You are on page 1of 15

Tingkatan 3 Sejarah

Soalan 1 Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu. BIL NAMA BANDAR TARIKH KEMARAAN 1 Kota Bharu 8 Disemberr 1941 2 Jitra 12 Disember 1941 3 Alor Setar 13 Disember 1941 4 Pulau Pinang 17 Disember 1941 5 Ipoh 26 Disember 1941 6 Kuantan 31 Disember 1941 7 Slim River 7 Januari 1942 8 Port Swettenham 10 Januari 1942 9 Kuala Lumpur 11 Januari 1942 10 Muar 16 Januari 1942 11 Batu Pahat 21Januari 1942 12 Mersing 28 Januari 1942 13 Johor Baharu 31 Januari 1942 14 Singapura 15 Februari 1942 Soalan 2 Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak BIL NAMA BANDAR TARIKH KEMARAAN 1 Miri 16 Disember 1941 2 Kuching 21Disember 1941 3 Sibu 27 Disember 1941 4 Labuan 1 Januari 1942 5 Sandakan 9 Januari 1942 Nyatakan cara-cara tentera Jepun ke Tanah Melayu Cara terbang perang: Gunakan bot +kapal terbang perang +kereta kebal penggempur +guna basikal Nyatakan faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. Kelengkapan perang +Perancangan awal +Pakatan Jepun +Taktik serangan Jepun +Peranan Kesatuan Melayu Muda +Semangat tentera Jepun +Kelamahan tentera British PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU Dasar Pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu Politik Ekonomi Sosial Bagaimanakah kedudukan Bagaimanakah pelaksanaan Bagaimanakan Jepun memberi sultan? ekonomi kawalan? layanan kepada kaum-kaum Tidak lagi menjadi pemerintah Ekonomi sara diri untuk berikut: negeri. pengeluaran makanan barian Melayulayanan lebih baik Hanya menjadi ketua agama digiatkan. untuk mendapatkan kerjasama Islam dan adat istiadat Melayu Melaksanakan catuan makanan. mereka. Diberi elaun Memberi layanan istimewa Cinalayanan kasar kerana kepada kaisya (syarikat Jepun). menyokong kerajaan China dalam Perang China-Jepun. Indialayanan baik kerana Jepun inginkan kerjasama mereka bagi mengusir British di India.

KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN Padankan maklumat bahagian A dengan bahagian B NAMA BAHAGIAN B Dr. Burhanuddin al Helmy Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu Kempetai Menjalankan tugas pengintipan terhadap mereka yang menentang Jepun Abang Haji Openg Pegawai Daerah Kuching Dato Onn b Jaafar Pengawal Makanan Negeri Johor Kad Catuan Mengawal bekalan makanan Kao Kunrejo Institut yang melatih orang Melayu menjadi pemimpin Ibrahim Haji Yaakob Leftenan Kolonel Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) Bintang Tiga Tentera MPAJA yang ditubuh oleh Parti Komunis Malaya

BAB DUA MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU CIRI-CIRI MALAYAN UNION: UMNO Lengkapkan Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu dan dua buah Negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka digabungkan menjadi satu unit politik. Majlis eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk Malayan Union diketuai oleh seorang Gabenor British yang dilantik oleh Raja England. Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip Jus Soli. Raja-raja menjadi Ahli Majlis Melayu yang membincangkan agama dan adapt istiadat. Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri. Parlimen British menjadi pemutus Undang-undang Malayan Union. REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNION Nyatakan faktor-faktor yang menimbulkan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Faktor-faktor penentangan Malayan Union: Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu. Tamadun orang Melayu terhakis. Kerakyatan yang terlalu liberalJus Solimengancam status qup rang Melayu. Membantah tindakan Sir Harold Mc Michael yang mengancam orang-orang Melayu. TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN Lengkapkan tugasan berikut dengan maklumat yang bersesuaian. British Malayan Union Jepun MPAJA X Rajah menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu sehingga pelaksanaan Sistem Pentadbiran Malayan Union. 3. Nyatakan maklumat berkaitan pentadbiran MPAJA. a) Tempoh masa menguasai Tanah Melayu . 14 hari b) MPAJA juga dikenali sebagai Bintang Tiga. ( m.s 46) c) Tindakan keganasan PKM di Jlebu, Negeri Sembilan . i. Mencemarkan masjid dan surau ( m.s 46) d) Pemimpin orang Melayu di Batu Pahat yang bangun menentang PKM Kiai Salleh Karim. e) Dato Onn Jaafar , Pegawai Daerah Batu Pahat yang berjaya menghalang pertumpahan darah di Bandar tersebut. 4. X ialah Pentadbiran Tentera British Tujuan Kejaan Melaksana pentadbiran peralihan Menghapus perasaan PKM selama 14 sebelum sebuah pentadbiran awam PTB hari di Tanah Melayu. diperkenalkan. Memjuk PKM dan MPAJA supaya menyerah senjata. Mengawal dan memberhenti perdaduhan antara kaum di beberapa tempat. Mewujudkan keamanan dan menegakkan undang-undang.

MALAYAN UNIONTujuan Penubuhan Malayan Union Mengurang dan mengawal kuasa politik orang Melayu. Memebentuk satu bangsa Malayan Union. Memastkan sumbangan golongan imigran. Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British. Menjamin terus penguasaan British. Mewujudkan suatu pentadbiran yang cekap dan seragam. Menyediakan Tanah Melayu berkerajaan sendiri. Mengukuhkam pertahanan British. PENUBUHAN MALAYAN UNION 1946 1949 Menuntut kemerdekaan. Menentang Malayan Union Menjadi pelindung kedaulatan tanahair. Menyatukan orang-orang Melayu. Memajukan siasah kebajikan hidup bebudayaan Mewujudkan satu organisasi social. dan ikhtisas orang Melayu. Menjaga ketuanan Melayu. Berikhtiar mendirikan kerajaan merdeka yang Memajukan pendidikan orang Melayu. memerintah Tanah Melayu. Melindungi kepentingan Orang Melayu. Menjalankan fungsi parti politik sebagai penyatu orang Melayu. UMNO Perjuangan Menyatupadukan orang Melayu. Menumbangkan Malayan Union. Menghapuskan semangat kenegarian dan kedaerahan. Mewujudkanparti politik bercorak kebangsaan. Memperjuang ketuanan Melayu. Memajukan pendidikan orang Melayu. Mengusahakan kemajuan ekonomi dan kebajikan orang Melayu. TUJUAN PENUBUHAN BENDERA 1. Warna dan makna a. Merahkeberanian b. Putih kesucian c. KuningRaja d. Hijauagama Islam 2. Maksud lambang keris. a. agama Islam b. tamadun Melayu PERJUANGAN TOKOH UMNO 5. Nyatakan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut dalam perjuangan UMNO. a. Dato Onn Jaafar Pengasas UMNO i. menyatukan orang Melayu seluruh Semenanjung dan menjelajah membantah Malayan Union. ii. Memujuk raja-raja Melayu supaya memulaukan upacara pelantikan Gabenor Malayan Union Sir Edward Gent. 6. Dato Panglima Gantang Setiausaha Agung UMNO yang pertama. i. Ketua bahagian UMNO Perak. 7. Dato Nik Ahmed Kamil AJK UMNO Pusat dan Ketua UMNO Kelantan 8. Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaaba ).

Mengurus Persidangan Kongres Melayu 1946. Mencadangkan perkataan nasional dimasukkan dalam UMNO

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Ciri-ciri utama persekutuan Tanah Melayu: Majlis raja-raja Melayu menggantikan majlis Melayu Raja berpelembagaanraja yang bertakhta mengikut peruntukan perlembagaan negeri atau Negara. Perlindungan istimewa kepada orang Melayu diletakkan bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Membentuk Persekutuan dengan gabungan 11 buah negeri Melayu kecuali Singapura. Pesurah Jaya Tinggi British menjadi Ketua PersekutuanDibantu oleh Majlis Mesyuarat Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Syarat Kerakyatan diperketatRakyat Raja, Rakyat British dan Tinggal selama 8 daripada 12 tahun.

BAB 3: ANCAMAN PARTI KOMUNIS MALAYA DAN DARURAT 1. a) Bilakah PKM ditubuhkan?1930 b) Apakah tujuan PKM ditubuhkan?Menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. Kegiatan PKM a) Menjelang: i) melancarkan mogok dan sabotaj; ii) mogok paling hebat di lombong arang batu di Batu Arang, Selangor. b) Semasa Jepun: i) bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun; ii) dilatih dalam taktik perang gerila di Sekolah latihan Khas 101 di Singapura; iii) membentuk MPAJA; iv) mendapat bekalan senjata melalui Force 136. c) Selepas Jepun: i) PKM bersetuju membubarkan MPAJA; ii) PKM tidak serah semua senjata tetapi sembunyikan sebahagian daripadanya; iii) Anggota MPAJA yang serah senjata dibayar sebanya $350.00 dan 1 beg beras; iv) PKM menyusup dalam kesatuan sekerja dan mula terlibat secara aktif dalam pergerakan politik. 3. Gambar Sekatan jalan raya a) Apakah tujuan sekatan jalan raya ini diadakan? Untuk mencegah bekalan makanan, ubat-ubatan dan maklumat sampai ketangan komunis b) Siapakah yang ditugaskan untuk mengadakan sekatan jalan raya ini? i) Pasukan keselamatan, ii) Polis, iii) Home Guard c) Selain daripada langkah ini, berikan satu lagi cara British menghapuskan komunis. Sistem pendaftaran kebangsaan 4. Gambar Melaka disiytiharkan kawasan putih. a) Apakah maksud kawasan putih? Kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. b) Selain daripada Melaka, empat negeri lain yang diisytiharkan kawasan putih ialah: Kawasan yang terdapat kegiatan pengganas komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung i) Terengganu ii) Kedah iii) Perlis iv) Negeri Sembilan RUNDINGAN BALING Tarikh: 28-29 Disember, 1955 Tempat: Sekolah Inggeris Baling, Kedah Wakil Kerajaan Persekutuan Wakil Parti Komunis Malaya: Tanah Melayu: Chin Peng Tunku Abdul Rahman Chien Tien David Marshall Rashid Maidin Tun Tan Cheng Lock Hasil Rundingan 1. Syarat Parti Komunis Malaya Meminta Kerajaan mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah 2. Kenapa rundingan gagal? a. Tunku Abdul Rahman enggan mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah. b. Fahaman komunis tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. KESAN DARURAT a) Mengapakah kerajaan menguatkuasakan undag-undang darurat pada tahun 1948? Untuk membendung gerakan berhaluan kiri. b) Siapakah yang berkuasa mengisytiharkan darurat? Yang di Pertuan Agong. c) Nyatakan kesan darurat dari aspek politik. i. Kerajaan melonggarkan syarat kerakyatan kepada orang bukan Melayu ii. Mendorong kerajaan British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu iii. Penubuhan MCA d) Mengapakah darurat mengancam keadaan ekonomi negara?

i. Perbelanjaan pertahanan negara meningkat ii. Kerajaan memperbesar pasukan keselamatan, menambah bilangan polis dan Home Guard e) Berikan kesan darurat dalam aspek sosial. i) Ramai anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban ii) Penduduk luar bandar tidak dapat menjalankan aktiviti harian iii) Pekebun kecil tidak dapat mengusahakan kawasan pertanian iv) Catuan bekalan makanan menyebabkan rakyat terpaksa makan ubi dan keledek v) Hubungan antara kaum terjejas vi) Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum vii) Kerajaan melaksanakan dasar pelajaran yang berorintasikan Tanah Melayu.

Tingkatan 3 bab 4
Jawatankuasa Perpaduan Kaum ditubuhkan unutuk memupuk perpaduan kaum. Lengkapkan maklumat dalam jadual berikut.[ m /s 121] Penasihat Sir Malcolm MacDonald Pengerusi E.E.C. Thuraisingam Wakil UMNO Dato Onn Jaafar Wakil MCA Tun Tan Cheng Lock Nyatakan tuntutan yang dikemukakan oleh UMNO dalam jawatankuasa Itu. Mempertahankan ketuanan Melayu Bilakah Jawatankuasa itu ditubuhkan ?1949 Apakah pendirian Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum terhadap permintaan UMNO ? Menolak tuntutan UMNO dan mengadakan kompromi dalam ketuanan Melayu. E. Senaraikan empat persetujuan yang dicapai antara jawatankuasa itu dengan UMNO. i. Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan ii Bantuan ekonomidan pelajaran kepada orang Melayu iii Pilihan raya diadakan di peringkat majlis bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. iv Pembentukan satu system pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. A. Nyatakan semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan Konferensi Nasional ? i Menteri Besar, ii Pihak British iii Parti Negara B. Namakan semua parti politik yang menyertai Konvensi Nasional. UMNO, MCA, MIC, Persatuan Islam Se-Malaya (PAS) C. Apakah tujuan parti-parti politik mengadakan Konvensi Nasional ? Mencari jalan mencapai perpaduan dan mengadakan pilihan raya D. Nyatakan dasar kerjasama kaum yang dianjurkan oleh tokoh-tokoh berikut : i Dato Onn Jaafar Kerjasama antara kaum dalam sebuah parti politik. ii Tunku Abdul Rahman Kerjasama pelbagai parti politik dalam sebuah gabungan parti politik yang besar/ Parti Perikatan. Lengkapkan maklumat parti-parti politik yang berusaha mewujudkan perpaduan kaum di Tanah Melayu. Nama Parti Tahun Tokoh Logo Parti Usaha mewujukan perpaduan UMNO 1946 Dato Onn Tampal logo - Membuka keahlian UMNO kepada bukan Jaafar Parti berkenaan Melayu Tunku Abdul - Melonggarkan syarat Kerakyatan Rahman Persekutuan dan Negeri - Mencadangkan Sistem Ahli -Menubuhkan Parti Perikatan MIC 1946 K.L. Devasar Tampal logo - Menyokong perjuangan Dato Onn Jaafar Parti berkenaan dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti. - Menganggotai Parti Perikatan pada tahun 1955 MCA 1949 Tun Tan Cheng Tampal logo - Menyokong perjuangan Dato Onn Jaafar Lock Parti berkenaan dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti. - Menyokong Tunku Abdul Rahman membentuk Parti Perikatan IMP 1951 Dato Onn Tampal logo - Menegakkan konsep kerjasama kaum dalam Jaafar Parti berkenaan satu parti - Membuka keahlian kepada semua kaum

PAS

Tampal logo -Membuka keahlian parti kepada semua orang Parti berkenaan Islam tanpa mengira kaum -Menyertai Konvensi Nasional tajaan UMNO pada tahun 1954 Parti 1954 Dato Onn Tampal logo -Terbuka kepada semua kaum Negara Jaafar Parti berkenaan -Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu atau bapa telah menjadi warganegara Tanah Melayu -Mendukung konsep kerjasama kaum dalam satu parti A. Namakan empat orang tokoh yang berjaya mewujudkan persefahaman antara kaum melalui Parti UMNO dan MCA. Dato Haji Noah, Tun Tan Cheng Lock, Tun Abdul Razak bin Hussein, Tunku Abdul Rahman B. Berikan dua sebab British menyokong pembentukan Parti Perikatan yang diusahakan oleh UMNO dan MCA. i. Mewujudkan suasana politik yang stabil ii. Menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. C. Lengkapkan jadual garis masa tentang peringkat penubuhan Parti Perikatan di Tanah Melayu. 1955- Kemasukan MIC dalam Parti Perikatan - Parti Perikatan menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan - Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. 1954-Konvensi Nasional diadakan - Perikatan UMNO MCA dibentuk - Kerjasama ini diperluas ke seluruh Persekutuan Tanah Melayu bagi memenangi pilihan raya negeri 1952 -Pakatan UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor dalam pilhan raya Bandaran Kuala Lumpur. -Pakatan ini memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan -Pemimpin utama UMNO dan MCA menyambut baik pakatan ini dan merundingkan pembentukan pakatan yan lebih besar di peringkat Tanah Melayu

1951

Haji Ahmad Fuad

BAB 5 Anggota Rombongan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada 1956 terdiri daripada 4 orang wakil raja-raja Melayu dan empat orang wakil Parti Perikatan . Namakan semua wakil itu. Wakl raja-raja Melayu i. Dato Panglima Bukit Gantang ( Abdul Wahab Abdul Aziz) ii. Abdul Aziz Othman iii. Dato Mohd Seth iv. Dato Nik Ahmad Kamil Wakil Parti Perikatan. i. Tunku Abdul Rahman ii. Tun Dr. Ismail iii. Tun H.S. Lee iv. Tun Abdul Razak Hussein Perjanjian London telah dipengerusikan oleh Lord Lennox- Boyd pada 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Nyatakan 6 perkara penting yang dipersetujui dalam perjanjian itu . a) Tarikh Tarikh kemerdekaan PTM ditetapkan pada 31 Ogos 1957. b) Suruhanjaya Pelantikan suruhanjaya bebas untuk menggubal Perlembagaan Merdeka. c) Parti Perikatan Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan barat di PTM. d) Pertahanan Satu perjanjian pertahanan dengan British akan ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British di PTM. e) Kekal Konsep Raja Berpelembagaan dikekalkan. f) Kuasa Pembahagian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri diteruskan. Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada Mac 1956 dengan dipengerusikan oleh Lord William Reid. Nyatakan tugas Suruhanjaya Reid tersebut. Suruhanjaya reid: Merangka sebuah perlembagaan bagi: Persekutuan Tanah Melayu yang akan. Membentuk dan menentukan kuasa: Kerajaan Pusat dan Negeri. Menjamin: kedudukan khas Raja-raja Melayu. Mewujudkan satu rupa bangsa: Persekutuan Tanah Melayu. 1. Senaraikan nama ahli yang menganggotai Suruhanjaya Reid a. Sir Ivor Jennings b. Sir William Mckell c. Tuan B. Malik d. Tuan Abdul Hamid

2. Nyatakan 6 kandungan Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 a. Persekutuan Tanah Melayu mencapai taraf sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat setaraf dengan negara-negara lain di dunia. b. Raja-Raja Melayu dengan Ratu England menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. c. Semua Penguasaan Baginda Ratu Englanad dan Parlimen British ke atas Negeri-Negeri Selat terbatal. d. Perelembagaan Persekutuan berkuatkuasa pada 31 Ogos 1957. e. Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka mengandungi Negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, kelantan, Trengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang. f. Persekutuan Tanah Melayu merupakan sebuah Negara Demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.

Perlembangaan Merdeka Sebuah kerajaan Persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu Yang DiPertuan Agong sebagai Ketua Negara Pembentukan sebuah parlimen yang mengandungi Dewan Rakyat dan Dewan Negara Agama Islam sebagai agama rasmi PTM Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Kerakyatan terbuka kepada sesiapa yang lahir di PTM Kedudukan istimewa orang melayu diteruskan tanpa mengurangkan hak warganegara yang lain Nyatakan urutan peristiwa pemasyhuran kemerdekaan dari 30 Ogos 1957 hingga 31 Ogos 1957 a. 30Ogos 1957: Union Jack diturunkan b. 31Ogos 1957: Menaikkan bendera PTM c. Ucapan wakil Ratu England d. Penyerahan Dokumen Perisytiharan kepeda Yang di Pertuan Agong. e. Tunku Abdul Rahman membaca perisytiharan Kemerdekaan f. Merdeka!Merdeka! Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 Persekutuan Tanah Melayu ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Nyatakan kandungan pemasyhuran itu. a. PTM mencapai taraf: Negara Merdeka dan berdaulat. b. Raja-raja Melayu dan Ratu England ttangani pejanjian PTM 1957 c. Perlembagaan PTM berkuatkuasa mulai 31 Ogos 1957 d. Terbatalnya penguasaan Ratu England dan Parlimen British ke atas NNS e. PTM yang Merdeka mempunyai 11 negeri f. PTM menjadi negara demokrasi. Suruhanjaya Reid telah menerima beberapa cadangan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan ENAM pindaan tersebut.

PINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU: Sebuah Negera Persekutuan dibentuk dangan pembahagian kuasa pusat dan negeri. Kerakyatan secara Jus Soli kepada mereka yang lahir di Tanah Melayu. Kududukan istimewa orang Melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain. Instituti raja-raja Melayu dan konsep Raja Berpelembagaan dikekalkan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan. Walau bagaimanapun Bahasa Cina dan Tamil boleh dikembangkan dan menjadi Bahasa Pengantar di sekolah masing-masing. Agama Islam dikadikan sebagai Agama Rasmi Persekutuan. Walau bagaimanapun agama lain boleh terus diamalkan.

BAB 6 Nyatakan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British oleh Charles Vyner Brooke. Faktor-faktor Charles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Desakan Kerajaan British: agar pelaburan British terjamin. Masalah kewangan: akibat kemusnahan perang; tidak mampu membangunkan Sarawak selepas perang. Pertikaian Keluarga: pemerintahan tidak cekap, sudah uzur/ lanjut usia, tiada waris, enggan lantik Anthony Brooke sebagai pengganti. FAKTOR FAKTOR GERAKAN ANTI PENYERAHAN SARAWAK Charles Vyner Brooke membuat keputusan tanpa berunding. Barisan Pemuda Melayu kecewa kerana Anthony tidak dilantik menjadi Raja Putih Srawak. Faktor Gerakan Anti-Penyerahan Sarawak Bertentangan dengan perlembagaan 1941. SENARAIKAN PERTUBUHAN-PERTUBUHAN YANG MENENTANG PENYERAHAN SARAWAK KEPADA BRITISHPAS Pertubuhan Yang Menentang Penyerahan Sarawak a. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) b. Barisan Pemuda Melayu Sibu (BPM) c. Persatuan Dayak Sarawak (PDS) d. Pertubuan Yang Menentang Penyerahan Sarawak e. Senaraikan nama wanita yang terlibat dalam demontrasi: f. Cikgu Lily Eberwin, Puan Sharifah Hajah Sipah, Dayang Fauziah, Cikgu Ajibah Abol g. Apakah langkah penentangan mereka? Demonstrasi dan Tunjuk Perasaan h. Golongan Anti-Penyerahan terdiri daripada saipa? Kakitangan Kerajaan. TINDAKAN-TINDAKAN GOLONGAN ANTI PENYERAHAN DI SARAWAK PERSATUAN BARISAN PEMUDA MELAYU PERSATUAN DAYAK KEBANGSAAN MELAYU SIBU (BPM) SARAWAK (PDS) SARAWAK 1.Mengadakan Tunjuk 1.Perwakilan Bumiputera 1.Mengdakan Tunjuk Perasaan Perasaan pada 1 Julai 1947 mengadakan perhimpunan 2.Golongan muda tubuh Rukun 13 3.Rosli Dhobi menulis sajak dalam Utusan Sarawak 4.Rosli Dhobi membunuh Sir Duncan Stewart SENARAIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK BRITISH UNTUK MELEMAHKAN GERAKAN ANTIPENYERAHAN SARAWAK a Memecahbelahkan perpaduan kaum b Melaga-lagakan orang Melayu dengan orang Dayak c Mempersenda, menghina dan mencemuh golongan anti penyerahan dalam majlis rasmi d Memburuk-burukkan pejuang dengan menuduh mereka berjuang untuk kepentingan kaumnya sahaja

e British melalui YMA mengancam dan mengugut pejuang serta kaum keluarganya.

Langkah-langkah Kearah Berkerajaan sendiri di Sarawak 1946 Bahagian +Ketua ResidenDaerah +Ketua Pegawai Daerah 1947 Majlis Tempatan Fungsi: Mengurus pelajaran rendah Bekalan Air Jalannya Kesihatan Mengawal Perbelanjaan Mengutip Cukai 1956 Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak April 1957 Tambahan 10 ahli Majlis Negeri dan Majlis Tertinggi. FAKTOR-FAKTOR SABAH DISERAHKAN KEPADA KERAJAAN BRITISH I. Desakan pelabur dan pemodal Eropah di Sabah II. Mengeksploitasi sumber bahan mentah Sabah seperti balak, kelapa kering, dan tembakau III. Menjamin kedudukan dan keselamatan British LANGKAH-LANGKAH KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH 1950 Perlembagaan Baru1952 Pilihanraya Majlis Tempatan1960 Pindaan Perlembagaan1962 Pilihan Raya Majlis Undangan diperkenalkan PENUBUHAN PARTI POLITIK DI SABAH Parti Politik Di Sabah (Sehingga 1963) Persatuan Cina Sabah UNKO USNO PASOK MOMOGUN (SCA) Tarikh: Ogos 1961 Tarikh: 23 Disember Tarikh: Januari1962 Tarikh:Okboter 1962 Pengasas: Donald 1961 Pengasas: Orang KayaPengasas: Khoo Siak Stephens Pengasas: Tun Datu kaya Sedomon dan JS Chew dan Peter Chin Matlamat: Jaga Mustapha bin Datu Sundang Maklamat: Melindungi kepentingan dan Harun Matlamat: Lindungi hak orang Cina pelihara hak orang Matlamat: kepentingan penduduk kadatan dusun Memperjuangkan hak pedakaman Sabah kaum bumiputera Muslim Menukar nama Borneo Utara kepada

Sabah

BAB 7 : MALAYSIA YANG BERDAULAT 1. Rujuk mukasurat 202. 7.1 Merujuk kepada Gagasan Persekutuan Malaysia, cipta sebuah pantun empat kerat bersama rakan anda. Contoh : Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu Pembentukannya melalui cara diplomasi Singapura,Borneo Utara,Brunei dan Sarawak untuk disatu Membawa kerjasama politik dan ekonomi 2. Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang terdapat dalam tajuk 7.2 Nyatakan reaksi Pembentukan Persekutuan Malaysia, Muka surat 206 213. Negeri Reaksi Persekutuan Tanah Sambutan menggalakan daripada parti-parti politik Melayu PAS sokong tetapi merangkumi Indonesia Singapura PETIR pimpinan Lee Kuan Yew menyokong Barisan Sosiolis dan Parti Rakyat Singapura menentang Sabah Semua parti politik yang membentuk perikatan Sabah menyokong Sarawak semua parti di Sarawak menyokong kecuali SUPP Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari menentang Indonesia Menentang kerana mengangap Perseutuan Malaysia sebagai neokolonialisme Filipina menentang keranan mendakwa Sabah sebahagian Kesultanan Sulu Negara-Negara Barat Britain dan Amerika Syarikat menyokong