1.

0 TRANSFORMASI

1.1 Definisi Transformasi merupakan satu proses yang melibatkan pergerakan atau perubahan sesuatu objek dari posisi asal ke satu posisi yang baru. Objek pada kedudukan posisi yang baru dipanggil imej. Setiap titik pada objek akan dipetakan kepada titik yang lain pada imej objek tersebut. Transformasi merupakan

satu istilah umum untuk empat cara khusus untuk memanipulasi bentuk titik, garis, atau bentuk. Bentuk asal dari sesuatu objek dipanggil pra-imej dan bentuk akhir serta kedudukan akhir objek adalah imej yang telah melalui proses transformasi.

Translasi, pantulan dan putaran merupakan satu transformasi isometrik kerana setiap imej yang telah dipetakan daripada objek adalah sama dari segi saiz dan juga bentuknya. Kita juga boleh menyatakan di sini bahawa objek asal dan juga imej yang telah dipetakan adalah bersifat kongruen. Transformasi peluasan tidak termasuk dalam kumpulan transformasi isometrik. Ini adalah kerana saiz imej sesuatu objek yang terhasil apabila melalui proses transformasi ini adalah tidak sama dengan saiz objek asal. Objek asal dan juga imej yang terhasil adalah sama dari segi bentuk sahaja tetapi mereka mempunyai ukuran yang berbeza.

1.2 Jenis-jenis transformasi

Terdapat empat jenis transformasi iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Translasi Refleksi(Pantulan) Rotasi(Putaran) Peluasan

Sebuah komposisi transformasi atau dalam buku-buku tertentu yang disebut gabungan dari transformasi bererti bahawa dua atau lebih transformasi akan dilakukan pada satu objek. Sebagai contoh, kita boleh melakukan pantulan dan kemudian translasi pada titik. Terdapat beberapa teori yang menarik yang melibatkan beberapa komposisi pantulan.

Rotation

Putar!

Reflection

Lipat!

Translation

Gelongsor!

Selepas mana-mana transformasi (translasi, putaran dan pantulan), bentuk akan kekal iaitu saiz, luas, sudut dan panjang garisannya tidak berubah. Jika sesuatu bentuk boleh

menjadi bentuk yang lain dengan menggunakan putaran, pantulan dan translasi keduadua jenis bentuk tersebut dipanggil kongruen.

TRANSLASI Dalam translasi, semua titik objek digerakkan dalam garis lurus di mana arahnya adalah sama. Size, bentuk, dan orentasi imej adalah sama dengan objek asal. Orentasi yang sama bermakna objek dan imej mengadap arah yang sama.

Kita menerangkan translasi dalam sebutan unit nombor yang digerakkan ke kanan atau ke kiri dan unit nombor yang digerakkan ke atas atau ke bawah. Contoh: Gerakkan objek 2 unit ke kanan dan 4 unit ke atas.

Nombor yang berada di atas mewakili pergerakan ke kiri dan ke kanan.Penyelesaian: Translasi dapat diwakili dengan lajur vektor. Nombor yang berada di bawah mewakili pergerakan ke atas dan bawah. Nombor positif bermaksud bergerak ke atas dan nombor negatif bermaksud bergerak ke bawah. Gambar di bawah adalah segi tiga ABC yang ditranslasikan kepada segi tiga A¶B¶C¶. Translasi ini diwakili oleh lajur vektor . Nombor positif bermaksud bergerak ke kanan dan nombor negatif bermaksud bergerak ke kiri. .

translasi boleh diwakili oleh matriks lajur atau vektor lajur di mana a ialah unit nombor yang bergerak ke kanan atau kiri di sepanjang paksi-x dan b adalah unit nombor yang bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang paksi-y. a)Cari koordinat segi tiga Q b)Dalam gambar rajah di atas. Persamaan matrik yang mewakili translasi adalah: Di mana adalah matriks translasi dan adalah imej kepada Contoh: Segi tiga P dipetakan pada segi tiga Q melalui translasi .Kebiasannya. lukis dan label segi tiga Q Penyelesaian: .

Contoh: . yang bermaksud objek A dipetakan pada B di bawah transformasi T. kita boleh tulis: T(A) = B. PANTULAN Dalam transformasi pantulan semua titik objek dipantulkan pada garisan yang dipanggil paksi pantulan atau garisan pantulan.a) b) Sebagai sisitem menulis angka Matematik.

Transformasi jenis ini dipanggil transformasi isometrik. . bentuk dan size imej adalah sama dengan bentuk asal. kita hanya mengira bilangan segi empat sama daripada satu titik pada objek ke paksi dan imej adalah sama jaraknya daripada paksi. rajah A dipantulkan pada garisan XY. garisan pantulannya ialah x = 3. Lukis imej A pada gambar rajah di bawah. Orientasi yang benar-benar terbalik. Garis pantulan adalah pembahagi dua serenjang pada garisan yang menghubungkan mana-mana titik dengan imejnya. Dalam gambar rajah di atas. Melukis Imej Jika paksi pantulan berada dalam satu garisan grid.Pantulan ditentukan pada paksi simetri atau garisan pantulan. Semua titik pada garis pantulan tidak berubah. Di bawah pantulan. di mana kedua-dua objek menghadap arah yang bertentangan. Contoh: Dalam gambar rajah di bawah.

Penyelesaian: Perlu di ingat bahawa titik O tidak berubah di bawah pantulan kerana ia berada pada paksi pantulan. kita memerlukan jangka lukis untuk membina imej. Mana-mana titik pada garisan pantulan tidak berubah. Jika paksi pantulan tidak berada pada garisan grid. Contoh: .

Langkah 3: Ulang semula langkah 1 dan 2 untuk mendapatkan titik B¶ dan C¶. Hubungkan titik A¶. .Gambar rajah di bawah menunjukkan segi tiga ABC dipantulkan pada garisan XY. Lukis imej segi tiga pada gambar rajah. Letakkan titik tajam jangka lukis pada titik persilangan yang kedua dan tanda lengkuk untuk disilangkan pada lengkuk yang pertama. Penyelesaian: Langkah1: Letak titik tajam jangka lukis pada A dan lukis dua lengkuk bersilang pada garisan XY. Langkah 2: Letakkan titik tajam jangka lukis pada titik persilangan yang pertama dan tanda lengkuk yang berada pada bahagian bertentangan dengan garisan XY. B¶ dan C¶ untuk mendapatkan imej A¶B¶C¶. Persilangan tersebut adalah imej A¶.

Jumlah putaran yang dibuat disebut sebagai sudut putaran.PUTARAN Putaran ialah transformasi di mana objek diputarkan pada koordinat yang tetap. Arah putaran boleh sama ada mengikut arah jam atau lawan arah jam. Koordinat yang tetap di mana putaran berlaku disebut sebagai pusat putaran. kita perlu mngenal pasti pusat. Contoh: Untuk mana-mana putaran.sudut dan arah putaran. Melukis imej Contoh: Kenal pasti imej pada garis lurus XY di bawah putaran 90Û arah lawan jam pada titik O. .

kita boleh mendapatkan sudut putaran dengan menggunakan langkah-langkah berikut.Penyelesaian: Langkah 1: Hubungkan titik X pada O. Langkah 2 : Cari imej titik yang dipilih tadi dan hubungkan ke pusat putaran. SUDUT PUTARAN Jika diberi objek. lukis garisan 90Û lawan arah jam dari garisan OX. Langkah 3: Ulang langkah 1 dan 2 untuk titik Y. Langkah 2: Dengan menggunakan protractor. Langkah 1 : Pilih mana-mana titik dalam rajah yang diberi dan hubungkan titik yang dipilih ke pusat putaran. Join the points X¶ and Y¶ to form the line X¶Y¶. . Tanda pada garisan itu titik X¶ seperti mana garisan OX = OX¶ Step 3: Repeat steps 1 and 2 for point Y. Hubungkan titik X¶dan Y¶ untuk membentuk garisan X¶Y¶. imej dan pusat putaran.

Tanda sudut bergantung pada arah putaran. Langkah 3: Ukur sudut AOA¶ Sudut putaran adalah 62Û arah lawan jam atau +62Û . Cari sudut putaran. . O adalah pusat putaran.Langkah 3 : Ukur sudut di antara dua garisan tersebut. Putaran arah lawan jam adalah positif dan putaran arah jam adalah negatif. Penyelesaian : Langkah 1: Hubungkan A dan O Langkah 2: Hubungkan A¶ dan O. Contoh : Rajah A¶B¶C¶ adalah imej bagi rajah ABC.

Dilation adalah transformasi di mana setiap titik objek bergerak sepanjang garisan lurus. Segi tiga P¶Q¶R¶ ialah dilation segi tiga PQR.(juga dikenali sebagai dilation. Garisan lurus dilukis daripada titik yang tetap yang dipanggil pusat dilation. Jarak pergerakan titik bergantung pada faktor skala. Faktor skala = panjang imej = jarak imej daripada pusat dilation Panjang asal jarak objek daripada pusat dilation Jika faktor skala lebih besar dari 1.Mensaiz semula Transformasi lain yang penting ialah mensaiz semula. imej itu ialah enlargement Jika factor skala di antara 0 dan 1. Bentuk menjadi besar atau kecil. compression. enlargement or even expansion). imej itu ialah reduction Contoh: Rajah menunjukkan dua segi tiga sama PQR dan P¶Q¶R¶. contraction. tetapi saiz yang berbeza. Kita boleh katakana bahawa segi tiga PQR ditransformasikan kepada segi tiga P¶Q¶R¶ melalui dilation dengan pusat O dan factor skala . Dilation adalah transformasi yang menghasilkan imej yang sama bentuk dengan bentuk asal.

Langkah 4: Sambung titik P¶Q¶R¶ untuk membentuk imej. Langkah 2: Panjangkan garisan OP kepada titik P¶ sepertimana OP¶ = 2OP. . Penyelesaian: Langkah 1: Ukur OP. Langkah 3: Ulang langkah untuk semua bucu : titik Q untuk mendapatkan Q¶ dan titik R untuk mendapatkan R¶.Enlargement Contoh : Memperbesar segi tiga PQR dengan O sebagai pusat dilation dan factor skala 2.

Langkah 3: Ulang langkah untuk titik B untuk mendapatkan B¶. O adalah pusat dilation dan faktor skala ialah 1. Contoh: Lukis imej gambar rajah PQRS. Langkah 2: Panjangkan garisan CA kepada titik A¶ sepertimana CA¶ = 3CA. Penyelesaian: Langkah 1: Ukur CA.Contoh: Besarkan segi tiga ABC dengan C sebagai pusat dilation dan factor skala 3.5 .

Langkah 2: Panjangkan garisan OP kepada OP¶. Langkah 4: Hubungkan P¶.5 × OP Langkah 3: Ulang untuk semua bucu Q. . Ini dipanggil sebagai reduction. Contoh : Perbesar segi tiga PQR dengan O sebagai pusat enlargement dan faktor skala . sepertimana OP¶ = 1. R¶ dan S¶ untuk membentuk imej Reduction Jika faktor skala dilation di antara 0 dan 1. imej akan menjadi kecil daripada objek. Q¶. R dan S.Penyelesaian: Langkah 1: Hubungkan OP.

Langkah 4 : Hubungkan titik-titik P¶Q¶R¶ untuk membentuk imej. Teselasi-teselasi .Penyelesaian: Langkah 1 : Hubungkan O kepada P. Langkah 2 : Tandakan titik P ¶ pada OP sepertimana OP ¶ = OP. Langkah 3 : Ulang langkah untuk setiap bucu: titik Q untuk mendapatkan Q ¶ dan titik R untuk mendapatkan R ¶ .

Contohcontoh susunan dari corak heksagonal mudah seperti sarang madu lebah'atau lantai se ramik untuk hiasan kompleks yang digunakan oleh orang Moor diSepanyol abad ketiga belas atau kerumitan dalam Matematik. Corak-corak ini disebut teselasi. Sebuah teselasi (atau jubin) adalah suatu susunan bentuk tertutup yang berpada nanbersama-sama untuk menutup permukaan satah tanpa pertindihan dan tanpameninggalkan jurang. telah menjadi terkenal keranateselasi yang mengagumkan.Pengertian Corak yang mencakupi permukaan satah dengan memasang bersama-sama dari bentuk asas yang sama yang telah diciptakan oleh Alam dan Manusia sama ada secara tidak langsung atau reka bentuk. mozekdicipta oleh Maurits Escher abad ini. Terdapat tiga jenis teselasi. Teselasi-teselasi ada di manamana di alam ini seperti sarang dan objekbuatan manusia seperti selimut. M. seorang seniman dan ahli matematik. . Apakah itu teselasi?Dalam terminologi geometri teselasi adalah corak yang dihasilkan dari susunanpoligon yang sekata untuk menutup sebuah permukaan satah tanpa ruang (gap) ataupertindihan. Corak ini biasanya berulang. Escher. tapi artistik.C.

Berikut yang menggunakan segi tiga dan segi enam.Jenis-jenis Teselasi Teselasi Sekata Separuh-sekata teselasi Bukan-sekata teselasi Ringkas teselasi Kompleks teselasi Teselasi Sekata Teselasi sekata merupakan sepenuhnya dari poligon sekata kongruen semua pertemuan _bucu bertemu bucu. Hanya terdapat tiga teselasi sekata yang menggunakan segitiga sama sisi. . segi empat tepat dan segi enam.

Terdapat lapan teselasi separa-sekata yang merangkumi pelbagai kombinasi segi tiga sama sisi. . octagons dan dodecagons. segi enam.Teselasi-separuh sekata Teselasi Separuhsekata dicipta dengan dua atau lebih jenis poligon sekata yangdipasangkan bersamasama sedemikian rupa supaya poligon yang sama dalamsusunan kitaran yang sama mengelilingi setiap bucu. segi empat sama sisi.

Definisi dan penerangan berikut merujuk kepada teselasi polyiamond. segitiga tetriamond dan juga sisi enam hexiamond. tetapi dengan moniamond. putaran dan pantulan pada polyiamond (rujuk rajah). Dengan mengambil kira definisi di atas akan membuatkan kita faham seadanya yang kebanyakan corak yang diperbuat daripada satu atau lebih polyiamond adalah bukan teselasi kerana komponen polyiamond adalah bukan poligon sekata. Teselasi boleh direka dengan mempersembahkan satu atau lebih operasi asas. . Teselasi separuh sekata adalah mungkin dengan kombinasi moniamond dan sisi enam hexiamond. Teselasi sekata dalam matematik adalah mungkin. Terdapat nombor infiniti di dalam teselasi. Contoh adalah terhad. saya akan aplikasikan sebutan teselasi (sepertimana penulis lain ada) untuk menerangkan corak yang diperoleh daripada susunan salah satu atau lebih polyiamond untuk menutupi satah tanpa ada persilangan atau pertindihan. translasi.Teselasi Tidak Sekata Teselasi tidak sekata adalah di mana tidak ada halangan dalam susunan poligon di sekeliling kenderaan. Coraknya mungkin lebih tepat dipanggil mozek atau corak jubin. Namun. dengan sedikit pengecualian kepada teselasi ppolyiamond individu.

Putaran ± putar polyiamond di atas satah. yang mana tidak berubah. . seperti yang terdapat pada cermin. Pantulan ± memantulkan polyiamond di atas satah. Operasi translasi boleh diaplikasikan kepada semua polyiamond. Polyiamond enantiomorphic adalah yang mana tidak boleh ditumpangkan pada pantulannya.Translasi ± menggerakkan polyiamond di sepanjang satah. contohnya hexiamond sisi enam. ianya adalah imej cermin. Operasi pantulan adalah terhad kepada polyiamond yang enantiomorphic. Operasi putaran boleh diaplikasikan kepada semua polyiamond yang mana tidak mempunyai simetri bulat. Satu atau lebih polyiamond boleh digabungkan untuk membentuk rajah yang boleh menteselasikan satah menggunakan hanya ooperasi translasi. Saya nyatakan klasifikasi teselasi polyiamond berikut berdasarkan operasi yang diguna pada polyiamond yang telah di teselasikan. Teselasi ringkas yang mana hanya operasi translasi digunakan. Rajah ini akan dipanggil unit sel. Teselasi kompleks yang mana menggunakan satu atau lebih operasi putaran dan pantulan yang digunakan bersama-sama operasi translasi.

teselasi disebut aperiodic. Teselasi boleh diklasifikasikan dengan lebih mendalam mengikut bagaimana unit sel mengandungi satu atau lebih polyiamond yang disusun. dengan pengeculian kes-kes istimewa. Susunan lain yang menghasilkan teselasi dengan pusat simetri bulat adalah disebut radial ± seperti teselasi. Anda akan berupaya untuk mencari contoh lain di dalam ilustrasi-ilustrasinya kemudian. adalah . teselasi disebut periodic. Jika susunan menghasilkan corak yang tidak sekata atau rambang.Satu unit sel yang biasa boleh diisi dengan beberapa polyiamond yang berlainan. Gardner menerangkan bagaimana lima pasang heptiamond boleh digunakan untuk mengisi unit sel corak teselasi yang sama. Jika unit sel disusun seperti corak sekata yang berulang-ulang atau corak rambang.

dalam kombinasi dengan heptiamond yang lain. Walaubagaimanapun. Pembaca sepatutnya sedar bahawa susunan ganjil polyiamonds tidak boleh menjadi teselasi mudah. Kesemua susunan polyiamonds lapan atau kurang. Gardner (buku ke-6 m/s 248) menulis mengenai masalah mengenalpasti heptiamond dan menghasilkan semula bukti ketidakmungkinan Gregory. dengan pengecualian salah satu heptiamonds akan menteselasikan satah. teselasi yang menggunakan heptiamonds berbentuk V boleh di bentuk.kompleks dan akan meliputi dua per tiga atau enam unit sel yang salah satunya mengandungi nombor polyiamond yang tidak terbatas. . Kesemua teselasi yang sekata termasuk dalam tujuh belas set simetri yang berlainan kumpulan yang mana menguras semua cara yang coraknya boleh diulang tanpa had dalam dua dimensi. Operasi putaran dan pantulan mesti digunakan untuk menyediakan keseimbangan unit sel untuk teselasi. Pengecualiannya ialah heptiamonds berbentuk µV¶.

Lebih banyak rekaan ubin mempunyai segmen yang bertindih dan disebabkan itu ia bukanlah teselasi . dan siapa yang menggunakannya? Maka. Jadi. Kadangkala.2. Seni islam dinotakan mempunyai hiasan mozek yang ekstrem. Sisik pada ikan. Contoh teselasi yang dapat kita lihat adalah dalam pembinaan batu bata semasa membina bangunan. lantai dan taman. dan lihat sama ada anda boleh fikirkan sesuatu yang boleh diklasifikasikan sebagai teselasi. Selama beribu tahun manusia telah menggunakan teselasi untuk mereka bangunan yang cantik. Siapa yang pertama menemui corak ini. hanya dengan memerhatikan dunia sekeliling kita kita boleh pelajari macam mana untuk mengenalpasti coraknya dan bagaimana kita boleh aplikasikannya dalam kerja kita. Orang Greek dan Roman dahulu kala telah mencipta mozek yang rumit menggunakan bahagian batu-batu kecil yang ditampalkan pada dinding-dinding dan lantai-lantai. Kita telah belajar yang teselasi adalah bentuk polygon yang berulang-ulang tanpa mempunyai ruang atau seksyen yang bertindih. Mozek-mozek ini adalah bukan teselasi dalam sistem matematik kecuali bentuk batu di dalam mereka yang membentuk corak berulang. seluruh lantai dihamparkan dalam satah teselasi yang besar.3 Contoh Teselasi Terdapat banyak contoh teselasi dalam dunia yang sebenar. mozek-mozek ini menggunakan rekaan geometric yang akan diteselasikan pada satah dalam sempadan dan latar belakangnya. kerja kayu. mozek. Ubin yang lebih besar diperbuat daripada marmar atau granit yang digunakan pada corak lantai. cengkerang kura-kura. ataupun kulit nenas. untuk yang pertama kalinya fikirkan bentuk yang berbeza yang ada dalam alam semula jadi. Tetapi selalunya.

Jepun. Turki yang mana banyak corak teselasi pada bangunannya. Masjid Biru dan Haiga Sophia adalah dua tempat yang popular di Istanbul. Terdapat banyak sebab mengapa kita harus belajar teselasi. corak yang diwarnakan pada jubin adalah daripada rekaan geometrik mereka sendiri yang mana apabila dilihat daripada jauh menampakkan teselasi. Kawasan lain dalam dunia yang menggunakan teselasi pada dinding dan lantai adalah Negara Cina. Kadangkala. . Belanda juga mempunyai industri jubin Delft begitu juga England iaitu Westminster Abbey di London mempunyai rekaan yang hebat yang ditiru biara lain. yang mana dikenali sebagai pengukir kayu dalam mereka teselasi. Afrika Utara dan Sepanyol terutamanya senibina Moorish. Banyak masjid dahulukala dan istana dibina di Istanbul.yang sebenar. Budaya lain juga dikatakan menggunakan teselasi pada bangunan mereka dan rekaan tekstil termasuk Navajos dan Amish. dan warnanya yang terang tidak hilang. di mana seramik porselin biru dan putih yang popular menjadi aspirasi artis-artis daripada Negara lain untuk membuat jubin yang sama. Kita boleh mendapatkan buku berkenaan keseniaan dan senibina di perpustakaan.

Contoh-contoh teselasi dalam kehidupan sebenar : ‡ Snake skin ‡ Bee web ‡ Butterfly .

‡ Building ‡ Ball ‡ Pedestrian .

‡ Roof ‡ Dried tree 2.4 Bagaimana teselasi boleh dihasilkan .

Escher yang pertama kali dicetak pada tahun 1961. C. . M. air dari tapak rekaan bergerak keatas sebelum sampai di puncak rekaan.5.1 Waterfall Waterfall ialah satu lukisan pada logam yang dilakar oleh seorang pelukis Belanda.5 Sumbangan Maurice C Escher 2.2. Waterfall menunjukkan rekaan paradoks terbalik.

Bentangan 3D . Waterfall mempunyai struktur segitiga samakaki Penrose .Kebanyakan orang seni menggunakan perkadaran biasa untuk menghasilkan ilusi kedalaman. tetapi Esther menggunakan perkadaran bertentangan untuk menghasilkan gambar paradoks. satu objek yang mustahil direka sendiri oleh Roger Penrose dan Oscar Reutersvärd.

dengan menggunakan operasi pembesaran. kami mengecilkan segi empat tepat tersebut dengan menggunakan faktor pembesaran satu per dua berpandukan titik tengah iaitu pusat bagi segi empat tepat tersebut yang juga disebut sebagai objek. kami kekalkan objek translasi tersebut. Heksagon tersebut dilukis dengan menggunakan setiap sisi segi empat tepat tadi sebagai asasnya. lukis satu garis lurus. Putaran dibuat arah jam sebanyak 120. Seterusnya. kami telah menggunakan tiga bentuk iaitu empat segi sama. segi tiga sama kaki dan heksagon sekata serta tiga jenis transformasi yakni pembesaran. kami lukis 3 garisan lurus yang menghubungkan setiap bucu yang bertentangan pada heksagon tersebut untuk membentuk 6 segitiga sama sisi. Pergerakannya berdasarkan metrik vektor seperti di bawah : . Kemudian.Penerangan tentang rekaan teselasi yang dihasilkan Dalam proses membentuk rekaan teselasi. Seterusnya. Namun begitu. Pertama sekali. putaran dan translasi.15o dan putaran ini dibuat sebanyak dua kali bagi menghasilkan dua imej bagi segi empat tersebut. kami menggunakan operasi putaran ke atas segi empat tepat tersebut dengan berpandukan pusat heksagon sebagai pusat putaran. kami memilih satu titik sebagai pusat. kami menggunakan operasi translasi ke atas bentuk heksagon bagi membentuk tiga lagi imej heksagon. kami membina sebuah heksagon sekata yang sisinya adalah 3 cm. Kemudian. Kemudian. Seterusnya kami menggunakan putaran 90 darjah untuk membentuk satu segi empat sama yang sempurna. Langkah seterusnya.

Penerangan tentang bentuk maujud 3D Kami telah memilih truncated octahedron sebagai bentuk maujud 3D kami kerana bentuk ini menarik dan mempunyai 2 bentuk poligon yakni heksagon dan empat segi sama. bentuk ini adalah zonohedron. . Seterusnya. Disebabkan setiap permukaannya mempunyai titik simetri. Ciri-ciri yang ada pada bentuk ini adalah ia mempunyai 14 permukaan kesemuanya yang merangkumi kedua-dua bentuk iaitu heksagon dan segi empat tepat. Kami memadankan objek tadi dengan teselasi dan ini membuatkan kami teruja dengan kerja ini. Rekaan ini juga mempunyai 8 bentuk heksagon yang sekata dan mempunyai 6 bentuk segi empat tepat. Ciri lain adalah ia mempunyai 24 bucu kesemuanya. bentuk ini memiliki sebanyak 36 sisi yang sama panjang iaitu 3 cm setiap satu. Truncated Octahedron adalah satu pepejal Archimedean. Zonohedron bererti polyhedron cembung di mana setiap permukaan adalah poligon dengan titik simetri atau simetri yang disamakan di bawah putaran 180°. Ini menunjukkan kerja ini betul-betul sesuai untuk kami telitikan dan mengkajinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful