Владимир Максимовић

ТЕМЕЉНА СРПСКА
БИБЛИОТЕКА
КЊИГЕ ОД 1868 ДО ДАНАС
______________________________________
Библиографија препоручених српских књига за
сазнања о нацији, идентитету, државности,
духовности, језику, карактерологији,
антропологији, књижевности, уметности, вери,
обичајима, митологији, етнографији, историји,
филозофији, археологији, географији,
патриотизму, идеологији, политици, етногенези,
ратништву, индоевропској и словенској
цивилизацији.

Друго допуњено издање
Београд 2010

СЛОБОДНА КЊИГА ВЛАДИМИРА МАКСИМОВИЋА
БИБЛИОТЕКА ИДЕЈЕ
КЊИГА 57

Прво издање, Београд 2009
ISBN 978-86-85007-09-5
Друго допуњено издање, Београд 2010
ISBN 978-86-85007-14-9

©- Владимир Максимовић, Београд,
Србија / Република Српска

Темељна српска библиотека је саставни део ауторског
истраживања српског наслеђа и идеје националног
деловања. Полазећи од богатства наших претеча
можемо остварити континуитет између савремености и
древности у свим областима идејног мишљења. Намера
наше библиографије је да покрене српску духовност и
њене вредности. Смисао српске битности сам открио у
делима Чајкановића, Цвијића, Дворниковића,
Геземана, Кракова и многих других. Овом књигом им
одајем захвалност.

Књигу посвећујем старохерцеговачким прецима
Максимовићима.

А_____________________________
-Арсенијевић Лазар Баталака: ИСТОРИЈА СРПСКОГ
УСТАНКА, Београд / Књ. 1. - 1898, стр. X + 484 /
Књ. 2. - 1899, стр. 485–1020 + 2
-Андрејић Живојин: ГРИВНЕ ЖИВОТА. Континуитет и
космогонија Индоевропљана на примеру гривни типа Јухор,
Мирослав Бгд / Центар за културу „Радоје Домановић“ Рача
/ Центар за митолошке студије Србије Рача 1997, стр. 364
-***АЛБАНЦИ ЛАЖНИ ИЛИРИ ( Зборник ), Пешић и
синови Београд 2007, стр. 225
-Андрић Иво /1892-1975/: САБРАНА ДЕЛА 1 - 18, Просвета
Београд 1997
-Андрић Иво: ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА, Просвета Београд
1978, стр. 606
-Андрић Иво: НА ДРИНИ ЋУПРИЈА, разна издања
-Андрић Иво: Развој духовног живота у Босни под утицајем
турске владавине, Просвета Београд 1997, стр. 350
-Андрић Иво: О ВУКУ, Рад Београд 1977, стр. 128
-АПЕЛ СВЕТСКОЈ САВЕСТИ – Поводом употребе оружја
са осиромашеним уранијом од стране снага НАТО на
територији СРЈ, Удружење књижевника Србије Београд
2000, стр. 30, двојезично издање српски и енглески
-Андоновић Милан Ј.: Македонски су Словени Срби - У
одбрану оправданих српских права и интереса на Балкану,
Београд 1913, стр. 119
-*** АГОНИЈА БЕОГРАДА У СВЕТСКОМ РАТУ, Група
живих бранилаца Београда из 1914. и 1915. године, Београд
1931, стр. XXXIX + 576
-Адамовић Вице: ДУБРОВЧАНИ ИЗВАН ЗАВИЧАЈА,
Матица српска Дубровник 1914, стр. 95 - Мала библиотека
Матице српске у Дубровнику, књ. 7
-Алексијевић Властоје Д.: БИОГРАФИЈА ЈАШЕ ТОМИЋА
у развоју личне идеологије, Београд 1938, стр. 126 + 1
-АЛМАНАХ СРБИ И ПРАВОСЛАВЉЕ У ДАЛМАЦИЈИ И
ДУБРОВНИКУ, Одговорни уредник Ратко Јелић, Загреб,
Савез удружења православног свештенства СР Хрватске
1971, стр. 300 + 3

-АЛМАНАХ СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ , Просветна заједница
Београд 1942, стр. 144
-АЛМАНАХ ЈАДРАНСКА СТРАЖА за 1925. годину, Издаје
Јадранска стража - Главни одбор Београд 1925, стр. 575
-АЛМАНАХ ЈАДРАНСКА СТРАЖА за 1926. годину, Издаје
Јадранска стража-Главни одбор Београд 1926 , стр. 574
-АЛМАНАХ ЈАДРАНСКА СТРАЖА за 1927. год., Издаје
Јадранска стража - Главни одбор Београд 1927, стр. 671
-АЛМАНАХ ЈАДРАНСКА СТРАЖА за 1928/29 год., Издаје
Јадранска стража - Обласни одбор Београд 1928, стр. 716
-Антонијевић Драгослав: АЛЕКСИНАЧКО ПОМОРАВЉЕ, САНУ: Српски етнографски зборник књ. 83, Београд
1971, стр. VIII + 270
-Арсовић Миленко: Витешке игре и спортови и физичко
васпитање нашег народа , Београд 1911, стр. XIV + 2 + 239
-Антић Драгољуб: Винчанска Стара Европа и Срби, Пешић
и синови Београд 2004, стр. 269
-*** АЛБУМ СРПСКИХ ЧЕТНИКА ГЕНЕРАЛА ДРАЖЕ
МИХАИЛОВИЋ АУ 1000 СЛИКА, Трећи том, приредио
Милослав Самарџић, Погледи Крагујевац 2002, стр. 327
-Аврамов Смиља др: ПОСТХЕРОЈСКИ РАТ ЗАПАДА
ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ЛДИ Ветерник 1997, стр. 459
-Аврамов Смиља др: ТРИЛАТЕРАЛНА КОМИСИЈА.
Светска влада или светска тиранија? Лдиј Ветерник 1998,
стр. 144
-Антонић Драгомир: БОМБАРДОВАЊЕ СЕ НАСТАВЉАОд Глуве среде до Спасовдана , Агенција "Л" Београд 1995,
стр.95
-Анђелић Милош: СТАНОВНИШТВО ВУЧИТРНА И
ОКОЛИНЕ ПОСЛЕДЊИХ СТО ГОДИНА, Нови свет
Приштина / Историјски архив Вучитрн 1997, стр. 313
-Алечковић Николић Мила: КО? ТО ПРИЧА О ЕВРОПИ ?,
Orpheus Нови Сад 2005, стр. 291
-Антонић Здравко, приређивач: СРПСКИ ПИСЦИ И
НАУЧНИЦИ О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, Службени лист
СРЈ Београд 1995, стр. 362

-Аврамовић Зоран (1949): РОДОМРСЦИ. О једном делу
српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009.,
Култура полиса/Графомаркетинг Нови Сад 2009, стр. 188+7
-Ацовић Драгомир: СРБИ И ХЕРАЛДИКА, Завод за
уџбенике Београд 2008, стр. 797
-Атанасовски (Трпковић) Вељан /1919-2002/: ПАД
ХЕРЦЕГОВИНЕ, Народна књига/Историјски институт
Београд 1979, стр. 262

Б_____________________________
-Берић Душан: ХРВАТСКО ПРАВАШТВО И СРБИ 1 - 2,
Orpheus Нови Сад 2005, стр. 713 + 692
-Блечић Милорад Р. /Младеновић Божидар, приређ.: БАЈО
ПИВЉАНИН У ИСТОРИЈИ, ЛЕГЕНДИ, ПРИЧИ. Антологијски избор, КЗ „Звездара“ / Клуб НТ Београд 2001, стр. 211
-Блечић Милорад Р. / Младеновић Божидар, приређивачи:
БАЈО ПИВЉАНИН У ПОЕЗИЈИ И ДРАМИ. Антологијски
избор, КЗ „Звездара“ / Клуб НТ Београд 2001, стр. 202
-Богдановић Милица: ЖИВОТ У КОСТАЈНИЧКОЈ
КРАЈИНИ око 1728, Матица српска Нови Сад 1956, стр. 104
-Бајић Александра: СЛОВЕНСКИ БОГОВИ НА
БАЛКАНУ, Пешић и синови Београд 2004, стр. 269
-Богдановић Димитрије: Историја старе српске
књижевности, СКЗ Бг1980, стр. 306
-Богдановић Димитрије (1930 - 1986): Књига о Косову Разговори о Косову, Књижевне новине Београд 1990, стр. 470
-Благојевић Обрен Др: ПИВА –Природа, историја,
етнографија и револуција, САНУ Београд 1971, стр. 776
-Богићевић Влатко: Босна и Херцеговина српске су земље
по крви и по језику, Бели анђео Шабац 2002, стр.63 /Прво
издање Мостар 1908, стр. 84 + 2 /
-Будимир Милан (1891-1975): СА БАЛКАНСКИХ
ИСТОЧНИКА, СКЗ Београд 1969, стр. 282
-Будимир Милан: ГРЦИ И ПЕЛАСТИ, Научна књига
Београд 1950, стр. 70
-Бенвенист Емил: Речник индоевропских установа
(Привреда, сродство, друштво, власт, право, религија),
Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски
Карловци - Нови Сад 2002, стр. 499. Превео и поговор
написао Александар Лома
-Бановић Ранко др: ЦРВЕНА ЗАВЕРА, Београд 1944,
стр. 180 ( Репринт издање Слободна књига Београд 1999 )
-Богуновић Петар М.: Из усорског краја и околинеИсторија – традиција – знача - положај, Бели анђео Шабац
2001, стр. 57 (прво издање Сарајево 1937, стр. 60 + 3)

-Бећковић Матија: СЛУЖБА, СКЗ Београд 1990, стр. 247
-Бећковић Матија: Косово најскупља српска реч, Глас
цркве Ваљево 1989, стр. 87
-Банић Милан: АГОНИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ - Дани слома,
Београд 1941, стр. 112 (Репринт Слободна књига Бг 1998)
-Банић Милан: МАСОНЕРИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА, Југоисток Бг 1941,стр. 124 ( Репринт Слободна књига Бг 1997)
-Banić Milan: ECCE HOMO! Lik heroja – mučenika, Beograd
1935, str. 40
-Бакотић Лујо др: Срби у Далмацији од пада Млетачке
Републике до Уједињења, Београд 1938, стр.191
-Бакић Војислав др: Српско родољубље и отачаствољубље,
СКА: Задужбина Димитрија Стаменковића, Београд 1910,
стр. 154
-Барић Хенрик: ЧЛАНЦИ И ЕСЕЈИ, СКЗ Београд 1944,
стр. 174 + 2
-Biderman H. I .: O etnografiji Dalmacije, Zadar 1893,
str. VII + 73
-Братић Радован: СЕЋАЊА И УСПОМЕНЕ. Забелешке из
мог живота, Ошен Сити, Њу Џерси - САД 1993, стр. 113
-*** БАНАТСКЕ ХЕРЕ. Уредио Миленко С.Филиповић,
Војвођански музеј Нови Сад 1958, стр. 426
-Банашевић Никола: ЛЕТОПИС ПОПА ДУКЉАНИНА И
НАРОДНА ПРЕДАЊА / са 9 прилога /, СКЗ Београд 1971,
стр. 301 + 2
-Бановић Александар др: Педагошко - просветитељско дело
Доситеја Обрадовића, Нолит Београд 1956, стр. 165 + 3
-Бановић Гојко: ПЕТАР КОЧИЋ, Нолит Београд 1956,
стр.183 + 1 / Библиотека Портрет /
-Баранин Душан М.: САБРАНА ДЕЛА у 12 књига, В. Караџић Београд 1969, комплет историјских романа и прип.
-Баранин Душан: ИЗАБРАНА ДЕЛА 1 - 7, СКЗ Београд
1986 (Историјски романи: Царица Мара / Мехмед-Паша
Соколовић / Карађорђе / Хајдук Вељко/Тома Вучић
Перишић / Велики господар Милош Обреновић / Кнез
Михаило)
-Barbalić Fran: PEROJ, SRPSKO SELO U ISTRI. Bilješke i
uspomene, Zagreb / b. g. /, str. 35 + 1

-Барјактаровић Мирко Р.: РУГОВА. Етнографска и
антропогеографска проучавања , САН: Српски етнографски
зборник књ.74, Београд 1960, стр. 4 + 167 - 241
-Барби Анри: АРБАНСКА ГОЛГОТА, 3. изд. Београд 1928,
стр. 162 + 1
-Барби Анри: БРЕГАЛНИЦА. Српско - бугарски рат 1913,
Београд 1914, стр. 195
-Барби Анри: СРБИ ПОД ЈЕДРЕНОМ, Београд 1913,
стр. 75 + 2
-Барби Анри: СРПСКЕ ПОБЕДЕ. С предговором Емила
Омана. / Са 3 прилога /, Београд, С. Б. Цвијановић 1913,
стр. 242
-Башић Миливоје М.: Из старе српске књижевности, 4.
испр. и допуњено издање, Геца Кон Београд 1931
-Башић Миливоје: Старе српске биографије. Превео и
објаснио Миливоје Башић,књ. 1, 2 издање, Геца Кон Београд
1930, стр. XXIV + 272
-Беговић Никола: Живот и обичаји Срба – граничара,
Загреб 1887, стр. XXIX + 276
-Белић Александар: ВУК И ДАНИЧИЋ. Чланци и огледи,
Просвета Београд 1947, стр. 214 + 2
-Белић Александар: Вукова борба за народни и књижевни
језик. Расправе и предавања, Просвета Бгд 1948, стр. 279
-Белић Александар: ОКО НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ
ЈЕЗИКА. Чланци, огледи и популарна предавања, СКЗ
Београд 1951, стр. 348
-Белић Владимир: ПУТНИК, Југо - Исток Београд 1938,
стр. 131 / Биографије знаменитих људи/
-Белић Владимир: Ратови српског народа у XIX и XX веку (
1788 – 1918 ), Геца Кон Београд 1937, стр. 159 / Српски народ
у XIX веку , књ. 9 /
-Белић Емило: СТЕПА СТЕПАНОВИЋ, Југо - Исток
Београд б. г., стр. 175 / Биографије знаменитих људи /
-Белић Емило: Уздаси из туђине. Слике из живота наших
војника у Бизерти, Сарајево 1931, стр. 70
-*** БЕОГРАДСКИ КРВАВИ УСКРС. Документа о
британо - америчком ваздушном терору, Српски народ
Београд 1944, стр. 55

-Бјелановић Сава: КРОЗ СЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ. Успомене
и биљешке с пута, Задар 1897, стр. 272
-Бован Владимир: Антологија српске народне лирике
Косова и Метохије, Јединство Приштина 1972, стр. 229 + 17
-Богдановић Симеон: МИР БОЖЈИ. Христос се роди.
Истините приповијетке из народног живота Срба из Горње
Крајине. Прича Синиша /Симеон Богдановић /, Загреб
1899, стр. 44
-Богдановић Симеон: Нешто о „ Хрватском државном
праву “. На основу историје и меморијала Томе архиђакона
написао Синиша, Загреб 1900, стр. 28
-Богдановић Симеон: Ратови Стевана Немање са
Византинцима и Дубровчанима. Војеноисторијска студија.
Написао Синиша, Нови Сад 1894, стр. 4 + 66
-Богићевић Војислав: MLADA BOSNA. Pisma i prilozi. Za
štampu pripremio i obradio Vojislav Bogićević, Svjetlost
Sarajevo 1954, str. 482
-Бандић Душан: НАРОДНА РЕЛИГИЈА СРБА У 100
ПОЈМОВА, 2. Испр. издање, Нолит Београд 2004, стр. 366
-Божовић Григорије: Приповетке / књига 1 - 2 /, СКЗ
Београд, књ. 1 - 1926, стр. 199; Књ. 2 - 1940, стр. 217
-Божовић Григорије: ЧУДЕСНИ КУТОВИ, Београд 1930,
стр. 139 + 1
-Божовић Григорије: ЦРТЕ И РЕЗЕ, Београд 1928, стр. 158
-Божовић Григорије: УРЕЗАНЕ ИСТИНЕ, Београд 1930,
стр. 153 + 1
-Божовић Григорије: УЗГРЕДНИ ЗАПИСИ, Београд 1926,
стр. 128
-Божовић Григорије: ТЕШКА ИСКУШЕЊА, Геца Кон
Београд 1935, стр. 174 + 1
-Божовић Григорије: СА СЕДЛА И САМАРА, Београд
1930, стр. 156
-Божовић Григорије: РОБЉЕ ЗАРОБЉЕНО. Приповетке,
Геца Кон Београд 1930, стр. 1+157
-Божовић Григорије: НЕИЗМИШЉЕНИ ЛИКОВИ, Геца
Кон Бгд 1940, стр. 153
-Божовић Григорије: ДВА ДАНА ПО ГРУЖИ, Београд
1933, стр. 23

-Божовић Григорије: ИЗ СТАРЕ СРБИЈЕ. Приповетке. Св.
1, Мостар 1908, стр. 143
-Божовић Григорије: ПОД ЗАКОНОМ. Приповетке, Геца
Кон Бгд 1939, стр. 161
-Божовић Григорије: Приповетке, Београд 1924, стр. 172
-Божовић Григорије: КРАЈИНА ЛАЗАРА СОЧИЦЕ.
Путописна проза о Пиви и Пивљанима, КЗ „Звездара“ /
Апостроф / НБ „Јован Поповић“ Београд- Урошевац 1996,
стр.130 / Прир. Милорад Р. Блечић и Божидар Младеновић
-Божовић Григорије: ПИРЛИТОР ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА.
Путујући низ Дробњаке, Звездара/Апостроф/НБ „Јован
Поповић“ Београд-Урошевац 1997, стр. 90
-Бојовић Петар: Одбрана Косовога Поља 1915. г. и заштита
одступања српске војске преко Албаније и Црне Горе, Геца
Кон Београд 1922, стр. 111
-Боп Огист: За српском Владом од Ниша до Крфа 20.
октобра 1915 - 19. јануар 1916. Превео с француског Душан
Л.Ђокић, Женева 1918, стр. 110
-*** Борба против комуниста и партизана у Србији. Улога
српске државне власти у овој борби, Београд 1943, стр. 32
-Борчић Борко: СВЕТЕ ТАЈНЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ,
Свечаник Минхен 1962, стр. 89 + 5
-*** БОСАНСКА КРАЈИНА, Југословенско професорско
друштво Београд 1934, стр. 134
-Братић Томо А. : Живот и дјела Богдана Зимоњића
Војводе Херцеговачког, Св. 1 - Панчево 1895, стр. 58
-Буковац Влахо: МОЈ ЖИВОТ. С предговором и
тумачењима од Марка Цара, СКЗ Београд 1925,
стр. XIV + 184
-Бурковић Томо Ј.: ХИЛАНДАР У ДОБА НЕМАЊИЋА.
Историјско - културна студија, Београд 1925, стр. 86
-Бућин Јован В.: Преглед рада Српског пјевачког друштва
„Јединства“ у Котору од год. 1839-1929, Котор 1929, стр. 95
-Божић Софија: Политичка мисао Срба у Далмацији Српски лист / глас 1880 - 1904, Институт за новију историју
Србије Београд 2001, стр. 235
-Булатовић Љиљана: РАДОВАН, Евро Београд 2004, стр.
468, треће допуњено издање

-Булатовић Љиљана (1940) : ГЕНЕРАЛ МЛАДИЋ, Глас
српски Бања Лука / Нова Европа Београд / Графичар Добој,
1996, стр. 332
-Булатовић Љиљана: КОСОВО, НЕ ДАМ ТЕ ЗАБОРАВУ,
Интерпрес Београд1999, стр. 220
-Булатовић Љиљана: РАПОРТ КОМАНДАНТУ, Удружење
писаца Поета Београд 2009, стр. 438
-Бојовић Јован Р. : ПОДГОРИЧКА СКУПШТИНА 1918 Документа, Дечје новине Горњи Милановац 1989, стр. 293
-Буха Алекса: Аргументи за Републику Српску, Матица
српска Нови Сад 1996, стр. 256
-Блажановић Јово: Прећутани злочини - Сецесија БИХ из
СФРЈ континуитет бесмисла, Борачка организација
републике Српске Бања Лука 2003, стр. 347
-Блажановић Јово: Генерали Војске Републике Српске,
Борачка организација Републике Српске Бања Лука 2005,
стр. 301
-Блажановић Јово: Морал у српском отаџбинском рату
1992 - 1995, Народна и универзитетска библиотека "Петар
Кочић" Бања Лука 1999, стр. 246
-Бајић Јово: Горанова "Јама" и усташки злочини, Свет
књиге Београд 2002, стр. 109
-Бајић Јово: ПЕРУНОВ ТРАГ НА ЛУПОГЛАВСКОМ
ЈЕЗЕРУ, Светови Нови Сад 1995, стр. 167
-Бајић Јово: БЛАЖЕНИ ЈЕРОНИМ, СОЛИНСКА ЦРКВА
И СРБО-ДАЛМАТИ, Бели анђео Шабац 2003, стр. 159
-Болта Богдан Л. : Грачачка четничка бригада 1941 –
945.Прилог историји народног Равногорског покрета,
Сиднеј 1987, стр. 507
-Балаћ Димитрије: Историјска права српског народа на
крајеве: Далмацију, Крбаву, Лику, Горски Котар,
Жумберак, Кордун, Банију и Славонију, Српски народни
савез Питсбург 1943, стр.135
-Борозан Ђорђе др: ВЕЛИКА АЛБАНИЈА. Поријекло –
идеје - пракса, Војноисторијски институт Војске Југославије
Београд 1995, стр. 570
-*** БАЛКАН И БАЛКАНЦИ, Балкански институт
Београд 1937, стр. 159

-Бркић Димитрије: ЗАШТО СМО ПОСРНУЛИ ? Бацил
комунизма међу школском омладином, Радни одбор
Антикомунистичке изложбе Бгд 1942, стр. 48
-*** БРЧКО - МАКАЗЕ НАД ПУПЧАНИКОМ (Зборник
радова), Институт за геополитичке студије Београд 1997
-Бугарски Стеван: СРПСКО ПРАВОСЛАВЉЕ У
РУМУНИЈИ, Темишвар / Београд / Нови Сад 1995, стр. 283
-Борак Светозар: СРБИ КАТОЛИЦИ, Српско друштво "Др
Јован Рашковић"/ Српско културно друштво "Зора", Нови
Сад / Београд 1998, стр. 175
-Бошковић Јован: СРПСКЕ СЛУГЕ ХРВАТСКЕ, Наш дом
Београд 1999, стр. 338
-Бурзановић Тихомир -Тихо: БРАНИОЦИ СРПСКЕ
ГРБАВИЦЕ: Десети круг III, Сабор Зете Цетиње 1995,
стр. 120
-Бурзановић Тихомир - Тихо: ГЕНОЦИД С НЕБА: Десети
круг V, Удружење Срба из Херцеговине у Војводини Нови
Сад 1996, стр. 575
-Бурзановић Тихомир - Тихо: 13 ПРИЧА О ПОКОЉУ
СРБА У ЈОШАНИЦИ НА СВЕТОГ НИКОЛУ 1992. године,
Митрополија црногорско – приморска Цетиње 1994, стр. 68
-Боснић Драган: ПРВИХ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА, Београдске
новине Београд 2000 / 7509, стр. 171
-Бачко Александар: ПОРОДИЦЕ ДАЛМАТИНСКИХ
СРБА, Српски деспот Београд 2008, стр. 513
-Благојевић Милош: ЗЕМЉОРАДЊА У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ, Службени лист СЦГ Београд 2004,
стр. 372, друго издање
-Билинац Ранко: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У
ФОЧИ, Свет књиге Београд / Црквена општина Фоча 2008,
стр. 156
-Брајковић Драгомир: БОГОТРАЖИТЕЉИ. Избор из
српске поезије надахнуте хришћанством, Београдска књига
Београд 2002, стр.482 /друго, допуњено издање/
-Буровић Каплан: ЊЕГОШ И АЛБАНЦИ. Студије, ОМРА
Подгорица 2002, стр. 76
-Burović Kaplan dr prof.: KO SU ALBANCI? Studije o
poreklu Albanaca, IK Balkan 2007, str. 203

-Божић Иван: НЕМИРНО ПОМОРЈЕ XV ВЕКА, СКЗ
Београд 1979, стр. 415
-Богићевић Мирко: СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ, РЕСАВСКИ
ВОЈВОДА И ЊЕГОВО ДОБА, Вук Караџић Београд 1989,
стр. 183

В ____________________________
-Васовић Милорад: ЈОВАН ЦВИЈИЋ. Научник • Јавни
радник • Државник, Издавачка књижарница Зорана
Стојановића Сремски Карловци – Нови Сад 1994, стр. 454
-Вуковић Сава, епископ (1930-2001): ГРОБНА МЕСТА
СРПСКИХ АРХИЈЕРЕЈА, Каленић Крагујев. 1999, стр. 178
-Вуковић Сава, епископ: СРПСКИ ЈЕРАРСИ ОД
ДЕВЕТОГ ДО ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА, Евро Београд/Унирекс
Подгорица/Каленић Крагујевац 1996, стр. 538
-Вукић Предраг: СРПСТВО У ЦРНОЈ ГОРИ. Збирка
докумената, Светигора Цетиње 2004, стр. XII + 150
-Вукић Предраг: ОТПИСАНИ. Српска заједница на
Цетињу на рубу нестајања, Књижевна задруга Српског
народног вијећа Црне Горе Подгорица 2007, стр. 23
-Воиновић Стево, поручник: НА СЛУЖБИ КОД
ДАНГИЋА, Погледи Крагујевац 2001, стр. 141
-Врачаревић Бошко: Ја и моји савременици – Слика
једнодимензионалног човека у једнодимензионалном
друштву, Савременик Париз 1986, стр. 276
-Врачаревић Бошко: “ И изићи ће многи лажни пророци...“.
Трагом култа личности. Мистериозни човек Балкана,
Савременик Париз 1976, стр. 31
-Влаховић Станко: Братство Влаховића, Стручна књига
Београд 1996, стр. 527
-Vasiljev Spasoje: Mitologija drevnih Slovena, Dečja knjiga
Beograd 1990, str. 197
-Васиљев Спасоје: СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА,
Србобран 1928, стр. 96 (Репринт „Издања Велвет“ Београд
1996)
-*** Велики рат Србије 1914-1918, приредили Михаило
Војводић и Драгољуб Живојиновић, СКЗ Бг 1970, стр. 530
-Вукмановић Јован: КОНАВЛИ. Антропогеографска и
етнолошка истраживања, САНУ Београд 1980, стр. 476
-Вукмановић Јован др: ПАШТРОВИЋИ. Антропогеографско-етнолошка испитивања, Цетиње 1960, стр. 462

-Vlahović Petar dr: Na životnim raskrsnicama – Prilozi
proučavanju etničkih procesa, Prijepolje 1987, str. 293
-Вукановић Татомир П. : ДРЕНИЦА – Друга српска Света
Гора. Антропогеографска и етнолошка разматрања на
терену и у народу вршена 1934-1937. Год., Музеј у Приштини
/ Народна и универз. библиотека Приштина 1998, стр. 376
-Вукановић Татомир: Етногенеза Јужних Словена, Врање
1974, стр. 370
-Вукановић Татомир: Роми (Цигани) у Југославији, Нова
Југославија Врање 1983, стр. 453
-Vukanović Tatomir: Srbi na Kosovu I - III, Nova Jugoslavija
Vranje 1986
-Велимировић Николај: Сан о словенској религији –
Одабране мисли и беседе ,Слободна књига - Издања
Владимира Максимовића Београд 2001, стр. 68
-Велимировић Николај: РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Београд
1911, стр. XIV + 226
-Велимировић Николај: Символи и сигнали, Слободна
књига Београд 1998, стр. 84 / Прво изд. Битољ 1932, стр. 84
-Велимировић Николај: ЦАРЕВ ЗАВЕТ, Слободна књига
Београд 2000, стр. 48
-Велимировић Николај: Изнад греха и смрти. Беседе и
мисли, С. Б. Цвијановић Београд 1914, стр. VII + 342 + 1
-Велимировић Никола Д.: УСПОМЕНЕ ИЗ БОКЕ, Издање
Књижаре Ј. Секуловића Херцег Нови 1904, стр. 62
-*** ВУКОВИ ЗАПИСИ - приредио Војислав Ђурић, СКЗ
Београд 1964, стр. 263
-Виторф Никола А. : Основе националног схватања,
Слободна књига Београд 1997, стр. 46 (1. изд. Београд 1941)
-Вујић Сава С. / Басарић Богдан М. : СЕВЕРНИ СРБИ
(НЕ)ЗАБОРАВЉЕНИ НАРОД – Етникум који преживи
сваку пропаст, Ауторско издање Београд 1998, стр. 111
-Вуличевић Људевит: МОЈА МАТИ И СИЛА У
САВЈЕСТИ, СКЗ Београд 1906, стр.76
-Вилић Душан / Тодоровић Бошко: Разбијање Југославије
1990 - 1992, Књижевне новине - Енциклопедија Београд
1995, стр. 488

-Вилић Душан / Тодоровић Бошко: ТЕРОРИЗАМ И НОВИ
СВЕТСКИ ПОРЕДАК, Графомарк Београд 1999, стр. 320
-Велмар-Јанковић Владимир: ПОГЛЕД С КАЛЕМЕГДАНА. Оглед о београдском човеку, Београд 1938, стр. 188
-Велмар-Јанковић Владимир: НОВА ОТАЏБИНА И
ПРОСВЕТА, Министарство просвете Београд 1941, стр. 16
-Велмар-Јанковић Владимир: ОГЛЕДИ О КЊИЖЕВНОСТИ И НАЦИОНАЛНОМ ДУХУ / Играчи на жици
(незаврш. роман), Задужбина Светог манастира Хиландар
Београд 2006, стр. 426
-Влаховић Влајко: Породични живот код Срба, Свечаник
Минхен 1954, стр. 114
-Влаховић Влајко: Црногорски сељаци у разговарању,
Цетиње 1932, стр. 24
-Влаховић Влајко: Наше народне изреке, Минхен 1986, стр.
158
-Влаховић Влајко: Његош неосвојива духовна тврђава,
Минхен 1983 ,стр. 166
-Варнава /Росић/ Патријарх српски: Српска православна
црква у прошлости и садашњости, Сремски Карловци 1935,
стр. 48
-Вујовић Павле проф. : О БИВШИМ ЦРНОГОРЦИМА,
Цетиње 1971, стр. 18
-Вујовић Павле: О једном необјективном приказивању
Срба, Цетиње 1970, стр. 36
-Вукићевић Миленко М. : Знаменити Срби Мусломани,
Чигоја штампа Београд 2000, стр. 127 / Фототипско издање
Српска књижевна задруга 1906/
-Вукићевић Миленко М. : Историја српскога народа,
Београд 1912. стр. XVI + 434
-Вукићевић Миленко М. : КАРАЂОРЂЕ, Књ.1 : 1752 - 1804
/са 3 прилога - 1907, стр. XIV + 413/ Књ. 2: 1804 - 1807- 1912,
str. XV + 674
-Вукићевић Миленко М.: Краљ Петар од рођења до смрти,
Народно дело Београд 1924, стр. 80, друго издање
-Ваничек Франц: Историја Војничке Крајине или Историја
васцелог српског народа са ове и оне стране Дунава, Саве,
Уне, Врбаса тако и Приморја (од 1538 до 1873 - 335 година).

Са немачког превео Јустин Милан Шимић. Књ. 1 - Нови Сад
1880, стр. XV + 333 + 3
-Васиљевић Душан: О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ.
Предавање, Београд 1909, стр. 48
-Васиљевић Милосав: Зборашки социолошки требник,
Београд 1940, стр. 202
-Васиљевић Милосав: ИСТИНА О СССР, Београд "Збор"
1940, стр. 180
-Васиљевић Милосав: ЧОВЕК И ЗАЈЕДНИЦА. Основи
савремене социологије, Југоисток Београд 1944, стр. 385 + 3
-Васиљевић Иван: СПЉЕТСКИ ПРОГРАМ ПРИМОРСКИХ СРБА. Прештамп. из Заставе, Нови Сад 1903, стр. 74
-Васић Милоје М.: ЖИЧА И ЛАЗАРИЦА. Студије из
српске уметности средњег века, Геца Кон Београд 1928, стр.
XI + 256 (Са 18 прилога)
-Васић Милоје М. др: Кроз културни слој Винче I и II,
САНУ Београд 1950, стр. 8 + 87
-Васић Милоје М. др: СЛАВА-КРСНО ИМЕ, Београд 1901,
стр. 42
-Васић Милоје М. Др: СТАРИ СЛОВЕНСКИ ПОГРЕБ,
Сремски Карловци 1901, стр. 26
-Веселиновић Милојко В. : ПОГЛЕД КРОЗ КОСОВО,
Београд 1895 ,стр. II + 59
-Веселиновић Милојко В. : СРБИН И МАКЕДОНИЈА.
Историјска студија, Београд 1880, стр. 32
-Веселиновић Милојко В. : БРСЈАЧКА БУНА ГОДИНЕ
1880 У БИТОЉСКОМ ВИЛАЈЕТУ И ВОЈВОДА МИЦКО,
Београд 1905, стр. 54
-Веселиновић Милојко В. : ГРАНИЧНИ ДИЈАЛЕКАТ
МЕЂУ СРБИМА И БУГАРИМА. ЗОНА Џ И Ч, Београд
1890, стр. 27 + 2
-Веселиновић Стеван М. : О ПОСТАЊУ СРПСКОГ
ПАТРИЈАРХАТА, Београд 1890, стр. 89
-Веселиновић Стеван М. : Слободно зидарство пред
Јеванђељем. Говорио 12. дец. 1893. г. , Београд 1893, стр. 50
-Вешовић Радослав В. : Племе Васојевићи у вези са
историјом Црне Горе и племенским животом сусједних

Брда. Предговор написао Др Ј. Ердељановић./са 2.прилога/,
Сарајево 1935, стр. 472
-Витезица Винко др: Антологија народне поезије, Геца Кон
Београд 1937, стр. LXVIII + 440
-Вишњић Филип: ПЈЕСМЕ. У редакцији и с предговором
Божидара Томића, Београд, Одбор за прославу Филипа
Вишњића 1935, стр. 188 + 2
-*** ВЈЕТРОМ ВИЈАНИ. Споменица српског културног
друштва "Просвјета". Уредник др Станко Кораћ / Са 4
прилога /, Загреб, Главни одбор Српског културног
друштва "Просвјета" 1971, стр. 377
-Влајинац Милан З. : МОБА И ПОЗАЈМИЦА. Народни
обичаји удруженога рада. Опис, оцена и њихово садашње
стање, САН: Српски етнографски зборник 44, Београд 1929,
стр. XIV + 2 + 598
-Влаховић Митар С. : Етнолошка проматрања по Косову
Пољу, Скопље 1930, стр.35
-Влаховић Митар С. : СРЕДАЧКА ЖУПА, Скопље 1931,
стр. 26
-Влачић Љубо Нер. : Из прошлости српске области
неретљанске, Мостар 1901, стр. 79
-Влачић Љубомир Н. : ОДЛУКЕ ЦАРА ФРАЊЕ I О
УНИЈАЋЕЊУ ПРАВОСЛАВНИХ У ДАЛМАЦИЈИ, Београд
1936, стр. 21
-Врчевић Вук: СРПСКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ, Књ. 1
-2, Панчево.
књига 1: Три главне народне свечаности. Божић, крсно
име и свадба, 1883, стр. 270 + 2
књига 2: Помање српске народне свечаности уз
мимогредне обичаје, 1888, стр. 186 + 1
-Вујасиновић Славко: Кнешпоље и Војвода Петар Пеција
Поповић (Хајдук Пеција) 1830 - 1875, Бања Лука 1933, стр. 2
+ 20 + 2
-Вујасиновић Славко: МАНАСТИР МОШТАНИЦА.
Монографија, Бања Лука 1933, стр. 55
-Вујачић Марко А. : ЗНАМЕНИТИ ЦРНОГОРСКИ И
ХЕРЦЕГОВАЧКИ ЈУНАЦИ. Књ. 1, 2, 3, 4.
књига 1, Народна књига Цетиње 1951, стр. VIII + 180 + 1

књига 2, Просвета Београд 1952, стр. 312 + 1 / са 16 прил./
књига 3, 1953, стр. 507 + 2 /Са 21 прилогом/
књига 4, 1956, стр. 4 + 315 + 4 /Са 13 прилога/
-Вујовић Димитрије - Димо др: Уједињење Црне Горе и
Србије, Историјски институт НР Црне Горе Титоград 1962,
стр. 568
-*** ВУКОВ ЗБОРНИК. Уредио Виктор Новак /Са 27
прилога/, Научно дело Београд 1966, стр. VII + 1 + 716
-*** ВУКОВА КЊИГА Књ. 1 - 2, СКЗ Београд 1932 / 1934,
стр. 144 + 178
-Гавро Вуковић: Херцеговачки и Васојевићки устанак 1875
и 1876 г. , Мемоари, Сарајево 1925, стр.223
-Вукосављевић Сретен В. : Организација динарских
племена, Научно дело Београд 1957, стр. IV + 122 + 1
-Вукосављевић Сретен В. : Историја сељачког друштва.
Књ. 1 и 2, Научна књига Београд. Књига 1: Организовање
сељачке земљишне својине, 1953, стр. 4 + 335 + 1 / Књига 2:
Социологија становања, Научно дело Београд 1965,
стр. VII + 1 + 426
-Вуксан Душан Д. : Петар I Петровић Његош и његово
доба, Народна књига Цетиње 1951, стр. 391+ 2
-Вулетић - Вукасовић Вид: Цар Душан у Дубровнику,
Матица српска Дубровник 1912, стр. 128
-Vuletić - Vukasović Vid: Bilješke o kulturi Južnijeh Slavena,
osobito Srbalja, Dubrovnik, Srpska dubrovačka štamparija
A.Pasarića 1897, str. 240 + 4
-Вулић Никола:ЂУРАЂ КАСТРИОТИЋ СКЕНДЕРБЕГ.
Историјска расправа Београд 1892, стр. 298 + 3
-Вулић Никола: ИЗ АНТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ НАШЕ
ЗЕМЉЕ, САН Београд 1934, стр. 81 + 2
-Вушовић Данило: ДИЈАЛЕКТ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ, Београд 1927, стр. 70
-Вушовић Данило: ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ
ЊЕГОШЕВА ЈЕЗИКА, Београд 1930, стр. 2+103
-Војиновић Новица: Српске јаме у Пребиловцима Геноцид хрватских клероусташа над Србима у Херцеговини,
Титоград 1991, стр. 472

-Влаховић Станиша Р. : Зборник докумената из британске
архиве - Англојугословенски односи 1941 - 1948, Бирмингем
Енглеска 1985, стр. 531
-Волк Петар Др: СРПСКО ПОЗОРИШТЕ - Илустрована
историја драмског театра, Музеј позоришне уметности
Србије, Београд 1997, стр. 850
-Волк Петар Др: Писци националног театра. Позоришни
живот у Србији 1835 - 1994, Музеј позоришне уметности
Србије Београд 1995, стр. 973
-Вуксић Стојан: ИПСИЛОНСКИ ДНЕВНИК, Минхен 1987,
стр. 479
-Вучетић Стеван Ј. : ГРАЂАНСКИ РАТ У ЦРНОЈ ГОРИ
1941 - 1945, Црногорски просвјетни клуб Детроит - Мичиген
1947, стр. 144
-Вујановић Миладин В. : ИЗА СУЂЕЊА АНДРИЈИ
АРТУКОВИЋУ. Да се не заборави, Српски препород
Саутпорт Аустралија 1986, стр. 55
-Војновић Лујо др: ДУБРОВНИК - ЈЕДНА ИСТОРИЈСКА
ШЕТЊА, Београд 1907, стр. X + 150
-*** ВЕЛИКЕ ОБМАНЕ, приређивачи Миливоје
Иванишевић и Боро Мишељић, Центар за истраживање
злочина над српским народом / Фонд истине о Србима,
Никола Пашић Београд 1997, стр. 103
-Вучковић Радован: ЖИГОСАНИ, БИГЗ Београд 1995,
стр. 271
-Војновић Радмила: САМО ПОКАЈАЊЕ СРБИНА
СПАСАВА, Слободна књига Београд 2002, стр. 159
-Васић Драгиша: ДЕВЕСТО ТРЕЋА (Мајски преврат).
Прилози за историју Србије од 8. јула 1900. до 17. јануара
1907., Београд 1925, стр. 226
-Виловић Ђуро /1889-1958/: КРВАВА ЦРКВА. Хрватски
попови и фратри у распаду Југославије и у покољима Срба,
Српска радикална странка Земун 2009, стр. 144. Предговор
Др Вељко Ђурић Мишина
-Васовић Небојша: ЛАЖНИ ЦАР ШЋЕПАН КИШ.
Полемички осврт на дело и идеје Данила Киша,Народна
књига/Алфа Београд 2005, стр. 156 /2. издање/

-Vukčević Ivo: SLOVENSKA GERMANIJA. Istraživanje
porekla i rane istorije Srba/Slovena Sarmatije, Germanije i
Ilirije, Pešić i sinovi Beograd 2007, str. 541
-Васић Павле: УНИФОРМЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1808-1918,
Југославија/Просвета Београд 1980, стр. 206
-Васиљевић Ђорђе: В. М. Р. О ВАНЧЕ МИХАИЛОВА. Завера против Србије, Политика Београд 1991, стр. 126 + прил.

Г____________________________
-Грујић Тамара: НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ У ВИЂЕЊУ
СВЕТИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА, Народна библиотека
„ Јован Поповић “ Кикинда 2006, стр. 196
-Goldsvorti Vesna: IZMIŠLJANJE RURITANIJE.
Imperijalizam mašte, Geopoetika Beograd 2000,str. 289
-Гавриловић Михаило др: Милош Обреновић I –I II / 1813 1820 / 1821 – 1826 / 182 7- 1835 /, Издање Задужбине И. М.
Коларца Београд 1908, 1909, 1912 / Фототипско издање
Слово љубве Београд б. г., стр. 579 + 758 + 661
-Гавриловић Михаило др: Из нове српске историје.
Студије, СКЗ Београд 1926, стр. XII + 3 + 209
-Глигоријевић Мило: ИЗЛАЗАК СРБА, Књижарница
Обрадовић Београд 1990, стр. 323, друго допуњено издање
-Глигоријевић Мило (1942): СРБИЈА НА ЗАПАДУ. Слике
из живота емиграната. Прва књ., Политика Бг 1991, стр. 185
-Глигоревић Миленко К. : ПАУКОВА МРЕЖА
ГЛОБАЛИЗМА. Оглед о Обавештајно - безбедносној
заједници Сједињених Америчких Држава, Пан - пласт
Београд 2008, стр. 345
-Геземан Герхард: Српскохрватска књижевност, Издавачка
књижарница Геце Кона Београд 1934, стр. XVI + 109, превео
Владимир Вујић
-Геземан Герхард: Чојство и јунаштво старих Црногораца,
Обод Цетиње 1968, стр. 283 ( превео Радосав Меденица ),
ново издање Унирекс Подгорица 1996
-Геземан Герхард (1888-1948): СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ
КРОЗ АЛБАНИЈУ 1915-1916, СКЗ Београд 1984, стр. 217
-Геземан Герхард: ЦРНОГОРСКИ ЧОВЈЕК- Прилог
књижевној историји и карактерологији патријархалности,
ЦИД Подгорица 2003, стр. 289, превео Томислав Бекић
-Геземан Герхард: СТУДИЈЕ О ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ
НАРОДНОЈ ЕПИЦИ, Завод за уџбенике и наставна средства
Београд / Вукова задужбина Београд/Матица српска Нови
Сад 2002, стр. 230; преводилац и аутор додатног текста
Томислав Бекић

-Глоговац Бранко: БЕЗГРОБНА ВОЈСКА ВАСОЈЕВИЋА,
Београд 1996, стр. 136
-Грујић Радослав: Политичко - верска активност Ватикана
на Балкану кроз векове, Слободна књига Бгд 1998, стр. 90
-Грујић Радослав М. :АПОЛОГИЈА СРПСКОГ НАРОДА У
ХРВАТСКОЈ И СЛОВЕНИЈИ И ЊЕГОВИХ ГЛАВНИХ
ОБЕЛЕЖЈА, Нови Сад 1909, стр. 293 + VII
-Грујић Радослав М. : ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ ПАКРАЧКОГ ВЛАДИЧАНСТВА, Сремски Карловци 1907, стр. 146
-Грујић Радослав М. : Грађа за културну историју
Славоније, П. о. : ЈАЗУ Загреб"Старине",књ. 34,1913,стр.
173 - 304
-Грујић Радослав М. : Духовни живот Срба у Војводини.
Део 1: До велике сеобе. 0д 1690 год. , Нови Сад 1939, стр. 85 /
Из едиције Историског друштва у Новом Саду, Војводина I/
-Грујић Радослав М. : Историски значај Срба у Хрватској,
Београд 1940, стр. 26
-Грујић Радослав М. : Марчанска унија и унија у
Жумберку, Сремски Карловци 1938, стр. 37
-Грујић Радослав М. : Matrimonialia српскога народа у
прошлости. Студија из културне историје српскога народа,
Сарајево 1909, стр. 79
-Грујић Радослав М. Др : Православна српска црква,
Књижарница Геце Кона Београд 1920, стр. VI +2 +220
-Грујић Радослав М. : Скопље у прошлости, Скопље 1922,
стр. 32
-Грујић Радослав М. : Старине Манастира Ораховице у
Славонији, Београд 1939, стр. 62
-Грегорић Данило: Самоубиство Југославије - Последњи
чин југословенске трагедије, Југоисток Београд 1942, стр.295
-Глушац Васо Др (1879-1954): Истина о богомилима,
Београд 1941, стр. 272 / на корици 1945 ; треће репринт
идање Никола Пашић Београд 2004/
-Глушац Васо: Повеље Матије Нинослава Бана босанског и
народност његових поданика, Бања Лука 1912, стр. 77
-Глушац Васо: СРЕДЊОВЕКОВНА „БОСАНСКА ЦРКВА“
ЈЕ БИЛА ПРАВОСЛАВНА ?, Београд 1924, стр. 55

-Гавриловић Андра: СВЕТИ САВА. Преглед живота и
рада, Bеоград 1900, стр. VIII + 220
-Гавриловић Андра: Црте из историје ослобођења Србије,
Краљевско - српска дворска књижара Мите Стајића
Београд 1904, стр. 129
-Гавриловић Андра: СТО ЈЕДНА АНЕГДОТА ИЗ
ЖИВОТА СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА, Издање
Књижарнице Рајковића и Ћуковића Београд 1929, стр. 93
-Гавриловић Боривоје Н. : Београд у очима странаца,
Београд 1933, стр. 47
-Гавриловић Миливој: СМЕДЕРЕВСКО ПОМОРАВЉЕ.
Црте и описи, Нови Сад 1930, стр.76 + 1
-Гаковић Петар Н. : БОСНА ВИЛАЈЕТ, Бања Лука 1939,
стр. 40
-Гаковић Петар Н. : Прилози за историју и етнографију
Босне, Сарајево 1933, стр. 58
-Гаћиновић Владимир: Огледи и писма, Свјетлост
Сарајево 1956, стр. 349
-Гиљфердинг Александар Ф. : Путовање по Херцеговини,
Босни и Старој Србији, В. Маслеша Сарајево 1972, стр. 404
-Gluščević Manojlo: KUVADA. Etnosociološka studija,
Etnološko društvo Jugoslavije Beograd 1964, str. 98
-*** ГОДИШЊАК СКОПСКОГ ФИЛОЗОФСКОГ
ФАКУЛТЕТА, Скопље 1930 / књига 1; 1931 - 1933/ књига 2;
1934 - 1938/ књига 3; 1939 - 1940/ књига 4
-*** ГОДИШЊАК/ Српска академија наука и уметности,
год. 1 - 1887 до данас
-*** ГОЛГОТА И ВАСКРС СРБИЈЕ 1914-1915, Зрински
/ИРО „Београд“ 1989, стр. 644, приређивачи Силвија Ђурић
и Видосав Стевановић
-***ГОЛГОТА И ВАСКРС СРБИЈЕ 1915-1918, Зрински/
ИРО „Београд“ 1989, стр. 777, при. С. Ђурић/ В. Стевановић
-Гопчевић Спиридон: СТАРА СРБИЈА И МАКЕДОНИЈА
/књига 1-2/, Београд 1890, стр. 2 + XXII + 235 / 4 + 241 - 370
-Гофман Владимир Е. : ВЕЛИКИ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,
Београд 1930, стр. XVII + 3+ 147 + 1

-Гравје Гастон: НОВОПАЗАРСКИ САНЏАК, Београд 1913,
стр. 59, превод с француског, превео Н. В. /Друго изд.
Завичајни музеј Нови Пазар 1977/
-Гравје Гастон: Стара Србија и Албанци, Нови свет/
Народна и универзитетска библиотека Приштина 1995, стр.
56; поговор Славенко Терзић; превод Радмила Обрадовић
-Грбић Манојло: КАРЛОВАЧКО ВЛАДИЧАНСТВО.
Прилог к историји Српске православне цркве, књига 1-3,
Карловац 1891 - 1893, стр. XV+318+1 / стр. 2+332 / стр. VIII +
334
-Грђић-Бјелокосић Лука: ИЗ НАРОДА И О НАРОДУ,
књига 1 - 3, Издање писца, књ. 1 - Мостар б. г. , стр. 238 + 2/
књ. 2 б. г. , стр. 194 + 1/ књ. 3- Смиље и Босиље,
Нови Сад 1898, стр. 167 + X
-Грђић-Бјелокосић Лука: МОСТАР НЕКАД И САД,
Београд 1901, стр. 32
-Грђић-Бјелокосић Лука: СТОТИНА ШАЉИВИХ ПРИЧА
ИЗ СРПСКОГ НАРОДНОГ ЖИВОТА У ХЕРЦЕГ -БОСНИ,
Књижарница Пахера и Кисића Мостар 1902, стр. 102
-Гребенац Светолик: СТАНОЈЕ ГЛАВАШ. Једна епопеја
скромности и витештва , Београд 1938, стр. 40
-Грујић Коста: ДНЕВНИК ИЗ ХЕРЦЕГОВАЧКОГ
УСТАНКА. (Од 6. августа до 16. октобра 1875 године), Војни
музеј ЈНА Београд 1956, стр. 261
-Грујић Никанор: АВТОБИОГРАФИЈА, Сремски
Карловци 1907, стр. XXII + 179
-Глушчевић Зоран: Ф 117 ИЛИ СУНОВРАТ НАТО
СТРАТЕГИЈЕ, Верзал прес Београд 1999, стр. 153
-Глушчевић Зоран: КОСОВО И НИКАД КРАЈА, Београд
1989, стр. 152
-Глушчевић Зоран: РАТНЕ ИГРЕ ОКО КОСОВА, Никола
Пашић Београд 1999, стр. 223
-Грубач Стефан (1955): СРПСКЕ ТЕМЕ 1989 - 1992, ЗИЗ
Београд 1993, стр. 339
-*** ГЕОПОЛИТИЧКА СТВАРНОСТ СРБА: Зборник
радова са округлог стола "Српски народ у новој
геополитичкој стварности" (Петроварадин 1997),
Институт за геополитичке студије Београд 1997, стр. 606

-Гарашанин Милутин: ДОКОЛИЦЕ, Београд 1892, стр. 200
-Гавриловић Жарко др: НА БРАНИКУ ВЕРЕ И НАЦИЈЕ.
Полемике – чланци -предавања, Прво пишчево издање
Београд 1986, стр. 249
-Грујичић Милан: ТАЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ,
Српски препород Аустралија 1981, стр. 38
-Гавриловић Зоран: АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ РОДОЉУБИВОГ ПЕСНИШТВА (XIV-XX век), Рад Бгд 1967, стр. 479
-***ГАЦКА ДОЛИНА И ОКОЛИНА НА ПРЕДСТРАЖИ
СРПСТВА И ПРАВОСЛАВЉА, Српски четници Гацка
долине и околине у слободном свијету Канада 1991, стр. 687
-Гломазић Милисав: ЕТНИЧКО И НАЦИОНАЛНО БИЋЕ
ЦРНОГОРАЦА, Панпублик Београд 1988, стр. 210
-Гарашанин Милутин/Гарашанин Драга: АРХЕОЛОШКА
НАЛАЗИШТА У СРБИЈИ. Праисториско и античко доба,
Просвета Београд 1951, стр. 285
-Голубовић Видосава: ЛЕТОПИС КУЛТУРНОГ ЖИВОТА.
Време-Политика-Правда 1919-1925, Матица српска Нови
Сад/ Институт за књижевност и уметност Бгд 1989, стр. 426
-Грковић Милица: РЕЧНИК ЛИЧНИХ ИМЕНА КОД
СРБА, Вук Караџић Београд 1977, стр. 321

Д_____________________________
-Драговић Вук:СРПСКА ШТАМПА ИЗМЕЂУ ДВА РАТА.
I- Основа за библиографију српске периодике 1915 -1945,
САН - Историски институт Бг 1956, стр. 422
-Деврња Милутин П. (1912-1977): ЗЕМЉА ПРЕВАРЕНА.
Огледи о књижевности и култури, Задужбина Светог
манастира Хиландар Београд 2007, стр. 495 + 9
-Дедијер Јевто др: ХЕРЦЕГОВИНА - Антропогеографске
студије, Нова књига Подгорица/ Видослов Требиње 2001,
стр. XX + 463
-Дедијер Јевто: Херцеговина и Херцеговци, Слободна
књига Бг 2003, стр. 87
-Дедијер Јевто др: Стара Србија – Географска и
етнографска слика, Београд 1912,стр. 28 (Одштампано из
Српског књижевног гласника). Репринт издање Слободна
књига Београд 1998, стр. 32
-Дедијер Јевто др: НОВА СРБИЈА (Са 40 слика у тексту и
картом Нове Србије), СКЗ Београд 1913, стр. 302
-Дедијер Владимир: САРАЈЕВО 1914, Просвета / Државна
заложба Словеније/ Свјетлост Београд, Љубљана, Сарајево
1966, стр. 1090 + 6
-Драшковић Александар: Српски народ на међи вјекова Прилог рјешавању српског националног програма, Стручна
књига Бг 1997, стр. 226
-Драшковић Александар: МОЈКОВАЧКА БИТКА, ЦИД
Подгорица 1996, стр. 412
-Димитријевић Владимир: ОКЛЕВЕТАНИ СВЕТАЦ.
Владика Николај и србофобија, ЛИО Горњи Милановац
2007, стр. 252
-Димитријевић Владимир: ТАМНИЧАРИ ДУША. Секте,
њихове вође, следбеници и жртве, Легенда Чачак 2005, стр.
240
-Димитријевић Владимир: НОВИ ШКОЛСКИ ПОРЕДАК.
Глобална реформа образовања и коначно решење „Српског
питања“, Легенда Чачак 2005, стр. 367

-Димитријевић Владимир: СВЕТОСАВЉЕ И ЛИТУРГИЈСКА РЕФОРМА, Лио Горњи Милановац 2009, стр. 180
-Димитријевић Владимир: РЕЧ НА РЕЧ. Одговор епископу
Атанасију (Јевтићу), Лио Горњи Милановац 2008, стр. 253
-Дучић Јован: Спорна питања Краљевине Југославије Политички списи, Књижарница Обрадовић Београд 1990,
стр. 253
-Дучић Јован: Благо цара Радована - Књига о судбини,
Издање писца Београд 1932, стр. 400
-Дучић Јован: ЈЕДАН СРБИН ДИПЛОМАТ НА ДВОРУ
ПЕТРА ВЕЛИКОГ И КАТАРИНЕ I ГРОФ САВА ВЛАДИСЛАВИЋ /Са 42 прилога/, Питсбург 1942, стр. 2 + 368
-Дучић Јован: ГРАДОВИ И ХИМЕРЕ, СКЗ Београд 1940,
стр. 314
-Дучић Јован: ВЕРУЈЕМ У БОГА И СРПСТВО, Перун
Подгорица 1993, стр. 160
-Дучић Јован: ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕОЛОГИЈА Истина о "Југославизму". Политичка студија, Чикаго 1942,
стр. 41/Репринт изд. Слободна књига Београд 1999, стр. 44/
-Дучић Нићифор: ЈЕПИСКОПИЈЕ ЗЕТСКА И
ДАБАРСКА. Од св. Саве српскога, Београд 1884, стр. 33
-Дучић Нићифор: СВЕТИ САВА, СРПСКА ЦРКВА И
СРПСКА КРАЉЕВИНА У XIII ВИЈЕКУ, Бг 1893, стр. 2 + 21
-Дучић Стеван: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ ПЛЕМЕНА КУЧА,
СКА:Српски етнографски зборник Бгд 1931, стр. XIV + 596
-Динић Михаило Ј. : Хумско - требињска властела, САНУ
Београд 1967, стр. 114
-Динић Михаило Ј. : ЗЕМЉЕ ХЕРЦЕГА СВЕТОГА САВЕ,
СКА – Глас LXXXII, Beograd 1940, str. 109
-Динић Михаило Ј. : БРАНИЧЕВО У СРЕДЊЕМ ВЕКУ,
Пожаревац 1958, стр.36
-Динић Михаило Ј. : ДРЖАВНИ САБОР СРЕДЊЕВЕКОВНЕ БОСНЕ, Научна књига Београд 1955, стр. 4 + 86
-Динић Михаило: СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ.
Историјско-географске студије, СКЗ Београд 1978, стр. 446
-Димитријевић Коста: ВУК КАРАЏИЋ, Индустродидакта
Београд 1971 - Библиотека Великани Србије, стр. 237

-Добрашиновић Голуб: ВУК КАРАЏИЋ, Вуков и Доситејев
музеј 1976, стр. 29
-Добрашиновић Голуб: О ВУКУ, Књижевна заједница
Новог Сада Нови Сад 1988, стр. 112
-Добрашиновић Голуб др: ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ
- Живот дело лик, Дечје новине Г. Милановац 1987, стр. 149
-Дворниковић Владимир: Религиозни и религиозно уметнички дух Јужних Словена , Слободна књига Београд
1997, стр. 48 /Прво издање Београд 1936, стр. 40/
-Дворниковић Владимир: КАРАКТЕРОЛОГИЈА
ЈУГОСЛОВЕНА, Космос Београд 1939, стр. 1060 (репринт
издање Просвета Београд 2000)
-Дворниковић Владимир: БОРБА ИДЕЈА, Геца Кон
Београд 1937, стр. 325
-Давидовић Горан: СЛУЧАЈ НАЦИОНАЛНИ СТРОЈ, Арт
- Пројект Зрењанин 2006, стр. 236
-Дангић Јездимир: ГЛАД И ТАМНИЦА, Нови Сад 1940,
стр. 361
-Дангић Јездимир: НАШЕ ТАМНОВАЊЕ, Тузла 1938, стр.
270 /Књига је објављена под псеудонимом Мирољуб Богић /
-Давидовић Светислав: Српска православна црква у Босни
и Херцеговини - Од 960 до 1930. године,Сарајево 1931, стр. 75
-Дероко В. Јован: Топлички устанак и оружани отпор у
окупираној отаџбини 1916 - 1918 године, Библиотека
Ратника Београд 1940, стр. 118
-Дероко Драгутин Ј. : ДРИНА – Географско-туристичка монографија, Друштво Фрушка Гора Нови Сад 1939, стр. 317
-Домазетовић В. : Револуција у Црној Гори и њени узроци,
Просветна заједница Београд 1944, стр. 59
-Драгојловић Драгољуб: Историја српске књижевности у
средњовековној босанској држави, Светови Нови Сад 1997,
стр. 229
-Добривојевић Радисав Д. : Србин са највише савезника: In
memoriam Др Лаза Костић (27. 1. 1979 - 27. 1. 1980), Српски
народни универзитет "Вук Караџић" Аделаида 1980, стр. 49
-Добривојевић Радисав Д. : ПИСМА НЕРАЗУМНИМ,
Аделаида Аустралија 1997, стр. 146

-Драшковић Слободан: СРПСКИ НАРОД И СРПСКА
ПОЛИТИКА, СКК "Свети Сава" Чикаго 1974, стр. 127,
2.издање
-Дрецун Милован: Други косовски бој, Београд 2004, стр.
392
-Дрецун Милован: Косметска легенда, Београд 2004, стр.
292
-Дрецун Милован: Брате, где је наша Србија, Београд 2005,
стр. 319
-Дрецун Милован: АЛАХОВИ РАТНИЦИ – БАЛКАНСКА
БАЗА ГЛОБАЛНОГ ЏИХАДА, Издање аутора Београд 2008,
стр. 320
-*** Далматински епископ Симеон Кончаревић и његово
доба. Споменица о 200 - годишњици његове смрти (1769 1969), Српска православна епархија далматинска Београд
1970, стр. 94 / Главни одг. уредник Милисав Д. Протић/
-*** Данашњица и Млада Босна . Улога и значај
Владимира Гаћиновића , Библиотека "Владимир
Гаћиновић"Сарајево 1937, стр. 75
-Данило II , архиепископ: ЖИВОТИ КРАЉЕВА И
АРХИЕПИСКОПА СРПСКИХ . Превео др Лазар Мирковић.
Предговор написао др Никола Радојчић, СКЗ Београд 1935,
стр. XXIX + 308
-*** ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИ СПОМЕН ПЕТРУ
КОЧИЋУ, Културно друштво Змијање Бања Лука 1936, стр.
50 /Прештампано из Развитка бр. 11 за 1936/
-*** 20 - ГОДИШЊИЦА ПРВИХ РЕГРУТА ЈУЖНЕ
СРБИЈЕ 1914 – 1934 , Скопље. Споменица 1934, стр. 84
-Деретић Јован: ДОСИТЕЈ И ЊЕГОВО ДОБА, Филолошки
факултет Београд 1969, стр. 231
-Деретић Јован: СРПСКИ РОМАН 1800 - 1950, Нолит
Београд 1981, стр. 394
-Деретић Јован: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ,
Сезам боок Зрењанин 2007, четврто издање, стр. 1243
-Дероко Александар: Средњевековни градови у Србији,
Црној Гори и Македонији, Просвета Београд 1950, стр. 214
-Десница Бошко: ИСТОРИЈА КОТАРСКИХ УСКОКА 1-2,
САН: Београд 1950 - 1951, стр. 359 + 469

-Десница Бошко(1886-1945): СТОЈАН ЈАНКОВИЋ И
УСКОЧКА ДАЛМАЦИЈА, СКЗ Београд 1991, стр.288,
приредио Срђан Воларевић
-Diklić Slavko S. : Putničke bilješke jugoslovenskog ratnog
dobrovoljca. Od Dobrudže do Soluna preko Dalekog istoka,
Osijek 1932, str. 145 + 3
-Димитријевић Александар Р. : НАШ ВЕЛИКИ КРАЉ,
Београд 1936, стр. 261
-Димитријевић Димитрије - Мита Ј. : НОВОПАЗАРСКИ
САНЏАК И ЊЕГОВ ЕТНИЧКИ ПРОБЛЕМ. Са предгов. др
Јована Цвијића, Књижарница Геце Кона Београд 1912, стр.
VII + 69 + 2 /Под псеудонимом Иван Косанчић/
-Димитријевић Мита: КУМАНОВО –БРЕГАЛНИЦА
Светски значај кумановске битке. Брегалничка битка на
основу бугарских докумената, Књижарница Геце Кона
Београд 1923, стр. 48
-Димитријевић Стеван М. : СВЕТИ САВА У НАРОДНОМ
ВЕРОВАЊУ И ПРЕДАЊУ, Београд 1926, стр. 134 + 2
-Динић Сретен: БУГАРСКА ЗВЕРСТВА У ВРАЊСКОМ
ОКРУГУ 1-2, Београд 1921, стр. VIII + 110 / 2 + VIII + 119
-Динић Танасије: НАША ПАТРИОТСКА ДУЖНОСТ,
Београд 1943, стр. 24
-*** ДОБРОВОЉЦИ У РАТОВИМА 1912 - 1918.
Доживљаји и сећања. Књ. 1, Удружење добровољаца 1912 1918, Београд 1971, стр. 409 + 2
-Доментиан: ЖИВОТИ СВЕТОГА САВЕ И СВЕТОГА
СИМЕОНА. Превео др Лазар Мирковић. Са предговором Др
Владимира Ћоровића, СКЗ Београд 1938, стр. 335
-*** ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ. Приредио Младен Лесковац,
СКЗ Београд 1962, стр. VIII + 2 + 359
-*** ДОСИТЕЈ О ГОВОРУ И ТВОРУ. Збирка записа и
анегдота. Приредио Боривоје Маринковић, Нолит Београд
1961, стр. 126
-Драгашевић Јован: МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ, Београд
1890, стр. 32
-Драгашевић Јован: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ КО СУ ТИ
МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ?, Београд 1902, стр. 36

-*** ДРАМА РУСИЈЕ, Издање Друштва словенске
узајамности Београд 1919, стр. 76
-Дробњаковић Боривоје М. др: КОСМАЈ, Бгд 1929, стр. 96
-Дробњаковић Боривоје М. др: СМЕДЕРЕВСКО
ПОДУНАВЉЕ И ЈАСЕНИЦА, СКА - Српски етнографски
зборник Београд 1925, стр. 8 + 197 - 395
-*** DUBROVČANI SU SRBI!, Srpska dubrovačka biblioteka,
knj. 3, Dubrovnik 1903, str. 45
-Дурковић-Јакшић Љубомир др: ЊЕГОШ И ЛОВЋЕН.
Поводом 120 - годишњице Његошеве смрти 1851 -1971,
Београд 1971, стр. 384
-Душанић Светозар Ст. : ПОЛИМЉЕ И ЗАДУЖБИНА
МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋ У ПОБЛАЋУ КОД
РУДОГ, Српска православна црквена општина у Поблаћу
код Рудог 1967, стр. 16
-Дамјанац Драго: ОД ЛОГОРА ДО ЛОГОРА - Црна Лора,
Центар за истраживање злочина над српским народом/
Никола Пашић Београд 1998, стр. 155
-Драгић Кијук Предраг Р. : БЕСЕДЕ О ЕВРОПИ, Рашка
школа Београд 2007, стр. 204
-Давидовић - Живановић Софија: Mementa Archaeologia et
Eruditiva, Академија Нова Београд / Пешић и синови
Београд / Међународна словенска академија наука, културе,
уметности и образовања - Одељење за Велику Британију и
Ирску Лондон 1999, стр. 179, поговори Србољуб Живановић
и Љубомир Кљакић (2. изд. Пешић и синови Београд 2000,
стр. 180)
-*** ДУШАНОВ ЗАКОНИК. Превод, предговор и увод
Никола Радојчић, Матица српска Нови Сад 1950, стр.70
-*** ДУШАНОВ ЗАКОНИК по призренском рукопису. Ур.
акад. Никола Радојчић, САН Бг 1953, стр. 15+3, са 26 прил.
-Дамјановић Радован: ЖРНОВ. Српски Авалон, Београд
2009, стр. 67
-Дацић Раде: ПОКУДА ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА, НИП
„Студент“ Београд 1998, стр. 157
-Давидов Динко (1930): ПАРУСИЈА, Просвета Београд
1994, стр. 179

Ђ____________________________
-Đurđev Branislav: Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog
naroda, Svjetlost Sarajevo 1964, str. 239
-Ђурђев Бранислав: ТУРСКА ВЛАСТ У ЦРНОЈ ГОРИ У
XVI и XVII ВЕКУ. Прилог једном нерешеном питању из
наше историје, Свјетлост Сарајево 1953, стр. 136 + 1
-Ђорђевић Радомир Д. Др / Костић Драгиша: ЖИВОТ И
ДЕЛО МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА, Сербона Ниш 2006,
стр. 104
-Ђошан Милош, генерал: ОД НАТО АГРЕСИЈЕ ДО
ХАШКОГ ТРИБУНАЛА, Издање аутора Београд 2008, стр.
497, друго измењено и допуњено издање
-Ђорђевић Тихомир Р. : Србија пре сто година, Просвета
Београд 1946, стр. 209
-Ђорђевић Тихомир Р. : МАКЕДОНИЈА, Удружење
Јужносрбијанаца Београд 1929, стр. 6 + 189 (друго издање)
Прво издање Београд 1920, стр. 2 + 179
-Ђорђевић Тихомир Р. : Истина у погледу Румуна у Србији,
Народна библиотека Бор 2006, стр. 86
-Ђорђевић Тихомир Р. : Деца у веровањима и обичајима
нашега народа, Београд 1941, стр. 238
-Ђорђевић Тихомир Р. : НАШ НАРОДНИ ЖИВОТ. Књ. 1 10, Издавачка књижарница Геце Кона Београд 1930 - 1934
-Ђорђевић Тихомир: НАШ НАРОДНИ ЖИВОТ 1 -4,
Просвета Београд 1984, стр. 370 + 000 + 442 + 334 /Приредио
издање Ненад Љубинковић/
-Ђорђевић Тихомир Р. : БЕЛЕШКЕ О НАШОЈ
НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ, Београд 1939, стр. XII + 189
-Ђорђевић Тихомир Р.: ВАМПИР И ДРУГА БИЋА У
НАШЕМ НАРОДНОМ
ВЕРОВАЊУ И ПРЕДАЊУ,
САН: Српски етнографски зборник 1953, књ. 66
-Ђорђевић Тихомир Р.: ВЕШТИЦА И ВИЛА У НАШЕМ
НАРОДНОМ ВЕРОВАЊУ И ПРЕДАЊУ, САН: Српски
етнографски зборник 1953, књ. 66
-Ђорђевић Тихомир Р.: ВУК ВРЧЕВИЋ, Народна књига
Цетиње 1951, стр. 109

-Ђорђевић Тихомир Р.: ЗЛЕ ОЧИ У ВЕРОВАЊУ ЈУЖНИХ
СЛОВЕНА, СКА: Српски етнографски зборник 1938, стр.
X + 347 + 1
-Ђорђевић Тихомир Р.: ИЗ СРБИЈЕ КНЕЗА МИЛОША.
Становништво-Насеља, Геца Кон Бгд 1924, стр. 4+314 + 4
-Ђорђевић Тихомир Р.: НАЈСТАРИЈА РЕЛИГИЈА,
Београд 1933, стр. 39
-Ђорђевић Тихомир Р.: НАШИ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ,
Друштво Просвета Сарајево 1922, стр. 18
-Ђорђевић Тихомир Р.: ПОРЕД ТОПЛИЦЕ. Путописне
белешке, Београд 1896, стр. 90
-Ђорђевић Тихомир Р.: ПРИРОДА У ВЕРОВАЊУ И
ПРЕДАЊУ НАШЕГА НАРОДА. Књ. 1-2, Научно дело
Београд 1958, стр. 6 + 319 /стр. 6 + 278
-Ђорђевић Тихомир Р. др: НАШ НАРОДНИ ЖИВОТ, СКЗ
Београд 1923, стр. 194
-Ђурић Војислав М. (1912): ТРАГАЊЕ ЗА ДУХОМ РЕЧИ Изабрани огледи, СКЗ Београд 1990, стр. 436
-Ђурић Војислав М.: АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ
ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА, СКЗ Београд 1971, 6. издање
-Ђурић Војислав: АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ
ПРИПОВЕДАКА,СКЗ Београд 1991, стр. 575, 4. издање
-Ђурић Војислав: МИЛАН РАКИЋ, Просвета Београд 1957,
стр. 121
-Đurić Miloš N.: Kroz helensku istoriju, književnost i muziku
/Studije i ogledi/, Kosmos Beograd 1955, str. 263 + 4
-Ђурић Милош: ВИДОВДАНСКА ЕТИКА, Српско
академско друштво "Његош" Загреб 1914, стр. 79
-Ђурић Милош Н.: ИЗ ХЕЛЕНСКИХ РИЗНИЦА. Студије и
огледи, Просвета Београд 1959, стр. 227 + 5
-Ђурић Милош: МИТ О СУНЧЕВОЈ СЕСТРИ или Познато
и непознато у митској философији, Београд 1925, стр. 69 + 2
-Ђурић Милош Н.: НА ИЗВОРИМА УМЕТНИЧКЕ
ЛЕПОТЕ. Огледи о Хомеру /Са 1. прилогом/, СКЗ Београд
1957, стр. 242 + 2
-Ђурић Милош: ОГЛЕДИ ИЗ ГРЧКЕ ФИЛОСОФИЈЕ И
УМЕТНОСТИ, СКЗ Београд 1936, стр. 237 + 2

-Đurić Miloš N.dr: PATNJA I MUDROST. Studije i ogledi o
helenskoj tragediji, /Sa 4. priloga/, Grafički zavod Titograd 1962,
str. 426
-Ђурић Милош: ПРЕД СЛОВЕНСКИМ ВИДИЦИМА,
Свесловенска књижара Београд 1928, стр. 77
-Gjurić Miloš: SMRT MAJKE JUGOVIĆA, Zagreb 1918, str.
152
-Ђурић Милош др: СОКРАТ И ЊЕГОВО ЕТИЧКО
УЧЕЊЕ, Геца Кон Београд 1938, стр. 47
-Ђурић Милош, приређивач: СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ,
Св. 1 -14, Народна просвета Београд 1925
-Ђерић Василије: Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније, Сремски Карловци 1922,
стр. 106+ 2
-Ђерић Василије: О СРПСКОМ ИМЕНУ ПО ЗАПАДНИЈЕМ КРАЈЕВИМА НАШЕГА НАРОДА, Биоград 1900, стр.
50 + 1 /2. издање 1914/
-Ђерић Василије: О СРПСКОМ ИМЕНУ У СТАРОЈ СРБИЈИ И У МАЋЕДОНИЈИ, Издање писца Београд 1904, стр. 46
-Ђорђевић Светозар А.: Кроз ратне вихоре - Први светски
рат и српска авијатика, Издавач аутор Београд 1967, стр. 366
-Ђекић Ђорђе: Почеци српског четништва, Слободна
књига Београд 2000, стр. 136
-Ђоковић Милан: БРАНИСЛАВ НУШИЋ, Нолит Београд
1964, стр. 367
-Ђурић Вељко Ђ.: Усташе и Православље - Хрватска
православна црква, Београд 1990, стр. 311
-Ђурић Вељко Ђ.: Прекрштавање Срба у Независној
Држави Хрватској. Прилози за историју верског геноцида,
Алфа Београд 1991, стр. 223
-Ђурић Вељко Ђ.: Голгота Српске православне цркве 19411945, Народна књига - Алфа Београд 1997, стр. 548
-Ђурић Вељко Ђ.: Нови прилози за биографију војводе
Јездимира Дангића, Нова Србија Београд 1997, стр. 176
-Ђурић Вељко Ђ. др: МАЈОР ДАНГИЋ, Погледи
Крагујевац 2001, стр. 159
-Ђурић Вељко Ђ. : ВОЈВОДА ЂУЈИЋ, Нова Србија
Београд 1998, стр. 164

-Ђурић Вељко Ђ.: Српска православна црква у Независној
Држави Хрватској 1941-1945, Српски народни савез Зворник
2001, стр. 192
-Ђурић Вељко Ђ.:ВАРНАВА ПАТРИЈАРХ СРПСКИ,
Епархија сремска Сремски Карловци/Парохија Храма
Светог Саве Београд 2009, стр. 246
-Ђурић Михаило: СРБИЈА И ЕВРОПА - Између прошлости
и будућности. Летопис југословенске трагедије, БИГЗ /
БОНАРТ Београд 2003, стр. 215
-Ђурић Михаило: ХУМАНИЗАМ КАО ПОЛИТИЧКИ
ИДЕАЛ. Оглед о грчкој култури, СКЗ Бгд 1968, стр. 457 + 3
-Ђисаловић Радивој др: СТОЈАН НОВАКОВИЋ КАО
ПУТОПИСАЦ, Београд 1943, стр. 16
-Ђисаловић Радивој др: ПОЕЗИЈА СВЕТИСЛАВА
СТЕФАНОВИЋА, Београд 1943, стр. 36
-Ђоновић Никола: РАД И КАРАКТЕР ЦРНОГОРАЦА,
Геца Кон Београд 1935, стр. VIII + 238
-Ђорђевић Владан др: АРНАУТИ И ВЕЛИКЕ СИЛЕ,
Београд 1913, стр. 188
-Ђорђевић Драгутин М. др: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ
НАРОДНИ У ЛЕСКОВАЧКОЈ МОРАВИ, САН: Српски
етнографски зборник Београд 1958, стр. VII + 724
-Ђорђевић Ненад Љ.: ИСТОРИЈА СРБА КРОЗ ПЕСМУ,
Књига 1: Стари и средњи век, Српски народни универзитет
"Др Лазо М.Костић" Милвоки 1965, стр. 580
-Ђорђевић Ненад Љ.: ИСТОРИЈА СРБА КРОЗ
ДИНАСТИЈЕ, Српски народни универзитет "Др Лазо
М.Костић" Милвоки 1968, стр. XX + 943
-Ђуретић Веселин: РАЗАРАЊЕ СРПСТВА У XX ВЕКУ Идеолошка употреба историје, Балканолошки институт
САНУ Београд 1992, стр. 392
-Ђуретић Веселин: УПОТРЕБА РУСИЈЕ И ЗАПАДА.
Обмане савезника зарад великохрватске политике,
Балканолошки институт/ИП „Наука“ Београд 1997, стр. 518
-Ђуретић Веселин: НАСИЉЕ НАД СРПСКИМ
УСТАНКОМ. Опсене народа у име „Русије и комунизма“,
Балканолошки институт/ИП „Наука“ Београд 1997, стр. 424

-Ђорђевић Мита: С ДУНАВА НА ДРИНУ. Путопис у бању
Ковиљачу и околину с погледом на живот народа српског у
тим крајевима, Нови Сад 1908, стр. 46
-Ђорђевић Мита: С ПУТА КРОЗ СРПСКИ ЈУГ, Нови Сад
1904, стр. 79
-Ђорђевић Сава М.: СПОМЕНИЦА ДР РАЈСУ. Од срца к
срцу. Епопеја српске, југословенске и савезничке војске 1914
- 1918, Београд 1930, стр. 168
-Ђорђић Петар: ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ.
Палеографско - филолошки прилози, Завод за издавање
уџбеника СР Србије Београд 1971, стр. 533 + 2
-Ђукановић Илија Н.: УБИСТВО КНЕЗА МИХАИЛА.
Књига 1-2, Београд 1935, стр. 352 + 4 + IV + VIII /стр. 482
-Ђукић Трифун: МАРКО МИЉАНОВ, Нолит Београд 1957,
стр. 234 + 2
-Ђукић Трифун / Шоћ Перо: МИШЉЕЊА О ЦРНОЈ ГОРИ
И ЦРНОГОРЦИМА, Никшић / Беране 1937, стр. 56 + 8 ,
2. издање
-Ђукић Трифун: ПРЕГЛЕД КЊИЖЕВНОГ РАДА ЦРНЕ
ГОРЕ ОД ВАСИЛИЈА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША ДО 1918.,
Народна књига Цетиње 1951, стр. IX + 354 + 1
-Ђурић Војислав Ј.: ДУБРОВАЧКА СЛИКАРСКА ШКОЛА /Са 86 прилога/, Научно дело Београд 1963, стр. X + 334
-Ђурић Војислав Ј. (1925): ВИЗАНТИЈСКЕ ФРЕСКЕ У
ЈУГОСЛАВИЈИ, Југославија Београд 1975, стр. 232
-Ђуричић Младен С.: ШАБАЦ КАО КУЛТУРНА ЖИЖА
СРБИЈЕ XIX и XX ВЕКА, Шабац 1937, стр. 36
-Ђуровић Димитрије П.: СТУДИЈЕ О СРПСКОЈ
НАРОДНОЈ ЛИРИЦИ, Скопље 1921, стр. 81 + 2
-Ђуковић Исидор: НАЂМЕЂЕР - Аустроугарски логор за
Србе 1914 - 1918, Сигнатуре Београд 2002, стр. 413
-Ђурђевић Ратибор М. Др: ПРОТОКОЛИ СИОНСКИХ
МУДРАЦА, Ихтус-Хришћанска књига Бг 2007, стр. 322
-Ђурђевић Ратибор др: РУГОБЕ И ЛАЖИ АМЕРИЧКЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ, Београд 1997, стр. 280
-Ђурђевић Ратибор-Рајко М.: ПИСМО професорима
универзитета, студентима и другим високоученим Србима и
Српкињама, Ихтус - Хришћанска књига Бг 1999, стр. 177

-Ђурђевић Ратибор-Рајко др: СУПЕРБАНКАРИ. Вампири
савременог човечанства, Ихтус Београд 1997, стр. 224
-Ђурђевић Ратибор-Рајко: АМЕРИКА ОПЕТ КОЛОНИЈА
1-2 /А. Нечујна окупација Америке ; Б. Вашингтон под
тоталитарним уљезима/, Ихтус Београд 1997, стр. 290 + 230
-Ђорђевић Живота: СРПСКА НАРОДНА ВОЈСКА 1861 1864, Народна књига Београд 1984, стр. 273
-Ђурић Антоније: СОЛУНЦИ ГОВОРЕ ОВАКО ЈЕ БИЛО,
Културни центар Горњи Милановац 1979, стр. 242
-Ђурић Антоније: ЖЕНЕ СОЛУНЦИ ГОВОРЕ, Књижевне
новине Београд 1987, стр. 277
-Ђурић Антоније: РАВНОГОРЦИ ГОВОРЕ, Србски образ
Београд 1996, стр. 417, предговор Милан Станојевић
-Ђугумовић Јован Р.: АЛИ - ПАША РИЗВАНБЕГОВИЋ
КАО НАРОДНИ ВОЂ И ДРЖАВНИК: Са особитим обзиром
на данашње прилике и положај српског народа, Нови Сад
1904, стр. 46
-Ђорђевић Миодраг Ј.: Павелићев пуковник Иван Бабић и
његови разговори са „Новом Хрватском“, Авала Виндзор
1977, стр. 57 /Додатни текст Бошко Врачаревић/
-Ђурковић Миша: КОНЗЕРВАТИВИЗАМ И КОНЗЕРВАТИВНЕ СТРАНКЕ, Службени гласник Бгд 2007, стр. 105
-Đorić Dejan: STVARNOST UMETNOSTI. Uvod u studije
realizma, Beoknjiga/Barti Beograd 2008, str. 288
-Ђорић Дејан: ТЕЛО И ДУША СЛИКЕ, Слободан Машић
Београд 1993, стр.148
-Ђого Гојко: ВУНЕНА ВРЕМЕНА, СКЗ/БИГЗ Београд
1992, стр. 87

Е_____________________________
-Елан Клод: ЖИВОТ И СМРТ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I
КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ, Ново дело Београд 1988, стр. 208
-Ердељановић Јован др: МАКЕДОНСКИ СРБИ, Београд
1925, стр. 2 + 76
-Ердељановћ Јован др: БРАТОНОЖИЋИ, Племе у
црногорским брдима, Српски етнографски зборник Београд
1909, књига 12, стр. 451 - 538
-Ердељановић Јован др: О ПОРЕКЛУ БУЊЕВАЦА, СКА
Београд 1930, стр. X + 408
-Ердељановић Јован др: О ПОЧЕЦИМА ВЕРЕ И О
ДРУГИМ ЕТНОЛОШКИМ ПРОБЛЕМИМА, СКА Београд
1938, стр. 4 + III + 322
-Ердељановић Јован др: ПОСТАНАК ПЛЕМЕНА
ПИПЕРА, Српски етнографски зборник Београд 1911, стр.
241 - 528, књига 17
-Ердељановић Јован др: СТАРА ЦРНА ГОРА. Етничка
прошлост и формирање црногорских племена, СКА: Српски
етнограф. зборник књ. 39, Београд 1926, стр. 6+XI+1+890+2
-Ердељановић Јован / Николић Риста Т.: ТРГОВАЧКИ
ЦЕНТРИ И ПУТЕВИ ПО СРПСКОЈ ЗЕМЉИ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ И У ТУРСКО ДОБА, Београд 1899, стр. 251
-Ердељановић Јован др: КУЧИ – БРАТОНОЖИЋИ ПИПЕРИ, Слово љубве Београд 1981, репринт 1. Издања
-Екмечић Милорад: СРБОФОБИЈА И АНТИСЕМИТИЗАМ, Бели анђео Шабац 2000, стр. 32
-Ekmečić Milorad: USTANAK U BOSNI 1875 - 1878, Veselin
Masleša Sarajevo 1960, str. 391
-Екмечић Милорад: СРБИЈА ИЗМЕЂУ СРЕДЊЕ
ЕВРОПЕ И ЕВРОПЕ, Политика / БМГ Београд 1992, стр. 129
-Екмечић Милорад: РАТНИ ЦИЉЕВИ СРБИЈЕ 1914 1918, Политика / БМГ 1992, стр. 229
-Милорад Екмечић: ОГЛЕДИ ИЗ ИСТОРИЈЕ, Службени
лист СРЈ Београд 2002, стр. 499, Друго издање
-Екмечић Милорад: ДИЈАЛОГ ПРОШЛОСТИ И
САДАШЊОСТИ, Службени лист СРЈ Београд 2002, стр. 509

-Екмечић Милорад: СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 17901918 (1-2), Просвета Београд 1989, стр. 660+840
-*** ЕНГЛЕСКА ПРОТИВУ СРПСКОГ НАРОДА.
Сведочанства кнеза Милоша, кнеза Михајла, Јована
Ристића, Николе Пашића. - Београд 1942, стр. 48
-*** Епископија захумско - херцеговачка, Свет књиге
Београд 2006, стр. 261 + 16. Додатни текстови: Стево
Ћосовић, епископ Григорије Дурић и Милош Благојевић
-*** ЕГЗОДУС СРБА ИЗ СРПСКОГ САРАЈЕВА,
Ослобођење Српско Сарајево 1996, стр. 182
-Eлезовић Глиша / Шкриванић Гавро: КАКО СУ ТУРЦИ
ПОСЛЕ ВИШЕ ОПСАДА ЗАУЗЕЛИ БЕОГРАД, Научна
књига Београд 1956, стр. 4 + 83
-Engel Johan Kristijan fon: POVJEST DUBROVAČKE
REPUBLIKE. Preveo, opaskama popratio i nadopunio Ivan
Stojanović, Srpska dubrovačka štamparija A. Pasarića
Dubrovnik 1903, str. XXIV + 180
-*** ЕВРОПА ИЛИ АМЕРИКА ? О будућности Запада.
Избор и превод Алекса Буха, Службени лист СЦГ Београд
2003, стр. 184
-*** ЕТНОГРАФСКА КАРТА СРПСКИХ ЗЕМАЉА
израђена на основу историје језика, обичаја и поезије.
Израда Српска великошкол. омладина, Београд 1891, стр. 59
-***ЕДИЦИЈА ЕТНИЧКИ ПРОСТОР СРБА
Књига 1: Етнички састав становништва Србије и Црне
Горе и Срби у СФР Југославији, аутор Терзић Славенко,
предговор Спасовски Милена, картограф Јовановић
Јасмина, Географски факултет Београд 1993, стр. 328
Књига 2: Етнички састав становништва Босне и Херцеговине, аутори Спасовски Милена, Живковић Драгица,
Степић Миломир, картограф Јанић Марина, уредник Илић
Јован, Географски факултет Београд 1992, стр. 103
Књига 3: Срби у Хрватској. Насељавање, број и
територијални размештај, аутори Илић Ј., Николић Д.,
Влаховић П., Кицошев С., Курдулија С., Миљковић Е.,
Влаховић Б., картограф Јанић М., уредник Рудић Вујадин,
Географски факултет Београд 1993, стр. 278

Ж____________________________
-Жупанић Нико др: ЖУМБЕРЧАНИ И МАРИНДОЛЦИ –
Прилог антропологији и етнографији Срба у Крањској,
Београд 1912, отисак из Просветног гласника, стр. 50 + фото.
-Жупанић Нико др: Срби Плинија и Птоломеја, Слободна
књига Београд 1997, стр. 37
-Županić Niko N.dr: BELA SRBIJA, Zagreb 1922, str. 14
-Жупанић Нико др: СИСТЕМ ИСТОРИЈСКЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ БАЛКАНСКИХ НАРОДА, Београд 1909, стр. 92
-Жупанић Нико др: ТРОЈАНЦИ И АРИЈЕВЦИ. Прилози
преисторији и палеоетнологији Мале Азије, Егеје и
Балканског полуострва, СКА: Глас, књ. 86, Београд 1911,
стр. 176 - 290
-Живановић Милан Ж.: Библиографија Српске књижевне
задруге 1892 - 1967, Српска књижевна задруга Београд 1967,
стр. 427
-Живановић Милан Ж.: ДУБРОВНИК У БОРБИ ЗА
УЈЕДИЊЕЊЕ 1908 - 1918, Историјски институт Београд
1962, стр. 349 + 7
-Живковић Никола: КОСОВО - ДНЕВНИК 1999 -2000,
Прометеј Нови Сад 2000, стр. 103
-Живковић Никола: ТРАГАЈУЋИ ЗА ИСТИНОМ,
Слободна књига Београд 2001, стр. 200
-Живковић Никола: СРПСКО ПИТАЊЕ, Слободна књига
Београд 2002, стр. 312
-Живанчевић Илија М.: НОВОМ ПОКОЉЕЊУ, Београд
1934, стр. 124
-Живанчевић Илија М.: Срби и Румуни. Поводом легенде о
зидању Скадра, Београд 1937, стр. 15
-Живанчевић Илија М.: КЕЛТИ И СРБИ, Београд 1936,
стр. 12
-Жутић Никола др: СРБИ РИМОКАТОЛИЦИ ТАКОЗВАНИ ХРВАТИ, Српска радикална странка Београд 2006
-Живак Страхиња: Логор Челебићи 1992 - 1994, Срна Пале
1997, стр. 189

-Живак Страхиња: СВЕДОК Све-док, Никола Пашић
Београд 1997, стр. 305
-Живак Страхиња: ЖИВИМ ДА СВЕДОЧИМ, Јавност
Српско Сарајево 1996, стр. 229
-Жакула Стеван: ОД ТЕРЕЗИНА ДО САРАЈЕВА.
Успомене поводом десетогодишњице преноса костију
видовданских хероја, Београд 1930, стр. 35
-Живановић Живан: НИШ И НИШКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ,
Београд 1883, стр. 108
-Живановић Живан: ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА, Књ. 1 -4,
Београд 1923 / 1924 / 1934 / 1935; стр. 394 + 413 + 421 + 403
-Живковић Драгиша др: ОД ВУКА ДО АНДРИЋА, Београд
1965, стр. 214 + 1
-Живковић Милош: ПАД ЦРНЕ ГОРЕ. Прилог српској
историји за време од 23. септембра 1915 до 9. јануара 1916,
Никшић / Беране 1935, стр. 182
-Живковић Мита: САРАЈЕВО ОД СВОГ ПОСТАНКА ДО
ДАНАС, Пожаревац 1894, стр. 160
-Живојновић Јован: КРАШОВАНИ (Карашани, Карашавци). Белешке, нар. обичаји и примери језика, Нови Сад
1907, стр. 55
-Живојновић Јован: О КРАШОВАНИМА, Нови Сад 1903,
стр. 29
-*** ЖИВОТ, РАД И СМРТ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ
ВАРНАВЕ, Београд 1937, стр. 48
-Живановић Ђорђе (1908-1995): ЖИВОТ И ДЕЛО
КОНСТАНТИНА МИХАИЛОВИЋА ИЗ ОСТРОВИЦЕ,
САНУ Београд: Посебна издања 2006, стр. 236
-Жорж Бранислав А.: НЕЗАХВАЛНА ОТАЏБИНА INGRATA PATRIA, Београд 2005, стр. 194
-Жорж Бранислав А.: КРАЉЕВСКИ СЕНАТОР - Милан
Л.Поповић 1883 - 1945, Београд 2003, стр. 167
-Жорж Бранислав А.: ТРАГОМ УЧИТЕЉА- Портрети
следбеника Димитрија В. Љотића, Београд 2004, стр. 204
-Живановић Србољуб: АНТРОПОЛОГИЈА И
ПАЛЕОПАТОЛОГИЈА. Одабрани радови, The International
Slavonic Academy of Science,Education, Culture and Art,

Branch of Great Britain and Ireland London / Пешић и синови
Београд 2006, Књига 1 и књига 2 ( стр. 449 + стр. 431)
-Живановић Србољуб: ЈАСЕНОВАЦ, Српска књига Рума
2008, стр. 368
-Живановић Србољуб: ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ МОШТИ И
ГРОБОВИ СРПСКИХ ВЛАДАРА-СВЕТИТЕЉА, Пешић и
синови Београд/Европски институт за проучавање древних
Словена Лондон 2009, стр.52
-Живојиновић Драгољуб Р. / Лучић Дејан В.:
ВАРВАРСТВО У ИМЕ ХРИСТОВО : Прилози за Magnum
Crimen, Нова књига Београд 1988, стр. 913
-Живуловић Жика: НАЈВЕЋЕ БИТКЕ ПРВОГ СРПСКОГ
УСТАНКА. I књига, Слово љубве Београд 1981, стр. 355

З_____________________________
-Златар Богдан др, приређивач: ЗАТИРАЊЕ СРБА У
ХРВАТСКОЈ, Никола Пашић Београд 2008, стр. 364
-Зечевић Слободан (1918-1983): СРПСКА ЕТНОМИТОЛОГИЈА, Службени гласник Београд 2007, стр. 986
-Зечевић Слободан: Култ мртвих код Срба, Вук Караџић
Београд 1982, стр. 124
-Зечевић Слободан: КУЛТ МРТВИХ КОД СРБА, Службени
гласник Београд 2007, стр. 135 , друго издање
-Зечевић Слободан: Митска бића српских предања, Вук
Караџић / Етнографски музеј Београд 1981, стр. 223
-Зечевић Слободан: МИТСКА БИЋА СРПСКИХ
ПРЕДАЊА, Службени гласник Београд 2007, стр. 224, 2.изд.
-Зуровац Душан: Записи из мостарске тамнице , Свет
књиге Београд 1996, стр. 164
-Зуровац Душан: НА СТРАЖИ У САРАЈЕВУ, Свет књиге
Београд 1996, стр. 115
-Зуковић Љубомир: СРПСКА ЈЕ РОЂЕНА, Завод за
уџбенике и наставна средства Српско Сарајево 1996, стр. 337
-Zirojević Olga dr: Islamizacija na južnoslovenskom prostoru Dvoverje, Etnološka biblioteka Beograd 2003, str. 96
-*** ЗАПИСИ ИЗ ДОБРОВОЉАЧКЕ БОРБЕ 1-5, Искра
Минхен 1954-1959, стр. 117 + 118 + 119 + 119 + 111
-Замуровић Александар: МИТОЛОГИЈА ГРКА И
РИМЉАНА 1-2, Нови Сад 1936, стр. XXV + 213/ 2 + 213-463
-*** ЗБОРНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
1901-1951. Уредник Митар С. Влаховић, Научна књига
Београд 1953, стр. 395
-*** ЗБОРНИК ЗА ЕТНОГРАФИЈУ И ФОЛКЛОР ЈУЖНЕ
СРБИЈЕ И СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ. Књ. 1, Скопље1931,
стр.VI + 231, Уредник Др Војислав С. Радовановић
-*** ЗБОРНИК ЗА ИСТОРИЈУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ И
СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ, Књ. 1, Скопље 1936, стр. 4 + 437,
Уредник Др Радослав М. Грујић
-*** ЗБОРНИК РАДОВА ПОСВЕЋЕН ЈОВАНУ ЦВИЈИЋУ
ПОВОДОМ ТРИДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ НАУЧНОГ

РАДА од пријатеља и сарадника. Уредио Павле Вујовић,
Београд 1924, стр. 646
-*** ЗБОРНИК СЕТОЗАРА РАДОЈЧИЋА. Уредник
Војислав Ј. Ђурић /Са 104 прилога/, Филозофски факултет
Београд 1969, стр. XVI + 398 + 1
-*** ЗБОРНИК У СЛАВУ ФИЛИПА ВИШЊИЋА И
НАРОДНЕ ПЕСМЕ, Одбор за прославу Филипа Вишњића
Београд 1935, стр. 123 + 2
-*** ЗБОРНИК У ЧАСТ БОГДАНА ПОПОВИЋА, Геца Кон
Београд 1929, стр. 426
-***ЗБОРНИК ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, 1952-1954, књига I-II-III
- Зебић Милорад: БРАЊЕВО НА ДРИНИ. Романсирана
оживљавања, Београд 1970, стр. 141
-Зелић Герасим: ЖИТИЈЕ. Аутобиографија. Књ. 1-3, СКЗ
Београд 1897/1898/1900, стр. VIII +211+ II/ sтр. V+ 228/стр.
XVII + 252
-Зеремски Иларион: СРПСКИ МАНАСТИРИ У БАНАТУ,
ЊИХОВ ПОСТАНАК, ПРОШЛОСТ И ОДНОШАЈ ПРЕМА
РУМУНИМА, Сремски Карловци 1907, стр. 170
-Zlatanović Momčilo: VRANJANSKE LEGENDE, Vranje
1970, str. 89 + 5
-Злоковић Максим С.: БИЈЕЛА. Естетско - историјски
приказ, Котор 1937, стр. 62
-*** ЗНАМЕНИТИ СРБИ XIX ВЕКА. Уредник Андра
Гавриловић. Књ. 1-3, Загреб 1901/1903/1904, Свака књига са
72 прилога, стр. VIII + 116/ стр. VIII + 102/ стр. VIII + 96 + IV
-Зубовић Јован (Поткозарац Јован): СРБИ У ПРОШЛОСТИ. Књ. 1-2, Београд 1967 / 1969, стр. 113 + 3/ стр. 174 + 2
-***ЗБОРНИК О СРБИМА У ХРВАТСКОЈ 1, САНУ-Одбор
за историју Срба у Хрватској Београд 1989, стр. 406
-*** ЗБОРНИК О СРБИМА У ХРВАТСКОЈ 2, САНУ Одбор за историју Срба у Хрватској , Београд 1991, стр. 679
-Злоковић Симеон (1911-1990), епископ горњокарловачки:
БЕСЕДЕ, Епархија Горњокарловачка Карловац / Истина
Шибеник 2004, стр. 378, приредио Душан Спасојевић

-Злоковић Симеон, епископ: ДВЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
У ИСТРИ, Епархијски Управни одбор Православне
епархије горњокарловачке Карловац 1964, стр. 44
-Злоковић Симеон, епископ: ДВЕСТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА
ЕПАРХИЈЕ ГОРЊОКАРЛОВАЧКЕ, Епархијски управни
одбор Православне епархије горњокарловачке Карловац
1964, стр. 99
-*** ЗАКОНИК СТЕФАНА ДУШАНА ЦАРА СРПСКОГ
1349 и 1354. На ново издао и објаснио Стојан Новаковић,
Задужбина Илије М. Коларца Београд 1898, стр.2+CLIII+312
*** ЗАКОНИК ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА 1349. и 1354.
Издао, превео и предговор написао Никола Радојчић,
Научно дело/ САНУ Београд 1960, стр.5+176
-Зафировић Стојан: СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У
ЦАРИГРАДУ, СОЛУНУ И СКОПЉУ. Историјски преглед
њихова живота и рада 1892-1934, Скопље 1934, стр. 2+133
-Зечевић Милош Л.: ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА СТЕВАНА
ДЕЧАНСКОГ. Први део, Издање Београдске општине
Београд 1903, стр. XI+177+1
-***ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА. Споменици и знамења
српског народа, Призрен-Београд 1987, стр. 875
-Зуровац Мирко: ПЛОДОВИ СРПСКЕ ДУХОВНОСТИ,
Пешић и синови Београд 2010, стр. 284

И___________________________
-Иванчевић Душан: БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА И ЊЕНЕ
СВЕТИЊЕ, Православље Београд 1970, стр. 167 + 1
-Илић Никола П.: Ослобођење Јужне Србије 1877-1878,
Слобода Београд 1977, стр. 259
-Ивановић Игор: КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТ – Поглед
здесна, Нова српска политичка мисао Београд 2007, стр. 219,
додатни текст Миша Ђурковић
-Иванишевић Миливоје: Злочини над Србима /Б-Х 19921995, Удружење Срба из БиХ у Србији и Чигоја штампа
Београд 2005, стр. 332
-Иванишевић Миливоје: ИЗГОН СРБА ИЗ БИХ 1992-1995,
ДМП Београд 2000, стр. 79
-Иванишевић Миливоје (уредник): КЊИГА МРТВИХ
СРБА: Сарајево 1992 - 1995, Центар за истраживање злочина
над српским народом Београд 2006, стр. 94
-Иванишевић Миливоје: СРЕБРЕНИЦА ЈУЛ 1995. У
трагању за истином, Хришћанска мисао Бг 2007, стр. 224
-*** ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА у шест књига /1-10
томова/, СКЗ Београд 1994, 2. издање /Уређ. одбор: Славко
Гавриловић; Јованка Калић; Андреј Митровић; Радован
Самарџић (пред.); Владимир Стојанчевић; Сима Ћирковић/
-Искруљев Тоша: Распеће српског народа у Срему 1914
године и Маџари / Са маџарске границе; Бајски трокут;
Сент Андреја/, Нови Сад 1936, стр. 640
-Иванишевић Јошо Јован: Народни називи родбине и
сродбине, Сарајево 1931, стр. 67, друго скраћено издање
(Репринт издање Слободна књига Београд 1998)
-Иванић Иван: БУЊЕВЦИ И ШОКЦИ У БАЧКОЈ,
БАРАЊИ И ЛИЦИ, Београд 1899, стр. 231
-Иванић Иван: ИЗ ЦРКВЕНЕ ИСТОРИЈЕ СРБА У
ТУРСКОЈ У XVIII и XIX веку, Бг/ Нови Сад 1902, стр. 157+1
-Иванић Иван: МАЋЕДОНИЈА И МАЋЕДОНЦИ, Књ. 12,1906 / 1908, стр. XII + 312/ стр. 608
-Иванић Иван: НА КОСОВУ. Са Шара по Косову на
Звечан, Београд 1903, стр. 181

-Ivanić Ivan: O BUNJEVCIMA. Povesničko - narodnopisna
rasprava, Subotica 1894, str. 7 + 111
-Иванић Иван: РУМУНИ У МАЋЕДОНИЈИ И ЕПИРУ.
Историја, култура, статистика, Нови Сад 1909, стр. 32
-Ivić Aleksa dr: IZ ISTORIJE CRKVE HRVATSKO –SLAVONSKIH SRBA TOKOM XVII VEKA, Zagreb 1917, str. 82
-Ивић Алекса др: ДОКУМЕНТИ О УСТАНКУ СРБА ПОД
КАРАЂОРЂЕМ ПЕТРОВИЋЕМ, Загреб 1920, стр. VII + 527
-Ивић Алекса др: ИЗ ПРОШЛОСТИ СРБА ЖУМБЕРЧАНА, СКА Београд 1923, стр. 103
-Ивић Алекса др: ИСТОРИЈА СРБА У ВОЈВОДИНИ ОД
НАЈСТАРИЈИХ ВРЕМЕНА ДО ОСНИВАЊА ПОТИСКО ПОМОРИШКЕ ГРАНИЦЕ (1703), Матица српска Нови Сад
1929, стр. II + 540 + 2
-Ивић Алекса др: ИСТОРИЈА СРБА У УГАРСКОЈ ОД
ПАДА СМЕДЕРЕВА ДО СЕОБЕ ПОД ЧАРНОЈЕВИЋЕМ
(1459-1690), Загреб 1914, стр. 282 + 4
-Ивић Алекса др: МИГРАЦИЈЕ СРБА У СЛАВОНИЈУ
ТОКОМ 16, 17 и 18 СТОЛЕЋА, Српски етнографски
зборник СКА - књига 36, Београд 1926, стр. 4 + 227 + 1
-Ивић Алекса др: МИГРАЦИЈЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ
ТОКОМ 16, 17 и 18 столећа, СКА: Српски етнографски
зборник, књига 28, Београд 1923, стр. 4 + 158
-Ивић Алекса др: О ПРВОЈ СРПСКОЈ СЕОБИ У
ЖУМБЕРАК (1530-1535), Загреб 1920, стр. 63
-Ивић Алекса др: РОДОСЛОВНЕ ТАБЛИЦЕ СРПСКИХ
ДИНАСТИЈА И ВЛАСТЕЛЕ, Матица српска Нови Сад 1928,
стр. 10, 3. поп. изд. са 19 прилога
-Ивић Алекса др: СЕОБА СРБА У ХРВАТСКУ И
СЛАВОНИЈУ, Сремски Карловци 1909, стр. 101
-Ивић Алекса др: СТАРИ СРПСКИ ПЕЧАТИ И ГРБОВИ.
Прилог српској сфрагистици и хералдици, Матица српска
Нови Сад 1910, стр. 42 + 2 + XVII
-Ивић Павле др: СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВ ЈЕЗИК, СКЗ
Београд 1971, стр. 334 + 1
-Ивошевић Васо Ј.: АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЈЕ
МИКОВИЋ, Управа Манастира Прасквица Свети Стефан
1968, стр. 143 + 2

-Илић Радомир М.: ИБАР. Антропогеографска
проучавања, СКА: Српски етнографски зборник, књига 6,
Београд 1905, стр. 523 - 692
-Илић Радомир М.: КРУШЕВАЦ. Историјско топографска монографија, Београд 1908, стр. 24
-*** ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ПРОТИВУ СРПСКОГ
НАРОДА, Београд 1941, стр. 15
-*** ИСТИНА. Зборник радова за упознавање и заштиту од
јереси, тоталитарних и деструктивних секти, култова, гурупокрета, психо-организација, комерцијалних култова,
кривоверја, празноверја, магијашења..., Удружење грађана
„Истина“ Београд, књига 1- 2002...
-Ивановић Мирослав: ИДЕОЛОГИЈА У ДОБА ВЕЛИКЕ
ПРЕКРЕТНИЦЕ, Институт за криминолошка и социолошка
истраживања Београд 2008, стр. 113
-Ивановић Јован Н., приређивач: ПЕТАР КОЧИЋ У
ПАРАЛЕЛАМА. Хрестоматија, Матица српска Републике
Српске Бања Лука 2002, стр. 421
-Илић Војислав Ј. млађи: КРВАВИ ЦВЕТОВИ. Збирка
патриотских и ратних песама, Београд 1914, стр. 87

Ј_____________________________
-Јанковић Ђорђе: СРПСКЕ ГРОМИЛЕ, Свесловенски
савез/Књижевна реч Београд 1998, стр. 174
-Јанковић Ђорђе: СРПСКО ПОМОРЈЕ ОД 7. ДО 10.
СТОЛЕЋА, Српско археолошко друштво Београд 2007,
стр. 263
-Joković Miroljub Dr.: An Archival History of the Hilandar
Research Project at The Ohio State University, Рашка школа
Београд 2007, стр. 158
-Јањушевић Милан (1893-1961): 1300 КАПЛАРА, СКЗ
Београд 1985, стр. 315
-Јањић Јован: Тохољ (о рату и књижевности), Јавност
Сарајево 1996, стр. 157
-Јањић Јован: СРПСКИ ОДГОВОР, Нови Сад 1994, стр.
232 + 13 портрета
-Јањић Јован: Српски генерал Ратко Младић, Матица
српска Нови Сад 1996, стр. 243
-Јањић Јован: АМЕРИЧКИ РАТ И МИР: Преговори у
Дејтону, Јавност Српско Сарајево / Београд 1995, стр. 144
-Јовичић Славко: СИЛОС - Најзлогласнији муслимански
логор у бившој Босни и Херцеговини у грађанском рату 1992
- 1996, Ослобођење Српско Сарајево 1997, стр. 209
-Јовановић Платон, архимандрит: НАЦИОНАЛИЗАМ Предавање, Београд 1911, стр. 40
-Јовановић Платон, јеромонах: СРПСКО ПОДВОРЈЕ У
МОСКВИ, Београд 1901, стр. 69 + 1
-Јовановић Платон епископ: Српско православље и нација,
Слободна књига Београд 2000, стр. 52
-Јовановић Слободан: Један прилог за проучавање српског
националног карактера, Авала Виндзор Канада 1964, стр. 55
-Јаковљевић Сретен: Отргнути од заборава, СКПД
„Просвјета“ Коњиц 1991, стр. 106
-Јеврић Небојша: СРПСКИ РУЛЕТ, Иконос Београд 1996,
стр. 170, роман
-Јеврић Небојша: Херој на магарцу путује у Хаг, Иконос
Београд 1998, стр. 93

-Јанковић Сава (1923): НА ПРЕЛОМУ. Роман у четири
књиге (Издање у 2 тома), Копно Нови Сад 2007, стр. 607+544
-Јанковић Сава: РАСЕЉЕНО ЛИЦЕ, Удружење
књижевника Србије Београд 2000, стр. 334
-Јевђевић Доброслав (1878-1962): САБРАНА ДЕЛА
СРПСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ВОЈВОДЕ ДОБРОСЛАВА
ЈЕВЂЕВИЋА, Организација српских четника „Равна Гора“
Виндсор 1988, стр. 338, додатни текст Жарко С. Вучинић
-Јевђевић Доброслав Војвода: Од Индије до Србије.
Прастари почеци српске историје, Никола Пашић Београд
2005, стр. 159
-Jevdjević Dobroslav: SARAJEVSKI ZAVERENICI.
Vidovdan 1914, Roma 1953, стр. 143 + 1
-Јеремић Ристо (1869-1952): Одабрани радови, СПКД
"Просвјета"Србиње 1998, стр. 340
-Јеремић Ристо др: БАЧКИ РУСИ (Рушњаци, Русини),
Нови Сад 1928, стр. 21
-Јовановић Урош: Страдања националних бораца 1914 1918, Београд 1936, стр. 87
-Јевтић Мирољуб: Од Исламске декларације до верског
рата у БИХ, Графомотајица Прњавор 1995, стр. 250, друго
допуњено издање
-Јевтић Мирољуб: Савремени Џихад као рат,
Графомотајица Прњавор 1995, стр. 407
-Јевтић Мирољуб: ШИПТАРИ И ИСЛАМ, Графомотајица
Прњавор 1995, стр. 193
-Јевтић Мирољуб др/Пецељ Милован Р. Др: ИСЛАМ И
ГЕОПОЛИТИЧКА ЛОГИКА, Београд 1995, стр. 178
-*** ЈОВАН ЦВИЈИЋ И БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ,
Издање Балканског института 1937, стр. 48 (Избор из
Цвијићевих дела уредио др Шпиро Солдо)
-Јонић Велибор: Проблем наше духовне оријентације,
Београд 1943, стр. 16
-Јонић Велибор: ШТА ХОЋЕ "ЗБОР", Петровград б.г.,
стр. 22
-Јанковић Момир: Буквар словенске духовности, Дечја
књига Београд 2006, стр. 178

-Јанковић Момир: Српски трагови у незабораву, Супер
принт Београд 2004, стр. 278
-Јанковић Момир: Ехо древног Бога, Супер принт Београд
2002, стр. 191
-Јанковић Момир: Иконопис древних Срба, Дечја књига
Београд 2006, стр. 115
-Јарчевић Слободан(1942): РЕПУБЛИКА СРПСКА
КРАЈИНА - Државна документа, Мирослав Земун 2005
-Јарчевић Слободан: БИВШИ СРБИ. Римокатолици,
муслимани, Румуни и Црногорци, Графомаркетинг Нови
Сад 2007
-Јарчевић Слободан: ГРЕСИ ИСТОРИЧАРА - Српско
самосатирање, Мирослав Београд 2006, стр. 125
-Јарчевић Слободан: ХРВАТСКА ЈЕЗИЧКА БЕСПУЋА,
Мирослав Београд 2007, стр. 107
-Јарчевић Слободан: ИСТОРИЈСКЕ СКРИВАЛИЦЕ 1-2,
Мирослав Београд 2002, стр. 392 + 226
-Јаковљевић Стеван Ј.: СРПСКА ТРИЛОГИЈА /Девет сто
четрнаеста; Под крстом; Капија слободе/, Просвета Београд
1955, стр. 769
-Јакшић Гргур др: БОРБА ЗА СЛОБОДУ СРБИЈЕ 1788 1816 /Са 15 прилога/ Геца Кон Београд 1937, стр. XIV + 150
/Српски народ у XIX веку, књ. 1/
-Јакшић Гргур др: ЕВРОПА И ВАСКРС СРБИЈЕ (1804 1834). Предговор Емил Оман, Београд 1927, стр. IV + 447
-Јакшић Гргур: ИЗ НОВИЈЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ.
Абдикација краља Милана и друге расправе, Просвета
Београд 1953, стр. 260 + 1
-Јакшић Гргур др и Страњаковић Драгослав др: СРБИЈА
ОД 1813 ДО 1858 ГОДИНЕ /Са 16 прилога/, Геца Кон
Београд б.г., стр. 186 /Српски народ у XIX веку, књ. 2/
-Јакшић Гргур: ФРАНЦУСКА И ЈУГОСЛАВИЈА У
ПРОШЛОСТИ, Друштво пријатеља Француске Београд
1938, стр. 25
-Јакшић Милутин: О АРСЕНИЈУ IV ЈОВАНОВИЋУ
ШАКАБЕНТИ. Лекције из историје Карловачке
митрополије, Сремски Карловци 1899, стр. 5 + 240

-Јакшић Милутин: РОЂЕЊЕ ГЕНИЈА. Из младости
св.Саве, Нови Сад 1923, стр. 19
-Јанковић Даница С.: ЖЕНА У НАШИМ НАРОДНИМ
ИГРАМА, Београд 1937, стр. 19
-Јанковић Љубица С.: НАРОДНЕ ИГРЕ књ. 1 - књ. 8,
Београд 1934 - 1964
-Јастребов Иван Степанович: ПОДАТЦИ ЗА ИСТОРИЈУ
СРПСКЕ ЦРКВЕ, Београд 1879, стр. 2 + 224
-Јастребов Иван Степанович: СТАРА СЕРБИЈА И
АЛБАНИЈА. Предговор Момчило Иванић, СКА: Споменик
књ.41, Београд 1904, стр. XI + 3 + 267
-Јаћимовић Миодраг: АРСЕНИЈЕ ЛОМА, војвода
качерски и први вођа Другог српског устанка, Историјски
архив Чачак 1972, стр. 94+2
-Јевтић Боривоје: САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ. Сећања и
утисци, Сарајево 1924, стр. 77 + 1 + II + 1
-Јелачић Алексије др: НА ПРЕЛОМУ. Огледи из
књижевности и социјалне филозофије, Бг 1933, стр. 78 + 2
-Јелачић Алексије др: РУСИЈА И БАЛКАН. Преглед
политичких и културних веза Русије и балканских земаља
866-1940, Београд 1940, стр. 120
-Jelačić Aleksije dr: RUSKA REVOLUCIJA I NJENO
POREKLO, Nova Evropa Zagreb 1925, str. 4 + 194 + 3
-Јелић Илија М. др: КРВНА ОСВЕТА И УМИР У ЦРНОЈ
ГОРИ И СЕВЕРНОЈ АРБАНИЈИ. Историско-правна
студија, Београд 1926, стр. X+154+3
-Јелић Милосав: АЛБАНИЈА . Записи о људима и
догађајима, Београд 1933, стр. 192 + 1
-Јелић Милосав: ЛЕТОПИС ЈУГА. Листине, Записи,
Дневник, Поменик, Београд 1930, стр. 182 + 2
-Јеловац Вукашин: БАЊА ЛУКА У ПРОШЛОСТИ
(Период од најстаријих - предисториских времена до
почетка другог светског рата), Бања Лука 1960, стр. 84 + 3
-Јиречек Константин: ИСТОРИЈА СРБА. Превео Јован
Радонић. Књ. 1 - 2, 2. испр. и доп. издање, Београд 1952 /
Књ. 1: до 1537 године, (Политичка историја), стр. XIV + 512 /
Књ. 2: Културна историја, стр. XVI + 514

-Јовановић Алекса /Коџа/: ЧЕТНИЧКИ СПОМЕНИК
ВОЈВОДА МИЦКО. Живот и рад, Скопље 1930, стр. 62 + 1
-Јовановић Јован М. : БОРБА ЗА НАРОДНО
УЈЕДИЊЕЊЕ 1903 - 1908, Геца Кон Београд 1938, стр. 160
/Српски народ у XIX веку, књ. 10/
-Јовановић Јован М.: БОРБА ЗА НАРОДНО УЈЕДИЊЕЊЕ
1914-1918 /са 16 прилога/, Геца Кон Београд 1935, стр. 150
/Српски народ у XIX веку, књига 8/
-Јовановић Јован М.: ЈУЖНА СРБИЈА ОД КРАЈА XVIII
ВЕКА ДО ОСЛОБОЂЕЊА, Геца Кон Београд 1938, стр. 186
/Српски народ у XIX веку, књига 16/
-Јовановић Коста: ГОРЊЕ ДРАГАЧЕВО.
Антропогеографска проматрања, СКА: Српски етнографски
зборник, књ. 11, 1908, стр. 313 -426
-Јовановић Коста: НЕГОТИНСКА КРАЈИНА И КЉУЧ,
СКА: Српски етнографски зборник, књ. 55, 1940, стр. 388
-Јовановић Љубомир: О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ. Св. 1, Београд 1909, стр. VII + 1 + 173
-Јовановић Љубомир: О СРПСКОМ УСТАНКУ. Говор,
Београд 1904, стр. 63
-Јовановић Љубомир: РАТОВАЊЕ ХЕРЦЕГА СТЈЕПАНА
С ДУБРОВНИКОМ 1451 - 1454, Без.под., стр. 112
-Јовановић Милан М.: ВИДОВДАНСКО САЗНАЊЕ, Нови
Сад 1939, стр. 11
-Јовановић Милан М.: ДОСИТЕЈ КАО ФИЛОЗОФ, Нови
Сад 1940, стр. 23
-Јовановић Милан М. др: ФИЛОСОФИЈА У СРБА 1918 1939, Београд 1939, стр. 15
-Јовановић Милутин: СВЕТЛИМ И КРВАВИМ ТРАГОМ
1912 - 1918, Сарајево 1919, стр. 66 + 3
-Јовановић Петар М.: ЖАЛОСНА ИСТОРИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ, Београд 1919, стр. 92
-Јовановић Петар М.: О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ.
Кратак историјски преглед, Београд 1909, стр. 92
-Јовановић Петар М.: О СЛОВЕНСКОЈ ПИСМЕНОСТИ,
Београд 1934, стр. 30
-Јовановић Петар М.: СРПСКО НАРОДНО ИМЕ И ЈЕЗИК,
Битољ 1927, стр. 30

-Јовић Спиридон: ЕТНОГРАФСКА СЛИКА СЛАВОНСКЕ
ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ. Превео с немачког др Страхиња
К.Костић, П. О: Зборник Матице српске за књижевност и
језик, књ. IX / X (1961 / 62), стр. 53
-Јовићевић Андрија: ИСТОРИЈА МОРАЧЕ ДО 1820.
године, Чачак 1927, стр. 36
-Јовићевић Андрија: РИЈЕЧКА НАХИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
/Са 4 прилога/, СКА: Српски етнографски зборник, књ.15,
стр. II + 385 - 835
-Јовићевић Андрија / Стругар Михаил: СЛИКЕ ИЗ
ПРОШЛОСТИ ЦЕКЛИНА (У ЦРНОЈ ГОРИ) ОД
НАСЕЉЕЊА ДАНАШЊИЈЕМ СТАНОВНИШТВОМ
ДО РАТНЕ 1862. г. , Загреб 1902, стр. XII + 285
-Јовичић Стеван: БЕЛА ЦРКВА У ПРОШЛОСТИ. Прилог
историји Беле Цркве до 1910. г. , Бела Црква 1970, стр. 63 + 2
-Јовановић Батрић (1922): ПЕТА КОЛОНА АНТИСРПСКЕ
КОАЛИЦИЈЕ. Одговори ауторима "Етногенезофобије" и
других памфлета, Слобода Београд 1989, стр. 295
-Јовићевић Никола В.: СТОЖЕР И ЖЕЗЛО, Комови
Андријевица 2004, стр. 220
-Јанићијевић Јован: ДРАЖ ОКОЛИШЕЊА.
Антрополошки огледи о словенској антитези у фолклору,
миту, ритуалу и бајању, Пешић и синови/Приватна издања
Драгомира Џамбића Београд 2009, стр. 274
-Јовичић Миодраг: РЕГИОНАЛНА ДРЖАВА.
Уставноправна студија, Вајат Београд 1996, стр. 152
-Јанковић Милан Д.: ЕПИСКОП ДР САВА. На путевима
Шумадије, Каленић Крагујевац 2004, стр. 412
- Јанковић Милан Д.: ПАТРИЈАРХ ГЕРМАН У ЖИВОТУ
И БОРБИ ЗА СПОМЕН ХРАМ СЕТОГ САВЕ, Каленић
Крагујевац 2001, стр. XX+747, поговор епископ Сава
Вуковић
-Јанковић Милан Д.: СВЕТИ НИКОЛАЈ СРПСКИ У
ОГЛЕДАЛУ СВОЈИХ ДЕЛА И ЛИЧНИМ КОНТАКТИМА,
Епархија ваљевска Ваљево/Манастир Лелић у Лелићу 2008,
стр. 224

-Јевтић Атансије јеромонах: ОД КОСОВА ДО ЈАДОВНА.
Путни записи /седмо допуњено издање/, Глас цркве Шабац
1987, стр. 367
-Јелић Жељко З., приређивач: НЕПОЗНАТА ПИСМА
СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА, Хришћанска мисао/Завод
за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије
Београд 2009, стр.114
-Jeremić Dragan M. (1924-1986): NARCIS BEZ LICA, Nolit
Beograd 1981, str. 380
-Јојић-Мићић Ружа: ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА,
Београд 1940, стр. 79

К____________________________
-*** КУЛТНИ ПРЕДАК - СТЕФАН ВУКЧИЋ КОСАЧА,
прир. Владимир Максимовић, ИГАМ Београд 2007, стр. 205
-Кордић Миле / Ашанин Мијајло: КОМИТСКИ ПОКРЕТ У
ЦРНОЈ ГОРИ 1916 -1918 , Нова књига Београд 1985, стр. 375
-Куић Ранка: ЦРВЕНО И БЕЛО. Српско-келтске паралеле,
Глас српски Бања Лука 2000, стр. 227
-Ковачевић Милош: СРБИСТИЧКЕ ТЕМЕ, Филолошко уметнички факултет Крагујевац 2007, стр. 232
-Ковачевић Милош: ПРОТИВ НЕИСТИНА О СРПСКОМЕ
ЈЕЗИКУ, СПКД „Просвјета“ Источ. Сарајево 2005, стр. 179
-Ковачевић Милош: СРПСКИ ЈЕЗИК И СРПСКИ
ЈЕЗИЦИ, СКЗ / БИГЗ Београд 2003, стр. 235
-Ковачевић Милош: У ОДБРАНУ ЈЕЗИКА СРПСКОГА - И
ДАЉЕ: Са Словом о српском језику, Требник Београд 1999,
стр. 419, 2. допуњено издање
-Костић Софија Н.: КУЛТ ЗМИЈЕ КОД СРБА, Кадињача
Ужице 1998, стр. 184
-Крстановић Жарко: ГЕНОЦИДОМ ПРОТИВ СРБА (1992 1994), Комитет за прикупљање података о извршеним
злочинима против човечности и међународног права /
Службени лист СРЈ Београд 1995, стр. 403
-Калић Јованка: СРБИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ,
Службени лист СРЈ 2001, стр. 243, друго издање
-Калић-Мијушковић Јованка: БЕОГРАД У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ, СКЗ београд 1967, стр. 503
-Коштуница Војислав: ИЗМЕЂУ СИЛЕ И ПРАВА.
Косовски записи, Универзитетски образовани православни
богослови / Хиландарски фонд / Задужбина „Николај
Велимировић и Јустин Поповић“, Београд, Ваљево, Србиње
2000, стр. 301
-Кисић Милица / Булатовић Бранка: СРПСКА ШТАМПА
1768 - 1995. Историјско - библиографски преглед, Медија
центар Београд 1996, стр. 513

-*** КЊИЖЕВНА ХРЕСТОМАТИЈА - Из културне
баштине српског народа у Хрватској, Просвјета Загреб 1979,
стр. 639
-Кулишић Шпиро / Петровић Петар Ж. / Пантелић Никола:
СРПСКИ МИТОЛОШКИ РЕЧНИК, Етнографски институт
САНУ/ Интерпринт Београд 1998, стр. 484, друго доп. издање
-Кулишић Шпиро / Петровић Петар Ж. / Пантелић Никола:
СРПСКИ МИТОЛОШКИ РЕЧНИК, Нолит Београд 1970,
стр. XXII + 2 + 317 + 2
-Кулишић Шпиро: ИЗ СТАРЕ СРПСКЕ РЕЛИГИЈЕ Новогодишњи обичаји, СКЗ Београд 1970, стр. 176
-Кulišić Špiro: Tragovi arhaične rodovske organizacije i pitanje
balkansko - slovenske simbioze u razvoju našeg dinarskog
rodovskog društva, Etnološko društvo Jugoslavije Beograd 1963,
str. 105 + 2
-Kalajić Dragoš: Poslednji Evropljani, Apostrof Beograd 2001,
str. 341, roman
-Kalajić Dragoš: AMERIČKO ZLO, БИГЗ Bg 1993, стр. 207
-Kalajić Dragoš: AMERIČKO ZLO 2 - Ogledi 1993 -1998,
Nikola Pašić Beograd 1998, str. 294
-Калајић Драгош: ИЗДАНА ЕВРОПА, Југославијапублик
Београд 1994,
-Kalajić Dragoš: UPORIŠTE. Rehabilitacija strukture
integralnog čoveka, Nolit Beograd 1971, str. 247
-Калајић Драгош: РУСИЈА УСТАЈЕ, Дуга Шамац 1994,
стр. 324
-Калајић Драгош:РУСИЈА УСТАЈЕ, Друго допуњено
издање, Никола Пашић Београд 2005, стр. 430
-Kalajić Dragoš: SMAK SVETA, Nakladni zavod Matice
hrvatske Zagreb 1979, str. 372 + 48 strani tabli
-Kalajić Dragoš: MAPA (ANTI)UTOPIJA: Ogled jedne
morfologije krize kulture modernog zapada, Zamak kulture
Vrnjačka Banja 1978, str. 276
-Kalajić Dragoš: EVROPSKA IDEOLOGIJA, IKP "Nikola
Pašić" Beograd 2004, str. 330
-Калајић Драгош: СРПСКА ДЕЦА ЦАРСТВА, Књигакомерц Београд 2005, стр. 378

-Калајић Драгош: Кодекс соларног реда, Никола Пашић
Београд 2005, стр. 47
-Крстић Небојша М.: Победити или нестати – Огледи о
србском путу и антисрбским безпућима, Ривел Ко Београд
2000, стр. 149
-Крстић Небојша: ПОЛИТИКА И ОБРАЗ – За васкрс
распетог србства, Издавачки дом Образ Београд 1994, стр. 76
-Костић Васко: ФАНТАЗМЕ - Збирка ирационалних прича,
Стручна књига Београд 1995, стр. 101
-Kostić Vasko: Bokeljske legende, Stručna knjiga Beograd
1990, str. 184
-Костић Васко: Подвизи Бокеља ван Боке. Збирка
истинитих прича, Стручна књига Београд 1995, стр. 130
-Костић Васко: Непокорни Бокељи. Збирка истинитих
прича, Стручна књига Београд 1994, стр. 101
-Костић Васко: Црногорац свесрпски великан - проф. др
Лазо М. Костић, Стручна књига Београд 1995, стр. 130
-Комар Горан др: Духовност Боке. На српској морској
граници, Слободна књига Београд 2001, стр. 61
-Комар Горан др: Српска православна црква у Херцег
Новом, Друштво за архиве и повјесницу херцегновску
Херцег Нови 2006, стр. 454
-Комар Горан Ж.: Херцегновске знаменитости: Књига 1,
Друштво за архиве и повјесницу херцегновску Херцег Нови /
Слободна књига Београд 2006, стр. 142
-Комар Горан Ж. : Херцегновске знаменитости : Књига 2,
Друштво за архиве и повјесницу херцегновску Херцег Нови /
Слободна књига Београд 2006, стр. 138
-Комар Горан Ж.: Херцегновске знаменитости: Књига 3 ПОДИ, Друштво за архиве и повјесницу херцегновску
Херцег Нови / Владимир Максимовић Београд 2006, стр. 88
-Комар Горан др: Село Требесин код Херцег Новог : Оглед
о новској миграцији и селу, Бg / Херцег Нови 2003, стр. 215
-Комар Горан Ж. Др: Црква у Бијелој, Херцег Нови 2004,
стр. 152 + 12
-Комар Горан Ж. Др: Требињски и новски Магазиновићи,
Херцег Нови 2005, стр. 136 + 8

-Комар Горан Ж.: БОКА КОТОРСКА, Слободна књига
Београд 2002, стр. 115
-Комар Горан Ж. Др: Планинска села Драчевице под
влашћу Венеције 1687- 1797. Оглед о бокешком селу, Херцег
Нови 1997, стр. 267
-Комар Горан Ж. Др: Ћирилска документа Млетачког
архива у Херцег Новом : Политичко - управни списи /
Ћирилска документа Манастира Савина 18 вијек 1689 –
1825, Херцег Нови / Требиње 1998, стр. 380
-Комар Горан Ж. Др: КАМЕНО КОД ХЕРЦЕГ НОВОГ- 672
године помињања села / Хроника /, Херцег Нови / Камено
2007, стр. 237
-Комар Горан Ж.: ХЕРЦЕГОВИНА У БОКИ :
Владиславићи, Магазиновићи, Јовановићи, Војновићи Темељи модерног Херцег Новог, Друштво за архиве и
повјесницу херцегновску Херцег Нови 2007, стр. 274
-Комар Горан Ж.: МИТРОПОЛИТИ САВАТИЈЕ И
СТЕФАН ЉУБИБРАТИЋИ. Прилози биографијама,
Владимир Максимовић Београд / Друштво за архиве и
повјесницу херцегновску Херцег Нови 2008, стр.168
-Комар Горан Ж. / Урдешић Никола: ЛУШТИЦА - Земља
маслина, земља гомила, земља православља. Кратки
преглед прошлости, Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску Херцег Нови 2007, стр. 200
-Комар Горан Ж.: СВЕТОУСПЕНСКИ МАНАСТИР
САВИНА. Од краја Млетачке управе до Краљевине
Југославије, Друштво за архиве и повјесницу херцегновску
Херцег Нови/Слободна књига Владимира Максимовића
Београд 2009, стр. 232
-Комар Горан Ж.: РИЗНИЦЕ И АРХИВИ ГРАДА НОВОГ.
Крађе и разношења, Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску Херцег Нови/ Слободна књига Владимира
Максимовића Београд 2009, стр. 76
-Комар Горан Ж.: ПРВА КЊИГА ТОПАЉСКЕ ОПШТИНЕ. Темељна акта, Друштво за архиве и повјесницу херцегновску Херцег Нови/Изд. В. Максимовића Бг 2009, стр. 105

-Комар Жарка Горан: БОКА КОТОРСКА. Ћирилски
споменици 17.18. и 19. вијека (Acta Serbica)- Мјешовита
грађа (1608-1917), Херцег Нови 2009, стр. 747
-Караџић Стефановић Вук: САБРАНА ДЕЛА књ. 1- 40,
Просвета Београд, књига 1 - 1965/ књига 2 - 1966/....
-Караџић Стеф. Вук: ДЕЛА 1 - 12, Просвета Београд 1969
(Српски рјечник/О језику и књижевности/Српске народне
приповијетке/Даница/Нови Завјет/Српске народне
пословице/Етнографски списи-О Црној Гори/Историјски
списи/Српске народне пјесме 1-4)
-Караџић Стеф. Вук: Критике и полемике, Српска
књижевност у сто књига - Матица српска и Српска
књижевна задруга Бгд / Нови Сад 1969, стр. 287
-Караџић Вук: РАСКОВНИК - Проза из Рјечника,
Просвета Београд 1964, стр. 291
-Караџић Стеф.Вук: ВУКОВА КЊИГА 1 - 2, СКЗ Београд
1932 / 1934
-Караџић Стеф.Вук: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ НАРОДА
СРПСКОГА, СКЗ Београд 1957, стр. 341 + 7
-Караџић Стеф.Вук: ЖИВОТИ СРПСКИХ ВОЈВОДА И
ДРУГИХ ЗНАМЕНИТИХ СРБА, Просвета Београд 1961,
стр. 302 + 2
-Караџић Стеф.Вук: ЦРНА ГОРА И БОКА КОТОРСКА,
СКЗ Београд 1922
-Караџић Вук Стеф.: ЦРВЕН БАН - Еротске народне
песме, Изабрао и приредио Благоје Јастребић, Просвета Библиотека Еротикон Београд 1979, стр. 162
-Караџић Стефановић Вук: МОЖДАНИЦИ И НАСЈЕНИЦЕ, Тера Београд 1990, стр. 111, прир. др А. Пејовић
-Караџић Стеф. Вук: ПИСМА, Просвета Београд 1947,
стр. 298
-Караџић Вук Стеф.: ОПИСАНИЈЕ СРБИЈЕ. Изабрана
књижевна проза, СКЗ Београд 1987, стр. 317
-Караџић Вук Стеф.: ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ
УСТАНАК, Просвета београд 1947, стр. 458
-*** КЊИГА О ВУКУ КАРАЏИЋУ 1787 - 1937 / Са 8
прилога/, Југословенско професорско друштво Београд 1938,
стр. 186 + 3

-Карић Владимир: СРБИЈА. Опис земље, народа и државе.
Илустровао проф. В. Тителбах /Са 4 прилога/, Београд 1887,
стр. 8 + 935 + 4
-Карић Владимир: СРПСКА ЗЕМЉА, Београд 1882, стр. 2 +
VIII + 127
-Карић Владимир: ЦАРИГРАД, СВЕТА ГОРА, СОЛУН.
Путничке цртице од В. Црнојевића (В.Карића), Београд
1889, стр. 236
-КЊИГА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, СКЗ Бг 1976, приредио
Војислав Ђурић, стр. 459
-Kuntić Alba M.: Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca Jedan uspeh akcije Kneza Mihaila i Ilije Garašanina za
nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, Beograd 1969, str. 454,
Izdavač Alba M. Kuntić, Beograd, Makedonska 26/III
-Kuntić Alba M.: BUNJEVAC - BUNJEVCIMA I O
BUNJEVCIMA, Izdanje pisca Subotica 1930, str. 48
-Кнежевић Вуле (1867-1938): ПЛЕМЕ ШАРАНЦИ, Београд
1961, стр. 143 + 6
-Кнежевић Милош: БАЛКАНСКА ПОМЕТЊА, Ђуро Салај
Београд 1996, стр. 257
-Кнежевић Милош: ЕВРОПА ИЗА ЛИМЕСА, Слободна
књига Београд 2001, стр. 224
-Knežević Miloš: KRSTAREĆA DEMOKRATIJA - Agresija
NATO na Jugoslaviju 24. Mart - 11. jun 1999, DP „Đuro
Salaj“Beograd 1999, str. 258
-Кнежевић Милош: КОСМЕТСКЕ ТЕМЕ (1996 -2006),
Инст. за српску културу Приштина-Лепосавић 2006, стр. 192
-Кнежевић Милош: ОТМИЦА КОСОВА, Институт за
политичке студије Београд 2006, стр. 232
-Knežević Miloš: SAČEKUŠA ZA GODOA - Razgovarao
Sreten D. Stojanović, Zaslon Šabac 2006, str. 408
-Knežević Miloš: PODELJENA MOĆ - Ogledi iz politikologije
previšepartizma, Nova srpska politička misao Bg 2006, str. 208
-Кнежевић Милош: ИЗНЕВЕРЕНА ДРЖАВА. Србија и
Црна Гора у времену разлаза, Инст. за политичке студије
Београд 2007, стр. 566
-Karanović Zoja: Zakopano blago - Život i priča, Bratstvo jedinstvo Novi Sad / Institut za jugoslovenske književnosti i

opštu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1989,
str. 143
-Кириловић Димитрије: Помађаривање народа у бившој
Угарској, Добрица књига Нови Сад - Србиње 2006, стр. 228
-Кириловић Димитрије др: Асимилациони успеси Мађара у
Бачкој, Банату и Барањи, Нови Сад 1937, стр. 41
-Кириловић Димитрије др: Помађаривање у бившој
Угарској - Прилог историји српских школа, Нови Сад 1935,
стр. 145
-Кириловић Димитрије др: СРПСКИ НАРОДНИ САБОРИ.
Списи бечке Државне архиве Књ. 1 - 2, Историско друштво
Нови Сад 1937 - 1938, стр. 223 + 286
-Краков Станислав: КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ, Београд 1926,
стр. 128
-Краков Станислав: НАШЕ ПОСЛЕДЊЕ ПОБЕДЕ, Београд 1928, стр. XII+68 ( Слободна књига Бг 1999, стр. 80)
-Краков Станислав: ЖИВОТ ЧОВЕКА НА БАЛКАНУ,
Наш Дом Лозана – Београд 1997, стр. 418
-Краков Станислав (1895 - 1968): ГЕНЕРАЛ МИЛАН
НЕДИЋ 1 - 2
Књига прва 1963: На оштрици ножа, стр. 318,
Књига друга 1968: Чаша пуна чемера, стр. 499,
/Друго издање, Нова Искра Београд 1995 /
-Краков Станислав: ПЛАМЕН ЧЕТНИШТВА, Београд
1930, стр. 236 / Репринт издање Хипнос Београд 1990 /
-Краков Станислав: КРИЛА, Београд 1922, стр. 118, роман
-Краков Станислав: КРОЗ БУРУ, Београд 1921, стр. 224
-Краков Станислав: ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК ПЕТАР,
Београд 1933, стр. 80
-Краков Станислав: ЦРВЕНИ ПЈЕРО И ДРУГЕ НОВЕЛЕ,
Филип Вишњић Београд 1992, стр. 254
-Краков Станислав: ЗА ЧАСТ ОТАЏБИНЕ: Сценарио за
филм / ПОЖАР НА БАЛКАНУ: Листа натписа за
историјско - документарни филм, Народна књига / Алфа
Београд 2000, стр. 102
-*** Каталог књига на језицима југословенских народа
1519-1867, Народна библиотека Србије Београд 1973, стр. 537

-*** КЊИГА О БАЛКАНУ I - II, Балкански институт
Београд, Књига 1 - 1936, стр. XVI + 448 / Књига 2 -1937, стр.
IV + 348
-Ковачевић Предраг В.: ПАШТРОВИЋИ, Фонд манастира
Прасквице Паштровићи 1971, стр. 143
-Ковачевић Предраг В.: ГРБАЉ – Његова прошлост и
будућност, Котор 1964, стр. 116
-Ковачевић Предраг В.: Историја бокељског поморства,
Котор 1967, стр. 177
-***КО СУ ОНИ ? - Антимасонски водич, Велвет - Десна
библиотека Београд 1994, стр. 60 /Репринт 1. издања Бг 1941/
-Крстановић Здравко (1950): ЧУДЕСНИ КЛАДЕНАЦ Антологија српског песништва од Барање до Боке
Которске, Српско културно друштво „Зора“ Београд 2002,
стр. XXXIX + 739
-Крстановић Здравко: ПЕСМЕ О НАКАЗАМА, Српско
културно друштво „Зора“ Београд 2009, стр. 69
-Ковачевић Алекса Ј.: Ко је клеветник Јована Дучића ?,
Слободна књига Бг 2002, стр. 112 ( Прво изд. Минхен 1970)
-Ковачевић Алекса Ј.: НЕВЕСИЊСКИ УСТАНАК Поводом стогодишњице Невесињске пушке, Издање писца
Лондон 1975, стр. 109
-Карапанџић Адам М.: Верска размимоилажења и
приближавања кроз историју, Мелбурн 1985, стр. 195
-Карапанџић Адам М. и Карапанџић Боривоје М.: Србија
земља преврата, завера, буна и пучева, Слободна књига
Београд 2001, стр. 164
-Карапанџић Боривоје М./уредио/: ИСТИНА О
КРАГУЈЕВАЧКОЈ ТРАГЕДИЈИ 21. октобра 1941 - Плава
књига, Кливленд 1989, стр. 175
-Карапанџић Боривоје М.: Под знаком ипсилона: Тито Маклинов споразум о ликвидацији југословенске
националне емиграције, Београд 1997, стр. 298
-Карапанџић Боривоје М.: Српско Косово и Метохија Злочин Арнаута над српским народом, Кливленд САД 1986,
стр. 340
-Карапанџић Боривоје М.: Грађански рат у Србији 1941 1945, Кливленд САД 1958, стр. 488

-Карапанџић Боривоје М.: Кочевје - Титов најкрвавији
злочин, Кливленд САД 1959, стр. 63
-Карапанџић Боривоје М.: Југословенско крваво пролеће
1945 -Титови катини и гулази, Кливленд САД 1976, стр. 431
-Карапанџић Боривоје М.: Духовно стваралаштво српске
емиграције - Прилози за историју српске књижевности
(заграничне) – Књ.1, Српска мисао Мелбурн 1978, стр. 179
-Карапанџић Боривоје М.: Сећање на преминуле и
разговори са живим савременицима, Слободна књига
Београд 1998, стр. 216
-Карапанџић Боривоје М.: Дневник једног емигранта,
Кливленд 1974, стр. 248
-Карапанџић Боривоје М.: Прикази из емиграције: огледни
радови, Кливленд 1964, стр. 235
-Косић Мирко др: Сведочанство о издаји - 27. март 1941,
Слободна књига Београд 2000, стр. 72
-Косић Мирко др: Зар опет по старом ? Или прваци,
колаборатери и бунтовници, / Без места издања / 1949
-Косић Мирко др: Је ли 27. март 1941 плаћен ?, 1950, стр. 40
-Косић Мирко др: На историској раскрсници, " Препород "
1950, стр. 83
-Косић Мирко др: Гробари Југославије - Ко је " дрско
лагао "? - Око 27. III 1941,б.м.1951, str. 37
-Kосић Мирко М. др: ХРВАТСКО ПИТАЊЕ И
НАЦИОНАЛНО ЈЕДИНСТВО, Нови Сад 1937, стр. 72
-Косић Мирко М.: МОДЕРНА ГЕРМАНИЈА, В. Кикинда
1912, стр. XIV + 308 + 2
-*** Крвава листа комунистичких злочина у Србији,
Београд 1942, стр. 80
-*** Комунизам на Београдском универзитету 1929 -1940,
Народни покрет Збор Београд 1940, стр. 115 + 6 + 29
-*** КОМУНИСТИ ПРОТИВ СРБА И СРБИЈЕ, Београд
1941, стр. 15
-*** КЊИГА О ДРАЖИ 1 - 2, Уредник Радоје Л. Кнежевић,
Српска нар. одб. Виндзор 1956, стр. XV + 412 / стр. XIV + 411
-Костур Никола: Повратак из мртвих, Чикаго 1965, стр. 96
-Костић Лазо М. др: САБРАНА ДЕЛА I - X, Српска
радикална странка / ЗИПС Београд / Земун 2000

том 1: Уставно право, стр. 807
том 2: Административно право, стр. 1004
том 3: Теоријска статистика, стр. 760
том 4: Његош и Српство, стр. 1005
том 5: Српска национална свест, стр. 1005
том 6: Српска национална традиција, стр. 995
том 7: Хрватско варварство, стр. 1005
том 8: Југословенство и комунизам, стр. 1095
том 9: Српска Босна, стр. 1005
том 10: Српска историја и патриотизам, стр. 1005
-Костић Лазо М.: ИЗ ЊЕГОШЕВИХ ДЕЛА. Анализа и
интерпретације. Поводом стогодишњице песникове смрти,
Издање Паландачића књижаре Чикаго 1952, стр. 220
-Костић Лазо М.: ПРАВНИ ИНСТИТУТИ У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСМАМА, Српска мисао Мелбурн 1958, стр. 160
-Костић Лазо М.: РЕЛИГИОЗНО - ФОЛКЛОРНИ СТАВ
ПЕСНИКА ЊЕГОША. Поводом 150 - годишњице рођења
песниковог, Библиотека Свечаник Минхен 1963, стр. 234
-Костић Лазо М.: ЊЕГОШ И ЦРНОГОРЦИ. Поводом
стопедесетогодишњице песниковог рођења, Српска народна
одбрана у Канади Хамилтон 1963, стр. 72
-Костић Лазо М.: ИЗ СРПСКОГ ВЕРСКОГ ЖИВОТА. Збирка расправа, Библиотека Свечаник Минхен 1961, стр. 193
-Костић Лазо М.: ВИДОВДАНСКЕ БЕСЕДЕ У КАНАДИ И
АМЕРИЦИ 1958, Канадски Србобран Хамилтон 1958, стр. 46
-Костић Лазо М.: СРПСКА ИСТОРИЈА И СРПСКО МОРЕ.
Збирка расправа, Српска мисао Мелбурн 1963, стр. 152
-Костић Лазо М.: СТРАНА МИШЉЕЊА О СРБИМА У
БОРБАМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ 1912 -1918.
Специјално издање Билтена Српског национално културног
клуба у Швајцарској. Број 28 Билтена. Књига прва засебних
монографија , Берн 1962 /Шапирографисано/
-Костић Лазо М.: КРИВОШИСКИ УСТАНАК 1869. године,
Приватно издање Милоша Ковача из Кривошија Хамилтон
1959, стр. 56
-Костић Лазо М.: СТОГОДИШЊИЦА ПРВОГ
КРИВОШИЈСКОГ УСТАНКА 1869-1969. Историјска и

правна расправа. Издато трошком два Кривошијана,
Минхен 1970, стр. 256
-Костић Лазо М.: О СРПСКОМ ИМЕНУ. Мишљења
странаца (Колектанеа), Издање Српске народне одбране у
Аустралији, Месни одбор Мелбурн 1965, стр. 51
-Костић Лазо М.: О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Изјаве странаца.
На успомену Вуку Ст. Караџићу поводом стогодишњице
његове смрти, Српска народна одбрана у Канади, Хамилтон
1964, стр. 61
-Костић Лазо М.: КРАЂА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Културно историјска студија, Издање пишчево, Баден Швајцарска
1964, стр. 100
-Костић Лазо М.: ЋИРИЛИЦА И СРПСТВО. Културно историјска студија. Свеска 1: Повезаност ћирилице и
српства, Амерички институт за балканска питања Чикаго
1963, стр. 80
-Костић Лазо М.: ЋИРИЛИЦА И СРПСТВО. Културно политичка студија. Свеска 2: Угрожавање ћирилице и њена
одбрана, Амерички институт за балканска питања Чикаго
1968, стр. 259
-Костић Лазо М.: О ЗАСТАВАМА КОД СРБА. Историјска
разматрања, Издање пишчево Минхен 1960, стр. 99
-Костић Лазо М.: СИСТЕМАТСКО РАСРБЉАВАЊЕ
СВЕТОСАВСКЕ ЦРКВЕ. Правна и политичка разматрања,
Српски културни клуб "Свети Сава" Чикаго 1963, стр. 124
-Костић Лазо М.: НАСИЛНО ПРЕОТИМАЊЕ СРПСКИХ
ПИСАЦА. Културно - политичка и правна расправа,
Српски народни универзитет Милвоки 1973, стр. 85
-Костић Лазо М.: СТРАНЦИ О СРПСКИМ НАРОДНИМ
ПЕСМАМА, Српска мисао Мелбурн 1964, стр. 205
-Костић Лазо М.: СРБИ У ОЧИМА СТРАНАЦА.
Колектанеа 1 књига, Издање пишчево Швајцарска 1968,
стр. 202
-Костић Лазо М.: СРБИ У ОЧИМА СТРАНАЦА.
Колектанеа 2 књига, Издање пишчево Швајцарска 1972,
стр. 171

-Костић Лазо М.: У ОДБРАНУ КРАЉЕВИЋА МАРКА.
Одбијање хрватских напада. Спец. издање Билтена Српског
национално - културног клуба у Швајцарској, Берн 1963
-Костић Лазо М.: У ОДБРАНУ КРАЉЕВИЋА МАРКА.
Одбијање хрватских напада. Друго допуњено издање,
Српски национално -културни клуб у Швајцарској Берн
1968, стр. 40
-Костић Лазо М.: ДУБРОВАЧКИ ЈЕЗИК И ДУБРОВАЧКА
КЊИЖЕВНОСТ. Национално опредељење. Културно
историјска и етнографска студија, Аустралија 1974, стр. 160
-Костић Лазо М.: СПОРНИ ПРЕДЕЛИ СРБА И ХРВАТА,
Амерички инст. за балканска питања Чикаго 1957, стр. 520
-Костић Лазо М.: ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ СРБА У
ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ. Збирка: Обим Срба и
Хрвата 1 књига, Издање пишчево Минхен 1965, стр. 182
-Костић Лазо М.: ЧИЈА ЈЕ БОСНА. Мишљења страних
научника и политичара о етничкој припадности Босне и
Херцеговине, Часопис "Братство" Торонто 1955, стр. 88
-Костић Лазо М.: ШТА СУ СРБИ МИСЛИЛИ О БОСНИ.
Политичко - историјска студија, Издање пишчево Торонто
1965, стр. 125
-Костић Лазо М.: ВЕРСКИ ОДНОСИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ. Демографско - историјска студија, Издање
пишчево Минхен 1965, стр. 176
-Костић Лазо М.: ЕТНИЧКИ ОДНОСИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ. Историјска и етнополитичка студија,
Швајцарска 1967, стр. 256
-Костић Лазо М.: ИЗЛИВИ ХРВАТСКЕ МЕГАЛОМАНИЈЕ. ИСТОРИЈСКА И СЛИЧНА "ПРАВА" НА БОСНУ И
ХЕРЦЕГОВИНУ. Историјска, правна и политичка студија,
Баден Швајцарска 1968, стр. 310
-Костић Лазо М.: КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ. УДЕО СРБА У КУЛТУРИ БИХ. Културно
- историјска и културно - политичка студија, Швајцарска
1971, стр. 317
-Костић Лазо М.: О СРПСКОМ КАРАКТЕРУ БОКЕ
КОТОРСКЕ, Издање пишчево Цирих 1961, стр. 153

-Костић Лазо М.: НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРПСКИМ
ПРЕДЕЛИМА. Демографско - етнографска студија, Српски
културни клуб "Свети Сава" Торонто Канада 1961, стр. 76
-Костић Лазо М.: СРПСКА ВОЈВОДИНА И ЊЕНЕ
МАЊИНЕ. Демографско - етнографска студија, Српски
културни клуб "Свети Сава" Торонто 1962, стр. 112
-Костић Лазо М.: НОВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
"НАРОДНОСТИ". Демографско - етнографска студија,
Српски културни клуб "Свети Сава" Торонто 1965, стр. 112
-Костић Лазо М.: КАТОЛИЧКИ СРБИ. Политичко историјска расправа, Српски културни клуб "Свети Сава"
Торонто 1963, стр. 120
-Костић Лазо М.: НАУКА УТВРЂУЈЕ НАРОДНОСТ Б - Х
МУСЛИМАНА. Етнографска студија, Српски културни
клуб "Свети Сава" Торонто 1967, стр. 128
-Костић Лазо М.: ОСВРТ НА ПОПИС НАРОДНОСТИ У
ЈУГОСЛАВИЈИ. Статистичко - методолошка, демографска
и политичка студија, Издање пишчево Минхен 1973, стр. 149
-Костић Лазо М.: СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА.
Политичка студија. Књига 1: Начелна разматрања. Етнички
проблеми, Издање пишчево Хамилтон 1957, стр. 160
-Костић Лазо М.: СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА.
Политичка студија. Књига 2: Државно - правни моменти,
Издање пишчево Хамилтон 1959, стр. 207
-Костић Лазо М.: СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА.
Политичка студија. Књига 3: Спољно - политички и војни
аспекти, Издање пишчево Хамилтон 1961, стр. 188
-Костић Лазо М.: СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА.
Политичка студија. Књига 4: Противници и присташе
Југославије, Издање пишчево Хамилтон 1969, стр. 160
-Костић Лазо М.: КАКО БИ ИЗГЛЕДАЛА ТРЕЋА ЈУГОСЛАВИЈА. Планови самозваних државника, Приват. издање
М. П. Бајчетића и Л. Ђ. Стојшића Хамилтон 1965, стр. 93
-Костић Лазо М.: КОМУНИСТИЧКО ТАКСИРАЊЕ
НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ. Етнополитичка студија, Српски
културни клуб "Свети Сава" Торонто 1969, стр. 431

-Костић Лазо М.: ВЕКОВНА РАЗДВОЈЕНОСТ СРБА И
ХРВАТА, Српска нар. одбрана у Аустралији, Месни одбор
Мелбурн 1964, стр. 82
-Костић Лазо М.: КОЈИ СУ ГЛАВНИ И ОСНОВНИ
СРПСКИ ЗЛОТВОРИ. Српско - хрватски односи последњих
година. Свеска прва, Српска народна одбрана у Канади
Торонто 1953, стр. 71 ( под псеудонимом Л. П. Поповић)
-Костић Лазо М.: МЕГАЛОМАНИЈА ЈЕДНОГ МАЛОГ
НЕСКРУПУЛОЗНОГ НАРОДА. Српско - хрватски односи
последњих година.Св. друга, Српска нар. одбрана у Канади
Хамилтон 1955, стр. 88 (под псеудонимом Л. П. Поповић)
-Костић Лазо М.: ОБМАНЕ И ИЗВРТАЊА КАО
ПОДЛОГА НАРОДНОСТИ, Српска народна одбрана у
Канади Хамилтон 1959, стр. 151
-Костић Лазо М.: О ОДГОВОРНОСТИ ЗА УБИЈАЊЕ
СРБА У ПОСЛЕДЊЕМ РАТУ, Српска народна одбрана у
Канади Хамилтон 1963, стр. 71
-Костић Лазо М.: КО ЈЕ КРИВ ЗА ЗЛОЧИНЕ НАД
СРБИМА У "НДХ". Правна и социолошка расправа ,
Издање пишчево Швајцарска 1972, стр. 274
-Костић Лазо М.: СТЈЕПАН РАДИЋ. Серија портрета
Врли хрватски мужеви. Портрет 1, Српска народна одбрана
у Аустралији 1972, стр. 32
-Костић Лазо М.: ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ
КУЛТУРЕ ХРВАТА 1. књига: Подвизи Хрвата у 17. веку
(Тридесетогодишњи рат), СНО САД Чикаго 1953, стр. 59
-Костић Лазо М.: ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ
КУЛТУРЕ ХРВАТА 2. књига: Подвизи Хрвата у 18 веку.
Шлески ратови и Седмогодишњи рат, СНО САД Чикаго
1955, стр. 45
-Костић Лазо М.: ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ
КУЛТУРЕ ХРВАТА 3. књига: Подвизи Хрвата у 19 веку
(1848), СНО Канада Хамилтон 1956, стр. 104
-Костић Лазо М.: ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ
КУЛТУРЕ ХРВАТА 4. књига: Подвизи Хрвата кроз векове,
СНО Канада Хамилтон 1958, стр. 88
-Костић Лазо М.: ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ
КУЛТУРЕ ХРВАТА 5. књига: Подвизи Хрвата у Другом

светском рату изнети од њихових савезника , СНО Канада
Хамилтон 1968, стр. 188
-Костић Лазо М.: ИСТИНА О ХРВАТСКОЈ ТИСУЋЛЕТНОЈ ДРЖАВНОСТИ.Историјско - политичка студија, Амерички институт за балканска питања Чикаго 1967, стр. 145
-Костић Лазо М.: ХРВАТСКА ЗВЕРСТВА У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ: Према изјавама њихових савезника,
СНО Америка и Канада Чикаго 1974, стр. 287
-Костић Лазо М.: НАЦИОНАЛНИ СТАВ СРПСКЕ
ЕМИГРАЦИЈЕ: Сабрани чланци, Српски емигрантски
списи свеска 1, Мелбурн 1959, стр. 82
-Костић Лазо М.: МИ И ОНИ. Разликовања у српској
емиграцији, Српски емигрантски списи свеска 2, Баден
Швајцарска 1969, стр. 87
-Костић Лазо М.: ИЗЈАВЕ ПРИЗНАЊА ПРОФЕСОРУ
Лази М. Костићу. Изводи из писама, Минхен 1966, стр. 164
-Костић Лазо М.: ИВАН МЕШТРОВИЋ. Гласови српске
емиграције, Едварде Стеун Аустралија 1972, стр. 54
-Костић Лазо М.: НАСИЛНО ПРИСВАЈАЊЕ
ДУБРОВАЧКЕ КУЛТУРЕ. Културно - историјска и
етнополитичка студија, Мелбурн 1975, стр. 172
-Костић Лазо М.: ЈОШ О СРПСКОМ КАРАКТЕРУ БОКЕ
КОТОРСКЕ. Додаци и допуне, Виндзор 1975, стр. 55
-Костић Лазо М.: СРБИ И МАЏАРИ У XIX и XX ВЕКУ.
Фрагменти, СКК "Свети Сава" Торонто 1975, стр. 141
-Костић Лазо М.: ДОДАТАК КЊИЗИ "ХРВАТСКА ЗВЕРСТВА У ДРУГОМ СВЕТС. РАТУ", Мелбурн 1975, стр. 102
-Костић Лазо М.: НЕКА НОВИЈА ЗБИВАЊА НА
СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ПОЉУ, Милвоки 1975, стр. 156
-Костић Лазо М.: ШТА СУ СРБИ МИСЛИЛИ О БОСНИ,
Друго проширено и прерађено издање, Минехн 1975, стр. 247
-Костић Лазо М.: ЊЕГОШ И АНТИКА, Мелбурн 1976,
стр. 39
-Костић Лазо М.: СРБИ И ЈЕВРЕЈИ, Ричнорд 1976, стр. 200
-Костић Лазо М.: СТЈЕПАН РАДИЋ ПРЕМА СРПСТВУ,
Мелбурн 1976, стр. 103
-Костић Лазо М.: ИВАН МЕШТРОВИЋ И ЊЕГОВИ
МЕМОАРИ, Мелбурн 1976, стр. 159

-Костић Лазо М.: АРМИЈСКИ ЂЕНЕРАЛ МИЛАН
НЕДИЋ. Његова улога и деловање у последњем рату,
Мелбурн 1976, стр. 86
-Костић Лазо М.: ОБРАЗОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СРПСКЕ НАЦИЈЕ, Швајцарска 1978, стр. 238
-Костић Лазо М.: БОКА И БОКЕЉИ. Нарочито према
описима странаца, Приватно издање Детроит 1979, стр. 224
-Костић Лазо М.: ХРВАТСКА ЗВЕРСТВА У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ, Мелбурн 1983, стр. 288
-Костић Лазо М.: О СРПСКОМ УСТАВУ. Правна начела
будуће српске демократије, Институт за балканска питања
Кливленд Охајо 1990, стр. 122
-Костић Лазо М.: СПОРНЕ ТЕРИТОРИЈЕ СРБА И
ХРВАТА, Досије Београд 1990, стр. 320
-Костић Лазо М.: ФРАЗЕ И ПАРОЛЕ КОМУНИСТИЧКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ, Београд 1990
-Костић Лазо М.: СРБИ И ЈЕВРЕЈИ, Библиотека "Српски
препород" Саутпорт Аустралија 1988, стр. 265
-Костић Лазо М.: "ХОЛОКАУСТ" У НЕЗАВИСНОЈ
ДРЖАВИ ХРВАТСКОЈ, Чикаго САД 1981, стр.304, издао
приватни одбор под председништвом др Ђура М.
Радојевића, Ново издање књиге Хрватска зверства у Другом
светском рату према изјавама њихових савезника из 1974
-Костић Лазо М.: СВЕ СУ ТО ЛАЖИ И ОБМАНЕ. Фразе и
пароле комунистичке Југославије, Приватно издање
Минхен 1975, стр. 400
-Костић Лазо М.: ПОТСЕЋАЊЕ НА АНТИКУ. Збирка
културно - историских расправа, Српска мисао Мелбурн
1977, стр. 120
-*** КОСОВО У ПАМЋЕЊУ И СТВАРАЛАШТВУ,
приредио Ненад Љубинковић, Библиотека "Расковник"
Београд 1989, стр. 336
-Капор Момо: СМРТ НЕ БОЛИ: Приче из последњег рата,
Глас српски Бања Лука 1997, стр. 256
-Караџић Радован: СЛОВЕНСКИ ГОСТ, СКЗ Београд
1992, стр. 150

-Караџић Радован В. др (1945): РАТНЕ НАРЕДБЕ ДР
РАДОВАНА КАРАЏИЋА, Међународни одбор за истину о
Радовану Караџићу Београд 2003, стр. 361, књига 1
-Караџић Радован: РАТНА ПИСМА ДР РАДОВАНА
КАРАЏИЋА, Међународни одбор за истину о Радовану
Караџићу Београд 2004, стр. 331, књига 2
-Караџић Радован: РАТНА ПИСМА ДР РАДОВАНА
КАРАЏИЋА (Писма 1994, 1995, 1996), Међународни одбор за
истину о Радовану Караџићу Београд 2004, стр. 484, књига 3
-Караџић Радован: МИЛОСРЂЕ И АПЕЛИ ДР
РАДОВАНА КАРАЏИЋА, Међународни одбор за истину о
Радовану Караџићу Београд 2004, стр.285, књига 4
-Караџић Радован: ИНТЕРВЈУИ И ГОВОРИ ДР
РАДОВАНА КАРАЏИЋА, Међународни одбор за истину о
Радовану Караџићу Београд 2005, стр. 564, књига 5
-Караџић Радован: ИНТЕРВЈУИ И ГОВОРИ ДР
РАДОВАНА КАРАЏИЋА, Међународни одбор за истину о
Радовану Караџићу Београд 2005, стр. 606, књига 6
-Кољевић Никола: ОД ПЛАТОНА ДО ДЕЈТОНА : Записи о
држави - нашим поводом, Глас српски Бања Лука 1996,
стр. 93
-*** КЊИГА О МОСТАРУ - приредио Боривоје Пиштало,
Свет књиге Београд 1998, стр. 472
-Којовић Вељко: КРВАВА КОШУЉА САРАЈЕВА, Глас
српски Бања Лука 1998, стр. 374
-Кумовић Младенко: ПОРЕКЛО, МИГРАЦИЈЕ И
СТРАДАЊЕ СРБА СА КУПРЕСА, Музеј Војводине Нови
Сад 1996, стр. 371
-Качаки Јован: КРАЉЕУБИСТВО У МАРСЕЈУ, Жагор
Београд 2004, стр. 189
-Качаки Јован: РУСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У СХС / ЈУГОСЛАВИЈИ: Библиографија радова 1920 - 1944, Жагор Београд
2003, стр. 449
-Крсмановић Алекса: ЖИВОТ ПОСЛЕ СМРТИ. Сећања
српског пуковника на одисеју по затворима Сарајева и Хага,
Срна Пале 1997, стр. 98
-Крстајић - Стојановић Вишња: НЕ ПЛАЧИ ЗА
САРАЈЕВОМ, Свет књиге Београд 1996, стр. 262

-Кашић Душан Љ.: СРПСКА НАСЕЉА И ЦРКВЕ У
СЈЕВЕРНОЈ ХРВАТСКОЈ, Епархијски управни одбор
Загреб 2004, стр. 387
-Кашић Душан: МАНАСТИР РАКОВИЦА, Православље
Београд 1970, стр. 87
-Кашић Душан др: СРБИ И ПРАВОСЛАВЉЕ У СЛАВОНИЈИ И СЈЕВЕРНОЈ ХРВАТСКОЈ, Савез удружења православног свештенства СР Хрватске Загреб 1967, стр. 140 + 1
-Кашић Душан др: СРПСКИ МАНАСТИРИ У
ХРВАТСКОЈ И СЛАВОНИЈИ, Београд 1971, стр. 374 + 2
-Кашић Душан Љ.: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЛИВНУ 18591979, Српска правосл. црквена општина Ливно 1979, стр. 32
-*** Komunistička partija Jugoslavije u ratu i revoluciji.Istina
o navodno oslobodilačkoj borbi, Drugo dopunjeno izdanje 1979,
štampa Iskra Minhen, str. 156
-Калај Бењамин (1839 - 1903): ИСТОРИЈА СРПСКОГА
НАРОДА, Београд 1882, стр. XXII + 149, превео Гаврило
Витковић
-Казимировић Радован др: ЧАРАЊЕ, ГАТАЊЕ,
ВРАЧАЊЕ И ПРОРИЦАЊЕ У НАШЕМ НАРОДУ, Београд
1940, стр. 534 (2. изд. 1941)
-Казимировић Радован : НАШЕ НАРОДНЕ ШАРЕ, СКА
Београд 1930, стр. 68
-Кајмаковић Здравко: ЗИДНО СЛИКАРСТВО У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ /Са 11 прилога/, Веселин Маслеша
Сарајево 1971, стр. 398
-Калезић Димитрије М.: ЕТИКА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА,
Сремски Карловци 1969, стр. 192
-*** КАЛЕНДАР ПРОСВЈЕТА , Друштво Просвјета
Сарајево /1905 - 1914; 1922 - 1941; 1946 - 1947;...
-Калик Спира: ИЗ БЕОГРАДА У СОЛУН И СКОПЉЕ С
БЕОГРАДСКИМ ПЕВАЧКИМ ДРУШТВОМ. Путничке
белешке, Београд 1894, стр. VIII + 80
-Каменковић Б.: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКОПРАВОСЛАВНЕ СКОПСКЕ МИТРОПОЛИЈЕ ОД 535 -1902,
Београд 1903, стр. 51

-Капер Зигфрид: ПО НАШЕМ ПОДУНАВЉУ. Превео с
немачког Ђорђе Стратимировић, Део 1, Београд 1935,
стр.VIII + 143/ Етнолошка књижница књ. 2/
-Капер Зигфрид: СРПСКИ ПОКРЕТ У ЈУЖНОЈ
УГАРСКОЈ , књ. 1 - 2, Београд, стр.158 / стр. 111
-Карановић Милан: ДИНАРСКА ПЛЕМЕНА
НЕМАЊИЋКОГ ПОРЕКЛА, Бања Лука 1937, стр. 57 + 2
-Карановић Милан: ПОУЊЕ У БОСАНСКОЈ КРАЈИНИ,
СКА: Српски етнографски зборник књ. 35, стр. 281 - 724
-Карановић Милан: ПРОБЛЕМ КУЛИНА БАНА,Сарајево
1935, стр. 31
-Карановић Милан: САНИЧКА ЖУПА, Београд 1930,
стр. 65
-Карановић Милан: ЧЕТОВАЊЕ ВОЈВОДЕ ПЕТРА
МРКОЊИЋА, КРАЉА ПЕТРА , ПО БОСАНСКОЈ
КРАЈИНИ 1875 - 76., По причању његовог четника посилног, Сарајево 1921, стр. 69 + 1 /2. попр. издање 1921/
-Кашанин Милан: ДВА ВЕКА СРПСКОГ СЛИКАРСТВА
/Са 64 прилога/, Београд 1942, стр. 42 + 3 /Друго изд. 1943/
-Кашанин Милан / Бошковић Ђурђе/ Мијовић Павле:
ЖИЧА. Историја. Архитектура. Сликарство, Књижевне
новине Београд 1969, стр. 225 + 3
-Кашанин Милан: СУДБИНЕ И ЉУДИ. Огледи о српским
писцима, Просвета Београд 1968, стр. 389 + 2
-Кашанин Милан: УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ, Југоисток
Београд 1943, стр. 234 + 3
-Kašanin Milan : IZABRANI ESEJI, Rad Beograd 1977,
str. 200
-Кимић Јордан А.: КОЛЕВКА СРПСТВА, Скопље 1929,
стр. 38
-Кимић Јордан А. /Кумановац/: ОСЛОБОДИОЦИ
СРПСКОГА ЈУГА 1912-1937, Скопље 1937, стр. 40
-Киселиновић Ђорђи Ј.: ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКА
ЛИРА. 100 народних женских песама из Охрида и Преспе,
Битољ 1926, стр. 118
-Кићовић Мираш: СТОГОДИШЊИЦА МАТИЦЕ
СРПСКЕ, Београд 1927, стр. 39 /П.о.: Браство XXI/

-Кићовић Мираш др: ИСТОРИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕОГРАДУ, Народ. библиотека Бг 1960, стр. 258+6
-Клицин Димитрије - Мита: ОДЛОМЦИ ИЗ НОВИЈЕ
ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ ВОЈВОЂАНСКИХ И
ТРОЈЕДНИЧКИХ СРБА (1902 - 1914), Нови Сад 1938, стр. 92
-Клицин Димитрије - Мита: ДР СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ
рођ. 1826 + 1901. Говор Мите Клицина поводом
стогодишњице рођења, Нови Сад 1926, стр. 45 + 1
-Кнежевић Миливоје В.: БЕЗ ЗАВИЧАЈА. Записци једног
изгнаника 1915 - 18, Суботица 1925, стр. 32
-Кнежевић Миливоје В., уред.: ВОЈВОДИНА И СРБИЈА,
Суботица 1926, стр. 128
-Кнежевић Миливоје В., уредио: ИЗ ВЕЛИКЕ ЕПОХЕ 1903
- 1918, Суботица 1929, стр. 88 + 2
-Кнежевић Миливоје В., уредио: НАША НАРОДНА
ПОЕЗИЈА, Суботица 1928, стр. 120
-Кобасица Стијепо: СРПСКО-БУГАРСКИ РАТ, Сарајево
1913, стр. 96
-Кобасица Стијепо: СТЈЕПАН РАДИЋ ЗА ВРЕМЕ
АНЕКСИЈЕ И РАТОВА, Београд 1924, стр. 53
-Кобасица Стијепо: FINALE..., Сарајево 1906, стр. 59
-Ковачевић Божидар: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У ПРВОМ
СРПСКОМ УСТАНКУ, Београд 1953, стр. 91
-Ковачевић Божидар: ИЗ ПРОШЛОСТИ. Чланци и огледи,
СКЗ Београд 1949, стр. 332
-Ковачевић Божидар: О ХЕЛЕНСКОЈ ТРАГЕДИЈИ. Оглед
с једним освртом на наш народни дух, Геца Кон Београд
1932, стр. 87
-Ковачевић Божидар, уредио: ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК.
Према казивањима устаника и савремених посматрача,
Београд 1949, стр. 227 + 3
-Ковачевић Божидар: СРПСКИ УДЕО У БУГАРСКОЈ
КУЛТУРИ, Београд 1940, стр. 23
-Kovačević Desanka: TRGOVINA U SREDNJEVJEKOVNOJ
BOSNI, Naučno društvo NR BiH Sarajevo 1961, str. 216
-Kovačević Jovan: ARHEOLOGIJA I ISTORIJA
VARVARSKE KOLONIZACIJE JUŽNOSLOVENSKIH

OBLASTI OD IV DO POČETKA VII VEKA /Sa 10 priloga/,
Vojvođanski muzej Novi Sad 1960, str. 69
-Ковачевић Јован: СРЕДЊОВЕКОВНА НОШЊА
БАЛКАНСКИХ СЛОВЕНА. Студија из историје
средњовековне културе Балкана /Са 72 прилога/, САН
Београд 1953, стр. VI + 361
-Ковачевић Јово Ђ.: О "ПОНОСНОЈ БОСНИ" И
"КРШНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ", Београд 1898, стр. 32
-Ковачевић ЈовоЂ.: РАСЕЉАВАЊЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИН, Бг 1901, стр. 26 (Преш. из "Гласа Српства")
-Ковачевић Љубомир: ВУК БРАНКОВИЋ (1372 -1398),
Београд 1888, стр. 87
-Ковачевић Љубомир: ЖЕНЕ И ДЕЦА СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ, СКА: Глас 60, 1901, стр. 64
-Ковачевић Љубомир: СРБИ У ХРВАТСКОЈ И ВЕЛЕИЗДАЈНИЧКА ПАРНИЦА 1909, Београд 1909, стр. 2 + 76
-Ковачић Иван Горан: ЈАМА. Поема. Приредио и поговор
написао Иво Фрол, Београд 1944, стр. 53
-Ковачић Ристо: ПРИЛОЗИ ЗА ПОВЈЕСНИЦУ БОКЕ
КОТОРСКЕ, Св. 1, Дубровник 1878, стр. VIII + 68
-Kovačić Risto: ŽIVOT I RAD VUKA STEF.KARADŽIĆA,
Dubrovnik 1881, str. 291
-Ковачић Ристо: СРПСКЕ НАСЕОБИНЕ У ЈУЖНОЈ
ИТАЛИЈИ, СКА: Гласник 62, 1884, стр. 273 - 340
-Ковијанић Ристо: ВИТА КОТОРАНИН НЕИМАР
ДЕЧАНА /Са 9 прилога/, Нолит 1962, стр. 274
-Kovijanić Risto: NADJMEDJERSKA DOLINA SMRTI. Na
grobovima 6000 srpskih mučenika /Sa 9 priloga/, Bratislava
1936, str. 47
-Ковијанић Ристо: КОТОРСКИ МЕДАЉОНИ, Центар АРС
Београд , стр. 166
-Ковијанић Ристо/Стјепчевић И.: КУЛТУРНИ ЖИВОТ
СТАРОГА КОТОРА (XIV-XVIII вијек) /књига 1-2/,
Историски институт НР Црне Горе Цетиње 1957, стр.
208+122
-*** КОВЧЕЖИЋ. Прилози и грађа о Доситеју и Вуку,
Вуков и Доситејев музеј Београд, Књига 1 – 1958 / Књига 10 1972

-Козаревић Никола: СРПСКЕ ЖРТВЕ НА СРПСКО ТУРСКОЈ ГРАНИЦИ са списком погинулих и опљачканих
војника и грађана, Београд 1907, стр. 45
-Козобарић Јован: ПРАВОСЛАВНА СРПСКА ПАРОХИЈА
У ИЛОКУ КРАЈЕМ 1908. ГОДИНЕ, Сремски Карловци
1909, стр. 159 + 1
-Козобарић Јован: СПОМЕНИЦА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ВУКОВАРУ пригодом прославе двеста
годишњице, Вуковар 1936, стр. 54
-Коларић Миодраг др: КЛАСИЦИЗАМ КОД СРБА 1790 1848, Народни музеј у Београду 1965, стр. 212 + 1
-Колендић Петар: ИЗ СТАРОГ ДУБРОВНИКА, СКЗ
Београд 1964, стр. 285 + 2
-Кољевић Васо Ђ.: БУГАРСКО - ТАТАРСКА
РАЗБОЈНИШТВА, ПУСТОШЕЊА, СИЛОВАЊА У РАТУ
НАШЕМ 1885, Ниш 1886, стр. 63
-Крипнер Моника: ЖЕНЕ У РАТУ - Србија 1915 -1918,
Народна књига Београд 1986, стр. 238
-Крестић Василије: ГЕНОЦИДОМ ДО ВЕЛИКЕ
ХРВАТСКЕ, Матица Српска Нови Сад / Архив Србије
Београд 1998, стр. 157
-Кончар Симеон: СВЕТИ САВА СРПСКИ УЧИТЕЉ И
ПРОСВЕТИТЕЉ, Загреб 1894, стр. 80
-Коњовић Петар: КЊИГА О МУЗИЦИ СРПСКОЈ И
СЛАВЕНСКОЈ, Матица српска Нови Сад 1947, стр. 154 + 1
-Коњовић Петар: ОГЛЕДИ О МУЗИЦИ, СКЗ Београд 1965,
стр. 263 + 4
-Коњовић Петар: СТЕВАН СТ. МОКРАЊАЦ, Нолит
Београд 1956, стр. 240 + 3
-Кораћ Војислав/Тасић Душан/Шакота Мирјана:
СТУДЕНИЦА, Књижевне новине Београд 1968, стр. 162 + 2
/Предговор др Милан Кашанин/
-Кораћ Војислав Ј.: ТРЕБИЊЕ. Историјски преглед,
Завичајни музеј Требиње књига 1 - 2, 1966 / 1971, стр. 239 +
1/ стр. 619 + 3/стр. 492 + 2
-Корда Јован Ст.: ODESA – ARHANGELSK - SOLUN. Iz
života ratnih dobrovoljaca, Osijek b. g., str. 299

-Косић Славко М.: ЗНАЧАЈ ЗАДУЖБИНА У СРПСКОМ
НАРОД, Београд б. г., стр. 62
-*** КОСОВО - приредио др Лазар Димитријевић,
Сарајево 1924, стр. 2 + 572 + 4
-*** КОСОВО. Са уводом Др Владимира Ћоровића,
Народно дело Београд 1931, стр. 91 + 1, илустровао М. Рачки
-Костић Веселин: КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗЕМАЉА И ЕНГЛЕСКЕ ДО 1700.
године, САНУ Београд 1972, стр. 6 + 565
-Костић Драгутин: СТАРОСТ НАРОДНОГ ЕПСКОГ
ПЕСНИШТВА НАШЕГ, Београд 1933, стр. 74
-Kostić Dragutin: STAROVERSKI BOŽANSTVENI KONJ.
Etnološko - filološka domišljanja, P.o : Glasnik Jugoslovenskog
profesorskog društva Beograd, oktobar 1931, str. 19
-Костић Драгутин: ТАЈНО ПИСАЊЕ У ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЋИРИЛСКИМ СПОМЕНИЦИМА, Бг 1913, стр. 62
-Костић Драгутин: ТАЈНО ПИСАЊЕ У СПОМЕНИЦИМА
СРПСКИМ, П.о: СКА: Глас 53, 1898,стр. 137 - 166
-Костић Драгутин: НОВИЈИ ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ
НАРОДНЕ ПОЕЗИЈЕ, Београд 1936, стр. 52
-Костић Драгутин: НАРОДНЕ ДРАМЕ. Покушај
драматизације народних песама, Београд б.г., стр. 85 + 1
-Костић Драгутин: БЕКСТВО Св. САВЕ У СВЕТУ ГОРУ.
Васкрс песме из 13 века, Београд 1935, стр. 29
-Костић Драгутин: ГДЕ ЈЕ БИЛА НЕБОЈША. Прилог
историји тврђаве и града Београда, Београд 1931, стр. 40
-Костић Јосиф Х.: ОСЛОБОЂЕЊЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА,
ВЛАСОТИНЦА И ОКОЛИНЕ, Лесковац 1907, стр. 48
-Костић Коста Н. / Станојевић Ф.Ар.: КРАЉ СТЕФАН
ДРАГУТИН. Историска расправа, Београд 1899, стр. 165
-Костић Коста Н.: НАШИ НОВИ ГРАДОВИ НА ЈУГУ, СКЗ
Београд 1922, стр. XII + 142 + 2
-Костић Коста Н.: СТАРА СРПСКА ТРГОВИНА И
ИНДУСТРИЈА. Студија из културне историје српског
народа у средњем веку, Београд 1904, стр. XVI + 282
-Костић Коста Н.: ТРГОВИНСКИ ЦЕНТРИ И ДРУМОВИ
ПО СРПСКОЈ ЗЕМЉИ У СРЕДЊЕМ И НОВОМ ВЕКУ.
Историско - географкса расправа, Београд 1899, стр. VI + 456

-Костић Милан А.: КЊАЖЕВАЦ И СТАРИ КЊАЖЕВАЧКИ ОКРУГ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ, Београд
1933, стр. 124 + 3
-Костић Милан П.: ЂУРА ЈАКШИЋ У ЗАПИСИМА И
АНЕГДОТАМА, Ново поколење Београд 1952, стр. 150
-Костић Мита: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У ИСТОРИСКОЈ
ПЕРСПЕКТИВИ XVIII и XIX века, САН Београд 1952,
стр. 3 + 304
-Костић Мита др: ПРВЕ ПОЈАВЕ ФРАНЦУСКЕ КУЛТУРЕ У СРПСКОМ ДРУШТВУ, Срем. Карловци 1929, стр. 27
-Костић Мита др: ПРОПОВЕДИ ЈОВАНА РАЈИЋА.
Студија о политичкој цензури српских књига у 18 веку,
Сремски Карловци 1922, стр. 24
-Костић Мита др: СРПСКА НАСЕЉА У РУСИЈИ: НОВА
СРБИЈА И СЛАВЕНОСРБИЈА, СКА: Српски етнографски
зборник 26, Београд 1923, стр. 6 + 135 + 1
-Костић Мита др: ЦАРСКИ ДУХОВНИЦИ ПРОПАГАТОРИ УНИЈЕ МЕЂУ СРБИМА, Ср. Карловци 1922, стр. 26
-Костић Мита: ГЕНЕЗА НЕМАЧКЕ КУЛТУРНЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У СРБА, Загреб 1922, стр. 29,
Прештампано из „Југословенске њиве“ свеска 5 / 1921
-Костић Петар: ПРОСВЕТНО - КУЛТУРНИ ЖИВОТ
ПРАВОСЛАВНИХ СРБА У ПРИЗРЕНУ И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ У XIX И ПОЧЕТКОМ XX в. (Са успоменама писца),
Скопље 1933, стр. 177
-Костић Петар: ЦРКВЕНИ ЖИВОТ ПРАВОСЛАВНИХ
СРБА У ПРИЗРЕНУ И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ У XIX
ВЕКУ, Београд 1928, стр. 166
-Костић Слободан: СРБИ У РУМУНСКОМ БАНАТУ.
Историски, бројни, економско - привредни прегледи 1940
године, Темишвар 1940, стр. VIII + 138
-Костић Слободан: СРПСКА ЦРКВА У ОКРУГУ
ВАЉЕВСКОМ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 1915 -1918. године.
Прилог историји Православне српске епархије шабачке,
Темишвар 1924, стр. 103
-Кочић Петар: САБРАНА ДЈЕЛА 1 - 3, Свјетлост
Сарајево/ Просвета Београд 1967, стр. 291 + 4/ стр. 365 + 4/
стр. 342 + 3, приредио Тодор Крушевац

-Кочић Петар: ИЗ ОТАЏБИНЕ, Сарајево 1912, стр. 85
-*** КРАЈИНА И КРАЈИШНИЦИ 1 - 2, Јован Зубовић
Београд 1968 - 1970, стр. 91 + 1 / стр. 111
-Крајиновић Перо: СРПСКА ЦРКВА НА ЛИЦИ од првог
јој појава до Крушедолског сабора 1400 - 1708, Загреб 1892,
стр. 2 + IV + 3 - 48, Издања Србобрана, књ. 1
-*** КРАЉ ПЕТАР I ВЕЛИКИ-ОСЛОБОДИЛАЦ,
Просвета Сарајево 1921, стр. 116 + III
-*** КРАЉЕВСКЕ ВЛАДЕ 1903 - 1935. Средио Р. М.,
Београд 1935, стр. 135
-Красић Владимир: ВОЈВОДА БОСАНСКИХ СРБА ПОП
ЂОКО КАРАН КАРАНОВИЋ , Нови Сад 1877, стр. 32
(Прештампано из Заставе)
-Красић Владимир: МАНАСТИР ЛЕПАВИНА. Прилог к
српској историји, Нови Сад 1889, стр. 2 + 82
-Красић Владимир: ОПИС МАНАСТИРА ОРАХОВИЦЕ.
Прилог к историји српске цркве, Нови Сад 1885, стр. 30
-Красић Владимир: ОПИС МАНАСТИРА ПАКРЕ. Прилог
к историји српске цркве, Нови Сад 1886, стр. 31
-Красић Владимир: УСПОМЕНЕ ИЗ ГОРЊЕ КРАЈИНЕ.
Путне белешке из 1880., Нови Сад 1882, стр. 91
-*** КРАТКИ ОПИС ЗЕТЕ И ЦРНЕ ГОРЕ. За штампу
прир. Слободан Радовановић, САНУ Београд 1970, стр. 6 +
211 (Посебна издања број 435)
-*** КРВ СЛОВЕНСТВА. Споменица десетогодишњице
светског рата 1914 - 1924. Уредио А. Ксјуњин, Београд 1924,
стр. 132
-Кречковић Рад.: МАНАСТИР ВРАЋЕВШНИЦА, Сремски
Карловци 1932, стр. 51
-Кречковић Рад.: МАНАСТИР НИКОЉЕ (ПОД
КАБЛАРОМ) И ЊЕГОВИ ЗНАТНИЈИ ДУХОВНИЦИ,
Сремски Карловци 1930, стр. 32
-*** КРОЗ АЛБАНИЈУ 1915 - 1916. Спомен књига,
Удружење носилаца албанске споменице 1915 - 1916, Београд
1968, стр. 591 + 1 /За верност отаџбини /
-Крповић Милорад А.: ПРИЈЕПОЉЕ И ОКОЛИНА Историјски водич 650 година Пријепоља (1332 - 1971),
Издање писца, Пријепоље 1971, стр. 140

-Крстић Ђорђо: КОЛОНИЗАЦИЈА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ,
Сарајево 1928, стр. VII + 102 + 2
-Kруљ Урош: ПОЛИТИКА И РАСА (Расни национализам),
Издање писца, Сарајево 1925, стр. 84
-Круљ Урош др: СЕНАТСКИ ГОВОРИ, Књижара С. Б.
Цвијановић Београд 1934, стр. 62
-Крушевац Тодор: ПЕТАР КОЧИЋ. Студија, Просвета
Београд 1951, стр. 421 + 3
-*** КРУШЕВАЦ КРОЗ ВЕКОВЕ. Зборник реферата са
симпозијума одржаног од 4. до 9. октобра 1971. у Крушевцу.
Главни уредник Адам Стошић, Народни музеј Крушевац
1972, стр. 6 + 199
-*** КРФСКА КОНФЕРЕНЦИЈА. Белешке са седница
Владе Краљевине Србије и представника Југословенског
одбора, држаних на Крфу 1917. године, на којима је донесена
Крфска декларација, Београд 1924, стр. 162
-Ксјуњин Алексеј: КО ЈЕ РАСПУЋИН?, Изд.писца Београд
1924, стр. 90
-Ксјуњин Алексеј: ОД НИКОЛЕ II ДО ЛЕЊИНА, Издање
писца Београд 1924, стр. 202
-Кујунџић Милан: ФИЛОСОФИЈА У СРБА. Прво доба.
Практични правци, Београд 1868, стр. 4 + 87
-Кукић Никола Станков: СРПСКЕ НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ ИЗ РАЗНИХ КРАЈЕВА, Загреб 1898, стр. 111
-Кукић Никола Станков: УНИЈА У ПОГАНЦУ ИЛИ
ПОБЈЕДА ПРАВОСЛАВЉА. Прилог к историји српске
цркве у вараждинском ђенералату, Нови Сад 1900, стр. 54
-Кулаковски Платон: ЛУКИЈАН МУШИЦКИ. Цртица из
нове српске књижевности, Београд 1890, стр. 71
-Куленовић Скендер: СТОЈАНКА МАЈКА
КНЕЖОПОЉКА, СКЗ Београд 1972, стр. 53 + 2
-Кулишић Франо др: О МЕДУ ПУЦИЋУ. У спомен
тридесете обљетнице смрти (1882-1912), Матица српска
Дубровник 1912, стр. 74 /Мала библиотека Матице српске у
Дубровнику, књ. 3/
-Кулишић Франо др: ЏИВО БУНИЋ ВУЧИЧЕВИЋ.
Литерарно - исторички прилог познавању лирске поезије у

Дубровнику у XVII вијеку, Матица српска Дубровник 1911,
стр. 235, Издање Матице српске у Дубровнику, књ. 3
-Куниберт Бартоломео: СРПСКИ УСТАНАК И ПРВА
ВЛАДАВИНА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 1804 - 1850,
Превео Др М. Р. Веснић, Задужбина Илије М.Коларца
Београд 1901, стр. XXIX + 739
-Кунц мајор: СРПСКО БУГАРСКИ РАТ 1885. год. С немач.
превео Жив. Г. Павловић, Београд 1906, св. 1, стр. 155
-Куртовић Шукрија: О НАЦИОНАЛИЗОВАЊУ
МУСЛИМАНА, Издање писца Сарајево 1914, стр. II + 54
-*** КРСНА ИМЕНА - СЛАВЕ ПРАВОСЛАВНИХ
СРПСКИХ ПОРОДИЦА У САРАЈЕВУ, Издао Душан Гр.
Комљеновић, парох сарајевски, Сарајево 1929, стр. 163
-Карађорђевић Петар I, краљ српски: КРАЉЕВСКЕ РЕЧИ.
Збирка говора краља Петра. Прикупио и средио Мил. Л.
Зечевић, Св. 1/1903 - 1905/, Београд 1924, стр. VI + 2 + 176 + II
-Кораћ Станко (1929) : КЊИЖЕВНО ДЈЕЛО СИМЕ
МАТАВУЉА, СКЗ Београд 1982, стр. 415
-Калабић Радован: СРПСКА ЕМИГРАЦИЈА. Прилози за
историју српског исељеништва 1830-1992, Бг 2001, стр. 353
-Кончаревић Ксенија: ЈЕЗИК И ПРАВОСЛАВНА
ДУХОВНОСТ. Студије из лингвистике и теологије језика,
Каленић Крагујевац 2006, стр. 461
-Ковић Милош: ДИЗРАЕЛИ И ИСТОЧНО ПИТАЊЕ, Clio
Београд 2007, стр. 509
-***КО ЈЕ КО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ. Приредили
Оливера Милетовић/Александар Стефановић/Огњен
Михајловић, Хуманитарна организација „Тамо далеко“
Београд 1995, стр. 130
-Кртолина Младен: ВИТЕЗОВИ НА ОЛТАРУ ОТАЏБИНЕ,
Погледи Крагујевац 2002, стр. 191
-***КЊИЖЕВНОСТ СТАРЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА. Зборник радова, Институт за
књижевност и уметност/Балканолошки институт САНУ
Београд 1997, стр. 282
-Казимировић Васа: НИКОЛА ПАШИЋ И ЊЕГОВО ДОБА
(1845-1926) 1-2, Нова Европа Београд 1990, стр. 620+662

Л___________________________
-Лома Александар: ПРАКОСОВО. Словенски и
индоевропски корени српске епике, САНУ - Балканолошки
институт Београд 2002, стр. 352
-Лазаревић Бранко: ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ. Чланци и расправе,
Питсбург 1919, стр. 189
-Лазаревић Делимир: ДИЈАЛЕКАТСКА ИСПИТИВАЊА
ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, П.о.: Споменица двадесетпетогод. ослобођ.
Јужне Србије 1912 - 1937, Скопље 1936, стр. 449 -521
-Лазаревић Ђорђе: СА СРПСКОГ ФРОНТА, Солун 1916,
стр. 26
-Лазаревић Јелена: ЕНГЛЕСКИЊЕ У СРПСКОМ
НАРОДУ, Београдско женско друштво Бг 1929, стр. 272
-Лазаревић Јелена: ЦРНА ГОРА. Белешке с пута у септембру и октобру 1920, Одбор краљице Јелене Бг 1921, стр. 87
-Лазаревић Лука: БЕЛЕШКЕ ИЗ ОКУПИРАНОГ
БЕОГРАДА (1915 - 1918), Београд 1919, стр. 144
-Лазаревић Лука: МАЛИ ПОМЕНИК, Београд б.г., стр. 385
-Лазаревић Милутин Д.: БОРБЕ ОКО БЕОГРАДА 1915.
године. Један прилог историји наших ратова, Геца Кон
Београд 1922, стр. 63
-Лазаревић Милутин: ДРУГИ БАЛКАНСКИ РАТ, Војно
дело Београд 1955, стр. 413 + 2
-Лазаревић Милутин Д.: НАШИ РАТОВИ ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ, књ. 1 - 4, СКЗ Београд
1928 / 1929 / 1931 / 1934
-Лазаревић Стојан В.: ЦРКВЕНА МУЗИКА СТЕВАНА
МОКРАЊЦА. Поводом педесетогодишњице смрти, Издање
писца Београд 1964, стр. 34 + 1
-Лазић Антоније: РЕЖИМ ДРИНЕ, Српско географско
друштво Београд 1952, стр. 78
-Лазић Антоније: РЕЖИМ НЕРЕТВЕ, Српско географско
друштво Београд 1958, стр. 55
-Лапчевић Драгиша: ИЗ МОЈЕ ПОСТОЈБИНЕ, Београд
1930, стр. 158

-Лапчевић Драгиша: ИЗ УЖИЧКОГ КРАЈА. Прилози
историски и етнографски, Београд 1926, стр. 135
-Лапчевић Драгиша: О НАШИМ МУСЛИМАНИМА, Геца
Кон Београд 1925, стр. 62 + 2
-Лапчевић Драгиша: ОКУПАЦИЈА, Београд б.г., стр. 96
-Лапчевић Драгиша: ЦИНЦАРСТВО У СРБИЈИ (у Београду и у србијанским градовима уопште), Београд 1928, стр. 47
-Ласкарис Михаило: ВИЗАНТИСКЕ ПРИНЦЕЗЕ У
СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ, Београд 1926, стр. 138
-Латковић Видо др: НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ I, Научна
књига Београд 1967, стр. 288 + 1
-Латковић Видо: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ /Са 11
прилога/, Нолит Београд 1963, стр. 258 + 2
-Латковић Видо: СИМО МАТАВУЉ У ЦРНОЈ ГОРИ,
Скопље 1940, стр. IV + 278 + 1
-Лебедев Владимир Иванович: КАКО И ЗАШТО СУ
УМИРАЛИ СРБИ, Удружење рез. официра и ратника
Београд 1927, стр. 30
-Ленард Леополд др: СРПСТВО У ПОЕЗИЈИ ЛУЖИЧКИХ
СРБА, Књижара "Светлост" Београд 1931, стр. 142 + 2
-Ленард Леополд др: СТАРИ СРБИ И СРПСКА
ПРАОТАЏБИНА, Београд 1927, стр. 87 + 1
-Leovac Slavko: SVETLO I TAMNO. Pregled književnosti
Bosne i Hercegovine od 1918 do 1956. g., Džepna knjiga
Sarajevo 1957, str. 310 + 1
-Leovac Slavko: HELENSKA TRADICIJA I SRPSKA KNJIŽEVNOST XX VEKA, V. Masleša Sarajevo 1963, str. 183 + 1
-Лесковац Младен: КУЛТУРА И КЊИЖЕВНОСТ СТАРЕ
ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 1940, стр. 7 – 73
-Лесковац Младен: БАШТИНА. Чланци и огледи из српске
књижевности, СКЗ Београд 1977, стр. 405
-*** ЛЕСКОВАЦ ЈУЧЕ И ДАНАС. Уредили Аристомен
Ристић и Светомир Стојановић, Уредништво Недељних
новина Лесковац 1935, стр. 96
-*** ЛЕТОПИС ПОПА ДУКЉАНИНА. Уредио Фердо
Шишић /Са 12 прилога/, САН: Посебна издања 67, Београд
1928, стр. 4 + 480

-Ловрић Бруно Ј.: ИСТОРИЈА НИША. Приликом
педесетогодишњице ослобођења Константиновог и
Немањиног града. 11. јануар 1878 - 11. јануар 1928, Ниш
1927, стр. 102 + 2
-Lovrić Bruno J.: KATOLIČKA CRKVA U SRBIJI POD
ZAŠTITOM A. U. MONARHIJE. (Prilog povjesti Katoličke
crkve u Jugoslaviji), Niš 1930, str. 65 + 1
-Лозанић - Фронтингхам Јелена: ДОБРОТВОРНА
МИСИЈА ЗА СРБИЈУ У I СВЕТСКОМ РАТУ. Писма из
Америке и Канаде 1915 - 1920. године. Писма прикупила и
средила др Анка Гођевац - Суботић. Предговор проф. К.
Тодоровић, Удружење носилаца Албанске споменице,
Београд 1970, стр. XVI + 320 + 3
-Лукић Ђорђе: БИТКА НА ДРИНИ 1914, Војноиздавачки
завод Беорад 1966, стр. 443 + 5
-Луковић Нико: БОКА КОТОРСКА. Културно - историски
вођ, Народна књига Цетиње 1951, стр. 252 + 2
-Луковић Нико: ПОСТАНАК И РАЗВИТАК ТРГОВАЧКЕ
МОРНАРИЦЕ У БОКИ КОТОРСКОЈ. Предавање,
Удружење Бокеља , Београд 1930, стр. 35
-Лиз Мајкл: СИЛОВАЊЕ СРБИЈЕ, Народна књига / Алфа
Београд 1994, стр. 378
-Лафан Роберт: СРБИ - ЧУВАРИ КАПИЈЕ. Предавања о
историји Срба, СКЗ Бг 1994, стр. 314, пог. Душан Батаковић
-Лазић Живорад: АРКАНЕ, СРБИНЕ, Графипроф Београд
2001, стр. 173
-Лучић Дејан: ПАВЕЛИЋЕВ ТЕСТАМЕНТ. Књига 1:
Завера против српског народа у НДХ / књига 2: Жиг
комунизма, Екопрес Зрењанин 2004, стр. 319 + 487
-Лутовац Милисав В.: ГОРА И ОПОЉЕ –
Антропогеографска испитивања, Београд 1955, стр. 111 + 17
прилога, САН: Српски етнографски зборник 49
-Лутовац Милисав В.: БИХОР И КОРИТА.
Антропогеографска испитивања, Научно дело Београд 1967,
стр. 8 + 186, САНУ: Српски етнографски зборник 81
-Лутовац Милисав В. др: ИБАРСКИ КОЛАШИН.
Антропогеографска испитивања, САН: Српски етнографски
зборник 67, Београд 1954, стр. V + 56 - 188

-Лутовац Милисав В.др: ИВАНГРАДСКА (БЕРАНСКА )
КОТЛИНА, Регионално - географска испитивања, Научно
дело Београд 1957, стр. 4 + 133
-Лутовац Милисав В. др: НЕГОТИНСКА КРАЈИНА И
КЉУЧ. Привредно - географска проучавања, САН: Зборник
радова 62, Београд 1959, стр. 1- 88
-Лутовац Милисав В.: РОЖАЈЕ И ШТАВИЦА.
Антропогеографска испитивања, САН: Српски етнографски
зборник 75, Београд 1960, стр. 4 + 323 - 419
-Лутовац Милисав В.: СЛИВ МЛАВЕ, САН:Зборник
радова 41, Београд 1954, стр. 78
-Лазић Лукин Сима: СРБИ У ДАВНИНИ, Олимпос Београд
1994, репринт првог издања Загреб 1894, стр. 232
-Лазић Лукин Сима: Кратка повјесница Срба од постанка
Српства до данас, Слободна књига Београд 1998, стр. 180
/Репринт првог издања Загреб 1894, стр. 176/
-Лазић Лукин Сима: Двије оскоруше, Београд 1997, стр. 88,
поговор Драгољуб Антић / Прво издање Загреб 1895, стр. 40/
-Лазић Лукин Сима: СРБИН ОД СРБИНА, Издање писца
Загреб 1895, стр. 112
-Лукић Дејан: Радован Караџић - Моја одбрана, Славија
Нови Сад 1997, стр. 160
-Лазић Милорад: КРСТАШКИ РАТ НДХ, Сфаирос Београд
1991, стр. 106
-Лубурић Андрија: ДРОБЊАЦИ, ПЛЕМЕ У ХЕРЦЕГОВИНИ. Порекло, прошлост и етничка улога у нашем народу,
Београд 1930, стр. 4 + 336
-Лубурић Андрија: БАНОВИЋ СТРАХИЊА (1389), Београд
1941, стр. VIII + 52
-Лубурић Андрија / Перовић Шпиро М.: ПОРИЈЕКЛО И
ПРОШЛОСТ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋА. Књ. 1, Београд
1940, стр. 284
-Лубурић Андрија: КАПИТУЛАЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ.
Документи књ. 1- 2, Београд 1938 - 1940, стр. XXXII + 154 + 1
/str.VII + 8 + 22o + 1
-Луковић Зоран Д.: Верске секте - Приручник за
самоодбрану, Православна мисионарска школа при Храму
Светог Александра Невског Београд 1998, стр. 232

-Луковић - Пјановић Олга: Срби... народ најстарији / у три
књиге /Мирослав Београд 1993 / 1994, стр. 271 + 276 + 292
-Лукић Душан: ДРУГА БРИГАДА ПРВОГ ЛИЧКОГ
КОРПУСА ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 1941-1945.
Прилог историји народног Равногорског покрета,
Mississauga 1991, str. 335
-Лалевић Богдан поп и Протић Иван: ВАСОЈЕВИЋИ У
ЦРНОГОРСКОЈ И ТУРСКОЈ ГРАНИЦИ, Репринт издања
из 1903 и 1905. године Српски етнографски зборник,
Андријевица 1991, стр. 116
-Лазић Миодраг: ДНЕВНИК РАТНОГ ХИРУРГА, Срна
Пале 1997, стр. 126
-Лубарда Војислав: ТАМНИ ВИЛАЈЕТ - Полемике, Export
Public Београд 1995, стр. 311
-Lubarda Vojislav: SVILENI GAJTAN, Politika Beograd 1990,
str. 251
-Лучић Шпиро: ЉЕТОПИС ПОРОДИЦЕ ЛУЧИЋА И
ПАРОХИЈЕ СУТОРИНСКЕ од 1680 до 1930. године.
Приредио др Душко В. Лучић, Завичајни музеј Херцег Нови
2000, стр. 147
-Лазански Мирослав: ИСТИНА О СРПСКОЈ, Књигакомерц Београд 2001, стр. 301
-Лоренц Борислав: НАЈВЕЋИ СРБИ, Београд б.г., стр. 28
-Lorijer Erve: UBICE U BOŽJE IME, Filip Višnjić Beograd
1987, preveo Mihailo B. Pavlović, predgovor dr Dragoljub R.
Živojinović

Љ____________________________
-Љотић Димитрије В.: ДАНАШЊИ РАТ И СУТРАШЊИ
МИР. Предавање. Југословенски народни покрет "Збор",
Вршац б.г., стр. 23
-Љотић Димитрије В.: КАКО НАСТАЈУ РЕВОЛУЦИЈЕ,
Петровград б.г., стр. 61
-Љотић Димитрије В.: ЉОТИЋЕВА ПИСМА КНЕЗУ
ПАВЛУ, Народни покрет "Збор", Београд 1941, стр. 60
-Љотић Димитрије В.: ПОЗАДИНА РАТА И ЊЕН
ГОСПОДАР, Репринт издања из 1944. г., Слободна књига
Београд 1999, стр. 126
-Љотић Димитрије В.: Драма савременог човечанства,
Слободна књига Београд 1998, стр. 63 (Прво издање Београд
1940)
-Љотић Димитрије В.: ПУТ КА СЛОБОДИ. Три говора,
Народни покрет Збор Београд 1941, стр. 48
-Љотић Димитрије В.: НАРОДНИ ПУТ, Слободна књига
Београд 1999, стр. 128
-Љотић Димитрије В.: НАРОДНИ ПУТ, Народни покрет
"Збор", Београд 1942, стр. 123 + 1
-Љотић Димитрије В.: ИЗ МОГА ЖИВОТА, Слободна
књига Београд 2000, стр. 132
-Љотић Димитрије В.: "САД ЈЕ ВАШ ЧАС И ОБЛАСТ
ТАМЕ". Ко и зашто гони Збор, Народни покрет "Збор",
Београд 1940, стр. 75
-Љотић Димитрије В. (1891-1945): САБРАНА ДЕЛА 1-9,
Нова Искра Београд 2003
-Љотић Димитрије В.: САБРАНА ДЕЛА 1-12, Задруга Нови
Сад 2001
-Љубибратић Драгослав: ВЛАДИМИР ГАЋИНОВИЋ,
Нолит Београд 1961, стр. 244 + 3
-Љубибратић Драгослав: ГАВРИЛО ПРИНЦИП, Нолит
Београд 1959, стр. 312
-Ljubibratić Dragoslav dr: MLADA BOSNA I SARAJEVSKI
ATENTAT, Muzej grada Sarajeva 1964, str. 301 + 3

-Љубинковић Радивоје: СРПСКИ ЦРКВЕНИ
СПОМЕНИЦИ У КЛИСУРИ РЕКЕ ТРЕСКЕ, Библиотека
"Хришћанског дела" Скопље 1940, стр. 36
-Љубиша Стјепан Митров: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА 1- 2,
Народна просвета Београд б.г., стр. 427 + стр. LXVIII + 448
/Библиотека српских писаца/
-Љушић Радош: КЊИГА О НАЧЕРТАНИЈУ- Национални
и државни програм Србије 1844, БИГЗ Београд 1993, стр. 181
-Љушић Радош (1949): ВОЖД КАРАЂОРЂЕ - Прва књига,
Инвест Експорт Смедеревска Паланка 1993, стр. 304

М____________________________
-Марковић Слободан: СРПСКА СЕНТАНДРЕЈА, Слобода
Београд 1988, стр. 103
-Мировић Дејан мр: КОСОВО И МЕТОХИЈА- Палестина
систем криза, Српска радикална странка Бг 2007, стр. 362
-Мировић Дејан мр: АРГУМЕНТИ ПРОТИВ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ, Српски сабор Двери Београд 2008, стр. 366
-Милић од Мачве: ОГЊЕНА ЛАВИЦА СА ЈЕЛИЦЕ. Моја
преписка са Олгом Луковић-Пјановић 1982-1984, Милићево
здање на Звездари- Кула на седам ветрова Бг 2000, стр. 447
-Милић Божидар: УЈЕДИЊЕЊЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ,
Београд 1991, стр. 58
-Милић Божидар: ВЕЛИКА ХРВАТСКА НА СРПСКОМ
ТЛУ. Етнолошко-историјска расправа, Београд 1992, стр. 86
-Милосављевић Вера(1938): ЧУВАРИ ИМЕНА. Огледи и
расправе, Мирослав Београд 2004, стр. 295
-Милосављевић Вера: САВА ТЕКЕЛИЈА И СРПСКА
МИСАО 1- 2, Мирослав Београд 1998, стр. 293 / стр. 229
-Милосављевић Петар: ИДЕЈА ЈУГОСЛОВЕНСТВА И
СРПСКА МИСАО, Бесједа Бања Лука / Арс Либри Београд
2007, стр. 278
-Милосављевић Петар: СРПСКО ПИТАЊЕ И
СРБИСТИКА, Логос Бачка Паланка / Књиготворница
Логос Ваљево 2007, стр. 250
-Милинчевић Васо: ТРАГОМ НАШЕ БАШТИНЕ. Открића
из књижевног наслеђа, Слово љубве Београд 1977, стр. 154
-Младеновић Милан(1949): ОЛГИЈАНСКИ ПУТ. Ка
српском опстанку, Калеком Београд 1999, стр. 230
-Мишић Живојин Војвода: МОЈЕ УСПОМЕНЕ, БИГЗ
Београд 1985, стр. 389, 5. изд.
-Матејић Матеја о.: ПРАВОСЛАВЉЕ: Храброст бити
другачијим - снага остати непромењеним, Рашка школа
Београд 1998, стр. 80
-Матејић Матеја / Карапанџић Боривоје М.: НА СТАЗАМА
ИЗБЕГЛИЧКИМ. Српско песништво у у избеглиштву 1945 1968, Српска мисао Мелбурн 1969, стр. 450 + 2

-*** МАГАЗИН СЈЕВЕРНЕ ДАЛМАЦИЈЕ, Сплит, Уредио
Владан Десница, год. 1934, стр. 159 + 1 / год. 1935, стр. 176 + 1
-Магарашевић Ђорђе: ЖИВОТ И КЊИЖЕВНИ РАД
НИКАНОРА ГРУЈИЋА, ПАКРАЧКОГ ВЛАДИКЕ, Загреб
1904, стр. 134
-Мајевски Владимир А.: СВЕТА ГОРА, Сремски Карловци
1937, стр. 87
-Мајевски Владимир А.: СРПСКИ ПАТРИЈАРХ ВАРНАВА
И ЊЕГОВО ДОБА, књ. 1- 2, Осијек - Београд 1933 / 1937,
стр. XXI + 379 / стр. X + 367 + IV
-Мајков Аполон Александрович: ИСТОРИЈА СРПСКОГ
НАРОДА, С руског прев. Ђ. Даничић, 2. изд., Београд 1876,
стр. 347
-Максимилијан, епископ: ПРВА АРХИПАСТИРСКА
ПОСЛАНИЦА КЛИРУ И ВЈЕРНИМА ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКО-Истријске и Бихаћке, Шибеник 1929, стр. 16
-Максимовић Војин Ђ.: СПОМЕНИЦА ПРВЕ СРПСКЕ
ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 1916 - 1926, Београд 1926,
стр. 181 + 16
-Максимовић Војин Ђ.: БИТКА НА БРЕГАЛНИЦИ 17 - 25
јуна 1913. год., Београд 1926, стр. 105
-Максимовић Војин: САВРЕМЕНА УЛОГА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ У СПРЕМАЊУ ЗЕМЉЕ ЗА РАТ, Бд 1939, стр. 88
-Максимовић Војин: СРПСКО - БУГАРСКИ СПОР ИЗ
1912 - 1913. ГОД. ЗА ВАРДАРСКУ ОБЛАСТ. Војнополитичка студија, Београд 1928, стр. 64
-Максимовић Јованка: СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА
СКУЛПТУРА. Са 92 прилога, Матица српска Нови Сад
1972, стр. 6 + 187
-Максимовић Мирко: Атос. Путопис, Сарајево 1930, стр. 72
-Максимовић Стеван: УСПОМЕНЕ ИЗ ОКУПАЦИЈЕ
НЕМАЧКЕ, АУСТРИЈЕ И БУГАРСКЕ 1914 - 1918, Геца Кон
Београд 1919, стр. 117
-Марковић С. Марко: Југословенски писци - Књига I,
Париз 1966, стр. 351
-Марковић С.Марко др: Наличје једне утопије Хришћанство и марксизам, Србски образ Бг 1995, стр. 127

-Марковић С. Марко др: Православље и Нови светски
поредак, Издање писца Београд 1999, стр. 130
-Марковић С. Марко др: Стопама Христовим, Манастир
Хиландар 1996, стр. 186
-Марковић С. Марко др: Српска апологија Русије - Књига
прва, Бг 1998, стр. 246
-Марковић С. Марко др: Српска апологија Русије - Књига
друга, Београд 1999, стр. 176
-Марковић Марко С. др: Истина о француској револуцији,
Србски образ Београд 1995, стр. 104
-Марковић Марко С. Др: Пола века српске голготе 1941 1991, Србски образ Београд 1995, стр. 251
-Марковић Марко др: СВЕТИ САВА СВЕТИТЕЉ И
ПРОСВЕТИТЕЉ, Лазарица прес Бермингам 1985, стр. 80
-Максимовић Горан: УМЈЕТНОСТ ПРИПОВИЈЕДАЊА
БРАНИСЛАВА НУШИЋА , Велвет Београд 1995
-Максимовић Горан: Тријумф смијеха - Комично у српској
умјетничкој прози од Доситеја до Петра Кочића, Просвета
Ниш 2003, стр. 433
-Максимовић Горан: СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ –
Књижевноисторијски огледи, Слободна књига Београд /
Романов Бања Лука 2002, стр. 238
-Максимовић Горан: ДОМАНОВИЋЕВ СМИЈЕХ –
Књижевна студија, Слободна књига Београд 2000, стр. 164
-Максимовић Горан: МАГИЈА СРЕМЧЕВОГ СМИЈЕХА
(Ка поетици комичног у дјелима Стевана Сремца), Просвета
Ниш 1998, стр. 218
-Maksimović Jovan: Boj na Mojkovcu, Književne novine
Beograd 1984, str. 123
-Максимовић Десанка: Тражим помиловање – Лирске
дискусије са Душановим закоником, Матица српска Нови
Сад 1965, стр. 89
-Меденица Радосав: НАША НАРОДНА ЕПИКА И ЊЕНИ
ТВОРЦИ. Црногорско - херцеговачка област постојбина
патријархалне културе и епске песме Динараца, Обод
Цетиње 1975, стр. 415

-Миљановић Митар: ЉУБОМИРУ С ОДАНОШЋУ, Завод
за издавање уџбеника и наставних средстава Сарајево, б.г.,
стр. 144
-Максимовић Владимир: ВОЉА ЗА НАЦИЈОМ, Ауторско
издање Београд 2007, стр. 51
-Максимовић Владимир (1967): ЕТНОДЕСНИЦА,
Слободна књига Београд 2001, стр. 62
-Максимовић Владимир: Српска национална литература –
Изабрана библиографија књига и часописа на српском
језику наших и страних аутора, Слободна књига Београд
1999, стр. 68
-Максимовић Владимир: ЕКСТРЕМНА ИСПОВЕСТРоман о еротици и непокајању, Слободна књига Београд
2003, стр. 104
-Максимовић Владимир: Приручник за српску нацију,
Слободна књига Београд 1997, стр. 53
-Максимовић Владимир: СРПСКА ДУХОВНА
ВЕРТИКАЛА, Ауторско издање Београд 2009, стр. 92
-Мијушковић Милисав: ЉУБАВНЕ ЧИНИ, Народна
књига - Библиотека Расковник Београд 1985, стр. 124
-Мандић Новак: СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ ВОЈВОДСТВА
СВЕТОГ САВЕ, Гацко 2000, стр. 587
-Максимовић Војислав: ВИЂЕЊА БОСНЕ, Пљевља 1970,
стр. 239
-Максимовић Војислав проф. др: Основе теорије
библиографије са примјерима, Филозофски факултет
Универзитета у Српском Сарајеву, Српско Сарајево - Пале
2003, стр. 279 (друго допуњено издање)
-Максимовић Војислав: СТАРИНА И САВРЕМЕНОСТ Огледи и говори о српској историји, култури и судбини,
Рашка школа Београд 1999, стр. 188
-Максимовић Војислав: ВУК И СЉЕДБЕНИЦИ, Просвјета
Србиње 1997, стр. 244
-Максимовић Војислав: Васо Пелагић 1838 - 1899, ЈНИГП
„Ослобођење“ Српско Сарајево / Књижевна заједница Васо
Пелагић Бања Лука 2001, стр. 104
-Максимовић Војислав др: У времену српског буђења,
Издавачка агенција „Знамења“ Сарајево 1991, стр. 116

-Максимовић Војислав: БИБЛИОГРАФИЈА ДРУШТВА
„ПРОСВЈЕТА“ 1902 - 2002, СПКД „Просвјета“ Српско
Сарајево 2002, стр. 405
-Максимовић Војислав, приређивач: СПОМЕНИЦА
ЈОВАНУ ДУЧИЋУ. Поводом преноса његових земних
остатака из Либертвила у Требиње 2000. године, Савет за
пренос земних остатака пјесника Јована Дучића Требиње
2001, стр. 1253
-Максимовић Војислав: СТАРИ СРПСКИ ПИСЦИ, СПКД
„Просвјета“ Српско Сарајево / Филозофски факултет Пале
2000, стр. 286
-Максимовић Милена: ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ. ЖИВОТ И
ДЈЕЛО, СПКД „Просвјета“ Пале 2007, стр. 565
-Милошевић Предраг: СВЕБОР-Српске вештине борења.
Уџбеник, Пред Београд 2001, стр. 134
-Младеновић Зелињац Паскал: Историја Босне и
Херцеговине до пада краљевства 1463., Слободна књига
Београд 2002, стр. 125
-Младеновић Зелињац Паскал: Из прошлости босанске .
Историја Босне и Херцеговине до пада Краљевства 1463,
Српска дионичка штампарија Сарајево 1907, стр. 197
-Милошевић Зоран др: Осам православних медаљона –
Путописи и репортаже из Републике Српске, Институт за
политичке студије Београд 2001, стр. 77
-Милошевић Зоран: КУГА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА,
Слободна књига Београд 2000, стр. 144
-Милошевић Зоран: Ко је Ханс (Иван) Мерц Новоблаженик Римске цркве, Бели анђео Шабац 2003, стр. 177
-Милошевић Зоран: ОДБРАНА ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ,
Пословни биро Београд 1992, стр. 120
-Милошевић Зоран: ПОЛИТИКА И ТЕОЛОГИЈА, Градина
/ ЈУНИР Ниш 1994, стр. 170
-Милошевић Зоран: РЕЛИГИЈА НОВОГ СВЕТСКОГ
ПОРЕТКА, Христос или Водолија, Прво ауторско издање
1995; Друго издање Бели анђео Шабац 1997; Треће издање
1999, стр. 140
-Милошевић Зоран: ЗАШТО ПАПА ПУТУЈЕ ?, Змај
Шабац 1996, стр. 120

-Милошевић Зоран: ВЕРСКЕ СЕКТЕ И КУЛТОВИ, Бели
анђео Шабац 1997, стр. 160
-Милошевић Зоран: ОКУЛТИЗАМ - ИДЕОЛОГИЈА
НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА, Бели анђео Шабац 2000
-Милошевић Зоран: ДЕМОКРАТИЈА ИЛИ
ХРИСТОКРАТИЈА. Света Столица између рата и мира,
Филип Вишњић Београд 1997, стр. 160
-Милошевић Зоран: ОТАЦ И ДЕТЕ, Бели анђео Шабац
1998, стр. 120
-Милошевић Зоран: СЕКТЕ И ДЕМОКРАТИЈА, Шабац
1999, стр. 120
-Милошевић Зоран (приређивач): ХРИШЋАНСТВО И
ПОЛИТИКА, Бели анђео Шабац 1998, стр. 140
-Милошевић Зоран (приређивач): ФЕМИНИСТИЧКА
ТЕОЛОГИЈА, Ивис-публик Београд 1999, стр. 85
-Милошевић Зоран: ДРУШТВЕНА ДОКТРИНА
РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ, Институт за политичке
студије Београд 2001
-Милошевић Зоран: ЛЕТОПИС БРЧАНСКЕ ЦРКВЕ,
Српска православна црквена општина Брчко, Брчко 2001
-Милошевић Зоран: БОШЊАЧКО ПОНИШТАВАЊЕ
СРБА, Завод за уџбенике и наставна средства Српско
Сарајево 2004
-Милошевић Зоран: ТРАНЗИЦИЈА И СРПСКА ЦРКВА,
Институт за политичке студије Београд 2004
-Милошевић Зоран: ЦРКВА, НАУКА И ПОЛИТИКА,
Филозофски факултет Српско Сарајево 2005
-Милошевић Зоран: НОВИ ПУТ РУСИЈЕ. Русија у поствизантијском геополитичком и религиозном вртлогу, Завод
за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево 2005
-Милошевић Зоран: РУСКО ПИТАЊЕ ДАНАС, Институт
за политичке студије Београд 2006
-Милошевић Зоран: ПУТИНОВА ПОЛИТИКА, Институт
за политичке студије Београд 2007, стр. 125
-Милошевић Зоран, приређивач: ЈЕДИНСТВО
ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА, зборник, књига 1,
Филозофски факултет Источно Сарајево 2006, стр. 328

-Милошевић Зоран, приређивач: ЈЕДИНСТВО
ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА, зборник, књига 2, Институт
за политичке студије Београд 2008, стр. 256
-Милошевић Зоран: КУПОВИНА ДРЖАВЕ. Есеји о
тржишту, лојалности у медијима, евроскептицизму и
страначкој корупцији, Институт за политичке студије
Београд 2008, стр. 159
-Милошевић Зоран / Максимовић С.: ИСКУШЕЊА
ПРАВОСЛАВЉА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, зборник
радова, СПЦО Брчко, Брчко 2000
-Милошевић Зоран / Врачевић Р.: ПРАВОСЛАВЉЕ, ВРИЈЕМЕ И БОСНА. Поуке из православља и прошлости Босне,
Зборник радова, Бели анђео Шабац / СПЦО Добој 2002
-Милошевић Зоран / Васиљевић М.: РИМ НЕ МИРУЈЕ. О
старим и новим покушајима Римокатоличке цркве да потчини православне, зборник радова, Бели анђео Шабац 2003
-Митровић Јеремија Д.: Народносна свест у Срба , Народна
књига Београд 1989, стр. 220
-Митровић Јеремија Д.: СРПСТВО ДУБРОВНИКА, СКЗ /
Завод за уџбенике и наставна средства Београд 1992, стр. 303
-Митровић Јеремија Д.: СРБОФОБИЈА И ЊЕНИ
ИЗВОРИ, Научна књига Београд 1991, стр. 79 /Библиотека
Политика и друштво 55/
-Митровић Јеремија Д.: СРБОФОБИЈА И ЊЕНИ
ИЗВОРИ, Службени гласник Београд 2005, стр. 115, друго
издање, /Библиотека Политика и друштво 55/
-Митровић Јеремија Д.: КРАГУЈЕВАЦ ДО 1839. године,
Београд 1933, стр. VI + 39 + 1
-Митровић Јеремија Д.: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ И
БИБЛИОГРАФИЈУ СРПСКЕ ПЕРИОДИКЕ ДО 1920.
ГОДИНЕ, Историјски инст./Просвета Београд 1984, стр. 138
-Милатовић Острошки Петар: СВЕДОЧАНСТВА - Збирка
објављених новинарских текстова, Беч 1988, стр. 120
-Милатовић Острошки Петар: Тестамент тиранина Јосипа
Броза 1 - 2, Глас Срба Беч 1994, стр. 120 + 120
-Милатовић Острошки Петар: Слобода у бункеру коментари, интервјуи, Глас Срба Беч 1997, стр. 186

-Милатовић Острошки Петар: ОПТУЖУЈЕМ !!! -Говори,
Глас Срба Беч 1998, стр. 176
-Марковић Мирослав: Студије о религији антике, Јасен /
Српско друштво за хеленску философију и културу Никшић
/ Београд 2001, стр. 151
-Малеш Бранимир др: О људским расама, Београд 1936,
стр. 63 (репринт Велвет Београд 1995 )
-Maleš Branimir dr: ANTROPOLOŠKA ISPITIVANJA,
Beograd 1932, str. 93 + 2
-Младеновић Милош др / Ристић Андрија Мих. др: ШТА
ЈЕ ГЕОПОЛИТИКА, Велвет Београд 1994
-Матавуљ Симо: БОКА И БОКЕЉИ, Слободна књига
Београд 1999, стр. 64
-Матавуљ Симо: САБРАНА ДЕЛА, књига 1 - 8, Просвета
Београд 1953 - 1956
-Мандић Ранко: Канибал у српској кући, Српски Сион
Сремски Карловци 1995
-Максимовић Владан Л.: ВЕНАЦ ЖИВОТА. Систем
моралне философије, Библиотека „Знање и слобода“ Београд
1936, стр. 512 + 2
-Милутиновић Милован: Војска Републике Српске између
политике и рата, Српска вила Сремска Митровица /
Институт за политичке студије Београд 1997, стр. 330
-Машић Радисав: Михољдан у Старој Херцеговини, Свет
књиге 2002, стр. 117
-Минић Михаило П.: РАСУТЕ КОСТИ 1941 - 1945, Детроит
УСА о Малој Госпојини 1965. године, стр. 440
-Минић Михаило П.: Трагедија безумља - Друга свеска уз
књигу Расуте кости, Детроит УСА 1972, стр. 54
-Минић Михаило П.: РЕЧ ИСТИНЕ - У прилог књиге
Расуте кости, 1971, стр. 62
-Минић Михаило П.: БЕЗУМНИЦИ, УСА 1978, стр. 56
-Мартиновић-Бајица Петар: МИЛАН НЕДИЋ,Чикаго 1956,
стр. 510 /Репринт издање Никола Пашић Београд 2003/
-Микић Михаило В.: НА БРАНИКУ СРБСТВА - Збирка
чланака, Индианаполис 1991, стр. 269
-Милосављевић Петар М.: ЈУЖНА СРБИЈА - Историјска
разматрања и докази, Српска мисао Мелбурн 1976, стр. 192

-Мушовић Ејуп др: Етнички процеси и етничка структура
становништва Новог Пазара, Етнографски институт САНУ
Београд 1979, стр. 298
-Мушовић Ејуп: МУСЛИМАНИ ЦРНЕ ГОРЕ ОД ПАДА
ЗЕТЕ 1499, Музеј "РАС" Нови Пазар 1997, стр. 180
-Мариновић Никола Ј.: КРВАВИ ПРОГОНИ СРБА 1990 1995. године, Стручна књига Београд 1996, стр. 235
-Мариновић Никола Ј.: СРПСКО БРЧКО, Анаграм /
Стручна књига Београд 1997, стр. 389
-Марковић Јован Д.: ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Контакт М Бијељина 1998, стр. 116
-Мијалковски Милан: ЗЛОЧИНИ И ЗАБЛУДЕ АЛБАНСКИХ СЕПАРАТИСТА, Војска Београд 1999, стр. 311
-Милеуснић Слободан: ДУХОВНИ ГЕНОЦИД: Преглед
порушених, оштећених и обесвећених цркава, манастира и
других црквених објеката у рату 1991 - 1995, Музеј Српске
православне цркве Београд 1997, стр. 237
-Милеуснић Слободан: ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У
СРБИЈИ, СКЗ / Партенон Београд, 1995, стр. 460
-Митић Зорица: ИЗ КРАЈИНЕ КОЈЕ ВИШЕ НЕМА:
Дневник лекарке доборовољца 1991- 1995, Филип Вишњић
Београд 1997, стр. 193
-Miliša Đorđe:JASENOVAC: U MUČILIŠTU - PAKLU,
Izdanje autora Zagreb 1945, str. 325 (Reprint izdanja Politika
Beograd 1991)
-*** МОСТАР И ХЕРЦЕГОВИНА. Ур. Предраг Каралић,
Југословенско професорско друштво Београд 1937, стр. 237
-Маројевић Радмило: ЋИРИЛИЦА НА РАСКРШЋУ
ВЕКОВА. Огледи о српској етничкој и културној
самосвести, Београд 1991, стр. 195
-Матић Војин (1911-2000): ПСИХОАНАЛИЗА МИТСКЕ
ПРОШЛОСТИ 1- 3, Просвета Београд 1976 - 1978
-Матић Војин: ЗАБОРАВЉЕНА БОЖАНСТВА, Просвета
Београд 1972, стр. 205
-Матић Војин: МОЈИ ЖИВОТИ, Матица српска Нови Сад
1985, стр. 382
-Мал Јосип: УСКОЧКЕ СЕОБЕ И СЛОВЕНСКЕ
ПОКРАЈИНЕ. Повест насеобина с културно - историјским

приказом, СКА: Српски етнографски зборник књ. 30,
Београд 1924, стр. 4 + 215 + 1
-Малетин Марко: ПОВРАТАК ОД КРФА ДО БИТОЉА
1916. год., Нови Сад 1920, стр. 98
-Малетин Марко др: САДРЖАЈ ЛЕТОПИСА МАТИЦЕ
СРПСКЕ 1825 - 1950. Део 1., Матица српска Нови Сад 1968,
стр. XLIX + 3 + 498 + 2 /Садржај по писцима/
-Маликовић Милија К.: РАШКА И ОКОЛИНА.
Географско - историјски преглед, Историјски архив
Краљево 1971, стр. 246 + 2
-Мандровић Коста: ИЛУСТРОВАНА ИСТОРИЈА
СРПСКОГ НАРОДА од најстаријих времена до краја XIX
века, Беч 1903, стр. IV + 264, друго издање
-Мано-Зиси Ђорђе: ДЕЧАНИ, Друштво пријатеља старина
Београд 1934, стр. 24
-Манојловић Александар: СРПСКИ МАНАСТИРИ У
ФРУШКОЈ ГОРИ, Сремски Карловци 1937, стр. 118 + 1
-Манојловић Петар: ОСЛОБОЂЕЊЕ НИША. Из успомена
једног српског официра, Београд 1903, стр. 44
-Марган Владимир др: МОНОГРАФИЈА ПОДУНАВСКЕ
ОБЛАСТИ. Књ. А, Б Књига А, стр. XXIV + 678 + XIII / Књига Б, стр. 309 + 6
-Маринковић Павле /Spectator/: СРБИ И МАЂАРИ
(Поводом кризе у Мађарској), Београд 1912, стр. 41
(2. издање 1913)
-Марић Љубомир М.: БРЕГАЛНИЧКА ДИВИЗИЈА I
ПОЗИВА У РАТУ 1915 - 16. године, Београд 1931, стр. VIII +
586 + 6 /Са 4 прилога/
-Марић Растислав: АНТИЧКИ КУЛТОВИ У НАШОЈ
ЗЕМЉИ, Задужбина Луке Ћеловића -Требињца Београд
1933, стр. 4 + 115 + 1
-Марић Растислав: СТУДИЈЕ ИЗ СРПСКЕ
НУМИЗМАТИКЕ /Са 60 прилога/, Научна књига Београд
/САН: Посебна издања књ. 259, 1956, стр. 472 + 2
-Марјановић Батрић: ВАСОЈЕВИЋСКИ ГЛАВАРИ.
Неколико портрета, Подгорица 1929, стр. 141
-Марјановић Чедомир др: МАНАСТИР СВ. ЈОВАНА
БИГОРСКОГ (КОД ДЕБРА), Београд 1924, стр. 88, 2. издање

-Марјановић Чедомир др: МАРКОВ МАНАСТИР.
Путничке белешке, Београд 1914, стр. 22
-Марјановић Чедомир др: СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР,
Београд 1925, стр. 72
-Марјановић Чедомир Д.: КРУШЕВАЦ. Историјско културни преглед од постанка до данас, Београд 1934,
стр. 80, 3. увећано издање
-Марковић Василије: ПРАВОСЛАВНО МОНАШТВО И
МАНАСТИРИ У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ, Сремски
Карловци 1920, стр. 158 + 1
-Марковић Василије: ЈЕСУ ЛИ СРЕДЊЕВЕКОВНИ СРБИ
СМАТРАЛИ МАКЕДОНИЈУ Бугарском ?, Крф 1918, стр. 52
-Марковић Глиша: СПОМЕНАК НА АНЕКСИЈУ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ, Београд 1910, стр. 38 + 1
-Марковић Марко: САВО СКАРИЋ - ЗЕМБИЉ. Његов
живот и рад, Свјетлост Сарајево 1948, стр. 39
-Марковић Марко: ЧЛАНЦИ И ОГЛЕДИ. Књига 1-2,
Прилог за историју развитка културног живота у Босни и
Херцеговини, Свјетлост Сарајево 1951,
стр. 229+2 / Веселин Маслеша Сарајево 1961, стр. 306 +1
-Марковић Миленко А.: ТОПЛИЦА У ПРОШЛОСТИ,
Ниш 1933, стр. 92
-Марковић Милорад: ГОВОР Милорада Марковића о
прослави стогодишњице Смрти крајинског јунака хајдук
Вељка..., Неготин 1910, стр. 4 + 12
-Мартиновић Александар: ИСТИНА О БУЊЕВЦИМА И
ШОКЦИМА, Српски културни клуб Суботица 1940, стр. 18
-Мартиновић Александар: ХРВАТСКОМ ПЕВАЧКОМ
ДРУШТВУ „КОЛО“, Срп. култ. клуб Суботица 1940, стр. 12
-Мартиновић Александар: БАРЕ КРАЉСКЕ. Историска
брошура, Пирот 1936, стр. 42 + 2
-Марковић Радосав П.: ВОЈСКА И НАОРУЖАЊЕ
СРБИЈЕ КНЕЗА МИЛОША, Научно дело Београд 1957 /
САНУ: Посебна издања књига 295, стр. 6 + 326
-Марковић Радосав П.: ЦРКВА КНЕЗА МИЛОША У
КРАГУЈЕВЦУ, Крагујевац 1935, стр. 84 + 2
-Марковић Радослав: ИНЂИЈА. Прилог проучавању
насеља у Војводини, Матица српска Нови Сад 1923, стр. 131

-Марковић Стево: СЕОБЕ СРБА У ЗЕМЉЕ
АУСТРИЈСКИХ ЋЕСАРА И ЊИХОВЕ БОРБЕ ЗА
ОПСТАНАК. Извод из „Карловачког владичанства“ од
проте Манојла Грбића, књ. 1 , 2- Сарајево, издање писца
1927 /Б.г., стр. VIII + 136 / стр. 4 + 119
-Марчић Луцијан: ДУБРОВНИК И ОКОЛИНА. Географски преглед, Географско Друштво Београд 1937, стр. 68
-Матановић Алекса К.: УЈЕДИЊЕЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ СА
СРБИЈОМ, Политика и друштво Београд 1941, стр. 37 + 2
-Матијашевић Стеван: КРАТКА ИСТОРИЈА СОЛУНА,
ДРЖАВЕ И ГРАДА, Београд 1926, стр. 222
-Матић Светозар: НАШ НАРОДНИ ЕП И НАШ СТИХ.
Огледи и студије, Матица српска Нови Сад 1964, стр. 358
-Матић Светозар: НОВИ ОГЛЕДИ О НАШЕМ НАРОДНОМ ЕПУ, Матица српска Нови Сад 1972, стр. 333 + 2
-Матић Светозар, приређивач: ИЗБОР ДУБРОВАЧКОГ
ПЕСНИШТВА. Краћи спевови, Геца Кон Београд 1930,
стр. 156, 2. издање
-*** МАТИЦА СРПСКА 1826 - 1926, Матица српска Нови
Сад 1927, стр. 6 + 704 + 1
-Медаковић Дејан: ПУТЕВИ СРПСКОГ БАРОКА, Нолит
Београд 1971, стр. 321 + 6 /са 64 прилога/
-Медаковић Дејан: СРПСКИ СЛИКАРИ XVIII - XX ВЕКА.
Ликови и дела, Матица српска Нови Сад 1968, стр. 366 + 2
/Са 95 прилога/
-Медаковић Дејан: ДУНАВСКИ ПУТЕВИ СРПСКЕ
КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА, Просвјета Загреб 1969, стр. 24
-Медаковић Дејан: ГРАФИКА СРПСКИХ ШТАМПАНИХ
КЊИГА XV - XVII ВЕКА, САНУ - Научно дело Београд
1958, стр. 6 + 275 / са 125 прилога/
-Медаковић Дејан: СРБИ У ЗАГРЕБУ, Прометеј Нови Сад
2004, стр. 231
-Медаковић Дејан: ИЗАБРАНЕ СРПСКЕ ТЕМЕ. Књига 4,
Просвета Београд 2005, стр. 227
-Медаковић Дејан: ИЗАБРАНЕ СРПСКЕ ТЕМЕ. Књига 3,
Просвета Београд 2002, стр. 247
-Медаковић Дејан: ИЗАБРАНЕ СРПСКЕ ТЕМЕ. Књига 2,
Просвета Београд 2001, стр. 271

-Медаковић Дејан: ИЗАБРАНЕ СРПСКЕ ТЕМЕ. Студије и
прилози, БИГЗ Београд 1996, стр. 313
-Медаковић Дејан: БАРОК КОД СРБА, Просвјета Загреб
/Просвета Београд /Југословенска ревија Београд / Филозофски факултет-Инст. за историју уметности Београд
/Матица српска Нови Сад /Каленић Крагујевац /Јединство
Приштина 1988, стр. 254
-Медаковић Манојло П.: СРПСКА СЛАВА. Мистичко симболична студија у спомен 700 годишњег јубилеја св.Саве,
Издање писца Београд б.г., стр. III + 76
-Медаковић Милорад Г.: ХРИСТИЈАНИ НА
БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ И ЊИХОВА СУДБИНА,
Београд 1885, стр. VIII + 134 + 2
-Мекензи Мјур /А. П. Ирби: ПУТОВАЊЕ ПО СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА ТУРСКЕ У ЕВРОПИ. С енглеског
превео Ч. Мијатовић, Београд 1868, стр. 5 + XV + 515
-Мемедовић Богдан: УСТАШКИ БОЈЕВИ 1875 -1877.
Прилог историји херцеговачког устанка. За штампу
приредио Душан Д. Вуксан, Цетиње 1934, стр. 73
-Мијатовић Станоје М.: ГРАД ВОДЕН, Београд 1923,
стр. 28
-Мијатовић Станоје М.: ЗАНАТИ И ЕСНАФИ У РАСИНИ,
СКА: Српски етнографски зборник 42, Београд 1928,
стр. XIV + 342
-Мијатовић Станоје М.: РЕСАВА, Београд 1930, стр. 143
-Мијатовић Станоје М.: СВЕТИ САВА У НАРОДНИМ
ПРИЧАМА И ПЕСМАМА, 3. изм. и доп. издање, Крушевац
1935, стр. 81 + 1
-Мијатовић Станоје М.: СРПСКА НАРОДНА ЈЕЛА (С
ПРИЛОГОМ О ПИЋИМА) У ЛЕВЧУ И ТЕМНИЋУ,
Београд 1908, стр. 69
-Мијатовић Чедомиљ: ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ,
господар Србима, Подунављу и Зетском приморју, књига
1 - 2,Чупићева задужбина Београд 1880/1882,
стр. 2 + XXVIII + 410 / 6 + 323
-Мијовић Павле: ОЗЛОГЛАШЕНО НАСЛЕЂЕ, Обод
Цетиње 1971, стр. 263 + 4

-Миковић Дионисије: СРПСКО - ПРАВОСЛАВНО
БОКОКОТОРСКО ВЛАДИЧАНСТВО, Издање писца
Дубровник 1907, стр. 88 + 2
-Миладиновић Михаило Ј.: ИСТОРИЈА СРЕМА, Београд
1903, стр. VIII + 227
-Миладиновић Михаило Ј.: ПОЖАРЕВАЧКА МОРАВА,
СКА: Српски етнографски зборник Београд 1928, стр. 676
-Милаковић Димитрије: ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ,
Књижара Браће Јовановић Панчево б.г., стр. 250
-Милан Обреновић, краљ српски: БЕСЕДЕ КРАЉА
МИЛАНА О УСТАВУ, Панчево 1889, стр. 39
-Миланковић Милутин: РЕФОРМА ЈУЛИЈАНСКОГ
КАЛЕНДАРА, СКА: Пос. издања 47, Београд 1923, стр. 52
-Милаш Никодим др, епископ: ПРАВОСЛАВНА ДАЛМАЦИЈА. Историјски преглед, Нови Сад 1901, стр. VI + 603
-Милаш Никодим др, епископ: ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У
ДУБРОВНИКУ У XVIII и ПОЧЕТКОМ XIX ВИЈЕКА. Из
биљежака о православној вјери у некадашњој Дубровачкој
републици, Сарајево 1913, стр. 42 (Прештампано из
„Српског свештеника“ за 1913. год.)
-Милаш Никодим, епископ: СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ.
Разјашњење једнога питања из светитељевог живота,
Дубровник 1913, стр. 102
-Милаш Никодим, епископ: СПИСИ О ИСТОРИЈИ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДАЛМАТИНСКО –
ИСТОРИЈСКОМ ВЛАДИЧАНСТВУ ОД XV ДО XIX
ВИЈЕКА, Књига 1, Задар 1899, стр. XXVI + 501
-Милаш Никодим, епископ: СТОН У СРЕДЊИМ
ВИЈЕКОВИМА. Црквено - историјска студија, Дубровник
1914, стр. 124 + 1
-Милекер Срећко: ИСТОРИЈА БАНАТСКЕ ВОЈНИЧКЕ
ГРАНИЦЕ 1764 - 1873, Панчево 1926, стр. 234 + 1
-Милекер Срећко: ИСТОРИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА,
Панчево 1925, стр. 238
-Милекер Срећко: КРАТКА ИСТОРИЈА ВРШЦА, Вршац
1935, стр. 30

-Милекер Срећко: ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ
ВАРОШИ ВРШЦА, књига 1 - 2, Панчево 1886,
стр. XI + 1 + 268 + 3 / str. 330
-Милекер Феликс: ВРШАЦ У СТАРИНИ, Градска библиотека Вршац/Заједница аутора Угао , Вршац 1996, стр. 246
-Миленковић Добросав Ј.: КАКО СЕ ШУМАДИНЦИ
БОРЕ... Похвалне наредбе, слике и анекдоте 19. пешадиског
пука од 1914 -1917. године, Крагујевац 1927, стр. 155 + II
-Миленковић Милутин В. / Протић Живојин: ПРИРОДНЕ
ЛЕПОТЕ И БОГАТСТВО ПОМОРАВЉА, СТИГА, БРАНИЧЕВА, ЗВИЖДА И ХОМОЉА, Удружење Пожаревљана
Београд 1935, стр. 93 + 1
-Миленовић Коста: ТАКОВСКИ УСТАНАК, Београд 1905,
стр. 39
-Милетић Бранко: БЕЛЕШКЕ О БАНАТСКОМ ГОВОРУ,
Београд 1940, стр. 36
-Милетић Светозар др: ИЗАБРАНИ ЧЛАНЦИ. С
предговором Васе Стајића, приредио Мирослав Јерков,
Нови Сад 1939, стр. XVI + 216
-Милисавац Живан: МАТИЦА СРПСКА 1826 - 1964,
Матица српска Нови Сад 1965, стр. 312
-Милитар Трива: ДР СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И ЊЕГОВО
ДОБА, Нови Сад 1926, стр. 167
-Милићевић Живко: ЗАПИСИ О СРПСКОЈ ЗЕМЉИ,
Београд 1940, стр. 155 + 4
-Милићевић Живко: ОД ОХРИДА ДО САНЏАКА, Београд
1928, стр. 106 + 5
-Милићевић Живко: У ПОСТОЈБИНИ НАШИХ
КОПАНИЧАРА И ЗОГРАФА, Београд 1927, стр. 48 + 3
-Милићевић Јован др: МАГЛИЧ. Средњевековни град у
клисури Ибра, Књижевне новине Београд 1967, стр. 73 + 5
-Милићевић Милан Ђ.: ЖИВОТ СРБА СЕЉАКА, СКА:
Српски етнографски зборник 1, Београд 1894, стр. 6 + 371,
2. прерађено и поправљено издање
-Милићевић Милан Ђ.: КНЕЖЕВИНА СРБИЈА, Београд
1876, стр. XXIV + 1253
-Милићевић Милан Ђ.: КРАЉЕВИНА СРБИЈА. Нови
крајеви, Београд 1884, стр. XXXVIII + 485

-*** МИЛИЋЕВИЋЕВА КЊИГА /Предговори Тихомир
Р.Ђорђевић и Јеремија Живановић, СКЗ Београд 1909, стр.
166 + 1 + X
-Милићевић Милан Ђ.: ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ
ЉУДИ У СРПСКОГ НАРОДА НОВИЈЕГА ДОБА, Чупићева
задужбина Београд 1888, стр. XVI + 874
-Милићевић Милан Ђ.: ДОДАТАК ПОМЕНИКУ од 1888.
Знаменити људи у српскога народа који су преминули до
краја 1900. г., Чупићева задужбина Београд 1901,
стр. III + 1 + 198
-Милићевић Милан Ђ.: ПУТНИЧКА ПИСМА с разних
страна Србије о Србији, 2. умн. Изд., Београд 1868, стр. 354
-Милићевић Милан Ђ.: СТЕФАН НЕМАЊА И СВЕТИ
САВА, Београд 1913, стр. 56
-Милованов Блажо: БИЉЕШКЕ И ПРИЧАЊА ИЗ
ЖИВОТА БЈЕЛОПАВЛИЋА по причању старих Брђана.
Један прилог грађи за монографију племена Бјелопавлића,
књига 1. Објаснио и за штампу приредио Јован Б.Вулетић,
Земун 1937, стр. XXIV + 81
-Миловановић Методије С.: ЖИВОТ У СРПСКОЈ
ЦАРСКОЈ ЛАВРИ ХИЛЕНДАРУ. Књига 1 - 3, 1908 -1909,
стр. 72 + 48 + 35
-Миловановић Милован Ђ.др: СРБИ И БУГАРИ, Београд
1898, стр. 43 (Из „Дела“)
-Миловановић Милован Ђ.др: СРБИ И ХРВАТИ, Београд
1895, стр. 34 (Из „Дела“)
-Миловановић Светомир Д.: ЗА ОТАЏБИНУ, Београд 1934,
стр. 78
-Миловановић Светомир Д.: ПО РАВНОМ БАНАТУ. Летопис села и школа ковачичког среза, Београд 1935, стр. 136
-Миловић Јевто: ВЕЛИКИ УТИЦАЈ ГЕТЕОВ НА
ЊЕГОША. С предговором Др Ксеније Атанасијевић,
Београд 1934, стр. 111 + 1
-Милојевић Андрија Ј.: ЗА ОТАЏБИНУ, Уредништво
ратника Београд 1904, стр. XXIV + 441
-Милојевић Боривоје Ж.: ЈУЖНА МАКЕДОНИЈА.
Антропогеографска испитивања. Београд 1920, стр. IV + 147

-Милојевић Боривоје Ж.: КУПРЕШКО, ВУКОВСКО,
РАВНО И ГЛАМОЧКО ПОЉЕ, Београд 1923, стр. 4 + 392
-Милојевић Милош С.: ОДЛОМЦИ ИСТОРИЈЕ СРБА и
српских - југословенских земаља у Турској и Аустрији.
Књига 1 - 2, Београд 1872, стр. VII + 248 / str. 166
-Милојевић Милош С.: ПЕСМЕ И ОБИЧАИ УКУПНОГ
НАРОДА СРБСКОГ. Књига 1 - 3, Београд 1869 / 1870 / 1875,
стр. 4 + VIII + 243 / стр. 4 + 230 + II + IV / стр. 6 + 336 + 2
-Милојевић Милош С.: ПУТОПИС ДЕЛА ПРАВЕ СТАРЕ
СРБИЈЕ. књига 1 - 2, Београд 1871 / 1872, стр. 218 +
стр. 4 + 260 + 246
-Милосављевић Јован Ж.:СРПСКО-ХРВАТСКИ СПОР и
Неимари Југославије, Београд 1938, стр. 63
-Милосављевић Јован Ж.: СРПСКО - ХРВАТСКИ СПОР.
Део 3: Дванаести је час... Срби, упамет се...!, Београд 1939,
стр. 54
-Милосављевић Сава Мил.: ОБИЧАЈИ СРПСКОГ
НАРОДА ИЗ СРЕЗА ХОМОЉСКОГ, СКА: Српски
етнографски зборник, књига 19, Београд 1913
-*** МИЛОШ ВЕЛИКИ У СЛУЖБИ СВОЈЕ ОТАЏБИНЕ.
По оригиналним документима уредио Јован М. Поповић,
2. изд., Београд 1900, стр. 8 + 116
-Милошевић Раша: ТИМОЧКА БУНА 1883. године,
Успомене, Београд 1923, стр. 291 + 3
-Милутиновић Коста Н. др: СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, Нова
Европа Загреб 1939, стр. 115
-Милутиновић Коста Н. др: СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И
СРБИЈА, Нови Сад 1939, стр. 35
-Миљанов Марко: САБРАНА ДЈЕЛА. Приредио Милорад
Стојовић, књига 1 - 5, Титоград 1967
-Миљанов Марко: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ АРБАНАСА, 2.
издање, предговор Лаза Ј. Обрадовић, Београд 1907,
стр. XXXVI + 196 + 2
-Миљанов Марко: ПЛЕМЕ КУЧИ У НАРОДНОЈ ПРИЧИ
И ПЈЕСМИ, Задужбина Илије М. Коларца Београд 1904,
стр. LXXX + 384

-Миљанов Марко: ПРИМЈЕРИ ЧОЈСТВА И ЈУНАШТВА.
Побиљежио Марко Миљанов Поповић Дрекаловић, Издање
Чупићеве задужбине Београд 1901, стр. 103
-Миодраговић Јован: НАРОДНА ПЕДАГОГИЈА У СРБА
или Како наш народ подиже пород свој, Задужбина Илије
М.Коларца Београд 1914, стр. XXXII + 414
-Миодраговић Јован: ПРИЧАЊА СРБИМА И СРПЧИЋИМА О НАРОДУ ЊИНОМ, Београд 1887, стр. 8 + 176
-Миодраговић Јован: СРПСКА ЗВЕЗДА или српство у
културној борби, Београд 1908, стр. 142 + 1
-Миодраговић Јован: ТРАГИЧНИ ДАНИ СРБИЈЕ.
Белешке из злогласне трогодишње владавине аустријске у
Србији 1915-1918, Београд 1921, стр. 240
-Миодраговић Јован: У ВУКОВУ ЗАВИЧАЈУ. Путна
слика, Београд 1897, стр. 47
-Мирковић Лазар др / Татић Жарко : МАРКОВ
МАНАСТИР, Народни музеј у Београду 1925, стр. 76 + 3
-Мирковић Лазар др: МОНАХИЊА ЈЕФИМИЈА, Сремски
Карловци 1922, стр. 35
-Мирковић Лазар др: СТАРИНЕ СТАРЕ ЦРКВЕ У
САРАЈЕВУ, СКА Београд 1936, стр. VIII + 34 + V (са 69
прилога)
-Мирковић Мирко др: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕР
СРПСКЕ ЦРКВЕ ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ (1459 -1766),
Завод за изд. уџб. Београд 1965, стр. 223 + 1
-Мирковић Петар: МИС АДЕЛИНА ПАВЛИЈА ИРБИ
СРПСКА ДОБРОТОВОРКА, Сарајево 1921, стр. 60
-Митровић Александар Љ.: РАЗНЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ
пјесме. Сакупио по Боци Которској и околини дубровачкој и
тумач додао Милан Осветник, Нови Сад 1888, стр. 184 + 200
-Митровић Александар Љ.: СА ВЛТАВЕ НА НИШАВУ 12,Задар 1898 / 1899, стр. 4 + 169 / стр. 4 + 181
-Митровић Дојчило: ТАНАСКО РАЈИЋ устанички
барјактар и тобџија, Просвета Београд 1952, стр. 68
-Митровић Љубомир Н.: РЕЛИГИЈА У СРПСКИМ
НАРОДНИМ ПОСЛОВИЦАМА И ИЗРЕКАМА, Београд
1911, стр. 48

-Митропан Петар А.: ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ШТАМПЕ
У СТАРОЈ СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ 1871 - 1912, Скопје
1933, стр. 94 + 1
-Мићевић Љубо: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ ПОПОВАЦА.
Према рукописној заоставштини писца рад приредио др
Миленко С.Филиповић, СКА: Српски етнографски зборник
Београд 1952, стр. XII + 441
-Михаиловић Божо Ђ.: МАНАСТИР ОСТРОГ И СВЕТИ
ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ, Цетиње 1959, стр. 55
-Михаиловић Божо Ђ.: ПАШТРОВИЋИ И ЊИХОВИ
МАНАСТИРИ, Котор 1969, стр. 32
-Михалџић Стеван: БАРАЊА. Од најстаријих времена до
данас, Нови Сад б.г., стр. 431
-Мишковић Јован: БЕОГРАД И ОКОЛИНА. Поводом
стогодишњице освојења, Београд 1906, стр. 46
-Мишковић Јован:КОСОВСКА БИТКА 15. јуна 1389.
године, 2. издање, Београд 1933, стр.XII + 152 , Додатак
„Ратнику“ за децембар 1933
-Мишковић Јован:КРОЗ БОСНУ,ХЕРЦЕГОВИНУ И
БОКУ КОТОРСКУ, Београд 1896, стр. 52
-Мишковић Јован: ОПИС ОКРУГА РУДНИЧКОГА 1- 2,
Београд 1872/1875, стр. 158+1 / стр. VI+2+178
-Мишковић Јован:ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ. Географијске, војничке и историјске белешке, Београд 1874, стр. 6+205
-Мишковић Јован: СРПСКА ВОЈСКА И ВОЈЕВАЊЕ ЗА
ВРЕМЕ УСТАНКА ОД 1804 - 1815. ГОД., Приступна беседа
читана на свечаном скупу Српске краљевске академије
наука 11. декембра 1894, Београд 1895, стр. 50
-Младеновић Атанасије Д.: БИТОЉ И ОКОЛИНА, Београд
1937, стр. 72 + 1
-Младеновић Атансије Д.: ЈУЖНА СРБИЈА. Вардарска
бановина у речи, слици и броју, Београд 1940, стр. 139 + III
-Младеновић Војислав Р.: НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ
И ВАСПИТНИ ЧИНИОЦИ, Геца Кон Београд 1935, стр. 52
-Мољевић Стеван др: УЛОГА И ЗНАЧАЈ ВРБАСКЕ
БАНОВИНЕ, Бања Лука 1939, стр. 19

-Мондезир Пиарон де: АЛБАНСКА ГОЛГОТА. Успомене и
ратне слике. Превео с француског Љубиша Миловановић,
Београд 1936, стр. VI + 7 - 88
-*** МОРАВСКА ШКОЛА И ЊЕНО ДОБА, Научни скуп у
Ресави 1968. Уредник Војислав Ј. Ђурић /Са 116 прилога/,
Филозофски факултет Београд - Одељење за Историју
уметности 1972, стр. 12 + 339 + 2
-Мулалић Мустафа А.: ОРИЈЕНТ НА ЗАПАДУ. Савремени
културни и социјални проблеми муслимана Југословена,
Београд 1936, стр. 471
-Мусанић Антоније: БОГОРОДИЧИНА ИКОНА. Сила, моћ
и госпотство Неретвана. Историски роман из 9 века, Скопље
1934, стр. 148
-Муцовић Јован, уредио: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ХЕРЦЕГОВАЧКО - ЗАХУМСКА МИТРОПОЛИЈА ПРИ
КРАЈУ 1900. год., Мостар 1901, стр. 226 + 41
-Марић Ђоко, уредник: АЛБУМ СРПСКИХ ЧЕТНИКА
ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА. Спомен књига,
Четничке новине Милвоки 1979, стр. 364
-*** МИЛАН СРШКИЋ (1880 - 1938). Приредио Одбор за
издавање Споменице пок. М. Сршкића, Сарајево 1938,
стр. 5 + 254 /Са 22 прилога/
-Максимовић Миленко: БЕСМРТНИЦИ ОЗРЕНА,
ТРЕБАВЕ И ПОСАВИНЕ, Добој 2002, стр. 550 /2. измењено
и допуњено издање књиге Синови Озрена/
-***МАНАСТИР РАВАНИЦА. Споменица о шестој
стогодишњици /1381-1981/, Издање Манастира Раванице
Сење 1981, стр. 264
-Маринковић-Обровски Александра: КЛИЦАЊЕ БОГОВИМА И ПРЕЦИМА. Огледи и записи из словенске митологије, МегаЦЕП / ЕЕКЦ „Сфера“ Нови Сад 2009, стр. 71
-Миљковић Александар А.: У СЛУЖБИ ИСТИНЕ И
ДЕМОКРАТИЈЕ. Делатност предратне Библиотеке
„Политика и друштво“, ИЗ Политика и друштво/Научна
књига Београд 1991, стр. 109
-Михаљчић Раде: ЛАЗАР ХРЕБЕЉАНОВИЋ. Историја,
култ, предање, БИГЗ Београд 1989, стр. 285

-Михаљчић Раде: КРАЈ СРПСКОГ ЦАРСТВА, БИГЗ
Београд 1989, стр. 298
-Михаљчић Раде: ЈУНАЦИ КОСОВСКЕ ЛЕГЕНДЕ, БИГЗ
Београд 1989, стр. 310
-Михаљчић Раде: ПРОШЛОСТ И НАРОДНО СЕЋАЊЕ,
Гутенбергова галаксија Београд 1995, стр. 289
-Маловић Гојко: СЕОБА У МАТИЦУ – Књига 1: Оптирање Срба у Мађарској 1920-1931 / Књига 2: Спискови српских оптаната у Мађарској 1920-1931, Матица српска Нови
Сад/Самоуправа Срба у Мађарској Будимпешта 2009,
стр. 709 + 528

Н____________________________________________________
-Недељковић Миле: КРСТ И ПОЛУМЕСЕЦ. Најстарија
српска раздеоба, Политика Београд / Либертас Бијело Поље
1993, стр. 284
-Недељковић Миле (1941): КОСОВО И СВЕТСКИ РАТ.
Хроника необјављеног рата, Верзал прес Београд 1999,
стр. 281
-Недељковић Миле: СРБИ ГРАНИЧАРИ. Преглед насеља у
Републици Хрватској у којима српски народ чини већину на
основу пописа становништва од 16. марта 1948. године.
Предговор: Радован Самарџић, Нови дани Београд 1991,
стр. XXII листа + карта
-Никчевић Желидраг, уредник: ПРАВА СРБА У ЦРНОЈ
ГОРИ, ИГАМ Београд 2006, стр. 248
-Немањић Милош: Један век српске стваралачке
интелигенције 1820 - 1920, Идеа Београд 2001, стр. 315
-Надаждин Милан И.: КРВАВО ЉЕТО У ЉУБИЊУ 1941.,
Свет књиге Београд 2003, стр. 157
-Новаковић Стојан: ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА.
Изабрани радови, СКЗ Бг 1982, стр. 478
-Новаковић Стојан: СЕЛО, СКЗ Београд 1943, стр. 220 + 2
/1. изд. Београд 1891/
-Новаковић Стојан: БАЛКАНСКА ПИТАЊА И МАЊЕ
ИСТОРИЈСКО - ПОЛИТИЧКЕ БЕЛЕШКЕ О
БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ 1886 - 1905, Издање
Задужбине И. М. Коларца Београд 1906, стр. VIII + 559
-Новаковић Стојан: ВАСКРС ДРЖАВЕ СРПСКЕ.
Политичко-историјска студија о Првом српском устанку
1804-1813, 3. попр. издање, Београд 1914, стр. XIV + 2 + 236
-Новаковић Стојан: ВАСКРС ДРЖАВЕ СРПСКЕ И ЊЕГОВИ ИСТОРИЦИ. Поводом посмртне књиге Б. Калаја:
Geschichte des serbischen Aufstandes 1807-1810, Београд 1910,
стр. 4 + 47
-Новаковић Стојан: ДВА ДАНА У СКОПЉУ 14-15-16 јул
1905. Белешке и размишљања с пута, Београд 1905, стр. 4+58

-Новаковић Стојан: Ђ И Ћ У МАКЕДОНСКИМ НАРОДНИМ ДИЈАЛЕКТИМА, СКА: Глас Београд 1889, стр. 53
-Новаковић Стојан: ЗАКОНИК СТЕФАНА ДУШАНА
ЦАРА СРПСКОГ 1349 и 1354, Задужбина Илије М. Коларца
Београд 1898, стр. 4 + CLIII + 312
-Новаковић Стојан: ЗАКОНСКИ СПОМЕНИЦИ
СРПСКИХ ДРЖАВА СРЕДЊЕГА ВЕКА, СКА: Посебна
издања Београд 1912, стр. XLII + 912
-Новаковић Стојан: ЈЕЗИК СТАРЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ,
Београд 1889, стр. 37
-Новаковић Стојан: КЊАЗ МИХАИЛО. Беседа коју је
приликом откривања споменика 6. децембра 1882 говорио
Стојан Новаковић, Београд 1882, стр. 24
-Новаковић Стојан: МАНАСТИР БАЊСКА, ЗАДУЖБИНА
КРАЉА МИЛУТИНА У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ, СКА: Глас
Београд 1892, стр. 55
-Новаковић Стојан: НАЈНОВИЈА БАЛКАНСКА КРИЗА И
СРПСКО ПИТАЊЕ. Белешке, размишљања, разговори и
политички чланци из 1908 - 1909, Београд 1910, стр. 100 + 1
-Новаковић Стојан: НОВО БРДО И ВРАЊСКО ПОМОРАВЉЕ у историји српској XIV и XV века, Бг 1880, стр. 95
-Новаковић Стојан: С МОРАВЕ НА ВАРДАР. Под
зидинама Цариграда. Бруса. Путне белешке, Београд 1894,
стр. 4 + 192, 2. издање
-Новаковић Стојан: СРБИ И ТУРЦИ XIV и XV ВЕКА.
Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре
и после боја на Косову, Чупићева задужбина Београд 1893,
стр. VII + 1 + 397
-Новаковић Стојан: СРПСКЕ ОБЛАСТИ X и XII ВЕКА
ПРЕ ВЛАДЕ НЕМАЊИНЕ. Историјско-географска студија,
Београд 1879, стр. 151
-Новаковић Стојан: СТРУМСКА ОБЛАСТ У XIV ВЕКУ И
ЦАР СТЕФАН ДУШАН, СКА: Глас Београд 1893, стр. 2 + 49
-Новаковић Стојан: УСТАВНО ПИТАЊЕ И ЗАКОНИ
КАРАЂОРЂЕВА ВРЕМЕНА. Студија о постању и развићу
врховне и средишње власти у Србији 1805 - 1811, Задужбина
И. М. Коларца Београд 1907, стр. IV + 131

-*** НОВИ УСЛОВИ ОБНОВЕ И СТВАРАЊА, Београд
1942, стр. 62
-Novaković Relja: Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji,
Narodna knjiga Beograd 1985, str. 180
-Новаковић Реља: Где се налазила Србија од VII дo XII
века (Историјско - географско разматрање). Проблеми и
знања, Историјски институт / Народна књ. Бг 1981, стр. 415
-Накићеновић Сава поп: БОКА. Антропогеографска
студија, Херцег Нови 1982, фототипско изд. из Српског етнографског зборника – књига XX / 1913, стр. 185 - 632; 832 - 911
-Накићеновић Саво прота: КНИНСКА КРАЈИНА, Никола
Пашић Београд 2004, стр. 143
-Николић Риста Т.: Ширење Арнаута у српске земље, Мала
библиотека Географског друштва Београд 1938, стр. 38
/Друго издање Слободна књига Београд 1999, стр. 44/
-Николић Риста Т.: ПОЉАНИЦА И КЛИСУРА.
Антропогеографска проучавања, СКА: Српски етнографски
зборник Београд 1904, стр. 244
-Недић Владан: О УСМЕНОМ ПЕСНИШТВУ, СКЗ
Београд 1976, стр. 292
-Недић Владан: Антологија народних лирских песама, СКЗ
Београд 1977, стр. 253
-Недић Владан: ВУКОВИ ПЕВАЧИ, Рад Београд 1990,
стр. 185
-*** НЕУГАШЕНО СРПСТВО - Српска политичка
емиграција о српском националном питању (1945 -1990),
зборник приредио Др Драган Суботић, Друштво Српска
Крајина Београд 1992, стр. 304
-*** Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и
уједињење. Обрадио Перо Слијепчевић и сарадници,
Обласни одбор Народне одбране Сарајево 1929, стр. 400 + 16
-Недић Милан Ђ.: Моја реч Србима – Говори Милана Ђ.
Недића одржани 1941 - 1944 години. Поговор Мирослав
Спалајковић /Са 11 прилога/, Београд 1944, стр. 194
-Недић Милан генерал: Десна Србија, Слободна књига
Београд 2001, стр. 76
-Недић Милан Ђ.: СРПСКА ВОЈСКА И СОЛУНСКА
ОФАНЗИВА, Напредак Београд 1932, стр. 130

-Недић Милан Ђ.: СРПСКА ВОЈСКА НА АЛБАНСКОЈ
ГОЛГОТИ, Београд 1937, стр. 303
-Најдановић Димитрије (1897-1986): У СЕНЦИ ВЛАДИКЕ
НИКОЛАЈА, Издавач и приређивач Жељко З. Јелић
Београд 2001, стр. 111
-Најдановић Димитрије: Философија историје Имануела
Хермана Фихтеа и други списи из философије, богословља и
књижевности, Јасен / Фонд истине о Србима Београд 2003,
стр. 525, приредио Жељко З. Јелић
-Најдановић Димитрије др: ТРИ СРПСКА ВЕЛИКАНА,
Свечаник Минхен 1975, стр. 308
-Најдановић Димитрије: БЛАЖЕНИ И БЛАЖЕНСТВА.
Мисао обожења, Српска религиозна библиотека Свечаник
Минхен 1965, стр. 268 + 4
-Најдановић Димитрије: Смисао и снага наше историје,
Београд 1935, стр. 13
-Најдановић Димитрије: РАВНА ГОРА, Слободна књига
Београд 2002, стр. 80
-Најдановић Димитрије: СВЕТОСАВЉЕ, Слободна књига
Београд 2000, стр. 68
-*** НАРОДНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СРПСКО ХРВАТСКО СЛОВЕНАЧКА. У четири књиге.
Библиографски завод Загреб, уредник проф. Ст. Станојевић
Књ. 1: А-З (без године); стр. 8 + 853
Књ. 2: И-М (без године); стр. 8 + 929
Књ. 3: Н-Р (1928); стр. 8 + 839 + 1
Књ. 4: С-Ш (1929); стр. 8 + 1089 + 1 + X /Енциклопедија
објављена 1925-1929/
-Novak Viktor: MAGNUM CRIMEN. Pola vijeka klerikalizma
u Hrvatskoj, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1948, str. 1119
-Новак Виктор: ВУК И ХРВАТИ, САНУ / Научно дело
Београд 1967, стр. 5 + 645
-Новак Виктор: ЛУЖИЧКИ СРБИ У ПРОШЛОСТИ.
Предавање, Београд 1927, стр. 12
-Новак Виктор др: НАТКО НОДИЛО. Родољуб. Научник.
Проповедник слободне мисли, Нови Сад 1935, стр. 198 + 1

-Novak Viktor: MAGNUM TEMPUS. Ilirizam i katoličko sveštenstvo. Ideje i ličnosti 1830-1849, Nova knjiga Beograd 1987,
str. 660
-Наградић Слободан: Муслимани између вјере и нације:
Дијалози са проф. Мирољубом Јевтићем, НИУБ "Петар
Кочић" Бања Лука 1998, стр. 190
-Наградић Слободан: НЕКА ИСТОРИЈА СУДИ: разговори
са лидерима Српске радикалне странке, Виком Бања Лука
1995, стр. 490
-Надовеза Бранко: Историја српског радикализма од 1903
до 1990. године, ЗИПС Земун 1998, стр. 649
-Надовеза Бранко: Доктрина Старокатоличке цркве,
Српска радикална странка Београд 2004, стр. 158
-Надовеза Бранко: Српска радикална странка Милана
Стојадиновића, Српска радикална странка Београд 2006,
стр. 158
-Нишић Станко (1938): СТРАТЕГИЈА СРБА, Никола
Пашић Београд 1995, стр. 169
-*** НАТО ПРОТИВ СРБА. Ритам злочина, Ослобођење
Српско Сарајево 1995, стр. 209
-Николиш Душан: САД ИЛИ НИКАД: Од глобализма ка
тоталитаризму, Београд 1998, стр. 244
-Николајевић Константин: ПРВИХ ПЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ, Пешић и синови Београд 1999, стр. 356
-Ненадовић Љубомир П.: О ЦРНОГОРЦИМА. Писма са
Цетиња 1878. године, СКЗ Београд 1929, стр. VI + 229
-Ненадовић Љубомир П.: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА. У
редакцији Трифуна Ђукића, Народна култура Београд 1939,
стр. XLIII + 935 + 3
-Ненадовић Матија прота: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, приредио
и предговор написао Владимир Ћоровић, Народна просвета
Београд б. г., стр. LXIV + 365
-Nodilo Natko: STARA VJERA SRBA I HRVATA, Logos Split
1981, str. 703
-Никчевић Радојица: НАЦИОНАЛНИ ХРАМ. Кратки преглед историје југословенског народа, Београд 1936, стр. 308

-Најдановић Милорад: СЕОСКА РЕАЛИСТИЧКА
ПРИПОВЕТКА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ XIX ВЕКА.
Књижевноисторијска студија, Београд 1968, стр. 387
-Накићеновић Јован: ЛУКА ВУКАЛОВИЋ. Херцеговачки
велики војвода, Нови Сад 1874, стр. 36
-Накићеновић Јован: ПОРИЈЕКЛО ЗИМОНИЋА
ПОРОДИЦЕ И ПОП БОГДАН ЗИМОНИЋ ВОЈВОДА
ГАТАЧКИ, Нови Сад 1878, стр. 43
-Настасијевић Славомир: ВИТЕЗИ КНЕЗА ЛАЗАРА,
Космос Београд 1962, стр. 364
-Настасијевић Славомир: ДЕСПОТ СТЕФАН, Космос
Београд 1960, стр. 276, роман
-Настасијевић Славомир: ЛЕГЕНДЕ О МИЛОШУ
ОБИЛИЋУ, Народна књига Београд 1966, стр. 227
-Настић Ђорђе: ЈЕЗУИТЕ У БОСНИ, Београд 1906, стр. 79
-*** НАШ ВЕЛИКИ КРАЉ. Споменица града Београда
витешком краљу Александру I ујединитељу, Београдске
општинске новине Београд 1934, стр. 601 + 815
-*** НАШЕ ПОБЕДЕ. Историја наших ратова за
ослобођење и уједињење 1912 - 1918. Предговор војвода
Петар Бојовић, Народно дело Београд 1929, стр. 141
-Недељковић Душан др: О ПСИХИЧКОМ ТИПУ ЈУЖНОСРБИЈАНАЦА, Географско друштво Београд 1929, стр. 54
-Недељковић Милорад др: КО ЈЕ ПРАВИ СРБИН, А КО ЈЕ
ИЗДАЈИЦА? Предавање одржано 27. 12. 1942. год. у
Аранђеловцу, Београд 1943, стр. 16
-Недељковић Слободан Љ.: КОМУНИСТИ ПРОТИВ СРБА
И СРБИЈЕ, 1941, стр. 24
-Недељковић Тодор др: ВЕКОВИ ПРОШЛОСТИ СРПСКОГА НАРОДА. Историјска политичка студија, Земун 1908,
стр. 138
-*** НЕЗАВИСНОСТ СРПСКЕ ЦРКВЕ ПРОГЛАШЕНА
1879. године, Београд 1880, стр. 4 + 37
-Ненадовић Константин Н.: ЖИВОТ И ДЕЛА ВЕЛИКОГ
ЂОРЂА ПЕТРОВИЋА КАРА - ЂОРЂА врховног вожда,
ослободиоца и владара Србије и живот његови војвода и
јунака, Беч1883 / 1884, Књига 1 - 2 /фототипско издање
Слобода Београд 1971/, стр. XVI + 548/ стр. XIII + 842

-Ненадовић Слободан: БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА. Њен
постанак и њено место у архитектури Милутиновог
времена, Народна књига Београд 1963, стр. 373 + 1
-Ненадовић Слободан др: ДУШАНОВА ЗАДУЖБИНА,
МАНАСТИР СВЕТИХ АРХАНЂЕЛА КОД ПРИЗРЕНА. Са
5о прил., Научно дело / САНУ Београд 1967, стр. 8 + 120 + 2
-Нешић Милутин Д. др: КНЕЗ МИХАИЛО, Нови Сад 1920,
стр. 38
-Нешић Милутин Д. др: СРБИ И БУГАРИ. Историјско политичка расправа, Нови Сад 1919, стр. 54
-Никашиновић Божидар: О СТАЊУ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Предавање, Београд
1904, стр. 27
-Никашиновић Божидар: СРПСКО ЦРКВЕНО ПИТАЊЕ У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Књига 1 - 2, Суботица / Вршац
1899, стр. 43 + 29
-Никетић Светозар Ј.: ИСТОРИЈСКИ РАЗВИТАК
СРПСКЕ ЦРКВЕ, Београд 1870, стр. 163
-Никић Федор др: МАЂАРСКИ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ, Нови
Сад 1929, стр. 16
-Никола I Петровић Његош: ЦЈЕЛОКУПНА ДЈЕЛА,
Књига 1- 6, Обод Цетиње 1969
-*** НИКОЛА П. ПАШИЋ. 10. децембар 1926 - 10. децембар
1936. Поводом десетогодишњице Пашићеве смрти,
Редакција Самоуправе Београд 1937, стр. 422
-Николајевић Душан С.: КРАЉ МИЛАН И ТИМОЧКА
БУНА, Београд 1927, стр. 131
-Николајевић Душан С.: НА ДАН ВИДОВ - ДАН 1939,
Београд 1939, стр. 86 + 1
-Николајевић Миливој Ј.: СЕВЕРНА СТАРА СРБИЈА.
Војно - географска и историјска студија, Београд 1892,
стр. IV + 120 /Прештампано из Ратника/
-Николајевић Миливој Ј.: СРБИЈА И ЊЕНИ САВЕЗНИЦИ. Догађаји с јесени 1915. год., Београд 1923, стр. VIII + 135
-Николић Александар А.: ПРОСЛАВА ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОД ОСНИВАЊА УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ ОФИЦИРА У РАТУ 1912 - 20, (1922 1932), Београд 1932, стр. 64

-Николић Бора Д.: МАНАСТИР РАВАНИЦА 1389 -1939.
Поводом прославе 550 - годишњице од Косовске битке,
Параћин 1939, стр. 20
-Николић Владимир др: ЖИЧА И СТУДЕНИЦА.
Путописна црта из Србије 1896, Земун 1896, стр. IV + 52
-Николић Владимир др: ЗНАМЕНИТИ ЗЕМУНСКИ СРБИ
У XIX веку, Део 1, Земун 1913, стр. 159
-Николић Владимир др / Николић Лазар: СРПСКИ
СЛИКАРИ. Прилог културној повестници српског народа,
Земун 1895, стр. IV + 192 + 1
-Николић Владимир др: КРОЗ СИЋЕВАЧКУ КЛИСУРУ У
ПИРОТ. Путописна црта из Србије, Земун 1899, стр. 18
-Николић Владимир М. др: ИЗ ЛУЖНИЦЕ И НИШАВЕ,
СКА: Српски етнографски зборник 1910, стр. 4+VII+1+563+2
-Николић Добривој Др: СРБИ У БАНАТУ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ (Монографија Баната), Нови Сад
1941, стр. 6 + 429
-Николић Добривој др: СРЕМСКОКАРЛОВАЧКА
ГИМНАЗИЈА 1791 - 1934. Кратка споменица, Издање писца
Панчево 1935, стр. 59 + 1
-Николић Момир: ГРАЂАНИНОВ ВРТ, Београд 1937,
стр. 205 + 1
-Николић Момир: ПРИГОВОРИ УРЕДБИ О БАНОВИНИ
ХРВАТСКОЈ, Београд 1940, стр. 15
-Николић Риста: КРАТКА ИСТОРИЈА ОНОГ ДЕЛА
СРПСКОГА НАРОДА КОЈИ ЈЕ ЖИВЕО У ЛАЗАРЕВОЈ
ДРЖАВИ ОД 1459. до 1804. год., Крагујевац 1898, стр. 62 + 2
-Николић Риста: СТЕВАН НЕМАЊА И РАСТИСЛАВ
НЕМАЊИЋ, Београд 1903, стр. 26
-Нинковић Леонтије: БРАСТВО ЛАВРЕ ВИСОКИХ
ДЕЧАНА. Његова борба и рад, Пећ 1927, стр. 108
-Нинковић Леонтије: КРАЉ И КРАЉИЦА У ЛАВРИ
ВИСОКИ ДЕЧАНИ, Пећ 1925, стр. 32
-Нинковић Леонтије: МОНОГРАФИЈА МАНАСТИРА
ДОБРИЋЕВА СА ПОДРУЧНИМ ЦРКВАМА, Мостар 1908,
стр. III + 81
-Нинковић Леонтије: СРПСКИ СПОМЕНИЦИ ИЗ
ТРАВУНСКЕ ОКОЛИНЕ, Београд 1910, стр. 8 + 69

-Нушић Бранислав: КОСОВО. Опис земље и народа,
Књига 1 - 2, Матица српска Нови Сад 1902 / 1903,
стр. 4 + 180 / стр. 4 + 116
-Нушић Бранислав: КРАЈ ОБАЛА ОХРИДСКОГ ЈЕЗЕРА.
Белешке из 1892. године, Београд 1894, стр. 182 + III
-Нушић Бранислав: С КОСОВА НА СИЊЕ МОРЕ. Белешке с пута кроз Арбанасе 1894. године, Београд 1902, стр. 112
-Николајевић Ђорђе: ЖИВОТОПИС И ДОБРОЧИНСТВА
БОЖА БОШКОВИЋА (1815 - 1879), Народни лист Задар
1880, стр. 66
-Николајевић Ђорђе - Георгије, митрополит дабробосански
(1807 - 1896): О ДУБРОВНИКУ И О ДУБРОВЧАНИМА.
Изабране странице. Приредила Ирена Арсић, Центар за
црквене студије Ниш / Арс либри Београд 2004, стр. 177
-*** НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ, ПОСЛОВИЦЕ И СЛИКЕ ИЗ
ЖИВОТА СРБА НА КОРДУНУ, Књига 2. Сакупио и уредио
Станко Опачић – Ћаница, Просвјета Загреб 1987, стр. 444
-Ного Рајко Петров:У ВИЛОВОМЕ ДОЛУ. Изабране и нове
песме, Завод за уџбенике и наставна средства Београд /
Источно Сарајево 2005, стр. 180
-Ного Рајко Петров: НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ РАЈКА
ПЕТРОВА НОГА, Просвета Београд 2001, стр.227
-Ного Рајко Петров, приређивач: АНТОЛОГИЈА
СРПСКИХ ЈУНАЧКИХ ПЈЕСАМА, Просвјета Српско
Сарајево 2002, стр. 447
-***NARODNA ZASTAVA UJEDINJENIH HRVATA I
SRBA, Izdavatelj Cavtatsko i konavosko bratstvo, Dubrovnik
1905, str. 35
-Новаковић Коста: СРПСКА КРАЈИНА. Успони, падови,
уздизања, Српско културно друштво „Зора“ Београд/Книн
2009, стр. 600
-Новаковић Јелисије: ВИШЕГРАДСКА ЖУПА И
БОРАЧКА ВИСОРАВАН. У Павловини, Београд 2008,
стр. 736

Њ____________________________________________________
-Његош Петар II Петровић: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА 1 - 7,
Просвета/ Обод/ Свјетлост/ Београд, Цетиње, Сарајево, 1967.
Јубиларно издање припремљено поводом
стопедесетогодишњице Његошевог рођења 1813 - 1963
-"ЊЕГОШ" /Гласник Српског историско - културног
друштва "Његош", САД од 1958, број 1
-Њекрасов Иван: ПАХОМИЈЕ СРБИН писац xv вијека. С
руског превео Данило Јов. Прица, Нови Сад 1887, стр. 159

О____________________________________________________
-Обрадовић Доситеј: Одабрани листови, приредио Милан
Ч. Јовановић, Ново поколење Београд 1951, стр. 278
-Обрадовић Доситеј: САБРАНА ДЕЛА , Књига 1 - 3,
Просвета Бгд 1961, стр. 858 + 1/ стр. 690 + 1/стр. 746 + 1
-Облаковић Јастреб: Титови казамати у Југославији,
Слободна књига Београд 2000, стр. 184 /Прво издање Покрет
српских четника „Равна Гора“ Чикаго 1960/
-*** ОПЕЛО НАД ЖИВИМА. Сведочења преживелих
Добровољаца, Преображај Београд 1998, стр. 543
-Ораовац Томо П.: Арбанашко питање и српско право,
Београд 1913, стр. 129
-Ораовац Томо П.: ЗНАМЕНИТЕ ЦРНОГОРКЕ, Земун
1940, стр. XIII + 2 + 143 + 3
-Oраовац Томо П.: ТРИ ЗНАМЕНИТА ХЕРЦЕГОВЦА,
Београд 1908, стр. 57
-Ораовац Томо П.: ЦРНИ ДАНИ БОСНЕ И ЕРЦЕГОВИНЕ,
Ниш 1886, стр. 111 + 3
-Огњевић Тамара: Острог, чудотворац у орловском гнезду.
Историја, вера, уметност, предање, чудеса,Манастир Острог
Даниловград 2002, стр. 128
-Обрадовић Ратко: Одабрани састави - Уз неколико сећања
на писца, Минхен 1972, стр. 233
-*** ОТРОВИ ПРЕЋУТАНИХ ИСТИНА: Злочини над
Србима 1991 - 1994, приредио Анђелко Маслић, Сарајево Српски прес Београд 1995, стр. 607
-Обрадовић Бошко: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ И НОВИ
НАЦИОНАЛИЗАМ, Хришћанска мисао Бг 2005, стр. 180
-*** O BUNJEVCIMA. Uredio Milivoje V. Knežević, Knjiga 12, Subotica 1927 / 1930, str. 96 / str. 136
-*** О ДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ ОСЛОБОЂЕЊА И
УЈЕДИЊЕЊА 1918 - 1928. Уредио Миливоје В. Кнежевић,
Суботица 1929, стр. 80
-*** О МАКЕДОНИЈИ И МАКЕДОНЦИМА. Чланци:
Вендл; Ризов; Томић. Средили Ј. Т. Марковић и Свет.
Томић, Крф 1918, стр. 111 + 1

-*** О СРБЉАКУ. Студије. Са 19 прилога, СКЗ Београд
1970, стр. 496 + 3
-*** ОБНОВА САМОДРЕЖЕ ЦРКВЕ НА КОСОВУ.
Освећена 15 - 28. јуна 1932. год. на Видовдан, Београд 1938,
стр. 127 + 1
-Окановић Рувим, архимандрит: МАНАСТИР
РАКОВИЦА, Београд 1909, стр. 105
-*** ОМЛАДИНСКИ АЛМАНАХ, Просветна заједница
Београд 1942, стр. 144
-О`Нил Џон:НЕНАДМАШНИ ГЕНИЈЕ. Живот Николе
Тесле, Просвета Београд 1951, стр. 297+2
-Оно Жозеф: ЦРНА ГОРА НА БАЛКАНУ. С француског
превео Мирко М. Мијушковић, Цетиње 1908, стр. 36 + 1
-Опачић Станко - Ћаница: НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ
КОРДУНА. Сакупио и предговор написао С. Опачић Ћаница, Просвјета Загреб 1971, стр. 474
-Оровић Саво Ј.: НЕВЕСИЊСКИ УСТАНАК У ПЕСМИ И
ПРОЗИ, Загреб 1936, стр. 113 + 2
-*** ОСНОВИ ПРАВОГ СРПСКОГ РОДОЉУБЉА.
Поводом говора претседника српске владе генерала Недића,
Београд 1941, стр. 78
-Остојић Петар Ив.: ПРОПАГАНДА, Библиотека Ратника
Београд 1940, стр. 115
-Остојић Петар Ив.: ТАЈНИ НЕПРИЈАТЕЉИ, Београд
1931, стр. 198 + 2
-Остојић Тихомир др: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У
ХОПОВУ. Студија из културне и књижевне историје,
Матица српска Нови Сад 1907, стр. 2 + VII + 432
-Остојић Тихомир др: ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН, ЖИВОТ И
РАД МУ, Београд 1923, стр. 223 + 1
-Остојић Тихомир др: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Предавања, Геца Кон Београд 1923, стр. VII + 306
-Остојић Тихомир др: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ ОД
ВЕЛИКЕ СЕОБЕ ДО ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, Сремски
Карловци 1905, стр. 2 + 128 + 6
-Острогорски Георгије: СЕРСКА ОБЛАСТ ПОСЛЕ
ДУШАНОВЕ СМРТИ, Научно дело / Византолошки
институт Београд 1965, стр. XII + 171

-Отовић Видак: ТУГА ЊЕГОШЕВА ПО ГОРСКОМ
ВИЈЕНЦУ, Ниш 1927, стр. 32
-Опачић Зорана: АЛХЕМИЧАР ПРИПОВЕДАЊА СТАНИСЛАВ КРАКОВ, Учитељски факултет Београд 2007, стр. 216
-Остојић Јово: ХАШКИ СВЕДОК, Никола Пашић Београд
2006, стр. 122

П____________________________________________________
-***ПЛЕМЕНИТИ ПУТ. Сазнање и вера у српску идеју.
Антологија националних текстова, приредио Владимир
Максимовић, Пешић и синови/Приватна издања Драгомира
Џамбића Београд 2009, стр. 304
-Попов Чедомир (1936): ВЕЛИКА СРБИЈА СТВАРНОСТ И
МИТ, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски
Карловци – Нови Сад 2008, стр. 347
-Пироћанац Стеван: СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ 1941 - 1945.
У речи и слици, Искра Нортхамтон 1991, стр. 318 /Треће
исто издање 1994/
-Пашалић Стево: АНТРОПОГЕОГРАФСКА СТВАРНОСТ
СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1992-2000, Бањалука
компани Бања Лука 2002, стр. 176 + додаци
-Павловић Радослав: МОНАХ И МУЧЕНИК ЈОВАН
РАПАЈИЋ (1910 – 1945), Светосавска књижевна заједница
Београд 1994, стр. 110
-Парошки Милан: О ДРЖАВИ И НАРОДУ, Прометеј Нови
Сад 2002, стр. 124, додатни текстови Жарко Димић и Јован
Р. Марјановић, друго допуњено издање
-Пилиповић Радован: ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА
КРСТИТЕЉА У БЕОГРАДУ 1948-2008, Бг 2008, стр. 154
-Пилиповић Радован: МАНАСТИР РМАЊ, Епархија
бихаћко-петровачка Босански Петровац 2008, стр. 262
-Пилиповић Радован: ПАРОХИЈА ВЕЛИКОСЕЛСКА И
СЛАНАЧКА ОД XVI ВЕКА ДО ДАНАС, Српска православна црквена општина великоселска и сланачка Београд 2005,
стр. 144
-*** ПЛАЧ СТАРЕ СРБИЈЕ / Издање поводом 70 годишњице ослобођења Косова 1912 - 1982, Косово 1982, стр. 374
-Поточан Будимир (1952): АЗБУЧНИК У КАМЕНУ.
Сведочење са вуковарског фронта о рату у Славонији 1991.
године, Мирослав Београд 1993, стр. 96
-Петровић Растислав В.: ХРВАТСКЕ УСТАШЕ НА
ИСТОЧНОМ БОЈИШТУ, Аутор агент Београд 2005, стр. 118

-Петровић Растислав В.: ЦРНОГОРСКЕ УСТАШЕ, 3.
допуњено издање, Аутор агент Београд 2005, стр. 247
-Петровић Растислав В.: ДУБРОВНИК И ПРЕВЛАКА ДО
1939. ГОДИНЕ НИКАДА НИСУ ПРИПАДАЛИ
ХРВАТСКОЈ, Стручна књига Београд 2002, стр. 54
-Петровић Растислав В.: ПЛЕМЕ КУЧИ 1684 -1796,
2. издање, Стручна књига Београд 2001, стр. 315
-Петровић Растислав В.: ГЕНОЦИД СА БЛАГОСЛОВОМ
ВАТИКАНА. Изјаве Срба избеглица, Фонд „Никола Тесла“
Београд 1992, стр. 104
-Петровић Растислав В.: ЗАВЕРА ПРОТИВ СРБА, Доситеј
Београд 1990, стр. 388
-Петровић Александар М.: ПРАИСТОРИЈА СРБА.
Разматрање грађе за стару повесницу, Пешић и синови
Београд 2004, стр. 252
-Петровић Александар М.: АРХЕОГРАФИЈА НАРОДА
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ. Сведочанства казивања о
југоисточно европским народним именима, према списима
древних повесница и њихова културна историја, Мирослав
Београд 2006, стр. 266
-Петровић Александар М.: АРХЕОЛОГИКА УМА. Искон
философије у огледалу стварности. Истраживања
првобитности кроз разгртања изворног тла живота у колу
његових основних и с њим сраслих појава, Сварог Бања
Лука 1999, стр. 322
-Петровић Ж.Петар: Из наше народне прошлости 1- 2
/Запажања и осврти/, Ауторско издање Београд 1959/1960,
стр. 72+2 / стр. 90+1
-Петровић Ж. Петар: ШУМАДИСКА КОЛУБАРА, САН Бг
1949, стр. 275 + фото
-Петровић Петар Ж.: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ НАРОДНИ У
ГРУЖИ, САН: Српски етнографски зборник Београд 1948,
стр. X+580
-Панић - Суреп Милорад: Филип Вишњић живот и дело,
Просвета Бг 1967, стр. 327
-Поповић Павле: РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ, СКЗ Београд
1939, стр. 368 + 1

-Поповић Павле: О ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, 2. прегл. изд.,
Геца Кон Београд 1923, стр. 2 + 224
-Поповић Павле: ПРЕГЛЕД СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ,
Београд 1909, стр. XXIV + 486 / 9. издање 1931/
-Познановић Жељко И.: СРПСКА ИДЕЈА, Слободна књига
Београд 1999, стр. 135
-Петковић Живко Д.: АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ. Македонија старога века, Слободна књига Београд 2001, стр. 95
-Петковић Живко Д.: Прве појаве српског имена, Слободна
књига Београд 1996, стр. 59 /Прво издање Београд 1926/
-Петковић Живко Д.: Семићани и Балканско полуострво,
Слободна књига Београд 1998, стр. 36 /Прво изд. Бгд 1926/
-Петковић Живко Д.: БУГАРИ И БАЛКАНСКИ
СЛОВЕНИ, Београд 1926, стр. 70 + 1
-Петковић Живко Д.: НЕКИ ПРЕИСТОРИСКИ ЦРТЕЖИ
И НАЈСТАРИЈА БАЛКАНСКА ПИСМЕНА, Београд 1934,
стр. 45
-Павловић Георгије: Под шестокраком звездом. Јудаизам и
слободно зидарство у прошлости и садашњости, Београд
1995, репринт издања Просветна заједница Београд 1943,
стр. 134
-*** ПРАВЦИ ДЕСНИЦЕ - Српско духовно искуство/
Момир Николић; Велибор Јонић; Димитрије Љотић;
Мирослав Спалајковић/, Слободна књига Београд 1997,
стр. 43
-Пелагић Васа: ИСТОРИЈА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ
БУНЕ, Свјетлост Сарајево 1953, стр. 308 + 1
-Pavlović Nadežda D.: DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ,
Minerva Subotica - Beograd 1968, str. 245 + 3
-Поповић Тома: Турска и Дубровник у XVI веку, СКЗ
Београд 1973, стр. 506
-Павић Милорад: Рађање нове српске књижевности Историја српске књижевности барока, класицизма и
предромантизма, СКЗ Београд 1983, стр. 631
-Павић Милорад: ГАВРИЛ СТЕФАНОВИЋ ВЕНЦЛОВИЋ,
СКЗ Београд 1972, стр. 326 + 1
-Пећанац Коста: Цртице из живота и рада, Београд 1933,
стр. 48

-Пећанац Коста: Четничка акција 1903 - 1912, Београд 1933,
стр. 69
-Парежанин Ратко: Млада Босна и Први светски рат,
Искра Минхен 1974, стр. 453
-Парежанин Ратко: Други светски рат и Димитрије В.
Љотић, Искра Минхен 1971,
-Парежанин Ратко: На судбоносној прекретници, Искра
Минхен 1976, стр. 360
-Парежанин Ратко: ЗА БАЛКАНСКО ЈЕДИНСТВО.
Оснивање , програм и рад Балканског института у Београду
(1934-1941), Искра Минхен 1980, стр. 120
-Парежанин Ратко: Моја мисија у Црној Гори, Искра
Минхен 1974, стр. 146
-Парежанин Ратко и Гавриловић Б.: РЕЧИ ВИТЕШКОГ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I УЈЕДИНИТЕЉА, Београд 1934,
стр. 112
-Павловић Душан М.: Моравско - вардарска удолина .
Њена улога у прошлости и садашњости, Издање Књижаре
„Славија“ Скопље 1935, стр. 47
-Павловић Јеремија М.: Живот и обичаји народни у
крагујевачкој Јасеници и Шумадији, СКА: Српски
етнографски зборник књ. 22 Београд 1921, стр. IX + 3 + 271+1
-Павловић Јеремија М.: КАЧЕР И КАЧЕРЦИ. Етнолошка
испитивања, Београд 1928, стр. 241
-Павловић Јеремија М.: МАЛЕШЕВО И МАЛЕШЕВЦИ.
Етнолошка испитивања, Београд 1928, стр. 468
-Павловић Јеремија М.: Из прошлости Јужне Србије. По
народним песмама и другим подацима, Београд 1924,
стр. 77, Библиотека Јужна Србија књ. 1
-Павловић Јеремија М.: БРЕГАЛНИЧКА ОБЛАСТ. По
познатој грађи и својим белешкама, Београд 1924, стр. 140,
Библиотека Јужна Србија књ. 2
-Павловић Јеремија М.: ДОЈРАН И ДОЈРАНСКО ЈЕЗЕРО.
По познатој грађи и својим белешкама, Београд 1925,
стр. 140, Библиотека Јужна Србија књ. 3
-Павловић Јеремија М.: СТАРИ ДОЈРАН И ДОЈРАНСКО
ЈЕЗЕРО, Београд 1930, стр. 58, Етнографска библиот. књ. 2

-Павловић Јеремија М.: СТАРИ ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ
НАРОДНИ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ. По народним песмама
описао, Рајковић и Ћуковић Београд 1926, стр. 128
-Павловић Милорад Б.: ВОЈВОДА МИШИЋ ОД
СУВОБОРА ДО МАРИБОРА, Београд 1922, стр. 116
-Павловић Милорад Б.: ПРАВОСЛАВЉЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ, Београд 1898, стр. 112 (под псеудонимом
П.М.Томић)
-Павловић Милорад Б.: СЛИКЕ И КАРАКТЕРИ ИЗ
СРПСКОГ ДРУШТВА, Београд 1888, стр. 95
-Павловић Миле: СТЕВАН СРЕМАЦ, Биографије
знаменитих људи, Југо-исток Београд 1938, стр. 141
-Пелевић Борислав: Кроз историју Косова и Метохије од VI
до XXI века, Евро Београд 2005, стр. 612
-Пејин Јован М.: Срби и Мађари - Великомађарски сан
геноцид и "геноцид", Кикинда / Београд 1996, стр. 153
-Пејин Јован: ВЕЛИКОМАЂАРСКИ КАПРИЦ.
Великомађарски сан геноцид и „геноцид“, Екопрес
Зрењанин 2007, стр. 211
-Пејин Јован М.: Колонизација Хрвата на српској земљи у
Срему, Славонији и Барањи, Историјски архив "Срем"
Сремска Митровица 1997, стр. 100, 2. изд.
-Пејин Јован М.: Аутономија Војводине - кошмар српског
народа, "Београд" Зрењанин 2002, стр. 119
-Пандуревић Винко: Рат у Босни и Херецеговини и
паравојне формације, ИГАМ Београд 2004, стр. 132
-Поплашен Никола: РУШЕЊЕ ДЕЈТОНА, Бања Лука 2001,
стр. 173
-Петровић Сретен: СРПСКА МИТОЛОГИЈА - У веровању,
обичајима и ритуалу, Народна књига - Алфа Београд 2004,
стр. 864
-*** Прва Конститутивна седница Народне скупштине
Републике Српске, уредник и приређивач Милан Ного,
предговор Момчило Крајишник, Срна Пале 1997, стр. 85
-Pešić Radivoje: OPTUŽUJEM ĆUTANJE: Zavera poricanja Kako pomoći Evropi (Zapisi i predavanja 1982 - 1992), Pešić i
sinovi Beograd / Stručna knjiga Beograd 2003, str. 188 +
engleski prevod str. 128

-Пешић Радивоје: ВИНЧАНСКО ПИСМО И ДРУГИ
ГРАМАТОЛОШКИ ОГЛЕДИ, Пешић и синови Београд
2003, 4. издање, додатни текст Ђакомо Ђиларди
-Перовић Вукашин Р.: Енциклопедиски и политички
коментар "Геносида"- Прва четничка енциклопедија књига
I. св. 1, 1964, стр. 442
-Перовић Вукашин Р.: Енциклопедиски и политички
коментар "Геносида" - Прва четничка енциклопедија књига
I. св. 2, 1969, стр. 347
-Перовић Вукашин Р.: Енциклопедиски и политички
коментар "Геносида"- Прва четничка енциклопедија књига
I. св. 3, Издање пишчево Минхен 1973, стр. 450
-Петровић Љубиша: Тајни план великохрватске идеје и
њене експанзије - Докуменат мрачне мегаломаније једног
народића, Слободне српске планине 1943, Питсбург, стр. 79
-Пешут Мане М.: Револуција у Лици 1941-1945, 1966,
стр. 398
-Плећаш Неђељко Б.: Ратне године 1941 - 1945, Kosovo
Publishing Company Columbus 1983, str. XIII + 275
-Плећаш - Нитоња Никола: ПОЖАР У КРАЈИНИ, Чикаго
1975, стр. 507
-Павловић Илија М.: ГЕНЕРАЛ МИЛАН Ђ. НЕДИЋ Биографија и други историјски подаци о српским страдањима у Другом светском рату 1941 – 1945 у 2 књиге, Библиотека Српски препород Саутпорт - Квинсланд Аустралија 1990,
стр. 402 + 480 /Друго издање Нова Искра Београд 1994/
-Павловић Илија М.: Критички осврт на књигу Сећања из
рата од Звонимира Вучковића, Библиотека Српски
препород Мелбурн Аустралија 1983, стр. 98
-Павловић Илија М.: Југославија у Другом светском рату Према ратним документима, Издање аутора Мелбурн
Аустралија 1985, стр. 292
-Павловић Илија М.: Судбоносне последице - Поводом пуча
од 27. марта 1941. године, Библиотека Српски препород
Саутпорт - Квинсланд Аустралија 1983
-Павловић Илија М.: Критички осврт на књигу Живана
Л.Кнежевића - "27.март 1941", Библиотека Српски препород
Саутпорт - Квинсланд 1983, стр. 64

-Propadović Milutin: D. V. Ljotić, Zbor i Komunistička partija
Jugoslavije 1935 - 1945. Prilozi za istinu o JNP Zbor, Iskra 1990,
str. 338
-Пурковић Миодраг Ал.: АВИЊОНСКЕ ПАПЕ И СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ, Пожаревац 1934, стр. 108 /Филозофски факултет
Београд - Докторска дисертација/
-Пурковић Миодраг Ал.: БУГАРСКО СРПСКО
ЗБЛИЖЕЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ, Београд 1932, стр. 31
-Пурковић Миодраг Ал. др: КЋЕРИ КНЕЗА ЛАЗАРА.
Историска студија, Српска мисао мелбурн 1957, стр. 112 + 2
-Пурковић Миодраг Ал.: ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац 1934,
стр. 8 + 91 + 2 + XVI
-Пурковић Миодраг Ал. др: ПОПИС ЦРКАВА У СТАРОЈ
СРПСКОЈ ДРЖАВИ, Скопље 1938, стр. 50 /Библиотека
Хришћанског дела, књига 8А/
-Пурковић Миодраг Ал.: ПРИНЦЕЗЕ ИЗ КУЋЕ
НЕМАЊИЋА, Авала Виндзор б. г., стр. 77
-Пурковић Миодраг Ал.: СВЕТИТЕЉСКИ КУЛТОВИ У
СТАРОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВИ ПРЕМА ХРАМОВНОМ
ПОСВЕЋИВАЊУ, Београд 1939, стр. 24
-Пурковић Миодраг Ал.: Српска култура Средњег века,
Српска православна епархија за западну Европу Химелстир
1985, стр. 127
-Пурковић Миодраг Ал.: СРПСКА КУЛТУРА СРЕДЊЕГ
ВЕКА, Пешић и синови Београд 2002, стр. 156
-Пурковић Миодраг Ал.: СРПСКИ ВЛАДАРИ, Авала
Виндзор 1958, стр. XV + 1 + 152 + 19
-Пурковић Миодраг Ал.: СРПСКИ ПАТРИЈАРСИ
СРЕДЊЕГ ВЕКА, Српска православна епархија
западноевропска Диселдорф 1976, стр. 184
-*** ПРИЗРЕН ЦАРСКИ ГРАД - Хрестоматија (Уредници
Ратко Марковић Риђанин; Јордан Ристић; Александар
Бачкалов), НУБ "Иво Андрић" Приштина 2005, стр. 441
-Петрушић Светлана: КОСОВО И МЕТОХИЈА. ОД
ДРЖАВЕ ДО ЛОГОРА. КАКО ПОБЕДИТИ
ГЛОБАЛИЗАМ, ДК "Свети Сава" - Хвосно Исток / ГБ "Вук
Караџић" Косовска Митровица / "ДИС" Чачак / ИЗ
"Вишњић - Подруговић" Никшић 2005, стр. 384

-Павле, Патријарх српски (1914): МОЛИТВЕ И МОЛБЕ:
Беседе, разговори, проповеди, писма и изјаве, БИГЗ Београд
1996, стр. 591
-Пешић Јовица: КОСОВО, СРБИ И НОВИ СВЕТСКИ
ПОРЕДАК: Одговор Србина, Ихтус - Хришћанска књига
Београд 1998, стр. 86
-*** ПРЕКИД ОДНОСА СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ:
Документи, Удружење Срба Крајишника из Републике
Српске у Београду 1994, стр. 76
-Пејчић Јован: МИЛАН РАКИЋ НА КОСОВУ, Конрас
Београд 2006, стр. 440
-Поповић Миодраг: ЈОТА, Вуков сабор – Тршић / Рад
Београд 1981, стр. 150
-Поповић Миодраг: ИСТОРИЈА СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ 1 - 3, Нолит Београд 1968 / 1972,
стр. 378 + 2 / стр. 365 + 3 / стр. 498 + 2
-Поповић Миодраг: ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ 1787-1864,
Нолит Београд 1964, стр. 478
-Поповић Радован (1938): ИСИДОРИНА БРОЈАНИЦА, Рад
/ Вук Караџић Београд 1979, стр. 327
-Popović Radovan: ISTINA O DUČIĆU, Književne novine
Beograd 1982, str. 218
-Popović Radovan: ŽIVOT MILOŠA CRNJANSKOG,
Prosveta Bg 1980, str. 250
-Поповић Радован: КЊИГА О ДЕСАНКИ, Удружење
издавача и књижара Југославије / Завод за уџбенике и
наставна средства Београд 1998, стр. 147 + 1
-Павловић Благоје К.: АЛБАНИЗАЦИЈА КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ, Европско слово Београд 1996, стр. 346
-Перазић Гавро: КУДА ИДЕ ЦРНА ГОРА, Верзал прес
Београд 1999, стр. 365
-Петковић Милан В.: ТЕРОРИСТИ, Калеком Београд 1999,
стр. 127
-Поповић Васиљ: ИСТОЧНО ПИТАЊЕ. Историјски
преглед борбе око опстанка Османлијске Царевине у
Леванту и на Балкану, Службени лист СРЈ / Балканолошки
институт САНУ Београд 1996, треће издање, стр. 252 /Прво
издање Геца Кон Београд 1928, стр. 191 + 1/

-Поповић Васиљ др: БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС, Београд
1927, стр. 27
-Поповић Васиљ др: ЕВРОПА И СРПСКО ПИТАЊЕ У
ПЕРИОДУ ОСЛОБОЂЕЊА 1804 - 1918, Геца Кон Београд
1938, стр. 168 /Српски народ у XIX веку, књига 19/
-Поповић Васиљ: НАЦИОНАЛНО НАЧЕЛО У
САВРЕМЕНОЈ ИСТОРИЈИ, Годишњица Николе Чупића ,
књига XXXVI, Београд 1927, стр. 28 - 72, сепарат
-Пети Анри – Робер: КРАЉ АЛЕКСАНДАР Први ОД
ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО ЖРТВА МАСОНСКЕ ЗАВЕРЕ,
Слободна књига Београд 1996, стр. 46
-Пејановић Ђорђе: ШТАМПА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1850 - 1941, Свјетлост Сарајево 1949, стр. 135 + 21
-Пејановић Ђорђе: СТАНОВНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, САН: Посебна издања Београд 1955, стр. 4 + 120
-Поповић Милан (1914): ХРАБРИ АРХОНТ, Омладина
Београд 1955, стр. 310
-*** ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СРПСКОГ ПЈЕВАЧКОГ
ДРУШТВА „ГУСЛЕ“ У МОСТАРУ 1888 - 1938. Уредио
Јован Радуловић, Мостар 1938, стр. 320
-Павићевић Мићун М.: СРБИЈА И ЦРНА ГОРА. Политичко - национална расправа, Welland Kanada 1917, str. 108
-Павловић Драгољуб др: IZ KNJIŽEVNE I KULTURNE
ISTORIJE DUBROVNIKA. Studije i članci, Svjetlost Sarajevo
1955, str. 181 + 3
-Павловић Драгољуб М. др: АУСТРИСКА ВЛАДАВИНА У
СЕВЕРНОЈ СРБИЈИ (од 1718 - 1739). По грађи из бечких
архива, Београд 1901, стр. 2 + 158 (Глас СКА)
-Павловић Живко Г.: РАТ СРБИЈЕ СА АУСТРО УГАРСКОМ, НЕМАЧКОМ И БУГАРСКОМ 1915. године,
САНУ / Научно дело Београд 1968, стр. 12 + 944
-Павловић Иван С.: ПОЧЕТАК РАТА СА ТУРЦИМА 1912,
Београд 1941, стр. 43
Павловић Леонтије: КУЛТОВИ ЛИЦА КОД СРБА И
МАКЕДОНАЦА. Историско - етнографска расправа,
Народни музеј Смедерево 1965, стр. 354 + 5
-Павловић Љуба: СОКОЛСКА НАХИЈА, Београд 1930,
стр. 1 + 199 (Српски етнографски зборник 26)

-Павловић Миливој др: ЈЕЗИК И НАРОДНА КУЛТУРА,
Скопље 1937, стр. 75
-Павловић Миодраг: АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ
ПЕСНИШТВА (XIII - XX век), СКЗ Београд 1964, стр. 564+ 2
-Павловић Стеван др: СИМА МИЛУТИНОВИЋ
САРАЈЛИЈА. Живот, књижевна радња и слика му,
Нови Сад 1893, стр. 142
-Пајевић Арса: ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.
Успомене војевања за народно ослобођење 1876, Нови Сад
1891, стр. 456 + 2
-Пајевић Арса: СА ПЕСТОГОДИШЊИЦЕ СЛАВЕ
ВИДОВДАНСКЕ У КРУШЕВЦУ И МИРОПОМАЗАЊЕ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА У ЖИЧИ. Мала споменица,
Нови Сад 1889, стр. 8 + 168
-Пандуровић Владислав др: ИЗ ПРОШЛОСТИ
БАРАЊСКИХ СРБА, Осијек 1923, стр. 111
-Пандуровић Владислав др: СРПСКА ПИСМА ИЗ
СВЕТСКОГ РАТА 1914 - 1918, Осијек 1924, стр. 256
-Пантелић Душан др: КОЧИНА КРАЈИНА, СКА: Посебна
издања Београд 1930, стр. XI + 168
-Пантелић Душан др: ПОГИБИЈА РИГЕ ОД ФЕРЕ,
Београд 1931, стр. 48
-Пантић Бранислав Ј.: ЛИЧНА ПРЕПИСКА ВОЂА ПРВОГ
СРПСКОГ УСТАНКА . Изворна грађа за историју Србије
1804 - 1813, Сарајево 1938, стр.64
-Paravac Dušan: LOGOR SMRTI (Hronika o austrougarskom
logoru interniraca u Doboju 1915 - 1917. godine), Doboj 1970,
str. 61+2
-Пауновић Маринко: БЕОГРАД, ВЕЧИТИ ГРАД, Београд
1968, стр. 1032
-Пауновић Маринко: БЕОГРАД КРОЗ ВЕКОВЕ, Београд
1971, стр. 1240
-Paunović Marinko: ĐERDAP I TIMOČKA KRAJINA,
Zagreb 1970, str. 848 + 19
-Пашић Сретен: КРОЗ РУДНИЧКИ ОКРУГ. Путничке
успомене, Сремски Карловци 1903, стр. 174
-Пејић Богосав Млад.: ПОРЕЧКА КРАЈИНА. У спомен
стогодишњице Доњег Милановца, Београд 1932, стр. 120

-Пејић Славко др: ЗНАМЕНИТЕ СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВКЕ, Православље Београд 1969, стр. 62 + 2
-Пејић Славко др: СЛАВНЕ СРПСКЕ ГУСЛАРКЕ И
ПЕВАЧИЦЕ, Православље Београд 1971, стр. 64
-Пејовић Ђорђије - Ђоко др: ИСЕЉАВАЊА ЦРНОГОРАЦА У XIX ВИЈЕКУ, Историјски институт НР Црне Горе
1962, стр. 487 + 1
-Перић Живојин М.: ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ. С писмом
Стојана Новаковића, Београд 1908, стр. 100, 2. издање
-Perović Jovan L.: O ŽIVOTU I RADU KANONIKA DEKANA
Dum Ivana Stojanovića, Izdanje pisca Dubrovnik 1910, str. 24
-Перовић Лазар Т.: ДВОВЈЕКОВНА ВЛАДА СЛАВНЕ
КУЋЕ ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОША, Цетиње 1896, стр. XIV + 111
-Перуничић Бранко др: СРПСКО СРЕДЊЕВЕКОВНО
СЕЛО, Београд 1956, стр. 95 + 1
-Перуничић Бранко: ПИСМА СРПСКИХ КОНЗУЛА ИЗ
ПРИШТИНЕ 1890-1900,Народна књига Београд 1985, стр.
550
-Перуновић Петар - Перун: ПОКЛИЧИ ЗА КРАЉА И
ОТАЏБИНУ, Сарајево 1937, стр. 76 + 1
-Петровић Његош I Петар: ПОСЛАНИЦЕ ЦРНОГОРЦИМА, БРЂАНИМА И ПРИМОРЦИМА. С предговором
митрополита црногорског Гаврила Дожића. Приредио
Душан Д. Вуксан, Цетињско историјско друштво Цетиње
1935, стр. 261
-Петковић Владимир Р.: ДЕЧАНИ. Књига 1 - 2, Београд
1941, стр. 4 + 242 / стр. 97 + 2
-Петковић Владимир Р.: ЛЕГЕНДА СВЕТОГ САВЕ У
СТАРОМ ЖИВОПИСУ СРПСКОМ. Приступна академска
беседа, СКА: Глас Београд 1933, стр. 76
-Петковић Владимир Р.: МАНАСТИР ЖИЧА. Хисторија,
Београд 1911, стр. 40
-Петковић Владимир Р. Др / Татић Жарко: МАНАСТИР
КАЛЕНИЋ, Народни музеј у Београду 1926, стр. 90 + 3
-Петковић Владимир Р. др: МАНАСТИР РАВАНИЦА,
Београд 1922, стр. 77 + 2
-Петковић Владимир Р. др: МАНАСТИР СТУДЕНИЦА,
Београд 1924, стр. 4 + 81 + 3

-Петковић Владимир Р. др: ПРЕГЛЕД ЦРКВЕНИХ
СПОМЕНИКА КРОЗ ПОВЕСНИЦУ СРПСКОГ НАРОДА,
САН: Посебна издања Београд 1950, стр. 4 + 1258 + 3
-Петковић Сретен др: ЗИДНО СЛИКАРСТВО НА
ПОДРУЧЈУ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1557 - 1614 / са 56
прилога/, Матица српска Нови Сад 1965, стр. VIII + 254 + 6
-Петковић - Поповић Радмила др / Шалипуровић Вукоман:
СРПСКЕ ШКОЛЕ И ПРОСВЕТА У ЗАПАДНИМ КРАЈЕВИМА СТАРЕ СРБИЈЕ У XIX ВЕКУ, Прибој 1970, стр. 340 + 2
-Петрановић Богољуб: СВЕЧАНОСТ ПРИ ДОЧЕКУ
ПРЕОСВЕШТЕНОГ МИТРОПОЛИТА БОСАНСКОГ
ГОСПОДИНА ДИОНИСИЈА У САРАЈЕВУ НА
СПАСОВДАН 1868, Сарајево 1868, стр. 42
-Петрановић Герасим: ПАСТИРСКА ПИСМА, СЛОВА И
БЕСЈЕДЕ Герасима православног епископа бококоторског,
дубровачког и спичанског, Котор 1882, стр. XII + 147
-Петрановић Данило: ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ.
Споменица о посмртној му стогодишњици, Матица српска
Дубровник 1911, стр. 90 + 1 /Мала библиотека Матице
српске у Дубровнику, књига 1/
-Петрановић Данило: ЖИВОТ И РАД ЕПИСКОПА
ГЕРАСИМА ПЕТРАНОВИЋА, Православна епископска
консисторија Котор 1912, стр. 75
-Петров Александар: ПОЕЗИЈА ЦРЊАНСКОГ И СРПСКО
ПЕСНИШТВО, Београд 1971, стр. 4 + 407 + 1
-Петровић Бошко др: О КУЛТУРИ СТАРОСЕДЕЛАЦА
СРБА У УГАРСКОЈ, Сремски Карловци 1911, стр. 39
-Петровић Вељко / Кашанин Милан: СРПСКА УМЕТНОСТ У ВОЈВОДИНИ. Од доба деспота до уједињења. /Са
202 прилога/, Матица српска Нови Сад 1927, стр. 135
-Петровић Вељко: ШУМАДИЈА И ВОЈВОДИНА,
Удружење Војвођана 1930, стр. 24
-Петровић Душан К.: ИСТОРИЈА СРЕМСКЕ ЕПАРХИЈЕ,
Епархија сремска Сремски Карловци 1970, стр. 143 + 1
-Петровић Јован Б.: ГАТАЧКО ПОЉЕ. Регионално географска испитивања, Српско географско друштво
Београд 1959, стр. 112

-Петровић Љубомир: ГРАД СМЕДЕРЕВО У СРПСКОЈ
ИСТОРИЈИ И КЊИЖЕВНОСТИ, Део 1, Панчево 1922,
стр. 65
-Петровић Љубомир: ПРОЛАЗ КРСТАША КРОЗ НАШЕ
ЗЕМЉЕ, Београд 1937, стр. 92 + 1
-Петровић Михаило Д.: БОЖАНСТВА И ДЕМОНИ ЦРНЕ
БОЈЕ КОД СТАРИХ НАРОДА, Београд 1940, стр. 52
-Петровић Михаило С.: КАКО ЈЕ ПОСТАО БЕОГРАД,
Београд 1931, стр. 157 + 2
-Петровић Михаило С.: БЕОГРАД ПРЕ СТО ГОДИНА,
Београд 1930, стр. 208
-Петровић Никола: СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ (1826 -1901),
Нолит Београд 1958, стр. 260 + 1, Библиотека Портрети
-Петронијевић Бранислав др: ФИЛОЗОФИЈА У
„ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“ И „ЛУЧИ МИКРОКОЗМИ“, 3. доп.
издање, С. Б. Цвијановић Београд 1924, стр. 97 + 1
-*** ПЕТРУ КОЧИЋУ ПОВОДОМ ДВАДЕСЕТГОДИШЊИЦЕ СМРТИ. Уредио Др Јован Кршић, Културна ревија
Преглед Сарајево 1936, стр. 48
-Пешић Петар: НАШ РАТ СА ТУРЦИМА 1876 / 77 године.
Критичка студија, Београд 1925, стр. 7 + 194
-Пешић Петар: СОЛУНСКИ ФРОНТ. Војно - политичка
акција, С. Б. Цвијановић Београд 1921, стр. 56
-Pešić Radmila: VUK VRČEVIĆ, Filološki fakultet Beograd
1967, str. 215
-Пизани Фери: СРПСКА ДРАМА. Октобар 1915 - март
1916. Превео с француског Никола П. Петровић, Библиотека
Српског гласника Солун 1917, стр. 119
-Пико Огист - Емил: СРБИ У УГАСКОЈ. Њихова
повесница, повластице, црква, политичко и друштвено
стање. С француског превео и поправкама допунио др
Стеван Павловић, Нови Сад 1882, стр. 592
-Пико Огист - Емил: СРПСКИ УСТАНАК 1848 и 1849 и
постанак СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА, Нови Сад 1879, стр. 88
-Пирх Ото Дубислав: ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ У
ГОДИНИ 1829. Српски превод од Др Драгише
Т.Мијушковића, Београд 1899, стр. VI + 3 + 247

-Плавшић Лазар: СРПСКЕ ШТАМПАРИЈЕ од краја XV до
средине XIX века, Београд 1959, стр. 334 + 1
-Пламенац Раде Туров: ЦРНА ГОРА И СКЕНДЕРИЈА,
Цетиње 1911, стр. 29
-Познановић Богољуб: ЦРТЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ МИЛАНА
М. ОБРЕНОВИЋА, Београд 1892, стр. 160
-Познановић Богољуб: ЦРТИЦЕ ИЗ КРАЈИШКЕ РАТНЕ
ПРОШЛОСТИ 1796 - 1866, Св. 1- Илок 1889, стр. 76
-*** ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ
ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ Г. ГЕРМАНА У СВЕТУ ЗЕМЉУ,
Синод СПЦ Београд 1959, стр. 109
-Поленаковић Харалампије: СКОПЉЕ У НАРОДНИМ
ПЕСМАМА, Скопље 1936, стр. 30
-Полужански Драгиша: БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА
МАТИЦЕ СРПСКЕ 1826 - 1949, Матица српска Нови Сад
1950, стр. 157 + 2
-Попић Сергије: ОПИС МАНАСТИРА ВРДНИКА РАВАНИЦЕ У СРЕМУ, Сремски Карловци 1898, стр. 62
-Попов Нил Александрович: СРБИЈА И РУСИЈА. Од
Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине /Свеска 1-4/,
Београд 1870
-Поповић Алекса Ј. - Сарајлија: ПОШЉЕДЊЕ ГРЧКЕ
ВЛАДИКЕ У БОСНИ, Сарајево 1905, стр. 27
-Поповић Алекса Ј. - Сарајлија: ХАЏИ - ЛОЈИНА БУНА У
БОСНИ, Издање писца Београд 1897, стр. 96
-Popović Aleksa J.: OKUPACIJA ili Ulazak austrougarske
vojske u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine. Po stranim i
domaćim izvorima priredio Pertev, Knjižara Mihajla
Milanovića Sarajevo b.g., str. 64
-Поповић Атанасије М.: ЗАСЛУГЕ СРПСКИХ
МАНАСТИРА, СРПСКОГ КАЛУЂЕРСТВА И
СВЕШТЕНСТВА, Сремски Карловци 1937, стр. 76
-Поповић Атанасије М.: КЉУЧ ЗА ЛАКО ИЗНАЛАЖЕЊЕ
СТЕПЕНА СРОДСТВА, Београд 1894, стр. 83
-Поповић Атанасије М.: ПОМЕНИК ШАБАЧКО ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, Део 1, Београд 1940, стр. 189 + 1

-Поповић Атансије М.: ПРАВОСЛАВЉЕ И ЊЕГОВ
ЗНАЧАЈ ЗА СРБЕ И СЛОВЕНЕ. Светосавски говор у
Београдској богословији, Београд 1902, стр. 17
-Поповић Богдан: АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ
ЛИРИКЕ, 13. издање, СКЗ Београд 1971, стр. XXXIV + 315
-Поповић Владан Д.: СВЕТИ САВА И ПРОБЛЕМ
РАЗВИТКА НАШЕ КУЛТУРЕ, Издање писца Београд 1961,
стр. 146
-Поповић Владимир Ј.: КРСНО ИМЕ - СЛАВА, Требиње
1931, стр. 115 + 1
-Поповић Владимир Ј.: ПАТЊЕ И ЖРТВЕ СРЕЗА
ТРЕБИЊСКОГ 1914 - 1918, Издање писца Требиње 1929,
стр. 68
-Поповић Владимир М.: ТРАДИЦИЈА КРСНЕ СЛАВЕ,
Просветно - хумано друштво покрова пресвете Богородице
Београд 1935, стр. 1 + III + 64
-Поповић Дака: БАНАТ, БАЧКА И БАРАЊА. Савремени,
национални,политички и друштвени профили, Књижара
Славија Нови Сад 1935, стр. 42
-Поповић Дака: ВУК И ЊЕГОВО ДОБА. Прилог културно
- политичкој историји, Нови Сад 1940, стр. 396
-Поповић Димитрије Ј.: БОРБА ЗА НАРОДНО
УЈЕДИЊЕЊЕ 1908 - 1914, Геца Кон Београд 1936, стр. 172
/Српски народ у XIX веку, књига 7/
-Поповић Душан Ј. др: БЕОГРАД КРОЗ
ВЕКОВЕ,Туристичка штампа Београд 1964, стр. 508
-Поповић Душан Ј.др: БЕОГРАД ПРЕ 200 ГОДИНА, Геца
Кон Београд 1935, стр. 2 + 220
-Поповић Душан Ј. др: ВЕЛИКА СЕОБА СРБА 1690. Срби
сељаци и племићи, СКЗ - Поучник Београд 1954, стр. 278
-Поповић Душан Ј. др: ВОЈВОДИНА. Прилози проучавању
наше земље и нашега народа. Општи и Посебни део,
I БАЧКА. Прилози проучавању етничких односа од средине
XVI века до 1921. г., СКА - Посебна издања Београд 1925,
стр. 6 + VIII + 1 + 155
-Поповић Душан Ј. др: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ БЕОГРАДА
ОД 1711 - 1739, СКА - Споменик Београд 1935, стр. 15 - 282

-Поповић Душан Ј. др: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ НАСЕЉА У
ВОЈВОДИНИ ОД 1695. ДО 1796, Историско друштво Нови
Сад 1936, стр. XXIII + 144 + 1
-Поповић Душан Ј. др: ИЗ ДРУШТВЕНЕ ПРОШЛОСТИ
ВОЈВОДИНЕ, Посебан отисак: ВОЈВОДИНА II, б.г.,
стр. 85 - 349
-Поповић Душан Ј. Др / Матић С.: О БАНАТУ И СТАНОВНИШТВУ БАНАТА У 17 ВЕКУ, Сремски Карловци 1931,
стр. 53 /Из Гласника Историског друштва у Новом Саду/
-Поповић Душан Ј. др: О ХАЈДУЦИМА 1 - 2, Београд 1930 /
1931, стр. 173 + 1 / стр. 158 + 1
-Поповић Душан Ј. др: О ЦИНЦАРИМА. Прилози питању
постанка нашег грађанског друштва, 2. издање, Београд
1937, стр. X + 520
-Поповић Душан Ј. др: ПРОБЛЕМИ ВОЈВОДИНЕ, Део 1,
Издање писца Београд 1925, стр. 158 + 2
-Поповић Душан Ј. др: СРБИ У БАНАТУ ДО КАРАЈА
ОСАМНАЕСТОГ ВЕКА, САН - Посебна издања Београд
1952, стр. VI + 2 + 220
-Поповић Душан Ј. др: СРБИ У БУДИМУ ОД 1690 ДО
1740, СКЗ - Поучник Београд 1952
-Поповић Душан Ј. др: СРБИ У ВОЈВОДИНИ 1 - 3, Матица
српска Нови Сад 1957 / 1959 / 1963, стр. 371 / стр. 484 /
стр. 329 + 5
-Поповић Душан Ј. др: СРБИ У СРЕМУ ДО 1736 / 7, САН Посебна издања Београд 1950, стр. 8 + 299
-Поповић Душан Ј. др: СРБИЈА И БЕОГРАД ОД
ПОЖАРЕВАЧКОГ ДО БЕОГРАДСКОГ МИРА 1718 -1739,
СКЗ - Поучник Београд 1950, стр. 402
-Поповић Ђорђе: БАЧКИ БУЊЕВЦИ И ШОКЦИ, Београд
1907, стр. 41
-Поповић Ђорђе: ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ, Београд 1896,
стр. 262
-Поповић Зарија В.: СТАРА СРПСКА ЗАДРУЖНОСТ КАО
ОСНОВ ИДЕОЛОГИЈЕ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДА.
Предавање одржано на Коларчевом народном универзитету
6. јуна 1942. год, Београд 1942, стр. 23

-Поповић Зарија Р.: ПРЕД КОСОВОМ. Белешке из доба
1874 - 1878. године, Сремски Карловци 1899, стр. 128
-Поповић Зарија Р. :СЛИКЕ ИЗ СТАРЕ СРБИЈЕ 1 - 2- 3,
Сремски Карловци 1876 / 1898 / 1906, стр. 163 + стр. 121
-Поповић Здравко М.: УЖИЦЕ СА ОКОЛИНОМ И
ЗЛАТИБОР, Београд 1940, стр. 61
-Поповић Јанићије ( 1883-1951): ГРАЧАНИЦА. Манастир,
Београд 1927, стр. 59
-Поповић Јанићије: КОСОВО У РОПСТВУ ПОД
БУГАРИМА ОД XI – 1915 ДО X - 1918. ГОД., Лесковац
1921, стр. 109
-Поповић Јанићије: КУМАНОВО ПРЕ И ЗА ВРЕМЕ РАТА
1912. ГОД., Београд 1913, стр. 93
-Поповић Јанићије: ПЛАМЕН, Приштина 1930, стр. 180 + 2
-Поповић Јанићије: ЖИВОТ СРБА НА КОСОВУ 18121912, Књижевне новине Београд 1987, стр. 400
-Поповић Јован М.: КНЕЗ МИЛОШ У НАРОДНОЈ
УСПОМЕНИ, Књ. 1, Београд 1900, стр. 116 + 3
-Поповић Јован М.: МИЛОШ ВЕЛИКИ У СЛУЖБИ
СВОЈЕ ОТАЏБИНЕ, Пожаревац 1899, стр. II + 111
-Поповић Лазо Ђ.: ПОГИБИЈА СМАИЛ - АГЕ ЧЕНГИЋА,
Цетиње 1912, стр. 55
-Поповић Марко С. прото: КРСНА ИМЕНА – СЛАВЕ
ПРАВОСЛАВНИХ СРПСКИХ ПОРОДИЦА У МОСТАРУ,
Издање Књижарнице и штампарије Пахера и Кисића
Мостар 1923, стр. VIII + 122 + 4
-Поповић Матија прота: ИЗ ТАМНИЦЕ. Успомене из
бањалучког велеиздајничког процеса 1914 - 1918. год., Тузла
1926, стр. 60 + 4
-Поповић Милан Л.: СРБИ У УГАРСКОЈ И СРБИЈА КАО
ПИЈЕМОНТ СРПСТВА, Нови Сад 1912, стр. 36 /Библиотека
„Српства“, св. 1/
-Поповић Милован Ђ.: СОВЈЕТСКА УНИЈА И
СЛОВЕНСТВО, Београд 1941, стр. 40
-Поповић Михаило И.: ИСТОРИЈСКА УЛОГА СРПСКЕ
ЦРКВЕ У ЧУВАЊУ НАРОДНОСТИ И СТВАРАЊУ
ДРЖАВЕ, Београд 1933, стр. 329 + 3

-Поповић Патрикије Ј., уредник: СЕРАФИМ ПЕРОВИЋ
АЕ. И МИТРОПОЛИТ ХЕРЦЕГОВАЧКО - ЗАХОЛМСКИ.
Његово посвећење и прва каноничка визитација своје
епархије, Мостар 1890, стр. 118
-Поповић Петар И.др: ЦРНА ГОРА У ДОБА ПЕТРА I И
ПЕТРА II, СКЗ Београд 1951, стр. 340 + 2
-Поповић Сретен А.: НА МИРИСНОМЕ ЗЛАТИБОРУ,
Београд 1908, 3. издање
-Поповић Сретен А.: СКОПЉАНСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ,
Београд 1914, стр. 124
-Поповић Сретен Л.: ГДЕ ЈЕ СЛАВА, ТУ ЈЕ СРБИН,
Београд 1878, стр. 2 + 184
-Поповић Сретен Л.: ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ,
Књижара Браће Поповић Нови Сад 1879, стр. 576
-Поповић Сретен Л.: ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ
(1878 и 1880). Предговор написао Ђуро Гавела, СКЗ Београд
1950, стр. 580 + 1
-Поповић Стеван В.: ГЕОРГИЈЕ БРАНКОВИЋ
АРХИЕПИСКОП КАРЛОВАЧКИ, МИТРОПОЛИТ И
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ. Лик, животописни подаци и говори,
Издање писца Нови Сад 1890, стр. 25
-Поповић Томо К.: ВЛАДИКА ГЕРАСИМ ПЕТРАНОВИЋ.
Биографске црте приликом двадесет и пет година
владиковања му, Сарајево 1897, стр. 24
-Поповић Томо К.: ЗНАМЕНИТИ БОКЕЉИ, Књига 1 Нови Сад 1879, стр. 34
-Поповић Томо К.: МАНАСТИР САВИНА. Историјске
цртице, Херцег Нови 1909, стр. 30
-Поповић Томо К.: ХЕРЦЕГ - НОВИ. У спомен пестогодишњице му, Задар 1883, стр. 208 + 2 / из Српског листа/
-Поповић Томо К.: ХЕРЦЕГ - НОВИ. Историјске биљешке,
Књига 1: 1382 - 1797, Дубровник 1924, стр. 253 + 5
-Поповић Угљеша Р.: ИЗВОД ИЗ ИСТОРИЈЕ РАТОВА ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ 1912 - 1918 ГОДИНЕ,
Земун 1938, стр. 2 + 166 + 1
-Поповић Цветко Ђ.: САРАЈЕВСКИ ВИДОВДАН 1914.
Доживљаји и сећања, Просвета Београд 1969, стр. 119 + 1

-Popović Cvetko Đ.: OKO SARAJEVSKOG ATENTATA.
Kritički osvrti i napomene, Svjetlost Sarajevo 1969, str. 242 + 4
-*** ПРАВА ИСТИНА или Искрени пријатељ своје
домовине. Написао Србин из Ерцеговине - Мостарац,
Београд 1893, стр. 68
-Првановић Светислав: ТИМОК И ТИМОЧАНИ, Зајечар
1963, стр. 154 + 2
-Првановић Светислав: ТИМОЧКИ ЗАПИСИ. Из народног
живота, веровања и предања, Зајечар 1964, стр. 91+1
/Библиотека часописа Развитак/
-*** ПРВИ СРПСКИ НАРОДНИ УСТАНАК 1804 -1954,
Искра Минхен 1954, стр. 179
-*** ПРЕПИСКА између народних вођа и српско православних митрополита босанско - херцеговачких
епархија у ствари уређења српско православне вјерско просвјетне самоуправе, Друштво Рад Нови Сад 1901, стр.
VIII + 277 /Босанко-херцеговачки зборник 3/
-***ПРЕПИСКА о арбанаским насиљима у Старој Србији
1898-1899, Минист. иностраних дела Београд 1899, стр. 145
-Прерадовић Дамјан: ГУНДУЛИЋА СЛАВА - СРПСКА
СЛАВА. Успомене са свеч. откривања споменика Ивана Фр.
Гундулића у Дубровнику год. 1893, Загреб 1893, стр. 142+X
-Прерадовић Ђорђе: О НАШИМ СТАРИМ БОГОВИМА,
Нови Сад 1924, стр. 54
-Пржић Илија др: СПОЉАШЊА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ
(1804 - 1914), Политика Београд 1939, стр. 163 + 4
-Princip Gavrilo: PRINCIP O SEBI. Sa predgovorom i
komentarima Ratka Parežanina, Zagreb 1926, str. 32
-*** PROGRAM SRBA U MONARHIJI I ANEKSIJA BOSNE
- HERCEGOVINE. Napisao Srbin - katolik, Izdanje pisca
Mostar 1908, str. 35
-Проданов Емилија С.: РАД И ЗАДУЖБИНЕ САВЕ
ТЕКЕЛИЈЕ, Нови Сад 1938, стр. 48
-Продановић Јаша М.: АНТОЛОГИЈА НАРОДНЕ
ПОЕЗИЈЕ, Геца Кон Београд 1938, стр. 463
-Продановић Јаша М.: АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ
ПРИПОВЕДАКА И ОСТАЛИХ ПРОЗНИХ НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА, СКЗ Београд 1951, стр. 459

-Продановић Јаша М.: ЖЕНСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ.
Антологија, Геца Кон Београд 1925, стр. LXII + 2 + 318
-Prodanović Jaša M.: VUK KARADŽIĆ I MILOŠ
OBRENOVIĆ, EOS Beograd 1938, str. 97
-Продановић Јаша М.: ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА И СТРУЈА У СРБИЈИ. Књига 1, Просвета
Београд 1947, стр. 526
-Продановић Јаша М.: НАША НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ, СКЗ Београд 1932, стр. 247 + XXI + 2
-Продановић Јаша М.: УСТАВНИ РАЗВИТАК И
УСТАВНЕ БОРБЕ У СРБИЈИ, Геца Кон Београд 1936,
стр. 446 /Српски народ у XIX веку, књига 4 - 6/
-Пророковић - Невесињац Ристо Т.: ИЗ ЖИВОТА
ХЕРЦЕГОВАЧКИХ ХАЈДУКА. Књига 1. Једно љето
четовања. По причању харамбаше Стојана Ковачевића и по
другијем изворима, Београд 1908, стр. 165, 2. попр. и знатно
проширено издање
-Пророковић - Невесињац Ристо Т.: ИЗ ЖИВОТА
ХЕРЦЕГОВАЧКИХ ХАЈДУКА. Књига 2. До битке на
Граховцу. По причању харамбаше Стојана Ковачевића и по
другијем изворима. Посвећено српској омладини, Београд
1908, стр. 123 + 5
-Пророковић - Невесињац Ристо Т.: НЕВЕСИЊСКА БУНА
1874. И ПОЧЕТАК УСТАНКА У ХЕРЦЕГОВИНИ 1875.
ГОДИНЕ, Задужбина Илије М. Коларца Београд 1905,
стр. XIV + 2 + 175
-***ПРОСВЕТА-НАРОДНИ АЛМАНАХ, Друштво
Просвета /1918,1921,1932,1939/
-*** ПРОСВЈЕТА - ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА РАДА
ПРОСВЈЕТЕ 1902 - 1927, Сарајево 1927, стр. 168
-Protić Marko: ZLATNI DANI SUBOTICE. Od oslobođenja do
potpisa mira 13. nov. 1918 - 4. juna 1920. Zapisi i istorija,
Subotica 1930, str. 119 + 1
-Протић Марко: СРПСКИ ТРИУМВИРИ У
БУЊЕВАЧКОМ РЕНЕСАНСУ ОД 1860 - 1900. ГОД. и друго
о суботичким Србима и њиховим напорима за спас и част
свог имена, Суботица 1933, стр. 229 + 4

-Протић Марко: СУБОТИЧКА СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА. Њени свештеници, ђакони и учитељи од 1710 -1931.
године, са портретима. Прилог историји Суботице,
Југословенски дневник Суботица б.г., стр. 42
-Протић Милисав Д. Гучанин: ДРАГАЧЕВО И ЊЕГОВИ
СЛАВНИ СИНОВИ, Ниш б.г., стр. 254 + 6
-Протић Миодраг Б.: СРПСКО СЛИКАРСТВО XX ВЕКА
(1 – 2), Нолит Београд 1970, стр. 320 + 10 + 114 слика/
стр. 321 -597 + 3 +110 слика
-Протић Миодраг Б.: СЛИКА И УТОПИЈА. ДобровићШумановић-Милена-Пеђа-Табаковић, СКЗ Београд 1985,
стр. 436
-Протић Петар С.: ЖИТИЈА СРПСКИХ СВЕТАЦА КАО
ИЗВОР ИСТОРИЈСКИ, Београд 1897, стр. 182 + II
-Протић Стојан М. /Balkanicus/: АЛБАНСКИ ПРОБЛЕМ И
СРБИЈА И АУСТРО-УГАРСКА, Геца Кон Бг 1913, стр. 111
-Протић Стојан М.: О МАКЕДОНИЈИ И МАКЕДОНЦИМА, Београд 1888, стр. 134 + 2 /2. издање 1928, стр. 111 /
-Протић Филип М.: СРПСКА ШКОЛА У СКАДРУ, Цетиње
1919, стр. 24
-Пуљевић Војин: НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ. Са
предговором Илије Ж. Трифуновића, Народна одбрана
Београд 1934, стр. VI + 2 + 197
-Пупин Михајло И.: СА ПАШЊАКА ДО НАУЧЕЊАКА. Са
енглеског превео М. Јевтић, Матица српска Нови Сад 1929,
стр. 6 + 415
-Пурић Божидар: НАШИ ИСЕЉЕНИЦИ, С. Б. Цвијановић
Београд 1929, стр. 117 + 1
-Путник Севастијан: МАНАСТИР ЉУБОСТИЊА, Чачак
1921, стр. IV + 35 /2. издање Крушевац б.г., стр. 33/
-*** ПУТОВАЊА ПО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА
У XIX ВЕКУ. Уредио Петар Ж. Петровић, Београд 1934,
стр. 153 /Етнолошка књижница 1/
-Петровић-Пироћанац Зоран: ИЗБРИСАТИ СРПСКИ
ВИРУС. Мала антологија расизма, шовинизма и говора
мржње на крају другог и почетку трећег миленијума, Аутор
и Центар за геополитичке студије „Југоисток“ Београд 2008,
стр. 214, 3. допуњено издање

-Псуњски /Велиша Рајичевић/: ХРВАТИ У СВЕТЛУ
ИСТОРИЈСКЕ ИСТИНЕ, Никола Пашић Београд 1994, стр.
241 /Прво издање Београд 1944/
-Псуњски /Велиша Рајичевић/: У ИМЕ ХРИСТА.
СВЕТИЊЕ У ПЛАМЕНУ, б.м., Југославија 1944, стр. 91
/Репринт издање Никола Пашић Београд 1994, стр. 111/
-Поповац Лука Ш.: УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА
У ДОЊОЈ НЕРЕТВИ, Ново дело Београд 1990, стр. 107
-Петровић Миодраг М.: ОДГОВОРИ АТАНАСИЈУ
ЈЕВТИЋУ, БИВШЕМ ЕПИСКОПУ И ЦРКВА У РАТИНИ,
Београд 2008, стр. 57 /допуњено издање/
-Поповић Јустин Сп.: СВЕТОСАВЉЕ КАО ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА, Библиотека Свечаник 1953, стр. 126
-Petrović Radmilo: BOGUMILI, Pešić i sinovi Beograd 2008,
str. 238
-Првуловић Жика Рад.: ЊЕГОШЕВА РЕЛИГИОЗНА
ФИЛОЗОФИЈА. Део 1: Тајна бога и тајна света, Lazarica
press Birmingham 1991, стр. IV+146
-Петровић Ненад В.: ДИМИТРИЈЕ МИТРИНОВИЋ, Авала
Винсор 1967, стр. 37
-Петровић Драгољуб: СУМРАК СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ.
Записи о затирању српских националних симбола,
Ћирилица Нови Сад 2005, стр. 149
-Пантић Мирослав: КЊИЖЕВНОСТ НА ТЛУ ЦРНЕ ГОРЕ
И БОКЕ КОТОРСКЕ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА, СКЗ Београд
1990, стр. 517
-Пантић Мирослав: ИЗ КЊИЖЕВНЕ ПРОШЛОСТИ.
Студије и огледи, СКЗ Београд 1978, стр. 490
-Прелевић Милорад: СРБИ НА КРФУ 1916-1918. Каталог
музејске поставке у „Српској кући“ на Крфу, Савезно
министарство одбране Београд 1998, стр. 155
-Пражић Александар: НАЦИОНАЛНО САМОУБИСТВО,
Пешић и синови Београд 2009, стр. 494
-***ПРВИ СВЕТСКИ РАТ I-II. Србија и Црна Гора /Општа
историја, Обод Цетиње 1975, стр. 392+382 /Група аутора/
-Пецељ Милован Р.: ЈЕВТО ДЕДИЈЕР. Живот и дело,
Географски факултет Београд/Природно-математички
факултет Бања Лука 2009, стр. 502

-Перазић Гавро (1923): РАМБУЈЕ ИЛИ РАТ. Међународношравна дилема, Војска Београд 2001, стр. 233
-Пешић Радмила/Милошевић-Ђорђевић Нада: НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ, Требник Београд 1997, стр. 298, 2. Издање
-***ПАКАО ИЛИ КОМУНИСТИЧКИ РАЈ У ЦРНОЈ
ГОРИ. Црна Гора под петокраком звездом, Београд 1944,
стр. 32
-***ПАРТИЗАНСКИ ДРУГ „МАРШАЛ“ ЈОСИП БРОЗ
ТИТО. Бољшевизирање Балкана. Један прилог за
осветљење Стаљинове политике, Просветна заједница
Београд 1944, стр. 26
-Pekić Borislav: GODINE KOJE SU POJELI SKAKAVCIUspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) I-II-III, BIGZ
Beograd/Jedinstvo Priština 1991, str. 371+ 472 + 628
-Пековић Милан: НИКШИЋКА ЖУПА. У народном
предању, историјским записима и казивањима људи,
Београд 1974, стр. 113

Р_____________________________________________________
-***РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА – Десет година
послије, Добра воља Београд 2005, стр. 335, уред. В. Ђурић
-*** РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА – Десет година
послије. Књига друга, Добра воља Београд 2005, стр. 250
-Радишић Светозар: НЕОКОРТИКАЛНИ РАТ. Брисањем
свести до „вечног мира“, Војноиздавачки завод Београд
2001, стр. 208, 2. допуњено и прерађено издање
-Раденковић Љубинко: НАРОДНА БАЈАЊА КОД
ЈУЖНИХ СЛОВЕНА, Просвета / Балканолошки институт
САНУ Београд 1996, стр. 346
-Раденковић Љубинко: СИМБОЛИКА СВЕТА У
НАРОДНОЈ МАГИЈИ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА, Просвета Ниш
/ Балканолошки институт САНУ Београд 1996, стр. 386
-Рапајић Јован (1910–1945): ЗА ИСТИНОМ. Чланци, огледи, прикази и оцене, Светосавска књиж. зајед. / Научна књига Бгд 1994, стр. XXXI + 113, поговор Радослав Павловић
-Ранковић Милан (1932): ОСОБЕНОСТИ ДИСОВЕ
ПОЕЗИЈЕ, Народна књига Београд 1976, стр. 366
-Радека Милан: СРБИ И ПРАВОСЛАВЉЕ ГОРЊЕ
КРАЈИНЕ ( Поводом 250 - годишњице Карловачког
владичанства ), Савез епархијских удружења православног
свештенства СР Хрватске 1963, стр. 86
-Радека Милан: ГОРЊА КРАЈИНА ИЛИ КАРЛОВАЧКО
ВЛАДИЧАНСТВО: Лика, Крбава, Гацка, Капелско, Кордун
и Банија, Савез епархијских удружења православног
свештенства СР Хрватске 1975, стр. 386
-Радека Милан: КОРДУН У ПРОШЛОСТИ, Просвјета
Загреб 1989, стр. 285 ( додатни текст Василије Крестић )
-*** РАТ У БОСНИ - Како је почело, С - канал Пале 1993,
стр. 163
-Радојчић Светозар (1909-1978): УЗОРИ И ДЕЛА СТАРИХ
СРПСКИХ УМЕТНИКА, СКЗ Београд 1975, стр. 302
-Радојчић Светозар: ПОРТРЕТИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ, Музеј Јужне Србије у Скопљу, Скопље
1934, стр. 105 + II + XXIV табле

-Радојчић Светозар: ИКОНЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ,
Просвета Београд 1062, стр. XX + 104 + 11
-Радојчић Светозар: МАЈСТОРИ СТАРОГ СРПСКОГ
СЛИКАРСТВА, САН Београд 1955 /стр. 4+135+2 / Са 62 пр. /
-Радојчић Светозар: СТАРО СРПСКО СЛИКАРСТВО,
Нолит Београд 1966, стр. 357 + 3 /Са 27 прилога/
-Радојчић Светозар: СПОМЕНИЦА СВЕТОЗАРА
РАДОЈЧИЋА. Поводом стогодишњице рођења, Филозофски
факултет Београд 2009, стр. 193
-Rašković Jovan: LUDA ZEMLJA, Akvarijus Beograd 1990,
str. 355 + 176 ilustr.
-Рашковић Јован (1929-1992): ДУША И СЛОБОДА,
Славија Нови Сад 1995, стр. 366, предговор Радован
Караџић и поговор Добрица Ћосић
-Ракић Милан: КОНЗУЛСКА ПИСМА 1905 - 1911,
Просвета Бг 1985, стр. 409
-Ракић Милан: НАД ЗАСПАЛИМ СРПСТВОМ, Слободна
књига Београд 2000, стр. 88
-Ракић Милан М.: ПЕСМЕ, Милица М. Ракић Београд
1947, стр. 126
-Радоичић Мирко С.: Херцеговина 1875 – 1878 / Историјска
грађа и прилози за проучавање херцеговачког устанка 1875 1878, Опш. одбор Савеза бор. НОР-а Невесиње 1961, стр. 78
-Радоичић Мирко С.: Херцеговина и Црна Гора 1875 -1878,
Савез удружења бораца НОР-а - Општински одбор Невесиње
1966, стр. 246
-Рајс Рудолф Арчибалд (1876-1929): Шта сам видео и
преживео у великим данима - Саопштење једног пријатеља
из тешких времена, Београд 1928, стр. VIII + 277 /Са 57
прилога/. Превео Вељко Милићевић
-Рајс Рудолф Арчибалд: ЧУЈТЕ СРБИ, Историјски музеј
Београд / Дечије новине Горњи Милановац 1998, стр. 113
-Рајс Рудолф Арчибалд: АУСТРОУГАРСКА ЗВЕРСТВА Извештај, Манастир Свете Тројице под Овчаром, б.г.,
стр. 56 /Превод са енглеског издања из 1916/
-Рајс Р.А.: ПИСМА СА СРПСКО - МАКЕДОНСКОГ
ФРОНТА 1916 - 1918. Превео с француског Сава Ј.
Микић,Тузла 1924, стр. 134 + 2

-Рајс Р.А.: СТРАДАЊЕ ГРАДА БИТОЉА, Министарство
војно Солун 1917, стр. 28
-Рајс Р.А.: ЖИВЕЛА БЕСМРТНА СРБИЈА. Конференција
држана у Београду 9. новембра 1918, Нови Сад 1918, стр. 16
-Радуловић Јован: ПО СРПСКОЈ ДАЛМАЦИЈИ, Српско
културно друштво „Сава Мркаљ“ Топуско 1995, стр. 387
-Рашо Небојша: Ратна збивања у Херцег Новом 1941-1948,
Слободна књига Београд 2003, стр. 264 + 8
-Рашо Небојша: УЈЕДИЊЕЊЕ БОКЕ СА СРБИЈОМ 1918,
Друштво за архиве и повјесницу херцегновску Херцег Нови
2006, стр. 116
-Рашо Небојша: СРПСКИ СОКО, Српски соко Херцег
Нови 2008, стр. 128
-Радонић Јован др: Ђурађ II Бранковић "Деспот Илирика",
Научно друштво НР Црне Горе / Историски институт
Цетиње 1955, стр. 206 + 2
-Радонић Јован: ГРОФ ЂОРЂЕ БРАНКОВИЋ. Изабрани
деспот српски у Будиму, Матица српска Нови Сад 1911,
стр. 158
-Радонић Јован: ГРОФ ЂОРЂЕ БРАНКОВИЋ И ЊЕГОВО
ВРЕМЕ, СКА Београд 1911, стр. XI + 776 /Sa 9 прилога/
-Радонић Јован др: ЂОРЂЕ БРАНКОВИЋ „ДЕСПОТ
ИЛИРИКА“, Београд 1929, стр. 260 + 2
-Радонић Јован: ЂУРАЂ КАСТРИОТ СКЕНДЕРБЕГ И
АРБАНИЈА У XV ВЕКУ. Историска грађа, СКА Београд
1942, стр. XXV + 3 + 318
-Радонић Јован: ЗАПАДНА ЕВРОПА И БАЛКАНСКИ
НАРОДИ ПРЕМА ТУРЦИМА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XV
ВЕКА, Матица српска Нови Сад 1905, стр. 2 + IV + 297 + 2
-Радонић Јован: О КНЕЗУ ПАВЛУ РАДЕНОВИЋУ.
Приложак историји Босне крајем XIV и почетком XVвека,
Књижара Браће М. Поповића Нови Сад 1901, стр. 52
-Радонић Јован др: ИЗ ИСТОРИЈЕ СЕВЕРНЕ СРБИЈЕ. Од
прве опсаде Беча (1529) до Велике сеобе (1690), Нови Сад б.г.,
стр. 74
-Радонић Јован: ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У
УГАРСКОЈ У XVI, XVII, XVIII ВЕКУ, Матица српска Нови
Сад 1909, стр. LXXXV + 382

-Радонић Јован: ПРОШЛОСТ СТАРЕ СРБИЈЕ, Београд
1912, стр. 29
-Радонић Јован: РИМСКА КУРИЈА И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ ОД XVI до XIX ВЕКА, САН Београд 1950,
стр. 746
-Радонић Јован др: СВЕТИ САВА И ЊЕГОВО ДОБА,
Сремски Карловци 1935, стр. 56 + 2
-Радонић Јован др: СЛИКЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ И
КЊИЖЕВНОСТИ, Београд 1938, стр. 533 + 4
-Радонић Јован : СРБИ У УГАРСКОЈ, Ниш 1915, стр. 66+II
-Радонић Јован и Костић Мита: СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ
ДО 1690 ДО 1712. , САН Београд 1954, стр. 4 + 183 + 2
-Радонић Јован др: ШТАМПАРИЈЕ И ШКОЛЕ РИМСКЕ
КУРИЈЕ У ИТАЛИЈИ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ
ЗЕМЉАМА У XVII ВЕКУ, САН Београд 1949, стр. 147
-Радиновић Радован: Лажи о сарајевском ратишту, Свет
књиге Београд 2004, стр. 261
-Рајић Милан Л.: Српски пакао у комунистичкој
Југославији - Трилогија комунистичких злочина, Издање
аутора Чикаго 1975, стр. 367
-Ručnov Marko: ZAŠTO JASENOVAC, Nikola Pašić Beograd
2001, str. 697
-Ručnov Marko: ZAŠTO JASENOVAC - Separat No 1, Nikola
Pašić Beograd 2004, str. 709 - 915
-Радојчић Јован С.: СРБИ: Српска Крајина, Славонија,
Далмација, Хрватска - Биографски лексикон, Матица Срба
и исељ. Србије / Фонд истине о Србима Бг 1994, стр. 610
-Радојчић Јован С.: СРБИ ЗАПАДНО ОД ДУНАВА И
ДРИНЕ 1-3. Биографије, Прометеј Нови Сад 2008, стр.
1272+1162+1376
-*** РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА, уредник Зоран
Каличанин, "Сава Мркаљ" Топуско / СКД "Зора" Книн /
Радничка штампа Београд 1996, стр. 452
-Рот Хуго: КОСОВСКИ ИСКОНИ: Позадина актуелних
збивања на Косову и Метохији, Никола Пашић Београд
1996, стр. 159
-Радичевић Петар: ЗНАМЕЊА БОГОВА И ВЛАДАРА Чудесни свет симбола, Пераарт Земун 2000, стр. 241

-Рашовић Марко Б. (1886): ПЛЕМЕ КУЧИ. Етнографско историјски преглед, Београд 1963, стр. 349
-Рашовић Марко Б.: ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У
НАРОДНИМ ПЈЕСМАМА, Подгорица 1932, стр. 86 + 1
-Раичевић Светозар: НАРОДНА НОШЊА У СКОПСКОЈ
ЦРНОЈ ГОРИ, Скопље 1930, стр. 22
-Раичевић Светозар: О СТАРИМ СРПСКИМ ГРОБЉИМА
У МЕТОХИЈИ, Скопље 1939, стр. 6
-Ранке Леополд: СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА, СКЗ Београд
1965, стр. 237 + 6. Превео Огњан Радовић, предговор др
Владимир Стојанчевић
-Ранке Леополд: СРБИЈА И ТУРСКА У ДЕВЕТНАЕСТОМ
ВЕКУ, Београд 1892, стр. XXIV + 59
-Радуловић Јован: АЛЕКСА ШАНТИЋ. Књижевна студија,
Издање Српског певачког друштва Гусле Мостар 1934,
стр. 40, друго издање
-Ребац Хасан М.: ПОЧЕТАК ЕМАНЦИПОВАЊА СРПКИЊЕ МУСЛИМАНСКЕ ВЕРЕ, Друштво Гајрет Београд 1925,
стр.16
-Ребац Хасан М.: ШТА ЈЕ ОМЕТАЛО И ОМЕТА БРАТСКУ СЛОГУ СРБА МУСЛИМАНСКЕ И ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ. Предав. одрж. 12. 5. 1930.г. у Мостару, Бгд б.г., стр. 31
-Раденковић Милан: КОЛУБАРСКА БИТКА, Војно дело
Београд 1959, стр. 525 + 2
-Раденковић Милан: ЦЕРСКА ОПЕРАЦИЈА 1914., Војно
дело Београд 1953, стр. 396
-Радивојевић Тодор: ЈУГОСЛАВИЈА У СЛИЦИ И РЕЧИ.
Део 1: СРБИЈА. Природне лепоте и историјске
знаменитости. Из путничких бележака и других списа, Геца
Кон Београд 1927, стр. XIV + 2 + 720, 2. издање
-Радивојевић Тодор: ЛЕПЕНИЦА. Антропогеографска
испитивања, СКА: Српски етнографски зборник Београд
1910, стр. 2 + II + 384
-Радивојевић Тодор: НАСЕЉА У ЛЕПЕНИЦИ, СКА:
Српски етнографски зборник Београд 1930, стр. XIV + 332
-Радић Стеван: БАРАЊЧИЦЕ. Приче из живота Срба
Барањаца, Сремски Карловци 1898, стр. 158

-Радовановић Војислав др: ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ
ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, Скопље 1937, стр. IV + 134
-Радовановић Војислав др : ЈОВАН ЦВИЈИЋ, Нолит
Београд 1958, стр. 223 + 4
-Радовановић Војислав С. др: ЈОВАН ЦВИЈИЋ, ЊЕГОВ
НАУЧНИ РАД У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ, Београд 1927, стр. 13
-Радовановић Војислав др: ЈОВАН ЦВИЈИЋ И СРПСКА
АНТРОПОГЕОГРАФСКА ШКОЛА, Библиотека Воље
Београд 1927, стр. 10
-Радовановић Војислав С. др: КУЛТ ПРОСТОНАРОДНИХ
ЦРКВЕНИХ КТИТОРА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ, Сарајево 1928,
стр. 16
-Радовановић Војислав др: МАРИЈОВЦИ У ПЕСМИ,
ПРИЧИ И ШАЛИ. Неколико прегршти из ризнице духовног
блага Јужносрбијанаца, Скопље 1931, стр. V + 1 + 167
-Радовановић Војислав С. др: НАЦИОНАЛНИ ЗАВЕТ
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА, Живот и рад Београд 1929, стр. 27
-Радовановић Војислав С.: ТИКВЕШ И РАЈЕЦ.
Антропогеографска испитивања, СКА: Српски етнографски
зборник Београд 1924, стр. VII + 3 + 131 – 565
-Радовановић Стеван: ИЗ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ
ЗЕМУНА, Народна библиотека „Јован Поповић“ Земун
1970, стр. 220 + 1
-Радовановић Стеван / Радаковић Слободан: СРПСКЕ
ПЕСНИКИЊЕ ОД ЈЕФИМИЈЕ ДО ДАНАС, Слово љубве
Београд 1972, стр. XI + 5 + 227
-Радовић Душан М.: ОПТУЖБА пуковника Радовића
против генерала Симовића. Претставка ваздухопловног пук.
Душана М. Радовића упућена 29. фебруара 1940 Министарству војске и морнарице против ген. Душана Симовића
команданта ваздухопловства, Београд 1942, стр. 32
-Радовић Ђуза: ДРАГИША ВАСИЋ, Београд 1934, стр. 34
/Из Српског књижевног гласника/
-Радојичић Ђорђе Сп.: ЈУЖНОСЛОВЕНСКО - РУСКЕ
КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ ДО ПОЧЕТКА XVIII ВЕКА, Багдала
Крушевац 1967, стр. 107 + 4

-Радојичић Ђорђе Сп.: КЊИЖЕВНА ЗБИВАЊА И
СТВАРАЊА КОД СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ И У ТУРСКО
ДОБА, Матица српска Нови Сад 1967, стр. 384
-Радојичић Ђорђе Сп.: РАЗВОЈНИ ЛУК СТАРЕ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ. Текстови и коментари, Матица српска
Нови Сад 1962, стр. 310
-Радојичић Ђорђе Сп.: СТАРИ СРПСКИ КЊИЖЕВНИЦИ
(XIV-XVII века). Расправе и чланци, Југоисток Београд
1942, стр. 104 + 1
-Радојичић Ђорђе Сп.: СТАРО СРПСКО ПЕСНИШТВО IX
- XVIII века. /Са 10 прил./, Багдала Крушевац 1966, стр. 205
-Радојичић Ђорђе Сп.: ТВОРЦИ И ДЕЛА СТАРЕ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ, Графич. завод Титоград 1963, стр. 423
-Radojičić Đorđe Sp.: ANTOLOGIJA STARE SRPSKE
KNJIŽEVNOSTI (XI – XVIII veka). Izbori, prevodi i
objašnjena Đ. Sp. Radojičića, Nolit Beograd 1960, str. 374
-Радојковић Бојана: НАКИТ КОД СРБА ОД XII ДО КРАЈА
XVIII ВЕКА, Музеј примењене уметности Београд 1969,
стр. 453
-Радојковић Бојана: СРПСКО ЗЛАТАРСТВО XVI И XVII
ВЕКА. /Са 39 прилога/, Матица српска Нови Сад 1966, стр.
VIII + 187 + 3
-Радојковић Борислав М.: ЈОШ НЕКОЛИКО РЕЧИ О
СОКАЛНИЦИМА, Београд 1941, стр. 59
-Радојковић Борислав М.: О СОКАЛНИЦИМА. Расправа
из социјалних односа у старој српској држави средњег века,
СКА Београд 1937, стр. VIII + 149 + 2
-Радојчић Никола др: ГЕОГРАФСКО ЗНАЊЕ О СРБИЈИ
ПОЧЕТКОМ 19 ВЕКА, Географско друштво Београд 1927,
стр. IV + 4 + 100
-Радојчић Никола: ЗАКОНИК ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА
1349 и 1354. Издао, превео и предговор написао Н.Радојчић,
САНУ Београд 1960, стр. 5 + 176
-Радојчић Никола: ОБРЕД КРУНИСАЊА БОСАНСКОГА
КРАЉА ТВРТКА I. Прилог историји крунисања српских
владара у средњем веку, САН Београд 1948, стр. 82
-Радојчић Никола: СРПСКА ИСТОРИЈА МАВРА
ОРБИНИЈА, САН Београд 1950, стр. 82

-Радојчић Никола: СРПСКИ ДРЖАВНИ САБОРИ У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ, СКА Београд 1940, стр. 4 + 318
-Радојчић Никола: СРПСКИ ИСТОРИЧАР ЈОВАН
РАЈИЋ, САН Београд 1952, стр. 3 + 208
-Радосављевић Панта Ј.: КРОЗ СЛАВНО КОСОВО, Нови
Сад 1923, стр. 100
-Радосављевић Панта Ј.: ШТА ЈЕ МАЋЕДОНИЈА?,
Београд 1925, стр. 104
-Радосављевић Стеван-Бдин: ИСТОРИЈА БУГАРИЗМА
НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ, НАРОДНОСТ И
ЈЕЗИК МАКЕДОНАЦА, Београд 1890, стр. 3 + 392
-Радосављевић Стеван - Бдин / Нови Мирмидон/: ПРЕД
МАЋЕДОНСКИМ ПИТАЊЕМ, Београд 1902, стр. 47
-Радуловић Ристо: РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ. У редакцији и
с предговором Пера Слијепчевића, СКЗ Београд 1940,
стр. XCI + 196
-Радуновић Вукашин М.: БОКА КОТОРСКА У ФранцускоРУСКОЈ БОРБИ 1806 -7. год., Београд 1933, стр. 34
-Рајић Његован П.: ИЛУСТРОВАНИ КАТАЛОГ НОВАЦА
СРПСКИХ ЦАРЕВА, КРАЉЕВА, КНЕЖЕВА, ДЕСПОТА,
ВЕЛИКИХ ЖУПАНА И ОСТАЛИХ СРПСКИХ
ВЕЛИКАША..., Београд 1940, стр. 236 + 4 + IV
-Rajkov Milivoj: ISTORIJA GRADA KIKINDE (do 1918.
god.). Pregled, Istorijski arhiv Kikinda 1968, str. 8 + IV + 267 + 2
-Ракочевић Новица Б.: РАТНИ ПЛАНОВИ СРБИЈЕ
ПРОТИВ ТУРСКЕ ОД ВОЖДА КАРАЂОРЂА ДО КРАЉА
ПЕТРА, Београд 1933, стр. 247
-Ранковић Живан Ј.: ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК.
Његов живот и рад, Сарајево 1926, стр. 321 + 1
-Ранковић Живан Ј.: КАМЕНИЧКИ БОЈ 19. маја (1. јуна)
1809., Одбор за подизање споменика Стевану Синђелићу
Ниш 1927, стр. 40 + 5
-Ранковић Живан Ј.: КРАЉ ПЕТАР ПРВИ ВЕЛИКИ
ОСЛОБОДИЛАЦ, Београд 1932, стр. 42 + 1
-Ранковић Живан Ј.: ЦЕРСКА БИТКА, Удружење резервних официра и ратника Београд 1928, стр. 54 /Са 4 прилога/
-Ранковић Сергије П.: ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ ТОБЏИЈЕ
1912 - 1913, Београд 1914, стр. 142

-*** РАТ СРБИЈЕ СА ТУРСКОМ за ослобођење и
независност 1877 - 78 године, Београд 1879, стр. 4 + II + 458
-Ратковић Борислав, Ђуришић Митар, Скоко Саво:
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА
1912 - 1913, БИГЗ Београд 1972, стр. 328 /Са 2 прилога/
-*** РАТНЕ СЛИКЕ СА БАЛКАНА 1 - 24, Књижарница
Светозара Ф. Огњановића Нови Сад 1913
-Рашић Војислав В. др: СТЕВАН ВЛАДИСЛАВ
КАЋАНСКИ - СТАРИ БАРД, Београд 1928, стр. 176
-Рашић Војислав В. др: УСПОМЕНЕ СА КРФА. Српско јелинско пријатељство из 1916 -18., Нови Сад б.г., стр. 77
-Рашић Михаило: СА Њ. В. КРАЉЕМ МИЛАНОМ НА
ИСТОКУ. Путничке белешке. Св. 1 - 2, Београд 1891/1982,
стр. 2 + 247 / стр. 211 /2. изд. 1892/
-Ружичић Никанор: ДУБРОВНИК У ПРОШЛОСТИ И
САДАШЊОСТИ. Географско-историјске, статистичке и
археологијске слике, Ниш 1907, стр. 206
(Књижевна дела епископа нишког Никанора, књига 17)
-Ружичић Никанор: КРАТКИ ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
УЗАЈАМНИХ ОДНОШАЈА ИЗМЕЂУ СРПСКЕ И ГРЧКО ЦАРИГРАДСКЕ ЦРКВЕ И ЊИХОВИХ ПРЕДСТАВИТЕЉА. Од првог времена њиховог познавања до данас, Београд
1875, стр. 158
-Ружичић Никанор, еп.: ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЦРКВЕ 1- 2,
Загреб 1893 /Београд 1895, стр. V + 327 + III / стр. II + 644
-Ружичић Никанор, еп. нишки: СРОДСТВЕНИК. Упутство
за изналажење степена сродства, Београд 1906, стр. 87
-Ружичић Никанор: РАЗВАЛИНЕ МАНАСТИРА Св.
Архангела Михаила на Превлаци, Београд 1894, стр. 20
-Рашовић Лазар др: ТРАГОВИМА НАШЕ СЛАВЕ. Кратки
осврти, Нови Сад 1940, стр. 74 + 1
-Рашовић Лазар: ЦРНА ГОРА У ЕВРОПСКОМ РАТУ,
Сарајево 1919, стр. 2 + 76
-Револ Жозеф - Фортине: ПОБЕДА У МАКЕДОНИЈИ.
Пробој Солунског фронта. Превео с француског В.
Јелисијевић, Уредништво Ратника Београд 1936, стр. 82
-Решетар Милан: АНТОЛОГИЈА ДУБРОВАЧКЕ
ЛИРИКЕ, СКЗ Београд 1894, стр. XXVIII + 182

-*** РИМОКАТОЛИЧКА ПРОПАГАНДА. Пропали
покушаји прошлости у операцији садашњости, Манастир
Острог Никшић 1932, стр. 44
-*** РИМСКА ПРОПАГАНДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ од времена Аустроугарске окупације, Друштво Рад
Нови Сад 1903, стр. 2 + 534 /Босанско-херцеговач. зборник 7/
-Ристић Андрија М. др: ДУНАВ. Геополитичка студија,
Задруга Политика и друштво Београд 1939, стр. 63 + 1
-Ристић Јован: ЛЕОПОЛД РАНКЕ И ОСЛОБОЂЕЊЕ
СРБИЈЕ. Беседа читана на свечаном скупу СКА 22.
фебруара 1892. год., СКА - Глас Београд 1892, стр. 29
-Ристић Јован: Дипломатска историја Србије за време
српских ратова за ослобођење и независност 1875-1878
/Књига 1- Први рат 1875-1878 ;Књига 2- Други рат 18751878/, Београд 1896/1898, (Репринт издање Слово љубве
Београд б.г.)
-Ристић Коста Х.: СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ.
Покупљене по Босни, Београд 1873, стр. XI + 121 + 4
-Ристић Милован: БОЈ НА КАМЕНИЦИ 19. маја 1809.
године, Београд 1911, стр. VIII + 82 /Са 10 прилога/
-Ристић Милован: БОСНА ОД СМРТИ БАНА МАТИЈЕ
НИНОСЛАВА ДО ВЛАДЕ СРПСКОГА КРАЉА
ДРАГУТИНА 1250-1284. Историска расправа, Општина
београдска Београд 1910, стр. 175 + 3 /Са 8 прилога/
-Ристић Милован: ИСТОРИЈА ГРАДА НИША, Ниш 1937,
стр. 128 /са 22 прилога/
-Ристић Милован: КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ. Живот и рад, Београд 1937, стр. VIII +144 /Са 15 прил./
-Ристић Милован: СТАРИ ВЛАХ ДО ОСЛОБОЂЕЊА ОД
ТУРАКА, Туристичка штампа Београд 1963, стр. 330 + 2
-Ристић Милован: СТРУМИЦА. Географско - историска
расправа, Београд 1925, стр.VI + 56 + 1
-Ристић Михаило: КРОЗ ГРОБЉЕ. Опажања и белешке
приликом путовања кроз српску земљу под Турском 1892
године од П. Балканског, Београд 1894, стр. 76
-Ристић Михаило /П.Балкански/: СРПСКИ НАРОД У
СКОПЉАНСКОЈ ЕПАРХИЈИ И ЊЕГОВЕ ШКОЛЕ У 1896 1897. ГОДИНИ, Београд 1899, стр. 143

-Ристић Светомир др: ДУШЕВНИ ПОКРЕТИ У НАШЕМ
НАРОДНОМ ПЕСНИШТВУ С ОБЗИРОМ НА ХОМЕРА,
ДАНТА И ШЕКСПИРА, Књижарница Рајковића и
Ћуковића Београд 1920, стр. 114
-Ристић Светомир др: ЧЕТИРИ СРПСКЕ НАРОДНЕ
ПЕСМЕ. Естетско - психолошки објаснио, Књижарница
Рајковића и Ћуковића Београд 1913, стр. 55
-Ристић Сретен Ј.: РАЗВИТАК ВЛАДАЛАЧКЕ ВЛАСТИ У
СРПСКОМ НАРОДУ, Београд 1902, стр. 110 + 1
-*** РОДОЉУБЉЕ. Низ одабраних песама, Бизерта 1918,
стр. 6 + 81 /Библиотека Напред, књига 22/
-Романовић Живко М.: БИОГРАФИЈА И ДРЖАВНИЧКА
РАДЊА ВУКА БРАНКОВИЋА И МИЛОША ОБИЛИЋА,
Београд 1891, стр. 93 + 1
-Романовић Живко М.: ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ИСТОРИЈЕ. Неколико предавања о Словенима до покрштења,
Београд 1900, стр. 176
-Романовић Живко М.: СА ЦАРСКИХ ДВОРОВА. Белешке
из прошлости, Београд 1892, стр. 67
-Росић Војислав М.: СРПСКИ КЊИЖЕВНИЦИ О СИМИ
МАТАВУЉУ, Мостар 1908, стр. 59
-Руварац Димитрије: АРХИМАНДРИТ ЈОВАН РАЈИЋ
1726 - 1801, Сремски Карловци 1901, стр. 238
-Руварац Димитрије: ЕВО, ШТА СТЕ НАМ КРИВИ!
Посвећено Обзору, Земун 1895, стр. 142
-Руварац Димитрије: ЖИВОТОПИС ЂОРЂА НИКОЛАЈЕВИЋА МИТРОПОЛИТА ДАБРОБОСАНСКОГ, Земун
1898, стр. VIII + 176
-Руварац Димитрије: О СВЕТОМ ЈОВАНУ ВЛАДИМИРУ.
Исторично књижевна црта, Земун 1892, стр. 84
-Руварац Димитрије: О УКИНУЋУ ПЕЋСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ И ЊЕНОМ НАСЛЕЂУ, Срем. Карловци 1904, стр. 71
-Руварац Димитрије: ОПИС СРПСКИХ ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА 1753., Сремски Карловци 1903, стр. 488
-Руварац Иларион: О НАТПИСУ НА ЦРКВИ ХЕРЦЕГА
СТЕФАНА У ГОРАЖДУ, САН: Глас 1889, стр. 30

-Ружић Душан: МАНАСТИР РАВАНИЦА - ВРДНИК У
СРЕМУ. Прикупио Душан Ружић приликом прославе 550годишњице косовске битке, Нови Сад 1939, стр. 40
-Рундо Васиљ др: ЗНАЧАЈ ВИДОВДАНА ПРЕМА
НАРОДНОЈ ПЕСМИ, Сарајево б.г., стр. 24
-*** РУСИ У СРПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА, Српска књижара Браће М. Поповића Нови Сад 1885, стр. 50 + 1
-*** РУСИЈА ДАНАС. Пишу грађани и војници бегунци из
СССР, Београд 1940, стр. 72
-Русић Бранислав: НЕМУШТИ ЈЕЗИК У ПРЕДАЊУ И
УСМЕНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА. Етнолошка истраживања о питању тога веровања код нас и у
науци уопће, Филозофски факултет Скопје 1954, стр. 135 + 1
-Русић Бранислав: ПРИЛЕПСКИ ГУСЛАР АПОСТОЛ,
Прилози проучавању народне поезије. Посебна издања бр. 2
Београд 1940, стр. 86 + 2
-*** РУСКИ ДОБРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. године.
Извађено из штампаних писама извесних руских војничких
писаца, Београд 1893, стр. 116
-*** РУСКИ НАРОД ПОД ЈАРМОМ КОМУНИЗМА. Резултат 24 године бољшевичке владавине, Београд 1942, стр. 94
-Радовић Амфилохије: ДУХОВНИ СМИСАО ХРАМА
СВЕТОГ САВЕ НА ВРАЧАРУ, Банатски весник Епархије
Банатске Вршац 1983, стр. 62
-Радојичић Мирјана: ИСТОРИЈА У КРИВОМ ОГЛЕДАЛУ. Невладине организације Србије и политика
интерпретирања скорије јужнословенске прошлости,
Институт за политичке студије Београд 2009, стр. 196
-Ристановић Милан: ОДИСЕЈЕВО ЗЛАТНО РУНО
ЈАДРАНА, Пешић и синови Београд 2006, стр. 339
-Рид Џон:РАТ У СРБИЈИ 1915., Обод Цетиње 1975, стр. 333
-Ружић Жарко: СРПСКИ ЈАМБ И НАРОДНА МЕТРИКА,
Институт за књижевност и уметност Београд 1975, стр. 496
-Рађеновић Петар (1885-1942): УНАЦ, САН: Српски
етнографски зборник, књига 56, Београд 1948, стр. 445-638
-Росић Варнава: ПАТРИЈАРХ ВАРНАВА ПРОТИВ
КОМУНИЗМА, Издање Одбора за организацију
Антикомунистичке изложбе, Београд 1942, стр. 15

-***РУСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЛМАНАХ Одбора за
подизање спомен-капеле цару мученику Николи II у Панчеву. Уредио др Владимир Мошин, Панчево 1934, стр. 106
-Ракић Радомир Д./Станисављевић-Ракић Вера: СРПСКЕ
ПОРОДИЦЕ И ПРЕЗИМЕНА. Избор према грађи у
литератури и изворима, Београд 2005, стр. 325
-***РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА, Матица српска Нови
Сад 2007, стр. 1561
-***Родолф Арчибалд Рајс о злочинима АустроугараБугара-Немаца у Србији 1914-1918. – Изабрани радови,
приређивачи Др Милоје Пршић и Слађана Бојковић, Историјски музеј Србије/Стручна књига Београд 1997, стр. 405
-Рајковић Видак: КАД СУ СРБИ КРСТАШИМА
УЗВОДНО МУТИЛИ ВОДУ, Издавач аутор 1997, стр. 174
-***РОДОСЛОВНЕ ТАБЛИЦЕ И ГРБОВИ СРПСКИХ
ДИНАСТИЈА И ВЛАСТЕЛЕ, Нова књига Београд 1987, стр.
204, приредили Душан Мрђеновић, Александар Палавестра
и Душан Спасић

С_____________________________________________________
-*** СРПСКА НАДМОЋ – Успон, одбрана и неуништивост
српског духа. Антологија националних текстова, књига 1,
приредио Владимир Максимовић, Пешић и синови/
Приватна издања Драгомира Џамбића Београд 2008, стр. 250
-***СВЈЕДОЧЕЊА И СЈЕЋАЊА О ЈОВАНУ РАШКО-ВИЋУ (1929-1992), Београд 2002, стр.291, прир. Дарко Медић
и Николина Медић-Балабан. Додатни текст. Ј. Рашковић
-*** 100 НАЈЗНАМЕНИТИЈИХ СРБА, Принцип Београд
2001, стр. XX+631, 2. издање
-*** СЕОБЕ СРБА НЕКАД И САД. Уредник Владимир
Гречић, Институт за међународну политику и привреду/Матица Срба и исељеника Србије Београд 1990, стр. 360
-*** СРПСКИ НАРОД ВАН ГРАНИЦА ДАНАШЊЕ СР
ЈУГОСЛАВИЈЕ од краја XV века до 1914. године, зборник
радова, Завод за уџбенике и наст. сред. Београд 1996, стр. 150
-Савић Радмила: АРБАНАСИ НА СРПСКОМ ТЛУ,
Сфаирос Београд 1989, стр. 218
-Савићевић Мирослав(1934): ЗАВЕТИ, Српска књижевна
задруга Београд 1980, стр. 270, роман
-Стошић Адам мр: ВЕЛИКИ ДАНИ СРБИЈЕ 1914 -1918
/Сведочења/, Крушевац/ Београд 1994, стр. 814
-Стевановић Радоњин Дејан: УТЕМЕЉИВАЊЕ
РАСТЕМЕЉЕНОГ, Библиотека Српског листа Сој / Жагор
Београд 2007, стр. 358
-Стојановић Бранко: САРАЈЕВСКО ЈАТО. Студије и
импресије о српским писцима из Босне и Херцеговине, Свет
књиге Београд 2007, стр. 317
-Суботић Момчило Љ.: ХРВАТИ И БОСНА. Геополитичке
замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини, Бели
анђео Шабац 2002, стр. 260
-Стефановић Светислав (1877-1944) : НОВА
АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ЛИРИКЕ. Књига 1-2, СКЗ
Београд 1943 / 1944, стр. XXII + 278 / str. 316+2
-Стефановић Светислав: СТУДИЈЕ О НАРОДНОЈ
ПОЕЗИЈИ. Књ. 1-2, Београд 1937, стр. 159+163-318

-Спасојевић Момчило: ВЈЕРОВАЊА У СРБА, Бесједа,
Бина, Арс Либри Бања Лука / Београд 2003, стр. 207
-Свети Сава: САБРАНА ДЕЛА, СКЗ Београд 1998, стр. 272
-*** СВЕТИ САВА. За децу приредио Урош Џонић, Изд.просветна задруга Београд 1941, стр. 160 /Златна књига/
-Слијепчевић Милош: САМОБОР СЕЛО У ГОРЊОЈ
ХЕРЦЕГОВИНИ, АНУБИХ Сарајево 1969, стр. 230 +1
-*** СУНЦЕ - СТАРЕШИНА СЛОВЕНСКОГ НАРОДА,
Зборник радова "Конференције о словенском наслеђу",
ЕЕКЦ "Сфера" Нови Сад 2007, стр. 209
-Самарџић Милослав: САРАДЊА ПАРТИЗАНА СА
НЕМЦИМА, УСТАШАМА И АЛБАНЦИМА, Погледи
Крагујевац 2006, стр.175
-Слијепчевић Перо: Сабрани огледи I, Просвета Београд
1956, стр. 222
-Слијепчевић Перо /М. Т./: АУСТРО - УГАРСКА ПРОТИВ
СВОЈИХ ПОДАНИКА, Ниш 1915, стр. 48
-Слијепчевић Перо /Милан Топлица/: БАЊАЛУЧКИ
ПРОЦЕС, Питсбург 1916, стр. 95
-Слијепчевић Перо /Милан Топлица/: ДОБРОВОЉЦИ.
Неколико бележака о њихову деловању на српским
фронтовима за време овог рата, Њујорк 1916, стр. 43
-Слијепчевић Перо: ЈОВАН ЦВИЈИЋ, Просвета Сарајево
1927, стр. 32
-Слијепчевић Перо /Милан Топлица/: НОВА СТРАДАЊА.
Наставак књиге Рат против својих поданика у Аустро Угарској, Њујорк 1916, стр. 56 + 1
-Слијепчевић Перо: О САВРЕМЕНОМ ВАСПИТАЊУ
НАРОДА, Просвета Сарајево 1920, стр. 102
-Слијепчевић Перо: ОГЛЕДИ, СКЗ Београд 1934,
стр. 138 + 1
-Слијепчевић Перо: ОГЛЕДИ. Избор и редакција др Сретен
Марић. Предговор Петар Милосављевић, Матица српска
Нови Сад / СКЗ Београд 1972, стр. 347 + 2
-Слијепчевић Ђоко: ДВЕ СТУДИЈЕ, Келн 1986, стр. 74
-Слијепчевић Ђоко: МИХАИЛО, АРХИЕПИСКОП
БЕОГРАДСКИ И МИТРОПОЛИТ СРБИЈЕ, Минхен 1980,
стр. 626

-Слијепчевић Ђоко: Хиландарско питање у XIX и почетком
XX века, Келн 1979, стр. 199
-Slijepčević Đoko: Pitanje Bosne i Hercegovine u XIX veku,
Keln 1981, str. 83
-Слијепчевић Ђоко: Генерал Коста М. Мушицки: Кратак
преглед живота и рада, Удружење бивших припадника СДК
Минхен 1981, стр. 112
-Слијепчевић Ђоко: Српска ослободилачка идеја, Минхен
1983, стр. 78
-Слијепчевић Ђоко: ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
I књига: Од покрштавања Срба до краја 18. века, Минхен
1962, стр. 528
II књига: Од почетка 19. века до краја Другог свет. рата,
Минхен 1966, стр. 718
III књига: За време Другог светског рата и после њега.
Келн 1986, стр. 503
-Слијепчевић Ђоко: Македонско црквено питање, Минхен
1969, стр. 105
-Слијепчевић Ђоко: Питање Македонске православне
цркве у Југославији, Свечаник Минхен 1959, стр. 80
-Слијепчевић Ђоко: Огрешења владике Дионисија,
Минхен 1963, стр. 54
-Слијепчевић Ђоко др: Српско - арбанашки односи кроз
векове са посебним освртом на новије време, Минхен 1974,
стр. 439 (Друго допуњено издање, Химелстир 1983, стр. 485)
-Slijepčević Đoko dr: Jugoslavija - Uoči i za vreme Drugog
svetskog rata, Minhen 1978, str. 816
-Слијепчевић Ђоко М. др: НАЗАРЕНИ У СРБИЈИ ДО 1914.
ГОДИНЕ, Југоисток Београд 1943, стр. 62
-Слијепчевић Ђоко М. др: УКИДАЊЕ ПЕЋКЕ
ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766, Београд 1939, стр. 60
-Слијепчевић Ђоко др: ХУМСКО - ХЕРЦЕГОВАЧКА
ЕПАРХИЈА И ЕПИСКОПИ (МИТРОПОЛИТИ) ОД 1219 ДО
КРАЈА XIX ВЕКА, Богословље Београд 1939 / 1940, стр. 71
-Savić Rebac Anica: Antička estetika i nauka o književnosti.
Studija o njenom razvoju od početka do Aristotela, Kultura
1955, str. 203 + 5

-Savić Rebac Anica (1892-1953): Predplatonska erotologija ,
Književna zajednica Novog Sada Novi Sad 1984, str. 141
-Савић - Ребац Аница: ХЕЛЕНСКИ ВИДИЦИ. Есеји. Избор
и предговор Предраг Вукадиновић, СКЗ Београд 1966, стр.
XVIII + 2 + 256 + 2
-*** СКОПЉЕ и Јужна Србија. Уредио Миливој Павловић.
/Са 18 прилога/. Издање Професорског друштва Београд
1925, стр. 4 + 242 + 2
-*** СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА – Енциклопедијски
речник, Zepter Book World Bg 2001, str. 736
-Станојевић Тихомир: НЕГОТИН И КРАЈИНА – Од првих
трагова до 1858. г., Неготин 1972, стр. 206
-Страњаковић Драгослав: КАРАЂОРЂЕ, Геца Кон Београд
1938, Библиотека Српски Пантеон- књига 1, стр. 299,
-Страњаковић Драгослав др: МИХАИЛО И ЈУЛИЈА, Геца
Кон Београд 1940, стр. 16+239, Српски Пантеон- књига 2
-Срејовић Драгослав / Цермановић - Кузмановић
Александрина: РЕЧНИК ГРЧКЕ И РИМСКЕ
МИТОЛОГИЈЕ, СКЗ Београд 1992, 4. издање, стр. 573
-*** СТАРА СРПСКА РЕЛИГИЈА И МИТОЛОГИЈА.
Чланци из речника и збирке пословица Вука Караџића,
Бизерта, Штампарија српских инвалида 1918, стр. 216,
приредио Веселин Чајкановић
-Скоко Саво: Покољи херцеговачких Срба 1941, Стручна
књига Београд 1991, стр. 445
-Скоко Саво / Опачић Петар: ВОЈВОДА СТЕПА
СТЕПАНОВИЋ У РАТОВИМА СРБИЈЕ 1876 - 1918 /1-2/,
БИГЗ Београд 1985, стр. 270 + 308, шесто издање
-Скоко Саво Др (1923): ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК
1-2, БИГЗ Београд 1985, стр. 391 + 323, друго издање
-Скоко Саво: КОЛУБАРСКА БИТКА 1914, Стручна књига
Београд 1990, стр. 335
-Селић Момчило: НАПАД НА ГОРЊИ КЛАК, Друштво
Српска Крајина Београд - Книн 1994, стр. 142
-Селић Момчило: РАТНИ КРСТ, Терсит Београд 1996, стр.
361, роман
-Селић Момчило: ТАРИН ЛУГ, Друштво Српска Крајина
Београд 2001, стр. 827

-Селић Момчило: Српски национални програм, Слободна
књига Београд 1997, стр. 40
-Селић Момчило: СТРАВА - Полемика, Бг 1995, стр. 252
-Софрић Павле: Три прилога за познавање народне душе
код нас Срба, Ниш 1909, стр. 84
-Софрић Павле /Нишевљанин/: Главније биље у народном
веровању и певању код нас Срба по Ангелу Губернатису,
Београд 1912, стр. VI + 254
-Софрић Павле: ПРАЗНОВАЊЕ БАДЊЕГ ВЕЧЕРА И
БОЖИЋА У СЕНТАНДРЕЈИ. С нарочитим погледом на
његов претхришћански карактер, Ниш 1903, стр. 34
-Софрић Павле: МОМЕНТИ ИЗ ПРОШЛОСТИ И
САДАШЊОСТИ ВАРОШИ СЕНТАНДРЕЈЕ, Ниш 1903,
стр. 108
-Софрић Павле: ЧЕТИРИ ПРИЛОГА ЗА СРПСКУ
КУЛТУРНУ ИСТОРИЈУ, Ниш 1910, стр. 146 + 1
-Суботић Драган др: ЗАТОМЉЕНА МИСАО. О политичким идејама Димитрија В. Љотића, Клио Бг 1994, стр. 132
-Суботић Драган: Политичка мисао Срба у расејању 1945 1990. Прилог историографији српске политичке емиграције
на западу, Институт за полит. студије Београд 1994, стр. 179
-Суботић Драган: Српска књига и штампа у дијаспори 1918
– 1990. Из Фондова Народне библиотеке Србије у Београду,
Београд 1994, стр. 63
-Суботић Драган: Српска књига и штампа у Далмацији,
Хрватској и Славонији. Између националног, либералног и
конзервативног 1868 - 1996: Историјско - библиографски
преглед, БИНА Београд 1997, стр. 204
-Суботић Драган: Органска мисао Срба у XIX и XX веку:
социолошке и политиколошке идеје Милосава Васиљевића.
Прилози за конзервативну политичку идеологију, традицију
и културу (књ. 1-2), Преображај Београд 1999, стр. 604 + 544
-*** СЛОВО О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, Фонд истине о
Србима Београд 1998, стр. 73
-*** СРПСКА ПРОЗА ДАНАС / КОСАЧЕ - ОСНИВАЧИ
ХЕРЦЕГОВИНЕ, текстове прир. Радослав Братић,
Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи -Научни скуп
историчара у Гацку 20 - 22 септембар 2000., СПКД

„Просвјета“ Билећа / СПКД „Просвјета“ Гацко / Фонд
„Владимир и Светозар Ћоровић“ Београд 2002, стр. 816
-С. М. Д.: ХРВАТИ И ЈЕЗИК СРПСКИ, Нови Сад 1895,
стр. 53+1
-*** СРПСКИ ДОБРОВОЉАЧКИ КОРПУС, Београд 1943,
стр. 279
-*** СВЕЗНАЊЕ - Општи енциклопедиски лексикон.
Уредник П. М. Петровић, Народно дело Београд 1937, стр. 4
+ XVI + 6 + 2720
-Стојадиновић Слободан, приређивач: БОЈ НА ЧЕГРУ,
Панпублик Београд 1989, стр. 257
-Симоновић Будо: Огњена Марија ливањска, Ливно, љета
господњег 1991, Стручна књига Београд 1991, стр. 428
-Симоновић Будо (1945): НИКАД КРАЈА ТАМНИЦАМА.
Лалићеве подуке и поруке, Стручна књига Бг 2002, стр. 355
-*** СПОМЕНИЦА ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ
Први део 1941 - 1945 / Други део 1945 - 1992, Покрет српских
четника Равне Горе у слободном свету, Чикаго 1992, стр. 720
-*** СПОМЕНИЦА ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ
1941 - 1945 : Књига друга - Жртве тромеђе Босне, Лике и
Далмације 1941-1945 /Прикупио и средио Ђорђе Ј.
Драгићевић/, Покрет српских четника Равне Горе у
Америци 1998, стр. 404
-*** Споменица: С вером у Бога за Краља и Отаџбину Добровољци 1941 - 1991, Кливленд 1991, стр. 688
-*** Споменица: СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ 1941 -1981,
Кливленд 1981, стр. 669
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 19411971, Кливленд 1971, стр. 361, Ур. Боривоје М. Карапанџић
-Симић Стеван (1882 - 1962): Српска револуционарна
организација. Комитско четовање у Старој Србији и
Македонији 1903 - 1912. године, Душка Београд 1998,
стр.162, приредио Јово Бајић; поговор Јован Пејин
-Симић Стеван: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА. Опис земље и
народа. Јавно предавање држано 9. новембра 1908. год. у
дворани Српске гимназије Дом науке у Солуну, Издање
писца Цариград 1909, стр. 62 + 1 / из Цариградског гласника/

-Симић Стеван: ВЕЛЕШКИ МАНАСТИР СВЕТОГ
ДИМИТРИЈА, Скопље 1923, стр. 29 /Са 9 прилога/
-Симић Стеван: ЖРТВА РЕВОЛУЦИЈЕ. Доживљаји једног
српског учитеља у Јужној Србији, Београд 1932, стр. 36
-Симић Стеван: ИСТОРИЈА КРАТОВСКЕ ОБЛАСТИ,
Београд 1914, стр. 141 – 233 /Одшт. из Годишњице XXXIII/
-Симић Стеван: ЛЕСНОВСКИ МАНАСТИР СВ. ОЦА
ГАВРИЛА. Задужбина српскога деспота Јована Оливера,
Београд 1912, стр. 91 + 2
-Симић Стеван: НА ЛОМАЧИ. Болна трагедија из живота
Јужне Србије, Скопље 1927, стр. 38
-Симић Стеван: НА ПРАГУ ОТАЏБИНЕ. Белешке из мога
дневника, Скопље 1922, стр. 44 + 1
-Симић Стеван: НАШИ ПИСЦИ И ПРЕПИСИВАЧИ ОД
ЧЕТРНАЕСТОГ ДО ОСАМНАЕСТОГ ВЕКА. Одговор г.
Аврелијану, Скопље 1911, стр. 63
-Симић Стеван: ОХРИД. Опис града и околине, Скопље
1925, стр. 63 + 1
-Симић Стеван: ПО РЕВИЗИЈИ. Сличице из живота Јужне
Србије, Скопље 1932, стр. 106
-Симић Стеван /Овчепољски/: СРБИ И БУГАРИ У
ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ, Солун 1918, стр. 103 + 1
-Симић Стеван: ТЕШКА ИСКУШЕЊА У ЦАРСТВУ
ДЕМОНА, Скопље 1933, стр. 22
-Симић Светислав /Орловић Павле/: ПИТАЊЕ О СТАРОЈ
СРБИЈИ И „СКОПАЉСКО ВЛАДИЧАНСКО ПИТАЊЕ“,
Београд 1902, стр. 111
-Симић Светислав: МАЋЕДОНСКО ПИТАЊЕ, Београд
1908, стр. 69
-Симић Светислав /Орловић Павле/: ПИТАЊЕ О СТАРОЈ
СРБИЈИ, Београд 1901, стр. 37
-Симић Светислав /Орловић Павле/: СКОПЉАНСКО
ВЛАДИЧАНСКО ПИТАЊЕ 1897-1902, Београд 1902, стр. 82
-Симић Светислав Ст.: СРПСКЕ ШКОЛЕ У СКОПЉАНСКОЈ Епархији. Подаци за год. 1895 / 1896, без. под., стр. 27
-Симић Светислав /Орловић Павле/: СТАРА СРБИЈА И
АРБАНАСИ, Београд 1904, стр. 78

-Соколовић Божидар: БОРАЦ И БУНТОВНИК ВОЈВОДА
МОМЧИЛО ЂУЈИЋ. Динарска четничка дивизија у Другом
светском рату, Милвоки 1991, стр. 166
-Соколовић Божидар / Требјешанин Владо: ЖАЛОСНА
СТВАРНОСТ 1941. У спомен 25-о годишњице Трећег
српског устанка, Милвоки 1966, стр. 58
-*** СПОМЕНИЦА "БРАТСТВА" 1954 – 1974. Уредник
Алија С. Коњхоџић, Торонто 1974, стр. 688
-Станковић Урош: СРПСКИ ИСТОРИЈСКИ ЛЕКСИКОН
1 - 4, Српска мисао Мелбурн 1975 - 1980, стр. 216 + 198 + ? + ?
-*** СРПСКА МИСАО 1956 – 1966. Уредио Урош
Станковић, Српска мисао Мелбурн 1966, стр. 111
-Стакић Владислав Д.: Моји разговори са Мусолинијем Осовинске силе и Југославија, Минхен 1967, стр. 153
-Стефановић Живан: СРПСКА ЦРКВА ПОД КОМУНИЗМОМ. Црквени расколи, Изд. аутора Чикаго 1988, стр. 158
-Stojadinović Milan M.: NI RAT NI PAKT. Jugoslavija između
dva rata, Buenos Aires 1963, str. 760
-Степић Миломир др: У ВРТЛОГУ БАЛКАНИЗАЦИЈЕ –
Политичко - географски положај и фрагментираност
српских земаља, Службени лист СРЈ / Институт за
геополитичке студије Београд 2001, стр. 415
-Степић Миломир др: СРПСКО ПИТАЊЕ ГЕОПОЛИТИЧКО ПИТАЊЕ, Јантар група Београд 2004, стр. 350
-*** СРБИ НА КОСОВУ И У МЕТОХИЈИ. Зборник радова
са научног скупа одржаног у Косовској Митровици 27 - 29.
маја 2005, САНУ Београд 2006, стр. 471
-Стојковић Андрија Б.: Философски погледи Доситеја
Обрадовића, Београд 1980, стр. 329
-Стојковић Андрија: Српски народ на размеђи Истока и
Запада: Прилози историографији, историологији и историозофији, Завод за уџбенике и наст. сред. Бг 1999, стр. 584
-Стојковић Андрија: Философија историје код Срба: до
1941, Завет Београд 2002, стр. 419
-Стојковић Андрија Б. др: ПОЧЕЦИ ФИЛОСОФИЈЕ У
СРБА. Од Саве до Доситеја на основама народне мудрости,
Часопис Дијалектика Београд 1970, стр. 188

-Стојковић Андрија Б. др: РАЗВИТАК ФИЛОЗОФИЈЕ У
СРБА 1804-1944, Слово љубве/Дијалектика Београд 1972,
стр. 630+2
-Спремо Јован (1932): СУТОН БОСНЕ, Култура Београд
1997, стр. 453
-*** СТРАДАЊЕ СРБА У САРАЈЕВУ : Књига докумената
/ Документациону грађу скупила и приредила Душица
Бојић, Комесаријат за избеглице Републике Србије Београд
1996, стр. 798
-*** СУМРАК ЗАПАДА: Изјаве светских интелектуалаца
о убијању Југославије,приредио Ново Томић, Новости /
Верзал прес Београд 1999, стр. 233
-Стојанчевић Владимир: ВИЂЕНИ СТРАНЦИ О СРБИЈИ
И СРБИМА 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА, Институт за
политичке студије Београд 1998, стр. 190
-Стојанчевић Владимир: МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ И
ЊЕГОВО ДОБА, Београд 1966, стр. 487+1
-Стојанчевић Владимир: ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ НАРОДИ
У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД ЈЕДРЕНСКОГ МИРА 1829.
ДО ПАРИСКОГ КОНГРЕСА 1856. ГОДИНЕ, Београд 1971,
стр. 443
-Секулић Исидора: ГОВОР И ЈЕЗИК, КУЛТУРНА
СМОТРА НАРОДА, Просвета Београд 1956, стр. 131
-Секулић Исидора: САБРАНА ДЕЛА 1 - 12, Матица српска
Нови Сад 1961 - 1966
-Секулић Исидора: ЊЕГОШУ. Књига дубоке оданости,
СКЗ Београд 1951, стр. 389 + 3
-Секулић Исидора: МИЛАН РАКИЋ, Коларчев народни
универзитет Београд 1938, стр. 42 + 1
-Секулић Исидора: БАЛКАН, Плави јахач Београд 2005,
стр. 81
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА
СЛОГЕ У САРАЈЕВУ ПРИЛИКОМ ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ 1888 - 1928. Написали и уредили Мирко
Максимовић, Боривоје Јевтић, Марко Марковић..., Одбор
Слоге Сарајево 1928, стр. 68

-*** СПОМЕНИЦА О ХЕРЦЕГОВАЧКОМ УСТАНКУ
1875. године, Издао Одбор за подизање невесињског
споменика Београд 1928, стр. 220
-*** СПОМЕНИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА,
Народна одбрана Београд 1930, стр. 293 + 3
-*** СПОМЕНИЦА ПЕДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ВЕРСКО НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ РАДА
Богословско литерарне дружине „Растко“ у Призрену 1889 1939, Скопље 1940, стр. 231
-*** СПОМЕНИЦА ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ
МУШКЕ ГИМНАЗИЈЕ У СКОПЉУ 1894 - 1934, Скопље
1934, стр. 435
-*** СПОМЕНИЦА ПРИЛИКОМ ПРОСЛАВЕ
ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ 1907 - 1932 ПЕВАЧКОГ
ДРУШТВА ВАРДАР У СКОПЉУ, Скопље 1933, стр. 45
-*** СПОМЕНИЦА ВАСИЉА ГРЂИЋА. Уредио Ђорђе
Пејановић, Друштво Просвјета Сарајево 1935, стр. 278 + 2
-*** СПОМЕНИЦА ВИДОВДАНСКЕ ПРОСЛАВЕ У
МАНАСТИРУ РАВАНИЦИ 1389 - 1939. Уредио Бора
Д.Николић, Параћин 1939, стр. 134 + 2
-*** СПОМЕНИЦА ВЛАДИМИРА ГАЋИНОВИЋА,
Сарајево 1921, стр. 119 + 3
-*** СПОМЕНИЦА ВОЈВОДЕ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
ПОДГОРИЧАНИНА. Поводом четиристогодишњице од
његове смрти, Подгорица 1939, стр. 96
-*** СПОМЕНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА, Сремски
Карловци 1933, стр. IV + 251
-*** СПОМЕНИЦА ДАНИЛА ИЛИЋА. Средили је другови
и пријатељи Данила Илића, Сарајево 1922, стр. 102 + 2
-*** СПОМЕНИЦА ДВАДЕСЕТИПЕТОГОДИШЊИЦЕ
ГАЈРЕТА, 1903 - 1928. Уредио Хамза Хумо , Главни одбор
Гајрета Сарајево 1928, стр. 136 + 56
-*** СПОМЕНИЦА ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ
ОСЛОБОЂЕЊА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, 1912 - 1937. Уредник
Алекса Јовановић, Скопље 1937, стр. XIV + 1069
-*** СПОМЕНИЦА ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОД
ОСНИВАЊА ПРВЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У РОГАШКОЈ

СЛАТИНИ У СЛОВЕНИЈИ. Од Николе М. Трифуновића,
Вуковар 1931, стр. 64
-*** СПОМЕНИЦА ДОЊОТУЗЛАНСКОГ СРПСКОГ
ЦРКВЕНОГ ПЈЕВАЧКОГ ДРУШТВА. Приликом 15годишњице његовога опстанка и освећења друштвене
заставе, 1886 - 1901, Загреб 1901, стр. 96
-*** СПОМЕНИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, СКЗ
Београд 1911, стр. 173
-*** SPOMENICA DR - A VALTAZARA BOGIŠIĆA. O
tridesetogodišnjici njegove smrti, Dubrovnik 1938, str. 134
-*** СПОМЕНИЦА ДР РАЈСУ. Од срца к срцу. Епопеја
српске, југословенске и савезничке војске, 1914 - 1918,
Београд 1930, стр. 168, приредио Сава М. Ђорђевић
-*** СПОМЕНИЦА ДРУШТВА “СВЕТОГА САВЕ“ (1886 1936). Уредио др Јован Хаџи Васиљевић, Друштво Светог
Саве Београд 1936, стр. 467
-*** СПОМЕНИЦА ЕПАРХИЈЕ ЗАХУМСКО ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ЖИВИМ И УПОКОЈЕНИМ БОРЦИМА
ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ, 1918 - 1928. Израдила
Епархиска управа, Ниш 1928, стр. 223 + 1
-*** СПОМЕНИЦА ЈАШЕ ТОМИЋА, Застава Нови Сад
1923, стр. 150
-*** СПОМЕНИЦА ЈОВАНА С. БАБУНСКОГ. Уредио др
Јован Хаџи Васиљевић, Удружење резервних официра и
обвезника чиновничког реда Београд 1921, стр. 42
-*** СПОМЕНИЦА ЈУНАЦИМА ИЗГИНУЛИМ И
ПОМРЛИМ У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
УЈЕДИЊЕЊЕ 1912 - 1918 ИЗ ЧАЧКА И ЧАЧАНСКЕ
ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ, Чачак 1922, стр. 71
-*** СПОМЕНИЦА МАНАСТИРА САВИНЕ. Пригодом
прославе деветстогодишњице мале савинске цркве 1030 1930. Уредио Јеротеј Петковић, Управа манастира Савине
Херцег Нови 1930, стр. 64
-*** СПОМЕНИЦА МАЧКОВ КАМЕН. Уредио Радивоје Д.
Марковић. Одбор за подизање споменика борцима палим на
Мачковом камену Крупањ 1932, стр. 48

-*** СПОМЕНИЦА МИЛИЦЕ СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊЕ, Одбор београдских девојака за споменик
Милици Стојадиновић - Српкињи, Београд 1907, стр. 89 + 2
-*** СПОМЕНИЦА МИЛОРАДА ДРАШКОВИЋА, Млада
демократија Београд 1921, стр. 188 + 4
-*** СПОМЕНИЦА НА БОРАВАК Њ. В. КРАЉА И
КРАЉИЦЕ У ЗАГРЕБУ од 25. 1. до 4. 2. 1931. године. Уредио
Марцел Колин, Београд 1931, стр. XXIV + 48
-*** СПОМЕНИЦА НА 10-ГОДИШЊИЦУ ВЛАДАВИНЕ
ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА АЛЕКСАНДРА I , КРАЉА
ЈУГОСЛАВИЈЕ 1921 - 1931, Београд 1931, стр. 80
-*** СПОМЕНИЦА НА ПРОСЛАВУ ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ЛЕСКОВЦА 1877 - 1927. Ур. Сретен
Динић и Драгутин Тодоровић, Лесковац 1928, стр. 215
-*** СПОМЕНИЦА НА ПРОСЛАВУ ЧЕТИРИСТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА, која ће
се одржати 1. септембра 1927. У Суботици. Израдио
Акциони одбор за прославу, Суботица 1927, стр. 31
-*** СПОМЕНИЦА НИКОЛЕ П. ПАШИЋА 1845 -1925,
Београд 1926, стр. 133 + 2
-*** СПОМЕНИЦА Њ. В. КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ.
Изворна грађа за историју краљевскога брачнога спора,
Београд 1891, стр. 4 + 114
-*** СПОМЕНИЦА О ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ
ОСЛОБОЂЕЊА СЕНТЕ 1918 - 1938, Одбор за прославу
ослобођења града Сенте Сента 1938, стр. 48
-*** СПОМЕНИЦА О ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊЕМ
РАДУ ПРАВОСЛАВНЕ СРПСКЕ БОГОСЛОВСКО УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ПРИЗРЕНУ. Израдио Милан
Гајић, Призрен 1896, стр. 53
-*** СПОМЕНИЦА О ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦИ
АРХИЈЕРЕЈСКЕ СЛУЖБЕ ЊЕГОВОГА
ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВА МИТРОПОЛИТА ЦРНЕ
ГОРЕ МИТРОФАНА БАНА, Цетиње 1911, стр. 172
-*** SPOMENICA O DOČEKU SAVEZNIČKIH VOJSKA I
MORNARICA, SRPSKOG DIPLOMATSKOG KORA, ministra
predsjednika Nikole Pašića, generala Franchet d’Esperey i

proslave narodnog ujedinjenja, Knjižara J. Tošović Dubrovnik
1919, str. 46
-*** СПОМЕНИЦА О М. Ђ. МИЛИЋЕВИЋУ, Чупићева
задужбина Београд 1901, стр. 123
-*** СПОМЕНИЦА О ПАДУ ДУБРОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ,
31. јануара 1808 - 31. јануара 1908, Српска дубровачка
штампарија др М. Грацића и др., Дубровник 1908, стр. 240
-*** СПОМЕНИЦА О ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ
СВЕШТЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ
ГЕОРГИЈА БРАНКОВИЋА АРХИЕПИСКОПА
КАРЛОВАЧКОГ, МИТРОПОЛИТА И ПАТРИЈАРХА
СРПСКОГ 1855 - 1905. Уредио Ђорђе Магарашевић,
Сремски Карловци 1906, стр. 6 + 348
-*** СПОМЕНИЦА О ПРЕНОСУ ПРАХА ВУКА
СТЕФ.КАРАЏИЋА ИЗ БЕЧА У БЕОГРАД 1897. Средио
Андра Гавриловић, САН: Посебна издања Београд 1898,
стр. VII + 381 + 7
-*** СПОМЕНИЦА О ПРОСЛАВИ 25- ГОДИШЊИЦЕ
ПРОСВЈЕТЕ, Просвјета Сарајево 1927, стр. 78 + 2
-*** СПОМЕНИЦА О ПРОСЛАВИ ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ПРОСВЈЕТЕ, Просвјета Сарајево 1912, стр. 93 + 1
-*** СПОМЕНИЦА О ПРОСЛАВИ ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ПРОСВЈЕТЕ. Преглед просвјетног и културног рада
Срба БиХ од 1902. До 1912, Просвјета Сарајево 1912, стр. 119
-*** СПОМЕНИЦА О ПРОСЛАВИ СТОГОДИШЊИЦЕ
МАТИЦЕ СРПСКЕ, Матица српска Нови Сад 1928, стр. 485
-*** СПОМЕНИЦА О ПРОСЛАВИ СТОГОДИШЊИЦЕ
ОСЛОБОЂЕЊА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ У КЊАЖЕВЦУ
1833-1933. Прир. Алекс. Шеговић, Књажевац 1933, стр. 168
-*** СПОМЕНИЦА О СЕДАМДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНО - ШКОЛСКЕ
ОПШТИНЕ У БЕЧУ 1860 - 1935, Црквени одбор Српске
општине бечке 1936, стр. 56
-*** СПОМЕНИЦА О СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ
ВЛАДИЧАНСТВУ ПАКРАЧКОМ. У славу
четрдесетогодишњице епископства, шесдесетогодишњице
свештеничке службе, и осамдесетпетогодишњице живота

владике Мирона, Свештенство Владичанства пакрачког
Пакрац 1930, стр. 4 + 326
-*** СПОМЕНИЦА О СТОГОДИШЊИЦИ СРПСКОГ
УСТАНКА ПОД КАРАЂОРЂЕМ. Приредило Професорско
друштво Београд 1904, стр. 2 + II + 197 + 2
-*** СПОМЕНИЦА О СТОПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ
ЖИВОТА И РАДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ОПШТИНЕ СВЕТОГА САВЕ У БЕЧУ 1860 - 1970, Беч 1971,
стр. 137 + 2, приредио Др Стефан Чакић
-*** SPOMENICA O TRAGIČNOJ SMRTI VITEŠKOG
KRALJA ALEKSANDRA I UJEDINITELJA. Napisao Hadži Todor Dimitrijević, 2. izdanje, Beograd 1934, str. 304
-*** СПОМЕНИЦА О ХРАМУ СЛАВЕ НА ВОЈНИЧКОМ
ГРОБЉУ У СКОПЉУ, Скопље 1934, стр. 57
-*** СПОМЕНИЦА ОСЛОБОЂЕЊА ВОЈВОДИНЕ 1918.,
Нови Сад 1929,стр. 229
-*** СПОМЕНИЦА ОСМАНА ЂИКИЋА. Поводом
прославе петнаестогодишњице његове смрти 12. и 13. јуни
1927., Мостар 1927, стр. 47
-*** СПОМЕНИЦА ПАНЧЕВАЧКОГ СРПСКОГ
ЦРКВЕНОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА 1838 - 1938. Написао и
уредио др Миховил Тамандл, Панчево 1938, стр. 350
-*** СПОМЕНИЦА ПЕДЕСЕТГОДИШЊЕГ ВЕРСКО НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОПРОСВЕТНОГ РАДА
БОГОСЛОВСКО ЛИТЕРАРНЕ ДРУЖИНЕ „РАСТКО“ У
ПРИЗРЕНУ 1889 - 1939, Скопље 1940, стр. 231
-*** СПОМЕНИЦА ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ НЕВЕСИНСКОГ УСТАНКА 1875 - 1925. Историја добровољаца.
Уредио Кирило Ј. Цвијовић, Београд 1925, стр. 144
-*** СПОМЕНИЦА 50 - ГОДИШЊИЦЕ ПРИЗРЕНСКЕ
БОГОСЛОВСКО-УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 1871 - 1921,
Београд 1924, стр. 208 + 3
-*** СПОМЕНИЦА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША ВЛАДИКЕ РАДА, 1813 – 1851 - 1925. Уредио Душан
Д.Вуксан, Главни одбор за пренос Његошевих костију
Цетиње 1926, стр. 194
-*** СПОМЕНИЦА ПЕТРА КОЧИЋА, Београд 1928, стр.
XI + 125 + 2

-*** СПОМЕНИЦА ПЕТСТОГОДИШЊИЦЕ СМЕДЕРЕВСКОГ ГРАДА деспота Ђурђа Бранковића. Под уредниш.
Пере Ј. Поповића /Са 19 прилога/, Београд 1930, стр. 147 + V
-*** СПОМЕНИЦА ПОВОДОМ ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОКУПАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (1878 1958), ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ АНЕКЦИЈЕ (1908 - 1958)
И ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА И
УЈЕДИЊЕЊА (1918 - 1958). Уредио Светозар Душанић,
Београд 1959, стр. 129 + 2 /Прештампано из Гласника, службеног листа Српске православне цркве, бр. 3 - 4 за 1959./
-*** СПОМЕНИЦА ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ
ОФИЦИРА У РАТУ 1912 - 1920, Удружење породица
погинулих и умрлих официра Београд 1932, стр. 70
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА МУЧЕНИЦИМА И
ЖРТВАМА ДОБОЈСКЕ ИНТЕРНАЦИЈЕ ИЗ СВЕТСКОГ
РАТА 1915 / 1916. г. Приликом освећења спомен - цркве и
спомен костурнице у Добоју дана 18. септембра 1918. Уредио
Јово С. Дракулић, Српско - православна црквена општина
Добој 1938, стр. 36 + 1
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА 50 - ГОДИШЊИЦИ
СМРТИ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА. Ур.: академик Јорјо
Тадић, САНУ: Посебна изд., књ. 406, стр. 6+50, Београд 1967
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА ПРЕМИНУЛОМ
АКАДЕМИКУ БОРИВОЈУ Ж. МИЛОЈЕВИЋУ. Уредник
академик Миодраг Томић, САНУ: Посебна издања Београд
1969, стр. 58
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА ПРЕМИНУЛОМ
АКАДЕМИКУ ЈОРЈУ ТАДИЋУ. Уредник: академик Вукић
М. Мићовић, САНУ: Посебна издања Београд 1970, стр. 71
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА ПРЕМИНУЛОМ
АКАДЕМИКУ МИЛОШУ Н. ЂУРИЋУ. Уред.: академик
Војислав Ђурић, САНУ: Посебна издања Београд 1972,
стр. 67
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА ПРЕМИНУЛОМ АКАДЕМИКУ МИХАИЛУ ДИНИЋУ. Уред. академик Васа
Чубриловић, САНУ: Посебна издања Београд 1971, стр. 37

-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА СТОГОДИШЊИЦИ
РОЂЕЊА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА. Уредник:академик Вукић
М. Мићовић, САНУ: Посебна издања, Београд 1970, стр. 58
-*** СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА СТОГОДИШЊИЦИ
РОЂЕЊА ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА. Ур. : академ. Вукић
М. Мићовић, САНУ: Посебна изд. Београд 1971, стр. 65
-*** СПОМЕНИЦА ПРВЕ СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ
ДИВИЗИЈЕ 1916 - 1926. Написао Војин Максимовић.
Предговор Анте Ковач, Београд 1926, стр. 181 + 16
-*** СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ 25 - ГОДИШЊИЦЕ
БИТКЕ НА МОЈКОВЦУ, одржане дне 1. септембра 1940. На
Мојковцу, Израдили Савез сокола Краљевине Југославије и
Народни одбор за прославу Београд 1940 - 41, стр. 101
/Наслов на корици: Двадесет три дана борбе од Дрине до
Мојковца/
-*** СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ 50 - годишњег
КЊИЖЕВНОГ РАДА ЈОВАНА СУНДЕЧИЋА. Уредио
Илија Л. Ђивановић, Цетиње 1899, стр. 178 + 1
-*** СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ ПРВОГ У СЛОБОДИ
ВИДОВДАНА У РАВАНИЦИ СРЕМСКОЈ 1919. години,
Рума 1919, стр. 32
-*** СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ СТОГОДИШЊИЦЕ
РОЂЕЊА МИС АДЕЛИНЕ ПАУЛИНЕ ИРБИ, ВЕЛИКЕ
ДОБРОТВОРКЕ СРПСКОГ НАРОДА, Друштво Просвета
Сарајево 1934, стр. 26 + 8
-*** СПОМЕНИЦА ПРОСЛАВЕ ТРИДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ,
Београд б.г., стр. 31 + 1
-*** СПОМЕНИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, Летопис
Матице српске Нови Сад 1926, стр. 219 + 4
-*** СПОМЕНИЦА СИМЕ ПАНДУРОВИЋА, Књижевна
ревија Београд 1928, стр. 101 + 2
-*** СПОМЕНИЦА СОЛУНСКЕ ЂАЧКЕ ЧЕТЕ - КЛАСА
РОЂЕНИХ 1896. Издата приликом Прве редовне годишње
скупштине Удружења Солунске ђачке чете, одржане 6.
марта 1932. год. у Београду, Београд 1932, стр. 143
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ У
АМЕРИЦИ О СКУПЉЕНИМ ПРИЛОЗИМА ЗА ЦРВЕНИ

КРСТ У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ. Од 3. августа 1914. до 3.
августа 1915. године, Српска народна одбрана у Америци
Њу Јорк 1915, стр. 270
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У
ВУКОВАРУ. Пригодом прославе двадесетогодишњице.
Написао Јован Козобарић, Вуковар 1936, стр. 54
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ
ОПШТИНЕ У КАРЛОВЦУ. Средио Мита Грујић, Карловац
1931, стр. 88
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА
СЛОГЕ У САРАЈЕВУ. Приликом четрдесетогодишњице
1888 - 1928. Написали и уредили Мирко Максимовић,
Боривоје Јевтић, Марко Марковић..., Одбор Слоге Сарајево
1928, стр. 68
-*** СПОМЕНИЦА СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ
САБОРНОГ ХРАМА СВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 1835 -1935,
Српска православна црквена општина Скопље 1935,
стр. XX + 429 + 4
-*** СПОМЕНИЦА СТОЈАНА НОВАКОВИЋА, СКЗ
Београд 1921, стр. V + 219 + 4
-*** СПОМЕНИЦА СТЕВЕ ПЕТРАНОВИЋА НАЦИОНАЛНОГ БОРЦА 1835 - 1913. Одломци из историје Црне
Горе 1859 - 1864, Босне 1865 - 1878 и Србије 1879 -1900, прир.
Димитрије - Мита Клицин, Нови Сад 1937, стр. 150 + 2
-*** СПОМЕНИЦА СТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 1833 - 1933. Уредио Јеремија
Живановић, Београд 1933, стр. 215 + 1
-*** СПОМЕНИЦА СТУДЕНТИМА БЕОГРАДСКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА ПОГИНУЛИМ У РАТОВИМА ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ 1912 - 1918. год., Београд
б.г., стр. 60
-*** СПОМЕНИЦА ТИМОЧКЕ ЕПАРХИЈЕ 1834 -1934,
Књижевни фонд Тимочке епархије Сремски Карловци 1934,
стр. 359 + 6
-*** СПОМЕНИЦА УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА
ИЗГИНУЛИМ И ПОМРЛИМ У РАТОВИМА 1912 -1918,
Израдило Удружење југословенског учитељства, књига 1-2,
Београд 1924 / 1926, стр. 8 + 255 / стр. 199 + 1

-*** СПОМЕНИЦА ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ
МУШКЕ ГИМНАЗИЈЕ У СКОПЉУ 1894 - 1934, Скопље
1934, стр. 435
-*** СПОМЕНИЦА ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ И
ОСВЕЋЕЊА СПОМЕНИКА ОСЛОБОЂЕЊА НИША 1877 1937, Ниш 1937, стр. 154 + 6
-*** СПОМЕНИЦА ШРЊА ГРУЈИЧИНА КУСОВЦА,
СЕРДАРА ЉУБОТИЊСКОГ И БРАЋЕ МУ, СЕРДАРА
ПОПА ЈОКА И ПОПА МАША. Уредио А. Јовићевић,
Цетиње 1908, стр. 96
-***СПОМЕНИЦА ПОВОДОМ 80-ГОДИШЊИЦЕ
СВЕШТЕНИЧКОГ УДРУЖЕЊА 1889-1969. Одг. уредник
Душан Н. Штрбац, Главни савез Удруженог православног
свештенства Југославије Београд 1969, стр. 478+5
-*** СПОМЕН КЊИГА 10 ГОДИНА ВЛАДАВИНЕ
ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I, 1921
- 1931. Уредио Нико Бартуловић, Београд 1931, стр. 96
-*** СПОМЕН КЊИГА ДЕСЕТ ГОДИНА КРАЉЕВИНЕ
СХС 1918 - 1928, Београд 1928, стр. LX + 239 + LXVIII + 3
-*** СПОМЕН – КЊИГА ПОВОДОМ
ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ КЊИЖЕВНОГ РАДА
ДРУГА ИСАИЈА МИТРОВИЋА. Уредили Д. Умљеновић и
М. Кевић, Учитељско друштво за срезове Босански Нови,
Сански Мост и Приједор Загреб 1925, стр. 23
-Симић Сима (1906): ПРЕКРШТАВАЊЕ СРБА ЗА ВРЕМЕ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, Граф. завод Тг 1958, стр. 154
-Симић Сима: ПРЕКРШТАВАЊЕ СРБА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, Култура Бг 1990, стр. 154, (2. изд.)
-Симић Сима: ТУЂИНСКЕ КОМБИНАЦИЈЕ ОКО НДХ,
Графички завод Титоград 1958, стр. 144
-Симић Сима: ТУЂИНСКЕ КОМБИНАЦИЈЕ ОКО НДХ,
Култура Београд 1990, стр. 145 (2. издање)
-Симић Сима: ВАТИКАН ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ,
Графички завод Титоград 1958, стр. 135
-Симић Сима: ВАТИКАН ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ,
Култура Београд 1990, стр. 135 (2. издање)
-Симић Сима: ХЕРЦЕГОВАЧКИ БИСКУПИ ЗА ВРЕМЕ
ОКУПАЦИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, Култура Бг 1990, стр. 119

-Симић Сима: ЈУГОСЛАВИЈА И ВАТИКАН, 1937, стр. 202
-Савић Милан: ИЗ СТАРОГ ДУБРОВНИКА. Приче с пута,
Књига 1, Нови Сад 1918, стр. 63
-Савић Недељко С.: ПРЕКО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ПРИМОРЈЕ. Слике, утисци и рефлексије, Ваљево 1903,
стр. 202
-Савић Никола М.: ИСТОРИЈА ШАПЦА, Шабачка
општина Шабац 1904, стр. 58
-Савковић Јован др: СРБИ ВОЈВОЂАНИ У СВОЈОЈ
НАЦИОНАЛНОЈ ДРЖАВИ, Нови Сад 1921, стр.28
/Прештампано из Заставе/
-Савковић Јован др: СРПСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У
ВОЈВОДИНИ ПРЕ И ПОСЛЕ РАТА, Нови Сад 1921, стр. 28
/Прештампано из Заставе/
-Савковић Милош: МАРИН ДРЖИЋ, Задруга Професорског друштва Београд 1932, стр. 116
-Савовић Бошко Л.: ЛОВЋЕН И РУМИЈА. Споменица и
родослов Пипера, Подгорица 1929, стр. 166
-*** САВРЕМЕНА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА. Уредио
Миливоје В. Кнежевић, Суботица 1928, стр. 96
-Самарџић Радован: ВЕЛИКИ ВЕК ДУБРОВНИКА,
Просвета Београд 1962, стр. 541 + 6 /Са 12 прилога/
-Самарџић Радован: МЕХМЕД СОКОЛОВИЋ, СКЗ
Београд 1971, стр. 572 /Са 24 прилога/
-Самарџић Радован: УСМЕНА НАРОДНА ХРОНИКА.
Огледи и прилози, Матица српска Нови Сад 1978, стр. 144
-Самарџић Радован: ИДЕЈЕ ЗА СРПСКУ ИСТОРИЈУ,
Југославијапублик Београд 1989, стр. 278
-Самарџић Радован: ПИСЦИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ III,
Просвета Београд 1986, стр. 347
-Самарџић Радован: ПИСЦИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ IV,
Просвета/Терсит Београд 1994, стр. 279
-Сандис Флора /Flora Sandis/: ЕНГЛЕСКИЊА У СРПСКОЈ
ВОЈСЦИ. Превео с енглеског Спира Радојчић, Солун 1917,
стр. 110 + 1
-*** СТАРА ЦРКВА У САРАЈЕВУ И ЊЕН МУЗЕЈ, Српскоправославна црквена општина у Сарајеву 1940, стр. 32

-*** SARAJEVSKI ATENTAT 28. VI 1914. Pisma i saopštenja.
Priredio Vojislav Bogićević, Svjetlost Sarajevo 1965, str. 179 + 1
-*** САСЛУШАЊЕ УХВАЋЕНОГ КОМЕСАРА
СОВЈЕТСКЕ УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ ДР АВРАМА
ЛЕВИА, Београд 1942, стр. 31 /Са 2 прилога/
-*** СВЕЧАНИ ПОМЕН ПРОСВЕТНОМ ДОБРОТВОРУ
ПОКОЈНОМ НИЋИФОРУ ДУЧИЋУ архимандриту и
академику 22. априла 1901. године у Београду. САН:
Посебна издања Београд 1901, стр.4 + 52
- *** СЕВЕРНА ДАЛМАЦИЈА НЕКАД И САД, Главна
задруга за народно просвећивање Београд 1939, стр. 142
-Селимовић Меша: ЗА И ПРОТИВ ВУКА, Матица српска
Нови Сад 1967, стр. 136
-*** СЕНТА. Зборник прилога за историју града. Уредио
Миливоје В. Кнежевић, Сента 1935, стр. 163 + 1 /Са 6 прил./
-Сергејевски Димитрије: СРЕДЊЕВЈЕКОВНО ГРОБЉЕ
КОД ПЕТРОВЕ ЦРКВЕ У НИКШИЋУ, Народна књига
Цетиње 1952, стр. 30
-Симић Ненад др: ХЕРЦЕГОВАЧКО - БОСАНСКИ
УСТАНЦИ У ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ, Издање писца
Београд 1959, стр. 32
-Симић Никола: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПРИЈЕ И
ПОСЉЕ УСТАНКА 1875. Или Пређашњи турски и
садашњи аустромаџарски зулуми у Босни и Херцеговини од
Србина Босанца, Београд 1897, стр. 50
-Симић - Миловановић Зора: СЛИКАРКЕ У СРПСКОЈ
ИСТОРИЈИ УМЕТНОСТИ, Удружење универзитетски
образованих жена Београд 1938, стр. 46
-Симовић Војислав: БИО САМ ГОСТ НЕМАЧКОГ
СЕЉАКА, Земља и рад Београд 1943, стр. 42 + 1
-Симоновић Радивој др: ЕТНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД
ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 1924, стр. 30
-Симоновић Миленко: ТРАГЕДИЈА СРПСКОГ НАРОДА.
Дневник једног добровољца, Женева 1918, стр. 125
-Simonović Radivoj dr: ČOVEK IZNAD SVEGA. Odabrani
tekstovi, Sombor 1978, str. 350, priredio dr Stojan Berber

-Синдик Илија др: КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ КОТОРА
ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XII ДО ПОЧЕТКА XV СТОЛЕЋА,
САН: Посебна издања Београд 1950, стр. 175
-Синдик Илија др: ДУБРОВНИК И ОКОЛИНА, Српски
етнографски зборник СКА Београд 1926, стр. VI+573
-Синобад Душан: С ПУТА У СОЛУН И СВЕТУ ГОРУ,
Београд 1908, стр. 109 + 2
-Сировина Вукашин: ПРОШЛОСТ И НАСЕЉА ГРАДА
ДОБОЈА, Добој 1938, стр. 27 + 1
-*** СКАДАРСКО ПИТАЊЕ И ЦРНОГОРСКО
ИЗАСЛАНСТВО. Написали и издали чланови Одбора,
Котор 1920, стр. 41
-Скарић Владислав / Нури-Хаџић Осман / Стојановић
Никола: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПОД АУСТРО УГАРСКОМ УПРАВОМ, Геца Кон Београд 1938, стр. 166
/Српски народ у XIX веку, књига 15/, /Са 6 прилога/
-Skarić Vladislav: SARAJEVO I NJEGOVA OKOLINA. Od
najstarijih vremena do Austro - Ugarske okupacije, Opština
grada Sarajevo 1937, str. 290 + 2 /Sa 3 priloga/
-Скарић Владислав: СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ НАРОД И
ЦРКВА У САРАЈЕВУ У 17. И 18. ВИЈЕКУ, Сарајево 1928,
стр. 163 + 1
-Скерлић Јован: ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, Задужбина И. М. Коларца Бгд 1914, стр. XIX + 526
-Скерлић Јован: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У XVIII ВЕКУ.
У редакцији Владимира Ћоровића, Напредак Београд 1923,
стр. XVI + 351 /Исправљено издање/
-Скерлић Јован: САБРАНА ДЕЛА 1-13, Просвета Београд
1964-1967. Издање о педесетогодишњици смрти 1914-1964
-Скок Петар: КОНСТАНТИНОВА СРБИЦА НА
БИСТРИЦИ У ГРЧКОЈ. Топономастичка студија, СКА:
Глас, књига 176, Београд 1938, стр. 44
-Скок Петар др: САРАКАЧАНИ, Скопско научно друштво
Скопље 1927, стр. 27
-*** СКОПСКИ ЂАЧКИ БАТАЉОН 1914., Ур. Станислав
Винавер и Страхиња Дамњановић, Београд 1941, стр. 686
-*** СКОПСКИ ЂАЧКИ БАТАЉОН 1914. Батаљон 1300
каплара 1914 - 1918. Уредници:Станислав Винавер,

Страхиња Дамњановић и Душан Милачић /Са 6 прилога/,
Удружење „1300 каплара“ Београд 1969, стр. 12 + 736
-Скрбић М.: ДОЛЕ МАСКА, Југоисток Београд 1941,
стр. 63 /Документи о СССР, св. 2/
-Славић Душан, уредник: ИЛУСТРОВАНА ИСТОРИЈА
БАЛКАНСКОГ РАТА 1912 - 1913. Књига 1 - 3, Београд 1913
- 1914, стр.174 са 23 прилога/стр. 190 са 28 прилога
/
стр. 166 + 2 са 27 прилога/
-*** СЛАВНЕ ЖЕНЕ И ДЕВОЈКЕ У СРПСКИМ
НАРОДНИМ ПЕСМАМА. Из свих крајева српских, Нови
Сад 1911, стр. 79
-Сланкаменац Првош др: ДОСИТЕЈ УЧИТЕЉ, Матица
српска Нови Сад 1940, стр. 47
-*** СЛОБОДНО ЗИДАРСТВО ИЛИ МАСОНЕРИЈА,
Радни комитет Антимасонске изложбе Београд 1941,
стр. 71 + 1
-Смиљанић Манојло В. др: АНТРОПОГЕОГРАФСКИ
ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА ОД ДР
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА. Реферат , Београд 1903, стр. 31
-Смиљанић - Брадина Томо: КАНОНСКА ВИЗИТАЦИЈА
РЕКА 1910. ГОДИНЕ Њ. П. ЕПИСКОПА ВЕЛЕШКО ДЕБАРСКОГ Н. Н. ВАРНАВЕ, Библиотека Маћедонија,
књига 5, Скопље 1925, стр. 36
-Смиљанић - Брадина Томо, проф.: СКОПЉЕ И
ОКОЛИНА, Скопље 1928, стр. 21
-*** СОВЈЕТСКА ОМЛАДИНА. Шта је комунистичка
влада хтела створити од омладине?, Радни одбор
Антикомунистичке изложбе Београд 1942, стр. 15
-*** СОВЈЕТСКА УНИЈА НИЈЕ РУСИЈА, Београд 1941,
стр. 15
-Соларовић Леонид Х.: У ПРИЛОГ ЈАЧАЊА СРПСКЕ
ОРУЖАНЕ СИЛЕ, Београд 1911, стр. IV + 119
-Соловјев Александар В.др: ЗАКОНОДАВСТВО
СТЕФАНА ДУШАНА ЦАРА СРБА И ГРКА, Скопско
научно друштво Скопје 1928, стр.VI + 248
-Соловјев Александар др: ИСТОРИЈА СРПСКОГ
ГРБА,Српска мисао Мелбурн 1958, стр.158

-Соловјев Александар В. др: ПОСТАНАК И ЗНАЧАЈ
ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА, Геца Кон Београд 1931, стр. 31
(друго издање)
-*** СОЛУН И БАЛКАНСКО ПИТАЊЕ, Београд 1913,
стр. 67 + 1
-Спалајковић Мирослав: СРБИ И БУГАРИ У
ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ, Београд 1913,
стр. 6 + 143
-Спасић Живко А.:ХАЈДУК ВЕЉКО, Просвета Београд
1953, стр.123
-Спасојевић Андрија: СПОМЕНИЦА У ЧАСТ ПАЛИХ
ХЕРОЈА ЗА СЛОБОДУ И ЈЕДИНСТВО ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НАРОДА 1914. НА ГУЧЕВУ, Шабац 1930, стр. 46 + 1
-Спасојевић Коста Ј.: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.
Политичко - историјска расправа, Ниш 1893, стр. 29
-Спекторски Евгеније: ДРЖАВА И ЊЕН ЖИВОТ, СКЗ
Београд 1933, стр. 222
-Спиридоновић - Пелех Михаил / Ђокић Драгутин Ј.:
ЛЕТОПИС ЦРКВЕ ПРОКУПАЧКЕ 934 - 1934 и Историја
вароши Прокупља, Ниш 1930, стр. 80
-Спремић Момчило др: ДУБРОВНИК И АРАГОНЦИ 1442 1495, Београд 1971, стр. 323 + 4
-*** СРПСКО ПИТАЊЕ У ТУРСКОЈ ПРЕД НАРОДНОМ
СКУПШТИНОМ. Седница скупштинска од 12. јулија 1897.
године, Београд 1897, стр.72
-*** СРБИЈА И ГРЧКА У XIX ВЕКУ. Св. 1: Односи
Карађорђеви и Милошеви са Грцима 1804-1821. Превод
грчких докумената из Филимонове сторије грчког устанка.
Превео А. Ј. Кумануди, Београд 1907, стр.47
-*** СРБИЈА НА БАЛКАНСКОЈ ИЗЛОЖБИ У ЛОНДОНУ
1907., Београд 1907, стр. 232
-*** СРБЉАК 1-3, приредио Ђорђе Трифуновић. Превео
Димитрије Богдановић, СКЗ Београд 1970
-Сремац Стеван: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА 1-7, Народно дело
Београд / без године издања, 193?/
-Срећковић Пантелија: ИСТОРИЈА СРПСКОГА НАРОДА,
књига 1-2, Београд 1884/1888, стр.VIII+IX+468 / str.XV+963

-*** СРПСКА НАРОДНА ПЕСМАРИЦА (Из Вукове
збирке). Саставили Тихомир Р. Ђорђевић и В. Чајкановић,
Задужбина Радојице Ј. Ђурића Београд б.г., стр. 4+392
-*** СРПСКА ПРАВОСЛАВНА МИТРОПОЛИЈА
КАРЛОВАЧКА ПО ПОДАЦИМА ОД 1905. год., Саборски
одбор Сремски Карловци 1910, стр. VIII+1202+7
-*** СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 1219-1970.
Споменица о 750-годишњици аутокефалности,Свети
архијерејски синод СПЦ Београд 1969, стр. 392+2
-*** СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 1920-1970. Споменица о 50-годишњ. васпостављања Српске патријаршије,
Свети архијерејски синод СПЦ Београд 1971, стр. 539+3
-*** СРПСКО КОСОВО. Културно-национални алманах.
Ускршња књига. Уредник Станојло Димитријевић, Скопље
1926, стр. 160
-*** СРПСКО-ХРВАТСКИ СПОР. Мало историје...,
Београд 1937, стр. 31
-*** СРПСТВО У АФРИЦИ. Споменица листа Напред.
Предговор Веселин Чајкановић, Бизерта 1918, стр. XIII+160
-Станковић Тодор П.: БЕЛЕШКЕ О СТАРОЈ СРБИЈИ –
МАЋЕДОНИЈИ, Ниш 1915, стр. 4+194
-Станковић Тодор П.: ПУТНЕ БЕЛЕШКЕ ПО СТАРОЈ
СРБИЈИ 1871-1898, Београд 1910, стр. 204+3
-Станковић Урош др: ПРАВНО РАЗВИЈАЊЕ СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ МИТРОПОЛИЈЕ СРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ. Књ. 1, Земун б.г., стр.8+144
-Станојевић Глигор: ЦРНА ГОРА ПРЕД СТВАРАЊЕ
ДРЖАВЕ 1773-1796, Историјски институт Београд 1962,
стр. 354
-Станојевић Маринко: ЗБОРНИК ПРИЛОГА ЗА
ПОЗНАВАЊЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 1-4, Београд
1929/1930/1931/1937, стр. 151+112+116+112
-Станојевић Маринко: ТИМОК, СКА: Српски етнографски
зборник, књига 55, 1940, стр. 393-514
-Станојевић Станоје: ВИЗАНТИЈА И СРБИ 1-2, Матица
српска Нови Сад 1903/1906, стр. 4+V+1+242 /
стр. 2+XVII+1+252

-Станојевић Станоје: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА,
Београд 1926, стр. 4+431+1, 3. поправљено издање
-Станојевић Станоје: НАШИ ВЛАДАРИ, Народно дело
Београд 1927, стр.96
-Станојевић Станоје: СВЕТИ САВА, Београд 1935, стр.123
-Станојевић Станоје: СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1912.
ГОДИНЕ, Књижара Геца Кон Београд 1928, стр. VIII+211
-Станојевић Станоје: СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ,
Књижара Геце Кона Београд 1934, стр. 56
-Станојловић Матија/Гајић Милоје Ј.: ДЕСПОТ СТЕФАН
ЛАЗАРЕВИЋ, Општина београдска Београд 1894, стр. 2+267
-Станчић Анђелија: НАЈВЕЋИ СВЕТИТЕЉИ СРПСКИ И
СЛОВЕНСКИ, Београд 1934, стр. 45
-Станчић-Спајић Анђелија: НАЈСТАРИЈИ ЈЕЗИК
БИБЛИЈЕ ИЛИ ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ КУЛТУРНИХ
НАРОДА, Београд 1929, стр. 104
-*** СТАРА СРБИЈА, Државна штам. Београд 1878, стр. 40
-*** СТАРА СРБИЈА И МАЋЕДОНИЈА, Загреб 1903,
стр. 40 /Прештампано из „Новог Србобрана“/
-Стојановић Љубомир /скупио и средио/: СТАРИ СРПСКИ
ЗАПИСИ И НАТПИСИ. Књига 1-6, Београд 1902/1903/
1905/1923/1925/1926, СКА: Зборник за историју, језик и
књижевност српског народа
-Стојановић Љубомир /средио/: СТАРИ СРПСКИ РОДОСЛОВИ И ЛЕТОПИСИ, СКА Бг 1927, стр. X+2+CVIII+382
-Стојановић Љубомир /прибрао/: СТАРИ СРПСКИ
ХРИСОВУЉИ, АКТИ, БИОГРАФИЈЕ, ЉЕТОПИСИ,
ТИПИЦИ, ПОМЕНИЦИ, ЗАПИСИ и др., СКА Београд 1890,
стр. 10+226
-Стојановић Љубомир: ЖИВОТ И РАД ВУКА СТЕФ.
КАРАЏИЋА, Београд 1924, стр. XXII+783
-*** СТАРИ СРПСКИ СПОМЕНИЦИ У ЈУЖНОЈ
СРБИЈИ. Са предговором Др Влад. Р. Петковића, Београд
1924, стр. XII+II+48
-Стевановић Живадин : ГРУЖА И ГРУЖАНИ КРОЗ
ИСТОРИЈУ. Предговор написао Петар Ж. Петровић,
Издање писца 1965, стр. 64, 2. доп. издање

-Стевановић Станоје: РОБОВАЊЕ СРБА У МАЏАРСКОЈ,
Београд 1922, стр. 75
-Степановић Милутин Р.: СРБИ И БУГАРИ У
ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ, Љубљана 1924,
стр. V+2+168
-Стеван Првовенчани Краљ /Стефан Немањић/: ЖИТИЈЕ
И ЖИЗАН СВЕТОГ СИМЕОНА, Време Београд 1922, стр. 66
-Стијеповић Никола: СРПСКА ФЕУДАЛНА ВОЈСКА. Са
кратким прегледом војне историје, Војно дело Београд 1954,
стр.164+2
-Stijepović Nikola: HERCEGOVAČKO-BOKELJSKI
USTANAK 1882. Borbena dejstva i pouke, Vojno delo Beograd
1963, str. 239+4
-Стипић Лазар: ИСТИНА О МАЂАРИМА. По мађарским
подацима, Северна звезда Суботица 1929, стр. 48
-Стојановић Воја-Воке: ЗАСЛУЖНИ СИНОВИ.
Биографије заслужних људи са територије источне Србије и
Поморавља. Књ. 1, Београд 1940, стр. 191
-Стојановић Душан: МИЛТОН И ЊЕГОШ. Огледи о
нашим културним додирима са Енглезима, Београд 1940,
стр. 121+2
-Stojanović Ivan kanonik: DUBROVAČKA KNJIŽEVNOST,
Srpska dubrovačka akademska omladina Dubrovnik 1900,
str. XV+3+341
-Стојановић Миодраг В.: ДОСИТЕЈ И АНТИКА, Српска
књижевна задруга Београд 1971, стр. 251+4
-Stojanović Nikola: BOSANSKA KRIZA 1908-1914, Veselin
Masleša Sarajevo 1958, str. 119+1
-Стојићевић Александар М.: ИСТОРИЈА НАШИХ РАТОВА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ ОД 1912-1918. Ток
операција и примена снабдевања, Београд 1932, стр. 592
-Стојићевић Александар М.: ОД КУМАНОВА ДО
ДОБРОГА ПОЉА 1912-1918, Београд 1934, стр. 159+XVI
-Стратимировић Ђорђе Ђ.: О ПРОШЛОСТУ И
НЕИМАРСТВУ БОКЕ КОТОРСКЕ, СКА: Споменик
Београд 1895, стр. 4+40+1
-Стрика Бошко: ДАЛМАТИНСКИ МАНАСТИРИ, Загреб
1930, стр. 286, Српске задужбине

-Стрика Бошко: ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ, Загреб
1927, стр. 183+1, Српске задужбине
-Суботић Каменко др: О ГЛАВНОЈ СЕОБИ СРБА ПОД
АРСЕНИЈЕМ III ЧАРНОЈЕВИЋЕМ И ПРВИМ СРПСКИМ
ПРИВИЛЕГИЈАМА (1689-1690), Земун 1897, стр. 53
-Сундечић Јован: ЖИВОТ И РАД ДР БОЖИДАРА
ПЕТРАНОВИЋА, Дубровник 1878, стр. 75+3
-Стефановић Живан: СРПСКА ЦРКВА ПОД
КОМУНИЗМОМ. Црквени расколи, Чикаго 1988, стр. 158
-Смиљанић Спасоје, генерал: АГРЕСИЈА НАТО. Ратно
ваздухопловство и противваздушна одбрана у одбрани
отаџбине, Издање аутора Београд 2009, стр. 525, 2. издање
-Сотировић Драган М.: РАВНОГОРСКИ НАРОДНИ
ПОКРЕТ. Прилози идеолошко-историског развитка
Равногорског народног покрета, Париз б. г., стр. 160
-Stanojević Vlada dr pukovnik: MOJE RATNE BELEŠKE I
SLIKE, Ljubljana 1934, str. 200
-***САВРЕМЕНИЦИ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 18521912. Избор, предговор и објашњења Душан Т. Батаковић,
СКЗ Београд1988, стр. 464
-***СВЕДОЧАНСТВА О УЛОЗИ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У ОДБРАНИ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД АГРЕСИЈЕ НАТО
1999. /Резиме излагања учесника на округлом столу/, Клуб
генерала и адмирала Србије Београд 2009, стр. 87
-Stajić Vasa: MAĐARIZACIJA I PREPOROD BUNJEVACA,
Sremski Karlovci 1935, str. 46 (Iz Glasnika istor.društva N. Sad)
-Станимировић Радомир: СВЕШТЕНСТВО У ОБНОВИ
СРБИЈЕ, Београд 1943, стр. 11
-Стилман В.Ј.: ХЕРЦЕГОВИНА И ПОСЛЕДЊИ
УСТАНАК. Узроци његови и средства, Београд 1932, стр.
156, Издање преводиоца Анта Гвозденовића
-Симић Љубиша: СТРАДАЊЕ СРПСКЕ СРЕБРЕНИЦЕ
1992-1995. Фотографски путопис кроз земљу јада и чемера.
Додатни текст Џон Лефланд и Стефан Каргановић,
Историјски пројекат Сребреница Београд 2009, стр. 203
-Спасић Биљана С. мр (1954): ЗАШТО СРБИ НЕСТАЈУ?,
Издање аутора Крагујевац 2003, стр. 279, пето допуњ.
Издање

-Савић Велибор Берко: КАРАЂОРЂЕ- Документи 18041809 /1810-1812/1813-1817/ (I-II-III), Дечје новине Горњи
Милановац 1988, стр. 1-1802 заједно
-Сотировић Владислав Б.:СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ
АСПЕКТ РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ, Добрица књига Нови Сад 2007, стр. 263
-Стевановић Миладин др: СПОМЕНИЦА ОСЛОБОДИОЦИМА БЕОГРАДА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ,
Беокњига Београд 2007, стр. 236
-Sekulić Milisav mr (1935): KNIN JE PAO U BEOGRADU,
Bad Vilbel Nidda 2001, str. 299, 2.izdanje

Т_____________________________________________________
-Тошић Ђуро: ТРЕБИЊСКА ОБЛАСТ У СРЕДЊЕМ
ВИЈЕКУ, Историјски институт САНУ Београд 1998, стр. 301
-Trifunoski Jovan: Albansko stanovništvo u Makedoniji Antropogeografska i etnografska istraživanja, Književne novine
Beograd 1988, str. 182
-Трифуноски Јован (Вруток 1914): Кочанска котлина Сеоска насеља и становништво, Скопје 1970, стр. 155
-Трифуноски Јован Ф. др: СКОПСКА ЦРНА ГОРА –
Природна средина, прошлост, насеља, становништво и
привреда, Издање писца Скопје 1971, стр. 123
-Трифуноски Јован: Кумановско - прешевска Црна Гора,
Научна књига Београд 1951, стр.VI + 237; САН: Српски
етнографски зборник, књ. 62
-Трифуноски Јован Ф.: ЈЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА,
Београд 1946, стр. 67+4
-Трифуноски Јован Ф.: КИЧЕВСКА КОТЛИНА. Сеоска
насеља и становништво, Скопје 1968, стр. 136
-Трифуноски Јован Ф.: СКОПСКО ПОЉЕ.
Антропогеографска испитивања, САН: Српски етнографски
зборник књига 49, Београд 1955, стр. 225
-Трифуноски Јован Ф.: МАКЕДОНИЗИРАЊЕ ЈУЖНЕ
СРБИЈЕ, Београд 1995, стр. 104
-Теодосије: Житије Светог Саве, СКЗ Бг 1984, стр. 282
-Тохољ Мирослав: “СВЕТИ РАТНИЦИ“ И РАТ У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ, ИГАМ Београд 2001, стр. 127 + фотогр.
-Тохољ Мирослав: ЦРНА КЊИГА. Патње Срба у Босни и
Херцеговини 1992 - 1995 /св. 1 - 2/, Светигора Цетиње 2000,
стр. 595 + 530
-Тохољ Мирослав: НОЋНА ПОШТА. Преписка са
Радованом Караџићем, ИГАМ Београд 2008, стр. 184
-Тохољ Мирослав: РАЗМИШЉАЊА ПОД ПРИТИСКОМ,
ИГАМ Београд 2008, стр. 292
-Томић Јован Н.: О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку,
Геца Кон Београд 1913, стр. 93 + 2

-Томић Јован Н.: ЦРТИЦЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ СЕЊСКИХ
УСКОКА, Нови Сад 1901, стр. 50
-Томић Светозар: ПИВА И ПИВЉАНИ, САН: Српски
етнографски зборник 59, Београд 1949, стр. 150 + фотогр.
-Томић Светозар: БАЊАНИ, САН: Српски етнографски
зборник Београд 1949, стр. 102
-Томић Светозар: ДРОБЊАК. Антропогеографска
испитивања, Српски етнографски зборник Београд, књ.4,
1902, стр. 12 + 359-497
-Томић Светозар: СКОПСКА ЦРНА ГОРА. Антропогеографска и етнографска студија, Српски етнографски
зборник Београд, књ. VI, стр. 409 - 520 /Са 19 прилога/
-Томић Светозар: ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА УЈЕДИЊЕЊА
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ, Београд 1929, стр. 62
-Томић Светозар: ПРОГРАМ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ СРБИЈЕ И
ЦРНЕ ГОРЕ. Издао и поговор написао Б. Брђанин, Крф
1917, стр. 38
-Тројановић Сима: Ватра у обичајима и животу српског
народа, Просвета - Библиотека Баштина 1990, стр. 441 /Прво
издање САН: Српски етнографски зборник 1930,
стр. IX + 3 + 339, kњ. 45
-Тројановић Сима: Психофизичко изражавање српског
народа поглавито без речи, СКА: Српски етнографски
зборник Београд 1935, стр. 4 + II + 272 + 1, књ. 52
-Тројановић Сима: Стари словенски погреб, Београд 1901,
стр. 25
-Тројановић Сима: Старинска српска јела и пића, СКА:
Српски етнографски зборник, књига 2, Београд 1896,
стр. 6 + 124
-Тројановић Сима/Гајић М.: КРВ И УМИР КОД СРБА И
АРНАУТА. Етнографска студија, Београд 1901, стр. 27
-Тројановић Сима: ЛАПОТ И ПРОКЛЕТИЈЕ У СРБА,
Београд 1898, стр. 38
-Томић Јаша: ЈЕВРЕЈСКО ПИТАЊЕ, Петровград 1940,
стр. 78, друго издање, прештампано из Српског кола за
годину 1884
-Томић Јаша: САБРАНА ДЕЛА 1 – 25, Прометеј Нови Сад

-Томић Јаша: КАКО СЕ ЗОВЕМО? (Српско и хрватско
питање), Нови Сад 1909, стр. 178
-Томић Јаша: ПОЛИТИЧКО СТАЊЕ СРБА У УГАРСКОЈ,
Београд 1881, стр. 98
-Томић Јаша: РАТ У МАЋЕДОНИЈИ И СТАРОЈ СРБИЈИ
1913. године, Нови Сад 1914, стр. 190
-Тривунац Милош: ХЕРДЕР И СЛОВЕНИ, Београд 1936,
стр. 24
-Тривунац Милош др : НЕМАЧКИ УТИЦАЈИ У НАШЕМ
ЈЕЗИКУ, Београд 1937, Из Страног прегледа, стр. 95
-Татић Жарко М.: ТРАГОМ ВЕЛИКЕ ПРОШЛОСТИ,
Београд 1929, стр. X + 266
-Тутњевић Станиша: НАЦИОНАЛНА СВИЈЕСТ И
КЊИЖЕВНОСТ МУСЛИМАНА. О појму муслиманске /
бошњачке књижевности, Народна књига / Институт за
књижевност и уметност Београд 2004, стр. 172
- Тутњевић Станиша: НА ТРАГУ МАНАСТИРА ДЕТЛАК,
Свет књига Београд 2008, стр. 126
-Тривунац Стеван: СРПСКИ НАРОД ДАНАС. Узроци и
разлози трагичне српске данашњице /У две књиге/, Српска
мисао Мелбурн 1973, стр. 238
-Трбуховић Војислав: ИНДОЕВРОПЉАНИ, Пешић и
синови Београд 2006, стр. 328
-*** ТВРЂАВА - Збирка добровољачке лирике, Минхен
1977, друго допуњено издање, стр. 252
-Тепавчевић Алекса: Борба за слободу. Сећање на четничку
борбу 1941 - 1950, Хамилтон 1987, стр. 564
-Тепавчевић Алекса: У одбрани истине. Осврт на борбе у
Гацку 1941 - 1945,Хамилтон 1988, стр. 90
-Тепавчевић Алекса (1920): БОРБА ЗА СЛОБОДУ 1-3,
Александрија Ваљево 2005, стр. 361 + 294 + 245
-Tomić Zoran Sv.: Odgovor Kosti St. Pavloviću na knjigu
"Jovan Dučić", Pariz 1974, str. 88
-Томић Зоран Св.: ГРОБАРИ СРПСТВА НА ТЕМЗИ.
Југословенска влада у емиграцији 1941 - 1945, Париз 1974
-Томић Никола Н.: БРАТСТВО ТОМИЋА У ДРОБЊАКУ,
Темекула 1980, стр. 77

-Томић Никола Н.: ПАКТ, ПУЧ И РАТ, Српска мисао
Мелбурн 1967, стр. 159
-Томић Никола Н.: ПЛЕМЕ ДРОБЊАК, Темекула 1980,
стр. 266
-Томић Никола Н.: ПУЧИСТИ НА ТУЂОЈ ТЕРИТОРИЈИ,
Српска мисао Мелбурн 1971, стр. 154
-Томић Никола Н.: ГЕНЕРАЛИ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ, Холивуд 1976, стр. 82
-Тунгуз Перовић Данило: СТРАДАЊЕ СРБА У
ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ВРЕМЕ "НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ
ХРВАТСКЕ", Добрица књига Нови Сад - Србиње 2006,
стр. 87 /Прво издање Београд 1959/
-Тунгуз-Перовић Данило: ЛИЧНОСТИ ЧОЈСТВА И ЈУНАШТВА ЦРНЕ ГОРЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, Београд 1931, стр.79
-Тунгуз-Перовић Данило: ЦРНА ГОРА И ХЕРЦЕГОВИНА,
Котор 1935, стр. 90
-Томић Ново: СУМРАК ЗАПАДА: Изјаве светских
интелектуалаца о убијању Југославије, Новости / Верзал
прес Београд 1999, стр. 233
-*** ТРНОВИТИ ПУТ СРБИЈЕ 1914 – 1918. Удружење
носилаца албанске споменице 1915 - 1916, БИГЗ Београд
1974, стр. 358
-Турлаков Слободан: ВОДИЧ ЗА СРБЕ ПОЧЕТНИКЕ 1804
- 1914, Издање аутора Београд 2006, стр. 214 (шесто издање)
-Табурно М.Ј.: О СРПСКИМ БИТКАМА. Утисци очевидаца из српско-турског рата 1912. год., Београд 1913, стр. 8+113
-Табурно М.Ј.: ОД КУМАНОВА ДО БИТОЉА. Превео М.Ј.
Стевановић, Београд 1914, стр. 93
-Тадић Јорјо: ДУБРОВАЧКИ ПОРТРЕТИ I,СКЗ Београд
1948, стр. 368+1
-Тајандије Жорж Сен-Рене: СРБИЈА У ДЕВЕТНАЈЕСТОМ
ВЕКУ. Карађорђе и Милош, превео Никола С. Јовановић
Американац. (Од устанка на дахије 1804, до једренског мира
1830), Београд 1887, стр. XVIII+288
-Танасијевић Тихомир С.: ИСТОРИЈСКЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ И ПРОШЛОСТ ГРАДА ПРОКУПЉА
( са летописом цркве прокупачке), Прокупље 1961, стр. 93

-Тановић Стеван: СРПСКИ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ У
ЂЕВЂЕЛИЈСКОЈ КАЗИ. Предговор написао Тихомир Р.
Ђорђевић, САН: Српски етнографски зборник 40, Београд
1927, стр.4+XIV+2+483
-Тарановски Теодор: ДУШАНОВ ЗАКОНИК И
ДУШАНОВО ЦАРСТВО, Нови Сад 1926, стр. 37
-Тешић Душан и Поповић Јаков А.: ЗВОРНИЧКА
ЕПАРХИЈА И ЊЕНИ МИТРОПОЛИТИ. Историјски
преглед, Сарајевон 1904, стр. 15
-Толстој Лав: О ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ АУСТРИЈИ. Превео др Ј. Максимовић,
Књижара С. Б. Цвијановић Београд 1908, стр. 39
-Томановић Лазар др: ДОГАЂАЈИ У БОКИ КОТОРСКОЈ
ОД ГОДИНЕ 1797. ДО 1814. Прилог историји Црне Горе
тога доба, Херцег Нови 1922, стр. 120+1
-Томановић Лазар: О ИВАНУ ЦРНОЈЕВИЋУ. Неколико
питања по најновијим изворима, Сремски Карловци 1902,
стр. 118
-Томановић Лазар др: ПЕТАР ДРУГИ ПЕТРОВИЋЊЕГОШ КАО ВЛАДАЛАЦ, Цетиње 1896, стр. XII+222+1
-Tomanović Lazar dr: FRA ANDRIJA KAČIĆ PREMA
SRPSTVU I HRVATSTVU. Gundulićev „Osman“ sa gledišta
srpsko-hrvatske razmirice, Zadar 1886, str. V+74
-Томац Петар: КОСОВСКА БИТКА, Војноиздавачки завод
Београд 1968, стр. 247+4
-Томић Мирослав: БИО САМ ЗАРОБЉЕНИК У OFLAG
XIII B. Један генерал о заробљеништву, Просветна заједница
Београд б.г., стр. 20
-Томић Обрен М.: МУЧЕНИЦИ ОКУПАЦИЈЕ 1915-1918,
Загреб 1925, стр. 119
-Томић-Ковач Љубица: ЗОРА. Књижевно-историјска
монографија, Свјетлост Сарајево 1971, стр. 661
-Томсон Луис Леополд А.: СРПСКА ГОЛГОТА. Повлачење
из Србије (Октобар-децембар 1915). Превод с француског.
Предговор Е. Денис, Велика Кикинда б.г., стр. 103
***ТОПЛИЧКА СПОМЕНИЦА. Редакциони одбор:
Григорије Божовић, Божа Л. Павловић, Бож. С. Рачкоман...,
Удружење Топличана Београд 1934, стр. 143+1

-***ТРИ МЕСЕЦА РАДА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ОБНОВУ СРБИЈЕ, Београд 1942, стр. 57
-Трифуновић Ђорђе: СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ
СПИСИ О КНЕЗУ ЛАЗАРУ И КОСОВСКОМ БОЈУ,
Багдала Крушевац 1968, стр. 452+2
-Трифуновић Илија Ж.: КРВ ЧЕТНИКА. Са предговором
Душана С. Николајевића, Београд 1930, стр. 61+2
-Трифуновић Ђорђе:ПРИМЕРИ ИЗ СТАРЕ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ. Од Григорија дијака до Гаврила Стефановића Венцловића, Слово љубве Београд 1975, стр. 250
-Троицки Сергије: СВ. САВА И СЛОВЕНСТВО, Нови Сад
1929, стр. 16
-Тасић М.: ЗА СРЕЋУ ЈУЖНОГ КРАЈА, Битољ 1929, стр.
37 /Посвећено славним личностима из Јужне Србије
погинулим у борби против Бугара/
-Танасковић Дарко (1948): У ДИЈАЛОГУ С ИСЛАМОМ,
Дечје новине Горњи Милановац 1992, стр. 163
-Tanasković Darko: ISLAM I MI, Partenon Beograd 2002,
str. 326 ( 3. dopunjeno izdanje)
-Тодоровић Драгоје: ДР СТЕВАН МОЉЕВИЋ РЕЧЈУ,
ПЕРОМ, ДЕЛОМ И ЖИВОТОМ ЗА УЈЕДИЊЕНО
СРПСТВО, Калеком Београд 2000, стр. 288
Телебак Милорад: ГОВОРИМО СРПСКИ. Са лакоћом до
језичке културе, Републички педагошки завод Бања Лука
2004, треће, измијењено и допуњено издање, стр. 403

Ћ____________________________________________________
-Ћапин Ђорђе: СРПСКИ КОНАВЛИ И ХРВАТСКА
КУЛТУРА, Српско вијеће Боке Которске Херцег Нови 2003
-Ћук Ружа: СРБИЈА И ВЕНЕЦИЈА У XIII И XIV ВЕКУ,
Историјски институт/Просвета Београд 1986, стр. 267
-Ћупурдија Бранко: АГРАРНА МАГИЈА У
ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ СРБА, САНУЕтнографски институт Београд 1982, стр. 132
-Ћоровић Владимир: ЦРНА КЊИГА. Патње Срба Босне и
Херцеговине за време светског рата 1914 - 1918, И. Ђ.
Ђурђевић Београд - Сарајево 1920, стр. 237+3
-Ћоровић Владимир: БОРБА ЗА НЕЗАВИСНОСТ
БАЛКАНА, Балкански институт Београд 1937, стр. 207
-Ћоровић Владимир: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СКЗ
Београд 1925, стр. 200+1
-Ћоровић Владимир: ВЕЛИКА СРБИЈА, Народно дело
Београд 1924, стр. 95+1
-Ћоровић Владимир: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ,
Народно дело Београд 1933, стр. 4+614+2 /са 44 прилога/
-Ћоровић Владимир: КРАЉ ТВРТКО I КОТРОМАНИЋ,
СКА: Посебна издања Београд 1925, стр. 4+105+2
-Ћоровић Владимир: ЛУКА ВУКАЛОВИЋ И
ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНЦИ ОД 1852-1862. ГОДИНЕ,
СКА: Посебна издања Београд 1923, стр. 162
-Ћоровић Владимир: МОСТАР И ЊЕГОВА СРПСКА
ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА, Српска православна
општина мостарска Мостар 1933, стр. 113+1
-Ћоровић Владимир: НАШЕ ПОБЕДЕ, Народно дело
Београд 1929, стр. 8+142
-Ћоровић Владимир: ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И
АУСТРО-УГАРСКЕ У XX ВЕКУ, Београд 1936, стр. 779
-Ћоровић Владимир: ПОКРЕТИ И ДЕЛА, Геца Кон
Београд 1920, стр. 169
-Ћоровић Владимир: ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ, Политика Београд 1939, стр. 73+2

-Ћоровић Владимир: ПРОШЛОСТ ХЕРЦЕГОВИНЕ,
Београд 1937, стр. 29
-Ћоровић Владимир: СВЕТИ САВА У НАРОДНОМ
ПРЕДАЊУ, Задужбина Радојице Ј. Ђурића Београд 1927,
стр. XXVIII+4+267
-Ћоровић Владимир: УЈЕДИЊЕЊЕ, Народно дело Београд
1928, стр. 95+1
-Ћоровић Владимир: ХИСТОРИЈА БОСНЕ Књига 1, СКА:
Посебна издања Београд 1940, стр. 4+658
-Ћосовић Стево: Рјечник српског имена, Срна –Фест /
Знамење Ново Сарајево / Подгорица 1994, стр. 185
-Ћирковић Симо Ц.: МАРСЕЈСКИ КРСТ КРАЉА
АЛЕКСАНДРА, Интиме Београд 1994, стр. 205
-Ћирковић Симо Ц.: КО ЈЕ КО У НЕДИЋЕВОЈ СРБИЈИ
1941-1944. Лексикон личности. Слика једне забрањене епохе,
ИПС Медиа/Просвета Београд 2009, стр. IX+566
-Ћетковић Јован: УЈЕДИНИТЕЉИ ЦРНЕ ГОРЕ И
СРБИЈЕ, Дуборвник 1940, стр. 457+1 /Са 39 прилога/
-Ћипико Иво: ИЗ РАТНИХ ДАНА (1912-1917), Министарство просвете и црквених послова Крф 1917, стр. 109+2
-Ћипико Иво: УТИСЦИ ИЗ РАТА 1912., И. Ђ. Ђурђевић
Сарајево 1914, стр. 97
-Ћирић-Тетовац Јован:ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ. Слике из
прошлости и садашњости јужне Србије, Библиотека
Маћедонија /књига 4/ Скопље 1925, стр. 94
-Ћирковић Јован М.: БУГАРАШИ И ПРИЛЕПСКИ
МАНАСТИРИ. Мало одговора г. А. Чучулаину, Скопље
1912, стр.190
-Ћирковић Сима М.: ИСТОРИЈА СРЕДЊОВЕКОВНЕ
БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ, Српска књижевна задруга Београд
1964, стр. 415 + 20 прилога
-Ћирковић Сима М.: ХЕРЦЕГ СТЕФАН ВУКЧИЋКОСАЧА И ЊЕГОВО ДОБА, Научно дело Београд 1964,
стр. X+309
-Ћосић Милан Ђ.-Барањац: БАРАЊА. Прилог познавању
једне скоро заборављене српске покрајине, Нови Сад б.г.,
стр. 36

-Ćurić Hajrudin: ISTORIJA SRPSKOG SOKOLA U
SARAJEVU (Povodom tridesetpetogodišnjice od osnivanja),
Sarajevo 1940, str. 96

У____________________________________________________
-Урошевић Атанасије (1898-1992): Етнички процеси на
Косову током турске владавине, САНУ Бг 1987, стр. 112
-Урошевић Атанасије: КОСОВО, Научно дело Београд
1965, стр. 10+387 /САНУ-Српски етног. зборник, књига 78/
-Урошевић Атанасије: ГОРЊА МОРАВА И ИЗМОРНИК.
Антропогеографска испитивања, Београд 1931, стр. 155
-*** УСПОМЕНЕ И ДОЖИВЉАЈИ ЂАКА БАТАЉОНА
1300 КАПЛАРА, Удружење ђака "1300 каплара" Београд
1975, стр. 582
-*** У СЛАВУ ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА 1894 -1946,
Српска народна одбрана Чикаго и Организација српских
четника, бораца и следбеника бесмртног ђенерала Драже у
слободном свету, УСА 1956, стр. 104
-***УЗРОЦИ НАШЕГ ПОРАЗА. /1. Војна команда; 2. Радио
Лондон; 3. Интернационале; 4. Генерал Симовић; 5. Министар Константиновић, Просветна заједница Београд 1942,
стр. 64 /Чланци прештампани из Новог времена и Обнове,
јуни-децембар 1941/
-Узун-Мирковић Драгољуб Љуб.: КАКО САМ ВОДИО НА
СОЛУНСКОМ ФРОНТУ 1916. II БРИГАДУ ВАРДАРСКЕ
ДИВИЗИЈЕ, Београд 1936, стр. 136
-Уранкар Павле: ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ ГРАДА
СКОПЉА, Скопље 1930, стр. 24
-*** УСКРС 16. И 17. Априла 1944, Београд 1944, стр. 54
-*** УСПОМЕНЕ ИЗ ПРВИХ ГОДИНА СРПСКОГ
ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА НА ПРИМОРЈУ, Задар 1903,
стр. 62
-*** УСПОМЕНЕ НА СВЕЧАНОСТИ У БЕОГРАДУ НА
ДАН ЗАУЗЕЋА СКАДРА 10. априла 1913. год., Београд 1914,
стр. 31
-*** УСТАНАК У БОКИ КОТОРСКОЈ 1869. Са чешког
шревео Стојан Новаковић, Београд 1870, стр. 51 /Са 6 прил./
-*** УСТАНАК У БОСНИ ОД 1873. ДО 1878. ГОД. Грађа за
новију српску историју рата за ослобођење, Нови Сад 1884,
стр. 212+1

-*** УСТАНАК У ХЕРЦЕГОВИНИ, ЈУЖНОЈ БОСНИ И
ЈУЖНОЈ ДАЛМАЦИЈИ 1881-1882. год., са њемачког превео
Нов. Ковачевић-Граовски, Цетиње 1909, стр. VIII+267
-*** УСТОЛИЧЕЊЕ Њ. СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХА
ДИМИТРИЈА У ПЕЋИ, на дан 28. Августа 1924. године,
Београд 1924, стр. 43

Ф____________________________________________________
-Филиповић Миленко С. др (1902 - 1969): ГЛАСИНАЦ –
Антропогеографско - етнолошка расправа, САН Београд
1950, стр. 287
-Филиповић Миленко С. др: РАМА У БОСНИ, САН:
Српски етнографски зборник књига 69, Београд 1955, стр.
IV+2+ 228 + фотографије
-Филиповић Миленко С.: Различита етнолошка грађа,
САНУ - Српски етнографски зборник Београд 1967,
стр. X+ 333 + фотографије
-Филиповић Миленко С. : ЧОВЕК МЕЂУ ЉУДИМА,
Српска књижевна задруга Београд 1991, стр. XXIV + 482
-Филиповић Миленко: Трачки коњаник у обичајима и
веровањима савремених балканских народа, Матица српска
Нови Сад 1950, стр. 48+3
-Филиповић Миленко С.: ТРАЧКИ КОЊАНИК. Студије из
духовне културе, Просвета - Библиотека Баштина /књига 22/
Београд 1986, стр. 348
-Филиповић Миленко С.: ВОГОШЋА И БИОЧА У
БОСНИ, Београд 1930, стр. 80
-Филиповић Миленко С.: ГАЛИПОЉСКИ СРБИ, Београд
1946, стр. 124+3
-Филиповић Миленко С.: ГОЛО БРДО. Белешке о
насељима, пореклу становништва, народном животу и
обичајима, Скопље 1940, стр. 85+2
-Филиповић Миленко С. / Томић Персида: ГОРЊА
ПЧИЊА, САН: Српски етнографски зборник књига 68,
Београд 1955, стр. 4+134+1
-Филиповић Миленко С.: ДЕБАРСКИ ДРИМКОЛ, Скопље
1939, стр. 143+1
-Филиповић Миленко С.: ЕТНИЧКА ПРОШЛОСТ
НАШЕГА НАРОДА У ОКОЛИНИ ВИСОКОГ (У БОСНИ).
Етнолошка расправа,Београд 1928, стр. 146
-Филиповић Миленко С.: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ
НАРОДНИ У ВИСОЧКОЈ НАХИЈИ,САН: Српски
етнографски зборник књига 61, Београд 1949, стр. 8+336

-Filipović Milenko S.: MAJEVICA S OBZIROM NA
ETNIČKU PROŠLOST I ETNIČKE OSOBINE MAJEVIČKIH
SRBA, ANUBIH Sarajevo 1969, str. 269+1
-Филиповић Миленко С.: МАНАСТИР ВОЗУЋА У
БОСНИ, Скопље 1940, стр. 34+1
-Филиповић Миленко С.: МАНАСТИР УДРИМ ИЛИ
ГОСТОВИЋ У БОСНИ, Скопље 1940, стр. 23+1
-Филиповић Миленко С.: МОДРИЧА, Скопље 1932,
стр. 75+2
-Филиповић Миленко С.: ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА У
СКОПСКОЈ КОТЛИНИ, САН: Српски етнографски
зборник књига 55, Београд 1939, стр. 279-566
-Филиповић Миленко С./Мићевић Љубо: ПОПОВО У
ХЕРЦЕГОВИНИ. Антропогеографски приказ, Научно
друштво НР Босне и Херцеговине Сарајево 1959, стр. 235
-Filipović Milenko S.: PRILOZI ETNOLOŠKOM
POZNAVANJU SEVEROISTOČNE BOSNE, ANUBIH
Sarajevo 1969, str. 169
-Filipović Milenko S.: RAZLIČITA ETNOLOŠKA GRAĐA IZ
VOJVODINE, Vojvođanski muzej Novi Sad 1962, str. 114+1
-Филиповић Миленко С.: ТАКОВО, САНУ: Српски
етнографски зборник књига 75, Београд 1960, стр. 317
-Филиповић Миленко С.: ТАКОВЦИ. Етнолошка
посматрања, САН: Српски етнографски зборник књига 84,
Београд 1972, стр. 6+274
-Филиповић Миленко С.: ХАС ПОД ПАШТРИКОМ, Научно друштво НР Босне и Херцег. Сарајево 1958, стр. 130
-Фотић Милан А. : Изгубљени пут. Правно - политичка и
идеолошка расправа / Део 1: 27. март 1941, Издање аутора
1960, стр. 169
-Филић Милорад: АТАНАСИЈЕ УРОШЕВИЋ (1898 -1992).
Библиографија, НиУБ "Иво Андрић" Приштина / Институт
за српску културу Приштина 2002, стр. 61
-Филиповић Драгољуб: РОДОЉУБИВЕ ПЕСМЕ, СКЗ
Београд 1938, стр. 138
-Фотијадес Константин: ПРОБОЈ НЕМАЧКОБУГАРСКОГ ФРОНТА 15-ог септембра 1918. године.

Превео с француског и предговор написао Миливој Ј.
Николајевић, Београд 1921, стр. VIII*141+2

Х____________________________________________________
-Хаџи-Васиљевић Јован Др (1866-1948): Муслимани наше
крви у Јужној Србији, Београд 1924, стр. 80 /Репринт издање
1995, Григорије Божовић Приштина и Просвета Београд/
-Хаџи-Васиљевић Јован: Арнаути наше крви -Арнауташи,
Београд 1939, стр. 39
-Хаџи-Васиљевић Јован: Скопље и његова околина.
Историска, етнографска и културно политичка излагања,
Београд 1930, стр. XVI + 609
-Хаџи-Васиљевић Јован: ЈУЖНА СТАРА СРБИЈА.
Историјска, етнографска и политичка истраживања, Књ. 1:
Кумановска област, 1909, стр. XI+ 558 / Kњ. 2: Прешевска
област, 1913, стр. 460
-Хаџи-Васиљевић Јован: АРНАУТСКИ ПОКРЕТИ У XIX
ВЕКУ, Београд 1905, стр. 66
-Хаџи-Васиљевић Јован: БУГАРИ И ЊИХОВА ЗВЕРСТВА
У СРБИЈИ (1915-1918), Нови Сад 1919, стр. 28
-Хаџи-Васиљевић Јован: ПО ТЕТОВСКОЈ ОБЛАСТИ,
Београд 1938, стр. 42
-Хаџи-Васиљевић Јован: ПРИЛЕП И ЊЕГОВА
ОКОЛИНА. Историјско-географска излагања, Издање
Чупићеве задужбине Београд 1902, стр. VIII+213
-Хаџи-Васиљевић Јован: ПРОСВЕТНЕ И ПОЛИТИЧКЕ
ПРИЛИКЕ У ЈУЖНИМ СРПСКИМ ОБЛАСТИМА У XIX
ВЕКУ (До српско-турских ратова 1876-78), Друштво Светог
Саве Београд 1928, стр. 457
-Хаџи Васиљевић Јован: СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ И
ЊЕГОВ МАНАСТИР, Београд 1900, стр. 66+1
-Хаџи-Васиљевић Јован: СКАДАР, Београд 1921, стр. 22
-Хаџи-Васиљевић Јован: СКОПЉЕ И ЊЕГОВА
ОКОЛИНА. Историска, етнографска и културно политичка
излагања, Београд 1930, стр. XVI+609
-Хаџи-Васиљевић Јован: СТАРА СРБИЈА И
МАЋЕДОНИЈА. Са гледишта географског, историјског и
политичког, Београд 1906, стр. 4+96

-Хаџи-Васиљевић Јован: ТРАГОВИ СЛОВЕНСКИХ НАСЕЉА ПРЕКО ГРАНИЦЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ЈУГУ ПО
НАЗИВИМИА МЕСТА, ПО ЦРКВАМА И МАНАСТИРИМА, Скопље 1939, стр. 20
-Хаџи-Васиљевић Јован: УСТАНАК СРБА У КУМАНОВСКОЈ И ПАЛАНАЧКОЈ КАЗИ У 1878. години, Београд 1906,
стр. 58
-Хаџи-Васиљевић Јован: ЦАРИБРОД И БОСИЛИГРАД,
Београд 1923, стр. 17
-Хаџи-Васиљевић Јован: ЧЕТНИЧКА АКЦИЈА У СТАРОЈ
СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ, Београд 1928, стр. 24
-Храбак Богумил: Фоча до краја XVIII века, Београд 1999,
стр. 173
-Хелета Никола (1927): ГОРАЖДЕ 1992 - 1995: Страдање
Срба, Центар за истраживање злочина над српским народом
Београд 1996, стр. 122
-Халовацки Јаков: УНИЈАЋЕЊЕ У ДАЛМАЦИЈИ У
ПРВОЈ ЧЕТВРТИНИ ОВОГА СТОЛЕЋА. Превео с рускога
Јован П. Јовановић, Нови Сад 1888, стр. 2+35
-Холечек Јозеф: БОСНА И ЕРЦЕГОВИНА ЗА ВРЕМЕ
ОКУПАЦИЈЕ. Превео Ст. Милићевић, Београд 1902,
стр. 131
-Хркаловић Јанко: КАТАЛОГ РЕТКИХ СРПСКИХ
КЊИГА 1741-1941, Београд 1971, стр. 229+2

Ц____________________________________________________
-Цвијић Јован: Балканско полуострво и јужнословенске
земље. Основи антропогеографије прва и друга књига, Завод
за издавање уџбеника СР Србије Београд 1966, стр. 582
-Цвијић Јован: Јединство и психички типови динарских
Јужних Словена, Слободна књига Београд 1999, стр. 88
-Цвијић Јован: Метанастазичка кретања, њихови узроци и
последице, Српски етнографски зборник СКА, Београд 1922,
књига XXIV, стр. 96
-Цвијић Јован: АНЕКСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
СРПСКИ ПРОБЛЕМ, Београд 1908, стр. 62+1
-Цвијић Јован: АУТОБИОГРАФИЈА и други списи.
Приредио и предговор написао Владимир Стојанчевић, СКЗ
Београд 1965, стр. 376
-Цвијић Јован: ГЕОГРАФСКИ И КУЛТУРНИ ПОЛОЖАЈ
СРБИЈЕ, Сарајево 1914, стр. 31
-Цвијић: ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ОПШТЕ
ГЕОГРАФСКЕ ОСОБИНЕ МАКЕДОНИЈЕ И СТАРЕ
СРБИЈЕ, Београд 1904, стр. 2+62
-Цвијић Јован: ГОВОРИ И ЧЛАНЦИ 1-4,Београд 1921-1923
-Цвијић Јован: ИЗЛАЗАК СРБИЈЕ НА АДРИЈУ, Београд
1913, стр.17
-Цвијић Јован: НЕКОЛИКО ПРОМАТРАЊА О ЕТНОГРАФИЈИ МАКЕДОНСКИХ СЛОВЕНА, Бгд 1906, стр. 46
-Цвијић Јован: ПРОМАТРАЊА О ЕТНОГРАФИЈИ
МАКЕДОНСКИХ СЛОВЕНА, 2. допуњено издање, Београд
1906, стр.69
-Цвијић Јован: О НАЦИОНАЛНОМ РАДУ, Бг 1907, стр. 25
-Цвијић Јован: ОСНОВЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ И
ГЕОЛОГИЈУ МАКЕДОНИЈЕ И СТАРЕ СРБИЈЕ. С
посматрањима у јужној Бугарској, Тракији, суседним
деловима Мале Азије, Тесалији, Епиру и северној Арбанији,
САН: Посебна издања 17, 18, 19 Београд 1906/1906/1911, (1-3)
-Цвијић Јован: СЕОБЕ И ЕТНИЧКИ ПРОЦЕСИ У
НАШЕМ НАРОДУ, Просвета Сарајево 1922, стр. 20

-ЦВИЈИЋЕВА КЊИГА, предговор др Јован Ердељановић,
СКЗ Београд 1927, стр. 167
-ЦВИЈИЋЕВ ЗБОРНИК. У спомен 100. годишњице његовог
рођења. Ур. Милисав Лутовац, САНУ Бг 1968, стр. XII+474
-Црњански Милош: САБРАНЕ ПЕСМЕ, СКЗ Београд 1978,
стр. 416
-Црњански Милош: ЕСЕЈИ И ЧЛАНЦИ I - II, Задужбина
Милоша Црњанског / Наш дом Београд 1999, стр. 646 + 706,
/књижевност, уметност, историја, полемике, разговори/
-Црњански Милош: СЕОБЕ / ДРУГА КЊИГА СЕОБА,
Задужбина Милоша Црњанског Београд 1990, стр. 811
-Црњански Милош: СВЕТИ САВА (Друго издање), Глас
цркве Шабац 1988, стр. 160
-Црњански Милош: БОКА КОТОРСКА, Јадранска стража
Београд 1928, стр. 52+64
-Цајић Радисав: Библиографија Српске књижевне задруге
1968 - 1982, Српска књижевна задруга Београд 1982, стр. 297
-Црногорчевић Младен: ЦРКВЕ У ГРБЉУ, Друштво за
обнову Манастира Подластва – Грбаљ 1998, стр. 58,
приредио Марко Шовран
-Црногорчевић Младен С.: ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ У
ОПЋИНИ БУДВАНСКОЈ, Задар 1901, стр. 29
-Црногорчевић Младен: ЦРКВЕ У ЛУШТИЦИ, Посебан
отисак из Просвјете, св. I-V, 1898, стр. 23
-*** CATENA MUNDI - Српска хроника на светским
веригама / I - II/, приредио Предраг Р. Драгић Кијук,
Ибарске новости Краљево / Матица Срба и исељеника
Србије Београд 1992
-Цар Марко: ОД ЈАДРАНА ДО БАЛКАНА. Утисци с
Вукове славе, Задар 1898, стр. 71, Прешт. из Српског гласа
-Цар Марко: САВА БЈЕЛАНОВИЋ. Један поглед на писца,
Матица српска Дубровник 1911, стр. 78
-Цветић Емило Ј.: НОВОПАЗАРСКИ САНЏАК, Јагодина
1912, стр. 32
-Цветић Емило Ј.: СТАРА ЈАГОДИНА. Географскоисторијска расправа, Јагодина 1905, стр. 37+II
-Цветић Милош: О ГУНДУЛИЋЕВОЈ ПРОСЛАВИ.
Написао један изасланик, Београд 1893, стр. 4+88

-Цвјетковић Кирило: АВТОБИОГРАФИЈА протосинђела
Кирила Цвјетковића и његово страдање за православље.
Приредио и предговор написао Димитрије Руварац, СКА:
Посебна издања Београд 1898, стр. 2+265
-*** ЦЕТИЊЕ И ЦРНА ГОРА. Приредило Професорско
друштво. Уредио Данило Вуловић, Београд 1927, стр. 386
-*** ЦИЉ БОЉШЕВИКА У СССР НИЈЕ БЛАГОСТАЊЕ
НАРОДА НЕГО СВЕТСКА РЕВОЛУЦИЈА, Београд 1942,
стр. 21
-*** ЦРКВА И СРПСКИ РАТОВИ. Поводом 50-годишњице
албанске голготе и сећања на њене мученике, Свети
архијерејски синод СПЦ Београд 1966, стр. 105+2
-*** ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА И РАДА ВОЈВОДЕ КОСТЕ
ПЕЋАНЦА, Београд 1933, стр. 48
-Цисарж Бранко А.: ЈЕДАН ВЕК ПЕРИОДИЧНЕ ШТАМПЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ. Библиографски опис
часописа и листова са прегледом-садржајем свих радова
објављених у њима од 1868-1970, књига 1/књига 2, Свети
архијерејски синод СПЦ Београд 1986/1991, стр. 464+571
-Цвјетковић Ненад: ПОД ЗАСТАВОМ ЏИХАДА. О учешћу
иностраних добровољаца у БИХ грађанском рату 1992-1995,
Штампа Добој 2005, стр. 208

Ч____________________________________________________
-Чајкановић Веселин: САБРАНА ДЕЛА ИЗ СРПСКЕ
РЕЛИГИЈЕ И МИТОЛОГИЈЕ у пет књига /Приредио
Војислав Ђурић/, Српска књижевна задруга; БИГЗ;
Просвета; Партенон Београд 1994
Књига 1: Студије из српске религије и фолклора 1910 1924, стр. 473
Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925 1942, стр. 547
Књига 3: О врховном Богу у старој српској религији,
стр. 396
Књига 4: Речник српских народних веровања о биљкама,
стр. 298
Књига 5: Стара српска религија и митологија, стр. 437
-Чајкановић Веселин: Преглед римске књижевности,
Слободна књига Београд 1999, стр. 110 /Прво издање
Чупићева задужбина Београд 1932, стр. 110/
-Чајкановић Веселин: МИТ И РЕЛИГИЈА У СРБА Изабране студије, СКЗ Београд 1973, стр. 693, приредио
Војислав Ђурић
-Чајкановић Веселин: О МАГИЈИ И РЕЛИГИЈИ, Просвета
- Библиотека Баштина Београд 1985, стр. 355
-Чајкановић Веселин: Речник српских народних веровања
о биљкама, СКЗ / САНУ Београд 1985, стр. 345, рукопис
приредио и допунио Војислав Ђурић
-Чајкановић Веселин: ВЕРГИЛИЈЕ И ЊЕГОВИ
САВРЕМЕНИЦИ, СКЗ Београд 1930, стр. 199
-Чајкановић Веселин: О ЧИТАЊУ БИБЛИЈЕ, Београд
1912, стр. 16
-Черовић Божо др: Босански омладинци и сарајевски
атентат, Трговачка штампарија Сарајево 1930, стр. 271
-Чубрило Раде Војвода: Успон и пад Крајине, Друштво
Српска Крајина Београд 2002, стр. 250
-Челиковић Борисав: 50 КАЗИВАЊА О СВЕТОЈ ГОРИ И
ХИЛАНДАРУ, Легенда Чачак 2003, стр. 157, 3. Издање

-Челиковић Борисав: СВЕТИЛИШТА РУДНИЧКОГ
КРАЈА, Каленић Крагујевац 1998, стр. 213
-Чавошки Коста: НА РУБОВИМА СРПСТВА, Терсит
Београд 1995, стр. 323
-Чавошки Коста: ХАГ ПРОТИВ ПРАВДЕ, ИКП "Никола
Пашић" Београд 1998, стр. 172
-Чавошки Коста: ЛУТКА У ТУЂИМ РУКАМА: Од
узурпације до издаје,Терсит Београд 1998, стр. 195
-Чавошки Коста: ЗАТИРАЊЕ СРПСТВА, Београд / Ваљево
1996, стр. 138
-Чавошки Коста: ЗЛОУПОТРЕБА ДЕЈТОНА, Удружење
Срба из БИХ у Србији Београд 1999, стр. 67
-Чавошки Коста: ОД ПРОТЕКТОРАТА ДО ОКУПАЦИЈЕ,
Београд 1998, стр. 328
-Чавошки Коста: КАМЕЛЕОН, Српска либерална странка
Београд 2008, стр. 239
-Чавошки Коста: ХАШКИ МИНОТАУР /1. Хаг против
правде – 2. Хаг против истине/,Београд 2007, стр. 247+257
-*** ЧЕМУ СЕ МОЖЕШ НАДАТИ ОД КОМУНИСТА,
СЕЉАЧЕ?, Београд 1943, стр. 24
-Чокорило Ђорђе А.: ТАЈНА ИСТОРИЈА АУСТРИЈСКЕ
ПОЛИТИКЕ И ЊЕЗИНО ПРОДУЖЕЊЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ, Београд 1906, стр. XV+112
-Чубриловић Васа др: ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК И
БОСАНСКИ СРБИ, Геца Кон Београд 1939, стр. 132+3
-Чубриловић Васа др/Ћоровић Владимир др: СРБИЈА ОД
1858. ДО 1903., Геца Кон Београд б.г., стр. 195 /Српски народ
у XIX веку, књига 3/
-Чубриловић Васо: БОСАНСКИ УСТАНАК 1875-1878,
СКА:Посебна издања Београд 1930, стр. VI+419+VI
-Чубриловић Васо: ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ У
СРБИЈИ XIX ВЕКА, Народна књига Београд 1982, стр. 430
-Чубриловић Васо: ОДАБРАНИ ИСТОРИЈСКИ РАДОВИ,
Народна књига Београд 1983, стр. 666
-Četnik Milan J.: DOPISNICE IZ KNINA. Ljetopis bune &
izdaje, BiS press Beograd 1997, str. 200

Џ____________________________________________________
-Džadžić Petar Dr: Srbi u Hrvatskoj na udaru „ Rasne
revolucije “ u XIX i XX veku, Stručna knjiga Bg 1991, str. 116
-Џаџић Петар: НОВА УСТАШКА ДРЖАВА?, Политика
Београд 1990, стр. 104
-Џелетовић Данило Н. (1931): ЗЛОЧИНИ У ХРАСНИЦИ,
ФОПИС Српско Сарајево 2000, стр. 263
-Џомић Велибор В.: ГОЛГОТА МИТРОПОЛИТА
ЦРНОГОРСКО - ПРИМОРСКОГ ЈОАНИКИЈА 1941-1945,
Светигора Цетиње 1996, стр. 413
-Џомић Велибор, протојереј: „ЦРНОГОРСКА“ ЛАЖНА
ЦРКВА, Orpheus Нови Сад /УКЦГ Подгорица 2008, стр. 238
-Џонић Урош: СВЕТИ САВА У НАРОДНИМ И
УМЕТНИЧКИМ ПЕСМАМА. Прикупио и средио Урош
Џонић, Друштво светог Саве Београд 1935, стр. 376
-Џелетовић Иванов Павле: ЗЛОЧИНИ АРБАНАСА НАД
СРБИМА, Обележја Београд 2000, стр. 276
-Џелетовић Иванов Павле: БАЛИСТИЧКИ ПОКРЕТ 19391952. Масовност, сарадња са италијанским и немачким
окупаторима и злочини над Србима, Архив Србије Београд
2000, стр. 423
-Џелетовић Иванов Павле: КАЧАЦИ КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ, Интер Ју Прес/Еккос Београд 1990, стр. 193
-Џамбић Драгомир: ДЕСНЕ ПЈЕСМЕ, Приватна издања
Драгомира Џамбића књига 7, Београд 2009, стр. 149,
предговор и поговор Владимир Максимовић и Радован
Пилиповић

Ш

___________________________________________________
-Шешељ Војислав др (1954): САБРАНА ДЕЛА 1 – (...),
Српска радикална странка Београд, 2001 – 2010
-Шешељ Војислав др: ЕМИГРАНТСКИ ОПУС Проф.
ЛАЗЕ М. КОСТИЋА. Први део, ЗИПС Земун 1999, стр. 243
-Шешељ Војислав др: Идеологија српског национализма Научно и публицистичко дело проф. др Лазе М. Костића,
Велика Србија Београд 2002, стр. 1024
-Шешељ Војислав др: СВЕДОК ОДБРАНЕ СЛОБОДАНА
МИЛОШЕВИЋА У ХАШКОМ ПРОЦЕСУ, Српска
радикална странка Београд 2005
-Шешељ Војислав др: ПОНТИФЕКС МАКСИМУС
САТАНИСТИЧКЕ ЦРКВЕ ЈОВАН ПАВЛЕ ДРУГИ, Српска
радикална странка Земун 2006
-Шешељ Војислав др: АНТИХРИСТОВ НАМЕСНИК
ЗЛИКОВАЧКИ РИМСКИ ПАПА БЕНЕДИКТ
ШЕСНАЕСТИ, Српска радикална странка Земун 2006
-Шешељ Војислав: РИМСКА КУРИЈА ВЕЧИТО ЖЕДНА
СРПСКЕ КРВИ, Српска радикална странка Земун 2006,
стр. 1000
-Шешељ Војислав: ВАТИКАН ГЛАВНО САТАНИНО
ГНЕЗДО, Српска радикална странка Земун 2006, стр. 1000
-Шешељ Војислав: ЦИЈИН МАЈОР ГРУЈИЦА СПАСОВИЋ, Српска радикална странка Београд 2006, стр. 1000
-Шешељ Војислав: КРВАВЕ РУЧЕРДЕ МАДЛЕН
ОЛБРАЈТ, Српска радикална странка Земун 2006, стр. 1000
-Шешељ Војислав: РИМОКАТОЛИЧКИ ЗЛОЧИНАЧКИ
ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКЕ ХРВАТСКЕ НАЦИЈЕ, Српска
радикална странка Београд 2007, стр. 1031
-Шешељ Војислав: АФЕРА ХРТКОВЦИ И УСТАШКА
КУРВА НАТАША КАНДИЋ, Српска радикална странка
Београд 2007, стр. 1195
-Шешељ Војислав др: ХАШКО ИНСТРУМЕНТАЛИЗОВАЊЕ ЛАЖНИХ СВЕДОКА, Српска радикална странка
Земун 2007

-Шешељ Војислав: РАСТУРАЊЕ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА,
Правда Прес Београд 2008, стр. 394
-Шешељ Војислав: УБИСТВО МАФИЈАШКОГ
ПРЕМИЈЕРА ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, Српска радикална
странка Београд 2008, стр. 1604
-Шешељ Војислав: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ПРОДАНОВИЋА, Српска радикална странка Београд 2008, стр. 1000
-Шешељ Војислав: КО ПОСЕЧЕ БЕГА ГУТЕНБЕРГА,
Српска радикална странка Београд 2008, стр. 1150
-Шешељ Војислав: РОБИЈА КАО СУДБИНА, Српска
радикална странка Београд 2008, стр. 1000
-Шешељ Војислав: МАФИЈА УБИЛА СВОГ СВОГ
ЛИДЕРА, Српска радикална странка Београд 2008, стр. 1181
-Шешељ Војислав др: ПРОПАЛИ ПУЧ ТОМИСЛАВА
НИКОЛИЋА, Српска радикална странка Београд 2008,
стр. 1000, /Сабрана дела др Војислава Шешеља- књига 104/
-Шешељ Војислав: ХАШКИ ДОСИЈЕ 1-4, Српска
радикална стрнка Земун 2009-2010, стр. 4000
-Шантић Алекса: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА. Приредио
Владимир Ћоровић. Књига 1-3, Народна просвета Београд
б.г., стр.XXII+2+423/стр. XXI+389/стр. LXIII+370+1
-Шантић Милан С.: ВИТЕЗОВИ СЛОБОДЕ / Са 88
прилога/, Београд 1938, стр. 607
-Шарић Јован: ДВИЈЕ ПОСЛАНИЦЕ двају православних
епископа у Далмацији, против позива Ант. Франки да се
Славени потчине римском папи, Београд 1894, стр. 38
-Шашкевић Михаило: МУЧЕНИШТВО САВЕ
БАНКОВИЋА / Сава Банковић: Животопис Саве
Банковића, Издавач Михаило Шашкевић Београд 2008,
стр. 383
-Šaškević Mihailo / Szaszkievicz Michal /: Zločinačka ubistva
od Draže Mihailovića do Andrije Hebranga, Autorsko izdanje
Beograd 2008, str. 64
-Шаулић Јелена: Вук и породица, Југословенска ревија
Београд 1978, стр. 314
-Шаулић Аница, уредник: СВЕТИ САВА. Антологија,
Београд б. г. , стр. 112
-Шаулић Новица: ЦРНА ГОРА, Београд 1924, стр. 56

-Шаулић Новица: ЦРНА ГОРА И СРБИЈА, Подгорица
1922, стр. 16
-Шеровић Петар Д.: МАНАСТИР ПОДОСТРОГ У
ПОДМАИНАМА, Котор 1937, стр. 35
-Шеровић Петар Д.: МАНАСТИР ПРАСКАВИЦА, Котор
1935, стр. 15
-Шеровић Петар Д.: ЦРКВА У СВ. НЕДЈЕЉЕ У ЈОШИЦИ.
Историске цртице, Котор 1940, стр. 61+1
-Шијачки Душан Мил.: ИЗ СЛАВНЕ ПРОШЛОСТИ ЗА
СРЕЋНУ БУДУЋНОСТ. Успомене једног добровољца,
Београд 1929, стр. 112
-Шкарић Милош Ђ.: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ
„ПЛАНИНАЦА“ ПОД ФРУШКОМ ГОРОМ,СКА: Српски
етнографски зборник књига 54 Београд 1939, стр. 274
-Шкарић Милош Ђ.: О ЛИЦИ И ЛИЧАНИМА, Бизерта
1917, стр. 28
-Шкарић Милош Ђ.: ЧЕТНИЦИ И ДОБРОВОЉЦИ У
РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ, Савез
добров. за Срем, Бачку и Барању Нови Сад 1925, стр. 48
-Шкеровић Никола: ПОДГОРИЦА И ЊЕНА ОКОЛИНА
ОД НАЈСТАРИЈИХ ВРЕМЕНА, Подгорица 1930, стр. 23
-Шкеровић Никола др: ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ЦРНЕ
ГОРЕ 1500-1918. год.,Подгорица 1931, стр. 41
-Шкеровић Никола П. Др: ЦРНА ГОРА ЗА ВРИЈЕМЕ
ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА. Односи са Србијом. Капитулација, Историјски институт Подгорица 1963, стр. 159
-Шкеровић Никола П. Др: ЦРНА ГОРА НА ОСВИТКУ XX
ВИЈЕКА, САНУ: Посебна издања Београд 1964, стр. 10+649
-Шкриванић Гавро А. Др: ИМЕНИК ГЕОГРАФСКИХ
НАЗИВА СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЗЕТЕ, Историски институт
Подгорица 1959, стр. 131+1
-Шкриванић Гавро А. Др: КОСОВСКА БИТКА (15. Јуна
1389), Историски институт Цетиње 1956, стр. 107
-Швикер Јохан Хајнрих: Историја унијаћења Срба у Војној
Крајини, превео и предговор написао Никола Живковић,
Архив Војводине Нови Сад / ИП Каирос Сремски Карловци
/ Музеј Српске православне цркве Београд/Каленић
Крагујевац 1995, стр. 109

-Шобајић Максим: СТАРИНЕ У ЗЕТИ, Београд 1892,
стр. 119+5
-Шобајић Петар (1891-1957): ДАБАРСКО ПОЉЕ У
ХЕРЦЕГОВИНИ. Антропогеографска испитивања, САН:
Српски етнографски зборник , књ. 67, Београд 1954,
стр. 4 + 55
-Шобајић Петар: НИКШИЋ. Оногошт, Географско
друштво Београд 1938, стр. 145+2
-Шобајић Симо: ЦРНОГОРЦИ, Београд 1928, стр. 136
-Шиповац Неђо: Духовна топографија Републике Српске,
Срна Бијељина 1998, стр. 477
-Шиповац Томислав: УКЛЕТИ КРУГ БОСАНСКИХ
ПОТУРИЦА, Конакт М Бијељина 1997, стр. 90
-Шафарик Павел Јозеф (1795 - 1861): О ПОРЕКЛУ
СЛОВЕНА. По Лоренцу Суровјецком, Фонд истине / БИГЗ
Београд 2004, стр. 251, превела Стојанка Чекеревац; додатни
текстови Александар М. Петровић и Павле Ј. Станојевић
-Шипчић Радоје: ПОСЛЕДЊИ КРАЉЕВ ВОЈНИК У
ОТАЏБИНИ: Владимир - Владо Шипчић, Издање аутора
Београд 2004, стр. 158
-Шмаус Алојз др: ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА.
Прилог проучавању Његошевог религиозног песништва,
Београд 1927, стр. 118
-*** ШУМАДИЈА И ШУМАДИНЦИ. Уредио Миливоје В.
Кнежевић, Суботица 1927, стр. 120
-*** ШУМАДИЈА У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ.
Уредио Драгослав П. Ђорђевић, Југословенски дневник
Суботица 1932, стр. 448+2
-Шијаковић Богољуб: КРИТИКА БАЛКАНИСТИЧКОГ
ДИСКУРСА. Прилог феноменологији „другости“ Балкана,
Јасен Никшић 2001, стр. 65
-***ШТА ЈЕ ИСТИНА, 1944, стр. 16
-***ШТА САМ ВИДЕО И ДОЖИВЕО МЕЂУ ПАРТИЗАНИМА У БОСНИ И ЦРНОЈ ГОРИ, б.г., стр. 24
-****ШВАПСКИ ЗУЛУМИ У БОСНИ И БУГАРСКА
ВАРВАРСТВА У СРБИЈИ 1914-1918, Сарајево б.г., стр. 32
-Шневајс Едмунд др: САМРТНИ ОБИЧАЈИ СРБА И
ХРВАТА, Скопље 1929, стр. 20

-Шипка Милан: ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ
ЈЕЗИКА СА ПРАВОПИСНО-ГРАМАТИЧКИМ
САВЕТНИКОМ, Прометеј Нови Сад 2010, стр. 1412
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ МИТРОПОЛИЈЕ И
АРХИДИЈЕЦЕЗЕ ДАБРО - БОСАНСКЕ за годину 1882.
Уредник Ђорђе Николајевић, Сарајево 1882, стр. 54
-ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ МИТРОПОЛИЈЕ И
АРХИДИЈЕЦЕЗЕ ДАБРО - БОСАНСКЕ за годину
1883.Уредник Ђорђе Николајевић, Сарајево 1882, стр. 67
-ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ МИТРОПОЛИЈЕ И
АРХИДИЈЕЦЕЗЕ ДАБРО - БОСАНСКЕ за годину 1884 -1885
- 1886. Уредник Ђорђе Николајевић, Сарајево 1886, стр. 156
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ СРПСКО – ПРАВОСЛАВНЕ
МИТРОПОЛИЈЕ И АРХИДИЈЕЦЕЗЕ ХЕРЦЕГОВАЧКО –
ЗАХУМСКЕ, Мостар
За год. 1890, приређивач Патрикије Ј.Поповић, Сарајево
1890, стр. 174
За год. 1906, стр. 59+1 /Српска православна епархија
захумско-херцеговачка/ За год. 1912, стр. 60+2
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Српске православне архидијецезе сремскокарловачке, Сремски Карловци
За год. 1884, стр. 80+1
За год. 1892, стр. 80+1
За год. 1896, стр. 71+1
За год. 1898, стр. 77+34
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Православне српске дијецезе горњокарловачке За год. 1880, стр. 59
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Српско-православне епархије бањалучке и
бихаћке, Бања Лука
За год. 1901, стр. VIII+290+36
За год. 1911, стр. IV+2+159
За год. 1923, стр. 112

-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Епархије бачке, Нови Сад
За год. 1897, стр. XXXVIII+135+1
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Православне епархије бококоторске,
дубровачке и спичанске, Дубровник
За год. 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1884, 1889, 1893, 1895, 1899, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907,
1908, 1909, 1910, 1911, 1912.
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Православне српске епархије будимске,
За год. 1896, стр. 4+111+1
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Српске православне епархије вршачке,
Вршац
За год. 1898, стр. 164+4
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Православне епархије далматинске и
истријске, Задар
За год. 1850 све до 1912
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Православне српске епархије пакрачке,
Пакрац
За год. 1889, стр. 57+2
За год. 1898, стр. 104+57+77
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Српске православне епархије
темишварске, Темишвар
За год. 1897, стр.159
За год. 1924, стр. 106
-----------------------------------------------------------------------------------ШЕМАТИЗАМ Источно-православне српске митрополије
карловачке, Сремски Карловци
За год. 1900, стр. 370+VI+II
-----------------------------------------------------------------------------------

ПЕРИОДИКА_______________________________
-СРБОБРАН. Народни српски календар, Загреб 1893-1914
-ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ,
Етнографски музеј у Београду, 1926 - до данас.
-ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ,
Књига 1, број 1 / 2 (1952)
-ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА,
Година 1 – 1912 / година 4, свеска 5 - 1920 /Промењено име у
Гласник Географског друштва/
-ГЛАСНИК ИСТОРИСКОГ ДРУШТВА У НОВОМ САДУ,
1928 - 1940
-ГЛАСНИК ПРОФЕСОРСКОГ ДРУШТВА, Београд, год.
1, књига1, свеска ½ 1921 / Књига 21, свеска 7, 1940/1941,
власник Југословенско професорско друштво
-ГОДИШЊИЦА НИКОЛЕ ЧУПИЋА. Књига I - 1877 /
Књига L - 1941
-ГОДИШЊАК ИСТОРИСКОГ ДРУШТВА У СОМБОРУ
-РАСКОВНИК, Часопис за књижевност и културу, 1968 - до
данас, Београд
-ДРЖАВА. Лист за политику, културу и економију, Београд
1990 - 1997
-ДРАЧЕВИЦА, Часопис Друштва за архиве и повјесницу
херцегновску, Херцег Нови 2003 / бројеви 1, 2, 3, 4–5/
-ТРАГ ИСТИНЕ, Србски конзервативни гласник, Бања
Лука 1998 (изашла укупно 3 броја)
-БРАСТВО, Часопис Друштва Светог Саве, Београд,
Књига I - XXXII / 1887 - 1941/. Последњи уредник Др Јован
Хаџи - Васиљевић
-НОВЕ ИДЕЈЕ. Месечник за књижевност, политичка и
друштвена питања/ Гласник српског препорода, Издају Бели
орлови- Омладинска организација Српске народне обнове,
уредник Драгослав Бокан, изашло број 1 и 2/3 – 1991 / 1992
-НАШЕ ИДЕЈЕ, Српски часопис за геостратешка и
традицијска истраживања, Београд, главни и одговорни
уредник Драгослав Бокан. Год. 1, број 1, јун 1993 / број 21993

-КРУНА, Српски часопис за културу, политику и
истраживање духовности, Велвет Београд 1994, изашао број
1и2
-НОВА ЕВРОПА, Београд 1995 - 1996, број 1, број 2,
уредник Владимир Максимовић , број 2 изашао као темат
Нова Европа- СРБИ КУЛТУРА ДЕСНИЦА
-БОСАНСКА ВИЛА, број 1-16, децембар 1885/ последњи
број 15. јун 1914
-НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА, Београд 1998 / 1999 изашли
бројеви 3, 4, 5-6 / Наставак часописа Нова Европа број 1 и 2
-ВРАЊСКИ ГЛАСНИК, Врање
-СРПСКЕ ОРГАНСКЕ СТУДИЈЕ , Часопис за органску
философију и домаћински систем / Главни и одговорни
уредник Др Драган Суботић, Београд , 1999-2003
-СРПСКИ НАРОД (Недељни лист), главни уредник
Велибор Јонић, број 1- 6. јун 1941- последњи број 40 - 13.
септембар 1944
-ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА - Скопље,
Издавач Скопско научно друштво, једанпут годишње,
уредници Др Радослав М. Грујић и др Петар С. Јовановић.
Последњи уредник Др Мита Костић. Година I- књига 11925/ Књига 21 - 1940
-РАЗВИТАК, Бања Лука
-ЕТНОЛОГИЈА. Скопље. Часопис Етнолошког друштва у
Скопљу (1940-1941)
-ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ НАРОДНЕ ПОЕЗИЈЕ.
Београд (1934-1939)
-ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И
ФОЛКЛОР. Београд (1921-1940). Излази и до нашег времена.
-СРБОБРАН. Лист за политику, народну просвету и
привреду /Власник Српско Коло Загреб; год. 1 - 1884/ год. 31број 176, 8. август 1914
-ГОДИШЊАК СКОПСКОГ ФИЛОЗОФСКОГ
ФАКУЛТЕТА. Скопље
-ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ. Београд - Оснивачи
Љубомир Стојановић и Александар Белић. Књига 1- 1923
/Књига 2- 1921/ Књига 17- 1938/39/ Књига 18- 1949 / 50

-ЈУЖНИ ПРЕГЛЕД. Скопље ( 1927-1939). Часопис за науку
и књижевност, година 1- број 1/1927 - година 15, број 12
/1939
-ДЕЛО. Лист за науку, књижевност и друштвени живот,
Београд, (1894-1899) / (1902-1915)
-РАТНИК. Лист за војне науке, новости и књижевност,
Министарство војно Београд, 1879-1912 / 1914 / 1921-1941.
-ПРЕГЛЕД ЦРКВЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ. Ниш 1920-1938
-ВЕЛИКА СРБИЈА. Новине Српске радикалне странке
Београд /број 1- јул 1990 до данас/
-ЛЕТОПИС ТИМОЧКЕ ЕПАРХИЈЕ, 1923-1932, једанпут
годишње, власник Духовни суд Тимочке епархије
Ниш/Зајечар/Ниш
-УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД. Часопис за уметност, уредник
Милан Кашанин, Музеј кнеза Павла Београд 1937 - 1941
-СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд 1901 - 1914/
1920 - 1941/
-СТАРИНАР СРПСКОГ АРХЕОЛОШКОГ ДРУШТВА,
Београд 1884-1895/ 1906-1911/ 1922-1940/ 1950-до данас/
-ЗАПИСИ, Часопис за књижевност и науку/ затим Гласник
историског друштва Цетиње 1927 - 1941
-БОГОСЛОВЉЕ. Орган Богословског факултета у
Београду (1926 – 1940)
-БОГОСЛОВСКИ ГЛАСНИК. Часопис за православну
богословску науку и црквени живот, Сремски Карловци
1902-1914
-ЦРКВА И ЖИВОТ. Поучни религиозно - популарни
часопис. Службени орган православне Скопљанске
Митрополије, Скопље 1922-1929.
-БРАНКОВО КОЛО. Лист за забаву, поуку и књижевност,
Сремски Карловци 1895-1914.
-ЗБИЉА. Лист за културу, уметност и друштвена питања,
уредник Момир Лазић (од 1994- до данас)
-ЈАВНОСТ. Лист Српске демократске странке Босне и
Херцеговине Сарајево (број 1/1990, први уредник Мирослав
Тохољ)

-ИСКРА / ISKRA. Слободни југословенски лист. Орган
Југословенског покрета „Збор“, уредник Ратко Парежанин,
Минхен од 1950.
-НОВА ИСКРА, Београд, број 1-1993./број 90-2010. Главни
и одговорни уредник Иван Стојановић.
-БЕЛИ ОРАО. Орган Српске Народне одбране у Немачкој.
Уредник М. Вуковић Бирчанин , Минхен од 1953.
-СРБИЈА. Глас српских бораца. Званични орган
организације српских четника у слободном свету. Уредник
Момчило Ђујић, Гери САД од 1959.
-ВИДОВДАН. Слободне српске новине. Уредник Божидар
Соколовић. Српско четничко удружење „Гаврило Принцип“
Милвоки САД од 1962.
-СРПСКО НАСЛЕЂЕ. Историјске свеске, број 1-јануар
1998.....број 18-јун 1999, Глас Београд
-КРАЈИНА МАГАЗИН. Независни лист Републике Српске
Крајине, број 1-децембар 1994.....број 5-март 1995,Издаје
Крајински културно-информативни центар Книн/Београд.
Директор и главни уредник Милена Тањга
-ЈУСТИН. Часопис Удружења студената „Свети Јустин
философ“, Београд 2003, број 1 (изашла три броја)
-СРПСКА ВОЈСКА. Лист Војске Републике Српске,
Генералштаб Војске Републике Српске, број 1 (1992) па
надаље
-ХЕРЦЕГОВАЦ. Лист Херцеговачког корпуса, Команда
Херцеговачког корпуса Билећа 1994, број 1 (1994) па надаље

СВРХА ТЕМЕЉНЕ СРПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Бавећи се књигама више од две деценије, као писац,
публициста, истраживач, издавач, антиквар и библиофил,
сматрао сам да је једна оваква библиографија преко
потребна свима који хоће да се упознају са богатством
националне литературе у свим областима. Први мој покушај
са књигом „Српска национална литература“ (Слободна
књига Београд 1999), која је представљала мањи селективнији избор је изазвао веће интересовање што ме је
нагнало да и даље радим на прикупљању библиографаских
јединица.
Сусрећући многе национално оријентисане личности
схватао сам да су многи неупућени у наслеђе идеја које су
нам оставили наши претходници. Намера ове књиге је да
буде приручник и водич за тражење вредних издања. Све ове
књиге су доступне у великим библиотекама, а могу се нађи и
код антиквара и библиофила. С обзиром да је техника
преснимавања књига доста напредовала могу се на тај
начин копирати, скенирати, снимити дигиталним апаратом
и ретки теже набављиви наслови.
Наша библиографија може бити и изворник идеја
издавачима да објављују неке од ових наслова, или као
репринт или као приређена издања. Већина старијих
наслова нема ауторска права и као такви олакшавају многе
трошкове будућим издавачима. Сви наследници ауторског
права морају имати судско решење у којем је јасно
назначено да су наследили ауторско право од неког аутора
под условом да није истекао законски рок од смрти аутора.
Верујем да ће ова књига допринети подстицању
националне духовности и да обухвата већину највреднијих
наслова и аутора. У наредним издањима наше књиге, ако до
њих дође, биће урађене допуне. Примедбе и предлоге радо ћу
размотрити.
Владимир Максимовић

О аутору:
Владимир Максимовић (1967), дипломирао филозофију. Објавио је више расправа и студија које се баве српском
идејом, нацијом и духовношћу, као и књиге: Приручник за
српску нацију (1997), Етнодесница (2001), Воља за нацијом
(2007), Српска духовна вертикала (2009). Ауторово поље
интересовања је национална култура, традиција, етнополитика,
повест, десна мисао, српски идентитет, етнокарактерологија,
културна антропологија.
Као уредник и издавач објавио је више од сто наслова.
Идеју је развио на свести о нацији утемељеној на древности,
старој религији, етнокарактерологији, савременој самобитности,
хомогенизацији, етнологији, антропологији, култури, књижевности, повести, држави и континуитету националног духа.
Урадио је две библиографије драгоцених српских књига:
Српска национална литература (1999) и Темељна српска
библиотека (2009).
Објавио је роман Екстремна исповест (2003) који својим
садржајем уводи десни поглед у српску књижевност . Живи у
Београду.
Контакт са аутором:

e-mail: slobodnaknjiga@nadlanu.com
телефон: 064/190-7783

Издања која је приредио Владимир Максимовић:
1996 и 2000 – Милан Ђ. Недић: Десна Србија
(Слободна књига Београд)
1996 и 2001 – Еп. Николај Велимировић:
Сан о словенској религији (Слободна књига)
1997 – Правци деснице : Српско духовно искуство
(Слободна књига Београд)
1997 – Хришћанство и јудаизам
(Слободна књига Београд)
2000 – Мирко Косић: Сведочанство о издаји –
27. март 1941 (Слободна књига Београд)
2000 и 2003 – Јевто Дедијер: Херцеговина и
Херцеговци (Слободна књига Београд)
2002 – П. Младеновић Зелињац: ИСТОРИЈА БОСНЕ
И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ДО ПАДА КРАЉЕВСТВА 1463
(Слободна књига Београд)
2007 – Култни предак Стефан Вукчић Косача
(ИГАМ Београд)
2008 – Српска надмоћ. Антологија националних текстова 1
(Пешић и синови/Приватна издања Драгомира Џамбића)
2009 – Племенити пут. Антологија националних текстова 2
(Пешић и синови/Приватна издања Драгомира Џамбића)

Владимир Максимовић
ТЕМЕЉНА СРПСКА БИБЛИОТЕКА
Библиотека Идеје
Књига 57
Друго допуњено издање
Ауторско издање
Контакт
slobodnaknjiga@nadlanu.com
064/190-7783
Тираж 300 примерака
ISBN 978-86-85007-14-9
Штампа
Дијамант принт Београд
Београд 2010

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
016 : 94 ( = 163 . 41)
016 : 323 . 1 ( = 163 . 41)
Максимовић Владимир, 1967
Темељна српска библиотека : књиге од
1868. до данас : библиографија препоручених
књига за сазнања о српској нацији.../ Владимир
Максимовић. – Београд 2010 (Београд : Дијамант
принт).- 228 стр. ; 21 цм (Библиотека Идеје 57)
2. допуњено издање
Тираж 300.-О аутору: стр.224-225
ISBN 978-86-85007-14-9
а) Срби – Историја – Библиографије
б) Срби – Национална свест – Библиографије
COBISS.SR – ID 177420300

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful