KEPERLUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMILIHAN BIDANG ELEKTIF (MINOR) PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP-PPG) AMBILAN

2011 [ BTPE ] BIL 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 BAHASA MELAYU 4 5 6 HBML2203 HBML3103 HBML3203 BIDANG KOD HBAE HBAE HBAE HBAE HBAE 1103 1203 1403 2103 2203

PENDIDIKAN SENI VISUAL

BAHASA CINA

HBAE 3103 HBCL1103 HBCL1203 HBCL2103 HBCL2203 HBCL3103 HBCL3203 HBEL1103 HBEL1203 HBEL2103 HBEL2203 HBEL3103 HBEL3203 HBIS1103 HBIS1203 HBIS2103 HBIS2203 HBIS3103 HBIS3203 HBLS1103 HBLS1203 HBLS2103 HBLS2203 HBLS3103 HBLS3203 HBML1103 HBML1203 HBML2103

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

KEMAHIRAN HIDUP

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 PENDIDIKAN MUZIK HBMS1103 HBMS1203 HBMS2103 HBMS2203 HBMS3103 HBMS3203 HBMT1103 HBMT1203 HBMT2103 HBMT2203 HBMT3103 HBMT3203 HBPE1103 HBPE1203 HBPE2103 MATEMATIK PENDIDIKAN JASMANI 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 HBPE2203 HBPE3103 HBPE3203 HBSC1103 HBSC1203 HBSC2103 HBSC2203 HBSC3103 HBSC3203 HBAL 1103 HBAL 1203 HBAL 2103 HBAL 2203 HBAL 3103 HBAL 3203 HBQE1103 HBQE1203 HBQE2103 HBQE2203 HBQE3103 HBQE3203 HBHE1103 HBHE1203 HBHE2103 HBHE2203 HBHE3103 HBHE3203 SAINS BAHASA ARAB PENDIDIKAN AL-QURAN PENDIDIKAN KESIHATAN .

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 MASALAH PENDENGARAN MASALAH PEMBELAJARAN HBSL1103 HBSL1203 HBSL2103 HBSL2203 HBSL3103 HBSL3203 HBSH1103 HBSH1203 HBSH2103 HBSH2203 HBSH3103 HBSH3203 HBSV1103 HBSV1203 HBSV2103 HBSV2203 HBSV3103 MASALAH PENGLIHATAN HBSV3203 Nota: Sebarang pindaan/perubahan kepada kursus yang ditawarkan adalah tertakluk kepada kepu .

Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu KEPERLUAN & SYARAT ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan .KEPERLUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMILIHAN BIDANG ELEKTIF (MINOR) PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP-PPG) AMBILAN 2011 [ BTPE ] NAMA KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Perkembangan Seni Kanak-Kanak Menggambar Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Kraf Tradisional Pengenalan Pendidikan Bahasa Cina Tatabahasa Bahasa Cina I Pedagogi Bahasa Cina Sekolah Rendah Tatabahasa Bahasa Cina II Fonetik Bahasa Cina Kesusasteraan Bahasa Cina I Introduction to English Language Teaching Language Description Teaching of Listening and Speaking Teaching of Reading Teaching of Writing Teaching of Grammar Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam Pendidikan Islam : Prasekolah dan Tahun 1 Pendidikan Islam : Tahun 2 Pendidikan Islam : Tahun 3 Pendidikan Islam : Tahun 4 Pendidikan Islam : Tahun 5 & 6 Pengenalan Kemahiran Hidup Keusahawanan dan Teknologi Rumah Tangga Pengenalan Agroteknologi Reka Cipta dan Lukisan Teknik Asas Kejuruteraan Awam dan Mekanikal Asas Elektrik dan Elektronik Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu.

Pengenalan Pendidikan Muzik Pengajaran Muzik I Pengajaran Muzik II Pengajaran Muzik III Pengajaran Muzik IV Pengajaran Muzik V Introduction to Mathematics Education Teaching Mathematics in Pre-school and Year One Teaching Mathematics in Year Two Teaching Mathematics in Year Three Teaching Mathematics in Year Four Teaching Mathematics in Year Five and Six Pengenalan Pendidikan Jasmani Kecergasan Fizikal Pergerakan Artistik dan Kreatif ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan Ujian. Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Kegiatan Profesional (Permainan) Pendidikan Luar Introduction to Science Education Teaching Science for Lower Primary I Teaching Science for Lower Primary II Teaching Science for Lower Primary III Teaching Science for Upper Primary I Teaching Science for Upper Primary II Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab Bahasa Arab Komunikasi Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Kemahiran Membaca Bahasa Arab Kemahiran Menulis Bahasa Arab Ulum Al-Quran Rasm Al-Uthmani Al-Tajwid Al-Qiraat Tarannum al-Quran Ilmu Tafsir Pengenalan Pendidikan Kesihatan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Bersepadu Sekolah Sihat Kesihatan Diri dan Keluarga Gaya Hidup Sihat Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran ENAM kursus WAJIB ambil untuk Elektif pilihan Elektif WAJIB bagi Major PENDIDIKAN ISLAM SAHAJA Elektif WAJIB bagi Major PENDIDIKAN ISLAM SAHAJA Elektif WAJIB bagi Major PENDIDIKAN JASMANI SAHAJA .

Pengenalan kepada Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Psikologi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Pendidikan Khas: Pengajaran Seni Pendidikan Khas: Pengajaran Matematik Pendidikan Khas: Pengajaran Kemahiran Hidup Asas Pendidikan Khas: Pengajaran Bahasa Melayu Psikologi Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengajaran Bahasa Untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengajaran Pertuturan Untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Kaedah Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dan Rehabilitasi Auditori Kod Tangan Bahasa Melayu Pengajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Orientasi dan Mobiliti Untuk Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Pendidikan Kanak-kanak Berpenglihatan Terhad Kemahiran Hidup Untuk Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Standard English Braille Code Elektif PILIHAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS SAHAJA ELEKTIF PILIHAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS SAHAJA & Ditawarkan HANYA di Lembah Klang ELEKTIF PILIHAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS SAHAJA & Ditawarkan HANYA di Lembah Klang Kod Braille Bahasa Melayu aan/perubahan kepada kursus yang ditawarkan adalah tertakluk kepada keputusan pihak Universiti .

KEPERLUAN & SYARAT us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan .

us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan us WAJIB ambil untuk Elektif pilihan AJIB bagi Major PENDIDIKAN ISLAM SAHAJA AJIB bagi Major PENDIDIKAN ISLAM SAHAJA IB bagi Major PENDIDIKAN JASMANI SAHAJA .

HAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS SAHAJA IHAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS itawarkan HANYA di Lembah Klang IHAN untuk Major PENDIDIKAN KHAS itawarkan HANYA di Lembah Klang ak Universiti .

PANDUAN KEPADA PELAJAR KEPERLUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMILIHAN BIDANG ELEKTIF (MINOR) PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP-PPG) AMBILAN 2011 [ BTPS ] BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRASEKOLAH BIDANG KOD HBPS1103 HBPS1203 HBPS2103 HBPS2203 HBPS2303 HBPS3103 HBPS3203 HBPS3303 HBPS4103 HBPS4203 HBPS4303 HBPS4403 Elektif WAJIB bagi Major PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 PENDIDIKAN JASMANI HBMS1103 HBMS1203 HBMS2103 HBMS2203 HBMS3103 HBMS3203 HBPE1103 HBPE1203 HBPE2103 HBPE2203 HBPE3103 HBPE3203 PENDIDIKAN MUZIK Nota: Sebarang pindaan/perubahan kepada kursus yang ditawarkan adalah tertakluk kepada keputusa .

Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Kegiatan Profesional (Permainan) Pendidikan Luar Elektif 2 TIDAK ditawarkan sebagai bidang Elektif pilihan untuk mana-mana bidang Major KEPERLUAN & SYARAT Elektif 1 n kepada kursus yang ditawarkan adalah tertakluk kepada keputusan pihak Universiti .PANDUAN KEPADA PELAJAR N DAN SYARAT-SYARAT PEMILIHAN BIDANG ELEKTIF (MINOR) M SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP-PPG) AMBILAN 2011 [ BTPS ] NAMA KURSUS Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pengurusan Organisasi Pendidikan Awal Kanak-kanak Asuhan Kanak-kanak Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Pengantar Pendidikan Awal Kanak-kanak Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-Kanak Bahasa dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak Perkembangan Afektif dan Pembelajaran Kanak-Kanak Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Perkembangan Kanak-Kanak Interaksi dan Bimbingan Kanak-Kanak Perkembangan Moral dan Pembelajaran Kanak-Kanak Elektif WAJIB bagi Major PRASEKOLAH Pengenalan Pendidikan Muzik Pengajaran Muzik I Pengajaran Muzik II Pengajaran Muzik III Pengajaran Muzik IV Pengajaran Muzik V Pengenalan Pendidikan Jasmani Kecergasan Fizikal Pergerakan Artistik dan Kreatif Ujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful