syamsiah  14 huruf terdapat pada permulaan kata-kata dalam syair: ‫ﻄﺐ ﺛﻢ ﺻﻞﺮﺣﻣﺎ ﺗﻔﺯ ﺫﺍ ﻧﻌﻢ‬ ●‫ﺩﻉ ﺳﻮﺀ ﻇﻦ ﺰﺮ ﺷﺮﻳﻓﺎ ﻠﻟﻛﺮﻢ‬ .  Izhar qamariyah  14 huruf kesemuanya ~ contoh: ‫ﭐﻠﻳﻤﻴﻥ‬  AL-IDGHAM  Kata sandan ta’rif disandang pada permulaan kata nama am yang dimulakan dengan salah satu huruf syamsiah.

~ contoh: ‫ﭐﻠﻨﻮﺮ‬ BAHAGIAN HUKUM BACAAN HURUF RA’  AT-TAFKHIM • ‫ﺮﺑﻚ‬ • ‫ﻓﺮﻗﺍﻨﺍ‬ • ‫ﻔﺮﻗﺔ‬ • Ra’ baris atas atau hadapan: Ra’ di akhir kalimah. Sebelumnya hruf asal pada kalimah baris bawah. Selepasnya huruf isti’la’ baris atas atau hadapan dalam satu kalimah: Ra’ tanda sukun sebelumnya huruf baris bawah yang mendatang: ‫ﭐﺮﺠﻌﻮﻦ‬ • Ra’ di akhir kalimah kerana berhenti mendatang. Sebelumnya huruf asal kalimah baris atas atau hadapan: Ra’ tanda sukun. Dibaca sukun yang diselangi huruf sukun atau mad bukan ya’ sebelumnya huruf baris atas atau hadapan: ‫ﭐﻷﻣﻮﺮ‬ . Berhenti kerana sukun mendatang. Baca sukun atau ditengah kalimah tanda sukun.

‫ﻔﭑﺻﺑﺮﺻﺑﺮﺍ‬ • Ra’ di akhir kalimah kerana berhenti mendatang dibaca sukun yang diselangi huruf tanda sukun bukan isti’la’ dan sebelumnya huruf baris bawah daripada asal kalimah. ‫ﻮﻣﻦ ﻨﻌﻣﺮﻩ‬ • Ra’ di akhir kalimah kerana berhenti mendatang dibaca sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf mad ya’ atau lin. ‫ﻛﻞﻓﺮﻕ‬ . AT TARQIQ • ‫ﻜﺮﻳﻢ‬ Ra’ baris bawah: • Ra’ tanda sukun sebelumnya huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnye bukan huruf isti’la’. ‫ﭐﻠﻔﺮﺪﻮﺲ‬ • Ra’ di akhir kalimah kerana berhenti mendatang dibaca sukun atau tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya baris bawah. ‫ﺬﯼﭐﻠﺬﻜﺮ‬  RA’ HARUS AT TAFKHIM ATAU AT TARQIQ • Ra’ tanda sukun di tengah kalimah sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah baris bawah dan selepasnya huruf isti’la’ baris bawah. ‫ﻧﻌﻢﭐﻠﻨﺻﻴﺮ‬ • Ra’ tanda sukun di akhir kalimah sebelumnya baris bawah dan selepasnya huruf isti’la’ berada di awal kalimah berikutnya.

• ‫ﻤﺻﺮ‬ Ra’ di akhir kalimah kerana berhenti mendatang dibaca sukun dan sebelumnya huruf isti’la’. ● ‫ﺳﺑﺣﻦ ﭐﷲ‬ ‫ﻓﺿﻞ ﷲ‬  AT TARQIQ • ‫ﻘﻞ ﷲ‬ Huruf sebelumnya baris bawah. . HUKUM LAM PADA LAFAZ AL-JALALAH  AT TAFKHIM • Huruf sebelumnya baris atas dan hadapan. Sebelumnya huruf daripada asal kalimah baris bawah.

3 huruf iaitu alif. BAHAGIAN MAD .HUKUM BACAAN MAD DAN QASR  MAD • • • Bahasa: lebih/tambahan Istilah: panjangkan sebutan suara lebih dari dua harakat dengan huruf mad pada ketika pertemuan dengan huruf hamzah atau tanda sukun. wau dan ya’.  QASR • Bahasa: tahanan/tetapan • Istilah: menetap sebutan suara atas huruf mad tanpa tambahan/memanjangkan sebutan suara tidak lebih daripada 2 harakat.

 Mad far’i:- • Bahasa: mad cabangan/cawangan • Istilah: mad yang telah berkembang lebih daripada ukuran mad asli sebab ada huruf hamzah atau tanda sukun selepas huruf mad. • Dikenali juga sebagai mad tabi’i/mad zati. Ada 6 bahagian:  Mad munfasil  Mad muttasil  Mad lazim  Mad badal  Mad lin  Ma ‘arid lissukun . Bukan sebab selepas huruf mad terdapat huruf hamzah atau tanda sukun. 2 bahagian iaitu mad asli dan mad far’i  Mad asli:- • Bahasa: mad asas • Istilah: mad yang asal wujud bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huuf mad. Lebih panjang daripada mad asli. • 2 harakat.

 6 harakat.  Mad ja’iz (mad harus). Contoh: ‫ﻳﺷﺂﺀ‬  MAD LAZIM (MAD KEBIASAAN/PASTI)  Lepas huruf mad ada huruf tanda sukun asli wujud di kala bacaan berhenti atau bersambung bacaan di atasnya. Mad lazim harfi : mad lazim harfi muthaqqal mad lazim harfi mukhaffaf .  Mad wajib.  2 atau 4/5 atau 6 harakat. Contoh: ‫ﻴﺑﻨﻰﺀﺍﺩﻢ‬  MAD MUTTASIL (MAD BERANGKAI)  Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 kalimah.  2 bahagian iaitu :- 1.  6 harakat. MAD MUNFASIL (MAD BERASINGAN)  Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Mad lazim kalimi : mad lazim kalimi muthaqqal mad lazim kalimi mukhaffaf 2.

Lalu ditukarkan hamzah kedua kepada huruf mad. Contoh: ‫ﭐﻠﺣﺂﻗﺔ‬ o Mad lazim kalimi mukhaffaf : huruf mad bertemu dengan huruf yang tidak bersabdu.o Mad lazim kalimi muthaqqal : huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu.  2 harakat. Contoh:  MAD BADAL (MAD TUKARAN)  Huruf mad ditukar dengan huruf hamzah. Contoh: ‫ﺀﺍﻣﻦ‬  MAD LIN ( MAD LUNAK/LEMBUT) . Huruf hamzah pertama berbaris huruf kedua bertanda sukun. Asalnya terhimpun 2 huruf hamzah dalam 1 kalimah. Contoh: ‫ﺍﻠﻤ‬ o Mad lazim harfi mukhaffaf : apabila mad lazim berlaku dalam satu kata huruf yang tidak bersabdu. Contoh: ‫ﺀﺍﻠﺀﻦ‬ o Mad lazim harfi muthaqqal : apabila mad lazim berlaku dalam huruf yang bersabdu.

 Huruf wau dan ya’ tanda sukun.  TERIB MAD FAR’I  Mad lazim : 6 harakat  Mad muttasil : wajib 4/5 harakat. Contoh: ‫ﻮﺬﺮﻮﺍﭐﻠﺒﻴﻊ‬  MAD ‘ARID LISSUKUN ( MAD MENDATANG KERANA SUKUN)  Tanda sukun mendatang pada huruf akhir kalimah kerana hentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat huruf mad atau lin. 4 atau 6 harakat.  2. 4 atau 6 harakat. Sebelumnya baris atas dan selepasnya dibaca sukun kerana berhenti bacaan padanya.  2. harus 6 harakat ketika di akhir kalimah dan berhenti bacaan padanya adalah  Mad ‘arid lissukun : 2/4 atau 6 harakat  Mad munfasil : 4/5 harakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful