Kaedah Abjad

Murid diajar menghafal nama nama huruf a,b,c.... hingga z

Kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja

Kaedah Abjad

Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000), biasanya, huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan

Menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula, kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful